Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT nr. 16 din 14 octombrie 2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitatile acordate de Banca Nationala a Romaniei in scopul fluidizarii decontarii in sistemul ReGIS
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 16 din 14 octombrie 2011  privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitatile acordate de Banca Nationala a Romaniei in scopul fluidizarii decontarii in sistemul ReGIS    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT nr. 16 din 14 octombrie 2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitatile acordate de Banca Nationala a Romaniei in scopul fluidizarii decontarii in sistemul ReGIS

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 3 noiembrie 2011
    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, ale art. 404 alin. (1) şi art. 405 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte:
    a) procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilã sistemelor cu decontare pe bazã netã care deconteazã în sistemul ReGIS şi schemelor de plãţi cu carduri, dacã acestea nu dispun de propriile proceduri de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS, impuse de administratorul de sistem, respectiv administratorul schemei de plãţi cu carduri şi aprobate de Banca Naţionalã a României;
    b) facilitãţile acordate de Banca Naţionalã a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizãrii decontãrii în acest sistem.
    ART. 2
    În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) administrator de sistem/schemã de plãţi cu carduri - persoana juridicã ce stabileşte regulile sistemului/schemei de plãţi cu carduri şi rãspunde de operarea acestuia/acesteia;
    b) facilitãţi acordate de Banca Naţionalã a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizãrii decontãrii în acest sistem - facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei şi facilitatea de creditare pentru asigurarea decontãrii poziţiilor nete;
    c) facilitate de lichiditate pe parcursul zilei - facilitatea oferitã de Banca Naţionalã a României instituţiilor de credit eligibile conform art. 11, prin care acestea pot obţine lichiditate prin intermediul unor operaţiuni repo cu decontare în aceeaşi zi realizate cu Banca Naţionalã a României, având ca suport active eligibile pentru garantare;
    d) facilitate de creditare pentru asigurarea decontãrii poziţiilor nete - facilitatea oferitã de Banca Naţionalã a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS, prin care acestea pot obţine credite de la Banca Naţionalã a României în scopul decontãrii poziţiilor nete calculate în cadrul schemelor de plãţi cu carduri;
    e) facilitate de creditare - credit lombard - facilitatea definitã în reglementãrile Bãncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţã monetarã;
    f) participant compensator - o instituţie de credit a cãrei poziţie netã rezultatã în urma compensãrii realizate în cadrul unui sistem cu decontare pe bazã netã şi/sau unei scheme de plãţi cu carduri se deconteazã prin contul de decontare al respectivei instituţii din sistemul ReGIS;
    g) ReGIS - sistem cu decontare pe bazã brutã în timp real, administrat de Banca Naţionalã a României;
    h) SaFIR - sistem de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, administrat de Banca Naţionalã a României;
    i) schemã de plãţi cu carduri - un ansamblu de activitãţi, proceduri, aranjamente, reguli şi infrastructura aferentã, care permit utilizatorului/deţinãtorului unui card sã depunã, sã retragã sau sã transfere fonduri prin intermediul altor entitãţi decât emitentul cardului;
    j) sistem - un sistem de plãţi sau un sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare;
    k) sistem cu decontare pe bazã netã - un sistem în cadrul cãruia se calculeazã poziţiile nete ale participanţilor compensatori, poziţii care se transmit Bãncii Naţionale a României, în calitate de agent de decontare, în vederea înregistrãrii acestora în conturile de decontare din sistemul ReGIS ale participanţilor compensatori.

    CAP. II
    Procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilã sistemelor cu decontare pe bazã netã şi schemelor de plãţi cu carduri care deconteazã în sistemul ReGIS

    SECŢIUNEA 1
    Garantarea unilateralã

    ART. 3
    (1) Participantul compensator la un sistem cu decontare pe bazã netã sau la o schemã de plãţi cu carduri care nu are prevãzutã o procedurã de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS este obligat sã constituie garanţii în lei la dispoziţia Bãncii Naţionale a României, în scopul garantãrii unilaterale a decontãrii în sistemul ReGIS a poziţiei sale nete debitoare, calculatã şi comunicatã de cãtre administratorul sistemului cu decontare pe bazã netã, respectiv de cãtre administratorul schemei de plãţi cu carduri.
    (2) Garanţiile trebuie constituite cel mai târziu în ziua decontãrii, iar valoarea acestora trebuie sã fie cel puţin egalã cu poziţia netã debitoare a participantului compensator.
    ART. 4
    (1) Garanţiile în lei prevãzute la art. 3 se constituie sub formã de:
    a) gaj asupra fondurilor evidenţiate în secţiunea "Rezerve" din contul de decontare al participantului compensator deschis în sistemul ReGIS; şi/sau
    b) gaj înregistrat în sistemul SaFIR asupra activelor eligibile pentru garantare, aşa cum sunt acestea definite în reglementãrile Bãncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţã monetarã.
    (2) Lista activelor eligibile pentru garantare, prevãzute la alin. (1) lit. b), valoarea la care acestea sunt evaluate de cãtre Banca Naţionalã a României şi haircut-ul pe care Banca Naţionalã a României îl aplicã în calculul valorii garanţiilor în cadrul acestor operaţiuni sunt puse la dispoziţia participanţilor compensatori de cãtre Banca Naţionalã a României zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR.
    ART. 5
    Constituirea, suplimentarea, executarea şi eliberarea garanţiilor se realizeazã în conformitate cu regulile sistemelor ReGIS şi SaFIR şi cu clauzele contractului de constituire şi executare a garanţiilor încheiat de participantul compensator cu Banca Naţionalã a României.
    ART. 6
    În cadrul procedurii de administrare a riscului de decontare aplicabile sistemelor cu decontare pe bazã netã şi schemelor de plãţi cu carduri care deconteazã în sistemul ReGIS, Banca Naţionalã a României poate executa garanţiile constituite la dispoziţia acesteia de un participant compensator, în scopul decontãrii poziţiei nete debitoare a acestuia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare în cazul unui sistem de decontare pe bazã netã a operaţiunilor cu instrumente financiare

    ART. 7
    În cazul unui sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare care deconteazã pe bazã netã în sistemul ReGIS, procedura de administrare a riscului de decontare se aplicã în urmãtoarele etape, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS şi SaFIR şi a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Naţionalã a României şi administratorul de sistem, respectiv:
    1. administratorul de sistem realizeazã un calcul prealabil al poziţiilor nete ale participanţilor compensatori;
    2. administratorul de sistem interogheazã sistemele ReGIS şi SaFIR, la orele prevãzute în contractul de participare încheiat cu Banca Naţionalã a României, cu privire la valoarea garanţiilor constituite de fiecare participant compensator pentru sistemul respectiv;
    3. în cazul în care valoarea totalã a garanţiilor constituite de cãtre un participant compensator este mai micã decât poziţia sa netã debitoare, administratorul de sistem comunicã acestuia valoarea cu care trebuie suplimentate garanţiile. Participantul compensator are la dispoziţie un interval de timp pentru aceastã operaţiune, stabilit prin contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat de cãtre administratorul de sistem cu Banca Naţionalã a României;
    4. la expirarea intervalului de timp menţionat la pct. 3, administratorul de sistem interogheazã din nou sistemele ReGIS şi SaFIR cu privire la noile valori ale garanţiilor constituite de participanţii compensatori pentru respectivul sistem;
    5. în cazul în care, la nivelul fiecãrui participant compensator, valoarea totalã a garanţiilor constituite acoperã poziţia netã debitoare, administratorul de sistem iniţiazã în sistemul ReGIS o instrucţiune de platã pentru decontarea poziţiilor nete;
    6. în cazul în care valoarea totalã a garanţiilor constituite de cãtre un participant compensator continuã sã fie mai micã decât poziţia sa netã debitoare, administratorul de sistem recalculeazã poziţiile nete prin excluderea unor tranzacţii, astfel încât fiecare nouã poziţie netã debitoare sã fie acoperitã cu garanţiile constituite pentru respectiva poziţie netã debitoare, şi iniţiazã instrucţiunea de platã pentru decontarea poziţiilor nete în sistemul ReGIS. Pentru tranzacţiile excluse din calculul poziţiilor nete, administratorul de sistem poate iniţia instrucţiuni de platã în sistemul ReGIS, în vederea decontãrii pe bazã brutã a acestora.
    ART. 8
    (1) Instrucţiunea de platã pentru decontarea poziţiilor nete se iniţiazã în sistemul ReGIS în conformitate cu prevederile contractului de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Naţionalã a României şi administratorul sistemului respectiv.
    (2) Banca Naţionalã a României nu are obligaţia de a asigura decontarea poziţiilor nete în ziua de decontare respectivã dacã administratorul de sistem nu iniţiazã în sistemul ReGIS instrucţiunea de platã pentru decontarea poziţiilor nete în intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS şi prin contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat de Banca Naţionalã a României cu administratorul sistemului respectiv.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare în cazul schemelor de plãţi cu carduri

    ART. 9
    În cazul schemelor de plãţi cu carduri, procedura de administrare a riscului de decontare se aplicã în urmãtoarele etape, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS şi SaFIR, a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Naţionalã a României şi administratorul schemei de plãţi cu carduri, precum şi a prevederilor cap. III secţiunea a 2-a:
    1. în cazul în care poziţia netã debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontatã din lipsã de fonduri disponibile în contul sãu de decontare din sistemul ReGIS, Banca Naţionalã a României va proceda la executarea garanţiilor constituite de respectivul participant compensator conform prevederilor cap. II secţiunea 1;
    2. în cazul în care poziţia netã debitoare a participantului compensator nu poate fi decontatã nici dupã executarea garanţiilor constituite pentru respectiva schemã de plãţi cu carduri, participantul va procura fondurile necesare decontãrii fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei oferitã de cãtre Banca Naţionalã a României, fie prin obţinerea unor credite din partea altor participanţi la sistemul ReGIS, fie prin alte operaţiuni pe piaţa interbancarã;
    3. în cazul în care nici în urma parcurgerii etapei menţionate la pct. 2 poziţia netã debitoare a participantului compensator nu poate fi decontatã, acesta va apela la facilitatea de creditare pentru asigurarea decontãrii poziţiilor nete, acordatã de Banca Naţionalã a României participanţilor compensatori la schemele de plãţi cu carduri.

    CAP. III
    Facilitãţi acordate de cãtre Banca Naţionalã a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizãrii decontãrii în acest sistem

    SECŢIUNEA 1
    Facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei

    ART. 10
    Pentru a obţine lichiditate pe parcursul zilei în scopul facilitãrii decontãrii în sistemul ReGIS, instituţiile de credit eligibile pot apela la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei acordatã de cãtre Banca Naţionalã a României, în baza contractului-cadru pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, încheiat între instituţia de credit solicitantã şi Banca Naţionalã a României, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulilor sistemelor ReGIS şi SaFIR.
    ART. 11
    O instituţie de credit este eligibilã pentru a avea acces la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei dacã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) participã la sistemele ReGIS şi SaFIR şi nu este suspendatã din aceste sisteme;
    b) a încheiat cu Banca Naţionalã a României contractulcadru pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 12
    Activele utilizate în cadrul facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei trebuie sã fie active eligibile pentru garantare, aşa cum sunt acestea definite în reglementãrile Bãncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţã monetarã.
    ART. 13
    (1) Lista activelor eligibile pentru garantare utilizate în operaţiuni specifice facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei, valoarea la care acestea sunt evaluate de cãtre Banca Naţionalã a României şi haircut-ul pe care Banca Naţionalã a României îl aplicã în calculul valorii garanţiilor în cadrul acestor operaţiuni sunt puse la dispoziţia participanţilor la sistemul ReGIS de cãtre Banca Naţionalã a României zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR.
    (2) Preţul de rãscumpãrare a activelor utilizate în operaţiunile specifice facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei este acelaşi cu preţul iniţial de vânzare.
    (3) În cazul nerealizãrii rãscumpãrãrii activelor utilizate în cadrul facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei, instituţia de credit are posibilitatea de a solicita Bãncii Naţionale a României transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard. În cazul în care instituţia de credit nu solicitã transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, activele eligibile pentru garantare rãmân în proprietatea Bãncii Naţionale a României.
    (4) Transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard se realizeazã prin novaţie, cu respectarea condiţiilor prevãzute de reglementãrile Bãncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţã monetarã, inclusiv a celor privind eligibilitatea instituţiilor de credit, precum şi a regulilor de sistem ale SaFIR.
    ART. 14
    Banca Naţionalã a României poate decide suspendarea sau încetarea accesului unei instituţii de credit eligibile la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei:
    a) dacã, în mod repetat, respectiva instituţie de credit nu finalizeazã operaţiunea repo prin rãscumpãrarea activelor utilizate în cadrul facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei sau prin transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard;
    b) dacã împotriva instituţiei de credit în cauzã s-a deschis o procedurã de insolvenţã;
    c) din motive de prudenţialitate, în baza hotãrârii Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Facilitatea de creditare pentru asigurarea decontãrii poziţiilor nete calculate în cadrul unei scheme de plãţi cu carduri

    ART. 15
    În vederea acordãrii de credite de cãtre Banca Naţionalã a României unui participant compensator la o schemã de plãţi cu carduri, în scopul administrãrii riscului de decontare, participantul compensator trebuie sã încheie contractul-cadru de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 16
    (1) Dacã un participant compensator la o schemã de plãţi cu carduri nu dispune de fondurile necesare decontãrii poziţiei sale nete debitoare nici dupã parcurgerea etapelor menţionate la art. 9 pct. 1 şi 2, Banca Naţionalã a României acordã participantului compensator în cauzã un credit, garantat de administratorul respectivei scheme de plãţi cu carduri. Creditul acordat de Banca Naţionalã a României se garanteazã de cãtre administratorul schemei cu, dar fãrã a se limita la titluri de stat provenite din emisiuni publice şi/sau depozite constituite la Banca Naţionalã a României ori la alte persoane juridice agreate de Banca Naţionalã a României.
    (2) Creditul acordat conform alin. (1) nu va depãşi valoarea aferentã poziţiei nete debitoare neacoperite a participantului compensator la schema de plãţi cu carduri.
    (3) Perioada de acordare a creditului prevãzut la alin. (1) este de 3 zile calendaristice.
    (4) Nivelul ratei dobânzii pentru creditul prevãzut la alin. (1) este nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard stabilit de Banca Naţionalã a României plus 3 puncte procentuale.
    (5) Dobânda aferentã creditului prevãzut la alin. (1) se plãteşte odatã cu rambursarea creditului.
    (6) În cazul în care scadenţa creditului este o zi în care sistemul ReGIS nu opereazã, rambursarea va avea loc în urmãtoarea zi de operare a acestui sistem.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 17
    La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã prevederile Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind facilitãţile acordate de Banca Naţionalã a României în scopul fluidizãrii decontãrilor în sistemul ReGIS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 septembrie 2005, precum şi prevederile titlului III din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plãţi care asigurã compensarea fondurilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007.
    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.

                   Preşedintele Consiliului de administraţie
                        al Bãncii Naţionale a României,
                           Mugur Constantin Isãrescu

    Bucureşti, 14 octombrie 2011.
    Nr. 16.


    ANEXA 1


                                 CONTRACT-CADRU
               pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi

                          Nr. ........ din ...........

    În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilitãţile acordate de Banca Naţionalã a României în scopul fluidizãrii decontãrii în sistemul ReGIS, al Regulilor sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR,
    între Banca Naţionalã a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentatã de ............... şi de ............,
    şi ....../(denumirea instituţiei de credit)............., denumitã în continuare instituţie de credit, cu sediul în .............., str. ............... nr. ......, înregistratã la registrul comerţului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., reprezentatã de ............ şi de ................., a intervenit prezentul contract.

    I. Obiectul contractului
    Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea de cãtre instituţia de credit cãtre Banca Naţionalã a României a unor active eligibile pentru garantare, în scopul obţinerii de lichiditãţi de cãtre instituţia de credit, şi rãscumpãrarea acelor active, în cadrul aceleiaşi tranzacţii, la acelaşi preţ, în aceeaşi zi.
    II. Definiţii
    În sensul prezentului contract, urmãtorii termeni au înţelesurile de mai jos:
    1. primul pas reprezintã vânzarea activelor eligibile pentru garantare, într-o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi;
    2. al doilea pas reprezintã rãscumpãrarea activelor eligibile pentru garantare, vândute la primul pas;
    3. activele eligibile pentru garantare reprezintã instrumentele financiare definite în reglementãrile Bãncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţã monetarã;
    4. preţul unitar de vânzare/rãscumpãrare reprezintã acel preţ, exprimat pentru un instrument financiar, la care s-au realizat vânzarea, respectiv rãscumpãrarea activelor eligibile pentru garantare într-o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi;
    5. haircut-ul reprezintã diferenţa, exprimatã procentual, dintre valoarea de piaţã a unui activ eligibil pentru garantare şi valoarea la care acesta este acceptat de cãtre Banca Naţionalã a României pentru garantare; nivelul haircut-ului este stabilit şi comunicat de cãtre Banca Naţionalã a României, prin intermediul sistemului SaFIR;
    6. valoarea de piaţã reprezintã acea valoare stabilitã şi comunicatã de cãtre Banca Naţionalã a României, prin intermediul sistemului SaFIR, la o anumitã datã şi pentru fiecare activ eligibil pentru garantare;
    7. suma de decontat reprezintã suma de bani cu care se va credita contul instituţiei de credit în cadrul primului pas al unei tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, respectiv contul Bãncii Naţionale a României în cazul celui de-al doilea pas al tranzacţiei.
    III. Momentul încheierii tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi
    1. O tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi este acceptatã de cãtre Banca Naţionalã a României la momentul transmiterii instrucţiunii de cãtre participant în sistemul SaFIR, fãrã a fi necesarã îndeplinirea oricãror alte formalitãţi privind afişarea de cotaţii sau aprobarea încheierii tranzacţiei.
    2. În cazul în care nu este în mod expres specificat, pentru tranzacţiile care fac obiectul prezentului contract, lipsa oricãror formalitãţi, altele decât cele specificate în prezentul contract, nu afecteazã validitatea tranzacţiei.
    IV. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
    1. Drepturile şi obligaţiile instituţiei de credit
    1.1. Instituţia de credit are dreptul sã beneficieze de lichiditate pe parcursul zilei în urma vânzãrii cãtre Banca Naţionalã a României, în cadrul tranzacţiilor repo, a activelor eligibile pentru garantare.
    1.2. Instituţia de credit se obligã:
    1.2.1. sã iniţieze tranzacţii repo numai din contul de evidenţã a instrumentelor financiare deţinute în nume propriu, deschis în sistemul SaFIR;
    1.2.2. sã iniţieze tranzacţii repo numai cu active eligibile pentru garantare, stabilite şi comunicate prin sistemul SaFIR, la preţul şi în intervalul orar prevãzute în regulile de sistem;
    1.2.3. sã dispunã, în contul de evidenţã a instrumentelor financiare deţinute în nume propriu, de cantitatea de active eligibile necesarã pentru decontarea primului pas;
    1.2.4. sã dispunã, în contul de decontare din sistemul ReGIS, la momentul decontãrii, de suma necesarã decontãrii celui de-al doilea pas;
    1.2.5. sã remitã în proprietatea Bãncii Naţionale a României activele eligibile pentru garantare;
    1.2.6. sã rãscumpere de la Banca Naţionalã a României integral activele eligibile pentru garantare vândute la primul pas, prin plata preţului de rãscumpãrare, în aceeaşi zi, potrivit regulilor de sistem ale SaFIR, sau sã iniţieze procedura de transformare a facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR.
    1.3. Instituţia de credit garanteazã cã activele eligibile vândute sunt în proprietatea sa, nu sunt gajate sau sechestrate şi au o scadenţã ulterioarã scadenţei operaţiunii efectuate.
    2. Drepturile şi obligaţiile Bãncii Naţionale a României
    2.1. Banca Naţionalã a României are dreptul:
    2.1.1. sã primeascã preţul de rãscumpãrare a activelor, precum şi comisioanele prevãzute în regulile de sistem ale SaFIR;
    2.1.2. sã decidã suspendarea sau încetarea accesului instituţiei de credit la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
    a) participantul a fost suspendat sau eliminat din sistemul ReGIS sau SaFIR;
    b) dacã, în mod repetat, instituţia de credit nu finalizeazã operaţiunea repo prin rãscumpãrarea activelor utilizate în cadrul facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei sau prin transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard;
    c) dacã împotriva instituţiei de credit în cauzã s-a deschis o procedurã de insolvenţã;
    d) din motive de prudenţialitate, în baza hotãrârii Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României.
    2.2. Banca Naţionalã a României se obligã:
    2.2.1. sã comunice zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR, lista activelor eligibile pentru garantare, valoarea de piaţã şi haircut-ul pe care Banca Naţionalã a României îl aplicã în calculul valorii garanţiilor în cadrul operaţiunilor repo;
    2.2.2. sã accepte tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi iniţiate de cãtre instituţia de credit prin instrucţiuni transmise cãtre sistemul SaFIR, în condiţiile îndeplinirii prezentelor prevederi contractuale, respectãrii prevederilor Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilitãţile acordate de Banca Naţionalã a României în scopul fluidizãrii decontãrii în sistemul ReGIS şi ale regulilor de sistem ale SaFIR.
    V. Orarul pentru iniţierea tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi
    Tranzacţiile repo pe parcursul zilei pot fi iniţiate de cãtre instituţia de credit în intervalul orar aferent serviciului "livrare contra platã", aşa cum este specificat în regulile de sistem ale SaFIR.
    VI. Preţul şi suma de decontat
    1. Preţul unitar de vânzare aferent primului pas şi preţul unitar de rãscumpãrare aferent celui de-al doilea pas sunt egale şi reprezintã valoarea de piaţã diminuatã cu valoarea haircut-ului, aşa cum sunt definite acestea în prezentul contract şi în regulile de sistem ale SaFIR.
    2. Suma de decontat aferentã primului pas şi, respectiv, suma de decontat aferentã celui de-al doilea pas sunt egale. Suma de decontat va fi mai micã sau egalã cu produsul dintre numãrul de instrumente financiare şi valoarea de piaţã, diminuatã cu valoarea haircut-ului.
    VII. Decontarea tranzacţiilor
    1. Tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi se deconteazã în timp real, cu respectarea principiului "livrare contra platã", în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR.
    2. Livrarea titlurilor de cãtre instituţia de credit cãtre Banca Naţionalã a României, respectiv de cãtre Banca Naţionalã a României cãtre instituţia de credit, conform prezentului contract, se realizeazã prin transferul dreptului de proprietate.
    3. În conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR, participanţii pot stabili un termen-limitã pentru decontarea celui de-al doilea pas al unei tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, anterior momentului-limitã al serviciului "livrare contra platã".
    4. Pentru o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi, pentru care s-a decontat primul pas, modificarea pe parcursul zilei a criteriilor de eligibilitate a instrumentelor financiare tranzacţionate nu afecteazã decontarea celui de-al doilea pas al respectivei tranzacţii repo.
    5. În cazul tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi, nu sunt permise alte operaţiuni conexe cum sunt substituţiile, apelul în marjã, modificarea scadenţei, aşa cum sunt acestea definite de regulile de sistem ale SaFIR.
    6. În cazul în care instituţia de credit care a efectuat o tranzacţie repo cu Banca Naţionalã a României se aflã în imposibilitatea realizãrii pasului al doilea al operaţiunii repo din cadrul facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei, respectiva instituţie de credit are posibilitatea de a solicita Bãncii Naţionale a României transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard. În cazul în care instituţia de credit nu solicitã transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, activele eligibile pentru garantare care au fãcut obiectul tranzacţiei repo rãmân în proprietatea Bãncii Naţionale a României. Transformarea facilitãţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard se efectueazã în condiţiile prevãzute în regulile de sistem ale SaFIR şi se realizeazã prin novaţie.
    VIII. Comisioane
    Comisioanele percepute instituţiei de credit pentru tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi sunt cele specificate în anexa nr. 9 la regulile de sistem ale SaFIR.
    IX. Forţa majorã
    Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen şi/sau de neexecutarea în mod corespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea ori executarea necorespunzãtoare a fost cauzatã de forţa majorã.
    X. Litigii
    Soluţionarea divergenţelor dintre pãrţi se va realiza pe cale amiabilã. În situaţia în care acestea nu se soluţioneazã pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţei judecãtoreşti competente.
    XI. Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este guvernat de legea românã. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevãzut în acesta, şi/sau a regulilor de sistem ale SaFIR atrage modificarea prezentului contract-cadru în mod corespunzãtor.
    2. Prezentul contract intrã în vigoare la data de ............................... .
    3. Prezentul contract a fost încheiat astãzi ....................., în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

      BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .................................
       Semnãturi autorizate (denumirea instituţiei de credit)
                                                 Semnãturi autorizate


    ANEXA 2


                                 CONTRACT-CADRU
              de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare
                           Nr. ......... din ........

    În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilitãţile acordate de Banca Naţionalã a României în scopul fluidizãrii decontãrii în sistemul ReGIS, al Regulilor de sistem ale ReGIS,
    între Banca Naţionalã a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentatã de ............... şi de ...............,
    şi ....../(denumirea instituţiei de credit)......., denumitã în continuare instituţie de credit, cu sediul în ............., str. ............ nr. ......, înregistratã la registrul comerţului cu nr. ......., cod fiscal nr. .............., reprezentatã de ................. şi de .............., a intervenit prezentul contract.

    I. Obiectul contractului
    Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de cãtre Banca Naţionalã a României a unui credit garantat, în vederea decontãrii finale în sistemul ReGIS a poziţiei nete debitoare a instituţiei de credit, în situaţia în care, la momentul stabilit prin regulile sistemului ReGIS, aceasta nu dispune de fondurile necesare pentru decontarea în sistemul ReGIS a poziţiei sale nete debitoare calculate de administratorul schemei de plãţi cu carduri.
    II. Condiţii de creditare
    1. Creditul acordat nu va depãşi valoarea aferentã poziţiei nete debitoare neacoperite a instituţiei de credit în cadrul schemei de plãţi cu carduri.
    2. Creditul acordat de cãtre Banca Naţionalã a României este garantat de cãtre administratorul schemei de plãţi cu carduri conform contractului încheiat între acesta şi Banca Naţionalã a României.
    3. Perioada de acordare a creditului este de 3 zile calendaristice.
    4. Nivelul ratei dobânzii pentru creditul acordat este acelaşi cu cel al ratei dobânzii pentru creditul lombard, afişatã în ziua de acordare a creditului în paginile de contributor ale Bãncii Naţionale a României în sistemele Reuters, Telerate, plus 3 puncte procentuale.
    5. Dobânda aferentã creditului se plãteşte odatã cu rambursarea creditului.
    6. În cazul în care scadenţa creditului este o zi în care sistemul ReGIS nu opereazã, rambursarea va avea loc în urmãtoarea zi de operare a acestui sistem.
    III. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
    1. Instituţia de credit are dreptul de a primi fonduri de la Banca Naţionalã a României în cadrul facilitãţii de creditare pentru asigurarea decontãrii poziţiilor nete debitoare şi are obligaţia de a le rambursa în condiţiile agreate de pãrţi în prezentul contract.
    2. Banca Naţionalã a României are obligaţia de a acorda creditul pânã la sfârşitul zilei de operare a sistemului ReGIS, precum şi dreptul de a-i fi rambursat creditul la termenele şi în condiţiile prevãzute în prezentul contract.
    3. În situaţia în care instituţia de credit nu ramburseazã la termen şi în totalitate creditul şi dobânda aferentã, Banca Naţionalã a României are dreptul de a informa administratorul schemei de plãţi cu carduri cu privire la acest aspect.
    IV. Forţa majorã
    Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen şi/sau de neexecutarea în mod corespunzãtor - total sau parţial - a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea ori executarea necorespunzãtoare a fost cauzatã de forţa majorã.
    V. Litigii
    Soluţionarea divergenţelor dintre pãrţi se va realiza pe cale amiabilã. În situaţia în care acestea nu se soluţioneazã pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţei judecãtoreşti competente.
    VI. Dispoziţii finale
    1. Prezentul contract este guvernat de legea românã. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevãzut în acesta, şi/sau a regulilor de sistem atrage modificarea prezentului contract în mod corespunzãtor.
    2. Prezentul contract intrã în vigoare la data de ............... .
    3. Prezentul contract a fost încheiat astãzi ................., în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

          BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .................................
             Semnãturi autorizate (denumirea instituţiei de credit)
                                                Semnãturi autorizate

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016