Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT nr. 6 din 11 octombrie 2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 6 din 11 octombrie 2006  privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT nr. 6 din 11 octombrie 2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 15 noiembrie 2006

Având în vedere prevederile <>art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, ale <>art. 56 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale <>art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 ,
în temeiul <>art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 şi al <>art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 ,

Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice strãine, denumite în continuare instituţii de credit, instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare strãine înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţionalã a României, denumite în continuare instituţii financiare nebancare, precum şi participanţilor la tranzacţiile cu instrumente de platã electronicã şi are ca obiect reglementarea emiterii şi utilizãrii pe teritoriul României a instrumentelor de platã electronicã, precum şi monitorizarea activitãţii cu aceste instrumente şi a condiţiilor care trebuie îndeplinite de emitenţi, de instituţiile acceptante şi de alţi participanţi la desfãşurarea acestor activitãţi de plãţi pe teritoriul României, indiferent de moneda în care sunt emise/denominate aceste instrumente.
ART. 2
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. Cardul emis de o instituţie de credit este un instrument de platã electronicã, respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite deţinãtorului sãu sã foloseascã disponibilitãţile bãneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele sãu la emitentul cardului şi/sau sã utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon stabilit în prealabil, deschisã de emitent în favoarea deţinãtorului cardului, în vederea efectuãrii uneia sau mai multora dintre urmãtoarele operaţiuni:
a) retragerea sau depunerea de numerar de la terminale precum distribuitoarele de numerar şi/sau ATM, de la ghişeele emitentului/instituţiei acceptante sau de la sediul unei instituţii, obligatã prin contract sã accepte instrumentul de platã electronicã, respectiv încãrcarea şi descãrcarea unitãţilor valorice în cazul monedei electronice;
b) plata bunurilor achiziţionate şi/sau serviciilor prestate de comercianţii acceptanţi şi/sau emitenţi (de exemplu, plata serviciilor prestate de companii în domeniul telefoniei mobile, fixe, transmisii de date, servicii de televiziune şi internet sau de cãtre alţi furnizori de utilitãţi), precum şi plata obligaţiilor cãtre autoritãţile administraţiei publice, reprezentând impozite, taxe, amenzi, penalitãţi etc., prin intermediul imprinterelor, terminalelor POS, ATM sau prin alte medii electronice;
c) transferurile de fonduri.
În raport de funcţiile acestora, se pot identifica cel puţin urmãtoarele tipuri de carduri:
(i) cardul de debit este cardul prin intermediul cãruia utilizatorul dispune doar de disponibilitãţile bãneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea operaţiunilor prevãzute la pct. 1;
(ii) cardul de debit cu facilitate de descoperit de cont este cardul prin intermediul cãruia utilizatorul poate dispune, pentru efectuarea operaţiunilor prevãzute la pct. 1, pe lângã disponibilitãţile bãneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent, şi de o anumitã sumã, respectiv o facilitate de descoperit de cont, în limita unui plafon predeterminat, acordatã, de regulã, în situaţia în care drepturile bãneşti ale deţinãtorului sunt virate regulat în contul de card;
(iii) cardul de credit este cardul prin intermediul cãruia utilizatorul dispune de disponibilitãţile bãneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit utilizatorului efectuarea operaţiunilor prevãzute la pct. 1, în limita unui plafon stabilit în prealabil;
(iv) cardul de numerar este cardul utilizabil doar la ATM sau la distribuitoare de numerar pentru retragere de numerar.
În raport de prezenţa fizicã a cardului, tranzacţiile prin card pot fi clasificate astfel:
(i) tranzacţii unde cardul este prezent - locaţii comerciale tradiţionale, ATM şi ghişee de bancã reprezintã acele tranzacţii unde banda magneticã a cardului sau cipul cardului este cititã/citit electronic sau unde se obţine amprenta elementelor confecţionate în relief a cardului pe chitanţã cu ajutorul imprinterului mecanic;
(ii) tranzacţii unde cardul nu este prezent reprezintã tranzacţiile ordonate prin telefon, poştã, internet, unde nu existã dovada participãrii fizice a cardului, însã deţinãtorul trebuie sã furnizeze parole sau coduri, de exemplu, Card Verification Value (CVV2), parola e-commerce etc.
2. Cardul emis de o instituţie financiarã nebancarã este un instrument de platã electronicã, respectiv un suport de informaţii standardizat, ce permite deţinãtorului persoanã fizicã efectuarea de retrageri de numerar şi/sau de plãţi din disponibilitãţi bãneşti puse la dispoziţie de instituţia financiarã nebancarã sub forma unei linii de credit alimentate din contul acesteia deschis la o instituţie de credit. Acest card nu acordã deţinãtorului accesul la un cont propriu deschis la o instituţie de credit. Instituţia financiarã nebancarã emitentã a cardului deschide deţinãtorilor doar conturi de evidenţã.
Instituţiile financiare nebancare pot emite şi administra carduri de credit doar în derularea activitãţilor aferente creditelor de consum.
3. Cardul de comerciant este instrumentul emis de un comerciant sau de un grup de comercianţi clientului lor, pentru a permite acestuia achiziţionarea de bunuri şi servicii exclusiv de la comercianţii emitenţi sau de la cei care acceptã cardul pe bazã de contract. Cardul de comerciant nu acordã clientului accesul la un cont deschis la o instituţie de credit, ci foloseşte la evidenţierea valorii bunurilor şi serviciilor achiziţionate pe o anumitã perioadã de timp de cãtre un client. Acest tip de instrument nu se încadreazã în categoria instrumentelor de platã electronicã.
4. Cardul co-branded este cardul emis de un emitent împreunã cu o entitate care, de regulã, are ca obiect principal de activitate comerţul sau prestãrile de servicii. Cardul co-branded este rezultatul asocierii a 2 parteneri, emitent şi, de regulã, comerciant, care pot împãrţi veniturile rezultate din asociere, putând furniza deţinãtorului/ utilizatorului reduceri speciale la vânzarea de produse/ prestarea de servicii de cãtre comerciantul/prestatorul de servicii partener al emitentului.
5. Cardul hibrid (dual card) este cardul care conţine atât bandã magneticã, cât şi microprocesor şi care permite efectuarea unor operaţiuni combinate, specifice fiecãrui tip de card.
6. Codul de identificare al emitentului (Issuer Identification Number - IIN) este un cod inalienabil, atribuit oricãrui card în vederea identificãrii emitentului/autentificãrii tranzacţiei. În cazul emitenţilor bãnci, acesta se numeşte BIN (Bank Identification Number).
7. Codul personal de identificare aferent unui card (Personal Identification Number - PIN) este codul personal atribuit biunivoc de cãtre emitent unui deţinãtor de card, cod care permite identificarea deţinãtorului cardului atunci când se utilizeazã un terminal; atunci când plata cu card se poate face prin transfer electronic de date, PIN poate fi considerat echivalentul electronic al semnãturii utilizatorului cardului.
8. Comerciantul acceptant este entitatea care acceptã cardul şi/sau instrumentul de tip monedã electronicã (e-money) ca mijloc de platã, pe baza unui contract încheiat anterior cu o instituţie acceptantã. În sensul prezentului regulament, sunt asimilate comercianţilor acceptanţi şi entitãţile care nu au calitatea de comerciant.
9. Deţinãtorul este persoana fizicã sau juridicã, rezidentã sau nerezidentã, care, conform contractului încheiat cu emitentul, deţine un instrument de platã electronicã emis pe numele sãu sau, în cazul instrumentelor de platã electronicã cu acces la distanţã, deţine un nume de utilizator/parolã/cod sau orice alt element similar care sã permitã emitentului identificarea acestuia.
10. Emitentul este o instituţie de credit sau o instituţie financiarã nebancarã care emite şi pune la dispoziţie deţinãtorului un instrument de platã electronicã, pe baza unui contract încheiat cu acesta.
11. Instituţia acceptantã este o instituţie de credit sau o instituţie financiarã nebancarã care oferã comercianţilor acceptanţi servicii de acceptare la platã a cardurilor şi/sau a instrumentelor de platã de tip monedã electronicã (e-money), în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta şi comerciantul acceptant, precum şi servicii de eliberare de numerar la ghişeele sale şi în reţeaua proprie de terminale deţinãtorilor. În cazul instrumentelor de platã electronicã de tipul cardului, instituţia acceptantã poate fi şi emitentul instrumentului de platã. În cazul instrumentelor de platã electronicã cu acces la distanţã de tipul aplicaţiilor informatice home-banking, internet-banking şi mobile-banking, instituţia acceptantã este întotdeauna şi emitentul instrumentului de platã electronicã respectiv, aceasta furnizând serviciile specifice acestor instrumente de platã electronicã numai deţinãtorilor.
12. Imprinter, denumit conform uzanţelor internaţionale imprinter voucher, este dispozitivul mecanic ce permite preluarea unei amprente a elementelor confecţionate în relief pe aversul cardului, pe suprafaţa unui document pe suport hârtie care certificã executarea tranzacţiei, de obicei o chitanţã (voucher), care urmeazã sã fie semnat de cãtre utilizator.
13. Instrumentul de platã electronicã este instrumentul care permite utilizatorului sã efectueze operaţiuni de tipul celor prevãzute la pct. 1, în aceastã categorie fiind incluse cardurile, instrumentele de platã cu acces la distanţã şi cele de tip monedã electronicã (e-money).
14. Instrumentul de platã de tip monedã electronicã (e-money) este instrumentul de platã electronicã reîncãrcabil sau nu, altul decât instrumentul de platã cu acces la distanţã, cum ar fi un chip-card, o memorie a unui computer sau un alt dispozitiv electronic, pe care sunt stocate electronic unitãţi monetare, permiţând deţinãtorului sãu sã efectueze operaţiunile prevãzute la pct. 1, şi care este acceptat la platã şi de alte entitãţi în afara emitentului, valoarea monetarã stocatã pe instrument fiind în mod obligatoriu egalã cu suma primitã de emitent de la deţinãtor, respectiv utilizator, dupã caz.
15. Instrumentul de platã cu acces la distanţã este instrumentul ce permite utilizatorilor sã aibã acces la fondurile aflate în contul deţinãtorului şi prin intermediul cãruia se pot efectua plãţi cãtre un beneficiar sau alt gen de operaţiuni de transfer de fonduri şi care necesitã, de regulã, un nume de utilizator ori un cod personal de identificare/parolã sau orice altã dovadã a identitãţii, necesarã autentificãrii; în categoria instrumentelor de platã electronicã cu acces la distanţã sunt incluse în special cardurile, altele decât cele ce fac parte din categoria instrumentelor de platã de tip monedã electronicã (indiferent dacã sunt de debit sau de credit), precum şi aplicaţiile de tip internet-banking, home-banking şi mobile-banking. Pe lângã operaţiunile de transfer de fonduri, ce conferã utilizatorului instrumentului de platã cu acces la distanţã de tip internet-banking, home-banking sau mobilebanking posibilitatea transmiterii electronice a instrucţiunilor de platã din contul propriu şi a transcrierii mesajului dorit pe ordinul de platã care va fi generat automat de sistem, utilizatorul poate efectua şi operaţiuni de schimb valutar, poate constitui depozite şi poate obţine informaţii privind soldul conturilor şi al operaţiunilor efectuate.
16. Procesatorul este o persoanã juridicã ce acţioneazã în cadrul schemelor de plãţi cu carduri, ca intermediar între deţinãtor, comerciantul acceptant, emitent, instituţie acceptantã, alt procesator şi/sau altã persoanã juridicã, în baza unui contract încheiat cu emitentul/instituţia acceptantã, pentru a facilita transmiterea şi prelucrarea tranzacţiilor rezultate prin utilizarea acestor instrumente de platã electronicã.
17. Terminalele sunt dispozitive electromecanice prin intermediul cãrora, utilizându-se un instrument de platã electronicã compatibil, se iniţiazã şi se efectueazã operaţiuni în numele şi pe contul deţinãtorului sau în numele deţinãtorului şi pe contul instituţiei financiare nebancare, în cazul cardurilor emise de acestea din urmã. Acestea pot fi:
a) distribuitorul de numerar (cash dispenser) - dispozitiv ce permite unui utilizator de card accesul la contul deţinãtorului/emitentului şi retragerea de disponibil din contul acestuia, sub forma bancnotelor sau a monedelor metalice, denumite în continuare numerar;
b) ghişeul automat de bancã (Automated Teller Machine ATM) - dispozitiv ce permite unui utilizator de card şi/sau unui utilizator de instrument de platã de tip monedã electronicã retragerea de disponibil din contul deţinãtorului şi/sau al emitentului ori din unitãţile monetare stocate pe instrumentul de platã de tip monedã electronicã, sub forma numerarului, transferuri de fonduri, plãţi facturi, depunerea de numerar şi informarea privind soldul conturilor şi a operaţiunilor efectuate prin intermediul cardului;
c) terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare (Electronic Funds Transfer at Point of Sale POS) - dispozitiv ce permite preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii privind plata cu card şi/sau cu e-money, efectuate la punctele de vânzare, de obicei cu amãnuntul, ale comerciantului acceptant. Din punctul de vedere al accesului la datele administrate de o unitate centralã, prin utilizarea combinatã a tehnicilor de transmisie şi prelucrare a datelor, un terminal poate opera în timp real (on-line) sau cu decalaj în timp (off-line);
d) terminalul multicard - terminalul care acceptã carduri cu bandã magneticã şi chip-carduri, nu neapãrat emise sub aceeaşi marcã; acest dispozitiv poate permite şi efectuarea operaţiunilor card to card;
e) staţie de lucru (PC) - dispozitiv ce permite, prin mijloace electronice, preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii privind plata cu un instrument de platã electronicã;
f) terminal dedicat transmisiilor telefonice şi de date dispozitiv ce permite, prin mijloace electronice, preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii privind plata cu un instrument de platã electronicã.
18. Utilizatorul este deţinãtorul sau o persoanã fizicã recunoscutã şi acceptatã de cãtre deţinãtor ca având acces la unele sau la toate drepturile conferite deţinãtorului de cãtre emitent, prin contract.
19. Instrument de platã la distanţã tip internet-banking acel instrument de platã cu acces la distanţã, care se bazeazã pe tehnologia internet (world wide web) şi pe sistemele informatice ale emitentului.
20. Instrument de platã la distanţã tip home-banking acel instrument de platã cu acces la distanţã, care se bazeazã pe o aplicaţie software a emitentului instalatã la sediul deţinãtorului, pe o staţie de lucru individualã sau în reţea.
21. Instrument de platã la distanţã tip mobile-banking acel instrument de platã cu acces la distanţã, care presupune utilizarea unui echipament mobil (telefon, PDA Personal Digital Assistant etc.) şi a unor servicii oferite de cãtre operatorii de telecomunicaţii.

CAP. II
Drepturile şi obligaţiile participanţilor în cadrul tranzacţiilor derulate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã

SECŢIUNEA 1
Condiţii de desfãşurare a tranzacţiilor şi clauze contractuale

ART. 3
(1) Emitentul va pune la dispoziţia persoanelor interesate condiţiile de emitere a instrumentelor de platã electronicã şi de desfãşurare a tranzacţiilor aferente acestor instrumente, iar instituţia acceptantã va pune la dispoziţia persoanelor interesate, la toate sediile sale, condiţiile generale ce trebuie îndeplinite de comercianţii acceptanţi în vederea participãrii la sistemele de platã electronicã.
(2) Emitentul va pune la dispoziţia utilizatorilor, în scris, la sediul unitãţilor sale şi, eventual, prin mijloace electronice, cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) tipurile de instrumente de platã electronicã emise de acesta şi descrierea fiecãrui tip;
b) condiţiile generale de emitere şi utilizare a instrumentelor de platã electronicã, inclusiv obligaţiile şi responsabilitãţile emitentului şi ale utilizatorului şi spaţiul geografic de utilizare, în cazul cardurilor;
c) tranzacţiile care se pot efectua prin intermediul fiecãrui tip de instrument de platã electronicã, precum şi intervalul de timp maximal în raport cu data la care instituţia acceptantã înainteazã tranzacţia spre decontare;
d) locaţiile terminalelor, respectiv ale ATM-urilor şi ale distribuitoarelor de numerar din reţeaua proprie, dacã este şi instituţie acceptantã;
e) posibilitatea utilizãrii cardurilor proprii în alte reţele;
f) taxele, comisioanele şi dobânzile legate de emiterea şi de utilizarea fiecãrui tip de instrument de platã electronicã, precum şi momentul în care acestea sunt percepute sau acordate, dupã caz;
g) dacã instrumentul de platã electronicã este cu circulaţie internaţionalã, se vor furniza deţinãtorului şi urmãtoarele informaţii, respectiv valoarea estimatã a taxelor şi comisioanelor suportate pentru tranzacţiile curente în strãinãtate şi cursul de schimb folosit pentru decontare, inclusiv date relevante pentru determinarea acestui curs;
h) proceduri de adresare a plângerilor de cãtre utilizator şi de soluţionare a litigiilor cu privire la instrumentul de platã electronicã şi la tranzacţiile aferente utilizãrii acestuia.
ART. 4
Operaţiunile efectuate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã, desfãşurate pe teritoriul României, sunt guvernate de legea românã.
ART. 5
(1) Instrumentul de platã electronicã este proprietatea emitentului, care va înscrie în contract clauze cu privire la riscul tranzacţiilor efectuate prin utilizarea instrumentului de platã electronicã.
(2) Niciun instrument de platã electronicã nu va fi pus la dispoziţie unei persoane fizice sau juridice decât în urma unui acord expres al acesteia sau a unei solicitãri scrise, înaintatã de aceastã persoanã.
(3) Pentru evaluarea şi limitarea riscurilor, emitentul va impune solicitantului furnizarea de date şi documente necesare pentru identificare. În cazul cardurilor de debit cu facilitate de descoperit de cont sau al cardurilor de credit, se vor solicita documente pentru verificarea bonitãţii solicitantului.
ART. 6
(1) Contractul încheiat între emitent şi deţinãtor trebuie sã fie redactat în limba românã şi într-o limbã de circulaţie internaţionalã, dacã este cazul; clauzele contractuale trebuie sã fie clar exprimate şi uşor de înţeles.
(2) Contractul trebuie sã cuprindã, pe lângã drepturile şi obligaţiile pãrţilor, clauze referitoare la:
a) descrierea instrumentului de platã electronicã şi modul de folosire a acestuia, inclusiv limita disponibilului pus la dispoziţia deţinãtorului, acolo unde este cazul;
b) modul de determinare a sumelor ce trebuie plãtite de deţinãtor emitentului, reprezentând toate tipurile de taxe, comisioane şi dobânzi, dacã este cazul;
c) suma limitã minimã/maximã admisã pe tip de operaţiune;
d) perioada de timp în care se va realiza debitarea sau creditarea contului deţinãtorului, inclusiv data decontãrii, şi, pentru acele operaţiuni efectuate în contul deţinãtorului care presupun emiterea de facturi pe numele acestuia, data în care debitarea va fi fãcutã, calculatã de la emiterea facturii;
e) tipurile de tranzacţii ce pot fi efectuate cu instrumentul de platã electronicã (achiziţionare de bunuri şi/sau de servicii, retragere/depunere de numerar, transfer de fonduri între conturi, constituire de depozit);
f) perioada de timp în care o tranzacţie efectuatã poate fi contestatã de cãtre utilizator, inclusiv procedurile prin care aceastã tranzacţie poate fi contestatã şi reconstituitã, precum şi procedurile de soluţionare a contestaţiei şi entitatea, departamentul/serviciul care se ocupã cu rezolvarea oricãror probleme privind cardurile proprii sau tranzacţiile realizate cu acestea, durata maximã acceptatã pentru transmiterea rãspunsului conţinând rezultatul contestaţiei, cuantumul şi modul de calculare a taxei de soluţionare, dacã existã;
g) tipurile de cheltuieli aflate în sarcina deţinãtorului în legãturã cu instrumentul de platã electronicã (taxe, comisioane, alte cheltuieli, inclusiv taxa de emitere şi taxele anuale), precum şi modul de calcul al cursului de schimb utilizat în operaţiunile efectuate;
h) indicarea autoritãţii abilitate sã soluţioneze litigiile dintre deţinãtor şi emitent;
i) cel puţin un numãr de telefon operaţional 24 de ore din 24, prin care se comunicã situaţiile de urgenţã (pierdere, furt, distrugere, blocare a cardului etc.) sau de suspiciune privind posibilitatea existenţei unei copii a unui card ori solicitarea schimbãrii codului PIN ca urmare a compromiterii confidenţialitãţii acestuia;
j) rãspunderea deţinãtorului, inclusiv costurile pe care acesta trebuie sã le suporte în cazul în care cardul este pierdut, furat sau distrus.
ART. 7
(1) Prin contract, emitentul se va obliga faţã de deţinãtor sã nu dezvãluie unei alte persoane codul PIN, alt cod de identificare şi/sau parolã ori orice altã informaţie confidenţialã similarã.
(2) Informaţiile privind sumele depuse şi operaţiunile efectuate prin intermediul instrumentului de platã electronicã se vor transmite numai deţinãtorului, respectiv utilizatorului, dupã caz; aceste informaţii pot fi comunicate, în condiţiile legii, autoritãţilor abilitate.
(3) Contractul dintre emitent şi deţinãtor se considerã încheiat în momentul în care solicitantul instrumentului de platã electronicã - deţinãtorul - primeşte instrumentul de platã electronicã şi un exemplar al contractului semnat de ambele pãrţi, iar în cazul instrumentelor de platã cu acces la distanţã, altele decât cardurile, în momentul în care utilizatorul primeşte numele de utilizator şi codul personal de identificare/parola şi/sau orice altã dovadã similarã a identitãţii necesarã autentificãrii.
ART. 8
(1) Emitentul va furniza periodic deţinãtorului, conform contractului sau la cererea acestuia, informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de deţinãtor prin intermediul instrumentului de platã electronicã, precum şi orice informaţii legate de alte operaţiuni efectuate în contul acestuia.
(2) Aceste informaţii trebuie prezentate în scris, pe suport hârtie şi/sau prin mijloace de telecomunicaţie electronice, şi se vor referi cel puţin la urmãtoarele:
a) o referinţã unicã de identificare a tranzacţiei şi informaţii referitoare la instituţia acceptantã, comerciantul acceptant sau ATM-ul la care s-a desfãşurat tranzacţia, precum şi data tranzacţiei;
b) valoarea tranzacţiei (suma plãtitã, retrasã, transferatã);
c) valoarea oricãror taxe şi comisioane aplicate pentru efectuarea respectivei tranzacţii;
d) cursul valutar utilizat pentru stabilirea valorii fiecãrei tranzacţii efectuate în altã monedã.
(3) În situaţia în care emitentul are calitatea de instituţie acceptantã, utilizatorul trebuie sã aibã posibilitatea obţinerii soldului disponibil al contului aferent instrumentului de platã electronicã, atât pe suport hârtie, de la ATM şi distribuitoarele de numerar din reţeaua proprie a emitentului, cât şi prin orice alte mijloace de telecomunicare electronicã (voce şi/sau text şi/sau imagine, e-mail, SMS, WAP, facsimil etc.) periodic, conform contractului şi/sau la cererea utilizatorului.
(4) În situaţia în care emitentul nu are şi calitatea de instituţie acceptantã, acesta este obligat sã ofere utilizatorului posibilitatea obţinerii soldului disponibil al contului aferent instrumentului de platã electronicã, printr-o modalitate prevãzutã în mod expres în contractul încheiat între cele douã pãrţi.
(5) Emitentul unui instrument de platã electronicã va acorda utilizatorului posibilitatea verificãrii tranzacţiilor executate cu instrumentul respectiv, iar în cazul unui instrument de platã de tip monedã electronicã, a valorii reziduale stocate în acesta.
(6) Emitentul rãspunde pentru crearea şi organizarea evidenţelor, pe suport hârtie sau în formã dematerializatã, referitoare la plãţile efectuate cu instrumentele de platã electronicã emise, precum şi pentru elaborarea procedurilor de notificare a îndeplinirii obligaţiilor asumate, inclusiv a procedurilor de notificare a intenţiei de modificare a unor prevederi contractuale sau a rezilierii contractului, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturi şi obligaţii generale

ART. 9
Emitentul trebuie sã asigure utilizarea în condiţii de siguranţã a instrumentelor de platã electronicã puse în circulaţie.
ART. 10
(1) Emitenţii şi instituţiile acceptante vor respecta întocmai reglementãrile Bãncii Naţionale a României privind instrumentele de platã electronicã în relaţia cu deţinãtorii şi utilizatorii, comercianţii acceptanţi, procesatorii, furnizorii de sistem şi proprietarii de marcã.
(2) În situaţia în care, prin contractul de licenţã încheiat cu un proprietar de marcã, emitentului unui card i se condiţioneazã acordarea licenţei pentru utilizarea mãrcii respective de respectarea anumitor reguli şi proceduri de operare contrare prevederilor prezentului regulament, emitentul va declara în scris acest lucru în documentaţia înaintatã Bãncii Naţionale a României în vederea notificãrii emiterii cardului respectiv, potrivit art. 30.
ART. 11
(1) Emitentul va stabili, va asigura şi va rãspunde pentru elementele de siguranţã şi de personalizare ale instrumentului de platã electronicã, accesibile sau nu simţurilor ori cunoaşterii comune, care sã previnã falsificarea sau alterarea informaţiei necesare şi suficiente în efectuarea de plãţi prin intermediul instrumentului de platã electronicã, precum şi limitarea efectelor cauzate de pierderea, furtul şi distrugerea acestora, în scopul evitãrii producerii unor prejudicii şi afectãrii încrederii în sistemele de plãţi care opereazã cu instrumente de platã electronicã.
(2) Emitentul este responsabil pentru confecţionarea materialã a cardului şi pentru informaţia necesarã şi suficientã pe care acesta trebuie sã o conţinã.
ART. 12
În vederea procesãrii operaţiunilor efectuate prin intermediul unui instrument de platã electronicã, emitenţii şi instituţiile acceptante au obligaţia sã asigure liniile şi echipamentele de comunicaţii şi procesare, dispozitivele prin intermediul cãrora se iniţiazã, se înregistreazã, se controleazã şi se transmit informaţii şi date aferente tranzacţiilor iniţiate, precum şi terminalele şi locaţiile unde acestea sunt amplasate, astfel încât acestea sã prezinte un grad adecvat de siguranţã operaţionalã, în vederea prevenirii accesului neautorizat la acestea şi protejãrii confidenţialitãţii, autenticitãţii şi integritãţii informaţiilor şi datelor în timpul procesãrii, stocãrii şi arhivãrii datelor, inclusiv asigurarea unei utilizãri facile a terminalelor, prin poziţionarea corespunzãtoare a tastaturii şi ecranului, şi afişarea textului obligatoriu în limba românã şi, opţional, în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţionalã. Emitentul/instituţia de credit acceptantã trebuie sã asigure utilizarea facilã a terminalelor prin:
a) poziţionarea corespunzãtoare a tastaturii şi a ecranului;
b) buna vizibilitate a ecranului şi a textului doar pentru deţinãtorul care opereazã la terminal;
c) afişarea textului pe ecran, la alegerea deţinãtorului, în limba românã şi/sau în cel puţin o limbã de circulaţie internaţionalã.
ART. 13
(1) Este interzisã condiţionarea accesului comerciantului în reţeaua unei instituţii acceptante în funcţie de dimensiunea sa economicã, instituţia acceptantã având însã obligaţia de a-şi asigura un management corespunzãtor al riscului. Accesul unui comerciant în cadrul unei reţele de acceptare poate fi refuzat în cazuri legitime precum cele prevãzute la art. 22 şi 37.
(2) Libertatea de operare a comerciantului acceptant sau libera concurenţã nu trebuie sã fie afectate de existenţa unui contract şi/sau înţelegere scrisã, verbalã sau proceduralã şi/sau practicã între emitenţi, procesatori, instituţiile acceptante şi furnizorii de sisteme.
ART. 14
(1) Informaţiile şi datele transmise instituţiei acceptante şi, respectiv, emitentului în momentul plãţii nu trebuie sã afecteze sub nicio formã confidenţialitatea operaţiunii.
(2) Orice eveniment care afecteazã integritatea şi/sau securitatea datelor trebuie identificat, comunicat, recunoscut şi clarificat de pãrţi, iar instituţia acceptantã, şi, respectiv, emitentul vor lua toate mãsurile rezonabile pentru înlãturarea efectelor sale.
ART. 15
(1) Contractele încheiate de cãtre emitenţi cu deţinãtorii de carduri şi contractele încheiate de instituţiile acceptante cu comercianţii se întocmesc în scris. Toate informaţiile şi datele furnizate, precum şi contractele care se referã la instrumente de platã electronicã vor fi redactate în limba românã şi într-o limbã de circulaţie internaţionalã, dacã este cazul.
(2) Pãrţile vor stabili clauzele contractuale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, iar în cazul în care prevederile prezentului regulament se vor modifica, urmeazã sã se modifice corespunzãtor şi prevederile contractuale, emitentul urmând sã notifice deţinãtorului, iar instituţia de credit acceptantã, comerciantului acceptant, modificãrile clauzelor contractuale.
(3) În vederea promovãrii accesului la scheme de plãţi diferite, contractele dintre instituţiile acceptante şi comercianţii acceptanţi trebuie sã nu conţinã clauze care sã îl oblige pe comerciantul acceptant sã opereze numai în cadrul schemei care face obiectul contractului.
(4) Taxele, comisioanele, dobânzile şi penalizãrile trebuie stabilite într-o manierã transparentã, ţinându-se seama de costurile şi de riscurile asociate, fãrã ca prin acest lucru sã fie afectatã libera concurenţã.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile emitentului şi ale instituţiei acceptante

ART. 16
(1) Emitentul poate modifica prevederile şi/sau clauzele contractuale, notificând individual deţinãtorului, pe suport hârtie şi eventual prin mijloace de comunicare electronicã (voce şi/sau text şi/sau imagine, e-mail, SMS, WAP, facsimil etc.), noile condiţii, prevederi şi/sau clauze, oferindu-i acestuia posibilitatea sã le accepte sau sã renunţe la serviciile oferite de emitent.
(2) Deţinãtorul trebuie sã aibã la dispoziţie 30 de zile de la data recepţionãrii notificãrii, pentru analizarea noilor condiţii, prevederi şi/sau clauze, dupã care este obligat sã anunţe emitentul asupra opţiunii sale.
(3) Neanunţarea opţiunii în termenul specificat mai sus este echivalatã cu acceptarea tacitã de cãtre deţinãtor a noilor condiţii, prevederi şi/sau clauze.
(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) modificãrile aduse ratei dobânzii, acestea intrând în vigoare la data precizatã în anunţul fãcut public privind respectiva modificare. Anunţul privind modificarea ratei dobânzii şi data la care aceasta intrã în vigoare va fi afişat la toate sediile unitãţilor emitentului cu 10 zile înainte de data modificãrii.
(5) Fãrã a afecta dreptul deţinãtorului de a denunţa unilateral contractul, emitentul are obligaţia sã informeze individual deţinãtorul asupra modificãrii ratei dobânzii, prin orice modalitate stabilitã de comun acord cu acesta, în cel mai scurt timp posibil, începând cu data de la care anunţul privind modificarea ratei dobânzii a fost fãcut public.
ART. 17
Emitentul are, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sã nu dezvãluie unei alte persoane codul personal de identificare al deţinãtorului (PIN), numele de utilizator, codul de identificare sau parola;
b) sã nu distribuie un instrument de platã electronicã fãrã ca acesta sã fie solicitat în prealabil de cãtre deţinãtor, cu excepţia cazului în care se înlocuieşte instrumentul de platã electronicã aflat deja în posesia utilizatorului;
c) sã pãstreze evidenţele tranzacţiilor pentru o perioadã de timp, în conformitate cu prevederile legale în materie, astfel încât tranzacţiile sã poatã fi urmãrite, iar erorile sã poatã fi rectificate;
d) sã asigure mijloacele adecvate şi suficiente pentru ca deţinãtorul sã poatã efectua comunicãrile menţionate în contract; emitentul trebuie sã punã la dispoziţia deţinãtorului mijloacele prin care acesta sã poatã face dovada faptului cã a fost fãcutã comunicarea (cel puţin data, ora înregistrãrii şi numãrul de înregistrare al comunicãrii);
e) sã dovedeascã, în cazul în care utilizatorul contestã o tranzacţie iniţiatã prin intermediul unui instrument de platã electronicã, faptul cã tranzacţia respectivã a fost corect înregistratã şi evidenţiatã în conturi;
f) sã execute întocmai şi în condiţiile stabilite prin contract operaţiunile ordonate de utilizator;
g) sã ia mãsuri de identificare şi de înscriere corectã a numelui şi prenumelui utilizatorului, în conformitate cu actul de identitate al acestuia.
ART. 18
Emitentul sau persoana indicatã de acesta va deţine mijloacele adecvate prin care utilizatorii sã poatã anunţa acestuia situaţiile de urgenţã 24 de ore din 24. În baza anunţului primit de la utilizator, emitentul este obligat sã ia toate mãsurile necesare care depind de acesta pentru a opri imediat executarea oricãror tranzacţii ordonate prin intermediul instrumentului de platã electronicã în cauzã dupã momentul anunţului.
ART. 19
Emitentul are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului, la cererea expresã a acestuia, evidenţele aferente tranzacţiilor efectuate prin intermediul instrumentului de platã electronicã aparţinând deţinãtorului, inclusiv extrasele de cont, pe suport hârtie, la domiciliul acestuia şi/sau la sediile unitãţilor emitentului şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicare electronicã (e-mail, WAP, SMS, facsimil), în termen de 72 de ore de la data primirii solicitãrii.
ART. 20
Emitentul este obligat sã asigure confidenţialitatea datelor privind deţinãtorul instrumentului de platã electronicã şi a tranzacţiilor pentru care a primit cererea de autorizare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind secretul profesional bancar şi ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
ART. 21
Emitentului îi revine obligaţia sã identifice şi sã evalueze toate riscurile ce pot apãrea în procesul de utilizare a instrumentelor de platã electronicã, sã stabileascã şi sã previnã prin aplicarea mãsurilor adecvate apariţia acestor riscuri şi sã convinã, pe baze bilaterale cu ceilalţi participanţi, schema de împãrţire a riscurilor identificate, schemã care va cuprinde, cel puţin, responsabilitãţile participanţilor, procedurile de lucru pentru fiecare dintre situaţiile de risc apãrute şi modul de suportare a pierderilor provocate de apariţia riscului respectiv.
ART. 22
(1) Instituţia acceptantã are obligaţia de a instrui comerciantul acceptant cu privire la procedurile şi intervalele de timp pentru întocmirea şi transmiterea evidenţelor şi a oricãror alte informaţii şi date necesare investigaţiilor sau care pot contribui la finalizarea decontãrii tranzacţiilor. În situaţia în care comerciantul acceptant nu respectã obligaţia de transmitere a informaţiilor solicitate de instituţia acceptantã, în condiţiile prevãzute de aceasta, instituţia acceptantã poate aplica prevederile art. 13 alin. (1).
(2) Instituţia acceptantã are obligaţia de a-l instrui pe comerciantul acceptant, cu care a încheiat un contract de acceptare la platã cu un instrument de platã electronicã, asupra comportamentului care trebuie adoptat în caz de fraudã sau tentativã de fraudã la o platã cu un instrument de platã electronicã, precum şi asupra procedurilor pentru reţinerea, respectiv blocarea instrumentului de platã electronicã, şi, dupã caz, asupra colaborãrii cu autoritãţile pentru limitarea riscurilor de neplatã şi de fraudã.
(3) Emitentul şi instituţia acceptantã vor urmãri permanent ca prin mãsurile luate sã contribuie la protejarea interesului public, menţinerea încrederii publicului în utilizarea instrumentelor de platã electronicã, asigurarea unei concurenţe libere şi corecte, apãrarea bunei reputaţii a mãrcilor, în scopul menţinerii unui climat de afaceri favorabil comerţului cu servicii de plãţi electronice.
(4) Emitentul va lua imediat toate mãsurile necesare pentru a evalua, preveni şi limita riscurile ce se pot produce prin:
a) utilizarea în continuare a unui instrument de platã electronicã despre care a luat cunoştinţã cã este declarat pierdut, furat, distrus, copiat, blocat, compromis sau cã funcţioneazã defectuos ori cunoaşterea codului PIN/codului de identificare/parolei de cãtre persoane neautorizate;
b) utilizarea frauduloasã a unui instrument de platã electronicã prin reţeaua proprie de terminale şi prin internet sau prin alte reţele de terminale.
(5) Emitentul rãspunde pentru pierderile suferite de deţinãtor (inclusiv utilizatorii sãi, dacã este cazul) la plãţile cu un instrument de platã electronicã, astfel:
a) pentru neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a tranzacţiilor ordonate prin intermediul unui instrument de platã electronicã, chiar dacã acestea au fost iniţiate prin utilizarea terminalelor care nu se aflã sub controlul direct sau exclusiv al emitentului, cu condiţia sã se facã dovada cã tranzacţia a fost iniţiatã la un terminal a cãrui locaţie este indicatã de emitent conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. d) şi e), cu excepţia cazului în care se dovedeşte cã utilizatorul a acţionat fraudulos sau cu rea-voinţã;
b) pentru valoarea tranzacţiilor iniţiate dupã momentul anunţãrii emitentului de cãtre utilizator a pierderii, furtului, distrugerii, blocãrii, compromiterii, funcţionãrii defectuoase a instrumentului de platã electronicã ori a posibilitãţii existenţei unei copii a acestuia sau cunoaşterii codului PIN/ codului de identificare/parolei de cãtre persoane neautorizate;
c) pentru valoarea tranzacţiilor neautorizate de utilizator, derulate prin utilizarea unui card contrafãcut sau prin utilizarea frauduloasã a numãrului de card fãrã folosirea codului (parolei) de securitate, precum şi pentru orice eroare sau neregulã atribuitã emitentului în gestionarea contului deţinãtorului .
(6) Valoarea despãgubirilor, pentru care este responsabil emitentul, se va limita la:
a) valoarea tranzacţiei neexecutate sau executate necorespunzãtor şi la dobânzile aferente perioadei între momentul neexecutãrii/executãrii necorespunzãtoare a tranzacţiei şi pânã la momentul refacerii poziţiei contului deţinãtorului, corespunzãtoare situaţiei anterioare momentului neexecutãrii/executãrii necorespunzãtoare a tranzacţiei; se excepteazã cazurile de neexecutare a tranzacţiilor prevãzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi de cea privind utilizarea sistemului financiar-bancar în scopul finanţãrii de acte de terorism;
b) suma necesarã refacerii situaţiei contului deţinãtorului corespunzãtor momentului anterior efectuãrii tranzacţiei neautorizate de utilizator.
(7) Orice alte consecinţe financiare ulterioare şi, în particular, cele privind extinderea daunelor pentru care trebuie plãtitã compensaţia sunt în sarcina emitentului, în concordanţã cu legea aplicabilã contractului încheiat între emitent şi deţinãtor.
ART. 23
(1) Emitentul este obligat sã crediteze contul deţinãtorului cu valoarea despãgubirilor, în termen de o zi bancarã de la momentul recunoaşterii dreptului deţinãtorului la acestea sau de la stabilirea acestui drept de cãtre o instanţã de judecatã ori de arbitraj.
(2) Emitentul este rãspunzãtor faţã de deţinãtorul unui instrument de platã electronicã pentru valoarea pierdutã şi pentru executarea necorespunzãtoare a tranzacţiilor utilizatorului, în cazul în care pierderea sau executarea necorespunzãtoare este atribuitã unei disfuncţionalitãţi a instrumentului, a dispozitivului, a terminalului sau a oricãrui alt echipament autorizat sã fie folosit de deţinãtor, cu condiţia sã se facã dovada cã disfuncţionalitatea nu a fost cauzatã cu bunã ştiinţã de utilizator.

SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile şi rãspunderea deţinãtorului

ART. 24
(1) Deţinãtorul unui instrument de platã electronicã are urmãtoarele obligaţii:
a) sã utilizeze instrumentul de platã electronicã în conformitate cu prevederile contractuale şi cu cele legale;
b) sã ia toate mãsurile rezonabile pentru asigurarea siguranţei instrumentelor de platã electronicã, în sensul protejãrii acestora împotriva furtului, pierderii sau deteriorãrii, şi sã respecte prevederile speciale din contract cu privire la furt şi pierdere;
c) sã înştiinţeze emitentul imediat ce constatã cã se aflã în una dintre situaţiile enumerate la alin. (2);
d) sã nu înregistreze codul personal de identificare sau parola într-o formã ce poate fi uşor recunoscutã, în particular, pe instrumentul de platã electronicã sau pe alt obiect pe care îl pãstreazã împreunã cu instrumentul de platã electronicã;
e) sã nu contramandeze un ordin pe care l-a dat prin intermediul instrumentului de platã electronicã, decât în anumite situaţii strict determinate, stabilite prin contractele încheiate între emitent şi deţinãtor.
(2) Situaţiile în care deţinãtorul are obligaţia sã înştiinţeze emitentul sunt urmãtoarele:
a) pierderea, furtul, deteriorarea sau blocarea instrumentului de platã electronicã;
b) înregistrarea în contul personal a unor tranzacţii neautorizate de utilizator;
c) orice eroare sau neregulã apãrutã în urma gestionãrii contului de cãtre emitent;
d) observarea unor elemente ce creeazã suspiciuni cu privire la posibilitatea copierii instrumentului de platã electronicã sau cunoaşterea codului PIN/codului de identificare/parolei de cãtre persoane neautorizate;
e) constatarea apariţiei unor disfuncţionalitãţi ale instrumentului de platã electronicã, inclusiv situaţia în care codurile de acces primite sunt incorecte.
ART. 25
(1) Pânã la momentul comunicãrii cãtre emitent a evenimentului prevãzut la art. 24 alin. (1) lit. c), deţinãtorul este rãspunzãtor pentru toate operaţiunile executate, urmând sã suporte toate pierderile aferente acestor operaţiuni pânã la limita echivalentului în lei al sumei de 150 euro, la cursul anunţat de Banca Naţionalã a României pentru ziua efectuãrii operaţiunilor considerate frauduloase.
(2) Rãspunderea deţinãtorului privind acoperirea pierderilor este integralã în cazul în care se dovedeşte cã acesta a acţionat cu neglijenţã, cu nerespectarea prevederilor art. 24 şi/sau în mod fraudulos.
(3) Începând din momentul anunţãrii emitentului, deţinãtorul nu este rãspunzãtor pentru pierderile apãrute ca urmare a evenimentului descris la art. 24 alin. (1) lit. c), cu excepţia cazului în care deţinãtorul însuşi sau utilizatorul acţioneazã fraudulos.
ART. 26
Prin derogare de la prevederile art. 25, deţinãtorul nu este rãspunzãtor pentru tranzacţiile executate, dacã instrumentul de platã electronicã a fost utilizat fãrã a fi prezentat fizic sau fãrã identificarea electronicã a acestuia (PIN, coduri de acces).

SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile comerciantului acceptant

ART. 27
(1) Comerciantul acceptant este obligat sã accepte la platã toate instrumentele cu privire la care a încheiat contracte, cu respectarea condiţiilor prezentului regulament.
(2) Comercianţii acceptanţi au obligaţia sã afişeze la loc vizibil mãrcile instrumentelor de platã prevãzute la alin. (1).
ART. 28
(1) Comerciantul acceptant are obligaţia sã ţinã evidenţa tranzacţiilor efectuate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã, cu respectarea cerinţelor impuse de emitent/instituţia acceptantã şi a prevederilor legale.
(2) Comerciantul acceptant are obligaţia ca, la momentul prezentãrii unui instrument de platã electronicã pentru efectuarea unei tranzacţii, sã verifice, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu instituţia acceptantã şi ale reglementãrilor legale, identitatea utilizatorului. Identitatea utilizatorului se considerã verificatã prin introducerea codului PIN/autentificarea tranzacţiei în mediul 3DSecure sau prin compararea semnãturii de pe chitanţã cu cea existentã pe aversul instrumentului. Instituţiile acceptante pot stabili prin prevederile contractuale încheiate cu comercianţii acceptanţi, în cazul nesolicitãrii codului PIN de cãtre POS-ul utilizat sau pentru valori ale tranzacţiilor care depãşesc o anumitã limitã, ca identificarea sã se facã şi prin solicitarea unui act de identitate al deţinãtorului.
(3) Comerciantul acceptant are obligaţia ca, în situaţia în care pentru efectuarea unei tranzacţii este obligatorie introducerea de cãtre utilizator a codului PIN, sã ia toate mãsurile ce se impun pentru asigurarea confidenţialitãţii acestei operaţiuni.

CAP. III
Emiterea instrumentelor de platã electronicã

ART. 29
Emitenţii pot pune în circulaţie instrumente de platã electronicã numai cu notificarea prealabilã a Bãncii Naţionale a României, dupã trecerea termenului în care Banca Naţionalã a României poate face opoziţie faţã de intenţia emitentului, potrivit prevederilor art. 32.
ART. 30
În vederea notificãrii emiterii instrumentelor de platã electronicã emitentul va transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare urmãtoarele documente:
(A) Pentru emiterea de carduri:
a) formularul de notificare (anexa nr. 1 la prezentul regulament);
b) douã specimene de card;
c) normele şi procedurile interne referitoare la emiterea şi punerea în circulaţie a cardurilor, aprobate de consiliul de administraţie al solicitantului-emitent;
d) câte un exemplar al cererii privind emiterea cardului, al contractului-cadru de emitere a cardului, care se încheie cu deţinãtorul, şi al contractului-cadru de acceptare la platã, care se încheie cu comerciantul acceptant, dacã este cazul.
(B) Pentru emiterea de instrumente de platã cu acces la distanţã de tip internet/home/mobile banking:
a) formular de notificare (anexa nr. 2 la prezentul regulament);
b) normele şi procedurile interne referitoare la emiterea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de platã cu acces la distanţã, aprobate de consiliul de administraţie al solicitantului-emitent;
c) câte un exemplar de cerere şi de contract-cadru de acces la instrumente de platã cu acces la distanţã;
d) avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei sau al altor entitãţi indicate de acesta.
ART. 31
Modificãrile asupra documentaţiei depuse în conformitate cu art. 30 se vor transmite Bãncii Naţionale a României în termen de 10 zile de la data efectuãrii acestora.
ART. 32
În termen de cel mult 15 zile de la primirea notificãrii, Banca Naţionalã a României se poate opune intenţiei de emitere de instrumente de platã electronicã, având în vedere cerinţele prevãzute în secţiunile 1-3 din cap. II.
ART. 33
Emitentul unui instrument de platã electronicã are obligaţia sã notifice Bãncii Naţionale a României renunţarea la punerea în circulaţie a unui instrument de platã electronicã.
ART. 34
O instrucţiune de platã corect iniţiatã de cãtre deţinãtor/utilizator prin intermediul unui card sau al unui alt instrument de platã electronicã şi autorizatã de emitent sau de persoana indicatã de acesta este irevocabilã şi nu poate fi contramandatã decât în anumite situaţii strict determinate.
ART. 35
Decontarea operaţiunilor efectuate cu carduri pe teritoriul României, indiferent de moneda în care sunt emise/denominate acestea, se va efectua în moneda naţionalã, în conformitate cu prevederile reglementãrilor valutare în vigoare.

CAP. IV
Fraude şi activitãţi cu potenţial de risc

ART. 36
(1) Prin organizarea activitãţii proprii de informare, emitentul şi instituţia acceptantã rãspund de identificarea, evaluarea şi limitarea producerii efectelor fraudelor şi activitãţilor cu potenţial de risc, ca urmare a derulãrii de tranzacţii prin intermediul instrumentelor de platã electronicã.
(2) Instituţia acceptantã va identifica activitãţile suspecte cu carduri la comerciantul acceptant, prin compararea tranzacţiilor decontate cu datele care reflectã autorizãrile cerute şi transmise comerciantului acceptant şi cu nivelurile de risc adoptate prin normele proprii, notificând comerciantului acceptant şi altor persoane îndreptãţit interesate informaţii şi orice documente care le-ar putea fundamenta deciziile de prevenire a riscurilor de neplatã, de limitare sau de împãrţire a efectelor acestora, dupã caz.
ART. 37
(1) În cadrul procesului de monitorizare a tranzacţiilor cu carduri efectuate la comercianţii acceptanţi, instituţiile acceptante au obligaţia de a identifica activitatea frauduloasã.
(2) Instituţiile acceptante vor identifica cel puţin urmãtoarele tipuri de fraudã:
a) acceptarea repetatã la platã, cu intenţie sau din culpã, de carduri contrafãcute;
b) furnizarea cãtre persoane neautorizate de informaţii cu privire la carduri valide acceptate la platã (prin copierea benzii magnetice sau a informaţiilor embosate ori gravate pe suprafaţa cardului şi transmiterea acestor date cãtre acestea);
c) dublarea de cãtre comerciantul acceptant a chitanţelor aferente unor tranzacţii şi remiterea acestora spre încasare bãncii acceptante.
(3) Instituţiile acceptante au obligaţia de a rezilia contractele cu comercianţii acceptanţi care desfãşoarã activitãţile prevãzute la alin. (2) lit. b), precum şi de a stabili condiţii concrete de reziliere a contractelor cu comercianţii acceptanţi, în situaţia în care aceştia desfãşoarã activitãţile prevãzute la alin. (2) lit. a) şi c), fãrã a ţine seama de dimensiunea lor economicã.
(4) Instituţiile acceptante au obligaţia de a constitui baze de date privind comercianţii acceptanţi ale cãror contracte de acceptare la platã a cardurilor au fost reziliate din cauza numãrului de fraude înregistrate.
(5) Instituţiile acceptante au obligaţia de a constitui baze de date privind comercianţii acceptanţi asupra cãrora existã suspiciunea cã desfãşoarã o activitate frauduloasã, fãrã sã fi fost luatã nicio decizie de reziliere a contractelor de acceptare la platã a cardurilor.
ART. 38
(1) Emitentul are obligaţia sã identifice activitatea frauduloasã, sã se informeze în legãturã cu aceasta din orice sursã, pentru evitarea riscurilor de neplatã, şi sã ia toate mãsurile ce se impun pentru limitarea fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudã.
(2) În investigaţiile sale privind activitatea frauduloasã, emitentul va analiza inclusiv urmãtoarele situaţii:
a) utilizarea unui card pierdut - utilizatorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu ulterior pierderii reclamate de cãtre acesta;
b) furtul cardului - utilizatorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu ulterior furtului reclamat de cãtre acesta;
c) emiterea şi nerecepţionarea cardului de cãtre utilizator - utilizatorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu, ca urmare a faptului cã acesta reclamã nerecepţionarea cardului emis pe numele sãu şi emitentul confirmã cã a transmis cardul utilizatorului;
d) cerere de eliberare a cardului eronatã sau completatã fraudulos - deţinãtorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu, ca urmare a faptului cã acesta susţine cã nu a solicitat niciodatã emiterea unui card pe numele sãu sau emitentul confirmã cã informaţiile privind deţinãtorul cardului au fost introduse în mod eronat pe formularul de cerere de emitere a cardului;
e) utilizarea în cadrul tranzacţiilor a unui card contrafãcut - deţinãtorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu, ca urmare a faptului cã acesta reclamã neautorizarea tranzacţiei de cãtre deţinãtor, iar emitentul confirmã cã banda magneticã şi/sau cardul au fost copiate şi informaţiile au fost folosite pentru efectuarea tranzacţiei;
f) folosirea frauduloasã a cardului de cãtre o persoanã neautorizatã - deţinãtorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu, ca urmare a faptului cã acesta reclamã neautorizarea tranzacţiei de cãtre utilizator, iar emitentul confirmã cã o altã persoanã s-a prezentat, în mod fraudulos, ca utilizator al cardului;
g) folosirea frauduloasã a numãrului de cont al cardului în cadrul unei tranzacţii - utilizatorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu, ca urmare a faptului cã acesta reclamã cã tranzacţia nu a fost autorizatã de cãtre utilizator, iar numãrul sãu de cont a fost folosit în mod ilegal într-o tranzacţie ce nu necesitã prezenţa fizicã a cardului (tranzacţii efectuate prin internet sau telefon);
h) fraudã identificatã de instituţia acceptantã la comerciantul acceptant - deţinãtorul cardului contestã, în mod legitim, o tranzacţie efectuatã pe contul sãu şi instituţia acceptantã confirmã emitentului cã tranzacţia respectivã a avut loc ca urmare a unei fraude la comerciantul acceptant, prin duplicarea chitanţei aferente unei tranzacţii, autorizatã sau neautorizatã, şi transmise acestuia pentru platã.
ART. 39
(1) Emitentul şi instituţia acceptantã vor dispune de structuri adecvate pentru analizarea şi autorizarea efectuãrii tranzacţiilor cu carduri. Aceste structuri vor putea fundamenta şi emite refuzuri la platã, ca urmare a identificãrii unei activitãţi suspecte sau frauduloase. Refuzul la platã va fi primit de instituţia acceptantã şi va fi adus la cunoştinţã comerciantului acceptant în timp util, conform prevederilor contractuale.
(2) Emitentul şi instituţia acceptantã îşi vor organiza procesul de autorizare astfel încât activitãţile frauduloase care apar la un comerciant acceptant, desemnat ca având un nivel de risc ridicat, în decursul unei perioade de monitorizare de 90 de zile, sã poatã fi refuzate la platã din iniţiativa unui terţ, care sã angajeze rãspunderea emitentului faţã de comerciantul acceptant.
(3) Emitentul are obligaţia sã prelucreze, sã stocheze şi sã arhiveze informaţiile şi datele obţinute pe parcursul desfãşurãrii tranzacţiilor cu carduri, în interesul legalitãţii, calitãţii, operativitãţii şi acurateţei, în vederea realizãrii finalitãţii decontãrii. Emitentul va face dovada, la cererea organelor abilitate, cã aceste informaţii nu sunt utilizate, schimbate, diseminate decât în conformitate cu contractul încheiat între emitent şi deţinãtor sau comerciantul acceptant, pentru raportãrile cãtre Banca Naţionalã a României şi cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor sau în alte scopuri, conform legislaţiei în vigoare, ori cãtre alte instituţii cãrora legislaţia în vigoare le acordã dreptul de a solicita şi de a obţine aceste informaţii.
ART. 40
Emitentul şi instituţia acceptantã îşi vor organiza activitatea de evidenţã a informaţiilor şi datelor obţinute privind tranzacţiile efectuate prin intermediul cardurilor, astfel încât sã permitã oricând realizarea unor situaţii şi raportãri solicitate de autoritãţile competente în domeniu.

CAP. V
Monitorizarea activitãţii de plãţi cu instrumente de platã electronicã

ART. 41
(1) În vederea monitorizãrii activitãţii de plãţi cu instrumente de platã electronicã, emitenţii raporteazã Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare indicatorii prezentaţi în anexa nr. 3 la prezentul regulament, mai puţin poziţiile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 70 şi 71, care vor fi raportate de cãtre instituţiile acceptante, precum şi fraudele prevãzute la art. 38 alin. (2).
(2) Raportãrile prevãzute la alin. (1) vor fi transmise electronic şi letric, trimestrial sau lunar, dupã caz, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care s-a întocmit raportarea.
(3) În activitatea de monitorizare desfãşuratã, pentru clarificarea incidentelor repetate apãrute ca urmare a utilizãrii unui instrument de platã electronicã, Banca Naţionalã a României poate solicita emitenţilor realizarea unei auditãri în domeniu, rezultatul auditului urmând a fi transmis Bãncii Naţionale a României în vederea evaluãrii siguranţei instrumentului de platã respectiv.
(4) Pentru realizarea activitãţii de monitorizare şi în scopul menţinerii încrederii publicului în instrumentele de platã electronicã, Banca Naţionalã a României poate solicita orice documentaţie, proceduri sau efectuarea oricãror investigaţii menite sã previnã frauda cu ajutorul acestora.
(5) În vederea realizãrii monitorizãrii activitãţii de plãţi cu instrumente de platã electronicã, instituţiile acceptante, altele decât emitenţii, au obligaţia de a transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, cu 30 de zile înainte de data începerii prestãrii serviciilor de acceptare la platã a cardurilor, contractul-cadru care se încheie cu comercianţii acceptanţi, cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 31.

CAP. VI
Mãsuri şi sancţiuni

ART. 42
(1) Dacã din activitatea de monitorizare se constatã cã un instrument de platã electronicã nu îndeplineşte condiţiile de siguranţã în utilizare, datoritã numãrului excesiv de incidente generate prin utilizarea lui, Banca Naţionalã a României poate dispune mãsura retragerii din circulaţie a respectivului instrument de platã electronicã.
(2) Dacã Banca Naţionalã a României - Direcţia reglementare şi autorizare constatã cã prevederile contractelor încheiate între emitent şi deţinãtor, respectiv între instituţia acceptantã şi comerciantul acceptant, nu respectã dispoziţiile prezentului regulament, aceasta va dispune emitentului, respectiv instituţiei acceptante, mãsuri pentru revizuirea clauzelor contractuale, astfel încât sã fie respectate prevederile prezentului regulament.
(3) Pentru încãlcarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv în cazul în care din activitatea de monitorizare se constatã evenimente care afecteazã încrederea publicului în sistemele de plãţi care opereazã cu instrumente de platã electronicã, Banca Naţionalã a României poate aplica sancţiunile prevãzute de <>Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi de titlul I din <>Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 .

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 43
Banca Naţionalã a României - Direcţia reglementare şi autorizare urmãreşte şi monitorizeazã activitatea cu instrumente de platã electronicã conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 44
(1) Cererile de autorizare depuse de instituţiile de credit, conform cerinţelor <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 4/2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii, aflate în instrumentare la Banca Naţionalã a României la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, vor fi considerate ca notificare potrivit prevederilor prezentului regulament.
(2) În situaţia în care documentaţia prezentatã conform alin. (1) nu rãspunde cerinţelor prevãzute de prezentul regulament, aceasta trebuie retrasã şi prezentatã din nou de cãtre entitãţile în cauzã, cu înlãturarea deficienţelor existente, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii primite de la Banca Naţionalã a României în acest sens.
(3) Dacã la expirarea termenului prevãzut la alin. (2) noua documentaţie care însoţeşte notificarea nu este conformã cu cerinţele prezentului regulament, sunt incidente dispoziţiile referitoare la opoziţie prevãzute de art. 32.
ART. 45
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, emitenţii de carduri - instituţii financiare nebancare care, în derularea activitãţilor aferente creditelor de consum, au emis şi au pus în circulaţie la dispoziţia clienţilor carduri de credit vor prezenta Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare documentaţia prevãzutã la art. 30 lit. (A).
(2) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, instituţiile acceptante, altele decât emitenţii, care la aceastã datã presteazã servicii de acceptare la platã a cardurilor vor transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare documentaţia prevãzutã la art. 41 alin. (5).
ART. 46
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 4/2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, prevederile <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 1/1995 privind principiile şi organizarea avizãrii tehnice a sistemelor de plãţi şi decontãri fãrã numerar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, nu se mai aplicã instrumentelor de platã electronicã.
ART. 47
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.

Preşedintele Consiliului
de administraţie al
Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 11 octombrie 2006.
Nr. 6.

ANEXA 1
Formular de notificare
emitere carduri


......................................., înmatriculatã la oficiul registrului
comerţului sub
(numele emitentului)
nr............., având cod unic de înregistrare nr..........., având sediul în
ţara/ judeţul .........., localitatea..........., str. ...........nr....., cod
poştal..........., prin..................., domiciliat în....................,
str.............. nr..., bl...., scara........, et........,apart......, judeţ/
sector........., B.I/ C.I./ Paşaport seria......... nr..........., eliberat de
....................., la data de.............., în calitate de *...... ......
notificãm emiterea şi punerea în circulaţie a instrumentului de platã
electronicã de tip card - ** ................................., în urmãtoarele
condiţii:
a) cont/conturi ataşate ....................................;
b) funcţionaliate card - ...................................;
c) circulaţie naţionalã/internaţionalã .....................;
d) card cu bandã magneticã/ chip/ dual .....................;
e) executarea pasticului se va face de cãtre societatea ...................,
înmatriculatã la oficiul registrului comerţului sub nr............, având
cod unic de înregistrare ......................, cu sediul în localitatea
........, str..........................................nr..........., cod
poştal...........;
f) personalizarea cardurilor se va face de cãtre societatea................,
înmatriculatã la oficiul registrului comerţului sub nr., cu sediul în
localitatea, str................... nr.........., cod poştal............;

Semnãtura autorizatã a solicitantului,
S.S./L.S.


_____________
* Se va completa cu calitatea pe care o are persoana care semneazã cererea.
** Se va completa denumirea cardului.

ANEXA 2
Formular de notificare
emitere internet/home/
mobile banking


........................................, înmatriculatã la oficiul registrului
comerţului sub
(numele emitentului)
nr............., având cod unic de înregistrare nr..........., având sediul în
ţara/ judeţul .........., localitatea..........., str. ...........nr....., cod
poştal..........., prin..................., domiciliat în....................,
str.............. nr..., bl...., scara........, et........,apart......, judeţ/
sector........., B.I/ C.I./ Paşaport seria......... nr..........., eliberat de
....................., la data de.............., în calitate de *...... ......
notificãm emiterea şi punerea în circulaţie a instrumentului de platã
electronicã de tip ** .............................., în urmãtoarele condiţii:

a. denumire produs ..................;

b. operaţiuni efectuate prin intermediul instrumentului
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........;

c. producãtorul programului informatic este societatea ....................,
înmatriculatã la oficiul registrului comerţului sub nr..............., având
cod unic de înregistrare.........................., cu sediul în localitatea
..........., str..............nr............, cod poştal........... .

Semnãtura autorizatã a solicitantului,
S.S./L.S.


_____________
* Se va completa cu calitatea pe care o are persoana care semneazã cererea.
** Se va completa tipul instrumentului - internet/home/mobile banking.

ANEXA 3┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr.│ DENUMIRE INDICATOR │ FRECVENŢA │
│crt│ │ RAPORTĂRII │
├───┼───────────────────┬────────────────┬──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │denominatã în lei │ │
│ │ │pe card cu ├──────────────────────┤ │
│ │ │funcţie de │denominatã în euro │lunarã │
│ │ │monedã ├──────────────────────┤ │
│ │ │electronicã │denominatã în │ │
│ │Valoarea rãmasã a │ │alte valute │ │
│1 │monedei electronice├────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │emise │ │denominatã în lei │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │prin soft │denominatã în euro │lunarã │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │denominatã în │ │
│ │ │ │alte valute │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri │ │altele │trimestrialã│
│2 │valide cu funcţie ├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │de numerar │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri │ │altele │trimestrialã│
│3 │valide cu funcţie ├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │de patã │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri │ │altele │trimestrialã│
│4 │valide cu funcţie ├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │de debit │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri │ │altele │trimestrialã│
│5 │valide cu funcţie ├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │de debit amânat │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri │ │altele │trimestrialã│
│6 │valide cu funcţie ├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │de credit │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri │ │altele │trimestrialã│
│7 │valide cu funcţie ├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │de debit şi/sau │ │marca VISA │ │
│ │debit amânat │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri │ │altele │trimestrialã│
│8 │valide cu funcţie ├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │de credit şi/sau │ │marca VISA │ │
│ │debit amânat │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┴────────────────┴──────────────────────┼────────────┤
│9 │Numãrul de carduri valide cu funcţie de monedã electronicã │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│10 │Numãrul de carduri valide cu funcţie de monedã electronicã │trimestrialã│
│ │încãrcate cel puţin odatã │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│11 │Numãrul de carduri charge valide │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│12 │Numãrul de carduri cobranded valide │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│13 │Numãrul de carduri de fidelitate valide │trimestrialã│
├───┼────────────────────────────────────┬──────────────────────┼────────────┤
│ │ │marca VISA │ │
│ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri emise (inclusiv │marca MasterCard │ │
│14 │cobranded şi cu funcţie de monedã ├──────────────────────┤trimestrialã│
│ │electronicã) │marca American Express│ │
│ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │altele │ │
├───┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │marca VISA │ │
│ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de carduri bancare valide în│marca MasterCard │ │
│15 │circulaţie (inclusiv cobranded şi cu├──────────────────────┤trimestrialã│
│ │funcţie de monedã electronicã) │marca American Express│ │
│ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │altele │ │
├───┼────────────────────────────────────┴──────────────────────┼────────────┤
│16 │Numãrul de carduri active │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│17 │Numãrul de carduri valide cu funcţie de debit, cu funcţie │trimestrialã│
│ │de numerar şi cu funcţie de monedã electronicã │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│18 │Numãrul de ATM existente în ţarã │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│19 │Numãrul de ATM existente în ţarã cu funcţie de numerar │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│20 │Numãrul de ATM existente în ţarã cu funcţie de transfer │trimestrialã│
│ │credit │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│21 │Numãrul de POS existente în ţarã │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│22 │Numãrul de EFTPOS existente în ţarã │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│23 │Numãrul de terminale care acceptã monedã electronicã │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│24 │Numãrul de terminale de încãrcare/descãrcare carduri cu │trimestrialã│
│ │funcţie de monedã electronicã │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│25 │Numãrul de terminale de carduri cu funcţie de monedã │trimestrialã│
│ │electronicã │ │
├───┼───────────────────┬────────────────┬──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de │ │altele │trimestrialã│
│26 │tranzacţii de platã├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │cu carduri cu │ │marca VISA │ │
│ │funcţie de debit │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de │ │altele │trimestrialã│
│27 │tranzacţii de platã├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │cu carduri cu │ │marca VISA │ │
│ │funcţie de debit │ ├──────────────────────┤ │
│ │amânat │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de │ │altele │trimestrialã│
│28 │tranzacţii de platã├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │cu carduri cu │ │marca VISA │ │
│ │funcţie de credit │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de │ │altele │trimestrialã│
│29 │tranzacţii de platã├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │cu carduri cu │ │marca VISA │ │
│ │funcţie de debit │ ├──────────────────────┤ │
│ │şi/sau debit amânat│denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Numãrul de │ │altele │trimestrialã│
│30 │tranzacţii de platã├────────────────┼──────────────────────┤ │
│ │cu carduri cu │ │marca VISA │ │
│ │funcţie de debit │ ├──────────────────────┤ │
│ │şi/sau debit amânat│denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┴──────────────────────┼────────────┤
│31 │Numãrul de │cu carduri cu funcţie de monedã │ │
│ │tranzacţii de │electronicã │ │
│ │cumpãrare cu monedã├───────────────────────────────────────┤trimestrialã│
│ │electronicã │prin intermediul altor dispozitive de │ │
│ │ │monedã electronicã │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┬──────────────────────┼────────────┤
│ │ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │ │retrageri │ │ │
│ │ │numerar de la ├──────────────────────┤ │
│ │ │ATM proprii din │denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprietarul │denominatã în │ │
│ │Numãrul de │reţelei ATM │alte valute │ │
│ │retrageri numerar │(us/us) │ │ │
│32 │de la ATM din ţarã ├────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │cu carduri emise │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │în ţarã │retrageri │ │ │
│ │ │numerar de la ├──────────────────────┤ │
│ │ │ATM proprii din │denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de alţi ├──────────────────────┤ │
│ │ │emitenţi români │denominatã în │ │
│ │ │(nat/us) │alte valute │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │ │depuneri │ │ │
│ │ │numerar la ATM ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprii din ţarã│denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ │cu carduri emise├──────────────────────┤ │
│ │ │de proprietarul │denominatã în │ │
│ │Numãrul de │reţelei ATM │alte valute │ │
│ │depuneri numerar │(us/us) │ │ │
│33 │la ATM din ţarã cu ├────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │carduri emise în │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │ţarã │depuneri │ │ │
│ │ │numerar la ATM ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprii din ţarã│denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ │cu carduri │ │ │
│ │ │emise de alţi ├──────────────────────┤ │
│ │ │emitenţi români │denominatã în │ │
│ │ │(nat/us) │alte valute │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │ │tranzacţii la │ │ │
│ │ │POS proprii din ├──────────────────────┤ │
│ │ │ţarã cu carduri │denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ │emise de ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprietarul │denominatã în │ │
│ │Numãrul de │reţelei POS │alte valute │ │
│ │tranzacţii la POS │(us/us) │ │ │
│34 │din ţarã cu carduri├────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │emise în ţarã │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │ │tranzacţii la │ │ │
│ │ │POS proprii din ├──────────────────────┤ │
│ │ │ţarã cu carduri │denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ │emise de alţi ├──────────────────────┤ │
│ │ │emitenţi români │denominatã în │ │
│ │ │(nat/us) │alte valute │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┴──────────────────────┼────────────┤
│ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │încãrcãri/ ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │descãrcãri carduri │denominatã în euro │ │
│35 │cu funcţie de │ │trimestrialã│
│ │monedã electronicã ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │în ţarã cu carduri │denominatã în alte valute │ │
│ │emise în ţarã │ │ │
├───┼───────────────────┴───────────────────────────────────────┼────────────┤
│36 │Numãrul de retrageri numerar de la ATM din ţarã cu carduri │trimestrialã│
│ │emise în afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│37 │Numãrul de depuneri numerar la ATM din ţarã cu carduri │trimestrialã│
│ │emise în afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│38 │Numãrul de tranzacţii la POS din ţarã cu carduri emise în │trimestrialã│
│ │afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│39 │Numãrul de încãrcãri/descãrcãri carduri cu funcţie de │trimestrialã│
│ │monedã electronicã în ţarã cu carduri emise în afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────┬───────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │retrageri numerar ├───────────────────────────────────────┤ │
│40 │de la ATM din afara│denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ţãrii cu carduri ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │emise în ţarã │denominatã în alte valute │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │depuneri numerar ├───────────────────────────────────────┤ │
│41 │la ATM din afara │denominatã în euro │trimestrialã│
│ │ţãrii cu carduri ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │emise în ţarã │denominatã în alte valute │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │tranzacţii la POS ├───────────────────────────────────────┤ │
│42 │din afara ţãrii cu │denominatã în euro │trimestrialã│
│ │carduri emise în ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │ţarã │denominatã în alte valute │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Numãrul de │denominatã în lei │ │
│ │încãrcãri/ ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │descãrcãri carduri │denominatã în euro │ │
│43 │cu funcţie de │ │trimestrialã│
│ │monedã electronicã ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │în ţarã cu carduri │denominatã în alte valute │ │
│ │emise în ţarã │ │ │
├───┼───────────────────┴───────────────────────────────────────┼────────────┤
│44 │Numãrul de retrageri numerar la POS │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│45 │Numãrul de tranzacţii neautorizate │trimestrialã│
├───┼───────────────────┬────────────────┬──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Valoarea │ │altele │ │
│46 │tranzacţiilor de ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │platã cu carduri cu│ │marca VISA │ │
│ │funcţie de debit │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Valoarea │ │altele │ │
│47 │tranzacţiilor de ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │platã cu carduri cu│ │marca VISA │ │
│ │funcţie de debit │ ├──────────────────────┤ │
│ │amânat │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Valoarea │ │altele │ │
│48 │tranzacţiilor de ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │platã cu carduri cu│ │marca VISA │ │
│ │funcţie de credit │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Valoarea │ │altele │ │
│49 │tranzacţiilor de ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │platã cu carduri cu│ │marca VISA │ │
│ │funcţie de debit │ ├──────────────────────┤ │
│ │şi/sau debit amânat│denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┴──────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │marca VISA │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │denominate în │marca MasterCard │ │
│ │ │lei ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │Valoarea │ │altele │ │
│50 │tranzacţiilor de ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │platã cu carduri cu│ │marca VISA │ │
│ │funcţie de credit │ ├──────────────────────┤ │
│ │şi/sau debit amânat│denominatã în │marca MasterCard │ │
│ │ │valutã ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │marca American Express│ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │
│ │ │ │altele │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┴──────────────────────┼────────────┤
│ │Valoarea │cu carduri cu funcţie de monedã │ │
│51 │tranzacţiilor de │electronicã prin intermediul altor │trimestrialã│
│ │cumpãrare cu monedã│dispozitive de stocare de monedã │ │
│ │electronicã │electronicã │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┬──────────────────────┼────────────┤
│ │ │Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │ │retragerilor │ │ │
│ │ │numerar de la ├──────────────────────┤ │
│ │ │ATM proprii din │denominatã în euro │ │
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprietarul │denominatã în │ │
│ │Valoarea │reţelei ATM │alte valute │ │
│ │retragerilor de │(us/us) │ │ │
│52 │numerar de la ATM ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │din ţarã cu carduri│Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │emise în ţarã │retragerilor │ │ │
│ │ │numerar de la ├──────────────────────┤ │
│ │ │ATM proprii din │denominatã în euro │ │
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de alţi ├──────────────────────┤ │
│ │ │emitenţi români │denominatã în │ │
│ │ │(nat/us) │alte valute │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │ │depunerilor de │ │ │
│ │ │numerar de la ├──────────────────────┤ │
│ │ │ATM proprii din │denominatã în euro │ │
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprietarul │denominatã în │ │
│ │Valoarea │reţelei ATM │alte valute │ │
│ │depunerilor de │(us/us) │ │ │
│53 │numerar la ATM ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │din ţarã cu carduri│Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │emise în ţarã │depunerilor │ │ │
│ │ │numerar de la ├──────────────────────┤ │
│ │ │ATM proprii din │denominatã în euro │ │
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de alţi ├──────────────────────┤ │
│ │ │emitenţi români │denominatã în │ │
│ │ │(nat/us) │alte valute │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────┤
│ │ │Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │ │tranzacţiilor │ │ │
│ │ │la POS proprii ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprii din ţarã│denominatã în euro │ │
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de ├──────────────────────┤ │
│ │ │proprietarul │denominatã în │ │
│ │Valoarea │reţelei ATM │alte valute │ │
│ │tranzacţiilor la │(us/us) │ │ │
│54 │POS din ţarã cu ├────────────────┼──────────────────────┤trimestrialã│
│ │carduri emise în │Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │ţarã │depunerilor │ │ │
│ │ │numerar de la ├──────────────────────┤ │
│ │ │ATM proprii din │denominatã în euro │ │
│ │ │ţarã cu carduri │ │ │
│ │ │emise de alţi ├──────────────────────┤ │
│ │ │emitenţi români │denominatã în │ │
│ │ │(nat/us) │alte valute │ │
├───┼───────────────────┼────────────────┴──────────────────────┼────────────┤
│ │Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │încãrcãri/ ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │descãrcãri carduri │denominatã în euro │ │
│55 │cu funcţie de │ │trimestrialã│
│ │monedã electronicã ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │în ţarã cu carduri │denominatã în alte valute │ │
│ │emise în ţarã │ │ │
├───┼───────────────────┴───────────────────────────────────────┼────────────┤
│56 │Valoarea retragerilor de numerar la ATM din ţarã cu carduri│trimestrialã│
│ │emise în afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│57 │Valoarea depunerilor de numerar la ATM din ţarã cu carduri │trimestrialã│
│ │emise în afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│58 │Valoarea tranzacţiilor la POS din ţarã cu carduri emise în │trimestrialã│
│ │afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│59 │Valoarea încãrcãri/descãrcãri carduri cu funcţie de monedã │trimestrialã│
│ │electronicã în ţarã cu carduri emise în afara ţãrii │ │
├───┼───────────────────┬───────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │retragerilor ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │de numerar de la │denominatã în euro │ │
│60 │ATM din afara ţãrii│ │trimestrialã│
│ │cu carduri emise în├───────────────────────────────────────┤ │
│ │ţarã │denominatã în alte valute │ │
├───┼───────────────────┴───────────────────────────────────────┼────────────┤
│61 │Valoarea depunerilor de numerar la ATM din afara ţãrii cu │trimestrialã│
│ │carduri emise în ţarã │ │
├───┼───────────────────┬───────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Valoarea │denominatã în lei │ │
│ │tranzacţiilor la ├───────────────────────────────────────┤ │
│62 │POS din afara ţãrii│denominatã în euro │trimestrialã│
│ │cu carduri emise în├───────────────────────────────────────┤ │
│ │ţarã │denominatã în alte valute │ │
├───┼───────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Valoarea încãrcãri/│denominatã în lei │ │
│ │descãrcãri carduri ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │cu funcţie de │denominatã în euro │ │
│63 │monedã electronicã │ │trimestrialã│
│ │în afara ţãrii cu ├───────────────────────────────────────┤ │
│ │carduri emise în │denominatã în alte valute │ │
│ │ţarã │ │ │
├───┼───────────────────┴───────────────────────────────────────┼────────────┤
│64 │Valoarea retragerilor de numerar la POS │trimestrialã│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│65 │Valoarea tranzacţiilor neautorizate │trimestrialã│
├───┼────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│66 │Numãr │ │la ATM ├───────────┼──────────────┤ │
│ │plãţi cu│ │ │ │us/us │ │
│ │carduri │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │trimise │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │de │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │parti- │ │ │ │international/│ │
│ │cipanţii│ │ │ │us │ │
│ │la │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │schema │ │ │ │us/us │trimestrialã│
│ │de card │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la POS ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │denominate ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │în lei │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Imprimer │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Internet │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international │ │
│ │ │ │la ATM ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │trimestrialã│
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la POS ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │/us │ │
│ │ │denominate ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │în valutã │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Imprimer │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Internet │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
├───┼────────┴─────────────┼─────────┴───────────┴──────────────┼────────────┤
│67 │Numãrul de tranzacţii │cu marca VISA │ │
│ │cu numerar la ATM │ │ │
│ │trimise de ├────────────────────────────────────┤trimestrialã│
│ │participanţi la schema│cu marca MasterCard │ │
│ │de card │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┤
│68 │Numãrul de tranzacţii │cu marca VISA │ │
│ │cu monedã electronicã │ │ │
│ │trimise la ├────────────────────────────────────┤trimestrialã│
│ │participanţi la schema│cu marca MasterCard │ │
│ │de card │ │ │
├───┼────────┬─────────────┼─────────┬───────────┬──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│69 │Valoarea│ │la ATM ├───────────┼──────────────┤ │
│ │plãţilor│ │ │ │us/us │ │
│ │cu │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │carduri │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │trimise │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │de │ │ │ │international/│ │
│ │partici-│ │ │ │us │ │
│ │panţi la│ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │schema │ │ │ │us/us │trimestrialã│
│ │de card │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la POS ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │denominate ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │în lei │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Imprimer │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Internet │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ATM ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │trimestrialã│
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la POS ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │denominate ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │în valutã │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Imprimer │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │VISA │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
│ │ │ │la ├───────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │Internet │ │us/us │ │
│ │ │ │ │cu marca ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │MasterCard │national/us │ │
│ │ │ │ │ ├──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │international/│ │
│ │ │ │ │ │us │ │
├───┼────────┴─────────────┼─────────┴───────────┴──────────────┼────────────┤
│70 │Valoarea tranzacţiilor│cu marca VISA │ │
│ │cu numerar la ATM │ │ │
│ │trimise de ├────────────────────────────────────┤trimestrialã│
│ │participanţi la schema│cu marca MasterCard │ │
│ │de card │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┤
│71 │Valoarea tranzacţiilor│cu marca VISA │ │
│ │cu monedã electronicã │ │ │
│ │trimise de ├────────────────────────────────────┤trimestrialã│
│ │participanţi la schema│cu marca MasterCard │ │
│ │de card │ │ │
└───┴──────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────┘Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016