Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 iulie 1977  de organizare si functionare a comisiilor de pensii si a comisiilor de expertiza medico-militara    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 28 iulie 1977 de organizare si functionare a comisiilor de pensii si a comisiilor de expertiza medico-militara

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 85 din 7 august 1977

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
În vederea respectãrii stricte a prevederilor legale referitoare la trecerea în rezerva, pensionarea şi expertizarea medicalã a militarilor din cadrele permanente, funcţioneazã potrivit Decretului privind pensiile militare de stat, urmãtoarele comisii:
a) comisiile de pensii de pe lîngã comandamentele de armata, similare;
b) Comisia centrala de pensii a Ministerului Apãrãrii Naţionale, respectiv a Ministerului de Interne;
c) comisiile de expertiza medico-militarã de pe lîngã spitalele militare;
d) Comisia centrala de expertiza medico-militarã a Ministerului Apãrãrii Naţionale, respectiv a Ministerului de Interne.
ART. 2
În exercitarea atribuţiilor lor, membrii comisiilor de pensii şi al comisiilor de expertiza medico-militarã rãspund întocmai dispoziţiilor legale privind pensionarea cadrelor militare şi a celor referitoare la stabilirea şi încadrarea în grade de invaliditate.
ART. 3
Unitãţile militare au obligaţia de a asigura, pentru militarii din cadrele permanente ţinerea unei evidente corecte a vechimii în serviciu, a retributiei şi a celorlalte elemente necesare la stabilirea pensiei.

CAP. 2
Comisiile de pensii de pe lîngã comandamentele de armata, arma şi similare
ART. 4
(1) Comisiile de pensii se organizeazã şi funcţioneazã pe lîngã comandamentele de armata, arma şi similare stabilite prin hotãrîre a Consiliului de conducere al Ministerului Apãrãrii Naţionale respectiv al Ministerului de Interne.
(2) Comisiile de pensii se constituie din 7 membri şi au urmãtoarea componenta:
Preşedinte: - un loctiitor al comandamentului:
Membri: - un ofiţer superior din Consiliul politic;
- un ofiţer superior din statul major;
- şeful organului de cadre;
- un ofiţer financiar;
- un jurist;
- un medic.
(3) Componenta nominalã a comisiilor de pensii se stabileşte prin hotãrîre a Consiliului de conducere al Ministerului Apãrãrii Naţionale, respectiv al Ministerului de Interne.
ART. 5
(1) Comisiile de pensii de pe lîngã comandamentele de armata, arma şi similare au urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã starea capacitãţii de munca a militarilor din cadrele permanente propuşi sa fie trecuţi în rezerva sau direct în retragere, cu drept la pensie de serviciu;
b) analizeazã propunerile cu privire la trecerea în rezerva sau direct în retragere, pe baza concluziilor comisiilor de expertiza medico-militarã, a militarilor din cadrele permanente care şi-au pierdut capacitatea de munca;
c) analizeazã rapoartele militarilor din cadrele permanente care solicita menţinerea în activitate dupã împlinirea virstei de 60 ani bãrbaţii şi 55 ani femeile;
d) urmãresc şi sprijinã întocmirea la timp a dosarelor de pensionare în cazul militarilor trecuţi în rezerva cu drept la pensie de serviciu sau de invaliditate ori acordarea pensiei de urmaş.
(2) Concluziile comisiilor prevãzute la alin. 1 împreunã cu avizul comandantilor de armata, arma şi similare, se prezintã prin Direcţia cadre şi învãţãmînt, ministrului apãrãrii naţionale, respectiv ministrului de interne sau celorlalte organe competente, pentu a dispune trecerea în rezerva sau direct în retragere cu drept la pensie a militarilor din cadrele permanente sau menţinerea în cadrele permanente a celor care solicita sa continue activitatea dupã împlinirea virstei de pensionare.
ART. 6
(1) Pe baza ordinului de trecere în rezerva sau direct în retragere a militarilor din cadrele permanente cu drept la pensie şi a dosarelor de pensionare, comisia de pensii de pe lîngã Ministerul Apãrãrii Naţionale, respectiv Ministerul de Interne emite decizii de pensie de serviciu pentru activitatea depusa, de invaliditate sau de urmaş.
(2) Comisia de pensii prevãzutã la alin. 1 are urmãtoarea componenta:
Preşedinte: - un loctiitor de comandant (şef);
Membri: - un ofiţer superior din Consiliul politic;
- un ofiţer superior de stat major;
- un ofiţer cu activitatea de cadre;
- un ofiţer financiar;
- un jurist;
- un medic;
3) Componenta nominalã a comisiei de pensii prevãzutã la alin. 1 se stabileşte prin hotãrîre a Consiliului de conducere al Ministerului Apãrãrii Naţionale, respectiv al Ministerului de Interne.
ART. 7
(1) Deciziile de pensie se comunica organului de pensii şi persoanelor în cauza, în cel mult 15 zile.
(2) Impotriva deciziilor de pensie se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrala de pensii.

CAP. 3
Comisia centrala de pensii
ART. 8
Comisia centrala de pensii funcţioneazã la Ministerul Apãrãrii Naţionale, respectiv la Ministerul de Interne, şi are urmãtoarea componenta:
Preşedintele: - un adjunct al ministrului;
Membru: - un loctiitor al şefului Marelui Stat Major;
- un secretar adjunct al Consiliului politic superior;
- şefii direcţiilor: cadre şi învãţãmînt, financiarã şi medicalã;
- şeful oficiului juridic.
ART. 9
(1) Comisia centrala de pensii este organ de apel şi de control. În aceasta calitate, comisia judeca şi hotãrãşte asupra cererilor de revizuire a deciziilor date de comisiile de pensii şi urmãreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii.
(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, Comisia centrala de pensii are urmãtoarele atribuţii:
a) examineazã şi soluţioneazã apelurile pentru revizuirea deciziilor de pensie;
b) indruma şi controleazã comisiile de pensii de pe lîngã comandamentele de armata, de arma şi similare, urmãrind respectarea de cãtre acestea a legalitãţii în domeniile lor de activitate;
c) urmãreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii de cãtre unitãţile militare, organul de pensii şi comisiile de pensii.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale de îndrumare şi control, Comisia centrala de specialitate foloseşte personal de specialitate din Ministerul Apãrãri Naţionale, respectiv Ministerul de Interne.
ART. 10
(1) Lucrãrile de evidenta şi de secretariat ale Comisiei centrale de pensii sînt asigurate de Direcţia financiarã din minister.
(2) Hotãrîrile comisiei se comunica persoanelor în cauza şi organului de pensii al Ministerului Apãrãrii Naţionale respectiv al Ministerului de Interne, în termen de 30 de zile.

CAP. 4
Comisiile de expertiza medico-militarã de pe lîngã spitalele militare
ART. 11
Comisiile de expertiza medico-militarã funcţioneazã pe lîngã spitalele militare şi sînt alcãtuite din 5-7 membri.
ART. 12
(1) din comisiile de expertiza medico-militarã fac parte:
- comandantul spitalului militar;
- 1-3 ofiţeri din unitãţile militare din garnizoana;
- un medic şef de secţie;
- 2 medici de specialitate din cadrul spitalului militar.
(2) Componenta nominalã a comisiei de expertiza medico-militarã de pe lîngã spitalele militare se stabileşte prin ordin al şefului Direcţiei medicale din Ministerul Apãrãrii Naţionale, respectiv al sefilor Serviciului sanitar din Ministerul de Interne.
ART. 13
Comisiile de expertiza medico-militarã au urmãtoarele atribuţii:
a) verifica temeinicia şi legalitatea propunerilor fãcute de cãtre secţiile spitalului militar privind aptitudinea pentru Îndeplinirea obligaţiilor militare; pentru fundamentarea diagnosticului şi stabilirea concluziilor medicale comisiile dispun prezentarea la comisie a persoanei în cauza ori completarea documentaţiei medicale;
b) stabileşte cauza invaliditatii, graduli de invaliditate şi termenul de revizuire medicalã, potrivit Decretului privind pensiile militare de stat
e) efectueazã revizuirea medicalã.

CAP. 5
Comisia centrala de expertiza medico-militarã
ART. 14
Comisia centrala de expertiza medico-militarã funcţioneazã în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale, respectiv Ministerului de interne, şi este alcãtuitã din 5-7 membri.
ART. 15
(1) Din Comisia centrala de expertiza medico-militarã face parte:
- un ofiţer din Consiliul politic superior;
- un ofiţer din Direcţia cadre şi Învãţãmînt;
- un ofiţer din Oficiul juridic;
- un ofiţer medic din Direcţia medicalã, care lucreazã pe linie de
expertiza medico-militarã;
- 1-3 medici primari sau principali de specialitate.
(2) Componenta nominalã a Comisiei centrale de expertiza medico-militarã se stabileşte prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale, respectiv al ministrului de interne.
ART. 16
Comisia centrala de expertiza medico-militarã are urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã propunerile de încadrare în grade de invaliditate fãcute de cãtre comisiile de expertiza medico-militarã de pe lîngã spitalele militare;
b) controleazã şi indruma activitatea comisiilor de expertiza medico-militarã;
c) soluţioneazã contestaţiile fãcute impotriva hotãrîrilor medicale de cãtre persoanele în cauza sau de Direcţia medicalã.

CAP. 6
Producerea generalã de lucru a comisiilor
ART. 17
(1) Dosarul de pensionare pentru militarii din cadrele permanente, precum şi pentru urmaşii acestora, se întocmeşte de cãtre:
a) unitatea militarã de care militarul aparţine la data iesirii din cadrele permanente, dacã acesta îndeplineşte condiţiile de pensionare la data trecerii în rezerva sau direct în retragere;
b) centrul militar în raza cãruia domiciliazã, în cazul militarilor care îndeplinesc condiţiile de pensionare dupã data iesirii din cadrele permanente. Pentru cadrele ce aparţin Ministerului de Interne, în asemenea cazuri se aplica prevederile alin. 1 lit. a).
(2) Dosarul de pensionare trebuie sa cuprindã fişa de pensie şi alte acte oficiale prevãzute de Decretul privind pensiile militare de stat, din care sa rezulte virsta, data în rezerva sau direct în retragere, vechimea în serviciu, retribuţiile avute şi celelalte elemente de calculare a drepturilor de pensionare. Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa conţinã în mod obligatoriu şi concluziile comisiei de expertiza medico-militarã.
(3) Unitatea militarã şi centrul militar poarta intreaga rãspundere pentru exactitatea datelor pe care le conţine fişa de pensie.
Art 18
(1) Dosarele complete se înainteazã de cãtre unitãţile militare sau centrele militare, organului de pensii din Ministerul Apãrãrii Naţionale, respectiv Ministerului de Interne, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de pensionare.
(2) Organul de pensii este obligat sa verifice, în termen de 40 de zile, dacã dosarul de pensionare conţine toate datele necesare pentru stabilirea pensiei şi sa propunã comisiei prevãzute la art. 6 emiterea deciziei de pensie sau restituirea dosarului unitãţii militare ori centrului militar, dacã nu sînt îndeplinite condiţiile legale.
ART.19
Pentru militarii care îndeplinesc condiţiile de pensionare ulterior iesirii din cadrele permanente şi pentru care, potrivit art. 17 alin. 1 lit. b), dosarele de pensionare se întocmesc de centrele militare, acestea se vor trimite direct organului de pensii.
ART. 20
Docizia de pensie se emite în doua exemplare, din care un exemplar se trimite persoanei în cauza, iar unul rãmîne la dosarul de pensionare ce se transmite organului de pensii.

CAP. 7
Dispoziţii comune şi finale
ART. 21
(1) Pentru militarii în termen, elevii militari ai instituţiilor de învãţãmînt militare şi civile, precum şi pentru rezervistii concentraţi sau mobilizati care au contractat invaliditati în timpul îndeplinirii obligaţiilor militare, precum şi pentru urmaşii acestora, dosarele de pensie se întocmesc de cãtre centrele militare, pe baza documentelor de trecere în rezerva şi a hotãrîrilor comisiilor de expertiza medico-militarã din care rezulta diagnosticul şi legatura cauzala a bolii sau accidentului cu îndeplinirea obligaţiilor militare, trimise de cãtre unitãţile militare din care cei în cauza au fãcut parte.
(2) Dosarele de pensionare se depun, în cel mult 30 de zile de la primirea documentelor de trecere în rezerva, organelor de pensii teritoriale, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, prin organele medicale de specialitate, şi emiterii deciziei de pensionare în baza <>Legii nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenta socialã.
ART. 22
Concluziile, propunerile şi hotãrîrile, dupã caz, ale comisiilor prevãzute în prezentul regulament, sînt valabile dacã ele au întrunit acordul a cel puţin 2/3 din numãrul membrilor care le compun.
ART. 23
Deciziile comisiilor de pensii, necontestate în termen, şi ale Comisiei centrale de pensii, sînt definitive.
ART. 24
Prevederile prezentului regulament se intregesc cu celelalte dispoziţii legale, în aceasta materie, cuprinse în legislaţia privind pensiile militare de stat.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016