Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. V/10.813 din 18 august 1994  privind efectuarea operatiunilor valutare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. V/10.813 din 18 august 1994 privind efectuarea operatiunilor valutare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 19 septembrie 1994
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Pe teritoriul României, încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi alte tranzacţii financiare şi de capitaluri între persoanele juridice rezidente şi între acestea şi persoane fizice rezidente se realizează numai în moneda naţională (leu).
    2. Operaţiunile valutare se pot efectua numai între rezidenţi şi nerezidenţi şi numai prin conturi deschise în România, la societăţi bancare autorizate de Banca Naţională a României să efectueze astfel de operaţiuni.
    În zonele cu regim vamal special, precum şi în situaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, se pot efectua şi operaţiuni valutare între rezidenţi numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.
    3. Operaţiuni de vânzare şi/sau cumpărare de valute se pot efectua numai pe piaţa valutară, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.
    4. Prin operaţiuni valutare, în sensul prezentului regulament, se înţelege încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, tranzacţiile financiare şi de capitaluri cu valori mobiliare şi imobiliare exprimate în monedele altor ţări sau în unităţi monetare compozite de tipul D.S.T. (Drepturi speciale de tragere) şi E.C.U. (Unitatea europeană de cont), precum şi operaţiunile efectuate în moneda naţională "leu", atunci când acestea din urmă au loc între rezidenţi şi nerezidenţi.
    5. În sensul prezentului regulament, sunt consideraţi rezidenţi din punct de vedere valutar:
    a) persoanele juridice, rezidente:
    a.1. instituţiile publice, ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în străinătate;
    a.2. regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile, cluburile, ligile şi orice alte persoane juridice autorizate să desfăşoare activităţi în România, cu caracter lucrativ sau nonprofit;
    a.3. sucursalele, filialele, reprezentantele şi agenţiile firmelor străine înregistrate în România;
    b) persoanele fizice rezidente:
    b.1. persoanele fizice, cetăţeni români, cu domiciliul în România;
    b.2. persoanele fizice de altă cetăţenie şi persoanele fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în România.
    6. În sensul prezentului regulament sunt consideraţi nerezidenţi din punct de vedere valutar:
    a) persoanele juridice nerezidente:
    a.1. persoanele juridice care nu sunt înregistrate şi autorizate să desfăşoare activităţi în România;
    a.2. ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale altor ţări în România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România;
    a.3. sucursalele, filialele, reprezentanţele şi agenţiile unor firme româneşti care desfăşoară activităţi şi sunt înregistrate în străinătate ca persoane juridice;
    b) persoanele fizice nerezidente:
    b.1. persoanele fizice, cetăţeni străini, care lucrează în cadrul ambasadelor, consulatelor şi reprezentanţelor altor ţări în România sau în cadrul unor organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale acestora care funcţionează în România;
    b.2. persoanele fizice, cetăţeni străini, precum şi persoanele fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în străinătate.
    7. Persoanele juridice şi fizice rezidente au dreptul să deţină active în valută şi să dispună integral de acestea în condiţiile reglementărilor legale şi ale prezentului regulament.
    8. Persoanele juridice rezidente sunt obligate să încaseze sumele în valută aferente exporturilor de bunuri şi servicii, precum şi din orice alte operaţiuni şi tranzacţii cu nerezidenţi în conturile deschise la societăţi bancare autorizate de Banca Naţională a României.

    CAP. II
    Operaţiuni valutare curente (de cont curent)

    9. În sensul prezentului regulament, constituie operaţiuni valutare curente (de cont curent) tranzacţiile între rezidenţi şi nerezidenţi sub forma operaţiunilor valutare, aşa cum au fost definite la pct. 4 de mai sus şi care se referă la:
    a) exportul şi importul de bunuri, inclusiv pentru prelucrare (processing), precum şi bunurile procurate de cărăuşi în porturi şi aeroporturi;
    b) exportul şi importul de servicii: transport mărfuri şi pasageri, asigurări şi servicii financiare, comunicaţii, lucrări de construcţii, leasing operaţional, marketing şi operaţiuni înrudite, servicii audiovizuale, culturale, sportive şi alte servicii, licenţe, brevete, drepturi de autor etc.;
    c) cheltuielile pentru călătorii turistice, în scop medical şi educaţional, în interes de serviciu;
    d) cheltuielile ambasadelor şi ale misiunilor diplomatice, precum şi ale organizaţiilor internaţionale sau ale reprezentanţilor acestora;
    e) veniturile din investiţii directe şi de portofoliu sau din operaţiuni de cont financiar şi de capital sub forma de dividende, profituri şi dobânzi;
    f) transferurile curente reprezentând contribuţii, cotizaţii sau taxe la organizaţii internaţionale sau la alte instituţii cu caracter regional sau internaţional;
    g) orice tranzacţii care nu încadrează în operaţiunile valutare de cont financiar şi de capital prevăzute la cap. 3 din prezentul regulament.
    10. Operaţiunile valutare curente (de cont curent) se realizează de societăţile bancare în nume propriu şi/sau în contul clienţilor în conformitate cu practica internaţională, cu respectarea reglementărilor şi în condiţiile normelor Băncii Naţionale a României.
    Societăţile bancare pot acorda credite în valută persoanelor juridice rezidente numai pentru operaţiuni de import de bunuri şi servicii.
    11. Introducerea sau scoaterea din România de sume în valută efectivă (în numerar) şi alte instrumente de plată în valută, precum şi de sume în moneda naţională efectivă şi alte instrumente de plată în lei se efectuează în limitele şi în condiţiile prevăzute în normele din anexa nr. 1 la prezentul regulament.

    CAP. III
    Operaţiuni valutare de cont financiar şi de capital

    12. În sensul prezentului regulament, constituie operaţiuni valutare de cont financiar şi de capital tranzacţiile dintre rezidenţi şi nerezidenţi sub forma operaţiunilor valutare, aşa cum au fost definite la pct. 4 şi care se referă la:
    a) investiţii directe ale rezidenţilor în străinătate (sub formă de investiţii mobiliare sau imobiliare);
    b) investiţii de portofoliu ale rezidenţilor în străinătate (sub formă de valori mobiliare: acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat, bonuri de tezaur sau alte titluri de valoare);
    c) împrumuturi şi credite acordate nerezidenţilor sau depozite ale rezidenţilor constituite în străinătate;
    d) împrumuturi şi credite primite de rezidenţi sau depozite ale nerezidenţilor deţinute de rezidenţi în conturi la societăţi bancare din România;
    e) orice transferuri valutare ale rezidenţilor care nu au în corespondent o contraprestaţie (cum ar fi: succesiuni, donaţii, ajutoare, cadouri, transferuri ale emigranţilor, pensii, alocaţii etc.).
    13. Operaţiunile valutare de cont financiar şi de capital prevăzute la pct. 12 de mai sus se supun autorizării în conformitate cu prevederile din normele cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul regulament, cu următoarele excepţii;
    - depozitele nerezidenţilor deţinute de rezidenţi în conturi la societăţi bancare din România;
    - împrumuturile şi creditele primite de rezidenţi cu garanţia statului;
    - depozitele plasate şi atrase în nume şi în cont propriu de către societăţile bancare - persoane juridice române.

    CAP. IV
    Conturi în valută

    14. Persoanele juridice şi fizice, rezidente şi nerezidente, pot deschide conturi în valută la societăţile bancare autorizate de Banca Naţională a României să efectueze operaţiuni valutare.
    15. Deţinerea în străinătate de disponibilităţi în conturi bancare sau sub forma de orice alte active în valută, precum şi utilizarea acestora de către persoane juridice rezidente pot fi făcute numai pe baza şi în condiţiile autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României, potrivit normelor cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul regulament.
    16. Alimentarea conturilor în valută ale persoanelor juridice rezidente şi utilizarea disponibilităţilor din aceste conturi se pot efectua numai prin operaţiuni valutare cu nerezidenţi, prin vânzări/cumpărări pe piaţa valutară, precum şi în cazurile autorizate de Banca Naţională a României potrivit prezentului regulament.
    În baza prezentului regulament, a documentaţiilor specifice tranzacţiilor respective şi a declaraţiilor "bona fide" prezentate de clienţi, identificarea şi clasificarea fiecărei tranzacţii ca fiind operaţiune valutară curentă (de cont curent) sau de cont financiar şi de capital se fac de către societăţile bancare.
    17. Persoanele fizice rezidente pot deţine sume în valută, în numerar sau în conturi personale deschise la societăţile bancare autorizate de Banca Naţională a României.
    Persoanele fizice rezidente care realizează venituri în valută în străinătate pot păstra sumele respective în conturi deschise la bănci în străinătate.
    18. Societăţile bancare autorizate de Banca Naţională a României să efectueze operaţiuni valutare pot deschide conturi în valută pentru persoane juridice şi fizice nerezidente.
    Alimentarea conturilor în valută ale nerezidenţilor se poate efectua prin depuneri în numerar pe baza de documente care să ateste provenienţa sumelor (declaraţie vamală purtând data ultimei intrări în România, buletin de schimb valutar, eliberate pe numele titularului de cont) sau prin transfer bancar din conturi ale nerezidenţilor sau rezidenţilor.
    Titularii acestor conturi pot utiliza în mod liber disponibilităţile lor valutare prin transferuri către rezidenţi sau nerezidenţi, prin vânzări de valută contra monedă naţională "leu" pe piaţa valutară din România sau prin ridicări de sume în numerar în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    19. Misiunile diplomatice, consulare şi reprezentanţele României în străinătate au dreptul să deţină conturi la bănci din străinătate pentru efectuarea operaţiunilor valutare necesare desfăşurării activităţii lor.
    20. Persoanele juridice şi fizice nerezidente pot deschide conturi în moneda naţională "leu" la societăţi bancare autorizate să funcţioneze în România.
    Alimentarea conturilor în lei se poate face cu sume provenite din cumpărări pe piaţa valutară sau din activităţi legale realizate pe teritoriul României.
    La fiecare alimentare a contului în lei, titularul acestuia are obligaţia să depună la banca o declaraţie scrisă asupra provenienţei sumelor respective.
    Disponibilităţile din aceste conturi în lei pot fi utilizate de titulari numai pentru plăţi în lei pe teritoriul României.

    CAP. V
    Piaţa valutară

    21. Piaţa valutară din România se compune din totalitatea operaţiunilor de vânzare-cumpărare de valută contra monedei naţionale (leu) dintre intermediarii autorizaţi de Banca Naţională a României în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi în contul clienţilor, inclusiv ale caselor de schimb valutar.
    22. Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare în România sunt prevăzute în normele cuprinse în anexa nr. 3 şi în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    Cursurile de schimb ale leului faţă de monedele altor ţări şi faţă de monedele compozite (D.S.T. şi E.C.U.) se stabilesc pe piaţa valutară, pe baza cererii şi ofertei şi cu respectarea procedurilor elaborate de Banca Naţională a României.

    CAP. VI
    Controlul valutar

    23. Societăţile bancare şi celelalte persoane juridice rezidente, autorizate să efectueze operaţiuni valutare, răspund de aplicarea corectă a prevederilor prezentului regulament.
    În acest scop, la efectuarea operaţiunilor dispuse de clienţi, societăţile bancare autorizate vor urmări ca, pe documentele ce le sunt prezentate de persoanele juridice şi/sau fizice în vederea efectuării oricărei operaţiuni de transfer bancar, depunere sau ridicare de valută în numerar, solicitanţii să menţioneze provenienţa, respectiv destinaţia pe care o vor da sumelor respective. Totodată, societăţile bancare vor solicita documentele justificative corespunzătoare şi, după caz, autorizările prevăzute de prezentul regulament şi de normele Băncii Naţionale a României.
    Alimentarea conturilor nerezidenţilor prin transfer bancar din conturi ale rezidenţilor va fi efectuată de către societăţile bancare încasatoare numai dacă societăţile bancare plătitoare confirmă în scris că operaţiunea se face cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României.
    Având în vedere prevederile normelor din anexa nr. 1 la prezentul regulament, referitoare la limita maximă de valută efectivă (numerar) pe care persoanele fizice rezidente o pot scoate din ţară, societăţile bancare pot elibera valută în numerar pentru operaţiuni valutare de cont curent sau de cont financiar şi de capital numai până la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie. Sumele peste această limită se transferă numai pe cale bancară sau se eliberează sub formă de instrumente bancare de plată.
    Societăţile bancare pot elibera caselor de schimb valutar numerar peste echivalentul a 5.000 dolari S.U.A. în limita disponibilului din cont.
    În cazul persoanelor fizice reprezentante ale persoanelor juridice cu activitate de transporturi internaţionale şi turism internaţional, societăţile bancare pot elibera sume în numerar până la echivalentul a 10.000 dolari S.U.A., cu condiţia prezentării licenţelor de funcţionare eliberate de Ministerul Transporturilor, respectiv de Ministerul Turismului.
    24. Banca Naţională a României va supraveghea şi va controla respectarea prevederilor prezentului regulament.
    25. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute de lege.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    26. Încasările valutare provenind din exportul de mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii în străinătate, efectuate de persoane juridice rezidente anterior datei de 4 mai 1992, urmează regimul valutar în vigoare până la acea dată. Societăţile bancare vor transfera aceste sume în maximum 3 zile lucrătoare de la încasare la rezerva valutară a statului, în administrarea Băncii Naţionale a României, şi vor deconta clienţilor contravaloarea în lei la cursul de schimb din ziua efectuării operaţiunii.
    27. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepţia anexei nr. 3, care a intrat în vigoare la data de 1 august 1994. Anexele nr. 1,2,3,4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
    Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament îşi încetează aplicabilitatea Regulamentul nr. V/3616/2 privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţională a României la 4 mai 1992, cu modificările ulterioare, precum şi orice dispoziţii contrare.

                Preşedintele Consiliului de administraţie al
                       Băncii Naţionale a României,
                             Mugur Isărescu,
                               guvernator

    Bucureşti, 18 august 1994.
    Nr. V/10.813

    ANEXA 1

                             NORME
              privind sumele în valută şi în lei
           care pot fi introduse şi scoase din România

    I. Cu privire la sumele în valută efectivă (numerar) ce pot fi introduse în România

    1. În sensul prezentelor norme, prin valută efectivă (numerar) se înţelege biletele de bancă străine şi monedele străine în circulaţie.
    2. Persoanele fizice pot intra în România cu valută efectivă (numerar), în limita unei sume echivalente a 10.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie.
    În categoria persoanelor fizice se includ şi persoanele fizice care sunt reprezentante ale persoanelor juridice.
    3. La intrarea în România, persoanele fizice, cetăţeni români şi străini, sunt obligate să declare organelor vamale româneşti sumele în valută efectivă (numerar) aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 1.000 dolari S.U.A., precum şi cecurile de călătorie.
    Declaraţia vamală, vizată de vamă, rămâne asupra declarantului, urmând a fi prezentată la ieşirea din ţară, pentru justificarea valutei.
    4. Sumele în valută efectivă (numerar) ce depăşesc limita a 10.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat româneşti.
    Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanţă de consemnare în 3 exemplare, conţinând elementele necesare de identificare a depunătorului şi a sumei în valută (numele şi prenumele depunătorului, numărul şi seria paşaportului, ţara care l-a eliberat, felul valutei şi suma, data intrării, data ieşirii din România). Chitanţa de consemnare se datează şi se semnează de către organul vamal care a întocmit-o şi care va aplica, totodată, pe aceasta ştampila sa personală.
    Organele vamale la care s-au făcut astfel de consemnări de sume le pot elibera, în termen de 3 ani de la data depunerii pe baza cererii titularului la ieşirea din ţară şi cu reţinerea de la acesta a originalului chitanţei de consemnare. După acest termen, sumele în cauză se fac venit la bugetul de stat, conform reglementărilor în vigoare. Sumele consemnate nu sunt purtătoare de dobânzi în favoarea depunătorului.

    II. Cu privire la sumele în valută efectivă (numerar) care pot fi scoase din România
    5. Persoanele fizice rezidente în România pot ieşi din ţară cu sume în valută efectivă (numerar) echivalente cu maximum 5.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie.
    Scoaterea din ţară a sumelor de către persoane fizice rezidente se efectuează în următoarele condiţii:
    a) sumele în valută efectivă (numerar) până la 1.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie/ fără justificarea provenienţei lor cu vreun document;
    b) sumele în valută efectivă (numerar) care depăşesc 1.000 dolari S.U.A., dar până la maximum 5.000 dolari S.U.A., pe baza unui document (extras de cont sau buletin de schimb valutar) care probează că suma a fost ridicată de la banca sau provine dintr-un schimb de valută, contra lei, pe teritoriul României. Aceste sume se înscriu în declaraţia vamală;
    c) în cazul în care persoanele fizice rezidente în România au asupra lor sume în valută efectivă (numerar) care depăşesc plafonul arătat la lit. b) de mai sus, au obligaţia să le depună la organele vamale, care vor întocmi chitanţe de consemnare pe numele titularilor, sumele urmând a fi eliberate la întoarcerea în ţară;
    d) sumele neridicate în termen de 3 ani se fac venit la bugetul statului conform reglementărilor în vigoare.
    6. Persoanele fizice rezidente în România care reprezintă persoane juridice cu activitate de transport sau turism internaţional pot scoate din ţară sume în valută efectivă (numerar) peste limita unei sume echivalente a 5.000 dolari S.U.A., dar nu mai mult decât echivalentul a 10.000 dolari S.U.A.
    7. Persoanele fizice nerezidente, aflate temporar în România, pot scoate din România sume în valută efectivă (numerar) în limita sumelor declarate la intrarea în România. Sumele în cauză se justifică cu declaraţia vamală completată la intrarea în România.
    Aceste persoane pot avea, de asemenea, asupra lor sume în valută efectivă (numerar) care provin din ridicări din conturi persoanele şi transferuri în conturile acestora deschise la societăţile bancare din România, ori din încasarea în România a cecurilor de călătorie dacă acestea au fost înscrise în declaraţia vamală la intrarea în România. Aceste sume se justifică cu un document eliberat de unitatea bancară sau de o altă persoană juridică autorizată din România prin care s-a efectuat operaţiunea respectivă.
    În cazul în care persoanele fizice în cauză au asupra lor, la ieşirea din România, sume în valută (numerar) peste cele justificate potrivit alin. 1 şi 2 de la acest punct, au obligaţia să le depună la organele vamale, încasându-le în limitele legale şi după procedura de la cap. I pct. 4 din prezentele norme la o nouă intrare în România.

    III. Cu privire la alte instrumente de plata în valuta
    8. Persoanele fizice romane şi străine pot introduce şi scoate din România cecuri de călătorie, cecuri bancare, cărţi de credit şi orice alte instrumente bancare similare exprimate în valuta străină.
    Limitele arătate la cap. 1 şi 2 din prezentele norme nu se referă la instrumentele de plata menţionate la alin. 1 din acest punct.

    IV. Cu privire la introducerea şi scoaterea de sume de lei din România
    9. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate din România sume efective (numerar) mai mari de 100.000 lei/persoană/călătorie, cu excepţia cazurilor reglementate de Circulara nr. 25/1994 *) emisă de Banca Naţională a României.
------------------
    *) Circulara nr. 25/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 28 iulie 1994.

    În sensul prezentelor norme, prin sume efective (numerar) în lei se înţelege biletele de bancă şi monedele româneşti în circulaţie.
    Cupiurile maxime admise la introducerea sau scoaterea din România sunt cele de până la 5.000 lei inclusiv.
    10. La ieşirea din România, persoanele fizice menţionate la pct. 9 de mai sus au obligaţia să declare sumele în lei care depăşesc plafonul de 100.000 lei/persoană/călătorie şi să le depună organelor vamale contra chitanţei de consemnare.
    Depunătorilor care sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini li se restituie aceste sume la întoarcerea din călătorie, respectiv cu ocazia unei noi călătorii în România.
    Termenul maxim de restituire este de 3 ani. După expirarea acestui termen, sumele în cauză se fac venit la bugetul statului.

    V. Alte dispoziţii
    11. Membrii reprezentanţelor diplomatice, consulare şi comerciale ale statelor străine în România, cetăţeni străini, precum şi membrii familiilor lor şi personalul acestora sunt scutiţi de obligaţiile prevăzute în prezentele norme, cu excepţia prevederilor referitoare la introducerea şi scoaterea de sume în lei din România. Prevederile de la acest punct se aplică, de asemenea, cetăţenilor străini, persoane oficiale, posesoare de paşapoarte diplomatice, în misiune temporară, în vizită sau în trecere prin România, precum şi persoanelor care se bucură de privilegii diplomatice, în baza convenţiilor diplomatice la care România a aderat.
    12. Scoaterea din România de titluri publice (titluri de stat) româneşti, exprimate în valută străină, cât şi a celor exprimate în lei se poate efectua numai pe baza autorizaţiei date de Banca Naţională a României.
    13. Un exemplar din chitanţele de consemnare întocmite la intrarea/ieşirea din România conform cap. 1 pct. 4 din prezentele norme va fi transmis de către organele vamale la Banca Naţională a României - Oficiul control devize.
    14. Pentru operaţiunile efectuate conform prevederilor cap. 4 din prezentele norme, vama reţine comisioanele practicate în baza reglementărilor şi normelor proprii de lucru.

    ANEXA 2

                               NORME
            privind modul de autorizare şi de raportare a
         operaţiunilor valutare de cont financiar şi de capital

    1. Operaţiunile valutare de cont financiar şi de capital, definite la cap. 3 pct. 12 din regulament, sunt supuse autorizării Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
    a) operaţiunile prezentate la pct. 12 lit. a), b) şi e) din regulament se autorizează de Banca Naţională a României - Oficiul control devize, după avizarea prealabilă de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994.
    În cazul persoanelor juridice române cu capital integral sau majoritar de stat, solicitanţii vor trebui să prezinte pentru autorizarea operaţiunilor prevăzute la pct. 12 lit. a) şi b) din regulament, şi avizul Fondului Proprietăţii de Stat;
    b) operaţiunile prevăzute la pct. 12 lit. c) din regulament se autorizează de Banca Naţională a României - Oficiul control devize;
    c) operaţiunile prevăzute la pct. 12 lit. d) din regulament, cu excepţia celor de la pct. 13 din regulament, se autorizează de Banca Naţională a României - Oficiul control devize, în cazul când acestea prevăd termen de rambursare mai mari de un an. În cazul în care se prevăd termene de rambursare sub un an, societăţile bancare prin care se derulează operaţiunile respective sunt delegate să autorizeze şi să efectueze direct rambursarea, în baza atribuţiilor prevăzute în autorizaţiile lor de funcţionare.
    2. Pentru obţinerea autorizării Băncii Naţionale a României, solicitanţii vor prezenta, prin intermediul sucursalelor Băncii Naţionale a României, cererea de autorizare însoţită de următoarele documente:
    a) în cazul investiţiilor directe şi de portofoliu, prevăzute la cap. 3 pct. 12 lit. a) şi b) din regulament:
    - statutul solicitantului, documente privind înfiinţarea acestuia sau documente care atestă autorizarea activităţii în condiţiile legii;
    - dovada înregistrării persoanei juridice la Registrul comerţului şi la Registrul fiscal, sau alt act de înregistrare la organele abilitate;
    - hotărârea adunării generale a asociaţilor societăţii comerciale sau a consiliului de administraţie al regiei autonome solicitante, cu privire la aprobarea realizării investiţiei în străinătate;
    - situaţia rezultatelor financiare şi a obligaţiilor fiscale pentru ultima lună (trimestru), vizate de organele fiscale teritoriale;
    - confirmarea societăţii bancare la care solicitantul are deschis contul în valută, cu privire la existenţa sursei valutare la nivelul cerut de efectuarea transferului, în cazul utilizării disponibilităţilor proprii;
    - traducerea autentificată a contractului de societate şi statutului societăţii mixte cu sediul în străinătate la care urmează a se face investiţia de capital;
    - certificarea Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana sau a municipiului Bucureşti privind locul de impozitare a profitului realizat în străinătate;
    - reglementările valutare cu privire la repatrierea în valută convertibilă a veniturilor realizate din dividende şi din lichidări ale investiţiilor străine în ţara în care urmează a se efectua investiţia;
    - acordul Fondului Proprietăţii de Stat, în cazul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    - avizul Ministerului Finanţelor cu privire la realizarea investiţiei;
    - orice acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de către Banca Naţională a României - Oficiul control devize;
    b) în cazul împrumuturilor, creditelor şi depozitelor, prevăzute la cap. 3 pct. 12 lit. c) şi d) din regulament:
    - hotărârea consiliului de administraţie privind contractarea/acordarea împrumutului, creditului sau atragerea/plasarea depozitului;
    - contractele externe încheiate cu privire la împrumuturile, creditele şi depozitele pe perioade mai mari de un an;
    - contractele comerciale externe care stau la baza încheierii acordurilor de împrumut şi convenţiilor de credit;
    - documente bancare, care să ateste contractarea şi derularea împrumuturilor, creditelor şi depozitelor, în cazul contractelor în vigoare la data publicării prezentului regulament;
    - ultimul bilanţ contabil încheiat de solicitant;
    - orice alte documente justificative ale operaţiunii solicitate de Banca Naţională a României - Oficiul control devize;
    c) în cazul celorlalte transferuri valutare prevăzute la cap. 3 pct. 12 lit. e) din regulament:
    - documentaţia care să ateste provenienţa sumei pentru care se solicită transferul în străinătate;
    - confirmarea scrisă din partea organelor fiscale că solicitantul nu are debite în România, reprezentând impozite sau alte obligaţii legale de plată faţă de stat, neachitate;
    - orice alte documente solicitate de către Banca Naţională a României - Oficiul control devize.
    3. Societăţile bancare vor ţine evidenţa tuturor operaţiunilor valutare de cont financiar şi de capital efectuate şi le vor raporta la Banca Naţională a României - Oficiul control devize până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, conform modelului alăturat.

     Societatea bancară...................
     Direcţia.............................

                              SITUAŢIA
       operaţiunilor valutare de cont financiar şi de
   capital autorizate, efectuate în luna ............ 199 ...

┌─────────────┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────┐
│Nr., data şi │Titularul,│Suma în│Modalitatea│Nr., data │Ţara de │Descrierea │
│felul autori-│adresa, │valută │de efectu- │şi refe- │destina-│transferu- │
│zării (emisă │sediul, │ │are a │rinţa do- │ţie a o-│lui valutar │
│de B.N.R/so- │codul │ │operaţiunii│cumentului│peraţiu-│conform cap.│
│cietatea │fiscal │ │ │bancar de │nii │3 pct. 12 │
│bancară) │ │ │ │remitere │ │din Regula- │
│ │ │ │ │ │ │mentul va- │
│ │ │ │ │ │ │lutar │
├─────────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└─────────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    Situaţia se întocmeşte centralizat de către societatea bancară şi se remite Băncii Naţionale a României - Oficiul control devize până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară.

    ANEXA 3

                              NORME
         privind funcţionarea pieţei valutare interbancare

    I. Dispoziţii generale
    1. În înţelesul prezentelor norme, piaţa valutară interbancară se defineşte ca o piaţă continuă, în care se efectuează vânzări şi cumpărări de valute la vedere (spot) şi la termen (forward) contra monedei naţionale la cursuri de schimb determinate liber de intermediari autorizaţi de Banca Naţională a României să participe în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi în contul clienţilor.
    2. În conformitate cu prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 34/1991, Banca Naţională a României:
    a) reglementează şi supraveghează piaţa valutară interbancară;
    b) autorizează şi supraveghează intermediarii pieţei valutare interbancare;
    c) participă pe piaţa valutară interbancară în scopul conducerii politicii valutare şi al protejării monedei naţionale;
    d) publică zilnic un curs de schimb de referinţă al leului.

    II. Condiţii de participare
    3. Participarea pe piaţa valutară interbancară este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii de la Banca Naţională a României. În vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor trebui să probeze îndeplinirea unor condiţii minime pentru calitatea de broker sau dealer. Banca Naţională a României va elabora reglementările referitoare la autorizare, în termen de 15 zile de la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României.

    III. Principii de desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancară
    a) Principii generale
    4. Toţi intermediarii autorizaţi au obligaţia de a contribui permanent la creşterea standardului profesional şi a reputaţiei pieţei valutare interbancare din România.
    5. Piaţa valutară interbancară din România funcţionează în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 şi 14,00.
    6. Intermediarii autorizaţi să opereze pe piaţa valutară interbancară sunt obligaţi să afişeze permanent, în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare, atât la ghişeele lor de lucru cu clienţii, cât şi prin sisteme de difuzare a informaţiei (tip Reuters, Telerate), cursurile de schimb orientative ale leului (vânzare/cumpărare), la vedere (spot) şi la termen (forward), pentru cel puţin următoarele valute:
    - dolarul american (U.S.D.)
    - marca germană (D.E.M.)
    - francul francez (F.R.F.)
    - lira sterlină (G.B.P.)
    - francul elveţian (C.H.F.)
    - lira italiană (I.T.L.)
    Marja dintre cursurile de vânzare şi cele de cumpărare va fi determinată liber pe piaţa valutară interbancară.
    Cotaţia va fi directă şi va avea ca bază unitatea monetară a României - leul (fără subdiviziuni).
    Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel puţin următoarele scadenţe:
    - o lună (1 M)
    - trei luni (3 M)
    - şase luni (6 M)
    7. Intermediarii autorizaţi ca dealeri au obligaţia să coteze, atât pentru clienţi, cât şi pentru ceilalţi intermediari autorizaţi, cursuri de schimb ferme sau informative, la solicitarea acestora.
    8. În situaţia în care cotaţia fermă este acceptată de client sau de intermediarul autorizat, tranzacţia este considerată încheiată şi se execută necondiţionat.

    b) Principii în relaţia intermediar-client
    9. Ordinele de vânzare/cumpărare ale clienţilor se completează conform modelelor anexate (formularele nr. 1-4) şi cu respectarea următoarelor prevederi:
    a) ordinele de cumpărare la vedere şi ordinele de cumpărare şi vânzare la termen să fie însoţite de instrucţiuni complete de plată la extern, respectiv ordin de plată sau deschidere de acreditiv având la baza documentaţia aferentă din care să rezulte natura de cont curent sau de capital a operaţiunii valutare. Ordinele de cumpărare vor fi acceptate spre executare numai dacă vor fi însoţite de documente care să permită şi să facă posibilă atât identificarea naturii operaţiunii valutare, cât şi execuţia plăţii;
    b) suma ordonată la cumpărare să nu depăşească suma necesară operaţiunii valutare de cont curent sau diferenţa dintre valoarea operaţiunii valutare curente şi disponibilităţile proprii cumulate în toate conturile valutare;
    c) sumele în valută cumpărate pe piaţa valutară interbancară să fie folosite numai în scopul pentru care au fost cumpărate;
    Sumele neutilizate în termenele prevăzute în ordinele de plată sau în acreditivele deschise vor fi obligatoriu vândute pe piaţa valutară interbancară în maximum 7 zile lucrătoare de la data expirării termenelor respective;
    d) disponibilităţile în valută în conturi proprii, precum şi sumele cumpărate pe piaţa valutară interbancară nu pot fi utilizate ca garanţii pentru obţinerea de credite în lei;
    e) ordinele de cumpărare sau vânzare la termen să fie însoţite de o documentaţie care să ateste necesitatea operaţiunii valutare;
    f) persoanele juridice nerezidente au acces la piaţa valutară interbancară numai cu ordine de vânzare de valută.
    10. În situaţia în care clientul nu acceptă cotaţia fermă a intermediarului poate opta pentru un ordin de vânzare/cumpărare la curs limitat (formularele 5-8); valabilitatea în timp a unui astfel de ordin va fi indicată în mod expres de către client.
    11. Intermediarii autorizaţi şi arbitrajiştii (dealerii) acestora au obligaţia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clienţilor în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare şi de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume şi în cont propriu.
    12. Confidenţialitatea este esenţială pentru păstrarea reputaţiei şi creşterea eficientei pieţei valutare interbancare.
    În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, intermediarii autorizaţi au obligaţia de a păstra secretul profesional şi de a nu dezvălui identitatea clientului.
    13. Tranzacţiile încheiate se execută necondiţionat de către intermediari şi se confirmă clienţilor prin extras de cont. Pentru tranzacţiile încheiate pe baza de ordine la curs limitat, intermediarii pot percepe clienţilor comisioane liber negociate.

    c) Principii în relaţia intermediar-intermediar
    14. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi să opereze pe piaţa valutară interbancară din România vor fi răspunzătoare şi vor controla activitatea personalului implicat în astfel de operaţiuni şi se vor asigura că acest personal cunoaşte şi respectă prevederile prezentelor norme şi a celorlalte reglementări legale.
    15. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi să opereze pe piaţa valutară interbancară din România vor delimita clar autoritatea şi răspunderea personalului implicat şi se vor asigura, de asemenea, că fiecare persoană care tranzacţionează în numele instituţiei, are autoritatea şi pregătirea necesară să angajeze instituţia, prin fiecare tranzacţie încheiată, din punct de vedere legal (inclusiv patrimonial).
    16. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi vor lua măsuri pentru elaborarea de norme proprii prin care se vor reglementa cel puţin următoarele:
    a) procedurile de lucru cu clienţii;
    b) relaţia cu alţi intermediari (linii de arbitraj, spot şi forward);
    c) penalizările convenite în relaţia cu clienţii, precum şi cu alţi intermediari pentru situaţii de nerespectare a termenelor de decontare ale tranzacţiilor;
    d) modalităţi şi proceduri de înregistrare a operaţiunilor valutare.
    17. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi se vor asigura că personalul implicat (de regula arbitrajiştii) nu încheie, pe baza unor înţelegeri cu caracter oneros sau pentru profit personal, tranzacţii la cursuri de schimb în afară pieţei valutare interbancare.
    18. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi se vor asigura că personalul implicat, în special arbitrajiştii:
    - nu vor dezvălui sau discuta elemente aferente unor tranzacţii valutare încheiate cu clienţii sau cu alţi intermediari;
    - nu se vor vizita reciproc la locul de muncă (sala de arbitraj) fără aprobarea expresă a conducerilor executive.
    19. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi vor lua măsuri pentru delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor de piaţa valutară pe compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru şi corespondenţă bancară).
    20. Tranzacţiile între intermediari se încheie în nume propriu, prin confirmare între arbitrajişti (telefonic, telex, Reuters dealing) şi reconfirmări letrice şi telex sau SWIFT codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT). Reconfirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
    - contrapartidă;
    - data încheierii tranzacţiei;
    - data valutei;
    - valuta (valutele) implicată(e);
    - sumele tranzacţionate;
    - tipul tranzacţiei;
    - cursul de schimb la vedere (spot) sau la termen (forward);
    - corespondenţii părţilor;
    - modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing).
    21. Instrucţiunile de plată şi decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regulă în aceiaşi zi. Folosirea instrucţiunilor standard de plată între contrapartide poate avea o contribuţie semnificativă la preîntâmpinarea apariţiei unor eventuale diferenţe sau erori în decontarea sumelor tranzacţionate.
    22. La primire, documentele de mai sus se verifică şi, pentru eventualele diferenţe, părţile vor lua legătura în vederea soluţionării situaţiei pe cale amiabilă. În caz de litigiu, părţile pot recurge la instanţe de arbitraj preconvenite.
    Banca Naţională a României poate arbitra litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai după ce părţile implicate dovedesc ca au epuizat toate posibilităţile de soluţionare pe cale amiabilă.
    În astfel de cazuri, părţile trebuie să recunoască în prealabil principiul acceptării necondiţionate a deciziei de soluţionare a litigiului adoptată de Banca Naţională a României.
    23. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi să opereze pe piaţa valutară interbancară din România vor asigura asimilarea şi utilizarea de către personalul implicat şi de către arbitrajişti, în special, a expresiilor uzuale, precum şi cunoaşterea înţelesurilor general acceptate în practica internaţională, conform nomenclatorului anexat la prezentele norme.

    IV. Controlul operaţiunilor valutare
    24. Intermediarii autorizaţi vor verifica, de asemenea, şi vor răspunde de respectarea de către clienţi a condiţiilor de participare pe piaţa valutară, conform prevederilor Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare şi art. 9 din prezentele norme.
    25. Intermediarii autorizaţi vor stabili procedurile care sa le permită verificarea îndeplinirii de către clienţi a prezentelor norme şi a celorlalte prevederi legale şi vor înainta Băncii Naţionale a României toate informaţiile şi orice document solicitat de către aceasta.

    V. Sancţiuni
    26. Cunoaşterea prevederilor prezentelor norme este necesară pentru a asigura îndeplinirea unor standarde minime de integritate şi profesionalism; încălcarea de către intermediarii autorizaţi a principiilor enunţate va atrage după sine acţiuni ferme întreprinse de Banca Naţională a României în vederea corectării imediate a comportamentului acestora pe piaţa valutară interbancară.
    27. În situaţia încălcării prevederilor prezentelor norme, Banca Naţională a României va aplica celor în cauza sancţiunile prevăzute de lege.
    Banca Naţională a României poate suspenda sau retrage, parţial sau total, autorizaţia unui intermediar de a desfăşura operaţiuni pe piaţa valutară interbancară, dacă:
    a) acesta nu respectă prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României sau ale legii;
    b) acesta efectuează operaţiuni în afară sferei de cuprindere a autorizaţiei;
    c) conduita sa profesională nu contribuie la dezvoltarea pieţei valutare interbancare în condiţii de performanţă şi prudenţă bancară.

    VI. Dispoziţii finale
    28. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi se vor asigura că personalul implicat este în deplină cunoştinţă de cauză asupra identităţii clientului şi asupra caracterului tranzacţiei, în scopul prevenirii operaţiunilor de "spălare a banilor".
    29. Comisioanele bancare aferente operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară se calculează şi se încasează numai în lei.
    30. Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea operaţiunilor desfăşurate pe piaţa valutară interbancară, partea lezată (client sau intermediar) poate pretinde compensaţii materiale (atât în lei, cât şi în valută) pentru daunele produse.
    31. Tranzacţiile valutare în afară orelor oficiale şi, în special, efectuate în alte locuri decât cele desemnate (front office) vor fi permise numai în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerilor executive ale intermediarilor autorizaţi.
    32. Intermediarii autorizaţi, precum şi salariaţii acestora (arbitrajişti) pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară din România.
    Astfel de asociaţii pot emite coduri de conduită care, o dată avizate de Banca Naţională a României, pot completa prezentele norme.
    33. Prezentele norme au fost elaborate după consultări prealabile cu potenţialii operatori de pe piaţa valutară interbancară şi vor face subiectul unor revizuiri, ori de câte ori tendinţele de dezvoltare ale pieţei valutare o impun.
    34. Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 august 1994, fiind comunicate de Banca Naţională a României, anterior acestei date, potenţialilor intermediari.
    De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Normele privind organizarea şi funcţionarea pieţei valutare bancare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 iunie 1992.
    De asemenea, îşi încetează valabilitatea următoarele circulare emise de Banca Naţională a României: Circulara nr. 21 din 10 septembrie 1992 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 septembrie 1992), Circulara nr. 23 din 3 septembrie 1993 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 12 septembrie 1993, Circulara nr. 10 din 24 martie 1994 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 4 aprilie 1994) şi Circulara nr. 14 din 8 aprilie 1994 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 aprilie 1994).

             Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
                          Mugur Isărescu

                            NOMENCLATOR

    Prezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale şi înţelesurile lor general-acceptate; folosirea lor va duce la evitarea neînţelegerilor ce ar putea apărea în timpul încheierii unei tranzacţii.
    În toate cazurile, valuta/valutele tranzacţionată(e) trebuie clar specificată(e).
    În anumite cazuri, evidente, unii termeni pot fi utilizaţi atât pentru operaţiuni de fructificare de fonduri, cât şi pentru operaţiuni de schimb valutar.

    Operaţiuni la vedere (SPOT)
    O operaţiune de vânzare/cumpărare valute cu decontare după două zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs spot). În cazul în care este o zi nelucrătoare, decontarea are loc în următoarea zi lucrătoare. (Fac excepţie cazurile în care între contrapartide există alte convenţii).

    Operaţiuni la termen (FORWARD)
    O operaţiune de vânzare/cumpărare valute cu decontare după mai mult de două zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs forward). În cazul în care aceasta este o zi nelucrătoare, decontarea are loc în următoarea zi lucrătoare. Dacă ziua de decontare este nelucrătoare şi ultima zi a lunii, decontarea se face în ultima zi lucrătoare a aceleaşi luni.

    Operaţiuni SWAP
    O operaţiune de cumpărare şi vânzare simultană a aceleiaşi sume în valută cu decontarea la două date de valută diferite (de regulă spot şi forward) la cursuri de schimb (spot şi forward) la data tranzacţiei.

    Data valutei (value date)
    Data la care se face decontarea tranzacţiei.

    Data tranzacţiei
    Data la care se încheie tranzacţia.

    Poziţie deschisă
    Diferenţa dintre totalul tranzacţiilor la vedere şi totalul tranzacţiilor la termen efectuate într-o valută, pentru care se asumă un risc valutar, sau dintre totalul activelor şi pasivelor în valută.

    Poziţie închisă
    Cumpărări şi vânzări într-o valută sau active şi pasive valutare care se echilibrează pe total, negenerând o poziţie deschisă.

    Cotaţie fermă (firm quotation)
    Cotarea unui preţ ferm care angajează banca. Este recomandată adăugarea unor restricţii de timp sau de sumă ("ferm pentru un minut" sau "ferm pentru un milion").

    Cotaţie orientativă (for info only)
    Cotaţii care nu sunt ferme, datorită imposibilităţii de a tranzacţiona din anumite motive (depăşirea limitei de expunere etc.).

    Cotaţie directă
    O cotaţie este directă atunci când valuta locală este exprimată în funcţie de o unitate monetară a altei valute, numită de bază (ex. USD/DEM, USD valuta de bază).

    Cotaţie indirectă
    O cotaţie este indirectă când o valută este exprimată în funcţie de o unitate monetară a valutei locale (ex. USD/GBP, GBP valuta de bază).

    Ordin la curs limitat
    Ordin ce trebuie executat până la cursul limită indicat de client.
    Înţelesul termenului limitat este vindeţi cu cel puţin în cazul unui ordin de vânzare şi cumpăraţi cu cel mult în cazul unui ordin de cumpărare.
    Ordinele trebuie să specifice perioada pentru care sunt valabile (numărul de zile).

    Broker
    Intermediar autorizat care operează pe piaţa valutară interbancară în nume propriu, dar numai în contul clienţilor săi, pe baza ordinelor acestora, contra unui comision.

    Dealer
    Intermediar autorizat care operează pe piaţa valutară interbancară atât în nume şi în cont propriu, cât şi în nume propriu şi în contul clienţilor.
    Conotaţia dealer pentru o persoană fizică (arbitrajist) se referă la angajaţii unui intermediar autorizat să opereze pe piaţa valutară interbancară.

    Punct (pip)
    Ultima cifră a unei cotaţii.

      FORMULARUL NR. 1

┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client ................│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul.................│
│................................│ │..........................................│
│Adresa/Sediul ..................│ │la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de client│
│Tel./telex .....................│ │de ...................lei/................│
│Persoana de contact ............│ │ │
│Nr. din Registrul comerţului....│ │Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Cod SICOMEX ....................│ │ L.S. L.S. │
└────────────────────────────────┘ │ │
                                   │Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘


    ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTĂ LA VEDERE (SPOT)
    valabil pentru data de ................
    Către..................................

 Cumpăraţi suma de...(cifre).../..(litere).....cu data valutei de
 ........................
 Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul nostru de disponibil
 nr............... deschis la ..............................................
 Suma în valuta cumpărată o veţi vira cu aceiaşi dată de valută (sus-menţionată
 în contul nostru nr. ............... deschis la ...........................
   Declarăm pe propria răspundere următoarele:
   1. Scopul cumpărării de valută este o operaţiune de cont curent reprezentând
   ............................................................................
   având la bază următoarele documente anexate:
   ............................................................................
   ............................................................................
   ............................................................................
   2. Disponibilităţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de ...
   ..(în cifre).....USD (sau echivalent în USD).
   3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valută, cumpărată până la utilizarea
   acesteia conform destinaţiei iniţiale declarate prevăzute la pct. 1.

      ........................ ...............................
         Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                            L.S.


    FORMULARUL NR. 2

┌─────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client .................││ACCEPTAT │
│.................................││la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de client│
│Adresa/Sediul ...................││de ................... lei/...............│
│Tel./telex ......................││ │
│Persoana de contact .............││Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Nr. din Registrul comerţului.....││ L.S. L.S. │
│Cod SICOMEX .....................││ │
└─────────────────────────────────┘│Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

    ORDIN DE VÂNZARE VALUTĂ LA VEDERE (SPOT)
    valabil pentru data de .................
    Către ..................................

 VINDEŢI suma de..(cifre).../...(litere).......cu data valutei de
 .................... din contul nostru valutar nr. ..................deschis
 la .........................................................................
 Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi dată a valutei în contul nostru
 în lei nr. ..............deschis la ........................................

    ....................... ......................................
      Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                     L.S.


    FORMULARUL NR. 3

┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client ................│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul.................│
│................................│ │..........................................│
│Adresa/Sediul ..................│ │la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de client│
│Tel./telex .....................│ │de ...................lei/................│
│Persoana de contact ............│ │ │
│Nr. din Registrul comerţului....│ │Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Cod SICOMEX ....................│ │ L.S. L.S. │
└────────────────────────────────┘ │ │
                                   │Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

    ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTĂ LA TERMEN (FORWARD)
    valabil pentru data de ......................
    Către .......................................

 CUMPĂRAŢI suma de ...(cifre).../...(litere)....cu data valutei de
 .....................
 Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul nostru de disponibil nr. ....
 ...........deschis la.........................................
Suma în valuta cumpărată o veţi vira cu aceiaşi dată de valută (sus-menţionată)
 în contul nostru nr. .............deschis la..................................
    Declarăm pe propria răspundere următoarele:
    1. Scopul cumpărării de valută este o operaţiune de cont curent cu plata la
    termen reprezentând ......................................................
    având la baza următoarele documente anexate:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    2. Disponibilităţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de..
    ...(în cifre)... USD (sau echivalent în USD).
   3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valută, cumpărată până la utilizarea
    acesteia conform destinaţiei iniţiale declarate prevăzute la pct. 1.

         ..................... ................................
            Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                            L.S.


    FORMULARUL NR. 4

┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client ................│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul.................│
│................................│ │..........................................│
│Adresa/Sediul ..................│ │la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de client│
│Tel./telex .....................│ │de ...................lei/................│
│Persoana de contact ............│ │ │
│Nr. din Registrul comerţului....│ │Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Cod SICOMEX ....................│ │ L.S. L.S. │
└────────────────────────────────┘ │ │
                                   │Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

    ORDIN DE VÂNZARE VALUTĂ LA TERMEN (FORWARD)
    valabil pentru data de ...................
    Către.....................................

 VINDEŢI suma de ...(cifre).../....(litere)... cu data valutei de
 .................. din contul nostru valutar nr. .................. deschis
 la .............................................
 Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi dată a valutei în contul nostru în
lei nr......................deschis la ............................
    Declarăm pe propria răspundere că scopul vânzării de valută îl constituie o
 operaţiune de cont curent cu plata la termen, reprezentând ...................
     având la bază următoarele documente anexate:
 ..............................................................................
 ..............................................................................
 ..............................................................................

        ...................... .................................
           Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                      L.S.


    FORMULARUL NR. 5

┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client ................│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul.................│
│................................│ │..........................................│
│Adresa/Sediul ..................│ │la CURSUL LIMITAT solicitat de client │
│Tel./telex .....................│ │de ...................lei/................│
│Persoana de contact ............│ │ │
│Nr. din Registrul comerţului....│ │Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Cod SICOMEX ....................│ │ L.S. L.S. │
└────────────────────────────────┘ │ │
                                   │EXECUTAT LA CURSUL de ....... lei/ .......│
                                   │Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

    ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTĂ LA VEDERE (SPOT)
    valabil pentru data de ..................
    Către....................................

 CUMPĂRAŢI suma de ...(cifre).../...(litere)... cu data valutei de
 .............................
 Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul nostru de disponibil nr. .....
 ............. deschis la .................................................
Suma în valuta cumpărată o veţi vira cu aceeaşi dată de valută (sus-menţionată)
 în contul nostru nr. ............... deschis la ............................
    Declarăm pe propria răspundere următoarele:
   1. Scopul cumpărării de valută este o operaţiune de cont curent reprezentând
    .........................................................................
    având la baza următoarele documente anexate:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    2. Disponibilităţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de
    ...(în cifre)... USD (sau echivalent în USD).
   3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valută, cumpărată până la utilizarea
    acesteia conform destinaţiei declarate prevăzute la pct. 1.

          ..................... .................................
             Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                        L.S.


    FORMULARUL NR. 6

┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client ................│ │ACCEPTAT │
│................................│ │ │
│Adresa/Sediul ..................│ │la CURSUL LIMITAT solicitat de client │
│Tel./telex .....................│ │de ...................lei/................│
│Persoana de contact ............│ │ │
│Nr. din Registrul comerţului....│ │Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Cod SICOMEX ....................│ │ L.S. L.S. │
└────────────────────────────────┘ │ │
                                   │EXECUTAT LA CURSUL de ....... lei/ .......│
                                   │Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

    ORDIN DE VÂNZARE VALUTĂ LA VEDERE (SPOT)
    valabil pentru data de .................
    Către...................................

 VINDEŢI suma de...(cifre).../...(litere).... cu data valutei de
 ................... din contul nostru valutar nr. ....................deschis
 la..................................
 Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi dată a valutei în contul nostru în
 lei nr..................deschis la .........................................

     ........................ ................................
         Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                        L.S.


    FORMULARUL NR. 7

┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client ................│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul.................│
│................................│ │..........................................│
│Adresa/Sediul ..................│ │la CURSUL LIMITAT solicitat de client │
│Tel./telex .....................│ │de ...................lei/................│
│Persoana de contact ............│ │ │
│Nr. din Registrul comerţului....│ │Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Cod SICOMEX ....................│ │ L.S. L.S. │
└────────────────────────────────┘ │ │
                                   │EXECUTAT LA CURSUL de ....... lei/ .......│
                                   │Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

    ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTĂ LA TERMEN (FORWARD)
    valabil pentru data de ......................
    Către........................................

 CUMPĂRAŢI suma de ...(cifre).../...(litere)... cu data valutei de
 ....................
 Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul nostru de disponibil nr. .....
 ............. deschis la .....................................................
Suma în valuta cumpărată o veţi vira cu aceeaşi dată de valută (sus-menţionată)
 în contul nostru nr. ................ deschis la .............................
    Declarăm pe propria răspundere următoarele:
   1. Scopul cumpărării de valută este o operaţiune de cont curent reprezentând
    ..........................................................................
    având la baza următoarele documente anexate:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    2. Disponibilităţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de
    ....(în cifre)... USD (sau echivalent în USD).
   3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valută, cumpărată până la utilizarea
    acesteia conform destinaţiei iniţiale declarate prevăzute la pct. 1.

        ....................... ...............................
            Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                          L.S.


    FORMULARUL NR. 8

┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Denumire client ................│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul.................│
│................................│ │..........................................│
│Adresa/Sediul ..................│ │la CURSUL LIMITAT solicitat de client │
│Tel./telex .....................│ │de ...................lei/................│
│Persoana de contact ............│ │ │
│Nr. din Registrul comerţului....│ │Semnătura autorizată Semnătura clientului│
│Cod SICOMEX ....................│ │ L.S. L.S. │
└────────────────────────────────┘ │ │
                                   │EXECUTAT LA CURSUL de ....... lei/ .......│
                                   │Se completează de intermediar la sediul │
                                   │acestuia, în prezenţa clientului. │
                                   └──────────────────────────────────────────┘

    ORDIN DE VÂNZARE VALUTA LA TERMEN (FORWARD)
    valabil pentru data de.....................
    Către......................................

 VINDEŢI suma de ...(cifre).../...(litere)..... cu data valutei de
 .................... din contul nostru valutar nr. ...................deschis
 la ...........................
 Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi dată a valutei în contul nostru în
 lei nr. ................... deschis la .......................................
    Declarăm pe propria răspundere că scopul vânzării de valută îl constituie o
 operaţiune de cont curent cu plata la termen, reprezentând ...................
    având la baza următoarele documente anexate:
 ..............................................................................
 ..............................................................................
 ..............................................................................

     ........................ ...............................
         Data întocmirii Semnătura autorizată
                                                        L.S.


    ANEXA 4

                                NORME
          privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar
           pentru persoane fizice pe teritoriul României

    I. Categorii de persoane juridice ce pot fi autorizate de Banca Naţională a României să efectueze schimb valutar pentru persoane fizice

    1. Operaţiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate de următoarele categorii de persoane juridice:
    a) societăţi bancare autorizate să efectueze operaţiuni valutare;
    b) casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Naţională a României;
    c) societăţile comerciale de turism, autorizate de Banca Naţională a României să organizeze ghişee de schimb valutar în vederea încasării în lei a prestaţiilor turistice (cazare şi servicii suplimentare) efectuate turiştilor străini.
    2. Persoanele juridice menţionate la pct. 1 vor efectua operaţiuni de schimb valutar în condiţiile prevăzute în prezentele norme.

    II. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor şi funcţionarea caselor de schimb valutar şi a ghişeelor de schimb valutar
    3. Casele de schimb valutar, înregistrate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, vor solicita Băncii Naţionale a României acordarea de autorizaţii de funcţionare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) obiectul unic de activitate conform statutului şi contractului de societate, înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990, să îl constituie schimbul valutar pentru persoane fizice;
    b) solicitantul să prezinte dovada posesiei spaţiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct şi adresa identificabilă. Se consideră în posesia casei de schimb valutar acele spaţii dobândite de aceasta prin contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, subînchiriere. În cazul contractelor de închiriere şi subînchiriere este necesară dovada înregistrării acestora la Circumscripţia financiară. Se pot accepta şi contracte de asociere, cu condiţia ca totalitatea operaţiunilor legate de activitatea de schimb valutar să fie efectuate numai de persoana juridică autorizată de Banca Naţională a României.
    În cazul contractelor de subînchiriere şi asociere pentru dobândirea spaţiului de către casa de schimb valutar, solicitantul are obligaţia prezentării tuturor documentelor care atestă dreptul de proprietate al locatorului sau asociatului, precum şi consimţământul proprietarului sau asociaţiei de locatari în cazul spaţiilor comune.
    Nu sunt considerate în sensul prezentelor norme spaţii de lucru, chioşcurile sau alte construcţii executate şi amplasate în baza unor autorizaţii cu caracter provizoriu.
    În cazul în care casa de schimb valutar solicită autorizarea unui punct de schimb valutar în cadrul unui spaţiu comercial în care se desfăşoară şi alte activităţi, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitată de restul spaţiului prin pereţi despărţitori;
    c) solicitantul să notifice numele şi sediul societăţii(lor) bancare unde are deschis contul (conturile);
    d) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, trebuie să prezinte dovada capitalului social subscris şi vărsat în totalitate în numele casei de schimb valutar ca persoana juridică.
    Totodată, solicitantul va prezenta dovada existenţei unor disponibilităţi în cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Naţională a României, echivalente cu 30 milioane lei, dar nu mai puţin de 1,5 milioane lei pentru fiecare punct de schimb valutar. Aceste sume trebuie să se regăsească permanent sub forma de disponibilităţi în lei sau valută, în conturile şi în casieriile casei de schimb valutar.
    Dovada existenţei capitalului social şi a disponibilităţilor (în lei sau valută) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care să ateste existenţa sumei în contul casei de schimb valutar. Extrasul de cont va purta data depunerii documentaţiei pentru autorizare la Sucursala Băncii Naţionale a României;
    e) personalul de conducere şi cel angajat al casei de schimb valutar trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar fără antecedente. Numai personalul angajat are dreptul să efectueze operaţiuni de schimb valutar;
    f) casa de schimb valutar trebuie să aibă asigurată pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, dotarea necesară derulării activităţii de schimb valutar. Prin dotare se înţeleg următoarele:
    - aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor;
    - condiţii necesare păstrării în deplina securitate a valorilor (sistem de alarmă, casă de bani);
    g) în cazul societăţilor cu aport de capital străin sau cu capital integral străin, partenerul străin sau solicitantul trebuie să prezinte acordul Băncii Centrale din ţara de rezidenţă pentru transfer de capital şi deschidere de cont în străinătate (tradus şi autentificat la Consulatul României din ţara de rezidenţă);
    h) orice acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de către Banca Naţională a României - Oficiul control devize în vederea autorizării.
    Fiecare solicitant îndeplinind condiţiile de autorizare pentru schimbul valutar va plăti un comision de autorizare de 100.000 lei. Comisionul se va plăti şi pentru autorizarea ulterioară a fiecărui punct de schimb valutar, precum şi pentru toate modificările care intervin şi implică emiterea unei noi autorizaţii. Comisionul este supus revizuirii periodice.
    Societăţile bancare menţionate la cap. I, pct. 1 lit. a) vor solicita Băncii Naţionale a României - Oficiul control devize autorizarea fiecărui punct de schimb valutar în parte, cu îndeplinirea condiţiilor de la lit. b), e), f) şi h) de mai sus.
    4. Societăţile bancare şi casele de schimb valutar pot avea în cadrul lor un număr nelimitat de puncte de schimb valutar, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele prevăzute la lit. b), d), e), f) şi h) de la acest capitol şi să obţină autorizarea Băncii Naţionale a României - Oficiul control devize.
    5. Casele şi punctele de schimb valutar pot începe efectuarea operaţiunilor de schimb valutar numai după emiterea autorizaţiei de către Banca Naţională a României. Pentru autorizarea caselor de schimb valutar, solicitanţii vor depune la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social o cerere scrisă, însoţită de următoarele documente (în fotocopie, în două exemplare):
    a) certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului, însoţit de: statutul societăţii comerciale, contractul de societate şi hotărârea judecătorească de înfiinţare;
    b) dovada posesiei spaţiului, cu respectarea condiţiilor prevăzute la cap. 2 pct. 3 lit. b);
    c) certificatele de cazier, aşa cum este prevăzut la cap. 2 pct. 3 lit. e);
    d) dovada existenţei în cont la o banca comercială a disponibilităţilor în lei sau valută echivalente a 30 milioane lei;
    e) orice acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de către Banca Naţională a României - Oficiul control devize în vederea autorizării.
    În termen de 7 zile de la primirea documentaţiei complete, solicitată de Banca Naţională a României, sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României va analiza documentaţia şi va verifica pe teren existenţa faptică a celor prezentate. Un exemplar din documentaţia prezentată de solicitant, semnat şi ştampilat, pe fiecare filă, pentru conformitate cu originalul, împreună cu referatul întocmit de sucursala Băncii Naţionale a României, avizat de consilierul juridic al acesteia vor fi remise Băncii Naţionale a României - Oficiul control devize.
    Pe baza analizei efectuate, Banca Naţională a României - Oficiul control devize va transmite sucursalei subordonate autorizaţia de funcţionare sau îi va comunica respingerea cererii şi motivul respingerii.
    Autorizaţia de funcţionare sau respingerea cererii vor fi trimise solicitantului de către sucursala Băncii Naţionale a României.
    6. Societăţile comerciale de turism, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate (capital de stat, mixt sau privat), care deţin în administrare proprie unităţi hoteliere clasificate şi avizate de Ministerul Turismului pentru a primi turişti străini, pot organiza ghişee de schimb valutar în vederea încasării în lei a serviciilor turistice prestate. Ghişeele de schimb valutar se organizează în incinta hotelurilor respective şi efectuează operaţiuni de încasare prin schimb valutar în lei de la turişti străini cazaţi în acestea, a serviciilor de cazare şi serviciilor suplimentare prestate.
    Ghişeele de schimb valutar din cadrul societăţilor comerciale de turism vor efectua următoarele operaţiuni:
    a) cumpărări de valută efectivă (numerar), în valutele convertibile cotate, cecuri de călătorie şi cărţi de credit, de la turiştii străini, reprezentând contravaloarea serviciilor turistice prestate acestora în lei (cazare şi servicii turistice suplimentare).
    Pentru operaţiunile de cumpărare de valută, ghişeele de schimb valutar vor întocmi buletine de schimb valutar; acestea vor fi executate, înregistrate, evidenţiate şi utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu antet, serie şi număr de ordine imprimate în procesul tipăririi lor.
    În vederea simplificării operaţiunilor, în sensul eliminării circulaţiei numerarului în lei între ghişeul de schimb valutar, turistul străin şi prestatorul de servicii, decontarea contravalorii în lei se va face zilnic direct între ghişeul de schimb valutar şi prestatorul de servicii.
    În acest scop buletinul de schimb valutar se va întocmi în trei exemplare, care vor avea următoarele destinaţii:
    - originalul se înmânează turistului;
    - exemplarul 2 se transmite prestatorului de servicii;
    - exemplarul 3 rămâne la ghişeul de schimb valutar.
    Originalul buletinului de schimb valutar se prezintă de către turist prestatorului de servicii, care va înscrie în mod obligatoriu pe verso, sub semnătura data şi ştampila, suma în lei aferentă serviciilor prestate şi va elibera nota de plată turistului în cauza. Totodată, se va restitui turistului originalul buletinului de schimb valutar;
    b) restituiri de valută efectivă (în numerar), numai către turiştii care au efectuat schimbul valutar la ghişeul respectiv şi numai în limita sumei în valuta schimbată, aferentă serviciului turistic achitat, dar neprestat.
    Aceste operaţiuni se efectuează în baza originalului buletinului de schimb valutar şi a dovezii de neprestare de servicii eliberată de prestatorul în cauza. Atât originalul buletinului de schimb valutar, cât şi dovada de neprestare de servicii se deţin ca acte justificative de către ghişeul de schimb valutar.
    Concomitent, pentru suma în valută restituită, ghişeul de schimb valutar întocmeşte o notă de restituire de valută în care se vor menţiona numărul şi data buletinului de schimb valutar iniţial şi ale dovezii de neprestare de servicii;
    c) operaţiunile de schimb valutar şi de decontare a serviciilor se vor efectua la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României.
    Sumele în valută încasate prin ghişeele de schimb valutar pot fi utilizate de societăţile comerciale de turism pentru plăţi valutare externe, în condiţiile Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţională a României, sau vândute pe piaţa valutară prin intermediul societăţilor bancare autorizate.
    Societăţile comerciale de turism în cadrul cărora s-a autorizat funcţionarea de ghişee de schimb valutar, conform prevederilor din prezentele norme, sunt obligate să accepte fără nici o restricţie, pentru plata serviciilor turistice prestate turiştilor străini, sumele în lei prezentate de turiştii respectivi şi justificate cu buletin de schimb valutar corespunzător, efectuat la orice casa de schimb valutar din România.
    Ghişeele de schimb valutar care fac obiectul prezentelor norme vor fi autorizate de Banca Naţională a României la cererea societăţilor comerciale de turism de care aparţin.
    7. Cererile de autorizare vor fi adresate sucursalei judeţene a Băncii Naţionale a României din raza teritorială a solicitantului şi vor fi însoţite de următoarele documente:
    a) certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale de turism, eliberat de Registrul comerţului;
    b) statutul societăţii comerciale de turism;
    c) contractul de societate şi hotărârea judecătorească de înfiinţare rămasă definitivă;
    d) avizul Ministerului Turismului privind încadrarea unităţilor hoteliere în categoria celor clasificate pentru a primi turişti străini;
    e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor ce vor lucra în cadrul ghişeelor de schimb valutar;
    f) orice acte sau documente justificative ale operaţiunii, solicitate de către Banca Naţională a României - Oficiul control devize în vederea autorizării.
    Pe baza documentaţiei sus-menţionate, sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României verifică şi confirmă dacă sunt asigurate condiţiile necesare funcţionării corespunzătoare a ghişeului de schimb valutar şi păstrării în deplină siguranţă a valorilor.
    Întreaga documentaţie pentru autorizarea ghişeului de schimb valutar va fi prezentată în original şi două fotocopii sucursalei Băncii Naţionale a României. Un exemplar din documentaţia prezentată de solicitant, semnat şi ştampilat pe fiecare filă pentru conformitate cu originalul, de către sucursală, împreună cu referatul întocmit de aceasta şi avizat de consilierul juridic vor fi remise Băncii Naţionale a României - Oficiul control devize.
    Lunar, până la data de 5, societăţile comerciale turistice vor raporta sucursalei Băncii Naţionale a României situaţia sumelor în valută cumpărate şi restituite prin ghişeele de schimb valutar, potrivit modelului prevăzut în prezentele norme.

    III. Operaţiuni de schimb valutar
    8. Casa de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări, contra lei, valută sub formă de numerar (bancnote sau monede care nu sunt divizionare), cecuri de călătorie şi cărţi de credit, de la persoane fizice rezidente şi nerezidente.
    Orice bancnotă sau monedă falsă prezentată la un punct de schimb valutar va fi reţinută şi apoi predată Poliţiei, casierul casei de schimb valutar având obligaţia să întocmească, în schimbul bancnotei sau monedei false un proces-verbal semnat şi ştampilat, care să ateste această situaţie, precum şi datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresa, act de identitate).
    9. Casa de schimb valutar poate vinde valută sub forma de numerar (bancnote sau monede) numai persoanelor fizice rezidente în România, care solicită schimbul valutar în scopul efectuării de călătorii în străinătate, până la echivalentul a 500 dolari S.U.A. pe an şi persoană.
    Vânzarea se face numai pe bază de paşaport turistic individual. Suma în dolari S.U.A. (în litere şi cifre) şi data efectuării schimbului (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în paşaport, fiind confirmate de semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar.
    În cazul vânzării altor valute decât dolarul S.U.A., în paşaport se va înscrie echivalentul în dolari S.U.A. stabilit pe baza listei cursurilor de referinţă ale Băncii Naţionale a României, valabile pentru data efectuării schimbului valutar.
    În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parţiale de valută în decursul anului, casele de schimb valutar vor onora cererile solicitanţilor respectivi în limita sumelor în dolari S.U.A., care, potrivit menţiunilor înscrise anterior în paşaport de alte case de schimb valutar, reprezintă diferenţa până la plafonul maxim anual de 500 dolari S.U.A.
    10. Pentru situaţii deosebite - tratamente medicale cu spitalizare în străinătate, procurarea de medicamente, cheltuieli prilejuite de invitaţii primite de persoane fizice rezidente, la studii, burse, seminarii internaţionale, congrese, consfătuiri sau alte categorii de manifestări ştiinţifice şi culturale - casele de schimb valutar pot efectua operaţiuni de schimb valutar peste limita sumei echivalente cu 500 dolari S.U.A.
    Aceste operaţiuni de schimb valutar vor fi înscrise în paşaportul turistic al persoanei fizice rezidente, pentru care au fost efectuate cu menţiunea "schimb valutar suplimentar".
    Operaţiunile de schimb valutar menţionate la alineatul precedent se vor efectua numai cu autorizarea scrisă, eliberată pe bază de documente justificative, a Ministerului Sănătăţii, Ministerului Învăţământului sau Ministerului Culturii, după caz, potrivit normelor proprii emise de aceste ministere.
    Casele de schimb valutar vor reţine drept documente justificative autorizaţiile de schimb suplimentar emise de ministere.
    În cazul în care schimbul valutar nu se efectuează integral, casa de schimb valutar va reţine o fotocopie a autorizaţiei înscriind pe versoul originalului suma (în lei şi valută) schimbată. Casa de schimb valutar care face ultima operaţiune - până la concurenţa sumei aprobate - va reţine originalul autorizaţiei.
    Până la data de 10 a fiecărei luni, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi Ministerul Culturii vor transmite la Banca Naţională a României - Oficiul control devize situaţia autorizaţiilor de schimb valutar eliberate în cursul lunii anterioare.
    Pentru sumele de peste 5.000 dolari S.U.A., casele de schimb valutar vor efectua schimbul valutar pe baza aprobării ministerului de resort, iar transferul bancar în străinătate se va efectua prin banca la care casa de schimb valutar are deschis contul.
    Până la data de 10 a fiecărei luni casele de schimb valutar vor transmite la Banca Naţională a României - Oficiul control devize situaţia schimburilor valutare efectuate în baza autorizaţiilor sus-menţionate pentru luna anterioară.
    11. Casa de schimb valutar poate vinde nerezidenţilor, contra lei, valută sub formă de numerar, dar numai până la concurenţa sumei evidenţiate ca fiind schimbată din valută în lei pe baza unui buletin de schimb valutar emis de o casă de schimb valutar din România. Pentru sumele ce depăşesc 1.000 dolari S.U.A., buletinul de schimb valutar va fi însoţit şi de declaraţia vamală, din care să rezulte sumele în valuta efectivă introduse în ţară de către solicitantul schimbului valutar.
    Astfel de operaţiuni se pot efectua numai pentru documente de schimb valutar emise în ultimele 10 zile şi numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai fost efectuate restituiri de valute în acest interval de timp de către o casă de schimb valutar.
    Casele de schimb valutar vor menţiona pe buletinul de schimb valutar în cauza sumele în lei pentru care s-au efectuat restituiri de valută şi data, pe care le vor confirma cu semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar. Casa de schimb valutar care efectuează restituirea ultimului sold va reţine documentul respectiv.
    12. Casele de schimb valutar pot să-ţi stabilească cursurile de schimb, atât cele de cumpărare, cât şi cele de vânzare, în mod liber.
    13. Lista cursurilor de vânzare/cumpărare pentru valutele, cecurile de călătorie şi cărţile de credit negociate va fi afişată zilnic, la loc vizibil, la începutul programului de lucru. Se recomandă afişarea cursurilor de schimb valutar fără includerea comisionului, acesta urmând să fie evidenţiat separat.
    Cursurile de schimb valutar afişate nu mai pot fi modificate în timpul unei zile de lucru. În cazul caselor de schimb valutar cu program non-stop acestea vor menţiona în lista de cursuri perioada de 24 de ore de valabilitate a acesteia.
    Listele de cursuri de schimb valutar zilnice, semnate de persoanele împuternicite de conducerea casei de schimb valutar şi purtând ştampila punctului de schimb valutar se vor păstra ca documente justificative, urmând ca la sfârşitul zilei de lucru să fie anexate la registrul tranzacţiilor. Este interzisă efectuarea de operaţiuni unilaterale (numai cumpărare sau numai vânzare de valută), cu excepţia cazurilor când acestea sunt determinate exclusiv de lipsa temporară de disponibilităţi în valută sau în lei.
    14. Pentru operaţiunile de schimb valutar se pot încasa comisioane numai în lei. Comisioanele practicate vor fi evidenţiate distinct în listele de cursuri de schimb valutar afişate zilnic şi nu mai pot fi modificate în timpul zilei de lucru. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vânzare va fi egal cu cel aplicat la cumpărare.

    IV. Conturile în valută şi în lei ale caselor de schimb valutar
    15. Casele de schimb valutar îşi păstrează disponibilităţile în valută şi în lei în conturi deschise numai la societăţi bancare autorizate din România.
    Aceste disponibilităţi pot fi, de asemenea, păstrate parţial în casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
    16. Disponibilităţile în valută ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operaţiuni de schimb valutar.
    Disponibilităţile în valută şi în lei obţinute de societăţile bancare din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate şi pentru alte operaţiuni specific bancare.
    17. Casele de schimb valutar pot cumpăra şi vinde în mod liber valuta pe piaţa interbancară, prin intermediul societăţilor bancare, în limita disponibilităţilor proprii (numerar şi disponibilităţi în conturi bancare). Nu se admite atragerea de disponibilităţi băneşti în vederea participării pe piaţa valutară interbancară prin altfel de operaţiuni decât cele pentru care a fost emisă autorizaţia de funcţionare.
    Casele de schimb valutar sunt exceptate de la aplicarea prevederilor cap. 3 pct. 9 lit. a) din anexa nr. 3 (Norme privind funcţionarea pieţei valutare interbancare).
    Societăţile bancare care primesc ordine de vânzare/cumpărare de valută de la casele de schimb valutar au obligaţia să aplice aceleaşi principii de cotare, acceptare şi executare ca pentru ceilalţi clienţi.

    V. Cerinţe de evidenţă şi raportare
    18. Pentru fiecare tranzacţie, punctele de schimb valutar vor întocmi buletine de schimb tipizate conform modelului alăturat.
    Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea şi dotarea punctelor de schimb valutar) intră în obligaţia fiecărei case de schimb valutar.
    Buletinele de schimb valutar vor fi executate, înregistrate, evidenţiate şi utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu antet, serie şi număr de ordine imprimate în procesul tipăririi lor. Buletinele de schimb valutar se întocmesc în trei exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute în formular.
    Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate tipărite sau completate eronat vor fi anulate prin barare (pe toate cele 3 exemplare) sub semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate rămân ataşate în carnetul respectiv.
    Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat şi ştampilat de punctul de schimb valutar se înmânează clientului, exemplarul 2 se ataşează la registrul tranzacţiilor (folosit ca document primar în înregistrările contabile), iar exemplarul 3 se păstrează ca act justificativ de casă la locul efectuării operaţiunii.
    În cazul caselor de schimb valutar care au organizate operaţiunile în sistem computerizat, buletinul de schimb valutar se poate întocmi pe calculatorul electronic, cu condiţia însă de a se respecta întocmai modelul de formular alăturat, inclusiv regimul special al acestuia, prin înscrierea seriei şi numărului de ordine.
    Pentru operaţiunile de schimb valutar menţionate la cap. 3 pct. 10, pe buletinul de schimb valutar se vor menţiona următoarele: "schimb valutar suplimentar conform aprobării nr......., din data ............a Ministerului .................".
    19. Se va ţine un registru zilnic al tranzacţiilor, indicând cumpărările şi vânzările de valută, cecuri de călătorie şi cărţi de credit, pe feluri de valute, sumele în lei plătite, respectiv, încasate în cadrul acestor operaţiuni, precum şi comisioanele practicate.
    20. Casele de schimb valutar autorizate de Banca Naţională a României au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi regulamentului privind aplicarea acesteia.
    21. Raportarea către Banca Naţională a României a operaţiunilor valutare derulate prin casa de schimb valutar se face în conformitate cu normele emise în acest scop.

    VI. Dispoziţii finale
    22. Personalul casei de schimb valutar este răspunzător de efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în conformitate cu reglementările în vigoare.
    23. Încălcarea prezentelor reglementări de către casele de schimb valutar şi ghişeele de schimb valutar din cadrul societăţilor comerciale de turism, după atenţionarea scrisă, atrage după sine:
    a) suspendarea temporară a autorizaţiei;
    b) revocarea definitivă a autorizaţiei.
    În cazul suspendării temporare a activităţii unei case de schimb valutar, autorizaţia acesteia va fi depusă pe toată durata suspendării la sucursala judeţeana a Băncii Naţionale a României unde se află sediul social al casei de schimb valutar.
    În cazul revocării definitive a autorizaţiei unei case de schimb valutar, acţionarii acesteia îşi pierd dreptul de a deschide o alta casă de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
    Numele asociaţilor sau acţionarilor persoane fizice, atât individuale, cât şi cele din societăţile având calitatea de asociat sau acţionar, supuse sancţiunii de revocare definitivă a autorizaţiei de funcţionare a casei de schimb valutar, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
    Casele de schimb valutar şi ghişeele de schimb valutar din cadrul societăţilor comerciale de turism, a căror autorizaţie de funcţionare a fost suspendată temporar pentru încălcarea prevederilor în vigoare, îşi pierd dreptul de a solicita înfiinţarea de noi puncte de schimb valutar, pe perioada supusă suspendării.

                               MODEL
                     de buletin de schimb valutar

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitatea autorizată ........................ Data ..................
Sediul .....................................

                        BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                    Seria ..........Nr...............

1. ..........................................................................
     (Numele şi prenumele) (Ţara) (Actul de identitate)
2. Suma încasată de la client Cursul de Comisionul Suma plătită
                               schimb valutar clientului
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

          L.S. Casier Semnătura clientului,

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Explicaţii privind completarea buletinului de schimb valutar:
    1. Formularul se foloseşte atât pentru cumpărări cât şi pentru vânzări de valută.
    2. În cazul vânzărilor de valută către cetăţenii români se vor menţiona în rubrica "Actul de identitate", seria şi numărul paşaportului.
    3. În funcţie de natura operaţiunii, la pct. 2 în rubricile "Suma încasată de la client" şi, respectiv, "Suma plătită clientului" se trec sumele în valută sau în lei, după caz.

                                 MODEL
                     de buletin de schimb valutar

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Societatea comercială de turism...............
..............................................
Adresa/Sediul.................................
Ghişeul de schimb valutar..................... Data..................

                            BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                         Seria ......... Nr. ................

1. ..........................................................................
       (Numele şi prenumele) (Ţara) (Paşaport : seria, nr.)
2. Suma încasată de la client Cursul de Comisionul Suma netă în lei
                                    schimb
                                   valutar
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

            L.S. Casier Semnătura clientului,

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTĂ:
    În cazul încasării de cecuri sau cărţi de credit, la pct. 2 se înscriu seria şi numărul cecului sau cărţii de credit şi felul valutei în care acestea sunt exprimate, precum şi banca comercială emitentă a acestora.

                                MODEL
                  de raportare conform normelor

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Societatea comercială de turism.....................
Sediul..............................................

                              SITUAŢIA
                  operaţiunilor de schimb valutar efectuate
                     în luna.....................199....
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Cumpărări Restituiri
Nr. Felul valutei ───────────────────────── ───────────────────────────
crt. Pentru ser- Schimb valutar Pentru ser- Pentru lei din
                       vicii suplimentar vicii schimb
                     prestate neprestate valutar
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Dolari S.U.A.
2. Mărci germane
3. ...............
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. ghişeelor de schimb valutar = .........................................

           Director (Preşedinte), Contabil şef,


    NOTĂ:
    1. Situaţia se întocmeşte per total societate comercială de turism.
    2. Datele sunt cele aferente lunii raportate (nu prin cumulare) de la începutul anului).
    3. Situaţia se întocmeşte în două exemplare, care se depun la sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României. Sucursala judeţeană va întocmi o situaţie centralizată pe total judeţ, pe care o va remite, împreună cu originalul raportărilor primite de la societăţile comerciale de turism, Oficiului control devize.
    4. Termen de raportare:
    - pentru societăţile comerciale de turism - 5 a lunii următoare;
    - pentru sucursalele judeţene ale Băncii Naţionale a României - 10 a lunii următoare.

    ANEXA 5

                               NORME
                privind autorizarea deschiderii şi
          funcţionării conturilor în valută în străinătate

    Potrivit Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare, deţinerea de disponibilităţi valutare în conturi bancare sau sub orice altă formă în străinătate, precum şi utilizarea acestor disponibilităţi de către persoanele juridice şi fizice rezidente autorizate în condiţiile legii, pot fi făcute numai pe baza şi în condiţiile autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României.

    I. Emiterea autorizaţiei
    1. În vederea obţinerii autorizaţiei, persoanele juridice şi fizice rezidente autorizate în condiţiile legii, indiferent de forma de organizare, altele decât societăţile bancare autorizate de Banca Naţională a României să efectueze operaţiuni valutare, completează şi depun la sucursalele Băncii Naţionale a României, în funcţie de sediul social al solicitantului, o cerere tip conform anexei nr. 5.1 la prezentele norme, însoţită de următoarele documente:
    - statutul solicitantului, documente privind înfiinţarea acestuia sau documente care atestă autorizarea activităţii în condiţiile legii;
    - dovada înregistrării persoanei juridice la Registrul comerţului şi la Registrul fiscal, sau alt act de înregistrare la organele abilitate;
    - în situaţia în care solicitantul este societate comercială, cererea de înscriere de menţiuni pentru filialele sau sucursalele înfiinţate ulterior în baza legislaţiei române;
    - actul doveditor al înmatriculării sucursalei, filialei, reprezentanţei sau agenţiei din străinătate, inclusiv traducerea autentificată legal în limba română de către consulatul României din ţara respectivă, în care se menţionează că sucursalele, filialele, reprezentanţele şi agenţiile societăţilor comerciale româneşti în străinătate, nu sunt persoane juridice străine;
    - contractele de lucrări încheiate cu partenerii străini, inclusiv traducerea lor autentificată legal, în limba română;
    - avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru repartizarea plafonului de muncă (în cazul persoanelor juridice române care execută lucrări în străinătate în ţările cu care există acorduri în acest sens);
    - situaţia rezultatelor financiare şi obligaţiilor fiscale pentru ultima lună (trimestru), vizată de organele fiscale teritoriale;
    - certificarea Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, din care să rezulte unde este impozitat profitul realizat în străinătate;
    - prezentarea reglementărilor cu privire la repatrierea valutei din ţara în care se solicită deschiderea contului;
    - declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor deţinute de acesta în străinătate;
    - orice acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de către Banca Naţională a României.
    2. Obiectul autorizării îl constituie deschiderea de conturi în străinătate pentru:
    a) deţinerea şi utilizarea de disponibilităţi valutare în străinătate pentru care solicitantul aduce dovezi că nu pot fi efectuate conform prevederilor valutare generale în vigoare;
    b) înfiinţarea şi funcţionarea de filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii în străinătate ale rezidenţilor care nu sunt persoane juridice străine, cu respectarea cerinţelor legislaţiei române;
    c) organizarea şi funcţionarea de şantiere de construcţii-montaj şi instalaţii în străinătate;
    d) transferurile de capital prevăzute la pct. 1 lit. a) din Normele privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plată străine (anexa nr. 2 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare), după autorizarea acestora;
    e) litigii între persoanele prevăzute la pct. 1 şi persoanele străine aflate în curs de soluţionare sau soluţionate.
    3. Sunt supuse autorizării toate conturile valutare în străinătate, inclusiv conturile de garanţii pentru buna execuţie a lucrărilor, avansuri etc.
    4. Autorizaţia de deschidere de conturi în valută în străinătate cuprinde condiţii de funcţionare a contului respectiv, obligatorii pe toată durata valabilităţii acesteia în funcţie de prevederile şi termenele din contractele prezentate la autorizare.
    Orice modificare a statutului societăţii comerciale, intervenită ulterior emiterii autorizaţiei, duce la încetarea imediată a valabilităţii acesteia, fiind necesară eliberarea unei noi autorizaţii. Acelaşi efect decurge şi în urma expirării termenelor din contractele în baza cărora a fost eliberată autorizaţia sau încetării activităţii sucursalei, filialei, reprezentanţei, agenţiei din străinătate.
    5. Autorizaţiile se emit pe termen de maximum un an, termen după care vor fi reînnoite la cerere.
    Toate autorizaţiile emise urmează a fi actualizate conform prezentelor norme, la cererea persoanelor juridice sau fizice autorizate în condiţiile legii, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, cu excepţia autorizaţiilor emise după data de 1 martie 1994.

    II. Controlul privind autorizaţiile emise
    6. Sucursalele Băncii Naţionale a României iau în evidenţă persoanele juridice şi fizice autorizate să aibă conturi în valută la bănci din străinătate, verifică modul de respectare a condiţiilor de funcţionare a contului, prevăzute de autorizaţie, cel puţin trimestrial şi raportează Băncii Naţionale a României - Oficiul control devize rezultatele verificării.
    Obiectivele verificării sunt cele referitoare la respectarea cu stricteţe a condiţiilor de funcţionare ale conturilor în valută în străinătate, prevăzute în autorizaţie, precum şi orice fel de nereguli constatate cu privire la existenta de disponibilităţi valutare şi utilizarea acestora prin conturi bancare sau sub orice altă formă în străinătate, contrar prevederilor Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare.
    7. Persoanele juridice sau fizice care sunt autorizate să deţină conturi valutare în străinătate sunt obligate să raporteze trimestrial la sucursalele teritoriale ale Băncii Naţionale a României volumul operaţiunilor şi soldul disponibil al contului respectiv (anexa nr. 5.2 la prezentele norme), în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului raportat. Sucursalele verifică raportările respective şi, după punerea de acord a acestora, le transmit până la data de 15 ale lunii următoare la Banca Naţională a României - Oficiul control devize.
    8. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în autorizaţie, cu excepţia prevederilor pct. 4 alin. 2, pct. 5 şi pct. 7, sucursalele Băncii Naţionale a României stabilesc termene de remediere a acestora de către persoana juridică sau fizică autorizată să deţină cont valutar în străinătate, în limita a 30 de zile lucrătoare de la data constatării. Măsurile luate vor fi comunicate în scris Băncii Naţionale a României, conform pct. 6 din prezentele norme.
    9. Sucursalele Băncii Naţionale a României propun Oficiului control devize retragerea autorizaţiei în situaţia în care deficienţele constatate nu au fost remediate în termenul de 30 de zile lucrătoare de la data constatării de către organele de control ale sucursalei.
    10. Pe baza propunerilor sucursalelor, Banca Naţională a României va anula şi va retrage autorizaţia, după caz, în următoarele situaţii:
    a) în cazul refuzului persoanei juridice sau fizice autorizate conform legii de a da tot concursul şi a pune la dispoziţia organelor Băncii Naţionale a României actele şi documentele necesare verificării şi controlului asupra respectării condiţiilor autorizaţiei de deschidere de conturi în străinătate;
    b) în cazul nerespectării prevederilor pct. 4 alin. 2, pct. 5, pct. 7 şi pct. 8 din prezentele norme.
    11. Ca urmare a anulării sau retragerii autorizaţiei, persoana juridică sau fizică respectivă intră sub incidenţa prevederilor art. 4 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 148/1993 şi a celor prevăzute la pct. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994.
    12. Nerespectarea termenelor de repatriere a încasărilor în valută prevăzute în autorizaţie se sancţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 şi ale instrucţiunilor de aplicare a acesteia.
    13. Societăţile bancare autorizate să funcţioneze în România nu vor efectua operaţiuni valutare în conturile bancare din străinătate ale persoanelor juridice şi fizice autorizate în condiţiile legii, fără autorizarea Băncii Naţionale a României, în baza prezentelor norme.
    14. La data intrării în vigoare a prezentelor norme îşi încetează aplicabilitatea circularele Băncii Naţionale a României nr. 1515/1992 şi nr. 4/1993.

    ANEXA 5.1

    Referinţă solicitant..................
    Nr.........data.......................

                        CERERE DE AUTORIZARE
             pentru deschiderea unui cont în străinătate

Denumirea şi tipul persoanei juridice....................., cod tip *).........
Adresa/Sediul: judeţ......., cod judeţ *)....., sector..... cod sector *).....,
 localitatea............., cod poştal......., str. ............. nr. .........,
 bl. ...., ap. ....., sc. ...., telefon.................
 Cod fiscal.............,cod SICOMEX..................
 Nr. înregistrare (la organele în drept etc.)......................
 Cont deschis pentru filiala, sucursala, agenţie în străinătate : DA/NU.
 Fel de activitate derulată prin cont.........., cod activitate *).............
 Ţara...................................,cod ţară *)...........................
 Banca din străinătate.................................
 Nr. cont................................
 Tip cont................................
 Valuta............................., cod valută *)............................
 Justificarea cererii de deschidere a contului.................................
 ..............................................................................
 ..............................................................................
 Alimentarea contului se va face cu :..........................................
 ..............................................................................
 ..............................................................................
 Din disponibilităţile în valuta vor fi efectuate plăţi........................
 ..............................................................................
 ..............................................................................

                                     Semnătura autorizată,
                                             L.S.

---------------
    *) Codurile marcate (*) nu se completează de către solicitant.

    ANEXA 5.2

                         SITUAŢIA*)
         contului în valută autorizat în străinătate
       la finele trimestrului.......anul..............
------------
    *) Situaţia se întocmeşte pentru fiecare cont în valută autorizat, separat, reprezentând imaginea bancară a contului.


 1) Nr. şi data autorizaţiei.................................................
 2) Judeţul ......................., cod judeţ ...............................
 3) Denumirea şi tipul societăţii comerciale .................., cod tip .....
 4) Nr. de înregistrare din Registrul comerţului..............................
 5) Cod fiscal ...............................................................
 6) Cont deschis pentru filiala, sucursala, agenţie în străinătate : DA/NU.
 7) Fel activitate derulată prin cont................., cod activitate........
 8) Ţara................................., cod ţară...........................
 9) Denumirea băncii străine la care este deschis contul......................
 10) Nr. contului deschis.....................................................
 .............................................................................

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Sold la finele Rulaj Rulaj Sold la finele
                              trim. anterior debitor creditor trim. raportat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10) Total în valută de
    Cont ...............
    Cod valută ............
11) Total echivalent în U.S.D.
    (La cursul ultimei zile ban-
    care a trimestrului raportat)
                               Conducătorul societăţii,
                                          L.S.


    a) Informaţiile din rubricile "Cod" nu se completează de către raportor;
    b) Pe rândul 3) "tipul societăţii" poate fi: regie autonomă (R.A.), societate în nume colectiv (S.N.C.), societate în comandită simplă (S.C.S.), societate în comandită pe acţiuni (S.C.A.), societate pe acţiuni (S.A.), societate cu răspundere limitată (S.R.L.), asociaţie familială (A.F.) persoana fizică (P.F.), alte categorii (A.C.);
    c) Pe rândul 6), dacă societatea are deschisă filială, sucursală, agenţie în străinătate, se barează rubrica NU sau invers.

                           -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016