Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 decembrie 2009  de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia Electorala nr. 42 - Municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1, din data de 17 ianuarie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 6 decembrie 2009 de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia Electorala nr. 42 - Municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1, din data de 17 ianuarie 2010

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 16 decembrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Birourile electorale sunt alcãtuite numai din cetãţeni cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercitã o funcţie ce implicã autoritatea de stat. Exercitarea corectã şi imparţialã a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage rãspunderea juridicã, civilã sau penalã, dupã caz.
ART. 2
Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însãrcinãri în afara celor prevãzute de lege.
ART. 3
(1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, în condiţiile <>art. 13^2 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Biroul electoral din care reprezentantul face parte ia act de înlocuirea acestuia.
(2) Membrii birourilor electorale care nu reprezintã partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau, dupã caz, organizaţii ale cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale pot fi înlocuiţi potrivit dispoziţiilor <>art. 13^2 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Calitatea de membru al unui birou electoral înceteazã de drept în condiţiile <>art. 13^3 din Legea nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Birourile electorale lucreazã legal în prezenţa majoritãţii membrilor care le compun.
(2) În sensul prezentei hotãrâri, prin membri ai birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora.
ART. 5
(1) Şedinţele birourilor electorale sunt conduse de preşedinţi sau de locţiitorii acestora.
(2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul sãu.
ART. 6
Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie. În cazuri justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora sã lipseascã de la şedinţã.
ART. 7
(1) Convocarea membrilor birourilor electorale în şedinţã se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulã cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndatã, de cãtre preşedinte.
(2) În convocare se precizeazã ora, motivul, locul de desfãşurare ale şedinţei şi se comunicã materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.
ART. 8
(1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de cãtre preşedinte şi se aprobã cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobãrii biroului electoral. Dacã acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat sã le supunã dezbaterii.
ART. 9
(1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.
ART. 10
(1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai dupã acordarea acestuia de cãtre preşedinte.
(2) În luãrile de cuvânt, membrii birourilor electorale se limiteazã strict la problema pusã în discuţie.
(3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacã cel în cauzã nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
ART. 11
(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevãzute de <>Legea nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinãrilor şi contestaţiilor, birourile electorale adoptã decizii cu votul majoritãţii membrilor prezenţi. Votul se exprimã deschis şi poate fi numai "pentru" sau "împotrivã".
(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotãrâtor.
(3) Deciziile se semneazã de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membri.
(4) Lipsa semnãturilor unor membri nu influenţeazã valabilitatea deciziei, dacã aceasta a fost adoptatã în condiţiile alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 4.
(5) Deciziile se aduc la cunoştinţa publicã, dupã caz, prin afişare la sediul birourilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin orice mijloc de publicitate.
ART. 12
(1) Birourile electorale sunt obligate sã ţinã evidenţa întâmpinãrilor, contestaţiilor şi a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a deciziilor şi hotãrârilor adoptate.
(2) Dupã fiecare şedinţã, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţã, care se semneazã de preşedinte şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de cãtre membrii biroului electoral.
ART. 13
(1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişeazã la sediile birourilor electorale şi este respectatã cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 10,00 şi 17,00.
(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activitãţi care ţin de competenţa lor, birourile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
(3) În ziua votãrii, birourile electorale asigurã permanenţa.

CAP. II
Dispoziţii speciale

ART. 14
(1) În aplicarea prevederilor <>Legii nr. 35/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinãrilor şi contestaţiilor pe care este competent sã le soluţioneze, Biroul Electoral Central adoptã decizii care sunt obligatorii pentru toate autoritãţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electoralã şi competitorii electorali la care se referã de la data aducerii la cunoştinţã în şedinţã publicã.
(2) În interpretarea unitarã a legii, Biroul Electoral Central adoptã hotãrâri care sunt general obligatorii şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Hotãrârile se semneazã de preşedinte şi de membri. Lipsa semnãturilor unor membri nu influenţeazã valabilitatea hotãrârii, dacã aceasta a fost adoptatã în condiţiile art. 11 alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 4.
ART. 15
(1) Biroul Electoral Central are un purtãtor de cuvânt desemnat dintre membrii sãi de cãtre preşedinte.
(2) Purtãtorul de cuvânt este singurul membru al Biroului Electoral Central abilitat sã asigure legãtura acestuia cu mass-media.
ART. 16
Preşedintele Biroului Electoral Central şi preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de naturã a fi supuse dezbaterii biroului electoral şi rezolvate prin decizie, respectiv hotãrâre în cazul Biroului Electoral Central.
ART. 17
La propunerea Biroului Electoral Central, preşedintele poate desemna una sau mai multe persoane din aparatul de lucru al acestuia pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.
ART. 18
Biroul Electoral Central îşi înceteazã activitatea dupã 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale.
ART. 19
În îndeplinirea atribuţiilor prevãzute de lege, precum şi în soluţionarea întâmpinãrilor şi contestaţiilor pe care este competent sã le soluţioneze, Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti adoptã decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripţiei în care funcţioneazã pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, autoritãţile şi instituţiile publice la care se referã.
ART. 20
Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale care participã la alegeri.
ART. 21
Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi înceteazã activitatea la data încheierii verificãrii proceselor-verbale pe care le-au întocmit privind rezultatele alegerilor.

---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice