Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 martie 2007  privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 28 martie 2007 privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 266 bis din 20 aprilie 2007
__________
*) Aprobat de <>Ordinul nr. 1610 din 28 martie 2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 266 din 20 aprilie 2007, Partea I.

- Indicativ: RG 01/05 -

1. Date generale

1.1. Obiect, domeniu de aplicare
1.1.1. Prezentul regulament cuprinde condiţiile tehnice şi mãsurile obligatorii care trebuie respectate la proiectarea, executarea şi exploatarea depozitelor pentru butelii transportabile sau cadre de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate ori dizolvate sub presiune, exclusiv GPL.
1.1.2. În înţelesul prezentului regulament, prin butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, denumite în continuare butelii, se înţelege atât echipamente sub presiune transportabile, reglementate, în ceea ce priveşte condiţiile de introducere pe piaţã şi utilizare, prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 941/2003 , cu modificãrile aduse prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.941/2004 , cât şi buteliile pentru aparate de respirat individuale, reglementate, privitor la cerinţele ce trebuie respectate pentru a fi admise sã fie introduse pe piaţã şi puse în funcţiune, ca "echipamente sub presiune", conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 , modificatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.168/2005 .
1.1.3. Prevederile prezentului regulament se aplicã la proiectarea, execuţia şi exploatarea depozitelor noi, precum şi la lucrãrile de extindere, modificare, modernizare, reabilitare şi reparaţii capitale ale depozitelor existente, indiferent de forma de proprietate. Pentru depozitele aflate în exploatare la data intrãrii în vigoare a regulamentului, în termen de 2 ani, proprietarii sunt obligaţi sã evalueze încadrarea în prevederile legale şi sã ia mãsurile necesare pentru respectarea cerinţelor prezentului regulament. Utilizatorii prezentului regulament sunt rãspunzãtori de aplicarea corectã a prevederilor acestuia.
1.1.4. Scopul principal al prezentului regulament este crearea unui cadru legal unitar care sã reglementeze regimul depozitelor şi depozitarea buteliilor din punctul de vedere al securitãţii şi igienei muncii, al siguranţei la foc, protecţiei mediului înconjurãtor şi proprietãţii şi al respectãrii prescripţiilor tehnice ISCIR. Prezentul regulament constituie o detaliere a secţiunilor privind depozitele şi depozitarea buteliilor din Prescripţiile tehnice ISCIR, PT-C5, Normele specifice de securitate a muncii şi Normativul de siguranţã la foc a construcţiilor, indicativ P118-99.
1.1.5. Depozit pentru butelii, în sensul prezentului regulament, este definit ca locaţie, spaţiu, clãdire, parte din clãdire special amenajatã, în care se pãstreazã în condiţii de siguranţã butelii.
1.1.6. Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile pentru:
- depozitele aferente instalaţiilor de producţie sau de umplere a buteliilor;
- depozitele independente de distribuţie a buteliilor angro sau en dκtail;
- depozitele aferente staţiilor de distribuţie a gazelor din butelii existente la locul de consum al utilizatorilor casnici sau industriali.
1.1.7. Prevederile prezentului regulament se aplicã depozitelor pentru urmãtoarele tipuri de butelii:
- butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din: oţel fãrã sudurã, aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu fãrã sudurã, oţel nealiat sudat, cu capacitate cuprinsã între 0,5 şi 150 litri inclusiv, care fac obiectul Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR;
- butelii pentru aparate de respirat individuale, ce fac obiectul Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR;
- cadre de butelii care fac obiectul prevederilor Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR.
Indiferent de fluidul de umplere sau de data introducerii pe piaţã, buteliile având o capacitate cuprinsã între 0,5 şi 150 litri inclusiv, ce se depoziteazã, trebuie sã îndeplineascã prevederile actelor normative menţionate la art. 1.1.2 şi/sau în prevederile Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR.
1.1.8. Prezentul regulament se aplicã depozitelor în care este stocatã cel puţin cantitatea minimã de gaz definitã la art. 2.2 pentru depozite mici.
1.1.9. Nu fac obiectul prezentului regulament:
- buteliile fãrã încãrcãturã, noi sau scoase din uz în vederea casãrii ori pregãtite pentru reparare şi/sau verificare tehnicã periodicã;
- instalaţiile de golire a buteliilor;
- instalaţiile de îmbuteliere a gazelor;
- depozitele pentru urmãtoarele tipuri de butelii:
* butelii construite din materiale nemetalice;
* butelii de unicã folosinţã;
* butelii cu o capacitate pânã la 0,5 litri inclusiv;
* recipientele-containere şi recipientele-butoaie metalice;
* butelii de injecţie şi de pornire a motoarelor cu ardere internã;
* butelii stingãtoare de incendiu;
* butelii sudate din oţel, transportabile, cu capacitate pânã la 26 de litri, pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) care fac obiectul Prescripţiei tehnice PT C3, colecţia ISCIR;
* butelii pentru gaze petroliere lichefiate sau gaze naturale comprimate din componenţa instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor;
* depozitele având o capacitate de depozitare mai micã decât cantitatea minimã prevãzutã în coloana 2 din tabelul 1.2.2 (pentru aceste depozite prevederile din prezentul regulament pot fi avute în vedere ca o recomandare).
1.1.10. Prezentul regulament se referã strict la depozitele de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, şi activitãţile specifice din punctul de vedere al organizãrii şi funcţionãrii acestora, nefiind aplicabil la transportul sau distribuţia buteliilor.
1.1.11. Prezentul regulament nu interzice, nu limiteazã şi nu împiedicã proprietarii, furnizorii sau utilizatorii sã prevadã cerinţe de proiectare, execuţie şi exploatare a depozitelor mai restrictive, impuse de caracteristicile fizico-chimice sau de riscurile potenţiale ale fluidelor îmbuteliate.
1.2. Clasificarea depozitelor
1.2.1. Depozitele pentru butelii se pot clasifica astfel:
a) dupã tipul construcţiei în:
- depozite amenajate în construcţii închise (depozite închise);
- depozite în spaţii deschise (depozite deschise), depozite amenajate în construcţii deschise "tip şopron" sau în aer liber pe platforma betonatã;
b) dupã natura fluidelor îmbuteliate în buteliile depozitate:
- specifice, când sunt depozitate butelii umplute cu un singur fluid sau cu amestecuri din aceeaşi grupã, conform definiţiilor din ADR/RID (de exemplu, depozite pentru butelii de oxigen, argon etc);
- mixte, când sunt stocate butelii încãrcate cu fluide din grupe diferite, conform definiţiilor ADR/RID.
Proprietãţile periculoase ale gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, uzuale, care sunt încãrcate în butelii expuse temperaturii ambiante, sunt prezentate în anexa A;
c) dupã amplasare:
- depozite amenajate în construcţii închise sau deschise, independente;
- depozite amenajate în clãdiri sau încãperi alipite la alte construcţii;
- depozite amenajate în încãperi înglobate în construcţii;
d) dupã capacitatea de depozitare:
- mici;
- medii;
- mari.
Capacitatea de depozitare a celor 3 tipuri de depozite se determinã conform prevederilor art. 1.2.2.
1.2.2. Cantitatea totalã de gaz din buteliile stocate în depozitele mici, medii şi mari se determinã cu ajutorul datelor din tabelul urmãtor:
Tabelul 1.2.2.
Cantitatea de gaz din buteliile depozitate
Categoria Grupa de periculozitate Depozite mici Depozite medii Depozite mari gazului a gazului


┌──────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Categoria │ Grupa de periculozitate │ Cantitatea de gaz din buteliile │
│ gazului │ a gazului │ depozitate │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬────────┤
│ │ │Depozite mici│ Depozite │Depozite│
│ │ │ │ medii │ mari │
│ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼────────┤
│ │ │ min │ max │ min │ max │mai mult│
│ │ │ │ │ │ │de │
├──────────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ 1 │Gaze toxice (grupa T, TO, TC│ 20 │ 100 │ - │ - │ - │
│ │TF) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2 │Amoniac, clor (grupa 2TC) │ 50 │ 250 │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 │Gaze inflamabile (grupa F) │ 333 │ 1.665│ 1.666│ 9.990│ 9.990 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Gaze neiflamabile şi/sau │1.000 │ 5.000│ 5.001│40.000│ 40.000 │
│ │ comburante (grupa A, O) │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┘În tabelul de mai sus prin cantitatea de gaz din buteliile depozitate (coloanele 2-6) se înţelege:
a) în situaţia în care sunt depozitate în acelaşi depozit gaze din aceeaşi categorie:
- pentru gaze lichefiate şi gaze dizolvate, masa netã în kilograme;
- pentru gaze comprimate, conţinutul nominal al recipientului în litri (volumul hidraulic al recipientului);
b) în situaţia în care sunt depozitate în acelaşi depozit gaze de categorii diferite, atunci suma:
- cantitãţii de gaz din categoria 1, depozitatã, înmulţitã cu 50;
- cantitãţii de gaz din categoria 2, depozitatã, înmulţitã cu 20;
- cantitãţii de gaz din categoria 3, depozitatã, înmulţitã cu 3;
- cantitãţii de gaz din categoria 4, depozitatã
trebuie sã depãşeascã cifra de 1.000 pentru coloana 2, iar pentru coloanele 3 şi 5 nu trebuie sã depãşeascã cifrele 5.000, respectiv 40.000.
Dacã cantitatea de gaz din depozit este mai micã decât cea indicatã în coloana 2, conform lit. a), sau suma cantitãţii de gaze de categorii diferite, conform lit. b), nu depãşeşte pentru coloana 2 cifra de 1.000, atunci depozitul de butelii nu face obiectul prezentului regulament (a se vedea art. 1.1.9 alineatul ultim).
1.2.3. Conform RID/ADR, fluidele, în funcţie de caracteristicile de periculozitate, se clasificã în una dintre urmãtoarele grupe:


┌─────────────────┬───────────────────────────────┐
│ A │ asfixiant │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ O │ comburant │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ F │ inflamabil │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ T │ toxic │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TF │ toxic, inflamabil │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TC │ toxic, corosiv │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TO │ toxic, comburant │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TFC │ toxic, inflamabil, corosiv │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TOC │ toxic, comburant, corosiv │
└─────────────────┴───────────────────────────────┘1.2.4. Exemplificãri privind art. 1.2.2 (exemple alese la întâmplare)


┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ Tipul de gaz şi de butelii │ Capacitatea depozitului │
│crt.│ │ (butelii) │
│ │ ├───────────┬───────────┬───────┤
│ │ │Depozit mic│ Depozit │Depozit│
│ │ │ │ mediu │ mare │
│ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼───────┤
│ │ │ min │ max │ min │ max │mai │
│ │ │ │ │ │ │mult de│
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┤
│ a) Depozite specifice pentru butelii care conţin un singur fluid sau │
│ amestec de gaze din aceeaşi categorie │
├────┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┤
│ 1. │Gaze comprimate inerte gr. A (azot, │ │ │ │ │ │
│ │argon, heliu etc.) sau comburante │ │ │ │ │ │
│ │gr. O (oxigen), îmbuteliate în butelii │ │ │ │ │ │
│ │având capacitatea nominalã de 50 l │ │ │ │ │ │
│ │(indiferent de presiunea din butelie │ │ │ │ │ │
│ │de 150 sau de 200 bari, de exemplu) │ 20 │ 100 │ 101 │ 800 │ 800 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 2. │Gaze comprimate inerte gr. A (azot, │ │ │ │ │ │
│ │argon, heliu etc.) sau comburante │ │ │ │ │ │
│ │gr. O (oxigen), îmbuteliate în butelii │ │ │ │ │ │
│ │având capacitatea nominalã de 40 l │ │ │ │ │ │
│ │(indiferent de presiunea din butelie │ │ │ │ │ │
│ │de 150 sau de 200 bari, de exemplu) │ 25 │ 125 │ 125 │1.000│1.000 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 3. │Gaze comprimate inflamabile gr. F │ │ │ │ │ │
│ │(hidrogen, metan, deuteriu) îmbuteliate│ │ │ │ │ │
│ │în butelii având capacitatea nominalã │ │ │ │ │ │
│ │de 50 l (indiferent de presiune) │ 6 │ 33 │ 34 │ 200 │ 200 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 4. │Gaze comprimate inflamabile gr. F │ │ │ │ │ │
│ │(hidrogen, metan, deuteriu) îmbuteliate│ │ │ │ │ │
│ │în butelii având capacitatea nominalã │ │ │ │ │ │
│ │de 10 l (indiferent de presiune) │ 33 │ 166 │ 167 │ 999 │ 999 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 5. │Gaze comprimate toxice gr. F (monoxid │ │ │ │ │ │
│ │de carbon) îmbuteliate în butelii având│ │ │ │ │ │
│ │capacitatea nominalã de 10 l │ 2 │ 10 │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 6. │Gaze lichefiate inerte gr. A (dioxid │ │ │ │ │ │
│ │de carbon) îmbuteliate în butelii având│ │ │ │ │ │
│ │capacitatea de 50 l (37,5 kg) │ 26 │ 133 │ 134 │1.070│ 1.070 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 7. │Butelii acetilenã gr. F 10 KgC(2)H(2) │ │ │ │ │ │
│ │(şi 12 Kg acetonã) │ 15 │ 75 │ 76 │ 480 │ 480 │
├────┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┤
│ b) Depozite mixte pentru butelii cu gaze din categorii diferite │
├────┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┤
│ 1. │- butelii hidrogen 50 l gr. F│ - │ 2 │ - │ 24 │ 30 │
│ │- butelii azot 50 l gr. A│ - │ 2 │ - │ 24 │ 100 │
│ │- butelii heliu 50 l gr. A│ - │ 2 │ - │ 12 │ 24 │
│ │- butelii oxigen 40 l gr. O│ 10 │ 30 │ 36 │ 240 │ 440 │
│ │- butelii argon 40 l gr. A│ 6 │ 12 │ 24 │ 120 │ 120 │
│ │- butelii amestec Ar 40 l gr. A│ - │ 12 │ - │ 240 │ 800 │
│ │- butelii dioxid de carbon 33 kg gr. A│ 2 │ 30 │ 36 │ 96 │ 650 │
│ │- butelii acetilenã 10 kg gr. F│ 5 │ 15 │ 22 │ 120 │ 120 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL (nr. butelii): │ 23 │ 114 │ 118 │ 876 │ 2.180 │
└────┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘Exemple de calcul pentru stabilirea capacitãţii depozitului (tabelul 1.2.4-b) coloanele 2-4):


- 10 but O(2) x 401 + 6 but Ar x 401 + 2 but CO(2) x 33 kg + 5 but C(2)H(2)
x 22 kg x 3 = 1.036 > 1.000
2 but H(2) x 501 x 3 + 2 but N(2) x 501 + 2 but Hex 501 + 30 but O(2) x 401
+ 12 but Ar x 401 + 12 but AmAr x 401 + 30 but CO(2) x 33 kg + 15 but C(2H(2)
x 22 kg x 3 = 4.940 < 5.000.


Cantitatea de gaz din buteliile depozite fiind cuprinsã între 1.000 şi 5.000, conform tab. 1.2.2, depozitul se încadreazã în categoria depozit mic;


- 36 but O(2) x 401 + 24 but Ar x 401 + 36 but CO(2) x 33 kg +
22 but C(2)H(2) x 22 kg x 3 = 5.040 > 5.000. Conform tab. 1.2.2 depozitul se
încadreazã în categoria depozit mediu.


1.3. Terminologie
Termeni şi definiţii generale
1.3.1. Butelie - orice recipient transportabil în care se poate obţine sau se dezvoltã o presiune a fluidului mai mare de 0,5 bar la o temperaturã de +15°C (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune).
1.3.2. Butelii goale - buteliile din care a fost golit gazul şi au o presiune remanentã de minimum 0,6 bari (cu excepţia buteliilor pentru acetilenã, în care presiunea remanentã minimã este în funcţie de natura dizolvantului şi a temperaturii ambiante).
1.3.3. Butelii goale şi curãţate - buteliile din care a fost golit gazul şi au fost spãlate (cu apã sau suflate cu gaz inert) şi care pot fi inertizate şi menţinute la o presiune a gazului de inertizare mai micã de 0,5 bari la +15°C.
1.3.4. Cadre de butelii - ansamblul transportabil format din butelii legate între ele printr-un colector şi care se transportã şi utilizeazã numai ca ansamblu nedemontabil.
1.3.5. Staţie de distribuţie a gazului din butelii - instalaţia şi accesoriile aferente acesteia (existentã la utilizatori), destinatã distribuirii cãtre locurile de consum a gazelor din butelii. Staţia de distribuţie a gazelor din butelii poate cuprinde, de la caz la caz, instalaţia (colector) de golire a buteliilor, spaţii pentru depozitarea buteliilor pline şi/sau goale şi poate fi amenajatã în aer liber sau într-o incintã construitã.
1.3.6. Instalaţie (colector) de golire a buteliilor - instalaţia specialã destinatã racordãrii a douã sau mai multe butelii ori cadre de butelii în vederea golirii gazului pentru distribuirea la locul de consum al utilizatorilor.
1.3.7. Regim de unicã folosinţã - regimul în care buteliile încãrcate cu fluid se distrug dupã utilizare şi golire.
1.3.8. Staţie de umplere (staţie de îmbuteliere) - instalaţia şi accesoriile aferente acesteia, aparţinând unui operator economic autorizat ISCIR, care este destinatã umplerii buteliilor.
1.3.9. Producãtor - persoana fizicã autorizatã sau persoana juridicã responsabilã pentru proiectarea şi realizarea unui produs în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele sãu. Responsabilitãţile producãtorului se aplicã oricãrei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asambleazã, ambaleazã ori eticheteazã produse în vederea introducerii pe piaţã şi/sau a punerii în funcţiune sub nume propriu.
1.3.10. Operator economic - persoana juridicã, constituitã în una dintre formele de constituire reglementate prin lege, înscrisã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, al cãrei obiect de activitate conţine şi domeniile reglementate în prezentul regulament, în condiţiile prescrise de lege.
1.3.11. Deţinãtor - persoana fizicã sau juridicã ce are în posesie sau în pãstrare o butelie.
Deţinãtorul poate fi şi proprietarul buteliei.
1.3.12. Proprietar - persoana fizicã sau juridicã care face dovada proprietãţii unei butelii.
1.3.13. Gaz natural comprimat - gazul natural îmbuteliat sub presiune în stare gazoasã, definit conform ADR/RID, care poate fi metan.
1.3.14. Gaz petrolier lichefiat - amestecul de hidrocarburi, în principal propan şi butan (şi procente mai mici de hidrocarburi mai uşoare sau mai grele), aflate în stare gazoasã în condiţii normale, care poate fi lichefiat prin coborârea temperaturii şi/sau creşterea presiunii.
1.3.15. Gaz dizolvat - gazul care se transportã îmbuteliat sub presiune, dizolvat într-un solvent în fazã lichidã.
1.3.16. Document normativ - documentul care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activitãţi sau pentru rezultatele acestora. Termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bunã practicã şi reglementãri.
1.3.17. Instrucţiuni de utilizare - documentul scris privind utilizarea (exploatarea) buteliei, elaborat de operatorul economic care realizeazã umplerea, şi care se distribuie utilizatorului.
1.3.18. Utilizator - persoana fizicã sau juridicã deţinãtoare a unui aparat consumator alimentat de o butelie.
Definiţii speciale:
1.3.19. Distanţã de securitate - distanţa ce trebuie respectatã între depozitul de butelii şi instalaţii, amenajãri, clãdiri învecinate, cu scopul de a proteja depozitul de posibile influenţe negative, ca de exemplu încãlzirea periculoasã a buteliilor. Instalaţiile şi amenajãrile care pot reprezenta un pericol sunt, de exemplu, depozite de materiale combustibile (lemn, materiale de ambalaj) sau rezervoare supraterane pentru lichide combustibile).
1.3.20. Spaţiu de protecţie - aria spaţialã în jurul buteliilor pentru gaze combustibile, toxice sau foarte toxice, în care, ca urmare a unor neetanşeitãţi la armãturi sau datoritã unor greşeli de manipulare, nu poate fi evitatã apariţia gazului sau a unor amestecuri de gaz.
Spaţiul de protecţie este:
- în cazul gazelor mai uşoare decât aerul, format dintr-un spaţiu cilindric încheiat în partea superioarã de o emisferã (vezi fig. 1);
- în cazul gazelor mai grele decât aerul, format dintr-un spaţiu în formã de con (vezi fig. 2).
___________
NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:
Imaginile Fig. 1 şi Fig. 2 se gãsesc în Monitorul Oficial nr. 266 bis din 20 aprilie 2007, Partea I, pag. 8. (a se vedea imaginea asociatã)

1.3.21. Distanţã de protecţie - distanţa dintre depozitul de butelii şi un obiect din afara depozitului, care sã fie protejat de efectele scãpãrilor de gaze în cazul unei abateri faţã de exploatarea normalã. Distanţa de protecţie este distanţa în afara cãreia:
- în cazul gazelor combustibile, periclitarea prin formarea unei atmosfere explozive este exclusã, adicã nu este depãşitã limita inferioarã de explozie (LEL);
- în cazul gazelor foarte toxice poate fi exclusã periclitarea prin formarea unei atmosfere care poate fi vãtãmãtoare pentru sãnãtate, adicã valoarea concentraţiei maxim admisibile (CMA).
1.3.22. Distanţa de protecţie trebuie pãstratã faţã de:
- clãdiri de locuit;
- alte clãdiri decât cele proprii operatorului economic;
- alte clãdiri din cadrul propriei incinte a operatorului economic, cu încãperi destinate prezenţei permanente a persoanelor pentru care nu sunt prevãzute mãsuri de protecţie în caz de avarie, precum şi pentru proprii colaboratori (plan de alarmare şi de înlãturare a pericolului).
1.3.23. Alte clãdiri decât cele proprii operatorului economic sunt considerate:
- instalaţii, clãdiri şi amenajãri în afara teritoriului societãţii;
- clãdiri şi instalaţii din incinta proprie, în care în mod regulat şi concomitent se pot afla multe persoane strãine de întreprindere (societãţi comerciale);
- cãi de circulaţie publice.
1.3.24. Zonã cu pericol de explozie - spaţiul, locul în care în condiţii normale de funcţionare se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori, ceaţã de lichide inflamabile ori pulberi în cantitãţi suficiente pentru a da naştere unei atmosfere explozive în amestec cu aerul.
1.3.25. Atmosferã explozivã gazoasã - amestecul cu aerul, în condiţii atmosferice normale, a substanţelor inflamabile sub formã de gaz, vapori sau ceaţã în care, dupã aprindere, combustia se propagã în ansamblul amestecului neconsumat.
1.3.26. Clasificarea (zonarea) spaţiilor cu pericol de explozie
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcţie de frecvenţa şi durata permanenţei unei atmosfere explozive. Zonele cu pericol de explozie constituie baza stabilirii volumului (severitãţii) de mãsuri de protecţie.
Zona 0
Arie în care este prezentã în permanenţã, frecvent sau pentru perioade lungi de timp, o atmosferã explozivã gazoasã.
Zona 1
Arie în care este probabilã apariţia (este posibil sã aparã ocazional) unei atmosfere explozive gazoase în timpul funcţionãrii normale.
Zona 2
Arie în care nu este probabilã apariţia unei atmosfere explozive gazoase la funcţionare normalã, iar dacã totuşi apare, este probabil ca aceasta sã se întâmple numai rareori şi doar pentru o perioadã scurtã de timp.
Abrevieri:
ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin <>Legea nr. 31/1994 , şi care se aplicã transporturilor interne în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mãrfurilor periculoase, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 122/2002 ;
GNC - gaz natural comprimat (metan);
GPL - gaz petrolier lichefiat;
ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite;
RID - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mãrfurilor periculoase, Apendicele C la Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnatã la Berna la 9 mai 1980, ratificatã de România prin <>Decretul nr. 100/1983 , care se aplicã transporturilor interne în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mãrfurilor periculoase pe calea feratã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 788/2001 ;
LEL - limita inferioarã explozivã;
UEL - limita superioarã explozivã;
CMA - concentraţia maximã admisibilã.

2. Amplasarea şi organizarea depozitelor
2.1. Prescripţii generale şi date referitoare la amplasare
Cerinţe generale
2.1.1. Depozitele destinate pãstrãrii buteliilor pline sau goale pot fi construite sau amenajate astfel:
a) în încãperi (depozite închise);
b) în spaţii deschise (depozite deschise);
- depozite amenajate în construcţii deschise (construcţie descoperitã sau acoperitã tip şopron, deschisã perimetral pe cel puţin douã laturi ori delimitatã de elemente neetanşe: plasã, grilaj etc.);
- depozite amenajate în aer liber pe platformã betonatã.
Pot fi considerate depozite în spaţii deschise şi cele care sunt amplasate în construcţii, deschise numai pe una dintre laturi, dacã adâncimea pãrţii deschise nu este mai mare decât înãlţimea laturii deschise.
2.1.2. Construcţiile pentru depozitarea buteliilor pot fi amplasate independent, la distanţe normate, sau compartimentate faţã de alte construcţii ori instalaţii, iar porţiunile de construcţie alipite ori înglobate vor fi separate de restul construcţiei prin elemente de compartimentare conform prezentului regulament şi Normativului de siguranţã la foc a construcţiilor, indicativ P118-99.
2.1.3. La amplasarea depozitelor se vor avea în vedere:
- riscurile potenţiale în exteriorul locaţiei pentru proprietãţile şi populaţiile învecinate (spaţiul de protecţie - conform pct. 1.3.20);
- securitatea depozitului (distanţa de securitate conform pct. 1.3.19);
- capacitatea depozitului;
- cãile de acces şi de evacuare în caz de urgenţã.
2.1.4. Zona de depozitare nu va fi accesibilã traficului general şi persoanelor neautorizate.
Acest lucru trebuie indicat prin plãci avertizoare sau prin realizarea unei împrejmuiri.
2.1.5. Nu este permisã extinderea spaţiului de protecţie peste proprietãţile învecinate sau peste cãile publice de circulaţie. Spaţiul de protecţie poate fi limitat pe cel mult douã laturi, dacã pe partea adiacentã se realizeazã pereţi de protecţie de cel puţin 2 m înãlţime, fãrã deschideri şi confecţionaţi din materiale incombustibile. O laturã poate fi şi un perete de clãdire, care în zona de protecţie este lipsit de deschideri. Aceştia nu trebuie dimensionaţi la solicitãrile în caz de explozie.
2.1.6. Depozitele de butelii trebuie amplasate astfel încât sã existe spaţiul necesar de acces al mijloacelor de transport ce fac aprovizionarea, respectiv livrarea buteliilor, precum şi asigurarea cãilor de acces şi de intervenţie în caz de incendiu.
2.1.7. La amplasarea depozitelor deschise pentru butelii cu gaze toxice sau combustibile se va avea în vedere şi direcţia predominantã a vântului.
Distanţe de amplasare
2.1.8. Depozitele pentru butelii din cadrul instalaţiilor de producere şi îmbuteliere a fluidelor ce fac obiectul prezentului regulament se amplaseazã conform prevederilor din normele specifice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform proiectului tehnologic şi de montaj.
2.1.9. Depozitele pentru butelii din cadrul staţiilor de umplere a buteliilor se amplaseazã în funcţie de cerinţele procesului tehnologic, de condiţiile de montaj şi intervenţie în condiţiile prezentului regulament (distanţele dintre diferitele obiecte ale staţiei de umplere nu se normeazã).
2.1.10. Distanţele de securitate (definite conform pct. 1.3.19) dintre construcţiile depozitelor pentru butelii (depozite închise) şi construcţiile din incinta societãţii (altele decât cele din cadrul instalaţiilor de producere şi/sau îmbuteliere a gazelor) sunt prezentate în tabelul 2.1.10.

Tabel 2.1.10 - Distanţe de securitate între depozitele închise şi construcţii vecine


┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Gradul de │Distanţe minime de securitate (m) faţã de construcţiile │
│rezistenţã la foc │ industriale din incinta societãţii având gradul │
│al depozitului │ de rezistenţã la foc │
│conform pct. ├──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│3.1.1.7 │ I-II │ III │ IV-V │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ I-II │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ III │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ IV-V │ 5 │ 6 │ 7,5 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Distanţele se considerã de la peretele depozitului la elementul de construcţie cel mai apropiat al obiectivului învecinat şi se mãsoarã în metri.
Pentru spaţii de producţie şi/sau de depozitare încadrate la categoria A sau B pericol de incendiu, distanţele se securitate se majoreazã cu 50%, indiferent dacã în categoria A sau B sunt încadrate depozitele ori spaţiile de producţie şi/sau depozitare din vecinãtate.
Distanţele de securitate dintre depozitele amenajate în spaţii deschise (în aer liber sau construcţii deschise), mãsurate de la împrejmuirea depozitului şi instalaţiile sau amenajãrile învecinate din incinta societãţii, vor fi conform tabelului 2.1.10, depozitele în spaţii deschise fiind asimilate unui depozit închis de grad de rezistenţã la foc IV-V.
Aceste distanţe pot fi înlocuite de un perete, rezistent la foc, de minimum 2 m înãlţime, confecţionat din materiale incombustibile, având RF60 minute.
2.1.11. Distanţa de protecţie (definitã conform pct. 1.3.21) dintre depozitele pentru butelii deschise (în aer liber) şi vecinãtãţi sunt prezentate în tabelul 2.1.11.

Tabelul 2.1.11. - Distanţele de protecţie (exprimate în metri) dintre depozitele deschise pentru butelii (mãsurate de la împrejmuirea depozitului) şi construcţiile vecine (clasificarea depozitelor conform pct. 1.2.2)


┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ Vecinãtatea faţã de care │ Distanţa recomandatã (metri) │
│crt.│ se determinã distanţa ├──────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ Depozite │ Depozite │ Depozite │
│ │ │ mici │ medii │ mari │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 1. │Clãdiri de locuit │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 2. │Clãdiri publice (pentru adminis- │ │ │ │
│ │traţie, comerţ, sãnãtate, culturã,│ │ │ │
│ │sport, turism, construcţii de │ │ │ │
│ │agrement etc.) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 3. │Instalaţii, clãdiri de producţie │ │ │ │
│ │amenajãri din afara teritoriului │ │ │ │
│ │agentului economic │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 4. │Clãdiri social-administrative din │ │ │ │
│ │cadrul incintei proprii a │ │ │ │
│ │agentului economic │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 5. │Cãi de circulaţie publice (strãzi,│ │ │ │
│ │drumuri) - distanţa se mãsoarã de │ │ │ │
│ │la marginea pãrţii carosabile │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 6. │Cãi ferate, linii de tramvai şi │ │ │ │
│ │troleibuz (mãsurarea se face de │ │ │ │
│ │la vehicul) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┴───────────┴──────────┤
│ │Instalaţii electrice (posturi │Conform prevederilor normativelor│
│ │TRAFO etc.), linii aeriene │de specialitate (NTE 003/04, │
│ │de energie electricã, reţele de │PE 101A/85, PE 107/95, PE 106/99)│
│ │cabluri electrice │ │
└────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘NOTĂ:
1. Distanţa de protecţie poate fi înlocuitã pe cel mult douã laturi de cãtre pereţii de protecţie de minimum 2 m înãlţime fãrã deschideri şi confecţionaţi din materiale incombustibile. O laturã poate fi şi un perete de clãdire care în zona de protecţie este lipsit de deschideri.
2. În cazul depozitelor pentru butelii închise (în încãperi), distanţele de protecţie se pot reduce cu 50%. Distanţa de protecţie poate fi înlocuitã pe cel mult douã laturi cu pereţii încãperii de depozitare, dacã în zona de protecţie aceştia sunt confecţionaţi din materiale incombustibile şi sunt lipsiţi de deschideri.
2.1.12. În cazul depozitãrii în spaţii deschise (depozite în aer liber sau construcţii deschise), distanţa de protecţie, mãsuratã de la împrejmuirea depozitului, faţã de limita de proprietate a societãţii (împrejmuire) este de minimum 10 m pentru butelii cu gaze toxice şi de minimum 5 m pentru alte gaze, indiferent de mãrimea depozitului.
2.2. Organizarea depozitelor pentru butelii
Generalitãţi
2.2.1. Operatorii economici care depoziteazã butelii sunt obligaţi sã elaboreze instrucţiuni de depozitare şi manipulare a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, specifice categoriilor de fluide depozitate, precum şi planuri de urgenţã în caz de evenimente (scãpãri de gaze sau de vapori, incendiu, explozie). Respectarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 95/2003 este obligatorie. Dupã caz, se va elabora Raportul de securitate.
2.2.2. Dacã în prezentul regulament numãrul buteliilor pline este limitat, este permisã depozitarea unui numãr dublu de butelii goale şi necurãţate.
2.2.3. Nu este permisã depozitarea buteliilor în:
- încãperi sub nivelul solului;
- casa scãrilor, holuri, coridoare, curţi înguste, treceri pietonale sau porţi ori în imediata lor apropiere;
- pe treptele unor amenajãri exterioare;
- garaje sau parcãrile pentru vehicule;
- spaţii de lucru (locurile de consum);
- lângã drumuri şi cãi de refugiu special marcate.
2.2.4. Buteliile pentru gaze, cum ar fi oxigenul şi aerul comprimat, pot fi depozitate şi în încãperi sub nivelul solului, prin derogare de la prevederile pct. 2.2.3.
2.2.5. Prin derogare de la prevederile pct. 2.2.3 pot fi, de asemenea, amenajate depozite mici pentru butelii (maximum 50 de butelii, conform tabelului 1.2.2. coloana 2) în încãperi sub nivelul solului, în cazul în care:
- instalaţia de ventilare artificialã asigurã un schimb de aer pe orã egal cu de douã ori volumul încãperii.
Instalaţia de ventilare artificialã trebuie sã funcţioneze continuu sau, în caz contrar, trebuie sã porneascã în mod automat, la comanda unei instalaţii cu detectoare de concentraţie pentru gaze, la atingerea unei concentraţii a gazului de 20% din LEL sau CMA.
În cazul nefuncţionãrii instalaţiei de detectare a concentraţiei gazului, trebuie sã se declanşeze automat instalaţia de alarmare opticã şi acusticã;
- instalaţia de ventilare naturalã are o secţiune minimã egalã cu 10% din suprafaţa pardoselii încãperii şi asigurã o ventilare eficientã a încãperii;
- pardoseala este de maximum 1,5 m sub nivelul solului.
2.2.6. La locul de consum nu se permite depozitarea buteliilor, ci numai utilizarea celor strict necesare în procesul tehnologic. În cazul unui numãr mai mare de locuri de consum în aceeaşi halã, numãrul total al buteliilor în rezervã nu trebuie sã depãşescã numãrul minim de butelii prevãzut la pct. 1.2.2, pentru depozitele mici.
2.2.7. Spaţiile de depozitare a buteliilor nu sunt considerate a fi locuri permanente de lucru, cu toate cã aici se desfãşoarã anumite activitãţi (primire-expediere butelii).
2.2.8. În spaţiile de depozitare nu este permisã reîmbutelierea gazelor sub presiune sau repararea buteliilor.
2.2.9. În depozite sunt interzise accesul şi circulaţia persoanelor strãine. Acest lucru trebuie indicat prin plãci avertizoare.
____________
NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ
Fig. 3 se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 266 bis din 20 aprilie 2007, Partea I, pag. 12. (a se vedea imaginea asociatã)

2.2.10. Spaţiile de protecţie, aşa cum au fost definite la pct. 1.3.20, a mai multor butelii pentru gaze se pot intersecta. În acest caz, buteliile pot sta alãturat (vezi fig. 3).
2.2.11. În cazul depozitãrii buteliilor cu gaze foarte toxice trebuie sã existe instalaţii prin care în caz de incendiu sau de accidente sã se poatã cere ajutor. Aceastã cerinţã este îndeplinitã dacã existã acces rapid la un telefon.
2.2.12. În încãperile de depozitare nu este permisã amplasarea cuvelor, canalelor sau a scurgerilor spre canale fãrã sifon, precum şi a acceselor la pivniţe sau a altor deschideri spre pivniţe. De asemenea, este interzisã amplasarea în aceste încãperi a unor guri de curãţare sau a altor deschideri ale coşurilor de fum.
În cazul depozitãrii în aer liber a buteliilor îmbuteliate cu gaze mai grele decât aerul sau gaze lichefiate, prima interdicţie enunţatã este valabilã numai pentru spaţiul de protecţie.
2.2.13. În zona de protecţie a buteliilor pentru gaze combustibile sunt interzise sursele de foc care ar putea produce aprinderea acestora.
2.2.14. În zona de protecţie a buteliilor pentru gaze combustibile se pot utiliza mijloace de transport uzuale, acţionate cu motoare cu combustie internã sau electrice, cu excepţia cazurilor în care aceste gaze sunt într-o concentraţie periculoasã.
2.2.15. Zonele de protecţie şi periculozitatea acestora (pericol de explozie sau de otrãvire) trebuie marcate corespunzãtor prin plãcuţe avertizoare.
2.2.16. Buteliile vor fi pãstrate de regulã în poziţie verticalã, aşezate în paleţi, rastele sau în boxe de câte 20-25 de butelii, asigurate împotriva cãderii sau rãsturnãrii, dispuse în grupuri cu spaţii libere de acces între ele cel puţin pe o parte, de minimum 1,5 m. Nu este necesarã o asigurare specialã, dacã, de exemplu, prin tipul constructiv al recipientelor, prin aşezarea în grupe mai mari sau prin modul de depozitare se asigurã protecţia necesarã.
2.2.17. Buteliile fãrã postament pot fi pãstrate în poziţie orizontalã pe rame sau stelaje de lemn, fãrã ca acestea sã se atingã între ele. Înãlţimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar robinetele vor fi îndreptate într-o singurã direcţie.
2.2.18. Buteliile cu un volum mai mare de 1 l, îmbuteliate cu gaze combustibile sau gaze foarte toxice lichefiate, trebuie pãstrate şi depozitate în poziţie verticalã.
2.2.19. Este permisã depozitarea în aceeaşi încãpere sau acelaşi compartiment a buteliilor pline şi a buteliilor goale. Buteliile pline vor fi depozitate în zone separate faţã de buteliile goale.
Zonele respective vor fi bine delimitate şi prevãzute cu inscripţii care sã indice "Butelii pline", respectiv "Butelii goale".
2.2.20. Buteliile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se vor depozita numai cu capac de protecţie. Se admite lipsa capacelor dacã butelia prin construcţie este prevãzutã cu un sistem de protejare a robinetelor (gardã nedemontabilã).
2.2.21. În clãdirile sau încãperile, precum şi în construcţiile de tip şopron în aer liber, destinate depozitãrii buteliilor de gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, se vor asigura:
- accesul uşor din exterior;
- accesul între stive sau grupe;
- accesul între stive ori grupe şi pereţii construcţiei.
Distanţa minimã necesarã pentru asigurarea accesului va fi de 1,5 m.
2.2.22. În depozite se vor respecta cu stricteţe regulile şi mãsurile de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor, atât cele cu caracter general, cât şi cele specifice.
Depozitarea comunã a buteliilor pentru gaze diferite
2.2.23. În funcţie de natura gazelor, depozitarea buteliilor pline cu gaze diferite se poate face împreunã, ţinând cont de prevederile pct. 1.2.2 şi de condiţiile prevãzute la pct. 1.2.4.
2.2.24. Buteliile pline cu diferite gaze pot fi depozitate împreunã în încãperi, în urmãtoarele condiţii:
1. dacã numãrul buteliilor cu gaze combustibile sau cu gaze care întreţin arderea nu depãşeşte 150 (din fiecare categorie în total). În plus, pot fi depozitate butelii sub presiune pentru gaze îmbuteliate cu gaze inerte în numãr nelimitat;
2. buteliile cu gaze combustibile şi cu gaze inerte pot fi depozitate în orice cantitate;
3. buteliile cu gaze care întreţin arderea şi cele cu gaze inerte pot fi depozitate în orice cantitate;
4. în cazurile enunţate la pct. 1-3, se pot depozita suplimentar 15 butelii îmbuteliate cu substanţe foarte toxice. Cantitãţi mai mari de butelii umplute cu gaze foarte toxice trebuie depozitate într-o încãpere separatã.
2.2.25. Între buteliile cu gaze combustibile şi cele cu gaze care întreţin arderea trebuie pãstratã o distanţã de minimum 4 m. Acest gol poate fi umplut cu butelii cu gaze inerte (de exemplu azot, argon etc.).
2.2.26. Dacã suprafaţa încãperilor închise este ≤ 20 mp, este interzisã depozitarea buteliilor umplute cu oxigen împreunã cu butelii umplute cu gaze combustibile sau depozitarea împreunã a buteliilor încãrcate cu gaze care în amestec pot produce reacţii periculoase din punctul de vedere al incendiilor sau al exploziei.
2.2.27. Buteliile care conţin gaze toxice diferite pot fi depozitate în aceeaşi încãpere dacã mijloacele necesare neutralizãrii scãpãrilor sunt comune, în caz contrar se vor depozita în încãperi separate.
2.2.28. La depozitarea în aer liber pot fi depozitate împreunã butelii încãrcate cu toate tipurile de gaze, fãrã altã limitare în ceea ce priveşte numãrul buteliilor, dar cu respectarea prevederilor pct. 1.2.2.
2.2.29. La depozitarea în aer liber amplasarea buteliilor de oxigen sau alte gaze comburante faţã de buteliile cu gaze combustibile se face astfel încât zona de protecţie a buteliilor de oxigen (definitã la pct. 2.3.4) sã nu se intersecteze cu zona de protecţie din planul buteliilor pentru gaze combustibile (vezi pct. 1.3.20, 1.3.21, 2.2.10 şi 2.2.40).
Încãperi de depozitare (depozite închise)
2.2.30. Încãperile de depozitare a buteliilor pentru gaze vor fi amenajate în construcţii de tip parter, fiind interzisã realizarea de niveluri suplimentare.
2.2.31. Se pot amenaja depozite pentru butelii la demisol sau subsol, numai cu respectarea prevederilor pct. 2.2.4 şi 2.2.5.
2.2.32. Încãperile în care se aflã mai mult de 25 de butelii cu gaze combustibile sau mai mult de 5 butelii cu gaze foarte toxice nu pot fi amplasate sub sau deasupra încãperilor destinate persoanelor. Legãturile spre încãperile învecinate sunt permise numai dacã aceste încãperi au cãi proprii de evacuare.
2.2.33. Construcţiile în care se depoziteazã butelii pentru gaze comprimate se vor amplasa, de regulã, independent, la distanţe normate. Se admite alipirea sau înglobarea în alte construcţii în urmãtoarele condiţii:
- încãperile de depozitare a buteliilor pentru gaze trebuie separate de încãperile învecinate prin pereţi rezistenţi la foc;
- încãperile de depozitare a buteliilor pentru gaze încadrate în categoria A sau B pericol de incendiu se vor separa de restul încãperilor prin elemente de compartimentare corespunzãtoare, rezistente la explozie (pereţi din beton armat minimum B 200, cu grosimea de 10 cm, cu un procent de armare de cel puţin 0,1%, sau din cãrãmidã roşie plinã, cu grosime de 37,5 cm, şi mortar marca M 25.
2.2.34. Elementele principale ale construcţiei depozitului de butelii trebuie sã îndeplineascã, din punctul de vedere al rezistenţei la foc, condiţiile minime prevãzute la pct. 3.1.1.7.
2.2.35. Stratul de acoperire a pardoselii, ca cerinţe minime, trebuie: sã fie constituit din materiale incombustibile şi sã fie plan, rezistent la uzurã mecanicã şi sã asigure depozitarea în siguranţã a buteliilor.
2.2.36. Încãperile de depozitare trebuie sã fie corespunzãtor ventilate şi aerisite. O ventilare naturalã este suficientã dacã secţiunea canalelor de aerisire este 1/100 din suprafaţa pardoselii încãperii de depozitare. Amplasarea gurilor de aerisire este dependentã de densitatea gazului depozitat.
2.2.37. În încãperile de depozitare este interzisã depozitarea materialelor combustibile, ca de exemplu: lichide inflamabile, lemn, rumeguş, hârtie, fân, paie sau cauciuc.
Ca o excepţie faţã de prevederile de mai sus, în încãperile de depozitare în care se aflã mai mult de 50 de butelii pentru gaze, din care nu mai mult de 25 îmbuteliate cu gaze combustibile sau cu gaze foarte otrãvitoare, pot fi depozitate şi materiale combustibile, cu excepţia lichidelor inflamabile, dacã locul de depozitare a buteliilor pentru gaze este despãrţit de un zid din materiale incombustibile de minimum 2 m înãlţime şi dacã între materialele combustibile şi acest zid este o distanţã de minimum 5 m.
2.2.38. Încãperile de depozitare a buteliilor pentru gaze combustibile sau foarte toxice, care se învecineazã cu cãi de circulaţie publicã, trebuie, în partea în care se aflã cãile de circulaţie publicã, sã fie despãrţite de pereţi fãrã uşi şi fãrã ferestre pânã la o înãlţime de minimum 2 m.
Aceastã prevedere nu se aplicã pentru uşile care se deschid automat şi care sunt confecţionate din materiale incombustibile.
2.2.39. Încãperile în care sunt depozitate butelii pentru gaze îmbuteliate cu gaze combustibile sau gaze foarte toxice trebuie sã poatã fi foarte repede pãrãsite (la nevoie).
2.2.40. În cazul în care buteliile cu gaze combustibile sau foarte toxice sunt depozitate în încãperi, atunci aceste butelii trebuie sã se afle într-o zonã de protecţie. Pentru buteliile cu gaze combustibile, aceastã zonã de protecţie este spaţiu cu pericol de explozie zona 2, conform pct. 1.3.26.
Dimensiunile spaţiului de protecţie rezultã din tabelul 1.
În cazul încãperilor cu o suprafaţã de ≤ 20 mp, întreaga încãpere constituie zonã de protecţie (zona 2).

Tabelul 1. - Dimensiunile spaţiului de protecţie pentru butelii cu gaze combustibile sau foarte toxice, depozitate în încãperi (vezi fig. 1-3).


┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Gaze │
│ Dimensiuni ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
│ │mai uşoare decât aerul în│mai grele decât aerul în│
│ │butelii │butelii │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Înãlţimea - h(m) │ 2 │ 1 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Raza - r(m) │ 2 │ 2 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘2.2.41. În funcţie de modul de manipulare şi de transport, clãdirile pentru depozitarea buteliilor vor fi prevãzute cu rampe de încãrcare-descãrcare acoperite sau neacoperite.
2.2.42. Înãlţimea clãdirilor sau a încãperilor în care se depoziteazã butelii se va stabili de proiectant în funcţie de sistemul şi de regulile de depozitare specifice, asigurându-se o diferenţã minimã de la partea superioarã a buteliilor sau cadrelor de butelii pânã la elementele cele mai de jos ale acoperişului, de minimum 1,00 m.
Depozitarea în spaţii deschise (depozite deschise)
Spaţiile în care sunt amenajate depozitele în aer liber sunt definite la pct. 2.1.1
2.2.43. În cazul depozitelor în spaţiu deschis, suprafaţa de depozitare trebuie sã fie astfel constituitã încât sã permitã depozitarea în siguranţã a buteliilor pentru gaze.
2.2.44. În cazul în care buteliile pentru gaze, îmbuteliate cu gaze combustibile sau foarte toxice, sunt depozitate în spaţii deschise, atunci aceste butelii trebuie sã se afle într-o zonã de protecţie. Pentru buteliile cu gaze combustibile, aceastã zonã de protecţie este zona 2, conform pct. 1.3.26. Dimensiunile spaţiului de protecţie rezultã din tabelul 2.

Tabelul 2. - Dimensiunile spaţiului de protecţie pentru butelii cu gaze combustibile sau foarte toxice, depozitate în spaţiu deschis (vezi fig. 1-3).


┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Gaze │
│ Dimensiuni ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
│ │mai uşoare decât aerul în│mai grele decât aerul în│
│ │butelii │butelii │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Înãlţimea - h(m) │ 1 │ 0,5 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Raza - r(m) │ 1 │ 1 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘2.2.45. Nu este permisã extinderea spaţiului de protecţie peste proprietãţile învecinate sau peste cãile publice de circulaţie. Spaţiul de protecţie poate fi îngustat în cel mult douã laturi de pereţi de protecţie de cel puţin 2 m înãlţime, fãrã deschideri şi confecţionaţi din materiale incombustibile. O laturã poate fi şi un perete de clãdire care în zona de protecţie este lipsit de deschideri.
2.2.46. În cazul depozitãrii în spaţiu deschis, faţã de instalaţiile sau amenajãrile învecinate care ar putea prezenta un pericol trebuie pãstratã o distanţã de securitate. Aceastã distanţã se stabileşte conform prevederilor pct. 2.1.10 şi este de minimum 5 m. Aceasta poate fi înlocuitã de un perete rezistent la foc, de minimum 2 m înãlţime, confecţionat din materiale incombustibile având RF 60 de minute.
2.2.47. Nu este necesarã o protecţie a buteliilor faţã de razele solare (radiaţie solarã). Ca mãsurã de protecţie, buteliile pentru dioxid de carbon se vor admite la depozitare numai dacã robinetul cu ventil al buteliei este prevãzut cu membranã de rupere dimensionatã pentru presiunea de 190 bari, iar corpul buteliei este vopsit în culoare gri, conform SR EN 1089-3-2003.
2.2.48. Depozitele în aer liber în sistem paletizat vor fi amplasate pe o platformã betonatã, iar zonele de protecţie şi de siguranţã trebuie marcate.
2.2.49. În interiorul zonei de protecţie nu este permisã depozitarea materialelor combustibile sau a vegetaţiei (se recomandã o distanţã de minimum 5 m). În zonele cu pericol de explozie, datorate buteliilor pentru gaze combustibile, nu sunt permise sursele de foc.
2.3. Cerinţe suplimentare pentru depozitele de butelii cu gaze speciale
Depozitarea buteliilor de acetilenã
2.3.1. Depozitare în încãperi (depozite închise)
Se recomandã ca buteliile de acetilenã sã fie depozitate în aer liber.
Dacã nu se poate evita depozitarea în încãperi, pentru acestea (încãperi) se vor aplica urmãtoarele reguli:
* pereţii exteriori, pereţii de separare şi acoperişurile sãlilor de depozitare se vor construi din materiale incombustibile. Pereţii de separare vor fi impermeabili şi vor avea o rezistenţã la foc de cel puţin o orã. Construcţia depozitului pentru butelii de acetilenã se va realiza cu respectarea tuturor mãsurilor specifice spaţiilor cu pericol de explozie de categoria A(BE3a) prevãzute în Normativul P118;
* golurile pentru decomprimare practicate în pereţii exteriori pot fi realizate prin ferestre cu geamuri de tip uşor, panouri din materiale acrilice sau policarbonat uşor de mici dimensiuni sau, dacã sunt de dimensiuni mari (peste 0,5 mp), trebuie sã fie fixate cu grilaje, astfel încât în caz de explozie sã nu fie proiectate în afarã, cu riscul de a lovi persoanele prezente în jurul construcţiei;
* acoperişul construcţiei trebuie sã fie de "tip uşor" şi independent de pereţii construcţiei;
* pardoselile din sãlile de depozitare vor fi din materiale incombustibile, care nu produc scântei, şi vor fi nivelate astfel încât buteliile de acetilenã sã stea în siguranţã. Se permite acoperirea pardoselii cu vopsea de protecţie adecvatã, care sã îndeplineascã cerinţele de pardosealã antiscântei şi antistaticã;
* sãlile de depozitare vor fi eficient ventilate atât la nivel superior, cât şi inferior. Ventilaţia naturalã este suficientã dacã deschiderile de ventilaţie care duc direct în exterior sunt prezente cu o secţiune totalã transversalã de cel puţin 1/300 din suprafaţa de pardosealã a sãlii de depozitare;
* se vor asigura cãi de evacuare în caz de urgenţã cãtre exteriorul clãdirii de la depozit. Cãile de evacuare din sãlile învecinate nu vor trece prin depozit;
* materialele inflamabile (de exemplu: lemnul, aşchiile de lemn, hârtia, cauciucul şi lichidele inflamabile) nu se vor depozita în încãperi de depozitare a buteliilor de acetilenã;
* încãperile de depozitare pentru buteliile de acetilenã, care se învecineazã cu un drum public, vor avea pe partea adiacentã drumului un perete fãrã uşi sau deschideri cu o înãlţime de cel puţin 2 m. Acest fapt nu se aplicã uşilor care se închid automat şi sunt rezistente la foc;
* se va menţine separarea adecvatã dintre buteliile de acetilenã şi alte butelii care conţin gaze oxidante.
2.3.2. Depozitarea în spaţii deschise (depozite deschise)
Pentru depozitarea în aer liber se vor aplica urmãtoarele:
* suprafaţa pardoselii va fi planã şi nivelatã astfel încât buteliile de acetilenã sã fie în siguranţã;
* atunci când buteliile pline cu acetilenã sunt depozitate în aer liber, se va menţine o distanţã sigurã faţã de sistemele şi echipamentele învecinate;
* nu vor exista materiale inflamabile (de exemplu: lemn, aşchii de lemn, hârtie, cauciuc şi lichide inflamabile) în incinta depozitului;
* fumatul şi sursele de aprindere nu sunt permise în incinta depozitului şi nici la distanţa de minimum 2 m în jurul incintei depozitului. Se permite accesul controlat al vehiculelor şi autoîncãrcãtoarelor cu furcã;
* buteliile de acetilenã nu se vor depozita mai aproape de 5 m faţã de gardul de delimitare a limitei de proprietate, dacã nu se asigurã un perete rezistent la foc (RF 60 minute) înalt de 2 m. Nu se recomandã ca buteliile de acetilenã sã fie depozitate aproape de un gard de delimitare atunci când se pot crea pericole de cãtre public;
* depozitarea buteliilor se va proteja împotriva impactului cu vehicule.
2.3.3. La realizarea depozitelor pentru butelii de acetilenã se vor respecta şi prevederile pct. 6.3.2-6.3.8 din Normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor care produc sau utilizeazã acetilenã.
Depozitarea buteliilor de oxigen
2.3.4. În jurul buteliilor de oxigen se instituie o distanţã de protecţie similarã cu cea pentru gaze combustibile mai grele decât aerul (definite la pct. 1.3.20, 1.3.21, 2.2.10, 2.2.40 - tabel 1 şi 2.2.44 - tabel 2).
În zona de protecţie este posibilã apariţia atmosferei îmbogãţite în oxigen. În aceste zone se vor respecta normele de siguranţã specifice pentru atmosferã supraoxigenatã.
2.3.5. Încãperile în care se depoziteazã numai butelii de oxigen sau/şi butelii pentru gaze incombustibile se încadreazã în categoria "E" de pericol de incendiu. Elementele principale ale construcţiei se vor executa din materiale incombustibile CO(CA1) şi vor îndeplini cerinţele pct. 3.1.1.7.
2.3.6. În încãperile în care se depoziteazã butelii de oxigen, pardoseala trebuie executatã din materiale incombustibile; pardoseala trebuie sã fie lipsitã de ulei, grãsimi şi alte substanţe inflamabile.
2.3.7. Depozitarea buteliilor de oxigen împreunã cu alte butelii pentru gaze combustibile este permisã numai cu respectarea prevederilor pct. 2.2.24.
2.3.8. Depozitarea buteliilor de oxigen este interzisã în încãperi unde sunt depozitate butelii pentru gaze combustibile şi în care zona de protecţie - Zona 2 cu pericol de explozie - se întinde la întreaga încãpere.
2.3.9. În cazul depozitelor pentru butelii de oxigen, prevederile pct. 2.2.12 trebuie respectate cu stricteţe, iar distanţa de protecţie este de 5 m.
Depozitarea buteliilor pentru gaze toxice
2.3.10. Se recomandã ca buteliile care conţin gaze toxice sã fie depozitate în încãperi închise. Depozitele în care se pãstreazã butelii pentru gaze toxice sau combustibile trebuie sã aibã o ventilaţie naturalã permanentã. În cazul gazelor greu perceptibile prin miros, depozitele vor fi prevãzute cu analizoare de gaz automate şi cu ventilaţie de avarie, astfel încât sã nu poatã fi depãşitã concentraţia admisã de gaze nocive. Aerul viciat nu trebuie sã fie evacuat spre locurile unde se aflã foc deschis, suprafeţe încãlzite şi nici spre încãperi cu acces de persoane sau drumuri. În cazul în care în timpul ventilãrii gazelor evacuate ar putea forma o concentraţie periculoasã în zona înconjurãtoare, acestea vor fi evacuate doar dupã o purificare prealabilã.
2.3.11. Buteliile pentru hidrogen fosforat (fosfinã), hidrogen sulfurat, clorurã de carbonil (oxiclorurã de carbon, fosgen) şi fluor, precum şi pentru acid cianhidric trebuie depozitate în încãperi.
Pentru gazele comprimate mai sus enumerate trebuie sã fie montate instalaţii de avertizare, alarmare şi semnalizare automatã a pericolelor reprezentate de aceste gaze (instalaţii de avertizare gaze).
Aceste instalaţii de avertizare pentru gaze trebuie amplasate în apropierea ventilelor şi trebuie sã emitã o prealarmare şi alarma principalã. Instalaţiile de avertizare trebuie ajustate pentru tipul de gaz în cauzã.
2.3.12. Echipament personal de protecţie
În imediata apropiere a zonelor periculoase ale depozitelor de butelii pentru gaze comprimate toxice şi foarte toxice trebuie sã existe echipamente adecvate de protecţie a cãilor respiratorii şi, la nevoie, şi echipamente de protecţie corporalã.
2.3.13. Amenajarea încãperilor
Încãperile depozitelor pentru butelii pentru gaze combustibile toxice şi foarte toxice trebuie sã poatã fi rapid evacuate în caz de pericol. Fiecare încãpere cu o suprafaţã mai mare de 50 mp trebuie sã aibã minimum douã ieşiri, care trebuie sã fie amplasate pe cât posibil pe pereţi opuşi.
Uşile şi ferestrele pentru cãile de salvare trebuie sã se deschidã spre exterior şi trebuie marcate corespunzãtor. Uşile glisante şi cele ridicãtoare pot fi folosite pe cãile de evacuare numai dacã în acestea sau în imediata lor apropiere sunt prevãzute uşi pietonale obişnuite (pe balamale). Uşile care nu dau nemijlocit spre exterior trebuie sã fie uşi antifoc în clasa de rezistenţã la incendiu RF 90 minute şi trebuie sã se închidã automat.
2.3.14. La proiectarea depozitelor pentru butelii cu gaze toxice trebuie avute în vedere mãsuri eficiente pentru limitarea rãspândirii gazelor.
Mãsurile de protecţie pentru limitarea rãspândirii gazelor comprimate în cazul unor scãpãri (avarii) sunt îndeplinite în special prin asigurarea unor instalaţii pentru:
- producerea unor perdele de apã pentru stãvilirea norilor de gaze care sunt solubile în apã, de exemplu: amoniac, oxid de etilenã;
- producerea perdelelor de apã pentru stãvilirea norilor de gaze care sunt insolubile sau puţin solubile în apã; sau
- limitarea rãspândirii cu aburi.
Aceste dispozitive de limitare (duze de pulverizare a apei, pereţi cu duze de stropire) pot fi mobile sau fixe.
2.3.15. În cazul depozitelor de butelii pentru gaxe toxice şi combustibile, titularul activitãţii are obligaţia sã respecte prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãţilor care prezintã pericole majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, dupã caz, sã întocmeascã planuri de urgenţã internã şi externã şi sã notifice activitatea.

3. Prevenirea şi stingerea incendiilor
3.1. Nivelurile criteriilor de performanţã la foc
3.1.1. Riscuri de incendiu şi grade de rezistenţã la foc
Riscuri de incendiu
3.1.1.1. La construcţiile de depozitare riscul de incendiu are în vedere caracteristicile fluidelor depozitate şi densitatea sarcinii termice, fiind definit prin categorii de pericol de incendiu. Gazele comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune pot determina încadrarea depozitelor în urmãtoarele categorii de pericol de incendiu, şi anume:


┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Categoria │ Caracteristicile fluidelor │ Precizãri │
│ de pericol │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ A (BE3a) │Gaze sau vapori cu limita │Nu determinã încadrarea în │
│ │inferioarã explozivã (LEL) │categoria A (BE3a) şi B (BE3b)│
│ │pânã la 10%, atunci când │scãpãrile de gaze sau vapori, │
│ │acestea pot forma cu aerul │accidentale, care sunt în │
│ │amestecuri explozive │cantitãţi ce nu pot forma cu │
├──────────────┼──────────────────────────────┤aerul amestecuri explozive. │
│ B (BE3b) │Gaze sau vapori cu limita │În asemenea situaţii încadra- │
│ │inferioarã explozivã (LEL) mai│rea se face la categoria C │
│ │mare de 10%, atunci când │(BE2), D (DE1a), E (BE1b), în │
│ │acestea pot forma cu aerul │funcţie de densitatea sarcinii│
│ │amestecuri explozive │termice şi de pericolul de │
│ │ │incendiu în ansamblu. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ E (BE1b) │Gaze inerte sub presiune │ │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘3.1.1.2. Categoriile de pericol de incendiu exprimã riscul de incendiu astfel:
- categoria A şi B (BE3a şi b): posibilitãţi de incendiu şi explozie volumetricã (risc de incendiu foarte mare);
- categoria E (BE1b) gaze inerte (risc mic de incendiu).
3.1.1.3. Stabilirea categoriilor de pericol de incendiu pe zone, încãperi sau compartimente de incendiu se va face în conformitate cu prevederile Normativului P118-99. La stabilirea categoriilor de pericol de incendiu şi explozie nu se iau în considerare exploziile mecanice datorate defectelor de fabricaţie ori ale materialelor.
3.1.1.4. Delimitarea zonelor pânã la care se extind mãsurile de siguranţã la foc impuse de categoriile A şi B (BE3a şi b) se face luându-se în consideraţie scãpãrile de gaze sau de vapori în caz de defect ori accidental, greutatea în raport cu aerul şi posibilitãţile de dispersie a norului de gaze.
3.1.1.5. Dimensiunile zonelor cu pericol de explozie definite la pct. 1.3.24 se vor stabili conform pct. 2.2.40 pentru depozitele de butelii din încãperi, pct. 2.2.44 pentru depozitarea în spaţii deschise şi pct. 2.2.10 pentru ambele tipuri de depozite.
3.1.1.6. Din punctul de vedere al periculozitãţii (conform Normativului P118), buteliile pentru gaze se încadreazã în clasa de periculozitate P5 - cu periculozitate deosebit de mare.
Grade de rezistenţã la foc
3.1.1.7. Condiţiile minime pe care trebuie sã le îndeplineascã elementele principale ale construcţiei din punctul de vedere al rezistenţei la foc, la depozitarea buteliilor, sunt cele din tabelul 3.1.1.7.

Tabel 3.1.1.7


┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Gradul de rezistenţã la foc │
│Tipul elementului├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ I │ II │ III │ IV │ V │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Stâlpi coloane, │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│pereţi portanţi │ 2 1/2 h │ 2 h │ 1 h │ 30 min │ 15 min │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Pereţi interiori │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│neportanţi │ 30 min │ 30 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Pereţi exteriori │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│neportanţi │ 30 min │ 30 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Şarpanta │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│coperişului fãrã │ 45 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │ 15 min │
│pod │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Acoperiş uşor │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│ │ 45 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │ 15 min │
└─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘3.1.1.8. Toate elementele de construcţie din structura depozitelor, inclusiv şarpanta şi învelitoarea, trebuie sã fie incombustibile (C0), de regulã din beton, cãrãmidã sau metal.
3.1.1.9. Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate la foc, în zonele expuse direct radiaţiei termice, pot fi utilizate la construcţia depozitelor de butelii de gradul II de rezistenţã la foc în urmãtoarele situaţii:
- densitatea sarcinii termice nu depãşeşte 420 MJ/mp;
- indiferent de densitatea sarcinii termice, dacã:
* construcţia depozitului se încadreazã în categoria E de pericol de incendiu.

NOTĂ: La reducerea rezistenţei la foc a structurilor metalice se vor avea în vedere rolul fiecãrui element în asigurarea stabilitãţii construcţiei, categoria de importanţã a acesteia şi urmãrile posibile ale prãbuşirii construcţiei.

3.1.2. Amplasare şi conformare la foc
Amplasarea
3.1.2.1. Construcţiile închise în care se amplaseazã butelii pentru gaze comprimate lichefiate sau dizolvate sub presiune pot fi amplasate independent, grupate sau comasate, cu respectarea prevederilor pct. 2.1, 3.1.2.7 şi ale tabelului 3.1.2.7.
3.1.2.2. Depozitele în spaţiu deschis pentru butelii sunt amplasate de regulã independent. Depozitele de butelii amenajate în construcţii deschise pot fi alipite de alte construcţii, cu respectarea corelãrilor de la pct. 3.1.2.7.
3.1.2.3. Construcţiile independente pentru depozitarea buteliilor se amplaseazã faţã de obiectele învecinate din incintã (în limita proprietãţii) la distanţele de siguranţã stabilite în tabelul 2.1.10 şi în Normativul P118.
3.1.2.4. Depozitele deschise pentru butelii se amplaseazã faţã de vecinãtãţi la distanţele normate în prezentul regulament.
3.1.2.5. Depozitele pentru butelii se amplaseazã faţã de limita de proprietate, iar în afara limitei de proprietate, faţã de obiective de interes public (clãdiri, drumuri etc.), la distanţele de siguranţã prevãzute la pct. 2.1.11.
Conformarea la foc
3.1.2.6. Construcţiile destinate depozitãrii buteliilor, în ansamblu, şi elementele de construcţii ale acestora vor fi astfel alcãtuite şi conformate încât sã nu favorizeze propagarea focului şi a fumului. Organizarea depozitelor pentru butelii se va face cu respectarea prevederilor pct. 2.2.
3.1.2.7. Construcţiile sau compartimentele de incendiu destinate depozitãrii buteliilor pentru gaze trebuie sã îndeplineascã condiţiile minime pentru a exista corelare între categoria de pericol de incendiu, gradul de rezistenţã la foc şi aria maximã construitã, conform tabelului 3.1.2.7.

Tabel 3.1.2.7. - Corelarea dintre categoria de pericol de incendiu, gradul de rezistenţã la foc şi aria maximã construitã


┌───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐
│Categoria │ Gradul de │Aria maximã │ Precizãri │
│de pericol │rezistenţã la │construitã │ │
│de incendiu│ foc │la sol, ad- │ │
│ │ │misã pentru │ │
│ │ │construcţii │ │
│ │ │sau un com- │ │
│ │ │partiment de│ │
│ │ │incediu (mp)│ │
├───────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ nelimitat │Se aplicã la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│ │ I-II ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 750 mp │Se aplicã la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau înglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria A, B sau C │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 800 mp │Se aplicã la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│Categoria A│ III-IV ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│sau B │ │ 400 mp │Se aplicã la depozite închise ali- │
│ (BE3ab) │ │ │pite sau înglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria D sau E │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 400 mp │Se aplicã la construcţii (închise │
│ │ V (materiale │ │sau deschise) independente │
│ │incombustibile)├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 40 mp │Se aplicã la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau înglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria D sau E │
│ │ │ │pericol de incendiu │
├───────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ nelimitatã │Se aplicã la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│ │ I, II ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 7.800 mp │Se aplicã la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau înglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria A, B sau C │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 3.500 mp │Se aplicã la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│Categoria E│ III-IV ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ (BE1b) │ │ 2.600 mp │Se aplicã la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau înglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria A, B sau C │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 2.600 mp │Se aplicã la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│ │ V ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 1.500 mp │Se aplicã la construcţii (depozite)│
│ │ │ │deschise tip şopron alipite sau │
│ │ │ │înglobate de/în alte construcţii │
│ │ │ │ori compartimente încadrate la ca- │
│ │ │ │tegoria D sau E pericol de incendiu│
└───────────┴───────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┘3.1.2.8. Depozitele amenajate în aer liber se amplaseazã numai independent la distanţe normate conform regulamentului, faţã de vecinãtãţi. Suprafaţa depozitelor amenajate în aer liber, indiferent de categoria de pericol de incendiu, nu este normatã.
3.1.3. Alcãtuiri constructive
3.1.3.1. Construcţiile închise pentru depozitarea buteliilor pot fi de gradul I-V de rezistenţã la foc, în funcţie de categoria de pericol de incendiu, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
- respectarea corelaţiei admise în tabelul 3.1.2.7 dintre gradul de rezistenţã la foc şi aria construitã a construcţiei (compartimentului de incendiu);
- respectarea condiţiilor minime pentru materialele principale ale construcţiei prevãzute la pct. 3.1.1.7.
3.1.3.2. Pentru construcţiile sau compartimentele de incendiu în care se depoziteazã butelii, încadrate în categoria A sau B pericol de incendiu, alipite ori înglobate în alte construcţii, pereţii interiori pe latura alipirii cu alte încãperi trebuie sã fie rezistenţi la explozie şi vor fi realizaţi conform pct. 2.2.33.
3.1.3.3. Pentru construcţiile sau compartimentele de incendiu în care se depoziteazã butelii, încadrate în categoriile C-E pericol de incendiu, alipite sau înglobate în alte construcţii, pereţii de reparare cu alte încãperi trebuie sã fie plini, din materiale CO cu rezistenţã la foc minimum 2 ore.
3.1.3.4. În încãperile de depozitare a buteliilor nu sunt admise spaţii libere pentru birouri, pentru repararea buteliilor sau pentru îmbutelierea ori reîmbutelierea recipientelor-butelii. Asemenea spaţii se amenajeazã în încãperi proprii, separate faţã de cele de depozitare prin pereţi Co rezistenţi la foc minimum 2 ore. Spaţiile de recepţie-expediţie, de regulã, se separã în acelaşi mod. Golurile de circulaţie din pereţii de separare faţã de depozit se protejeazã cu uşi rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automatã în caz de incendiu. Fac excepţie golurile dintre depozitul de butelii şi spaţiile de îmbuteliere, reparare butelii sau de recepţie-expediţie la care se asigurã aceleaşi mãsuri de siguranţã la foc ca la încãperile de depozitare aferente. În acest caz protejarea golurilor nu este obligatorie.
3.1.3.5. Construcţiile depozitelor de butelii încadrate în categoriile A şi B de pericol de incendiu (spaţii cu pericol de explozie) se vor alcãtui în conformitate cu prevederile din Normativul P118.
3.1.4. Limitarea propagãrii focului şi fumului
3.1.4.1. La clãdirile sau încãperile în care se depoziteazã butelii, alipite ori înglobate în alte construcţii, încadrate la categoria A sau B pericol de incendiu, se recomandã ca pereţii de separare sã fie plini.
3.1.4.2. Pentru depozitele încadrate la categoriile C-E pericol de incendiu în pereţii de separare pot exista goluri protejate cu uşi rezistente la foc de minimum 45 de minute.
3.1.4.3. Planşeele de separare dintre încãperile de depozitare de la demisol şi, respectiv, subsol, acceptate potrivit pct. 2.2.31, vor fi incombustibile CO şi cu rezistenţã la foc de minimum douã ore.
3.1.5. Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi
3.1.5.1. Depozitele amenajate în clãdiri închise pe toate laturile vor fi prevãzute cu posibilitãţi de evacuare a fumului şi a gazelor (tiraj natural organizat sau mecanic).
3.1.5.2. Clãdirile sau încãperile în care se depoziteazã butelii cu fluide inflamabile, cu suprafeţele mai mari de 36 mp, vor fi prevãzute cu tiraj natural organizat sau cu sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, amplasate în treimea superioarã, cu acţionare automatã sau manualã din exterior.
3.1.5.3. Suma ariilor libere pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi în cazul tirajului natural organizat cu dispozitive va fi de cel puţin 1/100 din aria încãperii de depozitare.
3.1.5.4. Golurile permanent deschise din acoperiş se amplaseazã în porţiunea cea mai înaltã a construcţiei, iar ochiurile mobile în treimea superioarã a pereţilor perimetrali.
3.1.6. Cãi de evacuare în caz de incendiu
3.1.6.1. Depozitele închise pentru butelii sunt amenajate în construcţii parter (vezi pct. 2.2.30) şi nu sunt considerate spaţii de lucru cu personal permanent de lucru (vezi pct. 2.2.7). Evacuarea persoanelor în caz de incendiu se face prin uşi ce debuşeazã direct în exterior. Numãrul maxim de persoane aflate simultan în incinta depozitului nu depãşeşte de regulã 10. Dacã numãrul personalului permanent este mai mare de 10 persoane, prin proiect se vor asigura cãi de evacuare în caz de incendiu în conformitate cu prevederile cap. 5.6 din Normativul P118.
3.1.6.2. Uşile folosite trebuie sã fie cu deschidere spre exterior, de tip obişnuit, şi balamale sau pivoţi. Pentru depozitele mici şi medii se admite utilizarea uşilor de tip glisant, cu condiţia sã fie prevãzutã cel puţin o a doua cale de evacuare.
3.1.6.3. Încãperile depozitelor pentru butelii încãrcate cu gaze combustibile, toxice sau foarte toxice trebuie sã aibã minimum douã ieşiri executate conform prevederilor pct. 3.1.3.4.
3.2. Instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor
Instalaţii de detectare a concentraţiilor periculoase
3.2.1. În depozitele închise pentru butelii încãrcate cu gaze inflamabile sau toxice, unde existã pericolul de scãpãri şi acumulãri de gaze inflamabile sau toxice, se vor monta detectoare de concentraţie pentru gaze. Aceste detectoare trebuie sã avertizeze optic şi acustic atingerea pragului de 20% din limita inferioarã de explozie (LEL), respectiv 20% din concentraţia maxim admisibilã (CMA).
3.2.2. Sistemul de detecţie se interconecteazã cu instalaţia de ventilaţie mecanicã (dacã aceasta existã).
Instalaţia de semnalizare a incendiilor
3.2.3. Depozitele închise pentru butelii cu gaze inflamabile, cu aria construitã de peste 600 mp, se echipeazã cu instalaţii de detectare şi semnalizare automatã a incendiului şi/sau detectoare de concentraţie pentru gaze sau vapori, conform pct. 3.2.1.
Instalaţii de stingere
3.2.4. Clãdirile sau încãperile în care se depoziteazã butelii cu fluide inflamabile încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu, cu suprafaţa mai mare de 750 mp şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/mp, trebuie echipate cu instalaţii fixe de stingere cu apã pulverizatã, cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor (NP 086-05).
3.2.5. La depozitele mici şi medii, a cãror suprafaţã este mai micã de 750 mp, nu este obligatorie echiparea cu hidranţi de incendiu interiori sau exteriori.
3.2.6. Depozitele închise sau deschise medii, cu mai mult de 500 de butelii de 50 l (sau echivalent pentru alte tipuri de butelii), trebuie dotate cu un hidrant exterior cu debitul minim de 5 l/s. Aceastã cerinţã este îndeplinitã dacã existã serviciu propriu de pompieri sau dacã existã acces la reţeaua publicã de apã de incendiu (în condiţiile prevãzute de normativul NP 086-05).
3.2.7. La depozitele mari, indiferent de tipul construcţiei, este obligatorie realizarea unei reţele de apã de incendiu, cu hidranţi exteriori, cu debitul minim de 5 l/s, în vederea asigurãrii stingerii şi rãcirii buteliilor în caz de incendiu. Rezerva de apã se stabileşte pentru distribuirea a minimum 20 l/s timp de o orã.
3.2.8. Pentru stingere şi/sau rãcire se recomandã ţevi de refulare a apei cu duze de stropire.
3.3. Instalaţii utilitare aferente construcţiilor de depozitare Instalaţii electrice
3.3.1. Toate echipamentele şi instalaţiile electrice trebuie sã corespundã categoriei de pericol de incendiu a depozitului şi vor fi proiectate în conformitate cu prevederile din Normativul I7-2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pânã la 1000 Vca şi 1500 Vcc.
3.3.2. În zonele cu pericol de explozie se vor respecta prevederile Normativului NP 099-04 pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.
În funcţie de caracteristicile gazelor depozitate se vor stabili grupele de explozie (IIA, IIB, IIC) şi clasele de temperaturã (T1-T6) ce trebuie avute în vedere la alegerea echipamentelor electrice.
3.3.3. Încãperile de depozitare şi depozitele în aer liber în care sunt amplasate butelii cu gaze combustibile care pot forma împreunã cu aerul amestecuri explozive (a se vedea pct. 2.2.40 şi 2.2.44) trebuie prevãzute cu o instalaţie de protecţie împotriva trãsnetului (IPT), având nivelul de protecţie întãrit I. Proiectarea acesteia se face conform Normativului I20-2000. În anexa B sunt prevãzute standardele de referinţã ce trebuie avute în vedere.
3.3.4. Iluminatul depozitelor de butelii trebuie sã asigure:
- pentru încãperi cu nivel de iluminare, minimum 50 lx;
- pentru depozitele în aer liber, minimum 10 lx.
3.3.5. În cazul în care se impune iluminat în interiorul depozitelor, acesta va fi realizat cu respectarea prevederilor pct. 2.7.2.
3.3.6. Instalaţiile de detectare a concentraţiei gazelor inflamabile şi de semnalizare a incendiilor, atunci când acestea sunt necesare, se vor proiecta şi executa conform Normativului I18/2-2002.
Instalaţii de încãlzire-ventilare
3.3.7. Încãperile de depozitare a buteliilor nu necesitã încãlzire. Se admite încãlzirea pânã la +15°C (temperaturã de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de încãlzire), instalaţia de încãlzire va fi echipatã cu registre, amplasate şi protejate, astfel încât sã nu fie posibilã apropierea buteliilor la mai puţin de 0,5 m, iar ca agent termic se va folosi apã caldã sau aer cald.
Încãperile de depozitare a buteliilor trebuie sã fie corespunzãtor ventilate.
Se vor avea în vedere unul sau ambele moduri de ventilare:
- ventilare naturalã (permanentã);
- ventilare forţatã (de avarie).
3.3.8. Ventilarea naturalã (permanentã) trebuie organizatã şi realizatã prin goluri de evacuare la partea superioarã şi prin goluri de admisie la partea inferioarã. Secţiunea canalelor de ventilare (goluri-deschideri) şi amplasarea acestora depinde de densitatea gazului ce trebuie evacuat (vezi pct. II/2.3.7)
* Deschiderile/ieşirile (din partea superioarã), în cazul gazelor inflamabile mai uşoare ca aerul, trebuie practicate pe tavan (acoperiş), poziţionate în punctele cele mai înalte ale acestuia, pentru a preveni formarea de pungi cu concentraţii periculoase de gaz, şi trebuie protejate de o plasã/grilaj metalicã/metalic pentru a preveni intrarea animalelor mici.
* Deschiderile practicate pe pereţii laterali (în partea inferioarã) trebuie sã fie la o distanţã de podea de minimum 30 cm, pentru a evita intrarea apei de ploaie şi/sau de zãpadã şi trebuie protejate cu plasã/grilaj metalicã/metalic pentru a evita intrarea animalelor.
* La dimensionarea deschiderilor (golurilor) trebuie sã se ţinã cont de reducerea secţiunii efectiv libere, determinatã de utilizarea grilajelor.
La depozitele de butelii de acetilenã, ventilarea naturalã este suficientã dacã deschiderile de ventilaţie care duc direct în exterior au o secţiune transversalã de cel puţin 1/300 din suprafaţa pardoselii (1/600 din suprafaţa pardoselii la partea superioarã şi 1/600 din suprafaţa pardoselii la partea inferioarã).
3.3.9. Ventilarea de avarie nu este obligatorie, aceasta fiind prevãzutã doar în cazurile şi în condiţiile precizate în prezentul regulament. Ventilarea de avarie intrã în funcţiune automat la depãşirea unui prag prestabilit al valorii concentraţiei de gaz periculos în aerul încãperii (de regulã 20% din LEL şi/sau CMA).
- Ventilarea de avarie se realizeazã de preferinţã cu ventilatoare axiale la a cãror amplasare se va ţine seama de densitatea relativã faţã de aer a gazului ce trebuie evacuat.
- În cazul depozitelor închise pentru butelii cu gaze toxice se vor avea în vedere prevederile pct. 2.3.10.
- Nivelul de ventilare realizat va fi de 10 sch/h. În cazul gazelor combustibile care pot forma cu aerul amestecuri combustibile, ventilatoarele vor fi în construcţie antiscântei, acţionate cu motoare în construcţie antiexplozivã, corespunzãtoare grupei explozive şi clasei de temperaturã specifice gazului evacuat.
3.3.10. La întocmirea proiectelor pentru instalaţiile de ventilare se vor respecta prevederile din Normativul I5.
Instalaţii de apã şi canalizare
3.3.11. Instalaţiile de alimentare cu apã şi canalizare se vor executa conform Normativului I9-94.
3.3.12. Instalaţiile de stingere a incendiilor sau de rãcire prevãzute conform prezentului regulament vor fi proiectate şi executate în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor - indicativ NP 086-05.
3.3.13. La proiectarea instalaţiilor de canalizare se va ţine cont de prevederile pct. 2.2.12.
3.4. Cãi de acces, intervenţie şi salvare
3.4.1. Depozitele închise pentru butelii trebuie sã fie accesibile autospecialelor de intervenţie pe cel puţin douã laturi. Fac excepţie depozitele închise, cu aria construitã desfãşuratã mai micã de 2.000 mp, la care accesul de intervenţie poate fi pe o laturã.
3.4.2. Pentru accesul şi intervenţia operativã în caz de incendiu, depozitele deschise pentru butelii vor avea asigurat accesul pe toate laturile.
3.4.3. Cãile de circulaţie interioarã stabilite pentru intervenţie în caz de incendiu vor fi alcãtuite, echipate şi marcate corespunzãtor, astfel încât sã fie uşor de recunoscut de cãtre personalul de intervenţie.
3.5. Echiparea şi dotarea cu mijloace de intervenţie
3.5.1. Echiparea şi dotarea depozitelor se vor asigura cu mijloace de stingere şi de rãcire adecvate pentru tipul de fluid umplut în butelii (stingãtoare, mijloace de refulare a apei din reţeaua de hidranţi, dupã caz).
3.5.2. Se recomandã dotarea cu un stingãtor de pulbere sau gaz inert, portativ, de minimum 6 kg la o suprafaţã de depozitare de 100 mp, pentru depozitele încadrate la categoria A, B, C, D sau E, dar nu mai puţin de douã stingãtoare pe depozit. Dacã suprafaţa de depozitare este mai mare de 500 mp se vor prevedea şi stingãtoare transportabile, un stingãtor de minimum 50 kg la fiecare 500 mp.
3.6. Mãsuri specifice în caz de incendiu
3.6.1. Consideraţii generale. Scopul acestui capitol este de a da informaţii privind modul de manipulare a buteliilor de gaz expuse la foc sau cãldurã excesivã. Informaţiile sunt utile atât pentru deţinãtorii de depozite de butelii, cât şi pentru echipele de pompieri.
Informaţiile ce urmeazã sunt preluate din "Safety Info nr. 02/02" emis de EIGA.
3.6.2. Mãsuri ce trebuie luate în cazul buteliilor de gaz expuse la foc sau cãldurã (cu excepţia buteliilor cu acetilenã)
Orice butelie de gaz care este expusã la foc sau la cãldurã extremã se poate distruge din cauza creşterii temperaturii şi presiunii. Acest lucru este valabil chiar şi pentru buteliile care au dispozitive de depresurizare, în cazul în care în împrejurãri extreme dispozitivul nu poate opera suficient de repede. Datoritã şocului de presiune şi al conţinutului inflamabil, toxic sau corosiv, al buteliei apare pericolul exploziei şi desprinderii unor bucãţi din butelie. O butelie de gaz avariatã poate sã zboare la o distanţã de 100 m sau chiar mai mult.
MĂSURI:
1. Butelii conţinând gaze netoxice sau necorozive, aflate într-o zonã de depozitare
- Sã se avertizeze personalul şi sã se evacueze zona.
- Sã se împiedice accesul în zonã prin delimitare cu frânghii şi inscripţii de avertizare.
- Sã se cheme pompierii şi furnizorul de gaz.
- Sã se înceapã imediat rãcirea buteliilor prin stropirea lor cu apã dintr-un loc sigur - în spatele unor instalaţii grele sau al unui perete solid.
- Sã se stabileascã momentul când s-a produs incendiul şi conţinutul, numãrul şi situarea buteliilor de gaz implicate.
- La sosirea echipei de pompieri sã se dea acesteia informaţiile şi toate recomandãrile conţinute în acest capitol.
Buteliile conţinând gaze lichefiate (de exemplu bioxid de carbon şi oxid de azot) trebuie sã fie depozitate în poziţie verticalã.
Sã se ridice orice butelie care a fost rãsturnatã pentru a se evita eliminarea lichidului prin valva sau prin dispozitivul de depresurizare.
Trebuie sã se aibã grijã ca buteliile sã nu fie lovite în timpul rãcirii.
Buteliile de acetilenã prezintã pericole mai mari şi necesitã un tratament special faţã de cel prezentat mai sus.
2. Se folosesc numai butelii care conţin gaze netoxice sau necorozive
Nu se cunoaşte momentul producerii incendiului sau a încãlzirii
- Se aplicã recomandãrile de la pct. 1.
Momentul izbucnirii incendiului sau al expunerii la cãldurã este cunoscut
- Dacã se poate face acest lucru în siguranţã, avându-se în vedere incendiul sau expunerea la cãldurã, sã se închidã ventilele buteliilor, dacã sunt deschise, şi sã se îndepãrteze de acolo toate buteliile care existã.
- Sã se avertizeze personalul şi sã se evacueze zona.
- Sã se împiedice accesul în zonã prin delimitarea cu frânghii şi inscripţii de avertizare.
- Sã fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz.
- Sã se stabileascã momentul în care a izbucnit incendiul sau încãlzirea, conţinutul buteliei (buteliilor) şi sã se transmitã aceste informaţii şi toate recomandãrile din acest prospect la sosirea echipei de pompieri.
- Sã se procedeze imediat la rãcirea buteliilor prin inundarea lor cu apã într-un loc sigur - în spatele unor echipamente grele sau al unui perete solid.
- Sã se întrerupã rãcirea pentru scurt timp dupã ce incendiul a fost stins.
- Dacã buteliile se rãcesc repede sau se formeazã abur la suprafaţa buteliei, sã se continue imediat rãcirea.
- Sã se opreascã rãcirea dacã buteliile rãmân ude timp de 10 minute fãrã a se mai stropi cu apã.
3. Butelie care conţine gaz inflamabil care se scurge şi arde la ventil Sã se închidã ventilul buteliei dacã acest lucru este posibil în siguranţã. Ca urmare, în mod normal se va opri scurgerea de gaz şi orice flãcãri din valvã.
În mod normal, o flacãrã dintr-o butelie de gaz care se aflã într-o camerã şi a cãrei valvã nu poate fi închisã va fi lãsatã sã ardã în timp ce butelia va fi rãcitã cu apã. Dacã flacãra este stinsã, gazul continuã sã scape şi poate provoca o explozie.
Se poate stinge flacãra numai dacã:
- poate determina o situaţie periculoasã. Într-un astfel de caz, se aplicã recomandãrile aferente pct. 2 şi se aeriseşte mult şi în mod natural;
- scurgerea de gaz este foarte micã şi butelia poate fi dusã în siguranţã şi repede în aer liber, într-un loc nepericulos.
4. Butelii care conţin gaze toxice sau corozive
Momentul producerii incendiului sau a încãlzirii este cunoscut sau nu.
Suplimentar la întinderea sursei de cãldurã sau de foc, gradul de pericol depinde de proprietãţile, de cantitãţile de gaze despre care este vorba şi de condiţiile de depozitare. Prin urmare, orice acţiune trebuie sã fie decisã şi condusã de o persoanã instruitã în mod corespunzãtor, care sã fie capabilã sã ia repede mãsurile adecvate în vederea reducerii riscurilor.
Înainte de o astfel de acţiune:
- sã se avertizeze personalul şi sã se evacueze zona;
- sã se împiedice accesul în zonã prin delimitare cu frânghii şi inscripţii de avertizare;
- sã fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz;
- sã se stabileascã momentul când a izbucnit incendiul sau încãlzirea, conţinutul buteliei (buteliilor) şi sã se dea aceste informaţii şi toate recomandãrile conţinute în acest capitol la sosirea echipei de pompieri.
3.6.3. Mãsurile ce trebuie luate în cazul buteliilor de acetilenã expuse la foc sau cãldurã Sistemul de protecţie al unei butelii de acetilenã (masa poroasã şi solvent) în mod normal împiedicã orice reacţie periculoasã de descompunere a acetilenei. Dar dacã buteliile de acetilenã sunt expuse la foc sau la cãldurã deosebit de mare sau dacã are loc o întrerupere de la arzãtor în butelie, atunci se poate desfãşura o reacţie de descompunere. Aceasta se va produce dacã, în plus, scapã acetilena din butelia încãlzitã. Din cauza reacţiei de descompunere temperatura şi presiunea cresc şi butelia poate exploda. Apar pericole de la flãcãri, şocul de presiune şi bucãţi de butelie care zboarã. O butelie de acetilenã gãuritã poate zbura la o distanţã de 100 m sau mai mult.
1. Butelii de acetilenã în incendiu, aranjate la rând sau într-o zonã de depozitare
- Sã se avertizeze personalul şi sã se evacueze zona.
- Sã se împiedice accesul în zonã prin delimitarea cu frânghii şi inscripţii de avertizare.
- Sã fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz.
- Dacã se poate face acest lucru în siguranţã, sã se înceapã imediat rãcirea buteliilor încãlzite prin inundarea lor cu apã dintr-un loc sigur - în spatele unor echipamente grele sau al unui perete solid.
- Sã se stabileascã informaţii referitoare la numãrul şi situarea buteliilor de acetilenã implicate, precum şi la momentul izbucnirii incendiului.
- La sosirea brigãzii de pompieri sã se dea acesteia informaţiile şi toate recomandãrile din acest capitol.
2. Numai buteliile de acetilenã în curs de folosire
Nu se cunoaşte momentul producerii incendiului sau a încãlzirii
- Se aplicã recomandãrile de la pct. 1.
Momentul izbucnirii incendiului sau al expunerii la cãldurã este dovedit
- Dacã se poate face acest lucru în siguranţã, avându-se în vedere incendiul sau expunerea la cãldurã, sã se închidã valva buteliei, dacã este deschisã.
- Sã se avertizeze personalul şi sã se evacueze zona.
- Sã se împiedice accesul în zonã prin delimitarea cu frânghii şi inscripţii de avertizare.
- Sã fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz.
- Sã se stabileascã momentul în care a izbucnit incendiul sau încãlzirea şi sã se transmitã aceste informaţii şi toate recomandãrile din acest prospect la sosirea echipei de pompieri.
- Sã se procedeze imediat la rãcirea buteliei (buteliilor) prin inundarea întregii (tuturor) butelii (buteliilor) cu apã dintr-un loc sigur - în spatele unor echipamente grele sau al unui perete solid.
- Dacã buteliile de acetilenã se usucã repede sau se formeazã abur la suprafaţa buteliei, sã se continue rãcirea cu apã. Dacã buteliile rãmân reci şi ude cel puţin 30 de minute, în mod obişnuit este în siguranţã sã se procedeze la verificarea lor privind scurgerea. Dacã nu se observã nicio scurgere, sã fie îndepãrtate din locul respectiv şi sã fie cufundate în apã pentru cel puţin 24 de ore. Dupã aceea, sã fie puse într-un loc sigur. O butelie care se scurge trebuie sã fie lãsatã, rãcitã şi într-o zonã delimitatã cu frânghii timp de 24 de ore.
3. Butelia de acetilenã afectatã de o întrerupere sau care se scurge şi arde la ventil
Întreruperea de la arzãtor într-o butelie de acetilenã sau acetilenã care arde la valva buteliei creeazã o situaţie periculoasã. Atunci când este posibil sã se facã acest lucru imediat dupã aprindere, închideţi valva buteliei pentru a opri scurgerea de gaz. Apreciaţi orice creştere de temperaturã ţinând carcasa buteliei în mâinile goale.
Dacã:
- butelia devine fierbinte;
- flacãra sau scurgerea de gaz nu se opreşte;
- nu este nicio îndoialã cã ar exista vreun alt motiv,
se aplicã recomandãrile de la pct. 2.
O flacãrã de la o butelie de acetilenã care se afla într-o camerã şi a cãrei valvã nu poate fi închisã în mod normal va fi lãsatã sã ardã în timp ce butelia va fi rãcitã cu apã. Dacã flacãra este stinsã, acetilena continuã sã scape şi poate provoca o explozie. Se poate stinge flacãra numai dacã:
- poate provoca o situaţie periculoasã. În acest caz aplicaţi recomandãrile cuprinse la pct. 2 şi aerisiţi intens în mod natural;
- scurgerea de acetilenã este foarte micã şi butelia de acetilenã poate sã fie dusã repede şi în siguranţã în aer liber, într-un loc sigur.
4. Cadre de butelii de acetilenã
Când a intervenit o întrerupere, închideţi numai ventilul principal al cadrului - nu ventilele buteliilor individuale -, dacã acest lucru poate fi fãcut în siguranţã şi dacã poate fi fãcut imediat dupã aprindere.
Aplicaţi procedura de verificare şi recomandãrile menţionate la pct. 2 şi 3.
Având în vedere faptul cã buteliile într-un cadru sunt apropiate una de alta, nu se poate garanta o rãcire eficientã cu apã. Din acest motiv, cadrele în care existã suspiciunea de descompunere trebuie sã fie stropite cu furtunul cu apã pânã la partea inferioarã cel puţin 24 de ore dupã ce sursa de incendiu sau de supraîncãlzire a fost îndepãrtatã şi buteliile au rãmas reci şi ude cel puţin 30 de minute.
Nu vã apropiaţi de aceste cadre în timpul acestei perioade şi împiedicaţi accesul în zonã prin delimitarea cu frânghii şi inscripţii de avertizare.
4. Protecţia, siguranţa şi igiena muncii
4.1. Prevederi generale
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncã
4.1.1. Personalul care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va avea pregãtire profesionalã corespunzãtoare locului de muncã şi va fi admis la lucru numai în baza contractului medical, conform prevederilor din Normele generale de protecţie a muncii.
4.1.2. Vârsta persoanelor admise la exploatarea depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va fi de minimum 18 ani.
Instruirea personalului
4.1.3. Personalul depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va fi instruit pentru efectuarea în condiţii de securitate a tuturor activitãţilor legate de deservirea depozitului. Instructajul se va face lunar şi va cuprinde verificarea cunoştinţelor privind:
a) proprietãţile importante din punctul de vedere al securitãţii muncii ale gazelor din buteliile depozitate;
b) sursele de accidente posibile şi modul de acţionare în fiecare caz pentru prevenirea acestora;
c) personalul va fi instruit suplimentar cu privire la mãsurile PSI şi acordarea primului ajutor în caz de accidente şi intoxicare.
4.1.4. Este obligatorie efectuarea unui instructaj special de protecţie a muncii înainte de introducerea în depozit a unor butelii umplute cu un sortiment nou de gaz.
4.1.5. În cadrul depozitului se vor afişa la loc vizibil instrucţiunile specifice de securitate a muncii.
Echipament individual de protecţie
4.1.6. Personalul va purta în mod obligatoriu în timpul executãrii activitãţilor echipamentul individual de protecţie adecvat, care se va curãţa şi menţine în stare bunã.
4.1.7. Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor se vor face în conformitate cu prevederile din Normele generale de protecţie a muncii (anexele 9-11) şi ale Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, aprobat prin <>Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 225/1995 .
În vederea acordãrii echipamentului individual de protecţie, angajatorul trebuie sã efectueze evaluarea riscurilor.
În tabelul 4.1.7 a) se prezintã un tabel orientativ al riscurilor specifice depozitelor de butelii.

Tabel 4.1.7 a) - Tabel orientativ pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionãrii echipamentului individual de protecţie


┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ RISCURI │
│ ├─────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ FIZICE │ CHIMICE │
│ ├────────────────────┬───────────┬──────┬─────┼──────┬─────┤
│ │ Mecanice │ Termice │ │ │ │ │
│ ├──────┬───────┬─────┼──────┬────┤ │ │ │ │
│ │Cãdere│Şoc, │Alu- │Cãldu-│Frig│Elec- │Zgo- │Lichi-│Vapo-│
│ │de la │lovire,│neca-│rã,foc│ │trice │mot │de │ri │
│ │înal- │impact,│re, │ │ │ │ │infla-│gaze │
│ │ţime │compre-│cãde-│ │ │ │ │mabile│in- │
│ │ │siune │re la│ │ │ │ │ │fla- │
│ │ │ │ace- │ │ │ │ │ │ma- │
│ │ │ │laşi │ │ │ │ │ │bile │
│ │ │ │nivel│ │ │ │ │ │ │
├────┬────┬───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Craniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Urechi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Ochi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Cãi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cap │respi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ratorii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Faţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│PĂR-│ │Tot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ŢILE│ │capul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│COR-├────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│PU- │Mem-│Mâini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LUI │bre ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │su- │Braţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe- │(pãrţi)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Mem-│Picior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bre ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │in- │Gambe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fe- │(pãrţi)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Trunchi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │/abdo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Al- │men │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tele├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Cãi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │paren- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │terale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────┴──────┴───────┴─────┴──────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┘În funcţie de natura fluidelor din butelii, de modul de depozitare şi de capacitatea de depozitare, operatorul economic îşi alcãtuieşte organigrama şi stabileşte numãrul de personal angajat.

În tabelul 4.1.7 b) este prezentat un model (orientativ) de dotare cu materiale individuale de protecţie şi de lucru pentru un depozit mare pentru butelii de acetilenã, iar în tabelul 4.1.7 c), un model de inventar de materiale de protecţie şi intervenţie din dotarea secţiei (acelaşi depozit de acetilenã).

Tabel 4.1.7 b) - Model de dotare cu materiale de protecţie şi intervenţie


┌────┬───────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Nr. │ Denumirea │ UM │Gestio-│Stivui-│Încãr- │Paznic │Manipu-│
│crt.│ echipamentului │ │nar │torist │cãtor │ │lator │
│ │ │ │depozit│ │descãr-│ │butelii│
│ │ │ │ │ │cãtor │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │ │EP │EL │EP │EL │EP │EL │EP │EL │EP │EL │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1. │Bonetã antistatizatã │buc. │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 2. │Salopetã din fibre │buc. │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │naturale antistatizatã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 3. │Mãnuşi electroizolante │perechi│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │pentru joasã tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 4. │Mãnuşi de protecţie │perechi│ ã │ - │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │din piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 5. │Cãmaşã din fibre │buc. │ ã │ - │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 6. │Lenjerie de corp din │buc. │ ã │ - │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │fibre naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 7. │Şosete-ciorapi din │perechi│ ã │ - │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │fibre naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 8. │Bocanci antistatici │perechi│ - │ - │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │din piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 9. │Pantofi antistatici │perechi│ ã │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │din piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10. │Mascã contra prafului │buc. │ - │ - │ ã │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11. │Ochelari de protecţie │perechi│ ã │ - │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │etanşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12. │Mascã de protecţie │buc. │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │cu cartuş filtrant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru acetonã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13. │Şort de protecţie │buc. │ - │ - │ - │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │cu pieptar STAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5151-82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│14. │Şubã sau cojocel │buc. │ ã │ - │ - │ - │ - │ - │ ã │ - │ ã │ - │
│ │termoizolant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│15. │Îmbrãcãminte de │buc. │ - │ ã │ - │ ã │ - │ ã │ - │ ã │ - │ ã │
│ │protecţie. Articole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de îmbrãcãminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie utilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în medii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temperaturi scãzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SR EN 14058:2004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│16. │Îmbrãcãminte de │buc. │ ã │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │ ã │ - │
│ │protecţie. Articole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17. │Încãlţãminte │perechi│ ã │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electroizolantã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru joasã tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│18. │Bocanci de protecţie │perechi│ - │ - │ │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu bombeu metalic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţi la şoc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│19. │Cãciulã cu apãrãtori │buc. │ - │ - │ │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │laterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│20. │Capişon termoizolant │buc. │ - │ - │ │ - │ ã │ - │ - │ - │ │ - │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│21. │Costum de protecţie │buc. │ - │ - │ │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │termorezistent la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temperaturi scãzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│22. │Ciorapi şosete din │perechi│ - │ - │ │ - │ ã │ - │ - │ - │ ã │ - │
│ │lânã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘EP = echipament de protecţie
EL = echipament de lucru

Tabel 4.1.7 c) - Model de inventar "secţie pentru un depozit mare de butelii pentru acetilenã


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┐
│Nr. │ Denumirea materialului │ U.M. │Cant.│
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 1. │Trusã sanitarã dotatã conform Ordinului ministrului │ buc. │ 1 │
│ │sãnãtãţii şi familiei nr. 427/2002 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 2. │Dulap pentru depozitare materiale de protecţie │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 3. │Aparat pentru inhalat oxigen - complet A2 (cuprinde: │ buc. │ 1 │
│ │cutie de lemn cu suporţi, butelie de oxigen 7 l, reductor│ │ │
│ │de presiune cu manometru, distribuitor, umezitor cu pahar│ │ │
│ │de sticlã, sac de respiraţie, mãşti de faţã cu supape etc│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 4. │Mascã de aducţiune liberã a aerului │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 5. │Covor de cauciuc electroizolant - STAS 7454 - 84 │ │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 6. │Furtun de cauciuc phi 20mmm │ ml │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 7. │Trusã de scule antiscântei │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 8. │Plãcuţe indicatoare şi avertizoare │ buc. │ 40 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 9. │Cãrucior pentru transport butelii - tip lisã pentru o │ buc. │ 3 │
│ │butelie │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│10. │Motostivuitor │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│11. │Mãnuşi de protecţie STAS 1783-84 │perechi│ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│12. │Dotãri (complet 2) pentru hidrant exterior pentru │ buc. │ 1 │
│ │stropire butelii de acetilenã (cuprind: chei pentru │ │ │
│ │racord A, B, C, ţevi pentru furtun tip B, ţevi de refula-│ │ │
│ │re tip B, hidrant portativ tip B cu 2 robinete pentru │ │ │
│ │refulare etc.) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│13. │Explozimetru portabil pentru detecţie acetilenã │ buc. │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│14. │Lampã portabilã antiexplozivã │ buc. │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│15. │Lanterne antiexplozive │ buc. │ 4 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┘Organizarea locului de muncã şi a activitãţii
4.1.8. Toate cãile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curãţenie permanentã, libere de orice obstacole.
4.1.9. Accesul în depozitul de butelii al persoanelor strãine este interzis. Acest lucru va fi marcat cu tãbliţe de avertizare "INTRAREA OPRITĂ".
4.1.10. La toate locurile de muncã unde existã riscuri de incedii, explozii sau intoxicaţii se vor efectua mãsurãtori în vederea depistãrii concentraţiilor maxime admisibile şi se vor lua mãsuri pentru anihilarea riscurilor, conform prevederilor prezentului regulament.
4.1.11. Din punctul de vedere al dotãrilor social-sanitare, depozitele de butelii se încadreazã conform anexei nr. 12 la NGPM, astfel:
a) Depozitarea în aer liber
- Grupa de proces II b - procese tehnologice care au loc în condiţii de microclimat nefavorabil, cu temperaturã scãzutã (muncã în exterior)
- Anexa social-sanitarã trebuie dotatã cu: vestiare, duşuri, spãlãtoare şi încãperi pentru încãlzire periodicã
b) Depozitarea în încãperi
b1) Depozite pentru butelii cu gaze toxice
- Grupa de proces IV g - procese de muncã ce au loc în condiţii de contact cu gaze şi vapori care pot produce intoxicaţii acute
- Anexa social-sanitarã trebuie dotatã cu: vestiare pentru haine de stradã, duşuri, vestiare pentru haine de protecţie şi de lucru (în circuit mic), spãlãtoare şi, suplimentar, cu: camerã de salvare degazare, condiţii de spãlare şi uscare a echipamentului de protecţie şi de denocivizare
b2) Depozite pentru butelii cu gaze netoxice:
- Grupa de proces II b, în cazul încãperilor neîncãlzite
- Grupa de proces I b, în cazul încãperilor încãlzite
4.1.12. În cadrul depozitului de butelii trebuie sã se monteze indicatoare de avertizare privind pericolele specifice.
4.1.13. În incinta depozitelor se vor afişa instrucţiuni şi reguli privitoare la manipularea în condiţii de securitate a buteliilor aflate în depozit.
4.2. Prevederi specifice
4.2.1. Personalului care deserveţte depozitul îi este interzis sã primeascã şi sã depoziteze buteliile pline la care:
a) lipsesc poansonãrile reglementare;
b) a expirat termenul de revizie periodicã;
c) robinetele au ventile cu defect;
d) se constatã deteriorãri vizibile pe corp (fisuri, urme de lovituri, coroziune pronunţatã etc.);
e) lipseşte vopseaua de protecţie şi marcarea gazului;
f) lipsesc capacele de protecţie;
g) se sesizeazã scãpãri de gaze.
4.2.2. Se interzice depozitarea buteliilor pline în spaţiile prevãzute şi marcate pentru buteliile goale.
4.2.3. Se interzice depozitarea buteliilor pline sau goale în afara spaţiilor special amenajate pentru acestea.
4.2.4. Depozitul va fi dotat cu utilaje (dispozitive) adecvate pentru manipularea în condiţii de securitate a recipientelor-butelie, în funcţie de cantitãţile care se manipuleazã.
4.2.5. Este obligatorie depozitarea buteliilor numai cu capacul la racordul robinetului şi capacul de protecţie înşurubate.
4.2.6. Sunt interzise pãstrarea oricãror materiale inflamabile, efectuarea unor lucrãri cu foc deschis şi fumatul pe o distanţã de 10 m în jurul depozitului de butelii de acetilenã.
4.2.7. Îmbrãcãmintea îmbibatã cu oxigen trebuie schimbatã sau foarte bine aerisitã înainte de a intra în contact cu foc deschis sau cu oricare alte surse de foc.
4.2.8. În încãperi, în zone de securitate şi în zone de protecţie, în spaţiul liber fumatul şi focul deschis sau iluminatul deschis nu sunt permise în cazul în care este vorba de depozite pentru gaze comprimate combustibile. Aceastã interdicţie trebuie afişatã la faţa locului, dacã ea nu a fost fãcutã cunoscutã pe întreg teritoriul depozitului, începând de la porţile de acces.
4.2.9. În depozitele de butelii pentru gaze comprimate cu acţiune oxidantã nu este permisã depozitarea materialelor combustibile sau autoinflamabile pe o distanţã mai micã de 5 m faţã de locurile la care datoritã unor neetanşeitãţi pot sã aparã emanaţii (scãpãri) de gaze cu acţiune oxidantã. În aceste zone fumatul şi focul deschis nu sunt permise.
4.2.10. Cel care depoziteazã butelii pentru gaze foarte toxice trebuie sã stabileascã instrucţiunile de securitate corespunzãtoare, ca de exemplu purtarea aparatelor automate pentru respiraţie. Aceste aparate trebuie pãstrate în afara zonei periclitate, dar trebuie sã fie uşor (şi repede) accesibile pentru personalul de deservire.
4.3. Manipularea buteliilor şi transportul în cadrul depozitelor
4.3.1. Manipularea buteliilor şi transportul în cadrul depozitelor sunt permise numai dacã buteliile au capacele sau gulerele de protecţie înşurubate strâns.
4.3.2. Transportul mecanizat al buteliilor în incinta depozitului se face:
- în paleţi, folosindu-se un autostivuitor sau stivuitor de paleţi;
- în paleţi, folosindu-se o macara;
- cu un cãrucior pentru butelii.
La manevrarea buteliilor cu autostivuitorul se vor respecta prevederile pct. 4.4.
4.3.3. Transportul buteliilor cu ajutorul instalaţiilor de ridicat se permite numai dacã buteliile sunt bine fixate cu paleţi care permit prinderea sigurã a cârligului macaralei (este interzisã prinderea buteliei în cârligul macaralei de capacul de protecţie, carcasa de protecţie sau robinetul buteliei).
4.3.4. Se interzice transportul buteliilor cu ajutorul instalaţiilor de ridicat cu electromagneţi sau al macaralelor cu greifer.
4.3.5. Cadrele de butelii se vor transporta cu autostivuitor sau macara (este obligatorie prinderea cu lanţ - cablu - de toate cele 4 inele ale cadrului de butelii).
4.3.6. Utilizarea mijloacelor de transport în zona de protecţie a buteliilor pentru gaze combustibile se face în condiţiile prevãzute la pct. 2.2.14.
4.3.7. Transportul manual al buteliilor pe distanţe scurte (cel mult 5 m) se face:
- prin rostogolire numai pe dispozitive prevãzute pentru aceasta, de exemplu inele de rostogolire;
- prin rostogolire (rulare) pe piciorul (postamentul) buteliei printr-o uşoarã aplecare.
4.3.8. Se interzice aruncarea sau târârea buteliilor chiar şi pe distanţe scurte.
4.3.9. Se interzice descãrcarea buteliilor din vehicule prin cãderea lor pe un pat elastic (pneuri).
4.4. Folosirea stivuitoarelor autopropulsate
4.4.1. Încãrcãtura care se ridicã sau se transportã trebuie sã fie uniform distribuitã pe lãţimea furcilor, iar centrul de greutate al acestuia nu trebuie sã depãşeascã distanţa de la coloana de ridicare a furcilor declaratã de producãtorul stivuitorului.
4.4.2. În cazul în care apare tendinţa de pierdere a stabilitãţii stivuitorului prin ridicarea roţilor din spate, se va coborî imediat sarcina pe sol.
4.4.3. Înainte de coborârea încãrcãturii, se va examina cu atenţie terenul pe care urmeazã a se aşeza sau stivui încãrcãtura.
4.4.4. Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcinã ori paletã trebuie fãcutã lent, fãrã smucituri şi cu vitezã redusã.
4.4.5. În cazul în care încãrcãtura împiedicã vizibilitatea conducãtorului, acesta va fi dirijat de o altã persoanã.
4.4.6. Este interzisã încãrcarea stivuitoarelor peste limita admisã a capacitãţii de ridicare.
4.4.7. Manevrele în zona de lucru trebuie fãcute cu vitezã redusã şi cu multã atenţie, numai dupã ce conducãtorul utilajului s-a asigurat cã nu sunt persoane în apropiere.
4.4.8. Este interzisã manipularea sarcinii de cãtre muncitori, când aceasta este suspendatã pe furci.
4.4.9. Circulaţia stivuitoarelor autopropulsate se va face pe cãile de acces stabilite şi marcate în acest scop. Pentru evitarea derapãrii, cãile de acces vor fi curãţate permanent de urme de uleiuri, carburanţi şi noroi, iar în timpul iernii se va presãra cu nisip şi sare pentru evitarea formãrii gheţii şi poleiului.
4.4.10. Viteza de deplasare a stivuitorului autopropulsat trebuie adaptatã la condiţiile drumului. Aceasta nu va depãşi 10 km/h pe cãile de acces şi 2-3 km/h în locurile înguste.
4.4.11. Este interzisã urcarea sau coborârea din stivuitor în timpul mersului.
4.4.12. Deplasarea stivuitoarelor se va face numai în sensul înainte. Mersul înapoi este permis numai pentru efectuarea întoarcerilor, ieşirilor din locuri înguste, precum şi la coborârea cu sarcinã a pantelor, conform prevederilor cãrţii tehnice.
4.4.13. În timpul transportului cu stivuitorul, precum şi la ridicarea paletei încãrcate pe autovehicule muncitorii trebuie sã stea la o distanţã de minimum 2,5 m şi în niciun caz sub sarcina ridicatã.
4.4.14. Este interzis sã se ridice şi sã se transporte sarcinile numai pe vârful furcilor.
4.4.15. Este interzis transportul cu stivuitorul prin târâre directã a paleţilor.
4.4.16. Transportarea paleţilor suprapuşi este permisã numai dacã sunt asigurate: stabilitatea sarcinii, pilotarea şi vizibilitatea. Nu trebuie depãşitã capacitatea de ridicare.
4.4.17. Este interzisã ridicarea sau coborârea sarcinilor în timpul deplasãrii stivuitorului autopropulsat.
4.4.18. Este interzisã folosirea stivuitorului autopropulsat pe terenuri accidentate şi/sau nerezistente.
4.4.19. Coborârea cu sarcinã se va face cu spatele, sarcina fiind menţinutã în poziţie înclinatã înapoi. Dacã înclinaţia pantei este mai micã decât înclinaţia maximã a cadrului, se poate coborî în mers înainte, cu sarcina complet înclinatã spre înapoi şi asiguratã cu lanţ. În ambele cazuri, circulaţia se va face cu vitezã redusã, cu acţionarea progresivã a frânei.
4.4.20. Deplasarea stivuitorului autopropulsat cu sau fãrã sarcinã este admisã numai pe drumuri netede şi cu cadrul în poziţie de transport. Deplasarea se va face cu sarcina ridicatã la cel puţin distanţa de la sol recomandatã de producãtorul stivuitorului, iar cadrul dispozitivului de ridicat va fi înclinat înapoi, astfel încât sã se asigure o stabilitate corespunzãtoare a sarcinii.
4.4.21. Deplasarea stivuitorului cu sarcina ridicatã la mai mult de 300 mm de la sol este permisã numai la operaţia de stivuire şi se va executa numai în faţa stivei.
4.4.22. Când se manevreazã utilajul pe teren umed, alunecos, se va lucra cu vitezã redusã şi cu multã atenţie.
4.4.23. În depozite închise vor fi folosite numai stivuitoare autopropulsate ale cãror capacitate şi gabarit permit pãtrunderea şi manevrarea lor în spaţii mici şi numai dacã acestea sunt special pregãtite pentru lucrul în interior şi nu pot deveni surse de incendiu.
4.4.24. Stivuitoarele autopropulsate cu stare tehnicã necorespunzãtoare sau care prezintã defecţiuni la cadrul de ridicare al sarcinii nu trebuie admise în exploatare.
4.4.25. În cazul în care se constatã unele defecţiuni în funcţionarea stivuitoarelor autopropulsate (zgomote suspecte, scântei la electromotoare, precum şi alte fenomene neobişnuite în funcţionarea mecanismului de acţionare hidraulicã sau electricã ori în cazul altor ansamble), conducãtorii sunt obligaţi sã opreascã lucrul şi sã aducã la cunoştinţã conducãtorului locului de muncã starea de fapt. Lucrul se va reîncepe numai dupã înlãturarea defecţiunilor constatate.
4.4.26. Este interzisã utilizarea stivuitoarelor autopropulsate în stare de întreţinere necorespunzãtoare (scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi, lipsa buşoanelor de la rezervoare etc.).
4.4.27. Presiunea aerului în pneuri trebuie sã corespundã cu cea prevãzutã de cartea tehnicã, în funcţie de starea platformelor pe care urmeazã sã lucreze utilajul şi de condiţiile atmosferice.
4.4.28. Motostivuitoarele cu eşapare liberã a gazelor trebuie folosite numai în depozite deschise, neacoperite sau în hale prevãzute cu ventilaţie; funcţionarea în spaţii închise care nu îndeplinesc condiţia de ventilaţie de mai sus este permisã numai dacã motostivuitoarele sunt prevãzute cu dispozitive de epurare a gazelor.
4.4.29. Este interzisã pornirea unui stivuitor autopropulsat prin împingere cu furcile de cãtre un alt stivuitor.
4.4.30. Este interzisã pornirea motorului stivuitorului dacã acesta s-a oprit datoritã unei defecţiuni, având sarcina ridicatã.
4.4.31. Este interzisã pornirea sau frânarea bruscã a stivuitorului cu sarcina ridicatã, pentru a se evita rãsturnarea utilajului.
4.4.32. Este interzisã utilizarea stivuitoarelor autopropulsate fãrã instalaţie de semnalizare acusticã, opticã, precum şi fãrã sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul nopţii sau pe ceaţã.
4.4.33. Periodic, pe baza graficului şi instrucţiunilor de exploatare, se va revizui starea de funcţionare a stivuitoarelor autopropulsate şi, în special, sistemul de ridicare, de frânare, de direcţie, de semnalizare şi stabilitate.
4.4.34. Lucrãrile de reparaţii ale stivuitoarelor autopropulsate trebuie executate numai de operatori economici autorizaţi ISCIR, conform prevederilor PT R3-2003, colecţia ISCIR.
4.4.35. Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de cãtre persoane a cãror vârstã a depãşit 18 ani. Persoana fizicã sau juridicã deţinãtoare va face instruirea şi autorizarea acestora, pe bazã de şcolarizare şi verificare a cunoştinţelor, conform prevederilor din Prescripţiile tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnicã a stivuitoarelor - PT R3-2003, colecţia ISCIR. Conducãtorul stivuitorului trebuie sã aibã asupra sa autorizaţia de conducere şi, dupã caz, foaia de lucru.
4.4.36. Conducãtorul stivuitorului este obligat ca înaintea începerii lucrului sã controleze starea tehnicã a utilajului, sã verifice dacã sistemul hidraulic este corespunzãtor, fãcând probe de ridicare-coborâre a unei sarcini în funcţie de capacitatea maşinii, precum şi de înclinarea înainte-înapoi a cadrului.
4.4.37. Conducãtorul stivuitorului va verifica înainte de începerea lucrului dacã nu sunt pietre sau alte corpuri tari între cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul sau levierul, ci prin demontarea roţii laterale.
4.4.38. Conducãtorilor de stivuitoare le este interzisã staţionarea în zona de acţiune a mijloacelor de ridicat.
4.4.39. Conducãtorii de stivuitoare autopropulsate trebuie sã respecte urmãtoarele:
- sã nu transporte persoane în cabine, pe scãrile şi pãrţile laterale ale acesteia, pe lest, pe furci, pe paletele goale sau încãrcate;
- sã asigure stabilitatea şi siguranţa încãrcãturii;
- sã nu permitã persoanelor strãine sã conducã utilajul;
- sã evite pornirea sau oprirea bruscã, pentru a preveni cãderea sarcinilor sau rãsturnarea utilajului;
- la intrarea-ieşirea din magazie, precum şi la trecerea pe lângã o persoanã sã semnalizeze acustic.
4.4.40. În timpul deplasãrii, conducãtorul stivuitorului autopropulsat va pãstra faţã de utilajul din faţã o distanţã care sã îi permitã, în cazul cã acesta opreşte sau îşi schimbã direcţia de mers, evitarea unei coliziuni.
4.4.41. Pentru a evita deraparea, conducãtorii de stivuitoare care circulã pe cãile de circulaţie aflate în aer liber trebuie sã foloseascã lanţurile antiderapante din dotare.
4.4.42. Conducãtorului de stivuitor îi este interzis sã angajeze discuţii în timp ce manevreazã utilajul.
4.4.43. Pornirea stivuitoarelor se va face numai de cãtre conducãtorul utilajului.
4.4.44. Se interzice conducãtorului sã pãrãseascã utilajul cu sarcina ridicatã. În caz de nevoie, la pãrãsirea utilajului, se va lãsa sarcina la sol, se va trage frâna de mânã şi se va scoate cheia din contact.
4.4.45. În cazul în care stivuitorul se defecteazã, având sarcina ridicatã, înainte de remedierea defecţiunilor, conducãtorul trebuie sã ia mãsuri de înlãturare a persoanelor din zona periculoasã.
4.4.46. Este interzisã ridicarea persoanelor cu stivuitorul autopropulsat.
4.4.47. Se interzice conducãtorului sã manipuleze stivuitorul autopropulsat stând pe sol lângã acesta.
4.4.48. La terminarea lucrului sau ori de câte ori conducãtorul pãrãseşte stivuitorul, acesta îl va asigura contra deplasãrii, în special atunci când este oprit în pantã, prin tragerea frânei de mânã şi introducerea manetei în una din treptele de vitezã.

ANEXA A
-------
la regulament
-------------


LISTA GAZELOR
───┬───────────────────┬────┬─────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────
│ │ │ │ │Clasif. gazelor functie de proprietatile periculoase
│ │ │ │ ├─────┬───┬─────────────────────────┬───┬──────┬───┬───
│ │Nr. │ │Dens. │Gaze │Ga-│ Gaze cu propr. peric. │ │ │ │
│ Clasificarea │de │ Formula │rela- │care │ze │ (exceptand gazele │ │ │ │
Nr │ gazelor functie │iden│ chimica/ │tiva in│sus- │in-│ combustibile) │ │ │ │
crt│ de conditiile de │tif.│ structura │raport │tin │fla├───┬───┬────┬───┬────┬───┤Ga-│Gaze │Ga-│Ter
│ depozitare │cf. │ │ cu │arde-│ma │Ga-│Ga-│Gaze│Ga-│Gaze│Ga-│ze │chimic│ze │men
│ │CEE-│ │ aerul │ rea-│bi │ze │ze │ cu │ze │ cu │ze │i- │insta │ │de
│ │ONU │ │ │combu│le │f. │to │toxi│cu │acti│ │ner│bile │ax │ve-
│ │ │ │ │rante│ │to │xi │cita│ac-│une │can│te │ │fix│ri-
│ │ │ │ │(sim │sim│xi │ce │ te │ti-│ │ce │ │ sim │ian│fi-
│ │ │ │ │ bol │bol│ce │ │redu│une│iri │ri │sim│ bol │te │ca-
│ │ │ │ │ O) │F) │ │sim│ sa │co-│tan │ge │bol│ CI │ │re
│ │ │ │ │ │ │sim│bol│ │ro-│ta │ne │ I │ │sim│
│ │ │ │ │ │ │bol│ T │(sim│zi-│ │ │ │ │bol│ani
│ │ │ │ │ │ │T+)│ │ bol│va │sim │sim│ │ │ A │
│ │ │ │ │ │ │ │ │X(n)│ │bol │bol│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sim│X(i)│ K │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │bol│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12│ 13│ 14 │15 │16
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
A.│Gaze comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod clasificare:1)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
1 │Aer comprimat │1002│ - │1 │0(7)*│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
2 │Argon │1006│Ar │1,38 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
3 │Heliu │1046│He │0,14 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
4 │Hodrogen │1049│H(2) │0,07 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
5 │Kripton │1056│Kr │2,9 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
6 │Neon │1065│Ne │0,7 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
7 │Azot │1066│N(2) │0,97 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
8 │Dioxid de azot │1067│NO(2) │2,83 │ O │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
9 │Deuteriu │1957│D(2) │0,14 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
10│Metan │1971│CH(4) │0,55 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
11│Monoxid de azot in │1975│NO+NO(2) │(1,04) │ O │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ I │CI(5)*│ - │3
│amestec cu dioxid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de azot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
12│Gaz de apa │2600│CO+H(2) │(0,52) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
13│Oxid de carbon │1016│CO │ 0,97 │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
14│Oxigen │1072│O(2) │ 1,1 │ O │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
15│Etilena comprimata │1962│C(2)H(4) │ 0,97 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │CI(5)*│ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
16│Fluor │1045│F(2) │ 1,31 │ O │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
17│Gaze rare in ames- │1979│[H(2)+Kr+Ne │ 1,4 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│tec comprimat │ │ +Ar] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
18│Gaze rare si oxigen│1980│[He+Kr+Ne+Ar+│ 1,3 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│in amestec comprimat │ +O(2)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
19│Gaze rare si azot │1981│[He+Kr+Ne+Ar+│ 1,25 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│in amestec comprimat │ +N(2)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
20│Oxigen de dioxid de│1014│O(2)+CO(2) │ 1,12 │ O │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ carbon in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ amestec comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
21│Tetrafluoro metan │1982│CF(4) │ 3,04 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ comprimat (R14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
22│Trifluorura de bor │1008│BF(3) │ 2,37 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
23│Hidrocarburi │1064│C(3)H(8)+ │(0,5) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│gazoase in │ │C(4)H(10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ amestec comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
24│Hidrogen si metan │2034│H(2)+CH(4) │(0,137)│ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│in amestec comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
25│Xenon │2036│Xe │ 4,56 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
26│Difluorura de │2190│F(2)O │(3,26) │ O │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│oxigen comprimata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
27│Hexafuoreten │2193│C(2)F(6) │ 4,5 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
28│Pentafluorura de │2198│PF(5) │ 1,06 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│fosfor comprimata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
29│Silan │2203│SiH(4) │ 1,11 │ - │ F │ - │ - │X(n)│ - │ - │ - │ I │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
30│Fluorura de │2417│F(2)O(2)C │ 1,4 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│carbonil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
31│Trifluorura de azot│2451│NF(3) │(2,5) │ O │ - │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
32│Monoxid de azot │1660│NO │(1,02) │ O │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
B.│Gaze lichefiate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod clasificare:2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
33│Amoniac anhidru │1005│NH(3) │ 0,6 │ - │ F │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
34│Bromotrifluoro │1009│CF(3)Br │(5,24) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│meta(R13B1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
35│Butadiena 1,2 sta- │1010│C(4)H(6) │(1,95) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │Cl(5)*│ - │10
│bilizata/butadiena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1,3 stabilizata/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amestecuri butadi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ena 1,3 si hidro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carburi stabilizate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
36│Butan │1011│C(4)H(10) │ 2,11 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
37│Amestec butilene │1012│C(4)H(8) │(2,004)│ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│(butilenal cu cis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│butilena 2 cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transbutilena 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
38│Dioxid de carbon │1013│CO(2) │ 1,53 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
39│Dioxid de carbon │1015│CO(2)+N(2)O │ 1,53 │ - │ - │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ A │10
│in amestec cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protoxid de azot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
40│Clor │1017│Cl(2) │ 2,49 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
41│Clorodifluormetan │1018│CHClF(2) │ 2,99 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ A │10
│ (R22) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
42│Cloropentafluorete │1020│C(2)ClF(5) │(5,44) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R115) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
43│Cloro- 1 -tetra- │1021│CClF(2)CHF(2)│(4,74) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│fluoro-1,2,2,2 etan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (R124) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
44│Clorotrifluorometan│1022│CH(2)ClCF(3) │(4,17) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R133) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
45│Cianogen │1026│C(2)N(2) │(1,8) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │Cl(5)*│ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
46│Ciclopropan │1027│C(3)H(6) │ 1,45 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
47│Diclorodifluormetan│1028│CCl(2)F(2) │ 4,26 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ Cl │ A │10
│ (R12) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
48│Diclorofluormetan │1029│CHCl(2)F │(3,62) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │X(i)│ - │ I │ - │ A │10
│ (R21) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
49│Difluoroetan │1030│CH(3)CHF(2) │(2,33) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ - │10
│ (R152a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
50│Dimetilena anhidra │1032│[CH(3)](2)NH │(1,59) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │X(i)│ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
52│Etan │1035│C(2)H(6) │ 1,046 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
53│Etilamina │1036│C(2)H(5)NH(2)│ 1,59 │ - │ F │ - │ - │X(n)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
54│Clorura de etil │1037│C(2)H(5)Cl │(2,27) │ - │ F │T+ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ (R160) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
55│Eter metiletilic │1039│CH(3)OC(2)H(5│ 2,07 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
56│Oxid de etilena │1040│C(2)H(4)O │ 1,52 │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ K │ - │ Cl │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
57│Oxid de etilena cu │1041│C(2)H(4)O+ │(1,34) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ K │ - │ - │ - │10
│dioxid de carbon │ │CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
58│Bromura de │1048│BrH │(2,5) │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│hidrogen anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
59│Acid clorhidric │1050│HCl │ 1,27 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│ anhidru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
60│Hidrogen sulfurat │1053│H(2)S │ 1,19 │ - │ F │T+ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
61│Izobutilena │1055│C(4)H(8) │(1,98) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
62│Gaze lichefiate │1058│C(3)H(8)+ │(0,6) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ A │10
│(completate cu │ │C(4)H(10)+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│azot, dioxid de │ │N(2)+CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carbon, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
63│Metilacetilena si │1060│C(3)H(4)+ │(0,49) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│propadiena in │ │C(3)H(4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amestec stabilizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
64│Metilena │1061│CH(3)NH(2) │ 1,08 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │X(i)│ - │ - │ - │ - │10
│anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
65│Bromura de │1062│CH(3)Br │ 3,07 │ - │ F │T+ │ - │ - │ - │ - │ K │ - │ - │ - │5
│metil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
66│Clorura de metil │1063│CH(3)Cl │ 1,78 │ - │ F │ - │ - │X(n)│ - │ - │ K │ - │ - │ - │10
│(R40) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
67│Metil mercaptan │1064│CH(3)SH │ 1,66 │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
68│Clorura de nitrozil│1069│NOCl │(3,26) │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ I │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
69│Protoxid de azot │1070│N(2)O │ 1,53 │ O │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
70│Fosgen │1076│COCl(2) │ 3,50 │ - │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
71│Propilena │1077│C(3)H(6) │ 1,48 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
72│Gaz frigorific │1078│(R12+R13+R22)│(3,5) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
73│Dioxid de sulf │1079│SO(2) │ 2,26 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
74│Hexafluorura de │1080│SF(6) │ 5,11 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│sulf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
75│Tetrafluoretilena │1081│C(2)F(4) │(3,52) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ - │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
76│Trifluorcloretilena│1082│C(2)ClF(3) │(4,10) │ - │ F │ - │ - │X(n)│ - │ - │ - │ I │ - │ - │5
│stabilizata (R1113)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
77│Trimetilamina │1083│[CH(3)](3)N │2 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │X(i)│ - │ - │ - │ - │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
78│Bromura de vinil │1085│C(2)H(3)Br │(3,77) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
79│Clorura de vinil │1086│C(2)H(3)Cl │ 2,16 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ K │ - │ - │ - │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
80│Etermetilvinilic │1087│C(3)H(6)O │(2,04) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│stabilizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
81│Clorura de cianogen│1589│ClCN │(2,16) │ - │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ I │ - │ - │3
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
82│Triclorura de bor │1741│BCl(3) │ 4,06 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
83│Triflorura de clor │1749│ClF(3) │(4,12 │ O │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
84│Hexafluoropropilena│1858│C(3)F(6) │(3,5) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
85│Clorura de metil in│1912│CH(3)Cl+ │(2,48) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│amestec cu clorura │ │CH(2)Cl(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de metilen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
86│Oxid de etilena in │1952│C(2)H(4)O+ │(1,4) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ A │10
│amestec cu dioxid │ │CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de carbon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
87│Diclorotetrafluoro-│1958│C(2)Cl(2)F(4)│(6,02) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│etan (R114) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
88│Difluoroetiena │1959│C(2)H(2)F(2) │(2,26) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ K │ I │ - │ - │10
│ (R1132a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
89│Hidrocarburi gazoa-│1965│C(3)H(8)+ │(0,5) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│se in amestec │ │C(4)H(10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lichefiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
90│Izobutan │1969│C(4)H(10) │ 1,35 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
91│Clorodifluorometan │1973│C(2)ClF(5)+ │ 1,05 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ in amestec cu │ │CHClF(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cloropentafluoretan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (R502) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
92│Bromoclorodifluor │1974│CBrClF(2) │(5,82) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ metan (R12B1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
93│Octofluorociclo- │1976│C(4)F(8) │(7,04) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ butan (RC318) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
94│Propan │1978│C(3)H(8) │ 1,55 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
95│Clorotrifluoroetan │1983│CH(2)ClCF(3) │(4,17) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R133a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
96│Trifluor metan │1984│CHF(3) │(2,47) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R23) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
97│Trifluoroetan │2035│CH(3)-CF((3) │(2,96) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R143a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
98│Dimetil-2.2 propan │2044│[CH(3)](2)CC │(3,28) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ │ │ (2)H(6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
99│Diclorosilan │2189│SiH(2)Cl(2) │ 3,56 │ - │ F │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ I │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
100│Arsina │2188│AsH(3) │(4,93) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
101│Fluorura de │2191│SO(2)F(2) │(3,47) │ - │ - │T+ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
│sulfuril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
102│Germaniu │2192│GeH(4) │(5,36) │ - │ F │T+ │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
103│Hexafluorura de │2194│SeF(6) │(13) │ - │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│seleniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
104│Hexafluorura de │2195│TeF(6) │(13) │ - │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│teluriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
105│Hexafluorura de │2196│TuF(6) │(10,5) │ - │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│tungsten │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
106│Iodura de hidrogen │2197│HI │ 5,79 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
107│Fosfina │2199│H(3)P │ 1,18 │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
108│Propadiena │2200│C(3)H(4) │(1,42) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
109│Seleniura de │2202│SeH(2) │(4,35) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
│hidrogen anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
110│Sulfura de carbonil│2204│COS │(3,2) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
111│Tetrafluorura de │2418│SF(4) │(4,5) │ - │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│sulf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
112│Bromotrifluor- │2419│C(2)F(3)Br │(5,86) │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ Cl │ - │10
│etilena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
113│Hexafluoracetona │2420│C(3)OF(6) │(6,2) │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
114│Octofluorobutena 2 │2422│C(4)F(8) │(7,1) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R1318) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
115│Octofluoropropan │2424│C(3)F(8) │(6,5) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R218) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
116│Etilacetilena │2452│C(2)H(5)C(2)H│(1,8) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
117│Fluorura de etil │2453│C(2)H(5)F │(3) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ (R161) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
118│Fluorura de metil │2454│CH(3)F │(2,5) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ (R41) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
119│Clorodifluor etan │2517│C(2)H(3)F(2) │(3,54) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ (R142b) │ │ Cl │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
120│Metilclorosilan │2534│CH(5)SiCl │(1,82) │ - │ F │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
121│Pentafluorura de │2548│ClF(5) │(5,1) │ O │ - │T+ │ - │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│ clor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
122│Ciclobutan │2601│C(4)H(8) │ 2,1 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
123│Clorura de brom │2901│BrCl │(5,5) │ O │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
124│Clorura de trifluor│3057│CF(3)COCl │(4,2) │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │3
│ acetil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
125│Fluorura de │3083│ - │ - │ O │ - │T+ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
│ percloril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
126│Eterperfluoro metil│3153│C(3)F(7)O │(3,2) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ vinilic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
127│Gaze petroliere │1075│ - │ 1,52 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│lichefiate GPL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
128│Gaz lichefiat │3157│ - │(2,5) │ O │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ comburant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
129│Dicloro difluoro │2602│CH(3)CHF(2)+ │(1,01) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│metan si difluoro │ │ CCl(2)F(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etan in amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│azeotrop (R500) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
130│Stibina │2676│SbH(3) │ - │ - │ F │ - │ T │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
131│Oxid de etilena si │3070│C(2)H(4)O+ │(1,09) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│dicloro difluoro │ │ CCl(2)F(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│metan in amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
132│Tetrafluoroetan │3159│CF(3)CH(2)F │(3,52) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R134a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
133│Pentafluoroetan │3220│C(2)HF(5) │(4,2) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R125) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
134│Difluorometan │3252│CH(2)F(2) │(2,12) │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
│ (R32) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
135│Heptafluor propan │3296│CF(3)CHFC(3) │(5,87) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ I │ - │ A │10
│ (R227) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
C.│Gaze dizolvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sub presiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod clasificare:3)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
136│Acetilena │1001│C(2)H(2) │ 0,91 │ - │ F │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
137│Amoniac in solutie │2073│NH(3)+H(2)O │ 0,6 │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │5
│apoasa (sub 50% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ NH(3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
138│Amoniac in solutie │3318│NH(3)+H(2)O │(0,6) │ - │ - │ - │ T │ - │ C │ - │ - │ - │ - │ - │5
│apoasa (peste 50% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ NH(3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┴───────────────────┴────┴─────────────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴────┴───┴────┴───┴───┴──────┴───┴───

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Cornel Muntea
24 August 2012
NNNN
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016