Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
SISTEMUL din 23 iunie 2004 de raportare contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEMUL din 23 iunie 2004  de raportare contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici    Twitter Facebook
Cautare document

SISTEMUL din 23 iunie 2004 de raportare contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 9 iulie 2004
CAP. I
A. NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI VERIFICAREA RAPORTĂRILOR CONTABILE ALE AGENŢILOR ECONOMICI LA 30 IUNIE 2004

1. Generalitãţi
Agenţii economici, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementãrile contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate în curs de lichidare, pânã la terminarea lichidãrii, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2004 la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Agenţii economici pot depune raportãrile contabile la registratura unitãţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.
2. Prezentarea şi modul de completare a raportãrilor contabile la 30 iunie 2004
Persoanele juridice vor întocmi şi vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportãri contabile care cuprind urmãtoarele formulare:
a) Bilanţ (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul fiscal/codul unic de înregistrare, citeţ, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor trece codurile care delimiteazã încadrarea agentului economic.
Necompletarea pe prima paginã a formularului "Bilanţ" a datelor prevãzute mai sus conduce la imposibilitatea identificãrii unitãţii şi, în consecinţã, se considerã cã lucrarea nu a fost depusã, unitatea fiind sancţionatã potrivit prevederilor <>art. 36 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã.
Persoanele juridice completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
În cazul în care unitatea desfãşoarã mai multe activitãţi, se va trece codul activitãţii preponderente, care defineşte profilul unitãţii (respectiv codul clasei CAEN al activitãţii preponderente).
Bilanţul prezintã în formã sinteticã elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2004, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiuni financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Contul de profit şi pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate şi a rezultatelor financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2004.
Datele care se raporteazã în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare. Rândul 64 se completeazã numai de cãtre microîntreprinderi cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
În formularul Date informative, la rd. 01 şi 02 col. 1, persoanele juridice care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau în acte normative.
Datele privind investiţiile strãine în România se completeazã de toate societãţile comerciale cu participare de capital strãin şi servesc la culegerea de informaţii cu privire la investiţiile strãine în România. Datele se vor completa în euro, iar transformarea celorlalte valute în euro se va face la cursul de schimb de la data când a avut loc operaţiunea.
Formularele de raportare contabilã la 30 iunie 2004 se semneazã de administratorul unitãţii şi de conducãtorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de cãtre înlocuitorii de drept.
Administratorul unitãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil poartã rãspunderea, potrivit legii, asupra realitãţii informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile cuprinse în prezentele norme metodologice, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor ce se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
Persoanele juridice prevãzute la <>art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 , republicatã, care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã, vor verifica şi vor centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportãrile contabile la 30 iunie 2004.
În situaţia în care operaţiunile subunitãţilor proprii în strãinãtate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valutã, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportãrile contabile la 30 iunie 2004 ale persoanei juridice din ţarã vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
Formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2004, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã se obţine prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul de asistenţã este pus la dispoziţie agenţilor economici, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Agenţii economici vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta cu raportãrile contabile la 30 iunie 2004, însoţitã de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate, conform legii. Aceste raportãri se depun împreunã cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.
Persoanele juridice care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2004 nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2004, urmând sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii:
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numãrul de telefon;
- numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul fiscal/codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
3. Termenul pentru depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2004
Depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2004 se va efectua dupã cum urmeazã:
- persoanele juridice care aplicã Reglementãrile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 , pânã la data de 10 august 2004;
- persoanele juridice care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2004 depun declaraţie pânã la data de 10 august 2004;
- persoanele juridice care aplicã Reglementãrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, inclusiv cele care efectueazã retratarea situaţiilor financiare ale anului precedent, pânã la data de 20 august 2004.
Nedepunerea dischetelor şi a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, dupã caz, pentru data de 30 iunie 2004, se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 36 din Legea nr. 82/1991 , republicatã.
4. Completarea raportãrilor contabile la 30 iunie 2004 de cãtre agenţii economici se efectueazã folosind planul de conturi aplicabil fiecãrei categorii.

B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Denumirea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 PROPRIETATE DE STAT

11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitati economice de stat netransformate in societati
comerciale sau regii autonome
14 Companii si societati nationale

20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

30 PROPRIETATE INDIVIDUALA-PRIVATA
(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat
strain, societati agricole)
31 Societati comerciale in nume colectiv
32 Societati comerciale in comandita simpla
33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul
anului 2004

40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBSTEASCA
(societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor
politice si obstesti)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAP. II
CONTINUTUL DE INFORMATII AL MODELELOR DE RAPORTARE CONTABILA
LA DATA DE 30 IUNIE 2004


Judetul _______________|_|_|_| Forma de proprietate ____________|_|_|_|
Persoana juridica ____________ Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea ___, sectorul __, (denumire clasa CAEN) __________________
str. ___ nr. __, bl. ___ ,
sc. __, ap. ___ Cod clasa CAEN __________________|_|_|_|
Telefon, _____ fax ____ Cod fiscal/Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _____ ______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|


BILANT
la data de 30 iunie 2004

┌────┐
│ 10 │ - mii lei -
├────┴────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────┐
│ │Nr.│ Sold la: │
│ │rd.├───────┬────────┤
│ │ │01.01. │ 30.06. │
│ │ │ 2004 │ 2004 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│A.│ ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. IMOBILIZARI NECORPORALE │01 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ II. IMOBILIZARI CORPORALE │02 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │III. IMOBILIZARI FINANCIARE │03 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │04 │ │ │
│ │(rd. 01 la 03) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│B.│ ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │ I. STOCURI │05 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ II. CREANTE │06 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │III. INVESTITII FINANCIARE PE │07 │ │ │
│ │ TERMEN SCURT │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │IV. CASA SI CONTURI LA BANCI │08 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │09 │ │ │
│ │(rd. 05 la 08) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│C.│CHELTUIELI IN AVANS │10 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│D.│DATORII CE TREBUIE PLATITE │11 │ │ │
│ │INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV │12 │ │ │
│ │DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 09 + 10 - 11 - 18) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │13 │ │ │
│ │(rd. 04 + 12 - 17) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│G.│DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │14 │ │ │
│ │PERIOADA MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│H.│PROVIZIOANE PENTRU RISCURI │15 │ │ │
│ │SI CHELTUIELI │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│I.│VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), │16 │ │ │
│ │ din care: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ - subventii pentru investitii │17 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ - venituri inregistrate in avans │18 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│J.│CAPITAL SI REZERVE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │I. CAPITAL (rd. 20 la 22) │ │ │ │
│ │din care: │19 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │- capital subscris nevarsat │20 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │- capital subscris varsat │21 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │- patrimoniul regiei │22 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ II. PRIME DE CAPITAL │23 │ │ │
│ ├──────────────────────────────┬───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE │SOLD C │24 │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ │SOLD D │25 │ │ │
│ ├──────────────────────────────┴───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │IV. REZERVE │26 │ │ │
│ ├──────────────────────────────┬───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ V. REZULTATUL REPORTAT │SOLD C │27 │ │ │
│ │ ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ │SOLD D │28 │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │VI. REZULTATUL EXERCITIULUI │SOLD C │29 │ │ │
│ │ FINANCIAR ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ │SOLD D │30 │ │ │
│ ├──────────────────────────────┴───────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ Repartizarea profitului │31 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ CAPITALURI PROPRII - TOTAL │32 │ │ │
│ │ (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ Patrimoniul public │33 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┤
│ │ CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) │34 │ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┴────────┘

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele __________ Numele si prenumele ______________
Semnatura ___________________ Semnatura _______________________Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2004
┌──┐
│20│ - mii lei -
├──┴──────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizari aferente │
│ │rd.│perioadei de raportare │
│ │ ├────────────┬──────────┤
│ │ │ precedenta │ curenta │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│1.│Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) │ 01│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │Productia vanduta │ 02│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │Venituri din vanzarea marfurilor │ 03│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │Venituri din subventii de exploatare aferente │ │ │ │
│ │cifrei de afaceri nete │ 04│ │ │
├──┼─────────────────────────────────────┬────────┼───┼────────────┼──────────┤
│2.│Variatia stocurilor │Sold C │ 05│ │ │
│ │ ├────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │ │Sold D │ 06│ │ │
├──┼─────────────────────────────────────┴────────┼───┼────────────┼──────────┤
│3.│Productia imobilizata │ 07│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│4.│Alte venituri din exploatare │ 08│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 01+05-06+07+08) │ 09│ │ │
├──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│5.│a) Cheltuieli cu materiile prime si │ │ │ │
│ │materialele consumabile │ 10│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale │ 11│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si │ │ │ │
│ │ apa) │ 12│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │c) Cheltuieli privind marfurile │ 13│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din │ │ │ │
│ │care: │ 14│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │a) Salarii │ 15│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia │ │ │ │
│ │sociala │ 16│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│7.│a) Amortizari si provizioane pentru │ │ │ │
│ │deprecierea imobilizarilor corporale si │ │ │ │
│ │necorporale (rd. 18-19) │ 17│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │a.1) Cheltuieli │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │a.2) Venituri │ 19│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │b) Ajustarea valorii activelor circulante │ │ │ │
│ │(rd. 21-22) │ 20│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │b.1) Cheltuieli │ 21│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │b.2) Venituri │ 22│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) │ 23│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si │ │ │ │
│ │varsaminte asimilate │ 25│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si │ │ │ │
│ │activele cedate │ 26│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │Ajustari privind provizioanele pentru riscuri │ │ │ │
│ │si cheltuieli (rd. 28-29) │ 27│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli │ 28│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Venituri │ 29│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 10 la 14+17+20+23+27) │ 30│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│REZULTATUL DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├──┬──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 09-30) │ 31│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd. 30-09) │ 32│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│9.│Venituri din interese de participare │ 33│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- din care, in cadrul grupului │ 34│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│10│Venituri din alte investitii financiare si │ │ │ │
│ │creante care fac parte din activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ 35│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- din care, in cadrul grupului │ 36│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│11│Venituri din dobanzi │ 37│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- din care, in cadrul grupului │ 38│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │Alte venituri financiare │ 39│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
│ (rd. 33+35+37+39) │ 40│ │ │
├──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│12│Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si│ │ │ │
│ │a investitiilor financiare detinute ca active │ │ │ │
│ │circulante (rd. 42-43) │ 41│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli │ 42│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Venituri │ 43│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│13│Cheltuieli privind dobanzile │ 44│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- din care, in cadrul grupului │ 45│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare │ 46│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 41+44+46) │ 47│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ REZULTATUL FINANCIAR: │ │ │ │
├──┬──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 40-47) │ 48│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd. 47-40) │ 49│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│14│REZULTATUL CURENT: │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 09+40-30-47) │ 50│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd. 30+47-09-40) │ 51│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│15│Venituri extraordinare │ 52│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│16│Cheltuieli extraordinare │ 53│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│17│REZULTATUL EXTRAORDINAR: │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 52-53) │ 54│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd. 53-52) │ 55│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) │ 56│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) │ 57│ │ │
├──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│18│REZULTATUL BRUT: │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 56-57) │ 58│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd. 57-56) │ 59│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│19│Impozitul pe profit │ │ │ │
│ │(rd. 61+62-63) │ 60│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent │ 61│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat │ 62│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Venituri din impozitul pe profit amanat │ 63│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│20│Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in │ │ │ │
│ │elementele de mai sus │ 64│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│21│REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 58-60-64) │ 65│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd. 59+60+64); │ │ │ │
│ │(rd. 59+60+64-58) │ 66│ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴──────────┘


ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ____________ Numele si prenumele ___________
Semnatura ______________________ Semnatura _____________________


Stampila unitatii


DATE INFORMATIVE

┌──┐
│30│ - mii lei -
├──┴─────────────────────────────────┬───┬─────────────────┬──────────────────┐
│I . Date privind rezultatul │Nr.│ Nr. unitati │ Sume │
│ inregistrat │rd.│ │ │
│ │ ├─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Unitati care au inregistrat profit │ 01│ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼──────────────────┤
│Unitati care au inregistrat pierdere│ 02│ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┬────────┴──────────────────┤
│II. Date privind platile restante │Nr.│ Total │ din care: │
│ │rd.│col. 2+3├─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ Pentru │ Pentru │
│ │ │ │activitatea │ activitatea │
│ │ │ │ curenta │de investitii│
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Plati restante - total │ │ │ │ │
│(rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), │ │ │ │ │
│din care: │ 03│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Furnizori restanti - total │ │ │ │ │
│(rd. 05 la 07), din care: │ 04│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ - peste 1 an │ 07│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Obligatii restante fata de bugetul │ │ │ │ │
│asigurarilor sociale - total │ │ │ │ │
│(rd. 09 la 13), din care: │ 08│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│ - contributii pentru asigurari │ │ │ │ │
│ sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│ angajatori, salariati si alte │ │ │ │ │
│ persoane asimilate │ 09│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│- contributii pentru fondul │ │ │ │ │
│asigurarilor sociale de sanatate │ 10│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│- contributia pentru pensia │ │ │ │ │
│suplimentara │ 11│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│- contributii pentru bugetul │ │ │ │ │
│asigurarilor pentru somaj │ 12│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│- alte datorii sociale │ 13│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Obligatii restante fata de bugetele │ │ │ │ │
│fondurilor speciale si alte fonduri │ 14│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Obligatii restante fata de alti │ │ │ │ │
│creditori │ 15│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Impozite si taxe neplatite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit la bugetul de stat│ 16│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Impozite si taxe neplatite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit la bugetele locale│ 17│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Credite bancare nerambursate la │ │ │ │ │
│scadenta - total (rd. 19 la 21), │ │ │ │ │
│din care: │ 18│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│- restante dupa 30 de zile │ 19│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│- restante dupa 90 de zile │ 20│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│- restante dupa 1 an │ 21│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────────┼─────────────┤
│Dobanzi restante │ 22│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────┴─────────┬───┴─────────────┤
│III. Numar mediu de salariati │Nr.│ 30 iunie 2003 │ 30 iunie 2004 │
│ │rd.│ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤
│Numar mediu de salariati │ 23│ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┴─────────────────┤
│IV. Date privind investitiile │Nr.│ Sume │
│straine in România │rd.│ - Euro - │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Total capital social varsat de │ │ │
│investitorul strain la data de 1 │ 24│ │
│ianuarie 2004 │ │ │
│(rd.25 + 26), din care │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - in valuta │ 25│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - in natura │ 26│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Cresterea capitalului social │ │ │
│varsat de investitorul strain in │ │ │
│cursul anului 2004 (rd. 28 la 31) │ 27│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - achizitionari de parti │ │ │
│ sociale sau cumparari de actiuni │ 28│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - dividende reinvestite │ 29│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - conversii de imprumuturi in │ │ │
│ actiuni │ 30│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - alte cauze │ 31│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Descresterea capitalului social │ │ │
│varsat de investitorul strain in │ 32│ │
│cursul anului 2004 │ │ │
│(rd.33 la 35), din care: │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - cedari de parti sociale sau │ 33│ │
│ vanzari de actiuni │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - restituiri de capital │ 34│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│ - alte cauze │ 35│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Total capital social varsat de │ │ │
│investitorul strain │ │ │
│(rd. 24 + 27 - 32) │ 36│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Cota de participare a │ │ │
│investitorului strain (%) │ 37│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Imprumuturi acordate de │ │ │
│investitorul strain │ 38│ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│V. Plati de dobanzi si redevente │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ - Mii lei - │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Platile de dobanzi efectuate de │ 39│ │
│persoanele juridice române catre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene │ │ │
├────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤
│Platile de dobanzi si redevente │ 40│ │
│efectuate de persoanele juridice │ │ │
│române catre persoanele juridice │ │ │
│nerezidente afiliate*) din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene │ │ │
└────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘


*) Pentru statutul de "parte afiliata" se vor avea in vedere prevederile
<>art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.


ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ____________ Numele si prenumele ___________
Semnatura ______________________ Semnatura _____________________


Stampila unitatii

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016