Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   RAPORT nr. 5.225 din 15 martie 2024  privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice  şi a campaniilor electorale în anul 2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 RAPORT nr. 5.225 din 15 martie 2024 privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2023

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 3 aprilie 2024
    Aprobat,
    TONI GREBLĂ,
    preşedinte
    CAP. I
    Informaţii generale
    În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), prin Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale (DCFPPCE), exercită atribuţiile privind controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    Misiunea DCFPPCE nu se limitează doar la exercitarea funcţiei de monitorizare şi control asupra modului de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ci şi la verificarea modului de utilizare a surselor de finanţare obţinute din fonduri publice, în acest sens fiind desfăşurate concomitent activităţi de prevenţie, instruire şi îndrumare.
    În calitate de autoritate de control, prin intermediul DCFPPCE, AEP veghează la respectarea principiilor ce stau la baza finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor ce revin tuturor factorilor implicaţi. În acest sens, DCFPPCE promovează o comunicare deschisă şi echidistantă, menită să conducă, împreună cu alte măsuri, la reducerea numărului şi a gravităţii abaterilor contravenţionale săvârşite.
    În anul 2023 s-a continuat utilizarea website-ului www.finantarepartide.ro ca mijloc de comunicare cu partidele politice şi cu persoanele interesate de activitatea DCFPPCE.
    În contextul procesului de digitalizare a activităţii sale, DCFPPCE a fost implicat în activităţile specifice de implementare a proiectului „DIGI-EMB - Digitalizare pentru creşterea nivelului transparenţei, eticii şi integrităţii activităţilor de management electoral şi finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale“, finanţat din Fondul social european, Programul operaţional Capacitate administrativă 2014-2020, axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.
    Printre altele, proiectul a vizat dezvoltarea unui instrument informatic online de creare, încărcare şi transmitere a raportărilor prevăzute de lege de către formaţiunile politice şi competitorii electorali, precum şi de gestionare de către angajaţii AEP a informaţiilor astfel obţinute.
    Digitalizarea activităţii DCFPPCE vine cu o serie de avantaje, dintre care enumerăm:
    - facilitarea îndeplinirii de către partidele politice a obligaţiilor ce decurg din lege;
    – creşterea nivelului transparenţei şi accesibilităţii în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    – eficientizarea utilizării resurselor.

    Punând accentul pe prevenţie şi pe promovarea bunelor practici, DCFPPCE a transmis notificări pentru toate partidele politice înfiinţate conform datelor obţinute din surse publice legale, respectiv din Registrul partidelor politice de la Tribunalul Bucureşti şi din Registrul fiscal al partidelor politice gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă. Partidele politice au fost notificate cu privire la obligaţiile ce le revin în temeiul Legii nr. 334/2006 şi la termenele de îndeplinire a acestora. Astfel, DCFPPCE şi-a îndeplinit cu responsabilitate toate obiectivele stabilite prin Legea nr. 334/2006. Priorităţile avute în vedere au constat în:
    - respectarea legislaţiei incidente, a regulamentelor şi a celorlalte reglementări interne privind organizarea, desfăşurarea şi valorificarea activităţilor specifice;
    – monitorizarea continuă a modului de implementare de către entităţile verificate a recomandărilor/măsurilor stabilite de Curtea de Conturi şi a gradului de îndeplinire a acestora, prin analizarea documentelor justificative transmise de formaţiunile politice;
    – finalizarea la timp a misiunilor de control, în termenele stabilite prin Planul anual de control;
    – transparentizarea activităţii curente şi a activităţii de campanie;
    – asigurarea unei colaborări continue cu responsabilii desemnaţi de formaţiunile politice, competitorii electorali şi instituţiile şi autorităţile publice;
    – valorificarea activităţilor de control.

    1.1. Atribuţiile Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
    DCFPPCE are următoarele atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui AEP:
    - monitorizarea şi controlul, conform legii, ale finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    – îndrumarea şi urmărirea respectării destinaţiilor cheltuielilor efectuate din subvenţii;
    – gestionarea, monitorizarea şi actualizarea bazei de date privind Registrul fiscal al partidelor politice.


    1.2. Principalele activităţi desfăşurate în anul 2023:
    a) verificarea respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a tuturor partidelor politice înregistrate în Registrul fiscal al partidelor politice;
    b) aplicarea sancţiunilor pentru abaterile contravenţionale constatate referitoare la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    c) realizarea de activităţi de prevenţie, îndrumare şi instruire;
    d) actualizarea informaţiilor cuprinse în Registrul fiscal al partidelor politice;
    e) verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2023;
    f) monitorizarea stadiului achitării datoriilor înregistrate în campania electorală de către competitorii electorali până la data achitării integrale a acestora;
    g) continuarea demersurilor în vederea implementării măsurilor dispuse prin decizii ale Curţii de Conturi a României;
    h) soluţionarea petiţiilor şi a solicitărilor de informaţii de interes public primite în domeniul finanţării activităţii partidelor politice.

    CAP. II
    Activităţi de control
    2.1. Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2023
    Ca măsură de prevenţie, în anul 2023 au fost transmise adrese de informare a partidelor politice cu privire la transmiterea către AEP a raportărilor obligatorii, menţionând totodată termenele şi condiţiile de depunere a acestora.
    Formaţiunile politice au fost înştiinţate cu privire la posibilitatea transmiterii tuturor raportărilor obligatorii inclusiv prin intermediul poştei electronice.
    Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2023 s-a desfăşurat concomitent cu misiunea de control privind legalitatea veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul 2022.

    2.2. Controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice şi a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat
    În conformitate cu Planul anual de control pentru perioada ianuarie 2023-decembrie 2023, aprobat de preşedintele instituţiei, au fost demarate 215 misiuni de control. A fost verificată activitatea a 207 formaţiuni politice. Pentru 8 partide politice radiate până la data începerii controlului s-a dispus clasarea.
    Anterior, DCFPPCE a transmis tuturor partidelor politice notificări cu privire la data începerii misiunilor de control, obiectivele urmărite, documentele ce urmează a fi puse la dispoziţia controlorilor, precum şi date de contact pentru furnizarea de informaţii suplimentare.
    Obiectivele principale ale controalelor au vizat:
    - verificarea modului de organizare a contabilităţii;
    – verificarea veniturilor din cotizaţii;
    – verificarea veniturilor din donaţii;
    – verificarea evidenţei împrumuturilor în bani;
    – verificarea veniturilor din alte surse;
    – verificarea destinaţiei cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite de la bugetul de stat;
    – verificarea înregistrării în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor electorale din timpul campaniilor electorale în evidenţa contabilă a partidului;
    – verificarea concordanţei dintre informaţiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi datele rezultate din evidenţa contabilă a partidului;
    – verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la formaţiunea politică;
    – verificarea organizării evidenţei cheltuielilor.

    Cu sprijinul personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor teritoriale ale AEP, la nivelul DCFPPCE s-au desfăşurat în principal activităţi de control al finanţării activităţii curente a tuturor partidelor politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat, precum şi pentru alte 4 partide politice.
    Celelalte formaţiuni politice cuprinse în planul anual de control au fost verificate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul direcţiilor judeţene ale AEP în circumscripţia cărora acestea îşi aveau sediul central ori conform repartizării dispuse de directorul general al DCFPPCE, după caz, sub coordonarea directă a personalului DCFPPCE.
    După finalizarea misiunilor de control au fost întocmite şi aprobate rapoartele de control şi documentele de sancţionare. Personalul departamentului s-a ocupat de preluarea, punerea pe circuitul de aprobare şi centralizarea tuturor documentelor de control şi sancţionare de la personalul din teritoriu, asigurând inclusiv comunicarea acestora contravenienţilor cu sediul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov ori contravenienţilor cu sediile în celelalte judeţe, după caz.
    Abaterile cu caracter contravenţional constatate în urma activităţii de control cu privire la finanţarea activităţii curente a partidelor politice au vizat în principal aspecte referitoare la:
    - nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilităţii partidelor, conform prevederilor contabile în vigoare;
    – nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia echipelor de control documentele solicitate;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanţare obţinute în anul 2022;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea de venituri din alte surse;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea din împrumuturi;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la donaţii şi la reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite;
    – nerespectarea obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor şi a situaţiilor financiare anuale;
    – nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau actualizarea registrului fiscal al partidelor politice.


    2.3. Valorificarea activităţilor de control
    Ulterior aprobării, rapoartele de control şi documentele de sancţionare emise au fost comunicate contravenienţilor persoane fizice şi juridice de către personalul DCFPPCE. Comunicarea s-a realizat în principal prin intermediul Poştei Române. Acolo unde nu a fost posibilă comunicarea documentelor emise de AEP prin poştă, agenţii constatatori au întreprins demersuri pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin înmânare sau afişare, după caz.
    Ca urmare a finalizării tuturor misiunilor de control stabilite prin Planul anual de control pentru anul 2023 au fost emise următoarele documente de sancţionare:
    - 171 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor;
    – 171 de decizii de sancţionare cu avertisment/amendă;
    – 25 de hotărâri de confiscare a sumelor care au constituit obiectul contravenţiilor constatate.

    Cuantumul total al amenzilor aplicate a fost de 3.240.000 lei, iar pentru suma totală de 338.032,64 lei s-a dispus confiscarea.
    Sumele care se fac efectiv venit la bugetul de stat pot varia, în funcţie de factori precum plata voluntară a amenzilor în termen de 15 zile de la comunicare (caz în care contravenienţii plătesc jumătate din minimul amenzii aplicate, diminuând astfel cuantumul sumelor prezentate mai sus) sau contestarea în instanţă a sancţiunilor aplicate.
    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, DCFPPCE monitorizează constant stadiul achitării amenzilor/confiscărilor dispuse. În cazul în care contravenienţii nu fac dovada achitării acestor sume în termen de 15 zile de la data comunicării, DCFPPCE înaintează documentele de sancţionare către Direcţia juridică, pentru demararea procedurilor de executare silită.
    Conform dispoziţiilor legale în vigoare, contravenienţii au dreptul de a contesta în faţa instanţelor de judecată competente sancţiunile dispuse de AEP. În acest context, DCFPPCE sprijină activitatea Direcţiei juridice, prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor relevante, precum şi prin formularea de puncte de vedere cu privire la abaterile constatate.
    În urma finalizării procedurilor, întreg personalul departamentului a fost implicat în activităţi de arhivare, cu respectarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, activitate ce s-a suprapus cu cele arătate anterior.
    Lista partidelor politice verificate şi a sancţiunilor aplicate poate fi consultată pe site-ul www.finantarepartide.ro.

    CAP. III
    Alte activităţi desfăşurate în anul 2023
    3.1. Monitorizarea transparenţei cheltuielilor efectuate din subvenţii
    Pentru a asigura o mai mare transparenţă a veniturilor şi cheltuielilor realizate din subvenţii acordate de la bugetul de stat, începând cu anul 2021, DCFPPCE a operaţionalizat aplicaţia informatică Registrul fiscal al partidelor politice, cu scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenţii, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice, conform destinaţiilor stabilite la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.
    Lunar, persoanele desemnate de reprezentanţii formaţiunilor politice beneficiare ale subvenţiilor de la bugetul de stat au obligaţia de a încărca în aplicaţie, până cel mai târziu la data de 25 a fiecărei luni, toate informaţiile referitoare la subvenţiile încasate în luna anterioară şi cheltuielile efectuate din acestea.
    După verificarea preliminară de către personalul DCFPPCE, datele au fost publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secţiunea „Acasă“, sub denumirea „Situaţia cheltuielilor efectuate din subvenţia de la bugetul de stat, pe destinaţii, conform art. 25 din Legea nr. 334/2006“.
    Periodic, DCFPPCE publică pe site analize şi reprezentări grafice ale cheltuielilor efectuate din subvenţii acordate de la bugetul de stat, defalcate pe destinaţii şi procente.
    În anul 2023, partidele politice au obţinut venituri din subvenţii acordate de la bugetul de stat în valoare totală de 227.417.122,83 lei. Cheltuielile angajate din subvenţii au fost în sumă totală de 252.832.792,38 lei.
    În totalul cheltuielilor efectuate ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile din următoarele categorii: presă şi propagandă, personal, organizarea de activităţi cu caracter politic, sondaje de opinie naţionale şi locale, investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidelor şi consultanţă politică.
    În figura*) de mai jos sunt reprezentate principalele categorii de cheltuieli angajate de partidele politice din subvenţiile acordate de la bugetul de stat în anul 2023: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Figura este reprodusă în facsimil.


    3.2. Publicări pe site-ul www.finantarepartide.ro şi în Monitorul Oficial al României, Partea I
    În anul 2023 au fost publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro documentele transmise de 133 de partide politice, respectiv:
    • rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent;
    • situaţiile financiare anuale;
    • rapoartele de audit statutar al situaţiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat;
    • raportările obligatoriu a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Legii nr. 334/2006, respectiv:
    - Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite de către partidele politice în anul fiscal precedent;
    – Lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor fizice care au făcut donaţii în anul fiscal precedent a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor juridice care au făcut donaţii în anul fiscal precedent a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
    – Situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică;
    – Lista persoanelor fizice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
    – Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul fiscal precedent din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006;
    – Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice.


    În plus, au fost publicate următoarele documente ce ţin de activităţile desfăşurate la nivelul Departamentului:
    - Situaţia sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice în anul 2022;
    – Raportul de activitate al DCFPPCE pentru anul 2022;
    – Situaţia subvenţiilor acordate formaţiunilor politice şi a cheltuielilor efectuate din această sursă în anul 2023, pe luni;
    – Centralizări trimestriale, semestriale şi anuale ale cheltuielilor efectuate din subvenţii acordate de la bugetul de stat;
    – Sintezele rapoartelor de control întocmite în urma verificării activităţii curente desfăşurate de partidele politice în anul 2022.

    Ca urmare a finalizării misiunilor de control desfăşurate în anul 2023 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 127 de sinteze ale rapoartelor de control. Transmiterea spre publicare s-a realizat cu respectarea termenului legal de 45 de zile de la data efectuării controalelor. Activitatea de publicare a tuturor sintezelor rapoartelor de control întocmite în anul de referinţă s-a încheiat în anul 2024.

    3.3. Comunicate de presă
    DCFPPCE a continuat să dezvolte comunicarea cu reprezentanţii formaţiunilor politice şi cu persoanele interesate, facilitând accesul la informaţiile de interes public prin elaborarea de comunicate de presă şi prin publicarea de informaţii relevante pe pagina de internet www.finantarepartide.ro. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei publicării informaţiilor ce decurg din activitatea DCFPPCE este menită să asigure atât transparenţa instituţională, cât şi crearea unui climat de încredere între partidele politice, competitorii electorali, instituţiile şi autorităţile publice, reprezentanţii societăţii civile, funcţionarii publici şi orice persoană interesată.
    Aşadar, pentru o permanentă şi mai bună informare a opiniei publice, în anul 2023 au fost elaborate şi publicate pe pagina de internet a instituţiei 10 comunicate de presă referitoare la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

    3.4. Actualizarea informaţiilor din Registrul fiscal al partidelor politice
    Pe parcursul anului 2023 au fost gestionate şi actualizate permanent următoarele:
    - Registrul fiscal al partidelor politice, pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de partidele politice potrivit legii, precum şi a rezultatelor verificărilor cuprinse în rapoartele de control;
    – Registrul fiscal al alianţelor politice, pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de alianţele politice şi a rezultatelor verificărilor cuprinse în rapoartele de control.


    3.5. Soluţionarea petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes public
    În anul 2023, la nivelul DCFPPCE au fost înregistrate şi soluţionate un număr total de 291 de petiţii şi solicitări de informaţii de interes public, în următoarele domenii:
    - finanţarea activităţii curente a partidelor politice;
    – organizarea, funcţionarea şi îndeplinirea atribuţiilor Autorităţii Electorale Permanente.

    În vederea soluţionării petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes public, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, personalul DCFPPCE a desfăşurat activităţi de înregistrare, verificare şi elaborare a răspunsurilor către petenţi.

    3.6. Activităţi de instruire şi formare profesională
    Personalul DCFPPCE a participat în perioada mai-iunie 2023 la cele două sesiuni organizate pentru cursul „Expert prevenire şi combatere a corupţiei“. Obiectivele cursului au vizat dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării eticii, integrităţii şi prevenirii şi combaterii corupţiei.
    În perioada 12-15 septembrie 2023, personalul DCFPPCE a participat la cursul de instruire pentru utilizarea aplicaţiei informatice de creare, încărcare şi transmitere a raportărilor prevăzute de lege de către formaţiunile politice şi competitorii electorali, precum şi de gestionare de către angajaţii AEP a informaţiilor astfel obţinute, dezvoltate în cadrul proiectului „DIGI-EMB - Digitalizare pentru creşterea nivelului transparenţei eticii şi integrităţii activităţilor de management electoral şi finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale“. Tematica generală avută în vedere a fost păstrarea unui climat de etică, integritate şi transparenţă, respectiv diminuarea riscurilor de corupţie în procesele electorale prin instrumentele informatice de raportare standardizată a unor aspecte specifice finanţării curente a partidelor politice şi finanţării campaniilor electorale.
    În perioada 18-22 septembrie 2023 s-a desfăşurat programul de instruire şi formare profesională internă a personalului Autorităţii Electorale Permanente, organizat în colaborare cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), pentru angajaţii DCFPPCE, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor protocolului de colaborare încheiat între cele două instituţii. Pe aceeaşi temă, în perioada 2-6 octombrie 2023 au fost instruiţi şi angajaţii cu atribuţii de control din cadrul direcţiilor judeţene ale AEP, iar în perioada 20-22 noiembrie a fost organizat cursul pentru reprezentanţii partidelor politice şi directorii financiari ai acestora.
    Cursurile de formare au fost susţinute de o echipă mixtă formată din personal al DCFPPCE şi CECCAR, iar temele urmărite au fost:
    - introducere în contabilitate;
    – tratamente contabile specifice activelor imobilizate si activelor circulante;
    – contabilitatea decontărilor cu terţii;
    – contabilitatea cheltuielilor;
    – contabilitatea veniturilor;
    – contabilitatea capitalurilor proprii;
    – închiderea exerciţiului financiar. Situaţiile financiare şi comunicarea informaţiilor contabile;
    – reorganizarea partidelor;
    – monografie contabilă generală privind înregistrarea principalelor operaţiuni ale activităţii curente la nivelul unei filiale a unui partid politic;
    – monografie contabilă generală privind finanţarea campaniilor electorale la nivelul unei filiale a unui partid politic.


    CAP. IV
    Priorităţi pentru perioada următoare
    În anul 2024 DCFPPCE îşi propune ca, pe lângă desfăşurarea activităţilor curente, ce includ verificarea legalităţii finanţării celor patru campanii electorale ce se vor desfăşura pe teritoriul României şi rambursarea cheltuielilor electorale, să îşi concentreze eforturile în următoarele direcţii:
    - elaborarea ghidurilor finanţării campaniei electorale pentru fiecare tip de alegeri;
    – organizarea de instruiri, în colaborare cu CECCAR, pentru mandatarii financiari coordonatori, reprezentanţii partidelor politice şi directorii financiari ai acestora;
    – asigurarea suportului necesar competitorilor electorali în vederea înregistrării mandatarilor financiari coordonatori;
    – punerea la dispoziţie pe pagina de internet www.finantarepartide.ro a modelelor formularelor necesare pentru înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori, pentru declararea contribuţiilor şi cheltuielilor electorale, pentru întocmirea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale etc.;
    – asigurarea suportului necesar, la solicitarea mandatarilor financiari şi a directorilor financiari ai partidelor politice, cu privire la obligaţiile şi termenele de depunere a documentelor şi raportărilor obligatorii în temeiul Legii nr. 334/2006;
    – aducerea la cunoştinţa publică a răspunsurilor formulate de către DCFPPCE la petiţiile primite în domeniul finanţării campaniilor electorale, prin actualizarea rubricii „Întrebări şi răspunsuri“ de pe pagina de internet mai sus menţionată;
    – publicarea situaţiilor sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice cu ocazia misiunilor de control referitoare la finanţarea campaniilor electorale desfăşurate în anul 2024.                    Director general,
                    Constantin Rada

    Bucureşti, 15 martie 2024.
    Nr. 5.225.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016