Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 15 mai 1997  pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT-CADRU din 15 mai 1997 pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare

EMITENT: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 111 bis din 4 iunie 1997

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Regulamentele de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, denumite in continuare regulamente de exploatare a barajelor, detaliaza si concretizeaza conditiile generale si specifice de exploatare coordonata, pe ansamblul bazinului hidrografic, a acestei categorii de lucrari.
ART. 2
Regulamentele de exploatare a barajelor cuprind elementele necesare privind functionarea lucrarilor hidrotehnice respective, dupa perioada de punere in functiune a acestora.
Exploatarea in perioada de punere in functiune a lucrarii respective se realizeaza potrivit "Conditiilor tehnice specifice de exploatare", elaborate de proiectanti.
La baza intocmirii regulamentelor de exploatare a barajelor vor sta si conditiile tehnice specifice de exploatare, elaborate de proiectantul lucrarii, cartile tehnice ale constructiilor si instalatiilor, ordinele si dispozitiile tehnice emise de Regia Autonoma "Apele Romane", Regia Autonoma de Electricitate "Renel", Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare sau ale altor titulari de constructii si lucrari hidrotehnice.

CAP. 2
Continut-cadru al regulamentelor de exploatare a barajelor

ART. 3
Documentatiile privind regulamentele de exploatare a barajelor vor contine un memoriu tehnic, tabele, grafice si anexe.
ART. 4
Memoriul tehnic va avea urmatoarele elemente:
Cap. 1 - Date generale
1.1. Amplasamentul lucrarii
1.2. Functiunile lucrarii
1.3. Cadrul de baza al exploatarii.
Cap. 2 - Caracteristici tehnice si constructive ale lucrarii
2.1. Caracteristici tehnice ale acumularii
2.2. Caracteristici tehnice ale barajului
2.2.1. Elemente componente ale lucrarii
2.3. Supravegherea comportarii in timp a lucrarii
2.4. Sistemul informational pentru exploatarea lucrarii
2.4.1. Sistemul de masurare a datelor hidrometeorologice
2.4.2. Sistemul de avertizare-alarmare in caz de avarii.
Cap. 3 - Regimul hidrologic
3.1. Debite medii lunare pe sir de ani, afluente in acumulare. Debitul mediu multianual.
3.2. Debite minime lunare pe sir de ani, afluente in acumulare
3.3. Caracteristicile undelor de viitura, in sectiune, a acumularii
3.4. Hidrografele viiturilor inregistrate in perioada parcursa de la darea in exploatare a lucrarii si hietogramele precipitatiilor inregistrate la posturile pluviometrice
3.5. Influenta lucrarii asupra regimului hidrologic natural
3.6. Regimul aluvionar.
Cap. 4 - Regimuri de functionare si reguli de exploatare
4.1. Exploatarea la ape medii
4.2. Exploatarea in perioadele de ape mici sau deficitare
4.3. Exploatarea in perioadele de inghet
4.4. Exploatarea la ape mari
4.5. Masuri de urmarire si prevenire a degradarii calitatii apei.
Cap. 5 - Personalul de exploatare
5.1. Organigrama
5.2. Sarcini, atributii, raspunderi.
ART. 5
Modul de intocmire a Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, va fi prezentat intr-o documentatie in care sint descrise amanuntit elementele mentionate la art. 4, tabelele, graficele, schemele si anexele aferente.
Documentatia cu detalierea modului de intocmire a regulamentului-cadru se poate pune la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate, de catre Directia cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si filialele sale teritoriale, in termen de 30 de zile de la solicitarea facuta in scris.
ART. 6
Respectarea continutului-cadru al regulamentului de exploatare a barajelor este obligatorie pentru lucrarile cu caracter complex. Pentru celelalte lucrari, prevederile art. 4 si 5 se pot adapta, de la caz la caz, de catre elaboratori, potrivit rolului si functiilor specifice ale lucrarilor respective (amenajari hidroenergetice, acumulari nepermanente, acumulari si iazuri agropiscicole, iazuri de decantare a materialelor sterile, depozite de zgura si cenusa, prize pentru alimentari cu apa ale centrelor populate, ale zonelor industriale sau ale sistemelor de irigatii, precum si altele asemenea).
Proiectele regulamentelor specifice pentru diverse categorii de constructii hidrotehnice se avizeaza de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si se aproba de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
ART. 7
In baza prevederilor art. 4 si 5, se vor elabora regulamente-cadru de exploatare bazinale, in care vor fi incluse toate tipurile de constructii si amenajari hidrotehnice existente in cadrul bazinului hidrografic respectiv. In aceste regulamente se vor detalia si se vor concretiza conditiile generale si specifice de exploatare coordonata, precum si interconexiunile cu bazinele hidrografice limitrofe, in diverse regimuri si reguli de exploatare posibile.

CAP. 3
Competentele de elaborare, avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare a barajelor si a regulamentelor de exploatare bazinale

ART. 8
Regulamentele de exploatare a barajelor se elaboreaza, pentru fiecare obiectiv in parte, de catre detinatorii cu orice titlu ai acestor lucrari, persoane fizice sau juridice, sau de catre unitati specializate in studii, proiectare si consultanta pentru constructii hidrotehnice.
ART. 9
Regulamentele de exploatare bazinale se elaboreaza de catre Regia Autonoma "Apele Romane" sau de catre unitati specializate in studii, proiectare si consultanta pentru constructii hidrotehnice, pentru schema de amenajare hidrotehnica, cuprinzind toate constructiile, amenajarile si lucrarile hidrotehnice existente, avindu-se in vedere urmatoarele: prevederile schemelor-cadru si ale schemelor locale de amenajare, principiile gospodaririi unitare, rationale si complexe a apelor de suprafata si subterane, regimul de exploatare, sub aspect cantitativ si calitativ, coordonat si integrat la nivelul bazinului hidrografic respectiv, satisfacerea optima in conditii tehnice si economice eficiente a cerintelor de apa bruta ale tuturor utilizatorilor, apararea impotriva inundatiilor, in contextul general al conservarii resurselor de apa si protectiei mediului, precum si al interconexiunilor cu bazinele hidrografice limitrofe.
ART. 10
Se elaboreaza regulamente de exploatare pentru bazinele hidrografice de ordinul 1 si 2, conform codificarii cursurilor de apa din Cadastrul apelor din Romania, sau pentru alte amenajari hidrotehnice complexe. Stabilirea acestora se face la propunerea Regiei Autonome "Apele Romane", cu avizul comitetelor de bazin si cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
ART. 11
Documentatia reprezentind regulamentul de exploatare a barajului sau a bazinului hidrografic va avea o "foaie de capat", cuprinzind denumirea obiectivului, unitatea elaboratoare, data elaborarii, denumirea unitatii competente de avizare si aprobare, precum si numele si prenumele conducatorilor acestora, cu semnatura si stampila respective. De asemenea, toate anexele din regulamentul de exploatare, inclusiv plansele, vor purta data intocmirii, numele si prenumele, precum si semnatura celor care le-au intocmit, le-au verificat si le-au aprobat.
ART. 12
Regulamentele de exploatare a barajelor se avizeaza de catre comitetele de bazin, se aproba de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si fac parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor.
ART. 13
Competentele de aprobare a regulamentelor de exploatare a barajelor si a regulamentelor de exploatare bazinale sint urmatoarele:
a) regulamentele de exploatare pentru toate lucrarile din administrarea proprie a Regiei Autonome "Apele Romane", pentru barajele si lacurile de acumulare din administrarea altor detinatori, obiective care au un volum brut (corespunzator nivelului maxim de verificare) mai mare de 50 mil. mc, precum si pentru barajele de priza, care asigura alimentari cu apa pentru populatie sau industrie, cu debite instalate mai mari de 1,0 mc/s, ori pentru irigatii cu debite instalate mai mari de 5,0 mc/s, se aproba de catre Regia Autonoma "Apele Romane" (centrala);
b) regulamentele de exploatare pentru toate lucrarile din administrarea altor detinatori decit Regia Autonoma "Apele Romane", obiective care au un volum brut (corespunzator nivelului maxim de verificare) mai mic sau egal cu 50 mil. mc si mai mare de 3 mil. mc, precum si pentru barajele de priza care asigura alimentari cu apa pentru populatie sau industrie, cu debite instalate mai mici de 1,0 mc/s ori pentru irigatii cu debite instalate mai mici de 5,0 mc/s, se aproba de catre filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane";
c) pentru restul lucrarilor din administrarea altor detinatori, care nu se incadreaza in categoriile de mai sus, inclusiv pentru barajele microhidrocentralelor cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, regulamentele de exploatare se aproba de catre unitatile teritoriale de gospodarire a apelor ale Regiei Autonome "Apele Romane";
d) regulamentele de exploatare bazinale se aproba de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
ART. 14
Regulamentele de exploatare a barajelor, avizate si aprobate, impreuna cu autorizatiile de gospodarire a apelor, vor fi pastrate, obligatoriu, la dispeceratele filialelor bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane", iar un exemplar, la dispeceratele exploatarilor, sectiilor sau sistemelor hidrotehnice de care apartin obiectivele respective, precum si la unitatile care le-au avizat si le-au aprobat.
O sinteza cuprinzind regulile scrise si reprezentarile grafice esentiale din regulamentul de exploatare, privind modul de actiune operativ in diverse situatii specifice, va fi afisata, la loc vizibil, la sediul dispeceratului sistemului hidrotehnic al obiectivului respectiv.

CAP. 4
Competentele de elaborare si avizare a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare

ART. 15
Regia Autonoma "Apele Romane" elaboreaza programe lunare de exploatare a lacurilor de acumulare, avind la baza prognozele debitelor medii lunare afluente in lacurile de acumulare, volumele utile existente in lacuri, necesitatea producerii de energie hidroelectrica in corelare cu programele energetice si cu alte programe economice si sociale, asigurarea debitelor pentru populatie, industrie, agricultura si alte folosinte consumatoare si neconsumatoare de apa, in scopul gospodaririi rationale si complexe a apei, in baza propunerilor detinatorilor de lucrari si ale principalilor beneficiari de apa bruta.
ART. 16
Pentru principalele acumulari cu folosinta complexa si rol strategic in alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti, a unor zone intens populate sau cu folosinte de apa importante, precum si pentru zonele deficitare in resurse de apa, Regia Autonoma "Apele Romane", impreuna cu principalii administratori de baraje si lacuri de acumulare si beneficiari de apa bruta (Regia Autonoma de Electricitate "Renel", Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, Regia Generala de Apa Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti), intocmeste programe lunare de exploatare care se aproba de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Pentru restul acumularilor, programele de exploatare lunare se aproba de catre Regia Autonoma "Apele Romane".
ART. 17
Pentru gospodarirea unitara rationala si complexa a apelor de suprafata si subterane, in scopul satisfacerii cu prioritate a cerintelor de apa pentru populatie si a altor cerinte social-economice esentiale, in situatii critice (secete prelungite, ape mari, perioade de iarna sau altele asemenea), Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului dispune Regiei Autonome "Apele Romane" elaborarea de programe de asigurare a surselor de apa. Aceste programe se elaboreaza in baza propunerilor principalilor administratori de baraje si lacuri de acumulare si ale beneficiarilor de apa.
Exploatarea lacurilor de acumulare si a prizelor pentru apa se subordoneaza necesitatilor perioadei respective, potrivit regimului stabilit prin planurile de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare - intocmite conform Metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 276 din 11 aprilie 1997 -, cit si prin programele de exploatare lunare.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 18
In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului ordin se vor elabora sau se vor reactualiza toate regulamentele de exploatare a constructiilor si lucrarilor hidrotehnice existente. In cazuri bine fundamentate, cu anuntarea prealabila a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regia Autonoma "Apele Romane" poate stabili, pentru unii agenti economici cu probleme dificile, sau poate aproba regulamente de exploatare provizorii, valabile cel mult 6 luni de la data emiterii.
ART. 19
Detinatorii de lucrari sau unitatile interesate in elaborarea unor regulamente specifice pentru diverse categorii de constructii hidrotehnice, prevazute la art. 6, vor putea face propuneri Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in termen de maximum un an de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei. Daca propunerile nu au fost trimise ministerului sau nu au fost aprobate de acesta, se vor aplica regulamentele de exploatare intocmite potrivit prevederilor prezentului ordin.
ART. 20
Regulamentele de exploatare a barajelor si regulamentele de exploatare bazinale se adapteaza, pe etape, in limitele prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor, in functie de dinamica cerintelor de apa sau de alte conditii.
ART. 21
Regulamentele de exploatare se vor modifica sau se vor actualiza, dupa caz, la schimbarea rolului si a parametrilor functionali ai lucrarii sau ori de cite ori apare necesar, pe baza experientei obtinute in exploatare sau a celor mai avansate cunostinte tehnice in domeniu, dar cel putin o data la 5 ani.
In aceste situatii, la solicitarea (comanda) unitatii detinatoare de lacuri de acumulare ori de baraje de priza, proiectantul va actualiza si va modifica conditiile tehnice specifice de exploatare.

------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016