Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 octombrie 2003  privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 22 octombrie 2003 privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 31 octombrie 2003
Transportul rutier al mãrfurilor periculoase pentru sãnãtate şi mediu pe teritoriul României este permis numai în ambalaje omologate, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.
Tipurile de ambalaje utilizate la transportul rutier al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, conform prevederilor A.D.R. 2003 restructurat, sunt prezentate în anexa nr. 1.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
În sensul prezentului regulament, urmãtorii termeni se definesc astfel:
- A.D.R. - acord elaborat de Comisia Economicã a Naţiunilor Unite pentru Europa, prin care mai multe state din Europa au convenit reguli comune pentru transportul mãrfurilor periculoase pe drumurile publice europene;
- ambalaj - recipient sau orice alt container, indiferent de materialul din care este confectionat, în care pot fi încãrcate sau impachetate mãrfurile periculoase, în vederea transportului, protejãrii, manipulãrii, distribuţiei şi prezentãrii acestora;
- mãrfuri periculoase - substanţe şi preparate chimice periculoase pentru care condiţiile de transport pe cãile rutiere sunt prevãzute în anexele A şi B la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.);
- substanţe şi preparate chimice periculoase - conform definitiilor prevãzute la <>art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 451/2001 ;
- omologare ambalaj - procedura care consta în evaluarea conformitatii cu cerinţele prevãzute în A.D.R. pentru construcţia, încercarea şi marcarea unui ambalaj destinat a fi utilizat la transportul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- dosar de omologare - documentaţie tehnica cuprinzând caietul de sarcini, programul de omologare, raportul de încercãri, actul de omologare şi certificatul de omologare;
- act de omologare - document final al Comisiei de omologare, care atesta conformitatea cu cerinţele prevãzute în A.D.R. pentru construcţia, încercarea şi marcarea unui ambalaj destinat transportului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- solicitant - producãtor sau importator de substanţe şi preparate chimice periculoase ori producãtor sau importator de ambalaj;
- ambalaj existent în stoc - ambalaj din producţia interna sau importat din tari din afarã Uniunii Europene ori ambalaj având marcat codul UN, reutilizat pentru ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase din aceeaşi grupa de pericol sau din grupa inferioarã celei marcate.

CAP. II
Procedura de omologare

ART. 2
În vederea omologãrii unui ambalaj solicitantul va depune la Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase o cerere-tip, întocmitã conform anexei nr. 2.
ART. 3
Procedura de omologare a ambalajelor destinate a fi utilizate la transportul mãrfurilor periculoase consta în:
1. întocmirea şi avizarea caietului de sarcini;
2. întocmirea şi avizarea programului de omologare;
3. omologarea lotului prototip;
4. eliberarea certificatului de omologare.
ART. 4
Caietul de sarcini se întocmeşte de cãtre producãtorul sau importatorul de substanţe şi preparate chimice periculoase ori de cãtre producãtorul sau importatorul de ambalaj şi se avizeazã de cãtre Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, din punct de vedere al respectãrii reglementãrilor legale în vigoare, şi de cãtre Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A. - Utilaje Bucureşti, din punct de vedere al respectãrii cerinţelor impuse de A.D.R.
Conţinutul caietului de sarcini este prezentat în anexa nr. 3.
Fac obiectul unei noi omologari şi vor fi cuprinse în caietul de sarcini, numai cu acordul celor care l-au aprobat, urmãtoarele:
a) modificãri ale caracteristicilor unui ambalaj, referitoare la tipul constructiv, materialul de realizare, grosimea pereţilor, procedeul de fabricaţie, inclusiv tratamentele de suprafata, capacitatea ambalajului superioarã prototipului, precum şi/sau;
b) modificãri ale tehnologiei de fabricaţie a ambalajului.
ART. 5
Programul de omologare a ambalajului se întocmeşte de cãtre producãtorul sau importatorul de ambalaj şi se avizeazã de cãtre beneficiarul ambalajului, de cãtre Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A. - Utilaje Bucureşti şi de cãtre Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Acest program cuprinde, pentru lotul prototip, toate probele şi verificãrile considerate necesare pentru determinarea caracteristicilor tehnice precizate în caietul de sarcini.
Conţinutul programului de omologare este precizat în anexa nr. 4.
În vederea omologãrii, se constituie Comisia de omologare, numita prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi a directorului general al Societãţii Comerciale "IPROCHIM" - S.A Utilaje Bucureşti şi se nominalizeaza în ultima fila a programului de omologare.
Comisia de omologare are în componenta reprezentanţi din partea:
- agentului economic care solicita omologarea ambalajului;
- Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, ca autoritate competenta în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- agentului economic beneficiar al ambalajului pentru substanţe şi preparate chimice periculoase, ca producãtor, importator sau distribuitor al unor astfel de produse;
- Societãţii Comerciale "IPROCHIM" - S.A Utilaje Bucureşti, desemnatã prin <>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 272/2001 pentru realizarea activitãţilor specifice necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor de efectuare a transportului rutier al mãrfurilor periculoase, respectiv omologarea şi autorizarea, conform A.D.R., a ambalajelor.
Atribuţiile şi rãspunderile principale ale Comisiei de omologare sunt prezentate în anexa nr. 5.
Atribuţiile de secretariat al Comisiei de omologare vor fi îndeplinite de Direcţia implementare-reglementare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.
ART. 6
Omologarea lotului prototip consta în urmãtoarele etape:
a) realizarea de cãtre producãtorul de ambalaj a lotului prototip, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini avizat;
b) efectuarea, pe esantioane din lotul prototip, a tuturor încercãrilor prevãzute în programul de omologare avizat. Aceste încercãri se realizeazã de cãtre un laborator recunoscut de Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A. - Utilaje Bucureşti, în calitatea sa de autoritate desemnatã pentru realizarea activitãţilor specifice necesare în vederea omologãrii, conform A.D.R., a ambalajelor;
c) emiterea de cãtre laborator, pe baza buletinelor de încercãri, a raportului de încercãri. Raportul de încercãri se întocmeşte în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre instituţiile implicate: Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A Utilaje Bucureşti, producãtorul/importatorul de ambalaj, producãtorul de substanţe şi preparate chimice periculoase, laboratorul de încercãri;
d) omologarea propriu-zisa a lotului prototip consta în verificarea de cãtre Comisia de omologare a rezultatelor încercãrilor prevãzute în programul de omologare şi întocmirea actului de omologare. Actul de omologare se întocmeşte în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre instituţiile implicate: Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A Utilaje Bucureşti, producãtorul/importatorul ambalajului, beneficiarul ambalajului şi se semneazã de cãtre membrii Comisiei de omologare;
e) constituirea dosarului de omologare de cãtre solicitantul omologãrii/producãtorul de ambalaj şi depunerea la Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi/sau Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A Utilaje Bucureşti.
Dosarul de omologare cuprinde urmãtoarele:
- cererea-tip a solicitantului;
- caietul de sarcini avizat;
- copia documentului care atesta Certificarea ISO 9000 a producãtorului de ambalaj;
- programul de omologare avizat;
- raportul de încercãri, inclusiv buletinele de încercãri în baza cãrora acesta a fost întocmit;
- actul de omologare;
- certificatul de omologare.
ART. 7
În baza Actului de omologare, Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A. - Utilaje Bucureşti emit certificatul de omologare, care atesta faptul ca ambalajul corespunde cerinţelor A.D.R. din punct de vedere al realizãrii, încercãrilor şi marcarii. Certificatul de omologare prezentat în anexa nr. 6 cuprinde:
- denumirea instituţiilor care emit certificatul;
- denumirea solicitantului;
- datele de identificare ale solicitantului;
- tipul şi destinaţia ambalajului omologat, respectiv grupa de ambalaj în funcţie de clasa de pericol a produsului ambalat;
- codul UN atribuit ambalajului omologat;
- data emiterii certificatului de omologare.
Tipul de ambalaj omologat şi producãtorul acestuia se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 8
Agenţia Nationala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A Utilaje Bucureşti, prin inspectiile pe care le efectueazã, asigura controlul şi supravegherea utilizãrii ambalajelor omologate pentru transportul rutier al mãrfurilor periculoase pe teritoriul României.
ART. 9
Prezentul regulament intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 10
Ambalajele existente în stoc la producãtorii de mãrfuri periculoase ori la producãtorii sau importatorii de ambalaje pot fi utilizate în continuare, numai pentru transportul pe teritoriul României, în baza avizului de autorizare emis de Societatea Comercialã "IPROCHIM" - S.A. - Utilaje Bucureşti, pe o perioada de maximum 24 de luni, începând de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
ART. 11
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul regulament.ANEXA 1


la regulament
-------------

TIPURILE DE AMBALAJE

utilizate la transportul rutier al
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,
conform prevederilor A.D.R. 2003 restructurat───┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
Nr.│ Codul │ Tipul │ Capacitatea (l)/│
crt│ conform │ ambalajului │ masa (kg) maxima│
│ A.D.R. │ │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
1.│ 1A1; 1A2 │ Butoaie cilindrice din oţel │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
2.│1B1; 1B2 │ Butoaie cilindrice din aluminiu │ 450 l /400 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
3.│1N1; 1N2 │ Butoaie cilindrice din metal, │ │
│ │ exceptând otelul sau aluminiul │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
4.│3A1; 3A2; │ Canistre (bidoane) din oţel sau aluminiu │ 60 l /120 kg │
│3B1; 3B2 │ │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
5.│1D │ Butoaie din placaj │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 250 l /400 kg │
6.│2C1; 2C2 │ Butoaie din lemn natur │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
7.│1G │ Butoaie din carton │ │
───┼─────────────┼─────────┬─────────────────────────────────┤ 450 l /400 kg │
8.│1H1; 1H2 │ Butoaie │ │ │
├─────────────┼─────────┤din material plastic ├─────────────────┤
│3H1; 3H2 │Canistre │ │ 60 l /120 kg │
───┼─────────────┼─────────┴─────────────────────────────────┼─────────────────┤
9.│4C1; 4C2 │Lãzi sau cutii din lemn, simple sau cu │ │
│ │pereţi etansi la praf │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
10.│4D │Lãzi sau cutii din placaj │ 400 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
11.│4F │Lãzi sau cutii din lemn reconditionat │ │
│ │(reconstituit) │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
12.│4G │Lãzi sau cutii din carton │ 400 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
13.│4H1 │Lãzi sau cutii din material plastic │ │
│ │expandat │ 60 kg │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│4H2 │Lãzi sau cutii din material plastic rigid │ 400 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
14.│4A; 4B │Lãzi sau cutii din oţel sau aluminiu │ 400 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
15.│5L1; 5L2; │Saci din material textil │ │
│5L3 │ │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
16.│5H1; 5H2; 5H3│Saci din tesatura de material plastic │ 50 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
17.│5H4 │Saci din folie de material plastic │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
18.│5M1; 5M2 │Saci din hârtie │ │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
19.│6H/A, B, C, │Ambalaje compozite: recipient interior │ 60 l...250 l │
│D, G, H │din material plastic │ │
│ │ │ 75 kg...400 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
20.│6P/A, B, C, │Ambalaje compozite: recipient interior │ │
│D, G, H │din sticla, portelan sau gresie │ 60 l /75 kg │
───┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
21.│0A1; 0A2 │Ambalaje uşoare din metal │ 40 l /50 kg │
───┴─────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ANEXA 2
-------
la regulament
-------------

CERERE-TIP
pentru omologarea ambalajelor

1. Solicitantul ..........................................
Adresa:
localitatea ........., str. ..... nr. ..., judeţul ......, telefon/fax ........, e-mail .........., solicit începerea procedurii de omologare pentru un ambalaj cu urmãtoarele caracteristici:
a) tipul ...........................
b) codul conform A.D.R. ............
c) materialul
d) capacitatea/masa
e) destinaţia (grupa de ambalaj, clasa de pericol a produsului)
2. Documentele anexate
3. Data
4. Semnatura reprezentantului legal al solicitantului şi ştampila.


ANEXA 3
-------
la regulament
--------------

CAIET DE SARCINI
(Conţinut)

1. Denumirea ambalajului
2. Destinaţia ambalajului (grupa de ambalaj, clasa de pericol a produsului)
3. Performanţele, dimensiunile, greutatea, forma etc.
4. Componenta ambalajului şi accesoriile care se livreaza o data cu acesta
5. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplineascã ambalajul şi diferitele subansambluri ale acestuia
6. Prescripţiile pentru materialele din care se executa ambalajul
7. Condiţiile pentru acoperiri de protecţie, vopsiri şi inscriptionare
8. Condiţiile care trebuie respectate în timpul realizãrii ambalajului (prelucrari prin sudura, tratamente, verificãri etc.)
9. Operaţiunile tehnologice, piesele şi subansamblurile care se verifica obligatoriu pe fluxul de fabricaţie; documentele şi documentaţiile pe baza cãrora se executa recepţia pe flux şi cea finala
10. Probele de lot şi probele de tip. Se vor enunta probele mecano-climatice pentru ambalaj şi subansambluri şi condiţiile de acceptare
11. Condiţiile de utilizare în exploatare a ambalajului, termenul de garanţie
12. Condiţiile de asamblare, marcare, depozitare, conservare, transportANEXA 4


la regulament
-------------

PROGRAM DE OMOLOGARE
pentru lot prototip ambalaj tip .........
producãtor ..........
(Conţinut)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Verificãri Documentul Numãrul de Laboratorul Perioada Condiţiile
crt. şi încercãri de referinta esantioane care în care de
pentru necesare efectueazã se va acceptare
încercare incercarii încercarea efectua
încercarea

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5
-------
la regulament
-------------

ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE
principale ale Comisiei de omologare

Comisia de omologare are urmãtoarele atribuţii:
a) participa la executarea şi verifica efectuarea probelor din programul de omologare avizat;
b) întocmeşte şi semneazã actul de omologare;
c) analizeazã dosarul de omologare şi propune acceptarea sau respingerea acestuia;
d) propune emiterea certificatului de omologare pentru ambalajele din producţia interna sau din import din afarã ţãrilor membre ale Uniunii Europene, destinate transportului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Certificatul de omologare este valabil pe o perioada nedeterminatã pentru prototipul ambalajului, cu condiţia respectãrii prevederilor din caietul de sarcini avizat.ANEXA 6


la regulament
-------------┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────┐ │
│ AGENŢIA NATIONALA PENTRU SUBSTANŢE │ │ IPROCHIM - S.A. - │
│ ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE │stema │ Utilaje Bucureşti │
│ │ │ │
│ └──────┘ │
│ │
│ │
│ │
│ CERTIFICAT DE OMOLOGARE │
│ AMBALAJ PENTRU TRANSPORT SUBSTANŢE │
│ ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE │
│ │
│ │
│ 1. Compania ..........., cu sediul în localitatea ......., str. ....... │
│ nr. ........, judeţul ..........., tel./fax .......... │
│ 2. Document de referinta: transport rutier, conform A.D.R. │
│ 3. Descriere: │
│ - Tip, material ambalaj ....... cod ambalaj ........ │
│ - Dimensiuni principale ....... │
│ - Procedeu de fabricaţie ...... │
│ - Capacitate/masa gol ......... │
│ - Inchideri ............... │
│ 4. Domeniu de utilizare: substanţe şi preparate chimice periculoase │
│ lichide/solide în urmãtoarele condiţii: │
│ - Grupa de ambalaj ........ │
│ - Capacitate/masa bruta maxima ........... │
│ - Înãlţime maxima de stivuire ........... │
│ - Menţiuni speciale .......... │
│ 5. Încercãri şi marcare │
│ - Rezultatele încercãrilor corespund, conform Raportului de încercãri │
│ nr. .............. │
│ - Marcare cod UN ......... │
│ │
│ │
│ │
│ ANSPCP IPROCHIM - S.A. - │
│ Director General, Utilaje Bucureşti │
│ Director General, │
│ │
│ │
│ │
│ Nr. ......... │
│ Emis la Bucureşti Data ........ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016