Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 1 din 7 martie 1995  privind principiile si organizarea avizarii tehnice a sistemelor de plati si decontari fara numerar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 1 din 7 martie 1995 privind principiile si organizarea avizarii tehnice a sistemelor de plati si decontari fara numerar

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 119 bis din 14 iunie 1995
---------
*) A fost publicat si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995.

1. Dispoziţii generale
ART. 1
În temeiul <>art. 2 din Legea nr. 33/1991 şi al <>art. 21 din Legea nr. 34/1991 , Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament, al cãrui obiect îl constituie principiile şi organizarea avizãrii tehnice a sistemelor de plãţi şi decontãri fãrã numerar la Banca Naţionalã a României.
ART. 2
Ca activitate de interes public desfãşuratã prin conturi deschise la societãţile bancare autorizate de Banca Naţionalã a României, denumite în continuare, pentru scopurile prezentului regulament, bãnci, transferul de fonduri bãneşti prin sisteme de plãţi şi decontãri fãrã numerar este supus reglementãrii şi controlului Bãncii Naţionale a României, precum şi avizãrii tehnice a sistemelor individuale de plãţi şi decontãri fãrã numerar prin care serviciile de transfer de fonduri în formã scripturalã sunt oferite publicului.
Aceste servicii nu pot fi efectuate decât de cãtre persoane juridice. Persoanele juridice, altele decât bãncile, pot presta servicii de plãţi fãrã numerar, în condiţiile legii; numai dupã autorizarea acestora de cãtre Banca Naţionalã a României.
ART. 3
Un sistem de plãţi şi decontãri fãrã numerar, denumit şi definit în continuare pentru scopul prezentului regulament drept sistem, cuprinde:
a) instrumentele de plãţi fãrã numerar, reprezentând suporturi tehnice de date prin care intrã şi ies informaţii din structura de prelucrare; se definesc prin specimen, creat şi actualizat ca referinţã de cãtre operator la Autoritatea de Avizare Tehnicã pentru toţi multiplii sãi, individualizaţi prin momentul în timp şi alte date particulare cu care intrã în structura de prelucrare;
b) structura de prelucrare a informaţiei de plãţi fãrã numerar reprezintã un sistem tehnico-economic de creare, intermediere, circulaţie şi valorificare a datelor printr-un ansamblu coerent şi definit în prealabil de operator, cuprinzând metode, tehnici şi proceduri de transfer, analizã, compunere, semnificare a datelor, efectuate prin infrastructuri de comunicare ordonatã, transparente şi reconstituibile pentru operatori sau beneficiari, dupã caz;
c) operatorul de plãţi fãrã numerar, care reprezintã responsabilul pentru activarea şi gestionarea structurii de prelucrare;
d) beneficiarii, care reprezintã utilizatorii iniţiali, intermediari şi finali ai structurii de prelucrare;
e) Autoritatea de Avizare Tehnicã este Banca Naţionalã a României, reprezentatã prin Direcţia plãţi şi decontãri bancare, împuternicitã de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României sã angajeze Banca Naţionalã a României faţã de terţi pentru respectarea prezentului regulament, inclusiv prin control al personalului propriu, desfãşurat în bãnci şi la sucursalele şi filialele acestora.

2. Avizarea tehnicã a instrumentelor de plãţi fãrã numerar
ART. 4
Bãncile pot oferi servicii de plãţi pe baza autorizaţiei de funcţionare primite de la Banca Naţionalã a României, care va continua sã supravegheze prudenţial serviciile de plãţi.
Nici un sistem, indiferent dacã utilizeazã instrumente pe suport hârtie sau pe alte suporturi, nu poate fi utilizat de cãtre o bancã, decât în perioada şi în forma în care are aprobatã în prealabil de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnicã o documentaţie specificã, expresã şi la zi privind:
a) conţinutul şi forma specimenului, condiţionat astfel încât sã fie arhivat, pãstrat şi asigurat accesul în condiţiile convenite cu Autoritatea de Avizare Tehnicã ca referinţã şi modalitate de control în procesul emisiunii/creãrii, circulaţiei şi înscrierii în conturi sau evidenţe deschise de bãnci a informaţiei pe care ar putea sã o conţinã un lot determinat de multipli ai specimenului şi care reprezintã tirajul instrumentului. Specimenul cuprinde în mod explicit şi întocmai informaţia care se repetã identic la toţi multiplii şi care se referã la identificarea şi definirea tranzacţiei de plãţi, a partenerilor, obiectului şi cuantumului acesteia, precum şi orice alte date cerute prin lege, dispuse de reglementãrile Bãncii Naţionale a României sau considerate revelatoare de operator - dacã nu contravin prevederilor antemenţionate -, precum şi distribuţia respectivei informaţii pe suportul instrumentelori;
b) descrierea detaliatã şi evaluarea de cãtre bancã a sistemului, fie cã banca este operatorul acestuia sau nu, pentru scopul evitãrii şi gestionãrii riscurilor care ar ştirbi încrederea publicului în plãţile fãrã numerar ca activitate de interes public.
ART. 5
Documentaţia de la art. 4 se va depune de cãtre bancã la Autoritatea de Avizare Tehnicã înainte de punerea în circulaţie a tirajului tipãrit, confecţionat pe suporturi corporale sau executat prin înregistrãri dematerializate, dupã caz. Documentaţia va cuprinde, sub semnãtura autorizatã care angajeazã banca, urmãtoarele documente:
a) cererea de autorizare a circulaţiei şi de luare în evidenţã a tirajului, cuprinzând datele din anexa nr. 1, referitoare la:
- date privind producerea, volumul şi numerotarea specimenului şi a multiplilor; planificarea în timp a producerii şi punerii în circulaţie a multiplilor - denumiţi în cazul materializãrii pe suport hârtie blanchete, în cazul cartelei bancare de debit sau de credit formatul cartelei, iar în cazul înregistrãrilor electronice dematerializate format-imagine relevat - aria proiectatã de beneficiari; identificarea şi recomandarea expresã de cãtre bancã şi de cãtre operator, dupã caz, a întreprinzãtorului care urmeazã sã producã specimenul şi multiplii.
Dupã caz, cererea va descrie şi semnificaţia atribuitã de cãtre solicitant dimensiunilor, înscrisurilor şi desenelor instrumentului, al contramãrcii şi copertelor sale, cu menţionarea procedeelor tipografice, a nuanţelor de culoare sau a altor caracteristici şi procedee tehnice conforme unui standard tehnic recunoscut şi larg rãspândit (STAS, ISO etc.); de asemenea, se va ataşa o mostrã a hârtiei sau a materialului pe care s-a fãcut tipãrirea sau confecţionarea suportului corporal al instrumentului propriu-zis şi, dupã caz, a contramãrcii sale, pentru parametrii de calitate ataşându-se un certificat emis de un laborator agreat de Autoritatea de Avizare Tehnicã care sã ateste conformitatea cu reglementãrile în vigoare;
- angajamentul formal şi pe proprie rãspundere al bãncii cã multiplii produşi sunt identici cu specimenul, mai puţin seria şi numãrul, precum şi inscripţia "specimen" sau o altã modalitate de a individualiza specimenul confecţionat ca atare prin scoaterea definitivã a unui multiplu din circulaţie prin anulare individualã (perforare, operare de inscripţii lãmuritoare ale faptului etc.);
- acordul cu efectuarea, de cãtre autoritatea de avizare tehnicã în contul bãncii solicitante, de cheltuieli de verificare de conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare a datelor şi elementelor comunicate în cerere şi materializate în specimenul remis Autoritãţii de Avizare Tehnicã;
b) cinci exemplare-martor ale specimenului, numerotate distinct, care nu vor fi restituite de cãtre autoritatea de avizare tehnicã;
c) în cazul în care se intenţioneazã introducerea pe piaţã de instrumente noi, se va prezenta o copie integralã a studiului de fezabilitate aprobat de acţionarii sau de conducerea emitentului, care va cuprinde, fãrã a se limita, elemente ca:
- prezentarea generalã comparatã a instrumentului;
- procedura de emitere;
- aria de utilizatori;
- operaţiunile de decontare realizabile cu instrumentul respectiv;
- modalitãţi de evaluare a riscului şi de asigurare a securitãţii prin caracteristicile instrumentului, ale structurii de prelucrare, precum şi la operatori şi beneficiari;
- fraude estimate de emitent;
- alte informaţii pe care emitentul le considerã relevante pentru lansarea şi succesul pe piaţã a instrumentului.
ART. 6
Documentaţia va fi supusã analizei Autoritãţii de Avizare Tehnicã, care va putea efectua lucrãri suplimentare proprii şi comandate terţilor pe seama solicitantului, pentru verificarea conformitãţii datelor cererii cu caracteristicile specimenului remis şi cu reglementãrile în vigoare.
Autoritatea de Avizare Tehnicã va face analiza documentaţiei şi a lucrãrilor suplimentare comandate şi recepţionate de la terţi pe bazã de metodologii şi procedee proprii, bazate pe o grilã de verificare a specimenului, care, dupã caz, va cuprinde, fãrã a se limita parametrii ca dimensiunile instrumentului şi ale zonelor sale, a perforaţiilor, a fezabilitãţii operãrii de înscrieri în spaţiile desemnate pentru aceasta cu cerneluri ori alte mijloace autorizate de largã rãspândire, prin înregistrare mecanizatã ori electronicã sau prin alte mijloace identificabile şi verificabile şi, dupã caz, protejate, precum şi verificarea condiţiilor de securitate şi prevenire a falsificãrii prin verificarea:
- poziţionãrii seriei şi numãrului;
- elementelor de desen din masa hârtiei:
- filigran;
- reţea complexã a hârtiei;
- textului sau desenelor în culori fluorescente;
- tratãrii chimice a hârtiei;
- elementelor suplimentare de securitate:
- element secret;
- microtext;
- imposibilitatea copierii prin diferite procedee.
În termen maxim de 30 de zile de la data înregistrãrii la Autoritatea de Avizare Tehnicã a recepţiei ultimei lucrãri suplimentare edificatoare comandate unui terţ, Autoritatea de Avizare Tehnicã va emite pe adresa solicitantului, în numele Bãncii Naţionale a României, un document denumit autorizaţie de punere în circulaţie a tirajului, datat şi semnat, înaintea datei sau în raport cu precizãrile cãruia banca nu va putea pune în circulaţie respectivul tiraj. Pentru bancã, documentul reprezintã, de asemenea, dovada cã Banca Naţionalã a României a luat în evidenţã datele declarate referitoare la tiraj într-o bazã de date de interes, dar fãrã acces public.
Autorizaţia se acordã pe timp limitat, prevãzut expres în text.

3. Avizarea tehnicã a structurii de prelucrare
ART. 7
În vederea eliminãrii riscurilor şi întãririi disciplinei decontãrilor, fiecare bancã va depune şi va menţine la zi la Autoritatea de Avizare Tehnicã, sub semnãturã autorizatã, o documentaţie completã referitoare la structura de prelucrare proprie. Aceastã documentaţie va cuprinde:
a) cererea de autorizare a funcţionãrii structurii de prelucrare cuprinzând datele din anexa nr. 2;
b) prezentarea structurii de prelucrare conform metodologiei indicate de la caz la caz, de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnicã;
c) o evaluare proprie a riscurilor de disfuncţionalitãţi în structura de prelucrare, a prevenirii şi împãrţirii acestora între bancã, operatori şi beneficiari;
d) orice altã informaţie sau document suplimentar cerut de Autoritatea de Avizare Tehnicã în vederea acordãrii şi menţinerii autorizaţiei;
e) acordul cu efectuarea de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnicã în contul bãncii solicitante a cheltuielilor de colectare, prelucrare, verificare şi evaluare a datelor de la lit. a)-d) de mai sus.
În termen maxim de 30 de zile de la data înregistrãrii la Autoritatea de Avizare Tehnicã a recepţiei ultimei lucrãri suplimentare edificatoare comandate unui terţ, Autoritatea de Avizare Tehnicã va emite un document denumit autorizaţie de funcţionare a structurii de prelucrare a instrumentului de platã, datat şi semnat, înaintea datei sau în raport cu precizãrile cãruia banca nu va putea utiliza respectiva structurã de prelucrare.
Pentru bancã, documentul reprezintã, de asemenea, dovada cã Banca Naţionalã a României a luat în evidenţã datele declarate într-o bazã de date de interes, dar fãrã acces public.
Autorizaţia se acordã pe timp limitat, prevãzut expres în text.
Procesul de autorizare a Bãncii Naţionale a României va fi organizat în scopul încurajãrii şi îmbunãtãţirii eficienţei decontãrilor fãrã numerar, în primul rând a celor interbancare şi pentru a evita riscul de sistem, precum şi pentru a gestiona cazurile de forţã majorã, bãncile trebuind sã facã dovada, prin documentaţia înaintatã Bãncii Naţionale a României, cã atât participanţii, cât şi furnizorii de servicii de plãţi, au voinţa şi dispun de capacitatea de a gestiona riscurile de creditare şi lichiditate induse pentru bãnci de sistemele de plãţi.
În acest scop, bãncile vor prezenta, iar Autoritatea de Avizare Tehnicã va analiza şi, în caz de necesitate, va impune nivelurile minime de performanţã pentru sistemele de plãţi fãrã numerar supuse avizãrii.
Astfel, sistemele prezentate la avizare trebuie:
1. sã conţinã scheme de compensare multilateralã care sã aibã o bazã legalã bine fundamentatã în conformitate cu legislaţia românã în vigoare şi cu cea din alte jurisdicţii relevante;
2. sã cuprindã participanţi la schemele de compensare multilateralã care sã facã dovada cã le înţeleg consecinţele, inclusiv cã au o reprezentare asupra riscurilor financiare induse pentru bãnci;
3. sã aibã definite detaliat procedurile pentru gestiunea riscurilor de credit şi de lichiditate, atât pentru furnizorul serviciilor de compensare, cât şi pentru participanţi, fãcând dovada cã toate pãrţile au voinţa şi capacitatea de a gestiona şi a cuprinde fiecare dintre responsabilitãţile şi consecinţele lor respective pe care riscul le poate produce şi, de asemenea, cã limitele riscului sunt plasate la limita maximã de expunere la credit care poate fi produsã de fiecare participant;
4. sã fie capabile de a asigura cel puţin încheierea la timp a decontãrilor zilnice în situaţia în care participantul cu cea mai mare poziţie debitoare se aflã în imposibilitate de decontare;
5. sã aibã obiective şi criterii transparente de admitere a participanţilor;
6. sã conţinã scheme de compensare multilateralã care sã asigure compatibilitatea operaţionalã a sistemelor şi infrastructurilor tehnice, dispunând de alternative viabile (backup) capabile sã îndeplineascã cererile zilnice de procesare.

4. Modificãri
ART. 8
Pentru orice modificare pe care intenţioneazã sã o opereze faţã de conţinutul autorizaţiilor acordate conform art. 4-7, banca se va conforma din proprie iniţiativã procedurilor de la art. 4-8, ca pentru un instrument sau structurã de prelucrare distinctã.

5. Mãsuri de impunere a respectãrii prezentului regulament
ART. 9
Autoritatea de Avizare Tehnicã constatã încãlcãrile prevederilor prezentului regulament şi dacã nu se întrunesc elementele unei infracţiuni, impune bãncilor urmãtoarele mãsuri pentru respectarea prezentului regulament:
- sesizarea autoritãţii de reglementare şi supraveghere bancarã pentru retragerea autorizaţiei de a emite instrumente de platã personalizate ale bãncii aflate în culpã;
- sesizarea autoritãţii de decontare finalã din Banca Naţionalã a României pentru întreruperea operativã a fluxului decontãrilor pe contul bãncii, constatate de Autoritatea de Avizare Tehnicã în culpã, la apariţia în decontãri a unui astfel de instrument sau pentru impunerea altor mãsuri de restabilire a disciplinei decontãrilor, cu preluarea rãspunderilor materiale pentru blocarea sau întârzierea sistemelor de decontãri ale operatorului şi beneficiarilor de cãtre banca în culpã;
- sesizarea încãlcãrii constatate de Autoritatea de Avizare Tehnicã cãtre Consiliul de Administraţie al bãncii în culpã şi a autoritãţilor de control ale Bãncii Naţionale a României.

6. Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 10
Pânã la data de 31 martie 1995 bãncile vor depune la Autoritatea de Avizare Tehnicã documentaţia conform art. 5 şi 7 pentru toate instrumentele de platã proprii aflate în circulaţie la acea datã, cât şi pentru structurile de prelucrare corespunzãtoare, în vederea iniţializãrii unor baze de date corespunzãtoare.
Pânã la data de 15 aprilie 1995, Autoritatea de Avizare Tehnicã va emite Autorizaţii Provizorii de utilizare a instrumentelor depuse. Începând cu data de 16 aprilie 1995 vor putea fi refuzate la decontarea finalã în reţeaua Bãncii Naţionale a României instrumentele care nu beneficiazã de autorizaţia provizorie a Autoritãţii de Avizare Tehnicã, întreaga rãspundere pentru întârzieri, pagube şi încãlcarea disciplinei în vigoare a decontãrilor revenind bãncilor care nu s-au conformat dispoziţiilor Bãncii Naţionale a României.
Pânã la data de 15 aprilie 1995, Autoritatea de Avizare Tehnicã va emite Autorizaţii Provizorii de funcţionare provizorie a structurilor de prelucrare declarate. Începând cu data de 1 mai 1995, aceste autorizaţii pot fi retrase de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnicã, cu o notificare prealabilã de 5 zile lucrãtoare adresatã în scris preşedintelui bãncii, întreaga rãspundere pentru întârzieri, pagube şi încãlcarea disciplinei în vigoare a decontãrilor revenind bãncilor care nu s-au conformat dispoziţiilor Bãncii Naţionale a României.
ART. 11
Pentru orice nou instrument propriu al Bãncii Naţionale a României, Secretariatul General al Bãncii Naţionale a României va întocmi şi va actualiza documentaţia prevãzutã la art. 4, gestionând raporturile cu furnizorii Bãncii Naţionale a României pentru realizarea acestuia, dupã obţinerea de la Autoritatea de Avizare Tehnicã a unei notificãri de conformitate cu reglementãrile în vigoare, pe care o va solicita în scris.
ART. 12
Autoritatea de Avizare Tehnicã poate efectua verificãri proprii pe parcurs atât în cadrul Bãncii Naţionale a României, cât şi la bãnci, pentru a impune respectarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 13
Autoritatea de Avizare Tehnicã creeazã şi menţine, pentru scopurile aplicãrii prezentului regulament, baze de date proprii protejate şi închise, atât în vederea respectãrii secretului bancar, cât şi a satisfacerii interesului public. Accesul la bazele de date ale Autoritãţii de Avizare Tehnicã este restricţionat şi se face:
- pentru personalul Bãncii Naţionale a României, pe baza cererii scrise a directorilor direcţiilor din Banca Naţionalã a României şi a directorilor sucursalelor acesteia, aprobate de conducãtorul Autoritãţii de Avizare Tehnicã;
- pentru personalul altor instituţii, pe baza cererii scrise a conducãtorilor acestora, cu avizul prealabil al conducãtorului Autoritãţii de Avizare Tehnicã şi cu aprobarea guvernatorului Bãncii Naţionale a României.
ART. 14
Pânã la 31 decembrie 1995, Autoritatea de Avizare Tehnicã va emite norme tehnice în aplicarea prezentului regulament, privind autorizarea de cãtre Banca Naţionalã a României a persoanelor juridice, altele decât bãncile, de a presta servicii de plãţi fãrã numerar, precum şi norme-cadru şi norme tehnice privind sistemele de plãţi fãrã numerar prin cãrţi de platã.
ART. 15
Prezentul regulament intrã în vigoare la 1 martie 1995 şi se publicã în Monitorul Oficial al României.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isãrescu,
guvernator

Bucureşti, 7 martie 1995.
Nr. 1.


ANEXA 1CERERE
de autorizare a circulaţiei şi de luare în evidenţã a tirajului de
instrumente de platã fãrã numerar

INTRARE D.P.D.B. Nr. data:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Societatea bancarã ......................................, înregistratã la │
│Registrul comerţului sub nr. ....................., având sediul principal în │
│ţara/judeţul ........................, localitatea ........................, │
│str. ............... nr. ..., cod poştal ............., prin ................,│
│domiciliat în localitatea ...................., str. .............. nr. ..., │
│bloc ...., scara ...., etaj ..., apartament ..., judeţ/sector ...............,│
│B.I./Paşaport seria ......... nr. ..............., eliberat de ............., │
│la data de ................, în calitate de*1) ..........................., │
│solicitãm autorizarea circulaţiei şi luarea în evidenţã a tirajului pentru*2) │
│................................ în urmãtoarele condiţii: │
│ a) tiraj .... adicã (.......) exemplare; │
│ b) numerotate de la ..... pânã la ..... inclusiv; │
│ c) tirajul se va produce şi pune în circulaţie conform estimãrii din anexa │
│nr. 1.1; │
│ d) descrierea şi semnificaţia atribuitã dimensiunilor, înscrisurilor şi │
│desenelor instrumentului, ale contramãrcii şi copertelor sale sunt cele din │
│anexa nr. 1.2 (se vor menţiona procedeele tipografice, nuanţele de culoare sau│
│alte caracteristici şi procedee tehnice folosite, cu indicarea standardului │
│tehnic aplicabil); │
│ e) specimenele vor fi numerotate de la ............ pânã la ............. │
│inclusiv, fiind individualizate ca atare prin ................... (inscripţia │
│"SPECIMEN" operatã prin tipãrire sau orice alt procedeu). │
│ │
│ Executarea tirajului se va face de cãtre întreprinzãtorul .................│
│..............., înregistrat la Registrul comerţului sub nr. ................,│
│având sediul în localitatea .........................., str. ............... │
│nr. ........, cod poştal .............. │
│ │
│ Declarãm pe propria rãspundere cã: │
│ 1. multiplii sunt şi vor fi identici cu specimenul, mai puţin seria, │
│numãrul şi modalitatea de individualizare a specimenului; │
│ 2. întreprinzãtorul ......................... îndeplineşte toate condiţiile│
│referitoare la mijloacele de tezaurizare, gestionarea hârtiei speciale, │
│distrugerea pierderilor tehnologice şi posibilitãţile tehnice de realizare şi │
│numerotare a instrumentelor în vederea asigurãrii calitãţii cerute de norme; │
│ 3. suntem de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate de Autoritatea de │
│Avizare Tehnicã, inclusiv a celor pentru angajarea de terţi în vederea │
│verificãrii de conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare a │
│datelor şi elementelor comunicate şi materializate în specimen; │
│ 4. suntem de acord cu efectuarea oricãrui control ulterior al Autoritãţii │
│de Avizare Tehnicã, în condiţiile reglementãrilor în vigoare, al producţiei şi│
│circulaţiei instrumentului. │
│ │
│ Anexele fac parte integrantã din prezenta cerere şi constau în: │
│ - anexele nr. 1.1 şi 1.2 completate; │
│ - 5 specimene ale instrumentului; │
│ - mostrã de hârtie; │
│ - certificat de calitate pentru hârtie şi pentru alte materiale, emis de │
│autoritãţi agreate de Autoritatea de Avizare Tehnicã. │
│ │
│ │
│ Semnãtura autorizatã a solicitantului, │
│ │
│ S.S./L.S. │
│ │
│ │
│ │
│ *1) Se completeazã cu calitatea pe care o are persoana care semneazã │
│cererea în societatea bancarã (împuternicit, reprezentant etc.). │
│ *2) Se completeazã cu tipul instrumentului de platã. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2CERERE
de autorizare a funcţionãrii structurii de prelucrare a
instrumentelor de platã fãrã numerar

INTRARE D.P.D.B. Nr. data:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Societatea bancarã ......................................, înregistratã la │
│Registrul comerţului sub nr. ....................., având sediul principal în │
│ţara/judeţul ........................, localitatea ........................, │
│str. ............... nr. ..., cod poştal ............., prin ................,│
│domiciliat în localitatea ...................., str. .............. nr. ...., │
│bloc ...., scara ...., etaj ..., apartament ..., judeţ/sector ...............,│
│B.I./Paşaport seria ......... nr. ..............., eliberat de ............., │
│la data de ................, în calitate de*1) ..........................., │
│solicitãm autorizarea de funcţionare şi luarea în evidenţã a structurii de │
│prelucrare pentru*2) ..................... . │
│ │
│ 1. Declarãm pe propria rãspundere cã datele comunicate sunt conforme cu │
│realitatea. │
│ │
│ 2. Suntem de acord ca suportarea cheltuielilor efectuate de Autoritatea de │
│Avizare Tehnicã în vederea colectãrii, prelucrãrii, verificãrii şi evaluãrii │
│datelor şi elementelor comunicate în cererea de autorizare sã se facã din │
│contul nostru nr. ............... . │
│ │
│ 3. Suntem de acord cu efectuarea oricãrui control ulterior în societatea │
│noastrã bancarã al reprezentanţilor Autoritãţii de Avizare Tehnicã sau al │
│altor persoane desemnate de aceasta, în condiţiile reglementãrilor în vigoare,│
│al structurii de prelucrare avizate. │
│ │
│ │
│ │
│ Semnãtura autorizatã a solicitantului, │
│ │
│ S.S./L.S. │
│ │
│ │
│ │
│ *1) Se completeazã cu calitatea pe care o are persoana care semneazã │
│cererea în societatea bancarã (împuternicit, reprezentant etc.). │
│ *2) Se completeazã cu tipul instrumentului de platã. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016