Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT Nr. 1 din 7 martie 1995  privind principiile si organizarea avizarii tehnice a sistemelor de plati si decontari fara numerar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT Nr. 1 din 7 martie 1995 privind principiile si organizarea avizarii tehnice a sistemelor de plati si decontari fara numerar

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 26 aprilie 1995
1. Dispoziţii generale

ART. 1
În temeiul <>art. 2 din Legea nr. 33/1991 şi al <>art. 21 din Legea nr. 34/1991 , Banca Nationala a României emite prezentul regulament, al cãrui obiect îl constituie principiile şi organizarea avizãrii tehnice a sistemelor de plati şi decontãri fãrã numerar la Banca Nationala a României.
ART. 2
Ca activitate de interes public desfasurata prin conturi deschise la societãţile bancare autorizate de Banca Nationala a României, denumite în continuare, pentru scopurile prezentului regulament, bãnci, transferul de fonduri bãneşti prin sisteme de plati şi decontãri fãrã numerar este supus reglementãrii şi controlului Bãncii Naţionale a României, precum şi avizãrii tehnice a sistemelor individuale de plati şi decontãri fãrã numerar prin care serviciile de transfer de fonduri în forma scriptica sînt oferite publicului.
Aceste servicii nu pot fi efectuate decît de cãtre persoane juridice. Persoanele juridice, altele decît bãncile, pot presta servicii de plati fãrã numerar, în condiţiile legii; numai dupã autorizarea acestora de cãtre Banca Nationala a României.
ART. 3
Un sistem de plati şi decontãri fãrã numerar, denumit şi definit în continuare pentru scopul prezentului regulament drept sistem, cuprinde:
a) instrumentele de plati fãrã numerar, reprezentind suporturi tehnice de date prin care intra şi ies informaţii din structura de prelucrare; se definesc prin specimen, creat şi actualizat ca referinta de cãtre operator la Autoritatea de Avizare Tehnica pentru toţi multiplii sãi, individualizati prin momentul în timp şi alte date particulare cu care intra în structura de prelucrare;
b) structura de prelucrare a informatiei de plati fãrã numerar reprezintã un sistem tehnico-economic de creare, intermediere, circulaţie şi valorificare a datelor printr-un ansamblu coerent şi definit în prealabil de operator, cuprinzînd metode, tehnici şi proceduri de transfer, analiza, compunere, semnificare a datelor, efectuate prin infrastructuri de comunicare ordonatã, transparente şi reconstituibile pentru operatori sau beneficiari, dupã caz;
c) operatorul de plati fãrã numerar, care reprezintã responsabilul pentru activarea şi gestionarea structurii de prelucrare;
d) beneficiarii, care reprezintã utilizatorii iniţiali, intermediari şi finali ai structurii de prelucrare;
e) Autoritatea de Avizare Tehnica este Banca Nationala a României, reprezentatã prin Direcţia plati şi decontãri bancare, imputernicita de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României sa angajeze Banca Nationala a României fata de terţi pentru respectarea prezentului regulament, inclusiv prin control al personalului propriu, desfãşurat în bãnci şi la sucursalele şi filialele acestora.

2. Avizarea Tehnica a instrumentelor de plati fãrã numerar

ART. 4
Bãncile pot oferi servicii de plati pe baza autorizaţiei de funcţionare primite de la Banca Nationala a României, care va continua sa supravegheze prudential serviciile de plati.
Nici un sistem, indiferent dacã utilizeazã instrumente pe suport hirtie sau pe alte suporturi, nu poate fi utilizat de cãtre o banca, decît în perioada şi în forma în care are aprobatã în prealabil de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnica o documentaţie specifica, expresã şi la zi privind:
a) conţinutul şi forma specimenului, condiţionat astfel încît sa fie arhivat, pãstrat şi asigurat accesul în condiţiile convenite cu Autoritatea de Avizare Tehnica ca referinta şi modalitate de control în procesul emisiunii/creãrii, circulaţiei şi înscrierii în conturi sau evidente deschise de bãnci a informatiei pe care ar putea sa o conţinã un lot determinat de multipli ai specimenului şi care reprezintã tirajul instrumentului. Specimenul cuprinde în mod explicit şi întocmai informaţia care se repeta identic la toţi multiplii şi care se referã la identificarea şi definirea tranzacţiei de plati, a partenerilor, obiectul cuantumului acesteia, precum şi orice alte date cerute prin lege, dispuse de reglementãrile Bãncii Naţionale a României sau considerate revelatoare de operator - dacã nu contravin prevederilor antementionate -, precum şi distribuţia respectivei informaţii pe suportul instrumentelor;
b) descrierea detaliatã şi evaluare de cãtre banca a sistemului, fie ca banca este operatorul acestuia sau nu, pentru scopul evitãrii şi gestionãrii riscurilor care ar ştirbi încrederea publicului în plãţile fãrã numerar ca activitate de interes public.
ART. 5
Documentaţia de la art. 4 se va depune de cãtre banca la Autoritatea de Avizare Tehnica înainte de punerea în circulaţie a tirajului tipãrit, confectionat pe suporturi corporale sau executate prin înregistrãri dematerializate, dupã caz. Documentaţia va cuprinde, sub semnatura autorizata care angajeazã banca, urmãtoarele documente:
a) cererea de autorizare a circulaţiei şi de luare în evidenta a tirajului, cuprinzînd datele din anexa nr. 1, referitoare la:
- date privind producerea, volumul şi numerotarea specimenului şi a multiplilor; planificarea în timp a producerii şi punerii în circulaţie a multiplilor - denumiţi în cazul materializarii pe suport hirtie blanchete, în cazul cartelei bancare de debit sau de credit formatul cartelei, iar în cazul înregistrãrilor electronice dematerializate format-imagine relevat - aria proiectata de beneficiari; identificarea şi recomandarea expresã de cãtre banca şi de cãtre operator, dupã caz, a întreprinzãtorului care urmeazã sa producã specimenul şi multiplii.
Dupã caz, cererea va descrie şi semnificatia atribuitã de cãtre solicitant dimensiunilor, înscrisurilor şi desenelor instrumentului, al contramarcii şi copertelor sale, cu menţionarea procedeelor tipografice, a nuantelor de culoare sau a altor caracteristici şi procedee tehnice conforme unui standard tehnic recunoscut şi larg raspindit (STAS, ISO etc.); de asemenea, se va ataşa o mostra a hirtiei sau a materialului pe care s-a fãcut tipãrirea sau confecţionarea suportului corporal al instrumentului propriu-zis şi, dupã caz, a contramarcii sale, pentru parametrii de calitate atasindu-se un certificat emis de un laborator agreat de Autoritatea de Avizare Tehnica care sa ateste conformitatea cu reglementãrile în vigoare;
- angajamentul formal şi pe proprie rãspundere al bãncii ca multiplii produşi sînt identici cu specimenul, mai puţin seria şi numãrul, precum şi inscripţia "specimen" sau o alta modalitate de a individualiza specimenul confectionat ca atare prin scoaterea definitiva a unui multiplu din circulaţie prin anulare individualã (perforare, operare de inscripţii lamuritoare ale faptului etc.);
- acordul cu efectuarea, de cãtre autoritatea de avizare tehnica în contul bãncii solicitante, de cheltuieli de verificare de conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare a datelor şi elementelor comunicate în cerere şi materializate în specimenul remis Autoritãţii de Avizare Tehnica;
b) cinci exemplare-martor ale specimenului, numerotate distinct, care nu vor fi restituite de cãtre autoritatea de avizare tehnica;
c) în cazul în care se intenţioneazã introducerea pe piata de instrumente noi, se va prezenta o copie integrala a studiului de fezabilitate aprobat de actionarii sau de conducerea emitentului, care va cuprinde, fãrã a se limita, elemente ca:
- prezentarea generalã comparata a instrumentului;
- procedura de emitere;
- aria de utilizatori;
- operaţiunile de decontare realizabile cu instrumentul respectiv;
- modalitãţi de evaluare a riscului şi de asigurare a securitãţii prin caracteristicile instrumentului, ale structurii de prelucrare, precum şi la operatori şi beneficiari;
- fraude estimate de emitent;
- alte informaţii pe care emitentul le considera relevante pentru lansarea şi succesul pe piata a instrumentului.
ART. 6
Documentaţia va fi supusã analizei Autoritãţii de Avizare Tehnica, care va putea efectua lucrãri suplimentare proprii şi comandate terţilor pe seama solicitantului, pentru verificarea conformitatii datelor cererii cu caracteristicile specimenului remis şi cu reglementãrile în vigoare.
Autoritatea de Avizare Tehnica va face analiza documentaţiei şi a lucrãrilor suplimentare comandate şi recepţionate de la terţi pe baza de metodologii şi procedee proprii, bazate pe o grila de verificare a specimenului, care, dupã caz, va cuprinde, fãrã a se limita parametrii ca dimensiunile instrumentului şi ale zonelor sale, a perforatiilor, a fezabilitatii operarii de înscrieri în spaţiile desemnate pentru aceasta cu cerneluri ori alte mijloace autorizate de larga raspindire, prin înregistrare mecanizata ori electronica sau prin alte mijloace identificabile şi verificabile şi, dupã caz, protejate, precum şi verificarea condiţiilor de securitate şi prevenire a falsificãrii prin verificarea:
- pozitionarii seriei şi numãrului;
- elementelor de desen din masa hirtiei:
- filigran;
- reţea complexa a hirtiei;
- textului sau desenelor în culori fluorescente;
- tratarii chimice a hirtiei;
- elementelor suplimentare de securitate:
- element secret;
- microtext;
- imposibilitatea copierii prin diferite procedee.
În termen maxim de 30 de zile de la data înregistrãrii la Autoritatea de Avizare Tehnica a recepţiei ultimei lucrãri suplimentare edificatoare comandate unui terţ, Autoritatea de Avizare Tehnica va emite pe adresa solicitantului, în numele Bãncii Naţionale a României, un document denumit autorizaţie de punere în circulaţie a tirajului, datat şi semnat, înaintea datei sau în raport cu precizãrile cãruia banca nu va putea pune în circulaţie respectivul tiraj. Pentru banca, documentul reprezintã, de asemenea, dovada ca Banca Nationala a României a luat în evidenta datele declarate referitoare la tiraj într-o baza de date de interes, dar fãrã acces public.
Autorizaţia se acorda pe timp limitat, prevãzut expres în text.

3. Avizarea tehnica a structurii de prelucrare

ART. 7
În vederea eliminãrii riscurilor şi intaririi disciplinei decontãrilor, fiecare banca va depune şi va menţine la zi la Autoritatea de Avizare Tehnica, sub semnatura autorizata, o documentaţie completa referitoare la structura de prelucrare proprie. Aceasta documentaţie va cuprinde:
a) cererea de autorizare a functionarii structurii de prelucrare cuprinzînd datele din anexa nr. 2;
b) prezentarea structurii de prelucrare conform metodologiei indicate de la caz la caz, de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnica;
c) o evaluare proprie a riscurilor de disfunctionalitati în structura de prelucrare, a prevenirii şi împãrţirii acestora între banca, operatori şi beneficiari;
d) orice alta informaţie sau document suplimentar cerut de Autoritatea de Avizare Tehnica în vederea acordãrii şi menţinerii autorizaţiei;
e) acordul cu efectuarea de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnica în contul bãncii solicitante a cheltuielilor de colectare, prelucrare, verificare şi evaluare a datelor de la lit. a) - d) de mai sus.
În termen maxim de 30 de zile de la data înregistrãrii la Autoritatea de Avizare Tehnica a recepţiei ultimei lucrãri suplimentare edificatoare comandate unui terţ, Autoritatea de Avizare Tehnica va emite un document denumit autorizaţie de funcţionare a structurii de prelucrare a instrumentului de plata, datat şi semnat, înaintea datei sau în raport cu precizãrile cãruia banca nu va putea utiliza respectiva structura de prelucrare.
Pentru banca, documentul reprezintã, de asemenea, dovada ca Banca Nationala a României a luat în evidenta datele declarate într-o baza de date de interes, dar fãrã acces public.
Autorizaţia se acorda pe timp limitat, prevãzut expres în text.
Procesul de autorizare a Bãncii Naţionale a României va fi organizat în scopul incurajarii şi îmbunãtãţirii eficientei decontãrilor fãrã numerar, în primul rind a celor interbancare şi pentru a evita riscul de sistem, precum şi pentru a gestiona cazurile de forta majorã, bãncile trebuind sa facã dovada, prin documentaţia înaintatã Bãncii Naţionale a României, ca atît participanţii, cît şi furnizorii de servicii de plati, au vointa şi dispun de capacitatea de a gestiona riscurile de creditare şi lichiditate induse pentru bãnci de sistemele de plati.
În acest scop, bãncile vor prezenta, iar Autoritatea de Avizare Tehnica va analiza şi, în caz de necesitate, va impune nivelurile minime de performanta pentru sistemele de plati fãrã numerar supuse avizãrii.
Astfel, sistemele prezentate la avizare trebuie:
1. sa conţinã scheme de compensare multilaterala care sa aibã o baza legalã bine fundamentatã în conformitate cu legislaţia romana în vigoare şi cu cea din alte jurisdicţii relevante;
2. sa cuprindã participanţi la schemele de compensare multilaterala care sa facã dovada ca le înţeleg consecinţele, inclusiv ca au o reprezentare asupra riscurilor financiare induse pentru bãnci;
3. sa aibã definite detaliat procedurile pentru gestiunea riscurilor de credit şi de lichiditate, atît pentru furnizorul serviciilor de compensare, cît şi pentru participanţi, fãcînd dovada ca toate pãrţile au vointa şi capacitatea de a gestiona şi a cuprinde fiecare dintre responsabilitãţile şi consecinţele lor respective pe care riscul le poate produce şi, de asemenea, ca limitele riscului sînt plasate la limita maxima de expunere la credit care poate fi produsã de fiecare participant;
4. sa fie capabile de a asigura cel puţin încheierea la timp a decontãrilor zilnice în situaţia în care participantul cu cea mai mare poziţie debitoare se afla în imposibilitate de decontare;
5. sa aibã obiective şi criterii transparente de admitere a participanţilor;
6. sa conţinã scheme de compensare multilaterala care sa asigure compatibilitatea operationala a sistemelor şi infrastructurilor tehnice, dispunind de alternative viabile (backup) capabile sa îndeplineascã cererile zilnice de procesare.

4. Modificãri

ART. 8
Pentru orice modificare pe care intenţioneazã sa o opereze fata de conţinutul autorizaţiilor acordate conform art. 4 - 7, banca se va conformã din proprie initiativa procedurilor de la art. 4 - 8, ca pentru un instrument sau structura de prelucrare distinctã.

5. Mãsuri de impunere a respectãrii prezentului regulament

ART. 9
Autoritatea de Avizare Tehnica constata încãlcãrile prevederilor prezentului regulament şi dacã nu se întrunesc elementele unei infracţiuni, impune bãncilor urmãtoarele mãsuri pentru respectarea prezentului regulament:
- sesizarea autoritãţii de reglementare şi supraveghere bancarã pentru retragerea autorizaţiei de a emite instrumente de plata personalizate ale bãncii aflate în culpa;
- sesizarea autoritãţii de decontare finala din Banca Nationala a României pentru întreruperea operativã a fluxului decontãrilor pe contul bãncii, constatate de Autoritatea de Avizare Tehnica în culpa, la apariţia în decontãri a unui astfel de instrument sau pentru impunerea altor mãsuri de restabilire a disciplinei decontãrilor, cu preluarea raspunderilor materiale pentru blocarea sau intirzierea sistemelor de decontãri ale operatorului şi beneficiarilor de cãtre banca în culpa;
- sesizarea încãlcãrii constatate de Autoritatea de Avizare Tehnica cãtre Consiliul de Administraţie al bãncii în culpa şi a autoritãţii de control ale Bãncii Naţionale a României.

6. Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 10
Pînã la data de 31 martie 1995 bãncile vor depune la Autoritatea de Avizare Tehnica documentaţia conform art. 5 şi 7 pentru toate instrumentele de plata proprii aflate în circulaţie la acea data, cît şi pentru structurile de prelucrare corespunzãtoare, în vederea initializarii unor baze de date corespunzãtoare.
Pînã la data de 15 aprilie 1995, Autoritatea de Avizare Tehnica va emite Autorizaţii Provizorii de utilizare a instrumentelor depuse. Începînd cu data de 16 aprilie 1995 vor putea fi refuzate la decontarea finala în reţeaua Bãncii Naţionale a României instrumentele care nu beneficiazã de autorizaţia provizorie a Autoritãţii de Avizare Tehnica, intreaga rãspundere pentru intirzieri, pagube şi încãlcarea disciplinei în vigoare a decontãrilor revenind bãncilor care nu s-au conformat dispoziţiilor Bãncii Naţionale a României.
Pînã la data de 15 aprilie 1995, Autoritatea de Avizare Tehnica va emite Autorizaţii Provizorii de funcţionare provizorie a structurilor de prelucrare declarate. Începînd cu data de 1 mai 1995, aceste autorizaţii pot fi retrase de cãtre Autoritatea de Avizare Tehnica, cu o notificare prealabilã de 5 zile lucrãtoare adresatã în scris preşedintelui bãncii, intreaga rãspundere pentru intirzieri, pagube şi încãlcarea disciplinei în vigoare a decontãrilor revenind bãncilor care nu s-au conformat dispoziţiilor Bãncii Naţionale a României.
ART. 11
Pentru orice nou instrument propriu al Bãncii Naţionale a României, Secretariatul General al Bãncii Naţionale a României va întocmi şi va actualiza documentaţia prevãzutã la art. 4, gestionind raporturile cu furnizorii Bãncii Naţionale a României pentru realizarea acestuia, dupã obţinerea de la Autoritatea de Avizare Tehnica a unei notificãri de conformitate cu reglementãrile în vigoare, pe care o va solicita în scris.
ART. 12
Autoritatea de Avizare Tehnica poate efectua verificãri proprii pe parcurs atît în cadrul Bãncii Naţionale a României, cît şi la bãnci, pentru a impune respectarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 13
Autoritatea de Avizare Tehnica creeazã şi menţine, pentru scopurile aplicãrii prezentului regulament, baze de date proprii protejate şi închise, atît în vederea respectãrii secretului bancar, cît şi a satisfacerii interesului public. Accesul la bazele de date ale Autoritãţii de Avizare Tehnica este restrictionat şi se face:
- pentru personalul Bãncii Naţionale a României, pe baza cererii scrise a directorilor direcţiilor din Banca Nationala a României şi a directorilor sucursalelor acesteia, aprobate de conducãtorul Autoritãţii de Avizare Tehnica;
- pentru personalul altor instituţii, pe baza cererii scrise a conducãtorilor acestora, cu avizul prealabil al conducatorului Autoritãţii de Avizare Tehnica şi cu aprobarea guvernatorului Bãncii Naţionale a României.
ART. 14
Pînã la 31 decembrie 1995, Autoritatea de Avizare Tehnica va emite norme tehnice în aplicarea prezentului regulament, privind autorizarea de cãtre Banca Nationala a României a persoanelor juridice, altele decît bãncile, de a presta servicii de plati fãrã numerar, precum şi norme-cadru şi norme tehnice privind sistemele de plati fãrã numerar prin cãrţi de plata.
ART. 15
Prezentul regulament intra în vigoare la 1 martie 1995 şi se publica în Monitorul Oficial al României.

Preşedintele Consiliului de administraţie al
Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isarescu,
guvernator

ANEXA 1

CERERE
de autorizare a circulaţiei şi de luare în evidenta a tirajului de instrumente de plata fãrã numerar
INTRARE D.P.D.B. Nr. data:
------------------------------------------------------------------------------
Societatea bancarã ................................., înregistratã la
Registrul comerţului sub nr. ........, avînd sediul principal în ţara/judeţul
..............., localitatea ..........., str. ........... nr. ...., cod poştal
......, prin ............, domiciliat în localitatea ................., str. ...
nr. ...., bloc ...., scara...., etaj ...., apartament ...., judeţ/sector ......,
B.I./Pasaport seria ..... nr. ........, eliberat de ......, la data de ....., în
calitate de*) .........., solicitam autorizarea circulaţiei şi luarea în
evidenta a tirajului pentru**) ....... în urmãtoarele condiţii:
a) tiraj ..... adicã (.....) exemplare;
b) numerotate de la ..... pînã la ..... inclusiv;
c) tirajul se va produce şi pune în circulaţie conform estimarii din anexa
nr. 1.1;

d) descrierea şi semnificatia atribuitã dimensiunilor, înscrisurilor şi
desenelor instrumentului, ale contramarcii şi copertelor sale sînt cele din
anexa nr. 1.2 (se vor mentiona procedeele tipografice, nuantele de culoare sau
alte caracteristici şi procedee tehnice folosite, cu indicarea standardului
tehnic aplicabil);
e) specimenele vor fi numerotate de la ........ pînã la ..... inclusiv,
fiind individualizate ca atare prin ..... (inscripţia "SPECIMEN" operata prin
tipãrire sau orice alt procedeu).
Executarea tirajului se va face de cãtre întreprinzãtorul ................,
înregistrat la Registrul comerţului sub nr. .........., avînd sediul în
localitatea ........, str. ....... nr. ....., cod poştal ..........
Declaram pe propria rãspunde ca:
1. multiplii sînt şi vor fi identici cu specimenul, mai puţin seria, numãrul
şi modalitatea de individualizare a specimenului;
2. întreprinzãtorul .................... îndeplineşte toate condiţiile
referitoare la mijloacele de tezaurizare, gestionarea hirtiei speciale,
distrugerea pierderilor tehnologice şi posibilitãţile tehnice de realizare şi
numerotare a instrumentelor în vederea asigurãrii calitãţii cerute de norme;
3. sintem de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate de Autoritatea de
Avizare Tehnica, inclusiv a celor pentru angajarea de terţi în vederea
verificãrii de conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare a datelor
şi elementelor comunicate şi materializate în specimen;
4. suntem de acord cu efectuarea oricãrui control ulterior al Autoritãţii de
Avizare Tehnica, în condiţiile reglementãrilor în vigoare, al producţiei şi
circulaţiei instrumentului.
Anexele fac parte integrantã din prezenta cerere şi constau în:
- anexele nr. 1.1 şi 1.2 completate;
- 5 specimene ale instrumentului;
- mostra de hirtie;
- certificat de calitate pentru hirtie şi pentru alte materiale, emis de
autoritãţi agreate de Autoritatea de Avizare Tehnica.

Semnatura autorizata a solicitantului,
S.S./L/S.

*) Se completeazã cu calitatea pe care o are persoana care semneazã
cererea în societatea bancarã (împuternicit, reprezentant etc.).

**) Se completeazã cu tipul instrumentului de plata.

-------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 2

CERERE
de autorizare a functionarii structurii de prelucrare a instrumentelor de plata fãrã numerar
INTRARE D.P.D.B. Nr. data:
-------------------------------------------------------------------------------
Societatea bancarã ......................................, înregistratã la Registrul comerţului sub nr. ........, avînd sediul principal în ţara/judeţul ............, localitatea .............., str. ........ nr. ....., cod poştal ......., prin ......., domiciliat în localitatea ............., str. .......... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ...., judeţ/sector .........., B.I./Pasaport seria ...... nr. ......, eliberat de ........, la data de ......., în calitate de*) ....., solicitam autorizarea de funcţionare şi luarea în evidenta a structurii de prelucrare pentru**) ................
1. Declaram pe propria rãspundere ca datele comunicate sînt conforme cu realitatea.
2. Sintem de acord ca suportarea cheltuielilor efectuate de Autoritatea de Avizare Tehnica în vederea colectãrii, prelucrãrii, verificãrii şi evaluãrii datelor şi elementelor comunicate în cererea de autorizare sa se facã din contul nostru nr. ...........
3. Sintem de acord cu efectuarea oricãrui control ulterior în societatea noastrã bancarã al reprezentanţilor Autoritãţii de Avizare Tehnica sau al altor persoane desemnate de aceasta, în condiţiile reglementãrilor în vigoare, al structurii de prelucrare avizate.
Semnatura autorizata a solicitantului,
S.S./L.S.
*) Se completeazã cu calitatea pe care o are persoana care semneazã cererea în societatea bancarã (împuternicit, reprezentant etc.).
**) Se completeazã cu tipul instrumentului de plata.

-------------------------------------------------------------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016