Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 martie 2004  privind aplicarea ari 5 alin. (2) din   Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 29 martie 2004 privind aplicarea ari 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 31 martie 2004
REGULAMENT din 29 martie 2004
privind aplicarea ari 5 alin. (2) din <>Legea concurenţei nr. 21/1996 în cazul înţelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor
EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 31 martie 2004


În temeiul <>art. 28 alin.(1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Consiliul Concurenţei adoptã prezentul regulament:

Introducere

Prin înţelegere verticalã se înţelege orice acord sau practicã concertatã convenite între doi sau mai mulţi agenţi economici - fiecare operând, în scopul îndeplinirii acordului respectiv, la niveluri diferite ale lanţului de producţie ori de distribuţie - referitoare la condiţiile în care pãrţile pot cumpãra, vinde sau revinde anumite produse sau servicii.
Articolul 5 alin. (2) din <>Legea concurenţei nr. 21/1996 (denumitã în continuare lege) reprezintã cadrul legal pentru abordarea înţelegerilor verticale în contextul asigurãrii protecţiei, menţinerii şi stimulãrii efective a concurenţei, având în vedere atât efectele anticoncurentiale cât şi beneficiile economice ale acestora.
Referitor la sectorul autovehiculelor, particularitãţile şi specificul pieţei fac necesarã existenţa unor înţelegeri verticale care, însã, trebuie supuse unor reguli mai stricte decât cele aplicabile în cadrul general al înţelegerilor verticale, aşa cum a apreciat şi Comisia Europeanã, care a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1400/2002 privind aplicarea art. 81 (3) din Tratat la categorii de înţelegeri verticale şi practici concertate în sectorul autovehiculelor.
În perspectiva integrãrii României în Uniunea Europeanã şi datoritã necesitãţii armonizãrii cadrului legislativ în domeniul concurenţei cu cel european, Consiliul Concurentei a considerat necesarã preluarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1400/2002 , în concordanţa cu specificul sectorului autovehiculelor şi al pieţei româneşti.
Prin adoptarea prezentului Regulament se instituie, dupã modelul european, reguli mai stricte în sectorul autovehiculelor decât cele prevãzute în vechea reglementare, respectiv în Capitolul VIII din "Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din lege privind practicile anticoncurentiale".

ART. 1
Prevederi generale
(1) Definiţii
În aplicarea prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnificã dupã cum urmeazã:
a) "agenţi economici concurenţi" sunt furnizori actuali sau potenţiali pe aceeaşi piaţã a produsului, piaţã care cuprinde bunurile sau serviciile pe care cumpãrãtorul le considerã interschimbabile sau substituibile cu bunurile sau serviciile care fac obiectul înţelegerii, în considerarea caracteristicilor, preţului şi utilizãrii cãreia ele îi sunt destinate;
b) "obligaţia de non-concurenţã" reprezintã orice obligaţie directã sau indirectã care îl împiedicã pe cumpãrãtor sã producã, sã cumpere, sã vândã sau sã revândã bunuri sau servicii care sunt în concurenţã cu cele care fac obiectul înţelegerii, sau orice obligaţie directã sau indirectã care impune cumpãrãtorului sã achiziţioneze de la furnizor sau de la un alt agent economic desemnat de cãtre furnizor mai mult de 30% din achiziţiile sale totale - însumând atât bunuri sau servicii prevãzute în contract cât şi bunuri sau servicii interschimbabile sau substituibile pe piaţa în cauzã - calculate pe baza valorii achiziţiilor efectuate de acesta în cursul anului precedent. Obligaţia impusã distribuitorului de a vinde autovehiculele altor furnizori în zone de vânzare separate în cadrul spaţiului de expunere, în scopul de a evita orice confuzie între mãrci nu constituie o obligaţie de non-concurenţã în sensul prezentului regulament. Obligaţia impusã distribuitorului de a angaja personal de vânzare specific pentru fiecare marcã de autovehicule este consideratã o obligaţie de non-concurenţã în sensul prezentului regulament, cu excepţia cazului în care distribuitorul decide sã angajeze personal specific pentru fiecare marcã iar furnizorul suportã financiar toate costurile suplimentare implicate;
c) "înţelegerile verticale" sunt acordurile sau practicile concertate convenite între doi sau mai mulţi agenţi economici - fiecare dintre ei operând, în scopul îndeplinirii acordului respectiv, la niveluri diferite ale lanţului de producţie sau de distribuţie;
d) "restricţionãri verticale" sunt restricţii de concurenţã care cad sub incidenţa art.5 alin. (1) din lege, atunci când acestea sunt cuprinse într-o înţelegere verticalã;
e) "obligaţia de vânzare exclusivã" reprezintã orice obligaţie directã sau indirectã care impune furnizorului sã vândã bunurile sau serviciile care fac obiectul înţelegerii cãtre un singur cumpãrãtor pe piaţa româneascã, în vederea revânzãrii sau a unei utilizãri specifice;
f) "sistem de distribuţie selectivã" este acel sistem de distribuţie în care furnizorul se angajeazã sã vândã bunurile sau serviciile prevãzute în contract, direct sau indirect, numai distribuitorilor sau reparatorilor selecţionaţi pe baza unor criterii prestabilite, şi în care aceşti distribuitori sau reparatori se angajeazã sã nu vândã aceste bunuri sau servicii unor distribuitori neagreaţi sau reparatori independenţi, fãrã a aduce atingere facultãţii de a vinde piese de schimb reparatorilor independenţi sau obligaţiei de a furniza operatorilor independenţi toate informaţiile cu caracter tehnic, sisteme de diagnosticare, utilaje şi specializarea necesare pentru repararea şi întreţinerea autovehiculelor sau pentru aplicarea mãsurilor de protecţie a mediului;
g) "sistem de distribuţie selectivã cantitativã" este acel sistem de distribuţie selectivã în care furnizorul aplicã, pentru a selecţiona distribuitorii şi reparatorii, criterii care limiteazã în mod direct numãrul acestora;
h) "sistem de distribuţie selectivã calitativã" este acel sistem de distribuţie selectivã în care furnizorul aplicã, pentru a selecţiona distribuitorii şi reparatorii, criterii pur calitative, cerute de natura bunurilor sau serviciilor care fac obiectul înţelegerii, stabilite uniform pentru toţi distribuitorii sau reparatorii care doresc sã adere la sistemul de distribuţie, aplicate în mod nediscriminatoriu şi fãrã a limita în mod direct numãrul de distribuitori sau de reparatori;
i) "drepturile de proprietate intelectualã" includ drepturile de proprietate industrialã, drepturile de autor şi drepturile conexe;
j) "know-how"-ul reprezintã un ansamblu secret, substanţial şi identificat de informaţii practice nebrevetate, rezultat al experienţei furnizorului şi testate de cãtre acesta; în acest context, "secret" semnificã faptul cã know-how-ul, în ansamblul acestuia sau într-o anume configuraţie sau asamblare a componentelor sale, nu este în general cunoscut sau accesibil; "substanţial" înseamnã cã know-how-ul include informaţii indispensabile pentru cumpãrãtor în scopul utilizãrii, vânzãrii sau revânzãrii bunurilor sau serviciilor prevãzute în acord; "identificat" reprezintã faptul cã know-how-ul trebuie sã fie descris într-o manierã suficient de completã ca sã permitã verificarea îndeplinirii de cãtre acesta a criteriilor de confidenţialitate şi substanţialitate;
k) "cumpãrãtor": este agentul economic (indiferent cã acesta este distribuitor sau reparator) care vinde bunuri sau servicii pe contul unui alt agent economic;
I) "reparator agreat" înseamnã un prestator de servicii de reparaţii şi de întreţinere a autovehiculelor care activeazã în cadrul unui sistem de distribuţie creat de cãtre un furnizor de autovehicule;
m) "reparator independent" înseamnã un prestator de servicii de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor care nu activeazã în cadrul sistemului de distribuţie creat de furnizorul autovehiculelor pentru care el asigurã reparaţiile sau întreţinerea. Un reparator agreat care activeazã în cadrul sistemului de distribuţie al unui anumit furnizor, este considerat reparator independent, în înţelesul prezentului regulament, în toate cazurile în care el furnizeazã servicii de reparaţii şi întreţinere pentru autovehiculele unui alt furnizor, din al cãrui sistem de distribuţie el nu face parte;
n) "autovehicul" înseamnã un vehicul cu autopropulsie, cu cel puţin trei roţi, destinat a fi utilizat pe drumurile publice;
o) "autovehicul pentru pasageri" înseamnã un autovehicul destinat transportului de persoane care are maximum opt locuri, în afarã de locul şoferului;
p) "autoutilitare uşoare" înseamnã un autovehicul destinat transportului de mãrfuri sau de persoane a cãrui masã totalã este de maximum 3,5 tone; în cazul în care o autoutilitarã uşoarã este comercializatã şi într-o versiune a cãrei masã totalã depãşeşte 3,5 tone, toate versiunile acesteia sunt considerate ca fiind autoutilitare uşoare;
q) "gama vizatã în înţelegere (contract)" reprezintã toate modelele de autovehicule oferite spre vânzare de cãtre furnizor distribuitorului;
r) "autovehicul corespunzãtor unui model din gama vizatã în contract" înseamnã un vehicul care face obiectul unui acord de distribuţie cu un alt agent economic din cadrul sistemului de distribuţie creat de producãtor, sau cu consimţãmântul acestuia, Şi:
i) pe care constructorul îl fabricã sau îl monteazã în serie, şi
ii) a cãrui caroserie este de formã identicã şi ale cãrui tren de rulare, grup
motopropulsor şi tip de motor sunt identice cu cele ale vehiculelor din gama vizatã
în contract;
s) "piese de schimb" înseamnã bunuri care sunt destinate a fi montate în sau pe un autovehicul pentru a înlocui componentele respectivului vehicul, inclusiv bunuri precum lubrifianţii care sunt necesari utilizãrii unui autovehicul, cu excepţia benzinei;
t) "piese de schimb originale" înseamnã piese de schimb care sunt de aceeaşi calitate cu componentele utilizate la montarea unui autovehicul şi care sunt produse conform specificaţiilor şi standardelor de producţie furnizate de cãtre producãtorul de autovehicule pentru fabricarea componentelor sau pieselor de schimb destinate autovehiculului în cauzã, în aceastã categorie se includ piesele de schimb fabricate pe aceeaşi linie de producţie ca respectivele componente. Se prezumã pânã la proba contrarie cã piesele sunt piese de schimb originale dacã producãtorul pieselor certificã faptul cã acestea sunt de aceeaşi calitate cu cea a componentelor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauzã şi au fost fabricate conform specificaţiilor şi standardelor de producţie ale constructorului autovehiculului;
u) "piese de schimb de calitate echivalentã" înseamnã exclusiv piesele de schimb fabricate de oricare agent economic capabil sã certifice în orice moment cã acestea sunt de o calitate echivalentã cu cea a componentelor care sunt sau au fost utilizate la asamblarea autovehiculelor în cauzã;
v) "agenţi economici din cadrul sistemului de distribuţie" înseamnã producãtorul şi agenţii economici însãrcinaţi de acesta sau având consimţãmântul acestuia pentru distribuţia, repararea sau întreţinerea bunurilor care fac obiectul contractului sau a unor bunuri corespunzãtoare acestora;
w) "utilizator final" include şi companiile de leasing, cu excepţia contractelor de leasing care prevãd cesiunea proprietãţii sau opţiunea de cumpãrare a autovehiculului înainte de expirarea contractului de leasing.
(2) Termenii "agent economic", "furnizor", "cumpãrãtor", "distribuitor" şi "reparator" vor include şi agenţi economici care sunt în legãturã cu aceştia (legaţi). Sunt consideraţi ca "agenţi economici legaţi":
a) agenţii economici în care o parte la contract dispune, direct sau indirect:
i) de mai mult de jumãtate din drepturile de vot, sau
ii) de puterea de a desemna mai mult de jumãtate din membrii consiliului de
administraţie, ai consiliului de supraveghere sau ai organelor care reprezintã
legal agentul economic, sau
iii) de dreptul de a gestiona afacerile agentului economic;
b) agenţii economici care dispun, direct sau indirect, într-una din pãrţile la contract, de drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
c) agenţii economici în care un agent economic din cei vizaţi la lit. b) dispune, direct sau indirect, de drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
d) agenţii economici în care una din pãrţile la contract cu unul sau mai mulţi agenţi economici din cei prevãzuţi la lit. a), b) sau c) ori agenţii economici în care doi sau mai mulţi din agenţii economici prevãzuţi la lit. a), b) sau c) dispun împreunã de drepturile sau puterile enumerate la lit a);
e) agenţii economici la care drepturile sau puterile enumerate la lit. a) sunt deţinute împreunã de cãtre:
i) pãrţile la contract sau agenţii economici legaţi cu acestea, menţionaţi la lit.
a)-d), sau
ii) una sau mai multe din pãrţile la contract ori unul sau mai mulţi agenţi
economici legaţi cu acestea, menţionaţi la lit. a)-d) şi unul sau mai mulţi terţi.
ART. 2
Înţelegeri verticale care nu intrã sub incidenţa <>art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996
Prevederile art. 5 alin. (1) din lege nu sunt aplicabile înţelegerilor verticale convenite între agenţi economici care fac parte din acelaşi grup, aşa cum este acesta definit în "Instrucţiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri în cazurile de comportament anticoncurenţial, prevãzute la <>art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 , şi în cazurile de concentrare economicã".
ART. 3
Sfera de aplicare a exceptãrii
(1) înţelegerile verticale referitoare la condiţiile în care pãrţile pot cumpãra, vinde sau revinde autovehicule noi, piese de schimb pentru autovehicule sau servicii de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor sunt exceptate de la interdicţia prevãzutã la art. 5 alin. (1) din lege, în conformitate cu prezentul regulament şi potrivit art. 5 alin. (2) din lege. Exceptarea se aplicã în mãsura în care aceste înţelegeri verticale conţin restricţionãri verticale.
(2) Exceptarea prevãzutã la alin.(1) se aplicã şi urmãtoarelor categorii de înţelegeri verticale:
a) înţelegerile verticale încheiate între o asociaţie de agenţi economici şi membrii sãi, sau între o astfel de asociaţie şi furnizorii sãi, doar în mãsura în care toţi membrii asociaţiei sunt distribuitori de autovehicule sau de piese de schimb pentru autovehicule sau reparatori şi sub rezerva cã nici un membru al asociaţiei respective, împreunã cu grupul de agenţi economici legaţi de acesta, sã nu realizeze o cifrã de afaceri anualã mai mare decât plafonul stabilit anual de cãtre Consiliul Concurenţei, pentru armonizarea gradualã cu nivelul plafonului din reglementãrile europene în domeniu; înţelegerile verticale încheiate de cãtre aceste asociaţii sunt acoperite de prezentul regulament fãrã a aduce atingere aplicãrii art. 5 alin. (1) din lege înţelegerilor orizontale încheiate între membrii asociaţiei sau deciziilor adoptate de cãtre asociaţie;
b) înţelegerile verticale care conţin dispoziţii cu privire la cesiunea cãtre cumpãrãtor sau utilizarea de cãtre cumpãrãtor a unor drepturi de proprietate intelectualã, cu condiţia ca aceste prevederi sã nu constituie obiectul principal al unor asemenea înţelegeri şi ca ele sã fie legate în mod direct de utilizarea, vânzarea sau revânzarea de bunuri sau servicii de cãtre cumpãrãtor sau clienţii acestuia. Exceptarea se aplicã sub rezerva ca respectivele dispoziţii sã nu comporte restricţionãri ale concurenţei vizând bunurile sau serviciile obiect al înţelegerii, având un obiect sau un efect identic celui al restricţionãrilor verticale neexceptate în baza prezentului regulament.
(3) Exceptarea prevãzutã la alin.(1) nu se aplica înţelegerilor verticale încheiate între agenţi economici concurenţi.
(4) Cu toate acestea, exceptarea se aplicã în cazul în care agenţi economici concurenţi încheie o înţelegere verticalã nereciprocã şi este îndeplinitã una din condiţiile urmãtoare:
a) cifra de afaceri anualã totalã a cumpãrãtorului nu depãşeşte plafonul stabilit anual de cãtre Consiliul Concurenţei, pentru armonizarea gradualã cu nivelul plafonului din reglementãrile europene în domeniu;
b) furnizorul este un producãtor şi un distribuitor de bunuri, în timp ce cumpãrãtorul este un distribuitor care nu fabricã bunuri concurente cu bunurile care fac obiectul înţelegerii;
c) furnizorul este un prestator de servicii pe mai multe niveluri de activitate comercialã, în timp ce cumpãrãtorul nu furnizeazã servicii concurente (a nivelul de activitate comercialã la care el cumpãrã serviciile prevãzute în înţelegere.
ART. 4
Condiţii generale ale exceptãrii
(1) Sub rezerva prevederilor alin.(2) - (7), exceptarea prevãzutã la art. 3 alin. (1) se aplicã sub condiţia ca partea de piaţa deţinutã de furnizor sã nu depãşeascã 30% din piaţa în cauzã pe care el vinde autovehiculele noi, piesele de schimb pentru autovehicule sau serviciile de reparaţii şi întreţinere. Pentru înţelegerile care stabilesc sisteme de distribuţie selectivã cantitativã pentru vânzarea de autovehicule noi, pragul referitor la cota de piaţã pentru aplicarea exceptãrii este de 40%. Aceste praguri nu se aplica înţelegerilor care instituie sisteme de distribuţie selectivã calitativã.
(2) În cazul înţelegerilor verticale care conţin obligaţii de furnizare exclusivã, exceptarea prevãzutã la art. 3 alin. (1) se aplicã sub condiţia ca partea de piaţã deţinutã de cumpãrãtor sã nu depãşeascã 30% din piaţa în cauzã pe care el cumpãrã bunurile sau serviciile prevãzute în acord.
(3) Exceptarea prevãzutã la art. 3 alin. (1) se aplicã sub condiţia ca înţelegerea verticalã încheiatã cu un distribuitor sau reparator sã prevadã cã furnizorul acceptã cesiunea drepturilor şi a obligaţiilor decurgând din înţelegerea verticalã cãtre un alt distribuitor sau reparator din cadrul sistemului de distribuţie şi ales de cãtre fostul distribuitor sau reparator.
(4) În scopul de a evita ca un furnizor sã nu rezilieze o înţelegere verticalã cu un distribuitor sau reparator din cauza unor practici care nu pot face obiect de restricţionãri în cazul prezentului regulament, exceptarea prevãzutã la art. 3 alin. (1) se aplicã sub condiţia ca înţelegerea verticalã convenitã cu un distribuitor sau reparator sã prevadã cã un furnizor care doreşte sã notifice rezilierea unui contract este ţinut sã facã aceasta în scris, specificând motivele obiective şi transparente ale deciziei de reziliere.
(5) Exceptarea prevãzutã la art. 3 alin. (1) se aplicã sub condiţia ca înţelegerea verticalã încheiatã de cãtre furnizorul de autovehicule noi cu un distribuitor sau reparator agreat sã prevadã:
a) cã înţelegerea se încheie pentru o duratã de cel puţin cinci ani; în acest caz, fiecare parte trebuie sã se angajeze sã notifice celeilalte pãrţi cu cel puţin şase luni înainte intenţia de a nu reînnoi înţelegerea;
b) sau cã înţelegerea este încheiatã pe duratã nedeterminatã; în acest caz, termenul uzual de reziliere trebuie sã fie pentru ambele pãrţi de cel puţin doi ani; acest termen se reduce la cel puţin un an atunci când:
i) furnizorul este obligat, în baza legii sau a unei convenţii speciale, sã plãteascã
o despãgubire adecvatã la rezilierea înţelegerii, sau
ii) furnizorul reziliazã înţelegerea pe motivul necesitãţii de a reorganiza întreaga
reţea sau o parte substanţialã a acesteia.
(6) Exceptarea prevãzutã la art. 3 alin. (1) se aplicã sub condiţia ca înţelegerea verticala sã prevadã dreptul fiecãrei pãrţi de a recurge la un expert independent sau arbitru în cazul litigiilor referitoare la respectarea obligaţiilor contractuale, dar fãrã a prejudicia dreptul fiecãrei pari de a sesiza instanţa judecãtoreascã competentã. Litigiile se pot referi în special, la:
a) obligaţii de furnizare;
b) stabilirea sau realizarea obiectivelor de vânzare;
c) respectarea obiectivelor în materie de stocuri;
d) respectarea unei obligaţii de a furniza sau de a utiliza vehicule demonstrative;
e) condiţiile guvernând vânzarea de autovehicule de mãrci diferite;
f) problema de a şti dacã interdicţia de a-şi exercita activitãţi într-un stabiliment neagreat limiteazã capacitatea distribuitorului de autovehicule, altele decât cele pentru pasageri sau autoutilitare uşoare, de a-şi extinde activitãţile;
g) problema de a şti dacã rezilierea unui contract este justificatã de motivele menţionate în notificarea prealabilã de reziliere (preaviz).
(7) Pentru aplicarea prevederilor alineatelor precedente, partea de piaţã deţinutã de cãtre agenţii economici la care se face referire în art. 1 alin. (2) lit. e) va fi calculatã în fracţiuni egale pentru fiecare agent economic dispunând de drepturile sau puterile enumerate Ia art. 1 alin. (2) lit. e).
ART. 5
Restricţionãri care exclud înţelegerea verticalã de la exceptare
(Restricţionãri speciale privind vânzarea de autovehicule noi, de servicii de reparaţii şi întreţinere sau de piese de schimb)
(1) Exceptarea prevãzutã la art. 3 alin. (1) nu se aplicã înţelegerilor verticale care, direct sau indirect, separat sau împreunã cu alţi factori aflaţi sub controlul pãrţilor, au ca obiect:
a) restricţionarea capacitãţii distribuitorului sau a reparatorului de a-şi determina preţul de vânzare, fãrã a prejudicia posibilitatea furnizorului de a impune un preţ de vânzare maximal sau de a recomanda un preţ de vânzare, sub condiţia ca asemenea preturi sã nu reprezinte un preţ de vânzare fix sau minimal la care s-ar ajunge ca urmare a presiunilor exercitate sau a stimulentelor oferite de oricare dintre pãrţi;
b) restricţionarea clientelei sau a teritoriului pe care distribuitorul sau reparatorul poate vinde bunurile sau serviciile care fac obiectul înţelegerii, exceptarea fiind totuşi aplicabilã înţelegerilor care conţin:
(i) restricţionarea vânzãrilor active într-un teritoriu exclusiv sau unei clientele
exclusive, rezervate furnizorului sau alocate de cãtre acesta altui distribuitor sau
reparator, atunci când o astfel de restricţionare nu limiteazã vânzãrile fãcute de
clienţii distribuitorului sau reparatorului;
(ii) restricţionarea vânzãrilor la utilizatorii finali printr-un distribuitor care
opereazã pe piaţã ca grosist;
(iii) restricţionarea, de cãtre membrii unui sistem de distribuţie selectivã, a
vânzãrilor de autovehicule noi şi de piese de schimb cãtre distribuitorii neagreaţi
pe pieţele unde este practicatã distribuţia selectivã, sub rezerva dispoziţiilor de
la pct.i);
(iv) restricţionarea capacitãţii cumpãrãtorului de a vinde pãrţi componente,
destinate încorporãrii acestora, unor clienţi care ar putea utiliza aceste
componente pentru fabricarea unor bunuri similare cu cele produse de cãtre
furnizor;
c) restricţionarea livrãrilor încrucişate între distribuitorii sau reparatorii din cadrul unui sistem de distribuţie selectivã, în special între distribuitorii sau reparatorii care activeazã pe piaţa la nivele diferite de comercializare;
d) restricţionarea vânzãrilor active sau a vânzãrilor pasive de autovehicule pentru pasageri sau autoutilitare uşoare noi, de piese de schimb pentru toate autovehiculele sau de servicii de reparaţii şi întreţinere pentru toate autovehiculele cãtre utilizatorii finali, realizate de cãtre membrii unui sistem de distribuţie selectivã care opereazã la nivelul comercializãrii en-detail pe pieţele unde distribuţia selectivã este practicatã. Exceptarea este aplicabilã înţelegerilor care interzic unui membru al sistemului de distribuţie selectivã sã opereze printr-un stabiliment neagreat, sub rezerva totuşi a dispoziţiilor art.6 alin.(2) lit.b);
e) restricţionarea vânzãrilor active sau a vânzãrilor pasive de autovehicule noi, altele decât autovehiculele pentru pasageri sau autoutilitare uşoare, cãtre utilizatorii finali, realizatã de cãtre membrii unui sistem de distribuţie selectivã care opereazã la nivelul comercializãrii en-detail pe pieţe în care distribuţia selectivã este practicatã, fãrã a afecta posibilitatea furnizorului de a interzice unui membru al sistemului sã opereze printr-un stabiliment neagreat;
(Restrictionãri speciale privind vânzarea de autovehicule noi)
f) restricţionarea capacitãţii distribuitorului de a vinde un autovehicul nou care corespunde unui model din gama vizatã de înţelegere;
g) restricţionarea capacitãţii distribuitorului de a sub-contracta furnizarea serviciilor de reparaţii şi întreţinere cãtre reparatorii agreaţi, fãrã a afecta capacitatea furnizorului de a pretinde distribuitorului ca acesta sã comunice utilizatorilor finali, înainte de încheierea oricãrui contract de cumpãrare, numele şi adresa reparatorului sau reparatorilor agreaţi în cauza şi, dacã vreunul din aceşti reparatori agreaţi nu este situat în apropierea punctului de vânzare, sã informeze utilizatorii finali cu privire la distanţa la care se aflã respectivul/respectivele atelier/ateliere de reparaţie faţã de punctul de vânzare; cu toate acestea, astfel de obligaţii pot fi impuse numai cu condiţia ca obligaţii similare sã fie impuse distribuitorilor al cãror atelier de reparaţii nu se gãseşte în acelaşi loc cu punctul lor de vânzare.
(Restrictionãri speciale privind vânzarea serviciilor de reparaţii şi întreţinere şi de piese de schimb)
h) restricţionarea capacitãţii reparatorului agreat de a-şi limita activitãţile la furnizarea de servicii de reparaţie şi întreţinere şi la distribuţia de piese de schimb;
i) restricţionarea vânzãrilor de piese de schimb pentru autovehicule de cãtre membri unui sistem de distribuţie selectivã unor reparatori independenţi care utilizeazã piesele respective pentru repararea şi întreţinerea autovehiculelor;
j) restricţionarea convenitã între un furnizor de piese de schimb originale sau piese de schimb de calitate echivalentã, de utilaje destinate reparaţiilor, de echipamente de diagnosticare sau de alte echipamente, pe de-o parte, şi un producãtor de autovehicule, pe de alta parte, care limiteazã capacitatea furnizorului de a vinde asemenea bunuri sau servicii unor distribuitori agreaţi sau independenţi, cãtre reparatori agreaţi sau independenţi sau cãtre utilizatori finali;
k) restricţionarea capacitãţii unui distribuitor sau a unui reparator agreat de a obţine la alegerea sa de la un agent economic terţ piese de schimb originale sau piese de schimb de calitate echivalentã şi de a le utiliza pentru repararea sau întreţinerea autovehiculelor, fãrã a afecta facultatea unui furnizor de autovehicule noi de a impune utilizarea de piese de schimb originale furnizate de acesta pentru reparaţiile acoperite de garanţie, service gratuit, sau lucrãri legate de retragerea de pe piaţã a autovehiculelor;
l) restricţionarea convenitã între un producãtor de autovehicule care utilizeazã componente pentru asamblarea iniţialã a autovehiculelor şi furnizorul componentelor respective care limiteazã capacitatea acestuia din urmã de a-şi aplica efectiv şi vizibil marca sau "logo"-ul pe componentele furnizate sau pe piesele de schimb.
(2) Exceptarea nu se aplicã în cazul în care furnizorul de autovehicule refuzã operatorilor independenţi accesul la informaţiile tehnice, la echipamentele de diagnosticare şi alte echipamente, la utilaje, inclusiv la programele software necesare, sau la instruirea necesarã pentru repararea si întreţinerea respectivelor autovehicule sau pentru aplicarea mãsurilor de protecţie a mediului.
Acest acces trebuie sã cuprindã, în special, utilizarea nerestrictionatã a sistemelor electronice de control şi diagnosticare unui autovehicul, programarea acestor sisteme in conformitate cu procedurile standard ale furnizorului, instrucţiunile în materie de reparaţii şi instruire şi informaţiile necesare pentru utilizarea utilajelor şi a echipamentelor de diagnosticare şi service.
Accesul trebuie acordat operatorilor independenţi fãrã discriminare, în mod rapid şi proporţional, iar informaţiile trebuie furnizate într-o formã utilizabilã. Dacã informaţia relevantã avutã în vedere este acoperitã de un drept de proprietate intelectualã sau dacã aceasta constituie un "know-how", accesul nu poate fi refuzat în mod abuziv.
În acest scop, noţiunea de "operator independent" reprezintã agenţii economici care sunt angajaţi, direct sau indirect, în repararea şi întreţinerea autovehiculelor, în special reparatorii independenţi, producãtorii de echipamente sau de utilaje pentru reparaţii, distribuitorii independenţi de piese de schimb, editorii de informaţii tehnice, cluburile automobilistice, operatorii de asistenţã rutierã, operatorii care oferã servicii de verificare şi testare şi operatorii care asigurã pregãtirea reparatorilor.
ART. 6
Condiţii specifice de exceptare
(1) În ceea ce priveşte vânzarea de autovehicule noi, sau de piese de schimb precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere, exceptarea nu se aplicã nici uneia din urmãtoarele obligaţii convenite prin înţelegeri verticale:
a) orice obligaţie directã sau indirectã de non-concurenţã;
b) orice obligaţie directã sau indirectã limitând capacitatea unui reparator agreat de a furniza servicii de reparaţii şi întreţinere pentru autovehiculele furnizorilor concurenţi;
c) orice obligaţie directã sau indirectã care împiedicã membrii unui sistem de distribuţie sã nu vândã autovehiculele sau piesele de schimb ale anumitor furnizori concurenţi sau sã nu furnizeze servicii de reparaţii si întreţinere pentru autovehiculele anumitor furnizori concurenţi;
d) orice obligaţie directã sau indirectã care determinã distribuitorul sau reparatorul agreat ca, dupã rezilierea contractului, sã producã, cumpere, vândã sau revândã autovehicule sau sã furnizeze servicii de reparaţii sau întreţinere.
(2) În ceea ce priveşte vânzarea de autovehicule noi, exceptarea nu se aplicã nici uneia din urmãtoarele obligaţii convenite prin înţelegeri verticale:
a) orice obligaţie directã sau indirectã care împiedicã distribuitorul sã ofere servicii de leasing referitoare la bunurile care fac obiectul contractului sau la bunuri corespondente;
b) orice obligaţie directã sau indirectã impusã oricãrui distribuitor de autovehicule de pasageri sau vehicule utilitare uşoare şi care activeazã într-un sistem de distribuţie selectivã, care restrânge capacitatea acestuia de a înfiinţa puncte de vânzare sau de livrare suplimentare în alte locaţii aflate în piaţa pe care se aplicã distribuţia selectivã.
(3) în ceea ce priveşte serviciile de reparaţie şi întreţinere sau vânzarea de piese de schimb, exceptarea nu se aplicã nici unei obligaţii directe sau indirecte referitoare ia stabilimentul unui reparator agreat atunci când se aplicã distribuţia selectivã.
ART. 7
Retragerea beneficiului exceptãrii pe categorii
(1) Consiliul Concurenţei poate decide retragerea beneficiului exceptãrii prevãzute în prezentul regulament atunci când constatã cã o înţelegere verticalã cãreia i se aplicã prezentul regulament are totuşi efecte incompatibile cu condiţiile prevãzute de art. 5 alin. (2) din lege, cum ar fi în special:
a) restrângerea în mod semnificativ a accesului pe piaţa în cauzã sau a concurenţei pe aceasta, prin efectul cumulativ al reţelelor paralele de restricţii verticale similare practicate de furnizori sau cumpãrãtori concurenţi, sau
b) restrângerea concurenţei pe o piaţã pe care un furnizor nu este supus unei concurenţe reale din partea altor furnizori, sau
c) existenţa unor diferenţe substanţiale de preţ sau de condiţii de furnizare a bunurilor care fac obiectul înţelegerii sau a bunurilor corespondente între pieţele geografice, sau
d) practicarea unor preţuri sau condiţii de vânzare discriminatorii pe o piaţã geograficã.
(2) Consiliul Concurenţei poate decide retragerea beneficiului exceptãrii prevãzute în prezentul regulament şi tratarea înţelegerilor în contextul exceptãrii individuale, atunci când reţele paralele de restricţionãri verticale similare acoperã mai mult de 50% din piaţa relevantã, chiar dacã fiecare înţelegere verticalã care comportã restricţii specifice privind aceasta piaţã relevantã îndeplineşte condiţiile de exceptare prin încadrarea în categoria definitã la art. 3 alin. (1) din prezentul regulament.
ART. 8
Aspecte cu privire la calculul cotei de piaţã
(1) Cotele de piaţã prevãzute în prezentul regulament, se calculeazã dupã cum urmeazã:
a) pentru distribuţia de autovehicule noi, pe baza volumului de bunuri care fac obiectul contractului şi de bunuri corespondente, cumulat cu cel al altor bunuri vândute de cãtre furnizor şi pe care cumpãrãtorul le considerã ca fiind interschimbabile sau substituibile din punct de vedere al caracteristicilor, al preţului şi al utilizãrii cãreia îi sunt destinate;
b) pentru distribuţia de piese de schimb, pe baza valorii bunurilor care fac obiectul contractului, cumulat cu cel al altor bunuri vândute de cãtre furnizor ca şi a oricãrui alt tip de bunuri vândute de furnizor şi pe care cumpãrãtorul le considerã ca fiind interschimbabile ori substituibile din punct de vedere al caracteristicilor, al preţului şi al utilizãrii cãreia îi sunt destinate;
c) pentru serviciile de reparaţie şi întreţinere, pe baza valorii serviciilor care fac obiectul contractului furnizate de cãtre membrii reţelei de distribuţie a furnizorului, cumulat cu serviciile vândute de cãtre alţi membrii ai reţelei şi pe care cumpãrãtorul le considerã ca fiind substituibile din punct de vedere al caracteristicilor, a preţului şi a utilitãţii acestora.
Dacã volumul vânzãrilor nu poate fi cunoscut, pentru calcularea cotelor de piaţã poate fi utilizatã valoarea vânzãrilor şi invers. Dacã astfel de date nu sunt disponibile, se pot utiliza date estimative bazate pe alte informaţii de piaţã credibile, în scopul aplicãrii art. 4 din prezentul regulament, pentru calcularea cotei de piaţã sunt utilizate fie volumul sau valoarea cumpãrãrilor de pe piaţã, fie estimarea acestora.
(2) În scopul aplicãrii pragurilor prevãzute la art.4, se aplicã urmãtoarele reguli:
a) cota de piaţã se calculeazã pe baza datelor referitoare la anul calendaristic anterior încheierii contractului;
b) cota de piaţã include bunurile si serviciile, furnizate distribuitorilor integraţi pentru a fi vândute;
c) în cazul în care, iniţial, cota de piaţã nu depãşeşte 30%, respectiv 40%, dar creşte ulterior peste aceste praguri, fãrã însã a depãşi 35%, respectiv 45%, exceptarea pe categorii continuã sã se aplice timp de doi ani calendaristici consecutivi care urmeazã anului în care pragul de 30%, respectiv 40% a fost depãşit pentru prima oarã;
d) în cazul în care, iniţial, cota de piaţã nu depãşeşte 30%, respectiv 40%, dar creşte ulterior peste aceste praguri şi depãşeşte 35%, respectiv 45%, exceptarea continuã sã se aplice timp de un an calendaristic care urmeazã anului în care pragul de 30%, respectiv 40% a fost depãşit pentru prima oarã;
e) beneficiile de la literele c) si d) nu se pot combina astfel încât sã se depãşeascã o perioadã de doi ani calendaristici.
ART. 9
Calculul cifrei de afaceri
(1) în scopul calculãrii cifrei de afaceri totale anuale în sensul art. 3 alin. (2) lit. a) şi art. 3 alin. (3) lit. a) din prezentul regulament se vor aplica prevederile conţinute în "Instrucţiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri în cazurile de comportament anticoncurenţial, prevãzute la <>art. 5 alin.(1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , şi in cazurile de concentrare economicã".
(2) Exceptarea rãmâne aplicabilã dacã, timp de doi ani financiari consecutivi, pragul cifrei de afaceri anuale totale nu este depãşit cu mai mult de 10%.
ART. 10
Exceptãri individuale
Urmãtoarele înţelegeri verticale care cad sub incidenţa art. 5 alin. (1) din lege vor fi tratate de cãtre Consiliul Concurentei drept cazuri individuale, urmãrindu-se îndeplinirea condiţiilor de la art. 5 alin. (2) din lege şi a procedurilor prevãzute în cazul dispensei în "Regulamentul pentru aplicarea prevederilor <>art. 5 si 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996 , privind practicile anticoncurenţiale":
- înţelegerile în care furnizorul, respectiv cumpãrãtorul, are o cotã de piaţã care depãşeşte pragurile de 30%, respectiv 40% prevãzute la art. 4 sau
- înţelegerile în care cifra de afaceri totalã a agenţilor economici implicaţi depãşeşte pragurile valorice prevãzute la art. 3 alin. (2) iit. a) si art. 3 alin. (3) lit. a), cu îndeplinirea prevederilor art. 9 sau
- înţelegerile care nu beneficiazã de încadrarea în categoria exceptatã prin prezentul regulament, în conformitate cu prevederile art. 9.
ART. 11
Dispoziţii tranzitorii şi finale
(1) Exceptãrile acordate, prin decizie a Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII din "Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege privind practicile anticoncurenţiale" publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 56 bis din 3 aprilie 1997 rãmân valabile pânã la expirarea perioadei de exceptare acordate prin decizie.
(2) Prezentul regulament intrã în vigoare dupã 30 de zile de la data publicãrii sale în Monitorul Oficial.
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã prevederile Capitolului VIII din "Regulamentul privind acordarea exceptãrii, pe categorii de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdicţia prevãzutã la art.5 alin.(1) din <>Legea concurenţei nr. 21/1996 " si Anexa nr.1/7 din acelaşi regulament, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 56 bis din 3 aprilie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016