Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT ELECTORAL din 15 iulie 2006 al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT ELECTORAL din 15 iulie 2006  al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT ELECTORAL din 15 iulie 2006 al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 25 septembrie 2006

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Membrii consiliilor colegiilor judeţene, respectiv cei ai Consiliului Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti, membrii comisiilor de cenzori, precum şi reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor Dentişti din România se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre membrii fiecãrui colegiu întruniţi în adunãri generale locale pentru alegeri.
(2) Membrii Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi membrii comisiei de cenzori de la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat dintre şi de cãtre reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã întruniţi în Adunarea generalã naţionalã pentru alegeri.
ART. 2
În vederea organizãrii şi desfãşurãrii alegerilor se vor organiza comisii electorale la nivel judeţean, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti, precum şi o comisie electoralã centralã organizatã la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 3
Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România au dreptul sã aleagã şi sã fie aleşi în organele de conducere de la nivelul colegiilor judeţene şi/sau naţionale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 4
(1) Dreptul de a alege şi de a fi ales la nivel local se poate exercita numai în cadrul colegiului la care este înscris medicul dentist.
(2) Dovada calitãţii de membru al colegiului judeţean se va face, acolo unde alegãtorul nu se regãseşte pe lista alegãtorilor, cu ultima chitanţã a plãţii cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 5
(1) Un membru poate candida local pe douã dintre cele 3 liste pentru alegerea ca:
a) membru în consiliul colegiului judeţean;
b) membru în comisia de cenzori judeţeanã sau a municipiului Bucureşti;
c) reprezentant în Adunarea generalã naţionalã.
(2) Cei care candideazã pentru comisia de cenzori nu pot candida şi pentru consiliul colegiului.
(3) Depunerea candidaturii pentru alegerea ca membru în comisia de cenzori şi în consiliul colegiului judeţean constituie o incompatibilitate. Comisia electoralã judeţeanã va permite înscrierea candidaturii doar pentru una dintre cele douã funcţii.
(4) Un membru ales ca reprezentant în Adunarea generalã naţionalã poate candida pe una dintre cele 5 liste pentru funcţiile din Biroul executiv naţional: preşedinte, secretar general, vicepreşedinte, trezorier sau membru al comisiei centrale de cenzori.
ART. 6
(1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România în legislatura pentru care se organizeazã alegerile şi, în acest sens, în momentul acceptãrii desemnãrii în aceste funcţii ei se vor angaja în scris sã nu candideze la o funcţie electivã în legislatura pentru care se organizeazã respectivele alegeri.
(2) Modelul declaraţiei membrilor comisiilor electorale este prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
ART. 7
(1) În scopul bunei organizãri a alegerilor, la nivelul colegiilor judeţene, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti, se vor organiza şi desfãşura urmãtoarele activitãţi:
a) colectarea cotizaţiilor lunare ale membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România la zi;
b) se vor organiza în aceeaşi locaţie şi odatã cu data alegerilor adunãrile generale locale, respectiv Adunarea generalã naţionalã, pentru prezentarea dãrii de seamã pentru mandatul anterior.
(2) În cadrul acestor şedinţe, membrii din organele de conducere, de la nivel teritorial, respectiv de la nivel central, vor prezenta rapoarte de activitate pentru eliberarea din funcţie.
(3) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România restanţieri la plata cotizaţiei o pot achita la secretariatul consiliului colegiului, inclusiv în ziua alegerilor. Lista adiţionalã rezultatã, cu membrii alegãtori suplimentari, va fi afişatã imediat.
ART. 8
În cuprinsul prezentului regulament electoral, sintagmele de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) comisia electoralã judeţeanã - comisia electoralã judeţeanã, respectiv comisia electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti;
b) consiliul colegiului judeţean - consiliul colegiului judeţean, respectiv Consiliul Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti;
c) colegiul judeţean - colegiul medicilor dentişti judeţean, respectiv Colegiul Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti.
ART. 9
Comisiile de cenzori la nivel judeţean, respectiv central, vor fi formate din 3 membri. În cazul în care nu sunt candidaţi pentru funcţia de cenzor se vor angaja unul sau mai mulţi cenzori externi.

CAP. II
Comisiile electorale

SECŢIUNEA 1
Comisia electoralã judeţeanã

ART. 10
(1) În funcţie de numãrul de membri ai colegiului respectiv, comisia electoralã judeţeanã este formatã din 3-9 membri.
(2) Unul dintre membrii comisiei electorale judeţene va fi desemnat de consiliul colegiului judeţean, respectiv de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, pentru Comisia Electoralã Centralã. Ceilalţi membri ai comisiilor electorale vor fi desemnaţi, în mod egal, de asociaţiile profesionale stomatologice existente la data aprobãrii prezentului regulament, cu recunoaştere juridicã şi care sunt reprezentative la nivel naţional.
(3) Dacã una dintre asociaţiile profesionale cu corespondent naţional nu are structurã la nivelul unui judeţ, atunci jumãtate din numãrul membrilor sunt propuşi de asociaţia existentã şi jumãtate plus unu sunt propuşi de consiliul colegiului judeţean. Desemnãrile se depun în scris la comisia electoralã judeţeanã.
(4) Candidaturile membrilor comisiilor electorale se vor aproba de consiliul colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. La nivel naţional candidaţii pentru Comisia Electoralã Centralã vor fi aprobaţi de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(5) Validarea comisiilor electorale judeţene se va face de Comisia Electoralã Centralã.
(6) Prima şedinţã de constituire a comisiei electorale judeţene va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a primei sãptãmâni din calendarul electoral.
ART. 11
Comisiile electorale judeţene îşi vor desfãşura activitatea sub supravegherea şi coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament.
ART. 12
(1) La prima întrunire, comisia electoralã judeţeanã îşi va alege, dintre membrii sãi, un preşedinte şi un secretar.
(2) Preşedintele sau secretarul, în lipsa preşedintelui, conduce şedinţele comisiei electorale judeţene şi este singurul abilitat sã facã publice date şi informaţii ce decurg din activitatea comisiilor electorale.
ART. 13
În termen de 3 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale judeţene vor comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
ART. 14
(1) Şedinţele comisiilor electorale judeţene se desfãşoarã în prezenţa a minimum douã treimi din numãrul membrilor lor, iar deciziile se iau cu majoritate simplã de voturi din numãrul membrilor prezenţi.
(2) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului, în lipsa preşedintelui, este obligatorie în momentul votãrii deciziilor. La egalitate de voturi, votul preşedintelui sau al secretarului, în lipsa preşedintelui, este hotãrâtor.
ART. 15
(1) Comisiile electorale judeţene şi Comisia Electoralã Centralã îşi vor întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor întocmi procesele-verbale şi se vor consemna toate aspectele legate de organizarea şi desfãşurarea alegerilor.
(2) Şedinţele comisiei electorale judeţene vor fi consemnate de cãtre secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de preşedinte, secretar şi de ceilalţi membri prezenţi.
ART. 16
Deciziile emise de comisiile electorale judeţene sau orice alt act emanând de la acestea vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
ART. 17
(1) Comisiile electorale judeţene vor funcţiona la sediile colegiilor judeţene. Acestea vor pune la dispoziţia comisiei electorale judeţene, pe toatã durata funcţionãrii sale, un spaţiu corespunzãtor desfãşurãrii activitãţilor.
(2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionãrii comisiilor şi organizãrii alegerilor sunt asigurate de colegiile judeţene.
ART. 18
Pe durata funcţionãrii, comisiile electorale judeţene vor avea ştampilã proprie, care va fi pãstratã de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre secretar şi va avea forma şi conţinutul menţionate în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
ART. 19
Comisiile electorale judeţene vor informa imediat Comisia Electoralã Centralã despre problemele apãrute în legãturã cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electoralã Centralã.
ART. 20
Comisiile electorale judeţene au urmãtoarele atribuţii:
a) pregãtesc şi organizeazã din timp şi în bune condiţii desfãşurarea alegerilor la nivel judeţean, cu un numãr suficient de cabine de vot, în funcţie de numãrul total de membri, astfel încât sã se asigure secretizarea votãrii;
b) realizeazã listele cu membrii colegiului judeţean preluate de la consiliile colegiilor judeţene;
c) afişeazã listele cu membrii alegãtori cu drept de vot, cu cotizaţia la zi, şi listele suplimentare, restanţieri care au achitat cotizaţia;
d) primesc şi înregistreazã dosarele de candidaturã depuse de candidaţi în mod personal sau prin procurã;
e) verificã îndeplinirea condiţiilor pentru ca un medic dentist sã poatã candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;
f) publicã, prin afişare la sediul comisiei judeţene şi la locul votãrii, candidaturile depuse, admise şi respinse;
g) comunicã Comisiei Electorale Centrale listele finale cu alegãtorii şi candidaţii la funcţiile de conducere;
h) soluţioneazã întâmpinãrile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale;
i) tipãresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al consiliului colegiului judeţean;
j) pãstreazã sub sigiliu buletinele de vot numerotate, ştampilate şi semnate fiecare de preşedintele şi secretarul comisiei electorale judeţene;
k) publicã prin mass-media, prin afişare la sediul colegiului judeţean sau prin orice altã modalitate stabilitã de comisia electoralã judeţeanã data, locul şi programul alegerilor la nivel judeţean, activitate suportatã din fondurile colegiului judeţean;
l) stabileşte şi asigurã prin închiriere, comodat etc., împreunã cu consiliul colegiului judeţean, sala necesarã desfãşurãrii adunãrii generale de dare de seamã şi alegeri locale;
m) conduce lucrãrile adunãrilor generale locale de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate mãsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;
n) numãrã voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizeazã voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
o) redacteazã în douã exemplare procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
p) înainteazã Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfãşurare a alegerilor, al procesului-verbal cu rezultatele finale, însoţite de listele cu candidaţii aleşi. Preşedintele şi secretarul vor semna cele douã exemplare ale proceselor-verbale;
q) organizeazã, dacã în turul întâi nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţã a douã treimi din numãrul membrilor, noi alegeri în turul al doilea, în cel mult douã sãptãmâni;
r) acrediteazã, la cerere, observatori ai societãţii civile, ai asociaţiilor profesionale interne şi internaţionale, reprezentanţi ai presei, care doresc sã urmãreascã desfãşurarea alegerilor, inclusiv numãrarea buletinelor de vot şi anunţarea rezultatelor finale;
s) preşedintele sau secretarul, în lipsa preşedintelui, comunicã la cerere presei orice informaţie legatã de desfãşurarea alegerilor;
t) atribuie mandatele celor aleşi şi validaţi.
ART. 21
(1) Rezultatele finale ale alegerilor judeţene validate de Comisia Electoralã Centralã vor fi afişate la sediul comisiilor electorale judeţene, dupã care aceasta atribuie mandatele respective.
(2) Comisia electoralã judeţeanã înregistreazã candidaturile pentru membrii Biroului executiv judeţean şi convoacã în termen de maximum 5 zile prima şedinţã a consiliului colegiului judeţean.
ART. 22
(1) Prima şedinţã a consiliului colegiului judeţean, pentru alegerea biroului executiv, este condusã de preşedintele comisiei electorale judeţene.
(2) Sub conducerea preşedintelui comisiei electorale judeţene se desfãşoarã prima şedinţã a acestui organ de conducere, care îşi alege, prin vot secret cu majoritate simplã, preşedintele, 2 vicepreşedinţi, secretarul general şi trezorierul.
(3) Dupã prima şedinţã, activitatea comisiei electorale judeţene înceteazã de drept.

SECŢIUNEA a 2-a
Comisia Electoralã Centralã

ART. 23
(1) Comisia Electoralã Centralã este formatã din 11 membri.
(2) Desemnãrile se depun în scris la Biroul executiv naţional conform calendarului electoral stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(3) Desemnarea membrilor Comisiei Electorale Centrale se face dupã cum urmeazã:
a) 10 membri sunt desemnaţi în numãr egal de asociaţiile profesionale stomatologice reprezentative la nivel naţional, cu recunoaştere juridicã, existente la data aprobãrii prezentului regulament;
b) 1 membru este desemnat de Biroul executiv naţional.
(4) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România aprobã componenţa Comisiei Electorale Centrale.
(5) Prima şedinţã de constituire a Comisiei Electorale Centrale va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a primei sãptãmâni din calendarul electoral.
ART. 24
(1) La prima întrunire, Comisia Electoralã Centralã îşi va alege, dintre membrii sãi, un preşedinte şi un secretar.
(2) Preşedintele sau secretarul, în lipsa preşedintelui, conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat sã facã publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea Comisiei Electorale Centrale.
ART. 25
(1) Comisia Electoralã Centralã nu este subordonatã în nici un fel structurilor care au desemnat membrii sãi.
(2) Ea îşi va desfãşura activitatea în mod independent conform prezentului regulament.
ART. 26
(1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se desfãşoarã în prezenţa a douã treimi din numãrul membrilor sãi, iar prezenţa preşedintelui şi/sau a secretarului este obligatorie.
(2) Deciziile se iau cu majoritate simplã de voturi din numãrul membrilor prezenţi.
(3) În cazul egalitãţii de voturi, la luarea unei decizii, votul preşedintelui sau al secretarului, în lipsa preşedintelui, este decisiv.
ART. 27
Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de cãtre secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de cãtre preşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenţi.
ART. 28
Deciziile emise de Comisia Electoralã Centralã sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
ART. 29
Pe timpul funcţionãrii, Comisia Electoralã Centralã va avea ştampilã proprie ce va fi ţinutã de cãtre preşedintele comisiei şi va avea forma şi conţinutul menţionate în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
ART. 30
(1) Comisia Electoralã Centralã va funcţiona la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România din Bucureşti, str. Costache Marinescu nr. 14, sectorul 1, cod 011 286, telefon/ fax 021/222.56.71, telefon 031-1023-788, e-mail: secretariat@cmdr.ro.
(2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionãrii Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic condus de secretarul comisiei.
(3) Biroul executiv naţional prezintã darea de seamã în cadrul Adunãrii generale naţionale de dare de seamã şi alegeri. Din acest moment conducerea Biroului executiv naţional şi a Consiliului naţional îşi înceteazã activitatea, iar Comisia Electoralã Centralã îşi intrã în atribuţii pentru alegerea organelor de conducere de la nivel naţional.
ART. 31
Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt:
a) urmãreşte aplicarea prezentului regulament electoral, pentru buna desfãşurare a alegerilor judeţene şi naţionale;
b) urmãreşte şi asigurã respectarea şi aplicarea corectã a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri şi ale prezentului regulament, pe întreg teritoriul ţãrii;
c) asigurã şi rãspunde de interpretarea uniformã a dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament;
d) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului electoral de organizare a alegerilor judeţene şi naţionale;
e) rezolvã întâmpinãrile şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale judeţene;
f) primeşte şi soluţioneazã în 3 zile contestaţiile înregistrate împotriva deciziilor comisiilor electorale judeţene;
g) primeşte şi înregistreazã listele cu alegãtori şi cele cu candidaţi trimise de comisiile electorale judeţene;
h) primeşte procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor întocmite de comisiile electorale judeţene, procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor, precum şi celelalte documente prevãzute de art. 20 lit. p);
i) valideazã sau nu alegerile din fiecare judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti;
j) primeşte şi înregistreazã central listele locale cu reprezentanţii aleşi în Adunarea generalã naţionalã;
k) convoacã prin scrisori recomandate, în termen de maximum 30 de zile de la validarea alegerilor judeţene, reprezentanţii pentru şedinţa Adunãrii generale naţionale de dare de seamã şi alegeri;
l) primeşte, înregistreazã şi valideazã dosarele de candidaturã pentru membrii Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
m) publicã la Sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România şi la locaţia unde au loc alegerile naţionale lista cu membrii Adunãrii generale naţionale şi a candidaţilor pentru Biroul executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
n) tipãreşte buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
o) pãstreazã sub sigiliu buletinele de vot numerotate, ştampilate şi semnate fiecare de preşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale;
p) stabileşte şi asigurã împreunã cu Biroul executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România sala necesarã desfãşurãrii Adunãrii generale naţionale de dare de seamã şi alegeri;
q) pregãteşte şi organizeazã din timp şi în bune condiţii desfãşurarea alegerilor naţionale, cu un numãr suficient de cabine de vot, în funcţie de numãrul total de reprezentanţi, astfel încât sã se asigure secretizarea votãrii;
r) conduce lucrãrile Adunãrii generale naţionale de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate mãsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;
s) numãrã voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizeazã voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor, anunţându-le pe loc;
t) redacteazã în douã exemplare procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
u) primeşte şi soluţioneazã în termen de 3 zile contestaţiile înregistrate împotriva activitãţii şi deciziilor Comisiei Electorale Centrale.
ART. 32
Prima şedinţã a Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România este condusã de preşedintele Comisiei Electorale Centrale. Aceasta se convoacã pe loc, imediat dupã alegerea sa, ori în termen de maximum 5 zile de la desfãşurarea şedinţei Adunãrii generale naţionale de alegeri.
ART. 33
Dupã alegerea Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România Comisia Electoralã Centralã îşi înceteazã de drept activitatea.

CAP. III
Candidaturile

ART. 34
(1) Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit la secretarul comisiei electorale judeţene/centrale în conformitate cu termenele calendarului electoral.
(2) Secretarul comisiei electorale primeşte şi înregistreazã depunerea candidaturii, menţionând într-un registru toate actele primite de la candidat, şi înainteazã candidatura, în termen de cel mult douã zile, comisiei electorale judeţene/centrale.
ART. 35
(1) Declaraţia de candidaturã, dactilografiatã, va fi adresatã comisiei electorale şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul, locul de muncã, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic;
b) mandatul/mandatele pentru care se candideazã, respectiv consiliul colegiului judeţean, comisia de cenzori, Adunarea generalã naţionalã;
c) menţionarea, pe propria rãspundere, dacã a fost sau nu sancţionat de Colegiul Medicilor Dentişti din România;
d) CV-ul şi programul managerial al candidatului;
e) data şi semnãtura;
f) elemente de contact (telefon, fax etc.).
(2) Modelul declaraţiei de candidaturã este prevãzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.
ART. 36
În termen de maximum 2 zile de la înregistrarea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunoştinţã candidaţilor, prin scrisoare recomandatã, admiterea candidaturilor sau lipsurile constatate, pentru completarea acestora în timp util de cãtre candidaţi.
ART. 37
Completarea declaraţiilor de candidaturã sau contestaţiile împotriva deciziei comisiei electorale judeţene/centrale de respingere a candidaturii se vor face în termen de maximum douã zile de la data comunicãrii în scris, primitã cu scrisoare recomandatã de cãtre candidat.
ART. 38
(1) Comisiile electorale judeţene vor înainta contestaţiile primite cãtre Comisia Electoralã Centralã spre soluţionare, în termen de cel mult douã zile de la data înregistrãrii.
(2) Comisia Electoralã Centralã va soluţiona contestaţiile în termen de maximum douã zile, iar decizia acesteia are caracter definitiv şi împreunã cu motivarea ei se transmit candidatului şi comisiei electorale judeţene, în termen de maximum douã zile, prin scrisoare recomandatã.
ART. 39
Dupã expirarea termenului de depunere a candidaturilor la care se adaugã, dacã este cazul, termenele prevãzute de art. 34-38, comisiile electorale judeţene încheie un proces-verbal prin care constatã rãmânerea definitivã a candidaturilor.
ART. 40
(1) Comisiile electorale judeţene vor întocmi listele finale cu candidaturi şi le vor trimite, împreunã cu o copie a procesului-verbal de constatare a rãmânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor.
(2) Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabeticã, vor fi afişate, prin grija comisiilor electorale judeţene, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor judeţene, la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România, la sãlile unde vor avea loc alegerile judeţene, la sediile locale/centrale ale asociaţiilor profesionale stomatologice reprezentative la nivel naţional cu recunoaştere juridicã.
(3) La nivel judeţean vor fi realizate 3 liste separate: una pentru candidaturile în consiliul colegiului judeţean, una pentru candidaturile în comisia de cenzori şi una pentru reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã.
(4) La nivel central vor fi realizate 5 liste separate: una pentru candidaturile la funcţia de preşedinte, una pentru candidaturile la funcţia de secretar general, una pentru candidaturile la funcţiile de vicepreşedinţi, una pentru candidaturile la funcţia de trezorier şi una pentru candidaturile pentru comisia de cenzori.
(5) Pe listele finale cu candidaturi se vor menţiona vizibil locul, data şi programul de desfãşurare a şedinţei Adunãrii generale locale/naţionale pentru alegeri.

CAP. IV
Buletinele de vot

ART. 41
(1) Comisia Electoralã Centralã verificã şi aprobã pentru fiecare comisie electoralã judeţeanã respectarea modelului buletinelor de vot judeţene prevãzut în anexele nr. 6-8 la prezentul regulament, expediate prin fax Comisiei Electorale Centrale, înainte de tipãrirea tirajului final.
(2) Numãrul de pagini al buletinelor de vot va fi stabilit de cãtre comisia electoralã judeţeanã în funcţie de numãrul total al candidaţilor.
(3) Buletinele de vot se vor tipãri de comisiile electorale judeţene cu sprijinul material şi logistic al colegiilor judeţene.
(4) Câte un model al buletinelor de vot se va afişa la sediile comisiilor electorale judeţene cu cel puţin 3 zile înaintea datei votãrii, dupã ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale judeţene.
ART. 42
(1) La nivel judeţean vor exista 3 modele de buletine de vot în funcţie de mandatul pentru care se candideazã: membru în consiliul colegiului judeţean, membru în comisia localã de cenzori ori reprezentant în Adunarea generalã naţionalã.
(2) La nivel central vor exista 5 modele de buletine de vot în funcţie de mandatul pentru care se candideazã: preşedinte, secretar general, vicepreşedinte, trezorier, membru în comisia centralã de cenzori.
(3) În buletinele de vot, candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabeticã, menţionându-se numele şi prenumele.
ART. 43
Buletinele de vot vor fi tipãrite cu cel puţin douã zile înaintea datei votãrii de cãtre comisiile electorale care, dupã verificarea conformitãţii şi a exactitãţii conţinutului, le vor pãstra sub sigiliu pânã în ziua votãrii la sediul comisiei.
ART. 44
Pe toate buletinele de vot se va menţiona perioada mandatului.
ART. 45
(1) Buletinele de vot se vor asigura în numãr suficient, conform listelor, cu un plus de 10% faţã de numãrul alegãtorilor.
(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de cãtre comisiile electorale judeţene, respectiv de Comisia Electoralã Centralã, prin aplicarea ştampilei proprii, pe toate filele buletinului de vot, în ziua desfãşurãrii adunãrii generale judeţene, respectiv a Adunãrii generale naţionale.
ART. 46
(1) Buletinele neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate greşit de cãtre alegãtori în timpul votãrii vor fi anulate prin menţiunea "Anulat" şi semnãtura preşedintelui, aplicându-se totodatã şi ştampila comisiei electorale judeţene.
(2) Alegãtorul care a completat greşit un buletin de vot şi solicitã un buletin nou va primi un alt buletin de vot numai dacã predã buletinul completat greşit.

CAP. V
Desfãşurarea votãrii

ART. 47
(1) Adunãrile generale judeţene şi, respectiv, Adunarea generalã naţionalã pentru darea de seamã şi pentru alegeri se vor desfãşura în aceeaşi locaţie, stabilitã de comisia electoralã cu conducerea colegiului.
(2) Data, locul şi programul de desfãşurare a adunãrilor generale pentru darea de seamã şi pentru alegeri vor fi comunicate prin mass-media şi prin alte modalitãţi stabilite de comisia electoralã, cu cel puţin 7 zile înaintea votãrii.
(3) În caz de forţã majorã aşa cum este aceasta definitã de lege, preşedintele comisiei electorale judeţene, respectiv al Comisiei Electorale Centrale, poate fi înlocuit de secretar.
ART. 48
(1) Preşedintele comisiei electorale judeţene are urmãtoarele atribuţii:
a) verificã existenţa celor 3 tipuri de buletine de vot diferite: pentru alegerea consiliului colegiului judeţean al medicilor dentişti; pentru alegerea comisiei de cenzori; pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã;
b) verificã existenţa celor 3 urne diferite pentru cele 3 categorii de candidaturi, urne inscripţionate corespunzãtor;
c) asigurã, împreunã cu membrii comisiei electorale judeţene, distribuţia, colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 3 categorii de candidaturi şi numãrarea voturilor;
d) primeşte şi înregistreazã contestaţiile pe loc, în ziua alegerilor sau în maximum douã zile de la încheierea lor;
e) anunţã contestatarul despre rezultatul contestaţiei rezolvate local, prin scrisoare recomandatã;
f) înainteazã eventualele contestaţii cãtre Comisia Electoralã Centralã;
g) primeşte CV-urile şi programele manageriale ale candidaţilor pentru funcţiile eligibile din biroul executiv judeţean;
h) pãstreazã şi securizeazã buletinele de vot.
(2) Preşedintele comisiei electorale este obligat sã ia toate mãsurile necesare pentru exprimarea secretã a votului şi pentru ca alegerile sã se desfãşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din salã a turbulenţilor.
ART. 49
În circumscripţiile electorale cu mai mult de 500 de votanţi, în cadrul comisiei electorale se vor alcãtui 3 subcomisii de numãrare a voturilor, care îşi vor desemna un preşedinte, astfel:
a) subcomisia 1: distribuţia, colectarea şi numãrarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în consiliul colegiului judeţean/al municipiului Bucureşti;
b) subcomisia 2: distribuţia, colectarea şi numãrarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în comisia de cenzori;
c) subcomisia 3: distribuţia, colectarea şi numãrarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de reprezentant în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 50
(1) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale are urmãtoarele atribuţii:
a) verificã existenţa celor 5 tipuri de buletine de vot diferite: pentru candidaturile la funcţia de preşedinte, pentru candidaturile la funcţia de secretar general, pentru candidaturile la funcţia de vicepreşedinte, pentru candidaturile la funcţia de trezorier, pentru candidaturile la comisia de cenzori;
b) verificã existenţa celor 5 urne diferite pentru cele 5 categorii de candidaturi, urne care au fost inscripţionate anterior;
c) asigurã, împreunã cu membrii Comisiei Electorale Centrale, distribuţia şi colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 5 categorii de candidaturi;
d) primeşte şi înregistreazã pe loc contestaţiile, în ziua alegerilor sau în maximum douã zile de la încheierea lor;
e) anunţã, prin scrisoare recomandatã, contestatarului rezultatul contestaţiei.
(2) Preşedintele comisiei electorale este obligat sã ia toate mãsurile necesare pentru exprimarea secretã a votului şi pentru ca alegerile sã se desfãşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din salã a turbulenţilor.
ART. 51
Numãrarea voturilor şi anunţarea rezultatelor se fac dupã închiderea votãrii în aceeaşi salã în care a avut loc votarea.
ART. 52
(1) La sfârşitul zilei de alegeri, preşedintele şi secretarul comisiei electorale judeţene/naţionale, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor întocmi procesul-verbal cu privire la desfãşurarea votãrii din ziua respectivã.
(2) Listele cu alegãtori, listele cu persoanele alese, precum şi ştampila secţiei de votare vor fi depozitate în condiţii de maximã securitate la sediul comisiei electorale judeţene/centrale.
(3) Toate buletinele de vot valabile, anulate ori nefolosite se sigileazã şi se pãstreazã de cãtre comisia electoralã la sediul colegiului respectiv pânã dupã validarea alegerilor, când se predau pe bazã de proces-verbal organelor nou-alese.
(4) În limita posibilitãţilor se poate apela la paza militarizatã a locurilor de votare.
ART. 53
(1) La întregul proces de desfãşurare a alegerilor, inclusiv numãrarea voturilor şi stabilirea clasamentelor, pot participa observatori acreditaţi de cãtre comisia electoralã judeţeanã sau centralã.
(2) Cererile de acreditare ca observatori se depun la comisia electoralã judeţeanã sau centralã cu cel puţin 7 zile înaintea alegerilor, iar legitimaţiile de observator se elibereazã de preşedintele comisiei cu 3 zile înainte de data alegerilor. Modelul acestora se stabileşte de cãtre comisia electoralã judeţeanã ori centralã.
ART. 54
(1) La solicitarea comisiei electorale judeţene, Comisia Electoralã Centralã va desemna un membru al sãu pentru supravegherea desfãşurãrii alegerilor judeţene acolo unde existã contestaţii sau probleme.
(2) Acesta nu va avea competenţa de a lua mãsuri cu privire la desfãşurarea votãrii, ci doar de a supraveghea desfãşurarea alegerilor. La sfârşitul activitãţii se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna cele constatate şi va fi semnat de conducerea comisiei electorale judeţene.
ART. 55
În afara membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat al Colegiului Medicilor Dentişti din România, nicio altã persoanã nu poate participa la şedinţele adunãrilor de alegeri.
ART. 56
(1) Fiecare medic dentist cu drept de vot, la intrarea în sala de şedinţã a adunãrii generale pentru dare de seamã şi pentru alegeri, va fi legitimat de comisia electoralã şi va semna în lista de prezenţã.
(2) Medicii dentişti cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regãsesc pe listele locale de alegãtori vor fi înscrişi, pe loc, de cãtre preşedintele comisiei sau de cãtre secretarul acesteia în listele de prezenţã, menţionându-se toate datele de identificare din documentul de identitate.
(3) În Adunarea generalã naţionalã de alegeri nu pot fi trimişi înlocuitori în locul reprezentanţilor aleşi.
ART. 57
(1) Alegãtorii voteazã separat pe fiecare dintre cele 3 tipuri de buletine de vot la nivel local şi pe fiecare dintre cele 5 tipuri de buletine de vot centrale, al cãror model este prevãzut în anexa nr. 9 la prezentul regulament, în care sunt înscrise candidaturile.
(2) Votarea se va face prin marcarea cu "DA" în dreptul numelor candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã peste numãrul de ordine şi numele candidaţilor respinşi.
(3) Orice altã inscripţionare anuleazã buletinul de vot.

CAP. VI
Constatarea şi validarea rezultatelor alegerilor

ART. 58
(1) Dupã terminarea votãrii, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi a celorlalte persoane care au dreptul sã asiste la adunarea generalã de alegeri, preşedintele comisiei electorale procedeazã la anularea prin ruperea colţului sus-dreapta al buletinelor de vot rãmase nefolosite sau anulate şi numai dupã aceea procedeazã la deschiderea urnelor.
(2) Dacã numãrul celor prezenţi la vot pe lista de prezenţã este mai mare sau egal cu douã treimi din numãrul total de alegãtori, se trece la deschiderea urnelor.
(3) Dacã numãrul votanţilor este mai mic de douã treimi se sigileazã urnele, iar buletinele de vot nefolosite şi anulate prin ruperea colţului sus-dreapta se vor trimite Comisiei Electorale Centrale în termen de 3 zile.
(4) Preşedinţii comisiilor electorale sau membrii desemnaţi vor citi cu voce tare la deschiderea fiecãrui buletin de vot numele şi prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul "DA" şi va arãta buletinul de vot celorlaţi membri ai comisiei, care vor numãra şi vor consemna în scris voturile pozitive, negative şi anulate.
ART. 59
(1) Sunt anulate buletinele de vot:
a) care nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene/centrale;
b) care au altã formã sau model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
c) care nu sunt tipãrite, multiplicate sau completate lizibil;
d) care sunt albe, pe care nu s-a exprimat niciun vot;
e) care poartã alte inscripţionãri decât "DA" şi linie continuã peste numãrul de ordine şi numele candidaţilor respinşi;
f) în care numãrul voturilor exprimate cu "DA" este mai mare decât numãrul de membri ce trebuie aleşi pe fiecare buletin.
(2) Situaţiile în care buletinele de vot se anuleazã se menţioneazã ca notã pe formularul de buletin de vot.
ART. 60
Rezultatele provizorii ale alegerilor se vor consemna în tabele separate.
ART. 61
(1) Dupã deschiderea urnelor şi numãrarea voturilor, preşedintele comisiei electorale încheie câte un proces-verbal, în douã exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste de candidaturi la nivel local, respectiv 5 la nivel central.
(2) Procesele-verbale locale, respectiv procesul-verbal central, vor cuprinde:
a) numãrul total al membrilor colegiului judeţean înscrişi în listã/al reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã;
b) numãrul membrilor locali/reprezentanţilor naţionali prezenţi la votare;
c) numãrul total al voturilor valabil exprimate;
d) numãrul voturilor anulate;
e) numãrul voturilor valabil exprimate, obţinute de cãtre fiecare candidat, în condiţiile îndeplinirii cvorumului;
f) numãrul total al buletinelor de vot tipãrite;
g) numãrul buletinelor de vot rãmase nefolosite;
h) numãrul buletinelor de vot anulate;
i) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora.
(3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale şi vor purta ştampila comisiei. Copii de pe procesele-verbale locale vor fi trimise prin scrisori recomandate Comisiei Electorale Centrale.
ART. 62
(1) Dacã în urma verificãrii listelor de prezenţã ale membrilor cu drept de vot se constatã cã alegerile locale nu sunt valabile datoritã neîntrunirii condiţiei de participare de douã treimi din numãrul membrilor cu drept de vot, se va preciza acest lucru în procesul-verbal, iar acesta nu va mai avea menţiunile prevãzute în art. 61 alin. (2).
(2) Noile alegeri în turul al doilea se vor organiza conform calendarului electoral, când se organizeazã o nouã adunare generalã localã de alegeri, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de alegãtori şi candidaţi. Legitimaţiile de observatori acreditaţi rãmân valabile.
(3) Aceste noi alegeri se considerã valabile indiferent de numãrul alegãtorilor care au participat la vot.
(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionatã în procesul-verbal.
ART. 63
(1) În timpul desfãşurãrii adunãrii generale de alegeri, în timpul deschiderii urnelor şi al numãrãrii voturilor se pot face contestaţii cu privire la desfãşurarea acestor operaţiuni, de cãtre orice participant prezent în salã conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Contestaţiile se formuleazã în scris şi se prezintã preşedintelui comisiei electorale, care le dã numãr de înregistrare.
(3) Comisia electoralã judeţeanã va stabili contestaţiile care se rezolvã la nivel local şi care se trimit la Comisia Electoralã Centralã. Preşedintele comisiei electorale judeţene va hotãrî pe loc asupra contestaţiilor a cãror rezolvare nu suferã amânare şi care pot fi rezolvate de comisia electoralã judeţeanã.
ART. 64
Dupã întocmirea proceselor-verbale menţionate la art. 61 şi primirea rezultatelor eventualelor contestaţii înaintate la Comisia Electoralã Centralã, preşedintele împreunã cu membrii comisiei electorale judeţene încheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.
ART. 65
(1) Dupã validarea alegerilor judeţene/naţionale se vor stabili clasamentele în vederea atribuirii mandatelor pentru cele 3 funcţii locale, respectiv cele 5 funcţii naţionale.
(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi pozitive obţinute. La nivel local se vor atribui mandate pânã la ocuparea numãrului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevãzute de lege.
(3) În caz de voturi egale obţinute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea urmãtoarelor criterii în urmãtoarea ordine: gradul profesional şi vechimea în muncã.
(4) La nivel local, urmãtorii 5 candidaţi nealeşi ca membri titulari, în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi, devin membri supleanţi. În caz de voturi egale obţinute se aplicã criteriile prevãzute la alin. (3).
(5) Rezultatele se consemneazã în procesul-verbal al comisiei electorale.
ART. 66
În cazul în care una dintre funcţiile titularilor locali devine vacantã pe parcursul mandatului, din motive de forţã majorã, unul dintre supleanţi va lua locul titularului, în ordinea numãrului de voturi obţinute.
ART. 67
Rezultatele finale, validate de Comisia Electoralã Centralã, vor fi afişate la sediul colegiilor teritoriale.
ART. 68
Atribuirea mandatelor locale se va face de cãtre comisia electoralã judeţeanã, dupã validarea alegerilor locale de cãtre Comisia Electoralã Centralã.
ART. 69
(1) Dupã validarea de cãtre Comisia Electoralã Centralã a candidaţilor aleşi local şi atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului judeţean, în termen de maximum 5 zile, preşedintele comisiei electorale judeţene convoacã prima şedinţã a consiliului colegiului judeţean în care se vor alege membrii biroului executiv.
(2) Birourile executive judeţene vor desemna un membru al lor pentru Consiliul naţional, respectiv 3 membri în cazul municipiului Bucureşti.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 70
(1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor se suportã de colegiul respectiv.
(2) Membrilor comisiilor electorale judeţene şi celor ai Comisiei Electorale Centrale li se acordã o indemnizaţie stabilitã, dupã caz, de consiliul colegiului local ori de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, în cazul Comisiei Electorale Centrale.
ART. 71
Termenele, pe zile, prevãzute în prezentul regulament se calculeazã din ziua urmãtoare celei în care încep sã curgã şi se împlinesc la sfârşitul zilei limitã.
ART. 72
Prevederile prezentului regulament se aplicã şi în cazul organizãrii turului al doilea al alegerilor locale, precum şi pentru desfãşurarea Adunãrii generale naţionale pentru alegeri.
ART. 73
Dupã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Colegiul Medicilor Dentişti din România va distribui prezentul regulament în format electronic şi tipãrit tuturor consiliilor colegiilor judeţene.
ART. 74
Prezentul regulament va intra în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXA 1

DECLARAŢIE


Subsemnatul ........................., domiciliat în .....................,
având în vedere faptul cã am fost desemnat şi ales ca membru al comisiei
electorale organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din .........,
mã oblig sã nu candidez la niciuna dintre funcţiile pentru care se
organizeazã alegerile.

Data Semnãtura
............ .............


ANEXA 2

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ......................

TABEL
cu membrii Comisiei Electorale a
Colegiului Medicilor Dentişti din ...............

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele şi prenumele Funcţia*) Telefon, fax, e-mail
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Se va menţiona funcţia în comisia electoralã (preşedinte, secretar
şi membru).

Preşedinte, Secretar,
.......................... ..........................
ANEXA 3
MODELUL
ştampilei comisiei electorale judeţene
__________
Notã C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ

Modelul ştampilei comisiei electorale judeţene se gãseşte în Monitorul Oficial Nr. 804 din 25 septembrie 2006, Partea I, pag. 12. (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 4
MODELUL
ştampilei Comisiei Electorale Centrale
__________
Notã C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ

Modelul ştampilei Comisiei Electorale Centrale se gãseşte în Monitorul Oficial Nr. 804 din 25 septembrie 2006, Partea I, pag. 12. (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 5

DECLARAŢIE
de candidaturã


Subsemnatul ....................., cu domiciliul în ......................,
str. ....................... nr. ......, bl. ......, et. ......., ap. ......,
judeţul/sectorul ................., telefon ..........., mobil .............,
având funcţia de .............. la ....................., declar cã îmi depun
candidatura pentru funcţia de:
a) membru în Consiliul Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul
............... - DA/NU;
b) reprezentant în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor
Dentişti din România .................................. - DA/NU;
c) membru al comisiei de cenzori organizate la nivelul Colegiului Medicilor
Dentişti din Judeţul .................................. - DA/NU.
Prin prezenta, declar pe propria rãspundere cã:
- am/nu am fost sancţionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentişti din
România;
- am achitat la zi cotizaţia datoratã Colegiului Medicilor Dentişti din
România;
- îndeplinesc condiţiile legale şi regulamentare pentru a candida.

Data Semnãtura
............... ..................


ANEXA 6

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
Comisia Electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ..............


Ştampila comisiei electorale


BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor în Consiliul
Colegiului Judeţean ..................................
mandatul ..................................

1. Data alegerilor ..................................
2. Candidaţi pentru membrii în Consiliul Colegiului Judeţean ............. al
Colegiului Medicilor Dentişti din România
3. Numãrul de locuri ......
4. Votaţi cu "DA" maximum ........... candidaţi.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi prenumele candidaţilor Votul exprimat
crt. - DA/NU -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Votarea se va face prin marcarea cu
"DA" în dreptul numelor candidaţilor
pentru care se opteazã şi tãierea cu
linie continuã peste întregul nume al
candidaţilor respinşi.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedinte, Secretar,
.......................... .........................NOTĂ:

Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
b) are altã formã sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;
e) poartã alte inscripţionãri decât "DA" şi tãierea cu linie continuã peste întregul nume al candidaţilor respinşi;
f) numãrul voturilor exprimate cu "DA" este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.


ANEXA 7


COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
Comisia Electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ..............


Ştampila comisiei electorale


BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor în comisia localã de cenzori
mandatul ..................................

1. Data alegerilor ..................................
2. Candidaţii pentru comisia de cenzori ..................................
3. Numãrul de locuri ......
4. Votaţi cu "DA" maximum ........... candidaţi.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi prenumele candidaţilor Votul exprimat
crt. - DA/NU -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Votarea se va face prin marcarea cu
"DA" în dreptul numelor candidaţilor
pentru care se opteazã şi tãierea cu
linie continuã peste întregul nume al
candidaţilor respinşi.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedinte, Secretar,
...................... .....................NOTĂ:
Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
b) are altã formã sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;
e) poartã alte inscripţionãri decât "DA" şi tãierea cu linie continuã peste întregul nume al candidaţilor respinşi;
f) numãrul voturilor exprimate cu "DA" este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.


ANEXA 8


COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
Comisia Electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ..............


Ştampila comisiei electorale


BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã
a Colegiului Medicilor Dentişti din România
mandatul ..................................

1. Data alegerilor ..................................
2. Candidaţi pentru reprezentanţi în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului
Medicilor Dentişti din România
3. Numãrul de locuri ......
4. Votaţi cu "DA" maximum ........... candidaţi.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi prenumele candidaţilor Votul exprimat
crt. - DA/NU -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Votarea se va face prin marcarea cu
"DA" în dreptul numelor candidaţilor
pentru care se opteazã şi tãierea cu
linie continuã peste întregul nume al
candidaţilor respinşi.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedinte, Secretar,
..................... .....................NOTĂ:
Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
b) are altã formã sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;
e) poartã alte inscripţionãri decât "DA" şi tãierea cu linie continuã peste întregul nume al candidaţilor respinşi;
f) numãrul voturilor exprimate cu "DA" este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.


ANEXA 9


COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
Comisia Electoralã Centralã


Ştampila Comisiei Electorale Centrale


BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor Biroului executiv naţional
mandatul ..................................

1. ...................................
(data alegerilor)
2. ..........................................................................
(funcţia pentru care se candideazã, respectiv preşedinte, vicepreşedinte,
trezorier, secretar general, cenzor)
3. ...................................
(numãrul de locuri)
4. ..........................................................
(numãrul de candidaţi care pot fi votaţi cu "DA")
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi prenumele candidaţilor Votul exprimat
crt. - DA/NU -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Votarea se va face prin marcarea cu
"DA" în dreptul numelor candidaţilor
pentru care se opteazã şi tãierea cu
linie continuã peste întregul nume al
candidaţilor respinşi.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Preşedinte, Secretar,
.................... ......................NOTĂ:
Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
b) are altã formã sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
d) este alb, deoarece pe acesta nu s-a exprimat niciun vot;
e) poartã alte inscripţionãri decât "DA" şi tãierea cu linie continuã peste întregul nume al candidaţilor respinşi;
f) numãrul voturilor exprimate cu "DA" este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016