Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT nr. 213 din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV (Text cu relevanta pentru SEE)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 213 din 28 noiembrie 2007  de modificare a   Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV (Text cu relevanta pentru SEE)    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT nr. 213 din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV (Text cu relevanta pentru SEE)

EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
PUBLICAT: 45> JURNALUL OFICIAL UE nr. 74 din 15 martie 2008

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene,
având în vedere <>Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)*1), în special articolul 2,
----------
*1) JO L 340, 16.12.2002, p. 1. Regulament modificat prin <>Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei (JO L 329, 17.12.2003, p. 1).

având în vedere <>Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transportului şi serviciilor poştale*2), în special articolul 70 literele (d) şi (e),
---------
*2) JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivã modificatã ultima datã prin <>Directiva 2006/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

având în vedere <>Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrãri, de bunuri şi de servicii*3), în special articolul 79 literele (f) şi (g),
---------
*3) JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivã modificatã ultima datã prin <>Directiva 2006/97/CE .

întrucât:

(1) <>Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 a stabilit Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV), un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor publice, cu scopul de a unifica referinţele folosite de entitãţile şi autoritãţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei.
(2) Structura, codurile şi descrierile CPV ar trebui adaptate sau modificate, în funcţie de evoluţia pieţelor şi de nevoile utilizatorilor. Unele sugestii ale pãrţilor interesate şi ale utilizatorilor CPV privind îmbunãtãţirea textului CPV ar trebui luate în considerare. Structura, codurile şi descrierile CPV ar trebui actualizate, pentru ca CPV sã devinã un instrument eficient şi pentru sistemul electronic de achiziţii publice.
(3) Pentru a facilita utilizarea CPV, ar trebui ca acesta sã fie orientat mai degrabã pe produse, decât pe materiale. În consecinţã, caracteristicile produselor din Vocabularul principal stabilite în actuala anexã I la <>Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui transferate la Vocabularul suplimentar din aceeaşi anexã, iar diviziunile din actualul vocabular orientate strict pe materiale ar trebui redistribuite în alte diviziuni.
(4) Raţionalizarea ierarhizãrii CPV prin regruparea şi redistribuirea diviziunilor cu un numãr limitat de coduri, care ar trebui parţial considerate împreunã, precum şi a diviziunilor care ar putea provoca confuzie, ar trebui realizatã astfel încât sã se simplifice utilizarea nomenclaturii, oferindu-se o prezentare mai coerentã şi mai omogenã.
(5) Clasificarea echipamentelor şi serviciilor militare ar trebui îmbunãtãţitã prin reunirea codurilor existente dispersate în grupe şi clase noi, în vederea unei prezentãri mai coerente şi prin adãugarea de coduri noi, precum cercetare şi tehnologie militarã.
(6) Structura Vocabularului suplimentar ar trebui revizuitã în întregime, pentru a se crea o structurã logicã cu secţiuni împãrţite în grupe, ce va fi folositã ca supliment la Vocabularul principal. Având în vedere simplificarea pe care o aduce, permiţând o descriere completã a obiectelor a contractelor şi reducerea numãrului de coduri din Vocabularul principal, Vocabularul suplimentar ar trebui, de asemenea, îmbogãţit cu caracteristici ale produselor şi ale serviciilor.
(7) Din motive de claritate, anexa I la <>Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui înlocuitã.
(8) Anexa II la <>Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 , care conţine liste detaliate ale modificãrilor aduse în 2003, nu mai este de interes şi, prin urmare, ar trebui eliminatã.
(9) Ca urmare a revizuirii CPV, ar trebui sã se actualizeze, de asemenea, tabelele de corespondenţã din anexele III, IV şi V la <>Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 , care reflectã corespondenţa dintre CPV şi, respectiv, Clasificarea centralã provizorie a produselor (CPC prov.) a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activitãţilor economice din Comunitatea Europeanã (NACE Rev. 1) şi Nomenclatura Combinatã (NC). Din motive de claritate, acestea trebuie înlocuite.
(10) Cu ocazia revizuirii CPV, este necesar sã se actualizeze şi listele de activitãţi şi servicii care fac trimitere la coduri CPV, stabilite în anexele la Directivele <>2004/17/CE şi <>2004/18/CE , pentru a fi conforme cu CPV revizuit, fãrã a modifica sfera de aplicare a acestor directive.
(11) Pentru a acorda o perioadã de timp suficientã pentru adaptarea din punct de vedere tehnic a sistemelor la noul CPV, este necesar sã se prevadã punerea în aplicare a prezentului regulament la şase luni dupã publicare.
(12) Mãsurile prevãzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achiziţii publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

ART. 1
<>Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 se modificã dupã cum urmeazã:
1. Anexa I se înlocuieşte cu textul din anexa I la prezentul regulament.
2. Anexa II se eliminã.
3. Anexa III se înlocuieşte cu textul din anexa II la prezentul regulament.
4. Anexa IV se înlocuieşte cu textul din anexa III la prezentul regulament.
5. Anexa V se înlocuieşte cu anexa IV la prezentul regulament.
ART. 2
<> Directiva 2004/17/CE se modificã dupã cum urmeazã:
1. Tabelul din anexa XII se înlocuieşte cu textul din anexa V la prezentul regulament.
2. Tabelul din anexa XVIIA se înlocuieşte cu textul din anexa VI la prezentul regulament.
3. Tabelul din anexa XVIIB se înlocuieşte cu textul din anexa VII la prezentul regulament.
ART. 3
<>Directiva 2004/18/CE se modificã dupã cum urmeazã:
1. Tabelul din anexa I se înlocuieşte cu textul din anexa V la prezentul regulament.
2. În anexa II, tabelul din anexa IIA se înlocuieşte cu textul din anexa VI la prezentul regulament.
3. În anexa II, tabelul din anexa IIB se înlocuieşte cu textul din anexa VII la prezentul regulament.
ART. 4
Prezentul regulament intrã în vigoare în a douãzecea zi de la data publicãrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplicã de la 15 septembrie 2008.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplicã direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2007.

Pentru Comisie
Charlie McCREEVY
Membru al Comisiei
-------------------

ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Structura sistemului de clasificare │
│ │
│1. CPV cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar. │
│2. Vocabularul principal se bazeazã pe o structurã ramificatã de coduri de pânã la nouã │
│ cifre, cãrora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrãrile sau serviciile│
│ care reprezintã obiectul contractelor de achiziţie. │
│ Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate dupã cum urmeazã: │
│ - diviziuni, identificate prin primele douã cifre ale codului (XX000000-Y); │
│ - grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului (XXX00000-Y); │
│ - clase, identificate prin primele patru cifre ale codului (XXXX0000-Y); │
│ - categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y). │
│ Fiecare dintre ultimele trei cifre conferã un grad mai mare de precizie în interiorul │
│ fiecãrei categorii. │
│ Cea de a noua cifrã serveşte la verificarea cifrelor precedente. │
│3. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului │
│ contractelor de achiziţii. │
│ Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod alfanumeric, cãruia îi corespunde │
│ o denumire care permite efectuarea de precizãri suplimentare privind natura sau │
│ destinaţia specificã a bunurilor care urmeazã a fi achiziţionate. │
│ Codul alfanumeric cuprinde: │
│ - un prim nivel, compus dintr-o literã care corespunde unei secţiuni; │
│ - un al doilea nivel, compus dintr-o literã care corespunde unei grupe; │
│ - un al treilea nivel, compus din trei cifre care corespund subdiviziunilor. │
│ Ultima cifrã serveşte la verificarea cifrelor precedente. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VOCABULARUL PRINCIPAL─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod CPV │ Descriere
─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
03000000-1 │Produse agricole, de fermã, de pescuit, de silviculturã şi
│produse conexe
03100000-2 │Produse agricole şi horticole
03110000-5 │Produse agricole, produse horticole şi de grãdinã pentru
│comercializare
03111000-2 │Seminţe
03111100-3 │Boabe de soia
03111200-4 │Arahide
03111300-5 │Seminţe de floarea-soarelui
03111400-6 │Seminţe de bumbac
03111500-7 │Seminţe de susan
03111600-8 │Seminţe de muştar
03111700-9 │Seminţe de legume
03111800-0 │Seminţe de fructe
03111900-1 │Seminţe de flori
03112000-9 │Tutun neprelucrat
03113000-6 │Plante utilizate la fabricarea zahãrului
03113100-7 │Sfeclã de zahãr
03113200-8 │Trestie de zahãr
03114000-3 │Paie şi plante furajere
03114100-4 │Paie
03114200-5 │Plante furajere
03115000-0 │Materii prime vegetale
03115100-1 │Materii prime vegetale destinate industriei textile
03115110-4 │Bumbac
03115120-7 │Iutã
03115130-0 │In
03116000-7 │Cauciuc natural, latex natural şi produse conexe
03116100-8 │Cauciuc natural
03116200-9 │Latex natural
03116300-0 │Produse din latex
03117000-4 │Plante cu utilizare specificã
03117100-5 │Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide,
│sau cu utilizare similarã
03117110-8 │Plante utilizate în parfumerii
03117120-1 │Plante utilizate în farmacii
03117130-4 │Plante utilizate ca insecticide
03117140-7 │Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similarã
03117200-6 │Seminţe de plante cu utilizare specificã
03120000-8 │Produse horticole şi plante de pepinierã
03121000-5 │Produse horticole
03121100-6 │Plante vii, bulbi, rãdãcini, butaşi şi altoaie
03121200-7 │Flori tãiate
03121210-0 │Aranjamente florale
03130000-1 │Plante pentru prepararea bãuturilor şi a condimentelor
03131000-8 │Plante pentru prepararea bãuturilor
03131100-9 │Boabe de cafea
03131200-0 │Plante de ceai
03131300-1 │Mate
03131400-2 │Boabe de cacao
03132000-5 │Condimente neprelucrate
03140000-4 │Produse de origine animalã şi produse conexe
03141000-1 │Material seminal de taur
03142000-8 │Produse de origine animalã
03142100-9 │Miere naturalã
03142200-0 │Melci
03142300-1 │Produse alimentare de origine animalã
03142400-2 │Cearã
03142500-3 │Ouã
03143000-5 │Produse de policulturã
03144000-2 │Produse agricole
03200000-3 │Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajã
03210000-6 │Cereale şi cartofi
03211000-3 │Cereale
03211100-4 │Grâu
03211110-7 │Grâu dur
03211120-0 │Grâu comun
03211200-5 │Porumb
03211300-6 │Orez
03211400-7 │Orz
03211500-8 │Secarã
03211600-9 │Ovãz
03211700-0 │Malţ
03211900-2 │Produse pe bazã de cereale
03212000-0 │Cartofi şi legume uscate
03212100-1 │Cartofi
03212200-2 │Legume cu pãstãi şi legume cu teacã uscate
03212210-5 │Legume cu pãstãi uscate
03212211-2 │Linte
03212212-9 │Nãut
03212213-6 │Mazãre uscatã
03212220-8 │Legume cu teacã
03220000-9 │Legume, fructe şi fructe cu coajã
03221000-6 │Legume
03221100-7 │Rãdãcinoase şi tuberculi
03221110-0 │Rãdãcinoase
03221111-7 │Sfeclã
03221112-4 │Morcovi
03221113-1 │Ceapã
03221114-8 │Napi
03221120-3 │Tuberculi
03221200-8 │Legume cultivate pentru fructele lor
03221210-1 │Fasole
03221211-8 │Boabe
03221212-5 │Fasole verde
03221213-2 │Fasole spaniolã
03221220-4 │Mazãre
03221221-1 │Mazãre verde
03221222-8 │Mazãre cu pãstãi comestibile
03221230-7 │Ardei
03221240-0 │Tomate
03221250-3 │Dovlecei
03221260-6 │Ciuperci
03221270-9 │Castraveţi
03221300-9 │Legume pentru frunze
03221310-2 │Lãptuci
03221320-5 │Foi de salatã
03221330-8 │Anghinare
03221340-1 │Spanac
03221400-0 │Varzã
03221410-3 │Varzã albã
03221420-6 │Conopidã
03221430-9 │Broccoli
03221440-2 │Varzã de Bruxelles
03222000-3 │Fructe şi fructe cu coajã
03222100-4 │Fructe şi fructe cu coajã tropicale
03222110-7 │Fructe tropicale
03222111-4 │Banane
03222112-1 │Ananas
03222113-8 │Mango
03222114-5 │Curmale
03222115-2 │Stafide
03222116-9 │Smochine
03222117-6 │Avocado
03222118-3 │Kiwi
03222120-0 │Nuci de cocos
03222200-5 │Citrice
03222210-8 │Lãmâi
03222220-1 │Portocale
03222230-4 │Grepfrut
03222240-7 │Tangerine
03222250-0 │Lãmâi verzi
03222300-6 │Fructe, altele decât cele tropicale
03222310-9 │Bace
03222311-6 │Stafide de Corint
03222312-3 │Agrişe
03222313-0 │Cãpşuni
03222314-7 │Zmeurã
03222315-4 │Afine
03222320-2 │Mere, pere şi gutui
03222321-9 │Mere
03222322-6 │Pere
03222323-3 │Gutui
03222330-5 │Fructe sâmburoase
03222331-2 │Caise
03222332-9 │Piersici
03222333-6 │Cireşe
03222334-3 │Prune
03222340-8 │Struguri
03222341-5 │Struguri de masã
03222342-2 │Struguri de vin
03222400-7 │Mãsline
03300000-2 │Produse agricole, de vânãtoare şi de pescuit
03310000-5 │Peşti, crustacee şi produse acvatice
03311000-2 │Peşti
03311100-3 │Peşti plaţi
03311110-6 │Limbã-de-mare
03311120-9 │Cambulã de Balticã
03311200-4 │Peşti din familia codului
03311210-7 │Cod
03311220-0 │Polac
03311230-3 │Merluciu
03311240-6 │Eglefin
03311300-5 │Hering
03311400-6 │Ton
03311500-7 │Merlan
03311600-8 │Albiturã
03311700-9 │Somon
03312000-9 │Crustacee
03312100-0 │Stridii
03312200-1 │Moluşte
03312300-2 │Nevertebrate acvatice
03313000-6 │Produse acvatice
03313100-7 │Corali sau produse similare
03313200-8 │Bureţi naturali
03313300-9 │Alge marine
03313310-2 │Alge
03320000-8 │Bovine, şeptel şi animale mici
03321000-5 │Bovine
03321100-6 │Animale din specia bovinã
03321200-7 │Viţei
03322000-2 │Şeptel
03322100-3 │Ovine
03322200-4 │Caprine
03322300-5 │Cabaline
03323000-9 │Porcine
03324000-6 │Pãsãri vii de curte
03325000-3 │Animale mici
03325100-4 │Iepuri de casã
03325200-5 │Iepuri de câmp
03330000-3 │Produse de animale de fermã
03331000-0 │Lapte de oaie şi de caprã proaspãt
03331100-1 │Lapte de oaie
03331200-2 │Lapte de caprã
03332000-7 │Lânã şi pãr de animale
03332100-8 │Lânã tunsã
03332200-9 │Pãr de animale
03333000-4 │Lapte de vacã proaspãt
03340000-6 │Crotalii pentru animale
03341000-3 │Crotalii pentru bovine
03400000-4 │Produse de silviculturã şi de exploatare forestierã
03410000-7 │Lemn
03411000-4 │Lemn de conifere
03412000-1 │Lemn tropical
03413000-8 │Lemn de foc
03414000-5 │Lemn brut
03415000-2 │Lemn de esenţã moale
03416000-9 │Deşeuri de lemn
03417000-6 │Aşchii de lemn
03417100-7 │Rumeguş
03418000-3 │Buşteni
03418100-4 │Lemn de esenţã tare
03419000-0 │Cherestea
03419100-1 │Produse din cherestea
03419200-2 │Lemn de minã
03420000-0 │Gumã arabicã
03421000-7 │Balsamuri
03422000-4 │Lac
03430000-3 │Plutã
03431000-0 │Plutã naturalã
03432000-7 │Coşuri împletite
03432100-8 │Împletituri
03440000-6 │Produse de silviculturã
03441000-3 │Plante, ierburi, muşchi sau licheni ornamentali
03450000-9 │Produse de pepinierã
03451000-6 │Plante
03451100-7 │Plante de înmulţire
03451200-8 │Bulbi de flori
03451300-9 │Arbuşti
03452000-3 │Arbori
03460000-2 │Celulozã
03461000-9 │Pastã din lemn
03461100-0 │Pastã chimicã din lemn
09000000-3 │Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse
│de energie
09100000-0 │Combustibili
09110000-3 │Combustibili solizi
09111000-0 │Cãrbune şi combustibili pe bazã de cãrbune
09111100-1 │Cãrbune
09111200-2 │Combustibili pe bazã de cãrbune
09111210-5 │Antracit
09111220-8 │Brichete (de cãrbune)
09111300-3 │Combustibili fosili
09111400-4 │Combustibili pe bazã de lemn
09112000-7 │Lignit şi turbã
09112100-8 │Lignit
09112200-9 │Turbã
09113000-4 │Cocs
09120000-6 │Combustibili gazoşi
09121000-3 │Gaz de huilã, gaz pentru reţelele publice sau gaze similare
09121100-4 │Gaz de huilã sau gaze similare
09121200-5 │Gaz pentru reţelele publice
09122000-0 │Propan şi butan
09122100-1 │Propan
09122110-4 │Propan lichefiat
09122200-2 │Butan
09122210-5 │Butan lichefiat
09123000-7 │Gaze naturale
09130000-9 │Petrol şi produse distilate
09131000-6 │Kerosen de avion
09131100-7 │Carburanţi de tip kerosen
09132000-3 │Benzinã
09132100-4 │Benzinã fãrã plumb
09132200-5 │Benzinã cu plumb
09132300-6 │Benzinã cu etanol
09133000-0 │Gaz petrolier lichefiat (GPL)
09134000-7 │Combustibil gazos
09134100-8 │Ulei Diesel
09134200-9 │Motorinã
09134210-2 │Motorinã (0,2)
09134220-5 │Motorinã (EN 590)
09134230-8 │Biodiesel
09134231-5 │Biodiesel (B20)
09134232-2 │Biodiesel (B100)
09135000-4 │Pãcurã
09135100-5 │Pãcurã pentru încãlzirea locuinţelor
09135110-8 │Uleiuri combustibile cu conţinut redus de sulf
09200000-1 │Petrol, cãrbune şi produse petroliere
09210000-4 │Preparate lubrifiante
09211000-1 │Uleiuri lubrifiante şi agenţi lubrifianţi
09211100-2 │Uleiuri pentru motoare
09211200-3 │Uleiuri pentru compresoare
09211300-4 │Uleiuri pentru turbine
09211400-5 │Uleiuri pentru angrenaje
09211500-6 │Uleiuri pentru reductoare
09211600-7 │Uleiuri pentru sisteme hidraulice şi pentru alte utilizãri
09211610-0 │Lichide pentru uz hidraulic
09211620-3 │Uleiuri pentru demulare
09211630-6 │Uleiuri anticorozive
09211640-9 │Uleiuri utilizate ca izolanţi electrici
09211650-2 │Lichid de frânã
09211700-8 │Uleiuri albe şi parafine lichide
09211710-1 │Uleiuri albe
09211720-4 │Parafine lichide
09211800-9 │Uleiuri minerale şi preparate din petrol
09211810-2 │Uleiuri uşoare
09211820-5 │Uleiuri minerale
09211900-0 │Uleiuri lubrifiante pentru tracţiune
09220000-7 │Vaselinã, cearã de ţiţei şi benzine speciale
09221000-4 │Vaselinã şi cearã de ţiţei
09221100-5 │Vaselinã
09221200-6 │Parafinã
09221300-7 │Cearã de ţiţei
09221400-8 │Reziduuri de ţiţei
09222000-1 │Benzine speciale
09222100-2 │White-spirit
09230000-0 │Ţiţei
09240000-3 │Produse derivate din petrol şi cãrbune
09241000-0 │Şist bituminos sau petrolifer
09242000-7 │Produse derivate din cãrbune
09242100-8 │Ulei de huilã
09300000-2 │Electricitate, încãlzire, energie solarã şi nuclearã
09310000-5 │Electricitate
09320000-8 │Aburi, apã caldã şi produse conexe
09321000-5 │Apã caldã
09322000-2 │Aburi
09323000-9 │Încãlzire urbanã
09324000-6 │Încãlzire la distanţã
09330000-1 │Energie solarã
09331000-8 │Panouri solare
09331100-9 │Captori solari pentru producerea cãldurii
09331200-0 │Module solare fotovoltaice
09332000-5 │Instalaţie solarã
09340000-4 │Combustibili nucleari
09341000-1 │Uraniu
09342000-8 │Plutoniu
09343000-5 │Materiale radioactive
09344000-2 │Radioizotopi
14000000-1 │Produse de minerit, metale de bazã şi produse conexe
14200000-3 │Nisip şi argilã
14210000-6 │Pietriş, nisip, piatrã concasatã şi agregate
14211000-3 │Nisip
14211100-4 │Nisip natural
14212000-0 │Granule, criblurã, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatrã
│fãrâmiţatã şi concasatã, amestecuri de piatrã, amestec de nisip
│şi pietriş şi alte agregate
14212100-1 │Bolovani şi pietriş
14212110-4 │Pietre mici
14212120-7 │Pietriş
14212200-2 │Agregate
14212210-5 │Amestec de nisip şi pietriş
14212300-3 │Piatrã de carierã şi concasatã
14212310-6 │Balast
14212320-9 │Granit concasat
14212330-2 │Bazalt concasat
14212400-4 │Pãmânt
14212410-7 │Pãmânt vegetal
14212420-0 │Subsol
14212430-3 │Criblurã
14213000-7 │Macadam, macadam gudronat şi nisip gudronat
14213100-8 │Macadam
14213200-9 │Macadam gudronat
14213300-0 │Nisip gudronat
14220000-9 │Argilã şi caolin
14221000-6 │Argilã
14222000-3 │Caolin
14300000-4 │Produse anorganice chimice şi îngrãşãminte minerale
14310000-7 │Îngrãşãminte minerale
14311000-4 │Calciu natural, fosfat aluminocalcic şi sãruri naturale brute
│de potasiu
14311100-5 │Calciu natural
14311200-6 │Fosfaţi aluminocalcici
14311300-7 │Sãruri naturale brute de potasiu
14312000-1 │Pirite de fier
14312100-2 │Pirite de fier neprãjite
14320000-0 │Produse anorganice chimice
14400000-5 │Sare şi clorurã de sodiu pur
14410000-8 │Sare gemã
14420000-1 │Sare marinã
14430000-4 │Sare concentratã prin evaporare şi clorurã de sodiu purã
14450000-0 │Saramurã
14500000-6 │Produse conexe de exploatare minierã şi în carierã
14520000-2 │Pietre preţioase şi semipreţioase, piatrã ponce, şmirghel,
│abrazivi naturali, alte minerale şi metale preţioase
14521000-9 │Pietre preţioase şi semipreţioase
14521100-0 │Pietre preţioase
14521140-2 │Praf sau pulbere de pietre preţioase
14521200-1 │Pietre semipreţioase
14521210-4 │Praf sau pulbere de pietre semipreţioase
14522000-6 │Diamante industriale; piatrã ponce; şmirghel şi alţi abrazivi
│naturali
14522100-7 │Piatrã ponce
14522200-8 │Diamante industriale
14522300-9 │Şmirghel
14522400-0 │Abrazivi naturali
14523000-3 │Minerale, metale preţioase conexe şi produse asociate
14523100-4 │Minerale
14523200-5 │Aur
14523300-6 │Argint
14523400-7 │Platinã
14600000-7 │Minereuri metalifere şi aliaje
14610000-0 │Minereuri metalifere
14611000-7 │Minereuri de fier
14612000-4 │Minereuri de metale neferoase
14612100-5 │Minereuri de cupru
14612200-6 │Minereuri de nichel
14612300-7 │Minereuri de aluminiu
14612400-8 │Minereuri de metale preţioase
14612500-9 │Minereuri de plumb
14612600-0 │Minereuri de zinc
14612700-1 │Minereuri de staniu
14613000-1 │Minereuri de uraniu şi toriu
14613100-2 │Minereuri de uraniu
14613200-3 │Minereuri de toriu
14614000-8 │Diverse minereuri
14620000-3 │Aliaje
14621000-0 │Feroaliaje
14621100-1 │Feroaliaje din afara CECO
14621110-4 │Feromangan
14621120-7 │Ferocrom
14621130-0 │Feronichel
14622000-7 │Oţel
14630000-6 │Zgurã, zgurã de metal, deşeuri şi resturi feroase
14700000-8 │Metale de bazã
14710000-1 │Fier, plumb, zinc, staniu şi cupru
14711000-8 │Fier
14711100-9 │Fontã brutã
14712000-5 │Plumb
14713000-2 │Zinc
14714000-9 │Staniu
14715000-6 │Cupru
14720000-4 │Aluminiu, nichel, scandiu, titan şi vanadiu
14721000-1 │Aluminiu
14721100-2 │Oxid de aluminiu
14722000-8 │Nichel
14723000-5 │Scandiu
14724000-2 │Titan
14725000-9 │Vanadiu
14730000-7 │Crom, mangan, cobalt, ytriu şi zirconiu
14731000-4 │Crom
14732000-1 │Mangan
14733000-8 │Cobalt
14734000-5 │Ytriu
14735000-2 │Zirconiu
14740000-0 │Molibden, techneţiu, ruteniu şi rodiu
14741000-7 │Molibden
14742000-4 │Techneţiu
14743000-1 │Ruteniu
14744000-8 │Rodiu
14750000-3 │Cadmiu, luteţiu, hafniu, tantal şi tungsten
14751000-0 │Cadmiu
14752000-7 │Luteţiu
14753000-4 │Hafniu
14754000-1 │Tantal
14755000-8 │Tungsten
14760000-6 │Iridiu, galiu, indiu, taliu şi bariu
14761000-3 │Iridiu
14762000-0 │Galiu
14763000-7 │Indiu
14764000-4 │Taliu
14765000-1 │Bariu
14770000-9 │Cesiu, stronţiu, rubidiu şi calciu
14771000-6 │Cesiu
14772000-3 │Stronţiu
14773000-0 │Rubidiu
14774000-7 │Calciu
14780000-2 │Potasiu, magneziu, sodiu şi litiu
14781000-9 │Potasiu
14782000-6 │Magneziu
14783000-3 │Sodiu
14784000-0 │Litiu
14790000-5 │Niobiu, osmiu, reniu şi paladiu
14791000-2 │Niobiu
14792000-9 │Osmiu
14793000-6 │Reniu
14794000-3 │Paladiu
14800000-9 │Diverse produse minerale nemetalice
14810000-2 │Produse abrazive
14811000-9 │Pietre de moarã, pietre de polizat şi pietre de tocilã
14811100-0 │Pietre de moarã
14811200-1 │Pietre de polizat
14811300-2 │Pietre de tocilã
14812000-6 │Pulbere sau granule abrazive
14813000-3 │Corindon artificial
14814000-0 │Grafit artificial
14820000-5 │Sticlã
14830000-8 │Fibre de sticlã
14900000-0 │Materii prime secundare de recuperare
14910000-3 │Materii prime secundare metalice de recuperare
14920000-6 │Materii prime secundare nemetalice de recuperare
14930000-9 │Cenuşã şi resturi cu conţinut de metale
15000000-8 │Alimente, bãuturi, tutun şi produse conexe
15100000-9 │Produse de origine animalã, carne şi produse din carne
15110000-2 │Carne
15111000-9 │Carne de bovine
15111100-0 │Carne de vitã
15111200-1 │Carne de mânzat
15112000-6 │Carne de pasãre
15112100-7 │Carne proaspãtã de pasãre
15112110-0 │Carne de gâscã
15112120-3 │Carne de curcan
15112130-6 │Carne de pui
15112140-9 │Carne de raţã
15112300-9 │Ficat de pasãre
15112310-2 │Foie gras
15113000-3 │Carne de porc
15114000-0 │Organe comestibile
15115000-7 │Carne de miel şi de oaie
15115100-8 │Carne de miel
15115200-9 │Carne de oaie
15117000-1 │Carne de caprã
15118000-8 │Carne de cal, de mãgar, de catâr sau de bardou
15118100-9 │Carne de cal
15118900-7 │Carne de mãgar, de catâr sau de bardou
15119000-5 │Diverse tipuri de carne
15119100-6 │Carne de iepure de casã
15119200-7 │Carne de iepure de câmp
15119300-8 │Vânat
15119400-9 │Picioare de broascã
15119500-0 │Porumbei
15119600-1 │Carne de peşte
15130000-8 │Produse din carne
15131000-5 │Conserve şi produse din carne
15131100-6 │Produse pe bazã de carne pentru cârnaţi
15131110-9 │Carne pentru cârnaţi
15131120-2 │Salamuri
15131130-5 │Cârnaţi
15131134-3 │Sângerete şi alţi cârnaţi pe bazã de sânge
15131135-0 │Cârnaţi de pasãre
15131200-7 │Carne uscatã, sãratã, afumatã sau condimentatã
15131210-0 │Jambon afumat
15131220-3 │Slãninã
15131230-6 │Salam
15131300-8 │Preparate din ficat
15131310-1 │Pateu
15131320-4 │Preparate pe bazã de ficat de gâscã sau de raţã
15131400-9 │Produse pe bazã de carne de porc
15131410-2 │Jambon
15131420-5 │Chiftele
15131490-6 │Mâncãruri din carne de porc
15131500-0 │Produse pe bazã de carne de pasãre
15131600-1 │Produse pe bazã de carne de vitã şi de mânzat
15131610-4 │Chiftele din carne de vitã
15131620-7 │Carne de vitã tocatã
15131640-3 │Chifle cu carne de vitã tocatã
15131700-2 │Preparate pe bazã de carne
15200000-0 │Peşte preparat şi conserve de peşte
15210000-3 │File de peşte, ficat şi icre sau lapţi de peşte
15211000-0 │File de peşte
15211100-1 │File proaspãt de peşte
15212000-7 │Icre sau lapţi de peşte
15213000-4 │Ficat de peşte
15220000-6 │Peşte, file de peşte şi alte tipuri de carne de peşte congelate
15221000-3 │Peşte congelat
15229000-9 │Produse congelate pe bazã de peşte
15230000-9 │Peşte uscat sau sãrat; peşte în saramurã; peşte afumat
15231000-6 │Peşte uscat
15232000-3 │Peşte sãrat
15233000-0 │Peşte în saramurã
15234000-7 │Peşte afumat
15235000-4 │Conserve de peşte
15240000-2 │Peşte în conservã sau cutie şi alte tipuri de peşte preparat
│sau în conservã
15241000-9 │Peşte pane sau acoperit în alt mod, în conservã sau cutie
15241100-0 │Somon în conservã
15241200-1 │Hering preparat sau în conservã
15241300-2 │Sardine
15241400-3 │Ton în conservã
15241500-4 │Macrou de Atlantic
15241600-5 │Hamsii
15241700-6 │Batoane de peşte file
15241800-7 │Preparate pe bazã de peşte pane sau acoperit în alt mod
15242000-6 │Mâncãruri preparate din peşte
15243000-3 │Preparate pe bazã de peşte
15244000-0 │Caviar şi icre
15244100-1 │Caviar
15244200-2 │Icre
15250000-5 │Fructe de mare
15251000-2 │Crustacee congelate
15252000-9 │Crustacee preparate sau în conservã
15253000-6 │Produse pe bazã de moluşte
15300000-1 │Fructe, legume şi produse conexe
15310000-4 │Cartofi şi produse pe bazã de cartofi
15311000-1 │Cartofi congelaţi
15311100-2 │Chips şi cartofi prãjiţi
15311200-3 │Cartofi tãiaţi cuburi, rondele şi alte tipuri de cartofi congelaţi
15312000-8 │Produse din cartofi
15312100-9 │Piure de cartofi instant
15312200-0 │Cartofi semipreparaţi
15312300-1 │Cartofi chips
15312310-4 │Cartofi chips aromatizaţi
15312400-2 │Gustãri din cartofi
15312500-3 │Crochete de cartofi
15313000-5 │Cartofi transformaţi
15320000-7 │Sucuri de fructe şi de legume
15321000-4 │Sucuri de fructe
15321100-5 │Suc de portocale
15321200-6 │Suc de grepfrut
15321300-7 │Suc de lãmâie
15321400-8 │Suc de ananas
15321500-9 │Suc de struguri
15321600-0 │Suc de mere
15321700-1 │Amestecuri de sucuri neconcentrate
15321800-2 │Sucuri concentrate
15322000-1 │Sucuri de legume
15322100-2 │Suc de tomate
15330000-0 │Fructe şi legume transformate
15331000-7 │Legume transformate
15331100-8 │Legume proaspete sau congelate
15331110-1 │Rãdãcinoase transformate
15331120-4 │Tuberculi transformaţi
15331130-7 │Fasole, mazãre, ardei, tomate şi alte legume
15331131-4 │Fasole transformatã
15331132-1 │Mazãre transformatã
15331133-8 │Mazãre sfãrâmatã
15331134-5 │Tomate transformate
15331135-2 │Ciuperci transformate
15331136-9 │Ardei transformaţi
15331137-6 │Germeni de soia
15331138-3 │Trufe
15331140-0 │Legume pentru frunze şi varzã
15331142-4 │Varzã transformatã
15331150-3 │Legume cu pãstãi transformate
15331170-9 │Legume congelate
15331400-1 │Legume în conservã şi/sau la cutie
15331410-4 │Fasole în sos tomat
15331411-1 │Fasole albã în sos tomat
15331420-7 │Tomate în conservã
15331423-8 │Tomate la cutie
15331425-2 │Piure de tomate
15331427-6 │Piure concentrat de tomate
15331428-3 │Sos de tomate
15331430-0 │Ciuperci la cutie
15331450-6 │Mãsline transformate
15331460-9 │Legume la cutie
15331461-6 │Varzã acrã la cutie
15331462-3 │Mazãre la cutie
15331463-0 │Fasole boabe la cutie
15331464-7 │Fasole întreagã la cutie
15331465-4 │Sparanghel la cutie
15331466-1 │Mãsline la cutie
15331470-2 │Porumb dulce
15331480-5 │Legume conservate provizoriu
15331500-2 │Legume conservate în oţet
15332000-4 │Fructe şi fructe cu coajã lignifiatã transformate
15332100-5 │Fructe transformate
15332140-7 │Mere transformate
15332150-0 │Pere transformate
15332160-3 │Banane transformate
15332170-6 │Rubarbã
15332180-9 │Pepeni galbeni
15332200-6 │Dulceţuri şi marmelade; jeleuri de fructe; piureuri
│şi paste de fructe sau de fructe cu coajã lignifiatã
15332230-5 │Marmelade
15332231-2 │Marmeladã de portocale
15332232-9 │Marmeladã de lãmâie
15332240-8 │Jeleuri de fructe
15332250-1 │Paste de fructe
15332260-4 │Paste de fructe cu coajã lignifiatã
15332261-1 │Unt de arahide
15332270-7 │Piureuri de fructe
15332290-3 │Dulceţuri
15332291-0 │Dulceaţã de caise
15332292-7 │Dulceaţã de mure
15332293-4 │Dulceaţã de coacãze
15332294-1 │Dulceaţã de cireşe
15332295-8 │Dulceaţã de zmeurã
15332296-5 │Dulceaţã de cãpşuni
15332300-7 │Fructe cu coajã lignifiatã transformate
15332310-0 │Fructe cu coajã lignifiatã prãjite sau sãrate
15332400-8 │Conserve de fructe
15332410-1 │Fructe uscate
15332411-8 │Stafide de Corint transformate
15332412-5 │Stafide transformate
15332419-4 │Sultanine
15333000-1 │Produse vegetale secundare
15400000-2 │Uleiuri şi grãsimi animale sau vegetale
15410000-5 │Uleiuri şi grãsimi animale sau vegetale brute
15411000-2 │Uleiuri animale sau vegetale
15411100-3 │Uleiuri vegetale
15411110-6 │Ulei de mãsline
15411120-9 │Ulei de susan
15411130-2 │Ulei de arahide
15411140-5 │Ulei de cocos
15411200-4 │Ulei pentru gãtit
15411210-7 │Ulei pentru prãjit
15412000-9 │Grãsimi
15412100-0 │Grãsimi animale
15412200-1 │Grãsimi vegetale
15413000-6 │Reziduuri solide de grãsimi sau de uleiuri vegetale
15413100-7 │Şrot
15420000-8 │Uleiuri şi grãsimi rafinate
15421000-5 │Uleiuri rafinate
15422000-2 │Grãsimi rafinate
15423000-9 │Grãsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate
15424000-6 │Ceruri vegetale
15430000-1 │Grãsimi comestibile
15431000-8 │Margarinã şi preparate similare
15431100-9 │Margarinã
15431110-2 │Margarinã lichidã
15431200-0 │Produse tartinabile cu un conţinut redus sau scãzut de grãsimi
15500000-3 │Produse lactate
15510000-6 │Lapte şi smântânã
15511000-3 │Lapte
15511100-4 │Lapte pasteurizat
15511200-5 │Lapte sterilizat
15511210-8 │Lapte UHT
15511300-6 │Lapte degresat
15511400-7 │Lapte semidegresat
15511500-8 │Lapte integral
15511600-9 │Lapte condensat
15511700-0 │Lapte praf
15512000-0 │Smântânã
15512100-1 │Smântânã semigrasã
15512200-2 │Smântânã grasã
15512300-3 │Smântânã groasã
15512900-9 │Smântânã pentru frişcã
15530000-2 │Unt
15540000-5 │Brânzeturi
15541000-2 │Brânzã de masã
15542000-9 │Brânzã proaspãtã
15542100-0 │Cottage cheese
15542200-1 │Brânzã cu pastã moale
15542300-2 │Brânzã Feta
15543000-6 │Brânzã rasã, pulbere, cu mucegai şi alte tipuri de brânzã
15543100-7 │Brânzã cu mucegai
15543200-8 │Brânzã Cheddar
15543300-9 │Brânzã rasã
15543400-0 │Parmezan
15544000-3 │Brânzã cu pastã tare
15545000-0 │Brânzã tartinabilã
15550000-8 │Diverse produse lactate
15551000-5 │Iaurt şi alte produse lactate fermentate
15551300-8 │Iaurt
15551310-1 │Iaurt natural
15551320-4 │Iaurt aromatizat
15551500-0 │Zarã
15552000-2 │Cazeinã
15553000-9 │Lactozã sau sirop de lactozã
15554000-6 │Zer
15555000-3 │Îngheţatã şi produse similare
15555100-4 │Îngheţatã
15555200-5 │Şerbet
15600000-4 │Produse de morãrit, amidon şi produse amilacee
15610000-7 │Produse de morãrit
15611000-4 │Orez decorticat
15612000-1 │Fãinã de cereale sau fãinã vegetalã şi produse conexe
15612100-2 │Fãinã de grâu
15612110-5 │Fãinã integralã
15612120-8 │Fãinã de panificaţie
15612130-1 │Fãinã simplã
15612150-7 │Fãinã de patiserie
15612190-9 │Fãinã cu ferment
15612200-3 │Fãinã de cereale
15612210-6 │Fãinã de porumb
15612220-9 │Fãinã de orez
15612300-4 │Fãinuri vegetale
15612400-5 │Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificaţie
15612410-8 │Preparate pentru prãjituri
15612420-1 │Preparate pentru copt
15612500-6 │Produse de brutãrie
15613000-8 │Produse pe bazã de boabe de cereale
15613100-9 │Ovãz mãcinat
15613300-1 │Produse cerealiere
15613310-4 │Cereale pentru micul dejun
15613311-1 │Fulgi de porumb
15613313-5 │Musli sau echivalent
15613319-7 │Grâu expandat
15613380-5 │Fulgi de ovãz
15614000-5 │Orez transformat
15614100-6 │Orez cu bob lung
15614200-7 │Orez mãcinat
15614300-8 │Brizurã de orez
15615000-2 │Tãrâţe
15620000-0 │Amidonuri şi produse amilacee
15621000-7 │Ulei de porumb
15622000-4 │Glucozã şi produse pe bazã de glucozã, fructozã şi produse
│pe bazã de fructozã
15622100-5 │Glucozã şi produse pe bazã de glucozã
15622110-8 │Glucozã
15622120-1 │Sirop de glucozã
15622300-7 │Fructozã şi produse pe bazã de fructozã
15622310-0 │Fructozã
15622320-3 │Preparate pe bazã de fructozã
15622321-0 │Soluţii de fructozã
15622322-7 │Sirop de fructozã
15623000-1 │Amidon şi fecule
15624000-8 │Tapioca
15625000-5 │Griş
15626000-2 │Praf de budincã
15700000-5 │Furaje
15710000-8 │Furaje preparate pentru animale de fermã sau pentru alte animale
15711000-5 │Hranã pentru peşti
15712000-2 │Furaje uscate
15713000-9 │Hranã pentru animale de companie
15800000-6 │Diverse produse alimentare
15810000-9 │Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetãrie
│proaspete
15811000-6 │Produse de panificaţie
15811100-7 │Pâine
15811200-8 │Chifle
15811300-9 │Cornuri
15811400-0 │Gogoşi
15811500-1 │Produse de panificaţie preparate
15811510-4 │Sendvişuri
15811511-1 │Sendvişuri preparate
15812000-3 │Produse de patiserie şi de cofetãrie
15812100-4 │Produse de patiserie
15812120-0 │Plãcinte
15812121-7 │Plãcinte sãrate
15812122-4 │Plãcinte dulci
15812200-5 │Produse de cofetãrie
15813000-0 │Alimente pentru micul dejun
15820000-2 │Pişcoturi şi biscuiţi; produse de patiserie şi de cofetãrie
│conservate
15821000-9 │Produse de panificaţie prãjite şi produse de patiserie
15821100-0 │Produse de panificaţie prãjite
15821110-3 │Pâine prãjitã
15821130-9 │Pâine crocantã
15821150-5 │Pişcoturi
15821200-1 │Biscuiţi dulci
15830000-5 │Zahãr şi produse conexe
15831000-2 │Zahãr
15831200-4 │Zahãr alb
15831300-5 │Zahãr de arţar şi sirop de arţar
15831400-6 │Melasã
15831500-7 │Siropuri de zahãr
15831600-8 │Miere
15832000-9 │Deşeuri provenite de la fabricarea zahãrului
15833000-6 │Produse pe bazã de zahãr
15833100-7 │Deserturi
15833110-0 │Blaturi de tarte
15840000-8 │Cacao, ciocolatã şi produse zaharoase
15841000-5 │Cacao
15841100-6 │Pastã de cacao
15841200-7 │Unt, grãsime sau ulei de cacao
15841300-8 │Cacao pudrã neîndulcitã
15841400-9 │Cacao pudrã îndulcitã
15842000-2 │Ciocolatã şi produse zaharoase
15842100-3 │Ciocolatã
15842200-4 │Produse pe bazã de ciocolatã
15842210-7 │Ciocolatã de bãut
15842220-0 │Batoane de ciocolatã
15842300-5 │Dulciuri
15842310-8 │Bomboane
15842320-1 │Nuga
15842400-6 │Fructe, fructe cu coajã lignifiatã sau coajã de fructe conservate
│în zahãr
15850000-1 │Paste fãinoase
15851000-8 │Produse fãinoase
15851100-9 │Paste fãinoase nepreparate
15851200-0 │Paste fãinoase preparate şi cuşcuş
15851210-3 │Paste fãinoase preparate
15851220-6 │Paste fãinoase umplute
15851230-9 │Lasagna
15851250-5 │Cuşcuş
15851290-7 │Paste fãinoase în conservã
15860000-4 │Cafea, ceai şi produse conexe
15861000-1 │Cafea
15861100-2 │Cafea prãjitã
15861200-3 │Cafea decafeinizatã
15862000-8 │Înlocuitori de cafea
15863000-5 │Ceai
15863100-6 │Ceai verde
15863200-7 │Ceai negru
15864000-2 │Preparate de ceai sau de mate
15864100-3 │Ceai la pliculeţ
15865000-9 │Infuzii de ceaiuri de plante
15870000-7 │Condimente şi mirodenii
15871000-4 │Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; fãinã şi praf de muştar;
│muştar preparat
15871100-5 │Oţet şi înlocuitori de oţet
15871110-8 │Oţet sau echivalent
15871200-6 │Sosuri, amestecuri de condimente şi de mirodenii
15871210-9 │Sos de soia
15871230-5 │Ketchup
15871250-1 │Muştar
15871260-4 │Sosuri
15871270-7 │Amestecuri de condimente
15871273-8 │Maionezã
15871274-5 │Produse tartinabile pentru sendvişuri
15871279-0 │Chutney
15872000-1 │Plante aromatice şi mirodenii
15872100-2 │Piper
15872200-3 │Mirodenii
15872300-4 │Plante aromatice
15872400-5 │Sare
15872500-6 │Ghimbir
15880000-0 │Produse nutriţionale speciale
15881000-7 │Preparate alimentare omogenizate
15882000-4 │Produse dietetice
15884000-8 │Alimente pentru nou-nãscuţi
15890000-3 │Diverse produse alimentare şi produse uscate
15891000-0 │Supe şi ciorbe
15891100-1 │Supe pe bazã de carne
15891200-2 │Supe pe bazã de peşte
15891300-3 │Supe mixte
15891400-4 │Supe
15891410-7 │Supe instant
15891500-5 │Ciorbe
15891600-6 │Supe concentrate
15891610-9 │Ciorbe instant
15891900-9 │Supe de legume
15892000-7 │Sucuri şi extracte vegetale, substanţe peptice şi agenţi de
│îngroşare
15892100-8 │Sucuri vegetale
15892200-9 │Extracte vegetale
15892400-1 │Agenţi de îngroşare
15893000-4 │Produse uscate
15893100-5 │Preparate alimentare
15893200-6 │Preparate pentru desert
15893300-7 │Preparate pentru sosuri
15894000-1 │Produse alimentare transformate
15894100-2 │Mâncare vegetarianã
15894200-3 │Mâncare preparatã
15894210-6 │Mâncare pentru şcoli
15894220-9 │Mâncare pentru spitale
15894300-4 │Feluri de mâncare preparate
15894400-5 │Gustãri
15894500-6 │Produse pentru distribuitoare automate
15894600-7 │Garnituri pentru sendvişuri
15894700-8 │Delicatese
15895000-8 │Produse de fast-food
15895100-9 │Hamburgeri
15896000-5 │Produse congelate
15897000-2 │Conserve de alimente şi raţii militare
15897100-3 │Raţii militare
15897200-4 │Conserve de alimente
15897300-5 │Pachete de alimente
15898000-9 │Drojdie
15899000-6 │Praf de copt
15900000-7 │Bãuturi, tutun şi produse conexe
15910000-0 │Bãuturi alcoolice distilate
15911000-7 │Bãuturi spirtoase
15911100-8 │Spirtoase
15911200-9 │Lichioruri
15930000-6 │Vinuri
15931000-3 │Vinuri nearomatizate
15931100-4 │Vin spumant
15931200-5 │Vin de masã
15931300-6 │Porto
15931400-7 │Madeira
15931500-8 │Must de struguri
15931600-9 │Sherry
15932000-0 │Drojdie de vin
15940000-9 │Cidru şi alte vinuri pe bazã de fructe
15941000-6 │Cidru
15942000-3 │Vinuri pe bazã de fructe
15950000-2 │Bãuturi fermentate nedistilate
15951000-9 │Vermut
15960000-5 │Bere de malţ
15961000-2 │Bere
15961100-3 │Bere blondã
15962000-9 │Borhoturi din fabricarea şi distilarea berii
15980000-1 │Bãuturi fãrã alcool
15981000-8 │Apã mineralã
15981100-9 │Apã mineralã platã
15981200-0 │Apã mineralã carbogazoasã
15981300-1 │Apã în stare solidã
15981310-4 │Gheaţã
15981320-7 │Zãpadã
15981400-2 │Ape minerale aromatizate
15982000-5 │Bãuturi nealcoolice
15982100-6 │Siropuri de fructe
15982200-7 │Lapte cu ciocolatã
15990000-4 │Tutun, produse pe bazã de tutun şi articole conexe
15991000-1 │Produse pe bazã de tutun
15991100-2 │Ţigãri de foi
15991200-3 │Trabucuri
15991300-4 │Ţigãri
15992000-8 │Tutun
15992100-9 │Tutun prelucrat
15993000-5 │Articole de tutungerie
15994000-2 │Hârtie pentru ţigãri şi hârtie de filtru
15994100-3 │Hârtie pentru ţigãri
15994200-4 │Hârtie de filtru
16000000-5 │Utilaje agricole
16100000-6 │Utilaje agricole şi forestiere pentru pregãtirea sau cultivarea
│solului
16110000-9 │Pluguri sau grape cu discuri
16120000-2 │Grape, grape cu cuţite, cultivatoare, maşini de plivit sau
│prãşitoare
16130000-5 │Semãnãtoare, plantatoare sau maşini de repicat
16140000-8 │Distribuitoare de îngrãşãminte naturale
16141000-5 │Distribuitoare de îngrãşãminte
16150000-1 │Tãvãluge pentru peluze sau pentru terenuri de sport
16160000-4 │Diverse echipamente de grãdinãrit
16300000-8 │Secerãtoare
16310000-1 │Cositoare
16311000-8 │Maşini de tuns iarba
16311100-9 │Maşini de tuns iarba pentru peluze, parcuri şi terenuri de sport
16320000-4 │Maşini de cosit
16330000-7 │Prese de balotat pentru paie sau pentru furaje
16331000-4 │Prese de balotat
16340000-0 │Combine agricole
16400000-9 │Maşini agricole sau horticole de pulverizat
16500000-0 │Remorci şi semiremorci cu încãrcare automatã sau de descãrcare
│pentru agriculturã
16510000-3 │Remorci cu încãrcare automatã pentru agriculturã
16520000-6 │Remorci de descãrcare pentru agriculturã
16530000-9 │Semiremorci cu încãrcare automatã pentru agriculturã
16540000-2 │Semiremorci de descãrcare pentru agriculturã
16600000-1 │Utilaje agricole sau forestiere specializate
16610000-4 │Maşini de curãţare, de triere sau de sortare a ouãlor,
│a fructelor sau a altor produse agricole
16611000-1 │Maşini de curãţare a produselor agricole
16611100-2 │Maşini de curãţare a ouãlor
16611200-3 │Maşini de curãţare a fructelor
16612000-8 │Maşini de triere sau de sortare a produselor agricole
16612100-9 │Maşini de triere sau de sortare a ouãlor
16612200-0 │Maşini de triere sau de sortare a fructelor
16613000-5 │Maşini de curãţare, de triere sau de sortare a seminţelor,
│a boabelor sau a legumelor uscate
16620000-7 │Aparate de muls
16630000-0 │Utilaje pentru prepararea furajelor
16640000-3 │Utilaje apicole
16650000-6 │Utilaje avicole
16651000-3 │Incubatoare şi clocitoare avicole
16700000-2 │Tractoare
16710000-5 │Tractoare agricole cu însoţitor uman
16720000-8 │Tractoare uzate
16730000-1 │Motoare de tracţiune
16800000-3 │Piese pentru utilaje agricole şi forestiere
16810000-6 │Piese pentru utilaje agricole
16820000-9 │Piese pentru utilaje forestiere
18000000-9 │Îmbrãcãminte, încãlţãminte, articole de voiaj şi accesorii
18100000-0 │Îmbrãcãminte de uz profesional, îmbrãcãminte specialã de lucru
│şi accesorii
18110000-3 │Îmbrãcãminte de uz profesional
18113000-4 │Îmbrãcãminte de uz industrial
18114000-1 │Salopete de lucru
18130000-9 │Îmbrãcãminte specialã de lucru
18132000-3 │Îmbrãcãminte de zbor
18132100-4 │Veste de zbor
18132200-5 │Costume de zbor
18140000-2 │Accesorii pentru îmbrãcãminte de lucru
18141000-9 │Mãnuşi de lucru
18142000-6 │Viziere de siguranţã
18143000-3 │Echipamente de protecţie
18200000-1 │Îmbrãcãminte de exterior
18210000-4 │Mantouri
18211000-1 │Pelerine
18212000-8 │Cape
18213000-5 │Jachete de vânt
18220000-7 │Îmbrãcãminte de protecţie împotriva intemperiilor
18221000-4 │Îmbrãcãminte impermeabilã
18221100-5 │Pelerine impermeabile
18221200-6 │Hanorace
18221300-7 │Impermeabile
18222000-1 │Haine de serviciu
18222100-2 │Costume (bãrbaţi); taioare (femei)
18222200-3 │Compleuri
18223000-8 │Jachete şi blazere
18223100-9 │Blazere
18223200-0 │Jachete
18224000-5 │Îmbrãcãminte din textile acoperite sau impregnate
18230000-0 │Diverse tipuri de îmbrãcãminte de exterior
18231000-7 │Rochii
18232000-4 │Fuste
18233000-1 │Şorturi
18234000-8 │Pantaloni
18235000-5 │Pulovere, cardigane şi articole similare
18235100-6 │Pulovere
18235200-7 │Cardigane
18235300-8 │Jachete flauşate
18235400-9 │Veste
18300000-2 │Articole de îmbrãcãminte
18310000-5 │Lenjerie de corp
18311000-2 │Furouri
18312000-9 │Lenjerie intimã pentru femei
18313000-6 │Slipuri pentru femei
18314000-3 │Halate de baie
18315000-0 │Ciorapi de damã
18316000-7 │Ciorapi cu chilot
18317000-4 │Şosete
18318000-1 │Îmbrãcãminte de noapte
18318100-2 │Cãmãşi de noapte
18318200-3 │Capoate
18318300-4 │Pijamale
18318400-5 │Maiouri
18318500-6 │Cãmãşi de noapte pentru femei
18320000-8 │Sutiene, corsete, jartiere şi articole similare
18321000-5 │Sutiene
18322000-2 │Corsete
18323000-9 │Jartiere
18330000-1 │Tricouri şi cãmãşi
18331000-8 │Tricouri
18332000-5 │Cãmãşi
18333000-2 │Tricouri polo
18400000-3 │Îmbrãcãminte specialã şi accesorii
18410000-6 │Îmbrãcãminte specialã
18411000-3 │Îmbrãcãminte pentru bebeluşi
18412000-0 │Îmbrãcãminte sport
18412100-1 │Treninguri
18412200-2 │Cãmãşi de sport
18412300-3 │Costume de schi
18412800-8 │Costume de baie
18420000-9 │Accesorii vestimentare
18421000-6 │Batiste
18422000-3 │Eşarfe
18423000-0 │Cravate
18424000-7 │Mãnuşi
18424300-0 │Mãnuşi de unicã folosinţã
18424400-1 │Mãnuşi cu un deget
18424500-2 │Mãnuşi lungi
18425000-4 │Centuri
18425100-5 │Banduliere
18440000-5 │Pãlãrii şi articole pentru acoperit capul
18441000-2 │Pãlãrii
18443000-6 │Articole pentru acoperit capul şi accesorii
18443100-7 │Banderole
18443300-9 │Articole pentru acoperit capul
18443310-2 │Berete
18443320-5 │Berete de campanie
18443330-8 │Glugi
18443340-1 │Şepci
18443400-0 │Şireturi de trecut pe sub bãrbie pentru articolele pentru cap
18443500-1 │Viziere
18444000-3 │Articole de protecţie pentru cap
18444100-4 │Articole de siguranţã pentru cap
18444110-7 │Caschete
18444111-4 │Caschete antişoc
18444112-1 │Cãşti de bicicletã
18444200-5 │Cãşti de siguranţã
18450000-8 │Închizãtori (pentru îmbrãcãminte)
18451000-5 │Nasturi
18451100-6 │Pãrţi de nasturi
18452000-2 │Ace de siguranţã
18453000-9 │Fermoare
18500000-4 │Bijuterii, ceasuri şi articole conexe
18510000-7 │Bijuterii şi articole conexe
18511000-4 │Pietre preţioase pentru bijuterii
18511100-5 │Diamante
18511200-6 │Rubine
18511300-7 │Smaralde
18511400-8 │Piatrã de opal
18511500-9 │Piatrã de cuarţ
18511600-0 │Piatrã de turmalinã
18512000-1 │Monede şi medalii
18512100-2 │Monede
18512200-3 │Medalii
18513000-8 │Bijuterii
18513100-9 │Perle
18513200-0 │Piese de orfevrerie
18513300-1 │Articole din metale preţioase
18513400-2 │Articole din pietre preţioase sau semipreţioase
18513500-3 │Articole de argintãrie
18520000-0 │Orologerie personalã
18521000-7 │Ceasuri
18521100-8 │Sticlã pentru ceasuri de mânã
18522000-4 │Ceasuri de mânã
18523000-1 │Cronometre
18530000-3 │Cadouri şi recompense
18600000-5 │Blãnuri şi articole din blanã
18610000-8 │Articole din blanã
18611000-5 │Piei cu blanã
18612000-2 │Îmbrãcãminte din blanã
18613000-9 │Articole din blanã artificialã
18620000-1 │Blãnuri
18800000-7 │Articole de încãlţãminte
18810000-0 │Încãlţãminte, alta decât încãlţãmintea pentru sport sau
│de protecţie
18811000-7 │Încãlţãminte impermeabilã
18812000-4 │Încãlţãminte cu pãrţi de cauciuc sau de material plastic
18812100-5 │Sandale cu feţe de cauciuc sau de material plastic
18812200-6 │Cizme de cauciuc
18812300-7 │Încãlţãminte de oraş cu feţe de cauciuc sau de material plastic
18812400-8 │Şlapi
18813000-1 │Încãlţãminte cu feţe de piele
18813100-2 │Sandale
18813200-3 │Papuci de casã
18813300-4 │Încãlţãminte de oraş
18814000-8 │Încãlţãminte cu feţe din material textil
18815000-5 │Cizme
18815100-6 │Botine
18815200-7 │Cizme trei sferturi
18815300-8 │Cizme lungi
18815400-9 │Cizme pescãreşti
18816000-2 │Galoşi
18820000-3 │Încãlţãminte pentru sport
18821000-0 │Încãlţãminte pentru schi
18821100-1 │Încãlţãminte pentru schi fond
18822000-7 │Încãlţãminte pentru antrenament
18823000-4 │Încãlţãminte pentru munte
18824000-1 │Încãlţãminte pentru fotbal
18830000-6 │Încãlţãminte de protecţie
18831000-3 │Încãlţãminte cu vârf de protecţie de metal
18832000-0 │Încãlţãminte specialã
18832100-1 │Încãlţãminte pentru zbor
18840000-9 │Pãrţi de încãlţãminte
18841000-6 │Feţe de încãlţãminte
18842000-3 │Tãlpi
18843000-0 │Tocuri
18900000-8 │Articole de voiaj, şelãrie, saci şi sãculeţe
18910000-1 │Şelãrie
18911000-8 │Şei
18912000-5 │Cravaşe
18913000-2 │Bice
18920000-4 │Articole de voiaj
18921000-1 │Valize
18923000-5 │Poşete şi portofele
18923100-6 │Poşete
18923200-7 │Portofele
18924000-2 │Cufere
18925000-9 │Suporturi pentru ploşti şi etuiuri
18925100-0 │Suporturi pentru ploşti
18925200-1 │Etuiuri
18929000-7 │Truse de toaletã
18930000-7 │Saci şi sãculeţe
18931000-4 │Genţi de voiaj
18931100-5 │Rucsacuri
18932000-1 │Genţi de sport
18933000-8 │Saci pentru expedieri poştale
18933100-9 │Saci poştali
18934000-5 │Sacoşe
18935000-2 │Saci de rufe
18936000-9 │Saci textili
18937000-6 │Saci de ambalaj
18937100-7 │Sãculeţe de ambalaj
18938000-3 │Pungi cu dublurã de protecţie
18939000-0 │Genţi de mânã
19000000-6 │Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc
19100000-7 │Piele
19110000-0 │Piele chamois
19120000-3 │Piele de bovidee sau de ecvidee
19130000-6 │Piele de ovine, de caprine sau de porcine
19131000-3 │Piele de oaie sau de miel
19132000-0 │Piele de caprã sau de ied
19133000-7 │Piele de porcine
19140000-9 │Piele de alte animale, piele reconstituitã sau alte tipuri
│de piele
19141000-6 │Piele de alte animale
19142000-3 │Piele reconstituitã
19143000-0 │Imitaţie de piele
19144000-7 │Piele lãcuitã
19160000-5 │Curele de ceas
19170000-8 │Articole din piele utilizate la maşini sau la dispozitive mecanice
19200000-8 │Materiale textile şi articole conexe
19210000-1 │Ţesãturi
19211000-8 │Ţesãturi sintetice
19211100-9 │Ţesãturi mixte
19212000-5 │Ţesãturi din bumbac
19212100-6 │Doc
19212200-7 │Denim
19212300-8 │Pânzã
19212310-1 │Articole din pânzã
19212400-9 │Poplin
19212500-0 │Şnururi
19212510-3 │Curele
19220000-4 │Materiale din lânã
19230000-7 │Ţesãturi de in
19231000-4 │Lenjerie
19240000-0 │Ţesãturi speciale
19241000-7 │Catifea
19242000-4 │Ţesãturi pluşate
19243000-1 │Ţesãturi pentru tapiţerie
19244000-8 │Ţesãturi pentru perdele
19245000-5 │Ţesãturi pentru cãptuşealã
19250000-3 │Ţesãturi tricotate sau croşetate
19251000-0 │Tricot
19251100-1 │Ţesãturi din catifea
19252000-7 │Ţesãturi croşetate
19260000-6 │Stofã
19270000-9 │Ţesãturi fãrã urzealã
19280000-2 │Lânã, piei brute şi prelucrate
19281000-9 │Lânã
19282000-6 │Piei prelucrate
19283000-3 │Piei prelucrate şi pene de pasãre
19400000-0 │Fire textile
19410000-3 │Fibre textile naturale
19420000-6 │Fibre textile artificiale
19430000-9 │Fire textile din fibre naturale
19431000-6 │Fire de mãtase
19432000-3 │Fire de lânã
19433000-0 │Fire de bumbac
19434000-7 │Fire de in
19435000-4 │Fire pentru cusut din fibre naturale
19435100-5 │Fire pentru cusut
19435200-6 │Fire pentru tricotat
19436000-1 │Fire din fibre textile vegetale
19440000-2 │Fire sau aţe sintetice
19441000-9 │Fire sintetice
19442000-6 │Aţe sintetice
19442100-7 │Aţe pentru cusut sintetice
19442200-8 │Fire pentru tricotat sintetice
19500000-1 │Materiale din cauciuc şi din plastic
19510000-4 │Produse din cauciuc
19511000-1 │Camere de aer, benzi de rulare şi flapsuri din cauciuc
19511100-2 │Flapsuri
19511200-3 │Camere de aer
19511300-4 │Benzi de rulare pentru pneuri
19512000-8 │Articole de cauciuc nevulcanizat
19513000-5 │Materiale textile cauciucate
19513100-6 │Material cord pentru pneuri
19513200-7 │Bandã adezivã din materiale textile cauciucate
19514000-2 │Cauciuc regenerat
19520000-7 │Produse din plastic
19521000-4 │Produse din polistiren
19521100-5 │Folii din polistiren
19521200-6 │Plãci din polistiren
19522000-1 │Rãşini
19522100-2 │Rãşini epoxidice
19522110-5 │Tuburi din rãşinã epoxidicã
19600000-2 │Deşeuri de piele, textile, de cauciuc şi de plastic
19610000-5 │Deşeuri de piele
19620000-8 │Deşeuri textile
19630000-1 │Deşeuri de cauciuc
19640000-4 │Saci şi pungi din polietilenã pentru deşeuri
19700000-3 │Cauciuc şi fibre sintetice
19710000-6 │Cauciuc sintetic
19720000-9 │Fibre sintetice
19721000-6 │Cabluri de fibre sintetice
19722000-3 │Fir cu rezistenţã mare
19723000-0 │Fir cu texturã simplã
19724000-7 │Monofilamente sintetice
19730000-2 │Fibre artificiale
19731000-9 │Fibre artificiale scurte
19732000-6 │Polipropilenã
19733000-3 │Fir cu texturã artificialã
22000000-0 │Imprimate şi produse conexe
22100000-1 │Cãrţi, broşuri şi pliante tipãrite
22110000-4 │Cãrţi tipãrite
22111000-1 │Cãrţi şcolare
22112000-8 │Manuale şcolare
22113000-5 │Cãrţi de bibliotecã
22114000-2 │Dicţionare, hãrţi, cãrţi de muzicã şi alte cãrţi
22114100-3 │Dicţionare
22114200-4 │Atlase
22114300-5 │Hãrţi
22114310-8 │Hãrţi de cadastru
22114311-5 │Copii heliografice
22114400-6 │Partituri
22114500-7 │Enciclopedii
22120000-7 │Publicaţii
22121000-4 │Publicaţii tehnice
22130000-0 │Anuare
22140000-3 │Pliante
22150000-6 │Broşuri
22160000-9 │Fascicole
22200000-2 │Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste
22210000-5 │Ziare
22211000-2 │Reviste specializate
22211100-3 │Jurnale oficiale
22212000-9 │Periodice
22212100-0 │Publicaţii periodice
22213000-6 │Reviste
22300000-3 │Cãrţi poştale, felicitãri şi alte imprimate
22310000-6 │Vederi
22312000-0 │Ilustrate
22313000-7 │Hârtie pentru decalcomanie
22314000-4 │Desene
22315000-1 │Fotografii
22320000-9 │Felicitãri
22321000-6 │Felicitãri de Crãciun
22400000-4 │Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale
│publicitare, cataloage şi manuale
22410000-7 │Timbre
22411000-4 │Timbre de Crãciun
22412000-1 │Timbre noi
22413000-8 │Timbre autocolante pentru reduceri
22414000-5 │Suporturi de timbre
22420000-0 │Hârtie timbratã
22430000-3 │Bancnote
22440000-6 │Carnete de cecuri
22450000-9 │Imprimate nefalsificabile
22451000-6 │Paşapoarte
22452000-3 │Formulare de mandate poştale
22453000-0 │Viniete de automobile
22454000-7 │Permise de conducere
22455000-4 │Cãrţi de identitate
22455100-5 │Brãţarã de identitate
22456000-1 │Permise
22457000-8 │Cartele de acces
22458000-5 │Imprimate la comandã
22459000-2 │Bilete
22459100-3 │Autocolante şi benzi publicitare
22460000-2 │Materiale publicitare, cataloage comerciale şi manuale
22461000-9 │Cataloage
22461100-0 │Suporturi de liste
22462000-6 │Materiale publicitare
22470000-5 │Manuale
22471000-2 │Manuale de informaticã
22472000-9 │Manuale de instrucţiuni
22473000-6 │Manuale tehnice
22500000-5 │Plãci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie
22510000-8 │Plãci offset
22520000-1 │Echipamente de gravurã uscatã
22521000-8 │Echipamente de ştanţare
22600000-6 │Cernealã
22610000-9 │Cernealã tipograficã
22611000-6 │Cernealã pentru heliogravurã
22612000-3 │Tuş
22800000-8 │Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte
│articole imprimate de papetãrie din hârtie sau din carton
22810000-1 │Registre din hârtie sau din carton
22813000-2 │Registre contabile
22814000-9 │Chitanţiere
22815000-6 │Carneţele
22816000-3 │Blocuri
22816100-4 │Blocnotesuri
22816200-5 │Caiet de stenografie
22816300-6 │Post-it
22817000-0 │Jurnale sau agende personale
22819000-4 │Agende
22820000-4 │Formulare
22821000-1 │Formulare electorale
22822000-8 │Formulare comerciale
22822100-9 │Formulare comerciale continue
22822200-0 │Formulare comerciale necontinue
22830000-7 │Caiete de exerciţii
22831000-4 │Rezerve pentru caiete şcolare
22832000-1 │Foi de exerciţii
22840000-0 │Albume de eşantioane
22841000-7 │Albume de colecţii
22841100-8 │Carnete de timbre
22841200-9 │Clasoare de timbre
22850000-3 │Clasoare şi accesorii pentru clasoare
22851000-0 │Clasoare
22852000-7 │Dosare
22852100-8 │Coperţi de dosar
22853000-4 │Suporturi de dosare
22900000-9 │Diverse imprimate
22990000-6 │Hârtie pentru utilizare graficã, hârtie nestratificatã şi
│neimpermeabilizatã
22991000-3 │Hârtie pentru ziar
22992000-0 │Hârtie sau carton prelucrate manual
22993000-7 │Hârtie şi carton fotosensibile, termosensibile sau termografice
22993100-8 │Hârtie sau carton fotosensibile
22993200-9 │Hârtie sau carton termosensibile
22993300-0 │Hârtie sau carton termografice
22993400-1 │Hârtie sau carton ondulat
24000000-4 │Produse chimice
24100000-5 │Gaze
24110000-8 │Gaze industriale
24111000-5 │Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen
24111100-6 │Argon
24111200-7 │Gaze rare
24111300-8 │Heliu
24111400-9 │Neon
24111500-0 │Gaze medicale
24111600-1 │Hidrogen
24111700-2 │Azot
24111800-3 │Azot lichid
24111900-4 │Oxigen
24112000-2 │Compuşi anorganici ai oxigenului
24112100-3 │Dioxid de carbon
24112200-4 │Oxizi de azot
24112300-5 │Compuşi anorganici gazoşi ai oxigenului
24113000-9 │Aer lichid şi aer comprimat
24113100-0 │Aer lichid
24113200-1 │Aer comprimat
24200000-6 │Coloranţi şi pigmenţi
24210000-9 │Oxizi, peroxizi şi hidroxizi
24211000-6 │Oxid şi peroxid de zinc, oxid de titan, coloranţi şi pigmenţi
24211100-7 │Oxid de zinc
24211200-8 │Peroxid de zinc
24211300-9 │Oxid de titan
24212000-3 │Oxizi şi hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb
│şi de cupru
24212100-4 │Oxid de crom
24212200-5 │Oxid de mangan
24212300-6 │Oxid de plumb
24212400-7 │Oxid de cupru
24212500-8 │Oxid de magneziu
24212600-9 │Hidroxizi pentru coloranţi şi pentru pigmenţi
24212610-2 │Hidroxid de crom
24212620-5 │Hidroxid de mangan
24212630-8 │Hidroxid de plumb
24212640-1 │Hidroxid de cupru
24212650-4 │Hidroxid de magneziu
24213000-0 │Oxid de calciu hidratat
24220000-2 │Extracte tanante, extracte colorante, tanini şi substanţe
│colorante
24221000-9 │Extracte colorante
24222000-6 │Extracte tanante
24223000-3 │Tanini
24224000-0 │Substanţe colorante
24225000-7 │Produse tanante
24300000-7 │Produse chimice anorganice şi organice de bazã
24310000-0 │Produse chimice anorganice de bazã
24311000-7 │Elemente chimice, acizi anorganici şi compuşi
24311100-8 │Metaloizi
24311110-1 │Fosfuri
24311120-4 │Carburi
24311130-7 │Hidruri
24311140-0 │Nitruri
24311150-3 │Azoturi
24311160-6 │Siliciuri
24311170-9 │Boruri
24311180-2 │Sulf rafinat
24311200-9 │Halogen
24311300-0 │Metale alcaline
24311310-3 │Mercur
24311400-1 │Clorurã de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu şi
│dioxid de sulf
24311410-4 │Acizi anorganici
24311411-1 │Acid sulfuric
24311420-7 │Acid fosforic
24311430-0 │Acizi polifosforici
24311440-3 │Acid hexafluorosilicic
24311450-6 │Dioxid de sulf
24311460-9 │Dioxid de siliciu
24311470-2 │Clorurã de hidrogen
24311500-2 │Hidroxizi utilizaţi ca produse chimice anorganice de bazã
24311510-5 │Oxizi metalici
24311511-2 │Pirite şi oxizi de fier
24311520-8 │Hidroxid de sodiu
24311521-5 │Sodã causticã
24311522-2 │Sodã lichidã
24311600-3 │Compuşi ai sulfului
24311700-4 │Sulf
24311800-5 │Carbon
24311900-6 │Clor
24312000-4 │Halogenuri metalice, hipocloriţi, cloraţi şi percloraţi
24312100-5 │Halogenuri metalice
24312110-8 │Hexafluorosilicat de sodiu
24312120-1 │Cloruri
24312121-8 │Clorurã de aluminiu
24312122-5 │Clorurã fericã
24312123-2 │Policlorurã de aluminiu
24312130-4 │Clorhidrat de aluminiu
24312200-6 │Hipocloriţi şi cloraţi
24312210-9 │Clorit de sodiu
24312220-2 │Hipoclorit de sodiu
24313000-1 │Sulfuri, sulfaţi, nitraţi, fosfaţi şi carbonaţi
24313100-2 │Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi
24313110-5 │Diverse sulfuri
24313111-2 │Sulfurã de hidrogen
24313112-9 │Polisulfuri
24313120-8 │Sulfaţi
24313121-5 │Trisulfat de sodiu
24313122-2 │Sulfat feric
24313123-9 │Sulfat de aluminiu
24313124-6 │Sulfat de sodiu
24313125-3 │Sulfat de fier
24313126-0 │Sulfat de cupru
24313200-3 │Fosfinaţi, fosfonaţi, fosfaţi şi polifosfaţi
24313210-6 │Hexametafosfat de sodiu
24313220-9 │Fosfaţi
24313300-4 │Carbonaţi
24313310-7 │Carbonat de sodiu
24313320-0 │Bicarbonat de sodiu
24313400-5 │Nitraţi
24314000-8 │Diverse sãruri acide metalice
24314100-9 │Permanganat de potasiu
24314200-0 │Sãruri de acizi oxometalici
24315000-5 │Diverse produse chimice anorganice
24315100-6 │Apã grea, alţi izotopi şi compuşii acestora
24315200-7 │Cianurã, oxicianurã, fulminaţi, cianaţi, silicaţi, boraţi,
│perboraţi, sãruri ale acizilor anorganici
24315210-0 │Cianuri
24315220-3 │Oxicianuri
24315230-6 │Fulminaţi
24315240-9 │Cianaţi
24315300-8 │Peroxid de hidrogen
24315400-9 │Cuarţ piezoelectric
24315500-0 │Compuşi ai metalelor de pãmânturi rare
24315600-1 │Silicaţi
24315610-4 │Silicat de sodiu
24315700-2 │Boraţi şi perboraţi
24316000-2 │Apã distilatã
24317000-9 │Pietre sintetice
24317100-0 │Pietre preţioase sintetice
24317200-1 │Pietre semipreţioase sintetice
24320000-3 │Produse chimice organice de bazã
24321000-0 │Hidrocarburi
24321100-1 │Hidrocarburi saturate
24321110-4 │Hidrocarburi aciclice saturate
24321111-1 │Metan
24321112-8 │Etilenã
24321113-5 │Propenã
24321114-2 │Butenã
24321115-9 │Acetilenã
24321120-7 │Hidrocarburi ciclice saturate
24321200-2 │Hidrocarburi nesaturate
24321210-5 │Hidrocarburi aciclice nesaturate
24321220-8 │Hidrocarburi ciclice nesaturate
24321221-5 │Benzen
24321222-2 │Toluen
24321223-9 │O-xileni
24321224-6 │M-xileni
24321225-3 │Stiren
24321226-0 │Etilbenzen
24321300-3 │Alţi derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
24321310-6 │Tetracloretilenã
24321320-9 │Tetraclorurã de carbon
24322000-7 │Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţii acestora, fie ei
│halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi
│industriali
24322100-8 │Alcooli graşi industriali
24322200-9 │Alcooli monohidroxilici
24322210-2 │Metanol
24322220-5 │Etanol
24322300-0 │Dioli, polialcooli şi derivaţi
24322310-3 │Etilenglicol
24322320-6 │Derivaţi ai alcoolilor
24322400-1 │Fenoli şi derivaţi ai fenolilor
24322500-2 │Alcool
24322510-5 │Alcool etilic
24323000-4 │Acizi graşi monocarboxilici industriali
24323100-5 │Uleiuri acide de rafinare
24323200-6 │Acizi carboxilici
24323210-9 │Acid acetic
24323220-2 │Acid peracetic
24323300-7 │Acizi monocarboxilici nesaturaţi şi compuşii acestora
24323310-0 │Esterii acidului metacrilic
24323320-3 │Esterii acidului acrilic
24323400-8 │Acizi aromatici policarboxilici şi carboxilici
24324000-1 │Compuşi organici cu funcţie azotatã
24324100-2 │Compuşi cu funcţie aminicã
24324200-3 │Compuşi aminici cu funcţie oxigenatã
24324300-4 │Ureide
24324400-5 │Compuşi cu funcţie azotatã
24325000-8 │Compuşi organo-sulfuroşi
24326000-5 │Aldehidã, cetonã, peroxizi organici şi eteri
24326100-6 │Compuşi cu funcţie aldehidã
24326200-7 │Compuşi cu funcţie cetonã şi chinonicã
24326300-8 │Peroxizi organici
24326310-1 │Oxid de etilenã
24326320-4 │Eteri
24327000-2 │Diverse substanţe chimice organice
24327100-3 │Derivaţi vegetali pentru vopsire
24327200-4 │Cãrbune de lemn
24327300-5 │Uleiuri şi produse rezultate din distilarea la temperaturi
│ridicate a gudronului de huilã, a smoalei şi a gudronului
24327310-8 │Gudron de huilã
24327311-5 │Creozot
24327320-1 │Smoalã
24327330-4 │Gudron
24327400-6 │Produse pe bazã de rãşinã
24327500-7 │Leşii reziduale rezultate din fabricarea celulozei
24400000-8 │Îngrãşãminte şi compuşi azotaţi
24410000-1 │Îngrãşãminte azotate
24411000-8 │Acid azotic şi sãruri
24411100-9 │Nitrat de sodiu
24412000-5 │Acizi sulfonitrici
24413000-2 │Amoniac
24413100-3 │Amoniac lichid
24413200-4 │Clorurã de amoniu
24413300-5 │Sulfat de amoniu
24420000-4 │Îngrãşãminte fosfatice
24421000-1 │Îngrãşãminte minerale fosfatice
24422000-8 │Îngrãşãminte chimice fosfatice
24430000-7 │Îngrãşãminte de origine animalã sau vegetalã
24440000-0 │Diverse tipuri de îngrãşãminte
24450000-3 │Produse agrochimice
24451000-0 │Pesticide
24452000-7 │Insecticide
24453000-4 │Erbicide
24454000-1 │Regulatori de creştere vegetalã
24455000-8 │Dezinfectanţi
24456000-5 │Rodenticide
24457000-2 │Fungicide
24500000-9 │Materiale plastice primare
24510000-2 │Polimeri primari ai etilenei
24520000-5 │Polimeri primari ai propilenei
24530000-8 │Polimeri primari ai stirenului
24540000-1 │Polimeri primari ai vinilului
24541000-8 │Polimeri primari ai acetatului de vinil
24542000-5 │Polimeri acrilici primari
24550000-4 │Poliesteri primari
24560000-7 │Poliamide primare
24570000-0 │Rãşini ureice primare
24580000-3 │Rãşini aminice primare
24590000-6 │Siliconi primari
24600000-0 │Explozibili
24610000-3 │Explozibili preparaţi
24611000-0 │Pulberi propulsive
24611100-1 │Combustibili cu propergol
24612000-7 │Diverse tipuri de explozibili
24612100-8 │Dinamitã
24612200-9 │TNT
24612300-0 │Nitroglicerinã
24613000-4 │Rachete de semnalizare, rachete antigrindinã, semnalizator
│pe timp de ceaţã şi articole pirotehnice
24613100-5 │Cartuşe fonoacustice
24613200-6 │Artificii
24615000-8 │Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice
24900000-3 │Produse chimice fine şi produse chimice variate
24910000-6 │Cleiuri
24911000-3 │Gelatine
24911200-5 │Adezivi
24920000-9 │Uleiuri esenţiale
24930000-2 │Substanţe chimice pentru fotografii
24931000-9 │Plãci şi filme fotografice
24931200-1 │Emulsii pentru uz fotografic
24931210-4 │Developatoare fotografice
24931220-7 │Fixatori pentru fotografii
24931230-0 │Developatoare pentru radiologie
24931240-3 │Fixatori pentru radiologie
24931250-6 │Medii de culturã
24931260-9 │Intensificatori de imagine
24950000-8 │Produse chimice speciale
24951000-5 │Grãsimi şi lubrifianţi
24951100-6 │Lubrifianţi
24951110-9 │Noroi de foraj
24951120-2 │Unsoare siliconicã
24951130-5 │Fluide de foraj
24951200-7 │Aditivi pentru uleiuri
24951210-0 │Pulbere pentru extinctoare de incendii
24951220-3 │Produse extinctoare
24951230-6 │Încãrcãturã pentru extinctoare de incendii
24951300-8 │Fluide hidraulice
24951310-1 │Agenţi de dejivrare
24951311-8 │Produse antigel
24951400-9 │Grãsimi şi uleiuri modificate chimic
24952000-2 │Plastiline
24952100-3 │Cearã dentarã
24953000-9 │Agenţi de finisare
24954000-6 │Carbon activ
24954100-7 │Carbon activ nou
24954200-8 │Carbon activ regenerat
24955000-3 │Toalete chimice
24956000-0 │Peptone şi substanţe proteice
24957000-7 │Aditivi chimici
24957100-8 │Lianţi preparaţi pentru forme şi miezuri de turnãtorie
24957200-9 │Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
24958000-4 │Produse chimice pentru industria petrolului şi a gazelor
24958100-5 │Produse chimice pentru fundul gãurii de foraj
24958200-6 │Agenţi de floculare
24958300-7 │Produse chimice pe bazã de noroi de foraj
24958400-8 │Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
24959000-1 │Aerosoli şi produse chimice sub formã de disc
24959100-2 │Aerosoli
24959200-3 │Elemente chimice sub formã de disc
24960000-1 │Diferite produse chimice
24961000-8 │Lichide de radiator
24962000-5 │Produse chimice pentru tratarea apei
24963000-2 │Produse anticorozive
24964000-9 │Glicerinã
24965000-6 │Enzime
30000000-9 │Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia
│mobilierului şi a pachetelor software
30100000-0 │Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia
│computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului
30110000-3 │Maşini de procesare de text
30111000-0 │Procesoare de text
30120000-6 │Echipament de fotocopiere şi de tipãrire offset
30121000-3 │Fotocopiatoare şi termocopiatoare
30121100-4 │Fotocopiatoare
30121200-5 │Echipament de fotocopiere
30121300-6 │Echipament de reproducere
30121400-7 │Copiatoare automate
30121410-0 │Telefoane cu fax
30121420-3 │Aparate digitale de transmitere
30121430-6 │Duplicatoare digitale
30122000-0 │Maşini de birou pentru tipãrit offset
30122100-1 │Sisteme digitale de tipãrit offset
30122200-2 │Echipamente digitale de tipãrit offset
30123000-7 │Maşini de birou
30123100-8 │Maşini de validare a biletelor
30123200-9 │Distribuitoare automate de bancnote
30123300-0 │Copiatoare cu şabloane
30123400-1 │Maşini de pliat
30123500-2 │Maşini de perforare
30123600-3 │Maşini de manipulare a monedelor
30123610-6 │Maşini de sortare a monedelor
30123620-9 │Maşini de numãrare a monedelor
30123630-2 │Maşini de rulare în fişicuri a monedelor
30124000-4 │Piese şi accesorii pentru maşini de birou
30124100-5 │Cuptoare (fuser)
30124110-8 │Ulei pentru cuptor (fuser)
30124120-1 │Ştergãtor pentru cuptor (fuser)
30124130-4 │Lãmpi pentru cuptor (fuser)
30124140-7 │Cârpã de curãţat pentru cuptor (fuser)
30124150-0 │Filtre pentru cuptor (fuser)
30124200-6 │Kituri pentru cuptor (fuser)
30124300-7 │Tambure pentru aparate de birou
30124400-8 │Cartuşe de capse
30124500-9 │Accesorii pentru scaner
30124510-2 │Dispozitive de andosare
30124520-5 │Alimentatoare de documente pentru scaner
30124530-8 │Adaptoare de transparenţã pentru scaner
30125000-1 │Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare
30125100-2 │Cartuşe de toner
30125110-5 │Toner pentru imprimantele laser/faxuri
30125120-8 │Toner pentru fotocopiatoare
30125130-1 │Toner pentru centrele de procesare a datelor, de cercetare şi
│de documentare
30130000-9 │Echipament pentru oficii poştale
30131000-6 │Echipament pentru birouri de corespondenţã
30131100-7 │Maşini de pliat hârtie sau plicuri
30131200-8 │Maşini de introducere în plicuri
30131300-9 │Maşini de tipãrire a adreselor
30131400-0 │Maşini de francat
30131500-1 │Maşini de deschis corespondenţa
30131600-2 │Maşini de sigilat corespondenţa
30131700-3 │Maşini de obliterat timbre
30131800-4 │Maşini de aplicat timbre
30132000-3 │Echipament de sortare
30132100-4 │Echipament de sortare a corespondenţei
30132200-5 │Maşini de numãrat bancnote
30132300-6 │Sortatoare
30133000-0 │Echipament de expediere poştalã
30133100-1 │Echipament de expediere poştalã de cantitãţi mari de corespondenţã
30140000-2 │Maşini de calcul şi de contabilitate
30141000-9 │Maşini de calcul
30141100-0 │Calculatoare de buzunar
30141200-1 │Calculatoare de birou
30141300-2 │Case de înregistrare
30141400-3 │Maşini de adunat
30142000-6 │Maşini de contabilitate şi case de marcat
30142100-7 │Maşini de contabilitate
30142200-8 │Case de marcat
30144000-0 │Maşini de tipul celor de calcul
30144100-1 │Maşini de timbrat
30144200-2 │Distribuitoare automate de bilete
30144300-3 │Maşini de numãrare a vehiculelor
30144400-4 │Taxare automatã
30145000-7 │Piese şi accesorii pentru maşini de calcul
30145100-8 │Role pentru maşini de calcul
30150000-5 │Maşini de scris
30151000-2 │Maşini de scris electronice
30152000-9 │Piese şi accesorii pentru maşini de scris
30160000-8 │Carduri magnetice
30161000-5 │Cãrţi de credit
30162000-2 │Carduri inteligente
30163000-9 │Carduri de debit
30163100-0 │Carduri pentru cumpãrat combustibil
30170000-1 │Maşini de etichetat
30171000-8 │Maşini de datat sau de numerotat
30172000-5 │Maşini de tipãrit documente de identitate
30173000-2 │Maşini de aplicat etichete
30174000-9 │Maşini de fabricat etichete
30175000-6 │Echipament pentru inscripţii
30176000-3 │Aparat de etichetat în relief
30177000-0 │Sisteme de etichetare automate
30178000-7 │Sisteme de etichetare semiautomate
30179000-4 │Distribuitoare de etichete
30180000-4 │Maşini de andosat şi de scris cecuri
30181000-1 │Maşini de andosat cecuri
30182000-8 │Maşini de scris cecuri
30190000-7 │Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
30191000-4 │Echipament de birou, cu excepţia mobilierului
30191100-5 │Echipament de arhivare
30191110-8 │Sisteme rotative de cartonaşe
30191120-1 │Suporturi pentru reviste
30191130-4 │Clipboarduri
30191140-7 │Accesorii de identificare personalã
30191200-6 │Retroproiectoare
30191400-8 │Dispozitiv de distrugere a documentelor
30192000-1 │Accesorii de birou
30192100-2 │Radiere
30192110-5 │Produse cu cernealã
30192111-2 │Tuşiere
30192112-9 │Cernealã pentru imprimante
30192113-6 │Cartuşe de cernealã
30192121-5 │Pixuri
30192122-2 │Stilouri cu rezervor
30192123-9 │Carioca
30192124-6 │Stilouri carioca
30192125-3 │Carioca permanente
30192126-0 │Creioane mecanice
30192127-7 │Tocuri pentru peniţe
30192130-1 │Creioane
30192131-8 │Creioane cu minã reîncãrcabilã
30192132-5 │Mine de rezervã pentru creioane
30192133-2 │Ascuţitori de creioane
30192134-9 │Suporturi de creioane
30192150-7 │Ştampile de datare
30192151-4 │Ştampile de sigilare
30192152-1 │Ştampile de numerotare
30192153-8 │Ştampile cu text
30192154-5 │Tuşiere de rezervã
30192155-2 │Suporturi de ştampile de birou
30192160-0 │Corectoare
30192170-3 │Panouri de afişare
30192200-3 │Rulete
30192300-4 │Benzi impregnate cu cernealã
30192310-7 │Benzi pentru maşini de scris
30192320-0 │Panglici pentru imprimante
30192330-3 │Panglici şi role pentru maşini de calcul
30192340-6 │Panglici pentru faxuri
30192350-9 │Panglici pentru case de înregistrare
30192400-5 │Accesorii pentru reprografie
30192500-6 │Folii transparente pentru retroproiectoare
30192600-7 │Planşe de desen
30192700-8 │Papetãrie
30192800-9 │Etichete autocolante
30192900-0 │Dispozitive de corectare
30192910-3 │Peliculã sau bandã corectoare
30192920-6 │Lichid corector
30192930-9 │Creioane corectoare
30192940-2 │Rezerve pentru creioane corectoare
30192950-5 │Radiere electrice
30193000-8 │Organizatoare şi accesorii
30193100-9 │Organizatoare pentru sertare de birou
30193200-0 │Tãviţe sau organizatoare de birou
30193300-1 │Organizatoare suspendate
30193400-2 │Suporturi laterale pentru cãrţi
30193500-3 │Suport pentru pliante
30193600-4 │Suport pentru agende sau calendare
30193700-5 │Cutie de depozitare a dosarelor
30193800-6 │Suporturi de mesaje
30193900-7 │Suporturi verticale pentru hârtii
30194000-5 │Articole de desen
30194100-6 │Curbe
30194200-7 │Puncte, benzi şi pelicule de desen
30194210-0 │Puncte sau benzi de desen
30194220-3 │Pelicule de desen
30194300-8 │Truse, seturi şi hârtii de desen
30194310-1 │Truse sau seturi de desen
30194320-4 │Hârtii de desen
30194400-9 │Feţe de masã de desen
30194500-0 │Mijloace auxiliare pentru inscripţii
30194600-1 │Raportoare
30194700-2 │Şabloane
30194800-3 │Teuri şi triunghiuri
30194810-6 │Teuri
30194820-9 │Triunghiuri
30194900-4 │Huse de protecţie pentru planuri de lucru
30195000-2 │Table (de scris)
30195100-3 │Table de planificare sau accesorii
30195200-4 │Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii
30195300-5 │Tãbliţe pentru scrisori sau accesorii
30195400-6 │Table de scris cu ştergere uscatã sau accesorii
30195500-7 │Table de scris cu cretã sau accesorii
30195600-8 │Panouri pentru afişe sau accesorii
30195700-9 │Truse de curãţat tabla de scris sau accesorii
30195800-0 │Cârlige sau suporturi de agãţat
30195900-1 │Table de scris albe şi table magnetice
30195910-4 │Table de scris albe
30195911-1 │Accesorii pentru table de scris albe
30195912-8 │Şevalete pentru table de scris albe
30195913-5 │Şevalete pentru flipcharturi
30195920-7 │Table magnetice
30195921-4 │Instrumente de ştergere pentru table magnetice
30196000-9 │Sisteme de planificare
30196100-0 │Agende de planificare a reuniunilor
30196200-1 │Agende pentru întâlniri sau rezerve pentru acestea
30196300-2 │Cutie pentru sugestii
30197000-6 │Articole mãrunte de birou
30197100-7 │Capse, ţinte, pioneze
30197110-0 │Capse
30197120-3 │Ţinte
30197130-6 │Pioneze
30197200-8 │Bibliorafturi şi agrafe de birou
30197210-1 │Bibliorafturi
30197220-4 │Agrafe de birou
30197221-1 │Suport de agrafe de birou
30197300-9 │Cuţite de deschis scrisori, capsatoare şi perforatoare
30197310-2 │Cuţite de deschis scrisori
30197320-5 │Capsatoare
30197321-2 │Decapsatoare
30197330-8 │Perforatoare
30197400-0 │Burete umed pentru timbre
30197500-1 │Cearã sigiliu
30197510-4 │Accesorii pentru cearã sigiliu
30197600-2 │Hârtie şi carton tratate
30197610-5 │Hârtie şi carton asamblate
30197620-8 │Hârtie pentru scris
30197621-5 │Bloc de hârtie pentru flipchart
30197630-1 │Hârtie pentru tipãrit
30197640-4 │Hârtie autocopiantã sau alte tipuri de hârtie copiantã
30197641-1 │Hârtie termograficã
30197642-8 │Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerograficã
30197643-5 │Hârtie pentru fotocopiatoare
30197644-2 │Hârtie xerograficã
30197645-9 │Card pentru tipãrire
30198000-3 │Maşini de loterie
30198100-4 │Maşini cu manetã pentru jocuri de noroc
30199000-0 │Articole de papetãrie şi alte articole din hârtie
30199100-1 │Indigo, hârtie autocopiantã, hârtie pentru şabloane şi hârtie
│fãrã carbon
30199110-4 │Indigo
30199120-7 │Hârtie autocopiantã
30199130-0 │Hârtie fãrã carbon
30199140-3 │Hârtie pentru şabloane
30199200-2 │Plicuri, cãrţi poştale şi cãrţi poştale neilustrate
30199210-5 │Cãrţi poştale
30199220-8 │Cãrţi poştale neilustrate
30199230-1 │Plicuri
30199240-4 │Set de expediere
30199300-3 │Hârtie gofratã sau perforatã
30199310-6 │Hârtie pentru imprimare gofratã sau perforatã
30199320-9 │Hârtie de scrisori gofratã sau perforatã
30199330-2 │Hârtie continuã pentru imprimante de computer
30199340-5 │Formulare continue
30199400-4 │Hârtie cauciucatã sau adezivã
30199410-7 │Hârtie autoadezivã
30199500-5 │Bibliorafturi, mape de corespondenţã, clasoare şi articole
│similare
30199600-6 │Separatoare pentru papetãrie
30199700-7 │Articole imprimate de papetãrie, cu excepţia formularelor
30199710-0 │Plicuri imprimate
30199711-7 │Plicuri cu fereastrã imprimate
30199712-4 │Plicuri fãrã fereastrã imprimate
30199713-1 │Plicuri imprimate pentru radiografii
30199720-3 │Hârtie de scrisori
30199730-6 │Cãrţi de vizitã
30199731-3 │Suporturi de cãrţi de vizitã
30199740-9 │Carduri de mulţumire
30199750-2 │Cupoane
30199760-5 │Etichete
30199761-2 │Etichete cu coduri de barã
30199762-9 │Etichete pentru bagaje
30199763-6 │Etichete antifurt
30199770-8 │Tichete de masã
30199780-1 │Suport hârtie pentru birou
30199790-4 │Orare
30199791-1 │Orare de perete
30199792-8 │Calendare
30199793-5 │Suporturi de agende
30200000-1 │Echipament şi accesorii pentru computer
30210000-4 │Maşini de procesare a datelor (hardware)
30211000-1 │Unitate centralã de procesare
30211100-2 │Supercomputer
30211200-3 │Hardware pentru unitatea centralã
30211300-4 │Platforme informatice
30211400-5 │Configuraţii informatice
30211500-6 │Unitate centralã de procesare (CPU) sau procesoare
30212000-8 │Hardware pentru minicomputere
30212100-9 │Unitãţi centrale de procesare pentru minicomputere
30213000-5 │Computere personale
30213100-6 │Computere portabile
30213200-7 │Tablet PC
30213300-8 │Computer de birou
30213400-9 │Unitãţi centrale de procesare pentru computere personale
30213500-0 │Computere de buzunar
30214000-2 │Puncte de lucru
30215000-9 │Hardware pentru microcomputere
30215100-0 │Unitãţi centrale de procesare pentru microcomputere
30216000-6 │Cititoare magnetice sau optice
30216100-7 │Cititoare optice
30216110-0 │Scanere informatice
30216120-3 │Echipament de recunoaştere opticã a caracterelor
30216130-6 │Cititoare de coduri de bare
30216200-8 │Cititoare de carduri magnetice
30216300-9 │Cititoare de carduri perforate
30220000-7 │Echipament digital de cartografie
30221000-4 │Hãrţi de cadastru digitale
30230000-0 │Material informatic
30231000-7 │Ecrane şi console de computere
30231100-8 │Terminale informatice
30231200-9 │Console
30231300-0 │Ecrane de afişare
30231310-3 │Ecrane plate
30231320-6 │Monitoare cu ecran tactil
30232000-4 │Echipament periferic
30232100-5 │Imprimante şi trasatoare
30232110-8 │Imprimante laser
30232120-1 │Imprimante matriciale
30232130-4 │Imprimante grafice color
30232140-7 │Trasatoare
30232150-0 │Imprimante cu jet de cernealã
30232600-0 │Codoare
30232700-1 │Unitate centralã de control
30233000-1 │Dispozitive de stocare şi citire
30233100-2 │Unitãţi de memorie
30233110-5 │Unitãţi de memorie cu carduri magnetice
30233120-8 │Unitãţi de memorie cu bandã magneticã
30233130-1 │Unitãţi de memorie cu disc magnetic
30233131-8 │Unitãţi de dischetã
30233132-5 │Unitãţi de hard disk
30233140-4 │Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
30233141-1 │Matrice redundantã de discuri independente (RAID)
30233150-7 │Unitãţi de disc optic
30233151-4 │Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare CD-uri
30233152-1 │Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare DVD-uri
30233153-8 │Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare CD-uri şi DVD-uri
30233160-0 │Unitãţi de bandã cu deplasare continuã
30233161-7 │Echipament de manipulare a casetelor
30233170-3 │Dispozitive rotitoare
30233180-6 │Dispozitive de stocare cu memorie flash
30233190-9 │Controloare de disc
30233300-4 │Cititoare de carduri inteligente
30233310-7 │Cititoare de amprente
30233320-0 │Cititoare combinate de carduri inteligente şi amprente
30234000-8 │Suporturi de memorie
30234100-9 │Disc magnetic
30234200-0 │Discuri optice
30234300-1 │Compact-discuri (CD-uri)
30234400-2 │Discuri digitale polivalente (DVD-uri)
30234500-3 │Suporturi de stocare cu memorie
30234600-4 │Memorie flash
30234700-5 │Benzi magnetice
30236000-2 │Diverse tipuri de echipamente computerizate
30236100-3 │Echipament de extindere a memoriei
30236110-6 │Memorie cu acces aleatoriu (RAM)
30236111-3 │Memorie dinamicã cu acces aleatoriu (DRAM)
30236112-0 │Memorie staticã cu acces aleatoriu (SRAM)
30236113-7 │Memorie dinamicã sincronã cu acces aleatoriu (SDRAM)
30236114-4 │Memorie dinamicã Rambus cu acces aleatoriu (RDRAM)
30236115-1 │Memorie graficã sincronã cu acces aleatoriu (SGRAM)
30236120-9 │Memorie numai pentru citire (ROM)
30236121-6 │Memorie programabilã numai pentru citire (PROM)
30236122-3 │Memorie programabilã numai pentru citire, care poate fi ştearsã
│(EPROM)
30236123-0 │Memorie programabilã numai pentru citire, care poate fi ştearsã
│electronic (EEPROM)
30236200-4 │Echipament de procesare a datelor
30237000-9 │Piese şi accesorii pentru computere
30237100-0 │Piese pentru computere
30237110-3 │Interfeţe de reţea
30237120-6 │Porturi de intrare pentru computer
30237121-3 │Porturi seriale cu infraroşu
30237130-9 │Carduri informatice
30237131-6 │Caduri electronice
30237132-3 │Interfeţe bus serial universal (USB)
30237133-0 │Adaptoare şi interfeţe PCMCIA (Personal Computer Memory Card
│International Association - Asociaţia interfeţelor cardurilor
│de memorie ale computerelor personale)
30237134-7 │Acceleratoare grafice
30237135-4 │Plãci de reţea
30237136-1 │Plãci de sunet
30237140-2 │Plãci de bazã
30237200-1 │Accesorii pentru computere
30237210-4 │Ecrane antireflexie
30237220-7 │Suport pentru mouse
30237230-0 │Memorii intermediare (cache)
30237240-3 │Camerã web
30237250-6 │Accesorii de curãţat pentru computer
30237251-3 │Truse de curãţat pentru computer
30237252-0 │Aspiratoare pneumatice presurizate
30237253-7 │Huse antipraf pentru echipamente informatice
30237260-9 │Suporturi de montare pe perete pentru monitoare
30237270-2 │Genţi pentru computere portabile
30237280-5 │Accesorii de alimentare
30237290-8 │Suporturi pentru încheietura mâinii pentru tastaturã
30237295-3 │Articole pentru protejat tastatura
30237300-2 │Accesorii informatice
30237310-5 │Cartuşe de fonturi pentru imprimante
30237320-8 │Dischete
30237330-1 │Cartuşe pentru DAT (casete audio digitale)
30237340-4 │Cartuşe pentru DLT (casete lineare digitale)
30237350-7 │Cartuşe de date
30237360-0 │Cartuşe pentru LTO (casete lineare deschise)
30237370-3 │Cartuşe de înregistrare
30237380-6 │CD-ROM
30237400-3 │Accesorii de introducere a datelor
30237410-6 │Mouse pentru computer
30237420-9 │Manşe de comandã pentru computere
30237430-2 │Creioane optice
30237440-5 │Bile de urmãrire
30237450-8 │Tablete grafice
30237460-1 │Tastaturi pentru computer
30237461-8 │Tastaturi programabile
30237470-4 │Tastaturi Braille
30237475-9 │Senzori electrici
30237480-7 │Unitãţi de intrare
30238000-6 │Echipament de automatizare pentru bibliotecã
31000000-6 │Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat
31100000-7 │Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
31110000-0 │Motoare electrice
31111000-7 │Adaptoare
31120000-3 │Generatoare
31121000-0 │Grupuri electrogene
31121100-1 │Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie
31121110-4 │Convertizoare
31121111-1 │Convertizoare electrice rotative
31121200-2 │Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scânteie
31121300-3 │Generatoare de energie eolianã
31121310-6 │Mori eoliene
31121320-9 │Turbine eoliene
31121330-2 │Generatoare cu turbine eoliene
31121331-9 │Rotoare de turbinã
31121340-5 │Centralã eolianã
31122000-7 │Generatoare electrice
31122100-8 │Pile de combustie
31124000-1 │Generator cu turbinã de aburi şi aparate conexe
31124100-2 │Grupuri electrogene cu turbinã
31124200-3 │Aparate de control al generatoarelor cu turbinã
31126000-5 │Dinamuri
31127000-2 │Generatoare de urgenţã
31128000-9 │Turbogeneratoare
31130000-6 │Alternatoare
31131000-3 │Motoare monofazate
31131100-4 │Sisteme de acţionare
31131200-5 │Anozi
31132000-0 │Motoare polifazate
31140000-9 │Turnuri de rãcire
31141000-6 │Rãcitoare de apã
31150000-2 │Rezistenţe pentru lãmpi sau tuburi cu descãrcare
31151000-9 │Convertizoare statice
31153000-3 │Redresoare
31154000-0 │Surse de alimentare electricã continuã
31155000-7 │Invertoare
31156000-4 │Surse de alimentare electricã discontinuã
31157000-1 │Inductoare
31158000-8 │Încãrcãtoare
31158100-9 │Încãrcãtoare de baterii
31158200-0 │Compresor de suprlimentare
31158300-1 │Turbocompresor
31160000-5 │Piese pentru motoare, generatoare şi transformatoare electrice
31161000-2 │Piese pentru motoare şi generatoare electrice
31161100-3 │Sisteme de excitaţie
31161200-4 │Sisteme de rãcire a gazelor
31161300-5 │Rotoare de generatoare
31161400-6 │Sisteme de apã primare
31161500-7 │Sisteme de uleiuri de etanşare
31161600-8 │Sisteme de rãcire cu apã a statorilor
31161700-9 │Piese pentru generatoare de aburi
31161800-0 │Piese pentru generatoare de gaz
31161900-1 │Sisteme de reglare a tensiunii
31162000-9 │Piese pentru transformatoare, inductoare şi convertizoare statice
31162100-0 │Piese pentru condensatoare
31170000-8 │Transformatoare
31171000-5 │Transformatoare cu dielectric lichid
31172000-2 │Transformatoare de tensiune
31173000-9 │Transformator de mãsurare
31174000-6 │Transformatoare de alimentare
31200000-8 │Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice
31210000-1 │Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor
│electrice
31211000-8 │Tablouri şi cutii de siguranţe
31211100-9 │Tablouri pentru aparate electrice
31211110-2 │Tablouri de comandã
31211200-0 │Cutii de siguranţe
31211300-1 │Siguranţe
31211310-4 │Siguranţe fuzibile
31211320-7 │Monturi pentru siguranţe
31211330-0 │Fire pentru siguranţe
31211340-3 │Cleme pentru conectarea siguranţei
31212000-5 │Disjunctoare
31212100-6 │Disjunctoare suspendate
31212200-7 │Controloare de circuite
31212300-8 │Disjunctoare magnetice
31212400-9 │Disjunctoare în miniaturã
31213000-2 │Echipament de distribuţie
31213100-3 │Cutii de distribuţie
31213200-4 │Transformatoare de distribuţie
31213300-5 │Cutii de distribuţie prin cablu
31213400-6 │Sisteme de distribuţie
31214000-9 │Comutatoare
31214100-0 │Întrerupãtoare
31214110-3 │Separatoare
31214120-6 │Întrerupãtor de împãmântare
31214130-9 │Întrerupãtoare de siguranţã
31214140-2 │Întrerupãtoare cu rezistenţã reglabilã
31214150-5 │Comutatoare cilindrice
31214160-8 │Presostate
31214170-1 │Întrerupãtoare basculante
31214180-4 │Întrerupãtoare glisante
31214190-7 │Întrerupãtoare de sfârşit de cursã
31214200-1 │Întrerupãtor de sarcinã
31214300-2 │Instalaţii de comutatoare pentru exterior
31214400-3 │Întrerupãtor cu siguranţã
31214500-4 │Tablouri electrice
31214510-7 │Tablouri de distribuţie
31214520-0 │Tablouri de comandã de tensiune medie
31215000-6 │Limitatori de tensiune
31216000-3 │Parafulgere
31216100-4 │Echipament de protecţie împotriva fulgerelor
31216200-5 │Paratrãsnete
31217000-0 │Limitatori de supratensiune
31218000-7 │Bare colectoare
31219000-4 │Cutii de protecţie
31220000-4 │Componente de circuite electrice
31221000-1 │Relee electrice
31221100-2 │Relee de putere
31221200-3 │Relee de uz general
31221300-4 │Relee cu soclu
31221400-5 │Relee de tensiune alternativã
31221500-6 │Relee cu mercur
31221600-7 │Relee de temporizare
31221700-8 │Relee de supraîncãrcare
31223000-5 │Dulii
31224000-2 │Conexiuni şi elemente de contact
31224100-3 │Fişe şi prize
31224200-4 │Conectori coaxiali
31224300-5 │Cutii de conectare
31224400-6 │Cabluri de conectare
31224500-7 │Terminale
31224600-8 │Comutatori de obturare
31224700-9 │Cutii de joncţiune
31224800-0 │Seturi de racordare a cablurilor
31224810-3 │Cabluri prelungitoare
31230000-7 │Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei
│electrice
31300000-9 │Sârmã şi cabluri izolate
31310000-2 │Cabluri de distribuţie
31311000-9 │Alimentare de la reţea
31320000-5 │Cabluri de distribuţie a curentului electric
31321000-2 │Linii de curent electric
31321100-3 │Linii de curent electric suspendate
31321200-4 │Cablu de joasã tensiune şi de tensiune medie
31321210-7 │Cablu de joasã tensiune
31321220-0 │Cablu de tensiune medie
31321300-5 │Cablu de înaltã tensiune
31321400-6 │Cablu subacvatic
31321500-7 │Cablu submarin
31321600-8 │Cablu protejat
31321700-9 │Cablu de semnalizare
31330000-8 │Cablu coaxial
31340000-1 │Accesorii de cablu, izolate
31341000-8 │Bobine de cablu, izolate
31342000-5 │Racorduri de cabluri, izolate
31343000-2 │Joncţiuni de cabluri, izolate
31344000-9 │Presgarnituri de cabluri, izolate
31350000-4 │Conductoare electrice pentru transmitere de date şi de semnale
│de control
31351000-1 │Conductoare electrice pentru sisteme de control de acces
31400000-0 │Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare
31410000-3 │Pile galvanice primare
31411000-0 │Baterii alcaline
31420000-6 │Baterii primare
31421000-3 │Baterii cu plumb
31422000-0 │Ansambluri de baterii
31430000-9 │Acumulatori electrici
31431000-6 │Acumulatori cu plãci de plumb şi acid sulfuric
31432000-3 │Acumulatori cu cadmiu-nichel
31433000-0 │Acumulatori cu nichel-fier
31434000-7 │Acumulatori cu litiu
31440000-2 │Baterii
31500000-1 │Aparaturã de iluminat şi lãmpi electrice
31510000-4 │Lãmpi electrice cu incandescenţã
31511000-1 │Lãmpi etanşe
31512000-8 │Lãmpi cu incandescenţã cu halogen
31512100-9 │Becuri cu halogen, liniare
31512200-0 │Becuri cu halogen, bi-pin
31512300-1 │Becuri cu halogen, dicroice
31514000-2 │Lãmpi cu descãrcare
31515000-9 │Lãmpi cu ultraviolete
31516000-6 │Lãmpi cu infraroşu
31517000-3 │Lãmpi cu arc
31518000-0 │Lumini de semnalizare
31518100-1 │Reflectoare
31518200-2 │Echipament de iluminat de urgenţã
31518210-5 │Lãmpi în caz de furtunã (stormlights)
31518220-8 │Baston luminos
31518300-3 │Echipament de iluminat acoperişurile
31518500-5 │Lãmpi cu vapori de mercur
31518600-6 │Proiectoare orientabile
31519000-7 │Lãmpi cu incandescenţã şi lãmpi cu neon
31519100-8 │Lãmpi cu incandescenţã
31519200-9 │Lãmpi cu neon
31520000-7 │Lãmpi şi aparate de iluminat
31521000-4 │Lãmpi
31521100-5 │Lãmpi de birou
31521200-6 │Lampadare
31521300-7 │Lãmpi electrice portabile
31521310-0 │Lumini de avertizare
31521320-3 │Torţe
31521330-6 │Lãmpi electrice portabile reîncãrcabile
31522000-1 │Ghirlande luminoase pentru pomul de Crãciun
31523000-8 │Indicatoare şi plãcuţe luminoase
31523100-9 │Lãmpi publicitare cu neon
31523200-0 │Panouri cu mesaje permanente
31523300-1 │Plãcuţe luminoase
31524000-5 │Plafoniere sau aplice de perete
31524100-6 │Aparate de iluminat fixabile pe tavan
31524110-9 │Lãmpi pentru sãli de operaţie
31524120-2 │Plafoniere
31524200-7 │Accesorii pentru aplice de perete
31524210-0 │Aplice de perete
31527000-6 │Spoturi
31527200-8 │Iluminat exterior
31527210-1 │Lanterne
31527260-6 │Sisteme de iluminat
31527270-9 │Iluminarea platformelor
31527300-9 │Corpuri de iluminat pentru uz casnic
31527400-0 │Lumini subacvatice
31530000-0 │Piese pentru lãmpi şi corpuri de iluminat
31531000-7 │Becuri
31531100-8 │Tuburi electrice
31532000-4 │Piese pentru lãmpi şi accesorii de iluminat
31532100-5 │Lãmpi cu tuburi
31532110-8 │Lãmpi cu tuburi fluorescente
31532120-1 │Lãmpi cu tuburi fluorescente compacte
31532200-6 │Lãmpi inelare
31532210-9 │Lãmpi inelare fluorescente
31532300-7 │Lãmpi glob
31532310-0 │Lãmpi glob fluorescente compacte
31532400-8 │Dulii de lampã
31532500-9 │Startere pentru lãmpi
31532510-2 │Startere pentru lãmpi fluorescente
31532600-0 │Reactoare pentru lãmpi
31532610-3 │Reactoare pentru lãmpi fluorescente
31532700-1 │Abajururi
31532800-2 │Braţe de lãmpi
31532900-3 │Corpuri fluorescente de iluminat
31532910-6 │Tuburi fluorescente
31532920-9 │Becuri şi lãmpi fluorescente
31600000-2 │Echipament electric
31610000-5 │Echipament electric pentru motoare şi vehicule
31611000-2 │Cablaje
31612000-9 │Cablaje electrice preasamblate pentru motoare
31612200-1 │Demaroare
31612300-2 │Echipament electric de semnalizare pentru motoare
31612310-5 │Semnalizatoare luminoase cu intermitenţã
31620000-8 │Aparate de semnalizare acusticã sau opticã
31625000-3 │Alarme antiefracţie şi antiincendiu
31625100-4 │Sisteme de detectare a incendiilor
31625200-5 │Sisteme de alarmã de incendiu
31625300-6 │Sisteme de alarmã antiefracţie
31630000-1 │Magneţi
31640000-4 │Maşini şi aparate cu utilizare specificã
31642000-8 │Aparate de detecţie electronicã
31642100-9 │Detectoare de conducte metalice
31642200-0 │Detectoare de mine
31642300-1 │Detectoare de materiale plastice
31642400-2 │Detectoare pentru obiecte nemetalice
31642500-3 │Detectoare de lemn
31643000-5 │Acceleratoare de particule
31643100-6 │Acceleratoare liniare
31644000-2 │Diverse dispozitive de înregistrare a datelor
31645000-9 │Biliard electric
31650000-7 │Accesorii izolante
31651000-4 │Bandã izolantã
31660000-0 │Electrozi de carbon
31670000-3 │Piese electrice pentru maşini sau pentru aparate
31671000-0 │Învelişuri din sticlã şi tuburi catodice
31671100-1 │Învelişuri din sticlã
31671200-2 │Tuburi catodice
31680000-6 │Articole şi accesorii electrice
31681000-3 │Accesorii electrice
31681100-4 │Contacte electrice
31681200-5 │Pompe electrice
31681300-6 │Circuite electrice
31681400-7 │Componente electrice
31681410-0 │Materiale electrice
31681500-8 │Aparate de reîncãrcare
31682000-0 │Surse de energie electricã
31682100-1 │Cutii electrice
31682110-4 │Capace de cutii electrice
31682200-2 │Panouri de comandã
31682210-5 │Instrumente şi echipament de comandã
31682220-8 │Tablouri de mixaj
31682230-1 │Panouri cu ecran grafic
31682300-3 │Echipament de tensiune medie
31682310-6 │Tablouri de tensiune medie
31682400-4 │Echipament electric aerian
31682410-7 │Suport de linie aerianã
31682500-5 │Echipament electric de urgenţã
31682510-8 │Sisteme electrice de urgenţã
31682520-1 │Sisteme de oprire de urgenţã
31682530-4 │Surse de alimentare electricã
31682540-7 │Echipament pentru substaţii
31700000-3 │Accesorii electronice, electromecanice şi electrotehnice
31710000-6 │Echipament electronic
31711000-3 │Accesorii electronice
31711100-4 │Componente electronice
31711110-7 │Emiţãtoare-receptoare
31711120-0 │Transductoare
31711130-3 │Rezistenţe
31711131-0 │Rezistenţe electrice
31711140-6 │Electrozi
31711150-9 │Condensatoare electrice
31711151-6 │Condensatoare fixe
31711152-3 │Condensatoare variabile sau reglabile
31711154-0 │Baterii de condensatoare
31711155-7 │Reţele de condensatoare
31711200-5 │Tabele de marcaj electronice
31711300-6 │Sisteme electronice de cronometraj
31711310-9 │Sistem de pontaj
31711400-7 │Valve şi tuburi
31711410-0 │Tuburi catodice pentru televizoare
31711411-7 │Tuburi pentru camere de televiziune
31711420-3 │Tuburi şi echipament pentru microunde
31711421-0 │Magnetroane
31711422-7 │Echipament cu microunde
31711423-4 │Echipament radio cu microunde
31711424-1 │Clistroane
31711430-6 │Tuburi electronice
31711440-9 │Valve şi tuburi pentru recepţie sau amplificare
31711500-8 │Piese pentru asamblãri electronice
31711510-1 │Piese pentru condensatoare electrice
31711520-4 │Piese pentru rezistenţe electrice, reostate şi potenţiometre
31711530-7 │Piese pentru valve şi tuburi electronice
31712000-0 │Maşini şi aparate microelectronice şi microsisteme
31712100-1 │Maşini şi aparate microelectronice
31712110-4 │Circuite integrate şi microasamblãri electronice
31712111-1 │Cartele telefonice
31712112-8 │Cartele SIM
31712113-5 │Cartele cu circuite integrate
31712114-2 │Circuite integrate electronice
31712115-9 │Microasamblãri
31712116-6 │Microprocesoare
31712117-3 │Pachete de circuite integrate
31712118-0 │Prize sau suporturi pentru circuite integrate
31712119-7 │Capace pentru circuite integrate
31712200-2 │Microsisteme
31712300-3 │Circuite imprimate
31712310-6 │Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimate
31712320-9 │Lamele de contact neacoperite pentru circuite imprimate
31712330-2 │Semiconductoare
31712331-9 │Celule fotovoltaice
31712332-6 │Tiristoare
31712333-3 │Diace
31712334-0 │Triace
31712335-7 │Optocuploare
31712336-4 │Oscilatoare cu cristale de cuarţ
31712340-5 │Diode
31712341-2 │Diode electroluminescente
31712342-9 │Diode de microunde sau diode de semnale mici
31712343-6 │Diode Zener
31712344-3 │Diode Schottky
31712345-0 │Diode tunel
31712346-7 │Diode fotosensibile
31712347-4 │Diode de putere sau solare
31712348-1 │Diode laser
31712349-8 │Diode RF (radiofrecvenţã)
31712350-8 │Tranzistori
31712351-5 │Tranzistori fotosensibili
31712352-2 │Tranzistori cu efect de câmp (TEC/FET)
31712353-9 │Tranzistori cu efect de câmp tip metal-oxid-semiconductor
│(TEC-MOS/B2995MOSFET)
31712354-6 │Cipuri de tranzistori
31712355-3 │Tranzistori Darlington bipolari sau RF (radiofrecvenţã)
31712356-0 │Tranzistori unijoncţiune
31712357-7 │Tranzistori bipolari cu electrod de comandã izolat (IGBT)
31712358-4 │Tranzistori cu efect de câmp cu joncţiune (JFET)
31712359-1 │Tranzistori bipolari cu joncţiune (BJT)
31712360-1 │Cristale piezoelectrice montate
31720000-9 │Echipament electromecanic
31730000-2 │Echipament electrotehnic
31731000-9 │Accesorii electrotehnice
31731100-0 │Module
32000000-3 │Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii
│şi articole conexe
32200000-5 │Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie,
│radiodifuziune şi televiziune
32210000-8 │Echipament de radiodifuziune şi televiziune
32211000-5 │Echipament de producţie pentru radiodifuziune şi televiziune
32220000-1 │Aparate de emisie pentru televiziune fãrã aparate de recepţie
32221000-8 │Radiobalize
32222000-5 │Aparate de codificare a semnalelor video
32223000-2 │Aparate de transmisie video
32224000-9 │Aparate de emisie pentru televiziune
32230000-4 │Aparate de emisie radio cu aparate de recepţie
32231000-1 │Aparate de televiziune cu circuit închis
32232000-8 │Echipament pentru videoconferinţe
32233000-5 │Staţii de amplificare a frecvenţei radio
32234000-2 │Camere de televiziune cu circuit închis
32235000-9 │Sistem de supraveghere cu circuit închis
32236000-6 │Radiotelefoane
32237000-3 │Aparat portabil de emisie-recepţie
32240000-7 │Camere de televiziune
32250000-0 │Telefoane mobile
32251000-7 │Telefoane de maşinã
32251100-8 │Set hands-free
32252000-4 │Telefoane GSM
32252100-5 │Telefoane mobile hands-free
32252110-8 │Telefoane mobile hands-free (wireless)
32260000-3 │Echipament de transmisie de date
32270000-6 │Aparate de transmisie digitalã
32300000-6 │Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare
│sau de redare a sunetului sau a imaginii
32310000-9 │Receptoare de radiodifuziune
32320000-2 │Echipament audiovizual şi de televiziune
32321000-9 │Echipament de proiecţie de televiziune
32321100-0 │Aparaturã video şi cinematograficã
32321200-1 │Echipament audiovizual
32321300-2 │Materiale audiovizuale
32322000-6 │Echipament multimedia
32323000-3 │Monitoare video
32323100-4 │Monitoare video color
32323200-5 │Monitoare video alb-negru
32323300-6 │Echipament video
32323400-7 │Echipament video de redare
32323500-8 │Sistem video de supraveghere
32324000-0 │Televizoare
32324100-1 │Televizoare color
32324200-2 │Televizoare alb-negru
32324300-3 │Echipament de televiziune
32324310-6 │Antene de satelit
32324400-4 │Antene de televiziune
32324500-5 │Selector de canale video
32324600-6 │Decodoare pentru televiziune digitalã
32330000-5 │Aparate audio şi video de înregistrare şi redare
32331000-2 │Discuri pentru fonografe
32331100-3 │Patefoane
32331200-4 │Casetofoane
32331300-5 │Aparate de redare audio
32331500-7 │Aparate de înregistrare
32331600-8 │MP3 player
32332000-9 │Magnetofoane
32332100-0 │Dictafoane
32332200-1 │Roboţi telefonici
32332300-2 │Aparate de înregistrare a sunetelor
32333000-6 │Aparate de înregistrare sau de redare video
32333100-7 │Aparate de înregistrare video
32333200-8 │Camere video
32333300-9 │Aparate de redare video
32333400-0 │Aparate video
32340000-8 │Microfoane şi difuzoare
32341000-5 │Microfoane
32342000-2 │Difuzoare
32342100-3 │Cãşti
32342200-4 │Cãşti auriculare
32342300-5 │Microfoane şi seturi de portavoce
32342400-6 │Dispozitive acustice
32342410-9 │Echipament de sonorizare
32342411-6 │Miniboxe
32342412-3 │Boxe
32342420-2 │Pupitre de mixaj în studio
32342430-5 │Sisteme de comprimare a semnalelor vocale
32342440-8 │Sistem de mesagerie vocalã
32342450-1 │Aparate de înregistrare vocalã
32343000-9 │Amplificatoare
32343100-0 │Amplificatoare de audiofrecvenţã
32343200-1 │Megafoane
32344000-6 │Aparate de recepţie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie
32344100-7 │Receptoare portabile de apel şi mesagerie
32344110-0 │Sistem de înregistrare vocalã
32344200-8 │Receptoare radio
32344210-1 │Echipament radio
32344220-4 │Receptoare de radiomesagerie
32344230-7 │Staţii radio
32344240-0 │Relee radioemiţãtoare
32344250-3 │Instalaţii radio
32344260-6 │Echipament radio şi de multiplexaj
32344270-9 │Sistem de control radio şi telefonic
32344280-2 │Radiouri portabile
32350000-1 │Piese pentru echipament audio şi video
32351000-8 │Accesorii pentru echipament audio şi video
32351100-9 │Echipament de montaj video
32351200-0 │Ecrane
32351300-1 │Accesorii de echipamente audio
32351310-4 │Casete audio
32352000-5 │Antene şi reflectoare
32352100-6 │Piese pentru echipament radio şi radar
32352200-7 │Piese de rezervã şi accesorii pentru radare
32353000-2 │Înregistrãri audio
32353100-3 │Discuri
32353200-4 │Casete muzicale
32354000-9 │Filme
32354100-0 │Filme pentru radiologii
32354110-3 │Filme pentru radiografii
32354120-6 │Film diazo
32354200-1 │Peliculã cinematograficã
32354300-2 │Peliculã fotograficã
32354400-3 │Peliculã cu developare instantanee
32354500-4 │Pelicule video
32354600-5 │Casete video
32354700-6 │Benzi video
32354800-7 │Peliculã retractabilã
32360000-4 │Aparate de intercomunicaţie
32400000-7 │Reţele
32410000-0 │Reţea localã
32411000-7 │Reţea de tip inel
32412000-4 │Reţea de comunicaţii
32412100-5 │Reţea de telecomunicaţii
32412110-8 │Reţea internet
32412120-1 │Reţea intranet
32413000-1 │Reţea integratã
32413100-2 │Rutere de reţea
32415000-5 │Reţea Ethernet
32416000-2 │Reţea ISDN
32416100-3 │Reţea ISDX
32417000-9 │Reţele multimedia
32418000-6 │Reţea radio
32420000-3 │Echipament de reţea
32421000-0 │Cabluri de reţea
32422000-7 │Componente de reţea
32423000-4 │Noduri de reţea
32424000-1 │Infrastructurã de reţea
32425000-8 │Sistem de operare de reţea
32426000-5 │Sistem de publicare în reţea
32427000-2 │Sistem de reţea
32428000-9 │Extensie de reţea
32429000-6 │Echipament de reţea telefonicã
32430000-6 │Reţea cu extindere geograficã mare
32440000-9 │Echipament telemetric şi echipament terminal
32441000-6 │Echipament de telemetrie
32441100-7 │Sistem de supraveghere telemetricã
32441200-8 │Echipament telemetric şi de comandã
32441300-9 │Sistem de telematicã
32442000-3 │Echipament de terminal
32442100-4 │Plãci de conexiune
32442200-5 │Cutii de conexiune
32442300-6 │Emulatori de terminal
32442400-7 │Blocuri terminale
32500000-8 │Echipament de telecomunicaţii
32510000-1 │Sistem de telecomunicaţii fãrã fir
32520000-4 │Cabluri şi echipament de telecomunicaţii
32521000-1 │Cabluri de telecomunicaţii
32522000-8 │Echipamente de telecomunicaţii
32523000-5 │Infrastructuri de telecomunicaţii
32524000-2 │Sistem de telecomunicaţii
32530000-7 │Echipament de transmitere a informaţiilor prin satelit
32531000-4 │Echipament de comunicaţii prin satelit
32532000-1 │Antene parabolice
32533000-8 │Staţii terestre de sateliţi
32534000-5 │Platforme de sateliţi
32540000-0 │Centrale telefonice interne
32541000-7 │Echipament pentru centrale telefonice interne
32542000-4 │Tablouri de comutare
32543000-1 │Comutatoare telefonice
32544000-8 │Echipament PABX
32545000-5 │Sisteme PABX
32546000-2 │Echipament pentru centrale digitale interne
32546100-3 │Centrale telefonice interne digitale
32547000-9 │Centrale telefonice interne cu vid
32550000-3 │Echipament telefonic
32551000-0 │Cabluri telefonice şi echipament conex
32551100-1 │Conexiuni telefonice
32551200-2 │Centrale telefonice
32551300-3 │Cãşti telefonice
32551400-4 │Reţea telefonicã
32551500-5 │Cabluri telefonice
32552000-7 │Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir
32552100-8 │Receptoare
32552110-1 │Telefoane fãrã fir
32552120-4 │Telefoane de urgenţã
32552130-7 │Telefoane publice
32552140-0 │Echipament pentru telefoane publice
32552150-3 │Telefoane pentru persoanele cu deficienţe vizuale
32552160-6 │Telefoane pentru persoanele cu deficienţe auditive
32552200-9 │Teleimprimante
32552300-0 │Aparate de comutare telefonicã sau telegraficã
32552310-3 │Centrale telefonice digitale
32552320-6 │Multiplexoare
32552330-9 │Aparate de comutare telefonicã
32552400-1 │Aparate de conversie a semnalelor de frecvenţã audio
32552410-4 │Modemuri
32552420-7 │Convertizor de frecvenţã
32552430-0 │Echipament de codare
32552500-2 │Aparate teletext
32552510-5 │Terminale videotext
32552520-8 │Telex
32552600-3 │Interfoane
32553000-4 │Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice
32560000-6 │Materiale cu fibre optice
32561000-3 │Conexiuni cu fibre optice
32562000-0 │Cabluri cu fibre optice
32562100-1 │Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informaţii
32562200-2 │Cabluri de telecomunicaţii cu fibre optice
32562300-3 │Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor
32570000-9 │Echipament de comunicaţii
32571000-6 │Infrastructurã de comunicaţii
32572000-3 │Cabluri de comunicaţii
32572100-4 │Cablu de comunicaţii cu conductori electrici multipli
32572200-5 │Cablu de comunicaţii cu conductori coaxiali
32572300-6 │Cablu de comunicaţii de uz special
32573000-0 │Sistem de control al comunicaţiilor
32580000-2 │Echipament de prelucrare a datelor
32581000-9 │Echipament de comunicare de date
32581100-0 │Cablu de transmitere a datelor
32581110-3 │Cablu de transmitere a datelor cu conductori electrici multipli
32581120-6 │Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxiali
32581130-9 │Cablu de transmitere a datelor cu utilizare specialã
32581200-1 │Aparate fax
32581210-4 │Accesorii şi componente pentru echipamentul pentru fax
32582000-6 │Suporturi de transmitere a datelor
32583000-3 │Suporturi de transmitere a datelor şi a semnalelor vocale
32584000-0 │Suporturi de transmitere a informaţiilor
33000000-0 │Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse
│de îngrijire personalã
33100000-1 │Echipamente medicale
33110000-4 │Echipament de imagisticã de uz medical, dentar şi veterinar
33111000-1 │Aparate de radiologie
33111100-2 │Masã de examinare radiologicã
33111200-3 │Staţii de lucru pentru radiologie
33111300-4 │Aparate de developat pentru radiologie
33111400-5 │Fluoroscoape
33111500-6 │Radiografie dentarã
33111600-7 │Aparate de radiografie
33111610-0 │Unitate de rezonanţã magneticã
33111620-3 │Camere gama
33111640-9 │Termografe
33111650-2 │Aparate de mamografie
33111660-5 │Osteodensitometre
33111700-8 │Salã de angiografie
33111710-1 │Accesorii pentru angiografie
33111720-4 │Aparate de angiografie
33111721-1 │Aparate de angiografie digitalã
33111730-7 │Accesorii pentru angioplastie
33111740-0 │Aparate de angioplastie
33111800-9 │Sistem de radiodiagnosticare
33112000-8 │Echipament de imagisticã ecograficã, cu ultrasunete şi Doppler
33112100-9 │Detectoare ecocardiografice
33112200-0 │Ecograf
33112300-1 │Scanere cu ultrasunete
33112310-4 │Doppler color
33112320-7 │Aparate Doppler
33112330-0 │Ecoencefalografe
33112340-3 │Ecocardiografe
33113000-5 │Echipament de imagisticã cu rezonanţã magneticã
33113100-6 │Scanere cu rezonanţã magneticã
33113110-9 │Scanere cu rezonanţã magneticã nuclearã
33114000-2 │Aparate de spectroscopie
33115000-9 │Aparate de tomografie
33115100-0 │Tomodensitometre
33115200-1 │Tomografe axiale transversale cuplate la un calculator
33120000-7 │Sisteme de înregistrare şi dispozitive de explorare
33121000-4 │Sistem de înregistrare ambulatoriu pe termen lung
33121100-5 │Electroencefalografe
33121200-6 │Aparate de scintigrafie
33121300-7 │Electromiografe
33121400-8 │Audiometre
33121500-9 │Electrocardiogramã
33122000-1 │Echipament oftalmologic
33123000-8 │Echipament de examinare cardiovascularã
33123100-9 │Tensiometru
33123200-0 │Aparate de electrocardiografie
33123210-3 │Sistem de monitorizare cardiacã
33123220-6 │Angiocardiografie
33123230-9 │Cardiografe
33124000-5 │Aparate şi accesorii de diagnosticare şi de radiodiagnosticare
33124100-6 │Aparate de diagnosticare
33124110-9 │Sisteme de diagnosticare
33124120-2 │Aparate de diagnosticare cu ultrasunete
33124130-5 │Accesorii de diagnosticare
33124131-2 │Benzi reactive
33124200-7 │Aparate de radiodiagnosticare
33124210-0 │Echipamente de radiodiagnosticare
33125000-2 │Aparate de examinare urologicã
33126000-9 │Aparate de stomatologie
33127000-6 │Aparate pentru imunoanalizã
33128000-3 │Laser medical, diferit de cel chirurgical
33130000-0 │Instrumente şi dispozitive dentare şi de subspecialitate
33131000-7 │Instrumente dentare
33131100-8 │Instrumente de chirurgie dentarã
33131110-1 │Cleşti, perii, separatoare şi polizoare dentare
33131111-8 │Cleşti dentari
33131112-5 │Perii dentare
33131113-2 │Separatoare dentare
33131114-9 │Polizoare dentare
33131120-4 │Instrumente de criochirurgie dentarã, sonde, elevatoare şi
│excavatoare dentare
33131121-1 │Instrumente de criochirurgie dentarã
33131122-8 │Sonde parodontale
33131123-5 │Elevatoare dentare
33131124-2 │Excavatoare dentare
33131130-7 │Degetare şi forcepsuri dentare
33131131-4 │Degetare dentare
33131132-1 │Forcepsuri dentare
33131140-0 │Oglinzi şi burghie dentare
33131141-7 │Oglinzi dentare
33131142-4 │Instrumente de lãrgit canalul
33131150-3 │Sonde de explorare dentarã, instrumente pentru detartraj şi
│instrument dentar cu scarã gradatã
33131151-0 │Sonde de explorare dentarã
33131152-7 │Instrumente pentru detartraj
33131153-4 │Instrument dentar cu scarã gradatã
33131160-6 │Foarfece şi bisturie dentare
33131161-3 │Foarfece dentare
33131162-0 │Bisturie dentare
33131170-9 │Spatule, pensete dentare şi cuţite pentru cearã dentarã
33131171-6 │Spatule dentare
33131172-3 │Pensete dentare
33131173-0 │Cuţite pentru cearã dentarã
33131200-9 │Ace dentare de suturã
33131300-0 │Instrumente dentare de unicã folosinţã
33131400-1 │Sondã dentarã
33131500-2 │Instrumente pentru extracţii dentare
33131510-5 │Freze dentare
33131600-3 │Instrument pentru obturaţii dentare
33132000-4 │Implanturi dentare
33133000-1 │Accesorii pentru amprente dentare
33134000-8 │Accesorii de endodonticã
33135000-5 │Aparate ortodontice
33136000-2 │Instrument rotativ şi abraziv
33137000-9 │Accesorii de profilaxie dentarã
33138000-6 │Produse pentru proteze dentare şi rebazare
33138100-7 │Proteze dentare
33140000-3 │Consumabile medicale
33141000-0 │Consumabile medicale nechimice de unicã folosinţã şi consumabile
│hematologice
33141100-1 │Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
33141110-4 │Pansamente
33141111-1 │Bandaje adezive
33141112-8 │Plasturi
33141113-4 │Bandaje
33141114-2 │Tifon medical
33141115-9 │Vatã medicalã
33141116-6 │Tampoane şi comprese
33141117-3 │Vatã
33141118-0 │Comprese de tifon
33141119-7 │Comprese
33141120-7 │Cleme, suturi, ligaturi
33141121-4 │Suturi chirurgicale
33141122-1 │Cleme chirurgicale
33141123-8 │Recipiente pentru ace
33141124-5 │Tãviţe pentru instrumente ascuţite
33141125-2 │Material pentru suturi chirurgicale
33141126-9 │Ligaturi
33141127-6 │Hemostatice absorbabile
33141128-3 │Ace pentru suturi
33141200-2 │Catetere
33141210-5 │Catetere cu balon
33141220-8 │Canule
33141230-1 │Dilatator
33141240-4 │Accesorii pentru cateter
33141300-3 │Dispozitive de puncţie venoasã şi de prelevare de sânge
33141310-6 │Seringi
33141320-9 │Ace medicale
33141321-6 │Ace de anestezie
33141322-3 │Ace cu utilizare arterialã
33141323-0 │Ace de biopsie
33141324-7 │Ace de dializã
33141325-4 │Ace pentru fistule
33141326-1 │Ace de radiologie
33141327-8 │Ace cu orificiu
33141328-5 │Ace peridurale
33141329-2 │Ace de amniocentezã
33141400-4 │Foarfece de fire metalice şi bisturie; mãnuşi chirurgicale
33141410-7 │Foarfece de fire metalice şi bisturie
33141411-4 │Scalpele şi lame
33141420-0 │Mãnuşi chirurgicale
33141500-5 │Consumabile hematologice
33141510-8 │Produse sanguine
33141520-1 │Derivate plasmatice
33141530-4 │Coagulanţi sanguini
33141540-7 │Albuminã
33141550-0 │Heparinã
33141560-3 │Organe umane
33141570-6 │Sânge uman
33141580-9 │Sânge animal
33141600-6 │Recipiente şi pungi de recoltare, drenaj şi truse
33141610-9 │Pungi de recoltare
33141613-0 │Pungi pentru recoltarea sângelui
33141614-7 │Pungi pentru recoltarea plasmei
33141615-4 │Pungi pentru recoltarea urinei
33141620-2 │Truse medicale
33141621-9 │Trusã pentru incontinenţã urinarã
33141622-6 │Truse de prevenire a SIDA
33141623-3 │Truse de prim ajutor
33141624-0 │Truse de administrare
33141625-7 │Truse de diagnosticare
33141626-4 │Truse de dozaj
33141630-5 │Filtre de plasmã sanguinã
33141640-8 │Drenaj
33141641-5 │Sonde
33141642-2 │Accesorii de drenaj
33141700-7 │Accesorii ortopedice
33141710-0 │Cârje
33141720-3 │Dispozitive ortopedice ajutãtoare
33141730-6 │Gulere chirurgicale
33141740-9 │Încãlţãminte ortopedicã
33141750-2 │Proteze articulare
33141760-5 │Atele
33141770-8 │Proteze pentru fracturi, ştifturi şi plãci
33141800-8 │Consumabile dentare
33141810-1 │Materiale de obturare dentarã
33141820-4 │Dinţi artificiali
33141821-1 │Dinţi de porţelan
33141822-8 │Dinţi din rãşinã acrilicã
33141830-7 │Bazã de cavitate din ciment
33141840-0 │Hemostatic dentar
33141850-3 │Produse de igienã dentarã
33141900-9 │Lanţete pentru prelevarea probelor de sânge
33150000-6 │Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie şi
│de fizioterapie
33151000-3 │Aparate şi accesorii de radioterapie
33151100-4 │Aparate de gamaterapie
33151200-5 │Aparate de radioterapie
33151300-6 │Spectrografe
33151400-7 │Accesorii de radioterapie
33152000-0 │Incubatoare
33153000-7 │Litotritor
33154000-4 │Aparate de mecanoterapie
33155000-1 │Aparate de fizioterapie
33156000-8 │Material de testare psihologicã
33157000-5 │Oxigenoterapie şi asistenţã respiratorie
33157100-6 │Mãşti de gaze medicale
33157110-9 │Mascã de oxigen
33157200-7 │Truse de oxigen
33157300-8 │Corturi pentru oxigenoterapie
33157400-9 │Aparate medicale respiratorii
33157500-0 │Camere hiperbare
33157700-2 │Barbotor pentru oxigenoterapie
33157800-3 │Dispozitiv de administrare a oxigenului
33157810-6 │Instalaţie de oxigenoterapie
33158000-2 │Terapie electricã, electromagneticã şi mecanicã
33158100-3 │Sistem electromagnetic
33158200-4 │Aparate de electroterapie
33158210-7 │Stimulator
33158300-5 │Aparate medicale cu ultraviolete
33158400-6 │Instalaţie de terapie mecanicã
33158500-7 │Aparate medicale cu infraroşii
33159000-9 │Sistem de chimie clinicã
33160000-9 │Tehnici operatorii
33161000-6 │Instalaţie de electrochirurgie
33162000-3 │Dispozitive şi instrumente pentru blocul operator
33162100-4 │Dispozitive pentru blocul operator
33162200-5 │Instrumente pentru blocul operator
33163000-0 │Corturi de uz medical
33164000-7 │Aparate de celioscopie
33164100-8 │Colposcop
33165000-4 │Aparate de criochirurgie şi crioterapie
33166000-1 │Aparate şi instrumente pentru dermatologie
33167000-8 │Lãmpi chirurgicale
33168000-5 │Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
33168100-6 │Endoscoape
33169000-2 │Instrumente chirurgicale
33169100-3 │Laser chirurgical
33169200-4 │Coşuri cu utilizare chirurgicalã
33169300-5 │Tãvi cu utilizare chirurgicalã
33169400-6 │Recipiente cu utilizare chirurgicalã
33169500-7 │Sisteme chirurgicale de urmãrire şi trasabilitate
33170000-2 │Anestezie şi reanimare
33171000-9 │Instrumente pentru anestezie şi pentru reanimare
33171100-0 │Instrumente pentru anestezie
33171110-3 │Mascã de anesteziere-reanimare
33171200-1 │Instrumente pentru reanimare
33171210-4 │Mascã de reanimare
33171300-2 │Kituri sau truse peridurale
33172000-6 │Aparate de anestezie şi de reanimare
33172100-7 │Aparate de anestezie
33172200-8 │Aparate de reanimare
33180000-5 │Asistenţã funcţionalã
33181000-2 │Aparate de suport renal
33181100-3 │Aparate de hemodializã
33181200-4 │Filtre pentru dializã
33181300-5 │Monitor individual pentru hemodializã
33181400-6 │Multipost pentru hemodializã
33181500-7 │Consumabile de uz renal
33181510-0 │Fluid renal
33181520-3 │Consumabile pentru dializã renalã
33182000-9 │Aparate de suport cardiac
33182100-0 │Defibrilator
33182200-1 │Aparat de stimulare cardiacã
33182210-4 │Stimulator cardiac
33182220-7 │Valve cardiace
33182230-0 │Ventricul
33182240-3 │Piese şi accesorii pentru stimulatoare cardiace
33182241-0 │Baterii pentru stimulatoare cardiace
33182300-2 │Aparate de chirurgie cardiacã
33182400-3 │Radiologie cardiacã
33183000-6 │Aparate ortopedice de înlocuire
33183100-7 │Implanturi ortopedice
33183200-8 │Proteze ortopedice
33183300-9 │Aparate de osteosintezã
33184000-3 │Proteze
33184100-4 │Implanturi chirurgicale
33184200-5 │Proteze vasculare
33184300-6 │Proteze cardiace
33184400-7 │Implanturi mamare
33184410-0 │Proteze mamare interne
33184420-3 │Proteze mamare externe
33184500-8 │Endoproteze coronariene
33184600-9 │Ochi artificiali
33185000-0 │Proteze auditive
33185100-1 │Piese şi accesorii pentru proteze auditive
33185200-2 │Implant cohlear
33185300-3 │Implant de otorinolaringologie
33185400-4 │Laringe artificial
33186000-7 │Sistem de circulaţie extracorporalã
33186100-8 │Oxigenator
33186200-9 │Încãlzire a sângelui şi a fluidelor
33190000-8 │Diverse aparate şi produse medicale
33191000-5 │Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
33191100-6 │Sterilizator
33191110-9 │Autoclave
33192000-2 │Mobilier medical
33192100-3 │Paturi medicale
33192110-6 │Paturi ortopedice
33192120-9 │Paturi de spital
33192130-2 │Paturi cu motor
33192140-5 │Canapele pentru examinare psihiatricã
33192150-8 │Paturi speciale pentru terapie
33192160-1 │Tãrgi
33192200-4 │Mese medicale
33192210-7 │Mese de examinare
33192230-3 │Mese de operaţie
33192300-5 │Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor
33192310-8 │Dispozitive de tracţiune şi de suspensie pentru paturi medicale
33192320-1 │Suporturi pentru urinale
33192330-4 │Pungi de transfuzie
33192340-7 │Mobilier pentru blocul operator, cu excepţia meselor
33192350-0 │Cabinet pentru culturi în scopuri medicale
33192400-6 │Staţii de lucru pentru stomatologie
33192410-9 │Scaune stomatologice
33192500-7 │Eprubete
33192600-8 │Echipament de ridicare pentru sectorul sanitar
33193000-9 │Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile şi
│dispozitive conexe
33193100-0 │Vehicule pentru persoane invalide şi scaune cu rotile
33193110-3 │Vehicule pentru persoane invalide
33193120-6 │Scaune cu rotile
33193121-3 │Scaune cu rotile cu motor
33193200-1 │Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide şi
│scaune cu rotile
33193210-4 │Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide
33193211-1 │Motoare pentru vehicule pentru persoane invalide
33193212-8 │Dispozitive de direcţie pentru vehicule pentru persoane invalide
33193213-5 │Dispozitive de comandã pentru vehicule pentru persoane invalide
33193214-2 │Şasiuri pentru vehicule pentru persoane invalide
33193220-7 │Piese şi accesorii pentru scaune cu rotile
33193221-4 │Perne pentru scaune cu rotile
33193222-1 │Cadre pentru scaune cu rotile
33193223-8 │Scaune pentru scaune cu rotile
33193224-5 │Roţi pentru scaune cu rotile
33193225-2 │Pneuri pentru scaune cu rotile
33194000-6 │Aparate şi instrumente pentru transfuzie şi pentru perfuzie
33194100-7 │Aparate şi instrumente pentru perfuzie
33194110-0 │Pompe de perfuzie
33194120-3 │Articole pentru perfuzii
33194200-8 │Aparate şi instrumente pentru transfuzie
33194210-1 │Aparate de transfuzie sanguinã
33194220-4 │Accesorii de transfuzie sanguinã
33195000-3 │Sistem de monitorizare a pacienţilor
33195100-4 │Monitoare
33195110-7 │Monitoare respiratorii
33195200-5 │Staţie centralã de monitorizare
33196000-0 │Mijloace auxiliare medicale
33196100-1 │Dispozitive pentru persoanele în vârstã
33196200-2 │Dispozitive pentru persoanele cu deficienţe
33197000-7 │Echipament medical computerizat
33198000-4 │Articole din hârtie pentru spitale
33198100-5 │Comprese din hârtie
33198200-6 │Sãculeţe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
33199000-1 │Îmbrãcãminte pentru personalul medical
33600000-6 │Produse farmaceutice
33610000-9 │Medicamente pentru tractul digestiv şi metabolism
33611000-6 │Medicamente împotriva tulburãrilor provocate de hiperaciditate
33612000-3 │Medicamente împotriva tulburãrilor gastrointestinale funcţionale
33613000-0 │Laxative
33614000-7 │Antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecţioase intestinale
33615000-4 │Medicamente pentru diabet
33615100-5 │Insulinã
33616000-1 │Vitamine
33616100-2 │Provitamine
33617000-8 │Suplimente minerale
33620000-2 │Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice şi
│pentru sistemul cardiovascular
33621000-9 │Medicamente pentru sânge şi pentru organele hematopoietice
33621100-0 │Antitrombotice
33621200-1 │Antihemoragice
33621300-2 │Preparate împotriva anemiei
33621400-3 │Substituenţi de plasmã sanguinã şi soluţii pentru perfuzii
33622000-6 │Medicamente pentru sistemul cardiovascular
33622100-7 │Medicamente utilizate în cardiologie
33622200-8 │Antihipertensive
33622300-9 │Diuretice
33622400-0 │Vasoprotectoare
33622500-1 │Antihemoroidale de uz topic
33622600-2 │Betablocanţi
33622700-3 │Blocanţi de calciu
33622800-4 │Medicamente pentru sistemul renin-angiotensin
33630000-5 │Medicamente utilizate în dermatologie şi pentru sistemul
│musculo-scheletic
33631000-2 │Medicamente utilizate în dermatologie
33631100-3 │Antifungice de uz dermatologic
33631110-6 │Acid salicilic
33631200-4 │Emoliente şi protectoare
33631300-5 │Medicamente împotriva psoriazisului
33631400-6 │Antibiotice şi medicamente chimioterapeutice de uz dermatologic
33631500-7 │Corticosteroizi de uz dermatologic şi preparate dermatologice
33631600-8 │Antiseptice şi dezinfectante
33631700-9 │Preparate antiacneice
33632000-9 │Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic
33632100-0 │Antiinflamatoare şi antireumatismale
33632200-1 │Miorelaxanţi
33632300-2 │Preparate împotriva gutei
33640000-8 │Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi hormoni
33641000-5 │Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi hormoni sexuali
33641100-6 │Antiinfecţioase şi antiseptice pentru ginecologie
33641200-7 │Alte medicamente pentru ginecologie
33641300-8 │Hormoni sexuali şi modulatori ai funcţiei genitale
33641400-9 │Contraceptive
33641410-2 │Contraceptive orale
33641420-5 │Contraceptive chimice
33642000-2 │Preparate hormonale sistemice, cu excepţia hormonilor sexuali
33642100-3 │Hormoni hipofizari, hipotalamici şi analogi
33642200-4 │Corticosteroizi pentru uz sistemic
33642300-5 │Terapeuticã pentru patologia tiroidianã
33650000-1 │Antiinfecţioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri,
│antineoplazice şi imunomodulatoare
33651000-8 │Antiinfecţioase generale pentru uz sistemic
33651100-9 │Antibacterieni pentru uz sistemic
33651200-0 │Antimicotice pentru uz sistemic
33651300-1 │Antimicobacteriacee
33651400-2 │Antivirale pentru uz sistemic
33651500-3 │Imunoseruri şi imunoglobuline
33651510-6 │Antiseruri
33651520-9 │Imunoglobuline
33651600-4 │Vaccinuri
33651610-7 │Vaccinuri împotriva difteriei, antitusive şi antitetanos
33651620-0 │Vaccinuri împotriva difteriei şi antitetanos
33651630-3 │Vaccinuri BCG (liofilizat)
33651640-6 │Vaccinuri ROR (rujeolã, oreion, rubeolã)
33651650-9 │Vaccinuri împotriva tifosului
33651660-2 │Vaccinuri antigripale
33651670-5 │Vaccinuri antipolio
33651680-8 │Vaccinuri împotriva hepatitei B
33651690-1 │Vaccinuri pentru uz veterinar
33652000-5 │Antineoplazice şi imunomodulatoare
33652100-6 │Antineoplazice
33652200-7 │Terapeuticã pentru patologia endocrinã
33652300-8 │Imunosupresoare
33660000-4 │Medicamente pentru sistemul nervos şi organele senzoriale
33661000-1 │Medicamente pentru sistemul nervos
33661100-2 │Anestezice
33661200-3 │Analgezice
33661300-4 │Antiepileptice
33661400-5 │Medicamente împotriva bolii Parkinson
33661500-6 │Psiholeptice
33661600-7 │Psihoanaleptice
33661700-8 │Alte medicamente pentru sistemul nervos
33662000-8 │Medicamente pentru organele senzoriale
33662100-9 │Medicamente pentru oftalmologie
33670000-7 │Medicamente pentru sistemul respirator
33673000-8 │Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale cãilor
│respiratorii
33674000-5 │Medicamente împotriva tusei şi a guturaiului
33675000-2 │Antihistaminice pentru uz sistemic
33680000-0 │Articole farmaceutice
33681000-7 │Tetine, pompiţe de supt şi articole similare pentru sugari
33682000-4 │Dale de cauciuc
33683000-1 │Tampoane de oprire din cauciuc
33690000-3 │Diverse medicamente
33691000-0 │Produse antiparazitare, insecticide şi insectifuge
33691100-1 │Antiprotozoare
33691200-2 │Antihelmintice
33691300-3 │Medicamente împotriva ectoparaziţilor, incluzând medicamentele
│împotriva scabiei, insecticidele şi insectifugele
33692000-7 │Soluţii medicamentoase
33692100-8 │Soluţii pentru infuzii
33692200-9 │Produse pentru nutriţie parenteralã
33692210-2 │Soluţii pentru nutriţie parenteralã
33692300-0 │Produse pentru nutriţie enteralã
33692400-1 │Soluţii pentru perfuzii
33692500-2 │Soluţii injectabile
33692510-5 │Lichide intravenoase
33692600-3 │Preparate galenice
33692700-4 │Soluţii de glucozã
33692800-5 │Soluţii de dializã
33693000-4 │Toate celelalte produse terapeutice
33693100-5 │Toxine
33693200-6 │Înlocuitori de nicotinã
33693300-7 │Tratament în caz de dependenţã
33694000-1 │Agenţi diagnostici
33695000-8 │Toate celelalte produse neterapeutice
33696000-5 │Reactivi şi produse de contrast
33696100-6 │Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine
33696200-7 │Reactivi pentru analize de sânge
33696300-8 │Reactivi chimici
33696400-9 │Reactivi izotopici
33696500-0 │Reactivi de laborator
33696600-1 │Reactivi pentru electroforezã
33696700-2 │Reactivi pentru urologie
33696800-3 │Produse de contrast pentru utilizare în radiologie
33697000-2 │Preparate medicale, cu excepţia consumabilelor pentru stomatologie
33697100-3 │Preparate pentru spãlãturi intestinale
33697110-6 │Cimenturi pentru reconstrucţie osoasã
33698000-9 │Produse pentru uz clinic
33698100-0 │Culturi microbiologice
33698200-1 │Glande şi extracte de glande
33698300-2 │Substanţe peptice
33700000-7 │Produse de îngrijire personalã
33710000-0 │Parfumuri, produse de toaletã şi prezervative
33711000-7 │Parfumuri şi produse de toaletã
33711100-8 │Apã de toaletã
33711110-1 │Deodorante
33711120-4 │Antiperspirante
33711130-7 │Ape de colonie
33711140-0 │Parfumuri
33711150-3 │Apã de trandafir
33711200-9 │Produse de machiaj
33711300-0 │Produse pentru manichiurã sau pentru pedichiurã
33711400-1 │Produse cosmetice
33711410-4 │Beţişoare de vatã
33711420-7 │Truse de machiaj
33711430-0 │Şerveţele demachiante de unicã folosinţã
33711440-3 │Balsam de buze
33711450-6 │Tatuaje
33711500-2 │Produse pentru îngrijirea pielii
33711510-5 │Produse de protecţie solarã
33711520-8 │Geluri de baie
33711530-1 │Cãşti pentru duş
33711540-4 │Creme sau loţiuni parafarmaceutice
33711600-3 │Preparate şi articole pentru pãr
33711610-6 │Şampoane
33711620-9 │Piepteni
33711630-2 │Peruci
33711640-5 │Articole de toaletã
33711700-4 │Articole şi preparate pentru igiena bucalã sau dentarã
33711710-7 │Periuţe de dinţi
33711720-0 │Pastã de dinţi
33711730-3 │Scobitori
33711740-6 │Apã de gurã
33711750-9 │Produse de împrospãtare a respiraţiei
33711760-2 │Aţã dentarã
33711770-5 │Inel dentar, tetinã şi suzetã pentru copii
33711780-8 │Tablete pentru curãţarea protezelor
33711790-1 │Truse dentare
33711800-5 │Produse de bãrbierit
33711810-8 │Creme de ras
33711900-6 │Sãpun
33712000-4 │Prezervative
33713000-1 │Produse pentru îngrijirea picioarelor
33720000-3 │Aparate de ras şi truse de manichiurã sau de pedichiurã
33721000-0 │Brice de ras
33721100-1 │Lame de ras
33721200-2 │Aparate de ras electrice
33722000-7 │Truse de manichiurã sau de pedichiurã
33722100-8 │Truse de manichiurã
33722110-1 │Accesorii de manichiurã
33722200-9 │Truse de pedichiurã
33722210-2 │Accesorii de pedichiurã
33722300-0 │Barete
33730000-6 │Produse de îngrijire a ochilor şi lentile corectoare
33731000-3 │Lentile de contact
33731100-4 │Lentile corectoare
33731110-7 │Lentile intraoculare
33731120-0 │Lentile de ochelari
33732000-0 │Loţiuni pentru lentile de contact
33733000-7 │Ochelari de soare
33734000-4 │Ochelari
33734100-5 │Monturi şi rame de ochelari
33734200-6 │Sticlã pentru ochelari
33735000-1 │Ochelari-mascã
33735100-2 │Ochelari de protecţie
33735200-3 │Monturi şi rame de ochelari de protecţie
33740000-9 │Produse de îngrijire a mâinilor şi a unghiilor
33741000-6 │Produse de îngrijire a mâinilor
33741100-7 │Produse de curãţare a mâinilor
33741200-8 │Loţiuni de mâini sau de corp
33741300-9 │Dezinfectant pentru mâini
33742000-3 │Produse de îngrijire a unghiilor
33742100-4 │Cleşti pentru unghii
33742200-5 │Lac de unghii
33750000-2 │Produse de îngrijire pentru bebeluşi
33751000-9 │Scutece de unicã folosinţã
33752000-6 │Tampon pentru sutien
33760000-5 │Hârtie igienicã, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi
│şervete de masã
33761000-2 │Hârtie igienicã
33762000-9 │Batiste din hârtie
33763000-6 │Şervete din hârtie pentru mâini
33764000-3 │Şervete de masã din hârtie
33770000-8 │Articole de hârtie pentru uz sanitar
33771000-5 │Articole igienico-sanitare din hârtie
33771100-6 │Absorbante igienice sau tampoane
33771200-7 │Scutece din hârtie
33772000-2 │Articole de unicã folosinţã din hârtie
33790000-4 │Sticlãrie pentru laborator, pentru articole de igienã sau pentru
│industria farmaceuticã
33791000-1 │Sticlãrie pentru articole de igienã
33792000-8 │Sticlãrie pentru industria farmaceuticã
33793000-5 │Sticlãrie pentru laborator
33900000-9 │Echipamente şi articole pentru autopsie şi uz mortuar
33910000-2 │Instrumente şi articole pentru disecţie patologicã
33911000-9 │Foarfece de autopsie
33912000-6 │Truse de disecţie pentru autopsie
33912100-7 │Cleşti de disecţie pentru autopsie
33913000-3 │Sonde de extragere a gloanţelor pentru autopsie
33914000-0 │Aţã, ace şi cleme de incizie pentru autopsie
33914100-1 │Aţã pentru autopsie
33914200-2 │Ace pentru autopsie
33914300-3 │Cleme de incizie pentru autopsie
33915000-7 │Sonde pentru acces venos pentru autopsie
33916000-4 │Lame de ferãstrãu pentru autopsie sau accesorii
33916100-5 │Ferãstraie pentru autopsie
33917000-1 │Planşe sau suporturi pentru disecţie
33918000-8 │Cutii pentru instrumente sau accesorii chirurgicale pentru
│autopsie
33919000-5 │Truse pentru instrumente sau accesorii chirurgicale pentru
│autopsie
33920000-5 │Echipament şi accesorii pentru autopsie
33921000-2 │Colectoare de praf de os
33922000-9 │Pungi pentru transportul cadavrelor
33923000-6 │Suporturi pentru cap, suprafeţe plane sau balanţe suspendate
│pentru autopsie
33923100-7 │Suporturi pentru cap pentru autopsie
33923200-8 │Suprafeţe plane pentru autopsie
33923300-9 │Cântare suspendate pentru autopsie
33924000-3 │Truse de protecţie împotriva bolilor infecţioase pentru autopsie
33925000-0 │Etichete sau brãţãri de identificare pentru autopsie
33926000-7 │Aspiratoare sau tuburi de colectare a fluidelor pentru autopsie
33927000-4 │Termometre rectale pentru autopsie
33928000-1 │Atele de degete pentru autopsie
33929000-8 │Truse de reconstituire a ţesuturilor cadavrelor
33930000-8 │Mobilier pentru autopsie
33931000-5 │Posturi de lucru pentru examinãri macroscopice pentru autopsie
│sau accesorii
33932000-2 │Chiuvete de autopsie sau accesorii
33933000-9 │Mese de autopsie sau accesorii
33933100-0 │Mese de autopsie
33934000-6 │Mese de necropsie sau accesorii
33935000-3 │Mese de disecţie a animalelor pentru autopsie sau accesorii
33936000-0 │Posturi de lucru pentru îmbãlsãmare sau accesorii
33937000-7 │Posturi de lucru cu dispozitiv pentru evacuarea lichidelor pentru
│autopsie sau accesorii
33940000-1 │Echipament şi articole de transport şi depozitare a cadavrelor
33941000-8 │Sertare de depozitare a cadavrelor
33942000-5 │Cãrucioare pentru transportul cadavrelor
33943000-2 │Cãrucioare cu ridicarea platformei tip foarfecã pentru
│transportul cadavrelor
33944000-9 │Frigidere sau congelatoare tip dulap pentru morgã
33945000-6 │Frigidere tip camerã pentru morgã
33946000-3 │Cãrucioare de autopsie
33947000-0 │Tãrgi pentru cadavre
33948000-7 │Dispozitive de ridicare sau transfer de cadavre
33949000-4 │Containere pentru transportul trupurilor
33950000-4 │Echipament şi articole pentru medicinã legalã clinicã
33951000-1 │Materiale pentru luarea de amprente post mortem
33952000-8 │Mãşti antiputrefacţie
33953000-5 │Truse sau articole de depistare a sângelui post mortem
33954000-2 │Truse de colectare de probe biologice
33960000-7 │Echipament şi articole de îmbãlsãmare
33961000-4 │Injectoare în cavitãţi pentru îmbãlsãmare
33962000-1 │Tuburi de drenare venoasã pentru îmbãlsãmare
33963000-8 │Fluide de îmbãlsãmare sau tratamente chimice
33964000-5 │Tuburi de injectare pentru îmbãlsãmare
33965000-2 │Chiuvete sau accesorii pentru îmbãlsãmare
33966000-9 │Truse de îmbãlsãmare
33967000-6 │Ace tip injector pentru îmbãlsãmare
33968000-3 │Capsule oculare (îmbãlsãmare)
33970000-0 │Echipamente şi articole mortuare
33971000-7 │Haine mortuare
33972000-4 │Pachete mortuare
33973000-1 │Învelitori mortuare
33974000-8 │Aspiratoare mortuare
33975000-5 │Compuşi de întãrire mortuari
34000000-7 │Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport
34100000-8 │Autovehicule
34110000-1 │Autoturisme
34111000-8 │Breakuri şi berline
34111100-9 │Breakuri
34111200-0 │Berline
34113000-2 │Vehicule cu 4 roţi motoare
34113100-3 │Jeepuri
34113200-4 │Vehicule pentru orice tip de teren
34113300-5 │Vehicule de teren
34114000-9 │Vehicule cu utilizare specialã
34114100-0 │Vehicule de urgenţã
34114110-3 │Vehicule de salvare
34114120-6 │Vehicule de intervenţie paramedicalã
34114121-3 │Ambulanţe
34114122-0 │Vehicule pentru transportul pacienţilor
34114200-1 │Maşini de poliţie
34114210-4 │Vehicule pentru transportul deţinuţilor
34114300-2 │Vehicule pentru serviciile de asistenţã socialã
34114400-3 │Microbuze
34115000-6 │Alte autoturisme
34115200-8 │Autovehicule pentru transportul a mai puţin de 10 persoane
34115300-9 │Vehicule de transport de ocazie
34120000-4 │Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane
34121000-1 │Autobuze şi autocare
34121100-2 │Autobuze publice
34121200-3 │Autobuze articulate
34121300-4 │Autobuze cu imperialã
34121400-5 │Autobuze cu podea joasã
34121500-6 │Autocare
34130000-7 │Autovehicule pentru transportul de mãrfuri
34131000-4 │Camionete
34132000-1 │Sãnii cu motor
34133000-8 │Camioane articulate
34133100-9 │Camioane cisternã
34133110-2 │Autocisterne de carburanţi
34134000-5 │Camioane cu platformã şi camioane basculante
34134100-6 │Camioane cu platformã
34134200-7 │Camioane basculante
34136000-9 │Furgoane
34136100-0 │Furgonete
34136200-1 │Furgoane carosate
34137000-6 │Vehicule de ocazie pentru transportul de mãrfuri
34138000-3 │Tractoare rutiere
34139000-0 │Şasiuri
34139100-1 │Şasiuri cu cabine
34139200-2 │Şasiuri carosate
34139300-3 │Şasiuri complete
34140000-0 │Autovehicule de mare capacitate
34142000-4 │Camioane macara şi autobasculante
34142100-5 │Camioane cu platformã ridicãtoare
34142200-6 │Maşini de încãrcat cu schipuri
34142300-7 │Autobasculante
34143000-1 │Vehicule pentru întreţinere pe timp de iarnã
34144000-8 │Autovehicule cu utilizare specialã
34144100-9 │Turle de foraj mobile
34144200-0 │Vehicule pentru servicii de urgenţã
34144210-3 │Vehicule de pompieri
34144211-0 │Camioane cu scarã turnantã
34144212-7 │Autopompe
34144213-4 │Vehicule de stingere a incendiilor
34144220-6 │Vehicule de depanare
34144300-1 │Poduri mobile
34144400-2 │Vehicule de întreţinere rutierã
34144410-5 │Vidanjoare
34144420-8 │Vehicule de împrãştiat sare
34144430-1 │Vehicule de curãţare a strãzilor
34144431-8 │Vehicule de aspirat strãzile
34144440-4 │Vehicule de împrãştiat pietriş
34144450-7 │Vehicule de stropire a strãzilor
34144500-3 │Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere şi al apelor
│reziduale
34144510-6 │Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere
34144511-3 │Vehicule de colectare a deşeurilor menajere
34144512-0 │Vehicule de compactare a deşeurilor menajere
34144520-9 │Autocisterne pentru transportul apelor reziduale
34144700-5 │Vehicule utilitare
34144710-8 │Încãrcãtoare cu roţi
34144730-4 │Vehicule de reaprovizionare a aeronavelor
34144740-7 │Vehicule de tractare a aeronavelor
34144750-0 │Cargoboturi
34144751-7 │Transportatoare de pilieri
34144760-3 │Biblioteci mobile
34144800-6 │Autocaravane
34144900-7 │Vehicule electrice
34144910-0 │Autobuze electrice
34150000-3 │Simulatoare
34151000-0 │Simulatoare de conducere
34152000-7 │Simulatoare de formare
34200000-9 │Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
34210000-2 │Caroserii de vehicule
34211000-9 │Caroserii de autobuze, caroserii de ambulanţe şi caroserii de
│vehicule pentru transportul de mãrfuri
34211100-9 │Caroserii de autobuze
34211200-9 │Caroserii de ambulanţe
34211300-9 │Caroserii de vehicule pentru transportul de mãrfuri
34220000-5 │Remorci, semiremorci şi containere mobile
34221000-2 │Containere mobile cu utilizare specialã
34221100-3 │Unitãţi mobile de intervenţie
34221200-4 │Unitãţi mobile de urgenţã
34221300-5 │Unitãţi de intervenţie în caz de accident chimic
34223000-6 │Remorci şi semiremorci
34223100-7 │Semiremorci
34223200-8 │Autocisterne
34223300-9 │Remorci
34223310-2 │Remorci de uz general
34223320-5 │Remorci pentru transportul cailor
34223330-8 │Unitãţi mobile pe remorci
34223340-1 │Remorci-cisternã
34223350-4 │Remorci cu scarã turnantã
34223360-7 │Remorci de alimentare cu carburanţi a aeronavelor
34223370-0 │Remorci basculante
34223400-0 │Remorci şi semiremorci de tip caravanã
34224000-3 │Piese pentru remorci, pentru semiremorci şi pentru alte vehicule
34224100-4 │Piese pentru remorci şi pentru semiremorci
34224200-5 │Piese pentru alte vehicule
34300000-0 │Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
34310000-3 │Motoare şi piese pentru motoare (vehicule)
34311000-0 │Motoare (vehicule)
34311100-1 │Motoare cu combustie internã pentru autovehicule şi motociclete
34311110-4 │Motoare cu aprindere prin scânteie
34311120-7 │Motoare cu aprindere prin compresie
34312000-7 │Piese pentru motoare
34312100-8 │Curele de ventilatoare
34312200-9 │Bujii
34312300-0 │Radiatoare pentru vehicule
34312400-1 │Pistoane
34312500-2 │Garnituri de etanşare
34312600-3 │Benzi transportoare din cauciuc
34312700-4 │Curele de transmisie din cauciuc
34320000-6 │Piese de schimb mecanice, altele decât motoare şi piese de motoare
34321000-3 │Osii şi cutii de viteze
34321100-4 │Osii
34321200-5 │Cutii de viteze
34322000-0 │Frâne şi piese pentru frâne
34322100-1 │Echipamente de frânã
34322200-2 │Frâne cu disc
34322300-3 │Garnituri de frânã
34322400-4 │Plãcuţe de frânã
34322500-5 │Saboţi de frânã
34324000-4 │Roţi, piese şi accesorii
34324100-5 │Echipament de echilibrare a roţilor
34325000-1 │Amortizoare şi ţevi de eşapament
34325100-2 │Amortizoare
34325200-3 │Ţevi de eşapament
34326000-8 │Cricuri pentru vehicule, ambreiaje şi piese conexe
34326100-9 │Ambreiaje şi piese conexe
34326200-0 │Cricuri pentru vehicule
34327000-5 │Volane, coloane şi cutii de direcţie
34327100-6 │Volane
34327200-7 │Coloane şi cutii de direcţie
34328000-2 │Bancuri de încercare, echipament de conversie pentru vehicule şi
│centuri de siguranţã
34328100-3 │Bancuri de încercare
34328200-4 │Echipament de conversie pentru vehicule
34328300-5 │Centuri de siguranţã
34330000-9 │Piese de rezervã pentru vehiculele destinate transportului
│de mãrfuri, camionete şi automobile
34350000-5 │Pneuri pentru sarcinã micã şi mare
34351000-2 │Pneuri pentru sarcinã micã
34351100-3 │Pneuri pentru autovehicule
34352000-9 │Pneuri pentru sarcinã mare
34352100-0 │Pneuri pentru camioane
34352200-1 │Pneuri pentru autobuze
34352300-2 │Pneuri pentru maşini agricole
34360000-8 │Scaune pentru aeronave civile
34370000-1 │Scaune pentru autovehicule
34390000-7 │Accesorii pentru tractoare
34400000-1 │Motociclete, biciclete şi motociclete cu ataş
34410000-4 │Motociclete
34411000-1 │Piese şi accesorii pentru motociclete
34411100-2 │Ataşe de motocicletã
34411110-5 │Piese de rezervã şi accesorii pentru motociclete cu ataş
34411200-3 │Pneuri pentru motociclete
34420000-7 │Motoscutere şi biciclete cu motor auxiliar
34421000-7 │Motoscutere
34422000-7 │Biciclete cu motor auxiliar
34430000-0 │Biciclete
34431000-7 │Biciclete fãrã motor
34432000-4 │Piese de rezervã şi accesorii pentru biciclete
34432100-5 │Pneuri pentru biciclete
34500000-2 │Nave şi ambarcaţiuni
34510000-5 │Nave
34511100-3 │Nave maritime de patrulare
34512000-9 │Nave şi ambarcaţiuni similare pentru transportul de persoane
│sau de mãrfuri
34512100-0 │Feriboturi
34512200-1 │Nave de croazierã
34512300-2 │Vrachiere
34512400-3 │Cargouri
34512500-4 │Nave de mãrfuri
34512600-5 │Nave-container
34512700-6 │Nave RO-RO
34512800-7 │Nave-cisternã
34512900-8 │Transbordoare pentru autoturisme
34512950-3 │Nave frigorifice
34513000-6 │Nave de pescuit, de intervenţie şi alte nave speciale
34513100-7 │Nave de pescuit
34513150-2 │Nave-uzinã
34513200-8 │Remorchere
34513250-3 │Nave de dragare
34513300-9 │Docuri plutitoare
34513350-4 │Nave-suport pentru scufundãri
34513400-0 │Macarale plutitoare
34513450-5 │Nave de producţie
34513500-1 │Nave de prospecţiune seismometricã
34513550-6 │Nave hidrografice
34513600-2 │Nave de combatere a poluãrii
34513650-7 │Nave de stingere a incendiilor
34513700-3 │Nave de salvare
34513750-8 │Nave-far
34514000-3 │Platforme de foraj sau de producţie, plutitoare sau submersibile
34514100-4 │Nave de foraj
34514200-5 │Troliuri automate
34514300-6 │Troliuri de foraj pentru platforme
34514400-7 │Platforme de foraj plutitoare
34514500-8 │Instalaţie de producţie plutitoare
34514600-9 │Troliuri semisubmersibile
34514700-0 │Platforme mobile
34514800-1 │Platforme marine
34514900-2 │Platforme de foraj
34515000-0 │Structuri plutitoare
34515100-1 │Geamanduri de marcare
34515200-2 │Plute pneumatice
34516000-7 │Apãrãtoare de acostare
34520000-8 │Ambarcaţiuni
34521000-5 │Ambarcaţiuni specializate
34521100-6 │Vedete de supraveghere
34521200-7 │Vedete de patrulare vamalã
34521300-8 │Vedete de patrulare ale poliţiei
34521400-9 │Bãrci de salvare
34522000-2 │Ambarcaţiuni sportive şi de agrement
34522100-3 │Bãrci cu vele
34522150-8 │Catamarane
34522200-4 │Ambarcaţiuni de salvare
34522250-9 │Mici ambarcaţiuni cu vele
34522300-5 │Ambarcaţiuni mici
34522350-0 │Bãrci din fibre de sticlã
34522400-6 │Bãrci semirigide
34522450-1 │Ambarcaţiuni pneumatice
34522500-7 │Bãrci pneumatice
34522550-2 │Canoe
34522600-8 │Ambarcaţiuni cu vâsle
34522700-9 │Ambarcaţiuni cu pedale
34600000-3 │Locomotive şi materiale rulante feroviare şi piese
34610000-6 │Locomotive şi tendere feroviare
34611000-3 │Locomotive
34612000-0 │Tendere şi funiculare
34612100-1 │Tendere
34612200-2 │Funiculare
34620000-9 │Material rulant
34621000-6 │Vehicule de service sau de întreţinere a cãilor ferate şi
│vagoane de marfã
34621100-7 │Vagoane de marfã
34621200-8 │Vehicule de service sau de întreţinere a cãilor ferate
34622000-3 │Vagoane de tren şi de tramvai pentru cãlãtori, troleibuze
34622100-4 │Vagoane de tramvai
34622200-5 │Vagoane de tren
34622300-6 │Troleibuze
34622400-7 │Vagoane de tren pentru cãlãtori
34622500-8 │Vagoane de bagaje şi vagoane speciale
34630000-2 │Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau
│de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar
34631000-9 │Piese pentru locomotive sau material rulant
34631100-0 │Roţi monobloc
34631200-1 │Tampoane şi bare de tracţiune
34631300-2 │Scaune pentru material feroviar rulant
34631400-3 │Osii, anvelope şi alte piese pentru locomotive sau material
│feroviar rulant
34632000-6 │Echipament pentru controlul traficului feroviar
34632100-7 │Semnalizare mecanicã
34632200-8 │Echipament electric de semnalizare feroviarã
34632300-9 │Instalaţii electrice feroviare
34640000-5 │Elemente auto
34700000-4 │Aeronave şi nave spaţiale
34710000-7 │Elicoptere, avioane, nave spaţiale şi alte aeronave cu motor
34711000-4 │Elicoptere şi avioane
34711100-5 │Avioane
34711110-8 │Aeronave cu aripã fixã
34711200-6 │Aeronave fãrã pilot
34711300-7 │Aeronave pilotate
34711400-8 │Aeronave cu utilizare specialã
34711500-9 │Elicoptere
34712000-1 │Nave spaţiale, sateliţi şi dispozitive de lansare
34712100-2 │Nave spaţiale
34712200-3 │Sateliţi
34712300-4 │Dispozitive de lansare a navelor spaţiale
34720000-0 │Baloane, dirijabile şi alte aeronave fãrã motor
34721000-7 │Planoare
34721100-8 │Deltaplane
34722000-4 │Baloane şi dirijabile
34722100-5 │Baloane
34722200-6 │Dirijabile
34730000-3 │Piese pentru aeronave, pentru nave spaţiale şi pentru elicoptere
34731000-0 │Piese pentru aeronave
34731100-1 │Motoare de aeronave
34731200-2 │Turboreactoare
34731300-3 │Turbopropulsoare
34731400-4 │Motoare cu reacţie
34731500-5 │Piese pentru motoare de aeronave
34731600-6 │Piese pentru turboreactoare sau pentru turbopropulsoare
34731700-7 │Piese pentru elicoptere
34731800-8 │Pneuri pentru avioane
34740000-6 │Echipament, aparate de antrenament la sol, simulatoare şi piese
│pentru aeronave sau pentru nave spaţiale
34741000-3 │Echipament pentru aeronave
34741100-4 │Dispozitive de lansare a aeronavelor
34741200-5 │Sisteme de catapultare pentru aeronave
34741300-6 │Dispozitiv de frânare pe platforma de aterizare
34741400-7 │Simulatoare de zbor
34741500-8 │Aparate de antrenament de zbor la sol
34741600-9 │Pungi pentru rãu de avion
34900000-6 │Diverse echipamente de transport şi piese de schimb
34910000-9 │Şarete trase de cai sau de mânã, alte vehicule fãrã motor,
│cãrucioare de bagaje şi diverse piese de schimb
34911000-6 │Şarete trase de cai sau de mânã şi alte vehicule fãrã motor
34911100-7 │Cãrucioare
34912000-3 │Cãrucioare de bagaje
34912100-4 │Cãrucioare de copii
34913000-0 │Diverse piese de schimb
34913100-1 │Pneuri uzate
34913200-2 │Pneuri reşapate
34913300-3 │Bare de protecţie
34913400-4 │Ceasuri pentru vehicule
34913500-5 │Broaşte pentru vehicule
34913510-8 │Lacãte pentru biciclete
34913600-6 │Elice de nave
34913700-7 │Scãri pentru vehicule de pompieri
34913800-8 │Ancore
34920000-2 │Echipament rutier
34921000-9 │Echipament de întreţinere rutierã
34921100-0 │Maşini de mãturat strãzile
34921200-1 │Maşini de mãturat pistele
34922000-6 │Echipament pentru marcaj rutier
34922100-7 │Marcaje rutiere
34922110-0 │Bile de sticlã pentru marcaj rutier
34923000-3 │Echipament pentru controlul traficului rutier
34924000-0 │Panouri cu mesaje variabile
34926000-4 │Echipament de control al parcãrilor
34927000-1 │Aparate de taxare
34927100-2 │Sare industrialã pentru deszãpezire
34928000-8 │Mobilier rutier
34928100-9 │Bariere de protecţie
34928110-2 │Parapete rutiere
34928120-5 │Componente de bariere
34928200-0 │Garduri
34928210-3 │Stâlpi de lemn
34928220-6 │Elemente pentru garduri
34928230-9 │Barierã fonicã
34928300-1 │Bariere de siguranţã
34928310-4 │Garduri de siguranţã
34928320-7 │Parapete
34928330-0 │Dispozitive paravalanşã
34928340-3 │Panouri parazãpadã
34928400-2 │Mobilier urban
34928410-5 │Balize
34928420-8 │Semnalizatoare luminoase de pericol
34928430-1 │Jaloane de siguranţã
34928440-4 │Stâlpi de semnalizare a staţiilor de autobuz
34928450-7 │Borne luminoase
34928460-0 │Conuri de semnalizare
34928470-3 │Sãgeţi indicatoare
34928471-0 │Materiale de semnalizare
34928472-7 │Stâlpi de semnalizare
34928480-6 │Containere şi pubele de deşeuri
34928500-3 │Echipament de iluminat stradal
34928510-6 │Stâlpi de iluminat stradal
34928520-9 │Stâlpi de iluminat
34928530-2 │Lãmpi de iluminat stradal
34929000-5 │Materiale de construcţii de autostrãzi
34930000-5 │Echipament maritim
34931000-2 │Echipament portuar
34931100-3 │Instalaţii de îndocare
34931200-4 │Pasarele de îmbarcare a pasagerilor pe nave
34931300-5 │Scãri mobile de îmbarcare a pasagerilor pe nave
34931400-6 │Simulatoare de pasarele de îmbarcare
34931500-7 │Echipament pentru controlul traficului naval
34932000-9 │Sisteme radar
34933000-6 │Echipament de navigaţie
34934000-3 │Pale de elice
34940000-8 │Echipament feroviar
34941000-5 │Şine şi accesorii
34941100-6 │Tije
34941200-7 │Şine de cale feratã
34941300-8 │Şine de tramvai
34941500-0 │Cruci cardanice
34941600-1 │Macazuri de încrucişare
34941800-3 │Macazuri de cale feratã
34942000-2 │Echipament de semnalizare
34942100-3 │Stâlpi indicatori
34942200-4 │Cutii de semnalizare
34943000-9 │Sisteme de monitorizare a trenurilor
34944000-6 │Sisteme de încãlzire a macazurilor
34945000-3 │Utilaje de aliniere a liniilor
34946000-0 │Materiale şi articole de construcţii feroviare
34946100-1 │Material de construcţii feroviare
34946110-4 │Şine
34946120-7 │Materiale feroviare
34946121-4 │Eclise de îmbinare şi plãci de bazã
34946122-1 │Contraşine
34946200-2 │Materiale de construcţii de linii de cale feratã
34946210-5 │Şine conductoare de curent
34946220-8 │Lame de macaz, inimi de macaz, ace de macaz şi piese
│de încrucişare
34946221-5 │Lame de macaz
34946222-2 │Inimi de macaz
34946223-9 │Ace de macaz
34946224-6 │Piese de încrucişare
34946230-1 │Eclise de strângere, plãci de ecartament şi traverse
34946231-8 │Eclise de strângere
34946232-5 │Plãci de ecartament şi traverse
34946240-4 │Saboţi şi saboţi-pene
34947000-7 │Traverse şi pãrţi de traverse
34947100-8 │Traverse
34947200-9 │Pãrţi de traverse
34950000-1 │Structuri portante
34951000-8 │Platforme de acces
34951200-0 │Echipament de manipulare a nãmolului
34951300-1 │Instalaţie de uscare a noroiului
34952000-5 │Dispozitive de spãlare a platformelor hidraulice
34953000-2 │Rampe de acces
34953100-3 │Rampe pentru feriboturi
34953300-5 │Rampe pentru pasageri
34954000-9 │Rampe de serviciu
34955000-6 │Doc plutitor
34955100-7 │Unitate de depozitare plutitoare
34960000-4 │Echipament aeroportuar
34961000-1 │Sistem de manipulare a bagajelor
34961100-2 │Echipament de manipulare a bagajelor
34962000-8 │Echipament de control al traficului aerian
34962100-9 │Echipament pentru turnul de control
34962200-0 │Control al traficului aerian
34962210-3 │Simulare de control al traficului aerian
34962220-6 │Sisteme de control al traficului aerian
34962230-9 │Formare profesionalã în domeniul controlului traficului aerian
34963000-5 │Sistem de aterizare cu instrumente (ILS)
34964000-2 │Radiofar de aliniere omnidirecţionalã VHF Doppler (DVOR)
34965000-9 │Echipament de mãsurare a distanţei (DME)
34966000-6 │Radiogoniometru şi radiofar nedirecţional
34966100-7 │Radiogoniometru (RDF)
34966200-8 │Radiofar nedirecţional (NDB)
34967000-3 │Sistem de comunicaţii aeroportuar (COM)
34968000-0 │Sistem de supraveghere şi sistem de iluminat pentru aeroport
34968100-1 │Sistem de supraveghere pentru aeroport (SUR)
34968200-2 │Sistem de iluminat pentru aeroport (PAPI)
34969000-7 │Pasarele şi scãri mobile de îmbarcare a pasagerilor în aeronave
34969100-8 │Pasarele de îmbarcare a pasagerilor în aeronave
34969200-9 │Scãri mobile de îmbarcare a pasagerilor în aeronave
34970000-7 │Echipament de monitorizare a traficului
34971000-4 │Aparate fotografice de control al vitezei
34972000-1 │Sisteme de mãsurare a fluxului traficului
34980000-0 │Bilete de transport
34990000-3 │Echipament de control, de siguranţã, de semnalizare şi de iluminat
34991000-0 │Reflectoare pentru intervenţii în exterior
34992000-7 │Panouri de semnalizare şi panouri de semnalizare luminoase
34992100-8 │Indicatoare rutiere luminoase
34992200-9 │Indicatoare rutiere
34992300-0 │Indicatoare stradale
34993000-4 │Iluminat stradal
34993100-5 │Dispozitive de iluminare a tunelurilor
34994000-1 │Semnalizare şi iluminare pentru nave maritime
34994100-2 │Semnalizare şi iluminare pentru navigaţie fluvialã
34995000-8 │Semnalizare şi iluminare pentru aeronave
34996000-5 │Echipament de comandã şi control, de siguranţã şi de semnalizare
│pentru şosele
34996100-6 │Semafoare
34996200-7 │Echipament de comandã şi control, de siguranţã şi de semnalizare
│pentru cãile navigabile interioare
34996300-8 │Echipament de comandã şi control, de siguranţã şi de semnalizare
│pentru parcãri
34997000-2 │Echipament de comandã şi control, de siguranţã şi de semnalizare
│pentru aeroporturi
34997100-3 │Aparate de înregistrare a zborurilor
34997200-4 │Iluminare aeroportuarã
34997210-7 │Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave
34998000-9 │Echipament de comandã, de siguranţã şi de semnalizare pentru
│instalaţiile portuare
34999000-6 │Generatoare de semnal, separatoare de semnal de antenã şi maşini
│de galvanoplastie
34999100-7 │Generatoare de semnal
34999200-8 │Separator de semnal de antenã
34999300-9 │Maşini de galvanoplastie
34999400-0 │Machete
34999410-3 │Machete de aeronave
34999420-6 │Machete de ambarcaţiuni
35000000-4 │Echipament de securitate, de luptã împotriva incendiilor,
│de poliţie şi de apãrare
35100000-5 │Echipament de urgenţã şi de siguranţã
35110000-8 │Echipament de luptã împotriva incendiilor, de salvare şi
│de siguranţã
35111000-5 │Echipament de stingere a incendiilor
35111100-6 │Aparate de respirat pentru intervenţiile în caz de incendiu
35111200-7 │Materiale de stingere a incendiilor
35111300-8 │Extinctoare
35111310-1 │Spumã pentru extinctoare
35111320-4 │Extinctoare portabile
35111400-9 │Echipament de evacuare în caz de incendiu
35111500-0 │Sistem de stingere a incendiilor
35111510-3 │Unelte manuale pentru stingerea incendiilor
35111520-6 │Spumã pentru stingerea incendiilor sau compuşi similari
35112000-2 │Echipament de salvare şi de urgenţã
35112100-3 │Manechine de antrenament pentru urgenţe
35112200-4 │Duş de securitate
35112300-5 │Duş ocular
35113000-9 │Echipament de siguranţã
35113100-0 │Echipament de siguranţã pentru un anumit amplasament
35113110-0 │Sistem de protecţie a reactoarelor nucleare
35113200-1 │Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici,
│chimici şi radiologici
35113210-4 │Echipament de siguranţã nuclearã
35113300-2 │Instalaţii de siguranţã
35113400-3 │Îmbrãcãminte de protecţie şi de securitate
35113410-6 │Îmbrãcãminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
35113420-9 │Îmbrãcãminte de protecţie împotriva agenţilor nucleari şi
│radiologici
35113430-2 │Veste de siguranţã
35113440-5 │Veste reflectorizante
35113450-8 │Haine sau ponchouri de protecţie
35113460-1 │Şosete sau ciorapi de protecţie
35113470-4 │Cãmãşi sau pantaloni de protecţie
35113480-7 │Manşete de protecţie
35113490-0 │Bluze de protecţie
35120000-1 │Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate
35121000-8 │Echipament de securitate
35121100-9 │Sonerii
35121200-0 │Detector de bani falsificaţi
35121300-1 │Accesorii de siguranţã
35121400-2 │Genţi de siguranţã
35121500-3 │Sigilii
35121600-4 │Marcaje
35121700-5 │Sisteme de alarmã
35121800-6 │Oglinzi de siguranţã convexe
35121900-7 │Detectoare radar
35123000-2 │Echipament de identificare a unui amplasament
35123100-3 │Sisteme de cartele magnetice
35123200-4 │Echipament pentru program de muncã flexibil
35123300-5 │Sistem de cronometrare
35123400-6 │Ecusoane de identificare
35123500-7 │Sisteme de identificare video
35124000-9 │Detectoare de metal
35125000-6 │Sisteme de supraveghere
35125100-7 │Senzori
35125110-0 │Senzori biometrici
35125200-8 │Sistem de cronometrare sau sistem de înregistrare a timpului
│de lucru
35125300-2 │Camere video de securitate
35126000-3 │Echipament de scanare a codurilor de bare
35200000-6 │Echipament de poliţie
35210000-9 │Ţinte de tir
35220000-2 │Echipament de reprimare a revoltelor
35221000-9 │Tunuri cu apã
35230000-5 │Cãtuşe
35240000-8 │Sirene
35250000-1 │Dispozitive de alungare a câinilor
35260000-4 │Indicatoare de poliţie
35261000-1 │Panouri de informare
35261100-2 │Panouri de informare cu mesaje variabile
35262000-8 │Echipament de control al semnalizãrii în intersecţii
35300000-7 │Arme, muniţii şi piese conexe
35310000-0 │Arme diverse
35311000-7 │Sãbii, spade, baionete şi lãnci
35311100-8 │Sãbii
35311200-9 │Spade
35311300-0 │Baionete
35311400-1 │Lãnci
35312000-4 │Pistoale cu gaz
35320000-3 │Arme de foc
35321000-0 │Arme uşoare de foc
35321100-1 │Pistolete
35321200-2 │Puşti
35321300-3 │Mitraliere
35322000-7 │Artilerie
35322100-8 │Artilerie antiaerianã
35322200-9 │Artilerie autopropulsatã
35322300-0 │Artilerie tractatã
35322400-1 │Mortiere
35322500-2 │Obuzier
35330000-6 │Muniţie
35331000-3 │Muniţie pentru arme de foc şi de rãzboi
35331100-4 │Gloanţe
35331200-5 │Obuze
35331300-3 │Grenade
35331400-7 │Mine terestre
35331500-8 │Cartuşe
35332000-0 │Muniţie pentru rãzboi naval
35332100-1 │Torpile
35332200-2 │Mine marine
35333000-7 │Muniţie pentru rãzboi aerian
35333100-8 │Bombe
35333200-9 │Rachete
35340000-9 │Piese pentru arme de foc şi muniţie
35341000-6 │Piese pentru arme uşoare de foc
35341100-7 │Accesorii de ţevãrie din bronz roşu
35342000-3 │Piese pentru lansatoare de rachete
35343000-0 │Piese pentru mortiere
35400000-8 │Vehicule militare şi piese conexe
35410000-1 │Vehicule blindate armate
35411000-8 │Tancuri de luptã
35411100-9 │Tancuri grele de luptã
35411200-0 │Tancuri uşoare de luptã
35412000-5 │Vehicule blindate de luptã
35412100-6 │Vehicule de luptã pentru infanterie
35412200-7 │Transportoare blindate de trupe
35412300-8 │Transportoare blindate de arme
35412400-9 │Vehicule de recunoaştere şi de patrulare
35412500-0 │Vehicule de comandament şi de legãturã
35420000-4 │Piese de vehicule militare
35421000-1 │Piese de schimb mecanice pentru vehicule militare
35421100-2 │Motoare şi piese de motoare pentru vehicule militare
35422000-8 │Piese de schimb electronice şi electrice pentru vehicule militare
35500000-9 │Nave de rãzboi şi piese conexe
35510000-2 │Nave de rãzboi
35511000-9 │Navã de luptã de suprafaţã
35511100-0 │Portavioane
35511200-1 │Distrugãtoare şi fregate
35511300-2 │Corvete şi vedete de patrulare
35511400-3 │Motoare şi nave amfibii
35512000-6 │Submarine
35512100-7 │Submarin strategic cu propulsie nuclearã
35512200-8 │Submarin de atac cu propulsie nuclearã
35512300-9 │Submarin de atac cu propulsie diesel
35512400-0 │Submersibile fãrã echipaj
35513000-3 │Puitoare de mine şi nave auxiliare
35513100-4 │Vânãtor/dragor de mine
35513200-5 │Navã de cercetare auxiliarã
35513300-6 │Navã auxiliarã de colectare de informaţii
35513400-7 │Navã spital/cargo/cisternã/RO-RO auxiliarã
35520000-5 │Piese pentru nave de rãzboi
35521000-2 │Carenã şi piese de schimb mecanice pentru nave de rãzboi
35521100-3 │Motoare şi piese de motoare pentru nave de rãzboi
35522000-9 │Piese de schimb electronice şi electrice pentru nave de rãzboi
35600000-0 │Aeronave militare, proiectile şi nave spaţiale
35610000-3 │Aeronave militare
35611100-1 │Aeronave de luptã
35611200-2 │Avioane de vânãtoare-bombardament/Avioane de atac la sol
35611300-3 │Bombardiere
35611400-4 │Aeronave militare de transport
35611500-5 │Aeronave de antrenament
35611600-6 │Aeronave de patrulare maritimã
35611700-7 │Aeronave cisternã
35611800-8 │Aeronave de recunoaştere
35612100-8 │Elicoptere de luptã
35612200-9 │Elicoptere de luptã antisubmarinã
35612300-0 │Elicoptere de sprijin
35612400-1 │Elicoptere militare de transport
35612500-2 │Elicoptere de cãutare şi salvare
35613000-4 │Vehicule aeriene fãrã pilot
35613100-5 │Vehicule aeriene de luptã fãrã pilot
35620000-6 │Proiectile
35621000-3 │Rachete strategice
35621100-4 │Rachete antibalistice strategice
35621200-5 │Rachete balistice intercontinentale
35621300-6 │Rachete balistice lansate de pe submarin
35621400-7 │Rachete balistice cu razã intermediarã de acţiune
35622000-0 │Rachete tactice
35622100-1 │Rachete aer-aer
35622200-2 │Rachete aer-sol
35622300-3 │Rachete antinavã
35622400-4 │Rachete antisubmarin
35622500-5 │Rachete antibalistice tactice
35622600-6 │Rachete ghidate antitanc
35622700-7 │Rachete suprafaţã-aer
35623000-7 │Rachete de croazierã
35623100-8 │Rachete de croazierã lansate din aer/de la sol/de pe mare
35630000-9 │Nave spaţiale militare
35631000-6 │Sateliţi militari
35631100-7 │Sateliţi de comunicaţii
35631200-8 │Sateliţi de observaţie
35631300-9 │Sateliţi de navigaţie
35640000-2 │Piese de echipament aerospaţial militar
35641000-9 │Piese de schimb structurale şi mecanice pentru echipament
│aerospaţial militar
35641100-0 │Motoare şi piese de motoare pentru echipament aerospaţial militar
35642000-7 │Piese de schimb electronice şi electrice pentru echipament
│aerospaţial militar
35700000-1 │Sisteme electronice militare
35710000-4 │Sisteme de comandã, de control, de comunicaţii şi computerizate
35711000-1 │Sisteme de comandã, de control şi de comunicaţii
35712000-8 │Sisteme tactice de comandã, de control şi de comunicaţii
35720000-7 │Informaţii, supraveghere, achiziţii de ţinte şi recunoaştere
35721000-4 │Sistem electronic de informaţii
35722000-1 │Radar
35723000-8 │Radar de apãrare aerianã
35730000-0 │Sisteme de rãzboi electronic şi contramãsuri
35740000-3 │Simulatoare de luptã
35800000-2 │Echipament individual şi de sprijin
35810000-5 │Echipament individual
35811100-3 │Uniforme de pompieri
35811200-4 │Uniforme de poliţie
35811300-5 │Uniforme militare
35812000-9 │Uniforme de luptã
35812100-0 │Veste de camuflaj
35812200-1 │Costume de luptã
35812300-2 │Echipamente de luptã
35813000-6 │Cãşti militare
35813100-7 │Camuflaje pentru cãşti
35814000-3 │Mãşti de gaze
35815000-0 │Îmbrãcãminte antiglonţ
35815100-1 │Veste antiglonţ
35820000-8 │Echipament de sprijin
35821000-5 │Steaguri
35821100-6 │Stâlp de steag
37000000-8 │Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucãrii, obiecte
│de artizanat, obiecte de artã şi accesorii
37300000-1 │Instrumente muzicale şi piese pentru acestea
37310000-4 │Instrumente muzicale
37311000-1 │Instrumente cu clape
37311100-2 │Piane
37311200-3 │Acordeoane
37311300-4 │Orgi
37311400-5 │Celeste
37312000-8 │Instrumente de alamã
37312100-9 │Trompete
37312200-0 │Tromboane
37312300-1 │Susafoane
37312400-2 │Saxofoane
37312500-3 │Fluier
37312600-4 │Bugle
37312700-5 │Saxhornuri
37312800-6 │Melofoane
37312900-7 │Corni alto, corni bariton, fligornuri şi corni francezi
37312910-0 │Corni alto
37312920-3 │Corni bariton
37312930-6 │Fligornuri
37312940-9 │Corni francezi
37313000-5 │Instrumente cu coarde
37313100-6 │Clavecine
37313200-7 │Clavicorduri
37313300-8 │Chitare
37313400-9 │Viori
37313500-0 │Harpe
37313600-1 │Banjouri
37313700-2 │Mandoline
37313800-3 │Violoncele
37313900-4 │Basuri
37314000-2 │Instrumente de suflat
37314100-3 │Clarinete
37314200-4 │Oboaie
37314300-5 │Cornete muzicale şi flauturi
37314310-8 │Cornete muzicale
37314320-1 │Flauturi
37314400-6 │Piculine
37314500-7 │Cimpoaie
37314600-8 │Armonici
37314700-9 │Kazoo
37314800-0 │Corni englezi
37314900-1 │Ocarine
37315000-9 │Instrumente muzicale cu amplificare electricã
37315100-0 │Sintetizatori
37316000-6 │Instrumente de percuţie
37316100-7 │Ţambale
37316200-8 │Clopote (instrument)
37316300-9 │Tamburine
37316400-0 │Castaniete
37316500-1 │Tobe
37316600-2 │Xilofoane
37316700-3 │Vibrafoane
37320000-7 │Piese şi accesorii pentru instrumente muzicale
37321000-4 │Accesorii pentru instrumente muzicale
37321100-5 │Metronoame
37321200-6 │Ancii
37321300-7 │Accesorii pentru instrumente cu coarde
37321400-8 │Coarde sau lame pentru instrument
37321500-9 │Accesorii pentru instrumente de percuţie
37321600-0 │Huse, tocuri sau accesorii pentru instrumente muzicale
37321700-1 │Trepiede pentru instrumente muzicale sau suporturi de partituri
37322000-1 │Piese de instrumente muzicale
37322100-2 │Cuie de întins coardele
37322200-3 │Cutii sau mecanisme muzicale
37322300-4 │Muştiucuri
37322400-5 │Surdine
37322500-6 │Diapazoane acţionate prin impuls mecanic
37322600-7 │Baghete pentru dirijori
37322700-8 │Suporturi pentru piculine
37400000-2 │Articole şi echipament de sport
37410000-5 │Echipament pentru sporturi în aer liber
37411000-2 │Echipament de iarnã
37411100-3 │Echipament de schi şi de snowboard
37411110-6 │Clãpari
37411120-9 │Schiuri
37411130-2 │Beţe de schi
37411140-5 │Legãturi
37411150-8 │Snow-boarduri
37411160-1 │Îmbrãcãminte de schi
37411200-4 │Echipament de patinaj şi de hochei pe gheaţã
37411210-7 │Pucuri
37411220-0 │Patine de gheaţã
37411230-3 │Crose de hochei
37411300-5 │Îmbrãcãminte şi echipamente polare
37412000-9 │Echipament pentru sporturi nautice
37412100-0 │Schiuri nautice
37412200-1 │Echipament pentru scufundãri şi snorkeling
37412210-4 │Vestã compensatoare
37412220-7 │Butelii cu aer comprimat pentru scufundãri
37412230-0 │Detentoare pentru scufundãri
37412240-3 │Instrumente sau accesorii pentru scufundãri
37412241-0 │Aparate de respirat pentru scufundãri
37412242-7 │Echipamente de scufundare
37412243-4 │Costume de scafandru
37412250-6 │Mãşti, labe sau tuburi
37412260-9 │Costume umede pentru scufundãri
37412270-2 │Costume uscate pentru scufundãri
37412300-2 │Echipament şi accesorii pentru surfing şi înot
37412310-5 │Plãci de wakeboarding, kneeboarding sau boogieboarding
37412320-8 │Echipament de windsurfing
37412330-1 │Plãci de surfing
37412340-4 │Ochelari sau labe de înot
37412350-7 │Echipament de parasailing
37413000-6 │Articole de vânãtoare sau de pescuit
37413100-7 │Articole de pescuit
37413110-0 │Undiţe
37413120-3 │Fir pentru pescuit
37413130-6 │Mulinete
37413140-9 │Momealã pentru pescuit
37413150-2 │Nade de pescuit
37413160-5 │Greutãţi sau plumb pentru pescuit
37413200-8 │Articole de vânãtoare
37413210-1 │Fluiere de momit animale
37413220-4 │Momeli pentru vânãtoare
37413230-7 │Maşini de aruncat (vânãtoare)
37413240-0 │Ţevi de arme
37414000-3 │Articole de camping
37414100-4 │Saltele de camping
37414200-5 │Lãzi frigorifice
37414300-6 │Truse de reparaţii pentru corturi
37414600-9 │Reşouri de camping sau de exterior
37414700-0 │Rãcitoare de bãuturi
37414800-1 │Costume de salvare
37415000-0 │Echipament de atletism
37416000-7 │Echipament pentru petrecerea timpului liber
37420000-8 │Echipament de gimnasticã
37421000-5 │Covoare pentru gimnasticã
37422000-2 │Bare sau bârne de gimnasticã
37422100-3 │Bare de gimnasticã
37422200-4 │Bârne de gimnasticã
37423000-9 │Coarde sau inele, sau accesorii de cãţãrat pentru gimnasticã
37423100-0 │Coarde de gimnasticã
37423200-1 │Inele de gimnasticã
37423300-2 │Accesorii de cãţãrat pentru gimnasticã
37424000-6 │Echipament de sãrituri (gimnasticã)
37425000-3 │Trambuline de gimnasticã
37426000-0 │Echipament pentru menţinerea echilibrului
37430000-1 │Echipament de box
37431000-8 │Ringuri de box
37432000-5 │Saci de box
37433000-2 │Mãnuşi de box
37440000-4 │Echipament de fitness
37441000-1 │Echipament de antrenament pentru aerobic
37441100-2 │Benzi de alergare
37441200-3 │Steppere
37441300-4 │Biciclete staţionare
37441400-5 │Aparate de vâslit
37441500-6 │Coarde de sãrit
37441600-7 │Trambuline pentru exerciţii
37441700-8 │Mingi pentru exerciţii
37441800-9 │Echipament de step aerobic
37441900-0 │Cross trainere (aparate cu mişcãri eliptice)
37442000-8 │Echipament de halterofilie şi de antrenament de rezistenţã
37442100-8 │Haltere
37442200-8 │Bare cu discuri
37442300-8 │Aparate pentru creşterea rezistenţei pãrţii inferioare şi
│superioare a corpului
37442310-4 │Aparate pentru creşterea rezistenţei pãrţii inferioare a corpului
37442320-7 │Aparate pentru creşterea rezistenţei pãrţii superioare a corpului
37442400-8 │Bãnci de forţã sau grãtare de haltere
37442500-8 │Greutãţi pentru fitness
37442600-8 │Aparate Pilates
37442700-8 │Aparat pentru musculatura mâinii
37442800-8 │Benzi şi tuburi elastice de creştere a rezistenţei
37442810-9 │Benzi elastice de creştere a rezistenţei
37442820-2 │Tuburi elastice de creştere a rezistenţei
37442900-8 │Aparate de gimnasticã multi-gym
37450000-7 │Echipament pentru sporturi în aer liber şi de teren
37451000-4 │Echipament pentru sporturi de câmp
37451100-5 │Mingi de baseball
37451110-8 │Grilaje sau garduri de protecţie pentru baseball
37451120-1 │Baze de baseball
37451130-4 │Bâte de baseball
37451140-7 │Accesorii pentru lovirea mingii de baseball
37451150-0 │Mãnuşi de baseball
37451160-3 │Echipament de protecţie pentru baseball sau softball
37451200-6 │Echipament de hochei pe iarbã
37451210-9 │Mingi de hochei pe iarbã
37451220-2 │Crose de hochei pe iarbã
37451300-7 │Mingi de fotbal american
37451310-0 │Sãnii de blocare pentru fotbal american
37451320-3 │Suporturi de minge pentru fotbal american
37451330-6 │Manechine de placare pentru fotbal american
37451340-9 │Echipament pentru flag football
37451400-8 │Mingi pentru lacrosse
37451500-9 │Crose pentru lacrosse
37451600-0 │Lansatoare de mingi
37451700-1 │Mingi de fotbal
37451710-4 │Echipament de marcare a terenurilor de fotbal
37451720-7 │Echipament de protecţie pentru fotbal
37451730-0 │Accesorii de antrenament pentru fotbal
37451800-2 │Mingi de softball
37451810-5 │Bâte de softball
37451820-8 │Mãnuşi de softball
37451900-3 │Mingi de handbal
37451920-9 │Echipament şcolar pentru handbal
37452000-1 │Echipament pentru sporturi cu racheta şi de teren
37452100-2 │Echipament de badminton
37452110-5 │Volanţi sau fluturaşi de badminton
37452120-8 │Rachete de badminton
37452200-3 │Mingi de baschet
37452210-6 │Sisteme de joc complete pentru baschet
37452300-4 │Echipament de protecţie pentru hochei în salã
37452400-5 │Mingi, mânere şi coarde de racquetball
37452410-8 │Mingi de racquetball
37452420-1 │Mânere de racquetball
37452430-4 │Coarde de racquetball
37452500-6 │Rachete de racquetball
37452600-7 │Echipament de squash
37452610-0 │Mingi de squash
37452620-3 │Rachete de squash
37452700-8 │Echipament de tenis
37452710-1 │Mingi de tenis
37452720-4 │Echipament de teren de tenis
37452730-7 │Rachete de tenis
37452740-0 │Accesorii de antrenament pentru tenis
37452800-9 │Mingi şi stâlpi de tetherball
37452810-2 │Mingi de tetherball
37452820-5 │Stâlpi de tetherball
37452900-0 │Mingi de volei
37452910-3 │Stâlpi de volei în salã
37452920-6 │Stocare de mingi sau fileuri de volei
37453000-8 │Echipament pentru sporturi de pistã
37453100-9 │Suliţe
37453200-0 │Bare pentru sãrituri
37453300-1 │Disc
37453400-2 │Greutãţi (aruncarea greutãţii)
37453500-3 │Prãjini pentru sãrituri
37453600-4 │Garduri (sport)
37453700-5 │Ştafete
37460000-0 │Jocuri cu ţintã şi jocuri de masã şi echipamente
37461000-7 │Jocuri de masã şi echipament
37461100-8 │Mese de hochei în aer sau accesorii
37461200-9 │Mingi de fotbal mecanic
37461210-2 │Jucãtori de rezervã pentru fotbal mecanic
37461220-5 │Mese de fotbal mecanic
37461300-0 │Tacuri de biliard
37461400-1 │Echipament de shuffleboard
37461500-2 │Mese de tenis
37461510-5 │Mingi de tenis de masã
37461520-8 │Palete de tenis de masã
37462000-4 │Jocuri cu ţintã şi echipament
37462100-5 │Echipament pentru tir cu arcul
37462110-8 │Protecţii pentru braţ pentru tir cu arcul
37462120-1 │Sãgeţi pentru tir cu arcul
37462130-4 │Grilaje de protecţie pentru tir cu arcul
37462140-7 │Coarde de arc
37462150-0 │Arcuri
37462160-3 │Mãnuşi pentru tir cu arcul
37462170-6 │Panouri de ţintit pentru tir cu arcul
37462180-9 │Ţinte pentru tir cu arcul
37462200-6 │Sãgeţi (darts)
37462210-9 │Panouri pentru jocuri cu sãgeţi
37462300-7 │Ţinte de aruncat
37462400-8 │Echipament tir cu porumbei
37470000-3 │Echipament de golf şi bowling
37471000-0 │Echipament de golf
37471100-1 │Genţi de golf
37471200-2 │Mingi de golf
37471300-3 │Crose de golf
37471400-4 │Ţinte pentru golf
37471500-5 │Huse pentru capetele croselor de golf
37471600-6 │Mãnuşi de golf
37471700-7 │Marcatoare de gazon
37471800-8 │Binoclu pentru golf
37471900-9 │Aparat de antrenament pentru aruncarea mingii de golf
37472000-7 │Echipament pentru bowling
37480000-6 │Maşini sau aparate pentru echipament pentru petrecerea timpului
│liber
37481000-3 │Maşini de întreţinere a gheţii
37482000-0 │Tabele de afişaj pentru informaţii sportive
37500000-3 │Jocuri şi jucãrii; atracţii de bâlci
37510000-6 │Pãpuşi
37511000-3 │Case de pãpuşi
37512000-0 │Piese sau accesorii pentru pãpuşi
37513000-7 │Marionete
37513100-8 │Teatre de pãpuşi
37520000-9 │Jucãrii
37521000-6 │Instrumente muzicale de jucãrie
37522000-3 │Jucãrii cu roţi
37523000-0 │Puzzle
37524000-7 │Jocuri
37524100-8 │Jocuri educative
37524200-9 │Jocuri de masã
37524300-0 │Jocuri clasice
37524400-1 │Jocuri cooperative
37524500-2 │Jocuri de strategie
37524600-3 │Jocuri de memorie
37524700-4 │Accesorii pentru jocuri
37524800-5 │Jocuri loto
37524810-8 │Formular de loterie
37524900-6 │Seturi de joc
37525000-4 │Baloane şi mingi de jucãrie
37526000-1 │Gãleţi de jucãrie
37527000-8 │Trenuri şi vehicule de jucãrie
37527100-9 │Trenuri de jucãrie
37527200-0 │Vehicule de jucãrie
37528000-5 │Arme de jucãrie
37529000-2 │Jucãrii gonflabile şi de cãlãrit
37529100-3 │Jucãrii gonflabile
37529200-4 │Jucãrii de cãlãrit
37530000-2 │Articole pentru bâlci, jocuri de masã sau jocuri de salã
37531000-9 │Cãrţi de joc
37532000-6 │Jocuri video
37533000-3 │Biliard
37533100-4 │Bile de biliard
37533200-5 │Cretã de biliard
37533300-6 │Vârfuri pentru tacuri de biliard
37533400-7 │Triunghiuri de biliard
37533500-8 │Mese de biliard
37534000-0 │Jocuri acţionate cu monede sau jetoane
37535000-7 │Cãluşei, leagãne, standuri de tir şi alte atracţii de bâlci
37535100-8 │Leagãne
37535200-9 │Echipament pentru terenuri de joacã
37535210-2 │Leagãne pentru terenuri de joacã
37535220-5 │Dispozitive de cãţãrat pentru terenuri de joacã
37535230-8 │Cãluşei pentru terenuri de joacã
37535240-1 │Tobogane pentru terenuri de joacã
37535250-4 │Balansoare pentru terenuri de joacã
37535260-7 │Tuneluri pentru terenuri de joacã
37535270-0 │Gropi de nisip pentru terenuri de joacã
37535280-3 │Peluze pentru terenuri de joacã
37535290-6 │Echipament de escaladã pe ziduri şi cu frânghii
37535291-3 │Echipament de escaladã pe ziduri
37535292-0 │Echipament de escaladã cu frânghii
37540000-5 │Maşini de jocuri de noroc
37800000-6 │Articole pentru lucrãri de artizanat şi de artã
37810000-9 │Articole pentru lucrãri de artizanat
37820000-2 │Articole pentru lucrãri de artã
37821000-9 │Pensule de pictat
37822000-6 │Creioane de desen
37822100-7 │Creioane colorate
37822200-8 │Cãrbune pentru desen
37822300-9 │Bucãţi de cretã
37822400-0 │Creioane pastel
37823000-3 │Hârtie rezistentã la grãsimi şi alte articole din hârtie
37823100-4 │Hârtie rezistentã la grãsimi
37823200-5 │Hârtie calc
37823300-6 │Hârtie cristal
37823400-7 │Hârtie transparentã sau translucidã
37823500-8 │Hârtie cretatã şi hârtie artizanalã
37823600-9 │Hârtie pentru desen
37823700-0 │Hârtie pentru cartografie
37823800-1 │Hârtie şi carton stratificate
37823900-2 │Hârtie kraft
38000000-5 │Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia
│ochelarilor)
38100000-6 │Instrumente de navigaţie şi de meteorologie
38110000-9 │Instrumente de navigaţie
38111000-6 │Echipament de radiogoniometrie
38111100-7 │Busole
38111110-0 │Accesorii pentru busole
38112000-3 │Sextanţi
38112100-4 │Sisteme de navigare şi de poziţionare globalã (GPS sau
│echivalente)
38113000-0 │Sonare
38114000-7 │Sonde acustice
38115000-4 │Aparate radar
38115100-5 │Echipament de supraveghere prin radar
38120000-2 │Instrumente de meteorologie
38121000-9 │Anemometre
38122000-6 │Barometre
38123000-3 │Pluviografe sau evaporigrafe
38124000-0 │Aparate de radiosondaj
38125000-7 │Pluviografe
38126000-4 │Aparate de observare la suprafaţã
38126100-5 │Aparate de observare la suprafaţã a precipitaţiilor sau
│a evaporãrii
38126200-6 │Aparate de observare la suprafaţã a radiaţiilor solare
38126300-7 │Aparate de observare la suprafaţã a temperaturii sau a umiditãţii
38126400-8 │Aparate de observare la suprafaţã a vânturilor
38127000-1 │Staţii meteorologice
38128000-8 │Accesorii pentru instrumente de meteorologie
38200000-7 │Instrumente de geologie şi de geofizicã
38210000-0 │Busole geologice
38220000-3 │Aparate de prospectare geologicã
38221000-0 │Sisteme Informaţionale Geografice (GIS sau echivalent)
38230000-6 │Instrumente geofizice electromagnetice
38240000-9 │Instrumente geofizice pentru gravitate
38250000-2 │Instrumente geofizice pentru polarizare indusã (IP)
38260000-5 │Instrumente geofizice cu magnetometru
38270000-8 │Instrumente geofizice pentru rezistivitate
38280000-1 │Gravimetre
38290000-4 │Instrumente şi aparate de geodezie, de hidrografie,
│de oceanografie şi de hidrologie
38291000-1 │Aparate de telemetrie
38292000-8 │Instrumente de hidrografie
38293000-5 │Echipament de seismologie
38294000-2 │Teodolite
38295000-9 │Echipament de topografie
38296000-6 │Instrumente de geodezie
38300000-8 │Instrumente de mãsurare
38310000-1 │Balanţe de precizie
38311000-8 │Balanţe electronice şi accesorii
38311100-9 │Balanţe analitice electronice
38311200-0 │Balanţe tehnice electronice
38311210-3 │Greutãţi de calibrare
38320000-4 │Mese de desen
38321000-1 │Maşini de desen
38322000-8 │Pantografe
38323000-5 │Rigle de calcul
38330000-7 │Instrumente manuale de mãsurare a lungimilor
38331000-4 │Echere
38340000-0 │Instrumente de mãsurare a mãrimilor
38341000-7 │Aparate de mãsurare a radiaţiilor
38341100-8 │Aparate de înregistrare a fasciculelor de electroni
38341200-9 │Dozimetre de radiaţii
38341300-0 │Instrumente de mãsurare a mãrimilor electrice
38341310-3 │Ampermetre
38341320-6 │Voltmetre
38341400-1 │Contoare Geiger
38341500-2 │Sisteme de monitorizare a contaminãrii
38341600-3 │Monitoare de radiaţii
38342000-4 │Osciloscoape
38342100-5 │Oscilografe
38343000-1 │Echipament de detectare a erorilor
38344000-8 │Aparate de monitorizare a gradului de poluare
38400000-9 │Instrumente de verificare a proprietãţilor fizice
38410000-2 │Instrumente de mãsurat
38411000-9 │Hidrometre
38412000-6 │Termometre
38413000-3 │Pirometre
38414000-0 │Higrometre
38415000-7 │Psihrometre
38416000-4 │pH metre
38417000-1 │Termocupluri
38418000-8 │Calorimetre
38420000-5 │Instrumente de mãsurare a debitului, a nivelului şi a presiunii
│lichidelor şi gazelor
38421000-2 │Echipament de mãsurare a debitului
38421100-3 │Contoare de apã
38421110-6 │Debitmetre
38422000-9 │Echipament de mãsurare a nivelului
38423000-6 │Echipament de mãsurare a presiunii
38423100-7 │Instrumente de mãsurare a presiunii
38424000-3 │Echipament de mãsurare şi de control
38425000-0 │Echipament pentru mecanica fluidelor
38425100-1 │Manometre
38425200-2 │Viscozimetre
38425300-3 │Indicatoare de adâncime
38425400-4 │Aparate de estimare a structurilor
38425500-5 │Aparate de estimare a forţelor
38425600-6 │Picnometre
38425700-7 │Instrumente de mãsurare a tensiunii superficiale
38425800-8 │Densitometre
38426000-7 │Colorimetre
38427000-4 │Fluxmetre
38428000-1 │Reometre
38429000-8 │Rotametre
38430000-8 │Aparate de detectare şi de analizã
38431000-5 │Aparate de detectare
38431100-6 │Detectoare de gaz
38431200-7 │Detectoare de fum
38431300-8 │Detectoare de defecte
38432000-2 │Aparate de analizã
38432100-3 │Analizoare de gaz
38432200-4 │Cromatografe
38432210-7 │Cromatografe de gaz
38432300-5 │Analizoare de fum
38433000-9 │Spectrometre
38433100-0 │Spectrometre de masã
38433200-1 │Echipament de mãsurare a emisiilor
38433210-4 │Spectrometru de emisii
38433300-2 │Analizoare de spectru
38434000-6 │Analizoare
38434100-7 │Analizoare de dilatare
38434200-8 │Echipament de mãsurare a sunetului
38434210-1 │Sonometre
38434220-4 │Analizoare ale vitezei sunetului
38434300-9 │Echipament de mãsurare a zgomotului
38434310-2 │Decibelmetre
38434400-0 │Analizoare de vibraţii
38434500-1 │Analizoare biochimice
38434510-4 │Citometre
38434520-7 │Analizoare de sânge
38434530-0 │Analizoare de lapte
38434540-3 │Echipament biomedical
38434550-6 │Aparate pentru analiza tabloului sanguin
38434560-9 │Analizoare chimice
38434570-2 │Analizoare hematologice
38434580-5 │Analizoare imunologice
38435000-3 │Detectoare de fluide
38436000-0 │Agitatoare şi accesorii
38436100-1 │Agitatoare mecanice
38436110-4 │Coş de pahare Erlenmeyer pentru agitatoare
38436120-7 │Cleşti de pahare Erlenmeyer pentru agitatoare
38436130-0 │Suporturi pentru pâlnii de separare
38436140-3 │Platformã pentru cleşti de pahare Erlenmeyer pentru agitatoare
38436150-6 │Suport de capsule Petri pentru agitatoare
38436160-9 │Suport de eprubete pentru agitatoare
38436170-2 │Adaptor de flacoane pentru agitatoare
38436200-2 │Evaporatoare rotative
38436210-5 │Ecran de protecţie pentru evaporatoare rotative
38436220-8 │Senzor de temperaturã de fierbere pentru evaporatoare rotative
38436230-1 │Regulator de presiune pentru evaporatoare rotative
38436300-3 │Agitatoare de incubaţie
38436310-6 │Plite electrice
38436320-9 │Plite electrice pentru flacoane
38436400-4 │Agitatoare magnetice
38436410-7 │Termoregulatoare pentru agitatoare mecanice cu plite electrice
38436500-5 │Amestecãtoare mecanice
38436510-8 │Palete de rotor pentru amestecãtoare mecanice
38436600-6 │Omogenizatoare prin imersie
38436610-9 │Instrumente de dispersie pentru omogenizatoare prin imersie
38436700-7 │Dezintegratoare cu ultrasunete
38436710-0 │Sonde pentru dezintegratoare cu ultrasunete
38436720-3 │Convertoare pentru dezintegratoare cu ultrasunete
38436730-6 │Camere cu debit continuu pentru dezintegratoare cu ultrasunete
38436800-8 │Omogenizatoare cu lame rotative
38437000-7 │Pipete de laborator şi accesorii
38437100-8 │Pipete
38437110-1 │Vârfuri de pipete
38437120-4 │Suporturi de pipete
38500000-0 │Aparate de control şi de testare
38510000-3 │Microscoape
38511000-0 │Microscoape electronice
38511100-1 │Microscoape electronice cu scanare
38511200-2 │Microscoape electronice cu transmisie
38512000-7 │Microscoape ionice şi moleculare
38512100-8 │Microscoape ionice
38512200-9 │Microscoape moleculare
38513000-4 │Microscoape inversate şi metalurgice
38513100-5 │Microscoape inversate
38513200-6 │Microscoape metalurgice
38514000-1 │Microscoape cu fond negru şi microscoape cu sondã de scanare
38514100-2 │Microscoape cu fond negru
38514200-3 │Microscoape cu sondã de scanare
38515000-8 │Microscoape cu fluorescenţã şi microscoape polarizante
38515100-9 │Microscoape polarizante
38515200-0 │Microscoape cu fluorescenţã
38516000-5 │Microscoape monoculare şi/sau binoculare compuse
38517000-2 │Microscoape acustice şi microscoape cu proiecţie
38517100-3 │Microscoape acustice
38517200-4 │Microscoape cu proiecţie
38518000-9 │Microscoape cu câmp larg de cuprindere, microscoape stereoscopice
│sau microscoape de disecţie
38518100-0 │Microscoape cu câmp larg de cuprindere
38518200-1 │Microscoape stereoscopice sau microscoape de disecţie
38519000-6 │Diverse componente pentru microscoape
38519100-7 │Iluminatoare pentru microscoape
38519200-8 │Obiective de microscop
38519300-9 │Accesorii foto sau video pentru microscoape
38519310-2 │Accesorii foto pentru microscoape
38519320-5 │Accesorii video pentru microscoape
38519400-0 │Mãsuţe portobiect automatizate pentru microscoape
38519500-1 │Becuri de rezervã pentru microscop de laborator
38519600-2 │Oculare, condensoare, colectoare, tuburi, mãsuţe portobiect
│şi huse de protecţie pentru microscop
38519610-5 │Oculare de microscop
38519620-8 │Condensoare de microscop
38519630-1 │Colectoare de microscop
38519640-4 │Tuburi de microscop
38519650-7 │Mãsuţe portobiect pentru microscop
38519660-0 │Huse de protecţie pentru microscop
38520000-6 │Scanere
38521000-3 │Scanere de presiune
38522000-0 │Scanere cromatografice
38527100-6 │Dozimetre cu camerã de ionizare
38527200-7 │Dozimetre
38527300-8 │Sisteme dozimetrice standard secundare
38527400-9 │Dozimetre bazate pe fantome
38530000-9 │Aparate de difracţie
38540000-2 │Maşini şi aparate de testare şi mãsurare
38541000-9 │Aparate de testare a sudabilitãţii
38542000-6 │Aparate de testare servohidraulice
38543000-3 │Echipament de detectare a gazelor
38544000-0 │Detectoare de stupefiante
38545000-7 │Echipamente de analizã a gazelor
38546000-4 │Sistem de detectare a explozibililor
38546100-5 │Detectoare de bombe
38547000-1 │Sistem de dozimetrie
38548000-8 │Instrumente pentru vehicule
38550000-5 │Contoare
38551000-2 │Contoare de energie
38552000-9 │Contoare electronice
38553000-6 │Contoare magnetice
38554000-3 │Contoare de electricitate
38560000-8 │Contoare de producţie
38561000-5 │Contoare de rotaţii
38561100-6 │Indicatoare de vitezã pentru vehicule
38561110-9 │Tahometre
38561120-2 │Aparate de taxare pentru taximetre
38562000-2 │Stroboscoape
38570000-1 │Instrumente şi aparate de reglaj şi de control
38571000-8 │Limitatoare de vitezã
38580000-4 │Echipamente radiologice, altele decât cele medicale
38581000-1 │Echipament de scanare a bagajelor
38582000-8 │Echipament de control cu raze X
38600000-1 │Instrumente optice
38620000-7 │Material de polarizare
38621000-4 │Aparate cu fibre optice
38622000-1 │Oglinzi
38623000-8 │Filtre optice
38624000-5 │Dispozitive de ajutor optic
38630000-0 │Instrumente optice şi de astronomie
38631000-7 │Binocluri
38632000-4 │Ochelari de vedere nocturnã
38633000-1 │Lunete de vizare
38634000-8 │Microscoape optice
38635000-5 │Telescoape
38636000-2 │Instrumente optice specializate
38636100-3 │Lasere
38636110-6 │Lasere industriale
38640000-3 │Dispozitive cu cristale lichide
38641000-0 │Periscoape
38650000-6 │Echipament fotografic
38651000-3 │Aparate de fotografiat
38651100-4 │Obiective pentru aparate de fotografiat
38651200-5 │Corpuri pentru aparate de fotografiat
38651300-6 │Aparate fotografice pentru pregãtirea clişeelor şi a cilindrilor
│de tipãrit
38651400-7 │Aparate de fotografiat cu developare instantanee
38651500-8 │Camere cinematografice
38651600-9 │Camere digitale
38652000-0 │Proiectoare cinematografice
38652100-1 │Aparate de proiecţie
38652110-4 │Proiectoare de diapozitive
38652120-7 │Videoproiectoare
38652200-2 │Aparate de mãrit
38652300-3 │Aparate de micşorat
38653000-7 │Aparate pentru laboratoare fotografice
38653100-8 │Blitzuri
38653110-1 │Lãmpi de blitz
38653111-8 │Cuburi-blitz
38653200-9 │Aparate fotografice de mãrit
38653300-0 │Aparate şi echipament de developare a peliculelor fotografice
38653400-1 │Ecrane pentru proiecţii
38654000-4 │Echipament pentru microfilme şi microfişe
38654100-5 │Echipament pentru microfilme
38654110-8 │Cititoare de microfilme
38654200-6 │Echipament pentru microfişe
38654210-9 │Cititoare de microfişe
38654300-7 │Echipament pentru microformate
38654310-0 │Cititoare de microformate
38700000-2 │Ceasuri de pontaj şi ceasuri similare; ceasuri de parcare
38710000-5 │Ceasuri de pontaj
38720000-8 │Cronografe
38730000-1 │Ceasuri de parcare
38731000-8 │Contoare cu jetoane
38740000-4 │Temporizatoare
38750000-7 │Întrerupãtoare cu ceas
38800000-3 │Echipament de comandã a proceselor industriale şi echipament
│pentru comandã de la distanţã
38810000-6 │Echipament de comandã a proceselor industriale
38820000-9 │Echipament pentru comandã de la distanţã
38821000-6 │Aparate de radiotelecomandã
38822000-3 │Sirene telecomandate
38900000-4 │Diverse instrumente de evaluare şi de testare
38910000-7 │Echipament de control al igienei şi echipament de testare
38911000-4 │Truse pentru prelevare manualã de probe cu beţişoare de vatã
38912000-1 │Truse pentru prelevare automatã de probe cu beţişoare de vatã
38920000-0 │Echipament pentru seminţe şi alimente pentru animale
38921000-7 │Analizoare de grãunţe
38922000-4 │Numãrãtoare de seminţe
38923000-1 │Analizoare de alimente pentru animale
38930000-3 │Instrumente de mãsurare a umiditãţii şi a umezelii
38931000-0 │Aparate de verificare a temperaturii şi a umiditãţii
38932000-7 │Umidometre
38940000-6 │Instrumente de evaluare nuclearã
38941000-7 │Contoare alfa
38942000-7 │Contoare alfa beta
38943000-7 │Contoare beta
38944000-7 │Contoare beta gama
38945000-7 │Contoare gama
38946000-7 │KVP metre
38947000-7 │Microanalizoare cu raze X
38950000-9 │Echipament de reacţie în lanţ a polimerazei (RLP)
38951000-6 │Echipament de reacţie în lanţ a polimerazei (RLP) în timp real
38960000-2 │Sistem antidemaraj cu alcoolmetru
38970000-5 │Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
39000000-2 │Mobilã (inclusiv mobilã de birou), accesorii de mobilier, aparate
│de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse
│de curãţat
39100000-3 │Mobilier
39110000-6 │Scaune, produse conexe şi piese ale acestora
39111000-3 │Scaune (locuri)
39111100-4 │Scaune pivotante
39111200-5 │Scaune de teatru
39111300-6 │Scaune ejectabile
39112000-0 │Scaune
39112100-1 │Scaune pentru sãlile de mese
39113000-7 │Diverse scaune
39113100-8 │Fotolii
39113200-9 │Divane
39113300-0 │Banchete
39113400-1 │Şezlonguri
39113500-2 │Taburete
39113600-3 │Bãnci
39113700-4 │Rezemãtoare de picioare
39114000-4 │Piese pentru scaune
39114100-5 │Tapiţerie
39120000-9 │Mese, dulapuri, birouri şi biblioteci
39121000-6 │Birouri şi mese
39121100-7 │Birouri
39121200-8 │Mese
39122000-3 │Dulapuri şi biblioteci
39122100-4 │Dulapuri
39122200-5 │Biblioteci
39130000-2 │Mobilier de birou
39131000-9 │Etajere de birou
39131100-0 │Etajere de arhive
39132000-6 │Sisteme de arhivare
39132100-7 │Dulapuri de arhivare
39132200-8 │Fişiere
39132300-9 │Arhive suspendate
39132400-0 │Sisteme rotative
39132500-1 │Cãrucioare de birou
39133000-3 │Vitrine
39134000-0 │Mobilier pentru computer
39134100-1 │Mese pentru computer
39135000-7 │Mese de sortare
39135100-8 │Compartimente de sortare
39136000-4 │Umeraşe pentru haine
39137000-1 │Agenţi de dedurizare a apei
39140000-5 │Mobilier de uz casnic
39141000-2 │Mobilier şi echipament de bucãtãrie
39141100-3 │Etajere
39141200-4 │Plane de lucru
39141300-5 │Dulapuri compartimentate
39141400-6 │Bucãtãrii echipate
39141500-7 │Hote de aspirare
39142000-9 │Mobilier de grãdinã
39143000-6 │Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi şi pentru sufragerie
39143100-7 │Mobilier pentru dormitor
39143110-0 │Paturi, piese pentru paturi şi tapiserii pentru mobilier speciale
39143111-7 │Somiere
39143112-4 │Saltele
39143113-1 │Tapiserii speciale pentru mobilier
39143114-8 │Pãturi electrice
39143115-5 │Pânze cauciucate
39143116-2 │Pãtuţuri pentru copii
39143120-3 │Mobilier de dormitor, cu excepţia paturilor şi a pieselor pentru
│paturi
39143121-0 │Şifoniere
39143122-7 │Comode
39143123-4 │Noptiere
39143200-8 │Mobilier pentru camera de zi
39143210-1 │Mese pentru camera de zi
39143300-9 │Mobilier pentru sufragerie
39143310-2 │Mãsuţe
39144000-3 │Mobilier de baie
39145000-0 │Dispozitive de fixare pentru crame
39150000-8 │Diverse tipuri de mobilier şi de echipament
39151000-5 │Diverse tipuri de mobilier
39151100-6 │Rastele
39151200-7 │Bancuri de lucru
39151300-8 │Mobilier modular
39152000-2 │Rafturi mobile
39153000-9 │Mobilier pentru sãli de conferinţe
39153100-0 │Rafturi de cãrţi
39154000-6 │Echipament de expoziţie
39154100-7 │Standuri de expoziţie
39155000-3 │Mobilier de bibliotecã
39155100-4 │Echipament de bibliotecã
39156000-0 │Mobilier pentru sãli de primire şi de recepţie
39157000-7 │Piese de mobilier
39160000-1 │Mobilier şcolar
39161000-8 │Mobilier pentru grãdiniţe
39162000-5 │Material de instruire
39162100-6 │Material pedagogic
39162110-9 │Rechizite şcolare
39162200-7 │Materiale şi echipamente de pregãtire
39170000-4 │Mobilier pentru magazine
39171000-1 │Vitrine de prezentare
39172000-8 │Tejghele
39172100-9 │Tejghele de servire
39173000-5 │Unitãţi de stocare
39174000-2 │Firme de magazine
39180000-7 │Mobilier de laborator
39181000-4 │Mese de lucru de laborator
39190000-0 │Tapet şi alte acoperitoare pentru pereţi
39191000-7 │Acoperitoare pentru pereţi pe bazã de hârtie sau de carton
39191100-8 │Tapet
39192000-4 │Materiale textile de acoperit pereţii
39193000-1 │Acoperitoare de podea pe bazã de hârtie sau de carton
39200000-4 │Accesorii de mobilier
39220000-0 │Echipament de bucãtãrie, articole de menaj şi de uz casnic şi
│articole de catering
39221000-7 │Echipament de bucãtãrie
39221100-8 │Ustensile de bucãtãrie
39221110-1 │Veselã
39221120-4 │Cãni şi pahare
39221121-1 │Cãni
39221122-8 │Ceşti
39221123-5 │Pahare
39221130-7 │Recipiente pentru alimente
39221140-0 │Bidoane de apã
39221150-3 │Recipiente izoterme
39221160-6 │Tãvi
39221170-9 │Grãtare de scurgere
39221180-2 │Ustensile de gãtit
39221190-5 │Suport de vase
39221200-9 │Veselã de masã
39221210-2 │Farfurii
39221220-5 │Vase (mâncare)
39221230-8 │Farfurioare
39221240-1 │Castroane
39221250-4 │Carafe
39221260-7 │Gamele din tinichea
39222000-4 │Articole de catering
39222100-5 │Articole de catering de unicã folosinţã
39222110-8 │Cuţite şi farfurii de unicã folosinţã
39222120-1 │Cãni de unicã folosinţã
39222200-6 │Tãvi pentru alimente
39223000-1 │Linguri, furculiţe
39223100-2 │Linguri
39223200-3 │Furculiţe
39224000-8 │Mãturi, perii şi alte articole de diverse tipuri
39224100-9 │Mãturi
39224200-0 │Perii
39224210-3 │Pensule pentru zugrãvit interior
39224300-1 │Mãturi, perii şi alte articole de menaj
39224310-4 │Perii de toaletã
39224320-7 │Bureţi
39224330-0 │Gãleţi
39224340-3 │Pubele
39224350-6 │Fãraşe
39225000-5 │Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de
│pirotehnie, chibrituri şi combustibili lichizi sau combustibili
│gazoşi lichefiaţi
39225100-6 │Brichete
39225200-7 │Aliaje piroforice
39225300-8 │Chibrituri
39225400-9 │Gaz pentru brichete
39225500-0 │Articole de pirotehnie
39225600-1 │Lumânãri
39225700-2 │Sticle, borcane şi flacoane
39225710-5 │Sticle
39225720-8 │Borcane
39225730-1 │Flacoane
39226000-2 │Damigene, cutii pentru sticle, recipiente şi bobine
39226100-3 │Cutii pentru sticle
39226200-4 │Damigene şi recipiente
39226210-7 │Damigene
39226220-0 │Recipiente
39226300-5 │Mosoare sau bobine
39227000-9 │Ace de cusut şi de tricotat şi degetare
39227100-0 │Ace de cusut sau de tricotat
39227110-3 │Ace de cusut
39227120-6 │Ace de tricotat
39227200-1 │Degetare
39230000-3 │Produse cu utilizare specialã
39234000-1 │Cutii de compost
39235000-8 │Jetoane
39236000-5 │Cabine pentru vopsit
39237000-2 │Borne de semnalizare pentru zãpadã
39240000-6 │Cuţitãrie
39241000-3 │Cuţite şi foarfece
39241100-4 │Cuţite
39241110-7 │Cuţite de masã
39241120-0 │Cuţite de bucãtãrie
39241130-3 │Cuţite universale
39241200-5 │Foarfece
39254000-7 │Orologerie
39254100-8 │Ceasornice
39254110-1 │Ceasuri deşteptãtoare
39254120-4 │Ceasuri de perete
39254130-7 │Sticlã pentru ceasornice
39260000-2 │Tãvi de distribuire a corespondenţei şi articole de birou
39261000-9 │Tãvi de distribuire a corespondenţei
39263000-3 │Articole de birou
39263100-4 │Seturi de birou
39264000-0 │Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare
39265000-7 │Agãţãtori şi urechi de prindere
39270000-5 │Articole religioase
39290000-1 │Diverse accesorii de mobilier
39291000-8 │Accesorii de spãlãtorie
39292000-5 │Tãbliţe sau table şcolare pentru scris sau pentru desenat sau
│instrumente
39292100-6 │Table
39292110-9 │Bureţi de şters tabla
39292200-7 │Tãbliţe de scris
39292300-8 │Instrumente de desen
39292400-9 │Instrumente de scris
39292500-0 │Rigle
39293000-2 │Produse artificiale
39293100-3 │Fructe artificiale
39293200-4 │Flori artificiale
39293300-5 │Iarbã artificialã
39293400-6 │Gazon artificial
39293500-7 │Imitaţii de bijuterii
39294000-9 │Aparate şi echipamente utilizate în scopuri demonstrative
39294100-0 │Produse informative şi de promovare
39295000-6 │Umbrele de ploaie şi parasolare; bastoane pentru mers şi
│bastoane-scaun
39295100-7 │Parasolare
39295200-8 │Umbrele de ploaie
39295300-9 │Bastoane-scaun
39295400-0 │Bastoane pentru mers
39295500-1 │Piese, garnituri şi accesorii pentru umbrele de ploaie, pentru
│parasolare, pentru bastoane şi articole similare
39296000-3 │Articole funerare
39296100-4 │Sicrie
39297000-0 │Articole pentru cazãrmi
39298000-7 │Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri
│şi pentru oglinzi
39298100-8 │Rame pentru fotografii
39298200-9 │Rame pentru tablouri
39298300-0 │Vaze
39298400-1 │Statuete
39298500-2 │Ornamente
39298600-3 │Globuri
39298700-4 │Trofee
39298800-5 │Acvarii
39298900-6 │Diverse articole decorative
39298910-9 │Pom de Crãciun
39299000-4 │Articole din sticlã
39299100-5 │Fiole din sticlã
39299200-6 │Sticlã securit
39299300-7 │Oglinzi din sticlã
39300000-5 │Diverse echipamente
39310000-8 │Echipament de restaurare
39311000-5 │Mici materiale de restaurare
39312000-2 │Echipament pentru pregãtirea mâncãrii
39312100-3 │Dispozitive de tãiat carnea
39312200-4 │Echipament de cantinã
39313000-9 │Echipament hotelier
39314000-6 │Echipament de bucãtãrie industrialã
39315000-3 │Echipament de restaurant
39330000-4 │Echipament de dezinfectare
39340000-7 │Echipament pentru reţele de gaz
39341000-4 │Echipament pentru controlul presiunii gazului
39350000-0 │Echipament pentru lucrãri de epurare
39360000-3 │Echipament de sigilare
39370000-6 │Instalaţii de distribuire a apei
39500000-7 │Articole textile
39510000-0 │Articole textile de uz casnic
39511000-7 │Pãturi şi pleduri
39511100-8 │Pãturi
39511200-9 │Pleduri
39512000-4 │Lenjerie de pat
39512100-5 │Cearşafuri
39512200-6 │Feţe de plapumã
39512300-7 │Huse pentru saltele
39512400-8 │Plãpumi de puf
39512500-9 │Feţe de pernã
39512600-0 │Feţe pentru suluri de cãpãtâi
39513000-1 │Lenjerie de masã
39513100-2 │Feţe de masã
39513200-3 │Şerveţele de masã
39514000-8 │Lenjerie de baie şi de bucãtãrie
39514100-9 │Prosoape
39514200-0 │Prosoape de bucãtãrie
39514300-1 │Rulouri de şerveţele pentru şters mâinile
39514400-2 │Distribuitoare automate de şerveţele
39514500-3 │Şerveţele de toaletã
39515000-5 │Perdele, draperii, baldachine şi storuri textile
39515100-6 │Perdele
39515110-9 │Paravane împotriva fumului
39515200-7 │Draperii
39515300-8 │Baldachine
39515400-9 │Jaluzele
39515410-2 │Storuri de interior
39515420-5 │Storuri textile
39515430-8 │Storuri veneţiene
39515440-1 │Jaluzele verticale
39516000-2 │Articole de mobilier
39516100-3 │Tapiserie pentru mobilier
39516110-6 │Perniţe
39516120-9 │Perne
39518000-6 │Lenjerie de spital
39518100-7 │Draperii pentru sãli de operaţie
39518200-8 │Cearşafuri pentru sãli de operaţie
39520000-3 │Articole textile confecţionate
39522000-7 │Prelate impermeabile, vele pentru bãrci, pentru planşe cu velã
│sau pentru vehicule terestre, copertine, storuri, corturi şi
│articole de camping
39522100-8 │Prelate, copertine şi storuri
39522110-1 │Prelate impermeabile
39522120-4 │Copertine
39522130-7 │Storuri
39522200-9 │Prelate de camuflare
39522400-1 │Vele
39522500-2 │Articole textile de camping
39522510-5 │Saltele pneumatice
39522520-8 │Paturi de campanie
39522530-1 │Corturi
39522540-4 │Saci de dormit
39522541-1 │Saci de dormit umpluţi cu fulgi sau cu puf
39523000-4 │Paraşute
39523100-5 │Paraşute dirijabile
39523200-6 │Paraşute cu rotor
39525000-8 │Diverse articole textile confecţionate
39525100-9 │Cârpe de şters praful
39525200-0 │Elemente filtrante din pânzã
39525300-1 │Veste de salvare
39525400-2 │Pãturi ignifuge
39525500-3 │Plase de ţânţari
39525600-4 │Cârpe de vase
39525700-5 │Centuri de salvare
39525800-6 │Cârpe pentru curãţat
39525810-9 │Cârpe pentru lustruit
39530000-6 │Covoare, preşuri şi carpete
39531000-3 │Covoare
39531100-4 │Covoare cu fire înnodate
39531200-5 │Covoare ţesute
39531300-6 │Covoare cu fire rãsucite
39531310-9 │Dale de mochetã
39531400-7 │Covoare textile
39532000-0 │Preşuri
39533000-7 │Carpete
39534000-4 │Covoare industriale textile
39540000-9 │Diverse frânghii, funii, sfori şi plase
39541000-6 │Frânghii, funii, sfori şi plase
39541100-7 │Sfori, frânghii şi funii
39541110-0 │Funii
39541120-3 │Frânghii
39541130-6 │Cordoane
39541140-9 │Sfori
39541200-8 │Plase textile
39541210-1 │Plase cu fire înnodate
39541220-4 │Frânghii de ridicare
39542000-3 │Cârpe
39550000-2 │Articole fãrã urzealã
39560000-5 │Diverse articole textile
39561000-2 │Tul, dantelã, panglicãrie, pasmanterie şi broderie
39561100-3 │Panglicãrie, pasmanterie
39561110-6 │Panglici
39561120-9 │Bandã textilã
39561130-2 │Etichete şi ecusoane textile
39561131-9 │Etichete textile
39561132-6 │Ecusoane textile
39561133-3 │Insigne
39561140-5 │Pasmanterie ornamentalã
39561141-2 │Trese
39561142-9 │Epoleţi
39561200-4 │Ţesãturi din plasã
39562000-9 │Fetru
39563000-6 │Vatã textilã, fire, ţesãturi şi articole textile de uz tehnic
39563100-7 │Vatã textilã
39563200-8 │Fire metalizate
39563300-9 │Ţesãturi din fire metalizate
39563400-0 │Ţesãturi impregnate, acoperite sau stratificate
39563500-1 │Articole textile de uz tehnic
39563510-4 │Tuburi din fibre textile
39563520-7 │Benzi rulante textile
39563530-0 │Conducte de ventilaţie
39563600-2 │Produse textile matlasate
39700000-9 │Aparate de uz casnic
39710000-2 │Aparate electrice de uz casnic
39711000-9 │Aparate electrice de uz casnic pentru alimente
39711100-0 │Frigidere şi congelatoare
39711110-3 │Frigidere cu congelator
39711120-6 │Congelatoare
39711121-3 │Congelatoare cu sertare
39711122-0 │Congelatoare de uz casnic
39711123-7 │Congelatoare verticale
39711124-4 │Congelatoare industriale
39711130-9 │Frigidere
39711200-1 │Dispozitive de preparare a alimentelor
39711210-4 │Roboţi de bucãtãrie
39711211-1 │Mixere pentru alimente
39711300-2 │Aparate electrotermice
39711310-5 │Filtre de cafea electrice
39711320-8 │Filtre de ceai electrice
39711330-1 │Prãjitoare de pâine electrice
39711340-4 │Aparate de încãlzit farfuriile
39711350-7 │Presã de vafe
39711360-0 │Cuptoare
39711361-7 │Cuptoare electrice
39711362-4 │Cuptoare cu microunde
39711400-3 │Rotisoare, vetre, plite şi reşouri
39711410-6 │Rotisoare
39711420-9 │Vetre
39711430-2 │Plite
39711440-5 │Reşouri
39711500-4 │Desfãcãtoare de conserve
39712000-6 │Aparate electrice de uz casnic pentru îngrijirea corpului
39712100-7 │Maşini de tuns
39712200-8 │Aparate de coafat
39712210-1 │Uscãtoare de pãr
39712300-9 │Uscãtoare de mâini
39713000-3 │Aparate electrice de uz casnic pentru curãţat; fiare de cãlcat
39713100-4 │Maşini de spãlat vase
39713200-5 │Maşini de spãlat rufe şi maşini de uscat rufe
39713210-8 │Maşini de spãlat şi uscat rufe
39713211-5 │Dispozitive de uscat şi presat
39713300-6 │Compactoare de deşeuri menajere
39713400-7 │Maşini de întreţinere a podelelor
39713410-0 │Maşini de curãţare a podelelor
39713420-3 │Aparate de lustruit podele
39713430-6 │Aspiratoare
39713431-3 │Accesorii pentru aspiratoare
39713500-8 │Fiare de cãlcat electrice
39713510-1 │Fiare de cãlcat cu aburi
39714000-0 │Hote de ventilare sau de reciclare
39714100-1 │Aeratoare
39714110-4 │Ventilatoare de aspirare
39715000-7 │Dispozitive de încãlzire a apei şi încãlzire centralã; echipament
│pentru instalaţii de apã şi canalizare
39715100-8 │Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau prin
│acumulare a apei calde şi termoplonjori
39715200-9 │Echipament de încãlzire
39715210-2 │Echipament de încãlzire centralã
39715220-5 │Rezistenţe de încãlzire electricã
39715230-8 │Aparate electrice de încãlzire a podelei
39715240-1 │Aparate electrice de încãlzire ambientalã
39715300-0 │Echipament pentru instalaţii de apã şi canalizare
39716000-4 │Piese pentru aparate electrocasnice
39717000-1 │Ventilatoare şi aparate de aer condiţionat
39717100-2 │Ventilatoare
39717200-3 │Aparate de aer condiţionat
39720000-5 │Aparate de uz casnic, altele decât cele electrice
39721000-2 │Aparate de uz casnic pentru gãtit sau încãlzit
39721100-3 │Aparate de uz casnic pentru gãtit
39721200-4 │Frigidere cu gaz
39721300-5 │Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele decât electrice
39721310-8 │Generatoare de aer cald
39721320-1 │Deshidratoare de aer
39721321-8 │Deshidratoare cu aer comprimat
39721400-6 │Dispozitive de încãlzire instantanee sau prin acumulare a apei,
│altele decât cele electrice
39721410-9 │Aparate cu gaz
39721411-6 │Radiatoare cu gaz
39722000-9 │Piese pentru sobe, maşini de gãtit, aparate de încãlzire
│a farfuriilor şi aparate de uz casnic
39722100-0 │Piese pentru sobe
39722200-1 │Piese pentru maşini de gãtit
39722300-2 │Piese pentru aparate de încãlzire a farfuriilor
39800000-0 │Produse de curãţat şi de lustruit
39810000-3 │Preparate odorifere şi cearã
39811000-0 │Parfumuri şi deodorizante de interior
39811100-1 │Odorizante de interior
39811110-4 │Distribuitoare de odorizante de interior
39811200-2 │Produse de sterilizare a aerului
39811300-3 │Dezodorizante
39812000-7 │Creme de ceruire
39812100-8 │Produse de întreţinere a podelelor
39812200-9 │Produse de întreţinere a încãlţãmintei
39812300-0 │Cearã de lustruire
39812400-1 │Articole de mãturat
39812500-2 │Agenţi de etanşare
39813000-4 │Paste şi prafuri abrazive de curãţat
39820000-6 │Agenţi organici tensioactivi
39821000-3 │Produse de curãţat cu amoniac
39822000-0 │Produse de curãţat cu sodã causticã
39830000-9 │Produse de curãţat
39831000-6 │Preparate de spãlare
39831100-7 │Dispersanţi
39831200-8 │Detergenţi
39831210-1 │Detergenţi pentru vase
39831220-4 │Agenţi degresanţi
39831230-7 │Produse de eliminare a grãsimilor
39831240-0 │Produse de curãţenie
39831250-3 │Soluţii pentru clãtit
39831300-9 │Produse de curãţat pentru podele
39831400-0 │Produse de curãţat pentru ecrane
39831500-1 │Produse de curãţat pentru automobile
39831600-2 │Produse de curãţat pentru toalete
39831700-3 │Distribuitoare automate de sãpun
39832000-3 │Produse pentru spãlat vase
39832100-4 │Pudrã de spãlat vase
39833000-0 │Produse antipraf
39834000-7 │Soluţii pentru curãţat bijuteriile
41000000-9 │Apã captatã şi epuratã
41100000-0 │Apã naturalã brutã
41110000-3 │Apã potabilã
41120000-6 │Apã nepotabilã
42000000-6 │Echipamente industriale
42100000-0 │Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice
42110000-3 │Turbine şi motoare
42111000-0 │Motoare (putere motricã)
42111100-1 │Motoare suspendate pentru propulsia navelor
42112000-7 │Instalaţii de turbine
42112100-8 │Turbine cu aburi
42112200-9 │Turbine hidraulice
42112210-2 │Roţi hidraulice
42112300-0 │Turbine cu gaz
42112400-1 │Echipamente pentru turbine
42112410-4 │Instrumente pentru turbine
42113000-4 │Piese pentru turbine
42113100-5 │Piese pentru turbine cu aburi
42113110-8 │Plãci de fundaţie
42113120-1 │Carcase
42113130-4 │Sisteme de rãcire cu aer cu condensatoare
42113150-0 │Sisteme cu ulei lubrifiant
42113160-3 │Separatori de umiditate
42113161-0 │Deumidificatoare
42113170-6 │Dispozitive rotative
42113171-3 │Rotoare
42113172-0 │Lame
42113190-2 │Dispozitive de rotire
42113200-6 │Piese pentru turbine hidraulice
42113300-7 │Piese pentru turbine cu gaz
42113310-0 │Sisteme de admisie a aerului
42113320-3 │Module cu injecţie de gaz
42113390-4 │Sisteme cu gaz combustibil
42113400-8 │Piese pentru roţi hidraulice
42120000-6 │Pompe şi compresoare
42121000-3 │Maşini şi motoare hidraulice sau pneumatice
42121100-4 │Cilindri hidraulici sau pneumatici
42121200-5 │Maşini hidraulice (vehicule)
42121300-6 │Maşini pneumatice (vehicule)
42121400-7 │Motoare hidraulice (putere motricã)
42121500-8 │Motoare pneumatice (putere motricã)
42122000-0 │Pompe
42122100-1 │Pompe pentru lichide
42122110-4 │Pompe pentru stingerea incendiilor
42122120-7 │Dispozitive de alimentare cu carburanţi a elicopterelor
42122130-0 │Pompe de apã
42122160-9 │Pompe de rãcire
42122161-6 │Pompe de rãcire cu apã
42122170-2 │Pompe de lubrifiere
42122180-5 │Pompe de combustibil
42122190-8 │Pompe de beton
42122200-2 │Pompe cu mişcare rectilinie alternativã pentru lichide
42122210-5 │Grupuri hidraulice
42122220-8 │Pompe de ape reziduale
42122230-1 │Pompe de dozare
42122300-3 │Dispozitive de suprapresiune pentru lichide
42122400-4 │Pompe centrifuge şi elevatoare de lichide
42122410-7 │Pompe medicale
42122411-4 │Pompe pentru nutriţie
42122419-0 │Pompe pentru perfuzii
42122420-0 │Elevatoare de lichide
42122430-3 │Pompe centrifuge
42122440-6 │Pompe rotative
42122450-9 │Pompe de vid
42122460-2 │Pompe de aer
42122480-8 │Pompe cu rotor
42122500-5 │Pompe de laborator şi accesorii
42122510-8 │Pompe peristaltice
42123000-7 │Compresoare
42123100-8 │Compresoare de gaz
42123200-9 │Compresoare rotative
42123300-0 │Compresoare pentru echipamente frigorifice
42123400-1 │Compresoare de aer
42123410-4 │Compresoare de aer fixe
42123500-2 │Turbocompresoare
42123600-3 │Compresoare cu mişcare rectilinie alternativã
42123610-6 │Dispozitive cu aer comprimat
42123700-4 │Compresoare centrifuge
42123800-5 │Compresoare pentru aviaţia civilã
42124000-4 │Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru maşini sau
│pentru motoare
42124100-5 │Piese pentru maşini sau motoare
42124130-4 │Piese pentru maşini pneumatice
42124150-0 │Piese pentru maşini sau pentru motoare hidraulice
42124170-6 │Piese pentru motoare cu reacţie
42124200-6 │Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichide
42124210-9 │Piese pentru pompe de combustibil, pentru pompe de mânã şi pentru
│pompe de beton
42124211-6 │Piese pentru pompe de combustibil
42124212-3 │Piese pentru pompe de mânã
42124213-0 │Piese pentru pompe de beton
42124220-2 │Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie alternativã
42124221-9 │Piese pentru grupuri hidraulice
42124222-6 │Piese pentru pompe de dozare
42124230-5 │Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie rotativã
42124290-3 │Piese pentru pompe centrifuge
42124300-7 │Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer
│sau de gaz
42124310-0 │Piese pentru pompe de aer
42124320-3 │Piese pentru pompe de vid
42124330-6 │Piese pentru compresoare de aer
42124340-9 │Piese pentru compresoare de gaz
42130000-9 │Robinete, vane şi dispozitive similare
42131000-6 │Robinete şi vane
42131100-7 │Vane definite dupã funcţie
42131110-0 │Vane pentru radiatoare de încãlzire centralã
42131120-3 │Robinete-vanã
42131130-6 │Regulatoare de temperaturã
42131140-9 │Supape reductoare de presiune, de reglaj, de reţinere sau
│de siguranţã
42131141-6 │Supape reductoare de presiune
42131142-3 │Supape de reglaj
42131143-0 │Vane de regularizare a viiturilor
42131144-7 │Vane de control
42131145-4 │Supape de reţinere
42131146-1 │Clapete de reţinere
42131147-8 │Supape de siguranţã
42131148-5 │Supape de oprire
42131150-2 │Vane pentru coloane ascendente
42131160-5 │Hidranţi
42131170-8 │Robinete pentru butelii de gaz
42131200-8 │Vane definite dupã tipul de fabricaţie
42131210-1 │Vane cuţit
42131220-4 │Supape de refulare
42131230-7 │Vane glisante
42131240-0 │Vane sferice
42131250-3 │Închizãtor cu ac
42131260-6 │Supape cu bilã
42131270-9 │Vane de trecere
42131280-2 │Vane fluture
42131290-5 │Supape cu membranã
42131291-2 │Sertare de distribuţie
42131292-9 │Supape cu clapetã
42131300-9 │Cap de erupţie şi alte montaje de vane
42131310-2 │Capete de erupţie
42131320-5 │Colectoare de ştrangulare
42131390-6 │Montaje de vane
42131400-0 │Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
42132000-3 │Piese pentru robinete sau vane
42132100-4 │Mecanisme de acţionare a supapelor
42132110-7 │Mecanisme electrice de acţionare a supapelor
42132120-0 │Mecanisme hidraulice de acţionare a supapelor
42132130-3 │Mecanisme pneumatice de acţionare a supapelor
42132200-5 │Piese pentru robinete
42132300-6 │Piese pentru vane
42140000-2 │Angrenaje, elemente de angrenare şi de antrenare
42141000-9 │Angrenaje, elemente de angrenare şi de antrenare cilindrice
42141100-0 │Arbori de transmisie, arbori cu came şi vilbrocheni
42141110-3 │Arbori de transmisie
42141120-6 │Arbori cu came
42141130-9 │Vilbrocheni
42141200-1 │Cutii de rulmenţi
42141300-2 │Angrenaje
42141400-3 │Volanţi şi scripeţi
42141410-6 │Troliuri
42141500-4 │Ambreiaje
42141600-5 │Palane
42141700-6 │Cuplaje de arbori
42141800-7 │Cuplaje cardanice
42142000-6 │Piese pentru elemente de angrenare şi de antrenare
42142100-7 │Piese pentru elemente de angrenare
42142200-8 │Piese pentru elemente de antrenare
42150000-5 │Reactoare nucleare şi piese ale acestora
42151000-2 │Reactoare nucleare
42152000-9 │Piese de reactoare nucleare
42152100-0 │Sisteme de rãcire a reactoarelor
42152200-1 │Piese de cuve pentru reactoare nucleare
42160000-8 │Instalaţii de boilere
42161000-5 │Boilere de apã caldã
42162000-2 │Boilere generatoare de aburi
42163000-9 │Generatoare de aburi
42164000-6 │Instalaţii auxiliare pentru boilere
42165000-3 │Condensatoare de aburi
42200000-8 │Utilaje de prelucrare a alimentelor, a bãuturilor şi a tutunului
│şi accesorii ale acestora
42210000-1 │Utilaje de prelucrare a alimentelor, a bãuturilor şi a tutunului
42211000-8 │Utilaje pentru lãptãrii
42211100-9 │Separatoare de smântânã centrifuge
42212000-5 │Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate
42213000-2 │Utilaje utilizate pentru fabricarea bãuturilor alcoolice sau
│a bãuturilor pe bazã de fructe
42214000-9 │Cuptoare pentru gãtit, uscãtoare pentru produse agricole şi
│echipamente pentru gãtit sau de încãlzit
42214100-0 │Cuptoare pentru gãtit
42214110-3 │Grãtare
42214200-1 │Uscãtoare pentru produse agricole
42215000-6 │Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industrialã
│a alimentelor sau a bãuturilor
42215100-7 │Maşini de tãiat alimente
42215110-0 │Maşini de tãiat pâine
42215120-3 │Maşini de tãiat mezeluri
42215200-8 │Utilaje de prelucrare a alimentelor
42215300-9 │Utilaje de fabricare a pastelor alimentare
42216000-3 │Utilaje de prelucrare a tutunului
42220000-4 │Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor,
│a bãuturilor şi a tutunului
42221000-1 │Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor
42221100-2 │Piese de utilaje pentru lãptãrii
42221110-5 │Piese pentru aparate de muls
42222000-8 │Piese pentru utilaje de prelucrare a bãuturilor
42223000-5 │Piese pentru utilaje de prelucrare a tutunului
42300000-9 │Furnale, incineratoare şi cuptoare industriale sau de laborator
42310000-2 │Arzãtoare pentru cuptoare
42320000-5 │Incineratoare de deşeuri
42330000-8 │Cuptoare de topit
42340000-1 │Alte cuptoare decât cele de uz casnic
42341000-8 │Cuptoare comerciale
42350000-4 │Crematorii
42390000-6 │Piese de arzãtoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare
42400000-0 │Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
42410000-3 │Echipamente de ridicare şi de manipulare
42411000-0 │Palane şi troliuri
42412000-7 │Maşini de extracţie, troliuri cu utilizare subteranã şi cabestane
42412100-8 │Maşini de extracţie şi troliuri cu utilizare subteranã
42412110-1 │Maşini de extracţie
42412120-4 │Troliuri cu utilizare subteranã
42412200-9 │Cabestane
42413000-4 │Cricuri şi dispozitive de ridicare pentru vehicule
42413100-5 │Sisteme de ridicare integrate
42413200-6 │Cricuri hidraulice
42413300-7 │Cricuri pneumatice
42413400-8 │Cricuri mecanice
42413500-9 │Dispozitive de ridicare a vehiculelor
42414000-1 │Macarale, schelete de ridicare şi camioane cu macara
42414100-2 │Macarale
42414110-5 │Macarale portuare
42414120-8 │Macarale de chei
42414130-1 │Macarale stivuitoare
42414140-4 │Macarale pentru containere
42414150-7 │Macarale-turn
42414200-3 │Poduri rulante
42414210-6 │Macarale rulante
42414220-9 │Macara-portal
42414300-4 │Caprã de ridicat
42414310-7 │Schelete de ridicare mobile
42414320-0 │Macarale cu picior
42414400-5 │Macarale montate pe vehicule
42414410-8 │Macarale pentru camioane
42414500-6 │Macarale-pod
42415000-8 │Autoîncãrcãtoare cu furcã, camioane de manipulare,
│camioane-platformã utilizate în gãri
42415100-9 │Autoîncãrcãtoare
42415110-2 │Autoîncãrcãtoare cu furcã
42415200-0 │Camioane de manipulare
42415210-3 │Camioane dotate cu echipamente de manipulare
42415300-1 │Camioane-platformã utilizate în gãri
42415310-4 │Vehicule de transport independente
42415320-7 │Echipamente pentru vehicule de urgenţã
42416000-5 │Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scãri şi trotuare
│rulante
42416100-6 │Ascensoare
42416110-9 │Dispozitive de ridicare a cãzilor de baie
42416120-2 │Elevator pentru mãrfuri
42416130-5 │Dispozitive de ridicare mecanice
42416200-7 │Schipuri
42416210-0 │Dispozitive de ridicare a benelor
42416300-8 │Dispozitive de ridicare
42416400-9 │Scãri rulante
42416500-0 │Trotuare rulante
42417000-2 │Elevatoare şi transportoare
42417100-3 │Elevatoare sau transportoare pneumatice
42417200-4 │Conveiere
42417210-7 │Elevatoare sau transportoare cu cupe cu acţiune continuã
42417220-0 │Elevatoare sau transportoare cu bandã cu acţiune continuã
42417230-3 │Transportoare blindate pentru mine
42417300-5 │Echipament pentru transportoare
42417310-8 │Benzi rulante
42418000-9 │Utilaje de ridicare, de manipulare, de încãrcare sau de descãrcare
42418100-0 │Împingãtoare de vagoane şi locomotive sau platforme rulante
│de minã
42418200-1 │Monoraiuri sau troliuri de plan înclinat
42418210-4 │Monoraiuri suspendate
42418220-7 │Telescaune
42418290-8 │Troliuri de plan înclinat
42418300-2 │Dispozitiv de eliminare a reziduurilor gazoase
42418400-3 │Utilaje rotative de depozitare şi de extragere
42418500-4 │Echipament mecanic de manipulare
42418900-8 │Utilaje de încãrcare sau de manipulare
42418910-1 │Echipament de încãrcare
42418920-4 │Echipament de descãrcare
42418930-7 │Utilaje de încãrcare cu prizã lateralã
42418940-0 │Echipamente de manipulare a containerelor
42419000-6 │Piese pentru echipamente de ridicare şi de manipulare
42419100-7 │Piese pentru macarale
42419200-8 │Piese pentru camioane de manipulare
42419500-1 │Piese pentru ascensoare, pentru schipuri sau pentru scãri rulante
42419510-4 │Piese pentru ascensoare
42419520-7 │Piese pentru schipuri
42419530-0 │Piese pentru scãri rulante
42419540-3 │Piese pentru trotuare rulante
42419800-4 │Piese pentru transportoare
42419810-7 │Piese pentru transportoare cu benzi
42419890-1 │Piese pentru transportoare elevatoare cu cupe
42419900-5 │Piese pentru maşini de extracţie şi alte echipamente de ridicare
│sau de manipulare
42420000-6 │Cupe, bene, graifãre şi cleşti pentru macarale sau pentru
│excavatoare
42500000-1 │Echipamente de rãcire şi de ventilare
42510000-4 │Schimbãtoare de cãldurã, echipamente de climatizare şi
│refrigerare şi dispozitive de filtrare
42511000-1 │Schimbãtoare de cãldurã şi dispozitive de lichefiere a aerului
│sau a altor gaze
42511100-2 │Schimbãtoare de cãldurã
42511110-5 │Pompe termice
42511200-3 │Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze
42512000-8 │Instalaţii de climatizare
42512100-9 │Dispozitive de climatizare de fereastrã
42512200-0 │Dispozitive de climatizare de perete
42512300-1 │Unitãţi de climatizare
42512400-2 │Dispozitive de climatizare pentru vehicule
42512500-3 │Piese pentru dispozitive de climatizare
42512510-6 │Registre
42512520-9 │Canale de ventilaţie
42513000-5 │Echipamente de refrigerare şi de congelare
42513100-6 │Echipamente de congelare
42513200-7 │Echipamente de refrigerare
42513210-0 │Vitrine frigorifice
42513220-3 │Tejghele frigorifice
42513290-4 │Echipament frigorific industrial
42514000-2 │Dispozitive şi aparate de filtrare sau de purificare a gazelor
42514200-4 │Epuratoare electrostatice de aer şi de gaz
42514300-5 │Aparate de filtrare
42514310-8 │Filtre de aer
42514320-1 │Filtre de gaz
42515000-9 │Boiler de încãlzire urbanã
42520000-7 │Echipamente de ventilaţie
42521000-4 │Echipamente de eliminare a fumului
42522000-1 │Alte ventilatoare decât cele de uz casnic
42522100-2 │Piese pentru ventilatoare
42530000-0 │Piese pentru echipamente de refrigerare şi congelare şi pompe
│termice
42531000-7 │Piese pentru echipamente de refrigerare
42532000-4 │Piese pentru echipamente de congelare
42533000-1 │Piese pentru pompe termice
42600000-2 │Maşini-unelte
42610000-5 │Maşini-unelte acţionate prin laser şi centre de prelucrare
42611000-2 │Maşini-unelte cu utilizare specialã
42612000-9 │Centre de prelucrare
42612100-0 │Centre de prelucrare cu axã orizontalã
42612200-1 │Centre de prelucrare cu axã verticalã
42620000-8 │Strunguri, maşini de alezat şi de frezat
42621000-5 │Strunguri
42621100-6 │Strung CNC
42622000-2 │Maşini de filetat sau de gãurit
42623000-9 │Maşini de frezat
42630000-1 │Maşini-unelte de prelucrare a metalelor
42631000-8 │Maşini-unelte de finisare a metalelor
42632000-5 │Maşini cu comandã digitalã pentru prelucrarea metalelor
42633000-2 │Maşini de îndoit, de pliat, de îndreptat sau de aplatizat
42634000-9 │Maşini de forjat
42635000-6 │Maşini de ştanţare
42636000-3 │Prese
42636100-4 │Prese hidraulice
42637000-0 │Maşini-unelte de perforat, de alezat sau de frezat metale
42637100-1 │Maşini-unelte de perforat metale
42637200-2 │Maşini-unelte de alezat metale
42637300-3 │Maşini-unelte de frezat metale
42638000-7 │Centre de prelucrare a metalelor
42640000-4 │Maşini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu excepţia
│metalelor
42641000-1 │Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii,
│a betonului sau a sticlei
42641100-2 │Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei
42641200-3 │Maşini-unelte pentru prelucrarea ceramicii
42641300-4 │Maşini-unelte pentru prelucrarea betonului
42641400-5 │Maşini-unelte pentru prelucrarea sticlei
42642000-8 │Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, a plutei,
│a ebonitei sau a plasticului dur
42642100-9 │Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului
42642200-0 │Maşini-unelte pentru prelucrarea osului
42642300-1 │Maşini-unelte pentru prelucrarea plutei
42642400-2 │Maşini-unelte pentru prelucrarea ebonitei
42642500-3 │Maşini-unelte pentru prelucrarea plasticului dur
42650000-7 │Unelte manuale pneumatice sau cu motor
42651000-4 │Unelte manuale pneumatice
42652000-1 │Unelte manuale electromecanice
42660000-0 │Unelte pentru lipire, lipire puternicã şi sudare, dispozitive şi
│echipamente de detensionare la suprafaţã şi pulverizare
42661000-7 │Echipament de lipire şi de lipire puternicã
42661100-8 │Echipament de lipire
42661200-9 │Echipament de lipire puternicã
42662000-4 │Echipament de sudare
42662100-5 │Echipament de sudare electricã
42662200-6 │Echipament de sudare neelectricã
42663000-1 │Dispozitive de detensionare la suprafaţã
42664000-8 │Echipament de topire
42664100-9 │Echipament de topire pentru plastic
42665000-5 │Dispozitive de pulverizare metalicã
42670000-3 │Piese şi accesorii pentru maşini-unelte
42671000-0 │Suporturi pentru scule
42671100-1 │Portscule de laborator
42671110-4 │Suporturi de eprubete pentru bãi
42672000-7 │Truse de piese pentru maşini-unelte
42673000-4 │Dispozitive de divizare pentru maşini-unelte
42674000-1 │Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor
42675000-8 │Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea
│materialelor dure
42675100-9 │Piese pentru ferãstraie cu lanţ
42676000-5 │Piese pentru unelte manuale
42677000-2 │Piese pentru unelte pneumatice
42700000-3 │Utilaje pentru producţia de textile, de îmbrãcãminte şi de piele
42710000-6 │Utilaje pentru producţia de textile
42711000-3 │Utilaje de prelucrare a materialelor textile sintetice
42712000-0 │Maşini de filat
42713000-7 │Maşini de ţesut
42714000-4 │Maşini de tricotat
42715000-1 │Maşini de cusut
42716000-8 │Maşini de spãlat, maşini de curãţare uscatã şi maşini de uscat
│pentru rufe
42716100-9 │Instalaţii de spãlare
42716110-2 │Echipament de spãlare
42716120-5 │Maşini de spãlat
42716130-8 │Maşini de curãţare uscatã
42716200-0 │Maşini de uscat
42717000-5 │Echipament de cãlcat şi de pliat lenjerie
42717100-6 │Echipament de pliat lenjerie
42718000-2 │Utilaje de finisare a textilelor
42718100-3 │Maşini de cãlcat
42718200-4 │Prese de cãlcat
42720000-9 │Piese de utilaje pentru producţia de textile şi de îmbrãcãminte
42800000-4 │Utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
42810000-7 │Piese pentru utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
42900000-5 │Diverse utilaje de uz general şi special
42910000-8 │Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare
42912000-2 │Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
42912100-3 │Utilaje şi aparate de filtrare a lichidelor
42912110-6 │Aparate de filtrare a noroiului de foraj
42912120-9 │Hidrocicloane
42912130-2 │Aparate de filtrare sau de purificare a bãuturilor
42912300-5 │Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
42912310-8 │Aparate de filtrare a apei
42912320-1 │Aparate de aerisire
42912330-4 │Aparate de purificare a apei
42912340-7 │Aparate de desalinizare
42912350-0 │Echipamente de instalare a filtrelor
42913000-9 │Filtre de ulei, de benzinã şi filtre de aspiraţie a aerului
42913300-2 │Filtre de ulei
42913400-3 │Filtre de benzinã
42913500-4 │Filtre de aspiraţie a aerului
42914000-6 │Echipamente de reciclare
42920000-1 │Maşini de curãţare a sticlelor, de ambalare, de cântãrire şi
│de pulverizare
42921000-8 │Maşini de curãţare, de umplere, de împachetare sau de ambalare
│a sticlelor sau a altor recipiente
42921100-9 │Maşini de curãţare sau de uscare a sticlelor sau a altor
│recipiente
42921200-0 │Maşini de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiilor sau
│a altor recipiente
42921300-1 │Maşini de împachetare sau de ambalare
42921310-4 │Maşini de îmbinare a ambalajelor
42921320-7 │Maşini de împachetare
42921330-0 │Maşini de ambalare
42923000-2 │Maşini de cântãrit şi balanţe
42923100-3 │Maşini de cântãrit
42923110-6 │Balanţe
42923200-4 │Cântare
42923210-7 │Cântare de magazin
42923220-0 │Dispozitive de cântãrire continuã a produselor
42923230-3 │Cântare de verificare
42924200-1 │Maşini cu jet de aburi sau de nisip
42924300-2 │Echipament de pulverizat
42924310-5 │Pistoale de pulverizat
42924700-6 │Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare
42924710-9 │Aparate de dispersare a gazelor
42924720-2 │Echipament de decontaminare
42924730-5 │Aparate de curãţare cu apã sub presiune
42924740-8 │Aparate de curãţare de înaltã presiune
42924790-3 │Aparate de dezodorizare
42930000-4 │Centrifuge, maşini de calandare sau distribuitoare automate
42931000-1 │Centrifuge
42931100-2 │Centrifuge de laborator şi accesorii
42931110-5 │Centrifuge cu montare pe podea
42931120-8 │Centrifuge de masã
42931130-1 │Reductoare pentru centrifuge
42931140-4 │Echipament rotativ pentru centrifuge
42932000-8 │Maşini de calandare
42932100-9 │Maşini de laminare
42933000-5 │Distribuitoare automate
42933100-6 │Distribuitoare automate de articole de igienã
42933200-7 │Distribuitoare automate de timbre
42933300-8 │Distribuitoare automate de produse
42940000-7 │Utilaje pentru tratarea termicã a materialelor
42941000-4 │Utilaje pentru tratarea termicã a gazelor
42942000-1 │Cuptoare şi accesorii
42942200-3 │Etuve de vid
42943000-8 │Bãi termostatice şi accesorii
42943100-9 │Serpentine de rãcire
42943200-0 │Bãi ultrasonice
42943210-3 │Termostate de imersie
42943300-1 │Rãcitoare cu imersie
42943400-2 │Circulatoare cu rãcire şi circulatoare cu rãcire/încãlzire
42943500-3 │Rãcitoare cu recirculare
42943600-4 │Circulatoare pentru temperaturi înalte
42943700-5 │Circulatoare cu încãlzire
42943710-8 │Capace de baie
42950000-0 │Piese pentru utilaje de uz general
42952000-4 │Piese pentru centrifuge
42953000-1 │Piese pentru maşini de calandare
42954000-8 │Piese pentru maşini de laminare
42955000-5 │Piese pentru utilaje de filtrare
42956000-2 │Piese pentru utilaje de purificare
42957000-9 │Piese pentru maşini de pulverizare
42958000-6 │Greutãţi pentru dispozitive de cântãrire
42959000-3 │Maşini de spãlat vasele, altele decât cele de uz casnic
42960000-3 │Sisteme de comandã şi control, echipament de tipãrire şi
│de graficã, echipament de biroticã şi echipament de procesare
│a informaţiilor
42961000-0 │Sisteme de comandã şi control
42961100-1 │Sisteme de control al accesului
42961200-2 │Sisteme Scada sau sisteme echivalente
42961300-3 │Sistem de localizare a vehiculelor
42961400-4 │Sistem de expediere
42962000-7 │Echipament de tipãrire şi de graficã
42962100-8 │Sistem de tipãrire pe peliculã
42962200-9 │Presã de tipar
42962300-0 │Puncte de executare graficã
42962400-1 │Hectografe
42962500-2 │Maşini de gravare
42963000-4 │Presã de bãtut monede
42964000-1 │Echipament de biroticã
42965000-8 │Echipament de procesare a informaţiilor
42965100-9 │Sistem de gestionare a antrepozitelor
42965110-2 │Sistem de depozit
42967000-2 │Unitate de comandã
42967100-3 │Unitate de comandã digitalã la distanţã
42968000-9 │Distribuitoare
42968100-0 │Distribuitoare de bãuturi
42968200-1 │Distribuitoare de articole de igienã
42968300-2 │Sisteme de derulare a hârtiei igienice
42970000-6 │Piese pentru maşini de spãlat vasele şi pentru maşini de curãţare,
│de umplere, de împachetare şi de ambalare
42971000-3 │Piese pentru maşini de spãlat vasele
42972000-0 │Piese pentru maşini de curãţat
42973000-7 │Piese pentru maşini de umplere
42974000-4 │Piese pentru maşini de împachetare
42975000-1 │Piese pentru maşini de ambalare
42980000-9 │Generatoare de gaz
42981000-6 │Generatoare de ozon
42990000-2 │Diverse utilaje cu utilizare specialã
42991000-9 │Utilaje de fabricare a hârtiei, de tipãrit şi de legat şi piese
│ale acestora
42991100-0 │Maşini de legat cãrţi
42991110-3 │Maşini de broşat cãrţi
42991200-1 │Maşini de tipãrit
42991210-4 │Maşini de tipãrit offset
42991220-7 │Maşinã de cules
42991230-0 │Maşini de tipãrit bilete
42991300-2 │Sisteme de fotocompoziţie
42991400-3 │Uscãtoare pentru lemn, pentru celulozã, pentru hârtie sau
│pentru carton
42991500-4 │Piese pentru maşini de imprimat sau de legat
42992000-6 │Produse electrice cu utilizare specialã
42992100-7 │Carcase Faraday
42992200-8 │Camerã surdã
42992300-9 │Material absorbant electromagnetic
42993000-3 │Utilaje pentru industria chimicã
42993100-4 │Cloratoare
42993200-5 │Instalaţie de dozare
42994000-0 │Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticului
42994100-1 │Maşini pentru fabricarea ferestrelor şi ramelor din plastic
42994200-2 │Utilaje pentru prelucrarea materialelor plastice
42994220-8 │Accesorii pentru laminare
42994230-1 │Laminoare
42995000-7 │Diverse maşini de curãţare
42995100-8 │Tunel de spãlare
42995200-9 │Maşini de curãţare a plajelor
42996000-4 │Utilaje de tratare a apelor reziduale
42996100-5 │Pulverizatoare
42996110-8 │Maceratoare pentru tratarea apelor reziduale
42996200-6 │Prese pentru ape reziduale
42996300-7 │Raclete
42996400-8 │Dispozitive de amestecare
42996500-9 │Filtre pentru ape reziduale
42996600-0 │Echipament de oxigenare
42996700-1 │Precipitatoare
42996800-2 │Paturi de sedimentare
42996900-3 │Echipament de prelucrare a nãmolului
42997000-1 │Utilaje pentru conducte
42997100-2 │Maşini de control al suprafeţei interne a conductelor
42997200-3 │Maşini de curãţare a suprafeţei interne a conductelor
42997300-4 │Roboţi industriali
42998000-8 │Sisteme de ridicare a paleţilor
42998100-9 │Sisteme de extragere a paleţilor
42999000-5 │Aspiratoare şi dispozitive de lustruit podele, altele decât cele
│de uz casnic
42999100-6 │Aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
42999200-7 │Dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
42999300-8 │Piese pentru aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
42999400-9 │Piese pentru dispozitive de lustruit podele, altele decât cele
│de uz casnic
43000000-3 │Utilaje pentru minerit, cariere de piatrã şi construcţii
43100000-4 │Echipament minier
43120000-0 │Haveze de cãrbune sau de rocã, utilaje de excavare a tunelurilor,
│utilaje de perforare sau de scufundare
43121000-7 │Utilaje de forare a sondelor
43121100-8 │Utilaje de exploatare a gurilor de sondã
43121200-9 │Conectori pentru coloane ascendente
43121300-0 │Echipament de finisare a sondelor
43121400-1 │Echipament de intervenţie pentru sonde
43121500-2 │Echipament de testare a sondelor
43121600-3 │Prevenitor de erupţie
43122000-4 │Haveze de cãrbune sau de rocã
43123000-1 │Utilaje de excavare a tunelurilor
43124000-8 │Utilaje de perforare
43124100-9 │Maşini de foraj orizontal
43124900-7 │Echipament de forare în rocã
43125000-5 │Utilaje de scufundare
43130000-3 │Echipament de foraj
43131000-0 │Platforme marine de producţie
43131100-1 │Echipament marin
43131200-2 │Unitate marinã de foraj
43132000-7 │Echipament de foraj petrolier
43132100-8 │Utilaje de foraj
43132200-9 │Troliu de foraj
43132300-0 │Sondeze
43132400-1 │Echipament pentru conducte
43132500-2 │Dispozitive de suspendare pentru coloanã pierdutã
43133000-4 │Echipament pentru platforme petroliere
43133100-5 │Unitãţi glisante
43133200-6 │Module glisante
43134000-1 │Utilaje pentru zãcãminte de petrol
43134100-2 │Pompe submersibile
43135000-8 │Echipamente submarine
43135100-9 │Sisteme de control submarin
43136000-5 │Echipament cu sape verticale
43140000-6 │Suporturi miniere mobile cu comandã hidraulicã
43200000-5 │Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare şi piese
│ale acestora
43210000-8 │Utilaje pentru terasamente
43211000-5 │Buldozere
43212000-2 │Buldozere cu lame orientabile
43220000-1 │Gredere şi nivelatoare
43221000-8 │Gredere rutiere
43230000-4 │Screpere
43240000-7 │Maşini de burat
43250000-0 │Încãrcãtoare cu benã frontalã
43251000-7 │Încãrcãtoare cu benã frontalã cu cupã întoarsã
43252000-4 │Încãrcãtoare cu benã frontalã fãrã cupã întoarsã
43260000-3 │Cupe mecanice, excavatoare, încãrcãtoare mecanice cu lopatã şi
│utilaje miniere
43261000-0 │Cupe mecanice
43261100-1 │Încãrcãtoare mecanice cu lopatã
43262000-7 │Utilaje excavatoare
43262100-8 │Excavatoare mecanice
43300000-6 │Maşini şi echipament de construcţii
43310000-9 │Utilaje pentru lucrãri publice
43311000-6 │Sonete
43312000-3 │Utilaje pentru instalarea îmbrãcãmintei rutiere
43312100-4 │Utilaje de nivelat
43312200-5 │Utilaje de împrãştiere a pietrişului
43312300-6 │Utilaje de pavare
43312400-7 │Cilindri compresori rutieri
43312500-8 │Cilindri compresori mecanici
43313000-0 │Pluguri şi turbine pentru zãpadã
43313100-1 │Pluguri pentru zãpadã
43313200-2 │Turbine pentru zãpadã
43314000-7 │Extractoare de piloţi
43315000-4 │Compactoare
43316000-1 │Utilaje de pozat cabluri
43320000-2 │Echipament de construcţii
43321000-9 │Echipament de suspendare a podurilor
43322000-6 │Echipament de demontare
43323000-3 │Echipament de irigare
43324000-0 │Echipament de drenare
43324100-1 │Echipament pentru piscine
43325000-7 │Echipament pentru parcuri şi terenuri de joacã
43325100-8 │Echipament de întreţinere a terenurilor
43327000-1 │Echipament prefabricat
43328000-8 │Instalaţii hidraulice
43328100-9 │Echipament hidraulic
43329000-5 │Ansambluri de echipamente
43400000-7 │Utilaje de procesare a mineralelor şi de modelare a formelor
│de turnãtorie
43410000-0 │Utilaje de procesare a mineralelor
43411000-7 │Maşini de triere şi de cernere
43412000-4 │Malaxoare de pietriş cu bitum
43413000-1 │Malaxoare de beton sau mortar
43413100-2 │Malaxoare de ciment
43414000-8 │Maşini de rectificat
43414100-9 │Mori de mãcinat cãrbune
43415000-5 │Forme de turnãtorie
43420000-3 │Maşini de modelare a formelor de turnãtorie
43500000-8 │Vehicule cu şenile
43600000-9 │Piese pentru utilaje de exploatare minierã şi în carierã şi
│piese pentru maşini de construcţii
43610000-2 │Piese pentru utilaje de foraj
43611000-9 │Piese pentru utilaje de forare a sondelor
43611100-0 │Obturatoare de prize de pod
43611200-1 │Sape de foraj industriale
43611300-2 │Geale de foraj
43611400-3 │Foreze de fier
43611500-4 │Mese rotative
43611600-5 │Echipament de susţinere a conductelor de noroi
43611700-6 │Echipament de racordare
43612000-6 │Piese pentru utilaje de sonde de extracţie
43612100-7 │Dispozitive de suspensie a cuvelajelor
43612200-8 │Echipament de suspendare pentru coloanã pierdutã
43612300-9 │Tiranţi pentru ţevi de refulare
43612400-0 │Guri de sondã
43612500-1 │Dispozitive de tiranţi pentru ţevi de refulare
43612600-2 │Sistem de control pentru gurile de sondã
43612700-3 │Echipament pentru guri de sondã
43612800-4 │Sisteme de spãlare a utilajelor de foraj
43613000-3 │Piese pentru haveze de cãrbune sau de rocã
43613100-4 │Piese pentru haveze de cãrbune
43613200-5 │Piese pentru haveze de rocã
43614000-0 │Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor
43620000-5 │Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor
43630000-8 │Piese pentru utilaje de sãpare pe verticalã
43640000-1 │Piese pentru excavatoare
43700000-0 │Utilaje pentru metalurgie şi piese conexe
43710000-3 │Utilaje de laminare a metalelor
43711000-0 │Piese pentru utilaje de laminare a metalelor
43720000-6 │Maşini de turnare
43721000-3 │Piese pentru maşini de turnare
43800000-1 │Echipament de atelier
43810000-4 │Echipament de prelucrare a lemnului
43811000-1 │Maşini de şlefuit
43812000-8 │Echipament de tãiere cu ferãstrãul
43820000-7 │Material pentru producerea de încãlţãminte
43830000-0 │Scule cu motor
43840000-3 │Echipament de fierãrie
44000000-0 │Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru
│construcţii (cu excepţia aparatelor electrice)
44100000-1 │Materiale de construcţii şi articole conexe
44110000-4 │Materiale de construcţii
44111000-1 │Materiale pentru lucrãri de construcţii
44111100-2 │Cãrãmizi
44111200-3 │Ciment
44111210-6 │Ciment de foraj
44111300-4 │Ceramicã
44111400-5 │Vopsele şi materiale de acoperire a pereţilor
44111500-6 │Izolatori şi accesorii izolante
44111510-9 │Izolatori
44111511-6 │Izolatori electrici
44111520-2 │Materiale de izolaţie termicã
44111530-5 │Accesorii izolante electrice
44111540-8 │Sticlã izolantã
44111600-7 │Blocuri (construcţii)
44111700-8 │Dale
44111800-9 │Mortar (construcţii)
44111900-0 │Dale de pavaj din ceramicã
44112000-8 │Diverse structuri de construcţii
44112100-9 │Adãposturi
44112110-2 │Pãrţi de adãposturi
44112120-5 │Secţiuni de profile
44112200-0 │Acoperitoare de podea
44112210-3 │Acoperitoare de podea rigide
44112220-6 │Podele false
44112230-9 │Linoleum
44112240-2 │Parchet
44112300-1 │Compartimentãri
44112310-4 │Pereţi despãrţitori
44112400-2 │Acoperiş
44112410-5 │Şarpante de acoperiş
44112420-8 │Suporturi de acoperiş
44112430-1 │Ferme de acoperiş
44112500-3 │Materiale pentru acoperiş
44112510-6 │Şindrile
44112600-4 │Izolaţie acusticã
44112700-5 │Bârne
44113000-5 │Materiale pentru construcţii rutiere
44113100-6 │Materiale pentru pavare
44113120-2 │Dale de pavare
44113130-5 │Piatrã de pavare
44113140-8 │Pietricele pentru pietruirea drumurilor
44113200-7 │Dale de piatrã
44113300-8 │Materiale bitumate
44113310-1 │Materiale rutiere bitumate
44113320-4 │Pietriş bitumat
44113330-7 │Materiale de îmbrãcare
44113500-0 │Mãrgele din sticlã
44113600-1 │Bitum şi asfalt
44113610-4 │Bitum
44113620-7 │Asfalt
44113700-2 │Materiale de reparaţii rutiere
44113800-3 │Materiale de îmbrãcãminţi rutiere
44113810-6 │Îmbrãcãminte de uzurã
44113900-4 │Materiale de întreţinere rutierã
44113910-7 │Materiale de întreţinere rutierã de iarnã
44114000-2 │Beton
44114100-3 │Beton gata de turnare
44114200-4 │Produse din beton
44114210-7 │Piloţi din beton
44114220-0 │Conducte şi racorduri din beton
44114250-9 │Dale din beton
44115000-9 │Elemente de montaj pentru construcţii
44115100-0 │Sistem de conducte
44115200-1 │Materiale pentru instalaţii de apã şi canalizare şi materiale
│de încãlzire
44115210-4 │Materiale pentru instalaţii de apã şi canalizare
44115220-7 │Materiale de încãlzire
44115310-5 │Obloane rulante
44115400-3 │Lucarne
44115500-4 │Sisteme de pulverizare a apei
44115600-5 │Lifturi de trepte
44115700-6 │Jaluzele exterioare
44115710-9 │Apãrãtoare de uşi şi ferestre
44115800-7 │Accesorii interioare de construcţii
44115810-0 │Şine şi cleme de perdele
44115811-7 │Şine pentru perdele
44115900-8 │Dispozitive de protecţie împotriva razelor solare
44130000-0 │Canale de ape reziduale
44131000-7 │Camere de colectare a apelor reziduale
44132000-4 │Elemente de apeducte
44133000-1 │Dopuri din fier ductil
44134000-8 │Coturi
44140000-3 │Produse pentru materialele de construcţii
44141000-0 │Tuburi protectoare
44141100-1 │Conducte electrice
44142000-7 │Rame
44143000-4 │Paleţi
44144000-1 │Pari
44160000-9 │Conducte, ţevãrie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
44161000-6 │Conducte
44161100-7 │Gazoducte
44161110-0 │Reţele de distribuţie a gazului
44161200-8 │Canalizãri de apã
44161400-0 │Conducte subacvatice
44161410-3 │Conducte submarine
44161500-1 │Conducte de înaltã presiune
44161600-2 │Sistem de conducte de joasã presiune
44161700-3 │Curãţitoare de conducte
44161710-6 │Dispozitive de lansare a curãţitoarelor
44161720-9 │Dispozitive de recepţie a curãţitoarelor
44161730-2 │Închizãtoare pentru curãţitoare
44162000-3 │Ţevãrie
44162100-4 │Accesorii de ţevãrie
44162200-5 │Conducte de distribuţie
44162300-6 │Conducte de evacuare
44162400-7 │Guri de vizitare din argilã vitrificatã
44162500-8 │Conducte de apã potabilã
44163000-0 │Ţevi şi racorduri
44163100-1 │Ţevi
44163110-4 │Conducte pentru desecare
44163111-1 │Conducte pentru drenare
44163112-8 │Sisteme de drenaj
44163120-7 │Conducte de încãlzire la distanţã
44163121-4 │Conducte de încãlzire
44163130-0 │Conducte de ape reziduale
44163140-3 │Conducte de aburi şi apã
44163150-6 │Conducte de joasã presiune
44163160-9 │Conducte de distribuţie şi accesorii
44163200-2 │Racorduri de ţevãrie
44163210-5 │Coliere de strângere pentru ţevi
44163230-1 │Racorduri pentru ţevi
44163240-4 │Garnituri de conducte
44163241-1 │Garnituri izolante
44164000-7 │Tubaje şi tuburi
44164100-8 │Tubaje
44164200-9 │Tuburi
44164300-0 │Material tubular
44164310-3 │Tuburi şi racorduri
44165000-4 │Furtunuri, conducte ascendente şi manşoane
44165100-5 │Furtunuri
44165110-8 │Furtunuri de foraj
44165200-6 │Conducte ascendente
44165210-9 │Conducte ascendente flexibile
44165300-7 │Manşoane
44166000-1 │Conducte magistrale pentru petrol
44167000-8 │Diverse accesorii de ţevãrie
44167100-9 │Racorduri
44167110-2 │Flanşe
44167111-9 │Adaptoare pentru flanşe
44167200-0 │Flanşe şi coliere pentru reparaţii
44167300-1 │Cotituri, profile T şi accesorii de ţevãrie
44167400-2 │Tuburi cotite
44170000-2 │Plãci, folii, benzi şi foi pentru materialele de construcţii
44171000-9 │Plãci (construcţii)
44172000-6 │Folii (construcţii)
44173000-3 │Benzi (construcţii)
44174000-0 │Foi (construcţii)
44175000-7 │Panouri
44176000-4 │Pelicule
44190000-8 │Diverse materiale de construcţii
44191000-5 │Diverse materiale de construcţii din lemn
44191100-6 │Furnir pentru placaje
44191200-7 │Lemn laminat
44191300-8 │Plãci aglomerate
44191400-9 │Plãci fibrolemnoase
44191500-0 │Lemn densificat
44191600-1 │Plãci de parchet
44192000-2 │Alte materiale de construcţii diverse
44192100-3 │Spumã de PVC
44192200-4 │Cuie
44200000-2 │Produse structurale
44210000-5 │Structuri şi pãrţi de structuri
44211000-2 │Imobile prefabricate
44211100-3 │Construcţii modulare prefabricate
44211110-6 │Cabine
44211200-4 │Celule
44211300-5 │Spitale de campanie
44211400-6 │Bucãtãrii de campanie
44211500-7 │Sere
44212000-9 │Produse şi elemente structurale, cu excepţia construcţiilor
│prefabricate
44212100-0 │Pod
44212110-3 │Elemente de pod
44212120-6 │Structuri de pod
44212200-1 │Turnuri, stâlpi din zãbrele, macarale derrick şi piloni
44212210-4 │Macarale derrick
44212211-1 │Mast de foraj
44212212-8 │Masturi de foraj statici
44212220-7 │Piloni, stâlpi şi ţãruşi
44212221-4 │Piloni
44212222-1 │Stâlpi de linii electrice
44212223-8 │Socluri pentru piloni
44212224-5 │Stâlpi de linii electrice aeriene
44212225-2 │Stâlpi
44212226-9 │Stâlpi de electricitate
44212227-6 │Ţãruşi
44212230-0 │Turnuri
44212233-1 │Turnuri de apã
44212240-3 │Grinzi
44212250-6 │Catarge
44212260-9 │Piloni de antenã radio şi de televiziune
44212261-6 │Piloni de antenã radio
44212262-3 │Piloni de antenã de televiziune
44212263-0 │Stâlpi din zãbrele
44212300-2 │Structuri şi pãrţi
44212310-5 │Schele
44212311-2 │Contrafişe în arc
44212312-9 │Proptele în arc
44212313-6 │Reazeme
44212314-3 │Flanşe pentru conducte
44212315-0 │Echipament pentru schele
44212316-7 │Coliere de strângere curbate
44212317-4 │Structuri pentru schele
44212318-1 │Suporturi pentru conducte
44212320-8 │Diverse structuri
44212321-5 │Adãposturi pentru staţiile de autobuz
44212322-2 │Cabine telefonice
44212329-1 │Ecrane de siguranţã
44212380-6 │Pãrţi de structuri
44212381-3 │Învelitori metalice
44212382-0 │Vane
44212383-7 │Porţi de ecluze
44212390-9 │Ecluze de golire
44212391-6 │Porţi de ecluze de golire
44212400-3 │Palplanşe
44212410-6 │Ecrane de palplanşe
44212500-4 │Ţevi cotite şi secţiuni
44212510-7 │Ţevi cotite
44212520-0 │Secţiuni
44220000-8 │Dulgherie pentru construcţii
44221000-5 │Ferestre, uşi şi articole conexe
44221100-6 │Ferestre
44221110-9 │Rame de ferestre
44221111-6 │Ferestre duble
44221120-2 │Uşi din sticlã
44221200-7 │Uşi
44221210-0 │Panouri de uşi
44221211-7 │Tocuri de uşi
44221212-4 │Uşi cu plase de ţânţari
44221213-1 │Praguri de uşi
44221220-3 │Uşi ignifuge
44221230-6 │Uşi glisante
44221240-9 │Uşi de garaj
44221300-8 │Porţi
44221310-1 │Porţi de acces
44221400-9 │Obloane
44221500-0 │Praguri
44230000-1 │Tâmplãrie pentru construcţii
44231000-8 │Panouri prefabricate pentru garduri
44232000-5 │Şarpante din lemn
44233000-2 │Scãri interioare
44300000-3 │Cablu, sârmã şi produse conexe
44310000-6 │Articole din sârmã
44311000-3 │Sârmã torsadatã
44312000-0 │Sârmã pentru îngrãdit
44312300-3 │Sârmã ghimpatã
44313000-7 │Plasã metalicã
44313100-8 │Împrejmuire cu plasã metalicã
44313200-9 │Ţesãturã metalicã
44315000-1 │Tije subţiri
44315100-2 │Accesorii de sudurã
44315200-3 │Materiale de sudurã
44315300-4 │Materiale de sudare sau de sudare puternicã
44315310-7 │Materiale de sudare
44315320-0 │Materiale de sudare puternicã
44316000-8 │Fierãrie
44316100-9 │Nicovale
44316200-0 │Forjã portabilã
44316300-1 │Gratii
44316400-2 │Articole de fierãrie
44316500-3 │Lãcãtuşãrie
44316510-6 │Feronerie
44317000-5 │Cabluri de legare din fier sau din oţel
44318000-2 │Conductori
44320000-9 │Cabluri şi produse conexe
44321000-6 │Cablu
44322000-3 │Accesorii pentru cabluri
44322100-4 │Conducte pentru cabluri
44322200-5 │Racorduri de cabluri
44322300-6 │Învelitoare pentru cabluri
44322400-7 │Dispozitive de fixare pentru cabluri
44330000-2 │Bare, tije, sârmã şi profile utilizate în construcţii
44331000-9 │Bare
44332000-6 │Tije (construcţii)
44333000-3 │Sârmã
44334000-0 │Profile
44400000-4 │Diverse produse fabricate şi articole conexe
44410000-7 │Articole pentru baie şi bucãtãrie
44411000-4 │Articole sanitare
44411100-5 │Robinete
44411200-6 │Cãzi de baie
44411300-7 │Lavoare
44411400-8 │Cãzi de duş
44411600-0 │Bideuri
44411700-1 │Scaune, capace, vase, cuve şi rezervoare pentru closete
44411710-4 │Scaune pentru closete
44411720-7 │Capace pentru closete
44411740-3 │Cuve pentru closete
44411750-6 │Rezervoare pentru closete
44411800-2 │Pisoare
44420000-0 │Mãrfuri utilizate în construcţii
44421000-7 │Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
44421300-0 │Seifuri pentru bani
44421500-2 │Uşi blindate sau armate
44421600-3 │Seifuri pentru obiecte de valoare
44421700-4 │Cutii şi dulãpioare
44421710-7 │Dulãpioare de depozitare a bagajelor
44421720-0 │Dulãpioare
44421721-7 │Cutii de valori
44421722-4 │Cutii de siguranţã
44421780-8 │Cutii pentru documente
44421790-1 │Cutii pentru bani
44422000-4 │Cutii de scrisori
44423000-1 │Diverse articole
44423100-2 │Clopote
44423200-3 │Scãri
44423220-9 │Scãri pliante
44423230-2 │Scãri portabile
44423300-4 │Echipament de manipulare a mãrfurilor
44423330-3 │Platforme de manipulare a mãrfurilor
44423340-6 │Accesorii din cablu de oţel pentru manipularea mãrfurilor
44423400-5 │Panouri de semnalizare şi articole conexe
44423450-0 │Plãcuţe indicatoare
44423460-3 │Plãci pentru adrese
44423700-8 │Elemente pentru guri de vizitare
44423710-1 │Capace pentru hidranţi de incendiu
44423720-4 │Cutii de delimitare
44423730-7 │Cadre pentru guri de vizitare
44423740-0 │Capace pentru guri de vizitare
44423750-3 │Capace pentru canale
44423760-6 │Capace de acces
44423790-5 │Trepte de scarã din fier pentru guri de vizitare
44423800-9 │Poansoane din metal
44423810-2 │Timbre de cauciuc
44423850-4 │Forme
44423900-0 │Anozi corodaţi catodic
44424000-8 │Carcase pentru contoare şi bandã
44424100-9 │Carcase pentru contoare
44424200-0 │Bandã adezivã
44424300-1 │Bandã reflectorizantã
44425000-5 │Inele, garnituri, benzi, tije şi mortar fin pentru fixare
44425100-6 │Inele elastice
44425110-9 │Inele autoadezive de întãrire
44425200-7 │Garnituri de cauciuc
44425300-8 │Benzi de cauciuc
44425400-9 │Mortar fin pentru fixare
44425500-0 │Tije din plastic
44430000-3 │Plãci de armãturã
44431000-0 │Plãci de acoperire
44440000-6 │Paliere de rulare
44441000-3 │Microbile
44442000-0 │Rulmenţi cu role
44450000-9 │Oţel moale
44451000-6 │Matriţe pentru monede
44452000-3 │Cutii pentru monede
44460000-2 │Stâlpi de susţinere şi proptele miniere
44461000-9 │Stâlpi de susţinere
44461100-0 │Stâlpi de susţinere minieri
44462000-6 │Proptele miniere
44464000-0 │Şenile
44470000-5 │Produse din fontã
44480000-8 │Diverse echipamente de protecţie împotriva incendiilor
44481000-5 │Scãri cu platformã
44481100-6 │Scãri de incendiu
44482000-2 │Dispozitive de protecţie împotriva incendiilor
44482100-3 │Furtunuri de incendiu
44482200-4 │Hidranţi de incendiu
44500000-5 │Scule, lacãte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanţuri
│şi resorturi
44510000-8 │Scule
44511000-5 │Scule de mânã
44511100-6 │Hârleţe şi lopeţi
44511110-9 │Hârleţe
44511120-2 │Lopeţi
44511200-7 │Furci de grãdinã
44511300-8 │Sãpãligi, târnãcoape, sape, greble şi greble de plajã
44511310-1 │Sãpãligi
44511320-4 │Târnãcoape
44511330-7 │Sape
44511340-0 │Greble
44511341-7 │Greble de plajã
44511400-9 │Topoare
44511500-0 │Ferãstraie de mânã
44511510-3 │Pânze de ferãstraie de mânã
44512000-2 │Diverse scule de mânã
44512100-3 │Dãlţi
44512200-4 │Cleşti
44512210-7 │Cleşti de bordurat
44512300-5 │Ciocane
44512400-6 │Cleşti de trefilat
44512500-7 │Chei de piuliţe
44512600-8 │Scule pentru lucrãri rutiere
44512610-1 │Pivoţi pentru strãpungerea suprafeţelor rutiere
44512700-9 │Pile sau raşpele
44512800-0 │Şurubelniţe
44512900-1 │Vârfuri de burghiu, vârfuri de şurubelniţã şi alte accesorii
44512910-4 │Vârfuri de burghiu
44512920-7 │Vârfuri de şurubelniţã
44512930-0 │Portscule
44512940-3 │Truse de scule
44513000-9 │Scule acţionate cu pedalã
44514000-6 │Mânere de unelte şi pãrţi de unelte
44514100-7 │Mânere de unelte
44514200-8 │Pãrţi de unelte
44520000-1 │Broaşte, chei şi balamale
44521000-8 │Diverse lacãte şi broaşte
44521100-9 │Broaşte
44521110-2 │Broaşte de uşã
44521120-5 │Încuietoare electronicã de securitate
44521130-8 │Încuietoare avansatã de securitate
44521140-1 │Broaşte pentru mobilier
44521200-0 │Lacãte şi lanţuri
44521210-3 │Lacãte
44522000-5 │Încuietoare cu lanţ, piese pentru lacãte şi chei
44522100-6 │Încuietoare cu lanţ
44522200-7 │Chei
44522300-8 │Piese de lacãte
44522400-9 │Piese de broaşte
44523000-2 │Balamale, montaje şi garnituri
44523100-3 │Balamale
44523200-4 │Montaje
44523300-5 │Garnituri
44530000-4 │Dispozitive de fixare
44531000-1 │Dispozitive de fixare cu filet
44531100-2 │Holz-şuruburi
44531200-3 │Crampoane sau inele cu şurub
44531300-4 │Şuruburi cu autofiletare
44531400-5 │Bolţuri
44531500-6 │Ansambluri de îmbinare prin flanşe
44531510-9 │Bolţuri şi şuruburi
44531520-2 │Şuruburi şi tirfoane
44531600-7 │Piuliţe
44531700-8 │Articole cu filet din fier sau din oţel
44532000-8 │Dispozitive de fixare fãrã filet
44532100-9 │Nituri
44532200-0 │Şaibe
44532300-1 │Ştifturi
44532400-2 │Eclise din oţel
44533000-5 │Dispozitive de fixare din cupru
44540000-7 │Lanţuri
44541000-4 │Lanţuri articulate
44542000-1 │Elemente de lanţuri
44550000-0 │Resorturi
44600000-6 │Cisterne, rezervoare şi containere; radiatoare şi boilere pentru
│încãlzire centralã
44610000-9 │Cisterne, rezervoare, containere şi cuve sub presiune
44611000-6 │Cisterne
44611100-7 │Cilindri cu aer
44611110-0 │Cilindri cu aer comprimat
44611200-8 │Aparate de respirat
44611400-0 │Cisterne de stocare
44611410-3 │Cisterne de petrol
44611420-6 │Cisterne de stocare a nãmolului
44611500-1 │Cisterne de apã
44611600-2 │Rezervoare
44612000-3 │Butelii de gaz lichefiat
44612100-4 │Butelii de gaz
44612200-5 │Rezervoare de gaz
44613000-0 │Containere de mari dimensiuni
44613110-4 │Silozuri
44613200-2 │Containere frigorifice
44613210-5 │Camere de apã
44613300-3 │Containere standard pentru mãrfuri
44613400-4 │Containere de stocare
44613500-5 │Containere de apã
44613600-6 │Containere pe roţi
44613700-7 │Bene pentru deşeuri
44613800-8 │Containere pentru deşeuri
44614000-7 │Butoaie din metal
44614100-8 │Lãzi de stocare
44614300-0 │Sisteme de stocare a containerelor
44614310-3 │Utilaje de stivuire
44615000-4 │Cuve sub presiune
44615100-5 │Cuve sub presiune din oţel
44616000-1 │Bidoane din metal
44616200-3 │Bidoane pentru deşeuri
44617000-8 │Cutii
44617100-9 │Cutii mari de carton
44617200-0 │Compartimente pentru contoare
44617300-1 │Cutii prefabricate
44618000-5 │Containere uşoare, buşoane, capace pentru containere, cuve şi
│alte tipuri de capace
44618100-6 │Containere uşoare
44618300-8 │Buşoane, dopuri, capace pentru containere şi capace
44618310-1 │Buşoane
44618320-4 │Dopuri
44618330-7 │Capace pentru containere
44618340-0 │Capace
44618350-3 │Capsule din plastic
44618400-9 │Cutii de conserve
44618420-5 │Cutii de conserve pentru alimente
44618500-0 │Cuve
44619000-2 │Alte containere
44619100-3 │Casete
44619200-4 │Tambure din lemn pentru cablu
44619300-5 │Lãzi
44619400-6 │Butoaie din lemn
44619500-7 │Cutii-paleţi
44620000-2 │Radiatoare şi boilere pentru încãlzire centralã şi piese ale
│acestora
44621000-9 │Radiatoare şi boilere
44621100-0 │Radiatoare
44621110-3 │Radiatoare pentru încãlzire centralã
44621111-0 │Radiatoare pentru încãlzire centralã, altele decât cele electrice
44621112-7 │Piese de radiatoare pentru încãlzire centralã
44621200-1 │Boilere
44621210-4 │Boilere cu apã
44621220-7 │Boilere pentru încãlzire centralã
44621221-4 │Piese de boilere pentru încãlzire centralã
44622000-6 │Sisteme de recuperare a cãldurii
44622100-7 │Echipamente de recuperare a cãldurii
44800000-8 │Vopsele, lacuri şi masticuri
44810000-1 │Vopsele
44811000-8 │Vopsea pentru marcaj rutier
44812000-5 │Vopsea pentru lucrãri artistice
44812100-6 │Emailuri şi smalţuri
44812200-7 │Vopsele de ulei şi de apã
44812210-0 │Vopsele de ulei
44812220-3 │Vopsele de apã
44812300-8 │Vopsele şcolare
44812310-1 │Seturi de culori
44812320-4 │Culori pentru pictat panouri
44812400-9 │Articole pentru zugravi şi decoratori
44820000-4 │Lacuri
44830000-7 │Masticuri, filere, chituri şi diluanţi
44831000-4 │Masticuri, filere, chituri
44831100-5 │Masticuri
44831200-6 │Filere
44831300-7 │Chituri
44831400-8 │Pastã de ciment
44832000-1 │Solvenţi
44832100-2 │Soluţii de decapare
44832200-3 │Diluanţi
44900000-9 │Piatrã de construcţie, piatrã calcaroasã, gips şi ardezie
44910000-2 │Piatrã de construcţie
44911000-9 │Marmurã şi piatrã calcaroasã de construcţie
44911100-0 │Marmurã
44911200-1 │Travertin
44912000-6 │Diverse tipuri de piatrã de construcţie
44912100-7 │Granit
44912200-8 │Gresie
44912300-9 │Bazalt
44912400-0 │Piatrã de bordurã
44920000-5 │Piatrã calcaroasã, gips şi cretã
44921000-2 │Piatrã calcaroasã şi gips
44921100-3 │Ghips
44921200-4 │Calcar
44921210-7 │Pudrã de calcar
44921300-5 │Piatrã calcaroasã
44922000-9 │Cretã şi dolomitã
44922100-0 │Cretã
44922200-1 │Dolomitã
44930000-8 │Ardezie
45000000-7 │Lucrãri de construcţii
45100000-8 │Lucrãri de pregãtire a şantierului
45110000-1 │Lucrãri de demolare de clãdiri şi de terasament
45111000-8 │Lucrãri de demolare, de pregãtire şi de degajare a şantierului
45111100-9 │Lucrãri de demolare
45111200-0 │Lucrãri de pregãtire şi de degajare a şantierului
45111210-3 │Lucrãri de demolare prin explozie şi lucrãri de îndepãrtare
│ulterioarã a rocilor
45111211-0 │Lucrãri de demolare prin explozie
45111212-7 │Lucrãri de îndepãrtare a rocilor
45111213-4 │Lucrãri de degajare a şantierului
45111214-1 │Lucrãri de îndepãrtare a molozului
45111220-6 │Lucrãri de îndepãrtare a vegetaţiei
45111230-9 │Lucrãri de stabilizare a solului
45111240-2 │Lucrãri de drenare a solului
45111250-5 │Lucrãri de cercetare a solului
45111260-8 │Lucrãri de pregãtire a şantierelor miniere
45111290-7 │Lucrãri de pregãtire a instalaţiilor
45111291-4 │Lucrãri de amenajare a terenului
45111300-1 │Lucrãri de demontare
45111310-4 │Lucrãri de demontare pentru instalaţii militare
45111320-7 │Lucrãri de demontare pentru instalaţii de securitate
45112000-5 │Lucrãri de excavare şi de terasament
45112100-6 │Lucrãri de sãpare de şanţuri
45112200-7 │Lucrãri de decopertare a solului
45112210-0 │Lucrãri de decopertare a stratului vegetal
45112300-8 │Lucrãri de rambleiere şi de asanare a terenului
45112310-1 │Lucrãri de rambleiere
45112320-4 │Lucrãri de asanare a terenului
45112330-7 │Lucrãri de ameliorare a şantierului
45112340-0 │Lucrãri de decontaminare a solului
45112350-3 │Lucrãri de valorificare a terenurilor virane
45112360-6 │Lucrãri de reabilitare a terenului
45112400-9 │Lucrãri de excavare
45112410-2 │Lucrãri de sãpare de gropi în cimitire
45112420-5 │Lucrãri de excavare de fundaţii
45112440-1 │Ridicare de taluzuri
45112441-8 │Lucrãri de taluzare
45112450-4 │Lucrãri de excavare în siturile arheologice
45112500-0 │Lucrãri de terasament
45112600-1 │Lucrãri de debleu şi rambleu
45112700-2 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã
45112710-5 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a spaţiilor verzi
45112711-2 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a parcurilor
45112712-9 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a grãdinilor
45112713-6 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a grãdinilor pe acoperişuri
45112714-3 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a cimitirelor
45112720-8 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a terenurilor de sport şi
│a zonelor de recreere
45112721-5 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a terenurilor de golf
45112722-2 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a terenurilor de echitaţie
45112723-9 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a terenurilor de joacã
45112730-1 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a şoselelor şi autostrãzilor
45112740-4 │Lucrãri de arhitecturã peisagisticã a aeroporturilor
45113000-2 │Lucrãri de şantier
45120000-4 │Lucrãri de sondaj şi de foraj de recunoaştere
45121000-1 │Lucrãri experimentale de sondare
45122000-8 │Lucrãri de foraj de recunoaştere
45200000-9 │Lucrãri de construcţii complete sau parţiale şi lucrãri publice
45210000-2 │Lucrãri de construcţii de clãdiri
45211000-9 │Lucrãri de construcţii de imobile colective şi de case individuale
45211100-0 │Lucrãri de construcţii pentru case
45211200-1 │Lucrãri de construcţii de adãposturi sociale
45211300-2 │Lucrãri de construcţii de case
45211310-5 │Lucrãri de construcţii de bãi
45211320-8 │Lucrãri de construcţii de verande
45211340-4 │Lucrãri de construcţii de imobile colective
45211341-1 │Lucrãri de construcţii de apartamente
45211350-7 │Lucrãri de construcţii de clãdiri multifuncţionale
45211360-0 │Lucrãri de construcţii de dezvoltare urbanã
45211370-3 │Lucrãri de construcţii de saune
45212000-6 │Lucrãri de construcţii de clãdiri destinate activitãţilor
│de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
45212100-7 │Lucrãri de construcţii de complexe pentru petrecerea timpului
│liber
45212110-0 │Lucrãri de construcţii de centre de petrecere a timpului liber
45212120-3 │Lucrãri de construcţii de parcuri tematice
45212130-6 │Lucrãri de construcţii de parcuri de distracţie
45212140-9 │Instalaţie de recreere
45212150-2 │Lucrãri de construcţii de cinematografe
45212160-5 │Lucrãri de construcţii de cazinouri
45212170-8 │Lucrãri de construcţii de clãdiri de divertisment
45212171-5 │Lucrãri de construcţii de centre de divertisment
45212172-2 │Lucrãri de construcţii de centre de recreere
45212180-1 │Lucrãri de construcţii de case de bilete
45212190-4 │Lucrãri de protecţie împotriva razelor solare
45212200-8 │Lucrãri de construcţii de complexe sportive
45212210-1 │Lucrãri de construcţii de complexe sportive monovalente
45212211-8 │Lucrãri de construcţii de patinoare
45212212-5 │Lucrãri de construcţii de piscine
45212213-2 │Lucrãri pentru marcaje sportive
45212220-4 │Lucrãri de construcţii de complexe sportive polivalente
45212221-1 │Lucrãri de construcţii de structuri pentru terenuri de sport
45212222-8 │Lucrãri de construcţii de sãli de gimnasticã
45212223-5 │Lucrãri de construcţii de complexe pentru sporturi de iarnã
45212224-2 │Lucrãri de construcţii de stadioane
45212225-9 │Lucrãri de construcţii de palate ale sporturilor
45212230-7 │Instalare de vestiare
45212290-5 │Lucrãri de reparaţie şi de întreţinere a complexelor sportive
45212300-9 │Lucrãri de construcţii de clãdiri destinate activitãţilor
│artistice şi culturale
45212310-2 │Lucrãri de construcţii de centre de expoziţie
45212311-9 │Lucrãri de construcţii de galerii de artã
45212312-6 │Lucrãri de construcţii de centre de expoziţii
45212313-3 │Lucrãri de construcţii de muzee
45212314-0 │Lucrãri de construcţii de monumente istorice sau memoriale
45212320-5 │Lucrãri de construcţii de clãdiri destinate activitãţilor
│artistice
45212321-2 │Lucrãri de construcţii de auditorii
45212322-9 │Lucrãri de construcţii de teatre
45212330-8 │Lucrãri de construcţii de biblioteci
45212331-5 │Lucrãri de construcţii de biblioteci multimedia
45212340-1 │Lucrãri de construcţii de sãli de conferinţe
45212350-4 │Clãdiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
45212351-1 │Lucrãri de construcţii de monumente preistorice
45212352-8 │Lucrãri de construcţii de monumente industriale
45212353-5 │Lucrãri de construcţii de palate
45212354-2 │Lucrãri de construcţii de castele
45212360-7 │Lucrãri de construcţii de clãdiri religioase
45212361-4 │Lucrãri de construcţii de biserici
45212400-0 │Hoteluri şi restaurante
45212410-3 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru cazare
45212411-0 │Lucrãri de construcţii de hoteluri
45212412-7 │Lucrãri de construcţii de pensiuni
45212413-4 │Lucrãri de construcţii de imobile pentru cazare de scurtã duratã
45212420-6 │Lucrãri de construcţii de restaurante şi complexe similare
45212421-3 │Lucrãri de construcţii de restaurante
45212422-0 │Lucrãri de construcţii de cantine
45212423-7 │Lucrãri de construcţii de cafenele
45212500-1 │Transformare de bucãtãrii sau restaurante
45212600-2 │Lucrãri de construcţii de pavilioane
45213000-3 │Lucrãri de construcţii de clãdiri comerciale, de antrepozite şi
│de clãdiri industriale, de clãdiri pentru activitãţi de transport
45213100-4 │Lucrãri de construcţii de clãdiri comerciale
45213110-7 │Lucrãri de construcţii de magazine
45213111-4 │Lucrãri de construcţii de centre comerciale
45213112-1 │Lucrãri de construcţii de mici magazine
45213120-0 │Lucrãri de construcţii de oficii poştale
45213130-3 │Lucrãri de construcţii de bãnci
45213140-6 │Lucrãri de construcţii de pieţe
45213141-3 │Lucrãri de construcţii de pieţe acoperite
45213142-0 │Lucrãri de construcţii de pieţe în aer liber
45213150-9 │Lucrãri de construcţii de complexe de birouri
45213200-5 │Lucrãri de construcţii de antrepozite şi de clãdiri industriale
45213210-8 │Antrepozite frigorifice
45213220-1 │Lucrãri de construcţii de antrepozite
45213221-8 │Lucrãri de construcţii de depozite
45213230-4 │Lucrãri de construcţii de abatoare
45213240-7 │Lucrãri de construcţii de clãdiri agricole
45213241-4 │Lucrãri de construcţii de hambare
45213242-1 │Lucrãri de construcţii de grajduri
45213250-0 │Lucrãri de construcţii de clãdiri industriale
45213251-7 │Lucrãri de construcţii de unitãţi industriale
45213252-4 │Lucrãri de construcţii de ateliere
45213260-3 │Lucrãri de construcţii de depozite de mãrfuri
45213270-6 │Lucrãri de construcţii de staţii de reciclare
45213280-9 │Lucrãri de construcţii de instalaţii de compostare
45213300-6 │Clãdiri pentru activitãţi de transport
45213310-9 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru transportul rutier
45213311-6 │Lucrãri de construcţii de staţii de autobuz
45213312-3 │Lucrãri de construcţii de parcãri cu etaje
45213313-0 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru zone de servicii
45213314-7 │Lucrãri de construcţii de parcuri de autobuze
45213315-4 │Lucrãri de construcţii de staţii de autobuz acoperite
45213316-1 │Lucrãri de instalare de pasarele
45213320-2 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru transportul feroviar
45213321-9 │Lucrãri de construcţii de gãri feroviare
45213322-6 │Lucrãri de construcţii de terminale feroviare
45213330-5 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru transportul aerian
45213331-2 │Lucrãri de construcţii de clãdiri aeroportuare
45213332-9 │Lucrãri de construcţii de turnuri de control aeroportuare
45213333-6 │Lucrãri de instalare de ghişee de înregistrare pentru aeroporturi
│(check-in)
45213340-8 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru transportul pe apã
45213341-5 │Lucrãri de construcţii de terminale pentru feribot
45213342-2 │Lucrãri de construcţii de terminale Ro-Ro
45213350-1 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru mijloace de transport
│diverse
45213351-8 │Lucrãri de construcţii de hangare de întreţinere
45213352-5 │Lucrãri de construcţii de depouri de service
45213353-2 │Lucrãri de instalare de pasarele de îmbarcare a pasagerilor
45213400-7 │Instalare de camere pentru personal
45214000-0 │Lucrãri de construcţii de instituţii de învãţãmânt şi centre
│de cercetare
45214100-1 │Lucrãri de construcţii de grãdiniţe
45214200-2 │Lucrãri de construcţii de instituţii şcolare
45214210-5 │Lucrãri de construcţii de şcoli primare
45214220-8 │Lucrãri de construcţii de şcoli gimnaziale
45214230-1 │Lucrãri de construcţii de şcoli speciale
45214300-3 │Construcţie de instituţii de învãţãmânt superior
45214310-6 │Lucrãri de construcţii de colegii profesionale
45214320-9 │Lucrãri de construcţii de colegii tehnice
45214400-4 │Construcţie de instituţii universitare
45214410-7 │Lucrãri de construcţii de institute politehnice
45214420-0 │Lucrãri de construcţii de amfiteatre
45214430-3 │Lucrãri de construcţii de laboratoare lingvistice
45214500-5 │Lucrãri de construcţii de centre de formare continuã
45214600-6 │Construcţie de centre de cercetare
45214610-9 │Lucrãri de construcţii de clãdiri de laboratoare
45214620-2 │Lucrãri de construcţii de unitãţi de cercetare şi experimentare
45214630-5 │Instalaţii ştiinţifice
45214631-2 │Lucrãri de instalare de camere curate
45214640-8 │Lucrãri de construcţii de staţii meteorologice
45214700-7 │Lucrãri de construcţii de campusuri universitare
45214710-0 │Lucrãri de construcţii de sãli de intrare
45214800-8 │Construcţie de echipamente de formare profesionalã
45215000-7 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru servicii sociale şi
│sanitare, de crematorii şi de toalete publice
45215100-8 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru servicii sanitare
45215110-1 │Lucrãri de construcţii de staţiuni termale
45215120-4 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru servicii medicale
│specializate
45215130-7 │Lucrãri de construcţii de clinici
45215140-0 │Lucrãri de construcţii de unitãţi spitaliceşti
45215141-7 │Lucrãri de construcţii de sãli de operaţii
45215142-4 │Lucrãri de construcţii de unitãţi de terapie intensivã
45215143-1 │Lucrãri de construcţii de sãli de triaj şi de diagnosticare
45215144-8 │Lucrãri de construcţii de sãli de triaj
45215145-5 │Lucrãri de construcţii de sãli de radioscopie
45215146-2 │Lucrãri de construcţii de sãli de patologie
45215147-9 │Lucrãri de construcţii de sãli de medicinã legalã
45215148-6 │Lucrãri de construcţii de sãli de cateterism
45215200-9 │Construcţie de clãdiri pentru servicii sociale
45215210-2 │Lucrãri de construcţii de adãposturi şi centre de primire cu
│caracter social
45215212-6 │Lucrãri de construcţii de aziluri de bãtrâni
45215213-3 │Lucrãri de construcţii de centre de îngrijire
45215214-0 │Lucrãri de construcţii de case rezidenţiale
45215215-7 │Lucrãri de construcţii de cãmine de copii
45215220-5 │Lucrãri de construcţii de clãdiri sociale, altele decât cãminele
│şi structurile cu caracter social
45215221-2 │Lucrãri de construcţii de centre de asistenţã de zi
45215222-9 │Lucrãri de construcţii de centre civice
45215300-0 │Lucrãri de construcţii de crematoriu
45215400-1 │Cimitir
45215500-2 │Toalete publice
45216000-4 │Lucrãri de construcţii de clãdiri destinate instituţiilor de
│ordine publicã sau serviciilor de urgenţã şi clãdiri militare
45216100-5 │Lucrãri de construcţii de clãdiri destinate instituţiilor de
│ordine publicã sau serviciilor de urgenţã
45216110-8 │Lucrãri de construcţii de instituţii de ordine publicã
45216111-5 │Lucrãri de construcţii de secţii de poliţie
45216112-2 │Lucrãri de construcţii de tribunale
45216113-9 │Lucrãri de construcţii de închisori
45216114-6 │Clãdiri parlamentare şi sãli de reuniuni publice
45216120-1 │Lucrãri de construcţii pentru clãdiri destinate serviciilor
│de urgenţã
45216121-8 │Lucrãri de construcţii de unitãţi de pompieri
45216122-5 │Lucrãri de construcţii de centre de ambulanţe
45216123-2 │Lucrãri de construcţii de posturi salvamont
45216124-9 │Lucrãri de construcţii de posturi de salvamar
45216125-6 │Lucrãri de construcţii de clãdiri pentru servicii de urgenţã
45216126-3 │Lucrãri de construcţii de posturi de pazã de coastã
45216127-0 │Lucrãri de construcţii de posturi pentru servicii de urgenţã şi
│de salvare
45216128-7 │Lucrãri de construcţii de faruri
45216129-4 │Adãposturi de protecţie
45216200-6 │Lucrãri de construcţii de clãdiri şi instalaţii militare
45216220-2 │Lucrãri de construcţii de buncãre militare
45216230-5 │Lucrãri de construcţii de adãposturi militare
45216250-1 │Lucrãri de construcţii de tranşee
45217000-1 │Lucrãri de construcţii de clãdiri gonflabile
45220000-5 │Lucrãri de inginerie şi de construcţii
45221000-2 │Lucrãri de construcţii de poduri şi tuneluri, puţuri şi pasaje
│subterane
45221100-3 │Lucrãri de construcţii pentru poduri
45221110-6 │Lucrãri de construcţii de poduri
45221111-3 │Lucrãri de construcţii de poduri rutiere
45221112-0 │Lucrãri de construcţii de poduri feroviare
45221113-7 │Lucrãri de construcţii de pasarele pentru pietoni
45221114-4 │Lucrãri de construcţii de poduri de fier
45221115-1 │Lucrãri de construcţii de poduri de oţel
45221117-5 │Lucrãri de construcţii de poduri-basculã
45221118-2 │Lucrãri de construcţii de poduri pentru conducte
45221119-9 │Lucrãri de construcţii de renovãri de poduri
45221120-9 │Lucrãri de construcţii de viaducte
45221121-6 │Lucrãri de construcţii de viaducte rutiere
45221122-3 │Lucrãri de construcţii de viaducte feroviare
45221200-4 │Lucrãri de construcţii de tuneluri, puţuri şi pasaje subterane
45221210-7 │Excavaţii acoperite sau parţial acoperite
45221211-4 │Subtraversare
45221213-8 │Excavaţii feroviare acoperite sau parţial acoperite
45221214-5 │Excavaţii rutiere acoperite sau parţial acoperite
45221220-0 │Podeţe
45221230-3 │Puţuri
45221240-6 │Lucrãri de construcţii de tuneluri
45221241-3 │Lucrãri de construcţii de tuneluri rutiere
45221242-0 │Lucrãri de construcţii de tuneluri feroviare
45221243-7 │Lucrãri de construcţii de tuneluri pentru pietoni
45221244-4 │Lucrãri de construcţii de tuneluri pentru canale
45221245-1 │Lucrãri de construcţii de tuneluri subfluviale
45221246-8 │Lucrãri de construcţii de tuneluri submarine
45221247-5 │Excavare de tuneluri
45221248-2 │Lucrãri de construcţii de consolidãri de tuneluri
45221250-9 │Lucrãri subterane, altele decât tunelurile, puţurile şi pasajele
│subterane
45222000-9 │Lucrãri de construcţii pentru lucrãri publice, altele decât
│podurile, puţurile şi pasajele subterane
45222100-0 │Lucrãri de construcţii de uzine de tratare a deşeurilor
45222110-3 │Lucrãri de construcţii de rampe de deşeuri
45222200-1 │Lucrãri de construcţii pentru instalaţii militare
45222300-2 │Lucrãri de construcţii pentru instalaţii de securitate
45223000-6 │Lucrãri de construcţii de structuri
45223100-7 │Ansamblu de structuri metalice
45223110-0 │Instalaţie de structuri metalice
45223200-8 │Lucrãri de structurã
45223210-1 │Lucrãri de structuri metalice
45223220-4 │Lucrãri de bazã
45223300-9 │Lucrãri de construcţii de parcãri
45223310-2 │Lucrãri de construcţii de parcãri subterane
45223320-5 │Lucrãri de construcţii de parcãri de tip "park and ride"
45223400-0 │Lucrãri de construcţii de staţii radar
45223500-1 │Structuri din beton armat
45223600-2 │Lucrãri de construcţii de cuşti pentru câini
45223700-3 │Lucrãri de construcţii de zone de servicii
45223710-6 │Lucrãri de construcţii de zone de servicii autostradale
45223720-9 │Lucrãri de construcţii de staţii de benzinã
45223800-4 │Asamblare şi instalare de structuri prefabricate
45223810-7 │Construcţii prefabricate
45223820-0 │Elemente şi componente prefabricate
45223821-7 │Elemente prefabricate
45223822-4 │Componente prefabricate
45230000-8 │Lucrãri de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi
│electrice, de autostrãzi, de şosele, de aerodromuri şi de cãi
│ferate; lucrãri de nivelare
45231000-5 │Lucrãri de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi
│electrice
45231100-6 │Lucrãri generale de construcţii de conducte
45231110-9 │Lucrãri de pozare de conducte
45231111-6 │Lucrãri de demontare şi de înlocuire a conductelor
45231112-3 │Instalare de reţea de conducte
45231113-0 │Lucrãri de înlocuire a conductelor
45231200-7 │Lucrãri de construcţii de oleoducte şi de gazoducte
45231210-0 │Lucrãri de construcţii de oleoducte
45231220-3 │Lucrãri de construcţii de gazoducte
45231221-0 │Lucrãri de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
45231222-7 │Gazometre
45231223-4 │Lucrãri auxiliare pentru distribuirea gazului
45231300-8 │Lucrãri de construcţii de conducte de apã şi de canalizare
│a apelor reziduale la mare distanţã
45231400-9 │Lucrãri de construcţii de linii electrice
45231500-0 │Lucrãri de conducte de aer comprimat
45231510-3 │Lucrãri de poştã pneumaticã
45231600-1 │Lucrãri de construcţii de linii de comunicaţii
45232000-2 │Lucrãri auxiliare pentru conducte şi cabluri
45232100-3 │Lucrãri auxiliare pentru conducte de apã
45232120-9 │Lucrãri de irigaţie
45232121-6 │Lucrãri de construcţii de conducte de irigaţii
45232130-2 │Lucrãri de construcţii de canalizãri de ape pluviale
45232140-5 │Lucrãri de construcţii de conducte de încãlzire urbanã
45232141-2 │Instalaţii de încãlzire
45232142-9 │Lucrãri de construcţii de staţii de transfer termic
45232150-8 │Lucrãri pentru conducte de alimentare cu apã
45232151-5 │Lucrãri de construcţii de renovare a conductelor de apã
45232152-2 │Lucrãri de construcţii de staţii de pompare
45232153-9 │Lucrãri de construcţii de turnuri de apã
45232154-6 │Lucrãri de construcţii de rezervoare ridicate de apã potabilã
45232200-4 │Lucrãri auxiliare pentru linii electrice
45232210-7 │Construcţie de linii suspendate
45232220-0 │Lucrãri de construcţii de posturi de transformare
45232221-7 │Staţie electricã de transformare
45232300-5 │Lucrãri de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi
│lucrãri auxiliare
45232310-8 │Lucrãri de construcţii de linii telefonice
45232311-5 │Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgenţã
45232320-1 │Linii de radiodifuziune prin cablu
45232330-4 │Instalare de antene
45232331-1 │Lucrãri auxiliare de radiodifuziune
45232332-8 │Lucrãri auxiliare de telecomunicaţii
45232340-7 │Lucrãri de construcţii de staţii de bazã de telefonie mobilã
45232400-6 │Lucrãri de construcţii de canalizare de ape reziduale
45232410-9 │Lucrãri de asanare
45232411-6 │Lucrãri de construcţii de canalizãri de ape reziduale
45232420-2 │Lucrãri de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale
45232421-9 │Staţie de tratare a apelor reziduale
45232422-6 │Staţie de tratare a nãmolului
45232423-3 │Lucrãri de construcţii de staţii de pompare a apelor reziduale
45232424-0 │Lucrãri de construcţii de evacuare a apelor reziduale
45232430-5 │Staţii de tratare a apei
45232431-2 │Staţii de pompare a apelor reziduale
45232440-8 │Lucrãri de construcţii de conducte de ape reziduale
45232450-1 │Lucrãri de construcţii de drenaje
45232451-8 │Lucrãri de drenaj şi lucrãri de suprafaţã
45232452-5 │Lucrãri de drenaj
45232453-2 │Lucrãri de construcţii de canale de scurgere
45232454-9 │Lucrãri de construcţii de bazine de ape pluviale
45232460-4 │Lucrãri sanitare
45232470-7 │Staţie de transfer de deşeuri
45233000-9 │Lucrãri de construcţii, de fundaţie şi de îmbrãcare
│a autostrãzilor şi a drumurilor
45233100-0 │Lucrãri de construcţii de autostrãzi şi de drumuri
45233110-3 │Lucrãri de construcţii de autostrãzi
45233120-6 │Lucrãri de construcţii de drumuri
45233121-3 │Lucrãri de construcţii de drumuri principale
45233122-0 │Lucrãri de construcţii de drumuri de centurã
45233123-7 │Lucrãri de construcţii de drumuri secundare
45233124-4 │Lucrãri de construcţii de artere principale
45233125-1 │Lucrãri de construcţii de bifurcaţii de drumuri
45233126-8 │Lucrãri de construcţii de intersecţii denivelate
45233127-5 │Lucrãri de construcţii de intersecţii în T
45233128-2 │Lucrãri de construcţii de intersecţii cu sens giratoriu
45233129-9 │Lucrãri de construcţii de intersecţii
45233130-9 │Lucrãri de construcţii de drumuri naţionale
45233131-6 │Lucrãri de construcţii de drumuri naţionale supraînãlţate
45233139-3 │Lucrãri de întreţinere a drumurilor naţionale
45233140-2 │Lucrãri de drumuri
45233141-9 │Lucrãri de întreţinere a drumurilor
45233142-6 │Lucrãri de reparare a drumurilor
45233144-0 │Lucrãri de construcţii de supratraversãri
45233150-5 │Lucrãri de reducere a traficului
45233160-8 │Drumuri şi alte suprafeţe pietruite
45233161-5 │Lucrãri de construcţii de trotuare
45233162-2 │Lucrãri de construcţii de piste de biciclete
45233200-1 │Diverse lucrãri de îmbrãcare
45233210-4 │Lucrãri de îmbrãcare a autostrãzilor
45233220-7 │Lucrãri de îmbrãcare a drumurilor
45233221-4 │Lucrãri de marcaj rutier
45233222-1 │Lucrãri de pavare şi de asfaltare
45233223-8 │Lucrãri de reînnoire a îmbrãcãmintei şoselelor
45233224-5 │Lucrãri de construcţii de şosele cu douã benzi pe fiecare sens
│de circulaţie
45233225-2 │Lucrãri de construcţii de şosele cu o singurã bandã pe fiecare
│sens de circulaţie
45233226-9 │Lucrãri de construcţii de drumuri de acces
45233227-6 │Lucrãri de construcţii de bretele de circulaţie
45233228-3 │Lucrãri de construcţii de acoperiri superficiale
45233229-0 │Lucrãri de întreţinere a acostamentelor
45233250-6 │Lucrãri de îmbrãcare, altele decât pentru drumuri
45233251-3 │Lucrãri de reînnoire a îmbrãcãmintei rutiere
45233252-0 │Lucrãri de îmbrãcare a strãzilor
45233253-7 │Lucrãri de îmbrãcare a trotuarelor
45233260-9 │Lucrãri de construcţii de cãi de acces pentru pietoni
45233261-6 │Lucrãri de construcţii de supratraversãri pentru pietoni
45233262-3 │Lucrãri de construcţii de refugii pentru pietoni
45233270-2 │Lucrãri de marcare a zonelor de parcare
45233280-5 │Instalare de bariere rutiere
45233290-8 │Instalare de indicatoare rutiere
45233291-5 │Instalare de borne
45233292-2 │Instalare de dispozitive de securitate
45233293-9 │Instalare de mobilier stradal
45233294-6 │Instalare de semnalizatoare rutiere
45233300-2 │Lucrãri de fundaţie pentru autostrãzi, şosele, drumuri şi trotuare
45233310-5 │Lucrãri de fundaţie pentru autostrãzi
45233320-8 │Lucrãri de fundaţie pentru şosele
45233330-1 │Lucrãri de fundaţie pentru drumuri
45233340-4 │Lucrãri de fundaţie pentru trotuare
45234000-6 │Lucrãri de construcţii de cãi ferate şi de sisteme de transport
│pe cablu
45234100-7 │Lucrãri de construcţii de cãi ferate
45234110-0 │Cãi ferate interurbane
45234111-7 │Lucrãri de construcţii de cãi ferate urbane
45234112-4 │Lucrãri de construcţii de depouri feroviare
45234113-1 │Demolare de linii de cale feratã
45234114-8 │Lucrãri de construcţii de rambleuri de cale feratã
45234115-5 │Lucrãri de semnalizare feroviarã
45234116-2 │Lucrãri de construcţii de linii de cale feratã
45234120-3 │Lucrãri feroviare urbane
45234121-0 │Lucrãri pentru tramvai
45234122-7 │Lucrãri pentru metrou
45234123-4 │Cale feratã parţial subteranã
45234124-1 │Transport feroviar subteran de pasageri
45234125-8 │Staţie de metrou
45234126-5 │Lucrãri de construcţii de linii de tramvai
45234127-2 │Lucrãri de construcţii de depouri de tramvaie
45234128-9 │Lucrãri de construcţii de refugii de tramvai
45234129-6 │Lucrãri de construcţii de şine de cãi ferate urbane
45234130-6 │Lucrãri de construcţii de balasturi
45234140-9 │Lucrãri de construcţii de pasaje la nivel
45234160-5 │Lucrãri de construcţii de suspensii catenare
45234170-8 │Lucrãri de construcţii de posturi de transformare pentru
│locomotive
45234180-1 │Lucrãri de construcţii de ateliere feroviare
45234181-8 │Lucrãri de construcţii de posturi de secţionare
45234200-8 │Sisteme de transport pe cablu
45234210-1 │Sisteme de transport pe cablu cu cabine
45234220-4 │Lucrãri de construcţii de teleschi
45234230-7 │Lucrãri de construcţii de telescaun
45234240-0 │Sistem feroviar funicular
45234250-3 │Lucrãri de construcţii de teleferice
45235000-3 │Lucrãri de construcţii de aerodromuri, piste
│de decolare şi de aterizare şi suprafeţe de manevrare
45235100-4 │Lucrãri de construcţii de aeroporturi
45235110-7 │Lucrãri de construcţii de aerodromuri
45235111-4 │Lucrãri de pavare de aerodromuri
45235200-5 │Lucrãri de construcţii de piste de decolare şi de aterizare
45235210-8 │Reînnoirea îmbrãcãmintei pistei de decolare şi de aterizare
45235300-6 │Lucrãri de construcţii de suprafeţe de manevrare a aeronavelor
45235310-9 │Lucrãri de construcţii de piste de rulare
45235311-6 │Lucrãri de pavare de piste de rulare
45235320-2 │Lucrãri de construcţii de zone de staţionare a aeronavelor
45236000-0 │Lucrãri de nivelare
45236100-1 │Lucrãri de nivelare pentru diverse activitãţi sportive
45236110-4 │Lucrãri de nivelare a terenurilor de sport
45236111-1 │Lucrãri de nivelare a terenurilor de golf
45236112-8 │Lucrãri de nivelare a terenurilor de tenis
45236113-5 │Lucrãri de nivelare a hipodromurilor
45236114-2 │Lucrãri de nivelare a pistelor de atletism
45236119-7 │Lucrãri de reparare a terenurilor de sport
45236200-2 │Lucrãri de nivelare a instalaţiilor de recreere
45236210-5 │Lucrãri de nivelare a terenurilor de joacã pentru copii
45236220-8 │Lucrãri de nivelare a grãdinilor zoologice
45236230-1 │Lucrãri de nivelare a grãdinilor
45236250-7 │Lucrãri de nivelare a parcurilor
45236290-9 │Lucrãri de reparare a spaţiilor de recreere
45236300-3 │Lucrãri de nivelare a cimitirelor
45237000-7 │Lucrãri de construcţii de scene
45240000-1 │Lucrãri de construcţii de lucrãri hidraulice
45241000-8 │Lucrãri de construcţii de porturi
45241100-9 │Lucrãri de construcţii de chei
45241200-0 │Lucrãri de construcţii in situ de terminale marine
45241300-1 │Lucrãri de construcţii de diguri
45241400-2 │Lucrãri de construcţii de docuri
45241500-3 │Lucrãri de construcţii de pontoane
45241600-4 │Instalaţie de echipament de iluminare portuarã
45242000-5 │Lucrãri de construcţii de complexe de recreere nauticã
45242100-6 │Lucrãri de construcţii de complexe de sporturi nautice
45242110-9 │Lucrãri de construcţii de rampe de lansare la apã
45242200-7 │Lucrãri de construcţii de porturi de ambarcaţiuni
45242210-0 │Lucrãri de construcţii de porturi de iahturi
45243000-2 │Lucrãri de apãrare de coastã
45243100-3 │Lucrãri de protecţie a falezelor
45243110-6 │Lucrãri de consolidare a falezelor
45243200-4 │Lucrãri de construcţii de diguri sparge-val
45243300-5 │Lucrãri de construcţii de pereţi de protecţie a malurilor
45243400-6 │Lucrãri de consolidare a plajelor
45243500-7 │Lucrãri de construcţii de lucrãri de apãrare maritimã
45243510-0 │Diguri de apãrare
45243600-8 │Lucrãri de construcţii de pereţi de chei
45244000-9 │Lucrãri de construcţii maritime
45244100-0 │Instalaţii maritime
45244200-1 │Jetele
45245000-6 │Lucrãri de dragare şi de pompare pentru instalaţiile de tratare
│a apelor
45246000-3 │Lucrãri de regularizare a cursurilor de apã şi a viiturilor
45246100-4 │Construcţie de pereţi de cursuri de apã
45246200-5 │Lucrãri de protecţie a malurilor
45246400-7 │Lucrãri de prevenire a inundaţiilor
45246410-0 │Lucrãri de întreţinere a digurilor de protecţie împotriva
│inundaţiilor
45246500-8 │Lucrãri de construcţii de promenade
45246510-1 │Lucrãri de construcţii de pasarele de lemn
45247000-0 │Lucrãri de construcţii de baraje, canale, canale de irigaţie
│şi apeducte
45247100-1 │Lucrãri de construcţii de cãi navigabile
45247110-4 │Construcţie de canale
45247111-1 │Lucrãri de construcţii de canale de irigaţii
45247112-8 │Lucrãri de construcţii de canale de drenaj
45247120-7 │Cãi navigabile, altele decât canale
45247130-0 │Lucrãri de construcţii de apeducte
45247200-2 │Lucrãri de construcţii de baraje şi de structuri fixe similare
45247210-5 │Lucrãri de construcţii de baraje
45247211-2 │Lucrãri de construcţii de pereţi de baraj
45247212-9 │Lucrãri de consolidare a barajelor
45247220-8 │Lucrãri de construcţii de deversoare
45247230-1 │Lucrãri de construcţii de stãvilare
45247240-4 │Lucrãri de construcţii de baraje statice
45247270-3 │Lucrãri de construcţii de rezervoare
45248000-7 │Lucrãri de construcţii de structuri hidromecanice
45248100-8 │Lucrãri de construcţii de ecluze de canal
45248200-9 │Lucrãri de construcţii de docuri uscate
45248300-0 │Lucrãri de construcţii de docuri plutitoare
45248400-1 │Lucrãri de construcţii de debarcadere
45248500-2 │Lucrãri de construcţii de baraje mobile
45250000-4 │Lucrãri de construcţii de uzine, de exploatãri miniere şi
│de uzine de fabricaţie şi de construcţii pentru industria
│petrolului şi a gazului
45251000-1 │Lucrãri de construcţii de centrale electrice şi de centrale
│termice
45251100-2 │Lucrãri de construcţii de centrale electrice
45251110-5 │Lucrãri de construcţii de centrale nucleare
45251111-2 │Lucrãri de construcţii de reactor nuclear
45251120-8 │Lucrãri de construcţii de hidrocentrale
45251140-4 │Lucrãri de construcţii de centrale termoelectrice
45251141-1 │Lucrãri de construcţii de centrale electrice geotermale
45251142-8 │Lucrãri de construcţii de centrale electrice pe bazã de lemn
45251143-5 │Lucrãri de construcţii de uzine generatoare de aer comprimat
45251150-7 │Lucrãri de construcţii de turn de rãcire
45251160-0 │Instalaţii cu energie eolianã
45251200-3 │Lucrãri de construcţii de centrale termice
45251220-9 │Lucrãri de construcţii de centrale de cogenerare
45251230-2 │Lucrãri de construcţii de centrale generatoare de aburi
45251240-5 │Lucrãri de construcţii de centrale generatoare de energie
│alimentatã cu biogaz
45251250-8 │Lucrãri de construcţii de centrale termice urbane
45252000-8 │Lucrãri de construcţii de staţii de tratare a apelor reziduale,
│de staţii de epurare şi de staţii de incinerare a deşeurilor
│menajere
45252100-9 │Lucrãri de construcţii de staţii de epurare
45252110-2 │Lucrãri de construcţii de centrale mobile
45252120-5 │Lucrãri de construcţii de instalaţii de tratare a apelor
45252121-2 │Instalaţii de sedimentare
45252122-9 │Bazine de fermentare pentru ape reziduale
45252123-6 │Instalaţii de sortare
45252124-3 │Lucrãri de dragare şi de pompare
45252125-0 │Lucrãri de anrocament
45252126-7 │Lucrãri de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
45252127-4 │Lucrãri de construcţii de staţii de tratare a apelor reziduale
45252130-8 │Echipament pentru staţii de epurare a deversãrilor din canalizãri
45252140-1 │Lucrãri de construcţii de staţii de deshidratare a nãmolului
45252150-4 │Lucrãri de construcţii de staţii de manipulare a cãrbunelui
45252200-0 │Echipament pentru instalaţii de purificare
45252210-3 │Lucrãri de construcţii de staţii de purificare a apei
45252300-1 │Lucrãri de construcţii de staţii de incinerare a deşeurilor
│menajere
45253000-5 │Lucrãri de construcţii de staţii de prelucrare chimicã
45253100-6 │Lucrãri de construcţii de staţii de demineralizare
45253200-7 │Lucrãri de construcţii de staţii de desulfurare
45253300-8 │Lucrãri de construcţii de staţii de distilare sau de corectare
45253310-1 │Lucrãri de construcţii de instalaţii de distilare a apei
45253320-4 │Lucrãri de construcţii de instalaţii de distilare a alcoolului
45253400-9 │Lucrãri de construcţii de uzine petrochimice
45253500-0 │Lucrãri de construcţii de fabrici de medicamente
45253600-1 │Lucrãri de construcţii de instalaţii de deionizare
45253700-2 │Lucrãri de construcţii de instalaţii de digestie
45253800-3 │Lucrãri de construcţii de staţii de compostare
45254000-2 │Lucrãri de construcţii pentru sectoarele extractiv şi
│manufacturier
45254100-3 │Lucrãri de construcţii de exploatãri miniere
45254110-6 │Lucrãri de construcţii de guri de puţuri
45254200-4 │Lucrãri de construcţii de uzine de producţie
45255000-9 │Lucrãri de construcţii pentru industria petrolului şi a gazului
45255100-0 │Lucrãri de construcţii pentru platforme de producţie
45255110-3 │Lucrãri de construcţii de puţuri de extracţie
45255120-6 │Lucrãri de construcţii de instalaţii pentru platforme
45255121-3 │Lucrãri de construcţii de instalaţii de suprafaţã
45255200-1 │Lucrãri de construcţii de rafinãrii de petrol
45255210-4 │Lucrãri de construcţii de terminale petroliere
45255300-2 │Lucrãri de construcţii de terminale de gaz
45255400-3 │Lucrãri de montaj
45255410-6 │Lucrãri de montaj în larg
45255420-9 │Lucrãri de montaj pe uscat
45255430-2 │Demolare de platforme petroliere
45255500-4 │Lucrãri de foraj şi de explorare
45255600-5 │Tuburi în spiralã pentru puţuri sub presiune
45255700-6 │Lucrãri de construcţii de staţii de gazeificare a cãrbunelui
45255800-7 │Lucrãri de construcţii de unitãţi producãtoare de gaz
45259000-7 │Reparare şi întreţinere a echipamentelor
45259100-8 │Reparare şi întreţinere a staţiilor de epurare
45259200-9 │Reparare şi întreţinere a staţiilor de purificare
45259300-0 │Reparare şi întreţinere a centralelor termice
45259900-6 │Modernizare a staţiilor
45260000-7 │Lucrãri de acoperire şi alte lucrãri speciale de construcţii
45261000-4 │Lucrãri de şarpantã şi de învelitori şi lucrãri conexe
45261100-5 │Lucrãri de şarpantã
45261200-6 │Lucrãri de acoperire şi de vopsire a învelitorii acoperişului
45261210-9 │Lucrãri la învelitoarea acoperişului
45261211-6 │Lucrãri de acoperire cu ţiglã
45261212-3 │Lucrãri de acoperire cu plãci de ardezie
45261213-0 │Lucrãri de acoperire cu plãci metalice
45261214-7 │Lucrãri de acoperire cu şindrile bituminoase
45261215-4 │Lucrãri de acoperire cu panouri solare
45261220-2 │Lucrãri de vopsire a învelitorii acoperişului şi alte lucrãri
│de acoperire
45261221-9 │Lucrãri de vopsire a acoperişului
45261222-6 │Lucrãri de acoperire cu ciment
45261300-7 │Lucrãri de hidroizolare şi de instalare de burlane
45261310-0 │Lucrãri de hidroizolare
45261320-3 │Lucrãri de instalare de burlane
45261400-8 │Lucrãri de cãptuşire
45261410-1 │Lucrãri de izolare a acoperişului
45261420-4 │Lucrãri de impermeabilizare
45261900-3 │Lucrãri de reparare şi de întreţinere de acoperişuri
45261910-6 │Reparare de acoperişuri
45261920-9 │Lucrãri de întreţinere de acoperişuri
45262000-1 │Lucrãri speciale de construcţii, altele decât lucrãrile
│de acoperire
45262100-2 │Lucrãri de instalare de eşafodaje
45262110-5 │Lucrãri de demontare de eşafodaje
45262120-8 │Lucrãri de montare de eşafodaje
45262200-3 │Lucrãri de fundaţie şi de forare de puţuri de apã
45262210-6 │Lucrãri de fundaţie
45262211-3 │Instalare de piloţi
45262212-0 │Lucrãri de consolidare a gropilor de fundaţie
45262213-7 │Sistem de execuţie a pereţilor mulaţi
45262220-9 │Forare de puţuri de apã
45262300-4 │Lucrãri de betonare
45262310-7 │Lucrãri de turnare a betonului armat
45262311-4 │Lucrãri de structurã de bazã din beton
45262320-0 │Nivelãri
45262321-7 │Lucrãri de şapã
45262330-3 │Lucrãri de reparare a structurilor din beton
45262340-6 │Lucrãri de injectare cu ciment
45262350-9 │Lucrãri de structurã din beton nearmat
45262360-2 │Lucrãri de cimentare
45262370-5 │Lucrãri de acoperire cu beton
45262400-5 │Lucrãri de asamblare a structurilor metalice
45262410-8 │Lucrãri de asamblare a structurilor metalice pentru construcţii
45262420-1 │Lucrãri de asamblare a structurilor metalice pentru structuri
45262421-8 │Lucrãri de amarare în larg
45262422-5 │Lucrãri de foraj submarin
45262423-2 │Lucrãri de fabricare de punţi
45262424-9 │Lucrãri de construcţii de module marine
45262425-6 │Lucrãri de fabricare de izolaţii
45262426-3 │Lucrãri de fabricare de piloţi
45262500-6 │Lucrãri de zidãrie şi de zidire
45262510-9 │Zidãrie de piatrã
45262511-6 │Fasonare de pietre
45262512-3 │Zidãrie de piatrã de construcţii
45262520-2 │Lucrãri de zidire
45262521-9 │Zidãrie de faţadã
45262522-6 │Lucrãri de zidãrie
45262600-7 │Diverse lucrãri specializate de construcţii
45262610-0 │Coşuri industriale
45262620-3 │Pereţi de susţinere
45262630-6 │Construcţie de furnale
45262640-9 │Lucrãri de ameliorare a mediului
45262650-2 │Lucrãri de acoperire metalicã
45262660-5 │Lucrãri de înlãturare a azbestului
45262670-8 │Prelucrare a metalelor
45262680-1 │Sudare
45262690-4 │Renovare a clãdirilor degradate
45262700-8 │Lucrãri de modificare a clãdirilor
45262710-1 │Lucrãri de întreţinere a frescelor
45262800-9 │Lucrãri de extindere a clãdirilor
45262900-0 │Lucrãri pentru balcoane
45300000-0 │Lucrãri de instalaţii pentru clãdiri
45310000-3 │Lucrãri de instalaţii electrice
45311000-0 │Lucrãri de cablare şi conexiuni electrice
45311100-1 │Lucrãri de cablare electricã
45311200-2 │Lucrãri de conexiuni electrice
45312000-7 │Lucrãri de instalare de sisteme de alarmã şi de antene
45312100-8 │Lucrãri de instalare de sisteme de alarmã împotriva incendiilor
45312200-9 │Lucrãri de instalare de sisteme de alarmã antiefracţie
45312300-0 │Lucrãri de instalare de antene
45312310-3 │Lucrãri de protecţie împotriva fulgerelor
45312311-0 │Instalare de paratrãsnete
45312320-6 │Lucrãri de instalare de antene de televiziune
45312330-9 │Lucrãri de instalare de antene radio
45313000-4 │Lucrãri de instalare de ascensoare şi de scãri rulante
45313100-5 │Lucrãri de instalare de ascensoare
45313200-6 │Lucrãri de instalare de scãri rulante
45313210-9 │Lucrãri de instalare de trotuare rulante
45314000-1 │Instalare de echipament de telecomunicaţii
45314100-2 │Instalare de centrale telefonice
45314120-8 │Instalare de comutatoare telefonice standard
45314200-3 │Instalare de linii telefonice
45314300-4 │Instalare de infrastructuri de cabluri
45314310-7 │Instalare de cabluri
45314320-0 │Instalare de cabluri de reţele informatice
45315000-8 │Lucrãri de instalare de echipamente de încãlzire şi de alte
│echipamente electrice pentru clãdiri
45315100-9 │Instalaţii electrotehnice
45315200-0 │Lucrãri pentru turbine
45315300-1 │Instalaţii de distribuţie de energie electricã
45315400-2 │Instalaţii de înaltã tensiune
45315500-3 │Instalaţii de tensiune medie
45315600-4 │Instalaţii de joasã tensiune
45315700-5 │Lucrãri de instalare de staţie de comutare
45316000-5 │Lucrãri de instalare de sisteme de iluminare şi de semnalizare
45316100-6 │Instalare de echipament de iluminare exterioarã
45316110-9 │Instalare de echipament de iluminare stradalã
45316200-7 │Instalare de echipament de semnalizare
45316210-0 │Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier
45316211-7 │Instalare de panouri luminoase de semnalizare
45316212-4 │Instalare de semafoare
45316213-1 │Instalare de balizaje
45316220-3 │Instalare de echipament de semnalizare aeroportuarã
45316230-6 │Instalare de echipament de semnalizare portuarã
45317000-2 │Alte lucrãri de instalare electricã
45317100-3 │Lucrãri de instalare electricã de echipament de pompare
45317200-4 │Lucrãri de instalare electricã de transformatoare
45317300-5 │Lucrãri de instalare electricã de aparate de distribuţie
45317400-6 │Lucrãri de instalare electricã de echipament de filtrare
45320000-6 │Lucrãri de izolare
45321000-3 │Lucrãri de izolare termicã
45323000-7 │Lucrãri de izolare acusticã
45324000-4 │Lucrãri de acoperire cu ipsos
45330000-9 │Lucrãri de instalaţii de apã
45331000-6 │Lucrãri de instalare de echipamente de încãlzire, de ventilare şi
│de aer condiţionat
45331100-7 │Lucrãri de instalare de echipamente de încãlzire centralã
45331110-0 │Lucrãri de instalare de boilere
45331200-8 │Lucrãri de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer
│condiţionat
45331210-1 │Lucrãri de instalare de echipament de ventilaţie
45331211-8 │Lucrãri de instalare de echipament de ventilaţie exterioarã
45331220-4 │Lucrãri de instalare de echipament de aer condiţionat
45331221-1 │Lucrãri de instalare de echipament de climatizare parţialã
45331230-7 │Lucrãri de instalare de echipament de rãcire
45331231-4 │Lucrãri de instalare de echipament frigorific
45332000-3 │Lucrãri de instalaţii de apã şi canalizare şi de conducte
│de evacuare
45332200-5 │Lucrãri de instalare de echipamente pentru distribuţia apei
45332300-6 │Lucrãri de instalare de conducte de evacuare
45332400-7 │Lucrãri de instalare de echipamente sanitare
45333000-0 │Lucrãri de instalare de gaz
45333100-1 │Lucrãri de instalare de regulatoare de gaz
45333200-2 │Lucrãri de instalare de contoare de gaz
45340000-2 │Lucrãri de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive
│de siguranţã
45341000-9 │Montare de balustrade
45342000-6 │Montare de garduri
45343000-3 │Lucrãri de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
45343100-4 │Lucrãri de ignifugare
45343200-5 │Lucrãri de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor
45343210-8 │Lucrãri de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor
│cu CO2
45343220-1 │Lucrãri de instalare de extinctoare
45343230-4 │Lucrãri de instalare de sisteme de aspersiune
45350000-5 │Instalaţii mecanice
45351000-2 │Lucrãri de instalare de inginerie mecanicã
45400000-1 │Lucrãri de finisare a construcţiilor
45410000-4 │Lucrãri de tencuire
45420000-7 │Lucrãri de tâmplãrie şi de dulgherie
45421000-4 │Lucrãri de tâmplãrie
45421100-5 │Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe
45421110-8 │Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre
45421111-5 │Instalare de tocuri de uşi
45421112-2 │Instalare de rame de ferestre
45421120-1 │Instalare de praguri
45421130-4 │Instalare de uşi şi ferestre
45421131-1 │Instalare de uşi
45421132-8 │Instalare de ferestre
45421140-7 │Instalare de tâmplãrie metalicã, cu excepţia uşilor şi
│a ferestrelor
45421141-4 │Lucrãri de compartimentare
45421142-1 │Instalare de obloane
45421143-8 │Lucrãri de instalare de storuri
45421144-5 │Lucrãri de instalare de copertine
45421145-2 │Lucrãri de instalare de rolete
45421146-9 │Lucrãri de instalare de plafoane suspendate
45421147-6 │Instalare de grilaje
45421148-3 │Instalare de porţi
45421150-0 │Lucrãri de instalare de tâmplãrie nemetalicã
45421151-7 │Instalare de bucãtãrii echipate
45421152-4 │Instalare de pereţi despãrţitori
45421153-1 │Instalare de mobilier încorporat
45421160-3 │Lucrãri de fierãrie
45422000-1 │Lucrãri de dulgherie
45422100-2 │Lucrãri în lemn
45430000-0 │Lucrãri de îmbrãcare a podelelor şi a pereţilor
45431000-7 │Lucrãri de îmbrãcare cu dale
45431100-8 │Lucrãri de îmbrãcare cu dale a podelelor
45431200-9 │Lucrãri de îmbrãcare cu dale a pereţilor
45432000-4 │Lucrãri de montare de acoperitoare de podea şi de pereţi şi
│lucrãri de tapetare
45432100-5 │Lucrãri de montare de acoperitoare de podea
45432110-8 │Lucrãri de montare a podelelor
45432111-5 │Lucrãri de montare de acoperitoare de podea flexibile
45432112-2 │Pavare
45432113-9 │Parchetare
45432114-6 │Pavare cu lemn
45432120-1 │Lucrãri de instalare de podele false
45432121-8 │Podele pentru sãli de informaticã
45432130-4 │Lucrãri de îmbrãcare a podelelor
45432200-6 │Lucrãri de îmbrãcare şi de tapetare a pereţilor
45432210-9 │Lucrãri de îmbrãcare a pereţilor
45432220-2 │Lucrãri de tapetare a pereţilor
45440000-3 │Lucrãri de vopsitorie şi de montare de geamuri
45441000-0 │Lucrãri de montare de geamuri
45442000-7 │Lucrãri de aplicare de acoperitoare de protecţie
45442100-8 │Lucrãri de vopsire
45442110-1 │Lucrãri de vopsire a construcţiilor
45442120-4 │Lucrãri de vopsire şi de îmbrãcare cu acoperitoare de protecţie
│a structurilor
45442121-1 │Lucrãri de vopsire a structurilor
45442180-2 │Lucrãri de revopsire
45442190-5 │Lucrãri de decapare
45442200-9 │Lucrãri de aplicare de acoperitoare anticorozive
45442210-2 │Lucrãri de galvanizare
45442300-0 │Lucrãri de protecţie a suprafeţelor
45443000-4 │Lucrãri de faţade
45450000-6 │Alte lucrãri de finisare a construcţiilor
45451000-3 │Lucrãri decorative
45451100-4 │Lucrãri ornamentale
45451200-5 │Lucrãri de montare de lambriuri
45451300-6 │Grãdini interioare
45452000-0 │Lucrãri de curãţare exterioarã a clãdirilor
45452100-1 │Lucrãri de curãţare exterioarã a clãdirilor prin sablare
45453000-7 │Lucrãri de reparaţii generale şi de renovare
45453100-8 │Lucrãri de renovare
45454000-4 │Lucrãri de restructurare
45454100-5 │Lucrãri de restaurare
45500000-2 │Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi
│de lucrãri publice cu operator
45510000-5 │Închiriere de macarale cu operator
45520000-8 │Închiriere de echipament de terasament cu operator
48000000-8 │Pachete software şi sisteme informatice
48100000-9 │Pachete software pentru industrie
48110000-2 │Pachete software pentru puncte de vânzare (POS)
48120000-5 │Pachete software pentru controlul zborului
48121000-2 │Pachete software pentru controlul traficului aerian
48130000-8 │Pachete software pentru asistenţã la sol şi testare pentru aviaţie
48131000-5 │Pachete software pentru asistenţã la sol pentru aviaţie
48132000-2 │Pachete software de testare pentru aviaţie
48140000-1 │Pachete software pentru controlul traficului feroviar
48150000-4 │Pachete software pentru control industrial
48151000-1 │Sisteme de control informatic
48160000-7 │Pachete software pentru biblioteci
48161000-4 │Sistem de gestiune a bibliotecilor
48170000-0 │Pachete software de conformitate
48180000-3 │Pachete software pentru uz medical
48190000-6 │Pachete software educaţionale
48200000-0 │Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48210000-3 │Pachete software pentru reţele
48211000-0 │Pachete software de interconectare de platforme
48212000-7 │Pachete software pentru servere de discuri optice
48213000-4 │Pachete software de îmbunãtãţire a sistemelor de operare
48214000-1 │Pachete software pentru sisteme de operare de reţea
48215000-8 │Pachete software pentru dezvoltatorii de reţele
48216000-5 │Pachete software pentru emulare de terminale pentru conectivitate
│în reţea
48217000-2 │Pachete software de procesare a tranzacţiilor
48217100-3 │Pachete software de procesare a tranzacţiilor pentru mainframe
48217200-4 │Pachete software de procesare a tranzacţiilor pentru minicomputere
48217300-5 │Pachete software de procesare a tranzacţiilor pentru
│microcomputere
48218000-9 │Pachete software pentru gestionarea licenţelor
48219000-6 │Diverse pachete software pentru reţele
48219100-7 │Pachete software pentru poartã (gateway)
48219200-8 │Pachete software pentru servere de CD-uri
48219300-9 │Pachete software de administrare
48219400-0 │Pachete software pentru server de tranzacţii
48219500-1 │Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter
48219600-2 │Pachete software pentru multiplexor
48219700-3 │Pachete software pentru server de comunicaţii
48219800-4 │Pachete software pentru punte (bridge)
48220000-6 │Pachete software pentru internet şi intranet
48221000-3 │Pachete software pentru navigare pe internet
48222000-0 │Pachete software pentru servere web
48223000-7 │Pachete software pentru poştã electronicã
48224000-4 │Pachete software pentru editare de pagini web
48300000-1 │Pachete software pentru creare de documente, pentru desen,
│imagisticã, planificare şi productivitate
48310000-4 │Pachete software pentru creare de documente
48311000-1 │Pachete software pentru gestionarea documentelor
48311100-2 │Sistem de gestionare a documentelor
48312000-8 │Pachete software de publicare electronicã
48313000-5 │Pachete software de recunoaştere opticã a caracterelor (OCR)
48313100-6 │Sistem de citire opticã
48314000-2 │Pachete software de recunoaştere a vocii
48315000-9 │Pachete software pentru tehnoredactare computerizatã
48316000-6 │Pachete software de prezentare
48317000-3 │Pachete software pentru editare de text
48318000-0 │Pachete software pentru scaner
48319000-7 │Corectoare ortografice
48320000-7 │Pachete software de desen şi imagisticã
48321000-4 │Pachete software de proiectare asistatã de calculator (CAD)
48321100-5 │Sistem de proiectare asistatã de calculator (CAD)
48322000-1 │Pachete software pentru graficã
48323000-8 │Pachete software de fabricaţie asistatã de calculator (CAM)
48324000-5 │Pachete software pentru generarea graficelor
48325000-2 │Pachete software pentru creare de formulare
48326000-9 │Pachete software de cartografie
48326100-0 │Sistem de cartografie digitalã
48327000-6 │Pachete software pentru desen şi picturã
48328000-3 │Pachete software de prelucrare a imaginilor
48329000-0 │Sistem de prelucrare a imaginilor şi de arhivare
48330000-0 │Pachete software de planificare şi productivitate
48331000-7 │Pachete software pentru gestionarea proiectelor
48332000-4 │Pachete software de planificare
48333000-1 │Pachete software pentru gestionarea contactelor
48400000-2 │Pachete software pentru tranzacţii comerciale şi personale
48410000-5 │Pachete software de gestionare a investiţiilor şi pregãtire
│a declaraţiilor fiscale
48411000-2 │Pachete software de gestionare a investiţiilor
48412000-9 │Pachete software de pregãtire a declaraţiilor fiscale
48420000-8 │Pachete software şi suite de pachete software de gestionare
│a instalaţiilor
48421000-5 │Pachete software de gestionare a instalaţiilor
48422000-2 │Suite de pachete software
48430000-1 │Pachete software de gestionare a inventarelor
48440000-4 │Pachete software de analizã financiarã şi contabilitate
48441000-1 │Pachete software de analizã financiarã
48442000-8 │Pachete software pentru sisteme financiare
48443000-5 │Pachete software pentru contabilitate
48444000-2 │Sistem de contabilitate
48444100-3 │Sistem de facturare
48445000-9 │Pachete software de management al relaţiilor cu clienţii
48450000-7 │Pachete software de contabilizare a timpului sau pentru resurse
│umane
48451000-4 │Pachete software de planificare a resurselor întreprinderii
48460000-0 │Pachete software analitice, ştiinţifice, matematice sau
│previzionale
48461000-7 │Pachete software analitice sau ştiinţifice
48462000-4 │Pachete software matematice sau previzionale
48463000-1 │Pachete software pentru statistici
48470000-3 │Pachete software pentru licitaţii
48480000-6 │Pachete software pentru vânzãri, marketing şi informaţii
│de afaceri
48481000-3 │Pachete software pentru vânzãri sau marketing
48482000-0 │Pachete software pentru informaţii de afaceri
48490000-9 │Pachete software de achiziţii publice
48500000-3 │Pachete software de comunicaţii şi multimedia
48510000-6 │Pachete software de comunicaţii
48511000-3 │Pachete software de comunicaţii electronice
48512000-0 │Pachete software de rãspuns vocal interactiv
48513000-7 │Pachete software pentru modem
48514000-4 │Pachete software pentru acces la distanţã
48515000-1 │Pachete software pentru videoconferinţe
48516000-8 │Pachete software pentru schimburi
48517000-5 │Pachete software IT
48518000-2 │Pachete software pentru emulaţii
48519000-9 │Pachete software de gestionare a memoriei
48520000-9 │Pachete software multimedia
48521000-6 │Pachete software de muzicã sau editare audio
48522000-3 │Pachete software pentru tastaturi virtuale
48600000-4 │Pachete software pentru baze de date şi operare
48610000-7 │Sisteme de baze de date
48611000-4 │Pachete software pentru baze de date
48612000-1 │Sistem de gestiune a bazelor de date
48613000-8 │Gestionare electronicã a datelor (GED)
48614000-5 │Sistem de introducere a datelor
48620000-0 │Sisteme de operare
48621000-7 │Pachete software pentru sisteme de operare pentru mainframe
48622000-4 │Pachete software pentru sisteme de operare pentru minicomputere
48623000-1 │Pachete software pentru sisteme de operare pentru microcomputere
48624000-8 │Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere
│personale (PC)
48625000-5 │Sisteme de operare pentru sisteme deschise
48626000-2 │Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cluster)
48627000-9 │Pachete software pentru sisteme de operare în timp real
48628000-9 │Magistralã Micro Channel
48700000-5 │Utilitare pentru pachete software
48710000-8 │Pachete software pentru copii de siguranţã (backup) sau recuperare
48720000-1 │Pachete software pentru coduri de bare
48730000-4 │Pachete software de securitate
48731000-1 │Pachete software pentru securitatea fişierelor
48732000-8 │Pachete software pentru securitatea datelor
48740000-7 │Pachete software de traducere în limbi strãine
48750000-0 │Pachete software de încãrcare a mediilor de stocare
48760000-3 │Pachete software de protecţie antivirus
48761000-0 │Pachete software antivirus
48770000-6 │Pachete software utilitare generale, de comprimare şi de tipãrire
48771000-3 │Pachete software utilitare generale
48772000-0 │Utilitare de comprimare
48773000-7 │Pachete software utilitare de tipãrire
48773100-8 │Pachete software pentru tipãrit în sistem "coadã de aşteptare"
48780000-9 │Pachete software pentru managementul sistemelor, al stocãrii şi
│al conţinutului
48781000-6 │Pachete software pentru managementul sistemelor
48782000-3 │Pachete software pentru managementul stocãrii
48783000-0 │Pachete software pentru managementul conţinutului
48790000-2 │Pachete software de verificare a versiunilor
48800000-6 │Sisteme de informare şi servere
48810000-9 │Sisteme de informare
48811000-6 │Sisteme de poştã electronicã
48812000-3 │Sisteme de informare în domeniul financiar
48813000-0 │Sisteme de informare a pasagerilor
48813100-1 │Tabele electronice
48813200-2 │Sistem de informare în timp real a pasagerilor
48814000-7 │Sistem de informare în domeniul medical
48814100-8 │Sistem de informare în domeniul asistenţei medicale
48814200-9 │Sistem de administrare a pacienţilor
48814300-0 │Sistem de gestiune a sãlilor de operaţie
48814400-1 │Sistem de informare pentru clinici
48814500-2 │Sistem de administrare a pacienţilor de tip Casemix
48820000-2 │Servere
48821000-9 │Servere de reţea
48822000-6 │Servere pentru calculatoare
48823000-3 │Servere de fişiere
48824000-0 │Servere pentru imprimante
48825000-7 │Servere web
48900000-7 │Diverse pachete software şi sisteme informatice
48910000-0 │Pachete software pentru jocuri pe calculator, jocuri pentru copii
│şi screen savere
48911000-7 │Pachete software pentru jocuri pe calculator
48912000-4 │Jocuri pentru copii
48913000-1 │Screen savere
48920000-3 │Pachete software de biroticã
48921000-0 │Sisteme de automatizare
48930000-6 │Pachete software de formare profesionalã şi divertisment
48931000-3 │Pachete software de formare profesionalã
48932000-0 │Pachete software de divertisment
48940000-9 │Pachete software pentru crearea de modele şi calendare
48941000-6 │Pachete software pentru crearea de modele
48942000-3 │Pachete software pentru calendare
48950000-2 │Sisteme de localizare a navelor şi de sonorizare
48951000-9 │Sistem de localizare a navelor
48952000-6 │Sistem de sonorizare
48960000-5 │Drivere şi pachete software pentru sisteme
48961000-2 │Drivere pentru Ethernet
48962000-9 │Drivere pentru plãci grafice
48970000-8 │Pachete software pentru tipãrire
48971000-5 │Pachete software de creare de agende telefonice
48972000-2 │Pachete software de editare de etichete
48980000-1 │Limbaje şi instrumente de programare
48981000-8 │Pachete software de compilare
48982000-5 │Pachete software pentru gestionarea configuraţiilor
48983000-2 │Pachete software de dezvoltare
48984000-9 │Instrumente de interfaţã graficã pentru utilizator (GUI)
48985000-6 │Limbaje de programare
48986000-3 │Pachete software de testare a programelor
48987000-0 │Pachete software de depanare (debugging)
48990000-4 │Pachete software pentru foi de calcul şi de îmbunãtãţire
48991000-1 │Pachete software pentru foi de calcul
50000000-5 │Servicii de reparare şi întreţinere
50100000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi
│a echipamentelor aferente şi servicii conexe
50110000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi
│a echipamentelor conexe
50111000-6 │Servicii de gestionare, de reparare şi de întreţinere a parcurilor
│de vehicule
50111100-7 │Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
50111110-0 │Servicii de asistenţã pentru parcurile de vehicule
50112000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor
50112100-4 │Servicii de reparare a automobilelor
50112110-7 │Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
50112111-4 │Servicii de reparare a caroseriilor
50112120-0 │Servicii de înlocuire a parbrizelor
50112200-5 │Servicii de întreţinere a automobilelor
50112300-6 │Servicii de spãlare a automobilelor şi servicii similare
50113000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autobuzelor
50113100-1 │Servicii de reparare a autobuzelor
50113200-2 │Servicii de întreţinere a autobuzelor
50114000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
50114100-8 │Servicii de reparare a camioanelor
50114200-9 │Servicii de întreţinere a camioanelor
50115000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motocicletelor
50115100-5 │Servicii de reparare a motocicletelor
50115200-6 │Servicii de întreţinere a motocicletelor
50116000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pieselor speciale pentru
│vehicule
50116100-2 │Servicii de reparare a sistemelor electrice
50116200-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor pentru vehicule
│şi a pieselor pentru frâne
50116300-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de viteze
│pentru vehicule
50116400-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor de vehicule
50116500-6 │Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare
50116510-9 │Servicii de reşapare de pneuri
50116600-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a demaroarelor
50117000-8 │Servicii de conversie şi de recondiţionare a vehiculelor
50117100-9 │Servicii de conversie a autovehiculelor
50117200-0 │Servicii de conversie a ambulanţelor
50117300-1 │Servicii de condiţionare a vehiculelor
50118000-5 │Servicii de asistenţã rutierã
50118100-6 │Servicii de depanare a vehiculelor
50118110-9 │Servicii de remorcare a vehiculelor
50118200-7 │Servicii de depanare a vehiculelor comerciale
50118300-8 │Servicii de depanare a autobuzelor
50118400-9 │Servicii de depanare a autovehiculelor
50118500-0 │Servicii de depanare a motocicletelor
50190000-3 │Demolare a vehiculelor
50200000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru
│mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier şi maritim
50210000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru
│aeronave şi pentru alte echipamente
50211000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor
50211100-8 │Servicii de întreţinere a aeronavelor
50211200-9 │Servicii de reparare a aeronavelor
50211210-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor de aeronave
50211211-9 │Servicii de întreţinere a motoarelor de aeronave
50211212-6 │Servicii de reparare a motoarelor de aeronave
50211300-0 │Servicii de recondiţionare a aeronavelor
50211310-3 │Servicii de recondiţionare a motoarelor de aeronave
50212000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor
50220000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru
│transportul feroviar şi pentru alte echipamente
50221000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a locomotivelor
50221100-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de transmisie
│ale locomotivelor
50221200-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor
│de locomotive
50221300-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a osiilor montate cu roţi
│la locomotive
50221400-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor şi a pieselor
│pentru frâne de locomotive
50222000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
50222100-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a amortizoarelor
50223000-4 │Servicii de recondiţionare a locomotivelor
50224000-1 │Servicii de recondiţionare a materialului rulant
50224100-2 │Servicii de recondiţionare a scaunelor pentru materialul rulant
50224200-3 │Servicii de recondiţionare a vagoanelor de cãlãtori
50225000-8 │Servicii de întreţinere a liniilor de cãi ferate
50229000-6 │Demolare de material rulant
50230000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru
│transportul rutier şi pentru alte echipamente
50232000-0 │Servicii de întreţinere a instalaţiilor de iluminare publicã şi
│a semafoarelor
50232100-1 │Servicii de întreţinere a iluminatului public
50232110-4 │Recondiţionarea instalaţiilor de iluminare publicã
50232200-2 │Servicii de întreţinere a semafoarelor
50240000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru
│transportul maritim şi pentru alte echipamente
50241000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor
50241100-7 │Servicii de reparare a navelor
50241200-8 │Servicii de reparare a feriboturilor
50242000-3 │Servicii de conversie a navelor
50243000-0 │Servicii de demolare de nave
50244000-7 │Servicii de recondiţionare a navelor sau a ambarcaţiunilor
50245000-4 │Servicii de modernizare a navelor
50246000-1 │Servicii de întreţinere a echipamentului portuar
50246100-2 │Servicii de doc uscat
50246200-3 │Servicii de întreţinere a geamandurilor
50246300-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a structurilor plutitoare
50246400-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a platformelor plutitoare
50300000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru
│computere personale, pentru echipament de biroticã, pentru
│echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
50310000-1 │Repararea şi întreţinerea maşinilor de birou
50311000-8 │Repararea şi întreţinerea maşinilor contabile de birou
50311400-2 │Repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a maşinilor contabile
50312000-5 │Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic
50312100-6 │Repararea şi întreţinerea unitãţilor centrale de procesare
50312110-9 │Întreţinerea unitãţilor centrale de procesare
50312120-2 │Repararea unitãţilor centrale de procesare
50312200-7 │Repararea şi întreţinerea minicomputerelor
50312210-0 │Întreţinerea minicomputerelor
50312220-3 │Repararea minicomputerelor
50312300-8 │Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date
50312310-1 │Întreţinerea echipamentului de reţea de date
50312320-4 │Repararea echipamentului de reţea de date
50312400-9 │Repararea şi întreţinerea microcomputerelor
50312410-2 │Întreţinerea microcomputerelor
50312420-5 │Repararea microcomputerelor
50312600-1 │Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de tehnologie
│a informaţiei
50312610-4 │Întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50312620-7 │Repararea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50313000-2 │Repararea şi întreţinerea echipamentului de reprografie
50313100-3 │Servicii de reparare a fotocopiatoarelor
50313200-4 │Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor
50314000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor
50315000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a roboţilor telefonici
50316000-3 │Întreţinerea şi repararea distribuitoarelor automate de bilete
50317000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor de validare
│a biletelor
50320000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale
50321000-1 │Servicii de reparare a computerelor personale
50322000-8 │Servicii de întreţinere a computerelor personale
50323000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor informatice
50323100-6 │Servicii de întreţinere a perifericelor informatice
50323200-7 │Servicii de reparare a perifericelor informatice
50324000-2 │Servicii de asistenţã pentru computere personale
50324100-3 │Servicii de întreţinere a sistemelor
50324200-4 │Servicii de întreţinere preventivã
50330000-7 │Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
50331000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a liniilor
│de telecomunicaţii
50332000-1 │Servicii de întreţinere a infrastructurilor de telecomunicaţii
50333000-8 │Servicii de întreţinere a echipamentului de radiocomunicaţii
50333100-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţãtoarelor radio
50333200-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor
│de radiotelefonie
50334000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de telefonie sau de telegrafie prin fir
50334100-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de telefonie prin fir
50334110-9 │Servicii de întreţinere a reţelei telefonice
50334120-2 │Servicii de modernizare a centralelor telefonice interne
50334130-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor telefonice
│interne
50334140-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor telefonice
50334200-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de telegrafie prin fir
50334300-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telex
│prin fir
50334400-9 │Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii
50340000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│audiovizual şi optic
50341000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de televiziune
50341100-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de videotext
50341200-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţãtoarelor
│de televiziune
50342000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audio
50343000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
50344000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului optic
50344100-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului fotografic
50344200-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│cinematografic
50400000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
│şi de precizie
50410000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de mãsurare,
│de testare şi de control
50411000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de mãsurare
50411100-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de apã
50411200-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de gaz
50411300-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de energie
│electricã
50411400-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a tahometrelor
50411500-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor
│industriale de mãsurare a timpului
50412000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de testare
50413000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de control
50413100-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de detectare a gazului
50413200-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de stingere a incendiilor
50420000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
│şi chirurgical
50421000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
50421100-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a scaunelor cu rotile
50421200-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
50422000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│chirurgical
50430000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de precizie
50431000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor
50432000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasornicelor
50433000-9 │Servicii de calibrare
50500000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor,
│a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor
50510000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor,
│a robinetelor şi a containerelor de metal
50511000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor
50511100-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid
50511200-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de gaz
50512000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vanelor
50513000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a robinetelor
50514000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a containerelor de metal
50514100-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cisternelor
50514200-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a rezervoarelor
50514300-4 │Servicii de reparare a manşoanelor
50530000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
50531000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor neelectrice
50531100-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a boilerelor
50531200-8 │Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz
50531300-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a compresoarelor
50531400-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor
50531500-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor derrick
50531510-4 │Servicii de demontare a macaralelor derrick
50532000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor
│electrice şi a echipamentului conex
50532100-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor electrice
50532200-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor
50532300-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor
50532400-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de distribuţie electricã
50600000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a materialelor
│de securitate şi apãrare
50610000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de securitate
50620000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi
│a muniţiei
50630000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor militare
50640000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor de rãzboi
50650000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor militare,
│a proiectilelor şi a navelor spaţiale
50660000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor electronice
│militare
50700000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor
│de construcţii
50710000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice
│şi mecanice de construcţii
50711000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice
│de construcţii
50712000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor mecanice
│de construcţii
50720000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a încãlzirii centrale
50721000-5 │Recondiţionarea instalaţiilor de încãlzire
50730000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare
50740000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a scãrilor rulante
50750000-7 │Servicii de întreţinere a ascensoarelor
50760000-0 │Repararea şi întreţinerea toaletelor publice
50800000-3 │Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
50810000-6 │Servicii de reparare a bijuteriilor
50820000-9 │Servicii de reparare a articolelor din piele
50821000-6 │Servicii de reparare de cizme
50822000-3 │Servicii de reparare de încãlţãminte
50830000-2 │Servicii de reparare de îmbrãcãminte şi de articole textile
50840000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi
│a sistemelor de armament
50841000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc
50842000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor de armament
50850000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a mobilierului
50860000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale
50870000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru
│terenurile de joacã
50880000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier
│şi pentru restaurante
50881000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier
50882000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru
│restaurante
50883000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│de catering
50884000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de camping
51000000-9 │Servicii de instalare (cu excepţia programelor software)
51100000-3 │Servicii de instalare a echipamentului electric şi mecanic
51110000-6 │Servicii de instalare a echipamentului electric
51111000-3 │Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare şi
│de transformatoare
51111100-4 │Servicii de instalare de motoare electrice
51111200-5 │Servicii de instalare de generatoare
51111300-6 │Servicii de instalare de transformatoare
51112000-0 │Servicii de instalare de echipament de distribuţie şi de comandã
│a energiei electrice
51112100-1 │Servicii de instalare de echipament de distribuţie a energiei
│electrice
51112200-2 │Servicii de instalare de echipament de comandã a energiei
│electrice
51120000-9 │Servicii de instalare de echipament mecanic
51121000-6 │Servicii de instalare a echipamentului de fitness
51122000-3 │Servicii de instalare de stâlpi de steag
51130000-2 │Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de turbine,
│de compresoare şi de arzãtoare
51131000-9 │Servicii de instalare de generatoare cu aburi
51133000-3 │Servicii de instalare de turbine
51133100-4 │Servicii de instalare de turbine cu gaz
51134000-0 │Servicii de instalare de compresoare
51135000-7 │Servicii de instalare de cuptoare
51135100-8 │Servicii de instalare de arzãtoare
51135110-1 │Servicii de instalare de incineratoare de deşeuri
51140000-5 │Servicii de instalare de motoare
51141000-2 │Servicii de instalare de motoare cu benzinã
51142000-9 │Servicii de instalare de motoare diesel
51143000-6 │Servicii de instalare de motoare feroviare
51144000-3 │Servicii de instalare de motoare de vehicule
51145000-0 │Servicii de instalare de motoare de nave
51146000-7 │Servicii de instalare de motoare de aeronave
51200000-4 │Servicii de instalare de echipament de mãsurat, de control,
│de testare şi de navigare
51210000-7 │Servicii de instalare de echipament de mãsurat
51211000-4 │Servicii de instalare de echipament de mãsurare a timpului
51212000-1 │Servicii de instalare de echipament de înregistrare a timpului
51213000-8 │Servicii de instalare de echipament de pontaj
51214000-5 │Servicii de instalare de echipamente pentru ceasuri de parcare
51215000-2 │Servicii de instalare de echipament meteorologic
51216000-9 │Servicii de instalare de echipament de geologie
51220000-0 │Servicii de instalare de echipament de control
51221000-7 │Servicii de instalare de aparate automate de înregistrare pentru
│aeroporturi (check-in)
51230000-3 │Servicii de instalare de echipament de testare
51240000-6 │Servicii de instalare de echipament de navigaţie
51300000-5 │Servicii de instalare de echipament de comunicaţii
51310000-8 │Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio
│şi video
51311000-5 │Servicii de instalare de echipament radio
51312000-2 │Servicii de instalare de echipament de televiziune
51313000-9 │Servicii de instalare de echipament audio
51314000-6 │Servicii de instalare de echipament video
51320000-1 │Servicii de instalare de emiţãtoare radio şi de televiziune
51321000-8 │Servicii de instalare de emiţãtoare radio
51322000-5 │Servicii de instalare de emiţãtoare de televiziune
51330000-4 │Servicii de instalare de aparate de radiotelefonie
51340000-7 │Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir
51350000-0 │Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir
51400000-6 │Servicii de instalare de echipament medical şi chirurgical
51410000-9 │Servicii de instalare de echipament medical
51411000-6 │Servicii de instalare de echipament de imagisticã
51412000-3 │Servicii de instalare de echipament dentar şi de subspecialitate
51413000-0 │Servicii de instalare de echipament de radioterapie
51414000-7 │Servicii de instalare de echipament de mecanoterapie
51415000-4 │Servicii de instalare de echipament de electroterapie
51416000-1 │Servicii de instalare de echipament de fizioterapie
51420000-2 │Servicii de instalare de echipament chirurgical
51430000-5 │Servicii de instalare de echipament de laborator
51500000-7 │Servicii de instalare de echipamente şi utilaje
51510000-0 │Servicii de instalare de utilaje şi de echipament de uz general
51511000-7 │Servicii de instalare de echipament de ridicare şi de manipulare,
│cu excepţia ascensoarelor şi a scãrilor rulante
51511100-8 │Servicii de instalare de echipament de ridicare
51511110-1 │Servicii de instalare de macarale
51511200-9 │Servicii de instalare de echipament de manipulare
51511300-0 │Servicii de instalare de nacele de curãţare a faţadelor
51511400-1 │Servicii de instalare de sisteme speciale de transport
51514000-8 │Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general
51514100-9 │Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau
│de purificare a lichidelor
51514110-2 │Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau
│de purificare a apei
51520000-3 │Servicii de instalare de utilaje agricole şi forestiere
51521000-0 │Servicii de instalare de utilaje agricole
51522000-7 │Servicii de instalare de utilaje forestiere
51530000-6 │Servicii de instalare de maşini-unelte
51540000-9 │Servicii de instalare de utilaje şi de echipament cu utilizare
│specialã
51541000-6 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria minierã,
│extractivã, de construcţii şi metalurgicã
51541100-7 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria minierã
51541200-8 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria extractivã
51541300-9 │Servicii de instalare de utilaje de construcţii
51541400-0 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria metalurgicã
51542000-3 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor,
│a bãuturilor şi a tutunului
51542100-4 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor
51542200-5 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a bãuturilor
51542300-6 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a tutunului
51543000-0 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor
│textile, a îmbrãcãmintei şi a pielii
51543100-1 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor
│textile
51543200-2 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea îmbrãcãmintei
51543300-3 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea pielii
51543400-4 │Servicii de instalare de maşini de spãlat, de maşini de curãţare
│uscatã şi de maşini de uscat pentru rufe
51544000-7 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei şi
│a cartonului
51544100-8 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei
51544200-9 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea cartonului
51545000-4 │Servicii de instalare de cutii poştale stradale
51550000-2 │Servicii de instalare de sisteme de armament
51600000-8 │Servicii de instalare de computere şi de echipament de biroticã
51610000-1 │Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare
│a informaţiilor
51611000-8 │Servicii de instalare de computere
51611100-9 │Servicii de instalare de hardware
51611110-2 │Servicii de instalare de ecrane sau tabele de afişare în timp
│real a plecãrilor şi sosirilor în aeroporturi
51611120-5 │Servicii de instalare de ecrane sau tabele de afişare în timp
│real a plecãrilor şi sosirilor în gãri
51612000-5 │Servicii de instalare de echipament de procesare a informaţiilor
51620000-4 │Servicii de instalare de echipament de biroticã
51700000-9 │Servicii de instalare de echipamente de protecţie împotriva
│incendiilor
51800000-0 │Servicii de instalare de containere de metal
51810000-3 │Servicii de instalare de cisterne
51820000-6 │Servicii de instalare de rezervoare
51900000-1 │Servicii de instalare de sisteme de orientare şi control
55000000-0 │Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amãnuntul
55100000-1 │Servicii hoteliere
55110000-4 │Servicii de cazare la hotel
55120000-7 │Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55130000-0 │Alte servicii hoteliere
55200000-2 │Campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea hotelierã
55210000-5 │Servicii de cazare în cãmine pentru tineri
55220000-8 │Servicii de cazare în camping
55221000-5 │Servicii de cazare în spaţii pentru rulote
55240000-4 │Servicii de centre de vacanţã şi de case de vacanţã
55241000-1 │Servicii de centre de vacanţã
55242000-8 │Servicii de case de vacanţã
55243000-5 │Servicii de tabere de copii
55250000-7 │Servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe termen scurt
55260000-0 │Servicii de vagoane de dormit
55270000-3 │Servicii prestate de pensiuni care oferã cazare cu mic dejun
│inclus
55300000-3 │Servicii de restaurant şi de servire a mâncãrii
55310000-6 │Servicii de restaurant cu ospãtari
55311000-3 │Servicii de restaurant cu ospãtari cu clientelã restrânsã
55312000-0 │Servicii de restaurant cu ospãtari fãrã restricţii de acces
55320000-9 │Servicii de distribuire a mâncãrii
55321000-6 │Servicii de preparare a mâncãrii
55322000-3 │Servicii de gãtire a mâncãrii
55330000-2 │Servicii de cafenea
55400000-4 │Servicii de servire a bãuturilor
55410000-7 │Servicii de gestionare a barurilor
55500000-5 │Servicii de cantinã şi servicii de catering
55510000-8 │Servicii de cantinã
55511000-5 │Servicii de cantinã şi alte servicii de cafenea cu clientelã
│restrânsã
55512000-2 │Servicii de gestionare a cantinelor
55520000-1 │Servicii de catering
55521000-8 │Servicii de catering la domiciliu
55521100-9 │Servicii de livrare a mâncãrii la domiciliu
55521200-0 │Servicii de livrare a mâncãrii
55522000-5 │Servicii de catering pentru societãţi de transport
55523000-2 │Servicii de catering pentru alte societãţi sau instituţii
55523100-3 │Servicii de restaurant pentru şcoli
55524000-9 │Servicii de catering pentru şcoli
55900000-9 │Servicii de vânzare cu amãnuntul
60000000-8 │Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
60100000-9 │Servicii de transport rutier
60112000-6*1)│Servicii de transport rutier public
60120000-5 │Servicii de taxi
60130000-8*1)│Servicii de transport rutier specializat de pasageri
60140000-1*1)│Transport de pasageri ocazional
60150000-4 │Transport de pasageri cu vehicule trase de animale
60160000-7 │Transport poştal rutier
60161000-4 │Servicii de transport de colete
60170000-0 │Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer
60171000-7 │Închiriere de autoturisme particulare cu şofer
60172000-4 │Închiriere de autobuze şi de autocare cu şofer
60180000-3 │Închiriere de vehicule de transport de mãrfuri cu şofer
60181000-0 │Închiriere de camioane cu şofer
60182000-7 │Închiriere de vehicule industriale cu şofer
60183000-4 │Închiriere de camionete cu şofer
60200000-0*1)│Servicii de transport feroviar
60210000-3*1)│Servicii de transport feroviar public
60220000-6 │Transport feroviar poştal
60300000-1 │Servicii de transport prin conducte
60400000-2 │Servicii de transport aerian
60410000-5 │Servicii de transport aerian pe bazã de grafic
60411000-2 │Servicii de curierat aerian pe bazã de grafic
60420000-8 │Servicii de transport aerian ocazional
60421000-5 │Servicii de curierat aerian ocazional
60423000-9 │Servicii de transport aerian tip charter
60424000-6 │Închiriere de echipament de transport aerian cu echipaj
60424100-7 │Închiriere de aeronave cu echipaj
60424110-0 │Închiriere de aeronave cu aripã fixã cu echipaj
60424120-3 │Închiriere de elicoptere cu echipaj
60440000-4 │Servicii aeriene şi servicii conexe
60441000-1 │Servicii de pulverizare aerianã
60442000-8 │Servicii de combatere aerianã a incendiilor din pãduri
60443000-5 │Servicii de transport aerian pentru acordarea ajutorului
60443100-6 │Servicii de salvare aeromaritimã
60444000-2 │Servicii de exploatare a aeronavelor
60444100-3 │Servicii de pilotaj
60445000-9 │Servicii de exploatare a avioanelor
60500000-3 │Servicii de transport spaţial
60510000-6 │Servicii de lansare de sateliţi
60520000-9 │Servicii de încãrcãturi utile experimentale
60600000-4 │Servicii de transport naval
60610000-7 │Servicii de transport cu feribotul
60620000-0 │Transport naval poştal
60630000-3 │Servicii de nave de pozat cabluri
60640000-6 │Transport maritim de mãrfuri
60650000-9 │Închiriere de echipament de transport naval cu echipaj
60651000-6 │Închiriere de nave cu echipaj
60651100-7 │Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie maritimã
60651200-8 │Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie internã
60651300-9 │Servicii de nave antipoluare
60651400-0 │Servicii de nave transportoare de încãrcãturã grea
60651500-1 │Servicii de nave de ajutor
60651600-2 │Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
60653000-0 │Închiriere de ambarcaţiuni cu echipaj
63000000-9 │Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii
│de turism
63100000-0 │Servicii de manipulare şi de depozitare a încãrcãturilor
63110000-3 │Servicii de manipulare a încãrcãturilor
63111000-0 │Servicii de manipulare a containerelor
63112000-7 │Servicii de manipulare a bagajelor
63112100-8 │Servicii de manipulare a bagajelor pasagerilor
63112110-1 │Servicii de grupare a bagajelor
63120000-6 │Servicii de depozitare şi de antrepozitare
63121000-3 │Servicii de depozitare şi de recuperare
63121100-4 │Servicii de depozitare
63121110-7 │Servicii de depozitare a gazului
63122000-0 │Servicii de antrepozitare
63500000-4 │Servicii de agenţii de turism, de ghizi turistici şi de asistenţã
│turisticã
63510000-7 │Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe
63511000-4 │Organizare de voiajuri cu servicii complete
63512000-1 │Vânzare de bilete de cãlãtorie şi servicii de voiaj cu servicii
│complete
63513000-8 │Servicii de informare turisticã
63514000-5 │Servicii de ghizi turistici
63515000-2 │Servicii de turism
63516000-9 │Servicii de gestionare a voiajelor
63520000-0 │Servicii de agenţii de transport
63521000-7 │Servicii de agenţii de transport de mãrfuri
63522000-4 │Servicii de brokeraj maritim
63523000-1 │Servicii de agenţii portuare şi de expediere
63524000-8 │Servicii de pregãtire a documentelor de transport
63700000-6 │Servicii anexe pentru transportul terestru, naval şi aerian
63710000-9 │Servicii anexe pentru transportul terestru
63711000-6 │Servicii anexe pentru transportul feroviar
63711100-7 │Servicii de monitorizare a trenurilor
63711200-8 │Servicii de ateliere mobile
63712000-3 │Servicii anexe pentru transportul rutier
63712100-4 │Servicii de autogarã
63712200-5 │Servicii de exploatare a autostrãzilor
63712210-8 │Servicii de taxã de autostradã
63712300-6 │Servicii de exploatare a podurilor şi a tunelurilor
63712310-9 │Servicii de exploatare a podurilor
63712311-6 │Servicii de taxã de pod
63712320-2 │Servicii de exploatare a tunelurilor
63712321-9 │Servicii de taxare la intrarea în tunel
63712400-7 │Servicii de parcare
63712500-8 │Servicii de poduri-basculã
63712600-9 │Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor
63712700-0 │Servicii de control al traficului
63712710-3 │Servicii de monitorizare a traficului
63720000-2 │Servicii anexe pentru transportul naval
63721000-9 │Servicii de exploatare a porturilor şi a cãilor navigabile şi
│servicii conexe
63721100-0 │Servicii de încãrcare în buncãre
63721200-1 │Servicii de exploatare a porturilor
63721300-2 │Servicii de exploatare a cãilor navigabile
63721400-3 │Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
63721500-4 │Servicii de exploatare a terminalelor de pasageri
63722000-6 │Servicii de pilotare a navelor
63723000-3 │Servicii de acostare
63724000-0 │Servicii de navigaţie
63724100-1 │Servicii de poziţionare pe mare
63724110-4 │Servicii de poziţionare a farurilor plutitoare
63724200-2 │Servicii de faruri plutitoare
63724300-3 │Servicii de poziţionare a geamandurilor
63724310-6 │Servicii de balizaj
63724400-4 │Servicii de faruri
63725000-7 │Servicii de salvare şi de ranfluare
63725100-8 │Servicii de salvare a navelor
63725200-9 │Servicii de nave de salvare
63725300-0 │Servicii de ranfluare a navelor
63726000-4 │Diverse servicii de asistenţã pentru transportul naval
63726100-5 │Servicii de înregistrare a navelor
63726200-6 │Servicii navale de spargere a gheţii
63726300-7 │Servicii de depozitare pe nave
63726400-8 │Servicii de navlosire a navelor
63726500-9 │Servicii de dezarmare a navelor
63726600-0 │Servicii de exploatare a navelor
63726610-3 │Servicii de lansare la apã a navelor
63726620-6 │Servicii de vehicule cu comandã de la distanţã
63726700-1 │Servicii de nave de pescuit
63726800-2 │Servicii de nave de cercetare
63726900-3 │Servicii de ancorare
63727000-1 │Servicii de remorcare şi de împingere a navelor
63727100-2 │Servicii de remorcare
63727200-3 │Servicii de împingere
63730000-5 │Servicii anexe pentru transportul aerian
63731000-2 │Servicii de exploatare a aeroporturilor
63731100-3 │Servicii de coordonare a sloturilor orare pe aeroporturi
63732000-9 │Servicii de control al traficului aerian
63733000-6 │Servicii de alimentare cu combustibil a aeronavelor
63734000-3 │Servicii de hangar
64000000-6 │Servicii poştale şi de telecomunicaţii
64100000-7 │Servicii poştale şi de curierat
64110000-0 │Servicii poştale
64111000-7 │Servicii poştale de distribuire a ziarelor şi a periodicelor
64112000-4 │Servicii poştale de distribuire a corespondenţei
64113000-1 │Servicii poştale de distribuire a coletelor
64114000-8 │Servicii de ghişee de oficii poştale
64115000-5 │Închiriere de cutii poştale
64116000-2 │Servicii post-restant
64120000-3 │Servicii de curierat
64121000-0 │Servicii de curierat multimodal
64121100-1 │Servicii de distribuire a corespondenţei
64121200-2 │Servicii de livrare a pachetelor
64122000-7 │Servicii de curierat şi de mesagerie internã în birouri
64200000-8 │Servicii de telecomunicaţii
64210000-1 │Servicii de telefonie şi de transmisie de date
64211000-8 │Servicii de telefonie publicã
64211100-9 │Servicii telefonice locale
64211200-0 │Servicii telefonice interurbane
64212000-5 │Servicii de telefonie mobilã
64212100-6 │Servicii SMS (Short Message Service - Serviciu de mesaje scurte)
64212200-7 │Servicii EMS (Enhanced Messaging Service - Serviciu de mesaje
│îmbunãtãţite)
64212300-8 │Servicii MMS (Multimedia Message Service - Serviciu de mesaje
│multimedia)
64212400-9 │Servicii WAP (Wireless Application Protocol - Protocol
│de aplicaţii fãrã fir)
64212500-0 │Servicii GPRS (General Packet Radio Services - Servicii generale
│de radiocomunicaţii în pachete)
64212600-1 │Servicii EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution - Viteze
│de transfer de date îmbunãtãţite pentru evoluţia globalã)
64212700-2 │Servicii UMTS (Universal Mobile Telephone System - Sistem
│universal de telecomunicaţii mobile)
64212800-3 │Servicii de furnizare de telefoane publice
64212900-4 │Servicii de furnizare de cartele telefonice preplãtite
64213000-2 │Servicii de reţele telefonice comerciale partajate
64214000-9 │Servicii de reţele telefonice comerciale specializate
64214100-0 │Servicii de închiriere de circuite prin satelit
64214200-1 │Servicii de comutatoare telefonice
64214400-3 │Închiriere de linii terestre de comunicaţii
64215000-6 │Servicii de telefonie IP
64216000-3 │Servicii de mesagerie şi de informare electronice
64216100-4 │Servicii de mesagerie electronicã
64216110-7 │Servicii de schimb de date electronice
64216120-0 │Servicii de poştã electronicã
64216130-3 │Servicii de telex
64216140-6 │Servicii de telegrafie
64216200-5 │Servicii de informare electronicã
64216210-8 │Servicii de informare cu valoare adãugatã
64216300-6 │Servicii de teletext
64220000-4 │Servicii de telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor telefonice
│şi de transmisie de date
64221000-1 │Servicii de interconexiune
64222000-8 │Servicii de telelucru
64223000-5 │Servicii de radiomesagerie
64224000-2 │Servicii de teleconferinţã
64225000-9 │Servicii de telecomunicaţii aer-sol
64226000-6 │Servicii telematice
64227000-3 │Servicii de telecomunicaţii integrate
64228000-0*2)│Servicii de transmisie de programe de radio şi de televiziune
64228100-1*2)│Transmisie de programe de televiziune
64228200-2*2)│Transmisie de programe radio
65000000-3 │Utilitãţi publice
65100000-4 │Distribuţie de apã şi servicii conexe
65110000-7 │Distribuţie de apã
65111000-4 │Distribuţie de apã potabilã
65120000-0 │Exploatarea unei staţii de epurare a apei
65121000-7 │Servicii de demineralizare a apei
65122000-0 │Servicii de desalinizare a apei
65123000-3 │Servicii de dedurizare a apei
65130000-3 │Exploatarea sistemului de alimentare cu apã
65200000-5 │Distribuţie de gaz şi servicii conexe
65210000-8 │Distribuţie de gaz
65300000-6 │Distribuţie de energie electricã şi servicii conexe
65310000-9 │Distribuţie de energie electricã
65320000-2 │Exploatarea instalaţiilor electrice
65400000-7 │Alte surse de alimentare şi de distribuţie a energiei electrice
65410000-0 │Exploatare a unei centrale electrice
65500000-8 │Servicii de citire a contoarelor
66000000-0 │Servicii financiare şi de asigurare
66100000-1*3)│Servicii bancare şi de investiţii
66110000-4*3)│Servicii bancare
66111000-1*3)│Servicii de bãnci centrale
66112000-8*3)│Servicii de depozite
66113000-5*3)│Servicii de acordare de credit
66113100-6*3)│Servicii de acordare de microcredite
66114000-2*3)│Servicii de leasing financiar
66115000-9*3)│Servicii de viramente internaţionale
66120000-7*3)│Servicii bancare de investiţii şi servicii conexe
66121000-4*3)│Servicii de fuziuni şi achiziţii
66122000-1*3)│Servicii de finanţare a societãţilor şi de capital de risc
66130000-0*3)│Servicii de brokeraj şi servicii conexe titlurilor şi mãrfurilor
66131000-7*3)│Servicii de brokeraj de titluri
66131100-8*3)│Servicii de investiţii ale fondurilor de pensii
66132000-4*3)│Servicii de brokeraj de mãrfuri
66133000-1*3)│Servicii de tratament şi de compensare
66140000-3*3)│Servicii de gestionare a portofoliilor
66141000-0*3)│Servicii de gestionare a fondurilor de pensii
66150000-6*3)│Servicii de administrare a pieţelor financiare
66151000-3*3)│Servicii de gestionare a pieţelor financiare
66151100-4*3)│Servicii de vânzare cu amãnuntul prin intermediul pieţei
│electronice
66152000-0*3)│Servicii de reglementare a pieţelor financiare
66160000-9*3)│Servicii fiduciare şi de custodie
66161000-6*3)│Servicii fiduciare
66162000-3*3)│Servicii de custodie
66170000-2*3)│Servicii de consultanţã financiarã, de gestionare a tranzacţiilor
│financiare şi servicii de case de compensare
66171000-9*3)│Servicii de consultanţã financiarã
66172000-6*3)│Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare şi servicii
│de case de compensare
66180000-5*3)│Servicii de schimb valutar
66190000-8*3)│Servicii de brokeraj de împrumuturi
66500000-5 │Servicii de asigurare şi de pensie
66510000-8 │Servicii de asigurare
66511000-5 │Servicii de asigurare de viaţã
66512000-2 │Servicii de asigurare contra accidentelor şi
│de asigurare de sãnãtate
66512100-3 │Servicii de asigurare contra accidentelor
66512200-4 │Servicii de asigurare de sãnãtate
66512210-7 │Servicii de asigurare voluntarã de sãnãtate
66512220-0 │Servicii de asigurare medicalã
66513000-9 │Servicii de asigurare legalã şi de asigurare împotriva tuturor
│riscurilor
66513100-0 │Servicii de asigurare pentru cheltuieli juridice
66513200-1 │Servicii de asigurare a construcţiilor împotriva tuturor
│riscurilor
66514000-6 │Servicii de asigurare de încãrcãturã şi servicii de asigurare
│pentru transport
66514100-7 │Asigurare pentru transport
66514110-0 │Servicii de asigurare a autovehiculelor
66514120-3 │Servicii de asigurare maritimã, aerianã sau pentru alte tipuri
│de transport
66514130-6 │Servicii de asigurare feroviarã
66514140-9 │Servicii de asigurare a aeronavelor
66514150-2 │Servicii de asigurare a navelor
66514200-8 │Servicii de asigurare a navlului
66515000-3 │Servicii de asigurare de daune sau pierderi
66515100-4 │Servicii de asigurare împotriva incendiilor
66515200-5 │Servicii de asigurare a bunurilor
66515300-6 │Servicii de asigurare împotriva intemperiilor şi a pierderilor
│financiare
66515400-7 │Servicii de asigurare împotriva intemperiilor
66515410-0 │Servicii de asigurare împotriva pierderilor financiare
66515411-7 │Servicii de asigurare împotriva pierderilor pecuniare
66516000-0 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã
66516100-1 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã auto
66516200-2 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã pentru aeronave
66516300-3 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã pentru nave
66516400-4 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã generalã
66516500-5 │Servicii de asigurare a rãspunderii profesionale
66517000-7 │Servicii de asigurare de credite şi garanţii
66517100-8 │Servicii de asigurare de credit
66517200-9 │Servicii de asigurare de garanţie
66517300-0 │Servicii de asigurare a gestionãrii riscurilor
66518000-4 │Servicii de brokeraj şi servicii de societãţi de asigurãri
66518100-5 │Servicii de brokeraj de asigurãri
66518200-6 │Servicii de societãţi de asigurãri
66518300-7 │Servicii de regularizare a cererilor de despãgubire
66519000-1 │Servicii de asigurare a instalaţiilor tehnice, servicii conexe
│de asigurare, servicii de regularizare a avariilor şi a daunelor,
│servicii actuare şi de administrare a drepturilor de salvare
66519100-2 │Servicii de asigurare a platformelor petroliere şi de gaz
66519200-3 │Servicii de asigurare a instalaţiilor tehnice
66519300-4 │Servicii conexe de asigurare
66519310-7 │Servicii de consultanţã în asigurãri
66519400-5 │Servicii de regularizare a avariilor
66519500-6 │Servicii de regularizare a daunelor
66519600-7 │Servicii actuare
66519700-8 │Servicii de administrare a drepturilor de salvare
66520000-1 │Servicii de pensie
66521000-8 │Servicii de pensie privatã
66522000-5 │Servicii de pensie colectivã
66523000-2 │Servicii de consultanţã privind fondurile de pensii
66523100-3 │Servicii de administrare a fondurilor de pensii
66600000-6 │Servicii de trezorerie
66700000-7 │Servicii de reasigurare
66710000-0 │Servicii de reasigurare de viaţã
66720000-3 │Servicii de reasigurare împotriva accidentelor şi de reasigurare
│de sãnãtate
70000000-1 │Servicii imobiliare
70100000-2 │Servicii imobiliare proprii
70110000-5 │Servicii de promovare imobiliarã
70111000-2 │Promovare de bunuri imobiliare rezidenţiale
70112000-9 │Promovare de bunuri imobiliare nerezidenţiale
70120000-8 │Cumpãrare şi vânzare de bunuri imobiliare
70121000-5 │Servicii de vânzare sau de achiziţionare de imobile
70121100-6 │Servicii de vânzare de imobile
70121200-7 │Servicii de achiziţionare de imobile
70122000-2 │Servicii de vânzare sau de achiziţionare de teren
70122100-3 │Servicii de vânzare de teren
70122110-6 │Servicii de vânzare de teren viran
70122200-4 │Servicii de achiziţionare de teren
70122210-7 │Servicii de achiziţionare de teren viran
70123000-9 │Vânzare de bunuri imobiliare
70123100-0 │Vânzare de bunuri imobiliare rezidenţiale
70123200-1 │Vânzare de bunuri imobiliare nerezidenţiale
70130000-1 │Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii
70200000-3 │Servicii de închiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii
70210000-6 │Servicii de închiriere sau de leasing de proprietãţi rezidenţiale
│proprii
70220000-9 │Servicii de închiriere sau de leasing de proprietãţi
│nerezidenţiale proprii
70300000-4 │Servicii de intermediere imobiliarã pentru terţi
70310000-7 │Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
70311000-4 │Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile rezidenţiale
70320000-0 │Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri
70321000-7 │Servicii de închiriere de terenuri
70322000-4 │Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri virane
70330000-3 │Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru terţi
70331000-0 │Servicii de proprietate rezidenţialã
70331100-1 │Servicii de gestionare a instituţiilor
70332000-7 │Servicii de proprietate nerezidenţialã
70332100-8 │Servicii de gestionare a terenurilor
70332200-9 │Servicii de gestionare a proprietãţii comerciale
70332300-0 │Servicii de proprietate industrialã
70333000-4 │Servicii de adãpostire
70340000-6 │Servicii de multiproprietate
71000000-8 │Servicii de arhitecturã, de construcţii, de inginerie şi
│de inspecţie
71200000-0 │Servicii de arhitecturã şi servicii conexe
71210000-3 │Servicii de consultanţã în arhitecturã
71220000-6 │Servicii de proiectare arhitecturalã
71221000-3 │Servicii de arhitecturã pentru construcţii
71222000-0 │Servicii de arhitecturã pentru spaţii exterioare
71222100-1 │Servicii de cartografiere a zonelor urbane
71222200-2 │Servicii de cartografiere a zonelor rurale
71223000-7 │Servicii de arhitecturã pentru lucrãri de extindere
│a construcţiilor
71230000-9 │Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturalã
71240000-2 │Servicii de arhitecturã, de inginerie şi de planificare
71241000-9 │Studii de fezabilitate, servicii de consultanţã, analize
71242000-6 │Pregãtire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
71243000-3 │Planuri provizorii (sisteme şi integrare)
71244000-0 │Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor
71245000-7 │Planuri de aprobare, schiţe de lucru şi specificaţii
71246000-4 │Stabilire şi enumerare a cantitãţilor necesare în construcţii
71247000-1 │Supraveghere a lucrãrilor de construcţii
71248000-8 │Supraveghere a proiectului şi documentare
71250000-5 │Servicii de arhitecturã, de inginerie şi de mãsurare
71251000-2 │Servicii de arhitecturã şi de mãsurare
71300000-1 │Servicii de inginerie
71310000-4 │Servicii de consultanţã în domeniul ingineriei şi
│al construcţiilor
71311000-1 │Servicii de consultanţã în domeniul lucrãrilor publice
71311100-2 │Servicii de asistenţã în domeniul lucrãrilor publice
71311200-3 │Servicii de consultanţã în domeniul sistemelor de transport
71311210-6 │Servicii de consultanţã privind autostrãzile
71311220-9 │Servicii de inginerie rutierã
71311230-2 │Servicii de inginerie feroviarã
71311240-5 │Servicii de inginerie aeroportuarã
71311300-4 │Servicii de consultanţã în infrastructurã
71312000-8 │Servicii de consultanţã în inginerie structuralã
71313000-5 │Servicii de consultanţã în ingineria mediului
71313100-6 │Servicii de consultanţã în combaterea zgomotului
71313200-7 │Servicii de consultanţã în izolaţie acusticã şi acusticã
│interioarã
71313400-9 │Evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
71313410-2 │Evaluare a riscurilor sau a pericolelor pentru construcţii
71313420-5 │Standarde de mediu pentru construcţii
71313430-8 │Analizã a indicatorilor de mediu pentru construcţii
71313440-1 │Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
│construcţii
71313450-4 │Monitorizare de mediu pentru construcţii
71314000-2 │Servicii de energie electricã şi servicii conexe
71314100-3 │Servicii de energie electricã
71314200-4 │Servicii de gestionare a energiei electrice
71314300-5 │Servicii de consultanţã în eficienţã energeticã
71314310-8 │Servicii de inginerie termicã pentru construcţii
71315000-9 │Instalaţii tehnice de construcţii
71315100-0 │Servicii de consultanţã pentru lucrãri de bazã
71315200-1 │Servicii de consultanţã în domeniul imobiliar
71315210-4 │Servicii de consultanţã în instalaţii tehnice de construcţii
71315300-2 │Servicii de examinare a construcţiilor
71315400-3 │Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor
71315410-6 │Inspectare a sistemului de ventilaţie
71316000-6 │Servicii de consultanţã în telecomunicaţii
71317000-3 │Servicii de consultanţã în protecţia contra riscurilor şi
│în controlul riscurilor
71317100-4 │Servicii de consultanţã în protecţia contra incendiilor şi
│a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor
71317200-5 │Servicii sanitare şi de siguranţã
71317210-8 │Servicii de consultanţã sanitarã şi de siguranţã
71318000-0 │Servicii de consiliere şi de consultanţã în inginerie
71318100-1 │Servicii tehnice de iluminat natural şi artificial pentru clãdiri
71319000-7 │Servicii de expertizã
71320000-7 │Servicii de concepţie tehnicã
71321000-4 │Servicii de proiectare tehnicã a instalaţiilor mecanice şi
│electrice pentru construcţii
71321100-5 │Servicii privind aspectele economice din sectorul construcţiilor
71321200-6 │Servicii de proiectare a sistemelor de încãlzire
71321300-7 │Servicii de consultanţã în materie de instalaţii de apã şi
│canalizare
71321400-8 │Servicii de consultanţã în materie de ventilaţie
71322000-1 │Servicii de proiectare tehnicã pentru construcţia de lucrãri
│publice
71322100-2 │Servicii de estimare pentru lucrãri publice
71322200-3 │Servicii de proiectare a conductelor
71322300-4 │Servicii de proiectare a podurilor
71322400-5 │Servicii de proiectare a barajelor
71322500-6 │Servicii de proiectare tehnicã pentru infrastructura de transport
71323000-8 │Servicii de proiectare tehnicã pentru procese şi producţie
│industriale
71323100-9 │Servicii de proiectare a sistemelor de energie electricã
71323200-0 │Servicii de proiectare tehnicã a uzinelor
71324000-5 │Servicii de estimare
71325000-2 │Servicii de proiectare a fundaţiilor
71326000-9 │Servicii auxiliare de construcţii
71327000-6 │Servicii de proiectare a structurilor portante
71328000-3 │Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
71330000-0 │Diverse servicii de inginerie
71331000-7 │Servicii de inginerie privind noroiul de foraj
71332000-4 │Servicii de inginerie geotehnicã
71333000-1 │Servicii de inginerie mecanicã
71334000-8 │Servicii de inginerie mecanicã şi electricã
71335000-5 │Studii tehnice
71336000-2 │Servicii de asistenţã în inginerie
71337000-9 │Servicii de inginerie privind coroziunile
71340000-3 │Servicii integrate de inginerie
71350000-6 │Servicii ştiinţifice şi tehnice în inginerie
71351000-3 │Servicii de prospectare geologicã şi geofizicã şi alte tipuri
│de prospectare ştiinţificã
71351100-4 │Servicii de pregãtire şi de analizã de carotaj
71351200-5 │Servicii de consultanţã în geologie şi în geofizicã
71351210-8 │Servicii de consultanţã în geofizicã
71351220-1 │Servicii de consultanţã în geologie
71351300-6 │Servicii de analizã micropaleontologicã
71351400-7 │Servicii de interpretare petrofizicã
71351500-8 │Servicii de cercetare a solului
71351600-9 │Servicii de prognozã meteorologicã
71351610-2 │Servicii de meteorologie
71351611-9 │Servicii de climatologie
71351612-6 │Servicii de hidrometeorologie
71351700-0 │Servicii de prospectare ştiinţificã
71351710-3 │Servicii de prospectare geofizicã
71351720-6 │Analize geofizice ale siturilor arheologice
71351730-9 │Servicii de prospectare geologicã
71351800-1 │Servicii de topografie şi de radiestezie
71351810-4 │Servicii de topografie
71351811-1 │Analize topografice ale siturilor arheologice
71351820-7 │Servicii de radiestezie
71351900-2 │Servicii de geologie, de oceanografie şi de hidrologie
71351910-5 │Servicii de geologie
71351911-2 │Servicii de fotogeologie
71351912-9 │Servicii de geologie stratigraficã
71351913-6 │Servicii de explorare geologicã
71351914-3 │Servicii de arheologie
71351920-2 │Servicii de oceanografie şi de hidrologie
71351921-2 │Servicii de oceanografie a estuarelor
71351922-2 │Servicii de oceanografie fizicã
71351923-2 │Servicii de studii batimetrice
71351924-2 │Servicii de explorare submarinã
71352000-0 │Servicii de prospectare subteranã
71352100-1 │Servicii de seismicã
71352110-4 │Servicii de analizã seismograficã
71352120-7 │Servicii de preluare de date seismice
71352130-0 │Servicii de colectare de date seismice
71352140-3 │Servicii de prelucrare de date seismice
71352300-3 │Servicii de înregistrare magnetometricã
71353000-7 │Servicii de analizã la suprafaţã
71353100-8 │Servicii de analizã hidrograficã
71353200-9 │Servicii de analizã a dimensiunilor
71354000-4 │Servicii de cartografie
71354100-5 │Servicii de cartografie digitalã
71354200-6 │Servicii de cartografie aerianã
71354300-7 │Servicii de cadastru
71354400-8 │Servicii de hidrografie
71354500-9 │Servicii de cartografie marinã
71355000-1 │Servicii de arpentaj
71355100-2 │Servicii de fotogrammetrie
71355200-3 │Servicii de arpentaj cadastral
71356000-8 │Servicii tehnice
71356100-9 │Servicii de control tehnic
71356200-0 │Servicii de asistenţã tehnicã
71356300-1 │Servicii de suport tehnic
71356400-2 │Servicii de planificare tehnicã
71400000-2 │Servicii de urbanism şi de arhitecturã peisagisticã
71410000-5 │Servicii de urbanism
71420000-8 │Servicii de arhitecturã peisagisticã
71421000-5 │Servicii de amenajare peisagisticã
71500000-3 │Servicii privind construcţiile
71510000-6 │Servicii de cercetare a şantierului
71520000-9 │Servicii de supraveghere a lucrãrilor
71521000-6 │Servicii de supraveghere a şantierului
71530000-2 │Servicii de consultanţã în construcţii
71540000-5 │Servicii de gestionare a construcţiilor
71541000-2 │Servicii de gestionare a proiectelor de construcţii
71550000-8 │Servicii de feronerie
71600000-4 │Servicii de testare, analizã şi consultanţã tehnicã
71610000-7 │Servicii de testare şi de analizã a compoziţiei şi a puritãţii
71620000-0 │Servicii de analizã
71621000-7 │Servicii de analizã sau consultanţã tehnicã
71630000-3 │Servicii de inspecţie şi testare tehnicã
71631000-0 │Servicii de inspecţie tehnicã
71631100-1 │Servicii de inspecţie a utilajelor
71631200-2 │Servicii de inspecţie tehnicã a automobilelor
71631300-3 │Servicii de inspecţie tehnicã a construcţiilor
71631400-4 │Servicii de inspecţie tehnicã a lucrãrilor publice
71631420-0 │Servicii de inspecţie în domeniul siguranţei maritime
71631430-3 │Servicii de testare a etanşeitãţii
71631440-6 │Servicii de monitorizare a debitului
71631450-9 │Servicii de inspecţie a podurilor
71631460-2 │Servicii de inspecţie a barajelor
71631470-5 │Servicii de inspecţie a liniilor de cale feratã
71631480-8 │Servicii de inspecţie rutierã
71631490-1 │Servicii de inspecţie a pistelor
71632000-7 │Servicii de testare tehnicã
71632100-8 │Servicii de testare a vanelor
71632200-9 │Servicii de testare nedistructivã
71700000-5 │Servicii de monitorizare şi de control
71730000-4 │Servicii de inspecţie industrialã
71731000-1 │Servicii de control al calitãţii industriale
71800000-6 │Servicii de consultanţã pentru alimentarea cu apã şi servicii
│de consultanţã în materie de deşeuri
71900000-7 │Servicii de laborator
72000000-5 │Servicii IT: consultanţã, dezvoltare de software, internet şi
│asistenţã
72100000-6 │Servicii de consultanţã pentru hardware
72110000-9 │Servicii de consultanţã privind selectarea tipului de hardware
72120000-2 │Servicii de consultanţã privind recuperarea de hardware
│din computer
72130000-5 │Servicii de consultanţã privind configurarea posturilor
│informatice
72140000-8 │Servicii de consultanţã privind verificarea acceptãrii de hardware
72150000-1 │Servicii de consultanţã informaticã în audit şi servicii
│de consultanţã pentru hardware
72200000-7 │Servicii de programare şi de consultanţã software
72210000-0 │Servicii de programare a pachetelor de produse software
72211000-7 │Servicii de programare de sisteme informatice şi software
│utilitare
72212000-4 │Servicii de programare de software de aplicaţie
72212100-0 │Servicii de dezvoltare de software specific industriei
72212110-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru puncte de vânzare (POS)
72212120-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru controlul zborului
72212121-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru controlul traficului
│aerian
72212130-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru asistenţã la sol şi
│testare pentru aviaţie
72212131-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru asistenţã la sol pentru
│aviaţie
72212132-3 │Servicii de dezvoltare de software de testare pentru aviaţie
72212140-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru controlul traficului
│feroviar
72212150-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru control industrial
72212160-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru biblioteci
72212170-1 │Servicii de dezvoltare de software de conformitate
72212180-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical
72212190-7 │Servicii de dezvoltare de software educaţional
72212200-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru reţele, internet şi
│intranet
72212210-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru reţele
72212211-1 │Servicii de dezvoltare de software de interconectare de platforme
72212212-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru servere de discuri
│optice
72212213-5 │Servicii de dezvoltare de software de îmbunãtãţire a sistemelor
│de operare
72212214-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare
│de reţea
72212215-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru dezvoltatorii de reţele
72212216-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru emulare de terminale
│pentru conectivitate în reţea
72212217-3 │Servicii de dezvoltare de software de procesare a tranzacţiilor
72212218-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licenţelor
72212219-7 │Diverse servicii de dezvoltare de software pentru reţele
72212220-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru internet şi intranet
72212221-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru navigare pe internet
72212222-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru servere web
72212223-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru poştã electronicã
72212224-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web
72212300-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru creare de documente,
│pentru desen, imagisticã, planificare şi productivitate
72212310-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru creare de documente
72212311-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea documentelor
72212312-9 │Servicii de dezvoltare de software de publicare electronicã
72212313-6 │Servicii de dezvoltare de software de recunoaştere opticã
│a caracterelor (OCR)
72212314-3 │Servicii de dezvoltare de software de recunoaştere a vocii
72212315-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru tehnoredactare
│computerizatã
72212316-7 │Servicii de dezvoltare de software de prezentare
72212317-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru editare de text
72212318-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru scaner
72212320-8 │Servicii de dezvoltare de software de desen şi imagisticã
72212321-5 │Servicii de dezvoltare de software de proiectare asistatã
│de calculator (CAD)
72212322-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru graficã
72212323-9 │Servicii de dezvoltare de software de fabricaţie asistatã
│de calculator (CAM)
72212324-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru generarea graficelor
72212325-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru creare de formulare
72212326-0 │Servicii de dezvoltare de software de cartografie
72212327-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru desen şi picturã
72212328-4 │Servicii de dezvoltare de software de prelucrare a imaginilor
72212330-1 │Servicii de dezvoltare de software de planificare şi
│productivitate
72212331-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor
72212332-5 │Servicii de dezvoltare de software de planificare
72212333-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea contactelor
72212400-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru tranzacţii comerciale
│şi personale
72212410-6 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare a investiţiilor
│şi pregãtire a declaraţiilor fiscale
72212411-3 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare a investiţiilor
72212412-0 │Servicii de dezvoltare de software de pregãtire a declaraţiilor
│fiscale
72212420-9 │Servicii de dezvoltare de software şi suite de servicii
│de dezvoltare de software de gestionare a instalaţiilor
72212421-6 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare a instalaţiilor
72212422-3 │Suite de servicii de dezvoltare de software
72212430-2 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare a inventarelor
72212440-5 │Servicii de dezvoltare de software de analizã financiarã şi
│contabilitate
72212441-2 │Servicii de dezvoltare de software de analizã financiarã
72212442-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme financiare
72212443-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate
72212445-0 │Servicii de dezvoltare de software de management al relaţiilor
│cu clienţii
72212450-8 │Servicii de dezvoltare de software de contabilizare a timpului
│sau pentru resurse umane
72212451-5 │Servicii de dezvoltare de software de planificare a resurselor
│întreprinderii
72212460-1 │Servicii de dezvoltare de software analitice, ştiinţifice,
│matematice sau previzionale
72212461-8 │Servicii de dezvoltare de software analitic sau ştiinţific
72212462-5 │Servicii de dezvoltare de software matematic sau previzional
72212463-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru statistici
72212470-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru licitaţii
72212480-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru vânzãri, marketing şi
│informaţii de afaceri
72212481-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru vânzãri sau marketing
72212482-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru informaţii de afaceri
72212490-0 │Servicii de dezvoltare de software de achiziţii publice
72212500-4 │Servicii de dezvoltare de software de comunicaţii şi multimedia
72212510-7 │Servicii de dezvoltare de software de comunicaţii
72212511-4 │Servicii de dezvoltare de software de comunicaţii electronice
72212512-1 │Servicii de dezvoltare de software de rãspuns vocal interactiv
72212513-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru modem
72212514-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru acces la distanţã
72212515-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru videoconferinţe
72212516-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru schimburi
72212517-6 │Servicii de dezvoltare de software IT
72212518-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru emulaţii
72212519-0 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare a memoriei
72212520-0 │Servicii de dezvoltare de software multimedia
72212521-7 │Servicii de dezvoltare de software de muzicã sau editare audio
72212522-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru tastaturi virtuale
72212600-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date şi operare
72212610-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date
72212620-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare
│pentru mainframe
72212630-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare
│pentru minicomputere
72212640-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare
│pentru microcomputere
72212650-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare
│pentru computere personale (PC)
72212660-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru grupuri de calculatoare
│(cluster)
72212670-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare
│în timp real
72212700-6 │Servicii de dezvoltare de software utilitar
72212710-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru copii de siguranţã
│(backup) sau recuperare
72212720-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru coduri de bare
72212730-5 │Servicii de dezvoltare de software de securitate
72212731-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru securitatea fişierelor
72212732-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru securitatea datelor
72212740-8 │Servicii de dezvoltare de software de traducere în limbi strãine
72212750-1 │Servicii de dezvoltare de software de încãrcare a mediilor
│de stocare
72212760-4 │Servicii de dezvoltare de software de protecţie antivirus
72212761-1 │Servicii de dezvoltare de software antivirus
72212770-7 │Servicii de dezvoltare de software utilitar general, de comprimare
│şi de tipãrire
72212771-4 │Servicii de dezvoltare de software utilitar general
72212772-1 │Servicii de dezvoltare de software utilitar de tipãrire
72212780-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor,
│al stocãrii şi al conţinutului
72212781-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor
72212782-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru managementul stocãrii
72212783-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru managementul
│conţinutului
72212790-3 │Servicii de dezvoltare de software de verificare a versiunilor
72212900-8 │Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
72212910-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri pe calculator,
│de genealogie şi screen savere
72212911-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri pe calculator
72212920-4 │Servicii de dezvoltare de software de biroticã
72212930-7 │Servicii de dezvoltare de software de formare profesionalã şi
│divertisment
72212931-4 │Servicii de dezvoltare de software de formare profesionalã
72212932-1 │Servicii de dezvoltare de software de divertisment
72212940-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru crearea de modele
│şi calendare
72212941-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru crearea de modele
72212942-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru calendare
72212960-6 │Drivere şi servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
72212970-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru tipãrire
72212971-6 │Servicii de dezvoltare de software de creare de agende telefonice
72212972-3 │Servicii de dezvoltare de software de editare de etichete
72212980-2 │Servicii de dezvoltare de limbaje şi instrumente de programare
72212981-9 │Servicii de dezvoltare de software de compilare
72212982-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea
│configuraţiilor
72212983-3 │Servicii de dezvoltare de software de dezvoltare
72212984-0 │Servicii de dezvoltare de software de testare a programelor
72212985-7 │Servicii de dezvoltare de software de depanare (debugging)
72212990-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru foi de calcul şi
│de îmbunãtãţire
72212991-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru foi de calcul
72220000-3 │Servicii de consultanţã privind sistemele informatice şi servicii
│de consultanţã tehnicã
72221000-0 │Servicii de consultanţã privind analiza economicã
72222000-7 │Servicii de analizã strategicã şi de planificare a sistemelor sau
│a tehnologiei informaţiilor
72222100-8 │Servicii de analizã strategicã a sistemelor sau a tehnologiei
│informaţiilor
72222200-9 │Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologiei
│informaţiilor
72222300-0 │Servicii de tehnologie a informaţiilor
72223000-4 │Servicii de analizã a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
72224000-1 │Servicii de consultanţã privind gestionarea proiectelor
72224100-2 │Servicii de planificare a punerii în aplicare a sistemelor
72224200-3 │Servicii de planificare a asigurãrii calitãţii sistemelor
72225000-8 │Servicii de evaluare şi de analizã a asigurãrii calitãţii
│sistemelor
72226000-5 │Servicii de consultanţã privind verificarea acceptãrii de software
│de sistem
72227000-2 │Servicii de consultanţã privind integrarea software
72228000-9 │Servicii de consultanţã privind integrarea hardware
72230000-6 │Servicii de dezvoltare de software personalizat
72231000-3 │Servicii de dezvoltare de software cu aplicaţie militarã
72232000-0 │Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii şi
│de software personalizat
72240000-9 │Servicii de analizã şi de programare de sisteme
72241000-6 │Servicii de specificare a obiectivelor pentru proiecte critice
72242000-3 │Servicii de modelizare a proiectelor
72243000-0 │Servicii de programare
72244000-7 │Servicii de prototipare
72245000-4 │Servicii contractuale de analizã şi de programare a sistemelor
72246000-1 │Servicii de consultanţã privind sistemele
72250000-2 │Servicii pentru sisteme şi asistenţã
72251000-9 │Servicii de recuperare a aplicaţiilor în caz de accident
│informatic
72252000-6 │Servicii de arhivare computerizatã
72253000-3 │Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de asistenţã
72253100-4 │Servicii de ajutor pentru utilizatori
72253200-5 │Servicii de asistenţã pentru sisteme
72254000-0 │Testare de software
72254100-1 │Servicii de testare a sistemelor
72260000-5 │Servicii de software
72261000-2 │Servicii de asistenţã pentru software
72262000-9 │Servicii de dezvoltare software
72263000-6 │Servicii de aplicare de software
72264000-3 │Servicii de reproducere de software
72265000-0 │Servicii de configurare de software
72266000-7 │Servicii de consultanţã pentru software
72267000-4 │Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72267100-0 │Întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
72267200-1 │Repararea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
72268000-1 │Servicii de furnizare de software
72300000-8 │Servicii de înlocuire de date
72310000-1 │Servicii de procesare de date
72311000-8 │Servicii de tabulare computerizatã
72311100-9 │Servicii de conversie de date
72311200-0 │Servicii de prelucrare de loturi
72311300-1 │Servicii computerizate de timpi partajaţi
72312000-5 │Servicii de introducere de date
72312100-6 │Servicii de pregãtire de date
72312200-7 │Servicii de recunoaştere opticã a caracterelor
72313000-2 │Servicii de captare de date
72314000-9 │Servicii de colectare şi de colaţionare de date
72315000-6 │Servicii de gestionare şi de asistenţã privind reţelele
│de informaţii
72315100-7 │Servicii de asistenţã privind reţelele de informaţii
72315200-8 │Servicii de gestionare a reţelelor de informaţii
72316000-3 │Servicii de analizã de date
72317000-0 │Servicii de stocare de date
72318000-7 │Servicii de transmisie de date
72319000-4 │Servicii de furnizare de date
72320000-4 │Servicii de baze de date
72321000-1 │Servicii de baze de date cu valoare adãugatã
72322000-8 │Servicii de gestionare a datelor
72330000-2 │Servicii de standardizare şi clasificare a conţinuturilor sau
│a datelor
72400000-4 │Servicii de internet
72410000-7 │Servicii de furnizor
72411000-4 │Furnizori de servicii de internet (ISP)
72412000-1 │Furnizori de servicii de poştã electronicã
72413000-8 │Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
72414000-5 │Furnizori de motoare de cãutare pe web
72415000-2 │Servicii de gãzduire pentru operarea de site-uri WWW
│(World Wide Web)
72416000-9 │Furnizori de servicii de aplicaţii
72417000-6 │Nume de domenii de internet
72420000-0 │Servicii de dezvoltare de internet
72421000-7 │Servicii de dezvoltare de aplicaţii client internet sau intranet
72422000-4 │Servicii de dezvoltare de aplicaţii server internet sau intranet
72500000-0 │Servicii informatice
72510000-3 │Servicii de gestionare informaticã
72511000-0 │Servicii de software de gestionare a reţelelor
72512000-7 │Servicii de gestionare a documentelor
72513000-4 │Servicii de biroticã
72514000-1 │Servicii de gestionare a instalaţiilor informatice
72514100-2 │Servicii de gestionare a instalaţiilor care implicã operaţiuni
│informatice
72514200-3 │Servicii de gestionare a instalaţiilor pentru dezvoltarea
│sistemelor informatice
72514300-4 │Sisteme de gestionare a instalaţiilor pentru întreţinerea
│sistemelor informatice
72540000-2 │Servicii de actualizare informaticã
72541000-9 │Servicii de extensie informaticã
72541100-0 │Servicii de extensie de memorie
72590000-7 │Servicii informatice profesionale
72591000-4 │Elaborare de acorduri privind nivelul de asistenţã
72600000-6 │Servicii de asistenţã şi de consultanţã informaticã
72610000-9 │Servicii de asistenţã informaticã
72611000-6 │Servicii de asistenţã tehnicã informaticã
72700000-7 │Servicii de reţele informatice
72710000-0 │Servicii de reţele locale
72720000-3 │Servicii de reţele la mare distanţã
72800000-8 │Servicii de audit informatic şi de testãri informatice
72810000-1 │Servicii de audit informatic
72820000-4 │Servicii de testãri informatice
72900000-9 │Servicii de siguranţã informaticã şi de conversie computerizatã
│a cataloagelor
72910000-2 │Servicii de siguranţã informaticã
72920000-5 │Servicii de conversie computerizatã a cataloagelor
73000000-2*4)│Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe
│de consultanţã
73100000-3 │Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentalã
73110000-6 │Servicii de cercetare
73111000-3 │Servicii de laborator de cercetare
73112000-0 │Servicii de cercetare marinã
73120000-9 │Servicii de dezvoltare experimentalã
73200000-4 │Servicii de consultanţã în cercetare şi în dezvoltare
73210000-7 │Servicii de consultanţã în cercetare
73220000-0 │Servicii de consultanţã în dezvoltare
73300000-5 │Proiectare şi executare în domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii
73400000-6 │Servicii de cercetare şi dezvoltare de materiale de securitate
│şi apãrare
73410000-9 │Cercetare şi tehnologie militare
73420000-2 │Studiu de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologicã
73421000-9 │Dezvoltare de echipament de securitate
73422000-6 │Dezvoltare de arme de foc şi muniţie
73423000-3 │Dezvoltare de vehicule militare
73424000-0 │Dezvoltare de nave de rãzboi
73425000-7 │Dezvoltare de aeronave militare, proiectile şi nave spaţiale
73426000-4 │Dezvoltare de sisteme electronice militare
73430000-5 │Testare şi evaluare
73431000-2 │Testare şi evaluare de echipament de securitate
73432000-9 │Testare şi evaluare de arme de foc şi muniţie
73433000-6 │Testare şi evaluare de vehicule militare
73434000-3 │Testare şi evaluare de nave de rãzboi
73435000-0 │Testare şi evaluare de aeronave militare, proiectile şi nave
│spaţiale
73436000-7 │Testare şi evaluare de sisteme electronice militare
75000000-6 │Servicii de administraţie publicã, de apãrare şi de asigurãri
│sociale
75100000-7 │Servicii de administraţie publicã
75110000-0 │Servicii de administraţie generalã
75111000-7 │Servicii executive şi legislative
75111100-8 │Servicii executive
75111200-9 │Servicii legislative
75112000-4 │Servicii administrative privind activitãţile comerciale
75112100-5 │Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare
75120000-3 │Servicii administrative de agenţii
75121000-0 │Servicii administrative în învãţãmânt
75122000-7 │Servicii administrative în domeniul sãnãtãţii
75123000-4 │Servicii administrative în domeniul locuinţelor
75124000-1 │Servicii administrative de recreere, culturale şi religioase
75125000-8 │Servicii administrative în turism
75130000-6 │Servicii de asistenţã pentru guvern
75131000-3 │Servicii guvernamentale
75131100-4 │Servicii generale de personal pentru guvern
75200000-8 │Prestãri de servicii pentru comunitate
75210000-1 │Afaceri externe şi alte servicii
75211000-8 │Servicii de afaceri externe
75211100-9 │Servicii diplomatice
75211110-2 │Servicii consulare
75211200-0 │Servicii de ajutor economic extern
75211300-1 │Servicii de ajutor militar extern
75220000-4 │Servicii de apãrare
75221000-1 │Servicii de apãrare militarã
75222000-8 │Servicii de apãrare civilã
75230000-7 │Servicii de justiţie
75231000-4 │Servicii judiciare
75231100-5 │Servicii administrative în tribunale
75231200-6 │Servicii privind detenţia sau reabilitarea deţinuţilor
75231210-9 │Servicii de încarcerare
75231220-2 │Servicii de escortare a deţinuţilor
75231230-5 │Servicii de penitenciar
75231240-8 │Servicii de reinserţie socialã
75240000-0 │Servicii de siguranţã publicã şi de asigurare a ordinii publice
75241000-7 │Servicii de siguranţã publicã
75241100-8 │Servicii de poliţie
75242000-4 │Servicii de asigurare a ordinii publice
75242100-5 │Servicii de ordine publicã
75242110-8 │Servicii de executor judecãtoresc
75250000-3 │Servicii de pompieri şi de salvare
75251000-0 │Servicii de pompieri
75251100-1 │Servicii de stingere a incendiilor
75251110-4 │Servicii de prevenire a incendiilor
75251120-7 │Servicii de combatere a incendiilor în pãduri
75252000-7 │Servicii de salvare
75300000-9 │Servicii de asigurãri sociale obligatorii
75310000-2 │Servicii de indemnizaţii
75311000-9 │Indemnizaţii de boalã
75312000-6 │Indemnizaţii de maternitate
75313000-3 │Indemnizaţii de invaliditate
75313100-4 │Indemnizaţii de incapacitate temporarã
75314000-0 │Indemnizaţii de şomaj
75320000-5 │Programe de pensionare a funcţionarilor de stat
75330000-8 │Alocaţii familiale
75340000-1 │Alocaţii pentru copii
76000000-3 │Servicii privind industria petrolului şi a gazului
76100000-4 │Servicii profesionale privind industria gazului
76110000-7 │Servicii privind extracţia gazelor
76111000-4 │Servicii de regazeificare
76120000-0 │Servicii de scufundare conexe extracţiei gazelor
76121000-7 │Servicii de scufundare legate de puţurile submarine
76200000-5 │Servicii profesionale privind industria petrolierã
76210000-8 │Servicii privind extracţia petrolului
76211000-5 │Servicii de agãţare de coloanã pierdutã
76211100-6 │Servicii de cãptuşire
76211110-9 │Servicii de cãptuşire a puţurilor de explorare
76211120-2 │Servicii de cãptuşire a câmpurilor de puţuri
76211200-7 │Servicii de analizã a noroiului de foraj
76300000-6 │Servicii de foraj
76310000-9 │Servicii de foraj conexe extracţiei gazelor
76320000-2 │Servicii de foraj marin
76330000-5 │Servicii de foraj cu turbinã
76331000-2 │Servicii de foraj cu turbinã în spiralã
76340000-8 │Servicii de carotaj
76400000-7 │Servicii de poziţionare a echipamentelor de foraj
76410000-0 │Servicii de cãptuşire şi de tubare a puţurilor
76411000-7 │Servicii de cãptuşire a puţurilor
76411100-8 │Servicii de furnizare de personal pentru tubarea puţurilor
76411200-9 │Servicii de planificare pentru tubarea puţurilor
76411300-0 │Servicii de frezare pentru tubarea puţurilor
76411400-1 │Servicii de finisare pentru tubarea puţurilor
76420000-3 │Servicii de cimentare a puţurilor
76421000-0 │Servicii de cimentare a coloanelor pierdute
76422000-7 │Servicii de cimentare a obturatoarelor
76423000-4 │Servicii de cimentare cu spumã
76430000-6 │Servicii de forare de puţuri şi servicii de producţie
76431000-3 │Servicii de forare de puţuri
76431100-4 │Servicii de control pentru forare de puţuri
76431200-5 │Servicii de captare pentru forare de puţuri
76431300-6 │Servicii de pozare a conductelor pentru forare de puţuri
76431400-7 │Servicii de forare de gãuri de prãjini
76431500-8 │Servicii de supraveghere a forãrii de puţuri
76431600-9 │Servicii de monitorizare a aparatelor de forare de puţuri
76440000-9 │Servicii de întocmire a profilului geologic al puţurilor
76441000-6 │Servicii de întocmire a profilului geologic al sondelor tubate
76442000-3 │Servicii de întocmire a profilului geologic al sondelor netubate
76443000-0 │Alte servicii de întocmire a profilului geologic
76450000-2 │Servicii de gestionare a puţurilor
76460000-5 │Servicii de asistenţã privind puţurile
76470000-8 │Servicii de testare a puţurilor
76471000-5 │Servicii de testare a fracturilor de puţuri
76472000-2 │Servicii de inspectare sau testare a câmpurilor de puţuri
76473000-9 │Servicii de testare a echipamentelor pentru puţuri
76480000-1 │Servicii de tubare
76490000-4 │Servicii de finisare a puţurilor
76491000-1 │Servicii de acoperire a puţurilor
76492000-8 │Servicii de poziţionare a puţurilor
76500000-8 │Servicii la sol şi servicii marine
76510000-1 │Servicii la sol
76520000-4 │Servicii în larg (offshore)
76521000-1 │Servicii de instalaţii marine
76522000-8 │Servicii de vase de alimentare cu combustibil pe mare
76530000-7 │Servicii privind fundul gãurii de foraj
76531000-4 │Servicii de întocmire a profilului geologic al gãurilor de foraj
76532000-1 │Servicii de pompare pentru fundul gãurii de foraj
76533000-8 │Servicii de înregistrare pentru fundul gãurii de foraj
76534000-5 │Servicii de lãrgire pentru fundul gãurii de foraj
76535000-2 │Servicii de perforare pentru fundul gãurii de foraj
76536000-9 │Servicii de control al vibraţiilor pentru fundul gãurii de foraj
76537000-6 │Servicii privind utilajele pentru fundul gãurii de foraj
76537100-7 │Servicii privind utilajele petroliere pentru fundul gãurii
│de foraj
76600000-9 │Servicii de inspecţie a conductelor
77000000-0 │Servicii pentru agriculturã, silviculturã, horticulturã,
│acvaculturã şi apiculturã
77100000-1 │Servicii pentru agriculturã
77110000-4 │Servicii privind producţia agricolã
77111000-1 │Închiriere de utilaje agricole cu operator
77112000-8 │Închiriere de secerãtoare sau de echipament agricol cu operator
77120000-7 │Servicii de compostare
77200000-2 │Servicii pentru silviculturã
77210000-5 │Servicii de transport de buşteni
77211000-2 │Servicii conexe transportului de buşteni
77211100-3 │Servicii de exploatare forestierã
77211200-4 │Transport de buşteni în pãduri
77211300-5 │Servicii de defrişare
77211400-6 │Servicii de tãiere a arborilor
77211500-7 │Servicii de elagaj
77211600-8 │Plantare de arbori prin însãmânţare
77220000-8 │Servicii de impregnare a lemnului
77230000-1 │Servicii pentru silviculturã conexe
77231000-8 │Servicii de gestionare a pãdurilor
77231100-9 │Servicii de gestionare a resurselor forestiere
77231200-0 │Servicii de combatere a animalelor dãunãtoare
77231300-1 │Servicii de administrare a pãdurilor
77231400-2 │Servicii de inventariere a pãdurilor
77231500-3 │Servicii de monitorizare sau evaluare a pãdurilor
77231600-4 │Servicii de împãdurire
77231700-5 │Servicii de extindere a pãdurilor
77231800-6 │Servicii de gestionare a pepinierelor silvice
77231900-7 │Servicii de planificare sectorialã a pãdurilor
77300000-3 │Servicii pentru horticulturã
77310000-6 │Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
77311000-3 │Întreţinere de grãdini decorative sau de recreere
77312000-0 │Servicii de înlãturare a buruienilor
77312100-1 │Servicii de erbicidare
77313000-7 │Servicii de întreţinere a parcurilor
77314000-4 │Servicii de întreţinere a terenurilor
77314100-5 │Servicii de acoperire cu gazon
77315000-1 │Servicii de însãmânţare
77320000-9 │Servicii de întreţinere a terenurilor de sport
77330000-2 │Servicii de expoziţii florale
77340000-5 │Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
77341000-2 │Elagaj de arbori
77342000-9 │Tunderea gardurilor vii
77400000-4 │Servicii zoologice
77500000-5 │Servicii de zootehnie
77510000-8 │Servicii de înmulţire a vânatului
77600000-6 │Servicii privind vânãtoarea
77610000-9 │Servicii de instalare de capcane
77700000-7 │Servicii conexe pescuitului
77800000-8 │Servicii pentru acvaculturã
77810000-1 │Servicii pentru mariculturã
77820000-4 │Servicii pentru ostreiculturã
77830000-7 │Servicii pentru conchilioculturã
77840000-0 │Servicii pentru creşterea creveţilor
77850000-3 │Servicii pentru pisciculturã
77900000-9 │Servicii pentru apiculturã
79000000-4 │Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţã,
│recrutare, tipãrire şi securitate
79100000-5 │Servicii juridice
79110000-8 │Servicii de consultanţã şi de reprezentare juridicã
79111000-5 │Servicii de consultanţã juridicã
79112000-2 │Servicii de reprezentare juridicã
79112100-3 │Servicii de reprezentare a pãrţilor interesate
79120000-1 │Servicii de consultanţã privind brevetarea şi drepturile de autor
79121000-8 │Servicii de consultanţã privind drepturile de autor
79121100-9 │Servicii de consultanţã privind drepturile de autor de software
79130000-4 │Servicii de documentare şi de certificare juridicã
79131000-1 │Servicii de documentare
79132000-8 │Servicii de certificare
79132100-9 │Servicii de certificare a semnãturii electronice
79140000-7 │Servicii de consultanţã şi de informare juridicã
79200000-6 │Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale
79210000-9 │Servicii de contabilitate şi de audit
79211000-6 │Servicii de contabilitate
79211100-7 │Servicii de gestionare a registrelor contabile
79211110-0 │Servicii de gestionare a salariilor
79211120-3 │Servicii de înregistrare a vânzãrilor şi a achiziţiilor
79211200-8 │Servicii de înregistrare a declaraţiilor financiare
79212000-3 │Servicii de auditare
79212100-4 │Servicii de auditare financiarã
79212110-7 │Servicii de evaluare a guvernanţei corporative
79212200-5 │Servicii de auditare internã
79212300-6 │Servicii de auditare legalã
79212400-7 │Servicii de auditare antifraudã
79212500-8 │Servicii de revizuire contabilã
79220000-2 │Servicii fiscale
79221000-9 │Servicii de consultanţã fiscalã
79222000-6 │Servicii de pregãtire a declaraţiilor de impozit
79223000-3 │Servicii de comisionar în vamã
79300000-7 │Studii de piaţã şi cercetare economicã; sondaje şi statistici
79310000-0 │Servicii de studii de piaţã
79311000-7 │Servicii de studii
79311100-8 │Servicii de elaborare de studii
79311200-9 │Servicii de realizare de studii
79311210-2 │Servicii de anchete telefonice
79311300-0 │Servicii de analizã a studiilor
79311400-1 │Servicii de cercetare economicã
79311410-4 │Evaluare a impactului economic
79312000-4 │Servicii de testare a pieţei
79313000-1 │Servicii de evaluare a randamentelor
79314000-8 │Studiu de fezabilitate
79315000-5 │Servicii de cercetare socialã
79320000-3 │Servicii de sondaje de opinie
79330000-6 │Servicii statistice
79340000-9 │Servicii de publicitate şi de comercializare
79341000-6 │Servicii de publicitate
79341100-7 │Servicii de consultanţã în publicitate
79341200-8 │Servicii de gestionare publicitarã
79341400-0 │Servicii de campanii de publicitate
79341500-1 │Servicii de publicitate aerianã
79342000-3 │Servicii de comercializare
79342100-4 │Servicii de comercializare directã
79342200-5 │Servicii de promovare
79342300-6 │Servicii pentru clienţi
79342310-9 │Servicii de studii privind consumatorii
79342311-6 │Servicii de studii privind satisfacerea consumatorilor
79342320-2 │Servicii de asistenţã pentru clienţi
79342321-9 │Program de fidelizare a clienţilor
79342400-7 │Servicii de licitaţie
79342410-4 │Servicii de licitaţie electronicã
79400000-8 │Consultanţã în afaceri şi în management şi servicii conexe
79410000-1 │Servicii de consultanţã în afaceri şi în gestionare
79411000-8 │Servicii generale de consultanţã în management
79411100-9 │Servicii de consultanţã în dezvoltarea societãţilor
79412000-5 │Servicii de consultanţã în gestiune financiarã
79413000-2 │Servicii de consultanţã în gestiune marketing
79414000-9 │Servicii de consultanţã în gestionarea resurselor umane
79415000-6 │Servicii de consultanţã în gestiunea producţiei
79415200-8 │Servicii de consultanţã în proiectare
79416000-3 │Servicii de relaţii cu publicul
79416100-4 │Servicii de gestionare a relaţiilor cu publicul
79416200-5 │Servicii de consultanţã în relaţii cu publicul
79417000-0 │Servicii de consultanţã în domeniul securitãţii
79418000-7 │Servicii de consultanţã în domeniul achiziţiilor
79419000-4 │Servicii de consultanţã în domeniul evaluãrii
79420000-4 │Servicii conexe managementului
79421000-1 │Servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru
│lucrãrile de construcţie
79421100-2 │Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decât pentru
│lucrãrile de construcţie
79421200-3 │Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrãrile
│de construcţie
79422000-8*5)│Servicii de arbitraj şi de conciliere
79430000-7 │Servicii de gestionare a crizelor
79500000-9 │Servicii de asistenţã în birou
79510000-2 │Servicii de secretariat telefonic
79511000-9 │Servicii de centralã telefonicã
79512000-6 │Centre de apel
79520000-5 │Servicii de reprografie
79521000-2 │Servicii de fotocopiere
79530000-8 │Servicii de traducere
79540000-1 │Servicii de interpretariat
79550000-4 │Servicii de dactilografiere, de prelucrare de text şi
│de tehnoredactare computerizatã
79551000-1 │Servicii de dactilografiere
79552000-8 │Servicii de prelucrare de text
79553000-5 │Servicii de tehnoredactare computerizatã
79560000-7 │Servicii de clasificare
79570000-0 │Servicii de elaborare a listelor de adrese şi servicii
│de expediere
79571000-7 │Servicii de expediere
79600000-0*6)│Servicii de recrutare
79610000-3*6)│Servicii de plasare de personal
79611000-0 │Servicii de cãutare de locuri de muncã
79612000-7 │Servicii de plasare de personal de birou
79613000-4 │Servicii de transfer al angajaţilor
79620000-6*6)│Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat
│temporar
79621000-3 │Servicii de asigurare de personal de birou
79622000-0 │Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciliu
79623000-7 │Servicii de asigurare de personal pentru comerţ sau industrie
79624000-4 │Servicii de asigurare de personal de asistenţã medicalã
79625000-1 │Servicii de asigurare de personal medical
79630000-9 │Servicii de gestionare a personalului, cu excepţia serviciilor
│de plasare şi de asigurare de personal
79631000-6 │Servicii de personal şi de salarizare
79632000-3 │Servicii de formare a personalului
79633000-0 │Servicii de perfecţionare a personalului
79634000-7 │Servicii de orientare profesionalã
79635000-4 │Servicii de centre de evaluare pentru recrutare
79700000-1 │Servicii de investigaţie şi de siguranţã
79710000-4 │Servicii de siguranţã
79711000-1 │Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmã
79713000-5 │Servicii de pazã
79714000-2 │Servicii de supraveghere
79714100-3 │Servicii de localizare
79714110-6 │Servicii de localizare a transfugilor
79715000-9 │Servicii de patrulare
79716000-6 │Servicii de eliberare de ecusoane de identificare
79720000-7 │Servicii de anchetare
79721000-4 │Servicii de agenţii de detectivi
79722000-1 │Servicii de grafologie
79723000-8 │Servicii de analizã a deşeurilor
79800000-2 │Servicii tipografice şi servicii conexe
79810000-5 │Servicii tipografice
79811000-2 │Servicii de tipografie digitalã
79812000-9 │Servicii de tipãrire de bancnote
79820000-8 │Servicii conexe tipãririi
79821000-5 │Servicii de finisare a tipãriturilor
79821100-6 │Servicii de corecturã tipograficã
79822000-2 │Servicii de compoziţie
79822100-3 │Servicii de pregãtire a formelor de tipar
79822200-4 │Servicii de fotogravurã
79822300-5 │Servicii de culegere
79822400-6 │Servicii de litografiere
79822500-7 │Servicii de proiectare graficã
79823000-9 │Servicii de tipãrire şi de livrare
79824000-6 │Servicii de tipãrire şi de distribuţie
79900000-3 │Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
79910000-6 │Servicii de holdinguri de management
79920000-9 │Servicii de ambalare şi servicii conexe
79921000-6 │Servicii de ambalare
79930000-2 │Servicii de proiectare specializatã
79931000-9 │Servicii de decoraţiuni interioare
79932000-6 │Servicii de arhitecturã de interior
79933000-3 │Servicii de asistenţã de proiectare
79934000-0 │Servicii de proiectare de mobilã
79940000-5 │Servicii de agenţii de recuperare
79941000-2 │Servicii de taxare
79950000-8 │Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese
79951000-5 │Servicii de organizare de seminarii
79952000-2 │Servicii pentru evenimente
79952100-3 │Servicii de organizare de evenimente culturale
79953000-9 │Servicii de organizare de festivaluri
79954000-6 │Servicii de organizare de petreceri
79955000-3 │Servicii de organizare de prezentãri de modã
79956000-0 │Servicii de organizare de târguri şi expoziţii
79957000-7 │Servicii de organizare de licitaţii
79960000-1 │Servicii de fotografie şi servicii conexe
79961000-8 │Servicii de fotografie
79961100-9 │Servicii de fotografie publicitarã
79961200-0 │Servicii de fotografie aerianã
79961300-1 │Servicii de fotografie specializatã
79961310-4 │Servicii de fotografie pe fundul gãurii de foraj
79961320-7 │Servicii de fotografie submarinã
79961330-0 │Servicii de microfilmare
79961340-3 │Servicii de radiografie
79961350-6 │Servicii de fotografie de studio
79962000-5 │Servicii de developare a fotografiilor
79963000-2 │Servicii de restaurare, de copiere şi de retuşare a fotografiilor
79970000-4 │Servicii de editare
79971000-1 │Servicii de legare şi de finisare
79971100-2 │Servicii de finisare a cãrţilor
79971200-3 │Servicii de legare
79972000-8 │Servicii de publicare de dicţionare lingvistice
79972100-9 │Servicii de publicare de dicţionare de limbi regionale
79980000-7 │Servicii de abonare
79990000-0 │Diverse servicii comerciale
79991000-7 │Servicii de gestionare a stocurilor
79992000-4 │Servicii de recepţie
79993000-1 │Servicii de gestionare de imobile şi instalaţii
79993100-2 │Servicii de gestionare a instalaţiilor
79994000-8 │Servicii de gestionare a contractelor
79995000-5 │Servicii de gestionare a bibliotecilor
79995100-6 │Servicii de arhivare
79995200-7 │Servicii de catalogare
79996000-2 │Servicii de organizare economicã
79996100-3 │Gestionare a registrelor
79997000-9 │Servicii de cãlãtorii de afaceri
79998000-6 │Servicii de consiliere profesionalã (coaching)
79999000-3 │Servicii de scanare şi facturare
79999100-4 │Servicii de scanare
79999200-5 │Servicii de facturare
80000000-4 │Servicii de învãţãmânt şi formare profesionalã
80100000-5 │Servicii de învãţãmânt primar
80110000-8 │Servicii de învãţãmânt preşcolar
80200000-6 │Servicii de învãţãmânt gimnazial
80210000-9 │Servicii de învãţãmânt gimnazial tehnic şi profesional
80211000-6 │Servicii de învãţãmânt gimnazial tehnic
80212000-3 │Servicii de învãţãmânt gimnazial profesional
80300000-7 │Servicii de învãţãmânt superior
80310000-0 │Servicii de formare profesionalã a tinerilor
80320000-3 │Servicii de formare profesionalã în domeniul medical
80330000-6 │Servicii de formare profesionalã în domeniul securitãţii
80340000-9 │Servicii de învãţãmânt special
80400000-8 │Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învãţãmânt
80410000-1 │Servicii şcolare diverse
80411000-8 │Servicii de şcoli de conducere auto
80411100-9 │Servicii de examene pentru obţinerea permisului de conducere auto
80411200-0 │Cursuri de conducere auto
80412000-5 │Servicii de şcoli de aviaţie
80413000-2 │Servicii de şcoli de marinã
80414000-9 │Servicii de şcoli de scafandri
80415000-6 │Servicii de şcoli de schi
80420000-4 │Servicii de e-învãţare (e-learning)
80430000-7 │Servicii de învãţãmânt universitar pentru adulţi
80490000-5 │Gestionare a unui centru de învãţãmânt
80500000-9 │Servicii de formare
80510000-2 │Servicii de formare specializatã
80511000-9 │Servicii de formare a angajaţilor
80512000-6 │Servicii de dresaj canin
80513000-3 │Servicii de şcoli de echitaţie
80520000-5 │Echipamente de pregãtire
80521000-2 │Servicii privind programele de formare
80522000-9 │Seminarii de formare
80530000-8 │Servicii de formare profesionalã
80531000-5 │Servicii de formare în domeniul industriei şi tehnicii
80531100-6 │Servicii de formare în domeniul industriei
80531200-7 │Servicii de formare în domeniul tehnicii
80532000-2 │Servicii de formare în management
80533000-9 │Servicii de formare şi de familiarizare în informaticã
80533100-0 │Servicii de formare în informaticã
80533200-1 │Cursuri de informaticã
80540000-1 │Servicii de formare în domeniul mediului
80550000-4 │Servicii de formare în domeniul securitãţii
80560000-7 │Servicii de formare în domeniul sãnãtãţii şi al serviciilor
│de prim ajutor
80561000-4 │Servicii de formare în domeniul sãnãtãţii
80562000-1 │Servicii de formare în domeniul serviciilor de prim ajutor
80570000-0 │Servicii de perfecţionare personalã
80580000-3 │Organizare de cursuri de limbi strãine
80590000-6 │Servicii de asistenţã pedagogicã
80600000-0 │Servicii de formare profesionalã în domeniul materialelor
│de apãrare şi securitate
80610000-3 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul echipamentelor
│de securitate
80620000-6 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul armelor de foc şi
│al muniţiei
80630000-9 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul vehiculelor militare
80640000-2 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul navelor de rãzboi
80650000-5 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul aeronavelor militare,
│al proiectilelor şi al navelor spaţiale
80660000-8 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul sistemelor
│electronice militare
85000000-9 │Servicii de sãnãtate şi servicii de asistenţã socialã
85100000-0 │Servicii de sãnãtate
85110000-3 │Servicii spitaliceşti şi servicii conexe
85111000-0 │Servicii spitaliceşti
85111100-1 │Servicii spitaliceşti de chirurgie
85111200-2 │Servicii spitaliceşti de medicinã
85111300-3 │Servicii spitaliceşti de ginecologie
85111310-6 │Servicii de fertilizare in vitro
85111320-9 │Servicii spitaliceşti de obstetricã
85111400-4 │Servicii spitaliceşti de reabilitare
85111500-5 │Servicii spitaliceşti de psihiatrie
85111600-6 │Servicii de ortezare
85111700-7 │Servicii de oxigenoterapie
85111800-8 │Servicii de patologie
85111810-1 │Servicii de analize de sânge
85111820-4 │Servicii de analizã bacteriologicã
85111900-9 │Servicii de dializã în spital
85112000-7 │Servicii de asistenţã spitaliceascã
85112100-8 │Servicii privind aşternuturile pentru spital
85112200-9 │Servicii de asistenţã ambulatorie
85120000-6 │Servicii de practicã medicalã şi servicii conexe
85121000-3 │Servicii de practicã medicalã
85121100-4 │Servicii prestate de medici generalişti
85121200-5 │Servicii prestate de medici specialişti
85121210-8 │Servicii de obstetricã sau ginecologie
85121220-1 │Servicii de nefrologie sau neurologie
85121230-4 │Servicii de cardiologie sau servicii prestate de pneumologi
85121231-1 │Servicii de cardiologie
85121232-8 │Servicii prestate de pneumologi
85121240-7 │Servicii de otorinolaringologie sau audiologie
85121250-0 │Servicii de gastroenterologie şi geriatrie
85121251-7 │Servicii de gastroenterologie
85121252-4 │Servicii de geriatrie
85121270-6 │Servicii de psihiatrie sau psihologie
85121271-3 │Servicii la domiciliu pentru persoanele cu tulburãri psihologice
85121280-9 │Servicii de oftalmologie, dermatologie sau ortopedie
85121281-6 │Servicii de oftalmologie
85121282-3 │Servicii de dermatologie
85121283-0 │Servicii de ortopedie
85121290-2 │Servicii de pediatrie sau urologie
85121291-9 │Servicii de pediatrie
85121292-6 │Servicii de urologie
85121300-6 │Servicii chirurgicale specializate
85130000-9 │Servicii de practicã dentarã şi servicii conexe
85131000-6 │Servicii de practicã dentarã
85131100-7 │Servicii de ortodonţie
85131110-0 │Servicii de chirurgie ortodonticã
85140000-2 │Diverse servicii de sãnãtate
85141000-9 │Servicii furnizate de personalul medical
85141100-0 │Servicii prestate de moaşe
85141200-1 │Servicii prestate de personalul de asistenţã medicalã
85141210-4 │Servicii de îngrijire medicalã la domiciliu
85141211-1 │Servicii de tratament medical prin dializã la domiciliu
85141220-7 │Servicii de consultanţã prestate de personalul de asistenţã
│medicalã
85142000-6 │Servicii paramedicale
85142100-7 │Servicii de fizioterapie
85142200-8 │Servicii de homeopatie
85142300-9 │Servicii de igienã
85142400-0 │Livrare la domiciliu de articole pentru bolnavii de incontinenţã
85143000-3 │Servicii de ambulanţã
85144000-0 │Servicii de centre de sãnãtate
85144100-1 │Servicii de centre de asistenţã medicalã
85145000-7 │Servicii prestate de laboratoare medicale
85146000-4 │Servicii prestate de bãncile de sânge
85146100-5 │Servicii prestate de bãncile de material seminal
85146200-6 │Servicii prestate de bãncile de organe pentru transplanturi
85147000-1 │Servicii de medicina muncii
85148000-8 │Servicii de analize medicale
85149000-5 │Servicii farmaceutice
85150000-5 │Servicii de imagisticã medicalã
85160000-8 │Servicii de opticã
85170000-1 │Servicii de acupuncturã şi chiropraxie
85171000-8 │Servicii de acupuncturã
85172000-5 │Servicii de chiropraxie
85200000-1 │Servicii veterinare
85210000-3 │Crescãtorii de animale domestice
85300000-2 │Servicii de asistenţã socialã şi servicii conexe
85310000-5 │Servicii de asistenţã socialã
85311000-2 │Servicii de asistenţã socialã cu cazare
85311100-3 │Servicii sociale pentru persoane în vârstã
85311200-4 │Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
85311300-5 │Servicii sociale pentru copii şi tineri
85312000-9 │Servicii de asistenţã socialã fãrã cazare
85312100-0 │Servicii de centre de zi
85312110-3 │Servicii prestate de centre de zi pentru copii
85312120-6 │Servicii prestate de centre de zi pentru copii şi tineri
│cu handicap
85312200-1 │Livrare de provizii la domiciliu
85312300-2 │Servicii de orientare şi de consultanţã profesionalã
85312310-5 │Servicii de orientare
85312320-8 │Servicii de consultanţã profesionalã
85312330-1 │Servicii de planificare familialã
85312400-3 │Servicii sociale neprestate de instituţii rezidenţiale
85312500-4 │Servicii de reabilitare
85312510-7 │Servicii de reabilitare profesionalã
85320000-8 │Servicii sociale
85321000-5 │Servicii sociale administrative
85322000-2 │Programe de acţiune comunitarã
85323000-9 │Servicii de sãnãtate comunitarã
90000000-7 │Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare
│a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul
90400000-1 │Servicii privind apele reziduale
90410000-4 │Servicii de evacuare a apelor reziduale
90420000-7 │Servicii de tratare a apelor reziduale
90430000-0 │Servicii de eliminare a apelor reziduale
90440000-3 │Servicii de tratare a puţurilor de decantare
90450000-6 │Servicii de tratare a foselor septice
90460000-9 │Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice
90470000-2 │Servicii de curãţare a canalelor de ape reziduale
90480000-5 │Servicii de gestionare a canalelor de ape reziduale
90481000-2 │Exploatare a unei staţii de tratare a apelor reziduale
90490000-8 │Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale şi servicii
│de consultanţã în tratarea apelor reziduale
90491000-5 │Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale
90492000-2 │Servicii de consultanţã în tratarea apelor reziduale
90500000-2 │Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
90510000-5 │Eliminare şi tratare a deşeurilor menajere
90511000-2 │Servicii de colectare a deşeurilor menajere
90511100-3 │Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
90511200-4 │Servicii de colectare a gunoiului menajer
90511300-5 │Servicii de colectare a deşeurilor dispersate
90511400-6 │Servicii de colectare a hârtiei
90512000-9 │Servicii de transport de deşeuri menajere
90513000-6 │Servicii de tratare şi eliminare de deşeuri menajere şi deşeuri
│nepericuloase
90513100-7 │Servicii de eliminare a deşeurilor menajere
90513200-8 │Servicii de eliminare a deşeurilor urbane solide
90513300-9 │Servicii de incinerare a deşeurilor menajere
90513400-0 │Servicii de eliminare a cenuşii
90513500-1 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor lichide
90513600-2 │Servicii de înlãturare a nãmolului
90513700-3 │Servicii de transport al nãmolului
90513800-4 │Servicii de tratare a nãmolului
90513900-5 │Servicii de eliminare a nãmolului
90514000-3 │Servicii de reciclare a deşeurilor menajere
90520000-8 │Servicii privind deşeurile radioactive, toxice, medicale
│şi periculoase
90521000-5 │Servicii de tratare a deşeurilor radioactive
90521100-6 │Colectarea deşeurilor radioactive
90521200-7 │Servicii de depozitare a deşeurilor radioactive
90521300-8 │Eliminarea deşeurilor radioactive
90521400-9 │Transportul deşeurilor radioactive
90521410-2 │Transport de deşeuri nucleare cu nivel scãzut
│de radioactivitate
90521420-5 │Transport de deşeuri nucleare cu nivel mediu
│de radioactivitate
90521500-0 │Împachetare de deşeuri radioactive
90521510-3 │Împachetare de deşeuri nucleare de nivel scãzut
90521520-6 │Împachetare de deşeuri nucleare de nivel intermediar
90522000-2 │Servicii privind solurile contaminate
90522100-3 │Înlãturarea solurilor contaminate
90522200-4 │Eliminarea solurilor contaminate
90522300-5 │Servicii de tratare a solurilor contaminate
90522400-6 │Curãţarea şi tratarea solului
90523000-9 │Servicii de eliminare a deşeurilor toxice, cu excepţia
│deşeurilor radioactive şi a solurilor contaminate
90523100-0 │Servicii de eliminare a armelor şi a muniţiilor
90523200-1 │Servicii de dezamorsare a bombelor
90523300-2 │Servicii de dragare de mine
90524000-6 │Servicii privind deşeurile medicale
90524100-7 │Servicii de colectare a deşeurilor spitaliceşti
90524200-8 │Servicii de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
90524300-9 │Servicii de înlãturare a deşeurilor biologice
90524400-0 │Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor
│spitaliceşti
90530000-1 │Exploatarea rampelor de gunoi
90531000-8 │Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
90532000-5 │Servicii de gestionare a haldelor de cãrbune
90533000-2 │Servicii de gestionare a haldelor de deşeuri
90600000-3 │Servicii de curãţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi
│servicii conexe
90610000-6 │Servicii de curãţare şi mãturare a strãzilor
90611000-3 │Servicii de curãţenie stradalã
90612000-0 │Servicii de mãturare a strãzilor
90620000-9 │Servicii de deszãpezire
90630000-2 │Servicii de înlãturare a gheţii
90640000-5 │Servicii de curãţare şi golire a gurilor de canal
90641000-2 │Servicii de curãţare a gurilor de canal
90642000-9 │Servicii de golire a gurilor de canal
90650000-8 │Servicii de îndepãrtare a azbestului
90660000-1 │Servicii de eliminare a plumbului
90670000-4 │Servicii de dezinfectare şi dezinfestare în mediu urban sau rural
90680000-7 │Servicii de curãţare a plajelor
90690000-0 │Servicii de îndepãrtare de graffiti
90700000-4 │Servicii privind mediul
90710000-7 │Management de mediu
90711000-4 │Evaluare a impactului asupra mediului, alta decât cea pentru
│construcţii
90711100-5 │Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decât cea pentru
│construcţii
90711200-6 │Standarde de mediu, altele decât cele pentru construcţii
90711300-7 │Analizã a indicatorilor de mediu, alta decât cea pentru
│construcţii
90711400-8 │Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele
│decât cele pentru construcţii
90711500-9 │Monitorizare de mediu, alta decât cea pentru construcţii
90712000-1 │Planificare de mediu
90712100-2 │Planificare de dezvoltare a mediului urban
90712200-3 │Planificare a strategiei de conservare a pãdurilor
90712300-4 │Planificare a strategiei de conservare a mediului marin
90712400-5 │Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau
│de conservare a resurselor naturale
90712500-6 │Creare sau planificare de instituţii de mediu
90713000-8 │Servicii de consultanţã în probleme de mediu
90713100-9 │Servicii de consultanţã pentru alimentarea cu apã şi servicii
│de consultanţã în materie de ape reziduale, altele decât cele
│pentru construcţii
90714000-5 │Audit de mediu
90714100-6 │Sisteme de informare în domeniul mediului
90714200-7 │Servicii de audit de mediu pentru întreprinderi
90714300-8 │Servicii de audit de mediu la nivel sectorial
90714400-9 │Servicii de audit de mediu pentru anumite activitãţi
90714500-0 │Servicii de control al calitãţii mediului
90714600-1 │Servicii de control al securitãţii mediului
90715000-2 │Servicii de investigaţii în domeniul poluãrii
90715100-3 │Servicii de investigaţii în domeniul poluãrii chimice
│şi petroliere
90715110-6 │Investigaţii la uzine de gaz
90715120-9 │Investigaţii la uzine pentru produse chimice sau privind deşeurile
│rafinãriilor de petrol
90715200-4 │Alte servicii de investigaţii în domeniul poluãrii
90715210-7 │Investigaţii la depozite sau terminale petroliere
90715220-0 │Investigaţii în zone industriale
90715230-3 │Investigaţii în zone cu deşeuri industriale
90715240-6 │Investigaţii la uzine de tratare a lemnului
90715250-9 │Investigaţii la instalaţii de curãţire chimicã
90715260-2 │Investigaţii la topitorii
90715270-5 │Investigaţii la uzine de reciclare
90715280-8 │Investigaţii la fabrici de prelucrare a alimentelor
90720000-0 │Protecţia mediului
90721000-7 │Servicii de securitate a mediului
90721100-8 │Servicii de protecţie a peisajului
90721200-9 │Servicii de protecţie a stratului de ozon
90721300-0 │Servicii de protecţie împotriva contaminãrii alimentelor umane
│sau animale
90721400-1 │Servicii de protecţie a resurselor genetice
90721500-2 │Servicii de protecţie împotriva substanţelor toxice
90721600-3 │Servicii de protecţie împotriva radiaţiilor
90721700-4 │Servicii de protecţie a speciilor pe cale de dispariţie
90721800-5 │Servicii de protecţie împotriva riscurilor sau a pericolelor
│naturale
90722000-4 │Reabilitare ecologicã
90722100-5 │Reabilitare de zone industriale
90722200-6 │Servicii de decontaminare a mediului
90722300-7 │Servicii de asanare a terenului
90730000-3 │Înregistrare, monitorizare a poluãrii şi reabilitare
90731000-0 │Servicii privind poluarea atmosfericã
90731100-1 │Gestionarea calitãţii aerului
90731200-2 │Servicii de gestionare sau control al poluãrii atmosferice
│transfrontaliere
90731210-5 │Achiziţionare de credite de emisii de CO2
90731300-3 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii atmosferice
90731400-4 │Servicii de monitorizare sau mãsurare a poluãrii atmosferice
90731500-5 │Servicii de detectare a gazelor toxice
90731600-6 │Monitorizare a metanului
90731700-7 │Servicii de monitorizare a dioxidului de carbon
90731800-8 │Monitorizare a particulelor din aer
90731900-9 │Servicii de monitorizare a subţierii stratului de ozon
90732000-7 │Servicii privind poluarea solului
90732100-8 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii solului
90732200-9 │Servicii de înlãturare a solurilor poluate
90732300-0 │Tratare sau reabilitare a solurilor poluate
90732400-1 │Servicii de consiliere împotriva poluãrii solului
90732500-2 │Cartografiere a poluãrii solului
90732600-3 │Mãsurare sau monitorizare a poluãrii solului
90732700-4 │Evaluare a poluãrii cu îngrãşãminte organice
90732800-5 │Evaluare a poluãrii cu pesticide
90732900-6 │Evaluare a poluãrii cu nitraţi şi fosfaţi
90732910-9 │Evaluare a poluãrii cu nitraţi
90732920-2 │Evaluare a poluãrii cu fosfaţi
90733000-4 │Servicii privind poluarea apei
90733100-5 │Servicii de monitorizare sau control al poluãrii apelor
│de suprafaţã
90733200-6 │Servicii de reabilitare în cazul poluãrii apelor de suprafaţã
90733300-7 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii apelor de suprafaţã
90733400-8 │Servicii de tratare a apelor de suprafaţã
90733500-9 │Servicii de drenaj în cazul poluãrii apelor de suprafaţã
90733600-0 │Servicii de gestionare sau control al poluãrii transfrontaliere
│a apelor
90733700-1 │Servicii de monitorizare sau control al poluãrii apelor subterane
90733800-2 │Servicii de drenaj în cazul poluãrii apelor subterane
90733900-3 │Tratare sau reabilitare în cazul poluãrii apelor subterane
90740000-6 │Servicii de înregistrare, monitorizare şi reabilitare
│a poluanţilor
90741000-3 │Servicii privind poluarea cu hidrocarburi
90741100-4 │Servicii de monitorizare a scurgerilor accidentale de hidrocarburi
90741200-5 │Servicii de control al scurgerilor accidentale de hidrocarburi
90741300-6 │Servicii de reabilitare în cazul scurgerilor accidentale
│de hidrocarburi
90742000-0 │Servicii privind poluarea fonicã
90742100-1 │Servicii de control al zgomotului
90742200-2 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii fonice
90742300-3 │Servicii de monitorizare a poluãrii fonice
90742400-4 │Servicii de consiliere privind poluarea fonicã
90743000-7 │Servicii privind poluarea cu substanţe toxice
90743100-8 │Servicii de monitorizare a substanţelor toxice
90743200-9 │Servicii de reabilitare a substanţelor toxice
90900000-6 │Servicii de curãţenie şi igienizare
90910000-9 │Servicii de curãţenie
90911000-6 │Servicii de curãţare a locuinţelor, a construcţiilor şi
│a ferestrelor
90911100-7 │Servicii de curãţare a locuinţelor
90911200-8 │Servicii de curãţare a construcţiilor
90911300-9 │Servicii de curãţare a ferestrelor
90912000-3 │Servicii de curãţare prin insuflare a structurilor tubulare
90913000-0 │Servicii de curãţare a cisternelor şi a rezervoarelor
90913100-1 │Servicii de curãţare a cisternelor
90913200-2 │Servicii de curãţare a rezervoarelor
90914000-7 │Servicii de curãţare a parcãrilor
90915000-4 │Servicii de curãţare a cuptoarelor şi a şemineelor
90916000-1 │Servicii de curãţare a echipamentului telefonic
90917000-8 │Servicii de curãţare a echipamentului de transport
90918000-5 │Servicii de curãţare a coşurilor de gunoi
90919000-2 │Servicii de curãţare a birourilor, a şcolilor şi a echipamentului
│de birou
90919100-3 │Servicii de curãţare a echipamentului de birou
90919200-4 │Servicii de curãţare a birourilor
90919300-5 │Servicii de curãţare a şcolilor
90920000-2 │Servicii de igienizare a instalaţiilor
90921000-9 │Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
90922000-6 │Servicii de deparazitare
90923000-3 │Servicii de deratizare
90924000-0 │Servicii de fumizare
92000000-1 │Servicii de recreere, culturale şi sportive
92100000-2 │Servicii de cinematografie şi servicii video
92110000-5 │Servicii de producţie de filme cinematografice şi de casete video
│şi servicii conexe
92111000-2 │Servicii de producţie de filme cinematografice şi de filme video
92111100-3 │Producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogicã
92111200-4 │Producţie de filme şi de casete video publicitare, de propagandã
│şi de informare
92111210-7 │Producţie de filme publicitare
92111220-0 │Producţie de casete video publicitare
92111230-3 │Producţie de filme de propagandã
92111240-6 │Producţie de casete video de propagandã
92111250-9 │Producţie de filme de informare
92111260-2 │Producţie de casete video de informare
92111300-5 │Producţie de filme şi de casete video de divertisment
92111310-8 │Producţie de filme de divertisment
92111320-1 │Producţie de casete video de divertisment
92112000-9 │Servicii privind producţia de filme cinematografice sau de casete
│video
92120000-8 │Servicii de distribuţie de filme cinematografice şi de casete
│video
92121000-5 │Servicii de distribuţie de casete video
92122000-2 │Servicii de distribuţie de filme cinematografice
92130000-1 │Servicii de proiectare de filme cinematografice
92140000-4 │Servicii de proiectare de filme video
92200000-3*2)│Servicii de radio şi de televiziune
92210000-6*2)│Servicii de radio
92211000-3*2)│Servicii de producţie radiofonicã
92213000-7 │Servicii de sisteme radio la scarã redusã
92214000-4 │Servicii de studio sau de echipament radio
92215000-1 │Servicii GMRS (General Mobile Radio Services - Servicii generale
│de radiofonie mobilã)
92216000-8 │Servicii FRS (Family Radio Services - Servicii radio destinate
│familiei)
92217000-5 │Servicii GMRS/FRS (General Mobile Radio Services - Servicii
│generale de radiofonie mobilã/Family Radio Services - Servicii
│radio destinate familiei)
92220000-9*2)│Servicii de televiziune
92221000-6*2)│Servicii de producţie de televiziune
92222000-3 │Servicii de televiziune cu circuit închis
92224000-7 │Servicii de televiziune digitalã
92225000-4 │Servicii de televiziune interactivã
92225100-7 │Servicii de difuzare de filme la cerere
92226000-1 │Servicii de teleprogramare
92230000-2 │Servicii de radio şi televiziune prin cablu
92231000-9 │Servicii bilaterale internaţionale şi linii închiriate private
│internaţionale
92232000-6 │Servicii de televiziune prin cablu
92300000-4 │Servicii de divertisment
92310000-7 │Servicii de creare şi interpretare de opere artistice şi literare
92311000-4 │Opere de artã
92312000-1 │Servicii artistice
92312100-2 │Servicii de divertisment prestate de producãtorii de teatru,
│coruri, ansambluri muzicale şi orchestre
92312110-5 │Servicii de divertisment prestate de producãtorii de teatru
92312120-8 │Servicii de divertisment prestate de coruri
92312130-1 │Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale
92312140-4 │Servicii de divertisment prestate de orchestre
92312200-3 │Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori şi artişti
│independenţi
92312210-6 │Servicii prestate de autori
92312211-3 │Servicii de agenţii redacţionale
92312212-0 │Servicii privind pregãtirea manualelor de formare
92312213-7 │Servicii prestate de autori în domeniul tehnicii
92312220-9 │Servicii prestate de compozitori
92312230-2 │Servicii prestate de sculptori
92312240-5 │Servicii prestate de artişti
92312250-8 │Servicii prestate de artişti independenţi
92312251-5 │Servicii prestate de disc-jockey
92320000-0 │Servicii de gestionare a sãlilor de spectacol
92330000-3 │Servicii privind zonele de recreere
92331000-0 │Servicii de bâlciuri şi de parcuri de distracţii
92331100-1 │Servicii de bâlci
92331200-2 │Servicii de parcuri de distracţii
92331210-5 │Servicii de animaţie pentru copii
92332000-7 │Servicii de plaje
92340000-6 │Servicii privind dansul şi reprezentaţiile
92341000-3 │Servicii de circuri
92342000-0 │Servicii de şcoli de dans
92342100-1 │Servicii de şcoli de dans de societate
92342200-2 │Servicii de şcoli de dans modern
92350000-9 │Servicii de jocuri de noroc şi de pariuri
92351000-6 │Servicii de jocuri de noroc
92351100-7 │Servicii de gestionare a loteriilor
92351200-8 │Servicii de gestionare a cazinourilor
92352000-3 │Servicii de pariuri
92352100-4 │Servicii de exploatare a totalizatoarelor pentru pariuri
92352200-5 │Servicii prestate de agenţi de pariuri
92360000-2 │Servicii de pirotehnie
92370000-5 │Servicii prestate de tehnicieni audio
92400000-5 │Servicii de agenţii de presã
92500000-6 │Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee şi alte servicii
│culturale
92510000-9 │Servicii prestate de biblioteci şi de arhive
92511000-6 │Servicii prestate de biblioteci
92512000-3 │Servicii prestate de arhive
92512100-4 │Servicii de distrugere a arhivelor
92520000-2 │Servicii prestate de muzee şi servicii de conservare a siturilor
│şi a monumentelor istorice
92521000-9 │Servicii prestate de muzee
92521100-0 │Servicii de expoziţii în muzee
92521200-1 │Servicii de conservare a obiectelor şi a exemplarelor de expoziţie
92521210-4 │Servicii de conservare a obiectelor de expoziţie
92521220-7 │Servicii de conservare a specimenelor
92522000-6 │Servicii de conservare a siturilor şi a monumentelor istorice
92522100-7 │Servicii de conservare a siturilor istorice
92522200-8 │Servicii de conservare a monumentelor istorice
92530000-5 │Servicii de grãdini botanice şi zoologice şi servicii
│de rezervaţii naturale
92531000-2 │Servicii de grãdini botanice
92532000-9 │Servicii de grãdini zoologice
92533000-6 │Servicii de rezervaţii naturale
92534000-3 │Servicii de conservare a faunei şi a florei sãlbatice
92600000-7 │Servicii sportive
92610000-0 │Servicii de gestionare a complexelor sportive
92620000-3 │Servicii privind activitãţile sportive
92621000-0 │Servicii de promovare a evenimentelor sportive
92622000-7 │Servicii de organizare a evenimentelor sportive
92700000-8 │Servicii de internet cafe
98000000-3 │Alte servicii comunitare, sociale şi personale
98100000-4 │Servicii de organizaţii asociative
98110000-7 │Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi
│specializate
98111000-4 │Servicii prestate de organizaţii comerciale
98112000-1 │Servicii prestate de organizaţii profesionale
98113000-8 │Servicii prestate de organizaţii specializate
98113100-9 │Servicii privind siguranţa nuclearã
98120000-0 │Servicii prestate de organizaţii sindicale
98130000-3 │Servicii diverse prestate de organizaţii asociative
98131000-0 │Servicii religioase
98132000-7 │Servicii prestate de organizaţii politice
98133000-4 │Servicii prestate de organizaţii asociative cu caracter social
98133100-5 │Servicii de asistenţã privind dezvoltarea spiritului civic şi
│a resurselor comunitare
98133110-8 │Servicii prestate de asociaţii de tineri
98200000-5 │Servicii de consultanţã în materie de egalitate de şanse
98300000-6 │Servicii diverse
98310000-9 │Servicii de spãlãtorie şi de curãţãtorie uscatã
98311000-6 │Servicii de colectare de rufe pentru spãlat
98311100-7 │Servicii de gestionare a spãlãtoriilor
98311200-8 │Servicii de exploatare a spãlãtoriilor
98312000-3 │Servicii de curãţare a materialelor textile
98312100-4 │Servicii de impregnare a materialelor textile
98313000-0 │Servicii de curãţare a articolelor din blanã
98314000-7 │Servicii de colorare
98315000-4 │Servicii de cãlcãtorie
98316000-1 │Servicii de vopsitorie
98320000-2 │Servicii de coafor şi de cosmeticã
98321000-9 │Servicii de coafor
98321100-0 │Servicii de frizerie
98322000-6 │Servicii de cosmeticã
98322100-7 │Servicii de cosmeticã, de manichiurã şi de pedichiurã
98322110-0 │Servicii de tratament cosmetic
98322120-3 │Servicii de manichiurã
98322130-6 │Servicii de pedichiurã
98322140-9 │Servicii de machiaj
98330000-5 │Servicii de întreţinere corporalã
98331000-2 │Servicii de bãi turceşti
98332000-9 │Servicii de staţiuni termale
98333000-6 │Servicii de masaj
98334000-3 │Servicii de bunãstare fizicã
98336000-7 │Servicii de antrenament, de exerciţii fizice sau de aerobic
98340000-8 │Servicii de cazare şi de birou
98341000-5 │Servicii de cazare
98341100-6 │Servicii de gestionare a spaţiilor de cazare
98341110-9 │Servicii de menaj
98341120-2 │Servicii de portar
98341130-5 │Servicii de administrare de imobile
98341140-8 │Servicii de îngrijitor de imobile
98342000-2 │Servicii privind mediul de lucru
98350000-1 │Servicii privind infrastructurile colective
98351000-8 │Servicii de gestionare a parcãrilor de autovehicule
98351100-9 │Servicii de parcãri de autovehicule
98351110-2 │Servicii de aplicare a regulilor de parcare
98360000-4 │Servicii marine
98361000-1 │Servicii de oceanologie
98362000-8 │Servicii de gestionare a porturilor
98362100-9 │Servicii de asistenţã în bazele navale
98363000-5 │Servicii de scufundare
98370000-7 │Servicii funerare şi servicii conexe
98371000-4 │Servicii funerare
98371100-5 │Servicii de înhumare şi de incinerare
98371110-8 │Servicii de înhumare
98371111-5 │Servicii de întreţinere a cimitirelor
98371120-1 │Servicii de incinerare
98371200-6 │Servicii de pompe funebre
98380000-0 │Servicii de cuşti pentru câini
98390000-3 │Alte servicii
98391000-0 │Servicii de declasare
98392000-7 │Servicii de transfer
98393000-4 │Servicii de croitorie
98394000-1 │Servicii de tapiserie
98395000-8 │Servicii de lãcãtuşãrie
98396000-5 │Servicii de acordare a instrumentelor
98500000-8 │Case particulare cu personal angajat
98510000-1 │Servicii de lucrãtori comerciali şi industriali
98511000-8 │Servicii de lucrãtori comerciali
98512000-5 │Servicii de lucrãtori industriali
98513000-2 │Servicii de forţã de muncã pentru particulari
98513100-3 │Servicii de personal de agenţii pentru particulari
98513200-4 │Servicii de personal de birou pentru particulari
98513300-5 │Servicii de personal angajat temporar pentru particulari
98513310-8 │Servicii de asistenţã la domiciliu
98514000-9 │Servicii domestice
98900000-2 │Servicii prestate de organizaţii şi de organisme extrateritoriale
98910000-5 │Servicii specifice organizaţiilor şi organismelor internaţionale
─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
*1) <>Directiva 2004/18/CE : cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.
<> Directiva 2004/17/CE : cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.
*2) <>Directiva 2004/18/CE : cu excepţia contractelor de achiziţii referitoare la cumpãrarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe de cãtre organisme de radiodifuziune şi a contractelor de achiziţii privind timpul de emisie.
*3) <>Directiva 2004/18/CE : cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii financiare privind emiterea, cumpãrarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi a serviciilor prestate de bãncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalitãţile financiare, de terenuri, de construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau dupã încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formã, fac obiectul prezentei directive.
<> Directiva 2004/17/CE : cu excepţia contractelor de achiziţie privind emiterea, cumpãrarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalitãţile financiare, de terenuri, de construcţii Cod CPV Descriere existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau dupã încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formã, fac obiectul prezentei directive.
*4) <>Directiva 2004/18/CE : cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autoritãţii contractante în scopul utilizãrii în desfãşurarea propriilor activitãţi, cu condiţia ca serviciul prestat sã fie remunerat în totalitate de cãtre autoritatea contractantã.
<> Directiva 2004/17/CE : cu excepţia contractelor de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv entitãţii contractante în scopul utilizãrii în desfãşurarea propriilor activitãţi, cu condiţia ca serviciul prestat sã fie remunerat în totalitate de cãtre entitatea contractantã.
*5) <>Directiva 2004/18/CE : cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
<> Directiva 2004/17/CE : cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
*6) <>Directiva 2004/18/CE : cu excepţia contractelor de achiziţii de muncã.
<> Directiva 2004/17/CE : cu excepţia contractelor de achiziţii de muncã.


VOCABULAR SUPLIMENTAR

SECŢIUNEA A
Materiale
Grupa A: Metale şi aliaje
──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AA01-1│Metal
AA02-4│Aluminiu
AA03-7│Bronz
AA04-0│Cupru
AA05-3│Fier
AA06-6│Plumb
AA07-9│Nichel
AA08-2│Staniu
AA09-5│Zinc
AA10-8│Aliaj
AA11-1│Oţel
AA12-4│Oţel carbon
AA13-7│Vanadiu
AA14-0│Crom
AA15-3│Mangan
AA16-6│Cobalt
AA17-9│Ytriu
AA18-2│Zirconiu
AA19-5│Molibden
AA20-8│Techneţiu
AA21-1│Ruteniu
AA22-4│Rodiu
AA23-7│Cadmiu
AA24-0│Luteţiu
AA25-3│Hafniu
AA26-6│Tantal
AA27-9│Tungsten
AA28-2│Iridiu
AA29-5│Galiu
AA30-8│Indiu
AA31-1│Taliu
AA32-4│Bariu
AA33-7│Cesiu
AA34-0│Stronţiu
AA35-3│Rubidiu
AA36-6│Calciu
AA37-9│Potasiu
AA38-2│Sodiu
AA39-5│Litiu
AA40-8│Niobiu
AA41-1│Osmiu
AA42-4│Reniu
AA43-7│Paladiu
AA44-0│Alamã
AA45-3│Aur
AA46-6│Argint
AA47-9│Platinã
AA48-2│Magneziu
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Nemetale

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AB02-5│Ceramicã
AB03-8│Porţelan
AB04-1│Argilã
AB05-4│Beton
AB06-7│Plastic
AB07-0│Poliester
AB08-3│Polietenã (Polietilenã)
AB09-6│Polistiren
AB11-2│PVC
AB12-5│Cauciuc
AB13-8│Lemn
AB14-1│Lemn de conifere
AB15-4│Lemn tropical
AB16-7│Bambus
AB17-0│Plutã
AB18-3│Hârtie
AB19-6│Piele
AB20-9│Fibre de sticlã
AB21-2│Sticlã
AB22-5│Pereţi interiori din sticlã
AB23-8│Piese din sticlã
AB24-1│Textil
AB25-4│Sintetic
AB26-7│Cherestea
AB27-0│Piatrã
AB28-3│Marmurã
AB29-6│Pietre preţioase
AB30-9│Lânã
AB31-2│Mãtase
AB32-5│In
AB33-8│Bumbac
AB34-1│Terrazzo
AB35-4│Granit
AB36-7│Ardezie
AB37-0│Carbon
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA B
Formã, prezentare, ambalare şi condiţionare
Grupa A: Formã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BA01-2│Viu
BA02-5│Natural
BA03-8│Artificial
BA04-1│Proaspãt
BA05-4│Rece
BA06-7│Fierbinte
BA07-0│Lichid
BA08-3│Solid
BA09-6│Gazos
BA10-9│Crud
BA11-2│Uscat
BA12-5│Tare
BA13-8│Moale
BA14-1│Praf/Pulbere
BA15-4│Reziduuri
BA16-7│Fulgi
BA17-0│Bare
BA18-3│Cenuşã
BA19-6│Granule
BA20-9│Lingouri
BA22-5│Tije
BA23-8│Brut
BA24-1│Îngheţat
BA25-4│Congelat
BA26-7│Pliat
BA27-0│Forjat
BA28-3│Liofilizat
BA29-6│Laminat plat
BA30-9│Deshidratat
BA31-2│Ras
BA32-5│Concentrat
BA33-8│Refrigerat
BA34-1│Învelit
BA35-4│Galvanizat
BA36-7│Granulat
BA37-0│Laminat la cald
BA38-3│Vitrificat
BA39-6│Laminat
BA40-9│Lichefiat
BA41-2│Vulcanizat
BA42-5│Sudat
BA43-8│Preparat
BA44-1│Pulverizat
BA45-4│Rafinat
BA46-7│Retopit
BA47-0│Netratat
BA48-3│Tratat
BA49-6│Nelichefiat
BA50-9│Nerafinat
BA51-2│Semifinisat
BA52-5│Prelucrat
BA53-8│Semiprelucrat
BA54-1│Soluţie
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Prezentare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BB01-3│Netubular
BB02-6│Tubular
BB03-9│Rotund
BB04-2│Rectangular
BB05-5│Pãtrat
BB06-8│Triunghiular
BB07-1│Trapezoidal
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa C: mbalare şi condiţionare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BC01-4│Cu cadru metalic
BC02-7│Cu rame din plastic
BC03-0│Cu rame din lemn
BC04-3│Placat cu aur
BC05-6│Placat cu platinã
BC06-9│Placat cu argint
BC07-2│Cu structurã de oţel
BC08-5│Furnir
BC09-8│Neturnat
BC10-1│Tapiţat
BC11-4│Tipãrit
BC12-7│Colorat
BC13-0│Impregnat
BC14-3│Prefabricat
BC15-6│Învelit în plastic
BC16-9│În pungi
BC17-2│În blocuri
BC18-5│În plãci
BC19-8│În saramurã
BC20-1│În vrac
BC21-4│În cartoane
BC22-7│În cartuşe
BC23-0│Bucãţi de carne cu os
BC24-3│Bucãţi de carne fãrã os
BC25-6│În loturi
BC26-9│În ulei
BC27-2│În pachete
BC28-5│În punguţe
BC29-8│În stive
BC30-1│În tije
BC31-4│În role
BC32-7│În sãculeţe
BC33-0│În saci
BC34-3│În foi
BC35-6│Felii
BC36-9│În soluţie
BC37-2│În benzi
BC38-5│În apã
BC39-8│Aromatizat
BC40-1│Sticlã turnantã
BC41-4│În conservã
BC42-7│În sticlã
BC43-0│Ambalat în vid
BC44-3│Parţial fiert
BC45-6│Reciclat
BC46-9│Sterilizat
BC48-5│Durificat
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA C
Materiale/produse cu calitãţi şi mod de funcţionare speciale
Grupa A: Materiale/produse cu calitãţi speciale

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CA01-3│Impermeabil
CA02-6│Împotriva vântului
CA03-9│Antiglonţ
CA04-2│Neinflamabil
CA05-5│Inoxidabil
CA06-8│Extensibil
CA07-1│Izolat
CA08-4│Neizolat
CA09-7│Refractar
CA10-0│Nerefractar
CA11-3│Consolidat
CA12-6│Armat
CA13-9│Oleofil
CA14-2│Autocolant
CA15-5│Ductil
CA16-8│Magnetic
CA17-1│Ecologic
CA18-4│Fãrã OMG
CA19-7│Fãrã hormoni
CA20-0│Fãrã pesticide
CA21-3│Fãrã azbest
CA22-6│Fãrã CFC
CA23-9│Fãrã ozon
CA24-2│Fãrã PVC
CA25-5│Hibrid
CA26-8│Fãrã hidrocarburi
CA27-1│Fãrã NOx
CA28-4│Fãrã CO
CA29-7│Fãrã CO2
CA30-0│Fãrã sulf
CA31-3│Euro 0 (carburant)
CA32-6│Euro 1 (carburant)
CA33-9│Euro 2 (carburant)
CA34-2│Euro 3 (carburant)
CA35-5│Euro 4 (carburant)
CA36-8│Euro 5 (carburant)
CA37-1│Articulat
CA38-4│Conservare îndelungatã
CA39-7│Uşor
CA40-0│Maritim
CA41-3│Semisubmersibil
CA42-6│Submersibil
CA43-9│Digital
CA44-2│Portabil
CA45-5│De înaltã rezoluţie
CA46-8│De înaltã performanţã
CA47-1│Multioperaţional
CA48-4│Cu multipli utilizatori
CA49-7│Actualizabil
CA50-0│De aruncat
CA51-3│Reîncãrcabil
CA52-6│Ignifug
CA53-9│Rezistent la foc
CA54-2│Rezistent la cãldurã
CA55-5│Steril
CA56-8│Nesteril
CA57-1│Etichetã ecologicã
CA58-4│Fãrã coloranţi
CA59-7│Fãrã conservanţi
CA60-0│Tridimensional
CA61-3│Amovibil
CA62-6│Ecologic (în special, agriculturã)
CA63-9│Cultivat
CA64-2│Sãlbatic
CA65-5│Domestic
CA66-8│De unicã folosinţã
CA67-1│Reutilizabil
CA68-4│Blindat
CA69-7│Ergonomic
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Mod de funcţionare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CB01-4│Cu încãlzire electricã
CB02-7│Telecomandat
CB03-0│Înaltã presiune
CB04-3│Înaltã tensiune
CB05-6│Presiune scãzutã
CB06-9│Joasã tensiune
CB07-2│Presiune medie
CB08-5│4 roţi motoare
CB09-8│Alimentat cu motorinã
CB10-1│Cu energie electricã
CB11-4│Energie hidroelectricã
CB12-7│Cu energie nuclearã
CB13-0│Cu energie solarã
CB14-3│Cu motor pe benzinã
CB15-6│Mecanic
CB16-9│Mecanic şi electric
CB17-2│De închiriat fãrã şofer
CB18-5│Automat
CB19-8│Computerizat
CB20-1│Asistat de computer
CB21-4│Informatizat
CB22-7│Comandat prin computer
CB23-0│Multiprelucrare
CB24-3│Sincron
CB25-6│Asincron
CB26-9│De mânã
CB27-2│Integrat
CB28-5│Alimentat cu combustibil fosil
CB29-8│Alimentat cu cãrbune
CB30-1│Alimentat cu gaz
CB31-4│Alimentat cu petrol
CB32-7│Alimentat cu lemn
CB33-0│Monofazat
CB34-3│Bifazat
CB35-6│Trifazat
CB36-9│Instantaneu
CB37-2│Monofazic
CB38-5│Autonom
CB39-8│Continuu
CB40-1│Discontinuu
CB41-4│Cu propulsie hibridã
CB42-7│Cu acumulatori
CB43-0│Alimentat cu motorinã ecologicã
CB44-3│Alimentat cu hidrogen
CB45-6│Alimentat cu etanol
CB46-9│Alimentat cu kerosen
CB47-2│Care funcţioneazã cu gaz
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA D
General, administraţie
Grupa A: Atribute generale şi administrative

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DA01-4│Internaţional
DA02-7│Naţional
DA03-0│Public
DA04-3│Privat
DA05-6│De mâna a doua
DA06-9│Primar
DA07-2│Secundar
DA08-5│Terţiar
DA09-8│În timp real
DA10-1│Etapã
DA11-4│De secretariat
DA12-7│Intern
DA13-0│Extern
DA14-3│Mobil
DA15-6│De uz casnic
DA16-9│Altele decât menajere
DA17-2│Proiect la cheie
DA18-5│Subteran
DA19-8│Subacvatic
DA20-1│La faţa locului
DA21-4│La suprafaţã
DA22-7│Universal
DA23-0│Cu utilizare specialã
DA24-3│Şi articole conexe
DA25-6│Standard
DA26-9│Gestionare
DA27-2│Administrativ
DA28-5│Servicii sociale
DA29-8│Asistenţã socialã
DA30-1│Consultanţã
DA31-4│Centru de zi
DA32-7│Planificare familialã
DA33-0│Reabilitare
DA34-3│Orientare
DA35-6│De la locul de muncã
DA36-9│Resurse naturale
DA37-2│Reciclare
DA38-5│Decontaminare
DA39-8│Depistarea poluãrii
DA40-1│Controlul calitãţii
DA41-4│Tratament
DA42-7│Inclusiv instalare
DA43-0│Polivalent
DA44-3│Piese de schimb
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA E
Utilizatori/beneficiari
Grupa A: Utilizatori sau beneficiari

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EA01-5│Pentru sugari
EA02-8│Pentru copii
EA03-1│Pentru adolescenţi
EA04-4│Pentru bãrbaţi
EA05-7│Pentru persoanele în vârstã
EA06-0│Pentru femei
EA07-3│Pentru gravide
EA08-6│Pentru şomeri
EA09-9│Pentru persoanele fãrã adãpost
EA10-2│Pentru toxicomani
EA11-5│Pentru pensionari
EA12-8│Destinat/Adaptat persoanelor cu dizabilitãţi
EA13-1│Destinat/Adaptat persoanelor invalide
EA14-4│Destinat/Adaptat persoanelor paralizate
EA15-7│Destinat/Adaptat persoanelor paralizate pe o parte
EA16-0│Destinat/Adaptat persoanelor tetraplegice
EA17-3│Destinat/Adaptat persoanelor paraplegice
EA18-6│Destinat/Adaptat persoanelor mute
EA19-9│Destinat/Adaptat persoanelor cu deficienţe de auz
EA20-2│Destinat/Adaptat persoanelor surdomute
EA21-5│Destinat/Adaptat persoanelor cu deficienţe de vedere
EA22-8│Destinat/Adaptat persoanelor cu deficienţe mentale
EA23-1│Pentru pasageri
EA24-4│Pentru clientelã restrânsã
EA25-7│Pentru deţinuţi
EA26-0│Pentru pacienţi
EA27-3│Pentru pacienţii fãrã urgenţe
EA28-6│Pentru pasagerii obişnuiţi
EA29-9│Pentru uz uman
EA30-2│Pentru uz animal
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA F
Utilizare specificatã
Grupa A: Uz pedagogic

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FA01-6│Pentru uz pedagogic
FA02-9│Pentru grãdiniţe
FA03-2│Pentru şcoalã
FA04-5│Pentru formare profesionalã
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Utilizare pentru securitate

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FB01-7│Pentru uz militar
FB02-0│Pentru arme şi muniţii
FB03-3│Pentru poliţie
FB04-6│Pentru stingerea incendiilor
FB05-9│Pentru utilizare în închisoare
FB06-2│De salvare
FB07-5│De urgenţã
FB08-8│Pentru protecţie împotriva incendiilor
FB09-1│Pentru sistemele de securitate
FB10-4│Pentru protecţie nuclearã
FB11-7│În caz de iradiaţii
FB12-0│Pentru prevenirea terorismului
FB13-3│Cu specificaţii militare
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa C: Utilizare pentru deşeuri

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FC01-8│Pentru eliminarea deşeurilor
FC02-1│Pentru deşeuri
FC03-4│Pentru resturi menajere
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa D: Utilizare sezonierã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FD01-9│Pentru primãvarã
FD02-2│Pentru varã
FD03-5│Pentru toamnã
FD04-8│Pentru iarnã
FD05-1│Pentru toate anotimpurile
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa E: Utilizare poştalã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FE01-0│Pentru ambalarea mãrfurilor
FE02-3│Pentru colete
FE03-6│Pentru oficiu poştal
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa F: Curãţenie

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FF01-1│Pentru curãţat
FF02-4│Pentru centre de zi
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa G: Alte utilizãri

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FG01-2│De acces
FG02-5│Pentru expoziţie
FG03-8│În scopuri grafice
FG04-1│Pentru încãlzire
FG05-4│Cu utilizare industrialã
FG06-7│Pentru tipãrire
FG07-0│Cu utilizare navalã
FG08-3│Pentru birou
FG09-6│Pentru interior
FG10-9│Pentru exterior
FG11-2│În scopuri ştiinţifice
FG12-5│Pentru depozitare
FG13-8│De supravieţuire
FG14-1│Cu utilizare tehnicã
FG15-4│Pentru testare
FG16-7│Cu utilizare urbanã
FG17-0│Pentru agriculturã
FG18-3│Pentru horticulturã
FG19-6│Pentru camping
FG20-9│Pentru bucãtãrie
FG21-2│Cu utilizare submarinã
FG22-5│Pentru cosmeticã
FG23-8│Pentru turism
FG24-1│Cu utilizare în activitãţi artistice
FG25-4│Pentru imobile sau bunuri de interes istoric sau arhitectural deosebit
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA G
Mãrime şi dimensiuni
Grupa A: Dimensiuni şi indicaţii de putere

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GA01-7│Greutate specificã necesarã
GA02-0│Greutate brutã limitatã a vehiculului
GA03-3│Numãr specific de tone pe an necesare
GA04-6│Numãr specific de kilograme pe an necesare
GA05-9│Înãlţime specificã necesarã
GA06-2│Lãţime specificã necesarã
GA07-5│Grosime specificã necesarã
GA08-8│Lungime specificã necesarã
GA09-1│Diametru specific necesar
GA10-4│Volum specific necesar
GA11-7│Numãr specific de litri pe an necesari
GA12-0│Dimensiune specificã necesarã
GA13-3│Dimensiune unitarã specificã necesarã
GA14-6│Capacitate specificã necesarã
GA15-9│Circumferinţã specificã necesarã
GA16-2│Adâncime specificã necesarã
GA17-5│Numãr specific de kWh pe an necesari
GA18-8│Numãr specific de MWh pe an necesari
GA19-1│Pe an (p.a.)
GA20-4│Putere specificã
GA21-7│Presiune specificã
GA22-0│Tensiune specificã necesarã
GA32-0│Numãr specific de grade Celsius necesare
GA33-3│Numãr specific de grade Fahrenheit necesare
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Frecvenţã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GB01-8│Zilnic
GB02-1│Sãptãmânal
GB03-4│Lunar
GB04-7│Anual
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa C: Alte indicaţii

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GC01-9│Care nu depãşeşte
GC02-2│Peste
GC03-5│Maxim
GC04-8│Minim
GC05-1│Fazã:
GC06-4│Randament:
GC07-7│Referinţã:
GC08-0│Timp de reacţie
GC09-3│Camere:
GC10-6│Dimensiunea lucrãrilor:
GC11-9│Specificaţii:
GC12-2│Lot secundar:
GC13-5│Tip:
GC14-8│Tip de arhitecturã:
GC15-1│Tip de protocol:
GC16-4│Tip de standard:
GC17-7│Locuinţe:
GC18-0│Loturi:
GC19-3│Lot nr.
GC20-6│Lot principal:
GC21-9│Suprafaţã:
GC22-2│Punere în funcţiune
GC23-5│Alungire
GC24-8│Întreg
GC25-1│Numãr:
GC26-4│Numãr de canale:
GC27-7│Numãr de articole:
GC28-0│Numãr de faze:
GC29-3│Numãr de locuri:
GC30-6│Numãr de ansambluri:
GC31-9│Numãr de unitãţi:
GC32-2│Numãr de utilizatori:
GC33-5│Numãr de foi:
GC34-8│Numãr de exemplare:
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA H
Atribute reziduale pentru alimente, bãuturi şi mâncãruri
Grupa A: Atribute pentru alimente, bãuturi şi mâncãruri

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
HA01-8│Gãtit şi refrigerat
HA02-1│Gãtit şi congelat
HA03-4│Kasher
HA04-7│Fãrã porc
HA05-0│Fãrã alcool
HA06-3│Mâncare pentru diabetici
HA07-6│Mâncare fãrã gluten
HA08-9│Mâncare cu conţinut bogat de fibre
HA09-2│Mâncare cu conţinut redus de calorii
HA10-5│Mâncare cu conţinut redus de colesterol/grãsimi
HA11-8│Mâncare cu conţinut redus de proteine
HA12-1│Mâncare cu conţinut redus de purinã
HA13-4│Mâncare cu conţinut redus de sodiu
HA14-7│Mâncare fãrã lactozã
HA15-0│Mâncare fãrã alune (nonalergicã)
HA16-3│Mâncare vegetarianã
HA17-6│Mâncare lacto-ovo-vegetarianã
HA18-9│Mâncare pentru practicanţii religioşi
HA19-2│Hallal
HA20-5│Carcasã
HA21-8│Parţial prãjit
HA22-1│În sirop
HA23-4│În sos tomat
HA24-7│În suc propriu
HA25-0│Nesãrat
HA26-3│Sãrat
HA27-6│Gãtit
HA28-9│Copt
HA29-2│Prãjit
HA30-5│Gãtit cu aburi
HA31-8│Preparat lichid
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA I
Atribute reziduale pentru construcţii/lucrãri
Grupa A: Atribute pentru construcţii/lucrãri

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IA01-9│Proiectare şi construcţie
IA02-2│Proiectare şi pozare
IA03-5│Extensie
IA04-8│Exterior
IA05-1│Lucrãri de finisare
IA06-4│Echipat
IA07-7│Accesoriu pentru
IA08-0│Suprafeţe
IA09-3│Interior
IA10-6│Modernizare
IA11-9│Modificare
IA13-5│Reconstrucţie
IA14-8│Renovare şi extindere
IA15-1│Înlocuire
IA16-4│Cu mai multe etaje
IA17-7│Pe ţãrm (onshore)
IA18-0│Reînnoire a suprafeţei
IA19-3│Transformare
IA20-6│Ieşiturã (construcţii)
IA21-9│În larg (offshore)
IA22-2│Examinare
IA23-5│Examinare şi reparare
IA24-8│Recondiţionare
IA25-1│Înnoire
IA26-4│Înlãturare
IA27-7│Reînnoire
IA28-0│Consolidare
IA29-3│Concav
IA30-6│Iluminat
IA31-9│Îmbunãtãţiri
IA32-2│Teren accidentat
IA33-5│Resturi feroase
IA34-8│Lãrgire
IA35-1│Compartimentare
IA36-4│Pentru construcţii
IA37-7│Pentru izolaţie
IA38-0│Pentru instalaţii mecanice
IA39-3│Pentru autostrãzi
IA40-6│Renovare
IA41-9│Restaurare
IA42-2│Pereţi
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA J
Atribute reziduale pentru informaticã, tehnologia informaţiei sau comunicaţii
Grupa A: Atribute pentru informaticã, tehnologia informaţiei sau comunicaţii

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
JA01-1│Pentru hardware
JA02-4│Pentru software
JA03-7│Pentru utilizare în reţea
JA04-0│Pentru proiectare
JA05-3│De birou
JA06-6│Pentru dezvoltare
JA07-9│On-line
JA08-2│Actualizare
JA09-5│Multimedia
JA10-8│Pentru internet
JA11-1│Pentru intranet
JA12-4│Pentru reţea
JA13-7│Pentru reţea localã (LAN)
JA14-0│Pentru reţea extinsã (WAN)
JA15-3│Cu licenţã
JA16-6│Fãrã licenţã
JA17-9│Pentru date
JA18-2│Pentru audit
JA19-5│Pentru server
JA20-8│De siguranţã
JA21-1│De dezvoltare
JA22-4│Pentru programare
JA23-7│Pentru actualizare
JA24-9│Bandã largã
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA K
Atribute reziduale pentru energie şi distribuţia apei
Grupa A: Atribute pentru energie şi distribuţia apei

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KA01-2│Pentru încãlzire urbanã
KA02-5│Pentru drenaj
KA03-8│Pentru echipament electric
KA04-1│Pentru instalaţii electrice
KA05-4│Pentru tratarea apelor reziduale
KA06-7│Pentru industria de gaz
KA07-0│Pentru industria petrolului
KA08-3│Pentru depozitarea gazelor naturale
KA09-6│Pentru tratarea apei
KA10-9│Pentru industria apei
KA11-2│Pentru companii de apã
KA12-5│Pentru producerea de electricitate
KA13-8│Aprovizionare industrialã
KA14-1│Ape reziduale
KA15-4│Aburi
KA16-7│Pentru industria de energie
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA L
Atribute reziduale pentru medicinã şi laboratoare
Grupa A: Atribute pentru medicinã şi laboratoare


──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
LA01-3│Pentru anestezie
LA02-6│Pentru dializã renalã
LA03-9│Pentru autopsie
LA04-2│Pentru endoscopia bronşicã
LA05-5│Pentru arsuri
LA06-8│Pentru tratament citostatic
LA07-1│Pentru radiologie de diagnosticare
LA08-4│Cu utilizare în dieteticã
LA09-7│Pentru dezinfecţie
LA10-0│Pentru dispensar
LA11-3│Cu utilizare endovascularã
LA12-6│Pentru ginecologie
LA13-9│Pentru hemodializãL
A14-2│Pentru hemodinamicã
LA15-5│Pentru cardiochirurgie
LA16-8│Pentru spital
LA17-1│Pentru imunologie
LA18-4│Pentru perfuzie
LA19-7│Pentru injectare
LA20-0│Pentru terapie intensivã
LA21-3│Pentru laborator
LA22-6│Pentru personalul medical
LA23-9│Cu utilizare medicalã
LA24-2│Cu utilizare neuroangiograficã
LA25-5│Cu utilizare neurochirurgicalã
LA26-8│Pentru personalul de asistenţã medicalã
LA27-1│Pentru sala de operaţie
LA28-4│Cu utilizare în sala de operaţie
LA29-7│Cu utilizare ortopedicã
LA30-0│Pentru osteosintezã
LA31-3│Pentru pediatrie
LA32-6│Cu utilizare paramedicalã
LA33-9│Pentru patologie
LA34-2│Pentru dializã peritonealã
LA35-5│Cu utilizare în psihiatrie
LA36-8│Pentru radiodiagnosticare
LA37-1│Pentru analizã radioimunologicã
LA38-4│Pentru radioimunologie
LA39-7│Pentru radiologie
LA40-0│Pentru reactivi de radioterapie
LA41-3│Pentru serologie
LA42-6│Cu utilizare chirurgicalã
LA43-9│Pentru unitatea de dializã renalã
LA44-2│Pentru medicinã terapeuticã
LA45-5│În scopuri terapeutice
LA46-8│Pentru dializã transperitonealã
LA47-1│Pentru tratarea hipotermiei
LA48-4│Pentru tratament urologic
LA49-7│Pentru unitatea de radiologie
LA50-0│Pentru cardiologie
LA51-3│Cu utilizare cardiovascularã
LA52-6│Medical
LA53-9│Cu utilizare post mortem
LA54-2│Cu utilizare vascularã
LA55-5│Cu utilizare veterinarã
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA M
Atribute reziduale pentru transport
Grupa A: Atribute pentru un anumit tip de vehicul

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MA01-4│Pentru aeronave
MA02-7│Pentru echipaje de aeronave
MA03-0│Pentru autobuze
MA04-3│Pentru automobile
MA05-6│Pentru aeronave civile
MA06-9│Pentru aeronave industriale
MA07-2│Pentru autovehicule
MA08-5│Cu utilizare feroviarã
MA09-8│Pentru transport
MA10-1│Pentru aeroport
MA11-4│Pentru vehicule
MA12-7│Pentru transportul urban
MA13-0│Pentru cãi navigabile
MA14-3│Pentru ambarcaţiuni
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Caracteristici ale vehiculului

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MB01-5│Volan pe stânga
MB02-8│Volan pe dreapta
MB03-1│Submarin
MB04-4│De mare vitezã
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa D: Atribute pentru transporturile speciale

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MD01-7│Cu vehicule frigorifice
MD02-0│Cu vehicule cisternã
MD03-3│Cu vehicule adaptate la mãrfuri în vrac
MD04-6│Cu vehicule portcontainer
MD05-9│Cu vehicule de transportat mobilã
MD06-2│Cu remorci de încãrcare
MD07-5│Cu automobile blindate
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa E: Atribute pentru transportul de mãrfuri speciale

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ME01-8│De mãrfuri uscate în vrac
ME02-1│De gaze naturale
ME03-4│De cadavre
ME04-7│De obiecte de artã
ME05-0│De substanţe toxice
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa F: Utilizarea unui vehicul

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MF01-9│Cu aeronavã
MF02-2│Cu tramvai
MF03-5│Cu vehicule specializate
MF04-8│Cu automobil
MF05-1│Cu autobuz
MF06-4│Cu autocar
MF07-7│Cu balon
MF08-0│Cu zepelin
MF09-3│Cu hovercraft
MF10-6│Cu zodiac
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA P
Servicii de închiriere
Grupa A: Servicii de contractare sau închiriere

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PA01-7│Închiriere
PA02-0│Leasing
PA03-3│Închiriere-cumpãrare
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Servicii de echipaj, şofer sau operator

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PB01-8│Cu echipaj
PB02-1│Fãrã echipaj
PB03-4│Cu şofer
PB04-7│Fãrã şofer
PB05-0│Cu operator
PB06-3│Fãrã operator
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA Q
Atribute reziduale pentru servicii de publicitate şi consiliere juridicã
Grupa A: Servicii de publicitate

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
QA01-8│Pentru publicitate la radiodifuziune
QA02-1│Pentru publicitate la radio
QA03-4│Pentru publicitate la televiziune
QA04-7│Pentru publicitate prin internet
QA05-0│Pentru publicitate în cinematografe
QA06-3│Pentru publicitate în ziare
QA07-6│Pentru publicitate în reviste
QA08-9│Pentru publicitate prin afişe
QA09-2│Pentru publicitate prin cupoane
QA10-5│Pentru târguri
QA11-8│Pentru evenimente
QA12-1│Pentru conferinţe
QA13-4│Pentru expoziţii
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Servicii de consiliere juridicã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
QB01-9│Pentru drept contractual
QB02-2│Pentru drept comercial
QB03-5│Pentru dreptul societãţilor comerciale
QB04-8│Pentru drept concurenţial
QB05-1│Pentru drept administrativ
QB06-4│Pentru drept privat
QB07-7│Pentru drept public
QB08-0│Pentru drept internaţional
QB09-3│Pentru drept naţional
QB10-6│Pentru drept regional
QB11-9│Pentru dreptul muncii
QB12-2│Pentru dreptul în materie de imigraţie
QB13-5│Pentru drept fiscal
QB14-8│Pentru drept social
QB15-1│Pentru drept penal
QB16-4│Pentru drept în materie de discriminare sau hãrţuire
QB17-7│Pentru drept în materie de administrarea justiţiei cãtre minori
QB18-0│Pentru procedura de apel
QB19-3│Pentru drept în materie de apãrare
QB20-6│Pentru dreptul afacerilor
QB21-9│Pentru drept în materie de practici anticoncurenţiale
QB23-5│Pentru dreptul falimentului
QB24-8│Pentru drept în materie de parteneriat
QB25-1│Pentru dreptul brevetelor
QB26-4│Pentru dreptul mãrcilor comerciale
QB27-7│Pentru drept în materie de copyright
QB28-0│Pentru drept în materie de lichidãri
QB29-3│Pentru drept imobiliar
QB30-6│Pentru drept în materie de fuziuni
QB31-9│Pentru drept în materie de achiziţii
QB32-2│Pentru drept în materie de recuperare a creanţelor
QB33-5│Pentru drept în materie de litigii referitoare la îngrijirea medicalã
QB34-8│Pentru drept în materie de vãtãmãri personale
QB35-1│Pentru dreptul de proprietate
QB36-4│Pentru drept în materie de avantaje sociale pentru angajaţi
QB37-7│Pentru dreptul conflictelor de muncã
QB38-0│Pentru dreptul familiei
QB39-3│Pentru drept în materie de adopţii
QB40-6│Pentru drept în materie de naturalizare
QB41-9│Pentru drept în materie de curatelã
QB42-2│Pentru drept în materie de detenţie
QB43-5│Privind terenurile
QB44-8│Privind apele
QB45-1│Privind pescuitul
QB46-4│Privind plantele
QB47-7│Privind animalele
QB48-0│Privind alimentele
QB49-3│Privind silvicultura
QB50-6│Privind flora şi fauna sãlbatice
QB51-9│Privind parcurile naţionale
QB52-2│Privind mediul înconjurãtor
QB53-5│Privind biodiversitatea
QB54-8│Privind sectorul auto
QB55-1│Privind sectorul aeronautic
QB56-4│Privind sectorul aerospaţial
QB57-7│Privind aspectele politice
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA R
Atribute reziduale pentru serviciile în materie de cercetare
Grupa A: Cercetare medicalã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RA01-9│În farmaceuticã
RA02-2│În bacteriologie
RA03-5│În biomedicinã
RA04-8│În cardiologie
RA05-1│În anatomie
RA06-4│În patologie
RA07-7│În embriologie
RA08-0│În epidemiologie
RA09-3│În geneticã
RA10-6│În imunologie
RA11-9│În oftalmologie
RA12-2│În fiziologie
RA13-5│În toxicologie
RA14-8│În neurologie
RA15-1│În urologie
RA16-4│În dermatologie
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Servicii de cercetare economicã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RB01-0│Pentru microeconomie
RB02-3│Pentru macroeconomie
RB03-6│Pentru economie industrialã
RB04-9│Pentru economia concurenţei
RB05-2│Pentru economia reglementãrii
RB06-5│Pentru economie comercialã
RB07-8│Pentru economie internaţionalã
RB08-1│Pentru economie naţionalã
RB09-4│Pentru economie regionalã
RB10-7│Pentru economie geograficã
RB11-0│Pentru economie bancarã
RB12-3│Pentru economia asigurãrilor
RB13-6│Pentru econometrie
RB14-9│Pentru economie monetarã
RB15-2│Pentru economia în domeniul schimburilor valutare
RB16-5│Pentru economia inovaţiei
RB17-8│Pentru previziuni economice
RB18-1│Pentru economie publicã
RB19-4│Pentru economie privatã
RB20-7│Pentru economia de piaţã
RB21-0│Pentru economia planificatã
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa C: Cercetare tehnologicã

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RC01-1│În tehnologia aerospaţialã
RC02-4│În tehnologia spaţialã
RC03-7│În tehnologia informaticã
RC04-0│În tehnologia comunicaţiilor
RC05-3│În tehnologia informaţiei
RC06-6│În tehnologia automatizãrii
RC07-9│În tehnologia combustibililor
RC08-2│În tehnologia nuclearã
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa D: Domenii de cercetare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RD01-2│În matematicã
RD02-5│În ştiinţe naturale
RD03-8│În biologie
RD04-1│În chimie
RD05-4│În fizicã
RD06-7│În ştiinţele pãmântului
RD07-0│În ştiinţe sociale
RD08-3│În ştiinţe comportamentale
RD09-6│În ştiinţe aplicate
RD10-9│În ştiinţe medicale
RD11-2│Pentru domenii interdisciplinare
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA S
Atribute reziduale pentru serviciile financiare
Grupa A: Servicii bancare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SA01-0│Pentru activitãţi bancare
SA02-3│Pentru schimburi valutare
SA03-6│Pentru împrumuturi
SA04-9│Pentru credite
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Servicii de asigurare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SB01-1│Pentru asigurare
SB02-3│Pentru reasigurare
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa C: Servicii de pensii

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SC01-2│Pentru pensii
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA T
Atribute reziduale pentru serviciile tipografice
Grupa A: Servicii tipografice

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TA01-2│De cãrţi
TA02-5│De agende telefonice
TA03-8│De caiete de exerciţii
TA04-1│De agende
TA05-4│De organizatoare personale
TA06-7│De carneţele
TA07-0│De broşuri
TA08-3│De blocnotesuri
TA09-6│De blocuri de hârtie pentru scrisori
TA10-9│De suporturi de hârtie pentru birou
TA11-2│De materiale publicitare comerciale
TA12-5│De cataloage comerciale
TA13-8│De registre
TA14-1│De registre contabile
TA15-4│De carnete de formulare de comandã
TA16-7│De chitanţiere
TA17-0│De articole de papetãrie
TA18-3│De plicuri
TA19-6│De hârtie de scrisori
TA20-9│De formulare cu indigo
TA21-2│De albume pentru mostre sau pentru colecţii
TA22-5│De clasoare, dosare sau coperţi de dosare
TA23-8│De cãrţi de vizitã
TA24-1│De documente nefalsificabile
TA25-4│De permise
TA26-7│De acţiuni
TA27-0│De carnete de cec
TA28-3│De timbre noi
TA29-6│De hârtie timbratã
TA30-9│De bonuri de masã
TA31-2│De formulare
TA32-5│De formulare comerciale autocopiante
TA33-8│De formulare continue
TA34-1│De bilete
TA35-4│De bilete de intrare
TA36-7│De bilete de transport
TA37-0│De bilete cu bandã magneticã
TA38-3│De calendare
TA39-6│De orare
TA40-9│De ziare
TA41-2│De afişe
TA42-5│De flexografie industrialã
TA43-8│De rotogravurã industrialã
TA44-1│De serigrafie industrialã
TA45-4│Prin offset industrial
TA46-7│Prin transfer termic industrial
TA47-0│De cãrţi în Braille
TA48-3│De carton
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA U
Atribute reziduale pentru serviciile de vânzare cu amãnuntul
Grupa A: Servicii de vânzare cu amãnuntul de produse alimentare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
UA01-3│Produse alimentare
UA02-6│Bãuturi
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa B: Servicii de vânzare cu amãnuntul de produse nealimentare

──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
UB01-4│Mobilã
UB02-7│Îmbrãcãminte
UB03-0│Materiale de construcţii
UB04-3│Imprimate
UB05-6│Articole de biroticã
UB06-9│Produse horticole
UB07-2│Produse medicale
UB08-5│Stocuri suplimentare
──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CPV ŞI CPC PROV.

─────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────
Directiva│ │ │ │
2004/18/ │ │ CPC Prov. │ CPV │
CE │ │ │ │
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
Categorii│Descrierea serviciilor/ │CPC Cod CPC*) │ Cod CPV │ Descriere
│Numãrul de referinţã │ │ │
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
1 │Servicii de întreţinere şi reparare│ │ │
│6112, 6122, 633, 886 │ │ │
│ │61120, 61220, │50000000-5 │Servicii de reparare şi întreţinere
│ │88670, 88680, │ │
│ │63309, 84250, │ │
│ │84500, 88650, │ │
│ │88620, 88660, │ │
│ │88610, 88640, │ │
│ │63301, 63303, │ │
│ │63304 │ │
│ │61120, 61220, │50100000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor
│ │88670, 88680 │ │şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
│ │61120, 61220, │50110000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor
│ │88670, 88680 │ │şi a echipamentelor conexe
│ │61120 │50111000-6 │Servicii de gestionare, de reparare şi de întreţinere
│ │ │ │a parcurilor de vehicule
│ │61120 │50111100-7 │Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
│ │61120 │50111110-0 │Servicii de asistenţã pentru parcurile de vehicule
│ │61120 │50112000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor
│ │61120 │50112100-4 │Servicii de reparare a automobilelor
│ │61120 │50112110-7 │Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
│ │61120 │50112111-4 │Servicii de reparare a caroseriilor
│ │61120 │50112120-0 │Servicii de înlocuire a parbrizelor
│ │61120 │50112200-5 │Servicii de întreţinere a automobilelor
│ │61120 │50112300-6 │Servicii de spãlare a automobilelor şi servicii
│ │ │ │similare
│ │88680 │50113000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autobuzelor
│ │88680 │50113100-1 │Servicii de reparare a autobuzelor
│ │88680 │50113200-2 │Servicii de întreţinere a autobuzelor
│ │88670 │50114000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
│ │88670 │50114100-8 │Servicii de reparare a camioanelor
│ │88670 │50114200-9 │Servicii de întreţinere a camioanelor
│ │61220 │50115000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motocicletelor
│ │61220 │50115100-5 │Servicii de reparare a motocicletelor
│ │61220 │50115200-6 │Servicii de întreţinere a motocicletelor
│ │61120, 61220 │50116000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pieselor
│ │ │ │speciale pentru vehicule
│ │61120, 61220 │50116100-2 │Servicii de reparare a sistemelor electrice
│ │61120, 61220 │50116200-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor
│ │ │ │pentru vehicule şi a pieselor pentru frâne
│ │61120, 61220 │50116300-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de
│ │ │ │viteze pentru vehicule
│ │61120, 61220 │50116400-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor
│ │ │ │de vehicule
│ │61120, 61220 │50116500-6 │Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare
│ │ │ │şi echilibrare
│ │61120, 61220 │50116510-9 │Servicii de reşapare de pneuri
│ │61120 │50116600-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a demaroarelor
│ │61120, 61220 │50117000-8 │Servicii de conversie şi de recondiţionare a
│ │ │ │vehiculelor
│ │61120 │50117100-9 │Servicii de conversie a autovehiculelor
│ │61120 │50117200-0 │Servicii de conversie a ambulanţelor
│ │61120, 61220 │50117300-1 │Servicii de condiţionare a vehiculelor
│ │61120 │50118000-5 │Servicii de asistenţã rutierã
│ │61120 │50118100-6 │Servicii de depanare a vehiculelor
│ │61120 │50118110-9 │Servicii de remorcare a vehiculelor
│ │61120 │50118200-7 │Servicii de depanare a vehiculelor comerciale
│ │61120 │50118300-8 │Servicii de depanare a autobuzelor
│ │61120 │50118400-9 │Servicii de depanare a autovehiculelor
│ │61220 │50118500-0 │Servicii de depanare a motocicletelor
│ │88680 │50200000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii
│ │ │ │conexe pentru mijloacele de transport aerian,
│ │ │ │feroviar, rutier şi maritim
│ │88680 │50210000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii
│ │ │ │conexe pentru aeronave şi pentru alte echipamente
│ │88680 │50211000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor
│ │88680 │50211100-8 │Servicii de întreţinere a aeronavelor
│ │88680 │50211200-9 │Servicii de reparare a aeronavelor
│ │88680 │50211210-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor
│ │ │ │de aeronave
│ │88680 │50211211-9 │Servicii de întreţinere a motoarelor de aeronave
│ │88680 │50211212-6 │Servicii de reparare a motoarelor de aeronave
│ │88680 │50211300-0 │Servicii de recondiţionare a aeronavelor
│ │88680 │50211310-3 │Servicii de recondiţionare a motoarelor de
│ │ │ │aeronave
│ │88680 │50212000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor
│ │88680 │50220000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii
│ │ │ │conexe pentru transportul feroviar şi pentru alte
│ │ │ │echipamente
│ │88680 │50221000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a locomotivelor
│ │88680 │50221100-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de
│ │ │ │transmisie ale locomotivelor
│ │88680 │50221200-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor
│ │ │ │de locomotive
│ │88680 │50221300-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a osiilor
│ │ │ │montate cu roţi la locomotive
│ │88680 │50221400-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor şi
│ │ │ │a pieselor pentru frâne de locomotive
│ │88680 │50222000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului
│ │ │ │rulant
│ │88680 │50222100-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a amortizoarelor
│ │88680 │50223000-4 │Servicii de recondiţionare a locomotivelor
│ │88680 │50224000-1 │Servicii de recondiţionare a materialului rulant
│ │88680 │50224100-2 │Servicii de recondiţionare a scaunelor pentru
│ │ │ │materialul rulant
│ │88680 │50224200-3 │Servicii de recondiţionare a vagoanelor de
│ │ │ │cãlãtori
│ │88680 │50225000-8 │Servicii de întreţinere a liniilor de cãi ferate
│ │88680 │50230000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii
│ │ │ │conexe pentru transportul rutier şi pentru alte
│ │ │ │echipamente
│ │88680 │50232000-0 │Servicii de întreţinere a instalaţiilor de iluminare
│ │ │ │publicã şi a semafoarelor
│ │88680 │50232100-1 │Servicii de întreţinere a iluminatului public
│ │88680 │50232110-4 │Recondiţionarea instalaţiilor de iluminare
│ │ │ │publicã
│ │88680 │50232200-2 │Servicii de întreţinere a semafoarelor
│ │88680 │50240000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii
│ │ │ │conexe pentru transportul maritim şi pentru alte
│ │ │ │echipamente
│ │88680 │50241000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor
│ │88680 │50241100-7 │Servicii de reparare a navelor
│ │88680 │50241200-8 │Servicii de reparare a feriboturilor
│ │88680 │50242000-3 │Servicii de conversie a navelor
│ │88680 │50244000-7 │Servicii de recondiţionare a navelor sau a
│ │ │ │ambarcaţiunilor
│ │88680 │50245000-4 │Servicii de modernizare a navelor
│ │88680 │50246000-1 │Servicii de întreţinere a echipamentului portuar
│ │88680 │50246100-2 │Servicii de doc uscat
│ │88680 │50246200-3 │Servicii de întreţinere a geamandurilor
│ │88680 │50246300-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a structurilor
│ │ │ │plutitoare
│ │88680 │50246400-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a platformelor
│ │ │ │plutitoare
│ │63309, 84250, │50300000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii
│ │84500, 88650, │ │conexe pentru computere personale, pentru
│ │88660 │ │echipament de biroticã, pentru echipament de
│ │ │ │telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
│ │88650 │50330000-7 │Servicii de întreţinere a echipamentului de
│ │ │ │telecomunicaţii
│ │88650 │50331000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a liniilor de
│ │ │ │telecomunicaţii
│ │88650 │50332000-1 │Servicii de întreţinere a infrastructurilor de
│ │ │ │telecomunicaţii
│ │88650 │50333000-8 │Servicii de întreţinere a echipamentului de
│ │ │ │radiocomunicaţii
│ │88650 │50333100-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţãtoarelor
│ │ │ │radio
│ │88650 │50333200-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor
│ │ │ │de radiotelefonie
│ │88650 │50334000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de telefonie sau de telegrafie prin fir
│ │88650 │50334100-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de telefonie prin fir
│ │88650 │50334110-9 │Servicii de întreţinere a reţelei telefonice
│ │88650 │50334120-2 │Servicii de modernizare a centralelor telefonice
│ │ │ │interne
│ │88650 │50334130-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor
│ │ │ │telefonice interne
│ │88650 │50334140-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor
│ │ │ │telefonice
│ │88650 │50334200-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de telegrafie prin fir
│ │88650 │50334300-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de telex prin fir
│ │88650 │50334400-9 │Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii
│ │63309, 88650, │50340000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │88660 │ │audiovizual şi optic
│ │63309, 88650 │50341000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de televiziune
│ │88650 │50341100-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de videotext
│ │63309, 88650 │50341200-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţãtoarelor
│ │ │ │de televiziune
│ │63309, 88650 │50342000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │audio
│ │63309, 88650 │50343000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │video
│ │88660 │50344000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │optic
│ │88660 │50344100-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │fotografic
│ │88660 │50344200-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │cinematografic
│ │88620, 88660 │50400000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │medical şi de precizie
│ │88620, 88660 │50410000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor
│ │ │ │de mãsurare, de testare şi de control
│ │88660 │50411000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor
│ │ │ │de mãsurare
│ │88660 │50411100-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor
│ │ │ │de apã
│ │88660 │50411200-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor
│ │ │ │de gaz
│ │88660 │50411300-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor
│ │ │ │de energie electricã
│ │88660 │50411400-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a tahometrelor
│ │88660 │50411500-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor
│ │ │ │industriale de mãsurare a timpului
│ │88660 │50412000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor
│ │ │ │de testare
│ │88620, 88660 │50413000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor
│ │ │ │de control
│ │88660 │50413100-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de detectare a gazului
│ │88620 │50413200-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de stingere a incendiilor
│ │88660 │50420000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │medical şi chirurgical
│ │88660 │50421000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │medical
│ │88660 │50421100-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a scaunelor
│ │ │ │cu rotile
│ │88660 │50421200-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │radiologic
│ │88660 │50422000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │chirurgical
│ │88660 │50430000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de precizie
│ │88660 │50431000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor
│ │88660 │50432000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasornicelor
│ │88660 │50433000-9 │Servicii de calibrare
│ │88610, 88620, │50500000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor,
│ │88640 │ │a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal
│ │ │ │şi a maşinilor
│ │88610, 88620 │50510000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor,
│ │ │ │a vanelor, a robinetelor şi a containerelor de
│ │ │ │metal
│ │88620 │50511000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor
│ │88620 │50511100-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor
│ │ │ │de lichid
│ │88620 │50511200-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor
│ │ │ │de gaz
│ │88620 │50512000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vanelor
│ │88620 │50513000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a robinetelor
│ │88610 │50514000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a containerelor
│ │ │ │de metal
│ │88610 │50514100-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cisternelor
│ │88610 │50514200-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a rezervoarelor
│ │88610 │50514300-4 │Servicii de reparare a manşoanelor
│ │88620, 88640 │50530000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
│ │88620 │50531000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
│ │ │ │neelectrice
│ │88620 │50531100-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a boilerelor
│ │88620 │50531200-8 │Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz
│ │88620 │50531300-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a compresoarelor
│ │88620 │50531400-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor
│ │88620 │50531500-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor
│ │ │ │derrick
│ │88620 │50531510-4 │Servicii de demontare a macaralelor derrick
│ │88640 │50532000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
│ │ │ │şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex
│ │88640 │50532100-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor
│ │ │ │electrice
│ │88640 │50532200-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor
│ │88640 │50532300-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor
│ │88640 │50532400-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de distribuţie electricã
│ │84500, 88610, │50600000-1 │Servicii de reparare şi întreţinere a materialelor
│ │88620, 88640 │ │de securitate şi apãrare
│ │84500, 88620, │50610000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │88650, 88660 │ │de securitate
│ │88610, 88660 │50620000-7 │Servicii de reparare şi întreţinere a armelor de
│ │ │ │foc şi a muniţiei
│ │88670 │50630000-0 │Servicii de reparare şi întreţinere a vehiculelor
│ │ │ │militare
│ │88680 │50640000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor de
│ │ │ │rãzboi
│ │88680 │50650000-6 │Servicii de reparare şi întreţinere a aeronavelor
│ │ │ │militare, a proiectilelor şi a navelor spaţiale
│ │84500, 88620, │50660000-9 │Servicii de reparare şi întreţinere a sistemelor
│ │88650, 88660 │ │electronice militare
│ │88640 │50700000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor
│ │ │ │de construcţii
│ │88640 │50710000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor
│ │ │ │electrice şi mecanice de construcţii
│ │88640 │50711000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor
│ │ │ │electrice de construcţii
│ │88640 │50712000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor
│ │ │ │mecanice de construcţii
│ │88640 │50720000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a încãlzirii
│ │ │ │centrale
│ │88640 │50721000-5 │Recondiţionarea instalaţiilor de încãlzire
│ │88640 │50730000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor
│ │ │ │de refrigerare
│ │88640 │50740000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a scãrilor
│ │ │ │rulante
│ │88640 │50750000-7 │Servicii de întreţinere a ascensoarelor
│ │63309, 88610- │50760000-0 │Repararea şi întreţinerea toaletelor publice
│ │88650 │ │
│ │63301, 63303, │50800000-3 │Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
│ │63304, 63309, │ │
│ │88610-88650 │ │
│ │63303 │50810000-6 │Servicii de reparare a bijuteriilor
│ │63301 │50820000-9 │Servicii de reparare a articolelor din piele
│ │63301 │50821000-6 │Servicii de reparare de cizme
│ │63301 │50822000-3 │Servicii de reparare de încãlţãminte
│ │63304 │50830000-2 │Servicii de reparare de îmbrãcãminte şi de
│ │ │ │articole textile
│ │88620 │50840000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de
│ │ │ │foc şi a sistemelor de armament
│ │88620 │50841000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de
│ │ │ │foc
│ │88620 │50842000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor
│ │ │ │de armament
│ │63309 │50850000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a mobilierului
│ │63309 │50860000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor
│ │ │ │muzicale
│ │88610 │50870000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │pentru terenurile de joacã
│ │63309, 88610- │50880000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │88650 │ │hotelier şi pentru restaurante
│ │88610-88650 │50881000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │hotelier
│ │88610-88650 │50882000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │pentru restaurante
│ │88610-88650 │50883000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de catering
│ │63309 │50884000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
│ │ │ │de camping
│ │61120, 61220, │51000000-9 │Servicii de instalare (cu excepţia programelor
│ │88610-88680 │ │software)
│ │61120, 61220, │51100000-3 │Servicii de instalare a echipamentului electric şi
│ │88610, 88620, │ │mecanic
│ │88640, 88670, │ │
│ │88680 │ │
│ │88640 │51110000-6 │Servicii de instalare a echipamentului electric
│ │88640 │51111000-3 │Servicii de instalare de motoare electrice, de
│ │ │ │generatoare şi de transformatoare
│ │88640 │51111100-4 │Servicii de instalare de motoare electrice
│ │88640 │51111200-5 │Servicii de instalare de generatoare
│ │88640 │51111300-6 │Servicii de instalare de transformatoare
│ │88640 │51112000-0 │Servicii de instalare de echipament de distribuţie
│ │ │ │şi de comandã a energiei electrice
│ │88640 │51112100-1 │Servicii de instalare de echipament de distribuţie
│ │ │ │a energiei electrice
│ │88640 │51112200-2 │Servicii de instalare de echipament de comandã
│ │ │ │a energiei electrice
│ │88620 │51120000-9 │Servicii de instalare de echipament mecanic
│ │88620 │51121000-6 │Servicii de instalare a echipamentului de fitness
│ │88620 │51122000-3 │Servicii de instalare de stâlpi de steag
│ │88620, 88680 │51130000-2 │Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de
│ │ │ │turbine, de compresoare şi de arzãtoare
│ │88620 │51131000-9 │Servicii de instalare de generatoare cu aburi
│ │88620, 88680 │51133000-3 │Servicii de instalare de turbine
│ │88620, 88680 │51133100-4 │Servicii de instalare de turbine cu gaz
│ │88620 │51134000-0 │Servicii de instalare de compresoare
│ │88620 │51135000-7 │Servicii de instalare de cuptoare
│ │88620 │51135100-8 │Servicii de instalare de arzãtoare
│ │88620 │51135110-1 │Servicii de instalare de incineratoare de deşeuri
│ │61120, 61220, │51140000-5 │Servicii de instalare de motoare
│ │88620, 88670, │ │
│ │88680 │ │
│ │88620, 88680 │51141000-2 │Servicii de instalare de motoare cu benzinã
│ │88620, 88680 │51142000-9 │Servicii de instalare de motoare diesel
│ │88680 │51143000-6 │Servicii de instalare de motoare feroviare
│ │61120, 61220, │51144000-3 │Servicii de instalare de motoare de vehicule
│ │88670 │ │
│ │88680 │51145000-0 │Servicii de instalare de motoare de nave
│ │88680 │51146000-7 │Servicii de instalare de motoare de aeronave
│ │88660 │51200000-4 │Servicii de instalare de echipament de mãsurat,
│ │ │ │de control, de testare şi de navigare
│ │88660 │51210000-7 │Servicii de instalare de echipament de mãsurat
│ │88660 │51211000-4 │Servicii de instalare de echipament de mãsurare
│ │ │ │a timpului
│ │88660 │51212000-1 │Servicii de instalare de echipament de înregistrare
│ │ │ │a timpului
│ │88660 │51213000-8 │Servicii de instalare de echipament de pontaj
│ │88660 │51214000-5 │Servicii de instalare de echipamente pentru
│ │ │ │ceasuri de parcare
│ │88660 │51215000-2 │Servicii de instalare de echipament meteorologic
│ │88660 │51216000-9 │Servicii de instalare de echipament de geologie
│ │88660 │51220000-0 │Servicii de instalare de echipament de control
│ │88660 │51221000-7 │Servicii de instalare de aparate automate de
│ │ │ │înregistrare pentru aeroporturi (check-in)
│ │88660 │51230000-3 │Servicii de instalare de echipament de testare
│ │88660 │51240000-6 │Servicii de instalare de echipament de navigaţie
│ │88650 │51300000-5 │Servicii de instalare de echipament de comunicaţii
│ │88650 │51310000-8 │Servicii de instalare de echipament radio, de
│ │ │ │televiziune, audio şi video
│ │88650 │51311000-5 │Servicii de instalare de echipament radio
│ │88650 │51312000-2 │Servicii de instalare de echipament de televiziune
│ │88650 │51313000-9 │Servicii de instalare de echipament audio
│ │88650 │51314000-6 │Servicii de instalare de echipament video
│ │88650 │51320000-1 │Servicii de instalare de emiţãtoare radio şi de
│ │ │ │televiziune
│ │88650 │51321000-8 │Servicii de instalare de emiţãtoare radio
│ │88650 │51322000-5 │Servicii de instalare de emiţãtoare de televiziune
│ │88650 │51330000-4 │Servicii de instalare de aparate de radiotelefonie
│ │88650 │51340000-7 │Servicii de instalare de echipament de telefonie
│ │ │ │prin fir
│ │88650 │51350000-0 │Servicii de instalare de echipament de telegrafie
│ │ │ │prin fir
│ │88660 │51400000-6 │Servicii de instalare de echipament medical şi
│ │ │ │chirurgical
│ │88660 │51410000-9 │Servicii de instalare de echipament medical
│ │88660 │51411000-6 │Servicii de instalare de echipament de imagisticã
│ │88660 │51412000-3 │Servicii de instalare de echipament dentar şi de
│ │ │ │subspecialitate
│ │88660 │51413000-0 │Servicii de instalare de echipament de radioterapie
│ │88660 │51414000-7 │Servicii de instalare de echipament de mecanoterapie
│ │88660 │51415000-4 │Servicii de instalare de echipament de electroterapie
│ │88660 │51416000-1 │Servicii de instalare de echipament de fizioterapie
│ │88660 │51420000-2 │Servicii de instalare de echipament chirurgical
│ │88660 │51430000-5 │Servicii de instalare de echipament de laborator
│ │88620 │51500000-7 │Servicii de instalare de echipamente şi utilaje
│ │88620 │51510000-0 │Servicii de instalare de utilaje şi de echipament
│ │ │ │de uz general
│ │88620 │51511000-7 │Servicii de instalare de echipament de ridicare şi
│ │ │ │de manipulare, cu excepţia ascensoarelor şi a
│ │ │ │scãrilor rulante
│ │88620 │51511100-8 │Servicii de instalare de echipament de ridicare
│ │88620 │51511110-1 │Servicii de instalare de macarale
│ │88620 │51511200-9 │Servicii de instalare de echipament de manipulare
│ │88620 │51511300-0 │Servicii de instalare de nacele de curãţare a
│ │ │ │faţadelor
│ │88620 │51511400-1 │Servicii de instalare de sisteme speciale de
│ │ │ │transport
│ │88620 │51514000-8 │Servicii de instalare de utilaje diverse de uz
│ │ │ │general
│ │88620 │51514100-9 │Servicii de instalare de utilaje şi aparate de
│ │ │ │filtrare sau de purificare a lichidelor
│ │88620 │51514110-2 │Servicii de instalare de utilaje şi aparate de
│ │ │ │filtrare sau de purificare a apei
│ │88620 │51520000-3 │Servicii de instalare de utilaje agricole şi
│ │ │ │forestiere
│ │88620 │51521000-0 │Servicii de instalare de utilaje agricole
│ │88620 │51522000-7 │Servicii de instalare de utilaje forestiere
│ │88620 │51530000-6 │Servicii de instalare de maşini-unelte
│ │88620 │51540000-9 │Servicii de instalare de utilaje şi de echipament
│ │ │ │cu utilizare specialã
│ │88620 │51541000-6 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria
│ │ │ │minierã, extractivã, de construcţii şi metalurgicã
│ │88620 │51541100-7 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria
│ │ │ │minierã
│ │88620 │51541200-8 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria
│ │ │ │extractivã
│ │88620 │51541300-9 │Servicii de instalare de utilaje de construcţii
│ │88620 │51541400-0 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria
│ │ │ │metalurgicã
│ │88620 │51542000-3 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a
│ │ │ │alimentelor, a bãuturilor şi a tutunului
│ │88620 │51542100-4 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a
│ │ │ │alimentelor
│ │88620 │51542200-5 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a
│ │ │ │bãuturilor
│ │88620 │51542300-6 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a
│ │ │ │tutunului
│ │88620 │51543000-0 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea
│ │ │ │materialelor textile, a îmbrãcãmintei şi a pielii
│ │88620 │51543100-1 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea
│ │ │ │materialelor textile
│ │88620 │51543200-2 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea
│ │ │ │îmbrãcãmintei
│ │88620 │51543300-3 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea
│ │ │ │pielii
│ │88620 │51543400-4 │Servicii de instalare de maşini de spãlat, de
│ │ │ │maşini de curãţare uscatã şi de maşini de uscat
│ │ │ │pentru rufe
│ │88620 │51544000-7 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea
│ │ │ │hârtiei şi a cartonului
│ │88620 │51544100-8 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea
│ │ │ │hârtiei
│ │88620 │51544200-9 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea
│ │ │ │cartonului
│ │88620 │51545000-4 │Servicii de instalare de cutii poştale stradale
│ │88620 │51550000-2 │Servicii de instalare de sisteme de armament
│ │88630 │51600000-8 │Servicii de instalare de computere şi de
│ │ │ │echipament de biroticã
│ │88630 │51610000-1 │Servicii de instalare de computere şi de
│ │ │ │echipament de procesare a informaţiilor
│ │88630 │51611000-8 │Servicii de instalare de computere
│ │88630 │51611100-9 │Servicii de instalare de hardware
│ │88630 │51611110-2 │Servicii de instalare de ecrane sau tabele de
│ │ │ │afişare în timp real a plecãrilor şi sosirilor în
│ │ │ │aeroporturi
│ │88630 │51611120-5 │Servicii de instalare de ecrane sau tabele de
│ │ │ │afişare în timp real a plecãrilor şi sosirilor în gãri
│ │88630 │51612000-5 │Servicii de instalare de echipament de procesare
│ │ │ │a informaţiilor
│ │88630 │51620000-4 │Servicii de instalare de echipament de biroticã
│ │88640 │51700000-9 │Servicii de instalare de echipamente de protecţie
│ │ │ │împotriva incendiilor
│ │88610 │51800000-0 │Servicii de instalare de containere de metal
│ │88610 │51810000-3 │Servicii de instalare de cisterne
│ │88610 │51820000-6 │Servicii de instalare de rezervoare
│ │88640 │51900000-1 │Servicii de instalare de sisteme de orientare şi
│ │ │ │control
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
2 │Servicii de transport terestru*1), │ │ │
│inclusiv serviciile de transport │ │ │
│cu vehicule blindate şi serviciile │ │ │
│de curierat, cu excepţia │ │ │
│transportului de corespondenţã 712 │ │ │
│(cu excepţia 71235), 7512, 87304 │71000 │60000000-8 │Servicii de transport (cu excepţia transportului
│ │ │ │de deşeuri)
│ │71200 │60100000-9 │Servicii de transport rutier
│ │71211, 71213 │60112000-6*1)│Servicii de transport rutier public
│ │71221 │60120000-5 │Servicii de taxi
│ │71219, 71221- │60130000-8*1)│Servicii de transport rutier specializat de
│ │71229 │ │pasageri
│ │71221-71229 │60140000-1*1)│Transport de pasageri ocazional
│ │71224 │60150000-4 │Transport de pasageri cu vehicule trase de
│ │ │ │animale
│ │71222, 71223 │60170000-0 │Închiriere de vehicule de transport de persoane
│ │ │ │cu şofer
│ │71222 │60171000-7 │Închiriere de autoturisme particulare cu şofer
│ │71223 │60172000-4 │Închiriere de autobuze şi de autocare cu şofer
│ │71240 │60180000-3 │Închiriere de vehicule de transport de mãrfuri cu
│ │ │ │şofer
│ │71240 │60181000-0 │Închiriere de camioane cu şofer
│ │71240 │60182000-7 │Închiriere de vehicule industriale cu şofer
│ │71240 │60183000-4 │Închiriere de camionete cu şofer
│ │711, 71211 │60200000-0*1)│Servicii de transport feroviar
│ │711, 71211 │60210000-3*1)│Servicii de transport feroviar public
│ │71300 │60300000-1 │Servicii de transport prin conducte
│ │75121, 75129 │64120000-3 │Servicii de curierat
│ │75121 │64121000-0 │Servicii de curierat multimodal
│ │75111 │64121100-1 │Servicii de distribuire a corespondenţei
│ │75112 │64121200-2 │Servicii de livrare a pachetelor
│ │75129 │64122000-7 │Servicii de curierat şi de mesagerie internã în
│ │ │ │birouri
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
3 │Servicii de transport aerian: │ │ │
│transporturi de pasageri şi │ │ │
│de marfã, cu excepţia transportului│ │ │
│de corespondenţã 73 (cu excepţia │ │ │
│7321 │73000 │60400000-2 │Servicii de transport aerian
│ │73110, 73220- │60410000-5 │Servicii de transport aerian pe bazã de grafic
│ │73290 │ │
│ │73120, 73220- │60420000-8 │Servicii de transport aerian ocazional
│ │73400 │ │
│ │73120, 73220 │60423000-9 │Servicii de transport aerian tip charter
│ │73400 │60424000-6 │Închiriere de echipament de transport aerian cu
│ │ │ │echipaj
│ │73400 │60424100-7 │Închiriere de aeronave cu echipaj
│ │73400 │60424110-0 │Închiriere de aeronave cu aripã fixã cu echipaj
│ │73400 │60424120-3 │Închiriere de elicoptere cu echipaj
│ │74690, 88110, │60440000-4 │Servicii aeriene şi servicii conexe
│ │91260 │ │
│ │74690 │60441000-1 │Servicii de pulverizare aerianã
│ │74690 │60442000-8 │Servicii de combatere aerianã a incendiilor din
│ │ │ │pãduri
│ │74690 │60443000-5 │Servicii de transport aerian pentru acordarea
│ │ │ │ajutorului
│ │74690 │60443100-6 │Servicii de salvare aeromaritimã
│ │74690 │60444000-2 │Servicii de exploatare a aeronavelor
│ │74690 │60444100-3 │Servicii de pilotaj
│ │74690 │60445000-9 │Servicii de exploatare a avioanelor
│ │73300 │60500000-3 │Servicii de transport spaţial
│ │73300 │60510000-6 │Servicii de lansare de sateliţi
│ │73300 │60520000-9 │Servicii de încãrcãturi utile experimentale
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
4 │Transport de corespondenţã │ │ │
│pe uscat*1) şi aerian │ │ │
│71235, 7321 │ │ │
│ │71235 │60160000-7 │Transport poştal rutier
│ │71235 │60161000-4 │Servicii de transport de colete
│ │73210 │60411000-2 │Servicii de curierat aerian pe bazã de grafic
│ │73210 │60421000-5 │Servicii de curierat aerian ocazional
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
5 │Servicii de telecomunicaţii │ │ │
│752 │ │ │
│ │75211-75299 │64200000-8 │Servicii de telecomunicaţii
│ │75211-75232 │64210000-1 │Servicii de telefonie şi de transmisie de date
│ │75211, 75212 │64211000-8 │Servicii de telefonie publicã
│ │75211 │64211100-9 │Servicii telefonice locale
│ │75212 │64211200-0 │Servicii telefonice interurbane
│ │75213 │64212000-5 │Servicii de telefonie mobilã
│ │75213 │64212100-6 │Servicii SMS (Short Message Service - Serviciu
│ │ │ │de mesaje scurte)
│ │75213 │64212200-7 │Servicii EMS (Enhanced Messaging Service -
│ │ │ │Serviciu de mesaje îmbunãtãţite)
│ │75213 │64212300-8 │Servicii MMS (Multimedia Message Service E441
│ │ │ │Serviciu de mesaje multimedia)
│ │75213 │64212400-9 │Servicii WAP (Wireless Application Protocol -
│ │ │ │Protocol de aplicaţii fãrã fir)
│ │75213 │64212500-0 │Servicii GPRS (General Packet Radio Services -
│ │ │ │Servicii generale de radiocomunicaţii în pachete)
│ │75213 │64212600-1 │Servicii EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution -
│ │ │ │Viteze de transfer de date îmbunãtãţite
│ │ │ │pentru evoluţia globalã)
│ │75213 │64212700-2 │Servicii UMTS (Universal Mobile Telephone
│ │ │ │System - Sistem universal de telecomunicaţii
│ │ │ │mobile)
│ │75213 │64212800-3 │Servicii de furnizare de telefoane publice
│ │75213 │64212900-4 │Servicii de furnizare de cartele telefonice
│ │ │ │preplãtite
│ │75221 │64213000-2 │Servicii de reţele telefonice comerciale partajate
│ │75222 │64214000-9 │Servicii de reţele telefonice comerciale specializate
│ │75222 │64214100-0 │Servicii de închiriere de circuite prin satelit
│ │75299 │64214200-1 │Servicii de comutatoare telefonice
│ │75222 │64214400-3 │Închiriere de linii terestre de comunicaţii
│ │75211, 75212, │64215000-6 │Servicii de telefonie IP
│ │75221, 75222 │ │
│ │75211, 75232 │64216000-3 │Servicii de mesagerie şi de informare electronice
│ │75232 │64216100-4 │Servicii de mesagerie electronicã
│ │75232 │64216110-7 │Servicii de schimb de date electronice
│ │75232 │64216120-0 │Servicii de poştã electronicã
│ │75232 │64216130-3 │Servicii de telex
│ │75232 │64216140-6 │Servicii de telegrafie
│ │75232 │64216200-5 │Servicii de informare electronicã
│ │75232 │64216210-8 │Servicii de informare cu valoare adãugatã
│ │75211 │64216300-6 │Servicii de teletext
│ │75221-75299 │64220000-4 │Servicii de telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor
│ │ │ │telefonice şi de transmisie de date
│ │75250 │64221000-1 │Servicii de interconexiune
│ │75221-75232, │64222000-8 │Servicii de telelucru
│ │75250-75299 │ │
│ │75291 │64223000-5 │Servicii de radiomesagerie
│ │75292 │64224000-2 │Servicii de teleconferinţã
│ │75299 │64225000-9 │Servicii de telecomunicaţii aer-sol
│ │75231, 75232 │64226000-6 │Servicii telematice
│ │75260 │64227000-3 │Servicii de telecomunicaţii integrate
│ │75241, 75242 │64228000-0*2)│Servicii de transmisie de programe de radio şi de
│ │ │ │televiziune
│ │75241 │64228100-1*2)│Transmisie de programe de televiziune
│ │75242 │64228200-2*2)│Transmisie de programe radio
│ │75231 │72318000-7 │Servicii de transmisie de date
│ │75430 │72400000-4 │Servicii de internet
│ │75430 │72410000-7 │Servicii de furnizor
│ │75430 │72411000-4 │Furnizori de servicii de internet (ISP)
│ │75430 │72412000-1 │Furnizori de servicii de poştã electronicã
│ │75430 │72413000-8 │Servicii de proiectare de site-uri WWW (World
│ │ │ │Wide Web)
│ │75430 │72414000-5 │Furnizori de motoare de cãutare pe web
│ │75430 │72415000-2 │Servicii de gãzduire pentru operarea de site-uri
│ │ │ │WWW (World Wide Web)
│ │75430 │72416000-9 │Furnizori de servicii de aplicaţii
│ │75490 │72417000-6 │Nume de domenii de internet
│ │75231, 75232 │72700000-7 │Servicii de reţele informatice
│ │75231, 75232 │72710000-0 │Servicii de reţele locale
│ │75231, 75232 │72720000-3 │Servicii de reţele la mare distanţã
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
6 │Servicii financiare: │ │ │
│(a) servicii de asigurare │ │ │
│(b) servicii bancare şi │ │ │
│de investiţii*3) ex 81, 812, 814 │ │ │
│ │81000 │66000000-0 │Servicii financiare şi de asigurare
│ │81100 │66100000-1*3)│Servicii bancare şi de investiţii
│ │81100 │66110000-4*3)│Servicii bancare
│ │81111-81114 │66111000-1*3)│Servicii de bãnci centrale
│ │81115, 81116, │66112000-8*3)│Servicii de depozite
│ │81119 │ │
│ │81131-81139 │66113000-5*3)│Servicii de acordare de credit
│ │81139 │66113100-6*3)│Servicii de acordare de microcredite
│ │81120 │66114000-2*3)│Servicii de leasing financiar
│ │81119 │66115000-9*3)│Servicii de viramente internaţionale
│ │81199 │66120000-7*3)│Servicii bancare de investiţii şi servicii conexe
│ │81199 │66121000-4*3)│Servicii de fuziuni şi achiziţii
│ │81199 │66122000-1*3)│Servicii de finanţare a societãţilor şi de capital de
│ │ │ │risc
│ │81321-81329 │66130000-0*3)│Servicii de brokeraj şi servicii conexe titlurilor şi
│ │ │ │mãrfurilor
│ │81321 │66131000-7*3)│Servicii de brokeraj de titluri
│ │81321 │66131100-8*3)│Servicii de investiţii ale fondurilor de pensii
│ │81322 │66132000-4*3)│Servicii de brokeraj de mãrfuri
│ │81322, 81329 │66133000-1*3)│Servicii de tratament şi de compensare
│ │81191-81193, │66140000-3*3)│Servicii de gestionare a portofoliilor
│ │81212, 81319, │ │
│ │81323 │ │
│ │81212 │66141000-0*3)│Servicii de gestionare a fondurilor de pensii
│ │81311-81319 │66150000-6*3)│Servicii de administrare a pieţelor financiare
│ │81311 │66151000-3*3)│Servicii de gestionare a pieţelor financiare
│ │81311 │66151100-4*3)│Servicii de vânzare cu amãnuntul prin intermediul
│ │ │ │pieţei electronice
│ │81312 │66152000-0*3)│Servicii de reglementare a pieţelor financiare
│ │81191-81193, │66160000-9*3)│Servicii fiduciare şi de custodie
│ │81319 │ │
│ │81191-81193 │66161000-6*3)│Servicii fiduciare
│ │81319 │66162000-3*3)│Servicii de custodie
│ │81332, 81339 │66170000-2*3)│Servicii de consultanţã financiarã, de gestionare
│ │ │ │a tranzacţiilor financiare şi servicii de case de
│ │ │ │compensare
│ │81332 │66171000-9*3)│Servicii de consultanţã financiarã
│ │81339 │66172000-6*3)│Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare şi
│ │ │ │servicii de case de compensare
│ │81333 │66180000-5*3)│Servicii de schimb valutar
│ │81331 │66190000-8*3)│Servicii de brokeraj de împrumuturi
│ │81331 │66500000-5 │Servicii de asigurare şi de pensie
│ │81331 │66510000-8 │Servicii de asigurare
│ │81211 │66511000-5 │Servicii de asigurare de viaţã
│ │81291 │66512000-2 │Servicii de asigurare contra accidentelor şi de
│ │ │ │asigurare de sãnãtate
│ │81291 │66512100-3 │Servicii de asigurare contra accidentelor
│ │81291 │66512200-4 │Servicii de asigurare de sãnãtate
│ │81291 │66512210-7 │Servicii de asigurare voluntarã de sãnãtate
│ │81291 │66512220-0 │Servicii de asigurare medicalã
│ │81299, 81295 │66513000-9 │Servicii de asigurare legalã şi de asigurare
│ │ │ │împotriva tuturor riscurilor
│ │81299 │66513100-0 │Servicii de asigurare pentru cheltuieli juridice
│ │81295 │66513200-1 │Servicii de asigurare a construcţiilor împotriva
│ │ │ │tuturor riscurilor
│ │81292-81294 │66514000-6 │Servicii de asigurare de încãrcãturã şi servicii de
│ │ │ │asigurare pentru transport
│ │81292-81294 │66514100-7 │Asigurare pentru transport
│ │81292 │66514110-0 │Servicii de asigurare a autovehiculelor
│ │81293 │66514120-3 │Servicii de asigurare maritimã, aerianã sau
│ │ │ │pentru alte tipuri de transport
│ │81293 │66514130-6 │Servicii de asigurare feroviarã
│ │81293 │66514140-9 │Servicii de asigurare a aeronavelor
│ │81293 │66514150-2 │Servicii de asigurare a navelor
│ │81294 │66514200-8 │Servicii de asigurare a navlului
│ │81292-81299 │66515000-3 │Servicii de asigurare de daune sau pierderi
│ │81295 │66515100-4 │Servicii de asigurare împotriva incendiilor
│ │81291-81299 │66515200-5 │Servicii de asigurare a bunurilor
│ │81296, 81299 │66515300-6 │Servicii de asigurare împotriva intemperiilor şi a
│ │ │ │pierderilor financiare
│ │81299 │66515400-7 │Servicii de asigurare împotriva intemperiilor
│ │81296 │66515410-0 │Servicii de asigurare împotriva pierderilor financiare
│ │81296 │66515411-7 │Servicii de asigurare împotriva pierderilor pecuniare
│ │81292, 81293, │66516000-0 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã
│ │81297 │ │
│ │81292 │66516100-1 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã auto
│ │81293 │66516200-2 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã pentru
│ │ │ │aeronave
│ │81293 │66516300-3 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã pentru
│ │ │ │nave
│ │81297 │66516400-4 │Servicii de asigurare de rãspundere civilã
│ │ │ │generalã
│ │81299 │66516500-5 │Servicii de asigurare a rãspunderii profesionale
│ │81299 │66517000-7 │Servicii de asigurare de credite şi garanţii
│ │81299 │66517100-8 │Servicii de asigurare de credit
│ │81299 │66517200-9 │Servicii de asigurare de garanţie
│ │81299 │66517300-0 │Servicii de asigurare a gestionãrii riscurilor
│ │81401 │66518000-4 │Servicii de brokeraj şi servicii de societãţi de
│ │ │ │asigurãri
│ │81401 │66518100-5 │Servicii de brokeraj de asigurãri
│ │81401 │66518200-6 │Servicii de societãţi de asigurãri
│ │81409 │66518300-7 │Servicii de regularizare a cererilor de despãgubire
│ │81299, 81402- │66519000-1 │Servicii de asigurare a instalaţiilor tehnice,
│ │81405 │ │servicii conexe de asigurare, servicii de regularizare
│ │ │ │a avariilor şi a daunelor, servicii actuare şi
│ │ │ │de administrare a drepturilor de salvare
│ │81299 │66519100-2 │Servicii de asigurare a platformelor petroliere şi
│ │ │ │de gaz
│ │81299 │66519200-3 │Servicii de asigurare a instalaţiilor tehnice
│ │81299 │66519300-4 │Servicii conexe de asigurare
│ │81402 │66519310-7 │Servicii de consultanţã în asigurãri
│ │81403 │66519400-5 │Servicii de regularizare a avariilor
│ │81403 │66519500-6 │Servicii de regularizare a daunelor
│ │81404 │66519600-7 │Servicii actuare
│ │81405 │66519700-8 │Servicii de administrare a drepturilor de salvare
│ │81211, 81212, │66520000-1 │Servicii de pensie
│ │81402, 81405 │ │
│ │81211 │66521000-8 │Servicii de pensie privatã
│ │81212 │66522000-5 │Servicii de pensie colectivã
│ │81402 │66523000-2 │Servicii de consultanţã privind fondurile de
│ │ │ │pensii
│ │81405 │66523100-3 │Servicii de administrare a fondurilor de pensii
│ │81119, 81339 │66600000-6 │Servicii de trezorerie
│ │81211, 81292- │66700000-7 │Servicii de reasigurare
│ │81299 │ │
│ │81211 │66710000-0 │Servicii de reasigurare de viaţã
│ │81291 │66720000-3 │Servicii de reasigurare împotriva accidentelor şi
│ │ │ │de reasigurare de sãnãtate
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
7 │Servicii informatice şi servicii │ │ │
│conexe │ │ │
│84 │84250, 84500 │50310000-1 │Repararea şi întreţinerea maşinilor de birou
│ │84500 │50311000-8 │Repararea şi întreţinerea maşinilor contabile de
│ │ │ │birou
│ │84500 │50311400-2 │Repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a
│ │ │ │maşinilor contabile
│ │84250, 84500 │50312000-5 │Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic
│ │84500 │50312100-6 │Repararea şi întreţinerea unitãţilor centrale de
│ │ │ │procesare
│ │84500 │50312110-9 │Întreţinerea unitãţilor centrale de procesare
│ │84500 │50312120-2 │Repararea unitãţilor centrale de procesare
│ │84500 │50312200-7 │Repararea şi întreţinerea minicomputerelor
│ │84500 │50312210-0 │Întreţinerea minicomputerelor
│ │84500 │50312220-3 │Repararea minicomputerelor
│ │84500 │50312300-8 │Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea
│ │ │ │de date
│ │84500 │50312310-1 │Întreţinerea echipamentului de reţea de date
│ │84500 │50312320-4 │Repararea echipamentului de reţea de date
│ │84500 │50312400-9 │Repararea şi întreţinerea microcomputerelor
│ │84500 │50312410-2 │Întreţinerea microcomputerelor
│ │84500 │50312420-5 │Repararea microcomputerelor
│ │84500 │50312600-1 │Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de
│ │ │ │tehnologie a informaţiei
│ │84500 │50312610-4 │Întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a
│ │ │ │informaţiei
│ │84500 │50312620-7 │Repararea resurselor fizice de tehnologie a
│ │ │ │informaţiei
│ │84500 │50313000-2 │Repararea şi întreţinerea echipamentului de
│ │ │ │reprografie
│ │84500 │50313100-3 │Servicii de reparare a fotocopiatoarelor
│ │84500 │50313200-4 │Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor
│ │84500 │50314000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor
│ │84500 │50315000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a roboţilor
│ │ │ │telefonici
│ │84500 │50316000-3 │Întreţinerea şi repararea distribuitoarelor automate
│ │ │ │de bilete
│ │84500 │50317000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
│ │ │ │de validare a biletelor
│ │84250, 84500 │50320000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor
│ │ │ │personale
│ │84500 │50321000-1 │Servicii de reparare a computerelor personale
│ │84500 │50322000-8 │Servicii de întreţinere a computerelor personale
│ │84500 │50323000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor
│ │ │ │informatice
│ │84500 │50323100-6 │Servicii de întreţinere a perifericelor informatice
│ │84500 │50323200-7 │Servicii de reparare a perifericelor informatice
│ │84250, 84500 │50324000-2 │Servicii de asistenţã pentru computere personale
│ │84250 │50324100-3 │Servicii de întreţinere a sistemelor
│ │84500 │50324200-4 │Servicii de întreţinere preventivã
│ │84000 │72000000-5 │Servicii IT: consultanţã, dezvoltare de software,
│ │ │ │internet şi asistenţã
│ │84100, 84990 │72100000-6 │Servicii de consultanţã pentru hardware
│ │84100 │72110000-9 │Servicii de consultanţã privind selectarea tipului
│ │ │ │de hardware
│ │84990 │72120000-2 │Servicii de consultanţã privind recuperarea de
│ │ │ │hardware din computer
│ │84100 │72130000-5 │Servicii de consultanţã privind configurarea
│ │ │ │posturilor informatice
│ │84100 │72140000-8 │Servicii de consultanţã privind verificarea
│ │ │ │acceptãrii de hardware
│ │84100 │72150000-1 │Servicii de consultanţã informaticã în audit şi
│ │ │ │servicii de consultanţã pentru hardware
│ │84210-84250, │72200000-7 │Servicii de programare şi de consultanţã software
│ │84990 │ │
│ │84240 │72210000-0 │Servicii de programare a pachetelor de produse
│ │ │ │software
│ │84240 │72211000-7 │Servicii de programare de sisteme informatice şi
│ │ │ │software utilitare
│ │84240 │72212000-4 │Servicii de programare de software de aplicaţie
│ │84240 │72212100-0 │Servicii de dezvoltare de software specific
│ │ │ │industriei
│ │84240 │72212110-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru puncte
│ │ │ │de vânzare (POS)
│ │84240 │72212120-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru controlul
│ │ │ │zborului
│ │84240 │72212121-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru controlul
│ │ │ │traficului aerian
│ │84240 │72212130-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │asistenţã la sol şi testare pentru aviaţie
│ │84240 │72212131-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │asistenţã la sol pentru aviaţie
│ │84240 │72212132-3 │Servicii de dezvoltare de software de testare
│ │ │ │pentru aviaţie
│ │84240 │72212140-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru controlul
│ │ │ │traficului feroviar
│ │84240 │72212150-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru control
│ │ │ │industrial
│ │84240 │72212160-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │biblioteci
│ │84240 │72212170-1 │Servicii de dezvoltare de software de conformitate
│ │84240 │72212180-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru uz
│ │ │ │medical
│ │84240 │72212190-7 │Servicii de dezvoltare de software educaţional
│ │84240 │72212200-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru reţele,
│ │ │ │internet şi intranet
│ │84240 │72212210-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru reţele
│ │84240 │72212211-1 │Servicii de dezvoltare de software de interconectare
│ │ │ │de platforme
│ │84240 │72212212-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru servere
│ │ │ │de discuri optice
│ │84240 │72212213-5 │Servicii de dezvoltare de software de îmbunãtãţire
│ │ │ │a sistemelor de operare
│ │84240 │72212214-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
│ │ │ │de operare de reţea
│ │84240 │72212215-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │dezvoltatorii de reţele
│ │84240 │72212216-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │emulare de terminale pentru conectivitate în
│ │ │ │reţea
│ │84240 │72212217-3 │Servicii de dezvoltare de software de procesare a
│ │ │ │tranzacţiilor
│ │84240 │72212218-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │gestionarea licenţelor
│ │84240 │72212219-7 │Diverse servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │reţele
│ │84240 │72212220-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │internet şi intranet
│ │84240 │72212221-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │navigare pe internet
│ │84240 │72212222-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru servere
│ │ │ │web
│ │84240 │72212223-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru poştã
│ │ │ │electronicã
│ │84240 │72212224-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru editare
│ │ │ │de pagini web
│ │84240 │72212300-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru creare
│ │ │ │de documente, pentru desen, imagisticã, planificare
│ │ │ │şi productivitate
│ │84240 │72212310-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru creare
│ │ │ │de documente
│ │84240 │72212311-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │gestionarea documentelor
│ │84240 │72212312-9 │Servicii de dezvoltare de software de publicare
│ │ │ │electronicã
│ │84240 │72212313-6 │Servicii de dezvoltare de software de recunoaştere
│ │ │ │opticã a caracterelor (OCR)
│ │84240 │72212314-3 │Servicii de dezvoltare de software de recunoaştere
│ │ │ │a vocii
│ │84240 │72212315-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │tehnoredactare computerizatã
│ │84240 │72212316-7 │Servicii de dezvoltare de software de prezentare
│ │84240 │72212317-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru editare
│ │ │ │de text
│ │84240 │72212318-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru scaner
│ │84240 │72212320-8 │Servicii de dezvoltare de software de desen şi
│ │ │ │imagisticã
│ │84240 │72212321-5 │Servicii de dezvoltare de software de proiectare
│ │ │ │asistatã de calculator (CAD)
│ │84240 │72212322-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru graficã
│ │84240 │72212323-9 │Servicii de dezvoltare de software de fabricaţie
│ │ │ │asistatã de calculator (CAM)
│ │84240 │72212324-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │generarea graficelor
│ │84240 │72212325-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru creare
│ │ │ │de formulare
│ │84240 │72212326-0 │Servicii de dezvoltare de software de cartografie
│ │84240 │72212327-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru desen
│ │ │ │şi picturã
│ │84240 │72212328-4 │Servicii de dezvoltare de software de prelucrare a
│ │ │ │imaginilor
│ │84240 │72212330-1 │Servicii de dezvoltare de software de planificare
│ │ │ │şi productivitate
│ │84240 │72212331-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │gestionarea proiectelor
│ │84240 │72212332-5 │Servicii de dezvoltare de software de planificare
│ │84240 │72212333-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │gestionarea contactelor
│ │84240 │72212400-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │tranzacţii comerciale şi personale
│ │84240 │72212410-6 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare
│ │ │ │a investiţiilor şi pregãtire a declaraţiilor fiscale
│ │84240 │72212411-3 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare
│ │ │ │a investiţiilor
│ │84240 │72212412-0 │Servicii de dezvoltare de software de pregãtire a
│ │ │ │declaraţiilor fiscale
│ │84240 │72212420-9 │Servicii de dezvoltare de software şi suite de
│ │ │ │servicii de dezvoltare de software de gestionare a
│ │ │ │instalaţiilor
│ │84240 │72212421-6 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare
│ │ │ │a instalaţiilor
│ │84240 │72212422-3 │Suite de servicii de dezvoltare de software
│ │84240 │72212430-2 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare
│ │ │ │a inventarelor
│ │84240 │72212440-5 │Servicii de dezvoltare de software de analizã
│ │ │ │financiarã şi contabilitate
│ │84240 │72212441-2 │Servicii de dezvoltare de software de analizã
│ │ │ │financiarã
│ │84240 │72212442-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
│ │ │ │financiare
│ │84240 │72212443-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate
│ │84240 │72212445-0 │Servicii de dezvoltare de software de management
│ │ │ │al relaţiilor cu clienţii
│ │84240 │72212450-8 │Servicii de dezvoltare de software de contabilizare
│ │ │ │a timpului sau pentru resurse umane
│ │84240 │72212451-5 │Servicii de dezvoltare de software de planificare
│ │ │ │a resurselor întreprinderii
│ │84240 │72212460-1 │Servicii de dezvoltare de software analitice,
│ │ │ │ştiinţifice, matematice sau previzionale
│ │84240 │72212461-8 │Servicii de dezvoltare de software analitic sau
│ │ │ │ştiinţific
│ │84240 │72212462-5 │Servicii de dezvoltare de software matematic sau
│ │ │ │previzional
│ │84240 │72212463-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │statistici
│ │84240 │72212470-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru licitaţii
│ │84240 │72212480-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │vânzãri, marketing şi informaţii de afaceri
│ │84240 │72212481-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru vânzãri
│ │ │ │sau marketing
│ │84240 │72212482-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │informaţii de afaceri
│ │84240 │72212490-0 │Servicii de dezvoltare de software de achiziţii
│ │ │ │publice
│ │84240 │72212500-4 │Servicii de dezvoltare de software de comunicaţii
│ │ │ │şi multimedia
│ │84240 │72212510-7 │Servicii de dezvoltare de software de comunicaţii
│ │84240 │72212511-4 │Servicii de dezvoltare de software de comunicaţii
│ │ │ │electronice
│ │84240 │72212512-1 │Servicii de dezvoltare de software de rãspuns
│ │ │ │vocal interactiv
│ │84240 │72212513-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │modem
│ │84240 │72212514-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru acces
│ │ │ │la distanţã
│ │84240 │72212515-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │videoconferinţe
│ │84240 │72212516-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │schimburi
│ │84240 │72212517-6 │Servicii de dezvoltare de software IT
│ │84240 │72212518-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │emulaţii
│ │84240 │72212519-0 │Servicii de dezvoltare de software de gestionare
│ │ │ │a memoriei
│ │84240 │72212520-0 │Servicii de dezvoltare de software multimedia
│ │84240 │72212521-7 │Servicii de dezvoltare de software de muzicã sau
│ │ │ │editare audio
│ │84240 │72212522-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │tastaturi virtuale
│ │84240 │72212600-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru baze
│ │ │ │de date şi operare
│ │84240 │72212610-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru baze
│ │ │ │de date
│ │84240 │72212620-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
│ │ │ │de operare pentru mainframe
│ │84240 │72212630-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
│ │ │ │de operare pentru minicomputere
│ │84240 │72212640-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
│ │ │ │de operare pentru microcomputere
│ │84240 │72212650-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
│ │ │ │de operare pentru computere personale (PC)
│ │84240 │72212660-3 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │grupuri de calculatoare (cluster)
│ │84240 │72212670-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
│ │ │ │de operare în timp real
│ │84240 │72212700-6 │Servicii de dezvoltare de software utilitar
│ │84240 │72212710-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru copii
│ │ │ │de siguranţã (backup) sau recuperare
│ │84240 │72212720-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru coduri
│ │ │ │de bare
│ │84240 │72212730-5 │Servicii de dezvoltare de software de securitate
│ │84240 │72212731-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │securitatea fişierelor
│ │84240 │72212732-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │securitatea datelor
│ │84240 │72212740-8 │Servicii de dezvoltare de software de traducere
│ │ │ │în limbi strãine
│ │84240 │72212750-1 │Servicii de dezvoltare de software de încãrcare a
│ │ │ │mediilor de stocare
│ │84240 │72212760-4 │Servicii de dezvoltare de software de protecţie
│ │ │ │antivirus
│ │84240 │72212761-1 │Servicii de dezvoltare de software antivirus
│ │84240 │72212770-7 │Servicii de dezvoltare de software utilitar
│ │ │ │general, de comprimare şi de tipãrire
│ │84240 │72212771-4 │Servicii de dezvoltare de software utilitar general
│ │84240 │72212772-1 │Servicii de dezvoltare de software utilitar de
│ │ │ │tipãrire
│ │84240 │72212780-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │managementul sistemelor, al stocãrii şi al conţinutului
│ │84240 │72212781-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │managementul sistemelor
│ │84240 │72212782-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │managementul stocãrii
│ │84240 │72212783-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │managementul conţinutului
│ │84240 │72212790-3 │Servicii de dezvoltare de software de verificare a
│ │ │ │versiunilor
│ │84240 │72212900-8 │Diverse servicii de dezvoltare de software şi
│ │ │ │sisteme informatice
│ │84240 │72212910-1 │Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri
│ │ │ │pe calculator, de genealogie şi screen savere
│ │84240 │72212911-8 │Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri
│ │ │ │pe calculator
│ │84240 │72212920-4 │Servicii de dezvoltare de software de biroticã
│ │84240 │72212930-7 │Servicii de dezvoltare de software de formare
│ │ │ │profesionalã şi divertisment
│ │84240 │72212931-4 │Servicii de dezvoltare de software de formare
│ │ │ │profesionalã
│ │84240 │72212932-1 │Servicii de dezvoltare de software de divertisment
│ │84240 │72212940-0 │Servicii de dezvoltare de software pentru crearea
│ │ │ │de modele şi calendare
│ │84240 │72212941-7 │Servicii de dezvoltare de software pentru crearea
│ │ │ │de modele
│ │84240 │72212942-4 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │calendare
│ │84240 │72212960-6 │Drivere şi servicii de dezvoltare de software
│ │ │ │pentru sisteme
│ │84240 │72212970-9 │Servicii de dezvoltare de software pentru tipãrire
│ │84240 │72212971-6 │Servicii de dezvoltare de software de creare de
│ │ │ │agende telefonice
│ │84240 │72212972-3 │Servicii de dezvoltare de software de editare de
│ │ │ │etichete
│ │84240 │72212980-2 │Servicii de dezvoltare de limbaje şi instrumente
│ │ │ │de programare
│ │84240 │72212981-9 │Servicii de dezvoltare de software de compilare
│ │84240 │72212982-6 │Servicii de dezvoltare de software pentru
│ │ │ │gestionarea configuraţiilor
│ │84240 │72212983-3 │Servicii de dezvoltare de software de dezvoltare
│ │84240 │72212984-0 │Servicii de dezvoltare de software de testare a
│ │ │ │programelor
│ │84240 │72212985-7 │Servicii de dezvoltare de software de depanare
│ │ │ │(debugging)
│ │84240 │72212990-5 │Servicii de dezvoltare de software pentru foi de
│ │ │ │calcul şi de îmbunãtãţire
│ │84240 │72212991-2 │Servicii de dezvoltare de software pentru foi de
│ │ │ │calcul
│ │84210-84250 │72220000-3 │Servicii de consultanţã privind sistemele informatice
│ │ │ │şi servicii de consultanţã tehnicã
│ │84220 │72221000-0 │Servicii de consultanţã privind analiza economicã
│ │84210, 84220 │72222000-7 │Servicii de analizã strategicã şi de planificare a
│ │ │ │sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
│ │84220 │72222100-8 │Servicii de analizã strategicã a sistemelor sau a
│ │ │ │tehnologiei informaţiilor
│ │84210 │72222200-9 │Servicii de planificare a sistemelor sau a
│ │ │ │tehnologiei informaţiilor
│ │84220 │72222300-0 │Servicii de tehnologie a informaţiilor
│ │84220 │72223000-4 │Servicii de analizã a cerinţelor tehnologiei
│ │ │ │informaţiilor
│ │84220-84240 │72224000-1 │Servicii de consultanţã privind gestionarea
│ │ │ │proiectelor
│ │84240 │72224100-2 │Servicii de planificare a punerii în aplicare a
│ │ │ │sistemelor
│ │84230 │72224200-3 │Servicii de planificare a asigurãrii calitãţii
│ │ │ │sistemelor
│ │84230 │72225000-8 │Servicii de evaluare şi de analizã a asigurãrii
│ │ │ │calitãţii sistemelor
│ │84240 │72226000-5 │Servicii de consultanţã privind verificarea
│ │ │ │acceptãrii de software de sistem
│ │84220 │72227000-2 │Servicii de consultanţã privind integrarea software
│ │84220 │72228000-9 │Servicii de consultanţã privind integrarea hardware
│ │84230 │72230000-6 │Servicii de dezvoltare de software personalizat
│ │84230 │72231000-3 │Servicii de dezvoltare de software cu aplicaţie
│ │ │ │militarã
│ │84230 │72232000-0 │Servicii de dezvoltare de software de prelucrare
│ │ │ │de tranzacţii şi de software personalizat
│ │84210, 84220, │72240000-9 │Servicii de analizã şi de programare de sisteme
│ │84240 │ │
│ │84220 │72241000-6 │Servicii de specificare a obiectivelor pentru
│ │ │ │proiecte critice
│ │84240 │72242000-3 │Servicii de modelizare a proiectelor
│ │84240 │72243000-0 │Servicii de programare
│ │84240 │72244000-7 │Servicii de prototipare
│ │84220, 84240 │72245000-4 │Servicii contractuale de analizã şi de programare
│ │ │ │a sistemelor
│ │84210 │72246000-1 │Servicii de consultanţã privind sistemele
│ │84240, 84250 │72250000-2 │Servicii pentru sisteme şi asistenţã
│ │84250 │72251000-9 │Servicii de recuperare a aplicaţiilor în caz de
│ │ │ │accident informatic
│ │84250 │72252000-6 │Servicii de arhivare computerizatã
│ │84250 │72253000-3 │Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de
│ │ │ │asistenţã
│ │84250 │72253100-4 │Servicii de ajutor pentru utilizatori
│ │84250 │72253200-5 │Servicii de asistenţã pentru sisteme
│ │84240, 84250 │72254000-0 │Testare de software
│ │84240 │72254100-1 │Servicii de testare a sistemelor
│ │84210-84250, │72260000-5 │Servicii de software
│ │84990 │ │
│ │84250 │72261000-2 │Servicii de asistenţã pentru software
│ │84240 │72262000-9 │Servicii de dezvoltare software
│ │84240 │72263000-6 │Servicii de aplicare de software
│ │84990 │72264000-3 │Servicii de reproducere de software
│ │84240 │72265000-0 │Servicii de configurare de software
│ │84210 │72266000-7 │Servicii de consultanţã pentru software
│ │84250 │72267000-4 │Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
│ │84250 │72267100-0 │Întreţinerea resurselor logice de tehnologie a
│ │ │ │informaţiei
│ │84250 │72267200-1 │Repararea resurselor logice de tehnologie a
│ │ │ │informaţiei
│ │84990 │72268000-1 │Servicii de furnizare de software
│ │84250, 84310- │72300000-8 │Servicii de înlocuire de date
│ │84400, 84990 │ │
│ │84250, 84310- │72310000-1 │Servicii de procesare de date
│ │84390, 84990 │ │
│ │84320, 84330 │72311000-8 │Servicii de tabulare computerizatã
│ │84320 │72311100-9 │Servicii de conversie de date
│ │84320 │72311200-0 │Servicii de prelucrare de loturi
│ │84330 │72311300-1 │Servicii computerizate de timpi partajaţi
│ │84310 │72312000-5 │Servicii de introducere de date
│ │84310 │72312100-6 │Servicii de pregãtire de date
│ │84310 │72312200-7 │Servicii de recunoaştere opticã a caracterelor
│ │84310 │72313000-2 │Servicii de captare de date
│ │84310 │72314000-9 │Servicii de colectare şi de colaţionare de date
│ │84250, 84390 │72315000-6 │Servicii de gestionare şi de asistenţã privind
│ │ │ │reţelele de informaţii
│ │84250, 84390 │72315100-7 │Servicii de asistenţã privind reţelele de informaţii
│ │84390 │72315200-8 │Servicii de gestionare a reţelelor de informaţii
│ │84320 │72316000-3 │Servicii de analizã de date
│ │84390 │72317000-0 │Servicii de stocare de date
│ │84310, 84320 │72319000-4 │Servicii de furnizare de date
│ │84400 │72320000-4 │Servicii de baze de date
│ │84400 │72321000-1 │Servicii de baze de date cu valoare adãugatã
│ │84400 │72322000-8 │Servicii de gestionare a datelor
│ │84400 │72330000-2 │Servicii de standardizare şi clasificare a conţinuturilor
│ │ │ │sau a datelor
│ │84240 │72420000-0 │Servicii de dezvoltare de internet
│ │84240 │72421000-7 │Servicii de dezvoltare de aplicaţii client internet
│ │ │ │sau intranet
│ │84240 │72422000-4 │Servicii de dezvoltare de aplicaţii server internet
│ │ │ │sau intranet
│ │84240 │72500000-0 │Servicii informatice
│ │84100-84990 │72510000-3 │Servicii de gestionare informaticã
│ │84210-84250 │72511000-0 │Servicii de software de gestionare a reţelelor
│ │84990 │72512000-7 │Servicii de gestionare a documentelor
│ │84100-84990 │72513000-4 │Servicii de biroticã
│ │84990 │72514000-1 │Servicii de gestionare a instalaţiilor informatice
│ │84990 │72514100-2 │Servicii de gestionare a instalaţiilor care implicã
│ │ │ │operaţiuni informatice
│ │84990 │72514200-3 │Servicii de gestionare a instalaţiilor pentru
│ │ │ │dezvoltarea sistemelor informatice
│ │84990 │72514300-4 │Sisteme de gestionare a instalaţiilor pentru
│ │ │ │întreţinerea sistemelor informatice
│ │84250, 845 │72540000-2 │Servicii de actualizare informaticã
│ │84250, 845 │72541000-9 │Servicii de extensie informaticã
│ │84250, 845 │72541100-0 │Servicii de extensie de memorie
│ │84100-84990 │72590000-7 │Servicii informatice profesionale
│ │84990 │72591000-4 │Elaborare de acorduri privind nivelul de asistenţã
│ │84100-84990 │72600000-6 │Servicii de asistenţã şi de consultanţã informaticã
│ │84100-84990 │72610000-9 │Servicii de asistenţã informaticã
│ │84100-84990 │72611000-6 │Servicii de asistenţã tehnicã informaticã
│ │84250, 845 │72800000-8 │Servicii de audit informatic şi de testãri
│ │ │ │informatice
│ │84220, 84990 │72810000-1 │Servicii de audit informatic
│ │84100, 84240 │72820000-4 │Servicii de testãri informatice
│ │84100, 84240 │72900000-9 │Servicii de siguranţã informaticã şi de conversie
│ │ │ │computerizatã a cataloagelor
│ │84250 │72910000-2 │Servicii de siguranţã informaticã
│ │84250 │72920000-5 │Servicii de conversie computerizatã a cataloagelor
│ │84990 │79342410-4 │Servicii de licitaţie electronicã
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
8 │Servicii de cercetare şi │ │ │
│de dezvoltare*4) │ │ │
│85 │85101-85109, │73000000-2*4)│Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii
│ │85201-85209, │ │conexe de consultanţã
│ │85300 │ │
│ │85101-85109, │73100000-3 │Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentalã
│ │85201-85209, │ │
│ │85300 │ │
│ │85101-85109, │73110000-6 │Servicii de cercetare
│ │85201-85209, │ │
│ │85300 │ │
│ │85101-85109, │73111000-3 │Servicii de laborator de cercetare
│ │85300 │ │
│ │85102 │73112000-0 │Servicii de cercetare marinã
│ │85101-85109, │73120000-9 │Servicii de dezvoltare experimentalã
│ │85201-85209, │ │
│ │85300 │ │
│ │85101-85300 │73300000-5 │Proiectare şi executare în domeniul cercetãrii şi
│ │ │ │dezvoltãrii
│ │85102, 85103 │73400000-6 │Servicii de cercetare şi dezvoltare de materiale de
│ │ │ │securitate şi apãrare
│ │85102, 85103, │73410000-9 │Cercetare şi tehnologie militare
│ │85300 │ │
│ │85103, 85300 │73420000-2 │Studiu de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologicã
│ │85102, 85103 │73421000-9 │Dezvoltare de echipament de securitate
│ │85102, 85103 │73422000-6 │Dezvoltare de arme de foc şi muniţie
│ │85103 │73423000-3 │Dezvoltare de vehicule militare
│ │85103 │73424000-0 │Dezvoltare de nave de rãzboi
│ │85102, 85103 │73425000-7 │Dezvoltare de aeronave militare, proiectile şi
│ │ │ │nave spaţiale
│ │85103, 85300 │73426000-4 │Dezvoltare de sisteme electronice militare
│ │85300 │73430000-5 │Testare şi evaluare
│ │85103 │73431000-2 │Testare şi evaluare de echipament de securitate
│ │85102, 85103 │73432000-9 │Testare şi evaluare de arme de foc şi muniţie
│ │85103 │73433000-6 │Testare şi evaluare de vehicule militare
│ │85103 │73434000-3 │Testare şi evaluare de nave de rãzboi
│ │85102, 85103 │73435000-0 │Testare şi evaluare de aeronave militare, proiectile
│ │ │ │şi nave spaţiale
│ │85103 │73436000-7 │Testare şi evaluare de sisteme electronice militare
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
9 │Servicii de contabilitate, │ │ │
│de audit şi de gestionare │ │ │
│a registrelor contabile │ │ │
│862 │86000 │79000000-4 │Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing,
│ │ │ │consultanţã, recrutare, tipãrire şi securitate
│ │86200, 86300 │79200000-6 │Servicii de contabilitate, servicii de audit şi
│ │ │ │servicii fiscale
│ │86211-86220 │79210000-9 │Servicii de contabilitate şi de audit
│ │86212, 86213, │79211000-6 │Servicii de contabilitate
│ │86219 │ │
│ │86219, 86220 │79211100-7 │Servicii de gestionare a registrelor contabile
│ │86219 │79211110-0 │Servicii de gestionare a salariilor
│ │86220 │79211120-3 │Servicii de înregistrare a vânzãrilor şi a achiziţiilor
│ │86213 │79211200-8 │Servicii de înregistrare a declaraţiilor financiare
│ │86211, 86212 │79212000-3 │Servicii de auditare
│ │86211 │79212100-4 │Servicii de auditare financiarã
│ │86211 │79212110-7 │Servicii de evaluare a guvernanţei corporative
│ │86211 │79212200-5 │Servicii de auditare internã
│ │86211 │79212300-6 │Servicii de auditare legalã
│ │86211 │79212400-7 │Servicii de auditare antifraudã
│ │86212 │79212500-8 │Servicii de revizuire contabilã
│ │86300 │79220000-2 │Servicii fiscale
│ │86300 │79221000-9 │Servicii de consultanţã fiscalã
│ │86300 │79222000-6 │Servicii de pregãtire a declaraţiilor de impozit
│ │86300 │79223000-3 │Servicii de comisionar în vamã
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
10 │Servicii de studii de piaţã şi │ │ │
│de sondaje de opinie │ │ │
│864 │ │ │
│ │86000 │79000000-4 │Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing,
│ │ │ │consultanţã, recrutare, tipãrire şi securitate
│ │86401, 86402 │79300000-7 │Studii de piaţã şi cercetare economicã; sondaje şi
│ │ │ │statistici
│ │86401 │79310000-0 │Servicii de studii de piaţã
│ │86401, 86402 │79311000-7 │Servicii de studii
│ │86401, 86402 │79311100-8 │Servicii de elaborare de studii
│ │86401, 86402 │79311200-9 │Servicii de realizare de studii
│ │86401, 86402 │79311210-2 │Servicii de anchete telefonice
│ │86401, 86402 │79311300-0 │Servicii de analizã a studiilor
│ │86401 │79311400-1 │Servicii de cercetare economicã
│ │86401 │79311410-4 │Evaluare a impactului economic
│ │86401 │79312000-4 │Servicii de testare a pieţei
│ │86401 │79313000-1 │Servicii de evaluare a randamentelor
│ │86401 │79314000-8 │Studiu de fezabilitate
│ │86401 │79315000-5 │Servicii de cercetare socialã
│ │86402 │79320000-3 │Servicii de sondaje de opinie
│ │86401, 86402 │79330000-6 │Servicii statistice
│ │86401 │79342310-9 │Servicii de studii privind consumatorii
│ │86401 │79342311-6 │Servicii de studii privind satisfacerea consumatorilor
│ │86401 │79342400-7 │Servicii de licitaţie
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
11 │Servicii de consultanţã în │ │ │
│management*4) *5) şi servicii │ │ │
│conexe │ │ │
│865, 866, 91270 │ │ │
│ │86509 │73200000-4 │Servicii de consultanţã în cercetare şi în
│ │ │ │dezvoltare
│ │86509 │73210000-7 │Servicii de consultanţã în cercetare
│ │86509 │73220000-0 │Servicii de consultanţã în dezvoltare
│ │86000 │79000000-4 │Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing,
│ │ │ │consultanţã, recrutare, tipãrire şi securitate
│ │86503 │79342000-3 │Servicii de comercializare
│ │86503 │79342100-4 │Servicii de comercializare directã
│ │86503 │79342300-6 │Servicii pentru clienţi
│ │86503 │79342320-2 │Servicii de asistenţã pentru clienţi
│ │86503 │79342321-9 │Program de fidelizare a clienţilor
│ │86501-86739 │79400000-8 │Consultanţã în afaceri şi în management şi
│ │ │ │servicii conexe
│ │86501-86509 │79410000-1 │Servicii de consultanţã în afaceri şi în gestionare
│ │86501, 86509 │79411000-8 │Servicii generale de consultanţã în management
│ │86501, 86509 │79411100-9 │Servicii de consultanţã în dezvoltarea societãţilor
│ │86502 │79412000-5 │Servicii de consultanţã în gestiune financiarã
│ │86503 │79413000-2 │Servicii de consultanţã în gestiune marketing
│ │86504 │79414000-9 │Servicii de consultanţã în gestionarea resurselor
│ │ │ │umane
│ │86505, 86509 │79415000-6 │Servicii de consultanţã în gestiunea producţiei
│ │86505, 86509 │79415200-8 │Servicii de consultanţã în proiectare
│ │86506 │79416000-3 │Servicii de relaţii cu publicul
│ │86506 │79416100-4 │Servicii de gestionare a relaţiilor cu publicul
│ │86506 │79416200-5 │Servicii de consultanţã în relaţii cu publicul
│ │86509 │79417000-0 │Servicii de consultanţã în domeniul securitãţii
│ │86509 │79418000-7 │Servicii de consultanţã în domeniul achiziţiilor
│ │86509 │79419000-4 │Servicii de consultanţã în domeniul evaluãrii
│ │86601, 86602 │79420000-4 │Servicii conexe managementului
│ │86601 │79421000-1 │Servicii de gestionare a proiectelor, altele decât
│ │ │ │pentru lucrãrile de construcţie
│ │86601 │79421100-2 │Servicii de supraveghere a proiectelor, altele
│ │ │ │decât pentru lucrãrile de construcţie
│ │86601 │79421200-3 │Servicii de elaborare de proiecte, altele decât
│ │ │ │pentru lucrãrile de construcţie
│ │86120, 91270 │79422000-8*5)│Servicii de arbitraj şi de conciliere
│ │86609 │79430000-7 │Servicii de gestionare a crizelor
│ │86609 │79910000-6 │Servicii de holdinguri de management
│ │86505 │79991000-7 │Servicii de gestionare a stocurilor
│ │86609 │98362000-8 │Servicii de gestionare a porturilor
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
12 │Servicii de arhitecturã; servicii │ │ │
│de inginerie şi servicii integrate │ │ │
│de inginerie; servicii de amenajare│ │ │
│urbanã şi servicii de arhitecturã │ │ │
│peisagisticã; servicii conexe de │ │ │
│consultanţã ştiinţificã şi tehnicã;│ │ │
│servicii de testare şi analizã │ │ │
│tehnicã │ │ │
│867 │ │ │
│ │86700 │71000000-8 │Servicii de arhitecturã, de construcţii, de inginerie
│ │ │ │şi de inspecţie
│ │86711-86754 │71200000-0 │Servicii de arhitecturã şi servicii conexe
│ │86711-86719 │71210000-3 │Servicii de consultanţã în arhitecturã
│ │86711, 86712, │71220000-6 │Servicii de proiectare arhitecturalã
│ │86714, 86719 │ │
│ │86711, 86712, │71221000-3 │Servicii de arhitecturã pentru construcţii
│ │86714, 86719 │ │
│ │86711, 86712, │71222000-0 │Servicii de arhitecturã pentru spaţii exterioare
│ │86714, 86719 │ │
│ │86740 │71222100-1 │Servicii de cartografiere a zonelor urbane
│ │86740 │71222200-2 │Servicii de cartografiere a zonelor rurale
│ │86711, 86712, │71223000-7 │Servicii de arhitecturã pentru lucrãri de extindere
│ │86714, 86719 │ │a construcţiilor
│ │86711 │71230000-9 │Servicii de organizare a concursurilor de
│ │ │ │proiectare arhitecturalã
│ │86711-86741 │71240000-2 │Servicii de arhitecturã, de inginerie şi de
│ │ │ │planificare
│ │86711 │71241000-9 │Studii de fezabilitate, servicii de consultanţã,
│ │ │ │analize
│ │86712 │71242000-6 │Pregãtire de proiecte şi proiectare, estimare a
│ │ │ │costurilor
│ │86712 │71243000-3 │Planuri provizorii (sisteme şi integrare)
│ │86711-86713 │71244000-0 │Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor
│ │86712, 86714, │71245000-7 │Planuri de aprobare, schiţe de lucru şi specificaţii
│ │86719 │ │
│ │86712 │71246000-4 │Stabilire şi enumerare a cantitãţilor necesare în
│ │ │ │construcţii
│ │86713, 86719 │71247000-1 │Supraveghere a lucrãrilor de construcţii
│ │86713, 86714, │71248000-8 │Supraveghere a proiectului şi documentare
│ │86719 │ │
│ │86711-86739, │71250000-5 │Servicii de arhitecturã, de inginerie şi de
│ │86753, 86754 │ │mãsurare
│ │86711-86719 │71251000-2 │Servicii de arhitecturã şi de mãsurare
│ │86721-86739 │71300000-1 │Servicii de inginerie
│ │86711-86739 │71310000-4 │Servicii de consultanţã în domeniul ingineriei şi
│ │ │ │al construcţiilor
│ │86721, 86724, │71311000-1 │Servicii de consultanţã în domeniul lucrãrilor
│ │86731, 86732 │ │publice
│ │86721, 86724, │71311100-2 │Servicii de asistenţã în domeniul lucrãrilor
│ │86731, 86732 │ │publice
│ │86721, 86724, │71311200-3 │Servicii de consultanţã în domeniul sistemelor
│ │86731 │ │de transport
│ │86721 │71311210-6 │Servicii de consultanţã privind autostrãzile
│ │86721, 86724, │71311220-9 │Servicii de inginerie rutierã
│ │86731 │ │
│ │86721, 86724, │71311230-2 │Servicii de inginerie feroviarã
│ │86731 │ │
│ │86721, 86724, │71311240-5 │Servicii de inginerie aeroportuarã
│ │86731 │ │
│ │86721 │71311300-4 │Servicii de consultanţã în infrastructurã
│ │86721-86729, │71312000-8 │Servicii de consultanţã în inginerie structuralã
│ │86733, 86739 │ │
│ │86721, 86729 │71313000-5 │Servicii de consultanţã în ingineria mediului
│ │86721, 86729 │71313100-6 │Servicii de consultanţã în combaterea zgomotului
│ │86721, 86729 │71313200-7 │Servicii de consultanţã în izolaţie acusticã şi
│ │ │ │acusticã interioarã
│ │86721, 86729 │71313400-9 │Evaluare a impactului asupra mediului pentru
│ │ │ │construcţii
│ │86721, 86729 │71313410-2 │Evaluare a riscurilor sau a pericolelor pentru
│ │ │ │construcţii
│ │86721, 86729 │71313420-5 │Standarde de mediu pentru construcţii
│ │86721, 86729 │71313430-8 │Analizã a indicatorilor de mediu pentru construcţii
│ │86721, 86729 │71313440-1 │Servicii de evaluare a impactului asupra mediului
│ │ │ │pentru construcţii
│ │86721, 86729 │71313450-4 │Monitorizare de mediu pentru construcţii
│ │86721, 86723- │71314000-2 │Servicii de energie electricã şi servicii conexe
│ │86726 │ │
│ │86721, 86723- │71314100-3 │Servicii de energie electricã
│ │86726 │ │
│ │86721, 86725 │71314200-4 │Servicii de gestionare a energiei electrice
│ │86721, 86725 │71314300-5 │Servicii de consultanţã în eficienţã energeticã
│ │86721, 86725 │71314310-8 │Servicii de inginerie termicã pentru construcţii
│ │86711-86723, │71315000-9 │Instalaţii tehnice de construcţii
│ │86727, 86733, │ │
│ │86739 │ │
│ │86711-86723, │71315100-0 │Servicii de consultanţã pentru lucrãri de bazã
│ │86727, 86733, │ │
│ │86739 │ │
│ │86711-86723, │71315200-1 │Servicii de consultanţã în domeniul imobiliar
│ │86727, 86733, │ │
│ │86739 │ │
│ │86711-86723, │71315210-4 │Servicii de consultanţã în instalaţii tehnice de
│ │86727, 86733, │ │construcţii
│ │86739 │ │
│ │86722, 86727 │71315300-2 │Servicii de examinare a construcţiilor
│ │86711, 86721 │71315400-3 │Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor
│ │86711, 86721 │71315410-6 │Inspectare a sistemului de ventilaţie
│ │86721 │71316000-6 │Servicii de consultanţã în telecomunicaţii
│ │86712, 86721- │71317000-3 │Servicii de consultanţã în protecţia contra
│ │86739 │ │riscurilor şi în controlul riscurilor
│ │86721 │71317100-4 │Servicii de consultanţã în protecţia contra
│ │ │ │incendiilor şi a exploziilor şi în controlul
│ │ │ │incendiilor şi al exploziilor
│ │86712, 86721- │71317200-5 │Servicii sanitare şi de siguranţã
│ │86739 │ │
│ │86721 │71317210-8 │Servicii de consultanţã sanitarã şi de siguranţã
│ │86721 │71318000-0 │Servicii de consiliere şi de consultanţã în
│ │ │ │inginerie
│ │86721 │71318100-1 │Servicii tehnice de iluminat natural şi artificial
│ │ │ │pentru clãdiri
│ │86721 │71319000-7 │Servicii de expertizã
│ │86721-86739 │71320000-7 │Servicii de concepţie tehnicã
│ │86721, 86723, │71321000-4 │Servicii de proiectare tehnicã a instalaţiilor
│ │86729 │ │mecanice şi electrice pentru construcţii
│ │86721, 86729 │71321100-5 │Servicii privind aspectele economice din sectorul
│ │ │ │construcţiilor
│ │86723 │71321200-6 │Servicii de proiectare a sistemelor de încãlzire
│ │86721 │71321300-7 │Servicii de consultanţã în materie de instalaţii de
│ │ │ │apã şi canalizare
│ │86721 │71321400-8 │Servicii de consultanţã în materie de ventilaţie
│ │86721, 86724, │71322000-1 │Servicii de proiectare tehnicã pentru construcţia
│ │86731, 86732, │ │de lucrãri publice
│ │86739 │ │
│ │86721, 86724, │71322100-2 │Servicii de estimare pentru lucrãri publice
│ │86731, 86732, │ │
│ │86739 │ │
│ │86726 │71322200-3 │Servicii de proiectare a conductelor
│ │86724 │71322300-4 │Servicii de proiectare a podurilor
│ │86724 │71322400-5 │Servicii de proiectare a barajelor
│ │86726 │71322500-6 │Servicii de proiectare tehnicã pentru infrastructura
│ │ │ │de transport
│ │86723-86726 │71323000-8 │Servicii de proiectare tehnicã pentru procese şi
│ │ │ │producţie industriale
│ │86723-86726 │71323100-9 │Servicii de proiectare a sistemelor de energie
│ │ │ │electricã
│ │86725 │71323200-0 │Servicii de proiectare tehnicã a uzinelor
│ │86722-86739 │71324000-5 │Servicii de estimare
│ │86722 │71325000-2 │Servicii de proiectare a fundaţiilor
│ │86722, 86723, │71326000-9 │Servicii auxiliare de construcţii
│ │86725-86729, │ │
│ │86733, 86739 │ │
│ │86726 │71327000-6 │Servicii de proiectare a structurilor portante
│ │86726 │71328000-3 │Servicii de verificare a proiectelor de structuri
│ │ │ │portante
│ │86721-86739 │71330000-0 │Diverse servicii de inginerie
│ │86725 │71331000-7 │Servicii de inginerie privind noroiul de foraj
│ │86729 │71332000-4 │Servicii de inginerie geotehnicã
│ │86722-86739 │71333000-1 │Servicii de inginerie mecanicã
│ │86722-86739 │71334000-8 │Servicii de inginerie mecanicã şi electricã
│ │86721 │71335000-5 │Studii tehnice
│ │86729, 86739 │71336000-2 │Servicii de asistenţã în inginerie
│ │86729 │71337000-9 │Servicii de inginerie privind coroziunile
│ │86731-86739 │71340000-3 │Servicii integrate de inginerie
│ │86721-86739, │71350000-6 │Servicii ştiinţifice şi tehnice în inginerie
│ │86751-86754 │ │
│ │86751 │71351000-3 │Servicii de prospectare geologicã şi geofizicã şi
│ │ │ │alte tipuri de prospectare ştiinţificã
│ │86751 │71351100-4 │Servicii de pregãtire şi de analizã de carotaj
│ │86751 │71351200-5 │Servicii de consultanţã în geologie şi în geofizicã
│ │86751 │71351210-8 │Servicii de consultanţã în geofizicã
│ │86751 │71351220-1 │Servicii de consultanţã în geologie
│ │86751 │71351300-6 │Servicii de analizã micropaleontologicã
│ │86751 │71351400-7 │Servicii de interpretare petrofizicã
│ │86751 │71351500-8 │Servicii de cercetare a solului
│ │86751 │71351600-9 │Servicii de prognozã meteorologicã
│ │86751 │71351610-2 │Servicii de meteorologie
│ │86751 │71351611-9 │Servicii de climatologie
│ │86751 │71351612-6 │Servicii de hidrometeorologie
│ │86751 │71351700-0 │Servicii de prospectare ştiinţificã
│ │86751 │71351710-3 │Servicii de prospectare geofizicã
│ │86751, 86721, │71351720-6 │Analize geofizice ale siturilor arheologice
│ │86711 │ │
│ │86751 │71351730-9 │Servicii de prospectare geologicã
│ │86751 │71351800-1 │Servicii de topografie şi de radiestezie
│ │86751 │71351810-4 │Servicii de topografie
│ │86751, 86721, │71351811-1 │Analize topografice ale siturilor arheologice
│ │86711 │ │
│ │86751 │71351820-7 │Servicii de radiestezie
│ │86751 │71351900-2 │Servicii de geologie, de oceanografie şi de
│ │ │ │hidrologie
│ │86751 │71351910-5 │Servicii de geologie
│ │86751 │71351911-2 │Servicii de fotogeologie
│ │86751 │71351912-9 │Servicii de geologie stratigraficã
│ │86751 │71351913-6 │Servicii de explorare geologicã
│ │86751 │71351914-3 │Servicii de arheologie
│ │86751 │71351920-2 │Servicii de oceanografie şi de hidrologie
│ │86751 │71351921-2 │Servicii de oceanografie a estuarelor
│ │86751 │71351922-2 │Servicii de oceanografie fizicã
│ │86751 │71351923-2 │Servicii de studii batimetrice
│ │86751 │71351924-2 │Servicii de explorare submarinã
│ │86752 │71352000-0 │Servicii de prospectare subteranã
│ │86752 │71352100-1 │Servicii de seismicã
│ │86752 │71352110-4 │Servicii de analizã seismograficã
│ │86752 │71352120-7 │Servicii de preluare de date seismice
│ │86752 │71352130-0 │Servicii de colectare de date seismice
│ │86752 │71352140-3 │Servicii de prelucrare de date seismice
│ │86752 │71352300-3 │Servicii de înregistrare magnetometricã
│ │86753 │71353000-7 │Servicii de analizã la suprafaţã
│ │86753 │71353100-8 │Servicii de analizã hidrograficã
│ │86753 │71353200-9 │Servicii de analizã a dimensiunilor
│ │86754 │71354000-4 │Servicii de cartografie
│ │86754 │71354100-5 │Servicii de cartografie digitalã
│ │86754 │71354200-6 │Servicii de cartografie aerianã
│ │86754 │71354300-7 │Servicii de cadastru
│ │86754 │71354400-8 │Servicii de hidrografie
│ │86754 │71354500-9 │Servicii de cartografie marinã
│ │86754 │71355000-1 │Servicii de arpentaj
│ │86754 │71355100-2 │Servicii de fotogrammetrie
│ │86754 │71355200-3 │Servicii de arpentaj cadastral
│ │86721-86739 │71356000-8 │Servicii tehnice
│ │86721-86739 │71356100-9 │Servicii de control tehnic
│ │86721-86739 │71356200-0 │Servicii de asistenţã tehnicã
│ │86721-86739 │71356300-1 │Servicii de suport tehnic
│ │86721-86739 │71356400-2 │Servicii de planificare tehnicã
│ │86741, 86742 │71400000-2 │Servicii de urbanism şi de arhitecturã peisagisticã
│ │86741 │71410000-5 │Servicii de urbanism
│ │86742 │71420000-8 │Servicii de arhitecturã peisagisticã
│ │86742 │71421000-5 │Servicii de amenajare peisagisticã
│ │86711-86742 │71500000-3 │Servicii privind construcţiile
│ │86711, 86721 │71510000-6 │Servicii de cercetare a şantierului
│ │86713-86719, │71520000-9 │Servicii de supraveghere a lucrãrilor
│ │86727 │ │
│ │86713-86719, │71521000-6 │Servicii de supraveghere a şantierului
│ │86727 │ │
│ │86711, 86721 │71530000-2 │Servicii de consultanţã în construcţii
│ │86711-86742 │71540000-5 │Servicii de gestionare a construcţiilor
│ │86711-86742 │71541000-2 │Servicii de gestionare a proiectelor de construcţii
│ │86729 │71550000-8 │Servicii de feronerie
│ │86761-86769 │71600000-4 │Servicii de testare, analizã şi consultanţã tehnicã
│ │86761 │71610000-7 │Servicii de testare şi de analizã a compoziţiei şi a
│ │ │ │puritãţii
│ │86761-86769 │71620000-0 │Servicii de analizã
│ │86761-86769 │71621000-7 │Servicii de analizã sau consultanţã tehnicã
│ │86761-86769 │71630000-3 │Servicii de inspecţie şi testare tehnicã
│ │86764 │71631000-0 │Servicii de inspecţie tehnicã
│ │86764 │71631100-1 │Servicii de inspecţie a utilajelor
│ │86764 │71631200-2 │Servicii de inspecţie tehnicã a automobilelor
│ │86764 │71631300-3 │Servicii de inspecţie tehnicã a construcţiilor
│ │86764 │71631400-4 │Servicii de inspecţie tehnicã a lucrãrilor publice
│ │86764 │71631420-0 │Servicii de inspecţie în domeniul siguranţei
│ │ │ │maritime
│ │86764 │71631430-3 │Servicii de testare a etanşeitãţii
│ │86764 │71631440-6 │Servicii de monitorizare a debitului
│ │86764 │71631450-9 │Servicii de inspecţie a podurilor
│ │86764 │71631460-2 │Servicii de inspecţie a barajelor
│ │86764 │71631470-5 │Servicii de inspecţie a liniilor de cale feratã
│ │86764 │71631480-8 │Servicii de inspecţie rutierã
│ │86764 │71631490-1 │Servicii de inspecţie a pistelor
│ │86761-86763, │71632000-7 │Servicii de testare tehnicã
│ │86769 │ │
│ │86763 │71632100-8 │Servicii de testare a vanelor
│ │86761-86763, │71632200-9 │Servicii de testare nedistructivã
│ │86769 │ │
│ │86761-86763, │71700000-5 │Servicii de monitorizare şi de control
│ │86769 │ │
│ │86761-86763, │71730000-4 │Servicii de inspecţie industrialã
│ │86769 │ │
│ │86761-86763, │71731000-1 │Servicii de control al calitãţii industriale
│ │86769 │ │
│ │86761-86769 │71800000-6 │Servicii de consultanţã pentru alimentarea cu
│ │ │ │apã şi servicii de consultanţã în materie de
│ │ │ │deşeuri
│ │86761-86769 │71900000-7 │Servicii de laborator
│ │86713 │79994000-8 │Servicii de gestionare a contractelor
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
13 │Servicii de publicitate │ │ │
│871 │ │ │
│ │86401, 86503, │79340000-9 │Servicii de publicitate şi de comercializare
│ │86506, 87110- │ │
│ │87190 │ │
│ │87110-87190 │79341000-6 │Servicii de publicitate
│ │87120 │79341100-7 │Servicii de consultanţã în publicitate
│ │87120 │79341200-8 │Servicii de gestionare publicitarã
│ │87120 │79341400-0 │Servicii de campanii de publicitate
│ │87120 │79341500-1 │Servicii de publicitate aerianã
│ │87190 │79342200-5 │Servicii de promovare
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
14 │Servicii de curãţenie pentru │ │ │
│clãdiri şi servicii de administrare│ │ │
│a proprietãţilor │ │ │
│874, 82201-82206 │ │ │
│ │82201-82206 │70300000-4 │Servicii de intermediere imobiliarã pentru terţi
│ │82201-82203, │70310000-7 │Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
│ │82205 │ │
│ │82201, 82203 │70311000-4 │Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
│ │ │ │rezidenţiale
│ │82201, 82202, │70320000-0 │Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri
│ │82204, 82206 │ │
│ │82201, 82202 │70321000-7 │Servicii de închiriere de terenuri
│ │82201, 82202, │70322000-4 │Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri
│ │82204, 82206 │ │virane
│ │82201, 82202 │70330000-3 │Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare
│ │ │ │pentru terţi
│ │82201 │70331000-0 │Servicii de proprietate rezidenţialã
│ │82201 │70331100-1 │Servicii de gestionare a instituţiilor
│ │82202 │70332000-7 │Servicii de proprietate nerezidenţialã
│ │82202 │70332100-8 │Servicii de gestionare a terenurilor
│ │82202 │70332200-9 │Servicii de gestionare a proprietãţii comerciale
│ │82202 │70332300-0 │Servicii de proprietate industrialã
│ │82201 │70333000-4 │Servicii de adãpostire
│ │82203 │70340000-6 │Servicii de multiproprietate
│ │94030 │90911000-6 │Servicii de curãţare a locuinţelor, a construcţiilor
│ │ │ │şi a ferestrelor
│ │87403 │90911100-7 │Servicii de curãţare a locuinţelor
│ │87401 │90911200-8 │Servicii de curãţare a construcţiilor
│ │87401 │90911300-9 │Servicii de curãţare a ferestrelor
│ │87401 │90912000-3 │Servicii de curãţare prin insuflare a structurilor
│ │ │ │tubulare
│ │94030 │90913000-0 │Servicii de curãţare a cisternelor şi a rezervoarelor
│ │87401 │90913100-1 │Servicii de curãţare a cisternelor
│ │87402 │90913200-2 │Servicii de curãţare a rezervoarelor
│ │87409 │90914000-7 │Servicii de curãţare a parcãrilor
│ │87401-87409 │90915000-4 │Servicii de curãţare a cuptoarelor şi a şemineelor
│ │87409 │90919000-2 │Servicii de curãţare a birourilor, a şcolilor şi a
│ │ │ │echipamentului de birou
│ │87409 │90919200-4 │Servicii de curãţare a birourilor
│ │87409 │90919300-5 │Servicii de curãţare a şcolilor
│ │87403 │90921000-9 │Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
│ │87409 │90922000-6 │Servicii de deparazitare
│ │87401-87409 │90923000-3 │Servicii de deratizare
│ │87401-87409 │90924000-0 │Servicii de fumizare
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
15 │Servicii de publicare şi tipãrire │ │ │
│contra unei taxe sau pe baza unui │ │ │
│contract │ │ │
│88 442 │ │ │
│ │88442 │79800000-2 │Servicii tipografice şi servicii conexe
│ │88442 │79810000-5 │Servicii tipografice
│ │88442 │79811000-2 │Servicii de tipografie digitalã
│ │88442 │79812000-9 │Servicii de tipãrire de bancnote
│ │88442 │79820000-8 │Servicii conexe tipãririi
│ │88442 │79821000-5 │Servicii de finisare a tipãriturilor
│ │88442 │79821100-6 │Servicii de corecturã tipograficã
│ │88442 │79822000-2 │Servicii de compoziţie
│ │88442 │79822100-3 │Servicii de pregãtire a formelor de tipar
│ │88442 │79822200-4 │Servicii de fotogravurã
│ │88442 │79822300-5 │Servicii de culegere
│ │88442 │79822400-6 │Servicii de litografiere
│ │88442 │79822500-7 │Servicii de proiectare graficã
│ │88442 │79823000-9 │Servicii de tipãrire şi de livrare
│ │88442 │79824000-6 │Servicii de tipãrire şi de distribuţie
│ │88442 │79970000-4 │Servicii de editare
│ │88442 │79971000-1 │Servicii de legare şi de finisare
│ │88442 │79971100-2 │Servicii de finisare a cãrţilor
│ │88442 │79971200-3 │Servicii de legare
│ │88442 │79980000-7 │Servicii de abonare
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
16 │Servicii de eliminare a deşeurilor │ │ │
│menajere şi a apelor menajere; │ │ │
│servicii de igienizare şi servicii │ │ │
│similare │ │ │
│94 │ │ │
│ │94020 │50190000-3 │Demolare a vehiculelor
│ │94020 │50229000-6 │Demolare de material rulant
│ │94020 │50243000-0 │Servicii de demolare de nave
│ │94000 │90000000-7 │Servicii de evacuare a apelor reziduale, de
│ │ │ │eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii
│ │ │ │privind mediul
│ │94010 │90400000-1 │Servicii privind apele reziduale
│ │94010 │90410000-4 │Servicii de evacuare a apelor reziduale
│ │94010 │90420000-7 │Servicii de tratare a apelor reziduale
│ │94010 │90430000-0 │Servicii de eliminare a apelor reziduale
│ │94010 │90440000-3 │Servicii de tratare a puţurilor de decantare
│ │94010 │90450000-6 │Servicii de tratare a foselor septice
│ │94010 │90460000-9 │Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a
│ │ │ │foselor septice
│ │94010 │90470000-2 │Servicii de curãţare a canalelor de ape reziduale
│ │94010 │90480000-5 │Servicii de gestionare a canalelor de ape
│ │ │ │reziduale
│ │94010 │90481000-2 │Exploatare a unei staţii de tratare a apelor
│ │ │ │reziduale
│ │94010 │90490000-8 │Servicii de supraveghere a canalelor de ape
│ │ │ │reziduale şi servicii de consultanţã în tratarea
│ │ │ │apelor reziduale
│ │94010 │90491000-5 │Servicii de supraveghere a canalelor de ape
│ │ │ │reziduale
│ │86509 │90492000-2 │Servicii de consultanţã în tratarea apelor
│ │ │ │reziduale
│ │94020 │90500000-2 │Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
│ │94020 │90510000-5 │Eliminare şi tratare a deşeurilor menajere
│ │94020 │90511000-2 │Servicii de colectare a deşeurilor menajere
│ │94020 │90511100-3 │Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
│ │94020 │90511200-4 │Servicii de colectare a gunoiului menajer
│ │94020 │90511300-5 │Servicii de colectare a deşeurilor dispersate
│ │94020 │90511400-6 │Servicii de colectare a hârtiei
│ │94020 │90512000-9 │Servicii de transport de deşeuri menajere
│ │94020 │90513000-6 │Servicii de tratare şi eliminare de deşeuri
│ │ │ │menajere şi deşeuri nepericuloase
│ │94020 │90513100-7 │Servicii de eliminare a deşeurilor menajere
│ │94020 │90513200-8 │Servicii de eliminare a deşeurilor urbane solide
│ │94020 │90513300-9 │Servicii de incinerare a deşeurilor menajere
│ │94020 │90513400-0 │Servicii de eliminare a cenuşii
│ │94010 │90513500-1 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor lichide
│ │94020 │90513600-2 │Servicii de înlãturare a nãmolului
│ │94020 │90513700-3 │Servicii de transport al nãmolului
│ │94020 │90513800-4 │Servicii de tratare a nãmolului
│ │94020 │90513900-5 │Servicii de eliminare a nãmolului
│ │94020 │90514000-3 │Servicii de reciclare a deşeurilor menajere
│ │94020 │90520000-8 │Servicii privind deşeurile radioactive, toxice,
│ │ │ │medicale şi periculoase
│ │94020 │90521000-5 │Servicii de tratare a deşeurilor radioactive
│ │94020 │90521100-6 │Colectarea deşeurilor radioactive
│ │94020 │90521200-7 │Servicii de depozitare a deşeurilor radioactive
│ │94020 │90521300-8 │Eliminarea deşeurilor radioactive
│ │94020 │90521400-9 │Transportul deşeurilor radioactive
│ │94020 │90521410-2 │Transport de deşeuri nucleare cu nivel scãzut de
│ │ │ │radioactivitate
│ │94020 │90521420-5 │Transport de deşeuri nucleare cu nivel mediu de
│ │ │ │radioactivitate
│ │94020 │90521500-0 │Împachetare de deşeuri radioactive
│ │94020 │90521510-3 │Împachetare de deşeuri nucleare de nivel scãzut
│ │94020 │90521520-6 │Împachetare de deşeuri nucleare de nivel
│ │ │ │intermediar
│ │94020 │90522000-2 │Servicii privind solurile contaminate
│ │94020 │90522100-3 │Înlãturarea solurilor contaminate
│ │94020 │90522200-4 │Eliminarea solurilor contaminate
│ │94020 │90522300-5 │Servicii de tratare a solurilor contaminate
│ │94020 │90522400-6 │Curãţarea şi tratarea solului
│ │94020 │90523000-9 │Servicii de eliminare a deşeurilor toxice, cu
│ │ │ │excepţia deşeurilor radioactive şi a solurilor
│ │ │ │contaminate
│ │94020 │90523100-0 │Servicii de eliminare a armelor şi a muniţiilor
│ │94020 │90523200-1 │Servicii de dezamorsare a bombelor
│ │94020 │90523300-2 │Servicii de dragare de mine
│ │94020 │90524000-6 │Servicii privind deşeurile medicale
│ │94020 │90524100-7 │Servicii de colectare a deşeurilor spitaliceşti
│ │94020 │90524200-8 │Servicii de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
│ │94020 │90524300-9 │Servicii de înlãturare a deşeurilor biologice
│ │94020 │90524400-0 │Servicii de colectare, de transport şi de eliminare
│ │ │ │a deşeurilor spitaliceşti
│ │94020 │90530000-1 │Exploatarea rampelor de gunoi
│ │94020 │90531000-8 │Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
│ │94020 │90532000-5 │Servicii de gestionare a haldelor de cãrbune
│ │94020 │90533000-2 │Servicii de gestionare a haldelor de deşeuri
│ │94010-94050, │90600000-3 │Servicii de curãţenie şi igienizare în mediu urban
│ │94090 │ │sau rural şi servicii conexe
│ │94030 │90610000-6 │Servicii de curãţare şi mãturare a strãzilor
│ │94030 │90611000-3 │Servicii de curãţenie stradalã
│ │94030 │90612000-0 │Servicii de mãturare a strãzilor
│ │94030 │90620000-9 │Servicii de deszãpezire
│ │94030 │90630000-2 │Servicii de înlãturare a gheţii
│ │94010 │90640000-5 │Servicii de curãţare şi golire a gurilor de canal
│ │94010 │90641000-2 │Servicii de curãţare a gurilor de canal
│ │94010 │90642000-9 │Servicii de golire a gurilor de canal
│ │94020 │90650000-8 │Servicii de îndepãrtare a azbestului
│ │94020, 94040 │90660000-1 │Servicii de eliminare a plumbului
│ │94010-94050, │90670000-4 │Servicii de dezinfectare şi dezinfestare în mediu
│ │94090 │ │urban sau rural
│ │94020, 94030 │90680000-7 │Servicii de curãţare a plajelor
│ │94060 │90690000-0 │Servicii de îndepãrtare de graffiti
│ │94020, 94040- │90700000-4 │Servicii privind mediul
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90710000-7 │Management de mediu
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90711000-4 │Evaluare a impactului asupra mediului, alta decât
│ │94090 │ │cea pentru construcţii
│ │94020, 94040- │90711100-5 │Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decât
│ │94090 │ │cea pentru construcţii
│ │94020, 94040- │90711200-6 │Standarde de mediu, altele decât cele pentru
│ │94090 │ │construcţii
│ │94020, 94040- │90711300-7 │Analizã a indicatorilor de mediu, alta decât cea
│ │94090 │ │pentru construcţii
│ │94020, 94040- │90711400-8 │Servicii de evaluare a impactului asupra mediului
│ │94090 │ │(EIA), altele decât cele pentru construcţii
│ │94020, 94040- │90711500-9 │Monitorizare de mediu, alta decât cea pentru
│ │94090 │ │construcţii
│ │94020, 94040- │90712000-1 │Planificare de mediu
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90712100-2 │Planificare de dezvoltare a mediului urban
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90712200-3 │Planificare a strategiei de conservare a pãdurilor
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90712300-4 │Planificare a strategiei de conservare a mediului
│ │94090 │ │marin
│ │94020, 94040- │90712400-5 │Servicii de planificare a strategiei de gestionare
│ │94090 │ │sau de conservare a resurselor naturale
│ │94020, 94040- │90712500-6 │Creare sau planificare de instituţii de mediu
│ │94090 │ │
│ │94040-94090 │90713000-8 │Servicii de consultanţã în probleme de mediu
│ │94010, 94060, │90713100-9 │Servicii de consultanţã pentru alimentarea cu
│ │94090 │ │apã şi servicii de consultanţã în materie de ape
│ │ │ │reziduale, altele decât cele pentru construcţii
│ │94020, 94040- │90714000-5 │Audit de mediu
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90714100-6 │Sisteme de informare în domeniul mediului
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90714200-7 │Servicii de audit de mediu pentru întreprinderi
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90714300-8 │Servicii de audit de mediu la nivel sectorial
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90714400-9 │Servicii de audit de mediu pentru anumite
│ │94090 │ │activitãţi
│ │94020, 94040- │90714500-0 │Servicii de control al calitãţii mediului
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90714600-1 │Servicii de control al securitãţii mediului
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715000-2 │Servicii de investigaţii în domeniul poluãrii
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715100-3 │Servicii de investigaţii în domeniul poluãrii
│ │94090 │ │chimice şi petroliere
│ │94020, 94040- │90715110-6 │Investigaţii la uzine de gaz
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715120-9 │Investigaţii la uzine pentru produse chimice sau
│ │94090 │ │privind deşeurile rafinãriilor de petrol
│ │94020, 94040- │90715200-4 │Alte servicii de investigaţii în domeniul poluãrii
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715210-7 │Investigaţii la depozite sau terminale petroliere
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715220-0 │Investigaţii în zone industriale
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715230-3 │Investigaţii în zone cu deşeuri industriale
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715240-6 │Investigaţii la uzine de tratare a lemnului
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715250-9 │Investigaţii la instalaţii de curãţire chimicã
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715260-2 │Investigaţii la topitorii
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715270-5 │Investigaţii la uzine de reciclare
│ │94090 │ │
│ │94020, 94040- │90715280-8 │Investigaţii la fabrici de prelucrare a alimentelor
│ │94090 │ │
│ │94060 │90720000-0 │Protecţia mediului
│ │94060 │90721000-7 │Servicii de securitate a mediului
│ │94060 │90721100-8 │Servicii de protecţie a peisajului
│ │94060 │90721200-9 │Servicii de protecţie a stratului de ozon
│ │94060 │90721300-0 │Servicii de protecţie împotriva contaminãrii
│ │ │ │alimentelor umane sau animale
│ │94060 │90721400-1 │Servicii de protecţie a resurselor genetice
│ │94060 │90721500-2 │Servicii de protecţie împotriva substanţelor
│ │ │ │toxice
│ │94060 │90721600-3 │Servicii de protecţie împotriva radiaţiilor
│ │94060 │90721700-4 │Servicii de protecţie a speciilor pe cale de
│ │ │ │dispariţie
│ │94060 │90721800-5 │Servicii de protecţie împotriva riscurilor sau a
│ │ │ │pericolelor naturale
│ │94060 │90722000-4 │Reabilitare ecologicã
│ │94060 │90722100-5 │Reabilitare de zone industriale
│ │94060 │90722200-6 │Servicii de decontaminare a mediului
│ │94060 │90722300-7 │Servicii de asanare a terenului
│ │94090 │90730000-3 │Înregistrare, monitorizare a poluãrii şi reabilitare
│ │94090 │90731000-0 │Servicii privind poluarea atmosfericã
│ │94090 │90731100-1 │Gestionarea calitãţii aerului
│ │94090 │90731200-2 │Servicii de gestionare sau control al poluãrii
│ │ │ │atmosferice transfrontaliere
│ │94040 │90731210-5 │Achiziţionare de credite de emisii de CO2
│ │94090 │90731300-3 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii atmosferice
│ │94090 │90731400-4 │Servicii de monitorizare sau mãsurare a poluãrii
│ │ │ │atmosferice
│ │94090 │90731500-5 │Servicii de detectare a gazelor toxice
│ │94090 │90731600-6 │Monitorizare a metanului
│ │94090 │90731700-7 │Servicii de monitorizare a dioxidului de carbon
│ │94090 │90731800-8 │Monitorizare a particulelor din aer
│ │94090 │90731900-9 │Servicii de monitorizare a subţierii stratului de
│ │ │ │ozon
│ │94090 │90732000-7 │Servicii privind poluarea solului
│ │94090 │90732100-8 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii solului
│ │94090 │90732200-9 │Servicii de înlãturare a solurilor poluate
│ │94090 │90732300-0 │Tratare sau reabilitare a solurilor poluate
│ │94090 │90732400-1 │Servicii de consiliere împotriva poluãrii solului
│ │94090 │90732500-2 │Cartografiere a poluãrii solului
│ │94090 │90732600-3 │Mãsurare sau monitorizare a poluãrii solului
│ │94090 │90732700-4 │Evaluare a poluãrii cu îngrãşãminte organice
│ │94090 │90732800-5 │Evaluare a poluãrii cu pesticide
│ │94090 │90732900-6 │Evaluare a poluãrii cu nitraţi şi fosfaţi
│ │94090 │90732910-9 │Evaluare a poluãrii cu nitraţi
│ │94090 │90732920-2 │Evaluare a poluãrii cu fosfaţi
│ │94090 │90733000-4 │Servicii privind poluarea apei
│ │94090 │90733100-5 │Servicii de monitorizare sau control al poluãrii
│ │ │ │apelor de suprafaţã
│ │94090 │90733200-6 │Servicii de reabilitare în cazul poluãrii apelor de
│ │ │ │suprafaţã
│ │94090 │90733300-7 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii apelor de
│ │ │ │suprafaţã
│ │94090 │90733400-8 │Servicii de tratare a apelor de suprafaţã
│ │94090 │90733500-9 │Servicii de drenaj în cazul poluãrii apelor de
│ │ │ │suprafaţã
│ │94090 │90733600-0 │Servicii de gestionare sau control al poluãrii
│ │ │ │transfrontaliere a apelor
│ │94090 │90733700-1 │Servicii de monitorizare sau control al poluãrii
│ │ │ │apelor subterane
│ │94090 │90733800-2 │Servicii de drenaj în cazul poluãrii apelor
│ │ │ │subterane
│ │94090 │90733900-3 │Tratare sau reabilitare în cazul poluãrii apelor
│ │ │ │subterane
│ │94090 │90740000-6 │Servicii de înregistrare, monitorizare şi reabilitare
│ │ │ │a poluanţilor
│ │94090 │90741000-3 │Servicii privind poluarea cu hidrocarburi
│ │94090 │90741100-4 │Servicii de monitorizare a scurgerilor accidentale
│ │ │ │de hidrocarburi
│ │94090 │90741200-5 │Servicii de control al scurgerilor accidentale de
│ │ │ │hidrocarburi
│ │94090 │90741300-6 │Servicii de reabilitare în cazul scurgerilor
│ │ │ │accidentale de hidrocarburi
│ │94090 │90742000-0 │Servicii privind poluarea fonicã
│ │94090 │90742100-1 │Servicii de control al zgomotului
│ │94090 │90742200-2 │Servicii de protecţie împotriva poluãrii fonice
│ │94090 │90742300-3 │Servicii de monitorizare a poluãrii fonice
│ │94090 │90742400-4 │Servicii de consiliere privind poluarea fonicã
│ │94090 │90743000-7 │Servicii privind poluarea cu substanţe toxice
│ │94090 │90743100-8 │Servicii de monitorizare a substanţelor toxice
│ │94090 │90743200-9 │Servicii de reabilitare a substanţelor toxice
│ │94030 │90900000-6 │Servicii de curãţenie şi igienizare
│ │94030 │90910000-9 │Servicii de curãţenie
│ │94030 │90916000-1 │Servicii de curãţare a echipamentului telefonic
│ │94030 │90917000-8 │Servicii de curãţare a echipamentului de transport
│ │94030 │90918000-5 │Servicii de curãţare a coşurilor de gunoi
│ │94030 │90919000-2 │Servicii de curãţare a birourilor, a şcolilor şi a
│ │ │ │echipamentului de birou
│ │94030 │90919100-3 │Servicii de curãţare a echipamentului de birou
│ │94030 │90920000-2 │Servicii de igienizare a instalaţiilor
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
17 │Servicii hoteliere şi de restaurant│ │ │
│64 │ │ │
│ │64110-64320 │55000000-0 │Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu
│ │ │ │amãnuntul
│ │64110 │55100000-1 │Servicii hoteliere
│ │64191-64199 │55200000-2 │Campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea
│ │ │ │hotelierã
│ │64194 │55210000-5 │Servicii de cazare în cãmine pentru tineri
│ │64195 │55220000-8 │Servicii de cazare în camping
│ │64195 │55221000-5 │Servicii de cazare în spaţii pentru rulote
│ │64191, 64192 │55240000-4 │Servicii de centre de vacanţã şi de case de
│ │ │ │vacanţã
│ │64192 │55241000-1 │Servicii de centre de vacanţã
│ │64192 │55242000-8 │Servicii de case de vacanţã
│ │64191 │55243000-5 │Servicii de tabere de copii
│ │64193 │55250000-7 │Servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe
│ │ │ │termen scurt
│ │64196 │55260000-0 │Servicii de vagoane de dormit
│ │64199 │55270000-3 │Servicii prestate de pensiuni care oferã cazare cu
│ │ │ │mic dejun inclus
│ │64210, 64220, │55300000-3 │Servicii de restaurant şi de servire a mâncãrii
│ │64230, 64290 │ │
│ │64210 │55310000-6 │Servicii de restaurant cu ospãtari
│ │64210 │55311000-3 │Servicii de restaurant cu ospãtari cu clientelã
│ │ │ │restrânsã
│ │64210 │55312000-0 │Servicii de restaurant cu ospãtari fãrã restricţii de
│ │ │ │acces
│ │64210, 64220, │55320000-9 │Servicii de distribuire a mâncãrii
│ │64230, 64290 │ │
│ │64230, 64210, │55321000-6 │Servicii de preparare a mâncãrii
│ │64220, 64290 │ │
│ │64230, 64210, │55322000-3 │Servicii de gãtire a mâncãrii
│ │64220 │ │
│ │64290 │55330000-2 │Servicii de cafenea
│ │64310, 64320 │55400000-4 │Servicii de servire a bãuturilor
│ │64310, 64320 │55410000-7 │Servicii de gestionare a barurilor
│ │64210-64290 │55500000-5 │Servicii de cantinã şi servicii de catering
│ │64220 │55510000-8 │Servicii de cantinã
│ │64220 │55511000-5 │Servicii de cantinã şi alte servicii de cafenea cu
│ │ │ │clientelã restrânsã
│ │64220 │55512000-2 │Servicii de gestionare a cantinelor
│ │64230 │55520000-1 │Servicii de catering
│ │64230 │55521000-8 │Servicii de catering la domiciliu
│ │64230 │55521100-9 │Servicii de livrare a mâncãrii la domiciliu
│ │64230 │55521200-0 │Servicii de livrare a mâncãrii
│ │64230 │55522000-5 │Servicii de catering pentru societãţi de transport
│ │64230 │55523000-2 │Servicii de catering pentru alte societãţi sau
│ │ │ │instituţii
│ │64230 │55523100-3 │Servicii de restaurant pentru şcoli
│ │64230 │55524000-9 │Servicii de catering pentru şcoli
│ │64110-64199, │98340000-8 │Servicii de cazare şi de birou
│ │82102 │ │
│ │64110-64199 │98341000-5 │Servicii de cazare
│ │64110-64199 │98341100-6 │Servicii de gestionare a spaţiilor de cazare
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
18 │Servicii de transport feroviar │ │ │
│711 │ │ │
│ │711, 71211 │60200000-0*1)│Servicii de transport feroviar
│ │711, 71211 │60210000-3*1)│Servicii de transport feroviar public
│ │71124 │60220000-6 │Transport feroviar poştal
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
19 │Servicii de transport naval │ │ │
│72 │ │ │
│ │72111-72240 │60600000-4 │Servicii de transport naval
│ │72111, 72211 │60610000-7 │Servicii de transport cu feribotul
│ │72129, 72229 │60620000-0 │Transport naval poştal
│ │72130 │60630000-3 │Servicii de nave de pozat cabluri
│ │72121-72129, │60640000-6 │Transport maritim de mãrfuri
│ │72221-72229 │ │
│ │72130, 72230 │60650000-9 │Închiriere de echipament de transport naval cu
│ │ │ │echipaj
│ │72130, 72230 │60651000-6 │Închiriere de nave cu echipaj
│ │72130 │60651100-7 │Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie
│ │ │ │maritimã
│ │72230 │60651200-8 │Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie
│ │ │ │internã
│ │72130, 72230 │60651300-9 │Servicii de nave antipoluare
│ │72130, 72230 │60651400-0 │Servicii de nave transportoare de încãrcãturã
│ │ │ │grea
│ │72130, 72230 │60651500-1 │Servicii de nave de ajutor
│ │72130, 72230 │60651600-2 │Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe
│ │ │ │mare
│ │72130, 72230 │60653000-0 │Închiriere de ambarcaţiuni cu echipaj
│ │72140, 72240 │63727000-1 │Servicii de remorcare şi de împingere a navelor
│ │72140, 72240 │63727100-2 │Servicii de remorcare
│ │72140, 72240 │63727200-3 │Servicii de împingere
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
20 │Servicii de transport anexe şi │ │ │
│auxiliare │ │ │
│74 │ │ │
│ │72140, 72240, │63000000-9 │Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de
│ │74110-74900, │ │agenţii de turism
│ │91136 │ │
│ │74110-74290 │63100000-0 │Servicii de manipulare şi de depozitare a
│ │ │ │încãrcãturilor
│ │74110, 74190 │63110000-3 │Servicii de manipulare a încãrcãturilor
│ │74110 │63111000-0 │Servicii de manipulare a containerelor
│ │74190 │63112000-7 │Servicii de manipulare a bagajelor
│ │74190 │63112100-8 │Servicii de manipulare a bagajelor pasagerilor
│ │74190 │63112110-1 │Servicii de grupare a bagajelor
│ │74210-74290 │63120000-6 │Servicii de depozitare şi de antrepozitare
│ │74210-74290 │63121000-3 │Servicii de depozitare şi de recuperare
│ │74210-74290 │63121100-4 │Servicii de depozitare
│ │74220 │63121110-7 │Servicii de depozitare a gazului
│ │74290 │63122000-0 │Servicii de antrepozitare
│ │74710, 74720, │63500000-4 │Servicii de agenţii de turism, de ghizi turistici şi
│ │74800, 74900, │ │de asistenţã turisticã
│ │91136 │ │
│ │74710, 74720, │63510000-7 │Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe
│ │91136 │ │
│ │74710 │63511000-4 │Organizare de voiajuri cu servicii complete
│ │74710 │63512000-1 │Vânzare de bilete de cãlãtorie şi servicii de voiaj
│ │ │ │cu servicii complete
│ │74710, 74720, │63513000-8 │Servicii de informare turisticã
│ │91136 │ │
│ │74720 │63514000-5 │Servicii de ghizi turistici
│ │74710 │63515000-2 │Servicii de turism
│ │74710 │63516000-9 │Servicii de gestionare a voiajelor
│ │74800, 74900 │63520000-0 │Servicii de agenţii de transport
│ │74800 │63521000-7 │Servicii de agenţii de transport de mãrfuri
│ │74590, 74800 │63522000-4 │Servicii de brokeraj maritim
│ │74800 │63523000-1 │Servicii de agenţii portuare şi de expediere
│ │74900 │63524000-8 │Servicii de pregãtire a documentelor de transport
│ │74300-74490, │63700000-6 │Servicii anexe pentru transportul terestru, naval
│ │72140, 72240, │ │şi aerian
│ │74510-74590, │ │
│ │74610-74690 │ │
│ │74300-74490 │63710000-9 │Servicii anexe pentru transportul terestru
│ │74300 │63711000-6 │Servicii anexe pentru transportul feroviar
│ │74300 │63711100-7 │Servicii de monitorizare a trenurilor
│ │74300 │63711200-8 │Servicii de ateliere mobile
│ │74410-74490 │63712000-3 │Servicii anexe pentru transportul rutier
│ │74410 │63712100-4 │Servicii de autogarã
│ │74420 │63712200-5 │Servicii de exploatare a autostrãzilor
│ │74420 │63712210-8 │Servicii de taxã de autostradã
│ │74420 │63712300-6 │Servicii de exploatare a podurilor şi a tunelurilor
│ │74420 │63712310-9 │Servicii de exploatare a podurilor
│ │74420 │63712311-6 │Servicii de taxã de pod
│ │74420 │63712320-2 │Servicii de exploatare a tunelurilor
│ │74420 │63712321-9 │Servicii de taxare la intrarea în tunel
│ │74430 │63712400-7 │Servicii de parcare
│ │74490 │63712500-8 │Servicii de poduri-basculã
│ │74490 │63712600-9 │Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor
│ │74490 │63712700-0 │Servicii de control al traficului
│ │74490 │63712710-3 │Servicii de monitorizare a traficului
│ │72140, 72240, │63720000-2 │Servicii anexe pentru transportul naval
│ │74510-74590 │ │
│ │74510, 74590 │63721000-9 │Servicii de exploatare a porturilor şi a cãilor
│ │ │ │navigabile şi servicii conexe
│ │74510 │63721100-0 │Servicii de încãrcare în buncãre
│ │74510 │63721200-1 │Servicii de exploatare a porturilor
│ │74510 │63721300-2 │Servicii de exploatare a cãilor navigabile
│ │74590 │63721400-3 │Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
│ │74590 │63721500-4 │Servicii de exploatare a terminalelor de pasageri
│ │74520 │63722000-6 │Servicii de pilotare a navelor
│ │74520 │63723000-3 │Servicii de acostare
│ │74530 │63724000-0 │Servicii de navigaţie
│ │74530 │63724100-1 │Servicii de poziţionare pe mare
│ │74530 │63724110-4 │Servicii de poziţionare a farurilor plutitoare
│ │74530 │63724200-2 │Servicii de faruri plutitoare
│ │74530 │63724300-3 │Servicii de poziţionare a geamandurilor
│ │74530 │63724310-6 │Servicii de balizaj
│ │74530 │63724400-4 │Servicii de faruri
│ │74540 │63725000-7 │Servicii de salvare şi de ranfluare
│ │74540 │63725100-8 │Servicii de salvare a navelor
│ │74540 │63725200-9 │Servicii de nave de salvare
│ │74540 │63725300-0 │Servicii de ranfluare a navelor
│ │74510, 74590 │63726000-4 │Diverse servicii de asistenţã pentru transportul
│ │ │ │naval
│ │74590 │63726100-5 │Servicii de înregistrare a navelor
│ │74590 │63726200-6 │Servicii navale de spargere a gheţii
│ │74590 │63726300-7 │Servicii de depozitare pe nave
│ │74590 │63726400-8 │Servicii de navlosire a navelor
│ │74590 │63726500-9 │Servicii de dezarmare a navelor
│ │74590 │63726600-0 │Servicii de exploatare a navelor
│ │74590 │63726610-3 │Servicii de lansare la apã a navelor
│ │74590 │63726620-6 │Servicii de vehicule cu comandã de la distanţã
│ │74590 │63726700-1 │Servicii de nave de pescuit
│ │74590 │63726800-2 │Servicii de nave de cercetare
│ │74510 │63726900-3 │Servicii de ancorare
│ │74610-74690 │63730000-5 │Servicii anexe pentru transportul aerian
│ │74610 │63731000-2 │Servicii de exploatare a aeroporturilor
│ │74610 │63731100-3 │Servicii de coordonare a sloturilor orare pe
│ │ │ │aeroporturi
│ │74620 │63732000-9 │Servicii de control al traficului aerian
│ │74690 │63733000-6 │Servicii de alimentare cu combustibil a aeronavelor
│ │74690 │63734000-3 │Servicii de hangar
│ │74540, 88200 │98361000-1 │Servicii de oceanologie
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
21 │Servicii juridice │ │ │
│861 │ │ │
│ │86000 │79000000-4 │Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing,
│ │ │ │consultanţã, recrutare, tipãrire şi securitate
│ │86111-86190 │79100000-5 │Servicii juridice
│ │86111-86120, │79110000-8 │Servicii de consultanţã şi de reprezentare
│ │86190 │ │juridicã
│ │86111-86120, │79111000-5 │Servicii de consultanţã juridicã
│ │86190 │ │
│ │86111-86120 │79112000-2 │Servicii de reprezentare juridicã
│ │86111-86120 │79112100-3 │Servicii de reprezentare a pãrţilor interesate
│ │86119 │79120000-1 │Servicii de consultanţã privind brevetarea şi
│ │ │ │drepturile de autor
│ │86119 │79121000-8 │Servicii de consultanţã privind drepturile de
│ │ │ │autor
│ │86119 │79121100-9 │Servicii de consultanţã privind drepturile de
│ │ │ │autor de software
│ │86130 │79130000-4 │Servicii de documentare şi de certificare juridicã
│ │86130 │79131000-1 │Servicii de documentare
│ │86130 │79132000-8 │Servicii de certificare
│ │86130 │79132100-9 │Servicii de certificare a semnãturii electronice
│ │86111-86120, │79140000-7 │Servicii de consultanţã şi de informare juridicã
│ │86190 │ │
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
22 │Servicii de recrutare şi de plasare│ │ │
│a forţei de muncã*6) │ │ │
│872 │ │ │
│ │87201 │79600000-0*6)│Servicii de recrutare
│ │87202 │79610000-3*6)│Servicii de plasare de personal
│ │87202 │79612000-7 │Servicii de plasare de personal de birou
│ │87201 │79613000-4 │Servicii de transfer al angajaţilor
│ │87201-87209 │79620000-6*6)│Servicii de asigurare de personal, inclusiv
│ │ │ │personal angajat temporar
│ │87203, 87205 │79621000-3 │Servicii de asigurare de personal de birou
│ │87204 │79622000-0 │Servicii de asigurare de personal de ajutor la
│ │ │ │domiciliu
│ │87203, 87205 │79623000-7 │Servicii de asigurare de personal pentru comerţ
│ │ │ │sau industrie
│ │87206 │79624000-4 │Servicii de asigurare de personal de asistenţã
│ │ │ │medicalã
│ │87206, 87209 │79625000-1 │Servicii de asigurare de personal medical
│ │87201-87209, │79630000-9 │Servicii de gestionare a personalului, cu excepţia
│ │87909 │ │serviciilor de plasare şi de asigurare de personal
│ │87202 │79631000-6 │Servicii de personal şi de salarizare
│ │87202 │79632000-3 │Servicii de formare a personalului
│ │87202 │79633000-0 │Servicii de perfecţionare a personalului
│ │87202 │79634000-7 │Servicii de orientare profesionalã
│ │87202 │79635000-4 │Servicii de centre de evaluare pentru recrutare
│ │87201-87209 │98500000-8 │Case particulare cu personal angajat
│ │87202-87203, │98510000-1 │Servicii de lucrãtori comerciali şi industriali
│ │87205 │ │
│ │87202-87203, │98511000-8 │Servicii de lucrãtori comerciali
│ │87205 │ │
│ │87205 │98512000-5 │Servicii de lucrãtori industriali
│ │87201-87209 │98513000-2 │Servicii de forţã de muncã pentru particulari
│ │87202, 87203, │98513100-3 │Servicii de personal de agenţii pentru particulari
│ │87205 │ │
│ │87203 │98513200-4 │Servicii de personal de birou pentru particulari
│ │87203-87209 │98513300-5 │Servicii de personal angajat temporar pentru
│ │ │ │particulari
│ │87204 │98513310-8 │Servicii de asistenţã la domiciliu
│ │87204 │98514000-9 │Servicii domestice
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
23 │Servicii de investigaţie şi de │ │ │
│siguranţã, cu excepţia serviciilor │ │ │
│de transport cu vehicule blindate │ │ │
│873 (cu excepţia 87304 │ │ │
│ │87301-87309 │79700000-1 │Servicii de investigaţie şi de siguranţã
│ │87302-87309 │79710000-4 │Servicii de siguranţã
│ │87303 │79711000-1 │Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmã
│ │87305 │79713000-5 │Servicii de pazã
│ │87309 │79714000-2 │Servicii de supraveghere
│ │87309 │79714100-3 │Servicii de localizare
│ │87309 │79714110-6 │Servicii de localizare a transfugilor
│ │87305 │79715000-9 │Servicii de patrulare
│ │87309 │79716000-6 │Servicii de eliberare de ecusoane de identificare
│ │87301 │79720000-7 │Servicii de anchetare
│ │87301 │79721000-4 │Servicii de agenţii de detectivi
│ │87301 │79722000-1 │Servicii de grafologie
│ │87301 │79723000-8 │Servicii de analizã a deşeurilor
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
24 │Servicii de învãţãmânt şi de │ │ │
│formare profesionalã │ │ │
│92 │ │ │
│ │92 │80000000-4 │Servicii de învãţãmânt şi formare profesionalã
│ │92110, 92190 │80100000-5 │Servicii de învãţãmânt primar
│ │92110 │80110000-8 │Servicii de învãţãmânt preşcolar
│ │92210-92240 │80200000-6 │Servicii de învãţãmânt gimnazial
│ │92230, 92240 │80210000-9 │Servicii de învãţãmânt gimnazial tehnic şi
│ │ │ │profesional
│ │92230, 92240 │80211000-6 │Servicii de învãţãmânt gimnazial tehnic
│ │92230, 92240 │80212000-3 │Servicii de învãţãmânt gimnazial profesional
│ │92310-92390 │80300000-7 │Servicii de învãţãmânt superior
│ │92110-92390 │80310000-0 │Servicii de formare profesionalã a tinerilor
│ │92310, 92390 │80320000-3 │Servicii de formare profesionalã în domeniul
│ │ │ │medical
│ │92310, 92390 │80330000-6 │Servicii de formare profesionalã în domeniul
│ │ │ │securitãţii
│ │92240 │80340000-9 │Servicii de învãţãmânt special
│ │92400 │80400000-8 │Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de
│ │ │ │învãţãmânt
│ │92400, 92900 │80410000-1 │Servicii şcolare diverse
│ │92400 │80411000-8 │Servicii de şcoli de conducere auto
│ │92400 │80411100-9 │Servicii de examene pentru obţinerea permisului
│ │ │ │de conducere auto
│ │92400 │80411200-0 │Cursuri de conducere auto
│ │92400 │80412000-5 │Servicii de şcoli de aviaţie
│ │92400 │80413000-2 │Servicii de şcoli de marinã
│ │92400 │80414000-9 │Servicii de şcoli de scafandri
│ │92400 │80415000-6 │Servicii de şcoli de schi
│ │92400 │80420000-4 │Servicii de e-învãţare (e-learning)
│ │92310-92400 │80430000-7 │Servicii de învãţãmânt universitar pentru adulţi
│ │92400 │80490000-5 │Gestionare a unui centru de învãţãmânt
│ │92230-92900 │80500000-9 │Servicii de formare
│ │92310-92900 │80510000-2 │Servicii de formare specializatã
│ │92400, 92900 │80511000-9 │Servicii de formare a angajaţilor
│ │92900 │80512000-6 │Servicii de dresaj canin
│ │92900 │80513000-3 │Servicii de şcoli de echitaţie
│ │92900 │80520000-5 │Echipamente de pregãtire
│ │92900 │80521000-2 │Servicii privind programele de formare
│ │92310-92900 │80522000-9 │Seminarii de formare
│ │92230-92900 │80530000-8 │Servicii de formare profesionalã
│ │92230-92310 │80531000-5 │Servicii de formare în domeniul industriei şi
│ │ │ │tehnicii
│ │92230-92310 │80531100-6 │Servicii de formare în domeniul industriei
│ │92230-92310 │80531200-7 │Servicii de formare în domeniul tehnicii
│ │92310-92900 │80532000-2 │Servicii de formare în management
│ │92900 │80533000-9 │Servicii de formare şi de familiarizare în
│ │ │ │informaticã
│ │92900 │80533100-0 │Servicii de formare în informaticã
│ │92220, 92310, │80533200-1 │Cursuri de informaticã
│ │92390, 92900 │ │
│ │92900 │80540000-1 │Servicii de formare în domeniul mediului
│ │92900 │80550000-4 │Servicii de formare în domeniul securitãţii
│ │92310, 92390, │80560000-7 │Servicii de formare în domeniul sãnãtãţii şi al
│ │92900 │ │serviciilor de prim ajutor
│ │92310, 92390 │80561000-4 │Servicii de formare în domeniul sãnãtãţii
│ │92900 │80562000-1 │Servicii de formare în domeniul serviciilor de
│ │ │ │prim ajutor
│ │92310-92400 │80570000-0 │Servicii de perfecţionare personalã
│ │92210, 92220, │80580000-3 │Organizare de cursuri de limbi strãine
│ │92390-92900 │ │
│ │92900, 98000 │80590000-6 │Servicii de asistenţã pedagogicã
│ │92230, 92310, │80600000-0 │Servicii de formare profesionalã în domeniul
│ │92900, 92390 │ │materialelor de apãrare şi securitate
│ │92230, 92310, │80610000-3 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul
│ │92900, 92391 │ │echipamentelor de securitate
│ │92230, 92310, │80620000-6 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul
│ │92900, 92392 │ │armelor de foc şi al muniţiei
│ │92230, 92310, │80630000-9 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul
│ │92900, 92393 │ │vehiculelor militare
│ │92230, 92310, │80640000-2 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul
│ │92900, 92394 │ │navelor de rãzboi
│ │92230, 92310, │80650000-5 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul
│ │92900, 92395 │ │aeronavelor militare, al proiectilelor şi al navelor
│ │ │ │spaţiale
│ │92230, 92310, │80660000-8 │Formare profesionalã şi simulare în domeniul
│ │92900, 92396 │ │sistemelor electronice militare
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
25 │Servicii de sãnãtate şi servicii de│ │ │
│asistenţã socialã*6) │ │ │
│93 │ │ │
│ │93324, 93329 │79611000-0 │Servicii de cãutare de locuri de muncã
│ │93110-93329 │85000000-9 │Servicii de sãnãtate şi servicii de asistenţã socialã
│ │93110-93199 │85100000-0 │Servicii de sãnãtate
│ │93110-93192, │85110000-3 │Servicii spitaliceşti şi servicii conexe
│ │93199 │ │
│ │93110-93192, │85111000-0 │Servicii spitaliceşti
│ │93199 │ │
│ │93110 │85111100-1 │Servicii spitaliceşti de chirurgie
│ │93110 │85111200-2 │Servicii spitaliceşti de medicinã
│ │93110 │85111300-3 │Servicii spitaliceşti de ginecologie
│ │93110 │85111310-6 │Servicii de fertilizare in vitro
│ │93110 │85111320-9 │Servicii spitaliceşti de obstetricã
│ │93110 │85111400-4 │Servicii spitaliceşti de reabilitare
│ │93110 │85111500-5 │Servicii spitaliceşti de psihiatrie
│ │93122 │85111600-6 │Servicii de ortezare
│ │93122 │85111700-7 │Servicii de oxigenoterapie
│ │93199 │85111800-8 │Servicii de patologie
│ │93199 │85111810-1 │Servicii de analize de sânge
│ │93199 │85111820-4 │Servicii de analizã bacteriologicã
│ │93122 │85111900-9 │Servicii de dializã în spital
│ │93110, 93199 │85112000-7 │Servicii de asistenţã spitaliceascã
│ │93199 │85112100-8 │Servicii privind aşternuturile pentru spital
│ │93110, 93199 │85112200-9 │Servicii de asistenţã ambulatorie
│ │93110, 93121, │85120000-6 │Servicii de practicã medicalã şi servicii conexe
│ │93122, 93191- │ │
│ │93199 │ │
│ │93121, 93122 │85121000-3 │Servicii de practicã medicalã
│ │93121 │85121100-4 │Servicii prestate de cãtre medici generalişti
│ │93121 │85121200-5 │Servicii prestate de cãtre medici specialişti
│ │93121 │85121210-8 │Servicii de obstetricã sau ginecologie
│ │93121 │85121220-1 │Servicii de nefrologie sau neurologie
│ │93121 │85121230-4 │Servicii de cardiologie sau servicii prestate de
│ │ │ │pneumologi
│ │93121 │85121231-1 │Servicii de cardiologie
│ │93121 │85121232-8 │Servicii prestate de pneumologi
│ │93121 │85121240-7 │Servicii de otorinolaringologie sau audiologie
│ │93121 │85121250-0 │Servicii de gastroenterologie şi geriatrie
│ │93121 │85121251-7 │Servicii de gastroenterologie
│ │93121 │85121252-4 │Servicii de geriatrie
│ │93121 │85121270-6 │Servicii de psihiatrie sau psihologie
│ │93121 │85121271-3 │Servicii la domiciliu pentru persoanele cu
│ │ │ │tulburãri psihologice
│ │93121 │85121280-9 │Servicii de oftalmologie, dermatologie sau
│ │ │ │ortopedie
│ │93121 │85121281-6 │Servicii de oftalmologie
│ │93121 │85121282-3 │Servicii de dermatologie
│ │93121 │85121283-0 │Servicii de ortopedie
│ │93121 │85121290-2 │Servicii de pediatrie sau urologie
│ │93121 │85121291-9 │Servicii de pediatrie
│ │93121 │85121292-6 │Servicii de urologie
│ │93122 │85121300-6 │Servicii chirurgicale specializate
│ │93123 │85130000-9 │Servicii de practicã dentarã şi servicii conexe
│ │93123 │85131000-6 │Servicii de practicã dentarã
│ │93123 │85131100-7 │Servicii de ortodonţie
│ │93123 │85131110-0 │Servicii de chirurgie ortodonticã
│ │93121, 93122, │85140000-2 │Diverse servicii de sãnãtate
│ │93191-93199 │ │
│ │93121, 93122, │85141000-9 │Servicii furnizate de personalul medical
│ │93191 │ │
│ │93191 │85141100-0 │Servicii prestate de moaşe
│ │93121, 93122, │85141200-1 │Servicii prestate de personalul de asistenţã
│ │93191 │ │medicalã
│ │93121, 93122, │85141210-4 │Servicii de îngrijire medicalã la domiciliu
│ │93191 │ │
│ │93191 │85141211-1 │Servicii de tratament medical prin dializã la
│ │ │ │domiciliu
│ │93191 │85141220-7 │Servicii de consultanţã prestate de personalul de
│ │ │ │asistenţã medicalã
│ │93191, 93199 │85142000-6 │Servicii paramedicale
│ │93191 │85142100-7 │Servicii de fizioterapie
│ │93191 │85142200-8 │Servicii de homeopatie
│ │93199 │85142300-9 │Servicii de igienã
│ │93191 │85142400-0 │Livrare la domiciliu de articole pentru bolnavii
│ │ │ │de incontinenţã
│ │93192 │85143000-3 │Servicii de ambulanţã
│ │93193 │85144000-0 │Servicii de centre de sãnãtate
│ │93193 │85144100-1 │Servicii de centre de asistenţã medicalã
│ │93199 │85145000-7 │Servicii prestate de laboratoare medicale
│ │93199 │85146000-4 │Servicii prestate de bãncile de sânge
│ │93199 │85146100-5 │Servicii prestate de bãncile de material seminal
│ │93199 │85146200-6 │Servicii prestate de bãncile de organe pentru
│ │ │ │transplanturi
│ │93121 │85147000-1 │Servicii de medicina muncii
│ │93199 │85148000-8 │Servicii de analize medicale
│ │93199 │85149000-5 │Servicii farmaceutice
│ │93199 │85150000-5 │Servicii de imagisticã medicalã
│ │93191 │85160000-8 │Servicii de opticã
│ │93191 │85170000-1 │Servicii de acupuncturã şi chiropraxie
│ │93191 │85171000-8 │Servicii de acupuncturã
│ │93191 │85172000-5 │Servicii de chiropraxie
│ │93201, 93209 │85200000-1 │Servicii veterinare
│ │93201, 93209 │85210000-3 │Crescãtorii de animale domestice
│ │93311-93329 │85300000-2 │Servicii de asistenţã socialã şi servicii conexe
│ │93311-93329 │85310000-5 │Servicii de asistenţã socialã
│ │93311-93319 │85311000-2 │Servicii de asistenţã socialã cu cazare
│ │93311 │85311100-3 │Servicii sociale pentru persoane în vârstã
│ │93311 │85311200-4 │Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
│ │93312 │85311300-5 │Servicii sociale pentru copii şi tineri
│ │93321-93329 │85312000-9 │Servicii de asistenţã socialã fãrã cazare
│ │93321 │85312100-0 │Servicii de centre de zi
│ │93321 │85312110-3 │Servicii prestate de centre de zi pentru copii
│ │93321 │85312120-6 │Servicii prestate de centre de zi pentru copii şi
│ │ │ │tineri cu handicap
│ │93323 │85312200-1 │Livrare de provizii la domiciliu
│ │93322, 93323 │85312300-2 │Servicii de orientare şi de consultanţã profesionalã
│ │93322, 93323 │85312310-5 │Servicii de orientare
│ │93322, 93323 │85312320-8 │Servicii de consultanţã profesionalã
│ │93322 │85312330-1 │Servicii de planificare familialã
│ │93321-93329 │85312400-3 │Servicii sociale neprestate de instituţii rezidenţiale
│ │93324, 93329 │85312500-4 │Servicii de reabilitare
│ │93324 │85312510-7 │Servicii de reabilitare profesionalã
│ │93311-93329 │85320000-8 │Servicii sociale
│ │93311-93329 │85321000-5 │Servicii sociale administrative
│ │93311-93329 │85322000-2 │Programe de acţiune comunitarã
│ │93110-93199, │85323000-9 │Servicii de sãnãtate comunitarã
│ │93311-93329 │ │
─────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────
26 │Servicii de recreere, culturale şi │ │ │
│sportive*2) │ │ │
│96 │ │ │
│ │96311, 96312 │79995000-5 │Servicii de gestionare a bibliotecilor
│ │96312 │79995100-6 │Servicii de arhivare
│ │96312 │79995200-7 │Servicii de catalogare
│ │75300, 96111- │92000000-1 │Servicii de recreere, culturale şi sportive
│ │96499 │ │
│ │96111-96122 │92100000-2 │Servicii de cinematografie şi servicii video
│ │96111-96122 │92110000-5 │Servicii de producţie de filme cinematografice şi
│ │ │ │de casete video şi servicii conexe
│ │96111-96122 │92111000-2 │Servicii de producţie de filme cinematografice şi
│ │ │ │de filme video
│ │96112 │92111100-3 │Producţie de filme şi de casete video cu utilizare
│ │ │ │pedagogicã
│ │96112 │92111200-4 │Producţie de filme şi de casete video publicitare,
│ │ │ │de propagandã şi de informare
│ │96112 │92111210-7 │Producţie de filme publicitare
│ │96112 │92111220-0 │Producţie de casete video publicitare
│ │96112 │92111230-3 │Producţie de filme de propagandã
│ │96112 │92111240-6 │Producţie de casete video de propagandã
│ │96112 │92111250-9 │Producţie de filme de informare
│ │96112 │92111260-2 │Producţie de casete video de informare
│ │96112 │92111300-5 │Producţie de filme şi de casete video de
│ │ │ │divertisment
│ │96112 │92111310-8 │Producţie de filme de divertisment
│ │96112 │92111320-1 │Producţie de casete video de divertisment
│ │96114 │92112000-9 │Servicii privind producţia de filme cinematografice
│ │ │ │sau de casete video
│ │96113, 96114 │92120000-8 │Servicii de distribuţie de filme cinematografice şi
│ │ │ │de casete video
│ │96113, 96114 │92121000-5 │Servicii de distribuţie de casete video
│ │96113, 96114 │92122000-2 │Servicii de distribuţie de filme cinematografice
│ │96121 │92130000-1 │Servicii de proiectare de filme cinematografice
│ │96122 │92140000-4 │Servicii de proiectare de filme video
│ │75300, 96131- │92200000-3*2)│Servicii de radio şi de televiziune
│ │96133 │ │
│ │96131, 75242 │92210000-6*2)│Servicii de radio
│ │96131 │92211000-3*2)│Servicii de producţie radiofonicã
│ │96131 │92213000-7 │Servicii de sisteme radio la scarã redusã
│ │96131 │92214000-4 │Servicii de studio sau de echipament radio
│ │96131 │92215000-1 │Servicii GMRS (General Mobile Radio Services -
│ │ │ │Servicii generale de radiofonie mobilã)
│ │96131 │92216000-8 │Servicii FRS (Family Radio Services - Servicii
│ │ │ │radio destinate familiei)
│ │96131 │92217000-5 │Servicii GMRS/FRS (General Mobile Radio
│ │ │ │Services - Servicii generale de radiofonie
│ │ │ │mobilã/Family Radio Services - Servicii radio
│ │ │ │destinate familiei)
│ │96132, 96133, │92220000-9*2)│Servicii de televiziune
│ │75241 │ │
│ │96132, 96133 │92221000-6*2)│Servicii de producţie de televiziune
│ │96132, 96133 │92222000-3 │Servicii de televiziune cu circuit închis
│ │96132, 96133, │92224000-7 │Servicii de televiziune digitalã
│ │75241 │ │
│ │96132, 96133, │92225000-4 │Servicii de televiziune interactivã
│ │75242 │ │
│ │96133, 75243 │92225100-7 │Servicii de difuzare de filme la cerere
│ │96132, 96133, │92226000-1 │Servicii de teleprogramare
│ │75241 │ │
│ │96132, 96133, │92230000-2 │Servicii de radio şi televiziune prin cablu
│ │75241, 75242 │ │
│ │96132, 96133, │92231000-9 │Servicii bilaterale internaţionale şi linii închiriate