Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999  privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 16 decembrie 1999
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2), ale art. 25, art. 26 alin. (2), art. 50 şi ale <>art. 51 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, precum şi ale art. 2, 38, 55, 56 şi ale <>art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998 ,

Banca Nationala a României emite prezentul regulament.

ART. 1
Obiect
Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea şi funcţionarea la Banca Nationala a României a Centralei Riscurilor Bancare.
Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) este un centru de intermediere care gestioneazã în numele Bãncii Naţionale a României informaţia de risc bancar pentru scopurile utilizatorilor, în condiţiile pãstrãrii secretului bancar.
ART. 2
Definiţii
Pentru scopurile prezentului regulament:
1. Informaţia de risc bancar este informaţia care se raporteazã de cãtre bãnci, se prelucreaza şi se difuzeazã de Centrala Riscurilor Bancare; informaţia de risc bancar cuprinde datele de identificare a unui debitor - persoana fizica sau persoana juridicã nonbancara rezidenţã - şi operaţiunile în lei şi în valuta prin care bãncile se expun la risc fata de acel debitor.
Aceste operaţiuni sunt:
a) acordarea de credite;
b) asumarea de angajamente de cãtre banca, în numele debitorului, fata de o persoana fizica sau o persoana juridicã nonbancara;
c) asumarea de angajamente de cãtre banca, în numele debitorului, fata de alta banca.
2. Riscul individual este suma valorilor operaţiunilor prevãzute la pct. 1, raportatã la Centrala Riscurilor Bancare de o persoana declaranta pentru un debitor - persoana fizica sau persoana juridicã nonbancara rezidenţã -, cu condiţia sa fie egala sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintã expunerea unei bãnci fata de un debitor şi se determina de cãtre persoana declaranta. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operaţiunile desfãşurate de debitor în nume propriu, cat şi cele în care debitorul este parte componenta a unui grup.
3. Persoana recenzata este debitorul - persoana fizica sau persoana juridicã nonbancara rezidenţã - înscris în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportarii acestuia de cãtre persoana declaranta.
4. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeaşi persoana recenzata, mai puţin valoarea angajamentelor asumate de bãnci, în numele persoanei recenzate, fata de alte bãnci [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintã expunerea întregului sistem bancar din România fata de o singura persoana recenzata şi se determina de Centrala Riscurilor Bancare.
5. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare sunt:
- centralele bãncilor - persoane juridice romane - pentru toate informaţiile de risc bancar colectate din propriile evidente şi din cele ale unitãţilor lor teritoriale din România;
- sucursalele din România ale bãncilor - persoane juridice strãine - pentru toate informaţiile de risc bancar colectate din propriile evidente.
Persoanele declarante au obligaţia sa completeze formularul "Fişa de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate sa transmitã şi sa receptioneze informaţii de risc bancar" (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor Bancare, conform anexei nr. 1. Aceasta fişa va fi întocmitã în doua exemplare având acelaşi conţinut, cu urmãtoarele destinaţii:
- exemplarul 1 va fi transmis în regim confidenţial la Centrala Riscurilor Bancare;
- exemplarul 2 va fi pãstrat pentru evidentele proprii.
6. Persoana acreditata este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sa transmitã la şi sa receptioneze de la Centrala Riscurilor Bancare informaţii de risc bancar.
Persoana declaranta nu este abilitata sa efectueze schimbul de informaţii de risc bancar cu Centrala Riscurilor Bancare decât prin intermediul persoanelor acreditate.
7. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 şi 15 ale lunii în care se raporteazã informaţia de risc bancar aferentã lunii anterioare. În cazul în care data de 15 nu este o zi bancarã, perioada de raportare se încheie în urmãtoarea zi bancarã.
8. Utilizatorii sunt bãncile şi Banca Nationala a României.
ART. 3
Obligativitatea raportarii
Fiecare persoana declaranta este obligatã sa raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele şi în condiţiile prevãzute în prezentul regulament, informaţia de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat, respectiv ca banca sa fi înregistrat fata de acesta un risc individual.
ART. 4
Structura informationala a Centralei Riscurilor Bancare
Centrala Riscurilor Bancare organizeazã şi gestioneazã o baza de date care cuprinde:
a) Registrul central al creditelor (RCC), care conţine informaţiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate şi difuzate de Centrala Riscurilor Bancare în vederea valorificãrii de cãtre utilizatori, în condiţiile pãstrãrii secretului bancar;
b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informaţii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate şi la creditele restante ale acestora fata de întregul sistem bancar din România.
ART. 5
Transmiterea şi înscrierea informatiei de risc bancar în Registrul central al creditelor
1. Fluxul transmiterii şi înscrierii informatiei de risc bancar în Registrul central al creditelor este prezentat în diagrama.
2. În scopul îndeplinirii obligaţiei prevãzute la art. 3, persoana declaranta trebuie sa transmitã la Centrala Riscurilor Bancare, lunar, în perioada de raportare, informaţia de risc bancar, folosind în mod obligatoriu urmãtoarele proceduri:
2.1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folositã în cazul raportarii pentru prima data la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de cãtre respectiva persoana declaranta sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportati anterior de cãtre aceeaşi persoana declaranta au suferit modificãri. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se realizeazã prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2).
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.
2.2. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie folositã în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de a fi raportat. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se face utilizându-se "Formularul de raportare a riscurilor individuale" (F3).
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
2.3. Procedura de ştergere a riscurilor trebuie folositã în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidentele contabile ale bãncii şi debitorul respectiv îndeplineşte condiţia de a fi raportat la Centrala Riscurilor Bancare. Raportarea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se face utilizându-se formularul F3.
2.4. Procedura de ştergere a unui debitor trebuie folositã în cazul în care un debitor nu mai îndeplineşte condiţia de a fi raportat de cãtre persoana declaranta. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se face utilizându-se formularul F2.
3. Informaţia de risc bancar raportatã la Centrala Riscurilor Bancare este cea înscrisã în evidentele bãncii în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
4. Transmiterea informatiei de risc bancar va fi adaptatã la caracteristicile oricãrui canal tehnic de transmisie, pentru evitarea riscului ca informaţia respectiva sa nu parvina întocmai şi la timp. Canalele tehnice de transmisie vor fi stabilite de Centrala Riscurilor Bancare.
5. Înscrierea în Registrul central al creditelor poate fi efectuatã dacã informaţia de risc bancar transmisã de cãtre o persoana declaranta îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii de validare:
a) respecta standardele de conţinut şi modul de completare a formularelor prevãzute în prezentul regulament;
b) este în concordanta, conform criteriilor stabilite de Centrala Riscurilor Bancare în acest sens, cu informaţia de risc bancar cuprinsã în raportarile anterioare.
6. Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din proprie initiativa informaţia de risc bancar transmisã de cãtre persoanele declarante.
ART. 6
Prelucrarea informatiei de risc bancar. Organizarea şi gestionarea Registrului central al creditelor şi a Registrului creditelor restante
Centrala Riscurilor Bancare asigura înregistrarea în Registrul central al creditelor a informaţiilor de risc bancar raportate de persoanele declarante şi prelucrarea acestor informaţii în scopul obţinerii de date agregate necesare utilizatorilor.
Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat şi actualizat conform necesitãţilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât sa poatã evidenţia operativ informaţiile privind:
- identificarea persoanelor recenzate şi evidentierea, dupã caz, a situaţiilor speciale, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, modificatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice;
- riscurile individuale şi caracteristicile acestora;
- riscurile globale şi caracteristicile acestora.
Informaţiile de risc bancar înscrise în Registrul central al creditelor vor fi actualizate lunar.
Registrul creditelor restante va fi creat, gestionat şi actualizat conform necesitãţilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât sa poatã evidenţia operativ informaţiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de persoanele recenzate fata de întregul sistem bancar din România.
Informaţiile de risc bancar vor fi menţinute în Registrul central al creditelor şi în Registrul creditelor restante pe o perioada de 2 ani de la data înscrierii, dupã care vor fi arhivate.
ART. 7
Difuzarea informatiei de risc bancar
1. Fluxul difuzãrii informatiei de risc bancar deţinute de Centrala Riscurilor Bancare cãtre utilizatori este prezentat în diagrama.
2. Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecãrei persoane declarante, din proprie initiativa, informaţia referitoare la riscul global pentru fiecare debitor raportat de aceasta în luna respectiva, utilizând formularul "Situaţia riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A).
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
3. Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricãrei persoane declarante informaţii referitoare la creditele restante pe ultimii 2 ani, evidentiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de cãtre aceasta în luna respectiva, utilizând formularul "Situaţia creditelor restante" (F4 B).
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.
4. Orice unitate bancarã poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informaţia de risc bancar referitoare la orice persoana fizica sau juridicã nonbancara rezidenţã, cu condiţia sa aibã acordul scris al persoanei respective în conformitate cu prevederile <>art. 37 din Legea nr. 58/1998 . Nerespectarea acestei condiţii de cãtre banca constituie abatere de la prevederile prezentului regulament.
În cazul în care informaţia de risc bancar solicitatã de banca se referã la un debitor raportat de aceasta în ultima perioada de raportare încheiatã, nu este necesar acordul acestuia.
Datele ce pot fi solicitate de banca sunt:
- datele referitoare la riscul global înregistrat în Registrul central al creditelor în ultima luna pe numele persoanei recenzate; şi/sau
- datele referitoare la creditele restante înregistrate fata de întregul sistem bancar în cel mult ultimii 2 ani de aceeaşi persoana recenzata.
Formularele folosite pentru solicitarea de informaţii de risc bancar sunt urmãtoarele:
a) "Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare" (F5). Fiecare formular este valabil numai pentru o singura consultare a bazei de date pentru persoana respectiva.
Formularul F5 se va întocmi în trei exemplare, având acelaşi conţinut, cu urmãtoarele destinaţii:
- exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei care a dat acordul;
- exemplarul 2 se depune la unitatea bancarã care a primit acordul;
- exemplarul 3 se transmite persoanei declarante în ziua emiterii acordului şi se arhiveaza de cãtre aceasta.
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5;
b) "Cerere de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare" (F6).
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6.
Difuzarea de cãtre Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar în acest caz se face în termen de cel mult o zi bancarã de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
5. Persoana declaranta este obligatã sa remitã, la cerere, oricãrei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informaţii de la Centrala Riscurilor Bancare ultimele informaţii de risc bancar referitoare la persoana respectiva.
6. Directorul coordonator al activitãţii Centralei Riscurilor Bancare poate dispune sistarea difuzãrii informatiei de risc bancar deţinute de Centrala Riscurilor Bancare, în cazul în care accesul la aceasta s-a fãcut de cãtre persoane neautorizate.
7. În condiţiile respectãrii prevederilor legale, difuzarea informaţiilor de risc bancar deţinute de Centrala Riscurilor Bancare se poate face de aceasta şi cãtre alte direcţii din Banca Nationala a României, dupã cum decide, de la caz la caz, directorul coordonator al activitãţii Centralei Riscurilor Bancare.
ART. 8
Corectarea erorilor şi a omisiunilor
1. Înlocuirea informatiei de risc bancar transmise, care nu a îndeplinit cel puţin una dintre condiţiile prevãzute la pct. 5 al art. 5, şi completarea informatiei de risc bancar transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie), prin utilizarea formularelor F2 şi/sau F3:
a) ca urmare a sesizãrii de cãtre Centrala Riscurilor Bancare a erorilor; aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancarã de la data primirii oricãrei raportari, formularul "Lista cuprinzând erorile privind informaţia de risc bancar" (F7).
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7;
b) ca urmare a sesizãrii de cãtre persoana declaranta a omisiunilor proprii.
În cazul în care persoana declaranta sesizeazã erori în informaţia de risc bancar transmisã în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligatã sa transmitã la Centrala Riscurilor Bancare, în aceasta perioada, informaţia de risc bancar corectatã, prin utilizarea formularului "Sesizare de corectie" (F8).
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8.
2. În cazul în care persoana declaranta nu efectueazã corectiile în perioada de raportare, Centrala Riscurilor Bancare va înscrie în Registrul central al creditelor numai informaţia de risc bancar care îndeplineşte condiţiile prevãzute la pct. 5 al art. 5 şi va completa, pe baza datelor anterioare, informaţia de risc bancar omisa.
3. Corectarea erorilor din formularele F2 şi/sau F3 care constituie o raportare anterioarã se poate face de cãtre persoana declaranta, prin utilizarea formularului "Sesizare de corectie", astfel:
a) din initiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constata existenta unor date eronate care au fost înregistrate pe numele sau ca urmare a raportarii lor de cãtre banca pe care persoana recenzata a identificat-o ca fiind sursa erorii;
b) din initiativa bãncii, atunci când aceasta constata existenta unor date eronate înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, ca urmare a raportarii de cãtre banca.
Datele de identificare a unui debitor şi fiecare tip de risc pot fi corectate o singura data printr-o "Sesizare de corectie". A doua corectura este permisã numai dacã:
- aceasta se face ca urmare a unei solicitãri de conciliere; şi
- prima corectura nu s-a fãcut ca urmare a unei solicitãri de conciliere.
4. În cazul în care informaţia de risc bancar continuta în "Sesizarea de corectie" îndeplineşte condiţiile prevãzute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare efectueazã înscrierea acesteia în cel mult o zi bancarã de la data primirii sesizãrii.
În cazul în care informaţia de risc bancar continuta în "Sesizarea de corectie" nu îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile prevãzute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare nu efectueazã înscrierea acesteia.
5. Informaţia de risc bancar corecta, transmisã la Centrala Riscurilor Bancare printr-o "Sesizare de corectie", este cea înscrisã în evidentele bãncii în ultima zi a lunii la care se referã.
ART. 9
Procedura de conciliere
Orice persoana recenzata care contesta corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare pe numele sau, fãrã a cunoaşte banca - sursa a erorii, poate solicita bãncii care i-a remis informaţia de risc bancar declanşarea procedurii de conciliere în cel mult o zi bancarã de la consultarea bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
Etapele procedurii de conciliere sunt urmãtoarele:
- etapa 1: emiterea formularului "Cerere de conciliere" (F9) de cãtre persoana recenzata şi acceptarea cererii de cãtre banca.
Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.
Formularul F9 se va întocmi în trei exemplare, având acelaşi conţinut, cu urmãtoarele destinaţii:
- exemplarul 1 rãmâne în posesia persoanei care a emis cererea;
- exemplarul 2 se depune la unitatea bancarã care iniţiazã procedura de conciliere;
- exemplarul 3 se transmite persoanei declarante şi se arhiveaza de cãtre aceasta;
- etapa a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare de cãtre unitatea bancarã, prin persoana declaranta, a formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancarã de la data acceptãrii acesteia;
- etapa a 3-a: transmiterea de cãtre Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar conţinute în "Cererea de conciliere" cãtre persoana declaranta care a raportat-o;
- etapa a 4-a: verificarea de cãtre persoana declaranta a informatiei de risc bancar supuse concilierii;
- etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificãrii de cãtre persoana declaranta, în termen de maximum doua zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar supuse concilierii.
În cazul în care verificarea a evidenţiat existenta unei informaţii de risc bancar eronate, raportatã anterior, persoana declaranta transmite rezultatul verificãrii şi corecteaza erorile prin emiterea unei "Sesizãri de corectie", în condiţiile respectãrii prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2.
Persoana declaranta este obligatã sa transmitã la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, dovada care sa certifice rezultatul verificãrii;
- etapa a 6-a: transmiterea de cãtre Centrala Riscurilor Bancare persoanei declarante a bãncii care a initiat concilierea a rezultatului verificãrii informatiei de risc bancar. Banca este obligatã sa punã la dispoziţie persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi bancarã de la data primirii acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare.
ART. 10
Sancţiuni
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţioneazã cu amenda aplicabilã bãncilor, astfel:
a) neraportarea lunarã de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor Bancare se sancţioneazã cu amenda în suma de 10.000.000 lei;
b) raportarea de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar care nu îndeplineşte condiţiile de validare prevãzute la pct. 5 al art. 5 se sancţioneazã cu amenda în suma de 100.000 lei pentru fiecare informaţie de risc bancar inclusã în lista cuprinzând erorile, care nu mai poate fi corectatã în perioada de raportare;
c) netransmiterea rezultatului verificãrii informatiei de risc bancar conţinute în "Cererea de conciliere" în cadrul termenului prevãzut la art. 9 etapa a 5-a primul alineat se sancţioneazã cu amenda în suma de 100.000 lei/zi de întârziere;
d) netransmiterea dovezii care sa certifice rezultatul verificãrii informatiei de risc bancar conţinute în "Cererea de conciliere" în termenul prevãzut la art. 9 etapa a 5-a ultimul alineat se sancţioneazã cu amenda în suma de 1.000.000 lei/zi de întârziere;
e) netransmiterea de cãtre bãnci la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar referitoare la un debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat se sancţioneazã cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru fiecare debitor neraportat;
f) transmiterea de cãtre bãnci a informatiei de risc bancar eronate, existenta în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, se sancţioneazã cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru fiecare debitor raportat eronat;
g) solicitarea de cãtre bãnci a informaţiilor de risc bancar fãrã acordul persoanei la care se referã informaţiile respective se sancţioneazã cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
Sumele prevãzute la lit. a)-d) se percep de Centrala Riscurilor Bancare din conturile curente ale bãncilor, deschise la Banca Nationala a României, în ultima zi bancarã a lunii în care se înregistreazã nerespectarea prevederilor prezentului regulament, şi se vireazã la bugetul de stat.
Încãlcãrile disciplinei bancare prevãzute la lit. e)-g) se constata de cãtre persoanele din cadrul Direcţiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României. Sancţiunile se aplica de conducerea executivã a Bãncii Naţionale a României, iar sumele aferente se vireazã la bugetul de stat.
Cuantumul amenzilor suportate de bãnci pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Bãncii Naţionale a României.
ART. 11
Comisioane
Pentru serviciile de informare prestate de Centrala Riscurilor Bancare sunt percepute comisioane.
Cuantumul comisioanelor se stabileşte prin ordin al guvernatorului Bãncii Naţionale a României.
Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Nationala a României pentru acoperirea cheltuielilor de implementare şi funcţionare a Centralei Riscurilor Bancare.
ART. 12
Arhivarea
Orice document conţinând informaţia de risc bancar raportatã la şi primitã de la Centrala Riscurilor Bancare se arhiveaza pe o perioada de 5 ani în cadrul Centralei Riscurilor Bancare şi la bãnci.
ART. 13
Limita de raportare
Suma reprezentând limita de raportare se stabileşte prin ordin al guvernatorului Bãncii Naţionale a României.
ART. 14
Alte precizãri
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentul regulament.
Din proprie initiativa, precum şi la solicitarea bãncilor, Centrala Riscurilor Bancare poate sa presteze şi alte servicii referitoare la difuzarea de informaţii de risc bancar.
În scopul protejãrii activitãţii bancare, Banca Nationala a României, prin Centrala Riscurilor Bancare, poate elabora modele de testare a riscului de creditare, pe care le propune sau le impune bãncilor, dupã caz.
ART. 15
Dispoziţii generale
Informaţiile de risc bancar transmise la şi primite de la Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidenţial.
Centrala Riscurilor Bancare nu îşi asuma nici o responsabilitate în cazul valorificãrii, cu încãlcarea prevederilor legale, a informatiei de risc bancar de cãtre utilizatori.
Persoanele declarante au obligaţia sa furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informaţie de risc bancar solicitatã de aceasta în scopul desfãşurãrii propriei activitãţi.
ART. 16
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 februarie 2000.


GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE
A ROMÂNIEI,
MUGUR ISARESCU
DIAGRAMAFLUXUL INFORMAŢIONAL
al Centralei Riscurilor Bancare
┌────────────┐ ┌──────────┐
┌───────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ UNITĂŢILE │←
│PERSOANELE│
│ SUCURSALELE │ │ │ │TERITORIALE │ │RECENZATE │
│ BĂNCILOR - │←──
│ │ │ALE BĂNCILOR│ └──────────┘
│ PERSOANE JURIDICE │ │ │ └────────────┘ ↑ ↑
│ STRĂINE │ │ ┌───────────────┐ │ ↑ │ │
└───────────────────┘ │ │ CENTRALA │ │ ↓ ↓ │
│ │ RISCURILOR │ │ ┌───────────────────┐ │
┌───────────────────┐ │ │ BANCARE │ │←──
│ CENTRALELE │ │
│ SUCURSALELE │ │ └───────────────┘ │ │ BĂNCILOR - │ │
│ BĂNCILOR - │←──
│ │ │ PERSOANE JURIDICE │ │
│ PERSOANE JURIDICE │ │ │ │ ROMANE │ │
│ ROMANE │ │ │ └───────────────────┘ ↓
└───────────────────┘ │ REGISTRUL CENTRAL │ ┌───────────────────────┐
↑ │ AL CREDITELOR │←──
│SUCURSALELE BĂNCILOR - │
↓ │ │ │ PERSOANE JURIDICE │
┌───────────────────┐ │ REGISTRUL CREDITELOR │ │ STRĂINE │
│ UNITĂŢILE │ │ RESTANTE │ └───────────────────────┘
│ TERITORIALE ALE │ │ │ ┌───────────────────┐
│ BĂNCILOR │ │ │←──
│ CENTRALA B.N.R. │
└───────────────────┘ └──────────────────────┘ └───────────────────┘


TRANSMITEREA ÎNSCRIEREA, PRELUCRAREA DIFUZAREA
INFORMATIEI ŞI STOCAREA INFORMATIEI INFORMATIEI


ANEXA 1

┌──┐
│F1│
└──┘


FIŞA
de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate sa transmitã şi sa receptioneze informaţii de risc bancar
Nr. ...... [][][][][][][][]
(data emiterii)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Persoana declaranta ....................... Cod ..................... │
│ Adresa ..................................... Telefon ................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Persoane acreditate │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │2.1. Numele ........................... │ │
│ │Prenumele ............................. │ │
│ │cod numeric personal (din buletinul de │ │
│ │identitate) [][][][][][][[][][][][][][] ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │
│ │posesor al buletinului/cãrţii de │ │ │ │ │ │
│ │identitate seria ..... nr. ......., │ │ │ │ │ │
│ │emis/emisã de .................... │ │ │ │ │ │
│ │la data de ......... /al pasaportului*) │ │ │ │ │ │
│ │seria ........., ţara emitenta .........., └─────────┘ └─────────┘ │ │
│ │data/locul naşterii ....................., Specimen Specimen │ │
│ │domiciliul .............................., semnatura ştampila │ │
│ │funcţia .................................. insotitoare │ │
│ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │2.2. Numele ........................... │ │
│ │Prenumele ............................. │ │
│ │cod numeric personal (din buletinul de │ │
│ │identitate) [][][][][][][[][][][][][][] ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │
│ │posesor al buletinului/cãrţii de │ │ │ │ │ │
│ │identitate seria ..... nr. ......., │ │ │ │ │ │
│ │emis/emisã de .................... │ │ │ │ │ │
│ │la data de ......... /al pasaportului*) │ │ │ │ │ │
│ │seria ........., ţara emitenta .........., └─────────┘ └─────────┘ │ │
│ │data/locul naşterii ....................., Specimen Specimen │ │
│ │domiciliul .............................., semnatura ştampila │ │
│ │funcţia .................................. insotitoare │ │
│ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │2.3. Numele ........................... │ │
│ │Prenumele ............................. │ │
│ │cod numeric personal (din buletinul de │ │
│ │identitate) [][][][][][][[][][][][][][] ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │
│ │posesor al buletinului/cãrţii de │ │ │ │ │ │
│ │identitate seria ..... nr. ......., │ │ │ │ │ │
│ │emis/emisã de .................... │ │ │ │ │ │
│ │la data de ......... /al pasaportului*) │ │ │ │ │ │
│ │seria ........., ţara emitenta .........., └─────────┘ └─────────┘ │ │
│ │data/locul naşterii ....................., Specimen Specimen │ │
│ │domiciliul .............................., semnatura ştampila │ │
│ │funcţia .................................. insotitoare │ │
│ │ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

...........................
Conducerea persoanei declarante
S.S./L.S.


*) Se completeazã numai în cazul persoanelor strãine.Modul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit fisei de cãtre persoana declaranta.
Rubrica "(data emiterii)"
Se completeazã cu data la care se emite fişa de acreditare de cãtre persoana declaranta.

Zona 1
Rubrica "Persoana declaranta"
Se completeazã cu denumirea completa a persoanei declarante care acorda acreditarea.
Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante care acorda acreditarea.
Rubrica "Adresa"
Se completeazã cu adresa persoanei declarante.
Rubrica "Telefon"
Se completeazã cu numãrul de telefon al persoanei declarante.

Zona 2
Rubricile "Numele" şi "Prenumele"
Se completeazã cu numele şi prenumele persoanei acreditate.
Restul rubricilor se completeazã cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate (în cazul persoanelor cu cetãţenie romana) sau din pasaport (în cazul persoanelor cu cetãţenie strãinã) ale persoanei acreditate.
Rubrica "Funcţia"
Se completeazã cu funcţia detinuta de persoana acreditata în cadrul bãncii.
Prin "Specimen semnatura" se înţelege semnatura uzualã a persoanei acreditate.
Prin "Specimen ştampila insotitoare" se înţelege amprenta ştampilei ce însoţeşte semnatura persoanei acreditate.
ANEXA 2

┌──┐
│F2│
└──┘

Nr. ...... Data ...........

FORMULAR
de raportare a debitorilor
pentru luna ....... anul ......

Persoana declaranta ...........................
Cod ...........................................


┌────┬───────────────────┬────┬────────┬───────┬────────┬────┬───────┬──────┐
│ │ Debitor │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. ├─────────┬─────────┤ │Situaţie│Activi-│Forma de│ │ │Tipul │
│crt.│Codul de │ Numele/ │Grup│specialã│ tatea │propri- │Ţara│Judeţul│rapor-│
│ │ identi- │Denumirea│ │ │ │ etate │ │ │tarii │
│ │ fiecare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────┼────┼───────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────┼────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────┼────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────┼────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴────┴────────┴───────┴────────┴────┴───────┴──────┘

Persoana acreditata
Modul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de banca.

Rubrica "Data"
Se completeazã cu data la care se emite formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc bancar.

Rubrica "Persoana declaranta"
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica 0 "Nr. crt."
Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 "Debitor - Codul de identificare"
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul, precum şi cu seria acestuia.

Rubrica 2 "Debitor - Numele/Denumirea"
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completa a debitorului.

Rubrica 3 "Grup"
Se completeazã astfel:
- cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;
- cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica 4 "Situaţie specialã"
Se completeazã în cazul în care debitorul se gãseşte în una dintre situaţiile prevãzute în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, cu modificãrile ulterioare, astfel:
- cu litera R, în cazul în care debitorul se afla în situaţia de reorganizare;
- cu litera L, în cazul în care debitorul se afla în situaţia de lichidare;
- cu litera N, în cazul în care debitorul nu se afla în nici una dintre situaţiile de mai sus.

Rubrica 5 "Activitatea"
Se completeazã astfel:
- în cazul persoanelor juridice, cu codul CAEN corespunzãtor activitãţii principale;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 00.

Rubrica 6 "Forma de proprietate"
Se completeazã astfel:
- în cazul persoanelor juridice, cu codul corespunzãtor din nomenclatorul "Forme de proprietate", elaborat de Ministerul Finanţelor;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica 7 "Ţara"
Se completeazã astfel:
- în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice romane, cu codul României;
- în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul.

Rubrica 8 "Judeţul"
Se completeazã cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoana juridicã - este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliazã debitorul - persoana fizica.

Rubrica 9 "Tipul raportarii"
Se completeazã astfel:
- cu litera S, în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineşte condiţia de raportare;
- cu litera N, în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de raportare.
ANEXA 3

┌──┐
│F3│
└──┘

Nr. ...... Data ..............

FORMULAR
de raportare a riscurilor individuale
pentru luna ......... anul .......

Persoana declaranta .......................
Cod .......................................

- mii lei -
┌────┬─────┬──────┬─────┬───┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │ │ │ │Numa-│ │ │ │ │I- │
│Nr. │Codul│de i- │Sume-│Va-│Data │Data│Codul│rul │Su- │Sume-│Ser-│Ti- │den-│
│crt.│uni- │denti-│le a-│lu-│acor-│sca-│ris- │atri-│mele│ le │vi- │pul │ti- │
│ │tatii│fiecare│cor- │ta │dãrii│den-│cului│buit │da- │res- │ciul│ra- │fi- │
│ │ │a de- │date │ │ │tei │ │ de │to- │tante│da- │por-│ca- │
│ │ │bito- │ │ │ │ │ │ CRB │rate│ │to- │ta- │tor │
│ │ │rului │ │ │ │ │ │ │ │ │riei│rii │ │
├────┼─────┼──────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │13 │
│ │ │ │ │ │ │ ├─┬─┬─┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1│2│3│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼─────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼─────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼─────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼─────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RISC│TOTAL│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎN- │SUME │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DI- │RES- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VI- │TANTE│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUAL│ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼─────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼─────┼───┼─────┼────┼─┼─┼─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │....│.....│ │ │ │
└────┴─────┴──────┴─────┴───┴─────┴────┴─┴─┴─┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┘


Persoana acreditataModul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de banca.

Rubrica "Data"
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc bancar.

Rubrica "Persoana declaranta"
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica 0 "Nr. crt."
Se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 "Codul unitãţii"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României unitãţii bancare care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.

Rubrica 2 "Codul de identificare a debitorului"
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul, precum şi cu seria acestuia.

Rubrica 3 "Sumele acordate"
Se completeazã cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 "Valuta"
Se completeazã cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 "Data acordãrii"
Se completeazã cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care banca îşi asuma angajamentul.

Rubrica 6 "Data scadentei"
Se completeazã cu data pana la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetãrii angajamentului bãncii.

Rubrica 7 "Codul riscului"
Se completeazã cu un cod format din 3 poziţii care corespund garanţiilor, tipului şi termenului de acordare, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:
- poziţia 1 - garanţii:
A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;
B - garanţii primite de la societãţi de asigurare şi capitalizare;
C - garanţii primite de la clientela financiarã;
D - ipoteci imobiliare;
E - gajuri cu deposedare;
F - gajuri fãrã deposedare;
G - alte garanţii primite de la clientela financiarã;
H - fãrã garanţii.
În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescãtoare a ponderii fiecãreia;
- poziţia 2 - tipul riscului:
A - credite comerciale;
B - credite de trezorerie;
C - credite de export;
D - credite pentru echipament;
E - credite pentru bunuri imobiliare;
F - alte credite;
G - obligaţiuni;
H - angajamente asumate în numele debitorului fata de o persoana fizica sau o persoana juridicã nonbancara;
I - angajamente asumate în numele debitorului fata de o alta banca;
- poziţia 3 - termenul de acordare:
A - credite şi angajamente pe termen scurt (pana la 12 luni);
B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);
C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani).

Rubrica 8 "Numãrul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare"
Se completeazã cu un numãr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare la prima raportare a riscului respectiv, şi se utilizeazã pentru toate raportarile ulterioare ale persoanei declarante.

Rubrica 9 "Sumele datorate"
Se completeazã astfel:
- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;
- pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma înscrisã în evidentele contabile aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea.
În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

Rubrica 10 "Sumele restante"
Se completeazã cu sumele scadente nerambursate, aferente creditului respectiv, înscrise în evidentele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de cãtre banca aceasta rubrica se completeazã cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 - "Serviciul datoriei"
Se completeazã astfel:
- cu litera A, în situaţia în care ratele sunt plãtite la scadenta sau cu o întârziere de maximum 7 zile inclusiv;
- cu litera B, în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 8 şi 30 de zile inclusiv;
- cu litera C, în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere de peste 30 de zile;
- cu litera X, în cazul contractelor de credit investite cu formula executorie.

Rubrica 12 "Tipul raportarii"
Se completeazã astfel:
- cu litera S, pentru riscuri care se sterg;
- cu litera N, pentru riscuri care nu se sterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raporteazã ca fiind credite noi;
- cu litera R, pentru creditele care au fost reesalonate şi care se raporteazã ca fiind credite noi;
- cu litera A, pentru creditele transferate la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare şi care se considera riscuri ce se sterg.

Rubrica 13 "Identificator"
Se completeazã, optional, cu un cod atribuit de banca.

Rubrica "Risc individual"
Se completeazã, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica "Total sume restante"
Se completeazã, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 10.
În cazul creditelor acordate şi al angajamentelor asumate în valuta, se raporteazã echivalentul în lei al acestora, folosindu-se cursul de referinta al pieţei valutare, publicat de Banca Nationala a României pentru ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
În cazul creditelor şi al angajamentelor unui debitor raportat pentru prima data la Centrala Riscurilor Bancare şi în cazul creditelor şi al angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 13 "Identificator", care se completeazã optional, şi rubrica 8 "Numãrul atribuit de C.R.B.", care se completeazã de Centrala Riscurilor Bancare şi care se retrasmite, prin intermediul formularului F3, persoanelor declarante care le-au raportat.
În cazul creditelor şi al angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au fãcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completeazã numai rubricile 8-13.
ANEXA 4

┌────┐
│F4 A│
└────┘

Nr. ...... Data .........

SITUAŢIA
riscului global privind persoanele recenzate
pentru luna ........ anul .......


Cãtre
Persoana declaranta ............................
Cod ............................................
Referinta ......................................

Numele/Denumirea persoanei recenzate ...........
Codul de identificare ..........................
Grup ...........................................
Forma de proprietate ...........................
Activitatea ....................................
Situaţie specialã ..............................
Riscul global ..................................


- mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬────┬───┬────┬────┬──────┬──────┬──────┬─────┬────┐
│ │Numa-│I- │ │Ser-│ │Cre-│ │ │ │Anga- │ │ │
│ │rul │den-│ │vi- │Va-│di- │Su- │Sumele│Sumele│jamen-│Data │Data│
│Acro-│atri-│ti- │Codul│ciul│lu-│tele│mele│dato- │res- │te fa-│acor-│sca-│
│ nim │buit │fi- │ris- │da- │ta │ree-│a- │ rate │tante │ta de │dãrii│den-│
│ │ de │ca- │cului│to- │ │sa- │cor-│ │ │alte │ │tei │
│ │CRB │tor │ │riei│ │lo- │date│ │ │bãnci │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nate│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
│ │ │ ├─┬─┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1│2│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼────┼───┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼────┼───┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RISC │TOTAL │TOTAL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GLOBAL│SUME │ANGA- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RES- │JAMEN-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TANTE │TE FA-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TA DE │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALTE │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BĂNCI │ │ │
└─────┴─────┴────┴─┴─┴─┴────┴───┴────┴────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────┘Modul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica "Data"
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.

Rubrica "Persoana declaranta"
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Referinta"
Se completeazã, în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitãrii persoanei recenzate, cu numãrul şi data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate"
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completa a persoanei recenzate.

Rubrica "Codul de identificare"
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul, precum şi cu seria acestuia.

Rubrica "Grup"
Se completeazã astfel:
- cu litera G, în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;
- cu litera I, în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica "Forma de proprietate"
Se completeazã astfel:
- în cazul persoanelor juridice, cu codul corespunzãtor din nomenclatorul "Forme de proprietate", elaborat de Ministerul Finanţelor;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica "Activitatea"
Se completeazã astfel:
- în cazul persoanelor juridice, cu codul CAEN corespunzãtor activitãţii principale;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 00.

Rubrica "Situaţie specialã"
Se completeazã în cazul în care debitorul se gãseşte în una dintre situaţiile prevãzute în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, cu modificãrile ulterioare, astfel:
- cu litera R, în cazul în care debitorul se afla în situaţia de reorganizare;
- cu litera L, în cazul în care debitorul se afla în situaţia de lichidare;
- cu litera N, în cazul în care debitorul nu se afla în nici una dintre situaţiile de mai sus.

Rubrica "Riscul global"
Se completeazã cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica 1 "Acronim"
Se completeazã cu acronimul persoanei declarante, dacã riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacã a fost raportat de alta banca.

Rubrica 2 "Numãrul atribuit de C.R.B."
Se completeazã cu numãrul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului respectiv.

Rubrica 3 "Identificator"
Se completeazã cu codul atribuit de banca, dacã riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dacã a fost raportat de alta banca.

Rubrica 4 "Codul riscului"
Se completeazã cu un cod format din 3 poziţii care corespund garanţiilor, tipului şi termenului de acordare, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:
- poziţia 1 - garanţii:
A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;
B - garanţii primite de la societãţi de asigurare şi capitalizare;
C - garanţii primite de la clientela financiarã;
D - ipoteci imobiliare;
E - gajuri cu deposedare;
F - gajuri fãrã deposedare;
G - alte garanţii primite de la clientela financiarã;
H - fãrã garanţii.
În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescãtoare a ponderii fiecãreia;
- poziţia 2 - tipul riscului:
A - credite comerciale;
B - credite de trezorerie;
C - credite de export;
D - credite pentru echipament;
E - credite pentru bunuri imobiliare;
F - alte credite;
G - obligaţiuni;
H - angajamente asumate în numele debitorului fata de o persoana fizica sau o persoana juridicã nonbancara;
I - angajamente asumate în numele debitorului fata de o alta banca;
- poziţia 3 - termenul de acordare:
A - credite şi angajamente pe termen scurt (pana la 12 luni);
B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);
C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani).

Rubrica 5 "Serviciul datoriei"
Se completeazã astfel:
- cu litera A, în situaţia în care ratele sunt plãtite la scadenta sau cu o întârziere de maximum 7 zile inclusiv;
- cu litera B, în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere între 8 şi 30 de zile inclusiv;
- cu litera C, în situaţia în care ratele sunt plãtite cu o întârziere de peste 30 de zile;
- cu litera X, în cazul contractelor de credit investite cu formula executorie.

Rubrica 6 "Valuta"
Se completeazã cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 7 "Creditele reesalonate"
Se completeazã astfel:
- cu litera D, în situaţia în care creditul este reesalonat;
- cu litera N, în situaţia în care creditul nu este reesalonat.

Rubrica 8 "Sumele acordate"
Se completeazã cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 9 "Sumele datorate"
Se completeazã astfel:
- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;
- pentru angajamentele asumate de cãtre banca în numele debitorului fata de alte bãnci, cu cifra 0 (zero);
- pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma înscrisã în evidentele contabile aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea.
În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

Rubrica 10 "Sumele restante"
Se completeazã cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv, înscrise în evidentele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de cãtre banca aceasta rubrica se completeazã cu cifra 0 (zero).

Rubrica 11 "Angajamente fata de alte bãnci"
Se completeazã cu suma corespunzãtoare angajamentelor asumate de cãtre banca în numele debitorului fata de alte bãnci (litera I de la poziţia 2 din rubrica 4 "Codul riscului".

Rubrica 12 "Data acordãrii"
Se completeazã cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care banca îşi asuma angajamentul.

Rubrica 13 "Data scadentei"
Se completeazã cu data pana la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetãrii angajamentului bãncii.

Rubrica "Risc global"
Se completeazã, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 9.

Rubrica "Total sume restante"
Se completeazã, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 10.

Rubrica "Total angajamente fata de alte bãnci"
Se completeazã, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 11.
În cazul creditelor acordate şi al angajamentelor asumate în valuta, se raporteazã echivalentul în lei al acestora, folosindu-se cursul de referinta al pieţei valutare, publicat de Banca Nationala a României pentru ultima zi a lunii la care se referã situaţia.
┌──────┐
│ F4 B │
└──────┘

Nr. .......... Data ...........

SITUAŢIA
creditelor restante

Cãtre
Persoana declaranta ................................
Cod ................................................

Numele/Denumirea persoanei recenzate ...............
Codul de identificare ..............................

- mii lei -
┌──────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ Total sume restante │ │
│ ├──────────────────┬──────────────────┤ │
│ Luna/Anul │Serviciul datoriei│Serviciul datoriei│ A.V.A.B.1) │
│ │ - cod B │ - cod C │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

1) Unde este cazul, se completeazã cu *).Modul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica "Data"
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.

Rubrica "Persoana declaranta"
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante cãreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate"
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completa a persoanei recenzate.

Rubrica "Codul de identificare"
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul, precum şi cu seria acestuia.

Rubrica 1 "Luna/Anul"
Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia creditelor restante.

Rubrica 2 "Total sume restante - Serviciul datoriei - cod B"
Se completeazã cu totalul sumelor restante, aferente creditelor care au serviciul datoriei B.

Rubrica 3 "Total sume restante - Serviciul datoriei - cod C"
Se completeazã cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.

Rubrica 4 "A.V.A.B."
Se completeazã cu simbolul *), prin care se marcheaza faptul ca exista credite transmise Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, fãrã a se mentiona suma acestora.ANEXA 5

┌────┐
│ F5 │
└────┘

ACORD
de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
Nr. ......... [][][][][][][][]
(data emiterii)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Persoana │
│ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ Codul de identificare [][][][][][][][][][][][][][][][][] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Prin prezenta autorizam banca:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Denumirea .............................................. │
│ Cod .................................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
sa solicite şi sa primeascã de la Centrala Riscurilor Bancare urmãtoarele informaţii de risc bancar înregistrate pe numele meu:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. a) [ ] Situaţia riscului global │
│ │
│ b) [ ] Situaţia creditelor restante │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Semnatura emitentului

Semnatura autorizata şi
ştampila bãncii
Modul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit de banca formularului.

Rubrica "(data emiterii)"
Se completeazã cu data la care se da acordul.

Zona 1

Rubrica "Persoana"
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completa a persoanei care da acordul.
Rubrica "Codul de identificare"
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul, precum şi cu seria acestuia.

Zona 2
Rubrica "Denumirea"
Se completeazã cu denumirea completa a unitãţii bancare cãreia i se da acordul.
Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României unitãţii bancare cãreia i se da acordul.

Zona 3
Se marcheaza, dupã caz, una sau ambele rubrici, în funcţie de informaţia pentru obţinerea cãreia se da acordul.
Prin "Semnatura emitentului" se înţelege semnatura persoanei fizice sau semnatura reprezentantului persoanei juridice şi ştampila insotitoare.
Prin "Semnatura autorizata şi ştampila bãncii" se înţelege semnatura reprezentantului bãncii şi ştampila insotitoare, care certifica identitatea persoanei care da acordul.
ANEXA 6

┌────┐
│ F6 │
└────┘

CERERE
de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
Nr. ...... [][][][][][][][]
(data emiterii)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Persoana declaranta ................ Cod .................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

în baza

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Acordului de consultare nr. .......... din ................, │
│ depus la ................................................. . │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

va rugãm sa ne furnizati urmãtoarele informaţii:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. a) [ ] Situaţia riscului global │
│ │
│ b) [ ] Situaţia creditelor restante │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

privind:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Persoana │
│ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ Codul de identificare [][][][][][][][][][][][][][][][][] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Persoana acreditataModul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit cererii de consultare de cãtre persoana declaranta.

Rubrica "(data emiterii)"
Se completeazã cu data la care se emite cererea de consultare.

Zona 1
Rubricile "Persoana declaranta" şi "Cod"
Se completeazã cu denumirea completa şi cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante care solicita consultarea.

Zona 2
Rubricile "Acordului de consultare nr." şi "din"
Se completeazã cu numãrul acordului pe baza cãruia se face consultarea şi data la care s-a dat acordul.
Rubrica "depus la"
Se completeazã cu denumirea unitãţii bancare care a primit acordul.

Zona 3
Se marcheaza una sau ambele rubrici, conform acordului.

Zona 4
Rubrica "Persoana"
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completa a persoanei pentru care se solicita informaţia de risc bancar.
Rubrica "Codul de identificare"
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul, precum şi cu seria acestuia.ANEXA 7

┌────┐
│ F7 │
└────┘

Nr. ...... Data ........

LISTA
cuprinzând erorile privind informaţia de risc bancar
pentru luna ........ anul .......

Persoana declaranta ...........................
Cod ...........................................


┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ Tipul │ │ │ Codul │
│formularului │ Numãr curent │ Rubrica │ erorii │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┘Modul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica "Data"
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completeazã cu luna şi anul pentru care se transmite lista cuprinzând erorile.

Rubrica "Persoana declaranta"
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante cãreia i se transmite lista cuprinzând erorile.

Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante cãreia i se transmite lista cuprinzând erorile.

Rubrica 1 "Tipul formularului"
Se completeazã cu tipul formularului (F2 sau F3) în care se semnaleaza eroarea.

Rubrica 2 "Numãr curent"
Se completeazã cu numãrul liniei în care se semnaleaza eroarea, corespunzãtor numãrului curent din formularul transmis de persoana declaranta.

Rubrica 3 "Rubrica"
Se completeazã cu numãrul coloanei în care se semnaleaza eroarea. În cazul formularului F3, coloana 7, numãrul va conţine doua cifre, astfel: prima cifra înscrisã este 7 (numãrul coloanei), iar a doua indica poziţia la care se semnaleaza eroarea.

Rubrica 4 "Codul erorii"
Se completeazã cu un cod stabilit de Centrala Riscurilor Bancare.
ANEXA 8
Nr. ...... Data ........

┌────┐
│ F8 │
└────┘

SESIZARE DE CORECTIE
pentru luna ....... anul .......

Persoana declaranta ........................
Cod ........................

┌──────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐
│ Tipul │Codul de identificare │ │ │ │
│ formula- │a persoanei recenzate/│ Rubrica │Informaţia │ Informaţia │
│ rului │Numãrul atribuit de │ │ eronatã │ corecta │
│ │ C.R.B. │ │ │ │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
└──────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘

Persoana acreditataModul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit formularului completat de cãtre persoana declaranta.

Rubrica "Data"
Se completeazã cu data la care se completeazã formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completeazã cu luna şi anul pentru care s-a transmis informaţia de risc bancar.

Rubrica "Persoana declaranta"
Se completeazã cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica "Cod"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.

Rubrica 1 "Tipul formularului"
Se completeazã cu tipul formularului (F2 sau F3) prin care s-a transmis informaţia eronatã.

Rubrica 2 "Codul de identificare a persoanei recenzate/Numãrul atribuit de C.R.B."
Se completeazã cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numãrul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicita corecţia.

Rubrica 3 "Rubrica"
Se completeazã cu numãrul coloanei în care se semnaleaza eroarea. În cazul formularului F3, coloana 7, numãrul va conţine doua cifre, astfel: prima cifra înscrisã este 7 (numãrul coloanei), iar a doua indica poziţia la care se semnaleaza eroarea.

Rubrica 4 "Informaţia eronatã"
Se completeazã cu informaţia de risc bancar eronatã, transmisã anterior, indicatã prin rubricile 2 şi 3.

Rubrica 5 "Informaţia corecta"
Se completeazã cu informaţia de risc bancar care va înlocui informaţia eronatã.
ANEXA 9
Nr. ...... Data .....
┌────┐
│ F9 │
└────┘

CERERE DE CONCILIERE
pentru luna ...... anul ......

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Persoana recenzata │
│ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│ Codul de identificare [][][][][][][][][][][][][][][][][] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Prin prezenta solicitam bãncii:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Denumirea ................................................... │
│ Cod ......................................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
sa initieze procedura de conciliere a urmãtoarelor informaţii de risc bancar pe care le consider eronate, înregistrate pe numele meu în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare:

┌──┐
│3.│
├──┴───────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│Codul de identificare │ Informaţia contestatã │ │
│a persoanei recenzate/├──────────┬────────────┤ Informaţia │
│Numãrul atribuit de │Denumirea │ Conţinutul │ consideratã │
│ C.R.B. │rubricii │ │ corecta │
├──────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤
├──────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤
├──────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤
├──────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤
└──────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┘

Semnatura emitentului
Semnatura autorizata
şi ştampila bãnciiModul de completare

Rubrica "Nr."
Se completeazã prin înscrierea unui numãr unic, atribuit cererii de cãtre banca.

Rubrica "Data"
Se completeazã cu data la care se accepta cererea.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completeazã cu luna şi anul pentru care s-a transmis informaţia de risc bancar.

Zona 1
Rubrica "Persoana recenzata"
Se completeazã cu numele sau cu denumirea completa a persoanei recenzate care a emis cererea.
Rubrica "Codul de identificare"
Se completeazã astfel:
a) în cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) în cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice strãine, cu codul tarii care a emis pasaportul, precum şi cu seria acestuia.

Zona 2
Rubrica "Denumirea"
Se completeazã cu denumirea completa a bãncii la care se depune cererea.
Rubrica "Codul"
Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a României unitãţii bancare la care se depune cererea.

Zona 3
Rubrica 1 "Codul de identificare a persoanei recenzate/Numãrul atribuit de C.R.B."
Se completeazã cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numãrul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicita concilierea.
Rubrica 2 "Informaţia contestatã - Denumirea rubricii"
Se completeazã cu denumirea rubricii în care se semnaleaza presupusa eroare.
Rubrica 3 "Informaţia contestatã - Conţinutul"
Se completeazã cu informaţia de risc bancar consideratã eronat înregistratã în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, indicatã prin rubricile 1 şi 2.
Rubrica 4 "Informaţia consideratã corecta"
Se completeazã de cãtre persoana recenzata care a initiat concilierea cu informaţia de risc bancar presupusa corecta.
Prin "Semnatura emitentului" se înţelege semnatura persoanei fizice sau semnatura reprezentantului persoanei juridice şi ştampila insotitoare.
Prin "Semnatura autorizata şi ştampila bãncii" se înţelege semnatura reprezentantului bãncii şi ştampila insotitoare, care certifica identitatea persoanei care emite cererea.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016