Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 iunie 1999  cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 25 iunie 1999 cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 13 iulie 1999

CAP. 1
Generalitati

1. Prezentul regulament se referã la condiţiile pe care agenţii economici trebuie sa le îndeplineascã pentru a desfasura o activitate în domeniul producţiei de produse alimentare, în vederea obţinerii de licenţe de fabricaţie şi în scopul asigurãrii prelucrãrii superioare a materiilor prime agricole, al protecţiei consumatorilor şi a mediului, precum şi al eliminãrii tendinţelor de abuzuri, fraude sau falsificãri în acest domeniu.
1.1. Agenţii economici pot desfasura activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare numai pe baza unor licenţe de fabricaţie.
1.2. Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acorda urmãtoarelor categorii de producãtori:
a) agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate;
b) asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate sa desfãşoare o activitate economicã independenta în domeniul producţiei de produse alimentare.
2. Persoanele juridice sau fizice definite la pct. 1.2. sunt denumite în prezentul regulament agenţi economici.
3. Licentele de fabricaţie se solicita de cãtre agenţii economici la punerea în funcţiune a fiecãrei unitãţi în care aceştia desfãşoarã activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi se acorda de cãtre direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de dotãri, de pregãtirea de specialitate a personalului, de condiţiile de igiena şi de posibilitãţile de garantare a calitãţii produselor fabricate.
4. Licentele de fabricaţie acordate agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare atesta ca aceştia au dreptul sa efectueze astfel de activitãţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la un nivel de siguranta şi de calitate care sa asigure protecţia consumatorilor şi a mediului.
5. Licentele de fabricaţie se acorda pentru fiecare categorie de produse alimentare, prestãri de servicii şi alte activitãţi specifice domeniului producţiei de produse alimentare, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul regulament, care se realizeazã în cadrul fiecãrei unitãţi de producţie, indiferent de locul unde aceasta este amplasata.

CAP. 2
Procedura de acordare a licenţelor de fabricaţie

1. În vederea desfãşurãrii unei activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare, agentul economic înainteazã direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorialã este amplasata unitatea pentru care solicita licenta de fabricaţie, cererea-tip pentru acordarea licenţei de fabricaţie, întocmitã conform anexei nr. 2 la prezentul regulament, însoţitã de documente justificative.
1.1. Pentru agenţii economici care desfãşoarã activitãţi de producţie documentaţia care însoţeşte cererea pentru acordarea licenţei de fabricaţie cuprinde:
a) statutul societãţii comerciale sau autorizaţia eliberata în condiţiile <>Decretului-lege nr. 54/1990 pentru asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate sa desfãşoare o activitate economicã independenta, în copie xerox;
b) certificatul de înmatriculare a societãţii comerciale, emis de oficiul registrului comerţului, în copie xerox;
c) certificatul de înregistrare fiscalã a societãţii comerciale sau a asociaţiei familiale şi persoanei fizice, în copie xerox;
d) autorizaţia sanitarã de funcţionare a unitãţii pentru care se solicita licenta de fabricaţie, eliberata de cãtre direcţia de sãnãtate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorialã se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricaţie, în copie xerox (se reînnoieşte conform reglementãrilor în vigoare);
e) autorizaţia sanitarã veterinara de funcţionare pentru unitãţile care sunt supuse controlului sanitar veterinar, eliberata de cãtre direcţia sanitarã veterinara judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorialã se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricaţie, în copie xerox (se vizeazã conform reglementãrilor în vigoare);
f) avizul Ministerului Sãnãtãţii pentru fiecare categorie de produse pentru care se solicita licenta de fabricaţie, acordat conform reglementãrilor în vigoare, în copie xerox;
g) fişa unitãţii pentru care se solicita licenta de fabricaţie, întocmitã conform anexei nr. 3 la prezentul regulament;
h) specificaţia tehnica sau standardul elaborat şi aprobat conform reglementãrilor legale în vigoare al fiecãrei categorii de produse pentru care se solicita licenta de fabricaţie, care trebuie sa cuprindã condiţiile de calitate pe care trebuie sa le îndeplineascã produsul, condiţiile specifice de ambalare, etichetare, manipulare, transport şi depozitare, regulile de verificare a calitãţii, precum şi termenul de valabilitate a acestuia;
i) schema tehnologicã pentru fiecare categorie de produse sau activitate pentru care se solicita licenta de fabricaţie, care trebuie sa cuprindã toate fazele fluxului tehnologic, începând cu recepţia materiilor prime pana la depozitarea produsului finit;
j) instrucţiunile tehnologice pentru fiecare categorie de produse sau activitate pentru care se solicita licenta de fabricaţie, în care sa fie descrise în amãnunt toate operaţiunile din fluxul tehnologic, modul în care sunt verificaţi şi controlati parametrii tehnologici, precum şi utilajele şi instalaţiile tehnologice;
k) fişa cu privire la pregãtirea de specialitate a personalului, în care sa se menţioneze:
- personalul de conducere a procesului de fabricaţie, a activitãţii sau a prestãrii de servicii din domeniul producţiei de produse alimentare trebuie sa aibã, în funcţie de gradul de complexitate al unitãţii, cel puţin pregãtire profesionalã medie de specialitate, atestata;
- personalul de laborator trebuie sa aibã, în funcţie de gradul de complexitate al unitãţii, cel puţin pregãtire profesionalã de specialitate, atestata;
- personalul de execuţie, conform anexei nr. 4 la prezentul regulament, va cuprinde, preponderent, personal calificat, cu pregãtire profesionalã specifica, la nivelul de complexitate al activitãţilor pe care le desfãşoarã.
1.2. Pentru agenţii economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul alimentaţiei publice, precum şi de cofetarie şi patiserie documentaţia care însoţeşte cererea pentru acordarea licenţei de fabricaţie cuprinde: documentele menţionate la lit. a)-e) şi g)-k) ale pct. 1.1 de mai sus, care vor fi specifice acestor activitãţi, iar avizul sanitar de produs nu mai este necesar, conform precizãrilor Ministerului Sãnãtãţii, fiind suficienta autorizaţia sanitarã de funcţionare.
Unitãţile de alimentaţie publica trebuie sa facã dovada, conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 233/1992 privind clasificarea pe categorii de încadrare a unitãţilor de cazare şi de alimentaţie publica, cu modificãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului comerţului nr. 87/1992 , ca sunt unitãţi de alimentaţie publica şi ca realizeazã numai o singura categorie de produse, respectiv produse de alimentaţie publica. În caz contrar, vor fi considerate unitãţi de producţie care realizeazã mai multe categorii distincte de produse, situaţie în care pentru fiecare categorie de produse se vor solicita licenţe de fabricaţie.
1.3. Agenţii economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul producerii bãuturilor racoritoare şi a inghetatei la dozatoare prezintã documentele prevãzute la lit. a)-d), f) şi h), iar pentru fabricarea inghetatei, documentul prevãzut la lit. e) ale pct. 1.1 de mai sus.
1.4. Agenţii economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul pescuitului şi al conditionarii pestelui destinat comercializãrii prezintã documentele prevãzute la lit. a)-e), j) şi k) ale pct. 1.1 de mai sus, pentru punctele sau centrele de colectare, condiţionare şi depozitare a pestelui pescuit şi a altor vietuitoare acvatice, completate conform specificului, la care se adauga fişa cuprinzând dotãrile cu ambarcatiuni, unelte, scule şi dispozitive, admise la pescuitul pestelui destinat comercializãrii, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentul regulament.
1.5. Agenţii economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul prestãrilor de servicii: preambalarea, îmbutelierea şi ambalarea produselor, depozitarea, pãstrarea şi transportul specializat al produselor alimentare vor prezenta documentele prevãzute la lit. a)-e), g), i), j) şi k) ale pct. 1.1 de mai sus, specifice acestor activitãţi.
2. Cererea, completatã cu datele necesare, se depune la direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorialã se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricaţie, inregistrandu-se în registrul de evidenta a cererilor pentru acordarea licenţelor de fabricaţie conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul regulament numai dacã este însoţitã de documentaţia prevãzutã la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, şi 1.5, dupã caz.
La depunerea documentaţiei în vederea obţinerii licenţei de fabricaţie solicitantul va prezenta şi documentele prevãzute la lit. a)-f) ale pct. 1.1 de mai sus, în original, pentru verificarea autenticitatii şi conformitatii copiilor cu originalul.
3. Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, numiţi prin ordin al ministrului pentru acordarea licenţelor de fabricaţie, din cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, analizeazã dacã documentaţia depusa corespunde cu prevederile prezentului regulament şi comunica agentului economic dacã exista documente necorespunzãtoare, situaţie în care acesta va depune o noua cerere însoţitã de documentaţia completatã, conform observaţiilor fãcute.
4. În situaţia în care se constata ca documentaţia depusa corespunde prevederilor prezentului regulament, reprezentanţii împuterniciţi verifica la fata locului, la unitatea pentru care se solicita licenta de fabricaţie, realitatea datelor înscrise în documentaţie.
Reprezentanţii împuterniciţi pot verifica realitatea faptica a datelor înscrise în documentaţie, împreunã cu personalul de specialitate din cadrul asociaţiilor profesionale sau al societãţilor comerciale de profil, cu experienta în domeniu. În acest sens, direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene sau a municipiului Bucureşti vor solicita asociaţiilor profesionale sau societãţilor comerciale sa nominalizeze specialiştii care pot participa la aceste verificãri, precum şi la acţiunile de control tematic.
5. Rezultatul verificãrilor faptice se înscrie într-un proces-verbal care se semneazã de cãtre reprezentantul împuternicit constatator şi de reprezentantul împuternicit al agentului economic, redactat în trei exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentul regulament, din care un exemplar rãmâne la agentul economic, unul la direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucureşti şi unul se transmite Direcţiei generale resurse şi politici agroalimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
6. În situaţia în care se constata ca datele înscrise în documentaţie nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţioneazã distinct în procesul-verbal şi constituie motivatia neacordarii licenţei de fabricaţie. Dupã înlãturarea deficienţelor constatate şi menţionate în procesul-verbal agentul economic poate depune o noua cerere, în vederea acordãrii licenţei de fabricaţie.
7. În situaţia în care se constata ca datele înscrise în documentaţie corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţioneazã în procesul-verbal, care constituie actul pe baza cãruia se elibereazã licenta de fabricaţie.
8. Agentul economic va depune la direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorialã este amplasata unitatea pentru care se solicita licenta de fabricaţie, documentul prin care se dovedeşte plata taxei pentru acordarea licenţei de fabricaţie, în termen de 72 de ore de la data încheierii procesului-verbal.
Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare se achitã prin virare, cu ordin de plata, în contul bugetului de stat "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la trezoreria statului în raza cãreia se afla sediul fiscal al agenţilor economici respectivi.
În sectoarele municipiului Bucureşti şi în judeţul Ilfov, unde un funcţioneazã trezorerii ale statului, taxa se vireazã în contul "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la unitãţile Bãncii Comerciale Romane - S.A. pe seama organelor financiare teritoriale.
Documentul de justificare a achitãrii taxei îl reprezintã copia de pe ordinul de plata, confirmatã de unitatea bancarã, pentru virarea sumei la bugetul de stat. În ordinul de plata se specifica "Suma reprezintã taxa pentru eliberarea licenţei, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare".
9. Direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorialã se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricaţie, elaboreazã un raport, întocmit conform anexei nr. 8 la prezentul regulament, care se înainteazã, împreunã cu un exemplar din procesul-verbal de verificare a realitãţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea licenţei de fabricaţie, spre avizare Direcţiei generale resurse şi politici agroalimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
10. Direcţia generalã resurse şi politici agroalimentare din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei analizeazã raportul şi procesul-verbal de verificare a realitãţii datelor înscrise în documentaţie, transmite avizul întocmit conform modelului cuprins în anexa nr. 9 la prezentul regulament şi tine evidenta acestor avize într-un registru, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentul regulament.
Dupã primirea avizului favorabil de la Direcţia generalã resurse şi politici agroalimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentantiei, direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãror raza teritorialã se afla unitatea pentru care se solicita licenta, elibereazã licenta de fabricaţie, redactatã conform anexelor nr. 11a) şi 11b) la prezentul regulament.
11. Licentele de fabricaţie eliberate se vor inregistra la direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucureşti, la care au fost înregistrate cererile pentru acordarea acestora, în registrul de evidenta a licenţelor de fabricaţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 12 la prezentul regulament.
12. Agentul economic care se considera nedreptatit din cauza neacordarii licenţei de fabricaţie poate depune contestaţie la conducerea direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene sau a municipiului Bucureşti la care a fost înregistratã cererea sa, în termen de 15 zile de la data respingerii solicitãrii. Directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene sau a municipiului Bucureşti va soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia.
13. Agentul economic care nu este multumit de modul de rezolvare a contestaţiei se poate adresa instanţei judecãtoreşti, în baza <>Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 .
14. Modificarea condiţiilor care au stat la baza acordãrii licenţelor de fabricaţie obliga agentul economic sa solicite în termen de 30 de zile o noua licenta de fabricaţie a produselor alimentare. Se considera condiţii modificate, în spiritul legii:
- schimbarea profilului de activitate pentru care a fost acordatã licenta;
- schimbarea proprietarului, acţionarului sau a asociatului majoritar şi a titularului licenţei de fabricaţie.

CAP. 3
Controlul agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare

1. Controlul agenţilor economici în ceea ce priveşte modul de respectare a prevederilor legale în domeniul producţiei de produse alimentare se face de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, numiţi prin ordin al ministrului.
2. Reprezentanţii împuterniciţi pot efectua controlul la agenţii economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare, în baza unei legitimatii de control, ecuson şi ştampile, conform modelelor prezentate în anexa nr. 13 la prezentul regulament.
3. Controlul urmãreşte respectarea prevederilor legale în domeniul producţiei de produse alimentare şi a condiţiilor impuse la acordarea licenţei de fabricaţie:
a) existenta licenţelor de fabricaţie pentru toate activitãţile, categoriile de produse sau prestãrile de servicii;
b) existenta avizelor sanitare de produs, a autorizaţiilor sanitare de funcţionare şi a autorizaţiilor sanitare veterinare de funcţionare, acordate şi reînnoite conform actelor normative în vigoare;
c) existenta specificatiilor tehnice, a standardelor de produs, instrucţiunilor tehnologice la fabricarea, manipularea, depozitarea şi la transportul produselor finite;
d) respectarea prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul producţiei de produse alimentare, protecţia consumatorilor, igiena sanitarã şi sanitarã veterinara (pentru unitãţile supuse controlului sanitar veterinar);
e) dotarea unitãţii cu echipamente, utilaje şi instalaţii, aparatura de mãsura şi control, care sa permitã respectarea instrucţiunilor tehnologice şi realizarea produselor finite la nivelul de calitate stabilit în specificaţiile tehnice sau în standardele de produs;
f) încadrarea de personal cu pregãtire atestata pentru activitãţile care se desfãşoarã, corespunzãtor din punct de vedere al sãnãtãţii şi dotat cu echipament adecvat pentru protecţia sanitarã şi protecţia muncii;
g) respectarea normelor de igiena sanitare şi sanitare veterinare (pentru unitãţile supuse controlului sanitar veterinar) la:
- recepţia, manipularea, depozitarea şi transportul materiilor prime, ingredientelor, semifabricatelor şi al materialelor de ambalare;
- fabricarea, manipularea, depozitarea, transportul produselor finite;
- evacuarea, depozitarea sau distrugerea deşeurilor ori a materialelor nefolosibile;
- depozitarea substanţelor pentru curatare şi dezinfecţie;
- depozitarea şi manipularea substanţelor toxice pentru dezinsectii, deratizari;
- evacuarea sau distrugerea unor materii prime, materiale, produse neconforme legislaţiei din domeniul alimentar, confiscate de cãtre autoritatea de control;
h) dotarea cu apa calda, apa rece potabilã, cu spaţii special amenajate pentru spalarea şi dezinfectarea ustensilelor, ambalajelor de transport sau mijloacelor de transport (acolo unde este cazul), asigurarea lantului frigorific pentru produsele de origine animala;
i) funcţionarea laboratoarelor uzinale şi dotarea lor cu aparatura şi echipamente de laborator, cu substanţe şi reactivi specifici analizelor care se efectueazã, încadrarea acestora cu personal calificat atestat pentru efectuarea analizelor de laborator;
j) modul de înregistrare a analizelor de laborator efectuate pentru controlul:
- parametrilor de calitate ai materiilor prime;
- parametrilor tehnologici pe fluxul de fabricaţie;
- parametrilor de calitate ai produselor finite, pe loturi de fabricaţie, conform specificatiilor tehnice sau standardelor de fabricaţie ale produselor, precum şi standardelor cuprinzând reguli de verificare a calitãţii, din domeniul specific.
Pentru unitãţile care nu au laboratoare uzinale se verifica existenta contractelor cu laboratoare autorizate sau acreditate pentru controlul calitãţii materiilor prime, ingredientelor, semifabricatelor şi produselor finite, zilnic sau pe loturi de fabricaţie, conform prevederilor cuprinse în instrucţiunile tehnologice, specificaţiile tehnice sau standardele pentru fiecare categorie de produse;
k) înregistrarea verificãrilor periodice ale produselor alimentare, prevãzute în standardul privind regulile pentru verificarea calitãţii în domeniu (incarcatura microbiana, metale grele, reziduuri de pesticide etc.), efectuate în laboratoare proprii, sau prin contracte cu laboratoare autorizate sau acreditate pentru efectuarea acestor analize, conform prevederilor cuprinse în instrucţiunile tehnologice, specificaţiile tehnice sau standardele pentru fiecare categorie de produse;
l) înregistrarea reclamatiilor consumatorilor şi a mãsurilor privind remedierea deficienţelor.
4. În timpul controlului, dacã este necesar, reprezentanţii împuterniciţi pot preleva esantioane din materiile prime, ingredientele, adjuvantii tehnologici sau din alte produse utilizate la prepararea şi producerea alimentelor, din semifabricatele, produsele finite, materialele care vin în contact cu alimentele şi dispun analizarea acestora în laboratoare autorizate sau acreditate, conform anexelor A şi B la procesul-verbal de control. Cantitatea probei nu trebuie sa fie mai mare decât cea necesarã efectuãrii analizelor stabilite.
5. Reprezentanţii împuterniciţi sa exercite controlul au dreptul sa preleveze şi sa ridice probe fãrã plata, în scopul analizarii. Un exemplar din anexele A şi B la procesul-verbal de control privind prelevarea probelor va fi lãsat de inspectori la locul inspecţiei.
Analizele efectuate ca urmare a controlului alimentelor de cãtre reprezentanţii împuterniciţi vor stabili dacã parametrii calitativi, mentionati în standardul sau în specificaţia tehnica a produsului ori pe eticheta sau în declaraţia de conformitate, corespund rezultatului analizelor efectuate.
În cazul în care alimentele analizate nu îndeplinesc cerinţele de calitate stabilite în standardul ori în specificaţia tehnica a produsului sau menţionate pe eticheta, producãtorul ori partea implicata va plati cheltuielile pentru prelevarea probelor şi pentru efectuarea analizelor.
6. Rezultatul controlului se înscrie în procesul-verbal de control, conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezentul regulament.
7. În urma controlului reprezentanţii împuterniciţi au obligaţia de a hotãrî şi de a dispune în procesul-verbal de control, în funcţie de constatãrile fãcute: menţinerea, suspendarea sau retragerea licenţei de fabricaţie, dupã caz, oprirea fabricaţiei, sancţionarea contravenţionalã sau/şi sesizarea organelor de cercetare penalã, dupã caz:
a) menţinerea licenţei de fabricaţie se hotãrãşte atunci când agentul economic respecta prevederile legale în domeniul producţiei de produse alimentare şi condiţiile impuse la acordarea licenţei de fabricaţie;
b) sancţionarea agenţilor economici cu amenda contravenţionalã, conform prevederilor <>art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 *), aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 123/1995 , cu modificãrile ulterioare, şi ale pct. 4-6 ale articolului unic din <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 ;
c) oprirea temporarã a fabricaţiei sau a prestãrii serviciului în domeniul producţiei de produse alimentare şi suspendarea licenţei de fabricaţie pana când agentul economic dovedeşte ca a eliminat toate cauzele în baza cãrora a fost dispusã aceasta mãsura, conform prevederilor pct. 3 al articolului unic din <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 .
Situaţiile în care se dispune oprirea fabricaţiei şi suspendarea licenţei de fabricaţie sunt:
- folosirea în fabricaţie a materiilor prime, materiilor auxiliare sau a materialelor fãrã documente care sa ateste calitatea şi provenienta lor;
- lipsa din dotare sau nefunctionarea ori neverificarea metrologica a aparatelor de mãsura şi control necesare pentru urmãrirea parametrilor tehnologici;
- funcţionarea fãrã autorizaţie sanitarã, sanitarã veterinara sau cu termenul de valabilitate expirat;
- starea igienica sanitarã şi sanitarã veterinara necorespunzãtoare normelor de igiena sanitarã şi sanitarã veterinara;
- nerespectarea parametrilor de calitate ai produselor finite, prevãzuţi în standardele sau în specificaţiile tehnice de produs;
- marcarea şi etichetarea neconforma reglementãrilor în vigoare;
- utilizarea de materii prime, ingrediente, materiale, altele decât cele declarate în instrucţiunile tehnologice şi menţionate pe etichete;
- funcţionarea cu alt personal încadrat decât cel prevãzut în procedura de acordare a licenţei de fabricaţie;
- neefectuarea analizelor de laborator obligatorii, zilnice, la recepţia materiilor prime şi la produsele finite, pentru fiecare lot de fabricaţie, sarja sau cazan, în funcţie de specificul activitãţii;
d) oprirea fabricaţiei sau a prestãrii de servicii în domeniul producţiei de produse alimentare, concomitent cu retragerea licenţei de fabricaţie şi cu interzicerea de a mai desfasura activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare, dacã fapta nu a fost sãvârşitã în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune, pentru comercializarea unor produse a cãror livrare a fost interzisã, fiind confirmate ca falsificãri sau substituiri, şi sancţionarea cu amenda conform prevederilor pct. 5 al articolului unic din <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 ;
e) oprirea fabricaţiei sau a prestãrii de servicii în domeniul producţiei de produse alimentare, concomitent cu retragerea licenţei de fabricaţie şi cu interzicerea de a mai desfasura activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare, în cazul agenţilor economici care continua sa nu se conformeze prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 , deşi au fost sancţionaţi cu amenda contravenţionalã pentru:
- abaterile prevãzute la lit. c) şi d) de mai sus;
- nerespectarea repetatã a condiţiilor care au stat la baza acordãrii licenţelor conform prevederilor <>art. 29 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 ;
- nesolicitarea eliberãrii unei noi licenţe, în cazul prevãzut la <>art. 22 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 ;
f) oprirea fabricaţiei sau prestãrii de servicii în domeniul producţiei de produse alimentare, concomitent cu interzicerea de a mai desfasura activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare, în cazul agenţilor economici care continua sa funcţioneze fãrã licenta de fabricaţie, deşi au fost sancţionaţi cu amenda contravenţionalã pentru: funcţionare fãrã licenta de fabricaţie, potrivit <>art. 29 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 .
8. Procesul-verbal de control va fi redactat în doua exemplare. Un exemplar din procesul-verbal de control rãmâne la agentul economic, iar al doilea exemplar, la direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucureşti, care îl va inregistra în registrul privind evidenta proceselor-verbale de control, conform modelului prezentat în anexa nr. 15 la prezentul regulament.
9. Amenzile stabilite de cãtre persoanele în drept se vireazã de cãtre cei sancţionaţi în contul bugetului de stat "Venituri din amenzi aplicate potrivit dispoziţiilor legale", deschis la trezoreria statului în a carei raza teritorialã agenţii economici au domiciliul fiscal sau în contul bugetului de stat, deschis la unitãţile Bãncii Comerciale Romane - S.A. pe seama organelor financiare teritoriale, în judeţe sau în municipiul Bucureşti, dupã caz.
10. Agentul economic poate contesta mãsurile contravenţionale stabilite în procesul-verbal de control, în condiţiile legii.

----------
*) <>Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, a fost aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 123/1995 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995, şi ulterior modificatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999.

CAP. 4
Dispoziţii finale

1. Toate anexele menţionate în regulament fac parte integrantã din acesta.
2. Evidentele prevãzute în prezentul regulament se vor tine conform formularelor stabilite.
3. Formularele de licenţe de fabricaţie se comanda şi se achiziţioneazã de cãtre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi se distribuie direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene sau a municipiului Bucureşti prin reprezentanţii împuterniciţi ai acestora.
Formularele de licenta de fabricaţie existente îşi pãstreazã valabilitatea pana la epuizarea stocului existent, dupã care vor fi redactate conform modelelor prezentate în anexele nr. 11 a) şi 11 b) la prezentul regulament.
Eliberarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici solicitanti se face de cãtre direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu recuperarea costului editãrii formularelor, iar încasãrile respective se vireazã la bugetul de stat.
4. La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îşi înceteazã aplicabilitatea <>Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 83 din 6 octombrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 23 octombrie 1995, cu modificãrile ulterioare.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

ACTIVITĂŢILE, PRODUSELE ŞI PRESTĂRILE DE SERVICII
pentru care Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei acorda licenţe de fabricaţie

I. Domeniul producţiei de lapte şi produse lactate

1. Colectarea, transportul şi preluarea materiilor prime şi a semifabricatelor (lapte, cas, smantana), în vederea prelucrãrii (U.M. = hl/24 h, t/24h şi hl/an sau t/an, dupã caz)
2. Fabricarea laptelui de consum şi a produselor acidofile (iaurt, lapte batut, chefir etc.) (U.M. = hl/24 h)
3. Fabricarea branzei proaspete de vaci, cremelor, smantanei de consum, fristii (U.M. = t/24 h)
4. Fabricarea untului (U.M. = t/24 h)
5. Fabricarea inghetatei (U.M. = t/24 h)
6. Fabricarea conservelor din lapte (lapte concentrat, lapte praf, produse pentru alimentaţia copiilor etc.) (U.M. = t/an)
7. Fabricarea branzeturilor (fermentate, cu pasta oparita, framantate, afumate, conservate în saramura etc.) (U.M. = t/an)
8. Prelucrarea subproduselor din industria laptelui (U.M. = hl/24 h)
9. Fabricarea lactozei (U.M. = t/an)
10. Fabricarea caseinei şi a caseinatilor (U.M. = t/an)
11. Conservarea prin frig a produselor lactate (U.M. = t/an)

II. Domeniul producţiei de carne şi produse din carne

1. Abatorizarea animalelor şi a pasarilor (U.M. = t/an)
2. Transarea carnii (U.M. = t/an)
3. Fabricarea grasimilor animale (U.M. = t/an)
4. Fabricarea semipreparatelor şi a preparatelor din carne (U.M. = t/an)
5. Fabricarea conservelor din carne şi mixte (U.M. = t/an)
6. Fabricarea semiconservelor din carne (U.M. = t/an)
7. Fabricarea semipreparatelor şi a preparatelor culinare (U.M. = t/an)
8. Conservarea carnii prin frig şi prin antrepozitare frigorifica (U.M. = t/an)
10. Fabricarea pepsinei (U.M. = t/an)
11. Prelucrarea subproduselor comestibile şi necomestibile de abator (U.M. = t/an)

III. Domeniul producţiei de peste şi produse piscicole

1. Pescuitul şi condiţionarea pestelui şi a altor vietuitoare acvatice (U.M. = t/an)
2. Fabricarea conservelor din peste (U.M. = t/an)
3. Fabricarea semiconservelor din peste (U.M. = t/an)
4. Fabricarea preparatelor şi a semipreparatelor din peste (U.M. = t/an)
5. Transportul specializat de peste viu, peste proaspãt şi refrigerat (U.M. = t/unitate de transport)

IV. Domeniul producţiei de pâine şi a produselor de morarit şi panificatie

1. Fabricarea fainurilor, grisurilor şi a arpacasului din grâu (U.M. = t/24 h)
2. Fabricarea malaiului şi a fainii de porumb (U.M. = t/24 h)
3. Prelucrarea orezului (U.M. = t/24 h)
4. Prelucrarea ovazului şi fabricarea fulgilor de ovaz (U.M. = t/24 h)
5. Fabricarea arpacasului din orz-orzoaica (U.M. = t/24 h)
6. Fabricarea painii şi a produselor de panificatie (U.M. = t/24 h)
7. Fabricarea pastelor fainoase (U.M. = t/24 h)
8. Fabricarea biscuitilor (U.M. = t/24 h)
9. Fabricarea napolitanelor (U.M. = t/24 h)
10. Fabricarea fulgilor de cereale (U.M. = t/24 h)
11. Fabricarea produselor expandate (U.M. = t/24 h)
12. Fabricarea sticksurilor (U.M. = t/24 h)
13. Produse complementare având ca suport fãina (amelioratori) (U.M. = t/24 h)

V. Domeniul producţiei de conserve din legume şi fructe şi de bãuturi racoritoare

1. Fabricarea conservelor din legume, fructe, a pastei de tomate şi a siropurilor de fructe (U.M. = t/an)
2. Prepararea şi îmbutelierea bãuturilor racoritoare (U.M. = t/an)
3. Fabricarea produselor deshidratate din legume şi fructe (U.M. = t/an)
4. Fabricarea de pulpe, marcuri de fructe (U.M. = t/an)
5. Fabricarea dioxidului de carbon alimentar, rezultat din arderea combustibilului (U.M. = t/an)
6. Fabricarea sucului concentrat din fructe (U.M. = t/an)
7. Fabricarea pectinei (U.M. = t/an)
8. Fabricarea mustarului (U.M. = t/an)
9. Fabricarea supelor concentrate (U.M. = t/an)

VI. Domeniul producţiei de uleiuri şi de grãsimi vegetale alimentare

1. Fabricarea uleiurilor vegetale brute (U.M. = mii t/an)
2. Fabricarea uleiurilor rafinate (U.M. = mii t/an)
3. Fabricarea margarinei şi a plantolului (U.M. = mii t/an)
4. Fabricarea maionezei (U.M. = mii t/an)

VII. Domeniul producţiei de zahãr şi produse zaharoase

1. Fabricarea zahãrului din sfecla de zahãr (U.M. = t sfecla/24 h)
2. Fabricarea ciocolatei şi a produselor din ciocolata (U.M. = t/an)
3. Fabricarea drajeurilor (U.M. = t/an)
4. Fabricarea produselor gelifiate (rahat, jeleuri etc.) (U.M. = t/an)
5. Fabricarea napolitanelor şi a turtei dulci (U.M. = t/an)
6. Fabricarea halvalei (U.M. = t/an)
7. Fabricarea carmelajului (bomboane sticloase) (U.M. = t/an)
8. Fabricarea caramelei (U.M. = t/an)
9. Fabricarea pudrei de cacao (U.M. = t/an)
10. Fabricarea untului de cacao (U.M. = t/an)
11. Fabricarea produselor zaharoase expandate (U.M. = t/an)
12. Fabricarea bomboanelor medicinale (U.M. = t/an)
13. Rafinarea zahãrului brut din import (U.M. = t zahãr alb/24 h)
14. Fabricarea acidului citric (U.M. = t/an)
15. Fabricarea altor produse zaharoase (U.M. = t/an)

VIII. Domeniul producţiei de vin, bere, alcool etilic de fermentaţie şi bãuturi spirtoase

1. Vinificatia strugurilor (U.M. = mii t/an)
2. Fabricarea vinurilor (U.M. = vagoane/an)
3. Fabricarea vinurilor spumante, spumoase, speciale şi vermut (U.M. = mii sticle/an)
4. Fabricarea distilatelor din vin şi a bãuturilor pe baza de distilate din vin (U.M. = MGD/an)
5. Fabricarea tuicii şi a rachiurilor din fructe şi subproduse de vinificaţie (U.M. = MGD/an)
6. Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie (U.M. = MGD/an)
7. Fabricarea alcoolului sanitar (U.M. = MGD/an)
8. Fabricarea bãuturilor spirtoase (U.M. = MGD/an)
9. Fabricarea maltului şi a extractului de malt (U.M. = mii t/an)
10. Fabricarea berii (U.M. = mii hl/an)
11. Fabricarea oţetului (U.M. = mii hl/an)
12. Fabricarea dioxidului de carbon alimentar prin procesul de fermentaţie (U.M. = t/an)

IX. Domeniul producţiei de amidon, glucoza şi drojdie de panificatie

1. Fabricarea amidonului (U.M. = t/an)
2. Fabricarea glucozei, fructozei, dextrinei, dextrozei (U.M. = t/an)
3. Fabricarea drojdiei de panificatie (U.M. = t/an)
4. Fabricarea zeamilului şi a budincilor (U.M. = t/an)

X. Fabricarea culturilor pure de microorganisme utilizate în industria alimentara (U.M. = kg/24 h)

XI. Fabricarea aromelor şi a sosurilor utilizate în industria alimentara

1. Fabricarea aromelor alimentare (U.M. = kg sau l/24 h)
2. Fabricarea sosurilor (U.M. = kg sau l/24 h)

XII. Fabricarea apelor minerale, carbogazoase şi a altor bãuturi

1. Ape minerale naturale imbuteliate, comercializate ca produs alimentar (U.M. = l/24 h)
2. Ape carbogazoase (U.M. = l/24 h)
3. Alte bãuturi (U.M. = l/24 h)

XIII. Prestãri de servicii

1. Preambalarea, îmbutelierea, ambalarea produselor alimentare şi a bãuturilor (U.M. = t sau mii l/24 h)
2. Depozitarea produselor alimentare şi a bãuturilor (U.M. = t sau mii l/24 h)
3. Transportul produselor alimentare şi al bãuturilor (U.M. = t sau mii l/24 h)

XIV. Fabricarea sau prepararea altor categorii de produse alimentare

1. Produse de alimentaţie publica (U.M. = numãrul de portii sau kg/24 h)
2. Produse de cofetarie (U.M. = kg/24 h)
3. Produse de patiserie (U.M. = kg/24 h)
4. Bãuturi racoritoare preparate la dozator (U.M. = l/24 h)
5. Inghetata preparata la dozator (U.M. = kg/24 h)
6. Popcorn (U.M. = kg/24 h)
7. Fabricarea altor produse alimentare pentru consum uman (U.M. conform specificului).

ANEXA 2
-------
la regulament
-------------Nr. ...... din ......

CERERE
pentru acordarea licenţei de fabricaţie

Agentul economic, persoana juridicã/asociaţie familialã/persoana fizica ......................................., cu sediul în ...................., str. .............................................. nr. ............, cu Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/Autorizaţia nr. ..........., codul fiscal ................., telefon ..........., fax .............., telex ................, reprezentat de ........................................., domiciliat în ..................., str. ..................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., sectorul .........., judeţul ..............., posesor al buletinului/cãrţii de identitate seria ....... nr. ........, eliberat/a de ..........................., având funcţia de ...................................., pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licenţei de fabricaţie pentru unitatea cu sediul în .........................., str. ............................... nr. ........., sectorul/judeţul ......................., în vederea fabricãrii urmãtoarelor produse alimentare/prestãri de servicii în domeniul:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. ........................................................................

Data ................ .........................
(semnatura)

Domnului director general al Direcţiei pentru agricultura şi industrie alimentara a judeţului ......................./municipiului BucureştiANEXA 3
-------
la regulament
-------------FIŞA UNITĂŢII

Unitatea cu sediul în .................................................., str. ........................... nr. ................, sectorul/judeţul .........................., având ca obiect de activitate ...............................................................................
(Se vor înscrie categoriile de produse sau activitãţile pentru care se solicita licenta de fabricaţie, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 58/1999.)

Dotarea tehnica:


a) schita-plan care sa cuprindã toate spaţiile de fabricaţie şi de depozitare ale unitãţii, cu instalaţiile şi utilajele din dotare;
b) capacitatea zilnica a unitãţii, determinata de utilajul conducãtor (conform unitãţii de mãsura precizate în anexa nr. 1 la regulament);
c) dotarea cu instalaţii şi utilaje:┌──────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐
│ Denumirea instalaţiilor │ Starea tehnica │ Observaţii │
│ şi a utilajelor │ (grad de uzura) │ (se va mentiona dacã │
│ din dotare │ │ asigura obţinerea de │
│ │ │ produse la nivelul de │
│ │ │ calitate propus) │
├──────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘

d) dotarea cu instrumente şi aparatura de mãsura şi control pentru urmãrirea desfãşurãrii procesului tehnologic, precum şi pentru verificarea parametrilor de calitate ai materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite:

┌──────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│ Denumirea instrumentului │ Parametrul │ Domeniul │ Documentul de atestare │
│ sau a aparatului │ mãsurat │de mãsurare │ a verificãrii │
│ │ │ │ metrologice │
├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────────────────┘

e) dotarea laboratorului uzinal:

┌──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐
│ Denumirea instrumentului │ Parametrul │ Documentul de atestare │
│ sau a aparatului │ mãsurat │ a verificãrii metrologice │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘NOTA:
1. Laboratorul uzinal este obligatoriu numai în unitãţile de producţie în care este obligatorie efectuarea analizelor zilnice ale calitãţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite, pe sarja, lot şi altele asemenea, conform prevederilor instrucţiunilor tehnologice, specificatiilor tehnice sau standardelor pentru fiecare categorie de produse.
2. Unitãţile la care nu este obligatorie dotarea cu laborator uzinal vor prezenta contractul cu laboratoarele autorizate sau acreditate pentru efectuarea analizelor, conform prevederilor instrucţiunilor tehnologice, specificatiilor tehnice sau standardelor pentru fiecare categorie de produse.


ANEXA 4
-------
la regulament
-------------
FIŞA
cu privire la pregãtirea profesionalã a personalului de execuţie

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Structura Numãrul din care:
activitãţilor total, ─────────────────────────
calificaţi necalificati
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea de producţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea de laborator
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea economicã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea de întreţinere şi
auxiliara
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea de aprovizionare şi
marketing
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea de transport
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5
-------
la regulament
--------------FIŞA
cu privire la dotarea cu ambarcatiuni, unelte, scule, dispozitive pentru activitatea de pescuit

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea Numãrul Tipul Tipul uneltelor, Observaţii
ambarcatiunilor, total ambarcatiunii sculelor şi (se va mentiona
uneltelor, şi numãrul de dispozitivelor dacã asigura
sculelor şi înregistrare un pescuit
dispozitivelor selectiv)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 6
-------
la regulament
-------------
REGISTRUL
de evidenta a cererilor pentru acordarea licenţelor de fabricaţie

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul Numãrul Numele Data eliberãrii Modul Ob-
de Data şi data şi adresa licenţei de ser-
înregistrare cererii solicitantului de fabricaţie rezolvare vatii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 7
-------
la regulament
-------------
PROCES-VERBAL Nr. .........
din .........
de verificare a realitãţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea licenţei de fabricaţie

Subsemnatul(a)................................., posesor/posesoare al/a legitimatiei de control seria............ nr. ......................, eliberata de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în urma verificãrii realitãţii datelor înscrise în documentaţia depusa la Direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara ................................... cu cererea nr. .............. din ................. pentru acordarea Licenţei de fabricaţie pentru unitatea de producţie din .........................................., str. ........................ nr. ..............., sectorul/judeţul .........., în vederea fabricãrii urmãtoarelor produse alimentare
................................................................................................................................................................................................................................................
(Se vor înscrie categoriile de produse alimentare/activitãţile sau
prestãrile de servicii menţionate în cerere.)
aparţinând agentului economic ..............................................., cu sediul în ......................................, str. .................. nr. ..........., sectorul/judeţul ..........................., cu Certificat de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/Autorizaţia nr. .............., codul fiscal .................., telefon ............, fax .............., reprezentatã de ............................, domiciliat în
....................................., str. ..................... nr. ....., bl. ..., sc. ......, et. ......., ap. ......., sectorul/judeţul .................., posesor al buletinului/cãrţii de identitate seria ....... nr. ...............,
eliberat/a de Poliţia ........................, având funcţia de ..............,
am constatat urmãtoarele:
1. unitatea de producţie îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea licenţei de fabricaţie
sau
2. unitatea de producţie nu îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea licenţei de fabricaţie din urmãtoarele motive:
a) ........................................................................
b) ........................................................................
c) ........................................................................
(Se vor mentiona distinct motivele neacordarii licenţei de fabricaţie.)

Reprezentantul Reprezentantul
împuternicit constatator, împuternicit al agentului economic,
......................... ..................................
(semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila)ANEXA 8
-------
la regulament
-------------
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA
A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Nr. ........./ ............


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI

DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE ŞI POLITICI AGROALIMENTARE


RAPORT
privind acordarea licenţei de fabricaţie agenţilor economici care se supun prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 123/1995 şi completatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999

Reprezentanţii împuterniciţi pentru acordarea licenţelor de fabricaţie, numiţi prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. ....../......., la solicitarea agentului economic ...................................., cu sediul în ..............................., str. .............................. nr. ........., sectorul/judeţul ........................:
1. au analizat documentaţia depusa cu cererea nr. ......./ ............. pentru acordarea licenţei de fabricaţie, pentru unitatea din ................., str. ......... (localitatea) nr. .........., sectorul/judeţul ................, în vederea desfãşurãrii urmãtoarelor activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare (conform anexei nr. 1 la regulament):
.........................................................................
- autorizaţii de funcţionare emise de organele abilitate: ................

Concluzia: documentaţia a fost corect întocmitã;
2. s-au deplasat pentru verificarea realitãţii datelor înscrise în documentaţie la unitatea mai sus menţionatã, constatând urmãtoarele:
a) unitatea are capacitatea de .................., este dotatã cu utilaje, instalaţii şi echipamente corespunzãtoare;
b) unitatea este dotatã cu instrumente şi aparatura de mãsura şi control, verificate conform reglementãrilor în vigoare, care asigura controlul parametrilor tehnologici pe flux şi al calitãţii materiilor prime şi produselor finite;
c) conducãtorul activitãţii de producţie .................................
(profesia, documentul de atestare/nr.)
d) personalul de execuţie, total ...................., din care calificaţi ..............................;
e) unitatea este dotatã cu laborator uzinal:
- echipamente şi aparatura de control pentru efectuarea analizelor zilnice obligatorii, conform instrucţiunilor tehnologice, specificatiilor tehnice sau standardelor din domeniu ....................................................;
(enumerare)
- personal calificat pentru activitatea de laborator ....................;
(atestare)
- pentru efectuarea analizelor periodice, care nu pot fi efectuate în unitate (conform standardului privind regulile de verificare a calitãţii produselor din domeniu), aceasta prezintã contracte cu laboratoare specializate, autorizate sau acreditate;
f) unitãţile fãrã laborator uzinal prezintã contracte cu laboratoare specializate, autorizate sau acreditate, pentru efectuarea analizelor conform prevederilor din instrucţiunile tehnologice, specificaţiile tehnice sau din standarde, pentru fiecare categorie de produse: contract nr. ...../........... cu laboratorul ..............................................................;
3. s-a încheiat procesul-verbal nr. ............./..................... de verificare a realitãţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea licenţelor, semnat de cãtre reprezentantul împuternicit constatator şi de agentul economic;
4. agentul economic a fãcut dovada achitãrii taxei pentru eliberarea licenţei de fabricaţie, prezentând copia de pe ordinul de plata nr. ...../..... pentru suma de ............., achitatã la ................ .
5. Fata de cele constatate se propune spre avizare ...................... .


DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA

Director general,
......................ANEXA 9
-------
la regulament
-------------
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE
ŞI POLITICI AGROALIMENTARE

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

La solicitarea dumneavoastrã, conform Adresei nr. ........../............,
avizam eliberarea licenţelor de fabricaţie pentru urmãtorii agenţi economici:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE ŞI POLITICI
AGROALIMENTARE

Director general,
....................ANEXA 10
--------
la regulament
-------------REGISTRUL
pentru evidenta avizelor de eliberare a licenţelor de fabricaţie


┌─┬──────────┬────┬──────────────────┬────────────────────────┬──────────┬────┐
│ │ │ │ Agentul economic │ Unitatea de producţie │ │ │
│N│Numãrul de│Ju- │ pentru care se ├───────┬───────┬────────┤Numãrul │Ob- │
│r│intrare/ │de- │ solicita avizul │adresa/│activi-│capaci- │avizului/ │ser-│
│ │data │tul ├────────┬─────────┤sediul │tatea │tatea │ data │va- │
│c│ │ │denumi- │adresa/ │ │catego-│U.M./ │ │tii │
│r│ │ │ rea │ sediul │ │ria de │24 h │ │ │
│t│ │ │ │ │ │produse│ │ │ │
├─┼──────────┼────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────┤
├─┼──────────┼────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────┤
├─┼──────────┼────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────┤
├─┼──────────┼────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────┤
├─┼──────────┼────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────┤
├─┼──────────┼────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────┤
└─┴──────────┴────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴────┘ANEXA 11a)
----------
la regulament
-------------
ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA
A JUDEŢULUI .........................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directorul general al Direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara,
în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializãrii, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 123/1995 şi completatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 ,
având în vedere propunerea reprezentanţilor împuterniciţi pentru eliberarea licenţelor de fabricaţie, numiţi prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. ........ din .................,
în temeiul Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie,

emite urmãtoarea

LICENTA DE FABRICAŢIE
pentru atestarea dreptului de a desfasura activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare seria ........ nr. ..........

pentru agentul economic ................................................., cu sediul în ................................................................,
(satul, comuna, oraşul, municipiul)
str. ................ nr. ..........., sectorul ..............., judeţul ................, cu Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/Autorizaţia nr. ..................................................., codul fiscal ..............................
Agentul economic ............................................. are capacitatea tehnica şi profesionalã de a desfasura activitãţi de producţie în domeniul:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(activitãţile, produsele şi/sau prestãrile de servicii)
la unitatea de producţie din ........................................., str.
(satul, comuna, oraşul, municipiul)
................. nr. ........., sectorul .........., judeţul ............... .

Director general,
......................
Emisã la ..................
Am primit licenta de fabricaţie ............ (data)
(data)
.......................................
(numele şi prenumele, funcţia şi semnatura)ANEXA 11b)
----------
la regulament
-------------ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA A JUDEŢULUI ........................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directorul general al Direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara,
în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializãrii, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 123/1995 şi completatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 ,
având în vedere propunerea reprezentanţilor împuterniciţi pentru eliberarea licenţelor de fabricaţie, numiţi prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. ......... din ............................,
în temeiul Regulamentului cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie,
emite urmãtoarea:

LICENTA DE FABRICAŢIE
pentru atestarea dreptului de a desfasura activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare seria ......... nr. .........

pentru agentul economic ......................................, cu sediul în ............................................................................,
(satul, comuna, oraşul, municipiul)
str. ...................................... nr. ..........., sectorul .................., judeţul ................, cu Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/Autorizaţia nr. ........................, codul fiscal ..............................
Agentul economic .................................................. are capacitatea tehnica şi profesionalã de a desfasura activitãţi de producţie în domeniul:
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
(activitãţile, produsele şi/sau prestãrile de servicii)
la unitatea de producţie din ................................................,
(satul, comuna, oraşul, municipiul)
str. ....................... nr. ..........., sectorul ....................., judeţul .............................. .

Director general,
.........................

Emisã la ...................
(data)
ANEXA 12
--------
la regulament
-------------REGISTRUL DE EVIDENTA A LICENŢELOR DE FABRICAŢIE


┌─┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────────┬──────┐
│ │ │ │ │Numãrul avizului../ │ │
│ │ │ │ Unitãţile │data ....., │ │
│ │ │ │ de producţie, │transmis de Direcţia │ │
│N│ Seria şi │ Titularul │ activitãţile, │generalã resurse şi │ Ob- │
│r│ numãrul │ licenţei │ categoriile de │politici │ ser- │
│ │ licenţei │ de fabricaţie│ produse şi │agroalimentare │ va- │
│c│ de fabricaţie│ │ prestãrile │din cadrul │ tii │
│r│ │ │ de servicii │Ministerului │ │
│t│ │ │ pentru care se │Agriculturii │ │
│ │ │ │ acorda licenta │şi Alimentaţiei │ │
│ │ │ │ de fabricaţie │ │ │
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
├─┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤
└─┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────────┴──────┘ANEXA 13
--------
la regulament
-------------1. MODELUL LEGITIMATIEI DE CONTROL


- fata -

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA │
│ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI │
│ │
│ Legitimatie de control │
│ nr. 580 │
│ Numele: IONESCU Loc pentru │
│ Prenumele: MIRCEA fotografie │
│ Buletinul/cartea de identitate │
│ seria ........ nr. ............ │
│ │
│ │
│ Ministru, │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

- verso -
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Posesorul prezentei legitimatii este abilitat sa aplice│
│ prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 pentru │
│ judeţul/municipiul ....................... : │
│ "Art. 26. - Pentru activitatea de supraveghere şi control │
│ şi în scopul protecţiei vieţii, sãnãtãţii sau mediului │
│ înconjurãtor, reprezentanţii împuterniciţi ai │
│ Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au dreptul de │
│ acces în zone, clãdiri, anexe sau alte spaţii ale │
│ agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în │
│ domeniul producţiei de produse alimentare şi pot dispune │
│ analize tehnice sau pot preleva probe pentru expertizare │
│ în laboratoare specializate, autorizate sau acreditate. │
│ Agenţii economici care desfãşoarã activitãţi în │
│ domeniul producţiei de bunuri alimentare sunt obligaţi │
│ sa punã la dispoziţie autoritãţii de supraveghere şi │
│ control, la cererea acesteia, informaţiile şi documentele │
│ care sa ateste legalitatea activitãţii sale." │
│ │
│ <>Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘


2. MODELUL ECUSONULUI

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA │
│ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI │
│ │
│ │
│ IONESCU MIRCEA Loc pentru │
│ fotografie │
│ │
│ CONTROL 580 │
│ Judeţul/Municipiul │
│ │
│ │
│ <>Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

3. MODELUL ŞTAMPILEI


Ministerul Agriculturii
şi Alimentaţiei

Control OG 42/95 * 14


*) Vezi nota de la pag. 4.
ANEXA 14
--------
la regulament
-------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
DIRECŢIA ..............................
Str. ...... nr. ......, telefon ....., fax .......

PROCES-VERBAL DE CONTROL
Nr. ........

Încheiat astãzi ......................................................
(ziua, luna, anul)
la 1*) ....................................................................
...........................................................................
Subsemnaţii: ................................. funcţia ................
................................. funcţia ................, posesori ai legitimatiilor de control nr. .............................., la data de ..................., ora ....................., ne-am prezentat la 2*)
..............................................................................
..............................................................................
unde am fost primiţi de 3*) ................................................ .

I. Elemente referitoare la obiectul controlului 4*):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

II. Esantioane prelevate (conform anexelor A şi B), pentru analizarea în laboratorul 5*):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

III. Constatãri în timpul desfãşurãrii controlului 6*):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

IV. Mãsuri stabilite în baza constatãrilor 7*):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

V. Amenzi aplicate 8*):

┌─────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ Articolul din │ │ │ │
│ │ │ Numãrul │ Ordonanta │ │ │ │
│ │ Adresa │ codului │ Guvernului │ Valoarea │ │ │
│ Contra- │ completa │ de inre-│ nr. 42/1995*) │ amenzii, │ │Numãrul │
│ venien- │ │ gistrare│ sau din │ conform │ Semna- │chitanţei│
│ tului │ │ fiscalã │ regulamentul │ Ordonanţei│ tura │ de │
│ │ │ │ de aplicare, │ Guvernului│ contra-│achitare │
│ │ │ │ încãlcat/ │ nr. 42/ │ venien-│a amenzii│
│ │ │ │ sancţiunea │ 1995*) │ tului │ │
│ │ │ │ aplicatã │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
├─────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
└─────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴────────┴─────────┘

1. Contravenientul va achitã amenda în contul bugetului de stat conform cap. III pct. 9 din Regulamentul cu privire la acordarea licenţelor de fabricaţie, denumit în continuare regulament, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 58/1999, iar documentul va fi prezentat la Direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara a judeţului ............/municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile, orice urmãrire incetand la prezentarea dovezii privind achitarea amenzii.
2. În caz contrar, se va proceda la executarea silitã prin direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti.
3. Impotriva procesului-verbal de control se poate face plângere conform cap. III pct. 10 din regulament.

VI. Martor 9*):

Dl/Dna ......................................, domiciliat(a) în .................................., str. .................. nr. ........, bloc ........., scara ......, ap. ......, sectorul ........, telefon ............., act de identitate ....... seria ........ nr. ......., emis de ..............., la data de ....................

Semnatura,
................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........... exemplare, dintre care ............ au fost difuzate la 10*) ....................................... .

VII. Observaţii 11*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


NOTA:

1*) Pentru agenţii economici persoane juridice se vor preciza:
- denumirea, sediul, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, certificatul de înregistrare fiscalã, contul bancar, telefon, fax.
Pentru asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate se vor preciza:
- numele şi prenumele, certificatul de înregistrare fiscalã, actul de identitate, adresa, numãrul autorizaţiei în baza cãreia desfãşoarã activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare.
2*) Se vor mentiona denumirea unitãţii de producţie la care se efectueazã controlul, adresa, telefon, fax.
3*) Numele, prenumele şi calitatea persoanelor care însoţesc autoritatea de control.
4*) Se vor specifica concret prevederile din <>Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 *), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care constituie obiectivul controlului.
5*) Se vor mentiona denumirea şi adresa laboratorului, iar în situaţia în care nu se preleveaza esantioane, se va preciza în mod expres acest lucru. Etichetele ce se vor aplica pe fiecare esantion vor fi conform anexei B.
6*) Se vor mentiona constatãrile care se referã la încãlcarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 şi ale regulamentului. Se vor specifica documentele (ca valoare de proba) care se anexeazã la procesul-verbal.
7*) Se vor mentiona:
- interzicerea livrãrii produselor conform <>art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 ;
- oprirea temporarã a fabricaţiei conform <>art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 ;
- oprirea temporarã a livrãrii pentru comercializare conform <>art. 28 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 ;
- oprirea fabricaţiei şi suspendarea licenţei de fabricaţie conform <>art. 28 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 , pentru cazurile prevãzute la cap. III pct. 7 lit. c) din regulament;
- oprirea fabricaţiei, retragerea licenţei de fabricaţie şi interzicerea desfãşurãrii activitãţilor în domeniul producţiei de produse alimentare conform <>art. 29^1 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 , introdus prin <>Ordonanta Guvernului nr. 33/1999 ;
- oprirea fabricaţiei concomitent cu retragerea licenţei de fabricaţie şi interzicerea desfãşurãrii de activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi sesizarea organelor competente de urmãrire penalã, conform cap. III pct. 7 lit. e) din regulament;
- oprirea fabricaţiei concomitent cu interzicerea desfãşurãrii de activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi sesizarea organelor competente de urmãrire penalã, conform cap. III pct. 7 lit. f) din regulament.
În cazul opririi fabricaţiei şi al suspendãrii licenţei de fabricaţie, reluarea activitãţii se face la solicitarea agentului economic, numai dacã acesta face dovada remedierii deficienţelor şi asigura condiţiile legale de funcţionare.
În mod expres, în final se va preciza menţinerea, suspendarea, retragerea licenţei de fabricaţie sau sesizarea organelor competente de urmãrire penalã, dupã caz.
Nu se vor indica mãsuri care sa reprezinte soluţii de rezolvare a deficienţelor constatate, acestea fiind de competenta exclusiva a agentului economic.
8*) Amenda contravenţionalã conform prevederilor <>art. 29 şi 30 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 *) .
9*) În situaţiile în care agentul economic nu este de fata, refuza sa ia la cunostinta şi sa achite amenda aplicatã sau se afla în imposibilitatea de a semna procesul-verbal, se va apela la un martor care poate fi o persoana fizica neutra sau un alt inspector cu drept de acces în unitate.
10*) Se vor mentiona:
- numele, prenumele şi calitatea persoanei cãreia i-a fost înmânatã copia de pe procesul-verbal, precum şi data sau numãrul/data recipisei, în cazul transmiterii copiei de pe procesul-verbal prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
11*) Se pot înscrie ulterior încheierii procesului-verbal, dupã caz:
- date privind rezultatele buletinelor de analiza, pentru esantioanele transmise laboratoarelor de analize;
- alte organe ale administraţiei de stat sau judecãtoreşti cãrora li s-a transmis procesul-verbal.

Reprezentanţii împuterniciţi Reprezentantul agentului
constatatori, economic,
............................. ..............................
(numele şi prenumele) (numele, prenumele, calitatea)

Am luat cunostinta de conţinutul
procesului-verbal.
..................... ......................
(semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila)


*) Vezi nota de la pag. 4.


ANEXA A
-------
la Procesul-verbal de control
-----------------------------
nr. ...... din ..............
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA ................
telefon .......... fax .................

Esantioane prelevate pentru verificãri

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Persoana care
Nr. Denumirea Verificarea Cantitatea Mãrimea pãstreazã proba-martor:
crt. produsului solicitatã aflatã la esantionului numele, prenumele,
deţinãtor funcţia şi semnatura
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Esantioanele au fost expediate prin .....................................
(numele, prenumele şi funcţia)


Reprezentanţii împuterniciţi Reprezentantul agentului
constatatori, economic,
........................ ............................
(numele şi prenumele) (numele, prenumele, calitatea)
........................ .............................
(semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila)
ANEXA B
-------
la Procesul-verbal de control
-----------------------------
nr. ......... din ...........┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI │
│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA │
│ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA │
│ A JUDEŢULUI...................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │
│ │
│ │
│ ETICHETA PENTRU ESANTION │
│ (talonul care rãmâne pe esantion) │
│ Denumirea produsului .................................................... │
│ Data prelevarii ................................., ora .................. │
│ Numerele aplicate esantioanelor prelevate ............................... │
│ Procesul-verbal de prelevare ............................................ │
│ Denumirea laboratorului ................................................. │
│ Numãrul de înregistrare la laborator .................................... │
│ Data ................................, ora .............................. │
│ Valoarea esantioanelor, declarata de deţinãtorul mãrfii │
│ ......................................................................... │
│ │
│ Reprezentantul împuternicit, │
│ ............................ │
│ (numele, funcţia şi semnatura) │
│ │
│ │
│ Primitorul de la laborator, │
│ ............................. │
│ (numele, funcţia şi semnatura) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI │
│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA │
│ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA │
│ A JUDEŢULUI...................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │
│ │
│ │
│ ETICHETA PENTRU ESANTION │
│ (talonul care rãmâne pe esantion) │
│ Denumirea produsului .................................................... │
│ Denumirea expeditorului produsului ...................................... │
│ Denumirea deţinãtorului/proprietarului mãrfii ........................... │
│ Denumirea laboratorului ................................................. │
│ Numãrul de înregistrare la laborator .................................... │
│ Data ..................................... ora .......................... │
│ │
│ │
│ Deţinãtorul/proprietarul mãrfii Reprezentantul împuternicit, │
│ ................................ ............................. │
│ (numele, funcţia şi semnatura) (numele şi semnatura) │
│ │
│ Primitorul de la laborator, │
│ ............................ │
│ (numele, funcţia şi semnatura) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 15
--------
la regulament
-------------REGISTRUL DE EVIDENTA A PROCESELOR-VERBALE DE CONTROL

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Data Emitentul Agentul Unitatea Mãsurile luate Ob-
crt. înregistrãrii procesului-verbal economic controlatã şi sancţiunile ser-
de control controlat aplicate va-
tii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016