Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
STATUT din 20 iunie 2009 al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUT din 20 iunie 2009  al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

STATUT din 20 iunie 2009 al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania

EMITENT: ASOCIATIA GENERALA A PESCARILOR SPORTIVI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 16 septembrie 2009

Adoptat în Congresul Ordinar din data de 20 iunie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Asociaţia Generalã a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România, succesoare de drept a Uniunii Generale a Vânãtorilor din România (U.G.V.R.), înfiinţatã în anul 1919, recunoscutã ca persoanã juridicã prin legea promulgatã prin Decretul Regal nr. 1.393/1923 , reorganizatã ca Asociaţia Generalã a Vânãtorilor din România (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 şi ca Asociaţia Generalã a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 3.126/1953 , instituţionalizatã ca atare prin prevederile actelor normative adoptate ulterior în legãturã cu vânãtoarea, pescuitul şi regimul armelor, definitã expres prin prevederile <>Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânãtoarea şi ale <>Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 , republicatã, este menţinutã în fiinţã prin efectul înscrierii în registrele speciale ale asociaţiilor şi fundaţiilor şi recunoscutã ca fiind de utilitate publicã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 259/2001 .
(2) Asociaţia Generalã a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România, denumitã în continuare A.G.V.P.S., este persoanã juridicã de utilitate publicã şi de drept privat, apoliticã, fãrã scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(3) A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, siglã şi drapel proprii; durata funcţionãrii acesteia este nedeterminatã; modelele siglei şi drapelului sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2.
(4) A.G.V.P.S. este înscrisã în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecãtoria Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 4 din 31 mai 2000 şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial sub nr. 1.561/A/2000.
(5) A.G.V.P.S. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2.
ART. 2
(1) A.G.V.P.S. este constituitã din organizaţiile de vânãtori şi/sau de pescari sportivi constituite pe principiul liberei asocieri şi afiliate la aceasta, pe care le reprezintã în plan intern şi internaţional.
(2) Afilierea organizaţiilor de vânãtori şi/sau de pescari sportivi la A.G.V.P.S. se face potrivit prezentului statut.
(3) Numãrul organizaţiilor care se pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.
ART. 3
A.G.V.P.S. este afiliatã la Consiliul Internaţional al Vânãtorii şi al Protecţiei Vânatului (CIC), la Confederaţia Internaţionalã de Pescuit Sportiv (CIPS) şi la Federaţia Asociaţiilor de Vânãtoare şi Conservare a Faunei Sãlbatice din Uniunea Europeanã (FACE)
ART. 4
(1) A.G.V.P.S. are urmãtoarele atribuţii:
a) susţine activitãţile de conservare a biodiversitãţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezintã şi apãrã interesele organizaţiilor afiliate, ale membrilor şi personalului angajat al acestora în faţa autoritãţilor interne şi internaţionale;
c) aprobã afilierea sau, dupã caz, excluderea organizaţiilor de vânãtori şi/sau de pescari sportivi legal constituite, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut; înregistreazã şi ţine evidenţa acestor organizaţii şi a membrilor vânãtori ai acestora;
d) armonizeazã interesele organizaţiilor afiliate şi mediazã neînţelegerile dintre acestea;
e) acordã sprijin şi asistenţã de specialitate;
f) organizeazã reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii, competiţii sportive în profil şi alte manifestãri cinegetice şi de pescuit sportiv şi participã la astfel de manifestãri în ţarã şi în strãinãtate;
g) înfiinţeazã, în condiţiile legii, cluburi, fundaţii şi unitãţi economice ori desfãşoarã activitãţi economice şi agricole cu caracter accesoriu, cuprinse în codurile CAEN 0149, 0170, 0312, 0322, 3311, 4619, 4690, 4723, 4761, 5210, 5510, 5629, 5814, 6820, 9319 şi 9499;
h) editeazã şi difuzeazã publicaţii în domeniul cinegetic şi halieutic şi sprijinã editarea şi difuzarea unor lucrãri de specialitate destinate instruirii candidaţilor şi membrilor organizaţiilor afiliate;
i) formuleazã iniţiative legislative sau propuneri şi observaţii, în calitate de organizaţie neguvernamentalã de utilitate publicã interesatã de îmbunãtãţirea unor acte normative şi instrucţiuni în domeniul specific de activitate;
j) ţine evidenţa câinilor de vânãtoare şi elibereazã atestate de origine, permisele şi semnele distincte pentru câinii de vânãtoare proprietatea organizaţiilor afiliate şi a membrilor acestora;
k) tipãreşte, înseriazã şi distribuie carnetele de membru şi permisele de vânãtoare pentru organizaţiile afiliate;
l) sprijinã activitatea de pregãtire şi de promovare a noilor membri ai organizaţiilor afiliate, prin elaborarea şi punerea la dispoziţie a materialelor bibliografice necesare şi prin participarea la examinare; coordoneazã activitatea de perfecţionare a pregãtirii personalului propriu şi al organizaţiilor afiliate;
m) susţine activitãţile de prevenire şi de combatere a braconajului, organizate de asociaţiile membre;
n) monitorizeazã respectarea legii şi a statutului propriu de cãtre organizaţiile afiliate;
o) promoveazã imaginea activitãţii cinegetice şi halieutice din România, la nivel naţional şi internaţional;
p) sprijinã şi participã la activitãţi de cercetare ştiinţificã specifice faunei de interes cinegetic şi piscicol;
r) alte atribuţii stabilite prin lege şi prin reglementãrile în domeniu.
(2) Atribuţiile A.G.V.P.S. pot fi completate operativ, în funcţie de necesitãţi, de cãtre Consiliul A.G.V.P.S., urmând sã fie supuse ratificãrii primului congres.

CAP. II
Structura A.G.V.P.S.

ART. 5
A.G.V.P.S. este forul de reprezentare a organizaţiilor membre, compuse din vânãtori şi/sau pescari sportivi, care sunt legal constituite şi afiliate la aceasta potrivit prezentului statut.
ART. 6
Organele A.G.V.P.S. sunt:
a) Congresul, cu atribuţii de adunare generalã;
b) Consiliul, cu atribuţii de consiliu director;
c) Comisia de cenzori.
ART. 7
(1) Congresul este organul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegaţii aleşi de adunãrile generale ale organizaţiilor afiliate în acest scop, potrivit normei de reprezentare, pentru o perioadã de 5 ani.
(2) Norma de reprezentare este de un delegat la 300 de vânãtori şi, respectiv, de un delegat la 1.500 de pescari sportivi, cu drept de vot şi cu o vechime mai mare de 5 ani într-o asociaţie afiliatã.
(3) Organizaţiile afiliate care nu îndeplinesc condiţiile normelor de reprezentare se pot grupa, pentru a desemna prin consens un reprezentant al acestora, cu drept de vot, potrivit normei de reprezentare.
(4) Organizaţiile afiliate care nu îndeplinesc condiţiile normei de reprezentare şi nu se grupeazã pentru a-şi desemna un delegat cu drept de vot pot fi reprezentate în congres de cãtre un delegat în calitate de invitat.
(5) Calitatea de delegat la congres se pierde prin deces, renunţare în scris, revocare sau prin pierderea calitãţii de membru vânãtor şi/sau de pescar sportiv.
(6) Înlocuirea delegaţilor la congres se face de adunarea generalã a organizaţiei afiliate al cãrei delegat a pierdut calitatea, respectându-se principiul reprezentativitãţii.
ART. 8
(1) Congresul se convoacã anual în sesiune ordinarã, iar în sesiune extraordinarã ori de câte ori este necesar, de cãtre Consiliu, preşedinte, director general sau la cererea unor organizaţii afiliate care însumeazã cel puţin o treime din numãrul membrilor vânãtori şi pescari sportivi înscrişi în evidenţele tuturor organizaţiilor afiliate, adresatã Consiliului A.G.V.P.S.
(2) O datã la 5 ani, dupã desfãşurarea adunãrilor generale de alegeri la organizaţiile afiliate, Congresul alege preşedintele, 3 vicepreşedinţi şi 16 membri ai Consiliului, precum şi Comisia de cenzori.
(3) În situaţii de excepţie, Congresul poate prelungi mandatul membrilor Consiliului A.G.V.P.S. pentru o perioadã de pânã la un an.
ART. 9
Congresul are urmãtoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobã anual raportul de activitate al Consiliului, bilanţul contabil, raportul Comisiei de cenzori, programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli; la încetarea mandatului membrilor Consiliului, se pronunţã asupra gestiunii pe perioada îndeplinirii mandatului;
b) dezbate şi stabileşte strategia A.G.V.P.S.;
c) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului şi aprobã, când este cazul, angajarea directorului general;
d) alege Comisia de cenzori;
e) modificã Statutul A.G.V.P.S. şi Statutul-cadru al organizaţiilor afiliate la A.G.V.P.S., prevãzut în anexa nr. 3;
f) hotãrãşte cu privire la afilierea A.G.V.P.S. la organizaţii şi organisme internaţionale de profil;
g) alege reprezentanţii A.G.V.P.S. în organismele interne şi internaţionale din care asociaţia face parte;
h) soluţioneazã contestaţiile împotriva hotãrârilor de excludere şi de respingere a cererii de afiliere;
i) aprobã Regulamentul privind dobândirea carnetului de membru al unei organizaţii afiliate;
j) aprobã Normele unitare de desfãşurare a adunãrilor generale de alegeri la nivelul organizaţiilor afiliate;
k) ratificã sau anuleazã, dupã caz, hotãrârile Consiliului luate în situaţii deosebite, care sunt în competenţa sa;
l) acordã titlul de "Membru de onoare al A.G.V.P.S.", potrivit criteriilor adoptate în acest sens;
m) stabileşte condiţiile de reciprocitate privind practicarea vânãtorii şi pescuitului recreativ-sportiv între membrii asociaţiilor afiliate;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii.
ART. 10
(1) Consiliul conduce activitatea A.G.V.P.S. în intervalul dintre şedinţele Congresului şi este alcãtuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi director general, ca membri de drept, şi un numãr de 16 membri, toţi cu o vechime mai mare de 10 ani într-o organizaţie afiliatã, desemnaţi pe grupe de judeţe.
(2) La lucrãrile Consiliului pot participa cu drept de vot şi foştii preşedinţi ai A.G.V.P.S., în calitate de preşedinte de onoare, dacã îşi pãstreazã calitatea de membru al unei organizaţii afiliate.
ART. 11
Consiliul se reuneşte în şedinţe ordinare o datã pe trimestru şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a directorului general sau la cererea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor acestuia.
ART. 12
Consiliul are urmãtoarele atribuţii:
a) duce la îndeplinire hotãrârile Congresului;
b) prezintã în Congres raportul de activitate şi execuţia bugetarã pe perioada anterioarã;
c) propune programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, rectificã, în caz de nevoie, bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte atribuţiile şi responsabilitãţile vicepreşedinţilor A.G.V.P.S. şi ale membrilor sãi;
e) hotãrãşte cu privire la afilierea organizaţiilor noi sau la excluderea organizaţiilor afiliate, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut;
f) avizeazã propunerile de angajare şi desfacere a contractului de muncã pentru directorii asociaţiilor afiliate potrivit criteriilor adoptate;
g) propune angajarea directorului general şi aprobã criteriile de angajare a personalului A.G.V.P.S. şi al asociaţiilor afiliate;
h) arbitreazã divergenţele dintre organizaţiile afiliate, în scopul armonizãrii intereselor acestora;
i) aprobã organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioarã şi contractul colectiv de muncã;
j) hotãrãşte nivelul salarizãrii şi premierea ori sancţionarea directorului general, dupã caz;
k) aprobã componenţa corpului de arbitri, pe domenii de activitate competiţionalã;
l) aprobã modelul uniformelor, semnele distinctive ale funcţiilor şi Regulamentul privind portul uniformelor pentru personalul A.G.V.P.S. şi al organizaţiilor afiliate;
m) aprobã propunerile de înfiinţare a unor fundaţii şi unitãţi economice proprii, în vederea obţinerii surselor de finanţare necesare realizãrii scopului A.G.V.P.S.;
n) aprobã componenţa delegaţiilor care reprezintã A.G.V.P.S. în relaţiile internaţionale;
o) coordoneazã relaţiile A.G.V.P.S. în plan internaţional şi stabileşte cadrul colaborãrii organizaţiilor afiliate cu organizaţii cu preocupãri similare din strãinãtate;
p) aprobã înstrãinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, a obiectelor de inventar care aparţin A.G.V.P.S., cu avizul Comisiei de cenzori;
r) acordã recompense şi premii, diplome şi medalii de merit;
s) în mod excepţional şi numai motivat, poate lua hotãrârile prevãzute la art. 9 lit. e), f), g), h), i), j), l), m) şi art. 13 lit. e), ce ţin de competenţa Congresului, pe care le supune ratificãrii acestuia la prima reuniune;
t) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
ART. 13
Preşedintele A.G.V.P.S. are urmãtoarele atribuţii:
a) prezideazã reuniunile Congresului;
b) prezideazã reuniunile Consiliului la care se discutã proiectele strategiei A.G.V.P.S., rapoartele anuale de activitate, execuţia bugetarã, programul de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
c) prezideazã şi alte reuniuni ale Consiliului la care ia parte;
d) urmãreşte ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Congresului;
e) încheie, modificã şi desface contractul individual de muncã al directorului general, la propunerea Consiliului, cu aprobarea Congresului.
ART. 14
Directorul general al A.G.V.P.S. are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Congresului şi Consiliului;
b) reprezintã A.G.V.P.S. în relaţiile cu organizaţiile afiliate, precum şi cu organizaţii, organisme şi instituţii din ţarã şi din strãinãtate;
c) propune Consiliului componenţa delegaţiilor care reprezintã A.G.V.P.S. în relaţiile cu organismele internaţionale la care este afiliatã;
d) consiliazã conducerile organizaţiilor afiliate şi le susţine interesele legitime;
e) exprimã punctul de vedere legitim al organizaţiilor afiliate în relaţia cu autoritãţile publice centrale, dacã preşedintele sau Consiliul nu hotãrãşte altfel;
f) administreazã patrimoniul A.G.V.P.S. şi angajeazã prin semnãtura sa operaţiunile patrimoniale;
g) elaboreazã proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmãreşte, dupã aprobare, realizarea acestora;
h) propune organigrama, statul de funcţii şi grila de salarizare pentru angajaţii A.G.V.P.S.;
i) întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului de ordine interioarã ale A.G.V.P.S.;
j) încheie, modificã şi desface contractele individuale de muncã ale personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.; aplicã sancţiunile disciplinare prevãzute în Codul muncii;
k) coordoneazã activitatea personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.;
l) premiazã personalul angajat şi membrii organizaţiilor afiliate pentru activitãţi desfãşurate în sprijinul A.G.V.P.S. şi al organizaţiilor afiliate;
m) ia, în situaţii de urgenţã, decizii care ţin de competenţa Consiliului şi a preşedintelui, pe care le aduce în cel mai scurt timp la cunoştinţã acestora;
n) decide şi ia orice alte mãsuri în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului statut.
ART. 15
(1) Pe lângã Consiliu pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:
a) Comisia de tir vânãtoresc;
b) Comisia de chinologie vânãtoreascã;
c) Comisia de pescuit sportiv;
d) Comisia juridicã;
e) Comisia economicã;
f) Comisia de promovare a imaginii A.G.V.P.S.
(2) Comisiile sunt organizate şi coordonate de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului, iar secretariatul fiecãrei comisii este asigurat de un angajat al A.G.V.P.S. cu atribuţii în domeniu.
ART. 16
(1) Comisia de cenzori este compusã din 3 membri, dintre care cel puţin unul trebuie sã fie expert contabil; comisia îşi alege preşedintele, care trebuie sã fie expert contabil.
(2) Funcţia de cenzor este incompatibilã cu orice altã funcţie în Consiliu şi cu orice funcţie salarizatã în cadrul A.G.V.P.S.
(3) Atribuţiile şi rãspunderile cenzorului sunt cele prevãzute în actele normative în vigoare.
(4) Concluziile verificãrilor efectuate de cenzori sunt prezentate sub formã de raport Congresului şi sub formã de informãri Consiliului, preşedintelui şi preşedintelui executiv, care stabilesc mãsuri în consecinţã.
(5) Membrii Comisiei de cenzori sunt retribuiţi pentru activitatea depusã cu o indemnizaţie fixã stabilitã de Congres.
(6) În caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate, cenzorii vor fi înlocuiţi operativ prin hotãrâre a Consiliului, care urmeazã sã fie ratificatã la primul congres.

CAP. III
Organizaţiile membre. Drepturi şi obligaţii

ART. 17
(1) Sunt membre ale A.G.V.P.S. organizaţiile vânãtorilor şi/sau pescarilor sportivi legal constituite şi afiliate la aceasta pânã la data adoptãrii prezentului statut.
(2) Pot deveni membre ale A.G.V.P.S. organizaţiile vânãtorilor şi/sau pescarilor sportivi care solicitã afilierea şi îndeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevãzute în prezentul statut.
ART. 18
Organizaţiile afiliate au urmãtoarele drepturi:
a) sã fie reprezentate de cãtre A.G.V.P.S. la nivel naţional şi în organismele internaţionale de profil pentru promovarea şi protejarea intereselor comune;
b) sã fie reprezentate şi sã participe cu drept de vot, prin delegaţii aleşi potrivit normelor de reprezentare, la Congres şi în Consiliu, condiţionat de achitarea integralã a obligaţiilor statutare cãtre A.G.V.P.S., aferente anului calendaristic anterior;
c) sã elibereze membrilor acestora carnete de membru cu sigla A.G.V.P.S.;
d) sã beneficieze, pentru membrii acestora, de reciprocitate în relaţiile cu celelalte asociaţii afiliate la A.G.V.P.S., în condiţiile stabilite de Congres;
e) sã participe la alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi cenzorilor A.G.V.P.S., precum şi a 16 membri ai Consiliului dintre candidaţii desemnaţi pe grupe de judeţe;
f) sã îşi exprime punctul de vedere şi sã facã propuneri pentru îmbunãtãţirea activitãţii A.G.V.P.S.;
g) sã ia parte, prin echipe sau concurenţi individuali, la competiţiile sportive şi la alte activitãţi de profil, organizate în ţarã şi în strãinãtate;
h) sã beneficieze, prin A.G.V.P.S., de asigurare în caz de accidente de vânãtoare pentru fiecare membru vânãtor;
i) sã primeascã din partea A.G.V.P.S. consultanţã de specialitate tehnicã, economicã şi juridicã în soluţionarea problemelor proprii;
j) sã propunã şi sã beneficieze pentru membrii lor de acordarea titlului de membru de onoare al A.G.V.P.S.;
k) sã primeascã orice fel de informaţii din banca de date a A.G.V.P.S.
ART. 19
Organizaţiile afiliate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã cunoascã şi sã respecte Statutul A.G.V.P.S. şi sã funcţioneze potrivit statutului propriu, elaborat în baza statutului-cadru;
b) sã respecte hotãrârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. luate pentru armonizarea, protejarea şi promovarea intereselor comune;
c) sã participe în mod activ la realizarea scopului, obiectivelor şi atribuţiilor A.G.V.P.S.;
d) sã nu desfãşoare activitãţi contrare intereselor A.G.V.P.S. şi ale organizaţiilor afiliate;
e) sã achite cãtre A.G.V.P.S., la termenele scadente, cota de participare la bugetul acesteia;
f) sã convoace anual adunãri generale ordinare şi o datã la 5 ani, premergãtor Congresului, adunãri generale de alegeri;
g) sã invite la fiecare adunare generalã un reprezentant al Consiliului A.G.V.P.S., desemnat de directorul general dintre membrii acestuia;
h) sã se supunã verificãrii A.G.V.P.S. în privinţa respectãrii legilor specifice şi a statutului;
i) sã transmitã, dupã întocmire, balanţa analiticã la 31 decembrie, periodic datele statistice necesare bãncii de date constituite la nivelul A.G.V.P.S.;
j) sã promoveze o imagine corectã în legãturã cu activitatea de vânãtoare şi/sau de pescuit sportiv;
k) sã asigure o instruire corespunzãtoare a membrilor vânãtori şi/sau pescari sportivi, precum şi a angajaţilor proprii;
l) sã achite lunar contravaloarea abonamentelor la revista "Vânãtorul şi pescarul român" corespunzãtor cotei de 20% din numãrul membrilor vânãtori ai asociaţiei;
m) sã nu înscrie şi sã ia mãsuri de excludere din asociaţie a membrilor excluşi din alte organizaţii afiliate la A.G.V.P.S., a celor înscrişi în organizaţii neafiliate sau a celor care, prin faptele lor sau prin activitatea desfãşuratã, aduc prejudicii intereselor A.G.V.P.S. şi celorlalte organizaţii afiliate;
n) sã prezinte la A.G.V.P.S., în termen de 60 de zile, pentru anulare, carnetele de membru puse la dispoziţia acestor asociaţii, la eventuala retragere sau excludere a lor din cadrul A.G.V.P.S.; în caz contrar, A.G.V.P.S. le va declara nule într-un ziar de largã circulaţie;
o) sã nu permitã practicarea vânãtorii şi/sau pescuitului recreativ-sportiv pe fondurile atribuite în gestiune, de cãtre vânãtorii şi pescarii sportivi care nu sunt înscrişi în asociaţie sau în asociaţii afiliate la A.G.V.P.S., decât în condiţiile achitãrii tarifelor minime stabilite pentru vânãtorii şi pescarii sportivi strãini;
p) sã nu permitã practicarea vânãtorii şi/sau pescuitului sportiv pe fondurile atribuite în gestiune, de cãtre membrii altor asociaţii afiliate, dacã nu au cotizaţia achitatã la zi;
r) sã transmitã la A.G.V.P.S. un exemplar din fiecare act adiţional de modificare şi completare a statutului sau actului de constituire, împreunã cu hotãrârea judecãtoreascã care a aprobat înscrierea de menţiuni.
ART. 20
Organizaţiile afiliate care încalcã repetat prevederile legii, ale prezentului statut, ale propriului statut, hotãrârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. ori care prin activitatea lor sau a membrilor acestora aduc daune de orice fel A.G.V.P.S. şi/sau celorlalte organizaţii afiliate vor fi sancţionate cu excluderea din A.G.V.P.S., dupã o atenţionare prealabilã.
ART. 21
(1) Hotãrârea de excludere a organizaţiei afiliate va fi luatã de Consiliu, organizaţia exclusã având drept de contestaţie la Congres, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotãrârii de excludere.
(2) Pe perioada de la depunerea contestaţiei pânã la soluţionarea acesteia de cãtre primul Congres, hotãrârea de excludere se suspendã, iar organizaţia în cauzã va fi monitorizatã de Consiliu, având toate obligaţiile unei asociaţii afiliate.

CAP. IV
Criterii de afiliere şi de excludere

ART. 22
Organizaţiile vânãtorilor şi/sau pescarilor sportivi legal constituite se pot afilia la A.G.V.P.S. dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) solicitã în scris afilierea la A.G.V.P.S.;
b) anexeazã la cererea de afiliere hotãrârea adunãrii generale în acest sens;
c) anexeazã la cererea de afiliere statutul asociaţiei adaptat prevederilor statutului-cadru;
d) anexeazã la cererea de afiliere actul constitutiv, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, licenţa de funcţionare şi tabelul nominal cu membrii înscrişi pe bazã de cerere fãcutã în nume propriu;
e) fac dovada existenţei sediului propriu pentru folosinţã exclusivã şi a dotãrilor minime necesare acordãrii licenţei de funcţionare;
f) au întocmite organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioarã;
g) au angajat sau, dupã caz, angajeazã, în termen de 30 de zile de la dobândirea în gestiune a cel puţin unui fond cinegetic sau de pescuit, personalul necesar care sã îndeplineascã cumulativ criteriile stabilite de Congres în acest sens;
h) nu au în evidenţe membri înscrişi în organizaţii neafiliate ori vânãtori sau pescari sportivi excluşi din alte organizaţii afiliate, cu excepţia celor care şi-au redobândit aceastã calitate potrivit legii şi propriului statut.
ART. 23
Organizaţiile afiliate la A.G.V.P.S. vor fi excluse dacã:
a) îşi pierd, în condiţiile legii, personalitatea juridicã;
b) îşi modificã statutul în contradicţie cu prevederile statutului-cadru;
c) nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiţii de afiliere ori nu respectã criteriile stabilite pentru angajarea personalului propriu;
d) pierd dreptul de gestionare a tuturor fondurilor cinegetice şi/sau de pescuit pe o perioadã mai mare de 3 luni;
e) nu achitã trimestrial, corespunzãtor cotizaţiilor încasate de la membrii lor, contribuţia la bugetul A.G.V.P.S.; în acest caz, sumele restante datorate vor fi recuperate pe cale judecãtoreascã;
f) adoptã, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu şi hotãrârilor luate de organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
g) înscriu în evidenţã membri ai unor organizaţii neafiliate sau excluşi din cadrul altor organizaţii afiliate ori menţin în evidenţã, dupã atenţionare, astfel de membri;
h) menţin în evidenţã membri care aduc prejudicii intereselor şi imaginii A.G.V.P.S. prin sãvârşirea de abateri grave de la lege şi statut.

CAP. V
Patrimoniul A.G.V.P.S.

ART. 24
(1) A.G.V.P.S. are patrimoniu propriu şi privat, format din:
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constând în:
- mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar;
- mijloace circulante;
c) drepturi şi obligaţii patrimoniale.
(2) Patrimoniul este element de bazã al personalitãţii juridice a A.G.V.P.S., iar bunurile acesteia evidenţiate în bilanţurile contabile anuale sunt proprietate privatã indivizibilã.
ART. 25
Mijloacele fixe şi mijloacele circulante ale A.G.V.P.S. se realizeazã din:
a) cota anualã de participare a organizaţiilor afiliate la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., care este egalã, începând cu anul fiscal 2010, cu contravaloarea a 2,2% din valoarea cotizaţiilor anuale de membru încasate; pentru anul fiscal 2009 rãmân valabile prevederile art. 25 lit. a) din Statutul A.G.V.P.S., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2005;
b) venituri obţinute din activitãţi economice desfãşurate cu caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizãri etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
ART. 26
(1) Cota de participare a organizaţiilor afiliate la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S. se vireazã trimestrial, corespunzãtor cotizaţiilor anuale de membru încasate.
(2) Neachitarea cotei de participare prevãzute la alin. (1) în termen conduce la reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei.
ART. 27
(1) Bunurile imobile ale A.G.V.P.S. pot fi valorificate cãtre terţi sau casate, dupã caz, cu aprobarea prealabilã şi în condiţiile stabilite de Consiliu.
(2) Oricare ar fi cauza excluderii sau retragerii din A.G.V.P.S., organizaţiile afiliate nu au dreptul sã pretindã restituirea vreunei pãrţi din patrimoniul A.G.V.P.S.
(3) În cazul dizolvãrii A.G.V.P.S., bunurile rãmase în urma lichidãrii vor fi transmise, prin hotãrârea Congresului, cãtre o asociaţie, uniune sau federaţie cu scop identic sau asemãnãtor.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 28
(1) Congresul şi Consiliul sunt statuar întrunite în prezenţa majoritãţii delegaţilor şi, respectiv, a membrilor; sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi sau de directorul general; hotãrârile se iau cu votul deschis al majoritãţii delegaţilor/membrilor prezenţi; în situaţii expres cerute de majoritatea delegaţilor/membrilor prezenţi, votul poate fi secret.
(2) În mod excepţional şi convingãtor motivat, votul membrilor Consiliului se poate solicita şi se poate exercita şi prin corespondenţã.
(3) Mandatul de delegat la Congres şi de consilier este personal şi netransmisibil.
ART. 29
(1) Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte vor fi depuse candidaturi scrise la Consiliul A.G.V.P.S. sau la Secretariatul Congresului, respectându-se condiţiile impuse de statut.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (1), alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinţi se vor desfãşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie.
(3) În cazurile în care funcţiile de preşedinte ori de vicepreşedinte devin vacante din orice motive, atribuţiile vor fi delegate temporar de cãtre Consiliu, pânã la primul Congres, unora dintre membrii sãi.
(4) În situaţia candidaţilor pentru Consiliu care vor reprezenta asociaţiile afiliate din diferite judeţe, aceştia vor fi desemnaţi de reprezentanţii judeţelor respective şi validaţi de Congres.
(5) Locurile devenite vacante în Consiliu, altele decât cele de drept, se completeazã pe principiul reprezentativitãţii, la propunerea asociaţiilor din grupele de judeţe pe care le reprezintã.
ART. 30
Membrii Consiliului, alţii decât cei aleşi prin vot secret, care lipsesc nemotivat de la mai mult de douã şedinţe consecutive sau de la mai mult de 3 şedinţe în decursul unui an calendaristic îşi pierd calitatea şi vor fi înlocuiţi potrivit prevederilor art. 29 alin. (5).
ART. 31
Pierderea calitãţii de membru din asociaţiile afiliate atrage pierderea calitãţii în orice organ de conducere al A.G.V.P.S.
ART. 32
Consiliul A.G.V.P.S. va hotãrî şi va proceda în timp util la adaptarea corespunzãtoare a prevederilor statutare care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea necesarã a textelor, asigurând comunicarea şi cunoaşterea acestora, în vederea respectãrii lor de cãtre organizaţiile afiliate; hotãrârile vor fi supuse spre analizã şi ratificare proximului Congres.
ART. 33
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul statut.
ART. 34
(1) Prezentul statut a fost adoptat de Congresul A.G.V.P.S. la data de 20 iunie 2009.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentului statut, Statutul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã, cu excepţia prevederilor art. 40 din anexa nr. 3 la Statut, care rãmân valabile pentru anul fiscal 2009.
(3) Prezentul statut va fi autentificat sau atestat de un avocat şi va fi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Organizaţiile afiliate îşi vor adapta propriul statut la prevederile statutului-cadru (anexa nr. 3) în adunãrile generale care vor avea loc dupã Congresul A.G.V.P.S. din România din data de 20 iunie 2009, dar nu mai târziu de un an.
(5) Adunãrile generale ale organizaţiilor afiliate pot prelungi mandatele membrilor consiliului asociaţiilor şi ale delegaţilor la Congres, potrivit art. 8 alin. (3).


ANEXA 1

SIGLA
Asociaţiei Generale a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România

--------------
NOTĂ(CTCE)
SIGLA - Asociaţiei Generale a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 2

DRAPELUL

Asociaţiei Generale a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România

--------------
NOTĂ(CTCE)
DRAPELUL - Asociaţiei Generale a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 3

STATUTUL-CADRU
al organizaţiilor afiliate la Asociaţia Generalã
a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Asociaţia Vânãtorilor şi/sau Pescarilor Sportivi din .........., denumitã în continuare A.V.P.S. ............*), este persoanã juridicã neguvernamentalã, de drept privat, apoliticã, fãrã scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(2) A.V.P.S. ............... este constituitã pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânãtorilor şi/sau pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderã la prezentul statut şi se obligã sã îl respecte.
(3) A.V.P.S. ......... are sediul în ................
(4) A.V.P.S. ......... are denumire, sediu, siglã şi drapel proprii.
(5) A.V.P.S. ............. este înscrisã în Registrul naţional sub nr. ......./........ şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecãtoria ........... sub nr. ......../.......... .
ART. 2
(1) A.V.P.S. .......... este afiliatã sau, dupã caz, se va afilia la Asociaţia Generalã a Vânãtorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligã sã îl respecte.
(2) A.V.P.S. .......... îşi desfãşoarã activitatea potrivit prezentului statut, având deplinã autonomie organizatoricã, funcţionalã şi financiarã.
(3) Durata funcţionãrii A.V.P.S. ......... este nedeterminatã.
ART. 3
Scopul A.V.P.S. .......... îl constituie conservarea biodiversitãţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânãtoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnã activã şi de petrecere a timpului liber de cãtre membrii sãi.
ART. 4
A.V.P.S. ................ are urmãtoarele obiective şi atribuţii:
a) desfãşoarã activitãţi de conservare a biodiversitãţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezintã şi apãrã drepturile şi interesele membrilor asociaţi;
c) încheie cu autoritãţile administrative contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi/sau de exploatare durabilã, prin pescuit recreativ-sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public;
d) dezvoltã şi exploateazã eficient baza materialã proprie, destinatã practicãrii vânãtorii, pescuitului sportiv, tirului vânãtoresc, chinologiei de vânãtoare şi altor activitãţi specifice;
e) pregãteşte candidaţii pentru dobândirea calitãţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile de activitate cinegetic şi, respectiv, halieutic;
f) organizeazã activitatea de instruire a persoanelor care doresc sã devinã deţinãtori de arme de foc;
g) gestioneazã şi elibereazã, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânãtoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânãtoare;
h) organizeazã şi dezvoltã activitãţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânãtoresc şi de chinologie vânãtoreascã;
i) stimuleazã creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânãtoare;
j) organizeazã activitãţi de vânãtoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bazã de reciprocitate, cu alte categorii de vânãtori şi/sau pescari sportivi din ţarã şi din strãinãtate, în scopul realizãrii de mijloace financiare necesare gestionãrii durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;
k) înfiinţeazã, în condiţiile legii, unitãţi economice, în vederea realizãrii scopului sãu;
l)*) desfãşoarã, cu caracter accesoriu, activitãţi economice şi activitãţi agricole cuprinse în codurile CAEN 0149, 0170, 0312, 0322, 3311, 4619, 4690, 4723, 4761, 5210, 5510, 5629, 5814, 6820, 9319 şi 9499;
m) organizeazã, desfãşoarã şi stimuleazã activitãţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânãtoare;
n) organizeazã conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestãri cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participã la asemenea evenimente în ţarã şi în strãinãtate;
o) promoveazã şi apãrã imaginea sa şi a A.G.V.P.S.;
p) are şi alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementãrile în domeniu.

CAP. II
Membrii A.V.P.S. ..................

Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni

ART. 5
(1) Calitatea de membru al A.V.P.S. .............. se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
(2) Dovada calitãţii de membru al A.V.P.S. .......... se face cu carnetul de membru vizat anual.
(3) Calitatea de membru vânãtor se dobândeşte de orice persoanã cu domiciliul sau rezidenţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi solicitã sã facã parte din A.V.P.S. .............., recunoaşte prezentul statut, se obligã sã îl respecte, a efectuat minimum un an stagiaturã şi promoveazã examenul/concursul organizat în acest sens.
(4) Persoanele titulare de permis de vânãtoare care s-au retras la cerere din A.V.P.S. .......... se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în termen de 5 ani de la retragere, în limita locurilor disponibile.
(5) Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoanã cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicitã sã facã parte din A.V.P.S. .........., recunoaşte statutul acesteia, se obligã sã îl respecte şi face dovada cunoştinţelor minime în domeniul halieutic.
(6) Carnetul de membru vânãtor nu poate fi obţinut sau, dupã caz, deţinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de armã şi de persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru sãvârşirea unor fapte de braconaj, fãrã permis de vânãtoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânãtoare, noaptea, prin folosirea farurilor şi a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânãtori sau de cãtre persoane cu atribuţii de pazã a vânatului şi în ultimii 3 ani pentru sãvârşirea altor fapte de braconaj ori pentru încãlcarea altor prevederi legale şi/sau statutare.
(7) Calitatea de membru al A.V.P.S. ........... este incompatibilã cu calitatea de membru în oricare altã asociaţie de vânãtoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv neafiliatã la A.G.V.P.S.
ART. 6
(1) Calitatea de membru al A.V.P.S. ........... înceteazã prin renunţare, radiere sau excludere.
(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, dupã caz, cu depunerea dovezii cã este membru, cu cotizaţia achitatã în termen, la altã organizaţie afiliatã.
(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetãţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţã, de retragere a permisului de armã tip B, de anulare a permisului de vânãtoare sau de stabilire a domiciliului în strãinãtate.
(4) Excluderea se pronunţã împotriva membrilor A.V.P.S. .............. care:
a) au comis fapte prevãzute ca infracţiuni de Legea vânãtorii şi a fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, confirmate de organele de urmãrire penalã sau instanţele de judecatã;
b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen, dupã înştiinţare scrisã;
c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altã asociaţie afiliatã;
d) fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.V.P.S. ............;
e) au fost gãsiţi în fondurile cinegetice cu arme de calibrul 5,6 mm cu percuţie pe ramã sau cu alte arme neomologate pentru practicarea vânãtorii, altele decât cele deţinute de persoane autorizate;
f) nu mai au dreptul de port şi folosire a armelor de vânãtoare, ca urmare a revocãrii sau anulãrii acestui drept de cãtre organele de poliţie;
g) aduc daune materiale şi/sau morale A.V.P.S. ............. ori A.G.V.P.S. sau iniţiazã şi desfãşoarã acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;
h) refuzã sã se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale de constatare a contravenţiilor sau infracţiunilor în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;
i) se înscriu sau fac parte din organizaţii neafiliate la A.G.V.P.S.
(5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitãţii de membru.
(6) Pierderea calitãţii de membru vânãtor se aduce la cunoştinţã A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului "ANULAT" pe fiecare paginã a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulitãţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului.
(7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, pãstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat.
(8) Mãsurile prevãzute la alin. (3) şi (4) se hotãrãsc de consiliul organizaţiei şi se pot contesta la adunarea generalã în termen de 15 zile de la data luãrii la cunoştinţã.
ART. 7
(1) Membrii A.V.P.S. .............. au urmãtoarele drepturi:
a) sã practice vânãtoarea şi/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile gospodãrite de alte grupe, cluburi ori asociaţii afiliate, condiţionat de achitarea cotizaţiei la termenele scadente şi, respectiv, de achitarea cotizaţiilor suplimentare de practicare a vânãtorii sau pescuitului recreativ-sportiv, stabilite de organizaţiile în cauzã;
b) sã beneficieze de baza materialã a asociaţiei pentru desfãşurarea activitãţilor specifice;
c) sã beneficieze, în cazul vânãtorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânãtoare;
d) sã primeascã gratuit un statut al A.V.P.S. ..................;
e) sã beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de Adunarea generalã a A.V.P.S. .............., de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
f)*) sã asiste la adunãrile generale ale A.V.P.S. ............, fãrã drept de vot dacã nu au fost desemnaţi delegaţi ai grupei sau filialei/clubului, dupã caz, cu acordul adunãrii generale;
g) sã aleagã şi sã fie aleşi în organele de conducere ale A.V.P.S. .................... şi ale A.G.V.P.S., dacã au calitatea de delegat şi îndeplinesc condiţiile din statut;
h) sã îşi exprime punctul de vedere şi sã facã propuneri pentru îmbunãtãţirea activitãţii A.V.P.S. .................. şi a A.G.V.P.S.;
i) sã participe la competiţiile sportive şi la alte activitãţi de profil, organizate în ţarã şi în strãinãtate;
j) sã fie recompensaţi pentru merite deosebite.
(2)*) Membrii A.V.P.S. ................ pot beneficia de urmãtoarele facilitãţi:
a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:
- bãrbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani;
- persoanele cu dizabilitãţi;
- personalul angajat în cadrul A.V.P.S. .............. şi al A.G.V.P.S;
- membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânãtor;
- elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de pânã la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi;
- pescarii sportivi care obţin a doua vizã pentru ape de munte sau, dupã caz, pentru cele colinare şi de şes;
- membrii de onoare ai A.V.P.S. ......... şi ai A.G.V.P.S;
- membrii Consiliului şi ai Comisiei de cenzori ale A.V.P.S. .............. şi ale A.G.V.P.S;
b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii pânã la vârsta de 14 ani, pentru membrii de peste 75 de ani şi pentru membrii plecaţi la studii sau la post, pe perioadã limitatã, în strãinãtate;
c) reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitãrii integrale a acesteia pânã la data de 31 ianuarie pentru anul în curs;
d) scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., dupã împlinirea vârstei de 80 de ani sau dacã sunt veterani de rãzboi;
e) reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitãrii integrale a acesteia pânã la data de 31 ianuarie pentru anul în curs.
(3)*) Cazurile care nu se încadreazã în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de Consiliul asociaţiei în cauzã.
(4)*) Membrii care beneficiazã de reducerea cotizaţiei pot beneficia şi de scutirea de alte obligaţii statutare, condiţionat de achitarea cotizaţiilor în termen.
(5)*) De facilitãţile prevãzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), salariaţii A.V.P.S. ..................... angajaţi ca paznici de vânãtoare nu pot fi aleşi ca organizatori de grupã sau gospodari şi nici în Comitetul Cluburilor sau consiliile asociaţiilor.
ART. 8
Membrii A.V.P.S. .................... au urmãtoarele obligaţii:
a) sã cunoascã şi sã respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementãri referitoare la vânãtoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor;
b) sã participe la realizarea obiectivelor A.V.P.S............, ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, sã respecte hotãrârile organelor de conducere ale asociaţiei, sã îndeplineascã atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, dupã caz, în comisiile în care activeazã;
c)*) sã plãteascã, în cazul vânãtorilor, pânã la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anualã, iar diferenţa de 50%, pânã la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral pânã la data de 31 martie; neplata cotizaţiei pânã la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânãtoarea sau pescuitul recreativ-sportiv pânã la achitarea acesteia;
d)*) sã achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânãtor, cotizaţia de înscriere ca membru, în termen de un an de la promovarea examenului;
e)*) sã presteze, în cazul vânãtorilor care nu beneficiazã de reducerea cotizaţiei, minimum 3 zile de muncã pentru gospodãrirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste acţiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora, la nivelul stabilit de adunarea generalã;
f) sã achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activitãţile de vânãtoare şi/sau de pescuit recreativ-sportiv;
g) sã îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;
h) sã nu comercializeze vânatul şi peştele dobândite prin practicarea vânãtorii şi pescuitului recreativ-sportiv;
i) sã respecte şi sã promoveze principiile eticii la vânãtoare şi/sau la pescuit şi sã practice vânãtoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzãtor;
j) sã nu iniţieze şi sã nu desfãşoare activitãţi contrare intereselor legitime ale A.V.P.S. ......... şi ale A.G.V.P.S.;
k) sã comunice A.V.P.S. ............ noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia, şi asociaţiile similare în care s-au înscris;
l) sã semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţã, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurãtor etc.
ART. 9
Membrii A.V.P.S. ............ care s-au remarcat printr-o activitate deosebitã în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de urmãtoarele recompense:
a) diplome, plachete şi cupe;
b) premii în bani şi în obiecte;
c) reducerea procentualã a cotizaţiei anuale;
d) autorizaţii gratuite de vânãtoare şi/sau de pescuit sportiv.
ART. 10
Titlul de "Membru de onoare al A.V.P.S. ............." se poate acorda de cãtre adunarea generalã, ca recompensã, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv.
ART. 11
(1) Membrilor A.V.P.S. .......... care încalcã prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de eticã ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplicã una dintre urmãtoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de exercitare a vânãtorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de pânã la un an sau, dupã caz, pânã la finalizarea cercetãrilor penale;
c) excluderea din asociaţie.
(2) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) se hotãrãsc de Consiliul asociaţiei în termen de un an de la sãvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generalã, ale cãrei hotãrâri sunt definitive şi executorii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotãrâtã de Consiliu rãmâne definitivã în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmãrire penalã sau instanţele de judecatã.
(4) Sancţiunile se aplicã de la data rãmânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţã a sancţiunilor şi în carnetul de membru.
(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendã pânã la soluţionarea contestaţiei, cel în cauzã având obligaţia sã depunã carnetul de membru odatã cu contestaţia.
(6) Pe perioada suspendãrii, carnetul de membru vânãtor sau pescar sportiv se depune şi se pãstreazã la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauzã este exclus fãrã îndeplinirea altor formalitãţi.
(7) Sancţiunile se aplicã independent de rãspunderea penalã, administrativã, civilã sau contravenţionalã şi nu îl exonereazã, în cazul suspendãrii, pe cel în cauzã de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţã de organizaţie.
(8) Înainte de adoptarea hotãrârii de sancţionare cei în cauzã vor fi audiaţi în legãturã cu faptele sãvârşite, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetãrii vor fi suspendaţi, urmând ca mãsura excluderii sã se adopte în funcţie de rezultatul cercetãrii penale.
(9) Dacã în urma convocãrii scrise şi luãrii la cunoştinţã cei în cauzã refuzã sã se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplicã fãrã îndeplinirea acestei formalitãţi.

CAP. III
Structura organizatoricã a A.V.P.S...........

ART. 12.*)
A.V.P.S. .......... are în structura sa:
a) filiale cu personalitate juridicã sau cluburi fãrã personalitate juridicã ale vânãtorilor şi/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora;
b) grupe ale vânãtorilor, organizate la nivelul fiecãrui fond cinegetic, şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotãrârii Consiliului organizaţiei.
ART. 13
Organele A.V.P.S. .......... sunt:
a) Adunarea generalã;
b) Consiliul asociaţiei, cu atribuţii de consiliu director;
c) Comisia de cenzori sau, dupã caz, cenzorul asociaţiei.
ART. 14
(1) Adunarea generalã este organul suprem de conducere al A.V.P.S. ..........., constituit din totalitatea membrilor sau din reprezentanţi ai filialelor/cluburilor ori, dupã caz, ai grupelor, mandataţi în acest sens de adunãrile generale de alegeri ale acestora.
(2) Adunarea generalã se convoacã obligatoriu o datã pe an în sesiune ordinarã, pânã cel mai târziu la 15 mai, şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinarã, de cãtre Consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor grupelor organizaţiei, adresatã Consiliului asociaţiei sau, dacã acesta refuzã convocarea, instanţei judecãtoreşti competente; o datã la 5 ani, Adunarea generalã a A.V.P.S. .............. organizeazã alegerea organelor proprii, premergãtor Congresului A.G.V.P.S.
(3) Adunarea generalã se convoacã cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã, prin convocatoare scrise şi/sau anunţ într-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfãşurãrii.
(4) În adunãrile generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise pe ordinea de zi.
ART. 15
Adunarea generalã are urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã sau modificã, dupã caz, statutul organizaţiei în concordanţã cu statutul-cadru, regulamentul Comisiei de cenzori şi hotãrãşte cu privire la schimbarea sediului;
b) dezbate şi aprobã rapoartele de activitate ale Consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi raportul Comisiei de cenzori sau al cenzorului şi se pronunţã asupra gestiunii organizaţiei;
c) dezbate şi aprobã strategia organizaţiei, raportul conducerii asociaţiei, bilanţul contabil, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte, în funcţie de numãrul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadã de 5 ani sau revocã, dupã caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii Consiliului organizaţiei şi cenzorii acesteia;
e) alege pentru o perioadã de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi desemneazã dintre aceştia candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situaţii de excepţie, Adunarea generalã poate prelungi mandatul membrilor Consiliului şi delegaţilor la Congres, cu pânã la un an;
f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;
g) ratificã sau anuleazã, dupã caz, hotãrârile Consiliului organizaţiei, luate în condiţiile art. 18 lit. o);
h) hotãrãşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin douã treimi din numãrul delegaţilor sau al membrilor în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri;
i) hotãrãşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numãrul delegaţilor sau membrilor, dupã caz, care compun Adunarea generalã;
j) hotãrãşte dizolvarea asociaţiei cu votul a cel puţin 2/3 din numãrul delegaţilor sau membrilor, dupã caz, care compun adunarea generalã; divizarea se face prin împãrţirea întregului patrimoniu al asociaţiei care îşi înceteazã existenţa între douã sau mai multe asociaţii care iau astfel fiinţã;
k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de "Membru de onoare al A.G.V.P.S." pentru membrii de onoare ai A.V.P.S. ............... care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;
l) ia orice alte hotãrâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.
ART. 16
(1) Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre douã adunãri generale.
(2)*) Consiliul organizaţiei este compus din 5-15 membri, cu o vechime de minimum 5 ani. Din Consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul asociaţiei.
ART. 17. *)
(1) Consiliul organizaţiei se întruneşte o datã la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majoritãţii membrilor acestuia.
(2) În mod excepţional şi numai convingãtor motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţã.
ART. 18
Consiliul organizaţiei are urmãtoarele atribuţii:
a) convoacã Adunarea generalã a organizaţiei şi urmãreşte îndeplinirea hotãrârilor adunãrilor generale ale acesteia;
b) analizeazã şi aprobã informãrile preşedintelui şi/sau ale directorului, ia act de constatãrile cenzorilor şi stabileşte mãsurile ce se impun;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncã ale vânãtorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitãrii acestora;
e) hotãrãşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncã al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizãrii directorului şi premierea ori sancţionarea lui, cu excepţia desfacerii contractului individual de muncã, dupã caz;
f) coordoneazã activitatea filialelor/cluburilor şi grupelor, hotãrãşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice şi fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor şi la repartizarea vânãtorilor în grupe, ţinând seama, în mãsura posibilului, de opţiunea acestora; confirmã sau infirmã componenţa organelor de conducere ale filialelor/cluburilor ori grupelor, dupã caz;
g) aprobã propunerile de înfiinţare a unor unitãţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizãrii scopului organizaţiei;
h) se preocupã de instruirea membrilor şi hotãrãşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;
i) aprobã organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioarã, contractul colectiv de muncã şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
j) aprobã programul activitãţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
k) hotãrãşte cu privire la eventuale schimburi de experienţã cu organizaţii similare din ţarã şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din strãinãtate;
l) aprobã înstrãinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul Comisiei de cenzori;
m) acordã medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau în obiecte;
n) propune Adunãrii generale acordarea titlului de membru de onoare al A.V.P.S. ...................;
o) în mod excepţional şi numai convingãtor motivat, poate lua hotãrâri ce ţin de competenţa Adunãrii generale, pe care le supune ratificãrii acesteia la prima reuniune;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
ART. 19.*)
(1) Pe lângã Consiliul organizaţiei pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:
a) comisia de pregãtire a candidaţilor pentru dobândirea calitãţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;
b) comisia de tir vânãtoresc;
c) comisia de chinologie vânãtoreascã;
d) comisia de pescuit sportiv şi competiţii;
e) comisia juridicã;
f) comisia economicã;
g) comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.
(2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei.
ART. 20
(1)*) Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 10 ani şi are urmãtoarele atribuţii:
a) conduce adunãrile generale şi consiliile A.V.P.S. ...............;
b) reprezintã organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare din ţarã şi din strãinãtate;
c) încheie, modificã şi desface contractul de muncã al directorului, la propunerea Consiliului asociaţiei şi cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.;
d) aprobã componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare, altele decât cele stabilite de Consiliu şi Adunarea generalã;
e) dã delegare de competenţã vicepreşedinţilor şi directorului.
(2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe perioadã limitatã de pânã la 3 luni, cu retribuţia corespunzãtoare postului, conform hotãrârii Consiliului.
ART. 21
Directorul asociaţiei are urmãtoarele competenţe:
a) asigurã ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Adunãrii generale şi ale Consiliului;
b) administreazã patrimoniul organizaţiei şi angajeazã prin semnãtura sa operaţiunile patrimoniale;
c) încheie, cu acordul Consiliului asociaţiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi rãspunde de respectarea prevederilor contractuale;
d) elaboreazã proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar dupã aprobare rãspunde de realizarea acestora;
e) reprezintã asociaţia în adunãrile generale ale operatorilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;
f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioarã;
g) încheie, modificã şi desface contractele individuale de muncã, acordã premii şi sancţioneazã personalul organizaţiei;
h) organizeazã, împreunã cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânãtoresc şi de chinologie vânãtoreascã;
i) organizeazã pregãtirea candidaţilor pentru dobândirea calitãţii de membru, rãspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânãtoare; semneazã personal carnetele de membru şi permisele de vânãtoare la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;
j) rãspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânãtoare şi de recuperarea acestora;
k) rãspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
l) organizeazã activitatea de pazã a fondurilor cinegetic şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;
m) comunicã semestrial la A.G.V.P.S. excluderile şi motivele excluderii de membri vânãtori şi pescari sportivi, rãmase definitive, precum şi seriile carnetelor de membru retrase şi anulate;
n) dã delegare de competenţã personalului din subordine;
o) ia orice alte mãsuri necesare pentru asigurarea bunei desfãşurãri a activitãţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotãrârilor organelor de conducere ale A.V.P.S. ............ şi ale A.G.V.P.S.
ART. 22
(1) Activitatea economico-financiarã a A.V.P.S. ............. se verificã de 1-3 cenzori aleşi de Adunarea generalã a acesteia.
(2) Cenzorul, în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri, sau cel puţin un membru al Comisiei de cenzori, în cazul celorlalte asociaţii, trebuie sã fie expert contabil.
(3) Funcţia de membru în Comisia de cenzori este incompatibilã cu orice altã funcţie în cadrul Consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.V.P.S. ................ .
(4) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixã, stabilitã anual de Adunarea generalã.
(5)*) Adunarea generalã poate alege 1-3 cenzori supleanţi, neretribuiţi, pentru eventuala completare a locurilor devenite vacante în Comisia de cenzori.
ART. 23
(1) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori verificã, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiarã a A.V.P.S. ........... .
(2) Concluziile verificãrilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunãrii generale a A.V.P.S. ............ şi ca informãri Consiliului, preşedintelui şi directorului.
ART. 24
Atribuţiile şi rãspunderile cenzorilor sunt prevãzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
ART. 25.*)
A.V.P.S. ................ are în structura sa urmãtoarele filiale/cluburi ale vânãtorilor şi/sau pescarilor sportivi:
- Filiala/Clubul .............., cu sediul în ...........;
- Filiala/Clubul .............., cu sediul în ........... .
ART. 26.*)
Organele de conducere ale filialelor/cluburilor din cadrul A.V.P.S. ............ sunt:
a) adunarea generalã;
b) comitetul filialei/clubului.
ART. 27.*)
Adunarea generalã a filialei/clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului filialei/clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunãrile generale ale grupelor; aceasta se întruneşte anual în şedinţã ordinarã şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui filialei/clubului, a directorului, preşedintelui sau consiliului A.V.P.S. ............ .
ART. 28.*)
Atribuţiile adunãrii generale a filialei/clubului sunt:
a) dezbate şi aprobã raportul anual de activitate al comitetului filialei/clubului;
b) analizeazã şi aprobã programele anuale proprii de activitate;
c) propune bugetul anual al filialei/clubului;
d) alege pentru o perioadã de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;
e) alege pentru o perioadã de 5 ani delegaţii la adunarea generalã a asociaţiei şi desemneazã candidaţii pentru Consiliul organizaţiei şi pentru Comisia de cenzori.
ART. 29.*)
(1) În intervalul dintre adunãrile generale, activitatea filialei/clubului este condusã de comitetul filialei/clubului, care se compune din 3-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, dupã caz; secretarul filialei/clubului este membru de drept al comitetului.
(2) Şedinţele se ţin o datã la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a secretarului filialei/clubului, precum şi a Consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.
ART. 30.*)
Comitetul filialei/clubului are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã ducerea la îndeplinire a hotãrârilor adunãrilor generale şi ale organelor asociaţiei;
b) elaboreazã proiectele programului de activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale filialei/clubului;
c) coordoneazã activitatea grupelor de vânãtori şi a celor de pescari sportivi;
d) organizeazã concursurile de pescuit sportiv, de tir vânãtoresc şi de chinologie vânãtoreascã, faza pe filialã/club;
e) urmãreşte însuşirea de cãtre candidaţii la dobândirea calitãţii de vânãtor a cunoştinţelor minime necesare;
f) propune acordarea de recompense în bani sau obiecte şi sancţionarea membrilor vânãtori şi pescari sportivi;
g) propune repartizarea fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit pe grupe de vânãtori şi, respectiv, de pescari sportivi.
ART. 31.*)
(1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea filialei/clubului este asiguratã de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Preşedintele filialei/clubului îl poate mandata pe secretarul acesteia/acestuia sã îl reprezinte.
ART. 32.*)
(1) În cadrul asociaţiilor care nu au filiale/cluburi şi al filialelor/cluburilor sunt constituite grupe de vânãtori şi grupe de pescari sportivi.
(2) Grupa de vânãtori se organizeazã la nivelul fondului cinegetic, corespunzãtor suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânãtor.
(3) Grupa de pescari sportivi se organizeazã pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizaţie.
ART. 33.*)
A.V.P.S. ................... are în structura sa urmãtoarele grupe ale vânãtorilor şi ale pescarilor sportivi:
- grupa ........................;
- grupa ....................... .
ART. 34.*)
Organul de conducere al grupelor este adunarea generalã a membrilor sãi, care se convoacã de organizatorul acesteia, de preşedintele sau de secretarul filialei/clubului ori directorul asociaţiei, dupã caz, precum şi la cererea majoritãţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.
ART. 35.*)
Adunarea generalã a grupei are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã şi propune programul grupei;
b) alege organizatorul şi gospodarul grupei pentru o perioadã de 5 ani, alege delegaţii la adunãrile generale ale filialei/clubului sau ale organizaţiei, dupã caz, şi desemneazã dintre aceştia candidaţii pentru comitetul filialei/clubului ori Consiliul organizaţiei; candidaţii trebuie sã aibã o vechime ca vânãtori mai mare de 5 ani;
c) urmãreşte efectuarea stagiaturii de cãtre candidaţii repartizaţi şi elibereazã caracterizãrile necesare susţinerii examenului de vânãtor;
d) poate propune recompense şi sancţiuni pentru membrii sãi.
ART. 36
Între adunãrile generale ale grupei, conducerea acesteia se asigurã prin organizator şi gospodar; aceştia rãspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea şi educarea membrilor sãi, de participarea acestora la activitãţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.

CAP. IV
Patrimoniul A.V.P.S. .........

ART. 37
(1) A.V.P.S. .............. are patrimoniu propriu privat, format din:
- bunuri imobile;
- bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar şi mijloace circulante;
- orice drepturi şi obligaţii conform legii.
(2) Patrimoniul este element de bazã al personalitãţii juridice a A.V.P.S. ................, iar bunurile acesteia sunt proprietate privatã, indivizibilã.
ART. 38
Bunurile şi mijloacele bãneşti ale A.V.P.S. ................ se realizeazã din:
a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
b) venituri obţinute din activitãţi economice desfãşurate cu caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizãri etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
ART. 39
Cotizaţiile de înscriere ca membru se stabilesc anual de cãtre Consiliul asociaţiei; copiii pânã la vârsta de 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, elevii şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 75 de ani achitã 50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânãtor include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânãtori, pescarii sportivi completeazã diferenţa de cotizaţie de înscriere pânã la nivelul stabilit pentru anul respectiv.
ART. 40
Cota anualã de participare a A.V.P.S. ............... la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., începând cu anul 2010, reprezintã echivalentul a 2,2% din valoarea cotizaţiilor de membru încasate de asociaţie, se achitã trimestrial corespunzãtor cotizaţiilor încasate şi se regularizeazã anual, conform balanţei analitice la 31 decembrie - anexã la bilanţul financiar contabil anual; pentru anul fiscal 2009, rãmân valabile prevederile art. 40 din anexa nr. 3 la Statut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2005.
ART. 41
Bunurile A.V.P.S. ................. pot fi înstrãinate sau casate, dupã caz, în condiţiile art. 18 lit. l).
ART. 42
Oricare ar fi cauza pierderii calitãţii de membru al A.V.P.S. ......, foştii membri nu au dreptul sã pretindã restituirea niciunei pãrţi din patrimoniul asociaţiei.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 43
(1) Adunãrile generale, consiliile şi comitetele sunt statutar întrunite în prezenţa majoritãţii persoanelor delegate, cu excepţia adunãrilor generale ale grupelor, care sunt statutar întrunite în prezenţa majoritãţii membrilor acestora; dacã la prima convocare a adunãrilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/membrilor interesaţi, dupã un interval de cel puţin 7 zile de la prima reuniune nestatutarã, chiar dacã nu este întrunitã majoritatea; în acest din urmã caz, numãrul delegaţilor în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcţie de dublul numãrului de participanţi la aceste reuniuni.
(2) Hotãrârile se iau cu votul deschis al majoritãţii celor prezenţi la reuniuni, dacã nu se hotãrãşte altfel.
(3)*) La şedinţele organelor de conducere ale A.V.P.S. ................. pot asista, în limita locurilor libere, preşedinţii şi secretarii de filiale/cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe.
ART. 44
(1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupã pânã la nivelul A.V.P.S. ............ vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare şi care, în ultimii 3 ani, nu au fost sancţionaţi de asociaţie.
(2)*) Prin excepţie de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii Consiliului asociaţiei şi comitetelor filialelor/cluburilor se vor desfãşura cu vot secret, în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numãrul cel mai mare de voturi.
ART. 45
(1) Locurile devenite vacante în organele de conducere se completeazã dintre delegaţii/membrii la adunãrile generale, cu respectarea principiului reprezentativitãţii, la propunerea celor pe care îi reprezintã, de cãtre organul de conducere în cauzã.
(2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantã, din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de Consiliul asociaţiei, pânã la prima Adunare generalã a asociaţiei.
ART. 46
(1) Membrii consiliilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de douã reuniuni consecutive sau de la mai mult de 3 în decursul unui an calendaristic se considerã demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 45.
(2) Pierderea calitãţii atrage şi înlocuirea necondiţionatã din funcţie.
ART. 47
Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei care într-o anumitã problemã supusã hotãrârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul sãu, ascendenţii sau descendenţii sãi, rudele în linie colateralã sau afinii sãi pânã la gradul al IV-lea inclusiv nu vor putea lua parte nici la deliberãri şi nici la vot; delegatul/membrul care încalcã aceste dispoziţii este rãspunzãtor de daunele cauzate asociaţiei, dacã fãrã votul sãu nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerutã.
ART. 48
A.V.P.S. ............... îşi pierde personalitatea juridicã în urmãtoarele cazuri:
a) prin hotãrâre a Adunãrii generale;
b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
c) când asociaţia urmãreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) din cauzã de insolvabilitate;
e) când numãrul membrilor scade sub limita prevãzutã de lege;
f) când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicitã sau contrarã ordinii publice;
g) când scopul se urmãreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
h) când hotãrârile adunãrilor generale sunt luate cu încãlcarea propriului statut sau a legii.
ART. 49
Oricare ar fi cauza dizolvãrii A.V.P.S. .........., lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei.
ART. 50
Consiliul A.V.P.S. ............. va proceda şi va hotãrî în timp util adaptarea corespunzãtoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzãtoare a textelor, solicitând instanţei de judecatã înscrierea menţiunilor necesare; hotãrârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare generalã a A.V.P.S. .................. .
ART. 51
Prezentul statut a fost adoptat ca urmare a modificãrii Statutului A.G.V.P.S. de cãtre Adunarea generalã a A.V.P.S. ............., astãzi, ..............., va fi autentificat sau atestat de un avocat şi intrã în vigoare dupã înscrierea modificãrilor în registrul special aflat la Grefa Judecãtoriei ............ .

-------------
*) Se aplicã, de la caz la caz, conform hotãrârii adunãrii generale a fiecãrei asociaţii afiliate.

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016