Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 10 din 14 noiembrie 1994  privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 10 din 14 noiembrie 1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 26 aprilie 1995

    ART. 1
    Obiectul regulamentului
    În temeiul art. 2 din Legea nr. 33/1991 şi al art. 21 din Legea nr. 34/1991, Banca Naţională a României emite prezentul regulament, al cărui obiect îl constituie compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.
    ART. 2
    Termeni utilizaţi
    În cuprinsul prezentului regulament:
    1. plata reprezintă orice operaţiune, atât de plată cât şi de încasare, rezultată în urma unei operaţiuni comerciale sau necomerciale realizate de o unitate bancară pentru contul unui client al său, sau în numele şi pentru contul său;
    2. plata fără numerar reprezintă orice plată efectuată prin dispoziţie, cesiune, transmitere (virament) în unitatea monetară naţională (leu), fără însă a întrebuinţa moneda în forma sa concretă (bilete de banca şi moneda metalică);
    3. plata de mică valoare reprezintă o plată care are o valoare sub plafonul de 10 milioane lei exclusiv;
    4. plata intrabancară reprezintă o plată efectuată între două unităţi bancare care aparţin aceleiaşi societăţi bancare;
    5. plata interbancară reprezintă o plată efectuată între două unităţi bancare care nu aparţin aceleiaşi societăţi bancare;
    6. plata locală reprezintă o plată efectuată între două unităţi bancare situate în aceeaşi localitate;
    7. plata intrajudeţeană reprezintă o plată efectuată între două unităţi bancare situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, dar nu în aceeaşi localitate;
    8. plata interjudeţeană reprezintă o plată efectuată între două unităţi bancare situate pe teritoriul a două judeţe;
    9. compensarea multilaterală interbancară reprezintă modalitatea de calcul al obligaţiilor şi creanţelor fiecărei societăţi bancare faţă de toate celelalte societăţi bancare participante la compensare, modalitate care sta la baza decontării pe bază netă;
    10. societatea bancară reprezintă orice societate bancară autorizată de Banca Naţională a României;
    11. unitatea bancară reprezintă o subunitate a unei societăţi bancare, unitate autorizată de Banca Naţională a României;
    12. unitatea bancară iniţiatoare reprezintă unitatea bancară care ordona o plată fără numerar pentru contul unui client al său, sau în numele şi în contul său propriu, având astfel iniţiativa începerii unei operaţiuni de plată fără numerar;
    13. unitatea bancară prezentatoare reprezintă unitatea bancară care introduce în compensare instrumente de plată pe suport hârtie primite de la o unitate bancară iniţiatoare aparţinând aceleiaşi societăţi bancare;
    14. unitatea bancară primitoare reprezintă unitatea bancară care primeşte din compensare instrumente de plată pe suport hârtie, care sunt destinate unei alte unităţi bancare aparţinând aceleiaşi societăţi bancare;
    15. unitatea bancară destinatară reprezintă unitatea bancară care primeşte din partea unei unităţi bancare iniţiatoare o plată fără numerar (prin ordin de plată) sau care primeşte ordinul de a efectua o plată fără numerar (prin cec); unitatea bancară destinatară finalizează o operaţiune de plată fără numerar;
    16. instrumentul de plată de debit reprezintă instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară a beneficiarului către unitatea bancară a plătitorului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului;

        UNITATEA instrument UNITATEA
        BANCARĂ <------------- BANCARĂ
           A --------------> A
      PLĂTITORULUI bani BENEFICIARULUI


    17. instrumentul de plată de credit reprezintă instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară a plătitorului către unitatea bancară a beneficiarului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului;

        UNITATEA instrument UNITATEA
        BANCARĂ -------------> BANCARĂ
           A -------------> A
      PLĂTITORULUI bani BENEFICIARULUI


    18. ziua de compensare (c) reprezintă ziua lucrătoare în care se desfăşoară şedinţa de compensare şi pe baza căreia se calculează intervalele obligatorii de procesare a plăţilor de mică valoare.
    ART. 3
    Structurile Băncii Naţionale a României şi ale societăţilor bancare participante la compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie
    Compartimentele organizatorice din cadrul Băncii Naţionale a României, competente să efectueze compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, sunt Direcţia plăţi şi decontări bancare din Banca Naţională a României şi serviciile de plăţi şi decontări din sucursalele Băncii Naţionale a României.
    Pentru efectuarea operaţiunilor de compensare, fiecare societate bancară va fi reprezentată de o singură unitate bancară şi va avea deschis un singur cont în fiecare loc de desfăşurare a compensării din cadrul Băncii Naţionale a României, conform principiului un cont - o bancă.
    ART. 4
    Obiectul compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie
    Obiectul compensării multilaterale îl constituie plăţile interbancare fără numerar pe suport hârtie care au o valoare mai mică de 10 milioane lei exclusiv, denumite în continuare plăţi interbancare de mică valoare.
    Fac excepţie de la dispoziţiile acestui articol plăţile interbancare efectuate cu cecuri, care, indiferent de valoarea lor, sunt introduse în mod obligatoriu în compensarea multilaterală.
    ART. 5
    Circuitele, termenele şi intervalele obligatorii ale plăţilor interbancare de mică valoare
    5.1. Plăţile interbancare de mică valoare compensate multilateral conform prezentului regulament se procesează în mod obligatoriu conform schemelor de circuit prezentate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Termenele şi intervalele de timp stabilite prin prezentul regulament pentru efectuarea, compensarea şi decontarea plăţilor interbancare de mică valoare sunt obligatorii şi se calculează în funcţie de ziua de compensare (c).
    În cazul ordinelor de plată care au indicată o anumită zi a plăţii (P), ziua de compensare (c) se stabileşte în funcţie de aceasta.
    Termenele şi intervalele sunt exprimate în zile lucrătoare.
    Termenele şi intervalele sunt maximale.
    5.2. Unităţile bancare sunt obligate să sesizeze inspectorului de compensare nerespectarea de către alte unităţi bancare a prevederilor art. 5.1.
    5.3. Inspectorii de compensare au obligaţia ca, în fiecare săptămână, prin sondaj, să verifice respectarea prevederilor prezentului articol de către toate unităţile bancare care participă la şedinţele de compensare.
    ART. 6
    Instrumente de plăţi interbancare de mică valoare acceptate în compensarea multilaterală
    Societăţile bancare vor introduce şi vor accepta în/din compensarea multilaterală următoarele instrumente de plată pe suport hârtie, denumite în continuare instrumente de plată compensabile:
    a) ordinul de plată;
    b) cecul barat, denumit în continuare cec.
    ART. 7
    Instrumente de plăţi interbancare de mică valoare excluse din compensarea multilaterală
    Pot fi excluse din compensarea multilaterală, ca urmare a verificării lor, în şedinţa de compensare, de către agenţii de compensare ai unităţilor bancare primitoare (destinatare), instrumentele de plată aflate în una dintre situaţiile de mai jos:
    a) instrumentele de plată compensabile al căror conţinut şi/sau forma sunt contrare prevederilor legii şi reglementărilor în vigoare şi/sau care nu au completate toate rubricile;
    b) ordinele de plată ale căror valori sunt mai mari decât plafonul de 10 milioane lei inclusiv;
    c) instrumentele de plată compensabile care prezintă modificări privind:
    c1) suma plăţii;
    c2) numele şi/sau numărul contului plătitor şi/sau beneficiarului;
    c3) numele şi/sau numărul codului unităţii bancare a plătitorului şi/sau unităţii bancare a beneficiarului;
    d) instrumentele de plată compensabile care prezintă diferite condiţionari privind efectuarea plăţii (dobânzi, penalizări etc.);
    e) instrumentele de plată compensabile la care sunt anexate, prin diverse modalităţi, alte acte.
    ART. 8
    Şedinţa de compensare
    În fiecare zi lucrătoare se ţine o şedinţă obligatorie de compensare a plăţilor interbancare de mică valoare în sucursalele şi centrala Băncii Naţionale a României, în săli special amenajate şi echipate în acest scop.
    Şedinţa zilnică se încheie prin obţinerea unui rezultat unic privind poziţia debitoare sau poziţia creditoare a fiecărei unităţi bancare care participa la compensare.
    ART. 9
    Orarul şedinţei de compensare
    Orarul şedinţei de compensare este stabilit prin anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    ART. 10
    Inspectorul de compensare
    În fiecare sucursală şi în centrala Băncii Naţionale a României, şedinţa de compensare este condusă de un inspector de compensare sau de înlocuitorul acestuia.
    ART. 11
    Modificarea orarului şedinţei de compensare
    Conducerea Direcţiei plăţi şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României şi inspectorii de compensare au dreptul să modifice, fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea societăţilor, respectiv a unităţilor bancare, orarul şedinţei de compensare, în situaţii justificate.
    Pentru modificarea orarului şedinţei de compensare inspectorul de compensare are obligaţia să solicite, în scris, aprobarea conducerii Direcţiei plăţi şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României.
    Inspectorii de compensare au obligaţia să notifice din timp, telefonic sau prin telefax, tuturor unităţilor bancare, modificarea orarului şedinţei de compensare şi motivele acestei modificări.
    ART. 12
    Agentul de compensare
    Fiecare societate bancară este obligată să delege, dintre angajaţii săi, pentru şedinţele de compensare, câte un reprezentant pentru fiecare unitate bancară proprie care participă la compensare.
    Acest reprezentant va fi numit în continuare agent de compensare.
    O dată cu desemnarea agenţilor de compensare, societăţile bancare vor stabili şi câte un înlocuitor pentru fiecare dintre aceştia.
    Societăţile bancare vor comunica în scris Direcţiei plăţi şi decontări bancare şi sucursalelor Băncii Naţionale a României numele agenţilor de compensare şi ale înlocuitorilor acestora.
    În cazuri de forţă majoră, directorul unităţii bancare are dreptul să dea o împuternicire expresă de reprezentare, la şedinţa de compensare din ziua respectivă, unei alte persoane decât cei doi agenţi de compensare mai sus menţionaţi.
    ART. 13
    Pregătirea şedinţei de compensare la unităţile bancare
    13.1. Pregătirea şedinţei de compensare se desfăşoară în afară centralei Băncii Naţionale a României şi a sucursalelor sale.
    13.2. Pregătirea şedinţei de compensare se realizează prin efectuarea a patru grupe de operaţiuni:

          GRUPA DE OPERAŢIUNI I

    a) Instrumentele de plată sunt grupate, de către unităţile bancare iniţiatoare (prezentatoare), pe unităţi bancare destinatare (primitoare) şi, în cadrul acestora, pe instrumente de plată compensabile, de debit şi de credit.
    Instrumentele astfel grupate alcătuiesc pachete de instrumente de plată compensabile, denumite în continuare pachete.
    Numărul maxim al instrumentelor de plată compensabile care compun un pachet este de 100 (una sută).
    b) În vederea prezentării la compensare se pregătesc plicuri în care se vor introduce pachetele de instrumente de plată compensabile.
    Plicurile au formatul şi datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul regulament şi ele urmează a fi sigilate, după finalizarea pregătirii şedinţei de compensare, de către unităţile bancare.
    c) Fiecare pachet este însoţit, în mod obligatoriu, de o bandă de control totalizatoare a sumelor înscrise pe instrumentele pe care le conţine.
    Totalul fiecărei benzi de control este preluat într-o dispoziţie centralizatoare.
    d) Dispoziţia centralizatoare poate fi de două tipuri:
    - dispoziţie centralizatoare de încasare, care totalizează sumele înscrise pe cecuri;
    - dispoziţie centralizatoare de plată, care totalizează sumele înscrise pe ordinele de plată.
    Standardele dispoziţiilor centralizatoare sunt prezentate în anexa nr. 4 a) la prezentul regulament.
    *Dispoziţiile centralizatoare de încasare se întocmesc în patru exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarele nr. 2 şi 3, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 4, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al dispoziţiei centralizatoare de încasare este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 4) este păstrat de unitatea prezentatoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 3) este remis, fără a fi introdus în compensare, în plicul care conţine instrumente de plată compensabile (cecuri), unităţii bancare primitoare, în vederea verificării, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, în ziua compensării, unităţii bancare primitoare, în vederea compensării instrumentelor de plată compensabile (cecuri) prezentate anterior;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate din borderourile dispoziţiilor centralizatoare ale unităţii bancare prezentatoare.
    *Dispoziţiile centralizatoare de plată se întocmesc în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al dispoziţiei centralizatoare de plată este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare), constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conţine pachetul de instrumente compensabile, unităţii bancare primitoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate din borderourile dispoziţiilor centralizatoare ale unităţii bancare prezentatoare.
    Modul de completare a dispoziţiilor centralizatoare este descris în anexa nr. 4 b) la prezentul regulament.
    Dispoziţiile centralizatoare sînt, în mod obligatoriu, dactilografiate.
    e) Documentele componente ale unui pachet remis în plic unităţii bancare primitoare (destinatare) sînt prezentate, în mod obligatoriu, în următoarea ordine:
    - dispoziţia centralizatoare (de plata sau de încasare);
    - banda de control;
    - instrumentele de plată compensabile.

          GRUPA DE OPERAŢIUNI II

    Pe baza dispoziţiilor centralizatoare, unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) completează câte un borderou al dispoziţiilor centralizatoare pentru fiecare unitate bancară primitoare (destinatară).
    Standardul borderoului dispoziţiilor centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5 a) la prezentul regulament.
    Borderoul dispoziţiilor centralizatoare se întocmeşte în trei exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare albă;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al borderoului dispoziţiilor centralizatoare este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, prin compensare, unităţii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, în şedinţa de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate din formularul de compensare al unităţii bancare participante în formularul de compensare centralizator.
    Modul de completare a borderoului dispoziţiilor centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5 b) la prezentul regulament.
    Borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare cuprinde dispoziţiile de încasare centralizatoare ale instrumentelor de plată compensabile (cecuri) prezentate anterior.
    Borderoul dispoziţiilor centralizatoare de plată cuprinde dispoziţiile de plată centralizatoare ale instrumentelor de plată compensabile (ordine de plată) prezentate efectiv în compensare.
    Borderourile dispoziţiilor centralizatoare sînt, în mod obligatoriu, dactilografiate.

          GRUPA DE OPERAŢIUNI III

    a) Instrumentele de plată compensabile primite de la celelalte unităţi bancare participante sunt analizate de către unitatea bancară destinatara (primitoare) în vederea acceptării sau refuzării lor.
    Acceptarea unui instrument de plata compensabil nu poate fi parţială, decât cu acordul societăţilor bancare iniţiatoare şi destinatare.
    Refuzul instrumentelor de plată compensabile poate interveni în urma:
    - uneia dintre situaţiile menţionate la art. 7;
    - faptului ca unitatea bancară respectiva nu este destinatara (primitoarea) unuia sau a mai multor instrumente de plată incluse în pachetele adresate ei;
    - unor situaţii diverse legate de natura plăţii sau încasării, ca: numere de conturi greşit înscrise, cecuri false etc.;
    - inexistentei disponibilului în contul clientului plătitor (în cazul cecurilor).
    b) Refuzul instrumentelor de plată compensabile se face, în funcţie de ziua de compensare (c),
    astfel:
    - instrumentele de plată compensabile de debit (cecurile) sunt refuzate de către unităţile bancare primitoare (destinatare) în ziua introducerii lor scriptice în compensare (c) de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare), deoarece ele au fost prezentate anterior în vederea verificării lor;
    - instrumentele de plată compensabile de credit (ordinele de plata) sunt refuzate în maximum două zile lucrătoare de la data compensării lor (c+2).
    c) Refuzul instrumentelor de plată compensabile se consemnează în formularele denumite refuz la plată şi refuz la încasare, prezentate în anexa nr. 6 a) la prezentul regulament.
    În cazul refuzului cecurilor se completează refuzul la plata.
    În cazul refuzului ordinelor de plată se completează refuzul la încasare.
    Numărul maxim de instrumente de plată compensabile care pot fi refuzate printr-un formular de refuz la plată sau refuz la încasare este de 100 (una suta).
    Pentru fiecare instrument de plată refuzat se completează, fără abrevieri, formularul de justificare a refuzului, prezentat în anexa nr. 7 la prezentul regulament. Acest formular se completează într-un singur exemplar, care este remis împreună cu instrumentul de plată refuzat.
    Societăţile bancare stabilesc prin reglementări interne nivelurile ierarhice la care se întocmesc şi se verifică justificările de refuz.
    d) Fiecare formular de refuz este însoţit, în mod obligatoriu, de o bandă de control totalizatoare a sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile refuzate.
    e) Refuzul se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare albă;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al refuzului este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conţine pachetul de instrumente de plată compensabile refuzate, unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele refuzate, preluate în formularul de compensare centralizator.
    Modul de completare a refuzului la plată şi a refuzului la încasare este descris în anexa nr. 6 b) la prezentul regulament.
    Refuzurile sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate.
    f) Refuzurile se grupează pe unităţi bancare primitoare (destinatare) şi pe tipuri de refuz (la plata sau la încasare). Refuzurile se introduc în plicuri identice cu cele utilizate pentru pachetele de instrumente compensabile, plicuri care vor fi sigilate.
    g) Documentele componente ale unui astfel de plic trebuie prezentate în ordinea următoare:
    - refuzul (la plată sau la încasare);
    - banda de control;
    - instrumentele de plată compensabile refuzate;
    - formularele de justificare a refuzurilor.

          GRUPA DE OPERAŢIUNI IV

    După pregătirea instrumentelor de plată compensabile şi a refuzurilor, unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) completează formularul de compensare prezentat în anexa nr. 8 a) la prezentul regulament, astfel:
    - pe baza borderourilor dispoziţiilor centralizatoare se completează rubricile "Sume de încasat" şi "Sume de plătit";
    - pe baza refuzurilor se completează rubricile "Sume de încasat refuzate" şi "Sume de plătit refuzate".
    Formularul de compensare se întocmeşte în două exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare albă;
    - exemplarul nr. 2, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al formularului de compensare este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 2) este păstrat de unitatea bancară, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, la sfârşitul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
    Modul de completare a formularului de compensare este descris în anexa 8 b) la prezentul regulament.
    ART. 14
    Desfăşurarea şedinţei de compensare
    Şedinţa de compensare, Partea I, se desfăşoară după următoarea procedură, în mai multe etape:
    Etapa 1
    Agenţii de compensare ai fiecărei unităţi bancare se prezintă în sala de compensare cu pachetele de instrumente compensabile, borderourile dispoziţiilor centralizatoare, refuzurile şi formularul de compensare, pregătite conform art. 13.
    Etapa 2
    Inspectorul de compensare deschide şedinţa de compensare prin anunţarea datei compensării (c) şi face prezenta unităţilor bancare care participă la compensare.
    În cazul în care constată lipsa reprezentantului uneia sau mai multor unităţi bancare, amână începerea şedinţei de compensare cu maximum 15 minute.
    Dacă şi după trecerea acestui interval de timp constată lipsa reprezentantului(tilor) uneia sau mai multor unităţi bancare, inspectorul de compensare anunţă numele unităţii(lor) bancare absentă(e) şi dispune refacerea formularelor de compensare ale unităţilor bancare prezente prin eliminarea poziţiilor aferente unităţii(lor) bancare absentă(e).
    Etapa 3
    Între agenţii de compensare ai tuturor unităţilor bancare care participă la şedinţă se realizează schimbul de plicuri conţinând:
    a) pachetele de instrumente compensabile de credit (ordinele de plata);
    b) dispoziţiile centralizatoare de încasare şi borderourile acestora, aferente pachetelor de instrumente de plată compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior.
    Etapa 4
    După primirea plicurilor cu pachetele de instrumente compensabile care sunt destinate unităţii bancare pe care o reprezintă, fiecare agent de compensare le desigilează şi are următoarele obligaţii:
    a) să verifice dacă unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile;
    b) să numere instrumentele de plată compensabile de credit pe care le conţine fiecare pachet;
    c) să verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale acestor pachete;
    d) să verifice cu maximum de operativitate sumele preluate în borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată (exemplarele nr. 2 - roz) şi totalurile acestora.
    În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de credit, numărul de instrumente de plată compensabile de credit, consemnat pe dispoziţia centralizatoare de plată, exemplarul nr. 2 (roz), corespunde cu numărul de instrumente de plată compensabile de credit existente fizic în pachet, totalul benzii de control este exact şi corespunde cu totalul consemnat pe dispoziţia centralizatoare, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) are obligaţia să certifice acest fapt, prin semnătura, agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), pe exemplarul nr. 3 (vernil) al dispoziţiei centralizatoare de plată.
    În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de credit, numărul de instrumente de plată compensabile de credit existente fizic în plic nu corespunde cu numărul înscris pe dispoziţia centralizatoare de plată, totalul benzii de control este eronat sau prezintă omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe dispoziţia centralizatoare de plată, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare şi agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), acesta din urma fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale dispoziţiei centralizatoare de plată şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.
    În cazul modificării unor date pe o dispoziţie centralizatoare de plată, agentul de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) are obligaţia să opereze, în mod similar, respectiva modificare, atât pe cele trei exemplare ale borderoului corespunzător dispoziţiilor centralizatoare de plată, cât şi pe cele două exemplare ale formularului de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă şi să refacă totalurile respective.
    În situaţia în care datele preluate de pe dispoziţiile centralizatoare de încasare şi de plată şi/sau totalurile borderourilor sunt eronate, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare şi agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), acesta din urmă fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale borderourilor dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată.
    În cazul modificării unor date pe borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată, agentul de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) are obligaţia să opereze în mod similar respectiva modificare pe formularul de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă şi să refacă totalurile respective;
    e) în situaţia în care sumele preluate în borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi totalurile acestora sunt corecte, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) are obligaţia sa certifice acest fapt, prin semnătura şi ştampila unităţii bancare pe care o reprezintă, agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispoziţiei centralizatoare de încasare, în partea dreapta a rubricii "Certificat";
    f) să certifice exactitatea datelor preluate în borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată şi totalurile acestora pe exemplarul nr. 3 (vernil) al acestor borderouri aparţinând unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare);
    g) după primirea pachetelor de instrumente de plată compensabile, agenţii de compensare sunt obligaţi să înscrie sumele existente pe borderourile dispoziţiilor centralizatoare care le sunt destinate, în formularul de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă.
    Modul de completare a formularului de compensare în această etapa este cuprins în anexa nr. 8 b) la prezentul regulament.
    Etapa 5
    Inspectorul de compensare preia de la fiecare agent de compensare totalurile obţinute prin adunarea sumelor de încasat şi a sumelor de plătit, înscriindu-le în formularul de compensare centralizator prezentat în anexa nr. 9 a) la prezentul regulament.
    Modul de completare a formularului de compensare centralizator în aceasta etapa este cuprins în anexa nr. 9 b) la prezentul regulament.
    Inspectorul de compensare calculează totalul general al sumelor de plătit în compensare şi totalul general al sumelor de încasat în compensare.
    Pentru ca prima parte a şedinţei de compensare sa se încheie, este obligatoriu ca aceste două totaluri generale sa fie identice.
    În situaţia în care cele două totaluri generale diferă, inspectorul de compensare solicită fiecărui agent de compensare să refacă operaţiunile matematice efectuate până în acest moment, urmărindu-se depistarea greşelii şi modificarea datelor eronat înscrise în formularele de compensare şi în formularul de compensare centralizator.
    Şedinţa de compensare, Partea a II-a, se desfăşoară în mai multe etape, după următoarea procedura:
    Etapa 1
    Între agenţii de compensare ai unităţilor bancare participante se realizează schimbul reciproc de plicuri conţinînd:
    a) refuzurile aferente instrumentelor de plata compensabile de credit (ordinele de plata) care au fost compensate într-o şedinţa de compensare anterioară: (c-1) sau (c-2);
    b) refuzurile aferente instrumentelor de plată compensabile de debit (cecurile) care au fost prezentate anterior şi care sunt compensate în şedinţa respectiva de compensare (c).
    Etapa 2
    După primirea plicurilor cu instrumentele de plata compensabile refuzate, care sunt destinate unităţii bancare pe care o reprezintă, fiecare agent de compensare desigileaza plicurile şi are următoarele obligaţii:
    a) să verifice dacă unitatea bancară pe care o reprezintă este destinatara (primitoarea) de drept a refuzurilor;
    b) să numere instrumentele de plată compensabile refuzate;
    c) să verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale refuzurilor.
    În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a unui refuz, numărul de instrumente refuzate consemnat pe refuz (exemplarul nr. 2 - roz) corespunde cu numărul de instrumente de plata compensabile refuzate existente fizic în plic şi totalul benzii de control este exact şi corespunde cu totalul consemnat pe formularul de refuz, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului are obligaţia să certifice acest fapt, prin semnătura, agentului de compensare al unităţii bancare care refuză, pe exemplarul nr. 3 (vernil) al refuzului.
    În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă nu este primitoarea (destinatara) de drept a unui refuz, numărul de instrumente de plată compensabile refuzate existente fizic în plic nu corespunde cu numărul înscris pe formularul de refuz, totalul benzii de control este eronat sau prezintă omisiuni, sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe formularul de refuz, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului trebuie sa semnaleze acest fapt inspectorului de compensare şi agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului, acesta din urma fiind obligat sa facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale refuzului şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.
    În cazul modificării unor date pe un refuz, agentul de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului are obligaţia să opereze, în mod similar, respectiva modificare şi pe cele doua exemplare ale formularului de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă şi să refacă totalurile respective;
    d) după primirea refuzurilor, agenţii de compensare ai unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor sînt obligaţi sa înscrie sumele existente pe acestea în formularul de compensare.
    Modul de completare a formularului de compensare în aceasta etapa este cuprins în anexa nr. 8 b) la prezentul regulament.
    Etapa 3
    Inspectorul de compensare preia de la agenţii de compensare totalurile sumelor de plătit refuzate, totalurile sumelor de încasat refuzate şi soldurile din formularele de compensare, înscriindu-le în formularul de compensare centralizator.
    Modul de completare a formularului de compensare centralizator în aceasta etapa este descris în anexa nr. 9 b) la prezentul regulament.
    Inspectorul de compensare calculează totalul general al sumelor de plătit refuzate, totalul general al sumelor de încasat refuzate, totalul soldurilor debitoare şi totalul soldurilor creditoare obţinute în urma compensării.
    Pentru ca a doua parte a şedinţei de compensare să se încheie, este obligatoriu ca, pe formularul de compensare centralizator, totalul general al sumelor de plătit refuzate sa fie identic cu totalul general al sumelor de încasat refuzate şi totalul soldurilor debitoare să fie identic cu totalul soldurilor creditoare.
    In situaţia în care una dintre cele două egalităţi nu este respectată, inspectorul de compensare solicita fiecărui agent de compensare să refacă operaţiunile matematice efectuate în partea a doua a şedinţei de compensare, urmărindu-se depistarea greşelii şi modificarea datelor eronat înscrise în formularele de compensare şi în formularul de compensare centralizator.
    După stabilirea egalităţii dintre totalul general al sumelor de plătit refuzate şi totalul general al sumelor de încasat refuzate şi a egalităţii dintre totalul soldurilor debitoare şi cel al soldurilor creditoare, agenţii de compensare completează rezultatele finale pe formularele de compensare ale unităţilor bancare pe care le reprezintă.
    Fiecare unitate bancară participanta prezintă un sold unic ca urmare a compensării, care reprezintă fie suma totală pe care o are de încasat, fie suma totală pe care o are de plătit in/din contul sau.
    Formularul de compensare al fiecărei unităţi bancare participante este semnat pe ambele exemplare de către agentul de compensare şi certificat de inspectorul de compensare, conform anexei nr. 8 b) la prezentul regulament.
    După certificarea rezultatelor compensării pe formularele de compensare ale unităţilor bancare, inspectorul de compensare declara închisă şedinţa de compensare.
    ART. 15
    Prezentarea instrumentelor de plată compensabile de debit (cecuri) pentru verificare
    În vederea verificării lor, instrumentele de plata compensabile de debit sunt obligatoriu prezentate, anterior zilei de compensare, de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare), unităţilor bancare primitoare (destinatare), conform schemelor de circuit, termenelor şi intervalelor obligatorii din anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Prezentarea instrumentelor de plată compensabile de debit se face în sala de compensare după închiderea şedinţei de compensare, între orele 11,00 - 11,30.
    Prezentarea instrumentelor de plată compensabile de debit se desfăşoară după următoarea procedura:
    1. Plicurile conţinând instrumentele de plată compensabile de debit şi dispoziţiile centralizatoare de încasare, (exemplarul nr. 3 - roz), pregătite conform art. 13 al prezentului regulament, sunt înmânate de către agenţii de compensare ai unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare), agenţilor de compensare ai unităţilor bancare primitoare (destinatare).
    2. După primirea plicurilor cu pachetele de instrumente de plată compensabile de debit care sunt destinate unităţilor bancare pe care le reprezintă, fiecare agent de compensare le desigilează şi are următoarele obligaţii:
    a) să verifice dacă unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de debit;
    b) să numere instrumentele de plată compensabile de debit pe care le conţine fiecare pachet;
    c) să verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale acestor pachete;
    d) să verifice cu maximum de operativitate sumele preluate în dispoziţia centralizatoare de încasare (exemplarul nr. 3 - roz) şi totalul acesteia.
    3. În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de debit, numărul de instrumente de plată compensabile de debit consemnat pe dispoziţia centralizatoare de încasare (exemplarul nr. 3 - roz) corespunde cu numărul de instrumente de plata compensabile de debit existente fizic în pachet, totalul benzii de control este exact şi corespunde cu totalul consemnat pe dispoziţia centralizatoare de încasare, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) are obligaţia sa certifice acest fapt, prin semnătura, agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispoziţiei centralizatoare de încasare, în partea stinga a rubricii "Certificat".
    În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de debit, numărul de instrumente de plată compensabile de debit existente fizic în plic nu corespunde cu numărul înscris pe dispoziţia centralizatoare de încasare, totalul benzii de control este eronat sau prezintă omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe dispoziţia centralizatoare de încasare, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) trebuie sa semnaleze acest fapt agentului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), acesta din urma fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele patru exemplare ale dispoziţiei centralizatoare de încasare şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.
    ART. 16
    Marcarea instrumentelor de plata compensate
    16.1. După analizare şi acceptare, unităţile bancare primitoare (destinatare) au obligaţia sa marcheze instrumentele de plată compensabile acceptate prin aplicarea pe versoul acestora a ştampilei cu înscrisul:

                     ┌─────────────────────────────┐
                     │ COMPENSAT │
                     │ ZIUA..... LUNA.....ANUL... │
                     └─────────────────────────────┘


    16.2. Instrumentele de plată compensabile refuzate nu se marchează conform procedurii menţionate mai sus. Acestea urmează a fi marcate ulterior rectificarii viciilor de formă, fond şi/sau circuit pe care le prezintă.
    ART. 17
    Transmiterea mesajelor între sucursalele şi centrala Băncii Naţionale a României
    17.1. După închiderea şedinţei de compensare, într-un interval de maximum o oră (până la ora 12,00), inspectorul de compensare are obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României, Direcţia plăţi şi decontări bancare, conţinutul formularelor de compensare centralizatoare.
    ART. 18
    Soluţionarea erorilor şi omisiunilor
    18.1. Procedura de soluţionare a erorilor şi omisiunilor în activitatea de compensare desfăşurată de către unităţile bancare este prezentată în anexa nr. 11 la prezentul regulament.
    18.2. Intervalul de timp cuprins între data compensării iniţiale (c) şi data soluţionării erorilor sau omisiunilor (data compensării ulterioare) ale căror obiecte sunt instrumentele de plată compensabile nu poate fi mai mare de 5 zile lucrătoare inclusiv.
    18.3. Instrumentele de plată care fac obiectul unor erori sau omisiuni, după soluţionarea acestora, sunt reintroduse de către unităţile bancare, prin procedura descrisă în anexa nr. 11 la prezentul regulament, într-un ciclu normal de compensare.
    18.4. Formularele folosite pentru soluţionarea erorilor şi omisiunilor conform procedurii din anexa nr. 11 la prezentul regulament nu pot constitui obiect al unui refuz ulterior prin compensare.
    18.5. În situaţia în care intervalul de timp menţionat la art. 18.2 este depăşit de unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale soluţionării erorilor şi omisiunilor, unităţile bancare primitoare (destinatare) ale acestora au dreptul de a nu accepta efectuarea acestor operaţiuni printr-un ciclu de compensare. Soluţionarea acestor cazuri se face pe cale amiabilă sau prin instanţele judecătoreşti.
    ART. 19
    Arhivarea documentelor compensării
    19.1. Toată documentaţia folosită în procesul compensării multilaterale interbancare se arhivează obligatoriu de către Direcţia plăţi şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României, sucursalele Băncii Naţionale a României şi unităţile bancare participante, la sediile acestora, pe o perioada de 4 ani, după cum urmează:
    1. La Direcţia plăţi şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României:
    - formularele de compensare centralizatoare (mesaje);
    - procesele-verbale de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.
    2. La sucursalele Băncii Naţionale a României:
    - formularele centralizatoare de compensare;
    - formularele de compensare ale unităţilor bancare (exemplarul alb);
    - documentele de compensare (exemplarul alb) prezentate de unităţile bancare;
    - procesele-verbale de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.
    3. La unităţile bancare:
    - formularele de compensare proprii (exemplarul vernil);
    - documentele de compensare (exemplarul vernil) prezentate de unitatea bancară şi documentele primite în compensare (exemplarul roz sau exemplarele roz, după caz) de unitatea bancară, precum şi benzile de control;
    - procesele-verbale de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hirtie.
    Pentru operaţiunea de arhivare, prin termenul documente de compensare se înţelege:
    - dispoziţiile centralizatoare de încasare/plata;
    - borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plata;
    - refuzul la plată/încasare;
    - refuzul la plată/încasare la termen;
    - fişa rectificativă de refuz la plată/încasare;
    - fişa rectificativă de plată.
    19.2. Direcţia plăţi şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României şi sucursalele Băncii Naţionale a României au dreptul să solicite, prin adresa oficială, unităţilor bancare participante, orice document şi date privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, aflate în arhiva acestora.
    ART. 20
    Penalizări privind nerespectarea de către unităţile bancare a reglementărilor privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie
    20.1. Inspectorii de compensare au dreptul să stabilească penalizări unităţilor bancare în următoarele cazuri:
    a) introducerea în compensare a unor instrumente de plată compensabile cu o valoare peste plafonul de 10 milioane lei inclusiv, cu excepţia cecurilor;
    b) întârzierea agentului de compensare la şedinţele de compensare până la cincisprezece minute;
    c) întârzierea agentului de compensare cu mai mult de cincisprezece minute se consideră a fi neprezentare şi se penalizează cu
    - excluderea în ziua respectivă din compensare a unităţii bancare pe care o reprezintă;
    - plata pierderilor financiare cauzate celorlalte unităţi bancare care participă la compensare;
    d) solicitarea modificării orarului şedinţelor de compensare, de către o unitate bancară sau de către o societate bancară, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate;
    e) trimiterea la şedinţa de compensare a unei alte persoane decât cele autorizate ca agent de compensare sau având o împuternicire expresă se penalizează cu:
    - excluderea în ziua respectivă din compensare a unităţii bancare respective;
    - plata pierderilor financiare cauzate celorlalte unităţi bancare participante la compensare;
    f) încălcarea prevederilor art. 13 privind pregătirea şedinţei de compensare la unităţile bancare;
    g) completarea eronată repetată a formularului de compensare, având drept consecinţa obţinerea unor rezultate gresite şi prelungirea şedinţei de compensare;
    h) refuzul sistematic, din motive nejustificate, a instrumentelor de plată compensabile;
    i) nerespectarea de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) şi unităţile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele şi intervalele de timp obligatorii ale plăţilor interbancare de mica valoare;
    j) dirijarea greşită repetată a unor instrumente de plată sau refuzuri atunci când numărul acestor situaţii este mai mare de zece şi pot fi dovedite prin procese-verbale de constatare - anexa nr. 10 la prezentul regulament;
    k) nerespectarea prevederilor art. 19.
    20.2. Nerespectarea de către o unitate bancară care participă la compensare a prevederilor prezentului regulament se constată de către inspectorul de compensare, care are obligaţia consemnării acestui fapt într-un proces-verbal întocmit în cadrul şedinţei de compensare respective. Procesul-verbal de constatare va cuprinde, în mod obligatoriu, informaţiile cuprinse în anexa nr. 10 la prezentul regulament.
    20.3. Procesul-verbal de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hirtie se întocmeşte în trei exemplare dactilografiate.
    Destinaţia fiecărui exemplar al procesului-verbal este următoarea:
    - primul exemplar rămîne în arhiva sucursalelor Băncii Naţionale a României;
    - al doilea exemplar este transmis Băncii Naţionale a României - Direcţia plati şi decontări bancare;
    - al treilea exemplar este inminat pe loc agentului de compensare al unităţii bancare care a încălcat prevederile prezentului regulament.
    20.4. Societăţile bancare şi unităţile bancare care participa la compensare au dreptul de a face contestaţie la un proces-verbal de constatare privind încălcarea prevederilor prezentului regulament, depunerea acesteia urmând a se face în termen de 10 zile calendaristice de la data întocmirii procesului-verbal.
    Contestaţia se va depune la Direcţia plati şi decontări bancare, care va analiza şi va da o rezoluţie privind contestaţia în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii sale.
    20.5. După data primirii răspunsului privind contestaţia la procesul-verbal de constatare a încălcării prevederilor prezentului regulament, sumele rezultate din penalizări sunt debitate automat, din conturile curente ale societăţilor bancare în cauza, şi sunt vărsate la bugetul de stat de către Banca Naţională a României.
    20.6. Cuantumurile penalităţilor se stabilesc prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.
    ART. 21
    Comisioane şi speze
    21.1. Pentru serviciile de compensare oferite, Banca Naţionala a României percepe comisioane şi speze.
    21.2. Cuantumurile comisioanelor şi spezelor se stabilesc prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.
    21.3. Comisioanele şi spezele sînt folosite de Banca Naţionala a României pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării activităţii de compensare.
    ART. 22
    Operaţiuni cu bugetul de stat
    Operaţiunile cu bugetul de stat nu fac obiectul compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hirtie.
    ART. 23
    Prezentul regulament intra în vigoare începînd cu data de 31 martie 1995.
                   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
                          Mugur Isărescu

    ANEXA 1

        CIRCUITELE, TERMENELE ŞI INTERVALELE OBLIGATORII ALE PLĂŢILOR
     INTERBANCARE FĂRĂ NUMERAR PE SUPORT HÂRTIE COMPENSATE MULTILATERAL

          CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 1

                        ----------------------------
                       | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI |
                        ----------------------------
                          | DIRECŢIA DE PLATI SI |
                          | DECONTĂRI BANCARE |
                           -----------------------
                                       ^
                                       |
                                       | C
                                       |
                                --------------
                               | BNR |
                                --------------
                -------- 3 | SUCURSALA | 3 -------
          ---->| BANCA | ------> | | -------> | BANCA | ----
          | -- | A | C ----------- C | B | |
          | | ------- ------- |
       1 | | 2 | 4
     C-1 | | C-1 | C
          | v v
       ----------- ------------
      | CLIENT | | CLIENT |
      | PLĂTITOR | |BENEFICIAR |
       ----------- -------------


        CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 1

    Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite
    Operaţiunile din circuitul nr. 1 al ordinului de plată se efectuează cu respectarea strictă a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ....", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele două unităţi bancare)
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitor
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. a) Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară destinatară (primitoare) primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv şi completează pe versoul acestora la rubrica c data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizată
    Termen obligatoriu: (c);
    4. Unitatea bancară destinatară creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă ordinului de plată acceptat
    Termen obligatoriu: (c).

          CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 2

                        ----------------------------
                       | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
                        ----------------------------
                          | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI |
                          | DECONTĂRI BANCARE |
                           -----------------------
                                       ^
                                       |
                                       | C
                                       |
                                --------------
                               | BNR |
                                --------------
                -------- 3 | SUCURSALA | 3 -------
          ---->| BANCA | ------> | | -------> | BANCA | ----
          | -- | A | C ----------- C | B | | 4
          | | ------- ------- | C
       1 | | 2 | sau
     C-1 | | C-1 | C+1
          | v v
       ----------- ------------
      | CLIENT | | CLIENT |
      | PLĂTITOR | |BENEFICIAR |
      ----------- -------------


          CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 2

    Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2 al ordinului de plată se efectuează cu respectarea strictă a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul plăţilor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ....", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele două unităţi bancare)
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitor
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. a) Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară destinatară (primitoare) primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv şi completează pe versoul acestora la rubrica (c) data compensării, aplicînd ştampila şi semnătura autorizată
    Termen obligatoriu: (c);
    4. Unitatea bancară destinatară creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă ordinului de plată acceptat
    Termen obligatoriu: (c) sau (c+1).

          CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 3

                                ----------------------------
                               | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
                                ----------------------------
                                  | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI |
                                  | DECONTĂRI BANCARE |
                                   -----------------------
                                              ^
                                              |
                                              | C
                                              |
-------------------------- -----------------|---------------------------------
    JUDEŢUL 1 | | -|------------- JUDEŢUL 2
               -------- | | ------- 4 | BNR | 4 -------
    --------> | BANCA | | | | BANCA |--> |---------------|--> | BANCA |--
    | ------ | A | | | | A | C | SUCURSALA | C | B | |
    | | -------- | | ------- --------------- ------- | 5
  1 | | 2 | |3| ^ | C
 C-2| |C-2 | | | | |sau
    | | --------------- |C+1
    | | [C-2, C-1] |
    | v | | v
 ------------ | | ----------
 | CLIENT | | | | CLIENT |
 | PLĂTITOR | | | |BENEFICIAR|
  ---------- | | ----------
-------------------------- --------------------------------------------------


          CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 3

    Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 3 al ordinului de plată se efectuează cu respectarea strictă a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judeţului de destinaţie
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitor
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancară, unităţii bancare prezentatoare (din judeţul de destinaţie)
    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
    4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce ordinele de plată în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară destinatară (primitoare) primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie şi completează pe versoul acestora la rubrica c data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizată
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancară destinatară creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă ordinului de plată acceptat
    Termen obligatoriu: (c) sau (c+1).

          CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 4

          ----------------------------
         | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
          ----------------------------
            | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI |
            | DECONTĂRI BANCARE |
              ----------------------
                            ^
                            |
                            | C
                            |
----------------------------|------------------------ -----------------------
  JUDEŢUL 1 --|-------- | | JUDEŢUL 2
             ------- 3 | BNR | 3 ------- | | -------
     ------>| BANCA|---->| SUCURSALA | --->| BANCA | | | | BANCA | ----
    | -----| A | C ----------- C | A | | | | A | | 5
  1 | | 2 ------ ------- | | ------- | C+1
 C-1| | C-1 | |4| ^ | sau
    | | | | | | | C+2
    | | --------------- |
    | | [C, C+1] |
    | v | | v
  ---------- | | ------------
 | CLIENT | | | | CLIENT |
 | PLĂTITOR | | | | BENEFICIAR |
  ---------- | | ------------
----------------------------------------------------- -----------------------


        CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 4

    Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie, iar societatea bancară destinatară dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 4 al ordinului de plată se efectuează cu respectarea strictă a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ....", cu numele judeţului de iniţiere
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitor
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. a) Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) introduce ordinele de plată în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere şi completează pe versoul acestora la rubrica c data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    4. Unitatea bancară primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancară, unităţii bancare destinatare
    Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
    5. Unitatea bancară destinatară creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă ordinului de plată acceptat
    Termen obligatoriu: (c+1) sau (c+2).

            CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 5

                            ----------------------------
                           | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
               -------------|--------------------------|----------
------------ | | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI | | -----------
 JUDEŢUL 1 | | ------- | DECONTĂRI BANCARE | ----- | | JUDEŢUL 2
 [C-2, C-1] | | | BANCA | 4 | SERVICIUL DE COMPENSARE | 4 |BANCA|| |
      --------> | A |-->| MULTILATERALĂ A PLĂŢILOR |-->| B ||------
      | 3 | | ------- C | FĂRĂ NUMERAR PE SUPORT | C ----- | | |
      | | | | HÂRTIE | | | 5 |
      | | | -------------------------- [C, C+1] |
      | | | BUCUREŞTI | | |
      | | --------------------------------------------------- | |
      | ---------------------------- ------------------------- v
   ----- C-3 2 | | 6 ------
  |BANCA| --------> -------------- | | ------------ <------- |BANCA|
  | A | <------- | CLIENT | | | | CLIENT | C+1 | B |
   ----- 1 C-3 | PLĂTITOR | | | | BENEFICIAR | -----
                    -------------- | | ------------
---------------------------------------- -----------------------------------


               CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEŢEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 5

    Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie şi societatea bancară destinatară nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 5 al ordinului de plata se efectuează, cu respectarea strictă a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ....", prin înscrierea cuvintelor "Centrala B.N.R.".
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitor
    Termen obligatoriu: (c-3);
    3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinul de plată, prin reţeaua intrabancară, societăţii bancare prezentatoare (centrala), în cazul în care aceasta îşi are sediul în Bucureşti*)
    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
    4. a) Societatea bancară prezentatoare introduce ordinele de plată în compensare la centrala Băncii Naţionale a României
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Societatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica c data compensării, aplicînd ştampila şi semnătura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Societatea bancară primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancară, unităţii bancare destinatare
    Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
    6. Unitatea bancară destinatară creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă ordinului de plată acceptat
    Termen obligatoriu: (c+1).
------------
    *) În cazul, cu totul excepţional, în care sediul centralei societăţii bancare nu se afla în Bucureşti, ordinele de plată aflate în situaţia din circuitul nr. 5 (OP. 5) vor fi decontate, fără a fi compensate, prin sistemul OIS al Băncii Naţionale a Romanie.

         CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL CECULUI - C.1

                        ----------------------------
                       | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
                        ----------------------------
                          | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI |
                          | DECONTĂRI BANCARE |
                           -----------------------
                                       ^
                                       |
                                       | C
                                       |
                                --------------
                               | BNR |
                                --------------
                -------- 4 | SUCURSALA | 4 -------
          ---->| BANCA | ------> | | -------> | BANCA | ----
          | -- | A | C ----------- C | B | |
          | | ------- ------- |
       1 | | 5 | ^ | 3
     C-1 | | C | 2 | | C-1
          | v ----------------------------------------- v
       ----------- C-1 ------------
      | CLIENT | | CLIENT |
      |BENEFICIAR| | PLĂTITOR |
      ----------- -------------


               CIRCUITUL Nr. 1 (LOCAL) AL CECULUI - C. 1

    Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 1 al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la ....", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele doua unităţi bancare)
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) prezintă cecurile unităţii bancare destinatare (primitoare), fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    * Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.00 - 11.30, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. Unitatea bancară destinatară debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară destinatară (primitoare) acceptă sau refuză, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare)
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat de către unitatea bancară destinatara
    Termen obligatoriu: (c).

          CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 2

                        ----------------------------
                       | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
                        ----------------------------
                          | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI |
                          | DECONTĂRI BANCARE |
                           -----------------------
                                       ^
                                       |
                                       | C
                                       |
                                --------------
                               | BNR |
                                --------------
                -------- 4 | SUCURSALA | 4 -------
          ---->| BANCA | ------> | | -------> | BANCA | ----
          | -- | A | C ----------- C | B | |
          | | 5 ------- ------- |
       1 | | C | ^ | 3
     C-2 | | sau | 2 | | C-1
          | v C+1 ----------------------------------------- v
       ----------- C-1 ------------
      | CLIENT | | CLIENT |
      |BENEFICIAR| | PLĂTITOR |
      ----------- -------------


               CIRCUITUL Nr. 2 (INTRAJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 2

    Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2 al cecului se efectuează cu respectarea strictă a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la....", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele doua unităţi bancare)
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) prezintă cecurile unităţii bancare destinatare (primitoare), fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    * Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.00 - 11.30, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. Unitatea bancară destinatară, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară destinatară (primitoare) acceptă sau refuză prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare)
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat de către unitatea bancară destinatara
    Termen obligatoriu: (c) sau (c+1).

          CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 3

                                ----------------------------
                               | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
                                ----------------------------
                                  | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI |
                                  | DECONTĂRI BANCARE |
                                   -----------------------
                                              ^
                                              |
                                              | C
                                              |
-------------------------- --------------------------------------------------
    JUDEŢUL 1 [C, C+1] --------------- JUDEŢUL 2
               -------- |6| ------- 5 | BNR | 5 -------
    --------> | BANCA |<-----| BANCA |--> |---------------|--> | BANCA |--
    | ------ | A | | | | A | C | SUCURSALA | C | B | |
    | | -------- | | ------- --------------- ------- | 4
  1 | | 7 | |2| ^ | ^ |
 C-3| |C+1 | | | | | 3 | |
    | | --------------- ------------------------------- |C-1
    | | [C-3, C-2] C-1 |
    | v | | v
 ------------ | | ----------
 | CLIENT | | | | CLIENT |
 |BENEFICIAR| | | | PLĂTITOR |
  ---------- | | ----------
-------------------------- --------------------------------------------------


               CIRCUITUL Nr. 3 (INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 3

    Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 3 al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de destinaţie
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoare (din judeţul de destinaţie)
    Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];
    3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare destinatare (primitoare) fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie
    * Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.00 - 11.30, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară destinatara (primitoare) accepta sau refuza la compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    6. Unitatea bancară prezentatoare (din judeţul de destinaţie) transmite unităţii bancare iniţiatoare (din judeţul de iniţiere) date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară destinatara
    Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
    7. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat de către unitatea bancară destinatara
    Termen obligatoriu: (c+1).

               CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 4

          ----------------------------
         | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
          ----------------------------
            | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI |
            | DECONTĂRI BANCARE |
             ----------------------
                      ^
                      |
                      | C
                      |
----------------------------------------------------- -----------------------
  JUDEŢUL 1 ----------- | | JUDEŢUL 2
             ------- 6 | BNR | 6 ------- |5| -------
       ---->| BANCA|---->| SUCURSALA | --->| BANCA |-----> | BANCA | ----
    | -----| A | C ----------- C | B |[C-1,C] | B | | 4
  1 | | 7 ------ ------- | | ------- | C-1
 C-4| | C+1 | ^ | |3| ^ |
    | | | 2 | | | | | |
    | | ---------------------------- ----------------- |
    | | C-3 [C-3, C-2] |
    | v | | v
  ---------- | | ------------
 | CLIENT | | | | CLIENT |
 |BENEFICIAR| | | | PLĂTITOR |
  ---------- | | ------------
----------------------------------------------------- -----------------------


               CIRCUITUL Nr. 4 (INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 4

    Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie, iar societatea bancară destinatara dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 4 al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-4);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de iniţiere
    Termen obligatoriu: (c-4);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) prezintă cecurile unităţii bancare primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    * Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.00 - 11.30 la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv
    Termen obligatoriu: (c-3);
    3. Unitatea bancară primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare (din judeţul de destinaţie)
    Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];
    4. Unitatea bancară destinatară, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5. Unitatea bancară destinatară transmite unităţii bancare primitoare (din judeţul de iniţiere) date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensare
    Interval obligatoriu: [(c-1), (c)];
    6. a) Unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare) introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancară primitoare accepta la compensare (conform datelor primite anterior de la unitatea bancară destinatara) cecurile prezentate anterior de unitatea bancară iniţiatoare (prezentatoare)
    Termen obligatoriu: (c);
    7. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat de către unitatea bancară destinatară
    Termen obligatoriu: (c+1).

               CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 5

                             ----------------------------
                           | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
               ---------------------------------------------------
------------ | | DIRECŢIA DE PLĂŢI ŞI | | ---------
 JUDEŢUL 1 | | ------- | DECONTĂRI BANCARE | ----- | | JUDEŢUL 2
 [C-5, C-4] | | | BANCA | 7 | SERVICIUL DE COMPENSARE | 7 |BANCA|[C-3, C-2]
      --------> | A |-->| MULTILATERALA A PLĂŢILOR |-->| B ||------
      | ------- ------- C | FĂRĂ NUMERAR PE SUPORT | C ----- <----- |
      | | 8 | | | | HÂRTIE | ^ | | 6 || 4
      | |[C, C+1] | -------------------------- | [C-1, C]||
    2 | | | | | 3 | | | ||
      | | | | ----------------------------------------- | | ||
      | | | | C-3 | | ||
      | | | | BUCUREŞTI | | ||
      | | | --------------------------------------------------- | ||
      | v --------------------------- ------------------------ |v
   ----- C+1 9 | | 5 ------
  |BANCA| --------> -------------- | | ------------ <------- |BANCA|
  | A | <------- | CLIENT | | | | CLIENT | C-1 | B |
   ----- 1 C-6 | BENEFICIAR | | | | PLĂTITOR | -----
                    -------------- | | ------------
---------------------------------------- -----------------------------------


               CIRCUITUL Nr. 5 (INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - C. 5

    Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie şi societatea bancară destinatara nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere
    Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 5 al cecului (C. 5) se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-6);
    b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul la rubrica "Compensabil la ....", prin înscrierea cuvintelor "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-6);
    2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecurile prin reţeaua intrabancara centralei societăţii bancare prezentatoare, în cazul în care aceasta îşi are sediul în Bucureşti*)
    Interval obligatoriu: [(c-5), (c-4)];
    3. Centrala societăţii bancare prezentatoare prezintă cecurile centralei societăţii bancare primitoare fără a le introduce în compensare la centrala Băncii Naţionale a României
    * Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.00 - 11.30 la centrala Băncii Naţionale a României
    Termen obligatoriu: (c-3);
    4. Centrala societăţii bancare primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare (din judeţul de destinaţie)
    Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];
    *) In cazul, cu totul excepţional, în care sediul centralei societăţii bancare nu se afla în Bucureşti şi aceasta nu are nici o unitate bancară în Bucureşti, cecurile aflate în situaţia din circuitul nr. 5 (C. 5) vor fi decontate prin sistemul OIS al Băncii Naţionale a României.
    5. Unitatea bancară destinatară, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    6. Unitatea bancară destinatară transmite centralei societăţii bancare primitoare, în cazul în care aceasta îşi are sediul în Bucureşti, date privind cecurile acceptate la compensare
    Interval obligatoriu: [(c-1), (c)];
    7. a) Centrala societăţii bancare prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la centrala Băncii Naţionale a României
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Centrala societăţii bancare primitoare accepta la compensare (conform datelor primite anterior de la unitatea bancară destinatara) cecurile prezentate anterior de centrala societăţii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    8. Centrala societăţii bancare prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară destinatara
    Interval obligatoriu: [(c), (c+1)];
    9. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat de către unitatea bancară destinatara
    Termen obligatoriu: (c+1).

    ANEXA 2

          ORARUL ŞEDINŢEI DE COMPENSARE
    Şedinţa de compensare se desfăşoară în două părţi, după următorul orar:
    a) PARTEA I - se desfăşoară între orele
                       9.00 - 10.00
    b) PARTEA A II-A - se desfăşoară între orele
                      10.00 - 11.00

    ANEXA 3
    Plic-faţă

    ---------------------------------------------------------------
    | ------------------------------------------------------ |
    | | DENUMIREA UNITĂŢII BANCARE PREZENTATOARE | |
    | |----------------------------------------------------| |
    | | | |
    | ------------------------------------------------------ |
    | |
    | ------------------------------------------------------ |
    | | DENUMIREA UNITĂŢII BANCARE PRIMITOARE | |
    | |----------------------------------------------------| |
    | | | |
    | ---------------------------------------------------- |
    | |
    | Compensabil la ........ Data compensării (C) ...... |
     ---------------------------------------------------------------
     Plic-verso
    ----------------------------------------------------------------
    | |
    | |
    | |
    | |
    | |
    | |
    | L.S. |
    | |
    | |
    | Sigiliu prin ştampilare |
    | |
    | |
     ---------------------------------------------------------------
               Mărimea plicului este de format A4


    ANEXA 4 a)

                 DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE
 ------------------------------------------------------------------------------
 | DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE |
 | Compensabil la : ..... Nr.... Data compensării (C):|_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Incasam de la: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca primitoare (destinatara) | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. l L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca primitoare (destinatară | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4 a)

               DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE PLATĂ
 ------------------------------------------------------------------------------
 | DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE PLATĂ |
 | Compensabil la: ..... Nr.... Data compensării (C):|_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Plătim către: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca primitoare (destinatară) | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca primitoare (destinatară | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4 b)

         MODUL DE COMPLETARE A DISPOZIŢIEI CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE/PLATĂ

    Dispoziţia centralizatoare de încasare/plata se completează astfel:
    - Nr.: numărul de ordine al dispoziţiei centralizatoare de încasare/plata;
    - Compensabil la: B.N.R. - (locul unde se desfăşoară compensarea);
    - Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii bancare care introduce pachetul de instrumente compensabile în compensare;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare);
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente compensabile;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare);
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile componente ale pachetului;
    - pentru dispoziţia centralizatoare de plata: ordine de plata
    - pentru dispoziţia centralizatoare de încasare: cecuri;
    - Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile de acelaşi fel (de credit sau de debit) componente ale pachetului;
    - Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile de acelaşi fel;
    - Certificat: - aceasta rubrica se completează, prin aplicarea semnăturii autorizate şi a ştampilei unităţii bancare primitoare (destinatare), astfel:
    > pentru dispoziţia centralizatoare de încasare, pe exemplarul nr. 4 - vernil:
    - în partea stinga a rubricii, la prezentarea cecurilor pentru verificare;
    - în partea dreapta a rubricii, la introducerea în compensare a formularisticii aferente cecurilor prezentate anterior pentru verificare.
    > pentru dispoziţia centralizatoare de plata, pe exemplarul nr. 3 - vernil.

    ANEXA 5 a)

          BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE
  -----------------------------------------------------------------------------
 | BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE |
 | Compensabil la: __________________________________________ |
 | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | ------------------------------------------------------------------------ |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) | |
 | | __________________________________________________________________ | |
 | | |__________________________________________________________________| | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | Încasăm de la: |
 | _______________________________________________________________________ |
 | | Banca primitoare (destinatară) | |
 | | __________________________________________________________________ | |
 | | |_________________________________________________________________| | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | pentru |
 | ------------------------------------------------------------------------ |
 | | Numărul dispoziţiei | Număr | Suma | |
 | | centralizatoare de încasare | bucăţi | --------------------------| |
 | | | | în cifre | în litere | |
 | |----------------------------------|---------|-------------|-------------| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | | TOTAL | | | | |
 | |------------------------------------------------------------------------| |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------ ----------------------- |
 | Banca prezentatoare (iniţiatoare) Banca primitoare (destinatară) |
 |____________________________________________________________________________|


    ANEXA 5 a)

            BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE PLATĂ
  -----------------------------------------------------------------------------
 | BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE PLATĂ |
 | Compensabil la: __________________________________________ |
 | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | ------------------------------------------------------------------------ |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) | |
 | | __________________________________________________________________ | |
 | | |__________________________________________________________________| | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | Plătim către: |
 | _______________________________________________________________________ |
 | | Banca primitoare (destinatară) | |
 | | __________________________________________________________________ | |
 | | |_________________________________________________________________| | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | |______________________________________________________________________| |
 | pentru |
 | ------------------------------------------------------------------------ |
 | | Numărul dispoziţiei | Număr | Suma | |
 | | centralizatoare de plata | bucăţi | --------------------------| |
 | | | | în cifre | în litere | |
 | |----------------------------------|---------|-------------|-------------| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | |__________________________________|_________|_____________|_____________| |
 | | TOTAL | | | | |
 | |------------------------------------------------------------------------| |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------ ----------------------- |
 | Banca prezentatoare (iniţiatoare) Banca primitoare (destinatară) |
 |____________________________________________________________________________|


    ANEXA 5 b)

          MODUL DE COMPLETARE A BORDEROURILOR DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE
                                ÎNCASARE/PLATĂ

    Borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plată se completează astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - (locul unde se desfăşoară compensarea);
    - Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de instrumente de plată compensabile;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare);
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente de plată compensabile;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare);
    - Numărul dispoziţiei centralizatoare de încasare/plată: fiecare rând se completează cu numărul unei singure dispoziţii centralizatoare de încasare/plată înscrise pe respectivul borderou;
    - Număr bucăţi: se completează cu numărul total al instrumentelor de plată înscris pe respectiva dispoziţie centralizatoare de încasare/plată;
    - Suma: se completează, în cifre şi în litere, cu suma înscrisă pe respectiva dispoziţie centralizatoare de încasare/plata;
    - Total: totalurile coloanelor "Număr bucăţi" şi "Suma";
    - Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare), aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului)*).
    *) Borderoul dispoziţiilor centralizatoare este completat cu datele dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plata adresate aceleiaşi unităţi bancare destinatare (primitoare).

    ANEXA 6 a)

                  REFUZ LA PLATĂ
 ------------------------------------------------------------------------------
 | REFUZ LA PLATĂ |
 | Compensabil la: ..... Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului | |
 | | ___________________________________________________________________ | |
 | | |_________________________________________________________________| | |
 | | | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Refuzăm plata către: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca primitoare (destinatară) a refuzului | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca primitoare (destinatară | |
 | | a refuzului | | a refuzului | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6 a)

                REFUZ LA ÎNCASARE
 ------------------------------------------------------------------------------
 | REFUZ LA ÎNCASARE |
 | Compensabil la: ..... Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Refuzam la încasare de la: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca primitoare (destinatară) a refuzului | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca primitoare (destinatară)| |
 | | a refuzului | | a refuzului | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6 b)

              MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATĂ/ÎNCASARE

    Refuzul la plată/încasare se completează astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ..... (locul unde se desfăşoară compensarea) ..........;
    - Data compensării refuzului: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului;
    - Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de instrumente de plată compensabile refuzate;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului;
    - Banca primitoare (destinatara) a refuzului: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile refuzate;
    > pentru refuzul la plata: cecuri;
    > pentru refuzul la încasare: ordine de plata;
    - Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile de acelaşi fel (de credit sau de debit) refuzate, componente ale pachetului;
    - Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile refuzate, de acelaşi fel;
    - Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare), aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil ( al refuzului).

    ANEXA 7

                      JUSTIFICARE REFUZ
 -----------------------------------------------------------------------------
 | JUSTIFICARE REFUZ |
 | ______________________________________________________ Data compensării|
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului | refuzului |
 | | |_________________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_||
 | | ____________________________________________________| |
 | Refuzăm la plată/încasare |
 | CECUL/ORDINUL DE PLATĂ Nr. ......... , către |
 | ____________________________________________________________________ |
 | | Banca primitoare (destinatară) a refuzului | |
 | | |_________________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | |__________________________________________________________________| |
 | din următorul motiv: |
 | ___________________________________________________________________ |
 | | ______________________________________________________________ | |
 | |__________________________________________________________________| |
 | VERIFICAT ÎNTOCMIT |
 | ----------------- L.S. ---------------- |
 | (semnătura) (semnătura) |
 |____________________________________________________________________________|


    ANEXA 8 a)

            FORMULAR DE COMPENSARE
 -----------------------------------------------------------------------------
 | Locul | | Compensat de |________________| |
 | compensării |__________________| Data compensării |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | FORMULAR DE COMPENSARE |
 | AL |
 | ____________________________________________ |
 | |__________________________________________| |
 | (denumirea unităţii bancare) |
 | __________________________________________________________________________ |
 || Sume de încasat |Sume de încasat |Unităţi| Sume de plătit| Sume de plătit||
 || refuzate | |bancare| | refuzate ||
 || | | -cod | | ||
 ||--------------- -|----------------| |---------------|---------------||
 ||**|Buc| Valoare |* |Buc| Valoare | | *| Buc|Valoare|**|Buc|Valoare ||
 ||------|----------|--|---|---------|-------|--|----|-------|--|---|--------||
 ||1 | | | 1| | | |1 | | | 1| | ||
 ||--|---|----------|--|---|---------|-------|--|----|-------|--|---|--------||
 ||2 | | | 2| | | |2 | | | 2| | ||
 ||--|---|----------|--|---|---------|-------|--|----|-------|--|---|--------||
 ||3 | | | 3| | | |3 | | | 3| | ||
 ||--|---|----------|--|---|---------|-------|--|----|-------|--|---|--------||
 ||4 | | | 4| | | |4 | | | 4| | ||
 ||--|---|----------|--|---|---------|-------|--|----|-------|--|---|--------||
 || | | | 5| | | |5 | | | | | ||
 ||--------------------|--------------------------------------------|--------||
 || | | ||
 ||--------------------|--------------------------------------------|--------||
 || TOTAL SUME DE | TOTAL SUME DE | | TOTAL SUME DE | TOTAL SUME DE ||
 ||ÎNCASAT REFUZATE | ÎNCASAT | | PLĂTIT |PLĂTIT REFUZATE||
 ||-----------------|----------------| |---------------|---------------||
 || |Buc| Valoare | |Buc| Valoare | | |Buc|Valoare | |Buc|Valoare ||
 ||--|---|----------|--|---|---------| |--|---|--------|--|---|--------||
 ||__|___|__________|__|___|_________| |__|___|________|__|___|________||
 || TOTAL CREDIT | | | | TOTAL DEBIT ||
 ||-----------------|----------------|-------|---------------|---------------||
 || | CREDITOR |SOLD DE| DEBITOR | ||
 || | |COMPEN-| | ||
 || | | SARE | | ||
 ||_________________|________________|_______|_______________|_______________||
 | Din compensarea interbancara a rezultat un sold ||
 | debitor/creditor de: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ||
 | (în cifre) |
 | |_____________________________________________________| |
 | (în litere) |
 | CERTIFICAT |
 | -------------- L.S. ------------------- |
 | Serviciul de plati Unitatea bancară |
 | şi decontări |
 |____________________________________________________________________________|


    Sume de încasat/plătit
    * rindul 1 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderoul dispoziţiilor centralizatoare proprii
    rindul 2 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din borderoul dispoziţiilor centralizatoare primite
    rindul 3 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din fişele rectificative de refuz proprii
    rindul 4 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din fişele rectificative de refuz primite
    rindul 5 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din fişele rectificative de plata proprii
    rindul 5' - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din fişele rectificative de plata primite
    Sume de încasat/plătit refuzate
    ** rindul 1 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din refuzurile la plata/încasare proprii
    rindul 2 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din refuzurile la plata/încasare primite
    rindul 3 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu poziţiile din refuzurile la termen proprii
    rindul 4 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu poziţiile din refuzurile la termen primite.

    ANEXA 8 b)

          MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSARE
    Formularul de compensare se completează astfel:
    - Locul compensării: B.N.R. - (locul unde se desfăşoară compensarea);
    - Compensat de: numele şi prenumele inspectorului de compensare;
    - Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
    - Unităţii bancare: denumirea unităţilor bancare care participa la compensare;

    - SUME DE ÎNCASAT: se completează astfel:

    1. Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV)
    Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    [Dispoziţiile centralizatoare de încasare incluse pe aceste borderouri sînt cele corespunzătoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unităţilor bancare primitoare (destinatare)].
    2. Conform art. 14 [Partea I, Etapa 4, lit. g)]
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];

    ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI
    3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    Înaintea şedinţei de compensare *), cu sumele din fişele rectificative de refuz la plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale refuzurilor iniţiale [rd. 3];
    4. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din fişele rectificative de refuz la încasare primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];
    5. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    Înaintea şedinţei de compensare **), cu sumele înscrise în fişele rectificative de plata, în dreptul rubricilor unităţilor bancare către care instrumentul de plata de credit a fost greşit dirijat anterior [rd. 5].

    - SUME DE PLĂTIT: se completează astfel:

    1. Conform art. 13 ( Grupa de operaţiuni IV)
    Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz de plata sau a unui instrument de plata compensabil aflat într-un pachet de refuz la plata.
    **) - din una dintre zilele de compensare ulterioare constatării dirijării gresite a unui ordin de plata.
    2. Conform art. 14 [Partea I, Etapa 4, lit. g)]
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];
    [Dispoziţiile centralizatoare de încasare incluse pe aceste borderouri sînt cele corespunzătoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unităţilor bancare primitoare (destinatare)].

    ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI

    3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    Înaintea şedinţei de compensare *), sumele înscrise pe fişele rectificative de refuz la încasare, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare emitente ale refuzurilor la încasare iniţiale [rd. 3];
    *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la încasare sau a unui instrument de plata de credit aflat într-un pachet de refuz la încasare.
    4. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din fişele rectificative de refuz la plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];
    5. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele înscrise în fişele rectificative de plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 5];

    - SUME DE ÎNCASAT REFUZATE: se completează astfel:

    1. Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV)
    Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile la încasare în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    Aceste refuzuri sînt aferente ordinelor de plata compensate într-una din zilele anterioare
    - (c-1) sau (c-2).
    2. Conform art. 14 [Partea a II-a, Etapa 2, lit. d)]
    In timpul şedinţei de compensare, sumele din refuzurile la plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];

    ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI

    3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];
    4. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de plata la termen primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];

    - SUME DE PLĂTIT REFUZATE: se completează astfel:

    1. Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV)
    Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile la plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la încasare sau a unui instrument de plata de credit aflat într-un pachet de refuz la încasare
    Aceste refuzuri sînt aferente cecurilor care au fost prezentate spre verificare anterior şi sînt compensate în aceasta şedinţa de compensare - (c).
    2. Conform art. 14 [Partea a II-a, Etapa 2, lit. d)]
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile la încasare primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];

    ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI

    3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de plata la termen, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];
    4. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11 a)
    In timpul şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];
    - Total sume de încasat: în Partea I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de încasat";
    - Total sume de plătit: în Partea I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de plătit";
    - Total sume de încasat refuzate: în Partea a II-a a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de încasat refuzate";
    - Total sume de plătit refuzate: în Partea a II-a a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de plătit refuzate";
    - Total credit = total sume de încasat minus total sume de încasat refuzate;
    - Total debit = total sume de plătit minus total sume de plătit refuzate;
    - Soldul de compensare poate fi:
    * sold creditor, în situaţia în care: TOTAL CREDIT > TOTAL DEBIT
    * sold debitor, în situaţia în care: TOTAL DEBIT > TOTAL CREDIT
    Agentul de compensare completează soldul debitor sau creditor, în cifre şi litere, după ce inspectorul de compensare a anunţat valabilitatea rezultatelor compensării.
    Cele doua exemplare ale formularului de compensare sînt semnate de către agentul de compensare şi certificate de către inspectorul de compensare, prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei.

    ANEXA 9 a)

                 FORMULAR DE COMPENSARE CENTRALIZATOR
-------------------------------------------------------------------------------
                          FORMULAR DE COMPENSARE
                               CENTRALIZATOR
  Locul | | Compensat de |_______________|
  compensării |__________| Data compensării |_|_|_|_|_|_|_|_|
  ----------------------------------------------------------------------------
  | UNITĂŢI | Şedinţa de compensare |
  | BANCARE |----------------------------------------------------------------|
  | COD | Partea I | Partea II-a |
  | |-----------------------|----------------------------------------|
  | | Total | Total | Total | Total | Sold de |
  | | | |sume de | sume de | compensare |
  | | sume de | sume de |încasat | plătit |----------------|
  | | încasat | plătit |refuzate | refuzate |DEBITOR|CREDITOR|
  | |----------------------------------------------------------------|
  | |Buc|Valoare|Buc|Valoare|Buc|Valoare|Buc|Valoare|Valoare|Valoare |
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL SOLDURI |
  | | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |----------------|
  | | SUME DE | SUME DE | SUME DE | SUME DE | DEBI- | CREDI- |
  | | ÎNCASAT | PLĂTIT | ÎNCASAT | PLĂTIT | TOARE | TOARE |
  | | | | REFUZATE | REFUZATE | | |
  | |-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
  | |Buc|Valoare|Buc|Valoare|Buc|Valoare|Buc|Valoare|Valoare|Valoare |
  |---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|--------|
  |_________|___|_______|___|_______|___|_______|___|_______|_______|________|
                                            _______________________L.S.
                                            Serviciul de plati si
                                                    decontări
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 9 b)

          MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSARE CENTRALIZATOR

    Formularul de compensare centralizator se completează astfel:
    - Locul compensării: B.N.R. - (locul unde se desfăşoară compensarea);
    - Compensat de: numele şi prenumele inspectorului de compensare;
    - Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;
    - Unităţi bancare: denumirile unităţilor bancare care participa la compensare;
    - Cod: codurile unităţilor bancare care participa la compensare;
    - Total sume de încasat şi Total sume de plătit: se completează la finalul Partii I a şedinţei de compensare cu totalurile rubricilor "Sume de încasat", respectiv "Sume de plătit" preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare care participa la compensare;
    - Total general sume de încasat şi Total general sume de plătit: în finalul Partii I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloanele "Total sume de încasat", respectiv "Total sume de plătit";

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ La încheierea Părţii I a şedinţei de compensare, "Total general sume │
    │ de plătit" şi "Total general sume de încasat" trebuie să fie identice │
    │ în formularul de compensare centralizator. │
    │ Aceasta reprezintă prima verificare a compensării. │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    - Total sume de încasat refuzate şi Total sume de plătit refuzate: se completează în Partea a II-a a şedinţei de compensare cu totalul rubricilor "Sume de încasat refuzate", respectiv "Sume de plătit refuzate" preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare care participa la compensare;
    - Total general sume de încasat refuzate şi Total general sume de plătit refuzate: la finalul şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloanele "Total sume de încasat refuzate", respectiv "Total sume de plătit refuzate";
    - Sold de compensare debitor: se completează în Partea a II-a a şedinţei de compensare cu soldurile debitoare preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare aflate în poziţie debitoare;
    - Sold de compensare creditor: se completează în Partea a II-a a şedinţei de compensare cu soldurile creditoare preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare aflate în poziţie creditoare;
    - Total solduri debitoare: se totalizează sumele înscrise în coloana "Sold de compensare debitor";
    - Total solduri creditoare: se totalizează sumele înscrise în coloana "Sold de compensare creditor";

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ Pentru ca şedinţa de compensare să se poată finaliza, este obligatoriu │
     │ ca, pe formularul de compensare centralizator, Totalul general al │
     │ sumelor de încasat refuzate să fie identic cu Totalul general al │
     │ sumelor de plătit refuzate şi Totalul soldurilor debitoare să fie │
     │ identic cu totalul soldurilor creditoare. │
     │ Aceasta reprezintă a doua verificare a compensării. │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    După stabilirea celor doua egalităţi, inspectorul de compensare anunţa închiderea şedinţei de compensare, semnează şi stampileaza formularul de compensare centralizator.

    ANEXA 10

    ELEMENTE OBLIGATORII ALE PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A ÎNCĂLCĂRII
    PREVEDERILOR REGULAMENTULUI PRIVIND COMPENSAREA PLĂŢILOR INTERBANCARE
                  FĂRĂ NUMERAR PE SUPORT HÂRTIE

    1. Data şi locul compensării;
    2. Numele şi prenumele inspectorului de compensare;
    3. Denumirea unităţii bancare penalizate;
    4. Numele şi prenumele agentului de compensare;
    5. Date detaliate cu privire la încălcarea prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hirtie;
    6. Penalizarea aplicată conform art. 20 alin. 1 din Regulamentul privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hirtie;
    7. Semnătura inspectorului de compensare şi ştampila sucursalei Băncii Naţionale a României;
    8. Semnătura agentului de compensare respectiv, de luare la cunoştinţa a datelor cuprinse în procesul-verbal constatator;
    9. Data până la care se poate depune contestaţia la Direcţia plăţi şi decontări bancare a Băncii Naţionale a României.

    ANEXA 11 a)

    PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A ERORILOR ŞI OMISIUNILOR ÎN ACTIVITATEA DE
                               COMPENSARE

    1. Unităţile bancare omit să refuze instrumentele de plată compensabile
    O unitate bancară care constată ulterior închiderii şedinţei de compensare, în care ar fi avut dreptul să refuze instrumentele de plată compensabile [cec: (c); ordin de plată: (c+1) sau (c+2)], că a omis să efectueze această operaţiune, este obligată să restituie respectivele instrumente de plată compensabile unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), într-un timp cât mai scurt, conform art. 18.2, în locul unde s-a făcut schimbul iniţial, respectiv în sala de compensare.
    > Restituirea acestor instrumente se realizează în următorul mod:
    a) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen completează formularul denumit Refuz de plata/încasare la termen, prezentat în anexa nr. 11 b).
    Modul de completare a refuzului la termen este descris în anexa nr. 11 c).
    In cazul refuzului la termen al cecurilor se completează formularul denumit Refuz de plată la termen.
    In cazul refuzului la termen al ordinelor de plata se completează formularul denumit Refuz de încasare la termen.
    b) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen completează formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse în refuzul la termen.
    Completarea formularului de compensare, în această situaţie, este aceeaşi ca în cazul refuzului obişnuit şi este descrisă în anexa nr. 8 b);
    c) Schimbul de documente aferente acestei situaţii se realizează între agenţii de compensare în a II-a parte a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită;
    d) Datele provenite în urma schimbului de documente sînt completate de către agenţii de compensare ai unităţii bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor la termen, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b).
    > Refuzul la termen se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul 1, de culoare albă;
    - exemplarul 2, de culoare roz;
    - exemplarul 3, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al refuzului la termen este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conţine pachetul de instrumente refuzate la termen, unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului la termen, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreună cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
    Plicul în care este inclus un refuz la termen conţine, pe lîngă acest formular, următoarele:
    - instrumentele de plata compensabile refuzate la termen;
    - justificarea refuzului la termen pentru fiecare dintre instrumentele respective.
    Justificarea refuzului la termen se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11 b), într-un singur exemplar.
    2. Unităţile bancare constată că le-a fost dirijat greşit un refuz la plată/încasare sau un instrument de plată compensabil aflat într-un pachet de refuz
    O unitate bancară care constată ulterior închiderii şedinţei de compensare că nu este primitoare (destinatara) de drept a unui refuz la plată, a unui refuz la încasare sau a unui instrument de plată compensabil aflat într-un pachet de refuz, este obligată să restituie, prin compensare, refuzul sau instrumentul respectiv unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a acestuia, într-un timp cît mai scurt, conform art. 18.2, în locul unde s-a făcut schimbul iniţial, respectiv în sala de compensare.
    > Restituirea refuzului sau a instrumentului de plată compensabil refuzat şi greşit dirijat se realizează în următorul mod:
    a) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz completează formularul denumit Fişa rectificativa de refuz la plata/încasare prezentat în anexa nr. 11 d).
    Modul de completare a fisei rectificative de refuz este descris în anexa nr. 11 e).
    În cazul rectificării refuzului la plata al cecurilor se completează formularul denumit fişa rectificativă de refuz la plată.
    În cazul rectificării refuzului la încasare al ordinelor de plată se completează formularul denumit fişa rectificativă de refuz la încasare.
    b) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz completează formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse în fişa rectificativa de refuz.
    Completarea formularului de compensare în aceasta situaţie este descrisă în anexa nr. 8 b).
    c) Schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează, între agenţii de compensare, în prima parte a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul de timp obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită.
    d) Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de către agenţii de compensare ai unităţii bancare primitoare (destinatare) ale fişelor rectificative de refuz, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b).
    > Fişa rectificativă de refuz se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul 1, de culoare alba;
    - exemplarul 2, de culoare roz;
    - exemplarul 3, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al fisei rectificative de refuz este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară care întocmeşte fişa rectificativa de refuz, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conţine pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate, unităţii bancare care le-a dirijat greşit, aceasta fiind unitatea bancară primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis împreună cu formularul de compensare inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
    Plicul în care este inclusă o fişa rectificativă de refuz conţine, pe lângă acest formular, următoarele:
    - instrumente de plata compensabile refuzate şi greşit dirijate;
    si/sau
    - refuzul la plata/încasare;
    - justificările refuzului la plata/încasare pentru fiecare dintre instrumentele respective.
    3. Unităţile bancare constata după închiderea unei şedinţe de compensare ca au dirijat greşit unul sau mai multe instrumente de plata compensabile de credit
    O unitate bancară care constată ulterior închiderii şedinţei de compensare că a dirijat greşit un instrument de plată compensabil de credit (ordin de plată) către o unitate bancară care nu este primitoarea (destinatara) de drept a acestuia este obligată să verifice la unitatea bancară care nu este primitoarea (destinatară) de drept a instrumentului de plată greşit dirijat, dacă aceasta intenţionează să introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen privind respectivul instrument:
    - în cazul în care unitatea bancară, care nu este primitoarea (destinatară) de drept a respectivului instrument, intenţionează să introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen, se opreşte procesul de introducere a acestuia în compensare şi se procedează la fel ca în cazul descris mai jos;
    - în cazul în care unitatea bancară, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului, nu urmează sa introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen privind instrumentul respectiv, se procedează în următorul mod:
    a) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata completează formularul denumit fişa rectificativa de plata, prezentat în anexa nr. 11 f).
    Modul de completare a fisei rectificative de plata este descris în anexa nr. 11 g).
    b) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata completează formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse în fişa rectificativa de plata.
    Completarea formularului de compensare în aceasta situaţie este descrisă în anexa nr. 8 b).
    c) Schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează între agenţii de compensare în prima parte a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită.
    d) Datele provenite în urma schimbului de documente sînt completate de către agenţii de compensare ai unităţii bancare primitoare (destinatare) ale fişelor rectificative de plata, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b).
    e) Instrumentul de plata compensabil greşit dirijat, rectificat prin fişa rectificativa de plata respectiva, urmează a fi recuperat fizic de către unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei, pe cale amiabilă, de la unitatea bancară primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata.
    f) Creditarea contului clientului beneficiar care urma a fi realizată prin instrumentul greşit dirijat anterior poate fi realizată după ce sumele sînt recuperate de către unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) prin compensare în baza fisei rectificative de plata emise, prin întocmirea unor noi instrumente de plata compensabile de credit. Aceste noi instrumente pot fi incluse în pachetele obişnuite de instrumente de plata compensabile şi inminate unităţii bancare care le este primitoarea (destinatara) de drept. Diferenţa între data recuperării sumelor şi data introducerii unor noi instrumente în compensare nu poate fi mai mare de o zi lucrătoare.
    In momentul emiterii unui nou ordin de plata către destinatarul real, ordinul de plata iniţial, care constituie obiectul unei fise rectificative de plata, este anulat de drept.
    > Fişa rectificativa de plata se întocmeşte în trei exemplare avînd acelaşi conţinut, astfel:
    - exemplarul 1, de culoare alba;
    - exemplarul 2, de culoare roz;
    - exemplarul 3, de culoare vernil.
    Destinaţia fiecărui exemplar al fisei rectificative de plata este următoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conţine justificările rectificarilor la plata unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata, constituind document justificativ pentru aceasta;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreună cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.
    Plicul în care este inclusă o fişa rectificativa de plata conţine, pe lîngă acest formular, şi toate justificările de plata componente ale acestei fise.
    Justificarea unei rectificari de plata se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11 f), într-un singur exemplar.
    4. Unităţile bancare constata după închiderea şedinţei de compensare ca li s-au refuzat, din motive nejustificate, instrumente de plata compensabile
    O unitate bancară primitoare (destinatara) a unui refuz care constata ulterior închiderii şedinţei de compensare ca i s-au refuzat nejustificat instrumente de plata compensabile ia legătura cu unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului considerat nejustificat şi ii solicita soluţionarea diferendului pe cale amiabilă.
    In cazul în care unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului este de acord cu faptul ca acesta a fost nejustificat, unitatea bancară primitoare (destinatara) a refuzului reintroduce în compensare instrumentele de plata compensabile nejustificat refuzate.
    In cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă rezolvarea acestuia este de competenta organelor judecătoreşti.

    ANEXA 11 b)

                  REFUZ DE PLATĂ LA TERMEN
 ------------------------------------------------------------------------------
 | REFUZ DE PLATĂ LA TERMEN |
 | Compensabil la: ..... Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | la termen: |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen | |
 | | ___________________________________________________________________ | |
 | | |_________________________________________________________________| | |
 | | | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Refuzăm la termen plată către: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca primitoare (destinatara) a refuzului la termen | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca primitoare (destinatara)| |
 | | a refuzului la termen | | a refuzului la termen | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 11 b)

                REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN
 ------------------------------------------------------------------------------
 | REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN |
 | Compensabil la: ..... Data compensării refuzului |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | la termen: |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Refuzam la termen încasarea de la: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca primitoare (destinatara) a refuzului la termen | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca primitoare (destinatara)| |
 | | a refuzului la termen | | a refuzului la termen | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 11 b)

               JUSTIFICARE REFUZ LA TERMEN
 -----------------------------------------------------------------------------
 | JUSTIFICARE REFUZ LA TERMEN |
 | ______________________________________________________ Data compensării|
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului | refuzului la |
 | | la termen | termen: |
 | | |_________________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_||
 | | ____________________________________________________| |
 | Refuzam la termen plata/încasarea pentru |
 | CECUL/ORDINUL DE PLATA Nr. ......... , către |
 | ____________________________________________________________________ |
 | | Banca primitoare (destinatara) a refuzului la termen | |
 | | |_________________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | |__________________________________________________________________| |
 | din următorul motiv: |
 | ___________________________________________________________________ |
 | | ______________________________________________________________ | |
 | |__________________________________________________________________| |
 | VERIFICAT ÎNTOCMIT |
 | ----------------- L.S. ---------------- |
 | (semnătura) (semnătura) |
 |____________________________________________________________________________|


    ANEXA 11 c)

     MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATA/ÎNCASARE LA TERMEN
    Refuzul la plata/încasare la termen se completează astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ( locul unde se desfăşoară compensarea);
    - Data compensării refuzului la termen: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului la termen;
    - Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate la termen;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen;
    - Banca primitoare (destinatara) a refuzului la termen: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate la termen;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului la termen;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile refuzate la termen:
    > pentru refuzul de plata la termen: cecuri;
    > pentru refuzul de încasare la termen: ordine de plata.
    - Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile de acelaşi fel (de credit sau de debit) refuzate la termen, componente ale pachetului;
    - Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile, de acelaşi fel, refuzate la termen;
    - Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului la termen, aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil (al refuzului la termen).

    ANEXA 11 d)


             FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA PLATĂ
 ------------------------------------------------------------------------------
 | FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA PLATĂ |
 | Compensabil la: ..... Data compensării fisei |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | rectificative de refuz: |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz | |
 | | ___________________________________________________________________ | |
 | | |_________________________________________________________________| | |
 | | | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Rectificăm refuzul la plată din partea: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca prezentatoare (iniţia- | |
 | | a fisei rectificative de refuz | | toare) a refuzului iniţial | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 11 d)


             FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA ÎNCASARE
 ------------------------------------------------------------------------------
 | FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA ÎNCASARE |
 | Compensabil la: ..... Data compensării fisei |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | rectificative de refuz: |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz | |
 | | ___________________________________________________________________ | |
 | | |_________________________________________________________________| | |
 | | | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Rectificăm refuzul la încasare din partea: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | ORDINE DE PLATA Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca prezentatoare (iniţia- | |
 | | a fisei rectificative de refuz | | toare) a refuzului iniţial | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 11 e)

    MODUL DE COMPLETARE A FIŞEI RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATĂ/ÎNCASARE

    Fişa rectificativa de refuz la plata/încasare se completează astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - (locul unde se desfăşoară compensarea);
    - Data compensării fisei rectificative de refuz: ziua, luna, anul în care are loc compensarea fisei rectificative de refuz;
    - Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz;
    - Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile incluse pe fişa rectificativa de refuz;
    = pentru fişa rectificativa de refuz la plata: cecuri;
    = pentru fişa rectificativa de refuz la încasare: ordine de plata.
    - Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile de acelaşi fel (de debit sau de credit) incluse pe o fişa rectificativa de refuz;
    - Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile de acelaşi fel, incluse pe fişa rectificativa de refuz;
    - Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz, aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de refuz).

    ANEXA 11 f)

             FIŞA RECTIFICATIVĂ DE PLATĂ
 ------------------------------------------------------------------------------
 | FIŞA RECTIFICATIVĂ DE PLATĂ |
 | Compensabil la: ..... Data compensării fisei |_|_|_|_|_|_|_|_| |
 | rectificative de plata: |
 | ------------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata | |
 | | ___________________________________________________________________ | |
 | | |_________________________________________________________________| | |
 | | | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | Rectificăm plata către: |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | | Banca primitoarea (destinatara) a fisei rectificative de plată | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------------- | |
 | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | ----------------------------------------------------------------------- |
 | ------------------------------------------------------------------ |
 | prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| | |
 | | SUMA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | | | | |
 | | ------------------------------------------------------------ | |
 | | (suma în litere) | |
 | ------------------------------------------------------------------- |
 | CERTIFICAT |
 | L.S. L.S. |
 | ------------------------------ ----------------------------- |
 | ----------------------------------- -------------------------------- |
 | |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | | Banca primitoare (destinatara) | |
 | | a fişei rectificative de plată | | a fişei rectificative de plată | |
 | ------------------------------------ --------------------------------- |
 -----------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 11 f)


                      JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATĂ
 -----------------------------------------------------------------------------
 | JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATĂ |
 | ______________________________________________________ Data compensării|
 | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fişei | fisei rectifi- |
 | | rectificative de plată | cative de plată:|
 | | |_________________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_||
 | | ____________________________________________________| |
 | Rectificăm la plată |
 | ORDINUL DE PLATĂ ......... , către |
 | ____________________________________________________________________ |
 | | Banca primitoare (destinatară) a fişei rectificative de plată | |
 | | |_________________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |
 | |__________________________________________________________________| |
 | din următorul motiv: |
 | ___________________________________________________________________ |
 | | ______________________________________________________________ | |
 | |__________________________________________________________________| |
 | VERIFICAT ÎNTOCMIT |
 | ----------------- L.S. ---------------- |
 | (semnătura) (semnătura) |
 |____________________________________________________________________________|


    ANEXA 11 g)

       MODUL DE COMPLETARE A FIŞEI RECTIFICATIVE DE PLATĂ

    Fişa rectificativă de plată se completează astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - (locul unde se desfăşoară compensarea);
    - Data compensării fisei rectificative de plata: ziua, luna, anul în care are loc compensarea fisei rectificative de plata;
    - Banca prezentatore (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare o fişa rectificativa de plata;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a fişei rectificative de plată;
    - Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata: denumirea unităţii bancare care primeşte din compensare o fişa rectificativa de plata;
    - Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a fişei rectificative de plată;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile incluse pe fişa rectificativă de plată:
    = ordin de plata.
    - Număr bucăţi: numărul de instrumente de plata compensabile incluse pe o fişa rectificativă de plată;
    - Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plata compensabile incluse pe fişa rectificativă de plată;
    - Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata, aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de plata).
                  ---------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016