Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 30 septembrie 2004 de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 septembrie 2004  de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 30 septembrie 2004 de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 12 ianuarie 2005

I. Dispoziţii generale
ART. 1
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), denumit în continuare Consiliul de atestare, este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii (M.E.C.).
ART. 2
(1) Consiliul de atestare se bazeazã pe comisii de specialitate, denumite în continuare comisii, precum şi pe Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul de atestare este coordonat de cãtre un birou, denumit în continuare Biroul Consiliului de atestare.
ART. 3
Consiliul de atestare, Biroul Consiliului de atestare, comisiile şi Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

II. Constituire
ART. 4
(1) Comisiile se constituie, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii, pe domenii sau pe grupe de domenii de specialitate, astfel încât numãrul membrilor unei comisii sã fie cuprins între 5 şi 18, în raport cu propunerile instituţiilor organizatoare de doctorat şi, dupã caz, ale instituţiilor/unitãţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi cu volumul estimat al lucrãrilor.
(2) Fiecare comisie îşi alege, prin vot secret, un preşedinte şi un vicepreşedinte.
(3) Comisiile aleg dintre membrii lor cercetãtori ştiinţifici gradul I, cel mult 2 din partea fiecãrei comisii, care formeazã un colectiv pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, ca structurã distinctã, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii, cu atribuţii referitoare la propunerea sistemelor de evaluare şi recunoaşterea/echivalarea de grade profesionale, care decurg din reglementãrile în vigoare.
(4) Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare îşi alege, prin vot secret, un preşedinte şi un vicepreşedinte.
ART. 5
Consiliul de atestare este constituit, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii, din preşedinţii tuturor comisiilor, vicepreşedinţii comisiilor cu mai mult de 12 membri, preşedintele şi vicepreşedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
ART. 6
(1) Biroul Consiliului de atestare este constituit din preşedintele Consiliului de atestare şi 6 vicepreşedinţi ai Consiliului de atestare.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de atestare sunt aleşi pe funcţii de cãtre Consiliul de atestare, fiecare dintr-o grupã reprezentativã de domenii, prin vot secret, dintre preşedinţii comisiilor şi preşedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
ART. 7
Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul de atestare şi Biroul Consiliului de atestare se constituie şi funcţioneazã, de regulã, pe o perioadã de 4 ani.
ART. 8
(1) Membrii comisiilor/Consiliului de atestare care absenteazã de la douã şedinţe de lucru consecutive sau de la 4 şedinţe de lucru îşi pierd automat calitatea de membri ai comisiilor; se excepteazã absenţele motivate.
(2) În cazurile în care unii membri ai comisiilor îşi pierd aceastã calitate, precum şi în alte cazuri motivate, comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul de atestare şi Biroul Consiliului de atestare se completeazã sau se restructureazã, dupã caz, prin aplicarea prevederilor de mai sus.

III. Atribuţii, activitãţi şi responsabilitãţi
ART. 9
(1) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Biroul Consiliului de atestare şi Consiliul de atestare au atribuţii şi desfãşoarã activitãţi specifice, dupã caz, privind elaborarea sistemelor de evaluare, confirmarea/avizarea/recunoaşterea/echivalarea de titluri, distincţii, calitãţi, diplome şi certificate acordate/propuse de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior din ţarã sau din strãinãtate, precum şi de instituţiile/unitãţile de cercetare-dezvoltare.
(2) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Biroul Consiliului de atestare şi Consiliul de atestare îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul total al membrilor respectivi şi adoptã rezoluţii motivate dacã acestea întrunesc votul favorabil al majoritãţii simple a celor prezenţi.
(3) Comisiile, Biroul Consiliului de atestare şi Consiliul de atestare poartã întreaga responsabilitate pentru propriile rezoluţii.
ART. 10
(1) Dosarele şi celelalte documente care se înregistreazã la M.E.C. pentru evaluare şi decizie, dupã verificarea conţinutului acestora în raport cu prevederile legale în vigoare, se programeazã pe comisii, în ordinea înregistrãrii lor.
(2) Dosarele şi celelalte documente care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de prevederile legale în vigoare se returneazã instituţiilor/unitãţilor sau persoanelor care le-au transmis.
ART. 11
(1) Sesiunile de lucru ale comisiilor şi Consiliului de atestare sunt, de regulã, ianuarie-martie, aprilie-iunie, septembrie-decembrie.
(2) Programarea şedinţelor de lucru ordinare ale comisiilor şi Consiliului de atestare se transmite instituţiilor din care fac parte membrii acestora cu cel puţin douã sãptãmâni înainte de începerea sesiunii în cauzã.
ART. 12
(1) Comisiile desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
a) propun norme ale sistemelor de evaluare;
b) analizeazã, pe baza competenţei materiale stabilite de lege pentru Consiliul de atestare, conţinutul tuturor dosarelor şi al celorlalte lucrãri însoţitoare care le revin în şedinţa de lucru şi propun rezoluţii motivate strict în raport cu sistemele de evaluare în vigoare, pe care le prezintã, în mod obligatoriu, în cadrul urmãtoarei şedinţe de lucru a Consiliului de atestare;
c) propun, în cazuri justificate, consultarea altor referenţi de specialitate pentru efectuarea unor evaluãri suplimentare;
d) formuleazã puncte de vedere la solicitãri din partea M.E.C., a Biroului Consiliului de atestare sau a Consiliului de atestare.
(2) Rezoluţia motivatã formulatã de cãtre o comisie privind un dosar analizat se înscrie într-o fişã de evaluare şi poate fi: favorabilã; amânare, pentru remedierea unor deficienţe sau/şi pentru efectuarea unei evaluãri suplimentare; nefavorabilã, care se argumenteazã prin prezentarea criticã a cerinţelor care nu sunt satisfãcute.
(3) Pentru remedierea deficienţelor sau/şi pentru efectuarea evaluãrii suplimentare prevãzute în rezoluţiile de tip amânare, se instituie un termen de 3 luni de la data emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii.
ART. 13
Biroul Consiliului de atestare desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
a) asigurã legãtura cu M.E.C., cu alte instituţii şi organisme de specialitate;
b) formuleazã puncte de vedere la solicitãri din partea M.E.C. sau a Consiliului de atestare;
c) propune convocarea Consiliului de atestare în şedinţele de lucru extraordinare;
d) informeazã Consiliul de atestare despre activitãţile desfãşurate şi deciziile adoptate între douã şedinţe de lucru.
ART. 14
(1) Consiliul de atestare are urmãtoarele atribuţii:
a) propune sistemele de evaluare;
b) confirmã titlurile ştiinţifice de doctor şi, dupã caz, distincţiile asociate activitãţii de doctorat - "Cum laude", "Magna cum laude", "Summa cum laude" -, propuse de cãtre instituţiile organizatoare de doctorat;
c) confirmã titlurile didactice de conferenţiar universitar şi de profesor universitar, validate de cãtre senatele universitare;
d) avizeazã propunerile instituţiilor organizatoare de doctorat privind conferirea calitãţii de conducãtor de doctorat;
e) avizeazã propunerile privind acordarea calitãţii de instituţie organizatoare de doctorat;
f) confirmã rezultatele concursurilor privind acordarea gradelor profesionale de cercetãtor ştiinţific gradul II şi de cercetãtor ştiinţific gradul I, aprobate de consiliile ştiinţifice ale instituţiilor/unitãţilor de cercetare-dezvoltare;
g) recunoaşte/echivaleazã titluri, grade profesionale, diplome şi certificate universitare/postuniversitare acordate de cãtre instituţii din strãinãtate;
h) alte atribuţii, asemenea celor de mai sus, care decurg din reglementãrile în vigoare.
(2) Consiliul de atestare desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
a) dezbate rezoluţiile motivate prezentate de cãtre reprezentanţii tuturor comisiilor şi, dupã exprimarea votului Consiliului de atestare, le transmite M.E.C. în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii, în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrãrii dosarelor la M.E.C.;
b) formuleazã puncte de vedere la solicitãri din partea comisiilor, a Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, a Biroului Consiliului de atestare şi a M.E.C.
ART. 15
Deciziile adoptate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii se comunicã de cãtre M.E.C. instituţiilor/unitãţilor sau persoanelor care au transmis solicitãrile în cauzã.

IV. Analiza şi soluţionarea contestaţiilor
ART. 16
(1) În cazul contestãrii unui ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii sau a unei rezoluţii a Consiliului de atestare de cãtre o instituţie sau o persoanã şi la cererea acesteia, potrivit legii, ministrul educaţiei şi cercetãrii numeşte o comisie de analizã a contestaţiilor, formatã din 3 membri, dintre persoanele propuse de instituţiile organizatoare de doctorat şi, dupã caz, de instituţiile/unitãţile de cercetare-dezvoltare, aflate în baza de date a M.E.C., dar diferite de membrii comisiilor.
(2) Comisia de analizã a contestaţiilor se întruneşte la sediul M.E.C. şi întocmeşte un referat de analizã cu propuneri motivate, în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii contestaţiei la M.E.C. Preşedintele Comisiei de analizã a contestaţiilor sau un reprezentant al acestuia prezintã referatul de analizã în cadrul urmãtoarei şedinţe de lucru a Consiliului de atestare, care adoptã o rezoluţie finalã privind soluţionarea contestaţiei în cauzã.
(3) Rezoluţia Consiliului de atestare în legãturã cu soluţionarea contestaţiei în cauzã se înainteazã ministrului educaţiei şi cercetãrii care, dupã consultarea cu preşedintele Consiliului de atestare şi în condiţiile legii, decide definitiv, în termen de 60 de zile de la data expirãrii termenului de depunere a contestaţiei.

V. Asistenţa tehnicã
ART. 17
Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare şi a Consiliului de atestare se desfãşoarã la sediul M.E.C.
ART. 18
Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare şi a Consiliului de atestare este asistatã din punct de vedere tehnic de cãtre compartimentele de specialitate din cadrul M.E.C.

VI. Dispoziţii finale
ART. 19
Modul de acoperire a cheltuielilor de transport, cazare, diurnã şi de evaluare pentru deplasarea şi activitatea membrilor comisiilor, ai Consiliului de atestare şi ai comisiilor de analizã a contestaţiilor, precum şi ale referenţilor, pentru evaluãrile suplimentare, se stabileşte printr-o reglementare specificã.
ART. 20
Consiliul de atestare întocmeşte un raport anual asupra activitãţii desfãşurate, pe care îl prezintã ministrului educaţiei şi cercetãrii la sfârşitul lunii septembrie.

________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016