Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   RAPORT nr. 4.596 din 5 aprilie 2022  privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice  şi a campaniilor electorale în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 RAPORT nr. 4.596 din 5 aprilie 2022 privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 380 din 18 aprilie 2022
    Aprobat
    Constantin-Florin Mituleţu-Buică,
    Preşedinte
    CAP. I
    Informaţii generale
    În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020, Autoritatea Electorală Permanentă, prin Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale (DCFPPCE), exercită atribuţiile privind controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    În anul 2021, an marcat în continuare de efectele pandemiei, DCFPPCE a continuat demersurile de adaptare la noile realităţi. În acest sens, a fost implementată o abordare diferită a relaţiilor de colaborare cu formaţiunile politice şi reprezentanţii acestora, atât în ceea ce priveşte comunicarea, cât şi transmiterea documentelor, aceştia având posibilitatea înaintării documentelor către Autoritatea Electorală Permanentă în format electronic.
    Manifestând o atitudine proactivă, personalul din cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a reuşit să-şi îndeplinească toate obiectivele stabilite prin Legea nr. 334/2006.
    La fel ca şi până acum, în realizarea misiunilor de control, personalul DCFPPCE a acţionat în următoarele direcţii:
    • Respectarea legislaţiei incidente, a regulamentelor şi a celorlalte reglementări interne privind organizarea, desfăşurarea şi valorificarea activităţilor specifice;
    • Monitorizarea continuă a modului de implementare, de către entităţile verificate, a recomandărilor/măsurilor stabilite de Curtea de Conturi şi a gradului de îndeplinire a acestora, prin analizarea documentelor justificative transmise de formaţiunile politice;
    • Finalizarea la timp a misiunilor de control, în termenele stabilite prin Planul anual de control;
    • Transparentizarea atât a activităţii curente cât şi a celei de campanie;
    • Asigurarea unei colaborări continue cu responsabilii desemnaţi de formaţiunile politice, competitorii electorali şi instituţiile şi autorităţile publice.

    Prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, conform căruia DCFPPCE a fost reorganizat prin desfiinţarea celor două direcţii existente până la acel moment şi constituirea a patru noi structuri. Astfel, conform actului normativ anterior menţionat, pe parcursul întregului an 2021, în subordinea DCFPPCE au funcţionat următoarele structuri:
    - Direcţia prevenţie şi monitorizare;
    – Serviciul îndrumare şi instruire;
    – Serviciul Registrul fiscal;
    – Serviciul urmărirea respectării destinaţiei subvenţiilor.

    Atribuţiile personalului încadrat în noile structuri au fost completate şi actualizate în funcţie de specificul activităţii acestora, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare ce reglementează atribuţiile instituţiei, asigurând o mai bună cooperare în vederea atingerii obiectivelor propuse.
    1.1. Atribuţiile Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
    • pentru perioada aferentă alegerilor
    - înregistrarea mandatarilor financiari şi păstrarea evidenţei acestora;
    – alocarea codului unic de identificare competitorilor electorali;
    – organizarea instruirilor cu mandatarii financiari şi cu reprezentanţii formaţiunilor politice;
    – înregistrarea şi păstrarea evidenţei fondurilor obţinute de partidele politice din activitatea curentă care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central;
    – înregistrarea şi păstrarea evidenţei contribuţiilor pentru campania electorală;
    – înregistrarea declaraţiilor privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii;
    – înregistrarea şi verificarea declaraţiilor privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 334/2006;
    – înregistrarea şi verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale şi a cuantumului datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;
    – înregistrarea declaraţiilor privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora, conform art. 36 alin. (3^2) din Legea nr. 334/2006;
    – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina proprie de internet, a listei partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce au fost depuse la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP);
    – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina proprie de internet, a cuantumului datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală;
    – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina proprie de internet, a rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de către partidele politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi, întocmite cu ocazia campaniilor electorale;
    – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina proprie de internet, a rezultatelor fiecărui control, în termen de 45 de zile de la data efectuării;
    – înregistrarea şi păstrarea cererilor de rambursare a cheltuielilor aferente campaniilor electorale şi a listelor candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală;
    – controlul finanţării campaniei electorale pentru competitorii electorali care au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional şi rambursarea cheltuielilor efectuate în campania electorală;
    – controlul finanţării campaniei electorale pentru competitorii electorali care nu au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate;
    – rambursarea sau nerambursarea cheltuielilor electorale;
    – soluţionarea sesizărilor, petiţiilor şi cererilor de informaţii de interes public;
    – aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006.

    • în afara perioadei aferente alegerilor
    - controlul finanţării activităţii partidelor politice;
    – aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;
    – întocmirea planului anual de control şi publicarea acestuia pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente;
    – întocmirea raportului privind activitatea desfăşurată de către DCFPPCE pentru anul anterior şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente până la data de 30 aprilie;
    – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a rezultatelor fiecărui control, în termen de 45 zile de la data efectuării;
    – înregistrarea şi păstrarea evidenţei copiilor după rapoartele de audit întocmite în urma auditării situaţiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat;
    – înregistrarea şi păstrarea evidenţei rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent de către partidele politice;
    – înregistrarea şi păstrarea evidenţei situaţiilor financiare anuale ale partidelor politice;
    – înregistrarea şi păstrarea evidenţei raportărilor trimestriale ale partidelor politice şi ale candidaţilor independenţi, privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora;
    – publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, a situaţiilor financiare anuale şi a variantelor rezumate ale acestora;
    – publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a situaţiilor referitoare la cheltuielile efectuate de formaţiunile politice din subvenţiile încasate de la bugetul de stat;
    – publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a Registrului fiscal al partidelor politice;
    – desfăşurarea de activităţi de prevenţie şi îndrumare, care au vizat:
    – notificarea formaţiunilor politice cu privire la obligaţiile legale referitoare la raportările obligatorii şi termenele de depunere/publicare a acestora;
    – notificarea formaţiunilor politice cu privire la obligaţiile legale referitoare la Registrul fiscal al partidelor politice şi a termenului de transmitere a informaţiilor necesare;
    – notificarea formaţiunilor politice cu privire la obligaţiile legale referitoare la declararea cheltuielilor lunare efectuate din subvenţiile de la bugetul de stat şi a termenului de încărcare în aplicaţia „Registrul fiscal“ a informaţiilor necesare;
    – activităţi de monitorizare care au vizat:
    – înregistrarea şi păstrarea evidenţei tuturor raportărilor obligatorii transmise de partidele politice conform prevederilor Legii nr. 334/2006;
    – publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a tuturor raportărilor obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către partidele politice;
    – păstrarea şi actualizarea Registrului fiscal al partidelor politice;
    – păstrarea şi actualizarea Registrului fiscal al candidaţilor independenţi;
    – elaborarea propunerilor de buget de cheltuieli necesare pentru desfăşurarea activităţii;
    – soluţionarea sesizărilor, petiţiilor şi cererilor.


    1.2. Principalele activităţi desfăşurate în anul 2021
    a) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate în data de 6 decembrie 2020, precum şi validarea şi rambursarea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campania electorală;
    b) finalizarea verificării respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020;
    c) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale cu ocazia alegerilor locale parţiale desfăşurate în data de 27 iunie 2021, precum şi validarea şi rambursarea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campania electorală;
    d) verificarea respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a tuturor partidelor politice înregistrate în Registrul fiscal al partidelor politice;
    e) aplicarea sancţiunilor pentru abaterile contravenţionale constatate referitoare la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    f) realizarea de activităţi de îndrumare şi instruire în domeniul finanţării partidelor politice;
    g) actualizarea informaţiilor cuprinse în Registrul fiscal al partidelor politice;
    h) verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2021;
    i) monitorizarea stadiului achitării datoriilor înregistrate în campania electorală de către competitorii electorali până la data achitării integrale a acestora;
    j) continuarea demersurilor în vederea implementării măsurilor dispuse prin decizii ale Curţii de Conturi a României;
    k) soluţionarea petiţiilor şi a solicitărilor de informaţii de interes public primite în domeniul finanţării activităţii partidelor politice.

    CAP. II
    Controlul finanţării campaniilor electorale
    2.1. Controlul finanţării campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020
    Prin Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 a fost stabilită data desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, respectiv 6 decembrie 2020.
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 au participat un număr de 84 competitori electorali, respectiv 24 partide politice (dintre care 2 partide politice au alcătuit o alianţă electorală la nivel naţional), 18 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 42 de candidaţi independenţi.
    Un număr de 10 competitori electorali au obţinut pragul de 3%, respectiv: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Alianţa USR PLUS formată din Partidul Uniunea Salvaţi România şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Mişcarea Populară, Partidul Pro România, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) (la nivelul circumscripţiei electorale Suceava) şi candidatul independent Papici Marcela Anamaria.
    Totodată, un număr de 14 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au beneficiat de rambursarea cheltuielilor efectuate în campania electorală, potrivit prevederilor art. 48 alin. (9) din Legea nr. 334/2006.
    Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea campaniei electorale de către competitorii electorali care au participat la campania electorală pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 s-a desfăşurat în perioada 6.01.2021-5.03.2021.
    Situaţia sumelor solicitate şi propuse la rambursare de competitorii electorali cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data 6.12.2020

┌────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │Suma │ │ │
│ │ │solicitată │Suma propusă │Procent │
│Nr. │Formaţiunea │prin cererea │pentru │rambursare│
│crt.│politică │de rambursare │rambursare │(%) │
│ │ │depusă │(lei) │ │
│ │ │(lei) │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│1. │Partidul Social │43.359.958,11 │43.333.247,51 │99,94 │
│ │Democrat │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│2. │Partidul │36.149.973,11 │36.096.160,96 │99,85 │
│ │Naţional Liberal│ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│3. │Partidul Pro │28.018.828,05 │25.386.685,11 │90,60 │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │
│4. │Mişcarea │19.674.029,95 │19.651.715,41 │99,88 │
│ │Populară │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│5. │Partidul Uniunea│9.401.809,60 │9.392.955,60 │99,90 │
│ │Salvaţi România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │
│6. │Libertate, │5.838.553,23 │5.838.553,23 │100 │
│ │Unitate şi │ │ │ │
│ │Solidaritate │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │
│7. │Democrată │3.415.481,40 │3.414.781,00 │99,98 │
│ │Maghiară din │ │ │ │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Partidul Alianţa│ │ │ │
│8. │pentru Unirea │1.527.205,92 │1.471.371,10 │96,34 │
│ │Românilor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Partidul Puterii│ │ │ │
│9. │Umaniste │140.504,79 │140.496,79 │99,99 │
│ │(Social-Liberal)│ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Papici Marcela -│ │ │ │
│10. │candidat │26.612,00 │26.596,66 │99,94 │
│ │independent │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│11. │Uniunea Sârbilor│1.774,84 │1.774,84 │100 │
│ │din România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │
│12. │Ucrainenilor din│0.00 │0.00 │- │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│13. │Uniunea Elenă │20.085,20 │20.085,20 │100 │
│ │din România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │
│14. │Polonezilor din │28.592,00 │28.592,00 │100 │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │
│15. │Democrată Turcă │1.121,31 │1.121,31 │100 │
│ │din România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │
│ │Democratică a │ │ │ │
│16. │Slovacilor şi │20.645,52 │20.645,42 │99,99 │
│ │Cehilor din │ │ │ │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Forumul Democrat│ │ │ │
│17. │al Germanilor │21.262,99 │21.262,99 │100 │
│ │din România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │
│18. │Croaţilor din │1.764,32 │1.764,32 │100 │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │
│19. │Culturală a │17.560,22 │17.560,22 │100 │
│ │Rutenilor din │ │ │ │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia │ │ │ │
│20. │Italienilor din │17.886,62 │17.886,62 │100 │
│ │România - │ │ │ │
│ │Ro.As.It │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia Liga │ │ │ │
│21. │Albanezilor din │69.853,88 │69.853,88 │100 │
│ │România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia │ │ │ │
│22. │Macedonenilor │22.349,38 │16.387,58 │73,32 │
│ │din România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia │ │ │ │
│23. │Partida Romilor │64.346,92 │39.346,92 │61,15 │
│ │„Pro-Europa“ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia │ │ │ │
│24. │Comunitatea │10.055,53 │10.055,53 │100 │
│ │Ruşilor Lipoveni│ │ │ │
│ │din România │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │147.850.254,89│145.018.900,20│98,08 │
└────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘

    Ca urmare a activităţii de control cu privire la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de către competitorii electorali la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, efectuată atât la nivelul DCFPPCE, cât şi la nivelul filialelor şi birourilor judeţene ale AEP sub coordonarea controlorilor DCFPPCE, au fost aplicate sancţiuni după cum urmează:
    - au fost întocmite 138 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în baza cărora s-au emis 136 de decizii AEP de sancţionare cu avertisment şi 2 cu amendă, precum şi 36 de hotărâri AEP de confiscare;
    – cuantumul total al sumelor care se fac venit integral la bugetul de stat ca urmare a sancţiunilor aplicate a fost de 3.016.669,05 lei, din care 30.000,00 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi 2.986.669,05 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale complementare.


    2.2. Finalizarea controlului finanţării campaniei electorale pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020
    În prima jumătate a anului 2021 a fost finalizată activitatea de verificare a competitorilor electorali care nu au obţinut pragul de 3% la alegerile locale din anul 2020, precum şi cea de aplicare a sancţiunilor, acolo unde a fost cazul. Controlul competitorilor
    electorali s-a desfăşurat atât la nivelul DCFPPCE, cât şi la nivelul filialelor şi birourilor judeţene ale AEP. Fiecare controlor din cadrul DCFPPCE, prin dispoziţie de serviciu dată de directorul general, a coordonat întreaga activitate de control din cel puţin 2 birouri judeţene. Activităţile de coordonare au avut ca scop îmbunătăţirea rezultatelor misiunilor de control, asigurarea practicii unitare, evitarea disfuncţionalităţii şi riscurilor care puteau afecta atingerea obiectivelor.
    Ca urmare a finalizării activităţii de control cu privire la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de către competitorii electorali la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, desfăşurată atât în anul 2020, cât şi în anul 2021, au fost aplicate sancţiuni, după cum urmează:
    - au fost întocmite 838 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în baza cărora s-au emis 831 de decizii AEP de sancţionare cu avertisment şi 7 cu amendă, precum şi 152 de hotărâri AEP de confiscare;
    – cuantumul total al sumelor care se fac venit integral la bugetul de stat ca urmare a sancţiunilor aplicate a fost de 1.411.326,88 lei, din care 95.000,00 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi 1.316.326,88 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale complementare.

    Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat suma totală de 149.766.749,77 lei către competitorii electorali care au îndeplinit condiţiile stabilite de Legea nr. 334/2006, după cum urmează:
    - 147.389.770,78 lei către 19 partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
    – 2.376.978,99 lei către 485 de candidaţi independenţi.

    Situaţia sumelor rambursate ca urmare a finalizării controlului privind finanţarea campaniei electorale desfăşurate pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 se regăseşte în anexa nr. 1.

    2.3. Controlul finanţării campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    Prin Hotărârea Guvernului nr. 554/2021 a fost stabilită data de 27 iunie 2021 pentru desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale.
    Monitorizarea şi controlul finanţării campaniei electorale au fost efectuate de către AEP conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare şi Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2021 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021.
    DCFPPCE a desfăşurat următoarele activităţi principale:
    Aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor privind finanţarea campaniei electorale
    În data de 24 mai 2021, DCFPPCE a organizat o dezbatere online cu tema „Finanţarea campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021“.
    În cadrul acestei întruniri, la care au participat, pe lângă conducerea AEP, reprezentanţi ai presei, ai formaţiunilor politice şi mandatari financiari, au fost discutate aspecte privind înregistrarea mandatarilor financiari, deschiderea conturilor pentru campanie, contribuţiile ce pot fi utilizate în campanie şi sursele de finanţare din care acestea pot proveni, destinaţiile şi procentele în care trebuie să se încadreze cheltuielile electorale. Totodată, specialiştii din cadrul DCFPPCE au oferit răspunsuri la întrebările adresate de către reprezentanţii formaţiunilor politice în vederea clarificării oricăror nelămuriri cu privire la finanţarea campaniei electorale.
    Evenimentul a avut loc prin intermediul aplicaţiei Microsoft Teams şi a putut fi urmărit pe canalul de YouTube, precum şi pe pagina oficială de Facebook a Autorităţii Electorale Permanente.
    DCFPPCE a elaborat Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021, document aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2021 şi publicat atât în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 9 iunie 2021, cât şi pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secţiunea „DOCUMENTE UTILE“.


    Ghidul a vizat strict aspecte ce ţin de finanţarea campaniei electorale şi rambursarea cheltuielilor electorale la alegerile parţiale din acest an, reglementând, în principal, următoarele:
    a) termenul şi procedura de înregistrare a mandatarilor financiari, precum şi principalele atribuţii ale acestora;
    b) deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală, notificarea la Autoritatea Electorală Permanentă, modalităţile de efectuare a încasărilor şi plăţilor prin aceste conturi;
    c) contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru campania electorală, precum şi ale candidaţilor, sursa şi cuantumul maxim ale acestora;
    d) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile electorale, inclusiv limitele maxime ale acestora, tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală şi procentul maxim în care acestea pot fi efectuate raportat la valoarea maximă a contribuţiilor;
    e) materialele de propagandă electorală: condiţii, tipuri de materiale de propagandă electorală ce pot fi utilizate în campania electorală şi tipuri de acţiuni şi materiale de propagandă electorală care nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale, datele care se imprimă pe materialele de propagandă electorală;
    f) documentele utilizate pentru raportarea cheltuielilor electorale la Autoritatea Electorală Permanentă, cu trimitere la modelele documentelor corespunzătoare prevăzute în anexele la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;
    g) termenele şi documentele referitoare la rambursarea cheltuielilor electorale, inclusiv documentele justificative ce trebuie prezentate Autorităţii Electorale Permanente pentru fiecare tip de cheltuială electorală.

    În paralel, în perioada preelectorală au fost desfăşurate şi alte activităţi, respectiv:
    • au fost contactaţi competitorii electorali şi le-a fost reiterată obligaţia legală de a deschide un cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale;
    • s-au primit şi centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru campania electorală;
    • s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006;
    • au fost soluţionate sesizările formulate de diferite persoane.

    În perioada electorală, s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Atât în perioada preelectorală, cât şi în perioada electorală, au fost soluţionate un număr total de 10 petiţii şi 5 sesizări având ca obiect finanţarea campaniei electorale. Întrebările formulate de competitorii electorali şi răspunsurile transmise acestora în perioada preelectorală şi în perioada electorală au fost reunite în materialul cu titlul „Întrebări şi răspunsuri utile - campania electorală la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021“, fiind publicate pe site-ul AEP www.finantarepartide.ro.
    Activităţile de îndrumare şi instruire desfăşurate de DCFPPCE în anul 2020 cu ocazia celorlalte scrutine electorale desfăşurate pe teritoriul ţării noastre au avut rezultate considerabile, reflectate în diminuarea solicitărilor de orice fel, fapt demonstrat prin tendinţa descrescătoare a numărului petiţiilor, sesizărilor şi a întrebărilor adresate instituţiei noastre în anul 2021.
    În data de 11.06.2021, AEP a emis un comunicat de presă^1 privind demararea campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021.
    ^1 Disponibil spre consultare la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-inceperea-campaniei-electorale-pentru-alegerile-locale-partiale-din-data-de-27-iunie-2021/.

    Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali, pe site-ul Autorităţii au fost publicate următoarele documente utile:
    - modelul procesului-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care se depun în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor;
    – modelul procesului-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care se depun în termen de 30 zile de la data desfăşurării alegerilor;
    – modelul raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Anexa nr. 17 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;
    – modelul situaţiei transferurilor aferente campaniei electorale;
    – modelul cererii de înregistrare a mandatarului financiar;
    – nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    – consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    La alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 au participat 28 de competitori electorali, respectiv:
    - 12 partide politice;
    – o alianţă electorală;
    – o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
    – 14 candidaţi independenţi.

    Activităţi privind mandatarii financiari
    În intervalul dintre aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea campaniei electorale, s-a procedat la înregistrarea mandatarilor financiari desemnaţi de către competitorii electorali. În vederea înregistrării mandatarilor financiari, competitorii electorali au fost îndrumaţi de către reprezentanţii AEP cu privire la documentele obligatorii ce trebuie depuse, documente analizate ulterior atât de către personalul birourilor judeţene ale AEP, cât şi de către personalul din cadrul DCFPPCE.
    Au fost înregistraţi 132 de mandatari financiari. La data înregistrării, mandatarii financiari coordonatori au primit coduri unice de identificare ale competitorilor electorali. Lista cuprinzând mandatarii financiari şi codurile unice de identificare alocate a fost publicată succesiv pe pagina de internet a instituţiei^2.
    ^2 Disponibilă spre consultare la adresa: https://finantarepartide.ro/.

    În data de 14.06.2021 a avut loc o sesiune de instruire în sistem de videoconferinţă, la care au participat 18 mandatari financiari, preşedintele AEP, directorul general al DCFPPCE şi directorul Direcţiei prevenţie şi monitorizare. Celor prezenţi li sa adus la cunoştinţă aprobarea şi publicarea Hotărârii AEP privind Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 şi li s-au reiterat drepturile şi obligaţiile referitoare la înregistrarea mandatarilor financiari, deschiderea conturilor bancare, sursele de finanţare, termenele de depunere a documentelor, materialele de propagandă, rambursarea cheltuielilor electorale. Sesiunea de instruire a fost una interactivă, mandatarii financiari adresând întrebări referitoare la transferurile provenite din subvenţii acordate de la bugetul de stat, materiale de propagandă, plafoanele maxime admise pentru cheltuielile electorale. Conducerea DCFPPCE a oferit răspunsurile solicitate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006, reamintind în acelaşi timp posibilitatea de a adresa în orice moment întrebări în scris, la adresa de e-mail contact@finantarepartide.ro.
    Pentru o corectă informare a opiniei publice asupra finanţării campaniei electorale, DCFPPCE a facilitat accesul la informaţiile referitoare la contribuţiile fiecărui competitor electoral, respectiv 186 de contribuţii depuse de către candidaţi şi 16 contribuţii provenite din transfer ale fondurilor obţinute de partidele politice din sursele de finanţare prevăzute în Legea nr. 334/2006. Toate contribuţiile competitorilor electorali, notificate Autorităţii Electorale Permanente la sediul central/birouri judeţene, au fost publicate succesiv pe site-ul instituţiei.^3
    ^3 Disponibile spre consultare la adresa: https://finantarepartide.ro/.


    Activităţile premergătoare publicării au constat în:
    • înregistrarea şi păstrarea evidenţei fondurilor obţinute de partidele politice care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central;
    • înregistrarea şi păstrarea evidenţei contribuţiilor pentru campania electorală depuse de către candidaţi.

    Totodată, AEP a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, succesiv, lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce au fost depuse la Autoritatea Electorală Permanentă. Au fost publicate 13 liste, cuprinzând numele/denumirea celor 26 competitori electorali care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (inclusiv rapoartele depuse de către filialele/organizaţiile formaţiunilor politice).
    Informaţiile privind finanţarea campaniei electorale şi informaţiile privind activităţile desfăşurate de DCFPPCE au fost aduse la cunoştinţa publică inclusiv prin emiterea a 6 comunicate de presă.
    Situaţia centralizată^4 a veniturilor şi cheltuielilor declarate în campania electorală, pe tipuri de competitori electorali, se prezintă astfel:
    ^4 Situaţia detaliată a veniturilor şi cheltuielilor declarate în campania electorală, pe tipuri de competitori electorali poate fi consultată la adresa: https://finantarepartide.ro/.

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Competitori │Contribuţii │
│crt.│electorali │electorale -│
│ │ │lei - │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│1. │Partide politice │1.106.150,98│
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Organizaţie a │ │
│ │cetăţenilor │ │
│2. │aparţinând │11.150,00 │
│ │minorităţilor │ │
│ │naţionale │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│3. │Candidaţi │63.740,00 │
│ │independenţi │ │
├────┴────────────────────┼────────────┤
│TOTAL: │1.181.040,98│
└─────────────────────────┴────────────┘


    Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, atât rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale cât şi cererile de rambursare întocmite la nivel naţional se depun centralizat la nivelul Autorităţii Electorale Permanente.
    Până la data de 28 iulie 2021 au fost depuse 17 cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate în campania electorală. Situaţia sumelor rambursate este următoarea:
    Sume rambursate la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

┌────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │Tip │Suma │Suma │Procent │
│crt.│competitor │competitor │solicitată │rambursată│rambursare│
│ │electoral │electoral │(lei) │(lei) │(%) │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partidul │partid │ │ │ │
│1. │Social │politic │332.048,71 │330.858,43│99,64 │
│ │Democrat │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │
│2. │Alianţa │partid │25.352,42 │6.600,00 │26,03 │
│ │Liberalilor şi│politic │ │ │ │
│ │Democraţilor │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partidul │partid │ │ │ │
│3. │Naţional │politic │326.859,76 │326.749,25│99,97 │
│ │Liberal │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │
│4. │Uniunea │partid │38.706,42 │38.706,42 │100,00 │
│ │Salvaţi │politic │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partidul │partid │ │ │ │
│5. │Mişcarea │politic │97.848,45 │97.848,45 │100,00 │
│ │Populară │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│6. │Partidul Pro │partid │47.460,23 │21.656,72 │45,63 │
│ │România │politic │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Uniunea │organizaţie a│ │ │ │
│ │Democrată │cetăţenilor │ │ │ │
│7. │Maghiară din │aparţinând │11.141,33 │11.141,33 │100,00 │
│ │România │minorităţilor│ │ │ │
│ │ │naţionale │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │
│8. │Alianţa pentru│partid │76.683,86 │69.885,94 │91,14 │
│ │Unirea │politic │ │ │ │
│ │Românilor │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │
│ │Alternativa │partid │ │ │ │
│9. │pentru │politic │3.033,00 │0,00 │0,00 │
│ │Demnitate │ │ │ │ │
│ │Naţională │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│10. │Cazacu │candidat │7.979,00 │7.979,00 │100,00 │
│ │Marinică │independent │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│11. │Davidescu │candidat │1.714,00 │1.714,00 │100,00 │
│ │Daniel Bogdan │independent │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│12. │Ţipţer Florin │candidat │2.059,00 │2.059,00 │100,00 │
│ │Claudiu │independent │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│13. │Mariş │candidat │1.211,90 │1.211,90 │100,00 │
│ │Dănuţ-Marian │independent │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│14. │Nasta │candidat │11.088,80 │11.088,80 │100,00 │
│ │Nicolae-Iuliu │independent │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│15. │Cismăneanţu │candidat │4.910,00 │4.910,00 │100,00 │
│ │Gabriel-Eugen │independent │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│16. │Tulbure │candidat │9.767,50 │9.767,50 │100,00 │
│ │Călin-Viorel │independent │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│17. │Scarlat │candidat │7.900,00 │7.900,00 │100,00 │
│ │Ionuţ-Cristian│independent │ │ │ │
├────┴──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │1.005.764,38│950.076,74│86,02 │
└───────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    AEP a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, 25 de rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de către competitorii electorali.
    Pentru partidele politice cu organizaţii judeţene au fost publicate doar rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite la nivel naţional, nu şi cele întocmite la nivel judeţean. De asemenea, există competitori electorali care nu au depus la AEP rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale.
    Toate aceste demersuri au urmărit să ofere o imagine cât mai precisă a sumelor din care s-au efectuat cheltuieli în campaniile electorale, precum şi a provenienţei acestora şi totodată să evidenţieze modul în care DCFPPCE a înţeles să comunice tuturor persoanelor interesate informaţiile legate de finanţarea campaniilor electorale.
    Controlul competitorilor electorali s-a desfăşurat atât la nivelul DCFPPCE, cât şi la nivelul filialelor şi birourilor judeţene ale AEP. Controlorii din cadrul DCFPPCE, prin dispoziţie de serviciu dată de directorul general, au coordonat întreaga activitate de control desfăşurată la nivelul birourilor judeţene în circumscripţia cărora s-au organizat alegeri.
    Ca urmare a activităţii de control cu privire la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021, au fost aplicate sancţiuni, după cum urmează:
    - au fost întocmite 18 procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în baza cărora s-au emis 13 decizii AEP de sancţionare cu avertisment şi 5 cu amendă, precum şi 7 hotărâri AEP de confiscare;
    – cuantumul total al sumelor care se fac venit integral la bugetul de stat ca urmare a sancţiunilor aplicate a fost de 88.447,51 lei, din care 75.000,00 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi 13.447,51 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale complementare.

    Abaterile cu caracter contravenţional constatate ca urmare a activităţii de control cu privire la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale au vizat aspecte legate de:
    - efectuarea de cheltuieli electorale cu nerespectarea destinaţiilor şi/sau procentelor prevăzute de Legea nr. 334/2006;
    – nedepunerea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor;
    – neimprimarea materialelor de propagandă cu informaţiile obligatorii prevăzute de Legea nr. 334/2006;
    – utilizarea de alte materiale de propagandă electorală decât cele permise conform Legii nr. 334/2006;
    – depăşirea limitelor maxime ale contribuţiilor electorale;
    – depăşirea limitelor maxime ale cheltuielilor electorale care puteau fi efectuate;
    – neînregistrarea mandatarilor financiari la Autoritatea Electorală Permanentă;
    – nedeclararea la Autoritatea Electorală Permanentă a contribuţiilor şi/sau cheltuielilor electorale în termenele stabilite conform Legii nr. 334/2006;
    – utilizarea de alte conturi bancare decât cele notificate Autorităţii Electorale Permanente;
    – nepunerea la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente a tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.


    CAP. III
    Controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice
    3.1. Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2021
    DCFPPCE a transmis notificări pentru toate partidele politice înfiinţate conform datelor obţinute din surse publice legale, respectiv din Registrul partidelor politice de la Tribunalul municipiului Bucureşti şi din Registrul fiscal al partidelor politice gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă.
    Pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă, formaţiunile politice au fost înştiinţate cu privire la posibilitatea transmiterii tuturor raportărilor obligatorii prin intermediul poştei electronice.
    Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2021, s-a desfăşurat concomitent cu misiunea de control privind legalitatea veniturilor şi cheltuielilor realizate în anii 2019-2020, după caz.

    3.2 Controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice şi a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat
    În conformitate cu Planul anual de control pentru perioada ianuarie 2021-decembrie 2021, aprobat de preşedintele instituţiei, au fost efectuate 172 de controale, astfel:
    - 5 controale care au vizat verificarea finanţării activităţii curente desfăşurate în anul 2020, inclusiv respectarea destinaţiilor subvenţiilor obţinute de la bugetul de stat, a următoarelor formaţiuni politice: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Uniunea Salvaţi România, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi Partidul Mişcarea Populară;
    – 167 de controale care au vizat verificarea finanţării activităţii curente a formaţiunilor politice pentru anii 2019-2020, inclusiv respectarea destinaţiilor subvenţiilor obţinute de la bugetul de stat acolo unde a fost cazul.

    Obiectivele principale ale controalelor au vizat:
    - verificarea modului de organizare a contabilităţii;
    – verificarea veniturilor din cotizaţii;
    – verificarea veniturilor din donaţii;
    – verificarea evidenţei împrumuturilor în bani;
    – verificarea veniturilor din alte surse;
    – verificarea destinaţiei cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite de la bugetul de stat;
    – verificarea înregistrării în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor electorale din timpul campaniilor electorale în evidenţa contabilă a partidului;
    – verificarea restituirii contribuţiilor către candidaţi;
    – verificarea concordanţei dintre informaţiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi datele rezultate din evidenţa contabilă a partidului;
    – verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la formaţiunea politică;
    – verificarea organizării evidenţei cheltuielilor.

    Personalul încadrat la nivelul DCFPPCE a desfăşurat activităţi de control al finanţării activităţii curente a următoarelor partide politice: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Uniunea Salvaţi România, Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, Partidul Pro România, Partidul Mişcarea Populară, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor din România, Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, Partidul Forţa Naţională, Partidul Oamenilor Credincioşi, Partidul Naţiunea Română, Partidul Reformator, Partidul Dacismului Autonom Conservator, Partidul Neoliberal, Partidul Dreapta Republicană, Partidul Noua Românie, Partidul Corectei Guvernări, Partidul Naţional Civic şi Partidul Dreapta Liberală.
    Celelalte formaţiuni politice cuprinse în Planul anual de control au fost verificate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente în circumscripţia cărora acestea îşi aveau sediul central, sub coordonarea personalului DCFPPCE.
    Concomitent cu misiunea de control întreprinsă de reprezentanţii DCFPPCE s-a desfăşurat şi controlul privind subvenţiile acordate partidelor politice efectuat de Curtea de Conturi a României, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Acţionând în conformitate cu principiul cooperării loiale, controlorii din cadrul DCFPPCE au colaborat cu echipa de audit a Curţii de Conturi prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate. Desfăşurarea în paralel a misiunilor de control de către ambele instituţii cu atribuţii în acest sens a condus la o mai bună comunicare cu privire la speţele identificate, având ca efect o armonizare a punctelor de vedere.
    După finalizarea misiunilor de control au fost întocmite, avizate şi aprobate Rapoartele de control şi documentele de sancţionare. De asemenea, personalul departamentului s-a ocupat inclusiv de preluarea şi centralizarea tuturor documentelor de control şi sancţionare de la personalul din teritoriu, precum şi de comunicarea acestora contravenienţilor cu sediul/domiciliul în municipiul Bucureşti.
    Ca urmare a finalizării misiunilor de control cu privire la activitatea curentă a formaţiunilor politice, au fost aplicate sancţiuni, după cum urmează:
    - au fost întocmite 163 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în baza cărora au fost emise 38 decizii AEP de sancţionare cu avertisment şi 125 cu amendă, precum şi 30 de hotărâri AEP de confiscare;
    – cuantumul total al sumelor care se fac venit integral la bugetul de stat ca urmare a sancţiunilor aplicate a fost de 6.996.160,22 lei, din care 4.380.000,00 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi 2.616.160,22 lei ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale complementare.

    Abaterile cu caracter contravenţional constatate în urma activităţii de control cu privire la finanţarea activităţii curente a partidelor politice au vizat aspecte legate de:
    - nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilităţii partidelor, conform prevederilor contabile în vigoare;
    – nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia echipelor de control documentele solicitate;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanţare obţinute în anii fiscali 2019 şi 2020;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea de venituri din alte surse;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea din împrumuturi;
    – nerespectarea prevederilor legale referitoare la donaţii şi la reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite;
    – nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a restitui candidaţilor în alegeri sumele rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi sumele necheltuite;
    – nerespectarea obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor şi a situaţiilor financiare anuale;
    – nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau actualizarea registrului fiscal al partidelor politice.

    Lista partidelor politice verificate şi a sancţiunilor aplicate se regăseşte în anexa nr. 2.

    CAP. IV
    Valorificarea activităţilor de control
    Ulterior aprobării, rapoartele de control şi documentele de sancţionare emise au fost comunicate contravenienţilor persoane fizice şi juridice de către personalul DCFPPCE. Comunicarea s-a realizat în principal prin intermediul Poştei Române. Acolo unde nu a fost posibilă comunicarea documentelor emise de AEP prin poştă, agenţii constatatori DCFPPCE şi din cadrul birourilor judeţene au întreprins demersuri pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin înmânare sau afişare, după caz.
    Ca urmare a finalizării tuturor misiunilor de control stabilite prin Planul anual de control pentru anul 2021, au fost aplicate sancţiuni conform situaţiei alăturate:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia centralizată a tuturor sancţiunilor aplicate în anul 2021 │
├──────────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┬──────────┬────────────┤
│ │Nr. de │ │ │Cuantum │ │Cuantum │
│Tip control │PVCC-uri │Avertismente│Amenzi│amenzi │Confiscări│confiscări │
│ │întocmite│ │ │(lei) │ │(lei) │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│Finanţarea │ │ │ │ │ │ │
│campaniei │ │ │ │ │ │ │
│electorale - │ │ │ │ │ │ │
│alegerile │838 │831 │7 │95.000 │152 │1.316.326,88│
│autorităţilor │ │ │ │ │ │ │
│administraţiei│ │ │ │ │ │ │
│publice locale│ │ │ │ │ │ │
│din anul 2020 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│Finanţarea │ │ │ │ │ │ │
│campaniei │ │ │ │ │ │ │
│electorale - │ │ │ │ │ │ │
│alegerile │138 │136 │2 │30.000 │36 │2.986.669,05│
│pentru Senat │ │ │ │ │ │ │
│şi Camera │ │ │ │ │ │ │
│Deputaţilor │ │ │ │ │ │ │
│din anul 2020 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│Finanţarea │ │ │ │ │ │ │
│campaniei │ │ │ │ │ │ │
│electorale - │ │ │ │ │ │ │
│alegerile │18 │13 │5 │75.000 │7 │13.447,51 │
│locale │ │ │ │ │ │ │
│parţiale │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurate în│ │ │ │ │ │ │
│anul 2021 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│Finanţarea │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │ │ │ │
│curente a │ │ │ │ │ │ │
│partidelor │163 │38 │125 │4.380.000│30 │2.616.160,22│
│politice │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurate în│ │ │ │ │ │ │
│anul 2020-2021│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL: │1.157 │1.018 │139 │4.580.000│225 │6.932.603,66│
└──────────────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────┴──────────┴────────────┘


    Datorită numărului mare de controale efectuate, cuantumul sancţiunilor aplicate în anul 2021 a fost unul semnificativ.
    Cu toate acestea, sumele care se fac efectiv venit la bugetul de stat pot varia, în funcţie de factori precum plata voluntară a amenzilor în termen de 15 zile de la comunicare (caz în care contravenienţii plătesc jumătate din minimul amenzii aplicate, diminuând astfel cuantumul sumelor prezentate mai sus) sau contestarea în instanţă a sancţiunilor aplicate.
 (a se vedea imaginea asociată)
    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, DCFPPCE monitorizează constant stadiul achitării amenzilor/confiscărilor dispuse. În cazul în care contravenienţii nu fac dovada achitării acestor sume în termen de 15 de zile de la data comunicării, DCFPPCE înaintează documentele de sancţionare către Direcţia Generală Juridică şi Resurse Umane (DGJRU), pentru demararea procedurilor de executare silită.
    Conform dispoziţiilor legale în vigoare, contravenienţii au dreptul de a contesta în faţa instanţelor de judecată competente sancţiunile dispuse de AEP. În acest context, DCFPPCE sprijină activitatea DGJRU, prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor relevante, precum şi prin formularea de puncte de vedere cu privire la abaterile constatate.
    În vederea predării tuturor documentelor gestionate/create cu ocazia misiunii de control, întreg personalul departamentului a fost implicat în activităţi de arhivare, cu respectarea Legii
    Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, precum şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, activitate ce s-a suprapus cu cele arătate anterior.
    CAP. V
    Alte activităţi desfăşurate în anul 2021
    5.1. Monitorizarea transparenţei cheltuielilor efectuate din subvenţii
    Pentru a asigura o mai mare transparenţă a veniturilor şi cheltuielilor realizate din subvenţii acordate de la bugetul de stat, începând cu anul 2021, DCFPPCE a operaţionalizat aplicaţia informatică „Registrul fiscal al partidelor politice“, cu scopul declarat de a facilita îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenţii, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice, conform destinaţiilor stabilite la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.
    Astfel, începând cu luna ianuarie a anului 2021, persoanele desemnate de reprezentanţii formaţiunilor politice beneficiare ale subvenţiilor de la bugetul de stat au obligaţia de a încărca în aplicaţie, până cel mai târziu la data de 25 a fiecărei luni, toate informaţiile referitoare la subvenţiile încasate în luna anterioară şi cheltuielile efectuate din acestea.
    După verificarea preliminară de către personalul DCFPPCE, datele au fost publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secţiunea „Acasă“, sub denumirea „Situaţia cheltuielilor efectuate din subvenţia de la bugetul de stat, pe destinaţii, conform art. 25 din Legea nr. 334/2006“.
    Periodic, DCFPPCE a publicat analize şi reprezentări grafice^5 ale cheltuielilor efectuate din subvenţii acordate de la bugetul de stat, defalcate pe destinaţii şi procente.
    ^5 Disponibile spre consultare pe site-ul www.finantarepartide.ro.

    În anul 2021, partidele politice au obţinut venituri din subvenţii acordate de la bugetul de stat în valoare totală de 232.766.294,91 lei. Cheltuielile efectuate din subvenţii au fost în sumă totală de 110.833.882,96 lei.
    S-a constatat astfel că în anul 2021 partidele politice au angajat cheltuieli finanţate din subvenţii acordate de la bugetul de stat în procent de 47,62% din totalul sumelor încasate.
    Prezentăm mai jos o situaţie cuprinzând gradul de utilizare a veniturilor obţinute din subvenţii pentru fiecare dintre partidele beneficiare: (a se vedea imaginea asociată)

    Situaţia comparativă a veniturilor şi cheltuielilor realizate de partidele politice din subvenţii acordate de la bugetul de stat este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)

    Principalele 5 categorii de cheltuieli efectuate de fiecare partid politic din fonduri provenite din subvenţii au fost: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Precizări:
    - datele cu privire la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate sunt centralizate până în luna aprilie a anului 2021, ulterior acesta fiind absorbit de Partidul Uniunea Salvaţi România, conform sentinţei civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, definitivă prin Decizia civilă nr. 653A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-A Civilă în 16.04.2021;
    – începând cu luna septembrie a anului 2021, Partidul PRO România a înregistrat doar cheltuieli aferente comisioanelor bancare, sumele provenite din subvenţii fiind afectate plăţii unor datorii în urma procedurilor de executare silită;
    – Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor nu a efectuat alte cheltuieli din subvenţiile acordate în afara celor pentru comisioane bancare.

    În totalul cheltuielilor efectuate, ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile din următoarele categorii: presă şi propagandă, chirii şi utilităţi, personal.
    În figura alăturată sunt reprezentate categoriile de cheltuieli efectuate de partidele politice din subvenţiile acordate de la bugetul de stat cu valoare totală mai mare de 1.000.000 lei: (a se vedea imaginea asociată)


    5.2. Publicări pe site-ul www.finantarepartide.ro
    În anul 2021, au fost publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro toate documentele transmise de formaţiunile politice, respectiv:
    • Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent;
    • Situaţiile financiare anuale;
    • Rapoartele de audit întocmite ca urmare a auditării statutare a situaţiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat;
    • Toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (4) şi art. 47 alin. (3), din Legea nr. 334/2006, respectiv:
    - Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite de către partidele politice în anul fiscal precedent;
    – Lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor fizice care au făcut donaţii în anul fiscal precedent a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor juridice care au făcut donaţii în anul fiscal precedent a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
    – Situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică;
    – Lista persoanelor fizice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Lista persoanelor juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară;
    – Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
    – Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul fiscal precedent din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006;
    – Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice;

    • Contribuţii aferente alegerilor locale parţiale din anul 2021;
    • Lista furnizorilor şi a materialelor de propagandă depuse, defalcate pe categorii pentru alegerile locale din anul 2020;
    • Lista furnizorilor şi a materialelor de propagandă depuse, defalcate pe categorii pentru alegerile parlamentare din anul 2020;
    • Lista furnizorilor şi a materialelor de propagandă depuse, defalcate pe categorii pentru alegerile locale parţiale din anul 2021;
    • Situaţia cheltuielilor angajate de către formaţiunile politice din subvenţiile de la bugetul de stat, pe destinaţii şi procente, în anul 2021.

    De asemenea, la Secţiunea Documente utile, au fost publicate 3 înscrisuri, inclusiv legislaţie cu scopul de a uşura accesul la informaţiile necesare tuturor persoanelor interesate, respectiv:
    • Decizia Autorităţii Electorale Permanente nr. 49/2021 privind actualizarea Registrului fiscal al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi;
    • Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2021 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021;
    • Întrebări şi răspunsuri utile - campania electorală la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021.

    În plus, au fost publicate următoarele documente ce ţin de activităţile desfăşurate la nivelul Departamentului, atât în perioada electorală, cât şi în afara acesteia:
    • Situaţia sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice, pentru controlul de fond, în perioada 2019-2020;
    • Raportul de activitate al DCFPPCE pentru anul 2020;
    • Situaţia subvenţiilor, pe luni, acordate formaţiunilor politice în anul 2021;
    • Sinteze rapoarte de control aferente controlului de fond din anul 2021;
    • Planul anual de control pentru anul 2022;
    • Sinteze rapoarte de control aferente alegerilor locale şi parlamentare din anul 2020;
    • Sinteze rapoarte de control aferente alegerilor locale parţiale din anul 2021;
    • Situaţia sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice, cu ocazia verificării campaniilor electorale, în perioada 2019-2020;
    • Ghidul elaborat pentru alegerile locale parţiale din anul 2021;
    • Lista mandatarilor financiari - alegeri locale parţiale din anul 2021;
    • Listă întrebări şi răspunsuri - alegeri locale parţiale din anul 2021;
    • Sumele rambursate formaţiunilor politice cu ocazia alegerilor locale parţiale din anul 2021.


    5.3. Comunicate de presă
    DCFPPCE a continuat să dezvolte comunicarea cu reprezentanţii formaţiunilor politice, cu competitorii electorali şi mandatarii financiari ai acestora, precum şi cu persoanele interesate, facilitând accesul la informaţiile oficiale, de interes public.
    Pentru o permanentă şi mai bună informare a opiniei publice, în anul 2021 au fost elaborate şi publicate pe pagina de internet a instituţiei 19 comunicate de presă referitoare la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale:
    1. 8.01.2021 Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020
    2. 2.03.2021 Comunicat de presă privind aplicaţia Registrul fiscal al partidelor politice
    3. 5.03.2021 Comunicat de presă privind aplicaţia Registrul fiscal al partidelor politice
    4. 9.03.2021 Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
    5. 23.03.2021 Comunicat de presă privind Raportul privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2020
    6. 7.04.2021 Comunicat de presă privind obligaţia partidelor politice de a depune la AEP rapoartele şi situaţiile financiare prevăzute de lege
    7. 15.04.2021 Comunicat de presă privind participarea AEP la reuniunea online Transparenţa finanţării politice - instrumente şi impact, organizată de IFES şi Institutul CEELI
    8. 24.05.2021 Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema finanţării campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    9. 25.05.2021 Comunicat de presă privind evaluarea cheltuielilor efectuate din subvenţiile de la bugetul de stat acordate formaţiunilor politice în perioada ianuarie-martie
    10. 26.05.2021 Comunicat de presă privind participarea preşedintelui AEP la evenimentul de lansare a raportului de analiză a finanţării partidelor politice pentru anul 2020, organizat de Expert Forum
    11. 9.06.2021 Comunicat de presă privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    12. 11.06.2021 Comunicat de presă privind începerea campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    13. 14.06.2021 Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    14. 25.06.2021 Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    15. 28.07.2021 Comunicat de presă privind cheltuielile angajate de formaţiunile politice în primul semestru al anului 2021
    16. 2.08.2021 Comunicat de presă privind situaţia sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice, competitorilor electorali şi persoanelor fizice/juridice în perioada 2019-2020
    17. 15.09.2021 Comunicat de presă privind sumele rambursate competitorilor electorali cu ocazia alegerilor locale parţiale din anul 2021
    18. 1.11.2021 Comunicat de presă privind cheltuielile angajate de formaţiunile politice din subvenţiile de la bugetul de stat în perioada ianuarie-septembrie 2021
    19. 30.12.2021 Comunicat de presă referitor la finalizarea controlului asupra respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de formaţiunile politice


    5.4. Actualizarea informaţiilor din Registrul fiscal al partidelor politice
    Pe parcursul anului 2021, au fost gestionate şi actualizate permanent următoarele:
    - registrul fiscal al partidelor politice, pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de partidele politice potrivit legii, cât şi a rezultatelor verificărilor cuprinse în rapoartele de control;
    – registrul fiscal al alianţelor politice, pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de alianţele politice şi a rezultatelor verificărilor cuprinse în rapoartele de control;
    – registrul fiscal al candidaţilor independenţi, pe baza datelor obţinute de la Biroul Electoral Central, a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie în cazul alegerilor parţiale, precum şi a rezultatelor verificărilor cuprinse în rapoartele de control.


    5.5. Activităţi de elaborare/aprobare/implementare a procedurilor
    În vederea optimizării şi eficientizării activităţii desfăşurată de DCFPPCE, în anul 2021 a fost elaborată o nouă ediţie a unei proceduri operaţionale din aria de competenţă, respectiv PO.DCFPPCE.09 - Procedura formalizată privind publicarea pe pagina de internet www.finantarepartide.ro şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, a informaţiilor prevăzute de legislaţia incidentă finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.

    5.6. Soluţionarea petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes public
    În anul 2021, la nivelul DCFPPCE au fost înregistrate şi soluţionate un număr total de 170 de sesizări, petiţii, solicitări de puncte de vedere cu privire la aplicabilitatea legii şi solicitări de informaţii de interes public, astfel:
    - Finanţarea curentă a partidelor politice - 70;
    – Finanţarea campaniilor electorale - 98;
    – Plata subvenţiilor de la bugetul de stat cuvenite partidelor politice - 2.

    În vederea soluţionării petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes public, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, personalul DCFPPCE a desfăşurat activităţi de înregistrare, verificare şi elaborare a răspunsurilor către petenţi.

    5.7. Activităţi de elaborare şi aprobare a Planului anual de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale pentru anul următor
    Modificările legislative care au relaxat condiţiile de înfiinţare a partidelor politice au condus la creşterea continuă a numărului partidelor politice înregistrate în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului Bucureşti cât şi în Registrul fiscal gestionat la nivelul Autorităţii Electorale Permanente.
    În acest context, elaborarea Planului anual de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale pentru anul 2022 s-a realizat printr-o documentare corespunzătoare a rezultatelor activităţilor de control din anii precedenţi, cu luarea în calcul a resursei umane, a numărului formaţiunilor politice, precum şi a volumului documentelor ce vor face obiectul controlului.
    Activitatea de elaborare a documentului în discuţie s-a concentrat pe modul de întrebuinţare a resursei umane, dat fiind istoricul activităţii instituţiei, precum şi specificul departamentului, respectiv activităţile de control a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, volumul mare de documente (în original) ce trebuie verificate atât în timpul controalelor din activitatea curentă, cât şi în cazul misiunilor ce vizează legalitatea finanţării campaniilor electorale, raportat la personalul încadrat în structura DCFPPCE, respectiv o medie de 19 funcţionari publici parlamentari.
    În anul 2022 vor fi verificate 910 filiale/organizaţii teritoriale aferente celor 189 de partide politice incluse în Planul anual de control^6, conform ultimei actualizări.
    ^6 Disponibil spre consultare la adresa: https://finantarepartide.ro/.


    Bucureşti, 5 aprilie 2022.
    Nr. 4.596.
    ANEXA 1

    Situaţia sumelor rambursate ca urmare a finalizării controlului
    privind finanţarea campaniei electorale desfăşurate pentru alegerile
    autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020
    I. Partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

┌────┬────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │Formaţiunea │ │ │ │Cuantumul │ │
│crt.│politică │Contribuţii electorale │ │Suma │cheltuielilor │ │
│ │ │ │Cheltuieli │solicitată la │conform │Suma │
├────┼────────────────┼──────────────┬────────────┤electorale │rambursare │documentelor │rambursată │
│ │ │Venituri │ │(lei) │(lei) │justificative │(lei) │
│ │ │proprii │Subvenţie │ │ │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │ │ │
│1 │Libertate, │3.846.589,63 │0,00 │3.652.179,27 │3.652.179,27 │3.652.179,18 │3.635.066,38 │
│ │Unitate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │Solidaritate │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│2 │Partidul Uniunea│11.184.199,00 │261.000,00 │10.615.386,00 │10.615.385,00 │10.615.418,47 │10.561.178,12 │
│ │Salvaţi România │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│3 │Partidul │46.422.870,71 │1.750.000,00│45.244.171,57 │43.543.188,37 │43.294.242,89 │43.294.242,89 │
│ │Naţional Liberal│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Uniunea │ │ │ │ │ │ │
│4 │Democrată │4.774.550,00 │0,00 │4.512.600,64 │4.512.600,64 │4.512.720,14 │4.510.993,22 │
│ │Maghiară din │ │ │ │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│5 │Partidul Social │44.658.064,51 │0,00 │42.786.592,38 │42.786.592,38 │42.786.926,73 │42.752.201,80 │
│ │Democrat │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│6 │Partidul Pro │15.539.955,35 │0,00 │14.890.665,65 │14.836.378,51 │14.873.298,56 │14.677.405,68 │
│ │România │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │ │ │
│7 │Mişcarea │21.442.981,18 │0,00 │21.163.315,40 │21.154.315,40 │21.155.008,12 │21.144.142,15 │
│ │Populară │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│8 │Partidul │56.195,00 │0,00 │55.959,84 │55.934,84 │55.959,84 │55.934,84 │
│ │Ialomiţenilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│9 │Partidul Prahova│133.180,05 │0,00 │130.886,40 │130.886,40 │130.886,40 │130.886,40 │
│ │în Acţiune │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Forumul Democrat│ │ │ │ │ │ │
│10 │al Germanilor │598.644,00 │0,00 │583.716,96 │518.132,33 │583.715,48 │496.782,00 │
│ │din România │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│11 │Partidul │962.958,50 │0,00 │798.218,66 │798.218,66 │798.218,66 │89.877,98 │
│ │Bucureşti 2020 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Partidul Social │ │ │ │ │ │ │
│12 │Democrat │425.150,00 │0,00 │170.128,53 │217.824,50 │232.926,58 │152.287,11 │
│ │Independent │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│13 │Alianţa Maghiară│623.000,00 │0,00 │620.539,00 │586.267,33 │620.539,00 │584.481,83 │
│ │din Transilvania│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Partidul Alianţa│ │ │ │ │ │ │
│14 │Liberalilor şi │6.961.192,76 │2.680.000,00│9.382.893,23 │6.718.370,48 │9.383.339,77 │2.831.303,10 │
│ │Democraţilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Partidul Ader la│ │ │ │ │ │ │
│15 │Democraţie, │227.711,04 │0,00 │203.371,81 │162.745,97 │162.745,97 │161.445,70 │
│ │Educaţie şi │ │ │ │ │ │ │
│ │Reconstrucţie │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │ │ │
│16 │Naţional │466.268,00 │0,00 │453.690,18 │392.990,07 │393,808,97 │203.091,97 │
│ │Ţărănesc Creştin│ │ │ │ │ │ │
│ │Democrat │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│17 │Partidul │211.687,21 │0,00 │202.101,54 │91.499,54 │202.103,98 │38.912,01 │
│ │Oamenilor Liberi│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Partidul Puterii│ │ │ │ │ │ │
│18 │Umaniste │1.679.555,97 │0,00 │1.570.474,67 │489.156,22 │489.156,22 │348.258,80 │
│ │(social-liberal)│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│19 │Partidul │4.226.837,00 │0,00 │3.847.178,00 │1.724.414,61 │3.651.798,11 │1.721.278,80 │
│ │Ecologist Român │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │TOTAL │164.441.589,91│4.691.000,00│160.884.069,73│152.987.080,52│157.201.184,10│147.389.770,78│
└────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    II. Candidaţi independenţi

┌────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Suma │Cuantumul │ │
│ │ │Contribuţii │Cheltuieli │solicitată │cheltuielilor│Suma │
│Nr. │Candidat │electorale │electorale │la │conform │rambursată │
│crt.│independent │(lei) │(lei) │rambursare │documentelor │(lei) │
│ │ │ │ │(lei) │justificative│ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│1 │Dan Nicuşor │446.000,00 │445.251,69 │445.251,69 │445.251,69 │445.251,69 │
│ │Daniel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│2 │Rednic Sorin │22.000,00 │21.308,80 │21.308,80 │21.308,80 │21.308,80 │
│ │Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Popa │ │ │ │ │ │
│3 │Constantin │3.200,00 │3.119,00 │3.119,00 │3.129,00 │3.119,00 │
│ │Marcel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│4 │Avram Ionuţ │3.000,00 │2.834,01 │2.834,01 │2.834,01 │2.834,01 │
│ │Valentin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Iepure │ │ │ │ │ │
│5 │Constantin │5.000,00 │1.225,76 │1.225,76 │1.225,76 │1.225,76 │
│ │Marian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│6 │Rai Doris │96.000,00 │95.953,81 │95.953,81 │95.953,81 │95.953,81 │
│ │Gabriela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│7 │Antohi Adrian │250,00 │736,10 │736,10 │736,10 │212,50 │
│ │Gabriel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│8 │Dimache Marian│809,00 │809,00 │809,00 │809,00 │809,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│9 │Anton Sorin │1.806,00 │1.805,40 │1.805,40 │1.805,40 │599,96 │
│ │Valentin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│10 │Tatarus Ionel │850,00 │801,00 │801,00 │801,00 │801,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│11 │Sarivan Marian│2.000,00 │767,90 │767,90 │767,90 │767,90 │
│ │Ciprian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│12 │Ciric Daniel │2.000,00 │1.875,00 │1.875,00 │1.875,00 │1.875,00 │
│ │Angelin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│13 │Ciucasu Viorel│950,00 │896,38 │896,38 │896,38 │896,38 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│14 │Godja Matei │11.150,00 │5.897,00 │5.897,00 │5.897,00 │5.897,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│15 │Mihalca Ioan │672,00 │672,00 │672,00 │672,00 │672,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Moldovan │ │ │ │ │ │
│16 │Vasile │270,00 │259,00 │259,00 │259,00 │259,00 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│17 │Dragos Daniel │350,00 │305,00 │305,00 │305,00 │305,00 │
│ │Vasile │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│18 │Hrihor Dumitru│555,00 │554,75 │554,75 │554,75 │554,75 │
│ │Valentin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│19 │Sauciuc Vasile│800,00 │751,90 │751,90 │751,90 │751,90 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│20 │Pasca Dorin │15.000,00 │14.294,00 │14.294,00 │14.294,00 │14.278,00 │
│ │Vasile │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│21 │Orzac Ioan │1.500,00 │981,00 │981,00 │981,00 │981,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│22 │Mihalik │8.900,00 │8.802,00 │8.802,00 │8.802,00 │8.802,00 │
│ │Ingeborg │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│23 │Ierima Dorina │800,00 │753,50 │753,50 │753,50 │753,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Marinchescu │ │ │ │ │ │
│24 │Sebastian │800,00 │705,00 │705,00 │705,00 │705,00 │
│ │Valter │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│25 │Vilceanu │700,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│26 │Mititelu Ion │2.510,00 │2.508,96 │2.508,96 │2.508,96 │2.508,96 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│27 │Raducan Marian│7.000,00 │6.027,00 │6.027,00 │6.027,00 │6.027,00 │
│ │Ion │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│28 │Cimpoeru │500,00 │5,50 │5,50 │5,50 │5,50 │
│ │Emilian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│29 │Matetovici │500,00 │306,16 │306,16 │306,16 │306,16 │
│ │Mircea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│30 │Urse Nicoleta │1.200,00 │1.038,00 │1.038,00 │1.038,00 │1.038,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│31 │Stoica Marius │1.000,00 │737,99 │738,99 │738,99 │738,99 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│32 │Barou Ioan │3.000,00 │1.645,40 │1.645,40 │1.645,40 │1.645,40 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│33 │Petrosan │3.450,00 │3.375,45 │3.375,45 │3.377,95 │3.027,97 │
│ │Neculai │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Turcas │ │ │ │ │ │
│34 │Septimiu │8.700,00 │8.679,14 │8.679,14 │8.679,14 │8.679,14 │
│ │Catalin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│35 │Chirilescu │17.300,00 │9.413,25 │9.413,25 │9.413,25 │9.413,25 │
│ │Dorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│36 │Toader Marian │4.920,00 │4.919,46 │4.919,46 │4.919,46 │1.400,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│37 │Rusu Daniel │11.150,00 │7.115,00 │7.115,00 │7.115,00 │7.115,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│38 │Vlad George │2.500,00 │2.336,65 │2.336,65 │2.336,65 │2.327,00 │
│ │Catalin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│39 │Busica Aurel │4.000,00 │2.314,00 │2.314,00 │2.314,00 │2.314,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│40 │Lupu Mihai │700,00 │678,20 │678,20 │678,20 │678,20 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│41 │Bleoju │11.150,00 │11.141,10 │11.141,10 │11.141,10 │11.141,10 │
│ │Florinel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│42 │Dumbrava Ion │5.000,00 │1.406,50 │1.406,50 │1.406,50 │1.406,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│43 │Ciuta Ilie │3.500,00 │3.299,68 │3.299,68 │3.345,70 │3.299,68 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│44 │Nonn Arpad │500,00 │454,70 │452,20 │454,70 │452,20 │
│ │Ernest │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│45 │Zsido Lorant │1.250,00 │1.249,03 │1.249,03 │1.249,03 │1.249,03 │
│ │Gabor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│46 │Talaban Aurica│2.530,00 │744,94 │700,00 │740,07 │40,07 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│47 │Gajman Doru │2.000,00 │1.800,60 │1.800,60 │1.800,60 │1.800,60 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│48 │Vlad Mariana │11.150,00 │10.200,37 │10.200,37 │10.200,37 │10.200,37 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carciu │ │ │ │ │ │
│49 │Gheorghe │11.150,00 │11.150,00 │11.150,00 │11.150,00 │11.150,00 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│50 │Preda Aurelian│1.420,00 │1.420,00 │1.418,00 │1.418,00 │1.418,00 │
│ │Stefan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│51 │Safta Ion │1.200,00 │810,00 │810,00 │810,00 │810,00 │
│ │Laurentiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│52 │Ungureanu │10.135,00 │9.584,00 │9.584,00 │9.584,00 │9.584,00 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│53 │Racareanu │500,00 │305,00 │305,00 │305,00 │305,00 │
│ │Marin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│54 │Lazar Aurel │2.200,00 │1.902,50 │1.902,50 │1.907,50 │1.902,50 │
│ │Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│55 │Cojocaru Vlad │1.000,00 │816,90 │816,90 │816,90 │816,90 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│56 │Antemie │3.211,40 │3.190,40 │3.190,40 │3.190,40 │3.190,40 │
│ │Cristinel Dinu│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│57 │Calancea │2.230,00 │674,00 │674,00 │674,00 │674,00 │
│ │Vasile │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│58 │Ceornei │1.500,00 │1.214,00 │1.214,00 │1.214,00 │1.214,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│59 │Cojocariu │7.000,00 │6.056,80 │6.056,80 │6.056,80 │6.056,80 │
│ │Maria │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│60 │Cornea Romica │9.400,00 │9.182,00 │9.182,00 │9.182,00 │9.182,00 │
│ │Dorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│61 │Rusu Sorin │700,00 │659,00 │659,00 │659,00 │659,00 │
│ │Ionel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│62 │Barbu Ioan │1.550,00 │1.515,51 │1.515,51 │1.536,52 │1.515,51 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│63 │Balint │600,00 │583,00 │583,00 │583,00 │583,00 │
│ │Aspazica │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│64 │Codoi Dan │2.000,00 │1.527,91 │1.527,91 │1.527,91 │1.527,91 │
│ │Cornel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│65 │Cismas Nicolae│700,00 │659,00 │659,00 │659,00 │659,00 │
│ │Lucian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│66 │Muntean Vasile│1.530,00 │1.509,00 │1.509,00 │1.509,00 │1.509,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│67 │Dragoiu Cornel│1.000,00 │355,00 │355,00 │355,00 │355,00 │
│ │Mircea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│68 │Spiridon │6.690,00 │3.532,59 │3.532,59 │3.532,59 │3.532,59 │
│ │Gafton Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│69 │Streza │700,00 │660,00 │660,00 │660,00 │660,00 │
│ │Cristian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Albu Schiopata│ │ │ │ │ │
│70 │Nicoleta │2.650,00 │2.612,01 │2.612,01 │2.612,01 │2.612,01 │
│ │Daniela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│71 │Streza Nicolae│2.230,00 │1.652,33 │1.652,33 │1.652,33 │1.652,33 │
│ │Daniel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│72 │Todea Lucian │3.320,00 │3.305,00 │3.305,00 │3.305,00 │3.305,00 │
│ │Nicolae │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│73 │Sonea Dimitrie│600,00 │515,51 │515,51 │515,51 │515,51 │
│ │Petru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│74 │Vancea Tudorel│1.350,00 │1.298,33 │1.350,00 │1.350,00 │1.350,00 │
│ │Daniel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│75 │Petrescu │11.150,00 │1.122,80 │1.122,80 │1.022,80 │1.022,80 │
│ │Marcel Lucian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│76 │Coman │1.300,00 │1.283,00 │1.283,00 │1.283,00 │978,00 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│77 │Preda │800,00 │551,00 │551,00 │551,00 │551,00 │
│ │Stefanache │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│78 │Sfat Vasile │3.000,00 │2.675,00 │2.675,00 │2.675,00 │2.675,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│79 │Stoian Letitia│6.000,00 │1.534,23 │1.534,23 │1.534,23 │1.534,23 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│80 │Teretean │310,00 │300,00 │300,00 │300,00 │300,00 │
│ │Adrian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│81 │Rotaru Ioan │2.260,00 │1.111,05 │1.111,05 │1.111,05 │1.111,05 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│82 │Tole Florin │1.000,00 │764,00 │764,00 │764,00 │764,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│83 │Szonyi Laszlo │3.300,00 │3.070,60 │3.070,60 │3.070,60 │3.070,60 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│84 │Sipetan │5.000,00 │2.815,50 │2.815,50 │2.815,50 │2.815,50 │
│ │Marinel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│85 │Vodicean Ioan │9.200,00 │9.180,77 │9.180,77 │9.180,77 │9.180,77 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│86 │Banci Mihaela │2.000,00 │1.295,12 │1.295,12 │1.295,12 │1.295,12 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│87 │Lupu Aristita │700,00 │659,00 │659,00 │659,00 │659,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│88 │Sarbu Bogdan │8.010,00 │7.984,00 │7.984,00 │7.984,00 │7.984,00 │
│ │Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│89 │Alecsa Georgel│350,00 │309,00 │309,00 │309,00 │309,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│90 │Ogagau Traian │15.610,00 │15.553,08 │15.553,08 │15.553,08 │15.553,08 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│91 │Pop Florin │1.070,00 │1.068,00 │1.068,00 │1.068,00 │1.068,00 │
│ │Adrian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│92 │Rus Irina │3.000,00 │2.967,00 │2.967,00 │2.967,00 │2.967,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│93 │Mora Tibor │1.200,00 │1.013,59 │1.013,59 │1.013,59 │1.013,59 │
│ │Levente │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│94 │Pop Zaharie │12.800,00 │11.075,00 │11.075,00 │11.075,00 │11.075,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│95 │Magdau Ioan │1.080,00 │1.073,25 │1.073,25 │1.073,25 │1.073,25 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│96 │Mihailescu │1.000,00 │986,00 │986,00 │986,00 │986,00 │
│ │Traian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│97 │Nescu Iosif │4.500,00 │4.124,50 │4.124,50 │4.124,50 │4.124,50 │
│ │Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│98 │Negricioiu │5.000,00 │4.419,29 │4.419,29 │4.419,29 │4.419,29 │
│ │Petre │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│99 │Lucacela Davor│8.000,00 │5.719,00 │5.700,00 │5.719,00 │5.700,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│100 │Iarema Andrei │838,00 │838,00 │838,00 │838,00 │838,00 │
│ │Silviu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│101 │Artan Valentin│660,00 │659,00 │659,00 │659,00 │659,00 │
│ │Danut │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│102 │Andreica │3.000,00 │2.979,88 │2.979,88 │2.979,88 │2.979,88 │
│ │Lucian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│103 │Bodea Lucian │5.000,00 │4.069,00 │4.069,00 │4.069,00 │3.559,00 │
│ │Tiberiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│104 │Cimpean Adrian│1.200,00 │1.089,00 │1.089,00 │1.089,00 │1.089,00 │
│ │Simion │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│105 │Draghici │650,00 │409,00 │400,00 │409,00 │400,00 │
│ │Dumitru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│106 │Florea Paul │19.000,00 │17.695,44 │17.695,44 │17.695,44 │17.505,04 │
│ │Victor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│107 │Hogea │19.000,00 │17.776,64 │17.776,64 │17.776,64 │17.776,64 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│108 │Margarit │800,00 │678,00 │678,00 │678,00 │678,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│109 │Ionascu │3.000,00 │849,99 │871,00 │871,00 │871,00 │
│ │Costica │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│110 │Filip │11.115,00 │11.115,00 │11.115,00 │11.113,52 │1.113,52 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│111 │Livescu │450,00 │368,86 │368,86 │368,86 │368,86 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│112 │Benedek Attila│3.600,00 │2.044,20 │2.044,20 │2.044,20 │2.044,20 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│113 │Nemes Francisc│3.397,22 │3.387,22 │3.377,22 │3.377,22 │3.377,22 │
│ │Robert │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Ciocoiu │ │ │ │ │ │
│114 │Nicolai │9.500,00 │9.292,80 │9.292,80 │9.292,80 │9.292,80 │
│ │Catalin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│115 │Filep │2.200,00 │876,39 │876,39 │876,39 │876,39 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│116 │Davidescu │3.100,00 │2.737,60 │2.737,60 │2.784,62 │2.737,60 │
│ │Daniel Bogdan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Marginean │ │ │ │ │ │
│117 │Flavia │1.700,00 │1.551,00 │1.551,00 │1.551,00 │1.551,00 │
│ │Alexandra │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│118 │Dimiean │2.500,00 │2.338,00 │2.338,00 │2.338,00 │2.338,00 │
│ │Florian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│119 │Ivascu │11.150,00 │9.740,69 │9.740,69 │9.740,69 │9.740,69 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│120 │Calinescu │5.020,00 │5.011,25 │5.011,25 │5.011,25 │5.011,25 │
│ │Aretia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│121 │Corcodel │370,00 │366,00 │366,00 │366,00 │366,00 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│122 │Vasi Nicolae │56,00 │42,50 │42,50 │42,50 │42,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│123 │Gherman Ioan │3.030,00 │3.004,55 │3.004,55 │3.004,55 │3.004,55 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│124 │Moga Victoria │2.400,00 │1.070,00 │1.070,00 │1.070,00 │1.070,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│125 │Kopenetz │500,00 │234,00 │234,00 │234,00 │234,00 │
│ │Lorand Marton │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│126 │Zanfir Florin │2.500,00 │1.741,02 │1.741,02 │1.741,02 │1.741,02 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│127 │Barbu Giorgica│1.000,00 │675,00 │675,00 │675,00 │675,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│128 │Nicu Adrian │800,00 │710,00 │710,00 │710,00 │710,00 │
│ │Albert │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│129 │Pacioianu │1.500,00 │1.279,21 │1.279,21 │1.279,21 │1.279,21 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│130 │Enescu Marian │330,00 │218,00 │218,00 │218,00 │218,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│131 │Lupancu Narcis│2.000,00 │1.674,16 │1.647,16 │1.647,16 │1.647,16 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│132 │Ilco Ion │650,00 │609,00 │609,00 │609,00 │609,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│133 │Bursuc │15.610,00 │9.890,00 │9.890,00 │9.895,00 │9.890,00 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│134 │Bunduc Mihai │800,00 │637,93 │637,93 │637,93 │637,93 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│135 │Butincu Doru │2.230,00 │1.724,87 │893,87 │1.725,56 │892,87 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│136 │Ban Istvan │4.300,00 │4.156,26 │4.156,26 │4.156,26 │4.156,26 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│137 │Boer Rozalia │700,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│138 │Nagy Istvan │3.500,00 │3.344,30 │3.344,30 │3.344,30 │3.344,30 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│139 │Suto Levente │550,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
│ │Lehel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│140 │Badiu Filaret │500,00 │415,00 │415,00 │415,00 │415,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│141 │Borcean Felix │20.000,00 │16.784,91 │16.784,91 │16.784,91 │16.784,91 │
│ │Cosmin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│142 │Ghelesan │1.205,00 │1.201,84 │1.201,84 │1.201,84 │1.041,84 │
│ │Mioara │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│143 │Vulpoiu Ionica│3.000,00 │2.979,00 │2.979,00 │2.979,00 │2.979,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│144 │Toba Bogdan │5.000,00 │2.605,81 │2.606,00 │2.605,81 │2.605,81 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│145 │Costache │1.150,00 │1.098,47 │1.098,47 │1.098,47 │674,47 │
│ │Vasile Nicolae│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│146 │Puciumandea │2.230,00 │696,59 │696,59 │696,59 │696,59 │
│ │Ionut Alin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│147 │Ghita Marian │2.250,00 │912,00 │912,00 │912,00 │912,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│148 │Matei Tudor │1.500,00 │1.396,00 │1.396,00 │1.396,00 │1.396,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│149 │Mihalea Iliuta│2.230,00 │2.045,06 │2.045,06 │2.045,06 │2.045,06 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│150 │Stratulat │7.135,00 │7.135,00 │7.135,00 │7.135,00 │5.975,00 │
│ │Marius Ionut │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│151 │Haralambie │6.000,00 │4.504,18 │4.504,18 │4.504,18 │4.504,18 │
│ │Dumitru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│152 │Silegeanu │42.900,00 │42.843,00 │42.843,00 │42.842,78 │42.479,50 │
│ │Catalin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│153 │Amelian Ionel │5.037,00 │1.037,00 │1.041,00 │1.041,00 │1.041,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│154 │Daineanu │2.000,00 │917,50 │917,50 │917,50 │917,50 │
│ │Vasilica │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│155 │Asofronie │5.230,00 │5.424,34 │5.219,80 │5.219,80 │3.549,80 │
│ │Carmen Ludmiza│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│156 │Ciobanu Marian│11.500,00 │11.165,60 │11.165,60 │11.165,60 │11.150,00 │
│ │Laurentiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│157 │Stroe │2.011,50 │2.011,50 │2.011,50 │2.011,50 │2.011,50 │
│ │Alexandru Ioan│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│158 │Stoica Nicolae│4.000,00 │3.597,51 │3.597,51 │3.597,51 │3.597,51 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│159 │Pastor Nicolae│5.650,00 │5.611,27 │5.611,27 │5.611,27 │5.611,27 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│160 │Gal Csaba │400,00 │315,66 │315,66 │315,66 │315,66 │
│ │Istvan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│161 │Morar Catalin │5.500,00 │5.455,86 │5.455,86 │5.455,86 │5.455,86 │
│ │George │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│162 │Dobre Dan │20.000,00 │19.762,60 │19.762,60 │19.762,60 │19.762,60 │
│ │George │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│163 │Cojocariu │2.000,00 │1.237,00 │1.237,00 │1.237,00 │1.237,00 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│164 │Angheluta Ioan│6.740,00 │6.671,20 │6.671,20 │6.671,20 │6.221,20 │
│ │Vlad │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│165 │Sisiiac Vasile│1.200,00 │1.100,55 │1.100,55 │1.100,55 │1.100,55 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│166 │Danes Mihai │5.650,00 │5.635,20 │5.617,20 │5.635,00 │5.617,20 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│167 │Gherasim │5.000,00 │3.454,10 │3.454,10 │3.454,10 │3.454,10 │
│ │Stelian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│168 │Nazare Costel │10.050,00 │8.521,50 │8.521,50 │8.521,50 │8.521,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│169 │Agachi Neculai│2.055,00 │2.051,80 │2.051,80 │2.051,80 │2.051,80 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│170 │Dumitrascu │2.230,00 │987,00 │987,00 │987,00 │987,00 │
│ │Catalin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│171 │Agache Stelica│2.000,00 │1.340,57 │1.340,57 │1.340,57 │1.340,57 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│172 │Chelariu │1.000,00 │556,40 │556,40 │575,89 │556,40 │
│ │Marcel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│173 │Oniciuc Ilie │1.200,00 │505,00 │505,00 │505,00 │505,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│174 │Gireada │1.210,00 │1.178,02 │1.178,02 │1.201,02 │1.178,02 │
│ │Dumitru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│175 │Boros David │8.500,00 │7.039,33 │7.039,33 │7.039,33 │7.039,33 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Sas │ │ │ │ │ │
│176 │Adascalitii │22.300,00 │22.246,71 │22.246,71 │22.246,71 │22.246,71 │
│ │Marcel Emil │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│177 │Rosu Emese │500,00 │362,00 │362,00 │362,00 │362,00 │
│ │Bernadeta │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│178 │Derzsi Samuel │8.500,00 │8.127,84 │8.127,84 │8.127,84 │5.127,84 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│179 │Socaciu │1.700,00 │1.606,39 │1.606,39 │1.606,39 │1.606,39 │
│ │Cristian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│180 │Catana Elena │10.000,00 │6.628,00 │6.628,00 │7.428,00 │6.628,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│181 │Molnos Zoltan │3.550,00 │3.510,00 │3.510,00 │3.510,00 │805,00 │
│ │Robert │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│182 │Papp Attila │4.800,00 │4.134,81 │4.554,65 │4.610,81 │3.554,65 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│183 │Matei Victor │1.000,00 │315,00 │315,00 │315,00 │315,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│184 │Proscan Emil │5.000,00 │4.850,00 │4.850,00 │4.886,00 │4.850,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│185 │Pupaza Nicolae│510,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│186 │Dragan Daniel │15.000,00 │7.219,59 │7.219,59 │7.219,59 │6.076,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│187 │Sevastre Dan │1.620,00 │1.568,00 │1.568,00 │1.567,52 │620,00 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│188 │Seciu Costel │2.000,00 │1.966,94 │1.966,94 │1.966,94 │1.966,94 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│189 │Cirnoiu Ene │1.200,00 │931,01 │931,01 │922,01 │822,01 │
│ │Iuliana │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│190 │Dediu Nicolae │10.000,00 │7.100,00 │7.100,00 │7.100,00 │7.100,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Draghiciu │ │ │ │ │ │
│191 │Gheorghe │1.300,00 │1.229,18 │1.229,18 │1.229,18 │1.229,18 │
│ │Mugurel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│192 │Stegeran Ioan │11.150,00 │11.047,07 │11.047,07 │11.047,07 │11.047,07 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│193 │Nistor Ciprian│840,00 │832,50 │832,50 │832,50 │832,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Dumitrescu │ │ │ │ │ │
│194 │Angela │1.500,00 │941,81 │941,81 │941,81 │941,81 │
│ │Elisabeta │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│195 │Sturza Sergiu │4.000,00 │3.948,25 │3.948,25 │3.948,25 │3.948,25 │
│ │Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│196 │Baluta Petru │11.150,00 │6.781,32 │6.781,32 │6.781,32 │6.781,32 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│197 │Iuga Adrian │650,00 │609,00 │609,00 │609,00 │609,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│198 │Ivanoiu Robert│615,00 │615,00 │615,00 │615,00 │600,00 │
│ │David │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│199 │Kasza Tamas │17.114,00 │17.113,47 │17.113,47 │17.113,47 │15.986,47 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│200 │Avram Marian │1.500,00 │1.379,45 │1.379,45 │1.379,45 │1.379,45 │
│ │Vicentiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│201 │Patrunjel │405,00 │405,00 │405,00 │405,00 │405,00 │
│ │Mihail │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│202 │Rupa Stefan │450,00 │419,00 │419,00 │419,00 │409,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│203 │Mei Rosu │1.452,00 │1.451,61 │1.451,61 │1.451,61 │1.451,61 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│204 │Neagu Ioana │2.600,00 │2.535,90 │2.535,90 │2.535,90 │2.535,90 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│205 │Gheorghiu │810,00 │442,00 │442,00 │493,02 │442,00 │
│ │Dorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│206 │Filip Costel │8.500,00 │8.419,30 │8.419,30 │8.419,30 │6.499,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│207 │Dinca Iulian │2.230,00 │1.561,80 │1.561,80 │1.561,80 │1.561,80 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│208 │Aron Ciprian │2.912,00 │2.905,00 │2.905,00 │2.905,00 │1.456,00 │
│ │Sorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│209 │Asandei Ionut │252,00 │252,00 │252,00 │252,00 │252,00 │
│ │Virgil │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│210 │Ionita Razvan │5.300,00 │5.237,00 │5.237,00 │5.237,00 │5.237,00 │
│ │Stelian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│211 │Bejgu Petre │1.220,00 │1.162,49 │1.162,49 │1.162,49 │1.162,49 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Minculet │ │ │ │ │ │
│212 │Bogdan │1.955,00 │1.909,00 │1.909,00 │1.909,00 │1.909,00 │
│ │Cristian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│213 │Furculescu │1.200,00 │855,00 │855,00 │855,00 │855,00 │
│ │Florian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│214 │Chivu Ion │750,00 │674,00 │674,00 │674,00 │674,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Brancovan │ │ │ │ │ │
│215 │Cristian │7.000,00 │6.870,00 │6.870,00 │6.870,00 │6.870,00 │
│ │Tiberiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│216 │Moldoveanu │22.300,00 │20.960,18 │20.960,18 │20.960,18 │20.960,18 │
│ │Ioan Alin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│217 │Abalaru Iulian│11.150,00 │10.944,18 │10.944,18 │10.944,18 │10.944,18 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│218 │Spatar │3.000,00 │2.938,02 │2.938,02 │2.938,02 │2.938,02 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│219 │Neagu Mihai │615,00 │610,00 │610,00 │610,00 │610,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│220 │Boghian Diana │10.500,00 │10.403,89 │10.403,89 │10.403,89 │10.403,89 │
│ │Florina │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│221 │Boteanu George│6.690,00 │6.102,03 │6.102,03 │6.102,03 │6.102,03 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│222 │Tamas Gebe │11.000,00 │6.762,31 │6.762,31 │6.762,31 │6.762,31 │
│ │Andrei │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│223 │Frumosu │11.150,00 │5.856,40 │5.824,40 │5.824,40 │4.281,40 │
│ │Petrica Sorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│224 │Ilie Rozica │5.500,00 │4.728,00 │4.728,00 │5.070,00 │4.065,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│225 │Procop Ionut │250,00 │200,00 │200,00 │209,00 │200,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Schvarczkopf │ │ │ │ │ │
│226 │Gavril │2.100,00 │2.057,53 │2.057,53 │2.057,53 │2.057,53 │
│ │Francisc │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│227 │Bratila Razvan│950,00 │659,00 │659,00 │659,00 │659,00 │
│ │Pompiliu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│228 │Scorneica │600,00 │594,00 │594,00 │594,00 │594,00 │
│ │Stefan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│229 │Trifu Vasilica│2.240,00 │2.236,50 │2.240,01 │2.240,01 │2.041,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│230 │Grama Mariana │3.550,00 │3.528,54 │3.528,54 │3.528,54 │3.528,54 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│231 │Meze Daniel │1.750,00 │1.727,00 │1.727,00 │1.727,00 │1.727,00 │
│ │Aron │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│232 │Serban Mariana│1.430,00 │1.418,00 │1.427,00 │1.427,00 │1.427,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│233 │Pirtoc Emil │8.000,00 │7.844,61 │7.844,61 │7.844,61 │7.844,61 │
│ │Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│234 │Axente │800,00 │732,80 │732,80 │732,80 │732,80 │
│ │Gheorghe Radu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│235 │Nica Iulian │10.000,00 │7.110,64 │7.110,64 │7.110,64 │7.110,64 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Gongea │ │ │ │ │ │
│236 │Laurentiu │510,00 │505,00 │505,00 │505,00 │505,00 │
│ │Adrian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Anucuta │ │ │ │ │ │
│237 │Sofronica │1.200,00 │1.177,30 │1.172,30 │1.172,30 │1.172,30 │
│ │Tomita │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│238 │Biris Cosmin │1.500,00 │911,00 │911,00 │911,00 │911,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│239 │Samartinean │1.250,00 │1.190,74 │1.190,74 │1.190,74 │1.190,74 │
│ │Bogdan Vasile │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│240 │Sechelariu │110.000,00 │103.592,56 │103.592,56 │103.592,56 │103.592,56 │
│ │Sergiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Orhei │ │ │ │ │ │
│241 │Constantin │605,00 │600,00 │600,00 │600,00 │600,00 │
│ │Ionut │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│242 │Salomia │1.200,00 │1.121,13 │1.121,13 │1.121,13 │1.121,13 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│243 │Szabo Arpad │3.241,00 │3.114,50 │3.114,50 │3.114,50 │3.114,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│244 │Murgoi Petru │600,00 │549,00 │549,00 │549,00 │549,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│245 │Mesaros Ioan │750,00 │703,18 │703,18 │703,18 │703,18 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│246 │Guritoiu │2.230,00 │2.162,50 │2.162,50 │2.162,50 │2.162,50 │
│ │Stefan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│247 │Duca Lucian │1.500,00 │1.354,00 │1.354,00 │1.354,00 │1.354,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│248 │Nicoara Cosmin│117,00 │217,00 │217,00 │220,50 │117,00 │
│ │Marian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│249 │Strugari │800,00 │685,60 │687,60 │687,60 │684,60 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│250 │Dejeu Mircea │670,00 │659,00 │659,00 │659,00 │659,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│251 │Modreanu │1.660,00 │1.440,00 │1.460,00 │1.478,00 │1.460,00 │
│ │Pasica │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│252 │Modreanu Radu │270,00 │270,00 │270,00 │270,91 │270,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│253 │Mucilenita │1.105,00 │1.105,00 │1.105,00 │1.105,00 │1.105,00 │
│ │Vasile │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│254 │Albert Nicolae│3.000,00 │2.865,28 │2.865,28 │2.865,28 │2.865,28 │
│ │Marin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│255 │Popa Ovidiu │11.150,00 │11.010,00 │11.010,00 │11.010,00 │10.996,00 │
│ │Nicolae │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│256 │Thira Florin │500,00 │405,00 │400,00 │405,00 │400,00 │
│ │Radu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│257 │Terec Ioan │5.000,00 │2.016,10 │2.016,10 │2.016,10 │2.016,10 │
│ │Eugen │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│258 │Ursaciuc │15.610,00 │15.606,00 │15.606,00 │15.606,00 │15.606,00 │
│ │Marius Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│259 │Sabou Adrian │850,00 │818,47 │818,00 │818,47 │818,00 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│260 │Muntean Marcel│2.230,00 │1.864,00 │1.864,00 │1.864,00 │1.864,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│261 │Raduca Marin │660,00 │655,00 │655,00 │655,00 │655,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│262 │Arsene Sergiu │4.600,00 │4.578,20 │4.578,20 │4.578,20 │4.578,20 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│263 │Opris Mariana │550,00 │549,00 │549,00 │549,00 │549,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│264 │Tatar Chirila │1.000,00 │986,75 │986,75 │986,75 │986,75 │
│ │Ilie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│265 │Baranyai │3.000,00 │2.548,75 │2.548,75 │2.548,75 │2.548,75 │
│ │Robert Janos │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│266 │Moldovan Calin│1.600,00 │918,41 │918,41 │918,41 │918,41 │
│ │Sorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│267 │Szakacs Janos │2.000,00 │1.995,37 │1.949,86 │1.995,37 │1.949,86 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│268 │Imreh Marton │2.250,00 │2.163,25 │2.163,25 │2.163,25 │2.163,25 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│269 │Bubau Viorel │11.150,00 │11.145,04 │11.145,04 │11.145,04 │8.244,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│270 │Szekely Zoltan│1.930,00 │1.927,68 │1.927,68 │1.927,68 │1.927,68 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│271 │Zdrancu Petru │674,00 │674,00 │669,00 │674,00 │669,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│272 │Lupu Adrian │2.500,00 │1.200,00 │1.200,00 │1.200,00 │1.200,00 │
│ │Gelu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│273 │Iliescu │4.000,00 │2.531,20 │2.531,20 │2.531,20 │2.531,20 │
│ │Daniela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│274 │Dumitrascu │610,00 │610,00 │610,00 │610,00 │610,00 │
│ │Elena │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│275 │Riscau │5.251,00 │5.250,20 │5.250,20 │5.250,20 │5.250,20 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│276 │Ticlete Bogdan│2.500,00 │2.050,00 │2.050,00 │2.050,00 │2.050,00 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│277 │Martac Vasile │3.000,00 │2.927,00 │2.927,00 │2.927,00 │2.927,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│278 │Popovici │1.700,00 │1.699,97 │1.699,97 │1.699,97 │1.699,97 │
│ │Andrei Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│279 │Zara Ciocirlea│2.000,00 │1.859,70 │1.859,70 │1.859,70 │1.859,70 │
│ │Briscan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│280 │Mihalcut │4.000,00 │3.365,50 │3.365,50 │3.365,50 │3.365,50 │
│ │Petronela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│281 │Lozba Dumitru │665,00 │663,20 │663,20 │663,20 │663,20 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│282 │Trambitas Anca│1.000,00 │841,01 │841,01 │841,01 │841,01 │
│ │Maria │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│283 │Fogoros │800,00 │679,00 │679,00 │679,00 │679,00 │
│ │Paraschiva │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│284 │Ivan Sebastian│1.350,00 │1.268,00 │1.268,00 │1.268,00 │1.268,00 │
│ │Nicolae │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│285 │Goga Ioan │7.000,00 │6.205,00 │6.205,00 │6.205,00 │6.205,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│286 │Gongea Ion │1.500,00 │1.326,68 │1.326,68 │1.326,68 │1.326,68 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│287 │Mitrea Ion │3.170,00 │3.122,40 │3.122,40 │3.122,40 │3.122,40 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│288 │Paun Toni │300,00 │228,00 │228,00 │228,00 │228,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│289 │Lenard Jozsef │359,00 │359,00 │350,00 │359,00 │350,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Badinga │ │ │ │ │ │
│290 │Cristinel │3.500,00 │1.267,03 │1.267,03 │1.267,03 │1.267,03 │
│ │Aurel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│291 │David Gyula │4.000,00 │1.491,10 │1.491,10 │1.491,10 │1.491,10 │
│ │Arpad │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│292 │Kovacs Edit │10.000,00 │9.470,03 │9.470,03 │9.470,03 │9.470,03 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│293 │Radu │4.200,00 │4.167,10 │4.167,10 │4.167,10 │4.167,10 │
│ │Alexandrina │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│294 │Rus Aurelian │2.000,00 │1.841,05 │1.827,55 │1.841,05 │1.827,55 │
│ │Vasile │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│295 │Cheregi Ioana │2.400,00 │2.397,30 │2.373,10 │2.397,30 │2.373,10 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│296 │Bostan Gavril │3.000,00 │2.975,00 │2.975,00 │2.975,00 │2.975,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│297 │Komaromi │2.000,00 │1.991,00 │1.991,00 │1.991,00 │1.991,00 │
│ │Istvan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│298 │Florescu │7.280,00 │7.115,35 │7.115,35 │7.115,35 │7.100,35 │
│ │Alexandru Emil│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│299 │Danciu Radu │15.000,00 │10.558,65 │10.558,65 │10.558,65 │10.558,65 │
│ │Ioan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│300 │Pacleanu Marin│305,00 │305,00 │305,00 │312,00 │305,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│301 │Ludroczki │3.000,00 │2.271,66 │2.271,15 │2.271,15 │2.266,55 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│302 │Pintea Tiberiu│11.150,00 │8.577,77 │8.577,77 │8.592,77 │8.577,77 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│303 │Panta Nicolae │520,00 │519,09 │519,09 │519,09 │519,09 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│304 │Farcas Romeo │1.400,00 │1.085,04 │1.085,04 │1.090,04 │1.085,04 │
│ │Horia │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│305 │Grancea │1.700,00 │1.088,68 │1.088,68 │1.088,68 │1.088,68 │
│ │Corneliu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│306 │Pako Janos │1.717,00 │1.714,01 │1.714,01 │1.714,01 │1.714,01 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│307 │Soos Zoltan │111.478,23 │111.437,97 │111.436,97 │111.437,97 │111.436,97 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│308 │Zbranca Gavril│1.200,00 │883,20 │883,20 │883,20 │883,20 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│309 │Sturz Ionut │3.500,00 │3.311,70 │3.311,70 │3.311,70 │3.311,70 │
│ │Viorel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│310 │Jbanca Florin │1.000,00 │612,50 │612,50 │612,50 │612,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│311 │Balan Marcel │2.200,00 │1.580,02 │1.580,02 │1.580,02 │1.580,02 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│312 │Gabor Sorin │5.000,00 │4.743,00 │4.743,00 │4.743,00 │4.743,00 │
│ │Gabriel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│313 │Mihuleac Ana │5.000,00 │3.210,00 │3.210,00 │3.210,00 │3.210,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│314 │Lung Viorel │2.230,00 │515,51 │515,51 │515,51 │515,51 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│315 │Vass Otto │1.500,00 │950,00 │950,00 │959,00 │950,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│316 │Sucaciu │19.000,00 │18.719,76 │18.719,76 │18.719,76 │18.719,76 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│317 │Marta Silviu │804,00 │803,00 │803,00 │803,00 │803,00 │
│ │Dan │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│318 │Szucs Ferenc │2.230,00 │2.183,00 │2.183,00 │2.183,00 │2.183,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│319 │Sulea Horia │11.000,00 │10.953,44 │10.953,44 │10.953,44 │10.953,44 │
│ │Petru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│320 │Mocean Iancu │800,00 │769,00 │769,00 │769,00 │769,00 │
│ │Marcel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│321 │Diaconu Marcel│500,00 │316,00 │316,00 │315,51 │315,51 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│322 │Tilvescu │1.709,00 │1.709,00 │1.709,00 │1.709,00 │1.709,00 │
│ │Gabriela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│323 │Lazaroae Ioan │2.300,00 │2.090,95 │2.090,95 │2.090,95 │1.081,95 │
│ │Aurel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│324 │Zara Ion │10.000,00 │3.814,00 │3.814,00 │3.814,00 │3.814,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│325 │Tudor Iuliu │2.800,00 │2.111,23 │2.111,23 │2.111,23 │2.111,23 │
│ │Valer │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│326 │Constantinescu│1.500,00 │272,75 │272,75 │272,75 │60,34 │
│ │Florin Nicolae│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│327 │Mucea Gheorghe│8.016,00 │8.000,07 │8.000,07 │8.015,07 │8.000,07 │
│ │Gabriel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│328 │Duca Gheorghe │600,00 │568,57 │568,57 │568,57 │568,57 │
│ │Dumitru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│329 │Ursache │11.150,00 │5.620,80 │5.620,80 │5.620,80 │5.620,80 │
│ │Daniela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│330 │Ailenei Diana │600,00 │483,00 │483,00 │483,00 │483,00 │
│ │Lacramioara │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│331 │Vaduva Ionita │2.500,00 │2.255,50 │2.216,50 │2.256,50 │1.000,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│332 │Ene Marian │800,00 │507,00 │487,00 │507,00 │487,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│333 │Uhliuc Vasile │3.500,00 │3.270,36 │3.500,00 │3.275,23 │3.275,23 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│334 │Zaharie │11.150,00 │8.043,91 │8.043,91 │8.043,91 │8.043,91 │
│ │Gabriel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│335 │Ciocoiu │4.000,00 │2.740,54 │2.740,54 │2.740,54 │2.559,99 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│336 │Muresan │3.620,00 │3.620,00 │3.620,00 │3.620,00 │3.620,00 │
│ │Romulus Mircea│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│337 │Sallai Ioan │8.000,00 │7.493,94 │7.493,94 │7.493,94 │7.493,94 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│338 │Muresan Ioan │6.000,00 │5.240,87 │5.240,87 │5.240,87 │5.240,87 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│339 │Neagoie │11.150,00 │9.004,00 │9.004,00 │9.004,00 │9.004,00 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│340 │Costea │2.000,00 │1.367,91 │1.367,91 │1.367,91 │1.367,91 │
│ │Antoanela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│341 │Mezei Bainaczi│950,00 │944,00 │944,00 │944,00 │944,00 │
│ │Anna │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│342 │Rosoiu Marian │1.000,00 │671,50 │671,50 │671,50 │671,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│343 │Moti Ion │600,00 │514,00 │514,00 │514,00 │514,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Muresan │ │ │ │ │ │
│344 │Alexandru │1.020,00 │1.014,00 │1.014,00 │1.014,00 │1.014,00 │
│ │Mircea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│345 │Botezan Valer │5.000,00 │4.598,75 │4.598,75 │4.598,75 │4.598,75 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│346 │Trimbitas │700,00 │680,00 │680,00 │680,00 │680,00 │
│ │Iosif Gheorghe│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│347 │Matis Horea │6.690,00 │6.619,00 │6.619,00 │6.619,00 │6.619,00 │
│ │Dorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│348 │Almasan │1.760,00 │1.746,05 │1.746,05 │1.747,60 │1.746,05 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│349 │Szoverfi │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
│ │Albert │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│350 │Mistar Ioan │815,00 │814,23 │814,23 │814,23 │814,23 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│351 │Opris Maria │8.000,00 │7.662,76 │7.662,76 │7.662,76 │7.662,76 │
│ │Roxana │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│352 │Florea Dorin │56.000,00 │55.211,47 │55.206,60 │55.211,47 │55.206,60 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Sefcenco │ │ │ │ │ │
│353 │Adrian │8.500,00 │8.355,00 │8.355,00 │8.360,00 │8.355,00 │
│ │Cristian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│354 │Huszar Laszlo │500,00 │268,00 │250,00 │268,00 │250,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│355 │Timofei │2.700,00 │2.689,90 │2689,90 │2689,90 │2.689,90 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│356 │Danciu Ionela │715,00 │713,00 │712,00 │713,00 │712,00 │
│ │Mariana │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│357 │Lorincz │230,00 │223,76 │223,76 │223,76 │223,76 │
│ │Levente │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│358 │Amititeloiaie │10.000,00 │9.712,00 │9.712,00 │9.712,00 │9.712,00 │
│ │Alin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│359 │Pascu Viorel │22.300,00 │21.851,88 │21.851,88 │21.851,88 │21.446,88 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│360 │Kadar Laszlo │2.230,00 │906,00 │906,00 │906,00 │906,00 │
│ │Csongor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│361 │Farcas Bela │950,00 │908,33 │908,33 │908,33 │908,33 │
│ │Nicolae │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│362 │Nita Dorina │1.500,00 │465,00 │465,00 │465,00 │465,00 │
│ │Veronica │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│363 │Chioveanu │4.000,00 │985,88 │985,88 │989,88 │985,88 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│364 │Mot Vasile │2.150,00 │2.147,02 │2.147,02 │2.147,02 │2.147,02 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│365 │Farkas Tibor │1.500,00 │1.269,71 │1.269,71 │1.269,71 │1.269,71 │
│ │Janos │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│366 │Onea Mircea │8.700,00 │8.664,60 │8.664,60 │8.664,60 │8.664,60 │
│ │Laurentiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│367 │Iojiban │14.000,00 │10.491,00 │10.491,00 │10.491,00 │10.491,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│368 │Buzila Eugen │500,00 │174,40 │174,40 │174,40 │174,40 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│369 │Teisanu Costel│1.300,00 │1.192,13 │1.192,13 │1.192,13 │1.192,13 │
│ │Viorel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│370 │Jimborean │3.000,00 │2.404,00 │2.404,00 │2.404,00 │2.404,00 │
│ │Ovidiu Dorin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│371 │Stancioni │1.050,00 │1.028,00 │1.028,00 │1.028,00 │1.028,00 │
│ │Petru Tudor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│372 │Gedo Endre │2.050,00 │2.018,39 │2.018,39 │2.018,39 │2.018,39 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│373 │Darau Gheorghe│9.500,00 │9.313,31 │9.308,31 │9.313,31 │9.308,25 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│374 │Szocs Maria │200,00 │183,00 │172,00 │172,00 │172,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│375 │Tolea Adrian │11.150,00 │11.060,00 │11.060,00 │11.060,00 │11.060,00 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│376 │Manolache │6.590,00 │6.541,66 │6.541,66 │6.541,66 │6.541,66 │
│ │Ludovic │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│377 │Bimbo Iosif │3.500,00 │3.477,00 │3.477,00 │3.477,00 │3.477,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│378 │Magda Marius │5.000,00 │3.917,50 │3.917,50 │3.917,50 │3.917,50 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│379 │Reti Zsofia │11.000,00 │10.715,74 │10.712,45 │10.712,45 │10.712,45 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│380 │Berta Dorel │510,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│381 │Dobrean Vasile│2.230,00 │2.137,63 │2.137,63 │2.137,63 │2.137,63 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│382 │Marginean Ioan│10.000,00 │6.723,00 │6.700,00 │6.723,00 │6.700,00 │
│ │Radu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│383 │Baran Roland │500,00 │483,81 │483,81 │483,81 │483,81 │
│ │Liviu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Viditchi │ │ │ │ │ │
│384 │Camelia │11.150,00 │4.578,02 │4.578,02 │4.608,02 │4.578,02 │
│ │Mariana Ana │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│385 │Golea Nicolae │1.700,00 │1.630,30 │1.630,30 │1.666,82 │1.630,30 │
│ │Miron │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│386 │Simene Danut │2.180,00 │2.178,00 │2.178,00 │2.178,00 │1.347,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│387 │Karacsony │515,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
│ │Sandor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│388 │Csomor Csaba │2.900,00 │2.812,36 │2.812,36 │2.812,36 │2.812,36 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│389 │Bartha Robert │750,00 │657,40 │657,40 │657,40 │657,40 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│390 │Butyka Zsolt │9.000,00 │1.777,90 │1.777,90 │1.777,90 │1.777,90 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│391 │Radu Aurora │5.000,00 │3.080,10 │3.080,10 │3.079,10 │3.079,10 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│392 │Bota Nicolae │5.000,00 │3.967,50 │3.967,50 │3.967,50 │3.075,00 │
│ │Florin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│393 │Stan Florin │290,00 │270,00 │270,00 │275,50 │269,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│394 │Peto Csaba │4.000,00 │3.757,06 │3.757,06 │3.757,06 │3.757,06 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│395 │Olaianos Ionel│885,00 │869,99 │869,99 │885,51 │115,52 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│396 │Rus Sandor │9.350,00 │9.273,48 │9.273,48 │9.273,48 │9.273,48 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│397 │Marton Zoltan │2.230,00 │1.088,00 │1.088,00 │1.088,00 │1.088,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│398 │Carp Virgil │11.150,00 │2.515,00 │2.515,00 │2.515,00 │2.515,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│399 │Kovacs Karoly │6.050,00 │6.034,40 │6.034,40 │6.034,40 │6.034,40 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│400 │Fazakas Andras│670,00 │662,50 │662,50 │662,50 │662,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│401 │Mina Ionel │1.000,00 │765,00 │765,00 │765,00 │765,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│402 │Lukacs Gabor │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │509,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│403 │Keresztes │3.000,00 │489,63 │489,63 │489,63 │489,63 │
│ │Balazs │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│404 │Danetiu Silviu│6.000,00 │5.416,50 │5.416,50 │5.454,54 │5.416,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│405 │Torcea Victor │1.400,00 │1.390,47 │1.390,47 │1.390,47 │1.390,47 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│406 │Chesca Kety │2.230,00 │1.170,29 │1.170,29 │1.170,29 │1.170,29 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│407 │Vida Zsombor │3.558,00 │3.547,50 │3.547,50 │3.547,50 │3.547,50 │
│ │Ferenc │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│408 │Onica Razvan │14.100,00 │14.052,90 │14.052,90 │14.052,90 │12.905,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│409 │Chirita Ionel │15.110,00 │14.880,57 │14.880,57 │14,880,57 │14.880,57 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│410 │Irimia George │2.000,00 │1.423,00 │1.423,00 │1.423,00 │1.423,00 │
│ │Lucian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│411 │Diaconescu │3.000,00 │2.985,00 │2.985,00 │2.985,00 │2.985,00 │
│ │Moise │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│412 │Mate Radu │3.000,00 │2.999,60 │3.000,00 │3.000,00 │3.000,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│413 │Balan Visinel │6.550,00 │6.534,80 │6.534,80 │6.548,80 │6.534,80 │
│ │Costel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│414 │Gruescu Ioan │300,00 │223,00 │223,00 │223,00 │223,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│415 │Szasz Attila │1.800,00 │1.748,43 │1.748,43 │1.767,43 │1.748,43 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│416 │Szafta Andras │2.000,00 │1.390,46 │1.390,46 │1.390,46 │1.390,46 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│417 │Nitu Costin │556,00 │499,00 │499,00 │504,50 │499,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│418 │Girleanu │3.000,00 │2.040,20 │2.040,20 │2.054,82 │2.040,20 │
│ │Iulian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│419 │Sandu Gabriel │11.150,00 │11.067,03 │11.067,03 │11.067,03 │11.067,03 │
│ │Danut │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│420 │Madaran │6.690,00 │4.840,09 │4.840,09 │4.840,09 │4.840,09 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│421 │Lazar Nicolae │10.250,00 │6.312,52 │6.312,52 │6.312,52 │6.312,52 │
│ │Daniel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│422 │Coman Cornel │11.150,00 │10.782,00 │10.782,00 │10.782,00 │10.782,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│423 │Cristea │3.400,00 │3.201,00 │3.201,00 │3.201,00 │3.201,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│424 │Pasat Dan │4.000,00 │3.874,15 │3.874,15 │3.874,15 │3.874,15 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│425 │Teisanu │3.160,00 │3.057,30 │3.057,30 │3.057,30 │3.057,30 │
│ │Catalin Marius│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│426 │Kiss Laszlo │1.250,00 │1.249,51 │1.249,51 │1.249,51 │1.249,51 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│427 │Danguly Ervin │5.000,00 │4.561,00 │4.561,00 │4.561,00 │4.561,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│428 │Darvas Attila │2.385,00 │2.381,52 │2.381,52 │2.381,52 │2.381,52 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│429 │Bereczki │2.255,00 │2.255,00 │2.230,00 │2.133,60 │2.133,60 │
│ │Kovacs Attila │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│430 │Pipirig Vasile│1.000,00 │409,00 │409,00 │409,00 │409,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│431 │Cotfas Vasile │1.000,00 │838,50 │838,50 │838,50 │838,50 │
│ │Dorin Iuliu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│432 │Stefan Maria │1.000,00 │822,50 │822,50 │822,50 │822,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│433 │Kerekes Peter │5.000,00 │4.921,00 │4.921,00 │4.921,00 │4.921,00 │
│ │Tivadar │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│434 │Salamon Zoltan│1.800,00 │1.779,00 │1.779,00 │1.779,00 │1.779,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│435 │Tamasi Sandor │685,00 │675,00 │675,00 │675,00 │675,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│436 │China Nicolae │2.738,00 │2.730,06 │2.729,56 │2.729,56 │2.729,56 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│437 │Stoica Marian │1.300,00 │1.235,00 │1.235,00 │1.235,00 │1.235,00 │
│ │Sabarus │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│438 │Toro Piroska │1.440,00 │1.344,85 │1.298,32 │1.298,32 │1.298,32 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│439 │Mihai Catalin │1.700,00 │1.598,00 │1.598,00 │1.598,00 │1.598,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│440 │Gyorffy Gabor │2.200,00 │1.032,01 │1.032,01 │1.032,01 │1.032,01 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│441 │Toro Edit │682,00 │682,00 │681,02 │680,00 │680,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│442 │Toader George │10.000,00 │5.368,50 │2.230,00 │5.368,50 │2.230,00 │
│ │Alin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│443 │Oprea Oliver │1.100,00 │1.020,00 │1.080,00 │1.020,00 │1.020,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│444 │Gubavu Marin │5.000,00 │4.721,07 │4.721,02 │4.726,52 │4.721,02 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│445 │Ianosel │1.130,00 │1.081,00 │1.081,00 │1.081,00 │1.081,00 │
│ │Nicolae │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│446 │Nicolae Florin│3.000,00 │2.823,00 │2.823,00 │2.823,00 │2.823,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│447 │Savin Marian │1.000,00 │609,00 │1.000,00 │609,00 │609,00 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│448 │Vrabie │6.000,00 │5.439,50 │5.439,50 │5.444,00 │5.439,50 │
│ │Nicoleta │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│449 │Draghici Emil │11.150,00 │11.038,00 │11.038,00 │11.038,36 │11.038,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│450 │Mihaescu │5.400,00 │4.248,00 │4.220,00 │4.248,00 │4.220,00 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│451 │Nicolescot │11.150,00 │6.519,49 │6.519,49 │6.519,49 │4.194,55 │
│ │Simone Lucie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│452 │Remus Lucian │5.700,00 │5.683,05 │5.683,05 │5.683,05 │4.230,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│453 │Binder Levente│1.600,00 │1.371,15 │1.371,15 │1.371,15 │1.371,15 │
│ │Janos │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│454 │Pana Stelica │400,00 │234,04 │234,04 │234,04 │234,04 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│455 │Amarandei │5.000,00 │4.900,00 │4.900,00 │4.936,00 │4.771,00 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│456 │Szekely Laszlo│550,00 │519,22 │519,22 │519,22 │519,22 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│457 │Chereches │2.000,00 │1.903,00 │1.880,00 │1.903,00 │1.880,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│458 │Birlea Mirela │2.100,00 │2.005,00 │2.005,00 │2.005,00 │2.005,00 │
│ │Lacrimioara │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│459 │Benedek Janos │15.610,00 │15.548,45 │15.483,45 │15.548,45 │13.317,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│460 │Oncica │1.000,00 │659,00 │659,00 │659,00 │9,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│461 │Tuchel Marian │2.010,00 │2.008,50 │2.008,00 │2.039,50 │30,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│462 │Dragnea │800,00 │605,00 │600,00 │609,00 │600,00 │
│ │Alexandru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│463 │Leonte Iulian │2.230,00 │1.944,12 │1.964,11 │1.964,11 │1.606,50 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│464 │Tudor Prundar │800,00 │781,02 │781,02 │781,02 │677,02 │
│ │Petru │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│465 │Ghica Dumitru │2.250,00 │2.385,00 │2.385,00 │2.420,00 │1.492,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│466 │Butnariu │5.000,00 │3.674,00 │3.674,00 │3.674,00 │3.674,00 │
│ │Damian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│467 │Matei Barbu │5.000,00 │3.132,00 │3.132,00 │3.156,31 │3.132,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│468 │Turbatu Cosmin│3.750,00 │3.585,20 │3.585,20 │3.585,20 │3.585,20 │
│ │Ionut │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│469 │Cernescu │900,00 │818,50 │818,50 │818,50 │818,50 │
│ │Nicolaie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│470 │Marcu │2.000,00 │1.923,00 │1.923,00 │1.923,00 │1.923,00 │
│ │Constantin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│471 │Duta Petrica │6.537,00 │6.533,00 │6.533,00 │6.533,00 │6.533,00 │
│ │Georgica │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│472 │Ciorchina │3.000,00 │2.972,03 │2.972,03 │2.972,03 │2.972,03 │
│ │Ruxandra │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│473 │Apostol Alin │1.250,00 │1.231,14 │1.250,00 │1.241,14 │1.241,14 │
│ │Ghiocel │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│474 │Barjoianu │400,00 │400,00 │400,00 │400,00 │400,00 │
│ │Ciprian │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│475 │Stancu │300,00 │292,50 │292,50 │292,50 │292,50 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│476 │Ciobanu Ilie │1.650,00 │1.616,00 │1.615,00 │1.615,00 │1.562,20 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│477 │Molnar Jozsef │1.800,00 │820,32 │830,32 │820,32 │820,32 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│478 │Zsombori │10.500,00 │10.219,00 │10.219,00 │10.219,00 │9.570,30 │
│ │Levente │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│479 │Pelin │11.150,00 │3.702,73 │3.702,73 │3.702,73 │2.561,23 │
│ │Petronela │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│480 │Arnautu │500,00 │500,00 │500,00 │536,01 │500,00 │
│ │Decebal │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│481 │Matei Neculai │2.900,00 │2.859,00 │2.859,00 │2.859,00 │2.859,00 │
│ │Victor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│482 │Iacob Ioan │1.180,00 │607,00 │607,00 │607,50 │607,00 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│483 │Peiu Vlad │8.200,00 │8.173,82 │7.856,82 │8.173,82 │7.760,00 │
│ │Pantilimon │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│484 │Dobre Dumitru │4.000,00 │3.101,15 │3.101,15 │3.117,15 │3.101,15 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│485 │Mocanu Paul │2.185,00 │2.184,65 │2.184,65 │2.184,65 │2.184,65 │
│ │Ionut │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │2.752.283,35│2.440.743,84│2.434.230,66│2.425.086,85 │2.376.978,99│
└────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘    ANEXA 2

    Lista partidelor politice verificate şi a sancţiunilor aplicate
    în cadrul controlului finanţării activităţii curente a partidelor politice şi a subvenţiilor
    acordate de la bugetul de stat desfăşurat în anul 2021

┌────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Încălcare│Încălcare│ │ │
│Nr. │Nume partid │Tip │Legea │HG nr. 10│Amendă │Suma │
│crt.│ │raport │nr. 334/ │/2016 │ │confiscată │
│ │ │ │2006 │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul Liga │ │alin. (4)│ │ │ │
│1. │Independentă │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Română │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul Blocul │ │alin. (4)│ │ │ │
│2. │Unităţii │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Naţionale │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│3. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Maramureşenilor │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │Fond │art. 49 │ │ │ │
│4. │Românilor din │2019-2020│alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Diaspora │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 12 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│5. │Partidul Noi, │Fond │alin. (8)│N/A │AV │N/A │
│ │Getodacii! │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul „Mândri │ │alin. (4)│ │ │ │
│6. │că suntem │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Arădeni“ │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│7. │Alternativa de │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Vest │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│8. │Partidul Prahova │Fond │art. 13 │N/A │AV │N/A │
│ │în Acţiune │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│9. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Poporului │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│10. │Partidul Uniunea │Fond │alin. (3)│N/A │AV │N/A │
│ │pentru Bucovina │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│11. │Partidul România │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Unită │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│12. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Ecologist Român │2019-2020│alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│13. │Partidul Regalist│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Român │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│14. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Botoşănenilor │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│15. │Partidul │Fond │alin. (3)│N/A │AV │N/A │
│ │Ialomiţenilor │2019-2020│art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Forţa │ │art. 60 │art. 2 │ │ │
│16. │Identităţii │Fond │alin. (3)│alin. (1)│AV │500,00 │
│ │Naţionale │2019-2020│art. 49 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│17. │Partidul Dreapta │Fond │alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Conservatoare │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│18. │Partidul „Uniunea│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │pentru Codlea“ │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│19. │Partidul Fapta │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │ │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│20. │Partidul pentru │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Iaşi │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│21. │Partidul Mişcarea│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Social Liberală │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│22. │Partidul Viitorul│Fond │alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Ţării Făgăraşului│2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Uniunea │ │art. 49 │ │ │ │
│23. │Nativilor │Fond │alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Digitali │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│24. │Partidul │Fond │art. 3 │N/A │AV │N/A │
│ │Arădenilor │2019-2020│alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│25. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Gălăţenilor │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul Unităţii│ │alin. (4)│ │ │ │
│26. │Sociale din │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │România │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │art. 2 │ │ │
│27. │Partidul Social │Fond │alin. (1)│alin. (1)│10.000,00 │533,88 │
│ │Popular Român │2019-2020│art. 51 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│28. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Costineştiul Unit│2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│29. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Progresist │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│30. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Băcăuanilor │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│31. │Republican │Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Conservator │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│32. │Partidul România │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Modernă şi Demnă │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul pentru │ │alin. (4)│ │ │ │
│33. │Dezvoltare şi │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Progres Social │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Uniunea Naţională│ │alin. (4)│ │ │ │
│34. │pentru │Fond 2020│art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Democraţie, │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │Omenie şi Respect│ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│35. │Partidul │Fond 2020│art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Constanţa Altfel │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin . │ │ │ │
│ │Partidul Eforie │ │(4)art. │ │ │ │
│36. │Rom │Fond 2020│49 alin. │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │ │ │(1)art. │ │ │ │
│ │ │ │49 lin. │ │ │ │
│ │ │ │(3) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│37. │Partidul Mişcarea│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │pentru Medgidia │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│38. │Partidul Phralipe│Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │al Romilor │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│39. │Partidul Sebeşul │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Verde │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │art. 49 │ │ │ │
│ │Dreptăţii │Fond │alin. (1)│ │ │ │
│40. │Demnităţii │2019-2020│art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Solidarităţii │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 51 │ │ │ │
│41. │Partidul Brăila │Fond │alin. (2)│N/A │30.000,00 │15.160,00 │
│ │Nouă │2019-2020│art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 16 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│42. │Partidul │Fond │alin. (1)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Dreptăţii │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │art. 49 │ │ │ │
│43. │Renaşterea │Fond │alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Săcălazului │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │art. 3 │ │ │ │
│44. │Independenţii │Fond 2020│alin. (8)│N/A │AV │N/A │
│ │Comunei Moşniţa │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│45. │Renaşterii │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Naţionale │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│46. │Partidul Pro Iaşi│Fond │alin. (4)│N/A │10.000,00 │N/A │
│ │ │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│47. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Stejarilor │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│48. │Partidul Banatul │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │ │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│49. │Partidul Prodemo │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │ │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │art. 2 │ │ │
│50. │Partidul Alianţa │Fond │alin. (3)│alin. (1)│15.000,00 │N/A │
│ │Albeştii de Argeş│2019-2020│art. 49 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 12 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (8)│art. 2 │ │ │
│51. │Comuniştilor │Fond │art. 49 │alin. (1)│30.000,00 │1.486,00 │
│ │actual Comuniştii│2019-2020│alin. (3)│lit. a) │ │ │
│ │(Anti-Marxişti) │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │Partidul │ │art. 49 │art. 2 │ │ │
│52. │Agricultorilor │Fond │alin. (3)│alin. (1)│15.000,00 │35,00 │
│ │din România │2019-2020│art. 49 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│53. │Partidul │Fond │alin. (3)│N/A │15.000,00 │15,00 │
│ │Societăţii Ieşene│2019-2020│art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │Partidul Uniunea │ │alin. (1)│ │ │ │
│54. │Independentă │Fond │art. 5 │N/A │AV │N/A │
│ │pentru Tecuci │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│55. │Partidul Pact │Fond │art. 47 │N/A │AV │N/A │
│ │pentru Galaţi │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │Partidul │ │art. 3 │ │ │ │
│56. │Iniţiativa │Fond │alin. (2)│N/A │15.000,00 │15,00 │
│ │Pătârlagele │2019-2020│art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│art. 2 │ │ │
│57. │Partidul Împreună│Fond │art. 43 │alin. (1)│AV │220,00 │
│ │pentru Moldova │2019-2020│alin. (4)│lit. a) │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │ │alin. (1)│ │ │ │
│58. │Renaşterea │Fond 2020│art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Naţională │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 47 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 11 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│59. │Partidul Vrancea │Fond │alin. (1)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Noastră │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│60. │Partidul Romilor │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Democraţi │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│61. │Partidul Stângii │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Unite │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│62. │Partidul Civic │Fond │alin. (1)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Alimpeşti │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│63. │Partidul Naţional│Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Socialist │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│64. │Partidul Naţional│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Agrar │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│65. │Partidul │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Naţionalist │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│66. │Partidul Social │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Românesc │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│67. │Partidul României│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Europene │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Social │Fond │art. 43 │ │ │ │
│68. │Democrat al │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Muncitorilor │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Lege şi │Fond │art. 43 │ │ │ │
│69. │Ordine - România │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Democrată │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│70. │Apărătorii │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Copiilor Noştri │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│71. │Partidul Acţiunea│Fond │art. 5 │N/A │10.000,00 │N/A │
│ │Naţională Alba │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│72. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Oamenilor Liberi │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│73. │Partidul Noua │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Dreaptă │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│74. │Partidul │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Socialist Creştin│2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │art. 49 │ │ │ │
│75. │Progresul │Fond 2020│alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Poporului │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│76. │Partidul Adevăr │Fond │alin. (1)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │şi Dreptate │2019-2020│art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Naţional│Fond │art. 43 │ │ │ │
│77. │Ţărănesc Maniu │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Mihalache │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│78. │Partidul Rezist │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │ │2019-2020│alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│79. │Partidul │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Dreptăţii Sociale│2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │Fond │art. 43 │ │ │ │
│80. │Democraţiei │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Directă România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │art. 2 │ │ │
│81. │Partidul pentru │Fond │alin. (4)│alin. (1)│50.000,00 │2.720,00 │
│ │Argeş şi Muscel │2019-2020│art. 49 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Alianţa │ │art. 43 │ │ │ │
│82. │Naţională a │Fond │alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Agricultorilor │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│83. │Partidul Forţa │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Pensionarilor │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│84. │Partidul Neamul │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Românesc │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│85. │Diasporei Creştin│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Democrate │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│86. │Partidul │Fond │art. 43 │N/A │10.000,00 │N/A │
│ │Gorjenilor │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│87. │Partidul Frăţia │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Forţa România │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Frontul │ │ │ │ │ │
│ │Demnităţii │Fond │art. 43 │ │ │ │
│88. │Naţionale şi │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Identităţii │ │ │ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Mişcarea│ │ │ │ │ │
│89. │Verzilor - │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Democraţi │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │Agrarieni │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │ │ │ │ │
│90. │Democraţiei şi │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Solidarităţii - │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │DEMOS │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│91. │Partidul România │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Mare │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│92. │Partidul 200 │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │pentru Bucureşti │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│93. │Ecologist │Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Socialist Român │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (1)│art. 2 │ │ │
│94. │Asociaţia │Fond 2020│art. 49 │alin. (1)│AV │2.497,20 │
│ │Femeilor din │ │alin. (3)│lit. a) │ │ │
│ │România │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Liga │Fond │art. 3 │art. 2 │ │ │
│95. │Organizată a │2019-2020│alin. (8)│alin. (1)│AV │300,00 │
│ │Regiunilor Drepte│ │ │lit. a) │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│96. │Uniunea Populară │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Social Creştină │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │Fond │art. 43 │ │ │ │
│97. │Comunitar din │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│98. │Republican din │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │România │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul Social │ │alin. (4)│ │ │ │
│99. │Democrat │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Independent │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│100.│Partidul Alianţa │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Lege şi Ordine │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│101.│Partidul │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Revoluţiei │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│102.│Coaliţia pentru │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Naţiune │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul Mişcarea│ │alin. (4)│ │ │ │
│103.│Conservatoare din│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │România │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Alternativa │ │alin. (4)│ │ │ │
│104.│Civică, │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Atitudine, │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │Solidaritate, │ │art. 3 │ │ │ │
│ │Acţiune │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│105.│Tradiţie, Onoare,│Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Disciplină, │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │Excelenţă │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Creştin │Fond │art. 43 │ │ │ │
│106.│Social-Liberal │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Român │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Uniunea │ │art. 49 │ │ │ │
│107.│Românilor │Fond 2020│alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Naţional Creştini│ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Uniunea │Fond │art. 60 │ │ │ │
│108.│Creştin Democrată│2019-2020│alin. (3)│N/A │AV │N/A │
│ │din România │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul Violet -│ │alin. (4)│ │ │ │
│109.│Democraţie │Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Directă │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│110.│Partidul Naţional│Fond │alin. (1)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │pentru Patrie │2019-2020│art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │art. 49 │ │ │ │
│111.│Românilor │Fond │alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Patrioţi de │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │Pretutindeni │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│112.│Partidul Popular │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │din România │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │Partidul Democrat│ │alin. (8)│ │ │ │
│113.│Creştin al │Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │Romilor din │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │România │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│114.│Partidul Pirat │Fond │alin. (1)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │România │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │Partidul │ │art. 43 │ │ │ │
│115.│Oamenilor │Fond │alin. (4)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Credincioşi │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │ │art. 16 │art. 2 │ │ │
│116.│pentru Unirea │Fond │alin. (3)│alin. (1)│45.000,00 │100.980,81 │
│ │Românilor │2019-2020│art. 6 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 11 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 38 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Uniunea │ │art. 49 │ │ │ │
│117.│Creştină a │Fond │alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Romilor din │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │România │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │art. 2 │ │ │
│118.│Partidul Diaspora│Fond │alin. (1)│alin. (1)│15.000,00 │18.569,62 │
│ │şi Prietenii │2019-2020│art. 49 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │Partidul Alianţa │ │alin. (8)│art. 2 │ │ │
│119.│Creştină │Fond │art. 49 │alin. (1)│15.000,00 │545,00 │
│ │Adevărata Română │2019-2020│alin. (1)│lit. a) │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Popular │Fond │art. 60 │ │ │ │
│120.│Maghiar din │2019-2020│alin. (3)│N/A │AV │N/A │
│ │Transilvania │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│art. 2 │ │ │
│121.│Makedonarmânilor │Fond │art. 49 │alin. (1)│15.000,00 │600,00 │
│ │din România │2019-2020│alin. (1)│lit. a) │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 11 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│122.│Partidul Mişcarea│Fond 2020│alin. (4)│N/A │25.000,00 │23.757,27 │
│ │Populară │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│123.│Partidul Naţiunea│Fond │alin. (2)│N/A │15.000,00 │15.000,00 │
│ │Română │2019-2020│art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Noua │Fond │art. 43 │ │ │ │
│124.│Generaţie-Creştin│2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Democrat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│125.│Partidul │Fond │art. 5 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Monarhist │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│126.│Partidul Forţa │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Românească │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Alianţa │Fond │art. 43 │ │ │ │
│127.│Democrată a │2019-2020│alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Romilor │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│128.│Partidul Diaspora│Fond │art. 5 │N/A │30.000,00 │N/A │
│ │Unită │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│129.│Partidul Naţional│Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Civic │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│130.│Partidul │Fond │alin. (4)│N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Neoliberal │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 51 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│131.│Partidul Dreapta │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Republicană │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│132.│Partidul │Fond │alin. (1)│N/A │15.000,00 │15.100,00 │
│ │Reformator │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 51 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul │ │art. 49 │ │ │ │
│133.│Românilor de │Fond │alin. (1)│N/A │AV │N/A │
│ │Pretutindeni │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│134.│Partidul Alianţa │Fond │art. 3 │N/A │AV │N/A │
│ │Creştin Democrată│2019-2020│alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│135.│Alianţa Naţional │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Ţărănistă │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │Partidul │ │alin. (4)│ │ │ │
│136.│Alternativa │Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │pentru Demnitate │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │Naţională │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│137.│Partidul Verde │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │ │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│138.│Partidul PRO │Fond │art. 3 │N/A │15.000,00 │18.202,61 │
│ │România │2019-2020│alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │Partidul Alianţa │ │art. 3 │ │ │ │
│139.│pentru Educaţie │Fond │alin. (8)│N/A │AV │N/A │
│ │şi Reformă │2019-2020│art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│140.│Partidul Alianţa │Fond │art. 43 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Noastră România │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│141.│Partidul │Fond │art. 13 │N/A │AV │N/A │
│ │Bucureşti 2020 │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│142.│Partidul Noua │Fond │alin. (8)│N/A │15.000,00 │1.050,00 │
│ │Românie │2019-2020│art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │Partidul ADER la │ │alin. (8)│ │ │ │
│143.│Democraţie, │Fond │art. 43 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Educaţie şi │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
│ │Reconstrucţie │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (7)│ │ │ │
│ │Partidul │ │art. 3 │ │ │ │
│144.│Dacismului │Fond │alin. (8)│N/A │15.000,00 │2.922,72 │
│ │Autonom │2019-2020│art. 13 │ │ │ │
│ │Conservator │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│145.│Partidul Naţional│Fond │art. 49 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Democrat │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│146.│Partidul Re:Start│Fond │art. 49 │N/A │AV │N/A │
│ │România │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│147.│Partidul România │Fond │art. 12 │N/A │30.000,00 │N/A │
│ │Noastră │2019-2020│alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│148.│Partidul Politic │Fond │art. 43 │N/A │50.000,00 │N/A │
│ │Realitatea │2019-2020│alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 45 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │Partidul Forţa │Fond │alin. (3)│art. 2 │ │ │
│149.│Naţională │2019-2020│art. 10 │alin. (1)│80.000,00 │1.596.330,38│
│ │ │ │art. 25 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 25 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│150.│Partidul Dreapta │Fond │alin. (4)│N/A │AV │N/A │
│ │Liberală │2019-2020│art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │Uniunea Naţională│ │alin. (1)│ │ │ │
│151.│pentru Progresul │Fond │art. 49 │N/A │15.000,00 │N/A │
│ │României │2019-2020│alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 60 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│152.│Partidul │Fond │alin. (4)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Socialist Român │2019-2020│art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 16 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (8)│ │ │ │
│ │ │ │art. 3 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (2)│ │ │ │
│ │Partidul Naţional│ │art. 3 │art. 2 │ │ │
│153.│Ţărănesc Creştin │Fond │alin. (4)│alin. (1)│65.000,00 │558.150,00 │
│ │Democrat │2019-2020│art. 5 │lit. a) │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 13 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (1)│ │ │ │
│ │ │ │art. 16 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 38 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │art. 49 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │Partidul │ │art. 13 │ │ │ │
│154.│Libertate Unitate│Fond │alin. (1)│N/A │15.000,00 │N/A │
│ │Solidaritate │2019-2020│art. 16 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (3)│ │ │ │
│ │ │ │art. 43 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │art. 5 │ │ │ │
│ │ │ │alin. (4)│ │ │ │
│ │ │ │