Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIA MEPC.362(79) din 16 decembrie 2022  referitoare la Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta [Instalaţii de recepţie regionale în apele arctice, informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN) şi informaţii care trebuie să fie transmise către baza de date a Organizaţiei Maritime Internaţionale privind consumul de combustibil lichid al navelor]    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIA MEPC.362(79) din 16 decembrie 2022 referitoare la Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta [Instalaţii de recepţie regionale în apele arctice, informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN) şi informaţii care trebuie să fie transmise către baza de date a Organizaţiei Maritime Internaţionale privind consumul de combustibil lichid al navelor]

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 400 din 29 aprilie 2024
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 979 din 16 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 29 aprilie 2024.
──────────
    ANEXA 4
    [Instalaţii de recepţie regionale în apele arctice, informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN) şi informaţii care trebuie să fie transmise către baza de date a Organizaţiei Maritime Internaţionale privind consumul de combustibil lichid al navelor]
    Comitetul pentru protecţia mediului marin,
    amintind art. 38 (a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,
    amintind, de asemenea, art. 16 alConvenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 şi 1997 referitoare la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organului competent al Organizaţiei funcţia de examinare a amendamentelor la aceasta în vederea adoptării de către părţi,
    luând în considerare, la cea de-a şaptezeci şi noua sesiune a sa, amendamentele propuse la anexa nr. VI la MARPOL cu privire la Instalaţiile de recepţie regionale în apele arctice, informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN) şi informaţiile care trebuie să fie transmise către baza de date a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) privind consumul de combustibil lichid al navelor, care au fost difuzate în conformitate cu art. 16(2)(a) al MARPOL,
    1 adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) al MARPOL, amendamente la anexa nr. VI la MARPOL, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluţie;
    2 stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele trebuie considerate ca fiind acceptate la 1 noiembrie 2023, în afara cazului în care, până la această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale combinate reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor cu privire la amendamente;
    3 invită părţile să ia notă de faptul că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate la anexa nr. VI la MARPOL vor intra în vigoare la 1 mai 2024, după acceptarea acestora conform paragrafului 2 de mai sus;
    4 invită, de asemenea, părţile să ia în considerare aplicarea timpurie a amendamentelor la apendicele IX referitor la informaţiile care trebuie să fie înaintate către baza de date a OMI privind consumul de combustibil al navelor începând cu 1 ianuarie 2024;
    5 solicită secretarului general, în scopul art. 16(2)(e) al MARPOL, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor la anexa nr. VI la MARPOL conţinute în anexă tuturor părţilor la MARPOL;
    6 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL.
    ANEXA 1

    la Rezoluţia MEPC.362(79)
    AMENDAMENTELE LA ANEXA VI LA MARPOL
    [Instalaţii de recepţie regionale în apele arctice, informaţii care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN)
    şi informaţii care trebuie să fie transmise către baza de date
    a Organizaţiei Maritime Internaţionale privind consumul de combustibil lichid al navelor]

    Regula 17
    Instalaţii de primire
    1 Paragraful 2 se înlocuieşte după cum urmează:
    "2 Următoarele state pot îndeplini cerinţele din paragraful 1 din prezenta regulă prin aranjamente regionale atunci când, datorită circumstanţelor unice ale acelor state, astfel de aranjamente sunt singurele mijloace practice pentru îndeplinirea acestor cerinţe:
    .1 statele insulare mici în curs de dezvoltare; şi
    .2 statele ale căror coaste se învecinează cu apele arctice, cu condiţia ca acordurile regionale să acopere numai porturile din apele arctice ale acestor state.
    Părţile care participă la un aranjament regional trebuie să elaboreze un plan regional pentru instalaţii de primire, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie*.
    Guvernul fiecărei părţi care participă la aranjament trebuie să se consulte cu Organizaţia, pentru ca aceasta să difuzeze părţilor la prezenta convenţie:
    .1 modul în care Planul regional pentru instalaţii de primire ia în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie*;
    .2 detalii cu privire la centrele regionale identificate de primire a deşeurilor provenite de la nave, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie*; şi
    .3 detalii ale acelor porturi care au numai instalaţii limitate.
    * A se consulta Liniile directoare din 2012 pentru elaborarea unui plan regional pentru instalaţiile de primire [Rezoluţia MEPC.221(63), aşa cum a fost amendată prin Rezoluţia MEPC.363(79)]."

    Apendice V
V
    Informaţii care trebuie să fie incluse în nota de livrare a buncherului (Regula 18.5)
    2 Următorul nou punct 9 şi nota de subsol asociată se adaugă listei, sub punctul 8, după cum urmează:
    "Conţinutul de sulf (% m/m):"

    "Punctul de inflamabilitate (°C) specificat în conformitate cu standardele acceptabile pentru Organizaţie* sau o declaraţie care să ateste că punctul de inflamabilitate a fost măsurat la sau peste 70ºC;
    * ISO 2719: 2016, Determinarea punctului de aprindere cu cupă închisă Pensky-Martens, Procedura A (pentru combustibilii distilaţi) sau Procedura B (pentru combustibilii reziduali)."

    3 Punctul 9 existent se renumerotează cu noul punct 10 din listă.

    Apendice IX
IX
    Informaţiile care trebuie transmise către baza de date a OMI privind consumul de combustibil lichid al navelor (regula 27)
    4 Apendicele IX se înlocuieşte după cum urmează:
    " APENDICELE IX
    Informaţiile care trebuie să fie transmise către baza de date a OMI privind consumul de combustibil lichid al navelor (regula 27) Identitatea navei
    Numărul OMI ............................................................
    Perioada din anul calendaristic pentru care sunt transmise datele
    Data de începere (zz/ll/aaaa) .......................................................
    Data de finalizare (zz/ll/aaaa) ......................................................
    Caracteristicile tehnice ale navei
    Anul livrării ....................................................
    Tipul navei, astfel cum este definit în regula 2 din prezenta anexă sau altul (a se specifica) .................................................
    Tonajul brut (TB)^2 ..................................................................................................................................................................
    Tonajul net (TN)^3 ...................................................................................................................................................................
    Deadweight (TDW)^4 ..............................................................................................................................................................
    Puterea nominală de ieşire (puterea nominală)^5 a motorului principal şi a motoarelor auxiliare alternative cu combustie internă, cu o putere mai mare 130 kW (a se indica în kW) .............................................
    EEDI obţinut^6 (dacă este aplicabil) ..........................................................................................................................................
    EEXI obţinut^7 (dacă este aplicabil) .........................................................................................................................................
    Clasa de gheaţă^8 .....................................................................................................................................................................
    Consumul de combustibil lichid, în funcţie de tipul de combustibil lichid, în tone, şi metodele utilizate pentru colectarea datelor referitoare la consumul de combustibil lichid ...............................................
    Distanţa parcursă ....................................................................................................................................................................
    Orele în care nava a fost în marş .............................................................................................................................................
    Pentru navele cărora li se aplică regula 28 din anexa VI la MARPOL:
    Aplicabil CII^9: [ ] AER [ ] cgDIST
    Operaţional anual necesar CII^10 ............................................................................................................................................
    CII operaţionale anuale obţinute înainte de orice corecţie^11 .................................................................................................
    CII operaţional anual obţinut^12 .............................. Calificativul operaţional al intensităţii carbonului^13:
    [ ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E
    CII având ca scop încercarea (niciuna, una sau mai multe pe bază voluntară)^14:
    [ ] EEPI (gCO_2/t•nm): ........................
    [ ] cbDIST (gCO_2/berth•nm): .....................
    [ ] clDIST (gCO_2/m•nm): .....................
    [ ] EEOI (gCO_2/t•nm sau altele)^15: ......................
    ^2 Tonajul brut ar trebui să fie calculat în conformitate cu Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor.
    ^3 Tonajul net ar trebui să fie calculat în conformitate cu Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor. În cazul în care nu se aplică, se menţionează «N/A».
    ^4 TDW înseamnă diferenţa, exprimată în tone, dintre deplasamentul unei nave în apă a densităţii relative de 1,025 kg/m^3 la pescajul liniei de încărcare de vară şi deplasamentul navei neîncărcate. Pescajul liniei de încărcare de vară ar trebui să fie considerat ca fiind pescajul liniei de încărcare de vară maxim care este indicat în manualul de stabilitate aprobat de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de către aceasta. În cazul în care nu se aplică, se menţionează «N/A».
    ^5 Puterea nominală reprezintă puterea nominală maximă continuă specificată pe plăcuţa de identificare a motorului.
    ^6 Se face referire la Liniile directoare din 2018 referitoare la metoda de calcul al indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI) obţinut pentru navele noi [Rezoluţia MEPC.308(73), astfel cum este amendată de Rezoluţia MEPC.322(74) şi prin Rezoluţia MEPC.332(76), astfel cum poate fi amendată ulterior].
    ^7 Se face referire la Liniile directoare din 2022 privind metoda de calcul al indicelui de eficienţă energetică al navelor existente (EEXI) obţinut [Rezoluţia MEPC.350(78)].
    ^8 Clasa de gheaţă trebuie să fie în concordanţă cu definiţia stabilită în Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar) [rezoluţiile MEPC.264(68) şi MSC.385(94)]. În cazul în care nu se aplică, se menţionează «N/A».
    ^9 Se face referire la Liniile directoare din 2022 privind indicatorii de intensitate a carbonului operaţional şi metodele de calcul (Liniile directoare privind CII, G1) [Rezoluţia MEPC.352(78)].
    ^10 Se face referire la Liniile directoare din 2022 privind liniile de referinţă asociate cu indicatorii de intensitate a carbonului operaţional (Linii directoare privind liniile de referinţă CII, G2) [Rezoluţia MEPC.353(78)] şi la Liniile directoare din 2021 privind factorii de reducere a intensităţii carbonului operaţional în raport cu liniile de referinţă (Linii directoare privind factorii de reducere CII, G3) [Rezoluţia MEPC.338(76)].
    ^11 Astfel cum sunt calculate în conformitate cu Liniile directoare din 2022 privind indicatorii de intensitate a carbonului operaţional şi metodele de calcul (Linii directoare privind CII, G1) [Rezoluţia MEPC.352(78)].
    ^12 Liniile directoare din 2021 privind indicatorii de intensitate a carbonului operaţional şi metodele de calcul (Linii directoare privind CII, G1) [Rezoluţia MEPC.352(78)].
    ^13 Se face referire la Linii directoare din 2022 privind clasificarea intensităţii carbonului operaţional a navelor (Linii directoare privind clasificarea CII, G4) [Rezoluţia MEPC.352(78)].
    ^14 Se face referire la Liniile directoare din 2022 privind indicatorii de intensitate a carbonului operaţional şi metodele de calcul (Linii directoare privind CII, G1) [Rezoluţia MEPC.352(78)].
    ^15 Se face referire la Liniile directoare pentru utilizarea voluntară a indicatorului operaţional de eficienţă energetică (EEOI) (MEPC.1/Circ.684)."    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016