Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCRISOARE DE INTELEGERE din 30 iunie 2004  dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, in valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregatirea proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SCRISOARE DE INTELEGERE din 30 iunie 2004 dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, in valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregatirea proiectului "Economia bazata pe cunoastere", care urmeaza sa fie finantat printr-un imprumut in valoare de 80 milioane dolari S.U.A.

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 septembrie 2004


BANCA MONDIALĂ 1818 H Street
N.W. (202) 477-1234
BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE Washington, D.C. 20433 Adresa: INTBAFRAD
Asociaţia pentru Dezvoltare
Internaţionalã S.U.A. Adresa: INDEVAS

22 iunie 2004

Excelenţei sale
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România

SCRISOARE DE ÎNŢELEGERE Nr. P4090-RO*)
--------
*) Traducere.

Ref.: Avansul pentru pregãtirea unui posibil
împrumut specific de investiţii pentru proiectul
"Economia bazatã pe cunoaştere"

Stimate domn,
Vã scriu în numele Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru a arãta acceptul BIRD de a acorda României (Primitorul) un avans cu o valoare care nu depãşeşte 2.000.000 dolari S.U.A. (avansul). Scopul acestui avans este finanţarea anumitor cheltuieli necesare pentru pregãtirea unui proiect care este conceput pentru a sprijini România în accelerarea participãrii comunitãţilor dezavantajate la dezvoltarea societãţii şi a economiei bazate pe cunoaştere (Proiectul), pentru realizarea cãruia Primitorul a solicitat BIRD asistenţã financiarã.
Avansul este acordat pentru scopurile şi conform termenilor şi condiţiilor stipulate în anexele nr. I-V la prezenta scrisoare, iar Primitorul, prin prezenta, declarã, prin confirmarea acestei înţelegeri, cã este autorizat sã contracteze, sã utilizeze şi sã ramburseze avansul în scopul şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor menţionate. Suma utilizatã din avans va fi purtãtoare de dobândã, dupã cum se precizeazã în paragraful 5 din anexa nr. IV la prezenta scrisoare de înţelegere "Prevederi financiare aplicabile avansului pentru pregãtirea Proiectului".
Acordarea avansului nu constituie şi nu presupune un angajament din partea BIRD de a sprijini finanţarea Proiectului pentru pregãtirea cãruia este acordat avansul.
Vã rugãm sã ne confirmaţi acordul dumneavoastrã privind cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi retransmiterea cãtre noi a unui exemplar din aceastã scrisoare. Acest acord va deveni efectiv la data contrasemnãrii.

Cu stimã,
Anand K. Seth,
director
Unitatea de ţarã pentru Europa Centralã şi de Sud
Regiunea Europa şi Asia Centralã

DE ACORD:
Mihai Nicolae Tãnãsescu,
ministrul finanţelor publice

Data: 30 iunie 2004


ANEXA I
la scrisoarea de înţelegere

SCOPURILE, TERMENII ŞI CONDIŢIILE AVANSULUI

1. Activitãţile necesare pentru finalizarea pregãtirii Proiectului pentru care avansul este acordat sunt urmãtoarele: achiziţionarea de bunuri şi echipamente, de software, servicii de consultanţã şi lucrãri pentru:
(i) înfiinţarea unei unitãţi de management al proiectului (UMP);
(ii) realizarea unui proiect-pilot de reţele electronice ale comunitãţilor locale (RECL).
2. Cheltuielile care vor fi finanţate din avans sunt urmãtoarele:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Categoria Suma din avans Procentul de cheltuieli
(dolari S.U.A.) care vor fi finanţate

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Bunuri 1.050.000 100% din cheltuieli externe,
100% din cheltuieli locale
(costuri ex factory) şi 84%
din cheltuieli locale pentru
alte articole procurate local
(2) Servicii de consultanţã 420.000 85% din cheltuieli externe,
75% din cheltuieli locale
(3) Perfecţionarea personalului
UMP 30.000 100%
(4) Costuri operaţionale 400.000 75%
suplimentare pentru UMP
şi RECL
(5) Lucrãri (lucrãri civile
pentru RECL) 100.000 80%
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 2.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────În scopul prezentei anexe, costuri operaţionale suplimentare înseamnã costurile rezonabile şi necesare acoperirii cheltuielilor administrative, de funcţionare, de încadrare cu personal şi de întreţinere, legate de UMP (care includ închirierea spaţiilor pentru birouri şi cheltuielile de deplasare) şi de RECL în cadrul bugetului agreat cu BIRD.
3. Primitorul, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI): va realiza activitãţile de pregãtire a Proiectului precizate mai sus, cu diligenţa şi eficienţa corespunzãtoare; va asigura cu promptitudine fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare acestui scop; va transmite BIRD toate informaţiile referitoare la aceste activitãţi şi la utilizarea sumelor avansului, dupã cum BIRD le va cere în mod rezonabil; şi periodic se va consulta cu reprezentanţii BIRD asupra stadiului şi rezultatelor acestor activitãţi.
4. Pentru facilitarea îndeplinirii activitãţilor Proiectului, Primitorul, prin MCTI, poate deschide un cont (contul special) denominat în dolari S.U.A. la o bancã comercialã, conform termenilor şi condiţiilor precizate în anexa nr. II la scrisoarea de înţelegere. Banca depozitarã a contului special va confirma într-o formã acceptabilã BIRD cã fondurile din contul special vor fi evidenţiate distinct ca un depozit special pentru scopurile specifice pentru care avansul a fost acordat şi cã fondurile nu vor face obiectul compensãrii, confiscãrii sau sechestrãrii.
5. Consultanţii acceptaţi de BIRD vor fi angajaţi de cãtre Primitor, prin MCTI, în termenii şi condiţiile agreate de BIRD, pentru a lucra în UMP, pentru conceperea unui sistem de management financiar al UMP şi pentru întocmirea unui plan de identificare şi specificaţii tehnice pentru componenta RECL. În afara cazurilor în care BIRD decide altfel, selectarea consultanţilor se va face în conformitate cu prevederile anexei nr. III la scrisoarea de înţelegere, dupã cum aceste prevederi pot fi detaliate în Planul de achiziţii prevãzut în anexa nr. V la scrisoarea de înţelegere. Nici o înlocuire a acestor consultanţi şi nici o modificare a termenilor şi condiţiilor în care aceştia au fost angajaţi nu vor fi efectuate fãrã acceptul prealabil al BIRD. Cu excepţia cazurilor în care BIRD nu va conveni altfel, bunurile şi lucrãrile vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile anexei nr. III la scrisoarea de înţelegere, dupã cum aceste prevederi pot fi detaliate ulterior în Planul de achiziţii prevãzut în anexa nr. V la scrisoarea de înţelegere.
6. Tragerea, utilizarea şi rambursarea avansului vor fi efectuate în conformitate cu "Prevederile financiare aplicabile avansului pentru pregãtirea Proiectului" (Prevederi financiare), precizate în anexa nr. IV la scrisoarea de înţelegere.
7. Avansul va fi purtãtor de dobândã, aşa cum este precizat în paragraful 5 din Prevederile financiare.
8. Data de 30 iunie 2005 este, prin prezenta, specificatã pentru scopurile paragrafului 6 din Prevederile financiare. Nici o tragere din avans nu va fi efectuatã dupã aceastã datã şi orice sumã a avansului rãmasã netrasã va fi anulatã dacã BIRD nu va stabili o datã ulterioarã pentru scopurile paragrafului 6.
9. Cererile de tragere din avans vor fi semnate în numele Primitorului de cãtre Excelenţa sa domnul Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finanţelor publice, sau de orice altã persoanã care este desemnatã în scris de cãtre domnul ministru Mihai Nicolae Tãnãsescu. Specimenele de semnãturi autorizate ale persoanelor desemnate vor fi transmise împreunã cu prima cerere de tragere.


ANEXA II
la scrisoarea de înţelegere

CONT SPECIAL DE DEPOZIT

1. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) termenul categorii înseamnã categoriile de articole care vor fi finanţate din sumele avansului dupã cum este specificat în paragraful 2 din anexa nr. I la scrisoarea de înţelegere;
b) expresia cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile privind costurile rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare activitãţilor de pregãtire a Proiectului, care vor fi finanţate din sumele avansului; şi
c) expresia alocaţie autorizatã înseamnã o sumã echivalentã cu 200.000 dolari S.U.A. care va fi trasã din avans şi depusã în contul special de depozit (contul special) conform paragrafului 3 a) din prezenta anexã.
2. Plãţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
3. Dupã ce BIRD a primit dovezi satisfãcãtoare privind deschiderea corespunzãtoare a contului special, tragerile alocaţiei autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi fãcute dupã cum urmeazã:
a) Pentru tragerile alocaţiei autorizate Primitorul va transmite BIRD o cerere sau cereri de depunere sau de depuneri care sã nu depãşeascã suma totalã a alocaţiei autorizate. Pe baza unei astfel de cereri sau a unor astfel de cereri, BIRD, în numele Primitorului, va depune în contul special suma din avans care a fost solicitatã de Primitor.
b) Pentru realimentarea contului special Primitorul va transmite BIRD cereri de depunere în contul special la intervalele pe care BIRD le va specifica.
c) Anterior sau în momentul fiecãrei astfel de solicitãri, Primitorul va transmite BIRD documente şi alte dovezi necesare, conform paragrafului 4 din prezenta anexã, pentru plata sau plãţile pentru care realimentarea este solicitatã. Pe baza fiecãreia dintre aceste cereri, BIRD, în numele Primitorului, va depune în contul special din sumele avansului acea sumã pe care Primitorul a solicitat-o şi a probat-o prin respectivele documente şi alte dovezi cã a fost utilizatã din contul special pentru cheltuieli eligibile.
4. Pentru fiecare platã efectuatã de Primitor, prin MCTI, din contul special, Primitorul, prin MCTI, va furniza BIRD (în momentul în care BIRD va solicita acest lucru în mod rezonabil) acele documente sau alte dovezi care sã probeze cã plãţile au fost efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexã, nu i se va cere BIRD sã efectueze noi depuneri în contul special:
a) oricând BIRD stabileşte cã toate tragerile viitoare din avans ar trebui sã fie efectuate direct de Primitor; sau
b) de îndatã ce suma totalã trasã din avans este egalã cu echivalentul dublului alocaţiei autorizate.
Dupã aceea, tragerea sumelor avansului rãmase netrase va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificarea Primitorului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupã şi în mãsura în care BIRD va avea convingerea cã toate acele sume rãmase în depozit în contul special la data acestei notificãri vor fi utilizate pentru efectuarea plãţilor pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Dacã BIRD stabileşte în orice moment cã orice platã din contul special:
(i) a fost efectuatã pentru o cheltuialã sau într-o sumã neeligibilã, conform paragrafului 2 din prezenta anexã; sau
(ii) nu a fost justificatã prin documente transmise BIRD, Primitorul, imediat dupã notificarea BIRD:
1. va transmite acele dovezi suplimentare pe care BIRD le poate solicita; sau
2. va depune în contul special (sau, dacã BIRD va solicita, va returna BIRD) o sumã egalã cu valoarea plãţii sau a acelei porţiuni a acesteia neeligibilã sau nejustificatã.
Dacã BIRD nu va conveni altfel, BIRD nu va efectua nici un depozit ulterior în contul special pânã când Primitorul nu transmite acele dovezi sau nu efectueazã acele depuneri ori nu returneazã acele sume, dupã caz.
b) Dacã BIRD stabileşte în orice moment cã orice sumã rãmasã în contul special nu va fi necesarã pentru acoperirea unor plãţi viitoare pentru cheltuieli eligibile, Primitorul, imediat dupã primirea notificãrii BIRD, va returna BIRD acea sumã neutilizatã.
c) Dupã notificarea BIRD, Primitorul poate returna BIRD toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special.
d) La returnarea fondurilor cãtre BIRD, efectuatã conform paragrafelor 6 a), b) şi c) din prezenta anexã, acestea vor fi adãugate sumelor netrase din avans.


ANEXA III
la scrisoarea de înţelegere

ACHIZIŢII

SECŢIUNEA I
Servicii de consultanţã

Partea A: Generalitãţi
1. Serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile pãrţii introductive şi ale secţiunii IV din "Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor de cãtre împrumutaţii Bãncii Mondiale", publicat de Banca Mondialã în mai 2004 (Ghidul pentru servicii de consultanţã), ale paragrafului 1 din anexa 1 la acesta, anexa 2 la acesta şi cu urmãtoarele prevederi ale acestei secţiuni I.
Partea B: Selecţia bazatã pe calitate şi cost
1. Cu excepţia cazului în care partea C a acestei secţiuni nu prevede altfel, serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii II ale Ghidului pentru servicii de consultanţã, ale paragrafului 3 din anexa 1 la acesta, ale anexei 2 la acesta şi cu prevederile paragrafului 3.15-3.20 din acesta, aplicabile selecţiei consultanţilor pe baza calitãţii şi costului.
2. Urmãtoarele prevederi se vor aplica serviciilor de consultanţã care vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurtã a consultanţilor pentru serviciile estimate sã coste mai puţin decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. per contract poate cuprinde în totalitate consultanţi locali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 2.6 şi 2.7 din Ghidul pentru servicii de consultanţã.
Partea C: Alte proceduri pentru selecţia consultanţilor
1. Selecţia bazatã pe costul cel mai mic
Serviciile pentru sistemul de management financiar şi de audit pot fi achiziţionate în baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Ghidul pentru servicii de consultanţã.
2. Selecţia bazatã pe calificarea consultanţilor
Serviciile pentru identificarea, pregãtirea documentelor de licitaţii şi perfecţionarea personalului pentru RECL, estimate sã coste mai puţin decât echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. per contract, pot fi achiziţionate în baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultanţã.
3. Consultanţi individuali
Serviciile consultanţilor individuali pentru sarcinile care îndeplinesc cerinţele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultanţã vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate consultanţilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultanţã.
Partea D: Revizuirea selecţiei consultanţilor de cãtre Bancã
1. Planificarea selecţiei
Anterior emiterii cererii de propuneri adresate consultanţilor, planul propus pentru selecţia consultanţilor pentru realizarea activitãţilor va fi transmis Bãncii pentru analizã şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanţã. Selecţia tuturor serviciilor de consultanţã se va realiza în conformitate cu acest plan de selecţie, care va fi fost aprobat de Bancã, şi cu prevederile paragrafului 1 sus-menţionat.
2. Analiza prealabilã
a) Referitor la fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultanţã, al cãrui cost estimat este echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2, 3 şi 4 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanţã.
b) Referitor la fiecare contract pentru angajarea consultanţilor individuali, al cãrui cost estimat este echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienţa, termenii de referinţã şi termenii de angajare ai consultanţilor se vor transmite Bãncii spre analizã prealabilã şi aprobare. Contractul va fi adjudecat numai dupã ce a fost acordatã aceastã aprobare. Acestor contracte li se vor aplica prevederile paragrafului 3 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanţã.
3. Revizuirea ulterioarã
În ceea ce priveşte fiecare contract care nu este guvernat de paragraful 2 din aceastã parte, se vor aplica procedurile stipulate în paragraful 5 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanţã.


SECŢIUNEA II
Achiziţia bunurilor şi lucrãrilor de micã amploare

Bunurile şi lucrãrile de micã amploare vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunilor I şi II ale "Ghidului: Achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD şi credite AID", publicat de Bancã în mai 2004 (Ghidul achiziţiilor), şi cu urmãtoarele prevederi adiţionale:
a) Bunurile vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare, în conformitate cu prevederile paragrafului 3.5 din Ghidul achiziţiilor.
b) Lucrãrile vor fi achiziţionate în cadrul unor contracte cu sumã globalã şi preţuri fixe, adjudecate pe baza cotaţiilor obţinute de la 3 contractori interni calificaţi, ca rãspuns la o invitaţie scrisã. Invitaţia va conţine o descriere detaliatã a lucrãrilor, incluzând specificaţiile de bazã, data de finalizare solicitatã şi o formã-cadru a contractului acceptabilã Bãncii, precum şi schiţe relevante, dupã caz. Adjudecarea se va efectua în favoarea contractorului care oferã preţul cel mai mic pentru lucrãrile solicitate şi care are experienţa şi resursele necesare pentru a finaliza cu succes contractul.
c) Procedurile de revizuire prevãzute în paragraful 5 din anexa 1 la Ghidul achiziţiilor se vor aplica unor astfel de contracte, cu precizarea cã termenul propuneri din acest paragraf 5 va avea înţelesul de cotaţii.


ANEXA IV
la scrisoarea de înţelegere

PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSULUI PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI

1. În prezenta anexã, termenul Banca Mondialã înseamnã Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).
2. Banca Mondialã va pune la dispoziţia Primitorului fonduri care sã acopere cheltuielile specificate în scrisoarea de înţelegere. Primitorul va transmite o cerere scrisã pentru tragerea sumelor, în forma specificatã de Banca Mondialã. Cererea: a) este semnatã de cãtre un reprezentant autorizat al Primitorului; şi b) este însoţitã de documente doveditoare privind cheltuielile efectuate sau, în eventualitatea în care Banca Mondialã va fi de acord, care urmeazã a fi efectuate.
3. Avansul va fi disponibilizat în dolari S.U.A.; totuşi Primitorul poate solicita orice altã valutã necesarã pentru acoperirea unei cheltuieli care urmeazã sã fie finanţatã din avans. În acest caz Banca Mondialã va cumpãra acea valutã cu dolari S.U.A.
4. Tragerile se vor face numai pentru cheltuielile efectuate pentru serviciile furnizate din sau bunuri produse în ţãri eligibile, în conformitate cu "Ghidul: Achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD şi credite AID" (Washington, D.C., mai 2004).
5. Aşa cum este specificat de cãtre Banca Mondialã în scrisoarea de înţelegere pentru avans, pentru sumele din avans trase şi nerambursate se datoreazã dobânda la o ratã calculatã şi plãtitã dupã cum urmeazã:
(i) Împrumutatul va plãti dobânda la suma din avans trasã şi nerambursatã la un moment dat, pentru fiecare perioadã de dobândã, la o ratã variabilã egalã cu suma dintre: (i) LIBOR; plus (ii) marja fixã (ratã variabilã).
(ii) Pentru scopurile prezentei anexe:
A. Perioada de dobândã reprezintã perioada iniţialã începând din momentul şi incluzând data contrasemnãrii scrisorii de înţelegere de cãtre Primitor, dar excluzând prima datã de platã a dobânzii care survine imediat dupã data semnãrii, şi, dupã aceastã perioadã iniţialã, fiecare perioadã calculatã din momentul şi incluzând o datã de platã a dobânzii, dar excluzând urmãtoarea datã de platã a dobânzii.
B. Data de platã a dobânzii înseamnã 15 iunie şi 15 decembrie, care din acestea cade la sau dupã data contrasemnãrii scrisorii de înţelegere de cãtre Primitor, la care dobânda este plãtibilã.
C. Marja fixã a Bãncii înseamnã marja fixã a Bãncii pentru dolari S.U.A., valabilã la ora 12,01 a.m., ora oficialã din Washington, D.C., cu o zi calendaristicã anterioarã datei de contrasemnare a scrisorii de înţelegere de cãtre Primitor.
D. LIBOR semnificã, pentru orice perioadã de dobândã, rata oferitã pe piaţa interbancarã din Londra pentru depozitele la 6 luni în dolari S.U.A., exprimatã ca procent pe an, care apare pe pagina Telerate la ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data de restabilire LIBOR pentru perioada de dobândã respectivã. Dacã o astfel de ratã nu apare pe pagina Telerate, Banca va solicita biroului principal din Londra al celor mai importante patru bãnci sã furnizeze o cotaţie a ratei la depozitele la 6 luni în dolari S.U.A., oferitã cãtre bãncile principale pe piaţa interbancarã din Londra, la aproximativ ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data de restabilire LIBOR pentru perioada de dobândã menţionatã. Dacã cel puţin douã astfel de cotaţii sunt furnizate, rata respectivã pentru perioada de dobândã menţionatã va avea înţelesul aritmetic al cotaţiei (dupã cum a fost stabilitã de Bancã). Dacã sunt furnizate mai puţin de douã cotaţii faţã de cele solicitate, rata pentru respectiva perioadã de dobândã va avea înţelesul aritmetic (dupã cum a fost stabilit de Bancã) al ratelor cotate de patru bãnci importante selectate de Bancã în New York, NY, la aproximativ ora 11,00 a.m., ora New York-ului, la data de restabilire LIBOR pentru perioada de dobândã menţionatã pentru împrumuturi în dolari S.U.A. cãtre bãncile principale pe o perioadã de 6 luni. Dacã mai puţin de douã dintre bãncile selectate coteazã astfel de rate, LIBOR, pentru perioada de dobândã respectivã, va fi egalã cu LIBOR valabilã pentru perioada de dobândã imediat anterioarã perioadei de dobândã menţionate.
E. Data de restabilire LIBOR înseamnã data care cade cu douã zile lucrãtoare bancare la Londra anterior primei zile a perioadei de dobândã respective.
F. Zi lucrãtoare bancarã la Londra este orice zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii generale (incluzând operaţiuni în valutã şi depozite în valutã) la Londra.
G. Pagina Telerate este pagina 3750 din cadrul Serviciului Telerate Dow Jones, care afişeazã LIBOR pentru depozite în dolari S.U.A. (sau oricare altã paginã care poate înlocui o astfel de paginã pentru un astfel de serviciu sau oricare alt serviciu, care poate fi selectatã de Bancã ca furnizor de informaţii, cu scopul de a afişa ratele sau preţurile comparabile cu LIBOR).
6. Suma trasã din avans împreunã cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta vor fi plãtite de cãtre Primitor Bãncii Mondiale dupã cum urmeazã:
a) Dacã, la data sau înaintea datei convenite în acest scop de cãtre Primitor şi Banca Mondialã în scrisoarea de înţelegere pentru avans, un împrumut va fi fost acordat de BIRD sau un credit pentru dezvoltare va fi fost acordat de Asociaţie, în scopul de a contribui la finanţarea proiectului pentru pregãtirea cãruia a fost acordat avansul, atunci întreaga sumã a avansului trasã şi nerambursatã va fi plãtitã Bãncii Mondiale. Aceastã platã va include comisionul de serviciu acumulat la avans pânã la data rambursãrii. Rambursarea va fi efectuatã prin tragerea sumei din acel împrumut sau din acel credit pentru dezvoltare, în conformitate cu prevederile acordului prin care s-a prevãzut aceasta, imediat ce acest acord va intra în vigoare.
b) Dacã pânã la data menţionatã în paragraful a) de mai sus nu va fi acordat un astfel de împrumut ori un astfel de credit de dezvoltare sau dacã pânã la o astfel de datã sau oricând dupã aceastã datã acordul privind un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare va fi fost terminat fãrã sã fi intrat în vigoare, atunci:
(i) dacã suma trasã din avans nu depãşeşte 50.000 dolari S.U.A., aceastã sumã va fi rambursatã de Primitor Bãncii Mondiale împreunã cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta pânã la data rambursãrii, la acea datã pe care Banca Mondialã o va specifica în notificarea cãtre Primitor; aceastã datã nu va fi în nici un caz stabilitã mai devreme de 60 de zile de la data transmiterii unei astfel de notificãri; şi
(ii) dacã suma trasã din avans va depãşi 50.000 dolari S.U.A., suma totalã va fi plãtitã de Primitor cãtre Banca Mondialã în zece rate semianuale, aproximativ egale, împreunã cu comisioanele de serviciu acumulate pentru suma totalã nerambursatã, periodic şi în sumele şi la datele specificate de Banca Mondialã, printr-o notificare adresatã Primitorului; în nici un caz data primei rate nu va fi stabilitã mai devreme de 60 de zile de la data transmiterii unei astfel de notificãri.
7. Toate plãţile cãtre Banca Mondialã vor fi efectuate în dolari S.U.A., în locurile şi în conturile pe care Banca Mondialã le va specifica.
8. Banca Mondialã, prin notificarea Primitorului, poate suspenda în orice moment tragerile ulterioare din avans, în cazul în care se va produce unul dintre urmãtoarele evenimente de suspendare:
a) fondurile trase nu au fost utilizate pentru scopurile convenite între Primitor şi Banca Mondialã;
b) activitãţile de pregãtire nu sunt efectuate în conformitate cu standardele sau metodele convenite între Primitor şi Banca Mondialã;
c) a fost suspendat dreptul Primitorului sau al oricãrei entitãţi cãreia Banca Mondialã i-a acordat un împrumut cu garanţia Primitorului de a efectua trageri din orice acord de împrumut cu Banca Mondialã sau orice acord de credit de dezvoltare cu Asociaţia;
d) dacã Banca Mondialã a decis, în orice moment dupã consultãri cu Primitorul, sã îşi retragã sprijinul pentru Proiect; sau
e) dacã Primitorul şi-a retras solicitarea adresatã Bãncii Mondiale pentru sprijin financiar în legãturã cu Proiectul.
9. Conturile şi auditul
a) Primitorul va menţine sau va determina sã fie menţinut un sistem de management financiar, incluzând înregistrãri şi conturi, şi va pregãti declaraţiile financiare într-un format acceptabil Bãncii Mondiale, care sã reflecte adecvat operaţiunile, resursele şi cheltuielile aferente activitãţilor, în conformitate cu practicile contabile internaţionale.
b) Primitorul:
(i) va ţine înregistrãrile, conturile şi situaţiile financiare menţionate în paragraful a) de mai sus şi înregistrãrile şi conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în concordanţã cu standardele de audit acceptabile Bãncii Mondiale, aplicate în mod consecvent de auditori independenţi acceptabili Bãncii Mondiale;
(ii) va transmite Bãncii Mondiale, imediat ce este disponibil, dar în nici un caz nu mai târziu de 6 luni de la sfârşitul fiecãrui an: (A) copii certificate ale situaţiilor financiare menţionate în paragraful a) al acestei secţiuni, pentru fiecare an auditat, şi (B) un punct de vedere privind aceste situaţii, înregistrãri şi conturi şi raportul de audit realizat de cãtre auditorii menţionaţi în acel scop şi cu acele detalii pe care Banca Mondialã le va fi solicitat în mod rezonabil; şi
(iii) va furniza Bãncii Mondiale orice alte informaţii referitoare la respectivele înregistrãri şi conturi şi la auditarea acestora, precum şi la auditorii menţionaţi, dupã cum Banca Mondialã va solicita în mod rezonabil aceste informaţii periodic.
c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au fãcut trageri din avans pe baza declaraţiei de cheltuieli, Primitorul:
(i) va ţine sau va determina sã fie ţinute, în conformitate cu paragraful a) de mai sus, înregistrãri şi conturi care sã reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va pãstra, cel puţin un an dupã ce Banca Mondialã a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care ultima tragere din sumele avansului a fost fãcutã, toate înregistrãrile (contracte, comenzi, facturi, note de platã, chitanţe şi alte documente) care evidenţiazã astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanţilor Bãncii Mondiale sã examineze aceste înregistrãri; şi
(iv) se va asigura cã aceste înregistrãri şi conturi sunt incluse în auditul anual menţionat în paragraful b) de mai sus şi cã raportul acestui audit conţine opinia separatã a auditorilor menţionaţi asupra faptului cã declaraţiile de cheltuieli transmise în timpul anului fiscal, împreunã cu procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor, pot fi luate în considerare pentru a justifica tragerile respective.
10. În orice moment dupã ce tragerile din avans au fost suspendate conform acestor prevederi, Banca Mondialã poate, prin notificarea Primitorului, sã anuleze orice sumã din avans rãmasã netrasã.


ANEXA V
la scrisoarea de înţelegere


PLAN DE ACHIZIŢII

┌─────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────────────────┬─────────┐
│ │Categorie │ Nr. │Finanţare│Contribu- │Metoda de│Termene │ % finanţat BIRD │Analiza │
│ │cheltuieli│ pa- │ Banca │ţia Guver-│achiziţie│ │ │preala- │
│ Descriere │ │chete│ │ nului │ │ │ │bilã BIRD│
├─────────────────┴──────────┴─────┴─────────┼──────────┴─────────┴────────┴────────────────────┴─────────┘
│ Unitate de Management a Proiectului (UMP) │
├────┬────────────┬──────────┬─────┬─────────┼──────────┬─────────┬────────┬────────────────────┬─────────┐
│ 1 │UMP costuri │ COA │ 10 │ 300.000 │ 176.190 │SCI │Iul-04 │75% │Primele │
│ │operaţionale│ │ │ │ │ │ │ │douã con-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tracte │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 2 │Perfecţio- │ Perfecţi-│ 1 │ 30.000 │ - │Perfec- │Oct-04 │100% │Primul │
│ │nare perso- │ onare │ │ │ │ţionare │ │ │contract │
│ │nal UMP │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 3 │Mobilier │ Bunuri │ 1 │ 40.000 │ 7.619 │CN │Sep-04 │100% cheltuieli ex- │ │
│ │birouri │ │ │ │ │ │ │terne, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │100% cheltuieli lo- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cale (cost ex-fac- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tory), şi 84% chel- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tuieli locale pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │articole procurate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │local │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 4 │Sistemul de │ Consul- │ 1 │ 20.000 │ 3.810 │SCM │Sep-04 │85% chelt. externe │ │
│ │Management │ tanţã │ │ │ │ │ │sau 75% cheltuieli │ │
│ │Financiar │ │ │ │ │ │ │locale │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 5 │Echipamente │ Bunuri │ 1 │ 50.000 │ 9.524 │CN │Sep-04 │100% cheltuieli ex- │Primul │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │terne, │contract │
│ │birou │ │ │ │ │ │ │100% cheltuieli lo- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cale (cost ex-fac- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tory), şi 84% chel- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tuieli locale pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │articole procurate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │local │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 6 │Autoturisme │ Bunuri │ 2 │ 70.000 │ 13.333 │CN/CI │Sep-04 │100% cheltuieli ex- │Primul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │terne, │contract │
│ │ │ │ │ │ │ │ │100% cheltuieli lo- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cale (cost ex-fac- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tory), şi 84% chel- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tuieli locale pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │articole procurate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │local │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Total UMP │ │ │ 510.000 │ 210.476 │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────────────┴─────────┘

Realizarea Reţele
electronice ale
comunitãţilor locale
(RECL)
┌────┬────────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────────────────┬─────────┐
│ 7 │Identifica- │ Consul- │ 3 │ 300.000 │ 100.000 │SBCC │Oct-05 │85% cheltuieli ex- │Primul │
│ │rea RECL şi │ tanţã │ │ │ │ │ │terne sau │contract │
│ │pregãtirea │ │ │ │ │ │ │75% chelt. locale │ │
│ │specificaţi-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ilor tehnice│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru apli-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │software şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 8 │Echipamente │ Bunuri │ 1 │ 890.000 │ 169.524 │LCI │Ian-05 │100% cheltuieli ex- │Toate │
│ │şi software │ │ │ │ │ │ │terne, │contrac- │
│ │pentru RECL │ │ │ │ │ │ │100% cheltuieli lo- │tele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cale (cost ex-fac- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tory), şi 84% chel- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tuieli locale pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │articole procurate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │local │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 9 │Lucrãri │ Lucrãri │Lu- │ 100.000 │ 25.000 │Lucrãri │Ian-05 │80% │Primele │
│ │civile │ civile │crãri│ │ │mici │ │ │douã con-│
│ │ │ │mici │ │ │ │ │ │tracte │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│10 │Costuri ope-│ COA │ │ 100.000 │ 33.333 │COA │Oct-04 │75% │ │
│ │raţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru RECL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│11 │Perfecţiona-│ Consul- │ 1 │ 100.000 │ 19.048 │SBCC │Feb-05 │85% cheltuieli ex- │Toate │
│ │re personal │ tanţã │ │ │ │ │ │terne sau │contrac- │
│ │RECL │ │ │ │ │ │ │75% chelt. locale │tele │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Total RECL │ │ │1.490.000│ 346.905 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │2.000.000│ 557.381 │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────────────┴─────────┘Nota:

SBCC= Selecţie Bazatã pe Calificarea Consultanţilor; SCM= Selecţia bazatã pe
costul cel mai mic, SCI= Selectia Consultanţilor Individuali; COA= Costuri Opera-
ţionale Adiţionale; CN= Cumpãrare Naţional; CI= Cumpãrare Internaţionalã, LCI=
Licitaţie Competitivã Internaţionalã

Perfecţionare: Contractele de perfecţionare vor fi organizate conform unui
program semianual agreat cu Banca. Ori de câte ori va fi posibil, Împrumutatul
va utiliza pentru contractele de perfecţionare urmãtoarele metode de achiziţie:
SCI= Selectarea Consultanţilor individuali şi SBCC = Selecţia Bazatã pe Califi-
carea Consultanţilor┌──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ Finanţate │ Contribuţia │ │
│ Bunuri │ de Banca │ Guvernului │ Total │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Bunuri necesare pentru pregã- │ │ │ │
│tirea proiectului │ 1.050.000 │ 200.000 │ 1.250.000 │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Servicii de consultanţã │ 420.000 │ 299.048 │ 719.048 │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Perfecţionare │ 30.000 │ - │ 30.000 │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Costuri operaţionale adiţio- │ │ │ │
│nale │ 400.000 │ 33.333 │ 433.333 │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Lucrãri civile │ 100.000 │ 25.000 │ 125.000 │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Total │ 2.000.000 │ 557.381 │ 2.557.381 │
└──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016