Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROTOCOL nr. 4 din 1 februarie 1993 la Acordul interimar din 01 februatie 1993
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL nr. 4 din 1 februarie 1993  la Acordul interimar din 01 februatie 1993    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL nr. 4 din 1 februarie 1993 la Acordul interimar din 01 februatie 1993

EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 66 bis din 30 martie 1993

    Protocol privind definirea noţiunii de produse originare de cooperare administrativă

    CAP. I
    Definirea notiunii de produse originare

    ART. 1
    Criterii de stabilire a originii
    În vederea aplicării prezentului acord şi fără a prejudicia prevederile art. 2 şi 3 din prezentul protocol, sînt considerate ca:
    1. produse originare din Comunitate:
    a) produsele obţinute în întregime în Comunitate, conform prevederilor art. 4 al prezentului protocol;
    b) produsele obţinute în Comunitate şi care conţin materiale care nu au fost în întregime obţinute în Comunitate, cu condiţia ca totuşi aceste materiale să fi fost supuse în Comunitate unei prelucrari sau transformări suficiente, conform prevederilor art. 5 al prezentului protocol.
    2. produsele originare din România:
    a) produsele obţinute în întregime în România, conform prevederilor art. 4 al prezentului protocol;
    b) produsele obţinute în România şi care conţin materiale care nu au fost în întregime obţinute în România, cu condiţia ca totuşi aceste materiale să fi fost supuse în România unei prelucrari sau transformări suficiente, conform prevederilor art. 5 al prezentului protocol.
    ART. 2
    Cumul bilateral
    1. Prin derogare de la art. 1 pct. 1 lit. b), materialele originare din România, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, sînt considerate ca materiale originare din Comunitate şi nu se cere ca aceste materiale să fi fost supuse unor prelucrari sau transformări suficiente, cu condiţia ca, totuşi, acestea să fi fost supuse unor prelucrari sau transformări care depăşesc pe cele prevăzute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    2. Prin derogare de la art. 1 pct. 2 lit. b), materialele originare din Comunitate, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, sînt considerate ca materiale originare din România şi nu se cere ca aceste materiale să fi fost supuse unor prelucrari sau transformări suficiente, cu condiţia ca totuşi acestea să fi fost supuse unor prelucrari sau transformări care depăşesc pe cele prevăzute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    ART. 3
    Cumul cu materiale originare din Bulgaria
    1. In măsura în care schimburile comerciale dintre Comunitate şi Bulgaria, pe de o parte, şi dintre România şi Bulgaria, pe de alta parte, sînt reglementate prin acorduri ce conţin reguli identice celor din prezentul protocol, se aplica prevederile paragrafelor 2, 3 şi 5.
    2. a) Prin derogare de la art. 1 pct. 1, lit. b) şi fără a prejudicia prevederile paragrafelor 3 şi 5, materialele originare din Bulgaria, conform prevederilor Protocolului nr. 4 anexat la acord, încheiat între Comunitate şi Bulgaria, sînt considerate ca materiale originare din Comunitate şi nu se cere ca acestea să fi suferit prelucrari sau transformări suficiente, cu condiţia ca totuşi acestea să fi fost supuse în Comunitate unor prelucrari sau transformări care să le depăşească pe cele prevăzute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    b) Prin derogare de la art. 1 pct. 2 lit. b) şi fără a aduce prejudicii prevederilor paragrafelor 3 şi 5, materialele originare din Bulgaria, în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 4 anexat la acord, încheiat între Comunitate şi Bulgaria, sînt considerate ca materiale/substanţe originare din România şi nu se cere ca aceste materiale să fi suferit prelucrari sau transformări suficiente, cu condiţia ca totuşi acestea să fi fost supuse în România unor prelucrari sau transformări care să le depăşească pe cele prevăzute la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    3. Produsele care au dobîndit caracterul de produse originare, în virtutea prevederilor paragrafului 2, rămîn originare din Comunitate sau din România, numai dacă valoarea care a fost adăugată depăşeşte valoarea materialelor utilizate, originare din Bulgaria.
    In caz contrar, produsele respective sînt considerate, în sensul aplicării prezentului acord sau a acordului încheiat între Comunitate şi Bulgaria, ca originare din Bulgaria.
    4. Prin valoare adăugată se înţelege preţul de uzina al produselor din care se scade valoarea în vama a tuturor materialelor folosite care nu sînt originare din ţara în care sînt obţinute aceste produse.
    5. In vederea aplicării acestui articol, sînt folosite reguli de origine identice celor din prezentul protocol, în cadrul schimburilor comerciale efectuate între Comunitate şi Bulgaria şi între România şi Bulgaria.
    ART. 4
    Produse obţinute în întregime
    1. In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit a), sînt considerate obţinute în întregime fie în România fie în Comunitate:
    a) produsele minerale extrase din solul sau subsolul sau fundul marilor şi oceanelor lor;
    b) produsele vegetale recoltate pe teritoriile lor;
    c) animalele vii născute şi crescute pe teritoriile lor;
    d) produsele provenite de la animalele vii crescute pe teritoriile lor;
    e) produsele rezultate din vînătoarea şi pescuitul practicate pe teritoriile lor;
    f) produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse scoase din mare de navele lor;
    g) produsele fabricate la bordul navelor prelucratoare în exclusivitate pe baza produselor de la lit. f);
    h) articolele uzate care pot fi folosite numai pentru recuperarea materiilor prime extrase din ele;
    i) deşeurile rezultate din operaţiunile de fabricare efectuate pe teritoriile lor;
    j) bunurile fabricate în exclusivitate pe baza produselor specificate la lit. a) pînă la lit. i).
    2. Expresia navele lor de la paragraful 1 lit. f) se aplica numai navelor:
    - care sînt înmatriculate sau înregistrate în România sau într-un stat membru al Comunităţii;
    - care navigheaza sub pavilion romanesc sau al unui stat membru al Comunităţii;
    - care aparţin în proporţie de cel puţin 50% resortisantilor romani sau al statelor membre ale comunităţii sau unei societăţi cu sediul principal în România sau într-unul dintre statele membre ale Comunităţii, al carei administrator sau administratori, preşedinte al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere, cu majoritatea membrilor acestor consilii resortisanti romani sau ai statelor membre ale Comunităţii şi, în plus, al căror capital, în cazul societăţilor de persoane sau societăţilor cu răspundere limitată, aparţine în proporţie de cel puţin 50% acestor state, României, colectivităţilor lor publice sau resortisantilor lor;
    - al căror stat major este în întregime format din resortisanti romani sau ai statelor membre ale Comunităţii;
    - ale căror echipaje sînt formate în proporţie de cel puţin 75% din resortisanti romani sau ai statelor membre ale Comunităţii.
    3. Termenii România şi Comunitate acoperă şi apele teritoriale din România şi statelor membre ale Comunităţii.
    Navele maritime, inclusiv navele prelucratoare unde are loc transformarea sau prelucrarea produselor rezultate din pescuit sînt considerate ca făcînd parte din teritoriul României sau Comunităţii, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la paragraful 2.
    ART. 5
    Produse suficient transformate
    1. In vederea aplicării art. 1, materialele neoriginare sînt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate, atunci cînd produsul obţinut este încadrat la o poziţie tarifară diferita de cea la care sînt încadrate toate materialele neoriginare utilizate la fabricarea sa sub rezerva prevederilor paragrafelor 2 şi 3 de mai jos.
    Termenii capitole şi poziţii folosiţi în acest protocol se referă la capitolele şi poziţiile cu patru cifre utilizate în nomenclatura, care constituie sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor (denumit în continuare Sistem Armonizat sau S.A.).
    Termenul încadrat se referă la încadrarea unui produs sau material la o anumită poziţie.
    2. Dacă un produs este menţionat în coloanele 1 şi 2 din lista de la anexa nr. II, trebuie îndeplinite condiţiile stabilite în coloana 3 pentru produsul respectiv în locul regulii de la paragraful 1.
    a) In cazul în care în lista de la anexa nr. II este aplicată o regula a procentajului în vederea determinării originii unui produs obţinut în România sau în Comunitate, valoarea adăugată, ca urmare a prelucrarilor sau transformărilor, trebuie să corespundă cu preţul de uzina al produsului obţinut, mai puţin valoarea materialelor dintr-o ţara terta, importate în România sau în Comunitate.
    b) Termenul valoare din lista de la anexa nr. II înseamnă valoarea în vama în momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, dacă aceasta nu este cunoscută şi nu poate fi stabilită, primul preţ care poate fi verificat şi plătit pentru aceste materiale pe teritoriul respectiv.
    În cazul în care trebuie stabilită valoarea materialelor originare utilizate, prevederile alineatului precedent trebuie aplicate mutatis mutandis.
    c) Expresia preţul de uzina din lista de la anexa nr. II înseamnă preţul plătit producătorului în întreprinderea căruia a fost efectuată ultima prelucrare sau transformare, cu condiţia ca acest preţ să includă valoarea oricăruia dintre materialele utilizate, din care se scad toate taxele interne care sînt sau pot fi restituite atunci cînd produsul obţinut este exportat.
    d) Valoarea în vama înseamnă valoarea determinată în conformitate cu Acordul privind aplicarea art. VII din GATT încheiat la Geneva la 12 aprilie 1979.
    3) In vederea aplicării paragrafelor 1 şi 2, următoarele prelucrari sau transformări sînt considerate ca insuficiente pentru a conferi caracterul de produs originar, indiferent dacă poziţia de încadrare se schimba sau nu:
    a) manipulari pentru asigurarea conservării ca atare a produselor în timpul transportului şi depozitarii (aerare, prefirare, uscare, refrigerare, conservare în saramura, apa sulfitată sau conţinînd alte substanţe, îndepărtarea părţilor alterate şi operaţiuni similare);
    b) operaţiunile simple de desprafuire, cernere, triere, clasificare, asortare (inclusiv alcătuirea seturilor de mărfuri), spalare, vopsire, transare;
    c) (i) schimbarea ambalajului şi recompartimentarea coletelor;
       (ii) simpla imbuteliere în sticle, flacoane, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe plansete etc., şi orice alte operaţiuni simple de condiţionare;
    d) aplicarea pe produse sau ambalajele lor de mărci, etichete sau alte semne distinctive similare;
    e) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite, atunci cînd unul sau mai multe componente ale amestecului nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin acest protocol pentru a fi recunoscute ca originare, fie din România fie din Comunitate;
    f) simpla asamblare a părţilor de articole pentru a constitui un articol complet;
    g) cumulul mai multor operaţiuni din cele specificate la lit. a) la f);
    h) sacrificarea animalelor.
    ART. 6
    Elemente neutre
    Pentru a stabili dacă un produs este originar din România sau din Comunitate nu este necesar să se stabilească originea energiei electrice, a combustibililor, a instalaţiilor şi echipamentelor, a maşinilor şi uneltelor folosite pentru obţinerea produsului, ca şi a materialelor folosite care nu intra în compoziţia finala a produsului.
    ART. 7
    Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    Accesoriile, piesele de schimb şi utilajele expediate o dată cu un echipament, o maşina sau un vehicul şi care fac parte din echiparea normală şi sînt incluse în preţ sau nu sînt facturate separat, sînt considerate ca formind un tot cu echipamentul, maşina sau vehiculul respectiv.
    ART. 8
    Seturi
    Seturile, conform prevederilor Regulii generale nr. 3 din Sistemul Armonizat sînt considerate originare cu condiţia ca toate articolele componente să fie originare. Totuşi, un set compus din articole originare şi neoriginare este considerat ca originar în întregul sau, cu condiţia ca valoarea articolelor neoriginare să nu depăşească 15% din preţul de uzina.
    ART. 9
    Transportul direct
    1. Regimul preferenţial prevăzut prin acord este aplicabil numai produselor şi materialelor transportate între teritoriul Comunităţii şi cel al României sau, atunci cînd dispoziţiile art. 3 se aplica, al Bulgariei, fără traversarea altui teritoriu.
    Totuşi, transportul produselor originare din România, constituind un singur transport, poate fi efectuat printr-un teritoriu altul decât cel al Comunităţii, al României sau, atunci cînd dispoziţiile art. 3 se aplica, al Bulgariei, dacă este cazul, cu transbordare sau depozitare temporară în aceste teritorii, cu condiţia ca bunurile să rămână sub supravegherea autorităţilor vamale ale tarii de tranzit sau depozitare şi ca ele să nu fie supuse altor operaţiuni în afară celor de descărcare sau reîncărcare sau orice alta operaţiune destinată a asigura conservarea lor ca atare.
    2. Dovada ca condiţiile prevăzute la paragraful 1 sînt îndeplinite este adusă autorităţilor vamale prin prezentarea:
    a) fie a unui document de transport unic eliberat în ţara exportatoare ce a permis traversarea tarii de tranzit;
    b) fie a unui certificat eliberat de autorităţile vamale ale tarii de tranzit care conţine:
    - o descriere exactă a mărfurilor;
    - data descrierii sau reîncărcării mărfurilor sau eventual a imbarcarii sau debarcarii, cu indicarea navelor sau a altor mijloace de transport utilizate;
    - certificarea condiţiilor în care s-a efectuat staţionarea mărfurilor;
    c) fie, în lipsa acestora, a oricăror documente probatorii.
    ART. 10
    Continuitate teritorială
    Condiţiile stabilite în acest capitol referitoare la dobîndirea statutului originar trebuie îndeplinite fără întrerupere în România sau în Comunitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 şi 3.
    Dacă produsele originare exportate din România sau Comunitate într-o alta ţara sînt returnate, sub rezerva prevederilor art. 2, ele trebuie considerate ca neoriginare, în afară cazurilor în care se poate demonstra autorităţilor vamale ca:
    - mărfurile returnate sînt aceleaşi cu cele care au fost exportate; şi ca
    - ele nu au fost supuse unor operaţiuni, în afară celor necesare asigurării conservării lor cu atare, în perioada în care s-au aflat în ţara respectiva.

    CAP. II
    Dovada originii

    ART. 11
    Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    Dovada caracterului originar al produselor în sensul acestui protocol este adusă de certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, al cărui model figurează în anexa nr. III a prezentului protocol.
    ART. 12
    Procedura obişnuită pentru eliberarea certificatelor
    1. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat la cererea scrisă a exportatorului sau, sub răspunderea acestuia, a reprezentantului sau abilitat. Aceasta cerere este redactată pe formularul al cărui model figurează la anexa nr. III şi care este completat conform prevederilor acestui protocol.
    Cererile pentru certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie păstrate cel puţin doi ani de către autorităţile vamale ale statului exportator. 2. Exportatorul sau reprezentantul sau prezintă, împreună cu cererea, orice document justificativ util care poate aduce dovada ca produsele care urmează să fie exportate justifica eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    Ei se angajează să prezinte, la cererea autorităţilor competente, toate dovezile suplimentare pe care acestea le considera necesare în vederea stabilirii exactităţii caracterului originar al produselor ce ar putea beneficia de regim preferenţial şi se angajează să accepte orice control al operaţiunilor sale contabile şi al circumstanţelor obţinerii acestor produse, control efectuat de autorităţile menţionate.
    Exportatorul este obligat să păstreze cel puţin doi ani documentele justificative menţionate în prezentul paragraf.
    3. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 poate fi eliberat numai dacă acesta poate constitui titlul justificativ necesar aplicării prezentului acord.
    4. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de autorităţile vamale romane dacă mărfurile care urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare din România în sensul art. 1 pct. 2 al acestui protocol. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de autorităţile vamale ale unui stat membru al Comunităţii Economice Europene dacă mărfurile care urmează să fie exportate pot fi considerate produse originare din Comunitate în sensul art. 1 pct. 1 al acestui protocol.
    5. In cazul aplicării prevederilor art. 2 şi 3 privind cumulul, autorităţile vamale ale României sau ale statelor membre ale Comunităţii sînt autorizate să elibereze certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 în condiţiile stabilite prin prezentul protocol, dacă mărfurile care urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare din România sau din Comunitate, în sensul acestui protocol, şi cu condiţia ca produsele la care se referă certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 să se afle în România sau în Comunitate.
    În acest caz, eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este subordonată prezentării dovezii de origine, eliberată sau întocmită anterior. Aceasta dovada de origine trebuie pastrată cel puţin doi ani de către autorităţile vamale ale statului exportator.
    6. Întrucât certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 constituie titlu justificativ pentru aplicarea regimului tarifar şi contingentar preferenţial, prevăzut prin acord, revine autorităţilor vamale ale statului exportator luarea măsurilor necesare pentru verificarea originii mărfurilor şi pentru controlul celorlalte declaraţii din certificat.
    7. In scopul verificării îndeplinirii condiţiilor de eliberare a certificatului EUR 1, autorităţile vamale au dreptul să solicite orice document justificativ şi să efectueze orice control pe care îl considera util.
    8. Autorităţilor vamale ale statului exportator le revine sarcina de a urmări completarea corecta a formularelor menţionate la paragraful 1. Acestea verifica în special dacă caseta rezervată pentru descrierea produselor a fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de completări frauduloase. In acest scop, descrierea produselor trebuie făcuta fără a lasa spaţii goale. Între rinduri, cînd caseta nu este completată în întregime, trebuie trasa o linie sub ultimul rind al descrierii, barind spaţiul gol.
    9. Data eliberării certificatului trebuie indicată în partea rezervată autorităţilor vamale.
    10. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat la exportul produselor la care se referă de autorităţile vamale ale statului exportator. El este pus la dispoziţia exportatorului de îndată ce s-a efectuat sau asigurat exportul real.
    ART. 13
    Certificatele EUR 1 pe termen lung (TL)
    1. Prin derogare de la prevederile art. 12 paragraful 10, autorităţile vamale ale statului exportator pot elibera un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR cînd numai o parte din mărfurile acoperite de certificat sînt exportate, în cazul unui certificat eliberat pentru o serie de exportatori de aceleaşi produse de la acelaşi exportator, pentru acelaşi importator, în decursul unei perioade de maximum un an de la data întocmirii certificatului, denumit în continuare certificat TL.
    2. Autorităţile vamale ale statului exportator pot elibera certificatele TL conform prevederilor art. 12, dacă considera necesară aceasta procedura, numai atunci cînd caracterul originar al mărfurilor este considerat a fi rămas neschimbat în perioada de valabilitate a certificatului TL.
    Dacă una sau mai multe mărfuri nu mai sînt acoperite de certificatul TL, exportatorul trebuie să informeze imediat autorităţile vamale care au eliberat autorizaţia.
    3. Acolo unde se aplica procedura certificatului TL, autorităţile vamale ale statului exportator pot prescrie folosirea certificatelor EUR 1 cu un semn distinctiv destinat individualizarii lor.
    4. Caseta 11 "Viza vămii" a certificatului EUR 1 trebuie completată, conform uzantelor, de autorităţile vamale ale statului exportator.
    5. In caseta 7 a certificatului EUR 1 trebuie să figureze una din următoarele menţiuni:
    "CERTIFICAT LT VALIDO HASTA EL....",
    "LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL.....",
    "LT-CERTIFICAT GULTIG BIS.....",
    DENUMIRE IN LIMBA GREACA
    "LT-CERTIFICATE VALID UNTIL...",
    "CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU...",
    "CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL...",
    "LT CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET...",
    "LT-CERTIFICADO VALIDO ATE...",
    "CERTIFICAT TL VALABIL PANA LA ....",
    (data în cifre arabe)
    6. In casetele 8 şi 9 ale certificatului TL nu este necesar să se indice mărcile şi numerele, numărul şi natura coletelor, greutatea bruta (kg) sau alte unităţi de măsura (litri, mc etc.). Caseta 8 trebuie să conţină, totuşi, descrierea şi denumirea mărfurilor suficient de precise pentru a permite identificarea lor.
    7. Prin derogare de la prevederile art. 18, certificatul TL trebuie prezentat unităţii vamale de import cel mai tîrziu cu ocazia primului import al mărfurilor pentru care a fost eliberat. Cînd importatorul efectuează operaţiuni de vamuire la mai multe unităţi vamale din statul importator, autorităţile vamale pot sa-i ceara prezentarea unei copii după certificatul TL la fiecare din unităţile vamale respective.
    8. Cînd un certificat TL a fost prezentat organelor vamale, dovada caracterului originar al mărfurilor importate în cadrul termenului de valabilitate a certificatului TL este făcuta de facturi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) cînd o factura cuprinde atît produse originare din România şi din Comunitate, cât şi produse neoriginare, exportatorul este obligat să facă o distincţie clara între aceste doua categorii;
    b) exportatorul este obligat să declare pe fiecare factura numărul certificatului TL, precum şi data expirării certificatului respectiv şi să menţioneze ţara sau ţările în care îşi au originea mărfurile.
    Înscrierea pe factura de către exportator a numărului certificatului TL, însoţit de indicarea tarii de origine, constituie declaraţia potrivit căreia mărfurile îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul protocol în vederea dobîndirii originii preferenţiale în cadrul schimburilor comerciale dintre România şi Comunitate.
    Organele vamale ale statului exportator pot cere ca menţiunile care trebuie să apara pe factura, potrivit prevederilor de mai sus, să fie confirmate prin semnătura olografă, urmată de transcrierea în clar a numelui;
    c) descrierea şi denumirea mărfurilor din facturi trebuie să conţină date suficiente pentru a scoate clar în evidenta ca mărfurile figurează şi în certificatul TL la care se referă facturile;
    d) facturile pot fi întocmite numai pentru mărfurile exportate în perioada de valabilitate a respectivului certificat TL. Ele pot fi, totuşi, prezentate unităţii vamale de import în termen de patru luni de la data întocmirii lor de către exportator.
    9. In cadrul procedurii certificatului TL, facturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul articol pot fi întocmite şi/sau transmise prin sistemul de telecomunicaţii sau prin reţeaua de calculatoare. Aceste facturi sînt acceptate de organele vamale ale statului importator ca dovada a caracterului originar al mărfurilor importate, în conformitate cu procedurile stabilite de autorităţile vamale din acel stat.
    10. Dacă autorităţile vamale ale statului exportator constată ca un certificat şi/sau o factura, întocmite conform prevederilor acestui articol, nu sînt valabile pentru mărfurile livrate ele informează imediat autorităţile vamale ale statului importator.
    11. Prevederile prezentului articol nu prejudiciază aplicarea reglementărilor României şi ale statelor membre ale Comunităţii privind formalităţile vamale şi folosirea documentelor vamale.
    ART. 14
    Certificat EUR 1 eliberat "a posteriori"
    1. In cazuri excepţionale, certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 poate fi emis şi după exportul produselor la care se referă dacă acesta nu a fost emis în momentul exportului, datorită unor erori, unor omisiuni involuntare sau unor împrejurări speciale.
    2. In vederea aplicării paragrafului 1, în cererea scrisă, exportatorul trebuie:
    - să indice locul şi data expedierii produselor la care se referă certificatul;
    - să certifice ca nu a fost emis nici un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 în momentul exportului produselor respective şi să precizeze cauzele.
    3. Autorităţile vamale pot elibera retroactiv un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 numai după verificarea concordanţei dintre informaţiile furnizate în cererea exportatorului şi cele din dosarul corespunzător.
    Certificatele eliberate a posteriori trebuie să li se aplice una din următoarele menţiuni: "NACHTRAG-LICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "ALGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", DEN UMIRE IN LIMBA GREACA,"EXPEDIDO A POSTERIORI", EMITADO A POSTERIORI", "EMIS A POSTERIORI".
    4. Menţiunea de la paragraful 3 este înscrisă în caseta "Observaţii" a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    ART. 15
    Eliberarea unui duplicat al certificatului EUR 1
    1. In eventualitatea furtului, pierderii sau distrugerii unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, exportatorul poate cere în scris autorităţilor vamale emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le poseda.
    2. Duplicatului emis în acest mod trebuie să i se aplice una din următoarele menţiuni:
    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", DUPLICATE", DENUMIRE IN LIMBA GREACA, DUPLICADO", SEGUNDA VIA","DUPLICAT".
    3. Menţiunea de la paragraful 2 este înscrisă în caseta "Observaţii" a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    4. Duplicatul intra în vigoare la data certificatului original de circulaţie a mărfurilor EUR 1, data reprodusa şi pe duplicat.
    ART. 16
    Procedura simplificată de eliberare a certificatelor
    1. Prin derogare de la art. 12, 14 şi 15 ale acestui protocol, poate fi folosită o procedura simplificată de eliberare a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1, în conformitate cu prevederile de mai jos.
    2. Autorităţile vamale din statul exportator pot autoriza orice exportator, denumit în continuare exportator autorizat, care efectuează frecvent exporturi de mărfuri, pentru care pot fi emise certificate EUR 1 şi care oferă spre satisfactia autorităţilor vamale toate garanţiile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor, să nu prezinte unităţii vamale a statului exportator, în momentul exportului, nici mărfurile nici cererea pentru un certificat EUR 1 pentru acele mărfuri, pentru a permite eliberarea unui certificat EUR 1 în condiţiile prevăzute la art. 12 al prezentului protocol.
    3. Autorizaţia menţionată la paragraful 2 stipulează ca la alegerea autorităţilor vamale caseta nr. 11 "Viza vămii" a certificatului EUR 1 trebuie:
    a) fie să aibă aplicată în prealabil ştampila unităţii vamale competente a statului exportator, ca şi semnătura, olografă sau nu, a unui funcţionar al respectivei unităţi;
    b) fie să aibă aplicată de exportatorul autorizat o ştampila specială aprobată de autorităţile vamale ale statului exportator şi conformă cu modelul din anexa nr. V a acestui protocol. Aceasta ştampila poate fi imprimată în prealabil pe formulare.
    4. In cazurile menţionate la paragraful 3. a), una dintre următoarele menţiuni figurează în caseta 7 "Observaţii" a certificatului EUR 1:
    "PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENK-LET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", DENUMIRE IN LIMBA GREACA, "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SIMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE"," PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "PROCEDURA SIMPLIFICATA".
    5. Caseta nr. 11 "Viza vămii" a certificatului EUR 1 va fi completată eventual de exportatorul autorizat.
    6. Exportatorul autorizat indica, dacă este cazul, în caseta nr. 13 "Cerere de control" a certificatului EUR 1 denumirea şi adresa autorităţii vamale competente pentru efectuarea controlului certificatului EUR 1.
    7. In cazul procedurii simplificate, autorităţile vamale ale statului exportator pot prescrie folosirea certificatelor EUR 1 care comporta un semn distinctiv destinat identificarii lor.
    8. In autorizaţia menţionată la paragraful 2, autorităţile vamale specifica mai ales:
    a) condiţiile în care trebuie întocmite cererile pentru certificatele EUR 1;
    b) condiţiile în care sînt păstrate aceste cereri cel puţin doi ani;
    c) în cazurile menţionate la paragraful 3 b), autorităţile competente pentru efectuarea controlului a posteriori menţionat la art. 28 din prezentul protocol.
    9. Autorităţile vamale ale statului exportator pot exclude de la facilităţile prevăzute la paragraful 2 unele categorii de mărfuri.
    10. Autorităţile vamale refuza acordarea autorizaţiei menţionate la paragraful 2 exporturilor care nu oferă toate garanţiile pe care le considera utile. Autorităţile vamale pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele trebuie să procedeze astfel cînd exportatorul autorizat nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare sau nu mai oferă aceste garanţii.
    11. Exportatorul autorizat poate fi obligat să informeze autorităţile vamale, conform modalităţilor stabilite de acestea, în legătura cu transporturile pe care intenţionează să le efectueze, astfel încât să permită unităţii vamale competente să efectueze eventual un control, înainte de expedierea mărfii.
    12. Autorităţile vamale ale statului exportator pot efectua orice control, pe care îl considera necesar, asupra exportatorilor autorizaţi. Exportatorii sînt, obligaţi să se supună acestui control.
    13. Prevederile acestui articol nu prejudiciază aplicarea reglementărilor României şi ale statelor membre ale Comunităţii privind formalităţile vamale şi folosirea documentelor vamale.
    ART. 17
    Înlocuirea certificatelor
    1. Oricind este posibila înlocuirea unuia sau mai multor certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 cu unul sau mai multe certificate, cu condiţia ca acest lucru să fie făcut de unitatea vamală sau de alte autorităţi care răspund de controlul mărfurilor.
    2. Cînd produse originare din România, din Bulgaria, atunci cînd dispoziţiile art. 3 se aplica, sau din Comunitate, importate într-o zona libera sub acoperirea unui certificat EUR 1 sînt supuse unei prelucrari sau transformări, autorităţile competente trebuie să elibereze un nou certificat EUR 1 la cererea exportatorului, dacă prelucrarea sau transformarea sînt în conformitate cu prevederile acestui protocol.
    3. Certificatul înlocuitor, eliberat conform prevederilor prezentului articol, are valoare de certificat de circulaţie EUR 1 definitiv, în sensul aplicării prezentului protocol, inclusiv a prevederilor prezentului articol.
    4. Certificatul înlocuitor este eliberat în baza unei cereri scrise a reexportatorului, după verificarea indicaţiilor din aceasta cerere. Data eliberării şi numărul de înregistrare al certificatului EUR 1 original trebuie să figureze în caseta nr. 4.
    ART. 18
    Valabilitatea certificatelor
    1. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie prezentat în termen de patru luni de la data eliberării de către autorităţile vamale ale statului exportator, la unitatea vamală a statului importator la care produsele sînt prezentate.
    2. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 prezentate autorităţilor vamale ale statului importator, după expirarea termenului de prezentare prevăzut la paragraful 1, pot fi acceptate în vederea aplicării regimului preferenţial, atunci cînd nerespectarea termenului se datorează unor cauze de forta majoră sau unor împrejurări excepţionale.
    3. In afară acestor cazuri, autorităţile vamale ale statului importator pot accepta certificatele atunci cînd produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea respectivului termen.
    ART. 19
    Expoziţii
    1. Produsele trimise din România sau din Comunitate pentru o expoziţie într-o alta ţara decât România sau un stat membru al Comunităţii şi vîndute după expoziţie pentru a fi importate în România sau Comunitate beneficiază la import de prevederile acordului cu condiţia ca produsele respective să îndeplinească condiţiile prevăzute în prezentul protocol pentru a fi recunoscute ca originare din România sau din Comunitate şi cu condiţia aducerii dovezii autorităţilor vamale ca:
    a) un exportator a expediat aceste produse din România sau din Comunitate în ţara în care este organizată expozitia şi ca au fost expuse acolo;
    b) exportatorul le-a vîndut sau le-a cedat unui destinatar din România sau din Comunitate;
    c) produsele au fost expediate, în timpul desfăşurării expoziţiei sau imediat după aceea, în România sau în Comunitate, în starea în care au fost trimise pentru expoziţie;
    d) produsele nu au fost folosite din momentul în care au fost expediate pentru expoziţie în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expozitia respectiva.
    2. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie prezentat în condiţiile normale autorităţilor vamale. In el trebuie indicate denumirea şi adresa expoziţiei. Dacă este necesar, poate fi solicitată o dovada documentară suplimentară privind natura produselor şi condiţiile în care au fost expuse.
    3. Paragraful 1 se aplica tuturor expozitiilor, tirgurilor sau manifestărilor publice analoage, cu caracter comercial, industrial, agricol sau mestesugaresc, în afară celor organizate în interes particular în localuri sau magazine comerciale şi care au ca obiect vînzarea produselor străine şi în timpul cărora produsele rămîn sub control vamal.
    ART. 20
    Prezentarea certificatelor
    Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este prezentat autorităţilor vamale din statul importator în conformitate cu procedurile stabilite în reglementările acelui stat. Autorităţile respective au dreptul să solicite o traducere a certificatului. In afară de aceasta, ele pot solicita ca declaraţia de import să fie însoţită de o declaraţie a importatorului prin care acesta atesta ca produsele îndeplinesc condiţiile cerute de aplicarea acordului.
    ART. 21
    Importul eşalonat
    Fără a prejudicia prevederile art. 5 paragraful 3 al acestui protocol cînd, la cererea declarantului vamal, este importat în mai multe transe un articol demontat sau neasamblat, încadrat la cap. 84 sau 85 al Sistemului Armonizat, în condiţiile stabilite de autorităţile competente, acesta poate fi considerat un singur articol şi poate fi prezentat un certificat unic de circulaţie a mărfurilor EUR 1 pentru articolul complet, în momentul importului primei transe.
    ART. 22
    Păstrarea certificatelor
    Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sînt păstrate de autorităţile vamale ale statului importator în conformitate cu reglementările în vigoare în acel stat.
    ART. 23
    Formularul EUR 2
    1. Prin derogare de la prevederile art. 11, dovada caracterului originar al produselor, în sensul acestui protocol, poate fi adusă de un formular EUR 2 al cărui model figurează în anexa nr. IV a prezentului protocol, pentru transporturile care conţin numai produse originare şi cu condiţia ca valoarea fiecărui transport să nu depăşească 5,110 ECU.
    2. Formularul EUR 2 este completat şi semnat de exportator sau, în numele acestuia, de reprezentantul sau autorizat, în conformitate cu prezentul protocol.
    3. Pentru fiecare transport este completat un formular EUR 2.
    4. Exportatorul care completează un formular EUR 2 este obligat să prezinte, la cererea autorităţilor vamale, din statul exportator, orice justificare referitoare la utilizarea acestui formular.
    5. Art. 18, 20 şi 22 se aplica mutatis mutandis formularelor EUR 2.
    ART. 24
    Neconcordante
    Constatarea unor mici neconcordante între declaraţiile făcute pe certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau pe formularul EUR 2 şi cele făcute pe documentele prezentate unităţii vamale în vederea îndeplinirii formalităţilor pentru importul produselor nu anulează ipso facto valabilitatea certificatului sau formularului respectiv, dacă se stabileşte în mod evident ca ele corespund mărfurilor prezentate.
    ART. 25
    Exceptari de la dovedirea originii
    1. Produsele expediate sub forma de colete mici, de persoane particulare către persoane particulare sau care fac parte din bugetul personal al călătorilor, sînt considerate produse originare, fără a se cere prezentarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau completarea formularului EUR 2, cu condiţia ca aceste produse să reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial şi aceasta de îndată ce sînt declarate ca indeplinind condiţiile necesare pentru aplicarea acordului şi de îndată ce nu exista nici o indoiala în ceea ce priveşte sinceritatea acestei declaraţii.
    2. Importurile cu caracter ocazional şi care constau numai din produse pentru uzul personal sau familial al destinatarilor sau călătorilor sînt considerate importuri lipsite de orice caracter comercial dacă, prin natura şi cantitatea lor, este evident ca nu sînt destinate comercializării.
    In plus, valoarea totală a acestor produse nu trebuie să depăşească 365 ECU pentru coletele mici sau 1.025 ECU pentru conţinutul bagajelor personale ale călătorilor.
    ART. 26
    Sumele exprimate în ECU
    1. Sumele exprimate în moneda naţionala a statului exportator echivalente cu sumele exprimate în ECU sînt fixate de statul exportator şi comunicate celorlalte părţi ale prezentului acord. Cînd sumele sînt mai mari decât sumele corespunzătoare fixate de statul importator, acesta le accepta dacă marfa este facturată în moneda statului exportator.
    Dacă marfa este facturată în moneda altui stat, atunci cînd este vorba de România, de Bulgaria, atunci cînd dispoziţiile art. 3 se aplica, sau de un stat membru al Comunităţii, statul importator recunoaşte suma notificată de ţara în cauza.
    2. Pînă la 30 aprilie 1993 inclusiv, unitatea ECU care urmează să fie folosită în moneda naţionala, atunci cînd este vorba de România sau de un stat membru al Comunităţii, reprezintă contravaloarea ECU-ului în moneda naţionala a acestei tari la data de 3 octombrie 1990. Pentru următoarele perioade de cîte doi ani, ea reprezintă contravaloarea ECU în moneda naţionala din prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul care precede acea perioada de doi ani.

    CAP. III
    Metode de cooperare administrativă

    ART. 27
    Comunicarea stampilelor şi adreselor
    Autorităţile vamale ale României şi ale statelor membre îşi comunica reciproc, prin intermediul Comunităţii Europene, specimenele de ştampila folosite de unităţile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulaţie EUR 1, precum şi adresele autorităţilor vamale competente pentru eliberarea certificatelor de circulaţie EUR 1 şi pentru verificarea acestor certificate şi a formularelor EUR 2.
    ART. 28
    Controlul certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi a
    formularelor EUR 2
    1. Controlul a posteriori al certificatelor EUR 1 şi al formularelor EUR 2 este efectuat prin sondaj ori de cîte ori autorităţile vamale ale statului importator au suspiciuni întemeiate în legătura cu autenticitatea documentului sau cu exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a produselor în cauza.
    2. In scopul controlului a posteriori al certificatelor EUR 1, autorităţile vamale din statul exportator trebuie să păstreze cel puţin doi ani copiile certificatelor, precum şi orice documente de export referitoare la acestea.
    3. In scopul asigurării aplicării corecte a acestui protocol, România şi statele membre ale Comunităţii îşi acorda reciproc asistenta prin intermediul administraţiilor lor vamale, pentru controlul autenticităţii certificatelor EUR 1, inclusiv celor eliberate conform art. 12 paragraful 5 şi al formularelor EUR 2, precum şi a exactităţii informaţiilor referitoare la originea reală a produselor în cauza.
    4. In vederea aplicării prevederilor paragrafului 1, autorităţile vamale ale statului importator returnează certificatul EUR 1, formularul EUR 2 sau o copie a acestora autorităţilor vamale ale statului exportator, indicind, dacă este cazul, motivele de fond sau de forma care justifica o ancheta. Ele anexează la certificatul EUR 1 sau la formularul EUR 2 factura, dacă aceasta a fost întocmită, sau o copie a ei şi furnizează toate informaţiile ce au putut fi obţinute şi care sugereaza ca menţiunile făcute pe certificatul sau formularul respectiv sînt inexacte.
    5. Dacă autorităţile vamale ale statului importator hotărăsc suspendarea aplicării prevederilor acordului, în asteptarea rezultatelor controlului, ele acorda importatorului liberul de vama pentru produse, sub rezerva măsurilor de prevedere apreciate ca necesare.
    6. Autorităţile vamale ale statului importator sînt informate despre rezultatele controlului a posteriori cât mai rapid posibil. Aceste rezultate trebuie să permită să se determine dacă certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau formularul EUR 2 contestate se aplica produselor în cauza şi dacă acestea pot duce efectiv la aplicarea regimului preferenţial.
    Dacă, în cazul unor suspiciuni întemeiate, în termen de zece luni de la data cererii de control a posteriori nu se primeşte un răspuns sau dacă răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauza sau a originii reale a produselor, autorităţile solicitante refuza acordarea preferintelor prevăzute prin acord, cu excepţia cazurilor de forta majoră sau a împrejurărilor excepţionale.
    7. Litigiul nesolutionat dintre autorităţile vamale ale statului importator şi cele ale statului exportator sau care ridica o problema de interpretare a acestui protocol, este înaintat Comitetului de Cooperare Vamală.
    8. In toate cazurile, soluţionarea litigiilor dintre importator şi autorităţile vamale ale statului importator se face în conformitate cu legislaţia statului respectiv.
    9. Cînd procedura de control a posteriori sau orice alte informaţii disponibile par să indice ca prevederile acestui protocol sînt incalcate, România sau Comunitatea efectuează, din proprie initiativa sau la cererea celeilalte părţi, cercetările necesare sau ia măsuri pentru efectuarea cercetărilor, cu urgenta dorita, pentru identificarea şi prevenirea unor astfel de încălcări şi, în acest scop, România sau Comunitatea poate invita cealaltă parte să participe la anchete.
    10. Cînd procedura de control sau orice alta informaţie disponibilă pare să indice ca prevederile prezentului protocol au fost incalcate, produsele pot fi acceptate ca produse originare, conform acestui protocol, numai după încheierea procedurilor de cooperare administrativă, stabilite în prezentul protocol, care au fost eventual aplicate şi în special procedura de control a posteriori.
    In acelaşi mod, produsele pot fi respinse ca produse originare în virtutea prezentului protocol, numai după încheierea procedurii de control a posteriori.
    ART. 29
    Sancţiuni
    Sancţiunile sînt aplicate oricărei persoane care emite sau determina emiterea unui document cu date inexacte în scopul acordării regimului preferenţial unui produs.
    ART. 30
    Zone libere
    România şi statele membre ale Comunităţii iau toate măsurile necesare pentru a evita ca produsele comercializate sub acoperirea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi care, în cursul transportului, folosesc pentru staţionare o zona libera situată pe teritoriul lor, să fie înlocuite cu alte mărfuri şi să facă obiectul unor manipulari, în afară celor obişnuite, menite să asigure păstrarea lor ca atare.

    CAP. IV
    CEUTA ŞI MELILLA

    ART. 31
    Aplicarea protocolului
    1. Termenul Comunitate folosit în acest protocol nu se referă la CEUTA şi MELILLA. Expresia produse originare din Comunitate nu se referă la produsele originare din aceste zone.
    2. Prezentul protocol se aplica mutatis mutandis produselor originare din CEUTA şi MELILLA sub rezerva condiţiilor speciale prevăzute la art. 32.
    ART. 32
    Condiţii speciale
    1. In locul prevederilor art. 1 se aplica paragrafele de mai jos, iar referirile la acest articol se aplica mutatis mutandis la prezentul articol.
    2. Cu condiţia să fi fost transportate direct conform prevederilor art. 9, sînt considerate ca:
    1. produse originare din CEUTA şi MELILLA.
    a) produsele obţinute în întregime în CEUTA şi MELILLA;
    b) produsele obţinute din CEUTA şi MELILLA şi care conţin materiale care nu au fost în întregime obţinute acolo, cu condiţia ca:
    (i) aceste materiale să fi suferit prelucrari sau transformări suficiente în sensul art. 5 al acestui protocol; sau ca
    (ii) aceste materiale să fie originare din România sau din Comunitate, în sensul prezentului protocol, cu condiţia ca ele să fi fost supuse unor prelucrari sau transformări care depăşesc pe cele menţionate la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    2. Produsele originare din România:
    a) produsele obţinute în întregime în România;
    b) produsele obţinute în România şi care conţin materiale care nu au fost în întregime obţinute acolo, cu condiţia ca:
    (i) aceste materiale să fi suferit prelucrari sau transformări suficiente în sensul art. 5 al acestui protocol; sau ca
    (ii) aceste materiale să fie originare din CEUTA şi MELILLA, sau din Comunitate, în sensul acestui protocol, cu condiţia ca ele să fi fost supuse unor prelucrari sau transformări care depăşesc pe cele menţionate la art. 5 paragraful 3 al prezentului protocol.
    3. CEUTA şi MELILLA sînt considerate un singur teritoriu.
    4. Exportatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat să facă menţiunea ROMÂNIA şi CEUTA şi MELILLA în caseta nr. 2 a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1. În plus, în cazul produselor originare din CEUTA şi MELILLA, caracterul originar trebuie indicat în caseta nr. 4 a certificatului EUR 1.
    5. Autorităţile vamale spaniole sînt răspunzătoare de aplicarea acestui protocol în CEUTA şi MELILLA.

    CAP. V
    Prevederi finale

    ART. 33
    Amendamente la protocol
    Consiliul de asociere examinează, din doi în doi ani sau la cererea României sau a Comunităţii, aplicarea prevederilor prezentului protocol, în scopul aducerii amendamentelor sau adaptarilor necesare.
    La aceasta examinare se va tine seama, în special, de participarea părţilor contractante la zone de liber schimb sau la uniuni vamale cu terţe tari.
    ART. 34
    Comitetul de Cooperare Vamală
    1. Se înfiinţează un Comitet de Cooperare Vamală însărcinat cu asigurarea cooperării administrative în vederea aplicării corecte şi uniforme a prezentului protocol şi îndeplinirii oricărei alte sarcini în domeniul vamal, care i se poate incredinta.
    2. Comitetul este alcătuit, pe de o parte, din experţi vamali ai statelor membre şi din funcţionari ai serviciilor Comunităţilor Europene, responsabili cu probleme vamale şi, pe de alta parte, din experţi vamali romani.
    ART. 35
    Produse petroliere
    Produsele enumerate în anexa nr. VI sînt temporar excluse din domeniul de aplicare a acestui protocol. Totuşi, prevederile din domeniul cooperării administrative se aplica mutatis mutandis acestor produse.
    ART. 36
    Anexe
    Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.
    ART. 37.
    Aplicarea protocolului
    România şi Comunitatea iau, în ceea ce le priveşte, măsurile necesare pentru aplicarea prezentului protocol.
    ART. 38
    Mărfuri de regim de tranzit sau antrepozit
    Mărfurile care corespund prevederilor acestui protocol şi care, la data intrării în vigoare a acordului, sînt fie în regim de tranzit, fie în regim de depozitare temporară, în antrepozite vamale sau zone libere în Comunitate, în România sau, atunci cînd dispoziţiile art. 3 se aplica, în Bulgaria, pot fi admise ca beneficiind de prevederile acordului, sub rezerva prezentării în termen de patru luni de la aceasta data, autorităţilor vamale ale statului importator, a unui certificat EUR 1 întocmit a posteriori de către autorităţile competente ale statului exportator, ca şi a documentelor ce justifica transportul direct.

    LISTA ANEXELOR

  Anexa nr. I Note
  Anexa nr. II Lista prelucrarilor sau transformărilor prevăzute
                             la articolul 5 paragraful 2
  Anexa nr. III Modelul formularului certificatelor de circulaţie
                             a mărfurilor EUR 1
  Anexa nr. IV Modelul formularului EUR 2
  Anexa nr. V Modelul de ştampila prevăzută la articolul 16
                             paragraful 3 lit. b)
  Anexa nr. VI Lista produselor la care se face referire in
                             articolul 35.


    ANEXA 1

                              NOTE

                            PREAMBUL

    Aceste note se aplică, dacă este cazul, tuturor produselor fabricate care folosesc materiale neoriginare, inclusiv celor care nu fac obiectul unor menţiuni speciale în lista de la anexa nr. II şi care sînt supuse regulii de schimbare a poziţiei, prevăzută la art. 5 paragraful 1.

    Nota 1
    1.1. Primele doua coloane din lista descriu produsul obţinut. Prima coloana indica numărul poziţiei tarifare sau numărul capitolului Sistemului armonizat, iar a doua coloana cuprinde denumirea mărfurilor folosite în acest sistem pentru respectiva poziţie tarifară sau capitol. Pentru fiecare menţiune din primele doua coloane este specificată o regula în coloanele 3 sau 4. Atunci cînd, în unele cazuri, numărul din prima coloana este precedat de un "ex", aceasta înseamnă ca regula din coloanele 3 sau 4 se aplica numai la acea poziţie sau capitol, conform celor descrise în coloana 2.
    1.2. Atunci cînd mai multe numere de poziţii tarifare sînt grupate în coloana 1 sau dacă în aceasta coloana este menţionat un număr de capitol şi dacă denumirea produselor din coloana 2 este data în termeni generali, regula corespunzătoare de la coloanele 3 şi 4 se aplica tuturor produselor care, în Sistemul armonizat, sînt încadrate la diferite poziţii tarifare ale capitolului respectiv sau la poziţiile grupate în coloana 1.
    1.3. Atunci cînd în prezenta lista exista reguli diferite care se aplica unor produse diferite în cadrul aceleiaşi poziţii tarifare, fiecare alineat conţine denumirea acelei părţi a poziţiei tarifare care face obiectul regulii corespunzătoare din coloanele 3 sau 4.

    Nota 2
    2.1. Termenul de fabricare acoperă orice forme de prelucrare sau transformare sau fabricare, inclusiv asamblare sau chiar operaţii specifice. A se vedea şi nota 3.5. de mai jos.
    2.2. Termenul material acoperă toate tipurile de ingrediente, elemente, materii prime, materiale, componente, părţi etc. folosite la fabricarea unui produs.
    2.3. Termenul produs se referă la produsul obţinut chiar dacă este destinat unei utilizări ulterioare în alte operaţiuni de fabricare.
    2.4. Termenul mărfuri acoperă atît materialele, cât şi produsele.

    Nota 3
    3.1. In cazul în care poziţii tarifare sau extrase din poziţii nu figurează în lista, se aplica regula de schimbare a poziţiei tarifare stabilite în art. 3 paragraful 1. Dacă condiţia schimbării poziţiei tarifare se aplica la oricare dintre poziţiile sau, extrasele din poziţii ce figurează în lista, atunci aceasta condiţie este enunţată în coloana 3.
    3.2. Prelucrarea sau transformarea cerută de regula din coloana 3 trebuie să se refere numai la materialele neoriginare folosite. La fel, restricţiile enunţate la o regula din coloana 3 se aplica numai la materialele neoriginale folosite.
    3.3. Atunci cînd se stabileşte printr-o regula ca materialele de la orice poziţie tarifară pot fi folosite, materialele de la aceeaşi poziţie cu produsul pot fi, de asemenea, folosite, sub rezerva totuşi a unor restricţii specifice, susceptibile, de asemenea, de a fi enunţate în regula. Totuşi, expresia fabricare din materiale de la orice poziţie tarifară, inclusiv din alte materiale de la poziţia tarifară nr.... înseamnă ca pot fi folosite numai materialele încadrate la aceeaşi poziţie cu produsul a cărui denumire diferă de denumirea produsului asa cum apare aceasta în coloana 2 a listei.
    3.4. Dacă un produs obţinut din materiale neoriginare şi care şi-a dobîndit caracterul originar în timpul procesului de transformare prin aplicarea regulii de schimbare a poziţiei tarifare sau a regulii definite în lista pentru el este folosit ca material în procesul de fabricare a unui alt produs, atunci el nu face obiectul regulii din lista care se aplica produsului, în care este incorporat.
    De exemplu: un motor de la poziţia tarifară nr. 8407, pentru care regula prevede ca valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu trebuie să depăşească 40% din preţul de uzina, este fabricat din ebose de forta din oţeluri aliate de la poziţia tarifară nr. 7224.
    Dacă aceasta ebosa a fost obţinută în ţara respectiva prin forjarea unui lingou neoriginar, atunci piesa forjată a dobîndit caracterul de produs originar, în virtutea regulii din lista pentru produsele de la poziţia tarifară nr. 7224. Aceasta ebosa poate fi socotită din acea clipa ca originara în calcularea valorii materialelor neoriginare susceptibile de a fi utilizate la fabricarea motorului de la poziţia nr. 8407, fără a se tine seama dacă a fost sau nu fabricată în aceeaşi uzina cu motorul. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie luată în considerare atunci cînd se trece la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.
    3.5. Chiar dacă regula de schimbare a poziţiei tarifare sau celelalte reguli din lista sînt respectate, produsul finit nu dobîndeşte caracterul originar dacă operaţiunea la care a fost supus este insuficienta în sensul art. 3, paragraful 3.
    3.6. Unitatea ce trebuie luată în considerare pentru aplicarea regulilor de origine este produsul considerat ca unitate de baza pentru determinarea încadrării, bazată pe Sistemul Armonizat. In cazul seturilor de produse care sînt încadrate în virtutea Regulii Generală 3 de interpretare a Sistemului Armonizat, unitatea va fi determinată în funcţie de fiecare articol în parte care constituie setul; aceasta prevedere se aplica şi seturilor de la poziţiile tarifare nr. 6308, 8206 şi 9605.
    În conformitate cu acestea, rezulta ca:
    - dacă un produs alcătuit dintr-un grup sau un ansamblu de articole este încadrat în conformitate cu Sistemul Armonizat la o singura poziţie tarifară, întregul formează unitatea ce trebuie luată în considerare;
    - dacă un lot de marfa consta dintr-un anumit număr de produse identice încadrate la aceeaşi poziţie a Sistemului Armonizat, regulile de origine se aplica fiecărui produs luat în considerare individual;
    - dacă prin aplicarea Regulii generale nr. 5 de interpretare a Sistemului Armonizat, ambalajele sînt încadrate împreună cu mărfurile pe care le conţin, ele trebuie să fie considerate ca formind un tot cu aceste mărfuri, în vederea determinării originii.

    Nota 4
    4.1. Regula din lista fixează gradul minim de prelucrare sau transformare cerute şi rezulta deci ca prelucrările sau transformările care le depăşesc pe cele cerute conferă, de asemenea, caracterul originar şi, invers, prelucrările sau transformările insuficiente nu pot conferi caracterul originar. Altfel spus, dacă o regula prevede ca pot fi folosite materialele neoriginare aflate într-un stadiu de elaborare determinat, folosirea unor asemenea materiale într-un stadiu incipient de prelucrare este, de asemenea, permisă în timp ce folosirea unor asemenea materiale într-un stadiu mai avansat nu este permisă.
    4.2. Atunci cînd o regula din lista specifica ca un produs poate fi fabricat pe baza mai multor materiale, aceasta înseamnă ca unul sau mai multe dintre aceste materiale pot fi folosite. Aceasta nu înseamnă ca toate aceste materiale trebuie să fie folosite simultan.
    De exemplu:
    Regula pentru produse textile prevede ca pot fi folosite fibre naturale şi ca materialele chimice, printre alte materiale, pot fi, de asemenea, folosite. Aceasta nu înseamnă ca ambele trebuie să fie folosite simultan; poate fi folosite unul sau altul dintre materiale sau ambele. In consecinţa, dacă în cadrul aceleiaşi reguli este aplicată o restricţie unuia dintre materiale şi alte restricţii sînt aplicate altor materiale, atunci aceste restricţii se aplica numai materialelor folosite în mod real.
    De exemplu:
    Regula pentru maşinile de cusut prevede ca atît mecanismul de întindere a firului folosit, cât şi mecanismul de "zigzag" folosit să fie originare; aceste doua restricţii se aplica numai dacă fiecare dintre mecanismele respective este într-adevăr incorporat în maşina de cusut.
    4.3. Atunci cînd o regula din lista prevede ca un produs trebuie să fie fabricat dintr-un material determinat, aceasta condiţie în mod evident nu împiedica folosirea altor materiale care, datorită propriei lor naturi, nu pot satisface regula.
    De exemplu:
    Regula pentru poziţia tarifară nr. 1904 care exclude în mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor lor, nu împiedica în mod evident folosirea sarurilor minerale, a aditivelor sau a chimicalelor în măsura în care nu sînt obţinute din cereale.
    De exemplu:
    In cazul unui articol fabricat din materiale netesute, dacă se prevede ca acesta poate fi obţinut numai din fire neoriginare, nu este posibil să se folosească materiale netesute - chiar dacă materialele netesute nu pot fi în mod normal fabricate din fire. In asemenea cazuri, materialul care trebuie utilizat este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior firului - adică stadiul de fibra.
    A se vedea şi nota 7.3. privind textilele.
    4.4. Dacă într-o regula din lista sînt date doua sau mai multe procente privind valoarea maxima a materialelor neoriginare care pot fi folosite, atunci aceste procente nu pot fi adunate. De aici rezulta ca valoarea maximala a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate folosi niciodată cel mai ridicat procent luat în considerare. Se înţelege de la sine ca procentele specifice aplicabile anumitor produse nu trebuie să fie depăşite, ca urmare a aplicării acestor prevederi.

    Nota 5
    5.1. Expresia fibre naturale, atunci cînd este folosită în lista, se referă la fibre cu excepţia celor artificiale sau sintetice şi trebuie limitată la fibrele aflate în toate stadiile de dinaintea filarii, inclusiv deşeuri şi dacă nu se specifica altfel, expresia fibre naturale acoperă fibrele care au fost cardate, pieptanate sau altfel prelucrate, pentru filare, dar nefilate.
    5.2. Expresia fibre naturale cuprinde parul de cal de la poziţia nr. 0503, parul de porc de la poziţiile nr. 5002 şi 5003, ca şi lina, parul fin de animale şi parul grosier de la poziţiile nr. 5101 la 5105, fibrele din bumbac de la poziţia nr. 5201 la 5203 şi alte fibre vegetale de la poziţia nr. 5301 la 5305.
    5.3. Expresiile pasta textila, substanţe chimice şi materiale pentru fabricarea hârtiei folosite în lista desemnează materialele neincadrate la capitolele 50 la 63, care pot fi folosite la fabricarea fibrelor sau firelor artificiale sau sintetice sau, firelor sau fibrelor de hârtie.
    5.4. Expresia fibre sintetice sau artificiale discontinue folosite în lista se referă la cablurile de filament, fibrele discontinue şi deşeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la poziţiile tarifare nr. 5501 la 5507.

    Nota 6
    6.1. In cazul produselor amestecate, încadrate la acele poziţii tarifare din lista la care se fac trimiteri la prezenta nota, condiţiile prevăzute în coloana 3 a listei nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de baza folosite la fabricarea lor care, luate în global, reprezintă 10% sau mai puţin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de baza folosite (a se vedea şi Notele 6.3. şi 6.4. de mai jos).
    6.2. Totuşi, aceasta toleranta se aplica numai la produsele amestecate, care au fost fabricate din doua sau mai multe materiale textile de baza.
    Materialele textile de baza sînt:
    - mătasea;
    - lâna;
    - părul grosier de animale;
    - părul fin de animale;
    - părul de cal;
    - bumbacul;
    - materialele pentru fabricarea hârtiei şi hârtia;
    - inul;
    - cânepa;
    - iuta şi alte fibre textile liberiene;
    - sisal şi alte fibre textile din genul Agave;
    - nuca de cocos, cînepa de Manila, ramia şi celelalte fibre textile vegetale;
    - filamentele chimice sintetice;
    - filamentele chimice artificiale;
    - fibrele chimice sintetice discontinue;
    - fibrele chimice artificiale discontinue.
    De exemplu:
    Un fir de la poziţia tarifară nr. 5205 din fibre de bumbac de la poziţia nr. 5203 şi din fibre sintetice discontinue de la poziţia 5506 este un fir în amestec. De aceea, fibrele sintetice discontinue care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricarea din materiale chimice sau pasta textila) pot fi folosite într-un procent de pînă la 10% din greutatea firului.
    De exemplu:
    O ţesătură din lână de la poziţia tarifară nr. 5112 obţinută din fire din lina de la poziţia nr. 5107 şi fire sintetice discontinue de la poziţia nr. 5509 este o ţesătură în amestec.
    De aceea, firele sintetice care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricarea din materiale chimice sau pasta textila) sau firele din lina care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricarea din fibre naturale necardate, nepieptanate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinaţie între aceste doua tipuri de fire pot fi folosite pînă la un procent de 10% din greutatea ţesăturii.
    De exemplu:
    O ţesătură textila pluşată de la poziţia tarifară nr. 5802 obţinută din fire de bumbac de la poziţia nr. 5205 şi dintr-o ţesătură din bumbac de la poziţia nr. 5210, este un produs în amestec numai dacă ţesătura din bumbac este ea însăşi ţesătură în amestec, fiind fabricată din fire incadrată la doua poziţii de încadrare diferite sau dacă firele din bumbac folosite sînt la rindul lor în amestec.
    De exemplu:
    Dacă aceeaşi ţesătură textila pluşată este fabricată din fire din bumbac de la poziţia tarifară nr. 5205 şi dintr-o ţesătură sintetică de la poziţia nr. 5407, atunci în mod evident, firele folosite sînt doua materiale textile diferite şi ţesătura textila pluşată este în consecinţa un produs în amestec.
    De exemplu:
    Un covor plusat fabricat atît cu fire artificiale, cât şi de bumbac şi cu un suport din iuta, este un produs în amestec pentru ca sînt folosite trei materiale textile. Materialele neoriginare care sînt utilizate într-o etapa mai avansată de fabricare decât o permite regula, pot fi folosite cu condiţia ca greutatea lor totală să nu depăşească 10% din greutatea materialelor textile din covor. Astfel, suportul din iuta, firele artificiale şi/sau firele din bumbac pot fi importate în stadiul fabricării, în măsura respectării condiţiilor privind greutatea.
    6.3. In cazul produselor care incorporeaza fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu, aceasta toleranta este de 20% pentru acest tip de fire.
    6.4. In cazul produselor ce conţin un miez fie din banda subtire din aluminiu, fie dintr-o pelicula din plastic, acoperită sau nu cu pulbere de aluminiu, cu lăţimea de pînă la 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între doua pelicule din plastic, toleranta este de 30% pentru miez.

    Nota 7
    7.1. In cazul acelor produse textile confecţionate care, în lista, sînt însoţite de o nota de subsol care face referire la prezenta nota, pot fi utilizate materiale textile cu excepţia dublurilor şi captuselilor care nu se conformează regulii stabilite în coloana 3 a listei pentru produsul respectiv, cu condiţia ca ele să fie încadrate la alta poziţie tarifară decât cea a produsului şi ca valoarea lor să nu depăşească 8% din preţul de uzina al produsului.
    7.2. Garniturile, accesoriile şi alte produse folosite care conţin materiale textile nu trebuie să respecte condiţiile stabilite în coloana 3, chiar dacă ele sînt acoperite de nota 4.3.
    7.3. In conformitate cu prevederile notei 4.3., garniturile, accesoriile sau alte produse neoriginare care nu conţin nici un material textil, pot, oricind, să fie folosite liber atunci cînd nu pot fi fabricate din materialele listate în coloana 3.
    De exemplu:
    Dacă o regula din lista prevede pentru un articol anume din material textil, cum ar fi o bluza, ca trebuie să fie folosite fire, acest lucru nu interzice folosirea articolelor din metal, cum ar fi nasturii, pentru ca aceştia nu pot fi fabricati din materiale textile.
    7.4. Dacă se aplica o regula privind procentul, valoarea garniturilor şi accesoriilor trebuie luată în considerare atunci cînd se calculează valoarea materialelor neoriginare încorporate.


    ANEXA 2

                                   LISTA
       prelucrarilor sau transformărilor ce se aplica materialelor
        neoriginare pentru ca produsul transformat să poată obţine
                    caracterul de produs originar

------------------------------------------------------------------------------
 Poziţia Prelucrarea sau transformare aplicată
   S.A. Denumirea mărfurilor materialelor neoriginare şi care
 Nr. conferă caracterul de produs originar
------------------------------------------------------------------------------
  1 2 3
------------------------------------------------------------------------------
 0201 Carne de bovine, proaspăta sau Fabricare din materiale de la orice po-
       refrigerată zitie, cu excepţia cărnii de bovine
                                        congelata, de la poziţia nr. 0202
 0202 Carne de bovine, congelată Fabricare din materiale de la orice
                                        poziţie, cu excepţia cărnii de bovine,
                                        proaspăta sau refrigerată de la
                                        poziţia nr. 0201
 0206 Măruntaie comestibile de bovine, Fabricare din materiale de la orice
       porcine, ovine, caprine, cabali- poziţie, cu excepţia carcaselor de la
       ne (cal, magari sau catiri), poziţiile nr. 0201 la 0205
       refrigerate sau congelate
 0210 Carne şi măruntaie comestibile, Fabricare din materiale de la orice
       sarate sau în saramura, uscate poziţie, cu excepţia cărnii şi marun-
       sau afumate, făina şi pudra, taielor de la poziţiile nr. 0201 la
       comestibile, din carne şi 0206 şi 0208 sau a ficatului de pasare
       măruntaie de la poziţia nr. 0207
 0302 Peşte, cu excepţia peştelui viu Fabricare la care materialele de la
  la capitolul 3 folosite trebuie să fie
 0305 deja originare
 0402 Lapte şi produse lactate Fabricare din materialele de la orice
 0404 poziţie tarifară, cu excepţia laptelui
  la şi smântânii de la poziţia nr. 0401 sau
 0406 0402
 0403 Lapte bătut, lapte prins şi Fabricare la care:
       smintina, iaurt, chefir şi alte - produsele de la Capitolul 4 folosite
       sorturi de lapte şi smintina trebuie să fie deja originare
       fermentate sau acidulate, con- - sucurile de fructe folosite (cu ex-
       centrate sau neconcentrate, cu ceptia celor de ananas, lamiie, grape-
       sau fără adaos de zahăr sau alţi fruit) de la poziţia nr. 2009 trebuie
       indulcitori, sau aromatizate cu să fie originare şi
       sau fără adaos de fructe sau - valoarea materialelor de la Capitolul
       cacao 17 folosite nu trebuie să depăşească
                                        30% din preţul de uzina al produsului
 0408 Oua de păsări, fără coaja, şi Fabricare din materiale de la orice
       galbenuşuri de ou, proaspete, poziţie tarifară cu excepţia oualor de
       prin fierbere în aburi sau în păsări de la poziţia nr. 0407
       apa, turnate, congelate sau
       altfel conservate, cu sau fără
       adaos de zahăr sau indulcitori
  Ex. Păr de porc sau mistreţ, prelu- Curăţare, dezinfectare, sortare şi in-
 0505 crat dreptare a parului de porc sau mistret
  Ex. Oase şi coarne neprelucrate Fabricare la care toate materialele
 0506 folosite de la Capitolul 2 trebuie sa
                                        fie deja originare
 0710 Legume congelate sau uscate, Fabricare la care legumele folosite
  la conservate provizoriu, cu trebuie să fie deja originare
 0713 excepţia poziţiei nr. ex.
  Ex 0710 şi ex. 0711 pentru care re-
 0710 gulile aplicabile sînt prezentate
       în continuare
       Porumb dulce (nefiert sau fiert Fabricare din porumb dulce proaspăt
       în aburi sau apa) congelat sau refrigerat
  Ex. Porumb dulce conservat provi- Fabricare din porumb dulce proaspăt
 0711 zoriu sau regrigerat
 0811 Fructe conservate sau nu prin Fabricare la care valoarea materiale-
       fierbere în aburi sau apa, con- lor de la capitolul 17 nu trebuie sa
       gelate, cu sau fără adaos de za- depăşească 30% din preţul de uzina al
       har sau alţi indulcitori: produsului
       - cu adaos de zahăr
       - altele Fabricarea la care toate fructele
                                        folosite trebuie să fie deja originare
 0812 Fructe conservate provizoriu Fabricare la care fructele trebuie să
       (de exemplu cu dioxid de sulf, fie deja originare
       în saramura, în apa sulfitata
       sau soluţii conservante), dar
       improprii consumului imediat
 0813 Fructe uscate, altele decât cele Fabricare la care fructele folosite
       de la poz. nr. 0801 la 0806, trebuie să fie deja originare
       amestecuri de fructe cu coaja
       sau fructe uscate de la acest
       capitol
 0814 Coji de citrice sau de pepeni Fabricare la care fructele folosite
       (inclusiv verzi) proaspete, con- trebuie să fie deja originare
       gelate, uscate sau conservate
       provizoriu în saramura, apa
       sulfitată sau în alte soluţii
       conservante sau uscate
  Ex. Produse ale industriei moraritu- Fabricare la care legumele, cerealele,
 capi- lui: malt; amidon şi fecule; rădăcinile şi tuberculii de la poziţia
 tolul insulina; gluten de grîu; cu nr. 0714 sau fructele folosite trebuie
  11 excepţia produselor de la pozi- să fie deja originare
       tia nr. ex. 1106 pentru care
       regulile aplicabile sînt prezen-
       tate în continuare
   Ex. Făina şi gris din legume cu Uscarea şi macinarea legumelor de la
 1106 pastaie, uscate, curaţate de poziţia nr. 0708
       pastai de la poziţia nr. 0713
 1301 Lac, gume, rasini, gume-rasini Fabricare la care valoarea materiale-
       şi balsamuri naturale lor folosite de la poziţia nr. 1301 nu
                                        trebuie să depăşească 50% din preţul
                                        de uzina al produsului
  Ex. Mucilagii şi agenţi de ingrosare Fabricare din mucilagii şi agenţi de
 1302 din produse vegetale, modificate ingrosare nemodificati
 1501 Untura, alte grăsimi de porc şi
       de pasare, topite, presate sau
       nepresate, extrase sau neextrase
       cu ajutorul solventilor:
       - grăsimi din oase sau resturi Fabricare din materiale de la oricare
                                        poziţie, cu excepţia materialelor de la
                                        poziţiile nr. 0203, 0206 sau 0207 sau a
                                        oaselor de la poziţia 0506
        - altele Fabricarea din carne şi măruntaie co-
                                        mestibile de porcine de la poziţiile
                                        0203 sau 0206 sau din carne şi marun-
                                        taie comestibile de pasare de la pozi-
                                        tia nr. 0207
 1502 Grăsimi de bovine, ovine sau
       caprine, în stare primara sau
       topite,presate sau nepresate,
       extrase sau neextrase cu ajutorul
       solventilor
       - grăsimi din oase sau resturi Fabricare din materiale de la oricare
                                        poziţie, cu excepţia materialelor de la
                                        poziţiile nr. 0201, 0202, 0204 sau 0206
                                        sau a oaselor de la poziţia nr. 0506
       - altele Fabricare la care materialele
                                        animaliere folosite de la capitolul 2
                                        trebuie să fie deja originare
 1504 Grăsimi şi uleiuri şi fractiile
       lor, de peste sau de mamifere ma-
       rine, rafinate sau nerafinate,
       dar nemodificate chimic:
       - fractii solide din uleiuri de Fabricare din materiale de la oricare
       peste şi uleiuri şi grăsimi de poziţie inclusiv din celelalte materia-
       mamifere marine le de la poziţia nr. 1504
       - altele Fabricare la care toate produsele ani-
                                        maliere folosite de la capitolele 2 şi
                                        3 trebuie să fie deja originare
  Ex. Lanolina rafinată Fabricare din usuc de la poziţia 1505
 1505
 1506 Alte grăsimi şi uleiuri animale
       şi fractiile lor rafinate sau
       nerafinate, dar nemodificate
       chimic
       - fractii solide Fabricare din materiale de la oricare
                                        poziţie, inclusiv din celelalte
                                        materiale de la poziţia nr. 1506
       - altele Fabricare la care materialele
                                        animaliere folosite de la Capitolul 2
                                        trebuie să fie deja originare
  Ex. Uleiuri vegetale stabile şi
 1507 fractiile lor, rafinate sau
  la nerafinate, dar nemodificate
 1515 chimic:
       - fractii solide, cu excepţia Fabricare din celelalte materiale de la
       uleiului de jojoba poziţiile tarifare nr. 1507 la 1515
       - altele, cu excepţia:
       - uleiului de tung "oleoccoca"
       şi "oiticica", ceruri de mirt şi
       japoneze
       - uleiurilor pentru utilizări
       tehnice sau industriale, altele
       decât cele folosite la fabricarea
       de produse alimentare de uz uman
  Ex. Uleiuri şi grăsimi animale sau Fabricare la care materialele animale
 1516 vegetale şi fractiile lor, rees- sau vegetale folosite trebuie să fie
       terificate, rafinate sau nera- deja originare
       finate, dar nepreparate
       astfel:
  Ex. Amestecuri lichide alimentare de Fabricare la care toate materialele
 1517 uleiuri vegetale de la poziţiile vegetale folosite trebuie să fie deja
       nr. 1507 şi 1515 originale
  Ex. Alcooli graşi industriali cu Fabricare din materiale de la oricare
 1519 proprietăţi de ceruri artifici- poziţie, inclusiv acizii graşi
                                        industriali de la poziţia nr. 1519
 1601 Cirnati şi produse similare din Fabricare din animalele de la Capitolul
       carne, măruntaie sau sânge; 1
       preparate alimentare din aceste
       produse
 1602 Alte preparate sau conserve din Fabricare din animalele de la
       carne, măruntaie sau sânge Capitolul 1
 1603 Extracte şi sucuri din carne, Fabricare din animalele de la Capito-
       peste sau crustacee, moluste sau lul 1. Totuşi, peştele, crustaceele,
       alte nevertebrate acvatice molustele sau alte nevertebrate
                                        acvatice folosite trebuie să fie deja
                                        originare
 1603 Preparate şi conserve din peste, Fabricare la care peştele şi icrele fo-
       caviar şi inlocuitori preparati losite trebuie să fie deja originare
       din icre
 1605 Crustacee, moluste şi alte ne- Fabricare la care toate crustaceele,
       vertebrate acvatice, preparate molustele sau alte nevertebrate acva-
       sau conservate tice folosite trebuie să fie deja
                                        originare
  Ex. Zahăr din trestie sau sfecla de Fabricare la care valoarea materialelor
 1701 zaharoza pura din punct de ve- de la capitolul 17 folosite nu depăşeă-
       dere chimic, în stare solida, te 30% din preţul de uzina al produsu-
       aromatizate sau colorate lui
 1702 Alte zaharuri, inclusiv lactoza,
       maltoza, glucoza şi fructoza,
       pure din punct de vedere chimic,
       în stare solida; siropuri de
       zahăr care nu conţin substanţe
       aromatizante sau colorante;
       miere artificială amestecată sau
       neamestecată cu miere naturala;
       zahăr şi melasa caramelizate
       - Maltoza sau fructoza, pure din - Fabricare din materiale de la oricare
       punct de vedere chimic poziţie tarifară, inclusiv din celelal-
                                        te materiale de la poziţia nr. 1702
       - alte zaharuri în stare solida, Fabricare la care valoarea materialelor
       aromatizate sau colorate de la Capitolul 17 folosite nu depăşeş-
                                        te 30% din preţul de uzina al
                                        produsului
       - altele Fabricare la care toate materialele
                                        folosite trebuie să fie deja originare
  Ex. Melase rezultate din extracţia Fabricare la care valoarea materialelor
 1703 sau rafinarea zahărului, aroma- de la Capitolul 17 folosite nu depăşeş-
      tizate sau colorate te 30% din preţul de uzina la produsu-
                                        lui
 1704 Produse zaharoase care nu conţin Fabricare la care toate materialele
       cacao (inclusiv ciocolata alba) folosite trebuie încadrate la o
                                         poziţie tarifară diferita de cea a
                                         produsului, valoarea celorlalte mate-
                                         riale de la Capitolul 17 folosite nu
                                         depăşeşte 30% din preţul de uzina al
                                         produsului
 1806 Ciocolată şi alte preparate Fabricare la care toate materialele
       alimentare ce conţin cacao folosite trebuie încadrate la o pozi-
                                         tie tarifară diferita de cea a produ-
                                         sului şi valoarea materialelor de la
                                         Capitolul 17 folosite, nu depăşeşte
                                         30% din preţul de uzina al produsului
 1901 Extract de malt; preparate ali-
       mentare din făina, gris, amidon
       sau extract de malt, care nu
       conţin pudra de cacao sau care
       conţin pudra de cacao în propor-
       tie de sub 50% din greutate,
       nespecificate sau neincadrate in
       alta parte; preparate alimentare
       din produse de la poziţiile tari-
       fare 0401 la 0404, care nu conţin
       pudra de cacao sau care conţin
       pudra de cacao în proporţie de sub
       10% din greutate, nespecificate
       sau neincadrate în alta parte:
       - extract de malt Fabricare din cerealele de la Capitolul
                                        10
       - altele Fabricare la care toate materialele fo-
                                        losite trebuie încadrate la alta pozi-
                                        tie tarifară decât cea a produsului şi
                                        valoara materialelor de la Capitolul 17
                                        nu depăşeşte 30% din preţul de uzina al
                                        produsului
 1902 Paste alimentare preparate sau Fabricare la care cerealele (cu excep-
       nepreparate, umplute sau neum- tia griului dur), carnea, maruntaiele,
       plute (cu carne sau alte sub- peştele, crustaceele sau molustele fo-
       stante) sau altfel preparate, losite trebuie să fir deja originare
       ca de exemplu spaghete, macaroa-
       ne, fidea, lazane, gnochi,
       ravioli, caneloni, cus-cus;
       preparate sau nu
 1903 Tapioca şi inlocuitori preparati Fabricare din materiale de la oricare
       din fecule, sub forma de fulgi, poziţie tarifară cu excepţia feculei
       granule, boabe sau forme din cartofi de la poziţia tarifară nr.
       similare 1108
 1904 Produse de baza de cereale obti-
       nute prin expandare sau prajire
       (de exemplu fulgi de porumb);
       cereale, altele decât porumb,
       sub forma de grăunte, fierte in
       prealabil sau altfel preparate
       - fără conţinut de cacao:
       - cereale, altele decât porumb, Fabricare din materiale de la oricare
       sub forma de grăunte, fierte în poziţie tarifară; totuşi stiuletii şi
       prealabil sau altfel preparate boabele de porumb dulce, preparate sau
                                        conservate de la poziţiile nr. 2001,
                                        2004 şi 2005 şi porumbul dulce fiert
                                        sau nefiert în apa sau abur, congelat
                                        de la poziţia nr. 0710 nu pot fi
                                        folosite
       - altele Fabricare la care:
                                        - cerealele şi derivatele lor (cu
                                        excepţia porumbului din specia Zea
                                        indurata şi a griului dur şi a deriva-
                                        telor lor) folosite trebuie să fir in
                                        întregime obţinute şi
                                        - valoarea materialelor de la Capito-
                                        lul 17 folosite nu trebuie sa
                                        depăşească 30% din preţul de uzina al
                                        produsului
       - cu conţinut de cacao Fabricare din materiale de la orice
                                        poziţie cu excepţia materialelor de la
                                        poziţia nr. 1806 şi la care valoarea
                                        materialelor de la Capitolul 17 folosi-
                                        te să nu depăşească 30% din preţul de
                                        uzina al produsului
 1905 Produse de panificatie, produse Fabricare din materiale de la orice
       de patiserie de tipul biscuiţi- poziţie tarifară, cu excepţia celor de
       lor, cu sau fără conţinut de la Capitolul 11
       cacao; azima, alveole de uz
       farmaceutic, foi uscate din fai-
       na sau amidon şi produse similare
 2001 Legume, fructe şi alte părţi Fabricare la care fructele şi legumele
       comestibile din plante, prepara- folosite trebuie să fir deja originare
       te sau conservate în oţet sau
       acid acetic
 2002 Roşii preparate sau conservate Fabricare la care roşiile trebuie sa
       altfel decât oţet sau acid să fir deja originare
       acetic
 2003 Ciuperci şi trufe, preparate sau Fabricare la care ciupercile sau tru-
       conservate altfel decât în oţet fele folosite trebuie să fir deja
       sau acid acetic originare
 2004 Alte legume preparate sau con- Fabricare la care legumele folosite
  şi servate altfel decât în oţet sau trebuie să fir deja originare
 2005 acid acetic, congelate sau
       necongelate
 2006 Fructe, coji de fructe şi alte Fabricare la care valoarea materialelor
       părţi de plante, conservate în de la Capitolul 17 folosite nu trebuie
       zahăr (stoarse, glasate sau să depăşească 30% din preţul de uzina
       cristalizate) al produsului
 2007 Dulceţuri, jeleuri, marmelade, Fabricare la care valoarea materialelor
       piureuri şi paste din fructe de la Capitolul 17 folosite nu trebuie
       obţinute prin fierbere, care să depăşească 30% din preţul de uzina
       conţin sau nu zahăr sau alţi al produsului
       indulcitori
 2008 Fructe şi alte părţi comesti-
       bile de plante, altfel prepara-
       te sau conservate cu sau fără
       zahăr sau alţi indulcitori sau
       alcool, nespecificate sau
       neincadrate în alta parte:
       - fructe, inclusiv fructe în Fabricare la care fructele folosite
       coaja, preparate, altfel decât trebuie să fie deja originare
       prin fierbere în aburi şi apa,
       fără conţinut de zahăr, conge-
       late
       - fructe în coaja fără conţinut Fabricare la care valoarea fructelor
       de zahăr sau alcool în coaja şi a seminţelor oleaginoase
                                        originare de la poziţiile nr. 0801,
                                        0802 şi 1202 la 1207 folosite trebuie
                                        să depăşească 60% din preţul de uzina
                                        al produsului
       - altele Fabricare la care toate materialele
                                        folosite trebuie încadrate la alta
                                        poziţie decât cea a produsului.
                                        Totuşi valoarea materialelor de la
                                        Capitolul 17 folosite nu trebuie sa
                                        depăşească 30% din preţul de uzina al
                                        produsului
  Ex. Sucuri de fructe (inclusiv must Fabricare la care toate materialele
 2009 de struguri) nefermentate şi folosite trebuie încadrate la alta
       care nu conţin alcool, cu sau poziţie decât cea a produsului.
       fără adaos de zahăr sau Totuşi valoarea zahărului de la
       indulcitori Capitolul 17 folosit nu trebuie se
                                        depăşească 30% din preţul de uzina al
                                        produsului
  Ex. Cicoare prăjită şi extractele Fabricare la care cicoarea folosită
 2101 sale, esenţe şi concentrate trebuie să fir deja originara
  Ex. Preparate pentru sosuri şi so- Fabricare la care toate materialele
 2103 suri preparate: condimente şi folosite trebuie încadrate la alta po-
       şi asezonari amestecate zitie decât cea a produsului. Totuşi
                                        făina de mustar sau mustarul preparat
                                        pot fi folosite
       Mustar preparat Fabricare din făina de mustar
  Ex. Preparate pentru supe şi ciorbe; Fabricare din materiale de la orice
 2104 supe şi ciorbe preparate poziţie tarifară, cu excepţia legumelor
                                        preparate sau conservate de la poziţii-
                                        le nr. 2002 la 2005
       - preparate alimentare din com- Se aplica regula pentru poziţia tarifa-
       poziţii omogenizate ra la care sînt încadrate atunci cînd
                                        sînt prezentate în vrac
  Ex. Siropuri din zahăr, aromatizate Fabricare la care valoarea materialelor
 2106 sau colorate de la Capitolul 17 folosite nu trebuie
                                        să depăşească 30% din preţul de uzina
                                        al produsului
 2201 Ape, inclusiv ape minerale na- Fabricare la care apa folosită trebuie
       turale sau artificiale şi ape să fir deja originara
       gazoase, fără adaos de zahăr sau
       indulcitori sau nearomatizate;
       gheaţa şi zăpada
 2202 Ape, inclusiv ape minerale şi Fabricare la care toate materialele
       ape gazoase cu adaos de zahăr folosite sînt încadrate la alta poziţie
       sau indulcitori sau aromatizate decât cea a produsului. Totuşi valoarea
       sau alte băuturi nealcoolice, materialelor de la Capitolul 17 folosi-
       cu excepţia sucurilor de fructe te nu trebuie să depăşească 30% din
       sau legume de la poziţia nr. preţul de uzina al produsului şi sucu-
       2009 rile de fructe folosite (cu excepţia
                                        sucurilor de ananas, lamiie şi grape-
                                        fruit) trebuie să fir deja originare
  Ex. Vinuri din struguri proaspeţi, Fabricare din alte musturi de struguri
 2204 inclusiv vinuri imbogatite cu
       alcool şi musturi cu adaos de
       alcool
 2205 Următoarele produse ce conţin Fabricare din materiale de la orice
  Ex. materiale vinicole: vermuturi poziţie, cu excepţia strugurilor şi
 2207 şi alte vinuri din struguri materialelor derivate utilizate
  Ex. proaspeţi, preparate cu plante
 2208 sau substanţe aromatice; alcool
  şi etilic şi rachiuri denaturate
  Ex. sau nu; rachiuri, lichioruri şi
 2209 alte băuturi spirtoase; preparate
       alcoolice compuse din sorturi
       utilizate la fabricarea băuturilor;
       oţet
  Ex. Whisky-uri cu o concentraţie Fabricare la care valoarea alcoolului
 2208 alcoolică de pînă la 50% din provenit din distilarea cerealelor
       volum folosite să nu depăşească 15% din pre-
                                        tul de uzina al produsului
  Ex. Reziduuri de la fabricarea Fabricare la crea porumbul folosit
 2303 amidonului de porumb (cu excep- trebuia să fir deja originar
       tia apelor de inmuiere concen-
       trate), cu un conţinut de pro-
       teine calculat la produsul
       uscat care depăşeşte 40% din
       greutate
  Ex. Turte oleaginoase şi alte rezi- Fabricare la care maslinele folosite
 2306 duuri solide rezultate din ex- trebuie să fir deja originare
       tractia uleiului de masline,
       cu un conţinut de peste 3% ulei
       de masline
 2309 Preparate de tipul celor folo- Fabricare la care cerealele, zahărul,
       site în hrana animalelor melasa, carnea sau laptele folosite
                                        trebuie să fir deja originare
 2402 Tigari de foi (inclusiv cele cu Fabricare la care cel puţin 70% din
       capetele tăiate), trabucuri şi greutatea tutunului neprelucrat sau a
       tigari din tutun sau inlocuitori deşeurilor de la poziţia nr. 2401
       de tutun folosite trebuie să fir deja originare
  Ex. Tutun de fumat Fabricare la care cel puţin 70% din
 2403 greutate tutunului neprelucrat sau a
                                        deşeurilor de tutun de la poziţia 2401
                                        folosite trebuie să fir deja originare
  Ex. Grafit natural cristalin imbo- Imbogatirea cu carbon, purificarea şi
 2504 gătit cu carbon purificat şi macinarea grafitului brut cristalin
       macinat
  Ex. Marmura, simplu debitată cu fe- Tăiere cu ferastraul sau alte proce-
 2515 rastraul sau altfel, în blocuri dee a marmurei (chiar deja taiata) de o
       sau plăci dreptunghiulare grosime de peste 25 cm
       (inclusiv patrate), de o grosi-
       me de pînă la 25 cm
  Ex. Granit, porfir, bazalt, gresie Tăiere cu ferastraul sau alte procedee
 2516 şi alte pietre ornamentale sau a pietrei (chiar tăiate sau nu) de o
       pentru construcţii, debitate cu grosime de peste 25 cm
       ferastraul sau alte procedee, in
       blocuri sau plăci dreptunghiulare
       (inclusiv patrate) de o grosime
       de pînă la 25 cm
  Ex. Dolomita calcinată Calcinarea dolomitei necalcinate
 2518
  Ex. Carbonat de magneziu natural Fabricare la care toate materialele
 2519 (magnezita), macinat şi pus în folosite trebuie încadrate la alta
       containere închise ermetic şi poziţie decât cea a produsului.
       oxid de magneziu, pur sau im- Totuşi carbonatul de magneziu natural
       pur, cu excepţia oxidului de (magnezita) poate fi folosit
       magneziu topit electric şi a
       magnezitei calcinate (prăjită)
  Ex. Ipsos stomatologic Fabricare la care valoarea tuturor ma-
 2520 terialelor folosite nu depăşeşte 50%
                                        din preţul de uzina al produsului
  Ex. Fibre din azbest natural Fabricare din minereuri de azbest
 2524 (concentrate de azbest)
  Ex. Praf de mica Macinarea deşeurilor de mica sau mica
 2525
  Ex. Paminturi colorate, calcinate Calcinarea sau macinarea de paminturi
 2530 sau pulverizate colorate
  Ex. Uleiuri în care componentele Aceste produse sînt reluate în Anexa
 2707 aromatice predomina în greutate, nr. VI
       în raport cu componentele nearo-
       matice, similare uleiurilor mi-
       nerale obţinute prin distilarea
       gudroanelor de huila de înalta
       temperatura, care distileaza
       peste 65% din volumul lor pînă
       la 250GC (inclusiv amestecurile
       de benzina, de petrol şi de
       benzol) destinate a fi utilizate
       ca şi carburanţi sau combustibil
 2709 Uleiuri minerale şi produse Aceste produse sînt reluate în Anexa
  la obţinute din distilarea lor; nr. VI
 2715 materiale bituminoase; ceruri
       minerale
  Ex. Produse chimice anorganice; Fabricare la care toate materialele
 Capi- compuşi anorganici sau orga- utilizate trebuie să fir încadrate la
 tolul nici ai metalelor preţioase, ai o alta poziţie decât cea a produsului.
  28 elementelor radioactive, ai Totuşi, materialele de la aceeaşi po-
       paminturilor rare sau izotopi- zitie cu produsul pot fi folosite cu
       lor, cu excepţia produselor de condiţia ca valoarea lor să nu depă-
       la poziţiile ex. 2811 şi ex. şească 20% din preţul de uzina al
       2833 pentru care regulile apli- produsului
       cabile sînt prezentate in
       continuare
  Ex. Trioxid de sulf Fabricare din dioxid de sulf
 2811
  Ex. Sulfat de aluminiu Fabricare la care valoarea materialelor
 2833 folosite nu trebuie să depăşească 50%
                                        din preţul de uzina al produsului
  Ex. Produse chimice organice, cu Fabricare la care toate materialele
Capitolul excepţia produselor de la utilizate trebuie să fir încadrate la o
    29 poziţiile ex. 2901; ex. 290, poziţie diferita de cea a produsului.
       ex. 2905, 2915, ex. 2932, 2933 Totuşi, materialele de la aceeaşi pozi-
       şi 2934 pentru care regulile tie cu produsul pot fi folosite cu con-
       aplicabile sînt prezentate în ditia ca valoarea lor să nu depăşească
       continuare 20% din preţul de uzina al produsului
  Ex. Hidrocarburi aciclice, folosite Aceste produse sînt reluate în anexa
 2901 ca şi carburanţi sau combustibili VI
  Ex. Ciclane şi ciclene (cu excepţia Aceste produse sînt reluate în anexa
 2902 azulenei) benzen, toluen şi VI
       xilen, folosite ca şi carburanţi
       sau combustibili
  Ex. Alcoolati metalici şi alcoolu- Fabricare din materialele de la orice
 2905 rilor de la prezenta poziţie şi poziţie, inclusiv din celelalte mate-
       ai etanolului sau glicenei riale de la poziţia nr. 2905. Totuşi,
                                        alcoolatii metalici de la prezenta
                                        poziţie pot fi folosiţi cu condiţia ca
                                        valoarea lor să nu depăşească 20% din
                                        preţul de uzina al produsului
 2915 Acizi monocarboxilici aciclici Fabricare din materiale de la orice
       saturati şi anhidridele lor, poziţie. Totuşi, valoarea materialelor
       halogenuri, peroxizi şi peroxi- de la poziţiile nr. 2915 şi 2916 folo-
       acizi; derivatii lor halogenati, siţi nu trebuie să depăşească 20% din
       sulfonati, nitrati sau nitrozati preţul de uzina al produsului
  Ex. Eteri interni şi derivatii lor Fabricare din materiale de la orice
 2932 halogenati, sulfonati, nitrati poziţie. Totuşi, valoarea materiale-
       sau nitrozati lor de la poziţia nr. 2909 folosite nu
                                        trebuie să depăşească 20% din preţul
                                        de uzina al produsului
        Acetati ciclici şi semiacetati Fabricare din materiale de la orice
       şi derivatii lor halogenati, poziţie
       sulfonati, nitrati sau nitrozati
 2933 Compuşi heterociclici cu hetero- Fabricare din materiale de la orice
       atomi de azot în exclusivitate; poziţie. Totuşi, valoarea materialelor
       acizi nucleici şi sarurile lor de la poz. nr. 2932 şi 2933 folosite
                                        nu trebuie să depăşească 20% din
                                        preţul de uzina al produsului
 2934 Alţi compuşi heterociclici Fabricare la care toate materialele fo-
                                        losite trebuie să fir la o poziţie di-
                                        ferita de cea a produsului. Totuşi,
                                        materialele de la aceeaşi poziţie cu
                                        produsul pot fi folosite cu condiţia ca
                                        valoarea lor să nu depăşească 20% din
                                        preţul de uzina al produsului
  Ex. Produse farmaceutice, cu excep- Fabricare la care toate materialele
 Capi- tia produselor de la poziţiile folosite trebuie să fir încadrate la o
  tol nr. 3002, 3003 şi 3004 pentru poziţie diferita de cea a produsului.
   30 care regulile aplicabile sînt Totuşi, materialele de la aceeaşi po-
       prezentate în continuare zitie cu produsul pot fi folosite cu
                                        condiţia ca valoarea lor să nu
                                        depăşească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
 3002 Sânge uman; sânge de animale
       preparat pentru utilizări tera-
       peutice, profilactice sau de
       diagnostificare; seruri speci-
       fice de animale sau de persoane
       imunizate şi alte componente
       sanguine, vaccinuri, toxine,
       culturi de microorganisme (cu ex-
       ceptia fermentilor) şi produse
       similare
       Produse formate din doua sau mai Fabricare din materiale de la orice
       multe elemente componente care poziţie, inclusiv din celelalte mate-
       au fost amestecate, pentru uti- riale de la poziţia nr. 3002. Totuşi,
       lizari terapeutice sau profilac- materialele menţionate în coloana
       tice sau neamestecate pentru alăturată nu pot fi folosite decât cu
       aceste utilizări, prezentate condiţia ca valoarea lor să nu depă-
       sub forma de doze sau condiţio- şească 20% din preţul de uzina al
       nate pentru vînzarea cu amănuntul produsului
       - Altele
       - Sânge uman Fabricare din materiale de la orice
                                        poziţie, inclusiv din celelalte
                                        materiale de la poziţia nr. 3002.
                                        Totuşi, materialele menţionate in
                                        coloana alăturată nu pot fi folosite
                                        decât cu condiţia ca valoarea lor să nu
                                        depăşească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
       - Sânge de animale preparat Fabricare din materiale de la orice
       pentru utilizări terapeutice poziţie, inclusiv din celelalte mate-
       sau profilactice riale de la poziţia nr. 3002. Totuşi,
                                        materialele menţionate în coloana ala-
                                        turată nu pot fi folosite decât cu
                                        condiţia ca valoarea lor să nu depă-
                                        şească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
       - Elemente componente sanguine, Fabricare din materiale de la orice
       cu excepţia serurilor specifice poziţie, inclusiv din celelalte mate-
       de animale sau persoane imuniza- riale menţionate în coloana alatu-
       te, ale hemoglobinei şi rată nu pot fi folosite decât cu con-
       seroglobulinei ditia ca valoarea lor să nu depăşeaş-
                                        ca 20% din preţul de uzina al produ-
                                        sului
       Hemoglobina, globulina de sânge Fabricare din materiale de la orice
       şi seroglobulina poziţie, inclusiv din celelalte ma-
                                        teriale de la poziţia nr. 3002. Totuşi,
                                        materialele menţionate în coloana
                                        alăturată nu pot fi folosite decât cu
                                        condiţia ca valoarea lor să nu depă-
                                        şească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
       - Altele Fabricare din materiale de la orice
                                        poziţie, inclusiv din celelalte mate-
                                        riale de la poziţia nr. 3002. Totuşi,
                                        materialele menţionate în coloana ala-
                                        turată nu pot fi folosite decât cu
                                        condiţia ca valoarea lor să nu depă-
                                        şească 20% din preţul de uzina al pro-
                                        dusului
 3003 Medicamente (cu excepţia produ- Fabricare la care:
  şi selor de la poziţiile nr. 3002, - valoarea tuturor materialelor folosi-
 3004 3005 sau 3006) te nu trebuie să depăşească 50% din
                                        preţul de uzina al produsului, şi
                                        - toate materialele folosite trebuie sa
                                        fie încadrate la o poziţie diferita de
                                        cea a produsului. Totuşi, materialele
                                        de la poziţiile nr. 3003 sau 3004 pot
                                        fi folosite cu condiţia ca valoarea lor
                                        totală să nu depăşească 20% din preţul
                                        de uzina al produsului
  Ex. Îngrăşăminte, cu excepţia pro- Fabricare la care toate materialele
 Capi- duselor de la poziţia nr. ex. folosite trebuie să fir încadrate la o
 tolul 3105 pentru care regula aplica- poziţie diferita de cea a produsului
  31 bila este prezentată în Totuşi, materialele de la aceeaşi po-
       continuare zitie cu produsul pot fi folosite cu
                                        condiţia ca valoarea lor să nu depă-
                                        şească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
  Ex. Îngrăşăminte minerale sau chi- Fabricare la care:
 3105 mice ce conţin doua sau trei - valoarea tuturor materialelor folo-
       elemente fertilizante: azot, site nu trebuie să depăşească 50% din
       fosfor şi potasiu; alte ingra- preţul de uzina al produsului, şi
       saminte; produse de la prezen- - toate materialele folosite trebuie sa
       tul capitol prezentate fie sub fie încadrate la o poziţie diferita de
       forma de tablete sau forme simi- cea a produsului. Totuşi, materialele
       lare, fie în ambalaje de o greu- de la aceeaşi poziţie cu produsul pot
       tate bruta care să nu depăşească fi folosite cu condiţia ca valoarea
       10 kg cu excepţia: lor să nu depăşească 20% din preţul
                                        de uzina al produsului
       - nitratului de sodiu;
       - cianamidei calcide;
       - sulfatului de potasiu;
       - sulfatului de magneziu şi
         potasiu
  Ex. Extracte de tananti sau de tinc- Fabricare la care toate materialele
 Capi- turi; tanini şi derivatii lor; folosite trebuie să fir încadrate la o
tolul pigmenti şi alte materiale co- poziţie diferita de cea a produsului
   32 lorante; vopsele şi lacuri; Totuşi, materialele de la aceeaşi
       masticuri; corneluri; cu ex- poziţie cu produsul pot fi folosite cu
       ceptia produselor de la poziţii- condiţia ca valoarea lor să nu
       le nr. ex. 3201 şi 3205 pentru depăşească 20% din preţul de uzina al
       care regulile aplicabile sînt produsului
       prezentate în continuare
  Ex. Taninuri şi sarurile lor, eteri, Fabricare din extracte de tananti de
 3201 esteri şi alţi derivaţi origine vegetala
 3205 Lacuri colorante; preparate Fabricare din materiale de la orice
       menţionate la nota 3 a prezen- poziţie, cu excepţia materialelor de la
       tului capitol pe baza de lacuri poziţiile nr. 3203 şi 3204 cu condiţia
       colorante^1) ca valoarea oricărui material încadrat
                                        la poziţia nr. 3205 să nu depăşească
                                        20% din preţul de uzina al produsului
-----------------------------------------------------------------------------
    ^1) Nota 3 a Capitolului 32 precizează ca este vorba de preparate din
materiale colorante din tipurile folosite pentru colorarea oricărui material
sau destinate a fi folosite ca ingrediente la fabricarea preparatelor colorante,
cu condiţia ca ele să nu fie încadrate la o alta poziţie a Capitolului 32.

------------------------------------------------------------------------------
    1 2 3
-----------------------------------------------------------------------------
  Ex. Uleiuri eterice şi rezinoide, Fabricare la care toate materialele
Capi- produse de parfumerie sau de folosite trebuie se fie încadrate
tolul toaleta preparate şi preparate la o poziţie diferita de cea a
  33 cosmetice; cu excepţia produ- produsului
       selor de la poziţia 3301 pentru Totuşi materialele de la aceeaşi pozi-
       care regula aplicabilă este tie cu produsul pot fi folosite cu
       prezentată în continuare cu condiţia ca valoarea lor să nu
                                        depăşească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
 3301 Uleiuri eterice (determinate Fabricare de materiale de la orice po-
       sau nu) inclusiv cele numite zitie inclusiv materiale încadrate şi
       "concrete" sau "absolute"; alta grupa*) a prezentei poziţii.
       rezinoide; soluţii concen- Totuşi materialele aceleiaşi grupe pot
       trate de uleiuri eterice în fi folosite cu condiţia ca valoarea lor
       grăsimi, uleiuri stabile, ce- să nu depăşească 20% din preţul de
       rurile sau materialele analoge uzina al produsului
       obţinute prin extracţie sau ma-
       cerare; subproduse terpenice re-
       ziduale ale deterpenizarii ule-
       iurilor eterice; ape distilate
       aromatice şi soluţii apoase de
       uleiuri eterice
  Ex. Sapunuri, agenţi activi de Fabricare la care toate materialele
Capi- suprafaţa organici, prepara- folosite trebuie să fir încadrate la
tolul te pentru ledii, preparate lu- o poziţie diferita de cea a produsu-
  34 brifiante, ceruri artificiale, lui
       ceruri preparate, paste de mo- Totuşi, materialele de la aceeaşi po-
       delat, ceruri dentare şi compo- zitie cu produsul pot fi folosite de-
       zitii dentare pe baza de gips; cât cu condiţia ca valoarea lor să nu
       cu excepţia produselor de la depăşească 20% din preţul de uzina al
       poziţiile nr. ex. 3403 şi 3404 produsului
       pentru care prevederile aplica-
       bile sînt prezentate în conti-
       nuare
   Ex. Preparate lubrifiante cu un Aceste produse sînt reluate în anexa
  3403 conţinut de pînă la 70% din nr. VI
       greutate, de ulei de petrol sau
       uleiuri obţinute din minerale
       bituminoase
  3404 Ceruri artificiale şi ceruri Aceste produse sînt reluate în anexa
        preparate nr. VI
        - pe baza de parafine, ceruri
        de petrol sau de minerale bitu-
        minoase, de reziduuri de para-
        fina;
        - altele Fabricare din materiale de la orice
                                         poziţie cu excepţia:
                                         - uleiurilor hidrogenate avînd carac-
                                         teristicile cerurilor de la poziţia
                                         nr. 1516;
                                         - acizilor graşi, cu compoziţie chimi-
                                         că nedefinită şi alcoolilor graşi in-
                                         dustriali avînd caracteristicile ceru-
                                         rilor de la poziţia nr. 1519;
                                         - materiilor de la poziţia nr. 3404
                                         Aceste materiale pot totuşi, să fir fo-
                                        losite cu condiţia ca valoare lor să nu
                                        depăşească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
   Ex. Materiale albuminoide: produ- Fabricare la care toate materialele fo-
Capi- se pe baza de amidon sau fe- losite trebuie să fir încadrate la o
tolul cule modificate; cleiuri,enzi- poziţie diferita de cea a produsului.
  35 me; cu excepţia produselor de Totuşi materialele de la aceeaşi pozi-
        la poz. nr. 3505 şi ex. 3507 tie cu produsul pot fi folosite cu
        pentru care regulile aplicate condiţia ca valoarea lor să nu depă-
        sînt prezentate în continuare şească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
  3505 Dextrina şi alte amidonuri şi
        fecule modificate (de exemplu
        amidonurile şi feculele prege-
        latinizate sau esterificate);
        cleiuri de baza de amidonuri sau
        fecule, de dextrina sau alte ami-
        donuri sau fecule modificate:
        - amidonuri şi fecule eterifi- Fabricare din materiale de la orice
        câte sau esterificate; poziţie, inclusiv, din celelalte ma-
                                         teriale de la poziţia nr. 3505
        - altele Fabricare din materialele de la orice
                                         poziţie, cu excepţia materialelor de
                                         la poziţia nr. 1108
   Ex. Enzime preparate, nedenumite şi Fabricare la care valoarea tuturor ma-
  3507 necuprinse în alta parte terialelor folosite nu trebuie să de-
                                         paşească 50% din preţul produsului
-------------------------
    *) Prin "grupa" se înţelege orice parte a alineatului prezentei poziţii
reluată între doua (:).

------------------------------------------------------------------------------
       1 2 3
------------------------------------------------------------------------------
Capito- Pulberi şi explozivi, articole Fabricare la care toate materialele
 lul de pirotehnie, chibrituri; ali- folosite trebuie să fir încadrate la
 36 aje piroforice; materiale in- o poziţie diferita de cea a produsului.
       flamabile Totuşi, materialele de la aceeaşi pozi-
                                       tie cu produsul pot fi folosite cu con-
                                       ditia ca valoarea lor să nu depăşească
                                       20% din preţul de uzina al produsului
 Ex. Produse fotografice sau cinema- Fabricare la care toate materialele
Capi- tografice, cu excepţia produse- folosite trebuie să fir încadrate la o
 tolul lor de la poziţiile nr. 3701, poziţie diferita de cea a produsului.
  37 3702 şi 3704 pentru care regu- Totuşi, materialele de la aceeaşi po-
       lile aplicabile sînt prezentate zitie cu produsul pot fi folosite cu
       în continuare condiţia ca valoarea lor să nu depă-
                                       şească 20% din preţul de uzina al
                                       produsului
 3701 Plăci şi filme, plane, fotogra- Fabricare la care toate materialele fo-
      fice, sensibilizate, neexpuse, losite trebuie să fir încadrate la o
      din alte materiale decât hârtie, poziţie diferita de poziţia nr. 3702
      carton sau textile; filme foto-
      grafice plane cu developare şi
      tragere instantanee, sensibiliza-
      te, neexpuse, aflate sau nu in
      dispozitivul de încărcare
 3702 Peliculele fotografice sesibili- Fabricare la care toate materialele
       zate expuse sau neexpuse, în folosite trebuie să fir încadrate la
       role, din alte materiale decât o poziţie diferita de poziţia nr. 3701
       hârtie, carton sau textile; pe- şi 3702
       licule fotografice cu developare
       şi tragere instantanee, în role,
       sensibilizate, neexpuse
 3704 Plăci, pelicule, filme, hârtii, Fabricare la care toate materialele
       cartoane şi textile fotografice, folosite trebuie să fir încadrate la o
       expuse, dar nedevelopate poziţie diferita de poziţia nr. 3701
                                        la 3704
  Ex. Produse diverse ale industriei Fabricare la care toate materialele
Capi- chimice; cu excepţia produ- folosite să fir încadrate la alta po-
tolul selor de la poziţiile nr. ex. zitie decât cea a produsului. Totuşi,
  38 3801, ex. 3803, ex. 3805, ex. materialele de la aceeaşi poziţie pot
       3806, ex. 3807, 3808 la 3814, fi folosite cu condiţia ca valoarea lor
       3818 la 3820, 3822 şi 3823 pen- să nu depăşească 20% din preţul de
       tru care regulile aplicabile uzina al produsului
       sînt prezentate în continuare
  Ex. - Grafit coloidal în suspensie Fabricare la care valoarea tuturor ma-
 3801 în ulei şi grafit semicoloidal; terialelor folosite nu trebuie să
       pasta carbonoasa pentru elec- depăşească 50% din preţul de uzina al
       trozi; produsului
       - Grafit din pasta constînd Fabricare din materiale de la orice
       dintr-un amestec de grafit în poziţie. Totuşi, valoarea materialelor
       proporţie de pînă la 30% din de la poziţia nr. 3403 folosite nu
       greutate şi de uleiuri minerale trebuie să depăşească 20% din preţul
                                        de uzina al produsului
  Ex. Ulei de tal rafinat Rafinare a uleiului de tal brut
 3803
  Ex. Ulei de papetarie cu sulfat, Epurare ce comporta distilarea sau ra-
 3805 epurat finarea uleiului de papetarie cu sulfat
                                        brut
  Ex. Colofoniu Fabricare din acizi rasinosi
 3806
  Ex. Gudron de lemn (gudron vegetal) Distilare de gudron de lemn
 3807
 3808 Produse diverse ale industriei
  la chimice:
 3814
(Conti- - aditivi preparati pentru lu- Aceste produse sînt reluate în anexa
nuare) brifianti ce conţin uleiuri de nr. VI
        petrol sau uleiuri obţinute din
        minerale bituminoase de la pozi-
        tia nr. 3811
 3818 Următoarele produse de la pozi- Fabricare din minerale de la orice
  la tia nr. 3823: poziţie, inclusiv din celelalte mate-
 3820, riale de la poziţia nr. 3002. Totuşi,
 3822 - lianti preparati pentru forme materialele de la aceeaşi poziţie cu
   şi şi miezuri de turnatorie, pe produsul nu pot fi folosite decât cu
 3823 baza de produse rasinoase natu- condiţia ca valoarea lor să nu depă-
       rale; şească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului
       - acizi naftenici, sarurile lor
       insolubile în apa şi esterii lor;
       - sorbitol, altul decât cel de la
       poziţia nr. 2905;
       - sulfonati de petrol, cu excepţia
       sulfonatilor de petrol ai metale-
      lor alcaline, amoniului sau etano-
       laminelor; acizi sulfonici de
       uleiuri de minerale bituminoase,
       tiofenate şi sarurile lor;
       - schimbatori de ioni;
       - compoziţii absorbante pentru
       crearea vidului în tuburi şi
       valve electrice;
       - oxizi de fier alcanizati pen-
       tru epurarea gazului;
       - ape amoniacale şi amoniac crud
       provenite din epurarea gazului de
       iluminat;
       - acizi sulfoaftenici şi sarurile
       lor insolubile în apa şi esterii
       lor;
       - uleiuri de fuzel şi de Dippel;
       - amestecuri de saruri cu anioni
       diferiţi;
       - paste pe baza de gelatina pen-
       tru reproduceri grafice, cu sau
       fără suport din hârtie sau din
       materiale textile
       - altele Fabricare la care valoarea tuturor
                                        materialelor folosite nu trebuie sa
                                        depăşească 50% din preţul de uzina al
                                        produsului
 3901 Materiale plastice sub forme
  la primare; deşeuri (span, bavuri)
 3915 din materiale plastice, cu excep-
       tia produselor de la poziţia nr.
       ex. 3907 pentru care regula apli-
       cabila este prezentată in
       continuare:
       - produse din omopolimerizare de Fabricare la care:
       adiţie - valoarea tuturor materialelor folo-
                                        site nu trebuie să depăşească 50% din
                                        preţul de uzina al produsului
                                        şi
                                        - valoarea tuturor materialelor de la
                                        capitolul 39 folosite nu trebuie sa
                                        depăşească 20% din preţul de uzina al
                                        produsului *)
       - altele Fabricare la care valoarea tuturor ma-
                                        terialelor de la capitolul 39 folosite
                                        nu trebuie să depăşească 20% din preţul
                                        de uzina al produsului *)
  Ex. Copolimeri de policarbonat şi de Fabricare la care toate materialele
 3907 acrilonitril - butadien stiren folosite sînt încadrate la o poziţie
       (ABS) diferita de cea a produsului.
                                        Totuşi, materialele de la aceeaşi po-
                                        zitie cu produsul pot fi folosite cu
                                        condiţia ca valoarea lor să nu depă-
                                        şească 50% din preţul de uzina al pro-
                                        dusului
 3916 Semifabricate şi articole din
  la materiale plastice, cu excepţia
 3921 produselor de la poziţiile nr.ex.
       3916, ex. 3917 şi ex. 3920 pentru
       care regulile aplicabile sînt
       prezentate în continuare:
       - produse plate prelucrate Fabricare la care valoarea tuturor ma-
       altfel decât la suprafaţa sau terialelor de la capitalul 39 folosite
       decupate într-o forma alta decât nu trebuie să depăşească 50% din preţul
       cea patrată sau dreptunghiulară, de uzina al produsului
       alte semifabricate prelucrate
       altfel decât de suprafaţa;
       - altele
----------------
    *) Pentru produsele alcătuite din materiale încadrate, pe de o parte, la
poziţiile nr. 3901 la 3906 şi, pe de alta parte, la poziţiile nr. 3907 la 3911,
prezenta prevedere se aplica numai categoriei de produse la care predomina
ca greutate.

-------------------------------------------------------------------------------
     1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
        - produse de omopolimerizare de Fabricare la care:
        de adiţie - valoarea tuturor materialelor
                                         folosite nu trebuie să depăşească 50%
                                         din preţul de uzina al produsului
                                         şi
                                         - valoarea tuturor materialelor de la
                                         capitolul 39 folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 20% din preţul de uzina al
                                         produsului
        - altele Fabricare la care valoarea tuturor
                                         materialelor de la capitolul 39
                                         folosite nu trebuie să depăşească
                                         20% din preţul de uzina al
                                         produsului *)
   Ex. Profile şi tuburi Fabricare la care:
  3916 - valoarea tuturor materialelor folo-
    şi site nu trebuie să depăşească 50%
   Ex. din preţul de uzina al produsului
  3917 şi
                                         - valoarea materialelor încadrate la
                                         aceeaşi poziţie cu produsul nu trebuie
                                         să depăşească 20% din preţul de uzina
                                         al produsului *)
   Ex. Folii sau pelicule de ionomeri Fabricare dintr-o sare parţială de
  3920 de material termoplastic care este un
                                         copolimer de etilenă şi al acidului
                                         neutralizat cu ioni metalici, indeo-
                                         sebi de zinc şi sodiu
  3922 Articole din material plastic Fabricare la care valoarea tuturor ma-
    la terialelor folosite nu trebuie să de-
  3926 paşească 50% din preţul de uzina al
                                         produsului
   Ex. Plăci de crep de cauciuc pentru Laminate de folii din crep de cauciuc
  4001 talpi natural
  4005 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, Fabricare la care valoarea tuturor ma-
        sub forme primare sau în plăci terialelor folosite, cu excepţia
        folii sau benzi cauciucului natural, nu trebuie sa
                                         depăşească 50% din preţul de uzina al
                                         produsului
  4012 Anvelope pneumatice resapate Fabricare din materiale de la orice
        sau uzate, din cauciuc, bandaje, poziţie, cu excepţia materialelor de
        benzi de rulare detasabile pen- la poziţiile nr. 4011 sau 4012
        tru anvelope şi flapsuri din
        cauciuc
   Ex. Articole din ebonita Fabricare din ebonita
  4017
   Ex. Piei brute de ovine, deparate Deparare a pieilor de ovine
  4102
  4104 Piei deparate, preparate, alte- Retabacire a pieilor pretanate sau fa-
    la le decât pieile de la poziţiile bricare la care toate materialele fo-
  4107 nr. 4108 sau 4109 losite trebuie să fir încadrate la o
                                         poziţie diferita de cea a produsului
  4109 Piei lacuite sau acoperite cu Fabricare din piei de la poziţiile nr.
        un strat subtire din material 4104 la 4107, cu condiţia ca valoarea
        plastic; piei metalizate lor să nu depăşească 50% din preţul de
                                         uzina al produsului
   Ex. Blănuri tabacite sau apretate,
  4302 asamblate:
       - blănuri întregi, prezentate Albire sau vopsire, tăiere şi asamblare
       în forma de sac, cruce, patrate de piei tabacite sau apretate, neasam-
       şi analoage blate
       - altele Fabricare din piei tabacite sau
                                         apretate, neasamblate
  4303 Articole de îmbrăcăminte, acce- Fabricare din piei tabacite sau apre-
        sorii şi alte articole din blana tate neasamblate de la poziţia nr.
                                         4302
   Ex. Lemn simplu cioplit Fabricare din lemn brut, decojit sau
  4403 nu, sau simplu rindeluit
   Ex. Lemn tăiat cu ferastraul sau Rindeluire, slefuire sau lipire cu
  4407 cioplit longitudinal, spintecat imbinari digitale
        sau cojit, de o grosime de pînă Imbinare, rindeluire, slefuire sau
        la 6 mm, rindeluit, slefuit sau lipire cu imbinari digitale
        lipit cu imbinari digitale
--------------
    *) Pentru produsele alcătuite din materiale încadrate, pe de o parte, la
poziţiile nr. 3901 şi 3906 şi, pe de alta parte, la poziţiile nr. 3907 la 3911,
prezenta prevedere se aplica numai categoriei de produse la care predomina
ca greutate.

------------------------------------------------------------------------------
   1 2 3
------------------------------------------------------------------------------
   Ex. Foi de placaj şi foi pentru Imbinare, rindeluire, slefuire sau
  4408 furnir pentru placaje de o gro- lipire cu imbinari digitale
        sime de pînă la 6 mm, imbinate
        şi alte tipuri de lemn tăiate
        longitudinal cu ferastraul,
        transate sau desfăşurate, de o
        grosime de pînă la 6 mm, rinde-
        luite, slefuite sau lipite cu
        imbinari digitale
   Ex. Lemn (inclusiv lamele şi frize Slefuire sau lipire cu imbinari
  4409 de parchet neasamblate) fasonat digitale
        (sub forma de pene de uluc,
        faltuit, nituit, cantuit, fasonat
        rotund, imbinat în V şi similare)
        de-a lungul uneia sau mai multor
        fatete, rindeluit, slefuit sau
        lipit cu imbinari digitale
        - Ornamente sub forma de baghete Transformare sub forma de baghete sau
        sau muluri muluri
   Ex. Ornamente (baghete sau muluri) Transformare sub forma de baghete sau
  4410 din lemn pentru mobila, rame, muluri
   la decoraţiuni interioare, conduc-
   Ex. tori electrici şi similare
  4413
   Ex. Lăzi, ladite, coşuri, cilindri Fabricare din scinduri netăiate la
  4415 şi ambalaje similare, din lemn dimensiune
   Ex. Butoaie din vin, cuve, putine Fabricare din lemn pentru doage, tăiat
  4416 şi alte produse de dogarie şi sau nu cu ferastraul pe cele doua fate-
        părţile lor, din lemn te principale, dar neprelucrat altfel
  Ex. Articole de timplarie şi piese Fabricare la care toate materialele fo-
  4418 de schela pentru construcţii, losite trebuie să fir încadrate la o
        din lemn poziţie diferita de cea a produsului,
                                        totuşi, panourile celulare din lemn sau
                                        şindrila ("shingle" şi "shake") pot fi
                                        folosite
       - Ornamente sub forma de baghete Transformare sub forma de baghete sau
       şi muluri muluri
  Ex. Lemn pregătit pentru chibrituri; Fabricare din lemn de la orice poziţie,
 4421 cuie lemn pentru incaltaminte cu excepţia lemnului de la poziţia nr.
                                        4409
  4503 Articole din pluta naturala Fabricare din pluta de la poziţia nr.
                                         4501
  Ex. Hârtie şi carton liniate simplu Fabricare din materiale folosite la fa-
 4811 (tip dictando şi matematica) bricarea hârtiei de la Capitolul 47
 4816 Hârtie copiativa şi alte hârtii Fabricare din materiale folosite la fa-
       pentru (altele decât cele de la bricarea hârtiei de la Capitolul 47
       poziţia nr. 4809) matrite de
       multiplicat şi forme offset, din
       hârtie, ambalate sau nu în cutii
 4817 Plicuri, cărţi poştale, cărţi Fabricare la care:
       poştale neilustrate şi pentru - toate materialele folosite trebuie
       corespondenta, din hârtie sau încadrate la o poziţie diferita de cea
       carton; cutii, mape şi articole a produsului, şi
       similare, din hârtie sau carton, - valoarea tuturor materialelor folosi-
       conţinînd un set de articole te nu trebuie să depăşească 50% din
       pentru corespondenta preţul de uzina al produsului
  Ex. Hârtie igienică Fabricare din materiale folosite la
 4818 fabricarea hârtiei de la capitolul 47
  Ex. Cutii, saci, pungi, cornete şi Fabricare la care:
 4819 şi alte ambalaje din hârtie, - toate materialele folosite trebuie
       carton, vata de celuloza sau încadrate o poziţie diferita de cea a
       ţesături din fibre de celuloza produsului, şi
                                        - valoarea tuturor materialelor folo-
                                        site nu trebuie să depăşească 50% din
                                        preţul de uzina al produsului
  Ex. Blocuri de hârtie pentru Fabricare la care valoarea tuturor ma-
 4820 scrisori terialelor folosite nu trebuie să depă-
                                        şească 50% din preţul de uzina la
                                        produsului
  Ex. Alte hârtii, cartoane, vată de Fabricare din produse folosite la fa-
 4823 celuloza şi ţesături tăiate în bricarea hârtiei de la capitolul 47
       diverse forme
 4909 Cărţi poştale imprimate sau Fabricare din materiale de la orice
       ilustrate: cărţi imprimate cu poziţie, cu excepţia materialelor de la
       urari sau mesaje personale, poziţiile nr. 4909 sau 4911
       ilustrate sau nu, cu sau fără
       plicuri, cu sau fără aplicaţii
 4910 Calendare de toate tipurile,
       imprimate, inclusiv calendarele
       cu file detasabile
       - calendare numite "permanente" Fabricare la care:
       sau calendare cu bloc inter- - toate materialele folosite trebuie
       schimbabil montat pe un suport încadrate la o poziţie diferita de cea
       care nu este din hârtie sau a produsului, şi
       carton - valoarea tuturor materialelor folosi-
                                        te nu trebuie să depăşească 50% din
                                        preţul de uzina al produsului
       - altele - Fabricare din materiale de la orice
                                        poziţie, cu excepţia poziţiilor nr.
                                        4909 sau 4911
  Ex. Deşeuri de mătase (inclusiv go- Cardare sau pieptanare a deşeurilor de
 5003 gosi de viermi de mătase impro- mătase
       prii depanarii, deşeuri de fire
       şi capete de fire) cardate sau
       pieptanate
 5501 Fibre sintetice sau artificiale Fabricare din materiale chimice şi
  la discontinue paste textile
 5507
  Ex. Fire şi monofilamente Fabricare din (*):
Capitolul - mătase cruda, deşeuri de mătase, car-
    50 date sau pieptanate sau altfel prelu-
    la crate pentru filare;
Capitolul - alte fibre naturale nercardate, ne-
    55 pieptanate sau altfel prelucrate pentru
                                        filare
                                        - substanţe chimice sau paste textile,
                                        sau
                                        - materiale pentru fabricarea hârtiei
       Ţesături: Fabricare din fibre simple (*)
       - care incorporeaza fire din Fabricare din (*)
       cauciuc - fire de nuca de cocos;
                                        - fibre naturale;
       - altele - fibre sintetice sau discontinue ne-
                                        cardate; nepieptanate sau altfel pre-
                                        lucrate pentru filare;
                                        - materiale chimice sau paste textile,
                                        sau
                                        - hârtie sau imprimarea este însoţită
                                        de cel puţin doua operaţii de pregătire
                                        şi finisare (cum ar fi spalare, albire,
                                        mercerizare, termofixare, scamosare,
                                        impregnare, stopare şi curăţare de
                                        noduri cu condiţia ca valoarea tesatu-
                                        rilor neimprimate folosite să nu depă-
                                        şească 47,5% din preţul de uzina al
                                        produsului
  Ex. Vata, fetru şi articole netesute, Fabricare din *):
Capi- fire speciale; sfori, corzi - fire de nuca de cocos;
tolul şi fringhii; articole similare, - fibre naturale;
 56 cu excepţia produselor de la po- - substanţe chimice sau paste textile,
        zitiile nr. 5602, 5604, 5605 şi sau
        5606, pentru care regulile apli- - materiale pentru fabricare hârtiei
        cabile sînt prezentate în
        continuare
  5602 Pisla impregnata, acoperită, inve-
        lita stratificata, sau nu
        - Pisla tesuta cu ace Fabricare din ^1):
                                         - fibre naturale
                                            sau
                                         - substanţe chimice sau paste textile
                                         Totuşi:
                                         - firele de filamente de polipropilena
                                         de la poz. 5402
                                         - fibrele discontinue de polipropilena
                                         de la poz. 5503 sau 5506
----------------
    *) Condiţiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un
amestec de materii textile sînt prezentate în Nota nr. 6

-------------------------------------------------------------------------------
        1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
                                        - cablurile de filamente de propilenă
                                        de la poz. 5501, al căror titru pentru
                                        fiecare fibra sau filament constitutiv
                                        este, în toate cazurile, de mai puţin
                                        9 decitex, pot fi utilizate cu condiţia
                                        ca valoarea lor să nu depăşească 40%
                                        din preţul de uzina al produsului
       - Altele Fabricare din ^1):
                                        - fibre naturale
                                        - fibre artificiale discontinue
                                        obţinute din caseina
                                        sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
 5604 Fire şi corzi din cauciuc, aco-
       perite cu textile; fire textile,
       benzi şi articole similare de la
       poziţia nr. 5404 sau 5405, inpreg-
       nate, acoperite sau invelite cu
       cauciuc sau material plastic
       Fire şi corzi din cauciuc, aco- Fabricare din fire sau corzi de cauciuc
       perite cu textile neacoperite cu textile
       - Altele Fabricare din ^1):
                                        - fibre naturale necardate, nepiepta-
                                        nate sau altfel prelucrate pentru
                                        filatura
                                        - substanţe chimice sau paste textile
                                        sau
                                        - materiale folosite pentru fabricarea
                                        hârtiei
 5605 Fire (de tesut) metalice şi fire Fabricare din ^1):
       metalizate, izolate sau nu, con- - fibre naturale
       stituite din fire textile, benzi - fibre sintetice sau artificiale dis-
       sau articole similare de la poz. continue necardate, nepieptanate sau
       nr. 5404 sau 5405, combinate cu altfel prelucrate pentru filatura
       metal sub forma de fire, de - substanţe chimice sau paste textile
       benzi sau pulbere sau acoperite sau
       cu metal - materiale folosite pentru fabricarea
                                        hârtiei
 5606 Fire cu izolatie, benzi şi arti- Fabricare din ^1):
       cole similare de la poz. 5405 - fibre naturale
       sau 5405 izolate, altele decât - fibre sintetice sau artificiale dis-
       cele de la poz. 5605 şi altele continue necardate, nepieptanate sau
       decât firele de par de cal altfel prelucrate pentru filatura
       izolate; fire de janilie, fire - substanţe chimice sau paste textile
       asa-zise "cu bucleuri" sau
                                        - materiale folosite la fabricare
                                        hârtiei
    Capitolul Covoare şi alte acoperitoare
    57 de podea din materiale textile
        - din pisla tesuta de război cu Fabricare din ^1):
        ace - fibre naturale, sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
                                        Totuşi:
                                        - firele de filamente de polipropilena
                                         de la poz. nr. 5402
                                        - fibrele discontinue de polipropilena
                                        de la poz. nr. 5503 sau 5506
                                        sau
                                        - cablurile din filamente de polipropi-
                                        lena de la poz. 5501 al căror titru
                                        pentru fiecare fibra sau filament
                                        constitutiv este, în toate cazurile, de
                                        mai puţin de 9 decitex pot fi utilizate
                                        cu condiţia ca valoarea lor să nu depă-
                                        şească 40% din preţul de uzina al
                                        produsului
       - din alte pisle Fabricare din ^1):
                                        - fibre naturale necardate,
                                        nepieptanate sau altfel prelucrate
                                        pentru filatura, sau
                                        - substanţe chimice, sau
                                        - paste textile
------------
    ^1) Condiţiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un
amestec de materii textile sînt prezentate în Nota nr. 6

-------------------------------------------------------------------------------
     1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
        - din alte materiale textile Fabricare din ^1):
                                         - fire de cocos
                                         - fire de filamente sintetice sau
                                         artificiale
                                         - fibre naturale sau
                                         - fibre sintetice sau artificiale
                                         discontinue, necardate, nepieptanate
                                         sau altfel prelucrate pentru filatura
    Ex. Ţesaturi speciale; ţesături
    Capitolul buclate; dantele; tapiterie,
    58 pasamenterie, broderii; exclu-
        siv articolele de la poz. nr.
        5805 şi 5810; regula aplicabilă
        articolelor de la poz.nr. 5810
        este prezentată în continuare:
        - Elastice, formate din fire Fabricare din fire simple (1)
        textile asociate cu fire de
        cauciuc
        - Altele Fabricare din ^1):
                                         - fibre naturale
                                         - fibre sintetice sau artificiale
                                         discontinue necardate, nepieptanate
                                         sau altfel prelucrate pentru filatura,
                                         sau
                                         - substanţe chimice sau paste textile,
                                         sau
                                         - imprimare însoţită de cel puţin doua
                                          operaţiuni de preparare sau finisare
                                         (cum ar fi spalare, albire, merceri-
                                         zare, termofixare, scamosare, călan-
                                         drare, operaţiune de contractie, fini-
                                         sare permanenta, decatare, impregnare)
                                         cu condiţia ca valoarea ţesăturilor
                                         neimprimate folosite să nu depăşească
                                         47,5% din preţul de uzina al
                                         produsului
 5810 Broderii în bucăţi, în benzi sau Fabricare în care valoarea tuturor ma-
       cu motive decorative terialelor folosite nu trebuie să depă-
                                        şească 50% din preţul de uzina al
                                        produsului
 5901 Ţesături acoperite cu clei sau Fabricare din fire
       substanţe amilacee de tipul celor
       folosite pentru legatorie, carto-
       naje, materiale de izolare sau
       pentru alte utilizări similare;
       pinze de copiat sau transparente
       pentru desen; pinza pentru pic-
       tura; vatir şi ţesături similare,
       pentru confecţionarea palariilor
 5902 Ţesătura cord pentru anvelope din
       fire de mare rezistenţă din nailon
       sau din alte poliamidice, polie-
       steri sau din viscoza:
       - conţinînd 90% sau mai puţin Fabricare din fire
       din greutate materiale textile
       - altele Fabricare din substanţe chimice sau
                                        paste textile
 5903 Ţesături impregnate, acoperite, Fabricare din fire
       invelite sau imbracate cu mate-
       rial plastic sau stratificate cu
       material plastic, altele decît
       cele de la poz. nr. 5902
 5904 Linoleum, chiar decupat; aco- Fabricare din fire ^1)
       perite de podea constînd dintr-
       un strat aplicat pe un suport
       textil, decupate sau nedecupate
 5905 Tapete din materiale textile:
       - impregnate, acoperite sau in- Fabricare din fire
       velite cu cauciuc, material
       plastic sau alte materiale sau
       stratificate cu cauciuc, ma-
       terial plastic sau alte mate-
       tiale
       - altele Fabricare din ^1):
                                        - fire de cocos
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale dis-
                                        continue necardate, nepieptanate sau
                                        altfel prelucrate pentru filatura, sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
                                        sau
                                        imprimare însoţită de cel puţin doua
                                        operaţiuni de preparare sau finisare
                                        (cum ar fi spalare, albire, merceriza-
                                        re, termofixare, scamosare, calandrare,
                                        operaţiunea de contractie, finisare
                                        permanenta, decatare, impregnare), cu
                                        condiţia ca valoarea ţesăturilor neim-
                                        primate folosite să nu depăşească 47,5%
                                        din preţul de uzina al produsului
 5906 Ţesături cauciucate, altele de-
       cât cel de la poz. 5902
       - din tricotaje Fabricare din ^1):
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale ne-
                                        cardate, nepieptanate sau altfel pre-
                                        lucrate pentru filatura, sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
       - din ţesături obţinute din fire Fabricare din substanţe chimice
       de filamente sintetice conţinînd
       mai mult de 90% din greutate mate-
       riale textile
       - altele Fabricare din fire
 5907 Alte ţesături impregnate, inveli- Fabricare din fire
       te sau acoperite; pinze pictate
       pentru decoruri de teatru, deco-
       ruri de atelier sau pentru utili-
       zări analoage
  ex. Mansoane pentru lampi incandes- Fabricare din stofe circulare trico-
 5908 cente, impregnate taje
 5909 Produse şi articole textile pen-
  la tru uz tehnic
 5911 - Discuri de polizat, altele de- Fabricare din fire sau deşeuri de tesa-
       cât cele din pisla de la poz. nr turi sau cirpe de la poz. 6310
       5911
       - altele Fabricare din ^1):
                                        - fire de cocos
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale dis-
                                        continue necardate, nepieptanate sau
                                        altfel prelucrate pentru filatura, sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
Capitolul Fabricare din ^1):
    60 Stofe din tricotaje - fibre naturale
                                         - fibre sintetice sau artificiale dis-
                                         continue necardate, nepieptanate sau
                                         altfel prelucrate pentru filatura
                                         sau
                                         - substanţe chimice sau paste textile
Capitolul
    61 Articole şi accesorii de îmbracă-
        minte, din tricotaje
        - obţinute prin asamblarea prin Fabricare din fire ^1)
        coasere sau în alt mod, a doua
        sau mai multe piese din tricota-
        je, care au fost croite sau obti-
        nute direct în anumite forme
        - altele Fabricare din ^1):
                                         - fibre naturale
                                         - fibre sintetice sau artificiale dis-
                                         continue necardate, nepieptanate sau
                                         altfel prelucrate pentru filatura
                                         sau
                                         - substanţe chimice sau paste textile
------------
    ^1) Condiţiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un
amestec de materii textile sînt prezentate în Nota nr. 6

------------------------------------------------------------------------------
  1 2 3
------------------------------------------------------------------------------
  Ex. Articole şi accesorii de îmbracă- Fabricare din fire ^1)
    Capitolul minte, altele decât cele din
  62 tricotaje, exclusiv produsele
       de la poz. nr. ex. 6202, ex. 6204
       ex. 6206, ex. 6209, ex. 6210,
       6211, 6213, 6214, ex. 6216 şi ex.
       6217 pentru care regulile aplica-
       bile sînt prezentate în continuare
  Ex. Articole şi accesorii de îmbracă- Fabricare din fire ^1)
 6202 minte pentru femei şi copii, co- sau
  Ex. pii pînă la 1 an şi alte acceso- din ţesături nebrodate a căror valoare
 6204 rii confecţionate, brodate nu depăşeşte 40% din preţul de uzina
  Ex. al produsului ^2)
 6206
  Ex.
 6209
  şi
  Ex.
 6217
  Ex. Echipamente ignifuge din tesa- Fabricare din fire ^2)
 6210 turi acoperite cu un strat de sau
  Ex. poliester aluminizat din ţesături neacoperite a căror valoa-
 6216 re nu depăşeşte 40% din preţul de uzina
 şi al produsului ^2)
  Ex.
 6217
 6213 Batiste, eşarfe, saluri, fulare,
  şi fular-sal, mantile, voaluri şi
 6214 voalete şi articole similare
       - brodate Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        ^1) ^2) sau
                                        din ţesături nebrodate a căror valoare
                                        nu depăşeşte 40% din preţul de uzina al
                                        produsului ^2)
       - altele Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        ^1) ^2)
  Ex. Insertii pentru gulere şi manse- Fabricare la care:
 6217 te, croite - toate materialele folosite trebuie
                                        încadrate la o poziţie diferita de cea
                                        a produsului
                                        şi
                                        - valoarea tuturor materialelor nu tre-
                                        buie să depăşească 40% din preţul de
                                        uzina al produsului
 6301 Cuverturi, lenjerie de pat etc.;
  la transparente etc.; alte artico-
 6304 le de mobilare:
       - din pisla şi netesute Fabricare din ^1):
                                        - fibre naturale
                                        sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
       - altele
         - brodate Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        ^1) ^2) sau din ţesături (altele decît
                                        tricotate sau crosetate) nebrodate, a
                                        căror valoare nu depăşeşte 40% din
                                        preţul de uzina al produsului
       - altele Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        ^1) ^2)
 6305 Saci şi sacose pentru ambalaj Fabricare din ^1):
                                        - fibre naturale
                                        - fibre sintetice sau artificiale dis-
                                        continue necardate, nepieptanate sau
                                        altfel prelucrate pentru filatura
                                        sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
-------------
    ^1) Condiţiile particulare aplicabile produselor constituite dintr-un
amestec de materii textile sînt prezentate în Nota nr. 6
    ^2) Pentru articolele din tricotaje neelastice, necauciucate obţinute
prin coaserea sau asamblarea bucăţilor de tricotaje (decupate sau croite
direct), a se vedea Nota nr. 7.

------------------------------------------------------------------------------
    1 2 3
------------------------------------------------------------------------------
 6306 Prelate, vele pentru ambarcaţiuni,
       planşe cu vela sau vehicule cu
       vela (landeraft), storuri pentru
       exterior; corturi şi articole de
       camping
       - netesute Fabricare din ^1)
                                        - fibre naturale
                                        sau
                                        - substanţe chimice sau paste textile
       - altele Fabricare din fire simple neprelucrate
                                        ^1)
  Ex. Alte articole confecţionate, In care valoarea tuturor materialelor
 6307 inclusiv tipare de îmbrăcăminte folosite nu trebuie să depăşească
                                        40% din preţul de uzina al produsului
 6308 Seturi compuse din bucăţi de Fiecare articol care compune setul tre-
       ţesături şi fire cu sau fără buie să respecte regula care se va
       accesorii pentru confecţionarea aplica în cazul în care acest articol
       carpetelor, tapiseriilor, fete- nu va fi prezentat ca atare în set.
       lor de masa, servetelelor broda- Totuşi, articolele neoriginare pot fi
       te sau din articole textile si- încorporate cu condiţia ca valoarea lor
       milare, prezentate în ambalaje cumulată să nu depăşească 15% din
       pentru vînzarea cu amănuntul preţul de uzina al setului
 6401 Incaltaminte Fabricare din materiale de la orice po-
  la zitie, exclusiv asamblarile formate din
 6405 fete de incaltaminte fixate pe branturi
                                        sau din alte părţi inferioare de la
                                        poz. nr. 6406
 6503 Palarii şi alte articole simi- Fabricare din fire sau fibre textile
       lare din fetru, fabricate cu ^1)
       ajutorul clorurilor sau platou-
       rilor prevăzute la poz. nr. 6501,
       impodobite sau neimpodobite
 6505 Palarii şi alte articole simi- Fabricare din fire sau fibre textile
       lare din tricotaje confecţionate ^1)
       din dantela, din fetru sau din
       alte produse textile, din bucăţi
       (dar nu din benzi), chiar impodo-
       bite; plase şi fileuri pentru
       par din orice material impodobite
       sau neimpodobite
 6601 Umbrele, umbrele de soare (in- Fabricare în care valoarea tuturor ma-
       clusiv umbrele baston, umbrele terialelor nu trebuie să depăşească 50%
       de grădina şi articole similare) din preţul de uzina al produsului
  Ex. Articole din ardezie naturala Fabricare din ardezie prelucrata
 6803 sau aglomerată (ardezina)
  Ex. Articole din azbest sau ameste- Fabricare din materiale de la orice
 6812 curi de azbest sau amestecuri de poziţie
       azbest şi carbonat de magneziu
  Ex. Articole din mica; inclusiv Fabricare din mică prelucrată (inclusiv
 6814 mica aglomerată sau reconsti- mica aglomerată sau reconstituita)
       tuita pe un suport de hârtie,
       de carton sau pe suport din alte
       materiale
 7006 Sticla de la poz. nr. 7003, 7004 Fabricare din materialele de la poz.
       sau 7005, curbata, bizotata, gra- nr. 7001
       vată, perforată, emailată sau
       altfel prelucrată, dar neînrăma-
       tă şi necombinată cu alte
       materiale
 7007 Geam securit, constînd din sticlă Fabricare din materialele de la poz.
       călită sau stratificată nr. 7001
 7008 Geamuri izolante cu straturi Fabricare din materialele de la poz.
       multiple nr. 7001
 7009 Oglinzi din sticla, inramate sau Fabricare din materialele de la poz.
       neinramate, inclusiv oglinzi re- 7001
       trovizoare
 7010 Damigene, sticle, flacoane, borca-Fabricare în care toate materialele
       ne, cani, ambalaje tubulare, fio- folosite trebuie încadrate la o po-
       le şi alte recipiente din sticla zitie diferita de cea a produsului
       folosite pentru transport sau sau
       pentru ambalare; borcane din tăierea obiectelor din sticla cu con-
       sticla pentru conserve, dopuri, ditia ca valoarea lor să nu depăşeas-
       capace şi alte dispozitive de ca 50% din preţul de uzina al
       închidere din sticla produsului
---------------
    ^1) A se vedea Nota nr. 7

----------------------------------------------------------------------------
     1 2 3
-----------------------------------------------------------------------------
 7013 Obiecte din sticla pentru servi- Fabricare în care toate materialele
       ciu de masa, pentru bucătărie, folosite trebuie încadrate la o pozi-
       baie, birou, pentru decorarea tie diferita de cea a produsului
       apartamentelor sau pentru uz şi
       similar, altele decât cele de la tăierea obiectelor din sticla cu con-
       poz. nr. 7010 sau 7018 ditia ca valoarea obiectelor din şti-
                                         cla netăiate să nu depăşească 50% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         sau
                                         decorarea manuală (exclusiv imprimarea
                                         serigrafica) a obiectelor din sticla
                                         suflate cu condiţia ca valoarea
                                         obiectului din sticla suflat să nu
                                         depăşească 50% din preţul de uzina al
                                         produsului
  Ex. Articole (exclusiv fire) din fi- Fabricare din:
 7019 bre de sticla - fitile, semitort sau fire, necolora-
                                         te, tăiate sau netăiate
                                         şi
                                         - lina din sticla
  Ex. Pietre geme (preţioase sau fine) Fabricare din pietre geme (preţioase
 7102 şi pietre sintetice sau reconsti- sau fine sau pietre sintetice sau re-
  Ex. tuite, prelucrate constituite, brute)
 7103
  Ex.
 7104
 7106 Metale preţioase: Fabricare din materiale care nu sînt
 7108 - sub forma bruta încadrate la poz. 7106, 7108 sau 7110
 7110 sau
                                         separare electrolitica, termica sau
                                         chimica a metalelor preţioase de la
                                         poz. 7106, 7108 sau 7110
                                         sau
                                         aliajul metalelor preţioase de la poz.
                                         7106, 7108 sau 7110 între ele sau cu
                                         metale comune
        - sub forma semiprelucrată sau Fabricare din metale preţioase sub
        pulbere forma bruta
   Ex. Metale placate sau suflate cu Fabricare din metale placate sau suf-
 7107 metale preţioase, sub forma late cu metale preţioase sub forma
  ex. semiprelucrată bruta
 7109
  şi
  ex.
 7111
 7116 Obiecte din perle fine sau de Fabricare în care valoarea tuturor ma-
       cultura, din pietre geme sau din terialelor folosite nu trebuie sa
       pietre sintetice sau reconsti- depăşească 50% din preţul de uzina al
       tuite produsului
 7117 Bijuterii de fantezie Fabricare în care toate materialele
                                        folosite trebuie încadrate la o poziţie
                                        diferita de ce a produsului
                                        sau
                                        fabricare din părţi de metale comune,
                                        neaurite, neargintate, neplatinate, cu
                                        condiţia ca valoarea tuturor materiale-
                                        lor folosite să nu depăşească 50% din
                                        preţul de uzina la produsului
 7207 Semifabricate din fier sau din Fabricare din materialele de la poz.
       oţeluri nealiate 7201, 7202, 7203, 7204 sau 7205
 7208 Produse laminate plate, tije, Fabricare din fier şi oţel nealiate,in
  la bare, profile din fier sau ote- lingouri sau alte forme primare de la
 7216 luri nealiate poz. nr. 7206
 7217 Sârmă din fier sau din oţeluri Fabricare din semifabricate din fier
       nealiate sau din oţeluri nealiate de la poz. nr.
                                        7207
  Ex. Semifabricate, produse laminate Fabricare din oţeluri inoxidabile in
 7218 plate, tije, bare şi profile lingouri sau alte forme primare de la
 7219 din oţeluri inoxidabile poz. nr. 7218
  la
 7222
 7223 Sârmă din oţeluri inoxidabile Fabricare din semifabricate din oţeluri
                                        inoxidabile de la poz. nr. 7218
  Ex. Semifabricate, produse laminate Fabricare din alte oţeluri aliate in
 7224 plate şi tije, bare şi profile lingouri sau alte forme primare de la
 7225 din alte oţeluri aliate poz. nr. 7224
 7227
 7228 Bare şi profile din alte oţeluri Fabricare din oţeluri în lingouri
       aliate; bare tubulare pentru sau alte forme primare de la poz.
       foraj din oţeluri aliate sau nr. 7206, 7218 sau 7224
       nealiate
 7229 Sârmă din alte oţeluri aliate Fabricare din semifabricate din
                                          alte oţeluri aliate de la poz. nr.
                                          7224
  ex. Palplanse Fabricare din materialele de la poz.
 7301 nr. 7206
 7302 Elemente de cale ferată, din Fabricare din materialele de la poz.
       fonta, fier sau oţel: şine, nr. 7206
       contrasine şi cremaliere, ace de
       macaz, inimi de macaz, macazuri
       şi alte elemente de traversare
       sau de schimbare de cale, traverse,
       eclise, cuzineţi, pene de fixare,
       pat de cale, plăci de stringere,
       plăci şi bare de ecartament şi alte
       piese pentru aşezarea, jonctiunea
       sau fixarea şinelor
 7304 Ţevi, tuburi şi profile tubulare Fabricare din materialele de la poz.
 7305 din fier sau din oţel nr. 7206, 7207, 7218 sau 7224
  şi
 7306
 7308 Structuri şi părţi de structuri Fabricare în care toate materialele
       (de exemplu, poduri şi elemente folosite trebuie să fir încadrate
       de poduri, porţi de ecluze, la o poziţie diferita de cea a
       turnuri, piloni, stilpi, coloane, produsului. Totuşi, profilele obtinu-
       sarpante, acoperisuri, usi, feres- te prin sudura de la poz. nr. 7301
       tre şi tocurile lor, pervaze şi nu pot fi utilizate
       praguri, obloane, balustrade)
       din fonta, fier sau oţel, cu
       excepţia structurilor prefabricate
       de la poz. 9406, tabla, bare,
       profile, ţevi şi produse similare,
       din fonta, fier sau oţel, pregătite
       în vederea folosirii lor in
       construcţii
  ex. Lanturi antiderapante Fabricare în care valoarea materiale-
 7315 lor de la poz. nr. 7315 folosite nu
                                          trebuie să depăşească 50% din preţul
                                          de uzina al produsului
  ex. Radiatoare pentru încălzirea Fabricare în care valoarea materia-
 7322 centrala, cu încălzire lelor de la poz. nr. 7322 folosite
       neelectrica nu trebuie să depăşească 5% din
                                          preţul de uzina al produsului
  ex. Cupru şi articole din cupru, Fabricare în care:
Capi- exclusiv produsele de la poz. - toate materialele folosite trebuie
tolul 7401 la 7405; regula aplicabilă încadrate la o poziţie diferita de
 74 produselor de la poz. 7403 este cea a produsului şi
      prezentată în continuare - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie să depăşească
                                          50% din preţul de uzina al
                                          produsului
  ex. Aliaje de cupru sub forma bruta Fabricare din cupru afinat sub forma
 7403 bruta sau din deşeuri şi sparturi
  ex. Nichel şi articole din nichel, Fabricare în care:
Capi- exclusiv produsele de la poz. - toate materialele folosite trebuie
tolul 7501 la 7503 încadrate la o poziţie diferita de
 75 cea a produsului şi
                                          - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie să depăşească
                                          50% din preţul de uzina al produsului
  ex. Aluminiu şi articole din aluminiu, Fabricare în care:
Capitolul exclusiv produsele de la poz. - toate materialele folosite trebuie
   76 nr. 7601 şi 7602 şi ex. 7616 ; încadrate la o poziţie diferita de
         regulile aplicabile produselor cea a produsului şi
        de la poz. nr. 7601 şi ex. 7616 - valoarea tuturor materialelor folo-
        sînt prezentate în continuare site nu trebuie să depăşească 50%
                                           din preţul de uzina al produsului
  ex. Aluminiu sub forma bruta Fabricare prin tratament termic sau
 7601 electrolitic din aluminiu nealiat
                                          sau din deşeuri şi sparturi de
                                          aluminiu
  ex. Articole din aluminiu, altele Fabricare în care:
 7616 decât sitele metalice (inclusiv - toate materialele folosite trebuie
       site continue sau site lungi), încadrate la o poziţie diferita de
       grilaje şi zabrele din sârmă, cea a produsului. Totuşi, pot fi
       tabla sau din banda dezdoita folosite site metalice (inclusiv site
       din aluminiu continue sau site lungi), grilaje şi
                                          zabrele din sârmă, tabla sau banda
                                          dezdoita din aluminiu şi
                                          - valoarea tuturor materialelor
                                          folosite nu trebuie să depăşească
                                          50% din preţul de uzina al produsului
  ex. Plumb şi articole din plumb, Fabricare în care:
Capi- exclusiv produsele de la - toate materialele folosite trebuie
tolul poz. nr. 7801 şi 7802; regula încadrate la o poziţie diferita de
 78 aplicabilă produselor de la poz. cea a produsului şi
       7801 este prezentată în - valoarea tuturor materialelor folo-
       continuare site nu trebuie să depăşească 50% din
                                         preţul de uzina al produsului
 7801 Plumb sub forma bruta:
      - Plumb afinat Fabricare din plumb prelucrabil
              - Altele Fabricare în care toate materialele
                                          folosite trebuie încadrate la o pozi-
                                          tie diferita de cea a produsului.
                                          Totuşi, deşeurile şi resturile de la
                                          poz. nr. 7802 nu pot fi folosite
  ex. Zinc şi articole din zinc, exclu- Fabricare în care toate materialele
Capi- siv produsele de la poz. nr. folosite trebuie încadrate la o pozi-
tolul 7901 şi 7902; regula aplicabilă tie diferita de cea a produsului
 79 produselor de la poz. 7901 este şi
      prezenta în continuare valoarea tuturor materialelor folosite
                                         nu trebuie să depăşească 50% din pre-
                                         tul de uzina al produsului
 7901 Zinc sub forma bruta Fabricare în care toate materialele
                                         folosite trebuie încadrate la o pozi-
                                         tie diferita de cea a produsului.
                                         Totuşi, deşeurile şi resturile de la
                                         poz. nr. 7902 nu pot fi folosite
 ex. Cositor şi articole din cositor, Fabricare în care:
Capitolul exclusiv produsele de la poz. - toate materialele folosite trebuie
   80 nr. 8001, 8002 şi 8007; regula încadrate la o poziţie diferita de
        aplicabilă produselor de la poz. cea a produsului şi
        nr. 8001 este prezentată în - valoarea tuturor materialelor folo-
        continuare site nu trebuie să depăşească 50% din
                                          preţul de uzina al produsului
  8001 Cositor sub forma bruta Fabricare în care toate materialele
                                          folosite trebuie încadrate la o pozi-
                                          tie diferita de cea a produsului.
                                          Totuşi, deşeurile şi resturile de la
                                          poz. nr. 8002 nu pot fi folosite
  ex. Alte metale comune, prelucrate; Fabricare în care valoarea tuturor
Capitolul articole din alte metale materialelor folosite încadrate la
   81 comune aceeaşi poziţie cu produsul nu tre-
                                          buie să depăşească 50% din preţul de
                                          uzina al produsului
  8206 Unelte de la cel puţin doua din Fabricare în care toate materialele
        poziţiile 8202 la 8205, prezenta- folosite trebuie încadrate la o pozi-
        te în seturi pentru vînzarea cu tie diferita de poz. nr. 8202 la
        amănuntul 8205.
                                          Totuşi, uneltele de la poz. 8202
                                          la 8205 pot fi folosite în compunerea
                                         setului cu condiţia ca valoarea lor sa
                                         nu depăşească 15% din preţul de uzina
                                         al produsului
  8207 Unelte interschimbabile pentru Fabricare în care:
        ustensile manuale, mecanice sau - toate materialele folosite trebuie
        nu, sau pentru maşini-unelte încadrate la o poziţie diferita de
        (de exemplu, pentru ambutisat, cea a produsului şi
        stantat, poansonat, tarodat, - valoarea tuturor materialelor folo-
        filetat, gaurit, alezat, brosat, site nu trebuie să depăşească 40% din
        frezat, invirtire, insurubat), preţul de uzina al produsului
        inclusiv filiere pentru tragerea
        şi extrudarea metalelor, ca şi
        unelte de forare sau sondare
  8208 Cuţite şi lame de tăiat, pentru Fabricare în care:
        maşini sau pentru aparate - toate materialele folosite trebuie
        mecanice încadrate la o poziţie diferita de
                                          cea a produsului şi
                                          - valoarea tuturor materialelor folo-
                                          site nu trebuie să depăşească 40% din
                                          preţul de uzina al produsului
   ex. Cuţite (altele decât cele de la Fabricare în care toate materialele
  8211 poz. 8208) cu lama ascutita, folosite trebuie încadrate la o pozi-
        zimţată sau nu, inclusiv cosoare ţie diferita de cea a produsului.
                                          Totuşi, pot fi folosite lamele de
                                          cuţite şi minere din metale comune
  8214 Alte articole de tăiat (de exem- Fabricare în care toate materialele
        plu, maşini de tuns, satire de folosite trebuie încadrate la o pozi-
        macelarie sau de bucătărie, tie diferita de cea a produsului.
        cuţite de tocat, cuţite de tăiat Totuşi, pot fi folosite minere din
         hârtie); instrumente şi seturi metale comune
         pentru manichiura sau pedichiura
         (inclusiv pile de unghii)
  8215 Linguri, furculite, polonice, Fabricare în care toate materialele
        linguri de scos spuma, palete folosite trebuie încadrate la o pozi-
        pentru prajituri, cuţite speciale tie diferita de cea a produsului.
        pentru peste sau unt, clesti Totuşi, pot fi folosite cozi din
        pentru zahăr şi articole similare metale comune
   ex. Statuete şi alte obiecte de Fabricare în care toate materialele
  8306 ornament din metale comune folosite trebuie încadrate la o pozi-
                                          tie diferita de cea a produsului.
                                          Totuşi, pot fi folosite celelalte
                                          materiale de la poz. nr. 8306 cu
                                          condiţia ca valoarea lor să nu
                                          depăşească 30% din preţul de uzina
                                          al produsului
   ex. Reactori nucleari, cazane cu Fabricare în care:
Capitolul aburi, maşini, aparate şi - valoarea tuturor materialelor folo-
   84 dispozitive mecanice, părţi site nu trebuie să depăşească 40% din
        ale acestor maşini sau aparate: preţul de uzina al produsului şi
       exclusiv produsele de la pozi- - în limita indicată mai sus, materia-
       tiile şi extrase din poziţiile lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
       următoare pentru care regulile şi produsul nu pot fi folosite decît
       aplicabile sînt prezentate în pînă la 5% din preţul de uzina al
       continuare: 8403, ex. 8404, produsului
       8406 la 8409, 8412, 8415, 8418,
       ex. 8419, 8420, 8425 la 8430,
       ex. 8431, 8439, 8441, 8444 la
       8447, ex. 8448, 8452, 8456 la
       8466, 8469 la 8472, 8480, 8484
       şi 8485
 8403 Cazane cu aburi pentru încălzire Fabricare în care toate materialele
  şi centrala, altele decât cele de folosite trebuie încadrate la o pozi-
  ex. la poz. nr. 8402 şi aparate tie diferita de nr. 8403 sau nr. 8404.
 8404 auxiliare pentru cazane pentru Totuşi, pot fi folosite materialele
       încălzire centrala de la poz. nr. 8403 sau 8404 cu condi-
                                         tia ca valoarea lor cumulată să nu
                                         depăşească 5% din preţul de uzina al
                                         produsului
  8406 Turbine cu abur Fabricare în care valoarea tuturor
                                         materialelor nu trebuie să depăşească
                                         40% din preţul de uzina al produsului
 8407 Motoare cu piston alternativ Fabricare în care valoarea tuturor
       sau rotativ, cu aprindere prin materialelor folosite nu trebuie sa
       scinteie (motoare cu explozie) depăşească 40% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8408 Motoare cu piston, cu aprindere Fabricare în care valoarea tuturor
       prin compresie (motoare diesel materialelor folosite nu trebuie sa
       sau semidiesel) depăşească 40% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8409 Părţi destinate exclusiv sau în Fabricare în care valoarea tuturor
       principal motoarelor de la poz. materialelor folosite nu trebuie sa
       nr. 8407 sau 8408 depăşească 40% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8412 Alte motoare şi maşini motrice Fabricare în care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8415 Maşini şi aparate pentru Fabricare în care valoarea tuturor
       condiţionarea aerului care au materialelor folosite nu trebuie sa
       ventilator cu motor şi dispozi- depăşească 40% din preţul de uzina al
       tive proprii de modificare a produsului
       temperaturii şi umiditatii,
       inclusiv acele maşini în care
       umiditatea nu poate fi reglata
       separat
 8418 Frigidere, congelatoare şi alte Fabricare în care:
       maşini şi aparate pentru produ- - valoarea tuturor materialelor folo-
       cerea frigului, cu echipament site nu trebuie să depăşească 40% din
       electric sau altfel; pompe de preţul de uzina al produsului
       căldura, altele decât maşinile - în limita indicată mai sus, mate-
       şi aparatele pentru aer condi- rialele încadrate la aceeaşi poziţie
       tionat de la poz. nr. 8415 ca şi produsul nu pot fi folosite
                                         decât în proporţie de pînă la 5% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu poate depăşi valoarea
                                         tuturor materialelor originare
                                         folosite
  ex. Aparate şi dispozitive pentru Fabricare în care:
 8419 industria lemnului, pastei de - valoarea tuturor materialelor folo-
       hârtie, a hârtiei şi cartonului site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
                                         şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de pînă la 25% din preţul
                                         de uzina al produsului
 8420 Calandre şi laminoare, altele Fabricare în care:
       decât cele pentru metale şi - valoarea tuturor materialelor folo-
       sticla şi cilindri pentru site nu trebuie să depăşească 40% din
       acestea preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
                                         şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de 25% din preţul de
                                         uzina al produsului
 8425 Maşini şi aparate de ridicat, Fabricare în care:
  la încărcat, descărcat sau manipulat - valoarea tuturor materialelor folo-
 8428 site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele de la poz. 8431 nu pot fi folosi-
                                         te decât în proporţia de pînă la 5%
                                         din preţul de uzina al produsului
 8429 Buldozere, gredere, nivelatoare,
        screpere, lopeti mecanice,
       excavatoare, incarcatoare şi
       incarcatoare cu palete, compac-
       toare şi rulouri compresoare
       autopropulsate
    - rulouri compresoare Fabricare la care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului
     - altele Fabricare în care:
                                         - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele de la poz. 8431 nu pot fi folo-
                                         site decât în proporţie de pînă la
                                         5% din preţul de uzina al produsului
 8430 Alte maşini şi aparate pentru Fabricare în care:
       terasarea, nivelarea, decaparea, - valoarea tuturor materialelor folo-
       excavarea, compactarea, extracţia site nu trebuie să depăşească 40%
       sau forarea pămîntului, minera- din preţul de uzina al produsului şi
       lelor sau minereurilor, sonete - în limita indicată mai sus, materia-
       şi maşini pentru extragerea lele de la poz. nr. 8431 nu pot fi
       pilonilor; pluguri de zăpada folosite decât în proporţie de pînă
                                         la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului
  ex. Părţi destinate exclusiv sau în Fabricare în care valoarea tuturor
 8431 principal rulourilor-compresoare materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului
 8439 Maşini şi aparate pentru fabrica- Fabricare la care:
       rea pastei de materii fibroase - valoarea tuturor materialelor folo-
       celulozice sau pentru fabricarea site nu trebuie să depăşească 40% din
       sau finisarea hârtiei sau preţul de uzina al produsului şi
       cartonului - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele de la aceeaşi poziţie nu pot fi
                                         folosite decât în proporţie de pînă
                                         la 25% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8441 Alte maşini şi aparate pentru Fabricare la care:
       prelucrarea pastei de hârtie, - valoarea tuturor materialelor folo-
       hârtiei şi cartonului inclusiv site nu trebuie să depăşească 40% din
       maşini de tăiat de orice fel preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
                                         şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de pînă la 25% din pre-
                                         tul de uzina al produsului
 8444 Maşini folosite în industria Fabricare în care valoarea tuturor
  la textila de la poz. nr. 8444 la materialelor folosite nu trebuie sa
 8447 8447 depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului
  ex. Maşini şi aparate auxiliare Fabricare în care valoarea tuturor
 8448 pentru maşinile de la poz. 8444 materialelor folosite nu trebuie sa
       şi 8445 depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului
 8452 Maşini de cusut, altele decît
       maşinile de cusut cărţi de la poz.
       nr. 8440; mobila, suporturi şi
       acoperitoare special destinate
       pentru maşini de cusut; ace
       pentru maşini de cusut
       - Maşini de cusut cu o singura Fabricare la care:
       impunsatura de suveica, al cărui - valoarea tuturor materialelor folo-
       cap cintareste peste 16 kg, fără site nu trebuie să depăşească 40% din
       motor sau 17 kg cu motor preţul de uzina al produsului
                                         - valoarea tuturor materialelor neo-
                                         riginare folosite la asamblarea capu-
                                         lui (motor exclus) nu trebuie sa
                                         depăşească valoarea materialelor
                                         originare folosite şi
                                         - mecanismele de întindere a firului,
                                         mecanismul de agăţare şi mecanismul
                                         zigzag trebuie să fir originare
         - altele Fabricare în care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
 8456 Maşini-unelte de la poz. nr. Fabricare la care valoarea tuturor
  la 8456 la 8466 şi părţi şi materialelor folosite nu trebuie sa
 8466 accesorii destinate exclusiv depăşească 40% din preţul de uzina
       sau în principal pentru maşini al produsului
       şi maşini-unelte de la poz. nr.
       8456 la 8466
 8469 Maşini şi echipamente de birou Fabricare la care valoarea tuturor
  la (de exemplu maşini de scris, materialelor folosite nu trebuie sa
 8472 maşini de calculat, maşini depăşească 40% din preţul de uzina
       automate de prelucrare a datelor, al produsului
       de multiplicat, aparate de capsat)
 8480 Rame pentru turnatorie; plăci de Fabricare la care valoarea tuturor
       fond pentru matrite; matrite materialelor folosite nu trebuie sa
       pentru turnare; forme pentru depăşească 50% din preţul de uzina
       metale (altele decât lingo- al produsului
       tierele), pentru cabluri metalice,
       sticla, materiale minerale, cauciuc
       sau materiale plastice
 8484 Garnituri metaloplastice, seturi Fabricare la care valoarea tuturor
       sau sortimente de garnituri de materialelor folosite nu trebuie sa
       compoziţii diferite prezentate depăşească 40% din preţul de uzina
       în pungi, plicuri sau în al produsului
       ambalaje similare
 8485 Părţi de maşini sau de aparate, Fabricare la care valoarea materia-
       nedenumite şi necuprinse în alta lelor folosite nu trebuie să depăşeas-
       parte în prezentul capitol, fără că 40% din preţul de uzina al produ-
       conexiuni electrice, părţi sului
       izolate electric, bobinaje,
       contacte sau alte caracteristici
       electrice
  ex. Maşini, aparate şi echipamente Fabricare la care:
Capitolul electrice şi părţi ale - valoarea tuturor materialelor folo-
   85 acestora; aparate de inregis- site nu trebuie să depăşească 40% din
        trat sau de reprodus sunetul, preţul de uzina al produsului şi
       aparate de înregistrare sau de - în limita indicată mai sus, materia-
       reproducere a imaginii şi sune- lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
       tului de televiziune şi părţi şi produsul nu pot fi folosite decît
       şi accesorii ale acestor în proporţie de pînă la 5% din preţul
       aparate; exclusiv produsele de uzina al produsului
       de la poziţiile sau extrase
       din poziţiile următoare pentru
       care regulile aplicabile sînt
       prezentate în continuare 8501,
       8502, ex. 8518, 8519 la 8529,
       8535 la 8537, 8542, 8544 la
       8546 şi 8548
 8501 Motoare şi generatoare electrice, Fabricare la care:
       cu excepţia grupurilor - valoarea tuturor materialelor folo-
       electrogene site nu trebuie să depăşească 40%
                                          din preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele de la poz. nr. 8503 nu pot fi
                                         folosite decât în proporţie de pînă
                                         la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8502 Grupuri electrogene şi converti- Fabricare la care:
       zoare rotative electrice - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele de la poz. nr. 8501 sau 8503 pot
                                         fi folosite cu condiţia ca valoarea
                                         lor cumulată să nu depăşească 5% din
                                         preţul de uzina al produsului
  ex. Microfoane şi suporturile Fabricare la care:
 8518 acestora; difuzoare, montate sau - valoarea tuturor materialelor folo-
       nu în carcasa acestora; amplifi- site nu trebuie să depăşească 40% din
       catoare electrice de audio- preţul de uzina al produselor
       frecventa; aparate electrice de - valoarea tuturor materialelor neori-
         amplificare a sunetului riginare folosite nu trebuie să depă-
                                         şească valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8519 Patefoane şi gramofoane, Fabricare în care:
       cititoare de casete şi alte - valoarea tuturor materialelor nu
       aparate de reproducere a sunetu- trebuie să depăşească 40% din preţul
       lui, neincorporind un dispozitiv de uzina al produsului
       de înregistrare a sunetului - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie să depăşească
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8520 Magnetofoane şi alte aparate de Fabricare în care:
       înregistrare a sunetului, care - valoarea tuturor materialelor nu
       incorporeaza sau nu un dispozitiv trebuie să depăşească 40% din preţul
       de reproducere a sunetului de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie să depăşească
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8521 Aparate video de înregistrat sau Fabricare la care:
       reprodus - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie să depăşească
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8522 Părţi şi accesorii pentru Fabricare în care valoarea tuturor
       aparatele de la poz. nr. 8519 la materialelor folosite nu trebuie sa
       8521 depăşească 40% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8523 Suporturi pentru înregistrarea Fabricare în care valoarea tuturor
      sunetului sau pentru înregistrări materialelor folosite nu trebuie sa
       similare dar neinregistrate, depăşească 40% din preţul de uzina al
       altele decât produsele de la produsului
       capitolul 37
 8524 Discuri, benzi şi alte suporturi
       pentru înregistrarea sunetului sau
       pentru înregistrări similare,
       înregistrate, inclusiv matritele
       şi formele galvanice pentru
       fabricarea discurilor, dar cu
       excepţia produselor de la
       cap. 37
       - Matrite şi forme galvanice Fabricare în care valoarea tuturor
       pentru fabricarea discurilor materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului
        - altele Fabricare la care:
                                         - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus materia-
                                         lele de la poz. nr. 8523 nu pot fi
                                         folosite decât în proporţie de pînă
                                         la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8525 Aparate de emisie pentru radiote- Fabricare la care:
       lefonie, radiotelegrafie sau - valoarea tuturor materialelor folo-
       radiodifuziune sau televiziune, site nu trebuie să depăşească 40% din
       incorporind sau nu un aparat de preţul de uzina al produsului
       înregistrare sau
       reproducere a sunetului, camere - valoarea materialelor neoriginare
       de televiziune folosite nu trebuie să depăşească
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8526 Aparate de radiolocatie şi de Fabricare la care:
       radiosondaj (radar) aparate de - valoarea tuturor materialelor folo-
       radionavigatie şi aparate de site nu trebuie să depăşească 40% din
       radiotelecomanda preţul de uzina al produsului
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie să depăşească
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8527 Aparate de recepţie pentru Fabricare la care:
       radiotelefonie, radiotelegrafie - valoarea tuturor materialelor folo-
       sau radiodifuziune, chiar incor- site nu trebuie să depăşească 40% din
       porind un aparat de înregistrare preţul de uzina al produsului
       sau de reproducere a sunetului - valoarea materialelor neoriginare
       sau un ceas folosite nu trebuie să depăşească
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite
 8528 Receptoare de televiziune Fabricare la care:
       (inclusiv monitoare video şi - valoarea tuturor materialelor folo-
       proiectoare video), chiar incor- site nu trebuie să depăşească 40% din
       porind un aparat de recepţie preţul de uzina al produsului
       radio sau un aparat de inregis- - valoarea materialelor neoriginare
       trare sau de reproducere a folosite nu trebuie să depăşească
       sunetului sau a imaginilor valoarea materialelor originare
                                        folosite
 8529 Părţi destinate exclusiv sau in
       principal aparatelor de la poz.
       8525 la 8528
       - destinate exclusiv sau în Fabricare în care valoarea materia-
       principal pentru aparatele video lelor folosite nu trebuie să depă-
       de înregistrat sau reprodus şească 40% din preţul de uzina al
                                         produsului
        - altele Fabricare la care:
                                         - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         - valoarea tuturor materialelor
                                         neoriginare folosite nu trebuie sa
                                         depăşească valoarea materialelor
                                         originare folosite
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele de la poz. nr. 8523 nu pot fi
                                         folosite decât în proporţie de pînă
                                         la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului.
 8535 Aparatura pentru tăierea, sec- Fabricare la care:
  şi tionarea, protecţia, bransarea,
       racordarea - valoarea tuturor materialelor folo-
 8536 sau conectarea circuitelor site nu trebuie să depăşească 40% din
       electrice preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus materia-
                                         lele de la poz. nr. 8538 nu pot fi
                                         folosite decât în proporţie de pînă
                                         la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului
 8537 Tablouri, panouri, console, Fabricare la care:
       pupitre, cabinete (inclusiv - valoarea tuturor materialelor folo-
       panouri cu comanda numerică), site nu trebuie să depăşească 40% din
       şi alte suporturi, echipate cu preţul de uzina al produsului
       doua sau mai multe aparate de - în limita indicată mai sus materia-
       la poz. nr. 8535 sau 8536 pentru lele de la poz. nr. 8538 nu pot fi
       comanda sau distribuirea elec- folosite decât în proporţie de pînă
       tricitatii, inclusiv cele care la 5% din preţul de uzina al
       incorporeaza instrumente sau produsului
       aparate de la capitolul 90,
          altele decât aparatele de
       comutare de la poz. nr. 8517
 8542 Circuite integrate şi micro- Fabricare la care:
       montaje electronice - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului şi
                                         - în limita indicată mai sus materia-
                                         lele de la poz. nr. 8541 sau 8542 pot
                                         fi folosite cu condiţia ca valoarea
                                         lor cumulată să nu depăşească 5% din
                                         preţul de uzina al produsului
 8544 Fire, cabluri (inclusiv cabluri Fabricare în care valoarea tuturor
       coaxiale) şi alţi conductori materialelor folosite nu trebuie sa
       electrici izolati (chiar emailati depăşească 40% din preţul de uzina
       sau oxidati anodic), cu sau fără al produsului
       conectori; cabluri de fibre
       optice, constituite din fibre
       izolate individual, chiar echipate
       cu conductori electrici sau
       prevăzute cu conductori
 8545 Electrozi din carbon, perii de Fabricare în care valoarea tuturor
       cărbune, cărbuni pentru lampi materialelor folosite nu trebuie sa
       sau pentru baterii şi alte depăşească 40% din preţul de uzina
       articole din grafit sau din alt al produsului
       cărbune, cu sau fără metal,
       pentru utilizări electrice
 8546 Izolatori electrici din orice Fabricare în care valoarea tuturor
       material materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului
 8548 Părţi electrice de maşini sau Fabricare în care valoarea tuturor
       aparate, nedenumite şi necuprinse materialelor folosite nu trebuie sa
       în alta parte în prezentul depăşească 40% din preţul de uzina
       capitol al produsului
 8601 Vehicule şi materiale pentru Fabricare în care valoarea tuturor
  la căile ferate sau similare şi materialelor folosite nu trebuie sa
 8607 părţi ale acestora depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului
 8608 Material fix de cale ferată sau Fabricare la care:
       similare, aparate mecanice - valoarea tuturor materialelor folo-
       (inclusiv electromecanice) de site nu trebuie să depăşească 40% din
       semnalizare, de siguranţa, de preţul de uzina al produsului şi
       control sau de comanda pentru - în limita indicată mai sus, materia-
       căile ferate sau similare, lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
       rutiere sau fluviale, aeriene şi produsul, nu pot fi folosite decît
       sau parcuri de staţionare; în proporţie de pînă la 5% din preţul
       instalaţii portuare sau aerodro- de uzina al produsului
       muri, părţi ale acestora
 8609 Cadre şi containere (inclusiv Fabricare la care valoarea tuturor
       containere cisterna şi containere materialelor folosite nu trebuie sa
       rezervor special destinate sau depăşească 40% din preţul de uzina al
       echipate pentru unul sau mai produsului
       multe moduri de transport)
  ex. Autoturisme, tractoare, vehicule Fabricare în care valoarea tuturor
Capitolul cu doua roti sau alte vehicule materialelor folosite nu trebuie sa
   87 terestre, părţi şi accesorii ale depăşească 40% din preţul de uzina
        acestora, exclusiv produsele de al produsului
        la poziţiile şi extrase de la
        poziţiile următoare pentru care
        regulile aplicabile sînt prezen-
        tate în continuare: 8709 la 8711,
        ex. 8712, 8715 şi 8716
 8709 Autocarucioare, fără dispozitiv Fabricare la care:
       de ridicare, de tipul celor - valoarea tuturor materialelor folo-
       folosite în fabrici, depozite, site nu trebuie să depăşească 40% din
       porturi sau aeroporturi pentru preţul de uzina al produsului
       transportul mărfurilor pe şi
       distanţe scurte; cărucioare- - în limita indicată mai sus, materia-
       tractor de tipul celor folosite lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
       în gări, părţile lor şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de pînă la 5% din preţul
                                         de uzina al produsului
 8710 Tancuri şi automobile blindate Fabricare la care:
       de lupta, armate sau nu, şi părţi - valoarea tuturor materialelor folo-
       ale acestora site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
                                         şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de pînă la 5% din preţul
                                         de uzina al produsului
 8711 Motociclete (inclusiv biciclete Fabricare la care:
       cu motor) şi biciclete echipate - valoarea tuturor materialelor folo-
       cu motor auxiliar cu sau fără site nu trebuie să depăşească 40% din
       ataş; atase preţul de uzina al produsului;
                                         - valoarea tuturor materialelor neori-
                                         ginare folosite nu trebuie să depă-
                                         şească valoarea tuturor materialelor
                                         originare folosite
  ex. Biciclete care nu au rulmenţi Fabricare din materiale de la orice
 8712 cu bile poziţie, exclusiv materiale de la
                                         poz. nr. 8714
 8715 Landouri, cărucioare şi produse Fabricare la care:
       similare pentru transportul - valoarea tuturor materialelor folo-
       copiilor, şi părţile lor site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului;
                                         şi
                                         - în limita indicată mai sus materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
                                         şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de pînă la 5% din preţul
                                         de uzina al produsului
 8716 Remorci şi semiremorci pentru Fabricare la care:
       orice vehicule, alte vehicule - valoarea tuturor materialelor folo-
       nepropulsate mecanic, părţi ale site nu trebuie să depăşească 40% din
       acestora preţul de uzina al produsului
                                         şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
                                         şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de pînă la 5% din preţul
                                         de uzina al produsului
 8803 Părţi de aparate de la poz. nr. Fabricare la care valoarea materiale-
       8801 sau 8802 lor de la poz. 8803 folosite nu tre-
                                         buie să depăşească 5% din preţul de
                                         uzina al produsului
 8804 Parasute (inclusiv parasute
       dirijabile) şi rotosute; părţi
       şi accesorii ale acestora
       - Rotosute Fabricare din materiale de la orice
                                         poziţie, inclusiv din alte materiale
                                         de la poz. 8804.
          - altele Fabricare în care valoarea materiale-
                                         lor de la poz. 8804 folosite nu
                                         trebuie să depăşească 5% din preţul
                                         de uzina al produsului
 8805 Aparate şi dispozitive pentru Fabricare în care valoarea materiale-
       lansarea vehiculelor aeriene; lor de la poz. 8805 folosite nu tre-
       aparate şi dispozitive pentru buie să depăşească 5% din preţul de
       anunţarea vehiculelor aeriene uzina al produsului
       şi aparate şi dispozitive
       similare, aparate la sol pentru
       antrenament de zbor; părţi ale
       acestora
Capitolul Nave şi alte structuri Fabricare în care toate materialele
   89 plutitoare folosite trebuie încadrate la o pozi-
                                          tie diferita de cea a produsului
                                          Totuşi coca de la poz. 8906 nu poate
                                          fi folosită.
  ex. Instrumente şi aparate optice, Fabricare la care:
Capitolul fotografice sau cinematogra- - valoarea tuturor materialelor folo-
   90 fice, de măsura, de control site nu trebuie să depăşească 40% din
        sau de precizie; instrumente preţul de uzina al produsului şi
        şi aparate medico-chirurgicale; - în limita indicată mai sus materia-
        părţi şi accesorii ale acestora; lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
        exclusiv produsele de la pozi- şi produsul nu pot fi folosite decît
        tiile şi extrase de la poziţiile în proporţie de pînă la 5% din preţul
        următoare pentru care regulile de uzina al produsului
        aplicabile sînt prezentate in
        continuare: 9001, 9002, 9004,
        ex. 9005, ex. 9006, 9007, 9011,
        ex. 9014, 9015 la 9017, ex. 9018,
        9024 la 9033
 9001 Fibre optice şi fascicule de Fabricare în care valoarea tuturor
       fibre optice, cabluri din fibre materialelor folosite nu trebuie sa
       optice, altele decât cele de la depăşească 40% din preţul de uzina
       poz. nr. 8544; materiale polari- al produsului
       zante sub forma de plăci şi foi,
       lentile (inclusiv lentile de
       contact) prisme, oglinzi şi alte
       elemente optice din orice materiale,
       nemontate, altele decât cele din
       sticla neprelucrată optic
 9002 Lentile, prisme, oglinzi şi alte Fabricare în care valoarea tuturor
       elemente optice din orice mate- materialelor folosite nu trebuie sa
       rial, montate pentru instrumente depăşească 40% din preţul de uzina
       sau aparate, cu excepţia artico- al produsului
       lelor din sticla neprelucrata
       optic
 9004 Ochelari (de colecţie, de protec- Fabricare în care valoarea tuturor
       tie sau altele) şi articole materialelor folosite nu trebuie sa
       similare depăşească 40% din preţul de uzina
                                          al produsului
  ex. Binocluri, lunete, telescoape Fabricare la care:
 9005 optice şi monturi ale acestora, - valoarea tuturor materialelor folo-
       cu excepţia instrumentelor de site nu trebuie să depăşească 40% din
       astronomie sau cosmografie şi preţul de uzina al produsului şi
       monturile lor - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie ca
                                         şi produsul nu pot fi folosite decît
                                         în proporţie de pînă la 5% din preţul
                                         de uzina al produsului
                                         - valoarea tuturor materialelor neo-
                                         riginare folosite nu trebuie să depă-
                                         şească valoarea materialelor originare
                                         folosite
  ex. Aparate fotografice, aparate şi Fabricare la care:
 9006 dispozitive, inclusiv lampi şi - valoarea tuturor materialelor folo-
       tuburi, pentru producerea luminii site nu trebuie să depăşească 40% din
       fulger în fotografie, cu excep- preţul de uzina al produsului;
       tia lampilor şi tuburilor cu - în limita de mai sus materialele
       aprindere electrica încadrate la aceeaşi poziţie cu cea a
                                         produsului, nu pot fi folosite decît
                                         pînă la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului şi
                                         - valoarea tuturor materialelor neo-
                                         riginare folosite nu trebuie să depă-
                                         şească valoarea materialelor originare
                                         folosite
 9007 Aparate cinematografice de luat Fabricare la care:
       vederi sau de proiectie chiar - valoarea tuturor materialelor folo-
       conţinînd aparate pentru inre- site nu trebuie să depăşească 40% din
       gistrarea sau redarea sunetului preţul de uzina al produsului
                                         - în limita de mai sus materialele
                                         încadrate la aceeaşi poziţie cu cea
                                         a produsului, nu pot fi folosite decît
                                         pînă la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului;
                                         şi
                                         - valoarea tuturor materialelor neo-
                                         riginare folosite nu trebuie să depă-
                                         şească valoarea materialelor origi-
                                         nare folosite.
 9011 Microscoape optice inclusiv Fabricare la care:
       microscoape pentru fotomicrogra- - valoarea tuturor materialelor folo-
       fie, cinefotomicrografie sau site nu trebuie să depăşească 40% din
       microproiectie preţul de uzina al produsului;
                                         - în limita de mai sus, materialele
                                         încadrate la aceeaşi poziţie cu cea
                                         a produsului pot fi folosite pînă la
                                         5% din preţul de uzina al produsului;
                                         - valoarea tuturor materialelor neo-
                                         riginare folosite nu trebuie să depă-
                                         şească valoarea materialelor originare
                                         folosite.
  ex. Alte instrumente şi aparate Fabricare la care valoarea tuturor
 9014 de navigaţie materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului.
 9015 Instrumente şi aparate de Fabricare la care valoarea tuturor
       geodezie, de topografie de materialelor folosite nu trebuie sa
       arpentaj, de nivelment, de depăşească 40% din preţul de uzina
       fotogrammetrie, de hidrografie, al produsului.
       de oceanografie, de hidrologie,
       de meteorologie sau de geofizica,
       cu excepţia busolelor; telemetre
 9016 Balanţe sensibile la o greutate Fabricare la care valoarea tuturor
       de 5 cg sau mai mica, cu sau materialelor folosite nu trebuie sa
       fără greutăţi depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului.
 9017 Instrumente de desen, de trasaj Fabricare la care valoarea tuturor
       sau de calcul (aparate de materialelor folosite nu trebuie sa
       desenat, pantografe, raportoare, depăşească 40% din preţul de uzina
       truse, rigle şi cercuri de al produsului.
       calcul); instrumente matematice,
       de exemplu: de măsurat lungimi,
       pentru folosinţa manuală (metru,
       micrometru, subler şi calibre,
       de exemplu), nedenumite şi
       necuprinse în alta parte la
       prezentul capitol.
  ex. Fotolii stomatologice incorporind Fabricare din materialele de la
 9018 aparate pentru specialitatea toate poziţiile, inclusiv din cele-
       stomatologie sau scuipatoare lalte materiale de la poz. nr. 9018.
 9024 Maşini şi aparate pentru Fabricare la care valoarea tuturor
       încercări de duritate, tracţiune, materialelor folosite nu trebuie sa
       compresiune, elasticitate sau depăşească 40% din preţul de uzina
       alte proprietăţi mecanice ale al produsului.
       materialelor (metal, lemn,
       textile, hârtie, materiale
       plastice, de exemplu).
 9025 Densimetre, aerometre, Fabricare la care valoarea tuturor
       lichidmetre şi instrumente materialelor folosite nu trebuie sa
       plutitoare similare, termometre, depăşească 40% din preţul de uzina
       pirometre, barometre, hidrometre al produsului.
       şi psicrometre, inregistratoare
       sau nu cu sau fără combinaţii
       între ele.
 9026 Instrumente şi aparate pentru Fabricare la care valoarea tuturor
       măsura şi controlul debitului, materialelor folosite nu trebuie sa
       al nivelului, al presiunii sau depăşească 40% din preţul de uzina
       al altor caracteristici variabile al produsului.
       ale lichidelor sau gazelor
       (debitmetre, indicatoare de
       nivel, manometre, contoare de
       căldura, de exemplu) cu excepţia
       instrumentelor şi aparatelor de
       la poziţiile 9014, 9015, 9028
       sau 9032.
 9027 Instrumente şi aparate pentru Fabricare la care valoarea tuturor
       analize fizice sau chimice materialelor folosite nu trebuie sa
       (polarimetre, refractometre, depăşească 40% din preţul de uzina
       spectrometre, analizoare de gaz al produsului.
       sau de fum, de exemplu);
       instrumente şi aparate pentru
       încercări de viscozitate, de
       porozitate, de dilatare, de
       tensiune superficiala sau
       analoage sau pentru masurari
       calorimetrice, acustice sau
       fotometrice (inclusiv indicatoa-
       rele de timp de expunere);
       microtoame.
 9028 Contoare de gaz, lichide şi
       electricitate, cuprinzînd şi
       contoarele pentru etalonarea lor:
        - părţi şi accesorii Fabricare la care valoarea tuturor
                                          materialelor folosite nu trebuie sa
                                          depăşească 40% din preţul de uzina
                                          al produsului.
          - altele. Fabricare la care:
                                          - valoarea tuturor materialelor folo-
                                          site nu trebuie să depăşească 40% din
                                          preţul de uzina al produsului.
                                          - valoarea tuturor materialelor neo-
                                          riginare folosite nu trebuie să depă-
                                          şească valoarea materialelor origi-
                                          nare folosite.
 9029 Alte contoare (contoare de Fabricare la care valoarea tuturor
       turatii, contoare de producţie, materialelor folosite nu trebuie sa
       taximetre, totalizatoare de depăşească 40% din preţul de uzina
       kilometraj, pedometre etc.); al produsului.
       indicatoare de viteza şi
       tahometre, altele decât cele de
       la poziţiile 9014 sau 9015;
       stroboscoape.
 9030 Osciloscoape, analizoare de Fabricare la care valoarea tuturor
       spectru şi alte instrumente materialelor folosite nu trebuie sa
       şi aparate pentru măsurarea depăşească 40% din preţul de uzina
       sau controlul marimilor al produsului.
       electrice; instrumente şi
       aparatura impotriva radiatiilor
       alfa, beta, gama, X, cosmice
       sau alte radiatii ionizate.
 9031 Instrumente, aparate şi maşini Fabricare la care valoarea tuturor
       de măsura sau de control, nedenu- materialelor folosite nu trebuie sa
       mite, necuprinse în alta parte depăşească 40% din preţul de uzina
       la prezentul capitol; proiec- al produsului.
       toare de profile.
 9032 Instrumente şi aparate pentru Fabricare la care valoarea tuturor
       reglare sau control automat. materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului.
 9033 Părţi şi accesorii, nedenumite Fabricare la care valoarea tuturor
       şi necuprinse în prezentul materialelor folosite nu trebuie sa
       capitol, pentru maşini, aparate, depăşească 40% din preţul de uzina
       instrumente sau articole de la al produsului.
       capitolul 90.
  ex. Ceasornicărie, cu excepţia produ- Fabricare la care valoarea tuturor
Capitolul selor de la poziţiile următoare materialelor folosite nu trebuie sa
   91 pentru care regulile aplicabile depăşească 40% din preţul de uzina
        sînt expuse mai jos: 9105, 9109 al produsului.
        la 9113.
 9105 Ceasuri desteptatoare, pendule, Fabricare la care:
       orologii şi aparate de ceasorni- - valoarea tuturor materialelor folo-
       carie similare, cu mecanisme, site nu trebuie să depăşească 40% din
       altele decât ceasuri de mina. preţul de uzina al produsului;
                                         şi
                                         - valoarea tuturor materialelor neo-
                                         riginare folosite nu trebuie să depă-
                                         şească valoarea materialelor originare
                                         folosite.
 9109 Mecanisme de ceasornicărie Fabricare la care:
       complete şi asamblate, altele - valoarea tuturor materialelor folo-
       decât cele de ceasuri de mina site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         şi
                                         - valoarea materialelor neoriginare
                                         folosite nu trebuie să depăşească
                                         valoarea materialelor originare
                                         folosite.
 9110 Mecanisme de ceasornicărie Fabricare la care:
       complete, neasamblate sau - valoarea tuturor materialelor folo-
       parţial asamblate (seturi de site nu trebuie să depăşească 40% din
       mecanisme); mecanisme de preţul de uzina al produsului
       ceasornicărie incomplete, şi
       asamblate; ebose pentru - în limita indicată mai sus, materia-
       mecanisme lele de la poziţia 9114 nu pot fi
                                         folosite decât pînă la 5% din preţul
                                         de uzina al produsului.
 9111 Carcase de ceasuri de mina şi Fabricare la care:
        părţile lor - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie cu
                                         produsul nu pot fi folosite decît
                                         pînă la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului.
 9112 Carcase pentru alte tipuri de Fabricare la care:
       ceasuri şi părţile lor - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 40% din
                                         preţul de uzina al produsului
                                         şi
                                         - în limita indicată mai sus, materia-
                                         lele încadrate la aceeaşi poziţie cu
                                         produsul nu pot fi folosite decît
                                         pînă la 5% din preţul de uzina al
                                         produsului.
 9113 Braţări de ceasuri şi părţile lor
       - din metal comun aurit sau Fabricare la care valoarea tuturor
       argintat sau nu, sau placate sau materialelor folosite nu trebuie sa
       dublate cu metale preţioase depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului.
         - altele Fabricare la care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 50% din preţul de uzina
                                         al produsului.
Capitolul Instrumente muzicale; părţi Fabricare la care valoarea tuturor
   92 şi accesorii ale acestora materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 40% din preţul de uzina
                                         al produsului.
Capitolul Arme, muniţii şi părţile şi Fabricare la care valoarea tuturor
   93 accesoriile lor materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 50% din preţul de uzina
                                         al produsului.
  ex. Mobile din metale comune, cu Fabricare la toate materialele folo-
 9401 ţesături neumplute cu bumbac, site trebuie să fir încadrate la o
  şi cu o greutate maxima de 300 g/mp poziţie diferita de cea a produsului;
  ex. sau
 9403 Fabricare din ţesături de bumbac ce
                                         pot fi deja folosite, de la poziţiile
                                         9401 sau 9403 cu condiţia ca:
                                         - valoarea lor să nu depăşească 25%
                                         din preţul de uzina al produsului;
                                         şi
                                         - toate celelalte materiale folosite
                                         să fir deja originare şi încadrate la
                                         o poziţie diferita de 9401 sau 9403.
 9405 Aparate de iluminat (inclusiv Fabricare la care valoarea tuturor
       proiectoare) şi părţile lor materialelor folosite nu trebuie sa
       nedenumite şi necuprinse în alta depăşească 50% din preţul de uzina
       parte; lampi-reclame, însemne al produsului.
       luminoase, plăci indicatoare
       luminoase şi articole similare,
       care au o sursa de iluminat
       fixată definitiv şi părţile lor
       nedenumite şi necuprinse în alta
       parte.
 9406 Structuri prefabricate Fabricare la care valoarea tuturor
                                         materialelor folosite nu trebuie sa
                                         depăşească 50% din preţul de uzina
                                         al produsului.
 9503 Alte jucarii; modele reduse şi Fabricare la care:
       modele similare pentru divertis- - toate materialele folosite trebuie
       ment, animate sau nu; jocuri încadrate la o poziţie diferita de
       tip "puzzle" de orice fel cea a produsului;
                                         şi
                                         - valoarea tuturor materialelor folo-
                                         site nu trebuie să depăşească 50% din
                                         preţul de uzina al produsului.
  ex. Capete de crose de golf Fabricare din ebose.
 9506
 9507 Undite de pescuit, cirlige şi Fabricare la care toate materialele
       alte articole pentru pescuitul folosite trebuie încadrate la o
       cu undita; minciog de orice poziţie diferita de cea a produsului.
       fel; momeli (altele decât cele Totuşi materialele de la aceeaşi
       de la poziţiile 9208 sau 9705) poziţie cu produsul pot fi folosite
        şi articole similare cu condiţia ca valoarea lor să nu
                                         depăşească 5% din preţul de uzina al
                                         produsului.
  ex. Articole din materiale de Materiale folosite pentru tăiere,
 9601 origine animala, vegetala sau prelucrate, de la aceste poziţii.
  şi minerala folosite pentru tăiere.
 9602
  ex. Articole pentru industria Fabricare la care valoarea tuturor
 9603 periilor (cu excepţia maturilor materialelor folosite nu trebuie sa
       şi maturicilor legate în manun- depăşească 50% din preţul de uzina al
       chiuri cu sau fără miner, a produsului.
       pensulelor obţinute din par de
       jder şi veverita, maturi mecanice
       de folosire manuală, altele decît
       cu motor, tampoane şi rulouri
       pentru zugravit, raclete din
       cauciuc sau din materii suple
       analoage.
 9605 Articole personale de toaleta Fiecare articol care constituie setul
       pentru călătorie, pentru cusut, trebuie să respecte regula care se
       pentru curăţat haine şi incalta- aplica în cazul în care acest articol
       minte. nu ar fi prezentat ca atare în acest
                                         set. Totuşi, articolele neoriginare
                                         pot fi încorporate cu condiţia ca
                                         valoarea lor cumulată să nu depăşească
                                         15% din preţul de uzina al setului.
 9606 Nasturi, butoni şi capse, forme Fabricare la care:
       pentru nasturi şi butoni şi alte - valoarea tuturor materialelor folo-
       părţi ale nasturilor şi butonilor site nu trebuie să depăşească 50% din
       sau capselor; ebose de nasturi. preţul de uzina al produsului;
                                         şi
                                         - toate materialele folosite trebuie
                                         să fir încadrate la o poziţie diferita
                                         de cea a produsului.
 9608 Stilouri şi creioane cu bila; Fabricare la care toate materialele
       stilouri şi creioane de marcaj folosite trebuie să fir clasate la o
       cu fetru şi alte materiale poziţie diferita de cea a produsului.
       poroase; stilouri cu penita şi Totuşi, penitele de scris sau vîrfu-
       alte stilouri; stilouri de furile de penite pot fi utilizate ca
       copiere, suporturi de mine, de şi alte materiale de la aceeaşi pozi-
       penite, de creioane şi de arti- tie cu produsul care nu pot fi utili-
       cole similare; părţi (inclusiv zate, în ceea ce le priveşte, decât cu
       capace şi agatatori) ale acestor condiţia ca valoarea lor să nu depă-
       articole, cu excepţia celor de şească 5% din preţul de uzina al
       la poziţia 9609. produsului.
 9612 Panglici pentru maşina de scris Fabricare la care:
       şi articole similare impregnate - toate materialele folosite trebuie
       cu tus sau cerneala sau altfel să fir încadrate la o poziţie diferita
       pregătite pentru utilizare, cu de cea a produsului,
       sau fără bobine sau prezentate - valoarea tuturor materialelor folo-
       sau nu în cartuse; site nu trebuie să depăşească 5% din
       suporturi de cerneala sau tus, preţul de uzina al produsului.
       impregnate sau nu cu cerneala,
       cu sau fără cutii.
   ex. Pipe, inclusiv capete de pipa Fabricate din ebose.
 9614
------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 3

                  CERTIFICAT DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR
                                  EUR. 1

    1. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR. 1 este un formular, al cărui model figurează în prezenta anexa. Acest formular este tipărit în una sau mai multe dintre limbile în care este redactat acordul. Certificatul este redactat în una din aceste limbi şi în conformitate cu dispoziţiile Dreptului intern al statului sau al teritoriului din care se efectuează exportul. Dacă este completat de mina, trebuie folosită cerneala şi litere de tipar.
    2. Formatul certificatului este de 210 X 297 mm, pentru lungime fiind admisă o toleranta maxima de minus 5 mm şi plus 8 mm. Hârtia folosită este de culoare alba fără pasta mecanică, originalul şi copia fiind lipite în partea superioară şi cintareste cel puţin 25 g pe metru patrat. Imprimarea pe fond a certificatului este ghiosata, de culoare verde, scotind în evidenta toate falsificarile efectuate cu mijloace mecanice sau chimice.
    3. Autorităţile competente ale României şi ale statelor membre ale Comunităţii îşi pot rezerva dreptul de imprimare a certificatelor sau pot incredinta acest drept tipografiilor autorizate de ele. In acest din urma caz, pe fiecare certificat trebuie să se facă referire la aceasta autorizaţie.
    Pe fiecare certificat se menţionează numele şi adresa tipografiei sau se indica un semn de identificare a acesteia. Certificatul are, de altfel, un număr de serie, imprimat sau nu, destinat identificarii.

                CERTIFICAT DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR

--------------------------------------┬--------------------------------------
1. Exportator (denumire, adresa | EUR. 1 Nr.
              completa, ţara). ├--------------------------------------
                                      | Consultaţi notele de pe verso înainte
                                      | de a completa formularul
                                      ├--------------------------------------
                                      |2. Certificat utilizat în schimburile
3. Destinatar (denumire, adresa |preferenţiale dintre
completa, ţara) (menţiune facultativă)| ...........................
                                      | şi
                                      | ...........................
                                      |(indicaţi ţările, grupul de tari sau
                                      |teritoriile implicate)
                                      ├--------------------┬-------------------
                                      |4. Ţara, grupul de |5. Ţara, grupul de
                                      |tari sau teritoriul |tari sau teritoriul
                                      |ale cărui produse |de destinaţie
                                      |sînt considerate |
                                      |originare |
--------------------------------------┼--------------------┼------------------
6. Informaţii privind transportul |7. Observaţii: |
(menţiune facultativă) | |
--------------------------------------┼--------------------┼-------------------
8. Numărul de ordine; marca, |9. Greutatea bruta |10. Facturi
numerotarea, numărul şi natura |(kg) sau alte uni- |(menţiune faculta-
coletelor (1); denumirea mărfurilor |tati de măsura |tiva)
                                      |(mc, l etc.) |
--------------------------------------┼--------------------┴------------------
11. VIZA VĂMII |12. DECLARAŢIA EXPORTATORULUI
   Declaraţie certificată conform | Subsemnatul declar ca mărfurile
   Document de export (2): |declarate mai sus îndeplinesc condiţiile
   Model ..... nr. ..... |cerute pentru obţinerea prezentului
   Din ................. |certificat
   Unitatea vamală ..... | Locul ..... data .....
   Ţara sau teritoriul de Ştampila | ....................
   eliberare ........... | Semnătura
   Locul ..... data ..... |
      .................. |
          Semnătura |
--------------------------------------┼---------------------------------------
13. CERERE DE CONTROL, a se expedia la|14. REZULTATUL CONTROLULUI
                                      ├---------------------------------------
                                      | Controlul efectuat a permis să se
                                      | constate ca prezentul certificat (1) a
                                      | fost intradevar eliberat de unitatea
                                      | --- vamală şi menţiunile pe care le
                                      | | | conţine sînt exacte
                                      | ---
                                      | --- nu îndeplineşte condiţiile de
                                      | | | autenticitate şi legalitate
                                      | --- cerute
                                      | (a se vedea observaţiile anexate)
                                      |
                                      |
--------------------------------------┤
 Controlul autenticităţii şi | Locul ..... data .....
legalităţii prezentului certificat | Ştampila
este solicitat | ................
  Locul ..... data ..... | Semnătura
                       Ştampila |
                                      | ......
                                      | (1) Marcati cu X menţiunea
                                      | corespunzătoare
  .............. |
   Semnătura |
                                      |
--------------------------------------┴----------------------------------------


    NOTE:
    1. Certificatul nu trebuie să conţină nici ştersături nici adăugări.
    Eventualele modificări aduse trebuie să fir efectuate prin tăierea cu o linie a datelor eronate adaugind, după caz, pe cele dorite. Orice modificare astfel operată trebuie să fie aprobată de cel care a întocmit certificatul şi vizată de autorităţile vamale din ţara sau teritoriul de eliberare.
    2. Denumirile mărfurilor indicate în certificat trebuie înscrise succesiv fără spaţii între rinduri şi fiecare denumire trebuie să fir precedată de un număr de ordine. Imediat, sub ultima denumire trebuie trasată o linie orizonta. Spaţiile neutilizate trebuie să fir barate, astfel încât orice adăugare ulterioara să fir imposibila.
    3. Mărfurile sînt înscrise sub denumirea lor comercială cu precizări suficiente pentru a permite identificarea lor.

           CERERE PENTRU CERTIFICAT DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR

----------------------------------------┬------------------------------------
1. Exportator (denumire, adresa | EUR. 1 Nr.
completa, ţara) ├------------------------------------
                                        | Consultaţi notele de pe verso înainte
                                        |de a completa formularul
                                        ├--------------------------------------
                                        |
                                        |2. Cerere pentru certificat utilizat
                                        |în schimburile preferenţiale dintre
                                        | ......................
                                        | şi
                                        | ......................
----------------------------------------┤ (indicaţi ţara, grupul de tari sau
3. Destinatar (denumirea, adresa |teritoriile implicate)
completa, ţara) (menţiune facultativă) |
                                        |
                                        ├-----------------┬-------------------
                                        |4. Ţara, grupul |5. Ţara, grupul de
                                        |de tari sau |tari sau teritoriul
                                        |teritoriul ale |de destinaţie
                                        |cărui produse |
                                        |sînt considerate |
                                        |a fi originare |
                                        | |
                                        | |
----------------------------------------┼-----------------┴--------------------
6. Informaţii privind transportul |7. Observaţii
(menţiune facultativă) |
                                        |
----------------------------------------┼-----------------┬-------------------
8. Numărul de ordine; marca, |9. Greutatea |10. Facturi
numerotarea, numărul şi natura coletelor|bruta (kg) sau |(menţiune faculta-
(1); denumirea mărfurilor |alte unităţi de |tiva)
                                        |măsura (mc, l |
                                        |etc.) |
                                        | |
                                        ├-----------------┴-------------------
                                        |
                                        |
                                        |
                                        |
----------------------------------------┴-------------------------------------                        DECLARAŢIA EXPORTATORULUI

    Subsemnatul: exportatorul mărfurilor denumite pe verso

    DECLAR ca aceste mărfuri îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului anexat:

    PRECIZEZ împrejurările care au permis acestor mărfuri să îndeplinească aceste condiţii:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    PREZINT următoarele documente justificative ^1)
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    MA ANGAJEZ să prezint la cererea autorităţilor competente orice justificări suplimentare pe care acestea le-ar considera necesare în vederea eliberării certificatului anexat şi să accept dacă este cazul orice control efectuat de respectivele autorităţi asupra situaţiei mele contabile şi condiţiilor de fabricare a mărfurilor mai sus vizate.

    SOLICIT eliberarea certificatului anexat pentru aceste mărfuri.

                Locul ........ data .......
                ...........................
                    (Semnătura)

-------------
    ^1) De exemplu: documente de import, certificate de circulaţie, facturi, declaraţia fabricantului etc., referitoare la mărfurile folosite sau reexportate ca atare.


    ANEXA 4

                             FORMULAR EUR. 2

    1. Modelul formularului EUR. 2 figurează în prezenta anexa. Acest formular este tipărit în una sau mai multe dintre limbile în care este redactat acordul. Formularul este redactat în una dintre aceste limbi şi în conformitate cu dispoziţiile dreptului intern al statului sau al teritoriului din care se efectuează exportul. Dacă este completat de mina, trebuie folosite cerneala şi litere de tipar.
    2. Formatul formularului EUR. 2 este de 210 X 148 mm, pentru lungime fiind admisă o toleranta maxima de minus 5 mm şi plus 8 mm. Hârtia folosită este de culoare alba, fără pasta mecanică, originalul şi copia fiind lipite în partea superioară şi cintareste cel puţin 64 g pe metru patrat.
    3. Autorităţile competente ale României şi ale statelor membre ale Comunităţii îşi pot rezerva dreptul de imprimare a formularelor EUR. 2 sau pot incredinta acest drept tipografiilor autorizate de ele. In acest din urma caz, pe fiecare formular trebuie să se facă referire la aceasta autorizaţie.
    Pe fiecare formular se menţionează numele şi adresa tipografiei sau se indica un semn de identificare a acesteia. Formularul are, de altfel, un număr de serie, imprimat sau nu, destinat identificarii.

----------------------------------------┬-------------------------------------
  FORMULAR EUR. 2 Nr. |1. Formular folosit în schimburile
                                        |preferenţiale dintre (1) ............
                                        |si .............
                                        |
----------------------------------------┼-------------------------------------
2. Exportator (denumire, adresa |3. Declaraţia exportatorului:
completa, ţara) | Subsemnatul, exportator al mărfuri-
                                        |lor declarate mai jos, declar ca ele
                                        |îndeplinesc condiţiile cerute pentru
                                        |întocmirea prezentului formular şi ca
                                        |ele au dobîndit caracterul de produse
                                        |originare în condiţiile stabilite
                                        |prin prevederile care guvernează
                                        |schimburile menţionate în caseta nr. 1
                                        |
----------------------------------------┼-------------------------------------
4. Destinatar (denumire, adresa |5. Locul şi data
completa, ţara) |
                                        |
                                        |
                                        ├------------------------------------
                                        |6. Semnătura exportatorului
                                        |
                                        |
                                        |
----------------------------------------┼-------------------------------------
7. Observaţii (2) |8. Ţara de |9. Ţara de
                                        |origine (3) |destinaţie (4)
                                        | |
                                        | |------------------
                                        | |10. Greutatea
                                        | |bruta (kg)
                                        | |
----------------------------------------┼-------------------------------------
11. Marca, numărul transportului şi |12. Administraţia sau serviciul tarii
denumirea mărfurilor |exportatoare (4) însărcinate cu
                                        |controlul "a posteriori" al declaraţiei
                                        |exportatorului
                                        |
                                        |
                                        |
----------------------------------------┼-------------------------------------
13. Cerere de control |14. Rezultatul controlului
   Controlul declaraţiei exportatorului | Controlul efectuat a permis să se
care figurează pe verso în prezentul |constate ca (1):
formular este solicitat (*) | ┌-┐ indicaţiile şi menţiunile
                                        | | | făcute pe prezentul formular
                                        | └-┘ sînt exacte
                                        |
                                        | ┌-┐ prezentul formular nu
                                        | | | îndeplineşte condiţiile de
                                        | └-┘ autenticitate şi legalitate
                                        | cerute (a se vedea observaţiile
                                        | anexate)
    Locul ....... data ....... | Locul ....... data .......
                                        |
            Ştampila | Ştampila
                                        |
                                        |
    .......................... | ........................
    Semnătura | Semnătura
                                        |
                                        | _______________________
                                        | Marcati cu X menţiunea
                                        | corespunzătoare
                                        |
----------------------------------------┴-------------------------------------


    (1) Indicaţi ţara, grupele de tari sau teritoriile implicate
    (2) Indicaţi referintele la controlul eventual deja efectuat de către administraţia sau serviciul competent
    (3) Prin ţara de origine se înţelege ţara, grupul de tari sau teritoriul ale cărui produse sînt considerate ca originare
    (4) Prin ţara se înţelege o ţara, un grup de tari sau un teritoriu.
    (*) Controlul "a posteriori" al formularelor EUR. 2 este efectuat prin sondaj, sau ori de cîte ori autorităţile vamale ale statului importator au îndoieli fundamentale în ceea ce priveşte autenticitatea formularului şi exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfii în cauza.

            Instrucţiuni privind întocmirea formularului EUR. 2
            ---------------------------------------------------

    1. Numai mărfurile care îndeplinesc în ţara de export condiţiile care reglementează schimburile menţionate în caseta 1 a formularului pot conduce la întocmirea unui formular EUR. 2. Aceste prevederi trebuie studiate cu atenţie înainte de completarea formularului.
    2. Exportatorul anexează formularul la buletinul de expediere atunci cînd este vorba de un transport efectuat prin colet poştal sau îl introduce în colet atunci cînd este vorba de un transport poştal de corespondenta. De altfel, pe eticheta verde C 1 sau pe declaraţia vamală C 2/CP 3 se înscrie menţiunea EUR. 2, urmată de numărul de serie al formularului.
    3. Aceste instrucţiuni nu scutesc exportatorul de îndeplinirea celorlalte formalităţi prevăzute în regulamentele vamale sau poştale.
    4. Folosirea formularului constituie pentru exportatori angajamentul sau de a prezenta autorităţilor competente orice justificări pe care acestea le considera necesare şi de a accepta orice control efectuat de respectivele autorităţi asupra situaţiei sale contabile şi condiţiilor de fabricare a mărfurilor denumite în caseta 11 a formularului.


    ANEXA 5


    Model de ştampila prevăzută la art. 14 paragraful 3 lit. b)
    (1) Sigla sau stema statului sau a teritoriului din care se efectuează exportul.
    (2) Indicaţii ce permit identificarea exportatorului autorizat.

         <-------- 30 mm ---------->

        ^┌-----┬-------------------┐
        || (1) | EUR. 1 |
        || | |
        |├-----┼-------------------┤
     30 || | |
     mm || (2) | |
        || | |
        v└-----┴-------------------┘    ANEXA 6

        Lista produselor menţionate la art. 35, care sînt temporar excluse
                 din domeniul de aplicare a prezentului protocol

-------------------------------------------------------------------------------
    COD SA Denumirea produsului
-------------------------------------------------------------------------------
 ex. 2707 Uleiuri în care greutatea elementelor componente aromatice predomina
           în greutate în raport cu elementele componente nearomatice, similare
           cu uleiurile minerale obţinute prin distilarea gudroanelor de huila
           de temperatura înalta care îşi distileaza 65% din volumul pînă la
           250 grade Celsius (inclusiv amestecurile de benzina de petrol şi de
           benzol), destinate a fi folosite drept carburanţi sau combustibili.
  27 29 Uleiuri minerale şi produse obţinute prin distilarea lor; materiale
   la bituminoase; ceruri minerale
  27 15
 ex. 2901 Hidrocarburi aciclice folosite drept carburant sau combustibil.
 ex. 2902 Ciclani şi ciclene, exclusiv azulene, benzene, toluen şi xilen,
           destinate a fi folosite drept carburant sau combustibil.
 ex. 3403 Preparate lubrifiante conţinînd mai puţin de 70% din greutate
           uleiuri de petrol sau uleiuri obţinute din minerale bituminoase.
 ex. 3404 Ceruri artificiale şi ceruri preparate din parafine, ceruri de
           petrol sau ceruri obţinute din minerale bituminoase, din reziduuri
           parafinoase.
 ex. 3811 Aditivi preparati pentru lubrifianţi conţinînd uleiuri de petrol
           sau de minerale bituminoase.
------------------------------------------------------------------------------


                                 --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016