Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 1 din 3 iulie 2003  privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 1 din 3 iulie 2003 privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 iulie 2003
Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi ale <>art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, ale <>art. 160 şi 161 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 200/2002 , ale <>art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 79/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 201/2003 , precum şi ale Convenţiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, încheiatã între Banca Nationala a României şi Ministerul Finanţelor Publice,
în temeiul <>art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 şi al <>art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 200/2002 ,

Banca Nationala a României emite prezentul regulament.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte principiile şi modul de desfãşurare a compensãrii bilaterale a plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului, a plãţilor intertrezorerii, indiferent de valoare, şi a decontãrii acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri şi Decontãri - TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Bãncii Naţionale a României, denumit în continuare TransFonD - S.A.
ART. 2
În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarea semnificatie:
a) participant*1)
- orice banca, persoana juridicã romana, sucursala din România a unei bãnci, persoana juridicã strãinã, denumite în continuare bãnci, orice casa centrala a cooperativelor de credit, Banca Nationala a României şi Trezoreria statului care, prin unitãţile sale operationale, are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
b) unitate participanta
- orice unitate operationala a participanţilor care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
c) unitate subparticipanta
- orice unitate operationala teritorialã a unei bãnci, cooperativa de credit sau trezorerie municipala, oraseneasca sau de comuna care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare decât prin intermediul unei unitãţi participante.
---------------
*1) În aceasta categorie sunt incluse şi bãncile aflate în regim special de decontare sau în procedura de faliment declarata înainte de intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 597/2002 .

CAP. II
Compensarea bilaterala a plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului, a plãţilor intertrezorerii, indiferent de valoare, şi decontarea acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A.

ART. 3
Accesul participanţilor la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A. se efectueazã prin intermediul unitãţilor lor operationale, astfel:
a) bãncile (prin intermediul unei singure unitãţi desemnate la nivel teritorial), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului sau secundar), Banca Nationala a României (prin intermediul sucursalei sale teritoriale) şi Trezoreria statului (prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene) în cadrul sucursalelor TransFonD - S.A. din judeţul respectiv;
b) bãncile (prin intermediul unei singure unitãţi desemnate la nivelul municipiului Bucureşti), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului lor secundar), Banca Nationala a României (prin intermediul sucursalei municipiului Bucureşti) şi Trezoreria statului (prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti) în cadrul sucursalei municipiului Bucureşti a TransFonD - S.A.;
c) bãncile (prin intermediul centralelor lor), casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Nationala a României (prin intermediul sediului sau central) şi Trezoreria statului (prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice) în cadrul centralei TransFonD - S.A.
ART. 4
În cadrul plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului şi al plãţilor intertrezorerii sunt utilizate:
a) ordinele de plata pentru Trezoreria statului pe suport hârtie (OPHT)*2), emise în conformitate cu reglementãrile comune ale Ministerului Finanţelor Publice şi Bãncii Naţionale a României:
- sub valoarea de 500 milioane lei exclusiv (pentru plãţile de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului);
- indiferent de valoare (pentru plãţile intertrezorerii);
b) dispoziţiile de încasare pe suport hârtie, însoţite de copia certificatã a titlului executoriu, prezentate de organele de executare silitã participantului unde se afla deschis contul debitorului, indiferent de valoare;
c) notele contabile, întocmite de participant pe propria rãspundere, în baza dispoziţiei de încasare iniţiale, în cazul decontãrilor parţiale privind executarea silitã prin poprire, indiferent de valoare;
d) dispoziţiile de plata tip CAS pe suport hârtie;
e) bilete la ordin, indiferent de valoare, emise de instituţiile publice pentru garantarea plãţii anumitor sume la date fixe.
---------------
*2) OPHT original (inclusiv generat prin utilizarea aplicatiei informatice a participantului) sau telex, care va conţine în mod obligatoriu, în original, ştampila şi semnatura participantului, precum şi toate informaţiile cuprinse în OPHT.

ART. 5
Pentru procesarea biletelor la ordin emise de instituţiile publice pentru garantarea plãţii anumitor sume la date fixe, unitãţile subparticipante destinatare/unitãţile participante beneficiare au urmãtoarele obligaţii:
a) sa remitã biletele la ordin unitãţilor subparticipante iniţiatoare/unitãţilor participante plãtitoare, prin posta, însoţite de borderouri de încasare, în vederea verificãrii şi, respectiv, acceptãrii sau refuzului acestora;
b) în cazul acceptãrii biletelor la ordin, unitatea subparticipanta iniţiatoare/unitatea participanta plãtitoare va întocmi în nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau parţial, câte un OPHT care va conţine la rubrica <<Reprezentând:>> toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat şi va fi inclus în pachetul cu OPHT-uri destinate unitãţii participante beneficiare;
c) unitatea subparticipanta iniţiatoare/unitatea participanta plãtitoare are obligaţia sa remitã biletele la ordin refuzate total sau parţial, însoţite în mod obligatoriu de o justificare de refuz, în original, prin posta, unitãţii participante beneficiare/unitãţii subparticipante destinatare;
d) operaţiunile cu bilete la ordin se vor efectua de cãtre participanţi, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificãrile ulterioare, şi a prevederilor <>Normelor-cadru nr. 6/1994 ale Bãncii Naţionale a României privind comerţul fãcut de societãţile bancare şi celelalte societãţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza <>Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 11/1993 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 83/1994 .
ART. 6
Pentru procesarea plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului şi a plãţilor intertrezorerii, indiferent de valoare, unitãţile participante plãtitoare au urmãtoarele obligaţii:
a) sa ia toate mãsurile necesare pentru încadrarea plãţilor în relaţia cu Trezoreria statului, precum şi a plãţilor intertrezorerii pe circuitele maximale stabilite în anexele nr. 1a) şi 1b), calculate în zile bancare;
b) sa remitã aceste plati, pe propria rãspundere, la sediul TransFonD-S.A. din raza sa teritorialã, grupate în pachete, pe unitãţi participante beneficiare;
c) pachetele vor fi însoţite de o banda de control totalizatoare a plãţilor componente şi de un OPHT centralizator întocmit de unitatea participanta plãtitoare;
d) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator al unitãţii participante plãtitoare.
ART. 7
TransFonD-S.A. va accepta în vederea decontãrilor cu Trezoreria statului OPHT-uri centralizatoare la care sunt anexate şi dispoziţii de încasare întocmite de organele de executare silitã, note contabile întocmite de participanţi în baza dispoziţiei de încasare iniţiale, în cazul decontãrilor parţiale privind executarea silitã prin poprire sau dispoziţiile de plata tip CAS pe suport hârtie.
ART. 8
Pentru procesarea refuzurilor la încasare ale plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului şi ale plãţilor intertrezorerii, unitãţile participante beneficiare au urmãtoarele obligaţii:
a) sa ia toate mãsurile necesare pentru încadrarea refuzurilor la încasare pe circuitele maximale stabilite în anexele nr. 2a) şi 2b), calculate în zile bancare;
b) pentru fiecare refuz sa initieze, pe propria rãspundere, un OPHT însoţit de o comunicare de refuz la executare, care sa respecte prevederile <>art. 7 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plata, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) sa remitã refuzurile, pe propria rãspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritorialã, grupate în pachete, pe unitãţi participante beneficiare ale respectivelor refuzuri;
d) pachetele vor fi însoţite de o banda de control totalizatoare a refuzurilor componente şi de un OPHT centralizator;
e) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator.
ART. 9
TransFonD - S.A. are obligaţia sa refuze procesarea plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului şi a celor intertrezorerii recepţionate de la unitãţile participante plãtitoare, în situaţia în care instrumentele de plata/documentele precizate la art. 4 aferente nu respecta condiţiile de forma şi de conţinut stabilite conform reglementãrilor în domeniu.
ART. 10
Intervalele de recepţie şi de procesare a plãţilor de mica valoare şi a plãţilor intertrezorerii în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare operat de TransFonD - S.A., precum şi de punere la dispoziţia participanţilor a extraselor de cont sub sigla Bãncii Naţionale a României sunt prezentate în anexa nr. 3.
ART. 11
TransFonD - S.A., în calitate de agent al Bãncii Naţionale a României, utilizeazã conturile analitice/subconturile participanţilor deschise la Banca Nationala a României (anexa nr. 4), pentru:
a) efectuarea compensãrii bilaterale şi decontarea pe baza neta a plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului şi a plãţilor intertrezorerii;
b) iniţierea cãtre Banca Nationala a României a decontãrii finale şi irevocabile a plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului, precum şi a plãţilor intertrezorerii.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 12
Pentru serviciile oferite în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, Banca Nationala a României, prin intermediul TransFonD - S.A., percepe automat comisioane participanţilor, alţii decât Banca Nationala a României şi Trezoreria statului, în conformitate cu reglementãrile Bãncii Naţionale a României în domeniu.
ART. 13
Participanţii au obligaţia sa sesizeze în scris Banca Nationala a României - Direcţia contabilitate pentru eventualele erori apãrute în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, într-un interval de maximum 10 zile bancare de la data înregistrãrii erorii în extrasul de cont al acestora. Dupã expirarea acestui termen nu poate fi angajata rãspunderea Bãncii Naţionale a României.
ART. 14
În data de 29 august 2003 unitãţile participante plãtitoare vor remite plãţile de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului, precum şi plãţile intertrezorerii, care urmeazã sa fie decontate final şi irevocabil de Banca Nationala a României în data de 1 septembrie 2003, la sediile TransFonD - S.A. din raza lor teritorialã.
ART. 15
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 16
La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament orice alte dispoziţii contrare îşi înceteazã aplicabilitatea.
ART. 17
Prezentul regulament intra în vigoare la data de 1 septembrie 2003.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isarescu

Bucureşti, 3 iulie 2003.
Nr. 1.ANEXA 1a)


la regulament
-------------


Z-1 ┌──────────────────────┐ Z
┌─────>│ Sediul TransFonD S.A.├────┐
│ └──────────────────────┘ │
│ v
(1) Z-1 ┌─────┴───────────────┐ ┌───────────────────────┐
┌──────>│ Unitate participanta│ │ Unitate participanta │ (2) Z
│ │ plãtitoare │ │ beneficiara ├──────┐
│ └─────────────────────┘ └──────────┬────────────┘ │
│ ^ │ v
┌──┴─────┐ │ │ ┌──────────┐
│Plãtitor│ │ │ Z │Beneficiar│
└────────┘ │Z-2 │ └──────────┘
│ v
(1) Z-2 ┌─────┴──────────────────┐ ┌────────────────────────┐
┌───────>│ Unitate subparticipanta│ │Unitate subparticipanta │(2) Z
│ │ iniţiatoare │ │ destinatara ├─────┐
│ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │
│ │
│ v
┌─┴──────┐ ┌──────────┐
│Plãtitor│ │Beneficiar│
└────────┘ └──────────┘

Unde:
(1) - data debitarii contului clientului plãtitor
(2) - data creditarii contului clientului beneficiar

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Circuitul local maximal al plãţilor de mica valoare │
│în relaţia cu Trezoreria statului şi al plãţilor intertrezorerii │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 1b


la regulament
-------------Jud. 1 ┌───────────────┐ | ┌──────────────┐ Jud. 2
Z-1 │ Sediul │ Z-1 │ Sediul │ Z
┌────>│ TransFonD S.A.├─────>│TransFonD S.A.├───┐
│ │ initiator │ | │ destinatar │ │
│ └───────────────┘ | └──────────────┘ │
│ | │
│ | v
(1) Z-1 ┌─┴───────────────────┐ | ┌───────────────────────┐
┌──────>│ Unitate participanta│ | │ Unitate participanta │ (2) Z
│ │ plãtitoare │ | │ beneficiara ├──────┐
│ └─────────────────────┘ | └──────────┬────────────┘ │
│ ^ | │ v
┌──┴─────┐ │ | │ ┌──────────┐
│Plãtitor│ │Z-2 | │ Z │Beneficiar│
└────────┘ │ | │ └──────────┘
│ | v
(1) Z-2 ┌─────┴──────────────────┐ | ┌────────────────────────┐
┌───────>│ Unitate subparticipanta│ | │Unitate subparticipanta │(2) Z
│ │ iniţiatoare │ | │ beneficiara ├─────┐
│ └────────────────────────┘ | └────────────────────────┘ │
│ | │
│ | v
┌─┴──────┐ | ┌──────────┐
│Plãtitor│ | │Beneficiar│
└────────┘ | └──────────┘


Unde:
(1) - data debitarii contului clientului plãtitor
(2) - data creditarii contului clientului beneficiar

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Circuitul interjudetean maximal al plãţilor de mica valoare │
│ în relaţia cu Trezoreria statului şi al plãţilor intertrezorerii│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2a)


la regulament
-------------


Z+2 ┌──────────────────────┐ Z+1
┌──────┤ Sediul TransFonD S.A.│<───┐
│ └──────────────────────┘ │
V │
Z+2 ┌─────────────────────┐ ┌──────────┴────────────┐
┌───────┤ Unitate participanta│ │ Unitate participanta │
│ │ plãtitoare │ │ beneficiara │
│ └─────┬───────────────┘ └───────────────────────┘
V │ ^
┌────────┐ │ │ ┌──────────┐
│Plãtitor│ │ │ Z+1 │Beneficiar│
└────────┘ │Z+2 │ └──────────┘
V │
Z+2 ┌────────────────────────┐ ┌──────────┴─────────────┐
┌────────┤ Unitate subparticipanta│ │Unitate subparticipanta │
│ │ iniţiatoare │ │ destinatara │
│ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘

V
┌────────┐ ┌──────────┐
│Plãtitor│ │Beneficiar│
└────────┘ └──────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Circuitul local maximal al refuzurilor la încasare ale plãţilor │
│ de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului şi ale │
│ plãţilor intertrezorerii │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2b


la regulament
-------------Jud. 1 ┌───────────────┐ | ┌──────────────┐ Jud. 2
Z+2 │ Sediul │ Z+1 │ Sediul │ Z+1
┌─────┤ TransFonD S.A.│<─────┤TransFonD S.A.│<──┐
│ │ initiator │ | │ destinatar │ │
│ └───────────────┘ | └──────────────┘ │
│ | │
V | │
Z+2 ┌─────────────────────┐ | ┌───────────────────┴───┐
┌───────┤ Unitate participanta│ | │ Unitate participanta │
│ │ plãtitoare │ | │ beneficiara │
│ └─────┬───────────────┘ | └───────────────────────┘
v │ | ^
┌────────┐ │ | │ ┌──────────┐
│Plãtitor│ │Z+2 | │ Z+1 │Beneficiar│
└────────┘ │ | │ └──────────┘
v | │
Z+2 ┌────────────────────────┐ | ┌──────────┴─────────────┐
┌────────┤ Unitate subparticipanta│ | │Unitate subparticipanta │
│ │ iniţiatoare │ | │ beneficiara │
│ └────────────────────────┘ | └────────────────────────┘
│ |
V |
┌────────┐ | ┌──────────┐
│Plãtitor│ | │Beneficiar│
└────────┘ | └──────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Circuitul interjudetean maximal al refuzurilor la încasare ale │
│ plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului şi │
│ ale plãţilor intertrezorerii │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3


la regulament
-------------

INTERVALUL DE PRELUCRARE

a plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului
şi a plãţilor intertrezorerii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea activitãţii Ziua bancarã Orar
crt. în care se
efectueazã
activitatea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Recepţia plãţilor de mica valoare în Z-1 11,00 a.m.-3,30 p.m.
relaţia cu Trezoreria statului şi a
plãţilor intertrezorerii
2. Calculul poziţiilor net-nete bilaterale Z 9,30 a.m.-10,00 a.m.
ale participanţilor
3. Decontarea finala şi irevocabilã a Z 11,00 a.m.
poziţiilor net-nete bilaterale
4. Eliberarea extraselor de cont Z începând cu ora
12,00 a.m.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 4


la regulament
-------------

CONTURILE ANALITICE
utilizate pentru compensarea bilaterala a
plãţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului
şi a celor intertrezorerii cu decontare pe baza neta


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Tipul plãţii Denumirea Simbolul
crt. contului analitic contului
analitic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Plata de mica valoare în Plati de mica valoare în relaţia 300
relaţia cu Trezoreria statului cu Trezoreria statului
2. Plata intertrezorerii, Plati intertrezorerii 303
indiferent de valoare
3. Plata de mica valoare în Plati de mica valoare în relaţia 530
relaţia cu Trezoreria statului, cu Trezoreria statului
aferentã participanţilor în - regim special
regim special de decontare
4. Plata de mica valoare în Plati de mica valoare în relaţia
relaţia cu Trezoreria statului, cu Trezoreria statului - faliment 539
aferentã participanţilor în
faliment*1)
5. Penalizare aferentã bãncilor Penalizãri - regim special 593
în regim special de decontare
6. Penalizare Penalizãri 903
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*1) În aceasta categorie sunt incluse instituţiile de credit aflate în procedura de faliment declarata înainte de intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 597/2002 .
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016