Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT  pentru aplicarea prevederilor   art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 , privind practicile anticoncurentiale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 , privind practicile anticoncurentiale

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 9 iunie 1997
ART. 1
Dispoziţii generale
(1) Sînt interzise, fiind nule de drept, înţelegerile, exprese sau tacite, dintre agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici, orice decizii de asociere sau practici concertate între aceştia, care intra sub incidenta <>art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , denumita în continuare lege, în afarã de cazurile exceptate de cãtre Consiliul Concurentei, prin decizie, în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum şi folosirea abuzivã a unei poziţii dominante deţinute de cãtre unul sau mai mulţi agenţi economici, prin recurgerea la faptele anticoncurentiale şi la practicile abuzive care intra sub incidenta art. 6 din lege.
(2) Conform art. 8 din lege, prevederile art. 5 şi 6 din lege nu sînt incidente în privinta agenţilor economici sau gruparile de agenţi economici a cãror cifra de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depãşeşte plafonul stabilit anual de cãtre Consiliul Concurentei, iar cota de piata detinuta de agentul economic sau de agenţii economici participanţi la grupare nu depãşeşte 5% .
(3) Limitele prevãzute la alin. (2) nu se aplica practicilor anticoncurentiale care privesc preţuri, tarife, acorduri de partajare a pieţei sau participarea în mod concertat, cu oferte trucate, la licitaţii sau la alte forme de concurs de oferte, aceste practici anticoncurentiale, descoperite dovedite, fiind interzise automat şi sancţionate conform prevederilor legii.
(4) Cazurile de încãlcare a interdictiilor prevãzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 6 din lege, descoperite şi investigate de Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, în condiţiile procedurii prevãzute de lege la cap. V şi detaliate în prezentul regulament, vor fi sancţionate prin deciziile emise în conformitate cu prevederile cap. VI din lege.
(5) Beneficiul exceptarii prevãzut la art. 5 alin. (2) din lege se obţine:
a) prin dispensa acordatã de Consiliul Concurentei pentru cazuri individuale de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, la solicitarea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici, care vor trebui sa probeze îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 5 alin. (2).
Deciziile de acordare a dispenselor vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care se acorda dispensa, precum şi condiţiile şi obligaţiile care trebuie respectate de cãtre beneficiarii dispensei.
Procedura de întocmire a cererilor pentru dispense, informaţiile care trebuie prezentate, procedura de investigare şi de emitere a deciziilor şi termenele de observat sînt stabilite prin prezentul regulament.
b) prin încadrare într-o categorie exceptatã prin regulament al Consiliului Concurentei, pentru urmãtoarele categorii de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate: distribuţia selectiva, agregata sau exclusiva, cumpãrarea exclusiva, cercetare-dezvoltare, specializare, licenta de brevete şi comunicare de know-how, francisa, distribuţie de autovehicule, piese de schimb şi service, asigurãri.
Deciziile de acordare a beneficiului exceptarii vor fi luate pentru înţelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, notificate de cãtre agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la Consiliul Concurentei, în condiţiile de procedura stabilite prin Regulamentul privind exceptarea pe categorii de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate.
ART. 2
Procedura de acordare a exceptarii de la interdicţia prevãzutã la art. 5 alin. (1) din lege, pentru înţelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate
(1) Pentru înţelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, anterioare sau posterioare intrãrii în vigoare a legii, care intra sub incidenta interdicţiei prevãzute la art. 5 alin. (1) din lege, dupã publicarea în Monitorul Oficial al României a Regulamentului privind exceptarea pe categorii de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, respectiv a prezentului regulament, se va proceda dupã cum urmeazã:
a) pentru a beneficia de exceptarea pe categorie, dacã îndeplinesc condiţiile stabilite de Consiliul Concurentei prin Regulamentul privind acordarea exceptarii pe categorii de înţelegeri, decizii de asociere şi practici concurentiale, de la interdicţia prevãzutã la art. 5 alin. (1) din lege, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici interesaţi vor inainta notificarea la Consiliul Concurentei, în condiţiile, termenele şi conform procedurii stabilite prin regulament. Pentru a se asigura îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria respectiva de acorduri exceptate, agenţii economici în cauza vor putea sa renegocieze acordul;
b) pentru a obţine dispensa în cazurile individuale de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, în condiţiile prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici interesaţi vor solicita Consiliului Concurentei dispensa în condiţiile prezentului regulament.
(2) Neobservarea prevederilor alin. (1) nu excepteazã înţelegerile, deciziile de asociere şi practicile concertate de la interdicţia stabilitã prin art. 5 alin. (1) din lege, iar agenţii economici în cauza vor fi supuşi sancţiunilor prevãzute de aceasta, chiar dacã respectivele acorduri, decizii de asociere ori practici concertate ar îndeplini condiţiile de exceptare individualã ori s-ar încadra într-o categorie exceptatã.
ART. 3
Procedura de certificare prealabilã de cãtre Consiliul Concurentei ca nu exista temei pentru intervenţie în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege
(1) Înainte de a stabili o înţelegere, o decizie de asociere sau o practica concertata, ori înainte de a realiza o poziţie dominanta pe piata, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici implicaţi pot solicita Consiliului Concurentei o certificare prealabilã ca nu exista motiv pentru intervenţie în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege cu privire la comportamentul concurential preconizat.
(2) Pentru certificare, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici vor inainta cererea, în condiţiile şi conform procedurii stabilite prin prezentul regulament. Cererea va fi întocmitã conform formularului-tip utilizat şi pentru solicitarile de dispensa individualã, conform art. 5 alin. (2) din lege.
(3) Formularul-tip, anexat la prezentul regulament, va putea fi folosit şi pentru cererea de certificare prealabilã, pentru cazurile în care comportamentul pe piata nu este considerat abuz şi nu intra sub incidenta art. 6 din lege.
(4) Cererilor de certificare prealabilã li se aplica procedura de furnizare a informaţiilor, de investigare a cazului şi de luare a deciziilor, conform prezentului regulament.
ART. 4
Definirea termenilor piata, parte substantiala din piata şi poziţie dominanta, în înţelesul art. 5 şi 6 din lege
(1) Prin piata se înţelege piata relevanta, respectiv piata produsului şi piata geograficã, afectatã de o înţelegere, decizie de asociere, practica concertata sau pe care se exercita o poziţie dominanta.
Piata relevanta se defineste în legatura cu un produs sau cu un grup mic de produse şi cu aria geograficã în care acestea sînt comercializate.
Piata produsului include toate produsele şi/sau serviciile care sînt considerate de cãtre consumatori ca interschimbabile sau substituibile produselor/serviciilor agenţilor economici investigati, datoritã caracteristicilor, preţului şi utilizãrii date, respectiv pe toţi agenţii economici care comercializeazã aceste produse ori servicii.
Piata geograficã cuprinde aria în care agenţii economici din cadrul pieţei relevante a produsului şi/sau serviciului sînt implicaţi în comercializare, în condiţii similare de concurenta, şi care poate fi delimitata de ariile geografice invecinate.
(2) În aplicarea prevederilor art. 6 din lege, prin parte substantiala a pieţei româneşti, se înţelege acea parte din teritoriul României care reprezintã piata relevanta afectatã de comportamentul agentului economic care abuzeaza de poziţia sa dominanta, atunci cînd aceasta are sau ar putea avea consecinţe semnificative pentru economia României în ansamblu.
(3) Prin poziţie dominanta pe piata relevanta se înţelege situaţia în care un agent economic este capabil, într-o mãsura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurentii şi clienţii sãi de pe aceasta piata. Între concurenţi se vor include şi concurentii potenţiali, adicã agenţii economici care, în circumstanţele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevanta cu produse de pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapida a capacitãţilor de producţie de care dispun, în condiţii acceptabile de eficienta.
ART. 5
Reguli de competenta pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din lege
(1) Conform prevederilor art. 27 lit. a) din lege, Consiliul Concurentei, pe linia combaterii practicilor anticoncurentiale, ia decizii în cazurile de încãlcare a dispoziţiilor art. 5 şi 6 din lege, constatate în urma investigatiilor efectuate în anumite cazuri.
(2) Conform prevederilor art. 37 lit. a) şi d) din lege, Oficiul Concurentei efectueazã, din proprie initiativa sau ca urmare a unei plingeri sau sesizãri, investigaţiile privind aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din lege şi urmãreşte aplicarea efectivã a deciziilor Consiliului Concurentei, informind asupra situaţiilor constatate.
(3) În baza art. 39 alin. (3) din lege, Consiliul Concurentei şi Oficiul Concurentei se vor informa reciproc asupra investigatiilor pe care le iniţiazã şi vor putea conlucra la desfãşurarea oricãrei investigaţii.
(4) Consiliul Concurentei sau, dupã caz, Oficiul Concurentei, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 6 din lege, dispune efectuarea de investigaţii, dupã cum urmeazã:
a) din oficiu;
b) la plîngerea unei persoane fizice sau juridice interesate;
c) la cererea oricãreia dintre autoritãţile, instituţiile, organizaţiile sau a oricãruia dintre organele menţionate la art. 30 lit. a)-f) din lege.
(5) Conform prevederilor art. 27 lit. b) şi c) din lege, Consiliul Concurentei poate dispune efectuarea de investigaţii, ca urmare a cererilor înaintate de agenţii economici sau de asociaţiile de agenţi economici, pentru:
a) certificarea ca nu exista temei pentru intervenţie în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege;
b) acordarea de dispense pentru înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, care se încadreazã în prevederile art. 5 alin. (2) din lege.
(6) Ori de cîte ori Consiliul Concurentei decide pornirea unei investigaţii pentru încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, pentru certificarea neinterventiei sau ca urmare a cererii de dispensa în condiţiile art. 5 alin. (2) din lege, poate solicita ca investigatia sa fie efectuatã de cãtre Oficiul Concurentei, acesta fiind obligat sa o aducã la îndeplinire în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.
(7) Dacã o investigatie pentru încãlcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege a fost dispusã de cãtre Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei nu poate dispune efectuarea unei investigaţii în cazul respectiv.
ART. 6
Dispoziţii generale privind procedura de desfãşurare a investigatiilor
(1) Descoperirea şi investigarea încãlcãrii prevederilor legii incumba Consiliul Concurentei şi Oficiul Concurentei, care acţioneazã prin personal de control de specialitate împuternicit în acest scop conform art. 39 alin. (1) din lege.
În aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din lege, investigaţiile vor fi desfãşurate în baza competentelor precizate la art. 5 din prezentul regulament.
(2) În cazul sãvîrşirii infracţiunii prevãzute la art. 63 alin. (1) din lege, şi anume în cazurile de participare cu intenţie frauduloasã şi în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) şi de art. 6 din lege şi care nu sînt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 din lege, personalul desemnat în condiţiile alin. (1) va putea efectua numai actele prevãzute la art. 214 din Codul de procedura penalã.
(3) Procedura de investigatie pentru cazurile de încãlcare a prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 6 din lege cuprinde:
a) examinarea preliminarã a eventualelor plingeri;
b) solicitarea de informaţii;
c) investigatia propriu-zisa la fata locului;
d) raportul asupra investigatiei;
e) audierea;
f) luarea deciziilor.
(4) Pentru certificarea prealabilã a cazurilor de neinterventie şi pentru obţinerea de dispense în condiţiile art. 5 alin. (2) din lege, procedura cuprinde:
a) întocmirea şi înaintarea cererilor la Consiliul Concurentei de cãtre agenţii economici interesaţi;
b) verificarea cererilor şi eventuala completare şi/sau suplimentare a informaţiilor;
c) investigarea cazului, care include consultarea terţilor şi audierea pãrţilor care solicita certificarea neinterventiei, respectiv dispensa;
d) luarea deciziilor.
(5) În baza art. 47 din lege, ori de cîte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv şeful Oficiului Concurentei, desemneazã un raport, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigatiei, care instrumenteaza toate actele procedurii de investigare şi propune preşedintelui Consiliului Concurentei, respectiv şefului Oficiului Concurentei, dispunerea mãsurilor care sînt de competenta acestora.
ART. 7
Examinarea preliminarã a eventualelor plingeri
În baza art. 40 lit. b) din lege, plingerile unor persoane fizice sau juridice afectate prin încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi examinate de Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, în termen de 30 de zile de la primire, în condiţiile prevederilor art. 46 din lege.
ART. 8
Solicitarea de informaţii
(1) În baza art. 41 din lege, personalul Consiliului Concurentei, respectiv al Oficiului Concurentei, poate solicita agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici, informaţiile necesare, cu specificarea:
- modalitãţi în care trebuie furnizate informaţiile;
- datei pînã la care trebuie furnizate informaţiile;
- bazei legale şi scopului solicitãrii informaţiilor;
- sancţiunii prevãzute de lege la art. 55 lit. b) sau c), respectiv amenzii de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, în cazul furnizarii de informaţii inexacte sau incomplete, sau în cazul nefurnizarii informaţiilor solicitate.
(2) Dacã agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici nu au furnizat în termenul stabilit informaţiile solicitate conform alin. (1) sau au furnizat informaţii inexacte sau incomplete, se va aplica, de cãtre personalul de control al Consiliului Concurentei, respectiv al Oficiului Concurentei, împuternicit sa instrumenteze investigarea cazului, amenda prevãzutã la art. 55 lit. b) sau c) din lege.
În cazul furnizarii de documente, înregistrãri şi evidente într-o forma incompleta în timpul investigatiilor desfãşurate conform prevederilor art. 42 alin. (2) sau al refuzului de a se supune unui control desfãşurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 43 din lege, se va aplica, de cãtre personalul de control, amenda prevãzutã la art. 55 lit. d) şi e) din lege.
Contravenţiilor sancţionate cu amenzi, prevãzute la art. 55 lit. b)-e) şi la <>art. 56 lit. d) din lege, li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.
În baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de pînã la 250.000 lei pentru fiecare zi de intirziere, calculatã de la data stabilitã prin decizie, pentru a-i determina sa furnizeze informaţiile care le-au fost cerute în baza art. 41 sau sa se supunã controlului prevãzut la art. 42-44 din lege.
Decizia va fi emisã, conform art. 60 alin. (3) din lege, de cãtre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei sau, dupã caz, de cãtre adjunctul şefului Oficiului Concurentei.
(3) În conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sancţiunilor prevãzute la alin. (2) se va face ţinînd seama de gravitatea faptei, de cifra de afaceri şi de cota de piata detinuta de contravenient, gradat pe trepte.
(4) Deciziile emise vor fi comunicate pãrţilor în cauza de cãtre Secretariatul Consiliului Concurentei sau, dupã caz, al Oficiului Concurentei.
(5) Impotriva deciziilor luate de cãtre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei sau de cãtre adjunctul şefului Oficiului Concurentei se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicare, la preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv la şeful Oficiului Concurentei, care se vor pronunţa, prin decizie motivatã, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plingerii.
(6) Deciziile preşedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale şefului Oficiului Concurentei, luate în condiţiile alin. (5), pot fi atacate în fata Sectiei de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie, în termen de 15 zile de la primirea comunicãrii.
(7) Conform art. 45 din lege, la solicitarea Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, organele administraţiei publice centrale şi locale sau, dupã caz, alte instituţii şi autoritãţi publice sînt obligate sa permitã accesul personalului de investigatie la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea.
ART. 9
Investigatia propriu-zisa la fata locului
(1) Procedura stabilitã prin prezentul articol se aplica în caz de încãlcare a prevederilor legii, investigata din oficiu de cãtre Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, pentru care pornirea investigatiei s-a hotãrît în urma autosesizarii, în baza art. 40 lit. a) din lege, în cazul plingerilor examinate conform art. 46 alin. (1), pentru care s-a dispus pornirea investigatiei, în cazul cererilor de dispensa ale agenţilor economici sau ale asociaţiilor de agenţi economici interesaţi, în baza art. 40 lit. c) din lege, precum şi în cazurile cererilor autoritãţilor, organelor şi organizaţiilor menţionate la art. 30 lit. a)-f) din lege, conform art. 40 lit. d) din lege.
(2) Personalul de control de specialitate, abilitat în baza art. 42 alin. (1) din lege, poate sa efectueze anchete, poate, conform art. 42 alin. (2) din lege, sa solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, sa sigileze, sa ridice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente, eliberind persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori sa obţinã copii, pãstrînd originalele; de asemenea, este autorizat sa facã inspecţii inopinate, al cãror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primeascã, la convocare sau la fata locului, informaţii şi justificãri.
(3) Refuzul de a se supune unui control constituie contravenţie, care, conform art. 55 lit. e) din lege, se sancţioneazã cu amenda de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei. Totodatã, conform art. 59 alin. (1) lit. b) din lege, în cazurile de refuz de a se supune oricãrui control prevãzut la art. 42-44 din lege, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, pe agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de pînã la 250.000 lei pentru fiecare zi de intirziere, calculatã de la data stabilitã prin decizie.
(4) Furnizarea de documente, înregistrãri şi evidente într-o forma incompleta în timpul investigatiilor desfãşurate conform alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, conform art. 55 lit. d) din lege.
(5) Percheziţia în baza autorizãrii judiciare date prin ordonanta preşedintelui tribunalului se desfãşoarã în condiţiile de procedura stipulate în art. 42 alin. (3), în art. 43 şi în art. 44 alin. (3), (4), (5) şi (6) din lege şi cu respectarea art. 44 alin. (8) şi (9) din lege.
(6) În caz de constatare a sãvîrşirii infracţiunii prevãzute la art. 63 alin. (1) din lege, acţiunea penalã se pune în mişcare la sesizarea Consiliului Concurentei sau, dupã caz, a Oficiului Concurentei.
ART. 10
Raportul asupra investigatiei
(1) Raportorul, desemnat conform prevederilor art. 6 alin. (5) din prezentul regulament, întocmeşte raportul asupra investigatiei, în care va consemna:
a) numele şi adresele pãrţilor implicate;
b) prevederile din lege, considerate a fi fost incalcate de cãtre agenţii economici implicaţi;
c) faptele, elementele şi consideratiile pe baza cãrora se apreciazã ca s-a comis încãlcarea prevederilor legii;
d) mãsurile şi, dupã caz, sancţiunile propuse.
(2) Raportul asupra investigatiei va fi comunicat pãrţilor în cauza, cu solicitarea ca, pînã la o anumitã data, acestea sa comunice Consiliului Concurentei, respectiv Oficiului Concurentei, observaţiile lor, în scris.
(3) Termenul pentru comunicarea observaţiilor de cãtre pãrţile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avîndu-se în vedere complexitatea cazului, şi nu va fi mai scurt de o luna de la data primirii raportului asupra investigatiei. În baza deciziei Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, acest termen poate fi prelungit o singura data şi pentru cel mult 30 de zile, la cererea partii care invoca motive întemeiate, avînd în vedere împrejurãrile speciale în care se afla.
(4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurentei raportul asupra investigatiei, cuprinzînd şi observaţiile pãrţilor, mãsurile şi sancţiunile propuse, împreunã cu dosarul complet al cazului.
(5) Rapoartele întocmite de Oficiul Concurentei trebuie sa poarte viza şefului Oficiului Concurentei.
(6) Raportorul va prezenta şi va susţine, la data fixatã, raportul în plenul Consiliului Concurentei, care va decide asupra mãsurilor ce urmeazã a fi luate.
ART. 11
Audierea
(1) Orice procedura de investigatie, conform art. 48 din lege, cuprinde audierea agenţilor economici, participanţi la înţelegerea, decizia de asociere ori practica concertata sau la concentrarea economicã, investigata. Audierea este dispusã de cãtre preşedintele Consiliului Concurentei.
(2) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixatã pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigatiei va fi transmisã, spre luare la cunostinta, persoanelor a cãror audiere a fost dispusã, împreunã cu citaţiile pentru audiere.
(3) Preşedintele Consiliului Concurentei poate admite audierea autorului unei plingeri sau reclamaţii, la cererea acestuia, precum şi a oricãrei persoane fizice sau juridice care declara ca deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevãrului în cauza investigata.
(4) Persoanelor a cãror audiere a fost admisã, conform alin. (2), li se va trimite, cu cel puţin doua saptamini înainte de data fixatã pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigatiei, cuprinzînd elementele prevãzute la art. 10 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere şi dacã preşedintele Consiliului Concurentei apreciazã ca este util în interesul investigatiei, împreunã cu citaţiile pentru audiere.
(5) În citaţiile pentru audiere se vor preciza:
a) data fixatã pentru audiere;
b) posibilitatea şi condiţiile în care poate fi consultat dosarul cauzei, la sediul Consiliului Concurentei;
c) faptul ca neprezentarea sau renunţarea la audiere, precum şi refuzul oricãrei depozitii, conform art. 48 alin. (3) din lege, nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigare în cazul respectiv.
(6) Înainte de audiere, la cererea scrisã a pãrţilor, respectiv a persoanelor citate, conform prevederilor art. 49 alin. (2) şi (3) din lege, preşedintele Consiliului Concurentei poate permite consultarea dosarului la Secretariatul Consiliului Concurentei şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase de pe actele procedurii de investigatie.
(7) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei, care prezintã caracter de secret de stat ori sînt confidenţiale, nu sînt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau de extrase decît prin decizie semnatã de preşedintele Consiliului Concurentei.
(8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi înregistrate într-un registru special, cu toate datele de identificare şi de localizare a acestora şi cu semnatura autografa.
(9) Agenţii economici citaţi vor fi reprezentaţi la audiere de cãtre reprezentanţii lor legali sau de cãtre persoanele împuternicite special în acest scop. Audierile vor fi fãcute în plenul Consiliului Concurentei.
(10) Audierea persoanelor citate va fi facuta separat sau în prezenta altor pãrţi citate, caz în care se va acorda atenţia cuvenitã pãstrãrii secretului de afaceri al agenţilor economici implicaţi.
(11) Depozitiile sau declaraţiile persoanelor audiate vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de persoanele respective sau vor fi înregistrate pe banda magnetica.
ART. 12
Luarea deciziilor
(1) În conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) şi în baza atributiei prevãzute la art. 27 lit. a) din lege, dupã audierile dispuse şi, dacã este cazul, admise şi dupã examinarea observaţiilor pãrţilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide dupã cum urmeazã:
a) sa ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, sa formuleze recomandãri, sa impunã pãrţilor condiţii speciale şi alte obligaţii, sa aplice agenţilor economici amenzi în condiţiile prevãzute la cap. VI din lege, în cazul unei investigaţii dispuse din oficiu sau la sesizare, privind încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;
b) sa emita o decizie motivatã de acordare sau de refuz de dispensa, pentru înţelegerea, decizia de asociere ori practica concertata, în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (4) din lege.
(2) În cazurile în care agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici se fac vinovaţi de încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, dupã caz, ale art. 6 din lege, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care ordonã încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, putind, totodatã, prin aceasta decizie sa formuleze recomandãri şi sa impunã pãrţilor implicate condiţii speciale şi alte obligaţii. Decizia va preciza termenul în care pãrţile sînt obligate sa se conformeze hotãrîrii şi mãsurilor dispuse.
(3) Contravenţiile reprezentind încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, conform art. 56 lit. a) din lege, se sancţioneazã cu amenda de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agenţii economici cu o cifra de afaceri de peste 2.500.000.000 lei în anul financiar anterior celui în care s-a încãlcat legea, cu amenda în suma de pînã la 10% din cifra de afaceri respectiva.
(4) Individualizarea sancţiunii se face ţinînd seama de gravitatea faptei şi de consecinţele sale asupra concurentei, dupã criteriul cifrei de afaceri a contravenientului şi al cotei de piata deţinute de acesta, gradat pe transe. Sancţiunea se aplica prin decizie emisã de comisia Consiliului Concurentei, desemnatã pentru cazul în speta, respectiv de adjunctul şefului Oficiului Concurentei.
(5) În cazul în care agenţii economici implicaţi nu au adus la îndeplinire o decizie emisã conform alin. (2), în termenul indicat, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici în cauza pot fi obligaţi la plata unei amenzi cominatorii în suma de pînã la 750.000 lei pentru fiecare zi de intirziere, prin decizie emisã de o comisie din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv de adjunctul şefului Oficiului Concurentei, conform art. 59 alin. (2) lit. a) din lege.
(6) Conform art. 59 alin. (3) din lege, în baza deciziei comisiei din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv a adjunctului şefului Oficiului Concurentei, profiturile suplimentare realizate de agenţii economici ca urmare a încãlcãrii prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, vor fi confiscate şi vãrsate la bugetul de stat.
(7) Deciziile emise conform alin. (1), (2), (3), (5) şi (6) vor fi comunicate fãrã intirziere pãrţilor în cauza, prin secretarul general al Consiliului Concurentei, şi vor putea fi publicate în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupã caz. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agenţilor economici în cauza, astfel încît secretul profesional sa nu fie divulgat.
(8) Impotriva deciziilor luate conform alin. (3), (5) şi (6), se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicãrii deciziei, la preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv la şeful Oficiului Concurentei, care se vor pronunţa prin decizie motivatã, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plingerii.
(9) Deciziile preşedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale şefului Oficiului Concurentei, luate conform alin. (8), pot fi atacate în fata Sectiei de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie, în termen de 15 zile de la primirea comunicãrii.
(10) Deciziile luate de Consiliul Concurentei conform alin. (1) pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Preşedintele instanţei poate ordonã, la cerere, suspendarea executãrii deciziei atacate.
(11) Conform art. 7 din lege, dacã, prin mãsurile luate şi prin sancţiunile aplicate de Consiliul Concurentei unui agent economic care abuzeaza de poziţia sa dominanta, nu se obţine restabilirea situaţiei şi prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere curţii de apel în a carei circumscripţie teritorialã se afla sediul principal al agentului economic în cauza sa ordone mãsurile adecvate pentru lichidarea poziţiei dominante pe piata a acestuia.
ART. 13
Procedura de întocmire şi de inaintare a cererilor pentru certificarea prealabilã a neinterventiei Consiliului Concurentei, în condiţiile art. 3 din prezentul regulament, precum şi a cererilor de dispensa, potrivit art. 5 alin. (2) şi în baza art. 5 alin. (4) şi (6) din lege
(1) Cererea se întocmeşte în forma prezentatã în anexa la prezentul regulament şi va fi intitulata, dupã caz, cerere pentru certificarea prealabilã a neinterventiei sau cerere pentru dispensa. Se recomanda agenţilor economici sa consulte compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei înainte de întocmirea cererii pentru certificarea neinterventiei sau pentru dispensa.
(2) Cererilor pentru certificarea prealabilã a neinterventiei, privind înţelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, intervenite dupã data intrãrii în vigoare a legii, li se aplica, mutatis mutandis, procedura prevãzutã la art. 2 alin. (1) din prezentul regulament.
(3) Cererile, împreunã cu documentele precizate în formular, semnate de reprezentanţii legali ai agenţilor economici sau ai asociaţiilor de agenţi economici în cauza, vor fi înaintate Consiliului Concurentei în cinci exemplare, prin posta, recomandat sau prin curier. Consiliul Concurentei va inregistra primirea cererilor într-un registru special de evidenta.
(4) Cererile pentru certificarea prealabilã a neinterventiei şi cererile de dispensa devin efective la data primirii lor de cãtre Consiliul Concurentei, atunci cînd acestea sînt corecte şi complete, cu consecinţele prevãzute la art. 15 din prezentul regulament.
(5) Dacã se constata ca informaţiile cuprinse în cerere şi/sau documentele aferente sînt incomplete şi/sau inexacte, Consiliul Concurentei va informa neîntîrziat, în scris, pãrţile care au înaintat cererea şi va fixa un termen de cel mult doua saptamini pentru completarea informaţiilor de cãtre pãrţile în cauza. În aceste cazuri, cererea devine efectivã la data primirii de cãtre Consiliul Concurentei a completãrii informaţiilor, astfel încît cererea sa devinã corecta şi completa. Dacã autorii nu corecteaza şi nu completeazã informaţiile conform solicitãrii şi pînã la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurentei, cererea respectiva va fi consideratã inacceptabila şi va putea fi respinsã de Consiliul Concurentei; agenţii economici vor fi informati, în scris, fãrã intirziere.
(6) În examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurentei se bazeazã pe informaţiile cuprinse în cerere şi pe documentele aferente, putind sa solicite şi informaţii suplimentare, în baza prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informaţii de la agenţii economici se va face conform prevederilor art. 8 din prezentul regulament.
ART. 14
Procedura de examinare a cererilor, de investigare şi de emitere a deciziilor
(1) În cazul cererilor de certificare prealabilã a neinterventiei, în urma examinãrii informaţiilor din cerere şi a eventualelor informaţii solicitate suplimentar, Consiliul Concurentei va hotãrî, dupã caz:
a) certificarea neinterventiei sale, atunci cînd constata ca înţelegerea, decizia de asociere sau practica concertata ori poziţia dominanta nu intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;
b) încadrarea înţelegerii, deciziei de asociere sau practicii concertate ori poziţiei dominante în cauza, ca intrînd sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1), respectiv ale art. 6, din lege.
(2) Calificarea conform lit. a) sau b) va fi comunicatã în scris, de îndatã, pãrţilor care au înaintat cererea.
(3) În examinarea cazurilor de acordare de dispensa conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul Concurentei se va baza pe informaţiile furnizate prin cerere şi pe eventualele informaţii solicitate suplimentar, în condiţiile prevãzute la art. 8 din prezentul regulament.
Atunci cînd din examinarea preliminarã a cererii rezulta posibilitatea acordãrii exceptarii, se va proceda dupã cum urmeazã:
a) se va publica, pe cheltuiala partii interesate în obţinerea dispensei, rezumatul cererii şi vor fi invitaţi terţii sa-şi prezinte punctul de vedere, într-un termen limita de 30 de zile de la publicare. Terţii vor transmite în scris Consiliului Concurentei observaţiile lor în termenul stabilit prin anunţ. În anunţul publicat se va acorda atenţia cuvenitã pãstrãrii secretului de afaceri al agenţilor economici în cauza;
b) raportorul desemnat cu investigarea cazului va completa cu concluziile rezultate din comentariile terţilor şi, în cazul în care acestea sînt favorabile, în funcţie şi de rezultatul audierilor, Consiliul Concurentei va putea emite decizia de acordare a dispensei;
c) dacã din observaţiile prezentate de terţi rezulta rezerve serioase în privinta acordãrii dispensei, raportorul va continua procedura de investigatie, conform art. 9, 10, 11 şi 12 din prezentul regulament;
d) în baza art. 50 lit. b) din lege, dupã audierile dispuse şi, dacã este cazul, admise, dupã examinarea observaţiilor pãrţilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei va emite o decizie motivatã de acordare sau de refuz de dispensa, pentru înţelegerea, decizia de asociere ori practica concertata în cauza.
(4) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care este acordatã dispensa, precum şi eventualele condiţii şi obligaţii ce trebuie respectate de cãtre beneficiari.
(5) Dispensa acordatã prin decizie poate fi reînnoitã, la cerere, dacã sînt satisfacute în continuare condiţiile necesare, şi poate fi revocatã, dacã circumstanţele în care a fost acordatã s-au modificat.
(6) Decizia de acordare a dispensei este nulã, dacã a fost acordatã pe baza unor informaţii inexacte, furnizate cu scopul inducerii în eroare.
(7) În deciziile de acordare a dispensei se va mentiona taxa de dispensa, care va fi plãtitã de beneficiar, conform art. 33 din lege.
(8) Comunicarea deciziei de cãtre autorii cererii va fi facuta, fãrã intirziere, de cãtre secretarul general al Consiliului Concurentei şi va putea fi publicatã, pe cheltuiala solicitantului, în Monitorul Oficial al României. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agenţilor economici în cauza, astfel încît secretul profesional sa nu fie divulgat.
Deciziile pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Preşedintele instanţei poate ordonã, la cerere, suspendarea executãrii deciziei atacate.
ART. 15
Neaplicarea de amenzi
Nu vor fi aplicate amenzi pentru încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege agenţilor economici şi asociaţiilor de agenţi economici, în perioada cuprinsã între data cînd cererea pentru certificarea prealabilã a neinterventiei, respectiv cererea pentru dispensa la Consiliul Concurentei, devine efectivã şi data emiterii deciziei de cãtre Consiliul Concurentei, pentru activitãţile şi acţiunile acoperite prin cerere.
ART. 16
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intra în vigoare, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei, la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a ordinului de aprobare.


ANEXA 1
-------
la regulament

- FORMULAR TIP -


CERERE
pentru certificarea prealabilã a neinterventiei Consiliului Concurentei, respectiv pentru dispensa de exceptare individualã de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

CAP. 1
Pãrţile la acord

Secţiunea 1
Pãrţile la acord sau persoanele împuternicite sa înainteze cererea
1.1. Indicaţi agenţii economici, pãrţi la înţelegere, decizie de asociere ori practica concertata sau la poziţia dominanta consideratã, cu menţionarea: denumirii/sediului principal; nr./datei înmatriculãrii la Registrul comerţului sau înregistrãrii echivalente; codului fiscal; nr. de telefon; nr. de fax; persoanei indicate pentru relaţii; nr. de telefon, nr. de fax, funcţia detinuta.
1.2. În cazul cînd cererea este întocmitã în comun de pãrţi, indicaţi numele reprezentantului împuternicit sa le reprezinte, pentru întocmirea şi înaintarea cererii, nr. de telefon, nr. de fax, adresa; se va anexa şi împuternicirea legalã pentru reprezentant. Cererea va fi semnatã de pãrţile la acord.

Secţiunea a 2-a
Informaţii despre pãrţile la acord şi grupurile din care acestea fac parte
2.1. Pentru fiecare dintre agenţii economici mentionati la pct. 1.1., indicaţi obiectul de activitate şi precizati activitatea principala şi pe cele secundare.
2.2. Indicaţi grupul de societãţi din care face parte fiecare dintre pãrţile la acord, menţionînd domeniul de activitate al grupului şi activitãţile desfãşurate pe piata relevanta.

Secţiunea a 3-a
Menţiuni privind notificarea
3.1. Prezentaţi, pe scurt, eventualele motive de natura economicã sau juridicã, pentru care cazul care face obiectul cererii comporta urgenta în soluţionare.
3.2. Precizati dacã, în plus fata de informaţiile cerute prin formular, intentionati sa prezentaţi fapte şi documente suplimentare care nu sînt disponibile la data întocmirii cererii, iar dacã da, la care secţiune şi punct.
3.3. Precizati dacã, înainte de întocmirea cererii, aţi avut, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei, vreo discuţie privind clarificarea informaţiilor care trebuie furnizate prin cerere.

Secţiunea a 4-a
Detalii despre acordul care face obiectul cererii
4.1. Prezentaţi, pe scurt, natura, conţinutul şi obiectivele acordului.
4.2. Precizati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea pãrţilor de a lua independent decizii în activitatea lor, cu privire la:
- stabilirea preţurilor de vînzare sau de cumpãrare, a discounturilor şi a altor condiţii comerciale sau facilitãţi de plata;
- cantitãţile de produse care se fabrica ori se distribuie sau numãrul de servicii care se presteazã;
- dezvoltarea tehnica şi tehnologicã sau investiţiile;
- alegerea pieţelor sau a surselor de aprovizionare;
- aprovizionarea de la terţi sau vînzarea cãtre aceştia.
4.3. Precizati dacã şi în ce fel prin acordul în cauza se afecteazã comerţul dintre România şi alta ţara sau alte tari.

Secţiunea a 5-a
Publicarea rezumatului cazului
Dupã primirea cererii, Consiliul Concurentei poate da un anunţ prin care îi invita pe terţi sa-şi exprime punctul de vedere în legatura cu acordul în cauza. În textul care va fi publicat se va tine seama de pãstrarea secretului de afaceri al pãrţilor şi el va cuprinde:
- numele pãrţilor la acord şi grupurile de agenţi economici din care acestea fac parte;
- un rezumat scurt cuprinzînd natura şi obiectivele acordului;
- sectoarele de producţie şi/sau de distribuţie afectate de acordul în cauza.

CAP. 2
Piata relevanta

Secţiunea a 6-a
Elemente de baza pentru definirea pieţei relevante
Se vor aplica Instrucţiunile privind definirea pieţei relevante, emise de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor legii.
Piata relevanta are doua componente: piata produsului şi piata geograficã.
Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sînt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datoritã caracteristicilor, preţurilor şi utilitãţii date acestora.
Piata geograficã cuprinde aria în care agenţii economici vînd produse sau presteazã servicii identice, similare, respectiv substituibile celor din acord, pentru care condiţiile de concurenta sînt omogene şi care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, în special datoritã cheltuielilor de transport suportate de cumpãrãtori.
6.1. Informaţii pentru definirea pieţei produsului
6.1.1. Enumerati produsele sau serviciile care sînt incluse în acordul care face obiectul cererii.
6.1.2. Enumerati produsele şi/sau serviciile care, dupã pãrerea dumneavoastrã, constituie substitute posibile pentru produsele şi serviciile indicate la pct. 6.1.1.
Dacã au fost identificate mai multe pieţe ale produsului, pentru fiecare dintre acestea, afectate de acordul în cauza, se vor indica distinct produsele care constituie substitute, în acest caz fiind definite mai multe pieţe ale produsului.
Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acord va inregistra o creştere de preţ mica, dar semnificativã şi de durata (de exemplu de 5%). Produsele cãtre care se vor reorienta clienţii în acest caz constituie substitute ale produsului respectiv.
Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi înscrise în ordinea descrescãtoare a substituibilitatii.
6.2. Informaţii pentru definirea pieţei geografice
6.2.1. Delimitati aria geograficã în care activeazã pãrţile la acord, pentru produsele incluse în piata/pieţele produsului. Aceasta poate fi întreg teritoriul României sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizatã.
6.2.2. Identificati aria geograficã în care sînt localizati agenţii economici producãtori, care vînd produsele incluse în piata produsului, care sînt sau pot fi luati în considerare de cumpãrãtorii din aria geograficã definitã la pct. 6.2.1., atunci cînd aceştia iau deciziile de cumpãrare.
Aria geograficã în care activeazã pãrţile la acord şi aria geograficã în care sînt localizati agenţii economici concurenţi, identificati mai sus, formeazã piata geograficã.
6.2.3. Pentru produsele din import incluse în piata relevanta, precizati numele producãtorilor, ţara de origine şi eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata româneascã (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: condiţii impuse prin reglementãri interne, costurile de transport relativ mari, lipsa reţelelor de distribuţie sau dificultãţi de acces la reţelele de distribuţie existente).

Secţiunea a 7-a
Situaţia pãrţilor la acord pe piata relevanta
Informaţiile solicitate în aceasta secţiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord, iar cînd aceasta face parte dintr-un grup, pentru grupul fiecãrei pãrţi, luat ca un tot.
7.1. În legatura cu fiecare piata relevanta identificata, indicaţi ponderea insumata a pãrţilor la acord pe piata relevanta în ultimii 3 ani. Ponderea de piata se calculeazã pe baza cifrei de afaceri a fiecãreia dintre pãrţi şi se vor utiliza Instrucţiunile emise de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor legii, privind modul de calculare a cifrei de afaceri.
7.2. Indicaţi, prin estimare, gradul de utilizare a capacitãţilor de producţie ale pãrţilor la acord şi ale capacitãţilor totale de producţie existente pe piata relevanta.

Secţiunea a 8-a
Situaţia concurentei pe piata relevanta
Informaţiile solicitate în aceasta secţiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord sau pentru grupul partii la acord, luat ca un tot.
8.1. Indicaţi principalii concurenţi ai pãrţilor, menţionînd denumirea/numele lor şi ponderea pe piata a fiecãruia. Indicaţi sediul/adresa lor, nr. de telefon, nr. de fax şi numele persoanei care poate fi contactata pentru fiecare dintre agenţii economici identificati.
8.2. Explicaţi modul în care agenţii economici concurenţi îşi vînd produsele sau presteazã serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, sînt importatori, vînd prin sistem de distribuţie exclusiva sau neexclusiva?).
8.3. Descrieti nivelul şi dinamica cererii în raport cu oferta pe piata relevanta a produsului. Exista categorii diferite de cumpãrãtori?. Exista agenţi economici cu capital de stat care fac achiziţii publice importante?
8.4. Indicaţi principalii clienţi ai fiecãreia dintre pãrţi, menţionînd denumirea/numele lor, sediul/adresa, nr. de telefon, nr. de fax şi numele persoanei care poate fi contactata pentru relaţii.

CAP. 3
Motivul cererii şi documentele în susţinerea acesteia

Secţiunea a 9-a
Motivele cererii pentru certificarea prealabilã a neinterventiei
9.1. Arãtaţi care prevederi sau efecte ale acordului sau ale comportamentului de piata ridica probleme de compatibilitate cu regulile de concurenta stabilite prin lege în România, pentru a permite Consiliului Concurentei sa se clarifice asupra faptelor. Prezentaţi faptele relevante şi motivele pentru care consideraţi ca prevederile art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din Legea concurentei nu sînt aplicabile în cazul menţionat în cerere.
9.2. De ce acordul sau comportamentul nu are ca obiect sau ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata româneascã într-o mãsura apreciabila sau de ce agenţii economici în cauza nu au un comportament care sa constituie abuz de poziţie dominanta?

Secţiunea a 10-a
Motivele cererii pentru dispensa
10.1. În conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, prezentaţi modul concret în care sînt îndeplinite condiţiile pentru exceptare.
Argumentati avantajele, respectiv creşterile în eficienta, care sînt scontate în cazul derulãrii acordului pentru care s-a cerut dispensa, cu precizarea domeniului concret în care acestea se vor produce şi a efectului în reducerea substantiala şi de durata a preţurilor la consumatori. Mentionati eventualele avantaje de interes general.

Secţiunea a 11-a
Documentele în susţinerea cererii
Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente, în fotocopie:
a) rapoartele de gestiune şi bilanţurile contabile ale pãrţilor la acord, pe ultimii 3 ani;
b) rapoartele, studiile şi analizele de piata întocmite, în baza cãrora s-a luat decizia de convertire a acordului care face obiectul cererii de dispensa;
c) acordul convenit de pãrţi, care va trebui sa cuprindã pãrţile semnatare, obiectul acordului, obligaţiile pãrţilor, data intrãrii în vigoare, termenul de valabilitate sau data expirãrii.
Atît cererea, cît şi documentaţia anexatã vor fi depuse în cinci exemplare.

Secţiunea a 12-a
Declaraţie
Cererea se va încheia cu urmãtoarea declaraţie, care trebuie semnatã de cãtre sau în numele şi din împuternicirea pãrţilor la acord (se vor mentiona, în clar, numele şi calitatea persoanelor semnatare):
"Subsemnaţii declaram ca informaţiile date în prezenta cerere sînt corecte, dupã cunostinta şi convingerea noastrã, ca documentele solicitate prin formular sînt anexate şi ca pãrerile exprimate sînt sincere. Se cunoaşte conţinutul regulamentului emis de Consiliul Concurentei pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurentei."

Data şi locul ................. Semnãturile
................
................
................

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016