Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT Nr. 3 din 10 iulie 1995  privind conditiile si modul de efectuare a refinantarii societatilor bancare de catre Banca Nationala a Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT Nr. 3 din 10 iulie 1995 privind conditiile si modul de efectuare a refinantarii societatilor bancare de catre Banca Nationala a Romaniei

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 27 iulie 1995
Dispoziţii generale
ART. 1
În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) şi ale art. 23 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi ale art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, Banca Nationala a României poate refinanta societãţile bancare în condiţiile prezentului regulament.
ART. 2
Prin refinantare, Banca Nationala a României furnizeazã lichiditati societãţilor bancare solicitante, în condiţiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare, ţinînd seama de situaţia specifica pieţei. Banca Nationala a României va acţiona ca împrumutãtor de ultima instanta pentru societãţile bancare.
ART. 3
Beneficiari ai creditelor de refinantare pot fi toate societãţile bancare autorizate de cãtre Banca Nationala a României sa opereze în România.
ART. 4
Refinantarea societãţilor bancare de cãtre Banca Nationala a României este o operaţiune de creditare pe termen scurt, de regula de maximum 90 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României decide un alt termen.
Creditele de refinantare ce se pot acorda de cãtre Banca Nationala a României societãţilor bancare sînt: creditul structural, creditul de licitaţie, creditul special şi creditul lombard (overdraft).
ART. 5
Pentru creditele de refinantare acordate de Banca Nationala a României, societãţile bancare au obligaţia sa constituie garanţii, în condiţiile stabilite de Banca Nationala a României.
Creditul structural
ART. 6
Creditul structural este o forma de refinantare prin care societatea bancarã este autorizata sa preleveze succesiv sume dintr-un cont deschis de Banca Nationala a României, pînã la un anumit nivel şi în cadrul unui interval de timp (scadenta) prestabilite. Garantarea se va face cu efecte de comerţ şi alte hirtii de valoare, acceptate de Banca Nationala a României.
Creditul structural se acorda numai în cadrul unui plafon stabilit de conducerea executivã a Bãncii Naţionale a României, pentru fiecare societate bancarã în parte şi pe tipuri de garanţii, în cadrul politicii de credit a bãncii centrale.
În cazul modificãrii importante a condiţiilor de pe piata monetara, conducerea executivã a Bãncii Naţionale a României, la propunerea direcţiei de resort, poate decide unilateral, cu un preaviz de doua zile lucrãtoare, reducerea sau anularea plafoanelor pentru creditele structurale.
ART. 7
Nivelul ratei dobinzii pentru creditele structurale se stabileşte de cãtre Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi reprezintã rata (taxa) oficialã a scontului. Taxa oficialã a scontului poate fi modificatã fãrã preaviz şi este aplicabilã inclusiv creditelor structurale în derulare.
ART. 8
Dobinda aferentã se calculeazã la soldul angajamentelor zilnice efective şi se plãteşte la scadenta creditului structural, dacã la acordare nu se prevede în mod expres altfel.
ART. 9
Pentru creditele structurale aprobate, Banca Nationala a României poate percepe un comision proporţional cu volumul total al creditului aprobat şi cu scadenta acestuia; comisionul este exprimat în termenii unei dobinzi anuale şi se încaseazã la aprobarea creditului structural.
Reducerea sau anularea creditului structural, conform art. 6 alin. 3, conduce la recalcularea comisionului şi la restituirea diferenţei încasate în plus.
ART. 10
Tragerea efectivã a creditului structural, cît şi restituirea acestuia se pot efectua în orice moment, în cadrul perioadei de acordare, din dispoziţia societãţii bancare beneficiare.
Creditul de licitaţie
ART. 11
Creditul de licitaţie reprezintã principala forma de refinantare acordatã de Banca Nationala a României societãţilor bancare. Creditul de licitaţie se acorda pe o durata de maximum 15 zile calendaristice şi este garantat cu titluri de stat şi cu alte hirtii de valoare acceptate de Banca Nationala a României.
Creditul de licitaţie se acorda în cadrul unui plafon maxim pentru ansamblul sistemului bancar şi pe o durata fixa stabilite de conducerea executivã a Bãncii Naţionale a României, pentru fiecare şedinţa de licitaţie în parte, în cadrul politicii de credit a bãncii centrale.
ART. 12
Toate societãţile bancare pot participa la licitaţiile de credit în condiţiile şi conform normelor emise de Banca Nationala a României în aplicarea prezentului regulament.
ART. 13
Ratele dobinzii pentru creditele de licitaţie se determina competitiv în cadrul şedinţei de licitaţie, fãrã a putea fi mai mici decît nivelul de pornire stabilit de conducerea executivã a Bãncii Naţionale a României.
ART. 14
Creditele de licitaţie se acorda societãţilor bancare declarate cistigatoare ale şedinţei de licitaţie în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare acesteia şi nu pot fi modificate pînã la scadenta.
ART. 15
Dobinda aferentã se calculeazã proporţional cu suma obţinutã şi cu termenul de rambursare şi se plãteşte la scadenta, dacã în comunicarea sumei şi a ratei dobinzii la care a fost adjudecatã suma nu se prevede altfel.
Creditul special
ART. 16
Creditul special este o forma exceptionala de refinantare acordatã de Banca Nationala a României societãţilor bancare aflate în criza de lichiditate. Creditul special se acorda pentru o durata maxima de 30 de zile calendaristice şi se garanteazã cu titluri de stat sau alte hirtii de valoare acceptate de Banca Nationala a României.
În mod excepţional, creditul special poate fi garantat cu active reale din patrimoniul societãţilor bancare.
ART. 17
Nivelul ratei dobinzii pentru creditele speciale se stabileşte de conducerea executivã a Bãncii Naţionale a României.
ART. 18
Acordarea creditului special este condiţionatã de prezentarea unui program de redresare financiarã agreat de Banca Nationala a României, care va fi prezentat într-un termen stabilit la data acordãrii creditului.
Neîndeplinirea mãsurilor cuprinse în program la termenele stabilite, precum şi neprezentarea lui în termenul solicitat pot conduce la retragerea fãrã preaviz a creditului special.
ART. 19
Creditul special este tras integral la data acordãrii sale şi poate fi rambursat în avans, parţial sau integral.
ART. 20
Dobinda aferentã se calculeazã la soldul angajamentelor zilnice efective şi se plãteşte la scadenta, dacã la acordare nu se prevede altfel.
Creditul lombard (overdraft)
ART. 21
Creditul lombard (overdraft) este o forma de refinantare cu totul specialã, acordat peste noapte societãţilor bancare pentru asigurarea plãţilor zilnice ale acestora.
Creditul lombard este reprezentat de soldul debitor înregistrat la închiderea zilei în contul curent al unei societãţi bancare, deschis la centrala Bãncii Naţionale a României. Acest sold se transfera automat în contul de credit lombard.
ART. 22
Creditul lombard se acorda în limita unui plafon egal cu 75% din nivelul fondurilor proprii ale societãţii bancare, calculate conform normelor în vigoare emise de Banca Nationala a României.
Pentru a avea acces la acest tip de credite, societãţile bancare au obligaţia de a avea constituite garanţii de volum corespunzãtor, formate din titluri de stat şi alte hirtii de valoare acceptate de Banca Nationala a României.
Dacã garanţiile constituite potrivit normelor Bãncii Naţionale a României nu acoperã limita de credit lombard stabilitã la alin. 1, aceasta se diminueazã corespunzãtor.
ART. 23
Rata dobinzii pentru creditul lombard se stabileşte de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României şi poate fi modificatã fãrã preaviz.
ART. 24
Dobinda aferentã creditului lombard se calculeazã zilnic şi se plãteşte lunar, în ultima zi lucrãtoare a lunii, pentru toate creditele lombard trase pînã în penultima zi lucrãtoare a lunii. Pentru ziua sau zilele urmãtoare, pînã la sfîrşitul lunii calendaristice, dobinda se calculeazã şi se plãteşte în prima zi lucrãtoare a lunii urmãtoare.
ART. 25
În situaţia în care, la sfîrşitul unei zile, soldul debitor depãşeşte plafonul prevãzut la art. 22, Banca Nationala a României va adopta, în ordine, una sau mai multe dintre urmãtoarele mãsuri:
a) executarea imediata a garanţiilor depuse de societatea bancarã pentru creditul lombard;
b) executarea oricãror alte garanţii depuse de societatea bancarã în cauza pentru alte categorii de credite în derulare;
c) trecerea la mãsuri speciale de supraveghere şi restabilire a lichiditatii societãţii bancare în cauza, conform prevederilor art. 52 şi 54 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã;
d) retragerea definitiva a autorizaţiei şi recuperarea debitului, în cadrul acţiunii de lichidare a societãţii bancare.
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 26
Procedurile de acordare a creditelor de refinantare şi de constituire a garanţiilor, pentru fiecare categorie de credit, sînt prezentate în normele de aplicare a prezentului regulament.
ART. 27
Dobinzile la creditele de refinantare se vor calcula la soldul angajamentelor zilnice efective, pentru un an de 360 de zile.
ART. 28
Accesul la creditele de refinantare acordate de Banca Nationala a României potrivit prezentului regulament este condiţionat de aplicarea stricta, de cãtre societãţile bancare, a reglementãrilor emise de Banca Nationala a României şi de transmiterea corecta şi la termenele stabilite a raportarilor cu caracter contabil sau statistic solicitate de Banca Nationala a României societãţilor bancare.
În cazul neîndeplinirii de cãtre o societate bancarã a condiţiilor prevãzute la alin. 1, Banca Nationala a României poate decide suspendarea acordãrii de noi credite de refinantare, precum şi retragerea fãrã preaviz a creditelor în derulare.
ART. 29
Prezentul regulament intra în vigoare la data de 1 august 1995. Creditele acordate pînã la 31 iulie 1995, potrivit reglementãrilor anterioare, se menţin, fãrã modificarea conditionalitatii, pînã la scadenta acestora.
ART. 30
Prevederile privind garantarea creditelor de refinantare se aplica integral de la data de 1 ianuarie 1997. Pînã la aceasta data, garantarea se va realiza parţial, în cote procentuale stabilite periodic de Banca Nationala a României - distinct pentru fiecare instrument de refinantare - şi anunţate cu cel puţin 15 zile înainte de începerea perioadei de aplicare. Pînã la aceasta data, la solicitarea societãţii bancare, garantarea creditelor de refinantare poate fi facuta şi cu soldul disponibilitãţilor în valuta pãstrate ca rezerve obligatorii la Banca Nationala a României.
ART. 31
O data cu intrarea în vigoare a prezentului regulament îşi înceteazã aplicabilitatea Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a refinantarii societãţilor bancare de cãtre Banca Nationala a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 29 octombrie 1991, <>Normele nr. 1/1994 privind refinantarea societãţilor bancare prin credite de descoperit de cont (overdraft), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994, <>Circulara nr. 5/1995 pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a refinantarii societãţilor bancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 10 martie 1995, precum şi alte dispoziţii contrare.

Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isarescu
---------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016