Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 aprilie 1963  privind constituirea si functionarea comisiilor tehnice de incadrare a muncitorilor in categoriile de calificare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 19 aprilie 1963 privind constituirea si functionarea comisiilor tehnice de incadrare a muncitorilor in categoriile de calificare

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 13 din 26 aprilie 1963
1. În întreprinderi se constituie şi funcţioneazã comisii tehnice de încadrare a muncitorilor în categoriile de calificare.
Comisiile tehnice de încadrare a muncitorilor trebuie sa asigure aplicarea justa a indicatoarelor tarifare de calificare, contribuind astfel la înfãptuirea principiului socialist al repartiţiei dupã cantitatea şi calitatea muncii.
2. Comisiile tehnice de încadrare stabilesc categoria de încadrare a muncitorilor în funcţie de nivelul de calificare al acestora, pe baza de proba practica şi în conformitate cu prevederile indicatoarelor tarifare de calificare, pentru muncitorii întreprinderii ce vor fi încadraţi, promovati sau reincadrati, dupã cum urmeazã:
a) noii angajaţi în întreprindere, cu excepţia celor transferati în interes de serviciu;
b) absolvenţii unor forme de învãţãmînt profesional (şcoli profesionale de ucenici, şcoli tehnice etc.);
c) cei propuşi a fi încadraţi într-o categorie sau funcţie superioarã;
d) cei propuşi a fi încadraţi la o categorie inferioarã deoarece nu corespund categoriei la care sînt încadraţi;
e) cei reincadrati ca urmare a introducerii unor indicatoare tarifare de calificare imbunatatite;
f) muncitorii altor întreprinderi ce solicita examinarea în condiţiile prevãzute la art. 5.
În competenta acestor comisii nu intra încadrarea muncitorilor în categoria intiia din reţeaua tarifara şi a muncitorilor necalificati conform listelor de lucrãri necalificate.
3. Comisia tehnica de încadrare a muncitorilor în categoriile de calificare are urmãtoarea componenta:


- Preşedinte: - inginerul şef;
- Secretar: - şeful serviciului personal şi formarea cadrelor;
- Membri: - reprezentantul serviciului organizarea muncii;
- şeful sectiei unde lucreazã muncitorul care da
proba;
- maistrul în sectorul cãruia lucreazã muncitorul care
da proba;
- 1-2 ingineri sau tehnologi;
- 1-2 muncitori fruntasi de aceeaşi meserie şi de o
categorie de calificare cel puţin egala cu cea
pentru care se da proba.


În cazuri justificate, inginerul şef, şeful serviciului personal şi formarea cadrelor şi şeful sectiei pot fi înlocuiţi cu delegaţii acestora.
În unitãţile în care statul de funcţiuni prevede alte funcţiuni decît cele de mai sus, în componenta comisiilor vor intra cei ce ocupa funcţii similare.
4. În funcţie de necesitaţi, vor putea fi constituite şi comisii pe secţii pentru încadrarea muncitorilor în categoriile de calificare cu urmãtoarea componenta:


- Preşedinte: - şeful sectiei sau delegatul sau;
- Secretar: - reprezentantul serviciului personal şi formarea
cadrelor;
- Membri: - reprezentantul serviciului organizarea muncii;
- maistrul în sectorul cãruia lucreazã muncitorul
care da proba;
- 1-2 muncitori fruntasi de aceeaşi meserie şi de o
categorie de calificare cel puţin egala cu cea
pentru care se da proba.


Pentru acele meserii care se regãsesc în mai multe secţii, încadrarea muncitorilor se va face de cãtre comisia constituitã în secţia în care lucreazã majoritatea muncitorilor din meseria respectiva.
În întreprinderile în care sînt constituite comisii şi în unele secţii, comisia tehnica de încadrare pe întreprindere încadreazã muncitorii din celelalte secţii şi asigura îndrumarea metodologicã şi controlul activitãţii comisiilor pe secţii. În cazul cînd în toate secţiile sînt constituite comisii de încadrare, comisia pe întreprindere are numai atribuţii de îndrumare metodologicã şi de control a activitãţii comisiilor pe secţii.
În cazul introducerii unor noi indicatoare tarifare de calificare, potrivit cãrora urmeazã a fi reincadrati toţi muncitorii sau o parte din aceştia, se vor putea constitui subcomisii pe secţii sau ateliere, pentru a face reincadrarea în timp util; aceste subcomisii vor funcţiona numai pentru perioada cît dureazã acţiunea de reincadrare;
5. Prezentarea unui muncitor la comisie în vederea promovãrii într-o categorie superioarã de calificare se poate face atît la propunerea maistrului în al cãrui sector lucreazã şi a şefului sectiei respective, cît şi la cererea muncitorului cu acordul maistrului şi şefului de secţie, cu respectarea urmãtoarelor condiţiuni:
a) sa fi efectuat în ultimele trei luni, în majoritatea timpului, lucrãri superioare categoriei lui de încadrare;
b) sa fi îndeplinit normele de munca sau sarcinile de producţie stabilite, cu respectarea calitãţii prescrise;
c) sa îndeplineascã condiţiile de stagiu prevãzute în indicatoarele tarifare de calificare.
În propunerile lor de promovare, maistrii şi şefii de secţie se vor orienta îndeosebi asupra muncitorilor care au vechime în meserie, experienta necesarã în producţie şi executa produse de buna calitate.
Pentru a admite prezentarea unui muncitor la comisie, este obligatoriu ca întreprinderea sa aibã în planul sau un volum de lucrãri corespunzãtor categoriei de calificare la care acesta solicita sa fie încadrat.
În cazul cînd întreprinderea nu are lucrãri de categoria corespunzãtoare, ea are obligaţia sa-i dea muncitorului - la cerere - acordul sau pentru a se prezenta la proba practica în fata comisiei la o alta întreprindere, care are lucrãri de categoria la care solicita sa dea proba practica, urmînd ca în cazul în care acesta este admis în categoria de calificare respectiva, sa i se aprobe transferul la cerere.
Muncitorul care solicita sa dea proba practica în vederea transferãrii, trebuie sa îndeplineascã numai condiţiile prevãzute la literele "b" şi "c" de mai sus, dovedite prin adeverinta eliberata de întreprinderea în care lucreazã.
6. Comisia tehnica de încadrare poate admite prezentarea la proba practica a muncitorilor care nu îndeplinesc condiţiile de stagiu prevãzute în indicator pentru categoria de calificare pe care o solicita, dar au o vechime în meserie mai mare decît suma stagiilor cerute în categoriile de calificare precedente categoriei pe care o solicita. În cazuri excepţionale, cînd muncitorul nu îndeplineşte condiţiile de stagiu prevãzute în indicator, dar a dat dovada de o calificare deosebita, directorul întreprinderii cu consultarea comitetului sindicatului poate aproba prezentarea lui la proba practica, cu condiţia ca muncitorul sa aibã cel puţin jumãtate din stagiul minim prevãzut în indicatoarele tarifare de calificare pentru meseria respectiva.
Îndeplinirea condiţiei de stagiu este obligatorie şi în cazul încadrãrii muncitorilor noi angajaţi sau transferati.
7. Muncitorii care îndeplinesc funcţii simple, instruiti sa lucreze numai la anumite utilaje sau locuri de munca specializate pentru anumite operaţii dintr-o categorie de calificare, care nu cunosc şi nu pot executa toate lucrãrile prevãzute în categoria respectiva sau la categoriile precedente, vor fi încadraţi în categorii de calificare inferioare aceleia în care sînt încadraţi muncitorii ce executa cu competenta toatã gama de lucrãri a tehnologiei meseriei lor pînã la nivelul de calificare la care au ajuns, conform prevederilor din indicatorul tarifar de calificare.
8. În cazul cînd un muncitor a fost promovat într-o categorie de calificare superioarã şi se constata într-o perioada de timp de cel mult un an, ca acesta nu poate executa gama de lucrãri corespunzãtoare categoriei în care a fost încadrat, la propunerea şefului de secţie, directorul cu consultarea comitetului sindicatului poate hotãrî prezentarea lui la o noua proba practica în fata comisiei tehnice de încadrare, pentru a fi încadrat conform pregãtirii sale.
9. La introducerea unor indicatoare tarifare de calificare noi sau imbunatatite care necesita efectuarea unei reincadrari a muncitorilor, ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta vor întocmi instrucţiuni de reincadrare care vor fi avizate de Comitetul de Stat pentru Problemele de Munca şi Salarii cu consultarea Consiliului Central al Sindicatelor. În acest caz pentru muncitorii cu o vechime îndelungatã în aceeaşi meserie şi a cãror calificare profesionalã este bine cunoscutã, comisiile tehnice de încadrare vor putea stabili categoria de încadrare a acestora fãrã a le mai cere efectuarea probei practice.
10. Dupã trecerea termenului de încercare pentru angajare prevãzut în Codul Muncii, muncitorul primeşte o încadrare provizorie stabilitã de şeful de secţie la propunerea maistrului şi cu consultarea organului sindical.
În termen de cel mult o luna de la angajare, Comisia tehnica de încadrare va stabili categoria corespunzãtoare nivelului sau de calificare. Pînã la încadrarea de cãtre comisie, muncitorul va fi plãtit la categoria provizorie acordatã.
11. Absolvenţii şcolilor profesionale şi ai şcolilor tehnice de muncitori calificaţi, la repartizarea în întreprinderi, vor fi încadraţi provizoriu în categoriile de calificare ce se vor stabili de cãtre ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, cu avizul Comitetului de Stat pentru Problemele de Munca şi Salarii şi cu consultarea Consiliului Central al Sindicatelor.
Aceste categorii vor fi prevãzute în indicatoarele tarifare de calificare imbunatatite pentru fiecare meserie şi nivel de salarizare.
Dupã trei luni de activitate în producţie, ei se vor prezenta la comisia tehnica de încadrare şi vor fi încadraţi conform prevederilor din indicatoarele tarifare de calificare.
12. Încadrarea muncitorilor necalificati se face în stricta conformitate cu listele de lucrãri necalificate, direct de şeful sectiei cu consultarea delegatului sindicatului, la propunerea maistrului care a verificat în practica capacitatea lor de a corespunde sarcinilor ce le revin.
13. Baza încadrãrii şi promovãrii muncitorilor în categoriile de calificare, o constituie proba practica data în conformitate cu prevederile indicatoarelor tarifare de calificare.
Comisia trebuie sa se convingã prin modul în care a fost executatã proba practica şi prin întrebãri legate de munca sa în producţie, ca muncitorul poseda deprinderile şi cunoştinţele necesare executãrii corecte atît a lucrãrilor din meseria şi categoria respectiva, cît şi a celor de la categoriile inferioare.
Lucrarea aleasã de comisie pentru proba practica, trebuie sa fie reprezentativa din punct de vedere al complexitatii şi sa se încadreze pe cît posibil în lucrãrile care se executa în mod obişnuit la categoria respectiva de calificare în întreprindere.
Este recomandabil ca lucrarea sa nu fie din acelea pe care muncitorul le-a executat curent în ultimele trei luni.
14. Pentru o justa apreciere asupra nivelului de calificare a muncitorilor, comisia poate consulta tehnicieni şi muncitori fruntasi în producţie, care cunosc activitatea profesionalã a candidatului.
15. Componenta comisiei tehnice de încadrare a muncitorilor şi a comisiilor pe secţii, se stabileşte nominal pentru titulari şi delegaţii lor prin ordinul directorului întreprinderii, cu consultarea comitetului sindicatului.
16. Comisia tehnica de încadrare a muncitorilor poate funcţiona numai în prezenta majoritãţii membrilor ei şi numai dacã în comisie au participat preşedintele şi secretarul sau delegaţii acestora. Hotãrîrile comisiei sînt valabile numai dacã au fost luate de majoritatea membrilor prezenţi.
17. Comisiile tehnice de încadrare a muncitorilor se întrunesc cel puţin o data pe luna, dacã exista cel puţin un singur caz.
18. Hotãrîrile comisiilor tehnice de încadrare se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii prezenţi ai comisiei şi se supun spre aprobare directorului întreprinderii.
La procesul-verbal se anexeazã cererile şi propunerile de încadrare.
Hotãrîrile comisiei vor fi aplicate de la întîi a lunii urmãtoare datei de încheiere a procesului-verbal, pe baza aprobãrii ce se va da de directorul întreprinderii cu consultarea comitetului sindicatului.
19. Muncitorii care sînt nemultumiti de încadrarea ce li s-a stabilit, se pot adresa directorului întreprinderii care cu consultarea comitetului sindicatului va decide dacã este cazul sa se prezinte la o noua proba practica.
20. Secretarul comisiei tehnice de încadrare are sarcina de a verifica înainte de prezentarea, muncitorilor la proba practica, îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 5 şi poarta rãspunderea pentru respectarea acestora.
21. Procesele-verbale ale comisiilor de încadrare a muncitorilor se pãstreazã la serviciul personal şi formarea cadrelor, care este obligat sa înscrie în cartea de munca a muncitorului, meseria, categoria atribuitã şi salariul tarifar corespunzãtor, eliberind muncitorului o adeverinta.
Centralizarea lucrãrilor de încadrare a muncitorilor cade de asemenea în sarcina serviciului personal şi formarea cadrelor.
22. În întreprinderile în care nu exista servicii de personal şi formarea cadrelor sau organizarea muncii, sarcinile ce revin acestor servicii potrivit prezentului regulament vor fi îndeplinite de cei care au atribuţiunile respective conform regulamentelor de organizare şi funcţionare.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016