Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUT din 5 si 6 decembrie 1926  discutat, aprobat si votat de congresul extraordinar dela 5 si 6 Decemvrie 1926    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

STATUT din 5 si 6 decembrie 1926 discutat, aprobat si votat de congresul extraordinar dela 5 si 6 Decemvrie 1926

EMITENT: ASOCIATIA GENERALA A MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 21 mai 1927
CAP. 1
Constituirea asociaţiei, scopurile

ART. 1
Se constituie în Bucureşti o societate sub denumirea de "Asociaţia generalã a medicilor din România".
ART. 2
Din aceasta asociaţiune vor face parte medicii cu drept de libera practica în România.
ART. 3
Sediul asociaţiei generale a medicilor este în Bucureşti. În fiecare judeţ, asociaţia va avea o filiala condusã de un comitet local, având resedinta în capitala judeţului.
ART. 4
Scopul asociaţiunii este:
a) Cultivarea simtamintelor de stima, confraternitate şi sustinere colegiala;
b) Apãrarea drepturilor membrilor asociaţiunei şi a intereselor generale sanitare;
c) Studierea problemelor sanitare şi a chestiunilor ştiinţifice medicale;
d) Organizarea corpului medical pe baza unei legi, prin care sa se garanteze drepturile medicilor şi prin care sa se situeze principiile deontologice cari vor conduce profesiunea medicalã;
e) Constituirea de sindicate afiliate ale asociaţiei medicilor pe baza unui statut tip care va face parte integrantã din regulamentul de aplicare a statutului asociaţiunei;
f) Crearea unei case de ajutor şi credit, a unui fond economic şi a unei Case de pensiuni pentru familiile medicilor;
g) înfiinţarea unui buletin şi editarea de publicaţiuni ale asociaţiunei;
h) Construirea unui edificiu propriu care sa corespundã nevoilor tuturor medicilor şi scopurilor asociaţiei;
i) De a întruni pe membrii ei într-o adunare generalã anuala la Bucureşti;
j) De a organiza congrese ştiinţifice şi profesionale, în toate centrele mari ale tarii şi diferite excursiuni;
k) înfiinţarea unei biblioteci centrale.

CAP. 2
Membrii

ART. 5
Membrii sunt:
Fondatori
Activi
Corespondenti, şi
Onorifici
a) Membrii fondatori sunt acei cari au luat parte la constituirea definitiva a acestei asociaţiuni;
b) Membrii activi pot fi toţi medicii ori au libera practica în România şi cari vor cere înscrierea în asociaţiune;
c) Membrii corespondenti şi onorifici pot fi proclamati de membrii asociaţiunii în adunarea generalã şi ei vor fi dintre persoanele cari vor face donatiuni asociaţiunii sau vor contribui în orice chip la prosperitatea ei, precum şi acei din romani sau strãini cari, prin munca şi idealul lor, au adus servicii tarii şi omenirii.
ART. 6
Admiterea membrilor activi se va face de cãtre filiale, sau de cãtre biroul comitetului central. Ratificarile se vor face de cãtre comitet.
Nici un medic, care se bucura de drepturile cetatenesti, nu va putea fi respins.
Numele celor admişi se va publica în buletinul asociaţiunii.
ART. 7
Numai membrii fondatori şi activi pot lua parte la vot în adunarea generalã. Membrii onorifici şi corespondenti pot asista la adunãrile generale însã numai cu vot consultativ.
ART. 8
Membrii cari în timp de doua trimestre consecutive nu vor plati cotizatiunile, vor putea fi consideraţi demisionaţi dintre membrii asociaţiunii dupã doua avertismente şi prin votul comitetului. Ei vor putea fi reinscrisi.
ART. 9
Membrii onorifici şi corespondenti sunt scutiţi de cotizatiuni.

CAP. 3
Comitetul

ART. 10
Asociatiunea este condusã şi reprezentatã de un comitet central compus din 40 de membri, dintre cari majoritatea vor fi cu locuinta în Bucureşti.
ART. 11
Comitetul central este ales pe timp de 3 ani de adunarea generalã prin vot secret.
ART. 12
Când sunt mai multe liste de candidaţi, se atribuie fiecãrei liste un numãr de locuri proporţional cu voturile obţinute.
Dupã fiecare lista vor fi proclamati aleşi candidaţi cari au întrunit un numãr mai mare de voturi.
ART. 13
Comitetul central îşi alege în fiecare an, imediat dupã adunarea generalã, un birou compus din:
1 preşedinte.
5 vice-presedinti.
2 secretari generali.
5 secretari.
1 bibliotecar.
1 cassier.
1 subcassier.
Comitetele filialelor vor avea cel puţin:
1 preşedinte.
1 secretar.
1 cassier.
Mandatul biroului dureazã un an.
ART. 14
Preşedintele sau vice-preşedintele delegat de preşedinte, va convoca comitetul ori de câte ori va fi trebuinta. În caz de nu va fi fost convocat o luna de zile, comitetul central se întruneşte fãrã convocare, în ultima zi a acelei luni, alegandu-şi un preşedinte temporar, dacã nici unul din vice-presedinti nu va fi prezent.
Şedinţele se ţin cu ori câţi membri vor fi prezenţi.
ART. 15
Comitetul central este însãrcinat:
1. A reprezenta asociatiunea în raporturile sale cu publicul şi cu autoritãţile pentru îndeplinirea scopurilor ei, conform art. 4.
2. A executa hotãrârile adunãrii generale.
3. A convoca adunarea generalã (congresul)
4. A administra fondurile asociaţiunii.
5. A întreţine corespondenta cu comitetele filialelor.
6. A redacta buletinul asociaţiunii.
ART. 16
Membrul comitetului central care va lipsi dela 3 şedinţe lunare consecutive nemotivat, va fi privit ca demisionat.
ART. 17
Cassierul va depune o garanţie în efecte, numerar sau ipoteca în suma ce se va stabili de asociaţiune.

CAP. 4
Marele consiliu medical

ART. 18
Comitetul central, împreunã cu foştii presedinti ai asociaţiei şi preşedinţii tuturor filialelor constituesc marele consiliu medical care va indruma, va studia şi-şi va da avizul asupra tuturor problemelor medico-sociale şi profesionale.
ART. 19
Din acest consiliu vor face parte - de drept - medicii parlamentari.
ART. 20
Marele consiliu se va întruni în doua sesiuni pe an (Aprilie şi Octomvrie), ţinând cel puţin doua şedinţe în fiecare sesiune.
ART. 21
Acest consiliu va fi prezidat de preşedintele asociaţiei şi va putea fi convocat în sesiune extraordinarã de cãtre preşedinte ori de câte ori va fi nevoie.
ART. 22
Când preşedintele unei filiale nu va putea asista la una din sesiuni, va delega un alt medic, cerând asentimentul filialei pentru persoana delegatã.
ART. 23
Filialele sunt obligate a-şi trimite neapãrat delegatul lor la şedinţele consiliului.

CAP. 5
Fondul asociaţiunii

ART. 24
Fondul asociaţiunii se compune:
a) Din taxele de înscriere;
b) Din cotizatiunile trimestriale ale membrilor fondatori şi activi;
c) Din donatiuni sau legate şi din orice alte venituri ce şi-ar putea creia asociatiunea.
ART. 25
Taxa de înscriere pentru membrii activi şi cotizatiunile lunare vor fi hotãrâte de comitetul central al asociaţiei în fiecare an.
ART. 26
Fondul asociaţiunii se împarte în neatacabil şi disponibil.
a) Fondul neatacabil se compune din: donatiuni sau legate, excedente bugetare, 30% din toate veniturile ordinare şi extraordinare;
b) Fondul disponibil se compune din restul de 70% din veniturile ordinare şi din venitul fondului neatacabil.
ART. 27
Fondul inatacabil va fi plasat în imobile sau efecte publice; acest fond va fi depus la Casa depuneri şi consemnaţiuni de cãtre comitet.
ART. 28
Asociatiunea generalã a medicilor din România are dreptul de a cumpara orice imobile rurale sau urbane, precum şi a le vinde sau ipoteca pentru împrumuturile pe cari asociatiunea le va contracta pentru realizarea scopurilor ei la Creditele funciare din ţara, sau ori unde va crede de cuviinţã.
ART. 29
Fondul disponibil se întrebuinţeazã pentru cheltuielile de întreţinere ale asociaţiei.
Excedentele ce vor rezulta la sfârşitul anului se trec la fondul inatacabil.
Pentru întreţinerea filialelor comitetele locale pot întrebuinţa 50% din cotizaţiile membrilor respectivi, cu obligaţiunea de a inainta semestrial lista membrilor activi şi a încasãrilor.
ART. 30
Pentru clubul asociaţiei, marele consiliu va stabili modalitatea functionarii şi întreţinerii lui.
ART. 31
Membrii asociaţiei cu sediul în Bucureşti vor fi obligaţi a mai plati anual o taxa pentru club care se va decide de comitet în fiecare an.

CAP. 6
Acţiunea disciplinarã

ART. 32
Toate conflictele dintre membrii asociaţiei vor fi judecate în prima instanta de filiala respectiva. Hotãrârea se va da cu drept de apel la o comisiune din care fac parte preşedintele asociaţiei, preşedintele filialei unde a avut loc conflictul şi 3 membri cari se trag la sorţi în şedinţa publica dintre membrii comitetului central.
Modalitatea judecaţii şi a alcãtuirii comisiei de judecata la filiale rãmâne sa se hotãrascã de filiala respectiva. Comisia de apel se completeazã pentru fiecare caz în parte prin tragere la sorţi.
ART. 33
Comisia va asculta ambele pãrţi şi va da deciziunea cu majoritate de voturi.
ART. 34
Deciziunile sunt executorii şi obligatorii pentru ambele pãrţi.
ART. 35
Orice membru care va suferi o condamnare penalã, atragand perderea drepturilor civile, este de drept exclus din asociaţie.

CAP. 7
Adunarea generalã anuala şi congresele

ART. 36
Asociatiunea generalã a medicilor din România se întruneşte în adunarea generalã odatã pe an, în luna Mai, în Bucureşti. În afarã de aceasta adunare generalã anuala ea va organiza:
a) Congrese ştiinţifice.
b) Congrese profesionale.
Comitetul central al asociaţiei va comunica, prin comitetele filialelor, tuturor membrilor ei, cu o luna înainte, chestiunile care vor face obiectul adunãrii generale.
ART. 37
Adunarea generalã va fi deschisã de preşedintele comitetului central şi-şi va alege imediat un birou compus din 1 preşedinte, 5 vice-presedinti şi 3 secretari. Acest birou va conduce lucrãrile adunãrii generale.
ART. 38
Adunarea generalã va alege în prima şedinţa a ei comisiunea de verificare compusa din 5 membri, care va referi în a doua zi a adunãrii generale asupra gestiunii comitetului.
ART. 39
Adunarea generalã, la fiecare 3 ani va alegea în a 2-a zi a adunãrii pe membrii comitetului central.
ART. 40
Comitetele filialelor vor fi alese de membrii fiecãrei filiale în fiecare an.
ART. 41
În adunarea generalã comitetul va prezenta bugetul spre votare şi un bilanţ cu o dare de seama asupra gestiunii anuale.
ART. 42
Taxa de înscriere pentru adunarea generalã şi congrese va fi fixatã în fiecare an de comitetul central.

CAP. 8
Dispoziţiuni finale

ART. 43
Un regulament special, elaborat de comitetul central şi votat de marele consiliu, întemeiat pe statutele de fata, va comenta şi detalia fiecare capitol şi articol din statute.
ART. 44
Pe mãsura ce scopurile asociaţiei prevãzute în art. 4, vor fi realizate, comitetul central va elabora statutele fiecãrei instituţiuni nou creiate: casa de ajutor, sindicat, etc.
Statutele astfel elaborate vor fi votate de adunarea generalã ordinarã şi vor face parte integrantã din prezentele statute.
Regulamentele respective vor fi votate de marele consiliu.
ART. 45
Prezentele statute pot fi modificate de adunarea generalã cu votul a doua treimi din numãrul membrilor prezenţi, dupã propunerea marelui consiliu, care va studia şi aproba în prealabil modificãrile propuse.
──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016