Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 8 noiembrie 1999  privind gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania si a rezervatiilor de genofond    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 8 noiembrie 1999 privind gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania si a rezervatiilor de genofond

EMITENT: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 decembrie 1999

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În scopul instruirii viitorilor specialişti în domeniul cinegetic, unitãţile de învãţãmânt silvic care au ca obiect de studiu şi vanatul şi vânãtoarea vor primi în gestiune cel puţin un fond de vanatoare.
(2) Practicarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare este permisã numai ca act de instruire a viitorilor specialişti, iar cu aprobarea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, şi pentru obţinerea resurselor financiare necesare în vederea procurãrii dotãrilor impuse de procesul de instruire.
ART. 2
(1) Unitãţile de cercetare care au la aceasta data colective de cercetare în domeniul cinegetic vor primi în gestiune fonduri de vanatoare destinate cu prioritate efectuãrii cercetãrilor specifice în vederea dezvoltãrii bazei de date referitoare la biologia, ecologia şi etologia speciilor de vanat care prezintã interes în conservarea ecosistemelor sau importanta economicã şi socialã.
(2) Practicarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare este permisã în scopuri ştiinţifice, iar cu aprobarea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, şi pentru obţinerea resurselor financiare necesare în vederea efectuãrii cercetãrilor.
ART. 3
(1) Pentru conservarea genofondului valoros al unor specii de vanat sunt constituite rezervaţii de genofond.
(2) Scopul constituirii acestora este de a asigura pãstrarea fondului genetic valoros al anumitor specii de vanat şi extinderea ariei de rãspândire a lor.
(3) Exercitarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare are ca scop reglarea raporturilor intra şi interspecifice şi se exercita numai cu aprobarea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, în prezenta unui împuternicit al acestuia.

CAP. 2
Dispoziţii comune pentru cele trei categorii de fonduri de vanatoare
ART. 4
(1) Gestionarea fondurilor de vanatoare cuprinse în cele trei categorii se atribuie pe baza de contracte de gestionare în care se vor prevedea obligaţiile şi îndatoririle fiecãrui gestionar în raporturile cu autoritatea publica centrala care rãspunde de silvicultura şi cu terţi.
(2) Gestionar, în sensul prevederilor alin. (1), pentru aceste fonduri de vanatoare se considera:
a) instituţia de învãţãmânt care are ca obiect de studiu şi vanatul şi vânãtoarea;
b) institutul de cercetare care are constituite colective de cercetare în domeniul cinegetic;
c) organizaţia neguvernamentala de profil sau instituţia de stat de profil care îndeplineşte condiţiile impuse pentru gestionarea rezervaţiilor de genofond.
(3) Gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite se face prin:
a) conducãtorul catedrei care are ca obiect de studiu vanatul şi vânãtoarea, pentru fondurile de vanatoare atribuite unitãţilor de învãţãmânt;
b) conducãtorii colectivelor de cercetare ştiinţificã, pentru fondurile de vanatoare destinate cercetãrii;
c) directorii subunitatilor teritoriale ale organizaţiilor neguvernamentale sau instituţiilor de stat cãrora le-au fost atribuite fonduri de vanatoare constituite ca rezervaţii de genofond.

CAP. 3
Gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite instituţiilor de învãţãmânt
1. Organizarea şi amenajarea fondurilor de vanatoare
ART. 5
(1) Modul de organizare şi de amenajare a fondurilor de vanatoare destinate instruirii viitorilor specialişti este determinat de scopul care se urmãreşte în gospodãrirea lor, respectiv instruirea viitorilor specialişti şi modul cum trebuie organizatã gestionarea unui fond de vanatoare.
(2) De regula, fiecare fond de vanatoare destinat acestor scopuri va fi împãrţit în mai multe subunitati de producţie, iar fiecare dintre acestea va fi organizatã în funcţie de specificul speciilor principale de vanat care o populeaza.
(3) Amenajãrile, construcţiile şi instalaţiile vanatoresti, realizate pe fiecare subunitate de producţie, vor fi specifice gospodãririi ecosistemului respectiv.
ART. 6
(1) Construcţiile şi instalaţiile proiectate se vor executa sub îndrumarea personalului de specialitate de la catedra, cu materiale puse la dispoziţie de unitatea silvicã teritorialã şi de instituţiile de învãţãmânt respective, cu contribuţia practica a viitorilor specialişti.
(2) Construcţiile, de regula, trebuie sa fie demontabile, pentru ca viitorii specialişti sa aibã posibilitatea de a alege locul şi modul de montaj. De asemenea, este necesar ca aceste construcţii sa corespundã cat mai bine scopului pentru care au fost realizate, un numãr minim rãmânând fix pentru a asigura administrarea minimului de hrana complementara necesarã vânatului care populeaza fondul de vanatoare.
2. Organizarea acţiunilor având ca scop stabilirea cantitativã şi calitativã a efectivelor de vanat existente pe fondurile de vanatoare
ART. 7
(1) Evaluarea efectivelor de vanat pe aceste fonduri de vanatoare se va face prin participarea viitorilor specialişti, pe baza reglementãrilor aprobate de autoritatea publica centrala care rãspunde de silvicultura.
(2) Centralizarea şi prelucrarea datelor se vor face prin grija personalului de specialitate de la catedra, cu concursul direct al viitorilor specialişti.
ART. 8
(1) Organizarea acţiunilor în teren şi programul de desfãşurare a acestora se stabilesc de cãtre personalul de specialitate de la catedra de vanatoare, iar punerea lui în aplicare va fi asigurata cu sprijinul direct al viitorilor specialişti.
(2) Informaţiile culese din teren se vor înscrie în documentele tip, specifice, aprobate prin reglementãrile tehnice în vigoare.
(3) În afarã metodelor de culegere a datelor prevãzute în reglementãri, fiecare instituţie de învãţãmânt poate experimenta, în paralel, şi alte metode. În cazul obţinerii unor rezultate mai bune, acestea se vor comunica autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, pentru extinderea lor şi pe celelalte fonduri de vanatoare.
3. Asigurarea hranei necesare vânatului şi administrarea acestuia
ART. 9
(1) În fiecare dintre fondurile de vanatoare gestionate se vor realiza ogoare de hrana pentru vanat.
(2) Culturile care se vor infiinta pe ogoare vor fi din plantele cel mai frecvent cautate de vanat, specifice zonei.
ART. 10
(1) Recoltarea frunzelor, a fanului, a seminţelor şi fructelor de padure, precum şi a culturilor realizate în ogoarele de hrana se va face în perioadele optime, cu implicarea viitorilor specialişti.
(2) Depozitarea (prin uscare sau insilozare) în vederea conservãrii lor se va face în conformitate cu tehnologia specifica, în vederea deprinderii de cãtre viitorii specialişti a metodelor şi mijloacelor celor mai eficiente de conservare.
(3) Administrarea hranei în perioadele grele de iarna, în conformitate cu ratiile specifice fiecãrei specii de vanat, se asigura de cãtre personalul de specialitate al catedrei de vanatoare şi prin antrenarea viitorilor specialişti.
4. Paza şi ocrotirea vânatului
ART. 11
Paza, ocrotirea şi îngrijirea vânatului existent pe fondul de vanatoare gestionat se asigura de cel puţin una dintre persoanele angajate la catedra de vanatoare, care va avea numai atribuţii în acest scop.
ART. 12
În acţiunile de paza şi ocrotirea vânatului, de prevenire şi combatere a cazurilor de braconaj, prin organizarea de patrule în zonele critice sau de depistare şi combatere a epizootiilor, vor fi antrenati şi viitorii specialişti.
5. Exercitarea vanatorii
ART. 13
(1) Exercitarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare se face în scopul instruirii viitorilor specialişti în cunoaşterea metodelor şi a mijloacelor legale de practicare a vanatorii, în funcţie de speciile de vanat extras, a normelor de protecţia muncii, precum şi a principiilor de etica vanatoreasca.
(2) Exercitarea vanatorii se face pe baza autorizaţiei de vanatoare emise de conducãtorul catedrei, în perioadele legale de vanatoare, iar pentru speciile interzise de lege la care s-au aprobat cote de extras sau în alte perioade ale anului, pe baza autorizaţiei de vanatoare emise, numai dupã obţinerea aprobãrii autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura.
(3) În situaţii deosebite şi numai în scopul obţinerii unor resurse financiare necesare pentru organizarea activitãţii şi pentru asigurarea unor dotãri corespunzãtoare, pe fondul de vanatoare respectiv, cu aprobarea autoritãţii publice centrale în domeniul silviculturii, pot fi organizate şi acţiuni de vanatoare cu cetãţeni strãini sau cu vanatori romani.

CAP. 4
Gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite institutelor de cercetare ştiinţificã
1. Organizarea şi amenajarea fondurilor de vanatoare
ART. 14
(1) Organizarea fondurilor de vanatoare destinate efectuãrii unor cercetãri privind biologia, etologia şi comportamentul vânatului se face potrivit regulilor generale de organizare şi amenajare a oricãrui fond de vanatoare, la care se adauga particularitãţile ce rezulta din tema de cercetare sau din obiectul studiului.
(2) Particularitãţile de organizare şi amenajare prevãzute la alineatul precedent pot fi puse în aplicare numai dupã aprobarea lor de cãtre autoritatea publica centrala care rãspunde de silvicultura.
ART. 15
Amplasarea oricãror construcţii şi instalaţii vanatoresti, a ogoarelor de hrana, instalarea culturilor destinate hranei vânatului şi administrarea hranei complementare sunt subordonate scopului cercetãrilor şi duratei de desfãşurare a acestora.
ART. 16
Paza, ocrotirea şi îngrijirea vânatului existent pe fondurile de vanatoare se asigura de cãtre personalul de specialitate angajat, în condiţiile legii.
ART. 17
Evaluarea efectivelor de vanat existente pe aceste fonduri de vanatoare sau orice alta activitate care are ca scop cunoaşterea cantitativã şi calitativã a acestor efective se asigura sub coordonarea personalului angajat cu atribuţii de cercetare în acest domeniu.
2. Exercitarea vanatorii
ART. 18
(1) Exercitarea vanatorii pe aceste fonduri de vanatoare este determinata în mod prioritar de scopul care se urmãreşte, prin experimentarile care se fac în cadrul temelor de cercetare propuse sa fie instalate pe aceste fonduri de vanatoare.
(2) Organizarea oricãrei acţiuni de vanatoare se face numai la solicitarea scrisã a conducatorului temei de cercetare, cu aprobarea conducatorului institutului şi cu participarea specialiştilor care colaboreazã la culegerea datelor necesare în vederea efectuãrii cercetãrilor.
(3) La exercitarea vanatorilor, dar numai cu aprobarea Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, dacã efectuarea cercetãrilor nu impune un alt mod de lucru, pot fi invitaţi şi cetãţeni strãini sau vanatori romani.
(4) Veniturile realizate prin aceste acţiuni vor fi înregistrate şi contabilizate separat, urmând sa fie folosite la finanţarea temelor de cercetare şi la asigurarea întreţinerii la un nivel corespunzãtor cerinţelor a acestor fonduri de vanatoare.
ART. 19
(1) Exercitarea vanatorii se face numai pe baza autorizaţiei de vanatoare emise de conducãtorul institutului, la solicitarea conducatorului colectivului de cercetare.
(2) În perioadele în care vânãtoarea este interzisã asemenea acţiuni se pot organiza numai dupã obţinerea prealabilã a aprobãrii din partea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura.
ART. 20
(1) În cazurile în care, în anumite perioade, aceste fonduri de vanatoare nu sunt cuprinse în planurile de cercetare, acestea vor fi tratate, în perioadele respective, ca rezervaţii de genofond şi vor rãmâne în gospodãrirea institutului, dar vor urma regimul strict al rezervaţiilor.
3. Organizarea pazei, ocrotirii şi îngrijirii vânatului
ART. 21
(1) Asigurarea pazei, ocrotirii şi îngrijirii vânatului pe aceste fonduri se organizeazã în condiţiile prevãzute în contractul de gestionare.
ART. 22
Institutele de cercetare care au în gestiune fonduri de vanatoare sunt obligate ca atât prin mãsurile luate pentru amenajarea acestora, cat şi prin modul de gospodãrire a speciilor de vanat sa creeze modele de gestionare care sa constituie exemple pentru toţi gestionãrii de fonduri de vanatoare în condiţii geografice similare.
4. Dispoziţii finale
ART. 23
În cazul în care un fond de vanatoare destinat cercetãrii ştiinţifice nu este cuprins în planul tematic de cercetare în domeniul cinegetic timp de 2 ani consecutivi, dreptul de gestiune a acestuia înceteazã, fondul de vanatoare respectiv urmând sa fie trecut ca rezervatie de genofond sau scos la licitaţie.
ART. 24
Nerespectarea clauzelor înscrise în contractul de gestionare sau folosirea fondului de vanatoare în alte scopuri decât cele prevãzute în acest regulament conduce la anularea dreptului de gestiune, în condiţiile art. 23.

CAP. 5
Gestionarea rezervaţiilor de genofond
1. Organizarea şi amenajarea fondurilor de vanatoare constituite
ART. 25
(1) Organizarea şi amenajarea acestor fonduri de vanatoare au ca scop prioritar conservarea genofondului valoros al unor specii de vanat, în vederea extinderii ariei lor de rãspândire, sau conservarea fondului genetic valoros al unor anumite specii de vanat, în scopul popularii lor şi pe alte fonduri de vanatoare, în vederea îmbunãtãţirii lui şi evitãrii consangvinitatii.
(2) Realizarea oricãror obiective de interes cinegetic se poate face numai pe baza unui studiu întocmit de gestionar şi aprobat de autoritatea publica centrala care rãspunde de silvicultura.
(3) Celelalte specii de vanat care nu fac obiectul rezervatiei se pot recolta în condiţiile legii.
ART. 26
(1) Pe aceste fonduri de vanatoare se pot face amenajãri şi construcţii vanatoresti pentru practicarea turismului cinegetic autorizat.
(2) Construcţiile sau amenajãrile necesare în vederea realizãrii scopului turistic se vor amplasa pe trasee şi în locuri care sa nu deranjeze vanatul, dar care sa asigure posibilitatea ca grupurile de turişti sa poatã observa, fotografia şi filma, în condiţiile legale stabilite, speciile de vanat în mediul lor natural.
2. Asigurarea pazei, ocrotirii şi îngrijirii vânatului
ART. 27
(1) Paza, ocrotirea şi îngrijirea vânatului pe rezervaţiile de genofond se asigura, în funcţie de obiectivul urmãrit, de minimum 3 persoane de specialitate, angajate cu contract de munca.
(2) În funcţie de complexitatea muncii, în cadrul acestor rezervaţii de genofond personalul prevãzut la alin. (1) poate primi şi alte atribuţii de serviciu pe linie de vanatoare, cu condiţia ca el sa le desfãşoare numai pe teritoriul rezervatiei.
ART. 28
În cazul în care în perimetrul rezervatiei sunt sau se vor realiza şi alte obiective cinegetice, având ca scop creşterea, în condiţii de captivitate sau semilibertate, a unor specii de vanat, dispoziţiile referitoare la paza, ocrotirea şi îngrijirea vânatului se vor completa cu dispoziţiile tehnice şi sanitar-veterinare necesare pentru asemenea activitãţi.
ART. 29
(1) Hranirea vânatului principal care populeaza rezervaţiile de genofond se va asigura, în tot cursul anului, pe baza unor ratii de hrana aprobate prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(2) Hranirea celorlalte specii de vanat se face numai în condiţiile stabilite prin contractul de gestionare.
3. Organizarea şi practicarea vanatorii
ART. 30
(1) Orice acţiune care are ca scop capturarea sau uciderea unor specii de vanat care populeaza aceste rezervaţii se poate face numai cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) dacã exemplarele extrase sunt bolnave, accidentate sau prezintã defecte vizibile în conformatia corpului sau a trofeelor ori dacã prin prezenta lor influenţeazã negativ fondul genetic valoros existent;
b) dacã sunt capturate în vederea repopularii pentru îmbunãtãţirea fondului genetic al populatiilor aceleiaşi specii de pe alte fonduri de vanatoare;
c) dacã se extrag acele exemplare intrate în declin fiziologic, dar au trofee valoroase, însã numai în scopul dotãrii colectiilor unor muzee naţionale de vanatoare sau în scopul realizãrii unei colecţii de trofee specifice rezervatiei.
(2) Eliberarea autorizaţiilor de vanatoare pentru toate situaţiile prevãzute la alin. (1) se face numai cu aprobarea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, iar capturarea şi extragerea vânatului, numai în prezenta unui reprezentant al oficiului cinegetic teritorial.
(3) Extragerea vânatului, în situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi în condiţiile alin. (2), se poate face de personalul angajat al gestionarului rezervaţiilor sau de vanatori.
(4) În toate cazurile trofeele de la vanatul extras rãmân în colecţia rezervatiei şi nu pot fi înstrãinate decât pe baza unei autorizaţii eliberate de autoritatea publica centrala care rãspunde de silvicultura.
(5) Tarifele de impuscare care se plãtesc de vanatori pentru exercitarea vanatorii în situaţiile prevãzute la acest articol se stabilesc de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
ART. 31
(1) Exercitarea vanatorii pentru restul speciilor de vanat care populeaza rezervaţiile de genofond se face în baza cotelor de extras anuale, aprobate de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, urmãrindu-se pãstrarea echilibrului ecologic.

CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 32
Schimbarea profilului de activitate al oricãrei instituţii cãreia i s-a atribuit gestiunea unuia dintre cele 3 categorii de fonduri de vanatoare conduce la pierderea dreptului de a gestiona asemenea fonduri de vanatoare.
ART. 33
Fiecare dintre gestionãrii cãrora li s-a atribuit gestiunea unor fonduri de vanatoare care fac obiectul prezentului regulament este obligat sa prezinte de doua ori pe an la Direcţia de vanatoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului un raport amãnunţit în legatura cu gestiunea acestora.ANEXA 2MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR
ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI Aprobat
Oficiul cinegetic teritorial Direcţia de vanatoare şi salmonicultura
........................ Nr. ....../...........
Director,
..................
CONTRACT Nr. ......
de gestionare a fondului de vanatoare
denumit ........., încheiat astãzi ......

CAP. 1
Pãrţile contractante
ART. 1
Direcţia de vanatoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, reprezentatã prin .......... de la oficiul cinegetic teritorial .........., şi prin .........., economist în cadrul Direcţiei de vanatoare şi salmonicultura, denumita în continuare administrator, având contul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului nr. ......, deschis la .................; şi
ART. 2*)
.............., cu sediul în ............, reprezentatã prin ............., director, şi .............., contabil-şef, denumita în continuare gestionar, având contul nr. ......, deschis la ...... .
În temeiul <>Legii fondului cinegetic şi protecţiei vânatului nr. 103/1996 , se încheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.
-------------
*) Organizaţia de vanatoare sau Regia Nationala a Pãdurilor ori, în cazul în care sunt împuternicite, direcţiile silvice pentru fondurile acestora.

CAP. 2
Obiectul contractului
ART. 3
(1) Administratorul atribuie, în condiţiile stabilite prin acest contract, gestiunea fondului de vanatoare nr. ......., denumit ............, situat în judeţul .........., având limitele marcate şi menţionate în schita fisei fondului de vanatoare, anexatã, care face parte integrantã din contract, gestionarului, care se obliga sa respecte toate clauzele înscrise în acesta.
(2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrãinat.
(3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica în fiecare an cotele de extras aprobate la principalele specii de vanat şi de a folosi pentru vanatoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt arondate fondului de vanatoare.
ART. 4
Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi proprietari, precum şi efectivele de vanat evaluate în primavara anului ........, instalaţiile, amenajãrile şi construcţiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeşte în folosinta, o data cu atribuirea fondului de vanatoare, de la ........... .
ART. 5
Din cadrul suprafeţei productive cinegetic, se stabileşte şi se declara o zona de protecţie pentru vanat, în care vânãtoarea este strict interzisã în tot timpul anului, în suprafata de ............. ha (reprezintã circa 10% din cea totalã), ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare, anexatã.

CAP. 3
Obligaţiile şi responsabilitãţile pãrţilor
ART. 6
Administratorul
(1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupã verificarea pe teren, a fondului de vanatoare, cu construcţiile şi instalaţiile existente, pana la data de ........
(2) Sa asigure, în conformitate cu prevederile <>art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996 , în pãdurile proprietate de stat, prin Direcţia silvicã ........., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derulãrii contractului, terenuri libere de vegetaţie forestierã, în suprafata de ........... ha, pentru a fi folosite la producerea şi depozitarea hranei vânatului. În cazul în care direcţia silvicã nu poate asigura în fiecare an suprafata menţionatã, administratorul dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie plãtit direcţiei silvice cu o suma echivalenta, determinata procentual potrivit <>Legii nr. 103/1996 .
(3) Sa comunice gestionarului, în timp util, reglementãrile emise în baza atribuţiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea şi practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instrucţiuni.
(4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze acţiunile de evaluare a vânatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueazã şi sa dispunã refacerea lucrãrilor, atunci când constata nerespectarea reglementãrilor în vigoare.
(5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileascã şi sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
(6) Sa transmitã gestionarului orice informaţii utile de care dispune şi, îndeosebi, pe cele care se referã la apariţia unor epizootii, agenţi sau factori daunatori vânatului.
(7) Sa analizeze şi, în mãsura posibilitãţilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodãrire a fondului de vanatoare.
(8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodicã a situaţiei proprietãţii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, în vederea achitãrii de cãtre acesta a tarifului de folosinta.
(9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, acţiunile necesare în vederea ameliorãrii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potenţialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, prevenirii şi combaterii braconajului.
(10) Sa îşi exercite cu buna-credinţa drepturile şi îndatoririle care îi revin, potrivit legii, în calitate de administrator.
ART. 7
Gestionarul
(1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea pe baza de protocol a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a construcţiilor şi instalaţiilor vanatoresti, înscrise în fişa fondului de vanatoare anexatã, destinate hranirii, ocrotirii şi valorificãrii vânatului, şi sa asigure întreţinerea acestora în bune condiţii.
(2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare şi ale zonei de protecţie şi sa le comunice tuturor membrilor sãi.
(3) Sa preia, dacã este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumpãrare la valoarea realã, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
(4) Sa respecte toate reglementãrile legale emise de administrator referitoare la gospodãrirea fondului de vanatoare şi a vânatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea şi practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare şi la cotele anuale de extras aprobate.
(5) Sa asigure paza vânatului, cu personal de specialitate, în numãr de ........... persoane, angajat pana la data de ........, pe care sa îl doteze în mod corespunzãtor, în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de braconaj.
(6) Sa foloseascã, numai în scopul pentru care au fost destinate, suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie pentru asigurarea hranei vânatului, sa întreţinã în stare de funcţionare toate instalaţiile vanatoresti preluate sau construite şi sa suporte consecinţele folosirii lor în alte scopuri.
(7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmãtoarele cantitãţi minime de hrana complementara, prin administrarea cãreia sa previnã producerea unor pierderi la principalele specii de vanat astfel:
a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopatar, câte 25 kg pentru caprior şi câte 1,5 kg pentru iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe şi fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopatar câte 25 kg, pentru urs şi mistret câte 60 kg şi pentru fazan şi potarniche câte 6 kg;
c) suculente, în aceleaşi cantitãţi ca la furajele fibroase prevãzute la lit. a).
(8) Cantitãţile prevãzute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra în teren, în scopul abaterii vânatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor.
(9) În scopul administrãrii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat în perioada de iarna, în afarã de construcţiile şi instalaţiile vanatoresti existente la data preluãrii, se vor mai construi şi altele, astfel ca pana la data de .... sa fie completat necesarul stabilit în funcţie de efectivele optime, corespunzãtor numãrului menţionat în fişa fondului de vanatoare (anexa la contract), înscris în prima coloana din tabelul nr. 6. Pana la aceeaşi data se vor completa pe schita fondului de vanatoare toate instalaţiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita şi pe teren (cu vopsea de ulei), în scopul întreţinerii şi verificãrii lor în mod corespunzãtor. Amplasarea lor se va face în locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupã avizarea lor de cãtre administrator, cu acordul proprietarului de teren.
(10) Sa asigure şi sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de câte ori este necesar în decursul anului, conform reglementãrilor emise de administrator.
(11) Sa practice vânãtoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vânatului, în limitele cotelor de extras aprobate, numai în conformitate cu legea şi cu normele emise în acest scop. Sa asigure prin mãsurile luate realizarea şi menţinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtãtoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
(12) Pe baza unor studii întocmite de gestionar şi avizate de administrator, în scopul ridicãrii potenţialului cinegetic şi al ameliorãrii fondului genetic al vânatului existent, se angajeazã sa facã populari pe acest fond de vanatoare cu cel puţin ......... capriori, ......... cerbi comuni, ........ cerbi lopatari şi ..... capre negre. Costurile aferente procurãrii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeazã sa fie suportate din fondul de protecţie a vânatului.
(13) Sa nu dãuneze prin organizarea şi practicarea vanatorii sau prin modul de gospodãrire a fondului de vanatoare folosinta de baza a terenului şi sa suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse fata de terţi.
(14) Sa ia mãsuri pentru prevenirea producerii de cãtre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice şi sa suporte pagubele, în cazul nerespectãrii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat declarate prin anexa nr. 2 la <>Legea nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile în care s-au aprobat cote de extras.
(15) Sa facã demersurile legale necesare pentru sancţionarea de cãtre organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de soluţionare a lor, precum şi despre apariţia oricãrui factor daunator potenţialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
(16) Sa acţioneze, ori de câte ori este nevoie şi cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuãrii efectelor unor factori negativi care acţioneazã asupra vânatului.
(17) Sa completeze, sa transmitã la termenele fixate şi sa ţinã la zi evidentele statistice prevãzute în reglementãrile legale în vigoare, ca de exemplu: fişa fondului de vanatoare sau alte informaţii în legatura cu acest fond de vanatoare solicitate de administrator.
(18) Sa se prezinte, prin personal specializat şi împuternicit, ori de câte ori este solicitat, la data şi în locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodãrire a fondului de vanatoare, şi sa aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate mãsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract.
(19) Sa îşi exercite cu buna-credinţa toate obligaţiile şi drepturile prevãzute de prezentul contract.
(20) Sa retina, în vederea anulãrii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au sãvârşit pe acest fond de vanatoare fapte contravenţionale sau infractionale prevãzute de <>Legea nr. 103/1996 .

CAP. 4
Termene contractuale
ART. 8
Prezentul contract se încheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la ............ la .............. .

CAP. 5
Modalitãţi de plata a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vanatoare
ART. 9
(1) Tariful anual ce trebuie plãtit de cãtre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, în suma de ......... lei, rezultat din ........, are urmãtoarea componenta, determinata proporţional, în funcţie de valoarea tarifelor de începere a licitaţiei pentru fiecare alegere de teren:
a) ......... lei, pentru practicarea vanatorii în pãdurile statului, cuprinse în fondul de vanatoare;
b) ......... lei, pentru practicarea vanatorii în alte pãduri şi pe alte categorii de terenuri decât pãdurile statului, existente în fondul de vanatoare.
(2) Achitarea acestui tarif de cãtre gestionar se va face dupã cum urmeazã:
- 75% din suma prevãzutã la lit. b) şi 25% din suma prevãzutã la lit. a) - în fondul de protecţia vânatului constituit la Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, în contul nr. ....., deschis la .........;
- 25% din suma prevãzutã la lit. b) - deţinãtorilor sau proprietarilor acestor terenuri, în cazul suprafeţelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primãriilor, în cazul proprietãţilor mai mici de 100 ha;
- 75% din suma prevãzutã la lit. a) - Regiei Naţionale a Pãdurilor.
(3) Tariful prevãzut la alin. (1) se indexeazã anual cu rata inflaţiei.
(4) În cazul în care natura proprietãţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecãruia dintre cei prevãzuţi la alin. (2).
(5) Plata tarifelor prevãzute la alin. (1) se va face în doua transe egale, pana la data de 31 martie şi, respectiv, 30 septembrie a fiecãrui an.
ART. 10
Neplata în termenele prevãzute a sumelor datorate fiecãrei pãrţi genereazã penalizãri de 0,12% lei/zi de întârziere din suma neachitata.

CAP. 6
Alte clauze
ART. 11
Prezentul contract se completeazã cu prevederile <>Legii nr. 103/1996 şi cu cele ale reglementãrilor emise de cãtre administrator în scopul aplicãrii legii sau al ocrotirii faunei sãlbatice.
ART. 12
Oprirea totalã sau parţialã a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilitã de administrator, cu respectarea legii, nu îl exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligaţiile ce îi revin în execuţia acestui contract.
ART. 13
(1) În execuţia acestui contract administratorul este obligat sa controleze, cel puţin de doua ori pe an, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
Dacã numãrul de membri vanatori în baza cãrora s-a contractat fondul de vanatoare se reduce sub cota prevãzutã de regulamentul de licitaţii, contractul se anuleazã de drept.
(2) Rezultatele controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele pãrţi.
(3) Documentul prevãzut la alin. 2 face parte integrantã din contract.
(4) Declararea, potrivit legii, a unor pãrţi din acest fond de vanatoare ca arii strict protejate sau rezervaţii naturale va produce efecte în momentul declarãrii.
(5) Pentru pãrţile din fondul de vanatoare prevãzute la alin. (4) gestionarul nu mai datoreazã plata tarifelor de atribuire aferente, determinate proporţional cu suprafata ce intra sub incidenta alin. (4).

CAP. 7
Încetarea raporturilor contractuale
ART. 14
Prezentul contract îşi înceteazã aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevãzut la art. 8.
ART. 15
Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevãzut în contract poate fi solicitatã oricând de cãtre gestionar sau poate sa fie stabilitã de cãtre administrator.
ART. 16
(1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, înceteazã numai din momentul în care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la înştiinţarea de cãtre gestionar a administratorului despre intenţia sa.
(2) În acest caz, încetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de rãspunderea fata de administrator şi de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.
ART. 17
Rezilierea contractului de cãtre administrator este de plin drept numai în urmãtoarele condiţii:
- gestionarul este în imposibilitate de plata a tarifului prevãzut în contract pentru o perioada mai mare de 60 de zile decât termenul prevãzut;
- constata ca gestionarul nu şi-a îndeplinit, cu vinovãţie, oricare dintre obligaţiile contractuale în termenele prevãzute;
- încãlcarea grava, în mod repetat, de cãtre persoanele autorizate de gestionar sa practice vânãtoarea pe acest fond de vanatoare a regulilor de organizare şi practicare a vanatorii sau atunci când se constata ca gestionarul este în imposibilitatea de a stãpâni faptele culpabile;
- neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 20;
- scãderea cu peste 20% a efectivelor de vanat evaluate la speciile principale, în condiţiile în care aceasta nu este justificatã de declanşarea, doveditã cu acte oficiale, a unor epizootii sau a altor factori daunatori faunei sãlbatice, dacã rãspunderea declansarii acestora nu cade în sarcina gestionarului, sau de eventuale migrari spre fondurile invecinate, dovedite cu acte oficiale.
ART. 18
La încetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, în stare de funcţionare, toate construcţiile şi instalaţiile vanatoresti primite sau executate, în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile readucerii acestora în stare de funcţionare.

CAP. 8
Daune
ART. 19
Eventualele daune produse de cãtre gestionar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vanatoare sau de cãtre vanatul existent unor terţe persoane se suporta de cãtre acesta, potrivit legii.
ART. 20
Cheltuielile generate de reducerea potenţialului cinegetic productiv al acestui fond de vanatoare la nivelul la care a fost preluat de cãtre gestionar sunt suportate de cãtre acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în mãsura în care se dovedeşte ca a încãlcat, cu vinovãţie, clauzele contractuale.

CAP. 9
Litigii
ART. 21
(1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementãrilor civile referitoare la contractele economice.
(2) Eventualele litigii între gestionar şi administrator vor fi supuse, în prealabil, hotãrârii ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(3) În mãsura în care pãrţile nu se înţeleg, eventualele litigii se soluţioneazã de instanta competenta de la sediul administratorului.
Prezentul contract a fost încheiat astãzi ......, în .......... exemplare.


Împuterniciţi din partea Din partea gestionarului:
administratorului:

Oficiul cinegetic teritorial Conducãtorul unitãţii,

(numele şi prenumele,
actul de împuternicire)

Economist, Contabil-şef
(director economic),

Jurist, Jurist,

ANEXA 1


la contractul de gestionare a fondului de vanatoare
---------------------------------------------------

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR DIRECŢIA SILVICĂ ..........
ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI Asociaţia de vanatoare
OFICIUL CINEGETIC TERITORIAL ......... ......................

FIŞA FONDULUI DE VANATOARE

Nr. .......
Denumire .......................
Gestionat de .......................

Pe baza contractului de gestionare nr. ....... din ..........

1. Descrierea detaliatã a limitelor:
a) la Est: ..............................................................
.........................................................................
.........................................................................
b) la Vest: .............................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
c) la Nord: .............................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
d) la Sud: ..............................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

2. Suprafata fondului de vanatoare (col. 8), rezultatã din însumarea suprafeţelor productive cinegetic, pe moduri de folosinta (col. 2 - col. 5), a luciului de apa (col. 1) şi neproductive cinegetic (col. 7), în ha┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│ │ Productiva cinegetic pentru: │Nepro- │ │
│ │─────────────────┬───────────────────────────────────│duc- │ │
│ │vanatul de balta │ restul speciilor de vanat: │tiva │ TOTAL │
│ │─────────────────┼───────────────────────────────────│ │GENERAL │
│U.M.│ Luciu de apa │ │Arabil,│ │ Gol │Total │cine- │ col. │
│ │(cursuri de apa, │Padure│fanete,│Pãşuni│ de │ col. │getic │ 1+6+7 │
│ │ canale, balti, │ │ vii, │(izla-│munte│2+3+4+5│ │ │
│ │ lacuri etc.) │ │livezi │zuri) │ │ │ │ │
│ │ │ │ etc. │ │ │ │ │ │
│────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────│
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
│────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────│
│ ha │ │ │ │ │ │ │ │ │
│────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────│
│ % │ │ │ │ │ │ │ │ 100 │
└────┴─────────────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴────────┘

3. Fondul de vanatoare a fost constituit din urmãtoarele fonduri vechi
┌────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ Fondul nr. │ Denumirea │ Suprafata [ha] │ Gestionat de │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
└────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘

4. Structura suprafeţei cinegetic productive
┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬───────┐
│Numãrul de │Modul de│Proprietãţi (de │Denumirea proprietarului│ │
│identifica-│folosin-│peste 100 ha) de │a unitãţii de stat, a │Supra- │
│ re*) pe │ta**) │stat, comunale, │comunei, a asociaţiei de│fata │
│ natura │(inclu- │asociaţii particu- │particulari sau a comu- │ în │
│(structura)│ siv │lare sau particu- │nei de care aparţin │ ha │
│de supra- │luciul │lari neasociaţi │proprietãţile neasociate│ │
│ fata │de apa) │ │ │ │
│───────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────│
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
│───────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│───────────┴────────┴───────────────────┴────────────────────────┼───────│
│ TOTAL SUPRAFATA CINEGETIC PRODUCTIVA: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


**) Pentru identificare, fiecare suprafata se va numerota cu cifre romane în tabel şi pe harta.
**) Se menţioneazã separat, pe proprietari, suprafeţele ocupate de: padure, arabil, faneata, vie, livada, pasune (izlaz), gol de munte pasunat, gol de munte acoperit cu jnepeni, luciu de apa (curgãtoare, canale, stãtãtoare).

5. Structura suprafeţei neproductive cinegetic


┌────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Numãrul│ │ Denumirea fiecãrei localitãţi, a instala- │ │
│ de │ Modul │ tiilor, incintelor imprejmuite, │Suprafata │
│ iden- │ de │ poligoanelor şi aeroporturilor │ în │
│ tifi- │ folo- │ │ ha │
│ care*)│sinta**)│ │ │
│───────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────│
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
│───────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│───────┴────────┴────────────────────────────────────────────┼───────────│
│ TOTAL SUPRAFATA NEPRODUCTIVA CINEGETIC: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
**) Pentru identificare, fiecare suprafata menţionatã se va numerota cu cifre arabe în tabel şi pe harta.
**) Se menţioneazã separat suprafeţele ocupate de: localitãţi (oraş, comuna, sat), instalaţii (industriale, militare, agricole), incinte imprejmuite fãrã vanat, poligoane, aeroporturi, cai ferate, drumuri (naţionale, judeţene, comunale).

6. Construcţii şi instalaţii vanatoresti, în bucãţi
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Necesarul│2000│ │2002│ │2004│ │2006│ │2008│ │
│ Specificarea │în fun- │ │2001│ │2003│ │2005│ │2007│ │2009│
│ │ctie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eficienta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ optima │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Case de vana- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ toare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Cabane de vana-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ toare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Colibe de vana-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ toare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Bordeie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ panda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Depozite de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ hrana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────┬───────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Cervide│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hrani- │───────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ tori │Iepuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │───────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Fazani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────┴───────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Observatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Hochstanduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Scaldatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Sararii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Adapatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Bãi de nisip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Poteci de vana-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│toare (km) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

7. Hrana pentru vanat, pe sezoane de vanatoare
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ SEZON DE VANATOARE │
│ │────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────│
│ Specificaţie │2000│2001│2002│2003│2004│2005│2006│2007│2008│2009│
│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │2001│2002│2003│2004│2005│2006│2007│2008│2009│2010│
│───────────────┬─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Furaje │Depozitat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (lucerna, │─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ trifoi, fan) │Consumat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Alte │Depozitat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ furaje │─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Consumat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Depozitat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Frunzare │─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Consumat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Seminţe şi │Depozitat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fructe │─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Consumat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Depozitat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Suculente │─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Consumat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Depozitat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Concentrate │─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Consumat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

8. Culturi speciale pentru vanat
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sezon de │ Total suprafeţe (în ha) cultivate cu: │Din care, │
│vanatoare │───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────│pe linii │
│ │Lucerna│ Trifoi│ │ │ │ │parcelare:│
│──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼──────────│
│2000-2001 │ │ │ │ │ │ │ │
│2001-2002 │ │ │ │ │ │ │ │
│2002-2003 │ │ │ │ │ │ │ │
│2003-2004 │ │ │ │ │ │ │ │
│2004-2005 │ │ │ │ │ │ │ │
│2005-2006 │ │ │ │ │ │ │ │
│2006-2007 │ │ │ │ │ │ │ │
│2007-2008 │ │ │ │ │ │ │ │
│2008-2009 │ │ │ │ │ │ │ │
│2009-2010 │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────┴──────────┘

9. Vanat gãsit mort şi cauze
┌────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ Data: │ │ Specia şi numãrul │ Cauza morţii: │
│ zi, luna, an │ Locul │ de exemplare │ accidentat de ra- │
│ │ │ │ pitoare sau bolnav│
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
│────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────────│
│ │ │ │ │
└────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘

10. Populari sau repopulari cu specii de vanat
┌───────┬────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ Specii │De unde provin│ │
│ Data │ Locul │───────┬───────┬───────┬───────│ exemplarele │Observaţii│
│efectu-│ (din │ │ │ │ │ (fondul de │ asupra │
│ arii │fondul │ Denu- │ │ │ │ vanatoare │reusitei │
│ (zi, │ de │ mirea │ Sexul │Varsta │Bucãţi │ nr. ....., │fãcute la │
│ luna, │ vana- │ │ │ │ │ denumit ..., │data de: │
│ an) │ toare) │ │ │ │ │judeţul .....)│......... │
│───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┴──────────┘

11. Trofee extrase de pe fondul de vanatoare
┌────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────┬──────────────┬───────┐
│ │ Fişa de │Punctajul│Data vanarii│Cine │Locul (adresa)│ Alte │
│ Specia │ evaluare │ C.I.C. │(zi,luna,an)│ l-a │ unde se │ men- │
│ │ nr. ... │ │ │vanat│ gãseşte │tiuni │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
│────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────│
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────┴──────────────┴───────┘

12. Braconajul. Numãrul exemplarelor braconate anual la speciile:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │2000│2001│2002│2003│2004│2005│2006│2007│2008│2009│
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Cerb comun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Cerb lopatar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Caprior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Muflon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Capra neagra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Mistret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Iepure comun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Lapin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Urs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Ras │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Lup │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Pisica salbatica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Cocos de munte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Cocos de mesteacan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Ierunca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Fazan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Dropie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Potarniche │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Vulpe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Viezure │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Jder de copac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Jder de piatra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Dihor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Nevastuica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Nurca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Caine enot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Sacal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│─────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Bizam │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

13. Efectivele de primavara (pe ani), cotele de extras aprobate şi recoltele pe sezoane de vanatoare, la speciile (în bucãţi):
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │2000│2001│2002│2003│2004│2005│2006│2007│2008│2009│
│ Specia │ Specificari │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │2001│2002│2003│2004│2005│2006│2007│2008│2009│2010│
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Cerb │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ comun │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Cerb │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ lopatar │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Caprior │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Muflon │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Capra │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ neagra │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Mistret │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Marmota │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Iepure │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ comun │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Lapin │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Urs │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Ras │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Lup │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Pisica │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│salbatica │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Cocos │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ de │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ munte │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Cocos │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ de │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mesteacan│──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Ierunca │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Fazan │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Dropie │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Potarniche│Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Vulpe │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Viezure │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Vidra │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Jder │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ de │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ copac │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Jder │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ de │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ piatra │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Dihor │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Nevastuica│Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Nurca │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Caine │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ enot │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Sacal │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Efectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ Bizam │Cota de extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│ │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

14. Alte specii dãunãtoare recoltate (fãrã cote)
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │2000│2001│2002│2003│2004│2005│2006│2007│2008│2009│
│ Specia │ Specificari │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │2001│2002│2003│2004│2005│2006│2007│2008│2009│2010│
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Ciori │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Grive │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Cotofene │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Gaite │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Caini │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hoinari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────│
│Pisici │Recolta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hoinare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘15. Schita fondului de vanatoare*)
Se va anexa schita fondului de vanatoare la scara 1:50.000, reprodusa dupã harta cuprinsã în Studiul general al ocolului, marcandu-se în mod obligatoriu diversele categorii de folosinta a suprafeţelor, apele stãtãtoare şi curgãtoare, canalele descoperite, precum şi cãile de acces. Pentru identificarea suprafeţelor lor se vor numerota:
- cu cifre romane (aceleaşi cu cele din tabelul nr. 4) suprafeţele productive cinegetic; şi
- cu cifre arabe (tabelul nr. 5) suprafeţele neproductive cinegetic.

Legenda:
. Limita fondului: linie groasa - negru închis
. Limita ocolului: linie - verde închis
. Drumuri: linie subtire - neagra
. Cai ferate: linie dubla subtire neagra
. Pãdurile: cu verde
. Apele: cu albastru
. Golul de munte: cu maro
. Suprafeţele productive cinegetic (în afarã de luciul de apa), menţionate în tabelul nr. 4 col. 2, se numeroteaza cu cifre romane şi se coloreaza cu galben deschis (în afarã de ape).
. Suprafeţele neproductive cinegetic, menţionate în tabelul nr. 5 col. 2, se numeroteaza (cu cifre arabe) şi se coloreaza cu gri.
. Zona de refugiu, circa 10% din suprafata fondului de vanatoare, se delimiteaza cu roşu.
--------------
*) Schita se va întocmi pe hârtie de calc, cu rotring.

Întocmit de .......................

Avizat de .........................

Data întocmirii ...................

NOTA:
Fişa fondului de vanatoare este comuna pentru anexele nr. 3, 4 şi 5.ANEXA 3MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR Aprobat
ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -----------
Oficiul cinegetic teritorial Direcţia de vanatoare
............................ şi salmonicultura
Nr. ....../.........

Director,
...............

CONTRACT Nr. ...........
de gestionare a fondului de vanatoare în scopul instruirii viitorilor specialişti
încheiat astãzi .............

CAP. 1
Pãrţile contractante
ART. 1
Direcţia de vanatoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, reprezentatã prin .......... de la Oficiul cinegetic teritorial ......... şi prin .........., economist în cadrul Direcţiei de vanatoare şi salmonicultura, denumita în continuare administrator, având contul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului nr. .........., deschis la .........; şi
ART. 2
.........., cu sediul în .........., reprezentatã prin .........., denumita în continuare gestionar, având contul nr. ........., deschis la .........
În temeiul <>Legii fondului cinegetic şi protecţiei vânatului nr. 103/1996 se încheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.

CAP. 2
Obiectul contractului
ART. 3
(1) Administratorul atribuie, în condiţiile stabilite prin acest contract, gestiunea fondului de vanatoare nr. .........., denumit .........., situat în judeţul .........., având limitele marcate şi menţionate în schita fisei fondului de vanatoare, anexatã, care face parte integrantã din contract, gestionarului, care se obliga sa îl gestioneze în condiţiile prezentului contract şi ale regulamentului de gestiune specific, în scopul instruirii viitorilor specialişti în domeniul cinegetic, care urmeazã cursurile acestei unitãţi.
(2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare aparţine exclusiv gestionarului şi se exercita prin catedra (disciplina) de ................ din cadrul unitãţii.
(3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica în fiecare an cotele de extras aprobate la principalele specii de vanat, în condiţiile înscrise în regulament.
ART. 4
Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi pe proprietari, precum şi efectivele de vanat evaluate în primavara anului ............, instalaţiile, amenajãrile şi construcţiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeşte în folosinta, o data cu atribuirea fondului de vanatoare, de la .................
ART. 5
Din cadrul suprafeţei productive cinegetic se stabileşte şi se declara o zona de protecţie pentru vanat, în care vânãtoarea este strict interzisã în tot timpul anului, în suprafata de ............ ha (reprezintã circa 10% din suprafata totalã), ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare anexatã.

CAP. 3
Obligaţiile şi responsabilitãţile pãrţilor
ART. 6
Administratorul
(1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupã verificarea pe teren, a fondului de vanatoare, cu construcţiile şi instalaţiile existente, pana la data de .............
(2) Sa asigure, în conformitate cu prevederile <>art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996 , în pãdurile proprietate de stat, prin Direcţia silvicã .........., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derulãrii contractului, terenuri libere de vegetaţie forestierã, în suprafata de ............ ha, pentru a fi folosite la producerea şi la depozitarea hranei vânatului. În cazul în care direcţia silvicã nu poate asigura în fiecare an suprafata menţionatã, administratorul poate dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie plãtit direcţiei silvice cu o suma echivalenta, determinata proporţional potrivit <>Legii nr. 103/1996 .
(3) Sa comunice gestionarului, în timp util, reglementãrile emise în baza atribuţiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea şi la practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instrucţiuni.
(4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze acţiunile de evaluare a vânatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueazã şi sa dispunã refacerea lucrãrilor, atunci când constata nerespectarea reglementãrilor în vigoare.
(5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileascã şi sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
(6) Sa-i transmitã gestionarului orice informaţii utile de care dispune, îndeosebi pe cele care se referã la apariţia unor epizootii, agenţi sau factori daunatori vânatului.
(7) Sa analizeze şi, în mãsura posibilitãţilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodãrire a fondului de vanatoare.
(8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodicã a situaţiei proprietãţii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, în vederea achitãrii de cãtre acesta a tarifului de folosinta.
(9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, acţiunile necesare în vederea ameliorãrii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potenţialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, prevenirii şi combaterii braconajului.
(10) Sa îşi exercite, cu buna-credinţa, drepturile şi îndatoririle care îi revin, potrivit legii, în calitate de administrator.
ART. 7
Gestionarul
(1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea, pe baza de protocol, a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a construcţiilor şi instalaţiilor vanatoresti, înscrise în fişa fondului de vanatoare anexatã, destinate hranirii, ocrotirii şi valorificãrii vânatului, şi sa asigure întreţinerea acestora în bune condiţii.
(2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare şi ale zonei de protecţie şi sa le comunice celor interesaţi.
(3) Sa preia, dacã este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumpãrare la valoarea realã, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
(4) Sa respecte toate reglementãrile legale emise de administrator referitoare la gospodãrirea fondului de vanatoare şi a vânatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea şi practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare şi la cotele anuale de extras aprobate.
(5) Sa asigure paza vânatului, cu personal de specialitate, în numãr de ......... persoane, angajat pana la data de ............, pe care sa îl doteze în mod corespunzãtor în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de braconaj.
(6) Sa foloseascã, numai în scopul pentru care au fost destinate, suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie pentru asigurarea hranei vânatului şi sa întreţinã în stare de funcţionare toate instalaţiile vanatoresti preluate sau construite.
(7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmãtoarele cantitãţi minime de hrana complementara, prin administrarea cãreia sa previnã producerea unor pierderi la principalele specii de vanat, astfel:
a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau de cerb lopatar, câte 25 kg pentru caprior şi 1,5 kg pentru iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe şi fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopatar câte 25 kg, pentru urs şi mistret câte 60 kg şi pentru fazan şi potarniche câte 6 kg;
c) suculente, în aceleaşi cantitãţi ca la furajele fibroase prevãzute la lit. a).
(8) Cantitãţile prevãzute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra în teren în scopul abaterii vânatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor.
(9) În scopul administrãrii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat în perioada de iarna, în afarã de construcţiile şi de instalaţiile vanatoresti existente la data preluãrii, se vor mai construi şi altele, astfel ca pana la data de ......... sa fie completat necesarul stabilit în funcţie de efectivele optime, corespunzãtor numãrului menţionat în fişa fondului de vanatoare (anexa la contract), înscris în prima coloana din tabelul nr. 6. Pana la aceeaşi data se vor completa, pe schita fondului de vanatoare, toate instalaţiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita şi pe teren (cu vopsea de ulei), în scopul întreţinerii şi verificãrii lor corespunzãtoare. Amplasarea se va face în locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupã avizarea lor de cãtre administrator, cu acordul proprietarului de teren.
(10) Sa asigure şi sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de câte ori este necesar în decursul anului, conform reglementãrilor emise de administrator.
(11) Sa practice vânãtoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vânatului, în limitele cotelor de extras aprobate, numai în conformitate cu legea şi cu regulamentul de gestiune specific. Sa asigure, prin mãsurile luate, realizarea şi menţinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtãtoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
(12) Pe baza unor studii întocmite de gestionar şi avizate de administrator, în scopul ridicãrii potenţialului cinegetic şi ameliorãrii fondului genetic al vânatului existent, se angajeazã sa facã populari pe acest fond de vanatoare cu cel puţin ...... capriori, ....... cerbi comuni, ....... cerbi lopatari şi ........ capre negre. Costurile aferente procurãrii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeazã sa fie suportate din fondul de protecţie a vânatului.
(13) Sa nu dãuneze prin organizarea şi practicarea vanatorii sau prin modul de gospodãrire a fondului de vanatoare folosinţei de baza a terenului şi sa suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse fata de terţi.
(14) Sa ia mãsuri pentru prevenirea producerii de cãtre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice şi sa suporte pagubele, în cazul nerespectãrii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat declarate prin anexa nr. 2 la <>Legea nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile în care s-au aprobat cote de extras.
(15) Sa facã demersurile legale necesare pentru sancţionarea de cãtre organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de soluţionare a lor, precum şi despre apariţia oricãrui factor daunator potenţialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
(16) Sa acţioneze, ori de câte ori este nevoie şi cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuãrii efectelor unor factori negativi care acţioneazã asupra vânatului.
(17) Sa completeze, sa transmitã la termenele fixate şi sa ţinã la zi evidentele statistice prevãzute în reglementãrile legale în vigoare, ca de exemplu: fişa fondului de vanatoare sau alte informaţii în legatura cu acest fond de vanatoare, solicitate de administrator.
(18) Sa se prezinte, prin personal specializat şi împuternicit, ori de câte ori este solicitat, la data şi în locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodãrire a fondului de vanatoare şi sa aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate mãsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract.
(19) Sa îşi exercite cu buna-credinţa toate obligaţiile şi drepturile prevãzute de prezentul contract.
(20) Sa retina, în vederea anulãrii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au sãvârşit pe acest fond de vanatoare fapte contravenţionale sau infractionale prevãzute de <>Legea nr. 103/1996 .
(21) Sa gestioneze fondul de vanatoare cu prioritate în scopul instruirii practice a viitorilor specialişti.
(22) Sa nu exercite nici o acţiune de vanatoare, cu excepţia celor necesare procesului de instruire, decât dupã obţinerea aprobãrii administratorului.
(23) Sa experimenteze pe acest fond de vanatoare orice metode de evaluare, ocrotire şi îngrijire a vânatului şi sa punã la dispoziţie administratorului rezultatele acestora.

CAP. 4
Termene contractuale
ART. 8
Prezentul contract se încheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la ......... la ........... .

CAP. 5
Modalitãţi de plata a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vanatoare
ART. 9
(1) Tariful anual ce trebuie plãtit de cãtre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, în suma de ........ lei, rezultat din ......., are urmãtoarea componenta, determinata proporţional în funcţie de tarifele unitare de atribuire stabilite:
a) ......... lei, pentru practicarea vanatorii în pãdurile statului, cuprinse în fondul de vanatoare;
b) ......... lei, pentru practicarea vanatorii în alte pãduri şi pe alte categorii de terenuri decât pãdurile statului, existente în fondul de vanatoare.
(2) Achitarea acestui tarif de cãtre gestionar se va face dupã cum urmeazã:
- 75% din suma prevãzutã la lit. b) şi 25% din suma prevãzutã la lit. a) - în fondul de protecţia vânatului constituit la Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, în contul nr. ........, deschis la ........;
- 25% din suma prevãzutã la lit. b) - deţinãtorilor sau proprietarilor acestor terenuri, în cazul suprafeţelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primãriilor, în cazul proprietãţilor mai mici de 100 ha;
- 75% din suma prevãzutã la lit. a) - Regiei Naţionale a Pãdurilor.
(3) Tariful prevãzut la alin. (1) se indexeazã anual cu rata inflaţiei, obligaţia comunicãrii tarifului revenind administratorului.
(4) În cazul în care natura proprietãţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecãruia dintre cei prevãzuţi la alin. (2).
(5) Plata tarifelor prevãzute la alin. (1) se va face în doua transe egale, pana la data de 31 martie şi, respectiv, 30 septembrie, a fiecãrui an.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) - (5), pe baza unui referat al conducerii gestionarului, aprobat de administrator, în anumite perioade gestionarul poate fi scutit de plata tarifelor datorate administratorului şi poate solicita suportarea din fondul de protecţie a vânatului a plãţii tarifelor de atribuire datorate cãtre terţi.
ART. 10
Neplata în termenele prevãzute a sumelor datorate fiecãrei pãrţi genereazã penalizãri de 0,12% lei/zi de întârziere din suma neachitata.

CAP. 6
Alte clauze
ART. 11
(1) Prezentul contract se completeazã cu prevederile <>Legii nr. 103/1996 şi cu cele ale reglementãrilor emise de cãtre administrator în scopul aplicãrii legii sau al ocrotirii faunei sãlbatice.
(2) Regulamentul privind gestionarea fondurilor de vanatoare destinate instruirii viitorilor specialişti face parte integrantã din prezentul contract.
ART. 12
Oprirea totalã sau parţialã a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilitã de administrator, cu respectarea legii, nu îl exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligaţiile ce îi revin în execuţia acestui contract.
ART. 13
(1) În execuţia acestui contract administratorul este obligat sa controleze cel puţin de doua ori pe an modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
(2) Rezultatele controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele pãrţi.
(3) Documentul prevãzut la alin. (2) face parte integrantã din contract.
(4) Declararea, potrivit legii, a unor pãrţi din acest fond de vanatoare ca arie strict protejata sau rezervatie naturala va produce efecte în momentul declarãrii.
(5) Pentru pãrţile din fondul de vanatoare prevãzute la alin. (4) gestionarul nu mai datoreazã plata tarifelor de atribuire aferente.

CAP. 7
Încetarea raporturilor contractuale
ART. 14
Prezentul contract îşi înceteazã aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevãzut la art. 8.
ART. 15
Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevãzut în contract poate fi solicitatã oricând de cãtre gestionar sau poate sa fie stabilitã de cãtre administrator.
ART. 16
(1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, înceteazã numai din momentul în care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la înştiinţarea de cãtre gestionar a administratorului despre intenţia sa.
(2) În acest caz încetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de rãspunderea fata de administrator şi de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.
ART. 17
Rezilierea contractului de cãtre administrator este de plin drept numai în urmãtoarele condiţii:
- se face dovada ca fondul de vanatoare a fost folosit în mod repetat în alt scop decât cel pentru care a fost atribuit;
- profilul de activitate al unitãţii s-a schimbat.
ART. 18
La încetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, în stare de funcţionare, toate construcţiile şi instalaţiile vanatoresti primite sau executate, în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile aferente readucerii acestora în stare de funcţionare.

CAP. 8
Daune
ART. 19
Eventualele daune produse de cãtre gestionar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vanatoare sau de cãtre vanatul existent unor terţe persoane se suporta de cãtre acesta, potrivit legii.

CAP. 9
Litigii
ART. 20
(1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementãrilor civile referitoare la contractele economice.
(2) Eventualele litigii între gestionar şi administrator vor fi supuse, în prealabil, hotãrârii ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(3) În mãsura în care pãrţile nu se înţeleg, eventualele litigii se soluţioneazã de instanta competenta de la sediul administratorului.
Prezentul contract a fost încheiat astãzi ........, în ........ exemplare.


Împuterniciţi din Din partea gestionarului:
partea administratorului:

Oficiul cinegetic teritorial Conducãtorul unitãţii,

(numele şi prenumele,
actul de împuternicire)

Economist, Contabil-şef
(director economic),

Jurist, Jurist,

ANEXA 4MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR Aprobat
ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -----------
Oficiul cinegetic teritorial Direcţia de vanatoare
şi salmonicultura
Nr. ....../.........

Director,
...............

CONTRACT Nr. ...........
de gestionare a fondului de vanatoare atribuit în scopul dezvoltãrii
cercetãrii ştiinţifice în domeniul cinegetic

încheiat astãzi ........

CAP. 1
Pãrţile contractante
ART. 1
Direcţia de vanatoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, reprezentatã prin .......... de la oficiul cinegetic teritorial ........., şi prin ........, economist în cadrul Direcţiei de vanatoare şi salmonicultura denumita în continuare administrator, având contul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului nr. ........., deschis la .........; şi
ART. 2
.........., cu sediul în .........., reprezentatã prin ......... director, şi .........., contabil-şef, denumita în continuare gestionar, având contul nr. ........, deschis la .......... .
În temeiul <>Legii fondului cinegetic şi protecţiei vânatului nr. 103/1996 , se încheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.

CAP. 2
Obiectul contractului
ART. 3
(1) Administratorul atribuie, în condiţiile stabilite prin acest contract, gestiunea fondului de vanatoare nr. ............, denumit ............, situat în judeţul ............, având limitele marcate şi menţionate în schita fisei fondului de vanatoare anexatã, care face parte integrantã din contract, gestionarului, care se obliga sa îl gestioneze în condiţiile prezentului contract şi ale regulamentului specific, în scopul dezvoltãrii cercetãrii ştiinţifice în domeniul cinegetic.
(2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare aparţine exclusiv gestionarului şi se exercita numai prin conducãtorul colectivului de cercetare ştiinţificã.
(3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica în fiecare an, în scopul dezvoltãrii cercetãrii ştiinţifice, acele exemplare de vanat pentru care a obţinut aprobarea administratorului.
ART. 4
Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi proprietari, precum şi efectivele de vanat evaluate în primavara anului....., instalaţiile, amenajãrile şi construcţiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeşte în folosinta, o data cu atribuirea fondului de vanatoare, de la .......... .
ART. 5
Din cadrul suprafeţei productive cinegetic se stabileşte şi se declara o zona de protecţie pentru vanat, în care vânãtoarea este strict interzisã în tot timpul anului, în suprafata de..... ha (reprezintã circa 10% din cea totalã), ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare, anexatã.

CAP. 3
Obligaţiile şi responsabilitãţile pãrţilor
ART. 6
Administratorul
(1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupã verificarea pe teren, a fondului de vanatoare, cu construcţiile şi instalaţiile existente, pana la data de ............. .
(2) Sa asigure, în conformitate cu prevederile <>art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996 , în pãdurile proprietate de stat, prin I.C.A.S.*) ......., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derulãrii contractului, terenuri libere de vegetaţie forestierã, în suprafata de ........ ha, pentru a fi folosite la producerea şi depozitarea hranei vânatului. În cazul în care I.C.A.S. nu poate asigura în fiecare an suprafata menţionatã, se dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie plãtit direcţiei silvice cu o suma echivalenta.
---------------
*) Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice.
(3) Sa comunice gestionarului, în timp util, reglementãrile emise în baza atribuţiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea şi practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instrucţiuni.
(4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze acţiunile de evaluare a vânatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueazã şi sa dispunã refacerea lucrãrilor, atunci când constata nerespectarea reglementãrilor în vigoare.
(5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileascã şi sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
(6) Sa transmitã gestionarului orice informaţii utile de care dispune, îndeosebi pe cele care se referã la apariţia unor epizootii, agenţi sau factori daunatori vânatului.
(7) Sa analizeze şi, în mãsura posibilitãţilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodãrire a fondului de vanatoare.
(8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodicã a situaţiei proprietãţii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, în vederea achitãrii de cãtre acesta a tarifului de folosinta.
(9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, acţiunile necesare în vederea ameliorãrii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potenţialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, prevenirii şi combaterii braconajului.
(10) Sa îşi exercite cu buna-credinţa drepturile şi îndatoririle care îi revin, potrivit legii, în calitate de administrator.
ART. 7
Gestionarul
(1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea pe baza de protocol a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a construcţiilor şi instalaţiilor vanatoresti, înscrise în fişa fondului de vanatoare anexatã, în vederea hranirii, ocrotirii şi valorificãrii vânatului, şi sa asigure întreţinerea acestora în bune condiţii.
(2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare şi ale zonei de protecţie şi sa le comunice celor interesaţi.
(3) Sa preia, dacã este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumpãrare la valoarea realã, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
(4) Sa respecte toate reglementãrile legale emise de administrator referitoare la gospodãrirea fondului de vanatoare şi a vânatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea şi practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare şi la cotele anuale de extras aprobate.
(5) Sa asigure paza vânatului, cu personal de specialitate, în numãr de ........... persoane, angajat pana la data de ........., pe care sa îl doteze în mod corespunzãtor, în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de braconaj.
(6) Sa foloseascã, numai în scopul pentru care au fost destinate, suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie pentru asigurarea hranei vânatului şi sa întreţinã în stare de funcţionare toate instalaţiile vanatoresti preluate sau construite.
(7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmãtoarele cantitãţi minime de hrana complementara, prin administrarea cãreia sa previnã producerea unor pierderi la principalele specii de vanat, astfel:
a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopatar, câte 25 kg pentru caprior şi 1,5 kg pentru iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe şi fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopatar câte 25 kg, pentru urs şi mistret câte 60 kg şi pentru fazan şi potarniche câte 6 kg;
c) suculente, în aceleaşi cantitãţi cu furajele fibroase prevãzute la lit. a).
(8) Cantitãţile prevãzute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra în teren, în scopul abaterii vânatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor.
(9) În scopul administrãrii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat în perioada de iarna, în afarã de construcţiile şi instalaţiile vanatoresti existente la data preluãrii, se vor mai construi şi altele, astfel ca pana la data de .......... sa fie completat necesarul stabilit în funcţie de efectivele optime, corespunzãtor numãrului menţionat în fişa fondului de vanatoare (anexa la contract), înscris în prima coloana din tabelul nr. 6. Pana la aceeaşi data se vor completa pe schita fondului de vanatoare toate instalaţiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita şi pe teren (cu vopsea de ulei), în scopul întreţinerii şi verificãrii lor corespunzãtoare. Amplasarea se va face în locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupã avizarea lor de cãtre administrator, cu acordul proprietarului de teren.
(10) Sa asigure şi sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de câte ori este necesar în decursul anului, conform reglementãrilor emise de administrator.
(11) Sa practice vânãtoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vânatului, în limitele cotelor de extras aprobate, numai în conformitate cu legea şi cu reglementãrile emise în acest scop. Sa asigure prin mãsurile luate realizarea şi menţinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtãtoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
(12) Pe baza unor studii întocmite de gestionar şi avizate de administrator, în scopul ridicãrii potenţialului cinegetic şi al ameliorãrii fondului genetic al vânatului existent se angajeazã sa facã populari pe acest fond de vanatoare cu cel puţin .......... capriori, ......... cerbi comuni, ........ cerbi lopatari şi ....... capre negre. Costurile aferente procurãrii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeazã sa fie suportate din fondul de protecţie a vânatului.
(13) Sa nu dãuneze prin organizarea şi practicarea vanatorii sau prin modul de gospodãrire a fondului de vanatoare folosinţei de baza a terenului şi sa suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse fata de terţi.
(14) Sa ia mãsuri pentru prevenirea producerii de cãtre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice şi sa suporte pagubele, în cazul nerespectãrii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat declarate prin anexa nr. 2 la <>Legea nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile în care s-au aprobat cote de extras.
(15) Sa facã demersurile legale necesare pentru sancţionarea de cãtre organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de soluţionare a lor, precum şi despre apariţia oricãrui factor daunator potenţialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
(16) Sa acţioneze, ori de câte ori este nevoie şi cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuãrii efectelor unor factori negativi care acţioneazã asupra vânatului.
(17) Sa completeze, sa transmitã la termenele fixate şi sa ţinã la zi evidentele statistice prevãzute în reglementãrile legale în vigoare, ca de exemplu: fişa fondului de vanatoare sau alte informaţii în legatura cu acest fond de vanatoare, solicitate de administrator.
(18) Sa se prezinte, prin personal specializat şi împuternicit, ori de câte ori este solicitat, la data şi în locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodãrire a fondului de vanatoare, şi sa aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate mãsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract.
(19) Sa îşi exercite cu buna-credinţa toate obligaţiile şi drepturile prevãzute de prezentul contract.
(20) Sa retina, în vederea anulãrii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au sãvârşit pe acest fond de vanatoare fapte contravenţionale sau infractionale prevãzute de <>Legea nr. 103/1996 .
(21) Sa gestioneze cu prioritate fondul de vanatoare în scopul dezvoltãrii cercetãrii ştiinţifice în domeniul cinegetic.
(22) Sa punã la dispoziţie administratorului, în scopul extinderii rezultatelor pozitive, toate rezultatele cercetãrilor întreprinse.
(23) Sa experimenteze, la solicitarea administratorului, metode şi mijloace de organizare a producţiei cinegetice.
(24) Sa organizeze fondul de vanatoare ca model de gospodãrire pentru urmãtoarele specii de vanat: ...........
(25) În cazul în care într-o anumitã perioada fondul de vanatoare nu este folosit în scopul dezvoltãrii cercetãrilor, fondul de vanatoare va fi tratat ca rezervatie de genofond.

CAP. 4
Termene contractuale
ART. 8
Prezentul contract se încheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la ......... la .........

CAP. 5
Modalitãţi de plata a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vanatoare
ART. 9
(1) Tariful anual ce trebuie plãtit de cãtre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, în suma de ........ lei, rezultat din ........., are urmãtoarea componenta, determinata în raport cu tarifele unitare de atribuire:
a) .......... lei, pentru practicarea vanatorii în pãdurile statului, cuprinse în fondul de vanatoare;
b) .......... lei, pentru practicarea vanatorii în alte pãduri şi pe alte categorii de terenuri decât pãdurile statului, existente în fondul de vanatoare.
(2) Achitarea acestui tarif de cãtre gestionar se va face dupã cum urmeazã:
- 75% din suma prevãzutã la lit. b) şi 25% din suma prevãzutã la lit. a) - în fondul de protecţie a vânatului constituit la Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, în contul nr. ........, deschis la ............;
- 25% din suma prevãzutã la lit. b) - deţinãtorilor sau proprietarilor acestor terenuri, în cazul suprafeţelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primãriilor, în cazul proprietãţilor mai mici de 100 ha;
- 75% din suma prevãzutã la lit. a) - Regiei Naţionale a Pãdurilor.
(3) Tariful prevãzut la alin. (1) se indexeazã anual cu rata inflaţiei.
(4) În cazul în care natura proprietãţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecãruia dintre deţinãtorii prevãzuţi la alin. (2).
(5) Plata tarifelor prevãzute la alin. (1) se va face în doua transe egale, pana la data de 31 martie şi, respectiv, 30 septembrie a fiecãrui an.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(5), pe baza unui referat al conducerii gestionarului, aprobat de administrator, în anumite perioade gestionarul poate fi scutit de plata tarifelor datorate administratorului şi poate solicita suportarea din fondul de protecţie a vânatului plata tarifelor de atribuire datorate cãtre terţi.
ART. 10
Neplata în termenele prevãzute a sumelor datorate fiecãrei pãrţi genereazã penalizãri de 0,12% lei/zi de întârziere din suma neachitata.

CAP. 6
Alte clauze
ART. 11
(1) Prezentul contract se completeazã cu prevederile <>Legii nr. 103/1996 şi cu cele ale reglementãrilor emise de cãtre administrator în scopul aplicãrii legii sau al ocrotirii faunei sãlbatice.
(2) Regulamentul privind gestionarea fondurilor de vanatoare atribuite unitãţilor de cercetare ştiinţificã în domeniul cinegetic face parte integrantã din prezentul contract.
ART. 12
Oprirea totalã sau parţialã a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilitã de administrator, cu respectarea legii, nu îl exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligaţiile ce îi revin în execuţia acestui contract.
ART. 13
(1) În execuţia acestui contract administratorul este obligat sa controleze, cel puţin de doua ori pe an, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
(2) Rezultatele controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele pãrţi.
(3) Documentul prevãzut la alin. (2) face parte integrantã din contract.
(4) Declararea, potrivit legii, a unor pãrţi din acest fond de vanatoare ca arie strict protejata sau rezervatie naturala va produce efecte în momentul declarãrii.
(5) Pentru pãrţile din fondul de vanatoare prevãzute la alin. (4) gestionarul nu mai datoreazã plata tarifelor de atribuire aferente.

CAP. 7
Încetarea raporturilor contractuale
ART. 14
Prezentul contract îşi înceteazã aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevãzut.
ART. 15
Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevãzut în contract poate fi solicitatã oricând de cãtre gestionar sau poate sa fie stabilitã de cãtre administrator.
ART. 16
(1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, înceteazã numai din momentul în care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la înştiinţarea de cãtre gestionar a administratorului despre intenţia sa.
(2) În acest caz încetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de rãspunderea fata de administrator şi de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.
ART. 17
Rezilierea contractului de cãtre administrator este de plin drept numai în urmãtoarele condiţii:
- se face dovada ca fondul de vanatoare a fost folosit în mod repetat în alt scop decât cel pentru care a fost atribuit;
- profilul de activitate al unitãţii s-a schimbat;
- gestionarul este în imposibilitate de plata a tarifului prevãzut în contract pentru o perioada mai mare de 60 de zile decât termenul prevãzut;
- gestionarul nu şi-a îndeplinit, cu vinovãţie, oricare dintre obligaţiile contractuale în termenele prevãzute;
- doi ani consecutivi fondul de vanatoare nu face obiectul nici unei teme de cercetare;
- încãlcarea grava, în mod repetat, de cãtre persoanele autorizate de gestionar sa practice vânãtoarea pe acest fond de vanatoare, a regulilor de organizare şi practicare a vanatorii sau atunci când se constata ca gestionarul este în imposibilitatea de a stãpâni faptele culpabile;
- neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 20;
- scãderea cu peste 20% a efectivelor de vanat evaluate la speciile principale, în condiţiile în care aceasta nu este justificatã de declanşarea, doveditã cu acte oficiale, a unor epizootii sau a altor factori daunatori faunei sãlbatice, dacã rãspunderea declansarii acestora nu cade în sarcina gestionarului, sau de eventuale migrari spre fondurile invecinate, dovedite cu acte oficiale.
ART. 18
La încetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, în stare de funcţionare, toate construcţiile şi instalaţiile vanatoresti primite sau executate, în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile aferente readucerii acestora în stare de funcţionare.

CAP. 8
Daune
ART. 19
Eventualele daune produse de cãtre gestionar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vanatoare sau de cãtre vanatul existent unor terţe persoane se suporta de cãtre acesta, potrivit legii.

CAP. 9
Litigii
ART. 20
(1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementãrilor civile referitoare la contractele economice.
(2) Eventualele litigii între gestionar şi administrator vor fi supuse, în prealabil, hotãrârii ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(3) În mãsura în care pãrţile nu se înţeleg, eventualele litigii se soluţioneazã de instanta competenta de la sediul administratorului.
Prezentul contract a fost încheiat astãzi ......, în ........ exemplare.


Împuterniciţi din Din partea gestionarului:
partea administratorului:

Oficiul cinegetic teritorial Conducãtorul unitãţii,

(numele şi prenumele,
actul de împuternicire)

Economist, Contabil-şef
(director economic),

Jurist, Jurist,

ANEXA 5


MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR Aprobat
ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -----------
Oficiul cinegetic teritorial Direcţia de vanatoare
şi salmonicultura
Nr. ....../.........

Director,
...............


CONTRACT Nr. .........
de gestionare a fondului de vanatoare constituit ca rezervatie de genofond

încheiat astãzi ............

CAP. 1
Pãrţile contractante
ART. 1
Direcţia de vanatoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, reprezentatã prin .......... de la Oficiul cinegetic teritorial .......... şi prin ..........., economist în cadrul Direcţiei de vanatoare şi salmonicultura, denumita în continuare administrator, având contul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului nr. ........, deschis la ...........; şi
ART. 2
.........., cu sediul în ......., reprezentatã prin ........, director, şi ........, contabil-şef, denumita în continuare gestionar, având contul nr. ..........., deschis la .......... .
În temeiul <>Legii fondului cinegetic şi protecţiei vânatului nr. 103/1996 se încheie prezentul contract de gestionare a fondului de vanatoare.

CAP. 2
Obiectul contractului
ART. 3
(1) Administratorul atribuie, în condiţiile stabilite prin acest contract şi prin regulamentul de gestiune specific, gestiunea fondului de vanatoare nr. ........., denumit ........, situat în judeţul ........., având limitele marcate şi menţionate în schita fisei fondului de vanatoare, anexatã, care face parte integrantã din contract, gestionarului, care se obliga sa respecte toate clauzele înscrise în acesta şi în regulament.
(2) Dreptul de a gestiona acest fond de vanatoare aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrãinat.
(3) Contractul asigura gestionarului dreptul de a valorifica în fiecare an potenţialul cinegetic şi cel de turism cinegetic, aprobat de cãtre administrator.
ART. 4
Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului de vanatoare, structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi pe proprietari, precum şi efectivele de vanat evaluate în primavara anului ........, instalaţiile, amenajãrile şi construcţiile vanatoresti sunt cele pe care gestionarul le primeşte în folosinta o data cu atribuirea fondului de vanatoare.
ART. 5
Din cadrul suprafeţei productive cinegetic se stabileşte şi se declara o zona de protecţie pentru vanat, în care vânãtoarea este strict interzisã în tot timpul anului, în suprafata de ......... ha, ale carei limite sunt marcate pe schita fondului de vanatoare, anexatã.

CAP. 3
Obligaţiile şi responsabilitãţile pãrţilor
ART. 6
Administratorul
(1) Sa asigure predarea de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza de protocol, dupã verificarea pe teren a fondului de vanatoare, cu construcţiile şi instalaţiile existente, pana la data de ......... .
(2) Sa asigure, în conformitate cu prevederile <>art. 16 alin. (4) din Legea nr. 103/1996 , în pãdurile proprietate de stat, prin Direcţia silvicã ........., cu titlu de folosinta gratuita pe durata derulãrii contractului, terenuri libere de vegetaţie forestierã, în suprafata de .......... ha, pentru a fi folosite la producerea şi la depozitarea hranei vânatului. În cazul în care direcţia silvicã nu poate asigura în fiecare an suprafata menţionatã, se dispune reducerea cuantumului tarifului ce trebuie plãtit direcţiei silvice cu o suma echivalenta, determinata proporţional potrivit <>Legii nr. 103/1996 .
(3) Sa comunice gestionarului, în timp util, reglementãrile emise în baza atribuţiilor stabilite prin lege, referitoare la organizarea şi la practicarea vanatorii, la modificarea perioadelor de vanatoare, sau alte instrucţiuni.
(4) Sa comunice gestionarului datele la care trebuie sa organizeze acţiunile de evaluare a vânatului, sa verifice prin sondaje modul cum acesta le efectueazã şi sa dispunã refacerea lucrãrilor, atunci când constata nerespectarea reglementãrilor în vigoare.
(5) Pe baza datelor din evaluare, sa stabileascã şi sa comunice gestionarului, anual, cotele de extras aprobate pentru fiecare specie de vanat.
(6) Sa-i transmitã gestionarului orice informaţii utile de care dispune şi, îndeosebi, pe cele care se referã la apariţia unor epizootii, agenţi sau factori daunatori vânatului.
(7) Sa analizeze şi, în mãsura posibilitãţilor, sa asigure, la solicitarea gestionarului, asistenta tehnica de specialitate pentru optimizarea modului de gospodãrire a fondului de vanatoare.
(8) Sa solicite de la gestionar reactualizarea periodicã a situaţiei proprietãţii funciare din cuprinsul fondului de vanatoare, în vederea achitãrii de cãtre acesta a tarifului de folosinta.
(9) Sa coordoneze, direct sau la solicitarea gestionarilor, acţiunile necesare în vederea ameliorãrii fondului genetic al populatiilor de vanat, refacerii potenţialului de vanatoare afectat de calamitati naturale, precum şi prevenirii şi combaterii braconajului.
(10) Sa îşi exercite, cu buna-credinţa, drepturile şi îndatoririle care îi revin, potrivit legii, în calitate de administrator.
ART. 7
Gestionarul
(1) Sa asigure, prin personal de specialitate, preluarea, pe baza de protocol, a fondului de vanatoare, a efectivelor de vanat, a construcţiilor şi instalaţiilor vanatoresti, înscrise în fişa fondului de vanatoare anexatã, destinate hranirii, ocrotirii şi valorificãrii vânatului, şi sa asigure întreţinerea acestora în bune condiţii.
(2) Sa identifice pe teren limitele fondului de vanatoare şi ale zonei de protecţie.
(3) Sa preia, dacã este cazul, de la vechiul gestionar, prin cumpãrare la valoarea realã, bunurile patrimoniale existente pe fondul de vanatoare.
(4) Sa respecte toate reglementãrile legale emise de administrator referitoare la gospodãrirea fondului de vanatoare şi a vânatului (inclusiv a zonei de refugiu pentru vanat), la organizarea şi practicarea vanatorii, la restrangerea sau extinderea sezoanelor de vanatoare şi la modul de organizare a vanatorii.
(5) Sa asigure paza vânatului cu personal de specialitate, în numãr de .......... persoane, angajat pana la data de .........., pe care sa îl doteze în mod corespunzãtor în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de braconaj.
(6) Sa foloseascã, numai în scopul pentru care au fost destinate, suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie pentru asigurarea hranei vânatului şi sa întreţinã în stare de funcţionare toate instalaţiile vanatoresti preluate sau construite.
(7) Sa asigure anual, pe baza de documente, urmãtoarele cantitãţi minime de hrana complementara pentru speciile de vanat care nu constituie obiectul rezervatiei, prin administrarea cãreia sa previnã producerea unor pierderi la principalele specii de vanat, astfel:
a) furaje fibroase (fan, lucerna, frunzare): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau de cerb lopatar, câte 25 kg pentru caprior şi 1,5 kg pentru iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe şi fructe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi de cerb lopatar câte 25 kg, pentru urs şi mistret câte 60 kg şi pentru fazan şi potarniche câte 6 kg;
c) suculente, în aceleaşi cantitãţi ca la furajele fibroase prevãzute la lit. a).
(8) Cantitãţile prevãzute la alin. (7) nu cuprind necesarul de hrana ce se poate administra în teren în scopul abaterii vânatului de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor şi, respectiv, pentru speciile de vanat care constituie obiectul rezervatiei şi nici ratiile de hrana zilnica necesarã vânatului din semicaptivitate.
(9) În scopul administrãrii hranei complementare, la locurile frecventate de vanat în perioada de iarna, în afarã de construcţiile şi de instalaţiile vanatoresti existente la data preluãrii, se vor mai construi şi altele, astfel ca pana la data de .......... sa fie completat necesarul stabilit în funcţie de efectivele optime, corespunzãtor numãrului menţionat în fişa fondului de vanatoare (anexa la contract) înscris în prima coloana din tabelul 6. Pana la aceeaşi data se vor completa pe schita fondului de vanatoare toate instalaţiile vanatoresti, care se vor numerota pe schita şi pe teren (cu vopsea de ulei), în scopul întreţinerii şi verificãrii lor corespunzãtoare. Amplasarea lor se va face în locurile solicitate de gestionar, pe baza unui studiu, dupã avizarea lor de cãtre administrator, cu acordul proprietarului de teren. Acelaşi regim îl au construcţiile şi instalaţiile realizate pentru turismul cinegetic.
(10) Sa asigure şi sa organizeze evaluarea efectivelor de vanat ori de câte ori este necesar în decursul anului, conform reglementãrilor emise de administrator.
(11) Sa practice vânãtoarea sau orice activitate care are ca scop capturarea sau uciderea vânatului, în limitele şi în condiţiile regulamentului specific. Sa asigure, prin mãsurile luate, realizarea şi menţinerea efectivelor la nivelul optim, iar la speciile purtãtoare de trofeu, prin extragerile selective efectuate, sa ridice calitatea trofeelor.
(12) Pe baza unor studii întocmite de gestionar şi avizate de administrator, în scopul ridicãrii potenţialului cinegetic şi ameliorãrii fondului genetic al vânatului existent, se angajeazã sa facã populari pe acest fond de vanatoare cu minimum ........ capriori, ....... cerbi comuni, ........ cerbi lopatari şi ....... capre negre. Costurile aferente procurãrii materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmeazã sa fie suportate din fondul de protecţie a vânatului.
(13) Sa nu dãuneze, prin organizarea şi practicarea vanatorii şi a turismului cinegetic sau prin modul de gospodãrire a fondului de vanatoare, folosinţei de baza a terenului şi sa suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse fata de terţi.
(14) Sa ia mãsuri pentru prevenirea producerii de cãtre vanat a unor pagube la culturile agricole, silvice sau animalelor domestice şi sa suporte pagubele, în cazul nerespectãrii prevederilor legale, inclusiv pagubele produse de speciile de vanat, declarate prin anexa nr. 2 la <>Legea fondului cinegetic şi protecţiei vânatului nr. 103/1996 strict protejate, pentru cazurile în care s-a aprobat extragerea unor exemplare din acestea.
(15) Sa facã demersurile legale necesare pentru sancţionarea de cãtre organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite, informand periodic administratorul despre modul de soluţionare a lor, precum şi despre apariţia oricãrui factor daunator potenţialului cinegetic (epizootii, calamitati naturale etc.).
(16) Sa acţioneze ori de câte ori este nevoie şi cu toate mijloacele de care dispune, la solicitarea administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru prevenirea diminuãrii efectelor unor factori negativi care acţioneazã asupra vânatului.
(17) Sa completeze, sa transmitã la termenele fixate şi sa ţinã la zi evidentele statistice prevãzute în reglementãrile legale în vigoare, ca de exemplu: fişa fondului de vanatoare sau alte informaţii în legatura cu acest fond de vanatoare, solicitate de administrator.
(18) Sa se prezinte, prin personal specializat şi împuternicit, ori de câte ori este solicitat, la data şi în locul stabilite de administrator, pentru a participa la controlul modului de gospodãrire a fondului de vanatoare şi sa aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate mãsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract.
(19) Sa îşi exercite cu buna-credinţa toate obligaţiile şi drepturile prevãzute de prezentul contract.
(20) Sa retina, în vederea anulãrii, permisele de vanatoare ale persoanelor care au sãvârşit pe acest fond de vanatoare fapte contravenţionale sau infractionale prevãzute de <>Legea nr. 103/1996 .
(21) Obligaţiile prevãzute la art. 7 alin. (1)-(20) se completeazã cu cele din regulamentul de gestionare specific al acestei categorii de fonduri de vanatoare.

CAP. 4
Termene contractuale
ART. 8
Prezentul contract se încheie pe o perioada de 10 ani, respectiv de la ....... la ...... .

CAP. 5
Modalitãţi de plata a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vanatoare
ART. 9
(1) Tariful anual ce trebuie plãtit de cãtre gestionar pentru folosirea acestui fond de vanatoare, în suma de .......... lei, rezultat din ..........., are urmãtoarea componenta, determinata în funcţie de tarifele unitare pentru fiecare categorie de teren:
a) ........ lei, pentru practicarea vanatorii în pãdurile statului, cuprinse în fondul de vanatoare;
b) ........... lei, pentru practicarea vanatorii în alte pãduri şi pe alte categorii de terenuri decât pãdurile statului, existente în fondul de vanatoare.
(2) Achitarea acestui tarif de cãtre gestionar se va face dupã cum urmeazã:
- 75% din suma prevãzutã la lit. b) şi 25% din suma prevãzutã la lit. a) - în fondul pentru protecţia vânatului constituit la Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, în contul nr. ........., deschis la ..............;
- 25% din suma prevãzutã la lit. b) - deţinãtorilor sau proprietarilor acestor terenuri, în cazul suprafeţelor mai mari de 100 ha, sau la bugetele primãriilor, în cazul proprietãţilor mai mici de 100 ha;
- 75% din suma prevãzutã la lit a) - Regiei Naţionale a Pãdurilor.
(3) Tariful prevãzut la alin. (1) se indexeazã anual cu rata inflaţiei. Obligaţia comunicãrii noului tarif revine administratorului.
(4) În cazul în care natura proprietãţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vanatoare se schimba, gestionarul este obligat sa recalculeze sumele datorate fiecãruia dintre cei prevãzuţi la alin. (2).
(5) Plata tarifelor prevãzute la alin. (1) se va face în doua transe egale, pana la data de 31 martie şi, respectiv, 30 septembrie a fiecãrui an.
ART. 10
Neplata în termenele prevãzute a sumelor datorate fiecãrei pãrţi genereazã penalizãri de 0,12% lei/zi de întârziere din suma neachitata.

CAP. 6
Alte clauze
ART. 11
(1) Prezentul contract se completeazã cu prevederile <>Legii nr. 103/1996 şi cu cele ale reglementãrilor emise de cãtre administrator în scopul aplicãrii legii sau al ocrotirii faunei sãlbatice.
(2) Regulamentul privind gestionarea rezervaţiilor de genofond face parte integrantã din prezentul contract.
ART. 12
Oprirea totalã sau parţialã a vanatorii pe acest fond de vanatoare, stabilitã de administrator, cu respectarea legii, nu îl exonereaza pe gestionar de nici una dintre obligaţiile ce îi revin în execuţia acestui contract.
ART. 13
(1) În execuţia acestui contract administratorul este obligat sa controleze cel puţin de doua ori pe an modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
Dacã numãrul de membri vanatori în baza cãrora s-a contractat fondul de vanatoare se reduce sub cota prevãzutã de regulamentul de licitaţii, contractul se anuleazã de drept.
(2) Rezultatele controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele pãrţi.
(3) Documentul prevãzut la alin. (2) face parte integrantã din contract.
(4) Declararea, potrivit legii, a unor pãrţi din acest fond de vanatoare ca strict protejate sau rezervaţii naturale va produce efecte în momentul declarãrii.
(5) Pentru pãrţile din fondul de vanatoare prevãzute la alin. 4, gestionarul nu mai datoreazã plata tarifelor de atribuire aferente.

CAP. 7
Încetarea raporturilor contractuale
ART. 14
Prezentul contract îşi înceteazã aplicabilitatea, de plin drept, la expirarea termenului prevãzut la art. 8.
ART. 15
Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevãzut în contract poate fi solicitatã oricând de cãtre gestionar sau poate sa fie stabilitã de cãtre administrator.
ART. 16
(1) Raporturile contractuale, la solicitarea gestionarului, înceteazã numai din momentul în care fondul de vanatoare a fost atribuit altei persoane juridice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la înştiinţarea de cãtre gestionar a administratorului despre intenţia sa.
(2) În acest caz, încetarea raporturilor contractuale nu exonereaza gestionarul de rãspunderea fata de administrator şi de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.
ART. 17
Rezilierea contractului de cãtre administrator este de plin drept numai în urmãtoarele condiţii:
- gestionarul este în imposibilitate de plata a tarifului prevãzut în contract pentru o perioada mai mare de 60 de zile decât termenul prevãzut;
- constata ca gestionarul nu şi-a îndeplinit, cu vinovãţie, oricare din obligaţiile contractuale în termenele prevãzute;
- încãlcarea grava, în mod repetat, a regulilor de organizare şi practicare a vanatorii de cãtre persoanele autorizate de gestionar sa practice vânãtoarea pe acest fond de vanatoare sau când se constata ca gestionarul este în imposibilitatea de a stãpâni faptele culpabile;
- scãderea cu peste 20% a efectivelor de vanat evaluate la speciile principale, în condiţiile în care aceasta nu este justificatã de declanşarea, doveditã cu acte oficiale, a unor epizootii sau a altor factori daunatori faunei sãlbatice, dacã rãspunderea declansarii acestora nu cade în sarcina gestionarului, sau de eventuale migrari spre fondurile invecinate, dovedite cu acte oficiale.
ART. 18
La încetarea, sub orice forma, a raporturilor contractuale gestionarul este obligat sa predea administratorului, în stare de funcţionare, toate construcţiile şi instalaţiile vanatoresti primite sau executate, în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din contract, sau sa suporte cheltuielile aferente readucerii acestora în stare de funcţionare.

CAP. 8
Daune
ART. 19
Eventualele daune produse de cãtre gestionar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vanatoare sau de cãtre vanatul existent unor terţe persoane se suporta de cãtre acesta, potrivit legii.
ART. 20
Cheltuielile generate de readucerea potenţialului cinegetic productiv al acestui fond de vanatoare la nivelul la care a fost preluat de cãtre gestionar sunt suportate de cãtre acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în mãsura în care se dovedeşte ca a încãlcat cu vinovãţie clauzele contractuale.

CAP. 9
Litigii
ART. 21
(1) Prezentul contract, fiind un act administrativ, nu este supus reglementãrilor civile referitoare la contractele economice.
(2) Eventualele litigii între gestionar şi administrator vor fi supuse, în prealabil, hotãrârii ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(3) În mãsura în care pãrţile nu se înţeleg, eventualele litigii se soluţioneazã de instanta competenta de la sediul administratorului.
Prezentul contract a fost încheiat astãzi ......, în ........ exemplare.


Împuterniciţi din Din partea gestionarului:
partea administratorului:

Oficiul cinegetic teritorial Conducãtorul unitãţii,

(numele şi prenumele,
actul de împuternicire)

Economist, Contabil-şef
(director economic),

Jurist, Jurist,


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016