Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   RECTIFICARE nr. 964 din 31 martie 2022  referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 RECTIFICARE nr. 964 din 31 martie 2022 referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 329 din 4 aprilie 2022
    La Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis din 1 aprilie 2022, se face următoarea rectificare:
    - în loc de: „Anexa nr. 1 la normele tehnice“ se va citi:
    "    ANEXA

    NORMELE TEHNICE
    de realizare a programelor naţionale de sănătate publică    CAP. I
    Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
    ART. 1
    Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, se derulează următoarele programe de sănătate publică:
    I. Programul naţional de vaccinare
    II. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
    Structură:
    1. Subprogramul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;
    2. Subprogramul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rezistenţei microbiene, precum şi de monitorizare a utilizării antibioticelor;
    3. Subprogramul naţional de testare NAAT/RT-PCR şi de secvenţiere.
    III. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA
    IV. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei
    V. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
    VI. Programul naţional de securitate transfuzională
    VII. Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice
    Structură:
    a) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin;
    b) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de sân;
    c) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul colorectal;
    d) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru depistarea infecţiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D.
    VIII. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică
    IX. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
    Structură:
    1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
    2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi;
    3. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer.
    X. Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc
    XI. Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare
    XII. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
    Structură:
    1. Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
    2. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun.
    XIII. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului
    Structură:
    1. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului;
    2. Subprogramul de sănătate a femeii.
    ART. 2
    Programele naţionale de sănătate publică prevăzute la art. 1 sunt finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii.
    ART. 3
    Implementarea programelor naţionale de sănătate publică se realizează prin următoarele unităţi de specialitate:
    a) instituţii publice;
    b) furnizori publici de servicii medicale din:
    b1) subordinea Ministerului Sănătăţii;
    b2) reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
    b3) reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
    c) furnizori privaţi de servicii medicale, pentru serviciile medicale care depăşesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale.
    ART. 4
    (1) Condiţiile privind implementarea programelor naţionale de sănătate publică enumerate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1-13 la prezentele norme tehnice.
    (2) Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării programelor naţionale de sănătate publică la nivel naţional se realizează de către structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, în mod direct sau prin intermediul unităţilor naţionale de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică, după caz.    CAP. II
    Termeni şi condiţii privind finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică
    ART. 5
    (1) Fondurile necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică prevăzute la art. 1 provin de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.
    (2) Repartiţia bugetului alocat din sursa buget de stat pe programe naţionale de sănătate publică este prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme tehnice.
    (3) Sumele necesare pentru realizarea în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Sud-Muntenia a activităţilor subprogramului prevăzut la art. 1 pct. VII lit. a) sunt asigurate, în perioada 2022-31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
    (4) Sumele necesare pentru realizarea activităţilor subprogramelor prevăzute la art. 1 pct. VII lit. b)-d) sunt asigurate, în perioada 2022-31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
    ART. 6
    Programele naţionale de sănătate publică se finanţează de la bugetul de stat, de la titlurile bugetare 20 «Bunuri şi servicii» şi 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.
    ART. 7
    (1) Finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, detaliat pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate care le implementează, însoţite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, în raport cu:
    a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
    b) disponibilul din cont rămas neutilizat;
    c) bugetul aprobat cu această destinaţie.
    (2) Cererile de finanţare fundamentate ale unităţilor de specialitate, întocmite conform formularelor prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. A-E, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, după cum urmează:
    a) în vederea avizării, la DSP, până cel târziu la data de 20 a lunii pentru care se face finanţarea, în cazul unităţilor de specialitate care implementează programe/subprograme în baza relaţiilor contractuale cu DSP, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. A şi E; DSP verifică eligibilitatea cheltuielilor şi încadrarea în bugetul aprobat şi întocmesc documente centralizatoare conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. B, distinct pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică, sursă de finanţare şi titlul bugetar pe care le transmit, în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal, unităţilor de asistenţă tehnică şi management, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanţarea;
    b) în vederea avizării, la unităţile de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate publică, denumite în continuare UATM, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanţarea, însoţite de borderoul centralizator al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, al serviciilor medicale realizate şi raportate sau, după caz, al cheltuielilor de personal efectuate în condiţiile legii pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor în conformitate cu prevederile normelor tehnice şi cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie şi nota justificativă, după caz, pentru unităţile de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. B;
    c) la structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate până cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face finanţarea, însoţite de borderoul centralizator al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, al serviciilor medicale realizate şi raportate sau, după caz, al cheltuielilor de personal efectuate în condiţiile legii pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor în conformitate cu prevederile normelor tehnice şi cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, în cazul unităţilor de specialitate care implementează Programul naţional de securitate transfuzională şi Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare (conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. C).
    Cererile de finanţare fundamentate ale DSP pentru finanţarea activităţilor din cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening, precum şi ale unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează activităţile acestui program se transmit spre avizare UATM a INSP. Borderoul centralizator care însoţeşte cererea de finanţare este avizat în prealabil de UATM din regiunea căreia îi este arondată reţeaua de screening.
    (3) UATM ale programelor naţionale de sănătate publică solicită structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate finanţarea unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi a cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării UATM, în baza unor situaţii centralizatoare întocmite distinct pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică, sursă de finanţare şi titlul bugetar, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. D, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, până cel târziu în data de 5 a lunii în care se face finanţarea.
    (4) Cererile de finanţare transmise de către unităţile de specialitate, respectiv de UATM, după termenul stabilit în prezentul ordin nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanţare se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea.
    (5) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici se stabileşte şi modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.
    ART. 8
    (1) Cheltuielile eligibile care fac obiectul finanţării de la titlul 20 «Bunuri şi servicii» şi titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sunt prevăzute distinct la titlul «Natura cheltuielilor eligibile» în cadrul fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică.
    (2) Din fondurile alocate unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică nu se pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi de capital.
    ART. 9
    (1) Pentru realizarea atribuţiilor şi activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, unităţile de specialitate prevăzute la art. 3 pot angaja personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau, după caz, pot încheia contracte de prestări de servicii cu medici, asistenţi medicali şi alte categorii de personal, precum şi cu persoane juridice, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Contractele de muncă, contractele de prestări de servicii/convenţiile civile încheiate de către unităţile de specialitate prevăzute la art. 3 se încheie pentru toată perioada de implementare a programelor naţionale de sănătate.
    (3) Cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul angajat care desfăşoară activităţi prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, precum şi cheltuielile pentru derularea contractelor încheiate în temeiul Codului civil conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt finanţate din fondurile alocate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică.
    (4) Personalul care desfăşoară activităţi medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate publică poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar care corespunde salariului de bază aprobat, precum şi sporurilor aferente locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice.
    (5) Personalul care desfăşoară alte activităţi decât cele medicale poate fi remunerat cu încadrarea în limitele maxime ale tarifului orar corespunzător salariului de bază aprobat pentru pregătirea profesională şi numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice.
    ART. 10
    (1) Din fondurile alocate la titlul 20 «Bunuri şi servicii», DSP pot încheia contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme tehnice, cu următoarele unităţi de specialitate:
    a) instituţii publice;
    b) furnizori publici de servicii medicale din:
    b1) reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
    b2) reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
    c) furnizori privaţi de servicii medicale, pentru serviciile medicale care depăşesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale.
    (2) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (1) reprezintă acţiuni multianuale, sunt de natură civilă şi au valabilitate până la data de 31 decembrie 2022.
    (3) În baza contractelor încheiate conform prevederilor alin. (1), DSP finanţează cheltuielile efectuate pentru realizarea activităţilor contractate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, în condiţiile prezentelor norme tehnice.
    (4) Finanţarea activităţilor curente ale programelor naţionale de sănătate publică se efectuează în limita sumelor disponibile aprobate cu această destinaţie, în ordine cronologică, după cum urmează:
    a) în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor pentru activităţile din cadrul programelor naţionale de sănătate publică contractate de către DSP, instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii sau, după caz, Ministerul Sănătăţii;
    b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele solicitate de către DSP sau, după caz, instituţiile publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică.    CAP. III
    Achiziţia de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru implementarea programelor de sănătate publică
    ART. 11
    (1) Ministerul Sănătăţii, în calitatea sa de unitate de achiziţii publice centralizată, desemnată în condiţiile legii, efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru implementarea:
    a) Programului naţional de vaccinare;
    b) Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA;
    c) Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;
    d) Intervenţiei «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf» din cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului.
    (2) Ca urmare a achiziţiilor centralizate prevăzute la alin. (1) unitatea de achiziţii publice centralizată încheie acorduri-cadru în numele şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, furnizorii publici de servicii medicale din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi unităţile sanitare publice din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, la solicitarea acestora.
    (3) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziţii publice centralizată Ministerul Sănătăţii încheie şi derulează contracte subsecvente pentru achiziţionarea vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului naţional de vaccinare, precum şi a testelor utilizate pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA.
    (4) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziţii publice centralizată unităţile de specialitate prevăzute în lista unităţilor care implementează programele naţionale de sănătate publică prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), respectiv intervenţia de sănătate prevăzută la alin. (1) lit. d), încheie şi derulează contracte subsecvente, cu avizul structurii de specialitate cu responsabilităţi în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Sănătăţii.
    (5) Până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziţionează de unităţile de specialitate prin care se derulează programele/intervenţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la un preţ de achiziţie care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii, în cazul medicamentelor.
    (6) Pentru realizarea activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică în cadrul cărora se utilizează medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea pentru care se efectuează achiziţii centralizate la nivel naţional, unităţile de specialitate pot primi produsele achiziţionate în baza contractelor încheiate cu DSP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme tehnice.
    (7) Pentru realizarea activităţii din cadrul intervenţiei «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf» din cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului, pentru care se efectuează achiziţie centralizată la nivel naţional, autorităţile administraţiei publice locale pot primi lapte praf în baza contractelor încheiate cu DSP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme tehnice.
    ART. 12
    Achiziţionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 11, se realizează după cum urmează:
    a) de unităţile de specialitate prin care se derulează programele, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie;
    b) de Ministerul Sănătăţii în baza Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013,(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, prin încheierea de contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Comisia Europeană cu ofertanţii selectaţi pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19, a testelor rapide pentru detecţia antigenului SARS-CoV-2, precum şi a altor materiale sanitare sau dispozitive medicale utilizate pentru controlul pandemiei de COVID-19.
    ART. 13
    (1) Contractele prevăzute la art. 11 sunt atribuite de structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.
    (2) Derularea contractelor încheiate de Ministerul Sănătăţii cu furnizorii adjudecaţi în urma procedurilor de achiziţie organizate de Ministerul Sănătăţii se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.    CAP. IV
    Prescrierea şi eliberarea medicamentelor decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică
    ART. 14
    (1) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA şi tuberculoză se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală/condică medicală.
    (2) Perioada de prescriere a medicaţiei pentru bolnavii cu infecţie HIV/SIDA şi tuberculoză poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz.    CAP. V
    Responsabilităţile/Obligaţiile specifice în derularea programelor naţionale de sănătate publică
    ART. 15
    (1) Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării programelor naţionale de sănătate publică la nivel naţional se realizează de către structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, în mod direct sau prin intermediul unităţilor naţionale/regionale de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică, după caz.
    (2) Asigurarea asistenţei tehnice şi managementului programelor naţionale de sănătate publică se realizează de către unităţile de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate publică, UATM, organizate ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, după cum urmează:
    a) în cadrul INSP se organizează şi funcţionează UATM a INSP, care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru:
    1. Programul naţional de vaccinare;
    2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;
    3. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
    4. Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice;
    5. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
    b) în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» se organizează şi funcţionează UATM a Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş», care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA;
    c) în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» se organizează şi funcţionează UATM a Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta», care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru:
    1. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;
    2. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun;
    d) în cadrul Institutului Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» se organizează şi funcţionează UATM a Institutului Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă», care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Nord-Vest care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
    e) în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi se organizează şi funcţionează UATM a Institutului Regional de Oncologie Iaşi, care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Nord-Est care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
    f) în cadrul Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu» se organizează şi funcţionează UATM a Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu», care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi în regiunea Sud-Est care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
    g) în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş se organizează şi funcţionează UATM a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Centru care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;
    h) în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara se organizează şi funcţionează UATM a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Vest care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
    i) în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova se organizează şi funcţionează UATM a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, care asigură asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Sud-Vest care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
    j) în cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» se organizează şi funcţionează UATM a Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu», care asigură asistenţă tehnică şi management pentru:
    1. Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Sud-Muntenia care grupează judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa Argeş, Dâmboviţa, Teleorman şi Prahova;
    2. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului;
    k) în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog se organizează şi funcţionează UATM a Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică;
    l) în cadrul Agenţiei Naţionale de Transplant se organizează şi funcţionează UATM a Agenţiei Naţionale de Transplant, care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:
    1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
    2. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer;
    m) în cadrul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se organizează şi funcţionează UATM a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem de la donatori neînrudiţi;
    n) în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon» se organizează şi funcţionează UATM a Institutului Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon», care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc.
    (3) Până la aprobarea înfiinţării structurilor care să asigure asistenţa tehnică şi managementul, în cazul Programului naţional de securitate transfuzională şi Programului naţional de tratament dietetic pentru boli rare, asistenţa tehnică şi managementul acestora se asigură de către structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate.
    (4) Organizarea şi funcţionarea unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate publică se realizează în baza planurilor de activităţi şi resurse umane elaborate de fiecare UATM, conform Regulamentului-cadru cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul unităţilor de asistenţă tehnică şi management, prevăzut în anexa nr. 18 la prezentele norme tehnice. Planul de activităţi şi resurse umane pentru fiecare UATM se aprobă de ministrul sănătăţii la propunerea structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate.
    (5) Pentru realizarea atribuţiilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate publică, instituţiile publice în cadrul cărora se înfiinţează structurile prevăzute la alin. (2) pun în aplicare art. 57 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheind în acest sens contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, contracte de prestări servicii/convenţii civile, în temeiul Codului civil, după caz.
    (6) În vederea realizării atribuţiilor de asistenţă tehnică şi management al programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, în fiecare din instituţiile prevăzute la alin. (2) se constituie, prin act administrativ al conducătorilor acestora, o echipă a UATM, pe baza propunerilor coordonatorului UATM desemnat de către acesta. Echipa UATM are în componenţă, în mod obligatoriu, un coordonator UATM şi 2 categorii de poziţii, respectiv: responsabil tehnic(o)-/medical şi responsabil financiar/economic. Membrii echipei UATM ce sunt desemnaţi pentru ocuparea poziţiilor obligatorii trebuie să respecte următoarele cerinţele minime:
    a) coordonatorul UATM: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licenţă (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul medical sau economic;
    b) responsabilul tehnic(o)-/medical: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licenţă (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în unul dintre domeniile: medicină, farmacie, biologie, biochimie, psihologie sau asistenţă socială, după caz;
    c) responsabilul financiar/economic: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licenţă (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul economic.
    Componenţa propriu-zisă a fiecărei echipe UATM se stabileşte în funcţie de: numărul de programe/subprogram/intervenţii de sănătate publică pentru care se asigură asistenţa tehnică şi managementul, volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul UATM, numărul de ore estimate a fi desfăşurate efectiv pentru realizarea activităţilor, numărul de persoane necesare şi nivelul pregătirii profesionale solicitat.
    Coordonatorul elaborează planul de activităţi şi resurse umane al UATM, conform prevederilor alin. (4).
    (7) În situaţia în care membrii echipei prevăzute la alin. (6) au şi calitatea de angajaţi ai instituţiei în cadrul căreia funcţionează UATM, activităţile desfăşurate de către aceştia în cadrul UATM nu se suprapun cu atribuţiile aferente funcţiei de bază stabilite prin fişa postului, în calitate de angajaţi ai instituţiei, fiind evidenţiate distinct, prin fişa de activităţi, anexă a contractelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea în cadrul UATM. Pentru toate situaţiile în care timpul lucrat pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice ale unităţii de asistenţă tehnică şi management şi remunerat corespunzător se suprapune cu cel aferent funcţiei de bază, date fiind condiţiile şi cauzele de desfăşurare (program de lucru identic cu al unităţilor de specialitate ce implementează programe naţionale de sănătate publică, respectarea termenelor de transmitere a documentelor), orele astfel desfăşurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiaşi zile sau în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.
    (8) Cheltuielile privind funcţionarea UATM sunt incluse în sumele alocate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică pe care le gestionează şi sunt aprobate de conducerea unităţii de specialitate, la propunerea coordonatorului fundamentată în raport cu volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate şi cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului naţional de sănătate publică.
    (9) Cheltuielile prevăzute la alin. (8) sunt următoarele:
    a) furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri;
    b) cheltuieli pentru editarea şi tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, suporturi de curs şi materiale informative pentru personalul medical sau pentru beneficiarii programelor, precum şi multiplicarea, legătoria şi diseminarea lor;
    c) cheltuieli pentru organizarea instruirii metodologice şi cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistenţă tehnică şi management sau în implementarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou şi materiale de curs pentru participanţii la manifestare;
    d) cheltuieli pentru timbre, servicii de poştă şi curierat, abonament telefon, fax şi internet;
    e) cheltuieli de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfăşurarea activităţii de coordonare a UATM şi a altor activităţi pentru managementul programelor, după caz: transport, cazare şi diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare, taxe de drum;
    f) cheltuieli pentru activitatea de constituire şi întreţinere a bazei de date a programului;
    g) cheltuieli de personal şi/sau cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru contracte încheiate conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC.
    (10) La estimarea cheltuielilor prevăzute la alin. (9) lit. g) se au în vedere volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul UATM, numărul de ore estimat a fi lucrat efectiv pentru realizarea activităţilor, numărul de persoane implicate şi nivelul pregătirii profesionale a acestora, cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului naţional de sănătate publică.
    (11) Echipa prevăzută la alin. (6) care desfăşoară activităţi în cadrul UATM este remunerată cu o sumă pentru activitatea depusă, cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar după cum urmează: 68 lei/oră pentru coordonatorul UATM - la nivel naţional, respectiv 60 lei/oră pentru coordonatorul UATM - la nivel regional, 48 lei/oră pentru personalul cu studii superioare şi 32 lei/oră pentru personalul cu studii medii. Remunerarea echipei se realizează în baza foilor colective de prezenţă care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contracte încheiate între părţile contractante, însoţite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfăşoară activităţi în cadrul unităţilor de asistenţă tehnică şi management, din care să rezulte activităţile şi numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnare şi de către coordonatorul UATM.
    ART. 16
    Atribuţiile unităţilor de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică sunt următoarele:
    a) acordă consultanţă şi asistenţă tehnică unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, cu consultarea structurilor de specialitate, după caz;
    b) planifică, organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor din cadrul programelor de sănătate publică;
    c) monitorizează activităţile desfăşurate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică;
    d) elaborează proceduri şi metodologii pentru procesele pe care le desfăşoară;
    e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naţionale de sănătate publică prin:
    1. estimarea şi fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică şi transmiterea acestuia către structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;
    2. propunerea repartizării fondurilor alocate pe unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;
    3. întocmirea şi avizarea situaţiilor centralizate privind cererile de finanţare lunară a programelor naţionale de sănătate publică şi transmiterea acestora structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1)-(3);
    4. comunicarea sumelor aprobate pentru finanţarea lunară a programelor naţionale de sănătate publică către unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică;
    5. centralizează semestrial şi anual execuţia bugetară, pe baza raportărilor efectuate de unităţile de specialitate în condiţiile prezentelor norme tehnice;
    6. formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică şi înaintarea acestora structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate;
    f) centralizează semestrial şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi de unităţile de specialitate în condiţiile prezentelor norme tehnice;
    g) transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, semestrial şi anual, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate şi execuţia bugetară centralizate la nivel naţional, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
    h) monitorizează consumurile şi stocurile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale şi altele asemenea raportate de unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică şi transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, semestrial şi anual, situaţii centralizate ale consumurilor şi stocurilor raportate, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei după care se face raportarea; situaţiile centralizate vor fi însoţite şi de balanţele de stocuri cantitativ-valorice pe depozite întocmite de unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;
    i) estimează cantităţile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale şi altele asemenea necesare pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, pe baza estimărilor realizate de unităţile de specialitate;
    j) elaborează şi transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate rapoarte semestriale şi anuale cu privire la implementarea programelor naţionale de sănătate publică în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
    k) informează structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în implementarea programelor naţionale de sănătate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora;
    l) organizează şi administrează la nivel naţional sau regional, după caz, sistemul informaţiilor din domeniul programelor naţionale de sănătate publică;
    m) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naţionale de sănătate publică, de organizare şi desfăşurare a acestora, pe care le înaintează structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor;
    n) formulează propuneri cu privire la structura programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, pe care le înaintează structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor.
    ART. 17
    În vederea realizării programelor naţionale de sănătate publică, structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii au următoarele atribuţii:
    (1) Structura cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate:
    a) participă la elaborarea strategiei programelor naţionale de sănătate, parte integrantă a Strategiei naţionale de sănătate publică;
    b) elaborează structura programelor naţionale de sănătate publică, în colaborare cu direcţiile şi comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pe baza propunerilor formulate de unităţile de specialitate în structura cărora funcţionează unităţile de asistenţă tehnică şi management;
    c) fundamentează anual necesarul de resurse financiare pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, în colaborare cu direcţiile şi comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pe baza propunerilor coordonatorilor unităţilor de asistenţă tehnică şi management, fundamentate pe estimările realizate de unităţile de specialitate care implementează programele;
    d) propune spre aprobare ministrului sănătăţii normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, elaborate în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii;
    e) realizează coordonarea derulării programelor naţionale de sănătate publică prin organizarea activităţilor specifice, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat şi în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
    f) realizează monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate publică, în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1), cu referire la:
    1. realizarea indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin;
    2. consumurile şi stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică;
    3. încadrarea în bugetul aprobat;
    4. respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile unităţilor de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate publice;
    5. urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentele norme tehnice;
    g) identifică posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate publică; propune spre aprobare ministrului sănătăţii măsuri pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate în implementarea programelor naţionale de sănătate publică sau pentru îmbunătăţirea derulării acestora, după caz;
    h) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartiţia fondurilor pe surse şi titluri bugetare, programe/subprograme naţionale de sănătate publică, respectiv pe unităţi de specialitate;
    i) comunică unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică, precum şi unităţilor de asistenţă tehnică şi management sumele aprobate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează;
    j) comunică structurii cu atribuţii în coordonarea sănătăţii publice sumele aprobate pentru derularea Programului naţional de vaccinare, precum şi pentru realizarea achiziţiei de teste rapide şi teste ELISA necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA;
    k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, pe baza solicitărilor centralizate şi avizate de unităţile de asistenţă tehnică şi management, referatul privind finanţarea lunară a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    l) transmite structurii cu atribuţii economice referatul aprobat în vederea deschiderii de credite;
    m) comunică lunar UATM sumele aprobate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică;
    n) analizează gradul de utilizare a fondurilor aprobate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, la solicitările fundamentate ale unităţilor de specialitate care implementează programe, modificări ale bugetului, în sensul diminuării sau suplimentării acestuia;
    o) comunică structurii cu atribuţii în realizarea achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Sănătăţii necesităţile din domeniul programelor naţionale de sănătate publică, în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice, în condiţiile legii;
    p) primeşte de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, trimestrial şi anual, raportul privind modul de derulare a programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi indicatorii specifici ai acestora.
    (2) Structura cu atribuţii în coordonarea sănătăţii publice:
    a) colaborează cu structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate în vederea elaborării structurii programelor naţionale de sănătate publică;
    b) colaborează cu structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate în vederea elaborării normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică;
    c) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru implementarea Programului naţional de vaccinare;
    d) estimează necesarul anual de vaccin pentru implementarea Programului naţional de vaccinare, cu detalierea acestuia pe tipuri şi cantităţi, pe baza situaţiei elaborate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin centralizarea solicitărilor direcţiilor de sănătate publică;
    e) coordonează activităţile de achiziţionare, depozitare şi distribuire a vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului naţional de vaccinare prin:
    1. elaborarea şi supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza iniţierii procedurilor de achiziţie publică centralizată a vaccinurilor şi serviciilor de depozitare, conservare şi eliberare a produselor achiziţionate la nivel naţional, precum şi a produselor primite ca donaţie/sponsorizări de Ministerul Sănătăţii;
    2. coordonarea activităţilor aferente procedurilor de achiziţie conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziţie publică, avizarea documentelor care fac dovada recepţionării vaccinurilor şi serviciilor către comisia de recepţie a Ministerului Sănătăţii, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea vaccinurilor şi supunerea acestora spre aprobare ministrului sănătăţii, întocmirea şi semnarea documentelor de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor pentru efectuarea plăţii vaccinurilor şi serviciilor achiziţionate şi supunerea spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;
    3. monitorizarea consumurilor şi, respectiv, a stocurilor cantitativ-valorice de vaccinuri pe baza raportărilor Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    f) estimează necesarul anual de teste rapide şi teste ELISA pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA pe baza situaţiei elaborate de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» prin centralizarea solicitărilor direcţiilor de sănătate publică;
    g) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru achiziţionarea testelor rapide şi testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA;
    h) coordonează activităţile de achiziţionare, depozitare şi distribuire a testelor rapide şi testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA prin:
    1. elaborarea şi supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza iniţierii procedurilor de achiziţie publică centralizată a testelor necesare pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA;
    2. coordonarea activităţilor aferente procedurilor de achiziţie conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziţie publică, avizarea documentelor care fac dovada recepţionării testelor de comisia de recepţie a Ministerului Sănătăţii, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea acestora şi supunerea spre aprobare ministrului sănătăţii, întocmirea şi semnarea documentelor de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor pentru efectuarea plăţii testelor achiziţionate şi supunerea spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;
    3. monitorizarea consumurilor şi, respectiv, a stocurilor cantitativ-valorice de teste pe baza raportărilor Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş».
    (3) Structura cu atribuţii economice:
    a) elaborează proiectul bugetului anual, în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naţionale de sănătate publică, pe baza propunerilor prezentate de structura cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate;
    b) comunică structurii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora pe programe/subprograme naţionale de sănătate publică, respectiv pe unităţi de specialitate;
    c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli şi le comunică unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;
    d) primeşte lunar referatul de finanţare al unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, elaborat de structura cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi propune deschiderile lunare de credite necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică;
    e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică, pe unităţi de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;
    f) efectuează modificări în structura şi volumul bugetului programelor naţionale de sănătate, în repartiţia acestuia pe unităţi de specialitate care implementează programe, precum şi pe titluri bugetare prin virări de credite, la propunerea structurii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate;
    g) organizează şi conduce înregistrarea evidenţei analitice a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi transferate direcţiilor de sănătate publică pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse.
    (4) Structura cu atribuţii în realizarea achiziţiilor publice organizează procedurile de achiziţie publică centralizate şi proprii ale Ministerului Sănătăţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 18
    În vederea implementării programelor naţionale de sănătate publică, unităţile de specialitate au următoarele obligaţii:
    a) să ia măsurile necesare în vederea realizării activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, în concordanţă cu actele normative în vigoare;
    b) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de programele/subprogramele naţionale de sănătate publică pe care le derulează, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) să organizeze evidenţa beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile şi serviciile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat acestora;
    d) să asigure prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) să deţină autorizaţia pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
    f) să ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    g) să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram de sănătate publică, potrivit destinaţiei acestora, cu respectarea naturii cheltuielilor eligibile pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică;
    h) să cuprindă sumele alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să le aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;
    i) să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate şi să analizeze indicatorii realizaţi;
    j) să ia măsurile necesare şi să răspundă de achiziţionarea tuturor bunurilor şi serviciilor în baza necesarului stabilit pentru implementarea activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, în condiţiile prevăzute în normele tehnice, ţinând cont de nevoile reale, consumurile realizate şi de stocurile cantitativ-valorice;
    k) să organizeze procedurile de achiziţie a bunurilor şi serviciilor necesare pentru implementarea activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, în situaţiile în care acestea nu fac obiectul achiziţiilor centralizate organizate de Ministerul Sănătăţii;
    l) să încheie contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Ministerul Sănătăţii pentru bunurile achiziţionate prin proceduri centralizate;
    m) să organizeze transmiterea cererilor de finanţare fundamentate, în condiţiile prevăzute la art. 7;
    n) să monitorizeze şi să evalueze modul de realizare a activităţilor cuprinse în programele/subprogramele naţionale de sănătate publică;
    o) să monitorizeze consumurile şi stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea înregistrate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică; contravaloarea bunurilor expirate sau a celor utilizate cu altă destinaţie decât implementarea activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică se recuperează de la unitatea de specialitate;
    p) să ia măsurile necesare şi să răspundă pentru asigurarea stocurilor de bunuri adecvate consumurilor din punctul de vedere al structurii şi volumului acestora;
    q) să ia măsurile necesare şi să răspundă de asigurarea unui stoc tampon de bunuri necesare pentru asigurarea continuităţii consumului, în situaţiile în care stocul curent urmează a se epuiza şi pot fi înregistrate întârzieri în reîntregirea lui, ca urmare a unor dereglări în livrările de la furnizori, în transport sau a creşterii ritmului consumului curent;
    r) să elaboreze, prin coordonatorii fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică, un raport de activitate care cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    s) să întocmească, sub îndrumarea coordonatorilor fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică, raportări privind:
    1. indicatorii specifici programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    2. execuţia bugetară;
    3. situaţia consumurilor şi stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 19 la prezentele norme tehnice;
    4. balanţele de stocuri cantitativ-valorice după preţ, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 20 la prezentele norme tehnice;
    t) raportările prevăzute la lit. r) şi s) se elaborează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual şi se transmit, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, către:
    1. DSP, până cel târziu la data de 20 a lunii pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relaţii contractuale cu această instituţie;
    2. UATM, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii;
    3. structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea pentru unităţile de specialitate care implementează Programul naţional de securitate transfuzională şi Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare;
    u) să analizeze gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică luând în considerare indicatorii realizaţi, consumurile şi stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unităţii de specialitate şi să transmită propuneri fundamentate de modificare a bugetului, fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul unităţii de specialitate, fie în sensul rectificării lor către:
    1. DSP, dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relaţii contractuale cu această instituţie;
    2. structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii;
    v) să realizeze estimarea cantităţilor de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale şi altele asemenea necesare pentru organizarea achiziţiilor publice centralizate şi să le transmită către DSP, unităţile de asistenţă tehnică sau structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, după caz;
    w) să realizeze estimarea şi fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică şi să le transmită către DSP, UATM sau structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, după caz;
    x) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 10 zile de la comunicare, a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică, sau a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;
    y) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite, a execuţiei înregistrate, detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică;
    z) să asigure, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, stocuri cantitativ-valorice adecvate şi continue de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea necesare implementării programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA şi, respectiv, Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea vor fi dimensionate, la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni;
    aa) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii;
    ab) să asigure tratamentul adecvat şi prescrierea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;
    ac) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    ad) să asigure raportarea corectă, completă şi la termenele stabilite a datelor care fac obiectul implementării programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, în conformitate cu evidenţele primare;
    ae) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele justificative care atestă bunurile şi serviciile acordate şi raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanţate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    af) să transmită direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, unităţilor de asistenţă tehnică şi management sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, informaţiile şi documentele solicitate de aceasta pe parcursul derulării programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    ag) să nu raporteze în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea decontării, activităţile, respectiv bunurile sau serviciile ce se finanţează din bugetul aferent programelor naţionale de sănătate publică; în situaţiile în care se constată încălcarea acestei obligaţii, sumele reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor finanţate din bugetul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate se recuperează de la unitatea de specialitate;
    ah) să nu încaseze sume de la beneficiari pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate publică;
    ai) să organizeze evidenţa distinctă a categoriilor de persoane prevăzute în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiare ale programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: date de identificare pacient, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile şi serviciile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat acestora;
    aj) să raporteze distinct indicatorii realizaţi pentru categoriile de persoane prevăzute la lit. ai), utilizând macheta de raportare, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzătoare programului/subprogramului naţional de sănătate publică de care a beneficiat persoana.
    ART. 19
    Ordonatorii de credite ai unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică au următoarele atribuţii şi răspund de realizarea obligaţiilor prevăzute la art. 19, precum şi de:
    a) utilizarea fondurilor în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    b) gestionarea eficientă a mijloacelor materiale (medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea) şi băneşti;
    c) organizarea şi conducerea, prin directorul financiar contabil al unităţii de specialitate, a evidenţei contabile a cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;
    d) organizarea şi conducerea, prin directorul financiar contabil al unităţii de specialitate, a evidenţei tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) organizarea şi conducerea, prin directorul financiar contabil al unităţii de specialitate, a evidenţei analitice a consumurilor şi stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea achiziţionate pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;
    f) desemnarea prin act administrativ propriu a unui coordonator pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică pe care îl implementează;
    g) desemnarea, prin act administrativ propriu, la propunerea directorului financiar-contabil, a persoanelor care vor participa la elaborarea raportărilor cu caracter financiar-contabil prevăzute la art. 19 lit. s);
    h) aprobarea fişelor de post ale persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile lit. f) şi g), cu înscrierea atribuţiilor corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    i) exactitatea şi realitatea datelor înregistrate şi raportate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    j) realizarea raportărilor corecte, complete şi la termenele stabilite.
    ART. 20
    (1) DSP care încheie relaţii contractuale pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii au următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte, conform prevederilor art. 10, cu unităţile de specialitate nominalizate în prezentele norme tehnice sau desemnate în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1-13 la prezentele norme tehnice;
    În acest scop, DSP are obligaţia să comunice termenele de depunere a cererilor, însoţite de documentele prevăzute de normele tehnice necesare încheierii contractelor pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afişare la sediile instituţiilor, publicare pe paginile de internet ale acestora şi anunţ în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei
    de depunere/transmitere a documentelor de mai sus, respectiv cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care se încheie contractele în vederea respectării termenului-limită de încheiere a acestora.
    În cazul în care unităţile de specialitate depun cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către direcţiile de sănătate publică sau casele de asigurări de sănătate şi nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, acestea nu vor mai realiza implementarea programelor naţionale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată direcţiei de sănătate publică sau casei de asigurări de sănătate, după caz.
    Direcţiile de sănătate publică pot stabili, prin act administrativ al conducătorului instituţiei, şi alte termene de contractare decât cele prevăzute mai sus, în funcţie de necesarul de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, după caz, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate pentru implementarea fiecărui program naţional de sănătate.
    Unităţile sanitare au obligaţia de a depune/de a transmite în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, documentele prevăzute în anexa nr. 21 la normele tehnice, la termenele stabilite pentru contractare. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.
    b) să comunice lista unităţilor de specialitate cu care sunt încheiate contracte în perioada de contractare, prin publicare pe paginile web de internet ale DSP, şi să informeze structura cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii până cel târziu la data intrării în vigoare a contractului pentru anul în curs. Lista unităţilor de specialitate care implementează programe/subprograme naţionale de sănătate publică în baza contractelor încheiate cu DSP va fi actualizată în funcţie de rezultatele contractării comunicate de către DSP;
    c) să asigure fondurile necesare pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică în luna aprilie 2022, limita lunară de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului aprobat în anul precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite ai unităţilor de specialitate;
    d) să monitorizeze derularea contractelor încheiate cu unităţile de specialitate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică;
    e) să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinaţie, prin finanţarea lunară, în limita valorii de contract, contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului; finanţarea lunară a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate care le implementează, prevăzute la art. 7, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare realizată de Ministerul Sănătăţii;
    f) să urmărească şi să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    g) să informeze unităţile de specialitate cu privire la condiţiile de contractare pentru finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, precum şi cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a direcţiilor de sănătate publică, precum şi prin e-mail/fax la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;
    h) să efectueze controlul implementării programelor/subprogramelor de sănătate publică, respectiv controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către unităţile de specialitate cu care se află în relaţie contractuală, potrivit prevederilor normelor tehnice;
    i) să recupereze de la unităţile de specialitate sumele reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor medicale în situaţia în care acestea au făcut şi obiectul raportărilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi sumele reprezentând contravaloarea bunurilor expirate;
    j) să monitorizeze şi să evalueze modul de realizare a activităţilor cuprinse în programele/subprogramele naţionale de sănătate publică de către unităţile de specialitate în baza contractelor încheiate şi, în situaţia constatării unor disfuncţionalităţi, să ia măsurile pentru remedierea acestora;
    k) să monitorizeze şi să controleze consumurile şi stocurile de bunuri înregistrate şi raportate de unităţile de specialitate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţional de sănătate publică;
    l) să monitorizeze şi să controleze evidenţele financiar-contabile ale cheltuielilor aferente fiecărui program/subprogram, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie, evidenţele tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică, precum şi evidenţele analitice ale consumurilor şi stocurilor de bunuri utilizate în realizarea activităţilor fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică;
    m) să primească de la unităţile de specialitate raportările trimestriale, cumulate de la începutul anului şi anuale, privind: indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate publică, execuţia bugetară, situaţia consumurilor şi stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, balanţele de stocuri cantitativ-valorice după preţ, rapoartele de activitate, transmise în primele 10 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
    n) să verifice corectitudinea datelor consemnate în raportările prevăzute la litera k), să realizeze centralizarea datelor raportate de unităţile de specialitate şi transmiterea acestora către unităţile de asistenţă tehnică şi management în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea; situaţiile centralizate vor fi însoţite de balanţele de stocuri cantitativ-valorice după preţ întocmite şi raportate de fiecare unitate de specialitate care implementează programele/subprogramele naţionale de sănătate publică;
    o) să formuleze şi să transmită unităţilor de specialitate măsuri de remediere a disfuncţionalităţilor constatate cu prilejul monitorizărilor, evaluărilor sau controalelor efectuate şi să monitorizeze punerea în aplicare a acestora;
    p) să verifice organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    q) să verifice publicarea pe site-ul unităţilor de specialitate a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanţare, titluri bugetare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică, precum şi a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;
    r) să verifice publicarea pe site-ul unităţilor de specialitatea a execuţiei înregistrate, detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică;
    s) să primească de la unităţile de specialitate solicitările fundamentate pentru modificarea bugetului alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică; să realizeze analiza solicitărilor adresate luând în considerare indicatorii realizaţi, execuţia bugetară, consumurile şi stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unităţii de specialitate şi să transmită structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate propuneri fundamentate de modificare a bugetului fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul direcţiei de sănătate publică, fie în sensul rectificării lor.
    (2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate prevăzute la alin. (1) se completează corespunzător cu obligaţiile prevăzute în anexele care reglementează condiţiile privind implementarea programelor naţionale de sănătate publică.
    ART. 21
    Coordonatorii programelor naţionale de sănătate publică, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 19 lit. f), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:
    a) răspund de utilizarea fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea;
    b) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, pe baza setului minim de date prevăzut la art. 19 lit. c), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    c) dispun măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea realizării activităţilor prevăzute în acesta;
    d) monitorizează modul de implementare a programelor naţionale de sănătate publică pe care le coordonează;
    e) răspund de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, în conformitate cu prevederile în vigoare;
    f) monitorizează consumurile şi stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate publică pe care le coordonează, informează conducerea unităţii de specialitate care implementează programul/subprogramul asupra termenului estimat de epuizare a stocurilor şi propun măsurile necesare pentru reîntregirea acestora;
    g) să asigure îndrumarea personalului desemnat pentru întocmirea raportărilor prevăzute la art. 18 lit. s) şi să participe la realizarea acestora; răspunde de realizarea raportărilor corecte, complete şi la termenele stabilite a datelor către DSP, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;
    h) să întocmească un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care să îl transmită conducerii instituţiei până la data de 7 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică;
    i) să ia măsurile necesare astfel încât serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract să se încadrează din punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condiţiile legii;
    j) răspund de respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea metodologiilor, protocoalelor de diagnostic şi tratament în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
    k) să informeze permanent conducerea unităţii sanitare cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea programelor naţionale de sănătate publică şi să propună măsuri de soluţionare a acestora;
    l) orice alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare.
    ART. 22
    Raportarea indicatorilor prevăzuţi în programe/subprograme naţionale de sănătate publică se realizează în format electronic, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii la propunerea structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate, după cum urmează:
    a) trimestrial, cumulat de la începutul anului, şi anual, pentru unităţile de specialitate prevăzute la art. 10;
    b) semestrial şi anual, pentru UATM şi instituţii publice/furnizori publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    ART. 23
    Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi conform metodologiilor elaborate pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică de către unităţile de asistenţă tehnică şi management, cu aprobarea acestora de structura din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniul programelor naţionale de sănătate. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala efectivă pentru fiecare acţiune.
    ART. 24
    Monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate publică se referă la:
    a) modul de realizare al indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin;
    b) consumurile şi respectiv stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică;
    c) încadrarea în bugetul aprobat;
    d) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile unităţilor de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate publică;
    e) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentele norme tehnice;
    f) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate publică.    CAP. VI
    Controlul derulării programelor naţionale de sănătate publică
    ART. 25
    Controlul derulării programelor naţionale de sănătate publică se exercită de către DSP şi/sau de către structurile de control din cadrul Ministerului Sănătăţii, după caz.
    ART. 26
    (1) Unităţile de specialitate au obligaţia de a pune la dispoziţia structurilor care efectuează controlul toate documentele justificative care atestă efectuarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor de sănătate publică pe care le implementează şi realizarea indicatorilor prevăzuţi în normele tehnice, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii.
    (2) Controlul derulării programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică va urmări, în principal, următoarele obiective:
    a) încadrarea în bugetul aprobat, precum şi modul în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în programul/subprogramul respectiv;
    b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor legate de derularea programelor de sănătate;
    c) realitatea indicatorilor raportaţi;
    d) acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate;
    e) eventuale disfuncţionalităţi în derularea programelor.    CAP. VII
    Alte prevederi
    ART. 27
    Bunurile achiziţionate din sumele alocate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, aflate în perioada de valabilitate, pot fi transmise fără plată de la o unitate de specialitate la alta, în cazurile stabilite la art. 52 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) în vederea disponibilizării bunurilor, compartimentul de specialitate al unităţii de specialitate va întocmi un referat de disponibilizare în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, menţionând toate caracteristicile tehnice ale acestuia. Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducătorul unităţii de specialitate. Unitatea de specialitate care disponibilizează bunurile va informa în scris alte unităţi de specialitate care derulează programele naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se decontează medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale;
    b) transmiterea, fără plată, de la o unitate de specialitate la alta se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de conducerile celor două unităţi de specialitate, cea care disponibilizează bunurile, respectiv cea care le preia, cu avizul ordonatorului principal de credite al unităţii de specialitate care a disponibilizat bunul, precum şi cu avizul ordonatorului principal de credite al unităţii de specialitate care a solicitat transmiterea bunului.
    În cazul furnizorilor privaţi de servicii medicale, prin ordonator principal de credite sau ordonator de credite se înţelege reprezentantul legal;
    c) la predarea-primirea, fără plată, a bunurilor, conducătorii unităţilor de specialitate împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile, după caz, răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor;
    d) la transferul fără plată al bunurilor, unităţile de specialitate au obligaţia de a menţiona aceste transferuri în machetele de raportare a indicatorilor fizici şi de eficienţă, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    ART. 28
    Pentru implementarea programelor naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii sunt admise pierderi sau scăderi cantitative de medicamente, vaccinuri, reactivi şi altele asemenea în limitele maxime de perisabilitate după cum urmează:
    a) 5% în cazul vaccinurilor monodoză;
    b) 10% în cazul vaccinurilor liofilizate sau lichide care conţin 2-6 doze;
    c) 50% în cazul vaccinurilor liofilizate care conţin 10-20 de doze;
    d) 5% în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a)-c);
    e) 25% în cazul vaccinurilor lichide care conţin 10-20 de doze;
    f) 25% în cazul vaccinurilor împotriva COVID-19, conform alin. (1) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 29
    (1) Pentru tehnica de calcul şi programele informatice achiziţionate în vederea derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, a căror stare tehnică permite exploatarea lor în continuare, se încheie noi contracte de comodat între DSP şi cabinetele de medicină de familie.
    (2) Tehnica de calcul şi programele informatice atribuite în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie în condiţiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru derularea unor programe naţionale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.
    (3) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1) a căror durată normală de utilizare este îndeplinită, iar starea tehnică nu mai permite exploatarea lor în continuare se iniţiază procedurile de clasare şi declasare potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 30
    Unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia să respecte prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 31
    Pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul unor programe naţionale de sănătate publică pot fi elaborate norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    ART. 32
    Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.    ANEXA 1

    la normele tehnice"


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016