Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 decembrie 2003  de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 2 decembrie 2003 de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2004

1. Prevederi generale
ART. 1
(1) Prezentul regulament se emite în conformitate cu prevederile art. 12 si ale <>art. 65 lit. f) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare LPM, de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului, denumita în continuare ACPM, si în baza prevederilor <>Hotarârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor, ale <>Hotarârii Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, ale <>Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, cu modificarile ulterioare, ale <>Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu si ale <>Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. Prezentul regulament poate fi modificat numai de catre ACPM prin ordin al ministrului.
(2) Acest regulament stabileste procedura pentru atestarea persoanelor juridice si a persoanelor fizice, denumite în continuare parti, în vederea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, denumita în continuare EIM, si a bilanturilor de mediu, denumite în continuare BM, în conformitate cu prevederile LPM.
ART. 2
Cuvintele si expresiile folosite în prezentul regulament vor avea întelesul lor comun si obisnuit, daca nu sunt definite altfel în Codul civil, în LPM sau în prezentul regulament:
a) atestare - certificarea partilor pentru executarea EIM si a BM, conform prezentului regulament;
b) certificat de atestare - un certificat valabil o perioada de 2 ani, care se acorda ca dovada a atestarii conform prezentului regulament;
c) nivel de competenta - una dintre cele trei categorii de atestare a persoanelor fizice sau juridice care executa evaluarea impactului asupra mediului sau bilantul de mediu;
d) parte - o persoana juridica sau fizica ce solicita atestarea în baza prezentului regulament;
e) CA - Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu;
f) ST - Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu.
ART. 3
(1) În vederea autorizarii în domeniul mediului în conformitate cu LPM, numai EIM si BM efectuate de parti atestate vor fi luate în considerare de catre autoritatile de mediu din România.
(2) Partile care executa EIM si BM trebuie sa fie independente din punct de vedere juridic atât fata de proiectant, cât si de titularul proiectului si/sau al activitatii.
(3) Partile care executa EIM sau BM pot fi si din afara României, daca sunt atestate conform prezentului regulament sau daca prezinta un certificat de atestare emis într-o tara membra a Uniunii Europene sau în tari cu legislatie armonizata cu a acesteia si recunoscut de catre Comisia de atestare. Partile din afara României vor respecta legislatia în vigoare privind regimul strainilor în România.
ART. 4
Metodologia care se va folosi în executarea EIM si BM si continutul lor general vor respecta cerintele metodologice si de continut prevazute de legislatia relevanta în vigoare.
ART. 5
(1) Titularul activitatii raspunde de autenticitatea informatiilor pe care le furnizeaza pentru elaborarea EIM sau a BM. Responsabilitatea pentru corectitudinea EIM si a BM va reveni partii care a încheiat contractul de executare a EIM sau a BM cu titularul activitatii.
(2) Responsabilitatea pentru realizarea studiilor de evaluare a impactului si a bilanturilor de mediu si pentru corectitudinea interpretarii informatiilor prezentate în rapoartele întocmite revine persoanei fizice sau persoanei responsabile desemnate din cadrul colectivului persoanei juridice atestate care coordoneaza lucrarea. Expertii coordonatori trebuie sa fie atestati la cel mai înalt nivel de competenta si raspund sub semnatura de calitatea studiilor si a rapoartelor întocmite.
(3) Responsabilitatea pentru corectitudinea documentelor furnizate autoritatilor competente de protectia mediului revine titularului proiectului sau al activitatii.
ART. 6
Certificatul de atestare va fi eliberat de CA conform regulamentului de functionare prevazut la cap. 4 si va reprezenta actul juridic doveditor al atestarii conform prezentului regulament.

2. Atestarea persoanelor fizice pentru elaborarea bilanturilor de mediu/studiilor de impact asupra mediului

2.1. Sistemul de atestare

ART. 7
(1) Pentru persoanele fizice care sunt atestate ca experti în BM vor exista trei niveluri de competenta. Persoanele fizice atestate pentru nivelul cu cea mai mica competenta se vor numi auditori asociati. Persoanele fizice atestate pentru nivelul de competenta medie, clasificate astfel de CA, se vor numi experti auditori în BM. Persoanele fizice atestate pentru nivelul cu cea mai mare competenta, clasificate astfel de CA, se vor numi experti auditori principali în BM.
(2) Pentru persoanele fizice care sunt atestate ca evaluatori ai impactului asupra mediului vor exista trei niveluri de expertiza. Persoanele fizice atestate pentru nivelul cu cea mai mica competenta se vor numi evaluatori asociati. Persoanele fizice atestate în nivelul mediu de competenta se vor numi experti evaluatori de mediu, iar cele atestate la nivelul superior de competenta se vor numi experti evaluatori principali în EIM.
ART. 8
(1) Fiecare persoana fizica care solicita certificat de atestare pentru BM sau EIM va trebui sa îndeplineasca conditiile minime de vechime si experienta înscrise în anexa nr. 2.1 si va fi repartizata initial unuia dintre cele trei niveluri mentionate în art. 7, pe baza calificarilor sale tehnice si profesionale, a apartenentei la organisme profesionale, a instruirii în domenii legate de BM/EIM si a experientei personale legate de BM/EIM înscrise în sectiunile A-E ale formularului de înscriere prezentat în anexa nr. 1. Calificarile si experienta profesionala vor fi punctate dupa sistemul descris în anexa nr. 2.2, iar punctajul adunat de la toate cele patru elemente va defini nivelul initial de competenta la care persoana este repartizata de catre CA.
(2) Repartizarea initiala a persoanelor fizice pe un anumit nivel, conform alin. (1) si anexei nr. 2.2, va fi supusa modificarii sau confirmarii, în functie de rezultatele examinarilor care vor avea caracter obligatoriu. Examinarile vor fi diferite pentru fiecare dintre cele trei niveluri de atestare, având forma mai simpla pentru nivelul mai mic si forma mai complexa pentru cel mai înalt nivel.
(3) Structura si continutul examinarilor vor fi stabilite de CA si se vor aplica tuturor persoanelor fizice care solicita atestarea pentru BM/EIM. Examinarile scrise vor fi de tip grila. Pentru obtinerea nivelului superior, dupa promovarea examinarii scrise va avea loc un interviu în prezenta membrilor CA.
(4) Rezultatele examinarilor vor fi folosite de CA pentru a modifica evaluarea initiala a persoanelor fizice care solicita atestarea, acolo unde rezultatele obtinute nu corespund cerintelor minime de promovare mentionate în anexa nr. 2.3.
(5) În urma promovarii examinarii scrise pentru nivelurile inferioare de competenta si a examinarii orale pentru nivelul de expert auditor principal, CA va alcatui punctajul final prin însumarea a 75% din punctajul atribuit în etapa de precalificare si 25% din punctajul atribuit la examinarea propriu-zisa si va stabili daca persoana fizica poate fi atestata de CA si la ce nivel de competenta.

2.2. Procedura pentru atestarea expertilor în BM/EIM

ART. 9
(1) Solicitantul va transmite la CA formularul de înscriere însotit de documente doveditoare ale celor declarate, care vor include urmatoarele:
a) formularul de cerere semnat, cu toate sectiunile completate corespunzator si în totalitate;
b) copii ale tuturor certificatelor/diplomelor de studii mentionate în formularul completat;
c) copii ale certificatelor sau ale altor documente care atesta aceasta apartenenta la organizatii tehnice ori profesionale;
d) copii ale certificatelor sau ale altor documente care demonstreaza frecventarea de catre solicitant a cursurilor de instruire mentionate în formularul de cerere, precum si nivelul tehnic si durata acestor cursuri de instruire;
e) acolo unde este posibil, documente care sa dovedeasca finalizarea BM/EIM si a studiilor conexe mentionate în sectiunea din formularul de cerere referitoare la experienta anterioara;
f) acte doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice solicitante;
g)dovada achitarii tarifului de evaluare initiala.
(2) CA, prin ST, va înregistra cererea în baza de date privind atestarea si va atribui solicitantului un numar de cod care va fi evidentiat în aceasta. CA, prin ST, va verifica formularul de cerere pentru a se asigura ca toate sectiunile relevante sunt completate. Daca exista probleme privind informatiile furnizate în formular, ST va returna solicitantului formularul si va solicita informatii suplimentare asupra sectiunilor respective.
(3) Daca formularul a fost completat corect, CA, prin ST, va aloca solicitantilor punctajul initial rezultat, pe baza unui sistem care ia în considerare calificarile, apartenenta la organizatii profesionale, cursuri de instruire absolvite de solicitant si experienta anterioara în domeniul BM/EIM sau în activitatile colaterale înscrise în notele anexate la formularul de înscriere. Punctele alocate fiecarui solicitant vor fi introduse în baza de date privind atestarea. Când punctajul calculat de ST este insuficient precalificarii solicitantului pentru oricare dintre nivelurile de atestare pentru BM/EIM, acesta va informa solicitantul asupra acestui fapt si îi va solicita sa revina cu cererea la o data ulterioara, dupa ce va fi acumulat experienta suplimentara.
(4) CA, prin ST, va precalifica solicitantul, daca punctajul calculat este suficient pentru a aprecia ca îndreptatita considerarea solicitantului pentru un anumit nivel de competenta. Pe aceasta baza, ST va fixa pentru solicitant o data pentru examinarea propriu-zisa. Daca solicitantul nu se prezinta la data de examinare convenita sau nu a obtinut punctajul necesar promovarii, se poate relua aceasta etapa cu înca o reexaminare. în cazul în care nici dupa aceasta examinare solicitantul nu a realizat punctajul necesar pentru promovare în etapa finala, procedura de atestare trebuie reluata de la început. CA va puncta rezultatele examinarii si va introduce punctajul în baza de date privind atestarea.
(5) CA va calcula punctajul combinat ce va fi alocat solicitantului, adunând 75% din punctajul calculat conform art. 8 si 25% din punctajul realizat de solicitant la examinare. Punctajul combinat rezultat va stabili nivelul la care va fi atestat solicitantul si va fi introdus de ST în baza de date privind atestarea.
(6) Daca solicitantul nu a reusit sa realizeze punctajul combinat necesar atestarii, CA, prin ST, va înstiinta solicitantul în acest sens si îi va solicita sa revina cu cererea la o data ulterioara, dupa ce va fi acumulat experienta suplimentara în domenii conexe BM/EIM.
ART. 10
(1) Daca solicitantul a realizat un punctaj suficient atestarii la unul dintre niveluri, CA va emite solicitantului certificatul de atestare. Acesta va fi semnat de presedintele CA si va fi eliberat solicitantului spre a-i folosi drept dovada a atestarii. La primirea certificatului de atestare, solicitantul va deveni expert atestat în BM/EIM, denumit în continuare expert atestat, pentru nivelul corespunzator experientei dovedite.
(2) Expertul atestat va include o copie a certificatului de atestare în toate rapoartele de BM/EIM pe care le elaboreaza dupa atestarea sa, în perioada în care certificatul de atestare este în vigoare.

2.3. Procedura de reînnoire

ART. 11
(1) Când un certificat de atestare a împlinit 22 de luni (si anume, cu doua luni înainte de expirare), persoana fizica sau juridica atestata are obligatia de a solicita reînnoirea. în acest scop va solicita ST un nou set de formulare de cerere, pe care va înscrie numai modificarile aparute fata de situatia prezentata la atestarea/reatestarea anterioara, în ceea ce priveste statutul sau profesional si experienta acumulata si îl va trimite CA cu cel putin o luna înainte de data expirarii certificatului de atestare existent.
(2) CA, prin ST, va înregistra cererea de reînnoire în baza de date privind atestarea si va verifica formularul de cerere de reînnoire pentru a se asigura ca s-au completat corect toate sectiunile importante ale acestuia. Daca exista probleme privind informatiile furnizate în formular, ST va returna expertului atestat formularul, solicitându-i informatii suplimentare asupra sectiunilor respective. Este de datoria celui care solicita reînnoirea sa completeze corect si în totalitate formularul de cerere de reînnoire.
(3) Daca formularul de cerere de reînnoire este completat corect, CA îl va lua în considerare pentru reînnoirea certificatului de atestare. Reînnoirea certificatului de atestare se acorda daca solicitantul a efectuat în baza certificatului obtinut anterior un numar suficient de BM/EIM necesar pentru obtinerea punctajului prevazut în anexa nr. 2.3. în situatia în care nu se considera îndreptatita acordarea reînnoirii datorita experientei insuficiente în anii anteriori sau datorita altor aspecte legate de calitatea BM/EIM executate de expertul atestat, CA, prin ST, îl va înstiinta pe expertul atestat asupra aspectelor relevante si asupra deciziei de a nu reînnoi certificatul de atestare a acestuia.
(4) Când reînnoirea se considera îndreptatita, CA va avea în vedere ce nivel sa fie atribuit expertului atestat respectiv, tinând cont de informatiile furnizate. Dupa aceasta CA va pregati un nou certificat de atestare. Acesta va fi semnat de presedintele CA si va fi eliberat expertului atestat spre a-i folosi drept dovada a reînnoirii certificatului de atestare. Certificatul de atestare reînnoit va fi, de asemenea, introdus de ST în baza de date privind atestarea.
(5) Procedura de reînnoire va fi reînceputa când certificatul de atestare a împlinit 22 de luni de valabilitate, dupa cum se mentioneaza la alin. (1). în aceasta maniera, certificatul de atestare va fi supus reînnoirii la fiecare 24 de luni, în conditii normale.
ART. 12
(1) Daca certificatul de atestare expira sau nu este reînnoit din oricare motiv, expertul atestat poate finaliza BM/EIM existente, care au fost contractate înainte de data expirarii valabilitatii, daca CA nu decide altfel. în orice situatie, expertul atestat nu va putea însa contracta lucrari noi de BM/EIM ulterior expirarii valabilitatii certificatului de atestare.
(2) Persoanele fizice care sunt atestate pentru executarea BM/EIM vor trebui sa sustina un examen de reînnoire a atestarii în conditiile prevazute la art. 11, la fiecare 6 ani (calculati de la data initiala a atestarii lor), presupunând ca atestarea a continuat fara întrerupere.
ART. 13
Pentru obtinerea unui nivel superior de atestare solicitantul va urma procedura de atestare descrisa la art. 9, facând dovada pregatirii si competentelor sale pentru nivelul la care doreste sa se ateste.

2.4. Atribuirea unor domenii specifice de expertiza

ART. 14
(1) Domeniile specifice de expertiza care pot fi utilizate sunt prezentate în anexa nr. 4 si corespund activitatilor înscrise în legislatia specifica de mediu (EIA, IPPC si LPC).
(2) Solicitantul trebuie sa faca dovada experientei pentru domeniile pentru care doreste atestarea prin prezentarea în formularele de înscriere a cel putin unei lucrari relevante elaborate.
(3) CA stabileste domeniile de expertiza pentru care se va acorda atestarea.
(4) În cazul în care experienta solicitantului se limiteaza numai la anumite componente ale mediului, cuprinse în bilantul de mediu, si anume:
- terenuri contaminate, inclusiv sol si subsol;
- poluarea aerului si domenii conexe;
- poluarea apei si tratarea/evacuarea apei uzate;
- gestionarea deseurilor solide si domenii conexe;
- materiale periculoase si domenii conexe;
- sanatatea muncii si domenii conexe;
- prevenirea si controlul integrat al poluarii;
- alte domenii specifice considerate relevante în circumstante specifice.
(5) CA poate restrânge atestarea acelui expert la componentele de mediu pentru care solicitantul a facut dovada experientei în domeniu. Domeniile si componentele de mediu vor fi incluse în certificatul de atestare si în baza de date privind atestarea.

3. Atestarea pentru BM/EIM a persoanelor juridice

ART. 15
(1) Statutul atestarii persoanelor juridice pentru elaborarea BM/EIM va fi definit exclusiv prin numarul si nivelul de competenta al persoanelor fizice angajate permanent în colectivele desemnate pentru atestare.
(2) Atestarea acordata persoanei juridice nu implica atestarea individuala a nici unuia dintre cei angajati de persoana juridica.
(3) Atestarea persoanelor juridice se face numai colectiv, prin emiterea unui singur certificat de atestare al carui titular este persoana juridica. în certificatul de atestare se înscriu numele, domeniul de expertiza si nivelul de competenta dovedit al membrilor colectivului desemnat.
ART. 16
(1) Atestarea persoanelor juridice se face pe 3 niveluri, în functie de numarul personalului cuprins în colectivul de lucru si de calificarile si pregatirea profesionala dovedita a membrilor colectivului atestat.
(2) În vederea atestarii, persoanele juridice vor nominaliza colectivele specializate pentru aceasta activitate si vor completa sectiunile A, B, C si E ale formularului de înscriere din anexa nr. 1B pentru fiecare dintre membrii acestora.
(3) Procedura de verificare a realizarii conditiilor de înscriere si precalificare se va desfasura în mod similar cu cea pentru persoanele fizice, cu respectarea criteriilor si punctajelor minime înscrise în anexele nr. 2.1 si 2.3.
(4) Pentru sustinerea etapei finale de verificare, persoana juridica va desemna din cadrul colectivului un numar de 1-2 persoane pentru fiecare domeniu în care se doreste atestarea, pentru reprezentare si sustinere a examinarilor scrise si orale.
(5) Procedura de sustinere a examinarilor este identica cu cea pentru persoanele fizice descrisa la art. 9. Punctajul combinat se calculeaza pentru fiecare reprezentant, considerând punctajul de precalificare individual al acestora si rezultatele la examinari obtinute de fiecare reprezentant. Punctajul atribuit persoanei juridice pentru fiecare domeniu va fi cel realizat de reprezentantul sau ori de media aritmetica a rezultatelor obtinute, daca sunt mai multi reprezentanti pentru un domeniu. Obtinerea atestarii persoanei juridice pentru fiecare domeniu se face pe baza rezultatului realizat de reprezentantii sai la examinarile scrise si orale, cu atingerea punctajului cumulat prezentat în anexa nr. 2.3.
(6) În cazul în care în urma examinarilor reprezentantii persoanei juridice nu întrunesc punctajul minim necesar nivelului de competenta atribuit în urma precalificarii, persoana juridica se va atesta pentru un nivel de competenta inferior, pentru care a realizat punctajul minim, sau va relua procedura de atestare dupa realizarea unui grad de performanta corespunzator.
ART. 17
(1) Pentru realizarea BM/EIM într-un anumit domeniu de activitate conform anexei nr. 3, persoana juridica trebuie sa aiba în colectivul de lucru cel putin un membru cu calificarea si experienta necesare pentru atestarea ca expert auditor/evaluator principal. Acesta va raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 5.
(2) Persoanele juridice care nu au în colectivul de lucru o astfel de persoana nu vor putea efectua BM/EIM decât în colaborare cu o persoana fizica sau juridica atestata ca expert auditor/evaluator principal.

4. Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare

ART. 18
Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare (CA) a persoanelor fizice si juridice pentru executarea BM si a EIM din România se modifica prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale de mediu în baza prevederilor LPM.

4.1. Statutul si structura CA

ART. 19
(1) CA functioneaza sub coordonarea tehnica a ACPM si va fi stabilita prin ordin al acesteia.
(2) CA va cuprinde:
a) Comisia de atestare propriu-zisa (CA) este formata din 5 pâna la 7 membri, experti în domeniul protectiei mediului si/sau cadre tehnice universitare, iar presedintele CA este secretarul de stat pentru protectia mediului din cadrul ACPM. Acesta conduce CA si o reprezinta în relatiile cu alte parti;
b) ST subordonat CA, format din minimum 6 persoane cu cunostinte în domeniu si un numar adecvat de personal administrativ care sa nu depaseasca o treime din totalul personalului ST;
c) experti colaboratori din sectoare tehnice (EC) selectionati de CA, care vor sprijini CA în analizarea cererilor de atestare, când este necesar.
(3) Dimensionarea CA se stabileste de catre ACPM si poate fi modificata la propunerea CA, pentru a asigura functionarea prompta si eficienta a sistemului de atestare.
(4) Maximum o treime dintre membrii CA vor fi din directia de specialitate a ACPM care analizeaza EIM si BM în vederea emiterii actelor de reglementare.

4.2. Modul de functionare a CA

ART. 20
(1) CA se întruneste lunar sau ori de cate ori frecventa si numarul solicitarilor impun aceasta.
(2) Deciziile CA se vor adopta prin vot cu majoritate simpla, în prezenta obligatorie a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai. Dezbaterile si deciziile CA se vor consemna într-un registru de procese-verbale special constituit.
(3) CA, atunci când exista pareri diferite ale membrilor acestuia, poate invita la discutii experti consultanti. Invitatii nu au drept de vot.

4.3. Sarcinile CA

ART. 21
(1) Principala sarcina a CA este de a asigura functionarea corecta, eficienta si prompta a sistemului de atestare.
(2) CA analizeaza, modifica si/sau valideaza recomandarile ST privind atestarea si nivelurile de atestare a persoanelor fizice pentru executarea BM si EIM.
(3) CA analizeaza cererile de contestatie ale solicitantilor, prezentate de ST, si ia masurile necesare conform prevederilor pct. 5.1, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii contestatiei.
(4) CA avizeaza si prezinta conducerii ACPM spre aprobare:
- raportul anual întocmit de ST cu privire la activitatea desfasurata si rezultatele obtinute. Când se considera necesar, raportul anual poate include propuneri de revizuire a prezentului ordin, a baremului de punctaj si a grilei de examinare; si
- bugetul anual.
(5) CA stabileste baremul de punctaj pentru atestarea persoanelor fizice.
(6) CA selectioneaza expertii consultanti care sprijina CA în procesul de atestare si mentine o lista actualizata a acestora.

4.4. Sarcinile ST

ART. 22
ST raspunde de administrarea sistemului de atestare, prin executarea tuturor actiunilor necesare aplicarii corecte a prezentului ordin, dupa cum urmeaza:
a) arhiveaza toate materialele referitoare la atestare pentru o perioada de cel putin 6 ani;
b) primeste si verifica toate cererile pentru a se asigura ca au fost furnizate toate informatiile necesare derularii procesului de atestare;
c) înregistreaza în baza de date privind atestarea persoanelor fizice si juridice toate cererile de atestare primite;
d) calculeaza punctajul initial pentru a stabili daca solicitantii s-au precalificat sau nu pentru tipul si, unde este cazul, nivelul de atestare solicitat prin cerere;
e) verifica referintele pentru calificarile profesionale sau de alta natura declarate de solicitanti, atunci când se considera necesar;
f) elibereaza formularele de înscriere si certificatele de atestare/reatestare;
g) contacteaza solicitantii pentru a le comunica optiunile pentru datele de sustinere a examenelor;
h) asigura si supravegheaza desfasurarea examinarilor si interviurilor;
i) calculeaza punctajele obtinute în urma examinarilor si punctajul combinat sau modificat, obtinut de solicitant;
j) solicita, când se considera necesar, sprijinul expertilor din lista EC în procesul de evaluare a calificarilor profesionale ale solicitantilor atestarii;
k) prezinta presedintelui CA spre semnare certificatul de atestare si informeaza solicitantii asupra rezultatelor obtinute;
l) pregateste materialele necesare în vederea deliberarii CA;
m) pregateste si înainteaza spre avizare CA raportul anual specificat în art. 21 alin. (4);
n) actualizeaza lunar lista persoanelor fizice si juridice atestate, inclusiv domeniile acordate în conformitate cu prezentul ordin, precum si a celor care nu si-au reînnoit sau carora li s-au anulat certificatele de atestare pe pagina de web a ACPM;
o) raspunde la solicitarile de informatii cu privire la procesul de atestare în conformitate cu prevederile pct. 4.5;
p) alte sarcini primite din partea CA.

4.5. Eliberarea de informatii

ART. 23
(1) La cerere, CA, prin ST, furnizeaza fiecarui solicitant informatii din baza de date referitoare la punctajul pe care l-a obtinut în procesul de atestare.
(2) Comisia pentru contestatii va avea acces la toate punctajele si detaliile relevante pentru solicitantii care fac contestatii.
(3) La cerere, CA, prin ST, va furniza celor interesati lista actualizata a persoanelor fizice atestate în conformitate cu prezentul ordin, precum si a celor care nu si-au reînnoit sau carora li s-a anulat certificatul de atestare.
(4) Toate celelalte aspecte legate de atestare vor fi tratate confidential de catre CA.

4.6. Tarife si finantare

ART. 24
(1) Tarifele de atestare sunt prezentate în anexa nr. 5. Tarifele pentru solicitarea atestarii sunt diferite în functie de fiecare nivel de competenta si categorie de atestare si vor reflecta costurile totale ale activitatii respective de atestare.
(2) Cuantumul tarifelor de atestare va fi propus de ST, avizat de CA si aprobat de conducerea ACPM la începutul fiecarui an bugetar în baza numarului de cereri care se anticipeaza ca vor fi primite în anul urmator, fiind suficient pentru a permite autofinantarea sistemului de atestare si functionarea operativa si eficienta a acestuia.
(3) Tarifele pentru solicitarea atestarii nu sunt rambursabile.
ART. 25
(1) Activitatea CA va fi în totalitate auto-finantata dintr-o cota-parte din tarifele încasate de la solicitanti pentru diferitele componente ale procesului de atestare.
(2) CA va elabora prin ST un buget anual pentru anul urmator, care va include estimari ale numarului anticipat de cereri de atestare pe categorii si alte sarcini administrative. Acest raport va fi înaintat conducerii ACPM spre aprobare cu 3 luni înainte de sfârsitul anului bugetar.

5. Dispozitii finale

5.1. Mecanismul contestatiilor

ART. 26
(1) Prezentul regulament permite persoanelor fizice sau juridice care au solicitat atestarea de catre CA sau a caror atestare a fost anulata de CA si care considera ca nu au fost tratate corect sa faca contestatie, într-un astfel de caz persoana poate face contestatie conform unui sistem de contestatii în doua etape.
(2) Prima dintre aceste doua etape implica înaintarea la CA a unei cereri scrise de catre persoana fizica sau juridica care doreste sa depuna o contestatie. Aceasta cerere trebuie sa evidentieze în mod clar motivele pentru care se doreste contestarea, precum si cauzele pentru care persoana apreciaza ca nu s-a acordat atentia cuvenita cazului sau.
(3) Dupa primirea unei astfel de cereri scrise CA va reanaliza cazul si decizia sa anterioara. Daca CA considera ca este întemeiata modificarea deciziei sale anterioare, aceasta se va concretiza prin reincluderea persoanei fizice sau juridice în momentul relevant (adica în momentul anterior deciziei contestate). Toate deciziile de acest fel trebuie sustinute integral prin documente de catre CA si procesul de atestare va continua. Baza de date privind atestarea va fi actualizata în mod corespunzator.
(4) Daca CA considera ca nu este justificata modificarea deciziei sale anterioare, solicitantul va fi informat în scris asupra acestui fapt, cu explicarea motivelor care au stat la baza deciziei anterioare.
(5) În cazurile în care partea ramâne nemultumita de decizia CA, se poate face o contestatie finala catre Comisia pentru contestatii. Comisia pentru contestatii va fi compusa din 3 persoane cu înalta experienta în EIM si BM, independente de CA. Comisia pentru contestatii va fi stabilita de ACPM, iar cele 3 persoane din Comisia pentru contestatii vor îndeplini aceasta functie pe perioade de 2 ani.
(6) Comisia pentru contestatii va analiza cazul prezentat de catre persoana fizica sau juridica nemultumita si, în cazul în care este necesar, poate programa un interviu la o data stabilita de comun acord, pentru a clarifica motivele contestatiei. Comisia pentru contestatii va sustine cu documente recomandarea sa asupra cazului si o va transmite atât la CA, cât si la conducatorul ACPM.
(7) În cazul în care Comisia pentru contestatii este de acord cu decizia anterioara a CA, contestatia se considera respinsa. în aceste conditii CA va informa persoana fizica sau juridica asupra respingerii definitive a contestatiei.
(8) La primirea unei recomandari a Comisiei pentru contestatii, contrara deciziei anterioare a CA, conducatorul ACPM va solicita o declaratie scrisa de la CA asupra motivelor deciziei sale anterioare. Aceasta va analiza apoi ambele motivatii scrise si va decide solutia finala.
(9) Decizia conducatorului ACPM privind contestatia va fi adusa la cunostinta CA si Comisiei pentru contestatii, iar aceasta decizie va fi finala si obligatorie pentru toate partile implicate. Daca conducatorul ACPM este de acord cu decizia anterioara a CA, CA va informa contestatarul, transmitând acestuia o copie de pe documentatia relevanta. Daca ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului este de acord cu recomandarea facuta de catre Comisia pentru contestatii, care este contrara deciziei anterioare a CA, CA va duce la îndeplinire recomandarea facuta de catre Comisia pentru contestatii si va informa persoana care a facut contestatia asupra acestui fapt. în aceasta situatie persoana fizica sau juridica va intra din nou în procedura de atestare în momentul relevant (adica în momentul în care a fost luata decizia anterioara a CA supusa contestarii). Toate aceste decizii vor fi sustinute cu atentie de catre CA prin documente, dupa care vor fi luate masurile necesare pentru atestare, baza de date privind atestarea fiind actualizata în mod corespunzator.

5.2. Anularea certificatelor de atestare

ART. 27
Certificatul de atestare eliberat poate fi anulat în situatii exceptionale pe perioada lui de valabilitate de 2 ani. Situatiile exceptionale când se poate face anularea certificatului de atestare vor fi decise de catre CA, de la caz la caz, dar pot include una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) efectuarea de catre o parte atestata a unui numar de EIM sau BM din care un procent mai mare de 15% a fost refuzat sau când un numar important de EIM si/sau BM executate de catre partea atestata nu s-a conformat cerintelor stabilite prin <>Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 , cu modificarile ulterioare, sau prin <>Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 ;
b) executarea de catre o parte atestata a unor EIM sau BM în afara sferei de expertiza atestate a partii respective;
c) când o parte atestata a realizat pentru aceeasi activitate/instalatie atât proiectul sau faze din proiect, cât si EIM si/sau BM;
d) când o parte a încalcat clauze confidentiale sau a folosit în orice alt mod incorect date luate din EIM sau BM;
e) în cazurile în care, la executarea EIM sau BM, partea nu respecta legislatia româna în vigoare; sau
f) în cazurile în care au fost produse concluzii eronate de o parte atestata, conducând la emiterea unei autorizatii de mediu care nu ar fi trebuit data.

5.3. Dispozitii tranzitorii

ART. 28
(1) Persoanele fizice si juridice care au fost atestate conform <>Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 278/1996 pot continua sa execute EIM si BM în masura competentei lor, definite în acel ordin, pâna la expirarea atestarii curente a acestora.
(2) În cazul în care atestarea persoanelor fizice si juridice expira înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, acestea vor putea continua sa execute EIM si BM în masura competentei, de la data expirarii certificatului de atestare pâna la data intrarii în vigoare a prezentului regulament.
(3) Certificatele de atestare emise conform <>Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 278/1996 nu se supun reînnoirii. Persoanele fizice si juridice atestate în baza acestui ordin vor solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 29
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA 1/A
la regulament
FORMULAR DE CERERE PENTRU ATESTAREA EXPERTILOR AUDITORI/ EVALUATORI DE MEDIU

PERSOANE FIZICE
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Detalii personale │ Locul de munca │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Titlul (D-l, D-na, D-ra, Dr etc.) │ Ocupatia/Functia │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Numele │ Numele societatii │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Prenumele │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Data nasterii │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Adresa personala │ Adresa locului de munca │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Str., nr., bloc, sc., et., ap. │ Str., nr., bloc, sc., et., ap.│
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Oras │ Oras │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Judet │ Judet │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Cod postal │ Cod postal │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Telefon │ Telefon │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Fax │ Fax │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Email │ E-mail │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ Bifati(√'76) │Nivelul de │ Atestare │ Reinnoire│ Domenii de│
│ │competenta │ initiala │ │ expertiza │
│ │ solicitat │ │ │ solicitate│
├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ Auditor de mediu asistent │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ Expert auditor de mediu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ Expert auditor de mediu │ │ │ │ │
│ principal │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ Evaluator de mediu asistent │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ Expert evaluator de mediu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ Expert evaluator de mediu │ │ │ │ │
│ principal │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


ANEXA 1/B
la regulament

FORMULAR DE CERERE PENTRU ATESTAREA EXPERTILOR AUDITORI/ EVALUATORI DE MEDIU
PERSOANE JURIDICE

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Societatea │ Persoana de contact │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ Nume │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Localitatea │ Ocupatia/Functia │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Adresa (Str., nr., bloc, sc., et., ap.) │ Compartimentul/serviciul │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ Telefon │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ Fax │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Judet │ E-mail │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Cod postal │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Telefon │ Colectivul de lucru │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Fax │ Numar total de membri │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Email │ Auditori/evaluatori asistenti │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Nr. de înregistrare CCIR │ Experti auditori/evaluatori │
│ │ de mediu │
│───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Cod fiscal │ Experti auditori/evaluatori │
│ │ principali │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Domeniile de expertiza solicitate: │
│ (se completeaza numerele corespunzatoare domeniului din Anexa 4) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ Bifati(√'76) │Nivelul de │ Atestare │ Reinnoire│ Domenii de │
│ │competenta │ initiala │ │ expertiza │
│ │solicitat │ │ │ solicitate │
│ │(nr. persoane)│ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ Auditor de mediu asistent │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ Expert auditor de mediu │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ Expert auditor de mediu │ │ │ │ │
│ principal │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ Evaluator de mediu │ │ │ │ │
│ asistent │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ Expert evaluator de mediu │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ Expert evaluator de mediu │ │ │ │ │
│ principal │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea A: Calificari profesionale │
│ (începând de la pregatirea universitara de baza) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────────┬───────┬─────────────┐
│ Nr. │ Data │ Data │ Curs Zi/ │ │ │ │ │
│ Crt. │începerii│absolvirii│ Seral/FF │Denumire│ Institutia │Titlul │ Descrierea │
│ │ │ │ │ │ │obtinut│ domeniilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ de studiu │
├──────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────┴─────────────┘


● Atasati copii dupa certificatele de absolvire┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea B: Apartenenta atestata la organisme profesionale │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │Organizatia │Prescurtare│ Nivelul │Data de la│Descrierea │ Cum a │
│crt.│profesionala│ oficiala │apartenentei│obtinerea │instruirilor│ fost │
│ │ │ │ │nivelului │si examina- │obtinuta │
│ │ │ │ │ curent │ rilor │apartenenta│
│ │ │ │ │ │relevante │curenta(nr.│
│ │ │ │ │ │ │Certificat │
│ │ │ │ │ │ │atestare) │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘Se vor considera la punctaj:
Apartenenta la organisme profesionale direct relevante in termeni de contributie generala sau de specialitate pentru executarea BM sau EIM.
Atestatele profesionale relevante pentru executarea BM/EIM (auditor de mediu, expert autorizat, verificator de proiect, etc.)
Participare in calitate de instructor la instruiri organizate in domeniul protectiei mediului

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea C: Cursuri de instruire relevante pentru realizarea bilanturilor │
│ de mediu/ studiilor de evaluare a impactului asupra mediului │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACPM (Instruiri aprobate) │
├────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ Nr.│Organizator│ Data │ Data │Titlul cursului/│ Domenii │ Detalii │
│Crt.│ │începerii│terminarii│ detalii ale │acoperite│ contact │
│ │ │ │ │calificarii la │ │ pentru │
│ │ │ │ │locul de munca │ │ verificare │
│ │ │ │ │ │ │ (nume, │
│ │ │ │ │ │ │ adresa, │
│ │ │ │ │ │ │ tel, fax │
│ │ │ │ │ │ │ si e-mail) 1│
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Alte instruiri - Cursuri sau calificari la locul de munca │
├────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ Nr.│Organizator│ Data │ Data │Titlul cursului/│ Domenii │ Detalii │
│Crt.│ │începerii│terminarii│ detalii ale │acoperite│ contact │
│ │ │ │ │calificarii la │ │ pentru │
│ │ │ │ │locul de munca │ │ verificare │
│ │ │ │ │ │ │ (nume, │
│ │ │ │ │ │ │ adresa, │
│ │ │ │ │ │ │ tel, fax │
│ │ │ │ │ │ │ si e-mail) 1│
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┘Atunci când au fost finalizate cursuri de instruire multipla de natura diferita, se vor acorda puncte pentru fiecare dintre acestea. In cazul finalizarii mai multor cursuri de instruire care contin elemente ce se suprapun sau cu subiect similar, se vor acorda puncte numai pentru unul dintre asemenea cursuri.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea D: Experienta relevanta │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬─────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬───────────┬──┬──────────┬───────┐
│ Nr.│Peri-│ Numar │Rol/res-│Sub │ Nr. │Descri-│Tipurile de│ │Sector │ │
│Crt.│oada │ zile │ponsabi-│coordo-│Membrii │erea │ activitati│ │industrial│Punctaj│
│ │ │afectate│litate │nare │in echipa │lucra- │(conf. │*)│(Anexa 4) │ │
│ │ │lucrarii│ │Da/Nu │de studiu/│rilor │Anexei 3) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ bilant │efec- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tuate │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼──┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┴──┴──────────┴───────┘


*) Sursa pt. Verificarea informatiilor furnizate - nume, adresa, tel, fax si email -
al persoanelor pt. care au fost efectuate lucrarile, ex. Client, persoana de
contact pe amplasament, reprezentantul autoritatii locale/centrale (nu dintre
cei care furnizeaza referinte)


Când solicitantul prezinta un caz pentru alocarea de puncte pentru experienta care nu deriva direct din executarea BM sau EIM, (nu sunt înscrise in Anexa 3) trebuie furnizate detalii ale activitatii respective, astfel încât CA sa-i poata evalua relevanta.
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea E: Prezentarea experientei de munca │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Nr. │ Perioada│ Descrierea │ Pozitia │ Domeniul de │ Sursa pt. Verificarea │
│ Crt.│ │ muncii │ detinuta│ activitate │ informatiilor furnizate │
│ │ │ efectuate │ │ │ - nume, societate, │
│ │ │ │ │ │ adresa, tel, fax, email │
├─────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea F: Declaratie │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Alte informatii in sprijinul solicitarii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Declaratie
Subsemnatul, ........................................... (.reprezentant al
Societatii.) ....................................................
declar pe propria raspundere ca toate informatiile continute in acest
formular sunt corecte si furnizate in deplina cunostinta a lor.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Semnatura: Data: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea G: Rezumat │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Descrieti, in cel mult 100 de cuvinte (50 de cuvinte pentru nivelul de
competenta de expert auditor de mediu asistent), experienta dv. relevanta
in domeniul efectuarii bilanturilor de mediu,
responsabilitati si experienta anterioara

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.................


Transmiteti formularul completat la adresa:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Comisia de atestare │
│ Bulevardul CAROL I nr. 24, │
│ Sector 3, BUCURESTI │
│ DIRECTIA DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA 2.1.

I.Cerinte minime pe fiecare nivel de competenta al expertilor auditori/evaluatori de mediu

Persoane fizice
┌───────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Nivel │ Instruire de specialitate │ Experienta profesionala│
├───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Auditor/evaluator │ - Pregatire universitara │ Fara cerinta │
│ de mediu asociat │ de specialitate sau │ │
│ │ pregatire universitara │ │
│ │ si activitate de min. 5 ani │ │
│ │ in domeniul protectiei │ │
│ │ mediului │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Expert auditor/ │ - Pregatire universitara │ 2 ani experienta de │
│ evaluator de mediu│ de specialitate/ │ munca in domenii │
│ │ pregatire universitara │ relevante pentru │
│ │ si activitate de min. 5 ani │ realizarea bilan- │
│ │ in domeniul protectiei │ turilor de mediu/ │
│ │ mediului │ studiilor EIM │
│ │ - Participarea la cel putin │ │
│ │ 5 zile de instruire de │ │
│ │ specialitate organizata │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Expert auditor/ │ - Pregatire universitara de │ 2 ani experienta de │
│ evaluator de mediu│ specialitate/ pregatire │ munca in domenii │
│ principal │ universitara si activitate │ relevante pentru │
│ │ de min. 5 ani in domeniul │ realizarea bilan- │
│ │ protectiei mediului │ turilor de mediu/ │
│ │ - Participarea la cel putin │ studiilor EIM 2 ani │
│ │ 15 zile de instruire de │ experinta de munca │
│ │ specialitate organizata in │ cu efectuarea BM/ EIM │
│ │ ultimii 2 ani │ │
└───────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘
II.Cerinte minime pe fiecare nivel de competenta al expertilor auditori/evaluatori de mediuPersoane juridice
┌─────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Nivel │Nr. personal │ Instruire de specialitate │Experienta profesionala│
│ │ │ │ │
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Auditor/ │min. 3 membri │ Pregatire universitara de │ Fara cerinta │
│evaluator│din care cel │ specialitate sau pregatire │ │
│de mediu │putin 1 sa │ universitara si activitate │ │
│asociat │îndeplineasca │ de min. 5 ani in domeniul │ │
│ │conditiile din│ protectiei mediului │ │
│ │col. 3 si 4 │ │ │
├─────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Expert │min. 7 membri │ - Pregatire universitara de│ 2 ani experienta de │
│auditor/ │din care cel │ specialitate sau pregatire │ munca in domenii │
│evaluator│putin 2 sa │ universitara si activitate │ relevante pentru │
│de mediu │îndeplineasca │ de min. 5 ani in domeniul │realizarea bilanturilor│
│ │conditiile din│ protectiei mediului │de mediu/ studiilor EIM│
│ │col. 3 si 4 │ - Participarea la cel putin│ │
│ │ │ 5 zile de instruire de │ │
│ │ │ specialitate organizata │ │
├─────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Expert │min. 10 membri│ - Pregatire universitara de│ 2 ani experienta de │
│auditor/ │din care cel │ specialitate sau pregatire │munca in domenii │
│evaluator│putin 2 sa │ universitara si activitate │relevante pentru │
│de mediu │îndeplineasca │ de min. 5 ani in domeniul │realizarea bilanturilor│
│principal│conditiile din│ protectiei mediului │de mediu/ studiilor EIM│
│ │col. 3 si 4 │ - Participarea la cel putin│ 2 ani experienta de │
│ │ │ 15 zile de instruire de │munca cu efectuarea │
│ │ │ specialitate organizata │BM/ EIM │
│ │ │ in ultimii 2 ani │ │
│ │ │ │ │
└─────────┴──────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────┘ANEXA 2.2.

Sistemul de punctaj pentru persoanele fizice si juridice care fac cerere pentru atestarea ca Experti în Bilanturi de Mediu sau Evaluatori de impact asupra mediului în domeniile solicitate┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐
│ Aspect │Experti in bilanturi │ Evaluatori de impact │
│ │ de mediu │ asupra mediului │
│ ├───────────┬──────────┼───────────┬────────────┤
│ │ Persoane │ Persoane │ Persoane │ Persoane │
│ │ fizice │ juridice │ fizice │ juridice │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
│Calificari profesionale: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Diploma universitara relevanta│ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ ├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Masterat relevant in stiinte │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Doctorat relevant în domeniul │ │ │ │ │
│protectiei mediului sau │ │ │ │ │
│în domenii colaterale │ 30 │ 30 │ 30 │ 30 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Apartenenta la organisme │ │ │ │ │
│profesionale: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Apartenenta ca asociat │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Apartenenta la plen │ 6 │ 6 │ 6 │ 6 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Apartenenta la consiliul de │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Conducere sau echivalent │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Participarea la cursuri de │ │ │ │ │
│ instruire: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Cursuri de 1-4 zile │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Cursuri de 5-7 zile │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Cursuri de 8-14 zile │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Cursuri mai mari de 15 zile │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Experienta in EIM sau BM: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Alte studii în domenii legate │ │ │ │ │
│de Activitatea de protectie a │ │ │ │ │
│mediului conf. anexei 3 │ 8 │ 8 │ 8 │ 8 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Evaluare risc │ 20 │ 20 │ - │ - │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Elaborare a unor componente │ │ │ │ │
│ ale EIM │ - │ - │ 10 │ 10 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Elaborare EIM │ - │ - │ 20 │ 20 │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Elaborare a unor componente │ │ │ │ │
│ ale BM │ 8 │ 8 │ - │ - │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Elaborare BM nivel I │ 15 │ 15 │ - │ - │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Elaborare BM nivel II │ 20 │ 20 │ - │ - │
├──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│Elaborare BM nivel I si nivel │ │ │ │ │
│ II pt. acelasi obiectiv │ 30 │ 30 │ - │ - │
└──────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┘ANEXA 2.3.I.Punctajul minim necesar pentru atestare
┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Punctaj necesar pentru atestare - persoane fizice │ Punctaj minim │
├────────────────────────────────────────────────────────│──────────────────┤
│ Auditor/ evaluator asociat │ 50 pct. │
├────────────────────────────────────────────────────────│──────────────────┤
│ Expert auditor/evaluator de mediu │ 200 pct. │
├────────────────────────────────────────────────────────│──────────────────┤
│ Expert auditor/evaluator principal │ 400 pct. │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐
│ Punctaj necesar pentru atestare│ Punctaj general │Punctaj minim│
│ - persoane juridice │──────┬──────┬──────┬────────│realizat de │
│ │Sub 5 │6-12 │13-25 │Peste 26│reprezentant │
│ │membri│membri│membri│membri │ │ ├────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│Auditor/ evaluator asociat │ 100 │ 250 │ 500 │ 900 │ 50 pct. │
│ │ │ │ │ │ │
│Expert auditor/evaluator de │ │ │ │ │ │
│ mediu │ - │ 800 │1000 │ 1200 │ 200 pct. │
│ │ │ │ │ │ │
│Expert auditor/evaluator │ │ │ │ │ │
│ principal │ - │1000 │1200 │ 1500 │ 400 pct. │
└────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┘II.Punctajul minim necesar pentru reînnoire (se considera numai activitatea efectuata in baza certificatului de atestare/reinnoire anterior)┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Punctaj necesar pentru atestare - persoane fizice │ Punctaj minim │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ Auditor/ evaluator asociat │ 50 pct. │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ Expert auditor/evaluator de mediu │ 100 pct. │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ Expert auditor/evaluator principal │ 200 pct. │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
│ Punctaj necesar pentru atestare│ Punctaj general │Punctaj minim │
│ - persoane juridice │──────┬──────┬───────┬────────│realizat de │
│ │Sub 5 │6-12 │13-25 │Peste 26│reprezentant │
│ │membri│membri│ membri│membri │ │ ├────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────────────┤
│Auditor/ evaluator asociat │ 100 │ 150 │ 300 │ 400 │ 50 pct. │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────────────┤
│Expert auditor/evaluator de │ │ │ │ │ │
│ mediu │ - │ 400 │ 500 │ 600 │ 100 pct. │
├────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────────────┤
│Expert auditor/evaluator │ │ │ │ │ │
│ principal │ - │ 500 │ 600 │ 800 │ 200 pct. │
└────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴──────────────┘ANEXA 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitati relevante pentru elaborarea BM/EIM
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prezentarea in seminalii/ instruiri/ conferinte a tehnicilor de realizare a
bilanturilor de mediu, a studiilor de evaluare a impactului asupra mediului,
a sistemelor de management de mediu sau a altor subiecte relevante pentru
realizarea bilanturilor/ auditurilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implicare in elaborarea/scrierea de literatura si ghiduri metodologice
pentru EIM
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Evaluarea impactului pentru planuri si programe si alte decizii cu caracter
strategic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Evaluarea alternativelor pe considerente de mediu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea de strategii de reducere a impactului asupra mediului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea programelor de monitorizare de mediu post-proiect
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Analiza calitativa sau expertizarea rapoartelor la studiile EIM
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bilanturi de punere in functiune
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Managementul întregului program de mediu al unei societati
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Audituri combinate de mediu, siguranta si sanatate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Audituri combinate ale sistemelor de calitate si management de mediu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea sau scrierea ghidurilor, manualelor, listelor de verificare,
normelor, regulamentelor si procedurilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea de audituri pentru evaluarea ISO 14001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea de audituri pentru evaluarea EMAS
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementare de sisteme de management de mediu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Întocmirea manualelor sau formularea programelor/startegiilor de
management de mediu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Formularea sau scrierea politicilor/ codului de practici/ declaratiei
de mediu a unei societati
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Formularea obiectivelor de mediu cuantificate si a scopurilor, ca baza
pentru strategii si programe ulterioare de auditare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Analiza performantelor existente, a politicilor de mediu si a practicilor
managementului de mediu;
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verificare externa/ independenta a bilanturilor de mediu/ declaratiilor
de mediu/ rapoartelor de la societati
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Evaluarea impactului de mediu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supravegherea ecosistemelor terestre
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supravegherea ecosistemelor acvatice/ ape curgatoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Peisaj/ evaluare vizuala
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lucrari privind conservarea naturii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lucrari pentru planificarea teritoriului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Evaluari privind: praf, zgomot, vibratii, miros
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Modelarea/monitorizarea dispersiei poluarii atmosferice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Monitoring microbiologic/ toxicologic, audituri pv. Legionella sau azbest
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Audituri/ evaluari cu multe aspecte de sanatate si siguranta in exploatare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Poluari accidentale/ investigarea scurgerilor/ remedierea poluarii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Studii pv. Poluarea solurilor/ a apelor de suprafata sau subterane
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Studii privind gazele de depozite de deseuri, monitorizarea scaparilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Managementul deseurilor si deseurilor periculoase
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectare tehnologica, studii de fezabilitate, proiectarea si constructia
instalatiilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Studii pentru reducerea poluarii (BAT/BATNEEC/BPEO)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Punerea in aplicare a masurilor de reducere/ combatere a poluarii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Studii privind reciclarea materialelor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Evaluarea constructiilor/ studii de rezistenta/ stabilitate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tehnologia informatiei de mediu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea de "software" pentru bilant/ audit
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9000)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Audituri/ certificare ISO 9000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Expert in probleme legale pentru echipe de auditori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte lucrari (cu avizul CA)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 4

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. Domeniu de expertiza
(Cod)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Agricultura, silvicultura si piscicultura
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Industria extractiva a petrolului, gazelor naturale,
carbunelui si turbei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Industria energetica
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Producerea si prelucrarea metalelor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Industria mineralelor si a materialelor de constructii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Industria chimica, petrochimica si a cauciucului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Industria alimentara
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Industria textila, a pielariei, a lemnului si hârtiei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Gestiunea deseurilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Proiecte de infrastructura
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Turism si recreere
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Alte tipuri de proiecte
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 5

Tarife pentru atestarea persoanelor fizice si juridice în vederea efectuarii studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu

┌───────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Nivelul de│ Scopul lucrarii │Tipul lucrarii sau │ Cuantumul în lei al tarifelor care se │
│ atestare │ sau al serviciului │al serviciului care│ încaseaza*) │
│ │ care se presteaza │ se presteaza ├───────────────────────────────────────┬─────────┤
│ │ │ │ Persoane juridice │ │
│ │ │ │ (în functie de numarul specialistilor │ │
│ │ │ │ angajati) │ │
│ │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤Persoane │
│ │ │ │ Sub 5 │ 6- 12 │ 13-25 │ Peste 26│fizice │
│ │ │ │ membri │ membri │ membri │ membri │ │
├───────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Evaluator/ │Atestarea sau │Verificarea si │1.500.000│2.500.000│5.000.000│8.000.000│1.000.000│
│auditor de │promovarea pe un │inscrierea dosa- │ │ │ │ │ │
│mediu │nivel superior de │relor pentru ates- │ │ │ │ │ │
│asociat si │competenta a per- │tare │ │ │ │ │ │
│grupuri de │soanelor fizice si │Analiza documen- │ │ │ │ │ │
│auditori │juridice pentru │tatitiei care se │ │ │ │ │ │
│asociati │efectuarea studiilor│depune pentru │ │ │ │ │ │
│ │de evaluare a impac-│atestare, verifi- │ │ │ │ │ │
│ │tului asupra mediu- │carea surselor de │ │ │ │ │ │
│ │lui si a bilantu- │referinta si │ │ │ │ │ │
│ │rilor de mediu │evaluarea initiala │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Examinare scrisa │1.000.000│2.000.000│2.000.000│2.000.000│1.000.000│
│ │ ├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Examinare orala │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reinnoirea │Analiza documenta- │ │ │ │ │ │
│ │certificatului de │tiei pentru │1.500.000│2.500.000│5.000.000│8.000.000│2.000.000│
│ │atestare │ reinnoire │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Expert │Atestarea sau │Verificarea si │2.500.000│4.000.000│6.000.000│8.000.000│2.000.000│
│evaluator │promovarea pe un │inscrierea dosa- │ │ │ │ │ │
│auditor de │nivel superior de │relor pentru ates- │ │ │ │ │ │
│mediu si │competenta a per- │tare(inclusiv │ │ │ │ │ │
│grupuri de │soanelor fizice si │furnizarea formu- │ │ │ │ │ │
│auditori │juridice pentru │larelor) │ │ │ │ │ │
│ │efectuarea studiilor│Analiza documen- │ │ │ │ │ │
│ │de evaluare a impac-│tatiei care se │ │ │ │ │ │
│ │tului asupra mediu- │depune pentru ates-│ │ │ │ │ │
│ │lui si a bilantu- │tare, verificarea │ │ │ │ │ │
│ │rilor de mediu │surselor de refe- │ │ │ │ │ │
│ │ │rinta si evaluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │initiala │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Examinare scrisa │1.000.000│2.000.000│2.000.000│2.000.000│1.000.000│
│ │ ├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Examinare orala │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reinnoirea │Analiza documenta- │ │ │ │ │ │
│ │certificatului de │tiei pentru │2.500.000│4.000.000│6.000.000│8.000.000│3.000.000│
│ │atestare │ reinnoire │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Expert │Atestarea sau │Verificarea si │3.000.000│5.000.000│8.000.000│10000.000│3.000.000│
│evaluator/ │promovarea pe un │inscrierea dosa- │ │ │ │ │ │
│auditor de │nivel superior de │relor pentru ates- │ │ │ │ │ │
│mediu │competenta a per- │tare(inclusiv │ │ │ │ │ │
│principal │soanelor fizice si │furnizarea formu- │ │ │ │ │ │
│ │juridice pentru │larelor) │ │ │ │ │ │
│ │efectuarea studiilor│Analiza documen- │ │ │ │ │ │
│ │de evaluare a impac-│tatiei care se │ │ │ │ │ │
│ │tului asupra mediu- │depune pentru ates-│ │ │ │ │ │
│ │lui si a bilantu- │tare, verificarea │ │ │ │ │ │
│ │rilor de mediu │surselor de refe- │ │ │ │ │ │
│ │ │rinta si evaluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │initiala │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Examinare scrisa │2.000.000│4.000.000│4.000.000│4.000.000│2.000.000│
│ │ ├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Examinare orala │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reinnoirea │Analiza documenta- │ │ │ │ │ │
│ │certificatului de │tiei pentru │3.000.000│5.000.000│8.000.000│10000.000│5.000.000│
│ │atestare │ reinnoire │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘*) 1) Tariful pentru verificarea, inscrierea, analiza dosarelor/documentatiei pentru atestare se achita la depunerea dosarelor pentru atestare, in contul special deschis la ACPM.
2) Tariful pentru examinarile scrise/orale se achita de catre solicitant la eliberarea certificatului de atestare.
3) Tariful pentru analiza documentatiei pentru reinnoire si/sau promovare pe un nivel superior de competenta se achita la depunerea documentatiei

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016