Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIA 2664(2022) din 9 decembrie 2022  adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9214-a reuniuni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIA 2664(2022) din 9 decembrie 2022 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9214-a reuniuni

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 79 din 30 ianuarie 2023
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 9 din 9 ianuarie 2023, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2023.
──────────
    S/RES/2664(2022)
    Organizaţia Naţiunilor Unite
    Consiliul de Securitate
    Distribuire: generală
    9 decembrie 2022
    Consiliul de Securitate,
    reamintind rezoluţiile sale anterioare prin care a impus măsuri de sancţionare ca răspuns la ameninţările la adresa păcii şi securităţii internaţionale,
    reafirmând necesitatea de a combate prin toate mijloacele, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu dreptul internaţional, inclusiv cu dreptul internaţional aplicabil în materie de drepturile omului, dreptul internaţional al refugiaţilor şi dreptul internaţional umanitar, ameninţările la adresa păcii şi securităţii internaţionale, subliniind, în acest sens, rolul important pe care îl joacă Organizaţia Naţiunilor Unite în conducerea şi coordonarea acestui efort, inclusiv prin utilizarea regimurilor sale de sancţiuni,
    subliniind că sancţiunile sale reprezintă un instrument important, în temeiul Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru menţinerea şi restabilirea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv pentru sprijinirea proceselor de pace, combaterea terorismului şi promovarea neproliferării, şi subliniind, în această privinţă, necesitatea punerii în aplicare cu stricteţe a tuturor acestor măsuri impuse de acest consiliu, în conformitate cu dreptul umanitar internaţional,
    ţinând seama de importanţa evaluării impactului umanitar potenţial înainte de o decizie a Consiliului privind stabilirea unui regim de sancţiuni, acceptând în acelaşi timp necesitatea ca acesta să acţioneze rapid pentru a contracara ameninţările la adresa păcii şi securităţii internaţionale,
    reamintind Rezoluţia 2462 (2019), care decide că toate statele trebuie, în conformitate cu obligaţiile care le revin în temeiul dreptului internaţional, inclusiv al dreptului internaţional umanitar, al legislaţiei internaţionale privind drepturile omului şi al dreptului internaţional al refugiaţilor, să se asigure că legile şi reglementările lor interne stabilesc infracţiuni penale grave suficiente pentru a oferi posibilitatea de a urmări penal şi de a sancţiona într-un fel care să reflecte în mod corespunzător gravitatea infracţiunii de furnizare sau colectare intenţionată de fonduri, active financiare sau resurse economice sau servicii financiare sau alte servicii conexe, în mod direct sau indirect, cu intenţia ca fondurile să fie utilizate sau ştiind că urmează să fie utilizate în beneficiul organizaţiilor teroriste sau al teroriştilor individuali în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la recrutare, formare sau călătorie, chiar şi în absenţa unei legături cu un act terorist specific, şi îndemnând statele ca, atunci când elaborează şi aplică măsuri de combatere a finanţării terorismului, să ia în considerare efectul potenţial al acestor măsuri asupra activităţilor exclusiv umanitare, inclusiv a activităţilor medicale, care sunt desfăşurate de actori umanitari imparţiali în conformitate cu dreptul internaţional umanitar,
    reamintind necesitatea ca statele membre să se asigure că toate măsurile pe care le iau pentru a pune în aplicare sancţiuni, inclusiv în contextul luptei împotriva terorismului, respectă obligaţiile care le revin în temeiul dreptului internaţional, inclusiv al dreptului internaţional umanitar, al dreptului internaţional al drepturilor omului şi al dreptului internaţional al refugiaţilor, după caz, şi luând act, în această privinţă, de normele dreptului internaţional umanitar, după caz, în ceea ce priveşte respectarea şi protecţia personalului umanitar şi a transporturilor pentru operaţiunile de ajutor umanitar, precum şi nepedepsirea oricărei persoane pentru desfăşurarea de activităţi medicale compatibile cu etica medicală,
    subliniind că astfel de măsuri nu sunt menite să aibă consecinţe umanitare negative pentru populaţiile civile şi nici consecinţe negative pentru activităţile umanitare sau pentru cei care le desfăşoară şi observând că nevoile umanitare şi nevoile umane de bază diferă în funcţie de contextul specific,
    exprimându-şi disponibilitatea de a revizui, de a ajusta şi de a înceta, dacă este cazul, regimurile sale de sancţiuni, ţinând seama de evoluţia situaţiei de pe teren şi de necesitatea de a reduce la minimum efectele umanitare negative neintenţionate, subliniind că măsurile de sancţionare sunt menite să fie temporare şi ţinând seama de perspectivele organizaţiilor regionale şi subregionale în această privinţă,
    încurajând Organizaţia Naţiunilor Unite, acolo unde este cazul, să îşi asume un rol activ în coordonarea activităţilor umanitare în situaţiile în care sancţiunile sale sunt aplicabile, reamintind principiile directoare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite din Rezoluţia 46/182 a Adunării Generale privind asistenţa umanitară de urgenţă, inclusiv umanitatea, neutralitatea, imparţialitatea şi independenţa, şi observând că intenţia prezentei rezoluţii este de a oferi claritate pentru a asigura continuarea activităţilor umanitare în viitor,
    reafirmând hotărârile sale anterioare privind ameninţările la adresa păcii şi securităţii internaţionale care au determinat impunerea tuturor măsurilor de sancţionare existente,
    acţionând în temeiul capitolului VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite,
    1. decide că, fără a aduce atingere obligaţiilor impuse statelor membre de a îngheţa fondurile şi alte active financiare sau resurse economice ale persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor desemnate de acest consiliu sau de comitetele de sancţiuni ale acestuia, furnizarea, prelucrarea sau plata fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice sau furnizarea de bunuri şi servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a susţine alte activităţi care sprijină nevoile umane de bază de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv programele, fondurile şi alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi agenţiile sale specializate şi organizaţiile conexe, organizaţiile internaţionale, organizaţiile umanitare care au statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi membrii acestor organizaţii umanitare sau organizaţiile neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau la „grupuri“ umanitare coordonate de OCHA sau de angajaţii, beneficiarii, filialele sau partenerii de punere în aplicare ai acestora, în timp ce şi în măsura în care acţionează în aceste calităţi, sau de către alte persoane adecvate, astfel cum au fost adăugate de orice comitet individual instituit de acest consiliu în cadrul şi în ceea ce priveşte mandatele lor respective, sunt permise şi nu constituie o încălcare a îngheţării activelor impuse de acest Consiliu sau de Comitetele de Sancţiuni ale acestuia;
    2. decide că dispoziţiile introduse la alineatul (1) de mai sus se vor aplica regimului de sancţiuni 1267/1989/2253 împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida pentru o perioadă de doi ani de la data adoptării prezentei rezoluţii şi îşi exprimă intenţia de a lua o decizie cu privire la prelungirea aplicării sale înainte de data la care, în caz contrar, ar fi expirat, subliniază rolul Comitetului pentru sancţiuni 1267/1989/2253 în monitorizarea punerii în aplicare a alineatului (1) din prezenta rezoluţie, în conformitate cu alineatul (6), face apel la toate statele să coopereze pe deplin cu acest comitet şi cu echipa de sprijin analitic şi de monitorizare a sancţiunilor instituită în temeiul Rezoluţiei 1526 (2004) în îndeplinirea sarcinilor sale, inclusiv prin furnizarea informaţiilor solicitate de comitet în acest sens şi subliniază importanţa examinării de către acest consiliu a tuturor informaţiilor, inclusiv a celor furnizate de comitet sau de echipa de monitorizare, privind punerea în aplicare a măsurilor impuse prin Rezoluţia 1267 (1999) şi alte rezoluţii relevante, inclusiv posibilele încălcări ale acestora, precum şi a informaţiilor primite de la coordonatorul de urgenţă al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ERC), în conformitate cu paragraful (5) din prezenta rezoluţie;
    3. solicită ca furnizorii care se bazează pe alineatul (1) să depună eforturi rezonabile pentru a reduce la minimum acumularea oricăror beneficii interzise prin sancţiuni, fie ca urmare a furnizării directe sau indirecte, fie ca urmare a deturnării, către persoanele sau entităţile desemnate de acest consiliu sau de oricare dintre comitetele sale, inclusiv prin consolidarea strategiilor şi proceselor de gestionare a riscurilor şi de diligenţă necesară;
    4. subliniază că, în cazul în care alineatul (1) din prezenta rezoluţie intră în conflict cu rezoluţiile sale anterioare, alineatul (1) prevalează asupra acestor rezoluţii anterioare în măsura în care există un astfel de conflict, clarifică în acest sens că alineatul (1) anulează şi înlocuieşte alineatul (37) din Rezoluţia sa 2607 (2021) şi alineatul (10) din Rezoluţia sa 2653 (2022), dar că alineatul (1) din Rezoluţia sa 2615 (2021) rămâne în vigoare şi decide că alineatul (1) din prezenta rezoluţie se aplică în ceea ce priveşte toate viitoarele îngheţări de active impuse sau reînnoite de acest consiliu, în absenţa unei decizii explicite contrare din partea acestuia;
    5. solicită coordonatorului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru ajutor de urgenţă (ERC) să informeze sau să organizeze o informare pentru fiecare comitet relevant din cadrul mandatului său, în termen de 11 luni de la data adoptării prezentei rezoluţii şi, ulterior, la fiecare 12 luni, cu privire la furnizarea de asistenţă umanitară şi la alte activităţi care sprijină nevoile umane de bază furnizate în conformitate cu prezenta rezoluţie, inclusiv cu privire la orice informaţii disponibile privind furnizarea, procesarea sau plata de fonduri, alte active financiare sau resurse economice către sau în beneficiul persoanelor sau entităţilor desemnate, orice deturnare de fonduri sau resurse economice de către acestea, procesele de gestionare a riscurilor şi de diligenţă necesară în vigoare şi orice obstacole în calea furnizării unei astfel de asistenţe sau a punerii în aplicare a prezentei rezoluţii, solicită, de asemenea, furnizorilor relevanţi să asiste ERC în pregătirea unor astfel de informări, furnizând informaţii relevante în acest sens cât mai repede posibil şi, în orice caz, în termen de 60 de zile de la orice solicitare din partea ERC, subliniază, de asemenea, importanţa în procesul de pregătire a informării sale a luării în considerare de către ERC a oricăror informaţii furnizate de Comitetul pentru Sancţiuni 1267/1989/2253 sau de echipa de monitorizare a acestuia, în cadrul mandatului său, cu privire la punerea în aplicare a măsurilor impuse prin Rezoluţia 1267(1999) şi alte rezoluţii relevante, inclusiv posibile încălcări ale acestora, şi reaminteşte capacitatea comitetelor de a se angaja cu statele membre pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a deciziilor acestui consiliu, inclusiv prin solicitarea de informaţii suplimentare de la aceste state membre, inclusiv cu privire la furnizorii aflaţi sub jurisdicţia lor, după cum este necesar pentru a sprijini o astfel de punere în aplicare;
    6. îndrumă comitetele instituite de acest consiliu în ceea ce priveşte punerea în aplicare a sancţiunilor să asiste statele membre în înţelegerea corectă şi în punerea în aplicare deplină a alineatului (1) din prezenta rezoluţie prin emiterea de notificări de asistenţă pentru punerea în aplicare, pentru a oferi orientări suplimentare în vederea aplicării depline a alineatului (1), care să ţină seama de contextul unic al sancţiunilor care intră sub incidenţa mandatelor lor respective, şi, de asemenea, îndrumă aceste comitete, asistate de grupurile lor de experţi, să monitorizeze punerea în aplicare a alineatului (1) din prezenta rezoluţie, inclusiv orice risc de deturnare;
    7. solicită ca secretarul general să prezinte un raport scris privind consecinţele umanitare negative neintenţionate ale măsurilor de sancţionare impuse de Consiliul de Securitate, inclusiv ale măsurilor de interdicţie de călătorie şi de embargou asupra armelor, precum şi ale măsurilor sui-generis pentru anumite regimuri de sancţiuni, în termen de 9 luni de la adoptarea prezentei rezoluţii, solicită ca acest raport să conţină recomandări cu privire la modalităţile de minimizare şi atenuare a acestor consecinţe negative neintenţionate, inclusiv prin promulgarea unor derogări permanente suplimentare de la astfel de măsuri, şi îşi exprimă intenţia de a lua în considerare măsuri suplimentare, dacă este necesar, ţinând seama de raportul şi recomandările secretarului general, pentru a minimiza şi atenua în continuare aceste consecinţe negative neintenţionate; şi
    8. hotărăşte să rămână sesizat în această chestiune.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016