Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 iunie 1976  privind clasificarea si functionarea cabanelor turistice din Republica Socialista Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 7 iunie 1976 privind clasificarea si functionarea cabanelor turistice din Republica Socialista Romania

EMITENT: MINISTERUL TURISMULUI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 28 iunie 1976

Ministerul Turismului

Prezentul regulament se aplica tuturor cabanelor turistice, indiferent de subordonare, cu excepţia cabanelor care practica regimul de tarife stabilit pentru hoteluri, precum şi a cabanelor cu regim de case de odihna situate în staţiunile balneoclimatice.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Cabanele turistice sînt unitãţi de cazare şi alimentaţie publica situate, de regula, în locurile cele mai potrivite pentru a înlesni drumetia sau practicarea sporturilor, cu deosebire cele montane, organizate pentru a oferi în permanenta servicii turistice specifice.
În perioada sezonului cald, administraţia cabanei poate realiza cazarea turistilor şi în casute sau corturi, amplasate în imediata vecinãtate a cabanei, condiţionat de respectarea normativului de dotare şi a condiţiilor de igiena prevãzute în criteriile de clasificare pentru popasurile turistice (camping).
ART. 2
Clasificarea cabanelor turistice pe categorii se face prin ordin sau decizie de organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, dupã caz, care au în subordine unitãţi ce administreazã direct cabane turistice, cu acordul Ministerului Turismului.
În vederea obţinerii acordului de clasificare, organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti urmeazã sa prezinte Ministerului Turismului documentaţiile întocmite potrivit prezentului regulament.
Decizia de clasificare a cabanelor turistice din subordinea oficiilor judeţene de turism se emite de comitetul executiv al consiliului popular judeţean respectiv.
ART. 3
Cabanele turistice se clasifica avînd în vedere caracteristicile de construcţie, calitatea dotãrilor, instalaţiile şi serviciile pe care le oferã, conform criteriilor prevãzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantã din prezentul regulament.
Cabanele turistice se clasifica în categoriile I, II, III şi IV, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1975 .
ART. 4
Criteriile de clasificare şi normativul de dotare prevãzute în anexa nr. 1*) la prezentul regulament sînt obligatorii şi considerate minime.
ART. 5
Unitãţile care au în administrare cabane turistice sînt obligate sa menţinã în permanenta functionalitatea dotãrilor şi sa respecte condiţiile cerute de criteriile stabilite pentru categoria aprobatã prin ordinul sau decizia de clasificare.
ART. 6
Camerele care nu corespund criteriilor de clasificare ale categoriei în care este incadrata cabana vor fi trecute la categoria de clasificare pe care o îndeplinesc.
ART. 7
Unitãţile în administrarea cãrora se gãsesc cabane turistice sînt obligate sa monteze la intrarea principala a acestora o firma care sa cuprindã: denumirea cabanei; categoria; amplasarea (masivul, altitudinea etc.); organul tutelar de care aparţine.
______________
*) Anexa nr. 1 se comunica instituţiilor interesate.

CAP. 2
Organizare şi funcţionare

ART. 8
În funcţie de categoria şi mãrimea cabanei, aceasta va fi incadrata cu personal pe funcţii şi meserii specifice activitãţii de cazare şi alimentaţie publica, corespunzãtor normativelor de personal stabilite de organele centrale.
La încadrarea persoanelor din serviciul cabanelor turistice se va avea în vedere ca acestea sa fie sanatoase, cunoscatoare a regiunii, cu o pregãtire corespunzãtoare, cinstite, disciplinate, ospitaliere şi buni gospodari.
ART. 9
Unitãţile în administrarea cãrora se gãsesc cabanele turistice sînt obligate sa le organizeze şi sa le doteze cu inventarul şi medicamentele necesare activitãţii de salvare şi de prim-ajutor, precum şi celei de salvare stabilite de H.C.M. nr. 140/1968 .
ART. 10
Şeful cabanei turistice organizeazã şi rãspunde de intreaga activitate ce se desfãşoarã atît în cabana, cît şi în împrejurimile cabanei, în care scop îi revin, în principal, urmãtoarele atribuţii:
- ia mãsurile cele mai eficiente pentru pãstrarea integritãţii avutului obştesc;
- primeşte comenzile pentru rezervarile de locuri şi stabileşte modul de rezolvare a comenzilor;
- înregistreazã în cartea de imobil toate persoanele cazate în cabana, pe baza datelor din documentele de identitate ale turistilor;
- întocmeşte zilnic - în lipsa serviciului de recepţie - situaţiile încasãrilor, debitorilor etc., în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind evidenta operativ-contabila şi elibereazã note de plata pentru sumele încasate din activitatea de prestaţii;
- asigura în permanenta menţinerea curãţeniei, a ordinii şi linistei în intreaga cabana, precum şi buna funcţionare a tuturor utilajelor şi instalaţiilor;
- urmãreşte şi ia mãsuri pentru menţinerea, repararea sau înlocuirea lenjeriei, mobilierului din dotarea cabanei, conform criteriilor de clasificare;
- asigura pe timp nefavorabil condiţii de cazare turistilor care solicita adapost, în cazul cînd nu dispune de locuri libere;
- asigura aprovizionarea cabanei cu sortimente de produse şi materii prime de calitate, conform sortimentului minimal stabilit;
- rãspunde de afişarea preţurilor, respectarea lor şi de calitatea produselor şi preparatelor servite;
- rãspunde de afişarea în locuri corespunzãtoare a schemei traseelor turistice între cabana şi localitãţi, precum şi a altor informaţii utile şi de orientare;
- informeazã turistii despre existenta serviciilor suplimentare oferite de cabana, mersul trenurilor, autobuzelor etc., obiectivele turistice, trasee, marcaje etc.;
- colaboreazã şi contribuie la întreţinerea potecilor, indicatoarelor, marcajelor, cablurilor, parapetelor de sustinere, spre şi de la cabana;
- avertizeaza turistii în cazul unor condiţii atmosferice nefavorabile (în baza comunicãrilor primite de la staţiile meteorologice), acorda primul ajutor şi participa la executarea acţiunii de salvare a celor aflaţi în primejdie, respectînd instrucţiunile de salvare ale "Salvamont";
- atrage atenţia turistilor echipati necorespunzãtor asupra condiţiilor specifice zonei montane, în funcţie de sezon şi condiţii meteorologice;
- rãspunde de respectarea mãsurilor de protecţie a muncii, de paza şi prevenirea incendiilor şi a normelor igienico-sanitare.
ART. 11
Şeful cabanei rãspunde pentru sumele de bani şi obiectele de valoare primite în pãstrare, contra chitanţa, de la turistii cazati în cabana, precum şi pentru sustragerile de bunuri din camere, dacã sustragerile s-au datorat neluãrii mãsurilor ce revin administraţiei pentru asigurarea camerelor cu dispozitive de închidere, conform constatãrilor organelor în drept.

CAP. 3
Cazarea turistilor şi aplicarea tarifelor

ART. 12
Tarifele pentru cabanele turistice aprobate prin ordinul sau decizia de clasificare vor fi specificate sub forma:
- "tarife pentru turistii romani", care se legitimeazã cu buletin de identitate;
- "tarife pentru turistii strãini", care se legitimeazã cu paşapoarte, certificate de cãlãtorie sau alte acte de identitate pentru strãini.
ART. 13
În cabane se vor afişa la loc vizibil - la recepţie sau la ghiseul de primire - tarifele stabilite pentru turistii romani şi strãini pe cont propriu.
Textul afişat va fi scris în limba romana şi în doua limbi de circulaţie internationala.
ART. 14
Tarifele aprobate includ şi serviciile prevãzute de criteriile de clasificare pentru: audierea şi vizionarea programelor de radio şi TV în comun, informaţii turistice, pãstrarea obiectelor de valoare ale turistilor, acordarea primului ajutor în caz de accidente, precum şi folosirea grupurilor sanitare comune.
ART. 15
Tarifele pentru cabanele turistice sînt stabilite pentru o persoana pe timp de 24 de ore (de la ora 12 pînã la ora 12 a zilei urmãtoare).
Persoana care închiriazã spaţiul dupã ora 6 dimineata va plati tariful pentru o zi, avînd dreptul de a-l folosi pînã la ora 12 a zilei urmãtoare.
În cazul în care camera sau patul a fost angajat şi deţinut mai puţin de 24 de ore, se va incasa tariful integral pentru 24 de ore.
ART. 16
Pentru cazarea unei persoane peste numãrul de paturi existent în camera respectiva este necesar consimţãmîntul celorlalte persoane cazate. În acest caz se încaseazã 50% din tariful aferent unui pat din camera respectiva.
Copiii pînã la 7 ani, insotiti, beneficiazã de cazare gratuita dacã nu se solicita pat suplimentar.
În situaţii deosebite, cazarea se va putea realiza şi în spaţii corespunzãtoare cu alte destinaţii.
ART. 17
Paturile duble vor fi considerate de doua persoane şi tarifate ca atare numai în cazul cînd lãţimea patului depãşeşte 125 cm.

CAP. 4
Drepturile şi obligaţiile turistilor

ART. 18
Turistii au, în principal, urmãtoarele drepturi:
- sa închirieze un spaţiu de cazare sau numai un loc, la orice ora din zi şi noapte, cu informarea, anticipata gazduirii, asupra tarifului pe care trebuie sa-l plãteascã;
- sa primeascã adapost pe timp nefavorabil, putind fi cazati şi în alte spaţii decît cele destinate dormitului;
- sa primeascã spaţiul repartizat în perfecta stare de curãţenie şi cu dotãrile corespunzãtoare categoriei;
- sa primeascã nota de plata (factura) pentru orice suma achitatã în contul cazarii;
- sa primeascã gratuit medicamentele şi materialele sanitare pentru acordarea primului ajutor în caz de urgenta;
- sa depoziteze materialele sportive în spaţiile special amenajate sau în locurile indicate de cabanier;
- sa înscrie în cartea de sugestii şi reclamaţii opinia lor.
ART. 19
În orice situaţie persoanele care au contractat spaţiul de cazare - sau locul - sînt obligate:
- sa prezinte cabanierului documentul de identitate pentru a fi înscris în cartea de imobil a cabanei;
- sa anunţe la recepţie intenţia prelungirii şederii sau a scurtarii perioadei de gazduire pînã la ora 12;
- sa achite costul gazduirii conform tarifelor stabilite şi contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, la prezentarea notei de plata. Cînd gazduirea depãşeşte 7 zile, nota de plata se va achitã sãptãmînal;
- sa foloseascã camerele, mobilierul şi toate dotãrile numai în scopul pentru care sînt create, cunoscind ca este interzisã scoaterea temporarã, înlocuirea sau înstrãinarea obiectelor de inventar din camere;
- sa evite degradarea bunurilor de orice natura. Pagubele produse din vina turistilor se suporta de cãtre aceştia;
- sa nu introducã în camere materiale explozibile, inflamabile sau urit mirositoare;
- sa nu foloseascã aparate electrice, maşini de gãtit cu petrol, gaze, spirt etc. decît în locurile indicate de cabanier;
- sa foloseascã aparate de radio, magnetofoane, casetofoane etc. astfel încît sa nu deranjeze restul turistilor;
- sa parcheze autovehiculele şi sa instaleze corturile numai în locurile fixate în acest scop de administraţia cabanei;
- sa pãstreze curãţenia în cabana, cît şi în exteriorul ei;
- sa nu lase copiii nesupravegheati în timpul şederii în cabana;
- sa nu tulbure liniştea şi odihna şi sa nu contravina normelor etice de convieţuire; persoanele care prin comportarea lor tulbura liniştea turistilor vor putea fi evacuate;
- sa nu aprinda focul în sobe, iar în fãrã cabanei, numai în locurile stabilite de administraţie;
- sa înştiinţeze conducerea cabanei prin înscrierea în registrul special înfiinţat, despre traseul ce urmeazã a fi parcurs, în vederea acordãrii primului ajutor în eventualitatea unor accidente, rataciri etc.

CAP. 5
Clasificarea cabanelor turistice

ART. 20
Clasificarea cabanelor turistice potrivit art. 2 se face în baza propunerii şi documentaţiei întocmite de unitatea care are în administrare cabana şi a constatãrilor consemnate în proces-verbal de o comisie alcãtuitã potrivit art. 21.
ART. 21
Comisia pentru clasificarea cabanelor turistice se formeazã în baza deciziei comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti şi va fi formatã din:
Preşedinte: şeful oficiului judeţean de turism;
Membri: împuternicitul consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã caz; împuternicitul unitãţii economice în subordinea cãreia funcţioneazã cabana; delegatul oficiului judeţean de preţuri şi tarife.
ART. 22
Propunerile de clasificare a cabanelor şi documentaţia se vor pregati de unitatea care administreazã cabana şi vor cuprinde pentru fiecare cabana în parte urmãtoarele:
- memoriul cuprinzînd denumirea cabanei, zona de amplasare, altitudinea, caracteristicile constructive, descrierea spaţiilor comune, de cazare şi masa, instalaţiile, utilajele şi obiectele de inventar, precum şi categoria de clasificare, conform anexei nr. 2*);
- tabelul cu camerele de cazare desfãşurat pe feluri de cazare, cu nominalizarea (numãrul de ordine) a fiecãrei camere, grupate pe categorii, conform anexei nr. 3*);
- fişa de prezentare a sectorului de alimentaţie publica, conform anexei nr. 4*).
ART. 23
Propunerile şi documentaţia prevãzute la articolul precedent vor fi prezentate comisiei, care le va analiza la fata locului şi care va consemna - în proces-verbal - constatãrile fãcute cu privire la îndeplinirea criteriilor, eventualele recomandãri şi categoria pe care o propune pentru fiecare spaţiu de cazare şi alimentaţia publica, precum şi regimul de preţuri şi tarife ale acestora.
___________
*) Anexele nr. 2, 3 şi 4 se comunica instituţiilor interesate.

ART. 24
Procesul-verbal însoţit de propunerile şi documentaţia prevãzute la art. 22 vor fi înaintate de cãtre consiliul popular judeţean sau al municipiului Bucureşti sub semnatura vicepreşedintelui care coordoneazã activitatea turistica, astfel:
- organelor centrale, pentru cabanele turistice care sînt administrate de unitãţi subordonate acestor organe;
- Ministerului Turismului, pentru cabanele turistice administrate de unitãţile subordonate consiliilor populare.
Pentru emiterea actului de clasificare, organele centrale vor inainta documentaţia la Ministerul Turismului, în vederea obţinerii acordului prevãzut la art. 2.
ART. 25
Ministerul Turismului, pe baza documentaţiilor primite de la organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, îşi va da acordul şi-l va transmite celor interesaţi, cu eventualele recomandãri.
ART. 26
Pe baza actelor prevãzute la art. 24 şi a acordului Ministerului Turismului, organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor emite ordine sau decizii de clasificare a cabanelor turistice respective atît pentru activitatea de cazare, cît şi pentru cea de alimentaţie publica.
Actul de clasificare va cuprinde, în mod obligatoriu, tabelul cu încadrarea nominalã a camerelor pe categorii, tarifele şi preţurile ce se vor practica pentru alimentaţia publica, precum şi pentru spaţiile de cazare din casutele sau corturile din administraţia cabanei.
ART. 27
Orice modificare efectuatã în structura şi dotarea camerelor dupã obţinerea ordinului sau deciziei de clasificare a cabanei, precum şi în cazul reclasificarilor, se va face cu respectarea prevederilor din prezentul capitol.

CAP. 6
Dispoziţii finale

ART. 28
Daunele provocate de turişti se vor recupera de la aceştia înainte de plecare, iar în cazul în care nu exista aceasta posibilitate, administraţia va urmãri recuperarea pe cãile legale.
ART. 29
Pentru aprecierile, sugestiile şi reclamaţiile turistilor, cabanele vor dispune de cãrţi pentru sugestii şi reclamaţii, ce vor fi puse la dispoziţia solicitatorilor. Existenta acesteia se va anunta prin afişare la loc potrivit.
ART. 30
Personalul care activeazã în sectorul alimentar (producţie, desfacere, aprovizionare), permanent sau ocazional, este obligat a purta echipamentul sanitar de protecţie, în condiţiile stabilite de reglementãrile în vigoare.
ART. 31
Cazarea turistilor, acordarea de servicii suplimentare şi masa, precum şi contravaloarea gazduirii, se înscriu zilnic în evidentele operative stabilite de Ministerul Turismului, în calitate de organ central coordonator.
ART. 32
Înştiinţarea turistilor despre unele reglementãri ce-i intereseazã direct se va face prin tipãrirea şi afişarea unui extras cu principalele prevederi din prezentul regulament.
ART. 33
Ministerul Turismului exercita controlul asupra respectãrii condiţiilor şi normelor de clasificare şi funcţionare stabilite în prezentul regulament, putind, în caz de nerespectare, sa-şi retragã acordul asupra clasificarii cabanelor şi sa indice reincadrarea acestora, corespunzãtor condiţiilor reale pe care le îndeplinesc.


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016