Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 5 iulie 1976  operatiilor de casa ale unitatilor socialiste    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL din 5 iulie 1976 operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 6 iulie 1976

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Unitatile socialiste efectueaza operatiile de incasari si plati in numerar prin casierie, care se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentului regulament si normelor de organizare si functionare a unitatilor.
In unitatile socialiste care au un volum mare de operatii de incasari si plati, in functie de specificul si complexitatea activitatii, se pot organiza mai multe casierii, ghisee sau puncte de incasari si plati, a caror activitate este coordonata de catre un casier central.
ART. 2
Operatiile de incasari si plati in numerar se efectueaza de casieri. La unitatile socialiste care nu au functia de casier prevazuta in statul de functii, atributiile acestuia se indeplinesc de o alta persoana imputernicita de conducatorul unitatii.
In prezentul regulament denumirea de casier se refera si la persoana imputernicita sa efectueze operatii de incasari si plati in numerar.
Imputernicirea de casier poate fi data oricarei persoane incadrate in unitate sau in subunitatile acesteia, care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi gestionar. Personalul cu atributii de control financiar si contabilii pot indeplini atributia de casier numai cu aprobarea expresa data de ministere, celelalte organe centrale ori de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz, in conditiile legii.
ART. 3
Casierii sint gestionari de mijloace banesti si alte valori, potrivit legii.
ART. 4
Casierul nu are dreptul sa incredinteze exercitarea atributiilor sale altor persoane.
In cazul cind casierul lipseste din orice cauza, iar operatiile de casa nu pot fi intrerupte, acestea se vor face de persoana desemnata de casier, cu acordul conducatorului unitatii.
Cind casierul nu desemneaza o persoana ori aceasta nu se prezinta sau cind conducerea unitatii nu este de acord cu persoana desemnata de casier, operatiile de casa vor fi facute de o persoana delegata de conducatorul unitatii.
La operatiile facute de persoana delegata are dreptul sa asiste si persoana desemnata de casier.
Suplinirea casierului in conditiile alin. 2 si 3 se face pe termenul stabilit de conducatorul unitatii, fara a putea depasi 60 de zile. La expirarea termenului stabilit se procedeaza la predarea-primirea gestiunii.
ART. 5
Conducatorii unitatilor socialiste raspund de buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie, in vederea asigurarii gospodaririi rationale a mijloacelor banesti si apararii integritatii avutului obstesc.
ART. 6
Casieria trebuie sa functioneze intr-un spatiu adecvat, in conditiile unei depline securitati. In acest scop, conducatorii unitatilor socialiste sint obligati sa ia masuri pentru a asigura inzestrarea casieriei cu mijloace tehnice de paza si de alarma, in functie de importanta valorilor pastrate si sa asigure conditiile de pastrare a numerarului in cadrul unitatilor si de transport la si de la banci sau celelalte institutii de credit, conform dispozitiilor legale. In cazul in care este necesara, transmiterea sumelor in alta localitate pentru plati se va face prin cele mai apropiate unitati bancare, de credit sau postale.
ART. 7
Conducatorii unitatilor socialiste stabilesc programul de functionare a casieriilor, tinind seama atit de orele la care subunitatile trebuie sa depuna sau sa ridice numerarul, cit si de orele fixate pentru efectuarea varsamintelor sau ridicarea numerarului de la banci sau celelalte institutii de credit. Programul de functionare a casieriilor organizatiilor comerciale sau ale unor unitati trebuie sa asigure primirea in aceeasi zi a sumelor incasate de la toate subunitatile sau magazinele din localitate. Pentru unitatile cu program prelungit sau cu volum redus de incasari, termenele de depunere a incasarilor se aproba de banci, la propunerea conducerii acestor unitati.
ART. 8
Numerarul si alte valori, precum si documentele de casa ale unitatilor socialiste, se pastreaza in tezaure, case de fier sau dulapuri metalice, care se incuie ori de cite ori casierul paraseste incaperea, iar la sfirsitul zilei de lucru se incuie si se sigileaza.
ART. 9
Unitatile socialiste sint obligate sa depuna sumele incasate in numerar la banci sau la celelalte institutii de credit la care au deschise conturi si sa ridice de la acestea numerarul necesar pentru efectuarea platilor, in conditiile prezentului regulament si cu respectarea celorlalte norme legale privind incasarile si platile in numerar.
ART. 10
Normele pe baza carora unitatile socialiste pot efectua plati direct din incasari si pot retine numerarul in casierii, de la o zi la alta, termenele si conditiile de depunere a numerarului la banci si la celelalte institutii de credit, eliberarea si utilizarea numerarului, precum si efectuarea controlului bancar asupra acestor operatii, se stabilesc de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, impreuna cu bancile specializate.
ART. 11
In exercitarea atributiilor ce le revin in legatura cu operatiile de casa, bancile si celelalte institutii de credit pot cere de la unitatile socialiste, cu exceptia celor din sectorul special, datele care sint necesare, iar acestea au obligatia sa le furnizeze.
CAP. 2
Efectuarea incasarilor si platilor in numerar
ART. 12
Incasarile in numerar ale unitatilor socialiste, altele decit ridicarile de numerar de la banci sau de la celelalte institutii de credit, se fac pe baza de chitanta sau de alte documente cu functie similara aprobate de organele competente.
Ridicarea sumelor in numerar de la banci sau de la celelalte institutii de credit se face pe baza de cecuri de numerar emise de compartimentul financiar-contabil.
ART. 13
Emiterea cecurilor de numerar si ridicarea numerarului sint permise numai pentru alimentarea casieriei cu fonduri banesti. Cecurile de numerar se mai pot emite de catre unitatile socialiste care au deschis conturi curente la Casa de Economii si Consemnatiuni si pentru alte operatii decit alimentarea casieriei cu fonduri banesti, dar numai in cazurile aprobate de Casa de Economii si Consemnatiuni.
ART. 14
Incasarile in numerar de la persoane fizice sau juridice, reprezentind contravaloarea produselor livrate, a serviciilor prestate, a lucrarilor executate si a altor drepturi ale unitatii socialiste, se efectueaza pe baza documentelor de incasare vizate pentru controlul financiar preventiv, cu exceptia unor incasari de la populatie, pentru care ministerele si celelalte organe centrale au stabilit, potrivit legii, ca acestea sa fie supuse controlului ulterior.
ART. 15
Modul de organizare a incasarilor in numerar de catre unitatile comerciale, de transporturi, de prestari de servicii, de gospodarie comunala si de spectacole, se stabileste - pentru marfurile vindute si serviciile prestate populatiei - de ministere, celelalte organe centrale sau de comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 16
Unitatile socialiste, cu exceptia institutiilor de stat, pot efectua plati direct din incasarile proprii, in scopurile prevazute de dispozitiile legale si in conditiile stabilite prin normele mentionate la art. 10 din prezentul regulament.
Institutiile de stat depun integral, in termenele si conditiile stabilite prin instructiuni ale Ministerului Finantelor, la banci sau la celelalte institutii de credit la care au deschis conturile, direct sau prin posta, sumele incasate ca venituri bugetare sau pentru autofinantarea unor unitati sau activitati, cu exceptia platilor aprobate expres prin dispozitiile legale si a sumelor necesare pentru restituirea veniturilor gresit incasate sau fara cauza.
Este interzisa folosirea numerarului din incasarile unei unitati pentru nevoile altei unitati socialiste, cu exceptia cazurilor prevazute prin dispozitii legale.
ART. 17
Unitatile socialiste care nu efectueaza incasari in numerar sau realizeaza incasari mici pot ridica de la banci sau de la celelalte institutii de credit si pot pastra in casierii, de la o zi la alta, pentru efectuarea unor cheltuieli marunte si urgente, sume in numerar, in limita soldului de casa stabilit acestora de catre bancile sau institutiile de credit la care au deschise conturile. In caz de necesitate, bancile sau celelalte institutii de credit pot revizui limita soldului de casa.
Institutiile de stat pot pastra in cadrul limitei soldului de casa numai numerarul provenit din restituiri de avansuri nefolosite, din ridicari din contul de disponibil, precum si alte sume aprobate prin acte normative, cu exceptia birourilor executive ale consiliilor populare comunale si orasenesti care nu au unitate bancara in localitate si care, in scopul evitarii deplasarilor frecvente la banca ale delegatilor acestora pentru ridicarea numerarului necesar efectuarii unor cheltuieli gospodaresti marunte si urgente, pot retine in cadrul limitei soldului de casa si sumele incasate ca venituri bugetare sau pentru autofinantarea unor unitati sau activitati.
Sumele incasate de catre institutiile de stat ca venituri bugetare sau pentru autofinantare, prevazute la art. 16 alin. 2, nu fac parte din limita soldului de casa.
ART. 18
Unitatile socialiste carora li se stabileste limita soldului de casa pot pastra in casierii, peste aceasta limita, timp de 3 zile lucratoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicarii, inclusiv ziua platii sau restituirii:
a) sumele necesare pentru plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, pensiilor, premiilor, alocatiilor de stat pentru copii si a altor drepturi asimilate acestora;
b) sumele ridicate de la banci sau de la celelalte institutii de credit pentru plata drepturilor cuvenite donatorilor de singe si donatorilor de lapte de mama, a carausilor care efectueaza transporturi cu mijloace hipo, precum si a cheltuielilor de cazare a personalului unitatilor de constructii sau despagubirilor de orice natura;
c) sumele retinute din retributie sau alte drepturi banesti cu titlu de garantii, de pensii de intretinere sau cu alt titlu, potrivit dispozitiilor legale.
In cazul in care unele plati din cele mentionate la lit. a), b) si c) se fac la subunitati situate in afara localitatii de sediu a unitatii, iar decontarea sumelor nu se poate face in temeiul stabilit, bancile sau celelalte institutii de credit pot acorda, in cazuri temeinic justificate, termene de pastrare a numerarului mai mari de 3 zile, fara a depasi 7 zile lucratoare.
Sumele neachitate in termenele aratate la alin. 1 si 2 se restituie bancii sau institutiei de credit de la care au fost ridicate, urmind a fi eliberate ulterior, la cererea unitatii in cauza, cu exceptia garantiilor retinute, care se depun la C.E.C.
De asemenea, unitatile pot pastra peste limita soldului de casa:
a) sumele incasate dupa terminarea programului de functionare a bancilor, a celorlalte institutii de credit la care isi au deschise conturile sau unitatilor de posta si telecomunicatii, cu conditia sa fie depuse sau utilizate in ziua urmatoare;
b) sumele destinate partilor pentru preluari de produse agricole, la unitati cu astfel de sarcini, potrivit normelor stabilite de catre banci sau celelalte institutii de credit pentru asemenea operatii;
c) numerarul reprezentind venituri bugetare sau pentru autofinantarea unor unitati sau activitati ale institutiilor de stat, care urmeaza a se depune in conditiile si termenele prevazute de instructiunile elaborate de Ministerul Finantelor potrivit art. 16 alin. 2.
ART. 19
Platile in numerar se fac pe baza de documente vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de persoanele competente.
ART. 20
Documentele de plata, vizate si aprobate, se predau casierului de catre compartimentul financiar-contabil.
ART. 21
La primirea documentelor de plata, casierul trebuie sa verifice:
a) existenta, valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata, prin confruntarea acestora cu specimenele de semnaturi, comunicate in prealabil casierului;
b) existenta anexelor la documentul de plata.
In cazul nerespectarii uneia dintre aceste conditii, casierul inapoiaza documentele pentru completare si numai dupa ce acestea sint completate efectueaza plata.
ART. 22
Platile in numerar se fac persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de acestea pe baza de procura autentificata, speciala sau generala.
Plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, premiilor si altor drepturi asimilate acestora catre alte persoane decit cele indicate in documente se poate face pe baza de imputernicire, vizate de seful ierarhic al titularului drepturilor banesti, in cazul in care plata se face unui membru din familia titularului sau altei persoane incadrate in munca in aceeasi unitate.
Procura sau inscrisul de imputernicire ramine la casier si se anexeaza la documentul de plata.
In cazul eliberarii sumelor in numerar pe baza de procura generala, originalul se restituie, retinindu-se o copie certificata de casier si primitor, care se anexeaza la documentul de plata.
ART. 23
Pentru platile facute unor persoane din afara unitatii, casierul trebuie sa solicite acestora actele de identitate, inscriind pe documentele de plata seria si numarul actului de identitate si unitatea care l-a eliberat. Prezentarea actelor de identitate se poate solicita si persoanelor din cadrul unitatii, cind se considera necesar.
La efectuarea platilor pentru achizitiile de ambalaje de sticla, deseuri si alte resurse secundare de materii prime si materiale, nu este obligatorie prezentarea actelor de identitate, indiferent de valoarea achizitiilor.
De asemenea, nu este obligatorie prezentarea actelor de identitate in cazul platilor facute producatorilor pentru produsele valorificate prin cooperative de consum, in limita unei sume de 100 lei.
Ministerele si celelalte organe centrale vor putea stabili impreuna cu Ministerul Finantelor si bancile finantatoare si alte cazuri de achizitionare a unor produse pentru care nu este obligatorie prezentarea actelor de identitate.
ART. 24
Persoanele care primesc numerarul semneaza pe documentul de plata numai cu cerneala, cu creion chimic sau cu pasta, indicind data primirii sumei.
Daca plata se face catre mai multe persoane, pe baza de state de retributii sau alte documente, primitorii semneaza in rubrica corespunzatoare din aceste documente.
In cazul in care plata se face de catre o persoana care nu are posibilitatea sa semneze personal, primirea sumei se confirma de o alta persoana din unitate, care inscrie pe documentul de plata numele beneficiarului sumei si semneaza. In aceasta situatie, pe documentul de plata se mentioneaza seria si numarul actului de identitate al primitorului, care nu are posibilitatea sa semneze personal, si al celui care a semnat pentru el, precum si unitatea care l-a eliberat.
Dupa efectuarea platii, casierul aplica pe document stampila cu textul "ACHITAT", in cazul in care formularul nu are aceasta mentiune, indicind data operatiei, dupa care semneaza pentru confirmarea platii.
ART. 25
Plata retributiilor si a altor drepturi se face de casier pe baza de state de retributii si liste de plata.
In unitatile care au un numar mai mare de sectii sau subunitati, plata retributiilor si a altor drepturi se poate efectua si de catre alte persoane desemnate in mod expres de conducatorul unitatii.
Eliberarea sumelor pentru efectuarea acestor plati se face pe baza de proces-verbal de plati.
Sumele primite de aceste persoane pentru plata retributiilor si a altor drepturi se justifica in termenele stabilite, astfel incit sa se asigure respectarea termenelor prevazute la art. 18.
Plata acestor drepturi nu poate fi facuta de persoane care participa la stabilirea sumelor de plata, la intocmirea documentelor de plata si la verificarea lor, cu exceptia cazurilor aprobate expres de organele aratate la art. 2.
ART. 26
La expirarea termenelor prevazute la art. 18, pentru plata retributiilor si a altor drepturi casierul are obligatia:
a) sa aplice pe statul de retributii sau celelalte documente de plata stampila cu textul "ACHITAT" sau sa scrie mentiunea "DEPUS", precum si numarul si data documentului de depunere, in dreptul numelui persoanei careia nu i s-a achitat sumele respective;
b) sa intocmeasca lista nominala a persoanelor care nu au incasat retributia sau alte drepturi;
c) sa mentioneze pe centralizatorul statului de retributii sau al listelor de plata sumele efectiv platite si cele neachitate si sa confrunte aceste sume cu totalul documentelor respective, dupa care semneaza;
d) sa depuna, in termenele prevazute, la banca sau la institutia de credit la care are deschis contul, sumele neplatite.
Plata retributiilor si a altor drepturi neridicate la termen se face pe baza de liste de plata care cuprind: numele si prenumele persoanei care urmeaza sa i se achite drepturile respective, functia acesteia, marca sau numarul matricol, luna in care a figurat in stat, suma de plata si semnatura beneficiarului.
ART. 27
Unitatile economice care efectueaza operatii de achizitii, contractari de produse, colectari de deseuri, precum si cooperativele de credit, pot face plati in numerar catre predatori pe baza de borderouri de achizitii sau alte documente specifice aprobate de organele competente.
ART. 28
Orice plata catre populatie se va putea face numai in masura in care se incadreaza in prevederile legii, iar fondurile corespunzatoare sint cuprinse in plan.

CAP. 3
Acordarea de avansuri in numerar si decontarea lor

ART. 29
Unitatile pot acorda, prin casierie, avansuri in numerar persoanelor incadrate in unitate, pentru:
a) cheltuieli de aprovizionare cu marfuri de la fondul pietei si pentru alte plati care se fac in localitatea unde unitatea isi are sediul, pina la cuantumul nevoilor pe 3 zile, cu obligatia de a justifica avansul in termen de cel mult 4 zile lucratoare de la primirea lui, exclusiv ziua primirii;
b) cheltuieli de aprovizionare cu marfuri de la fondul pietei si pentru alte plati care se fac in afara localitatii sediului unitatii, pina la cuantumul nevoilor pe 10 zile, cu obligatia de a se justifica avansul in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobata pentru sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii, sau in termen de 3 zile lucratoare de la sosirea din delegatie, exclusiv ziua sosirii, in cazul in care acesta are loc anterior datei aprobate;
c) cheltuieli pentru achizitii de produse si colectari de deseuri, precum si pentru cheltuielile expeditiilor, grupelor de cercetari geologice, in limitele si termenele de justificare a avansului stabilite de comun acord cu bancile sau cu celelalte institutii de credit care elibereaza numerarul;
d) cheltuieli de protocol sau pentru organizarea de conferinte, simpozioane si alte asemenea actiuni, in limitele aprobate de conducatorii unitatilor si potrivit baremurilor stabilite de normele in vigoare, cu obligatia de a se justifica avansul in termen de cel mult 4 zile lucratoare de la plecarea delegatiei sau incheierea actiunii, exclusiv ziua plecarii delegatiei sau incheierii actiunii;
e) cheltuieli de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, diurnei, indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, cu obligatia de a se justifica avansul in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii.
Avansurile prevazute la alin. 1 lit. b), c), d) si e) pot fi acordate cu cel mult 2 zile lucratoare inainte de plecare sau inceperea actiunilor, cu exceptia sumelor solicitate pentru procurarea biletelor de calatorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera cu cel mult 10 zile inainte de data plecarii.
ART. 30
Este interzisa acordarea unui nou avans persoanelor care nu au justificat integral avansul primit anterior, cu urmatoarele exceptii: cind diurna delegatiei prevazute initial a fost prelungita; avansurile au fost acordate pentru cheltuieli prevazute la art. 29 lit. d), in cazul in care in aceeasi perioada au loc mai multe actiuni; avansurile au fost acordate pentru procurarea biletelor de calatorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, sau a cazurilor prevazute prin normele elaborate de organele centrale competente.
De asemenea, sint interzise transmiterea avansului de la titular la o alta persoana, precum si acordarea de avansuri in contul retributiei, cu exceptia cazurilor aprobate expres prin dispozitii legale.
ART. 31
Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie cel mai tirziu in cursul zilei lucratoare inapoierii din delegatie, in cazul avansurilor prevazute la art. 29 lit. b) si e) sau in limita termenelor stabilite la art. 29 lit. a), c) si d), in cazul celorlalte avansuri.
ART. 32
Pentru acordarea avansurilor si justificarea acestora se foloseste formularul "Ordin de deplasare" sau alte documente legale.
ART. 33
Evidenta avansurilor acordate si urmarirea justificarii lor la termenele stabilite se efectueaza in cadrul compartimentului financiar-contabil al unitatilor.
ART. 34
Titularul de avans este obligat ca, in termenele stabilite pentru justificarea avansului, sa intocmeasca si sa depuna, la compartimentul financiar-contabil al unitatii care i-a acordat avansul, decontul de cheltuieli in care inscrie toate documentele justificative si le anexeaza la acesta. Compartimentul financiar-contabil are obligatia sa mentioneze pe decont data primirii, care se considera data justificarii avansului.
ART. 35
La primirea decontului de cheltuieli, compartimentul financiar-contabil verifica legalitatea documentelor justificative anexate la decont, concordanta lor cu natura si destinatia cheltuielilor pentru care s-a acordat avansul si respectarea termenului de justificare.
ART. 36
In cazul in care titularii de avansuri intocmesc si prezinta deconturi incomplete sau anexeaza la acestea documente nevalabile, avansurile se considera justificate numai cu valoarea documentelor valabile.
ART. 37
In cazul in care valoarea documentului de cheltuieli depaseste avansul primit, decontul verificat de compartimentul financiar-contabil se preda la casierie pentru a efectua plata diferentei, dupa care titularul de avans semneaza de primirea sumei.
ART. 38
Titularii de avans care nu depun in termen decontarile pentru justificarea avansurilor, impreuna cu documentele justificative, sau nu restituie in termen sumele ramase necheltuite, vor plati o penalizare de 0,50% asupra avansului primit sau asupra sumelor nerestituite in termen, dupa caz, pentru fiecare zi de intirziere.
In cazul in care decontarea cu intirziere a avansului se datoreaza unor cauze cum sint: suspendarea circulatiei mijlocului de transport, imbolnavirea titularului de avans sau alte asemenea cazuri, conducatorul unitatii, pe baza propunerii facute de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, va stabili ca nu este cazul sa se aplice penalizari de intirziere.
Penalizarea de 0,50% pe zi de intirziere se calculeaza si asupra sumelor primite drept avans, conform art. 29, in cazul in care acestea nu au fost restituite cel mai tirziu a doua zi de la data cind titularul de avans a fost instiintat ca deplasarea a fost revocata sau aminata.
In cazul in care, in urma verificarii ulterioare a decontului de catre organele de drept din unitate sau din afara, se constata diferente de recuperat, penalizarea de 0,50% pe zi de intirziere se calculeaza asupra acestor diferente din ziua aducerii la cunostinta celui in cauza si pina in ziua achitarii sumei, in afara de situatia in care titularul de avans este de rea-credinta, caz in care penalizarea se calculeaza din ziua in care a expirat termenul de depunere a decontului.
Suma perceputa ca penalizare de intirziere nu va putea depasi debitul datorat.
Daca titularul de avans nu a justificat avansul primit sau nu a depus sumele ramase necheltuite la termenele stabilite ori pina la data intocmirii statului de retributii, acestea, inclusiv penalizarea aferenta, se retin din retributia titularului de avans, in conditiile stabilite de lege, pe baza dispozitiei conducatorului compartimentului cu atributii financiar-contabile.
ART. 39
Personalul din compartimentul financiar-contabil care nu aplica masurile prevazute de prezentul regulament privitor la justificarea avansurilor si restituirea sumelor necheltuite in termenele stabilite si nu verifica deconturile de cheltuieli ale titularilor de avans in termen de cel mult 7 zile de la primirea lor, raspunde disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, si material sau civil cind s-au produs pagube.

CAP. 4
Evidenta si pastrarea numerarului

ART. 40
Evidenta incasarilor si platilor in numerar se tine cu ajutorul registrului de casa, care se intocmeste de catre casier pe baza documentelor justificative. Zilnic, casierul totalizeaza operatiile din fiecare zi si stabileste soldul casei, care se reporteaza pe fila urmatoare. Exemplarul al doilea se detaseaza si se preda compartimentului financiar-contabil, in aceeasi zi, sau cel mai tirziu a doua zi, impreuna cu documentele justificative, sub semnatura in registrul de casa.
ART. 41
Compartimentul financiar-contabil verifica, in mod obligatoriu, in aceeasi zi sau cel tirziu a doua zi, documentele de incasari si plati predate de casier, precum si daca soldul inscris in registrul de casa este stabilit corect.
In cazul operatiunilor de incasari se verifica daca sumele inscrise in registrul de casa corespund cu cele din duplicatele chitantelor emise, din carnetele de cecuri sau alte documente specifice aprobate de organele competente.
De asemenea, compartimentul financiar-contabil verifica daca sumele care au in casierie si pentru care s-au emis chitante au fost depuse la banca sau la celelalte institutii de credit, la termenele si in conditiile stabilite.
Verificarea se face pe baza inregistrarilor din registrul de casa si a foilor de varsamint cu chitanta.
In cazul operatiunilor de plati se verifica daca sumele inscrise in registrul de casa corespund cu cele din documentele prezentate, ca: state de retributii, liste de plata si alte asemenea, urmarindu-se cu aceasta ocazie daca sumele depuse la banca sau la celelalte institutii de credit, reprezentind drepturi banesti neachitate, au fost stabilite corect si daca restituirea lor a avut loc in termen.
ART. 42
Platile in numerar care au la baza documente nejustificative legale, desi sint prevazute cu semnatura primitorului, nu se iau in consideratie pentru justificarea soldului in numerar existent in casa, iar sumele corespunzatoare se considera lipsa de casa. In aceasta situatie se iau masurile de recuperare prevazute de lege, iar daca fapta constituie infractiune, se sesizeaza organele de urmarire penala.
Numerarul existent in casierie, nejustificat cu cecuri, chitante sau alte documente legale, se considera plus in casa si se varsa la bugetul republican, la subcapitolul "Incasari din diverse surse", in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.
ART. 43
La unitatile unde functioneaza ghisee sau alte puncte de incasari si plati, inainte de inceperea zilei de lucru casierul central elibereaza, sub semnatura, persoanelor care fac aceste operatii, sumele in numerar necesare efectuarii platilor. Acestea sint obligate sa deconteze zilnic casierului central sumele ridicate, precum si cele incasate in cursul zilei, si sa predea acestuia soldul in numerar si documentele aferente operatiilor efectuate.
ART. 44
Este interzis casierului sa tina in casierie pachete de bancnote nenumarate si necontrolate, precum si numerar si alte valori care nu apartin unitatii respective, cu exceptia sumelor sau altor valori necesare efectuarii operatiilor de mandat, in limitele prevazute in conventia incheiata cu Casa de Economii si Consemnatiuni.
ART. 45
Inainte de inceperea activitatii zilnice, casierul este obligat sa verifice integritatea sigiliilor si incuietorilor de la tezaur, de la casele de fier sau de la dulapurile metalice.
In cazul in care se constata deteriorarea incuietorilor sau a sigiliului, casierul este obligat sa comunice de indata acest lucru conducatorului unitatii si conducatorului compartimentului cu atributii financiar-contabile, care vor anunta organele de militie. In acest caz, inainte de inceperea operatiunilor de casa, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile si casierul, in prezenta organelor de militie, vor verifica existenta numerarului si a celorlalte valori.
Rezultatele verificarii se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare, care se semneaza de toti cei care au participat la verificare. Un exemplar din procesul-verbal se prezinta conducatorului unitatii, iar al doilea se preia de organul de militie, in vederea cercetarilor.

CAP. 5
Controlul respectarii disciplinei de casa

ART. 46
In fiecare unitate socialista se efectueaza controlul inopinat al casieriei cel putin o data pe luna, prin numararea si verificarea tuturor valorilor existente in casa.
Controlul inopinat al casieriei se face de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile sau de inlocuitorul acestuia ori de o alta persoana imputernicita de conducatorul unitatii, care va semna in registrul de casa pe fila cu inregistrarile din ziua controlului.
La unitatile socialiste care au organizate casierii la subunitati fara organe financiar-contabile proprii si sint situate in alte localitati, controlul inopinat al casieriei se poate face trimestrial.
In cazul in care, cu prilejul controlului, se constata neconcordanta intre soldul scriptic si cel faptic, verificarea se extinde asupra documentelor de casa, pentru a se identifica eventualele erori de inregistrare sau alte cauze care au influentat soldul de numerar in casa, intocmindu-se un proces-verbal.
Daca se constata lipsuri efective de numerar sau de alte valori, se iau masuri de recuperare prin imputarea pagubelor in sarcina celor vinovati sau prin sesizarea organelor de urmarire penala, dupa caz.
ART. 47
Organele de control financiar intern din cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu prilejul controlului privind activitatea financiar-gestionara a unitatilor subordonate, vor efectua si controlul casieriei, urmarind daca a fost respectata disciplina de casa.
ART. 48
Organele de inspectie ale Ministerului Finantelor au dreptul sa verifice, potrivit dispozitiilor legale, modul in care este respectata disciplina de casa la toate unitatile socialiste.
De asemenea, organele de inspectie si control din cadrul administratiilor, circumscriptiilor si serviciilor financiare care verifica incasarea si varsarea sumelor reprezentind impozite, taxe, alte venituri cuvenite bugetului, precum si a primelor de asigurare prin efectul legii, urmaresc si respectarea prevederilor din prezentul regulament.
ART. 49
Bancile si celelalte institutii de credit au dreptul sa verifice, potrivit normelor proprii, disciplina de casa la unitatile socialiste cu privire la respectarea termenelor si conditiilor de depunere a numerarului la banci si celelalte institutii de credit, a limitei soldului de casa si a normelor de efectuare a platilor in numerar.
ART. 50
Pentru nerespectarea termenelor de depunere a numerarului la banca si la celelalte institutii de credit, a limitei soldului de casa si a normelor de efectuare a platilor in numerar din incasari se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) o penalizare de 0,05% pe zi de intirziere in urmatoarele situatii: nedepunerea la termen a incasarilor; depasirea limitei soldului de casa; restituirea cu intirziere a numerarului ridicat pentru plata retributiilor sau a altor drepturi neachitate;
b) o penalizare de 0,05% pentru incalcarea regulilor cu privire la platile in numerar din incasari, calculata asupra sumei platite;
c) interzicerea cheltuirii de numerar din incasari pe termen de pina la 3 luni, in cazurile de incalcare a regulilor cu privire la efectuarea de plati in numerar din incasari, cu obligatia ca in acest interval de timp orice fel de cheltuieli sa se faca numai din numerarul ridicat de la banci sau de la institutiile de credit la care au deschise conturile, justificindu-se fiecare plata in parte.
Penalizarea de 0,05% pe zi de intirziere, prevazuta la lit. a), se aplica si organelor care incaseaza amenzi, precum si altor persoane care nu au calitatea de casier, pentru sumele incasate si nedepuse la termenele si in conditiile prevazute de dispozitiile legale.
Perioada pentru care se calculeaza penalizarea prevazuta la lit. a) curge din ziua urmatoare aceleia in care suma trebuia sa fie depusa pina in ziua ce o precede pe aceea in care suma se depune efectiv.
Penalizarile aplicate unitatilor socialiste se recupereaza de la persoanele vinovate, in conditiile legii.
ART. 51
Sumele incasate cu titlu de penalizare, potrivit art. 38 si 50, de la persoanele vinovate de incalcarea disciplinei de casa se varsa la bugetul republican, la subcapitolul "Incasari din diverse alte surse".
ART. 52
Pentru nerespectarea regulamentului de fata raspund disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, si material sau civil cind s-au produs pagube, conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, casierul, precum si inlocuitorii acestora, fiecare potrivit vinovatiei sale.
De asemenea, sint raspunzatoare disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, si material sau civil cind s-au produs pagube, persoanele care efectueaza plata retributiilor la sectii sau subunitati, precum si persoanele care nu au calitatea de casier, pentru sumele incasate si nedepuse in termenele si conditiile prevazute de dispozitiile legale.

CAP. 6
Dispozitii finale

ART. 53
Prevederile din prezentul regulament referitoare la institutiile de stat se aplica in mod corespunzator si ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, precum si comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare.
ART. 54
Societatile mixte constituite prin cooperare cu parteneri straini pe teritoriul Republicii Socialiste Romania efectueaza operatiile de incasari si plati in numerar potrivit normelor proprii, elaborate in conditiile prevazute in actul de constituire. In cazul in care actul de constituire nu cuprinde clauze referitoare la efectuarea operatiilor de incasari si plati in numerar, normele privind aceste operatii se elaboreaza avind in vedere prevederile din prezentul regulament.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016