Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 august 1976  privind clasificarea si functionarea popasurilor turistice din Republica Socialista Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 3 august 1976 privind clasificarea si functionarea popasurilor turistice din Republica Socialista Romania

EMITENT: MINISTERUL TURISMULUI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 31 august 1976


CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Popasurile turistice sînt unitãţi de prestaţii, reprezentind un teren amenajat, dotat şi utilat, care asigura - în perioada sezonului cald - gazduirea turistilor.
Gazduirea în popasurile turistice se asigura prin închirierea de parcele de teren în vederea amplasarii de corturi sau rulote proprietatea turistilor şi prin spaţii de cazare în corturi sau casute din dotarea unitãţii.
ART. 2
Clasificarea popasurilor turistice pe categorii se face, prin ordin sau decizie, de organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipilui Bucureşti, dupã caz, care au în subordine unitãţi ce administreazã direct popasurile turistice, cu acordul Ministerului Turismului.
În vederea obţinerii acordului de clasificare, organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti urmeazã sa prezinte Ministerului Turismului documentaţiile întocmite potrivit prezentului regulament.
Popasurile turistice din subordinea oficiilor judeţene de turism se clasifica de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene.
ART. 3
Popasurile turistice se clasifica avînd în vedere caracteristicile de construcţie, amenajarea terenului, instalaţiile şi serviciile pe care le oferã, conform criteriilor prevãzute în anexa nr. 1*).
Popasurile turistice se clasifica în categoriile I, II şi III, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1975 .
ART. 4
Criteriile de clasificare şi normativul de dotare prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament sînt obligatorii şi considerate minime.
ART. 5
Unitãţile care au în administrare popasuri turistice sînt obligate sa menţinã functionalitatea dotãrilor şi instalaţiilor, sa respecte criteriile corespunzãtoare categoriei aprobate prin ordinul sau decizia de clasificare şi sa asigure condiţii optime pentru pãstrarea şi conservarea bunurilor.
ART. 6
Spaţiile de cazare care nu corespund criteriilor de clasificare ale categoriei în care este incadrata unitatea vor fi trecute la categoria de clasificare pe care o îndeplinesc.
ART. 7
Clasificarea casutelor şi corturilor amplasate pe lîngã alte unitãţi de cazare sau alimentaţie publica se face independent de categoria la care sînt clasificate aceste unitãţi. În aceasta situaţie, casutele şi corturile nu sînt considerate popasuri turistice, ele trebuind sa îndeplineascã normativul de dotare şi condiţiile de igiena prevãzute pentru asemenea forme de cazare, din criteriile prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 8
Terenul ce se închiriazã turistilor pentru instalarea corturilor se atribuie la cererea acestora în limita suprafeţelor destinate acestei forme de cazare.
Închirierea terenului se face sub forma de parcele, în mp.

CAP. 2
Organizare şi funcţionare

ART. 9
În funcţie de mãrimea şi categoria unitãţii, aceasta va fi incadrata cu personal, pe funcţii şi meserii specifice popasului turistic, corespunzãtor normativelor de personal stabilite de organele centrale.
La încadrarea persoanelor din serviciul popasurilor turistice se va avea în vedere ca acestea sa fie sanatoase, cu o pregãtire corespunzãtoare, cinstite, disciplinate, ospitaliere şi buni gospodari.
ART. 10
Administratorul popasului turistic organizeazã şi rãspunde de intreaga activitate ce se desfãşoarã în perimetrul unitãţii, în care scop îi revin în principal, urmãtoarele atribuţii:
- primeşte comenzile pentru rezervarile de locuri şi stabileşte modul de rezolvare a comenzilor;
- înregistreazã în cartea de imobil toate persoanele cazate în spaţiile proprii popasului sau pe cei ce închiriazã teren;
- întocmeşte zilnic situaţia prestaţiilor în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind evidenta operativ-contabila şi elibereazã note de plata pentru sumele încasate din activitatea de prestaţii;
- asigura în permanenta menţinerea curãţeniei, a ordinii şi liniştii în întregul popas, precum şi buna funcţionare a tuturor utilajelor şi instalaţiilor;
- urmãreşte şi ia mãsuri pentru repararea sau înlocuirea lenjeriei şi mobilierului din dotarea proprie;
- asigura pãstrarea obiectelor de valoare, încredinţate de turişti;
- asigura aprovizionarea vînzarea şi închirierea diferitelor materiale specifice;
- ia mãsurile cele mai eficiente pentru pãstrarea integritãţii avutului obştesc şi conservarea acestuia pe timpul nefunctionarii unitãţii;
- rãspunde de afişarea şi respectarea tarifelor privind cazarea, închirierea obiectelor de uz gospodãresc, a celor de agrementare, a cazarmamentului suplimentar etc.;
- informeazã turistii asupra dotãrilor şi serviciilor existente în unitãţi şi a altor date de interes turistic (drumuri de aces, mijloace de transport în comun, obiective şi monumente turistice, adrese utile etc.);
- rãspunde de respectarea mãsurilor de protecţie a muncii, de paza şi prevenire a incendiilor şi a normelor igienico - sanitare.
ART. 11
Administratorul popasului turistic rãspunde pentru sumele de bani şi obiectele de valoare primite în pãstrare, contra chitanţa, de la turistii cazati în popasul turistic, precum şi pentru sustragerile de bunuri din camere, dacã sustragerile s-au datorat neluãrii mãsurilor ce revin administraţiei pentru asigurarea camerelor cu dispozitive de închidere, conform constatãrilor organelor în drept.

CAP. 3
Cazarea turistilor şi aplicarea tarifelor

ART. 12
Tarifele pentru popasurile turistice stabilite prin ordinul sau decizia de clasificare vor fi specificate sub forma:
- "tarife pentru turişti romani" ce se legitimeazã cu buletin de identitate;
- "tarife pentru turişti strãini" care se legitimeazã cu paşapoarte, certificate de cãlãtorie sau alte acte de identitate pentru strãini.
ART. 13
În popasurile turistice se vor afişa la loc vizibil la biroul de recepţie tarifele în valuta şi lei stabilite pentru turistii strãini pe cont propriu şi pentru alte categorii de strãini. Textul afişat va fi scris în limba romana şi în doua limbi de circulaţie internationala.
Tarifele ce se aplica turistilor romani se vor afla în mod obligatoriu al recepţie şi la administraţia popasului turistic şi vor fi prezentate ori de cîte ori vor fi solicitate de cãtre aceştia.
ART. 14
Tarifele aprobate includ serviciile prevãzute de criteriile de clasificare pentru: informaţii turistice, pãstrarea obiectelor de valoare ale turistilor, acordarea primului ajutor în caz de accidentare, precum şi folosirea grupurilor sanitare comune şi a locurilor destinate preparãrii şi servirii meselor.
ART. 15
Tarifele pentru popasurile turistice sînt stabilite pentru cazarea unei persoane pe timp de 24 de ore.
Scurgerea celor 24 de ore începe la ora 12 şi se termina la ora 12 a zilei urmãtoare.
Persoana care închiriazã spaţiul dupã ora 6 dimineata va plati tariful pentru o zi, avînd dreptul de a-l folosi pînã la ora 12 a zilei urmãtoare.
În cazul în care spaţiul de cazare sau patul a fost angajat şi deţinut mai puţin de 24 de ore, se va incasa tariful integral pentru 24 ore.
ART. 16
Pentru cazarea unei persoane peste numãrul de paturi existent în camera respectiva este necesar consimţãmîntul celorlalte persoane cazate. În acest caz se încaseazã 50% din tariful aferent unui pat din camera respectiva.
Copii pînã la 7 ani, insotiti, beneficiazã de cazare gratuita dacã nu se solicita pat suplimentar.
ART. 17
Paturile duble vor fi considerate de doua persoane şi tarifate ca atare, numai în cazul cînd lãţimea patului depãşeşte 125 cm.

CAP. 4
Drepturile şi obligaţiile turistilor

ART. 18
Turistii au în principal urmãtoarele drepturi:
- sa închirieze un spaţiu de cazare sau numai un loc, la orice ora din zi şi noapte, cu informarea, anticipata gazduirii, asupra tarifului pe care trebuie sa-l plãteascã;
- sa primeascã spaţiul repartizat în perfecta stare de curãţenie şi cu dotãrile corespunzãtoare categoriei;
- sa primeascã nota de plata (factura) pentru orice suma achitatã în contul cazarii, serviciilor sau obiectelor închiriate de la administraţie;
- sa primeascã gratuit medicamentele şi materialele sanitare pentru acordarea primului ajutor în caz de urgenta;
- sa beneficieze de dotãrile şi utilajele aflate în spaţiile de folosinta comuna;
- sa înscrie opinia lor în cartea de sugestii şi reclamaţii.
ART. 19
În orice situaţie, persoanele gazduite în spaţii de cazare sau locuri pentru instalarea mijloacelor proprii de cazare sînt obligate:
- sa prezinte administraţiei documentul de identitate pentru a fi înscris în cartea de imobil a unitãţii;
- sa anunţe la recepţie intenţia prelungirii şederii sau a scurtarii perioadei de gazduire pînã la ora 12;
- sa achite costul gazduirii conform tarifelor stabilite şi contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, la prezentarea notei de plata. Cînd gazduirea depãşeşte 7 zile, nota de plata se va achitã sãptãmînal;
- sa foloseascã camerele, corturile, mobilierul şi toate dotãrile în mod raţional şi numai în scopul pentru care sînt create, cunoscind ca este interzisã scoaterea, fie şi numai temporar, înlocuirea sau înstrãinarea obiectelor de inventar din camere sau corturi;
- sa evite degradarea bunurilor de orice natura. Pagubele produse din vina turistilor se suporta de cãtre aceştia;
- sa nu introducã în popasurile turistice materiale explozibile, inflamabile sau urit mirositoare;
- sa nu foloseascã aparate electrice, maşini de gãtit cu petrol, gaze sau focul de tabara decît în locurile indicate de şeful unitãţii;
- sa foloseascã aparate de radio, magnefoane, casetofoane etc. astfel încît sa nu deranjeze pe ceilalţi turişti;
- sa parcheze autovehiculele şi sa instalaze corturile numai în locurile fixate în acest scop de şeful unitãţii;
- sa pãstreze curãţenia în spaţiul închiriat, cît şi în perimetrul unitãţii;
- sa nu lase copiii nesupravegheati;
- sa nu tulbure liniştea şi odihna şi sa nu contravina normelor etice de convieţuire; persoanele care prin comportarea lor tulbura liniştea turistilor vor putea fi evacuate.

CAP. 5
Clasificarea popasurilor turistice

ART. 20
Clasificarea popasurilor turistice, potrivit art. 2, se face în baza propunerii şi documentaţiei întocmite de unitatea care are în administrare popasul şi a constatãrilor consemnate în procesul-verbal de o comisie alcãtuitã potrivit art. 21.
ART. 21
Comisia pentru clasificarea popasurilor turistice se formeazã în baza deciziei comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti şi va fi formatã din :
Preşedinte:
şeful oficiului judeţean de turism;
Membri:
- împuternicitul consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã caz;
- împuternicitul unitãţii economice în subordinea cãreia funcţioneazã popasul turistic;
- delegatul oficiului judeţean de preţuri şi tarife.
ART. 22
Documentaţia se va pregati de unitatea care administreazã popasul turistic şi va cuprinde, pentru fiecare popas turistic, urmãtoarele:
- memoriul cuprinzînd denumirea, localitatea, adresa, caracteristicile terenului şi construcţiilor de folosinta comuna, descrierea spaţiilor de cazare, instalaţiilor, dotãrilor etc., precum şi categoria de clasificare propusã, conform modelului din anexa nr. 2*);
- tabelul cuprinzînd încadrarea nominalã a camerelor din casute şi corturi pe categorii de clasificare şi tarife, conform modelului din anexa nr. 3*).
ART. 23
Propunerile şi documentaţia prevãzute la articolul precedent vor fi prezentate comisiei, care le va analiza la fata locului şi va consemna - în proces-verbal - constatãrile fãcute cu privire la îndeplinirea criteriilor, eventualele recomandãri şi propuneri privind categoria la care urmeazã a fi clasificata unitatea.
ART. 24
Procesul-verbal şi documentaţia prevãzute la art. 23 vor fi înaintate de cãtre consiliul popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, sub semnatura vicepreşedintelui care coordoneazã activitatea turistica, astfel:
- organelor centrale, pentru popasurile turistice care sînt administrate de unitãţi subordonate acestora. Pentru emiterea actului de clasificare acestea vor inainta documentaţia la Ministerul Turismului în vederea obţinerii acordului prevãzut la art. 2;
- Ministerul Turismului, pentru popasurile turistice administrate de unitãţi subordonate consiliilor populare.
ART. 25
Ministerul Turismului, pe baza documentaţiei primite de la organele centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, îşi va da acordul şi-l va transmite celor interesaţi, cu eventualele recomandãri
ART. 26
Pe baza documentaţiei prevãzute la art 24 şi a acordului Ministerului Turismului, organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al Municipiului Bucureşti vor emite ordine sau decizii de clasificare a popasurilor turistice.
Actul de clasificare va cuprinde obligatoriu şi tabelul cu încadrarea nominalã a spaţiilor de cazare pe categorii şi tarifele stabilite pentru cazare şi alte servicii diferenţiate pe structura cazarii şi sezon.
ART. 27
Orice modificare efectuatã în structura şi dotatia spaţiilor de cazare, dupã obţinerea ordinului sau deciziei de clasificare a popasului turistic precum şi în cazul reclasificarilor, se va face cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

CAP. 6
Dispoziţii finale

ART. 28
Daunele provocate de turişti se vor recupera de la aceştia înainte de plecare, iar în cazul în care nu exista aceasta posibilitate, administraţia va urmãri recuperarea pe cãile legale.
ART. 29
Pentru aprecierile, sugestiile şi reclamaţiile turistilor, popasurile turistice vor dispune de cãrţi de sugestii şi reclamaţii, ce vor fi puse la dispoziţia solicitatorilor. Existenta acestora se va anunta prin afişare la loc potrivit.
ART. 30
Personalul care activeazã în sectorul alimentar (producţie, desfacere, aprovizionare), permanent sau ocazional, este obligat a purta echipamentul sanitar de protecţie, în condiţiile stabilite de reglementãrile în vigoare.
ART. 31
Cazarea turistilor, acordarea de servicii suplimentare şi contravaloarea acestora se înscriu zilnic în evidentele operative stabilite de Ministerul Turismului, în calitate de organ central coordonator.
ART. 32
Înştiinţarea turistilor despre unele reglementãri ce-i intereseazã direct se va face prin tipãrirea şi afişarea unui extras cu principalele prevederi din prezentul regulament.
ART. 33
Ministerul Turismului exercita controlul asupra respectãrii condiţiilor şi normelor de clasificare şi funcţionare stabilite în prezentul regulament, putind, în caz de nerespectare, sa-şi retragã acordul asupra clasificarii popasurilor turistice şi sa indice reincadrarea acestora, corespunzãtor condiţiilor reale pe care le îndeplinesc.


__________
*) Anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament, se comunica instituţiilor interesate, prin grija Ministerului Turismului
*) Anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantã din prezentul regulament, se comunica instituţiilor interesate, prin grija Ministerului Turismului.--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016