Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 februarie 1997  de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 28 februarie 1997 de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei*)

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 50 bis din 25 martie 1997
--------
    *) Regulamentul a fost aprobat de Plenul Consiliului Concurenţei şi pus în aplicare prin Ordinul nr. 34/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997.

    În temeiul art. 23 alin. (1) şi al art. 28 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21 din 10 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, Consiliul Concurenţei adopta în plenul sau prezentul regulament de organizare, funcţionare şi procedura.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Consiliul Concurenţei, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică, este organizat şi funcţionează conform Legii concurenţei şi prevederilor prezentului regulament.
    ART. 2
    Conform scopului legii, Consiliul Concurenţei urmăreşte protecţia şi stimularea concurenţei, pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal şi promovarea intereselor consumatorilor.
    ART. 3
    Consiliul Concurenţei are următoarele atribuţii:
    a) ia decizii pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 13 şi 16 din Legea concurenţei, constatate în urma investigatiilor efectuate;
    b) certifica, pe baza investigatiilor desfăşurate la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici şi pe baza dovezilor prezentate, ca nu există temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din Legea concurenţei;
    c) adopta decizii de acordare a dispenselor de exceptări individuale, conform prevederilor art. 5 alin. (2)-(4), decizii de încadrare în categoriile de înţelegeri, decizii de asociere şi practici concertate exceptate, conform prevederilor art. 5 alin. (7), precum şi decizii de admitere de concentrari economice, conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea concurenţei;
    d) asigura aplicarea efectivă a deciziilor proprii;
    e) efectuează, din proprie initiativa, investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei;
    f) sesizează Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea concurenţei şi propune luarea măsurilor adecvate pentru controlul preţurilor;
    g) sesizează instanţele judecătoreşti în cazurile prevăzute de lege;
    h) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul concurenţei;
    i) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în domeniile date prin lege în competenta Consiliului Concurenţei;
    j) avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului care pot avea impact anticoncurential şi propune modificarea corespunzătoare a actelor normative care au un asemenea efect;
    k) avizează, din punct de vedere al efectelor asupra concurenţei, politica şi schemele de acordare a ajutoarelor de stat şi controlează respectarea regulilor care le guvernează;
    l) face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care sa faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei;
    m) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de măsuri disciplinare impotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respecta dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurenţei;
    n) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul sau de activitate şi furnizează Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind aceasta activitate;
    o) reprezintă România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţa în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile de concurenţă străine şi comunitare.
    ART. 4
    Organizarea, structura şi procedurile de funcţionare a Consiliului Concurenţei şi a aparatului propriu al acestuia trebuie sa asigure realizarea atribuţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

    CAP. II
    Structura Consiliului Concurenţei

    ART. 5
    Consiliul Concurenţei este format din zece membri - un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi şase consilieri de concurenţă -, numiţi de Preşedintele României prin decret.
    ART. 6
    Plenul Consiliului Concurenţei
    (1) Plenul Consiliului Concurenţei, constituit din cei zece membri numiţi în aceasta calitate potrivit art. 18 alin. (1) din Legea concurenţei, este formatiunea deliberativa şi de decizie a Consiliului Concurenţei.
    (2) Plenul dezbate:
    a) rapoartele de investigatie, inclusiv eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra măsurilor ce se impun;
    b) autorizarea concentrarilor economice;
    c) sesizarea instanţelor judecătoreşti în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea concurenţei;
    d) punctele de vedere, recomandările şi avizele de formulat privind aplicarea Legii concurenţei;
    e) categoriile de înţelegeri, deciziile de asociere şi practicile concertate propuse pentru exceptare;
    f) proiectele de reglementări în vederea adoptării;
    g) raportul anual privind situaţia concurenţei;
    h) proiectul de buget propriu;
    i) elaborarea, adoptarea şi actualizarea strategiilor generale privind îndeplinirea misiunii ce-i revine instituţiei, conform legii, de facilitare a dezvoltării pieţei şi concurenţei;
    j) stabilirea politicii institutional-administrative a Consiliului Concurenţei, selectarea şi pregătirea profesională a personalului, propunerile pentru numirea secretarului general şi a directorilor de compartimente;
    k) elaborarea, adoptarea şi actualizarea politicii relaţiilor cu autorităţile interne, pentru aplicarea în economie a regulilor de concurenţă;
    l) stabilirea liniilor generale de cooperare a Consiliului Concurenţei cu autorităţile concurenţei din alte tari şi cu organizaţiile şi organismele internaţionale pentru armonizarea legislaţiei, politicii şi practicii concurenţei;
    m) repartizarea unor atribuţii din domeniile de competenta ale Consiliului Concurenţei fiecărui membru al acestuia.
    ART. 7
    Preşedintele Consiliului Concurenţei
    (1) Ordinele şi deciziile Consiliului Concurenţei, prin care se dispun măsuri şi se aplica sancţiuni, se semnează de către preşedinte, iar reglementările adoptate de către Consiliul Concurenţei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al preşedintelui.
    (2) Preşedintele reprezintă Consiliul Concurenţei ca persoana juridică si-l angajează patrimonial, prin semnătura sa, în raporturile cu terţii.
    (3) Preşedintele reprezintă Consiliul Concurenţei ca instituţie publica în fata persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor legislative, judiciare şi administrative, precum şi a altor instituţii româneşti şi străine, a organismelor şi organizaţiilor internaţionale.
    (4) Preşedintele exercita prerogative disciplinare asupra întregului personal al Consiliului Concurenţei.
    (5) Preşedintele Consiliului Concurenţei ordona efectuarea de investigaţii şi desemnează raportorul pentru fiecare investigatie.
    (6) Preşedintele Consiliului Concurenţei conduce şedinţele plenului şi controlează aplicarea efectivă a deciziilor adoptate, dispunând măsurile adecvate.
    (7) În caz de absenta ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurenţei revine unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.
    (8) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre vicepreşedinţi, consilieri de concurenţă, inspectori de concurenţă sau altor salariaţi, mandatul trebuind sa menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor.
    (9) Preşedintele Consiliului Concurenţei este ajutat în activitatea sa de trei consilieri, dintre care unul va îndeplini şi funcţia de purtător de cuvint al Consiliului Concurenţei.
    ART. 8
    Comisiile Consiliului Concurenţei
    (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea şi în comisii, în scopul aplicării sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. a), art. 56 lit. a)-c) şi art. 59 din Legea concurenţei.
    (2) Fiecare comisie este formată din trei membri ai Consiliului Concurenţei, şi anume: un vicepreşedinte şi doi consilieri de concurenţă, desemnaţi, pentru fiecare caz în parte, de preşedinte, şi este condusă de vicepreşedintele desemnat.
    ART. 9
    În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei îşi constituie aparatul propriu, alcătuit din compartimente de specialitate şi compartimente functionale, conform organigramei cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

    CAP. III
    Organizarea compartimentelor de specialitate şi functionale

    ART. 10
    (1) Compartimentele de specialitate ale Consiliului Concurenţei sunt: departamentele, diviziile de concurenţă, Direcţia cercetare, Direcţia juridic-contencios, Direcţia relaţii externe şi Direcţia teritorială.
    (2) Compartimentele functionale alcătuiesc Secretariatul general, condus de un secretar general.
    ART. 11
    Departamentele Consiliului Concurenţei
    (1) Fiecare departament al Consiliului Concurenţei este coordonat de un vicepreşedinte şi de doi consilieri de concurenţă.
    (2) Repartizarea membrilor Consiliului Concurenţei pe cele trei departamente se face prin ordin al preşedintelui, pe baza hotărârii adoptate de plenul Consiliului Concurenţei.
    (3) Departamentele Consiliului Concurenţei sunt compuse din câte doua divizii de concurenţă, în următoarele domenii: bunuri de consum, bunuri industriale şi servicii.
    (4) Departamentele Consiliului Concurenţei au atribuţii referitoare la:
    a) aplicarea strategiei generale privind îndeplinirea obiectivelor ce revin compartimentelor din structura lor;
    b) activitatea de cunoaştere a mediului concurenţial pe pieţele din resortul lor de activitate, în vederea identificarii tendinţelor generale şi a detectării existenţei pe piaţa a unor fenomene şi practici anticoncurenţiale;
    c) respingerea cererilor sau plingerilor, denuntind, respectiv acuzind, o practica anticoncurentiala, când acestea nu prezintă suficient temei pentru a justifica pornirea unei investigaţii;
    d) propunerile de declanşare a investigatiilor, ca urmare a sesizarilor primite, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 6 din Legea concurenţei de către agenţii economici din sectorul coordonat;
    e) certificarea faptului ca nu exista temei pentru intervenţia Consiliului Concurenţei în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din Legea concurenţei;
    f) acceptarea cererilor de încadrare în categoriile exceptate, prevăzute la art. 5 alin. (7) din Legea concurenţei;
    g) admiterea, neobiectiunea sau propunerea declansarii unei investigaţii, ca urmare a notificării unor operaţiuni de concentrare economică;
    h) realizarea unor proiecte, rapoarte şi lucrări specifice stabilite de preşedinte sau de plenul Consiliului Concurenţei;
    i) aplicarea şi respectarea în teritoriu a deciziilor Consiliului Concurenţei;
    j) aplicarea unor programe de asistenta externa;
    k) urmărirea asigurării consultantei juridice de specialitate.
    ART. 12
    Diviziile de concurenţă
    (1) Diviziile de concurenţă sunt organele de specialitate ale Consiliului Concurenţei, care monitorizează piaţa, efectuează investigaţii şi asigura respectarea prevederilor legale în domeniul concurenţei, fiind subordonate unui departament.
    (2) Atribuţiile principale ale diviziei de concurenţă sunt:
    a) desfăşoară activităţi de prospectare în vederea cunoaşterii:
    - structurii pieţei şi a mediului concurenţial;
    - tendinţelor generale ale pieţelor şi a posibilităţilor apariţiei unor practici anticoncurenţiale prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 6 din Legea concurenţei;
    - gradului de concentrare economică şi a efectelor acesteia asupra mediului concurenţial;
    - evoluţiei pieţei în vederea identificarii situaţiilor în care este justificată acordarea unor dispense şi exceptari;
    b) analizează sesizările privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 6 din Legea concurenţei şi fundamentează neinterventia Consiliului Concurenţei;
    c) analizează notificările operaţiunilor de concentrare economică în termenul stabilit prin regulament;
    d) desfăşoară activităţi de investigatie, în conformitate cu Legea concurenţei, privind:
    - cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1), ale art. 6, 13 şi 16;
    - acordarea de dispense de exceptari individuale, înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2);
    e) analizează notificările agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici în vederea încadrării în categoriile exceptate, în conformitate cu art. 5 alin. (7);
    f) cercetează impactul tuturor dispoziţiilor legale şi al altor acte normative în domeniul de reglementare al Legii concurenţei, împreună cu Direcţia juridic-contencios;
    g) analizează cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea Legii concurenţei, în vederea sesizării Guvernului;
    h) studiază impactul anticoncurential al proiectelor de hotărâri ale Guvernului şi face propuneri de modificare, împreună cu Direcţia juridic-contencios;
    i) analizează politicile şi schemele de acordare a ajutorului de stat în privinţa efectelor asupra concurenţei şi face propuneri privind punctul de vedere al Consiliului Concurenţei în legătura cu acestea; analizează respectarea întocmai a regulilor de acordare a ajutorului de stat, ce decurg din politicile şi schemele avizate;
    j) iniţiază măsuri care sa faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei în vederea elaborării de către Consiliul Concurenţei a unor recomandări către Guvern;
    k) sesizează cazurile în care personalul din subordinea Guvernului sau a organelor administraţiei publice locale nu respecta dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurenţei;
    l) întocmeşte studii şi rapoarte în domeniul lor de activitate şi pregăteşte informaţii ce vor fi puse la dispoziţia Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate;
    m) controlează şi asigura aplicarea efectivă a deciziilor şi măsurilor Consiliului Concurenţei;
    n) întocmeşte cererile pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti competente privind încălcarea dispoziţiilor Legii concurenţei, precum şi apărările în cazul atacarii în instanta a deciziilor şi măsurilor luate de Consiliul Concurenţei împreună cu Direcţia juridic-contencios;
    o) preda la serviciul documentare toate dosarele de investigaţii, studiile, rapoartele şi alte documente ce conţin date şi informaţii utile; participa la crearea bazei centralizate de date şi de documente a Consiliului Concurenţei.
    ART. 13
    Direcţia cercetare
    (1) Direcţia cercetare este organul de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul metodelor şi tehnicilor de cercetare a pieţei.
    (2) Atribuţiile Direcţiei cercetare sunt următoarele:
    a) creează modele matematice şi statistice de determinare şi de previzionare a tendintei cererii şi ofertei pentru bunuri şi servicii;
    b) cercetează, la cerere, aspectele privitoare la definirea pieţei şi la determinarea cotei pe piaţa pentru cazurile investigate de departamentele de concurenţă şi participa la aceste investigaţii;
    c) efectuează cercetări şi prognoze pentru fundamentarea modificării plafoanelor valorice prevăzute de Legea concurenţei;
    d) iniţiază sau efectuează, la cerere, proiecte ample de cercetare, sub aspectul impactului asupra mediului concurenţial, şi prezintă rapoarte periodice în plenul Consiliului Concurenţei, cu privire la:
    - efectele conjugate ale deciziilor şi măsurilor luate de Consiliul Concurenţei şi propuneri privind politica de concurenţă;
    - impactul politicii statului în domenii incidente, cum ar fi: ajutoare de stat, privatizare, restructurare, monetar-bancar, pieţe de capital, fiscal, comercial, administraţie locală;
    - tendintele majore ale ramurilor economice, ale structurii economiei naţionale, evoluţia raportului dintre ramurile economiei naţionale;
    - activitatea societăţilor transnationale în România şi acordurile internaţionale la care România este parte;
    e) răspunde de activitatea de informare a publicului în domeniul concurenţei prin mass-media, inclusiv prin publicaţii proprii sau colaborări.
    ART. 14
    Direcţia juridic-contencios
    (1) Direcţia juridic-contencios este compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei care îşi desfăşoară activitatea în domeniul legislaţiei şi jurisprudenţei privind materia concurenţei.
    (2) Atribuţiile Direcţiei juridic-contencios sunt:
    a) cunoaşterea actelor normative care reglementează concurenta şi a celor care, prin aplicarea lor, produc efecte asupra mediului concurenţial;
    b) asigura Secretariatului general asistenta de specialitate în relaţiile cu publicul;
    c) pregătirea şi difuzarea în interiorul instituţiei a unor rapoarte periodice privind actele normative care reglementează concurenta sau care au incidenta asupra mediului concurenţial; contribuie la crearea bazei centralizate de date şi documente a instituţiei;
    d) acorda consultanţa de specialitate membrilor Consiliului Concurenţei şi personalului de specialitate din departamentele de concurenţă şi participa la investigaţii;
    e) reprezintă Consiliul Concurenţei în fata instanţelor judecătoreşti;
    f) contribuie la redactarea actelor emise de Consiliul Concurenţei şi de preşedintele acestuia;
    g) avizează pentru legalitate deciziile plenului şi ale comisiilor;
    h) efectuează cercetări de doctrina şi jurisprudenta în domeniul concurenţei;
    i) participa la elaborarea proiectului de raport anual al Consiliului Concurenţei în colaborare cu departamentele de concurenţă, Direcţia cercetare şi Secretariatul general;
    j) efectuează cercetări în direcţia armonizarii legislaţiei româneşti cu legislaţia internaţionala în domeniul concurenţei, împreună cu Direcţia relaţii externe;
    k) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României a documentelor Consiliului Concurenţei, conform legii;
    l) asigura obţinerea avizelor şi a aprobărilor legale de la Consiliul Legislativ şi de la alte organe, în conformitate cu legea.
    ART. 15
    Direcţia relaţii externe
    (1) Direcţia relaţii externe asigura relaţiile Consiliului Concurenţei cu organizaţiile şi organismele internaţionale de specialitate.
    (2) Pentru realizarea scopului sau, Direcţia relaţii externe:
    a) facilitează şi asigura sprijinul necesar pentru colaborare, pentru schimbul de informaţii şi experienţa cu Comisia Europeană, cu alte organisme internaţionale şi cu autorităţile de concurenţă din alte tari;
    b) participa, împreună cu Direcţia juridic-contencios şi cu departamentele de concurenţă, la armonizarea legislativă, la elaborarea rapoartelor, punctelor de vedere şi a informarilor ce revin partii romane din acordurile internaţionale;
    c) răspunde de transmiterea documentelor prevăzute la lit. b), după aprobarea acestora;
    d) elaborează, la cerere, materialele necesare participării membrilor Consiliului Concurenţei la simpozioane, seminarii, conferinţe internaţionale, asigurând traducerea lor în limbi străine, dacă este cazul, si, în colaborare cu departamentele de specialitate, aduce la îndeplinire programele de asistenta străină;
    e) participa la alcătuirea bazei centralizate de date şi documente;
    f) participa la investigaţiile privind practicile anticoncurenţiale sesizate, în cazul în care este implicat un agent economic străin.
    ART. 16
    Direcţia teritorială
    (1) Direcţia teritorială este compartimentul de specialitate care supraveghează mediul concurenţial în teritoriu.
    (2) Atribuţiile Direcţiei teritoriale sunt:
    a) supraveghează structura pieţei locale şi comportamentul concurenţial al agenţilor economici;
    b) sesizează departamentele Consiliului Concurenţei privind deciziile emise sau reglementările adoptate de organele administraţiei publice locale, în măsura în care prin acestea intervin în operaţiuni de piaţa, influientind direct sau indirect concurenta;
    c) asista departamentele de concurenţă şi participa în echipele de investigaţii ale cazurilor de încălcare a Legii concurenţei;
    d) colaborează şi îşi coordonează activitatea cu inspectoratele de concurenţă judeţene în aplicarea prevederilor Legii concurenţei;
    e) sprijină acţiunile de promovare şi popularizare a legislaţiei şi practicii în domeniul concurenţei pe plan local;
    f) iniţiază şi desfăşoară cercetări privind particularităţile şi tendintele mediului concurenţial în teritoriu;
    g) reprezintă Consiliul Concurenţei la curţile de apel teritoriale.
    ART. 17
    Secretariatul general
    (1) Direcţia relaţii cu publicul (secretariat, informaţii şi presa), prin compartimentele sale, îndeplineşte următoarele atribuţii:

    A. Colectiv secretariat:
    a) primeşte şi înregistrează corespondenta, materialele pentru şedinţa, asigura evidenta, distribuirea şi circulaţia documentelor;
    b) asigura pregătirea mapelor de şedinţa pentru membrii Consiliului Concurenţei;
    c) întocmeşte şi asigura consultarea stenogramelor şi a proceselor-verbale ale şedinţelor în plen şi în comisii ale Consiliului Concurenţei;
    d) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliului Concurenţei.

    B. Serviciul relaţii cu publicul:
    a) primeşte, înregistrează şi transmite Consiliului Concurenţei petitiile persoanelor fizice şi juridice;
    b) distribuie angajaţilor corespondenta sosita şi asigura predarea cu prioritate a lucrărilor cu caracter urgent, a telegramelor sau a notelor telefonice.

    C. Colectivul pentru informaţii şi presa:
    a) monitorizează presa scrisă, alte publicaţii şi efectuează sinteze, singur, direct sau în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;
    b) propune şi difuzează abonamentele de presa membrilor Consiliului Concurenţei şi direcţiilor;
    c) asigura legătura cu redactiile agenţiilor de presa şi cu reprezentantele mass-media romana şi cele acreditate la Bucureşti;
    d) asigura arhivarea imaginii video şi foto referitoare la activitatea Consiliului Concurenţei.
    (2) Direcţia buget are următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Concurenţei în colaborare cu celelalte compartimente şi urmăreşte ca acesta sa fie inclus în proiectul bugetului de stat;
    b) întocmeşte documentaţia privind deschiderea creditelor bugetare;
    c) emite ordine de plata în lei şi în valuta pentru plăţile din buget şi din fondurile provenite din activitatea extrabugetara, dispune şi răspunde de legalitatea şi regularitatea acestora;
    d) avizează contractele încheiate de Consiliul Concurenţei şi urmăreşte decontarea plăţilor;
    e) asigura desfăşurarea în bune condiţii şi la timp a tuturor activităţilor contabile conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi altor prevederi legale în materie;
    f) realizează inventarierile patrimoniale periodice;
    g) întocmeşte statele de plata pentru salarii şi alte drepturi ale personalului Consiliului Concurenţei, le verifica şi le supune vizei controlului preventiv şi aprobării plăţii, potrivit reglementărilor specifice;
    h) organizează activitatea pentru controlul financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale;
    i) efectuează controlul financiar de gestiune;
    j) efectuează verificarea şi controalele inopinate, dispuse de conducerea instituţiei, cu privire la aspecte financiare şi de gestiune din cadrul Consiliului Concurenţei.
    (3) Direcţia exploatare
    a) Direcţia exploatare asigura administrarea, exploatarea şi întreţinerea spaţiilor, a aparaturii de birotica, a instalaţiilor tehnice, electrice, sanitare, a clădirilor, a mijloacelor de transport, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor Consiliului Concurenţei.
    b) În cadrul Direcţiei exploatare funcţionează:
    - Serviciul tehnic-administrativ;
    - Serviciul achiziţii, transport şi gestionarea bunurilor.
    (4) Direcţia informare-documentare
    a) Direcţia informare-documentare este compartimentul care elaborează sistemul informatic al Consiliului Concurenţei de folosire a mijloacelor şi tehnicilor moderne pentru stocarea şi prelucrarea informatiei, precum şi exploatarea acesteia.
    b) Atribuţiile Direcţiei informare-documentare sunt grupate pe următoarele domenii de activitate:
    - informatica;
    - analiza, sinteza şi documentare;
    - biblioteca;
    - arhiva.
    (5) Colectivul resurse umane are următoarele atribuţii principale:
    a) îndeplineşte formalităţile tehnice şi legale în vederea organizării interviurilor şi procedurile de recrutare şi selecţie a personalului;
    b) completează documentele şi îndeplineşte activităţile necesare pentru angajari, transferuri, demisii;
    c) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului Consiliului Concurenţei; întocmeşte şi supune aprobării acordarea unor drepturi ale personalului în condiţiile legii, avansarea în funcţie, grade şi trepte profesionale, trecerea în gradatii superioare, majorarea salariului de baza şi acordarea salariului de merit; răspunde pentru aplicarea corecta şi la timp a hotărârilor Guvernului privind indexarea sau compensarea salariului;
    d) păstrează şi completează carnetele de munca;
    e) îndeplineşte formalităţile tehnice şi legale în vederea organizării interviurilor şi procedurilor de evaluare periodică a personalului;
    f) proiectează sistemul informaţional propriu;
    g) identifica şi centralizează necesarul de personal, în colaborare cu compartimentele din cadrul instituţiei şi pe baza sugestiilor acestora;
    h) întocmeşte şi actualizează fişele de post pe baza regulamentelor instituţiei şi în colaborare cu conducerile compartimentelor;
    i) identifica şi întocmeşte programul de pregătire profesională a personalului, în colaborare cu compartimentele din cadrul instituţiei şi pe baza sugestiilor acestora;
    j) realizează programul de instruire şi de pregătire profesională a personalului, aprobat de Consiliul Concurenţei în plen.
    (6) Compartimentul protocol şi servicii generale are următoarele atribuţii:
    a) îndeplineşte formalităţile cerute de situaţiile oficiale în care este implicat Consiliul Concurenţei;
    b) organizează primirea delegaţiilor din partea organizaţiilor internaţionale, conform programului elaborat de Direcţia relaţii externe;
    c) se ocupa de îndeplinirea formalităţilor legale privind vizitele delegaţiilor Consiliului Concurenţei în străinătate, în conformitate cu programul stabilit.

    CAP. IV
    Proceduri de funcţionare

    A. Deliberarea şi decizia în plenul Consiliului Concurenţei

    ART. 18
    (1) Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte de minimum doua ori pe saptamina, conform unui program lunar stabilit în prima saptamina a fiecărei luni. Plenul se mai poate întruni la solicitarea preşedintelui, a loctiitorului acestuia sau a minimum trei membri ai consiliului.
    (2) Agenda saptaminala a lucrărilor plenului Consiliului Concurenţei va include elaborarea programului sau de lucru şi al compartimentelor de specialitate, precum şi analiza stadiului de realizare sau a modului cum au fost îndeplinite obiectivele stabilite. Atât la elaborarea programului de lucru, cât şi la analiza pot fi invitaţi la lucrările plenului secretarul general şi conducătorii compartimentelor implicate.
    (3) Plenul Consiliului Concurenţei deliberează şi decide valabil în cvorum de minimum şapte membri, dintre care cel puţin unul trebuie sa fie preşedintele sau un vicepreşedinte.
    (4) Hotărârile plenului Consiliului Concurenţei se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot; în caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de vicepreşedintele care îl înlocuieşte.
    (5) Lucrările plenului se consemnează în procesul-verbal de şedinţa, întocmit de persoanele nominalizate de secretarul general, care este apoi transcris în registrul de deliberări al Consiliului Concurenţei. În registrul de deliberări semnează toţi membrii Consiliului Concurenţei, chiar şi cei care nu au participat la şedinţa în plen, putind consemna şi opinie separată cu privire la vreuna dintre problemele supuse deliberării. Secretarul general contrasemnează în registrul de deliberări.

    B. Proceduri de analiza şi investigaţii

    ART. 19
    (1) Sesizările, plingerile şi cererile referitoare la practici anticoncurenţiale, cererile de exceptari individuale, notificările de încadrare pe categorii exceptate, notificările de concentrare, precum şi cererile de neinterventie primite de Consiliul Concurenţei se soluţionează printr-o procedura ce poate cuprinde, după caz, cinci faze: examinarea, organizarea investigatiei, efectuarea investigatiei, decizia şi urmărirea aplicării măsurilor, prezentate în anexa nr. 3/a.
    (2) Declanşarea din oficiu a unei investigaţii se face după cum urmează:
    a) dacă un membru sau personalul abilitat al Consiliului Concurenţei ia cunoştinţa de o situaţie susceptibilă a constitui o încălcare a Legii concurenţei, acesta înaintează departamentului de resort al Consiliului Concurenţei o nota cu privire la situaţia respectiva, cu temerile calificării drept încălcare a Legii concurenţei;
    b) dacă departamentul de resort, examinând nota, o apreciază ca intemeiata, înaintează preşedintelui Consiliului Concurenţei, prin vicepreşedintele care coordonează respectivul departament, propunerea de declanşare din oficiu a unei investigaţii, spre a fi supusă deliberării plenului Consiliului Concurenţei;
    c) investigatia din oficiu, decisa de Consiliul Concurenţei în plen, se declanşează prin ordin al preşedintelui.
    ART. 20
    (1) Examinarea, desfăşurata conform procedurii cuprinse în anexa nr. 3/b, se declanşează o data cu primirea la registratura Consiliului Concurenţei a sesizarilor, plingerilor, cererilor şi notificărilor, şi se finalizează, după caz, cu decizia de acceptare, respingere sau de declanşare a unei investigaţii.
    (2) Sesizările, plingerile, cererile şi notificările primite de Consiliul Concurenţei după înregistrarea în Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondentei sunt transmise în aceeaşi zi la cabinetul preşedintelui.
    (3) În funcţie de natura lor, petitiile sunt înregistrate în registrul special, codificate şi repartizate, de către preşedinte, vicepreşedintelui şi consilierilor de concurenţă care coordonează compartimentul de specialitate implicat.
    (4) Pe baza analizei efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate, vicepreşedintele şi consilierii de concurenţă vor propune, după caz:
    a) aprobarea sau respingerea notificărilor de încadrare în categoriile exceptate şi a cererilor de neinterventie;
    b) admiterea operaţiunilor de concentrare economică notificate sau neobiectiunea la acestea;
    c) respingerea cererilor sau plingerilor care nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii;
    d) declanşarea unei investigaţii.
    (5) Propunerile prevăzute la alin. (4) vor fi înaintate preşedintelui, care va emite decizii ce se vor înregistra în registrele speciale.
    (6) În conformitate cu regulamentele specifice, Secretariatul general va comunica deciziile.
    ART. 21
    (1) Organizarea investigatiei, conform procedurii cuprinse în anexa nr. 3/c, are rolul de a asigura condiţiile necesare realizării investigatiei potrivit legii.
    (2) Ori de câte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele desemnează un raportor din rândurile inspectorilor de concurenţă împuterniciţi, în acest scop, de plen.
    (3) Atribuţiile raportorului sunt următoarele:
    a) conduce echipa de investigatie;
    b) instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie;
    c) întocmeşte raportul asupra investigatiei şi propune măsuri;
    d) comunica raportul părţilor în cauza şi primeşte observaţiile acestora;
    e) propune preşedintelui desemnarea de experţi si/sau audierea autorului plingerii sau a reclamantului, la cererea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declara ca deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigata;
    f) depune dosarul cauzei, cuprinzînd raportul şi documentele, datele, informaţiile şi alte probe rezultate în urma investigatiei, comisiilor si/sau plenului, asigurând respectarea termenelor legale;
    g) convoacă pentru audiere agenţii economici participanţi la practica anticoncurentiala - obiect al investigatiei;
    h) prezintă şi susţine raportul în fata plenului, precum si/sau a comisiilor;
    i) completează investigatia si/sau raportul, la solicitarea plenului sau a comisiei;
    j) controlează şi urmăreşte aplicarea deciziilor Consiliului Concurenţei pentru cazul respectiv şi informează prin raportare.
    (4) Preşedintele va desemna raportorul pentru fiecare investigatie în parte, folosind, în ordine, următoarele criterii:
    a) încadrarea în departamentul şi în divizia având ca domeniu ramura economică în care urmează sa se desfăşoare investigatia sau din compartimentul de specialitate;
    b) asigurarea încărcării echilibrate a raportorilor de pe lista aprobată.
    (5) Echipa de investigatie se constituie prin hotărârea vicepreşedintelui si/sau a consilierilor de concurenţă care coordonează compartimentul de specialitate ce a propus declanşarea investigatiei.
    (6) Vicepreşedintele si/sau consilierii de concurenţă împreună cu raportorul vor întocmi programul de desfăşurare a investigatiei.
    ART. 22
    Efectuarea investigatiei este reglementată prin regulamentele specifice emise de Consiliul Concurenţei.
    ART. 23
    (1) Decizia luată conform procedurii cuprinse în anexa nr. 3/d urmează prezentării către preşedinte a raportului de investigatie şi se adopta în plenul Consiliului Concurenţei.
    (2) După primirea raportului, preşedintele programeaza prezentarea lui de către raportor în plenul Consiliului Concurenţei.
    (3) Cu minimum 7 zile înaintea datei fixate pentru deliberare, Secretariatul general va transmite tuturor membrilor Consiliului Concurenţei şi Oficiului Concurenţei programarea deliberării în plen, o copie de pe raport, şi va pune la dispoziţie dosarul investigatiei.
    (4) Plenul Consiliului Concurenţei poate decide în conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) şi b) şi ale art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei.
    (5) Lucrările plenului nu sunt publice.
    (6) Şeful Oficiului Concurenţei sau persoana delegată de acesta, care participa la deliberarea Consiliului Concurenţei, poate cere o a doua deliberare, când apreciază ca decizia Consiliului Concurenţei ar putea afecta un interes public major.
    (7) Lucrările plenului se pot înregistra pe banda audio.
    (8) Sancţiunea se aplica agenţilor economici de către o comisie a Consiliului Concurenţei, dacă plenul a constatat o încălcare de către aceştia a Legii concurenţei.
    (9) Desemnarea comisiei se face de către preşedinte, atunci când procedurile o solicită, pentru fiecare caz în parte, şi funcţionează până la rezolvarea cazului încredinţat.
    (10) Preşedintele ii va desemna pe membrii comisiei pentru fiecare caz în parte, ţinând seama de următoarele criterii:
    - domeniul în care s-a desfăşurat investigatia;
    - gradul de încărcare a membrilor Consiliului Concurenţei.
    (11) Comisiile Consiliului Concurenţei pot funcţiona numai în formaţie completa, luind hotărâri cu majoritate sau cu unanimitate de voturi.
    (12) Atribuţiile comisiilor Consiliului Concurenţei privesc:
    a) practicile anticoncurenţiale [art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Legea concurenţei];
    b) concentrarile economice care afectează concurenta (art. 13 din Legea concurenţei);
    c) omisiunea notificării unei concentrari economice (art. 16 din Legea concurenţei);
    d) măsurile ireversibile luate de agenţii economici care au notificat concentrarea, dar nu au primit decizia Consiliului Concurenţei [art. 16 alin. (4)];
    e) iniţierea unor acţiuni de concentrare devenite incompatibile cu Legea concurenţei prin decizia Consiliului Concurenţei, conform art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei;
    f) aplicarea amenzilor cominatorii conform art. 59 din Legea concurenţei;
    g) alte sarcini încredinţate comisiilor prin hotărâre a plenului Consiliului Concurenţei.
    (13) În conformitate cu atribuţiile lor, comisiile Consiliului Concurenţei îndeplinesc următoarele activităţi:
    a) analizează dosarul cazului şi raportul de investigaţii;
    b) analizează declaraţiile părţilor implicate sau ale celor ce pot contribui la elucidarea cazului;
    c) solicita aprofundarea investigatiei şi completarea raportului;
    d) deliberează asupra probelor prezentate;
    e) iau decizii de sancţionare în conformitate cu prevederile art. 57, 58 şi 60 alin. (3) din Legea concurenţei.
    (14) Convocarea comisiilor se face de către vicepreşedinte. Programul deliberărilor, precum şi materialele ce vor fi analizate se transmit tuturor membrilor cu cel puţin doua zile înainte de întrunirea comisiei.
    (15) La lucrările comisiilor pot participa şi reprezentanţi ai Oficiului Concurenţei, desemnaţi nominal de şeful Oficiului Concurenţei, cărora li se vor comunica materialele supuse dezbaterilor în condiţiile prevăzute la alin. (14).
    ART. 24
    (1) Urmărirea aplicării deciziilor se realizează de către raportor şi de către Oficiul Concurenţei, după caz.
    (2) Raportorul va prezenta un raport comisiei Consiliului Concurenţei privitor la modul cum au fost aplicate, de către agenţii economici, deciziile luate.

    C. Registrele Consiliului Concurenţei

    ART. 25
    (1) Registrele Consiliului Concurenţei sunt următoarele:
    a) Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondentei;
    b) Registrul special, în care se da număr sesizarilor, reclamatiilor, cererilor şi notificărilor prevăzute de Legea concurenţei şi de regulamentele Consiliului Concurenţei;
    c) Registrul de deliberări, în care se consemnează dezbaterile şi deciziile plenului Consiliului Concurenţei;
    d) Registrul deciziilor, în care se înregistrează şi se da număr deciziilor plenului şi comisiilor Consiliului Concurenţei;
    e) Registrul de ordine ale preşedintelui Consiliului Concurenţei, în care se înregistrează şi se da număr ordinelor emise;
    f) Registrul special de corespondenta secreta şi confidenţială, în care se înregistrează documentele de aceasta natura;
    g) Registrul de arhiva.
    (2) Stabilirea rubricilor registrelor se face în funcţie de natura lucrărilor evidenţiate, la propunerea Secretariatului general, şi se aproba de către preşedinte.
    (3) Modul de utilizare şi de arhivare a registrelor se stabileşte de către secretarul general.
    ART. 26
    (1) Rapoartele elaborate de raportor şi dosarele investigatiilor efectuate se arhivează la Direcţia informare-documentare.
    (2) Raportorul de la Oficiul Concurenţei, care prezintă plenului sau comisiilor Consiliului Concurenţei raportul de investigatie şi dosarul cazului investigat, va depune pentru arhivare la Consiliul Concurenţei copii de pe raport şi de pe dosar.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 27
    (1) Membrii Consiliului Concurenţei sunt funcţionari publici şi calitatea lor este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii sau demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior.
    (2) Membrilor Consiliului Concurenţei, secretarului general, sefilor de compartimente de specialitate şi inspectorilor de concurenţă le sunt interzise exercitarea, direct sau prin interpusi, a activităţilor de comerţ, definite conform Codului comercial, precum şi participarea la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau organizaţii cooperatiste. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri, nici de părţi şi nici de instanta judecătorească sau de către o alta instituţie.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot deţine, nici individual, nici cumulativ, poziţie de control definită conform prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 52/1994, la nici o societate comercială care are o cota de piaţa mai mare de 5% .
    (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) trebuie sa se abţină de la deliberarea sau investigarea cazurilor în care au un interes direct sau indirect, motivind preşedintelui aceasta situaţie printr-o nota.
    ART. 28
    (1) Diviziile şi direcţiile de specialitate vor fi încadrate cu inspectori de concurenţă gradul I, II şi III, având câte 4 gradatii fiecare, şi cu inspectori de concurenţă asistenţi, cu 3 gradatii. De asemenea, vor fi încadrate cu personal din nomenclatorul de funcţii pentru aparatul organelor administraţiei publice, prevăzut în anexele la Legea nr. 40/1991, cu modificările ulterioare: referent, şef de cabinet, secretar dactilo şi alte funcţii.
    (2) Compartimentele functionale vor fi încadrate cu personal din nomenclatorul de funcţii pentru aparatul organelor administraţiei publice, prevăzut în anexele la Legea nr. 40/1991, cu modificările ulterioare.
    (3) Consilierii preşedintelui sunt inspectori de concurenţă gradul I, fiind în subordinea directă a acestuia.
    (4) Membrii Consiliului Concurenţei şi secretarul general au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa egala cu 1,5% din salariul de baza, fără a depăşi lunar 15% din acesta, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 50/1995.
    (5) Personalul Consiliului Concurenţei este cel prevăzut în nomenclatorul de funcţii, care face parte integrantă din prezentul regulament, respectiv anexele nr. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d şi 2/e*).
-----------
    *) Anexele se comunica persoanelor interesate.


    ANEXA 1

           ORGANIGRAMA CONSILIULUI CONCURENŢEI

                   -------------
                  | CONSILIUL |
                  | CONCURENŢEI |
                   -------------
                          |
  ------------ ------------
 | CONSILIERI |----| PREŞEDINTE |
  ------------ ------------
                          |
                          |----------------------------------
                          v | |
     --------------------------------------------- | ----------
    | | | | | | | | --| SECRETAR |-----[1]
    v v v | | | | | | | GENERAL |
 -------- -------- -------- | | | | | | ----------
| DEPAR- | | DEPAR- | | DEPAR- | | | | | | | ----------
| TAMEN- | | TAMEN- | | TAMEN- | | | | | | | | DIRECŢIA | --[2]
| TUL 1 | | TUL 2 | | TUL 3 | | | | | | |--| RELAŢII |--| | 3 |
 -------- -------- -------- | | | | | | | CU PUBLI-| |_ ----
    | | | | | | | | | | CUL | | 4 |
  ------- ------ ----- | | | | | | ----------
 | | | | | | | | | | | |
 --- --- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- | | ---------- --[5]
|DI-| |DI-| |DI-| |DI-| |DI-| |DI-| A B C D | | | DIRECŢIA |--|--[6]
|VI-| |VI-| |VI-| |VI-| |VI-| |VI-| --- --- --- --- | |--| BUGET | |--[7]
|ZI-| |ZI-| |ZI-| |ZI-| |ZI-| |ZI-| | | ---------- --[8]
| E | | E | | E | | E | | E | | E | | | ----------
 --- --- --- --- --- --- | | | DIRECŢIA | --[9]
                                                     | |--|EXPLOATARE|--|
                                                     | | ---------- --[10]
                                                     | | ----------
                                                     | | | DIRECŢIA |
                                                     | | |INFORMARE-| --[11]
                                                     | --| DOCUMEN- |--|
                                                     | | TARE | --[12]
                                                     | ----------
                                                     | ----------
                                                      ----| COLECTIV |
                                                          | RECURSE |
                                                          | UMANE |
                                                           ----------

    A = DIRECŢIA TERITORIALĂ
    B = DIRECŢIA JURIDIC-CONTENCIOS
    C = DIRECŢIA CERCETARE
    D = DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE

    1 = PROTOCOL SI SERVICII GENERALE

    2 = COLECTIV SECRETARIAT
    3 = SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL, REGISTRATURA
    4 = INFORMAŢII SI PRESA

    5 = CONTABILITATE BILANŢURI
    6 = FINANCIAR SALARIZARE
    7 = DECONTĂRI-PLATI
    8 = CONTROL FINANCIAR PREVENTIV-GESTIUNE

    9 = SERVICIUL TEHNIC-ADMINISTRATIV
    10 = SERVICIUL ACHIZIŢII, TRANSPORT SI GESTIONAREA BUNURILOR

    11 = SERVICIUL EXPLOATARE SISTEME INFORMATICE
    12 = SERVICIUL DOCUMENTARE BIBLIOTECA-ARHIVA    ANEXA 3/a

          SCHEMA PROCEDURII DE ANALIZĂ ŞI INVESTIGAŢIE

                      --------------------
                     | EXAMINARE |
                     | |
                      -------------------
                              |
                              |
                      --------------------
                     | ORGANIZAREA |
                     | INVESTIGAŢIEI |
                      -------------------
                              |
                              |
                      --------------------
                     | EFECTUAREA |
                     | INVESTIGAŢIEI |
                      -------------------
                              |
                              |
                      --------------------
                     | |
                     | DECIZIA |
                      -------------------
                              |
                              |
                      --------------------
                     | URMĂRIREA APLICĂRII|
                     | MĂSURILOR |
                      --------------------    ANEXA 3/b                        PROCEDURA DE EXAMINARE

            -------------------- -----------------
           | DIRECŢIA RELAŢII | | DEPARTAMENT |
           | CU PUBLICUL | | PROPUNERI |
  ┌--------|--------------------| |-----------------|
  | | INVESTIGAŢII | | AUTOSESIZĂRI |
  | -------------------- -----------------
  | | |
  | | v
  | v -----------------
  | -------------------- | PLEN |
  | | PREŞEDINTE | -----------------|
  | |--------------------| | DEZBATERE |
  | | - INVESTIGAŢII | -----------------
  | | - REPARTIZĂRI LA | |
  | | DEPARTAMENTE |<--------------------------┘
  | --------------------
  | |
  | |
  | v
  | --------------------
  | | DEPARTAMENT |
  | |--------------------|
  | | ANALIZĂ |
  | --------------------
  | |
  | |
  | v
  | . .
  | . .
  | . .
  | . RĂSPUNS .
   ----------- . .
                  . .
                    .    ANEXA 3/c

                     ORGANIZAREA INVESTIGAŢIEI

                    -------------------------
                   | PREŞEDINTE |
                   |-------------------------|
                   | DECLANŞARE INVESTIGAŢIE |
                   | DESEMNARE RAPORTOR |
                    -------------------------
                               |
                               |
                               v
                    -------------------------
                   | DEPARTAMENT |
                   |-------------------------|
                   | FORMAREA ECHIPEI DE |
                   | INVESTIGAŢIE |
                    -------------------------
                               |
                               |
                               v
                    -------------------------
                   | EFECTUAREA |
                   | INVESTIGAŢIEI |
                    -------------------------


    ANEXA 3/d


                   DECIZIA

         -----------------------
        | PREŞEDINTE |
        |-----------------------|
        | PLANIFICAREA ŞEDINŢEI |
        | PLENULUI |
         -----------------------
                   |
                   |
                   v
         -----------------------
        | SECRETARIAT GENERAL |
        |-----------------------|
        | TRANSMITERE |
        | DOCUMENTAŢIE |
         -----------------------
                   |
                   |
                   v
         -----------------------
        | PLEN |
        |-----------------------|
        | DELIBERARE PLEN |
         -----------------------
                   |
                   |
                   v
         -----------------------
        | PREŞEDINTE |
        |-----------------------|
        | DESEMNARE COMISIE |
         -----------------------
                   |
-------------------|-----------------------------------------------------
                   v
         -----------------------
        | RAPORTOR |
        |-----------------------|-------------------------┐
        | POSTINVESTIGAŢII | |
         ----------------------- |
                   | |
                   | |
                   v v
         ----------------------- ------------------
        | COMISII | | PLEN |
        |-----------------------| |------------------|
        | DELIBERARE COMISIE | | DELIBERARE PLEN |
         ----------------------- ------------------

-------------------------------------------------------------------------


                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016