Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 10 septembrie 1887  pentru punerea in aplicare a Codului de Comert Roman    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 10 septembrie 1887 pentru punerea in aplicare a Codului de Comert Roman

EMITENT: MINISTERUL COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 10 septembrie 1887
*) Cu modificãrile din 3 mai 1900.

TITLUL I
Despre transcripţiuni şi despre dosarele grefei
ART. 1
Pentru transcriptiunile ce trebuiesc sa se facã la tribunalul de comerţ, petiţionarul va prezenta prezidentului, pe lîngã cerere, actul în dublu exemplar, din care unul pe hirtie libera pentru tribunal.
Actul de transcriere va trebui sa fie depus în original, dacã va fi vorba de un act sub semnatura privatã; în celelalte cazuri va putea sa fie depus în copie legalizatã.
Petitiunea, afarã de ceea ce dispune în articolele urmãtoare, va trebui sa arate:
1. Data, natura şi obiectul actului de transcris;
2. Numele autoritãţii care autentifica actul sau al autoritãţii de la care el emana;
3. Numele şi prenumele sau firma comerciantului sau firma socialã ori denumirea societãţii pentru care se cere transcriptiunea;
4. Domiciliul sau resedinta comerciantului, ori sediul societãţii.
ART. 2
Afarã de registrele prescrise prin regulamentul pentru organizarea grefelor şi tribunalelor de judeţ, se vor mai tine la grefa tribunalului de comerţ, pe hirtie libera şi în conformitate cu modelele anexate:
1. Registrul de ordine;
2. Registrul de transcripţiuni;
3. Registrul pentru registrele de comerţ;
4. Registrul societãţilor;
5. Registrul de mersul lucrãrilor relative la falimente.
Aceste registre vor trebui sa fie numerotate şi parafate în conformitate cu dispoziţiile art. 26 al codicelui de comerţ şi cele trei dintiiu ţinute în conformitate cu dispoziţiile art. 29 al aceluiaşi codice.
ART. 3
Documentele depuse în original sau în copii legalizate, trebuiesc sa fie conservate dimpreuna cu petitiunea în dosare separate, destinatar anume pentru aceasta întrebuinţare.
Fiecare dosar trebuie sa conţinã o lista de documente în el depuse şi acestea aşezate şi cusute dupã data depunerilor arãtatã în aceasta lista.
Aceleaşi dosare vor servi, de asemenea, pentru a conserva actele a cãror depunere este prescrisã de codicele de comerţ a se face la grefa tribunalului.
ART. 4
Pe registrul de ordine (Model A) grefierul trebuie sa înscrie, zi cu zi, şi în momentul remiterii, orice cerere relativã la depozitul actelor indicate în art. 3, aratind persoana care a fãcut cererea, aceea pentru care s-a fãcut, obiectul cererii şi documentele prezentate.
Dupã efectuarea înscrierii, grefierul va da imediat, la cerere, chitanţa pe hirtie libera fãrã nici o plata petitionarului, aratind în ea numãrul de ordine.
Registrul de ordine trebuie sa conţinã o rubrica alfabetica în care sa se treacã numele pãrţilor şi trimiterile lor la celelalte registre, dupã numãr şi obiect.
ART. 5
Grefierul va trece în rezumat, în registrul de transcripţiuni (Model B), conţinutul petitiunii indicind ziua remiterii, numãrul societãţilor, numãrul dosarului în care se afla actele şi numãrul progresiv al tabelei aceluiaşi dosar.
Dupã efectuarea transcrierii, grefierul va da petitionarului o dovada pe hirtie libera, prin care se atesta ca transcrierea s-a fãcut cu indicatiunile enunţate.
ART. 6
Pe registrul "registrelor de comerţ" (Model C), grefierul trebuie sa înscrie toate cererile comercianţilor şi ale societãţilor comerciale, relative la registrele lor numerotate şi parafate conform cu dispoziţiunile art. 26 din codicele de comerţ.
Primind cererea, grefierul trebuie sa indice deosebit de data:
1. Numele şi prenumele sau firma socialã şi domiciliul sau resedinta comerciantului, chiar dacã acesta ar fi minor emancipat, o femeie maritata sau un minor în interesul cãruia alţii exerciteaza comerţul, precum şi firma socialã şi locul unde se exerciteaza.
2. Felul comerţului exercitat şi locul unde se exerciteaza.
3. Numele, prenumele şi domiciliul prepusului sau aceluia care exerciteaza comerţul pentru minor, şi numele administratorilor sau al directorului societãţii.
ART. 7
Pe registrul "societãţilor" (Model D), societãţile şi asociaţiunile existente se vor înscrie atunci cînd pentru prima oara va fi necesar a se face vreo inscripţie relativã la ele, conform noii legi.
(Al. II mod. Leg. 3 mai 1900).
Societãţile din nou constituite şi societãţile strãine care îşi stabilesc în România un sediu secundar, sau o reprezentanta, se înscriu atunci cînd se va cere pentru ele transcriptiunile indicate în art. 91, 92 şi 238 din codicele de comerţ.
Pentru fiecare societate se va rezerva în registru o fila intreaga, consistind din doua pagini, una în fata alteia. Adnotatiunile succesive se fac pe aceeaşi foaie.
Cînd foaia rezervatã pentru o societate se va completa cu adnotatiunile fãcute pe ea, partida va trebui sa se transporte pe foaia urmãtoare, constatindu-se lãmurit lucrul acesta pe pagina terminatã şi repetind pe noua foaie acelaşi numãr progresiv al partidei transportate.
ART. 8
Inscriptiunea pe registrul societãţilor trebuie sa indice:
1. Firma socialã sau denumirea societãţii şi în speta sa cu calificatiunea de cooperativa, dacã va fi astfel;
2. Numele, prenumele şi domiciliul sau resedinta administratorilor şi a directorului;
3. Numele şi prenumele sau firma de comerţ şi domiciliul sau resedinta tuturor asociaţilor responsabili fãrã limita, şi a celora care au semnatura socialã;
4. Sediul societãţilor şi stabilimentele sau reprezentantele sale;
5. Obiectul societãţii;
6. Capitalul social şi modul constituirii lui, cotele plãtite şi cele promise de cãtre comanditari şi, în societãţile prin acţiuni, capitalul subscris şi vãrsat;
7. Valoarea nominalã a acţiunilor;
8. Numele, prenumele, domiciliul sau resedinta censorilor;
9. Timpul cînd societatea trebuie sa înceapã şi cînd trebuie sa fineasca;
10. Data contractului social, schimbãrile introduse în el şi transcriptiunile respective.
ART. 9
(Mod. L. 3 Mai 1900).
Actul constitutiv şi statutele societãţilor în comanditã pe acţiuni sau anonime, şi actele indicate în art. 96, 174 şi 129 din codicele de comerţ, nu pot fi primite, nici transcrise, decît numai dupã ce se va prezenta, în acelaşi timp, ordonanta sau încheierea tribunalului, prevãzutã de art. 92, 93 şi 138 din codicele de comerţ şi pentru societãţile strãine care îşi stabilesc în România, un sediu secundar sau o sucursala, autorizaţiunea guvernului prevãzutã de art. 244 din codicele de comerţ. Adnotatia indicatã în art. 7 trebuie sa menţioneze despre aceasta ordonanta sau încheiere.
ART. 10
Nu se poate primi nici o cerere de transcriptiune dacã, în acelaşi timp cu originalul sau copia actului ce trebuiesc sa se conserve nu se vor prezenta şi copii legalizate sau extractele dupã acelaşi act, necesare pentru afişarea şi publicarea în jurnale şi în "Monitorul Oficial".
Pe aceste copii de extracte grefierul va scrie certificarea indicatã în art. 5 şi le va restitui petitionarului, dacã insertiunea în jurnale şi în Monitorul Oficial trebuiesc sa fie inserate şi conservate în dosarul de documente.
ART. 11
Grefierii sînt ţinuţi sa libereze copie, oricui va cere, despre transcriptiunile şi adnotatiunile ce conţin registrele indicate în art. 2, sau certificat ca nu exista.
Vor permite, de asemenea, oricui, inspectarea acestor registre şi documente în timpul orelor de serviciu, şi vor elibera copie dupã documentele ce li se vor fi depus în original.
ART. 12
În caz de omisiune sau de execuţiune neregulata a prescripţiilor conţinute în articolele precedente, grefierii se vor pedepsi conform dispoziţiilor art. 51 din Regulamentul organizãrii grefelor şi Tribunalelor de judeţe de la 23 iulie 1880, deosebit de orice alta acţiune civilã sau penalã.

TITLUL II
Dispoziţiuni relative la societãţi
ART. 13
Societãţile în nume colectiv şi în comanditã simpla, constituite în ţara strãinã, vor trebuie sa depunã, în întregul sau, actul constitutiv, la grefa tribunalului de comerţ în resortul cãreia ele voiesc a-şi stabili principalul lor stabiliment, pentru efectele indicate în art. 91.
ART. 14
Prospectele şi actele pentru care legea cere publicaţiunea în jurnale sau în Monitorul Oficial, nu pot în nici un caz sa fie publicate decît numai dacã cu ele se vor publica, în acelaşi timp, şi certificatul grefierului constatind ca aceleaşi acte au fost depuse şi transcrise la grefa tribunalului de comerţ.
În caz de contraventiune la aceasta prohibitiune, editorul jurnalului şi tipograful sînt pasibili de daune-interese.
ART. 15
(Mod. L. 3 mai 1900).
Întrebuinţarea patrimii sau jumãtãţii din sumele încasate pentru asigurãri, impusa prin art. 147 şi 260 din codicele de comerţ, societãţilor şi asociaţiunilor de asigurarea asupra vieţii sau administratoare de tontine, şi depunerea contravalorii acestor intrebuintari şi titluri romane, acceptate drept garanţie la casele Statului, sau în creanţe ipotecare şi în imobile situate în România şi aparţinînd societãţilor, la Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economie trebuiesc fãcute cel mai tirziu în cursul lunii care urmeazã fiecãrui trimestru, al exerciţiului social. Cupoanele titlurilor depuse şi titlurile ieşite la sorţi, din acelea care formeazã depozitul, se vor elibera societãţilor de-a dreptul la Casa de Depuneri, în schimbul altor titluri, de aceeaşi natura, care sa reprezinte contravaloarea cupoanelor scãzute şi a titlurilor ieşite la sorţi.
Societãţile care voiesc a depune, în loc de titluri, creanţele ipotecare ce posed, vor inainta Ministerului de Comerţ un tablou care va arata:
1. Situaţiunea imobilului ipotecat;
2. Numele proprietarului debitor;
3. Întinderea şi dimensiunile imobilului;
4. Evaluarea facuta de societate;
5. Venitul imobilului;
6. Sarcinile imobilului avînd prioritate asupra creanţei societãţii;
7. Creanta societãţii;
8. Termenul pentru care ipoteca este facuta;
9. Data, numãrul şi tribunalul de inscriptiune a ipotecii.
Ministerul va putea certifica aceste indicatiuni printr-un delegat, şi dacã va accepta gajul, va da autorizaţiune Casei de depuneri de a primi gaj aceste ipoteci, pentru sumele împrumutate pe ele de societate.
Despre aceasta punere în gaj a creanţelor ipotecare se va face menţiune în marginea inscriptiunei ipotecare.
Societãţile care, în loc de a depune titlurile sau a angaja creanţe ipotecare vor voi sa garanteze intrebuintarile prin afectarea în numele Statului, a imobilelor ce poseda în România, vor inainta Ministerului de Comerţ un tablou care va arata:
1. Situaţia imobilelor de afectat;
2. Întinderea sau dimensiunile imobilului;
3. Preţul cumpãrãrii;
4. Anul cumpãrãrii;
5. Venitul imobilului, dupã scãderea impozitelor şi a dobinzilor pasive;
6. Sarcinile care agraveazã imobilul;
7. Suma pentru care se afecteazã pe numele statului.
Ministerul va putea rectifica, printr-un delegat, aceste indicatiuni sau dacã accepta ipoteca, va lua o inscriptiune pe numele Statului în temeiul art. 1753 al. III din codul civil.
Tot asa se va proceda cînd societãţile vor sa se retragã - în total sau în parte - titlurile ce le au depuse la Casa de depuneri inlocuindu-se cu creanţe ipotecare sau prin afectare de imobile, sau cînd vor voi, dupã trebuinta operaţiunilor, sa preschimbe creanţele puse în gaj sau imobilele ipotecate cu altele sau cu titluri.
Pentru înlesnire, societãţile vor putea sa depunã în gaj creanţele ipotecare, sau sa afecteze în ipoteca imobilele lor, pentru sume mai mari decît cele necesare pentru intrebuintari datorite, raminind ca excedentul sa fie ţinut în seama la intrebuintarile viitoare.
În bilanţurile lor anuale şi în temeiul art. 178 al. V codul de comerţ, societãţile vor desemna imobilele şi sumele pentru care sînt afectate, pe numele Statului, spre îndeplinirea dispoziţiunilor din art. 147 codul de comerţ.
În cursul lunilor Ianuarie şi Iulie ale fiecãrui an, societãţile drept dobinda de capitalizat a intrebuintarilor pentru care nu exista titluri, vor depune la Casa de depuneri în titluri, creanţe ipotecare sau imobiliare, echivalentul de 2,5% pe semestru din suma intrebuintarilor efectiv datorate şi garantate prin creanţe.
ART. 16
Pentru a se stabili dacã suma întrebuinţatã în modul indicat în articolul precedent corespunde cu cifra sumei a carei întrebuinţare este prescrisã prin dispoziţiunilor sus citate, se evalueaza titlurile depuse dupã cursul bursei pietii în care rezideaza societatea şi al zilei care precede depunerea; dacã aceasta este o zi de sãrbãtoare, dupã cursul zilei lucrãtoare din ajun.
ART. 17
Polita sus ziselor depozite trebuie sa fie emisã de cãtre Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, în numele societãţii depozitare, cu obligaţiune în favoarea asiguraţilor pentru realizarea dispoziţiunilor art. 147 din codicele de comerţ.
ART. 18
(Mod. L. 3 Mai 1900).
Ministerul Agriculturii, Domeniilor, Industriei şi Comerţului are facultatea de a se asigura oricind prin examinarea registrelor societãţilor şi asociaţiunilor de cãtre delegaţii sãi, ca dispoziţiunile art. 147 codul de comerţ şi ale art. 15, 16, 17, 19, 20 şi 21 din prezentul regulament sînt exact observate. Delegaţii, dacã constata vreo abatere, trebuie sa reclame autoritãţilor judiciare competente, pentru aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 265 din codul comercial, adresind preşedintelui consiliului de administraţie al societãţii o copie de pe aceasta reclamatiune.
Societãţile sînt scutite de orice cheltuiala pentru aceste verificãri.
ART. 19
(Mod. Leg. 3 Mai 1900).
Societãţile şi asociaţiunile indicate în art. 15 au dreptul la liberatiunea sumelor întrebuinţate treptat, dupã cum obligaţiunile luate se sting, şi în proportiune cu sumele plãtite pentru fiecare asigurare.
Ca degajari (stingere de obligaţiuni) se vor considera, pentru pãtrimea sau jumãtatea depusa împreunã cu dobinda capitalizata:
a) La asociaţiuni (tontine):
1. Împrumuturile ce se acorda asociaţilor în temeiul condiţiunilor de asigurare, chiar din vãrsãmintele lor, cu observatie ca, restituindu-se asemenea împrumuturi iarãşi se va depune cota legalã;
2. Inchideri (lichidari) de grupe;
b) La asigurãri asupra vieţii:
1. Daunele, adicã plata sumei asigurate, în urma morţii asiguratului sau a expirãrii termenului pentru care asigurarea era contractatã;
2. Stingerea obligaţiunii prin rãscumpãrarea poliţiei de cãtre societate sau la rente viagere, prin moartea rentierului;
3. Ieşirea din vigoare a asigurãrilor pentru neplata primelor exigibile sau din orice alte cauze dind loc la stingerea obligaţiunii, anume prevãzute de condiţiunile de asigurare sau de art. 473 şi urmãtoarele din codul de comerţ.
ART. 20
(Mod. Leg. 3 Mai 1900).
Pentru a justifica compensatiunea operata şi a dovedi degajarile în cazurile indicate de articolul precedent, se vor infatisa delegatului ministerului:
1. Chitanţa de plata a sumei asigurate sau probele pentru stingerea obligaţiunilor în alt mod;
2. Polita de asigurare rascumparata şi declaraţiunea asiguratului de primirea echivalentului;
3. Registrele societãţii sau corespondenta cu agenţii, spre a face dovada ca prima de asigurare a fost plãtitã la termen;
4. Actul de deces şi procesul-verbal încheiat de autoritatea competenta, în cazul în care asigurarea ar fi iesita din vigoare în temeiul dispoziţiunilor art. 473 şi urmãtoarele din codul de comerţ sau în conformitate cu condiţiunile generale sau speciale de asigurare. În acest caz, degajarea va fi ţinuta în seama numai atunci dacã se va prezenta o hotãrîre definitiva, declarind stinsã obligaţiunea societãţii sau cînd succesorii în drept ai asiguratului vor fi recunoscut în scris ca asigurarea nu a fost în vigoare;
5. Orice acte care ar dovedi în mod cert stingerea obligaţiunii pentru alte cauze.
Delegatul ministerului, dupã verificare, încheie un proces-verbal, în dublu, din care unul rãmîne la societate, iar altul s înainteazã ministerului împreunã cu statul asigurãrilor stinse. Ministerul va autoriza Casa de depuneri a restitui societãţii suma depusa, cu procentele acumulate, privitoare la asigurãrile stinse, în titluri, în creanţe ipotecare depuse în gaj sau prin degrevare de imobile afectate, dupã cum va cere societatea.
ART. 21
(Mod. Leg. 3 Mai 1900).
Cînd se închide o tontina, societãţile şi asociaţiunile administratoare de tontine, sînt datoare sa prezinte spre verificare delegatului ministerului statul repartitiunii, în care se va arata suma totalã de repartiţie şi partea cuvenitã fiecãrui asociat împreunã cu piesele justificative, adicã contul de lichidare cu toate anexele lui şi procesul-verbal al comitetului asociaţiunilor.
Un exemplar al acestui stat de repartitiune, vizat pentru exactitate de delegatul ministerului, se va inainta ministerului, care ordonã publicarea lui pe cheltuiala Statului, în Monitorul Oficial, dar fãrã numele asociaţiunilor şi autoriza Casa de depuneri a restitui societãţii suma depusa, cu procentele acumulate privitoare la grupa intrata în repartitiune, în titluri, în creanţe ipotecare depuse în gaj sau prin degrevare de imobile afectate, dupã cererea societãţii.
ART. 22
(Mod. Leg. 3 Mai 1900).
Formularea statelor trimestriale ce urmeazã a se publica de cãtre societãţile şi asociaţiunile care au de obiect exerciţiul creditului sau care, în temeiul art. 173 vor emite obligaţiuni pentru o suma mai mare decît capitalul vãrsat şi existent şi acela pentru bilanţul societãţilor şi al asociaţiunilor care au de obiect asigurãrile, se vor alcãtui printr-o deciziune a Ministerului de Comerţ, care se va publica în Monitorul Oficial, pînã la 31 Octombrie 1900.
ART. 23
Cererea de liberatiune sau de reducţiune a cautiunilor date de societãţile existente la punerea în aplicatiune a noului codice de comerţ, conform dispoziţiunilor art. 950, numãrul 3, trebuie sa fie prezentatã Camerei de Comerţ în resortul cãreia societatea reclamanta îşi are sediul, şi afişatã în localurile bursei şi în sala Camerei şi a Tribunalului de Comerţ din acelaşi loc şi din toate locurile în care societatea are stabilimente, reprezentante sau agenţi, cu încunoştinţarea expresã ca fiecare este liber de a face opoziţiune în termen de trei luni.
Sus-zisa publicaţiune trebuie sa se facã împreunã cu aceleaşi incunostintari şi în foaia anunţurilor judiciare, precum şi în unul din jurnalele cele mai raspindite din aceleaşi locuri.
ART. 24
Opoziţiunea, la cererea prevãzutã în articolul precedent, trebuie sa se facã prin citatiune înaintea Tribunalului de Comerţ cãruia s-ar adresa cererea.
Dacã termenul sus-zis a trecut fãrã opoziţiuni sau dacã opoziţiunile fãcute s-au retras ori au fost respinse prin sentinţe nesusceptibile de opoziţie sau apel, Camera de Comerţ trebuie sa transmitã cererea cu avizul sau Ministerului Agriculturii, Domeniilor, Industriei şi Comerţului, care urmeazã a statua în conformitate cu dispoziţiunile art. 20 şi 21.
Cu toate acestea, reducţiunea cautiunilor date de cãtre societãţile şi asociaţiunile de asigurare asupra vieţii sau administratoare de tontine, poate fi acordatã numai atunci cînd pentru garanţia obligaţiunilor existente rãmîne cel puţin o suma corespunzãtoare cu partea capitalului şi a procentelor acumulate, care ar fi fost afectatã în favoarea aceloraşi obligaţiuni pentru rezervele determinate în art. 147 din codicele de comerţ, dacã dispoziţiunea zisului articol ar fi fost aplicatã încã de la încheierea fiecãrui contract în vigoare.

TITLUL III
Dispoziţiuni relative la cambie
ART. 25
În marginea registrului prescris pentru transcriptiunea actelor de protest, numerotat, parafat şi vizat de preşedinte, portarelul şi judecãtorul de ocol vor indica:
1. Data fiecãrui protest;
2. Numele, prenumele şi domiciliul sau resedinta reclamantului;
3. Numele, prenumele, firma comercialã şi domiciliul sau resedinta persoanei, ori firma socialã sau denumirea şi sediul societãţii contra cãreia s-a fãcut protestul;
4. Suma datoratã;
5. Motivele refuzului de plata.

TITLUL IV
Dispoziţiuni relative la comerţul maritim şi la navigaţie
ART. 26
Declaraţiunile şi contractele care au ca obiect constructiunea, proprietatea sau folosinta vaselor, precum asemenea contractele de gaj şi de împrumut maritim în cazul cînd sînt fãcute prin acte sub semnatura privatã, nu pot fi primite pentru transcriptiune în registrele maritime, dacã semnãturile pãrţilor nu vor fi autentificate conform legii.
Cu toate acestea, actele sus-zise, care au de obiect vasele sau alte bastimente scutite de obligaţiunea de a avea actul de naţionalitate pot fi primite pentru adnotare în registrul maritim, deşi numai semnãturile dintr-însele ar fi legalizate.
ART. 27
Vasele şi celelalte bastimente destinate exclusiv la navigare pe lacuri şi pe riuri, vor trebui sa fie înscrise într-un registru format dupã modelul anexat E, la biroul destinat pentru aceasta şi în lipsa la autoritatea comunalã a locului unde vasele sau bastimente sînt de ordinar stationate.
Dacã locul de stationare se schimba, biroul sus-zis, sau autoritatea comunalã unde inscriptiunea s-a fãcut, va transmite o copie a partidei, cu toate comutarile fãcute autoritãţii comunale a locului noii staţiuni.
ART. 28
Declaraţiunile şi contractele care au de obicei constructiunea, proprietatea sau folosinta vaselor şi a bastimentelor arãtate în alineatul articolului precedent şi în acest articol, şi orice limitare la libera lor disponibilitate, derivînd din gaj sau din alt contract nu au efect, în privinta celor de-al treilea dacã actele care le conţin nu vor fi depuse în original sau în copie autenticã la autoritatea respectiva şi adnotate în registrele indicate în aceste articole.
Adnotarile se vor face imediat, sub responsabilitatea personalã a funcţionarului sau a primarului respectiv şi documentele prezentate în sprijinul cererii de inscriptiune vor fi conservate într-un dosar prevãzut cu o lista şi o rubrica alfabetica, de numele proprietarilor sau al altor indrituiti.
ART. 29
Inventarul bordului indicat în art. 510 din codicele de comerţ, va fi informat dupã modelul stabilit de Ministerul Afacerilor Strãine.
El va cuprinde arãtarea imprimata a tuturor uneltelor şi aparatelor fixe şi mobile prescrise în legile maritime, pentru orice fel de cãlãtorie, dupã natura vasului, cu pinza sau cu vapori. El va mai cuprinde arãtarea în scris a cantitãţii aceloraşi obiecte şi a altora care se gãsesc de fapt la bordul vasului.
Inventarul va fi subscris de cãpitan şi vizat de funcţionarul competent sau de experţii însãrcinaţi cu vizitarea vasului, conform regulilor de marina mercantila.
ART. 30
Schimbãrile fãcute în inventarul bordului se vor adnota în locurile anume indicate pentru aceasta, în modelul prevãzut prin articolul precedent şi vor fi justificate în mod sumar, cu o simpla trimitere la adnotarile ce se gãsesc în jurnalul general al vasului.
În vizitele succesive ce sa fac vasului conform dispoziţiunilor regulilor maritime, funcţionarul sau experţii vor certifica prin viza lor regularitatea inventarului şi a sus-ziselor schimbãri.
Înainte de plecarea dintr-un port unde capitanul şi-a fãcut raportul sau despre sinistrele suferite cu pierderea sau deteriorarea obiectelor descrise în inventar capitanul va face a se constata în inventar prin viza autoritãţii maritime sau consulare, ca a substituit alte obiecte în locul celor pierdute sau deteriorate, cu care vasul trebuie sa fie echipat.
În privinta vaselor care, dupã legile de mai sus-zise nu sînt supuse la vize, vizita pentru verificarea inventarului se va face la fiecare doi ani.
ART. 31
Raportul cãpitanului în cazurile prevãzute de art. 527 din codicele de comerţ, dacã nu l-a prezentat în scris, se va primi cu proces-verbal de preşedintele tribunalului, de judecãtorul delegat sau de judecãtorul de ocol respectiv, asistat de grefier sau ajutor.
Aceeaşi autoritate va constata în jurnalul general al vasului ca a primit raportul.
Deciziunile care fixeazã pentru verificare raportului, se va scrie pe marginea lui şi atît afiptele cît raportul portareilor pentru efectuarea afişãrii se vor face pe hirtie libera şi fãrã nici o plata de taxe.
Ziua fixatã se va notifica prin îngrijirea grefei, biroului maritim care este dator sa transmitã, în orice caz, autoritãţii judiciare, care a primit raportul şi toate documentele arãtate în regulamentele marinei mercantile.
ART. 32
Înţelegerea prevãzutã în art. 509 din codicele de comerţ între proprietarii sau armatorii vasului şi cãpitan pentru întocmirea echipajului şi fixarea retributiilor personalului ce-l compune, poate rezulta din concursul ambelor pãrţi în contractul de inrolare, iar dacã capitanul nu poate sau nu voieşte sa uzeze de drepturile ce-i sînt acordate şi înrolarea s-a fãcut de proprietari sau armatori, ei pot sa subscrise şi contractul.
În cazul cînd aceştia au mai multe vase, înrolarea se poate face printr-un singur contract, însã inrolatii sa se oblige a presta serviciile lor pentru timpul convenit pe acela din vase aparţinînd aceloraşi proprietari sau armatori la care au fost succesiv destinaţi şi pentru diferitele cãlãtorii ce aceleaşi vase întreprind.
ART. 33
În cazurile prevãzute în ultimul alineat al art. 532 din codicele de comerţ, indicatiunile rolului echipajului, formate în conformitate cu dispoziţiile regulamentului marinei mercantile, ţin loc de contract de inrolare pentru toate efectele ce legea îi atribuie.
ART. 34
În aplicaţiunea art. 688 din codicele de comerţ, girantul, cesionarul subrogat sau creditorul care a primit în gaj o creanta asupra unui vas transcrisã în registrele cãpitãniei şi adnotata pe actul de naţionalitate, poate cere sa se facã adnotarea girului cesiunii, subrogatiunei sau a constituirii gajului, oriunde se gãseşte vasul dacã prezintã titlul sau în forma autenticã, autoritãţii maritime sau consulare a aceluiaşi loc, şi dacã îi prezintã şi actul de naţionalitate al vasului.
Autoritatea maritima sau consularã transcrie actul în registrele sale, îi face adnotarea pe actul de naţionalitate şi transmite o copie autenticã dupã dinsul biroului maritim unde vasul este înscris.
Acesta va face îndatã o adunare pe marginea transcrierii creanţei şi pe matricola vasului.

TITLUL V
Dispoziţiuni relative la faliment
ART. 35-38, privitoare la faliment, au fost abrogate prin Legea nr. 64 din 22 iunie 1995 privind procedura reorganizãrii şi lichidãrii judiciare.
-------------------------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


HELEN WILSON
22 Martie 2017
Vreau s? informeze publicul larg c? doamna Helen Wilson, un creditor împrumut privat, care d? posibilitatea de timp de via??. Ai nevoie de împrumut de urgen?? pentru a pl?ti datoria dumneavoastr?, sau ave?i nevoie de un împrumut pentru a îmbun?t??i afacerea dvs.? A?i fost respinse de c?tre b?nci ?i alte institu?ii financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. creditare noastr? persoanelor care au nevoie de asisten?? financiar?, care au un credit r?u sau au nevoie de bani pentru a pl?ti facturile, pentru a investi în afaceri, la o rat? de 2%. Vreau s? folosesc acest mediu pentru a v? informa c? oferim asisten?? fiabil? ?i beneficiar ?i va fi dispus s? ofere împrumuturi. Deci, contacta?i-ne ast?zi prin e-mail la adresa: (helenwilson719@gmail.com) Deci, dac? dori?i s? ob?ine?i un împrumut de la firma mea ne pute?i contacta ast?zi. Suma maxim? pe care o împrumuta este de 600,000,000.00 în cele ce urmeaz? Moneda: United State dolari, euro ?i lire sterline Great DATE SOLICITANTUL 1) Numele complet: ............................................. ............................... 2) ?ara: .............................................. .................................. 3) Adresa: .............................................. .................................. 4) Stat: .............................................. ....................................... 5) Sex: .............................................. .................................... 6) Stare civil?: ............................................. ......................... 7) Ocupatia: .............................................. ............................ 8) Num?r de telefon: ............................................. ........................ 9) Pozi?ia în prezent locul de munc?: .................................... 10) Venit lunar: ............................................. ........................... 11) Suma creditului necesare: ............................................ ................ 12) Împrumut Durata: ............................................. ........................... 13) Scopul creditului: ............................................ ........................... 14) Religia: .............................................. ........................................ 15) V-a?i aplicat înainte: ........................................... ................ 16) Data na?terii: ............................................ ........................................ Mul?umiri
Christ
09 Iulie 2018
Pentru a v? ajuta s? dep??i?i dificult??ile financiare, v? ofer credite pe termen scurt ?i lung, cu o rat? de dobând? excep?ional? de 3%, indiferent de sum?. Pute?i ob?ine un împrumut cuprins între 5.000 ?i 5.000.000 €. Nu ezita?i s? m? contacta?i pentru mai multe informa?ii. (christ.hasse@gmail.com) Whatsapp: +33 7 56 88 07 34
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016