Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 3 din 23 decembrie 1997  privind efectuarea operatiunilor valutare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operatiunilor valutare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 31 decembrie 1997
În temeiul <>Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi al <>Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, Banca Nationala a României emite Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, numit în continuare regulament.

Definiţii

ART. 1
În sensul regulamentului, principalii termeni se definesc dupã cum urmeazã:

1.1. Rezidenţi

a) persoane juridice:
a1) - instituţiile publice, regiile autonome, societãţile comerciale, asociaţiile, cluburile, ligile şi orice alte persoane juridice cu caracter lucrativ sau nonprofit, înregistrate sau autorizate sa desfãşoare activitãţi în România;
a2) - persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfãşurarea unor activitãţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificãrile ulterioare;
a3) - filialele, sucursalele, reprezentantele, agenţiile şi birourile firmelor strãine înregistrate şi/sau autorizate sa desfãşoare activitãţi în România;
a4) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în strãinãtate;
a5) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile firmelor româneşti care desfãşoarã activitãţi şi nu sunt înregistrate în strãinãtate ca persoane juridice;

b) persoane fizice:
b1) - persoanele fizice, cetãţeni romani cu domiciliul în România atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege;
b2) - persoanele fizice, cetãţeni strãini, şi persoanele fãrã cetãţenie (apatrizi) cu drept de şedere în România, atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege, care depãşeşte în total 183 de zile pe parcursul unui an calendaristic;
b3) - persoanele fizice, cetãţeni romani, cu domiciliul în strãinãtate şi al cãror timp de şedere în România depãşeşte în total 183 de zile pe parcursul unui an calendaristic.

1.2. Nerezidenti

a) persoane juridice:
a1) - persoanele juridice cu sediul în strãinãtate, care nu sunt înregistrate şi/sau autorizate sa desfãşoare activitãţi în România;
a2) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale altor tari în România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentante ale unor astfel de organizaţii care funcţioneazã în România;
a3) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile persoanelor juridice româneşti care desfãşoarã activitãţi şi sunt înregistrate în strãinãtate ca persoane juridice;

b) persoane fizice:
b1) - persoanele fizice, cetãţeni strãini, care lucreazã în cadrul ambasadelor, consulatelor şi reprezentantelor altor tari în România sau în cadrul unor organizaţii internaţionale sau reprezentante ale acestora care funcţioneazã în România;
b2) - persoanele fizice, cetãţeni strãini, precum şi persoanele fãrã cetãţenie (apatrizi), cu domiciliul în strãinãtate şi care se afla în România pe o perioada mai mica de 183 de zile, în total, pe parcursul unui an calendaristic, cu pasaport sau cu legitimatie de şedere temporarã pentru cetãţeni strãini, vizata la zi de organele abilitate prin lege în acest sens;
b3) - persoanele fizice, cetãţeni romani cu domiciliul în strãinãtate şi care se afla în România pe o perioada mai mica de 183 de zile, în total, pe parcursul unui an calendaristic.

1.3. Valuta - moneda nationala a unui stat utilizata în tranzacţii internaţionale, precum şi monedele compuse, cum ar fi DST (Drepturi Speciale de Tragere), ECU (Unitate Europeanã de Cont).

1.4. Valute convertibile - valutele agreate şi menţionate în lista cursurilor pieţei valutare, comunicatã de Banca Nationala a României.

1.5. Credite de comerţ internaţional - creanţele sau angajamentele derivând din acordarea unui credit de cãtre furnizor cumpãrãtorului sau de cãtre cumpãrãtor furnizorului în cursul operaţiunilor de comerţ internaţional, inclusiv servicii; astfel de credite pot fi acordate şi de terţi, alţii decât partenerii contractului de comerţ internaţional.

1.6. Credite financiare - creanţele sau angajamentele derivând din acordarea directa (şi nu prin emisiune de obligaţiuni ori alte titluri de credit) de fonduri financiare de cãtre un creditor cãtre un debitor.

1.7. Leasing financiar - operaţiunea de închiriere de bunuri, al carei termen este mai mare de un an şi valoarea de achiziţie a bunurilor urmeazã a fi recuperatã în proporţie de cel puţin 75% de locator; celelalte operaţiuni de leasing se încadreazã în categoria de leasing operational.

1.8. Strãinãtate - teritoriile în afarã frontierei de stat a României.

1.9. Valori mobiliare româneşti - valorile mobiliare emise de un rezident.

1.10. Valori mobiliare strãine - valorile mobiliare emise de un nerezident.

1.11. Instrumente de plata - numerar şi substitute de numerar, cum ar fi: cecurile de cãlãtorie, cecurile personale, cãrţile de credit, cãrţile de debit, cecurile aferente cãrţilor de credit.

1.12. Investiţie directa - investiţia care se realizeazã prin aport de fonduri financiare, bunuri mobile şi imobile sau orice alte drepturi de proprietate ce pot fi evaluate în bani prin crearea sau extinderea unei societãţi comerciale integral deţinute, a unei filiale, sucursale, prin achiziţionarea integrala a unei societãţi existente ori participarea parţialã într-o societate noua sau existenta, în scopul stabilirii de relaţii economice durabile, cu sau fãrã posibilitatea de a exercita o influenta directa asupra administrãrii societãţii.

1.13. Investiţie de portofoliu - investiţia (alta decât aceea de la punctul anterior) care se realizeazã prin intermediul urmãtoarelor categorii de instrumente: valori mobiliare specifice pieţei de capital, instrumente specifice pieţei monetare, instrumente de plasament colectiv, operaţiuni în conturi curente, operaţiuni în conturi de depozit.

1.14. Intermediar autorizat - bãncile, casele de schimb valutar, alte entitãţi nebancare autorizate de Banca Nationala a României sa funcţioneze pe piata valutarã în calitate de broker sau dealer.

1.15. Broker - intermediarul autorizat care funcţioneazã pe piata valutarã în nume propriu, dar numai în contul clienţilor sãi, pe baza ordinelor acestora, contra unui comision.

1.16. Dealer - intermediarul autorizat care funcţioneazã pe piata valutarã atât în nume şi în cont propriu, cat şi în nume propriu şi în contul clienţilor.

1.17. Operaţiuni valutare - încasãrile, plãţile, compensãrile, transferurile, creditarile, precum şi orice alte tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plata sau prin alte modalitãţi de plata agreate sau acceptate de bãnci.
În aceste categorii se includ şi operaţiunile exprimate în moneda nationala (leu), atunci când sunt efectuate între rezidenţi şi nerezidenti.
Operaţiunile valutare pot fi:

1.17.1. Curente - operaţiunile efectuate între rezidenţi şi nerezidenti, care nu sunt de natura operaţiunilor de capital, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.2. şi care decurg, fãrã a se limita, din:
1.17.1.1. tranzacţii de comerţ internaţional, inclusiv servicii, alte tranzacţii curente, precum şi credite de comerţ internaţional şi alte facilitãţi bancare aferente, cu termene iniţiale de rambursare mai mici de un an;
1.17.1.2. repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobânzi etc. provenind din operaţiuni de capital;
1.17.1.3. remiteri de sume moderate*) reprezentând cheltuieli curente de întreţinere a membrilor familiei (soţ, sotie, copii, persoane aflate în întreţinere);
1.17.1.4. remiteri de sume moderate, pentru rambursarea de credite financiare, pana la echivalentul a maximum 60.000 dolari S.U.A. anual.

------------
*) Prin sume moderate se înţelege acele sume aferente cheltuielilor curente de întreţinere ce pot fi justificate ulterior, inclusiv cu documente.

1.17.2. De capital - operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenti, care decurg din:
1.17.2.1. Investiţii directe:
a) în România ale nerezidentilor;
b) în strãinãtate ale rezidenţilor.

1.17.2.2. Lichidarea investiţiilor directe:
a) în strãinãtate de cãtre rezidenţi;
b) în România de cãtre nerezidenti.

1.17.2.3. Investiţii imobiliare (achizitionare de terenuri, cumpãrare sau construire de clãdiri, altele decât cele reprezentând investiţii directe):
a) în România ale nerezidentilor;
b) în strãinãtate ale rezidenţilor.

1.17.2.4. Operaţiuni cu valori mobiliare specifice pieţei de capital (acţiuni sau alte valori mobiliare de natura participativa, precum şi obligaţiuni sau alte titluri de credit cu scadenta iniţialã, de regula, mai mare de un an):
a) admiterea valorilor mobiliare româneşti pe pieţe de capital strãine pentru:
a1) - emisiune prin plasament sau oferta publica;
a2) - introducerea pe o piata de capital strãinã recunoscuta;
b) admiterea de valori mobiliare strãine pe pieţe de capital româneşti pentru:
b1) - emisiune prin plasament sau oferta publica;
b2) - introducerea pe piata de capital româneascã;
c) tranzacţii cu valori mobiliare în România de cãtre nerezidenti:
c1) - cumpãrare;
c2) - vânzare;
d) tranzacţii cu valori mobiliare în strãinãtate de cãtre rezidenţi:
d1) - cumpãrare;
d2) - vânzare.

1.17.2.5. Operaţiuni cu instrumente specifice pieţei monetare (efecte de comerţ, titluri de stat emise de administraţia publica centrala sau localã, alte titluri emise de agenţii guvernamentale şi instrumente derivate, precum şi orice alte valori mobiliare cu scadente iniţiale, de regula, mai mici de un an):
a) admiterea de instrumente ale pieţei monetare româneşti pe pieţe monetare strãine pentru:
a1) - emisiune prin plasament sau oferta publica;
a2) - introducere pe o piata monetara strãinã recunoscuta;
b) admiterea de instrumente ale pieţei monetare strãine pe piata monetara româneascã pentru:
b1) - emisiune prin plasament sau oferta publica;
b2) - introducere pe piata monetara româneascã;
c) tranzacţii cu instrumente ale pieţei monetare în România de cãtre nerezidenti:
c1) - cumpãrare;
c2) - vânzare;
c3) - acordare de împrumuturi cãtre rezidenţi prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare;
c4) - atragere de împrumuturi de la rezidenţi prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare;
d) tranzacţii cu instrumente ale pieţei monetare în strãinãtate de cãtre rezidenţi:
d1) - cumpãrare;
d2) - vânzare;
d3) - acordare de împrumuturi cãtre nerezidenti prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare;
d4) - atragere de împrumuturi de la nerezidenti prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare.

1.17.2.6. Operaţiuni cu instrumente de plasament colectiv (acţiuni şi alte titluri cu caracter participativ la societãţi/fonduri de investiţii, fonduri mutuale etc.):
a) admiterea instrumentelor de plasament colectiv româneşti pe pieţe financiare strãine pentru:
a1) - emisiune prin plasament sau oferta publica;
a2) - introducerea pe o piata financiarã recunoscuta;
b) admiterea instrumentelor de plasament colectiv strãine pe piata financiarã româneascã pentru:
b1) - emisiune prin plasament sau oferta publica;
b2) - introducerea pe o piata financiarã recunoscuta;
c) tranzacţii în România ale nerezidentilor:
c1) - cumpãrare;
c2) - vânzare.
d) tranzacţii în strãinãtate ale rezidenţilor:
d1) - cumpãrare;
d2) - vânzare.

1.17.2.7. Credite de comerţ internaţional (cu termen de rambursare mai mare de un an), cu sau fãrã participarea unui rezident în tranzacţia comercialã respectiva:
a) acordate de nerezidenti rezidenţilor;
b) acordate de rezidenţi nerezidentilor.

1.17.2.8. Credite financiare şi împrumuturi, altele decât cele de la pct. 1.17.1.4, inclusiv leasing financiar:
a) acordate de nerezidenti rezidenţilor;
b) acordate de rezidenţi nerezidentilor.

1.17.2.9. Garanţii, avaluri, facilitãţi financiare auxiliare:
a) în cazuri legate direct de comerţul internaţional în care participa un rezident:
a1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidenţilor;
a2) - acordate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor;
b) în cazuri legate direct de operaţiuni de miscari internaţionale de capital în care participa un rezident:
b1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidenţilor;
b2) - acordate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor;
c) în cazuri nelegate direct de comerţul internaţional sau de miscari internaţionale de capital sau în cazuri în care nici un rezident nu participa la operaţiunile respective:
c1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidenţilor;
c2) - acordate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor.

1.17.2.10. Operaţiuni în conturi curente:
a) deschise de nerezidenti la bãnci şi la alte entitãţi stabilite de lege:
a1) - în moneda nationala;
a2) - în valuta;
b) deschise de rezidenţi în strãinãtate la bãnci şi alte instituţii asimilate acestora:
b1) - în moneda nationala, în ţãrile cu care România are aranjamente de convertibilitate regionala;
b2) - în valuta.

1.17.2.11. Operaţiuni în conturi de depozit:
a) deschise de nerezidenti la bãnci şi la alte entitãţi stabilite de lege:
a1) - în moneda nationala;
a2) - în valuta;
b) deschise de rezidenţi în strãinãtate la bãnci şi alte instituţii asimilate acestora:
b1) - în moneda nationala în ţãrile cu care România are aranjamente de convertibilitate regionala;
b2) - în valuta.

1.17.2.12. Schimb valutar:
a) efectuat în România de nerezidenti:
a1) - cumpãrare de moneda nationala contra valuta;
a2) - vânzare de moneda nationala contra valuta;
a3) - schimb de valuta contra valuta;
b) efectuat în strãinãtate de cãtre rezidenţi:
b1) - cumpãrare de valuta contra moneda nationala;
b2) - vânzare de valuta contra moneda nationala;
b3) - schimb de valuta contra valuta.

1.17.2.13. Asigurãri de viata (transfer de capital reprezentând anuitati şi despãgubiri) decurgând din contractul de asigurare de viata:
a) contracte de asigurare de viata încheiate între rezidenţi persoane fizice şi societãţi de asigurare nerezidente;
b) contracte de asigurare de viata încheiate între societãţi de asigurare rezidente şi persoane fizice nerezidente.

1.17.2.14. Transferuri ale persoanelor fizice:
a) cadouri, donaţii;
b) moşteniri şi dote;
c) plata unor datorii ale imigrantilor în ţara de origine;
d) transferuri de active ale emigrantilor;
e) câştiguri din jocuri de noroc;
f) economii ale muncitorilor nerezidenti.

1.17.2.15. Alte transferuri:
a) transferuri de capital guvernamentale (ajutoare, iertare de datorie etc.);
b) achiziţii de active nemateriale/nefinanciare (brevete, mãrci de fabrica, licenţe, patente etc.);
c) disponibilizarea conturilor blocate ale nerezidentilor;
d) sponsorizãri.

1.18. Bãnci - societãţile bancare/sucursalele bãncilor strãine autorizate de Banca Nationala a României sa funcţioneze în România.

1.19. Unitãţi bancare - sucursalele, agenţiile bãncilor.

1.20. Piata valutarã se defineste ca o piata continua în care se efectueazã vânzãri şi cumpãrãri de valute contra monedei naţionale sau alte valute la cursuri de schimb determinate liber de intermediari autorizaţi de Banca Nationala a României sa participe în nume şi în cont propriu şi/sau în nume propriu şi în contul clienţilor.

1.21. Piata valutarã interbancara este acel segment al pieţei valutare care priveşte operaţiunile şi raporturile principalilor intermediari autorizaţi ai pieţei valutare - bãncile.

CAP. 1
Deţinerea şi utilizarea activelor în valuta

ART. 2
În România, rezidentii şi nerezidentii au dreptul sa dobândeascã, sa detina şi sa utilizeze instrumente de plata, valori mobiliare, precum şi orice alte active exprimate în valuta în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestuia.
Rezidentii şi nerezidentii pot deschide conturi în valuta la bãnci, precum şi la orice alte entitãţi stabilite de lege.
ART. 3
Rezidentii au dreptul sa cumpere şi sa vândã în mod liber sume în valuta contra lei pe piata valutarã din România prin intermediarii autorizaţi. Persoanele juridice rezidente, pentru operaţiunile de cumpãrare de valuta, au obligaţia de a proba cu documente natura operaţiunii valutare şi suma solicitatã.
Accesul pe piata valutarã se face în conformitate cu Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 şi Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2.
ART. 4
Rezidentii pot efectua în mod liber şi fãrã restrictii operaţiuni valutare curente, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.1, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestuia.
ART. 5
Operaţiunile valutare de capital pot fi efectuate numai cu autorizarea prealabilã a Bãncii Naţionale a României conform prevederilor din Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3.
Fac excepţie de la prevederile de autorizare de mai sus bãncile, pentru urmãtoarele operaţiuni, efectuate în nume şi în cont propriu, prevãzute la pct. 1.17.2:
a) tranzacţiile cu instrumente specifice pieţei monetare în strãinãtate, prevãzute la pct. 1.17.2.5. lit. d);
b) garanţiile, avalurile şi alte facilitãţi financiare auxiliare, prevãzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) şi b) (în cazul în care operaţiunea de capital a fost autorizata de Banca Nationala a României);
c) operaţiunile în conturi curente şi de depozit în valuta, deschise în strãinãtate la societãţi bancare şi alte instituţii asimilate acestora, prevãzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) şi 1.17.2.11 lit. b);
d) schimbul de valuta contra valuta, prevãzut la pct. 1.17.2.12 lit. b3).
ART. 6
Plãţile externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri şi prestãrile de servicii se vor efectua în conformitate cu Normele privind efectuarea plãţilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri şi prestãrile de servicii - N.R.V.4.
ART. 7
La solicitarea efectuãrii unui transfer extern din disponibilitãţile valutare proprii, rezidentii au obligaţia de a proba cu documente natura operaţiunii valutare.
În acest scop vor completa formularul "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" sau formularul "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV", dupã caz. Modelele acestor formulare, precum şi instrucţiunile de completare şi utilizare sunt redate în Normele privind circuitul formularelor "Dispoziţie de plata valutarã externa" (DPVE) şi "Cerere de deschidere acreditiv" (CDA) - N.R.V.8.
Pentru persoanele fizice rezidente, în situaţia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bona fide a formularului DPVE.
ART. 8
Nerezidentii pot transfera în strãinãtate fãrã restrictii disponibilitãţile valutare deţinute în conturi deschise la bãnci în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestuia.

CAP. 2
Conturi în lei ale nerezidentilor

ART. 9
În România nerezidentii pot dobândi, deţine şi utiliza instrumente de plata, valori mobiliare, precum şi orice alte active exprimate în lei, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor emise în aplicarea acestora.
Nerezidentii pot deschide la bãnci numai conturi curente în moneda nationala (leu), (conturi tip A şi conturi tip B - purtãtoare de dobanda la vedere):

- Conturi tip A - în aceste conturi se pot efectua:
încasãri din:
a) vânzãri de sume în valuta contra lei;
b) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi, prevãzute la art. 10;
c) transferuri din contul tip B;
d) dobânzi bonificate la disponibilitãţile în conturile tip A şi B;

plati pentru:
a) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi, prevãzute la art. 10;
b) cumpãrãri de valuta;
c) transferuri în contul tip B.

- Conturi tip B - în aceste conturi se pot efectua:
încasãri din:
a) vânzãri de valuta contra lei;
b) operaţiuni valutare de capital prevãzute de lege sau prin prezentul regulament;
c) operaţiuni valutare de capital autorizate de Banca Nationala a României;
d) transferuri din contul tip A;

plati pentru:
a) operaţiuni valutare de capital prevãzute de lege sau prin prezentul regulament;
b) operaţiuni valutare de capital autorizate de Banca Nationala a României;
c) cumpãrãri de valuta contra lei;
d) transferuri în contul tip A.
Nerezidentii pot transfera sume între cele doua conturi, cu condiţia respectãrii prevederilor de mai sus privind încasãrile şi plãţile din aceste conturi.
ART. 10
Operaţiunile valutare în lei între rezidenţi şi nerezidenti, precum şi între nerezidenti sunt interzise.
Fac excepţie:
- plãţile efectuate de rezidenţi, în favoarea nerezidentilor, sub forma de profit, dividende, dobânzi şi alte venituri ce decurg din tranzacţii de capital autorizate de lege sau de cãtre Banca Nationala a României;
- plãţile efectuate de nerezidenti, în favoarea rezidenţilor, sub forma impozitelor, taxelor, comisioanelor şi spezelor;
- plãţile efectuate de nerezidenti, în favoarea rezidenţilor, pe durata şederii acestora în România;
- operaţiunile valutare curente între rezidenţi şi nerezidentii mentionati la art. 1 pct. 1.2 lit. a2).
ART. 11
Sumele în lei deţinute de nerezidenti în conturile tip A şi B pot fi convertite în valuta prin intermediul pieţei valutare. Convertirea în valuta a sumelor în lei deţinute de nerezidenti se face în urmãtoarele condiţii:
a) pentru sumele deţinute în conturile tip A şi B, nerezidentii trebuie sa prezinte documente justificative prevãzute de lege, autorizaţia Bãncii Naţionale a României, dupã caz, precum şi orice alte documente prevãzute de regulament şi de normele emise în aplicarea acestuia;
b) pentru sumele deţinute în contul tip A şi provenite, din operaţiuni valutare curente, de la rezidenţi, nerezidentii trebuie sa probeze ca încasarea iniţialã de la un rezident a avut loc cu cel mult 180 de zile calendaristice anterior datei solicitãrii convertirii.
În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, bãncile vor proceda la transferarea soldurilor în lei din conturile existente în conturile tip A şi B deschise pentru nerezidenti-clienţi ai acestora, în conformitate cu prevederile art. 9.
Pentru soldurile aferente încasãrilor din operaţiuni valutare curente, termenul de 180 de zile prevãzut mai sus va începe sa curgã de la data de 1 februarie 1998.

CAP. 3
Piata valutarã

ART. 12
Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare în România sunt prevãzute în Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 şi în Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2.
ART. 13
Operaţiunile de vânzare şi/sau cumpãrare de valuta pe piata valutarã se pot efectua numai prin intermediarii autorizaţi de cãtre Banca Nationala a României, în condiţiile stabilite prin regulament şi normele de aplicare a acestuia. Fac excepţie operaţiunile de schimb valutar efectuate între persoane fizice în mod incidental.
ART. 14
În aplicarea prevederilor legale privind statutul sau, Banca Nationala a României:
a) reglementeazã şi supravegheazã piata valutarã;
b) autorizeaza şi supravegheazã intermediarii pieţei valutare;
c) comunica zilnic, spre publicare, lista cursurilor pieţei valutare.

CAP. 4
Obligaţia de repatriere

ART. 15
Rezidentii sunt obligaţi sa transfere sau sa repatrieze în valuta convertibilã şi/sau moneda nationala toate sumele dobândite din operaţiuni cu strainatatea, mai puţin taxele, comisioanele şi alte cheltuieli aferente (corespunzãtor cu uzanţele bancare internaţionale), în conformitate cu reglementãrile legale, prevederile regulamentului şi ale normelor de aplicare ale acestora.
În acest scop, rezidentii vor întreprinde toate demersurile necesare pentru convertirea în valuta convertibilã sau în moneda nationala a sumelor obţinute în alte valute.
Fac excepţie de la obligaţia de repatriere:
a) bãncile - pentru activitãţile desfãşurate în baza autorizaţiei de funcţionare;
b) rezidentii - persoane juridice autorizate de Banca Nationala a României sa detina conturi valutare în strãinãtate;
c) rezidentii - persoane fizice care realizeazã venituri în valuta în strãinãtate.
ART. 16
Urmãrirea şi controlul încasãrilor valutare aferente exportului de bunuri se realizeazã prin formularul "DECLARAŢIE DE ÎNCASARE VALUTARĂ" (DIV) potrivit prevederilor din Normele privind controlul valutar asupra încasãrilor din exporturi şi din celelalte operaţiuni cu strainatatea - N.R.V.9.
ART. 17
Rezidentii pot deschide şi menţine conturi în valuta şi/sau în moneda nationala în strãinãtate numai cu autorizarea prealabilã a Bãncii Naţionale a României. Autorizaţia Bãncii Naţionale a României se va elibera potrivit cu prevederile din Normele privind autorizarea deschiderii şi functionarii conturilor în strãinãtate ale rezidenţilor - N.R.V.5.
Fac excepţie de la obligaţia de obţinere a autorizaţiei Bãncii Naţionale a României pentru deschiderea conturilor în valuta urmãtoarele categorii de rezidenţi:
a) bãncile - pentru activitatea desfasurata în baza autorizaţiei de funcţionare;
b) reprezentantele, agenţiile, birourile persoanelor juridice romane care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în strãinãtate - pentru cheltuielile curente necesare desfãşurãrii activitãţii acestora;
c) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în strãinãtate;
d) rezidentii - persoane fizice şi juridice ce deţin proprietãţi imobiliare, asa cum sunt definite la pct. 1.17.2.3, pentru sumele reprezentând cheltuieli şi taxe aferente întreţinerii şi administrãrii proprietãţii pe perioada deţinerii de drept;
e) rezidentii - persoane fizice pe perioada şederii în strãinãtate; pentru rezidentii - persoane fizice prevãzute la acest alineat, cat şi la art. 15 lit. c), excepţia se referã şi la menţinerea conturilor dupã încheierea şederii/activitãţii în strãinãtate;
f) rezidentii - pentru sumele în valuta a cãror repatriere este obstructionata temporar în baza unor prevederi legale în vigoare în ţara respectiva.

CAP. 5
Operaţiuni valutare efectuate pe teritoriul României

ART. 18
Pe teritoriul României încasãrile şi plãţile între rezidenţi se realizeazã în moneda nationala (leu).
Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent urmãtoarele categorii de rezidenţi autorizate prin regulament sa efectueze operaţiuni valutare pe teritoriul României:
a) bãncile - pentru operaţiuni valutare prevãzute în autorizaţia de funcţionare;
b) persoanele juridice - care efectueazã operaţiuni valutare decurgând din contracte de comerţ exterior (export, import de bunuri), pe baza contractelor de comision între comisionar şi comitent;
c) persoanele fizice şi juridice - pentru operaţiuni valutare ce decurg din acte de comerţ derulate în zone libere, porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor, pe parcurs extern;
d) persoanele fizice şi juridice - care beneficiazã de prevederi legale exprese ce le dau dreptul de a efectua operaţiuni valutare pe teritoriul României;
e) persoanele fizice - pentru operaţiuni valutare între ele, cu caracter incidental.
ART. 19
Operaţiunile valutare între categoriile de rezidenţi, menţionate la art. 18 se pot efectua numai pe baza acordului de vointa al pãrţilor.
ART. 20
Persoanele fizice şi juridice care pot fundamenta necesitatea operaţiunilor valutare între rezidenţi pot solicita autorizarea Bãncii Naţionale a României în conformitate cu Normele privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V.6.

CAP. 6
Controlul valutar

ART. 21
Rezidentii şi nerezidentii sunt obligaţi sa efectueze operaţiuni valutare în conformitate cu prevederile regulamentului.
Bãncile rãspund de aplicarea corecta a regulamentului pentru operaţiunile dispuse de clienţii acestora. În acest scop, bãncile pot solicita clienţilor lor informaţiile necesare şi orice document justificativ.
ART. 22
Banca Nationala a României va supraveghea şi va controla respectarea prevederilor regulamentului de cãtre rezidenţi şi nerezidenti.
ART. 23
Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage dupã sine aplicarea sancţiunilor prevãzute de lege.

CAP. 7
Dispoziţii finale

ART. 24
Introducerea sau scoaterea în/din România de sume în valuta efectivã (în numerar), precum şi de sume în moneda nationala efectivã se efectueazã în limitele şi în condiţiile prevãzute în Normele privind sumele în numerar în valuta şi în lei care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7.
ART. 25
În cazul existenţei unor incertitudini privind încadrarea tranzacţiilor în categoria operaţiunilor valutare curente sau de capital, persoanele fizice şi juridice se pot adresa Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit din cadrul Bãncii Naţionale a României.
ART. 26
Banca Nationala a României îşi rezerva dreptul de a refuza emiterea autorizaţiilor din considerente ce ţin de imperative de politica valutarã şi de situaţia balanţei de plati într-o anumitã perioada.
Normele numerotate de la N.R.V.1 la N.R.V.9 fac parte integrantã din regulament.
Regulamentul intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, cu excepţia normelor N.R.V.8 şi N.R.V.9 care intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii.
La data intrãrii în vigoare a regulamentului se abroga Regulamentul nr. 7(V/10.813)/1994 privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Nationala a României la data de 18 august 1994 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu modificãrile ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISARESCU,
GUVERNATOR

NORME
privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1

I. Condiţii de participare

1. Rezidentii - persoane juridice, în vederea desfãşurãrii unei activitãţi de intermediere pe piata valutarã din România, trebuie sa obţinã autorizaţia de la Banca Nationala a României.
2. Condiţiile minimale ce trebuie sa fie îndeplinite, pentru participarea pe piata valutarã ca intermediar autorizat, sunt urmãtoarele:
a) existenta unui capital social adecvat;
b) existenta unei autorizaţii de funcţionare; nu poate fi autorizata participarea pe piata valutarã a intermediarilor fata de care a fost initiata procedura legalã de reorganizare şi lichidare judiciarã;
c) existenta unei structuri organizatorice distincte şi a unui spaţiu specific pentru activitatea de intermediere valutarã;
d) reglementarea prin norme proprii privind:
- procedurile de lucru cu clienţii;
- relaţia cu alţi intermediari (modul de comunicare, de confirmare şi de decontare a tranzacţiilor);
- competentele şi limitele valorice pana la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum şi limitele de lucru cu ceilalţi intermediari autorizaţi;
- penalizãrile convenite în relaţia cu clienţii, precum şi cu alţi intermediari, în cazul nerespectãrii termenelor de decontare a tranzacţiilor;
- sistemul de evidenta contabila a operaţiunilor valutare;
e) desemnarea personalului implicat în activitatea de schimb valutar, respectiv lista nominalã a arbitrajistilor, vechimea în profesie, inclusiv vechimea în activitatea de schimb valutar, precum şi nominalizarea arbitrajistului-şef;
f) relaţii de corespondent stabilite prin conturi deschise în strãinãtate, pentru cel puţin urmãtoarele 6 valute: USD, GBP, DEM, FRF, CHF, ITL;
g) existenta unui sistem operational specific, respectiv:
- echipament informaţional specific tip Reuters sau Dow Jones;
- echipamente tehnice specifice pentru plati şi comunicaţii (linii telefonice interne şi internaţionale, sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).

II. Principii de desfãşurare a tranzacţiilor pe piata valutarã interbancara

a) Principii generale
3. Piata valutarã interbancara din România funcţioneazã în fiecare zi lucrãtoare între orele 9,00 şi 16,00.
4. Intermediarii autorizaţi sa participe pe piata valutarã sunt obligaţi sa afiseze permanent, în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare, atât la ghiseele lor de lucru cu clienţii, cat şi prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters sau Dow Jones, cursurile de schimb informative ale leului (vânzare/cumpãrare), la vedere (spot) şi la termen (forward), pentru cel puţin urmãtoarele valute:
- dolarul american (USD);
- marca germanã (DEM);
- francul francez (FRF);
- lira sterlina (GBP);
- francul elvetian (CHF);
- lira italiana (ITL).
Cotatia este directa şi are ca baza unitatea monetara a României - leul (fãrã subdiviziuni).
Cursul de schimb informativ la termen va fi cotat pentru cel puţin urmãtoarele scadente:
- o luna (1M);
- trei luni (3M);
- şase luni (6M);
- noua luni (9M);
- douasprezece luni (12M).
5. Intermediarii autorizaţi sa participe pe piata valutarã interbancara au obligaţia sa coteze, atât pentru clienţi, cat şi pentru ceilalţi intermediari autorizaţi, cursuri de schimb ferme sau informative, la solicitarea acestora.
În situaţia în care cotatia ferma, suma în valuta şi data valutei sunt acceptate de client sau de intermediarul autorizat, tranzacţia este consideratã încheiatã şi se executa necondiţionat.
6. Marja dintre cursurile de vânzare şi cele de cumpãrare va fi determinata liber pe piata valutarã interbancara.
7. Cursurile cotate de bãnci pot fi diferite în funcţie de natura operatiei (operaţie în cont sau cu numerar) sau de raporturile cu clienţii, precum şi în concordanta cu politica proprie de trezorerie.
8. Intermediarii autorizaţi au obligaţia de a contribui permanent la creşterea standardului profesional şi a reputaţiei pieţei valutare interbancare din România.

b) Principii în relaţia intermediar - client
9. Ordinele de vânzare/cumpãrare de valuta ale clienţilor (rezidenţi şi nerezidenti - persoane fizice şi juridice), titulari de conturi, se completeazã conform modelelor anexate (formularele nr. 1 şi 2). Ordinele de cumpãrare la vedere şi la termen ale persoanelor juridice rezidente şi ale nerezidentilor vor fi însoţite de documentaţia justificativã (inclusiv formularul DPVE/formularul CDA).
Pentru operaţiunile valutare de capital documentaţia aferentã ordinului de cumpãrare se va completa şi cu autorizaţia Bãncii Naţionale a României, dupã caz.
Rezidentii pot participa la piata valutarã interbancara cu ordine de cumpãrare de valuta pentru rambursarea creditelor şi achitarea dobânzilor şi comisioanelor aferente unui credit sau împrumut în valuta acordat de o banca rezidenţã.
Pentru sumele în valuta cumpãrate pe piata valutarã şi neutilizate în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenelor de plata, conform destinaţiei iniţiale sau pentru alte operaţiuni valutare curente, bãncile vor proceda la cumpãrarea sumelor respective la cursul pieţei din ziua efectuãrii operaţiunii.
10. În situaţia în care clientul nu accepta cotatia ferma a intermediarului, acesta poate opta pentru un ordin de vânzare/cumpãrare la curs limitat; valabilitatea în timp a unui astfel de ordin va fi indicatã în mod expres de cãtre client.
11. Tranzacţiile încheiate se executa necondiţionat de cãtre intermediari şi se confirma clienţilor prin extras de cont. Pentru tranzacţiile încheiate pe baza de ordine la curs limitat, intermediarii pot percepe clienţilor comisioane.
12. Intermediarii autorizaţi pot accepta primirea ordinelor de cumpãrare/vânzare la vedere sau la termen de la clienţi şi prin alte modalitãţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), prin sistem computerizat, cu condiţia comunicãrii aceloraşi elemente cuprinse în modelele anexate (formularele nr. 1 şi 2) şi în documentaţia aferentã.
Documentaţia aferentã operaţiunii (inclusiv formularul DPVE/formularul CDA) va fi înaintatã bãncilor în maximum 5 zile bancare.
Acceptarea ordinelor de vânzare/cumpãrare în aceste condiţii se va face doar pentru clienţii agreati.
13. Intermediarii autorizaţi şi arbitrajistii acestora au obligaţia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clienţilor în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare şi de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume şi în cont propriu.
14. Confidenţialitatea este esenţialã pentru pãstrarea reputaţiei şi creşterea eficientei pieţei valutare interbancare.
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, intermediarii autorizaţi au obligaţia de a pãstra secretul profesional şi de a nu dezvalui identitatea clientului.
15. Intermediarii autorizaţi vor stabili procedurile care sa le permitã verificarea îndeplinirii de cãtre clienţi a prezentelor norme şi a celorlalte prevederi legale şi vor inainta Bãncii Naţionale a României toate informaţiile şi orice document solicitat de cãtre aceasta.

c) Principii în relaţia intermediar - intermediar
16. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piata valutarã interbancara din România vor controla activitatea personalului implicat în astfel de operaţiuni; totodatã vor rãspunde pentru modul în care acest personal cunoaşte şi respecta prevederile prezentelor norme şi ale celorlalte reglementãri legale.
17. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piata valutarã interbancara din România vor delimita clar autoritatea şi rãspunderea personalului implicat şi, în acelaşi timp, vor asigura ca fiecare persoana care tranzactioneaza în numele instituţiei sa aibã autoritatea şi pregãtirea necesare sa angajeze instituţia, prin fiecare tranzacţie încheiatã, din punct de vedere legal (inclusiv patrimonial) şi profesional.
18. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi vor lua mãsuri pentru elaborarea de norme proprii prin care vor fi reglementate domeniile prevãzute la pct. 2 lit. d).
19. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi vor lua mãsuri ca personalul implicat (de regula, arbitrajistii) sa nu încheie, pe baza unor înţelegeri cu caracter oneros sau pentru profit personal, tranzacţii la cursuri de schimb în afarã pieţei valutare interbancare.
20. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi vor lua mãsuri ca personalul implicat, în special arbitrajistii:
- sa nu dezvaluie elemente aferente unor tranzacţii valutare încheiate cu clienţi sau cu alţi intermediari;
- sa nu se viziteze reciproc la locul de munca (sala de arbitraj) fãrã aprobarea expresã a conducerilor executive.
21. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi vor lua mãsuri pentru delimitarea atribuţiilor şi departajarea activitãţilor de piata valutarã pe compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru şi corespondenta bancarã).
22. Tranzacţiile între intermediari se încheie în nume propriu, prin confirmare între arbitrajisti (telefonic, telex, Reuters dealing) şi reconfirmari letrice şi telex sau SWIFT, codificate corespunzãtor (letric - specimene de semnãturi, telex - chei telegrafice, SWIFT - chei SWIFT). Reconfirmarea trebuie sa includã cel puţin urmãtoarele elemente:
- partenerul de tranzacţie;
- data încheierii tranzacţiei;
- data valutei;
- valuta (valutele) tranzactionata(e);
- sumele tranzacţionate;
- tipul tranzacţiei;
- cursul de schimb la vedere (spot) sau la termen (forward);
- corespondenţii pãrţilor;
- modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing).
23. Instrucţiunile de plata şi decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regula în aceeaşi zi. Banca Nationala a României recomanda folosirea instrucţiunilor standard de plata între parteneri pentru preîntâmpinarea apariţiei unor eventuale diferenţe sau erori în decontarea sumelor tranzacţionate.
24. La primire, documentele de mai sus se verifica şi, pentru eventuale diferenţe, pãrţile vor lua legatura în vederea soluţionãrii situaţiei pe cale amiabila. În caz de litigiu, pãrţile pot recurge la instanţe de arbitraj preconvenite.
Banca Nationala a României poate arbitra litigii apãrute în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai dupã ce pãrţile implicate dovedesc ca au epuizat toate posibilitãţile de soluţionare pe cale amiabila.
În astfel de cazuri, pãrţile trebuie sa recunoascã, în prealabil, în scris, principiul acceptãrii neconditionate a deciziei de soluţionare a litigiului, adoptatã de Banca Nationala a României.
25. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piata valutarã interbancara din România vor asigura asimilarea şi utilizarea de cãtre personalul implicat şi de cãtre arbitrajisti, în special, a expresiilor uzuale, precum şi cunoaşterea intelesurilor general acceptate în practica internationala, conform nomenclatorului anexat la prezentele norme.

III. Dispoziţii finale

26. În aplicarea prevederilor legale, bãncile vor raporta la Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de valuta efectuate de rezidenţi şi nerezidenti.
Raportarea se va efectua zilnic între orele 8,30-9,30 ale zilei curente pentru tranzacţiile din ziua precedenta.
În cazul operaţiunilor de vânzare de valuta ale nerezidentilor pentru coloana "cod fiscal" se vor transmite urmãtoarele menţiuni:
- NCRT (în scopul efectuãrii de operaţiuni valutare curente prevãzute la pct. 1.17.1 din regulament);
- NDIR (în scopul efectuãrii de operaţiuni valutare de capital reprezentând investiţii directe prevãzute la pct. 1.17.2.1 din regulament);
- NPORT (în scopul efectuãrii de operaţiuni valutare de capital reprezentând investiţii de portofoliu prevãzute la pct. 1.17.2.4, 1.17.2.5, 1.17.2.6, 1.17.2.10, 1.17.2.11 din regulament);
- NIMB (în scopul efectuãrii de operaţiuni valutare de capital reprezentând investiţii imobiliare prevãzute la pct. 1.17.2.3 din regulament);
- NALT (alte operaţiuni valutare de capital).
Bãncile vor raporta letric, în primele 5 zile ale fiecãrei luni, disponibilitãţile în lei existente în conturile de tip A şi B ale nerezidentilor, cuprinzând urmãtoarele rubrici: tipul contului, denumire/nume client, sediul/adresa deţinãtorului contului, suma existenta în cont în ultima zi a lunii precedente.
27. Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea operaţiunilor desfãşurate pe piata valutarã interbancara, partea lezata (client sau intermediar) poate pretinde compensaţii materiale (atât în lei, cat şi în valuta) pentru daunele produse.
28. Tranzacţiile valutare efectuate în afarã orelor oficiale şi, în special, în alte locuri decât cele desemnate (front office) vor fi permise numai în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilã a conducerilor executive ale intermediarilor autorizaţi.
29. Intermediarii autorizaţi, precum şi salariaţii acestora (arbitrajisti) pot infiinta asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduita şi etica profesionalã în desfãşurarea operaţiunilor pe piata valutarã interbancara din România, scop în care pot emite, cu avizul Bãncii Naţionale a României, coduri de conduita.


NOMENCLATOR

Prezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale şi înţelesul lor general acceptat; folosirea lor va duce la evitarea neintelegerilor ce ar putea aparea în timpul încheierii unei tranzacţii.
În toate cazurile, valuta/valutele tranzactionata(e) trebuie clar specificatã(e).
În anumite cazuri, evidente, unii termeni pot fi utilizaţi atât pentru operaţiuni de fructificare de fonduri, cat şi pentru operaţiuni de schimb valutar.

Operaţiuni la vedere (spot)

O operaţiune de vânzare/cumpãrare valute cu decontare dupã doua zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs spot). În cazul în care ziua de decontare este o zi nelucrãtoare, decontarea are loc în urmãtoarea zi lucrãtoare. (Fac excepţie cazurile în care între pãrţi exista alte convenţii).

Operaţiuni la termen (forward)

O operaţiune de vânzare/cumpãrare valute cu decontare dupã mai mult de doua zile de la data încheierii tranzacţiei la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs forward). În cazul în care ziua de decontare este o zi nelucrãtoare, decontarea are loc în urmãtoarea zi lucrãtoare. (Fac excepţie cazurile în care între pãrţi exista alte convenţii).

Operaţiuni swap

O operaţiune de cumpãrare şi vânzare simultanã a aceleiaşi sume în valuta cu decontarea la doua date de valuta diferite (de regula spot şi forward) la cursuri de schimb stabilite (spot şi forward) la data tranzacţiei.

Data tranzacţiei

Data la care se încheie tranzacţia.

Data valutei (value date)

Data la care se face decontarea tranzacţiei:
- value today (same day value) - data valutei este aceeaşi cu data tranzacţiei;
- value tomorrow - data valutei este ziua lucrãtoare urmãtoare fata de data tranzacţiei;
- spot - data valutei este doua zile lucrãtoare de la data tranzacţiei;
- forward - orice data a valutei ulterioara decontãrii spot.

Poziţie deschisã

Diferenţa dintre totalul tranzacţiilor la vedere şi totalul tranzacţiilor la termen efectuate într-o valuta sau dintre totalul activelor şi pasivelor în valuta pentru care se asuma un risc valutar.

Poziţie închisã

Cumpãrãri şi vânzãri într-o valuta sau active şi pasive valutare care se echilibreaza pe total, negenerand o poziţie deschisã.

Cotatie ferma (firm quotation)

Cotarea unui preţ ferm care angajeazã banca. Este recomandatã adãugarea unor restrictii de timp sau de suma ("ferm pentru un minut" sau "ferm pentru un milion").

Cotatie orientativa (for info only)

Cotatii care nu sunt ferme, datoritã imposibilitãţii de a tranzactiona din anumite motive (depãşirea limitei de expunere etc.).

Cotatie directa

O cotatie este directa atunci când moneda nationala este exprimatã în funcţie de o unitate monetara a altei valute, numita de baza (ex. USD/DEM, USD valuta de baza).

Cotatie indirecta

O cotatie este indirecta când o valuta este exprimatã în funcţie de o unitate monetara nationala, numita de baza (ex. GBP/USD, GBP valuta de baza).

Ordin la curs limitat

Ordin ce trebuie executat pana la cursul limita indicat de client.
Înţelesul termenului limitat este "vindeti cu cel puţin" în cazul unui ordin de vânzare şi "cumpãraţi cu cel mult" în cazul unui ordin de cumpãrare. Ordinele trebuie sa specifice perioada pentru care sunt valabile (numãrul de zile).

Punct (pip)

Ultima cifra a unei cotatii.FORMULARUL NR. 1


| Denumire/Nume client ........... | | ACCEPTAT/RESPINS (motivul) ........... |
| ................................ | | .....................................) |
| Adresa/Sediul .................. | | la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de |
| Tel./telex ..................... | | client de ....... lei/ .............. |
| Persoane de contact ............ | | sau la CURSUL LIMITAT solicitat de |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | client de ....... lei/ .............. |
| Cod fiscal ..................... | | EXECUTAT LA CURSUL de ...... lei/ ... |
| Nerezident *[] | | Semnatura Semnatura |
| | | autorizata clientului |
---------------------------------- | L.S. L.S. |
| Se completeazã de intermediar la |
| sediul acestuia în prezenta clientului.|
----------------------------------------


ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTA [] LA VEDERE /[] LA TERMEN
valabil pana la data de ..................
Cãtre ....................................

CUMPĂRAŢI suma de ............/.............. cu data valutei de ..........
(cifre) (litere)
Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul nostru de disponibil nr. ........ deschis la ...........................................................
Suma în valuta cumpãratã o veţi vira cu aceeaşi data de valuta (sus-menţionatã) în contul nostru nr. ............. deschis la ................
1. Anexãm urmãtoarele documente care probeazã natura operaţiunii valutare:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2. Scopul cumpãrãrii de valuta este:
[] operaţiune valutarã curenta;
[] operaţiune valutarã de capital reprezentând:
[] investiţie directa;
[] investiţie de portofoliu;
[] investiţie imobiliarã;
[] alte operaţiuni valutare de capital.
3. Declaram ca suntem de acord ca sumele în valuta cumpãrate în baza prezentului ordin şi neutilizate în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului de plata conform destinaţiei iniţiale sau pentru alte operaţiuni valutare curente sa fie cumpãrate de banca prin care se executa prezentul ordin.

................ ....................
Data întocmirii Semnatura autorizata
L.S.

Observaţii:
-----------
1. Se marcheaza casutele, dupã caz.
2. Punctul 2 se completeazã numai de cãtre rezidenţi, persoane juridice.
3. Punctul 1 şi 2 nu se completeazã de cãtre persoanele fizice rezidente.
4. Prevederile pct. 3 nu se aplica persoanelor fizice rezidente şi nerezidente.

-------------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 1.2 din regulament.


FORMULARUL NR. 2

---------------------------------- ----------------------------------------
| Denumire/Nume client ........... | | ACCEPTAT/RESPINS (motivul) ........... |
| ................................ | | .....................................) |
| Adresa/Sediul .................. | | la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de |
| Tel./telex ..................... | | client de ....... lei/ .............. |
| Persoane de contact ............ | | sau la CURSUL LIMITAT solicitat de |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | client de ....... lei/ .............. |
| Cod fiscal ..................... | | EXECUTAT LA CURSUL de ...... lei/ ... |
| Nerezident *[] | | Semnatura Semnatura |
| | | autorizata clientului |
---------------------------------- | L.S. L.S. |
| Se completeazã de intermediar la |
| sediul acestuia în prezenta clientului.|
----------------------------------------


ORDIN DE VÂNZARE VALUTA [] LA VEDERE /[] LA TERMEN
valabil pana la data de ..................
Cãtre ....................................

VINDETI suma de ............/.............. cu data valutei de ..........
(cifre) (litere)
din contul nostru valutar nr. ......... deschis la ...........................
Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi data a valutei în contul nostru în lei nr. ......... deschis la ...............................................
1. Scopul schimbului valutar este:
[] operaţiune valutarã curenta;
[] operaţiune valutarã de capital, reprezentând:
[] investiţie directa;
[] investiţie de portofoliu;
[] investiţie imobiliarã;
[] alte operaţiuni valutare de capital.

................ ....................
Data întocmirii Semnatura autorizata
L.S.

Observaţii:
-----------
1. Se marcheaza casutele dupã caz.
2. Punctul 1 se completeazã numai de cãtre nerezidenti.

-------------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 1.2 din regulament.


NORME
privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2

I. Categorii de persoane juridice care pot fi autorizate de Banca Nationala a României sa efectueze schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice

1. Operaţiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate legal numai de urmãtoarele categorii de persoane juridice:
a) bãnci;
b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, cu modificãrile ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a României;
c) alţi intermediari autorizaţi.

II. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor de funcţionare persoanelor juridice menţionate la cap. I

2. Condiţiile generale obligatorii de autorizare a operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice sunt:
a1) - solicitantul sa facã dovada posesiei spaţiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct şi adresa identificabila. Se considera în posesia casei de schimb valutar acele spaţii dobândite pe baze contractuale, cu condiţia ca totalitatea operaţiunilor legate de activitatea de schimb valutar sa fie efectuate numai de persoana juridicã autorizata de Banca Nationala a României. La contractele de închiriere cu persoane fizice este necesarã dovada înregistrãrii acestora la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
a2) - în cazul în care contractul prin care s-a dobândit spaţiul nu este încheiat cu proprietarul acestuia, sunt necesare consimţãmântul scris al proprietarului, privitor la activitatea de schimb valutar în spaţiul respectiv, precum şi dovada deţinerii în proprietate a spaţiului. În cazul în care spaţiul se afla în clãdiri cu destinaţie de locuinta, consimţãmântul va fi dat de asociaţia de locatari;
a3) - nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioscuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clãdirilor cu destinaţie de locuinta;
b) solicitantul sa notifice numele şi sediul bãncilor unde are deschis contul (conturile);
c) personalul de conducere şi cel angajat al societãţii trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar;
d) solicitantul trebuie sa aibã asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, dotarea necesarã derulãrii activitãţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege urmãtoarele:
d1) - ghiseu care sa asigure izolarea casierului de ceilalţi lucrãtori ai casei de schimb valutar, precum şi de clienţi;
d2) - tehnica de calcul şi programe care sa asigure emiterea buletinelor de schimb valutar, evidenta operaţiunilor şi întocmirea raportarilor în forma şi în structura solicitatã de Banca Nationala a României;
d3) - aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
d4) - condiţii necesare pãstrãrii în deplina securitate a valorilor (casa de bani);
e) autorizaţiile de funcţionare se emit pe termen de maximum un an, termen dupã care vor fi reînnoite la cererea persoanelor juridice autorizate în condiţiile legii, cerere prezentatã cu 30 de zile înainte de data expirãrii acestora.
3. Condiţiile specifice fiecãrei categorii de persoane juridice autorizate sunt:
3.1. pentru bãnci:
- bãncile pot efectua operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, în incinta tuturor sediilor bãncilor (centrale, sucursale, agenţii), cu înregistrãrile corespunzãtoare aferente operaţiunilor şi cu respectarea prezentelor norme;
3.2. pentru case de schimb valutar:
a) obiectul unic de activitate, conform actului constitutiv, îl constituie schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice;
b) solicitantul, constituit conform <>Legii nr. 31/1990 , cu modificãrile ulterioare, trebuie sa prezinte dovada existenţei capitalului social vãrsat şi a disponibilitãţilor în lei/valuta convertibilã în contul casei de schimb valutar. Disponibilitãţile totale vãrsate nu pot fi mai mici de 500 milioane în lei sau în echivalent valuta convertibilã, dupã caz.
Evaluarea disponibilitãţilor în valuta convertibilã existente în conturi bancare se va face la cursul de schimb înscris pe extrasele de cont bancare; dovada existenţei capitalului social, respectiv a disponibilitãţilor (în lei sau în valuta convertibilã) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sa ateste existenta sumei în contul casei de schimb valutar. Data extrasului de cont va fi aceeaşi cu data depunerii documentaţiei pentru autorizare la sucursala Bãncii Naţionale a României.
Prin disponibilitati proprii se înţelege: fondurile totale declarate la autorizare, cele rezultate din activitatea de schimb valutar şi majorãrile ulterioare de capital. Disponibilitãţile proprii ale unei case de schimb valutar nu pot fi mai mici decât cele prevãzute la cap. II pct. 3.2. lit. b);
c) în cazul în care casa de schimb valutar înfiinţeazã un punct de schimb valutar situat în cadrul unui spaţiu comercial (altele decât cele din hoteluri sau agenţii de turism) în care se desfãşoarã şi alte activitãţi, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spaţiului prin pereţi despartitori care sa asigure manipularea şi pãstrarea în deplina siguranta a valorilor;
3.3. pentru alţi intermediari - societãţi comerciale care deţin în administraţie unitãţi hoteliere:
- licenta de turism şi certificatul de clasificare, emise de Ministerul Turismului, care sa ateste dreptul de a caza turişti strãini.

III. Autorizarea şi reautorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice

4. Casele de schimb valutar vor depune o cerere scrisã la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la cap. II pct. 2 şi pct. 3.2; cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente (în fotocopie, în doua exemplare):
a) certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul comerţului, însoţit de: actul constitutiv al societãţii comerciale, cererea de înscriere de menţiuni, dacã este cazul, şi hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare;
b) dovada posesiei spaţiului, cu respectarea condiţiilor prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3) şi pct. 3.2 lit. c);
c) dovada (extrasul de cont) existenţei în cont la o societate bancarã a disponibilitãţilor minime prevãzute la pct. 3.2 lit. b);
d) certificatul de cazier judiciar, asa cum este prevãzut la cap. II pct. 2 lit. c);
e) orice acte sau documente justificative, solicitate de cãtre Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea autorizãrii.
5. Societãţile comerciale care deţin în administrare unitãţi hoteliere clasificate şi avizate de Ministerul Turismului, pentru a primi turişti strãini, vor depune la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la cap. II pct. 2 lit. b), d2), d3), d4) şi pct. 3.3, o cerere scrisã, însoţitã de documentele (în fotocopie, în doua exemplare), prevãzute la cap. III pct. 4 lit. a), d) şi e).
6. În termen de 7 zile de la primirea documentaţiei complete solicitate de Banca Nationala a României, sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României va analiza documentaţia şi va verifica cele prezentate. Un exemplar din documentaţia prezentatã de solicitant, semnat şi stampilat, pe fiecare fila, pentru conformitate cu originalul, împreunã cu referatul întocmit de sucursala Bãncii Naţionale a României, vizat de consilierul juridic al acesteia şi cu avizul semnat de conducerea sucursalei, vor fi remise Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit.
7. În baza documentaţiei prezentate, Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va transmite sucursalei judeţene autorizaţia de funcţionare sau îi va comunica respingerea cererii.
8. În cazul reînnoirii autorizaţiilor de funcţionare emise, solicitantii au obligaţia de a restitui sucursalei Bãncii Naţionale a României originalele autorizaţiilor care sunt înlocuite în momentul primirii noilor autorizaţii; în cazul încetãrii valabilitãţii unei autorizaţii, aceasta va fi remisã sucursalei Bãncii Naţionale a României în raza cãreia îşi au sediul social, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la încetarea valabilitãţii sau activitãţii; în situaţia încetãrii definitive a activitãţii unui punct de schimb valutar, casa de schimb va notifica Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în 5 zile lucrãtoare de la încetarea activitãţii.

IV. Funcţionarea persoanelor juridice autorizate sa efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar

9. Persoanele juridice autorizate pot începe efectuarea operaţiunilor de schimb valutar numai dupã emiterea autorizaţiei de funcţionare de cãtre Banca Nationala a României.
Numai personalul angajat în cadrul societãţii solicitante are dreptul sa efectueze operaţiuni de schimb valutar.
10. Bãncile pot infiinta puncte de schimb valutar în alte spaţii decât în incinta sediilor lor, cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4). Înfiinţarea acestor puncte de schimb valutar va fi comunicatã Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luãrii în evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
11. Casele de schimb valutar pot avea în cadrul lor un numãr nelimitat de puncte de schimb valutar, cu condiţia sa fie îndeplinite cerinţele prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4) şi pct. 3.2 lit. c) şi sa înştiinţeze Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luãrii în evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
12. Pentru situaţiile în care solicitantii organizeazã mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresa, vor înştiinţa Banca Nationala a României cu privire la numãrul punctelor de schimb valutar organizate şi specificarea amplasarii în spaţiul respectiv.
13. Bãncile şi casele de schimb valutar vor solicita în scris Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit luarea în evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar ce urmeazã a fi înfiinţate atât în sediile proprii, cat şi în afarã acestora, comunicând totodatã, lunar, în prima decada, Bãncii Naţionale a României lista completa a sediilor unde se efectueazã operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice.
Codul statistic atribuit şi comunicat de Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va fi înscris în mod obligatoriu pe ştampila punctului de schimb valutar în maximum 10 zile de la data atribuirii codului. Orice modificare a listei intervenita ulterior va fi comunicatã Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luãrii în evidenta. Efectuarea şi raportarea operaţiunilor de schimb valutar se vor face în conformitate cu normele în vigoare.
14. Bãncile pot vinde valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar, iar casele de schimb valutar pot vinde valuta convertibilã sub forma de numerar contra lei persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile art. 3 din regulament.
15. Bãncile şi casele de schimb valutar pot cumpara valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu respectarea prevederilor din regulament.
16. Persoanele fizice nerezidente pot cumpara valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la bãnci, dar numai pana la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbatã anterior în baza unui buletin de schimb valutar iniţial emis de un intermediar autorizat.
La efectuarea operaţiunilor de restituire de valuta sub forma numerarului sau substitutelor de numerar, banca va mentiona pe versoul buletinului datele operaţiunii iniţiale de vânzare de valuta convertibilã de cãtre nerezident, persoana fizica: banca, respectiv unitatea bancarã, data operaţiunii, suma în valuta convertibilã cumpãratã, confirmate cu numele şi semnatura lucrãtorului care a fãcut menţiunile.
Originalul buletinului de schimb valutar iniţial va fi reţinut de cãtre banca la efectuarea ultimei operaţiuni de vânzare în scopul restituirii.
17. Societãţile comerciale deţinãtoare de unitãţi hoteliere pot efectua la recepţia hotelului numai operaţiuni de cumpãrare de valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la persoane fizice, clienţi ai acestora. Sumele în valuta convertibilã cumpãrate pot fi utilizate de societãţile comerciale în condiţiile regulamentului.
18. Casele de schimb valutar pot cumpara şi vinde în mod liber valuta convertibilã pe piata valutarã interbancara, prin intermediul bãncilor, în limita disponibilitãţilor proprii, cu respectarea prevederilor normelor - N.R.V.1.
19. Intermediarii autorizaţi care primesc ordine de vânzare/cumpãrare de valuta convertibilã de la casele de schimb valutar au obligaţia sa aplice aceleaşi principii de cotare, acceptare şi executare ca şi pentru ceilalţi clienţi. La primirea ordinelor de vânzare sau cumpãrare emise de casele de schimb valutar se va verifica înscrierea de cãtre acestea în caseta de identificare a clientului a abrevierii C.S.V. şi a codului primit de casa de schimb valutar la autorizare.
Informaţia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi înregistratã pe suport magnetic în fisierul CLIENŢI.DBF în câmpul CODSIC şi este de tip C, având o lungime de 15 caractere.
20. Operaţiunile de vânzare/cumpãrare se fac pe baza de buletin de identitate sau pasaport individual, legal valabile. Se interzice înscrierea în buletinul de identitate sau în pasaportul individual a vreunei menţiuni privind efectuarea unei operaţiuni de schimb valutar.
21. Orice bancnota sau moneda falsa prezentatã la schimb valutar va fi reţinutã pe baza de proces-verbal şi apoi predatã organelor de poliţie abilitate, pe baza de adresa semnatã şi stampilata de cãtre conducerea societãţii autorizate ori de cãtre împuternicitul acesteia, la care se anexeazã procesul-verbal de constatare.
Procesul-verbal de constatare va fi întocmit în trei exemplare, semnate şi stampilate de cãtre lucrãtorul punctului de schimb valutar care a fãcut constatarea falsului; în procesul-verbal se vor mentiona datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresa, actul de identitate), precum şi seria, numãrul şi caracteristicile falsului pentru fiecare bancnota şi moneda.
22. Societãţile autorizate de Banca Nationala a României sa efectueze operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice îşi stabilesc în mod liber cursurile de schimb, atât cele de cumpãrare, cat şi cele de vânzare. Pentru schimbul valutar pe baza de substitut de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar.
23. Cursurile de schimb valutar pot fi modificate în cursul aceleiaşi zile lucrãtoare, cu condiţia afişãrii listei cursurilor în vigoare şi înregistrãrii corespunzãtoare în toate documentele ce stau la baza operaţiunilor de schimb valutar.
24. Listele cursurilor de vânzare/cumpãrare pentru valuta convertibilã şi substitute de numerar vor fi afişate, la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru. Afişarea listelor cursurilor de schimb valutar se va face fãrã includerea comisionului, acesta urmând sa fie evidenţiat separat.
Listele cursurilor de schimb valutar, semnate de persoanele împuternicite de conducerea societãţilor autorizate, purtând ştampila acestora, se vor pãstra ca documente justificative, urmând ca la sfârşitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzacţiilor împreunã cu buletinul de schimb valutar.
25. Societãţile autorizate vor lua mãsurile corespunzãtoare în vederea asigurãrii disponibilitãţilor în lei şi în valuta convertibilã, necesare satisfacerii tuturor solicitãrilor de cumpãrare şi de vânzare de valuta convertibilã.
26. Refuzul nejustificat de efectuare a unei tranzacţii (fie cumpãrare, fie vânzare de valuta convertibilã şi substitute de numerar) de cãtre o societate autorizata se sancţioneazã în conformitate cu prevederile cap. VII pct. 38.
27. Pentru operaţiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai în lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct în listele de cursuri de schimb valutar. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vânzare va fi egal cu cel aplicat cursului de cumpãrare.

V. Conturile în valuta convertibilã şi în lei ale caselor de schimb valutar

28. Casele de schimb valutar îşi pãstreazã disponibilitãţile proprii în valuta convertibilã şi în lei în conturi deschise la bãnci autorizate din România şi în casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
29. Disponibilitãţile în valuta convertibilã ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operaţiuni de schimb valutar.
Evaluarea disponibilitãţilor în valuta convertibilã se face la data controlului sau raportarii utilizând cursul valutar în conformitate cu prevederile în vigoare.

VI. Cerinţe de evidenta şi raportare privind schimbul valutar pentru persoane fizice

30. Pentru fiecare tranzacţie vor fi întocmite buletine de schimb valutar tipizate conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Asigurarea cu aceste formulare intra în obligaţia emitentului.
31. Buletinele de schimb valutar vor fi emise, înregistrate, evidentiate şi utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu antet, serie şi numãr de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se întocmesc în doua exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevãzute în formular. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica nr. 1 "Numele şi prenumele", se va trece numele titularului buletinului de identitate sau al pasaportului individual.
32. Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat şi stampilat de punctul de schimb valutar, se înmâneazã clientului, iar exemplarul 2 se ataşeazã la registrul tranzacţiilor (folosit ca document primar în înregistrãrile contabile).
33. Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe ambele exemplare), sub semnatura lucrãtorului şi cu ştampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate se pãstreazã la locul efectuãrii operaţiunii.
34. Se va tine un registru zilnic al tranzacţiilor, indicând cumpãrãrile şi vânzãrile de valuta convertibilã, cecurile de cãlãtorie şi cãrţile de credit, pe feluri de valute, sumele în lei plãtite, respectiv încasate în cadrul acestor operaţiuni, precum şi comisioanele practicate.
35. Intermediarii autorizaţi sa efectueze operaţiuni de schimb valutar au obligaţia sa afiseze la loc vizibil programul de lucru pentru fiecare punct de schimb valutar în parte şi sa-l respecte.
36. Raportarea cãtre Banca Nationala a României a operaţiunilor de schimb valutar se va face dupã cum urmeazã:
*) "Situaţia operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ....... anul ......, pe total persoana juridicã autorizata" - anexa nr. 2 - se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se transmite sucursalei Bãncii Naţionale a României în raza cãreia îşi are sediul social, pana la data de 5 a lunii urmãtoare, cel de-al doilea exemplar pastrandu-se la sediul raportorului. Sucursala va transmite, fãrã a-l prelucra, exemplarul primit, Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit pana la data de 10 a lunii urmãtoare.
37. Banca Nationala a României va supraveghea şi va controla respectarea prevederilor prezentelor norme.

VII. Sancţiuni

38. În situaţia încãlcãrii prezentelor norme de cãtre societãţile autorizate de Banca Nationala a României sa efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, precum şi în cazul refuzului de a raporta sau a prezenta documentele solicitate în vederea controlului se pot aplica urmãtoarele sancţiuni:
a) atentionare scrisã;
b) suspendare temporarã parţialã ori totalã a autorizaţiei de funcţionare;
c) retragerea autorizaţiei de funcţionare.
39. În cazul suspendãrii temporare totale a autorizaţiei de funcţionare, autorizaţia va fi depusa pe toatã durata sanctionarii la sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României în raza cãreia societatea sancţionatã aere sediul social, iar operaţiunile de schimb valutar vor fi sistate la toate punctele de schimb valutar ale acesteia.
40. În situaţia retragerii de cãtre Banca Nationala a României a autorizaţiei de funcţionare, societãţile respective au obligaţia de a restitui sucursalei Bãncii Naţionale a României în raza cãreia au sediul social originalul autorizaţiei de funcţionare ce va fi remis Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit.
41. În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare unei case de schimb valutar, actionarii acesteia îşi pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
42. Casele de schimb valutar a cãror autorizaţie de funcţionare a fost suspendatã temporar pentru încãlcarea prevederilor în vigoare îşi pierd dreptul de a infiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmãtoarelor şase luni de la data sanctionarii.

VIII. Dispoziţii finale

43. Casele de schimb valutar au obligaţia de a respecta programul afişat la toate punctele de schimb valutar. În baza unei comunicãri prealabile transmise sucursalei Bãncii Naţionale a României pe raza cãreia îşi desfãşoarã activitatea de cãtre casa de schimb valutar, activitatea unor puncte de schimb valutar poate fi întreruptã din motive obiective pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice din momentul încetãrii activitãţii, comunicare ce va fi transmisã Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit.
În cazul în care punctele de schimb valutar nu îşi reiau activitatea la expirarea termenului de 30 de zile, punctul de schimb valutar respectiv va fi desfiinţat şi casa de schimb valutar va notifica Bãncii Naţionale a României, Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în maximum 5 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de 30 de zile.
44. În situaţiile în care conducerea casei de schimb valutar nu se conformeazã comunicãrii Bãncii Naţionale a României ori scrisoarea recomandatã prin care se face comunicarea este returnatã, Banca Nationala a României va retrage autorizaţia de funcţionare a casei de schimb valutar respective, care se va publica în Monitorul Oficial al României, operaţiunile de schimb valutar efectuate dupã publicare fiind considerate neautorizate legal.
45. Autorizaţiile de funcţionare emise caselor de schimb valutar de Banca Nationala a României vor fi înlocuite în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, în condiţiile prevãzute la cap. II şi III din norme; autorizaţiile de funcţionare emise punctelor de schimb valutar îşi pierd valabilitatea la data reautorizarii casei de schimb valutar respective.
46. Prevederile cap. II pct. 2 lit. d2), precum şi introducerea noului model de buletin de schimb valutar prezentat în anexa nr. 1 se aplica caselor de schimb valutar autorizate anterior publicãrii, la 45 de zile calendaristice de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial al României.

ANEXA 1
-------
la N.R.V.2
----------


MODEL
de buletin de schimb valutar

Emitent .............. Data ................
Sediul ...............

BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
Seria ..... Nr. .....

1. .......................................................................
(Numele şi prenumele) (Ţara) (Actul de identitate)
2. Rezident [] Nerezident []

3. Suma încasatã Cursul de Comisionul Suma plãtitã
de la client schimb valutar clientului
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
L.S. Casier
..........................................................................
..........................................................................Explicaţii privind completarea buletinului de schimb valutar:
a) Formularul se emite în format A5 şi se foloseşte atât pentru cumpãrãri de valuta convertibilã şi substitute de numerar, cat şi pentru vânzãri de valuta convertibilã.
b) La rubrica "Emitent" se va mentiona denumirea intermediarului autorizat şi a punctului de schimb valutar (hotelului) respectiv care efectueazã operaţiunea, iar la rubrica "Actul de identitate" se vor mentiona seria şi numãrul buletinului de identitate sau ale pasaportului individual. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica 1 "Numele şi prenumele", se va trece efectiv numele titularului buletinului de identitate/pasaportului, pentru care se efectueazã schimbul valutar.
c) În funcţie de persoana fizica pentru care se face schimbul valutar, la rubrica 2 "Rezident", "Nerezident", se bifeaza, dupã caz. De aceste informaţii se va tine seama în centralizarea operaţiunilor de schimb valutar, ele trebuind prezentate defalcat, conform formularului de raportare "Situaţia operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ......... anul ....., pe total persoana juridicã autorizata".
d) În funcţie de natura operaţiunii, la pct. 3, în rubricile "Suma încasatã de la client" şi, respectiv, "Suma plãtitã clientului", se trec sumele în valuta convertibilã sau în lei, dupã caz.
e) Pe versoul buletinului de schimb valutar se trec datele prevãzute la pct. 16.
f) Nu este necesarã semnarea buletinului de schimb valutar de cãtre client.


ANEXA 2
-------
la N.R.V.2
----------Denumirea societãţii autorizate ............
Codul atribuit la autorizare ...............
Sediul ....................................

SITUAŢIA
operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ......... anul 199 ....., pe total persoana juridicã autorizata


| | | Sold |Cumpa- | Cumpa-| Ali- | Van- | Van- | | |
| | Felul |la în-|rari de| rari | men- | zari | zari | Remi-| Sold |
| Nr.| valutei |cepu- |la per-| de la | tari | cãtre | cãtre | teri | final|
|crt.| conver- |tul |soane | bãnci | | persoa-| bãnci | | |
| | tibile |lunii |fizice | | | ne fi- | | | |
| | | | | | | zice | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 1. | Dolari SUA | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 2. | ........ | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 3. | Cecuri de | | | | | | | | |
| | cãlãtorie | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 4. | Cãrţi de | | | | | | | | |
| | credit | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 5. | Alte în- | | | | | | | | |
| | strumente | | | | | | | | |
| | de plata | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Aceasta situaţie se întocmeşte pe total raportor
------------------------------------------------

Sume în lei plãtite pentru cumpãrãri de valuta de la persoane fizice =
- din care, plãtite nerezidentilor =

Sume în lei plãtite pentru cumpãrãri de valuta de la bãnci =

Sume în lei încasate pentru vânzãri de valuta cãtre persoane fizice =
- din care, încasate de la nerezidenti =

Sume în lei încasate pentru vânzãri de valuta cãtre bãnci =

Curs de cumpãrare (de la persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Curs de cumpãrare (de la bãnci) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Curs de vânzare (cãtre persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Curs de vânzare (cãtre bãnci) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Numãr de puncte de schimb valutar care au funcţionat în perioada
de raportare =

Sume în valuta convertibilã cumpãrate în echivalent USD de la
nerezidenti =

Sume în valuta convertibilã, vândute în echivalent USD nerezidentilor =

Total disponibilitati bãneşti în echivalent lei la data
raportarii =

NOTA:
- la felul valutei convertibile se includ atât valutele în cash, cat şi cecurile de cãlãtorie, cãrţile de credit sau alte instrumente de plata;
- la alimentari şi remiteri se trec sumele primite/remise de la/cãtre sediul central, alte puncte de schimb valutar şi bãnci;
- la cumpãrãri şi vânzãri se includ sumele fãrã a se include şi comisioanele (dacã se practica), acestea se includ la lei plãtiţi şi incasati;
- la cecuri de cãlãtorie, cãrţi de credit şi alte instrumente de plata se completeazã coloanele cumpãrãri şi remiteri;
- ordinea de înscriere a valutelor în prezentul formular va fi cea din lista comunicatã de Banca Nationala a României.
- coloana j = (col. c + col. d + col. e + col. f) - (col. g + col. h + col. i)

Semnatura autorizata

Ştampila

Aceasta situaţie se transmite, lunar, pana la data de 5 a fiecãrei luni, sucursalei judeţene în raza cãreia se afla sediul social al societãţii autorizate.NORME
privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3

1. Operaţiunile valutare de capital, definite la pct. 1.17.2 din regulament, sunt supuse autorizãrii Bãncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 5 din regulament.
2. Documentaţia necesarã pentru autorizarea operaţiunii este prezentatã în Lista documentelor necesare obţinerii autorizaţiei - anexa nr. 1.
3. În vederea autorizãrii operaţiunilor valutare de capital solicitantii vor depune la Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit o cerere de autorizare însoţitã de documentaţia corespunzãtoare prevãzutã în anexa nr. 1 alin. D1-D11, astfel:

a) În cazul investiţiilor directe în strãinãtate ale rezidenţilor, prevãzute la pct. 1.17.2.1 lit. b):

a1) - pentru rezidenţi - persoane juridice - D1-D5, D6, D8 şi D11;
a2) - pentru rezidenţi - persoane fizice - D4, D5, D6, D8 şi D11.

b) În cazul investiţiilor imobiliare efectuate în strãinãtate de cãtre rezidenţi, prevãzute la pct. 1.17.2.3 lit. b):

b1) - pentru rezidenţi - persoane juridice - D1-D3, D5, D6, D8 şi D11;
b2) - pentru rezidenţi - persoane fizice - D5, D6 şi D11.

c) În cazul operaţiunilor cu valori mobiliare specifice pieţei de capital, prevãzute la pct. 1.17.2.4 lit. a), b) şi d):

c1) - pentru admiterea valorilor mobiliare româneşti pe pieţe de capital strãine prevãzute la lit. a) - D1-D3, D5, D6 şi D11;
c2) - pentru admiterea valorilor mobiliare strãine pe pieţe de capital româneşti prevãzute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, D10 şi D11;
c3) - tranzacţii cu valori mobiliare în strãinãtate de cãtre rezidenţi, prevãzute la lit. d):
- pentru rezidenţi - persoane juridice, în cazurile prevãzute la lit. d1) şi d2) - D1-D3, D5, D6, D7, D9, dupã caz, şi D11;
- pentru rezidenţi - persoane fizice, în cazurile prevãzute la lit. d1) şi d2) - D5, D6 şi D11.

d) În cazul operaţiunilor cu instrumente specifice pieţei monetare prevãzute la pct. 1.17.2.5 lit. a), b) şi c):

d1) - pentru admiterea de instrumente ale pieţei monetare româneşti pe pieţe monetare strãine prevãzute la lit. a) - D1-D3, D5, D6 şi D11;
d2) - pentru admiterea de instrumente ale pieţei monetare strãine pe piata monetara româneascã prevãzute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, şi D11;
d3) - pentru tranzacţii cu instrumente ale pieţei monetare în România de cãtre nerezidenti prevãzute la lit. c) - D1, D2, dupã caz D5, D11, împreunã cu o cerere cu precizãri asupra operaţiunii.

e) În cazul operaţiunilor cu instrumente de plasament colectiv prevãzute la pct. 1.17.2.6 lit. a), b) şi d):

e1) - pentru admiterea instrumentelor de plasament colectiv româneşti pe pieţe financiare strãine prevãzute la lit. a) - D1-D3, D5, D6 şi D11;
e2) - pentru admiterea instrumentelor de plasament strãine pe piata financiarã româneascã, prevãzute la lit. b) - D1, D2, D5, D6, D10 şi D11;
e3) - tranzacţii cu instrumente de plasament colectiv în strãinãtate ale rezidenţilor, prevãzute la lit. d):
- pentru rezidenţi - persoane juridice, în cazurile prevãzute la lit. d1) şi d2) - D1-D3, D5, D6 şi D11;
- pentru rezidenţi - persoane fizice, în cazurile prevãzute la lit. d1) şi d2) - D5, D6 şi D11.

f) În cazul creditelor de comerţ internaţional, cu termen de rambursare mai mare de un an, şi al creditelor financiare şi împrumuturilor, altele decât cele prevãzute la pct. 1.17.1.4. inclusiv leasing financiar, cu sau fãrã participarea unui rezident în tranzacţia respectiva, prevãzute la pct. 1.17.2.7. respectiv 1.17.2.8 lit. a) şi b):

f1) - pentru cele acordate de nerezidenti rezidenţilor prevãzute la pct. 1.17.2.7 lit. a) şi, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. a):
- pentru rezidenţi - persoane juridice - D1-D3, D5, D6, D7, D9 şi D11;
- pentru rezidenţi - persoane fizice - D5, D6, D7, D9 şi D11;
f2) - pentru cele acordate de rezidenţi nerezidentilor prevãzute la pct. 1.17.2.7 lit. b) şi, respectiv, la pct. 1.17.2.8 lit. b):
- pentru rezidenţi - persoane juridice - D1-D3, D6, D8 şi D11;
- pentru rezidenţi - persoane fizice - D6, D8 şi D11.

g) În cazul garanţiilor, avalurilor şi altor facilitãţi financiare auxiliare prevãzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) - pentru operaţiuni cu termen de peste un an - lit. b) şi c), cu condiţia existenţei autorizaţiei Bãncii Naţionale a României pentru operaţiunile de baza:

g1) - pentru rezidenţi - persoane juridice - D1-D3, D5, D6 şi D11;
g2) - pentru rezidenţi - persoane fizice - D5, D6 şi D11.

h) În cazul conturilor curente, precum şi al conturilor de depozit, prevãzute la pct. 1.17.2.10 lit. b2) şi, respectiv, 1.17.2.11 lit. a1) şi b2):

h1) - pentru cele prevãzute la lit. b2) de la ambele puncte, autorizarea se emite în conformitate cu Normele privind autorizarea deschiderii şi functionarii conturilor în strãinãtate ale rezidenţilor - N.R.V.5;
h2) - pentru conturile de depozit prevãzute la pct. 1.17.2.11 lit. a1):
- pentru nerezidenti - persoane juridice - D2, D5, D6 şi D11, împreunã cu o declaraţie privitoare la scopul depozitului;
- pentru nerezidenti - persoane fizice - D5, D6 şi D11, împreunã cu o declaraţie privitoare la scopul depozitului.

i) În cazul asigurãrilor de viata prevãzute la pct. 1.17.2.13 lit. a) - cu excepţia rezidenţilor - persoane fizice, pentru asigurãrile de viata încheiate pe perioada şederii în strãinãtate - D5, D6 şi D11.

j) În cazul transferurilor externe ale persoanelor fizice rezidente prevãzute la pct. 1.17.2.14 - D5, D8 şi D11.

k) În cazul altor transferuri externe prevãzute la pct. 1.17.2.15 lit. d):

k1) - pentru rezidenţi - persoane juridice - D1-D3, D5, D6, D8 şi D11;
k2) - pentru rezidenţi - persoane fizice - D5, D6, D8 şi D11.

4. Completarea formularelor prevãzute în anexa nr. 3 se va face cu respectarea stricta a machetelor şi a instrucţiunilor de completare, fãrã prescurtãri sau iniţiale.
Formularele vor fi completate în concordanta cu prevederile din angajamentele respective, cu datele din evidenta proprie a beneficiarilor sau alte documente legale referitoare la operaţiunile care fac obiectul autorizãrii şi/sau raportarii.
5. Urmare analizarii documentaţiei depuse, Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit din Banca Nationala a României va comunica în scris solicitantului autorizarea operaţiunii respective, cu menţionarea numãrului alocat din Registrul datoriei private externe.
Pentru angajamentele de natura datoriei private externe, contractate înainte de data intrãrii în vigoare a regulamentului, la solicitarea rezidenţilor, Banca Nationala a României - Direcţia generalã politica monetara şi valutarã va lua în evidenta operaţiunea şi va comunica numãrul alocat din Registrul datoriei private externe pentru fiecare tranzacţie.
6. Pentru situaţiile în care, în cadrul unui contract ce reglementeazã un angajament extern de natura datoriei private, sunt nominalizaţi doi sau mai mulţi împrumutaţi (debitori), responsabilã pentru efectuarea procedurilor de autorizare este persoana juridicã rezidenţã, desemnatã ca administrator de împrumut.
7. Contractele şi alte înţelegeri care includ operaţiuni valutare de capital supuse autorizãrii Bãncii Naţionale a României devin operationale numai dupã obţinerea autorizaţiei operaţiunii respective.
8. Bãncile vor efectua plãţile în contul angajamentelor reprezentând datoria publica externa, contractatã şi/sau garantatã de stat, precum şi cele aferente datoriei private externe, numai dacã în DPVE/CDA se completeazã numãrul din Registrul datoriei publice externe, respectiv din Registrul datoriei private externe.
9. Banca Nationala a României înregistreazã şi urmãreşte datoria privatã externa a României care reprezintã obligaţiile pecuniare derivând din credite financiare, altele decât cele prevãzute la pct. 1.17.1.4, precum şi alte angajamente externe cu termene de rambursare mai mari de un an, altele decât cele de natura datoriei publice externe.
a) În acest scop, dupã obţinerea autorizaţiei, bãncile şi rezidentii care contracteazã angajamente de natura datoriei private externe - operaţiunile prevãzute la pct. 1.17.2.4 lit. a), pct. 1.17.2.4 lit. d2) pentru obligaţiuni şi titluri de credit româneşti, pct. 1.17.2.7 lit. a), 1.17.2.8 lit. a) - vor completa formularele 1A, 1B, 2, 2A, dupã caz, pe care le vor transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã politica monetara şi valutarã, ca raportari cu periodicitatea menţionatã în instrucţiunile de completare a formularelor.
b) În cazul convenţiilor-cadru pentru deschiderea liniilor de finanţare externa, dupã autorizare, bãncile vor raporta la Direcţia generalã politica monetara şi valutarã numai contractele ferme de credit încheiate şi încadrate în aceste convenţii.
c) Persoanele juridice rezidente, care deţin conturi în strãinãtate şi care au în autorizaţiile respective prevederi care permit efectuarea de plati directe în contul angajamentelor de natura datoriei publice externe şi/sau datoriei private externe, vor mentiona, în mod expres, contul şi banca strãinã prin care s-a efectuat plata, în raportarile periodice ce se transmit Bãncii Naţionale a României.
10. Societãţile bancare vor tine evidenta tuturor operaţiunilor valutare financiare şi de capital efectuate în cadrul autorizaţiei Bãncii Naţionale a României şi le vor raporta la Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit pana la data de 15 a fiecãrei luni, pentru luna anterioarã, conform modelului de raportare - anexa nr. 2 la prezentele norme.
11. Datele individuale privind angajamentele de natura datoriei private externe au caracter confidenţial.

ANEXA 1
-------
la N.R.V.3
----------
LISTA
documentelor necesare obţinerii autorizaţiei Bãncii Naţionale a României

D1 - actul constitutiv, conform legii, documentele privind înfiinţarea acestuia sau documentele care atesta autorizarea activitãţii în condiţiile legii;
D2 - dovada înregistrãrii persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate, în cazul persoanelor juridice romane; actul de înregistrare la organele abilitate din ţara de origine, în cazul persoanelor juridice strãine;
D3 - hotãrârea adunãrii generale a asociaţilor ori actionarilor/consiliului de administraţie al solicitantului, dupã caz, cu privire la efectuarea operaţiunii valutare;
D4 - contractul de societate şi statutul societãţii mixte cu sediul în strãinãtate la care urmeazã a se face investiţia de capital, în copie şi în traducere autorizata;
D5 - declaraţia solicitantului referitoare la banca prin care urmeazã sa se efectueze operaţiunea valutarã şi schimbul valutar;
D6 - contractele/convenţiile externe încheiate cu privire la investiţii, împrumuturi, credite şi depozite, prospectul de emisiune sau alte documente, dupã caz;
D7 - documentele bancare specifice, care atesta crearea obligaţiei financiare externe (extrase de cont, SWIFT, faxuri etc.);
D8 - declaraţia solicitantului, referitoare la banca strãinã şi numãrul contului în care se face transferul;
D9 - formularele model 1, 1A, 1B, 2, 2A prezentate în anexa nr. 3;
D10 - avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România;
D11 - orice alte documente solicitate de cãtre Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit.

ANEXA 2
-------
la N.R.V.3
-----------BANCA ...................
Codul ...................
Direcţia ................

SITUAŢIA
operaţiunilor valutare de capital, efectuate în luna ........ 199 .....

==============================================================================
|N| Nr.| T | C |Ţara dest./ | Nr., | Tip | Ter- | Su- | V | Data | Nr. | Des-|
|r| au-| i | o | provenienta | data | o- | men | ma | a | în- | zile | cri-|


|c| ri-| u | | Denu- | Cod | refe-| ra- | în- | va- | u | sa- | tar- | o- |
|r| za-| l | f | mire | *1) | rinta| ti- | ca- | lu- | t | rii/ | zile- | pe- |
|t| tie| a | i | | | docu-| une | sa- | ta | a | pla- | re | ra- |
| | | r | s | | | ment | *2) | re | |*4)| tii | la | tiu-|
| | | | c | | | ban- | | *3) | | | | încã-| ne |
| | | | a | | | car | | | | | | sare | |
| | | | l | | | | | | | | | | |
|-|----|---|---|-------|-----|------|-----|------|-----|---|------|------|-----|
|0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 |
==============================================================================

Director,

Observaţii:
-----------
*1) Se va folosi codificarea conform standardului ISO-3166-93.
*2) Se va completa codul corespunzãtor conform normelor metodologice privind înregistrarea şi raportarea la balanţa de plati emise de Banca Nationala a României.
*3) Se stabileşte, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 , pentru încasãri dividende, cote-pãrţi din lichidarea investiţiilor externe etc.; pentru celelalte categorii (rate, dobânzi aferente creditelor externe acordate de rezidenţi nerezidentilor etc.), maximum 5 zile de la termenele prevãzute în contractele externe, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 .
*4) Pentru valute se vor folosi acronimele care apar în lista cursurilor pieţei valutare, comunicatã de Banca Nationala a României.

===========================================================================
|| ŢARA | VALUTA | ACRONIM | COD ||
|| | | VALUTA | ŢARA/VALUTA ||
||=====================|==========================|=========|==============||
|| Austria | Siling austriac | ATS | 040 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Australia | Dolar australian | AUD | 036 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Belgia | Franc belgian | BEF | 056 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Canada | Dolar canadian | CAD | 124 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Elvetia | Franc elvetian | CHF | 756 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Germania | Marca germanã | DEM | 276 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Danemarca | Coroana daneza | DKK | 208 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Egipt | Lira egipteana | EGP | 818 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Spania | Peseta spaniola | ESP | 724 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Finlanda | Marca finlandeza | FIM | 246 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Franta | Franc francez | FRF | 250 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Marea Britanie | Lira sterlina | GBP | 826 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Grecia | Drahma greceasca | GRD | 300 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Irlanda | Lira irlandeza | IEP | 372 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Italia | Lira italiana | ITL | 380 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Japonia | Yen japonez | JPY | 392 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Republica Moldova | Leu moldovenesc | MDL | 498 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Olanda | Gulden olandez | NLG | 528 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Norvegia | Coroana norvegiana | NOK | 578 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Portugalia | Escudo portughez | PTE | 620 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| România | Leu romanesc | ROL | 642 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Suedia | Coroana suedeza | SEK | 752 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Rusia | Rubla | RUR | 643 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Turcia | Lira turceasca | TRL | 792 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| Statele Unite | Dolar SUA | USD | 840 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| | DST | XDR | 752 ||
||---------------------|--------------------------|---------|--------------||
|| | ECU | XEU | 954 ||
===========================================================================


ANEXA 3
-------
la N.R.V.3
----------| FORMULARUL 1 |
| RAPORT |
| PRIVIND ANGAJAMENTELE DE NATURA DATORIEI PRIVATE |
| |
| Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare ............................. |
| Descrierea angajamentului extern |
| Împrumutãtor/creditor ........................... |
| Ţara ...................... |
| Data semnãrii ..................................... |
| Data intrãrii în vigoare ........ Data estimativã a ultimei trageri ...... |
| Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare .................. |
| |
| |
| Valoarea angajamentului extern .......................................... |
| Valuta de contract ...................................................... |
| Valuta de rambursare .................................................... |
| Tipul angajamentului extern ............................................. |
| |
| Obiectul angajamentului extern .......................................... |
| Categoria beneficiarului final: () regie autonomã (R.A.); |
| () societate pe acţiuni (S.A.); |
| () societate rãspundere limitatã (S.R.L.); |
| () persoane fizice; |
| () alţi beneficiari |
| |
| |
| Sectorul economic de destinaţie ........................................ |
| |
| Se completeazã numele garantului/avalistului din partea creditorului/ |
| beneficiarului: ......................................................... |
| |
| Data ............. Semnatura, |
| |
| Numele ....................... |
| Funcţia ...................... |
| Adresa ....................... |
| Telefon ...................... |
| Fax .......................... |
| |
| Numele persoanei care poate fi contactata pentru informaţii ulterioare: |
| |
| Numele .................. Funcţia .................... |
| Adresa .................. Telefon .................... |
| Fax ..................... Telex ...................... |
| |
| ---------------------------------------------------------- |
| | Se completeazã de cãtre Banca Nationala a României | |
| | Numãrul şi data din Registrul datoriei private externe: | |
| | | |
| | ................................. | |
| ---------------------------------------------------------- |
| |
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
| FORMULARUL 1A |
| SCADENTARUL ESTIMATIV |
| AL TRAGERILOR ŞI AL PLĂŢILOR DE CAPITAL |
| |
| Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare ............................. |
| Descrierea angajamentului extern |
| Împrumutãtor/creditor ........................... |
| Ţara ...................... |
| Data semnãrii ..................................... |
| Data estimativã a ultimei trageri ......................... |
| Valoarea angajamentului extern .......................................... |
| Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare .................. |
| Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... |
| |
| |
| 1. Trageri: |
| a) () pentru toate tragerile din cadrul angajamentului exista o singura |
| schema de amortizare |
| b) () pentru fiecare tragere exista câte o schema de amortizare |
| În cazul b) se raporteazã câte un formular 1A, 1B şi 2A pentru fiecare |
| tragere |
| |
| Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmãtoarele trimestre calendaristice:|
| (se vor completa datele şi sumele exacte în cazul în care acestea sunt |
| cunoscute) |
| |
| Anul curent T1 ................. T2 ................... |
| T3 ................ T4 ................... |
| Anul urmãtor T1 ................. T2 ................... |
| T3 ................ T4 ................... |
| Anul urmãtor T1 ................. T2 ................... |
| T3 ................ T4 ................... |
| |
| Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rãmasã: |
| |
| 199.. ................. |
| 199.. ................. |
| 200.. ................. |
| 200.. ................. |
| 200.. ................. |
| 200.. ................. |
| |
| 2. Rate de capital |
| Atentie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãţi şi zecimale) |
| |
| a) Scadenta: |
| - prima rambursare: - data: ............. - suma: .............. |
| - a doua rambursare - data: ............. - suma: .............. |
| - ultima rambursare - data: ............. - suma: .............. | | (pe verso se va prezenta întreg scadentarul - date şi sume) |
| |
| b) Periodicitatea rambursarilor: () lunar; |
| () trimestrial; |
| () semestrial; |
| () anual; |
| () fãrã periodicitate (se dau explicaţii) |
| |
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
| |
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
| FORMULARUL 1B |
| SCADENTARUL ESTIMATIV |
| AL PLĂŢILOR DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE |
| |
| Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare ............................. |
| Descrierea angajamentului extern |
| Împrumutãtor/creditor ........................... |
| Ţara ...................... |
| Data semnãrii ..................................... |
| Data estimativã a ultimei trageri ......................... |
| Valoarea angajamentului extern .......................................... |
| Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare .................. |
| Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... |
| |
| A. Tipul dobânzilor şi al comisioanelor |
| Dobanda (marcati cu x): |
| - fixa () - rata (%): |
| - flotanta () - tipul: |
| - variabila () - rata 1 (%): interval: - prima data: - ultima data: |
| - rata 2 (%): interval: - prima data: - ultima data: | | - rata 3 (%): interval: - prima data: - ultima data: |
| - taxa |
| scontului () - rata (%): |
| Atentie! Pentru rata variabila, noţiunea de interval semnifica perioada de |
| aplicabilitate a ratei respective |
| |
| Baza de calcul a dobânzii: () 360 zile/an () 365 zile/an |
| () 30 zile/luna () nr. exact zile/luna |
| |
| Comision de administrare (%): ................................ |
| Comision de angajare (%): .................................... |
| Alte comisioane: ............................................. |
| |
| B. Scadentar |
| 1. Plati de dobanda: |
| Atentie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãţi şi zecimale) |
| |
| a) Scadenta: |
| - prima plata: - data: ............. - suma: .............. |
| - a doua plata - data: ............. - suma: .............. |
| - ultima plata - data: ............. - suma: .............. | | |
| b) Periodicitatea plãţilor: () lunar; |
| () trimestrial; |
| () semestrial; |
| () anual; |
| () fãrã periodicitate (se dau explicaţii) |
| |
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
| |
| 2. Plati de comisioane: |
| Atentie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãţi şi zecimale) |
| |
| a) Scadenta: |
| - prima plata: - data: ............. - suma: .............. |
| - a doua plata - data: ............. - suma: .............. |
| - ultima plata - data: ............. - suma: .............. | | |
| b) Periodicitatea plãţilor: () lunar; |
| () trimestrial; |
| () semestrial; |
| () anual; |
| () fãrã periodicitate (se dau explicaţii) |
| |
| .......................................................................... |
| .......................................................................... |
| |
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
| FORMULARUL 2 |
| |
| SITUAŢIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: .............. |
| |
| Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare ............................. |
| Descrierea angajamentului extern |
| Împrumutãtor/creditor ........................... |
| Ţara ...................... |
| Data semnãrii ..................................... |
| Data estimativã a ultimei trageri ......................... |
| Valoarea angajamentului extern .......................................... |
| Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare .................. |
| Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... |
| |
| |
| Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de |
| raportare |
| Atentie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãţi şi zecimale) | | |
| a) Trageri/utilizãri: |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Data | Suma | Data | Suma | Data | Suma |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| b) Plati efectuate la scadenta |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma |
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| c) Plati aflate la scadenta şi neefectuate |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma |
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| d) Plati de arierate |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma |
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
| FORMULARUL 2A |
| |
| SITUAŢIA ANGAJAMENTULUI EXTERN LA DATA DE: .............. |
| (se va utiliza în cazul în care pentru fiecare tragere exista câte o schema |
| de rambursare) |
| |
| Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare ............................. |
| Descrierea angajamentului extern |
| Împrumutãtor/creditor ........................... |
| Ţara ...................... |
| Data semnãrii ..................................... |
| Data estimativã a ultimei trageri ......................... |
| Valoarea angajamentului extern .......................................... |
| Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare .................. |
| Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe ...... |
| |
| |
| Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de |
| raportare |
| Atentie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãţi şi zecimale) | | |
| a) Tragere efectuatã: - în suma de: ................. |
| - la data de: ................. |
| |
| b) Plati efectuate la scadenta |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma |
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| c) Plati aflate la scadenta şi neefectuate |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma |
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| d) Plati de arierate |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Data | Suma | Data | Suma | Procent | Data | Suma |
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|------------|---------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
-----------------------------------------------------------------------------


FORMULARUL 1: Mod de completare

Formularul 1: "Raport privind angajamentele de natura datoriei private externe" se întocmeşte şi se raporteazã o singura data, împreunã cu celelalte documente necesare autorizãrii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteazã angajamentul extern.
Descrierea angajamentului extern: conţine informaţii generale referitoare la angajamentul extern.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea bãncii conducatoare (principale).
În cazul emiterii de obligaţiuni se va mentiona denumirea bãncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.
În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societãţii finanţatoare menţionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piata externa în cauza. Dacã denumirea acestei societaţi nu este cunoscutã la momentul autorizãrii, aceasta va fi comunicatã la prima raportare privind derularea operaţiunii.
Ţara: se va înscrie ţara de resedinta a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul "multiple". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
Data intrãrii în vigoare: se va înscrie data intrãrii în vigoare a contractului de împrumut/credit comunicatã de instituţia creditoare.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzutã în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în contract, se va trece data primei rambursãri.
Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare: se va înscrie numãrul de referinta al contractului de împrumut/credit, dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest numãr exista şi este comunicat debitorului.
Valoarea angajamentului extern: se completeazã suma exactã, la nivel de unitãţi şi zecimale, asa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominalã a titlurilor de credit.
Valuta de contract: se va înscrie valuta în care se va acorda împrumutul/creditul, asa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit sau valuta în care a fost emis titlul de credit.
Valuta de rambursare: se va înscrie valuta în care se va rambursa împrumutul/creditul, asa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit.
Tipul angajamentului extern: împrumut, credit, emisiune de obligaţiuni, bilet la ordin, cambie etc.
Obiectul angajamentului extern: se va înscrie scopul pentru care a fost contractat creditul: finanţarea de proiecte (investiţii noi, retehnologizare, modernizare, dezvoltare); importuri; reimprumut; împrumut financiar; refinantarea/reorganizarea datoriei externe; finanţarea de consultanţa; finanţarea de asistenta tehnica; finanţarea de acţiuni de pregãtire a personalului; cumpãrarea de acţiuni; majorarea capitalului propriu; leasing financiar; finanţarea de reparaţii; scopuri multiple; altele (finanţare, credite de refinantare, credite de trezorerie, capital circulant etc.).
Categoria beneficiarului final: se va înscrie între paranteze semnul X în dreptul categoriei corespunzãtoare a beneficiarului final, în cazul liniilor de finanţare contractate de societãţile bancare.
Sectorul economic de destinaţie: se va înscrie sectorul din economie cãruia îi este destinat împrumutul/creditul (agricultura, industrie extractiva, industrie petroliera, industrie energetica, industrie siderurgica, industrie chimica, industrie optica, industrie constructoare de maşini, industrie alimentara, industrie textila şi pielarie, industria lemnului, transporturi, telecomunicaţii, comerţ, turism şi servicii recreative, industrie financiar-bancarã, apãrare, alte servicii, alte sectoare).
În urma autorizãrii, Banca Nationala a României va returna persoanei juridice rezidente raportoare o copie de pe Formularul 1 transmis de acesta, având înscris numãrul din Registrul datoriei private externe.


FORMULARUL 1A: Mod de completare

Formularul 1A: "Scadentarul estimativ al tragerilor şi al plãţilor de capital" se întocmeşte şi se raporteazã împreunã cu Formularul 1, apoi ori de câte ori intervin modificãri în scadentarele de trageri şi/sau rambursãri.
Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente raportoare care raporteazã angajamentul extern.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea bãncii conducatoare (principale).
În cazul emiterii de obligaţiuni se va mentiona denumirea bãncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.
În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societãţii finanţatoare menţionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piata externa în cauza. Dacã denumirea acestei societãţi nu este cunoscutã la momentul autorizãrii, aceasta va fi comunicatã la prima raportare privind derularea operaţiunii.
Ţara: se va înscrie ţara de resedinta a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul "multiple". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzutã în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în contract, se va trece data primei rambursãri.
Valoarea angajamentului extern: se completeazã suma exactã, la nivel de unitãţi şi zecimale, asa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominalã a titlurilor de credit.
Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare: se va înscrie numãrul de referinta al contractului de împrumut/credit, dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest numãr exista şi este comunicat debitorului.
Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeazã numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1, primitã în urma autorizãrii angajamentului extern.
Trageri: se va bifa una dintre variantele "a)" sau "b)".
Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmãtoarele trimestre calendaristice: se vor înscrie valorile trimestriale totale pe anul în curs şi pentru urmãtorii doi ani.
Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rãmasã: se vor înscrie valorile anuale totale pentru perioada rãmasã pana la data estimativã a ultimei trageri comunicatã în Formularul 1.
Rate capital: se va completa informaţia necesarã procesului de monitorizare a datoriei externe, cu sumele exacte, la nivel de unitãţi şi zecimale, dupã cum urmeazã:
a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice şi sumele exacte aferente primei rambursãri, celei de-a doua şi ultimei rambursãri; pe verso se înscrie scadentarul integral.
b) Periodicitatea rambursarilor: se va bifa una dintre variantele expuse în formular, iar în cazul lipsei periodicitatii se vor da explicaţii (de ex., creditul se ramburseazã integral, într-o singura rata, la data de ...., prin compensare cu mãrfuri, prin investiţii conform legii etc.).


FORMULARUL 1B: Mod de completare

Formularul 1B: "Scadentarul estimativ al plãţilor de dobânzi şi comisioane" se întocmeşte şi se raporteazã împreunã cu Formularul 1, apoi ori de câte ori intervin modificãri în scadentarele dobânzilor şi/sau comisioanelor, precum şi în orice alte elemente referitoare la acestea.
Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteazã angajamentul extern.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea bãncii conducatoare (principale).
În cazul emiterii de obligaţiuni se va mentiona denumirea bãncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.
În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie numele societãţii finanţatoare menţionate pe titlul respectiv, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piata externa în cauza. Dacã denumirea acestei societãţi nu este cunoscutã la momentul autorizãrii, denumirea va fi comunicatã la prima raportare privind derularea operaţiunii.
Ţara: se va înscrie ţara de resedinta a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul "multiple". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzutã în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în contract se va trece data primei rambursãri.
Valoarea angajamentului extern: se completeazã suma exactã, la nivel de unitãţi şi zecimale, asa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominalã a titlurilor de credit.
Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare: se va înscrie numãrul de referinta al contractului de împrumut/credit dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest numãr exista şi este comunicat debitorului.
Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeazã numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primitã în urma autorizãrii angajamentului extern.
A. TIPUL DOBÂNZILOR ŞI AL COMISIOANELOR: se vor completa informaţiile referitoare la tipul şi procentul dobânzilor şi al comisioanelor practicate pentru angajamentul extern raportat, astfel:
- pentru tipul dobânzii, se va marca cu "x" tipul dobânzii aplicabile pentru angajamentul extern raportat şi se vor completa apoi informaţiile aferente tipului de dobanda aplicat (conform explicatiilor din menţiunea de mai jos).

Menţiune:
* dobanda fixa: se aplica acelaşi procent de dobanda pe toatã durata angajamentului extern, procent menţionat, de obicei, în cadrul angajamentului;
* dobanda flotanta: pe durata angajamentului extern se aplica o dobanda stabilitã pe pieţele internaţionale de capital plus/minus o marja procentualã (de ex., LIBOR. USD + 1%);
* dobanda variabila: durata angajamentului extern se împarte în doua sau mai multe perioade (cel mai frecvent se utilizeazã împãrţirea în doua perioade - cea de graţie şi cea de rambursare propriu-zisa), perioade pentru care se aplica procente de dobanda diferite (de ex., pentru perioada de graţie - 2%, iar pentru perioada de rambursare - 3%);
* taxa scontului: reprezintã dobanda perceputã de banca la emiterea titlului de credit (bilet la ordin, cambie etc.) sau pentru încasarea înainte de scadenta.

Baza de calcul a dobânzii: se bifeaza componentele respective existente în formula de calcul a dobânzii aplicatã la angajamentul extern raportat:
- pentru partea de comisioane se completeazã procentul în cazul comisioanelor de administrare sau de angajare, iar în cazul altor tipuri de comisioane se va înscrie atât tipul, cat şi procentul.

B. SCADENTAR
Atât pentru plãţile de dobânzi, cat şi pentru cele de comisioane, informaţiile se vor completa astfel:
a) Scadenta: se vor completa datele calendaristice şi sumele exacte aferente primei, celei de-a doua şi ultimei plati de dobanda/comision.
b) Periodicitatea plãţilor: se va bifa una dintre variantele expuse în formular, iar în cazul lipsei periodicitatii se vor da explicaţii.

Nota: Informaţiile referitoare la plata comisioanelor se vor transmite, atunci când este cazul, cu stipularea tipului de comision, a procentului şi a sumei respective, în rubricile indicate.


FORMULARUL 2: Mod de completare

Formularul 2: "Situaţia angajamentului extern la data de ...." se întocmeşte şi se raporteazã lunar, în maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare.
Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteazã angajamentul extern.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea bãncii conducatoare (principale).
În cazul emiterii de obligaţiuni se va mentiona denumirea bãncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.
În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societãţii de valori mobiliare/instituţiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piata externa în cauza. Dacã denumirea acestei societãţi nu este cunoscutã la momentul autorizãrii, aceasta va fi comunicatã la prima raportare privind derularea operaţiunii.
Ţara: se va înscrie ţara de resedinta a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul "multiple". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale se va înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit sau la care a fost emis titlul de credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzutã în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în contract, se va trece data primei rambursãri.
Valoarea angajamentului extern: se completeazã suma exactã, la nivel de unitãţi şi zecimale, asa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominalã a titlurilor de credit.
Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare: se va înscrie numãrul de referinta al contractului de împrumut/credit dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest numãr exista şi este comunicat debitorului.
Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeazã numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primitã în urma autorizãrii angajamentului extern.
a) Trageri/utilizãri: se completeazã data calendaristicã şi suma exactã pentru fiecare tragere în parte, efectuatã în luna de raportare.
b) Plati efectuate la scadenta: se completeazã data calendaristicã şi suma exactã pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision, efectuatã în luna de raportare.
c) Plati aflate la scadenta şi neefectuate: se completeazã data calendaristicã şi suma exactã scadenta în luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision neefectuata la scadenta.
d) Plati de arierate: se completeazã în cazul în care una dintre plãţile raportate în lunile anterioare la lit. "c)" a fost efectuatã în luna de raportare.


FORMULARUL 2A: Mod de completare

Formularul 2A: "Situaţia angajamentului extern la data de ...." se întocmeşte şi se raporteazã lunar, în maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare, în cazul împrumuturilor/creditelor care au câte o schema de amortizare pentru fiecare tragere în parte.
Persoana juridicã/fizica rezidenţã raportoare: se înscrie denumirea completa a persoanei juridice/fizice rezidente care raporteazã angajamentul extern.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea împrumutãtorului/creditorului. Dacã este un grup de bãnci, se va indica acest fapt, precum şi denumirea bãncii conducatoare (principale).
În cazul emiterii de obligaţiuni se va mentiona numele bãncii/instituţiei financiare nerezidente - coordonator şi promotor al emisiunii.
În cazul emiterii de bilete la ordin (promissory notes) sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societãţii de valori mobiliare/instituţiei financiare nerezidente, care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piata externa în cauza. Dacã denumirea acestei societãţi nu este cunoscutã la momentul autorizãrii, aceasta va fi comunicatã la prima raportare privind derularea operaţiunii.
Ţara: se va înscrie ţara de resedinta a împrumutãtorului/creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mulţi creditori localizati în tari diferite se va înscrie cuvântul "multiple". În cazul împrumuturilor de la organisme internaţionale, se va înscrie doar denumirea acestora.
Data semnãrii: se va înscrie data la care a fost semnat contractul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzutã în contractul de împrumut/credit. În cazul când aceasta nu este prevãzutã în contract, se va trece data primei rambursãri.
Valoarea angajamentului extern: se completeazã suma exactã, la nivel de unitãţi şi zecimale, asa cum este prevãzutã în contractul de împrumut/credit sau valoarea nominalã a titlurilor de credit.
Numãrul de referinta al bãncii imprumutatoare: se va înscrie numãrul de referinta al contractului de împrumut/credit dat de instituţia creditoare, în cazul în care acest numãr exista şi este comunicat debitorului.
Numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe: se completeazã numãrul angajamentului extern din Registrul datoriei private externe, comunicat beneficiarului pe copia de pe Formularul 1 primitã în urma autorizãrii angajamentului extern.
a) Tragere efectuatã: se completeazã data calendaristicã şi suma exactã pentru tragerea la care se referã formularul de raportare.
b) Plati efectuate la scadenta: se completeazã data calendaristicã şi suma exactã pentru fiecare rata de capital, plata de dobanda sau comision efectuatã în luna de raportare.
c) Plati aflate la scadenta şi neefectuate: se completeazã data calendaristicã şi suma exactã scadenta în luna de raportare, pentru fiecare plata de capital, de dobanda sau comision neefectuata la scadenta.
d) Plati de arierate: se completeazã în cazul în care una dintre plãţile raportate în lunile anterioare la lit. "c)" a fost efectuatã în luna de raportare.

NORME
privind efectuarea plãţilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri şi prestãrile de servicii - N.R.V.4

Bãncile vor asigura controlul bancar în cazul plãţilor externe în valuta şi în lei, efectuate în conformitate cu prevederile regulamentului şi ale prezentelor norme; plãţile externe sunt cele efectuate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor.

1. În cazul plãţilor în avans pe baza de ordin de plata

1.1. Bãncile vor executa ordinele de plata la extern în avans, pentru importuri de mãrfuri, executãri de lucrãri şi prestãri servicii dispuse prin formularul "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE) sau formularul "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA), pe baza de documente, respectiv contractul extern sau orice alt document cu o astfel de valoare. Bãncile vor urmãri justificarea realizãrii importurilor, executãrii lucrãrilor şi prestãrii serviciilor, respectiv a repatrierii valutei în cazul plãţilor în avans pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat serviciul.
1.2. Persoanele rezidente, care dispun efectuarea de plati externe reprezentând avansuri pentru importuri de mãrfuri, inclusiv importuri temporare (leasing), executãri de lucrãri şi prestãri servicii, au obligaţia ca, în cel mult 15 zile calendaristice de la intrarea mãrfii pe teritoriul României, inclusiv în zonele libere, executãrii lucrãrii ori prestãrii serviciului, sa prezinte, spre justificare, bãncii prin care s-a efectuat plata avansului la extern documentele care fac dovada realizãrii importului în cauza, executãrii lucrãrii sau prestãrii serviciului. Între aceste documente vor fi incluse, în mod obligatoriu, factura externa şi documentul care sa ateste intrarea mãrfurilor importate în ţara, respectiv Declaraţia vamalã de import sau, dupã caz, documentele specifice zonelor libere prin care se confirma intrarea mãrfurilor importate în zona libera şi care trebuie sa precizeze denumirea mãrfii, cantitatea şi valoarea acesteia (proces-verbal etc.) şi sa fie vizate de administraţia zonei libere în care au intrat.
Plãţile în avans pentru importurile destinate lucrãrilor de construcţii-montaj în strãinãtate se vor justifica pe baza facturii externe definitive şi a documentului vamal care atesta intrarea mãrfii pe teritoriul tarii respective; în situaţia efectuãrii plãţii în avans pentru importuri din ţara unde are loc lucrarea, justificarea se va realiza pe baza facturii externe definitive şi a documentului care atesta recepţia mãrfii. Justificarea plãţii în avans pentru executarea de lucrãri sau prestarea de servicii se face pe baza facturii externe definitive ori a altui document justificativ specific.
În cazul plãţilor externe în avans pentru importuri pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea, nu s-a prestat serviciul în termenul contractual prevãzut ori nu s-a restituit avansul plãtit, repatrierea sumelor, respectiv justificarea avansurilor cu documentele menţionate, se va efectua în maximum 15 zile calendaristice calculate de la data ultimului termen contractual de livrare, de executare sau de prestare.
În situaţia în care în documentele menţionate mai sus nu este stabilit un termen de livrare, executare sau prestare, termenul maxim de justificare a avansului va fi de 90 de zile calendaristice de la data plãţii externe în avans.
În anumite situaţii (confiscari în favoarea statului de cãtre organele abilitate, marfa lipsa cantitativ înainte de vamuire, dar intrata pe teritoriul României) se vor lua în considerare, în vederea justificarii plãţii în avans, documentele emise în acest sens de organele respective.
1.3. Sumele plãtite în avans, nejustificate cu documente de cãtre persoanele rezidente în termenele stabilite la pct. 1.2 sau nerepatriate sunt asimilate sumelor în valuta nerepatriate şi se aplica sancţiunile prevãzute de lege. Nu se aplica sancţiunile menţionate pentru sumele în avans nejustificate ori nerepatriate aflate în litigiu, pentru care au început procedurile judiciare, în termenele prevãzute la pct. 1.2, precum şi pentru cazurile de forta majorã confirmate de organe competente.
În cazul returnarii mãrfii pentru care s-a efectuat justificarea plãţii în avans, persoanele rezidente sunt obligate sa justifice avansul achitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data iesirii mãrfii returnate prin frontiera vamalã.

2. În cazul plãţilor în cadrul acreditivelor documentare domiciliate în România şi al scrisorilor de garanţie bancarã

2.1. Bãncile vor efectua plãţile pentru aceste importuri pe baza documentelor prevãzute în acreditive care sa asigure livrarea mãrfii pe teritoriul României, din care, în mod obligatoriu, factura externa şi documentul de transport (scrisoare de trasura, conosament maritim sau fluvial, fracht aerian etc.); în cazul achiziţiilor destinate lucrãrilor efectuate în strãinãtate, plata se va efectua în baza aceloraşi documente (factura externa şi documentul de transport) ori a facturii externe şi documentului care atesta recepţia mãrfii în cazul achiziţiilor realizate în ţara respectiva; în situaţia efectuãrii de lucrãri şi prestãri de servicii, plata externa se va efectua pe baza documentelor ce atesta efectuarea lucrãrii ori prestarea serviciului.
2.2. În cazul în care acreditivele documentare sau scrisorile de garanţie prevãd efectuarea unor plati externe fãrã prezentarea documentelor de transport care sa ateste livrarea mãrfii pe teritoriul României (ex.: plata contra recipise de depozitare a mãrfurilor pe teritoriile strãine, contra certificate de preluare spre expediere "prise en charge" sau pe baza de "letter of indemnity"), acestea vor fi considerate plati în avans şi vor fi supuse prevederilor pct. 1 din prezentele norme.

3. În cazul plãţilor contra documente la incasso

Plãţile externe efectuate în baza documentelor transmise la incasso vor fi efectuate de bãnci numai contra acestor documente, între care documente de transport care sa ateste livrarea mãrfii, iar în lipsa documentelor de transport, numai pe baza prezentãrii de cãtre ordonatorul plãţii a facturii externe şi a Declaraţiei vamale de import pentru mãrfurile intrate pe teritoriul României sau a altui document care atesta ajungerea la destinaţie a mãrfii.
În situaţia efectuãrii de lucrãri şi prestãri de servicii în strãinãtate, plata externa se va efectua pe baza documentelor ce atesta efectuarea lucrãrii ori prestarea serviciului.

4. În cazul plãţilor prin ordin de plata a importurilor sosite/achiziţiilor

Bãncile vor efectua plãţile externe dispuse de ordonator, numai dupã prezentarea documentelor care sa ateste sosirea mãrfii pe teritoriul României, dintre care, în mod obligatoriu, factura externa şi Declaraţia vamalã de import ori a documentelor specifice zonelor libere precizate la pct. 1.2 alin. 1, emise pe numele titularului plãţilor externe; la efectuarea plãţilor externe pentru importuri/achiziţii destinate lucrãrilor de construcţii-montaj în strãinãtate/ţara, se va prezenta, în mod obligatoriu, factura externa şi documentul vamal care sa ateste intrarea mãrfii pe teritoriul tarii respective; în situaţia când achiziţia a fost realizatã din ţara unde are loc lucrarea, plata externa se va efectua pe baza facturii externe şi a documentului care atesta recepţia mãrfii.

5. În cazul plãţilor pentru mãrfuri cumpãrate pentru revânzare, fãrã tranzitarea teritoriului României

5.1. În cazul în care derularea operaţiunii de comerţ internaţional începe printr-o plata la extern, pe baza facturii externe, aceasta va fi evidenţiatã de banca respectiva ca plata în avans, justificarea acesteia fãcându-se pe baza facturii externe definitive şi a documentului vamal sau a documentului care atesta intrarea/recepţia mãrfii în ţara de destinaţie.
5.2. În situaţia în care derularea operaţiunii de comerţ internaţional începe prin încasarea integrala în avans de la extern, aceasta va fi evidenţiatã de banca ca încasare anticipata pe baza contractului extern ori a facturii pro forma, iar efectuarea plãţii la extern a contravalorii mãrfii respective se va efectua pe baza facturii externe definitive.

6. Reglementãri comune

6.1. Plãţile externe pentru importuri de mãrfuri pot fi dispuse de persoane rezidente, îndreptãţite sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior prin completarea formularului DPVE/CDA, conform normelor privind circuitul acestor formulare, şi care au calitatea de importatori atestata prin înscrierea la pct. 8 din Declaraţia vamalã de import şi sunt titularii facturilor externe în baza cãrora efectueazã aceste plati.
De asemenea, formularele DPVE/CDA se utilizeazã şi în cazul celorlalte categorii de plati externe şi de persoane.
6.2. În cazul plãţilor externe aferente operaţiunilor de leasing şi importurilor pe credit, bãncile vor efectua plãţile dispuse numai la prezentarea autorizaţiei Bãncii Naţionale a României al carei numãr va fi înscris corespunzãtor în formularele DPVE/CDA.
6.3. Se considera justificate plãţile externe pentru care s-a livrat marfa, s-a executat lucrarea sau s-a prestat serviciul ori s-a repatriat suma plãtitã în avans în condiţiile prevãzute la pct. 1.2.
6.4. Bãncile vor efectua plãţile externe prevãzute în prezentele norme, pe baza de documente originale.
Plãţile externe ordonate de clienţi pot fi efectuate de cãtre bãnci şi pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau alte modalitãţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile calendaristice bãncile sa între în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuãrii plãţilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalitãţi de teletransmisie, clienţii vor transmite în mod obligatoriu informaţiile necesare efectuãrii transferului extern prevãzute în formularele DPVE/CDA, precum şi în documentele de plata.
Acceptarea efectuãrii plãţilor în aceste condiţii se va face doar pentru clienţii agreati.
6.5. Pentru toate categoriile de plati externe prevãzute în prezentele norme, bãncile vor înscrie pe originalul documentelor ce justifica plata externa, inclusiv pe autorizaţia Bãncii Naţionale a României, suma şi data efectuãrii plãţii externe, pe care le vor confirma cu semnatura lucrãtorului bancar şi cu ştampila.
Bãncile vor retine la dosarele de plati fotocopii de pe documentele originale prin care s-au justificat plãţile externe şi pe care au fãcut menţiunile prevãzute în prezentele norme.
Nerespectarea prevederilor normelor se sancţioneazã potrivit legii.
Bãncile şi ordonatorii de plati externe vor lua mãsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea întocmai a prevederilor prezentelor norme.
La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme îşi înceteazã aplicabilitatea Normele nr. 5 privind condiţiile efectuãrii plãţilor externe pentru importurile de mãrfuri şi controlul bancar al acestora, emise de Banca Nationala a României la data de 6 mai 1997 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 11 septembrie 1997.


NORME
privind autorizarea deschiderii şi functionarii conturilor în strãinãtate ale rezidenţilor N.R.V.5

I. Emiterea autorizaţiei

1. Potrivit prevederilor cap. IV art. 17 din regulament, rezidentii, cu excepţiile prevãzute, pot deschide şi menţine în strãinãtate conturi în valuta şi/sau în moneda nationala în conformitate cu prevederile regulamentului.
În vederea obţinerii autorizaţiei, rezidentii completeazã şi depun la sucursalele Bãncii Naţionale a României, în funcţie de sediul social al solicitantului, o documentaţie în doua exemplare, respectiv o cerere-tip conform anexei la prezentele norme, însoţitã de documentele care justifica necesitatea deschiderii contului în strãinãtate, dupã cum urmeazã:
- actul constitutiv al solicitantului, conform legii, documente privind înfiinţarea acestuia sau documente care atesta autorizarea activitãţii în condiţiile legii;
- dovada înregistrãrii persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate;
- cererea de înscriere de menţiuni pentru filialele sau sucursalele înfiinţate ulterior în baza legislaţiei romane, dupã caz;
- actul doveditor al înmatriculãrii sucursalelor, filialelor din strãinãtate, inclusiv traducerea autorizata în care se menţioneazã ca sucursalele ori filialele firmelor româneşti în strãinãtate nu sunt persoane juridice strãine;
- contractele externe de prestãri de servicii şi lucrãri în strãinãtate, încheiate şi semnate cu partenerii strãini, inclusiv traducerea autorizata a acestora în limba romana;
- avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru repartizarea plafonului de munca (în cazul persoanelor juridice romane care executa lucrãri în strãinãtate în ţãrile cu care exista acorduri în acest sens);
- situaţia rezultatelor financiare şi a obligaţiilor fiscale pentru ultima luna (trimestru), vizate de organele fiscale teritoriale;
- declaraţia pe propria rãspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor deţinute de acesta în strãinãtate;
- orice acte sau documente justificative ale operaţiunii, solicitate de cãtre Banca Nationala a României.
Solicitantii rãspund de autenticitatea documentaţiei prezentate.
2. Poate fi autorizata deschiderea şi funcţionarea de conturi în strãinãtate pentru urmãtoarele situaţii:
a) organizarea şi funcţionarea de santiere de construcţii-montaj şi instalaţii în strãinãtate sau executarea de lucrãri şi prestãri de servicii în strãinãtate;
b) operaţiuni valutare de capital prevãzute la pct. 1.17.2 din regulament;
c) deţinerea şi utilizarea de disponibilitati valutare în strãinãtate pentru care solicitantul aduce dovezi ca nu pot fi efectuate în conformitate cu prevederile valutare în vigoare;
d) litigii între rezidentii prevãzuţi la pct. 1 din prezentele norme şi nerezidenti, aflate în curs de soluţionare sau soluţionate, precum şi regularizari cu autoritãţile financiare/judiciare din ţãrile respective;
e) înfiinţarea şi funcţionarea, cu respectarea cerinţelor legislaţiei romane, de filiale şi sucursale ale rezidenţilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice în strãinãtate.
3. Autorizaţia de deschidere şi funcţionare de conturi în strãinãtate cuprinde condiţiile de funcţionare a contului respectiv, obligatorii pe toatã durata valabilitãţii acesteia.
Deţinãtorul autorizaţiei are obligaţia sa comunice Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit orice modificare a conditiilor iniţiale de autorizare şi funcţionare a contului, în scopul modificãrii corespunzãtoare a acesteia.
4. Autorizaţiile se emit pe termen de maximum un an, termen dupã care vor fi reînnoite la cererea rezidenţilor, prezentatã cu 30 de zile înainte de data expirãrii.
Documentaţia ce se depune în vederea reînnoirii nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedenta şi care n-au suferit modificãri (statut, contracte, înregistrare la Oficiul Registrului comerţului, cod fiscal etc.).

II. Controlul privind autorizaţiile emise

5. Sucursalele Bãncii Naţionale a României iau în evidenta rezidentii autorizaţi sa aibã conturi la bãnci în strãinãtate, verifica modul de respectare a condiţiilor de funcţionare a contului prevãzute în autorizaţie, cel puţin trimestrial, şi raporteazã Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit rezultatele verificãrii printr-un act constatator.
Obiectivele verificãrii sunt cele referitoare la respectarea cu stricteţe a condiţiilor de funcţionare a conturilor deschise în strãinãtate, prevãzute în autorizaţie, precum şi orice fel de nereguli constatate cu privire la disponibilitati şi utilizarea acestora contrar prevederilor autorizaţiei şi regulamentului.
6. În cazul nerespectãrii condiţiilor prevãzute în autorizaţie, cu excepţia prevederilor pct. 3 alin. 2 şi pct. 4 din prezentele norme, sucursalele Bãncii Naţionale a României stabilesc termene de remediere a acestora de cãtre deţinãtorul contului în strãinãtate, în limita a 30 de zile lucrãtoare de la data constatãrii. Mãsurile luate vor fi comunicate în scris Bãncii Naţionale a României, conform pct. 5 din prezentele norme.
7. Sucursalele Bãncii Naţionale a României propun Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit retragerea autorizaţiei în situaţia în care deficientele constatate nu au fost remediate în termenul de 30 de zile lucrãtoare de la data actului constatator al organelor de control ale sucursalei.
8. Pe baza actului constatator al sucursalei, Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va retrage autorizaţia, dupã caz, în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul refuzului persoanei autorizate de a da tot concursul şi de a pune la dispoziţie organelor Bãncii Naţionale a României actele şi documentele necesare verificãrii şi controlului asupra autorizaţiei emise;
b) în cazul nerespectãrii prevederilor pct. 3 alin. 2 şi pct. 6 din prezentele norme.
9. Ca urmare a retragerii autorizaţiei, titularul contului care continua sa menţinã contul în strãinãtate intra sub incidenta prevederilor legale.
10. Nerespectarea termenelor de repatriere a încasãrilor în valuta prevãzute în autorizaţie se sancţioneazã conform prevederilor legale.
11. Bãncile nu vor efectua operaţiuni valutare în conturile bancare din strãinãtate ale rezidenţilor neautorizati de Banca Nationala a României.

ANEXA 1
-------
la N.R.V.5
-----------
Referinta solicitantului ............
Nr. ......... Data ..................


CERERE DE AUTORIZARE
pentru deschiderea şi funcţionarea unui cont în strãinãtate

Denumirea/Numele ..........................................................
...........................................................................
Sediul/Adresa: judeţul ............., codul judeţului*) .................., sectorul ............, codul sectorului*) ..............
localitatea .................., codul poştal .............................,
str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ....., telefon ..........
codul fiscal ..............................................................
Nr. de înregistrare la organele abilitate .................................
...........................................................................
Conturi deschise în strãinãtate: DA/NU
Felul activitãţii derulate prin cont ......................................
...........................................................................
...........................................................................
Codul activitãţii*) .......................................................
Ţara ................................... Cod ţara*) .......................
Banca din strãinãtate .....................................................
Nr. contului ................
Tipul contului ..............
Valuta ................... Cod valuta*) ..........
Justificarea cererii de deschidere a contului: ............................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Alimentarea contului se va face cu: .......................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Plãţile din cont reprezintã: ..............................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................


Numele şi prenumele
Semnatura autorizata
L.S.

NOTA:
Codurile marcate cu (*) nu se completeazã de cãtre solicitant.
NORME
privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V.6

1. La solicitarea persoanelor juridice şi fizice prevãzute la art. 20 din regulament, Banca Nationala a României emite autorizaţii în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
2. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare, solicitantul completeazã şi depune la Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit o cerere de autorizare-tip, conform anexei la prezentele norme, însoţitã de urmãtoarele documente în fotocopie:
a) actul constitutiv al societãţii comerciale, din care sa reiasã obiectul de activitate al societãţii şi elementele de identificare a acesteia (denumire, sediu etc.);
b) dovada înregistrãrii persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate;
c) autorizaţia de funcţionare sau licenta emisã de organele abilitate, dupã caz;
d) orice acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de Banca Nationala a României.
În baza analizei efectuate, Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va prezenta conducerii executive a Bãncii Naţionale a României solicitarea de autorizare şi documentaţia aferentã şi va transmite solicitantului, "urmare deciziei conducerii executive", autorizaţia sau comunicarea respingerii cererii.
3. În situaţia constatãrii încãlcãrii prevederilor autorizaţiei, Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va analiza abaterile şi va comunica mãsuri de sancţionare, în baza deciziei conducerii executive a Bãncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
4. Nu este necesarã autorizarea Bãncii Naţionale a României pentru rezidentii care efectueazã operaţiuni valutare cu rezidentii autorizaţi de Banca Nationala a României pentru astfel de operaţiuni.
5. Persoanelor juridice autorizate de Banca Nationala a României care nu comunica în termen de 15 zile schimbarea de sediu li se retrage autorizaţia, când se constata ca persoanele juridice nu se mai afla la sediul declarat; retragerea autorizaţiei va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, de cãtre Banca Nationala a României.
6. Persoanele juridice care se încadreazã în prevederile art. 20 din regulament şi care sunt autorizate de Banca Nationala a României în temeiul prevederilor pct. 2 din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. 7(V/10.813), emis de Banca Nationala a României la data de 18 august 1994, vor solicita reautorizarea în maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament; autorizaţiile pentru care nu se solicita reautorizarea în termenul menţionat îşi pierd valabilitatea dupã expirarea acestui termen.
Autorizaţiile emise în baza aceluiaşi temei, anterior intrãrii în vigoare a regulamentului, altele decât cele de la alineatul precedent, îşi pierd valabilitatea la data intrãrii în vigoare a acestuia.


ANEXA 1
-------
la N.R.V.6
-----------
Referinta solicitantului ............
Nr. ......... Data ..................


CERERE DE AUTORIZARE
pentru operaţiuni valutare efectuate pe teritoriul României

Denumirea/Numele ..........................................................
Tipul persoanei juridice (S.A./S.R.L./R.A./altele) ........................
Sediul/Adresa: .................... judeţ ............., sector ..........,
Localitatea ................... codul poştal .............................,
str. ........... nr. ..., bl. ...., ap. ...., sc. ....., telefon ........., fax ...............
codul fiscal .........................
Nr. de înregistrare la organele abilitate .................................
Justificarea cererii de efectuare a operaţiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate şi a operaţiunii valutare ............................
...............................................................................
...............................................................................
Locul prestaţiei ..........................................................
Sediul punctului unde se efectueazã operaţiunea valutarã ..................
Categoria de rezidenţi cu care se efectueazã operaţiunea valutarã .........
...............................................................................
...............................................................................


Numele şi prenumele
Semnatura autorizata
L.S.
NORME
privind sumele în numerar în valuta şi în moneda nationala (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7

I. Sumele în valuta efectivã (numerar) care pot fi introduse în România

1. În sensul prezentelor norme, prin valuta efectivã (numerar) se înţelege biletele de banca, bancnotele strãine şi monedele strãine în circulaţie, precum şi cecurile de cãlãtorie.
În categoria persoanelor fizice se includ şi persoanele fizice care sunt reprezentante ale persoanelor juridice.
2. Persoanele fizice pot intra în ţara cu sume în valuta efectivã (numerar) în echivalent de maximum 10.000 dolari S.U.A./persoana/cãlãtorie, fiind obligate sa declare organelor vamale romane, la solicitarea acestora, sumele în valuta efectivã (numerar) şi cecurile de cãlãtorie aflate asupra lor, care depãşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A.
3. Sumele în valuta efectivã (numerar) ce depãşesc limita a 10.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanţa de consemnare în doua exemplare, conţinând elementele necesare de identificare a depunatorului şi a sumei în valuta (numele şi prenumele depunatorului, numãrul şi seria pasaportului, ţara care l-a eliberat, felul valutei şi suma, data intrãrii, data iesirii din România). Chitanţa de consemnare se dateazã şi se semneazã de cãtre organul vamal care a întocmit-o şi care va aplica, totodatã, pe aceasta ştampila sa personalã, originalul fiind înmânat depunatorului.
Organele vamale elibereazã sumele consemnate în punctele de control al trecerii frontierei de stat.
Termenul maxim de eliberare a sumelor consemnate de cãtre organele vamale este de 3 ani de la data depunerii. Eliberarea sumelor consemnate se face, pe baza cererii depunatorului, la ieşirea din ţara şi cu reţinerea de la acesta a originalului chitanţei de consemnare. Dupã acest termen sumele în cauza se fac venit la bugetul de stat conform reglementãrilor în vigoare. Sumele consemnate nu sunt purtãtoare de dobânzi în favoarea depunatorului.

II. Sumele în valuta efectivã (numerar) care pot fi scoase din România

4. Persoanele fizice pot ieşi din ţara cu sume în valuta efectivã (numerar) echivalente cu maximum 10.000 dolari S.U.A./persoana/cãlãtorie.
5. La ieşirea din România, persoanele fizice sunt obligate sa declare organelor vamale româneşti, la solicitarea acestora, sumele în valuta efectivã (numerar) aflate asupra lor, care depãşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A. şi sa le depunã la organele vamale care vor întocmi chitanţe de consemnare pe numele titularilor, sumele urmând a fi eliberate la întoarcerea în ţara.
Sumele neridicate în termen de 3 ani se fac venit la bugetul de stat conform reglementãrilor în vigoare.

III. Introducerea şi scoaterea de sume în lei în/din România

6. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate în/din România sume efective (numerar) mai mari de 500.000 lei/persoana/cãlãtorie, cu excepţia persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova ori în România ce pot scoate şi introduce din/în România cu ocazia cãlãtorilor efectuate în cele doua tari sume în numerar pana la maximum 4.000.000 lei/persoana/cãlãtorie.
Sunt admise la introducerea/scoaterea în/din România bancnote şi monede, indiferent de valoarea lor nominalã.
7. La ieşirea din România, persoanele fizice menţionate la pct. 6 de mai sus au obligaţia sa declare, la solicitarea organelor vamale, sumele în lei care depãşesc plafonul de 500.000 lei, respectiv 4.000.000 lei/persoana/cãlãtorie şi sa le depunã organelor vamale care vor întocmi chitanţa de consemnare.
Depunatorilor care sunt cetãţeni romani sau cetãţeni strãini li se restituie aceste sume la întoarcerea din cãlãtorie, respectiv cu ocazia unei noi cãlãtorii în România.
Termenul maxim de restituire este de 3 ani. Dupã expirarea acestui termen, sumele în cauza se fac venit la bugetul de stat.

IV. Alte dispoziţii

8. Cetãţenii strãini posesori de pasaport diplomatic sunt scutiţi de obligaţiile prevãzute în prezentele norme, cu excepţia prevederilor referitoare la introducerea şi scoaterea de sume în lei din România.
9. Sumele în valuta şi/sau în lei nedeclarate organelor vamale, pe care le au asupra lor persoanele fizice la intrarea/ieşirea în/din România, care depãşesc limitele stabilite în normele prezente, constituie contravenţie şi se sancţioneazã conform dispoziţiilor legale în vigoare.
10. Sumele în valuta efectivã care depãşesc limitele prevãzute mai sus, introduse sau scoase în/din România de cãtre bãnci, în baza documentelor justificative semnate de persoanele legal desemnate de acestea, nu se supun autorizãrii Bãncii Naţionale a României.
11. În situaţii speciale se pot introduce sau scoate sume în valuta şi/sau în lei în/din România mai mari decât cele prevãzute anterior numai cu autorizarea prealabilã a Bãncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile normelor N.R.V.6.


NORME
privind circuitul formularelor "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) - N.R.V.8

Banca Nationala a României, în scopul asigurãrii unor raportari corespunzãtoare pentru elaborarea şi urmãrirea balanţei de plati a României, precum şi pentru îmbunãtãţirea efectuãrii operaţiunilor bancare, stabileşte:
1. Formularele "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA), numite în continuare formulare DPVE, respectiv CDA, constituie documentele prin care ordonatorul dispune bãncilor efectuarea plãţilor externe.
Prin plata externa se înţelege plata în valuta convertibilã şi în lei efectuatã de un rezident în favoarea unui nerezident în conformitate cu prevederile regulamentului.
Formularele sunt utilizate şi se completeazã de cãtre rezidenţi, titulari de conturi valutare şi ai obligaţiei de plata, care dispun:
a) Plati externe de orice natura cãtre nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare în afarã teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoana juridicã/fizica nerezidenta îl deţine la o banca din România.
b) Ridicari de valuta din conturi bancare în numerar sau pentru emiterea de cecuri de orice natura (bancare, de cãlãtorie) ori cãrţi de credit în vederea efectuãrii plãţilor externe.
Formularele DPVE şi CDA sunt documente cu regim special, având menţionate în antet seria şi numãrul bãncii format din 7 caractere.
Formularele se tiparesc pe hârtie cu proprietãţi autocopiative, de culori diferite, în seturi de 4 exemplare, identice, numerotate de la 1 la 4.
Completarea formularelor DPVE şi CDA de cãtre ordonator se realizeazã în mod lizibil prin dactilografiere sau procedeu automatizat, respectând formatele predefinite, fãrã ştersãturi sau adaugari. Banca şi persoana fizica ordonatoare pot completa şi manual rubricile destinate lor.
Completarea rubricilor se face pe primul exemplar, cu reproducere pe celelalte exemplare.
Modelele acestor formulare, precum şi instrucţiunile de completare sunt redate în anexa nr. 1 la prezentele norme.
Plãţile externe pot fi dispuse de clienţi şi pot fi efectuate de cãtre bãnci şi pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalitãţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), cu condiţia comunicãrii elementelor din formularele DPVE/CDA în vederea efectuãrii plãţilor externe.
Acceptarea efectuãrii plãţilor în aceste condiţii se va face doar pentru clienţii agreati.
În maximum 5 zile lucrãtoare de la data transmiterii mesajului (informaţiilor), formularele DPVE/CDA se vor prezenta împreunã cu documentaţia aferentã la unitatea bancarã care a efectuat plata externa.
Termenele de transmitere a acestor formulare de la unitãţile bancare la sucursalele Bãncii Naţionale a României, prevãzute în prezentele norme, se suplimenteaza cu 3 zile lucrãtoare în cazul efectuãrii plãţilor prin sistem computerizat sau prin alte modalitãţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.).
2. Rezidentii care dispun plati valutare şi bãncile sunt obligaţi sa completeze casetele formularelor DPVE şi CDA în conformitate cu documentele prezentate la plata de ordonator, cu clauzele din contractele externe, normele şi uzanţele bancare externe, precum şi cu celelalte prevederi şi norme valutare în vigoare.
Atât ordonatorii de plati cat şi bãncile rãspund, sub sancţiunea legilor din România, de exactitatea şi realitatea datelor completate de fiecare în casetele formularelor.
3. În vederea asigurãrii respectãrii întocmai a condiţiilor de format şi conţinut, tipãrirea formularelor "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) se realizeazã de Regia Autonomã "Imprimeria Bãncii Naţionale a României" care va distribui formularele bãncilor autorizate sa funcţioneze în România.
Ordonatorii de plati valutare vor primi formulare DPVE/CDA în limita necesitãţii efectuãrii plãţilor valutare de la unitãţile bancare la care îşi au deschise conturile şi prin care se deruleazã plãţile valutare.
4. Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, completate de ordonator conform instrucţiunilor din anexa nr. 1 la prezentele norme, sunt depuse la ghiseul unitãţii bancare unde se dispune plata.
Unitatea bancarã, pe baza documentelor prezentate de ordonator, va verifica modul de completare şi corectitudinea informaţiilor înscrise pe formular şi va accepta DPVE/CDA prin semnare şi stampilare, în funcţie de tipul plãţii, conform circuitului DPVE/CDA, în casetele 20 şi/sau 21 pe DPVE, respectiv casetele 30 şi 31 pe CDA.
Pentru ca un formular DPVE/CDA sa fie acceptat trebuie:
- sa fie completat respectând instrucţiunile din anexa nr. 1;
- sa fie completat conform prevederilor pct. 1.
Cele 4 exemplare ale formularelor DPVE/CDA, verificate şi vizate de unitatea bancarã, vor avea urmãtorul circuit:
Exemplarul nr. 1 rãmâne în posesia unitãţii bancare cãreia i se ordonã plata.
Exemplarul nr. 4 se restituie ordonatorului.
Exemplarele nr. 2 şi nr. 3 se transmit la sucursala Bãncii Naţionale a României din raza teritorialã a unitãţii bancare prin care se dispune plata externa. Transmiterea se face de cãtre unitatea bancarã cu borderou insotitor în care se vor mentiona numãrul curent, seria şi numãrul formularului, precum şi numãrul exemplarului, dupã cum urmeazã:
a) În cazul formularului "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE):
* Pentru plata în avans se va transmite sucursalei judeţene a Bãncii Naţionale a României exemplarul nr. 3, completat în toate casetele, mai puţin casetele 21 şi 22, în maximum 5 zile lucrãtoare bancare de la debitarea contului ordonatorului.
Transmiterea exemplarului nr. 2 se va face în maximum 5 zile lucrãtoare dupã justificarea plãţii în avans, adicã dupã completarea casetei 21 şi, dacã este cazul, a casetei 22, pe baza documentelor prezentate de cãtre ordonator.
* Pentru celelalte modalitãţi de plata menţionate în caseta 4, exemplarele nr. 2 şi nr. 3 ale formularului DPVE (completat în totalitate) se transmit simultan la sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României, dupã acceptarea efectuãrii plãţii şi vizarea formularului DPVE de cãtre unitatea bancarã cãreia i s-a ordonat plata. Transmiterea se va efectua în maximum 5 zile lucrãtoare bancare de la debitarea contului.
Dacã plata corespunzãtoare unei operaţiuni externe se efectueazã în mai multe transe, pentru fiecare transa se va completa câte un set de formulare DPVE (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instrucţiunilor din anexa nr. 1.
Pentru toate tranşele începând cu a doua, în caseta 4 de pe formular se va completa în mod obligatoriu şi seria şi numãrul formularului iniţial pe baza cãruia s-a fãcut prima plata.
Dacã justificarea pentru o plata se face în mai multe etape, pentru toate etapele începând cu a doua se va transmite sucursalei Bãncii Naţionale a României câte o fotocopie a primei pagini a exemplarului nr. 1 al DPVE prin care s-a fãcut prima justificare. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular DPVE necompletat şi se vor completa numai casetele 21 şi 22, cu datele referitoare la documentul pe baza cãruia se face justificarea şi suma justificatã.
Fotocopia trebuie sa fie clara (seria şi numãrul formularului sa fie perfect lizibile), iar pe verso informaţia sa fie redactatã citeţ, fãrã ştersãturi.
b) În cazul formularului "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA):
* Pentru acreditivele cu plata la vedere, inclusiv în situaţia majorãrii sumei, exemplarele nr. 2 şi nr. 3 ale formularului se transmit sucursalei Bãncii Naţionale a României în maximum 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii plãţii ("Data valutei"), înscrisã de cãtre unitatea bancarã în caseta 28.
* Pentru acreditivele cu plata la termen, exemplarul nr. 3 se va transmite la sucursala Bãncii Naţionale a României în maximum 5 zile lucrãtoare de la "Data prezentãrii documentelor la plata", înscrisã de cãtre unitatea bancarã în caseta 31, iar exemplarul nr. 2, în 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii plãţii (data valutei înscrisã în caseta 28).
Dacã plata externa se efectueazã în mai multe transe, pentru prima transa se va completa un set de formulare CDA (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), conform instrucţiunilor din anexa nr. 1.
Pentru tranşele urmãtoare începând cu a doua, se va transmite sucursalei Bãncii Naţionale a României câte o fotocopie a primei pagini a exemplarului CDA completat iniţial, prin care s-a fãcut prima plata. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular CDA necompletat şi se vor completa numai casetele de la 24 la 31, cu datele referitoare la documentul pe baza cãruia se face plata şi suma plãtitã.
Documentele obligatorii prezentate la plata sau pentru justificare vor fi cele precizate în Normele privind efectuarea plãţilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri şi prestãrile de servicii - N.R.V.4.
Fotocopia trebuie sa fie clara (seria şi numãrul formularului sa fie perfect lizibile), iar pe verso informaţia sa fie redactatã citeţ, fãrã ştersãturi.
În situaţia domicilierii acreditivului în strãinãtate cu clauza de ramburs telegrafic, termenele de transmitere a exemplarelor menţionate sunt de 15 zile lucrãtoare bancare ce curg din ziua debitarii contului.
În cazul pierderii documentelor pe parcurs poştal, termenul în care trebuie reconstituite documentele pierdute este de maximum 21 de zile lucrãtoare.
Dacã spaţiile din formular nu permit completarea tuturor informaţiilor, acestea se vor completa pe o anexa în doua exemplare, certificate prin semnãturi atât de ordonator cat şi de unitatea bancarã. Dacã în urma modificãrii termenilor şi condiţiilor acreditivelor trebuie modificate şi informaţii înscrise în casetele formularului CDA, aceste modificãri vor fi, de asemenea, incluse pe anexa (formularul CDA rãmânând nemodificat). Un exemplar al anexei se ataşeazã la exemplarul DPVE/CDA ce rãmâne în posesia unitãţii bancare, iar celãlalt se ataşeazã exemplarului care se trimite sucursalei Bãncii Naţionale a României.
În mãsura în care nu se respecta strict instrucţiunile de completare, formularele DPVE/CDA vor fi restituite de cãtre unitatea bancarã ordonatorului în vederea completãrii corespunzãtoare.
În situaţia când se constata ca formularul DPVE/CDA nu poate fi acceptat din cauza nerespectãrii condiţiilor de redactare (ştersãturi, adaugari etc.) ori neconcordantei între datele înscrise de ordonator pe formular şi documentele prezentate ori a neutilizarii acreditivelor, se vor anula toate cele 4 exemplare ale formularului şi se vor remite de cãtre unitatea bancarã sucursalei judeţene respective a Bãncii Naţionale a României. Transmiterea se face cu borderou insotitor în care se vor mentiona numãrul curent, seria şi numãrul formularului, precum şi numãrul exemplarului. Ordonatorul va completa un nou formular, care sa concorde cu documentele prezentate bãncii.
5. Sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României va verifica modul de întocmire şi completare a formularelor primite. În cazul constatãrii unor inadvertente de completare sau casete incomplete, în termen de 2 zile lucrãtoare de la primire se vor solicita unitãţii bancare prin fax datele corespunzãtoare, care urmeazã a fi transmise de aceasta în maximum 3 zile lucrãtoare.
În situaţia în care formularele sunt complet şi corect redactate, sucursala Bãncii Naţionale a României va prelua informaţia pe calculator, într-o baza de date dedicata, dupã care formularele vor fi arhivate dupã serie şi numãr.
Informaţia preluatã din formular va fi stocata de sucursala Bãncii Naţionale a României în baza de date centrala conform programului stabilit de Banca Nationala a României - Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate.
La cererea direcţiilor de specialitate din Banca Nationala a României, Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate va furniza situaţiile statistice solicitate.
Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va transmite lunar la Ministerul Finanţelor, conform legii, situaţia avansurilor şi plãţilor nejustificate în termenele legale.
6. Rezidentii care dispun efectuarea de plati valutare, precum şi bãncile vor lua mãsuri pentru respectarea întocmai a dispoziţiilor din prezentele norme.
Nerespectarea prevederilor normelor se sancţioneazã potrivit legii.
7. La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abroga Circulara nr. 18 privind introducerea formularelor DPVE/CDA, emisã de Banca Nationala a României la 30 iunie 1993 şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXA 1
-------
la N.R.V.8
-----------

DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA*)

*) Formularul se gãseşte publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, la paginile 33-34.


CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV*)

*) Formularul se gãseşte publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, la paginile 35-36.


INSTRUCŢIUNI
pentru completarea formularelor "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE) şi "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA)

A. DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA (DPVE)

1. Întocmirea Dispoziţiei de plata valutarã externa

Formularul DPVE trebuie întocmit de ordonator, în 4 exemplare, în limba romana.
Autenticitatea DPVE este conferita de ordonator, prin semnatura, în caseta 24, precum şi de unitatea bancarã, prin semnatura şi ştampila, în casetele 20 şi/sau 21, în funcţie de tipul plãţii (a se vedea circuitul DPVE precizat în Normele privind circuitul formularelor DPVE şi CDA - N.R.V.8).

2. Completarea Dispoziţiei de plata valutarã externa

Formularul "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" (DPVE) este împãrţit în 24 de casete numerotate în coltul din stanga sus al fiecãrei casete.
Ordonatorul plãţii are obligaţia de a completa casetele de la 2 la 13 şi de la 21 la 24.
Banca are obligaţia de a completa casetele 1, de la 14 la 20, precum şi:
- "Codul statistic" al tranzacţiei din caseta 13;
- zona "Documente prezentate pentru justificare/plata" din caseta 21.
Dacã prin formular se ordonã o plata în avans, unitatea bancarã va fi cea care va completa în întregime casetele 21 şi 22, pe exemplarele nr. 1 şi nr. 2, în momentul când ordonatorul îi prezintã documentele justificative.
Completarea formularului, cu excepţia plãţilor în transe, se poate face cumulativ (pentru mai multe facturi, contracte etc.).
Caseta 1:
Se completeazã denumirea în clar a bãncii şi, respectiv, a unitãţii bancare cãtre care se ordonã plata, precum şi codul unitãţii bancare.
Codul unitãţii bancare, atribuit de Banca Nationala a României - Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate este de tip numeric şi trebuie completat astfel:
3 caractere - codul bãncii;
2 caractere - codul judeţului;
3 caractere - codul unitãţii bancare, în ordine ierarhica;
1 caracter - cifra de control.
Caseta 2:
Se completeazã cu elementele de identificare a ordonatorului plãţii: denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal.
Observaţii:
-----------
În cazul în care ordonatorul plãţii îşi modifica oricare dintre datele aferente acestor câmpuri (denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal), va ataşa, în mod obligatoriu, la exemplarele nr. 1 şi nr. 3 ale formularului DPVE, o foaie de hârtie pe care va nota:
- vechile elemente de identificare;
- noile elemente de identificare;
- data când s-a produs modificarea.
Foaia va fi ataşatã numai la primul formular pe care datele din caseta 2 diferã fata de formularele completate anterior de acelaşi ordonator.
Caseta 3:
Se înscriu (în format zi, luna, an) data completãrii dispoziţiei de plata, precum şi data mesajului electronic, dacã plata a fost dispusã prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalitãţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.).
Caseta 4:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor modalitatii de plata solicitate de cãtre ordonator, în conformitate cu documentele de plata.
În situaţia când plata ce urmeazã a fi efectuatã este în avans, se marcheaza cu X casuta respectiva.
Se marcheaza cu X una dintre casutele urmãtoare, conform tipului de plata dispusã de cãtre ordonator:
* fie "Plata integrala";
* fie "Plata parţialã".
În cazul plãţii parţiale, se vor completa în mod corespunzãtor şi celelalte câmpuri din caseta, şi anume:
* se specifica a câtã transa (numãrul = 1, 2, 3, ...) reprezintã aceasta plata din valoarea totalã a facturii, indiferent de banca prin care se efectueazã plata externa;
* se specifica ce procent reprezintã aceasta transa din valoarea totalã a facturii;
* se specifica seria şi numãrul formularului DPVE, prin care s-a ordonat prima plata parţialã.
Desigur, dacã prin acest formular se ordonã prima plata parţialã, nu se mai completeazã campurile serie şi numãr.
Caseta 5:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor modalitatii de transmitere indicate de client.
Caseta 6:
Se completeazã, în cifre şi litere, suma ce se ordonã a fi plãtitã.
Observaţii:
-----------
Dacã, prin acest formular, se ordonã o plata parţialã, se trece valoarea acesteia şi nu valoarea totalã a facturii.
Completarea câmpului numeric se va face respectând riguros poziţia virgulei zecimale şi implicit se va trece fiecare cifra în spaţiul corespunzãtor ordinului sau de mãrime.
Se completeazã atât acronimul, cat şi codul, pentru valuta în care se ordonã sa se facã plata.
Plata se poate face şi în moneda nationala (leu), în relaţiile cu nerezidenti, în conformitate cu prevederile regulamentului.
Observaţii:
-----------
Acronimul şi codul se specifica conform codificarii din lista minimala - anexa nr. 2 la prezentele norme (Standardul EN 24217-93).
Caseta 7:
Se completeazã cu datele specifice beneficiarului plãţii.
Observaţii:
-----------
Codul tarii se specifica conform standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.
Caseta 8:
Se completeazã cu datele specifice bãncii beneficiarului plãţii.
Observaţii:
-----------
Codul tarii se specifica conform Standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.
Caseta 9:
Se completeazã conform documentelor prezentate bãncii de cãtre ordonator, în cazul plãţilor în avans.
Caseta 10:
Se completeazã termenul de livrare marfa, conform contractului şi/sau documentelor prezentate la plata.
În cazul plãţii în avans pentru importuri, termenul de livrare va fi stabilit corespunzãtor prevederilor pct. 1.2 din Normele privind efectuarea plãţilor externe pentru importurile de mãrfuri, executarea de lucrãri şi prestãrile de servicii - N.R.V.4.
Casetele 11 şi 12:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor, conform înţelegerilor contractuale.
Caseta 13:
Se completeazã în mod obligatoriu codul operatiei, conform normelor metodologice privind înregistrarea şi raportarea la balanţa de plati.
Codul operatiei trebuie sa concorde cu informaţia specificatã în câmpul "Descrierea operatiei".
Exemple:
* În cazul plãţii mãrfii sosite se completeazã codul statistic al tranzacţiei cu BM16, iar la descrierea operaţiunii se trece "Import de marfa cu plata dupã livrare".
* În cazul plãţii biletelor la ordin se completeazã codul PP26 şi doar în cazul plãţii biletelor la ordin scontate pe piata internationala în scop de finanţare externa se va marca şi casuta "Bilet la ordin - finanţare externa"; la descrierea operatiei se menţioneazã ca este vorba de un bilet la ordin urmare unei finantari externe.
Dacã plata se face dintr-un credit acordat, atunci se va marca cu X casuta corespunzãtoare.
Dacã operatia necesita autorizarea Bãncii Naţionale a României se va marca cu X câmpul corespunzãtor, completandu-se apoi şi campurile prevãzute pentru numãrul autorizaţiei şi data emiterii ei, respectiv numãrul şi data din Registrul datoriei private externe.
Dacã este cazul, se vor completa şi numãrul şi data documentului prin care s-a fãcut virarea impozitului cãtre bugetul statului, conform legislaţiei în vigoare.
Casetele de la 14 la 20, precum şi "Codul statistic" prevãzut în caseta 13 sunt completate de unitatea bancarã dupã verificarea modului de completare şi a corectitudinii tuturor casetelor şi în cazul acceptãrii efectuãrii plãţii dispuse.
Observaţii:
-----------
Completarea campurilor numerice se va face respectând riguros poziţia virgulei zecimale şi, implicit, se va trece fiecare cifra în spaţiul corespunzãtor ordinului sau de mãrime.
* Caseta 14: Se completeazã numãrul şi data înregistrãrii DPVE la banca.
* Caseta 15: Se completeazã de cãtre unitatea bancarã conform uzantelor proprii.
* Caseta 16: Se completeazã în cifre şi litere suma ce se transfera efectiv şi cu care se debiteaza contul ordonatorului precum şi acronimul şi codul valutei.
* Caseta 17: Se trece în cifre suma totalã transferata pana în momentul plãţii, inclusiv suma transferata şi evidenţiatã în caseta 16, în cazul plãţilor parţiale.
Restul de plata se completeazã cu diferenţa dintre suma totalã prevãzutã a fi transferata pentru operaţiunea în cauza şi suma care este înscrisã în caseta 17.
* Caseta 18: Câmpul "Data valutei" va conţine data la care se face decontarea.
* Caseta 19: Se completeazã cu elemente suplimentare, dacã este cazul.
Caseta 21:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor documentelor prezentate spre justificare/plata şi se fac completãrile de rigoare (numãr document, data).
Dacã marfa s-a importat pe baza unei Declaraţii vamale de import (DVI), campurile referitoare la aceasta se vor completa astfel:
* 3 caractere pentru codul vãmii din DVI;
* 2 caractere pentru codul punctului vamal, dacã exista (în lipsa acestuia se lasa 2 spaţii libere);
* 6 caractere pentru numãrul Declaraţiei vamale de import, aliniat la stanga;
* 1 caracter pentru procedura vamalã.
Codurile folosite pentru procedura vamalã sunt:
[] 4 - import definitiv;
[] 5 - import temporar;
[] 7 - antrepozitare.
Se selecteaza cu X casuta pentru "Alte date", dacã formularul DPVE este întocmit pentru plata unor mãrfuri cumpãrate pentru revânzare fãrã tranzitarea teritoriului României, în situaţia când operaţiunea începe prin încasare, completandu-se valoarea încasãrii de la extern, cu indicarea numãrului şi a datei documentului bancar care atesta încasarea mãrfii revandute.
Dacã o plata efectuatã în avans se restituie, atunci justificarea se face pe exemplarele nr. 1, 2 şi 4, prin marcarea cu X a câmpului "Avans restituit", completandu-se şi data restituirii.
Dacã orice alta plata (cu excepţia celei în avans) se returneazã, atunci, pentru retransmitere, se completeazã un nou formular DPVE (exemplarele nr. 1, 2, 3, 4), iar în caseta 21 se marcheaza cu X câmpul "Plata returnatã" şi se completeazã data returnarii, precum şi seria şi numãrul DPVE prin care s-a ordonat plata iniţialã.
Data restituirii/returnarii reprezintã data creditarii contului ordonatorului.
Observaţii:
-----------
Dacã ordonatorul prezintã mai multe documente de acelaşi tip cu ocazia unei justificãri (ex.: mai multe facturi), atunci, în caseta 21, se vor trece numai datele de identificare ale primului document, pentru celelalte intocmindu-se o lista în dublu exemplar: primul exemplar se anexeazã la exemplarul nr. 1 al formularului DPVE, copia se anexeazã la exemplarul nr. 2 al formularului DPVE.
Dacã documentele prezentate justifica doar o parte a plãţii în avans efectuate, atunci pentru aceasta justificare se transmite exemplarul nr. 2 al DVPE cãtre sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României (conform circuitului precizat în prezentele norme).
Pentru urmãtoarea justificare, care se va face pe baza documentelor prezentate ulterior de ordonator, se va face o fotocopie de pe prima pagina a exemplarului nr. 1 al DPVE prin care s-a ordonat plata, iar pe verso se va face fotocopia versoului unui formular DPVE necompletat şi se vor completa numai casetele 21 şi 22 cu datele corespunzãtoare documentelor justificative prezentate. (Evident, aceasta procedura se repeta pentru fiecare justificare parţialã facuta de cãtre ordonator la date diferite, pe baza de documente, pana la justificarea integrala a plãţii.)
Unitatea bancarã trece suma şi valuta, pe care le justifica documentele menţionate în caseta 21, precum şi data la care ordonatorul plãţii prezintã bãncii aceste documente.
Caseta 22:
Pe baza documentelor justificative se completeazã denumirea generica a mãrfii, iar în câmpul de cod marfa se vor trece primele 4 caractere ale poziţiei tarifare din Tariful vamal de import al României.
Caseta 23:
Se completeazã cu precizãrile suplimentare necesare, dacã este cazul.
Caseta 24:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor operatiei pe care ordonatorul o solicita bãncii, precum şi cele referitoare la declaraţiile ordonatorului.
Se completeazã şi restul campurilor cu datele specifice ordonatorului, respectiv semnatura persoanei autorizate, numele şi prenumele acesteia, aplicându-se şi ştampila ordonatorului.

B. CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV (CDA)

1. Întocmirea formularului "Cerere de deschidere acreditiv"

Formularul CDA trebuie întocmit de ordonator în 4 exemplare, în limba romana.
Autenticitatea CDA este conferita de ordonator, prin semnatura, în caseta 23, precum şi de unitatea bancarã, prin semnatura şi ştampila, în casetele 30 şi 31, în funcţie de tipul plãţii (a se vedea circuitul CDA precizat în Normele privind circuitul formularelor DPVE şi CDA - N.R.V.8).

2. Completarea formularului "Cerere de deschidere acreditiv"

Formularul CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV (CDA) este împãrţit în 32 de casete numerotate în coltul din stanga sus al fiecãrei casete.
Ordonatorul plãţii are obligaţia de a completa casetele de la 2 la 23, precum şi caseta 32.
Unitatea bancarã are obligaţia de a completa casetele 1, de la 24 la 31, precum şi câmpul "Cod statistic al tranzacţiei" din caseta 21.
Caseta 1:
Se completeazã denumirea în clar a bãncii şi respectiv, a sucursalei/filialei/agenţiei cãreia i se adreseazã cererea de deschidere/majorare acreditiv. Se completeazã de asemenea, codul unitãţii bancare.
Codul unitãţii bancare, atribuit de Banca Nationala a României - Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate este de tip numeric şi trebuie completat astfel:
3 caractere - codul bãncii;
2 caractere - codul judeţului;
3 caractere - codul unitãţii bancare, în ordine ierarhica;
1 caracter - cifra de control.
Caseta 2:
Se completeazã cu elementele de identificare a ordonatorului plãţii: denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal.
Observaţii:
-----------
În cazul în care ordonatorul plãţii îşi modifica oricare dintre datele aferente acestor câmpuri (denumirea/numele, sediul/domiciliul, codul fiscal), va ataşa, în mod obligatoriu, la exemplarele nr. 1 şi nr. 3 ale formularului CDA, o foaie de hârtie pe care va nota:
- vechile elemente de identificare;
- noile elemente de identificare;
- data când s-a produs modificarea.
Foaia va fi ataşatã numai la primul formular pe care datele din caseta 2 diferã fata de formularele completate anterior de acelaşi ordonator.
Caseta 3:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor cererii ordonatorului:
* fie "Acreditiv";
* fie "Majorare acreditiv".
Se completeazã şi termenul (zi, luna, an) pana la care este valabil acreditivul, respectiv majorarea de acreditiv.
În plus, în cazul cererii de majorare acreditiv, în caseta 3 se vor specifica seria şi numãrul CDA iniţial, prin care s-a cerut deschiderea acreditivului pentru care se dispune actuala majorare.
Caseta 4:
Se marcheaza cu X una dintre casutele urmãtoare, conform precizãrilor fãcute de utilizator privind modul de utilizare a acreditivului:
* fie "Plata integrala", dacã utilizarea acreditivului se face într-o singura transa;
* fie "Plata parţialã/în transe".
Caseta 5:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor modalitatii de transmitere indicate de client.
Caseta 6:
Se completeazã în cifre şi litere, suma totalã ce urmeazã a se plati în baza acreditivului.
Observaţii:
-----------
Completarea câmpului numeric se va face respectând riguros poziţia virgulei zecimale şi, implicit, se va trece fiecare cifra în spaţiul corespunzãtor ordinului sau de mãrime.
Caseta 7:
Se completeazã atât acronimul, cat şi codul pentru valuta în care se ordonã sa se facã plata.
Plata se poate face şi în moneda nationala (leu), în relaţiile cu nerezidenti, în conformitate cu prevederile regulamentului.
Observaţii:
-----------
Acronimul şi codul se specifica conform codificarii din anexa nr. 2 la prezentele norme (Standardul EN 24217-93).
Casetele de la 8 la 12 şi casetele de la 15 la 20:
Se completeazã conform prevederilor contractuale din documentele prezentate unitãţii bancare de cãtre ordonator şi documentele stipulate concret la respectivul acreditiv.
Observaţii:
-----------
În caseta 12 se va bifa numai în cazul acreditivului deschis fãrã constituire de depozit la banca ordonatorului.
În caseta 16 se completeazã condiţia de livrare conform INCOTERMS (atunci când este convenitã contractual) şi se vor preciza localitatea şi ţara de destinaţie/expediţie a mãrfii, dupã caz.
În caseta 18 se completeazã cu data de scadenta, determinata conform mentiunilor din acreditiv, respectiv data scadentei tratei.
Caseta 13:
Se completeazã cu datele specifice beneficiarului plãţii.
Observaţii:
-----------
Codul tarii se specifica conform Standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.
Caseta 14:
Se completeazã cu datele cunoscute, referitor la banca beneficiarului plãţii.
Observaţii:
-----------
Codul tarii se specifica conform Standardului ISO 3166-93; lista minimala - anexa nr. 2.
Caseta 21:
Se completeazã în mod obligatoriu codul operatiei, conform normelor metodologice privind înregistrarea şi raportarea la balanţa de plati.
Codul operaţiunii trebuie sa concorde cu informaţia specificatã în câmpul "Descrierea operatiei".
Dacã plata se face dintr-un credit acordat, atunci se va marca cu X casuta corespunzãtoare.
Dacã operaţiunea necesita autorizarea Bãncii Naţionale a României se va marca cu X câmpul corespunzãtor, completandu-se apoi şi campurile prevãzute pentru numãrul autorizaţiei şi data emiterii ei, respectiv numãrul şi data din Registrul datoriei private externe.
Dacã este cazul, se vor completa şi datele referitoare la documentul prin care s-a fãcut virarea impozitului cãtre bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.
Caseta 22:
Se completeazã cu precizãrile suplimentare necesare, dacã este cazul.
Caseta 23:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor operatiei pe care ordonatorul o solicita bãncii, precum şi cele referitoare la declaraţiile ordonatorului.
Se completeazã şi restul campurilor cu datele specifice ordonatorului, respectiv semnatura persoanei autorizate, numele şi prenumele acesteia, aplicându-se şi ştampila ordonatorului.
Caseta 24:
Se completeazã numãrul şi data înregistrãrii CDA la unitatea bancarã.
Caseta 25:
Se completeazã de cãtre banca conform uzantelor proprii.
Caseta 26:
Se completeazã, în cifre şi litere, suma ce se transfera prin respectiva CDA, precum şi acronimul şi codul valutei.
Caseta 27:
Se trece în cifre suma totalã transferata, inclusiv suma transferata şi evidenţiatã în caseta 26.
Restul de plata se completeazã cu diferenţa dintre suma totalã, prevãzutã a fi transferata pentru operaţiunea în cauza, şi suma care este înscrisã în caseta 27.
Caseta 28:
Câmpul "Data valutei" va conţine data la care se efectueazã decontarea.
Caseta 29:
Se completeazã cu elemente suplimentare, dacã este cazul.
Caseta 31:
Se marcheaza cu X câmpul corespunzãtor documentelor de plata şi se fac completãrile de rigoare (numãr document, data).
Se selecteaza cu X casuta pentru "Alte date", dacã formularul CDA este întocmit pentru plata unor mãrfuri cumpãrate pentru revânzare fãrã tranzitarea teritoriului României, completandu-se valoarea încasãrii de la extern, cu indicarea numãrului şi a datei referintei bancare, în cazul în care operaţiunea a început cu o încasare.
Dacã plata corespunzãtoare unei operaţiuni cu strainatatea se efectueazã în mai multe transe, atunci, pentru prima transa, justificarea se face completand caseta 31 (şi caseta 32, dacã este cazul) şi se transmite exemplarul CDA cãtre sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României (conform circuitului precizat în prezentele norme).
Pentru tranşele urmãtoare, începând cu a doua, se va transmite sucursalei Bãncii Naţionale a României câte o fotocopie a primei pagini a exemplarului CDA prin care s-a fãcut prima plata. Pe versoul acestei copii se va face fotocopia versoului unui formular CDA necompletat şi se vor completa numai casetele de la 24 la 31 cu datele corespunzãtoare transei care se plãteşte.
Lucrãtorul bancar semneazã şi aplica ştampila în casetele 30 şi 31.
Caseta 32:
Pe baza documentelor pentru efectuarea plãţii se completeazã denumirea generica a mãrfii, iar în câmpul de cod marfa se vor trece primele 4 caractere ale poziţiei tarifare din Tariful vamal de import al României.


ANEXA 2
-------
la N.R.V.8
-----------
Lista minimala

==============================================================================
|| ŢARA | VALUTA | ACRONIM | COD ŢARA/ ||
|| | | VALUTA | VALUTA ||
||===================|===============================|==========|===========||
|| Austria | Siling austriac | ATS | 040 ||


|| Australia | Dolar australian | AUD | 036 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Belgia | Franc belgian | BEF | 056 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Canada | Dolar canadian | CAD | 124 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Elvetia | Franc elvetian | CHF | 756 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Germania | Marca germanã | DEM | 276 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Danemarca | Coroana daneza | DKK | 208 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Egipt | Lira egipteana | EGP | 818 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Spania | Peseta spaniola | ESP | 724 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Finlanda | Marca finlandeza | FIM | 246 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Franta | Franc francez | FRF | 250 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Marea Britanie | Lira sterlina | GBP | 826 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Grecia | Drahma greceasca | GRD | 300 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Irlanda | Lira irlandeza | IEP | 372 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Italia | Lira italiana | ITL | 380 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Japonia | Yen japonez | JPY | 392 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Republica Moldova | Leu moldovenesc | MDL | 498 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Olanda | Gulden olandez | NLG | 528 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Norvegia | Coroana norvegiana | NOK | 578 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Portugalia | Escudo portughez | PTE | 620 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| România | Leu romanesc | ROL | 642 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Suedia | Coroana suedeza | SEK | 752 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Rusia | Rubla | RUR | 643 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Turcia | Lira turceasca | TRL | 792 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Statele Unite | Dolar SUA | USD | 840 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| | DST | XDR | 752 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| | ECU | XEU | 954 ||
==============================================================================
NORME
privind controlul valutar asupra încasãrilor din exporturi şi din celelalte operaţiuni cu strainatatea - N.R.V.9

1. Persoanele juridice autorizate în condiţiile legii sa efectueze operaţiuni cu strainatatea sunt obligate sa încaseze în termenele prevãzute prin dispoziţii legale sumele în valuta convertibilã sau în lei aferente acestor operaţiuni în conturile lor la bãnci.
2. Bãncile prin care se deruleazã operaţiunile şi tranzacţiile externe efectuate de persoanele prevãzute la pct. 1 urmãresc încasarea sumelor nete în valuta şi în lei aferente operaţiunilor cu strainatatea, pe baza documentelor prevãzute în prezentele norme.
3. Persoanele juridice prevãzute la pct. 1, titulare ale Declaraţiei vamale de export, menţionate ca atare în rubrica 2 a acesteia, pentru mãrfurile exportate/reexportate/introduse în zonele libere, precum şi pentru cele care se livreaza unui nerezident fãrã pãrãsirea teritoriului vamal al României şi fãrã sa se întocmeascã Declaraţie vamalã de export, sunt obligate sa întocmeascã Declaraţia de încasare valutarã (DIV), document cu regim special, destinat controlului asupra încasãrilor valutare, precum şi necesitãţilor de monitorizare a acestora.
4. DIV se tipareste în seturi de 4 exemplare, având menţionate în antet seria şi numãrul, folosind hârtie cu proprietãţi autocopiative, de culori diferite, la Regia Autonomã "Imprimeria Bãncii Naţionale a României" care va asigura şi distribuirea formularelor cãtre bãnci. Cele 4 exemplare sunt identice şi vor avea, corespunzãtor, înscrise urmãtoarele menţiuni: exemplarul nr. 1 rãmâne la unitatea bancarã; exemplarul nr. 2 se remite Bãncii Naţionale a României; exemplarul nr. 3 se remite unitãţii bancare şi exemplarul nr. 4 rãmâne la exportator. Bãncile vor tine o evidenta stricta a formularelor DIV preluate. Exportatorii vor primi formularele DIV de la bãnci în limita necesarului.
5. Completarea DIV se realizeazã prin dactilografiere sau procedeu automatizat, respectiv manual, în mod lizibil, pe primul exemplar, respectând formatele predefinite, fãrã ştersãturi şi adaugari, cu reproducere pe celelalte exemplare.
Exportatorul va completa obligatoriu, prin dactilografiere sau procedeu automatizat, casetele 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, precum şi casetele 6 şi 11, dacã este cazul. Casetele 6 şi 11 pot fi completate şi manual.
Unitatea bancarã şi unitatea vamalã pot completa şi manual rubricile destinate lor.
6. Modelul, precum şi instrucţiunile pentru completarea acestui document sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme.
7. Bãncile urmãresc încasarea sumelor în valuta evidentiate în formularul "Declaraţie de încasare valutarã" (DIV). Bãncile au obligaţia sa verifice completarea corecta de cãtre exportator a casetelor formularelor DIV, care se va face în stricta concordanta cu prevederile contractelor externe ale celorlalte documente de export, inclusiv licenta de export, ale instrucţiunilor/normelor de aplicare a legii, prezentelor norme, precum şi ale normelor valutare în vigoare.
În mãsura în care sunt respectate cerinţele de mai sus, formularele sunt acceptate la avizare de cãtre unitatea bancarã respectiva, care completeazã corespunzãtor casetele 2 şi 3, cu semnatura şi ştampila lucrãtorului bancar.
8. În cazul operaţiunilor de export supuse regimului licenţelor emise de organele abilitate, formularele DIV vor fi vizate de unitatea bancarã numai pe baza prezentãrii de cãtre exportator a licenţei de export - original, licenţei de operaţiune de export - copie pentru banca şi, dupã caz, a licenţei de import - original, respectiv a licenţei de operaţiune de import - copie pentru banca.
9. Exemplarul nr. 1 rãmâne în posesia unitãţii bancare. Exemplarele nr. 2, 3, 4 sunt prezentate organului vamal în momentul vamuirii mãrfii.
10. Organele vamale româneşti nu vor efectua vamuirea mãrfurilor livrate la export pentru care nu sunt prezentate exemplarele nr. 2, 3 şi 4 ale DIV, vizate de unitatea bancarã respectiva şi pentru care nu au fost completate casetele 6 şi 11.
Dupã verificarea respectãrii prevederilor de mai sus, organele vamale româneşti vor completa caseta 12 din DIV, o vor viza în spaţiul rezervat acestora (caseta 15) şi vor retine exemplarul nr. 2 al formularului DIV.
Exemplarul nr. 2 va fi remis de organul vamal, pe baza de proces-verbal (menţionând seria şi numãrul DIV), sub semnatura, sucursalelor teritoriale ale Bãncii Naţionale a României din acelaşi judeţ, sãptãmânal, în ziua de luni a sãptãmânii urmãtoare celei în care s-a efectuat vamuirea. La preluare se va verifica modul de completare a informaţiilor în casetele 6, 11, 12 şi 15. Formularele necompletate vor fi preluate numai dupã completarea acestor casete.
11. Exportatorul va retine exemplarul nr. 4 şi va depune exemplarul nr. 3 al formularului însoţit de copia Declaraţiei vamale de export (DVE) la unitatea bancarã care a avizat DIV. Depunerea se va face în termenele prevãzute la pct. 17.
12. În situaţia în care marfa se livreaza unui nerezident fãrã sa pãrãseascã teritoriul vamal al României, exemplarele nr. 1, 2 şi 3 ale formularului DIV vor fi depuse de exportator la societatea bancarã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data facturii externe. Exemplarele nr. 2 vor fi remise de unitatea bancarã sucursalei teritoriale a Bãncii Naţionale a României din acelaşi judeţ pe baza de proces-verbal sub semnatura (menţionând seria şi numãrul DIV).
13. Unitatea bancarã va tine evidenta tuturor titularilor de DIV care nu au depus exemplarul nr. 3 al DIV în termenele prevãzute la punctele 12 şi 17. Lista acestora cu elementele de identificare a agenţilor economici (sediu, cod fiscal, serie şi numãr DIV) va fi transmisã lunar de centralele bãncilor la Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, care poate sa o transmitã Ministerului Finanţelor în vederea luãrii de mãsuri pentru respectarea normelor.
14. Sucursalele Bãncii Naţionale a României, care au preluat exemplarele nr. 2 ale formularelor DIV de la organele vamale, vor sorta aceste exemplare şi le vor remite, a doua zi lucrãtoare, sucursalelor Bãncii Naţionale a României din judeţul unde îşi are sediul unitatea bancarã care a avizat DIV şi care vor verifica corectitudinea completãrii informaţiilor în toate casetele din exemplarele primite.
În cazul completãrii eronate ori al necompletarii unor casete ale exemplarului nr. 2 DIV, în termen de 2 zile lucrãtoare de la primire, se vor solicita prin fax datele corecte unitãţii bancare care a avizat DIV, astfel încât informaţiile din exemplarele nr. 1, 2 şi 3 ale DIV sa fie identice şi complete; în acest scop unitatea bancarã respectiva va transmite prin fax datele corecte sucursalei Bãncii Naţionale a României în maximum 3 zile lucrãtoare bancare, date ce vor fi ataşate la exemplarul nr. 2 al DIV.
Dupã verificarea tuturor casetelor, sucursala Bãncii Naţionale a României va prelua pe calculator, în baza de date centrala, informaţiile din exemplarele nr. 2 ale DIV, conform programului stabilit de Direcţia generalã informatica, procesare statistica şi contabilitate. În cazul în care exista neconcordante în elementele prevãzute în caseta 1, se vor cere clarificãri în termenele de mai sus, respectând aceeaşi procedura.
Dupã preluarea automatã a datelor, exemplarele nr. 2 ale DIV vor fi sortate şi arhivate dupã serie şi numãr.
15. Lunar, unitatea bancarã va comunica sucursalei Bãncii Naţionale a României din raza ei teritorialã lista formularelor DIV anulate, cu indicarea seriei şi numãrului acestora, şi îi vor remite DIV aferente acestei liste (exemplarele nr. 1, 3 şi 4 sau toate exemplarele, dacã exportul nu s-a efectuat).
16. În situaţii excepţionale, când marfa care a trecut frontiera de stat a fost returnatã în ţara, exportatorul va solicita unitãţii bancare anularea formularului DIV, prezentând în acest scop şi Declaraţia vamalã de import a mãrfii respective, a carei fotocopie o va remite unitãţii bancare împreunã cu exemplarul nr. 4 al DIV.
Formularele pot fi anulate prin barare, prin înscrierea menţiunii ANULAT şi aplicarea ştampilei de cãtre unitatea bancarã avizatoare; organul vamal va înscrie menţiunea ANULAT şi va aplica ştampila, în cazul în care marfa nu trece frontiera de stat sau nu corespunde informaţiilor cuprinse în casetele 6 şi 11.
17. Încasarea de la extern a contravalorii mãrfurilor exportate/reexportate/introduse în zonele libere, respectiv depunerea documentelor de încasare de la extern, în cazul modalitãţilor de plata documentara se face prin banca ce a efectuat avizarea declaraţiilor de încasare valutarã privind exportul respectiv. Depunerea documentelor la încasare se face în termenele prevãzute în condiţiile contractuale sau în modalitatea de decontare utilizata, respectiv maximum 5 zile lucrãtoare de la data vamuirii pentru ordine de plata pentru incasso, garanţii şi maximum 21 zile pentru încasãri prin acreditive.
18. În conformitate cu prevederile legale, banca are obligaţia de a credita contul exportatorului în maximum 5 zile lucrãtoare bancare, cu data valutei la care suma a fost creditata în contul de corespondent, sau data la care banca a luat cunostinta de creditare, debitand în acelaşi timp cu sumele aferente spezelor şi comisioanelor bancare. În situaţia în care unitatea bancarã nu a identificat DIV corespunzãtor încasãrii, este obligatã ca în acelaşi termen sa avizeze exportatorul asupra sumei încasate, solicitandu-i elementele de identificare.
19. În cazuri în care bãncile sunt creditate în conturile lor de corespondent cu sume în valuta reprezentând contravaloarea unui export/reexport/introducere de mãrfuri în zonele libere, dar exportatorul în cauza nu a fãcut declararea exportului prin banca respectiva, se va proceda astfel:
a) banca ce a încasat suma de la extern va solicita beneficiarului sumei sa-i comunice în scris seria şi numãrul declaraţiei de încasare valutarã la care se referã exportul în cauza şi banca la care s-a fãcut avizarea acestui document;
b) pe baza comunicãrii de la lit. a) se vor confirma în scris bãncii avizatoare detaliile necesare închiderii formularului DIV.
20. În cazul în care încasarea se realizeazã prin acreditive transferabile (conform Publicatiei 500 emise de Camera de Comerţ şi Industrie de la Paris, revizuitã în 1993), menţionate ca atare în deschiderea acreditivului, închiderea formularului DIV respectiv se va face de cãtre banca beneficiarului principal (titularul formularului DIV), pe baza confirmãrii sumei încasate de cãtre banca beneficiarului secundar de la banca transferatoare.
21. Exportatorul are obligaţia ca în maximum 3 zile lucrãtoare de la data înştiinţãrii lui de cãtre unitatea bancarã sa declare acesteia elementele de identificare ale încasãrilor, astfel încât unitatea bancarã sa poatã scoate din evidenta DIV aferente operaţiunilor respective.
22. Unitãţile bancare vor întocmi şi vor transmite pe suport de hârtie, la sucursalele Bãncii Naţionale a României din raza lor teritorialã, "Situaţia încasãrilor din exporturi de mãrfuri (inclusiv compensãrile)" conform anexei nr. 2; situaţia va include şi încasãrile aferente formularelor DIV închise pe baza confirmãrii bãncii incasatoare.
Se considera închise DIV şi în situaţia în care apare o diferenţa efectivã neincasata, reprezentând comisioane şi speze bancare reţinute de banca corespondenta strãinã.
23. Banca Nationala a României va admite ca motive de neincasare sau neincasare în termenele legale numai pe cele stipulate în prevederile legale în vigoare.
24. În cazul în care DIV au fost completate iniţial în caseta 4 "cu încasare", iar ulterior s-a obţinut aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului pentru compensare, unitatea bancarã va raporta corespunzãtor în coloana 7, respectiv în coloana 14, indicând numãrul şi data aprobãrii operaţiunii emise de cãtre Ministerul Industriei şi Comerţului în baza dispoziţiilor legale.
Raportarea situaţiei de mai sus se va efectua în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la încasarea în contul de corespondent din strãinãtate. Situaţia va fi întocmitã în 3 exemplare, stampilate şi semnate de conducerea unitãţii bancare respective; un exemplar se transmite la centrala bãncii cãreia îi este subordonata, un exemplar, la sucursala Bãncii Naţionale a României şi un exemplar rãmâne la emitent.
Încasãrile aferente DIV seria A se vor raporta distinct, iar cele aferente seriilor B şi C pot fi raportate împreunã cu seria D.
25. Sucursalele Bãncii Naţionale a României vor prelua zilnic, în baza de date centrala, informaţiile din situaţia menţionatã la pct. 22.
În cazul în care se constata inadvertente între datele declarate în exemplarul nr. 2 DIV şi cele comunicate de unitatea bancarã prin situaţia de mai sus, sucursalele Bãncii Naţionale a României vor întocmi liste de verificare conform anexei nr. 3, liste ce vor fi transmise în maximum 5 zile lucrãtoare unitãţii bancare respective.
26. Unitatea bancarã care a primit lista este obligatã ca în termen de maximum 3 zile lucrãtoare sa transmitã datele corecte la care se referã sesizarea sucursalei Bãncii Naţionale a României, prin comunicare distinctã.
27. Sucursalele Bãncii Naţionale a României vor transmite o fotocopie a "Situaţiei încasãrilor din exporturi de mãrfuri (inclusiv compensãrile)" aferente DIV seria A la Banca Nationala a României - Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate; situaţia se transmite pana la epuizarea formularelor respective.
28. Datele din formularele DIV vor fi accesibile Direcţiei generale de informatica, procesare statistica şi contabilitate în vederea prelucrãrii acestora din punct de vedere statistic.
Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate din Banca Nationala a României elaboreazã şi comunica lunar Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit urmãtoarele situaţii, în vederea transmiterii la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriei şi Comerţului:
A. "Situaţia exporturilor neîncasate în termenele legale";
B. "Situaţia exporturilor compensate cu importuri fãrã licenţe eliberate de Ministerul Industriei şi Comerţului".
La cererea direcţiilor de specialitate din Banca Nationala a României, Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate va furniza situaţiile statistice solicitate.
29. În urma controlului efectuat, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat vor transmite lunar unitãţilor bancare care au avizat formularele DIV, "Situaţia privind modul de respectare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 , aprobatã prin <>Legea nr. 12/1995 ", conform modelului din anexa nr. 4.
Pe baza acestor situaţii, unitãţile bancare vor opera în mod corespunzãtor în evidentele proprii şi vor comunica datele respective la sucursalele Bãncii Naţionale a României în raportarea transmisã conform anexei nr. 2.
30. Urmãrirea încasãrilor sumelor în valuta, aferente executãrii de lucrãri şi prestãrilor de servicii în strãinãtate, se realizeazã de cãtre bãncile prin care se deruleazã operaţiunile respective, pe baza declaraţiei scrise şi/sau a documentelor beneficiarului sumei, respectiv a specificatiei bãncii strãine corespondente privind transferul sumelor.
Termenele de avizare de cãtre banca, respectiv de declarare de cãtre societatea comercialã a elementelor de identificare a sumelor sunt cele prevãzute la pct. 18 şi 21.
31. Lunar, pana la data de 10 a lunii curente, banca va întocmi "Situaţia încasãrilor în valuta aferente executãrii de lucrãri şi prestãrilor de servicii în strãinãtate" pe suport de hârtie, în doua exemplare, conform anexei nr. 5. Un exemplar se transmite la Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit. Un exemplar rãmâne la emitent.
32. Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va transmite Ministerului Finanţelor, lista agenţilor economici care nu au respectat termenele de încasare (repatriere) a valutei aferente operaţiunilor prevãzute la pct. 30, dupã procesarea situaţiei din anexa nr. 5 de cãtre Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate.
33. Persoanele juridice autorizate în condiţiile legii sa efectueze încasãri din operaţiuni cu strainatatea, precum şi bãncile vor asigura aducerea la îndeplinire şi respectarea prevederilor din prezentele norme.
Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancţioneazã potrivit legii.
34. La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme îşi înceteazã valabilitatea formularele DIV seriile A, B şi C care nu au fost vizate de unitatea bancarã şi de unitatea vamalã.
35. La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abroga:
1. Normele nr. V/32/1 de control valutar asupra încasãrilor din activitatea de export, emise de Banca Nationala a României la 10 ianuarie 1992 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 30 ianuarie 1992;
2. Circulara nr. 28 de completare a prevederilor Normelor Bãncii Naţionale a României nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992, emisã de Banca Nationala a României la 13 noiembrie 1992;
3. Circulara nr. 10 privind completãri ale Normei Bãncii Naţionale a României nr. V/32/1 din 10 ianuarie 1992 de control valutar asupra încasãrilor din activitatea de export, emisã de Banca Nationala a României la 5 martie 1993;
4. Circulara nr. 13 privind controlul valutar asupra încasãrilor din activitatea de export în conformitate cu <>Ordonanta Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1994 , emisã de Banca Nationala a României la 5 aprilie 1994 şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 aprilie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


ANEXA 1
-------
la N.R.V.9
-----------

DECLARAŢIE DE ÎNCASARE VALUTARĂ*)

*) Formularul se gãseşte publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, la pagina nr. 43.


INSTRUCŢIUNI
de completare a documentului "Declaraţie de încasare valutarã"

1. Întocmirea Declaraţiei de încasare valutarã (DIV)

Declaraţiile de încasare valutarã trebuie întocmite de exportator în 4 exemplare, în limba romana.
Menţiunile trebuie sa fie dactilografiate sau completate prin procedeu automatizat şi nu trebuie sa conţinã ştersãturi.
Autenticitatea declaraţiei de încasare valutarã este conferita prin aplicarea obligatorie a semnaturilor şi stampilelor declarantului (exportatorului) în caseta 14, ale lucrãtorului bancar, în caseta 3, precum şi ale organului vamal, în caseta 15, când marfa tranziteaza frontiera vamalã a României.
Dacã spaţiile din formular nu permit completarea tuturor informaţiilor,
acestea se vor completa pe o anexa în doua exemplare, certificate prin semnãturi atât de exportator, cat şi de lucrãtorul bancar. Un exemplar se ataşeazã la exemplarul nr. 3 care se remite unitãţii bancare, iar celãlalt se ataşeazã exemplarului nr. 2 care se remite sucursalei Bãncii Naţionale a României.

2. Completarea Declaraţiei de încasare valutarã

Caseta 1
Conţine denumirea, adresa completa a sediului exportatorului şi codul fiscal de identificare a acestuia.
Observaţii:
-----------
În cazul în care exportatorul îşi modifica datele aferente oricãrui camp (denumire, sediu, cod fiscal), va ataşa în mod obligatoriu la formularul DIV - exemplarul nr. 2 - o foaie de hârtie pe care va nota:
- vechile elemente de identificare;
- noile elemente de identificare;
- data când s-a produs modificarea.
Casetele 2, 3
Conţin denumirea bãncii/unitãţii bancare prin care se deruleazã operaţiunea de export, judeţul, data la care este avizatã DIV, ştampila, precum şi semnatura lucrãtorului bancar.
Codul unitãţii bancare, atribuit de Banca Nationala a României - Direcţia generalã de informatica, procesare statistica şi contabilitate este de tip numeric şi trebuie completat astfel:
3 caractere - codul societãţii bancare, imprimat pe formular;
2 caractere - codul judeţului;
3 caractere - codul unitãţii bancare în ordine ierarhica;
1 caracter - cifra de control.
Caseta 4
Cu încasare (clasificare conform balanţei de plati)
BE11 - Încasãri anticipate, parţiale şi/sau totale;
BE13 - Încasãri la livrare reprezentând:
- cota-parte la livrare, aferentã exporturilor;
- valoarea totalã sau parţialã a exporturilor în condiţii de încasare la vedere, conform instrucţiunilor/normelor de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 , aprobatã prin <>Legea nr. 12/1995 , respectiv la maximum 60 de zile de la data trecerii frontierei romane pentru zona Europa şi Orientul Mijlociu şi de 90 de zile pentru celelalte zone geografice.
BE15 - încasãri dupã livrare reprezentând:
- sume ce se încaseazã dupã recepţia mãrfurilor, exportul pe credit cu încasare peste 90 de zile de la data livrãrii, conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 , modificatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 ;
- cote-pãrţi reţinute drept garanţie la efectuarea exporturilor de mãrfuri;
- alte încasãri dupã livrarea mãrfurilor permise numai pe baza licenţelor respective, care se completeazã corespunzãtor în caseta 5.
BE17 - Alte încasãri reprezentând majorãri de preţ şi altele similare care afecteazã valoarea exportului, inclusiv mostrele, exportul promotional şi marfa livrata în consignaţie.
În mãsura în care diferenţele sau erorile se cunosc la momentul efectuãrii exportului, se va marca acest camp. În caz contrar, se vor detalia în situaţia prezentatã în anexa nr. 2.
Pentru celelalte cazuri (mostre, export promotional, marfa livrata în consignaţie), dupã bifarea casetei se va mentiona explicit în caseta 13 categoria în care se încadreazã operaţiunea. De asemenea, se vor completa numãrul şi data avizului eliberat de Ministerul Industriei şi Comerţului, în spaţiul rezervat licenţei de export, la caseta 5.
BE21 - Bunuri pentru prelucrare (processing)
- Încasãri corespunzãtoare pentru procesare şi lohn (prelucrare).
- Încasãri pentru bunuri primite din strãinãtate cãrora li se adauga valoare prin impachetari, etichetari, depozitari etc. şi care sunt returnate/reexportate ulterior realizãrii acestei activitãţi.
BE31 - Reparaţii la bunuri
- Încasãri pentru activitãţi de reparaţii la bunuri importate temporar.
BE41 - Procurarea de bunuri în porturi de cãtre cãrãuşi
- Încasãri pentru bunuri procurate în ţara de cãtre cãrãuşi nerezidenti, sub forma de combustibil, stocuri de hrana şi altele.
BE51 - Aur nemonetar
- Încasãri pentru aur nemonetar deţinut ca depozit de valoare, tranzactionat de cãtre unitãţi instituţionale rezidente cu nerezidenti.
- Alte încasãri pentru aur nemonetar tranzactionat de alte persoane rezidente cu nerezidenti.
Observaţii:
-----------
Operaţiunile corespunzãtoare casetelor BE21, BE31, BE41 şi BE51 sunt considerate cu încasare la vedere, pentru care se vor respecta termenele maxime de încasare în funcţie de zona geograficã.

Fãrã încasare:
NAT - Aport în natura la capital social
Este obligatorie completarea autorizaţiei B.N.R. şi a datei la care a fost eliberata aceasta, în format zi-luna-an.
RET - retur marfa
Export reprezentând un import temporar (leasing etc.) sau definitiv.
Se vor completa datele referitoare la Declaraţia vamalã de import, pe baza cãreia s-a importat marfa respectiva, astfel:
3 caractere pentru codul vãmii din DVI;
2 caractere pentru codul punctului vamal, dacã exista (în lipsa acestuia se lasa doua spaţii libere);
6 caractere pentru numãrul Declaraţiei vamale de import, aliniat la stanga;
1 caracter pentru procedura vamalã.
Codurile folosite pentru procedura vamalã sunt:
4 - import definitiv;
5 - import temporar;
7 - antrepozitare.
BRT - Barter, cliring, compensare, cooperare
Se vor completa licentele de export şi import, data eliberãrii acestora, precum şi Declaraţia vamalã de import în formatul specificat mai sus, în cazul în care importul s-a efectuat anterior exportului. În cazul în care importul se realizeazã dupã operaţiunea de export, datele cu privire la DVI se vor transmite în acelaşi format anexat la "Situaţia încasãrilor din exporturi de mãrfuri inclusiv compensãrile" prin care se precizeazã închiderea operaţiunii de compensare.
Pentru operaţiuni ce se deruleazã conform unor acorduri interguvernamentale sau neguvernamentale, supuse regimului licenţelor, se va marca casuta corespunzãtoare şi se va completa caseta 5.
Lipsa acestor date atrage dupã sine înregistrarea operaţiunii ca fiind nelegalã, dupã expirarea termenului scadent.
MST - Mostre, PRO - export promotional, TMP - export temporar
În cazul în care se selecteaza una dintre aceste optiuni, se va mentiona în spaţiul rezervat licenţei de export avizul Ministerului Industriei şi Comerţului pentru aceasta operaţiune sau licenta corespunzãtoare.
Mostrele fãrã încasare vor fi stabilite prin avizul respectiv.
ALT - Altele
Sunt incluse operaţiuni ce nu se considera neîncasate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare:
a) piese de schimb şi componente pentru exporturi aflate în termen de garanţie;
b) exporturi de completare prevãzute în contractul extern;
c) bunuri exportate în vederea efectuãrii de reparaţii ori modernizãri;
d) exporturi reprezentând material publicitar, donaţii şi ajutoare umanitare.
Dupã bifarea casetei se va mentiona la caseta 13 - Alte detalii - categoria de mai sus în care se încadreazã operaţiunea.
Pentru mãrfurile prevãzute la lit. c) şi d) se vor completa în spaţiul rezervat licenţei de export numãrul şi data acesteia ori numãrul şi data avizului Ministerului Industriei şi Comerţului (caseta 5).
Caseta 5
Se completeazã obligatoriu pentru toate operaţiunile supuse regimului licenţelor emise de Ministerul Industriei şi Comerţului, respectând formatul predefinit.
Numãrul şi data Declaraţiei vamale de import se completeazã în formatul predefinit, în situaţiile precizate la caseta 4.
Caseta 6
Valuta, Cod valuta, Suma, Cod operaţiune
Pentru valuta se completeazã atât acronimul, cat şi codul acesteia conform codificarii din Standardul EN-24217-93; lista minimala - anexa nr. 6.
Sumele vor fi aliniate la dreapta, respectându-se marcatorul zecimal imprimat pe formular (ultimele doua poziţii sunt rezervate partii zecimale). Codul operaţiunii se completeazã obligatoriu şi trebuie sa coincida cu cel selectat în caseta 4.
În cazul combinarii mai multor tipuri de operaţiuni (avans, credit etc.) se vor detalia valuta respectiva, codul valutei, sumele corespunzãtoare fiecãrei operaţiuni şi codul operaţiunii selectate la caseta 4.
Sumele vor fi stabilite de regula în valutele care apar în lista cursurilor pieţei valutare comunicatã de Banca Nationala a României, inclusiv în moneda nationala (leu), în conformitate cu prevederile regulamentului, precum şi în ruble transferabile, dacã este cazul.
Pentru exporturile cu încasare, suma trebuie sa coincida cu valoarea facturii/facturilor externe care va/vor evidenţia suma neta de încasat în valuta.
În cazul exporturilor fãrã încasare, se va completa valoarea facturatã a mãrfurilor exportate, corespunzãtoare rubricii 22 din Declaraţia vamalã de export.
Caseta 7
Termen de încasare şi/sau data încasãrii
Termenul de încasare se completeazã obligatoriu cu excepţia cazurilor menţionate la categoria fãrã încasare (aport în natura la capital social, retur marfa, barter/cliring/compensare/cooperare, mostre, export promotional, altele).
Pentru operaţiuni cu încasare la vedere (BE13, BE21, BE31, BE41 şi BE51) termenul maxim de încasare este cel stabilit în <>Instrucţiunile nr. 1/15.086/1995 , respectiv de 60 de zile calendaristice de la data DVE pentru zona Europa şi Orientul Mijlociu şi de 90 de zile calendaristice de la data DVE pentru celelalte zone geografice.
Pentru operaţiuni de încasare la termen (BE15), termenul maxim de încasare este de 5 zile de la scadenta plãţii prevãzute în contractele externe, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 .
Pentru operaţiunile corespunzãtoare casetei BE17 (mostre, export promotional cu încasare sau marfa livrata în consignaţie), termenul maxim de încasare este de 15 zile de la ultimul termen contractual.
În situaţia compensãrilor se va completa termenul realizãrii importului, de maximum 90 de zile calendaristice de la data efectuãrii exportului.
În cazul exportului temporar se va preciza data pana la care este valabilã operaţiunea.
În cazul încasãrilor în transe (parţiale), se va completa termenul de încasare corespunzãtor fiecãrei transe înscrise în caseta 6.
Completarea termenelor de încasare se va face respectând ordinea în care s-au precizat sumele în caseta 6.
Autorizaţia Bãncii Naţionale a României se completeazã în cazul exporturilor decurgând din operaţiuni valutare financiare şi de capital, supuse autorizãrii B.N.R.
Caseta 8
Ţara de destinaţie a mãrfii se completeazã conform standardului ISO-3166-93 (lista minimala - anexa nr. 6), respectând aceeaşi codificare cu cea din DVE.
Caseta 9
Ţara cumpãrãtorului se completeazã conform standardului ISO-3166-93 (lista minimala - anexa nr. 6), respectând aceeaşi codificare cu cea din DVE.
Caseta 10
Contract extern şi Factura externa se completeazã cu numãrul şi data acestora.
Caseta 11
Specificarea mãrfurilor vamuite se completeazã, la codul mãrfurilor specificându-se primele 4 caractere din codul folosit în DVE.
În cazul depãşirii numãrului de poziţii imprimate pe DIV, la exemplarele nr. 2 şi 3 DIV se va ataşa câte un exemplar din specificaţia mãrfurilor, fãcându-se menţiunea "conform specificatiei anexate".
Caseta 12
Nr. DVE şi data de completeazã obligatoriu de organele vamale, astfel:
2 caractere reprezintã codul punctului vamal în cadrul vãmii;
6 caractere reprezintã numãrul DVE, aliniat la stanga;
1 caracter reprezintã codul prin care se indica procedura vamalã pentru care este depusa declaraţia vamalã.
Codurile folosite pentru procedura vamalã sunt:
1 - export definitiv;
2 - export temporar;
3 - reexport;
7 - antrepozitare.
Caseta 13
Alte detalii se completeazã, dupã caz, astfel:
* Dacã s-a bifat BE17:
* mostre
* export promotional
* marfa livrata în consignaţie.
* Dacã s-a bifat rubrica "Altele" - fãrã încasare, detalii care sa argumenteze neincasarea, cu respectarea <>Instrucţiunilor nr. 1/15.086/1995 ;
* Orice alte detalii cu privire la sume şi termene de încasare.
Caseta 14
Se completeazã de exportator, pentru autenticitatea Declaraţiei de încasare valutarã.
Caseta 15
Se completeazã de organele vamale la momentul vamuirii mãrfurilor exportate, specificându-se denumirea, codul vãmii (conform nomenclatorului vamal) şi data trecerii frontierei vamale romane, în format zi/luna/an.

ANEXA 2
-------
la N.R.V.9
----------
BANCA ................
Sucursala ............. Cod .........
Judeţul ...............


SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR

DIN EXPORTURI DE MĂRFURI (INCLUSIV COMPENSĂRILE)

Nr. ....... din data ...../..../....

==============================================================================
|N |Denu-|Cod |Cod | DIV |Ter-|Cod |Va-| Suma |Da-|DVI|LIM.|M |


| |ex- |cal |tate|Se-| Nr.|în- |*0) |ta |DIV| încasatã*2) |în-| |AVIZ|t |
|c |por- | |ban-|rie| |ca- | |*1)| |---------------|ca-| |DATA|i |
|r |tator| |cara| | |sa- | | | |în cont|în cont|sa-| |*4) |v |
|t.| | | | | |re | | | | expor-|benef. |rii| | |*5|
| | | | | | | | | | | tator |secun- | | | | |
| | | | | | | | | | | |dar | | | | |
|--|-----|----|----|---|----|----|----|---|---|-------|-------|---|---|----|--|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13| 14 |15|
===============================================================================

*0) Se completeazã codul operaţiunii:
Se va folosi în acest scop codificarea din caseta 4 a formularului DIV.
Pentru sumele ce nu vor fi încasate se completeazã:
- N în coloana 7 pentru suma integrala neincasata;
- D în coloana 7 pentru suma parţialã neincasata;
- suma neincasata în coloana 10;
- motivul neincasarii în coloana 15.
*1) Se vor folosi acronimele care apar în Lista minimala - anexa nr. 6.
*2) Suma încasatã va fi suma cu care se crediteaza contul exportatorului; în situaţia unui acreditiv transferabil, suma încasatã reprezintã suma încasatã atât în contul exportatorului, cat şi în contul beneficiarului secundar.
*3) Se va completa în cazul operaţiunilor RET, BRT sau TMP (caseta 4), folosind urmãtorul format:
___/__/______/_
3 caractere reprezintã codul vãmii;
2 caractere reprezintã codul punctului vamal în cadrul vãmii;
6 caractere reprezintã numãrul DVI, aliniat la stanga;
1 caracter reprezintã codul prin care se indica procedura vamalã pentru care este depusa declaraţia vamalã:
4 - import definitiv;
5 - import temporar.
*4) Dacã în col. 7 se menţioneazã BRT, iar în caseta 4 din exemplarul nr. 2 al DIV s-a precizat "cu încasare", în col. 14 se vor preciza licentele de import (LIM)/export (LEX) în formatul eliberat de Ministerul Industriei şi Comerţului sau avizul Ministerului Industriei şi Comerţului nr. ... şi data eliberãrii acestora.
*5) Dacã în col. 7 se menţioneazã N sau D, în col. 15 se poate indica unul dintre urmãtoarele motive:
- refuz calitativ ori cantitativ cu indicarea documentelor prevãzute de <>Instrucţiunile nr. 1/15.086/1995 ;
- facturare gresita;
- reduceri de preţ;
- comision bancar reţinut de banca corespondenta;
- piese de schimb în termen de garanţie, fãrã încasare;
- litigiu.
ANEXA 3
-------
la N.R.V.9
----------
BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
SUCURSALA ...............
Nr. ...... din data .../.../...


LISTA DE INADVERTENTE

BANCA .........

SUCURSALA ......... COD ........


==============================================================================
|Nr. | Exportator | Serie şi numãr | Valoare şi | Suma şi valuta |Nr. şi data |
|crt.| | DIV | valuta DIV | conform anexei |raportarii |
| | | | | nr. 2 |conform |
| | | | | |anexei nr. 2|


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
===============================================================================

Observaţii:
-----------
Anexa poate sa conţinã şi alte coloane, cu alta titulatura, în funcţie de inadvertentele care apar pe parcurs.ANEXA 4
-------
la N.R.V.9
----------
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
Adresa ............
JUDEŢUL ............


SITUAŢIE
privind modul de respectare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994 , aprobatã prin <>Legea nr. 12/1995

Nr. ..... din data .../.../...


|N|N|D|De- |C|Val|Va-|Ter-| Situaţia DIV la data controlului |
|r|r|a|nu- |o| |lu-|men |--------------------------------------------------|
| | |t|mi- |d|to-|ta | |Încã-| Compensat | Neincasat | DIV |
|c|s|a|re | |ta-| | de |sat |----------------------|--------------| |
|r|e| | |f|la | | |-----| legal |ilegal |Su-| Nr.|Cauze| nici- |
|t|r|v|ex- |i| | |în- |D|Nr.| | |ma | | | den- |
| |i|a|por-|s| D | |ca- |a| | | | |zile|nein-| tifi-|
| |e|m|ta- |c| I | |sat |t|şi | | | | |casa-| cat |
| | |a|tor |a| V | | 1) |a| | | | |în- |re | |
| |D| | |l| | | | |da-| | | |tar-| | |
| |I| | | | | | |i|ta | | | |zile-| | |
| |V| | | | | | |n| | | | |re | | |
| | | | | | | | |c|în-| | | | | | |
| | | | | | | | |a|cas| | | | | | |
| | | | | | | | |s| | | | | | | |
| | | | | | | | |a|la | | | | | | |
| | | | | | | | |r| | | | | | | |
| | | | | | | | |i|ban| | | | | | |
| | | | | | | | |i|ca | | | | | | |
| | | | | | | | | | |--|--|--|--|--|---|---| | | | |
| | | | | | | | | | |2)|3)|4)|5)|6)| 7)| 8)| | | | |
|-|-|-|----|-|---|---|----|-|---|--|--|--|--|--|---|---|---|----|-----|------|
|1|2|3| 4 |5| 6 | 7 | 8 |9| 10|11|12|13|14|15| 16| 17| 18| 19 | 20 | 21 |
-----------------------------------------------------------------------------Observaţii:
-----------
1) Conform <>Instrucţiunilor nr. 1/15.086/1995 pentru încasare la vedere, respectiv conform <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 pentru încasare la termen.
2) Suma.
3) Licenta de import/operaţiune de import codificata conform normelor Ministerului Industriei şi Comerţului.
4) Licenta de export/operaţiune de export codificata conform normelor Ministerului Industriei şi Comerţului.
5) Numãrul şi data DVI în formatul specificat în anexa nr. 1 la prezentele norme.
6) Numãrul şi data comunicãrii la banca.
7) Data aplicãrii sancţiunii conform pct. 5 ultimul alineat din <>Instrucţiunile nr. 1/15.086/1995 .
8) Suma compensata ilegal.


ANEXA 5
-------
la N.R.V.9
-----------
BANCA ...............
Sediul ..........................
Cod ..........


SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR
în valuta, aferente executãrii de lucrãri şi prestãrilor de servicii în strãinãtate

Nr. ...... din data .../.../...

==============================================================================
|N |Denu-|Cod | Ţara |Tip-|Ter-|Va-| Suma |Da-|Nr. de | Ob-|


| | |cal |-----------|ope-| |ta |cf. docum.|Încasatã| | zile |va- |
|c |agent| |Denu-| Cod |ra- |în- |*2)| | |în-| |tii |
|r | | |mire | |tiu-|ca- | |de încasat| |ca-|intar- | |
|t.|eco- | | | |ne |sare| | / | |sa-|ziere | |
| |nomic| | | |*1) | | |declaraţie| |rii| | |
|--|-----|----|-----|-----|----|----|---|----------|--------|---|-------|----|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 |
==============================================================================Observaţii:
----------
*1) Se va completa codul statistic conform normelor metodologice privind înregistrarea şi raportarea la balanţa de plati, emise de Banca Nationala a României.
*2) Pentru valute se vor folosi acronimele din Lista minimala - anexa nr. 6.


ANEXA 6
-------
la N.R.V.9
-----------Lista minimala

==============================================================================
|| ŢARA | VALUTA | ACRONIM | COD ŢARA/ ||
|| | | VALUTA | VALUTA ||
||===================|===============================|==========|===========||
|| Austria | Siling austriac | ATS | 040 ||


|| Australia | Dolar australian | AUD | 036 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Belgia | Franc belgian | BEF | 056 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Canada | Dolar canadian | CAD | 124 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Elvetia | Franc elvetian | CHF | 756 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Germania | Marca germanã | DEM | 276 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Danemarca | Coroana daneza | DKK | 208 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Egipt | Lira egipteana | EGP | 818 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Spania | Peseta spaniola | ESP | 724 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Finlanda | Marca finlandeza | FIM | 246 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Franta | Franc francez | FRF | 250 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Marea Britanie | Lira sterlina | GBP | 826 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Grecia | Drahma greceasca | GRD | 300 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Irlanda | Lira irlandeza | IEP | 372 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Italia | Lira italiana | ITL | 380 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Japonia | Yen japonez | JPY | 392 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Republica Moldova | Leu moldovenesc | MDL | 498 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Olanda | Gulden olandez | NLG | 528 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Norvegia | Coroana norvegiana | NOK | 578 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Portugalia | Escudo portughez | PTE | 620 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| România | Leu romanesc | ROL | 642 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Suedia | Coroana suedeza | SEK | 752 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Rusia | Rubla | RUR | 643 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Turcia | Lira turceasca | TRL | 792 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| Statele Unite | Dolar SUA | USD | 840 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| | DST | XDR | 752 ||
||-------------------|-------------------------------|----------|-----------||
|| | ECU | XEU | 954 ||
==============================================================================----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016