Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 septembrie 1968  privind regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, membrilor acestora, precum si altor persoane cu misiuni oficiale, care vin sau sint in trecere prin Republica Socialista Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 11 septembrie 1968 privind regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, membrilor acestora, precum si altor persoane cu misiuni oficiale, care vin sau sint in trecere prin Republica Socialista Romania

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 123 din 16 septembrie 1968
CAP. I
Controlul vamal

ART. 1
Sînt scutite de control vamal, atît la intrarea cît şi la ieşirea din Republica Socialistã România:
a) bunurile destinate folosinţei personale a agenţilor diplomatici şi membrilor lor de familie care fac parte din aceeaşi gospodãrie, precum şi efectele lor de instalare pe care aceştia le aduc cu ei sau le scot, personal, din ţara;
b) bunurile destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice, însoţite de un agent diplomatic;
c) bunurile pe care le aduc cu ele persoanele strãine, posesoare de paşapoarte diplomatice - inclusiv membrii de familie cu care cãlãtoresc - care vin cu misiuni oficiale, ca turişti, în vizita sau sînt în trecere prin Republica Socialistã România.
ART. 2
Sînt de asemenea scutite de control vamal, atît la intrarea cît şi la ieşirea din Republica Socialistã România, bunurile neinsotite, destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice, cît şi bunurile destinate folosinţei personale a agenţilor diplomatici, inclusiv efectele lor de instalare.
ART. 3
Bunurile destinate folosinţei personale şi efectele de instalare, care aparţin personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, precum şi persoanelor aflate în serviciul membrilor misiunii, sînt supuse controlului vamal, în afarã de cazul în care organele competente romane aproba scutirea de control vamal pentru aceste bunuri şi efecte.
ART. 4
Bunurile şi efectele de instalare, scutite de control vamal conform articolelor 1-3, pot fi totuşi supuse controlului vamal, în cazuri excepţionale, pe baza unei dispoziţii speciale a Ministerului Comerţului Exterior, dacã vor exista prezumţii ca printre acestea se gãsesc:
a) bunuri sau efecte interzise la import sau la export, potrivit dispoziţiilor legale;
b) bunuri sau efecte supuse carantinei, potrivit dispoziţiilor legale.
În asemenea cazuri, controlul vamal se va face în prezenta persoanei cãreia îi aparţin bunurile sau a unui reprezentant al acesteia.
ART. 5
Bunurile aduse de persoanele prevãzute în prezentul capitol sau care sînt destinate acestora şi care, potrivit dispoziţiilor legale, sînt prohibite la export, vor fi declarate la punctele vamale de frontiera, la intrarea lor în ţara sau în momentul ridicãrii lor din vama, pentru a putea fi autorizata reexportarea lor. Declaraţia va fi întocmitã în doua exemplare, dintre care unul va rãmîne asupra titularului, iar al doilea exemplar va fi trimis de vama respectiva Ministerului Afacerilor Externe.

CAP. II
Taxele vamale

ART. 6
Sînt scutite de taxe vamale, atît la intrarea cît şi la ieşirea din Republica Socialistã România:
a) bunurile şi efectele de instalare, scutite de control conform articolelor 1 şi 3, fãrã îndeplinirea vreunei formalitãţi;
b) bunurile scutite de control vamal conform articolului 2, pe baza unei aprobãri a organelor competente romane, data ca urmare a cererii în care vor fi înscrise generic aceste bunuri.
ART. 7
Alte bunuri şi efecte de instalare, în afarã de cele prevãzute la articolul 6, aparţinînd misiunilor diplomatice şi membrilor lor, pot fi scutite de taxe vamale la intrarea în Republica Socialistã România, pe baza unei aprobãri de import, data de organele competente romane.
În cererea de import, întocmitã în trei exemplare şi înaintatã autoritãţilor vamale romane prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, se va mentiona cantitatea bunurilor importate şi descrierea lor, conform formularelor puse la dispoziţia misiunilor diplomatice, precizîndu-se de cãtre solicitant dacã aceste bunuri sînt pentru folosinta sa personalã sau a misiunii.
Dacã solicitantul nu cunoaşte conţinutul coletului (balotului, lazii etc.) primit, organele vamale pot proceda la deschiderea acestuia, cu consimţãmîntul şi în prezenta persoanei solicitante sau a unui reprezentant al acesteia, în vederea completãrii formularului prevãzut la alineatul 2 al acestui articol. În lipsa unui astfel de consimtamint din partea solicitantului, coletul (balotul, lada etc.) va putea fi înapoiat expeditorului.
ART. 8
Bunurile destinate folosinţei personale şi efectele de instalare care aparţin personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, precum şi persoanelor aflate în serviciul membrilor acestor misiuni, se scutesc de taxe vamale cînd sînt aduse personal sau sosesc în termen de 6 luni de la venirea la post.
Scutirea de taxele vamale pentru bunurile şi efectele de instalare ale persoanelor prevãzute la alineatul 1, sosite ulterior, în termenul arãtat la acest alineat, se va acorda pe baza unei aprobãri de import ce se va obţine în condiţiile prevãzute la articolul 7 alineatul 2.
ART. 9
Misiunile diplomatice, agenţii diplomatici şi membrii lor de familie pot importa cu scutire de taxe vamale, alimente, bãuturi, tigari şi alte produse - pentru necesitãţile personale şi de reprezentare - pe tot timpul functionarii lor în Republica Socialistã România.
Importurile de produse vegetale trebuie sa fie însoţite de certificate fitosanitare, iar importurile de animale, de certificate sanitar-veterinare.
ART. 10
Bunurile şi efectele de instalare care au servit pentru folosinta personalã a agenţilor diplomatici şi membrilor lor de familie, precum şi cele ale persoanelor strãine prevãzute la articolul 1 litera c, care nu sînt însoţite la export de persoanele cãrora le aparţin, sînt scutite de taxe vamale, pe baza aprobãrii de export, în cazul în care sînt exportate în termen de 6 luni de la plecarea acestora definitiv din Republica Socialistã România.
Bunurile care aparţin agenţilor diplomatici şi care sînt expediate din Republica Socialistã România în alte ocazii decît la plecarea definitiva, în limita cantitãţilor normale de bunuri personale, precum şi bunurile destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice, sînt scutite de taxe vamale pe baza aprobãrii de export a organelor competente romane.
Pentru efectele de prima instalare care aparţin personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, precum şi persoanelor în serviciul membrilor acestor misiuni, se acorda scutire de taxe vamale, pe baza aprobãrii organelor competente, dacã sînt însoţite la export de aceste persoane sau sînt exportate în termen de 6 luni de la plecarea acestora definitiv din Republica Socialistã România.
În cererea de export, însoţitã de inventarul în patru exemplare al bunurilor ce urmeazã a fi exportate, care va fi adresatã autoritãţilor romane prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, se va mentiona numele solicitantului şi vama prin care vor fi expediate aceste bunuri.
ART. 11
Obiectele de arta, cultural-artistice sau ştiinţifice, cu valoare de muzeu şi cãrţile rare cu valoare ştiinţificã şi artisticã, achiziţionate în Republica Socialistã România, pot fi exportate cu aprobarea autoritãţilor vamale romane, pe baza avizului prealabil dat de comisiile de specialişti din Bucureşti, instituite de Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta în temeiul instrucţiunilor date în aplicarea Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 403/1961 privind reglementarea introducerii sau scoaterii de bunuri din ţara de cãtre cãlãtori.
Membrii misiunilor diplomatice, în cazul cînd doresc sa cumpere, cu intenţia de a le exporta, bunuri din categoria celor menţionate în alineatul precedent, vor cere în prealabil, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, avizul în legatura cu posibilitatea exportului acestor bunuri. În cazul în care obiectele interzise la export au fost aduse în ţara de cãtre posesorii lor, cu ocazia instalãrii sau prin importuri ulterioare, ele vor putea fi exportate în strãinãtate, pe baza autorizaţiei de export care se va elibera, dacã exista o declaraţie facuta organelor vamale la importul acestora în ţara sau o cerere de import, conform prevederilor articolului 7 alineatul 2.
ART. 12
Bunurile importate cu scutire de taxe vamale, pe baza acestui regulament, pot fi înstrãinate unor persoane care nu beneficiazã de scutire de taxe vamale, numai cu aprobarea prealabilã a autoritãţilor vamale romane, cerutã prin Ministerul Afacerilor Externe, şi cu plata taxelor vamale aferente.
ART. 13
Este interzisã introducerea sau scoaterea din ţara a bunurilor al cãror import sau export este prohibit fie prin norme legale, cu excepţia armelor de uz personal aparţinînd agenţilor diplomatici, fie prin convenţii internaţionale la care Republica Socialistã România este parte. Prin arme de uz personal se înţeleg armele de vinatoare şi armele de tragere sportiva de uz personal, precum şi un pistol sau un revolver.
ART. 14
Importul şi exportul mijloacelor de plata, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase sînt supuse prevederilor <>Decretului nr. 210 din 14 iunie 1960 privind regimul mijloacelor de plata strãine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, cu modificãrile ulterioare.

CAP. III
Autovehiculele misiunilor diplomatice

ART. 15
Sînt scutite de taxe vamale autovehiculele importate de misiunile diplomatice, în scopul desfãşurãrii activitãţii lor, precum şi autovehiculele importate de agenţii diplomatici şi membrii lor de familie, pentru folosinta personalã.
ART. 16
Pentru autovehiculele importate de personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice se acorda creditarea de taxe vamale pe timp limitat, cu posibilitatea de prelungire şi cu obligaţia reexportului la plecarea definitiva din Republica Socialistã România a persoanelor cãrora le aparţin aceste autovehicule.
ART. 17
Importul autovehiculelor cu scutire sau cu creditare de taxe vamale se face cu îndeplinirea formalitãţilor necesare la una din vamile Republicii Socialiste România, în urma aprobãrii date de autoritãţile vamale romane, pe baza cererii înaintate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
În cazul în care autovehiculele sosesc pe roti şi nu poseda "carnet de trecere prin vama", organele vamale de la punctele de frontiera elibereazã posesorilor acestora documentele pe baza cãrora se asigura deplasarea pînã la Bucureşti, unde urmeazã a fi îndeplinite formalitãţile potrivit dispoziţiilor alineatului 1.
ART. 18
Autovehiculele importate cu scutire de taxe vamale pot fi transmise cu titlu oneros sau gratuit numai altor misiuni diplomatice sau membrilor acestora, cu scutire de plata taxelor vamale aferente, numai dupã ce s-a primit aprobarea prealabilã a autoritãţilor vamale romane, pe baza cererii proprietarului autovehiculului respectiv, înaintatã Ministerului Afacerilor Externe prin intermediul misiunii diplomatice respective.
ART. 19
Indigenarea autovehiculelor importate cu scutire sau creditare de taxe vamale se poate face numai prin vînzarea la întreprinderea de stat desemnatã pentru cumpãrarea de autovehicule, dupã ce s-a primit aprobarea prealabilã a autoritãţilor vamale romane, pe baza cererii proprietarului autovehiculului respectiv, înaintatã la Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul misiunii diplomatice respective.

CAP. IV
Valiza diplomaticã

ART. 20
Valiza diplomaticã (valize, saci, plicuri, colete etc.), folositã în vederea comunicãrii între misiunile diplomatice şi Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditant, este scutitã de taxe vamale şi nu este supusã controlului vamal nici la intrarea şi nici la ieşirea din ţara.
În condiţiile alineatului precedent, este admisã şi valiza diplomaticã folositã în vederea comunicãrii între misiunile diplomatice ale aceluiaşi stat.
ART. 21
Valiza diplomaticã poate fi transportatã pe teritoriul Republicii Socialiste România:
a) însoţitã de curieri diplomatici, însãrcinaţi cu aceasta misiune de cãtre Ministerul Afacerilor Externe al statului cãruia aparţin sau de o misiune diplomaticã a statului acreditant;
b) neinsotita.
ART. 22
Valiza diplomaticã trebuie sa fie prevãzutã cu sigiliile Ministerului Afacerilor Externe sau ale misiunii diplomatice expeditoare, sa poarte menţiunea "corespondenta diplomaticã" sau "expediţie oficialã", sa circule pe baza unei "foi de curier" şi sa nu cuprindã decît documente diplomatice sau obiecte de uz oficial.
Dacã valiza diplomaticã este însoţitã de un curier diplomatic, acesta trebuie sa posede "foaie de curier", în care se va indica numele, prenumele şi calitatea persoanei insotitoare, precum şi numãrul şi destinaţia coletelor.
Valiza diplomaticã neinsotita, în afarã de menţiunea "corespondenta diplomaticã" sau "expediţie oficialã" şi sigiliile expeditorului, prevãzute la alineatul 1, va trebui sa poarte o eticheta menţionînd şi numãrul "foii de curier".
Dacã aceste cerinţe nu sînt îndeplinite, valiza diplomaticã va fi plumbuita de cãtre organele vamale şi tranzitata la una din vamile din Bucureşti, pentru a fi stabilite modalitãţile de eliberare sau de inapoiere la expeditor.
Eliberarea de cãtre organele vamale a valizei diplomatice neinsotite se face pe baza unei delegaţii scrise, emisã de misiunea diplomaticã destinatara.
ART. 23
Valiza diplomaticã poate fi transportatã de comandantul unei aeronave comerciale care trebuie sa aterizeze într-un punct autorizat. Acest comandant trebuie sa aibã asupra lui un document oficial, din care sa rezulte numãrul coletelor care constituie valiza, însã el nu este considerat curier diplomatic. Misiunea poate trimite pe unul dintre membrii sãi sa ia în posesie în mod direct şi liber valiza diplomaticã din miinile comandantului aeronavei.
De asemenea, valiza diplomaticã poate fi încredinţatã comandantului unei aeronave comerciale care urmeazã sa decoleze dintr-un punct autorizat. Un document oficial, similar celui prevãzut la alineatul 1, este necesar la expedierea valizei diplomatice.
ART. 24
Valiza diplomaticã în tranzit prin Republica Socialistã România poate fi plumbuita de cãtre organele vamale la intrarea ei pe teritoriul tarii.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 25
Dispoziţiile prezentului regulament se aplica şi oficiilor consulare din Republica Socialistã România şi membrilor acestora.
În aplicarea dispoziţiilor alineatului precedent, membrii oficiilor consulare sînt asimilaţi dupã cum urmeazã:
- membrii oficiilor consulare cu grad consular sînt asimilaţi cu agenţii diplomatici;
- personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al oficiilor consulare este asimilat cu personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice;
- persoanele aflate în serviciul membrilor oficiilor consulare sînt asimilate cu persoanele aflate în serviciul membrilor misiunilor diplomatice.
ART. 26
Dispoziţiile prezentului regulament se aplica, pe baza de reciprocitate, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în Republica Socialistã România, membrilor acestora, precum şi altor persoane, posesoare de paşapoarte diplomatice, care vin în misiuni oficiale, ca turişti, în vizita sau sînt în trecere prin Republica Socialistã România.
Prevederile acestui regulament nu se aplica angajaţilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, care sînt cetãţeni strãini, cu domiciliul permanent în Republica Socialistã România, sau sînt cetãţeni ai Republicii Socialiste România.
ART. 27
Dispoziţiile prezentului regulament se aplica şi funcţionarilor organizaţiilor internaţionale, precum şi membrilor familiilor lor, aflaţi în misiune oficialã în Republica Socialistã România, cãrora li se acorda privilegii şi imunitãţi pe baza unor înţelegeri internaţionale la care Republica Socialistã România este parte.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016