Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT Nr. 6 din 14 noiembrie 1995  privind principiile si organizarea platilor cu card de catre societatile bancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT Nr. 6 din 14 noiembrie 1995 privind principiile si organizarea platilor cu card de catre societatile bancare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 5 decembrie 1995
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Obiect
Prezentul regulament are ca obiect stabilirea unor principii şi reguli de organizare în activitatea de servicii de transfer de fonduri şi decontare prin cartele de plata, denumite, pentru scopurile prezentului regulament, plati cu card, efectuate de societãţile bancare, denumite în continuare bãnci.
ART. 2
Definiţii
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
1. Agent de decontare este o persoana juridicã desemnatã, prin obligaţii reciproce, sa initieze decontarea finala a plãţilor în numele tuturor participanţilor la decontare.
2. Obligaţii reciproce sînt actele formale nãscute din contracte sau din lege, desemnind drepturi şi obligaţii ale pãrţilor, reguli comune şi proceduri standardizate referitoare la plãţile cu carduri, care, dacã au ca parte semnatara o persoana juridicã romana, vor fi în mod obligatoriu redactate şi în limba romana.
3. Automatul programabil este un dispozitiv ale cãrui date de ieşire depind de datele de intrare şi de logica programului intern prin care, cu ajutorul unui card compatibil, sînt iniţiate şi pot fi efectuate operaţiuni în numele şi pe contul unui comerciant care are constituitã şi poate prelua rãspunderea materialã asupra automatului programabil, inclusiv asupra:
a) distribuitorului automat de numerar, denumit, conform practicii internaţionale, cash dispenser, care este un dispozitiv electromecanic ce permite unui utilizator de card accesul la dreptul deţinãtorului de a retrage disponibil din contul sau, sub forma bancnotelor, şi, uneori, şi sub forma monedelor metalice, denumite în continuare numerar; şi/sau
b) ghiseului automat de banca, denumit prescurtat, conform practicii internaţionale, ATM, care este un dispozitiv electromecanic ce permite unui utilizator de card accesul la dreptul deţinãtorului de a retrage disponibil din contul sau sub forma numerarului şi/sau sa aibã acces la diferite servicii de informare asupra situaţiei unor conturi, asupra transferurilor de fonduri sau asupra acceptãrii de depozite;
c) terminalului pentru transferul electronic de fonduri de la punctul de vînzare, denumit prescurtat, conform practicii internaţionale, EFTPOS, care este un dispozitiv ce permite preluarea, captarea şi, în unele cazuri, transmiterea de informaţie asupra plãţii cu card prin mijloace electronice de la punctele de vînzare, de obicei cu amãnuntul, ale comerciantului.
Din punct de vedere al accesului la echipamente sau proceduri de prelucrare a datelor, un automat programabil poate, printr-o utilizare combinata a tehnicilor de transmisie şi prelucrare a datelor, denumita telematica, opera cu referinta în timp real la date administrate de o unitate centrala (on-line) sau fãrã o astfel de referinta (off-line).
Din punct de vedere comercial, pe baza unui card, un automat programabil vinde numerar şi/sau, dupã caz, servicii, cu prioritate de informare.
4. Autorizarea plãţii cu card este un ansamblu de metode şi proceduri prevãzut în obligaţii reciproce prin care, inclusiv prin intermediul unui automat programabil, comerciantul transmite informaţie referitoare la un card pentru care doreşte sa minimalizeze riscul de a-l accepta ca mijloc pentru plata, informaţie pe baza cãreia cere şi primeşte un rãspuns reflectind opinia emitentului.
5. Codul de identificare a bãncii, prescurtat, conform practicii internaţionale , prin care termenul IIN, este un cod inalienabil oricãrui card care este atribuit în vederea identificarii la plata prin card a bãncii la care deţinãtorul face trimitere pentru a face plata.
6. Cartela de plata, care va fi denumita, conform practicii internaţionale, card, este un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat care semnaleaza ca deţinãtorul sau ar putea avea succes la dreptul de a-l folosi pentru plata, conferit de emitent; un card este acceptabil de cãtre comerciant ca mijloc de plata, de cãtre deţinãtor, a obligaţiilor asumate de cãtre utilizator la procurarea de mãrfuri, consumul de servicii sau obţinerea de avansuri în numerar de la comerciant, în termenele şi în condiţiile legii, a obligaţiilor reciproce şi a altor reglementãri aplicabile.
Un card va fi acceptat ca mijloc pentru plata conform condiţiilor în care a fost emis, stipulate prin obligaţii reciproce.
În vederea prevenirii riscurilor de neplata, orice instrument de plata, inclusiv cardul, va fi acceptat ca mijloc pentru plata, astfel încît sa permitã unui sistem de transfer de fonduri:
a) transferul obligaţiilor create de instrucţiunile de a plati sau de a face sa se plãteascã, date sau autorizate de plãtitor, colectate la banca beneficiarului plãţii cãtre banca plãtitorului în vederea debitarii contului acestuia, procedura care va fi denumita, conform practicii internaţionale, debit transfer; sau
b) prelucrarea unuia sau mai multor ordine de plata începînd cu cel al iniţiatorului, date în scopul de a pune fonduri la dispoziţia beneficiarului, procedura care va fi denumita, conform practicii internaţionale, credit transfer.
7. Credit cardul indica faptul ca deţinãtorului i-a fost deschisã o linie de credit care îi permite sa achizitioneze bunuri, servicii şi/sau numerar în limita unui plafon stabilit în prealabil.
Credit cardul va fi emis şi operat astfel încît sa permitã preluarea de date pe baza cãrora deţinãtorul:
a) sa-şi ramburseze în totalitate creditul la sfîrşitul perioadei stabilite, caz în care mai poate fi denumit, conform practicii internaţionale, travel and entertainment card ori charge card; sau:
b) sa-şi stinga creditul acordat numai în parte, partea rãmasã urmînd sa fie consideratã ca o extensie a creditului acordat anterior.
8. Card multifunctional este orice debit card care are şi alte funcţii care îl pot face recunoscut ca mijloc pentru plata, precum:
a) cartela de numerar, denumita conform practicii internaţionale, cash card, care este un card utilizabil exclusiv pentru automate programabile care pot distribui numerar; sau:
b) cartela de garantare a emiterii cecurilor, denumita conform practicii internaţionale, cheque guaranted card, care este un card emis ca parte a unui sistem de garantare ce permite, la prezentarea de cãtre utilizator a unui astfel de card valid, alãturi de cecul scris şi semnat, ca acesta sa fie garantat, pînã la o suma specificatã, de cãtre banca emitenta a cardului şi trasa prin cec.
9. Debit cardul permite ca deţinãtorului sa îi poatã fi debitata în mod direct contravaloarea bunurilor, serviciilor şi/sau numerarului, achiziţionate pe seama fondurilor din contul sau, la o persoana juridicã care are în obiectul sau de activitate atragerea de depozite bãneşti.
10. Comerciantul este o persoana juridicã sau un automat programabil asupra cãruia aceasta are constituitã şi poate prelua rãspundere materialã şi care accepta cardurile ca mijloc pentru plata ca parte a unui sistem de prevenire şi împãrţire a riscului la care, în termenele şi condiţiile obligaţiilor reciproce, este parte şi asupra cãruia poate cere sa fie instruit.
11. Decontarea este descãrcarea de o obligaţie între doua sau mai multe pãrţi, inclusiv între acelea care au calitatea de participant la decontare, în vederea finalizarii transferului de fonduri şi trecerii acestora în mod necondiţionat şi irevocabil în proprietatea beneficiarului, printr-o forma de finalitate a plãţii.
În cazul decontãrilor fãrã numerar, pãrţile reflecta descãrcarea de obligaţii prin înscrieri în evidente, inclusiv în conturi deţinute la cel puţin o banca şi/sau la un agent de decontare desemnat prin obligaţii reciproce ca parte a unui sistem interbancar de transfer de fonduri.
O decontare între doua pãrţi este consideratã finala, în cazul şi la momentul cînd un transfer irevocabil al creditului se produce în conturile deschise de cãtre agenţii de decontare ai celor doua pãrţi la o instituţie de decontare definitã.
O decontare finala este consideratã ultima, dacã, pentru descãrcarea obligaţiei iniţiale între pãrţi, sînt transferate irevocabil fonduri în creditul conturilor deschise de banca de emisiune a monedei în care este deschisã plata avînd ca efect o creştere a pasivelor acesteia.
12. Dematerializarea este rezultatul operaţiunii de eliminare a documentelor care dovedesc sau certifica, confectionate pe suport hirtie, şi preluarea datelor acestora prin înregistrãri compatibile cu alte medii de pãstrare, transmitere, prelucrare şi valorificare a informatiei.
13. Deţinãtorul este persoana fizica sau juridicã pe numele cãreia este emis cardul în termenii şi condiţiile obligaţiilor reciproce cu emitentul, care includ soluţii şi pentru situaţia în care deţinãtorul nu este aceeaşi persoana cu utilizatorul.
14. Emitentul cardului este o banca fie ca este proprietara marcii distinctive sub care este emis cardul, fie ca are cu proprietarul marcii obligaţii reciproce care îi permit sa emita cardul.
15. Evidente sînt orice informaţii referitoare, doveditoare sau care certifica plati, alcãtuite prin efectul legii, reglementãrilor Bãncii Naţionale a României, obligaţiilor reciproce sau altor reglementãri aplicabile.
16. Finalitatea plãţii reprezintã într-un sistem interbancar de transfer de fonduri care are participanţi la decontare şi un agent sau o instituţie de decontare, desemnatã şi recunoscuta de aceştia ca relevanta pentru acoperirea riscurilor de neplata, o obligaţie necondiţionatã asumatã pentru încheierea transferului de fonduri, astfel:
a) participantul la decontare, care primeşte instrucţiuni referitoare la plata, îşi asuma obligaţia de a pune, la o data determinata, în mod definitiv şi irevocabil, fonduri la dispoziţia beneficiarului desemnat în instrucţiunile referitoare la plata; conform practicii internaţionale acest tip de finalitate a plãţii fiind denumit finalitatea primitorului; sau:
b) participantul la decontare, care da sau expediazã o instrucţiune referitoare la plata, îşi asuma obligaţia de a pune în mod definitiv şi irevocabil fonduri la dispoziţia altui participant la decontare, conform practicii internaţionale acest tip de finalitate a plãţii fiind denumit finalitatea expeditorului; sau:
c) instituţia de decontare, de obicei banca de emisiune de moneda în care este descrisã plata, îşi asuma obligaţia de punere la dispoziţia participantului la decontare primitor, în mod definitiv şi irevocabil, fondurile pe care le-a primit, de la participantul la decontare expeditor; momentul descãrcãrii de obligaţie coincide cu momentul hotãrît de pãrţi pentru înregistrarea în evidentele instituţiei de decontare, inclusiv în conturi, fie imediat, fie în aceeaşi zi, fie în ziua urmãtoare, fie în alt moment în timp, conform practicii internaţionale acest tip de finalitate a plãţii fiind denumit, finalitatea decontãrii.
17. Fondurile sînt acel tip de valori transferabile pentru plata, exprimate în instrucţiunile care o descriu printr-o suma de bani şi preschimbabile la vedere în forma bãneascã pentru decontare, valori din care se constituie dreptul necondiţionat al debitorului asupra unui terţ acceptabil de cãtre creditor pentru plata.
18. Imprinter este un dispozitiv mecanic care permite, pe suprafata unei evidente pe suport hirtie, de obicei o nota de plata pe care urmeazã sa fie semnatã de luare la cunostinta de cãtre utilizator, denumita conform practicii internaţionale imprinter voucher, luarea unei amprente, dupã elementele confectionate în relief prin gofrare/embosare pe fata cardului.
19. Instituţie de decontare este banca de emisiune de moneda în care este descrisã plata sau o persoana juridicã care deschide agenţilor de decontare sau, dupã caz, direct participanţilor la decontare conturi prin care au loc între aceştia transferuri de fonduri prin care se realizeazã decontarea finala sau, la banca de emisiune, finala şi ultima.
20. Participant la decontare este semnatarul unor obligaţii reciproce care, în cadrul unui sistem interbancar de transfer de fonduri, schimba în mod nemijlocit instrucţiuni de a face plati cu alţi participanţi la decontare şi care deschide şi menţine un cont de decontare la un agent de decontare.
Participantul la decontare, în calitatea sa de participant direct sau membru într-un sistem interbancar de transfer de fonduri, poate acţiona în numele unor participanţi indirecti, pe baza obligaţiilor reciproce pe care le semneazã şi care permit participanţilor indirecti, prin acţiunea celor direcţi, accesul la transferul de fonduri între bãnci prin schimbul de instrucţiuni de a face plati şi/sau decontarea.
21. Codul personal de identificare aferent unui card, prescurtat, conform practicii internaţionale, prin termenul PIN, este un cod personal atribuit biunivoc de cãtre emitent unui deţinãtor de card, pe care utilizatorul poate fi pus în situaţia de a-l reproduce în vederea verificãrii identitãţii deţinãtorului la o plata cu card deservita de un automat programabil sau de un alt mijloc apt sa preia şi sa recunoascã pentru comerciant, precum şi sa protejeze, cel puţin fata de acesta din urma, conţinutul respectivului PIN. Acolo unde plata cu card se poate face prin transfer electronic de date, PIN poate fi considerat ca echivalentul electronic al semnãturii deţinãtorului cardului.
22. Plata este actul prin care, pe baza unui set de proceduri între pãrţi, are loc satisfacerea sau descãrcarea de o obligaţie prin furnizarea de cãtre debitor a unui drept necondiţionat pe care îl are asupra unui terţ şi care sa fie acceptabil pentru creditor.
23. Proprietar de marca, denumit, conform practicii internaţionale, credit card company, este o persoana juridicã, care este proprietarul marcii sub care este emis un credit card şi care, conform obligaţiilor reciproce în care este semnatara, poate furniza şi servicii de marketing, prelucrare de informaţie, precum şi alte servicii persoanelor cãrora le acorda permisiunea de a folosi marca respectiva.
Tipurile de proceduri în cadrul unei plati, inclusiv a unei plati cu card sînt: transferul şi decontarea, intermediara şi finala a fondurilor.
24. Procesor este orice persoana juridicã care, în baza unor obligaţii reciproce la care emitentul este parte semnatara, poate acţiona în plati cu carduri ca intermediar între deţinãtor, comerciant, emitent, alt procesor şi/sau alta persoana juridicã.
25. Rãspunsul este rezultatul autorizãrii şi poate conţine unul dintre urmãtoarele tipuri de mesaj referitor la card:
a) acceptare pentru toatã suma plãţii;
b) solicitarea de instrucţiuni suplimentare la o adresa într-un interval de timp şi prin proceduri cunoscute de plati din obligaţiile reciproce;
c) neacceptare ca mijloc pentru plata;
d) neacceptare ca mijloc pentru plata, cu solicitarea comerciantului de a confisca respectivul card.
26. Riscurile de neplata sînt acei parametri negativi sau perturbatori pe considerarea, evaluarea şi împãrţirea cãrora sînt fundamentate actele şi faptele pãrţilor în plati, inclusiv cele cu card şi care vor fi, fãrã vreo limitare la aceasta, considerate, în cazul plãţilor descrise în aceeaşi moneda, sub urmãtoarele forme:
a) riscul principal este posibilitatea ca o parte sa piardã intreaga suma implicata într-o tranzacţie, inclusiv din cauza existenţei unui interval de timp între introducerea tranzacţiei iniţiale în sistemul de plati şi decontarea finala;
b) riscul de lichiditate este posibilitatea ca un participant la decontare sa nu poatã deconta soldul debitor la termenul stabilit din cauza faptului ca nu are suficiente active lichide, fãrã ca acest fapt sa implice ca nu este solvabil la o data neprecizata în viitor;
c) riscul de creditare este posibilitatea ca o parte sa nu poatã deconta integral o obligaţie nici la termenul stabilit, nici la un alt termen ulterior;
d) riscul de plata este posibilitatea ca, într-o tranzacţie în curs de desfãşurare, datoritã neîndeplinirii la termenul stabilit de cãtre o parte a obligaţiilor sale privind decontarea, o alta parte solvabilã, avînd neasigurata la risc (deschisã) poziţia pe piata, sa fie împiedicatã sa obţinã la timp cîştigul scontat; aceasta poziţie deschisã (expunere la risc) reprezintã costul de înlocuire a tranzacţiei iniţiale în preţurile curente ale pieţei;
e) riscul sistemic este posibilitatea ca neîndeplinirea obligaţiilor asumate de un participant la decontare într-un sistem interbancar de transfer de fonduri sa fie cauza a neîndeplinirii şi de cãtre alţi participanţi la decontare a obligaţiilor lor la termenele stabilite.
27. Sistem de plati este un ansamblu de acte şi fapte realizate de un grup de persoane şi instituţii care a adoptat şi respecta instrumente şi proceduri pentru a face banii sa circule în spaţiu şi timp în vederea plãţilor, conform prevederilor legii, obligaţiilor reciproce sau reglementãrilor aplicabile, dupã caz.
28. Sistem interbancar de transfer de fonduri este acel sistem de plati care, pe baza unui contract sau a unei legi ori prin efectul acesteia, face fondurile sa circule în spaţiu şi timp, între cel puţin trei participanţi la decontare, semnatari ai unor obligaţii reciproce de a respecta reguli comune şi proceduri standardizate pentru a transmite şi a deconta obligaţiile bãneşti care intervin între ei, fie în numele şi pe contul lor, fie la cererea clienţilor lor care le ordonã sau îi mandateazã sa facã o plata.
Sistemul interbancar de transfer de fonduri asigura finalitatea decontãrii prin stingerea datoriilor sau creanţelor, una cîte una, în mod individual, tehnica denumita, conform practicii internaţionale, decontare pe brut şi/sau prin stingerea de cãtre un agent de decontare numai a diferenţei dintre datoriile şi creanţele tuturor participanţilor la decontare sau a tuturor combinatiilor de cîte doi astfel de participanţi, tehnica denumita conform practicii internaţionale, decontare pe net.
29. Transferul de fonduri este actul de a transmite sau a crea drepturi asupra fondurilor. Transferul interbancar de fonduri este initiat de o banca şi se încheie prin decontarea finala a sumei, în momentul şi în forma hotãrîte în cadrul unui sistem interbancar de transfer de fonduri pentru înregistrarea în conturile agentului de decontare.
30. Utilizator este orice persoana fizica acceptatã de comerciant, inclusiv prin intermediul unui automat programabil ca avînd acces la drepturile conferite de card deţinãtorului.

CAP. 2
Cardul ca purtãtor de informaţie
ART. 3
Elemente ale cardului
1. Cardul reprezintã şi funcţioneazã ca semnul distinctiv, larg recunoscut, în primul rind de cãtre comercianţi, ca deţinãtorul are dreptul de acces la o procedura de autorizare şi plata cu card.
Conform obligaţiilor reciproce, emitentul va asigura trasaturi de securitate care sa protejeze corpul material al cardului ca suport de informaţie. Totodatã, emitentul va asigura trasaturi de personalizare încorporate pe suprafata cardului, şi, dupã caz, în alte componente inserate în corpul material al acestuia, inclusiv banda magnetica şi circuitul sau circuitele integrate.
Emitentul se va asigura şi va rãspunde pentru orice alte eventuale trasaturi de siguranta şi personalizare ale cardului, accesibile sau nu simtului sau cunoaşterii comune care sa nu permitã falsificarea sau alterarea informatiei revelatoare pentru plata prin card, ori utilizarea frauduloasã sau improprie a acestuia la plata, precum şi restrîngerea efectelor pierderii, furtului, deteriorarii, distrugerii, precum şi pentru evitarea producerii oricãror efecte materiale dãunãtoare pãrţilor sau încrederii în plata cu card.
2. Emitentul are responsabilitatea pentru încadrarea confectiei materiale a cardului şi a informatiei minime pe care trebuie sa o conţinã şi sa fie capabil sa asigure urmãtoarele caracteristici comune:
2.1. fabricarea din material plastic cu aceleaşi dimensiuni, indiferent de emitent, în stricta conformitate cu ISO 7810 şi ISO 7813;
2.2. sa prezinte pe partea din fata (recto) urmãtoarele:
a) elemente destinate folosirii imprinterului pentru luarea unei amprente clare şi distincte cel puţin pentru evidentele deţinãtorului, care vor include:
- numãrul cardului, putind avea maximum de caractere prevãzut în obligaţiile reciproce;
- numele, prenumele şi orice alte elemente care sa permitã evitarea confuziilor referitoare la identitatea deţinãtorului, într-o redactare cu caractere latine şi fonturi conforme obligaţiilor reciproce;
- data cronologicã a expirãrii valabilitãţii cardului (LL/AA), conform calendarului gregorian, cu precizarea în obligaţiile reciproce a timpului convenţional în care este stabilitã ora expirãrii în evidentele emitentului;
b) elemente destinate informãrii prin recunoaştere vizuala, cel puţin la comerciant:
- denumirea şi sigla emitentului aplicate conform reglementãrilor în vigoare, astfel încît sa nu induca în eroare comerciantul şi sa nu furnizeze informaţie falsa despre emitent;
- o holograma vizibila la lumina naturala.
Toate aceste înscrisuri se vor face prin gravare laser (recomandat), sau embosare;
2.3. sa prezinte pe partea din spate (verso) urmãtoarele:
a) o banda magnetica inregistrabila pe cel puţin trei piste care respecta prevederile din ISO 7811/2, ISO 7814/4, ISO 7811/5 şi ISO 7813;
b) un panel de semnatura cu fundal de culoare deschisã, rezistent la uzura şi avînd elemente de siguranta în desen care sa ingradeasca posibilitatea stergerii sau modificãrii semnãturii.

CAP. 3
Drepturi şi obligaţii de baza ale bãncilor în operaţiuni cu cardul
ART. 4
Obligaţii comune
1. Avînd în vedere posibilitatea utilizãrii cardului ca mijloc pentru plata, toţi emitentii se vor conformã reglementãrilor Bãncii Naţionale a României privind autorizarea sistemelor de plati.
2. Emitentii, procesorii şi comercianţii sînt obligaţi ca, în vederea autorizãrii, sa facã dovada la momentul emiterii cardului ca deţin sau au acces, pe toatã durata plãţilor cu respectivul card, la sisteme de transfer şi decontare compatibile cu cardul propus spre autorizare şi performanţe în raport cu serviciile pe care intenţioneazã sa le ofere, asa cum este prevãzut în obligaţiile reciproce.
3. Emitentii, procesorii şi comercianţii sînt obligaţi ca, în vederea autorizãrii, sa facã, sub semnatura emitentului, o evaluare scrisã a riscurilor în transferul, decontarea şi administrarea informatiei din plãţile cu cardul propus.
4. Pentru desfãşurarea plãţilor cu card, precum şi pentru evaluarea eforturilor pãrţilor de a promova concurenta loiala şi a salvgarda interesul public, toţi participanţii la plãţile cu card au obligaţia sa încheie şi sa semneze obligaţii reciproce.
ART. 5
Obligaţiile emitentului
1. Cardul este, pe tot parcursul existenţei sale, proprietatea emitentului, care va lua toate mãsurile pentru a cuprinde în obligaţiile reciproce clauze care sa previnã, sa acopere şi sa împartã riscurile în cursul întregii activitãţii cu carduri.
2. Emitentul va elibera, va preschimba şi va reînnoi un card la initiativa persoanei care solicita şi motiveaza în scris aceasta, dupã verificarea fezabilitatii şi oportunitãţii, în cazul satisfacerii cererii.
În acest scop, pentru evaluarea, limitarea şi împãrţirea riscurilor, emitentul poate cere persoanei care solicita un card toate datele şi orice document, în forma veridica şi actualizatã, inclusiv pentru scopurile verificãrii identitãţii potenţialului deţinãtor, a determinãrii profilului sau în calitate de consumator, precum şi a bonitaţii sale.
3. Emitentul rãspunde pentru crearea şi organizarea de evidente referitoare la plata cu cardul emis, inclusiv pentru proceduri de notificare a îndeplinirii, rezilierii sau modificãrii obligaţiilor asumate prin obligaţii reciproce, acordind un interval de timp rezonabil între notificare şi intrarea în vigoare a acestora.
4. Emitentul va comunica partii sau pãrţilor semnatare, dupã caz, în primul rind deţinãtorului şi comerciantului pentru o buna fundamentare a deciziilor acestora şi protecţia sistemului plãţii cu card, cel puţin urmãtoarele elemente:
a) drepturile materializabile la utilizarea cardului, inclusiv cele aferente plãţii prin card, restricţiile şi limitarile ce pot grava în timp şi spaţiu asupra respectivelor drepturi, inclusiv o modalitate de declarare a pierderii, furtului, deteriorarii sau altor evenimente din cauza cãrora considera ca pot fi lezate drepturi la plata cu card;
b) îndatoririle şi responsabilitãţile pãrţilor prin efectul proprietãţii emitentului asupra cardului, inclusiv îndatoririle şi responsabilitãţile deţinãtorului în pãstrarea în siguranta a cardului, pãstrarea confidenţialitãţii asupra PIN şi notificarea evenimentelor ce pot afecta plata cu card;
c) preţul cardului;
d) taxele specifice, dacã exista, pe care deţinãtorul trebuie sa le plãteascã emitentului pentru serviciile oferite de acesta. Exemple de astfel de taxe sînt: taxa pentru avansuri în numerar, taxa de folosire a ATM, rata dobinzii aplicate conturilor pentru credit carduri;
e) pentru credit carduri, informaţii referitoare la orice taxe auxiliare aplicabile contului aferent cardului, de exemplu: taxe pentru extrase suplimentare, taxe pentru plati întîrziate;
f) rãspunderea deţinãtorului, incluzind costurile, în cazul în care cardul este pierdut sau furat;
g) suma limita per operaţiune admisã;
h) momentul înscrierii tranzacţiei în contul aferent cardului;
i) tipurile de tranzacţii posibil a fi efectuate cu cardul (cumpãrãri de bunuri şi servicii, retragere de numerar din ATM, avansuri în numerar) şi locurile unde aceste tranzacţii pot fi efectuate;
j) comisionul total aplicat (dacã este cazul);
k) dobinda aplicatã (dacã este cazul).
5. Emitentul va lua neîntîrziat toate mãsurile necesare pentru a evalua, a preveni şi, dupã caz, a limita riscurile ce se pot produce prin utilizarea în continuare a unui card despre care a luat cunostinta ca este sau este declarat ca pierdut, furat, deteriorat, distrus sau implicat în orice alt eveniment care ar pune, total sau parţial, vreuna dintre pãrţile unei plati cu card în imposibilitatea de a-şi exercita drepturi sau, dupã caz, îndatoriri pentru evitarea riscurilor de neplata.
6. Emitentul va prelua rãspunderea pentru pierderile suferite la plãţile cu card:
6.1. pentru toate tranzacţiile neautorizate de deţinãtor, dacã:
a) survin dupã ce emitentul a fost anuntat de pierderea, furtul sau alta cauza generatoare de riscuri de neplata;
b) au loc prin fapta altei persoane care ajunge sa cunoascã sau ar putea cunoaşte PIN al deţinãtorului;
6.2. pentru toate pagubele produse de erorile în tranzacţii apãrute din cauza defectelor sau la alte sisteme tehnice, în afarã de cazul în care defectul era evident pentru utilizator sau semnalat acestuia într-o forma scrisã, inclusiv prin conţinutul unui mesaj pe ecran.
Rãspunderea emitentului se va limita la sumele debitate eronat din contul deţinãtorului, plus dobinda aferentã acestor sume, dacã obligaţiile reciproce nu completeazã sau nu modifica aceste prevederi.
7. Emitentul are obligaţia de a pune la dispoziţia deţinãtorului evidente aferente plãţilor cu cardul acestuia, inclusiv extrase de cont.
8. Emitentul va sigura confidenţialitatea datelor privind deţinãtorul cardului şi a plãţilor cu cardul pentru care a primit cerere de autorizare.
9. Dacã emitentul nu este proprietar de marca îi revine obligaţia sa evalueze, sa previnã şi sa aibã în funcţiune, în baza obligaţiilor reciproce, o modalitate de împãrţire a riscurilor de neplata ce se pot produce prin influenta drepturilor şi obligaţiilor din obligaţiile reciproce cu proprietarul de marca asupra propriilor decontãri sau asupra obligaţiilor reciproce pe baza cãrora emitentul acţioneazã ca participant, agent sau instituţie de decontare.
10. Emitentul are obligaţia de a instrui cel puţin pe deţinãtor şi pe comerciant sa respecte procedurile şi intervalele de timp în alcãtuirea şi transmiterea de evidente şi orice alte informaţii care pot contribui la realizarea finalitatii decontãrii.
11. Emitentul are obligaţia de a instrui pe comerciant referitor la comportamentul optim în caz de frauda la o tentativa de plata cu card, precum şi asupra procedurilor şi intervalelor de timp pentru reţinerea respectivului card şi, dupã caz, colaborarea cu autoritãţile statului în limitarea efectelor riscurilor de neplata.
ART. 6
Alte drepturi şi obligaţii
1. Emitentul are obligaţia de a contribui la impunerea obligaţiilor asumate prin obligaţii reciproce, luind totodatã mãsuri pentru salvgardarea interesului public, asigurarea unei concurente loiale, apãrarea bunei reputatii a clienţilor şi a marcilor, în scopul instaurãrii şi obţinerii unui climat de afaceri favorabil comerţului efectuat de bãnci cu servicii de plati cu carduri.
Pentru acest scop, cu autorizarea Bãncii Naţionale a României, emitentii se pot asocia în organizaţii profesionale nonprofit pentru studiul pieţei, urmãrirea performantei prestatorilor şi persuasiune morala pentru respectarea unor coduri de conduita în comerţul efectuat de bãnci cu servicii de plati cu carduri.

CAP. 4
Principii de procedura
ART. 7
Principii de procedura
Emitentul îşi va organiza activitatea şi evidentele astfel încît sa poatã gestiona distinct cel puţin doua faze al plãţii cu card:
1. o faza nonbancara, care cuprinde emiterea cardului, iniţierea şi schimbul de informaţii pentru autorizarea cererii comerciantului de a-l accepta ca mijloc pentru plata, precum şi circuitul şi evidenta informatiei convenite în obligaţiile reciproce pentru finalitatea decontãrii plãţilor cu card, faza denumita, pentru scopurile prezentului regulament, FAZA 1;
2. o faza bancarã care cuprinde, dupã încheierea FAZEI 1, operarea de înscrieri în evidente, inclusiv în conturi deschise la bãnci, agenţi, participanţi sau instituţii de decontare, în mãsura în care acestea sînt bãnci pentru finalitatea decontãrii plãţilor cu card, faza denumita, pentru scopurile prezentului regulament, FAZA 2.
ART. 8
Emiterea cardurilor
Pentru emiterea cardului emitentii vor respecta urmãtoarele principii şi proceduri:
1. dobindirea calitãţii de emitent de card se face dupã dobindirea autorizãrii cardului ca instrument de plata de Banca Nationala a României.
În scopul obţinerii autorizaţiei, în conformitate cu prevederile <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 1/1995 , emitentul va prezenta Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare urmãtoarea documentaţie:
- cererea de autorizare însoţitã de cinci specimene ale cardului;
- toate normele interne legate de carduri, aprobate de consiliul de administraţie al emitentului;
- în cazul în care emitentul nu este proprietar de marca, se vor prezenta toate certificarile primite de la proprietar cu privire la designul şi condiţiile tehnice de executare a cardului, a softului utilizat, precum şi a aparaturii montate la comerciant;
- în cazul în care cardul este cu circulaţie internationala şi emitentul nu este proprietar de marca, se vor prezenta şi certificarile proprietarului de marca cu privire la integrarea în sistemul de autorizare şi decontare a acestuia;
- un business plan, care va cuprinde urmãtoarele elemente:
I. informaţii privitoare la emitent:
- active/cifra de afaceri;
- poziţia bãncii în zona de utilizare a cardului;
- segmentul de piata deţinut de banca;
- numãrul şi tipul conturilor, sucursalelor şi filialelor;
- alte instrumente de plata emise şi autorizate de Banca Nationala a României - Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare pînã la momentul prezentãrii cererii de autorizare;
- descrierea sistemului informatic al bãncii;
II. informaţii despre card:
- ce tipuri de card se intenţioneazã a fi emise;
- aria de utilizare a cardului;
III. informaţii despre aria de utilizare a cardului:
- populaţie;
- numãrul de clienţi potenţiali;
IV. obiective:
- numãrul de carduri care vor fi emise;
- modul de efectuare a analizei de solvabilitate în cazul credit cardurilor;
- estimarea numãrului de tranzacţii anuale;
- data la care se intenţioneazã începerea emiterii cardului respectiv;
- canalele de distribuţie (la ghiseu, sucursale, prin posta etc.);
- tipul de hardware şi software ce urmeazã a fi folosit;
- strategia de promovare a produsului, modul de organizare a campaniei publicitare;
V. o estimare, pe durata a 3 ani, a veniturilor şi cheltuielilor legate de card(uri) şi utilizarea acestora.
În urma studierii documentaţiei prezentate, Banca Nationala a României - Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare va emite, în decurs de 30 de zile de la data primirii documentaţiei, o autorizaţie provizorie, valabilã 90 de zile, perioada în care emitentul se va afla sub monitorizarea unei echipe specializate din cadrul Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare sau din cadrul sucursalelor Bãncii Naţionale a României, în cazul în care zona de activitate a cardului acoperã şi alte oraşe din ţara.
Obiectivele urmãrite în perioada de monitorizare sînt:
- derularea zilnica a operaţiunilor;
- extragerea şi analizarea saptaminala a statisticilor rezultate din utilizarea cardurilor, în scopul prevenirii unor potenţiale probleme;
- analiza desfãşurãrii activitãţii serviciului de gestiune a riscului (dacã exista) sau a celui responsabil de aceasta activitate;
- analiza modului de decontare a operaţiunilor;
- elaborarea de rapoarte saptaminale de monitorizare.
În situaţia în care rezultatele obţinute în perioada de monitorizare sînt satisfãcãtoare, Banca Nationala a României - Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare - va emite autorizaţia pentru tipul de card solicitat a fi pus în circulaţie;
2. emiterea cardului se face la cererea persoanei care doreşte sa dobindeasca calitatea de deţinãtor şi care va depune, în prealabil, o cerere scrisã de emitere a cardului, în forma şi în condiţiile hotãrîte de emitent;
3. acordarea calitãţii de deţinãtor este un drept discretionar al emitentului şi nu un drept al clientului unei bãnci, emitentul asumîndu-şi obligaţia sa verifice, pînã la eliminarea oricãrui motiv de dubiu, datele cerute persoanei care doreşte sa devinã deţinãtor şi pe care aceasta le-a furnizat; în acest scop, emitentul are obligaţia sa verifice cel puţin identitatea, autenticitatea documentelor prezentate şi a veridicitatii şi actualitatii informatiei pe care acestea o conţin, precum şi a oricãror date şi elemente de performanta economico-financiarã şi de conformitate administrativã pe care emitentul le-ar putea considera necesare pentru evaluarea activitãţii şi faptelor clientului, care ar putea genera riscuri în plata cu card;
4. la emiterea cardului, sub marca unui proprietar de marca, emitentul executa mandatul acestuia în termenele şi în condiţiile obligaţiilor reciproce;
5. pe baza cererilor aprobate, emitentul va încheia şi va semna un acord reciproc cu deţinãtorul, avînd prevederi exprese privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor la plata cu card;
6. dupã încheierea acordului reciproc, reprezentantul autorizat al emitentului va elibera deţinãtorului un card personalizat, confectionat prin procedee tehnologice specifice, astfel încît sa asigure încadrarea în standardele internaţionale ISO 7810 şi ISO 7813 şi sa cuprindã în card cel puţin numele şi prenumele deţinãtorului, o codificare care sa reflecte unicitatea în circulaţie a respectivului card, data expirãrii valabilitãţii, precum şi alte elemente de siguranta, identificare şi funcţionalitate, asa cum prevãd prezentul regulament, obligaţiile reciproce şi standardele internaţionale în vigoare pentru confecţionarea şi plata cu card;
7. emitentul va încheia şi va semna obligaţii reciproce cu comercianţii în scopul promovãrii cardului sau pentru a fi acceptat ca mijloc pentru plata, fãrã ca obligaţiile reciproce sa aducã atingere dreptului comerciantului de a-şi asuma riscuri, a refuzat discretionar sau a se informa, dupã caz, în termenii şi condiţiile prevãzute pentru autorizare, asupra opiniei emitentului în legatura cu bonitatea deţinãtorului cardului acceptabil ca mijloc pentru plata la momentul tranzacţiei la comerciant, precum şi asupra oricãrui element care, în opinia comerciantului, poate sprijini finalitatea decontãrii;
8. comercianţii vor afişa la loc vizibil mãrcile cardurilor care le pot fi prezentate pentru a fi acceptate ca mijloace pentru plata, dacã obligaţiile reciproce nu completeazã sau nu modifica aceasta prevedere;
9. dacã obligaţiile reciproce cu emitentul nu prevãd altfel, ori de cîte ori un comerciant a acceptat cardul ca mijloc pentru plata, el va realiza o evidenta şi cel puţin o copie sub forma chitanţei, facturii sau a oricãrei alte forme scrise, pe baza cãreia utilizatorul, prin contrasemnare pe loc, sa poatã recunoaşte ulterior transferarea de cãtre comerciant a proprietãţii asupra bunurilor şi/sau consumul de servicii. Comerciantul are, totodatã, obligaţia ca, la prima cerere şi fãrã amînare, sa punã definitiv (fãrã returnare) la dispoziţia utilizatorului o copie de pe o astfel de evidenta;
10. deţinãtorul are initiativa şi rãspunde pentru stornarea eventualelor diferenţe constatate şi este în drept sa ceara de la comerciant un act de stornare sau alta forma de regularizare a diferenţei.
ART. 9
Participarea cardurilor la plati
1. Emitentul are obligaţia de a urmãri permanent ca participarea cardurilor pe care le emite la plati sa respecte prevederile legii şi ale reglementãrilor Bãncii Nationala României în domeniul plãţilor cu şi fãrã numerar.
2. Totodatã, emitentul va face dovada ca obţine, prelucreaza şi pãstreazã informaţia obţinutã din datele culese şi transferate în cursul plãţilor cu card în interesul legalitãţii, calitãţii, operativitatii şi acuratetei în obţinerea finalitatii decontãrii, precum şi ca o astfel de informaţie nu este schimbatã, transmisã sau vinduta în alte scopuri şi în afarã unor obligaţii reciproce unde emitentul este parte semnatara.
ART. 10
Fraude şi activitãţi cu potenţial de risc
1. Prin organizarea informãrii sale, emitentul rãspunde de identificarea, evaluarea şi limitarea producerii efectelor fraudelor şi a activitãţilor cu potenţial de risc.
2. Emitentul va identifica activitatea suspecta cu carduri la comerciant prin compararea tranzacţiilor decontate cu datele care reflecta autorizãrile cerute şi acordate comerciantului şi cu nivelurile de risc adoptate de emitent, notificind comerciantului şi altor persoane interesate informaţia şi orice document care le-ar putea fundamenta decizii de prevenire a riscurilor de neplata, de limitare sau de împãrţire a efectelor acestuia, dupã caz.
Emitentul va clasifica comercianţii în funcţia de parametrii pe care îi considera ca definitorii pentru activitatea suspecta, astfel încît, dupã caz, sa poatã:
- impune limitãri la cererile de autorizare ale comerciantului;
- instala un automat programabil sub controlul emitentului la punctul de vînzare al comerciantului.
3. Emitentul are obligaţia sa defineascã activitatea frauduloasã a deţinãtorului şi sa se informeze în legatura cu aceasta din orice sursa pentru evitarea riscurilor de neplata.
În evaluarea emitentului, activitatea frauduloasã va presupune, fãrã a se limita, existenta urmãtoarelor elemente:
- obţinerea unui card de cãtre un deţinãtor care se dovedeşte ulterior ca nu era îndreptãţit sa îl obţinã sau sa mai beneficieze de drepturile pe care i le conferã;
- obţinerea unui card de cãtre deţinãtor se dovedeşte ca a fost facuta pe baza furnizarii de cãtre acesta emitentului a unor date false privind bonitatea sa.
4. Emitentul va identifica activitatea neobisnuita la comerciant şi deţinãtor care, prin desfãşurarea şi consecinţele ei, depãşeşte alte limite decît cele de la art. 10 pct. 2 şi 3, fie din punctul de vedere al acumularii, fie din punctul de vedere al apariţiei unui exces de tranzacţii pe credit ale comerciantului, fie din punctul de vedere al apariţiei unui ritm accelerat de creştere a depozitelor bancare ale deţinãtorilor de carduri, fie din orice alte motive pe care considera oportun sa le urmãreascã pentru evitarea riscurilor de neplata, notificind comerciantului, deţinãtorului, precum şi altor persoane şi autoritãţi relevante informaţia şi orice document care le-ar putea fundamenta decizii pentru prevenirea, limitarea sau împãrţirea, dupã caz, a riscurilor de neplata.
ART. 11
Organizarea pe niveluri cantitative şi de administrare a riscurilor de neplata
1. Emitentul are obligaţia ca, la autorizarea de cãtre Banca Nationala a României a cardului pe care solicita sa-l emita, sa facã dovada ca dispune de capacitate suficienta, chiar dacã va emite cardul sub marca altui proprietar, sa poatã colecta, prelucra, gestiona şi arhiva informaţie revelatoare, de care ia cunostinta în cursul unei plati propuse prin card, care sa îi permitã identificarea, evaluarea, limitarea şi împãrţirea la timp a riscurilor care ar putea impiedica finalitatea decontãrii.
2. Emitentul va face dovada ca are şi poate opera, la autorizarea plãţii cu card, proceduri de stabilire şi de administrare a riscurilor de neplata prin etalonarea nivelurilor acestora şi încadrarea corespunzãtoare a comercianţilor şi a deţinãtorilor, în vederea fundamentarii unui comportament adecvat la structurile interne ale emitentului care au competenta de refuz la plata, impunere de restrictionari şi interdicţii, astfel încît sa evite discriminãri nejustificate ale clientelei, dar şi producerea riscurilor de neplata. Încadrarea comercianţilor şi a deţinãtorilor de cãtre emitent într-un nivel de risc dureazã încã cel puţin 90 de zile din momentul în care emitentul a constatat ca la punctele unde s-au solicitat autorizari de plati cu card s-au modificat condiţiile şi/sau cauzele care au încadrat comerciantul sau, dupã caz, deţinãtorii în nivelul de risc respectiv.
3. Emitentul va dispune de structuri aparte pentru analiza şi autorizarea tranzacţiilor cu carduri care vor putea fundamenta şi emite refuzuri la plata generate de fraude ca urmare a activitãţii suspecte sau frauduloase. Refuzul la plata va fi adus la cunostinta, în timp util, cel puţin comerciantului, în modalitatea hotarita prin obligaţiile lor reciproce.
Emitentul îşi va organiza procesul de autorizare astfel încît activitãţile frauduloase care apar în decursul unei perioade de 90 de zile la un comerciant, desemnat ca avînd un nivel de risc ridicat, sa poatã fi refuzate la plata din initiativa unui terţ, care sa angajeze rãspunderea emitentului fata de comerciant.
ART. 12
Organizarea circuitului documentelor, evidentelor şi notificãrilor
Emitentul îşi va organiza activitatea astfel încît sa poatã urmãri anomaliile activitãţii comerciantului şi procesorului în organizarea circuitului documentelor, evidentelor şi notificãrilor, pentru a stopa cererile excesive de chitanţe/recipise care sînt mai mari, într-o perioada data, decît o medie stabilitã de emitent utilizînd informaţii de la comerciant şi deţinãtor, eventual preluate de cererile de reconstituire a chitantelor/recipiselor pe care aceştia le declara ca pierdute, furate sau distruse.

CAP. 5
Sancţiuni
ART. 13
Sancţiuni
1. Încãlcarea prevederilor prezentului regulament se constata de cãtre Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare, desemnatã în termenii şi în condiţiile <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 1/1995 .
Banca Nationala a României - Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare poate fi sesizatã în scris de cãtre orice parte semnatara de obligaţii reciproce referitoare la plati cu card.
2. Banca Nationala a României - Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare, pe baza constatãrilor sale, dacã nu se întrunesc elementele unei infracţiuni, sesizeazã structurile Bãncii Naţionale a României cu atribuţii în autorizare, supraveghere prudentiala şi control la emitent, precum şi pe cele care îndeplinesc în Banca Nationala a României funcţii de consultare şi reprezentare juridicã, în vederea fundamentarii şi aplicãrii urmãtoarelor sancţiuni:
a) retragerea autorizaţiei acordate de Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare de a emite carduri;
b) dispunerea întreruperii operative a fluxului decontãrilor bãncii aflate în culpa, în cadrul sistemului interbancar de transfer de fonduri, cu preluarea raspunderilor materiale pentru blocarea sau intirzierea plãţilor de cãtre banca în culpa;
c) suspendarea activitãţii de plati cu card din obiectul de activitate al bãncii, autorizat de Banca Nationala a României.

CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 14
Delegare de competente
Obligaţiile reciproce pot prevedea delegarea de competente cãtre procesor cu respectarea legii, a reglementãrilor Bãncii Naţionale a României şi a altor dispoziţii legale aplicabile.
ART. 15
Soluţionarea neintelegerilor dintre pãrţi
Neînţelegerile dintre pãrţi cu privire la plãţile cu credit card se soluţioneazã în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
ART. 16
Alte dispoziţii
În procesul de aplicare a prevederilor <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 1/1995 , Direcţia generalã plati şi urmãrirea riscurilor bancare va urmãri corelarea prevederilor din obligaţiile reciproce care îi vor fi aduse la cunostinta de cãtre bãncile semnatare cu dispoziţiile prezentului articol şi ale altor reglementãri aplicabile.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
Emil Iota Ghizari

-------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016