Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL nr. 4 din 25 februarie 1994  privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL nr. 4 din 25 februarie 1994 privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22 martie 1994
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
În conformitate cu prevederile <>art. 2 şi 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, precum şi ale art. 21 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, decontãrile între societãţile bancare se vor efectua potrivit prezentului regulament.
ART. 2
Decontãrile între unitãţile aceleiaşi societãţi bancare, denumite în continuare decontãri intrabancare, se efectueazã prin sistemul propriu al fiecãrei societãţi bancare, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul regulament.
ART. 3
Decontãrile între societãţile bancare, denumite în continuare decontãri interbancare, se pot realiza prin intermediul conturilor curente deschise la sucursalele Bãncii Naţionale a României sau prin intermediul conturilor pe care societãţile bancare şi le deschid reciproc, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul regulament.
ART. 4
Direcţia contabilitãţii generale din Banca Nationala a României poate aproba, pentru societãţile bancare nou-înfiinţate şi numai pentru o perioada de timp determinata, efectuarea decontãrilor intrabancare ale acestora prin sistemul de decontãri intrabancare al Bãncii Naţionale a României.
ART. 5
Societãţilor bancare le este interzis sa initieze operaţiuni de decontare în numele Bãncii Naţionale a României.
CAP. 2
Decontãri interbancare în cadrul aceluiaşi judeţ
ART. 6
(1) Documentele privind plati emise de agenţii economici şi alţi clienţi ai societãţilor bancare, referitoare la decontãri interbancare în cadrul aceluiaşi judeţ, se grupeazã, de cãtre unitatea societãţii bancare care iniţiazã operaţiunea, pe unitãţi bancare destinatare. Astfel grupate, documentele se totalizeazã în benzi de control, al cãror total se preia în dispoziţii de plata centralizatoare. Pe banda de control, în mod obligatoriu, se va înscrie, cu cerneala, numãrul documentelor preluate (n documente).
(2) În scopul urgentarii înregistrãrii operaţiunilor în conturile agenţilor economici, unitãţile bancare care au cont deschis la sucursalele Bãncii Naţionale a României vor proceda dupã cum urmeazã:
a) unitatea bancarã care iniţiazã operaţiunea va preda documentele de decontare şi banda de control direct unitãţii bancare beneficiare, cel mai tirziu în ziua urmãtoare celei în care a fost debitat contul plãtitorului. Operaţiunea se va efectua zilnic între orele 12,30 - 14,00, la sediul sucursalei Bãncii Naţionale a României, sub supravegherea unui reprezentant al acesteia;
b) dispoziţia de plata centralizatoare se va întocmi în 4 exemplare: exemplarul 1 se retine la sucursala Bãncii Naţionale a României, ca act de debit, exemplarul 2 se anexeazã la extrasul de cont al unitãţii bancare beneficiare, exemplarul 3 se anexeazã la extrasul de cont al unitãţii bancare plãtitoare, iar ultimul exemplar se preda bãncii beneficiare împreunã cu documentele şi banda de control;
c) schimbul de documente între unitãţile bancare partenere se consemneazã, de cãtre reprezentantul Bãncii Naţionale a României, într-un borderou, conform modelului din anexa nr. 1 *).
(3) Unitãţile bancare (filiale şi agenţii) care nu au cont deschis la sucursalele Bãncii Naţionale a României vor proceda dupã cum urmeazã:
a) în situaţia în care filiala sau agenţia care a initiat operaţiunea are cont deschis la filiala sau la agenţia beneficiara, documentele se vor deconta prin depunerea acestora la unitatea bancarã beneficiara cel mai tirziu în ziua urmãtoare celei în care a fost debitat contul plãtitorului;
b) dacã filiala sau agenţia care a initiat operaţiunea nu are cont deschis la filiala sau agenţia beneficiara, documentele se vor transmite sucursalei de care aparţine filiala sau agenţia iniţiatoare prin sistemul propriu de decontãri intrabancare în vederea decontãrii acestora potrivit prevederilor alin. (2) de mai sus. Transmiterea documentelor respective se va face cel mai tirziu în ziua urmãtoare celei în care a fost debitat contul plãtitorului.
(4) Modul de completare a dispoziţiei de plata centralizatoare este prezentat în anexa nr. 2 *).
CAP. 3
Decontãri interbancare între judeţe diferite
ART. 7
(1) Decontãrile interbancare între judeţe diferite se realizeazã prin transferul sumelor între societãţile bancare partenere, dupã caz, astfel:
a) la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie;
b) la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul în care s-a initiat operaţiunea;
c) prin sistemul de decontãri intrabancare al Bãncii Naţionale a României.
(2) Decontãrile interbancare prin transferul sumelor între societãţile bancare partenere la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie se realizeazã în toate cazurile în care societatea bancarã care a initiat operaţiunea are o sucursala în judeţul de destinaţie. În acest scop, unitatea societãţii bancare care a initiat operaţiunea grupeazã documentele de decontare pe judeţe de destinaţie. Astfel grupate, documentele de decontare se transmit (letric, telex, telegrafic, fax etc.), prin sistemul propriu de decontãri intrabancare, sucursalei din judeţul de destinaţie a societãţii bancare care a initiat operaţiunea, cel mai tirziu în ziua urmãtoare celei în care s-a fãcut înregistrarea în contul clientului propriu. La primirea documentelor, sucursala societãţii bancare grupeazã documentele pe unitãţi bancare beneficiare. Astfel grupate, documentele se totalizeazã în benzi de control, total care se preia în dispoziţii de plata centralizatoare. Pe banda de control, în mod obligatoriu, se va înscrie, cu cerneala, numãrul documentelor preluate (n documente). Decontarea documentelor în favoarea unitãţii bancare beneficiare se va face cel mai tirziu în ziua urmãtoare primirii acestora, urmindu-se procedurile prevãzute la art. 6 alin. (2). Modul de completare a dispoziţiei de plata centralizatoare este prezentat în anexa nr. 3 *).
(3) Decontãrile interbancare prin transferul sumelor între societãţile bancare partenere, la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul în care s-a initiat operaţiunea, se realizeazã în cazul în care societatea bancarã care a initiat operaţiunea nu are sucursala în judeţul de destinaţie. În aceste condiţii, unitatea societãţii bancare grupeazã documentele pe societãţi bancare destinatare. Astfel grupate, documentele se totalizeazã în benzi de control, total care se preia în dispoziţia de plata centralizatoare, care urmeazã a se deconta în favoarea sucursalei societãţii bancare destinatare din judeţul în care s-a initiat operaţiunea. Pe banda de control se va înscrie, cu cerneala, numãrul documentelor preluate (n documente). Decontarea documentelor se va face cel mai tirziu în ziua urmãtoare celei în care a fost debitat contul plãtitorului, urmindu-se procedurile prevãzute la art. 6 alin. (2). La primirea documentelor, sucursala societãţii bancare destinatare procedeazã la gruparea lor pe unitãţi bancare beneficiare şi le transmite acestora (telex, telegrafic, letric) prin sistemul propriu de decontãri, cel mai tirziu în ziua urmãtoare primirii documentelor. Modul de completare a dispoziţiei de plata centralizatoare este prezentat în anexa nr. 4 *).
(4) Decontãrile interbancare prin transferul sumelor între societãţile bancare partenere prin sistemul de decontãri intrabancare al Bãncii Naţionale a României se realizeazã în cazul în care societatea bancarã care a initiat operaţiunea nu are sucursala în judeţul de destinaţie, iar societatea bancarã destinatara nu are sucursala în judeţul în care s-a initiat operaţiunea. În acest caz, unitatea bancarã care iniţiazã operaţiunea grupeazã documentele de decontare pe unitãţi bancare destinatare, separat documentele de debit de cele de credit, iar în cazul acestora din urma, pe modalitãţi de transmitere. Grupate astfel, documentele se totalizeazã în benzi de control, total care se preia în dispoziţii de plata centralizatoare. Dispoziţiile de plata centralizatoare se depun de cãtre unitatea societãţii bancare care a initiat operaţiunea la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţ, cel mai tirziu în ziua urmãtoare înregistrãrii documentelor în contul clienţilor proprii. Sucursala Bãncii Naţionale a României, dupã verificarea documentelor, întocmeşte aviz O.I.S. de creditare, în care sediul B este sucursala Bãncii Naţionale a României la care îşi are deschis contul curent unitatea bancarã beneficiara a sumei. Avizul O.I.S. se va întocmi prin înscrierea fiecãrui document. Modul de completare a dispoziţiei de plata centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5 *). Pentru documentele de plata a cãror valoare individualã este de cel puţin 5 milioane lei se vor întocmi dispoziţii de plata centralizatoare distincte, în vederea transmiterii lor prin telex, fax, etc. de cãtre sucursalele Bãncii Naţionale a României.
*) Anexa se comunica unitãţilor interesate.
CAP. 4
Dispoziţii comune
ART. 8
Documentele întocmite de agenţii economici privind operaţiuni de creditare se anexeazã la dispoziţia de plata centralizatoare, într-un singur exemplar. La dispoziţiile de plata se anexeazã documentele de plata admise de normele în vigoare.
ART. 9
În cazul operaţiunilor pentru care Banca Nationala a României nu percepe comision (venituri ale bugetului de stat, plati pentru constituirea fondului de ajutor de şomaj, plati în contul fondului extrabugetar al statului etc.), unitãţile bancare întocmesc dispoziţii de plata distincte.
ART. 10
(1) În vederea accelerarii decontãrilor în economie, societãţile bancare au obligaţia sa îşi organizeze un sistem informaţional şi sa îşi stabileascã un asemenea program de lucru la ghiseu, care sa asigure:
a) înregistrarea documentelor în conturile agenţilor economici în ziua în care au fost introduse în banca, dacã sînt îndeplinite condiţiile necesare în acest scop (corectitudinea întocmirii documentelor, existenta disponibilului în cont etc.);
b) depunerea, respectiv transmiterea documentelor în termenele prevãzute în prezentul regulament;
c) transmiterea documentelor prin sistemul propriu de decontãri intrabancare cel mai tirziu în ziua urmãtoare înregistrãrilor în conturile agenţilor economici sau în contul unitãţii bancare, în situaţia prevãzutã la art. 7 alin. (3);
d) înregistrarea documentelor în conturile agenţilor economici, cel mai tirziu în ziua ridicãrii extraselor de cont de la sucursala Bãncii Naţionale a României, cu excepţia unitãţilor bancare care au sediul în alta localitate decît resedinta de judeţ şi care vor asigura înregistrarea documentelor cel mai tirziu în ziua urmãtoare ridicãrii extrasului de cont. Ridicarea extraselor de cont se face zilnic.
(2) Societãţile bancare au obligaţia de a lua mãsurile ce se impun sau de a propune Bãncii Naţionale a României adoptarea unor mãsuri care sa aibã ca efect reducerea duratei decontãrilor.
(3) Sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României are urmãtoarele obligaţii:
a) de a efectua controlul de forma asupra dispoziţiilor de plata centralizatoare, urmînd ca delegatul unitãţii bancare beneficiare sa efectueze controlul de fond şi sa verifice concordanta documentelor anexate cu dispoziţia de plata centralizatoare;
b) de a verifica dacã dispoziţiile de plata centralizatoare au fost corect întocmite;
c) de a restitui, fãrã a le inregistra, dispoziţiile de plata centralizatoare care nu sînt corect întocmite;
d) de a inregistra, în ziua primirii, dispoziţiile de plata centralizatoare, atît în conturile societãţii bancare care iniţiazã operaţiunea, cît şi în conturile societãţii bancare partenere;
e) de a transmite prin telex dispoziţiile de plata centralizatoare şi documentele anexate întocmite în acest scop.
ART. 11
(1) În circuitul intrabancar, documentele de valori de cel puţin 5 milioane lei se vor deconta în mod obligatoriu prin telex, fax, telefon sau prin orice alta modalitate care sa asigure recepţia la sediul unitãţii bancare destinatare în ziua transmiterii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul decontãrilor interbancare, pe tot parcursul intrabancar al documentelor.
(3) Societãţile bancare vor organiza reţeaua proprie de transmitere a informaţiilor, astfel încît sa fie evitat pericolul fraudelor şi al înregistrãrilor eronate.
ART. 12
Societãţile bancare sînt obligate sa înscrie pe documentele recepţionate pe circuit intrabancar (avize O.I.S., D.R.S. etc.) data primirii (receptionarii) acestora.
ART. 13
(1) Banca Nationala a României, prin persoanele împuternicite în acest scop conform legii, verifica la sediul unitãţilor societãţilor bancare respectarea prevederilor prezentului regulament şi, în mod deosebit, a termenelor prevãzute la art. 10. De asemenea, se va verifica nivelul şi evoluţia sumelor în expediţie, respectiv dacã punctajul şi lichidarea acestor sume se fac corect şi la timp.
(2) Verificarea se efectueazã prin sondaj, cel puţin o data pe trimestru, la fiecare sucursala, filiala sau agenţie a societãţii bancare. Rezultatele verificãrii vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit în doua exemplare, dintre care unul rãmîne la unitatea verificata. Nu vor fi incluse în sondaj documentele a cãror intirziere în decontare a fost sancţionatã potrivit art. 2 din ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
(3) Verificarea fiecãrei operaţiuni de decontare va cuprinde toate etapele care sînt parcurse în cadrul unitãţilor aceleiaşi societãţi bancare.
(4) Pentru documentele de decontare a cãror evidenta, lacunar sau greşit întocmitã, nu permite determinarea duratei parcursului poştal, acesta va fi considerat, din oficiu, o zi lucrãtoare.
ART. 14
(1) Documentele privind sumele care urmeazã a se incasa de la alte unitãţi bancare se pot transmite prin posta sau se pot preda direct acesteia din urma. Decontarea sumelor în cauza se va face din initiativa unitãţii plãtitoare, astfel:
a) pentru documentele avînd la baza un titlu executoriu, cel mai tirziu în ziua urmãtoare celei în care au fost primite, dacã exista disponibil în conturile plãtitorilor, sau zilnic, prin decontarea cu prioritate din disponibilul creat;
b) pentru restul documentelor, cel mai tirziu în ziua urmãtoare celei în care documentele au fost depuse la banca de cãtre plãtitor.
(2) Dupã debitarea contului plãtitorului, decontarea intra/sau interbancara se efectueazã cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(3) Filele cec fãrã limita de suma care urmeazã sa se deconteze din conturile unitãţilor bancare se vor prelua într-o dispoziţie de încasare centralizatoare, banda de control urmînd sa facã obiectul schimbului de documente prevãzut la art. 6 alin. (2).
CAP. 5
Contravenţii şi sancţiuni
ART. 15
Constituie contravenţie la prezentul regulament nerespectarea art. 10-12 şi se sancţioneazã astfel:
a) cu avertisment scris, în cazul în care abaterile constatate au un caracter vadit accidental, iar unitatea societãţii bancare a dovedit preocupare în scurtarea duratei decontãrilor sub termenele limita prevãzute la art. 10;
b) cu amenda de 0,5% din sumele nedecontate în termen, pentru fiecare zi de intirziere peste duratele stabilite la art. 10 şi pentru fiecare document verificat prin sondaj potrivit art. 13, care nu respecta termenele prevãzute la art. 10;
c) cu amenda de la 1 milion lei la 20 milioane lei, în cazul în care nerespectarea disciplinei decontãrilor are caracter repetat şi vadit sistematic, precum şi pentru neprezentarea la sucursala Bãncii Naţionale a României în vederea participãrii la schimbul de documente;
d) cu amenda de la 50.000 lei la 500.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 12.
ART. 16
(1) Sancţiunile prevãzute la art. 15 lit. a), b) şi d) se aplica de cãtre persoanele împuternicite cu efectuarea verificãrilor la sediul unitãţilor societãţilor bancare.
(2) Sancţiunile prevãzute la art. 15 lit. c) se aplica, la propunerea directorilor sucursalelor judeţene ale Bãncii Naţionale a României, de cãtre persoanele special împuternicite de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 17
Prevederile prezentului regulament se aplica corespunzãtor şi în cazul în care societãţile bancare stabilesc de comun acord sa efectueze decontãrile interbancare prin alte modalitãţi decît cele din prezentul regulament.
ART. 18
Prin sistemul de decontãri intrabancare al Bãncii Naţionale a României se vor derula numai operaţiunile prevãzute la art. 7 alin. (4) din prezentul regulament, precum şi alte operaţiuni aprobate expres de aceasta.
ART. 19
Prezentul regulament intra în vigoare la data de 15 martie 1994. La aceeaşi data îşi înceteazã aplicabilitatea Regulamentul nr. I/1045/1992 privind efectuarea şi controlul operaţiunilor de decontare între societãţile bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 20 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isarescu
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016