Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   RAPORT din 23 iulie 2019  detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA - USR    Twitter Facebook
Cautare document

 RAPORT din 23 iulie 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA - USR

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 607 din 23 iulie 2019
    Denumirea partidului politic: Uniunea Salvaţi România - USR
    Tipul procesului electoral: alegeri europarlamentare
    Data desfăşurării procesului electoral: 26 mai 2019

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri electorale │
├──────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Cuantumul │
│ │ │ │ │ │ │ │total al │
│ │ │ │ │ │ │ │contribuţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │electorale │
│ │ │ │Provenienţa │Cuantumul │ │ │provenite din │
│ │ │Numele şi │contribuţiilor│total al │Cuantumul │Cuantumul │transferul │
│ │Numărul │prenumele │electorale ale│contribuţiilor│total al │total al │fondurilor │
│Circumscripţia│candidaţilor │candidaţilor│candidaţilor │electorale ale│contribuţiilor│contribuţiilor│obţinute în │
│electorală │din │care au │(venituri │candidaţilor │electorale ale│electorale ale│afara │
│ │circumscripţia│depus │proprii, │provenite din │candidaţilor │candidaţilor │perioadei │
│ │electorală │contribuţii │donaţii sau │venituri │provenite din │provenite din │electorale │
│ │ │electorale │împrumuturi) │proprii │donaţii │împrumuturi │virate în │
│ │ │ │ │ │ │ │contul bancar │
│ │ │ │ │ │ │ │judeţean sau │
│ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │municipiului │
│ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │
├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Amariei │Împrumut │ │ │27.000,00 │ │
│ │ │Raluca Elena│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Amariei │Împrumut │ │ │14.000,00 │ │
│ │ │Raluca Elena│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Botoş Vlad │Venituri │37.250,00 │ │ │ │
│ │ │Marius │proprii │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Botoş Vlad │Împrumut │ │ │20.000,00 │ │
│ │ │Marius │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Botoş Vlad │Donaţii │ │200,00 │ │ │
│ │ │Marius │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Botoş Vlad │Împrumut │ │ │20.000,00 │ │
│ │ │Marius │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Botoş Vlad │Donaţii │ │522,50 │ │ │
│ │ │Marius │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Ghinea │Donaţii │ │760,00 │ │ │
│ │ │Cristian │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Iurişniţi │ │ │ │ │ │
│NAŢIONALĂ │22 │Cristina │Împrumut │ │ │58.706,31 │ │
│ │ │Ionela │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Iurişniţi │ │ │ │ │ │
│ │ │Cristina │Împrumut │ │ │14.700,00 │ │
│ │ │Ionela │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Reniuţ │ │ │ │ │ │
│ │ │Anamaria │Donaţii │ │3.100,00 │ │ │
│ │ │Naomi │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Reniuţ │ │ │ │ │ │
│ │ │Anamaria │Donaţii │ │2.100,00 │ │ │
│ │ │Naomi │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Stefănuţă │ │ │ │ │ │
│ │ │Nicolae │Împrumut │ │ │4.700,00 │ │
│ │ │Bogdănel │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Stefănuţă │ │ │ │ │ │
│ │ │Nicolae │Donaţii │ │5.000,00 │ │ │
│ │ │Bogdănel │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Stefănuţă │ │ │ │ │ │
│ │ │Nicolae │Donaţii │ │550,00 │ │ │
│ │ │Bogdănel │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│Cuantumul total al veniturilor electorale în │208.588,81 │
│circumscripţia electorală │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite │ │
│din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei │6.416.390,00 │
│electorale │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cheltuieli electorale │
├──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cuantumul │ │
│ │ │ │ │ │ │total al │ │
│ │ │ │ │ │ │cheltuielilor│ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │închirierea │ │
│ │ │ │ │ │ │de spaţii şi │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │cheltuielilor│ │
│ │Cuantumul │ │ │ │ │de protocol │ │
│ │total al │ │ │ │Cuantumul │destinate │ │
│ │cheltuielilor│Cuantumul │ │ │total al │organizării │ │
│ │pentru │total al │ │ │cheltuielilor│de evenimente│ │
│ │producţia şi │cheltuielilor│Cuantumul │Cuantumul │pentru │cu tematică │Cuantumul │
│Circumscripţia│difuzarea │pentru │total al │total al │broşuri, │politică, │total al │
│electorală/ │materialelor │producţia şi │cheltuielilor│cheltuielilor│pliante şi │economică, │cheltuielilor│
│Nivelul │de propagandă│difuzarea │pentru │pentru afişe │alte │culturală sau│pentru │
│central │electorală la│materialelor │cercetări │electorale │materiale de │socială, │comisioane │
│ │radio, │de propagandă│sociologice │ │propagandă │pentru │bancare │
│ │televiziune │electorală │ │ │electorală │transport şi │ │
│ │şi în presa │online │ │ │tipărite │cazare, │ │
│ │scrisă │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │ │ │ │juridică şi │ │
│ │ │ │ │ │ │alte tipuri │ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │consultanţă, │ │
│ │ │ │ │ │ │precum şi │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru plata │ │
│ │ │ │ │ │ │serviciilor │ │
│ │ │ │ │ │ │mandatarilor │ │
│ │ │ │ │ │ │financiari │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│NAŢIONALĂ │1.030.178,87 │1.826.990,11 │16.578,00 │26.001,50 │1.003.020,64 │765.801,49 │1.209,75 │
├──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripţia │4.669.780,36 │
│electorală/la nivel central │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Cuantumul total al veniturilor electorale │6.624.978,81 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Cuantumul total al cheltuielilor electorale │4.669.780,36 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele mandatarului financiar coordonator │DAV CONTABILITATE ŞI CONSULTANŢĂ - S.R.L.-D │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura mandatarului financiar coordonator │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi │11.06.2019 │
│cheltuielilor electorale │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice