Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT nr. 6 din 10 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2009 privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 6 din 10 iunie 2011  pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2009 privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT nr. 6 din 10 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2009 privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 iunie 2011

    Având în vedere prevederile art. 126, 138-140, 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 17 şi 18 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru riscul operaţional ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

    Banca Naţionalã a României emite urmãtorul regulament:

    ART. I
    Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordãrii avansate de evaluare şi aprobarea utilizãrii acestei abordãri de cãtre instituţiile de credit, pentru riscul operaţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 24 decembrie 2009, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2 alineatul (4), dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera k), cu urmãtorul cuprins:
    "k) tehnici de transfer al riscului operaţional - instrumente de transfer al riscului operaţional utilizate de instituţia de credit pentru administrarea şi diminuarea riscului la care este expusã; acestea sunt contracte de asigurare la riscul operaţional şi alte mecanisme de transfer al acestui risc."
    2. La articolul 2, dupã alineatul (4) se introduc douã noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Termenul «rating» are semnificaţia prevãzutã la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (6) Expresiile «profil de risc» şi «eficacitate» au semnificaţiile prevãzute la art. 2 alin. (5) lit. f) şi y) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activitãţilor acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) Formularul 13: OPR - Riscul operaţional, Formularul 14: OPR Details - Riscul operaţional: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate şi categorii de evenimente în ultimul an şi Formularul 15: OPR Loss Details - Pierderi majore din riscul operaţional înregistrate în ultimul an sau care sunt încã deschise, prevãzute în anexa nr. I la Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 22/2010 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit."
    4. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Pe parcursul perioadei de observare istoricã de cel puţin 5 ani, respectiv de minimum 3 ani, prevãzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, instituţiile de credit care intenţioneazã sã utilizeze abordarea avansatã de evaluare în scopul determinãrii cerinţei de capital pentru riscul operaţional trebuie sã poatã completa şi transmite Bãncii Naţionale a României, la solicitarea acesteia, Formularul 14: OPR Details - Riscul operaţional: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate şi categorii de evenimente în ultimul an şi Formularul 15: OPR Loss Details - Pierderi majore din riscul operaţional înregistrate în ultimul an sau care sunt încã deschise, prevãzute în anexa nr. I la Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 22/2010."
    5. La capitolul III, în cadrul secţiunii a 3-a "Asigurarea la riscul operaţional şi alte mecanisme de transfer al acestui risc", dupã titlul secţiunii se introduce titlul unei noi subsecţiuni, cu urmãtorul cuprins:
    "SUBSECŢIUNEA 1
    Cerinţe generale privind tehnicile de transfer al riscului operaţional"
    6. Dupã articolul 67 se introduc douã noi articole, articolele 67^1 şi 67^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 67^1. - (1) În sensul art. 67 alin. (2), dacã se înregistreazã o pierdere semnificativã care afecteazã protecţia prin asigurare sau dacã modificãri în contractele de asigurare ori în contractele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operaţional creeazã incertitudine majorã cu privire la eficienţa protecţiei prin acestea, aşa cum aceastã incertitudine este definitã în cadrul politicilor instituţiei de credit cu privire la asigurarea la riscul operaţional sau alte mecanisme de transfer ale acestui risc, instituţiile de credit trebuie sã recalculeze cerinţa de capital aferentã abordãrii avansate de evaluare cu o marjã suplimentarã de prudenţã, de exemplu, prin aplicarea de ajustãri în exerciţiul de modelare.
    (2) În sensul art. 67 alin. (2), o instituţie de credit trebuie sã recalculeze cerinţa de capital aferentã abordãrii avansate de evaluare dacã existã o modificare majorã în profilul sãu de risc operaţional.
    Art. 67^2. - O instituţie de credit trebuie sã identifice şi sã administreze eventualele riscuri suplimentare, precum riscul de credit şi riscul de piaţã, pe care, în funcţie de modul în care sunt structurate şi de modul în care sunt clasificate în situaţiile financiare ale instituţiei de credit, mecanismele de transfer al riscului operaţional, altele decât contractele de asigurare, le pot implica şi trebuie sã stabileascã implicaţiile proprii acestor mecanisme în ceea ce priveşte cerinţele de capital reglementate."
    7. La capitolul III, în cadrul secţiunii a 3-a, dupã articolul 67^2 se introduc douã noi subsecţiuni, subsecţiunea 2 "Cerinţe specifice pentru utilizarea contractelor de asigurare la riscul operaţional", cuprinzând art. 67^3-67^11, şi subsecţiunea 3 "Cerinţe specifice pentru utilizarea altor mecanisme de transfer al riscului operaţional", cuprinzând art. 67^12-67^15, cu urmãtorul cuprins:
    "SUBSECŢIUNEA 2
    Cerinţe specifice pentru utilizarea contractelor de asigurare la riscul operaţional
    "Art. 67^3. - Dacã o instituţie de credit demonstreazã cã o entitate furnizoare, autorizatã într-un stat terţ, îndeplineşte cerinţe prudenţiale echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, efectul de diminuare a riscului operaţional aferent contractelor de asigurare furnizate de respectiva entitate poate fi recunoscut, de la caz la caz, cu aprobarea Bãncii Naţionale a României, dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 26-28 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Art. 67^4.- În sensul art. 26 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ratingul disponibil pentru furnizorul de protecţie trebuie sã se bazeze pe capacitatea acestuia de platã a despãgubirilor pe termen lung.
    Art. 67^5. - (1) În sensul art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, repartizarea contractelor de asigurare pe pierderi din riscul operaţional (sau sub categorii ale riscului operaţional) trebuie realizatã la un nivel suficient de granular pentru a reflecta relaţia dintre probabilitatea şi dimensiunea efective şi potenţiale ale pierderilor din riscul operaţional şi nivelul de protecţie prin asigurare.
    (2) Pentru scopul prevãzut la alin. (1) o instituţie de credit trebuie sã foloseascã toate sursele de informaţii care îi sunt disponibile, incluzând datele interne şi externe privind pierderile şi analizele de scenarii.
    (3) Calculele la care se face referire la art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, trebuie sã reflecte nivelul de protecţie, inclusiv prin determinarea unei probabilitãţi de asigurare a unei protecţii efective.
    Art. 67^6. - În sensul art. 27 lit. e) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o instituţie de credit trebuie sã ia mãsuri rezonabile pentru a se asigura cã nici ea şi nici vreo filialã a ei nu preiau în cunoştinţã de cauzã riscurile acoperite de contracte care furnizeazã protecţie împotriva unor evenimente de risc operaţional ce au fãcut obiectul acordului iniţial de asigurare încheiat de ea.
    Art. 67^7. - În sensul art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, instituţiile de credit care utilizeazã instrumente de asigurare pentru a transfera riscul operaţional trebuie sã analizeze factorii diverşi care creeazã incertitudine în ceea ce priveşte eficacitatea transferului riscului; acestea trebuie sã reflecte aceste incertitudini în calculul cerinţei de capital prin ajustãri corespunzãtoare, determinate într-o manierã prudentã, cu respectarea prevederilor art. 67^8-67^11.
    Art. 67^8. - (1) Ajustãrile prevãzute la art. 27 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru reflectarea riscului apropierii de momentul încetãrii rãspunderii asigurãtorului, trebuie aplicate în cadrul fiecãrui calcul al cerinţei de capital sub abordarea avansatã de evaluare.
    (2) Dacã o instituţie de credit are încheiat un alt contract de asigurare, în condiţii echivalente celui ce urmeazã a înceta prin ajungere la termen sau în cazul în care contractul în curs are o clauzã de reînnoire automatã şi nu a fost denunţat în mod expres, aceasta poate solicita Bãncii Naţionale a României derogare de la obligativitatea îndeplinirii cerinţei amintite la alin. (1) în cazul poliţei respective.
    (3) Derogarea menţionatã la alin. (2) poate fi acordatã dacã instituţia de credit demonstreazã Bãncii Naţionale a României cã manifestã prudenţã în aprecierea capacitãţii de reînnoire a poliţelor în termeni, condiţii şi protecţie echivalente, dat fiind cã anumite riscuri acoperite de poliţã ar putea sã nu fie incluse la reînnoirea poliţei.
    Art. 67^9. - În cazul poliţelor reînnoibile, ajustãrile prevãzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, trebuie sã reflecte premisele de reînnoire, incluzând posibilitatea asigurãtorului de a înceta relaţia contractualã în intervalul reprezentat de perioada de valabilitate a poliţei sau la data reînnoirii acesteia.
    Art. 67^10. - (1) În sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, incertitudinea legatã de plata despãgubirilor reprezintã riscul ca furnizorul asigurãrii sã nu facã plãţile aşteptate de instituţia de credit în timp util. În cazul în care existã incertitudine legatã de plata despãgubirilor, instituţiile de credit trebuie sã ia în considerare şi sã înregistreze în bazele lor de date privind pierderile, dupã tipul de pierdere, toate datele referitoare la despãgubirile din asigurãri şi trebuie sã stabileascã ajustãri în consecinţã.
    (2) În sensul alin. (1), o instituţie de credit trebuie sã evalueze ajustarea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de cãtre contrapartidã pe baza ratingului societãţii de asigurãri rãspunzãtoare conform contractului în cauzã, chiar dacã societatea-mamã a acesteia are un rating mai bun sau riscul este transferat unei terţe pãrţi; astfel, instituţiile de credit trebuie sã atribuie o ajustare mai ridicatã asigurãtorilor cu o capacitate de platã a despãgubirilor mai scãzutã decât asigurãtorilor cu un rating mai ridicat.
    Art. 67^11. - În sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o neconcordanţã în protecţie are loc atunci când protecţia oferitã de contractul de asigurare nu se potriveşte cu profilul de risc operaţional al instituţiei de credit, astfel cã protecţia nu oferã efectul de diminuare dorit şi anumite evenimente rãmân neacoperite; prin utilizarea tuturor surselor de date disponibile - date privind pierderile şi analize de scenarii - şi anumite analize de date şi exerciţii de simulare, instituţiile de credit trebuie sã surprindã în mod corect şi sã încorporeze în mod adecvat în cadrul modelului aferent abordãrii avansate de evaluare în special neconcordanţele în protecţia la pierderi de la nivel mediu la nivel mare datorate, spre exemplu, limitelor şi francizelor mari sau epuizãrii limitelor poliţei.
    SUBSECŢIUNEA 3
    Cerinţe specifice pentru utilizarea altor mecanisme de transfer al riscului operaţional
    Art. 67^12. - În sensul art. 25 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, diminuarea cerinţei de capital pentru riscul operaţional ca urmare a protecţiei obţinute prin achiziţionarea de cãtre o instituţie de credit a unor mecanisme de transfer al riscului operaţional, altele decât asigurarea, poate fi recunoscutã doar în mãsura în care aceste mecanisme sunt utilizate pentru administrarea riscului operaţional fãrã a fi deţinute sau utilizate de instituţia de credit pentru scopuri de tranzacţionare.
    Art. 67^13. - (1) Pentru recunoaşterea altor mecanisme de transfer al riscului operaţional în calculul cerinţei de capital în cadrul abordãrii avansate de evaluare, instituţiile de credit trebuie sã aibã experienţã în utilizarea acestor produse.
    (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit pot sã colecteze date din surse interne şi externe privind probabilitatea asigurãrii unei protecţii efective şi oportunitatea efectuãrii plãţii pentru instrumentele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operaţional, în special pentru clasele sau tipurile de produse având caracteristici inovatoare.
    Art. 67^14. - Furnizorul de protecţie trebuie sã fie solid din punct de vedere financiar, în ceea ce priveşte atât solvabilitatea, cât şi lichiditatea.
    Art. 67^15. - (1) În sensul art. 67 alin. (1), la îndeplinirea cerinţelor prevãzute la art. 26 şi 27 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, trebuie luate în considerare dispoziţiile relevante ale subsecţiunii 2 secţiunea a 3-a din capitolul III.
    (2) Metodologia pentru recunoaşterea efectului altor mecanisme de transfer al riscului operaţional trebuie sã ia în considerare, prin analogie, elementele prevãzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu aplicarea prevederilor relevante ale subsecţiunii 2 secţiunea a 3-a din capitolul III."
    ART. II
    (1) Instituţiile de credit care recunosc impactul tehnicilor de transfer al riscului operaţional în calculul cerinţei de capital în cadrul abordãrii avansate de evaluare la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament trebuie sã finalizeze demersurile necesare în vederea conformãrii cu prevederile art. I pct. 6-7, în termen de 6 luni de la data menţionatã.
    (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, pentru care existã cereri de aprobare în curs de analizã la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, trebuie sã finalizeze demersurile necesare în vederea conformãrii cu prevederile art. I pct. 6-7 în termen de 3 luni de la data menţionatã.

                   Preşedintele Consiliului de administraţie
                        al Bãncii Naţionale a României,
                           Mugur Constantin Isãrescu

    Bucureşti, 10 iunie 2011.
    Nr. 6.

                                ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016