Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL nr. 3 din 7 februarie 2003  PRIVIND DEFINIREA CONCEPTULUI DE Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL nr. 3 din 7 februarie 2003 PRIVIND DEFINIREA CONCEPTULUI DE "PRODUSE ORIGINARE" SI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVA

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 735 bis din 21 octombrie 2003

    CUPRINS

    TITLUL I

    Articolul 1 Definiţii

    TITLUL II DEFINIREA CONCEPTULUI DE "PRODUSE ORIGINARE"

    Articolul 2 Criterii de origine
    Articolul 3 Cumul bilateral de origine în Republica Macedonia
    Articolul 4 Cumul bilateral de origine în România
    Articolul 5 Produse obţinute în întregime
    Articolul 6 Produse suficient prelucrate sau transformate
    Articolul 7 Operaţiuni de prelucrare sau transformare insuficiente
    Articolul 8 Unitatea de luat în considerare
    Articolul 9 Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    Articolul 10 Seturi
    Articolul 11 Elemente neutre

    TITLUL III CONDIŢII TERITORIALE

    Articolul 12 Principiul teritorialitatii
    Articolul 13 Transportul direct
    Articolul 14 Expoziţii

    TITLUL IV DRAWBACK SAU EXONERARE DE taxe VAMALE

    Articolul 15 Interzicerea drawback-ului sau exonerarii de taxe vamale

    TITLUL V DOVADA ORIGINII

    Articolul 16 Condiţii generale
    Articolul 17 Procedura pentru eliberarea unui certificat de circulaţie a
                   mărfurilor EUR1
    Articolul 18 Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberat a posteriori
    Articolul 19 Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulaţie a
                   mărfurilor EUR 1
    Articolul 20 Eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 pe
                   baza unei dovezi de origine eliberata sau făcuta anterior
    Articolul 20a Separarea contabila
    Articolul 21 Condiţii pentru întocmirea unei declaraţii pe factura
    Articolul 22 Exportator autorizat
    Articolul 23 Valabilitatea dovezii de origine
    Articolul 24 Prezentarea dovezii de origine
    Articolul 25 Importul eşalonat
    Articolul 26 Exceptari de la prezentarea dovezii originii
    Articolul 27 Documente probatorii
    Articolul 28 Păstrarea dovezii originii şi a documentelor probatorii
    Articolul 29 Neconcordante şi erori formale
    Articolul 30 Sumele exprimate în EURO

    TITLUL VI METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

    Articolul 31 Asistenta reciprocă
    Articolul 32 Verificarea dovezilor originii
    Articolul 33 Soluţionarea litigiilor
    Articolul 34 Sancţiuni
    Articolul 35 Zone libere

    TITLUL VII PREVEDERI FINALE

    Articolul 36 Amendamente la acest protocol
    Articolul 37 Subcomitetul Vamal
    Articolul 38 Anexe


    LISTA ANEXELOR

    Anexa I: Note introductive la lista din Anexa II
    Anexa II: Lista prelucrarilor sau transformărilor cerute a fI efectuate
                pe materiale neoriginare pentru ca produsele fabricate sa poată
                obţine statutul de produs originar
    Anexa III: Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi cererea pentru
                certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    Anexa IV: Textul Declaraţiei pe factura
    Anexa V: Continuarea implementării regulilor de origine armonizate

    Declaraţia comuna

    Declaraţia comuna privind situaţia modificărilor regulilor de origine ca urmare a amendamentelor aduse Sistemului armonizat.

    TITLUL I

    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Definiţii
    In scopurile acestui protocol:
    a) "fabricare" înseamnă orice forma de prelucrare sau transformare inclusiv asamblare sau operaţiuni specifice;
    b) "material" înseamnă orice ingredient, materie prima, componenta sau parte, etc., folosită la fabricarea produsului;
    c) "produs" înseamnă produsul obţinut, chiar dacă este destinat pentru folosire ulterioara într-o alta operaţiune de producţie;
    d) "mărfuri" înseamnă atât materialele cat şi produsele;
    e) "valoare în vama" înseamnă valoarea determinata în concordanta cu Acordul pentru aplicarea Articolului VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ, în 1994 (Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru evaluare în vama);
    f) "preţul de uzina" înseamnă preţul plătit pentru produs la ieşirea din uzina producătorului din partea în a carei întreprindere s-a realizat ultima prelucrare sau transformare, cu condiţia ca preţul sa includă valoarea tuturor materialelor folosite din care se scad toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obţinut este exportat;
    g) "valoarea materialelor" înseamnă valoarea în vama a materialelor neoriginare folosite în momentul importului sau, dacă aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi determinata, primul preţ determinabil plătit pentru materiale într-o parte;
    h) "valoarea materialelor originare" înseamnă valoarea unor astfel de materiale asa cum este definită în subparagraful g) aplicat mutatis mutandis;
    i) "valoare adăugată" va fi considerată preţul de uzina din care se scade valoarea în vama a tuturor materialelor care nu sunt originare din partea în care aceste produse au fost obţinute;
    j) "capitole" şi "poziţii tarifare" înseamnă capitolele şi poziţiile tarifare (la nivel de patru cifre) folosite în nomenclatura care formează Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, denumit în acest Protocol "Sistemul armonizat" sau "SA";
    k) "clasificat" se referă la clasificarea unui produs sau material într-o poziţie tarifară distinctă;
    l) "transport" înseamnă produsele care sunt fie expediate simultan de la un exportator la un destinatar sau însoţite de un singur document de transport acoperind transportul lor de la exportator la destinatar sau, în absenta unui astfel de document de o singura factura;
    m) "teritorii" include apele teritoriale;
    n) "euro" înseamnă moneda unica europeană.

    TITLUL II
    DEFINIREA CONCEPTULUI DE "PRODUSE ORIGINARE"

    ART. 2
    Criterii de origine
    In scopul aplicării acestui acord, următoarele produse vor fi considerate ca fiind originare dintr-o parte:
    a) produse obţinute în întregime în acea parte în sensul articolului 5;
    b) produse obţinute în acea parte care incorporeaza materiale care nu au fost obţinute în întregime acolo, cu condiţia ca aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente în acea parte în sensul articolului 6;
    ART. 3
    Cumul bilateral de origine în Republica Macedonia
    Materialele originare din România sunt considerate ca materiale originare din Republica Macedonia când sunt încorporate într-un produs obţinut acolo. Nu este necesar ca aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente acolo, cu condiţia ca totuşi sa fi suferit prelucrari sau transformări care le depăşesc pe cele la care se face referire la articolul 7(1).
    ART. 4
    Cumul bilateral de origine în România
    Materialele originare din Republica Macedonia sunt considerate ca materiale originare din România când sunt încorporate într-un produs obţinut acolo. Nu este necesar ca aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente acolo, cu condiţia ca totuşi sa fi suferit prelucrari sau transformări care le depăşesc pe cele la care se face referire la articolul 7(1).
    ART. 5
    Produse obţinute în întregime
    1. Următoarele sunt considerate ca obţinute în întregime într-o parte:
    (a) produsele minerale extrase din solul sau, solul lor marin;
    (b) produsele vegetale recoltate acolo;
    (c) animalele vii născute şi crescute acolo;
    (d) produse ale animalelor vii crescute acolo;
    (e) produsele obţinute din vânătoare şi pescuit;
    (f) produse ale pescuitului marin şi alte produse extrase din mare în afară apelor teritoriale ale unei părţi de către vasele ei;
    (g) produsele fabricate la bordul vaselor ei uzina, exclusiv din produsele la care se face referire în subparagraful (f);
    (h) articolele uzate, colectate acolo, destinate numai recuperării materiilor prime, inclusiv anvelope uzate destinate resaparii sau folosite ca deşeuri;
    (i) deşeurile şi reziduurile rezultate din operaţiuni de producţie;
    (j) produsele extrase din solul sau subsolul marin în afară apelor lor teritoriale, cu condiţia ca ea sa aibă drepturi de exploatare exclusiva a acelui sol sau subsol;
    (k) mărfurile produse acolo exclusiv din produsele menţionate la subparagrafele de la (a) la (j).
    2. Termenii "vasele ei" şi "vasele ei uzina" de la subparagrafele 1(f) şi 1(g) se aplica numai vaselor şi vaselor uzina:
    (a) care sunt înregistrate sau înmatriculate într-o parte;
    (b) care navigheaza sub pavilionul acelei părţi;
    (c) care sunt deţinute în proporţie de cel puţin 50% de cetăţeni ai acelei părţi, sau de o companie al cărui sediu se afla într-una din părţi, ai carei manageri sau manager, preşedinte al Consiliului de Conducere şi majoritatea membrilor acestor consilii sunt cetăţeni ai acelei părţi şi care, în plus, în cazul asocierilor sau societăţilor cu răspundere limitată, cel puţin jumătate din capital aparţine acelei părţi sau instituţiilor publice sau cetăţenilor acelei părţi;
    (d) ai căror ofiţeri sau conducător sunt cetăţeni ai acelei părţi; si
    (e) cel puţin 75% din membrii echipajului sunt cetăţeni ai acelei părţi.
    ART. 6
    Produse suficient prelucrate sau transformate
    1. Pentru aplicarea articolului 2, produsele care nu sunt obţinute în întregime sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate atunci când condiţiile stipulate în lista anexei II a acestui protocol sunt îndeplinite.
    Condiţiile la care se face referire mai sus indica pentru toate produsele acoperite de acest acord, prelucrările sau transformările care trebuie realizate asupra materialelor neoriginare folosite în producţie şi se aplica numai în relatie cu astfel de materiale, în consecinţa, dacă un produs care a dobândit caracterul de produs originar prin îndeplinirea condiţiilor stabilite în lista, este folosit la fabricarea unui alt produs condiţiile aplicabile produsului în care este incorporat nu se aplica acestuia şi nu vor fi luate în considerare materialele neoriginare care au fost folosite la fabricarea sa.
    2. Prin derogare de la paragraful 1, materialele neoriginare care, în concordanta cu condiţiile stabilite în lista, nu ar fi trebuit sa fie folosite la fabricarea unui produs pot, cu toate acestea, sa fie folosite, cu condiţia ca:
    (a) valoarea lor totală sa nu depăşească 10% din preţul de uzina al produsului;
    (b) oricare dintre procentajele date în lista pentru valoarea maxima a materialelor neoriginare sa nu fie depăşite prin aplicarea acestui paragraf.
    Acest paragraf nu se aplica produselor încadrate la capitolele 50 la 63 ale Sistemului armonizat.
    3. Paragrafele 1 şi 2 se aplica cu excepţia prevederilor articolului 7.
    ART. 7
    Operaţiuni de prelucrare sau transformare insuficiente
    1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2, următoarele operaţiuni sunt considerate prelucrari sau transformări insuficiente pentru a conferi statutul de produse originare, indiferent dacă cerinţele articolului 6 sunt satisfacute:
    (a) operaţiuni pentru asigurarea conservării în bune condiţii a produselor în timpul transportului şi depozitarii;
    (b) schimbarea ambalajului şi recompartimentarea cotetelor;
    (c) spalare, curăţare, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor acoperiri;
    (d) călcarea sau presarea textilelor;
    (e) simpla vopsire şi operaţiuni de lustruire;
    (f) cojire, albire parţială sau totală, lustruire şi glazurare ale cerealelor şi orezului;
    (g) operaţii de colorare a zahărului sau formare a bucăţilor de zahăr;
    (h) înlăturarea pielitei, scoaterea samburilor şi decojirea fructelor, nucilor şi legumelor;
    (i) ascutirea, simpla macinare sau zdrobire sau simpla tăiere;
    (j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, imbinarea (inclusiv alcătuirea seturilor de articole);
    (k) simpla imbuteliere în sticle, flacoane, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe plansete, etc., şi orice alte operaţiuni simple de ambalare;
    (l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau ambalajele lor de mărci, etichete, embleme sau alte semne distinctive similar;
    (m) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite;
    (n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru a constitui un articol complet;
    (o) cumulul mai multor operaţiuni din cele specificate în subparagrafele (a) la (n);
    (p) sacrificarea animalelor.
    2. Toate operaţiunile realizate într-o parte asupra unui anumit produs vor fi considerate împreună atunci când se determina dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs urmează a fi considerată ca insuficienta în sensul paragrafului 1.
    ART. 8
    Unitatea de luat în considerare
    1. Unitatea de luat în considerare pentru aplicarea prevederilor acestui protocol va fi produsul în cauza care este considerat ca unitate de baza la determinarea clasificării ce foloseşte Nomenclatura Sistemului armonizat.
    In consecinţa, urmează ca:
    (a) în cazui în care un produs compus dintr-un grup sau ansamblu de produse este clasificat în termenii Sistemului armonizat la o singura poziţie tarifară, întregul constituie unitatea de luat în considerare;
    (b) în cazul în care un transport consta dintr-un număr de produse identice clasificate la aceeaşi poziţie tarifară a Sistemului armonizat, fiecare produs; trebuie luat individual la aplicarea prevederilor acestui protocol.
    2. Atunci când, în baza regulii generale 5 a Sistemului armonizat, ambalajul este clasificat împreună cu produsul pe care îl conţine, el este inclus în scopul determinării originii.
    ART. 9
    Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    Accesoriile, piesele de schimb şi utilajele expediate o data cu un echipament, cu o masina, cu un aparat sau cu un vehicul şi care fac parte din echiparea normală şi sunt incluse în preţ sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând un tot cu echipamentul, masina sau vehiculul respectiv.
    ART. 10
    Seturi
    Seturile, conform prevederilor Regulii generale de încadrare nr. 3 din Sistemul Armonizat, sunt considerate originare cu condiţia ca toate articolele componente sa fie originare. Totuşi, un set compus din articole originare şi neoriginare este considerat ca originar în întregime, cu condiţia ca valoarea articolelor neoriginare sa nu depăşească 15% din preţul de uzina al setului.
    ART. 11
    Elemente neutre
    Pentru a stabili dacă un produs este originar, nu este necesar sa se stabilească Originea următoarelor elemente care pot fi folosite la fabricarea sa:
    (a) energia şi combustibilul;
    (b) instalaţii şi echipamente;
    (c) maşini şi unelte;
    (d) mărfuri care nu intra şi care nu sunt destinate sa între în compoziţia finala a produsului.

    TITLUL III
    CONDIŢII TERITORIALE

    ART. 12
    Principiul teritorialitatii
    1. Condiţiile stabilite la Titlul II privind dobândirea statutului de produs originar trebuie sa fie îndeplinite în orice moment şi fără întrerupere în părţi, cu excepţia prevederilor articolelor 3 şi 4 şi ale paragrafului 3 al acestui articol.
    2. Atunci când produsele originare exportate dintr-una din părţi într-o alta ţara sunt returnate, ele trebuie sa fie considerate ca neoriginare, cu excepţia prevederilor articolelor 3 şi 4, dacă nu se demonstreaza autorităţilor vamale ca:
    (a) mărfurile returnate sunt aceleaşi cu cele exportate; si
    (b) ele nu au suferit nici o operaţiune peste cea necesară păstrării lor în aceeaşi stare în timp ce s-au aflat în acea ţara sau când au fost exportate.
    3. Dobândirea statutului de produs originar în conformitate cu condiţiile stipulate la Titlul II nu va fi afectată de prelucrările sau transformările efectuate în afară părţilor asupra materialelor exportate dintr-una din părţi şi reimportate ulterior acolo, cu condiţia ca:
    (a) materialele respective sa fie obţinute în întregime într-una din părţi ori acestea sa fi suferit, anterior efectuării exportului, prelucrari sau transformări peste operaţiunile insuficiente enumerate la articolul 7; si
    (b) sa se poată demonstra autorităţilor vamale ca:
     (i) mărfurile reimportate au fost obţinute prin prelucrarea sau transformarea materialelor exportate; si
     (ii) valoarea adăugată totală, dobandita în afară părţilor prin aplicarea acestui articol sa nu depăşească 10 % din preţul de uzina al produsului final pentru care este solicitat statutul de originar.
    4. In scopul aplicării prevederilor paragrafului 3, condiţiile necesare dobândirii statutului de produs originar, stipulate la Titlul II, nu se aplica prelucrarilor sau transformărilor efectuate în afară părţilor. Cu toate acestea acolo unde, în lista din Anexa II, în determinarea statutului de originar al produsului finit se aplica o regula ce stipulează o valoare maxima pentru toate materialele neoriginare încorporate, valoarea totală a materialelor neoriginare încorporate pe teritoriul partii în cauza luată împreună cu valoarea adăugată totală, dobandita în afară partii prin aplicarea prevederilor acestui articol nu trebuie sa depăşească procentajul stipulat.
    5. In scopul aplicării prevederilor paragrafelor 3 şi 4, prin "valoare adăugată totală" se înţeleg toate costurile acumulate în afară părţilor, inclusiv valoarea materialelor încorporate acolo.
    6. Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplica produselor care nu îndeplinesc condiţiile stipulate în lista din anexa II şi celor considerate suficient prelucrate sau transformate cu aplicarea tolerantei generale prevăzute la articolul 6 paragraful 2.
    7. Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplica produselor încadrate la cap. 50-63 ale Sistemului Armonizat.
    8. Prelucrările sau transformările efectuate în afară părţilor, de tipul celor prevăzute în acest articol, sunt realizate conform regimului de perfecţionare pasiva sau aranjamentelor similare.
    ART. 13
    Transportul Direct
    1. Regimul preferenţial prevăzut în acord este aplicabil numai produselor care satisfac cerinţele acestui protocol, care sunt transportate direct între părţi. Totuşi, produsele constituind un singur transport pot fi transportate prin alte teritorii si, dacă este cazul, cu transbordare sau depozitare temporară în aceste teritorii, cu condiţia ca bunurile sa rămână sub supravegherea autorităţilor vamale ale tarii de tranzit sau de depozitare şi ca ele sa nu fie supuse altor operaţiuni în afară celor de descărcare, reîncărcare sau oricărei alte operaţiune destinate a asigura conservarea lor ca atare.
    Produsele originare pot fi transportate prin conducte prin alt teritoriu decât cel al părţilor.
    2. Dovada ca au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la paragraful 1 este adusă organelor vamale ale tarii de import prin prezentarea:
    (a) fie a unui document de transport unic ce a permis trecerea prin ţara de tranzit;
    (b) fie a unui certificat eliberat de către autorităţile vamale ale tarii de tranzit care conţine:
      (i) o descriere exactă a produselor;
      (ii) datele de descărcare şi reîncărcare a produselor şi dacă este cazul, denumirea navelor folosite şi altor mijloace de transport utilizate; si
      (iii) certificarea condiţiilor în care produsele au stationat în ţara de tranzit;
    sau
    (c) în lipsa acestora, a oricăror documente probatorii.
    ART. 14
    Expoziţii
    1. Produsele originare, trimise pentru o expoziţie într-o alta ţara şi vândute după expoziţie pentru a fi importate într-o parte beneficiază la import de prevederile acordului cu condiţia sa se demonstreze autorităţilor vamale ca:
    (a) un exportator a expediat aceste produse dintr-o parte în ţara în care este organizată expozitia şi ca au fost expuse acolo;
    (b) produsele au fost vândute sau altfel cedate de către acel exportator unei persoane dintr-o parte;
    (c) produsele au fost expediate în timpul desfăşurării expoziţiei sau imediat după aceea, din ţara în care au fost trimise pentru expoziţie; si
    (d) produsele nu au fost folosite, din momentul în care au fost expediate pentru expoziţie, în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expozitia respectiva.
    2. O dovada de origine trebuie sa fie eliberata sau întocmită în concordanta cu prevederile Titlului V şi prezentată în condiţiile normale autorităţilor vamale ale tarii de import. Denumirea şi adresa expoziţiei trebuie indicată pe aceasta. Dacă este necesar, poate fi solicitată o dovada documentară suplimentară privind condiţiile în care au fost expuse.
    3. Paragraful 1 se aplica tuturor expozitiilor, targurilor sau manifestărilor publice similare, cu caracter comercial, industrial, agricol şi mestesugaresc, în afară celor organizate în interes particular în magazine sau localuri comerciale şi care au ca obiect vânzarea produselor străine şi în timpul cărora produsele rămân sub control vamal.

    TITLUL IV
    DRAWBACK SAU EXONERARE DE taxe VAMALE

    ART. 13
    Interzicerea drawback-ului sau exonerarii de taxe vamate
    1. Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare dintr-o parte, pentru care o dovada a originii este eliberata sau întocmită în conformitate cu prevederile Titlului V, nu beneficiază în acea parte de drawback sau de exonerare de taxele vamale.
    2. Interdicţia prevăzută la paragraful 1 se va aplica oricărei înţelegeri de restituire, remitere sau neplata, parţială sau completa, a taxelor vamale sau taxelor având efect echivalent, aplicabile într-o parte materialelor folosite în fabricaţie dacă astfel de restituiri, remiteri sau neplata se aplica, expres sau în fapt atunci când produsele obţinute din materialele menţionate sunt exportate şi nu atunci când sunt reţinute pentru consum intern.
    3. La cererea autorităţilor vamale, exportatorul produselor acoperite de o dovada de origine trebuie sa prezinte, în orice moment, toate documentele corespunzătoare care dovedesc ca nu a fost obţinută nici o restituire a taxelor vamale pentru materialele folosite la fabricarea produselor în cauza şi ca toate taxele vamale sau taxele având efect echivalent, aplicabile pentru astfel de materiale, au fost plătite.
    4. Prevederile paragrafelor 1-3 se aplica, de asemenea, ambalajelor, în sensul articolului 8 paragraful 2, accesoriilor, pieselor de schimb şi uneltelor, în sensul articolului 9, şi produselor dintr-un set, în sensul articolului 10, când astfel de articole sunt neoriginare.
    5. Prevederile paragrafelor 1-4 se aplica numai materialelor menţionate în acord. In plus, ele nu vor împiedica aplicarea unui sistem de restituire la export pentru produsele agricole, aplicabil la export în conformitate cu prevederile acordului.

    TITLUL V
    DOVADA ORIGINII

    ART. 16
    Condiţii generale
    1. Produsele originare într-o parte beneficiază la importul în cealaltă parte de prevederile prezentului acord prin prezentarea fie:
    (a) a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, al cărui model figurează în anexa III; sau
    (b) în cazurile specificate la articolul 21(1), a unei declaraţii, al carei text figurează la anexa IV, data de exportator pe o factura, pe o nota de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauza, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor (denumita în continuare "declaraţie pe factura").
    2. Prin derogare de la paragraful 1, produsele originare în sensul acestui protocol, beneficiază, în cazurile specificate la articolul 26 de prevederile acestui acord fără a fi necesar sa se prezinte nici unul din documentele la care se face referire mai sus.
    ART. 17
    Procedura pentru eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    1. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 va fi eliberat de către autorităţile vamale ale tarii exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului sau, sub răspunderea exportatorului, de către reprezentantul sau autorizat.
    2. In acest scop, exportatorul sau reprezentantul sau autorizat vor completa atât certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 cît şi formularul de cerere, ale căror modele figurează la anexa III. Aceste documente vor fi completate într-una din limbile în care este convenit acest acord, precum şi în engleza şi în conformitate cu prevederile legale interne ale tarii de export. Dacă sunt completate cu caractere scrise de mina ele vor fi scrise cu cerneala, cu majuscule. Descrierea produselor trebuie sa fie făcuta în caseta destinată acestui scop fără a lasa nici o linie libera. Atunci când caseta nu este completată în întregime trebuie sa fie trasa o linie orizontala sub ultima linie a descrierii, spaţiul liber fiind barat.
    3. Exportatorul care solicita eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie sa prezinte în orice moment, la cererea autorităţilor vamale ale tarii exportatoare în care se eliberează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauza precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii ale acestui protocol.
    4. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 va fi eliberat de către autorităţile vamale ale unei părţi dacă produsele în cauza pot fi considerate ca produse originare dintr-o parte şi dacă îndeplinesc celelalte cerinţe ale acestui protocol.
    5. Autorităţile vamale emitente vor lua orice măsura pentru a verifica caracterul original al produselor şi îndeplinirea celorlalte condiţii ale acestui protocol. In acest scop vor avea dreptul sa solicite orice document justificativ şi sa realizeze orice control în contabilitatea exportatorului sau orice alta verificare considerată necesară. Autorităţile vamale emitente se vor asigura de asemenea ca documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate corespunzător. Ele vor verifica în mod special dacă spaţiul rezervat descrierii mărfurilor a fost completat în asa fel încât sa excludă toate posibilităţile de adăugiri frauduloase.
    6. Data eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1 va fi indicată în caseta 11 a certificatului.
    7. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 va fi eliberat de către autorităţile vamale şi pus la dispoziţia exportatorului de îndată ce prezentul export a fost efectuat sau asigurat.
    ART. 18
    Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberat a posteriori
    1. Prin derogare de articolul 17(7), un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 poate fi eliberat în condiţii excepţionale după exportul produselor la care se referă dacă:
    (a) nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanţe speciale; sau
    (b) se demonstreaza autorităţilor vamale ca a fost eliberat un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.
    2. Pentru punerea în aplicare a paragrafului 1, exportatorul trebuie sa indice în cererea sa locul şi data exportului produselor la care se referă certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi sa menţioneze motivele solicitării sale.
    3. Autorităţile vamale pot elibera un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 "a posteriori" numai după verificarea concordanţei dintre informaţiile furnizate în cererea exportatorului şi cele din dosarul corespunzător.
    4. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate "a posteriori" trebuie sa fie vizate cu una din următoarele expresii:

    EN "ISSUED RETROSPECTIVELY",
    RO "EMIS A POSTERIORI"
    MK - " - (limba macedoneana)
    5. Menţiunea la care se face referire la paragraful 4 va fi introdusă în caseta "Observaţii" a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    ART. 19
    Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    1. In cazul furtului, pierderii sau distrugerii unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, exportatorul poate cere autorităţilor vamale emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le poseda.
    2. Duplicatului emis în acest mod trebuie sa i se aplice una din următoarele menţiuni:
    EN "DUPLICATE",
    RO "DUPLICAT"
    MK - " - (limba macedoneana)
    3. Menţiunea de la paragraful 2 este înscrisă în caseta "Observaţii" a duplicatului certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    4. Duplicatul, care trebuie sa poarte data emiterii certificatului original de circulaţie a mărfurilor EUR 1, va fi valabil de la acea data.
    ART. 20
    Eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 pe baza unei dovezi de origine eliberata sau făcuta anterior
    In cazul în care produsele originare sunt plasate sub controlul unui birou vamal într-o parte va fi posibil sa se înlocuiască dovada originala a originii printr-unul sau mai multe certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 în scopul trimiterii tuturor sau a unei părţi din aceste produse oriunde în interiorul părţilor. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 înlocuitoare vor fi eliberate de către biroul vamal sub controlul căruia sunt plasate produsele.
    ART. 20a
    Separarea contabila
    1. In cazul în care apar costuri considerabile sau dificultăţi materiale în timpul operaţiunilor de păstrare a stocurilOr separate de materiale originare şi neoriginare care sunt identice şi interschimbabile, autorităţile vamale, la cererea scrisă a celor în cauza, pot sa autorizeze asa-numita "separare contabila", metoda utilizata pentru administrarea acestor stocuri.
    2. Aceasta metoda trebuie sa fie apta sa asigure ca, pentru o perioada de referinţa specifica, numărul mărfurilor obţinute care pot fi considerate "originare" este identic cu cel al mărfurilor care ar fi putut fi obţinute în cazul în care exista o separare fizica a stocurilor.
    3. Autorităţile vamale pot acorda o astfel de autorizaţie, supusă oricăror condiţii considerate corespunzătoare.
    4. Aceasta metoda este înregistrată şi se aplica pe baza principiilor generale contabile aplicabile în ţara în care marfa a fost fabricata,
    5. Beneficiarul acestei facilităţi poate emite sau solicita dovada de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate ca "originare". La solicitarea autorităţilor vamale, beneficiarul va furniza o declaraţie despre cum au fost administrate cantităţile.
    6. Autorităţile vamale vor monitoriza utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizează corespunzător sau nu îndeplineşte oricare dintre celelalte condiţiile menţionate în acest protocol."
    ART. 21
    Condiţii pentru întocmirea unei declaraţii pe factura
    1. Declaraţia pe factura la care se face referire la articolul 16(l)(b) poate fi întocmită:
    (a) de către un exportator autorizat în sensul articolului 22, sau
    (b) de către un exportator pentru orice transport constând dintr-unul sau mai multe colete conţinând produse originare a căror valoare totală nu depăşeşte 6000 Euro.
    2. O declaraţie pe factura poate fi întocmită dacă produsele în cauza pot fi considerate ca produse originare dintr-una din părţi şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale acestui protocol.
    3. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factura va fi pregătit sa prezinte în orice moment la solicitarea autorităţilor vamale ale tarii exportatoare toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauza precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii ale acestui protocol
    4. O declaraţie pe factura va fi făcuta de către exportator prin dactilografiere, stampilare sau tipărire pe factura, pe documentul de livrare sau pe alt document comercial după modelul de text ce figurează la anexa IV, folosind una dintre versiunile lingvistice stabilite în acea anexa şi în concordanta cu prevederile legale interne ale tarii exportatoare. Dacă declaraţia este scrisă de mana, va fi scrisă cu cerneala cu majuscule.
    5. Declaraţiile pe factura trebuie sa fie semnate de mana, în original de către exportator. Totuşi un exportator autorizat în sensul articolului 22 nu va fi obligat sa semneze aceste declaraţii cu condiţia sa prezinte un angajament scris autorităţilor vamale ale tarii exportatoare prin care accepta întreaga responsabilitate pentru orice declaraţie pe factura care îl identifica pe el ca şi când ar fi fost semnată în original de către el.
    6. O declaraţie pe factura poate fi întocmită de către exportator când produsele la care se referă sunt exportate sau după export cu condiţia ca aceasta sa fie prezentată în ţara importatoare nu mai târziu de 2 ani după efectuarea importului produselor la care se referă.
    ART. 22
    Exportator autorizat
    1. Autorităţile vamale ale partii exportatoare pot autoriza orice exportator, la care se face referire în continuare ca "exportator autorizat", care efectuează frecvent exporturi de produse în baza prevederilor acestui acord, sa întocmească declaraţii pe facturi indiferent de valoarea produselor în cauza. Un exportator care solicita o astfel de autorizaţie trebuie sa ofere autorităţilor vamale toate garanţiile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii ale acestui protocol.
    2. Autorităţile vamale pot acorda statutul de exportator autorizat, dacă acesta îndeplineşte condiţiile pe care ele le considera necesare.
    3. Autorităţile vamale vor acorda exportatorului autorizat o autorizaţie vamală numerotată care va aparea pe declaraţia pe factura.
    4. Autorităţile vamale vor supraveghea folosirea autorizaţiei de către exportatorul autorizat.
    5. Autorităţile vamale pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele vor proceda în acest mod atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanţiile la care se face referire în paragraful 1, nu mai îndeplineşte condiţiile la care se face referire în paragraful 2 sau se foloseşte într-un mod incorect de autorizaţie.
    ART. 23
    Valabilitatea dovezii de origine
    1. Dovada originii este valabilă patru luni de la data emiterii în ţara exportatoare şi trebuie prezentată în termenul menţionat autorităţilor vamale ale partii importatoare.
    2. Dovezile de origine prezentate autorităţilor vamale ale partii importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la paragraful 1 pot fi acceptate în vederea aplicării regimului preferenţial, atunci când nerespectarea termenului se datorează unor împrejurări excepţionale.
    3. In celelalte cazuri de prezentare intarziata, autorităţile vamale ale partii importatoare pot accepta dovezile de origine atunci când produsele au fost prezentate înainte de data limita.
    ART. 24
    Prezentarea dovezii de origine
    Dovezile de origine vor fi prezentate autorităţilor vamale ale partii importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în acea parte. Autorităţile respective au dreptul sa solicite o traducere a unei dovezi a originii şi pot de asemenea sa solicite ca declaraţia de import sa fie însoţită de o declaraţie a importatorului prin care acesta atesta ca produsele îndeplinesc condiţiile cerute pentru aplicarea acestui acord.
    ART. 25
    Importul eşalonat
    Atunci când, la cererea importatorului şi în condiţiile stabilite de către autorităţile vamale ale partii importatoare, produsele neasamblate sau demontate în sensul regulii generale 2(a) a Sistemului armonizat, încadrate în secţiunile XVI şi XVII sau la poziţiile tarifare 73.08 şi 94.06 ale Sistemului armonizat sunt importate în transe, o singura dovada a originii pentru aceste produse va fi depusa la autorităţile vamale la importul primei transe.
    ART. 26
    Exceptari de la prezentarea dovezii originii
    1. Produsele trimise sub forma de colete mici, de persoane particulare către persoane particulare sau care fac parte din bagajul personal al călătorilor, sunt considerate produse originare, fără a se cere prezentarea unei dovezi de origine, cu condiţia ca aceste produse sa reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial şi aceasta de îndată ce sunt declarate ca indeplinind condiţiile necesare pentru aplicarea acestui protocol şi atunci când nu exista nici o indoiala în ceea ce priveşte sinceritatea acestei declaraţii. In cazul produselor expediate prin posta, aceasta declaraţie poate fi făcuta pe declaraţia CN22/CN23 sau pe o foaie de hârtie anexată acelui document.
    2. Importurile cu caracter ocazional sau care constau numai din produse pentru uzul personal al destinatarilor, călătorilor sau familiilor lor sunt considerate ca importuri lipsite de orice caracter comercial dacă, prin natura şi cantitatea lor, este evident ca nu sunt destinate comercializării.
    3. In plus, valoarea totală a acestor produse nu trebuie sa depăşească 500 Euro pentru pachetele mici sau 1200 Euro pentru conţinutul bagajelor personale ale călătorilor.
    ART. 27
    Documente probatorii
    Documentele la care se face referire la Articolele 17(3) şi 21(3) folosite în scopul de a se dovedi ca produsele acoperite de un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau de o declaraţie pe factura pot fi considerate ca produse originare dintr-o parte şi îndeplinesc celelalte condiţii ale acestui protocol pot consta inter alia din următoarele:
    (a) dovada directa a transformărilor realizate de către exportator sau furnizor pentru a obţine bunurile în cauza, conţinute de exemplu în conturile sale sau în contabilitatea sa interna.
    (b) documente care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, emise sau întocmite într-o parte, atunci când aceste documente sunt în concordanta cu legislaţia naţionala.
    (c) documente care dovedesc prelucrările sau transformările materialelor într-o parte, eliberate sau întocmite într-o parte, atunci când aceste documente sunt folosite în concordanta cu legislaţia naţionala.
    (d) certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau declaraţii pe factura care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite într-o parte în concordanta cu prevederile acestui protocol, în concordanta cu regulile de origine care sunt identice cu regulile din acest protocol.
    ART. 28
    Păstrarea dovezii originii şi a documentelor probatorii
    1. Exportatorul care solicita eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 va păstra cel puţin trei ani documentele la care se face referire la articolul 17(3).
    2. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factura va păstra cel puţin trei ani copia acestei declaraţii pe factura precum şi documentele la care se face referire la articolul 21(3).
    3. Autorităţile vamale ale partii exportatoare care eliberează un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 vor păstra cel puţin trei ani cererea la care se face referire la articolul 17(2).
    4. Autorităţile vamale ale partii importatoare vor păstra cel puţin trei ani certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi declaraţiile pe factura care le-au fost prezentate.
    ART. 29
    Neconcordante şi erori formale
    1. Constatarea unor mici neconcordante între menţiunile făcute pe dovada originii şi cele făcute pe documentele prezentate unităţii vamale în vederea îndeplinirii formalităţilor pentru importul produselor nu anulează ipso facto valabilitatea dovezii originii dacă se stabileşte în mod evident ca acest document corespunde produselor prezentate.
    2. Erorile formale evidente precum erorile de dactilografiere pe dovada originii nu trebuie sa determine respingerea acestui document dacă aceste erori nu sunt în măsura sa creeze dubii în ceea ce priveşte corectitudinea declaraţiilor făcute în acest document.
    ART. 30
    Sumele exprimate în Euro
    1. In scopul aplicării prevederilor articolelor 21.1(b) şi 26(3), în cazurile în care produsele sunt facturate în alta moneda decât Euro, sumele exprimate în monedele naţionale ale părţilor, echivalente cu sumele exprimate în Euro vor fi fixate anual de către fiecare parte în cauza.
    2. Un transport va beneficia de prevederile articolelor 21.1(b) sau 26.3 cu referire la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma fixată de către ţara în cauza.
    3. Sumele ce urmează a fi folosite în orice moneda naţionala determinata, vor fi echivalente în acea moneda naţionala a sumelor exprimate în Euro la 1 Octombrie şi vor fi aplicate de la 1 Ianuarie al anului următor. Părţile îşi vor notifica sumele respective.
    4. O parte poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultată în urma conversiei în moneda naţionala a unei sume exprimată în Euro. Suma rotunjita însă nu trebuie sa difere de suma rezultată în urma conversiei cu mai mult de 5%.
    O parte poate menţine neschimbata o suma în moneda naţionala, echivalenta unei sume exprimate în Euro, dacă, la momentul corectării anuale prevăzute la paragraful 3, conversia acestei sume, înaintea oricărei rotunjirii, conduce la o creştere mai mica de 15% a echivalentului în moneda naţionala. Echivalentul în moneda naţionala poate rămâne neschimbat dacă în urma conversiei va rezulta o descreştere a acelei valori echivalente.
    5. Sumele exprimate în Euro vor fi revăzute de către Comitetul Mixt la cererea unei părţi. La realizarea acestei revizuiri, Comitetul Mixt va avea în vedere menţinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. In acest scop, se poate hotărî modificarea sumelor exprimate în Euro.

    TITLUL VI
    METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

    ART. 31
    Asistenta reciprocă
    1. Autorităţile vamale ale părţilor îşi comunica reciproc specimenele de ştampile folosite de unităţile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 precum şi adresele autorităţilor vamale competente pentru eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi pentru verificarea acestor certificate şi a declaraţiilor pe factura.
    2. Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a acestui protocol, părţile se vor sprijini reciproc prin intermediul administraţiilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau a declaraţiilor pe factura şi a corectitudinii informaţiilor furnizate în aceste documente.
    ART. 32
    Verificarea dovezilor originii
    1. Verificările ulterioare ale certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi a declaraţiilor pe factura se efectuează prin sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale statului importator au suspiciuni întemeiate în legătura cu autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor în cauza sau îndeplinirea celorlalte condiţii ale acestui protocol.
    2. In vederea aplicării prevederilor paragrafului 1, autorităţile vamale ale partii importatoare returnează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi factura, dacă a fost prezentată, declaraţia pe factura sau o copie a acestor documente autorităţilor vamale ale partii exportatoare, indicând dacă este cazul, motivele solicitării. Orice documente sau informaţii obţinute care sugereaza ca informaţiile furnizate în dovezile de origine sunt incorecte, vor fi transmise ca suport al cererii de verificare.
    3. Verificarea va fi realizată de către autorităţile vamale ale partii exportatoare. In acest scop vor avea dreptul sa solicite orice dovada şi sa realizeze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control considerat corespunzător.
    4. Dacă autorităţile vamale ale partii importatoare hotărăsc suspendarea acordării regimului preferenţial pentru produsele în cauza în asteptarea rezultatelor controlului, ele acorda liberul de vama pentru aceste produse, sub rezerva măsurilor de prevedere apreciate ca necesare.
    5. Autorităţile vamale care solicita verificarea vor fi informate asupra rezultatelor verificării cat mai curând posibil. Aceste rezultate trebuie sa indice cu claritate dacă documentele sunt autentice şi dacă produsele în cauza pot fi considerate ca produse originare dintr-o parte şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii ale acestui protocol.
    6. Dacă, în cazul unor suspiciuni întemeiate, în termenul de zece luni de la data cererii de control a posteriori nu se primeşte un răspuns sau dacă răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauza sau a originii reale a produsului, autorităţile vamale solicitante refuza acordarea preferintelor, cu excepţia împrejurărilor excepţionale.
    ART. 33
    Soluţionarea litigiilor
    Atunci când apar litigii referitoare la procedurile de verificare menţionate la articolul 32 care nu pot fi rezolvate între autorităţile vamale care solicita verificarea şi autorităţile vamale răspunzătoare pentru realizarea acestei verificări sau atunci când se ridica o problema în ceea ce priveşte interpretarea acestui protocol, ele vor fi prezentate Comitetului Mixt. In toate cazurile soluţionarea litigiilor între importator şi autorităţile vamale ale partii importatoare se vor afla sub jurisdicţia acelei părţi.
    ART. 34
    Sancţiuni
    Sancţiunile vor fi aplicate oricărei persoane care emite sau determina emiterea unui document ce conţine date inexacte în scopul obţinerii regimului preferenţial pentru produse.
    ART. 35
    Zone libere
    1. Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca produsele comercializate sub acoperirea unei dovezi de origine şi care în cursul transportului folosesc o zona libera situata pe teritoriul lor, sa nu fie înlocuite cu alte mărfuri şi sa nu facă obiectul unor manipulari, în afară celor obişnuite, menite sa prevină deteriorarea lor.
    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, atunci când produse originare dintr-o parte sunt importate într-o zona libera sub acoperirea unei dovezi de origine şi suferă prelucrari sau transformări, autorităţile vamale competente vor elibera un nou certificat EUR 1 la cererea exportatorului, dacă tratamentele sau prelucrările suferite sunt în conformitate cu prevederile acestui protocol.

    TITLUL VII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 36
    Amendamente la acest protocol
    Comitetul Mixt poate hotărî amendarea prevederilor acestui protocol.
    ART. 37
    Subcomitetul Vamal
    1. Se înfiinţează un Subcomitet pe probleme vamale care sa asigure cooperarea administrativă în vederea aplicării uniforme şi corecte a acestui protocol precum şi orice alte probleme vamale care ii vor fi încredinţate.
    2. Subcomitetul este alcătuit din experţi responsabili cu probleme vamale şi de origine din ambele părţi.
    ART. 38
    Anexe
    Anexele I-V la acest protocol fac parte integrantă din acesta.


    ANEXA I
    LA PROTOCOLUL 3

                        Note introductive la lista din Anexa II a protocolului 3

    Nota 1
    Lista stabileşte condiţiile cerute pentru toate produsele pentru a fi considerate ca suficient prelucrate sau transformate în sensul articolului 6 al acestui protocol.

    Nota 2
    2.1 Primele doua coloane din lista descriu produsul obţinut. Prima coloana indica numărul poziţiei tarifare sau numărul capitolului din Sistemul armonizat, iar a doua coloana cuprinde denumirea mărfurilor folosită în acest sistem pentru respectiva poziţie sau capitol. Pentru fiecare menţiune din primele doua coloane este specificată o regula în coloanele 3 sau 4. Atunci când în unele cazuri, numărul din prima coloana este precedat de un "ex", aceasta înseamnă ca regula din coloanele 3 sau 4 se aplica numai la acea poziţie sau capitol, conform celor descrise în coloana 2.
    2.2. Atunci când mai multe numere de poziţii tarifare sunt grupate în coloana 1 sau dacă în aceasta coloana este menţionat un număr de capitol şi dacă denumirea produselor din coloana 2 este data în termeni generali, regula corespunzătoare de la coloanele 3 sau 4, se aplica tuturor produselor care, în Sistemul armonizat sunt încadrate la diferite poziţii ale capitolului respectiv sau la poziţiile grupate în coloana 1.
    2.3. Atunci când lista conţine reguli diferite care se aplica unor produse diferite în cadrul aceleiaşi poziţii, fiecare aliniat conţine denumirea acelei părţi a poziţiei care face obiectul regulii corespunzătoare din coloanele 3 sau 4.
    2.4. Dacă pentru o menţiune în primele doua coloane este specificată o regula atât în coloana 3 cat şi în coloana 4, exportatorul poate opta, ca alternativa, sa aplice fie regula stabilită în coloana 3 fie cea stabilită în coloana 4. Dacă în coloana 4 nu este menţionată nici o regula de origine, trebuie sa fie aplicată regula din coloana 3.

    Nota 3
    3.1 Prevederile articolului 6 al protocolului referitor la produsele care au dobândit caracterul originar şi care sunt folosite la fabricarea altor produse se aplica indiferent de faptul ca acest statut a fost dobândit în fabrica în care sunt folosite sau în alta fabrica din una din Părţi.
    Exemplu:
    Un motor de la poziţia 84.07, pentru care regula prevede ca valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu trebuie sa depăşească 40% din preţul de uzina este fabricat din ebose de forja din oţeluri aliate de la poziţia ex 72.24.
    Dacă aceasta ebosa a fost obţinută în una din Părţi prin forjarea unui lingou neoriginar, atunci piesa forjata a dobândit caracterul de produs originar, în virtutea regulii din lista pentru produsele de la poziţia ex. 72.24. Aceasta ebosa poate fi socotită din acel moment ca produs originar pentru calcularea valorii motorului indiferent dacă a fost fabricata în aceeaşi uzina cu motorul sau în alta uzina din una dintre părţi. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie luată în considerare atunci când se trece la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.
    3.2 Regula din lista stabileşte gradul de prelucrare sau transformare cerut; realizarea mai multor prelucrari sau transformări conferă, de asemenea, statutul originar; în schimb, realizarea a mai putine prelucrari sau transformări nu poate conferi statutul originar. Astfel, dacă o regula stipulează ca poate fi folosit materialul neoriginar la un anumit nivel de fabricare, folosirea unui astfel de material aflat într-un stadiu iniţial de fabricare este permisă şi folosirea unui astfel de material într-un stadiu avansat nu este permisă.
    3.3 Fără a prejudicia Nota 3.2, în cazul în care într-o regula se foloseşte expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie, atunci pot fi utilizate materiale de la orice poziţie (poziţii) (chiar şi materiale având aceeaşi descriere şi aceeaşi poziţie cu produsul), sub rezerva restricţiilor specifice ce pot fi conţinute în regula.
    Totuşi, expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv alte materiale de la poziţia ...." sau "Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv alte materiale de la aceeaşi poziţie cu produsul" înseamnă ca, pot fi folosite materialele de la orice poziţie cu excepţia celor care au aceeaşi descriere cu produsul asa cum este data în coloana 2 din lista.
    3.4 Atunci când o regula de lista menţionează ca un produs poate fi fabricat din mai mult de un material, aceasta înseamnă ca unul sau mai multe materiale pot fi folosite. Nu trebuie ca toate materialele sa fie folosite simultan.

    Exemplu:
    Regula pentru tesaturi de la poziţiile 52.08 la 52.12 ale Sistemului armonizat stipulează ca fibrele naturale pot fi folosite şi ca, pot de asemenea fi folosite, printre alte materiale, materialele chimice. Aceasta nu înseamnă ca ambele trebuie sa fie folosite; este posibil sa se folosească unul sau celălalt sau ambele.
    3.5 Atunci când o regula din lista prevede ca un produs trebuie sa fie fabricat dintr-un material determinat, aceasta condiţie nu împiedica folosirea altor materiale, care, datorită propriei lor naturi, nu pot satisface regula (vezi, de asemenea, nota 6.2 de mai jos referitoare la textile).

    Exemplu:
    Regula pentru produsele alimentare preparate de la poziţia 19.04 care exclude în mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor lor, nu interzice folosirea sarurilor minerale, a aditivilor sau chimicalelor în măsura în care nu sunt obţinute din cereale.
    Totuşi, aceasta nu se aplica produselor care, deşi nu pot fi fabricate dintr-un material determinat menţionat în lista, pot fi fabricate dintr-un material de aceeaşi natura aflat într-un stadiu incipient de prelucrare.

    Exemplu:
    In cazul unui articol de îmbrăcăminte de la ex. Capitolul 62 fabricat din materiale netesute, dacă se prevede ca acesta poate fi obţinut numai din fire neoriginare, nu este posibil sa se folosească materiale netesute - chiar dacă materiale netesute nu pot fi în mod normal fabricate din fire. In asemenea cazuri, materialul care trebuie utilizat este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior firului - adică stadiul de fibra.
    3.6 Dacă într-o regula din lista sunt date doua sau mai multe procente privind valoarea maximala a materialelor neoriginare care pot fi folosite, atunci aceste procente nu pot fi adunate. De aici rezulta ca valoarea maximala a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate depăşi niciodată cel mai ridicat procent luat în considerare. In plus procentajele individuale nu trebuie sa fie depăşite în ceea ce priveşte materialele specifice cărora li se aplica.

    Nota 4
    4.1 Termenul "fibre naturale" atunci când este folosit în lista se referă la fibre cu excepţia celor artificiale sau sintetice şi trebuie limitat la fibrele aflate în toate stadiile de dinaintea filarii, inclusiv deşeuri şi dacă nu se specifica altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptanate sau altfel prelucrate, pentru filare, dar nefilate.
    4.2 Termenul "fibre naturale" cuprinde parul de cal de la poziţia 05.03, mătase de la poziţiile 50.02 şi 50.03, ca şi fibra de lâna, parul fin de animale şi parul grosier de la poziţiile 51.01 la 51.05, fibrele din bumbac de la poziţia 52.01 la 52.03 şi alte fibre vegetale de la poziţiile 53.01 la 53.05.
    4.3 Termenii "pasta textila", "substanţe chimice" şi "materiale pentru fabricarea hârtiei" sunt folosiţi în lista pentru a desemna materialele neincadrate la Capitolele 50 la 63, care pot fi folosite la fabricarea fibrelor sau firelor artificiale sau sintetice sau firelor sau fibrelor de hârtie.
    4.4 Termenul "fibre sintetice sau artificiale discontinue" folosit în lista se referă la cablurile de filament, fibrele discontinue şi deşeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la poziţiile 55.01 la 55.07,

    Nota 5
    5.1 In cazul în care pentru un produs determinat se face o referire în lista la aceasta nota, condiţiile prevăzute în coloana 3 a listei nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de baza folosite la fabricarea acestui produs când luate global reprezintă 10 % sau mai puţin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de baza folosite (a se vedea şi notele 5.3 şi 5.4 de mai jos).
    5.2 Totuşi, aceasta toleranta menţionată la nota 5.1 se aplica numai la produsele amestecate, care au fost fabricate din doua sau mai multe materiale textile de baza.
    Materialele textile de baza sunt:
    - matasea;
    - lâna;
    - parul grosier de animale;
    - parul fin de animale;
    - parul de cal;
    - bumbacul;
    - materialele pentru fabricarea hârtiei şi hârtia:
    - inul;
    - cânepa;
    - iuta şi alte fibre textile liberiene;
    - sisal şi alte fibre textile din genul Agave;
    - nuca de cocos, cânepa de Manila, ramia şi celelalte fibre textile vegetale;
    - filamentele sintetice;
    - filamentele artificiale;
    - filamente conductoare electrice;
    - fibrele sintetice discontinue de polipropilena;
    - fibrele sintetice discontinue de poliester;
    - fibrele sintetice discontinue de poliamide;
    - fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;
    - fibrele sintetice discontinue de poliamide;
    - fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilena;
    - fibrele sintetice discontinue de polisulfura de fenilen;
    - fibrele sintetice discontinue de policlorura de vinil;
    - alte fibre sintetice discontinue;
    - fibrele artificiale discontinue de vascoza;
    - alte fibre artificiale discontinue;
    - firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;
    - firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;
    - produsele de la poziţia 56.05 (fire metalizate) ce conţin un miez dintr-o banda subtire de aluminiu sau dintr-o pelicula de material plastic acoperit sau nu cu pulbere de aluminiu, de o laţime ce nu depăşeşte 5mm, acest miez fiind inserat prin lipire între doua pelicule de plastic cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat;
    - alte produse de la poziţia 56.05.

    Exemplu:
    Un fir de la poziţia 52.05 din fibre de bumbac de la poziţia 52.03 şi din fibre sintetice discontinue de la poziţia 55.06 este un fir în amestec. De aceea, fibrele sintetice discontinue care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din materiale chimice sau pasta textila) pot fi folosite cu condiţia ca greutatea lor totală sa nu depăşească 10% din greutatea firului.

    Exemplu:
    O tesatura din lâna de la poziţia 51.12 obţinută din fire din lâna de la poziţia 51.07 şi fire sintetice discontinue de la poziţia 55.09 este o tesatura în amestec. De aceea, firele sintetice care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din materiale chimice sau pasta textila) sau firele din lâna care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din fibre naturale necardate, nepieptanate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinaţie între aceste doua tipuri de fire pot fi folosite pana la un procent de 10 % din greutatea tesaturii.

    Exemplu:
    O tesatura textila plusata de la poziţia 58.02 obţinută din fire de bumbac de la poziţia 52.05 şi dintr-o tesatura din bumbac de la poziţia 52.10, este un produs în amestec numai dacă tesatura din bumbac este ea însăşi tesatura în amestec, fiind fabricata din fire încadrate la doua poziţii diferite sau dacă firele din bumbac folosite sunt la rândul lor în amestec.

    Exemplu:
    Dacă aceeaşi tesatura textila plusata este fabricata din fire din bumbac de la poziţia 52.05 şi dintr-o tesatura sintetică de la poziţia 54.07, atunci, în mod evident, firele folosite sunt doua materiale textile diferite şi tesatura textila plusata este în consecinţa un produs în amestec.
    5.3 In cazul produselor care incorporeaza "fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu", aceasta toleranta este de 20 % pentru acest tip de fire.
    5.4 In cazul produselor ce conţin "un miez fie din banda subtire din aluminiu, fie dintr-o pelicula din material plastic, acoperite sau nu cu pulbere de aluminiu, cu lăţimea de pana la 5 mm, intercalate cu un adeziv transparent sau colorat între doua pelicule din plastic" toleranta este de 30 % pentru miez.

    Nota 6
    6.1 In cazul în care în lista se face referire ia aceasta Nota, materialele textile (cu excepţia dublurilor şi captuselilor) care nu se conformează regulii stabilite în coloana 3 a listei pentru produsul respectiv, pot fi utilizate cu condiţia ca ele sa fie încadrate la alta poziţie decât cea a produsului şi ca valoarea lor sa nu depăşească 8 % din preţul de uzina al produsului.
    6.2. Fără a prejudicia Nota 6.3, materialele care nu se încadrează la Capitolele 50 la 63 pot fi utilizate liber la fabricarea produselor textile, chiar dacă acestea conţin sau nu materiale textile.

    Exemplu
    Dacă o regula din lista prevede ca, pentru un anumit articol din material textil, cum ar fi pantaloni, trebuie utilizat un fir, aceasta nu interzice utilizarea articolelor din metal, cum ar fi nasturii, deoarece nasturii nu se încadrează la Capitolele 50 la 63. Din acelaşi motiv nu este interzisă folosirea inchizatorilor, chiar dacă acestea conţin normal materiale textile.
    6.3 In cazul în care o regula de procentaj se aplica, valoarea materialelor care nu se încadrează la Capitolele 50 la 63 trebuie luată în considerare atunci când se calculează valoarea materialelor neoriginare încorporate.

    Nota 7
    7.1. Prin termenul "procese specifice", în sensul poziţiilor 27.07, 27.13 la 27.15, ex29.01, ex29.02 şi ex34.03, se înţeleg următoarele:
    a) distilare sub vid;
    b) redistilare printr-un procedeu de fractionare foarte minuţioasă;
    c) cracare;
    d) reformare;
    e) extragere prin solventi activi;
    f) procesul ce cuprinde următoarele operaţii: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidrida sulfurica; neutralizare cu agenţi alcalini; decolorare şi epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxita;
    g) polimerizare;
    h) alchilare;
    i) izomerizare.
    7.2. Prin termenul "procese specifice", în sensul poziţiilor 27.10, 27.11 şi 27.12, se înţeleg următoarele:
    a) distilare sub vid;
    b) redistilare printr-un procedeu de fractionare foarte minuţioasă;
    c) cracare;
    d) reformare;
    e) extragere prin solventi activi;
    f) procesul ce cuprinde următoarele operaţii: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidrida sulfurica; neutralizare cu agenţi alcalini; decolorare şi epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxita;
    g) polimerizare;
    h) alchilare;
    i) izomerizare;
    j) desulfurare cu hidrogen rezultat din reducerea cu cel puţin 85% a conţinutului de sulf din produsul tratat (metoda ASTM D 1266-59T), numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex 27.10;
    k) deparafinare printr-un proces, altul decât simpla filtrare, numai pentru produsele încadrate la poziţia 27.10;
    l) tratarea cu hidrogen la o presiune mai mare de 20 bari şi la o temperatura mai mare de 250 grade C cu utilizare de catalizatori, alta decât desulfurare, în cazul în care hidrogenul constituie elementul activ într-o reactie chimica, numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex27.10. Tratarea finala a hidrogenului din uleiuri lubrifiante de la poziţia ex27.10 (de exemplu hidrofinisare sau decolorare) pentru îmbunătăţirea culorii sau stabilitatii, nu este considerată proces specific;
    m) distilare atmosferica, cu condiţia ca mai puţin de 30% din aceste produse sa fie distilate în volum, inclusiv pierderile, la 300 grade C prin metoda ASTM D86, numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex27.10;
    n) tratarea prin emanatie electrica de înalta frecventa numai pentru uleiurile grele, altele decât motorina şi pacura de la poziţia ex2710;
    o) degresarea prin cristalizare fractionala, numai pentru produsele brute de la poziţia ex2712 (altele decât vaselina, ozocherita, cerurile de lignit şi turba, ceara de parafina cu un conţinut de petrol de mai puţin de 0,75%).
    7.3. In sensul poziţiilor 27.07, 27.13 la 27.15, ex29.01, ex29.02 şi ex34.03, operaţiunile simple cum ar fi curăţarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obţinerea conţinutului de sulf ca rezultat al amestecarii produselor cu diferite continuturi de sulf, orice combinaţie a acestor operaţii sau operaţii similare, nu conferă originea.

    ANEXA II
    LA PROTOCOLUL 3

        LISTA PRELUCRARILOR SAU TRANSFORMĂRILOR CERUTE A FI EFECTUATE
         PE MATERIALE NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSELE FABRICATE
             SA POATĂ OBŢINE STATUTUL DE PRODUS ORIGINAR

     Produsele menţionate în lista pot sa nu fie toate acoperite de acord. Este de aceea necesar sa se consulte şi alte părţi ale acordului


+---------+--------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
| POZITIA | DENUMIREA MARFURILOR |PRELUCRAREA SAU TRANSFORMAREA APLICATA MATERIALELOR NEORIGINARE |
|S.A. Nr. | | SI CARE CONFERA CARACTERUL DE PRODUS ORIGINAR |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Animale vii |Toate animalele de la Capitolul 1 | |
| 01 | |folosite sa fie obtinute in intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Carne si organe comestibile |Fabricare la care toate materialele de | |
| 02 | |la Capitolele 1 si 2 folosite sunt | |
| | |obtinute in intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Peste si crustacee, moluste si |Fabricare la care toate materialele de | |
| 03 |alte nevertebrate acvatice |la capitolul 3 folosite sunt obtinute in| |
| | |intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse lactate; oua de pasari; miere |Fabricare la care toate materialele de | |
|Capitolul|naturala; produse comestibile de |la Capitolul 4 folosite sunt obtinute | |
| 04 |origine animala nedenumite si |in intregime | |
| |necuprinse in alta parte; cu exceptia:| | |
| | | | |
| 0403 |Lapte batut, lapte prins si smantana, |Fabricare la care: | |
| |iaurt, chefir si alte sorturi de lapte|- materialele de la Capitolul 4 folosite| |
| |si smantana fermentate sau acidulate, |sunt obtinute in intregime; | |
| |concentrate sau neconcentrate, cu sau |- toate sucurile de fructe folosite (cu | |
| |fara adaos de zahar sau alti |exceptia celor de ananas, lamaie, | |
| |indulcitori, sau aromatizate cu sau |grapefruit) de la pozitia 20.09 sunt | |
| |fara adaos de fructe, nuci sau cacao |deja originare; | |
| | |- valoarea tuturor materialelor de la | |
| | |Capitolul 17 folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 30% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse de origine animala |Fabricare la care toate materialele de | |
|Capitolul|nedenumite si necuprinse in alta |la Capitolul 5 folosite sunt obtinute in| |
| 05 |parte, cu exceptia: |intregime | |
| | | | |
| ex 0502 |Par de porc sau mistret, prelucrat |Curatare, dezinfectare, sortare si | |
| | |indreptare a parului de porc sau mistret| |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Plante vii sau produse de floricultura|Fabricare la care: | |
| 06 | |- toate materialele de la Capitolul 6 | |
| | |folosite sunt obtinute in intregime si | |
| | |valoarea tuturor materialelor folosite | |
| | |nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Legume, plante, radacini si tuberculi |Fabricare la care toate materialele de | |
| 07 |alimentari |la Capitolul 7 folosite sunt obtinute in| |
| | |intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Fructe comestibile si nuci; coji de |Fabricare la care: | |
| 08 |citrice sau de pepeni |- toate fructele comestibile si nucile | |
| | |folosite sunt obtinute in intregime si | |
| | |- valoarea tuturor materialelor de la | |
| | |Capitolul 17 folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 30% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Cafea, ceai, mate si condimente; cu |Fabricare la care toate materialele de | |
|Capitolul|exceptia: |la Capitolul 9 folosite sunt obtinute in| |
| 09 | |intregime | |
| | | | |
| 0901 |Cafea, chiar prajita sau |Fabricare din materiale de la orice | |
| |decofeinizata; coji si pelicule de |pozitie tarifara | |
| |cafea; inlocuitori de cafea continand | | |
| |cafea in orice proportie | | |
| | | | |
| 0902 |Ceai, chiar aromatizat |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie tarifara | |
| | | | |
| ex 0910 |Amestecuri de condimente |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie tarifara | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Cereale |Fabricare la care toate materialele de | |
| 10 | |la Capitolul 10 folosite sunt obtinute | |
| | |in intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse ale industriei moraritului; |Fabricare la care toate cerealele, | |
|Capitolul|malt; amidon si fecule; inulina; |legumele, radacinile si tuberculii de la| |
| 11 |gluten de grau; cu exceptia: |pozitia 0714 sau fructele folosite, | |
| | |sunt obtinute in intregime | |
| | | | |
| ex 1106 |Faina si gris din legume cu pastaie, |Uscarea si macinarea legumelor de la | |
| |uscate, curatate de pastai, de la |pozitia 0708 | |
| |pozitia 07.13 | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Seminte si fructe oleoginoase; seminte|Fabricare la care toate materialele de | |
| 12 |si fructe diverse; plante industriale |la Capitolul 12 folosite sunt obtinute | |
| |sau medicinale; paie si furaje |in intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 1301 |Lac, gume naturale, rasini, gume- |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |rasini si oleorasini (de exemplu |materialelor folosite de la pozitia nr. | |
| |balsamuri) |1301 nu trebuie sa depaseasca 50% din | |
| | |pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex 1302 |Seve si extracte vegetale; pectice; | | |
| |pectinati si pectati; agar-agar si | | |
| |alte produse mucilaginoase si agenti | | |
| |de marire a vascozitatii, chiar | | |
| |modificate, derivate din produse | | |
| |vegetale: | | |
| | | | |
| |- Mucilaginoase si agenti de marire a |Fabricare din mucilaginoase si agenti de| |
| |vascozitatii, modificate, derivate din|marire a vascozitatii, nemodificate | |
| |produse vegetale | | |
| |- Altele |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Materii pentru impletit si alte |Fabricare la care toate materiale | |
| 14 |produse de origine vegetala, |folosite de la Capitolul 14 sunt | |
| |nedenumite si necuprinse in alta parte|obtinute in intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Grasimi si uleiuri de origine animala |Fabricare din materiale incadrate la o | |
|Capitolul|sau vegetala si produse ale disocierii|alta pozitie decat cea a produsului | |
| 15 |lor; grasimi alimentare prelucrate; | | |
| |ceara de origine animala sau vegetala,| | |
| |cu exceptia: | | |
| | | | |
| 1501 |Untura de porc si de pasare, altele | | |
| |decat cele de la pozitia 0209 sau | | |
| |1503: | | |
| |- grasimi din oase sau resturi |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitii, cu exceptia celor de la | |
| | |pozitiile 0203, 0206 sau 0207 sau a | |
| | |oaselor de la pozitia 0506 | |
| |- altele |Fabricare din carne si maruntaie | |
| | |comestibile de porcine de la pozitiile | |
| | |0203 sau 0206 sau din carne si maruntaie| |
| | |comestibile de pasare de la pozitia 0207| |
| | | | |
| 1502 |Grasimi de bovine, ovine sau caprine, | | |
| |altele decat cele de la pozitia 1503: | | |
| |- grasimi din oase sau resturi |Fabricare din materiale de la oricare | |
| | |pozitie, cu exceptia celor de la | |
| | |pozitiile 0201, 0202, 0204 sau 0206 sau | |
| | |a oaselor de la pozitia 0506 | |
| |- altele |Fabricare la care toate materialele de | |
| | |la Capitolul 2 folosite sunt obtinute in| |
| | |intregime | |
| | | | |
| 1504 |Grasimi si uleiuri si fractiile lor, | | |
| |de peste sau de mamifere marine, | | |
| |rafinate sau nerafinate, dar | | |
| |nemodificate chimic: | | |
| |- fractii solide |Fabricare din materiale de la oricare | |
| | |pozitie, inclusiv din celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 1504 | |
| | |Fabricare la care toate materialele | |
| |- altele |folosite de la Capitolele 2 si 3 sunt | |
| | |obtinute in intregime | |
| | | | |
| ex 1505 |Lanolina rafinata |Fabricare din usuc de la pozitia 1505 | |
| | | | |
| 1506 |Alte grasimi si uleiuri animale si | | |
| |fractiile lor rafinate sau nerafinate,| | |
| |dar nemodificate chimic: | | |
| |- fractii solide |Fabricare din materiale de la oricare | |
| | |pozitie, inclusiv din celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 1506 | |
| |- altele |Fabricare la care toate materialele de | |
| | |la Capitolul 2 folosite sunt obtinute in| |
| | |intregime | |
| | | | |
| 1507 |Uleiuri vegetale stabile si fractiile | | |
| la |lor: | | |
| 1515 |- uleiuri de soia, de arahide, de |Fabricare din materiale de la orice | |
| |palmier, de copra, de babasu, de tung,|pozitie tarifara cu exceptia celei la | |
| |"oleoccoca" si "oiticica", ceruri de |care este incadrat produsul | |
| |mirt si japoneze; uleiuri tip "jojoba"| | |
| |si uleiuri pentru utilizari tehnice | | |
| |sau industriale, altele decat cele | | |
| |folosite la fabricarea de produse | | |
| |alimentare de uz uman | | |
| |- fractii solide, cu exceptia uleiului|Fabricare din celelalte materiale de la | |
| |de jojoba |pozitiile 1507 la 1515 | |
| |- altele |Fabricare in care toate materialele | |
| | |vegetale folosite sunt obtinute in | |
| | |intregime | |
| | | | |
| 1516 |Uleiuri si grasimi animale sau |Fabricare la care: | |
| |vegetale si fractiile lor, partial sau|- toate materialele de la Capitolul 2 | |
| |in intregime hidrogenate, |folosite sunt obtinute in intregime si | |
| |interesterificate; reesterificate, |- toate materialele vegetale folosite | |
| |rafinate sau nerafinate, dar |sunt obtinute in intregime. Totusi, | |
| |nepreparate altfel |materialele de la pozitiile 1507, 1508, | |
| | |1511 si 1513 pot fi folosite | |
| 1517 |Margarina; amestecuri sau preparate |Fabricare la care: | |
| |alimentare din grasimi sau uleiuri |- toate materialele de la Capitolele 2 | |
| |animale sau vegetale sau din fractiuni|si 4 folosite sunt obtinute in intregime| |
| |de diferite grasimi sau uleiuri |si | |
| |prevazute la acest Capitol, altele |- toate materialele vegetale folosite | |
| |decat grasimi si uleiuri alimentare |sunt obtinute in intregime. Totusi, | |
| |sau decat fractiunile acestora de la |materialele de la pozitiile 1507, 1508, | |
| |pozitia nr. 1516. |1511 si 1513 pot fi folosite | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Preparate din carne, din peste sau din|Fabricare: | |
| 16 |crustacee, moluste sau alte |- din animale de la Capitolul 1 si/sau | |
| |nevertebrate acvatice |- la care toate materialele de la | |
| | |Capitolul 3 folosite sunt obtinute in | |
| | |intregime. | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Zahar si produse zaharoase, cu |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|exceptia: |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 17 | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex 1701 |Zahar din trestie sau din sfecla de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |zahar si zaharoza pura din punct de |materialelor de la Capitolul 17 folosite| |
| |vedere chimic, in stare solida, cu |nu trebuie sa depaseasca 30% din pretul | |
| |adaosuri de substante aromatizante sau|de uzina al produsului. | |
| |colorante | | |
| 1702 |Alte zaharuri, inclusiv lactoza, | | |
| |maltoza, glucoza, si fructoza, pure | | |
| |din punct de vedere chimic, in stare | | |
| |solida; siropuri de zahar care nu | | |
| |contin substante aromatizante sau | | |
| |colorante; miere artificiala | | |
| |amestecata sau neamestecata cu miere | | |
| |naturala; caramel: | | |
| |- Maltoza sau fructoza, pure din punct|Fabricare din materiale de la oricare | |
| |de vedere chimic |pozitie tarifara, inclusiv din celelalte| |
| | |materiale de la pozitia 1702 | |
| |- Alte zaharuri in stare solida, |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |aromatizate sau colorate |materialelor de la Capitolul 17 folosite| |
| | |nu depaseste 30% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| |- Altele |Fabricare la care toate materialele | |
| | |folosite sunt deja originare | |
| | | | |
| ex 1703 |Melase rezultate din extractia sau |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |rafinarea zaharului, aromatizate sau |materialelor de la Capitolul 17 folosite| |
| |colorate |nu depaseste 30% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 1704 |Produse zaharoase care nu contin cacao|Fabricare: | |
| |(inclusiv ciocolata alba) |- din materiale incadrate la orice | |
| | |pozitie ce exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |de la Capitolul 17 folosite nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 30% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Cacao si produse preparate din cacao |Fabricare: | |
| 18 | |- din materiale de la orice pozitie | |
| | |tarifara diferita de cea a produsului | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |de la Capitolul 17 folosite nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 30% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 1901 |Extract de malt; preparate alimentare | | |
| |din faina, crupe, gris, amidon sau | | |
| |extract de malt, care nu contin pudra | | |
| |de cacao sau care contin pudra de | | |
| |cacao in proportie de sub 40% din | | |
| |greutate, nespecificate sau | | |
| |neincadrate in alta parte; preparate | | |
| |alimentare din produse de la pozitiile| | |
| |tarifare 0401 la 0404, care nu contin | | |
| |pudra de cacao sau care contin pudra | | |
| |de cacao in proportie de sub 5% din | | |
| |greutate, nespecificate sau | | |
| |neincadrate in alta parte: | | |
| |- extract de malt |Fabricare din cereale de la Capitolul 10| |
| |- altele |Fabricare: | |
| | |- din materiale incadrate la orice | |
| | |pozitie tarifara cu exceptia celei la | |
| | |care se incadreaza produsul | |
| | |- la care valoarea materialelor de la | |
| | |Capitolul 17 folosite nu depaseste 30% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 1902 |Aluaturi alimentare preparate sau | | |
| |nepreparate, umplute sau neumplute (cu| | |
| |carne sau alte substante) sau altfel | | |
| |preparate, ca de exemplu spaghete, | | |
| |macaroane, fidea, lazane, gnochi, | | |
| |ravioli, caneloni, cus-cus, preparat | | |
| |sau nu: | | |
| |- Care contin carne, maruntaie, peste,|Fabricare la care toate cerealele si | |
| |crustacee sau moluste, in proportie de|derivatele (cu exceptia graului dur si | |
| |20% sau mai putin de 20% din greutate |derivatele lui) sunt obtinute in | |
| | |intregime. | |
| |- Care contin carne, maruntaie, peste,|Fabricare la care: | |
| |crustacee sau moluste, in proportie de|- toate cerealele si derivatele acestora| |
| |peste 20% din greutate |(cu exceptia graului dur si derivatele | |
| | |lui) sunt obtinute in intregime si | |
| | |- toate materialele de la Capitolele 2 | |
| | |si 3 folosite sunt obtinute in intregime| |
| 1903 |Tapioca si inlocuitori preparati din |Fabricare din materiale de la oricare | |
| |amidon, sub forma de fulgi, granule, |pozitie tarifara cu exceptia amidonului | |
| |boabe sau forme similare |din cartofi de la pozitia tarifara 1108 | |
| 1904 |Produse pe baza de cereale obtinute |Fabricare: | |
| |prin expandare sau prajire (de exemplu|- din materiale incadrate la orice | |
| |fulgi de porumb); cereale (altele |pozitie, cu exceptia pozitiei tarifare | |
| |decat porumb) sub forma de graunte, |1806, | |
| |fulgi sau alte graunte preparate (cu |- la care toate cerealele si faina (cu | |
| |exceptia fainii, crupelor sau |exceptia graului dur, a porumbului Zea | |
| |grisului), partial prajite sau altfel |indurata si a derivatelor lor) folosite | |
| |preparate, nedenumite si necuprinse in|sunt obtinute in intregime; | |
| |alta parte |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |de la Capitolul 17 folosite nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 30% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
| | | | |
| 1905 |Produse de panificatie, produse de |Fabricare din materiale de la orice | |
| |patiserie si produse de tipul |pozitie tarifara, cu exceptia celor de | |
| |biscuitilor, cu sau fara continut de |la Capitolul 11 | |
| |cacao; azima, alveole de uz | | |
| |farmaceutic, foi uscate din faina | | |
| |sau amidon si produse similare | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Preparate din legume, fructe, nuci |Fabricare la care toate fructele, nucile| |
|Capitolul|sau din alte parti de plante, cu |sau legumele folosite sunt obtinute in | |
| 20 |exceptia: |intregime | |
| | | | |
| ex 2001 |Ignami, cartofi dulci si parti |Fabricare din materiale de la orice | |
| |similare de plante comestibile, |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |continand 5% sau mai mult din greutate|incadreaza produsul | |
| |amidon, preparati sau conservati | | |
| |altfel decat in otet sau acid acetic | | |
| | | | |
| ex 2004 |Cartofi sub forma de faina, gris |Fabricare din materiale de la orice | |
| si |sau fulgi, preparati sau conservati, |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| ex 2005 |altfel decat in otet sau acid acetic |incadreaza produsul | |
| | | | |
| 2006 |Legume, fructe, nuci, coji de fructe |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |si alte parti de plante, conservate in|materialelor de la Capitolul 17 folosite| |
| |zahar (stoarse, glasate sau |nu trebuie sa depaseasca 30% din pretul | |
| |crisizate) |de uzina al produsului | |
| | | | |
| 2007 |Dulciuri, jeleuri, marmelade, piureuri|Fabricare: | |
| |si paste din fructe sau nuci obtinute |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |prin fierbere, care contin sau nu |exceptia celei la care este incadrat | |
| |zahar sau alti indulcitori |produsul | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |de la Capitolul 17 folosite nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 30% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex 2008 |- Nuci, fara adaos de zahar sau de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |alcool |nucilor originare si a semintelor | |
| | |oleaginoase originare de la pozitiile | |
| | |0801, 0802 si 1202 la 1207 folosite | |
| | |trebuie sa depaseasca 60% din pretul de | |
| | |uzina al produsului | |
| |- Unt de arahide, amestecuri pe baza |Fabricare din materiale de la orice | |
| |de cereale, miez de palmier, porumb |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. | |
| |- Alte fructe si nuci preparate altfel|Fabricare: | |
| |decat prin fierbere in aburi si apa, |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |fara continut de zahar, congelate |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |de la Capitolul 17 folosite nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 30% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
| | | | |
| 2009 |Sucuri de fructe si legume (inclusiv |Fabricare: | |
| |must de struguri) nefermentate si care|- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |nu contin alcool, cu sau fara adaos de|exceptia celei la care se incadreaza | |
| |zahar sau alti indulcitori |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |de la Capitolul 17 folosite nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 30% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Preparate alimentare diverse, cu |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|exceptia: |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 21 | |incadreaza produsul | |
| | | | |
| 2101 |Extracte, esente si concentrate de |Fabricare: | |
| |cafea, de ceai sau de mate, cicoare |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |prajita si alti inlocuitori de cafea |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care toata cicoarea folosita este | |
| | |obtinuta in intregime | |
| | | | |
| 2103 |Sosuri si preparate din acestea, | | |
| |condimente si asezonari amestecate; | | |
| |faina de mustar si mustar preparat: | | |
| |- Sosuri si preparate din acestea, |Fabricare din materiale de la orice | |
| |condimente si asezonari de condimente |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, faina de | |
| | |mustar sau mustarul preparat pot fi | |
| | |folosite. | |
| |- Faina de mustar si mustar preparat |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex 2104 |Preparate pentru supe si ciorbe; |Fabricare din materiale de la orice | |
| |supe si ciorbe preparate |pozitie, cu exceptia legumelor preparate| |
| | |sau conservate de la pozitiile 2002 la | |
| | |2005 | |
| | | | |
| 2106 |Preparate alimentare, nedenumite si |Fabricare: | |
| |necuprinse in alta parte |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea materialelor de la | |
| | |Capitolul 17 folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 30% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Bauturi, lichide alcoolice si oteturi,|Fabricare: | |
|Capitolul|cu exceptia: |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| 22 | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care toti strugurii sau preparatele| |
| | |derivate din struguri folosite sunt | |
| | |obtinute in intregime | |
| | | | |
| 2202 |Ape, inclusiv ape minerale si ape |Fabricare: | |
| |gazoase cu adaos de zahar, |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |indulcitori, sau substante aromatice, |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |si alte bauturi nealcoolice, cu |produsul si | |
| |exceptia sucurilor de fructe sau |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| |legume de la pozitia 2009 |de la Capitolul 17 folosite nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 30% din pretul de uzina al| |
| | |produsului si | |
| | |- la care toate sucurile de fructe | |
| | |folosite (cu exceptia sucurilor de | |
| | |ananas, lamaie sau grapefruit) sunt | |
| | |originare | |
| | | | |
| 2207 |Alcool etilic nedenaturat cu o |Fabricare: | |
| |concentratie de alcool, determinata in|- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |functie de volum, de 80% vol. sau |exceptia celor de la pozitiile 2207 sau | |
| |peste; alcool etilic si alte distilate|2208 si | |
| |denaturate, de orice concentratie |- la care toti strugurii sau materialele| |
| | |derivate din struguri folositi sunt | |
| | |obtinuti in intregime sau daca toate | |
| | |celelalte materiale folosite sunt deja | |
| | |originare aracul, poate fi folosit pana | |
| | |la 5% din volum | |
| | | | |
| 2208 |Alcool etilic nedenaturat, cu o |Fabricare: | |
| |concentratie de alcool functie de |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |volum de pana la 80% volum; |exceptia celor incadrate la pozitiile | |
| |distilate, lichioruri si alte bauturi |2207 sau 2208, si | |
| |spirtoase |- la care toti strugurii sau materialele| |
| | |derivate din struguri folositi sunt | |
| | |obtinuti in intregime sau daca toate | |
| | |celelalte materiale folosite sunt deja | |
| | |originare, aracul poate fi folosit pana | |
| | |la 5% din volum | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Reziduuri si deseuri ale industriei |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|alimentare; nutreturi pentru animale, |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 23 |cu exceptia: |incadreaza produsul | |
| | | | |
| ex 2301 |Fainuri de balena, fainuri, prafuri |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |din pelete din peste sau din |materialelor de la Capitolele 2 si 3 | |
| |crustacee, moluste sau alte |folosite sunt obtinute in intregime. | |
| |nevertebrate acvatice, improprii | | |
| |alimentatiei umane. | | |
| | | | |
| ex 2303 |Reziduuri de la fabricarea |Fabricare la care porumbul folosit este | |
| |amidonului de porumb (cu |obtinut in intregime. | |
| |exceptia apelor de inmuiere | | |
| |concentrate), cu un continut de | | |
| |proteine calculat la produsul uscat | | |
| |care depaseste 40% din greutate | | |
| | | | |
| ex 2306 |Turte oleoginoase si alte reziduuri |Fabricare la care maslinele folosite | |
| |solide rezultate din extractia |sunt obtinute in intregime | |
| |uleiului de masline, cu un | | |
| |continut de peste 3% ulei de | | |
| |masline | | |
| | | | |
| 2309 |Preparate de tipul celor folosite in |Fabricare la care; | |
| |hrana animalelor |- cerealele, zaharul, melasa, carnea sau| |
| | |laptele folosite sunt deja originare si | |
| | |- toate materialele de la Capitolul 3 | |
| | |folosite sunt obtinute in intregime | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Tutun si inlocuitori de tutun |Fabricare la care toate materialele de | |
|Capitolul|prelucrati, cu exceptia: |la Capitolul 24 folosite sunt obtinute | |
| 24 | |in intregime | |
| | | | |
| 2402 |Tigari de foi (inclusiv cele cu capete|Fabricare la care cel putin 70% din | |
| |taiate), trabucuri si tigari din tutun|greutatea tutunului neprelucrat sau a | |
| |sau inlocuitori de tutun |deseurilor de la pozitia 2401 folosite | |
| | |sunt deja originare | |
| | | | |
| ex 2403 |Tutun de fumat |Fabricare la care cel putin 70% din | |
| | |greutatea tutunului neprelucrat sau a | |
| | |deseurilor de la pozitia 2401 folosite | |
| | |sunt deja originare | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Sare, sulf, pamanturi si pietre; |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|ipsos, var si ciment, cu exceptia: |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 25 | |incadreaza produsul | |
| | | | |
| ex 2504 |Grafit natural cristalin imbogatit cu |Imbogatirea cu carbon, purificarea si | |
| |carbon purificat si macinat |macinarea grafitului brut cristalin | |
| | | | |
| ex 2515 |Marmura, simplu debitata cu ferastraul|Taiere cu ferastraul sau alte procedee | |
| |sau altfel, in blocuri sau placi |de taiere a marmurei (chiar deja taiata)| |
| |dreptunghiulare (inclusiv patrate) de |de o grosime de peste 25 cm | |
| |o grosime de pana la 25 cm | | |
| | | | |
| ex 2516 |Granit, porfir, bazalt, gresie si alte|Taiere cu ferastraul, sau alte procedee,| |
| |pietre ornamentale sau pentru |a pietrei (chiar taiate sau nu) de o | |
| |constructii, debitate cu ferastraul |grosime de peste 25 cm | |
| |sau alte procedee, in blocuri sau | | |
| |placi dreptunghiulare (inclusiv | | |
| |patrate) de o grosime de pana la 25 cm| | |
| | | | |
| ex 2518 |Dolomita calcinata |Calcinarea dolomitei necalcinate | |
| | | | |
| ex 2519 |Carbonat de magneziu natural |Fabricare din materiale de la orice | |
| |(magnezita), macinat si pus in |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |containere inchise ermetic si oxid de |incadreaza produsul. Totusi carbonatul | |
| |magneziu, pur sau impur, cu exceptia |de magneziu natural (magnezita) poate fi| |
| |oxidului de magneziu topit electric si|folosit | |
| |a magnezitei calcinate (prajita) | | |
| | | | |
| ex 2520 |Ipsos stomatologic |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu depaseste 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 2524 |Fibre din azbest natural |Fabricare din minereuri de azbest | |
| | |(concentrate de azbest) | |
| | | | |
| ex 2525 |Praf de mica |Macinarea deseurilor de mica sau mica | |
| | | | |
| ex 2530 |Pamanturi colorate, calcinate sau |Calcinarea sau macinarea de pamanturi | |
| |pulverizate |colorate | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Minereuri, zgura si cenusa |Fabricare din materiale de la orice | |
| 26 | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Combustibili minerali, uleiuri |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|minerale si produse rezultate din |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 27 |distilarea acestora, materii |incadreaza produsul | |
| |bituminoase, ceruri minerale, cu | | |
| |exceptia: | | |
| | | | |
| ex 2707 |Uleiuri in care componentele aromatice|Operatii de rafinare si/sau unul sau mai| |
| |predomina in greutate, in raport cu |multe procedee specifice1 | |
| |componentele nearomatice, similare |sau | |
| |uleiurilor minerale obtinute prin |Alte operatii in care toate materialele | |
| |distilarea gudroanelor de huila de |folosite trebuie incadrate la o alta | |
| |inalta temperatura, care distileaza |pozitie decat cea a produsului. Totusi, | |
| |peste 65% din volumul lor pana la 250 |materialele incadrate la aceeasi pozitie| |
| |grd. C (inclusiv amestecurile de |cu produsul pot fi folosite daca | |
| |benzina de petrol si de benzol) |valoarea lor totala nu depaseste 50% din| |
| |destinate a fi utilizate ca si |pretul de uzina al produsului. | |
| |carburanti sau combustibili | | |
| | | | |
| ex 2709 |Uleiuri brute obtinute din minerale |Distilare pirogenata a mineralelor | |
| |bituminoase |bituminoase. | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 2710 |Uleiuri petroliere si uleiuri obtinute|Operatii de rafinare si/sau unul sau mai| |
| |din materiale bituminoase, altele |multe procedee specifice2 sau | |
| |decat brute; produse nedenumite si | | |
| |necuprinse in alta parte, care contin |Alte operatii in care toate materialele | |
| |in greutate 70% sau mai mult uleiuri |folosite trebuie incadrate la o alta | |
| |petroliere sau uleiuri obtinute din |pozitie decat cea a produsului. Totusi, | |
| |materiale bituminoase, aceste uleiuri |materialele incadrate la aceeasi pozitie| |
| |fiind constituenti de baza ai |cu produsul pot fi folosite daca | |
| |produselor respective; uleiuri |valoarea lor totala nu depaseste 50% din| |
| |reziduale |pretul de uzina al produsului. | |
| | | | |
| 2711 |Gaz de sonda si alte hidrocarburi |Operatii de rafinare si/sau unul sau mai| |
| |gazoase |multe procedee specifice2 | |
| | |sau | |
| | |Alte operatii, in care toate materialele| |
| | |folosite trebuie sa fie incadrate la o | |
| | |alta pozitie decat cea a produsului. | |
| | |Totusi, materialele incadrate la aceeasi| |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului. | |
| | | | |
| 2712 |Vaselina, parafina, ceara |Operatii de rafinare si/sau unul sau mai| |
| |microcristalina de petrol, ceara din |multe procedee specifice2 | |
| |praf de carbune, ozocherita, ceara de |sau | |
| |lignit, ceara de turba, alte ceruri |Alte operatii, in care toate materialele| |
| |minerale si produse similare obtinute |folosite trebuie sa fie incadrate la o | |
| |prin sinteza sau prin alte procedee, |alta pozitie decat cea a produsului. | |
| |chiar colorate |Totusi, materialele incadrate la aceeasi| |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului. | |
| | | | |
| 2713 |Cocs de petrol, bitum de petrol si |Operatii de rafinare si/sau unul sau mai| |
| |alte reziduuri de uleiuri petroliere |multe procedee specifice1 | |
| |obtinute din minerale bituminoase. |sau | |
| | |Alte operatii, in care toate materialele| |
| | |folosite trebuie sa fie incadrate la o | |
| | |alta pozitie decat cea a produsului. | |
| | |Totusi, materialele incadrate la aceeasi| |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 2714 |Bitum si asfalt, naturale; sisturi si |Operatii de rafinare si/sau unul sau | |
| |nisipuri bituminoase, asfaltite si |mai multe procedee specifice1 | |
| |roci asfaltice |sau | |
| | |Alte operatii, in care toate materialele| |
| | |folosite trebuie sa fie incadrate la o | |
| | |alta pozitie decat cea a produsului. | |
| | |Totusi, materialele incadrate la aceeasi| |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 2715 |Amestecuri bituminoase pe baza de |Operatii de rafinare si/sau unul sau | |
| |asfalt natural, de bitum natural, de |mai multe procedee specifice1 | |
| |bitum de petrol, de gudron mineral sau|sau | |
| |de gudron mineral de turba |Alte operatii, in care toate materialele| |
| | |folosite trebuie sa fie incadrate la o | |
| | |alta pozitie decat cea a produsului. | |
| | |Totusi, materialele incadrate la aceeasi| |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse chimice anorganice; compusi |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|organici sau anorganici ai metalelor |pozitie, cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| 28 |pretioase, ai elementelor radioactive,|incadreaza produsul. Totusi, materialele|folosite nu trebuie sa |
| |ai pamanturilor rare sau izotopilor, |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|depaseasca 40% din pretul de|
| |cu exceptia: |folosite cu conditia ca valoarea lor |uzina al produsului. |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 2805 |Metale alcaline |Fabricare prin tratare termica sau | |
| | |electrolitica, in care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului. | |
| | | | |
| ex 2811 |Trioxid de sulf |Fabricare din dioxid de sulf |Fabricare in care valoarea |
| | | |tuturor materialelor |
| | | |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului. |
| | | | |
| ex 2833 |Sulfat de aluminiu |Fabricare la care valoarea materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 2840 |Perborat de sodiu |Fabricare din tetraborat pentahidrat de |Fabricare in care valoarea |
| | |sodiu |tuturor materialelor |
| | | |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului. |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse chimice organice, cu exceptia:|Fabricare din materiale de la orice |Fabricare in care valoarea |
|Capitolul| |pozitie, cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| 29 | |incadreaza produsul. Totusi, materialele|folosite nu trebuie sa |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|depaseasca 40% din pretul de|
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor |uzina al produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 2901 |Hidrocarburi aciclice destinate a fi |Operatii de rafinare si/sau unul sau | |
| |folosite drept carburanti sau |mai multe procedee specifice1 | |
| |combustibili |sau | |
| | |Alte operatii, in care toate materialele| |
| | |folosite trebuie sa fie incadrate la o | |
| | |alta pozitie decat cea a produsului. | |
| | |Totusi, materialele incadrate la aceeasi| |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| ex 2902 |Ciclanice si ciclenice (altele decat |Operatii de rafinare si/sau unul sau mai| |
| |azulene), benzen, toluen, xilen, |multe procedee specifice1 | |
| |destinate a fi folosite drept |sau | |
| |carburanti sau combustibili |Alte operatii, in care toate materialele| |
| | |folosite trebuie sa fie incadrate la o | |
| | |alta pozitie decat cea a produsului. | |
| | |Totusi, materialele incadrate la aceeasi| |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| ex 2905 |Alcoolati metalici ai alcoolurilor de |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |la prezenta pozitie si ai etanolului |pozitie, inclusiv din celelalte |tuturor materialelor |
| |sau glicerinei |materiale de la pozitia 2905. Totusi, |folosite nu trebuie sa |
| | |alcoolatii metalici de la prezenta |depaseasca 40% din pretul de|
| | |pozitie pot fi folositi cu conditia ca |uzina al produsului |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | | | |
| 2915 |Acizi monocarboxilici aciclici |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare in care valoarea |
| |saturati si anhidridele lor, |pozitie. Totusi valoarea materialelor de|tuturor materialelor |
| |halogenuri, peroxizi si peroxiacizi; |la pozitiile 2915 si 2916 folosite nu |folosite nu trebuie sa |
| |derivatii lor halogenati, sulfonati, |trebuie sa depaseasca 20% din pretul de |depaseasca 40% din pretul de|
| |nitrati sau nitrozati |uzina al produsului |uzina al produsului |
| | | | |
| ex 2932 |- Eteri interni si derivatii lor |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare in care valoarea |
| |halogenati, sulfonati, nitrati sau |pozitie. Totusi, valoarea tuturor |tuturor materialelor |
| |nitrozati |materialelor de la pozitia 2909 folosite|folosite nu trebuie sa |
| | |nu trebuie sa depaseasca 20% din pretul |depaseasca 40% din pretul de|
| | |de uzina al produsului. |uzina al produsului |
| |- Acetali ciclici si semiacetali |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare in care valoarea |
| |interni si derivatii lor halogenati, |pozitie. |tuturor materialelor |
| |sulfonati, nitrati sau nitrozati | |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului. |
| | | | |
| 2933 |Compusi heterociclici cu heteroatomi |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare in care valoarea |
| |de azot in exclusivitate; |pozitie. Totusi valoarea materialelor de|tuturor materialelor |
| | |la pozitiile 2932 si 2933 folosite nu |folosite nu trebuie sa |
| | |trebuie sa depaseasca 20% din pretul de |depaseasca 40% din pretul de|
| | |uzina al produsului |uzina al produsului |
| | | | |
| 2934 |Acizi nucleici si sarurile lor |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare in care valoarea |
| |definite chimic sau nu; alti compusi |pozitie. Totusi valoarea materialelor de|tuturor materialelor |
| |heterociclici |la pozitiile 2932, 2933 si 2934 folosite|folosite nu trebuie sa |
| | |nu trebuie sa depaseasca 20% din pretul |depaseasca 40% din pretul de|
| | |de uzina al produsului. |uzina al produsului |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex 2939 |Concentrate din tulpini uscate de mac |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |cu un continut de alcaloizi de cel |materialelor utilizate nu trebuie sa | |
| |putin 50% din greutate |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse farmaceutice, cu exceptia: |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul| |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 30 | |incadreaza produsul. Totusi, materialele| |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi| |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor | |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului. | |
| | | | |
| 3002 |Sange uman; sange de animale preparat | | |
| |pentru utilizari terapeutice, | | |
| |profilactice sau de diagnosticare; | | |
| |antiseruri, alte componente sanguine, | | |
| |produse imunologice modificate, chiar | | |
| |obtinute pe cale biotehnologica; | | |
| |vaccinuri, toxine, culturi de | | |
| |microorganisme (cu exceptia | | |
| |fermentilor) si produse similare: | | |
| |- Produse formate din doua sau mai |Fabricare din materiale de la orice | |
| |multe elemente componente care au fost|pozitie, inclusiv din celelalte | |
| |amestecate, pentru utilizari |materiale de la pozitia 3002. Totusi, | |
| |terapeutice sau profilactice sau |materialele avand aceeasi descriere cu | |
| |neamestecate pentru aceste utilizari, |produsul pot fi folosite cu conditia ca | |
| |prezentate sub forma de doze sau |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| |conditionate pentru vanzarea cu |din pretul de uzina al produsului. | |
| |amanuntul | | |
| |- Altele: | | |
| | -- Sange uman |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, inclusiv din celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 3002. Totusi, | |
| | |materialele avand aceeasi descriere cu | |
| | |produsul pot fi folosite cu conditia ca | |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| | |din pretul de uzina al produsului. | |
| | -- Sange de animale preparat pentru |Fabricare din materiale de la orice | |
| |utilizari terapeutice sau profilactice|pozitie, inclusiv din celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 3002. Totusi, | |
| | |materialele avand aceeasi descriere cu | |
| | |produsul pot fi folosite cu conditia ca | |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | -- Elemente componente sanguine, cu |Fabricare din materiale de la orice | |
| |exceptia antiserurilor, hemoglobinei |pozitie, inclusiv din celelalte | |
| |si seroglobulinei |materiale de la pozitia 3002. Totusi, | |
| | |materialele avand aceeasi descriere cu | |
| | |produsul pot fi folosite cu conditia ca | |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | -- Hemoglobina, globulina de sange |Fabricare din materiale de la orice | |
| |si seroglobulina |pozitie, inclusiv din celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 3002. Totusi, | |
| | |materialele avand aceeasi descriere cu | |
| | |produsul pot fi folosite cu conditia ca | |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | -- Altele |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, inclusiv din celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 3002. Totusi, | |
| | |materialele avand aceeasi descriere cu | |
| | |produsul pot fi folosite cu conditia ca | |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | | | |
| 3003 |Medicamente (cu exceptia produselor de| | |
| si |la pozitiile 3002, 3005 sau 3006): | | |
| 3004 |- obtinute din amicacin de la pozitia |Fabricare din materiale de la orice | |
| |2941 |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, materialele| |
| | |de la pozitiile 3003 si 3004 pot fi | |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor | |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| |- altele |Fabricare: | |
| | |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul. Totusi, materialele de la | |
| | |pozitia 3003 si 3004 pot fi folosite, cu| |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 20% din pretul de uzina al | |
| | |produsului si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 3006 |Deseuri farmaceutice specificate in |Originea acestui produs va fi cea de la | |
| |nota 4k a acestui capitol |clasificarea lui initiala | |
| | | | |
| ex |Ingrasaminte, cu exceptia: |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul| |pozitie cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| 31 | |incadreaza produsul. |trebuie sa depaseasca 40% |
| | |Totusi, materialele de la aceeasi |din pretul de uzina al |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite cu |produsului |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 20% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| ex 3105 |Ingrasaminte minerale sau chimice ce |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |contin doua sau trei elemente |- din materiale de la orice pozitie, cu |materialelor utilizate nu |
| |fertilizante: azot, fosfor si potasiu;|exceptia celei la care se incadreaza |trebuie sa depaseasca 40% |
| |alte ingrasaminte; produse de la |produsul. Totusi, materialele de la |din pretul de uzina al |
| |prezentul Capitol prezentate fie sub |aceeasi pozitie cu produsul pot fi |produsului |
| |forma de tablete sau forme similare, |folosite cu conditia ca valoarea lor | |
| |fie in ambalaje de o greutate bruta |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| |care sa nu depaseasca 10 kg, cu |de uzina al produsului si | |
| |exceptia: |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| |- nitratului de sodiu; |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| |- cianamidei calcice; |din pretul de uzina al produsului | |
| |- sulfatului de potasiu; | | |
| |- sulfatului de magneziu si potasiu | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Extracte tanante sau de tincturi; |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|tanini si derivatii lor; pigmenti si |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| 32 |alte materiale colorante; vopsele si |incadreaza produsul. Totusi, materialele|trebuie sa depaseasca 40% |
| |lacuri; masticuri; cerneluri; cu |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|din pretul de uzina al |
| |exceptia: |folosite, cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 3201 |Taninuri si sarurile lor, eteri, |Fabricare din extracte tanante de |Fabricare la care valoarea |
| |esteri si alti derivati |origine vegetala |materialelor utilizate nu |
| | | |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| 3205 |Lacuri colorante; preparate mentionate|Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |la Nota 3 a prezentului Capitol pe |pozitie, cu exceptia materialelor de la |materialelor utilizate nu |
| |baza de lacuri colorante3 |pozitiile 3203, 3204 si 3205. Totusi, |trebuie sa depaseasca 40% |
| | |materialele de la pozitia 3205 pot fi |din pretul de uzina al |
| | |utilizate, cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Uleiuri esentiale si rezinoide; |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|produse de parfumerie sau de toaleta |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| 33 |preparate si preparate cosmetice; cu |incadreaza produsul |trebuie sa depaseasca 40% |
| |exceptia: |Totusi, materialele de la aceeasi |din pretul de uzina al |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite cu |produsului |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 20% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 3301 |Uleiuri esentiale (deterpenizate sau |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |nu) inclusiv cele numite "concrete" |pozitie, inclusiv din materiale |materialelor utilizate nu |
| |si "absolute"; rezinoide; solutii |incadrate si la alta "grupa"4 a |trebuie sa depaseasca 40% |
| |concentrate de uleiuri esentiale in |prezentei pozitii. Totusi, materialele |din pretul de uzina al |
| |grasimi, uleiuri stabile, cerurile sau|de la aceeasi grupa cu produsul pot fi |produsului |
| |materialele analoge obtinute prin |folosite, cu conditia ca valoarea lor | |
| |extractie sau macerare; subproduse |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| |terpenice reziduale ale deterpenizarii|de uzina al produsului | |
| |uleiurilor esentiale; ape distilate si| | |
| |solutii apoase de uleiuri esentiale | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Sapunuri, agenti activi de suprafata |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|organici, preparate pentru spalat, |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| 34 |preparate lubrifiante, ceruri |incadreaza produsul. Totusi, materialele|trebuie sa depaseasca 40% |
| |artificiale, ceruri preparate, produse|de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|din pretul de uzina al |
| |de intretinere, lumanari si articole |folosite cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| |similare, paste de modelat, ceruri |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| |dentare si compozitii dentare pe baza |de uzina al produsului | |
| |de gips; cu exceptia: | | |
| | | | |
| ex 3403 |Preparate lubrifiante continand in |Operatii de rafinare si/sau unul sau mai| |
| |greutate mai putin de 70% uleiuri |multe tratamente specifice1 | |
| |petroliere sau uleiuri obtinute din |sau | |
| |minerale bituminoase |Alte operatii in care toate materialele | |
| | |utilizate trebuie sa fie incadrate la o | |
| | |pozitie diferita de cea a produsului. | |
| | |Totusi, materialele de la aceeasi | |
| | |pozitie cu produsul pot fi folosite, cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 3404 |Ceruri artificiale si ceruri | | |
| |preparate: | | |
| |- pe baza de parafine, de ceruri de |Fabricare din materiale de la orice | |
| |petrol sau de minerale bituminoase, de|pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |reziduuri de parafina; |incadreaza produsul. Totusi, materialele| |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi| |
| | |folosite, cu conditia ca valoarea lor | |
| | |totala sa nu depaseasca 50% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| |- altele |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| | |pozitie, cu exceptia: |materialelor utilizate nu |
| | |- uleiurilor hidrogenate avand |trebuie sa depaseasca 40% |
| | |caracteristicile cerurilor de la pozitia|din pretul de uzina al |
| | |1516; |produsului |
| | |- acizilor grasi cu compozitie chimica | |
| | |nedefinita si alcoolilor grasi | |
| | |industriali avand caracteristicile | |
| | |cerurilor de la pozitia 3823 si | |
| | |- materialelor de la pozitia 3404 | |
| | |Aceste materiale pot, totusi, sa fie | |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor | |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex |Materii albuminoide; produse pe baza |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|de amidon sau de fecule modificate; |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| 35 |cleiuri; enzime; cu exceptia: |incadreaza produsul. Totusi materialele |trebuie sa depaseasca 40% |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|din pretul de uzina al |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| | | | |
| 3505 |Dextrina si alte amidonuri si fecule | | |
| |modificate (de exemplu, amidonurile si| | |
| |feculele esterificate sau | | |
| |pregelatinizate); cleiuri pe baza de | | |
| |amidonuri sau de fecule, de dextrine | | |
| |sau de alte amidonuri sau fecule | | |
| |modificate: | | |
| |- Eteri si esteri de amidonuri sau |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |de fecule |pozitie, inclusiv din celelalte |materialelor utilizate nu |
| | |materiale de la pozitia 3505 |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| |- Altele |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| | |pozitie, cu exceptia materialelor de la |materialelor utilizate nu |
| | |pozitia 1108 |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| ex 3507 |Enzime preparate, nedenumite si |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |necuprinse in alta parte |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Pulberi si explozivi; articole de |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| 36 |pirotehnie; chibrituri; aliaje |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| |piroforice; materiale inflamabile |incadreaza produsul. Totusi, materialele|trebuie sa depaseasca 40% |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|din pretul de uzina al |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse fotografice sau |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|cinematografice, cu exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| 37 | |incadreaza produsul. Totusi, materialele|trebuie sa depaseasca 40% |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|din pretul de uzina al |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| 3701 |Placi si filme plane, fotografice, | | |
| |sensibilizate, neexpuse, din alte | | |
| |materiale decat hartie, carton sau | | |
| |textile; filme fotografice plane cu | | |
| |developare si tragere instantanee, | | |
| |sensibilizate, neexpuse, aflate sau nu| | |
| |in dispozitivul de incarcare: | | |
| |- Filme color pentru aparate |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |fotografice cu developare instantanee |pozitie, cu exceptia celor de la |materialelor utilizate nu |
| |in dispozitivul de incarcare |pozitiile 3701 si 3702. Totusi, |trebuie sa depaseasca 40% |
| | |materialele de la pozitia 3702 pot fi |din pretul de uzina al |
| | |utilizate, cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 30% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| |- Altele |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| | |pozitie, cu exceptia celor de la |materialelor utilizate nu |
| | |pozitiile 3701 si 3702. Totusi, |trebuie sa depaseasca 40% |
| | |materialele de la pozitiile 3701 si 3702|din pretul de uzina al |
| | |pot fi utilizate, cu conditia ca |produsului |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | | | |
| 3702 |Peliculele fotografice sensibilizate, |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |neexpuse, in role, din alte materiale |pozitie, cu exceptia celor de la |materialelor utilizate nu |
| |decat hartie, carton sau textile; |pozitiile 3701 si 3702 |trebuie sa depaseasca 40% |
| |pelicule fotografice cu developare si | |din pretul de uzina al |
| |tragere instantanee, in role, | |produsului |
| |sensibilizate, neexpuse | | |
| | | | |
| 3704 |Placi, pelicule, filme, hartii, |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |cartoane si textile fotografice, |pozitie, cu exceptia celor de la |materialelor utilizate nu |
| |expuse, dar nedevelopate |pozitiile 3701 la 3704 |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse diverse ale industriei |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|chimice, cu exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| 38 | |incadreaza produsul. Totusi, materialele|trebuie sa depaseasca 40% |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi|din pretul de uzina al |
| | |folosite, cu conditia ca valoarea lor |produsului |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 3801 |- Grafit coloidal in suspensie in ulei|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |si grafit semicoloidal; paste |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |carbonoase pentru electrozi: |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| |- Grafit din pasta constand dintr-un |Fabricare la care valoarea tuturor |Fabricare la care valoarea |
| |amestec de grafit in proportie de |materialelor de la pozitia 3403 folosite|materialelor utilizate nu |
| |peste 30% din greutate cu uleiuri |nu trebuie sa depaseasca 20% din pretul |trebuie sa depaseasca 40% |
| |minerale |de uzina al produsului |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| ex 3803 |Ulei de tal rafinat |Rafinare a uleiului de tal brut |Fabricare la care valoarea |
| | | |materialelor utilizate nu |
| | | |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| ex 3805 |Esenta rezultata din prelucrarea |Epurare ce comporta distilarea sau |Fabricare la care valoarea |
| |lemnului cu sulfat, epurata |rafinarea esentei rezultata din |materialelor utilizate nu |
| | |prelucrarea lemnului cu sulfat, bruta |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| ex 3806 |Gume esteri |Fabricare din acizi rezinici |Fabricare la care valoarea |
| | | |materialelor utilizate nu |
| | | |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| ex 3807 |Gudron de lemn (gudron vegetal) |Distilare din gudron de lemn |Fabricare la care valoarea |
| | | |materialelor utilizate nu |
| | | |trebuie sa depaseasca 40% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| 3808 |Insecticide, antirozatori, fungicide, |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |erbicide, inhibitori de germinare si |materialelor utilizate nu trebuie sa | |
| |stimulatori de crestere pentru plante,|depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |dezinfectant si produse similare, |produsului | |
| |prezentati in forme si ambalaje pentru| | |
| |vanzare cu amanuntul sau prezentate | | |
| |sub forma de panglici, mese sau | | |
| |lumanari sulfuroase si hartie speciala| | |
| |contra mustelor | | |
| | | | |
| 3809 |Agenti de apretare sau finisare, |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |acceleratori de vopsire sau de fixare |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |a materiilor colorante si alte produse|depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |si preparate (asemanator preparate si |produsului | |
| |preparate pentru mordansare, de | | |
| |exemplu) de felul celor folosite in | | |
| |industria textila, industria hartiei, | | |
| |industria pielariei sau in alte | | |
| |industrii similare, nedenumite si | | |
| |necuprinse in alta parte | | |
| | | | |
| 3810 |Preparate pentru decaparea |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |suprafetelor metalice; flux de sudura |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |sau de lipire si alte preparate |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |auxiliare pentru sudarea sau lipirea |produsului | |
| |materialelor; paste si pulberi de | | |
| |sudura sau de lipire compuse din | | |
| |metale si din alte produse; preparate | | |
| |de tipul celor utilizate pentru | | |
| |acoperirea sau umplerea electrozilor | | |
| |sau baghetelor de sudura | | |
| | | | |
| 3811 |Preparate antidetonante, inhibitori de| | |
| |oxidare, aditivi peptizanti, | | |
| |amelioranti de vascozitate, aditivi | | |
| |anticorozivi si alti aditivi | | |
| |preparati, pentru uleiuri minerale | | |
| |(inclusiv benzina) sau pentru alte | | |
| |lichide utilizate in aceleasi scopuri | | |
| |ca si uleiurile minerale: | | |
| |- Aditivi preparati pentru lubrifianti|Fabricare la care valoarea materialelor | |
| |continand uleiuri petroliere sau |de la pozitia 3811 utilizate nu trebuie | |
| |uleiuri obtinute din minerale |sa depaseasca 50% din pretul de uzina al| |
| |bituminoase |produsului | |
| |- Altele |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 3812 |Preparate asa-zise "acceleratori de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |vulcanizare"; plastifianti compusi |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |pentru cauciuc sau materiale plastice,|depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |nedenumite si necuprinse in alta |produsului | |
| |parte; preparate antioxidante si alti | | |
| |stabilizatori compusi pentru cauciuc | | |
| |sau materiale plastice | | |
| | | | |
| 3813 |Compusi si incarcaturi pentru aparate |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |extinctoare; grenade si bombe |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |extinctoare |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 3814 |Solventi si diluanti organici compusi,|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |nedenumiti si necuprinsi in alta |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |parte; preparate pentru indepartarea |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |vopselelor sau lacurilor |produsului | |
| | | | |
| 3818 |Elemente chimice impurificate pentru |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |utilizare in electronica, sub forma de|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |discuri, placi sau forme similare; |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |compusi chimici impurificati pentru |produsului | |
| |utilizare in electronica | | |
| | | | |
| 3819 |Lichide pentru frane hidraulice si |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |alte lichide preparate pentru |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |transmisii hidraulice, care nu contin |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |nici uleiuri de petrol, nici minerale |produsului | |
| |bituminoase sau care contin mai putin | | |
| |de 70% in greutate | | |
| | | | |
| 3820 |Preparate antigel si lichide preparate|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |pentru degivrare |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 3822 |Reactivi de diagnostic sau de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |laborator pe orice suport, reactivi de|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |diagnostic sau de laborator preparati,|depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |chiar prezentati pe un suport, altele |produsului | |
| |decat cele de la pozitiile 3002 sau | | |
| |3006; materiale de referinta | | |
| |certificate | | |
| | | | |
| 3823 |Acizi grasi monocarboxilici | | |
| |industriali; uleiuri acide de | | |
| |rafinare; alcooli grasi industriali: | | |
| |- Acizi grasi monocarboxilici |Fabricare din materiale de la orice | |
| |industriali; uleiuri acide de rafinare|pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| |- Alcooli grasi industriali |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, inclusiv din celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 3823 | |
| | | | |
| 3824 |Lianti preparati pentru forme sau | | |
| |miezuri de turnatorie; produse chimice| | |
| |si preparate ale industriilor chimice | | |
| |sau ale industriilor conexe (inclusiv | | |
| |cele reprezentand amestecuri de | | |
| |produse naturale), nedenumite si | | |
| |necuprinse in alta parte: | | |
| |- Urmatoarele produse de la prezenta |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |pozitie: |pozitie, cu exceptia celei la care se |materialelor utilizate nu |
| |Lianti preparati pentru forme sau |incadreaza produsul. Totusi, materialele|trebuie sa depaseasca 40% |
| |miezuri de turnatorie, pe baza de |incadrate la aceeasi pozitie cu produsul|din pretul de uzina al |
| |produse rasinoase naturale |pot fi utilizate, cu conditia ca |produsului |
| | |valoarea lor totala sa nu depaseasca 20%| |
| |Acizi naftenici, sarurile lor |din pretul de uzina al produsului | |
| |insolubile in apa si esterii lor | | |
| |Sorbitol, altul decat cel de la | | |
| |pozitia 2905 | | |
| |Sulfonati de petrol, cu exceptia | | |
| |sulfonatilor de petrol ai metalelor | | |
| |alcaline, ai amoniacului sau | | |
| |etanolaminelor; acizi sulfonici ai | | |
| |uleiurilor de minerale bituminoase, | | |
| |tiofeni si sarurile lor | | |
| |Schimbatori de ioni | | |
| |Compozitii absorbante pentru | | |
| |realizarea vidului in tuburile sau | | |
| |valvele electrice | | |
| |Oxizi de fier alcalinizati pentru | | |
| |epurarea aerului | | |
| |Ape amoniacale si amoniac brut | | |
| |provenind de la epurarea gazului de | | |
| |iluminat | | |
| |Acizi sulfonaftenici, sarurile lor | | |
| |insolubile in apa si esterii lor | | |
| |Ulei Fusel si ulei Dippel | | |
| |Amestecuri de saruri avand anioni | | |
| |diferiti | | |
| |Paste pe baza de gelatine pentru | | |
| |reproduceri grafice, chiar pe un | | |
| |suport din hartie sau din materiale | | |
| |textile | | |
| |- Altele |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| | | | |
| 3901 |Materiale plastice sub forme primare; | | |
| la |deseuri (span, bavuri) din materiale | | |
| 3915 |plastice; cu exceptia pozitiilor | | |
| |tarifare ex 3907 si 3912 pentru care | | |
| |regulile sunt cele specificate mai | | |
| |jos: | | |
| |- Produse de omopolimerizare de aditie|Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |la care un singur monomer contribuie |- valoarea tuturor materialelor folosite|materialelor utilizate nu |
| |cu mai mult de 99% din greutate la |nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul |trebuie sa depaseasca 25% |
| |continutul total al polimerului |de uzina al produsului si |din pretul de uzina al |
| | |- in cadrul limitei de mai sus valoarea |produsului |
| | |tuturor materialelor de la Capitolul 39 | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 20% | |
| | |din pretul de uzina al produsului5 | |
| |- Altele |Fabricare la care valoarea tuturor |Fabricare la care valoarea |
| | |materialelor de la Capitolul 39 folosite|materialelor utilizate nu |
| | |nu trebuie sa depaseasca 20% din pretul |trebuie sa depaseasca 25% |
| | |de uzina al produsului5 |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| | | | |
| ex 3907 |Copolimeri fabricati din copolimeri |Fabricare din materiale de la orice | |
| |policarbonati si din copolimeri |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |acrilonitril-butadien stiren (ABS) |incadreaza produsul. Totusi, materialele| |
| | |de la aceeasi pozitie cu produsul pot fi| |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor | |
| | |totala sa nu depaseasca 50% din pretul | |
| | |de uzina al produsului5 | |
| |- Poliester |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor de la Capitolul 39 folosite| |
| | |nu trebuie sa depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului si/sau fabricare | |
| | |din policarbonat de tetrabrom (bifenol | |
| | |A) | |
| 3912 |Celuloza si derivatele sale chimice, |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |nedenumite si necuprinse in alta |materialelor folosite incadrate la | |
| |parte, sub forma primara |aceeasi pozitie cu produsul nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 20% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
| | | | |
| 3916 |Semifabricate si articole din | | |
| la |materiale plastice, cu exceptia | | |
| 3921 |produselor de la pozitiile ex 3916, ex| | |
| |3917, ex 3920 si ex 3921, pentru care | | |
| |regulile aplicabile sunt prezentate in| | |
| |continuare: | | |
| |- Produse plate prelucrate altfel |Fabricare la care valoarea tuturor |Fabricare la care valoarea |
| |decat la suprafata sau decupate intr-o|materialelor de la Capitolul 39 folosite|materialelor utilizate nu |
| |forma alta decat cea patrata sau |nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul |trebuie sa depaseasca 25% |
| |dreptunghiulara; alte produse |de uzina al produsului |din pretul de uzina al |
| |prelucrate altfel decat la suprafata | |produsului |
| |- Altele: | | |
| | - Produse de omopolimerizare de |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |aditie la care un singur monomer |- valoarea tuturor materialelor folosite|materialelor utilizate nu |
| |contribuie cu mai mult de 99% din |nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul |trebuie sa depaseasca 25% |
| |greutate la continutul total al |de uzina al produsului si |din pretul de uzina al |
| |polimerului |- in cadrul limitei de mai sus valoarea |produsului |
| | |tuturor materialelor de la Capitolul 39 | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 20% | |
| | |din pretul de uzina al produsului5 | |
| |- Altele |Fabricare la care valoarea tuturor |Fabricare la care valoarea |
| | |materialelor de la Capitolul 39 folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 20% din pretul |utilizate nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului5 |depaseasca 25% din pretul |
| | | |de uzina al produsului |
| | | | |
| ex 3916 |Profile si tuburi |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| si | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| ex 3917 | |nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul |utilizate nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul |
| | |- in cadrul limitei de mai sus valoarea |de uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite, incadrate| |
| | |la aceeasi pozitie cu produsul nu | |
| | |trebuie sa depaseasca 20% din pretul de | |
| | |uzina al produsului | |
| | | | |
| ex 3920 |- Folii sau pelicule de ionomeri |Fabricare dintr-o sare partiala de |Fabricare la care valoarea |
| | |material termoplastic care este un |materialelor utilizate nu |
| | |copolimer de etilena si al acidului |trebuie sa depaseasca 25% |
| | |metacrilic partial neutralizat cu ioni |din pretul de uzina al |
| | |metalici, indeosebi de zinc si sodiu |produsului |
| |- Folii de celuloza regenerata, de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |poliamida sau de polietilena |materialelor folosite de la aceeasi | |
| | |pozitie cu produsul nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 20% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex 3921 |Benzi metalizate din material plastic |Fabricare din benzi inalt transparente |Fabricare la care valoarea |
| | |din poliester de o grosime mai mica de |materialelor utilizate nu |
| | |23 microni6) |trebuie sa depaseasca 25% |
| | | |din pretul de uzina al |
| | | |produsului |
| 3922 |Articole din material plastic |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| la | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| 3926 | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Cauciuc si articole din cauciuc, cu |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 40 | |incadreaza produsul | |
| ex 4001 |Placi din crep de cauciuc pentru talpi|Laminare de folii din crep de cauciuc | |
| | |natural | |
| 4005 |Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |forme primare sau in placi, folii sau |materialelor folosite, cu exceptia | |
| |benzi |cauciucului natural, nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 4012 |Anvelope pneumatice resapate sau | | |
| |uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de | | |
| |rulare pentru anvelope si "flapsuri", | | |
| |din cauciuc: | | |
| |- Anvelope pneumatice si bandaje | | |
| |(pline sau cu goluri) resapate, din |Resapare de anvelope pneumatice sau | |
| |cauciuc |bandaje (pline sau cu goluri) uzate | |
| |- Altele | | |
| | |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia materialelor de la | |
| | |pozitiile 4011 si 4012 | |
| ex 4017 |Articole din cauciuc intarit |Fabricare din cauciuc intarit | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Piei brute (altele decat blanuri) si |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|piei tabacite, cu exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 41 | |incadreaza produsul | |
| ex 4102 |Piei brute de ovine, deparate |Deparare a pieilor de ovine | |
| 4104 |Piei si blanuri tabacite sau argasite,|Retabacire a pieilor pretanate | |
| la |deparate, chiar despicate, dar fara |sau | |
| 4106 |alta preparare ulterioara |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 4107, |Piei preparate ulterior operatiunilor |Fabricare din materiale de la orice | |
| 4112 |de tabacire si argasire, inclusiv piei|pozitie, cu exceptia pozitiilor 4104 la | |
| si |pergamentate, deparate, chiar |4113 | |
| 4113 |despicate, altele decat pieile de la | | |
| |pozitia 4114 | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex 4114 |Piei tabacite si piei lacuite sau |Fabricare din materiale de la pozitiile | |
| |placate; piei metalizate |4104 la 4106, 4107, 4112 sau 4113 cu | |
| | |conditia ca valoarea lor totala sa nu | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Articole din piele; articole de |Fabricare din materiale de la orice | |
| 42 |curelarie sau de selarie; articole de |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |voiaj, genti si articole similare; |incadreaza produsul | |
| |articole obtinute prin prelucrarea | | |
| |intestinelor de animale | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Blanuri si articole din blana; blanuri|Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|artificiale, cu exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 43 | |incadreaza produsul | |
| ex 4302 |Blanuri tabacite sau apretate, | | |
| |asamblate: | | |
| |- Acoperitoare, saci, cruci, patrate |Albire sau vopsire, taiere si asamblare | |
| |si analoge |de piei tabacite sau apretate, | |
| | |neasamblate | |
| |- Altele |Fabricare din piei tabacite sau | |
| | |apretate, neasamblate | |
| 4303 |Articole de imbracaminte, accesorii de|Fabricare din piei tabacite sau | |
| |imbracaminte si alte articole din |apretate, neasamblate de la pozitia 4302| |
| |blana | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Lemn, carbune de lemn si articole din |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|lemn, cu exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 44 | |incadreaza produsul | |
| ex 4403 |Lemn simplu cioplit |Fabricare din lemn brut, chiar decojit | |
| | |sau simplu rindeluit | |
| ex 4407 |Lemn taiat sau cioplit longitudinal, |Rindeluire, slefuire sau lipire prin | |
| |spintecat sau cojit, de o grosime care|imbinare la capete | |
| |depaseste 6 mm, rindeluit, slefuit, | | |
| |sau lipit prin imbinare la capete | | |
| ex 4408 |Foi pentru placaj (inclusiv foi |Imbinare, rindeluire, slefuire sau | |
| |obtinute prin felierea lemnului |lipire prin imbinare la capete | |
| |laminat) si foi pentru furnir de | | |
| |placaje, de o grosime de pana la 6 mm,| | |
| |imbinate si alte tipuri de lemn taiate| | |
| |longitudinal, spintecate sau | | |
| |desfasurate, de o grosime de pana la | | |
| |6 mm, rindeluite, slefuite sau lipite | | |
| |prin imbinare la capete | | |
| ex 4409 |Lemn fasonat de-a lungul uneia sau mai| | |
| |multor margini, capete sau fete, chiar| | |
| |rindeluit, slefuit sau lipit prin | | |
| |imbinare la capete: | | |
| |- Slefuit sau lipit prin imbinare la |Slefuire sau lipire prin imbinare la | |
| |capete |capete | |
| |- Baghete si muluri |Transformare sub forma de baghete sau | |
| | |de muluri | |
| ex 4410 |Baghete sau muluri din lemn pentru |Transformare sub forma de baghete sau de| |
| la |mobila, rame, decoratiuni interioare, |muluri | |
| ex 4413 |conductori electrici si similare | | |
| ex 4415 |Lazi, ladite, cosuri, cilindri si |Fabricare din scanduri netaiate la | |
| |ambalaje similare, din lemn |dimensiune | |
| ex 4416 |Butoaie de vin, cuve, putine si alte |Fabricare din lemn pentru doage, chiar | |
| |produse de dogarie si partile lor, din|taiat pe cele doua fete principale, dar | |
| |lemn |neprelucrate altfel | |
| ex 4418 |Articole de tamplarie si piese de |Fabricare din materiale de la orice | |
| |sarpanta pentru constructii, din lemn |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, panourile | |
| | |celulare din lemn sau sindrila | |
| | |("shingles" si "shakes") pot fi folosite| |
| |- Baghete si muluri |Transformare sub forma de baghete sau de| |
| | |muluri | |
| ex 4421 |Lemn pregatit pentru chibrituri; cuie |Fabricare din lemn de la orice pozitie, | |
| |din lemn pentru incaltaminte |cu exceptia lemnului de la pozitia 4409 | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Pluta si articole din pluta, cu |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 45 | |incadreaza produsul | |
| 4503 |Articole din pluta naturala |Fabricare din pluta de la pozitia 4501 | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Produse din impletituri de fibre |Fabricare din materiale de la orice | |
| 46 |vegetale sau de nuiele |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Pasta de lemn sau din alte materiale |Fabricare din materiale de la orice | |
| 47 |fibroase celulozice; deseuri si |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |rebuturi de hartie sau de carton |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Hartie si carton; articole din pasta |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|de celuloza, din hartie sau din |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 48 |carton, cu exceptia: |incadreaza produsul | |
| ex 4811 |Hartii si cartoane liniate simplu |Fabricare din materiale folosite la | |
| |(tip dictando sau matematica) |fabricarea hartiei de la Capitolul 47 | |
| 4816 |Hartii carbon, hartii asa-zise |Fabricare din materiale folosite la | |
| |"autocopiante" si alte hartii pentru |fabricarea hartiei de la Capitolul 47 | |
| |copiere sau transfer (altele decat | | |
| |cele de la pozitia 4809) matrite | | |
| |complete de multiplicat si placi | | |
| |offset, din hartie, chiar ambalate in | | |
| |cutii | | |
| 4817 |Plicuri, carti scrisori, carti postale|Fabricare: | |
| |neilustrate si pentru corespondenta, |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| |din hartie sau carton; cutii, mape si |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |articole similare, din hartie sau |produsul si | |
| |carton, continand un set de articole |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| |pentru corespondenta |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| ex 4818 |Hartie igienica |Fabricare din materiale folosite la | |
| | |fabricarea hartiei de la Capitolul 47 | |
| ex 4819 |Cutii, saci, pungi, cornete si alte |Fabricare: | |
| |ambalaje din hartie, carton, vata de |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |celuloza sau coli din fibre de |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |celuloza |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| ex 4820 |Blocuri de hartie pentru scrisori |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex 4823 |Alte hartii, cartoane, vata de |Fabricare din materiale folosite la | |
| |celuloza si coli din fibre de |fabricarea hartiei de la Capitolul 47 | |
| |celuloza, decupate in diverse forme | | |
| |sau dimensiuni | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Produse pentru editare, presa si alte |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|industrii grafice; manuscrise sau |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 49 |texte dactilografiate si planuri, cu |incadreaza produsul | |
| |exceptia: | | |
| 4909 |Carti postale imprimate sau ilustrate;|Fabricare din materiale de la orice | |
| |carti imprimate cu urari sau mesaje |pozitie, cu exceptia materialelor de la | |
| |personale, chiar ilustrate, cu sau |pozitiile 4909 si 4911 | |
| |fara plicuri, garnituri sau aplicatii | | |
| 4910 |Calendare de toate tipurile, | | |
| |imprimate, inclusiv calendarele cu | | |
| |file detasabile: | | |
| |- Calendare numite "permanente" sau |Fabricare: | |
| |calendare cu bloc interschimbabil |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |montat pe un suport care nu este din |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |hartie sau carton |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| |- Altele |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia materialelor de la | |
| | |pozitiile 4909 si 4911 | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Matase, cu exceptia: |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul| |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 50 | |incadreaza produsul | |
| ex 5003 |Deseuri de matase (inclusiv gogosi de |Cardare sau pieptanare a deseurilor de | |
| |viermi de matase improprii depanarii, |matase | |
| |deseuri de fire si capete de fire) | | |
| |cardate sau pieptanate | | |
| 5004 |Fire de matase si fire din deseuri de |Fabricare din7): | |
| la |matase |- matase cruda sau deseuri de matase, | |
| ex 5006 | |cardata sau pieptanata sau altfel | |
| | |prelucrata pentru filare, alte fibre | |
| | |naturale necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale pentru fabricarea hartiei | |
| 5007 |Tesaturi din matase sau din deseuri de| | |
| |matase: | | |
| |- care contin fire de cauciuc |Fabricare din fire simple7) | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos, | |
| | |- fibre naturale, | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- materiale chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- hartie | |
| | |sau | |
| | |Imprimarea este insotita de cel putin | |
| | |doua operatii de pregatire sau de | |
| | |finisare (cum ar fi: spalare, albire, | |
| | |mercerizare, termofixare, scamosare, | |
| | |calandrare, contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere si curatare de noduri), cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Lana, par fin sau grosier de animale; |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|fire si tesaturi din par de cal, cu |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 51 |exceptia: |incadreaza produsul | |
| 5106 |Fire de lana, din par fin sau grosier |Fabricare din7): | |
| la |de animale sau din par de cal |- matase cruda sau deseuri de matase, | |
| 5110 | |cardata sau pieptanata sau altfel | |
| | |prelucrata pentru filare, | |
| | |- alte fibre naturale necardate, | |
| | |nepieptanate sau altfel prelucrate | |
| | |pentru filare, | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale pentru fabricarea hartiei | |
| 5111 |Tesaturi din lana, din par fin sau | | |
| la |grosier de animale sau din par de cal:| | |
| 5113 |- care contin fire de cauciuc |Fabricare din fire simple7) | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos, | |
| | |- fibre naturale, | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filare | |
| | |- materiale chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- hartie | |
| | |sau | |
| | |Imprimarea este insotita de cel putin | |
| | |doua operatii de pregatire sau de | |
| | |finisare (cum ar fi: spalare, albire, | |
| | |mercerizare, termofixare, scamosare, | |
| | |calandrare, contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere si curatare de noduri), cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Bumbac, cu exceptia: |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul| |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 52 | |incadreaza produsul | |
| 5204 |Fire de bumbac |Fabricare din7): | |
| la | |- matase cruda sau deseuri de matase, | |
| 5207 | |cardata sau pieptanata sau altfel | |
| | |prelucrata pentru filare, | |
| | |- fibre naturale necardate, nepieptanate| |
| | |sau altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale pentru fabricarea hartiei | |
| 5208 |Tesaturi din bumbac: | | |
| la |- care contin fire de cauciuc |Fabricare din fire simple7) | |
| 5212 |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos, | |
| | |- fibre naturale, | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- materiale chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- hartie | |
| | |sau | |
| | |Imprimarea este insotita de cel putin | |
| | |doua operatii de pregatire sau de | |
| | |finisare (cum ar fi: spalare, albire, | |
| | |mercerizare, termofixare, scamosare, | |
| | |calandrare, contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere si curatare de noduri), cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Alte fibre textile vegetale; fire de |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|hartie si tesaturi din fire de hartie,|pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 53 |cu exceptia: |incadreaza produsul | |
| 5306 |Fire din alte fibre textile vegetale; |Fabricare din7): | |
| la |fire de hartie |- matase cruda sau deseuri de matase, | |
| 5308 | |cardata sau pieptanata sau altfel | |
| | |prelucrata pentru filare, | |
| | |- fibre naturale necardate, nepieptanate| |
| | |sau altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale pentru fabricarea hartiei | |
| 5309 |Tesaturi din alte fibre vegetale; | | |
| la |tesaturi din fire de hartie: | | |
| 5311 |- care contin fire de cauciuc |Fabricare din fire simple7) | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos, | |
| | |- fire de iuta, | |
| | |- fibre naturale, | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue, necardate, nepieptanate sau| |
| | |altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- materiale chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- hartie | |
| | |sau | |
| | |Imprimarea este insotita de cel putin | |
| | |doua operatiuni de pregatire sau de | |
| | |finisare (cum ar fi: spalare, albire, | |
| | |mercerizare, termofixare, scamosare, | |
| | |calandrare, contractie, finisare | |
| | |permanenta, remaiere, decatare, | |
| | |impregnare si curatare de noduri), cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimpregnate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 5401 |Fire, monofilamente si fire din |Fabricare din7): | |
| la |filamente sintetice sau artificiale |- matase cruda sau deseuri de matase, | |
| 5406 | |cardata sau pieptanata sau altfel | |
| | |prelucrata pentru filare, | |
| | |- fibre naturale necardate, nepieptanate| |
| | |sau altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale pentru fabricarea hartiei | |
| 5407 |Tesaturi din fire din filamente | | |
| si |sintetice sau artificiale: | | |
| 5408 |- care contin fire din cauciuc |Fabricare din fire simple7) | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos, | |
| | |- fibre naturale, | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- materiale chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- hartie | |
| | |sau | |
| | |Imprimarea este insotita de cel putin | |
| | |doua operatii de pregatire sau de | |
| | |finisare (cum ar fi: spalare, albire, | |
| | |mercerizare, termofixare, scamosare, | |
| | |calandrare, contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere si curatare de noduri), cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului| |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 5501 |Fibre sintetice sau artificiale |Fabricare din substante chimice sau din | |
| la 5507 |discontinue |paste textile | |
| 5508 |Fire de cusut din fibre sintetice sau |Fabricare din7): | |
| la |artificiale discontinue |- matase cruda sau deseuri de matase, | |
| 5511 | |cardata sau pieptanata sau altfel | |
| | |prelucrata pentru filare, | |
| | |- fibre naturale necardate, nepieptanate| |
| | |sau altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale pentru fabricarea hartiei | |
| 5512 |Tesaturi din fibre sintetice sau | | |
| la |artificiale discontinue: | | |
| 5516 |- care contin fire de cauciuc |Fabricare din fire simple7) | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de cocos, | |
| | |- fibre naturale, | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filare, | |
| | |- materiale chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- hartie | |
| | |sau | |
| | |Imprimarea este insotita de cel putin | |
| | |doua operatii de pregatire sau de | |
| | |finisare (cum ar fi: spalare, albire, | |
| | |mercerizare, termofixare, scamosare, | |
| | |calandrare, contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere si curatare de noduri), cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Vata, fetru si articole netesute; fire|Fabricare din7): | |
|Capitolul|speciale; sfori, corzi si franghii; |- fire de nuca de cocos, | |
| 56 |articole similare, cu exceptia: |- fibre naturale, | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale pentru fabricarea hartiei | |
| 5602 |Pasla impregnata, acoperita, invelita | | |
| |sau stratificata, sau nu: | | |
| |- Pasla tesuta cu ace |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| | |Totusi: | |
| | |- firele din filamente de polipropilena | |
| | |de la pozitia 5402 | |
| | |- fibrele de polipropilena de la | |
| | |pozitiile 5503 sau 5506 sau | |
| | |- cablurile de filamente de | |
| | |polipropilena de la pozitia 5501, | |
| | |al caror titru pentru fiecare fibra sau | |
| | |filament constitutiv este, in toate | |
| | |cazurile, de mai putin de 9 decitex, pot| |
| | |fi utilizate cu conditia ca valoarea lor| |
| | |sa nu depaseasca 40% din pretul de uzina| |
| | |al produsului | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale; | |
| | |- fibre artificiale discontinue obtinute| |
| | |din caseina | |
| | |sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| 5604 |Fire si corzi din cauciuc, acoperite | | |
| |cu textile; fire textile, benzi si | | |
| |articole similare de la pozitia 5404 | | |
| |sau 5405, impregnate, acoperite sau | | |
| |invelite cu cauciuc sau material | | |
| |plastic: | | |
| |- fire si corzi din cauciuc, acoperite|Fabricare din fire sau corzi de cauciuc,| |
| |cu textile |neacoperite cu textile | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale necardate, nepieptanate| |
| | |sau altfel prelucrate pentru filatura | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale folosite pentru fabricarea | |
| | |hartiei | |
| 5605 |Fire de tesut metalice si fire |Fabricare din7): | |
| |metalizate, benzi sau articole |- fibre naturale: | |
| |similare de la pozitia 5404 sau 5405, |- fibre sintetice sau artificiale | |
| |combinate cu metal sub forma de fire, |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| |de benzi sau pulbere sau acoperite cu |altfel prelucrate pentru filatura | |
| |metal |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale folosite pentru fabricarea | |
| | |hartiei | |
| 5606 |Fire cu izolatie, benzi si articole |Fabricare din7): | |
| |similare de la pozitia 5404 sau 5405 |- fibre naturale: | |
| |izolate, (altele decat cele de la |- fibre sintetice sau artificiale | |
| |pozitia 5605 si altele decat firele de|discontinue necardate, sau nepieptanate | |
| |par de cal izolate); fire de janilie, |sau altfel prelucrate pentru filatura | |
| |fire asa-zise "cu bucleuri" |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |- materiale folosite pentru fabricarea | |
| | |hartiei | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Covoare si alte acoperitoare de podea | | |
| 57 |din materiale textile: | | |
| |- din pasla tesuta la razboi |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale, sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| | |Totusi: | |
| | |- firele de filamente de polipropilena | |
| | |de la pozitia 5402 | |
| | |- fibrele discontinue de polipropilena | |
| | |de la pozitiile 5503 sau 5506, sau | |
| | |- cablurile din filamente de | |
| | |polipropilena de la pozitia 5501, | |
| | |al caror titru pentru fiecare fibra sau | |
| | |filament constitutiv este, in toate | |
| | |cazurile, mai mic de 9 decitex, pot fi | |
| | |utilizate cu conditia ca valoarea lor | |
| | |totala sa nu depaseasca 40% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| | |Tesatura de iuta poate fi folosita drept| |
| | |captuseala | |
| |- din alte pasle |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale necardate, nepieptanate| |
| | |sau altfel prelucrate pentru filatura, | |
| | |sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| |- din alte materiale textile |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos sau de iuta | |
| | |- fire de filamente sintetice sau | |
| | |artificiale | |
| | |- fibre naturale sau | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue, necardate, ori nepieptanate| |
| | |sau altfel prelucrate pentru filatura | |
| | |Tesatura de iuta poate fi folosita drept| |
| | |captuseala. | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Tesaturi speciale; tesaturi buclate; | | |
|Capitolul|dantele; tapiserie, pasmanterie, | | |
| 58 |broderii; cu exceptia: | | |
| |- Care contin fire de cauciuc |Fabricare din fire simple7) | |
| |- Altele |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filatura, | |
| | |sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile, | |
| | |sau | |
| | |Imprimare insotita de cel putin doua | |
| | |operatiuni de preparare sau finisare | |
| | |(cum ar fi spalare, albire, mercerizare,| |
| | |termofixare, scamosare, calandrare, | |
| | |operatiune de contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere, curatare de noduri) cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
| 5805 |Tapiserii tesute de mana de tipul |Fabricare din materiale de la orice | |
| |goblen, flanders, aubusson, beauvais |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |si similare si tapiserii cu acul (de |incadreaza produsul | |
| |exemplu cu punct marunt, in | | |
| |cruciulite) confectionate sau nu | | |
| 5810 |Broderii in bucati, in benzi sau cu |Fabricare: | |
| |motive decorative |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| 5901 |Tesaturi acoperite cu clei sau cu |Fabricare din fire | |
| |substante amilacee de tipul celor | | |
| |folosite pentru legatorie, cartonaje, | | |
| |materiale de izolare sau pentru alte | | |
| |utilizari similare; panze de copiat | | |
| |sau transparente pentru desen; panza | | |
| |pentru pictura; vatir si tesaturi | | |
| |similare, pentru confectionarea | | |
| |palariilor | | |
| 5902 |Tesatura cord pentru anvelope din fire| | |
| |de mare rezistenta din nailon sau din | | |
| |alte poliamide, poliesteri sau din | | |
| |vascoza: | | |
| |- continand 90% sau mai putin din |Fabricare din fire | |
| |greutate materiale textile | | |
| |- altele |Fabricare din substante chimice sau | |
| | |paste textile | |
| 5903 |Tesaturi impregnate, acoperite, |Fabricare din fire | |
| |invelite sau imbracate cu material |sau | |
| |plastic, altele decat cele de la |Imprimare insotita de cel putin doua | |
| |pozitia 5902 |operatiuni de preparare sau finisare | |
| | |(cum ar fi spalare, albire, mercerizare,| |
| | |termofixare, scamosare, calandrare, | |
| | |operatiune de contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere, curatare de noduri) cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
| 5904 |Linoleum, decupat sau nedecupat; |Fabricare din fire7) | |
| |acoperitoare de podea constand | | |
| |dintr-un strat aplicat pe un suport | | |
| |textil, decupate sau nedecupate | | |
| 5905 |Tapete din materiale textile: | | |
| |- impregnate, acoperite sau invelite |Fabricare din fire | |
| |cu cauciuc, material plastic sau alte | | |
| |materiale | | |
| |- altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filatura, sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| | |sau | |
| | |Imprimare insotita de cel putin doua | |
| | |operatiuni de preparare sau finisare | |
| | |(cum ar fi spalare, albire, mercerizare,| |
| | |termofixare, scamosare, calandrare, | |
| | |operatiune de contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere, curatare de noduri) cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
| 5906 |Tesaturi cauciucate, altele decat cele| | |
| |de la pozitia 5902: | | |
| |- Tricotate sau crosetate |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |necardate, nepieptanate sau altfel | |
| | |prelucrate pentru filatura | |
| | |sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| |- Alte tesaturi obtinute din fire de |Fabricare din substante chimice | |
| |filamente sintetice continand mai mult| | |
| |de 90% din greutate materiale textile | | |
| |- Altele |Fabricare din fire | |
| 5907 |Alte tesaturi textile impregnate, |Fabricare din fire | |
| |invelite sau acoperite; panze pictate |sau | |
| |pentru decoruri de teatru, decoruri de|Imprimare insotita de cel putin doua | |
| |atelier sau pentru utilizari analoge |operatiuni de preparare sau finisare | |
| | |(cum ar fi spalare, albire, mercerizare,| |
| | |termofixare, scamosare, calandrare, | |
| | |operatiune de contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere, curatare de noduri) cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neimprimate folosite sa nu depaseasca | |
| | |47,5% din pretul de uzina al produsului | |
| 5908 |Fitile textile, tesute, impletite sau | | |
| |tricotate, pentru lampi, lampi de | | |
| |gatit, brichete, lumanari si similare;| | |
| |mansoane pentru lampi incandescente si| | |
| |tesaturi circulare tricotate pentru | | |
| |confectionarea acestora, impregnate | | |
| |sau nu: | | |
| |- Mansoane pentru lampi incandescente,|Fabricare din stofe circulare tricotate | |
| |impregnate | | |
| |- Altele |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| 5909 |Articole textile pentru uz industrial:| | |
| la |- Discuri sau inele de polizat, altele|Fabricare din fire sau deseuri de | |
| 5911 | decat cele din pasla de la pozitia |tesaturi sau carpe de la pozitia 6310 | |
| | 5911 | | |
| |- Tesaturi din genul celor folosite in|Fabricare din7): | |
| | mod frecvent la fabricarea hartiei |- fire de nuca de cocos | |
| | sau la alte utilizari tehnice, |- urmatoarele materiale: | |
| | acoperite sau nu cu pasla, | -- fire din politetrafluoretilen8) | |
| | impregnate sau nu, acoperite sau nu,| -- fir multiplu de poliamida, | |
| | tubulare sau fara sfarsit, cu o |imbracat, impregnat sau acoperit cu | |
| | singura sau cu multiple urzeli |rasina fenolica | |
| | si/sau bataturi, sau tesaturi plate | -- fir din fibra textila sintetica din| |
| | cu multiple urzeli si/sau bataturi |poliamida aromatica, obtinuta prin | |
| | de la pozitia 5911 |policondensarea m-fenilendiaminei si | |
| | |acidului izoftalic | |
| | | -- monofir de politetrafluoretilena8) | |
| | | - fir din fibra textila sintetica de | |
| | |poli-(p-fenilen tereftalamid) | |
| | | -- fir din fibra de sticla, acoperit | |
| | |cu rasina fenolica si intarit cu fir | |
| | |acrilic8) | |
| | | -- monofilamente de copoliester a | |
| | |poliesterului si a rasinii acidului | |
| | |tereftalic si 1,4 ciclohexandictanol si | |
| | |acid izoftalic | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filatura, sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| |- Altele |Fabricare din7): | |
| | |- fire de nuca de cocos | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filatura, sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Tesaturi tricotate sau crosetate |Fabricare din7): | |
| 60 | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate, nepieptanate sau | |
| | |altfel prelucrate pentru filatura, | |
| | |sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Articole si accesorii de imbracaminte,| | |
| 61 |tricotate sau crosetate: | | |
| |- obtinute prin asamblarea prin |Fabricare din fire7,9) | |
| |coasere sau in alt mod, a doua sau mai| | |
| |multe piese tricotate sau crosetate, | | |
| |care au fost croite sau obtinute | | |
| |direct in anumite forme | | |
| |- altele |Fabricare din7: | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue necardate sau nepieptanate | |
| | |sau altfel prelucrate pentru filatura, | |
| | |sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Articole si accesorii de imbracaminte,|Fabricare din fire7,9) | |
|Capitolul|altele decat cele tricotate sau | | |
| 62 |crosetate; cu exceptia: | | |
|ex 6202, |Articole si accesorii de imbracaminte |Fabricare din fire9) | |
|ex 6204, |pentru femei, fete si copii si |sau | |
|ex 6206, |accesorii pentru copii, brodate |Fabricare din tesaturi nebrodate cu | |
| ex 6209 | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| si | |nebrodate sa nu depaseasca 40% din | |
| ex 6211 | |pretul de uzina al produsului9) | |
| ex 6210 |Echipamente ignifuge din tesaturi |Fabricare din fire9) | |
| si |acoperite cu un strat de poliester |sau | |
| ex 6216 |aluminizat |Fabricare din tesaturi neacoperite cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |neacoperite folosite sa nu depaseasca | |
| | |40% din pretul de uzina al produsului9) | |
| 6213 |Batiste, esarfe, saluri, fulare, | | |
| si |fular-sal, mantile, voaluri si voalete| | |
| 6214 |si articole similare | | |
| |- brodate |Fabricare din fire simple | |
| | |neprelucrate7,9) | |
| | |sau | |
| | |Fabricare din tesaturi nebrodate cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturilor | |
| | |nebrodate folosite sa nu depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului9) | |
| |- altele |Fabricare din fire simple | |
| | |neprelucrate7,9) | |
| | |sau | |
| | |Prelucrare urmata de imprimare insotita | |
| | |de cel putin doua operatiuni de | |
| | |preparare sau finisare (cum ar fi | |
| | |spalare, albire, mercerizare, | |
| | |termofixare, scamosare, calandrare, | |
| | |operatiune de contractie, finisare | |
| | |permanenta, decatare, impregnare, | |
| | |remaiere, curatare de noduri) cu | |
| | |conditia ca valoarea tuturor bunurilor | |
| | |neprintate de la pozitiile 6213 si 6214 | |
| | |folosite sa nu depaseasca 47,5% din | |
| | |pretul de uzina al produsului | |
| 6217 |Alte accesorii confectionate pentru | | |
| |imbracaminte; parti ale articolelor | | |
| |sau ale accesoriilor de imbracaminte, | | |
| |altele decat cele de la pozitia 6212: | | |
| |- Brodate |Fabricare din fire simple9) | |
| | |sau | |
| | |Fabricare din tesaturi nebrodate cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturii nebrodate| |
| | |folosite sa nu depaseasca 40% din pretul| |
| | |de uzina al produsului9) | |
| |- Echipament ignifug de tesatura |Fabricare din fire simple9) | |
| |acoperita cu folie de poliester |sau | |
| |aluminizat |Fabricare din tesatura neacoperita cu | |
| | |conditia ca valoarea totala a | |
| | |tesaturilor neimbracate folosite sa nu | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului9) | |
| |- Insertii pentru gulere si mansete, |Fabricare: | |
| |croite |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| |- Altele |Fabricare din fire9) | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Alte articole textile confectionate; |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|seturi; imbracaminte si articole |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 63 |textile purtate; carpe; cu exceptia: |incadreaza produsul | |
| 6301 |Cuverturi, lenjerie de pat etc.; | | |
| la |transperante etc.; alte articole de | | |
| 6304 |mobilare: | | |
| |- din pasla si netesute |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale, sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| |- altele: | | |
| | -- brodate |Fabricare din fire simple | |
| | |neprelucrate9,10) | |
| | |sau | |
| | |Fabricare din tesaturi (altele decat | |
| | |tricotate sau crosetate) nebrodate cu | |
| | |conditia ca valoarea tesaturii nebrodate| |
| | |folosite sa nu depaseasca 40% din pretul| |
| | |de uzina al produsului | |
| | -- altele |Fabricare din fire simple | |
| | |neprelucrate9,10) | |
| 6305 |Saci si sacose pentru ambalaj |Fabricare din7): | |
| | |- fibre naturale | |
| | |- fibre sintetice sau artificiale | |
| | |discontinue cardate sau nepieptanate sau| |
| | |altfel prelucrate pentru filatura, sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| 6306 |Prelate, storuri pentru exterior; | | |
| |corturi; vele pentru ambarcatiuni; | | |
| |planse cu vela sau vehicule cu vela | | |
| |(landcraft), si articole de camping: | | |
| |- netesute |Fabricare din7,9): | |
| | |- fibre naturale, sau | |
| | |- substante chimice sau paste textile | |
| |- altele |Fabricare din fire simple | |
| | |neprelucrate7,9) | |
| 6307 |Alte articole confectionate, inclusiv |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |tipare de imbracaminte |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 6308 |Seturi compuse din bucati de tesaturi |Fiecare articol care compune setul | |
| |si fire, cu sau fara accesorii, pentru|trebuie sa respecte regula care i se va | |
| |confectionarea carpetelor, |aplica in cazul in care acest articol nu| |
| |tapiseriilor, fetelor de masa, |va fi prezentat ca atare in set. Totusi,| |
| |servetelelor brodate sau din articole |articolele neoriginare pot fi | |
| |textile similare, prezentate in |incorporate cu conditia ca valoarea lor | |
| |ambalaje pentru vanzare cu amanuntul |totala sa nu depaseasca 15% din pretul | |
| | |de uzina al setului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Incaltaminte, ghetre si articole |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|similare; parti ale acestor articole; |pozitie, exclusiv din asamblarile | |
| 64 |cu exceptia: |formate din fete de incaltaminte fixate | |
| | |pe branturi sau pe alte parti inferioare| |
| | |de la pozitia 6406. | |
| 6406 |Parti de incaltaminte (inclusiv |Fabricare din materiale de la orice | |
| |captuseli chiar fixate pe talpi, |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |altele decat cele exterioare); talpi |incadreaza produsul | |
| |interioare detasabile, talonete si | | |
| |articole similare; ghetre, jambiere si| | |
| |articole similare si parti ale | | |
| |acestora | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Obiecte de acoperit capul si parti ale|Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|acestora, cu exceptia: |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 65 | |incadreaza produsul | |
| 6503 |Palarii si alte articole similare din |Fabricare din fire sau fibre textile9) | |
| |fetru, fabricate cu ajutorul dosurilor| | |
| |sau platourilor prevazute la poz. | | |
| |6501, impodobite sau neimpodobite | | |
| 6505 |Palarii si alte articole similare |Fabricare din fire sau fibre textile9) | |
| |tricotate sau crosetate, sau | | |
| |confectionate din dantela, din fetru | | |
| |sau din alte produse textile, din | | |
| |bucati (dar nu din benzi), chiar | | |
| |impodobite; plase si fileuri pentru | | |
| |par din orice material, impodobite sau| | |
| |neimpodobite | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Umbrele, umbrele de soare, bastoane de|Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|umblat, umbrelute, biciuri, cravase de|pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 66 |calarie si parti ale acestora; cu |incadreaza produsul | |
| |exceptia: | | |
| 6601 |Umbrele, umbrele de soare (inclusiv |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |umbrele baston, umbrele de gradina si |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |articole similare) |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Pene si puf preparate si articole |Fabricare din materiale de la orice | |
| 67 |confectionate din pene sau din puf, |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |flori artificiale, articole din par |incadreaza produsul | |
| |uman | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Articole din piatra, ipsos, ciment, |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|azbest, mica sau materiale similare, |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 68 |cu exceptia: |incadreaza produsul | |
| ex 6803 |Articole din ardezie naturala sau |Fabricare din ardezie prelucrata | |
| |aglomerata (ardezina) | | |
| ex 6812 |Articole din azbest; articole din |Fabricare din materiale de la orice | |
| |amestecuri cu o baza de azbest sau din|pozitie | |
| |amestecuri cu o baza de azbest si | | |
| |carbonat de magneziu | | |
| ex 6814 |Articole din mica; inclusiv mica |Fabricare din mica prelucrata (inclusiv | |
| |aglomerata sau reconstituita pe un |mica aglomerata sau reconstituita) | |
| |suport de hartie, de carton sau pe | | |
| |suporti din alte materiale | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Produse ceramice |Fabricare din materiale de la orice | |
| 69 | |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Sticla si obiecte din sticla; cu |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|exceptia: |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 70 | |incadreaza produsul | |
|ex 7003, |Sticla cu un strat nereflectorizant |Fabricare din materialele de la pozitia | |
| ex 7004 | |7001 | |
| si | | | |
| ex 7005 | | | |
| 7006 |Sticla de la pozitia 7003, 7004 sau | | |
| |7005, curbata, bizotata, gravata, | | |
| |perforata, emailata sau altfel | | |
| |prelucrata, dar neinramata si | | |
| |necombinata cu alte materiale: | | |
| |- geam plan acoperit cu un film |Fabricare din materiale (substrat de | |
| |subtire dielectric si metalic, in |geam plan neacoperit) de la pozitia 7006| |
| |conformitate cu standardele | | |
| |SEMII11) | | |
| |- altele |Fabricare din materiale de la pozitia | |
| | |7001 | |
| 7007 |Geam securit, constand din sticla |Fabricare din materiale de la pozitia | |
| |calita sau stratificata |7001 | |
| 7008 |Geamuri izolante cu straturi multiple |Fabricare din materiale de la pozitia | |
| | |7001 | |
| 7009 |Oglinzi din sticla, inramate sau |Fabricare din materiale de la pozitia | |
| |neinramate, inclusiv oglinzi |7001 | |
| |retrovizoare | | |
| 7010 |Damigene, sticle, flacoane, borcane, |Fabricare din materiale de la orice | |
| |cani, ambalaje tubulare, fiole si alte|pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |recipiente din sticla folosite pentru |incadreaza produsul | |
| |transport sau pentru ambalare; borcane|sau | |
| |din sticla pentru conserve, dopuri, |Taierea obiectelor de sticla cu conditia| |
| |capace si alte dispozitive de |ca valoarea totala a sticlei netaiate | |
| |inchidere, din sticla |folosita sa nu depaseasca 50% din pretul| |
| | |de uzina al produsului | |
| 7013 |Obiecte din sticla pentru serviciu de |Fabricare din materiale de la orice | |
| |masa, pentru bucatarie, baie, birou, |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |pentru decorarea apartamentelor sau |incadreaza produsul | |
| |pentru scopuri similare, (altele decat|sau | |
| |cele de la pozitia 7010 sau 7018) |Taierea obiectelor din sticla cu | |
| | |conditia ca valoarea totala a obiectelor| |
| | |de sticla netaiata sa nu depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| | |sau | |
| | |Decorarea manuala (cu exceptia | |
| | |imprimarii serigrafice) a obiectelor de | |
| | |sticla suflate cu conditia ca valoarea | |
| | |totala obiectului de sticla suflat sa nu| |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex 7019 |Articole (altele decat firele) din |Fabricare din: | |
| |fibre de sticla |- fitile, semitort sau fire, necolorate,| |
| | |taiate sau netaiate, sau | |
| | |- lana de sticla | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Perle naturale sau de cultura, pietre |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|pretioase sau nepretioase, metale |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 71 |pretioase, metale placate cu metale |incadreaza produsul | |
| |pretioase si articole ale acestora; | | |
| |imitatii de bijuterii; monede; cu | | |
| |exceptia: | | |
| ex 7101 |Perle naturale sau de cultura, sortate|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |si insirate temporar pentru |materialelor folosite nu depaseste 50% | |
| |facilitarea transportului |din pretul de uzina al produsului | |
|ex 7102, |Pietre pretioase sau semipretioase |Fabricare din pietre pretioase sau | |
| ex 7103 |prelucrate (naturale, sintetice sau |nepretioase neprelucrate | |
| si |reconstituite) | | |
| ex 7104 | | | |
| 7106, |Metale pretioase: | | |
| 7108 si |- sub forma bruta |Fabricare din materiale de la orice | |
| 7110 | |pozitie cu exceptia celor care sunt | |
| | |incadrate la pozitiile 7106, 7108 sau | |
| | |7110 | |
| | |sau | |
| | |Separare electrolitica, termica sau | |
| | |chimica a metalelor pretioase de la | |
| | |pozitiile 7106, 7108 sau 7110 | |
| | |sau | |
| | |Alierea metalelor pretioase de la | |
| | |pozitiile 7106, 7108 sau 7110 intre ele | |
| | |sau cu metale comune | |
| |- sub forma semiprelucrata sau pulbere|Fabricare din metale pretioase sub forma| |
| | |bruta | |
| ex7107, |Metale placate sau suflate cu metale |Fabricare din metale placate sau suflate| |
| ex 7109 |pretioase, sub forma semiprelucrata |cu metale pretioase sub forma bruta | |
| si | | | |
| ex 7111 | | | |
| 7116 |Obiecte din perle naturale sau de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |cultura, pietre pretioase sau |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |semipretioase (naturale, sintetice sau|depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |reconstituite) |produsului | |
| 7117 |Bijuterii de fantezie |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| | |sau | |
| | |Fabricare din parti de metale comune, | |
| | |neaurite, neargintate, neplatinate, cu | |
| | |conditia ca valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite sa nu depaseasca | |
| | |50% din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Fonta, fier si otel; cu exceptia: |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul| |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 72 | |incadreaza produsul | |
| 7207 |Semifabricate din fier sau din oteluri|Fabricare din materialele de la | |
| |nealiate |pozitiile 7201, 7202, 7203, 7204 sau | |
| | |7205 | |
| 7208 la |Produse laminate plate, tije, bare, |Fabricare din fier si otel nealiate, in | |
| 7216 |profile din fier sau din oteluri |lingouri sau alte forme primare de la | |
| |nealiate |pozitia 7206 | |
| 7217 |Sarma din fier sau din oteluri |Fabricare din semifabricate din fier sau| |
| |nealiate |din oteluri nealiate de la pozitia 7207 | |
| ex 7218 |Semifabricate, produse laminate plate,|Fabricare din oteluri inoxidabile in | |
| 7219 la |tije si bare, profile din oteluri |lingouri sau alte forme primare de la | |
| 7222 |inoxidabile |pozitia 7218 | |
| 7223 |Sarma din otel inoxidabil |Fabricare din semifabricate din oteluri | |
| | |inoxidabile de la pozitia 7218 | |
| ex 7224 |Semifabricate, produse laminate plate,|Fabricare din alte oteluri aliate in | |
| 7225 |tije si bare laminate la cald; profile|lingouri sau in alte forme primare de la| |
| la |din alte oteluri aliate, tije si bare |pozitiile 7206, 7218 sau 7224 | |
| 7228 |tubulare pentru foraj din oteluri | | |
| |aliate sau nealiate | | |
| 7229 |Sarma din alte oteluri aliate |Fabricare din semifabricate din alte | |
| | |oteluri aliate de la pozitia 7224 | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Articole din fier sau otel; cu |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|exceptia |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 73 | |incadreaza produsul | |
| ex 7301 |Palplanse |Fabricare din materiale de la pozitia | |
| | |7206 | |
| 7302 |Elemente de cale ferata, din fonta, |Fabricare din materiale de la pozitia | |
| |fier sau otel: sine, contrasine si |7206 | |
| |cremaliere, ace de macaz, inimi de | | |
| |macaz, macazuri si alte elemente de | | |
| |traversare sau de schimbare de cale, | | |
| |traverse, eclise, cuzineti, pene de | | |
| |fixare, pat de cale, placi de | | |
| |strangere, placi si bare de ecartament| | |
| |si alte piese pentru asezarea, | | |
| |jonctiunea sau fixarea sinelor | | |
| 7304 |Tevi, tuburi si profile tubulare din |Fabricare din materialele de la | |
| 7305 si |fier sau din otel |pozitiile 7206, 7207, 7218 sau 7224 | |
| 7306 | | | |
| ex 7307 |Fitinguri de tevi sau tuburi din otel |Strunjire, gaurire, finisare, filetare, | |
| |inoxidabil (ISO nr. X5CrNiMo1712) |debavurare, sablare a semifabricatului | |
| |constand din cateva parti |forjat cu conditia ca valoarea totala a | |
| | |semifabricatului forjat sa nu depaseasca| |
| | |35% din pretul de uzina al produsului | |
| 7308 |Structuri si parti de structuri (de |Fabricare din materiale de la orice | |
| |exemplu, poduri si elemente de poduri,|pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |porti de ecluze, turnuri, piloni, |incadreaza produsul. Totusi, profilele | |
| |stalpi, coloane, sarpante, |obtinute prin sudura de la pozitia 7301 | |
| |acoperisuri, usi, ferestre si tocurile|nu pot fi utilizate | |
| |lor, pervaze si praguri, obloane, | | |
| |balustrade) din fonta, fier sau otel, | | |
| |cu exceptia structurilor prefabricate | | |
| |de la pozitia 9406, tabla, bare, | | |
| |profile, tevi si produse similare, din| | |
| |fonta, fier sau otel, pregatite in | | |
| |vederea folosirii lor in constructii | | |
| ex 7315 |Lanturi antiderapante |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor de la pozitia 7315 folosite| |
| | |nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Cupru si articole din cupru; cu |Fabricare: | |
|Capitolul|exceptia: |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| 74 | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 7401 |Mata de cupru, cupru cementat |Fabricare din materiale de la orice | |
| |(precipitat de cupru) |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| 7402 |Cupru nerafinat; anozi de cupru pentru|Fabricare din materiale de la orice | |
| |rafinare electrolitica |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| 7403 |Cupru rafinat si aliaj de cupru sub | | |
| |forma bruta: | | |
| |- Cupru rafinat |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| |- Aliaje de cupru si cupru rafinat |Fabricare din cupru rafinat, sub forma | |
| |continand alte elemente |bruta sau deseuri si resturi din cupru | |
| 7404 |Deseuri si resturi din cupru |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| 7405 |Aliaje de baza din cupru |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Nichel si articole din nichel; cu |Fabricare: | |
|Capitolul|exceptia: |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| 75 | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 7501 |Mata de nichel, produse sinterizate |Fabricare din materiale de la orice | |
| la |(sinteri) de oxizi de nichel si alte |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 7503 |produse intermediare ale metalurgiei |incadreaza produsul | |
| |nichelului; nichel sub forma bruta; | | |
| |deseuri si resturi de nichel | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Aluminiu si articole din aluminiu; cu |Fabricare: | |
|Capitolul|exceptia: |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| 76 | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 7601 |Aluminiu sub forma bruta |Fabricare: | |
| | |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului; | |
| | |sau | |
| | |Fabricare prin tratament termic sau | |
| | |electrolitic din aluminiu nealiat sau | |
| | |din deseuri de aluminiu | |
| 7602 |Deseuri si resturi de aluminiu |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
| ex 7616 |Articole din aluminiu, altele decat |Fabricare: | |
| |sitele metalice (inclusiv site |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |continue sau site lungi) grilaje si |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |zabrele din sarma, tabla sau din banda|produsul. Totusi, pot fi folosite site | |
| |dezdoita din aluminiu |metalice (inclusiv site continue sau | |
| | |site lungi), grilaje zabrele din sarma, | |
| | |tabla sau banda dezdoita din aluminiu; | |
| | |si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Rezervat pentru o eventuala utilizare | | |
| 77 |ulterioara in S.A. | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Plumb si articole din plumb; cu |Fabricare: | |
|Capitolul|exceptia: |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| 78 | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul; si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 7801 |Plumb sub forma bruta: | | |
| |- Plumb rafinat |Fabricare din plumb prelucrabil | |
| |- altele |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, deseurile | |
| | |si resturile de la pozitia 7802 nu pot | |
| | |fi folosite | |
| 7802 |Deseuri si resturi de plumb |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Zinc si articole din zinc; cu |Fabricare: | |
|Capitolul|exceptia: |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| 79 | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 7901 |Zinc sub forma bruta |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, deseurile | |
| | |si resturile de la pozitia 7902 nu pot | |
| | |fi folosite | |
| 7902 |Deseuri si resturi de zinc |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Cositor si articole din cositor; cu |Fabricare: | |
|Capitolul|exceptia: |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| 80 | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8001 |Cositor sub forma bruta |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, deseurile | |
| | |si resturile de la pozitia 8002 nu pot | |
| | |fi folosite | |
| 8002 |Deseuri si resturi din cositor; alte |Fabricare din materiale de la orice | |
| si |articole din cositor |pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| 8007 | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Alte metale comune; cermeturi; | | |
| 81 |articole ale acestora: | | |
| |- Alte metale de baza, sub forma |Fabricare in care valoarea tuturor | |
| |bruta; articole ale acestora |materialelor folosite incadrate la | |
| | |aceeasi pozitie cu produsul nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 50% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
| |- Altele |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Unelte si scule, ustensile, cutitarie,|Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|linguri si furculite, din metale |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 82 |comune; parti ale acestora din metale |incadreaza produsul | |
| |comune; cu exceptia: | | |
| 8206 |Unelte la care cel putin doua din |Fabricare din materiale de la orice | |
| |pozitiile 8202 la 8205, sunt |pozitie cu exceptia celor de la | |
| |prezentate in seturi pentru vanzarea |pozitiile nr. 8202 la 8205. Totusi, | |
| |cu amanuntul |uneltele de la pozitiile 8202 la 8205 | |
| | |pot fi incorporate in compunerea setului| |
| | |cu conditia ca valoarea lor totala sa nu| |
| | |depaseasca 15% din pretul de uzina al | |
| | |setului | |
| 8207 |Unelte interschimbabile pentru |Fabricare: | |
| |ustensile manuale, mecanice sau nu, |- din materiale de la orice pozitie, cu | |
| |sau pentru masini unelte (de exemplu, |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |pentru ambutisat, stantat, poansonat, |produsul si | |
| |tarodat, filetat, gaurit, alezat, |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| |brosat, frezat, strunjit, insurubat) |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| |inclusiv filiere pentru tragerea sau |din pretul de uzina al produsului | |
| |extrudarea metalelor, ca si unelte de | | |
| |forare sau sondare | | |
| 8208 |Cutite si lame de taiat, pentru masini|Fabricare: | |
| |sau pentru aparate mecanice |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| | |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| ex 8211 |Cutite (altele decat cele de la |Fabricare din materiale de la orice | |
| |pozitia 8208) cu lama ascutita zimtata|pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |sau nu |incadreaza produsul. Totusi, pot fi | |
| | |folosite lamele de cutite si manere din | |
| | |metale comune | |
| 8214 |Alte articole de taiat (de exemplu, |Fabricare din materiale de la orice | |
| |masini de tuns, satare de macelarie si|pozitie, cu exceptia celei la care se | |
| |de bucatarie, cutite de tocat, cutite |incadreaza produsul. Totusi, pot fi | |
| |de taiat hartie); instrumente si |folosite manere din metale comune. | |
| |seturi pentru manichiura sau | | |
| |pedichiura (inclusiv pile de unghii) | | |
| 8215 |Linguri, furculite, polonice, linguri |Fabricare din materiale de la orice | |
| |de scos spuma, cutite speciale pentru |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |peste sau unt, clesti pentru zahar si |incadreaza produsul. Totusi, pot fi | |
| |articole similare |folosite manere din metale comune | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Articole diverse din metale comune, cu|Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|exceptia: |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 83 | |incadreaza produsul | |
| ex 8302 |Alte garnituri, inchizatori si |Fabricare din materiale de la orice | |
| |articole similare pentru cladiri si |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |inchizatori de usi automate |incadreaza produsul. Totusi, celelalte | |
| | |materiale de la pozitia 8302 pot fi | |
| | |folosite cu conditia ca valoarea lor | |
| | |totala sa nu depaseasca 20% din pretul | |
| | |de uzina al produsului | |
| ex 8306 |Statuete si alte obiecte de ornament |Fabricare din materiale de la orice | |
| |din metale comune |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, pot fi | |
| | |folosite celelalte materiale de la | |
| | |pozitia 8306 cu conditia ca valoarea lor| |
| | |totala sa nu depaseasca 30% din pretul | |
| | |de uzina al produsului. | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Reactori nucleari, cazane de aburi, |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|masini, aparate si dispozitive |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| 84 |mecanice, parti ale acestor masini sau|exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |aparate, cu exceptia: |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| ex 8401 |Elemente combustibile nucleare |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| | |incadreaza produsul12) |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 30% din pretul de|
| | | |uzina al produsului |
| 8402 |Cazane de aburi sau alte generatoare |Fabricare: |Fabricare in care valoarea |
| |de aburi (altele decat cazanele pentru|- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |incalzire centrala destinate sa |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |produca apa calda si abur de joasa |produsul |depaseasca 25% din pretul de|
| |presiune); cazane cu apa |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |supraincalzita |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8403 |Cazane de aburi pentru incalzire |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| si |centrala, altele decat cele de la poz.|pozitie cu exceptia celor incadrate la |tuturor materialelor |
| ex 8404 |nr. 8402 aparatele auxiliare pentru |pozitiile 8403 si 8404. |folosite nu trebuie sa |
| |cazane pentru incalzire centrala | |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului. |
| 8406 |Turbine cu abur si alte turbine cu |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |vapori |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8407 |Motoare cu piston alternativ sau |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |rotativ, cu aprindere prin scanteie |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |(motoare cu explozie) |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8408 |Motoare cu piston, cu aprindere prin |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |compresie (motoare diesel sau |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |semidiesel) |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8409 |Parti destinate exclusiv sau in |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |principal motoarelor de la pozitia |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |8407 sau 8408 |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8411 |Turboreactoare, turbopropulsoare si |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |alte turbine cu gaz |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului. |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8412 |Alte motoare si masini motrice |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex 8413 |Pompe volumetrice rotative |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| | |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului. |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| ex 8414 |Ventilatoare, exhaustoare industriale |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |si similare |- din materiale de la orice pozitie, cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului. |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8415 |Masini si aparate pentru conditionarea|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |aerului care au ventilator cu motor si|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |dispozitive proprii de modificare a |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |temperaturii si umiditatii, inclusiv |produsului. | |
| |acele masini in care umiditatea nu | | |
| |poate fi reglata separat. | | |
| 8418 |Frigidere, congelatoare si alte masini|Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |si aparate pentru producerea frigului,|- din materiale de la orice pozitie, cu |tuturor materialelor |
| |cu echipament electric sau altfel; |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |pompe de caldura, altele decat |produsul, |depaseasca 25% din pretul de|
| |masinile si aparatele pentru aer |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |conditionat de la pozitia nr. 8415 |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului si | |
| | |- la care valoarea materialelor | |
| | |neoriginare nu poate depasi valoarea | |
| | |tuturor materialelor originare folosite.| |
| ex 8419 |Aparate si dispozitive pentru |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |industria lemnului, pastei de hartie, |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |hartiei si cartonului |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite incadrate | |
| | |la aceeasi pozitie ca si produsul nu | |
| | |trebuie sa depaseasca 25% din pretul de | |
| | |uzina al produsului | |
| 8420 |Calandre si laminoare, altele decat |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |cele pentru metale sau sticla si |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |cilindri pentru acestea |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite, incadrate| |
| | |la aceeasi pozitie ca si produsul nu | |
| | |trebuie sa depaseasca 25% din pretul de | |
| | |uzina al produsului | |
| 8423 |Aparate si instrumente de cantarit, |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |inclusiv bascule si balante pentru |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |verificat piese industriale, dar |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |exclusiv balantele sensibile la o |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| |greutate de 5 cg sau mai putin; |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |greutati de cantarit pentru orice |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| |balante |din pretul de uzina al produsului | |
| 8425 |Masini si aparate de ridicat, |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| la |incarcat, descarcat sau manipulat |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| 8428 | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitia 8431 nu trebuie sa depaseasca | |
| | |10% din pretul de uzina al produsului | |
| 8429 |Buldozere, gredere, nivelatoare, | | |
| |screpere, lopeti mecanice, | | |
| |excavatoare, incarcatoare si | | |
| |incarcatoare cu palete, compactoare si| | |
| |rulouri compresoare autopropulsate: | | |
| |- rulouri compresoare |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| |- altele |Fabricare la care: | |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|Fabricare la care valoarea |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |tuturor materialelor |
| | |de uzina al produsului si |folosite nu trebuie sa |
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |depaseasca 30% din pretul de|
| | |tuturor materialelor folosite de la |uzina al produsului |
| | |pozitia 8431 nu trebuie sa depaseasca | |
| | |10% din pretul de uzina al produsului | |
| 8430 |Alte masini si aparate pentru |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |terasarea, nivelarea, decaparea, |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |excavarea, compactarea, extractia sau |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |forarea pamantului, mineralelor sau |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| |minereurilor, sonete si masini pentru |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| |extragerea pilonilor; pluguri de |tuturor materialelor folosite de la | |
| |zapada |pozitia 8431 nu trebuie sa depaseasca | |
| | |10% din pretul de uzina al produsului | |
| ex 8431 |Parti destinate exclusiv sau in |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |principal rulourilor-compresoare |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8439 |Masini si aparate pentru fabricarea |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |pastei din materii fibroase celulozice|- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |sau pentru fabricarea sau finisarea |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |hartiei sau cartonului |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului. |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |aceeasi pozitie cu produsul nu trebuie | |
| | |sa depaseasca 25% din pretul de uzina al| |
| | |produsului | |
| 8441 |Alte masini si aparate pentru |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |prelucrarea pastei de hartie, hartiei |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |si cartonului inclusiv masini de taiat|nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |de orice fel |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite incadrate | |
| | |la aceeasi pozitie ca si produsul nu | |
| | |trebuie sa depaseasca 25% din pretul de | |
| | |uzina al produsului | |
| 8444 |Masini de la aceste pozitii folosite |Fabricare in care valoarea tuturor | |
| la |in industria textila |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| 8447 | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex |Masini si aparate auxiliare pentru |Fabricare in care valoarea tuturor | |
| 8448 |utilizare cu masinile de la pozitiile.|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |8444 si 8445 |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8452 |Masini de cusut, altele decat masinile| | |
| |de cusut carti de la pozitia 8440; | | |
| |mobila, suporturi si acoperitoare | | |
| |special destinate pentru masini de | | |
| |cusut; ace pentru masini de cusut: | | |
| |- Masini de cusut cu o singura |Fabricare la care: | |
| |impunsatura de suveica, al carui cap |- valoarea tuturor materialelor folosite| |
| |cantareste pana la 16 kg, fara motor |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul | |
| |sau 17 kg cu motor |de uzina al produsului, | |
| | |- valoarea tuturor materialelor | |
| | |neoriginare folosite la asamblarea | |
| | |capului (motor exclus) nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite si | |
| | |- mecanismele de intindere a firului, | |
| | |mecanismul de agatare si mecanismul | |
| | |zigzag trebuie sa fie originare | |
| |- Altele |Fabricare in care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8456 |Masini-unelte si masinile si partile |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| la |si accesoriile lor de la pozitiile |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| 8466 |8456 la 8466 |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8469 |Masini si echipamente de birou (de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| la |exemplu, masini de scris, masini de |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| 8472 |calculat, masini automate de |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |prelucrare a datelor, de multiplicat, |produsului | |
| |aparate de capsat) | | |
| 8480 |Rame pentru turnatorie; placi de fond |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |pentru matrite; matrite pentru |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |turnare; forme pentru metale (altele |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |decat lingotierele), pentru carburi |produsului | |
| |metalice, sticla, materiale minerale, | | |
| |cauciuc sau materiale plastice | | |
| 8482 |Rulmenti cu bile, cu galeti, cu role |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |sau cu role-ace |- din materiale de la orice pozitie, cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8484 |Garnituri sau similare din metal |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |combinat cu hartie sau cu alte |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |materiale sau din doua sau mai multe |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |straturi de metal; seturi sau |produsului | |
| |sortimente de garnituri de compozitii | | |
| |diferite prezentate in pungi, plicuri | | |
| |sau in ambalaje similare; sigilii | | |
| |mecanice | | |
| 8485 |Parti de masini sau de aparate, |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |nedenumite si necuprinse in alta parte|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |in prezentul Capitol, fara conexiuni |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |electrice, parti izolate electric, |produsului | |
| |bobinaje, contacte sau alte | | |
| |caracteristici electrice | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Masini, aparate si echipamente |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|electrice si parti ale acestora; |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| 85 |aparate de inregistrat sau de reprodus|exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |sunetul, aparate de inregistrare sau |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| |de reproducere a imaginii si sunetului|- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |de televiziune si parti si accesorii |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| |ale acestor aparate, cu exceptia: |din pretul de uzina al produsului | |
| 8501 |Motoare si generatoare electrice, (cu |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |exceptia grupurilor electrogene) |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitia 8503 nu trebuie sa depaseasca | |
| | |10% din pretul de uzina al produsului | |
| 8502 |Grupuri electrogene si convertizoare |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |rotative electrice |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitiile 8501 si 8503 nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 10% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex 8504 |Unitati de alimentare electrica de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |tipul celor utilizate la masinile |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |automate de prelucrare a datelor |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex 8518 |Microfoane si suporturile acestora; |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |difuzoare, montate sau nu in carcasa |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |acestora; amplificatoare electrice de |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |audiofrecventa; aparate electrice de |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| |amplificare a sunetului |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8519 |Patefoane si gramofoane, cititoare de |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |casete si alte aparate de reproducere |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor folosite
| |a sunetului, neincorporand un |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |nu trebuie sa depaseasca |
| |dispozitiv de inregistrare a sunetului|de uzina al produsului si |30% din pretul de uzina al |
| | |- valoarea tuturor materialelor |produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8520 |Magnetofoane si alte aparate de |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |inregistrare a sunetului, care |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |incorporeaza sau nu un dispozitiv de |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |reproducere a sunetului |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8521 |Aparate video de inregistrat sau |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |reprodus |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8522 |Parti si accesorii destinate a fi |Fabricare in care valoarea tuturor | |
| |utilizate numai sau in principal cu |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |aparatele de la pozitiile nr. 8519 la |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |8521 |produsului | |
| 8523 |Suporturi pentru inregistrarea |Fabricare in care valoarea tuturor | |
| |sunetului sau pentru inregistrari |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |similare dar neinregistrate, altele |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |decat produsele de la Capitolul 37 |produsului | |
| 8524 |Discuri, benzi si alte suporturi | | |
| |pentru inregistrarea sunetului sau | | |
| |pentru inregistrari similare, | | |
| |inregistrate, inclusiv matritele si | | |
| |formele galvanice pentru fabricarea | | |
| |discurilor, dar cu exceptia produselor| | |
| |de la Capitolul 37: | | |
| |- Matrite si forme galvanice pentru |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |fabricarea discurilor |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| |- Altele |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitia 8523 nu trebuie sa depaseasca | |
| | |10% din pretul de uzina al produsului | |
| 8525 |Aparate de emisie pentru |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |radiotelefonie, radiotelegrafie, |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |radiodifuziune sau televiziune, chiar |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |care incorporeaza un aparat de |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| |receptie sau un aparat de inregistrare|- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |sau de reproducere a sunetului; camere|neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| |de televiziune; camere de luat vederi |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| |fixe si alte camere video; camere |originare folosite | |
| |digitale | | |
| 8526 |Aparate de radiodetectie si de |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |radiosondaj (radare), aparate de |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |radionavigatie si aparate de |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |radiotelecomanda |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8527 |Aparate de receptie pentru |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |radiotelefonie, radiotelegrafie sau |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |radiodifuziune, chiar combinate in |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |acelasi corp, cu un aparat de |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| |inregistrare sau de reproducere a |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |sunetului sau cu un ceas |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8528 |Receptoare de televiziune, chiar care |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |incorporeaza un aparat de receptie |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |radio sau un aparat de inregistrare |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |sau de reproducere a sunetului sau a |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| |imaginilor; monitoare video si |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |proiectoare video |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8529 |Parti recunoscute ca fiind exclusiv | | |
| |sau in principal destinate aparatelor | | |
| |de la pozitiile 8525 la 8528: | | |
| |- recunoscute ca fiind exclusiv sau in|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |principal destinate pentru aparatele |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |de inregistrare sau de reproducere |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |videofonica |produsului | |
| |- Altele |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 8535 |Aparatura pentru taierea, sectionarea,|Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| si |protectia, bransarea, racordarea sau |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| 8536 |conectarea circuitelor electrice |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitia 8538 nu trebuie sa depaseasca | |
| | |10% din pretul de uzina al produsului | |
| 8537 |Tablouri, panouri, console, pupitre, |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |cabinete si alte suporturi, echipate |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |cu mai multe aparate de la pozitiile |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |8535 sau 8536, pentru controlul sau |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| |distribuirea electricitatii, inclusiv |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| |cele care incorporeaza instrumente sau|tuturor materialelor folosite de la | |
| |aparate de la capitolul 90, ca si |pozitia 8538 nu trebuie sa depaseasca | |
| |aparatele cu control numeric, altele |10% din pretul de uzina al produsului | |
| |decat aparatele de comutare de la | | |
| |pozitia 8517 | | |
| ex 8541 |Diode, tranzistori si alte dispozitive|Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |similare cu semiconductori, cu |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |exceptia discurilor nedecupate inca in|exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |microplachete |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8542 |Circuite integrate si micromontaje | | |
| |electronice: | | |
| |- Circuite integrate monolitice |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitia 8541 si 8542 nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 10% din pretul de uzina al | |
| | |produsului sau | |
| | |operatiunea de difuzie (in care | |
| | |circuitele integrate sunt formate pe un | |
| | |substrat semiconductor prin introducerea| |
| | |selectiva a unui stimulator | |
| | |corespunzator), chiar asamblata si/sau | |
| | |testata intr-o tara, alta decat cele | |
| | |specificate la articolele 3 si 4 | |
| |- Altele |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitia 8541 si 8542 nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 10% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8544 |Fire, cabluri (inclusiv cabluri |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |coaxiale) si alti conductori electrici|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |izolati (chiar emailati sau oxidati |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |anodic), cu sau fara conectori; |produsului | |
| |cabluri de fibre optice, constituite | | |
| |din fibre izolate individual, chiar | | |
| |echipate cu conductori electrici sau | | |
| |prevazute cu conectori | | |
| 8545 |Electrozi din carbune, perii de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |carbune, carbuni pentru lampi sau |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |pentru baterii si alte articole din |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |grafit sau din alt carbune, cu sau |produsului | |
| |fara metal, pentru utilizari electrice| | |
| 8546 |Izolatori electrici din orice material|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8547 |Piese izolante, in intregime din |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |materiale izolante sau continand piese|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |metalice de asamblare (dulii cu filet,|depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |de exemplu), incorporate in masa, |produsului | |
| |pentru masini, aparate sau instalatii | | |
| |electrice, altele decat izolatorii de | | |
| |la pozitia 8546; tevi izolatoare si | | |
| |piesele lor de racordare, din metale | | |
| |comune, izolate in interior | | |
| 8548 |Deseuri si resturi de pile, de baterii|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |de pile si de acumulatori electrici; |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |pile, baterii de pile si acumulatori |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |electrici, uzate; parti electrice de |produsului | |
| |masini sau aparate, nedenumite si | | |
| |necuprinse in alta parte in prezentul | | |
| |Capitol | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Vehicule si echipamente pentru calea |Fabricare la care valoarea tuturor | |
|Capitolul|ferata si parti ale acestora; aparate |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| 86 |mecanice (inclusiv electromecanice), |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |pentru semnalizari de trafic, cu |produsului | |
| |exceptia: | | |
| 8608 |Material fix de cale ferata sau |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |similare; aparate mecanice (inclusiv |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |electromecanice) de semnalizare, de |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |siguranta, de control sau de comanda |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| |pentru caile ferate sau similare, |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |rutiere sau fluviale, aeriene sau |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| |parcuri de stationare, instalatii |din pretul de uzina al produsului | |
| |portuare sau aerodromuri; parti ale | | |
| |acestora | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Autoturisme, tractoare, cicluri si |Fabricare la care valoarea tuturor | |
|Capitolul|alte vehicule terestre, parti si |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| 87 |accesorii ale acestora, cu exceptia: |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 8709 |Autocarucioare, fara dispozitiv de |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |ridicare, de tipul celor folosite in |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |fabrici, depozite, porturi sau |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |aeroporturi pentru transportul |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| |marfurilor pe distante scurte; |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |carucioare-tractor de tipul celor |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| |folosite in gari; partile lor |din pretul de uzina al produsului | |
| 8710 |Tancuri si automobile blindate de |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |lupta, armate sau nu; partile acestora|- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8711 |Motociclete (inclusiv biciclete cu | | |
| |motor) si cicluri echipate cu motor | | |
| |auxiliar, cu sau fara atas; atase: | | |
| |- Cu motor cu piston alternativ, cu o | | |
| |capacitate cilindrica: | | |
| |-- Pana la 50 cm3 |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 20% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| |-- Peste 50 cm3 |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| |- Altele |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| ex 8712 |Biciclete care nu au rulmenti cu bile |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| | |pozitie, cu exceptia celor de la pozitia|tuturor materialelor |
| | |8714 |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 30% din pretul de|
| | | |uzina al produsului |
| 8715 |Landouri, carucioare si produse |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |similare pentru transportul copiilor, |- din materiale de la orice pozitie, cu |tuturor materialelor |
| |si partile lor |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 8716 |Remorci si semiremorci pentru orice |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |vehicule; alte vehicule nepropulsate |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |mecanic; partile lor |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Aeronave, nave spatiale si parti ale |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|acestora, cu exceptia: |pozitie cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| 88 | |incadreaza produsul |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului |
| ex 8804 |Rotosute |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| | |pozitie, inclusiv din orice materiale de|tuturor materialelor |
| | |la pozitia 8804 |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului |
| 8805 |Aparate si dispozitive pentru lansarea|Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| |vehiculelor aeriene; aparate si |pozitie cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| |dispozitive pentru oprirea vehiculelor|incadreaza produsul |folosite nu trebuie sa |
| |aeriene si aparate si dispozitive | |depaseasca 30% din pretul de|
| |similare; aparate la sol pentru | |uzina al produsului |
| |antrenament de zbor; partile lor | | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Nave si alte structuri plutitoare |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| 89 | |pozitie cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| | |incadreaza produsul. Totusi, coca de la |folosite nu trebuie sa |
| | |pozitia 8906 nu poate fi folosita |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Instrumente si aparate optice, |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|fotografice sau cinematografice, de |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| 90 |masura, de control sau de precizie; |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |instrumente si aparate |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| |medicochirurgicale; parti si accesorii|- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |ale acestora, cu exceptia: |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 9001 |Fibre optice si fascicule de fibre |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |optice; cabluri din fibre optice, |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |altele decat cele de la pozitia 8544; |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |materiale polarizante sub forma de |produsului | |
| |placi si foi; lentile (inclusiv | | |
| |lentile de contact), prisme, oglinzi | | |
| |si alte elemente optice din orice | | |
| |materiale, nemontate, altele decat | | |
| |cele din sticla neprelucrata optic | | |
| 9002 |Lentile, prisme, oglinzi si alte |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |elemente optice din orice material, |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |montate, pentru instrumente sau |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |aparate, altele decat articolele din |produsului | |
| |sticla neprelucrata optic | | |
| 9004 |Ochelari (de corectie, de protectie |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |sau altele) si articole similare |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| ex 9005 |Binocluri, lunete, telescoape optice |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |si monturi ale acestora |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul, |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| ex 9006 |Aparate fotografice; aparate si |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |dispozitive, inclusiv lampi si tuburi,|- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |pentru producerea luminii fulger in |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |fotografie, cu exceptia lampilor si |produsul, |depaseasca 30% din pretul de|
| |tuburilor cu aprindere electrica |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 9007 |Aparate cinematografice de luat vederi|Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |sau de proiectie, chiar continand |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |aparate pentru inregistrarea sau |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |redarea sunetului |produsul, |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 9011 |Microscoape optice, inclusiv |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |microscoape pentru fotomicrografie, |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |cinefotomicrografie sau microproiectie|exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul, |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| ex 9014 |Alte instrumente si aparate de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |navigatie |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 9015 |Instrumente si aparate de geodezie, de|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |topografie de arpentaj, de nivelment, |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |de fotogrametrie, de hidrografic, de |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |oceanografie, de hidrologie, de |produsului | |
| |meteorologie sau de geofizica, cu | | |
| |exceptia busolelor; telemetre | | |
| 9016 |Balante sensibile la o greutate de 5 |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |cg sau mai mica, cu sau fara greutati |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 9017 |Instrumente de desen, de trasaj sau de|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |calcul matematic (aparate de desenat, |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |pantografe, raportoare, truse, rigle |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |si cercuri de calcul); instrumente de |produsului | |
| |masurat lungimi, pentru folosinta | | |
| |manuala (de exemplu, metru, | | |
| |micrometru, subler si calibre), | | |
| |nedenumite si necuprinse in alta parte| | |
| |la prezentul Capitol | | |
| 9018 |Instrumente si aparate pentru medicina| | |
| |generala, chirurgie, stomatologie si | | |
| |medicina veterinara, inclusiv aparate | | |
| |de scintigrafie, alte aparate | | |
| |electromedicale, cat si aparate pentru| | |
| |testarea vederii: | | |
| |- Fotolii stomatologice incorporand |Fabricare din materiale de la toate |Fabricare la care valoarea |
| |aparate pentru specialitatea |pozitiile, inclusiv din celelalte |tuturor materialelor |
| |stomatologie sau scuipatoare |materiale de la pozitia 9018 |folosite nu trebuie sa |
| | | |depaseasca 40% din pretul de|
| | | |uzina al produsului |
| |- Altele |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| | |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 9019 |Aparate de mecanoterapie; aparate de |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |masaj; aparate de testari psihologice;|- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |aparate de ozonoterapie, de |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |oxigenoterapie, de aerosolterapie, |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| |aparate respiratorii de reanimare si |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| |alte aparate de terapie respiratorie |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 9020 |Alte aparate respiratorii si masti de |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |gaze, cu exceptia mastilor de |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| |protectie care nu au parti mecanice |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| |sau filtre interschimbabile |produsul si |depaseasca 25% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 9024 |Masini si aparate pentru incercari de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |duritate, tractiune, compresiune, |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |elasticitate sau alte proprietati |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |mecanice ale materialelor (de exemplu,|produsului | |
| |metal, lemn, textile, hartie, | | |
| |materiale plastice). | | |
| 9025 |Densimetre, instrumente plutitoare |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |similare, termometre, pirometre, |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |barometre, hidrometre si psicrometre, |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |inregistratoare sau nu, cu sau fara |produsului | |
| |combinatii intre ele | | |
| 9026 |Instrumente si aparate pentru masura |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |si controlul debitului, al nivelului, |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |al presiunii sau al altor |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |caracteristici variabile ale |produsului | |
| |lichidelor sau gazelor (de exemplu | | |
| |debitmetre, indicatoare de nivel, | | |
| |manometre, contoare de caldura) cu | | |
| |exceptia instrumentelor si aparatelor | | |
| |de la pozitiile 9014, 9015, 9028 sau | | |
| |9032 | | |
| 9027 |Instrumente si aparate pentru analize |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |fizice sau chimice (de exemplu |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |polarimetre, refractometre, |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |spectrometre, analizoare de gaz sau de|produsului | |
| |fum); instrumente si aparate pentru | | |
| |incercari de vascozitate, de | | |
| |porozitate, de dilatare, de tensiune | | |
| |superficiala sau analoge sau pentru | | |
| |masurari calorimetrice, acustice sau | | |
| |fotometrice (inclusiv indicatoarele de| | |
| |timp de expunere); microtoame | | |
| 9028 |Contoare de gaz, de lichide si de | | |
| |electricitate, cuprinzand si | | |
| |contoarele pentru etalonarea lor: | | |
| |- parti si accesorii |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| |- altele |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| | |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 9029 |Contoare de turatii, contoare de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |productie, taximetre, totalizatoare de|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |kilometraj, pedometre si similare; |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |indicatoare de viteza si tahometre, |produsului | |
| |altele decat cele de la pozitiile 9014| | |
| |sau 9015; stroboscoape | | |
| 9030 |Osciloscoape, analizoare de spectru si|Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |alte instrumente si aparate pentru |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |masurarea sau controlul marimilor |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |electrice, cu exceptia aparatelor de |produsului | |
| |masura de la pozitia 9028; instrumente| | |
| |si aparatura impotriva radiatiilor | | |
| |alfa, beta, gama, X, cosmice sau alte | | |
| |radiatii ionizate | | |
| 9031 |Instrumente, aparate si masini de |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |masura sau de control, nedenumite si |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |necuprinse in alta parte la prezentul |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |Capitol; proiectoare de profile |produsului | |
| 9032 |Instrumente si aparate pentru reglare |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |sau control automat |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 9033 |Parti si accesorii, (nedenumite si |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |necuprinse in prezentul Capitol), |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |pentru masini, aparate, instrumente |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| |sau articole de la Capitolul 90 |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Ceasuri de mana si ceasuri de buzunar |Fabricare la care valoarea tuturor | |
|Capitolul|si parti ale acestora, cu exceptia; |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| 91 | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| 9105 |Ceasuri desteptatoare, pendule, |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |orologii si aparate de orologerie |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |similare, cu altfel de mecanisme decat|nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |cele de ceasornicarie |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 9109 |Mecanisme de ceasornicarie complete si|Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |asamblate |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| | |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| | |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |neoriginare folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca valoarea tuturor materialelor| |
| | |originare folosite | |
| 9110 |Mecanisme de ceasornicarie complete, |Fabricare la care: |Fabricare la care valoarea |
| |neasamblate sau partial asamblate |- valoarea tuturor materialelor folosite|tuturor materialelor |
| |(seturi de mecanisme); mecanisme de |nu trebuie sa depaseasca 40% din pretul |folosite nu trebuie sa |
| |ceasornicarie incomplete, asamblate; |de uzina al produsului si |depaseasca 30% din pretul de|
| |ebose pentru mecanisme |- in limita indicata mai sus, valoarea |uzina al produsului |
| | |tuturor materialelor folosite de la | |
| | |pozitia 9114 nu trebuie sa depaseasca | |
| | |10% din pretul de uzina al produsului | |
| 9111 |Carcase de ceasuri de mana si partile |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |lor |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 9112 |Carcase de ceasuri si carcase pentru |Fabricare: |Fabricare la care valoarea |
| |alte tipuri de ceasuri si partile lor |- din materiale de la orice pozitie cu |tuturor materialelor |
| | |exceptia celei la care se incadreaza |folosite nu trebuie sa |
| | |produsul si |depaseasca 30% din pretul de|
| | |- la care valoarea tuturor materialelor |uzina al produsului |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 40% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 9113 |Bratari de ceasuri si partile lor | | |
| |- din metal comun, chiar placate sau |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |dublate cu metale pretioase |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
| |- Altele |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Instrumente muzicale; parti si |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| 92 |accesorii ale acestora |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 40% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Arme, munitii si parti si accesorii |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| 93 |ale acestora |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Mobila; mobilier medicochirurgical; |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
|Capitolul|articole de pat si similare; aparate |pozitie cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| 94 |de iluminat, nedenumite si necuprinse |incadreaza produsul |folosite nu trebuie sa |
| |in alta parte; lampi pentru reclame | |depaseasca 40% din pretul de|
| |luminoase, insemne luminoase, | |uzina al produsului |
| |indicatoare luminoase si articole | | |
| |similare; constructii prefabricate, cu| | |
| |exceptia: | | |
| ex 9401 |Mobile din metale comune, cu tesaturi |Fabricare din materiale de la orice |Fabricare la care valoarea |
| si |neumplute cu bumbac, cu o greutate |pozitie cu exceptia celei la care se |tuturor materialelor |
| ex 9403 |maxima de 300 g/mp |incadreaza produsul sau |folosite nu trebuie sa |
| | |Fabricare din tesaturi de bumbac ce pot |depaseasca 40% din pretul de|
| | |fi deja folosite cu materiale de la |uzina al produsului |
| | |pozitiile 9401 sau 9403, cu conditia ca:| |
| | |- valoarea tesaturilor sa nu depaseasca | |
| | |25% din pretul de uzina al produsului si| |
| | |- toate celelalte materiale folosite sa | |
| | |fie originare si incadrate la o pozitie | |
| | |diferita de 9401 sau 9403 | |
| 9405 |Aparate de iluminat incluzand |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| |proiectoare si partile lor, nedenumite|materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |si necuprinse in alta parte; lampi - |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |reclame, insemne luminoase, placi |produsului | |
| |indicatoare luminoase si artificiale | | |
| |similare, care au o sursa de iluminat | | |
| |fixata definitiv si partile lor, | | |
| |nedenumite si necuprinse in alta parte| | |
| 9406 |Structuri prefabricate |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| | |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| | |produsului | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Jucarii, jocuri, articole pentru |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul|divertisment sau pentru sport; parti |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 95 |si accesorii ale acestora, cu |incadreaza produsul | |
| |exceptia: | | |
| 9503 |Alte jucarii; modele reduse si modele |Fabricare: | |
| |similare pentru divertisment, animate |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |sau nu; jocuri tip "puzzle" de orice |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |fel |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| ex 9506 |Crose de golf si parti ale acestora |Fabricare din materiale de la orice | |
| | |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul. Totusi, ebosele din| |
| | |care se fabrica capetele de crose de | |
| | |golf pot fi folosite | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
| ex |Articole diverse |Fabricare din materiale de la orice | |
|Capitolul| |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| 96 | |incadreaza produsul | |
| ex 9601 |Articole din materiale de origine |Fabricare din materiale folosite pentru | |
| si |animala, vegetala sau minerala, |sculptare, prelucrate, de la aceste | |
| ex 9602 |folosite pentru sculptare |pozitii | |
| ex 9603 |Articole pentru industria periilor (cu|Fabricare in care valoarea tuturor | |
| |exceptia maturilor si maturicilor |materialelor folosite nu trebuie sa | |
| |legate in manunchiuri, cu sau fara |depaseasca 50% din pretul de uzina al | |
| |maner, a pensulelor obtinute din par |produsului | |
| |de jder si veverita), maturi mecanice | | |
| |de folosire manuala, altele decat cu | | |
| |motor, tampoane si rulouri pentru | | |
| |zugravit, raclete din cauciuc sau din | | |
| |materii elastice | | |
| 9605 |Articole personale de toaleta pentru |Fiecare articol care constituie setul | |
| |calatorie, pentru cusut, pentru |trebuie sa respecte regula care se | |
| |curatat haine sau incaltaminte |aplica in cazul in care acest articol nu| |
| | |ar fi prezentat ca atare in acest set. | |
| | |Totusi, articolele neoriginare pot fi | |
| | |incorporate, cu conditia ca valoarea lor| |
| | |cumulata sa nu depaseasca 15% din | |
| | |pretul de uzina al setului. | |
| 9606 |Nasturi, butoni si capse, forme pentru|Fabricare: | |
| |nasturi si butoni si alte parti ale |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |acestor articole, ebose pentru butoni |exceptia celei la care se incadreaza | |
| | |produsul si | |
| | |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| | |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| | |din pretul de uzina al produsului | |
| 9608 |Stilouri si pixuri cu bila; stilouri |Fabricare din materiale de la orice | |
| |si creioane de marcaj cu varful din |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| |fetru sau din alte materiale poroase; |incadreaza produsul. Totusi penitele si | |
| |stilouri cu penita si altele similare;|varfurile pentru penite, incadrate la | |
| |creioane metalice; portcreioane, |aceeasi pozitie cu produsul, pot fi | |
| |portstilouri, sau suporturi similare; |folosite. | |
| |parti (inclusiv capace si agatatori) | | |
| |ale acestor articole, cu exceptia | | |
| |celor de la pozitia nr. 9609 | | |
| 9612 |Panglici pentru masina de scris si |Fabricare: | |
| |articole similare impregnate cu tus |- din materiale de la orice pozitie cu | |
| |sau cerneala sau altfel pregatite |exceptia celei la care se incadreaza | |
| |pentru utilizare, cu sau fara bobine |produsul si | |
| |sau prezentate sau nu in cartuse; |- la care valoarea tuturor materialelor | |
| |suporti de cerneala sau tus, |folosite nu trebuie sa depaseasca 50% | |
| |impregnati sau nu cu cerneala, cu sau |din pretul de uzina al produsului | |
| |fara cutii | | |
| ex 9613 |Aprinzatoare piezoelectrice |Fabricare la care valoarea tuturor | |
| | |materialelor de la pozitia 9613 folosite| |
| | |nu trebuie sa depaseasca 30% din | |
| | |pretul de uzina al produsului | |
| ex 9614 |Pipe, inclusiv capete de pipa |Fabricare din ebose | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+
|Capitolul|Obiecte de arta, de colectie sau de |Fabricare din materiale de la orice | |
| 97 |antichitate |pozitie cu exceptia celei la care se | |
| | |incadreaza produsul | |
+---------+--------------------------------------+----------------------------------------+----------------------------+


------------
                            LISTA NOTELOR DE SUBSOL

    *1) Pentru condiţiile speciale aplicabile "proceselor specifice" vezi notele introductive 7.1 şi 7.3.
    *2) Pentru condiţiile speciale aplicabile "proceselor specifice" vezi nota introductivă 7.2.
    *3) Nota 3 a Capitolului 32 precizează ca este vorba despre preparate pe baza de materii colorante de tipul celor utilizate pentru a colora orice material sau bun destinate a intra ca ingrediente la fabricarea preparatelor colorante, cu condiţia ca ele sa nu fie încadrate la o alta poziţie de la Capitolul 32.
    *4) Prin grupa se înţelege orice parte a definiţiei de la prezenta poziţie, cuprinsă între punct şi virgula.
    *5) Pentru produsele care sunt constituite din materiale încadrate, pe de o parte la poziţiile nr. 3901 la 3906 şi pe de alta parte la poziţiile nr. 3907 la 3911, prezenta dispoziţie se aplica doar categoriei de produse care predomina în greutate.
    *6) Următoarele benzi sunt considerate ca înalt transparente: benzile a căror lipsa de transparenta optica - masurata după ASTM-D 1003-16 cu nefelometrul Gardner (factor de netransparenta) - este mai mica de 2%.
    *7) Condiţiile speciale aplicabile produselor formate dintr-un amestec de materiale textile sunt prezentate în Nota Introductivă 5.
    *8) Utilizarea acestui produs este limitată la fabricarea tesaturilor de tipul celor utilizate la maşinile de fabricare a hârtiei.
    *9) Vezi nota introductivă 6.
    *10) Vezi Nota Introductivă 6 pentru articolele de bonetarie neelastice, necauciucate, obţinute prin coasere sau asamblare de părţi de stofa tricotate sau crosetate (croite sau tricotate direct în forme).
    *11) SEMII - Institutul de Echipamente Semiconductoare şi Materiale (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).
    *12) Aceasta regula se aplica pana la data de 31 decembrie 2005.

    ANEXA III
    LA PROTOCOLUL 3

    Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi cererea pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1

    Instrucţiuni de tipărire

    1. Formatul certificatului este de 210 x 297 mm; pentru lungime poate fi admisă o toleranta maxima de minus 5 mm şi plus 8 mm. Hârtia utilizata trebuie sa fie alba, dimensionata pentru scris, fără pasta mecanică şi sa nu cantareasca mai puţin de 25 g/mp. Imprimarea pe fond a certificatului este ghiosata, de culoare verde, scoţând în evidenta toate falsificarile efectuate cu mijloace mecanice sau chimice.
    2. Autorităţile vamale ale unei părţi îşi pot rezerva dreptul de imprimare a certificatelor sau pot incredinta acest drept tipografiilor autorizate de ele. In acest din urma caz, fiecare certificat trebuie sa includă o referire la aceasta autorizaţie. Pe fiecare certificat se menţionează numele şi adresa tipografiei sau se indica un semn de identificare a acesteia. Certificatul trebuie sa conţină, de asemenea, un număr de serie, imprimat sau nu, destinat identificarii.


                 CERTIFICAT DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR EUR. 1

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│1. Exportator │ EUR. 1 No. A 000.000 │
│ (Numele, adresa ├───────────────────────────────────────────────┤
│ completa, ţara) │Consultaţi notele de pe verso înainte de a │
│ │completa formularul │
│ │ │
│ │ │
│ │───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────│ │
│3. Destinatar │2. Certificat utilizat în schimburile │
│ (Nume, adresa completa, │preferenţiale dintre │
│ ţara) │ ............................................ │
│ (menţiune facultativă) │ şi │
│ │ ............................................. │
│ │(Indicaţi ţările, grupul de tari sau │
│ │ teritoriile implicate) │
│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │4. Ţara, grupul de tari│5. Ţara, grupul de tari│
│ │sau teritoriul în care │sau teritoriul de │
│ │produsele sunt consi- │destinaţie │
│ │derate originare │ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┴───────────────────────┤
│6. Informaţii privind tran- │7. Observaţii │
│ sportul (Opţiune faculta- │ │
│ tiva) │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────┴───────────┬─────────────────────┬─────────────┤
│8. Numărul de ordine; marca, numerotarea, │9. Greutatea bruta │10. Facturi │
│numărul şi natura coletelor *1); │(kg) sau alte unităţi│(menţiune │
│Denumirea mărfurilor │de măsura (litru, mc,│facultativă) │
│ │etc.) │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┬───┴─────────────────────┴─────────────┤
│11. VIZA VĂMII │12. DECLARAŢIA EXPORTATORULUI │
│ Declaraţie certificată │ Subsemnatul declar ca mărfurile │
│ conformă │ descrise mai sus îndeplinesc condi- │
│ Document export*2) │ tiile cerute pentru obţinerea │
│ Model ..... Nr ......... │ prezentului certificat. │
│ Din .................... │ │
│ Unitatea vamală: ....... │ │
│ Ţara sau teritoriul │ Locul ............. data ........ │
│ de eliberare ........... │ ................................. │
│ ........................ │ (Semnătura) │
│ Locul ... data ......... │ │
│ ........................ │ │
│ (Semnătura) │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────┬────┴───────────────────────────────────────┤
│13. Cerere de control, │14. REZULTATUL CONTROLULUI │
│ a se expedia la: ├────────────────────────────────────────────┤
│ │Controlul efectuat a permis sa se constate │
│ │ca prezentul certificat *) │
│ │ │
│ │[] a fost într-adevăr eliberat de unitatea │
├─────────────────────────────────┤vamală şi menţiunile pe care le conţine │
│Controlul autenticităţii şi │sunt exacte │
│legalităţii prezentului certifi- │ │
│cat este solicitat. │[] nu îndeplineşte condiţiile de autenti- │
│ │citate şi legalitate cerute (a se vedea │
│ │observaţiile anexate) │
│ Locul ........ data ........ │ │
│ │ │
│ │ Locul ............ data .......... │
│ Ştampila │ │
│ │ │
│ │ Ştampila │
│ ................ │ │
│ (Semnătura) │ │
│ │ ................. │
│ │ (Semnătura) │
│ │ │
│ │----------- │
│ │ *) Marcati cu X menţiunea corespunzătoare │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


-------------
    *1) Dacă mărfurile nu sunt impachetate, indicaţi nr. coletelor sau treceti "In vrac" după caz.
    *2) Completaţi numai când regulamentele tarii importatoare sau teritoriului o cer.

    NOTE
    ----
    1. Certificatul nu trebuie sa conţină ştersături sau adăugiri. Eventualele modificări aduse trebuie sa fie efectuate prin tăierea cu o linie a datelor eronate adaugand, după caz, pe cele dorite. Orice modificare astfel operata trebuie sa fie aprobată de cel care a întocmit certificatul şi vizate de autorităţile vamale din ţara sau teritoriul de eliberare.
    2. Denumirile mărfurilor indicate în certificat trebuie înscrise succesiv fără spaţii între rânduri şi fiecare denumire trebuie sa fie precedată de un număr de ordine. Imediat sub ultima denumire trebuie trasata o linie orizontala. Spaţiile neutilizate trebuie sa fie barate, astfel încât orice adăugare ulterioara sa fie imposibila.
    Mărfurile trebuie descrise în concordanta cu denumirea lor comercială şi cu precizări suficiente pentru a permite identificarea lor.         CERERE PENTRU CERTIFICAT DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR EUR. 1

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│1. Exportator │ EUR. 1 No. A 000.000 │
│ (Nume, adresa ├───────────────────────────────────────────────┤
│ completa, ţara) │Consultaţi notele de pe verso înainte de a │
│ │completa formularul │
│ │ │
│ │───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────│ │
│3. Destinatar │ 2. Certificat utilizat în schimburile │
│ (Nume, adresa completa, │ preferenţiale dintre │
│ ţara) │ ............................................ │
│ (menţiune facultativă) │ şi │
│ │ ............................................. │
│ │ (Indicaţi ţările, grupul de tari sau │
│ │ teritoriile implicate) │
│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │4. Ţara, grupul de tari│5. Ţara, grupul de tari│
│ │sau teritoriul în care │sau teritoriul de │
│ │produsele sunt consi- │destinaţie │
│ │derate originare │ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┴───────────────────────┤
│6. Informaţii privind tran- │7. Observaţii │
│ sportul (Opţiune faculta- │ │
│ tiva) │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────┴───────────┬─────────────────────┬─────────────┤
│8. Numărul de ordine; marca, numerotarea, │9. Greutatea bruta │10. Facturi │
│numărul şi natura coletelor*1); │(kg) sau alte unităţi│(menţiune │
│Denumirea mărfurilor │de măsura (litru, mc,│facultativă) │
│ │etc.) │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘

-------------
    *1) Dacă mărfurile nu sunt impachetate, indicaţi nr. coletelor sau treceti "In vrac" după caz.


                           DECLARAŢIA EXPORTATORULUI

    Subsemnatul, exportatorul mărfurilor denumite pe verso

    DECLAR ca aceste mărfuri îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului anexat:

    PRECIZEZ împrejurările care au permis acestor mărfuri sa îndeplinească aceste condiţii:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    PREZINT următoarele documente justificative*1):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    MA ANGAJEZ sa prezint la cererea autorităţilor competente orice justificări suplimentare pe care acestea le-ar considera necesare în vederea eliberării certificatului anexat şi sa accept, dacă este cazul, orice control efectuat de respectivele autorităţi asupra situaţiei mele contabile şi condiţiilor de fabricare a mărfurilor mai sus vizate.

    SOLICIT eliberarea certificatului anexat pentru aceste mărfuri.

                        Locul .......... data ...........

                       .................................
                                 (Semnătura)

---------------
    *1) De exemplu: documente de import, certificate de circulaţie, facturi, declaraţia fabricantului, etc., referitoare la mărfurile folosite la fabricare sau la mărfurile reexportate ca atare.


    ANEXA IV
    LA PROTOCOLUL 3


                             Declaraţia pe factura

    Declaraţia pe factura, al carei text figurează mai jos, trebuie sa fie elaborata în concordanta cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note sa fie reproduse

    Versiunea romana

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...*1) declara ca, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ....*2).

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Versiunea macedoneana, este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 bis din 21 octombrie 2003, pag. 111.

    Versiunea engleza:

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ....*1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferenţial origin*2).

                            ......................*3)
                                (Locul şi data)
                            ............................... *4)
                            (semnătura exportatorului, va fi
                            însoţită de numele persoanei
                            care semnează declaraţia, ce va
                            fi redactat în clar)

-----------------
    *1) In cazul în care declaraţia pe factura este făcuta de către un exportator autorizat, în sensul articolului 22 al acestui protocol, numărul autorizaţiei acestui exportator trebuie menţionat în acest spaţiu. In cazul în care declaraţia pe factura nu este făcuta de către un exportator autorizat, menţiunea dintre paranteze se va omite sau spaţiul va fi lăsat liber.
    *2) Originea produselor trebuie indicată.
    *3) Aceste indicaţii sunt facultative în cazul în care informaţiile figurează în documentul propriu-zis.
    *4) Vezi articolul 21(5) al protocolului. In cazurile în care exportatorul nu este obligat sa semneze, aceasta excepţie se referă şi la înscrierea numelui celui care trebuie sa semneze.


    ANEXA V
    LA PROTOCOLUL 3

    Părţile au convenit continuarea implementării regulilor de origine armonizate în concordanta cu practica Comunităţii Europene.


                               DECLARAŢIA COMUNA
              privind situaţia modificărilor regulilor de origine
             ca urmare a amendamentelor aduse Sistemului armonizat

    Atunci când, urmare modificărilor aduse nomenclaturii, se apreciază ca noile reguli introduse prin Decizia Comitetului Mixt modifica fondul unei reguli care exista înainte de aceea decizie şi ca urmare acestor modificări rezulta o situaţie care sa prejudicieze interesele sectoarelor vizate, trebuie sa se procedeze, dacă una din părţile contractante face o cerere în cursul perioadei de pana la 31 decembrie 2004, inclusiv, la examinarea, cu toată urgenta, de către Comitetul Mixt a necesităţii de restabilire a substanţei regulii vizate, asa cum exista ea înainte de aceea decizie.
    In toate cazurile, Comitetul Mixt va decide sa restabileasca sau sa nu restabileasca substanta regulii vizate, într-o perioada de 3 luni de la data la care cererea i-a fost făcuta de oricare dintre părţile contractante.
    Dacă substanta regulii vizate este restabilita, atunci părţile acordului vor furniza baza legală necesară pentru a se asigurara ca toate taxele vamale plătite produselor în cauza, importate după data intrării în vigoare a acestui acord, pot fi rambursate.

                            -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016