Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGLEMENTARI din 19 decembrie 2008 contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARI din 19 decembrie 2008  contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar*)    Twitter Facebook
Cautare document

REGLEMENTARI din 19 decembrie 2008 contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar*)

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 879 bis din 24 decembrie 2008
--------
Aprobate de <>Ordinul nr. 13 din 19 decembrie 2008 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 879 din 24 decembrie 2008.

ANEXĂ

REGLEMENTĂRI CONTABILE
CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, APLICABILE
INSTITUŢIILOR DE CREDIT, INSTITUŢIILOR FINANCIARE
NEBANCARE ŞI FONDULUI DE GARANTARE
A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

CAP. 1
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentele reglementãri prevãd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutarã şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Plan de conturi), precizãri privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.
2. Prezentele reglementãri transpun:
a) prevederile aplicabile instituţiilor menţionate la pct. 4, prevãzute de Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 222 din 14 august 1978, cu modificãrile şi completãrile ulterioare*1);
---------
*1) Directiva a IV-a a fost modificatã şi completatã prin urmãtoarele directive:
- Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 193 din 18 iulie 1983;
- Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de cãtre anumite tipuri de societãţi comerciale care intrã sub incidenţa legislaţiei unui alt Stat, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 395 din 30 decembrie 1989;
- Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ecu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
- Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, precum şi ale bãncilor şi ale altor instituţii financiare, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
- Directiva Consiliului 2003/38/EC din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale în ceea ce priveşte sumele exprimate în euro, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 120 din 15 mai 2003;
- Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, bãncilor şi altor instituţii financiare şi ale societãţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 178 din 17 iulie 2003;
- Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate, Directivei 86/635/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale bãncilor şi altor instituţii financiare şi Directivei 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale societãţilor de asigurare, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 224 din 16 august 2006;
- Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 157 din 9 iunie 2006.

b) Directiva Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale bãncilor şi ale altor instituţii financiare (86/635/CEE), publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1986, cu modificãrile şi completãrile ulterioare*2);
--------
*2) Directiva 86/635/CEE a fost modificatã şi completatã prin urmãtoarele directive:
- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, precum şi ale bãncilor şi ale altor instituţii financiare, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
- Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, bãncilor şi altor instituţii financiare şi ale societãţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 178 din 17 iulie 2003;
- Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societãţi comerciale, Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate, Directivei 86/635/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale bãncilor şi altor instituţii financiare şi Directivei 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale societãţilor de asigurare, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 224 din 16 august 2006.

c) Directiva 89/117/CEE din 13 februarie 1989 privind obligaţiile referitoare la publicarea documentelor contabile de cãtre sucursalele stabilite într-un stat membru, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare având sediul în afara respectivului stat membru, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 44 din 16 februarie 1989.
3. În situaţia instituţiilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementãri la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".

CAP. 2
ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

4. (1) Prezentele reglementãri se aplicã:
a) bãncilor, persoane juridice române;
b) organizaţiilor cooperatiste de credit;
c) instituţiilor emitente de monedã electronicã;
d) bãncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;
e) bãncilor de credit ipotecar;
f) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit strãine denumite în continuare instituţii de credit.
(2) Prezentele reglementãri se aplicã instituţiilor de credit din momentul în care acestea sunt autorizate sã funcţioneze de cãtre Banca Naţionalã a României.
(3) Prezentele reglementãri se aplicã şi instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Titlului I din <>Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 266/2006 , precum şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fond), înfiinţat potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În cuprinsul prezentelor reglementãri, referirile la instituţiile de credit se vor citi şi ca referiri la instituţiile financiare nebancare sau Fond, dacã din context nu rezultã contrariul, iar referirile la "instituţii" se vor citi ca referiri la instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau Fond, dupã caz.
5. (1) Contabilitatea se ţine în limba românã şi în moneda naţionalã. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valutã se ţine atât în moneda naţionalã, cât şi în valutã.
(2) Pentru necesitãţile proprii de informare, instituţiile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi/sau a situaţiilor financiare anuale consolidate şi într-o monedã strãinã (valutã).
(3) Cursul utilizat pentru conversia în monedã strãinã (valutã) a situaţiilor financiare anuale şi/sau a situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite în monedã naţionalã, este cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României în ultima zi bancarã a exerciţiului financiar în cauzã. Acest curs se prezintã în notele explicative.

CAP. 3
PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

SECŢIUNEA 1
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

6. (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
- bilanţ,
- cont de profit şi pierdere,
- situaţia modificãrilor capitalurilor proprii,
- situaţia fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative.
(2) Fondul întocmeşte situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilanţ,
- cont de profit şi pierdere,
- notele explicative.
(3) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar.
7. Structura situaţiilor financiare anuale întocmite de Fond este cea prevãzutã la Capitolul 10 din prezentele reglementãri.
8. Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia sã întocmeascã atât situaţii financiare anuale care reflectã operaţiunile şi situaţia lor financiarã cât şi situaţii financiare anuale care privesc operaţiunile şi situaţia financiarã a reţelei cooperatiste de credit, privitã ca o singurã entitate.
9. În situaţia organizaţiilor cooperatiste de credit, referirile la "acţiuni" din prezentele reglementãri se vor citi ca referiri la pãrţile sociale ale respectivelor instituţii de credit.
10. Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţã cu prevederile prezentelor reglementãri.
11. Situaţiile financiare anuale oferã o imagine fidelã a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii şi fluxurilor de trezorerie ale instituţiei.
12. Dacã aplicarea prevederilor prezentelor reglementãri nu este suficientã pentru a oferi o imagine fidelã în înţelesul prevederilor pct. 11 trebuie prezentate informaţii suplimentare.
13. Dacã, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementãri se dovedeşte contrarã obligaţiei prevãzute la pct. 11 trebuie sã se facã abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul prevederilor pct. 11. Orice astfel de abatere trebuie prezentatã în notele explicative, împreunã cu o explicaţie a motivelor acesteia şi o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.
14. Autoritãţile de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţã de cele care trebuie prezentate în concordanţã cu prezentele reglementãri.
15. Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu prezentele reglementãri.
16. (1) Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, care aparţin instituţiilor, persoane juridice române, organizeazã şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţã de verificare, dacã sunt împuternicite în acest sens de cãtre conducerea instituţiei, fãrã a întocmi situaţii financiare.
(2) Activitatea desfãşuratã în strãinãtate de subunitãţile fãrã personalitate juridicã, şi care aparţin instituţiilor, persoane juridice române, se include în situaţiile financiare ale instituţiei, persoanã juridicã românã, şi se raporteazã pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementãri.
17. Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea ce priveşte forma adoptatã pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menţionatã în notele explicative, împreunã cu o explicaţie a motivelor care au determinat-o.
18. În bilanţ şi în contul de profit şi pierdere, elementele prevãzute la pct. 22 şi 61 trebuie prezentate separat, în ordinea indicatã. O subclasificare mai detaliatã a elementelor se autorizeazã cu condiţia ca formatele sã fie respectate. Se pot adãuga noi elemente numai în cazul în care conţinutul acestora nu este acoperit de nici unul dintre elementele prevãzute de formate.
19. (1) Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere, din situaţia modificãrilor capitalurilor proprii şi din situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentatã valoarea aferentã elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
(2) Dacã valorile prevãzute la alin. (1) nu sunt comparabile, valoarea pentru exerciţiul financiar precedent trebuie sã fie ajustatã. Absenţa comparabilitãţii şi orice ajustare trebuie prezentatã în notele explicative, însoţitã de comentarii relevante.
20. Un element de bilanţ, din contul de profit şi pierdere şi, dupã caz, din situaţia modificãrilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru care nu existã valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care existã un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, în înţelesul pct. 19.(1).

SECŢIUNEA a 2-a
FORMATUL BILANŢULUI

21. (1) Bilanţul este documentul contabil de sintezã prin care se prezintã elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevãzute de lege.
(2) În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv naturã şi exigibilitate.
(3) În înţelesul prezentelor reglementãri:
a) un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre o instituţie ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptã sã genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cãrui cost poate fi evaluat în mod credibil;
b) o datorie reprezintã o obligaţie actualã a instituţiei ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea cãreia se aşteaptã sã rezulte o ieşire de resurse care încorporeazã beneficii economice;
c) capitalurile proprii reprezintã interesul rezidual al acţionarilor în activele unei instituţii dupã deducerea tuturor datoriilor sale.
22. Formatul bilanţului este urmãtorul:

Activ

1. Casa, disponibilitãţi la bãnci centrale
2. Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la bãncile centrale:
(a) efecte publice şi valori asimilate
(b) alte titluri acceptate pentru refinanţare la bãncile centrale
3. Creanţe asupra instituţiilor de credit:
(a) la vedere
(b) alte creanţe
4. Creanţe asupra clientelei
5. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix:
(a) emise de organisme publice;
(b) emise de alţi emitenţi, din care:
- obligaţiuni proprii
6. Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
7. Participaţii, din care:
- participaţii la instituţiile de credit
8. Pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate, din care:
- pãrţi în cadrul instituţiilor de credit
9. Imobilizãri necorporale, din care:
- cheltuieli de constituire
- fondul comercial, în mãsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros
10. Imobilizãri corporale, din care:
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfãşurãrii activitãţilor proprii
11. Capital subscris nevãrsat
12. Alte active
13. Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate
Total activ

Pasiv

1. Datorii privind instituţiile de credit:
(a) la vedere
(b) la termen
2. Datorii privind clientela:
(a) depozite, din care:
- la vedere
- la termen
(b) alte datorii, din care:
- la vedere
- la termen
3. Datorii constituite prin titluri:
(a) titluri de piaţã interbancarã, obligaţiuni, titluri de creanţã negociabile în circulaţie
(b) alte titluri
4. Alte pasive
5. Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate
6. Provizioane:
(a) provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
(b) provizioane pentru impozite
(c) alte provizioane
7. Datorii subordonate
8. Capital social subscris
9. Prime de capital
10. Rezerve
11. Rezerve din reevaluare
12. Acţiuni proprii
13. Rezultatul reportat
14. Rezultatul exerciţiului financiar
15. Repartizarea profitului
Total pasiv

Elemente în afara bilanţului
1. Datorii contingente, din care:
- acceptãri şi andosãri
- garanţii şi active gajate
2. Angajamente, din care:
- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare
23. Dacã un activ sau o datorie are legãturã cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentatã fie în cadrul elementului la care apare, fie în notele explicative, dacã o asemenea prezentare este esenţialã pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.
24. Acţiunile deţinute la entitãţile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevãzute în acest scop.
25. Acţiunile proprii rãscumpãrate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu. Câştigurile sau pierderile legate de cumpãrarea, vânzarea, emiterea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale instituţiei nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primitã sau plãtitã în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscutã direct în capitalurile proprii.
26. Drepturile asupra proprietãţilor imobiliare şi alte drepturi similare, aşa cum sunt definite de legislaţia naţionalã, trebuie prezentate la "Terenuri şi construcţii".
27. În sensul prezentelor reglementãri, prin interese de participare se înţeleg drepturile în capitalul altor entitãţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legãturi durabile cu aceste entitãţi, sunt destinate sã contribuie la activitãţile instituţiei. Deţinerea unei pãrţi din capitalul unei alte entitãţi se presupune cã reprezintã un interes de participare, atunci când depãşeşte un procentaj de 20%.
28. (1) Valorile urmãtoarelor elemente trebuie sã fie prezentate în notele explicative, pentru fiecare din elementele 2 - 5 din Activ:
a) creanţele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societãţilor legate;
b) creanţe (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societãţilor în care instituţia are un interes de participare.
(2) Valorile urmãtoarelor elemente trebuie sã fie prezentate în notele explicative, pentru fiecare din elementele 1, 2, 3 şi 7 din Pasiv:
a) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) faţã de societãţile legate;
b) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societãţilor în care instituţia are un interes de participare.
29. (1) Activele subordonate trebuie prezentate, cu detalierea celor semnificative, în notele explicative.
(2) În acest scop, activele (reprezentate sau nu prin titluri) sunt subordonate dacã, în cazul lichidãrii sau al falimentului, vor fi rambursate numai dupã satisfacerea celorlalţi creditori.
30. Activele gajate sau date în garanţie, cu excepţia numerarului, sunt menţinute în toate cazurile în bilanţul instituţiei, iar activele primite în gaj sau garanţie, cu excepţia numerarului, nu figureazã în bilanţul instituţiei, chiar dacã se referã la angajamente proprii sau în contul terţilor.
31. Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu existã obligaţia de a le prezenta ca datorii, sã fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie fãcutã distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţionalã. De asemenea, trebuie fãcutã o prezentare separatã a oricãrei garanţii valorice care a fost prevãzutã. Angajamentele de acest tip care existã în relaţia cu entitãţile afiliate trebuie prezentate distinct.
32. Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care se referã la un exerciţiu ulterior, precum şi veniturile care, deşi se referã la exerciţiul financiar în cauzã, nu sunt încasate pânã la expirarea acestuia, se prezintã la elementul de Activ "Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate". Atunci când orice valoare prezentatã în cadrul elementului de Activ "Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate" este semnificativã, în notele explicative trebuie prezentate particularitãţile fiecãrei categorii de cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestora.
33. Ajustãrile de valoare cuprind toate corecţiile destinate sã ţinã seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacã acea reducere este sau nu definitivã.
34. Ajustãrile de valoare pot fi: ajustãri permanente, denumite în continuare amortizãri, şi/sau ajustãri provizorii, denumite în continuare ajustãri pentru depreciere sau pierdere de valoare (înregistrate în conturile de ajustãri pentru depreciere deschise în cadrul claselor 1 - 4 din Planul de conturi, prevãzut la Cap. 8 din prezentele reglementãri, şi care diminueazã în bilanţ valoarea activelor aferente), în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustãrii activelor.
35. Provizioanele sunt destinate sã acopere datoriile a cãror naturã este clar definitã şi care la data bilanţului este probabil sã existe, sau este cert cã vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apãrea.
36. Provizioanele prevãzute la pct. 35 sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare deschise în cadrul clasei 5 din Planul de conturi şi sunt prezentate ca atare în bilanţul instituţiei.
37. Provizioanele prevãzute la pct. 35 nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
38. Aceste provizioane nu pot depãşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
39. Provizioanele prezentate în bilanţ la postul 6.(c) din Pasiv "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacã acestea sunt semnificative.
40. Veniturile de încasat înainte de data încheierii exerciţiului, dar care se referã la un exerciţiu financiar ulterior, precum şi cheltuielile care, deşi se referã la exerciţiul financiar în cauzã, urmeazã a fi plãtite dupã expirarea acestuia, se vor prezenta la elementul de Pasiv "Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate". Atunci când orice valoare prezentatã în cadrul elementului de Pasiv "Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate" este semnificativã, în notele explicative trebuie prezentate particularitãţile fiecãrei categorii de venituri înregistrate în avans şi datorii angajate, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestora.
41. (1) În situaţia în care un credit a fost acordat de un sindicat sau un consorţiu ce grupeazã mai multe instituţii, fiecare instituţie care face parte din consorţiu sau sindicat prezintã doar acea parte din credit pe care aceasta a finanţat-o.
(2) În cazul unui credit consorţial, aşa cum este prezentat la alin. (1), dacã valoarea fondurilor garantate de o instituţie depãşeşte suma pe care aceasta a finanţat-o, garanţia suplimentarã trebuie prezentatã ca datorie contingentã (la elementul 1 în afara bilanţului, rândul 2).
42. (1) Fondurile pe care o instituţie le administreazã în nume propriu dar în contul unei terţe pãrţi trebuie sã fie prezentate în bilanţ dacã instituţia achiziţioneazã titlul legal pentru activele respective. Valoarea totalã a unor asemenea active şi datorii trebuie sã fie prezentatã separat, sau în notele explicative, detaliatã conform diferitelor elemente de Activ şi Pasiv.
(2) Activele achiziţionate în numele şi în contul unei terţe pãrţi nu trebuie sã fie prezentate în bilanţ.
43. Sunt considerate ca fiind la vedere, numai sumele care pot fi retrase în orice moment fãrã preaviz sau sumele pentru care s-a convenit o scadenţã sau un preaviz de 24 de ore sau de o zi bancarã.
44. (1) Operaţiunile de vânzare şi rãscumpãrare reprezintã tranzacţii ce implicã transferul de cãtre o instituţie sau un client ("cedentul") cãtre o altã instituţie sau client ("cesionarul") de active, de exemplu, titluri, efecte de comerţ sau valori mobiliare, în condiţiile unui acord potrivit cãruia aceleaşi active vor fi ulterior retrocedate cedentului la un preţ stabilit.
(2) Dacã cesionarul se angajeazã sã retrocedeze elementele de activ la o datã determinatã sau care va fi determinatã de cedent, respectiva tranzacţie reprezintã o operaţiune de pensiune.
(3) Dacã însã cesionarul nu are decât dreptul de a retroceda elementele de activ la preţul de cesiune sau un alt preţ convenit dinainte, la o datã determinatã sau care va fi determinatã, respectiva tranzacţie reprezintã o vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare.
(4) În cazul operaţiunilor de pensiune, menţionate la alin. (2), elementele de activ cedate continuã sã figureze în bilanţul cedentului; preţul de cesiune încasat de cedent va figura ca datorie faţã de cesionar. În plus, valoarea elementelor de activ cedate va fi prezentatã într-o notã explicativã de cãtre cedent. Cesionarul nu va prezenta elementele de activ achiziţionate în bilanţul propriu; preţul de achiziţie plãtit de cesionar va figura drept creanţã asupra cedentului.
(5) În cazul operaţiunilor de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare, menţionate la alin. (3), cedentul nu prezintã în bilanţul propriu elementele de activ cedate; acestea vor fi înscrise în activul cesionarului. Cedentul va înregistra în cadrul elementului 2 din afara bilanţului, o valoare egalã cu preţul convenit în caz de rãscumpãrare.
(6) Operaţiunile de schimb la termen, opţiunile, tranzacţiile ce implicã emisiunea de titluri de datorie, în care emitentul se angajeazã sã rãscumpere parţial sau integral emisiunea înainte de scadenţã, precum şi orice alte operaţiuni similare, nu constituie operaţiuni de vânzare şi rãscumpãrare în sensul prezentelor reglementãri.

SECŢIUNEA a 3-a
PREVEDERI REFERITOARE LA UNELE ELEMENTE DIN BILANŢ

Activ: Elementul 1 - Casa, disponibilitãţi la bãnci centrale
45. Acest element cuprinde:
a) numerarul aflat în casieria instituţiei, bancnote şi monede româneşti şi strãine care au curs legal;
b) numerar aflat în ATM-uri şi ASV-uri;
c) cecuri de cãlãtorie cumpãrate şi neremise spre încasare emitenţilor;
d) soldurile conturilor de disponibilitãţi la bãncile centrale şi instituţiile de emisiune din România şi/sau din ţãrile unde instituţia de credit este implantatã. Aceste solduri trebuie sã fie disponibile cu uşurinţã în orice moment. Celelalte creanţe privind aceste instituţii trebuie prezentate la "Creanţe asupra instituţiilor de credit" (elementul 3 din Activ).
Activ: Elementul 2 - Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la bãncile centrale
46. (1) Acest element cuprinde, la punctul (a), certificatele de trezorerie şi titlurile de creanţã asupra organismelor publice emise în România, precum şi instrumente de aceeaşi naturã emise în strãinãtate, în situaţiile în care sunt acceptate pentru refinanţare de banca centralã a ţãrii sau ţãrilor în care este implantatã instituţia. Acele titluri de creanţã emise de organismele publice care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, trebuie prezentate la sub-elementul 5(a) din Activ.
(2) Acest element cuprinde, la punctul (b), alte titluri acceptate pentru refinanţare la bãnci centrale, respectiv titlurile deţinute în portofoliu, care au fost achiziţionate de la instituţii sau de la clientelã, în cazul în care sunt acceptate, conform legislaţiei naţionale, pentru refinanţare de banca centralã a ţãrii sau ţãrilor în care este implantatã instituţia.
Activ: Elementul 3 - Creanţe asupra instituţiilor de credit
47. (1) Prin creanţe asupra instituţiilor de credit se înţeleg toate creanţele ce rezultã din tranzacţii bancare, deţinute de cãtre instituţia care întocmeşte situaţiile financiare, asupra instituţiilor de credit naţionale sau strãine, indiferent de destinaţia acestora. Nu sunt incluse în acest element creanţele reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie prezentate la elementul 5 din Activ.
(2) În sensul alin. (1), prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care corespunde definiţiei instituţiei de credit prevãzutã la <>art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , bãncile centrale şi organizaţiile bancare oficiale naţionale şi internaţionale. Creanţele asupra entitãţilor care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus vor fi prezentate la elementul 4 din Activ.
Activ: Elementul 4 - Creanţe asupra clientelei
48. Prin creanţe asupra clientelei se înţeleg toate elementele de activ care reprezintã creanţe asupra clienţilor naţionali sau strãini, alţii decât instituţiile de credit, oricare ar fi denumirea lor, cu excepţia creanţelor reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie sã figureze la elementul 5 din Activ.
Activ: Elementul 5 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
49. (1) Acest post cuprinde obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix negociabile, emise de instituţiile de credit, de alte societãţi sau de organisme publice. Totuşi, obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix emise de organismele publice vor fi incluse în acest post numai dacã nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi prezentate la elementul 2 din Activ.
(2) Sunt asimilate obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix titlurile a cãror dobândã variazã în funcţie de unii parametrii determinaţi, cum ar fi rata dobânzii de pe piaţa interbancarã sau de pe piaţa europeanã.
(3) Numai obligaţiunile proprii rãscumpãrate şi negociabile pot fi incluse în sub-elementul 5 (b).
Pasiv: Elementul 1 - Datorii privind instituţiile de credit
50. (1) Prin datorii privind instituţiile de credit se înţeleg toate datoriile ce rezultã din tranzacţii bancare, ale instituţiei care întocmeşte situaţiile financiare, faţã de instituţiile de credit naţionale sau strãine, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse în acest post datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv şi nici datoriile reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie sã fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Pasiv.
(2) În sensul alin. (1), prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care corespunde definiţiei instituţiei de credit prevãzutã la <>art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , bãncile centrale şi organizaţiile bancare oficiale naţionale şi internaţionale.
Pasiv: Elementul 2 - Datorii privind clientela
51. (1) Datoriile privind clientela cuprind sumele datorate clientelei, alta decât instituţiile de credit în sensul pct. 50, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse în acest element datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv şi nici datoriile reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie sã fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Pasiv.
(2) Prin depozite se înţeleg exclusiv depozitele care îndeplinesc condiţiile cerute în acest scop de prevederile legale în vigoare.
(3) În acest element nu se includ certificatele de depozit care sunt titluri negociabile.
Pasiv: Elementul 3 - Datorii constituite prin titluri
52. (1) Acest element cuprinde atât obligaţiunile şi datoriile pentru care au fost emise certificate negociabile, în special certificatele de depozit care sunt titluri negociabile, titlurile de piaţã interbancarã şi titlurile de creanţe negociabile, obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix, cât şi datoriile care rezultã din acceptãri proprii şi bilete la ordin în circulaţie, cu excepţia datoriilor subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv.
(2) Prin acceptãri proprii se înţeleg exclusiv acceptãrile care sunt emise de instituţie pentru propria refinanţare şi în care aceasta figureazã ca prim debitor (tras).
Pasiv: Elementul 7 - Datorii subordonate
53. În acest element se înregistreazã fondurile provenind din emisiunea de titluri sau din împrumuturi subordonate, a cãror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei, nu este posibilã, decât dupã plata celorlalţi creanţieri.
Pasiv: Elementul 8 - Capital social subscris
54. Acest element cuprinde toate sumele, indiferent de denumirea lor, care, în funcţie de forma juridicã a instituţiei respective, sunt privite, în conformitate cu legislaţia naţionalã, ca fiind pãrţi subscrise de cãtre acţionari sau asociaţi.
Pasiv: Postul 10 - Rezerve
55. (1) Acest element cuprinde rezervele legale, rezervele pentru riscuri bancare, rezervele statutare sau contractuale şi alte rezerve, cu excepţia rezervelor din reevaluare care trebuie prezentate la elementul 11 din Pasiv.
(2) Bãncile pentru economisire şi creditare în domeniul locativ înregistreazã fondul special constituit în conformitate cu prevederile <>art. 306 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct.
Elemente în afara bilanţului: 1 - Datorii contingente
56. (1) Acest element cuprinde toate tranzacţiile prin care instituţia a garantat obligaţiile unei terţe pãrţi.
(2) În notele explicative trebuie prezentate natura şi valoarea oricãrui tip de angajament de garanţie, care este semnificativ în raport cu ansamblul activitãţii instituţiei.
(3) Angajamentele reprezentând andosãri de efecte rescontate, precum şi acceptãrile (altele decât cele proprii) se includ la acest element.
(4) Garanţiile şi activele gajate cuprind toate garanţiile asumate şi activele date în garanţie în contul unei terţe pãrţi, în special cauţiunile şi acreditivele irevocabile.
(5) Acest element cuprinde numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros. Angajamentele revocabile nu se înregistreazã în conturile de angajamente date din afara bilanţului, dar pot fi reflectate în conturile de evidenţã din afara bilanţului.
Elemente în afara bilanţului: 2 - Angajamente
57. (1) Acest element cuprinde toate angajamentele irevocabile care ar putea da naştere unui risc.
(2) În notele explicative trebuie prezentate natura şi valoarea oricãrui tip de angajament, care este semnificativ în raport cu ansamblul activitãţii instituţiei.
(3) Angajamentele rezultate din tranzacţii de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare cuprind angajamentele asumate de cãtre o instituţie în cadrul tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare, pe baza unor contracte ferme de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare, în înţelesul pct. 44.(3).
(4) Prevederile pct. 56.(5) se aplicã şi acestui element.

SECŢIUNEA a 4-a
FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

58. Contul de profit şi pierdere cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate dupã natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere).
59. (1) Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formã de intrãri sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeazã în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.
(2) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activitãţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.
(3) Câştigurile reprezintã creşteri ale beneficiilor economice care pot apãrea sau nu ca rezultat din activitatea curentã, dar nu diferã ca naturã de veniturile din aceastã activitate.
60. (1) Cheltuielile constituie diminuãri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formã de ieşiri sau scãderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizeazã în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora cãtre acţionari.
(2) În categoria cheltuielilor se includ valorile plãtite sau de plãtit în nume propriu din activitãţi curente, cât şi pierderile din orice alte surse.
(3) Pierderile reprezintã reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfãşurãrii activitãţii curente a instituţiei. Acestea nu diferã ca naturã de alte tipuri de cheltuieli.
61. Formatul contului de profit şi pierdere este urmãtorul:
1. Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care:
- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix
2. Dobânzi de plãtit şi cheltuieli asimilate
3. Venituri privind titlurile
(a) Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
(b) Venituri din participaţii
(c) Venituri din pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate
4. Venituri din comisioane
5. Cheltuieli cu comisioane
6. Profit sau pierdere netã din operaţiuni financiare
7. Alte venituri din exploatare
8. Cheltuieli administrative generale
(a) Cheltuieli cu personalul, din care:
- Salarii
- Cheltuieli cu asigurãrile sociale, din care:
- cheltuieli aferente pensiilor
(b) Alte cheltuieli administrative
9. Corecţii asupra valorii imobilizãrilor necorporale şi corporale
10. Alte cheltuieli de exploatare
11. Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente
12. Reluãri din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente
13. Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizãri financiare, a participaţiilor şi a pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate
14. Reluãri din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizãri financiare, a participaţiilor şi a pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate
15. Rezultatul activitãţii curente
16. Venituri extraordinare
17. Cheltuieli extraordinare
18. Rezultatul activitãţii extraordinare
19. Impozitul pe profit
20. Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus
21. Rezultatul exerciţiului financiar
62. (1) Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activitãţilor curente ale instituţiei trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" şi "Cheltuieli extraordinare".
(2) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii ce sunt clar diferite de activitãţile curente ale instituţiei şi care, prin urmare, nu se aşteaptã sã se repete într-un mod frecvent sau regulat.
(3) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin activitãţi curente se înţeleg orice activitãţi desfãşurate de o instituţie, ca parte integrantã a afacerilor sale, precum şi activitãţile conexe în care aceasta se angajeazã şi care sunt o continuare a primelor activitãţi menţionate, incidente acestora sau care rezultã din acestea.
(4) Pentru a stabili dacã un eveniment sau o tranzacţie se delimiteazã clar de activitãţile curente ale instituţiei, se are în vedere, mai degrabã, natura elementului sau a tranzacţiei aferente activitãţii desfãşurate în mod curent de instituţie, decât frecvenţa cu care se aşteaptã ca aceste evenimente sã aibã loc.
(5) Exemple de evenimente sau tranzacţii ce dau naştere, în general, la elemente extraordinare sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt dezastru natural.
(6) Cu excepţia cazului în care veniturile şi cheltuielile prevãzute la alin. (1) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele explicative trebuie prezentate explicaţii despre valoarea şi natura acestora. Aceeaşi prevedere se aplicã veniturilor şi cheltuielilor legate de un alt exerciţiu financiar.
63. Instituţiile trebuie sã prezinte în notele explicative proporţia în care impozitul pe profit afecteazã "Rezultatul activitãţii curente" şi "Rezultatul activitãţii extraordinare".

SECŢIUNEA a 5-a
PREVEDERI REFERITOARE LA UNELE ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Elementul 1 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate
64. Acest element cuprinde veniturile generate de activitatea bancarã, incluzând:
a) veniturile realizate provenind din elementele înscrise la poziţiile 1-5 şi 12 din Activul bilanţului, oricum ar fi calculate. Asemenea venituri trebuie sã includã şi veniturile generate de eşalonarea discountului pentru activele achiziţionate la o valoare mai micã decât suma plãtibilã la scadenţã, precum şi pentru datoriile contractate la o valoare mai mare decât valoarea rambursabilã la scadenţã;
b) veniturile rezultate din operaţiunile la termen acoperite, eşalonate pe durata efectivã a operaţiunii şi care au caracter de dobândã;
c) taxe şi comisioane de primit, cu caracter de dobândã şi calculate în funcţie de duratã sau la valoarea creanţei sau a angajamentului dat.
Elementul 2 - Dobânzi de plãtit şi cheltuieli asimilate
65. Acest element cuprinde cheltuielile generate de activitatea bancarã, incluzând:
a) cheltuielile provenind din elementele înscrise la poziţiile 1-4 şi 7 din Pasivul bilanţului, oricum ar fi calculate. Asemenea cheltuieli trebuie sã includã şi cheltuielile generate de eşalonarea primei pentru activele achiziţionate la o valoare mai mare decât suma plãtibilã la scadenţã, precum şi pentru datoriile contractate la o valoare mai micã decât valoarea rambursabilã la scadenţã;
b) cheltuielile rezultate din operaţiunile la termen acoperite, eşalonate pe durata efectivã a operaţiunii şi care au caracter de dobândã;
c) taxe şi comisioane de plãtit, cu caracter de dobândã şi calculate în funcţie de durata sau valoarea datoriei sau a angajamentului primit.
Elementul 3 - Venituri privind titlurile
66. Acest element cuprinde dividendele şi alte venituri aferente acţiunilor, participaţiilor şi pãrţilor în societãţile legate. Venitul din acţiuni în societãţi de investiţii trebuie, de asemenea, inclus la acest element.
Elementele 4 - Venituri din comisioane şi 5 - Cheltuieli cu comisioane
67. Fãrã a prejudicia prevederile pct. 64 şi 65, veniturile din comisioane includ veniturile aferente serviciilor acordate terţelor pãrţi, iar cheltuielile cu comisioanele includ cheltuielile aferente serviciilor prestate de terţe pãrţi, în special:
- comisioane pentru garanţii, administrarea creditelor în contul altor creditori şi pentru tranzacţiile cu titluri în contul unor terţe pãrţi;
- comisioane pentru plata operaţiunilor comerciale şi alte cheltuieli sau venituri aferente acestora, cheltuieli de administrare a conturilor şi comisioane pentru pãstrarea în custodie şi administrarea titlurilor;
- comisioane percepute pentru operaţiunile de schimb şi pentru vânzarea şi cumpãrarea de monede sau metale preţioase în contul unor terţe pãrţi;
- comisioane percepute în calitate de intermediar pentru operaţiuni de credit sau de plasament a contractelor de economii sau a celor de asigurãri.
Elementul 6 - Profit sau pierdere netã din operaţiuni financiare
68. Acest element cuprinde:
a) rezultatul net din tranzacţii cu titluri care nu au caracter de imobilizãri financiare, şi corecţiile şi reluãrile din corecţii asupra valorilor acestor titluri;
b) rezultatul net din operaţiunile de schimb, fãrã a prejudicia pct. 64 b) şi 65 b);
c) rezultatul net din alte operaţiuni de vânzare-cumpãrare care implicã instrumente financiare, inclusiv metale preţioase.
Elementele 11 - Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente şi 12 - Reluãri din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente
69. (1) Aceste elemente cuprind:
- cheltuieli pentru corecţii asupra valorii creanţelor prezentate la elementele 3 şi 4 din Activul bilanţului, precum şi venituri din recuperãri de creanţe trecute anterior pe pierderi şi din reluãri din corecţii asupra valorilor respective;
- cheltuieli pentru corecţii asupra elementelor din afara bilanţului prezentate la elementele în afara bilanţului 1 şi 2 şi reluãri din corecţii asupra valorii provizioanelor constituite anterior.
(2) Corecţiile de valoare pentru creanţele privind instituţiile de credit, clientela, societãţile cu care instituţia are o legãturã de participaţie şi societãţile legate, se vor prezenta în notele la situaţiile financiare în cazul în care sunt semnificative.
Elementele 13 - Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizãri financiare, a participaţiilor şi a pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate şi 14 - Reluãri din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizãri financiare, a participaţiilor şi a pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate
70. (1) Aceste elemente cuprind:
- cheltuieli pentru corecţiile asupra valorilor elementelor 5 - 8 din Activ;
- reluãri din corecţii efectuate anterior asupra elementelor respective, în mãsura în care cheltuielile şi veniturile se referã la titluri înregistrate ca imobilizãri financiare, participaţii şi pãrţi în societãţile comerciale legate.
(2) Corecţiile de valoare privind aceste valori mobiliare, participaţii şi pãrţi în societãţile legate sunt prezentate separat în notele la situaţiile financiare, în mãsura în care acestea sunt semnificative.

SECŢIUNEA a 6-a
PRINCIPII CONTABILE GENERALE

71. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueazã în conformitate cu principiile contabile generale prevãzute în prezenta secţiune, conform contabilitãţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe mãsurã ce numerarul sau echivalentul sãu este încasat sau plãtit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
72. Principiul continuitãţii activitãţii. Trebuie sã se prezume cã instituţia îşi desfãşoarã activitatea pe baza principiului continuitãţii activitãţii. Acest principiu presupune cã instituţia îşi continuã în mod normal funcţionarea, fãrã a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativã a activitãţii. Dacã administratorii unei instituţii au luat cunoştinţã de unele elemente de nesiguranţã legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuitãţii, aceastã informaţie trebuie prezentatã, împreunã cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform cãreia instituţia nu îşi mai poate continua activitatea.
73. Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
74. Principiul prudenţei. Evaluarea trebuie fãcutã pe o bazã prudentã, şi în special:
a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
b) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
c) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
d) trebuie sã se ţinã cont de toate deprecierile, indiferent dacã rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.
75. Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie sã se ţinã cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasãrii sau plãţii acestor venituri şi cheltuieli.
76. Principiul evaluãrii separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
77. Principiul intangibilitãţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie sã corespundã cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent, cu excepţia cazurilor prevãzute de prezentele reglementãri.
78. Principiul necompensãrii. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisã, cu excepţia cazurilor prevãzute de prezentele reglementãri. Eventualele compensãri între creanţe şi datorii ale instituţiei faţã de acelaşi operator economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupã înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integralã.
79. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridicã a acestora.
80. Principiul pragului de semnificaţie. Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt indicate cu litere mici pot fi combinate dacã:
a) acestea reprezintã o sumã nesemnificativã, în înţelesul prevederilor pct. 11; sau
b) o astfel de combinare oferã un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate sã fie prezentate separat în notele explicative.
81. Abateri de la principiile contabile generale prevãzute în prezenta secţiune pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreunã cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.

SECŢIUNEA a 7-a
REGULI DE EVALUARE

Reguli generale de evaluare
82. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueazã, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizãrilor corporale se aplicã prevederile pct. 121-126 din prezentele reglementãri.
83. (1) La data intrãrii în cadrul instituţiei, bunurile se evalueazã şi se înregistreazã în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în cadrul instituţiei;
c) la valoarea justã - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
(2) În cazul menţionat la lit. c), valoarea justã se substituie costului de achiziţie.
(3) Prin valoare justã se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunãvoie între pãrţi aflate în cunoştinţã de cauzã, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
(4) În cazul titlurilor de tranzacţie, costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de titluri, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzãtoare.
(5) În cazul celorlalte categorii de titluri, costul de achiziţie include şi costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de titluri.
(6) Pentru titlurile cu venit fix clasificate în categoria titlurilor de plasament sau a titlurilor de investiţii, creanţele din dobânzile calculate pentru perioada scursã de la emisiunea acestora şi pânã în momentul achiziţiei (cuponul scurs) pot fi înregistrate în conturile de titluri sau în conturile de creanţe ataşate corespunzãtoare. În acest ultim caz, diferenţa dintre valoarea de achiziţie şi cuponul scurs este înregistratã în conturile de titluri corespunzãtoare.
84. (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpãrare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridicã le poate recupera de la autoritãţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
(2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.
85. (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
(2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizãrilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumatã în scopuri tehnologice, manoperã directã şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocatã în mod raţional ca fiind legatã de fabricaţia acestora.
(3) În costul de producţie poate fi inclusã o proporţie rezonabilã din cheltuielile care sunt doar indirect atribuibile bunului, în mãsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.
(4) Urmãtoarele reprezintã exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, astfel:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise;
- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouã fazã de fabricaţie;
- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participã la aducerea stocurilor în forma şi locul final;
- costurile de desfacere.
86. (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi inclusã în costurile de producţie, în mãsura în care aceasta este legatã de perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor, aceasta trebuie prezentatã în notele explicative.
(2) În sensul prezentelor reglementãri, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicitã în mod necesar o perioadã substanţialã de timp pentru a fi gata în vederea utilizãrii sau pentru vânzare.
87. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementãri şi normelor emise în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
88. (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evalueazã şi se reflectã în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusã de acord cu rezultatele inventarierii.
(2) În acest scop, valoarea de intrare se comparã cu valoarea stabilitã pe baza inventarierii, denumitã valoare de inventar. În acest caz, dacã prin prezentele reglementãri nu se prevede altfel, se vor avea în vedere, printre altele:
a) Pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilã netã a elementelor de activ se înregistreazã în contabilitate pe seama unei amortizãri suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilã sau se efectueazã o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilã, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
Prin valoare contabilã netã se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.
b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistreazã în contabilitate, pe seama elementelor corespunzãtoare de datorii.
89. La data ieşirii din cadrul instituţiei sau la darea în consum, bunurile se evalueazã şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
Imobilizãri
90. (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadã mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 91 şi 92.
(2) Beneficiile economice viitoare reprezintã potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de numerar cãtre instituţie. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitãţilor de exploatare ale instituţiei.
91. (1) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã se efectueazã în mod sistematic, reducându-se valoarea contabilã a acestora. Valoarea contabilã a acestor active este valoarea care este prezentatã în bilanţ, fiind reprezentatã de costul de achiziţie, costul de producţie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulatã pânã la acea datã, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere.
(2) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin durata de utilizare economicã se înţelege durata de viaţã utilã, aceasta reprezentând:
a) perioada pe parcursul cãreia unitatea estimeazã cã activul va fi disponibil pentru utilizare de cãtre instituţie; sau
b) numãrul unitãţilor produse sau a unor unitãţi similare ce se estimeazã cã vor fi obţinute de instituţie prin folosirea activului respectiv.
92. (1) Atunci când se constatã pierderi de valoare pentru imobilizãrile financiare, trebuie fãcute ajustãri pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea sã fie evaluate la cea mai micã valoare atribuibilã acestora la data bilanţului.
(2) Imobilizãrile trebuie sã facã obiectul ajustãrilor de valoare, indiferent dacã duratele lor de utilizare economicã sunt limitate sau nu, astfel încât acestea sã fie evaluate la cea mai micã valoare atribuibilã acestora la data bilanţului, dacã se estimeazã cã reducerea valorii acestora este permanentã.
(3) Ajustãrile de valoare prevãzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct în notele explicative, dacã acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
(4) Evaluarea la valorile minime, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), nu poate fi continuatã dacã nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost fãcute ajustãrile respective.
93. Dacã activele imobilizate fac obiectul ajustãrilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintã valoarea ajustãrilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.
94. (1) Activele incluse la elementele 9 şi 10 din Activul formatului de bilanţ, trebuie sã fie evaluate întotdeauna ca imobilizãri.
(2) Activele incluse în alte elemente (posturi) din bilanţ trebuie sã fie evaluate ca imobilizãri atunci când sunt destinate sã fie folosite în mod durabil în activitatea instituţiei.
(3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare, rezultat în urma reevaluãrii imobilizãrilor corporale, poate fi transferat direct în rezultatul reportat, atunci când acest surplus este realizat.
Imobilizãri necorporale
95. (1) Imobilizãrile necorporale reprezintã active identificabile, nemonetare, fãrã suport material, deţinute pentru furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor ori pentru scopuri administrative.
(2) Imobilizãrile necorporale cuprind: fondul comercial, cheltuieli de constituire, alte imobilizãri necorporale, avansuri pentru imobilizãri necorporale şi imobilizãri necorporale în curs.
96. Imobilizãrile necorporale trebuie recunoscute în bilanţ dacã se estimeazã cã vor genera beneficii economice pentru instituţie şi costul acestora poate fi evaluat în mod credibil.
97. (1) Fondul comercial apare, de regulã, în urma combinãrilor de întreprinderi şi reprezintã diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justã la data tranzacţiei, a pãrţii din activele nete achiziţionate.
(2) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere urmãtoarele prevederi:
a) fondul comercial se amortizeazã, de regulã, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
b) totuşi, instituţiile pot sã amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadã de peste cinci ani, cu condiţia ca aceastã perioadã sã nu depãşeascã durata de utilizare economicã a activului şi sã fie prezentatã şi justificatã în notele explicative.
98. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei instituţii (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei, de publicitate şi alte cheltuieli de aceastã naturã, legate de înfiinţarea şi extinderea activitãţii instituţiei).
99. (1) O instituţie poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În aceastã situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.
(2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egalã cu cea a cheltuielilor neamortizate.
100. Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.
101. În cadrul altor imobilizãri necorporale se înregistreazã cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de instituţie, programele informatice create sau achiziţionate de la terţi, pentru necesitãţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizãri necorporale.
102. (1) Imobilizãrile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetãrii sau a altor cunoştinţe, în scopul realizãrii de produse sau servicii noi sau îmbunãtãţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizãrii.
(2) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeazã pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupã caz.
(3) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depãşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentatã în notele explicative, împreunã cu motivele care au determinat-o.
(4) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egalã cu cea a cheltuielilor neamortizate.
(5) Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.
103. (1) În cadrul avansurilor se înregistreazã avansurile acordate furnizorilor de imobilizãri necorporale.
(2) Imobilizãrile necorporale în curs reprezintã imobilizãrile necorporale neterminate pânã la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, dupã caz.
104. Un element de natura imobilizãrii necorporale raportat drept cheltuialã într-o perioadã nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizãri necorporale.
105. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporalã dupã cumpãrarea sau finalizarea acesteia se înregistreazã, de regulã, în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizãrii necorporale atunci când este probabil cã aceste cheltuieli vor permite activului sã genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevãzutã iniţial şi pot fi evaluate credibil.
106. O imobilizare necorporalã trebuie prezentatã în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustãrile cumulate de valoare.
107. O imobilizare necorporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioarã.
108. Câştigurile sau pierderile care apar o datã cu încetarea utilizãrii sau ieşirea unei imobilizãri necorporale se determinã ca diferenţã între veniturile generate de ieşirea acesteia şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuialã, dupã caz, în contul de profit şi pierdere.
Imobilizãri corporale
109. (1) Imobilizãrile corporale reprezintã active care:
a) sunt deţinute de o instituţie pentru a fi utilizate în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
(2) Imobilizãrile corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale; avansuri şi imobilizãri corporale în curs de execuţie.
110. (1) Imobilizãrile corporale în curs reprezintã investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antreprizã. Acestea se evalueazã la costul de producţie sau costul de achiziţie, dupã caz.
(2) Imobilizãrile corporale în curs se trec în categoria imobilizãrilor finalizate dupã recepţia, darea în folosinţã sau punerea în funcţiune a acestora, dupã caz.
111. (1) Exemple de costuri care se efectueazã în legãturã cu construcţia unei imobilizãri corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:
a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea;
b) cheltuieli materiale;
c) costurile de amenajare a amplasamentului;
d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;
e) costurile de instalare şi asamblare;
f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;
g) onorariile profesionale plãtite avocaţilor şi experţilor etc.
(2) În costul unei imobilizãri corporale pot fi incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din evidenţã, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionatã imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi instituţia are o obligaţie legatã de demontare, mutare a imobilizãrii corporale şi de refacere a amplasamentului.
(3) Costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizãrii corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţã cu contul de provizioane corespunzãtor, 555 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".
112. Prevederile pct. 128 se aplicã şi în cazul imobilizãrilor corporale.
113. (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizãri corporale trebuie recunoscute, de regulã, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.
(2) Cheltuielile efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale utilizate în baza unor contracte de închiriere, locaţie de gestiune şi a altor contracte similare, prin care se transferã dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadã de timp, fãrã a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, se evidenţiazã în contabilitatea instituţiei care le-a efectuat, la imobilizãri corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale proprii.
114. (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizãrile corporale, în scopul asigurãrii utilizãrii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuialã în perioada în care este efectuatã.
(2) Sunt recunoscute ca o componentã a activului investiţiile efectuate la imobilizãrile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie sã aibã ca efect îmbunãtãţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi sã conducã la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţã de cele estimate iniţial.
(3) Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
115. (1) O imobilizare corporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioarã.
(2) Dacã o instituţie recunoaşte în valoarea contabilã a unei imobilizãri corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente), atunci aceasta scoate din evidenţã valoarea contabilã a pãrţii înlocuite, cu amortizarea aferentã, dacã dispune de informaţiile necesare.
116. Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casãrii sau cedãrii unei imobilizãri corporale trebuie determinate ca diferenţã între veniturile generate de scoaterea din evidenţã şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuialã, dupã caz, în contul de profit şi pierdere.
117. În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizãri corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea ulterioarã de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.
118. (1) Astfel, deprecierea activelor se evidenţiazã la momentul constatãrii acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiazã pe seama veniturilor conform contabilitãţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.
(2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în urmãtoarele situaţii:
a) sume plãtite/de plãtit de cãtre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizãri corporale cauzatã, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizãri corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.
Imobilizãri financiare
119. Imobilizãrile financiare, în sensul prezentelor reglementãri, cuprind: titluri de participare, pãrţi în societãţile comerciale legate şi titluri destinate a fi folosite în mod durabil în activitatea instituţiei (titluri ale activitãţii de portofoliu şi titluri de investiţii).
120. (1) Obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix care au caracter de imobilizãri financiare sunt prezentate în bilanţ la preţul de achiziţie.
(2) Atunci când preţul de achiziţie al acestor titluri este mai mare decât preţul de rambursare, diferenţa trebuie amortizatã în mod eşalonat, în aşa fel încât sã fie complet trecutã pe cheltuieli pânã în momentul în care se rãscumpãrã titlul. Diferenţa trebuie prezentatã separat în bilanţ sau în notele explicative.
(3) Atunci când preţul de achiziţie al acestor titluri este mai mic decât preţul de rambursare, diferenţa trebuie trecutã la venituri, în mod eşalonat, pe parcursul perioadei rãmase de scurs pânã la rãscumpãrare. Diferenţa trebuie prezentatã separat în bilanţ sau în notele explicative.
Reguli alternative de evaluare a imobilizãrilor corporale
121. (1) Instituţiile pot proceda la reevaluarea imobilizãrilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea sã fie prezentate în contabilitate la valoarea justã, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluãri în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.
(2) Amortizarea calculatã pentru imobilizãrile corporale astfel reevaluate se înregistreazã în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
(3) Evaluãrile efectuate cu ocazia reorganizãrilor de instituţii (fuziuni, divizãri) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementãri contabile, aceste evaluãri efectuându-se în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanţ.
(4) În cazul efectuãrii reevaluãrii imobilizãrilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreunã cu elementele supuse reevaluãrii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.
122. (1) Reevaluarea imobilizãrilor corporale se face la valoarea justã de la data bilanţului. Valoarea justã se determinã pe baza unor evaluãri efectuate, de regulã, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
(2) La reevaluarea unei imobilizãri corporale, amortizarea cumulatã la data reevaluãrii este tratatã în unul din urmãtoarele moduri:
a) recalculatã proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilã a activului, dupã reevaluare, sã fie egalã cu valoarea sa reevaluatã. Aceastã metodã este folositã, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
b) eliminatã din valoarea contabilã brutã a activului şi valoarea netã, determinatã în urma corectãrii cu ajustãrile de valoare, recalculatã la valoarea reevaluatã a activului. Aceastã metodã este folositã, deseori, pentru clãdirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţã.
123. (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinatã pe baza reevaluãrii activului respectiv, valoarea rezultatã din reevaluare va fi atribuitã activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricãrei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinatã în urma reevaluãrii.
(2) Elementele dintr-o grupã de imobilizãri corporale se reevalueazã simultan pentru a se evita reevaluarea selectivã şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.
(3) Dacã un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu existã nicio piaţã activã pentru acel activ.
(4) O grupã de imobilizãri corporale cuprinde active de aceeaşi naturã şi utilizãri similare, aflate în exploatarea unei instituţii.
(5) Exemple de grupe de imobilizãri corporale sunt: terenuri; clãdiri; maşini şi echipamente etc.
(6) Reevaluãrile trebuie fãcute cu suficientã regularitate, astfel încât valoarea contabilã sã nu difere substanţial de cea care ar fi determinatã folosind valoarea justã de la data bilanţului.
(7) Dacã un activ dintr-o grupã de active nu poate fi reevaluat din cauzã cã nu existã o piaţã activã pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustãrile cumulate de valoare.
(8) O piaţã activã este o piaţã unde sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) elementele comercializate sunt omogene;
b) pot fi gãsiţi în permanenţã cumpãrãtori şi vânzãtori interesaţi; şi
c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi.
(9) Dacã valoarea justã a unei imobilizãri corporale nu mai poate fi determinatã prin referinţã la o piaţã activã, valoarea activului prezentatã în bilanţ trebuie sã fie valoarea sa reevaluatã la data ultimei reevaluãri, din care se scad ajustãrile cumulate de valoare.
124. (1) În cazul în care se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultatã în urma reevaluãrii şi valoarea la cost istoric trebuie prezentatã la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în cadrul elementelor de capitaluri proprii. Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative.
(2) Indiferent dacã valoarea rezervei a fost modificatã sau nu în cursul exerciţiului financiar, instituţiile trebuie sã prezinte în notele explicative urmãtoarele informaţii:
a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;
b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;
c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricãrui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.
(3) Dacã rezultatul reevaluãrii este o creştere faţã de valoarea contabilã netã, atunci aceasta se trateazã astfel:
a) ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentatã în cadrul elementelor de capitaluri proprii, dacã nu a existat o descreştere anterioarã recunoscutã ca o cheltuialã aferentã acelui activ; sau
b) ca un venit care sã compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscutã anterior la acel activ.
(4) Dacã rezultatul reevaluãrii este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se trateazã ca o cheltuialã cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistratã o sumã referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scãdere a rezervei din reevaluare prezentatã în cadrul elementelor de capitaluri proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţã rãmasã neacoperitã se înregistreazã ca o cheltuialã.
(5) Rezerva din reevaluare trebuie redusã în mãsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului sãu.
(6) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
(7) Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuitã, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care surplusul din reevaluare reprezintã câştig efectiv realizat. În sensul prezentelor reglementãri, surplusul de reevaluare inclus în rezerva din reevaluare se considerã realizat la scoaterea din evidenţã a activului pentru care sa constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe mãsurã ce activul este folosit de instituţie. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculatã pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizãrii calculate pe baza costului iniţial al activului.
(8) Cu excepţia cazurilor prevãzute la alin. (5) şi la pct. 94.(3), rezerva din reevaluare nu poate fi redusã.
125. Ajustãrile de valoare se calculeazã în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizãrii pentru acel exerciţiu financiar.
126. În cazul în care se efectueazã reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizãrilor corporale reevaluate, urmãtoarele informaţii:
a) valoarea la cost istoric a imobilizãrilor reevaluate şi suma ajustãrilor cumulate de valoare; sau
b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultatã din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulatã a ajustãrilor suplimentare de valoare.
Active de natura stocurilor şi alte active ce nu sunt deţinute ca imobilizãri
127. La evaluarea activelor de natura stocurilor, creanţelor, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix, precum şi a acţiunilor şi altor titluri cu venit variabil care nu sunt deţinute ca imobilizãri financiare, vor fi avute în vedere urmãtoarele aspecte:
a) Sunt aplicabile prevederile pct. 85.(4) din prezentele reglementãri.
b) Valoarea activelor de natura stocurilor, a creanţelor, precum şi a obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix, a acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil care nu sunt deţinute ca imobilizãri financiare, înregistrate în contabilitate, va fi egalã cu costul de achiziţie sau costul de producţie, dupã caz, cu respectarea prevederilor lit. c) de mai jos.
c) Ajustãrile de valoare se fac pentru elementele de activ menţionate mai sus, în vederea prezentãrii acestora la cea mai micã valoare de piaţã sau, în circumstanţe speciale, la o altã valoare minimã atribuibilã acestora la data bilanţului.
d) Evaluarea efectuatã conform prevederilor lit. c) de mai sus nu poate fi continuatã dacã motivele pentru care au fost fãcute ajustãrile de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fãrã obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat sã mai existe într-o anumitã mãsurã, atunci acea ajustare trebuie reluatã corespunzãtor la venituri.
e) Dacã elementele de activ menţionate la lit. b) fac obiectul ajustãrilor de valoare cu caracter excepţional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustãrilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.
128. Materiile prime şi materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a cãror valoare totalã este de o importanţã secundarã pentru instituţie pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe, dacã valoarea, cantitatea şi structura acestora nu variazã în mod semnificativ.
129. (1) Stocurile sunt active:
a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii;
b) în curs de producţie în vederea vânzãrii în procesul desfãşurãrii normale a activitãţii;
c) sub formã de materiale care urmeazã sã fie folosite pentru desfãşurarea activitãţii sau pentru prestarea de servicii.
(2) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminueazã pânã la valoarea realizabilã netã, prin reflectarea unei ajustãri pentru depreciere.
(3) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin valoare realizabilã netã se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzãrii.
130. (1) Costul stocurilor şi al altor active care nu sunt de obicei fungibile trebuie determinat prin identificarea specificã a costurilor individuale.
(2) Stocurile şi alte active fungibile sunt bunuri de orice naturã care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele.
(3) Identificarea specificã a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor şi ale altor active.
(4) Identificarea specificã nu poate fi folositã în cazurile în care stocurile şi alte active cuprind un numãr mare de elemente, care sunt de regulã fungibile.
131. (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evalueazã şi înregistreazã în contabilitate prin aplicarea uneia din urmãtoarele metode:
a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO;
b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO.
(2) Dacã valoarea prezentatã în bilanţ, rezultatã dupã aplicarea metodelor specificate în alin. (1), diferã în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinatã pe baza ultimei valori de piaţã cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentatã în notele explicative ca total pe categorie de active.
(3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrãri (lot). Pe mãsura epuizãrii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al lotului urmãtor, în ordine cronologicã.
(4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecãrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpãrate în timpul perioadei. Media poate fi calculatã periodic sau dupã fiecare recepţie.
(5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrãri (lot). Pe mãsura epuizãrii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologicã.
(6) Metoda aleasã trebuie aplicatã cu consecvenţã pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacã, în situaţii excepţionale, administratorii decid sã schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie sã se prezinte urmãtoarele informaţii:
a) motivul schimbãrii metodei, şi
b) efectele sale asupra rezultatului.
(7) O instituţie trebuie sã utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au naturã şi utilizare similare. Pentru stocurile cu naturã sau utilizare diferitã, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificatã.
132. (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent.
(2) Inventarul permanent constã în înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.
133. (1) Titlurile transferabile care nu au caracter de imobilizãri financiare sunt titlurile de tranzacţie şi de plasament.
(2) Evaluarea ulterioarã a titlurilor de tranzacţie se efectueazã la valoarea de piaţã fãrã deducerea costurilor de tranzacţionare aferente vânzãrii sau cedãrii. Modificãrile valorii de piaţã sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere.
(3) Titlurile de tranzacţie sunt înscrise în bilanţ la valoarea de piaţã, iar titlurile de plasament la valoarea de achiziţie sau la valoarea cea mai micã dintre valoarea de piaţã şi cea de achiziţie.
(4) Pentru diferenţa negativã dintre valoarea de piaţã şi valoarea de achiziţie a titlurilor de plasament se fac ajustãri de valoare.
(5) Diferenţa pozitivã dintre valoarea de piaţã şi valoarea de achiziţie a titlurilor de plasament se va prezenta în notele explicative.
Elemente de activ şi pasiv exprimate în devize
134. (1) Elementele de activ şi de pasiv exprimate în devize trebuie sã fie convertite în lei la cursul de schimb la vedere în vigoare la data întocmirii bilanţului cu excepţia activelor în devize înregistrate ca imobilizãri financiare care sunt convertite în lei la cursul de schimb în vigoare la data achiziţionãrii acestora.
(2) Prin curs de schimb la vedere în vigoare la data întocmirii bilanţului se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României în ultima zi bancarã a exerciţiului financiar în cauzã.
135. (1) Operaţiunile de schimb la vedere neajunse la scadenţã trebuie sã fie convertite la cursul de schimb la vedere în vigoare la data întocmirii bilanţului.
(2) Tranzacţiile de schimb la termen neajunse la scadenţã trebuie convertite la cursul la termen rãmas de scurs de la data întocmirii bilanţului.
136. (1) Diferenţele dintre valoarea de intrare (contabilã) a elementelor de activ şi de pasiv, a operaţiunilor la vedere şi la termen înregistrate în afara bilanţului şi sumele rezultate în urma conversiei respectivelor elemente, efectuate în conformitate cu pct. 134 şi 135, vor fi evidenţiate în contul de profit şi pierdere.
(2) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultã din evaluarea acestora se înregistreazã în contul de profit şi pierdere. Determinarea diferenţelor de valoare se efectueazã conform pct. 134.
Prime privind rambursarea obligaţiunilor
137. (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primitã, diferenţa se înregistreazã într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentatã în bilanţ, ca o corecţie a datoriei, precum şi în notele explicative.
(2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizatã printr-o sumã rezonabilã în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât sã se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.
Provizioane
138. (1) Provizioanele reprezintã datorii cu exigibilitate sau valoare incertã.
(2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
- instituţia are o obligaţie curentã generatã de un eveniment anterior;
- este probabil ca o ieşire de resurse sã fie necesarã pentru a onora obligaţia respectivã; şi
- poate fi realizatã o estimare credibilã a valorii obligaţiei.
Dacã aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
(3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, datoritã factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de platã a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la ori expediate de furnizori şi care au fost facturate sau a cãror platã a fost convenitã în mod oficial cu furnizorii; şi
b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de platã pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la ori expediate de furnizori, dar care nu au fost încã plãtite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plãţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plãtit). Deşi uneori este necesarã o estimare a valorii sau exigibilitãţii acestor datorii, elementul de incertitudine este în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor.
(4) Adesea, cheltuielile angajate sunt prezentate ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activitãţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.
(5) O obligaţie curentã este o obligaţie legalã, contractualã sau implicitã.
(6) În înţelesul prezentelor reglementãri:
a) o obligaţie legalã sau contractualã este obligaţia care rezultã:
- dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);
- din legislaţie; sau
- din alt efect al legii;
b) o obligaţie implicitã (de exemplu, obligaţia prin care o instituţie se angajeazã sã efectueze plãţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultã din acţiunile unei instituţii în cazul în care:
- prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisã a instituţiei sau dintr-o declaraţie suficient de specificã, instituţia a indicat partenerilor sãi cã îşi asumã anumite responsabilitãţi; şi
- ca rezultat, instituţia a indus partenerilor ideea cã îşi va onora acele responsabilitãţi.
139. (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
(2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale instituţiei (de exemplu, modul de desfãşurare a activitãţii în viitor).
140. (1) Provizioanele trebuie sã fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.
(2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.
141. Valoarea recunoscutã ca provizion trebuie sã constituie cea mai bunã estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
142. Câştigurile rezultate din cedarea preconizatã a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.
143. Dacã se estimeazã cã o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de cãtre o terţã parte, rambursarea trebuie recunoscutã numai în momentul în care este sigur cã va fi primitã. Rambursarea trebuie consideratã ca un activ separat.
144. (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecãrui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bunã estimare curentã. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilã o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
(2) Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut.
(3) Provizioanele se evalueazã înaintea determinãrii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevãzut de legislaţia fiscalã.
Subvenţii
145. În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.
146. În cadrul subvenţiilor se reflectã distinct:
- subvenţii guvernamentale;
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
- alte sume cu caracter de subvenţii.
147. (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintã subvenţii pentru acordarea cãrora principala condiţie este ca instituţia beneficiarã sã cumpere, sã construiascã sau sã achiziţioneze active imobilizate.
(2) O subvenţie guvernamentalã poate îmbrãca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justã.
(3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizeazã şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile de inventar de natura imobilizãrilor corporale şi necorporale.
148. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.
149. Subvenţiile se recunosc, pe o bazã sistematicã, drept venituri ale perioadelor corespunzãtoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmeazã sã le compenseze.
150. (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve.
(2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justã, se înregistreazã în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. Venitul amânat se înregistreazã în contul de profit şi pierdere pe mãsura înregistrãrii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
151. (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistreazã prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilã.
(2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectueazã fie prin reducerea veniturilor amânate dacã existã, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
(3) În mãsura în care suma rambursatã depãşeşte venitul amânat sau dacã nu existã un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integralã restituitã, se recunoaşte imediat ca o cheltuialã.
Rezultatul exerciţiului
152. (1) Profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
(2) Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determinã ca diferenţã între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
(3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintã soldul final al contului de profit şi pierdere.
(4) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinaţii, dupã aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreazã în conturile de rezerve corespunzãtoare în contrapartidã cu contul "Repartizarea profitului". Profitul contabil rãmas dupã aceastã repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul "Rezultatul reportat", de unde urmeazã a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectueazã dupã adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Instituţiile nu pot reveni asupra înregistrãrilor efectuate cu privire la repartizarea profitului.
(6) Pierderea contabilã reportatã se acoperã din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, stabilirea ordinii surselor din care se acoperã pierderea contabilã este de competenţa adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
(7) Închiderea conturilor "Profit sau pierdere" şi "Repartizarea profitului" se efectueazã la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele douã conturi apar cu soldurile corespunzãtoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referã situaţiile financiare anuale.
Active şi datorii contingente
153. (1) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a cãror existenţã va fi confirmatã numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituţiei.
(2) Un exemplu în acest sens îl reprezintã un drept de creanţã ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţã (de ex. o despãgubire), în care este implicatã instituţia şi al cãrui rezultat este incert.
(3) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot sã genereze intrãri de beneficii economice în instituţie. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilã apariţia unor intrãri de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina recunoaşterea unui venit care sã nu se realizeze niciodatã.
(4) În cazul în care realizarea unui venit este sigurã, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.
(5) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzãtoare în situaţiile financiare a modificãrilor survenite. Astfel, dacã intrarea de beneficii economice devine certã, activul şi venitul corespunzãtor vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificãrile. În schimb, dacã este doar probabilã o creştere a beneficiilor economice, instituţia va prezenta în notele explicative activul contingent.
154. (1) O datorie contingentã este:
a) o obligaţie potenţialã, apãrutã ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cãrei existenţã va fi confirmatã numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituţiei; sau
b) o obligaţie curentã apãrutã ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscutã deoarece:
- nu este sigur cã vor fi necesare resurse care sã încorporeze beneficii economice pentru stingerea acestei datorii; sau
- valoarea datoriei nu poate fi evaluatã suficient de credibil.
(2) Datoriile contingente nu se recunosc în bilanţ, acestea fiind prezentate în cadrul elementelor în afara bilanţului, în conformitate cu prevederile pct. 56 şi pct. 57, respectiv în notele explicative, în cazul altor datorii contingente.
(3) În situaţia în care o instituţie are o obligaţie angajatã în comun cu alte pãrţi, partea asumatã de celelalte pãrţi este prezentatã ca o datorie contingentã.
(4) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacã a devenit probabilã o ieşire de resurse care încorporeazã beneficiile economice. Dacã devine probabil faptul cã va fi necesarã o ieşire de resurse care încorporeazã beneficiile economice pentru un element considerat anterior datorie contingentã, se va recunoaşte un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi fãcutã nicio estimare credibilã şi, drept urmare, va exista o datorie care nu poate fi recunoscutã, dar va fi prezentatã ca obligaţie contingentã.
155. Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul cã:
a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând cã pot fi realizate estimãri corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil cã vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi
b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:
- obligaţii posibile, dar pentru care trebuie sã se confirme dacã instituţia are o obligaţie curentã care poate genera o ieşire de resurse; sau
- obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil sã fie necesarã o reducere a resurselor instituţiei pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizatã o estimare suficient de credibilã a valorii obligaţiei).
Evenimente ulterioare datei bilanţului
156. (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
(2) Pot fi identificate douã situaţii:
a) instituţiile obţin informaţii suplimentare faţã de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care avuseserã deja loc la data bilanţului. Dacã informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrãrii în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrãri;
b) instituţiile obţin informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare, dar a cãror prezentare este necesarã pentru utilizatorii de informaţii. În aceastã situaţie, informaţiile respective se prezintã în notele explicative, fãrã efectuarea unor înregistrãri în contabilitate.
(3) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului, care trebuie reflectate în situaţiile financiare anuale pot fi urmãtoarele:
a) rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanţului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion;
b) insolvenţa unui client, înregistratã ulterior datei bilanţului, confirmã cã la data bilanţului exista o pierdere aferentã unei creanţe comerciale şi, în consecinţã, instituţia trebuie sã ajusteze valoarea contabilã a creanţei comerciale.
(4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se fac ajustãri ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţã a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
(5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanţã încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluãri şi de a lua decizii corecte, o instituţie trebuie sã prezinte urmãtoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativã de astfel de evenimente:
a) natura evenimentului; şi
b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform cãreia o astfel de estimare nu poate sã fie fãcutã.
157. (1) Corectarea erorilor aferente perioadelor anterioare, constatate în contabilitate, se efectueazã pe seama rezultatului reportat.
(2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale instituţiei pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; sau
b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.
(3) Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorãrii sau interpretãrii greşite a evenimentelor şi fraudelor.
(4) În cazul corectãrii de erori care genereazã pierdere contabilã reportatã, aceasta trebuie acoperitã înainte de efectuarea oricãrei repartizãri de profit.
(5) În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.
(6) În vederea asigurãrii comparabilitãţii, informaţiile prezentate în situaţiile financiare ale exerciţiului financiar curent, referitoare la perioadele anterioare, sunt ajustate pentru a reflecta corectarea erorilor, în mãsura în care acest lucru este posibil.
(7) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determinã modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii, acestea rãmânând aşa cum au fost publicate.
(8) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori aferente exerciţiului financiar curent, înregistrãrile contabile efectuate greşit se corecteazã, înainte de aprobarea situaţiilor financiare, prin stornarea (înregistrarea în roşu/ cu semnul minus sau prin metoda înregistrãrii inverse) operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzãtoare a operaţiunii în cauzã.

SECŢIUNEA a 8-a
CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

158. Notele explicative trebuie:
a) sã prezinte informaţii despre reglementãrile contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite;
b) sã ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi, dupã caz, în situaţia modificãrilor capitalurilor proprii sau situaţia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricãrora dintre acestea.
159. (1) Pe lângã informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementãri, instituţiile trebuie sã prezinte în notele explicative şi informaţiile prevãzute de prezenta secţiune.
(2) Notele explicative se prezintã sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie sã existe informaţii aferente în notele explicative.
160. Notele explicative trebuie sã menţioneze, dacã situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementãri.
161. Notele explicative trebuie sã cuprindã informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustãrilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedã strãinã (valutã), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţionalã.
162. (1) Politicile contabile reprezintã principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o instituţie la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmãtoarele: amortizarea imobilizãrilor (alegerea metodei şi a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizãrilor corporale sau pãstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuialã, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc.
(2) Conducerea fiecãrei instituţii trebuie sã stabileascã politici contabile pentru operaţiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activitãţii, în colaborare cu specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscãtori ai activitãţii desfãşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.
(3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevãzute de prezentele reglementãri.
(4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât sã se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie sã fie:
a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi
b) credibile în sensul cã:
- reprezintã fidel activele, datoriile, poziţia financiarã şi profitul sau pierderea instituţiei;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.
163. (1) Modificarea politicilor contabile este permisã doar dacã este cerutã de reglementãri sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei.
(2) Instituţiile trebuie sã menţioneze în notele explicative orice modificãri ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sã poatã aprecia dacã noua politicã contabilã a fost aleasã în mod adecvat, efectul modificãrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa realã a rezultatelor activitãţii.
(3) Nu se considerã modificãri ale politicilor contabile:
a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferã ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior;
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.
164. Urmãtoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înţelegere:
a) denumirea instituţiei care face raportarea;
b) faptul cã situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului;
c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referã situaţiile financiare anuale;
d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale;
e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).
165. O instituţie prezintã urmãtoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale:
a) locul principal unde îşi desfãşoarã activitatea, dacã este diferit de sediul social;
b) o descriere a naturii activitãţii desfãşurate şi principalele domenii de activitate;
c) denumirea societãţii - mamã şi cea a deţinãtorului final în cadrul grupului (dacã este cazul);
d) orice altã informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajutã la prezentarea unei imagini fidele asupra entitãţii.
166. (1) Dacã au existat tranzacţii între entitãţile afiliate, entitatea raportoare trebuie sã prezinte natura relaţiilor dintre acestea, tipurile de tranzacţii, precum şi valoarea tranzacţiilor.
(2) Se prezintã tranzacţiile încheiate cu entitãţile afiliate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea afiliatã şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a instituţiei raportoare, dacã asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţã. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate dupã natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separatã este necesarã pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea afiliatã, asupra poziţiei financiare a instituţiei raportoare.
167. În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmãtoarele informaţii:
a) denumirea şi sediul social ale fiecãreia dintre entitãţile în care instituţia deţine fie direct, fie printr-o persoanã care acţioneazã în nume propriu, dar în contul instituţiei, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinut, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entitãţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entitãţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacã sunt doar de o importanţã neglijabilã în sensul pct. 11 din prezentele reglementãri;
b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridicã ale fiecãreia dintre entitãţile la care instituţia este asociat cu rãspundere nelimitatã. Aceste informaţii pot fi omise dacã sunt doar de o importanţã neglijabilã în sensul pct. 11 din prezentele reglementãri;
c) denumirea şi sediul social ale entitãţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitãţi din care face parte instituţia în calitate de filialã;
d) denumirea şi sediul social ale entitãţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entitãţi din care face parte instituţia în calitate de filialã şi care este, de asemenea, inclusã în grupul de entitãţi prevãzut la lit. c);
e) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevãzute la lit. c) şi d), cu condiţia ca acestea sã fie disponibile;
f) existenţa oricãror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare ori drepturi similare, cu indicarea numãrului acestora şi a drepturilor pe care le conferã. Aceste informaţii se prezintã distinct la imobilizãri financiare sau la active financiare care nu au caracter de imobilizãri.
168. În notele explicative se prezintã, de asemenea:
a) pentru fiecare clasã de instrumente financiare derivate:
- valoarea justã a instrumentelor, dacã o astfel de valoare poate fi determinatã;
- informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare;
b) pentru imobilizãrile financiare prevãzute la pct. 119 din prezentele reglementãri înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justã şi fãrã a se fi utilizat opţiunea de a face o ajustare de valoare conform pct. 92.(1):
- valoarea contabilã şi valoarea justã ale fiecãruia dintre activele individuale sau a grupãrilor corespunzãtoare ale acelor active individuale;
- motivele pentru care nu a fost redusã valoarea contabilã, inclusiv natura dovezilor pe care se întemeiazã opinia cã valoarea contabilã va fi recuperatã.
169. (1) În notele explicative trebuie prezentate, de asemenea, informaţii referitoare la obligaţiile financiare viitoare ale instituţiei pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economicã a instituţiei.
(2) Valoarea totalã a oricãror angajamente, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie sã fie prezentate în mod clar în notele explicative, în mãsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare.
(3) Notele explicative prezintã natura şi scopul comercial ale angajamentelor instituţiei, care nu sunt incluse în bilanţ, şi impactul financiar al acelor angajamente asupra instituţiei, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în mãsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesarã pentru evaluarea poziţiei financiare a instituţiei.
(4) Pentru orice garanţie semnificativã care a fost constituitã trebuie fãcutã o prezentare detaliatã.
(5) Orice angajamente privind pensiile şi entitãţile afiliate trebuie prezentate distinct.
170. (1) Referitor la capitalul instituţiei, în notele explicative se prezintã urmãtoarele informaţii:
a) dacã instituţia nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris;
b) dacã, conform actului de înfiinţare, instituţia are capital autorizat, valoarea acestuia, precum şi valoarea capitalului subscris în momentul înfiinţãrii instituţiei sau în momentul autorizãrii instituţiei pentru începerea activitãţii şi în momentul oricãrei modificãri a capitalului autorizat;
c) numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele unui capital autorizat, precum şi valoarea încasatã de cãtre instituţie la distribuirea lor;
d) dacã existã mai multe clase de acţiuni sau pãrţi sociale, numãrul şi valoarea nominalã pentru fiecare clasã.
(2) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin capital autorizat se înţelege suma maximã a capitalului subscris potrivit statutului sau adunãrii generale, iar prin clasã de acţiuni sau pãrţi sociale se înţelege o grupare în funcţie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.
171. (1) În cazul în care instituţia a emis pe parcursul exerciţiului financiar valori mobiliare, se prezintã urmãtoarele informaţii:
a) tipul valorilor mobiliare emise;
b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primitã.
(2) În cazul în care obligaţiunile emise de o instituţie sunt deţinute de o persoanã nominalizatã sau împuternicitã de cãtre acea instituţie, în notele explicative se menţioneazã valoarea nominalã a obligaţiunilor respective şi valoarea contabilã a acestora.
172. (1) În notele explicative trebuie incluse informaţii privind numãrul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacã acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate conform pct. 61 elementul 8.(a).
(2) Se menţioneazã suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilitãţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totalã a angajamentelor pentru fiecare categorie.
173. În notele explicative trebuie prezentate, de asemenea, valoarea avansurilor şi creditelor acordate de cãtre instituţie membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, precum şi angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie sã fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.
174. În notele explicative trebuie prezentatã şi mãsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectatã de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevãzute de prezentele reglementãri, a fost efectuatã în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilitãţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluãri asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativã, trebuie prezentate detalii.
175. (1) În notele explicative se prezintã diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit aferent exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitelor rãmasã de platã pentru aceste exerciţii, cu condiţia ca aceastã diferenţã sã fie semnificativã pentru obligaţiile fiscale viitoare.
(2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciţiului financiar şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit.
176. În completarea informaţiilor solicitate la pct. 167 lit. f) din prezentele reglementãri, instituţiile prezintã, pentru postul 7 din Pasiv (Datorii subordonate), urmãtoarele informaţii:
a) pentru fiecare împrumut care depãşeşte 10% din valoarea totalã a datoriilor subordonate:
(i) valoarea împrumutului, moneda de exprimare, rata dobânzii şi scadenţa, sau o menţiune cã este vorba de o emisiune perpetuã;
(ii) dacã existã circumstanţe în care este necesarã rambursarea anticipatã;
(iii) condiţiile subordonãrii, existenţa unor dispoziţii care permit convertirea datoriei subordonate în capital sau alt element de pasiv, precum şi condiţiile prevãzute de aceste dispoziţii;
b) o menţiune globalã privind regulile ce guverneazã celelalte împrumuturi.
177. (1) Instituţiile menţioneazã distinct, în notele explicative la situaţiile financiare, pentru fiecare din elementele de Activ 3.(b) "Creanţe asupra instituţiilor de credit - alte creanţe" şi 4 "Creanţe asupra clientelei", precum şi pentru fiecare din elementele de Pasiv 1.(b) "Datorii privind instituţiile de credit - la termen", 2.(a) "Datorii privind clientela - depozite", 2.(b) "Datorii privind clientela - alte datorii - la termen" şi 3.(b) "Datorii constituite prin titluri - alte titluri", valoarea acestor creanţe şi datorii, defalcatã în funcţie de durata lor rezidualã, dupã cum urmeazã:
- pânã la trei luni inclusiv;
- între trei luni şi un an inclusiv;
- între un an şi cinci ani inclusiv;
- peste cinci ani.
(2) Pentru elementul de Activ 4 "Creanţe asupra clientelei" trebuie sã se indice valoarea creanţelor la vedere.
(3) În cazul creanţelor sau datoriilor ce comportã plãţi eşalonate, durata rezidualã este perioada cuprinsã între data de închidere a bilanţului şi data de scadenţã a fiecãrei plãţi.
178. Instituţiile trebuie sã indice, pentru elementul de Activ 5 "Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix" şi de Pasiv 3.(a) "Datorii constituite prin titluri - titluri de piaţã interbancarã, obligaţiuni, titluri de creanţã negociabile în circulaţie", valoarea creanţelor şi datoriilor care vor deveni scadente în termen de un an de la data întocmirii bilanţului.
179. Instituţiile trebuie sã prezinte informaţiile privind activele pe care le-au gajat pentru propriile datorii sau pentru cele ale unor terţe pãrţi (inclusiv datorii contingente); aceste informaţii trebuie sã fie suficient de detaliate pentru a indica suma totalã a activelor gajate pentru fiecare element de Pasiv şi pentru fiecare element în afara bilanţului.
180. Instituţiile care prezintã în elementele din afara bilanţului informaţiile prevãzute la pct. 169.(2) din prezentele reglementãri, nu sunt obligate sã reia aceste informaţii în notele la situaţiile financiare.
181. O instituţie trebuie sã prezinte, în notele explicative, proporţia din acele venituri atribuibile fiecãrei pieţe geografice (în mãsura în care, din punct de vedere al organizãrii instituţiei, aceste pieţe diferã între ele considerabil) în care instituţia a activat de-a lungul exerciţiului financiar, care sunt incluse în urmãtoarele elemente din contul de profit şi pierdere:
a) elementul 1 "Dobânzi de primit şi venituri asimilate";
b) elementul 3 "Venituri privind titlurile";
c) elementul 4 "Venituri din comisioane";
d) elementul 6 "Profit sau pierdere netã din operaţiuni financiare";
e) elementul 7 "Alte venituri din exploatare".
182. Pentru elementele de activ considerate active imobilizate, în sensul pct. 90-120 din prezentele reglementãri, în notele explicative se vor furniza şi urmãtoarele informaţii:
a) Mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri. În acest scop, se prezintã distinct, începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedãrile şi transferurile în cursul exerciţiului financiar iar, pe de altã parte, ajustãrile cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificãrile efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustãrilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustãrile de valoare se prezintã fie în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzãtoare, fie în notele explicative.
b) Dacã, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementãri pentru prima oarã, preţul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizãri nu poate fi determinat fãrã cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea rezidualã de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratatã drept preţ de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentatã în notele explicative.
c) Atunci când se efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale, mişcãrile diverselor elemente de imobilizãri, prevãzute la lit. a), se prezintã începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, rezultat din reevaluare. În acest scop, valoarea reevaluatã se substituie valorii de intrare a imobilizãrilor corporale.
183. Instituţiile trebuie sã prezinte, în notele la situaţiile financiare, detalierea titlurilor transferabile înscrise la elementele 5 - 8 din Activ în titluri cotate şi necotate.
184. (1) Pentru fiecare din elementele de Activ înscrise la elementele 5 şi 6, trebuie sã se prezinte urmãtoarele:
a) valoarea titlurilor transferabile deţinute ca imobilizãri financiare;
b) valoarea titlurilor transferabile care nu sunt deţinute ca imobilizãri financiare;
c) criteriile utilizate pentru a face distincţia între cele douã categorii de titluri transferabile.
(2) Pentru titlurile transferate în cursul exerciţiului financiar între categoriile de titluri prevãzute la pct. 284.(3), altele decât titlurile transferate din categoria titlurilor de tranzacţie, în notele explicative trebuie prezentatã valoarea titlurilor transferate în şi din fiecare categorie, precum şi motivul pentru care a fost realizat respectivul transfer.
(3) Pentru titlurile transferate din categoria titlurilor de tranzacţie în alte categorii, potrivit prevederilor pct. 285.(3), în notele explicative trebuie prezentate:
a) valoarea titlurilor transferate în fiecare altã categorie;
b) pentru fiecare exerciţiu financiar pânã în momentul cedãrii respectivelor titluri, valorile contabile şi valorile de piaţã ale tuturor titlurilor care au fost transferate în cursul exerciţiului financiar curent şi în exerciţiile financiare precedente;
c) motivul transferului, împreunã cu evenimentele şi circumstanţele care indicã faptul cã situaţia a fost rarã;
d) pentru exerciţiul financiar în care titlurile au fost transferate, câştigurile sau pierderile din evaluarea la valoarea de piaţã, înregistrate în contul de profit şi pierdere în exerciţiul financiar respectiv şi în exerciţiul financiar anterior;
e) pentru fiecare exerciţiu financiar ulterior celui în care a avut loc transferul (inclusiv pentru exerciţiul financiar în care titlurile au fost transferate), pânã la cedarea respectivelor titluri, câştigurile sau pierderile din evaluarea la valoarea de piaţã care ar fi fost înregistrate în contul de profit şi pierdere dacã titlurile respective nu ar fi fost transferate, precum şi toate veniturile şi cheltuielile aferente înregistrate efectiv în contul de profit şi pierdere.
185. Referitor la imobilizãrile necorporale, notele explicative trebuie sã cuprindã:
a) duratele de viaţã utilã sau ratele de amortizare utilizate;
b) metodele de amortizare utilizate;
c) creşterile de valoare ale imobilizãrilor, cu indicarea separatã a acelora apãrute din procesul de dezvoltare internã;
d) valoarea imobilizãrilor necorporale în curs.
186. Atunci când imobilizãrile necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate urmãtoarele informaţii:
a) perioada pe parcursul cãreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeazã sã fie amortizatã; şi
b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).
187. În cazul în care fondul comercial achiziţionat de cãtre o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizãri necorporale, atunci perioada aleasã pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasã acea perioadã trebuie sã fie prezentate în notele explicative.
188. (1) Notele explicative trebuie sã prezinte, pentru fiecare grupã de imobilizãri corporale, urmãtoarele informaţii:
a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluatã). Dacã s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentatã pentru fiecare grupã în parte valoarea contabilã brutã a respectivei grupe;
b) metodele de amortizare folosite;
c) valoarea imobilizãrilor corporale în curs.
(2) În cazul în care elementele imobilizãrilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluãrii.
189. În notele explicative trebuie prezentate valorile tranzacţiilor de leasing, defalcate pe posturile corespunzãtoare din bilanţ.
190. Corecţiile asupra valorii creanţelor privind instituţiile de credit şi clientela, cu care o instituţie este legatã prin intermediul intereselor de participare şi societãţilor afiliate, vor fi prezentate distinct în notele explicative, în cazul în care acestea sunt semnificative.
191. Corecţiile asupra valorii titlurilor transferabile deţinute ca imobilizãri financiare, intereselor de participare şi acţiunilor în societãţi afiliate trebuie sã fie prezentate distinct în notele explicative, în cazul în care acestea sunt semnificative.
192. În notele explicative, instituţiile trebuie sã prezinte defalcarea elementelor 12 "Alte active" din Activ şi 4 "Alte pasive" din Pasiv, precum şi a elementelor 7 "Alte venituri din exploatare", 10 "Alte cheltuieli de exploatare", 16 "Venituri extraordinare" şi 17 "Cheltuieli extraordinare" din contul de profit şi pierdere, în principalele elemente care le compun, dacã acestea prezintã importanţã în evaluarea situaţiilor financiare anuale, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestor elemente.
193. Cheltuielile plãtite în cursul exerciţiului financiar pentru datoriile subordonate de cãtre instituţie trebuie prezentate în notele explicative.
194. Dacã valoarea serviciilor de administrare şi de agent prestate unor terţe pãrţi este semnificativã în ansamblul activitãţilor instituţiei, acest fapt trebuie prezentat în notele explicative.
195. Valoarea totalã a elementelor de activ şi de pasiv exprimate în devize, convertite în moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale, trebuie sã fie prezentatã în notele explicative.
196. (1) Pentru tranzacţiile la termen neajunse la scadenţã şi nedecontate la data întocmirii bilanţului trebuie prezentate urmãtoarele informaţii:
a) categoriile de operaţiuni la termen neajunse la scadenţã;
b) pentru fiecare tip de operaţiune trebuie sã se menţioneze dacã acestea au fost efectuate (într-o mãsurã semnificativã) în scopul acoperirii efectelor fluctuaţiei ratei dobânzii, cursului de schimb sau preţului pieţei, sau dacã acestea au fost efectuate (într-o mãsurã semnificativã) în scop speculativ.
(2) Aceste tipuri de operaţiuni trebuie sã includã toate acele operaţiuni (având la bazã, de exemplu valute, metale preţioase, titluri transferabile, certificate de depozit şi alte active) pentru care veniturile sau cheltuielile sunt incluse în:
a) elementul 6 "Profit sau pierdere netã din operaţiuni financiare" din contul de profit şi pierdere) sau
b) elementele 1 "Dobânzi de primit şi venituri asimilate" sau 2 "Dobânzi de plãtit şi cheltuieli asimilate" din contul de profit şi pierdere, conform cerinţelor pct. 64.b) şi, respectiv, 65.b).
197. În cazul în care capitalul social cuprinde şi acţiuni rãscumpãrabile, în notele explicative sunt furnizate urmãtoarele informaţii:
a) data cea mai apropiatã şi data limitã la care instituţia poate rãscumpãra respectivele acţiuni;
b) dacã acele acţiuni trebuie rãscumpãrate obligatoriu sau dacã rãscumpãrarea este la alegerea instituţiei sau a acţionarilor/asociaţilor;
c) dacã trebuie plãtitã o primã de rãscumpãrare şi, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.
198. În ceea ce priveşte eventualele drepturi legate de distribuirea acţiunilor, se furnizeazã urmãtoarele informaţii:
a) numãrul, descrierea şi valoarea acţiunilor care fac obiectul exercitãrii acestor drepturi;
b) perioada pe parcursul cãreia drepturile pot fi exercitate;
c) preţul care trebuie plãtit pentru acţiunile distribuite.
199. În notele explicative trebuie sã se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului pe destinaţii, astfel:
a) sumele repartizate la rezerve;
b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
c) dividende;
d) alte repartizãri.
200. Pentru fiecare categorie de rezerve inclusã în capitalurile proprii, se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituitã.
201. Dacã în timpul exerciţiului financiar o sumã este transferatã la sau de la provizioane, urmãtoarele informaţii se prezintã în notele explicative:
a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar;
b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar;
c) natura, sursa sau destinaţia oricãror astfel de transferuri;
d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.
202. Se prezintã în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţã fiscalã şi orice alte servicii decât cele de audit statutar.

SECŢIUNEA a 9-a
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

203. (1) Consiliul de administraţie elaboreazã pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelã a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor instituţiei şi a poziţiei sale financiare, împreunã cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntã.
(2) Prezentarea de mai sus este o analizã echilibratã şi cuprinzãtoare a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor instituţiei şi a poziţiei sale financiare, corelatã cu dimensiunea şi complexitatea activitãţilor.
(3) În mãsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea instituţiei, performanţa sau poziţia sa financiarã, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţã, relevanţi pentru activitãţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurãtor şi angajaţii.
(4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
204. Raportul administratorilor oferã, de asemenea, informaţii despre:
a) evenimente importante apãrute dupã sfârşitul exerciţiului financiar;
b) dezvoltarea previzibilã a instituţiei;
c) activitãţile din domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii;
d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
- motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
- numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor achiziţionate şi înstrãinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintã;
- în cazul achiziţiei şi înstrãinãrii cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
- numãrul şi valoarea nominalã a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de instituţie şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintã.
e) existenţa de sucursale ale instituţiei;
f) utilizarea de cãtre instituţie de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
- obiectivele şi politicile instituţiei în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionatã pentru care se utilizeazã contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi
- expunerea instituţiei la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.
205. (1) O instituţie ale cãrei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, astfel cum aceasta este definitã în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, va include în raportul administratorilor o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativã. Aceastã declaraţie va fi inclusã ca o secţiune distinctã a raportului administratorilor şi va cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) o trimitere la:
- codul de guvernanţã corporativã care se aplicã instituţiei şi/sau codul de guvernanţã corporativã pe care instituţia a decis în mod voluntar sã-l aplice. Instituţia va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau
- toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţã corporativã aplicate în plus faţã de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, instituţia va face disponibile public practicile sale de guvernanţã corporativã;
b) în mãsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, instituţia se îndepãrteazã de la codul de guvernanţã corporativã care i se aplicã sau pe care a ales sã-l aplice, o explicaţie a acesteia privind pãrţile din cod pe care nu le aplicã şi motivele neaplicãrii. În situaţia în care instituţia a decis sã nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanţã corporativã, la care se face referire la lit. a), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manierã.
c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiarã;
d) în cazul instituţiilor ale cãror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã şi ale cãror valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum aceasta este definitã în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital:
- deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucişate de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementãrile în vigoare privind piaţa de capital);
- deţinãtorii oricãror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;
- orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitãrile drepturilor de vot ale deţinãtorilor unui procent stabilit sau numãr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu instituţia, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare;
- regulile care prevãd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale instituţiei;
- puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau rãscumpãrarea de acţiuni;
e) modul de desfãşurare a adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor şi atribuţiile cheie ale acesteia, ca şi o descriere a drepturilor acţionarilor sau asociaţilor şi a modului în care acestea pot fi exercitate;
f) structura şi modul de operare a organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora.
(2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei au obligaţia colectivã de a asigura cã situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţionalã.
206. Raportul administratorilor se aprobã de consiliul de administraţie şi se semneazã în numele acestuia de preşedintele consiliului.

SECŢIUNEA a 10-a
AUDITAREA STATUTARĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

207. (1) Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor sunt auditate de cãtre persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
(2) Persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale îşi exprimã, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
208. (1) Raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale cuprinde:
a) menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreunã cu cadrul de raportare financiarã care a fost aplicat la întocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cãrora a fost efectuat auditul statutar;
c) o opinie de audit care exprimã în mod clar opinia persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale potrivit cãreia respectivele situaţii financiare oferã o imagine fidelã conform cadrului relevant de raportare financiarã şi, dupã caz, dacã situaţiile financiare anuale respectã cerinţele legale; opinia de audit este fãrã rezerve, cu rezerve, o opinie contrarã sau, dacã persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimãrii unei opinii;
d) o referire la aspectele asupra cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve;
e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
(2) În cazul în care situaţiile financiare anuale sunt auditate statutar de cãtre firme de audit, raportul se semneazã de cãtre auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se dateazã.

CAP. 4
PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

SECŢIUNEA 1
CONDIŢII PENTRU ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE

209. (1) O instituţie, societate - mamã consolidantã (instituţie de credit sau instituţie financiarã nebancarã, persoanã juridicã românã, care are una sau mai multe filiale şi care consolideazã situaţiile financiare ale grupului din care face parte), trebuie sã întocmeascã situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor, dacã se aflã în una din urmãtoarele situaţii:
a) deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot într-o altã entitate - (denumitã filialã);
b) are dreptul sã numeascã sau sã revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducãtorilor unei alte entitãţi - filialã - şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei entitãţi;
c) are dreptul de a exercita o influenţã dominantã asupra unei entitãţi - filialã - la care este acţionar sau asociat, în temeiul unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivã sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entitãţi, în situaţia în care legislaţia aplicabilã filialei permite existenţa unor astfel de contracte sau clauze;
d) este acţionar sau asociat al unei entitãţi - filialã - şi în ultimii 2 ani a numit, ca rezultat al exercitãrii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducãtorilor filialei;
e) este acţionar sau asociat al unei entitãţi - filialã - şi controleazã singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în acea filialã.
(2) Prevederile lit. d) de la alineatul precedent nu se aplicã dacã o altã entitate deţine asupra filialei respective drepturile menţionate la lit. a), b) sau c) de la acelaşi alineat.
210. În plus faţã de cazurile menţionate la pct. 209, o instituţie (societatea-mamã) va întocmi situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor, dacã:
a) deţine puterea de a exercita sau exercitã efectiv o influenţã dominantã sau controlul asupra filialei; sau
b) instituţia şi filiala sunt conduse pe o bazã comunã de societatea-mamã.
211. În scopul aplicãrii prevederilor pct. 209 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), în cazul în care o filialã sau o altã persoanã acţioneazã în numele unei societãţi-mamã, drepturile de vot şi dreptul de a numi sau de a revoca ale acesteia, trebuie adãugate la cele ale societãţii-mamã.
212. În scopul aplicãrii prevederilor de la pct. 209 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), drepturile menţionate la pct. 211 vor fi reduse cu drepturile aferente:
a) acţiunilor deţinute în numele unei persoane care nu este nici societatea-mamã, nici filialã a sa; sau
b) acţiunilor deţinute drept garanţie, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
- drepturile respective sã fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau deţinute în legãturã cu acordarea unor credite ca parte a activitãţilor curente;
- drepturile de vot sã fie exercitate în interesul persoanei care aduce garanţia.
213. În scopul aplicãrii prevederilor de la pct. 209 alin. (1) lit. a), d) şi e), totalul drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor în filialã trebuie reduse cu drepturile de vot atribuite acţiunilor deţinute de filialã însãşi, de cãtre o filialã a acesteia sau de cãtre o persoanã care acţioneazã în nume propriu, dar în contul acelor entitãţi.
214. Societatea-mamã şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.
215. O instituţie de credit sau instituţie financiarã nebancarã care este o filialã a unei alte instituţii de credit sau instituţii financiare nebancare este scutitã de a elabora situaţii financiare consolidate atunci când instituţia de care aparţine este înfiinţatã în conformitate cu legea românã sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în urmãtoarele cazuri:
a) instituţia este filialã deţinutã în totalitate de societatea-mamã (instituţie de credit sau instituţie financiarã nebancarã). Acţiunile deţinute în acea entitate de membri ai organelor de administrare, conducere şi control în temeiul unei prevederi legale, a unui acord sau a unei prevederi de asociere vor fi ignorate în acest scop;
b) societatea-mamã (instituţie de credit sau instituţie financiarã nebancarã) deţine 90% sau mai mult din acţiunile instituţiei scutite, iar restul acţionarilor sau asociaţilor au fost de acord cu aceastã scutire.
216. O instituţie va beneficia de dispoziţiile derogatorii ale pct. 215 în situaţia îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor condiţii:
a) instituţia scutitã şi toate filialele sale sunt incluse în situaţiile financiare consolidate ale unui grup mai mare, a cãrui societate-mamã consolidantã este o instituţie de credit sau o instituţie financiarã nebancarã, iar situaţiile financiare consolidate sunt întocmite la aceeaşi datã sau la o datã anterioarã, în acelaşi exerciţiu financiar, de cãtre o societate-mamã (instituţie de credit sau instituţie financiarã nebancarã) constituitã în conformitate cu legea românã sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene;
b) situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a) şi raportul consolidat al administratorilor, întocmite de societatea-mamã în al cãrui perimetru de consolidare se aflã, sunt întocmite şi auditate statutar în conformitate cu prevederile legale sub incidenţa cãrora intrã societatea-mamã;
c) situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a) şi raportul consolidat al administratorilor la care se face referire la lit. b), precum şi raportul de audit statutar sunt publicate conform prevederilor pct. 226-237 din prezentele reglementãri. Aceste documente vor fi publicate în limba românã iar, în situaţia documentelor elaborate într-o limbã strãinã, traducerea acestora va fi certificatã;
d) instituţia scutitã prezintã în notele explicative la situaţiile sale financiare anuale denumirea şi sediul societãţii-mamã (instituţiei de credit sau instituţiei financiare nebancare) care elaboreazã situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a);
e) instituţia scutitã menţioneazã în notele explicative la situaţiile sale financiare anuale faptul cã este scutitã de a elabora şi de a prezenta situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor;
f) societatea-mamã (instituţie de credit sau instituţie financiarã nebancarã) a declarat cã garanteazã angajamentele asumate de entitãţile scutite de la procesul de consolidare, iar existenţa acestei declaraţii trebuie prezentatã în situaţiile financiare ale instituţiei scutite.
217. Prevederile derogatorii ale pct. 215 nu se vor aplica instituţiilor ale cãror valori mobiliare sunt cotate oficial pe o piaţã reglementatã stabilitã în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.

SECŢIUNEA a 2-a
ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE

218. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate de cãtre instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare se va face în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã adoptate potrivit procedurii prevãzute la articolul 6, paragraful 2 din Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
219. Pe lângã informaţiile ce trebuie prezentate potrivit Standardelor Internaţionale de Raportare Financiarã menţionate la pct. 218 şi cele cerute conform altor prevederi din prezentele reglementãri, notele explicative la situaţiile financiare consolidate trebuie sã furnizeze cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) denumirea şi sediul social ale entitãţilor incluse în consolidare; proporţia de capital deţinutã în entitãţile incluse în consolidare, altele decât societatea - mamã, de cãtre entitãţile incluse în consolidare sau de persoanele ce acţioneazã în numele acestor entitãţi; care din criteriile prevãzute la pct. 209 şi 210, dupã aplicarea prevederilor pct. 211 - 213, au constituit baza efectuãrii consolidãrii. Aceastã ultimã menţiune poate fi, totuşi, omisã în cazul în care consolidarea a fost efectuatã în temeiul pct. 209.(1) lit. a), iar proporţia de capital şi proporţia drepturilor de vot deţinute sunt egale. Aceleaşi informaţii trebuie prezentate cu privire la entitãţile excluse din consolidare, precum şi o motivaţie cu privire la aplicarea excluderii;
b) denumirea şi sediul social ale entitãţilor asociate cu o entitate inclusã în consolidare, precum şi fracţiunea din capitalul acestora deţinutã de entitãţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţioneazã în numele acestora. Aceleaşi informaţii vor fi furnizate pentru entitãţile asociate care sunt excluse din procesul de consolidare, împreunã cu motivele acestei excluderi;
c) denumirea şi sediul social ale entitãţilor incluse în consolidare, pentru entitãţile care reprezintã asocieri în participaţie, condiţiile în care se exercitã conducerea comunã, precum şi ponderea din capitalul social al entitãţii, deţinutã de entitãţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţioneazã în nume propriu dar în contul acestora;
d) denumirea şi sediul social al entitãţilor, altele decât cele menţionate la lit. a), b) şi c), în care entitãţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţioneazã în nume propriu dar în contul acestor societãţi, un procent de cel puţin 20% din capitalul social, cu indicarea fracţiunii din capitalul social deţinut, a sumei capitalurilor proprii, şi a rezultatului ultimului exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare; informaţiile privind capitalurile proprii şi profitul sau pierderea pot fi omise dacã nu sunt semnificative sau dacã societatea în cauzã nu îşi publicã bilanţul şi dacã mai puţin de 50% din capitalul sãu social este deţinut (direct sau indirect) de societãţile comerciale menţionate anterior.
e) numãrul mediu de salariaţi angajaţi în cursul exerciţiului financiar de entitãţile incluse în consolidare, defalcat pe categorii, precum şi cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, dacã nu sunt prezentate separat în contul de profit şi pierdere consolidat; numãrul mediu de salariaţi încadraţi în cursul exerciţiului financiar de cãtre entitãţile care sunt controlate în comun este prezentat distinct;
f) valoarea remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale societãţii - mamã în virtutea responsabilitãţilor lor în societatea - mamã şi în entitãţile consolidate (filiale, entitãţi controlate în comun şi entitãţi asociate), precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie;
g) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de instituţie (societatea-mamã) şi de entitãţile consolidate (filiale, entitãţi controlate în comun şi entitãţi asociate) membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale instituţiei, precum şi angajamentele luate de entitãţile respective în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie sã fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte;
h) informaţiile prevãzute la pct. 159 - 196 şi pct. 202 din prezentele reglementãri, în condiţiile în care prezentarea acestora nu este prevãzutã de Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã menţionate la pct. 218.

SECŢIUNEA a 3-a
RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR

220. (1) Pentru fiecare exerciţiu financiar, administratorii unei instituţii (societate-mamã) elaboreazã un raport consolidat al administratorilor care cuprinde cel puţin o revizuire fidelã a dezvoltãrii şi performanţei activitãţilor şi a poziţiei entitãţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreunã cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntã.
(2) Revizuirea este o analizã echilibratã şi cuprinzãtoare a dezvoltãrii activitãţii, a rezultatelor şi a situaţiei de ansamblu a entitãţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvatã cu dimensiunea şi complexitatea activitãţii. În mãsura în care este necesar pentru a înţelege evoluţia activitãţii, a rezultatelor sau a situaţiei entitãţilor, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât şi, dacã este cazul, indicatori-cheie nefinanciari de performanţã, relevanţi pentru activitãţi specifice, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurãtor şi angajaţi.
(3) În cadrul analizei respective, raportul consolidat al administratorilor conţine, dacã este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele prezentate în situaţiile financiare consolidate.
221. (1) În ceea ce priveşte respectivele entitãţi, raportul consolidat al administratorilor conţine, de asemenea, informaţii privind:
a) orice evenimente importante apãrute dupã sfârşitul exerciţiului financiar;
b) dezvoltarea previzibilã a entitãţilor respective, considerate ca un tot unitar;
c) activitãţile entitãţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetãrii şi dezvoltãrii;
d) numãrul şi valoarea nominalã a tuturor acţiunilor societãţii-mamã deţinute de acea instituţie, de filialele acesteia sau de o persoanã care acţioneazã în nume propriu, dar în contul acelor entitãţi.
e) în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor financiare de cãtre entitãţi şi în mãsura în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii acestora, vor fi prezentate:
- obiectivele şi politica entitãţilor referitoare la gestionarea riscurilor financiare, inclusiv a politicii acestora privind acoperirea fiecãrei categorii principale de tranzacţii previzionate pentru care este utilizatã contabilitatea de acoperire;
- expunerea la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de flux de trezorerie.
f) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor din cadrul grupului, în legãturã cu procesul întocmirii situaţiilor financiare consolidate, atunci când valorile mobiliare ale unei instituţii sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, astfel cum aceasta este definitã în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceastã informaţie trebuie inclusã în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia privind guvernanţa corporatistã.
(2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiilor care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivã de a asigura cã situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţionalã.

SECŢIUNEA a 4-a
AUDITAREA STATUTARĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

222. (1) Situaţiile financiare anuale consolidate ale instituţiilor sunt auditate de cãtre persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate, potrivit legii.
(2) Persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale consolidate îşi exprimã, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.
223. Raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate cuprinde:
a) o introducere care identificã cel puţin situaţiile anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreunã cu cadrul de raportare financiarã care a fost aplicat la întocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului statutar care identificã cel puţin standardele de audit conform cãrora a fost efectuat auditul statutar;
c) o opinie de audit care exprimã în mod clar opinia persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate potrivit cãreia situaţiile anuale consolidate oferã o imagine fidelã conform cadrului relevant de raportare financiarã şi, dupã caz, dacã situaţiile anuale consolidate respectã cerinţele legale; opinia de audit este fãrã rezerve, cu rezerve, o opinie contrarã sau, dacã persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimãrii unei opinii;
d) o referire la orice aspecte asupra cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve;
e) o opinie privind conformitatea sau în alt mod a raportului anual consolidat cu situaţiile anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.
224. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de cãtre firme de audit, raportul se semneazã de cãtre auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se dateazã.
225. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale instituţiei (societate-mamã) se ataşeazã la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate cerut de prezenta secţiune poate fi combinat cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale ale instituţiei (societate-mamã), prevãzut de prezentele reglementãri.

CAP. 5
APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ŞI A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

226. (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publicã, potrivit legii, în moneda naţionalã.
(2) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numãrul de înregistrare în organismul profesional, dacã este cazul.
(3) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completeazã astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
227. Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauzã şi de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale sunt supuse aprobãrii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
228. (1) Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzãtor, împreunã cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administraţie în termen de 150 zile de la încheierea exerciţiului financiar la Banca Naţionalã a României şi la direcţia teritorialã a Ministerului Economiei şi Finanţelor la care instituţia este înregistratã. Situaţiile financiare anuale, însoţite de situaţia activelor imobilizate şi de un formular de date informative, vor fi trimise la Banca Naţionalã a României - Direcţia Supraveghere atât în format letric cât şi electronic. Situaţia activelor imobilizate şi formularul de date informative vor fi întocmite potrivit modelelor puse la dispoziţie de Banca Naţionalã a României - Direcţia Supraveghere.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1), care se depun la unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, vor fi însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi de situaţia activelor imobilizate şi formularul de date informative. Situaţia activelor imobilizate şi formularul de date informative vor fi întocmite potrivit modelelor puse la dispoziţie de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
229. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, raportul anual se depune astfel:
- la casa centralã a cooperativelor de credit se depun situaţiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit afiliate, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale şi de raportul administratorilor;
- la unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor se depun situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale, de raportul administratorilor, precum şi de documentele prevãzute la pct. 228.(2), întocmite de toate organizaţiile cooperatiste de credit. Situaţiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centralã a cooperativelor de credit la care sunt afiliate;
- la Direcţia supraveghere din cadrul Bãncii Naţionale a României se depun situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale, raportul administratorilor, precum şi de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, întocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care sã reflecte operaţiunile proprii, precum şi cele care sã reflecte operaţiunile reţelei cooperatiste de credit.
230. (1) Raportul anual va fi disponibil tuturor asociaţilor sau acţionarilor, la cerere. În termen de douã zile de la primirea cererii, o copie de pe raportul anual va fi disponibilã pentru consultare la sediul social al instituţiei.
(2) Rapoartele anuale vor fi distribuite gratuit pentru asociaţi sau acţionari, iar pentru alte persoane decât aceştia preţul raportului anual nu trebuie sã depãşeascã costul administrativ al acestuia.
231. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzãtor, şi raportul administratorilor, împreunã cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale, se publicã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
232. Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publicã în întregime, acestea trebuie sã fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie sã fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar.
233. Dacã situaţiile financiare anuale nu se publicã în întregime, trebuie sã se indice faptul cã versiunea publicatã este o formã prescurtatã şi trebuie sã se facã trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încã depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit statutar nu se publicã, dar se menţioneazã dacã a fost exprimatã o opinie de audit fãrã rezerve, cu rezerve sau contrarã, sau dacã persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale nu au fost în mãsurã sã exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţioneazã dacã raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cãrora persoanele responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fãrã ca opinia de audit sã fie cu rezerve.
234. (1) Împreunã cu situaţiile financiare anuale trebuie publicatã propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
(2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintã în notele explicative.
235. Pe lângã situaţiile financiare anuale întocmite în monedã naţionalã, instituţiile pot publica situaţiile financiare anuale şi în Euro, convertite prin utilizarea cursului de schimb valutar în vigoare la data bilanţului, determinat potrivit pct. 134 alin. (2). Acest curs se prezintã în notele explicative.
236. (1) Pct. 226 - 233 se aplicã şi situaţiilor financiare consolidate aprobate, raportului consolidat al administratorilor, precum şi raportului întocmit de persoana responsabilã pentru auditarea statutarã a situaţiilor financiare consolidate, cu excepţia prevederilor referitoare la depunerea de documente la unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi a prevederii referitoare la termenul de transmitere a acestor documente la Banca Naţionalã a României care, în cazul situaţiilor financiare consolidate, este de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
(2) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzãtor de adunarea generalã a acţionarilor societãţii-mamã, şi raportul consolidat al administratorilor, împreunã cu opinia prezentatã de persoana responsabilã cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale consolidate, se publicã de instituţia care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, conform legislaţiei în vigoare.
237. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate întocmite de instituţii trebuie sã fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele instituţii au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauzã sã se facã în limba lor oficialã.
238. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate solicita instituţiilor depunerea unor seturi de informaţii la unitãţile sale teritoriale.

CAP. 6
PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE DE CĂTRE SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT SAU INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE STRĂINE

SECŢIUNEA 1
PREVEDERI REFERITOARE LA SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR CU SEDIUL ÎN ALT STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

239. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene publicã, cu respectarea prevederilor pct. 226 - 237 din prezentele reglementãri, documentele instituţiei strãine de care aparţin, la care se face referire în aceste prevederi (situaţii financiare anuale, situaţii financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea statutarã a situaţiilor financiare anuale şi consolidate).
240. Aceste documente trebuie întocmite şi auditate potrivit dispoziţiilor prevãzute, în conformitate cu reglementãrile comunitare, de legislaţia din Statul Membru în care instituţia îşi are sediul.
241. (1) Sucursalele din România ale instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene nu vor publica situaţii financiare anuale referitoare la propria activitate, însã, pe lângã documentele prevãzute la pct. 239 din prezentele reglementãri, vor publica urmãtoarele informaţii suplimentare:
- veniturile şi cheltuielile sucursalei provenind din elementele (posturile) 1 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate; 3 - Venituri privind titlurile; 4 - Venituri din comisioane; 6 - Profit sau pierdere netã din operaţiuni financiare; 7 - Alte venituri din exploatare; 8 - Cheltuieli administrative generale şi 19 - Impozitul pe profit prevãzute la pct. 61 din prezentele reglementãri;
- numãrul mediu al personalului angajat de sucursalã;
- totalul creanţelor şi datoriilor atribuite sucursalei, defalcate între cele privind instituţiile de credit şi cele privind clientela, împreunã cu valoarea totalã a acestor creanţe şi datorii exprimate în lei;
- totalul activului, precum şi sumele corespunzãtoare urmãtoarelor elemente (posturi), prevãzute la pct. 22 din prezentele reglementãri:
- 2 - Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la bãncile centrale; 3 - Creanţe asupra instituţiilor de credit; 4 - Creanţe asupra clientelei; 5 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix şi 6 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil din activ;
- 1 - Datorii privind instituţiile de credit, 2 - Datorii privind clientela şi 3 - Datorii constituite prin titluri din pasiv;
- 1 - Datorii contingente şi 2 - Angajamente din afara bilanţului.
- titlurile defalcate în funcţie de încadrarea sau nu a acestora în categoria imobilizãrilor financiare, potrivit prevederilor pct. 90 - 120 din prezentele reglementãri, în cazul elementelor (posturilor) 2 - Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la bãncile centrale; 5 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix şi 6 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil din activ.
(2) Informaţiile financiare prevãzute la alineatul precedent vor fi prezentate în monedã naţionalã.
(3) Formularul cuprinzând informaţiile financiare prevãzute la alin. (1) va fi întocmit şi transmis la Banca Naţionalã a României, potrivit modelului pus la dispoziţie de Banca Naţionalã a României - Direcţia Supraveghere.
(4) Exactitatea şi concordanţa acestor informaţii cu situaţiile financiare anuale trebuie sã fie verificate de auditorii statutari sau firmele de audit ale acestor sucursale.

SECŢIUNEA a 2-a
PREVEDERI REFERITOARE LA SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR CU SEDIUL ÎNTR-UN STAT NEMEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

242. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene, vor publica, în conformitate cu prevederile pct. 239 din prezentele reglementãri, documentele menţionate la punctul respectiv, întocmite şi auditate statutar potrivit cerinţelor legislaţiei ţãrii unde îşi au sediul.
243. Când documentele în cauzã sunt în conformitate sau echivalente cu documentele întocmite potrivit reglementãrilor contabile comunitare şi când condiţia de reciprocitate, pentru instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare din Statele Membre ale Uniunii Europene, este îndeplinitã în Statul Nemembru în care este situat sediul social, se aplicã prevederile pct. 241 din prezentele reglementãri. Pe lângã informaţiile suplimentare referitoare la activitatea proprie, prevãzute la pct. 241, sucursalele respective vor publica şi valoarea capitalului de dotare.
244. În alte cazuri decât cel prevãzut la pct. 243 din prezentele reglementãri, sucursalele respective vor publica situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

SECŢIUNEA a 3-a
LIMBA DE PUBLICARE

245. Documentele prevãzute în prezentul Capitol vor fi publicate în limba românã. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altã limbã, traducerea variantei publicate în limba românã trebuie sã fie una certificatã.

CAP. 7
CONTABILIZAREA OPERAŢIUNILOR

Operaţiuni de trezorerie şi interbancare
246. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi operaţiunilor interbancare asigurã, în principal, evidenţa:
- operaţiunilor de casã;
- operaţiunilor de decontare cu Banca Naţionalã a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum şi împrumuturile de refinanţare primite de la Banca Naţionalã a României;
- operaţiunilor prin conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile interbancare;
- operaţiunilor de pensiune interbancarã.
247. (1) Contabilitatea operaţiunilor de casã se ţine potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementãrilor Bãncii Naţionale a României. Cu ajutorul conturilor din grupa 10 "Casa şi alte valori" se asigurã evidenţa existenţei şi mişcãrii valorilor în casã (bancnote, monede şi cecuri de cãlãtorie), inclusiv a numerarului aflat în ghişeele automate de bancã (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri).
(2) În contul "Casa" se înregistreazã valoarea bancnotelor şi monedelor româneşti şi strãine care au curs legal, aflate în casieriile instituţiei. Bancnotele şi monedele strãine fãrã curs legal sunt înregistrate în conturile de stocuri.
(3) Cecurile de cãlãtorie sunt instrumente de platã emise, de regulã, de organisme specializate, pentru o sumã fixã şi într-o monedã determinatã. Cecurile de cãlãtorie au în general o valabilitate nelimitatã în timp, sunt acceptate ca instrument de platã sau pot fi schimbate imediat în monedã localã.
(4) Principalele operaţiuni care se efectueazã cu cecurile de cãlãtorie sunt:
- emiterea cecurilor de cãlãtorie şi/sau darea lor în consignaţie pentru a fi vândute de cãtre alte instituţii;
- primirea în consignaţie şi vânzarea cecurilor de cãlãtorie;
- cumpãrarea cecurilor de cãlãtorie de la clientelã, remiterea spre încasare şi încasarea contravalorii acestora de la emitent.
(5) Înregistrarea operaţiunilor privind cecurile de cãlãtorie în conturile de bilanţ nu intervine decât în momentul vânzãrii sau cumpãrãrii acestora, precum şi în cadrul operaţiunilor de decontare cu emitentul.
(6) Cecurile de cãlãtorie date şi, respectiv, primite în consignaţie se înregistreazã în conturile în afara bilanţului pânã la punerea lor în circulaţie.
248. Contabilitatea operaţiunilor de decontare cu Banca Naţionalã a României, se ţine cu ajutorul conturilor curente deschise la Banca Naţionalã a României, în conformitate cu reglementãrile legale aplicabile.
249. Contabilitatea operaţiunilor privind împrumuturile de refinanţare de la Banca Naţionalã a României evidenţiazã împrumuturile colateralizate cu active eligibile pentru garantare, împrumuturi lombard şi alte împrumuturi primite de instituţiile de credit, în baza reglementãrilor legale aplicabile.
250. (1) Contabilitatea decontãrilor interbancare se ţine cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro şi respectiv, loro), deschise în conformitate cu reglementãrile legale aplicabile şi a convenţiilor încheiate între instituţiile de credit.
(2) Depozitele interbancare pot fi la vedere, la termen şi colaterale.
(3) Depozitele la vedere sunt constituite pentru o duratã iniţialã de cel mult o zi lucrãtoare.
(4) Depozitele la termen sunt constituite pe un termen fix, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare.
(5) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor operaţiuni ulterioare, determinate.
(6) Creditele şi împrumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta şi la termen.
(7) Creditele şi împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadã de cel mult o zi lucrãtoare.
(8) Creditele şi împrumuturile la termen sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare.
(9) Contabilitatea operaţiunilor de pensiune interbancarã se realizeazã cu ajutorul conturilor "Valori primite în pensiune" şi "Valori date în pensiune".
251. (1) Operaţiunile de pensiune interbancarã reprezintã operaţiuni de pensiune simplã desfãşurate între instituţii de credit, respectiv operaţiuni de credit sau împrumut, garantate prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate care nu fac obiectul unei livrãri efective de titluri (efecte publice, valori mobiliare, titluri de creanţe negociabile) sau de efecte de comerţ şi alte active financiare, indiferent cã sunt sau nu livrate.
(2) Cedentul (instituţia de credit care primeşte împrumutul), menţine în activ elementele cedate şi contabilizeazã în pasiv preţul cesiunii în contul "Valori date în pensiune", reprezentând datorii faţã de cesionar.
(3) Cesionarul (instituţia de credit care acordã creditul), contabilizeazã preţul cesiunii în activ, în contul "Valori primite în pensiune", reprezentând creanţa faţã de cedent.
(4) Cesionarul poate la rândul sãu sã redea în pensiune titlurile primite în pensiune, caz în care, va înregistra în pasiv, în contul "Valori date în pensiune", suma încasatã reprezentând datoria sa faţã de cesionar.
252. Valorile de recuperat sau datorate altor instituţii de credit reprezentând, în special, cecuri de cãlãtorie cumpãrate şi remise spre încasare emitenţilor, cecuri de cãlãtorie şi cecuri bancare emise, precum şi sume aflate în curs de clarificare în relaţia cu alte instituţii de credit, se înregistreazã provizoriu în conturile "Valori de recuperat" şi "Alte sume datorate".
253. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe restante, creanţe îndoielnice, creanţe şi datorii ataşate) se înregistreazã într-o grupã distinctã "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei".
254. (1) Dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţã), aferente exerciţiului în curs, se calculeazã de la data punerii la dispoziţie a fondurilor şi se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile "Creanţe ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri.
(2) Dobânzile de plãtit (calculate şi neajunse la scadenţã), aferente exerciţiului în curs, se calculeazã de la data primirii fondurilor şi se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile "Datorii ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de cheltuieli.
255. (1) Depozitele, creditele, valorile primite în pensiune, precum şi dobânzile aferente acestor creanţe, nerambursate la scadenţã, respectiv neîncasate la scadenţã, se înregistreazã în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante".
(2) Depozitele, creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistreazã în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".
256. (1) Ajustãrile pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare se constituie periodic pe seama cheltuielilor.
(2) Periodic, la data constituirii ajustãrilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea creanţelor respective din activ, ajustãrile pentru depreciere se analizeazã şi se regularizeazã astfel:
- prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorãrii ajustãrilor pentru depreciere;
- prin creditul conturilor de venituri când ajustãrile pentru depreciere trebuie diminuate sau anulate, respectiv când acestea devin parţial sau total farã obiect;
- când are loc realizarea riscului, conturile de ajustãri pentru depreciere se închid prin conturile de venituri şi, concomitent, pierderile respective, în raport de natura lor, se înregistreazã în conturile corespunzãtoare.
Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii
257. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit, privind creditele, împrumuturile, depozitele şi conturile curente.
258. Contabilitatea operaţiunilor cu clientela asigurã, în principal, evidenţa:
- operaţiunilor de creditare;
- operaţiunilor de dare/luare de împrumuturi cu instituţiile financiare;
- operaţiunilor de pensiune cu clientela;
- operaţiunilor în contul curent al clientelei;
- operaţiunilor de constituire de depozite la vedere şi la termen.
259. (1) Operaţiunea de creditare reprezintã actul prin care instituţia pune la dispoziţie sau se obligã sã punã la dispoziţie clienţilor, fondurile solicitate sau îşi ia un angajament prin semnãturã, de natura avalului, cauţiunii sau garanţiei în favoarea acestora. Sunt asimilate operaţiunilor de creditare operaţiunile de leasing financiar. Se disting douã forme de creditare:
- punerea la dispoziţie a fondurilor, operaţiuni care se înregistreazã în conturile bilanţiere;
- angajamentul de a pune la dispoziţie fonduri şi angajamente prin semnãturã, operaţiuni care figureazã în conturi în afara bilanţului.
(2) Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" şi Clasei 4 "Valori imobilizate") evidenţiazã ansamblul creanţelor deţinute asupra clienţilor, alţii decât instituţiile de credit.
260. Contabilitatea creditelor acordate clientelei se ţine în funcţie de destinaţia acestora, pe urmãtoarele categorii:
- creanţe comerciale (operaţiuni de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale);
- credite de trezorerie;
- credite de consum şi vânzãri în rate;
- credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
- credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;
- credite pentru investiţii imobiliare;
- alte credite acordate clientelei.
261. În conturile de creanţe comerciale se înregistreazã creanţele clienţilor mobilizate de cãtre instituţiile, sub forma operaţiunilor de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale. În aceste conturi sunt înregistrate şi operaţiunile de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale efectuate cu instituţii de credit.
262. Scontul comercial reprezintã operaţiunea prin care în schimbul unui efect de comerţ (cambie, bilet la ordin), instituţia pune la dispoziţia posesorului creanţei, valoarea efectului, mai puţin agio (taxa de scont şi comisioanele aferente), fãrã a aştepta scadenţa efectului respectiv, iar instituţia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.
263. Factoringul este operaţiunea prin care clientul, denumit aderent, transferã proprietatea creanţelor (facturilor) sale comerciale instituţiei, denumitã factor, aceasta având obligaţia, conform contractului încheiat, de a asigura încasarea creanţelor aderentului. Instituţia, pe baza documentelor primite, plãteşte valoarea nominalã a creanţelor, mai puţin agio, fie imediat, fie la scadenţa acestora sau la scadenţa contractualã stabilitã cu aderenţii.
264. Forfetarea reprezintã cumpãrarea, fãrã recurs asupra oricãrui deţinãtor anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrãrii de bunuri sau prestãrilor de servicii.
265. Contabilitatea creditelor de trezorerie asigurã evidenţa creditelor acordate clientelei, în general, pe termen scurt, destinate asigurãrii nevoilor de trezorerie ale clientelei, persoane juridice şi fizice, care completeazã sau înlocuiesc alte tipuri de finanţare mai speciale (utilizãri din deschideri de credite permanente, credite pe bazã de linii globale de exploatare, diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor şi alte credite de trezorerie).
266. (1) Creditele de consum reprezintã creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare.
(2) Vânzãrile în rate reprezintã creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţãrii vânzãrii de bunuri în rate şi care se ramburseazã prin vãrsãminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale.
267. Contabilitatea creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior asigurã evidenţa creditelor acordate pentru importuri (credite acordate consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în devize acordate importatorilor, alte credite acordate clientelei pentru importuri), precum şi a creditelor pentru export.
268. (1) Creditele pentru finanţarea stocurilor reprezintã creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.).
(2) Contabilitatea creditelor pentru echipament asigurã evidenţa creditelor acordate, de regulã pe termen mediu sau lung, pentru finanţarea investiţiilor productive efectuate de clienţi (cumpãrãri de materiale, achiziţii, construcţii sau amenajãri de imobilizãri corporale de uz profesional, cu excepţia investiţiilor imobiliare, achiziţii de imobilizãri necorporale etc.). În aceastã categorie de credite se cuprind şi creditele acordate agricultorilor pentru investiţii productive, inclusiv creditele cu dobândã subvenţionatã de stat.
269. Contabilitatea creditelor pentru investiţii imobiliare asigurã evidenţa creditelor acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:
- dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmeazã sã se realizeze;
- amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii; sau
- viabilizarea unui teren.
270. În categoria "Alte credite acordate clientelei" se evidenţiazã, de regulã creditele care nu pot fi încadrate în categoriile de credite din cadrul grupei 20 "Credite acordate clientelei".
271. Împrumuturile primite de Fond de la instituţii de credit, societãţi financiare şi de la alte instituţii, care constituie resurse financiare ale acestuia, respectiv plasamentele efectuate de Fond în depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare se înregistreazã cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 22 "Operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii".
272. Contabilitatea creditelor şi împrumuturilor privind instituţiile financiare asigurã evidenţa acestor operaţiuni efectuate cu instituţii financiare, cum sunt: instituţiile financiare nebancare (societãţile de leasing, societãţile de factoring, societãţi de credit ipotecar, alte categorii de instituţii financiare nebancare), societãţile de plasament, de investiţii şi de portofoliu, agenţii de schimb şi intermediarii de valori mobiliare.
273. Contabilitatea operaţiunilor de pensiune cu clientela se realizeazã cu ajutorul conturilor "Valori primite în pensiune" şi "Valori date în pensiune", conform prevederilor pct. 251.
274. (1) Conturile curente ale clientelei deschise la instituţiile de credit evidenţiazã disponibilitãţile clientelei şi operaţiunile de încasãri şi de plãţi dispuse de aceasta.
(2) Disponibilitãţile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment, fãrã preaviz.
(3) Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile instituţiei de credit. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezintã disponibilitãţile clientelei.
(4) Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:
- în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
- în situaţia evidenţierii în acest cont a sumelor utilizate provenite din credite acordate în baza unui contract prin care instituţia de credit se angajeazã ca pe o anumitã duratã de timp sã împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
- în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperã ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
- în situaţia evidenţierii în acest cont a facilitãţilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plãtite.
275. În conturile de factoring se înregistreazã sumele datorate clientelei în contrapartida creanţelor comerciale (facturi) cumpãrate de cãtre instituţie.
276. (1) Depozitele clientelei pot fi la vedere, la termen şi colaterale.
(2) Depozitele la vedere şi la termen reprezintã o formã de mobilizare a disponibilitãţilor bãneşti ale clientelei, menitã sã asigure fructificarea acestora.
(3) Depozitele la vedere sunt constituite pentru o duratã iniţialã de cel mult o zi lucrãtoare; depozitele la termen sunt constituite pe un termen fix pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare.
(4) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate.
277. Certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii reprezintã instrumente la vedere sau la termen emise de instituţia de credit pentru atragerea disponibilitãţilor de la clientelã. Dobânda aferentã acestor instrumente se plãteşte în avans, periodic sau la scadenţã.
278. Valorile de recuperat sau datorate clientelei, reprezentând, în special, cecuri, efecte de comerţ şi alte valori remise la încasare, neplãtite şi restituite, respectiv sume primite care urmeazã sã fie puse la dispoziţia clientelei, sume plãtite care urmeazã sã fie recuperate de la clientelã, precum şi sume în curs de clarificare, se înregistreazã provizoriu în conturile "Valori de recuperat" şi "Alte sume datorate".
279. Operaţiunile între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori primite în pensiune, valori date în pensiune, valori de recuperat, alte sume datorate) se înregistreazã de cãtre instituţiile financiare nebancare într-o grupã distinctã "Operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit".
280. Dobânzile (de primit şi de plãtit) calculate şi neajunse la scadenţã sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 254.
281. (1) Creanţele comerciale, creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, precum şi dobânzile aferente acestora, nerambursate la scadenţã, respectiv neîncasate la scadenţã, se înregistreazã în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante".
(2) Creanţele comerciale, creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistreazã în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".
282. (1) Ajustãrile pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii se constituie periodic pe seama cheltuielilor.
(2) Periodic, la data constituirii ajustãrilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea creanţelor respective din activ, ajustãrile pentru depreciere se analizeazã şi se regularizeazã potrivit prevederilor de la pct. 256.
Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
283. (1) În înţelesul prezentelor reglementãri, sunt considerate "titluri" activele financiare reprezentate printr-un titlu, efect public sau obligaţiune negociabile pe o piaţã reglementatã sau orice titlu, efect public sau obligaţiune care a fãcut obiectul unei tranzacţii oneroase între douã pãrţi aflate în cunoştinţã de cauzã în condiţii normale comerciale (aşa-numitele tranzacţii "over-the-counter"), deţinute de o instituţie.
(2) Titlurile de stat sunt instrumente financiare care atestã datoria publicã sub formã de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie nerãscumpãrate la scadenţã şi transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedã naţionalã sau în valutã, pe termen scurt, mediu şi lung. Acestea pot fi emise în formã materializatã sau dematerializatã, nominative sau la purtãtor, şi pot fi negociabile sau nenegociabile.
(3) Titlurile pieţei interbancare se emit numai de cãtre instituţiile de credit şi sunt negociabile pe piaţa interbancarã.
(4) Din aceastã categorie fac parte, în principal, biletul la ordin negociabil, certificatele interbancare şi alte titluri emise şi negociabile pe piaţa interbancarã, potrivit reglementãrilor în vigoare.
(5) În categoria titlurilor de creanţe negociabile se includ: certificatele de depozit, biletele de trezorerie şi alte titluri emise de instituţii în baza unor reglementãri specifice.
284. (1) În funcţie de veniturile pe care le genereazã, titlurile se împart în titluri cu venit fix şi titluri cu venit variabil.
(2) Se considerã cu venit fix acele titluri care genereazã plãţi fixe sau determinabile şi au o scadenţã fixã. Titlurile cu venit variabil sunt acele titluri care nu genereazã plãţi fixe sau determinabile şi nu au o scadenţã fixã.
(3) Titlurile se clasificã în urmãtoarele categorii:
- titluri de tranzacţie;
- titluri de plasament;
- titluri de investiţii;
- pãrţi în societãţi comerciale legate;
- titluri de participare;
- titluri ale activitãţii de portofoliu.
(4) Titlurile de tranzacţie, titlurile de plasament şi titlurile de investiţii se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 3 - "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", iar pãrţile în societãţi comerciale legate, titlurile de participare şi titlurile activitãţii de portofoliu, reprezentând titluri cu venit variabil, se înregistreazã în conturile clasei 4 - "Valori imobilizate".
285. (1) Titlurile de tranzacţie sunt titlurile achiziţionate, în principal, în scopul vânzãrii în viitorul apropiat, precum şi cele care fac parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate care sunt administrate împreunã şi pentru care existã dovada unui ritm efectiv, recent, de a obţine câştiguri pe termen scurt.
(2) Titlurile ce urmeazã a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului în contul "Titluri de primit". Diferenţele din reevaluare constatate pânã în momentul decontãrii se înregistreazã în "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului", în contrapartidã cu conturile de venituri sau cheltuieli din titluri de tranzacţie.
(3) Transferurile din categoria titlurilor de tranzacţie în alte categorii (titluri de plasament şi titluri de investiţii) sunt permise doar dacã titlurile nu mai sunt deţinute în scopul vânzãrii în viitorul apropiat, chiar dacã acestea au fost achiziţionate, în principal, pentru acest scop. Aceste transferuri pot avea loc doar în situaţii rare, respectiv în situaţii determinate de evenimente singulare, neobişnuite şi care au o probabilitate foarte scãzutã de a se repeta în viitorul apropiat.
(4) În cazul transferului din categoria titlurilor de tranzacţie în alte categorii, valoarea de piaţã a titlurilor respective la data transferului devine noul cost/preţ de achiziţie al acestora. Câştigurile sau pierderile aferente acestor titluri, înregistrate deja în contul de profit şi pierdere nu vor fi reluate în sensul diminuãrii sau majorãrii valorii titlurilor, respectivele câştiguri sau pierderi rãmânând înregistrate în conturile de venituri sau cheltuieli corespunzãtoare.
(5) Transferurile din alte categorii de titluri în categoria titlurilor de tranzacţie nu sunt permise.
286. (1) Titlurile de plasament sunt titlurile, altele decât cele reprezentând valori imobilizate, care nu pot fi încadrate în categoria titlurilor de tranzacţie sau a titlurilor de investiţii.
(2) Transferurile din categoria titlurilor de plasament în cea a titlurilor de tranzacţie nu sunt permise.
(3) Transferurile din categoria titlurilor de plasament în categoria titlurilor de investiţii pot apare în urmãtoarele situaţii:
- are loc o modificare a intenţiei sau a capacitãţii instituţiei referitoare la deţinerea respectivelor active;
- s-au scurs cele "douã exerciţii financiare" prevãzute la pct. 287.
(4) În cazul transferului din categoria titlurilor de plasament în categoria titlurilor de investiţii, valoarea netã contabilã a titlurilor respective la data transferului devine noul cost/preţ de achiziţie al acestora.
287. (1) Titlurile de investiţii sunt titlurile cu venit fix (cu plãţi fixe sau determinabile şi scadenţã fixatã) pe care instituţia are intenţia fermã şi posibilitatea de a le pãstra pânã la scadenţã.
(2) Clasificarea titlurilor ca şi titluri de investiţii depinde de:
- condiţiile şi caracteristicile activului financiar; şi
- capacitatea şi intenţia efectivã a instituţiei de a deţine aceste instrumente pânã la scadenţã.
(3) Decizia privind clasificarea ca titluri de investiţii nu va lua în considerare oportunitãţile viitoare de a realiza profit pe baza respectivului portofoliu şi, astfel, nici preţurile de cumpãrare oferite de alţi investitori pânã la scadenţa investiţiei, deoarece se intenţioneazã pãstrarea investiţiei pânã la maturitate, indiferent de fluctuaţiile de valoare de pe piaţã, şi nu se intenţioneazã vânzarea acesteia.
(4) O precondiţie pentru clasificarea ca titluri de investiţii este evaluarea intenţiei şi capacitãţii instituţiei de a deţine aceste instrumente pânã la scadenţã; aceastã evaluare trebuie efectuatã nu doar la momentul achiziţiei iniţiale ci şi la momentul fiecãrei închideri contabile.
(5) Dacã în urma modificãrii intenţiei sau capacitãţii instituţiei de a deţine pânã la scadenţã instrumentele din categoria titlurilor de investiţii, nu mai este potrivitã clasificarea acestora ca titluri de investiţii, acestea vor fi reclasificate în categoria titlurilor de plasament şi vor fi evaluate potrivit acestei categorii, iar diferenţa dintre valoarea lor contabilã şi valoarea de piaţã este contabilizatã conform prevederilor pct. 133.
(6) În condiţiile în care instituţia a procedat la vânzarea sau la reclasificarea de valori semnificative de titluri de investiţii, în decursul exerciţiului financiar curent sau a douã exerciţii financiare precedente, aceasta nu va putea clasifica niciun activ financiar ca titlu de investiţii ("regula contaminãrii"). Aceasta interdicţie nu se aplicã în situaţia în care respectiva vânzare sau reclasificare:
- este atât de apropiatã de scadenţa activului financiar (de exemplu, cu mai puţin de trei luni înainte de scadenţã) încât modificãrile ratei dobânzii de pe piaţã nu ar mai fi putut avea un efect semnificativ asupra valorii juste a activului financiar;
- are loc dupã ce s-a recuperat în mod substanţial valoarea principalului activului financiar, prin plãţi eşalonate sau prin rambursãri anticipate; sau
- este atribuitã unui eveniment izolat, nu este repetitiv şi nu putea fi anticipat în mod rezonabil.
(7) În situaţia în care respectiva vânzare sau reclasificare nu se încadreazã într-unul din cazurile de mai sus, toate titlurile de investiţii vor fi reclasificate în categoria titlurilor de plasament. În cazul unor astfel de reclasificãri, diferenţa dintre valoarea contabilã a titlurilor şi valoarea de piaţã este contabilizatã conform prevederilor pct. 133.
288. (1) Operaţiunile de pensiune, în funcţie de livrarea sau nelivrarea efectivã a titlurilor, se clasificã în:
- pensiune simplã (contabilizatã cu ajutorul conturilor din clasa 1, pentru operaţiuni interbancare, conform prevederilor de la pct. 251 şi a conturilor din clasa 2, pentru operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii, conform prevederilor de la pct. 273);
- pensiune livratã (contabilizatã exclusiv cu ajutorul conturilor din clasa 3 - "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", indiferent de calitatea contrapartidei).
(2) În cazul cedentului (cel care primeşte împrumutul), contabilizarea pensiunilor livrate se realizeazã astfel:
- la începutul operaţiunii, titlurile cedate se menţin în activ, iar preţul cesiunii se înregistreazã în contul "Titluri date în pensiune livratã";
- la fiecare închidere contabilã, titlurile cedate menţinute în activ se evalueazã dupã regulile proprii categoriei în care sunt clasate titlurile; dobânzile aferente împrumuturilor primite privind titlurile se înregistreazã în contul "Datorii ataşate";
- la scadenţã, cedentul reprimeşte titlurile, ramburseazã împrumutul şi plãteşte dobânzile.
(3) În cazul cesionarului (cel care acordã creditul), contabilizarea pensiunilor livrate se realizeazã astfel:
- la începutul operaţiunii, titlurile nu sunt înscrise în activul cesionarului, ieşirea de lichiditãţi înregistrându-se în contul "Titluri primite în pensiune livratã";
- la fiecare închidere contabilã, dobânzile aferente creditelor acordate privind titlurile se înregistreazã în contul "Creanţe ataşate", iar titlurile primite nu fac obiectul reevaluãrii;
- la scadenţã, cesionarul retrocedeazã titlurile, încaseazã creditul şi dobânzile aferente.
(4) Titlurile primite în pensiune livratã de cãtre cesionar pot fi redate în pensiune, vândute ferm sau date cu împrumut.
(5) În cazul titlurilor primite în pensiune şi date din nou în pensiune, operaţiunile contabile urmeazã procedura prevãzutã pentru pensiunile livrate în cazul cedentului.
(6) La vânzarea fermã a titlurilor primite în pensiune livratã, cesionarul înregistreazã datoria de titluri în contul "Alte datorii privind titlurile", care se evalueazã la fiecare închidere contabilã, iar diferenţele rezultate se înregistreazã în conturile de venituri sau cheltuieli, dupã caz.
(7) Titlurile primite în pensiune şi apoi date cu împrumut se înregistreazã de cãtre cesionar în contul "Titluri date cu împrumut", în contrapartida contului "Alte datorii privind titlurile" şi se evalueazã la fiecare închidere contabilã. Diferenţele rezultate se contabilizeazã în aceleaşi conturi.
(8) În afara operaţiunilor de pensiune, se pot efectua împrumuturi de titluri având ca scop facilitarea operaţiunilor solicitate de clientelã şi care permit împrumutatului sã satisfacã imediat cererea, fãrã ca titlurile sã fi fost cumpãrate.
(9) Contabilizarea împrumuturilor de titluri se realizeazã astfel:
- la împrumutãtor, creanţa reprezentând titlurile date cu împrumut se înregistreazã în contul "Titluri date cu împrumut" în contrapartida conturilor de titluri. Dacã împrumutul este garantat cu titluri, acestea se înscriu în contul în afara bilanţului "Titluri primite în garanţie".
La fiecare închidere contabilã, titlurile se evalueazã dupã regulile proprii categoriei în care au fost clasate, iar dobânda aferentã împrumutului de titluri se înregistreazã în contul "Creanţe ataşate".
La scadenţã, împrumutãtorul primeşte titlurile proprii, încaseazã dobânda aferentã şi restituie titlurile primite în garanţie în cazul în care împrumutul a fost garantat cu titluri.
- la împrumutat, datoria aferentã titlurilor se înregistreazã în contul "Datorii privind titlurile luate cu împrumut" în contrapartida contului "Titluri luate cu împrumut", la preţul pieţei din ziua realizãrii tranzacţiei. Eventualele titluri date în garanţie se înscriu în contul în afara bilanţului "Titluri date în garanţie".
La fiecare închidere contabilã, titlurile şi datoria aferentã acestora se evalueazã la cursul pieţei, conform regulilor titlurilor de tranzacţie, iar dobânda de plãtit se înregistreazã în contul "Datorii ataşate".
La scadenţã, împrumutatul restituie titlurile, plãteşte dobânda şi primeşte titlurile date în garanţie în cazul în care împrumutul a fost garantat cu titluri.
(10) Titlurile luate cu împrumut pot fi date în pensiune livratã, vândute ferm sau date cu împrumut. În cazul pensiunii livrate, împrumutatul constatã o datorie, pentru valoarea primitã, în contul "Titluri date în pensiune livratã" sau crediteazã contul "Titluri luate cu împrumut" cu valoarea de piaţã a titlurilor, în situaţia de vânzare fermã sau dare cu împrumut.
(11) Pentru titlurile luate cu împrumut şi vândute ferm, datoria de titluri înregistratã se evalueazã la fiecare închidere contabilã dupã regulile titlurilor de tranzacţie.
(12) Pe lângã operaţiunile de pensiune, titlurile pot face obiectul operaţiunilor de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare, aşa cum sunt definite la pct. 44.
(13) Principalele operaţiuni de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare, la cedent, se contabilizeazã astfel:
- cesiunea titlurilor la preţul de înregistrare şi înregistrarea diferenţei între preţul de vânzare şi preţul de înregistrare al titlurilor în contul "Diferenţe privind vânzãrile de titluri cu posibilitate de rãscumpãrare". Concomitent, titlurile vândute cu posibilitate de rãscumpãrare se înregistreazã în contul în afara bilanţului "Titluri vândute cu posibilitate de rãscumpãrare", la preţul convenit;
- înregistrarea dobânzilor datorate aferente titlurilor vândute cu posibilitate de rãscumpãrare în conturile de cheltuieli corespunzãtoare, prin creditul contului "Cheltuieli de plãtit";
- evaluarea periodicã a titlurilor vândute cu posibilitate de rãscumpãrare, conform regulilor prevãzute pentru categoria de titluri respective;
- exercitarea opţiunii de rãscumpãrare la preţul de înregistrare şi regularizarea diferenţei între preţul de vânzare şi preţul de înregistrare al titlurilor.
(14) Principalele operaţiuni de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare, la cesionar, se contabilizeazã astfel:
- achiziţionarea titlurilor la preţul de cumpãrare şi înregistrarea acestora în categoria respectivã de titluri. Concomitent, titlurile cumpãrate cu posibilitate de rãscumpãrare se înregistreazã în contul în afara bilanţului "Titluri cumpãrate cu posibilitate de rãscumpãrare", la preţul convenit;
- înregistrarea dobânzilor cuvenite, aferente titlurilor cumpãrate cu posibilitate de rãscumpãrare, în conturile de venituri corespunzãtoare prin debitul contului "Venituri de primit";
- cedarea titlurilor la preţul de cumpãrare, în cazul exercitãrii opţiunii de rãscumpãrare.
289. În conturile grupei 31 - Instrumente financiare derivate se înregistreazã valoarea instrumentelor financiare derivate, conform prevederilor pct. 365 şi pct. 386.
290. (1) Datoriile constituite prin titluri reprezintã împrumuturile obţinute de o instituţie, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesitãţilor de lichiditãţi, pe termen scurt, mediu şi lung. Titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, urmãtoarele: titluri de piaţã interbancarã, titluri de creanţe negociabile, obligaţiuni şi alte titluri.
(2) Contabilizarea operaţiunilor privind datoriile constituite prin titluri asigurã evidenţa:
- emisiunii şi subscrierii de titluri;
- rambursãrii împrumuturilor primite şi plata dobânzilor aferente.
(3) Împrumuturile primite pe baza titlurilor emise se înregistreazã în conturile de datorii constituite prin titluri, la valoarea de rambursare.
(4) Primele de emisiune şi primele de rambursare se înregistreazã în conturi distincte şi se amortizeazã eşalonat, pânã la scadenţa titlurilor.
(5) Dobânzile datorate pentru împrumuturile primite se înregistreazã în contul "Datorii ataşate".
(6) Se pot emite obligaţiuni convertibile în acţiuni, ai cãror posesori au dreptul ca, în cadrul unui termen fixat prin contractul de emisiune, sã-şi exercite opţiunea de convertire a titlurilor obligatare în acţiuni.
(7) Contabilizarea operaţiunii de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se face prin convertirea (transformarea) împrumutului obligatar în capital.
291. Contabilizarea operaţiunilor de cumpãrare şi de vânzare a titlurilor, în cont propriu, în contul clientelei şi al altor instituţii, inclusiv mişcarea fondurilor legate de aceste operaţiuni se realizeazã cu ajutorul conturilor din grupa 33 - "Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri".
292. Contabilitatea operaţiunilor diverse asigurã evidenţa:
- decontãrilor intrabancare;
- decontãrilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele;
- debitorilor şi creditorilor;
- stocurilor;
- operaţiunilor de regularizare.
293. Contabilitatea decontãrilor intrabancare cuprinde operaţiunile efectuate între sediu şi sediile secundare din ţarã, precum şi cele efectuate între sediile secundare. La sfârşitul perioadei (de regulã la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie sã prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizeazã în cel mai scurt timp posibil.
294. Contabilitatea decontãrilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele se referã la operaţiunile efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit, membre ale aceleiaşi reţele cooperatiste de credit. La sfârşitul perioadei (de regulã la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie sã prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizeazã în cel mai scurt timp posibil.
295. (1) Creanţele şi datoriile instituţiei se înregistreazã în contabilitate la valoarea lor nominalã.
(2) Creanţele şi datoriile în valutã se înregistreazã în contabilitate atât în lei cât şi în valutã.
(3) Orice operaţiune economico-financiarã efectuatã se consemneazã în momentul efectuãrii ei într-un document care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
(4) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probatã de orice document în care se consemneazã aceasta.
(5) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de facturã sau de aviz de însoţire a mãrfii, urmând ca factura sã soseascã ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.
296. Contabilitatea debitorilor şi creditorilor asigurã evidenţa creanţelor şi datoriilor instituţiei în relaţiile acesteia cu: personalul, asigurãrile şi protecţia socialã, bugetul statului şi fondurile speciale, asociaţii sau acţionarii, precum şi cu diverşi debitori şi creditori.
297. (1) Contabilitatea clienţilor (debitorilor) şi furnizorilor (creditorilor), a celorlalte creanţe şi datorii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.
(2) În acest sens, în evidenţa analiticã (asiguratã prin folosirea unor conturi analitice distincte sau prin utilizarea unor criterii care sã permitã obţinerea de informaţii detaliate), debitorii şi creditorii se grupeazã astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de platã, respectiv de încasare.
(3) În cadrul conturilor de debitori şi creditori se grupeazã distinct datoriile şi creanţele care decurg din tranzacţiile cu clauze de rezervã de proprietate. De asemenea, în evidenţa analiticã se grupeazã distinct debitorii şi creditorii la care instituţia deţine titluri de participare.
298. (1) Contabilitatea decontãrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnã, precum şi cele pentru incapacitate temporarã de muncã, plãtite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în naturã datorate personalului pentru munca prestatã.
(2) În contabilitate se înregistreazã distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportã din fondul de salarii (masa caldã, alimentaţie antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate, potrivit legii.
(3) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreazã într-un cont distinct, pe persoane.
(4) Reţinerile din salariile personalului pentru cumpãrãri cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor şi datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectueazã numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
(5) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnã şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeazã a fi încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul.
299. (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale instituţiei (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor sunt înregistrate în contul de cheltuieli "Alte cheltuieli privind personalul" în contrapartida conturilor de capitaluri proprii, la valoarea justã a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordãrii respectivelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciilor furnizate de angajaţi are loc în momentul prestãrii acestora.
(2) Data acordãrii beneficiilor reprezintã data la care instituţia şi angajaţii beneficiari ai respectivelor instrumente înţeleg şi acceptã termenii şi condiţiile tranzacţiei, cu menţiunea cã, dacã respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioarã (de exemplu, de cãtre acţionari), data acordãrii beneficiilor este data la care este obţinutã respectiva aprobare.
(3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intrã în drepturi imediat, la data acordãrii beneficiilor, angajaţilor nu li se cere sã finalizeze o perioadã specificatã de servicii înainte de a avea dreptul necondiţionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii şi, în absenţa unei dovezi privind contrariul, instituţia va considera cã serviciile prestate în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. În acest caz, înregistrarea cheltuielilor aferente se înregistreazã integral, la momentul respectiv, în contrapartidã cu conturile de capitaluri proprii.
(4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intrã în drepturi numai dupã îndeplinirea de cãtre angajaţi a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt înregistrate pe mãsura prestãrii serviciilor, pe parcursul perioadei pentru satisfacerea condiţiilor de intrare în drepturi, în contrapartidã cu conturile de capitaluri proprii. Suma înregistratã drept cheltuieli va avea în vedere estimarea numãrului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra în drepturi iar aceastã estimare trebuie revizuitã, dacã informaţiile ulterioare indicã faptul cã numãrul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra în drepturi este diferit faţã de estimãrile precedente, astfel încât, la data intrãrii în drepturi, estimarea respectivã sã fie egalã cu numãrul de instrumente de capitaluri proprii care intrã în drepturi.
300. (1) Contabilitatea decontãrilor privind asigurãrile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurãri sociale, contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate şi contribuţia pentru fondul de şomaj.
(2) Eventualele sume datorate sau care urmeazã a se încasa în perioadele urmãtoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe sociale.
(3) În cadrul decontãrilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adãugatã, impozitul pe veniturile de natura salariilor, subvenţiile primite sau de primit, alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate, precum şi contribuţii la fonduri speciale (taxe şi vãrsãminte asimilate).
(4) Taxa pe valoarea adãugatã se determinã şi se înregistreazã în contabilitate potrivit legii.
(5) Impozitul pe venituri de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
(6) Subvenţiile primite sau de primit se înregistreazã în contabilitate într-un cont distinct.
(7) La alte impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clãdiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcã în evidenţa analiticã pe feluri de impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
(8) Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzãtoare de datorii, fãrã a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli.
301. Dividendele repartizate deţinãtorilor de acţiuni, propuse sau declarate dupã data bilanţului, precum şi celelalte repartizãri similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, dupã aprobarea de cãtre adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor a acestei destinaţii, sã fie reflectate în conturile corespunzãtoare de datorii.
302. Debitele provenite din avansuri nedecontate, din distribuiri de echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalitãţile stabilite în baza unor hotãrâri ale instanţelor judecãtoreşti definitive, şi alte creanţe faţã de personalul instituţiei se înregistreazã ca alte creanţe în legãturã cu personalul. Creanţele datorate de alte persoane fizice sau juridice se înregistreazã în conturile de debitori diverşi.
303. Sumele datorate terţilor pentru furnizãri de materiale, prestãri de servicii şi executãri de lucrãri, depozite de garanţii primite pentru operaţiunile de leasing, precum şi alte sume datorate terţilor, alţii decât personalul propriu, se înregistreazã în contul "Creditori diverşi".
304. (1) Evidenţa decontãrilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontãrii cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizeazã cu ajutorul contului "Decontãri din operaţiuni în asocieri în participaţie".
(2) Contabilitatea asocierilor în participaţie se organizeazã şi se conduce distinct de cãtre unul dintre coparticipanţi conform înţelegerilor contractuale dintre pãrţi.
(3) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoanã juridicã românã şi o persoanã juridicã strãinã, contabilitatea se ţine de cãtre persoana juridicã românã, care rãspunde potrivit legii.
(4) Evidenţa asocierii se organizeazã atât la nivelul asocierii, cât şi în contabilitatea fiecãrui coparticipant cu ajutorul contului "Decontãri din operaţiuni în asocieri în participaţie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.
(5) În ceea ce priveşte imobilizãrile corporale şi necorporale puse la dispoziţia asocierii, acestea sunt cuprinse în evidenţa contabilã a celui care le deţine în proprietate.
305. Împrumuturile primite de la acţionari, sumele reprezentând alte împrumuturi, precum şi dobânzile aferente se înregistreazã în conturi distincte de împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi.
306. Contabilitatea stocurilor asigurã evidenţa existenţei şi mişcãrii urmãtoarelor bunuri: valori din aur, metale şi pietre preţioase, materiale, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la terţi, alte stocuri şi asimilate, precum şi bunuri diverse.
307. Bunurile de natura celor prevãzute la pct. 306 sunt considerate ca fiind în proprietatea instituţiei care le deţine, în cadrul acestora incluzându-se şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se înregistreazã distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.
308. Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
În aplicarea acestor prevederi este necesar sã se asigure:
a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate şi înregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite în custodie se recepţioneazã şi înregistreazã distinct ca intrãri în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistreazã în conturi în afara bilanţului;
b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor ce se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea instituţiei, se procedeazã astfel:
- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistreazã distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;
- bunurile sosite fãrã facturã se înregistreazã ca intrãri în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistreazã ca ieşiri, nemaifiind considerate proprietatea instituţiei, astfel:
- bunurile vândute şi nelivrate se înregistreazã distinct în gestiune, iar în contabilitate, în conturi în afara bilanţului;
- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistreazã ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmã ieşirea din gestiune potrivit legii;
d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistreazã la intrãri şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.
309. (1) Dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţã) corespunzãtoare creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi creanţelor asupra debitorilor, aferente exerciţiului în curs, se calculeazã de la data punerii la dispoziţie a fondurilor, respectiv data înregistrãrii debitelor şi se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile de "Creanţe ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri.
(2) Dobânzile de plãtit (calculate şi neajunse la scadenţã) corespunzãtoare datoriilor constituite prin titluri şi datoriilor faţã de creditori, aferente exerciţiului în curs, se calculeazã de la data primirii fondurilor şi se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile de "Datorii ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de cheltuieli.
310. (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentã, dar care privesc perioadele sau exerciţiile urmãtoare, se înregistreazã distinct în contabilitate prin folosirea conturilor de regularizare "Cheltuieli înregistrate în avans", respectiv "Venituri înregistrate în avans". În aceste conturi se înregistreazã, în principal, urmãtoarele cheltuieli şi venituri: abonamente, chirii, poliţe de asigurare, comisioane, dobânzi încasate/plãtite în avans şi alte cheltuieli sau venituri aferente perioadelor urmãtoare.
(2) Datoriile constatate, de regulã, la fiecare închidere contabilã, reprezentând: datorii faţã de terţi privind telecomunicaţiile şi energia electricã; comisioane pentru angajamente în afara bilanţului, dobânzi de plãtit aferente contractelor swap şi care nu se regãsesc în conturile de datorii ataşate, se înregistreazã într-un cont distinct "Cheltuieli de plãtit".
(3) Creanţele constatate, de regulã, la fiecare închidere contabilã, reprezentând comisioane pentru angajamente în afara bilanţului, dobânzi de încasat aferente contractelor swap şi care nu se regãsesc în conturile de creanţe ataşate, se înregistreazã într-un cont distinct "Venituri de primit".
311. (1) Creanţele din titluri şi creanţele asupra debitorilor, precum şi dobânzile aferente, nerambursate la scadenţã, respectiv neîncasate la scadenţã, se înregistreazã în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante".
(2) Creanţele din titluri, creanţele asupra debitorilor, creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistreazã în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".
312. (1) Ajustãrile pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse se constituie periodic pe seama cheltuielilor, potrivit reglementãrilor în vigoare, pentru: deprecierea titlurilor de plasament, deprecierea titlurilor de investiţii, deprecierea stocurilor, precum şi pentru creanţe restante şi îndoielnice din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse.
(2) Periodic, la data constituirii ajustãrilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea creanţelor respective din activ, ajustãrile pentru depreciere se analizeazã şi se regularizeazã similar prevederilor pct. 256.
Valori imobilizate
313. Valorile imobilizate cuprind: credite subordonate, pãrţi în societãţi comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitãţii de portofoliu, dotãri pentru unitãţile proprii din strãinãtate, imobilizãri în curs şi avansuri acordate pentru imobilizãri, imobilizãri necorporale şi corporale. Totodatã, în aceastã categorie sunt incluse şi creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor de leasing financiar.
314. (1) Creditele subordonate sunt creanţe, nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutãtorul acceptã ca drepturile sale sã fie restituite numai dupã satisfacerea celorlalţi creanţieri.
(2) Creditele subordonate pot fi la termen şi pe duratã nedeterminatã.
(3) În categoria creditelor subordonate la termen se includ creanţe, nereprezentate de un titlu, care au fixatã, în momentul acordãrii, o datã de rambursare.
(4) Creditele subordonate pe duratã nedeterminatã sunt creanţe de natura creditelor subordonate ale cãror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în contracte.
315. Titlurile cu venit variabil deţinute în filiale asupra cãrora existã control, concretizat în autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale societãţii respective, cu scopul de a obţine beneficii din activitatea sa, se înregistreazã în contabilitate în contul "Pãrţi în societãţile comerciale legate".
316. Titlurile cu venit variabil deţinute în societãţi asociate asupra cãrora existã influenţã semnificativã, concretizatã în autoritatea de a participa la deciziile de politicã financiarã şi operaţionalã ale respectivei societãţi, dar nu şi de a controla aceste politici, se înregistreazã în contabilitate în contul "Titluri de participare".
317. În contul "Titluri ale activitãţii de portofoliu" se înregistreazã titlurile cu venit variabil destinate activitãţii de portofoliu. Aceastã activitate constã în investirea unei pãrţi din active într-un portofoliu de titluri, cu intenţia de a le pãstra o perioadã îndelungatã. În acest cont se înregistreazã şi titlurile de participare deţinute în entitãţi controlate în comun, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie.
318. Conturile privind imobilizãrile necorporale cuprind: fondul comercial, cheltuieli de constituire şi alte imobilizãri necorporale.
319. (1) Conturile privind imobilizãrile corporale cuprind: terenuri şi amenajãri de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.
(2) Contabilitatea terenurilor se ţine pe douã categorii: terenuri şi amenajãri de terenuri.
(3) În evidenţa analiticã, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice (terenuri fãrã construcţii, terenuri cu construcţii şi altele).
(4) Contabilitatea sinteticã a celorlalte imobilizãri corporale se ţine pe urmãtoarele categorii: construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale, iar evidenţa analiticã se ţine pe fiecare element individual din cadrul fiecãrei categorii de imobilizãri corporale sau, dupã caz, pe grupe de elemente nesemnificative.
(5) Imobilizãrile corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiazã în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor pct. 320.
320. (1) Un contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeazã locatarului, în schimbul unei plãţi sau serii de plãţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadã stabilitã de timp.
(2) Leasingul financiar este operaţiunea de leasing prin care se transferã substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.
(3) Leasingul operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intrã în categoria leasingului financiar.
(4) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între pãrţi, precum şi legislaţia în vigoare.
(5) De regulã, un contract de leasing va fi recunoscut ca leasing financiar dacã îndeplineşte cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:
- leasingul transferã locatarului titlul de proprietate asupra bunului pânã la sfârşitul duratei contractului de leasing;
- locatarul are opţiunea de a cumpãra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justã la data la care opţiunea devine exercitabilã, astfel încât, la începutul contractului de leasing, existã în mod rezonabil certitudinea cã opţiunea va fi exercitatã;
- durata contractului de leasing acoperã, în cea mai mare parte, durata de viaţã economicã a bunului, chiar dacã titlul de proprietate nu este transferat;
- valoarea totalã a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egalã cu valoarea de intrare a bunului, reprezentatã de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de cãtre finanţator, respectiv costul de achiziţie;
- bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de naturã specialã, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fãrã modificãri majore.
(6) La contabilizarea operaţiunilor de leasing financiar, locatarii trebuie sã recunoascã aceste operaţiuni ca active şi datorii la o valoare egalã, la începutul leasingului, cu valoarea capitalului de rambursat. Reflectarea în contabilitate a activelor aferente operaţiunilor de leasing financiar se efectueazã cu ajutorul conturilor de imobilizãri necorporale şi imobilizãri corporale; evidenţierea în contabilitate a datoriilor aferente bunurilor primite în regim de leasing financiar se realizeazã cu ajutorul contului "Datorii din operaţiuni de leasing financiar", iar dobânzile de plãtit (calculate şi neajunse la scadenţã) corespunzãtoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar) sau la scadenţa operaţiunilor, dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, cu ajutorul contului de "Datorii ataşate" corespunzãtor, în contrapartida contului de cheltuieli.
(7) Locatorii trebuie sã recunoascã în contabilitate bunurile date în regim de leasing financiar drept creanţe, la o valoare egalã cu valoarea bunurilor date în regim de leasing. Reflectarea în contabilitate a creanţelor aferente bunurilor date în regim de leasing financiar se efectueazã cu ajutorul contului "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar", iar dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţã) corespunzãtoare creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar) sau la scadenţa operaţiunilor, dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, cu ajutorul contului de "Creanţe ataşate" corespunzãtor, în contrapartida contului de venituri.
(8) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorii trebuie sã prezinte bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizãri necorporale şi imobilizãri corporale, în conformitate cu natura acestora, iar sumele sau valorile încasate sau de încasat trebuie recunoscute ca venituri (în contul "Venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare") în contul de profit şi pierdere.
(9) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţã din afara bilanţului, iar valorile plãtite sau de plãtit trebuie recunoscute ca o cheltuialã (în contul "Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare") în contul de profit şi pierdere.
(10) Înregistrarea în contabilitate a amortizãrii bunului ce face obiectul contractului se efectueazã în cazul leasingului financiar de cãtre locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de cãtre locator/finanţator. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizãrii pe o bazã consecventã cu politica normalã de amortizare pentru bunuri similare.
(11) Se supun, de asemenea, amortizãrii investiţiile efectuate la imobilizãrile corporale care fac obiectul unor contracte de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferã dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadã de timp, fãrã a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, pe durata contractului.
(12) La expirarea contractelor de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferã dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadã de timp, fãrã a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizãrii corespunzãtoare se cedeazã proprietarului imobilizãrii. În funcţie de clauzele cuprinse în contracte, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altã modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectueazã conform prezentelor reglementãri.
(13) Bunurile care fac obiectul unor contracte de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferã dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadã de timp, fãrã a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, precum şi veniturile şi cheltuielile generate de operaţiunile care decurg din contractele respective sunt înregistrate în contabilitate în mod similar cu operaţiunile de leasing operaţional.
(14) Evidenţa cheltuielilor şi a veniturilor aferente contractelor de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferã dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadã de timp, fãrã a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, se ţine distinct, pe tipuri de contracte.
(15) O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizeazã în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel:
a) dacã tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintã un mijloc prin care locatorul acordã o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie. Instituţia beneficiarã a finanţãrii (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rãmâne înregistrat în continuare la valoarea existentã anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent. Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiatã cu ajutorul contului "Datorii din operaţiuni de leasing financiar", iar dobânzile de plãtit (calculate şi neajunse la scadenţã) corespunzãtoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar, se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul contului de "Datorii ataşate" corespunzãtor, în contrapartida contului de cheltuieli;
b) dacã tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional, instituţia vânzãtoare contabilizeazã o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţã a activului şi a sumelor încasate sau de încasat. Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizeazã de utilizator conform prezentelor reglementãri.
(16) În cazul operaţiunilor de leaseback, instituţiile contractante vor prezenta în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii referitoare la operaţiunile derulate.
321. (1) În cazul creanţelor de leasing financiar exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei devize, componentele ratelor de încasat, respectiv valoarea principalului (cota parte din valoarea de intrare a bunului) şi a dobânzii vor fi consemnate în mod distinct în documentele justificative (facturi), la cursul de facturare prevãzut în contractul de leasing financiar. Diferenţele favorabile/nefavorabile care apar la data facturãrii respectivelor creanţe vor fi evidenţiate distinct în facturã, astfel:
- pentru contractele în cazul cãrora finanţarea a fost acordatã în exerciţiul financiar curent, vor fi prezentate diferenţele între cursul de facturare prevãzut în contractul de leasing financiar şi cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data acordãrii finanţãrii;
- pentru contractele în cazul cãrora finanţarea a fost acordatã într-un exerciţiu financiar anterior, vor fi prezentate diferenţele între cursul de facturare prevãzut în contractul de leasing financiar şi cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data încheierii exerciţiului financiar precedent.
(2) În situaţia în care data acordãrii finanţãrii sau data încheierii exerciţiului financiar precedent este zi nebancarã, la calculul respectivelor diferenţe de curs se va avea în vedere cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României în ultima zi bancarã anterioarã acesteia.
322. Dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţã) corespunzãtoare creanţelor din valori imobilizate, aferente exerciţiului în curs, se calculeazã de la data punerii la dispoziţie a fondurilor şi se înregistreazã în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor dacã fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile de "Creanţe ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri.
323. (1) Creanţele reprezentând valori imobilizate şi cele aferente acestora (credite subordonate, creanţe din operaţiuni de leasing financiar şi alte creanţe aferente valorilor imobilizate, precum şi dobânzile aferente acestora), nerambursate la scadenţã, respectiv neîncasate la scadenţã, se înregistreazã în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante".
(2) Creanţele reprezentând valori imobilizate şi cele aferente acestora (credite subordonate şi dobânzile aferente, creanţe din operaţiuni de leasing financiar, precum şi alte creanţe aferente valorilor imobilizate), creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistreazã în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".
324. (1) Ajustãrile pentru deprecierea valorilor imobilizate se constituie periodic pe seama cheltuielilor pentru:
- deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu;
- deprecierea imobilizãrilor;
- deprecierea creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
- creanţe restante şi îndoielnice.
(2) Periodic, la data constituirii ajustãrilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea valorilor imobilizate respective din activ, ajustãrile pentru depreciere se analizeazã şi se regularizeazã similar prevederilor pct. 256.
Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane
325. (1) Conturile de capitaluri proprii, asimilate şi provizioane cuprind totalitatea fondurilor aflate la dispoziţie cu caracter permanent sau durabil, alte elemente care corespund definiţiei de la pct. 21.(3) lit. c), precum şi provizioane.
(2) În contabilitate capitalurile proprii se compun din: aporturile de capital (capital social); primele de capital şi rezerve; rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar.
326. (1) Capitalul subscris şi vãrsat se înregistreazã distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire şi a documentelor justificative privind vãrsãmintele de capital cu ocazia constituirii şi majorãrii de capital social.
(2) Evidenţa analiticã a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor sau pãrţilor sociale subscrise şi vãrsate.
(3) Principalele operaţiuni care se înregistreazã în contabilitate cu privire la majorarea capitalului, sunt urmãtoarele: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni; încorporarea primelor de capital, rezervelor, şi alte operaţiuni, potrivit legii.
(4) Operaţiunile ce se înregistreazã în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului social sunt, în principal, urmãtoarele: reducerea numãrului de acţiuni sau pãrţi sociale ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi sau diminuarea valorii nominale a acţiunilor sau pãrţilor sociale; rãscumpãrarea acţiunilor proprii; acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi şi alte operaţiuni, potrivit legii.
(5) Primele de capital reprezintã excedentul dintre valoarea de emisiune, fuziune, aport, divizare, conversie etc. şi valoarea nominalã a acţiunilor sau pãrţilor sociale.
327. (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve pentru riscuri bancare, rezerve din reevaluare, rezerva de întrajutorare, rezerva mutualã de garantare şi alte rezerve.
(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul instituţiei, în cotele şi limitele prevãzute de lege, şi din alte surse prevãzute de lege.
(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevãzute de lege.
(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit (profitul net), conform prevederilor din statut.
(5) Rezervele pentru riscuri bancare includ rezerva generalã pentru riscul de credit şi rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale. Rezerva generalã pentru riscul de credit s-a constituit pânã la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003 din profit, în cotele şi limitele stabilite de lege, în funcţie de soldul creditelor acordate, existent la sfârşitul anului; sumele constituite pânã la aceastã datã se au în vedere la constituirea rezervei reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale. Rezerva generalã pentru riscul de credit, constituitã potrivit prevederilor legale, pânã la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003, nu va fi diminuatã în funcţie de limitele şi cotele prevãzute de prevederile legale referitoare la determinarea rezervei reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale. Sumele reprezentând rezerva generalã pentru riscul de credit vor fi utilizate potrivit destinaţiilor prevãzute de reglementãrile legale.
(6) Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale s-a constituit, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004 pânã la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2006, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit - profitul brut (în mãsura în care sumele repartizate se regãsesc în profitul net), în cotele şi limitele prevãzute de lege.
(7) La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au în vedere şi sumele reprezentând rezerva generalã pentru riscul de credit, constituitã pânã la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003, existentã în sold.
(8) Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizãrilor corporale în conformitate cu prevederile pct. 121 - 125 şi se înregistreazã în contabilitate în contul "Rezerve din reevaluare".
(9) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuatã numai în limita soldului creditor existent.
(10) Rezervele din reevaluarea imobilizãrilor corporale au caracter nedistribuibil.
(11) Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor pct. 121 - 125.
(12) Rezerva de întrajutorare se constituie anual de cãtre cooperativele de credit din profitul contabil determinat dupã deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele şi limitele prevãzute de lege.
(13) Rezerva mutualã de garantare se constituie la nivelul casei centrale din sumele plãtite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizaţii pentru constituirea acestor rezerve, precum şi din sumele repartizate din profitul contabil al casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), în cotele şi limitele prevãzute de lege.
(14) Alte rezerve se constituite potrivit prevederilor legale sau hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
328. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigurã evidenţa distinctã a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe duratã nedeterminatã.
(2) În categoria datoriilor subordonate la termen se includ împrumuturile subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate la termen, nereprezentate printr-un titlu.
(3) În categoria datoriilor subordonate pe duratã nedeterminatã se includ împrumuturile subordonate pe duratã nedeterminatã, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate pe duratã nedeterminatã, nereprezentate printr-un titlu.
329. (1) Provizioanele se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din Grupa 55 - Provizioane.
(2) Provizioanele sunt grupate în contabilitatea instituţiilor pe categorii şi se constituie pentru:
- acoperirea riscurilor de executare a angajamentelor prin semnãturã (garanţii, avaluri, acceptãri şi alte angajamente);
- pensii şi obligaţii similare;
- riscuri de ţarã;
- restructurare;
- dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
- impozite;
- alte provizioane.
(3) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte de cãtre specialişti în domeniu.
(4) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în urmãtoarele situaţii:
a) vânzarea sau încetarea activitãţii unei pãrţi a afacerii;
b) închiderea unor sedii ale instituţiei;
c) modificãri în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
d) reorganizãri fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activitãţilor instituţiei.
(5) Provizioanele de restructurare, în cazul unei obligaţii legale, se constituie cu respectarea condiţiilor generale de recunoaştere a provizioanelor şi a prevederilor legale.
(6) O instituţie are o obligaţie implicitã care determinã constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile generale de recunoaştere a provizioanelor şi instituţia:
a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care sã stipuleze cel puţin:
- activitatea sau partea de activitate la care se referã;
- principalele locaţii afectate de planul de restructurare;
- numãrul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activitãţii, distribuţia şi posturile acestora;
- cheltuielile implicate; şi
- data de la care se va implementa planul de restructurare; şi
b) a provocat celor afectaţi o aşteptare cã va realiza restructurarea prin începerea implementãrii acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor afectaţi de acesta.
(7) În cazul în care o instituţie începe un plan de restructurare sau anunţã principalele sale caracteristici celor afectaţi numai dupã data bilanţului, dacã restructurarea este semnificativã şi neprezentarea ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare, este necesarã prezentarea de informaţii în acest sens.
(8) Un provizion aferent restructurãrii va include numai costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care:
- sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi
- nu sunt legate de desfãşurarea continuã a activitãţii instituţiei.
(9) Un provizion pentru restructurare nu trebuie sã includã costuri precum cele legate de:
- recalificarea sau mutarea personalului permanent;
- marketing; sau
- investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie.
(10) Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitãţii nu reprezintã datorii de restructurare la data bilanţului.
(11) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de platã datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul.
(12) Periodic, la data constituirii provizioanelor, precum şi când acestea devin fãrã obiect, provizioanele se analizeazã şi se regularizeazã astfel:
- prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorãrii provizioanelor;
- prin creditul conturilor de venituri când provizioanele trebuie diminuate sau anulate, respectiv când acestea devin parţial ori total farã obiect.
330. (1) Sumele reprezentând resurse financiare ale Fondului, provenite din contribuţiile iniţiale, anuale, inclusiv contribuţiile majorate şi speciale ale instituţiilor de credit, încasãrile din recuperarea creanţelor, donaţiile şi sponsorizãrile primite, asistenţa financiarã, veniturile realizate în calitate de administrator special, administrator interimar şi lichidator al instituţiilor de credit, precum şi alte venituri stabilite conform legii sunt înregistrate cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 56 "FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR", din clasa 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE".
(2) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate cu respectarea condiţiilor prevãzute de prevederile legale aplicabile.
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
331. Cheltuielile se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 6 - Cheltuieli.
332. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, dupã natura lor, care se grupeazã astfel:
a) Cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; cheltuieli cu operaţiunile cu clientela; cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri; cheltuieli cu operaţiunile de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare; cheltuieli privind datoriile subordonate; cheltuieli privind operaţiunile de schimb; cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate; cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare);
b) Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu salariile personalului; cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã; cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaţilor; alte cheltuieli privind personalul);
c) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate;
d) Cheltuieli cu materialele, lucrãrile şi serviciile executate de terţi (cheltuieli cu materialele; cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar; cheltuieli privind alte stocuri; cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi; cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate);
e) Cheltuieli diverse de exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor corporale; pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor; alte cheltuieli diverse de exploatare);
f) Cheltuieli cu amortizãrile privind imobilizãrile necorporale şi corporale;
g) Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile (cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare; cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii; cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse; cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea valorilor imobilizate; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu ajustãri pentru depreciere; pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu ajustãri pentru depreciere);
h) Cheltuieli extraordinare (cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente similare);
i) Cheltuieli din operaţiuni între instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit (dobânzi la conturile curente; dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit; dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit; dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria cheltuielilor de exploatare;
j) Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite (cheltuieli cu impozitul pe profit; alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus).
333. Veniturile se înregistreazã în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 7 - Venituri.
334. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, dupã natura lor, care se grupeazã astfel:
a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; venituri din operaţiunile cu clientela; venituri din operaţiunile cu titluri; venituri din operaţiunile de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare; venituri din credite subordonate, pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activitãţii de portofoliu; venituri din operaţiunile de schimb; veniturile din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate; venituri din prestaţiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare);
b) Venituri diverse din exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; venituri din reevaluarea imobilizãrilor corporale; venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor; venituri accesorii; alte venituri diverse din exploatare);
c) Venituri din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe amortizate (venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare; venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii; venituri din ajustãri pentru depreciere privind operaţiunile cu titluri şi operaţiuni diverse; venituri din ajustãri pentru deprecierea valorilor imobilizate; venituri din provizioane; venituri din recuperãri de creanţe amortizate);
d) Venituri extraordinare (venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare);
e) Venituri din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit (dobânzi de la conturile curente; dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit; dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit; dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit; dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria veniturilor din exploatare.
335. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe pãrţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintã venit din activitatea curentã. În aceastã situaţie, veniturile din activitatea curentã sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Comisioane pentru servicii financiare
336. (1) Recunoaşterea veniturilor aferente comisioanelor pentru serviciile financiare prestate de cãtre instituţii depinde de natura economicã a acestora. Denumirea comisioanelor pentru servicii financiare poate sã nu indice natura şi realitatea economicã a serviciilor prestate. Dupã natura economicã, comisioanele se clasificã în trei categorii: comisioane ce sunt parte integrantã a ratei efective a dobânzii unui anumit instrument financiar, comisioanele câştigate pe mãsura prestãrii serviciilor şi comisioanele câştigate la îndeplinirea unei obligaţii contractuale principale.
(2) Tratamentul contabil aplicabil comisioanelor pentru serviciile financiare prestate se stabileşte în funcţie de modul de încadrare al respectivelor comisioane, dupã cum urmeazã:
(a) Comisioanele ce sunt parte integrantã a ratei efective a dobânzii unui instrument financiar (comisioane aferente acordãrii de credite, care pot reprezenta o compensaţie pentru activitãţi cum ar fi evaluarea situaţiei financiare a debitorului, evaluarea şi înregistrarea garanţiilor, colateralelor şi a altor contracte similare, negocierea clauzelor aferente instrumentului, elaborarea şi procesarea documentelor, precum şi încheierea tranzacţiei; comisioane de angajament primite pentru acordarea unui credit, când este probabilã acordarea unui credit; etc.).
Aceste comisioane, împreunã cu costurile de tranzacţie aferente, pot fi amânate şi recunoscute ca o ajustare a veniturilor din dobânzi, fie prin metoda liniarã, fie prin metoda dobânzii efective. Aceste prevederi se aplicã în mod corespunzãtor la înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor primite.
Costurile de tranzacţie aferente sunt costuri direct atribuibile acordãrii de credite care nu ar fi apãrut dacã instituţia nu ar fi acordat creditul respectiv. Costurile de tranzacţie includ onorariile şi comisioanele plãtite terţilor (agenţi, consilieri etc.) şi nu includ costuri de finanţare sau costuri interne administrative.
Comisioanele încasate ce sunt parte integrantã a ratei efective a dobânzii se înregistreazã în creditul contului "Venituri înregistrate în avans", urmând a fi recunoscute în conturile de venituri din dobânzi din clasa 7 pe durata derulãrii creditului.
Costurile de tranzacţie se înregistreazã în debitul contului "Cheltuieli înregistrate în avans", urmând a diminua corespunzãtor conturile de venituri din dobânzi din clasa 7.
Metoda ratei efective a dobânzii este o metodã de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare şi de alocare a veniturilor sau cheltuielilor cu dobânzile în perioada relevantã. În scopul aplicãrii metodei ratei efective a dobânzii, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
- rata efectivã a dobânzii reprezintã rata care actualizeazã exact fluxurile viitoare preconizate ale plãţilor sau sumelor primite în numerar pe durata de viaţã aşteptatã a instrumentului financiar (sau, dacã este cazul, pe o duratã mai scurtã), la valoarea netã a activului financiar sau a datoriei financiare;
- valoarea netã a activelor şi datoriilor financiare este datã, în cazul creditelor acordate şi al împrumuturilor primite, de costul amortizat al respectivelor instrumente, care reprezintã valoarea la care respectivele instrumente sunt evaluate în momentul recunoaşterii iniţiale (ajustatã corespunzãtor valorii costurilor de tranzacţie şi comisioanelor aferente ce sunt parte integrantã a ratei efective a dobânzii) minus rambursãrile de principal, plus sau minus amortizarea cumulatã (prin utilizarea ratei efective a dobânzii) pentru fiecare diferenţã dintre valoarea iniţialã şi valoarea la scadenţã, şi minus orice reducere pentru depreciere;
(b) Comisioanele câştigate pe mãsura prestãrii serviciilor (comisioane pentru administrarea unui credit, comisioane de angajament pentru acordarea unui credit, când este improbabilã acordarea creditului etc.) încasate în avans sau la momentul recunoaşterii iniţiale a creditului/angajamentului se înregistreazã în creditul contului "Venituri înregistrate în avans", urmând a fi recunoscute în conturile de venituri din comisioane din clasa 7 pe mãsura prestãrii serviciilor sau pe parcursul perioadei de angajament;
(c) Comisioanele câştigate la îndeplinirea unei obligaţii contractuale principale (comisioane de alocare a acţiunilor unui client, comisioane de plasament pentru intermedierea unui împrumut între un debitor şi un investitor, comisioane pentru împrumuturi sindicalizate etc.) sunt recunoscute ca venit la îndeplinirea prestaţiei semnificative, datã la care se înregistreazã în conturile de venituri din comisioane din clasa 7.
337. (1) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizeazã distinct de cãtre unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 304.
(2) La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate, în funcţie de natura lor, se transmit fiecãrui asociat, pe bazã de decont, în funcţie de cota de participare prevãzutã în contractul de asociere, în vederea înregistrãrii acestora în contabilitatea proprie, în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile.
(3) În decont se înscriu şi alte transferuri reprezentând valoarea mijloacelor bãneşti, a profitului realizat, amortizarea imobilizãrilor corporale şi alte sume rezultate din operaţiunile din asocieri în participaţie.
338. (1) Rezultatul exerciţiului înainte de deducerea impozitului pe profit cuprinde rezultatul activitãţii curente şi rezultatul activitãţii extraordinare. Rezultatul exerciţiului (profitul sau pierdere) este dat de diferenţa dintre rezultatul exerciţiului înainte de deducerea impozitului pe profit, pe de o parte, şi impozitul pe profit, pe de altã parte.
(2) Rezultatul activitãţii curente reprezintã diferenţa dintre veniturile din operaţiunile curente, respectiv veniturile din activitatea de exploatare, veniturile diverse din exploatare, veniturile din ajustãri pentru depreciere, provizioane şi recuperãri de creanţe amortizate şi cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate, cheltuieli cu materialele, lucrãrile şi serviciile executate de terţi, cheltuieli diverse de exploatare, cheltuieli cu amortizãrile privind imobilizãrile necorporale şi corporale, cheltuielile cu ajustãri pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile.
(3) Rezultatul activitãţii extraordinare reprezintã diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile extraordinare.
Operaţiuni în afara bilanţului
339. Operaţiunile în afara bilanţului cuprind angajamentele date şi primite reprezentând drepturi şi obligaţii ale cãror efecte asupra mãrimii şi structurii poziţiei financiare sunt condiţionate de realizarea unor operaţiuni ulterioare, precum şi unele bunuri şi operaţiuni care nu pot fi integrate în active şi datorii.
340. (1) Contabilizarea operaţiunilor în afara bilanţului se realizeazã cu ajutorul conturilor din clasa 9, grupate în funcţie de natura lor, astfel:
- angajamente de finanţare;
- angajamente de garanţie;
- angajamente privind titlurile;
- operaţiuni de schimb la vedere;
- conturi de ajustare devize în afara bilanţului;
- instrumente financiare derivate;
- angajamente diverse;
- angajamente îndoielnice;
- conturi de evidenţã.
(2) În conturile de angajamente date şi primite se înregistreazã numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros, care nu pot fi retrase discreţionar de cãtre emitent fãrã riscul de a-şi atrage penalitãţi sau cheltuieli semnificative.
341. Contabilitatea operaţiunilor în afara bilanţului se ţine, de asemenea, în partidã dublã, prin utilizarea conturilor corespondente prevãzute pentru operaţiunile în devize (la vedere şi la termen) sau, dupã caz, a unui cont denumit "Contrapartida" pentru celelalte operaţiuni în afara bilanţului.
342. (1) Conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debiteazã şi se crediteazã în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţã sau la data realizãrii acesteia.
(2) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului cu ajutorul cãrora sunt evidenţiate valorile noţionale ale instrumentelor financiare derivate (altele decât operaţiunile ferme de schimb la termen şi swapul financiar de devize) sunt considerate conturi de activ.
343. Angajamentele de finanţare reprezintã promisiunea irevocabilã de a pune la dispoziţie fonduri (deschideri confirmate de credite sau acorduri de refinanţare) în favoarea unui terţ (beneficiar). Acestea se înregistreazã în afara bilanţului, la nivelul prevãzut în contract şi se diminueazã pe mãsura punerii la dispoziţie a fondurilor.
344. (1) Angajamentele de garanţie sunt operaţiunile prin care o instituţie (garantul) se angajeazã în favoarea unui terţ (beneficiarul) sã asigure, la ordinul şi în contul ordonatorului, plata unei obligaţii subscrisã de acesta, în situaţia în care ordonatorul nu o poate efectua el însuşi.
(2) Angajamentele de garanţie sunt contabilizate în funcţie de calitatea ordonatorului.
(3) Astfel, în cazul în care o instituţie de credit recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligaţii asumate de unul dintre clienţii proprii, va înregistra riscul asumat în contul "Garanţii date pentru clientelã", iar instituţia de credit corespondentã va înregistra riscul asumat pentru instituţia de credit garantatã în contul "Alte garanţii date altor instituţii de credit".
(4) Când mai mulţi garanţi se asociazã pentru a acorda un angajament de garanţie şi, mai ales, o cauţiune, fiecare dintre aceştia (şef de filã, participant, subparticipant) înregistreazã cota-parte din riscul final pe care şi-l asumã în conturile corespunzãtoare din clasa 9.
(5) O promisiune de finanţare a trezoreriei fãcutã sub formã consorţialã este înscrisã în egalã mãsurã în conturile din afara bilanţului la şeful de filã şi la ceilalţi participanţi, în funcţie de valoarea angajamentelor asumate de fiecare în parte.
345. Angajamentele privind titlurile cuprind operaţiunile efectuate de cãtre instituţie aferente titlurilor cumpãrate sau vândute cu posibilitate de rãscumpãrare şi altor titluri de primit sau de livrat.
346. Conturile în afara bilanţului privind operaţiunile de schimb la vedere evidenţiazã sumele de primit şi respectiv de livrat în cadrul unor astfel de operaţiuni.
347. Conturile de angajamente diverse înregistreazã alte angajamente date sau primite, care nu se regãsesc în categoriile angajamentelor prezentate anterior, cum sunt: valori primite şi date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate, titluri şi alte valori primite şi date în garanţie pentru împrumuturile primite/creditele acordate etc.
348. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de orice naturã, a cãror realizare devine probabilã.
(2) Angajamentele de finanţare devin îndoielnice atunci când existã indicii cã sumele ce vor fi acordate ca şi credit în baza acestui angajament vor îndeplini condiţiile pentru a fi înregistrate la creanţe îndoielnice.
(3) Angajamentele de garanţie sunt considerate îndoielnice în situaţia când existã indicii cã instituţia garantã va fi obligatã sã intervinã pentru plata obligaţiilor subscrise.
(4) Valorile date în garanţie devin îndoielnice atunci când existã probabilitatea nerambursãrii contrapartidei.
(5) Pentru angajamentele îndoielnice se constituie provizioane.
349. (1) Conturile de evidenţã, de regulã, asigurã ţinerea evidenţei tehnico-operative privind: bunurile luate cu chirie, valorile primite în pãstrare sau custodie, creanţele scoase din activ urmãrite în continuare, debitori din penalitãţi pretinse şi alte conturi diverse de evidenţã.
(2) În aceastã categorie de conturi se include şi contul "Contrapartida" care se utilizeazã pentru debitarea sau creditarea unor conturi în afara bilanţului.
Operaţiuni în devize
350. (1) În sensul prezentelor reglementãri, sunt considerate operaţiuni în devize, operaţiunile efectuate într-o altã devizã decât moneda naţionalã (leu).
(2) În vederea aplicãrii regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în devize, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei devize, sunt asimilate elementelor exprimate în devize.
351. Contabilitatea operaţiunilor în devize, asigurã evidenţa:
- operaţiunilor de schimb la vedere sau la termen;
- operaţiunilor cu titluri în devize;
- operaţiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile în devize;
- alte operaţiuni în devize.
352. (1) Contabilizarea operaţiunilor de schimb la vedere sau la termen, precum şi a celorlalte operaţiuni în devize se face pe feluri de devize, cu ajutorul conturilor prevãzute în planul de conturi.
(2) Contabilizarea operaţiunilor aferente creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei devize, se face pe feluri de devize, distinct de celelalte operaţiuni în devize.
353. Operaţiunile de schimb la vedere sunt operaţiunile de cumpãrare şi de vânzare a devizelor cu decontarea în termenul stabilit în general prin reglementãri sau convenţii ale pieţei respective, de regulã maxim de douã zile lucrãtoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs SPOT).
354. Operaţiunile de schimb la termen (forward) sunt considerate operaţiunile de cumpãrare şi de vânzare a devizelor cu decontare dupã termenul stabilit în general prin reglementãri sau convenţii ale pieţei respective, de regulã mai mult de douã zile lucrãtoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între pãrţi (curs FORWARD).
355. Operaţiunile SWAP sunt operaţiuni de cumpãrare şi vânzare simultanã a unei sume în devize, cu decontarea la douã date de valoare diferite (de regulã SPOT şi FORWARD) la cursurile de schimb stabilite (SPOT şi FORWARD) la data tranzacţiei.
356. Operaţiunile de schimb în devize se clasificã în:
- operaţiuni care nu genereazã risc de schimb, respectiv operaţiuni care nu antreneazã o intrare sau o ieşire de devize;
- operaţiuni care genereazã risc de schimb, respectiv operaţiuni care antreneazã o intrare sau o ieşire de devize.
357. Contabilizarea operaţiunilor care genereazã risc de schimb, impune utilizarea conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb", deschise în cadrul bilanţului şi în afara bilanţului, pe feluri de devize.
358. Imobilizãrile corporale şi necorporale, precum şi stocurile achiziţionate în devize, capitalul social subscris şi vãrsat în devize, precum şi cheltuielile şi veniturile aferente operaţiunilor în devize se contabilizeazã în monedã naţionalã prin intermediul contului "Contravaloarea poziţiei de schimb".
359. (1) Contul "Poziţie de schimb" din bilanţ reprezintã soldul activului net într-o anumitã devizã, iar acesta este expresia riscului de schimb aferent elementelor în devize din bilanţ.
(2) Poziţiile de schimb, lungi sau scurte, sunt determinate de urmãtoarele elemente:
- elementele de activ şi de datorii exprimate în devize, inclusiv dobânzile calculate, de primit sau de plãtit, scadente sau nescadente;
- operaţiunile de schimb la vedere şi la termen.
360. Conturile "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" sunt conturi de legãturã între contabilitatea în devize şi contabilitatea în lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri proprii, prin înregistrarea în conturile analitice deschise în cadrul conturilor de imobilizãri financiare sau în contul de rezultate a câştigurilor şi/sau pierderilor aferente evaluãrii operaţiunilor în devize.
361. (1) Pentru înregistrarea operaţiunilor în devize în cazul cãrora nu se specificã utilizarea unui anumit curs de schimb, se utilizeazã cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã anterioarã operaţiunii.
(2) În cazul în care dobânzile de primit sau de plãtit în devize (şi alte elemente de natura veniturilor şi cheltuielilor corespunzãtoare operaţiunilor în devize, aferente unei anumite perioade) nu sunt calculate zilnic, acestea pot fi evidenţiate în conturile de venituri şi cheltuieli la cursul de schimb mediu aferent perioadei la care se referã sau la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã anterioarã datei efectuãrii calculului.
(3) Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în devize se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din data subscrierii. Înregistrarea contravalorii în lei a sumelor în devize puse la dispoziţia sucursalelor din România, cu caracter permanent (capital de dotare), de cãtre instituţiile strãine de care aparţin, se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã anterioarã punerii la dispoziţie a sumelor respective.
362. (1) Periodic (obligatoriu lunar), elementele exprimate în devize, din bilanţ şi în afara bilanţului, se evalueazã în funcţie de natura acestora. Pentru evaluarea periodicã, în cursul lunii, a elementelor din bilanţ exprimate în devize, se utilizeazã cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã anterioarã datei de evaluare. Pentru evaluarea la finele fiecãrei luni a elementelor din bilanţ exprimate în devize, se utilizeazã cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din ultima zi bancarã a lunii în cauzã.
(2) Diferenţele dintre sumele rezultate din evaluarea periodicã a conturilor "Poziţie de schimb" şi sumele înscrise în conturile corespunzãtoare "Contravaloarea poziţiei de schimb" din bilanţ, se înregistreazã astfel:
- diferenţele aferente activelor în devize înregistrate ca imobilizãri financiare (titluri de participare, pãrţi în societãţile comerciale legate, titluri ale activitãţii de portofoliu şi titluri de investiţii) sunt înregistrate în conturi analitice distincte "diferenţe de curs valutar între data achiziţiei şi data evaluãrii", deschise în cadrul conturilor în care sunt evidenţiate respectivele active în devize;
- celelalte diferenţe se înregistreazã în conturile de venituri sau cheltuieli privind operaţiunile de schimb, dupã caz.
(3) Evaluarea operaţiunilor înregistrate în conturile în afara bilanţului, corespunzãtor evaluãrii conturilor "Poziţie de schimb", se face prin utilizarea conturilor "Conturi de ajustare devize" în contrapartida contului "Contravaloarea poziţiei de schimb".
(4) La întocmirea raportãrilor contabile, conturile "Poziţie de schimb" (dupã evaluare) şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" nu se iau în considerare deoarece nu reprezintã un activ sau o datorie realã, de naturã bilanţierã.
Operaţiuni de schimb la vedere
363. (1) În situaţia existenţei unui decalaj între data încheierii contractelor de schimb la vedere şi data decontãrii acestora, respectivele operaţiuni se înregistreazã în conturi în afara bilanţului, la cursul de la data încheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul conturilor "Operaţiuni de schimb la vedere", prin intermediul conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" deschise în afara bilanţului.
(2) Periodic, pânã la data decontãrii operaţiunii, evaluarea angajamentului la cursul de schimb menţionat la pct. 361, se înregistreazã în afara bilanţului prin utilizarea conturilor "Conturi de ajustare devize" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb". Concomitent, aceeaşi diferenţã de curs, se înregistreazã în bilanţ în conturile de venituri sau cheltuieli din operaţiuni de schimb, dupã caz, cu ajutorul conturilor "Contravaloarea poziţiei de schimb" şi "Conturi de ajustare devize".
Operaţiuni ferme de schimb la termen
364. (1) Cursul la termen este cursul la vedere majorat cu reportul sau micşorat cu deportul existent pe deviza respectivã.
(2) Pentru operaţiunile de schimb la termen, diferenţa dintre cursul la vedere şi cursul la termen reprezintã "report" (atunci când cursul la termen este mai mare decât cursul la vedere) sau "deport" (dacã cursul la vedere este mai mare decât cursul la termen).
365. (1) Operaţiunile ferme de schimb la termen reprezintã instrumente financiare derivate şi se clasificã în instrumente care nu sunt de acoperire şi instrumente de acoperire.
(2) Angajamentele aferente operaţiunilor ferme de schimb la termen se înregistreazã în conturi în afara bilanţului, cu ajutorul conturilor "Operaţiuni ferme de schimb la termen", prin intermediul conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" deschise în afara bilanţului.
(3) Diferenţele din evaluarea operaţiunilor ferme de schimb la termen, la cursul la termen rãmas de scurs, se înregistreazã în conturile în afara bilanţului "Conturi de ajustare devize" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb". Concomitent, aceeaşi diferenţã de curs constatatã, se înregistreazã în bilanţ, în conturile de venituri sau cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe cursul de schimb, sau în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire (potrivit regulilor referitoare la contabilitatea de acoperire, prevãzute la pct. 389 - 395), dupã caz, în contrapartidã cu contul "Operaţiuni de schimb la termen" din bilanţ.
Operaţiuni SWAP de devize
366. Operaţiunile de SWAP de devize au la bazã principiul împrumutului într-o devizã pentru a da cu împrumut într-o altã devizã, cele douã operaţiuni fiind simultane şi încheiate cu aceeaşi contrapartidã. Acestea pot fi realizate sub urmãtoarele forme: swap de trezorerie sau swap cambist şi swap financiar sau swap lung de devize.
367. (1) Swapul de trezorerie, denumit şi swap cambist, reprezintã douã operaţiuni de schimb a unei sume nominale în devize pe baza a douã cursuri diferite (curs la vedere la iniţierea operaţiunii şi curs la termen la scadenţa operaţiunii). În fapt, reprezintã combinaţia dintre o operaţiune de schimb la termen cu o operaţiune de schimb la vedere.
(2) Pe perioada dintre cele douã operaţiuni nu se calculeazã şi nu se varsã dobânzi, deoarece valoarea acestora a fost inclusã în cursul la termen.
(3) Înregistrarea contabilã a operaţiunilor de swap de trezorerie presupune înregistrarea schimbului iniţial în conformitate cu regulile aplicabile operaţiunilor de schimb la vedere, precum şi a schimbului de la scadenţa operaţiunii potrivit regulilor aplicabile operaţiunilor de schimb la termen, clasice.
368. (1) Swapul financiar de devize, denumit şi swap lung de devize, este operaţiunea prin care se efectueazã schimbul unei sume în devize, contra unei sume în altã devizã, urmând ca la termen sã se procedeze la schimbul simetric. Pe toatã perioada contractului, pãrţile contractante calculeazã şi varsã dobânzi în funcţie de volumul schimbului în devize.
(2) Swapul financiar reprezintã, în fapt, o operaţiune de schimb la vedere combinatã cu o operaţiune simetricã de schimb la termen, însoţitã de fluxurile de dobânzi aferente.
(3) Contabilizarea operaţiunilor de swap financiar de devize constã în înregistrarea schimbului iniţial în conformitate cu regulile aplicabile operaţiunilor de schimb la vedere, evidenţierea în conturile corespunzãtoare în afara bilanţului, în corespondenţã cu contul "Contrapartida", a sumelor ce urmeazã a fi schimbate la scadenţa contractului şi înregistrarea ulterioarã a operaţiunii potrivit regulilor aplicabile instrumentelor financiare derivate. Valoarea dobânzilor ce urmeazã sã fie plãtite şi încasate pânã la scadenţa operaţiunii nu se înregistreazã în conturile în afara bilanţului specifice instrumentelor financiare derivate.
(4) Dobânzile calculate asupra swapului financiar trebuie sã fie contabilizate periodic, obligatoriu lunar.
Operaţiuni în devize cu clientela
369. Principalele operaţiuni în devize cu clientela, sunt: schimbul manual; operaţiunile cu cecuri de cãlãtorie; schimbul la vedere; operaţiunile prin conturile în devize; transferurile de devize; schimbul la termen; angajamentele prin semnãturã.
370. (1) Schimbul manual este operaţiunea prin care o cantitate de monedã este schimbatã fizic contra unei alte monede.
(2) Contabilizarea operaţiunilor de schimb manual urmeazã principiile de contabilizare a operaţiunilor în devize şi presupune utilizarea conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb".
371. (1) Contabilizarea cecurilor de cãlãtorie în devize se efectueazã cu ajutorul conturilor "Alte valori" (la cumpãrare) şi "Alte sume datorate" (la vânzare).
(2) La plata în moneda localã, se vor utiliza şi conturile "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" aferente devizelor respective.
372. Operaţiunile de schimb la vedere efectuate în contul clienţilor sunt definite şi se contabilizeazã potrivit prevederilor pct. 353 şi pct. 363.
373. Operaţiunile prin conturile în devize ale clienţilor se înregistreazã în mod similar cu operaţiunile în conturile în lei ale acestora.
374. Transferurile în devize sunt operaţiunile, prin care, la cererea clientului ordonator, o sumã în devize este pusã la dispoziţia unui beneficiar, în general, rezident în strãinãtate. Punerea la dispoziţie a fondurilor se efectueazã, de regulã, prin intermediul conturilor de corespondent cu bãncile strãine.
375. Operaţiunile de schimb la termen efectuate în contul clienţilor sunt definite şi se contabilizeazã potrivit prevederilor pct. 354, pct. 364 şi pct. 365.
376. (1) Angajamentele prin semnãturã reprezintã, de regulã, creditele documentare, respectiv operaţiunile prin care la cererea unui client importator, o instituţie de credit (emitentã sau ordonatoare) îşi ia angajamentul, printr-o deschidere de credit documentar, de a se substitui importatorului, pentru plata exportatorului strãin prin intermediul instituţiei de credit a acestuia (banca notificatoare), în suma şi în condiţiile convenite.
(2) Creditele documentare se clasificã astfel:
a) în funcţie de angajamentele asumate de instituţia de credit a importatorului (emitentã):
- credit documentar revocabil, dacã poate fi pus în cauzã, în orice moment, înainte de data prezentãrii documentelor de cãtre instituţia de credit emitentã, la iniţiativa ei proprie sau la iniţiativa clientului importator;
- credit documentar irevocabil, dacã nu poate fi modificat sau anulat decât cu acordul tuturor pãrţilor, din momentul în care instituţia de credit emitentã se angajeazã în mod irevocabil sã plãteascã documentele prezentate.
b) în funcţie de angajamentele asumate de instituţia de credit a exportatorului (notificatoare):
- credit documentar notificat, dacã instituţia de credit notificatoare nu garanteazã clientului (exportatorul), buna desfãşurare a plãţii şi nu face decât sã se oblige la un transfer de fonduri provenind de la banca emitentã;
- credit documentar confirmat, dacã instituţia de credit notificatoare garanteazã clientului (exportatorul), buna desfãşurare a plãţii. Aceastã garanţie se acordã numai în cazul creditelor documentare irevocabile, iar riscul instituţiei de credit notificatoare este limitat la riscul de insolvabilitate al instituţiei de credit a importatorului.
(3) Contabilizarea principalelor operaţiuni de credit documentar, la instituţia de credit a importatorului (emitentã) se realizeazã astfel:
- înregistrarea depozitului constituit de cãtre client, pentru o parte sau pentru întreaga valoare a angajamentului, în contul "Depozite pentru deschiderea de acreditive";
- angajamentul instituţiei de credit emitente pentru creditul documentar revocabil nu se înregistreazã în conturile de angajamente în afara bilanţului, acesta înregistrându-se în conturile de evidenţã în afara bilanţului;
- angajamentul de finanţare dat în cadrul unui credit documentar irevocabil se înregistreazã în contul în afara bilanţului "Deschideri de credite documentare", iar angajamentul realizat prin acceptarea de efecte de comerţ se înregistreazã în contul "Acceptãri sau angajamente de platã";
- garanţia primitã de la o societate de asigurãri se înregistreazã în contul "Garanţii primite de la societãţi de asigurare şi reasigurare";
- plata imediatã a documentelor acceptate se înregistreazã în contul curent al importatorului, din disponibilitãţile acestuia;
- plata amânatã pentru importator, în cazul în care acesta beneficiazã de un credit acordat de instituţia sa de credit, se înregistreazã în contul "Credite pentru import";
- plata amânatã pentru importator, în cazul în care acesta beneficiazã de un termen de platã din partea exportatorului, însoţit de un angajament de finanţare sub forma unei acceptãri de platã din partea instituţiei de credit emitente, se înregistreazã în contul în afara bilanţului "Acceptãri sau angajamente de platã", iar plata efectivã se înregistreazã în contul curent al importatorului.
(4) Contabilizarea principalelor operaţiuni de credit documentar, la instituţia de credit a exportatorului (confirmatoare) se realizeazã astfel:
- angajamentul de garanţie, dat în favoarea clientului şi la ordinul instituţiei de credit a importatorului, se înregistreazã în contul în afara bilanţului "Confirmãri de deschideri de credite documentare";
- angajamentul de garanţie primit de la instituţia de credit a importatorului şi acceptarea de platã a instituţiei de credit notificatoare, garantatã de instituţia de credit emitentã, se înregistreazã în contul în afara bilanţului "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la instituţii de credit";
- încasarea contravalorii documentelor privind mãrfurile livrate se înregistreazã în contul curent al exportatorului.
Operaţiuni cu titluri în devize
377. Contabilizarea titlurilor în devize respectã regulile de contabilizare şi de evaluare stabilite pentru titlurile exprimate în lei. Astfel, sunt clasate, în funcţie de intenţia de deţinere şi sub rezerva îndeplinirii condiţiilor specifice fiecãrei categorii de titluri (titluri de tranzacţie, de plasament, de investiţii, pãrţi în societãţile comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitãţii de portofoliu).
Instrumente financiare derivate
378. (1) Un instrument derivat este un instrument financiar care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
- valoarea sa se modificã urmare variaţiilor unei anumite rate de dobândã, a preţului unui instrument financiar, a preţului unor mãrfuri, a unui curs de schimb valutar, a unui indice de preţuri sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu condiţia ca, în cazul unei variabile nefinanciare, aceasta sã nu fie specificã unei pãrţi contractuale (uneori denumitã "bazã" sau "element suport");
- nu solicitã nicio investiţie iniţialã netã sau solicitã o investiţie iniţialã netã care este mai micã decât cea necesarã pentru alte tipuri de contracte de la care se aşteaptã reacţii similare la modificãrile condiţiilor de piaţã; şi
- este decontat la o datã viitoare.
(2) Un instrument financiar reprezintã orice contract ce genereazã simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiarã sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altã entitate.
379. Principalele tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de schimb la termen (forward), contractele swap de devize sau pe rata dobânzii, contractele FRA (Forward Rate Agreements), contractele futures şi instrumentele condiţionale (opţiunile cumpãrate sau vândute).
380. Una dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul cã necesitã o investiţie netã iniţialã a cãrei valoare este mai micã decât cea care ar fi necesarã în cazul altor contracte de la care se aşteaptã sã reacţioneze identic la factorii pieţei. Opţiunile se încadreazã în aceastã definiţie deoarece prima este mai micã decât investiţia ce ar fi necesarã pentru obţinerea instrumentului financiar de bazã cu care este corelatã opţiunea. Un contract swap de devize care prevede un schimb iniţial de devize diferite care au aceeaşi valoare justã se încadreazã în definiţie deoarece acesta presupune o investiţie netã iniţialã de valoare zero.
381. O cumpãrare sau o vânzare normalã (în cazul cãrora livrarea are loc în perioada de timp stabilitã în general prin reglementãri sau prin convenţii existente pe piaţa respectivã) dã naştere la un angajament la preţ fix între data tranzacţionãrii şi data decontãrii care nu reprezintã un instrument derivat datoritã perioadei scurte de viaţã a angajamentului (exemplu: operaţiunile SPOT).
382. Modalitatea de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor ferme de schimb la termen şi a contractelor swap de devize este cea prezentatã la pct. 364 - 368 din prezentul capitol.
383. Înregistrarea în contabilitate a instrumentelor derivate se face în funcţie de urmãtoarele criterii:
- în funcţie de tipul instrumentelor: instrumente ferme (ex. contracte la termen, futures, swap), instrumente condiţionale (opţiuni cumpãrate şi vândute) şi alte instrumente;
- în funcţie de variabila care determinã modificarea valorii instrumentelor: instrumente pe cursul de schimb, instrumente pe rata dobânzii, instrumente pe acţiuni şi indici bursieri şi alte instrumente derivate;
- în funcţie de scopul operaţiunii: instrumente care nu sunt de acoperire şi instrumente de acoperire.
384. (1) Valoarea noţionalã a contractelor (angajamentele de cumpãrare sau vânzare) se înregistreazã în conturile în afara bilanţului în momentul încheierii acestora.
(2) Instituţiile trebuie sã îşi organizeze evidenţa, astfel încât sã fie capabile sã identifice aceste angajamente la valoarea nominalã şi în funcţie de scadenţã, cel puţin pe baza urmãtoarelor criterii: tranzacţii efectuate pe pieţele reglementate/la buna înţelegere; natura contractelor; scadenţa operaţiunii; instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire/care sunt instrumente de acoperire.
(3) Angajamentele aferente operaţiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistreazã în conturile de angajamente în afara bilanţului, dar pot fi urmãrite extracontabil sau cu ajutorul conturilor de evidenţã din afara bilanţului.
(4) Titlurile aflate în proprietate şi care sunt destinate garantãrii operaţiunilor efectuate în contul propriu rãmân înregistrate în activ în portofoliul de titluri, iar angajamentele date sunt înregistrate în conturi în afara bilanţului.
(5) Valorile primite în garanţie de la terţi nu sunt înregistrate în activul instituţiei care le primeşte, ci sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului la angajamente primite.
385. Depozitele de garanţie constituite, aferente operaţiunilor cu instrumente derivate efectuate pe pieţele reglementate, sunt înregistrate în conturi distincte în funcţie de natura acestora (depozite de garanţie în numerar, depozite de garanţie constituite sub formã de titluri), precum şi în funcţie de titularul operaţiunii (depozite de garanţie constituite pentru operaţiunile efectuate în cont propriu, depozite de garanţie constituite pentru operaţiunile efectuate în contul clientelei).
386. (1) Instrumentele derivate sunt iniţial evaluate la valoarea justã. De regulã, valoarea justã iniţialã a unui instrument derivat este datã de preţul de tranzacţionare, cu excepţia situaţiilor în care valoarea justã a acestuia este datã prin compararea cu alte tranzacţii curente observabile pe piaţã pentru acelaşi instrument sau pe baza unei tehnici de evaluare ale cãrei variabile includ numai informaţii de pe pieţele observabile. În general, valoarea justã iniţialã a instrumentelor derivate este zero, cu excepţia opţiunilor pentru care valoarea justã iniţialã este datã de valoarea primei plãtite sau încasate.
(2) Operaţiunile cu instrumente derivate se evalueazã periodic, obligatoriu la sfârşitul fiecãrei luni, la valoarea justã, cu excepţia instrumentelor derivate care au la bazã şi trebuie decontate prin livrarea de instrumente de capitaluri proprii ce nu sunt cotate pe o piaţã activã şi a cãror valoare justã nu poate fi determinatã în mod credibil, care sunt evaluate la cost.
(3) Valoarea instrumentelor derivate se înregistreazã în conturile din bilanţ, corespunzãtor categoriei din care fac parte respectivele instrumente.
(4) Câştigurile sau pierderile rezultate în urma reevaluãrii instrumentelor derivate care nu sunt instrumente de acoperire sunt înregistrate în conturile de venituri şi cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate, corespunzãtor tipului instrumentelor respective.
387. (1) Prin valoare justã se înţelege suma pentru care instrumentul derivat ar putea fi schimbat de bunãvoie între pãrţi aflate în cunoştinţã de cauzã, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
(2) Valoarea justã se determinã prin referire la:
- valoarea de piaţã, pentru acele instrumente financiare pentru care o piaţã activã (în cazul cãreia preţurile cotate sunt disponibile imediat şi sunt aferente unor tranzacţii desfãşurate în condiţii normale) poate fi identificatã cu uşurinţã. Dacã valoarea de piaţã nu poate fi identificatã cu uşurinţã pentru un instrument, dar poate fi identificatã pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piaţã poate fi calculatã pornind de la cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau
- o valoare determinatã cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu uşurinţã o piaţã activã. Astfel de modele şi tehnici trebuie sã asigure o aproximare rezonabilã a valorii de piaţã şi trebuie testate periodic (şi revizuite, dacã este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu preţurile tranzacţiilor efective observabile sau pe baza oricãror informaţii de piaţã disponibile.
388. (1) Dobânzile de plãtit sau de primit, aferente contractelor swap ce presupun plata sau încasarea unor astfel de sume, se înregistreazã în contabilitate în funcţie de situaţiile în care existã un singur flux financiar (diferenţa dintre dobânda de primit şi cea de plãtit) sau douã fluxuri financiare diferite, astfel:
- contabilizarea distinctã a sumelor reprezentând dobânzi încasate şi, respectiv, plãtite se aplicã în situaţia în care scadenţele celor douã fluxuri financiare de dobânzi sunt diferite;
- contabilizarea sumei nete ce corespunde diferenţei dintre dobânzile plãtite şi cele încasate se aplicã în situaţia în care fluxurile financiare de dobânzi sunt concomitente, iar transferul priveşte doar diferenţa netã (existã un singur flux financiar de dobânzi).
(2) Dobânzile respective sunt înregistrate în conturile "Venituri de primit" sau "Cheltuieli de plãtit", dupã caz, în contrapartidã cu conturile de cheltuieli/venituri cu dobânzile aferente operaţiunilor cu instrumente derivate.
Contabilitatea de acoperire
389. (1) Scopul aplicãrii contabilitãţii de acoperire îl reprezintã reflectarea în contabilitate a efectelor strategiilor referitoare la administrarea şi acoperirea riscurilor. Aplicarea unor tratamente specifice contabilitãţii de acoperire este necesarã în situaţiile în care instrumentul de acoperire şi elementul acoperit sunt contabilizate diferit, potrivit regulilor aplicabile în mod normal, ceea ce conduce la necorelãri referitoare la:
- modalitatea de evaluare - unele instrumente financiare (elemente acoperite) nu sunt evaluate la valoarea justã (ex: creditele şi împrumuturile) sau diferenţele din evaluarea la valoarea justã nu sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere (ex: diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament), în timp ce instrumentele derivate (care sunt utilizate ca instrumente de acoperire) sunt evaluate la valoarea justã;
- recunoaştere - tranzacţiile previzionate, foarte probabil a fi efectuate, care sunt elemente acoperite nu sunt recunoscute în bilanţ sau afecteazã conturile de venituri şi cheltuieli în perioade ulterioare.
(2) Contabilitatea de acoperire urmãreşte reflectarea în conturile de venituri şi cheltuieli a efectelor operaţiunilor de acoperire prin recunoaşterea în aceeaşi perioadã a rezultatelor aferente elementelor acoperite şi instrumentelor de acoperire. Aceasta se realizeazã prin amânarea înregistrãrii în contul de profit şi pierdere a rezultatelor aferente instrumentelor de acoperire şi evidenţierea lor, provizoriu, în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire, urmând ca acestea sã fie transferate în contul de profit şi pierdere, în mod simetric, în perioadele în care riscurile acoperite influenţeazã contul de profit şi pierdere.
(3) Aplicarea contabilitãţii de acoperire nu este necesarã dacã, potrivit regulilor generale de evaluare, rezultatele aferente atât elementelor acoperite cât şi instrumentelor de acoperire sunt înregistrate concomitent în contul de profit şi pierdere (de exemplu, în cazul operaţiunilor de acoperire a variaţiilor de valoare a titlurilor de tranzacţie sau a instrumentelor derivate).
390. (1) Instrumentele de acoperire pot fi numai instrumente derivate, astfel desemnate, a cãror valoare justã sau fluxuri de trezorerie se aşteaptã sã compenseze modificãrile de valoare justã sau de fluxuri de trezorerie ale elementelor acoperite desemnate. Opţiunile vândute nu pot fi desemnate ca instrumente de acoperire.
(2) În general, un instrument derivat este desemnat drept instrument de acoperire în întregul sãu. Singurele excepţii permise sunt:
- în cazul unei opţiuni, separarea valorii intrinseci de valoarea timp şi desemnarea doar a valorii intrinseci drept instrument de acoperire;
- în cazul contractelor de schimb la termen (forward), separarea elementului de dobândã de cel privind cursul de schimb la vedere.
(3) O proporţie a unui instrument derivat (cum ar fi 50% din valoarea noţionalã a unui instrument derivat) poate fi desemnatã ca instrument de acoperire. Totuşi, un instrument derivat nu poate fi desemnat drept instrument de acoperire numai pentru o parte a perioadei sale de viaţã.
(4) Un singur instrument derivat poate fi desemnat drept instrument de acoperire pentru acoperirea mai multor tipuri de risc în urmãtoarele condiţii:
- diversele riscuri acoperite sã poatã fi clar identificate;
- eficienţa operaţiunii de acoperire sã poatã fi demonstratã; şi
- este posibilã asigurarea unei desemnãri specifice a instrumentului derivat, pentru acoperirea diferitelor categorii de risc.
(5) Douã sau mai multe instrumente derivate (sau proporţii ale lor) pot fi considerate ca fiind un singur instrument de acoperire cu condiţia ca instrumentul combinat (sau oricare din instrumentele componente) sã nu fie, în fapt, o opţiune netã vândutã (pentru care instituţia încaseazã o primã).
391. (1) Elementele acoperite pot fi active, datorii, angajamente ferme sau tranzacţii previzionate foarte probabile care îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
- expun instituţia la riscul modificãrii valorii juste sau fluxurilor viitoare de trezorerie; şi
- sunt desemnate ca fiind acoperite.
(2) Elementul acoperit poate fi:
- un singur activ, o singurã datorie, un singur angajament ferm sau o singurã tranzacţie previzionatã foarte probabilã;
- un grup de active, un grup de datorii, un grup de angajamente ferme sau un grup de tranzacţii previzionate foarte probabile ce prezintã caracteristici similare de risc; sau
- numai în situaţia acoperirii riscului ratei dobânzii aferent unui portofoliu, o parte a portofoliului de active financiare sau datorii financiare care sunt expuse riscului astfel acoperit. Nu este permisã desemnarea ca element acoperit a unei valori nete a unui portofoliu de active şi datorii.
(3) Titlurile de investiţii pot fi considerate elemente acoperite numai în ceea ce priveşte riscurile aferente fluctuaţiilor cursurilor de schimb valutar sau riscului de credit.
(4) Active similare sau datorii similare pot fi agregate şi acoperite împotriva riscului ca grup doar dacã activele individuale sau datoriile individuale din grup sunt expuse la riscul desemnat ca fiind acoperit şi se preconizeazã cã modificarea de valoare justã care poate fi atribuitã riscului acoperit pentru fiecare element individual din grup va fi aproximativ proporţionalã cu modificarea totalã de valoare justã care poate fi atribuitã riscului acoperit al grupului de elemente.
392. Contabilitatea de acoperire se aplicã unei relaţii de acoperire dacã şi numai dacã sunt întrunite, concomitent, urmãtoarele condiţii:
- la iniţierea operaţiunii de acoperire existã o desemnare şi o documentaţie formalã a relaţiei de acoperire precum şi a obiectivului şi strategiei de administrare a riscului, referitoare la respectiva operaţiune de acoperire. Respectiva documentaţie trebuie sã identifice instrumentul de acoperire, tranzacţia sau elementul acoperit, natura riscului acoperit şi modul în care instituţia va determina eficienţa instrumentului de acoperire în compensarea expunerii la modificãrile de valoare justã sau de fluxuri de trezorerie ale elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit;
- se preconizeazã cã operaţiunea de acoperire va avea un grad ridicat de eficienţã în compensarea modificãrilor de valoare justã sau de fluxuri de trezorerie atribuibile riscului acoperit, potrivit documentaţiei iniţiale referitoare la strategia de administrare a riscului în cazul respectivei relaţii de acoperire;
- în situaţia operaţiunilor de acoperire a unei tranzacţii previzionate, aceasta trebuie sã aibã un grad ridicat de probabilitate şi sã prezinte o expunere la variaţia fluxului de trezorerie ce va afecta în final contul de profit şi pierdere;
- eficienţa operaţiunii de acoperire poate fi evaluatã în mod credibil, respectiv valoarea justã sau fluxurile de trezorerie aferente elementului acoperit (şi care sunt atribuibile riscului acoperit) şi valoarea justã a instrumentului de acoperire pot fi evaluate în mod credibil;
- operaţiunea de acoperire este evaluatã periodic, ocazie cu care se constatã cã aceasta a avut un grad ridicat de eficienţã în cadrul perioadelor de raportare financiarã în care a fost desemnatã ca operaţiune de acoperire.
393. Operaţiunea de acoperire este consideratã a avea un grad ridicat de eficienţã dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
- la iniţierea operaţiunii de acoperire şi în perioadele ulterioare se preconizeazã cã operaţiunea de acoperire va avea un grad ridicat de eficienţã în compensarea modificãrilor de valoare justã sau de fluxuri de trezorerie atribuibile riscului acoperit. Acest lucru poate fi demonstrat, de exemplu, prin compararea modificãrilor anterioare ale valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie, aferente elementului acoperit şi atribuibile riscului acoperit, pe de o parte, şi cele aferente instrumentului de acoperire, pe de altã parte;
- rezultatul efectiv al operaţiunii de acoperire (raportul dintre modificãrile valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie, aferente elementului acoperit şi atribuibile riscului acoperit, pe de o parte, şi cele aferente instrumentului de acoperire, pe de altã parte) se încadreazã în intervalul 80-125%.
394. Contabilizarea operaţiunilor de acoperire presupune:
- neefectuarea nici unei înregistrãri contabile suplimentare referitoare la elementele acoperite, indiferent dacã acestea sunt tranzacţii viitoare sau active/datorii deja înregistrate;
- evaluarea la valoarea justã a instrumentului de acoperire;
- modificãrile de valoare justã ale instrumentului de acoperire, sunt înregistrate în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire;
- modificãrile de valoare justã aferente instrumentului de acoperire rãmân înregistrate în conturile de regularizare pânã în momentul recunoaşterii în contul de profit şi pierdere a fluxurilor de trezorerie sau a variaţiilor de valoare justã aferente riscului acoperit. Câştigurile sau pierderile recunoscute în conturile de regularizare sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli din instrumente de acoperire în aceeaşi perioadã în care fluxurile de trezorerie sau variaţiile de valoare justã acoperite afecteazã contul de profit şi pierdere;
- pentru elementele acoperite care sunt evaluate la valoarea cea mai micã dintre valoarea de achiziţie şi valoarea de piaţã (de exemplu, titlurile de plasament), calculul ajustãrilor pentru depreciere aferente se efectueazã dupã luarea în considerare a câştigurilor aferente instrumentului de acoperire, înregistrate în conturile de regularizare. Dupã încheierea operaţiunii de acoperire a unor astfel de elemente (precum şi a elementelor acoperite de natura creditelor şi împrumuturilor), diferenţele aferente instrumentului de acoperire, evidenţiate în conturile de regularizare, sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli la cesiunea elementului acoperit sau în mod eşalonat, pe durata rãmasã pânã la scadenţa elementului acoperit (pentru instrumentele financiare cu venit fix pãstrate dupã încheierea operaţiunii de acoperire; în momentul cesiunii respectivelor titluri, diferenţele rãmase neeşalonate sunt înregistrate în întregime în conturile de venituri sau cheltuieli).
395. Instituţia va înceta aplicarea contabilitãţii de acoperire în cazul în care:
- instrumentul de acoperire expirã, este vândut, încheiat sau exercitat (înlocuirea sau prelungirea instrumentului de acoperire nu duce la încetarea aplicãrii contabilitãţii de acoperire dacã respectiva înlocuire sau prelungire este prevãzutã în documentaţia referitoare la strategia de acoperire), caz în care diferenţele rezultate din reevaluarea instrumentului de acoperire, înregistrate în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire, sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli potrivit pct. 394;
- operaţiunea de acoperire nu se mai încadreazã în condiţiile aplicãrii contabilitãţii de acoperire; în acest caz, instrumentul derivat este contabilizat în continuare potrivit regulilor aplicabile instrumentelor derivate care nu sunt instrumente de acoperire; diferenţele aferente, evidenţiate pânã în momentul respectiv în conturile de regularizare, sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli potrivit pct. 394;
- nu se mai aşteaptã ca tranzacţia previzionatã sã aibã loc; în aceastã situaţie, câştigurile sau pierderile aferente instrumentului de acoperire, recunoscute în conturile de regularizare sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli din instrumente derivate; sau
- este anulatã desemnarea operaţiunii respective ca fiind operaţiune de acoperire; în situaţia acoperirii unei tranzacţii previzionate, câştigurile sau pierderile aferente instrumentului de acoperire rãmân înregistrate în conturile de regularizare pânã la realizarea tranzacţiei previzionate sau pânã în momentul în care nu se mai aşteaptã realizarea acesteia; dacã nu se mai aşteaptã ca tranzacţia previzionatã sã aibã loc, câştigurile sau pierderile respective sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli din instrumente derivate.
Închiderea şi deschiderea conturilor
396. Închiderea şi deschiderea conturilor se poate efectua, fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilanţ de închidere" şi "bilanţ de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare şi creditarea conturilor cu solduri debitoare.

CAP. 8
PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT, INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ŞI FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

397. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar conţine regulile generale privind utilizarea planului de conturi, conturile necesare înregistrãrii în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile recunoscute la nivel comunitar, precum şi prevederile reglementãrilor aplicabile operatorilor economici, alţii decât instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
398. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzãtoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrãrii în contabilitate trebuie efectuate în concordanţã strictã cu prevederile actelor normative care le reglementeazã.
399. Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifrã, grupe de conturi simbolizate cu douã cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 şi 9) se utilizeazã de cãtre toate instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de cãtre aceste instituţii a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportãri financiare.
400. Dezvoltarea în conturi analitice a conturilor sintetice prevãzute în planul de conturi este de competenţa fiecãrei instituţii, în funcţie de necesitãţile impuse de anumite reglementãri şi/sau raportãri, precum şi de necesitãţile proprii.
401. Conturile prevãzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor şi natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare.
402. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar este urmãtorul:

PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT,
INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ŞI FONDULUI DE
GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR


CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE*3)


*3) Cu excepţia grupei 10 "Casa şi alte valori", conturile din Clasa 1
se utilizeazã exclusiv de cãtre instituţiile de credit.

Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
A 101 - Casa
A 102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri
A 109 - Alte valori

Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
A 111 - Cont curent la Banca Naţionalã a României
A 1111 - Cont curent la Banca Naţionalã a României
A 1112 - Depozite la vedere la Banca Naţionalã a României
A 1113 - Depozite la termen la Banca Naţionalã a României
A 1114 - Depozite colaterale la Banca Naţionalã a României
P 112 - Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţionalã a României
P 1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare
P 1122 - Împrumuturi lombard
P 1123 - Alte împrumuturi
B 117 - Creanţe şi datorii ataşate
A 1171 - Creanţe ataşate
P 1172 - Datorii ataşate

Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
A 121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)
P 122 - Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)
B 127 - Creanţe şi datorii ataşate
A 1271 - Creanţe ataşate
P 1272 - Datorii ataşate

Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
A 131 - Depozite la instituţii de credit
A 1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit
A 1312 - Depozite la termen la instituţii de credit
A 1313 - Depozite colaterale la instituţii de credit
A 1317 - Creanţe ataşate
P 132 - Depozite ale instituţiilor de credit
P 1321 - Depozite la vedere ale instituţiilor de credit
P 1322 - Depozite la termen ale instituţiilor de credit
P 1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit
P 1327 - Datorii ataşate

Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
A 141 - Credite acordate instituţiilor de credit
A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
A 1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
A 1417 - Creanţe ataşate
P 142 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
P 1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
P 1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
P 1427 - Datorii ataşate

Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE
A 151 - Valori primite în pensiune
A 1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta
A 1512 - Valori primite în pensiune la termen
A 1517 - Creanţe ataşate
P 152 - Valori date în pensiune
P 1521 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta
P 1522 - Valori date în pensiune la termen
P 1527 - Datorii ataşate

Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
A 161 - Valori de recuperat
A 1611 - Valori de recuperat
A 1617 - Creanţe ataşate
P 162 - Alte sume datorate
P 1621 - Alte sume datorate
P 1627 - Datorii ataşate

Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI*4)
----------
*4) Conturile din grupa 17 "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
reţelei" se utilizeazã numai de cãtre organizaţiile cooperatiste de credit.

B 171 - Conturi curente
A 1711 - Cont curent la casa centralã
P 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate
B 1717 - Creanţe şi datorii ataşate
A 17171 - Creanţe ataşate
P 17172 - Datorii ataşate
B 173 - Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
A 1731 - Depozite la casa centralã
A 17311 - Depozite la vedere la casa centralã
A 17312 - Depozite la termen la casa centralã
A 17313 - Depozite colaterale la casa centralã
A 17317 - Creanţe ataşate
P 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
P 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
P 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
P 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
P 17327 - Datorii ataşate
B 174 - Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
A 1741 - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
A 17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
A 17417 - Creanţe ataşate
P 1742 - Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
P 17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste
de credit din cadrul reţelei
P 17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
P 17427 - Datorii ataşate
B 176 - Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
A 1761 - Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
A 17611 - Valori de recuperat
A 17617 - Creanţe ataşate
P 1762 - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
P 17621 - Alte sume datorate
P 17627 - Datorii ataşate
A 178 - Creanţe restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste
de credit din cadrul reţelei
A 1781 - Creanţe restante privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
A 17811 - Creanţe restante
A 17812 - Dobânzi restante
A 17817 - Creanţe ataşate
A 1782 - Creanţe îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
A 17821 - Creanţe îndoielnice
A 17822 - Dobânzi îndoielnice
A 17827 - Creanţe ataşate

Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
A 181 - Creanţe restante
A 1811 - Creanţe restante
A 1812 - Dobânzi restante
A 1817 - Creanţe ataşate
A 182 - Creanţe îndoielnice
A 1821 - Creanţe îndoielnice
A 1822 - Dobânzi îndoielnice
A 1827 - Creanţe ataşate

Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE
P 191 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare
P 1911 - Ajustãri pentru deprecierea creditelor
P 1912 - Ajustãri pentru deprecierea dobânzilor


CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE
INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE
DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE
A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE
DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
A 201 - Creanţe comerciale
A 2011 - Creanţe comerciale
A 20111 - Scont
A 20112 - Factoring cu recurs
A 20113 - Forfetare
A 20114 - Factoring fãrã recurs
A 20119 - Alte creanţe comerciale
A 2017 - Creanţe ataşate
A 202 - Credite de trezorerie
A 2021 - Credite de trezorerie
A 20211 - Utilizãri din deschideri de credite permanente
A 20212 - Credit global de exploatare
A 20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
A 20219 - Alte credite de trezorerie
A 2027 - Creanţe ataşate
A 203 - Credite de consum şi vânzãri în rate
A 2031 - Credite de consum
A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
A 20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
A 2032 - Vânzãri în rate
A 2037 - Creanţe ataşate
A 204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
A 2041 - Credite pentru import
A 2042 - Credite pentru export
A 2047 - Creanţe ataşate
A 205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
A 2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
A 2052 - Credite pentru echipamente
A 2057 - Creanţe ataşate
A 206 - Credite pentru investiţii imobiliare
A 2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
A 20611 - Credite ipotecare
A 20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
A 2067 - Creanţe ataşate
A 209 - Alte credite acordate clientelei
A 2091 - Alte credite acordate clientelei
A 2097 - Creanţe ataşate

Grupa 22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT,
SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII*5)
-----------
*5) Conturile din grupa 22 "OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII" se utilizeazã numai de cãtre
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

B 221 - Conturi curente la instituţiile de credit sau la instituţii financiare
B 2211 - Conturi curente la instituţii de credit
B 2212 - Conturi curente la instituţii financiare
B 2217 - Creanţe şi datorii ataşate
A 22171 - Creanţe ataşate
P 22172 - Datorii ataşate
P 222 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit, societãţi financiare sau alte instituţii
P 2221 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit
P 2222 - Împrumuturile primite de la societãţi financiare
P 2223 - Împrumuturile primite de la alte instituţii
P 2227 - Datorii ataşate
A 223 - Depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor
de credit
A 2231 - Depozite la termen
A 2232 - Certificate de depozit
A 2233 - Alte instrumente financiare
A 2237 - Creanţe ataşate
A 225 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii
A 2251 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societãţile financiare sau
alte instituţii
A 2257 - Creanţe ataşate
P 226 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societãţilor financiare sau altor instituţii
P 2261 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societãţilor financiare sau altor instituţii
P 2267 - Datorii ataşate

Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
A 231 - Credite acordate instituţiilor financiare
A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
A 2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
A 2317 - Creanţe ataşate
P 232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare
P 2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare
P 2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare
P 2327 - Datorii ataşate

Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE
A 241 - Valori primite în pensiune
A 2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta
A 2412 - Valori primite în pensiune la termen
A 2417 - Creanţe ataşate
P 243 - Valori date în pensiune
P 2431 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta
P 2432 - Valori date în pensiune la termen
P 2437 - Datorii ataşate

Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
B 251 - Conturi curente
B 2511 - Conturi curente
B 2517 - Creanţe şi datorii ataşate
A 25171 - Creanţe ataşate
P 25172 - Datorii ataşate
P 252 - Conturi de factoring
P 2521 - Conturi de factoring
P 2527 - Datorii ataşate
P 253 - Conturi de depozite
P 2531 - Depozite la vedere
P 2532 - Depozite la termen
P 2533 - Depozite colaterale
P 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate
P 25334 - Depozite pentru ordine de platã cu scadenţã
P 25335 - Depozite pentru garanţii gestionari
P 25336 - Alte depozite colaterale
P 2537 - Datorii ataşate
P 254 - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii
P 2541 - Certificate de depozit
P 2542 - Carnete şi librete de economii
P 2547 - Datorii ataşate

Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
A 261 - Valori de recuperat
A 2611 - Valori de recuperat
A 2617 - Creanţe ataşate
P 262 - Alte sume datorate
P 2621 - Alte sume datorate
P 2627 - Datorii ataşate

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT*6)
---------
*6) Se utilizeazã numai de cãtre instituţiile financiare nebancare, menţionate la pct. 4
alin. (3) din prezentele reglementãri.

B 271 - Conturi curente la instituţii de credit
B 2711 - Conturi curente la instituţii de credit
B 2717 - Creanţe şi datorii ataşate
A 27171 - Creanţe ataşate
P 27172 - Datorii ataşate
A 272 - Depozite constituite la instituţii de credit
A 2721 - Depozite la vedere la instituţii de credit
A 2722 - Depozite la termen la instituţii de credit
A 2723 - Depozite colaterale la instituţii de credit
A 2727 - Creanţe ataşate
A 273 - Credite acordate instituţiilor de credit
A 2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
A 2732 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
A 2737 - Creanţe ataşate
P 274 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
P 2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
P 2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
P 2747 - Datorii ataşate
A 275 - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit
A 2751 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit
A 2752 - Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit
A 2757 - Creanţe ataşate
P 276 - Valori date în pensiune instituţiilor de credit
P 2761 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit
P 2762 - Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit
P 2767 - Datorii ataşate
A 277 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
A 2771 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
A 2777 - Creanţe ataşate
P 278 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
P 2781 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
P 2787 - Datorii ataşate

Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
A 281 - Creanţe restante
A 2811 - Creanţe restante
A 2812 - Dobânzi restante
A 2817 - Creanţe ataşate
A 282 - Creanţe îndoielnice
A 2821 - Creanţe îndoielnice
A 2822 - Dobânzi îndoielnice
A 2827 - Creanţe ataşate

Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI
CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE
NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE
SAU ALTE INSTITUŢII

P 291 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni
între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit,
societãţile financiare sau alte instituţii
P 2911 - Ajustãri pentru deprecierea creditelor
P 2912 - Ajustãri pentru deprecierea dobânzilor

CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI
B 301 - Titluri primite sau date în pensiune livratã
A 3011 - Titluri primite în pensiune livratã
A 30111 - Titluri primite în pensiune livratã
A 30117 - Creanţe ataşate
P 3012 - Titluri date în pensiune livratã
P 30121 - Titluri date în pensiune livratã
P 30127 - Datorii ataşate
A 302 - Titluri de tranzacţie
A 3021 - Titluri de tranzacţie
A 30211 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30212 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 30213 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
A 3025 - Titluri date cu împrumut
A 30251 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30252 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 30253 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
A 30257 - Creanţe ataşate
A 3026 - Titluri luate cu împrumut
A 30261 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30262 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 30263 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
P 3027 - Datorii privind titlurile
P 30271 - Datorii privind titlurile luate cu împrumut
P 30272 - Alte datorii privind titlurile
P 30277 - Datorii ataşate
A 303 - Titluri de plasament
A 3031 - Titluri de plasament
A 30311 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30312 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 30313 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
A 3035 - Titluri date cu împrumut
A 30351 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30352 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 30353 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
P 3036 - Vãrsãminte de efectuat privind titlurile de plasament
A 3037 - Creanţe ataşate
A 30371 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30372 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 30373 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
A 304 - Titluri de investiţii
A 3041 - Titluri de investiţii
A 30411 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30412 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 3045 - Titluri date cu împrumut
A 30451 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30452 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
A 3047 - Creanţe ataşate
A 30471 - Efecte publice şi valori asimilate
A 30472 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

Grupa 31 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
B 311 - Instrumente financiare derivate ferme
B 3111 - Operaţiuni de schimb la termen
B 3112 - Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
B 3113 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
B 3114 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri
B 3119 - Alte instrumente financiare derivate
A 312 - Instrumente financiare derivate condiţionale cumpãrate
A 3121 - Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
A 3122 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
A 3123 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri
A 3129 - Alte instrumente financiare derivate
P 313 - Instrumente financiare derivate condiţionale vândute
P 3131 - Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
P 3132 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
P 3133 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri
P 3139 - Alte instrumente financiare derivate
B 319 - Alte instrumente financiare derivate

Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
P 321 - Titluri de piaţã interbancarã
P 3211 - Titluri de piaţã interbancarã
P 3217 - Datorii ataşate
P 322 - Titluri de creanţe negociabile
P 3221 - Titluri de creanţe negociabile
P 3227 - Datorii ataşate
P 325 - Obligaţiuni
P 3251 - Obligaţiuni
P 3257 - Datorii ataşate
P 326 - Alte datorii constituite prin titluri
P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri
P 3267 - Datorii ataşate

Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
P 331 - Conturile instituţiilor de credit
P 332 - Conturile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
B 333 - Conturile societãţilor de bursã
P 334 - Conturile altor instituţii financiare
P 335 - Conturile clientelei
B 336 - Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri
P 3361 - Alte sume de plãtit privind operaţiunile cu titluri
A 3362 - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri
B 337 - Creanţe şi datorii ataşate
A 3371 - Creanţe ataşate
P 3372 - Datorii ataşate

Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE
DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
B 341 - Decontãri intrabancare
B 342 - Decontãri între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei

Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
B 351 - Personal şi conturi asimilate
P 3511 - Personal - salarii datorate
P 3512 - Personal - ajutoare materiale datorate
P 3513 - Prime reprezentând participarea personalului la profit
A 3514 - Avansuri acordate personalului
P 3515 - Drepturi de personal neridicate
P 3516 - Reţineri din salarii datorate terţilor
B 3519 - Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul
P 35191 - Alte datorii în legãturã cu personalul
A 35192 - Alte creanţe în legãturã cu personalul
B 352 - Asigurãri sociale, protecţia socialã şi conturi asimilate
B 3521 - Asigurãri sociale
B 35211 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
B 35212 - Contribuţia personalului la asigurãrile sociale
B 35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
B 35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
B 3522 - Ajutor de şomaj
B 35221 - Contribuţia unitãţii la fondul de şomaj
B 35222 - Contribuţia personalului la fondul de şomaj
B 3526 - Alte datorii şi creanţe sociale
P 35261 - Alte datorii sociale
A 35262 - Alte creanţe sociale
B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
B 3531 - Impozitul pe profit
B 3532 - Taxa pe valoarea adaugatã
P 35323 - TVA de platã
A 35324 - TVA de recuperat
A 35326 - TVA deductibilã
P 35327 - TVA colectatã
B 35328 - TVA neexigibilã
P 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor
A 3534 - Subvenţii
A 35341 - Subvenţii guvernamentale
A 35342 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
A 35349 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii
B 3536 - Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
B 3538 - Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate
B 3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
P 35391 - Alte datorii faţã de bugetul statului
A 35392 - Alte creanţe privind bugetul statului
P 354 - Dividende de platã
A 355 - Debitori diverşi
A 3551 - Depozite de garanţii vãrsate
A 35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente
financiare derivate
A 35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente financiare derivate
A 35516 - Alte depozite
A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare
A 3556 - Alţi debitori diverşi
A 3557 - Creanţe ataşate
P 356 - Creditori diverşi
P 3561 - Depozite de garanţii pentru leasing
P 3562 - Alte depozite de garanţii primite
P 3566 - Alţi creditori diverşi
P 3567 - Datorii ataşate
B 357 - Decontãri din operaţiuni în asocieri în participaţie
A 3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie
P 3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie
P 358 - Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi
P 3581 - Împrumuturi primite de la acţionari
P 3582 - Alte împrumuturi
P 3587 - Datorii ataşate

Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI
A 361 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase
A 362 - Materiale
A 363 - Materiale de natura obiectelor de inventar
A 365 - Stocuri aflate la terţi
A 367 - Alte stocuri şi asimilate
A 368 - Alte bunuri diverse

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
A 371 - Valori primite la încasare
B 372 - Conturi de ajustare
B 3721 - Poziţie de schimb
B 3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb
B 3723 - Conturi de ajustare devize
B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului
B 373 - Conturi de diferenţe
B 3731 - Diferenţe privind devizele
B 3732 - Diferenţe privind vânzãrile de titluri cu posibilitate de rãscumpãrare
B 3739 - Alte conturi de diferenţe
A 374 - Cheltuieli de repartizat
A 3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
A 3742 - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
A 3749 - Alte cheltuieli de repartizat
A 375 - Cheltuieli înregistrate în avans
P 376 - Venituri înregistrate în avans
P 377 - Cheltuieli de plãtit
A 378 - Venituri de primit
B 379 - Alte conturi de regularizare
B 3791 - Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire
B 3799 - Alte conturi de regularizare

Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
A 381 - Creanţe restante
A 3811 - Creanţe restante
A 3812 - Dobânzi restante
A 3817 - Creanţe ataşate
A 382 - Creanţe îndoielnice
A 3821 - Creanţe îndoielnice
A 3822 - Dobânzi îndoielnice
A 3827 - Creanţe ataşate

Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE
P 391 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor
P 3911 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor de plasament
P 39111 - Ajustãri pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate
P 39112 - Ajustãri pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix
P 39113 - Ajustãri pentru deprecierea acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil
P 3912 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor de investiţii
P 39121 - Ajustãri pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate
P 39122 - Ajustãri pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix
P 393 - Ajustãri pentru deprecierea stocurilor
P 399 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE

Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
A 401 - Credite subordonate la termen
A 402 - Credite subordonate pe duratã nedeterminatã
A 407 - Creanţe ataşate

Grupa 41 - PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE,
TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII
DE PORTOFOLIU
A 411 - Pãrţi în societãţile comerciale legate
A 4111 - Pãrţi în instituţii de credit
A 4112 - Pãrţi în societãţi cu caracter financiar
A 4113 - Pãrţi în alte societãţi cu caracter nefinanciar
A 412 - Titluri de participare
A 4121 - Titluri de participare la instituţiile de credit
A 4122 - Titluri de participare la societãţi cu caracter financiar
A 4123 - Titluri de participare la alte societãţi cu caracter nefinanciar
A 413 - Titluri ale activitãţii de portofoliu
A 415 - Titluri date cu împrumut
A 417 - Creanţe ataşate
P 418 - Vãrsãminte de efectuat pentru pãrţi în societãţi comerciale legate, pentru titluri
de participare şi pentru titluri ale activitãţii de portofoliu

Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE
A 421 - Dotãri pentru unitãţile proprii din strãinãtate

Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI
A 431 - Imobilizãri necorporale în curs
A 432 - Imobilizãri corporale în curs
A 4321 - Amenajãri de terenuri şi construcţii
A 4322 - Instalaţii tehnice şi maşini
A 4323 - Alte imobilizãri corporale
A 433 - Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale
A 434 - Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale
A 4341 - Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii
A 4342 - Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini
A 4343 - Avansuri acordate pentru alte imobilizãri corporale

Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
A 441 - Imobilizãri necorporale
B 4411 - Fondul comercial
A 4412 - Cheltuieli de constituire
A 4419 - Alte imobilizãri necorporale
A 442 - Imobilizãri corporale
A 4421 - Terenuri şi amenajãri de terenuri
A 44211 - Terenuri
A 44212 - Amenajãri de terenuri
A 4422 - Construcţii
A 4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
A 44231 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
A 44232 - Aparate şi instalaţii de mãsurare, control şi reglare
A 44233 - Mijloace de transport
A 4424 - Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
şi alte active corporale

Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
P 461 - Amortizãri privind imobilizãrile necorporale şi corporale
P 4611 - Amortizarea imobilizãrilor necorporale
P 46111 - Amortizarea fondului comercial
P 46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire
P 46119 - Amortizarea altor imobilizãri necorporale
P 4612 - Amortizarea imobilizãrilor corporale
P 46121 - Amortizarea amenajãrilor de terenuri
P 46122 - Amortizarea construcţiilor
P 46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
P 46124 - Amortizarea altor active corporale

Grupa 47 - LEASING FINANCIAR
A 471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
A 4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
A 4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
A 4717 - Creanţe ataşate
P 472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar
P 4721 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
P 4722 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
P 4727 - Datorii ataşate

Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
A 481 - Creanţe restante
A 4811 - Creanţe restante
A 4812 - Dobânzi restante
A 4817 - Creanţe ataşate
A 482 - Creanţe îndoielnice
A 4821 - Creanţe îndoielnice
A 4822 - Dobânzi îndoielnice
A 4827 - Creanţe ataşate

Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA VALORILOR IMOBILIZATE
P 491 - Ajustãri pentru deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor comerciale legate,
a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu
P 492 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
P 4921 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
P 49211 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale în curs
P 49212 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale în curs
P 4922 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
P 49221 - Ajustãri pentru deprecierea fondului comercial
P 49222 - Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale
P 4923 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
P 49231 - Ajustãri pentru deprecierea terenurilor şi amenajãrilor de terenuri
P 49232 - Ajustãri pentru deprecierea construcţiilor
P 49233 - Ajustãri pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
P 49234 - Ajustãri pentru deprecierea altor active corporale
P 493 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar
P 499 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate

CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE

Grupa 50 - CAPITAL
P 501 - Capital social
P 5011 - Capital subscris nevãrsat
P 5012 - Capital subscris vãrsat
P 502 - Elemente asimilate capitalului
A 503 - Acţiuni proprii
B 508 - Acţionari sau asociaţi

Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
P 511 - Prime de capital
P 5111 - Prime de emisiune
P 5112 - Prime de fuziune
P 5113 - Prime de aport
P 5114 - Prime de divizare
P 5115 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
P 5119 - Alte prime
P 512 - Rezerve legale
P 5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
P 5122 - Rezerve legale din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe profit
P 513 - Rezerve statutare sau contractuale
P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare
P 5141 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea
impozitului pe profit
P 5142 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat dupã deducerea
impozitului pe profit
P 5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale
P 516 - Rezerve din reevaluare
P 5161 - Rezerve din reevaluãri dispuse prin acte normative
P 5169 - Alte rezerve din reevaluãri
P 517 - Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit
P 5171 - Rezerva de întrajutorare
P 5172 - Rezerva mutualã de garantare
P 51721 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din profitul casei centrale determinat
înainte de deducerea impozitului pe profit
P 51722 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din cotizaţiile cooperativelor
de credit afiliate
B 519 - Alte rezerve

Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
P 531 - Datorii subordonate la termen
P 5311 - Titluri subordonate la termen
P 5312 - Împrumuturi subordonate la termen
P 532 - Datorii subordonate pe duratã nedeterminatã
P 5321 - Titluri subordonate pe duratã nedeterminatã
P 5322 - Împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã
P 537 - Datorii ataşate

Grupa 54 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
P 541 - Subvenţii pentru investiţii
P 5411 - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
P 5412 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
P 5413 - Donaţii pentru investiţii
P 5414 - Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor
P 5419 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii

Grupa 55 - PROVIZIOANE
P 551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã
P 552 - Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
P 553 - Provizioane pentru riscuri de ţarã
P 554 - Provizioane pentru restructurare
P 555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte acţiuni similare
legate de acestea*7)
P 556 - Provizioane pentru impozite
P 559 - Alte provizioane
-----------
*7) Acest cont apare la instituţiile care au aplicat Reglementãrile contabile armonizate
cu Directiva nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile
instituţiilor de credit, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1982/2001
şi <>Ordinul guvernatorului Bãncii Naţionale a României nr. 5/2001 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, precum şi la cele care aplicã prevederile pct. 111.(3) din prezentele reglementãri.

Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR*8)
-----------
*8) Conturile din grupa 56 "FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR" se utilizeazã
numai de cãtre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

P 561 - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
P 5611 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit
P 56111 - Fond constituit din contribuţiile iniţiale
P 56112 - Fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate
P 56113 - Fond constituit din contribuţiile speciale
P 5612 - Fond constituit din încasãrile din recuperarea creanţelor
P 5613 - Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizãri, asistenţã financiarã
P 5614 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile
P 5619 - Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii

Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
B 581 - Rezultatul reportat
B 5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperitã
B 5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datã a IAS, mai puţin IAS 29*9)
B 5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
B 5815 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
B 5816 - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementãrilor contabile
conforme cu directivele europene
-----------
*9) Acest cont a fost introdus pentru aplicarea Reglementãrilor contabile armonizate cu Directiva
nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit,
aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.982/2001 şi Ordinul guvernatorului
Bãncii Naţionale a României nr. 5/2001 şi va fi utilizat pânã la închiderea soldului acestui cont.

Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
B 591 - Profit sau pierdere
A 592 - Repartizarea profitului

CLASA 6 - CHELTUIELI

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
A 601 - Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare*10)
-----------
*10) Se utilizeazã numai de cãtre instituţiile de credit.

A 6011 - Dobânzi la Banca Naţionalã a României
A 6012 - Dobânzi la conturile de corespondent
A 6013 - Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit
A 60131 - Dobânzi la depozitele la vedere
A 60132 - Dobânzi la depozitele la termen
A 60133 - Dobânzi la depozitele colaterale
A 6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit
A 60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
A 60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen
A 6015 - Dobânzi la valorile date în pensiune
A 60151 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta
A 60152 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen
A 6016 - Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
A 60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate
A 60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
A 60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
A 60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
A 60169 - Comisioane
A 6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile
A 6019 - Comisioane
A 602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela
A 6021 - Dobânzi la conturile de factoring
A 6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare
A 60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
A 60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen
A 6023 - Dobânzi la valorile date în pensiune
A 60231 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta
A 60232 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen
A 6024 - Dobânzi la conturile curente
A 6025 - Dobânzi la conturile de depozite
A 60251 - Dobânzi la depozitele la vedere
A 60252 - Dobânzi la depozitele la termen
A 60253 - Dobânzi la depozitele colaterale
A 6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii
A 6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile
A 6029 - Comisioane
A 603 - Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri
A 6031 - Dobânzi la titlurile date în pensiune livratã
A 6032 - Pierderi la titlurile de tranzacţie
A 60321 - Pierderi din reevaluãri şi cesiune
A 60322 - Costuri de tranzacţionare
A 6033 - Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament
A 6034 - Cheltuieli cu titlurile de investiţii
A 60341 - Cheltuieli cu amortizarea primelor
A 60342 - Pierderi din cesiune
A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
A 60361 - Dobânzi privind titlurile de piaţã interbancarã
A 60362 - Dobânzi privind titlurile de creanţe negociabile
A 60363 - Dobânzi privind obligaţiunile
A 60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri
A 6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri
A 6039 - Comisioane
A 604 - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare
A 6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar
A 6042 - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte
contracte similare
A 6049 - Comisioane
A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate
A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe duratã nedeterminatã
A 6059 - Comisioane
A 606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb
A 6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
A 6069 - Comisioane
A 607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente
financiare derivate
A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare
A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare primite de la instituţii de credit
A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare primite de la clientelã
A 6072 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie
A 60721 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la instituţii de credit
A 60722 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la clientelã
A 6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
A 60741 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
pe cursul de schimb
A 60742 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
pe rata dobânzii
A 60743 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
pe acţiuni şi indici bursieri
A 60744 - Cheltuieli privind operaţiunile cu alte instrumente financiare derivate
A 60747 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor financiare derivate
A 60749 - Costuri de tranzacţionare
A 6075 - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire
A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite
A 608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de platã
A 6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
A 609 - Alte cheltuieli de exploatare
A 6092 - Cota-parte privind activitãţile şi activele controlate în comun
A 6093 - Venituri retrocedate privind activitãţile şi activele controlate în comun
A 6095 - Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii*11)
A 60951 - Dobânzi la conturile curente
A 60955 - Dobânzi privind alte sume datorate
A 60959 - Comisioane
A 6094 - Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale
A 6099 - Cheltuieli diverse de exploatare
----------
*11) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 6095 "Cheltuieli din operaţiuni între
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare
sau alte instituţii" se utilizeazã numai de cãtre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
A 611 - Cheltuieli cu salariile personalului
A 612 - Cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
A 6121 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
A 6122 - Contribuţia unitãţii pentru ajutorul de şomaj
A 6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
A 613 - Cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaţilor
A 617 - Alte cheltuieli privind personalul

Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate

Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
A 631 - Cheltuieli cu materialele
A 6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile
A 6312 - Cheltuieli privind combustibilii
A 6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb
A 6317 - Cheltuieli privind alte materiale
A 632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
A 633 - Cheltuieli privind alte stocuri
A 634 - Cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
A 6341 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
A 6342 - Cheltuieli privind energia şi apa
A 6343 - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere
A 6345 - Cheltuieli cu deplasãri, detaşãri, transferãri şi transportul personalului şi bunurilor
A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
A 63472 - Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile
A 63479 - Alte cheltuieli
A 635 - Cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate

Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
A 644 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor corporale
A 645 - Pierderi din cedarea pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate, a titlurilor
de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu
A 646 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale
A 6461 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale
A 6462 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale
A 649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare
A 6491 - Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
A 6492 - Donaţii şi subvenţii acordate
A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizãrile
A 6494 - Pierderi din debitori diverşi
A 6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi la alte împrumuturi
A 64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari
A 64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primite
A 6497 - Alte cheltuieli diverse de exploatare

Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE
A 651 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor necorporale
A 652 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor corporale

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI
DIN CREANŢE NERECUPERABILE
A 661 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare
A 6611 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creditelor
A 6612 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
A 662 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni
între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare
a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii
A 6621 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creditelor
A 6622 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
A 663 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
A 6631 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor
A 66311 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor de plasament
A 66312 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor de investiţii
A 6633 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea stocurilor
A 6637 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri
şi operaţiuni diverse
A 664 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea valorilor imobilizate
A 6641 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor
comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu
A 6642 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
A 66421 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
A 66422 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
A 66423 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
A 6643 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar
A 6647 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate
A 665 - Cheltuieli cu provizioane
A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã
A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţarã
A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
A 6656 - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite
A 6657 - Cheltuieli cu alte provizioane
A 667 - Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu ajustãri pentru depreciere
A 668 - Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu ajustãri pentru depreciere

Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE
A 671 - Cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente similare

Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE
ŞI INSTITUŢII DE CREDIT*12)
---------
*12) Se utilizeazã numai de cãtre instituţiile financiare nebancare, menţionate la pct. 4
alin. (3) din prezentele reglementãri.

A 681 - Dobânzi la conturile curente
A 682 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit
A 6821 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
A 6822 - Dobânzi la împrumuturile la termen
A 683 - Dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit
A 6831 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta
A 6832 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen
A 684 - Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit
A 689 - Comisioane

Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit
A 699 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus

CLASA 7 - VENITURI

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
P 701 - Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare*13)
-------------
*13) Se utilizeazã numai de cãtre instituţiile de credit.

P 7011 - Dobânzi de la Banca Naţionalã a României
P 7012 - Dobânzi de la conturile de corespondent
P 7013 - Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit
P 70131 - Dobânzi de la depozitele la vedere
P 70132 - Dobânzi de la depozitele la termen
P 70133 - Dobânzi de la depozitele colaterale
P 7014 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
P 70141 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
P 70142 - Dobânzi de la creditele la termen
P 7015 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune
P 70151 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta
P 70152 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen
P 7016 - Venituri din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
P 70161 - Dobânzi de la contul curent la casa centralã
P 70162 - Dobânzi de la depozitele la casa centralã
P 70163 - Dobânzi de la creditele acordate organizaţiilor cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
P 70164 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizaţiile cooperatiste
de credit din cadrul reţelei
P 70168 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile
cooperatiste de credit din cadrul reţelei
P 70169 - Comisioane
P 7017 - Alte venituri din dobânzi
P 7018 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
P 7019 - Comisioane
P 702 - Venituri din operaţiunile cu clientela
P 7021 - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei
P 70211 - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale
P 70212 - Dobânzi de la operaţiunile de factoring
P 70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie
P 70214 - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzãri în rate
P 70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
P 70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
P 70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare
P 70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei
P 7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare
P 70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
P 70222 - Dobânzi de la creditele la termen
P 7023 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune
P 70231 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta
P 70232 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen
P 7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare
P 7027 - Alte venituri din dobânzi
P 7028 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
P 7029 - Comisioane
P 703 - Venituri din operaţiunile cu titluri
P 7031 - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livratã
P 7032 - Venituri din titlurile de tranzacţie
P 7033 - Venituri din titlurile de plasament
P 70331 - Dobânzi
P 70333 - Dividende şi venituri asimilate
P 70336 - Venituri din cesiune
P 7034 - Venituri din titlurile de investiţii
P 70341 - Dobânzi
P 70342 - Venituri din prime
P 70343 - Venituri din cesiune
P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
P 7037 - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri
P 7038 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
P 7039 - Comisioane
P 704 - Venituri din operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare
P 7041 - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar
P 7042 - Venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte
contracte similare
P 7048 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
P 7049 - Comisioane
P 705 - Venituri din credite subordonate, pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate, titluri
de participare şi titluri ale activitãţii de portofoliu
P 7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen
P 7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe duratã nedeterminatã
P 7053 - Dividende şi venituri asimilate
P 7058 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
P 7059 - Comisioane
P 706 - Venituri din operaţiunile de schimb
P 7061 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
P 7069 - Comisioane
P 707 - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente
financiare derivate
P 7071 - Venituri din angajamentele de finanţare
P 70711 - Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea instituţiilor de credit
P 70712 - Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea clientelei
P 7072 - Venituri din angajamentele de garanţie
P 70721 - Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea instituţiilor de credit
P 70722 - Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea clientelei
P 7074 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
P 70741 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe cursul
de schimb
P 70742 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
P 70743 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe acţiuni
şi indici bursieri
P 70744 - Venituri privind operaţiunile cu alte instrumente financiare derivate
P 70747 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor financiare derivate
P 70749 - Comisioane
P 7075 - Venituri din instrumentele de acoperire
P 7077 - Venituri din alte angajamente date
P 708 - Venituri din prestaţiile de servicii financiare
P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit
P 7082 - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei
P 7083 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã
P 70831 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane fizice
P 70832 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane juridice
P 70839 - Alte comisioane
P 7085 - Venituri privind mijloacele de platã
P 7087 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare
P 709 - Alte venituri din activitatea de exploatare
P 7092 - Cota - parte privind activitãţile şi activele controlate în comun
P 7093 - Cheltuieli refacturate privind activitãţile şi activele controlate în comun
P 7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare
P 7095 - Venituri din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii*14)
P 70951 - Dobânzi de la conturile curente
P 70952 - Dobânzi de la depozitele la termen
P 70953 - Dobânzi de la certificatele de depozit
P 70954 - Dobânzi de la alte instrumente financiare
P 70955 - Dobânzi privind valorile de recuperat
P 70959 - Comisioane
P 7099 - Venituri diverse de exploatare
-------------
*14) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 7095 "Venituri din operaţiuni între
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare
sau alte instituţii" se utilizeazã numai de cãtre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
P 741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
P 744 - Venituri din reevaluarea imobilizãrilor corporale
P 745 - Venituri din cedarea pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate, a titlurilor
de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu
P 746 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale
P 7461 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale
P 7462 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale
P 747 - Venituri accesorii
P 7471 - Venituri din alte activitãţi
P 7479 - Alte venituri accesorii
P 74791 - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurãrilor
P 74799 - Venituri accesorii diverse
P 749 - Alte venituri diverse din exploatare
P 7492 - Cota - parte din subvenţiile de investiţii trecutã la venituri
P 7493 - Venituri din subvenţii de exploatare
P 74931 - Venituri din subvenţii de exploatare aferente veniturilor din activitatea
de exploatare
P 74932 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile
P 74933 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
P 74934 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurãri şi protecţia socialã
P 74935 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
P 74936 - Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
P 7494 - Venituri din producţia de imobilizãri
P 7495 - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor
P 7499 - Alte venituri
P 74991 - Venituri din despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
P 74992 - Venituri din donaţii
P 74997 - Alte venituri diverse de exploatare

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI
DE CREANŢE AMORTIZATE
P 761 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare
P 7611 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creditelor
P 7612 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
P 762 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni
între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul
de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile
financiare sau alte instituţii
P 7621 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creditelor
P 7622 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
P 763 - Venituri din ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
P 7631 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea titlurilor
P 76311 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea titlurilor de plasament
P 76312 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea titlurilor de investiţii
P 7633 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea stocurilor
P 7637 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri
şi operaţiuni diverse
P 764 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea valorilor imobilizate
P 7641 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor
comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu
P 7642 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
P 76421 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
P 76422 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
P 76423 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
P 7643 - Venituri din ajustãri pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar
P 7647 - Venituri din ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate
P 765 - Venituri din provizioane
P 7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã
P 7652 - Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
P 7653 - Venituri din provizioane pentru risc de ţarã
P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte
acţiuni similare legate de acestea
P 7656 - Venituri din provizioane pentru impozite
P 7657 - Venituri din alte provizioane
P 767 - Venituri din recuperãri de creanţe amortizate

Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE
P 771 - Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

Grupa 78 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE
ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT*15)
-----------
*15) Se utilizeazã numai de cãtre instituţiile financiare nebancare, menţionate la pct. 4
alin. (3) din prezentele reglementãri.

P 781 - Dobânzi de la conturile curente
P 782 - Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit
P 7821 - Dobânzi de la depozitele la vedere
P 7822 - Dobânzi de la depozitele la termen
P 7823 - Dobânzi de la depozitele colaterale
P 783 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
P 7831 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
P 7832 - Dobânzi de la creditele la termen
P 784 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit
P 7841 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta
P 7842 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen
P 785 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit
P 789 - Comisioane

CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI

Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANŢARE
A 901 - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit
P 902 - Angajamente primite de la instituţii de credit
A 903 - Angajamente în favoarea clientelei
A 9031 - Deschideri de credite confirmate
A 90311 - Garanţii imobiliare
A 90312 - Deschideri de credite documentare
A 90319 - Alte deschideri de credite confirmate
A 9032 - Acceptãri sau angajamente de platã
A 9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei
P 904 - Angajamente primite de la clientelã

Grupa 91 - ANGAJAMENTE DE GARANŢIE
A 911 - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date instituţiilor de credit
A 9111 - Confirmãri de deschideri de credite documentare
A 9112 - Acceptãri de platã
A 9119 - Alte garanţii date instituţiilor de credit
P 912 - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la instituţii de credit
A 913 - Garanţii date pentru clientelã
A 9131 - Cauţiuni şi avaluri
A 91311 - Cauţiuni imobiliare
A 91312 - Cauţiuni administrative şi fiscale
A 91313 - Garanţii financiare
A 91314 - Garanţii de rambursare a creditelor acordate de alte instituţii
A 91319 - Alte cauţiuni şi avaluri
A 9139 - Alte garanţii date pentru clientelã
P 914 - Garanţii primite de la clientelã
P 9141 - Garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate
P 9142 - Garanţii primite de la societãţi de asigurare şi reasigurare
P 9143 - Garanţii primite de la alte instituţii financiare
P 9144 - Garanţii primite de la instituţii nefinanciare
P 9145 - Ipoteci imobiliare
P 9146 - Gajuri cu deposedare
P 9147 - Gajuri fãrã deposedare
P 9149 - Alte garanţii primite de la clientelã

Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
A 921 - Titluri de primit
A 9211 - Titluri vândute cu posibilitate de rãscumpãrare
A 9219 - Alte titluri de primit
P 922 - Titluri de livrat
P 9221 - Titluri cumpãrate cu posibilitate de rãscumpãrare
P 9229 - Alte titluri de livrat

Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE
B 931 - Operaţiuni de schimb la vedere
A 9311 - Lei cumpãraţi şi încã neprimiţi
A 9312 - Devize cumpãrate şi încã neprimite
P 9313 - Lei vânduţi şi încã nelivraţi
P 9314 - Devize vândute şi încã nelivrate

Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE ÎN AFARA BILANŢULUI
B 941 - Poziţie de schimb
B 942 - Contravaloarea poziţiei de schimb
B 943 - Conturi de ajustare devize

Grupa 95 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
B 951 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
B 9511 - Operaţiuni ferme de schimb la termen care nu sunt instrumente de acoperire
A 95111 - Lei de primit contra devize de livrat
P 95112 - Devize de livrat contra lei de primit
A 95113 - Devize de primit contra lei de livrat
P 95114 - Lei de livrat contra devize de primit
A 95115 - Devize de primit contra devize de livrat
P 95116 - Devize de livrat contra devize de primit
B 9512 - Operaţiuni ferme de schimb la termen care sunt instrumente de acoperire
A 95121 - Lei de primit contra devize de livrat
P 95122 - Devize de livrat contra lei de primit
A 95123 - Devize de primit contra lei de livrat
P 95124 - Lei de livrat contra devize de primit
A 95125 - Devize de primit contra devize de livrat
P 95126 - Devize de livrat contra devize de primit
A 952 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb
A 9521 - Contracte swap financiar de devize care nu sunt instrumente de acoperire
A 95211 - Lei de primit contra devize de livrat
P 95212 - Devize de livrat contra lei de primit
A 95213 - Devize de primit contra lei de livrat
P 95214 - Lei de livrat contra devize de primit
A 95215 - Devize de primit contra devize de livrat
P 95216 - Devize de livrat contra devize de primit
A 9522 - Contracte swap financiar de devize care sunt instrumente de acoperire
A 95221 - Lei de primit contra devize de livrat
P 95222 - Devize de livrat contra lei de primit
A 95223 - Devize de primit contra lei de livrat
P 95224 - Lei de livrat contra devize de primit
A 95225 - Devize de primit contra devize de livrat
P 95226 - Devize de livrat contra devize de primit
A 9523 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb care nu sunt instrumente
de acoperire
A 9524 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb care sunt instrumente
de acoperire
A 953 - Instrumente financiare derivate condiţionale pe cursul de schimb
A 9531 - Instrumente cumpãrate
A 95311 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpãrate, care nu sunt instrumente
de acoperire
A 95312 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpãrate, care sunt instrumente
de acoperire
A 9532 - Instrumente vândute
A 95321 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care nu sunt instrumente
de acoperire
A 95322 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care sunt instrumente
de acoperire
A 954 - Instrumente financiare derivate ferme pe rata dobânzii
A 9541 - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care nu sunt instrumente de acoperire
A 9542 - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire
A 955 - Instrumente financiare derivate condiţionale pe rata dobânzii
A 9551 - Instrumente cumpãrate
A 95511 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpãrate, care nu sunt instrumente
de acoperire
A 95512 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpãrate, care sunt instrumente
de acoperire
A 9552 - Instrumente vândute
A 95521 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care nu sunt instrumente
de acoperire
A 95522 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care sunt instrumente
de acoperire
A 956 - Instrumente financiare derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri
A 9561 - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care nu sunt instrumente de acoperire
A 9562 - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire
A 957 - Instrumente financiare derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri
A 9571 - Instrumente cumpãrate
A 95711 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpãrate, care nu sunt
instrumente de acoperire
A 95712 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpãrate, care sunt
instrumente de acoperire
A 9572 - Instrumente vândute
A 95721 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care nu sunt
instrumente de acoperire
A 95722 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care sunt
instrumente de acoperire
A 959 - Alte instrumente financiare derivate
A 9591 - Instrumente care nu sunt de acoperire
A 9592 - Instrumente de acoperire

Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE
P 961 - Angajamente primite
P 9611 - Valori primite în garanţie privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
P 9612 - Alte valori primite în garanţie
P 9613 - Alte angajamente primite
A 962 - Angajamente date
A 9621 - Valori date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
A 9622 - Alte valori date în garanţie
A 9623 - Alte angajamente date

Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE
A 981 - Angajamente îndoielnice

Grupa 99 - CONTURI DE EVIDENŢĂ
P 991 - Bunuri luate cu chirie
P 992 - Valori primite în pãstrare sau custodie
A 993 - Creanţe scoase din activ, urmãrite în continuare
A 9931 - Creanţe scoase din activ şi urmãrite în continuare
A 9932 - Dobânzi aferente creanţelor scoase din activ, urmãrite în continuare
A 9937 - Creanţe ataşate
A 994 - Debitori din penalitãţi pretinse
P 995 - Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
B 998 - Alte conturi de evidenţã
P 9981 - Alte valori primite
A 9982 - Alte valori date
P 9983 - Capital în devize
P 99831 - Capital social subscris şi nevãrsat în devize
P 99832 - Capital social subscris şi vãrsat în devize
P 99833 - Capital de dotare în devize
P 9984 - Prime de emisiune plãtite în devize
A 9985 - Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţã
B 9989 - Conturi diverse de evidenţã
B 999 - Contrapartida403. Funcţiunea conturilor prevãzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar trebuie adaptatã de instituţii la specificul operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora, cu condiţia respectãrii conţinutului conturilor prevãzut la pct. 404.
404. Conţinutul conturilor prevãzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar este urmãtorul:

CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE

Clasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã numerarul aflat în casierie, în ATM-uri şi ASV-uri, alte valori, operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare efectuate cu Banca Naţionalã a României şi cu instituţiile de credit.


Din CLASA 1 "OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE"
fac parte urmãtoarele grupe de conturi:

Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE
Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
101 - Casa
102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri
109 - Alte valori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
101 - numerarul aflat în casierie (bancnote şi monede care au curs legal),
precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasãrilor şi plãţilor efectuate.
Bancnotele şi monedele expediate prin intermediul societãţilor de
transport, rãmân înregistrate în contul "Casa" pânã în momentul
transferului proprietãţii efective a fondurilor, independent de
modalitãţile folosite pentru transferul acestor fonduri;
102 - numerarul aflat în ghişeele automate de bancã (ATM-uri) şi în
automatele de schimb valutar (ASV-uri);
109 - cecuri de cãlãtorie cumpãrate şi neremise la emitenţi pentru încasare.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
109 - Valorile din aur, metale şi pietre 361 - "Valori din aur, metale şi pietre
preţioase preţioase"
109 - Stocuri diverse (timbre fiscale, 367 - "Alte stocuri şi asimilate"
poştale, tichete de cãlãtorie etc.)
109 - Bancnote şi monede care nu au curs 367 - "Alte stocuri şi asimilate"
legal
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
111 - Cont curent la Banca Naţionalã a României
1111 - Cont curent la Banca Naţionalã a României
1112 - Depozite la vedere la Banca Naţionalã a României
1113 - Depozite la termen la Banca Naţionalã a României
1114 - Depozite colaterale la Banca Naţionalã a României
112 - Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţionalã a României
1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare
1122 - Împrumuturi lombard
1123 - Alte împrumuturi
117 - Creanţe şi datorii ataşate
1171 - Creanţe ataşate
1172 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1111 - disponibilitãţile bãneşti aflate în contul curent la Banca Naţionalã a
României, precum şi mişcarea acestora ca urmare a încasãrilor şi plãţilor
efectuate;
1112 - depozite constituite la Banca Naţionalã a României pentru care durata iniţialã
este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
1113 - depozite constituite la Banca Naţionalã a României pe un termen fix, pentru
care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
1114 - depozite constituite la Banca Naţionalã a României, în garanţie sau pentru
efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
1121 - împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare primite de
instituţia de credit, în condiţiile prevãzute de reglementãrile Bãncii Naţionale
a României;
1122 - împrumuturi lombard primite de instituţia de credit, în condiţiile prevãzute de
reglementãrile Bãncii Naţionale a României;
1123 - alte împrumuturi primite de instituţia de credit de la Banca Naţionalã a
României, în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
1171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente
disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile la Banca Naţionalã a României;
1172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
de refinanţare primite de la Banca Naţionalã a României.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
111 - Operaţiunile cu Banca Naţionalã a - Alte grupe de conturi din cadrul clasei
României privind valorile primite 1, dupã natura operaţiunilor
sau date în pensiune
- Creanţele şi datoriile în legãturã cu - Alte grupe de conturi din cadrul clasei
Banca Centralã din ţãrile unde 1, dupã natura operaţiunilor
instituţia de credit nu este
implantatã
- Creanţele şi datoriile în legãturã cu - Alte grupe de conturi din cadrul clasei
Trezoreria publicã 1, dupã natura operaţiunilor
- Creanţele şi datoriile în legãturã cu - Alte grupe de conturi din cadrul clasei
instituţiile financiare internaţionale 1, dupã natura operaţiunilor
(F.M.I., B.I.R.D., B.R.I.,
B.E.R.D. ...)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)
122 - Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)
127 - Creanţe şi datorii ataşate
1271 - Creanţe ataşate
1272 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
121 - existenţa şi mişcarea disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile de
corespondent deschise la alte instituţii de credit (nostro);
122 - existenţa şi mişcarea disponibilitãţilor bãneşti aflate în conturile de
corespondent deschise de alte instituţii de credit (loro);
1271 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente conturilor de
corespondent (nostro);
1272 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente conturilor de
corespondent (loro).

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
121, 122 - Creanţele şi datoriile în legãturã Grupa 11 - "DECONTĂRI CU
cu Banca Centralã din ţãrile în BANCA NAŢIONALĂ A
care instituţia de credit este ROMÂNIEI"
implantatã
- Depozitele la vedere 1311 - "Depozite la vedere la instituţii
interbancare, precum şi creditele de credit"
şi împrumuturile interbancare, 1321 - "Depozite la vedere ale
de pe o zi pe alta instituţiilor de credit"
1411 - "Credite de pe o zi pe alta
acordate instituţiilor de credit"
1421 - "Împrumuturi de pe o zi pe alta
primite de la instituţii de credit"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
131 - Depozite la instituţii de credit
1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit
1312 - Depozite la termen la instituţii de credit
1313 - Depozite colaterale la instituţii de credit
1317 - Creanţe ataşate
132 - Depozite ale instituţiilor de credit
1321 - Depozite la vedere ale instituţiilor de credit
1322 - Depozite la termen ale instituţiilor de credit
1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit
1327 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1311 - depozite constituite la alte instituţii de credit pentru care durata iniţialã este
cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
1312 - depozite constituite la alte instituţii de credit pe un termen fix, pentru care
durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
1313 - depozite constituite la alte instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea
unor plãţi ulterioare determinate;
1317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor
constituite la alte instituţii de credit;
1321 - depozite constituite de alte instituţii de credit pentru care durata iniţialã este
cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
1322 - depozite constituite de alte instituţii de credit pe un termen fix, pentru care
durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
1323 - depozite constituite de alte instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea
unor plãţi ulterioare determinate;
1327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor
constituite de alte instituţii de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
141 - Credite acordate instituţiilor de credit
1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
1417 - Creanţe ataşate
142 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
1427 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1411 - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care durata iniţialã este cel mult
egalã cu o zi lucrãtoare;
1412 - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care durata iniţialã este mai mare
de o zi lucrãtoare;
1417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate instituţiilor de credit;
1421 - împrumuturile primite de la instituţii de credit, pentru care durata iniţialã este
cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
1422 - împrumuturile primite de la instituţii de credit, pentru care durata iniţialã este
mai mare de o zi lucrãtoare;
1427 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de la alte instituţii de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE
151 - Valori primite în pensiune
1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta
1512 - Valori primite în pensiune la termen
1517 - Creanţe ataşate
152 - Valori date în pensiune
1521 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta
1522 - Valori date în pensiune la termen
1527 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1511 - credite acordate instituţiilor de credit pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare,
pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca
garanţie, rãmân înregistrate în conturile de origine pânã la scadenţa lor);
1512 - credite acordate instituţiilor de credit pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare,
pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca
garanţie, rãmân înregistrate în conturile de origine pânã la scadenţa lor);
1517 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate altor instituţii de credit pe baza valorilor primite în pensiune de la
acestea;
1521 - împrumuturi primite de la instituţiile de credit pe o duratã de cel mult o zi
lucrãtoare, pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrãri;
1522 - împrumuturi primite de la instituţiile de credit pe o duratã mai mare de o zi
lucrãtoare, pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrãri;
1527 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de la alte instituţii de credit pe baza valorilor date în pensiune
acestora.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
1511, - Operaţiuni de pensiune 2411 "Valori primite în pensiune de pe o
1512, (fãrã livrare) efectuate de zi pe alta"
1521, 1522 instituţiile de credit cu 2412 "Valori primite în pensiune la
operatorii economici, alţii termen"
decât instituţiile de credit 2431 "Valori date în pensiune de pe o zi
pe alta"
2432 "Valori date în pensiune la termen"
1511, - Operaţiuni de pensiune 2751 "Valori primite în pensiune de pe o
1512, (fãrã livrare) efectuate de zi pe alta de la instituţii de credit"
1521, 1522 cãtre instituţiile financiare 2752 "Valori primite în pensiune la
nebancare cu instituţiile de termen de la instituţii de credit"
credit (înregistrate de cãtre 2761 "Valori date în pensiune de pe o zi
instituţiile financiare pe alta instituţiilor de credit"
nebancare) 2762 "Valori date în pensiune la termen
instituţiilor de credit"
1511, 1512 - Titluri cumpãrate ferm 3021 "Titluri de tranzacţie"
3031 "Titluri de plasament"
3041 "Titluri de investiţii"
1511, - Titluri primite sau date în 30111 "Titluri primite în pensiune
1512, pensiune livratã livratã"
1521, 1522 30121 "Titluri date în pensiune livratã"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
161 - Valori de recuperat
1611 - Valori de recuperat
1617 - Creanţe ataşate
162 - Alte sume datorate
1621 - Alte sume datorate
1627 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1611 - sume de recuperat de la alte instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest
cont pânã la încasarea acestora:
- cecurile de cãlãtorie cumpãrate remise spre încasare emitenţilor;
- creanţele faţã de ordonator (instituţie de credit) rezultate în urma
executãrii angajamentelor de garanţie asumate de instituţia de credit (în
calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacã ordonatorul nu
efectueazã plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizeazã
într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistreazã în conturile de
credite corespunzãtoare);
- alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
1617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente valorilor de
recuperat;
1621 - sume datorate altor instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont
pânã la plata acestora (cecuri de cãlãtorie şi cecuri bancare emise; alte sume
primite aflate în curs de clarificare);
1627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor sume
datorate.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE
CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
171 - Conturi curente
1711 - Cont curent la casa centralã
1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate
1717 - Creanţe şi datorii ataşate
17171 - Creanţe ataşate
17172 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1711 - cont utilizat de cooperativele de credit pentru înregistrarea disponibilitãţilor
bãneşti aflate în contul curent la casa centralã la care sunt afiliate, precum şi a
mişcãrii acestora ca urmare a încasãrilor şi plãţilor efectuate;
1712 - cont utilizat de casa centralã pentru înregistrarea existenţei şi mişcãrii
disponibilitãţilor bãneşti ale cooperativelor de credit afiliate;
17171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente
disponibilitãţilor bãneşti aflate în contul curent la casa centralã;
17172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente
disponibilitãţilor bãneşti ale cooperativelor de credit afiliate.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE
CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
173 - Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
1731 - Depozite la casa centralã
17311 - Depozite la vedere la casa centralã
17312 - Depozite la termen la casa centralã
17313 - Depozite colaterale la casa centralã
17317 - Creanţe ataşate
1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
17327 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
17311 - depozite constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate,
pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
17312 - depozite constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate, pe
un termen fix, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
17313 - depozite constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate, în
garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
17317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor
constituite la casa centralã de cãtre cooperativele de credit afiliate;
17321 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, pentru
care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
17322 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, pe un
termen fix, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
17323 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã, în
garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
17327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor
constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centralã.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE
CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
174 - Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din
cadrul reţelei
1741 - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de
credit din cadrul reţelei
17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
17417 - Creanţe ataşate
1742 - Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din
cadrul reţelei
17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile
cooperatiste de credit din cadrul reţelei
17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de
credit din cadrul reţelei
17427 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
17411 - credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru
care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
17412 - credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru
care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
17417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
17421 - împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
reţelei, pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
17422 - împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
reţelei, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
17427 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE
CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
176 - Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste
de credit din cadrul reţelei
1761 - Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
reţelei
17611 - Valori de recuperat
17617 - Creanţe ataşate
1762 - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul
reţelei
17621 - Alte sume datorate
17627 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
17611 - sume de recuperat de la alte organizaţii cooperatiste de credit din cadrul
reţelei, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la încasarea acestora:
- cecurile de cãlãtorie cumpãrate remise spre încasare emitenţilor din
cadrul reţelei;
- creanţele faţã de ordonator (organizaţie cooperatistã de credit din cadrul
reţelei) rezultate în urma executãrii angajamentelor de garanţie asumate
de instituţie (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacã
ordonatorul nu efectueazã plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se
concretizeazã într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistreazã
în conturile de credite corespunzãtoare);
- alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
17617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente valorilor de
recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
17621 - alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei,
înregistrate provizoriu în acest cont pânã la plata acestora (cecuri de cãlãtorie
şi cecuri bancare emise; alte sume primite aflate în curs de clarificare);
17627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor sume
datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE
CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
178 - Creanţe restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile
cooperatiste de credit din cadrul reţelei
1781 - Creanţe restante privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de
credit din cadrul reţelei
17811 - Creanţe restante
17812 - Dobânzi restante
17817 - Creanţe ataşate
1782 - Creanţe îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste
de credit din cadrul reţelei
17821 - Creanţe îndoielnice
17822 - Dobânzi îndoielnice
17827 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
17811 - creanţe din depozite constituite, credite acordate şi valori de recuperat de la
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, nerambursate la
scadenţã;
17812 - creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţã de la organizaţiile cooperatiste de
credit din cadrul reţelei;
17817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor restante privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de
credit din cadrul reţelei;
17821 - creanţe din depozite constituite, credite acordate şi valori de recuperat de la
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, trecute în litigiu;
17822 - creanţe din dobânzi aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de
credit din cadrul reţelei, trecute în litigiu;
17827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste
de credit din cadrul reţelei.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
181 - Creanţe restante
1811 - Creanţe restante
1812 - Dobânzi restante
1817 - Creanţe ataşate
182 - Creanţe îndoielnice
1821 - Creanţe îndoielnice
1822 - Dobânzi îndoielnice
1827 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1811 - creanţe din depozite constituite, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor
primite în pensiune) şi valori de recuperat, nerambursate la scadenţã;
1812 - creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţã;
1817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor restante;
1821 - creanţe din depozite constituite, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor
primite în pensiune) şi valori de recuperat, trecute în litigiu;
1822 - creanţe din dobânzi trecute în litigiu;
1827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor îndoielnice.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN
OPERAŢIUNI INTERBANCARE
191 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare
1911 - Ajustãri pentru deprecierea creditelor
1912 - Ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
1911 - ajustãri pentru deprecierea creditelor din operaţiuni interbancare;
1912 - ajustãri pentru deprecierea sumelor reprezentând dobânzi din operaţiuni
interbancare.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE
FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL
DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT,
SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII


Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã operaţiunile cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit, operaţiunile între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi operaţiunile între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii, privind creditele acordate, împrumuturile primite, conturile curente şi depozitele constituite.
Din CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
Grupa 22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE
DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII
Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE
INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL
DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE
FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
201 - Creanţe comerciale
2011 - Creanţe comerciale
20111 - Scont
20112 - Factoring cu recurs
20113 - Forfetare
20114 - Factoring fãrã recurs
20119 - Alte creanţe comerciale
2017 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
20111 - operaţiunile de scontare, în special operaţiuni de cumpãrare cu recurs sau
cu recurs parţial a efectelor de comerţ sub forma cambiilor şi biletelor la
ordin privind creanţele comerciale aferente livrãrilor de bunuri sau
prestãrilor de servicii;
20112 - creanţe comerciale achiziţionate cu recurs în cadrul contractelor de
factoring;
20113 - operaţiunile de forfetare, respectiv cumpãrarea fãrã recurs asupra oricãrui
deţinãtor anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrãrii
de bunuri sau prestãrilor de servicii;
20114 - creanţe comerciale achiziţionate fãrã recurs în cadrul contractelor de
factoring;
20119 - alte creanţe comerciale;
2017 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente
operaţiunilor de scontare, de factoring, de forfetare şi altor creanţe
comerciale.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
20111 - cumpãrarea fãrã recurs asupra oricãrui 20113 - "Forfetare"
deţinãtor anterior, a unor creanţe
scadente la termen, ca rezultat al livrãrii
de bunuri sau prestãrilor de servicii
Clasa 1 - operaţiunile de scontare, factoring, 201 - "Creanţe comerciale"
forfetare şi alte creanţe comerciale desfãşurate în relaţie cu instituţii de
credit
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
202 - Credite de trezorerie
2021 - Credite de trezorerie
20211 - Utilizãri din deschideri de credite permanente
20212 - Credit global de exploatare
20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
20219 - Alte credite de trezorerie
2027 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2021 - credite, în general pe termen scurt, destinate asigurãrii nevoilor de trezorerie
ale persoanelor juridice şi persoanelor fizice, care completeazã sau înlocuiesc
alte tipuri de finanţare mai speciale;
20211 - credite acordate clientelei, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile
acesteia; partea neutilizatã din creditele aprobate se înregistreazã în conturi în
afara bilanţului;
20212 - creditele acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperã
ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului
previzional de trezorerie; partea neutilizatã din creditele aprobate se
înregistreazã în conturi în afara bilanţului;
20213 - facilitãţi de trezorerie acordate titularilor cardurilor, prin admiterea acoperirii
ulterioare a sumelor plãtite;
20219 - alte credite de trezorerie acordate clientelei;
2027 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor de
trezorerie.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
2021 - Descoperiri de cont 2511 "Conturi curente"
neautorizate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
203 - Credite de consum şi vânzãri în rate
2031 - Credite de consum
20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
2032 - Vânzãri în rate
2037 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
20311 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale
ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia;
20312 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea achiziţionãrii de bunuri, altele
decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare;
2032 - creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţãrii vânzãrii de bunuri
în rate şi care se ramburseazã prin vãrsãminte periodice, cel mai adesea lunare
sau trimestriale;
2037 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor de
consum şi vânzãrilor în rate.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
2041 - Credite pentru import
2042 - Credite pentru export
2047 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2041 - creditele acordate importatorilor consecutiv cu deschiderea de credite
documentare, avansuri în devize acordate importatorilor, precum şi alte credite
acordate clientelei pentru importuri;
2042 - creditele acordate clientelei pentru acoperirea nevoilor determinate de
operaţiuni de export de bunuri şi servicii;
2047 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
2052 - Credite pentru echipamente
2057 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2051 - creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter
ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale,
hoteliere, petroliere etc.);
2052 - creditele, în general pe termen mijlociu şi lung, acordate clientelei pentru
finanţarea investiţiilor productive: cumpãrãri de materiale, achiziţii, construcţii
sau amenajãri de imobilizãri corporale de uz profesional (cu excepţia
investiţiilor imobiliare), achiziţii de imobilizãri necorporale etc.;
2057 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
206 - Credite pentru investiţii imobiliare
2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
20611 - Credite ipotecare
20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
2067 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2061 - creditele acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:
- dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren
şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmeazã sã se realizeze;
- amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei
construcţii; sau
- viabilizarea unui teren;
20611 - creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare, definite potrivit legislaţiei
specifice, acordate clientelei;
20619 - credite acordate clientelei pentru investiţii imobiliare, altele decât cele
ipotecare;
2067 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
pentru investiţii imobiliare.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
209 - Alte credite acordate clientelei
2091 - Alte credite acordate clientelei
2097 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2091 - alte credite acordate clientelei şi care nu se regãsesc în conturile de credite de
la grupa 20 "Credite acordate clientelei";
2097 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor credite
acordate clientelei.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
Grupa 20 - Creditele acordate 231 "Credite acordate instituţiilor
instituţiilor financiare financiare"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT,
SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII
221 - Conturi curente la instituţiile de credit sau instituţii financiare
2211 - Conturi curente la instituţii de credit
2212 - Conturi curente la instituţii financiare
2217 - Creanţe şi datorii ataşate
22171 - Creanţe ataşate
22172 - Datorii ataşate
222 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit, societãţi financiare
sau alte instituţii
2221 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit
2222 - Împrumuturile primite de la societãţi financiare
2223 - Împrumuturile primite de la alte instituţii
2227 - Datorii ataşate
223 - Depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente
financiare ale instituţiilor de credit
2231 - Depozite la termen
2232 - Certificate de depozit
2233 - Alte instrumente financiare
2237 - Creanţe ataşate
225 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societãţile financiare
sau alte instituţii
2251 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societãţile financiare sau
alte instituţii
2257 - Creanţe ataşate
226 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societãţilor financiare sau
altor instituţii
2261 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societãţilor financiare sau
altor instituţii
2267 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
221 - conturi deschise de cãtre Fond la instituţii de credit sau instituţii financiare,
destinate operaţiunilor curente de încasãri şi plãţi.
Aceste conturi au de regulã solduri debitoare, iar sumele respective pot fi
retrase de cãtre Fond în orice moment, fãrã preaviz.
Conturile curente pot avea şi solduri creditoare numai în situaţia evidenţierii
de cãtre Fond în acest cont a împrumuturilor pe termen scurt primite de la
instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii.
22171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldurilor
debitoare ale conturilor curente deschise de cãtre Fond la instituţii de credit
sau instituţii financiare;
22172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldurilor
creditoare ale conturilor curente deschise de cãtre Fond la instituţii de credit
sau instituţii financiare;
2221 - împrumuturi primite de Fond de la instituţii de credit;
2222 - împrumuturi primite de Fond de la societãţi financiare;
2223 - împrumuturi primite de Fond de la alte instituţii;
2227 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de Fond de la instituţii de credit, societãţi financiare sau alte instituţii;
2231 - depozite constituite de cãtre Fond la instituţii de credit, pe termen fix, pentru
care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
2232 - depozite constituite de Fond pe baza certificatelor de depozit emise de cãtre
instituţiile de credit, care nu sunt titluri negociabile;
2233 - depozite constituite de Fond pe baza altor instrumente financiare ale
instituţiilor de credit, care nu sunt titluri negociabile;
2237 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor la
termen, certificatelor de depozit şi altor instrumente financiare ale instituţiilor
de credit.
2251 - sume de recuperat de cãtre Fond de la instituţii de credit, societãţi financiare
sau alte instituţii, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la încasarea
acestora, inclusiv alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
2257 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente valorilor de
recuperat de Fond de la instituţiile de credit, societãţile financiare sau de la
alte instituţii.
2261 - sume datorate instituţiilor de credit, societãţilor financiare sau altor instituţii
de cãtre Fond, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la plata acestora,
inclusiv cele primite aflate în curs de clarificare;
2267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor sume
datorate instituţiilor de credit, societãţilor financiare sau altor instituţii de cãtre
Fond.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
2232 - Certificate de depozit 302 "Titluri de tranzacţie" în conturile de
negociabile emise de titluri cu venit fix
instituţiile de credit şi 303 "Titluri de plasament" în conturile de
cumpãrate de Fond titluri cu venit fix
304 "Titluri de investiţii"
2233 - Alte instrumente 302 "Titluri de tranzacţie" în conturile de
financiare negociabile titluri cu venit fix
emise de instituţiile de 303 "Titluri de plasament" în conturile de
credit şi cumpãrate de titluri cu venit fix
Fond 304 "Titluri de investiţii"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
231 - Credite acordate instituţiilor financiare
2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
2317 - Creanţe ataşate
232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare
2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare
2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare
2327 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2311 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţialã este cel
mult egalã cu o zi lucrãtoare;
2312 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţialã este mai
mare de o zi lucrãtoare;
2317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate instituţiilor financiare;
2321 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţialã
este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
2322 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţialã
este mai mare de o zi lucrãtoare;
2327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de la instituţiile financiare.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
232 - Împrumuturile primite de la 3581 "Împrumuturi primite de la
acţionari, instituţii financiare acţionari"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE
241 - Valori primite în pensiune
2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta
2412 - Valori primite în pensiune la termen
2417 - Creanţe ataşate
243 - Valori date în pensiune
2431 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta
2432 - Valori date în pensiune la termen
2437 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2411 - credite acordate clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã de cel
mult o zi lucrãtoare, pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca
garanţie, rãmân înregistrate în conturile de origine pânã la scadenţa lor);
2412 - credite acordate clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã mai mare
de o zi lucrãtoare, pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca
garanţie, rãmân înregistrate în conturile de origine pânã la scadenţa lor);
2417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe baza valorilor primite în
pensiune de la aceasta;
2431 - împrumuturi primite de la clientelã, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã
de cel mult o zi lucrãtoare, pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrãri;
2432 - împrumuturi primite de la clientelã, alta decât instituţiile de credit, pe o duratã
mai mare de o zi lucrãtoare, pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei livrãri;
2437 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de la clientelã, alta decât instituţiile de credit, pe baza valorilor date în
pensiune acesteia.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
2411, - Operaţiuni de pensiune 1511 "Valori primite în pensiune de pe o
2412, efectuate între instituţii de zi pe alta"
2431, credit 1512 "Valori primite în pensiune la
2432 termen"
1521 "Valori date în pensiune de pe o zi
pe alta"
1522 "Valori date în pensiune la termen"
2411, - Operaţiuni de pensiune (fãrã 2751 "Valori primite în pensiune de pe o
2412, livrare) efectuate de cãtre zi pe alta de la instituţii de credit"
2431, instituţiile financiare 2752 "Valori primite în pensiune la
2432 nebancare cu instituţiile de termen de la instituţii de credit"
credit (înregistrate de cãtre 2761 "Valori date în pensiune de pe o zi
instituţiile financiare pe alta instituţiilor de credit"
nebancare) 2762 "Valori date în pensiune la termen
instituţiilor de credit"
2411, - Titluri cumpãrate ferm 3021 "Titluri de tranzacţie"
2412 3031 "Titluri de plasament"
3041 "Titluri de investiţii"
2411, - Titluri primite sau date în 30111 "Titluri primite în pensiune
2412, pensiune livratã livratã"
2431, 30121 "Titluri date în pensiune livratã"
2432
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
251 - Conturi curente
2511 - Conturi curente
2517 - Creanţe şi datorii ataşate
25171 - Creanţe ataşate
25172 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2511 - conturi deschise clienţilor destinate operaţiunilor curente de încasãri şi plãţi.
Aceste conturi au de regulã solduri creditoare, iar sumele respective pot fi
retrase de cãtre titularii de conturi în orice moment, fãrã preaviz.
Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:
- în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
- în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei,
utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
- în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita
unui nivel global de credit, care acoperã ansamblul nevoilor de exploatare
ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
- în situaţia evidenţierii în acest cont a facilitãţilor de trezorerie acordate
titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii
ulterioare a sumelor plãtite.
Sumele înregistrate în soldurile debitoare ale conturilor curente trebuie
evidenţiate în analitice distincte corespunzãtor situaţiilor de mai sus sau prin
intermediul unor criterii care sã permitã obţinerea de informaţii pentru fiecare
categorie de credit, evidenţiatã cu ajutorul contului 2511 "Conturi curente".
25171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldului debitor
al contului curent;
25172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldului creditor
al contului curent, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de
clientelã şi desfiinţate înainte de scadenţã, pentru care se acordã dobânda la
vedere.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
252 - Conturi de factoring
2521 - Conturi de factoring
2527 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2521 - sumele datorate clientelei în contrapartida creanţelor comerciale achiziţionate,
când ele fac obiectul unui transfer efectiv de proprietate;
2527 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente operaţiunilor de
factoring.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
253 - Conturi de depozite
2531 - Depozite la vedere
2532 - Depozite la termen
2533 - Depozite colaterale
25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
25333 - Depozite pentru cecuri certificate
25334 - Depozite pentru ordine de platã cu scadenţã
25335 - Depozite pentru garanţii gestionari
25336 - Alte depozite colaterale
2537 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2531 - depozite constituite de clientelã pentru care durata iniţialã este cel mult egalã
cu o zi lucrãtoare;
2532 - depozite constituite de clientelã pe un termen fix pentru care durata iniţialã
este mai mare de o zi lucrãtoare;
2533 - depozite constituite de clientelã în scopuri de garantare sau pentru efectuarea
unor plãţi ulterioare determinate;
2537 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente conturilor de
depozite.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
254 - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii
2541 - Certificate de depozit
2542 - Carnete şi librete de economii
2547 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2541 - depozite constituite de clientelã pe baza certificatelor de depozit care nu sunt
titluri negociabile;
2542 - depozite constituite de clientelã pe baza carnetelor şi libretelor de economii;
2547 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor
constituite de clientelã pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor
de economii.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
2541 - Certificatele de depozit 3221 "Titluri de creanţe negociabile"
negociabile
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
261 - Valori de recuperat
2611 - Valori de recuperat
2617 - Creanţe ataşate
262 - Alte sume datorate
2621 - Alte sume datorate
2627 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2611 - sume de recuperat de la clientelã, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la
încasarea acestora:
- cecuri, efecte de comerţ şi alte valori remise la încasare, neplãtite şi
restituite;
- creanţele faţã de ordonator (client care nu este o instituţie de credit)
rezultate în urma executãrii angajamentelor de garanţie asumate de
instituţie (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacã
ordonatorul nu efectueazã plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se
concretizeazã într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistreazã
în conturile de credite corespunzãtoare);
- alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
2617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente valorilor de
recuperat de la clientelã;
2621 - sume datorate clientelei, înregistrate provizoriu în acest cont, pânã la plata
acestora, inclusiv cele aflate în curs de clarificare pânã la înregistrarea lor în
conturile clientelei;
2627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor sume
datorate.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
271 - Conturi curente la instituţii de credit
2711 - Conturi curente la instituţii de credit
2717 - Creanţe şi datorii ataşate
27171 - Creanţe ataşate
27172 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2711 - conturi deschise de cãtre instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit,
destinate operaţiunilor curente de încasãri şi plãţi.
Aceste conturi au de regulã solduri debitoare, iar sumele respective pot fi
retrase de cãtre titularii de conturi în orice moment, fãrã preaviz.
Conturile curente pot avea şi solduri creditoare:
- în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
- în situaţia evidenţierii de cãtre instituţia financiarã nebancarã în acest
cont a împrumuturilor primite de la instituţiile de credit, utilizabile în
mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
- în situaţia evidenţierii de cãtre instituţia financiarã nebancarã în acest
cont a împrumuturilor primite de la instituţiile de credit, în limita unui
nivel global de credit, care acoperã ansamblul nevoilor de exploatare ale
acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
- în situaţia evidenţierii în acest cont a facilitãţilor de trezorerie acordate
de instituţiile de credit instituţiei financiare nebancare ca titular al
cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a
sumelor plãtite;
Sumele înregistrate în soldurile creditoare ale conturilor curente trebuie
evidenţiate în analitice distincte corespunzãtor situaţiilor de mai sus sau prin
intermediul unor criterii care sã permitã obţinerea de informaţii pentru fiecare
categorie de credit, evidenţiatã cu ajutorul contului 2711 "Conturi curente la
instituţii de credit".
27171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldurilor
debitoare ale conturilor curente deschise de cãtre instituţiile financiare
nebancare la instituţii de credit;
27172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente soldurilor
creditoare ale conturilor curente deschise de cãtre instituţiile financiare
nebancare la instituţii de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
272 - Depozite constituite la instituţii de credit
2721 - Depozite la vedere la instituţii de credit
2722 - Depozite la termen la instituţii de credit
2723 - Depozite colaterale la instituţii de credit
2727 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2721 - depozite constituite de cãtre instituţiile financiare nebancare la instituţii de
credit pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
2722 - depozite constituite de cãtre instituţiile financiare nebancare la instituţii de
credit, pe un termen fix, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi
lucrãtoare;
2723 - depozite constituite de cãtre instituţiile financiare nebancare la instituţii de
credit în garanţie sau pentru efectuarea unor plãţi ulterioare determinate;
2727 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente depozitelor
constituite de cãtre instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
273 - Credite acordate instituţiilor de credit
2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
2732 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
2737 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2731 - credite acordate de cãtre instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit,
pentru care durata iniţialã este cel mult egalã cu o zi lucrãtoare;
2732 - credite acordate de cãtre instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit,
Pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
2737 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate de cãtre instituţiile financiare nebancare instituţiilor de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
274 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
2747 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2741 - împrumuturi primite de cãtre instituţiile financiare nebancare de la instituţii de
credit, pentru care durata iniţialã este cel mult o zi lucrãtoare;
2742 - împrumuturi primite de cãtre instituţiile financiare nebancare de la instituţii de
credit, pentru care durata iniţialã este mai mare de o zi lucrãtoare;
2747 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de cãtre instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
275 - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit
2751 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit
2752 - Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit
2757 - Creanţe ataşate
276 - Valori date în pensiune instituţiilor de credit
2761 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit
2762 - Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit
2767 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2751 - credite acordate instituţiilor de credit, pe o duratã de cel mult o zi lucrãtoare pe
bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite
în pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca
garanţie, rãmân înregistrate în conturile de origine pânã la scadenţa lor);
2752 - credite acordate instituţiilor de credit, pe o duratã mai mare de o zi lucrãtoare,
pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) primite
în pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri primite în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
(creditele aferente valorilor primite în pensiune şi apoi date în pensiune sau ca
garanţie, rãmân înregistrate în conturile de origine pânã la scadenţa lor);
2757 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate instituţiilor de credit de cãtre instituţiile financiare nebancare, pe baza
valorilor primite în pensiune de la acestea;
2761 - împrumuturi primite de la instituţiile de credit, pe o duratã de cel mult o zi
lucrãtoare pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
2762 - împrumuturi primite de la instituţiile de credit, pe o duratã mai mare de o zi
lucrãtoare pe bazã de:
- efecte de comerţ şi alte active financiare (cu excepţia titlurilor) date în
pensiune indiferent cã acestea fac sau nu obiectul unei livrãri;
- titluri date în pensiune în cazul în care acestea nu fac obiectul unei
livrãri;
2767 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit, pe baza
valorilor date în pensiune acestora.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
277 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
2771 - Valori de recuperat de la instituţii de credit
2777 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2771 - sume de recuperat de cãtre instituţiile financiare nebancare de la instituţii de
credit, înregistrate provizoriu în acest cont pânã la încasarea acestora:
- creanţele faţã de ordonator (instituţie de credit) rezultate în urma
executãrii angajamentelor de garanţie asumate de instituţia financiarã
nebancarã (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacã
ordonatorul nu efectueazã plata;
- alte sume plãtite aflate în curs de clarificare;
2777 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente valorilor de
recuperat de cãtre instituţiile financiare nebancare de la instituţiile de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
278 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
2781 - Alte sume datorate instituţiilor de credit
2787 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2781 - sume datorate instituţiilor de credit de cãtre instituţiile financiare nebancare,
înregistrate provizoriu în acest cont pânã la plata acestora, inclusiv cele primite
aflate în curs de clarificare;
2787 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor sume
datorate instituţiilor de credit de cãtre instituţiile financiare nebancare.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
281 - Creanţe restante
2811 - Creanţe restante
2812 - Dobânzi restante
2817 - Creanţe ataşate
282 - Creanţe îndoielnice
2821 - Creanţe îndoielnice
2822 - Dobânzi îndoielnice
2827 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2811 - creanţe comerciale, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în
pensiune), valori de recuperat şi creanţe ale instituţiilor financiare nebancare
faţã de instituţiile de credit, nerambursate la scadenţã;
2812 - creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţã;
2817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor restante;
2821 - creanţe comerciale, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite în
pensiune), valori de recuperat şi creanţe ale instituţiilor financiare nebancare
faţã de instituţiile de credit, trecute în litigiu;
2822 - creanţe din dobânzi trecute în litigiu;
2827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor îndoielnice.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA,
OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT,
PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI
INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII
291 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela,
operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de
credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul
bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii
2911 - Ajustãri pentru deprecierea creditelor
2912 - Ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
2911 - ajustãri pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, precum şi din
operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit;
2912 - ajustãri pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, precum şi
din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã operaţiunile cu titluri, cu instrumente financiare derivate, cele privind debitorii şi creditorii, stocurile, decontãrile intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, precum şi conturi de regularizare.

Din CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI
Grupa 31 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI
301 - Titluri primite sau date în pensiune livratã
3011 - Titluri primite în pensiune livratã
30111 - Titluri primite în pensiune livratã
30117 - Creanţe ataşate
3012 - Titluri date în pensiune livratã
30121 - Titluri date în pensiune livratã
30127 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
30111, - credite acordate, respectiv împrumuturi primite pe bazã de titluri, care
30121 întrunesc urmãtoarele condiţii:
- sunt titluri create material care, în momentul punerii în pensiune, sunt
livrate efectiv şi fizic cesionarului sau mandatarului acestuia;
- sunt titluri dematerializate sau create material, pãstrate la o societate
depozitarã, dar circulând prin virament din cont în cont şi fac obiectul unei
înregistrãri în contul deschis pe numele cesionarului la un intermediar
abilitat, la o societate depozitarã sau, dacã este cazul, la emitent;
- operaţiunile care nu rãspund acestor caracteristici sunt contabilizate ca
pensiuni simple în Clasa 1 - Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare
sau Clasa 2 - Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare
nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau
alte instituţii. De asemenea, sunt considerate pensiuni simple, care nu fac
obiectul unei livrãri, şi pensiunile având ca obiect alţi suporţi decât titlurile,
livrate sau nelivrate.
30117 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
acordate pe baza titlurilor primite în pensiune livratã;
30127 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite pe baza titlurilor date în pensiune livratã.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
30111 - Pensiuni de titluri nelivrate (în funcţie de agentul contrapartidã)
30121 - Pensiuni privind efecte de 1511 "Valori primite în pensiune de pe o
comerţ livrate zi pe alta"
1512 "Valori primite în pensiune la
termen"
1521 "Valori date în pensiune de pe o zi
pe alta"
1522 "Valori date în pensiune la termen"
2411 "Valori primite în pensiune de pe o
zi pe alta"
2412 "Valori primite în pensiune la
termen"
2431 "Valori date în pensiune de pe o zi
pe alta"
2432 "Valori date în pensiune la termen"
2751 "Valori primite în pensiune de pe o
zi pe alta de la instituţii de credit"
2752 "Valori primite în pensiune la
termen de la instituţii de credit"
2761 "Valori date în pensiune de pe o zi
pe alta instituţiilor de credit"
2762 "Valori date în pensiune la termen
instituţiilor de credit"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI
302 - Titluri de tranzacţie
3021 - Titluri de tranzacţie
30211 - Efecte publice şi valori asimilate
30212 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
30213 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
3025 - Titluri date cu împrumut
30251 - Efecte publice şi valori asimilate
30252 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
30253 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
30257 - Creanţe ataşate
3026 - Titluri luate cu împrumut
30261 - Efecte publice şi valori asimilate
30262 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
30263 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
3027 - Datorii privind titlurile
30271 - Datorii privind titlurile luate cu împrumut
30272 - Alte datorii privind titlurile
30277 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
302 - titluri achiziţionate, în principal, în scopul vânzãrii în viitorul apropiat, precum
şi cele care fac parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate
care sunt administrate împreunã şi pentru care existã dovada unui ritm efectiv
recent de a obţine câştiguri pe termen scurt;
30251, - titluri de tranzacţie date cu împrumut;
30252,
30253

30257 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente titlurilor de
tranzacţie date cu împrumut;
3026 - titluri de tranzacţie luate cu împrumut;
30271 - datorii aferente titlurilor de tranzacţie luate cu împrumut;
30272 - în principal, datorii privind titlurile care rezultã din vânzarea fermã a titlurilor
primite în pensiune livratã sau din acordarea unui împrumut de titluri primite
în pensiune livratã;
30277 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente operaţiunilor cu
titluri de tranzacţie.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
3025 - Titluri de plasament date cu împrumut 3035 "Titluri date cu împrumut"
- Titluri de investiţii date cu împrumut 3045 "Titluri date cu împrumut"
3025, 3026, - Creditele acordate şi împrumuturile 301 "Titluri primite sau date în
3027 primite pe bazã de titluri pensiune livratã"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI
303 - Titluri de plasament
3031 - Titluri de plasament
30311 - Efecte publice şi valori asimilate
30312 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
30313 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
3035 - Titluri date cu împrumut
30351 - Efecte publice şi valori asimilate
30352 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
30353 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
3036 - Vãrsãminte de efectuat privind titlurile de plasament
3037 - Creanţe ataşate
30371 - Efecte publice şi valori asimilate
30372 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
30373 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3031 - titluri, altele decât cele reprezentând valori imobilizate, care nu pot fi încadrate
în categoriile de "titluri de tranzacţie" sau "titluri de investiţii";
3035 - titluri de plasament date cu împrumut;
3036 - vãrsãminte rãmase de efectuat legate de preţul de cumpãrare sau de valoarea
de subscriere a titlurilor de plasament;
3037 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente operaţiunilor cu
titluri de plasament.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
3035 - Credite acordate şi 301 "Titluri primite sau date în pensiune
împrumuturi primite pe bazã livratã"
de titluri
3035 - Titluri de tranzacţie date cu 3025 "Titluri date cu împrumut"
împrumut
3035 - Titluri de investiţii date cu 3045 "Titluri date cu împrumut"
împrumut
3036 - Vãrsãminte de efectuat 418 "Vãrsãminte de efectuat pentru pãrţi
pentru pãrţi în societãţile în societãţile comerciale legate,
comerciale legate, pentru pentru titluri de participare şi pentru
titluri de participare şi titluri ale activitãţii de portofoliu"
pentru titluri ale activitãţii
de portofoliu
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI
304 - Titluri de investiţii
3041 - Titluri de investiţii
30411 - Efecte publice şi valori asimilate
30412 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
3045 - Titluri date cu împrumut
30451 - Efecte publice şi valori asimilate
30452 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
3047 - Creanţe ataşate
30471 - Efecte publice şi valori asimilate
30472 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3041 - titluri cu venit fix (cu plãţi fixe sau determinabile şi scadenţã fixatã)
achiziţionate cu intenţia fermã şi posibilitatea de a le pãstra pânã la scadenţã;
3045 - titluri de investiţii date cu împrumut;
3047 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente operaţiunilor cu
titluri de investiţii.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
3045 - Credite acordate şi 301 "Titluri primite sau date în pensiune
împrumuturi primite pe bazã livratã"
de titluri
3045 - Titluri de tranzacţie date cu 3025 "Titluri date cu împrumut"
împrumut
3045 - Titluri de plasament date cu 3035 "Titluri date cu împrumut"
împrumut
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 31 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
311 - Instrumente financiare derivate ferme
3111 - Operaţiuni de schimb la termen
3112 - Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
3113 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
3114 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri
3119 - Alte instrumente financiare derivate
312 - Instrumente financiare derivate condiţionale cumpãrate
3121 - Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
3122 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
3123 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri
3129 - Alte instrumente financiare derivate
313 - Instrumente financiare derivate condiţionale vândute
3131 - Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
3132 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
3133 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri
3139 - Alte instrumente financiare derivate
319 - Alte instrumente financiare derivate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3111 - diferenţele dintre cursul la termen prevãzut de contracte ferme de schimb la
termen (contracte de schimb la termen cu livrare, contracte swap de trezorerie)
şi cursul la termen rãmas de scurs din data reevaluãrii respectivelor contracte;
3112 - valoarea justã a contractelor ferme la termen a cãror valoare se modificã în
funcţie de evoluţia cursului de schimb (ex. contracte de schimb la termen fãrã
livrare - NDF, contracte swap financiar de devize, contracte futures pe cursul
de schimb);
3113 - valoarea justã a contractelor ferme la termen a cãror valoare se modificã în
funcţie de evoluţia unei rate a dobânzii (contracte FRA, contracte swap pe rata
dobânzii etc.);
3114 - valoarea justã a contractelor ferme la termen a cãror valoare se modificã în
funcţie de evoluţia preţului unor acţiuni sau a unor indici bursieri;
3119 - valoarea justã a contractelor ferme la termen a cãror valoare se modificã în
funcţie de evoluţia altor variabile decât cursul de schimb, o ratã a dobânzii,
preţul unor acţiuni sau un indice bursier;
3121 - valoarea justã a opţiunilor cumpãrate, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia cursului de schimb;
3122 - valoarea justã a opţiunilor cumpãrate, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia unei rate a dobânzii;
3123 - valoarea justã a opţiunilor cumpãrate, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia preţului unor acţiuni sau a unor indici bursieri;
3129 - valoarea justã a opţiunilor cumpãrate, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia altor variabile decât cursul de schimb, o ratã a dobânzii, preţul unor
acţiuni sau un indice bursier;
3131 - valoarea justã a opţiunilor vândute, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia cursului de schimb;
3132 - valoarea justã a opţiunilor vândute, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia unei rate a dobânzii;
3133 - valoarea justã a opţiunilor vândute, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia preţului unor acţiuni sau a unor indici bursieri;
3139 - valoarea justã a opţiunilor vândute, a cãror valoare se modificã în funcţie de
evoluţia altor variabile decât cursul de schimb, o ratã a dobânzii, preţul unor
acţiuni sau un indice bursier;
319 - valoarea justã a altor instrumente financiare derivate.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
321 - Titluri de piaţã interbancarã
3211 - Titluri de piaţã interbancarã
3217 - Datorii ataşate
322 - Titluri de creanţe negociabile
3221 - Titluri de creanţe negociabile
3227 - Datorii ataşate
325 - Obligaţiuni
3251 - Obligaţiuni
3257 - Datorii ataşate
326 - Alte datorii constituite prin titluri
3261 - Alte datorii constituite prin titluri
3267 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3211 - împrumuturi pe bazã de certificate interbancare, bilete la ordin negociabile,
bilete ipotecare, emise şi negociabile pe piaţa interbancarã;
3217 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente titlurilor de
piaţã interbancarã;
3221 - împrumuturile pe bazã de certificate de depozit, bilete de trezorerie şi alte
titluri negociabile emise, de regulã pe termen scurt şi mijlociu;
3227 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente titlurilor de
creanţe negociabile;
3251 - împrumuturi pe bazã de obligaţiuni emise, de regulã pe termen mijlociu şi
lung;
3257 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente obligaţiunilor
emise;
3261 - alte împrumuturi obţinute pe baza titlurilor emise;
3267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente altor datorii
constituite prin titluri.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
Grupa 32 - Prime de emisiune şi de 3741 "Prime de emisiune privind titlurile
rambursare a cu venit fix"
obligaţiunilor şi a altor 3742 "Prime de rambursat privind
titluri cu venit fix titlurile cu venit fix"
Grupa 32 - Titluri subordonate 5311 "Titluri subordonate la termen"
5321 "Titluri subordonate pe duratã
nedeterminatã"
326 - Certificate de depozit 254 "Certificate de depozit, carnete şi
(care nu sunt negociabile), librete de economii"
carnete şi librete de
economii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
331 - Conturile instituţiilor de credit
332 - Conturile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
333 - Conturile societãţilor de bursã
334 - Conturile altor instituţii financiare
335 - Conturile clientelei
336 - Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri
3361 - Alte sume de plãtit privind operaţiunile cu titluri
3362 - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri
337 - Creanţe şi datorii ataşate
3371 - Creanţe ataşate
3372 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
331 - conturi deschise în legãturã cu alte instituţii de credit şi care privesc exclusiv
decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
332 - conturi deschise în legãturã cu organisme de plasament colectiv în valori
mobiliare şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
333 - conturi deschise societãţilor de bursã, societãţilor de compensare, decontare şi
depozitare a valorilor mobiliare, precum şi altor profesionişti cu activitate
similarã şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
334 - conturi deschise în legãturã cu alte instituţii financiare specializate (de
exemplu societãţile de servicii de investiţii financiare) şi care privesc exclusiv
decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
335 - conturi deschise în legãturã cu clientela, destinate în exclusivitate pentru
decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
336 - alte operaţiuni de decontare privind titlurile (cupoane, dividende, titluri la
încasare etc.);
337 - creanţe şi datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente
conturilor de decontare privind operaţiunile cu titluri.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE
COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
341 - Decontãri intrabancare
342 - Decontãri între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
341 - evidenţiazã operaţiunile efectuate între sediul instituţiei şi subunitãţile sale din
ţarã, cât şi între subunitãţile respective. În general aceste conturi de legãturã
trebuie sã fie verificate şi închise la sfârşitul perioadei (lunã), la nevoie cu
ajutorul jurnalelor contabile suplimentare; eventualul sold existent nu trebuie
sã reprezinte decât unele operaţiuni aflate în curs de lãmurire ca urmare a
erorilor sau dificultãţilor de înregistrare. Fiind cont de legãturã, acesta poate fi
utilizat în funcţie de necesitãţile proprii ale fiecãrei unitãţi şi subunitãţi;
342 - operaţiuni în curs de decontare între organizaţiile cooperatiste de credit din
cadrul reţelei. În general aceste conturi de legãturã trebuie sã fie verificate şi
închise la sfârşitul perioadei (lunã), la nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile
suplimentare; eventualul sold existent nu trebuie sã reprezinte decât unele
operaţiuni aflate în curs de lãmurire ca urmare a erorilor sau dificultãţilor de
înregistrare. Fiind cont de legãturã între casa centralã şi cooperativele de credit
afiliate, respectivele organizaţii cooperatiste de credit pot sã utilizeze acest
cont în funcţie de necesitãţile proprii ale acestora.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
Grupa 34 - operaţiuni cu subunitãţile CLASA 1 "OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI
din strãinãtate OPERAŢIUNI INTERBANCARE"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
351 - Personal şi conturi asimilate
3511 - Personal - salarii datorate
3512 - Personal - ajutoare materiale datorate
3513 - Prime reprezentând participarea personalului la profit
3514 - Avansuri acordate personalului
3515 - Drepturi de personal neridicate
3516 - Reţineri din salarii datorate terţilor
3519 - Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul
35191 - Alte datorii în legãturã cu personalul
35192 - Alte creanţe în legãturã cu personalul
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3511 - decontãrile cu personalul privind drepturile salariale cuvenite acestuia,
inclusiv sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii etc.;
3512 - ajutoarele de boalã pentru incapacitate temporarã de muncã, cele pentru
îngrijirea copilului, ajutoarele de deces şi alte ajutoare acordate;
3513 - sume reprezentând prime şi alte sume similare acordate personalului din
profitul realizat, potrivit prevederilor legale;
3514 - avansurile acordate personalului;
3515 - drepturi de personal neridicate în termenul legal;
3516 - reţineri şi popriri din remuneraţii, datorate terţilor;
3519 - alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
3514, - Creanţele având caracterul unui credit Grupa 20 "CREDITE ACORDATE CLIENTELEI"
3519 acordat, precum şi creditele acordate
personalului
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
352 - Asigurãri sociale, protecţia socialã şi conturi asimilate
3521 - Asigurãri sociale
35211 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
35212 - Contribuţia personalului la asigurãrile sociale
35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
3522 - Ajutor de şomaj
35221 - Contribuţia unitãţii la fondul de şomaj
35222 - Contribuţia personalului la fondul de şomaj
3526 - Alte datorii şi creanţe sociale
35261 - Alte datorii sociale
35262 - Alte creanţe sociale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3521 - decontãrile privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurãrile
sociale, precum şi contribuţia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate;
3522 - decontãrile privind ajutorul de şomaj datorat de angajator, precum şi de
personal, potrivit legii;
3526 - datoriile de achitat sau creanţele de încasat în contul asigurãrilor sociale.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
3531 - Impozitul pe profit
3532 - Taxa pe valoarea adãugatã
35323 - TVA de platã
35324 - TVA de recuperat
35326 - TVA deductibilã
35327 - TVA colectatã
35328 - TVA neexigibilã
3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor
3534 - Subvenţii
35341 - Subvenţii guvernamentale
35342 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
35349 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii
3536 - Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
3538 - Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate
3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
35391 - Alte datorii faţã de bugetul statului
35392 - Alte creanţe privind bugetul statului
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3531 - decontãrile cu bugetul statului privind impozitul pe profit;
35323 - taxa pe valoarea adãugatã de plãtit bugetului statului;
35324 - taxa pe valoarea adãugatã de recuperat de la bugetul statului;
35326 - taxa pe valoare adãugatã deductibilã, potrivit legii;
35327 - taxa pe valoare adãugatã colectatã, potrivit legii;
35328 - taxa pe valoare adãugatã neexigibilã, potrivit legii;
3533 - impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate
bugetului statului;
3534 - subvenţii de primit aferente activelor (subvenţii pentru acordarea cãrora
principala condiţie este ca instituţia beneficiarã sã cumpere sau sã construiascã
active imobilizate) şi subvenţiile aferente veniturilor (toate subvenţiile, altele
decât cele pentru active);
3536 - decontãrile cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele,
taxele şi vãrsãmintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe dividende,
impozitul pe clãdiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor
proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe;
3538 - datoriile şi vãrsãmintele efectuate cãtre alte organisme publice, potrivit legii
(contribuţia pentru constituirea fondului de garantare a depozitelor în sistemul
bancar etc.);
3539 - alte datorii şi creanţe cu bugetul statului.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
354 - Dividende de platã
355 - Debitori diverşi
3551 - Depozite de garanţii vãrsate
35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de
instrumente financiare derivate
35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente financiare
derivate
35516 - Alte depozite
3552 - Debitori din avansuri spre decontare
3556 - Alţi debitori diverşi
3557 - Creanţe ataşate
356 - Creditori diverşi
3561 - Depozite de garanţii pentru leasing
3562 - Alte depozite de garanţii primite
3566 - Alţi creditori diverşi
3567 - Datorii ataşate
357 - Decontãri din operaţiuni în asocieri în participaţie
3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie
3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie
358 - Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi
3581 - Împrumuturi primite de la acţionari
3582 - Alte împrumuturi
3587 - Datorii ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
354 - dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor corespunzãtor aportului la
capital;
3551 - depozite de garanţii vãrsate pentru operaţiuni în cont propriu sau în contul
clienţilor în cadrul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, precum şi
depozite de garanţii şi cauţiuni constituite potrivit convenţiilor încheiate
(pentru energie electricã, apã, canal etc.);
3552 - avansurile spre decontare, în numerar, acordate personalului;
3556 - debite provenite din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind
din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe;
- alte sume datorate de debitori diverşi;
- sumele reprezentând contribuţiile iniţiale, anuale, inclusiv contribuţiile
majorate şi speciale datorate de instituţiile de credit pentru constituirea şi
creşterea resurselor financiare ale Fondului;
- valoarea sumelor puse la dispoziţia bãncilor mandatate pentru efectuarea
plãţilor compensatorii cãtre deponenţi;
- valoarea sumelor cuvenite Fondului reprezentând plãţi compensatorii efectuate
deponenţilor şi alte drepturi cuvenite Fondului, înregistrate în momentul
recuperãrii de la instituţiile de credit în faliment.
3557 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente debitorilor
diverşi;
3561 - depozite de garanţii primite în cadrul operaţiunilor de leasing;
3562 - alte depozite de garanţii primite de la terţi (pentru operaţiuni realizate în
numele terţilor cu instrumente financiare derivate etc.);
3566 - sume datorate terţilor pe bazã de titluri executorii sau a unor obligaţii ale
instituţiei provenind din alte operaţiuni;
- alte sume datorate creditorilor diverşi;
3567 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditorilor
diverşi;
357 - valoarea creanţelor şi datoriilor rezultate din activitãţi controlate în comun şi
din utilizarea de active controlate în comun, în situaţia în care entitatea are
calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;
3581 - împrumuturi primite de la acţionari;
3582 - alte împrumuturi primite;
3587 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente împrumuturilor
primite de la acţionari şi altor împrumuturi.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
3582 - Împrumuturile primite de la 232 "Împrumuturi primite de la instituţiile
instituţii financiare care nu financiare"
au calitatea de acţionari
358 - Împrumuturile subordonate primite Grupa 53 "Datorii subordonate"
358 - împrumuturi primite de la 142 "Împrumuturi primite de la instituţii
instituţii de credit de credit"
274 "Împrumuturi primite de la instituţii
de credit"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI
361 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase
362 - Materiale
363 - Materiale de natura obiectelor de inventar
365 - Stocuri aflate la terţi
367 - Alte stocuri şi asimilate
368 - Alte bunuri diverse
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
361 - stocuri reprezentând valori din aur, metale şi pietre preţioase;
362 - stocuri sub formã de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmeazã a
fi utilizate în activitatea proprie;
363 - stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aflate în
gestiune;
365 - stocuri reprezentând valori din aur, metale şi pietre preţioase, materii prime,
materiale şi alte consumabile, precum şi alte stocuri, aflate la terţi;
367 - alte stocuri (bonuri valorice, timbre fiscale şi poştale, tichete şi bilete de
cãlãtorie, bilete de tratament şi odihnã, bancnote şi monede care nu au curs
legal etc.);
368 - bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executãrii silite a creanţelor,
deţinute pentru a fi vândute etc.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
371 - Valori primite la încasare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
371 - cecuri şi alte valori primite la încasare pentru care creditarea conturilor
clientelei se face imediat.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
371 - Efecte de comerţ cu credit imediat 2011 "Creanţe comerciale"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
372 - Conturi de ajustare
3721 - Poziţie de schimb
3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb
3723 - Conturi de ajustare devize
3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3721, 3722 - conturi de legãturã între contabilitatea în devize şi contabilitatea în lei,
utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri
proprii, prin înregistrarea în contul de rezultate sau în conturi analitice
distincte deschise în cadrul conturilor de imobilizãri financiare a câştigurilor
sau pierderilor aferente evaluãrii operaţiunilor în devize din bilanţ şi a
operaţiunilor ferme de schimb la vedere;
3723 - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea angajamentelor privind
operaţiunile de schimb la vedere (contul 931);
3729 - contrapartida rezultatului provenit din evaluarea operaţiunilor privind
angajamentele cu titlurile (grupa 92).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
373 - Conturi de diferenţe
3731 - Diferenţe privind devizele
3732 - Diferenţe privind vânzãrile de titluri cu posibilitate de rãscumpãrare
3739 - Alte conturi de diferenţe
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3731 - diferenţele legate de conversia în lei a operaţiunilor în devize care beneficiazã
de o garanţie de schimb. Aceastã garanţie de schimb poate fi acordatã de cãtre
stat, de o societate de asigurãri, prin care se garanteazã riscul de schimb;
3732 - diferenţele din cesiunea titlurilor, în cadrul vânzãrilor de titluri cu posibilitate
de rãscumpãrare când existã, la data închiderii contabile, o mare probabilitate
de exercitare a posibilitãţii de rãscumpãrare;
3739 - alte diferenţe de regularizat.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
374 - Cheltuieli de repartizat
3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
3742 - Prime de rambursat privind titlurile cu venit fix
3749 - Alte cheltuieli de repartizat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3741 - diferenţele dintre valoarea nominalã şi valoarea de emisiune a titlurilor cu
venit fix emise;
3742 - diferenţele dintre valoarea de rambursare şi valoarea nominalã a titlurilor cu
venit fix emise;
3749 - alte cheltuieli de repartizat privind titlurile cu venit fix emise.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
375 - Cheltuieli înregistrate în avans
376 - Venituri înregistrate în avans
377 - Cheltuieli de plãtit
378 - Venituri de primit
379 - Alte conturi de regularizare
3791 - Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire
3799 - Alte conturi de regularizare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
375 - cheltuieli efectuate în avans care urmeazã a se suporta eşalonat pe cheltuieli,
pe baza unui scadenţar, în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare
(abonamentele, chiriile, poliţele de asigurare, dobânzi şi comisioane plãtite în
avans etc.) şi care nu se regãsesc în conturile de creanţe şi datorii ataşate;
376 - venituri înregistrate în avans (scont, agio şi comision de gestiune pentru
operaţiuni de factoring, dobânzi, comisioane, chirii încasate în avans, prime de
emisiune negative etc.) care urmeazã a fi repartizate la venituri în perioadele
viitoare şi care nu se regãsesc în conturile de creanţe şi datorii ataşate;
377 - datorii aferente cheltuielilor de plãtit care nu se regãsesc în conturile de datorii
ataşate:
- dobânzi de plãtit (sau diferenţa dintre dobânzile de plãtit şi dobânzile de
primit) aferente contractelor swap;
- telefon, electricitate, comisioane pentru angajamente din afara bilanţului;
- alte datorii reprezentând cheltuieli de plãtit;
378 - creanţe din venituri de primit care nu se regãsesc în conturile de creanţe
ataşate:
- dobânzi de încasat (sau diferenţa dintre dobânzile de încasat şi dobânzile
de plãtit) aferente contractelor swap;
- comisioane pentru angajamente din afara bilanţului;
- alte creanţe reprezentând venituri de primit;
3791 - modificãrile de valoare justã ale instrumentelor financiare derivate desemnate
drept instrumente de acoperire, înregistrate provizoriu în acest cont pânã în
momentul transferãrii în conturile de venituri sau cheltuieli corespunzãtoare;
3799 - alte operaţiuni de regularizat, care nu se regãsesc în conturile 375 - 378 şi
3791 (de exemplu valoarea obligaţiunilor proprii rãscumpãrate în vederea
anulãrii).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
381 - Creanţe restante
3811 - Creanţe restante
3812 - Dobânzi restante
3817 - Creanţe ataşate
382 - Creanţe îndoielnice
3821 - Creanţe îndoielnice
3822 - Dobânzi îndoielnice
3827 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
3811 - valoarea creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse
nerambursate la scadenţã;
3812 - creanţe din dobânzi, precum şi alte venituri de primit, neîncasate la scadenţã;
3817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor restante;
3821 - valoarea creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse
trecute în litigiu;
3822 - creanţe din dobânzi, precum şi alte venituri de primit, trecute în litigiu;
3827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor
şi/sau dobânzilor îndoielnice.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
381, 382 - valoarea titlurilor cu venit fix 302 "Titluri de tranzacţie"
nerãscumpãrate la scadenţã de 303 "Titluri de plasament"
cãtre emitent 304 "Titluri de investiţii"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE
391 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor
3911 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor de plasament
39111 - Ajustãri pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori
asimilate
39112 - Ajustãri pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit
fix
39113 - Ajustãri pentru deprecierea acţiunilor şi a altor titluri cu venit
variabil
3912 - Ajustãri pentru deprecierea titlurilor de investiţii
39121 - Ajustãri pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori
asimilate
39122 - Ajustãri pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit
fix
393 - Ajustãri pentru deprecierea stocurilor
399 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi
operaţiuni diverse
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
391 - ajustãri pentru deprecierea titlurilor de plasament şi a titlurilor de investiţii;
393 - ajustãri pentru deprecierea stocurilor;
399 - ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni
diverse.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
3911 - ajustãrile pentru deprecierea 399 "Ajustãri pentru deprecierea
creanţelor curente, restante şi creanţelor din operaţiuni cu titluri şi
îndoielnice din operaţiuni cu operaţiuni diverse"
titluri de plasament (ex.
pensiuni)
3912 - ajustãrile pentru deprecierea
creanţelor curente, restante şi
îndoielnice din operaţiuni cu
titluri de investiţii (ex.
pensiuni)
399 - ajustãrile pentru deprecierea 3911 "Ajustãri pentru deprecierea
titlurilor cu venit fix titlurilor de plasament"
nerãscumpãrate la scadenţã de 3912 "Ajustãri pentru deprecierea
cãtre emitent titlurilor de investiţii"
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE

Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã operaţiunile privind bunurile şi creanţele destinate sã serveascã o perioadã îndelungatã activitãţii instituţiei, sub forma creditelor subordonate, pãrţilor în societãţile comerciale legate, titlurilor de participare, titlurilor activitãţii de portofoliu şi a imobilizãrilor necorporale şi corporale.
Totodatã, în aceastã clasã sunt incluse şi conturile aferente creanţelor şi datoriilor privind operaţiunile de leasing financiar, precum şi cele privind amortizãrile şi ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor care se deduc din valoarea activului la care se referã.
Din CLASA 4 "VALORI IMOBILIZATE" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:
Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
Grupa 41 - PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI
TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU
Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE
Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI
Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
Grupa 47 - LEASING FINANCIAR
Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA VALORILOR IMOBILIZATE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
401 - Credite subordonate la termen
402 - Credite subordonate pe duratã nedeterminatã
407 - Creanţe ataşate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
Grupa 40 - creanţe nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutãtorul acceptã ca
drepturile sale sã i se restituie numai dupã satisfacerea celorlalţi creanţieri;
401 - credite subordonate care au fixatã, în momentul acordãrii, o datã de
rambursare;
402 - creanţe de natura creditelor subordonate ale cãror termene de rambursare nu
au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în
contracte;
407 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creditelor
subordonate.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
401 - Titlurile subordonate 302 "Titluri de tranzacţie"
303 "Titluri de plasament"
304 "Titluri de investiţii"
401, 402 - Fonduri puse la dispoziţia 121 "Conturi de corespondent la instituţii
sucursalelor pentru de credit (nostro)"
operaţiuni curente
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 41 - PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI
TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

411 - Pãrţi în societãţile comerciale legate
4111 - Pãrţi în instituţii de credit
4112 - Pãrţi în societãţi cu caracter financiar
4113 - Pãrţi în alte societãţi cu caracter nefinanciar
412 - Titluri de participare
4121 - Titluri de participare la instituţiile de credit
4122 - Titluri de participare la societãţi cu caracter financiar
4123 - Titluri de participare la alte societãţi cu caracter nefinanciar
413 - Titluri ale activitãţii de portofoliu
415 - Titluri date cu împrumut
417 - Creanţe ataşate
418 - Vãrsãminte de efectuat pentru pãrţi în societãţi comerciale legate,
pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activitãţii de
portofoliu
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
411 - titluri cu venit variabil deţinute în filiale asupra cãrora existã control,
concretizat în autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale
societãţii respective, cu scopul de a obţine beneficii;
412 - titluri cu venit variabil deţinute în societãţi asociate asupra cãrora existã
influenţã semnificativã, concretizatã în autoritatea de a participa la luarea
deciziilor de politicã financiarã şi operaţionalã ale respectivei societãţi, dar nu
şi de a controla aceste politici;
413 - în acest cont se înregistreazã titlurile cu venit variabil destinate
activitãţii de portofoliu, altele decât pãrţile în societãţile comerciale legate şi
titlurile de participare. Aceastã activitate constã în investirea unei pãrţi din
active într-un portofoliu de titluri, cu intenţia de a le pãstra o perioadã
îndelungatã. În acest cont se înregistreazã şi titlurile de participare deţinute în
entitãţi controlate în comun, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat
al respectivei asocieri în participaţie;
415 - pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale
activitãţii de portofoliu date cu împrumut;
417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente pãrţilor în
cadrul societãţilor comerciale legate, titlurilor de participare şi titlurilor
activitãţii de portofoliu date cu împrumut;
418 - vãrsãminte rãmase de efectuat legate de preţul de cumpãrare sau de valoarea
de subscriere a pãrţilor în societãţile comerciale legate, titlurilor de participare
şi titlurilor activitãţii de portofoliu.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
413 - Titluri de plasament 303 "Titluri de plasament"
413 - Pãrţi în societãţi comerciale 411 "Pãrţi în societãţile comerciale
legate legate"
413 - Titluri de participare 412 "Titluri de participare"
417 - Dividendele aferente titlurilor de 7053 "Dividende şi venituri asimilate"
participare înregistrate în conturile
grupei 41
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE
421 - Dotãri pentru unitãţile proprii din strãinãtate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
421 - fondurile transferate în strãinãtate, pentru a fi puse, cu titlu permanent la
dispoziţia unitãţilor proprii din strãinãtate.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI
431 - Imobilizãri necorporale în curs
432 - Imobilizãri corporale în curs
4321 - Amenajãri de terenuri şi construcţii
4322 - Instalaţii tehnice şi maşini
4323 - Alte imobilizãri corporale
433 - Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale
434 - Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale
4341 - Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii
4342 - Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini
4343 - Avansuri acordate pentru alte imobilizãri corporale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
431 - costul imobilizãrilor necorporale neterminate (în curs de execuţie);
432 - costul imobilizãrilor corporale neterminate (în curs de execuţie);
433 - valoarea avansurilor achitate furnizorilor de imobilizãri necorporale;
434 - valoarea avansurilor achitate furnizorilor de imobilizãri corporale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
441 - Imobilizãri necorporale
4411 - Fondul comercial
4412 - Cheltuieli de constituire
4419 - Alte imobilizãri necorporale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
4411 - valoarea fondului comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi;
4412 - cheltuieli ocazionate de înfiinţarea şi extinderea activitãţii instituţiei (taxe şi
alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi
vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, cheltuieli cu prospectarea pieţei, de
publicitate precum şi alte cheltuieli de aceastã naturã, legate de înfiinţarea şi
extinderea activitãţii instituţiei);
4419 - alte active identificabile, nemonetare, fãrã suport material şi deţinute pentru
utilizare, pentru a fi închiriate sau în scopuri administrative.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
442 - Imobilizãri corporale
4421 - Terenuri şi amenajãri de terenuri
44211 - Terenuri
44212 - Amenajãri de terenuri
4422 - Construcţii
4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
44231 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
44232 - Aparate şi instalaţii de mãsurare, control şi reglare
44233 - Mijloace de transport
4424 - Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi alte active corporale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
4421 - valoarea terenurilor şi a investiţiilor efectuate pentru amenajarea acestora;
4422 - valoarea construcţiilor;
4423 - valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport;
4424 - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
461 - Amortizãri privind imobilizãrile necorporale şi corporale
4611 - Amortizarea imobilizãrilor necorporale
46111 - Amortizarea fondului comercial
46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire
46119 - Amortizarea altor imobilizãri necorporale
4612 - Amortizarea imobilizãrilor corporale
46121 - Amortizarea amenajãrilor de terenuri
46122 - Amortizarea construcţiilor
46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
46124 - Amortizarea altor active corporale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
4611 - sume rezultate din alocarea sistematicã a valorii amortizabile a unei
imobilizãri necorporale de-a lungul duratei sale de viaţã utilã;
4612 - sume rezultate din alocarea sistematicã a valorii amortizabile a unei
imobilizãri corporale de-a lungul duratei sale de viaţã utilã.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 47 - LEASING FINANCIAR
471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
4717 - Creanţe ataşate
472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar
4721 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri necorporale
4722 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizãri corporale
4727 - Datorii ataşate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
4711 - creanţe aferente bunurilor de natura imobilizãrilor necorporale, date în regim
de leasing financiar;
4712 - creanţe aferente bunurilor de natura imobilizãrilor corporale, date în regim de
leasing financiar;
4717 - dobânzi calculate şi neajunse la scadenţã, aferente creanţelor din operaţiuni de
leasing financiar;
4721 - datorii aferente bunurilor de natura imobilizãrilor necorporale primite în regim
de leasing financiar;
4722 - datorii aferente bunurilor de natura imobilizãrilor corporale primite în regim
de leasing financiar;
4727 - dobânzi calculate şi neajunse la scadenţã, aferente datoriilor din operaţiuni de
leasing financiar.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
481 - Creanţe restante
4811 - Creanţe restante
4812 - Dobânzi restante
4817 - Creanţe ataşate
482 - Creanţe îndoielnice
4821 - Creanţe îndoielnice
4822 - Dobânzi îndoielnice
4827 - Creanţe ataşate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
4811 - creanţe privind valorile imobilizate (credite subordonate, creanţe aferente
operaţiunilor de leasing financiar etc.), nerambursate la scadenţã;
4812 - creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţã;
4817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã aferente creanţelor şi/sau
dobânzilor restante;
4821 - creanţe privind valorile imobilizate, trecute în litigiu;
4822 - creanţe din dobânzi trecute în litigiu;
4827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã aferente creanţelor şi/sau
dobânzilor îndoielnice.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA VALORILOR IMOBILIZATE
491 - Ajustãri pentru deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor
comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii
de portofoliu
492 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
4921 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
49211 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale în curs
49212 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale în curs
4922 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
49221 - Ajustãri pentru deprecierea fondului comercial
49222 - Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale
4923 - Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
49231 - Ajustãri pentru deprecierea terenurilor şi amenajãrilor de terenuri
49232 - Ajustãri pentru deprecierea construcţiilor
49233 - Ajustãri pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de
transport
49234 - Ajustãri pentru deprecierea altor active corporale
493 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de
leasing financiar
499 - Ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
491 - ajustãri pentru deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor comerciale
legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu;
492 - ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs, a imobilizãrilor necorporale
şi a imobilizãrilor corporale;
493 - ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
499 - ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
499 - ajustãri pentru deprecierea creanţelor 493 "Ajustãri pentru deprecierea
restante şi îndoielnice din operaţiuni de creanţelor aferente operaţiunilor de
leasing financiar leasing financiar"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE


Clasa 5 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se înregistreazã operaţiunile privind fondurile investite în instituţie, cu caracter permanent sau durabil, alte elemente de capitaluri proprii, precum şi provizioanele.
Din CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:
Grupa 50 - CAPITAL
Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
Grupa 54 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
Grupa 55 - PROVIZIOANE
Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 50 - CAPITAL 501 - Capital social
5011 - Capital subscris nevãrsat
5012 - Capital subscris vãrsat
502 - Elemente asimilate capitalului
503 - Acţiuni proprii
508 - Acţionari sau asociaţi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
501 - capitalul social subscris cu ocazia constituirii instituţiei sau a majorãrii
capitalului social, precum şi reducerile capitalului social, efectuate potrivit
prevederilor legale;
5011 - capitalul social subscris şi nevãrsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei cu
ocazia constituirii acesteia sau a majorãrii capitalului social;
5012 - capitalul social subscris şi vãrsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei, precum
şi reducerile capitalului social efectuate potrivit prevederilor legale;
502 - fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie
sucursalelor din România ale instituţiilor al cãror sediu se aflã în strãinãtate;
sucursalele din strãinãtate ale instituţiilor, persoane juridice române,
înregistreazã cu ajutorul acestui cont, în contabilitatea proprie, fondurile cu
caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie de instituţiile din
România de care aparţin;
503 - valoarea acţiunilor proprii rãscumpãrate, potrivit legii;
508 - decontãrile cu acţionarii sau asociaţii privind capitalul social.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
511 - Prime de capital
5111 - Prime de emisiune
5112 - Prime de fuziune
5113 - Prime de aport
5114 - Prime de divizare
5115 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
5119 - Alte prime
512 - Rezerve legale
5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea
impozitului pe profit
5122 - Rezerve legale din profitul determinat dupã deducerea impozitului
pe profit
513 - Rezerve statutare sau contractuale
514 - Rezerve pentru riscuri bancare
5141 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat înainte
de deducerea impozitului pe profit
5142 - Rezerva generalã pentru riscul de credit din profitul determinat dupã
deducerea impozitului pe profit
5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale
516 - Rezerve din reevaluare
5161 - Rezerve din reevaluãri dispuse prin acte normative
5169 - Alte rezerve din reevaluãri
517 - Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit
5171 - Rezerva de întrajutorare
5172 - Rezerva mutualã de garantare
51721 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din profitul casei
centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
51722 - Rezerva mutualã de garantare constituitã din cotizaţiile
cooperativelor de credit afiliate
519 - Alte rezerve
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
5111 - diferenţa între valoarea de emisiune şi valoarea nominalã a acţiunilor sau
pãrţilor sociale;
5112-5115 - diferenţa între valoarea de fuziune, de aport, de divizare, de conversie a
obligaţiunilor în acţiuni şi valoarea nominalã a acţiunilor sau pãrţilor sociale;
5119 - alte prime de capital;
512 - rezervele constituite din profitul determinat înainte de deducerea impozitului
pe profit (profitul brut), precum şi din profitul determinat dupã deducerea
impozitului pe profit (profitul net), în cotele şi limitele prevãzute de lege;
513 - rezervele constituite din profitul determinat dupã deducerea impozitului pe
profit, conform prevederilor din statutul instituţiei;
5141 - rezerva generalã pentru riscul de credit, constituitã din profitul contabil
determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), în cotele
şi limitele prevãzute de lege;
5142 - rezerva generalã pentru riscul de credit, constituitã din profitul contabil
determinat dupã deducerea impozitului pe profit (profitul net), potrivit
hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor;
5143 - rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale, constituitã din
profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit -
profitul brut (în mãsura în care sumele repartizate se regãsesc în profitul net),
în cotele şi limitele prevãzute de lege;
516 - rezerve din reevaluarea imobilizãrilor corporale;
5161 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluãrilor dispuse prin acte
normative;
5169 - rezerve aferente diferenţelor din reevaluãri, altele decât cele rezultate în urma
reevaluãrilor dispuse prin acte normative;
5171 - rezerva de întrajutorare constituitã de cãtre cooperativele de credit din profitul
contabil determinat dupã deducerea impozitului pe profit (profitul net), în
cotele şi limitele prevãzute de lege;
5172 - rezerva mutualã de garantare constituitã la nivelul casei centrale din sumele
plãtite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizaţii pentru
constituirea acestor rezerve, precum şi din sumele repartizate din profitul
contabil al casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
(profitul brut);
519 - alte rezerve constituite potrivit prevederilor legale sau hotãrârii adunãrii
generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale;
- alte elemente de capitaluri proprii (diferenţele dintre preţul de achiziţie al
acţiunilor proprii şi preţul de vânzare al acestora etc.).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
531 - Datorii subordonate la termen
5311 - Titluri subordonate la termen
5312 - Împrumuturi subordonate la termen
532 - Datorii subordonate pe duratã nedeterminatã
5321 - Titluri subordonate pe duratã nedeterminatã
5322 - Împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã
537 - Datorii ataşate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
531 - împrumuturi primite la termen, a cãror rambursare, în caz de lichidare a
instituţiei, nu este posibilã decât dupã plata celorlalţi creanţieri;
5311 - împrumuturi subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri;
5312 - împrumuturi subordonate la termen primite, nereprezentate printr-un titlu;
532 - împrumuturi primite pe duratã nedeterminatã, a cãror rambursare, în caz de
lichidare a instituţiei, nu este posibilã decât dupã plata celorlalţi creanţieri;
5321 - împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã, primite pe baza emisiunilor
de titluri;
5322 - împrumuturi subordonate pe duratã nedeterminatã primite, nereprezentate
printr-un titlu;
537 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţã, aferente datoriilor
subordonate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 54 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
541 - Subvenţii pentru investiţii
5411 - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
5412 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
5413 - Donaţii pentru investiţii
5414 - Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor
5419 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
541 - sumele alocate reprezentând subvenţii aferente activelor (subvenţii pentru
acordarea cãrora principala condiţie este ca instituţia beneficiarã sã
construiascã sau sã achiziţioneze active imobilizate) şi subvenţiile aferente
veniturilor (toate subvenţiile, altele decât cele pentru active), valoarea
imobilizãrilor primite cu titlu gratuit, precum şi valoarea plusurilor de inventar
de natura imobilizãrilor corporale sau necorporale, nevirate la rezultatul
exerciţiului financiar.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 55 - PROVIZIOANE
551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã
552 - Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
553 - Provizioane pentru riscuri de ţarã
554 - Provizioane pentru restructurare
555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizãrilor corporale şi alte
acţiuni similare legate de acestea
556 - Provizioane pentru impozite
559 - Alte provizioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
551 - provizioanele constituite pentru riscul de angajament prin semnãturã (garanţii, avaluri,
acceptãri etc.), înregistrate în afara bilanţului şi care reprezintã obligaţii de platã;
552 - provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare;
553 - provizioanele constituite pentru riscuri de ţarã;
554 - provizioane constituite pentru restructurare;
555 - provizioane constituite pentru demontarea şi mutarea imobilizãrilor corporale,
precum şi pentru restaurarea amplasamentelor;
556 - provizioane pentru impozite constituite pentru sumele viitoare de platã
datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar
reflectate ca datorii în relaţia cu statul;
559 - alte provizioane.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
561 - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
5611 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit
56111 - Fond constituit din contribuţiile iniţiale
56112 - Fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate
56113 - Fond constituit din contribuţiile speciale
5612 - Fond constituit din încasãrile din recuperarea creanţelor
5613 - Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizãri, asistenţã financiarã
5614 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile
5619 - Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
56111 - fond constituit din contribuţiile iniţiale ale instituţiilor de credit, în cotele şi
limitele prevãzute de prevederile legale;
56112 - fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate ale
instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevãzute de prevederile legale;
56113 - fond constituit din contribuţiile speciale ale instituţiilor de credit, în cotele şi
limitele prevãzute de prevederile legale;
5612 - fond constituit din încasãrile din recuperarea creanţelor faţã de instituţiile de
credit pentru care au fost deschise procedurile falimentului;
5613 - fond constituit din resurse financiare reprezentând donaţii, sponsorizãri,
asistenţã financiarã;
5614 - fond constituit din profitul obţinut ca diferenţã dintre veniturile din investirea
resurselor financiare disponibile şi cheltuielile acestuia, în condiţiile şi limitele
prevãzute de prevederile legale;
5619 - fond constituit din alte venituri (venituri realizate în calitate de administrator
special, administrator interimar şi lichidator al instituţiilor de credit, precum şi
alte venituri stabilite conform legii).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
581 - Rezultatul reportat
5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperitã
5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima datã a IAS, mai puţin IAS 29
5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
5815 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
5816 - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementãrilor contabile conforme
cu directivele europene
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
5811 - rezultatul sau pãrţi din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizate
de cãtre adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor;
5812 - rezultatul reportat provenit din ajustãrile cerute de aplicarea pentru prima datã
a IFRS, altele decât IAS 29, asupra perioadelor anterioare primei perioade de
aplicare a IFRS;
5814 - rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile;
5815 - rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din diferenţe din reevaluare;
5816 - rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementãrilor contabile
conforme cu directivele europene.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
591 - Profit sau pierdere
592 - Repartizarea profitului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
591 - profitul sau pierderea realizatã în exerciţiul financiar curent;
592 - repartizarea profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat,
potrivit legii.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CLASA 6 - CHELTUIELI

Clasa 6 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se ţine evidenţa cheltuielilor pe feluri de cheltuieli.
Din CLASA 6 "CHELTUIELI" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE
NERECUPERABILE
Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE
Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢII
DE CREDIT
Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferã asupra contului de profit sau pierdere (591), direct sau cu ajutorul contului de decontãri intrabancare (341), dupã caz.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
601 - Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
6011 - Dobânzi la Banca Naţionalã a României
6012 - Dobânzi la conturile de corespondent
6013 - Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit
60131 - Dobânzi la depozitele la vedere
60132 - Dobânzi la depozitele la termen
60133 - Dobânzi la depozitele colaterale
6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit
60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen
6015 - Dobânzi la valorile date în pensiune
60151 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta
60152 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen
6016 - Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul
reţelei
60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate
60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit din
cadrul reţelei
60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit
din cadrul reţelei
60169 - Comisioane
6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile
6019 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6011 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor de refinanţare primite
de la Banca Naţionalã a României;
6012 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în
conturile de corespondent (loro);
6013 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite de alte
instituţii de credit;
6014 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la alte
instituţii de credit;
6015 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite pe baza
valorilor date în pensiune;
60161 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în
conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate;
60162 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite de
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
60163 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
60164 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente altor sume datorate organizaţiilor
cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
60169 - comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile cooperatiste de credit din
cadrul reţelei;
6017 - alte dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind operaţiunile de trezorerie şi
interbancare (dobânzi aferente titlurilor cu posibilitatea de rãscumpãrare etc.);
6019 - comisioane aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
6011 - Dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente 6014 "Dobânzi la împrumuturile de la
împrumuturilor primite de la instituţii instituţii de credit"
de credit
- Dobânzi şi vãrsãminte 6015 "Dobânzi la valorile date în
asimilate aferente pensiune"
operaţiunilor de pensiune
6015 - Dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente 6023 "Dobânzi la valorile date în pensiune"
operaţiunilor de pensiune cu clientela
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela
6021 - Dobânzi la conturile de factoring
6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare
60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen
6023 - Dobânzi la valorile date în pensiune
60231 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta
60232 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen
6024 - Dobânzi la conturile curente
6025 - Dobânzi la conturile de depozite
60251 - Dobânzi la depozitele la vedere
60252 - Dobânzi la depozitele la termen
60253 - Dobânzi la depozitele colaterale
6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii
6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile
6029 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6021 - dobânzi aferente operaţiunilor de factoring;
6022 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la instituţii
financiare;
6023 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite pe baza
valorilor date în pensiune;
6024 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise
clientelei, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelã
şi desfiinţate înainte de scadenţã, pentru care se acordã dobânda la vedere;
6025 - dobânzi aferente depozitelor constituite de clientelã;
6026 - dobânzi aferente depozitelor constituite pe baza certificatelor de depozit,
carnetelor şi libretelor de economii ale clientelei;
6027 - alte cheltuieli cu dobânzile şi vãrsãminte asimilate aferente operaţiunilor cu
clientela (dobânzi aferente titlurilor cu posibilitatea de rãscumpãrare etc.);
6029 - comisioane aferente operaţiunilor cu clientela.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
6023 - Dobânzi şi vãrsãminte asimilate 6015 "Dobânzi la valorile date în
aferente operaţiunilor de pensiune cu pensiune"
instituţiile de credit 683 "Dobânzi la valorile date în pensiune
instituţiilor de credit"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
603 - Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri
6031 - Dobânzi la titlurile date în pensiune livratã
6032 - Pierderi la titlurile de tranzacţie
60321 - Pierderi din reevaluãri şi cesiune
60322 - Costuri de tranzacţionare
6033 - Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament
6034 - Cheltuieli cu titlurile de investiţii
60341 - Cheltuieli cu amortizarea primelor
60342 - Pierderi din cesiune
6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
60361 - Dobânzi privind titlurile de piaţã interbancarã
60362 - Dobânzi privind titlurile de creanţe negociabile
60363 - Dobânzi privind obligaţiunile
60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri
6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri
6039 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6031 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite pe baza
titlurilor date în pensiune livratã;
60321 - pierderi (diferenţe nefavorabile) din reevaluarea la preţul pieţei sau cesiunea
titlurilor de tranzacţie, inclusiv din reevaluarea titlurilor date cu împrumut;
60322 - costuri de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de titluri de tranzacţie;
6033 - pierderi din cesiunea titlurilor de plasament;
60341 - amortizarea primelor reprezentând diferenţe nefavorabile între preţul de
achiziţie şi preţul de rambursare a titlurilor de investiţii, pe perioada rezidualã
a titlurilor;
60342 - pierderi din cesiunea titlurilor de investiţii;
60361 - dobânzi aferente împrumuturilor primite pe baza titlurilor de piaţã interbancarã emise;
60362 - dobânzi aferente împrumuturilor primite pe baza titlurilor de creanţe negociabile emise;
60363 - dobânzi aferente împrumuturilor primite pe baza obligaţiunilor emise;
60369 - amortizarea primelor de emisiune aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix, emise;
6037 - dobânzi aferente titlurilor luate cu împrumut, precum şi alte cheltuieli aferente
operaţiunilor cu titluri;
6039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
6033 - Cheltuieli privind împrumuturile primite 6031 "Dobânzi la titlurile date în pensiune
pe bazã de titluri livratã"
- Constituiri de ajustãri pentru 66311 "Cheltuieli cu ajustãri pentru
depreciere aferente titlurilor deprecierea titlurilor de plasament"
de plasament
6034 - Constituiri de ajustãri pentru 66312 "Cheltuieli cu ajustãri pentru
depreciere aferente titlurilor deprecierea titlurilor de investiţii"
de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
604 - Cheltuielile cu operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare
6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar
6042 - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte
contracte similare
6049 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6041 - cheltuieli cu dobânzile şi vãrsãmintele asimilate aferente datoriilor din
operaţiuni de leasing financiar;
6042 - cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte
contracte similare;
6049 - cheltuieli cu comisioane aferente operaţiunilor de leasing, contractelor de
închiriere, locaţiilor de gestiune şi altor contracte similare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate
6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe duratã nedeterminatã
6059 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6051 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor subordonate la termen;
6052 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor subordonate pe duratã nedeterminatã;
6059 - comisioane privind datoriile subordonate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb
6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
6069 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6061 - diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din evaluarea periodicã a
soldului contului 3721, cu excepţia diferenţelor nefavorabile de curs de schimb
aferente imobilizãrilor financiare în devize;
- diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din operaţiuni de
vânzare/cumpãrare devize;
6069 - comisioane aferente operaţiunilor de schimb.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu
instrumente financiare derivate
6071 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare
60711 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare primite de la instituţii de credit
60712 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare primite de la clientelã
6072 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie
60721 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la instituţii de credit
60722 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la clientelã
6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
60741 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe
cursul de schimb
60742 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe rata
dobânzii
60743 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe
acţiuni şi indici bursieri
60744 - Cheltuieli privind operaţiunile cu alte instrumente financiare derivate
60747 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor financiare derivate
60749 - Costuri de tranzacţionare
6075 - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire
6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6071 - comisioane privind acordurile de refinanţare, cauţiuni, avaluri, andosãri şi alte
garanţii primite, comisioane de angajamente, de confirmare privind
deschiderile de credite confirmate;
6072 - cheltuieli privind angajamentele de garanţie primite de la instituţii de credit şi
de la clientelã;
60741- - pierderi aferente instrumentelor financiare derivate care nu sunt desemnate ca
60744 instrumente de acoperire;
60747 - cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor financiare derivate;
60749 - costurile de tranzacţionare (comisioane şi alte cheltuieli similare) aferente
operaţiunilor cu instrumente financiare derivate evaluate la valoarea justã.
Costurile de tranzacţionare aferente instrumentelor financiare derivate evaluate
la cost sunt incluse în valoarea iniţialã a acestor instrumente;
6075 - pierderi din modificãrile de valoare justã aferente instrumentelor de acoperire
recunoscute anterior în conturile de regularizare şi înregistrate ca şi cheltuieli
în momentul recunoaşterii în contul de profit şi pierdere a fluxurilor de
trezorerie sau a variaţiilor de valoare justã aferente riscului acoperit;
6077 - cheltuieli cu alte angajamente primite, care nu se regãsesc în conturile 6071 şi
6072.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
6081 - Cheltuieli cu mijloacele de platã
6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6081 - cheltuieli referitoare la punerea la dispoziţie sau de gestiune a mijloacelor de platã,
cuprinzând, în special: cheltuieli cu transferul valorilor, cheltuieli legate de valorile
aflate în aşteptarea încasãrii, cheltuieli cu tipãrirea carnetelor de cecuri şi a altor
mijloace de platã, comisioane pentru asigurarea securitãţii transportului valorilor;
6087 - cheltuieli pe care instituţia le suportã pentru prestãrile de servicii financiare conexe:
obţinerea de informaţii (privind solvabilitatea sau poziţia financiarã a clienţilor şi a
instituţiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare
şi alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
609 - Alte cheltuieli de exploatare
6092 - Cota - parte privind activitãţile şi activele controlate în comun
6093 - Venituri retrocedate privind activitãţile şi activele controlate în comun
6094 - Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale
6095 - Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul
bancar şi instituţiile de credit, societãţile financiare sau alte instituţii
60951 - Dobânzi la conturile curente
60955 - Dobânzi privind alte sume datorate
60959 - Comisioane
6099 - Cheltuieli diverse de exploatare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6092 - cheltuieli refacturate instituţiei, care privesc activitãţile şi activele controlate în
comun în scopul desfãşurãrii de activitãţi de exploatare, în situaţia în care
instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;
6093 - venituri retrocedate care privesc activitãţile şi activele controlate în comun în
scopul desfãşurãrii de activitãţi de exploatare, în situaţia în care instituţia are
calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;
6094 - cheltuieli reprezentând cotizaţiile cooperativelor de credit pentru constituirea
la nivelul casei centrale a rezervei mutuale de garantare;
60951 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor
curente deschise de Fond la instituţiile de credit sau instituţiile financiare;
60955 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind alte sume datorate de Fond
instituţiilor de credit, societãţilor financiare sau altor instituţii;
60959 - comisioane aferente operaţiunilor dintre Fond şi instituţiile de credit,
societãţile financiare sau alte instituţii;
6099 - acest cont înregistreazã, în special, costurile aferente valorilor din aur, metale
şi pietre preţioase vândute sau constatate lipsã la inventar etc.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
611 - Cheltuieli cu salariile personalului
612 - Cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
6121 - Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale
6122 - Contribuţia unitãţii pentru ajutorul de şomaj
6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
6127 - Alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
613 - Cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaţilor
617 - Alte cheltuieli privind personalul
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
611 - valoarea salariilor şi a altor drepturi similare cuvenite personalului angajat;
612 - contribuţia angajatorului la asigurãrile sociale, la ajutorul de şomaj, asigurãrile
sociale de sãnãtate şi alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã;
613 - cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaţilor;
617 - alte drepturi ale salariaţilor prevãzute în contractul individual/colectiv de
muncã sau reglementãrile legale, inclusiv sumele reprezentând prime şi alte
sume similare acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor
legale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
621 - cheltuieli cu impozite (altele decât impozitul pe profit), taxe şi vãrsãminte
asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
621 - Impozitul pe profit 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
631 - Cheltuieli cu materialele
6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile
6312 - Cheltuieli privind combustibilii
6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb
6317 - Cheltuieli privind alte materiale
632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
633 - Cheltuieli privind alte stocuri
634 - Cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
6341 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
6342 - Cheltuieli privind energia şi apa
6343 - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
6344 - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere
6345 - Cheltuieli cu deplasãri, detaşãri, transferãri şi transportul personalului şi bunurilor
6347 - Alte cheltuieli cu lucrãrile şi serviciile executate de terţi
63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
63472 - Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile
63479 - Alte cheltuieli
635 - Cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
631 - cheltuieli cu materiale consumabile, combustibili, piese de schimb şi alte materiale;
632 - cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar;
633 - cheltuieli privind alte stocuri;
6341 - cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi;
6342 - cheltuieli privind consumurile de energie şi apã;
6343 - cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii;
6344 - cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere (drepturile plãtite membrilor consiliului de
administraţie, sumele plãtite în baza contractelor de mandat încheiate cu societãţi comerciale
sau cu persoane fizice etc.);
6345 - cheltuieli cu deplasãrile, detaşãrile, transferãrile şi transportul personalului şi bunurilor;
6347 - cheltuieli cu primele de asigurare, cu redevenţele privind concesiunile, precum
şi alte cheltuieli cu terţii (de exemplu cheltuielile cu urmãrirea şi executarea
creanţelor);
635 - cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
63479 - taxe de înmatriculare şi de 621 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
timbru vãrsãminte asimilate"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
644 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizãrilor corporale
645 - Pierderi din cedarea pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate, a
titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu
646 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale şi necorporale
6461 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor corporale
6462 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizãrilor necorporale
649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare
6491 - Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
6492 - Donaţii şi subvenţii acordate
6493 - Cheltuieli privind sponsorizãrile
6494 - Pierderi din debitori diverşi
6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi la alte împrumuturi
64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari
64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primite
6497 - Alte cheltuieli diverse de exploatare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
641 - acest cont este utilizat de cãtre sucursale şi celelalte subunitãţi din strãinãtate,
fãrã personalitate juridicã, care utilizeazã personalul sediului;
644 - pierderi din reevaluarea imobilizãrilor corporale reprezentând diferenţe
nefavorabile din reevaluare care depãşesc sumele înregistrate în contul de
rezerve dintr-o reevaluare reprezentând creşteri din reevaluarea aceloraşi
active;
645 - pierderi obţinute în urma cedãrii pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale
legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu;
646 - pierderi obţinute în urma cedãrii şi casãrii imobilizãrilor necorporale şi
corporale;
649 - acest cont înregistreazã alte cheltuieli diverse de exploatare, în special:
despãgubiri, amenzi, penalitãţi, donaţii, subvenţii acordate, sponsorizãri,
pierderi din debitori diverşi, dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi
la alte împrumuturi, precum şi alte cheltuieli diverse de exploatare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE
651 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor necorporale
652 - Cheltuieli cu amortizãrile imobilizãrilor corporale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
651 - amortizarea aferentã imobilizãrilor necorporale corespunzãtoare fiecãrei perioade, inclusã
pe cheltuieli;
652 - amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale corespunzãtoare fiecãrei
perioade, inclusã pe cheltuieli, cu excepţia cazului în care aceasta este inclusã
în valoarea contabilã a unui alt activ.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE
ŞI PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE
661 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare
6611 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creditelor
6612 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6611 - ajustãri pentru deprecierea creditelor din operaţiuni interbancare;
6612 - ajustãri pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni interbancare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE
ŞI PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE
662 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni
între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul
de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societãţile
financiare sau alte instituţii
6621 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creditelor
6622 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea dobânzilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6621 - ajustãri pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni
între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit,
societãţile financiare sau alte instituţii;
6622 - ajustãri pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni
între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit,
societãţile financiare sau alte instituţii.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE
ŞI PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE
663 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
6631 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor
66311 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor de plasament
66312 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea titlurilor de investiţii
6633 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea stocurilor
6637 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi
operaţiuni diverse
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6631 - ajustãri pentru deprecierea titlurilor de plasament şi de investiţii;
6633 - ajustãri pentru deprecierea stocurilor;
6637 - ajustãri pentru creanţe aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE
ŞI PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE
664 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea valorilor imobilizate
6641 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor
comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de
portofoliu
6642 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
66421 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs
66422 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
66423 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
6643 - Cheltuieli cu ajustãri pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing
financiar
6647 - Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor
imobilizate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6641 - ajustãri pentru deprecierea pãrţilor deţinute în cadrul societãţilor comerciale
legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activitãţii de portofoliu;
6642 - ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs, imobilizãrilor necorporale şi
a imobilizãrilor corporale;
6643 - ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
6647 - ajustãri pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE
ŞI PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE
665 - Cheltuieli cu provizioane
6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã
6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţarã
6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
6656 - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite
6657 - Cheltuieli cu alte provizioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
6651 - provizioane constituite pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnãturã;
6652 - provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare;
6653 - provizioane constituite pentru risc de ţarã;
6654 - provizioane constituite pentru restructurare;
6656 - provizioane pentru impozite;
6657 - alte provizioane constituite.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE
ŞI PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE
667 - Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu ajustãri pentru depreciere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
667 - creanţe sau pãrţi din creanţe devenite pierderi definitive şi care au fãcut
obiectul unei ajustãri pentru depreciere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE
ŞI PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE
668 - Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu ajustãri pentru depreciere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
668 - creanţe sau pãrţi din creanţe devenite pierderi definitive şi care nu au fãcut
obiectul unei ajustãri pentru depreciere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671 - Cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente similare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:671 - cheltuieli rezultate din evenimente sau tranzacţii extraordinare (exproprierea
activelor, cutremure sau alte calamitãţi naturale).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII FINANCIARE
NEBANCARE ŞI INSTITUŢII DE CREDIT
681 - Dobânzi la conturile curente
682 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit
6821 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
6822 - Dobânzi la împrumuturile la termen
683 - Dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit
6831 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta
6832 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen
684 - Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit
689 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
681 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor
curente deschise de instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit;
682 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de
instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit;
683 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente împrumuturilor primite de
instituţiile financiare nebancare de la instituţii de credit pe baza valorilor
date în pensiune;
684 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind alte sume datorate de instituţiile
financiare nebancare instituţiilor de credit;
689 - comisioane aferente operaţiunilor dintre instituţiile financiare nebancare şi
instituţiile de credit.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit
699 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
691 - impozitul pe profit inclus pe cheltuieli, calculat în conformitate cu legislaţia
fiscalã privind impozitul pe profit;
699 - cheltuieli cu alte impozite, stabilite conform reglementãrilor emise în acest scop.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CLASA 7 - VENITURI


Clasa 7 cuprinde conturile cu ajutorul cãrora se ţine evidenţa veniturilor pe feluri de venituri.
Din CLASA 7 "VENITURI" fac parte urmãtoarele grupe de conturi:
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE AMORTIZATE
Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE
Grupa 78 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT
La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferã asupra contului de profit sau pierdere (591), direct sau cu ajutorul contului de decontãri intrabancare (341), dupã caz.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
701 - Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
7011 - Dobânzi de la Banca Naţionalã a României
7012 - Dobânzi de la conturile de corespondent
7013 - Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit
70131 - Dobânzi de la depozitele la vedere
70132 - Dobânzi de la depozitele la termen
70133 - Dobânzi de la depozitele colaterale
7014 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
70141 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
70142 - Dobânzi de la creditele la termen
7015 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune
70151 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta
70152 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen
7016 - Venituri din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
70161 - Dobânzi de la contul curent la casa centralã
70162 - Dobânzi de la depozitele la casa centralã
70163 - Dobânzi de la creditele acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din
cadrul reţelei
70164 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de
credit din cadrul reţelei
70168 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
70169 - Comisioane
7017 - Alte venituri din dobânzi
7018 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
7019 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7011 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în
conturile deschise la Banca Naţionalã a României;
7012 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în
conturile de corespondent (nostro);
7013 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite la alte instituţii de credit;
7014 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate instituţiilor de credit;
7015 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate pe baza valorilor primite în
pensiune;
70161 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente disponibilitãţilor bãneşti aflate în
contul curent la casa centralã;
70162 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente depozitelor constituite la casa centralã;
70163 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate organizaţiilor
cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
70164 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente valorilor de recuperat de la
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
70168 - dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu
organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
70169 - comisioane aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
7017 - alte dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind operaţiunile de trezorerie şi
interbancare (dobânzi aferente titlurilor cu posibilitatea de rãscumpãrare etc.);
7018 - dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice din operaţiunile de trezorerie şi
interbancare;
7019 - comisioane aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
7011 - Dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente 7014 "Dobânzi de la creditele acordate
creditelor acordate bãncii centrale instituţiilor de credit"
- Dobânzi şi vãrsãminte asimilate 7015 "Dobânzi de la valorile primite în
aferente operaţiunilor de pensiune cu pensiune"
banca centralã
7015 - Dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente 7023 "Dobânzi de la valorile primite în
operaţiunilor de pensiune efectuate cu pensiune"
clientela
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
702 - Venituri din operaţiunile cu clientela
7021 - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei
70211 - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale
70212 - Dobânzi de la operaţiunile de factoring
70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie
70214 - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzãri în rate
70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare
70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei
7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare
70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
70222 - Dobânzi de la creditele la termen
7023 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune
70231 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta
70232 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen
7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare
7027 - Alte venituri din dobânzi
7028 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
7029 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7021 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate dobânzilor aferente creanţelor comerciale şi creditelor
acordate clientelei;
7022 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate instituţiilor financiare;
7023 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate pe baza valorilor primite în
pensiune;
7024 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente conturilor curente debitoare şi creditelor de
trezorerie înregistrate în debitul contului curent;
7027 - alte venituri din dobânzi şi vãrsãminte asimilate privind operaţiunile cu
clientela (dobânzi aferente titlurilor cu posibilitatea de rãscumpãrare etc.);
7028 - dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice din operaţiunile cu clientela;
7029 - comisioane aferente operaţiunilor cu clientela.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
7023 - Dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente 7015 "Dobânzi de la valorile primite în
operaţiunilor de pensiune cu instituţiile pensiune"
de credit 784 "Dobânzi de la valorile primite în
pensiune de la instituţii de credit"
7029 - Comisioane aferente valorilor 7085 "Venituri privind mijloacele de platã"
la încasare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
703 - Venituri din operaţiunile cu titluri
7031 - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livratã
7032 - Venituri din titlurile de tranzacţie
7033 - Venituri din titlurile de plasament
70331 - Dobânzi
70333 - Dividende şi venituri asimilate
70336 - Venituri din cesiune
7034 - Venituri din titlurile de investiţii
70341 - Dobânzi
70342 - Venituri din prime
70343 - Venituri din cesiune
7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
7037 - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri
7038 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
7039 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7031 - dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor acordate pe baza titlurilor
primite în pensiune livratã;
7032 - câştiguri (diferenţe favorabile) din reevaluarea la preţul pieţei sau cesiunea
titlurilor de tranzacţie, inclusiv din reevaluarea titlurilor date cu împrumut,
precum şi alte venituri aferente acestora;
70331 - dobânzi aferente titlurilor de plasament;
70333 - dividende şi venituri asimilate, aferente titlurilor de plasament, recunoscute ca venituri
atunci când este stabilit dreptul acţionarilor/asociaţilor de a primi plata;
- valoarea acţiunilor primite cu titlu gratuit ca urmare a majorãrii capitalului social de cãtre
societatea la care se deţin acţiuni, indiferent din ce surse s-a efectuat majorarea;
70336 - câştiguri din cesiunea titlurilor de plasament;
70341 - dobânzi aferente titlurilor de investiţii;
70342 - venituri din prime reprezentând diferenţe favorabile între preţul de achiziţie şi
preţul de rambursare a titlurilor de investiţii;
70343 - câştiguri din cesiunea titlurilor de investiţii;
7036 - venituri provenind, în special, din rambursarea anticipatã sau din
rãscumpãrarea de titluri emise;
7037 - venituri diverse aferente operaţiunilor cu titluri;
7038 - dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice, din operaţiuni cu titluri;
7039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri.

Nu se înregistreazã în conturile: Se înregistreazã în conturile:
───────────────────────────────── ──────────────────────────────
7032 - Venituri privind creditele 7031 "Dobânzi de la titlurile primite în
acordate pe bazã de titluri pensiune livratã"
7033 - Anulãri sau diminuãri de ajustãri pentru 76311 "Venituri din ajustãri pentru
deprecierea titlurilor de plasament deprecierea titlurilor de plasament"
7034 - Anulãri sau diminuãri de ajustãri pentru 76312 "Venituri din ajustãri pentru
deprecierea titlurilor de investiţii deprecierea titlurilor de investiţii"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
704 - Venituri din operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare
7041 - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar
7042 - Venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte
contracte similare
7048 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
7049 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7041 - venituri din dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creanţelor din operaţiuni
de leasing financiar;
7042 - venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte
contracte similare;
7048 - venituri din dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice din operaţiunile de leasing;
7049 - venituri din comisioane aferente operaţiunilor de leasing, contractelor de închiriere,
locaţiilor de gestiune şi altor contracte similare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
705 - Venituri din credite subordonate, pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate, titluri de
participare şi titluri ale activitãţii de portofoliu
7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen
7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe duratã nedeterminatã
7053 - Dividende şi venituri asimilate
7058 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice
7059 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7051 - venituri din dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor subordonate la termen;
7052 - venituri din dobânzi şi vãrsãminte asimilate aferente creditelor subordonate pe duratã
nedeterminatã;
7053 - dividende şi venituri asimilate, aferente pãrţilor în cadrul societãţilor comerciale legate,
titlurilor de participare şi titlurilor activitãţii de portofoliu, recunoscute pe venituri
atunci când este stabilit dreptul acţionarilor/asociaţilor de a primi plata;
- valoarea acţiunilor primite cu titlu gratuit ca urmare a majorãrii capitalului social de cãtre
societatea la care se deţin acţiuni, indiferent din ce surse s-a efectuat majorarea;
7058 - venituri din dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice privind creditele subordonate;
7059 - comisioane privind creditele subordonate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
706 - Venituri din operaţiunile de schimb
7061 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valutã
7069 - Comisioane
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7061 - diferenţe de curs valutar favorabile rezultate din evaluarea periodicã a soldului
contului 3721, cu excepţia diferenţelor favorabile de curs de schimb aferente
imobilizãrilor financiare în devize;
- diferenţe de curs valutar favorabile rezultate din operaţiuni de vânzare/cumpãrare devize;
7069 - comisioane din operaţiunile de schimb.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
707 - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente financiare
derivate
7071 - Venituri din angajamentele de finanţare
70711 - Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea instituţiilor de credit
70712 - Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea clientelei
7072 - Venituri din angajamentele de garanţie
70721 - Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea instituţiilor de credit
70722 - Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea clientelei
7074 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate
70741 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe cursul de schimb
70742 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
70743 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici
bursieri
70744 - Venituri privind operaţiunile cu alte instrumente financiare derivate
70747 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor financiare derivate
70749 - Comisioane
7075 - Venituri din instrumentele de acoperire
7077 - Venituri din alte angajamente date
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7071, 7072 - comisioane pentru acorduri de refinanţare, cauţiuni, avaluri, andosãri şi alte garanţii
date de instituţie, comisioane de angajament, de confirmare de deschideri de credite etc.;
70741- - câştiguri aferente instrumentelor financiare derivate care nu sunt desemnate ca instrumente
70744 de acoperire;
70747 - venituri din dobânzi aferente instrumentelor financiare derivate;
70749 - comisioane şi alte încasãri similare aferente operaţiunilor cu instrumente
financiare derivate;
7075 - câştiguri din modificãrile de valoare justã aferente instrumentelor de acoperire
recunoscute anterior în conturile de regularizare şi înregistrate ca venituri în momentul
recunoaşterii în contul de profit şi pierdere a fluxurilor de trezorerie sau a variaţiilor
de valoare justã aferente riscului acoperit;
7077 - alte comisioane privind angajamentele date care nu se regãsesc în conturile 7071 şi 7072.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
708 - Venituri din prestaţiile de servicii financiare
7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit
7082 - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei
7083 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã
70831 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane fizice
70832 - Comisioane din activitãţile de asistenţã şi consultanţã pentru persoane juridice
70839 - Alte comisioane
7085 - Venituri privind mijloacele de platã
7087 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONŢINUT:
7081 - comisioane aferente serviciilor de mandat prestate clientelei pentru gestionarea
şi/sau depozitarea portofoliului de titluri;
7082 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri efectuate în contul clientelei, fãrã
mandat, la ordinul acesteia;
7083 - comisioane pentru: asistenţã şi consiliere (tehnici de gestiune de trezorerie), inginerie
financiarã (gestiune de bilanţ, fuziuni şi achiziţii etc.), pentru alte prestaţii şi servicii
financiare care ajutã la înfiinţarea şi dezvoltarea societãţilor comerciale etc.;
7085 - comisioane pentru mijloace de platã puse la dispoziţia clienţilor (cecuri, carduri, documente
pentru retrageri de numerar şi pentru viramente bancare etc.), comisioane aferente