Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL INTERIOR din 4 noiembrie 1997  al Comisiei Generale pentru Pescuit in Marea Mediterana*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL INTERIOR din 4 noiembrie 1997 al Comisiei Generale pentru Pescuit in Marea Mediterana*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003
*) Traducere.

ART. I
În sensul prezentului regulament, urmãtorii termeni sunt definiţi dupã cum urmeazã:
- acord - Acordul privind înfiinţarea Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterana, al cãrui text elaborat la Roma (Italia) la 24 septembrie 1949 a fost amendat în conformitate cu art. X din acordul menţionat mai sus;
- Comisie - Comisia Generalã pentru Pescuit în Marea Mediterana;
- preşedinte - preşedintele Comisiei;
- vicepreşedinte - vicepreşedintele Comisiei;
- delegat - reprezentantul unui stat membru, specificat la art. II paragraful 1 din acord;
- delegaţie - delegatul şi supleantul sau, experţii şi consilierii;
- membru - membrii şi membrii asociaţi ai Organizaţiei şi statele nemembre ale Organizaţiei care sunt membre ale Comisiei;
- secretar - secretarul Comisiei;
- Organizaţie - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultura şi Alimentaţie (FAO);
- Conferinţa - Conferinţa Organizaţiei;
- stat, membru asociat sau organizaţie, având calitatea de observator - un stat care nu este membru nici al Comisiei, nici al Organizaţiei, sau o organizaţie internationala, invitat sa participe la sesiunea Comisiei, ori un membru sau membru asociat al Organizaţiei, participant la sesiunea Comisiei, fãrã a fi membru al Comisiei;
- observator - reprezentantul unui stat sau al unei organizaţii, având calitatea de observator.
ART. II
Sesiunile Comisiei
1. În conformitate cu art. II paragraful 10 din acord, Comisia examineazã la fiecare sesiune ordinarã, în consultare cu directorul general, data şi locul urmãtoarei sesiuni, ţinând cont de cerinţele programului Comisiei şi de termenii invitatiei formulate de guvernul statului unde are loc sesiunea. Preşedintele anunta, în consecinta, convocarea sesiunii.
2. Preşedintele poate convoca o sesiune extraordinarã a Comisiei, la cererea sau cu aprobarea majoritãţii membrilor.
3. Invitaţiile la o sesiune ordinarã a Comisiei sunt transmise de secretar, în numele preşedintelui, cu cel puţin 60 de zile înainte de data fixatã pentru începerea sesiunii menţionate. Invitaţiile la o sesiune extraordinarã sunt transmise cu cel puţin 40 de zile înainte de data fixatã pentru începerea sesiunii menţionate.
4. Pentru ca o propunere privind organizarea într-o anumitã ţara a unei sesiuni a Comisiei sau a unei intalniri a subcomisiilor sa poatã fi discutata, acea ţara trebuie: a) sa fi ratificat fãrã rezerve Convenţia asupra privilegiilor şi a imunitatii instituţiilor specializate ale Naţiunilor Unite; sau b) sa dea asigurãri ca toţi delegaţii, reprezentanţii, experţii, observatorii sau alte persoane abilitate sa asiste la sesiunea menţionatã, în termenii acordului ori ai regulamentului Comisiei, beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile necesare exerciţiului independent al funcţiei lor în legatura cu sesiunea.
ART. III
Împuterniciri
La fiecare sesiune Secretariatul primeşte împuternicirile delegatiilor şi ale observatorilor. Aceste împuterniciri trebuie sa fie conforme cu modelul indicat de Secretariat. Dupã examinare, Secretariatul raporteazã Comisiei pentru ca aceasta sa ia mãsurile necesare.
ART. IV
Ordinea de zi
1. Ordinea de zi pentru fiecare sesiune ordinarã cuprinde:
a) alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, asa cum este prevãzut în art. II paragraful 9 din acord;
b) adoptarea ordinii de zi;
c) un raport al secretarului privind situaţia financiarã şi activitãţile Comisiei;
d) examinarea proiectului de buget;
e) rapoartele comitetelor;
f) examinarea datei şi a locului sesiunii urmãtoare;
g) proiectele de amendamente la acord şi la prezentul regulament interior;
h) cererile de admitere, în conformitate cu prevederile art. XI paragraful 2 din acord, prezentate de state care nu sunt membre ale Organizaţiei, dar sunt membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale uneia dintre instituţiile sale specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica;
i) problemele transmise Comisiei de cãtre Conferinţa, Consiliul sau directorul general al Organizaţiei.
2. Ordinea de zi cuprinde, de asemenea, în urma aprobãrii Comisiei:
a) problemele aprobate în cadrul sesiunii precedente;
b) problemele propuse de un membru.
3. Ordinea de zi provizorie este transmisã de Secretariat membrilor, statelor şi organizaţiilor cu statut de observator, cu cel puţin 60 de zile înainte de deschiderea sesiunii, împreunã cu rapoartele şi documentele sesiunii.
4. Ordinea de zi a unei sesiuni extraordinare nu cuprinde decât punctele pentru care sesiunea este convocatã.
ART. V
Secretariat
1. Secretariatul cuprinde secretarul şi membrii personalului subordonat lui, care pot fi desemnaţi de directorul general.
2. Secretarul are ca sarcina primirea, centralizarea şi asigurarea difuzãrii documentelor, rapoartelor şi rezolutiilor sesiunilor Comisiei şi ale comitetelor sale, pregãtirea darilor de seama ale şedinţelor, aprobarea cheltuielilor şi a angajamentelor financiare, precum şi alte sarcini pe care Comisia i le poate incredinta.
3. Copii ale tuturor comunicãrilor referitoare la problemele Comisiei sunt înaintate Secretariatului pentru informare şi pentru depunere la arhiva.
ART. VI
Şedinţele plenare ale Comisiei
Şedinţele plenare ale Comisiei sunt publice, în lipsa unei decizii contrare a acesteia. Atunci când Comisia decide organizarea unei şedinţe închise, aceasta decide în acelaşi timp aplicarea acestei decizii fata de observatori.
ART. VII
Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor
1. Comisia alege preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai Comisiei, care îşi încep activitatea începând cu sfârşitul sesiunii ordinare în care au fost aleşi şi care îşi vor exercita funcţiile pentru doua sesiuni ordinare.
2. Ei trebuie sa fie aleşi dintre delegaţii sau supleanţii prezenţi la sesiunea ordinarã în care sunt aleşi. Ei sunt eligibili pentru încã doua sesiuni ordinare.
ART. VIII
Funcţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor
1. Preşedintele îşi exercita atribuţiile care îi sunt conferite de prezentul regulament şi trebuie, în special:
a) sa anunţe deschiderea şi închiderea fiecãrei sesiuni plenare a Comisiei;
b) sa conducã dezbaterile din cursul şedinţelor plenare şi sa vegheze asupra aplicãrii prezentului regulament, sa dea cuvântul, sa propunã votarea propunerilor şi sa anunţe hotãrârile;
c) sa statueze ordinea motiunilor;
d) sub rezerva dispoziţiilor prezentului regulament, sa exercite controlul absolut asupra dezbaterilor în cadrul şedinţelor;
e) sa numeascã, în conformitate cu instrucţiunile Comisiei, comitete din decursul sesiunilor.
2. În absenta preşedintelui sau la cererea sa, primul vicepreşedinte sau, în absenta lui, cel de-al doilea vicepreşedinte exercita funcţiile preşedintelui.
3. Preşedintele sau vicepreşedinţii care acţioneazã în calitate de preşedinte nu au drept de vot şi un alt membru al delegaţiei lor va reprezenta guvernul.
4. Secretarul exercita temporar funcţiile de preşedinte doar în cazul în care preşedintele sau vicepreşedinţii sunt în imposibilitatea de a exercita aceasta funcţie.
ART. IX
Dispoziţiile şi procedurile de votare
1. Cu excepţia dispoziţiilor contrare din paragraful 4 al prezentului articol, votul în cursul unei şedinţe plenare se face oral sau prin ridicarea mainii; un vot pe baza apelului nominal are loc atunci când se solicita o majoritate specialã, în virtutea acordului sau a prezentului regulament ori la cererea unei delegaţii.
2. Votul pe baza apelului nominal se face prin strigarea delegatiilor în ordinea alfabetului din limba franceza.
3. Sunt consemnate voturile prin apel nominal ale fiecãrei delegaţii, precum şi abtinerile.
4. Votarea în chestiuni referitoare la persoane, cu excepţia alegerii Biroului Comisiei sau a comitetelor, are loc pe baza scrutinului secret.
5. Atunci când un candidat pe un post electiv nu obţine majoritatea voturilor la primul scrutin, se trece la cel de-al doilea scrutin, ţinându-se cont de primii 2 candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi. Dacã şi la al doilea scrutin se obţin voturi egale, alegerea se face de cãtre preşedinte prin tragere la sorţi.
6. În cazul unui partaj egal al voturilor, care nu poate asigura alegerea definitiva, se trece la a doua votare care se va face în cadrul şedinţei urmãtoare a aceleiaşi sesiuni. Dacã votul rãmâne în continuare egal, propunerea este anulatã.
7. Înţelegerile convenite în materie de votare sau alte probleme conexe care nu sunt tratate în mod specific în textul acordului sau în prezentul regulament sunt gestionate mutatis mutandis pe baza prevederilor Regulamentului general al Organizaţiei.
ART. X
Comitete
1. Se creeazã un comitet de acvacultura deschis tuturor statelor membre ale Comisiei, care trebuie:
a) sa supravegheze dezvoltarea şi evoluţia practicilor de acvacultura din regiune;
b) sa urmãreascã interactiunea dintre dezvoltarea acvaculturii şi mediu;
c) sa vizeze şi sa orienteze lucrãrile celor 4 sisteme create ca urmare a activitãţii MEDRAP II şi, în particular, sa urmãreascã progresul, evaluarea propunerilor de programe ale diverselor reţele şi coordonarea sistemului SIPAM prin intermediul Secretariatului FAO;
d) sa identifice un sprijin suplimentar care sa completeze aportul organismelor participante la aceste reţele, cum ar fi CIHEAM, şi PAP/CAR a programului de acţiune pentru Marea Mediterana, precum şi întãrirea activitãţii celor 4 reţele;
e) sa realizeze toate celelalte obiective referitoare la promovarea şi dezvoltarea acvaculturii, care îi pot fi trasate de cãtre Comisie;
2. a) Se creeazã un comitet ştiinţific consultativ care trebuie sa furnizeze informaţii, date sau avize ştiinţifice, sociale şi economice asupra activitãţii Comisiei.
b) Comitetul este deschis tuturor membrilor Comisiei. Fiecare membru al Comisiei poate desemna un membru al comitetului, iar membrii pot fi insotiti de experţi.
c) Comitetul poate crea grupuri de lucru pentru a analiza datele şi pentru a oferi consultanţa comitetului asupra stadiului resurselor sedentare şi al celor migratoare.
d) Comitetul da avize asupra fundamentelor ştiinţifice şi tehnice ale deciziilor referitoare la conservarea şi gestionarea pescariilor şi, în special, asupra aspectelor biologice, sociale şi economice şi trebuie:
1. sa evalueze informaţiile furnizate de cãtre statele membre şi de cãtre organismele sau programele de pescuit relevante, referitoare la capturile, efortul de pescuit şi alte date referitoare la conservarea şi gestionarea pescuitului;
2. sa formuleze avize asupra intenţiilor Comisiei privind conservarea şi gestionarea pescuitului;
3. sa identifice programe de cooperare în domeniul cercetãrii şi coordonarea punerii lor în aplicare;
4. sa se achite de toate celelalte sarcini sau sa îşi asume toate responsabilitãţile care îi pot fi încredinţate de cãtre Comisie;
e) statele membre sunt obligate sa furnizeze comitetului informaţii asupra capturii şi alte date pertinente, astfel încât comitetul sa se poatã achitã de responsabilitãţile sale incluse în prezentul paragraf.
3. Comisia poate stabili comitetele şi grupurile de lucru pe care le considera necesare.
4. Stabilirea comitetelor şi grupurilor de lucru enunţate în prezentul articol este subordonata dispoziţiilor art. VII paragraful 4 din acord.
5. Procedurile în cadrul comitetelor şi al grupurilor de lucru sunt reglementate mutatis mutandis prin Regulamentul interior al Comisiei.
ART. XI
Buget şi finanţe
1. Cu excepţia dispoziţiilor contrare din prezentul regulament, activitãţilor Comisiei li se aplica Regulamentul financiar al Organizaţiei, completat de Manualul şi memorandumurile administrative şi de procedurile care decurg din acestea.
2. Comisia elaboreazã un proiect de buget pentru urmãtorii 2 ani, în care include estimativ cheltuielile Secretariatului, costurile publicaţiilor şi ale comunicãrilor, cheltuielile de deplasare pentru preşedinte şi vicepreşedinţi, dacã participa la lucrãrile Comisiei, în intervalul dintre sesiuni şi, eventual, cheltuielile comitetelor, care este aprobat de Comisie şi supus directorului general, care va tine cont de previziunile bugetare globale ale Organizaţiei.
3. Din momentul adoptãrii bugetului global al Organizaţiei bugetul Comisiei reprezintã limitele în care pot fi angajate creditele, conform obiectivelor aprobate de Conferinţa.
4. Înainte de a se trece la execuţia lor, toate proiectele de cooperare trebuie supuse Consiliului sau Conferintei Organizaţiei.
ART. XII
Participarea observatorilor
1. Participarea organizaţiilor internaţionale la lucrãrile Comisiei şi relaţiile dintre Comisie şi aceste organizaţii sunt guvernate de dispoziţiile Organizaţiei, precum şi de principiile care reglementeazã relaţiile cu organizaţii internaţionale, adoptate de Conferinţa sau de Consiliul Organizaţiei.
2. Membrii şi membrii asociaţi ai Organizaţiei care nu sunt membri ai Comisiei pot, la cererea lor, sa fie reprezentaţi de un observator la sesiunile Comisiei şi ale organelor sale subsidiare.
3. Statele care nu sunt membre ale Comisiei, nici membri sau membri asociaţi ai Organizaţiei, dar care sunt membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale unei instituţii specializate ale acesteia sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica pot, la cererea lor şi cu asentimentul Consiliului Organizaţiei şi al Comisiei, sa participe în calitate de observator la sesiunile acesteia din urma şi ale organizaţiilor sale subsidiare, conform principiilor statutului de observator al statelor, adoptat de Conferinţa.
4. În situaţia în care Comisia nu decide altfel, observatorii pot sa asiste la sesiunile plenare ale Comisiei şi sa participe la dezbaterile reuniunilor comitetelor tehnice la care au fost invitaţi. În nici un caz nu au drept de vot.
ART. XIII
Proiecte de cooperare
Cu ocazia punerii în practica a proiectelor de cooperare prevãzute la art. III paragraful 1e) din acord şi a studiilor efectuate în afarã regiunii precizate în preambulul acordului, pot fi încheiate înţelegeri cu guvernele care nu sunt membre ale Comisiei. Aceste înţelegeri depind în întregime de directorul general al Organizaţiei.
ART. XIV
Dãrile de seama, rapoartele şi recomandãrile
1. Dãrile de seama sunt redactate pentru fiecare şedinţa plenara a Comisiei şi pentru fiecare reuniune a comitetului şi sunt distribuite cat se poate de repede participanţilor.
2. Un rezumat al dezbaterilor fiecãrei şedinţe a Comisiei este publicat în acelaşi timp cu rapoartele comitetului, expunerile tehnice sau alte documente pe care Comitetul executiv le estimeaza ca fiind necesare.
3. La fiecare sesiune Comisia aproba un raport care cuprinde punctele de vedere, recomandãrile, rezoluţiile şi deciziile şi, atunci când se solicita, punctele de vedere minoritare.
4. Sub rezerva dispoziţiilor art. V din acord, concluziile şi recomandãrile Comisiei sunt transmise la sfârşitul fiecãrei sesiuni directorului general al Organizaţiei, care le comunica membrilor Comisiei, statelor şi organizaţiilor internaţionale care sunt reprezentate la sesiune, precum şi puse la dispoziţie altor membri şi membri asociaţi ai Organizaţiei, pentru informare.
5. Recomandãrile care pot avea incidenta asupra politicilor, programelor şi finanţelor Organizaţiei sunt aduse la cunostinta Conferintei de cãtre directorul general prin intermediul Consiliului Organizaţiei, pentru a decide asupra acestora.
6. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului precedent, preşedintele poate invita membrii Comisiei sa prezinte Comisiei sau directorului general informaţii asupra mãsurilor luate pentru aplicarea recomandãrilor Comisiei.
ART. XV
Recomandãri pentru membrii Comisiei
1. Comisia poate formula recomandãri membrilor Comisiei asupra tuturor problemelor precizate în art. III din acord.
2. Secretarul primeşte, în numele Comisiei, rãspunsurile membrilor asupra recomandãrilor, întocmeşte un rezumat şi face o analiza a acestora în vederea prezentãrii lor la urmãtoarea sesiune.
ART. XVI
Amendamente la acord
1. Membrii pot propune amendamente la acord, în conformitate cu dispoziţiile art. X, printr-o notificare adresatã secretarului. Secretarul transmite aceste propuneri, în copie, tuturor membrilor şi directorului general.
2. Comisia nu ia nici o decizie referitoare la proiectul de amendament la acord dacã proiectul de amendament nu este înscris, spre dezbatere, în ordinea de zi provizorie a sesiunii.
ART. XVII
Suspendarea regulamentului şi a amendamentelor
1. Sub rezerva dispoziţiilor acordului, toate articolele care preceda, altele decât art. IV, V, art. X paragrafele 4 şi 5, art. XI, XII, art. XIV paragraful 4 şi art. XVI, pot fi suspendate la cererea unei delegaţii, prin votul majoritãţii, exprimat în sesiunea plenara a Comisiei, cu condiţia ca o notificare sa fi fost prezentatã în cadrul unei alte sesiuni plenare a Comisiei şi copiile propunerilor de suspendare sa fie distribuite delegatiilor cu 48 de ore înainte de sesiunea în cadrul cãreia se decide.
2. Amendamentele sau anexele la prezentul regulament pot fi, la cererea unei delegaţii, adoptate cu o majoritate de doua treimi din numãrul membrilor Comisiei, în sesiunea plenara a Comisiei, cu condiţia ca notificarea sa fie facuta în cursul unei alte sesiuni plenare şi copiile proiectului de amendament sau anexele sa fie distribuite delegatiilor cu cel puţin 24 de ore înainte de sesiunea în cadrul cãreia trebuie sa se decidã.
3. Orice amendament la art. XVI, ce poate fi adoptat în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 2 al acestui articol, nu va intra în vigoare decât în cursul sesiunii urmãtoare a Comisiei.
ART. XVIII
Limbile oficiale
1. Limbile oficiale ale Comisiei sunt cele ale Organizaţiei, iar Comisia poate decide alegerea. Delegatiile pot sa foloseascã una sau alta dintre limbi în cursul unei sesiuni şi pentru redactarea rapoartelor şi a comunicãrilor lor. Delegaţia care va folosi o limba neoficiala trebuie sa asigure traducerea în una dintre limbile oficiale.
2. În timpul sesiunilor Secretariatul asigura, la cererea delegatiilor prezente, traducerea în una sau mai multe limbi oficiale.
3. Rapoartele şi comunicãrile sunt publicate în limba în care sunt prezentate şi, la cererea Comisiei, pot fi publicate şi rezumate traduse.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016