Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 octombrie 1999  privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire in gestiune a fondurilor de vanatoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 26 octombrie 1999 privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire in gestiune a fondurilor de vanatoare

EMITENT: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 24 noiembrie 1999


CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fiecãrui fond de vanatoare care urmeazã sa fie atribuit, potrivit legii, Regiei Naţionale a Pãdurilor sau organizaţiilor vanatoresti legal constituite se face prin licitaţie publica deschisã.
ART. 2
(1) Se pot înscrie la licitaţie şi pot face oferte în vederea stabilirii valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vanatoare organizaţiile vanatoresti legal constituite care nu au avut în folosinta fonduri de vanatoare la data intrãrii în vigoare a <>Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 , precum şi actualii gestionari, persoanele juridice nominalizate în lege, care solicita atribuirea în gestiune a altor fonduri de vanatoare decât cele pe care le deţin.
(2) Actualii gestionari ai fondurilor de vanatoare, titulari ai dreptului de preemţiune, vor participa în sala de licitaţie în scopul exercitãrii acestuia la închiderea licitaţiei, pentru fiecare fond de vanatoare gestionat.
(3) Participanţii la licitaţie, prevãzuţi la alin. (1), vor fi denumiţi în continuare ofertanţi, iar cei prevãzuţi la alin. (2), gestionari.
ART. 3
(1) Licitaţiile vor fi organizate, pe judeţe, pentru fondurile de vanatoare situate în zona teritorialã a acestora.
(2) Data organizãrii licitaţiilor se anunta cu 15 zile înainte într-un ziar de mare tiraj, precum şi prin afişare la sediul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
(3) Anunţul va cuprinde data pana la care se pot face înscrierile la licitaţie şi locul înscrierii, data şi locul preselecţiei, data desfãşurãrii licitaţiei, precum şi adresa de la care se pot ridica formularele pentru înscriere.
(4) Anunţul care va fi afişat la sediul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului va cuprinde, pe lângã elementele menţionate la alin. (3), şi urmãtoarele:
a) lista cuprinzând fondurile de vanatoare la care valoarea tarifelor de atribuire în gestiune se va stabili prin licitaţie publica, în care se va înscrie şi titularul dreptului de preemţiune pentru fiecare fond de vanatoare;
b) tariful de la care se porneşte la determinarea, prin licitaţie publica, a valorii reale de atribuire în gestiune a fiecãrui fond de vanatoare.

CAP. 2
Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie, modul de procurare şi de completare a acestora

ART. 4
(1) Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie pentru organizaţiile vanatoresti sunt:
a) cererea de înscriere la licitaţie (conform modelului prezentat în anexa nr. 1);
b) declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al organizaţiei de vanatori, din care sa rezulte numãrul de membri care au legal calitatea de vanator la organizaţia respectiva (conform modelului prezentat în anexa nr. 2);
c) scrisoare de garanţie bancarã la nivelul a 20% din valoarea cumulatã a tarifelor de pornire la licitaţia fondurilor de vanatoare pentru care s-a înscris la licitaţie, emisã de banca ofertantului în numele şi în contul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, valabilã pana la data încheierii contractului de gestionare (conform modelului prezentat în anexa nr. 3);
d) contractul-tip de gestionare.
(2) Organizaţiile vanatoresti titulare ale dreptului de preemţiune vor prezenta pentru licitaţie documentele prevãzute la alin. (1), cu excepţia cererii de înscriere la licitaţie, care se înlocuieşte cu cererea de participare la licitaţie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4, în cazul în care nu doresc şi alte fonduri de vanatoare decât cele pe care le gestioneazã în prezent, iar pentru Regia Nationala a Pãdurilor, o cerere, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.
(3) Organizaţiile vanatoresti prevãzute la alin. (1) pot solicita înscrierea la licitaţie în vederea obţinerii gestiunii unuia sau mai multor fonduri de vanatoare, în funcţie de numãrul membrilor lor, dupã cum urmeazã:
a) 1.000 ha/membru vanator pentru fondurile de vanatoare din zona de munte;
b) 500 ha/membru vanator pentru zona de campie şi de deal;
c) 200 ha/membru vanator pentru fondurile de vanatoare din Delta Dunãrii.
(4) Condiţiile prevãzute la alin. (3) se aplica şi pentru persoanele juridice care îşi exercita dreptul de preemţiune.
(5) Modelul contractelor-tip de gestionare va fi preluat într-un singur exemplar, indiferent de numãrul de fonduri de vanatoare la care fiecare solicitant va participa la licitaţia pentru stabilirea tarifelor de atribuire în gestiune.
ART. 5
(1) Dupã obţinerea documentelor prevãzute la art. 4 fiecare ofertant sau gestionar va completa documentele specifice calitãţii sale, prevãzute în anexele nr. 1, 2 şi, dupã caz, 4 sau 5.
(2) Înainte de depunerea documentelor de înscriere la licitaţie fiecare ofertant va depune la casieria Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului un tarif de participare la licitaţie de 1.000.000 lei pentru fiecare judeţ în care se înscrie la licitaţie.
(3) Actualii gestionari ai fondurilor de vanatoare, pentru fondurile de vanatoare la care şi-au exprimat în scris dreptul de preemţiune, sunt scutiţi de la plata tarifului de participare.
(4) Sumele depuse ca tarif de participare la licitaţie se vor folosi dupã cum urmeazã:
a) 30% pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiei de licitaţie;
b) 70% se vor vãrsa la Fondul de protecţie a vânatului.

CAP. 3
Modul de desfãşurare a preselecţiei şi a licitaţiilor

ART. 6
(1) Comisiile de organizare a licitaţiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vanatoare, denumite în continuare comisii de licitaţie, vor fi numite prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului şi vor avea urmãtoarea componenta:
- un reprezentant al Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, care, prin declaraţie pe propria rãspundere, dovedeşte ca nu este membru fondator sau administrator al oricãruia dintre participanţi sau ofertanţi, care va îndeplini şi funcţia de preşedinte;
- un reprezentant al Ministerului de Interne, desemnat de conducerea acestui minister;
- un reprezentant al Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat din judeţul în care se desfãşoarã licitaţia, desemnat de conducerea acestei direcţii;
- un reprezentant al Direcţiei de vanatoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, care îndeplineşte aceleaşi condiţii ca şi preşedintele.
(2) Secretariatul tehnic al comisiilor de licitaţie va fi asigurat de Direcţia de vanatoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
(3) Modul de lucru al fiecãreia dintre comisiile de licitaţie trebuie sa asigure participanţilor şi ofertanţilor exercitarea tuturor drepturilor care le revin potrivit legii şi criteriilor de atribuire.
(4) Comisia de licitaţie poate funcţiona, în mod legal, în prezenta a doua treimi din numãrul membrilor sãi.
ART. 7
(1) Preselecţia ofertanţilor se va face de aceeaşi comisie de licitaţie înaintea începerii licitaţiei propriu-zise.
(2) Preselecţia consta în analiza documentaţiilor depuse de ofertanţi şi de participanţi, în scopul eliminãrii celor care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul regulament pentru participare la licitaţie.
(3) Preselecţia se face în prezenta participanţilor şi a ofertanţilor.
(4) Lipsa oricãruia dintre documentele prevãzute de prezentul regulament sau prezentarea, pentru dovedirea calitãţii legale de ofertant sau de participant la licitaţie, de documente neopozabile Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului conduce la anularea dreptului de participare.
(5) Procedura de desfãşurare a licitaţiilor va fi urmãtoarea:
a) fiecare ofertant admis la licitaţie va face o oferta prin strigare, care nu poate fi mai mica decât valoarea tarifului de pornire la licitaţie;
b) pasul de licitare este de 500.000 lei;
c) preşedintele comisiei de licitaţie întreabã pe ceilalţi ofertanţi dacã oferã o suma mai mare, procedura ce se va repeta pana la determinarea ofertei maxime, iar acel ofertant va fi declarat câştigãtor al licitaţiei;
d) în momentul determinãrii valorii maxime a tarifului de atribuire în gestiune a fondului de vanatoare supus licitaţiei preşedintele comisiei de licitaţie este obligat sa îl intrebe pe reprezentantul titularului dreptului de preemţiune dacã doreşte sa menţinã gestiunea fondului de vanatoare la valoarea respectiva;
e) în cazul în care titularul dreptului de preemţiune face aceeaşi oferta cu cea rezultatã din licitaţie, se anuleazã titlul de câştigãtor al licitaţiei pentru ofertantul cu cea mai mare oferta, fondul de vanatoare respectiv revenind titularului dreptului de preemţiune.
(6) Dupã încheierea procedurii de licitaţie, pentru fiecare fond de vanatoare se încheie un proces-verbal de consemnare a rezultatului licitaţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
(7) Procedura de desfãşurare a licitaţiei este identicã pentru fiecare fond de vanatoare.
(8) În cazul în care pentru un fond de vanatoare exista un singur ofertant, fondul de vanatoare respectiv va fi atribuit acelui ofertant la tariful minim de pornire la licitaţie, cu respectarea dreptului de preemţiune.
ART. 8
(1) Dupã adjudecarea de cãtre un ofertant la licitaţie a unui numãr de fonduri de vanatoare la care 20% din valoarea cumulatã a tarifelor de pornire la licitaţie depãşeşte valoarea scrisorii de garanţie bancarã, acesta pierde dreptul de a participa la licitaţia pentru alte fonduri de vanatoare.
(2) Dacã pentru un fond de vanatoare nu exista nici un ofertant, acesta va fi atribuit vechiului gestionar la valoarea minima a tarifului de pornire la licitaţie pentru fondul de vanatoare respectiv.
(3) În cazul în care atribuirea este refuzatã, fondul de vanatoare respectiv va fi scos din nou la licitaţie peste 60 de zile, dreptul de preemţiune nemaiputand fi exercitat în acest caz.

CAP. 4
Încheierea contractelor de gestionare

ART. 9
(1) Câştigãtorul licitaţiei sau, dupã caz, vechiul gestionar care şi-a exercitat dreptul de preemţiune este obligat ca în termen de 15 zile lucrãtoare de la data licitaţiei sa se prezinte pentru încheierea contractelor de gestionare cu Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, prin oficiile cinegetice teritoriale, pentru fiecare fond de vanatoare atribuit.
(2) În cazul neprezentarii în termenul prevãzut la alin. (1) se considera ca cei în cauza au renunţat la dreptul de castigatori ai licitaţiei şi de contractare a fondurilor de vanatoare respective şi, în consecinta, va fi organizatã o noua licitaţie pentru atribuirea gestionãrii fondurilor de vanatoare respective, în condiţiile prevãzute de prezentul regulament.
(3) În momentul prezentãrii pentru încheierea contractelor de gestionare persoanele prevãzute la alin. (1) trebuie sa facã dovada ca au angajat cu contract individual de munca sau de colaborare un specialist în domeniul cinegetic şi ca valoarea activelor fixe şi circulante de care dispune este mai mare decât cuantumul tarifelor cumulate la care şi-a adjudecat fondurile de vanatoare respective.
(4) În cazul în care la prezentarea pentru încheierea contractelor de gestionare nu poate face dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevãzute la alin. (2), dreptul de câştigãtor al licitaţiei sau cel de preemţiune se anuleazã.
(5) În situaţiile prevãzute la alin. (2) şi (4), sumele depuse drept garanţie pentru fondurile de vanatoare aflate în aceasta situaţie nu se mai restituie şi se fac venit la Fondul de protecţie a vânatului.
(6) Se considera specialist în domeniul cinegetic absolventul unei unitãţi de învãţãmânt care are în obiectele de studiu şi vanatul şi vânãtoarea.

CAP. 5
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 10
(1) Contestaţiile privind modul de desfãşurare a licitaţiei se depun în termen de 3 zile lucrãtoare la conducerea ministerului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(2) Contestaţiile se rezolva, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii, de cãtre o comisie numita prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
ART. 11
(1) Vechiul gestionar al fondului de vanatoare adjudecat la licitaţie altui gestionar rãspunde, potrivit legii, de buna gestiune a fondului respectiv pana la data transmiterii acestui fond de vanatoare noului gestionar, pe baza de protocol de predare-primire, care se va încheia în termen de 15 zile de la semnarea contractului de gestionare.
(2) Amenajãrile şi instalaţiile vanatoresti (hranitori, sararii, adapatori, observator) aflate pe fondul de vanatoare respectiv se predau de la fostul la noul gestionar, fãrã plata, la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate.
ART. 12
Celelalte mijloace fixe existente pe fondul de vanatoare, aparţinând vechiului gestionar, care nu sunt preluate prin protocol de cãtre noul gestionar, rãmân în proprietatea celui dintâi, cu posibilitatea de a le transfera în alta parte, de a le închiria sau de a le vinde.
ART. 13
Modul de atribuire în gestiune a fondurilor de vanatoare care vor fi folosite pentru protecţia fondului genetic valoros al unor specii de vanat, precum şi pentru unitãţile de învãţãmânt şi de cercetare ştiinţificã se stabileşte prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
ART. 14
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
--------
la regulament
-------------

ANTET
Nr. ..... din ..........

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR
ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI

Direcţia de vanatoare şi salmonicultura

Domnului preşedinte al Comisiei de licitaţie

Subsemnatul ...., având funcţia de .... (conform împuternicirii legale anexate), reprezentant legal al ...., cu sediul în ....., str. .... nr. ..., constituitã în baza art. ..... din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, cu respectarea prevederilor <>art. 8 lit. s) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 , având personalitate juridicã obţinutã în baza Sentinţei nr. .... din ...., pronunţatã de ...., solicit înscrierea la licitaţia publica deschisã, organizatã de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, pentru determinarea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a urmãtoarelor fonduri de vanatoare:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numãrul şi denumirea Tariful de pornire Suprafata totalã
crt. fondului Judeţul la licitaţie a fondului
de vanatoare (mii lei) de vanatoare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Menţionãm ca am luat cunostinta de Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vanatoare şi de conţinutul contractului de gestiune-cadru, pe care îl voi respecta.
În scopul participãrii la licitaţie am depus la casieria Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului suma de ........ lei, reprezentând tariful de înscriere la licitaţie.
În scopul dovedirii acestor informaţii, anexãm în xerocopie chitanţele cu nr. ..... şi nr. ....., emise de casieria Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, şi scrisoarea de garanţie bancarã emisã de Banca ......
Cunoscând ceea ce înseamnã falsul în declaraţii şi modul de sancţionare a acestuia, declaram pe propria rãspundere urmãtoarele:
a) suntem înscrişi în Registrul persoanelor juridice nonprofit ţinut la grefa Tribunalului ....., la poziţia ........./anul ..........;
b) Sentinta nr. ...../....., pronunţatã de ....., în baza cãreia am obţinut personalitate juridicã, este (ne)opozabilã Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, întrucât (nu)avem avizul acestuia de constituire cu nr. ..... din data de ......;
c) asociaţia (societatea) este înfiinţatã în baza actului de constituire nr. ....... din ......, cu un numãr de membri vanatori fondatori la data prezentei ......................;
d) conform criteriilor stabilite prin regulamentul de licitaţie, numãrul de vanatori înregistraţi în evidentele noastre la data de 15 octombrie 1999 asigura gestionarea fondurilor de vanatoare pentru care ne-am înscris la licitaţie.
Data Reprezentant legal,
................. ....................................
(numele, prenumele, semnatura şi ştampila)NOTA:
1. Completarea formularului cu toate informaţiile este obligatorie.
2. Cuvintele înscrise între paranteze se anuleazã sau se pãstreazã în funcţie de situaţia fiecãrei asociaţii (societãţi).

ANEXA 2
-------
la regulament
--------------

ANTETUL ASOCIAŢIEI/SOCIETĂŢII

Nr. ...... din ..............

DECLARAŢIE

Subsemnatul ..........., având funcţia de ....... la ......... , cu sediul în ...., str. ...... nr. ...., judeţul ....., declar pe propria rãspundere urmãtoarele:

1. Asociaţia (Societatea) ....., pe care o reprezint în calitate de ...., are înscrişi în randurile sale, pe baza liberei lor voinţe şi în conformitate cu prevederile propriului statut, un numãr de ... membri vanatori la data de 30 septembrie 1999;

2. numãrul membrilor vanatori înscrişi la aceasta data în mod legal în aceasta asociaţie (societate) sunt:
a) ........ membri cotizanti;
b) ........ vanatori înscrişi în evidenta noastrã, pe baza liberei lor voinţe, şi care provin de la urmãtoarele asociaţii:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
(se vor enumera asociaţiile şi numãrul de membri)

NOTA:
1. Pentru asociaţiile (societãţile) care îşi exercita dreptul de preemţiune nu se completeazã pct. 2 lit. b).
2. Pentru asociaţiile (societãţile) nou-constituite, la pct. 2 lit. b) se vor înscrie numai vanatorii cotizanti la asociaţia (societatea) respectiva.

Reprezentant legal,
.....................................
(numele, prenumele, semnatura şi ştampila)


ANEXA 3
-------
la regulament
-------------BANCA .......... Data emiterii
Sucursala ....... .............
Filiala ......... Termenul de valabilitate
Telefon nr. ..... ....................
(ziua, luna, anul)

*ST
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ Nr ...... /........
pentru oferta depusa în vederea participãrii la licitaţii pentru obţinerea gestiunii fondurilor de vanatoare

Confirmãm prin prezenta, la cererea clientului nostru (denumirea ofertantului) ...., care, în calitate de ofertant, a înaintat oferta sa la data de (ziua, luna, anul)....., pentru adjudecarea gestiunii unor fonduri de vanatoare, în vederea participãrii la licitaţia care va avea loc la data de (ziua, luna, anul), ......., ca garantãm în favoarea (denumirea ofertantului) ...... pentru suma de ...... lei, suma pe care ne angajãm ca, în caz de insolvabilitate a ofertantului şi când acesta se afla în una dintre situaţiile menţionate mai jos, sa o plãtim Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, la cererea scrisã a acestuia, în care va mentiona culpa (culpele) pentru care se face vinovat ofertantul, şi anume:
- revocarea ofertei dupã adjudecare;
- fiind câştigãtorul licitaţiei, nu semneazã contractul de gestionare în termenul de valabilitate a ofertei;
- fiind câştigãtorul licitaţiei, nu constituie garanţia de buna execuţie.

Prezenta scrisoare de garanţie este valabilã pana la data de (ziua, luna, anul) ........ .

Aceasta devine nulã în cazul neacceptãrii ofertei depuse sau dacã licitaţia a fost adjudecatã unui alt ofertant. În baza copiei xerox de pe scrisoarea de comunicare de la Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, ofertantul este obligat sa anunţe banca despre faptul ca nu a câştigat licitaţia şi, ca atare, scrisoarea de garanţie devine nulã.

Valabilitatea scrisorii de garanţie poate fi prelungitã în cazuri excepţionale, la cererea Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului şi cu acceptul scris al ofertantului.


Director, Contabil-şef,
............ ...........
ANEXA 4
-------
la regulament
-------------

ANTET

Nr. ........ din ..........

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR
ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
Direcţia de vanatoare şi salmonicultura

Domnule Preşedinte,

Subscrisã asociaţie (societate) de vanatoare, cu sediul în ...., str. .... nr. ......, constituitã în baza art. .... din Legea nr. 21/1924 privind persoanele juridice, cu respectarea prevederilor <>art. 8 lit s) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 , având personalitate juridicã obţinutã în baza Sentinţei nr. ........ din ......, pronunţatã de ..........., solicitam a lua act ca, în baza prevederilor <>art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996 , sa ne exercitam dreptul de preemţiune asupra urmãtoarelor fonduri de vanatoare pe care le-am deţinut pana în prezent, în totalitate sau în mare parte din suprafata lor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numãrul şi denumirea Suprafata totalã Zona geograficã Preţul de pornire
crt. fondului de vanatoare (ha) majoritara la licitaţie
(mii lei)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judeţul
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL JUDEŢ:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judeţul
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL JUDEŢ:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Menţionãm ca am luat act de Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vanatoare şi ca dreptul de preemţiune va fi exercitat numai dupã strigarea ultimei oferte. De asemenea, am luat cunostinta de conţinutul contractului-cadru de gestionare pe care ma oblig sa îl respect.
Cunoscând ceea ce înseamnã falsul în declaraţii şi efectele declarãrii în fals, declaram pe propria rãspundere urmãtoarele:
a) suntem înscrişi în Registrul persoanelor juridice ţinut la grefa Tribunalului ....., la poziţia nr. ....../anul ....;
b) Sentinta nr. ..../...., pronunţatã de ...., în baza cãreia am obţinut personalitate juridicã, dupã caz Sentinta nr. ...., prin care ne-am modificat statutul, este (ne)opozabilã Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, întrucât (nu)avem avizul acestuia, dupã caz, pentru obţinerea personalitãţii juridice sau pentru modificarea statutului nr. .... din ....;
c) asociaţia (societatea) noastrã este constituitã, potrivit actului nr. ..... din ......, din ..... membri care au calitatea de vanator.
De asemenea, la data de 30 septembrie 1999 avem înscrişi în evidentele noastre un numãr de ... vanatori.

Aceştia provin din:
............. vanatori care au obţinut aceasta calitate în urma examenelor organizate;
............. vanatori proveniţi prin transfer legal de la alte asociaţii (societãţi);
d) conform criteriilor stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vanatoare, numãrul de membri vanatori existenţi la data de 15 octombrie 1999 ne asigura dreptul de a deţine un numãr de fonduri de vanatoare în suprafata de .... ha, care este mai mica (mai mare) cu .... ha decât cea înscrisã iniţial în cerere, situaţia urmând sa fie reglementatã în cadrul procesului de licitare.
Am luat cunostinta de faptul ca declararea în fals a oricãreia dintre datele prevãzute la lit. a)-d) atrage rãspunderea potrivit legii, precum şi pierderea, în momentul dovedirii falsului, a dreptului de a gestiona fondurile de vanatoare a cãror folosinta am dobândit-o ca efect al acestui fals.Data Reprezentant legal,
................ .............................
(numele, prenumele şi semnatura)ANEXA 5
-------
la regulament
-------------


REGIA NATIONALA A PĂDURILOR

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
Direcţia de vanatoare şi salmonicultura

Domnului Preşedinte al Comisiei de licitaţie

Regia Nationala a Pãdurilor, având calitatea de fost gestionar a 30% din fondul cinegetic al României, în baza art. 12 alin. (1) din <>Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 , solicitam sa fim luati în evidenta, pentru exercitarea dreptului de preemţiune, la licitaţiile publice organizate pentru urmãtoarele fonduri de vanatoare pe care le-am gestionat în totalitate sau în mare parte din suprafata lor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numãrul şi denumirea Suprafata totalã Zona geograficã Preţul de pornire
crt. fondului de vanatoare (ha) majoritara la licitaţie
(mii lei)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judeţul
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL JUDEŢ:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judeţul
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL JUDEŢ:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Director general,
...................


ANEXA 6
--------
la regulament
-------------

PROCES - VERBAL

nr. ..... din ......

Subsemnaţii ....., membri ai comisiei de licitaţie pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vanatoare,
astãzi, data de mai sus, în urma organizãrii licitaţiei pentru fondul de vanatoare nr. ......., denumit ...., declaram câştigãtor al licitaţiei Asociaţia (Societatea) .......... din ....., str. ..... nr. ...., judeţul ............. .
Titularul dreptului de preemţiune, Asociaţia (Societatea) ........, cu sediul în ...., str. ..... nr. ...., judeţul ...., a exercitat (nu)a exercitat dreptul de preemţiune asupra acestui fond de vanatoare.
În aceste condiţii fondul de vanatoare a fost adjudecat de Asociaţia (Societatea) ....... .
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Preşedintele Comisiei de licitaţie, Ofertant,
................................... .........

Membri,
...................
Titularul dreptului de preemţiune,
.................................


---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016