Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   RAPORT nr. 5.788 din 4 mai 2023  privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control  al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 RAPORT nr. 5.788 din 4 mai 2023 privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2023
    Aprobat,
    Toni Greblă
    preşedinte
    CAP. I
    Informaţii generale
    În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), prin Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale (DCFPPCE), exercită atribuţiile privind controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    Misiunea DCFPPCE nu se limitează doar la exercitarea funcţiei de monitorizare şi control asupra modului de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ci şi la verificarea modului de utilizare a surselor de finanţare obţinute din fonduri publice, desfăşurând concomitent activităţi de prevenţie, instruire şi îndrumare.
    În calitate de autoritate de control, prin intermediul DCFPPCE, AEP veghează la respectarea principiilor ce stau la baza finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor ce revin tuturor factorilor implicaţi. În acest sens, DCFPPCE promovează o comunicare deschisă şi echidistantă, menită să conducă, împreună cu alte măsuri, la reducerea numărului şi gravităţii abaterilor contravenţionale săvârşite.
    Pe parcursul anului 2022 au fost continuate demersurile de propunere de modificare a legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale în concordanţă cu noile realităţi şi cerinţe actuale.
    Anul 2022 a însemnat, totodată, continuarea utilizării website-ului www.finantarepartide.ro, ca mijloc de comunicare cu partidele politice, competitorii electorali şi cu persoanele interesate de activitatea DCFPPCE.
    În contextul procesului de digitalizare a activităţii sale, DCFPPCE a continuat iniţiativa dedicată dezvoltării aplicaţiei informatice Registrul fiscal, al cărui scop principal este de a aduce la cunoştinţa publică modul în care partidele politice utilizează fondurile publice încasate cu titlu de subvenţie de la bugetul de stat, precum şi cu privire la sancţiunile aplicate ca urmare a misiunilor de control. În acest sens s-a continuat utilizarea abordării implementate în anul 2020, în relaţiile de colaborare cu formaţiunile politice şi reprezentanţii acestora, atât în ceea ce priveşte comunicarea, cât şi transmiterea documentelor, aceştia având posibilitatea înaintării documentelor către Autoritatea Electorală Permanentă în format electronic.
    Acţionând conform abordării introduse încă din anul 2020, DCFPPCE a transmis notificări pentru toate partidele politice înfiinţate conform datelor obţinute din surse publice legale, respectiv din Registrul partidelor politice de la Tribunalul Municipiului Bucureşti şi din Registrul fiscal al partidelor politice gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă. Partidele politice au fost notificate cu privire la obligaţiile ce le revin în temeiul Legii nr. 334/2006 şi la termenele de îndeplinire a acestora.
    Punând accentul pe prevenţie şi pe promovarea bunelor practici, DCFPPCE şi-a îndeplinit cu responsabilitate toate obiectivele stabilite prin Legea nr. 334/2006. Priorităţile avute în vedere au constat în:
    • respectarea legislaţiei incidente, a regulamentelor şi a celorlalte reglementări interne privind organizarea, desfăşurarea şi valorificarea activităţilor specifice;
    • monitorizarea continuă a modului de implementare, de către entităţile verificate, a recomandărilor/măsurilor stabilite de Curtea de Conturi şi a gradului de îndeplinire a acestora, prin analizarea documentelor justificative transmise de formaţiunile politice;
    • finalizarea la timp a misiunilor de control, în termenele stabilite prin Planul anual de control;
    • transparentizarea activităţii curente şi a activităţii de campanie;
    • asigurarea unei colaborări continue cu responsabilii desemnaţi de formaţiunile politice, competitorii electorali şi instituţiile şi autorităţile publice;
    • valorificarea activităţilor de control.

    1.1. Atribuţiile Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
    În cursul anului 2022, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020, a fost modificat şi completat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2022. DCFPPCE a fost reorganizat prin desfiinţarea celor patru structuri existente până la acel moment şi constituirea unei singure direcţii subordonate. Astfel, conform actelor normative anterior menţionate, până la data de 28.09.2022, în subordinea DCFPPCE au funcţionat următoarele structuri:
    - Direcţia prevenţie şi monitorizare;
    – Serviciul îndrumare şi instruire;
    – Serviciul Registrul fiscal;
    – Serviciul urmărirea respectării destinaţiei subvenţiilor.

    Începând cu data de 29.09.2022, în cadrul DCFPPCE funcţionează Direcţia îndrumare şi instruire. Atribuţiile personalului încadrat în noua structură au fost completate şi actualizate în funcţie de specificul activităţii acesteia, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare ce reglementează atribuţiile instituţiei, asigurând o mai bună cooperare în vederea atingerii obiectivelor propuse.
    Prin ordin al preşedintelui AEP, în urma modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a AEP, atribuţiile DCFPPCE au fost redefinite. În prezent, DCFPPCE are următoarele atribuţii:
    - monitorizează şi controlează, conform legii, finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    – îndrumă şi urmăreşte respectarea destinaţiilor cheltuielilor efectuate din subvenţii;
    – gestionează, monitorizează şi actualizează baza de date privind Registrul fiscal al partidelor politice.


    1.2. Principalele activităţi desfăşurate în anul 2022
    a) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei pentru referendumul de demitere a primarului comunei Dumbrăviţa, judeţul Braşov, desfăşurat în data de 19 iunie 2022;
    b) verificarea respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a tuturor partidelor politice înregistrate în Registrul fiscal al partidelor politice;
    c) aplicarea sancţiunilor pentru abaterile contravenţionale constatate referitoare la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    d) realizarea de activităţi de prevenţie, îndrumare şi instruire;
    e) actualizarea informaţiilor cuprinse în Registrul fiscal al partidelor politice;
    f) verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2022;
    g) monitorizarea stadiului achitării datoriilor înregistrate în campania electorală de către competitorii electorali până la data achitării integrale a acestora;
    h) continuarea demersurilor în vederea implementării măsurilor dispuse prin decizii ale Curţii de Conturi a României;
    i) soluţionarea petiţiilor şi a solicitărilor de informaţii de interes public primite în domeniul finanţării activităţii partidelor politice.

    CAP. II
    Activităţi de control
    2.1. Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2022
    Ca măsură de prevenţie, în anul 2022 au fost transmise 190 de adrese de informare a partidelor politice cu privire la transmiterea către AEP a raportărilor obligatorii, menţionând totodată termenele şi condiţiile de depunere a acestora.
    Pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă, formaţiunile politice au fost înştiinţate cu privire la posibilitatea transmiterii tuturor raportărilor obligatorii inclusiv prin intermediul poştei electronice.
    Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2022 s-a desfăşurat concomitent cu misiunea de control privind legalitatea veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul 2021.

    2.2. Controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice şi a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat
    În conformitate cu Planul anual de control pentru perioada ianuarie 2022-decembrie 2022, aprobat de preşedintele instituţiei, au fost efectuate 178 de controale, astfel:
    - 8 controale care au vizat verificarea finanţării activităţii curente desfăşurate în anul 2021 de către formaţiunile politice care au beneficiat sau beneficiază de subvenţii acordate de la bugetul de stat. Formaţiunile politice supuse verificării au fost următoarele: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Uniunea Salvaţi România, Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, Partidul Pro România, Partidul Mişcarea Populară, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi Partidul Forţa Naţională;
    – 170 de controale care au vizat verificarea finanţării activităţii curente desfăşurate în anul 2021 de formaţiunile politice care nu beneficiază de subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul AEP.

    Anterior, DCFPPCE a transmis partidelor politice 190 de notificări cu privire la data începerii misiunilor de control, obiectivele urmărite, documentele ce vor fi puse la dispoziţia controlorilor, date de contact pentru furnizarea de informaţii suplimentare. Pentru partidele politice radiate ulterior notificării s-a dispus clasarea.
    Obiectivele principale ale controalelor au vizat:
    - verificarea modului de organizare a contabilităţii;
    – verificarea veniturilor din cotizaţii;
    – verificarea veniturilor din donaţii;
    – verificarea evidenţei împrumuturilor în bani;
    – verificarea veniturilor din alte surse;
    – verificarea destinaţiei cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite de la bugetul de stat;
    – verificarea înregistrării în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor electorale din timpul campaniilor electorale în evidenţa contabilă a partidului;
    – verificarea restituirii contribuţiilor către candidaţi;
    – verificarea concordanţei dintre informaţiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi datele rezultate din evidenţa contabilă a partidului;
    – verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la formaţiunea politică;
    – verificarea organizării evidenţei cheltuielilor.

    Cu sprijinul personalului cu atribuţii de control din cadrul direcţiilor judeţene, la nivelul DCFPPCE s-au desfăşurat în principal activităţi de control al finanţării activităţii curente a partidelor politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat.
    Celelalte formaţiuni politice cuprinse în Planul anual de control au fost verificate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul direcţiilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente în circumscripţia cărora acestea îşi aveau sediul central ori conform repartizării dispuse de directorul general al DCFPPCE, după caz, sub coordonarea directă a personalului DCFPPCE.
    Concomitent cu misiunea de control întreprinsă de reprezentanţii DCFPPCE s-a desfăşurat şi controlul privind subvenţiile acordate partidelor politice efectuat de Curtea de Conturi a României, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    După finalizarea misiunilor de control au fost întocmite şi aprobate rapoartele de control şi documentele de sancţionare. Personalul departamentului s-a ocupat de preluarea, punerea pe circuitul de aprobare şi centralizarea tuturor documentelor de control şi sancţionare de la personalul din teritoriu, asigurând inclusiv comunicarea acestora contravenienţilor cu sediul în municipiul Bucureşti ori în judeţul Ilfov.
    Abaterile cu caracter contravenţional constatate în urma activităţii de control cu privire la finanţarea activităţii curente a partidelor politice au vizat în principal aspecte legate de:
    - nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilităţii partidelor, conform prevederilor contabile în vigoare;
    – nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia echipelor de control documentele solicitate;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanţare obţinute în anul 2021;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea de venituri din alte surse;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea din împrumuturi;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la donaţii şi la reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite;
    – nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a restitui candidaţilor în alegeri sumele rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi sumele necheltuite;
    – nerespectarea obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor şi a situaţiilor financiare anuale;
    – nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau actualizarea registrului fiscal al partidelor politice.


    2.3. Controlul finanţării campaniei pentru referendumul desfăşurat în data de 19 iunie 2022
    Prin Hotărârea Comisiei pentru organizarea referendumului local nr. 1 din 26.05.2022 s-a stabilit ca referendumul local având ca obiect demiterea primarului comunei Dumbrăviţa, judeţul Braşov, să aibă loc în data de 19.06.2022.
    Monitorizarea şi controlul finanţării campaniei pentru referendum au fost efectuate de către AEP conform prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare.
    A fost înregistrat mandatarul financiar desemnat de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Judeţeană Braşov. Codul unic de identificare atribuit formaţiunii politice a fost făcut public pe pagina de internet a instituţiei.
    Situaţia veniturilor şi cheltuielilor declarate în campanie se prezintă astfel:

┌────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │Competitor│Contribuţii│Cheltuieli│
│crt.│ │- lei - │- lei - │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │
│ │Uniunea │ │ │
│ │Salvaţi │ │ │
│1. │România - │10.000,00 │5.773,20 │
│ │Filiala │ │ │
│ │Judeţeană │ │ │
│ │Braşov │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────┘    Controlul finanţării campaniei pentru referendum s-a desfăşurat la nivelul Filialei Centru a AEP.

    2.4. Valorificarea activităţilor de control
    Ulterior aprobării, rapoartele de control şi documentele de sancţionare emise au fost comunicate contravenienţilor persoane fizice şi juridice de către personalul DCFPPCE. Comunicarea s-a realizat în principal prin intermediul Poştei Române. Acolo unde nu a fost posibilă comunicarea documentelor emise de AEP prin poştă, agenţii constatatori au întreprins demersuri pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin înmânare sau afişare, după caz.
    Ca urmare a finalizării tuturor misiunilor de control stabilite prin Planul anual de control pentru anul 2022, au fost aplicate sancţiuni conform situaţiei alăturate:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia centralizată a sancţiunilor aplicate în anul 2022 │
├───────────┬─────────┬────────────┬──────┬────────────┬──────────┬──────────┤
│ │Nr. de │ │ │Cuantum │ │Cuantum │
│Tip control│PVCC-uri │Avertismente│Amenzi│amenzi (lei)│Confiscări│confiscări│
│ │întocmite│ │ │ │ │(lei) │
├───────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Finanţarea │ │ │ │ │ │ │
│activităţii│ │ │ │ │ │ │
│curente a │ │ │ │ │ │ │
│partidelor │163 │65 │98 │3.555.000,00│21 │414.418,99│
│politice │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurate│ │ │ │ │ │ │
│în anul │ │ │ │ │ │ │
│2021 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Finanţare │ │ │ │ │ │ │
│referendum │1 │1 │0 │0 │0 │0 │
│local │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │164 │66 │98 │3.555.000,00│21 │414.418,99│
└───────────┴─────────┴────────────┴──────┴────────────┴──────────┴──────────┘    Sumele care se fac efectiv venit la bugetul de stat pot varia, în funcţie de factori precum plata voluntară a amenzilor în termen de 15 zile de la comunicare (caz în care contravenienţii plătesc jumătate din minimul amenzii aplicate, diminuând astfel cuantumul sumelor prezentate mai sus) sau contestarea în instanţă a sancţiunilor aplicate.
    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, DCFPPCE monitorizează constant stadiul achitării amenzilor/confiscărilor dispuse. În cazul în care contravenienţii nu fac dovada achitării acestor sume în termen de 15 zile de la data comunicării, DCFPPCE înaintează documentele de sancţionare către Direcţia juridică, pentru demararea procedurilor de executare silită.
    Conform dispoziţiilor legale în vigoare, contravenienţii au dreptul de a contesta în faţa instanţelor de judecată competente sancţiunile dispuse de AEP. În acest context, DCFPPCE sprijină activitatea Direcţiei juridice prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor relevante, precum şi prin formularea de puncte de vedere cu privire la abaterile constatate.
    În urma finalizării procedurilor, întreg personalul departamentului a fost implicat în activităţi de arhivare, cu respectarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, activitate ce s-a suprapus cu cele arătate anterior.
    Lista partidelor politice verificate şi a sancţiunilor aplicate se regăseşte în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport.

    CAP. III
    Alte activităţi desfăşurate în anul 2022
    3.1. Monitorizarea transparenţei cheltuielilor efectuate din subvenţii
    Pentru a asigura o mai mare transparenţă a veniturilor şi cheltuielilor realizate din subvenţii acordate de la bugetul de stat, începând cu anul 2021, DCFPPCE a operaţionalizat aplicaţia informatică Registrul fiscal al partidelor politice, cu scopul declarat de a facilita îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenţii, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice, conform destinaţiilor stabilite la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.
    Astfel, începând cu luna ianuarie a anului 2021, persoanele desemnate de reprezentanţii formaţiunilor politice beneficiare ale subvenţiilor de la bugetul de stat au obligaţia de a încărca în aplicaţie, până cel mai târziu la data de 25 a fiecărei luni, toate informaţiile referitoare la subvenţiile încasate în luna anterioară şi cheltuielile efectuate din acestea.
    După verificarea preliminară de către personalul DCFPPCE, datele au fost publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secţiunea „Acasă“, sub denumirea „Situaţia cheltuielilor efectuate din subvenţia de la bugetul de stat, pe destinaţii, conform art. 25 din Legea nr. 334/2006“.
    Periodic, DCFPPCE publică analize şi reprezentări grafice^1 ale cheltuielilor efectuate din subvenţii acordate de la bugetul de stat, defalcate pe destinaţii şi procente.
    ^1 Disponibile spre consultare pe site-ul www.finantarepartide.ro.

    În anul 2022, partidele politice au obţinut venituri din subvenţii acordate de la bugetul de stat în valoare totală de 256.640.664,28 lei. Cheltuielile efectuate din subvenţii au fost în sumă totală de 184.773.101,79 lei.
    S-a constatat astfel că în anul 2022 partidele politice au efectuat cheltuieli finanţate din subvenţii acordate de la bugetul de stat în procent de 72% din totalul sumelor încasate.
    Prezentăm mai jos o situaţie*) cuprinzând gradul de utilizare a veniturilor obţinute din subvenţii pentru fiecare dintre partidele politice beneficiare: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Graficele şi diagramele din cuprinsul prezentului document sunt reproduse în facsimil.

    Situaţia comparativă a veniturilor şi cheltuielilor realizate de partidele politice din subvenţii acordate de la bugetul de stat este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)

    Situaţia principalelor categorii de cheltuieli efectuate de fiecare partid politic beneficiar de subvenţii în anul 2022 se regăseşte în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul raport.
    În totalul cheltuielilor efectuate, ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile din următoarele categorii: presă şi propagandă, personal, investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidelor politice.
    În figura alăturată sunt reprezentate categoriile de cheltuieli efectuate de partidele politice din subvenţiile acordate de la bugetul de stat: (a se vedea imaginea asociată)


    3.2. Publicări pe site-ul www.finantarepartide.ro şi în Monitorul Oficial al României, Partea I
    În anul 2022 au fost publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro documentele transmise de 95 de partide politice, respectiv:
    • Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent;
    • Situaţiile financiare anuale;
    • Rapoartele de audit statutar al situaţiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat;
    • Raportările obligatoriu a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Legii nr. 334/2006, respectiv:
    - Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite de către partidele politice în anul fiscal precedent;
    – Lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor fizice care au făcut donaţii în anul fiscal precedent a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor juridice care au făcut donaţii în anul fiscal precedent a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
    – Situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică;
    – Lista persoanelor fizice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
    – Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul fiscal precedent din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006;
    – Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice.


    În plus, au fost publicate următoarele documente ce ţin de activităţile desfăşurate la nivelul departamentului:
    • Situaţia sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice în anul 2021;
    • Raportul de activitate al DCFPPCE pentru anul 2021;
    • Situaţia subvenţiilor acordate formaţiunilor politice şi a cheltuielilor efectuate din această sursă în anul 2022, pe luni;
    • Centralizări trimestriale, semestriale şi anuale ale cheltuielilor efectuate din subvenţii acordate de la bugetul de stat;
    • Sintezele rapoartelor de control întocmite în urma verificării activităţii curente desfăşurate de partidele politice în anul 2021.

    Ca urmare a finalizării misiunilor de control desfăşurate în anul 2022, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 129 de sinteze ale rapoartelor de control. Transmiterea spre publicare s-a realizat cu respectarea termenului legal de 45 de zile de la data efectuării controalelor. Activitatea de publicare a tuturor sintezelor rapoartelor de control întocmite în anul de referinţă s-a încheiat în anul 2023.

    3.3. Comunicate de presă
    DCFPPCE a continuat să dezvolte comunicarea cu reprezentanţii formaţiunilor politice şi cu persoanele interesate, facilitând accesul la informaţiile de interes public prin elaborarea de comunicate de presă şi prin publicarea de informaţii relevante pe pagina de internet www.finantarepartide.ro. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei publicării informaţiilor ce decurg din activitatea DCFPPCE este menită să asigure atât transparenţa instituţională, cât şi crearea unui climat de încredere între partidele politice, competitorii electorali, instituţiile şi autorităţile publice, reprezentanţii societăţii civile, funcţionarii publici şi orice persoană interesată.
    Aşadar, pentru o permanentă şi mai bună informare a opiniei publice, în anul 2022 au fost elaborate şi publicate pe pagina de internet a instituţiei 9 comunicate de presă referitoare la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale:

┌──────────────────────────────────────┐
│1. 3.01.2022 - Comunicat de presă │
│referitor la finalizarea controlului │
│asupra respectării prevederilor legale│
│privind veniturile şi cheltuielile │
│înregistrate de formaţiunile politice │
├──────────────────────────────────────┤
│2. 11.01.2022 - Comunicat de presă │
│privind sancţiunile acordate │
│partidelor politice în anul 2021 │
├──────────────────────────────────────┤
│3. 20.01.2022 - Comunicat de presă │
│privind finanţarea activităţii │
│partidelor politice │
├──────────────────────────────────────┤
│4. 1.02.2022 - Comunicat de presă │
│privind cheltuielile angajate de │
│formaţiunile politice din subvenţiile │
│de la bugetul de stat în perioada │
│ianuarie-decembrie 2021 │
├──────────────────────────────────────┤
│5. 6.06.2022 - Comunicat de presă │
│privind activităţile de control al │
│finanţării publice şi finanţării │
│private a partidelor politice şi a │
│campaniei electorale, în anul 2022 │
├──────────────────────────────────────┤
│6. 23.06.2022 - Comunicat de presă │
│privind participarea AEP la │
│evenimentul de lansare a raportului de│
│analiză a finanţării partidelor │
│politice pentru anul 2021, organizat │
│de Expert Forum │
├──────────────────────────────────────┤
│7. 1.08.2022 - Comunicat de presă │
│privind cheltuielile angajate de │
│formaţiunile politice din subvenţiile │
│de la bugetul de stat în perioada │
│ianuarie-iunie a anului 2022 │
├──────────────────────────────────────┤
│8. 10.11.2022 - Comunicat de presă │
│privind situaţia cheltuielilor │
│efectuate din subvenţiile de la │
│bugetul de stat acordate formaţiunilor│
│politice în perioada │
│ianuarie-septembrie 2022 │
├──────────────────────────────────────┤
│9. 22.12.2022 - Comunicat de presă │
│referitor la finalizarea controlului │
│asupra respectării prevederilor legale│
│privind veniturile şi cheltuielile │
│înregistrate de formaţiunile politice │
└──────────────────────────────────────┘
    3.4. Actualizarea informaţiilor din Registrul fiscal al partidelor politice
    Pe parcursul anului 2022 au fost gestionate şi actualizate permanent următoarele:
    - Registrul fiscal al partidelor politice, pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de partidele politice potrivit legii, precum şi a rezultatelor verificărilor cuprinse în rapoartele de control;
    – Registrul fiscal al alianţelor politice, pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de alianţele politice şi a rezultatelor verificărilor cuprinse în rapoartele de control.


    3.5. Soluţionarea petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes public
    În anul 2022, la nivelul DCFPPCE au fost înregistrate şi soluţionate un număr total de 156 de petiţii şi solicitări de informaţii de interes public, în următoarele domenii:
    - finanţarea curentă a partidelor politice;
    – finanţarea campaniilor electorale;
    – organizarea, funcţionarea şi îndeplinirea atribuţiilor Autorităţii Electorale Permanente.

    În vederea soluţionării petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes public, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, personalul DCFPPCE a desfăşurat activităţi de înregistrare, verificare şi elaborare a răspunsurilor către petenţi.

    3.6. Activităţi de elaborare a Planului anual de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale pentru anul următor
    Efectele modificărilor legislative care au relaxat condiţiile de înfiinţare a partidelor politice s-au făcut simţite şi în anul 2022, numărul partidelor politice înregistrate fiind în continuă creştere.
    În acest context, elaborarea Planului anual de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale pentru anul 2023 s-a realizat printr-o documentare corespunzătoare a rezultatelor activităţilor de control din anii precedenţi, cu luarea în calcul a resursei umane, a numărului formaţiunilor politice, precum şi a volumului documentelor ce vor face obiectul controlului.
    Activitatea de elaborare a documentului în discuţie s-a concentrat pe modul de întrebuinţare a resursei umane, dat fiind istoricul activităţii instituţiei, precum şi specificul departamentului, volumul mare de documente ce trebuie verificate atât în timpul controalelor din activitatea curentă, cât şi în cazul misiunilor ce vizează legalitatea finanţării campaniilor electorale, raportat la personalul încadrat în structura DCFPPCE, respectiv o medie de 20 de funcţionari publici parlamentari.
    Conform ultimei actualizări a planului anual de control, în anul 2023 vor fi verificate 212 partide politice, respectiv 953 de filiale/organizaţii teritoriale aferente acestora.

    3.7. Sesizarea organelor de urmărire penală competente
    În plus faţă de activităţile sale de control al aplicării prevederilor legale în domeniul său de competenţă şi de furnizare de informaţii partidelor politice, competitorilor electorali, instituţiilor şi autorităţilor publice şi oricărei persoane interesate, DCFPPCE informează autorităţile competente despre eventualele încălcări ale legii penale.
    Atunci când în timpul misiunilor de control ori în procesul de valorificare a constatărilor cuprinse în actele de control se constată posibila săvârşire de fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă, la iniţiativa DCFPPCE, sesizează organele de urmărire penală. Astfel că, în anul 2022, DCFPPCE a întocmit şi transmis organelor de urmărire penală un număr de 4 sesizări cu privire la săvârşirea de posibile infracţiuni în legătură cu finanţarea activităţii partidelor politice.

    3.8. Participarea la evenimente
    În perioada 16-20 mai 2022 s-a desfăşurat evenimentul „Expert exchange to ensure resilient and transparent elections“, organizat de către Autoritatea Electorală Permanentă în contextul Mecanismului de rezilienţă electorală al Comisiei Europene. Reprezentanţi ai DCFPPCE au participat la schimbul de experienţă cu experţi din alte state membre ale Uniunii Europene (Estonia, Letonia şi Lituania) şi au prezentat cadrul general aplicabil finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în România, cu accent pe mecanismul de acordare a subvenţiilor şi aspecte privind transparenţa veniturilor şi cheltuielilor realizate de partidele politice, atât în perioadele campaniilor electorale, cât şi în afara acestora.
    În perioada 14-15 noiembrie 2022 a avut loc vizita de evaluare a României în contextul mecanismului de evaluare a implementării Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei. La invitaţia Ministerului Justiţiei, Autoritatea Electorală Permanentă a desemnat inclusiv un reprezentant din cadrul DCFPPCE pentru a participa la o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Biroului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate, precum şi reprezentanţi din partea statelor evaluatoare, Slovacia şi Nepal. În cadrul întâlnirii au fost aduse unele clarificări referitoare atât la sistemul electoral, cât şi la finanţarea partidelor politice. Evaluarea se va încheia cu un raport care va prezenta nivelul de implementare a Convenţiei contra corupţiei a Naţiunilor Unite în România, document ce urmează a fi făcut public.
    De asemenea, în perioada 25-30 septembrie 2022 s-a desfăşurat programul de instruire şi formare profesională internă a personalului Autorităţii Electorale Permanente privind organizarea evenimentelor electorale din anul 2024, eveniment organizat şi moderat de personal din cadrul departamentelor de specialitate din aparatul central al Autorităţii, pentru un număr de 210 persoane din structurile teritoriale şi din departamentele centrale. Obiectivele generale urmărite au fost:
    - dezvoltarea competenţelor de gestionare a activităţilor electorale;
    – acordarea eficientă de suport procedural şi legislativ pentru îmbunătăţirea performanţelor instituţionale şi consolidarea capacităţii administrative;
    – dezvoltarea competenţelor privind efectuarea controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.

    Directorul general al DCFPPCE a susţinut o prezentare cu tema „Metode de verificare a finanţării activităţii curente a partidelor politice şi a campaniilor electorale“.

    CAP. IV
    Priorităţi pentru perioada următoare
    În anul 2023 DCFPPCE îşi propune ca, pe lângă desfăşurarea activităţilor curente, să îşi concentreze eforturile în următoarele direcţii:
    • pregătirea pentru anul electoral 2024, prin formarea şi dezvoltarea profesională în domeniul financiar-contabil a personalului cu atribuţii de control din cadrul AEP, a mandatarilor financiari şi a directorilor financiari ai partidelor politice, conform obiectivelor Protocolului de colaborare încheiat între AEP şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR);
    • întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea adoptării proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elaborat şi lansat în dezbatere publică la finele anului 2022;
    • asigurarea suportului necesar în vederea implementării, până la sfârşitul anului 2023, a proiectului „DIGI-EMB - Digitalizare pentru creşterea nivelului transparenţei eticii şi integrităţii activităţilor de management electoral şi finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale“, finanţat din Fondul Social European, Programul operaţional Capacitate administrativă 2014-2020, axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul AEP, dar şi în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupţiei, prin aplicarea mecanismelor, procedurilor şi normelor de etică şi integritate, precum şi prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei. Scopul proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific 4.6. „Creşterea transparenţei publicităţii politice şi a integrităţii finanţării partidelor politice, precum şi a integrităţii alegerilor şi referendumurilor“ din Strategia naţională anticorupţie 2021-2025.


                    Director general,
                    Constantin Rada

    Bucureşti, 4 mai 2023.
    Nr. 5.788.
    ANEXA 1

    Lista partidelor politice verificate şi a sancţiunilor aplicate în cadrul controalelor efectuate în anul 2022

┌────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Încălcare │ │ │
│Nr. │ │ │Încălcare │Hotărârea │Amendă/ │Suma │
│crt.│Nume partid │Tip control │Legea nr. 334│Guvernului│Avertisment│confiscată│
│ │ │ │/2006 │nr. 10/ │- lei - │- lei - │
│ │ │ │ │2016 │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Naţional│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│1 │Agrar │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(8) art. 49 │art. 2 │ │ │
│2 │Românilor de │curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │30.000,00 │1.800,00 │
│ │Pretutindeni │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│3 │Maramureşenilor │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Social │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│4 │Democrat │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Independent │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Unităţii│Activitate │art. 49 alin.│Nu este │ │Nu este │
│5 │Sociale din │curentă 2021 │(1) │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Forţa │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│6 │Pensionarilor │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Frăţia │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│7 │Forţa România │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Frontul │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Demnităţii şi │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│8 │Identităţii │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Naţionale │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Forţa │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│9 │Românească │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│10 │Partidul Prodemo │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│11 │Renaşterii │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Naţionale │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │ │art. 5 alin. │ │ │ │
│12 │Naţională pentru │Activitate │(4) art. 60 │Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │Progresul │curentă 2021 │alin. (3) │cazul. │ │cazul. │
│ │României │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Mişcarea│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│13 │Social Liberală │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul pentru │Activitate │art. 49 alin.│Nu este │ │Nu este │
│14 │Odorheiu Secuiesc│curentă 2021 │(1) art. 49 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│15 │Iniţiativa │Activitate │alin. (3) │Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │Pătârlagele │curentă 2021 │art. 5 alin. │cazul. │ │cazul. │
│ │ │ │(4) art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│16 │Alternativa │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │50.000,00 │Nu este │
│ │pentru Demnitate │curentă 2021 │alin. (3) │cazul. │ │cazul. │
│ │Naţională │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Blocul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│17 │Unităţii │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Naţionale │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Social │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│18 │Românesc │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│19 │Partidul │Activitate │art. 60 alin.│Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │Hunedoara Unită │curentă 2021 │(3) │cazul. │ │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│20 │Alternativa de │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Vest │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(2) art. 3 │ │ │ │
│21 │Partidul │Activitate │alin. (4) │Nu este │15.000,00 │2.950,00 │
│ │Socialist Creştin│curentă 2021 │art. 3 alin. │cazul. │ │ │
│ │ │ │(8) art. 16 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 5 alin. │Nu este │ │Nu este │
│22 │Independenţii │curentă 2021 │(4) │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Comunei Moşniţa │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Mândri │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│23 │că suntem Arădeni│curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │ │
│24 │Libertăţii şi │Activitate │art. 49 alin.│Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │Egalităţii │curentă 2021 │(3) │cazul. │ │cazul. │
│ │Naţionale │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 43 alin.│Nu este │ │Nu este │
│25 │Republican din │curentă 2021 │(4) art. 60 │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │România │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Mişcarea│ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Verzilor - │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│26 │Democraţi │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Agrarieni │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Uniunea │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│27 │Populară Social │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Creştină │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Sebeşul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│28 │Verde │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Diaspora│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│29 │Română │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Uniunea │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│30 │pentru Bucovina │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Lege şi │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│31 │Ordine - România │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Democrată │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 49 alin.│art. 2 │ │Nu este │
│32 │Băcăuanilor │curentă 2021 │(1) art. 3 │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (8) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 43 │ │ │ │
│33 │Partidul │Activitate │alin. (4) │Nu este │15.000,00 │Nu este │
│ │Gorjenilor │curentă 2021 │art. 49 alin.│cazul. │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Phralipe│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│34 │al Romilor │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│35 │Poporului │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Liga │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│36 │Independentă │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Română │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │ │ │ │ │ │
│ │Naţională │Activitate │art. 43 alin.│Nu este │ │Nu este │
│37 │Creştină a │curentă 2021 │(4) art. 49 │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Romilor din │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│38 │Românilor │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │Naţional Creştini│ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 43 alin.│Nu este │ │Nu este │
│39 │Reformator │curentă 2021 │(4) art. 5 │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 49 │art. 2 │ │ │
│40 │Partidul Alianţa │Activitate │alin. (3) │alin. (1) │15.000,00 │Nu este │
│ │Albeştii de Argeş│curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul │ │(8) art. 49 │art. 2 │ │ │
│41 │Agricultorilor │Activitate │alin. (3) │alin. (1) │15.000,00 │Nu este │
│ │din România │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Noua │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│42 │Dreaptă │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│43 │Naţionalist │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Comunist│Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│44 │Român Secolul XXI│curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Naţional│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│45 │Democrat │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Naţional│Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│46 │Socialist │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Forţa │Activitate │art. 3 alin. │Nu este │ │Nu este │
│47 │Naţională │curentă 2021 │(8) art. 25 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (2) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Naţională pentru │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│48 │Democraţie, │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │Omenie şi Respect│ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│49 │Partidul Uniunea │Activitate │art. 43 alin.│Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │Forţelor Locale │curentă 2021 │(4) │cazul. │ │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul │ │(8) art. 49 │art. 2 │ │ │
│50 │Bunăstării │Activitate │alin. (1) │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │Decente │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(3) art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul Naţional│Activitate │(8) art. 60 │art. 2 │ │Nu este │
│51 │Român │curentă 2021 │alin. (3) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │art. 11 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 5 alin. │Nu este │ │Nu este │
│52 │Conservator │curentă 2021 │(4) art. 49 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Democrat │ │alin. (1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul România │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│53 │Mare │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Politic │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │al │Activitate │(1) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│54 │Revoluţionarilor │curentă 2021 │alin. (3) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │din Decembrie │ │art. 3 alin. │lit. a) │ │ │
│ │1989 │ │(8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Vrancea │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│55 │Noastră │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul Volt │Activitate │(8) art. 5 │Nu este │ │Nu este │
│56 │România │curentă 2021 │alin. (4) │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│57 │Democrată a │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Romilor │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(1) art. 49 │art. 2 │ │ │
│58 │Partidul Diaspora│Activitate │alin. (3) │alin. (1) │25.000,00 │Nu este │
│ │şi Prietenii │curentă 2021 │art. 11 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Stângii │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│59 │Unite │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 60 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8) │art. 2 │ │ │
│60 │Partidul Naţional│Activitate │art. 11 alin.│alin. (1) │25.000,00 │6.708,05 │
│ │Liberal │curentă 2021 │(1) art. 16 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │lit. h) art. │ │ │ │
│ │ │ │43 alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Viitorul│Activitate │art. 49 alin.│Nu este │ │Nu este │
│61 │Ţării Făgăraşului│curentă 2021 │(1) art. 49 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│62 │Progresul │curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │Poporului │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│63 │Gălăţenilor │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul România │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│64 │Unită │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul României│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│65 │Europene │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 43 alin.│Nu este │ │Nu este │
│66 │Dreptăţii │curentă 2021 │(4) art. 49 │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Alianţa │Activitate │art. 60 alin.│Nu este │ │Nu este │
│67 │Renaşterea │curentă 2021 │(3) art. 5 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Naţională │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Popular │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│68 │din România │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │Activitate │art. 3 alin. │Nu este │ │ │
│69 │Independentă │curentă 2021 │(2) art. 3 │cazul. │Avertisment│500,00 │
│ │pentru Tecuci │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 5 │art. 2 │ │ │
│70 │Partidul Naţional│Activitate │alin. (4) │alin. (1) │15.000,00 │Nu este │
│ │pentru Patrie │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Uniunea │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│71 │pentru Codlea │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│72 │Partidul Pact │Activitate │art. 5 alin. │Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │pentru Galaţi │curentă 2021 │(4) │cazul. │ │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Brăila │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│73 │Nouă │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul Mişcarea│Activitate │(8) art. 43 │art. 2 │ │ │
│74 │Populară │curentă 2021 │alin. (4) │alin. (1) │25.000,00 │10.753,44 │
│ │ │ │art. 60 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul 200 │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│75 │pentru Bucureşti │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Noua │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│76 │Republică │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│77 │Realitatea │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│78 │Monarhist │curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │Activitate │(1) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│79 │Partidul Fapta │curentă 2021 │alin. (3) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │art. 3 alin. │lit. a) │ │ │
│ │ │ │(8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │art. 2 │ │ │
│80 │Românilor din │curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │15.000,00 │150,00 │
│ │Diaspora │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul pentru │Activitate │(4) │Nu este │ │Nu este │
│81 │Dezvoltare şi │curentă 2021 │art. 49 alin.│cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Progres Social │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Dreapta │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│82 │Conservatoare │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Coaliţia│Activitate │art. 49 alin.│art. 2 │ │Nu este │
│83 │pentru Naţiune │curentă 2021 │(1) art. 3 │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (8) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Alianţa │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│84 │pentru Patrie │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Dreapta │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│85 │Republicană │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│86 │Revoluţiei │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│87 │Democraţie │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Directă România │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│88 │Botoşănenilor │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Regalist│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│89 │Român │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │Activitate │(8) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│90 │Partidul Banatul │curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│91 │Partidul Rezist │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(1) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│92 │Violet-Democraţie│curentă 2021 │alin. (3) │alin. (1) │50.000,00 │cazul. │
│ │Directă │ │art. 3 alin. │lit. a) │ │ │
│ │ │ │(8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2) │ │ │ │
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul Pro │Activitate │(4) art. 5 │art. 2 │ │ │
│93 │România │curentă 2021 │alin. (4) │alin. (1) │15.000,00 │6.000,00 │
│ │ │ │art. 13 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2) │ │ │ │
│ │ │ │art. 60 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 16 │ │ │ │
│ │Partidul Social │Activitate │alin. (1) │Nu este │ │ │
│94 │Democrat │curentă 2021 │lit. h) art. │cazul. │15.000,00 │12.518,32 │
│ │ │ │43 alin. (4) │ │ │ │
│ │ │ │art. 60 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 60 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) art. 49 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (1) │art. 2 │ │ │
│95 │Iniţiativa │Activitate │art. 49 alin.│alin. (1) │15.000,00 │Nu este │
│ │Otopeniul Nostru │curentă 2021 │(3) art. 3 │lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │alin. (8) │ │ │ │
│ │ │ │art. 5 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │ │(4) art. 49 │art. 2 │ │ │
│96 │Asociaţia │Activitate │alin. (1) │alin. (1) │Avertisment│29,75 │
│ │Femeilor din │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │România │ │(3) art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(8) art. 49 │art. 2 │ │ │
│97 │Oamenilor │curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │15.000,00 │50,00 │
│ │Credincioşi │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │ │
│98 │Arădenilor │curentă 2021 │(8) art. 49 │alin. (1) │Avertisment│450,00 │
│ │ │ │alin. (3) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Alianţa │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│99 │Naţional │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │Ţărănistă │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Naţional│Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│100 │de Centru │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Naţional│Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│101 │Civic │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │art. 2 │ │ │
│102 │Platforma │Activitate │art. 3 alin. │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │Naţional │curentă 2021 │(8) │lit. a) │ │cazul. │
│ │Republicană │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Creştin │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│103 │Social-Liberal │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Român │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│104 │Dreptăţii Sociale│curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Alternativa │ │(4) art. 49 │ │ │ │
│105 │Civică, │Activitate │alin. (1) │Nu este │50.000,00 │Nu este │
│ │Atitudine, │curentă 2021 │art. 49 alin.│cazul. │ │cazul. │
│ │Solidaritate, │ │(3) │ │ │ │
│ │Acţiune │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │Activitate │art. 3 alin. │Nu este │ │ │
│106 │Salvaţi România │curentă 2021 │(8) art. 25 │cazul. │30.000,00 │15.721,88 │
│ │ │ │alin. (2) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Liga │Activitate │art. 49 alin.│Nu este │ │Nu este │
│107 │Organizată a │curentă 2021 │(1) │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Regiunilor Drepte│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul pentru │ │(4) art. 3 │ │ │ │
│108 │Proiecte şi Idei │Activitate │alin. (8) │Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │de Interes Local │curentă 2021 │art. 49 alin.│cazul. │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 5 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 6 │ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │ │alin. (8) │ │ │ │
│ │pentru │Activitate │art. 11 alin.│art. 2 │ │Nu este │
│109 │Transparenţă şi │curentă 2021 │(1) art. 43 │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │Unitate │ │alin. (4) │lit. a) │ │ │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 43 │art. 2 │ │ │
│110 │Partidul Noi, │Activitate │alin. (4) │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │Getodacii! │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul │ │(8) art. 43 │art. 2 │ │ │
│111 │Comuniştilor │Activitate │alin. (4) │alin. (1) │30.000,00 │21,00 │
│ │actual Comuniştii│curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │(Anti-Marxişti) │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 3 │art. 2 │ │ │
│112 │Partidul pentru │Activitate │alin. (8) │alin. (1) │50.000,00 │Nu este │
│ │Iaşi │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Alianţa │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │ │
│113 │Creştină │curentă 2021 │(8) art. 49 │alin. (1) │Avertisment│250,00 │
│ │Adevărată Română │ │alin. (1) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 49 alin.│Nu este │ │Nu este │
│114 │Renaşterea │curentă 2021 │(1) art. 49 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Săcălazului │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Naţional│Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│115 │Stânga Românească│curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Naţiunea│Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│116 │Română │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul │ │(8) art. 49 │art. 2 │ │ │
│117 │Muncitoresc │Activitate │alin. (3) │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │Creştin şi │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │Democrat │ │(1) art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
│ │ │Activitate │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul Naţional│curentă 2021 │(8) art. 3 │art. 2 │ │ │
│118 │Ţărănesc Creştin │şi │alin. (4) │alin. (1) │60.000,00 │154.700,00│
│ │Democrat │ianuarie-iunie│art. 5 alin. │lit. a) │ │ │
│ │ │2022 │(4) art. 16 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(2) art. 16 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │Activitate │(4) art. 3 │art. 2 │ │ │
│119 │Partidul Pro Iaşi│curentă 2021 │alin. (8) │alin. (1) │Avertisment│82,24 │
│ │ │ │art. 5 alin. │lit. a) │ │ │
│ │ │ │(4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 5 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 3 │art. 2 │ │ │
│120 │Partidul pentru │Activitate │alin. (8) │alin. (1) │15.000,00 │Nu este │
│ │Argeş şi Muscel │curentă 2021 │art. 49 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(1) art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Mişcarea│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│121 │Conservatoare din│curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │România │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(5) art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8) │ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │Activitate │art. 6 alin. │art. 2 │ │ │
│122 │pentru Unirea │curentă 2021 │(8) art. 11 │alin. (1) │15.000,00 │60.443,37 │
│ │Românilor │ │alin. (1) │lit. a) │ │ │
│ │ │ │art. 38 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(1) art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│123 │Apărătorii │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Copiilor Noştri │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Împreună│Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│124 │pentru Moldova │curentă 2021 │(8) art. 43 │alin. (1) │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │alin. (4) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 5 │ │ │ │
│ │Partidul ADER la │ │alin. (4) │ │ │ │
│125 │Democraţie │Activitate │art. 43 alin.│Nu este │30.000,00 │Nu este │
│ │Educaţie şi │curentă 2021 │(4) art. 49 │cazul. │ │cazul. │
│ │Reconstrucţie │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│126 │Socialist Român │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Artiştilor, │Activitate │(8) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│127 │Muzicienilor, │curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │Scriitorilor şi │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │Sportivilor │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│128 │Bucureşti 2020 │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul ARCA - │Activitate │(8) art. 49 │art. 2 │ │Nu este │
│129 │Dreptate, Adevăr,│curentă 2021 │alin. (1) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │Credinţă │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │Activitate │(1) art. 60 │art. 2 │ │Nu este │
│130 │pentru Educaţie │curentă 2021 │alin. (3) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │şi Reformă │ │art. 3 alin. │lit. a) │ │ │
│ │ │ │(8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│131 │Societăţii Ieşene│curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Renaşterea │Activitate │(4) art. 3 │art. 2 │ │Nu este │
│132 │Demnităţii │curentă 2021 │alin. (8) │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │Naţionale │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 49 │art. 2 │ │ │
│133 │Partidul Alianţa │Activitate │alin. (1) │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │Lege şi Ordine │curentă 2021 │art. 3 alin. │lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(8) art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │Activitate │art. 60 alin.│Nu este │ │Nu este │
│134 │Independentă │curentă 2021 │(3) art. 5 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │pentru Sighişoara│ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul Uniunea │Activitate │(8) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│135 │Nativilor │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Digitali │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │art. 60 alin.│Nu este │ │Nu este │
│136 │Oamenilor Liberi │curentă 2021 │(3) art. 5 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 49 │ │ │ │
│ │Partidul Naţional│ │alin. (1) │ │ │ │
│137 │Ţărănesc Maniu │Activitate │art. 49 alin.│Nu este │Avertisment│Nu este │
│ │Mihalache │curentă 2021 │(3) art. 3 │cazul. │ │cazul. │
│ │ │ │alin. (8) │ │ │ │
│ │ │ │art. 16 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │ │ │(8) art. 49 │ │ │ │
│138 │Partidul Eforie │Activitate │alin. (1) │Nu este │15.000,00 │Nu este │
│ │Rom │curentă 2021 │art. 49 alin.│cazul. │ │cazul. │
│ │ │ │(3) art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(8) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│139 │Constanţa Altfel │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Partidul Mişcarea│Activitate │(8) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│140 │pentru Medgidia │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│141 │Costineştiul Unit│curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│142 │Progresist │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │ │(4) art. 49 │art. 2 │ │ │
│143 │Antreprenorilor │Activitate │alin. (3) │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │şi Agricultorilor│curentă 2021 │art. 5 alin. │lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(4) art. 51 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │art. 49 alin.│art. 2 │ │ │
│144 │Românilor │Activitate │(3) art. 3 │alin. (1) │Avertisment│200,00 │
│ │Patrioţi de │curentă 2021 │alin. (8) │lit. a) │ │ │
│ │Pretutindeni │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Social │Activitate │art. 5 alin. │Nu este │ │Nu este │
│145 │Democrat al │curentă 2021 │(4) art. 3 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Muncitorilor │ │alin. (8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Corectei│Activitate │art. 3 alin. │Nu este │ │Nu este │
│146 │Guvernări │curentă 2021 │(8) art. 49 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Noua │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │ │
│147 │Românie │curentă 2021 │(8) │alin. (1) │Avertisment│411,64 │
│ │ │ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │Activitate │art. 3 alin. │art. 2 │ │Nu este │
│148 │Naţiunii Române │curentă 2021 │(8) art. 49 │alin. (1) │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │alin. (3) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Dreapta │Activitate │art. 60 alin.│art. 2 │ │Nu este │
│149 │Liberală │curentă 2021 │(3) art. 3 │alin. (1) │10.000,00 │cazul. │
│ │ │ │alin. (8) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Democraţiei şi │Activitate │(4) art. 3 │art. 2 │ │Nu este │
│150 │Solidarităţii - │curentă 2021 │alin. (8) │alin. (1) │15.000,00 │cazul. │
│ │DEMOS │ │art. 49 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 49 │art. 2 │ │ │
│151 │Partidul Diaspora│Activitate │alin. (3) │alin. (1) │10.000,00 │Nu este │
│ │Unită │curentă 2021 │art. 60 alin.│lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │(3) art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 60 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │art. 2 │ │ │
│152 │Partidul Neamul │Activitate │art. 3 alin. │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │Românesc │curentă 2021 │(8) art. 43 │lit. a) │ │cazul. │
│ │ │ │alin. (4) │ │ │ │
│ │ │ │art. 11 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(1) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul România │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│153 │Modernă şi Demnă │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │art. 2 │ │ │
│154 │Tradiţie, Onoare,│Activitate │art. 3 alin. │alin. (1) │Avertisment│Nu este │
│ │Disciplină, │curentă 2021 │(8) │lit. a) │ │cazul. │
│ │Excelenţă │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Pirat │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│155 │din România │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Democrat│ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Creştin al │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│156 │Romilor din │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │15.000,00 │cazul. │
│ │România │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul │Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│157 │Diasporei Creştin│curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │50.000,00 │cazul. │
│ │Democrate │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │Partidul Vadimist│Activitate │(4) art. 49 │Nu este │ │Nu este │
│158 │Român │curentă 2021 │alin. (1) │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │ │art. 49 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Forţa │Activitate │art. 60 alin.│art. 2 │ │Nu este │
│159 │Identităţii │curentă 2021 │(3) art. 3 │alin. (1) │10.000,00 │cazul. │
│ │Naţionale │ │alin. (8) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Activitate │art. 49 alin.│art. 2 │ │Nu este │
│160 │Partidul Verde │curentă 2021 │(1) art. 3 │alin. (1) │15.000,00 │cazul. │
│ │ │ │alin. (8) │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Alianţa │Activitate │art. 16 alin.│Nu este │ │Nu este │
│161 │Liberalilor şi │curentă 2021 │(3) art. 25 │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │Democraţilor │ │alin. (2) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 43 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(4) art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1) │ │ │ │
│ │ │ │art. 49 alin.│art. 2 │ │ │
│ │ │ │(3) art. 3 │alin. (1) │ │ │
│162 │Partidul │Activitate │alin. (8) │lit. a) │15.000,00 │139.629,30│
│ │Ecologist Român │curentă 2021 │art. 51 alin.│art. 2 │ │ │
│ │ │ │(2) art. 5 │alin. (1) │ │ │
│ │ │ │alin. (4) │lit. c) │ │ │
│ │ │ │art. 60 alin.│ │ │ │
│ │ │ │(3) art. 28 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (11) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │art. 3 alin. │ │ │ │
│ │Uniunea Democrată│Activitate │(8) art. 48 │art. 2 │ │ │
│163 │Maghiară din │curentă 2021 │alin. (10) │alin. (1) │20.000,00 │1.050,00 │
│ │România │ │art. 60 alin.│lit. a) │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│164 │Partidul Adevăr │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │şi Dreptate │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│165 │Partidul Civic │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Maghiar │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │ │
│166 │Dacismului │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Autonom │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Conservator │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│167 │Partidul │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Ialomiţenilor │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│168 │Makedonarmânilor │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │din România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Popular │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│169 │Maghiar din │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Transilvania │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Umanist │ │ │ │ │ │
│ │Social-Liberal │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│170 │[fostul Partidul │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Puterii Umaniste │ │ │ │ │ │
│ │(social-liberal)]│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│171 │Republican │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Conservator │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│172 │Creştin Democrată│curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │din România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│173 │Partidul Prahova │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │în Acţiune │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│174 │Partidul Alianţa │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Naţional Creştină│curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│175 │Partidul Romilor │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Democraţi │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│176 │Partidul România │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Noastră │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│177 │Alternativa │curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Dreaptă │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│178 │Partidul Alianţa │Activitate │Nu este │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Poporului Suveran│curentă 2021 │cazul. │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │Referat de │Nu este │Nu este │Nu este │
│179 │Comunitar din │curentă 2021 │clasare │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Noua │Activitate │Referat de │Nu este │Nu este │Nu este │
│180 │Generaţie - │curentă 2021 │clasare │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Creştin Democrat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│181 │Partidul Social │Activitate │Referat de │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Popular-Român │curentă 2021 │clasare │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Forumul │Activitate │Referat de │Nu este │Nu este │Nu este │
│182 │Adevăraţilor │curentă 2021 │clasare │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Români │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│183 │Partidul ACUM │Activitate │Referat de │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │ │curentă 2021 │clasare │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│184 │Partidul Civic │Activitate │Autodizolvare│Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Alimpeşti │curentă 2021 │ │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│185 │Partidul Acţiunea│Activitate │Radiat │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Naţională Alba │curentă 2021 │ │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │ │
│ │Dreptăţii │Activitate │ │Nu este │Nu este │Nu este │
│186 │Demnităţii │curentă 2021 │Radiat │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Solidarităţii │ │ │ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul │Activitate │ │Nu este │Nu este │Nu este │
│187 │Ecologist │curentă 2021 │Radiat │cazul. │cazul. │cazul. │
│ │Socialist Român │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│188 │Partidul RE:START│Activitate │Radiat │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │România │curentă 2021 │ │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│189 │Partidul Alianţa │Activitate │Radiat │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │Noastră România │curentă 2021 │ │cazul. │cazul. │cazul. │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │Partidul Uniunea │Finanţare │art. 34 alin.│Nu este │ │Nu este │
│190 │Salvaţi România │referendum │(12) │cazul. │Avertisment│cazul. │
│ │ │local │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 2

    Situaţia principalelor categorii de cheltuieli efectuate de fiecare partid politic beneficiar de subvenţii în anul 2022
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016