Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 februarie 2003  al Comisiei centrale pentru epizootii si supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 24 februarie 2003 al Comisiei centrale pentru epizootii si supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale si animale din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 bis din 22 aprilie 2003


──────────────
*)Aprobat prin <>Ordinul nr. 145 din 24 februarie 2003 , publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentului regulament îl constituie ansamblul mãsurilor organizatorice, de funcţionare şi dotare a Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice şi biologice a produselor vegetale şi animale care funcţioneazã în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor pentru realizarea acţiunilor de prevenire, pregãtire, intervenţie operativã şi recuperare în cazul dezastrelor provocate de epizootii, contaminare radioactive, chimica sau biologica, în scopul diminuãrii efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora.
ART. 2
În cuprinsul prezentului regulament, expresiile folosite mai jos au urmãtorul înţeles:
1. Epizootiile sunt boli ale animalelor caracterizate prin morbiditate mare în focar şi tendinte evidente de a difuza în afarã, cu prinderea mai multor localitãţi sau zone. Odatã apãrute, acestea au implicaţii social-economice majore şi ca atare, se impun mãsuri tehnico-organizatorice specifice.
2. Contaminarea radioactiva a produselor vegetale şi animale poate surveni în urmãtoarele situaţii:
a) accident nuclear, prin producerea de iradiere sau contaminare a populaţiei şi mediului, peste limitele permise de normele în vigoare;
b) în urma caderilor de obiecte cosmice cu urmãri similare accidentului nuclear datoritã componentelor din structura acestora;
3. Contaminarea chimica a mediului, produselor vegetale şi animale, poate surveni în cazul accidentelor provocate pe platformele chimice care produc sau transfera substanţe chimice cu grad de toxicitate ridicat.
4. Contaminarea biologica a mediului poate surveni ca urmare a unor accidente în unitãţile care fabrica produse biologice sau ca urmare a unui eventual atac cu arme biologice.
ART. 3
Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale care funcţioneazã în cadrul Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pãdurilor dispune urmãtoarele mãsuri:
a) pregãtirea pentru intervenţii;
b) supravegherea aplicãrii operative dupã declanşarea fenomenelor periculoase cu urmãri deosebit de grave;
c) intervenţia ulterioara pentru recuperare şi reabilitare.
ART. 4
La nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, responsabilitatea privind apãrarea impotriva apariţiei de epizootii, supravegherea contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale revine:
a) Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, autoritãţilor publice centrale reprezentate de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, Institutul de Igiena şi Sãnãtate Publica Veterinara, Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animala, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar; autoritãţilor teritoriale, direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti.
b) Comandamentul antiepizootic central constituit în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.004/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001.

CAP. II
Organizarea, funcţionarea şi componenta Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice şi biologice a produselor vegetale şi animale

ART. 5
(1) La nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor funcţioneazã Comisã centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, formatã din specialişti din aparatul ministerului, conducatori şi reprezentanţi ai unor instituţii cu atribuţii şi responsabilitãţi în supravegherea, prevenirea şi combaterea epizootiilor, supravegherea contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, a carei componenta este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Comisã centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale funcţioneazã conform planului de apãrare impotriva dezastrelor, al cãrui conţinut-cadru este prevãzut în anexa nr. 2.
(3) Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, se subordoneazã Comisiei Guvernamentale de Apãrare impotriva Dezastrelor condusã de primul ministru.
ART. 6
Preşedintele Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale este ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor. În perioada în care preşedintele comisiei este în imposibilitatea a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi duse la îndeplinire de locţiitorul acestuia, reprezentat de secretarul de stat desemnat.
ART. 7
(1) Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, îşi constituie câte un secretariat tehnic permanent pe tipuri de dezastre în subordinea preşedintelui.
(2) Secretariatul tehnic permanent, elaboreazã planurile locale de protecţie şi intervenţie în cazul epizootiilor, de supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice, precum şi mãsurile de protecţie, intervenţie, recuperare şi reabilitare şi urmãreşte îndeplinirea lor, în colaborare cu specialiştii din instituţiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii Alimentaţiei şi Pãdurilor, cu serviciile publice din instituţiile de profil, precum şi cu specialiştii din alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii şi responsabilitãţi în apãrarea sãnãtãţii publice.
ART. 8
(1) Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale se convoacã semestrial în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este necesar.
(2) Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale întocmeşte anual planul de activitate, care este supus aprobãrii preşedintelui comisiei, în prima şedinţa a anului în curs.
(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţelor, precum şi documentele ce urmeazã a fi analizate vor fi puse la dispoziţie comisiei de cãtre secretarul secretariatului tehnic permanent, pe tipuri de dezastre.
(4) Ordinea de zi se adopta la începutul şedinţei.
ART. 9
Propunerile şi mãsurile stabilite se consemneazã în procese-verbale întocmite de secretarul secretariatului tehnic permanent, pe tipuri de dezastre şi dupã caz, se concretizeazã în hotãrâri ale Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, care se semneazã de membrii acesteia şi se comunica factorilor interesaţi prin secretariatul tehnic permanent.
ART. 10
În cazul apariţiei de epizootii, contaminari radioactive, chimice sau biologice, se constituie un grup operativ, desemnat de preşedintele Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor.
ART. 11
Documentele privind activitatea Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale se monitorizeazã de reprezentantul desemnat în prima şedinţa ordinarã, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 12
Pentru organizarea şi conducerea activitãţii, se organizeazã Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale care funcţioneazã în baza <>art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 , privind apãrarea impotriva dezastrelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobatã prin <>Legea nr. 124/1995 publicatã în Monitorul Oficial al al României, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995.

CAP. III
Atribuţiile principale ale Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale

ART. 13
Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale are urmãtoarele atribuţii principale:
a) organizeazã sistemul propriu de supraveghere şi controlul apariţiei de epizootii, a contaminarii radioactive a alimentelor de origine vegetala şi animala, a contaminarii chimice sau biologice a acestora, elaborand în acest scop proceduri proprii, specifice;
b) organizeazã acţiuni de supraveghere, profilaxie şi asistenta veterinara de urgenta în caz de necesitate;
c) elaboreazã norme privind situaţia epizootica, limitele admise pentru contaminarea radioactive, chimica sau biologica a produselor vegetale şi animale;
d) verifica şi monitorizeazã în caz de epizootii, contaminare radioactiva, chimica sau biologica datele privind rezultatul supravegherii produselor vegetale şi animale;
e) urmãreşte aplicarea mãsurilor de apãrare impotriva dezastrelor;
f) asigura monitorizarea informaţiilor şi prelucrarea acestora şi transmite decizii corespunzãtoare în teritoriu;
g) formuleazã propuneri cu privire la constituirea şi utilizarea rezervelor materiale şi a mijloacelor pentru intervenţie, pãstrarea şi refacerea lor prin aprovizionare curenta şi dupã caz clasarea sau casarea în cazul depãşirii termenelor de funcţionare sau de valabilitate, în limita fondurilor anuale alocate în acest scop;
h) asigura informarea populaţiei asupra iminentei producerii unor epizootii, contaminari radioactive, chimice sau biologice, precum şi asupra mãsurilor luate pentru limitarea efectelor acestora;
i) organizeazã în cazul apariţiei epizootiilor, contaminarii radioactive, chimice sau biologice echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea rapida a efectelor şi pagubelor produse, în vederea comunicãrii acestora Comisiei guvernamentale de apãrare impotriva dezastrelor;
j) urmãreşte aplicarea mãsurilor de supraveghere, prevenire şi combatere a epizootiilor, contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, a apei potabile şi circulaţia animalelor vii, pe timpul cat dureazã situaţia de dezastru.
ART. 14
Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale dispune activarea comisiilor de apãrare impotriva epizootiilor, supravegherii contaminarii radioactive, chimice sau biologice teritoriale, în funcţie de modul de expunere la dezastrul specific.

CAP. IV
Atribuţii specifice ale Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale

ART. 15
Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale are urmãtoarele atribuţii specifice:
1. În cazul apariţiei epizootiilor:
a) examineazã situaţia epizootica din teritoriu şi evalueaza influenta acesteia;
b) elaboreazã şi asigura aplicarea mãsurilor sanitare veterinare, antiepizootice şi fitosanitare pentru protecţia animalelor şi plantelor;
c) iniţiazã crescatorii de animale în vederea aplicãrii mãsurilor de protecţie pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor epizootiilor;
d) asigura în cadrul fondurilor alocate pentru asemenea situaţii aparatura, stocurile de biopreparate, medicamente şi alte materiale necesare pentru desfãşurarea acţiunilor sanitare veterinare şi fitosanitare;
e) stabileşte împreunã cu Comandamentul Protecţiei Civile mãsurile pentru protecţia animalelor, culturilor, materiilor prime şi produselor agroalimentare şi urmãreşte îndeplinirea acestora în timp de calamitati sau dezastre, pentru evitarea apariţiei de epizootii.
2. În cazul contaminarii radioactive:
a) stabileşte norme şi reguli privind destinaţia produselor vegetale şi animale, a materiilor prime, produselor agroalimentare în funcţie de natura şi gradul de contaminare;
b) asigura aparatura şi personal specializat pentru stabilirea prin examene de laborator a gradului de contaminare radioactiva a produselor vegetale şi animale;
c) supravegheazã aplicarea mãsurilor pentru decontaminarea animalelor, materiilor prime, a produselor agroalimentare, a apei potabile şi a altor produse.
3. În cazul contaminarii chimice:
a) stabileşte norme şi reguli privind destinaţia produselor vegetale şi animale, a materiilor prime, produselor agroalimentare, în funcţie de natura substanţei chimice şi nivelul contaminarii;
b) asigura tehnica şi specialiştii în domeniu, precum şi mijloacele specifice în caz de contaminare chimica a animalelor, produselor vegetale, materiilor prime, produselor agroalimentare;
c) asigura controlul toxicologic al animalelor, produselor vegetale, materiilor prime, produselor agroalimentare;
d) participa şi asigura instruirea populaţiei pe probleme specifice contaminarii chimice.
4. În cazul contaminarii biologice:
a) studiazã situaţia contaminarii biologice în teritoriu şi evalueaza riscul acesteia;
b) elaboreazã şi dispune mãsuri specifice sanitare şi fitosanitare pentru protecţia animalelor şi culturilor;
c) asigura dotarea necesarã aplicãrii mãsurilor de protecţie în scopul limitãrii şi inlaturarii urmãrilor contaminarii biologice;
d) monitorizeazã şi analizeazã datele şi informaţiile din domeniul sanitar veterinar şi fitosanitar şi iniţiazã propuneri privind protecţia animalelor, produselor vegetale, produselor agroalimentare, în scopul limitãrii şi inlaturarii urmãrilor contaminarii radioactive, chimice sau biologice; Schema-cadru a fluxului informaţional şi decizional al Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale, este prezentatã în anexa nr. 3.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 16
Conducerea acţiunilor Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale se realizeazã de la sediul Statului Major de Protecţie Civilã.
ART. 17
Comisia centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale va organiza comisii de apãrare impotriva epizootiilor, contaminarii radioactive, chimice sau biologice în subdiviziunile administrativ-teritoriale de la nivelul judeţelor, în funcţie de modul de expunere la dezastru specific.
ART. 18
Prevederile prezentului Regulament s-au elaborat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 aprobatã prin <>Legea nr. 124/1995 , cu modificãrile ulterioare.

ANEXA 1
──────────
la regulament
──────────────

Componenta Comisiei Centrale pentru Epizootii şi Supraveghere a Contaminarii Radioactive, Chimice sau Biologice a Produselor Vegetale şi Animale din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor

I. PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE:
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor

II. SECRETARI AI COMISIEI CENTRALE:
1. Subsecretarul de stat
2. Directorul general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare
3. Directorul general al Direcţiei Generale de Implementare, Reglementare şi de Management al Resurselor Bio-tehnologice
4. Directorul Direcţiei Fito-sanitare

II. MEMBRII AI SECRETARIATULUI TEHNIC AL COMISIEI CENTRALE
1. Directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare
2. Directorul Direcţiei de sãnãtate a animalelor din cadrul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare
3. Directorul Direcţiei de igiena şi sãnãtate publica veterinara din cadrul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare
4. Directorul Direcţiei protecţiei vegetale din cadrul Direcţiei Generale de Implementare, Reglementare şi de Management al Resurselor Bio-tehnologice
5. Directorul Direcţiei de Zootehnie din cadrul Direcţiei Generale de Implementare, Reglementare şi de Management al Resurselor Bio-tehnologice
6. Directorul Laboratorului Central de carantina Fito-sanitarã Bucureşti
7. Expert - Direcţia Fito-sanitarã din cadrul Direcţiei Generale de Implementare, Reglementare şi de Management al Resurselor Bio-tehnologice

IV. MEMBRII PE DOMENII DE RISC AI COMISIEI CENTRALE
a) Riscul de contaminare radioactiva
1. Directorul Institutului de igiena şi sãnãtate publica veterinara
2. Directorul Direcţiei sanitare veterinare a municipiului Bucureşti
3. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Timis
4. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Cluj
5. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Tulcea
6. Şef laborator de control al contaminarii radioactive din cadrul Institutului de igiena şi sãnãtate publica veterinara
b) Riscul de contaminare chimica
1. Directorul Institutului de igiena şi sãnãtate publica veterinara
2. Directorul Institutului de diagnostic şi sãnãtate animala
3. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Constanta
4. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Bacau
5. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Mures
6. Directorul Direcţiei fito-sanitare a municipiului Bucureşti
7. Şef secţie de toxicologie-chimie din cadrul Institutului de diagnostic şi sãnãtate animala
8. Şef laborator chimie alimentara din cadrul Institutului de igiena şi sãnãtate publica veterinara
9. Şef laborator toxicologie alimentara din cadrul Institutului de igiena şi sãnãtate publica veterinara
c) Riscul de contaminare biologica
1. Directorul Institutului de diagnostic şi sãnãtate animala
2. Directorul adjunct al Direcţiei sanitare veterinare a municipiului Bucureşti
3. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Arad
4. Directorul Direcţiei sanitare veterinare Tulcea
5. Directorul Direcţiei fito-sanitare a judeţului Mures
6. Directorul Direcţiei fito-sanitare a judeţului Ilfov
7. Şef laborator microbiologie alimentara din cadrul Institutului de igiena şi sãnãtate publica veterinara

ANEXA 2
────────
la Regulament
────────────────

PLANUL DE APĂRARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR
Conţinut-cadru

CAP. I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Zonele de risc şi elementele expuse reprezintã perimetrul sau suprafata contaminata în care trebuiesc luate mãsuri de protecţie şi intervenţie. Zona vizeazã suprafata unei localitãţi, un grup de localitãţi, o regiune sau teritoriu naţional. Elementele expuse în zonele de risc sunt reprezentate de: culturi agricole, ferme zootehnice, obiective de procesare a produselor alimentare, obiective de procesare a furajelor, obiective economice, gospodãriile populaţiei.
2. Caracteristicile zonelor de risc variaza în funcţie de:
a) tipurile de risc: - inundatii - naturale sau tehnologice, alunecãri de teren, seisme, risc tehnologic chimic, risc tehnologic nuclear, risc tehnologic de alta natura - transport prin conducta -, transporturi periculoase - rutiere, feroviare, maritime, fluviale -, fenomene meteorologice deosebite;
b) grad de ocupare cu obiective a biosferei - structura culturilor, structura vegetatiei, structura zootehniei;
c) capacitatea asigurãrii în caz de eveniment - capacitatea de intervenţie, capacitatea de limitare a extinderii evenimentelor, capacitatea de primire şi transmitere a informaţiilor, capacitatea de inlaturare a urmãrilor evenimentelor, capacitatea de apãrare impotriva dezastrelor.

CAP. II
ACŢIUNI DE APĂRARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR

1. Structuri organizatorice implicate:
a) la nivel central - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, Institutul de Igiena şi Sãnãtate Publica Veterinara, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi Societatea Nationala Institutul Pasteur S.A.
b) la nivel judeţean - direcţiile sanitare veterinare.
2. Responsabilitãţile structurilor organizatorice implicate:
a) studierea situaţiei epizootice din teritoriu şi evaluarea influentei acesteia;
b) analizarea datelor privind contaminarea chimica, radioactiva sau biologica;
c) elaborarea şi aplicarea mãsurilor sanitare-veterinare antiepizootice şi fitosanitare pentru protecţia animalelor şi culturilor;
d) asigurarea tipurilor şi cantitãţilor de aparatura, medicamente, biopreparate şi alte materiale necesare pentru desfãşurarea acţiunilor veterinare şi fitosanitare;
e) pregãtirea populaţiei care se ocupa cu creşterea animalelor în vederea aplicãrii mãsurilor de protecţie şi pentru ducerea acţiunilor locale de limitare şi inlaturare a urmãrilor calamitãţilor naturale sau catastrofelor;
f) asigurarea supravegherii gradului de contaminare radioactiva, conform Programului strategic de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi protecţia mediului aprobat anual, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor;
g) procurarea şi analizarea datelor şi informaţiilor pe linie sanitarã veterinara şi prezentarea de propuneri pentru luarea hotãrârilor privind gradul de protecţie a animalelor şi pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor calamitãţilor naturale sau a catastrofelor.
3. Conducerea operativã de apãrare pe categorii de dezastre consta în înregistrarea primara a datelor, prelucrarea datelor, interpretarea informaţiilor în corelatie cu datele din teritoriu, notificarea evenimentului, activarea Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale.
4. Conceptia acţiunilor de intervenţie:
a) mãsuri predezastru - prognoza evenimentelor este indispensabila în cadrul mãsurilor de apãrare impotriva dezastrelor avându-se în vedere scopul de a se evita, minimaliza, corecta, supraveghea şi planifica acţiunile specifice etapei de predezastru, precum şi, educarea factorilor decizionali;
b) mãsuri operative în tipul dezastrului (pe faze): - mãsuri de prevenire, de protecţie şi de intervenţie.
5. Mãsurile de prevenire constau în mãsuri şi acţiuni sanitare veterinare antiepizootice şi fitosanitare conform Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi protecţia mediului, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor.
6. Mãsurile de protecţie constau în supravegherea şi controlul dimensiunii hazardului şi riscului în sãnãtatea publica, profilaxia şi asistenta sanitarã veterinara, restrictionarea consumului de apa şi alimente contaminate, precum şi informarea şi educarea publicului.
7. Mãsurile de intervenţie constau în notificarea operativã a evenimentului, informarea factorilor locali de decizie, alarmarea şi atentionarea populaţiei, cercetarea cauzelor evenimentului(lor), evacuarea sau relocarea temporarã a populaţiei şi a efectivelor de animale, neutralizarea efectelor dezastrului şi aplicarea mãsurilor specifice pe tipuri de dezastre.
a) mãsuri postdezastru - recuperarea, însemnând orice acţiune dedicata protecţiei continue a populaţiei şi reluarea activitãţilor normale în zona afectatã.
Acţiunile de recuperare nu sunt iniţiate pana când condiţiile care au generat evenimentul nu s-au stabilizat şi nu au fost încheiate acţiunile imediate de protecţie a sãnãtãţii animale şi publice, a bunurilor şi proprietãţilor populaţiei.
b) mãsuri pe termen lung care constau în prognozarea obligatorie a evenimentelor atât la nivel local cat şi la nivel naţional; supravegherea şi controlul sanitar veterinar al situaţiei la nivel local şi naţional: evaluarea posibilelor urmãri ale dezastrelor şi planificarea mãsurilor de combatere a acestora în scopul protecţiei colectivitãţilor de animale, a surselor de apa, produselor agroalimentare, şi a altor bunuri alimentare. În funcţie de gravitatea evenimentelor se vor lua şi mãsuri restrictive privind consumul apei, unor tipuri de produse alimentare şi furajelor destinate hranei animalelor, cu avizul organelor sanitare veterinare care vor stabili perioada. În cazul în care situaţia o impune se vor asigura apa, alimente şi furaje provenind din surse ce nu prezintã risc pentru sãnãtatea publica şi animala.
8. Sistemul informaţional-decizional: este de tip descendent, fiind compus din urmãtoarele niveluri: nivel naţional - structuri organizatorice centrale, pãstrând legãturi organice cu structurile subordonate; nivel judeţean; nivel local.
9. Resurse:
a) umane - reprezentate de intreaga reţea nationala, judeteana şi localã de supraveghere, control şi apãrarea sãnãtãţii publice şi animale.
b) materiale - reprezentate de mijloacele de analiza specifice pentru contaminarea radioactiva, chimica şi biologica.
c) financiare - sumele provenite din bugetul aprobat anual.
d) logistice - echipamente destinate monitorizarii, înregistrãrii, prelucrãrii şi transmiterii datelor specifice fiecãrui tip de dezastru.

CAP. III
DISPOZIŢII FINALE

În cazul apariţiei de modificãri în structura organizationala, administrativã şi funcţionalã a organismelor implicate în aplicarea Planului de apãrare impotriva dezastrelor, acestea se vor aduce la cunostinta secretariatului tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de apãrare impotriva dezastrelor.

ANEXA 3
────────
la regulament
──────────────

SCHEMA CADRU A FLUXULUI INFORMAŢIONAL ŞI DECIZIONAL A COMISIEI
CENTRALE PENTRU EPIZOOTII ŞI SUPRAVEGHERE A CONTAMINARII RADIOACTIVE,
CHIMICE SAU BIOLOGICE A PRODUSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE

┌──────────────────────────────────────────────┐
│STATUL MAJOR - COMANDAMENTUL PROTECŢIEI CIVILE│
└───────────────────────┬──────────────────────┘

┌────────────────────────────┴──────────────────────────┐
│COMISIA GUVERNAMENTALĂ DE APĂRARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR│
└────────────────────────────┬──────────────────────────┘

┌─────────────────────────┴────────────────────────┐
│COMISIA CENTRALA PENTRU EPIZOOTII ŞI SUPRAVEGHEREA│
│ CONTAMINARII RADIOACTIVE, CHIMICE SAU BIOLOGICE │
│ A PRODUSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE DIN M.A.A.P. │
└─────────────────────────┬────────────────────────┘

┌─────────────────┬───────────┴──────┬────────────────────┐
┌──────┴──────┐ ┌────────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌─────────┴──────┐
│ DIRECŢIILE │ │ INSTITUTUL DE │ │ │ │ INSTITUTUL │
│ SANITARE │ │ DIAGNOSTIC ŞI │ │ │ │PENTRU CONTROLUL│
│ VETERINARE │ │SĂNĂTATE ANIMALA │ │ INSTITUTUL DE │ │ PRODUSELOR │
│ JUDEŢENE │ │ INCLUSIV │ │ IGIENA ŞI │ │ BIOLOGICE ŞI │
│ INCLUSIV │ │INSPECTORATELE DE│ │SĂNĂTATE PUBLICA│ │ MEDICAMENTELOR │
│LABORATOARELE│ │POLIŢIE SANITARĂ │ │ VETERINARA │ │DE UZ VETERINAR │
│ SANITARE │ │ VETERINARA DE │ │ │ │ │
│ VETERINARE │ │ FRONTIERA │ │ │ │ │
└─────────────┘ └─────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016